Nikon | DIGITALKAMERA D700 | User's Manual | Nikon DIGITALKAMERA D700 User's Manual

Q0610_UM_Se_EUR_01_Cover.fm Page 1 Thursday, June 12, 2008 7:31 PM
DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner)
utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
6MB0241B-01
Se_01
Se
Tryckt i Europa
SB8F01(1B)
Se
Sök här
Hitta det som du söker efter i:
i
Index för frågor och svar
➜
se s. iv–ix
Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för
"frågor och svar".
i
Innehållsförteckning
➜
se s. x–xvii
➜
se s. 22–23
Sök på funktion eller menynamn.
i
Komma igång
En snabbguide för dem som vill komma igång med att fotografera direkt.
i
Index
➜
se s. 438–443
➜
se s. 409–416
Sök med nyckelord.
i
Felmeddelanden
Om det visas en varning i sökaren eller på monitorn hittar du lösningen
här.
i
Felsökning
➜
se s. 402–408
Fungerar inte kameran som den brukar? Hitta lösningen här.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i avsnittet "För säkerhets skull"
(på s. xviii).
Förpackningens innehåll
Kontrollera att alla saker som listas här medföljde kameran.
Minneskort säljes separat.
• D700 digital
kamera (se s. 3)
• Kamerahuslock
(se s. 36, 388)
• BM-9 LCDmonitorlock (se s. 21)
• AN-D700
• MH-18a
• EN-EL3e
snabbladdare med kamerarem
litiumjonbatteri
(se s. 21)
med terminalskydd strömkabel
(se s. 32)
(se s. 32, 34)
• EG-D100videokabel
(se s. 255)
• Garanti
• Användarhandbok
(den här guiden)
• Komma igång
• UC-E4 USB-kabel
(se s. 238, 245)
• BS-1 lock till
tillbehörssko
(se s. 377)
• Programinstallationsguide
• CD-ROM med
programvarupaket
i
Symboler och ikoner
För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information
som du behöver används följande symboler och ikoner:
D
Den här ikonen används för varningar. Det är information som du
bör läsa innan du använder kameran, så att du undviker att skada
den.
A
Den här ikonen används för anmärkningar. Det är information som
du bör läsa innan du använder kameran.
Menyposter, alternativ och meddelanden i kamerans monitor visas i
fet stil.
A
Varumärkesinformation
Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör
Apple Inc. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. CompactFlash är ett varumärke
som tillhör SanDisk Corporation. HDMI, HDMI-logotypen och HighDefinition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. PictBridge är ett varumärke.
Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller i annan
dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
ii
X Introduktion
s Guide
d Alternativ för bildlagring
N Fokus
k Utlösarläge
S ISO-känslighet
Z Exponering
r Vitbalans
J Bildoptimering
l Blixtfotografering
t Andra fotograferingsalternativ
I Mer om visning
Q Anslutningar
U Menyguide
n Teknisk information
iii
Index för frågor och svar
Hitta vad du söker med hjälp av det här indexet.
Nya funktioner
Fråga
Hur tar jag bilder i FX-format?
Hur tar jag NEF (RAW)-foton av hög
kvalitet?
Kan jag använda monitorn som sökare?
Går det att påverka hur foton
bearbetas?
Hur bevarar jag detaljer i skuggor och
högdagrar?
Hur fokuserar jag på ett motiv som rör
sig på ett oförutsägbart sätt?
Hur vet jag om kameran är vågrät?
Går det att justera fokus separat för olika
objektiv?
Hur tar jag bort damm från lågpassfiltret
som skyddar bildsensorn?
Nyckelfras
Bildområde
Se sidan
58
14 bitars NEF (RAW)
68
Livevisning
89
Bildkontroller
160
Aktiv D-Lighting
179
3D-följning
286
Virtuell horisont
99, 346
AF-finjustering
347
Rengöra bildsensorn
392
Kamerainställning
Fråga
Hur fokuserar jag sökaren?
Hur förhindrar jag att monitorn stängs
av?
iv
Nyckelfras
Se sidan
Dioptrijusteringskontroll
45
Monitor av-fördröjning
297
Fråga
Hur förhindrar jag att indikatorerna för
slutartid och bländare stängs av?
Kan jag visa stödlinjer i sökaren?
Hur ställer jag klockan?
Hur ställer jag om klockan till
sommartid?
Hur ändrar jag tidszonen vid resor?
Hur justerar jag ljusstyrkan för monitorn
för menyer eller visning?
Hur återställer jag
standardinställningarna?
Hur återställer jag till standard för
fotograferingsmenyn?
Hur återställer jag till standard för
anpassade inställningar?
Hur ändrar jag fördröjningen av
självutlösaren?
Hur slår jag av högtalaren?
Går det att kasta om den elektroniska
analoga exponeringsdisplayen?
Kan jag visa menyerna på något annat
språk?
Går det att spara menyinställningar och
använda dem på olika D700-kameror?
Nyckelfras
Se sidan
Automätning av
48, 296
Stödlinjer i sökaren
Världstid
298
39, 334
LCD-ljushet
332
Tvåknapps-återställning
196
Återställ
fotograferingsmenyn
Nollställ anpassade
inställn.
271
282
Självutlösarfördröjning
297
Signal
298
Kasta om indikatorer
330
Språk (Language)
334
Spara/ladda
inställningar
344
Menyer och visning
Fråga
Hur får jag mer information om en
meny?
Hur använder jag menyerna?
Kan jag få direktåtkomst till inställningar
jag använder ofta?
Kan jag få direktåtkomst till inställningar
jag har använt nyligen?
Nyckelfras
Se sidan
Hjälp
31
Använda menyerna
26
MIN MENY
364
Inställningshistorik
368
v
Fråga
Vad betyder de här indikatorerna?
Vilken information finns på
fotograferingsinformationsskärmen?
Vad betyder den här varningen?
Hur mycket laddning finns kvar i
batteriet?
Hur får jag mer information om
batteriet?
Hur förhindrar jag att filnumret återställs
när jag sätter i ett nytt minneskort?
Hur återställer jag filnumreringen till
noll?
Hur rengör jag kameran eller objektivet?
Nyckelfras
Sökare, kontrollpanel,
fotograferingsinformati
onsskärm
Felmeddelanden och
indikatorer
Se sidan
8, 10, 12
409
Batterinivå
46
Batteriinformation
340
Filnummersekvens
300
Rengöra kameran
391
Nyckelfras
Antal återstående
exponeringar
Se sidan
Ta foton
Fråga
Hur många bilder till kan jag ta med det
här kortet?
Hur tar jag större bilder?
Hur får jag plats med fler bilder på
minneskortet?
Kan jag påverka kamerans fokusering?
Kan jag välja fokuspunkt?
Hur tar jag många bilder snabbt?
Går det att ändra bildhastigheten?
Kan jag ta självporträtt?
Kan jag ta bilder i svagt ljus utan blixt?
Kan den ISO-känslighet jag väljer
justeras för bästa möjliga exponering?
vi
Bildkvalitet och
bildstorlek
Autofokus
Fokuspunkt
Utlösarläge
Bildhastighet
Självutlösarläge
ISO-känslighet
Automatisk ISOkänslighet
47
64, 69
71
76
84
86, 299
102
106
108
Fråga
Nyckelfras
Se sidan
Exponeringsläge f
Hur gör jag rörliga motiv skarpa eller
(slutartidsstyrd
118
oskarpa?
bländarautomatik)
Hur kan jag göra detaljer i bakgrunden Exponeringsläge g
oskarpa eller få fokus på både förgrund (bländarstyrd
119
och bakgrund?
tidsautomatik)
Går det att ställa in både slutartid och
Exponeringsläge h
121
bländare manuellt?
(manuellt)
Kan jag göra bilderna ljusare eller
Exponeringskompensa128
mörkare?
tion
Långtidsexponeringar
Hur gör jag en tidsexponering?
124
(A)
Går det att alternera exponering och
Exponerings- och
blixtnivå automatiskt för flera foton i
131, 315
blixtgaffling
rad?
Går det att skapa flera kopior av ett foto
Vitbalansgaffling
135, 315
med olika inställningar för vitbalans?
Hur ändrar jag vitbalans?
Vitbalans
139
Kan jag ta bilder med blixt?
Blixtfotografering,
185
blixtläge, röda ögonHur reducerar jag röda ögon?
188
reducering
Hur lagrar jag flera bilder som ett
Multiexponering
198
fotografi?
Hur får jag bilderna att blir mindre
Vinjetteringskontroll
276
mörka i hörnen?
Går det att välja en
Finjustera optimal
294
standardexponeringsnivå?
exponer.
Hur minskar jag oskärpa?
Exponeringsfördröjning
302
Kan blixten användas vid kortare
Blixtsynktid
305
slutartid än 1/250 s?
Kan jag spela in en NEF-kopia av ett foto
+NEF (RAW)
322
samtidigt som jag tar JPEG-bilder?
vii
Visa foton
Fråga
Kan jag se bilderna på kameran?
Kan jag se mer information om
bilderna?
Varför blinkar vissa delar av bilderna?
Hur blir jag av med oönskade bilder?
Kan jag radera flera bilder samtidigt?
Kan jag zooma in i en bild och
kontrollera skärpan?
Kan jag skydda bilder så att de inte
raderas av misstag?
Kan jag dölja markerade bilder?
Hur ser jag om delar av foton kan vara
överexponerade?
Hur vet jag var kameran fokuserat?
Kan jag visa bilderna när de har tagits?
Finns det möjlighet till automatisk
visning ("bildspel")?
Nyckelfras
Visning på kameran
Bildinformation
Fotoinfo, högdagrar
Radering av enstaka
bilder
Radera
Se sidan
218
220
222, 264
236
262
Visningszoom
234
Skyddad
235
Dölj bild
263
Visningsläge: Högdagrar
264
Visningsläge:
Fokuspunkt
Bildvisning
265
Bildspel
266
264
Retuschera bilder
Fråga
Hur får jag fram detaljer i skuggan vid
motljusfotografering eller i områden
som ligger utanför blixtens räckvidd?
Kan jag ta bort röda ögon?
Kan jag beskära bilder i kameran?
Kan jag göra en monokrom kopia av en
bild?
Kan jag göra en kopia med olika färger?
viii
Nyckelfras
Se sidan
D-Lighting
354
Rödaögonreducering
Beskärning
355
356
Monokrom
357
Filtereffekter
358
Fråga
Kan jag använda kameran för att skapa
JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW)?
Kan jag lägga ihop två bilder till en?
Nyckelfras
Se sidan
Färgbalans
358
Bildöverlägg
359
Visa och skriva ut foton på andra enheter
Fråga
Kan jag se bilderna på en TV?
Kan jag se bilderna på en HD-enhet?
Hur kopierar jag bilder till datorn?
Hur skriver jag ut bilder?
Kan jag skriva ut bilder utan en dator?
Kan jag skriva ut datum på bilderna?
Hur beställer jag kopior av professionell
kvalitet?
Nyckelfras
Visning på TV
HDMI
Ansluta till en dator
Skriva ut bilder
Skriva ut via USB
Tidsstämpel
Se sidan
255
257
238
243
244
247
Utskriftsjobb (DPOF)
253
Nyckelfras
Blixtenheter (säljes
separat)
Kompatibla objektiv
Se sidan
Tillbehör (säljes separat)
Fråga
Vilka separata blixtenheter kan jag
använda?
Vilka objektiv kan jag använda?
Vilka nätadaptrar, batterier, trådutlösare
och tillbehör till sökaren finns
tillgängliga för min kamera?
Vilka minneskort kan jag använda?
Vilken programvara finns det till
kameran?
377
370
Övriga tillbehör
385
Godkända minneskort
390
Övriga tillbehör
388
ix
Innehåll
Index för frågor och svar .....................................................................iv
För säkerhets skull ............................................................................ xviii
Obs!...........................................................................................................xxi
Introduktion
1
Översikt ......................................................................................................2
Bli bekant med kameran ......................................................................3
Kamerahus ........................................................................................... 3
Kontrollpanelen ................................................................................. 8
Sökarvisningen.................................................................................10
Fotograferingsinformationsskärm ............................................12
Funktionsrattar.................................................................................16
Komma igång........................................................................................ 22
Guide
25
Kameramenyer ..................................................................................... 26
Använda kamerans menyer.........................................................28
Hjälp .....................................................................................................31
De första stegen................................................................................... 32
Ladda batteriet.................................................................................32
Sätt i batteriet ...................................................................................34
Montera ett objektiv.......................................................................36
Grundläggande inställningar......................................................38
Sätt i ett minneskort .......................................................................41
Justera sökarens fokus...................................................................45
Grunderna för fotografering och visning ................................... 46
x
Alternativ för bildlagring
57
Bildområde ............................................................................................ 58
Bildkvalitet ............................................................................................. 64
Bildstorlek............................................................................................... 69
Fokus
71
Fokusläge ............................................................................................... 72
AF-områdesläge................................................................................... 74
Val av fokuspunkt ................................................................................ 76
Fokuslås .................................................................................................. 78
Manuell fokusering ............................................................................. 81
Utlösarläge
83
Välja ett utlösarläge............................................................................ 84
Serietagningsläge ............................................................................... 86
Komponera bilder i monitorn (Livevisning)............................... 89
Självutlösarläge..................................................................................102
Läget Uppfälld spegel......................................................................104
ISO-känslighet
105
Välja ISO-känslighet manuellt.......................................................106
Automatisk ISO-känslighet ............................................................108
Exponering
111
Mätning.................................................................................................112
Exponeringsläge ................................................................................114
e: Programautomatik ..................................................................116
f: Slutartidsstyrd bländarautomatik ......................................118
g: Bländarstyrd tidsautomatik..................................................119
h: Manuell ........................................................................................121
xi
Långtidsexponeringar .....................................................................124
Autoexponeringslås (AE) ................................................................126
Exponeringskompensation............................................................128
Gaffling..................................................................................................130
Vitbalans
139
Alternativ för vitbalans ....................................................................140
Finjustering av vitbalans.................................................................143
Välja en färgtemperatur ..................................................................147
Förinställ manuellt ............................................................................148
Bildoptimering
159
Bildkontroller.......................................................................................160
Skapa anpassade bildkontroller.............................................. 168
Aktiv D-Lighting.................................................................................179
Färgrymd ..............................................................................................181
Blixtfotografering
183
Använda den inbyggda blixten....................................................184
Använda den inbyggda blixten....................................................185
Blixtlägen..............................................................................................188
Blixtkompensation ............................................................................190
FV-lås......................................................................................................192
Andra fotograferingsalternativ
195
Tvåknapps-återställning: Återställning av
standardinställningarna..............................................................196
Multiexponering ................................................................................198
Intervalltimerfotografering............................................................203
Icke-CPU-objektiv ..............................................................................210
Använda en GPS-enhet ...................................................................213
xii
Mer om visning
217
Helskärmsvisning ..............................................................................218
Fotoinformation.................................................................................220
Visa flera bilder: Visning av miniatyrbilder...............................232
Ta en närmare titt: Visningszoom................................................234
Skydda bilder från radering ...........................................................235
Radering av enskilda bilder ...........................................................236
Anslutningar
237
Ansluta till en dator ..........................................................................238
Direkt USB-anslutning.................................................................240
Trådlösa nätverk och Ethernet-nätverk ................................242
Skriva ut bilder....................................................................................243
Direkt USB-anslutning.................................................................244
Visa bilder på TV.................................................................................255
Enheter med standarddefinition.............................................255
HD-enheter......................................................................................257
Menyguide
259
D Visningsmenyn: Hantera bilder..............................................260
Radera...........................................................................................262
Visningsmapp............................................................................263
Dölj bild........................................................................................263
Visningsläge ...............................................................................264
Bildvisning ..................................................................................265
Efter radering .............................................................................265
Rotera hög ..................................................................................265
Bildspel.........................................................................................266
Utskriftsjobb (DPOF)................................................................267
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ .............268
Fotograferingsmenybank......................................................269
Återställ fotograferingsmenyn ............................................271
Aktiv mapp .................................................................................272
xiii
Namnge fil .................................................................................. 274
Bildkvalitet.................................................................................. 274
Bildstorlek ................................................................................... 274
Bildområde................................................................................. 274
JPEG-komprimering................................................................ 275
Sparar i NEF (RAW)................................................................... 275
Vitbalans...................................................................................... 275
Ställ in bildkontroll .................................................................. 275
Hantera bildkontrollen........................................................... 275
Färgrymd..................................................................................... 275
Aktiv D-Lighting ....................................................................... 276
Vinjetteringskontroll............................................................... 276
Brusreducering för lång exp.
(brusreducering för lång exponering) ......................... 277
Brusreducering för högt ISO ................................................ 278
Inställningar för ISO-känsl..................................................... 278
Livevisning.................................................................................. 278
Multiexponering....................................................................... 278
Intervalltimerfotografering .................................................. 279
A Anpassade inställningar:
Anpassa kamerainställningarna...............................................280
Bank för anpassade inställn.................................................. 282
Nollställ Anpassade Inställn. ................................................ 282
a: Autofokus.................................................................................... 283
a1: Välj AF-C-prioritet.............................................................. 283
a2: Välj AF-S-prioritet.............................................................. 284
a3: Dynamiskt AF-område .................................................... 285
a4: Fokusföljning med låsning ............................................ 287
a5: AF-aktivering ...................................................................... 287
a6: AF-punktsbelysning ......................................................... 288
a7: Loopa val av fokuspunkt ................................................ 288
a8: AF-punktsmarkering ........................................................ 289
a9: Inbyggd AF-hjälplampa.................................................. 290
a10: AF-ON för MB-D10.......................................................... 291
b: Mätning/exponering .............................................................. 292
b1: ISO-känslighetssteg ......................................................... 292
b2: EV-steg för exp.kontroll.................................................. 292
b3: Exponeringskomp./finjuster......................................... 292
xiv
b4: Enkel exponeringskomp.................................................293
b5: Centrumvägt område......................................................294
b6: Finjustera Optimal Exponer...........................................294
c: Timers/AE- lås.............................................................................296
c1: Avtryckarens AE-L..............................................................296
c2: Fördr. innan automätning av ........................................296
c3: Självutlösarfördröjning....................................................297
c4: Monitor av-fördröjning....................................................297
d: Fotografering/visning ............................................................298
d1: Signal .....................................................................................298
d2: Stödlinjer i sökaren...........................................................298
d3: Skärmtips .............................................................................298
d4: Bildhastighet för LS-läget...............................................299
d5: Max antal exponer. i följd...............................................299
d6: Filnummersekvens ...........................................................300
d7: Visn. av fotograferingsinfo.............................................301
d8: LCD-belysning....................................................................302
d9: Exponeringsfördröjning .................................................302
d10: Batteritypen MB-D10.....................................................302
d11: Batteriordning..................................................................304
e: Gaffling/blixt ..............................................................................305
e1: Blixtsynktid ..........................................................................305
e2: Blixtslutartid ........................................................................308
e3: Blixtkontr. för inbyggd blixt...........................................309
e4: Modelleringsblixt ..............................................................315
e5: Autogafflingsinställning .................................................315
e6: Autogaffling (M-läge).......................................................316
e7: Gafflingsföljd.......................................................................317
f: Reglage .........................................................................................318
f1: D-omkopplare ....................................................................318
f2: Multiväljarens mittknapp ................................................318
f3: Multiväljare ...........................................................................319
f4: Fotoinfo/visning .................................................................320
f5: Tilldela FUNC.-knapp.........................................................320
f6: Ange granskningsknapp..................................................324
f7: Tilldela AE-L/AF-L-knapp .................................................325
f8: Slutartids- och bländarlås................................................326
f9: Anpassa funktionsrattar...................................................326
f10: Släpp knapp och använd ratt ......................................328
xv
f11: Om inget minneskort finns? ........................................ 329
f12: Kasta om indikatorer ...................................................... 330
B Inställningsmenyn: Kamerainställning ..................................331
Formatera minneskort ........................................................... 332
LCD-ljushet................................................................................. 332
Rengöra bildsensorn............................................................... 332
Fälla upp spegeln för rengör. .............................................. 332
Videoläge.................................................................................... 333
HDMI............................................................................................. 333
Världstid ...................................................................................... 334
Språk (Language) ..................................................................... 334
Bildkommentar ......................................................................... 335
Automatisk bildrotering ........................................................ 336
Referensbild för damm .......................................................... 337
Batteriinformation ................................................................... 340
Trådlös sändare ........................................................................ 341
Bildautentisering...................................................................... 342
Information om upphovsrätt............................................... 343
Spara/ladda Inställningar...................................................... 344
GPS ................................................................................................ 346
Virtuell horisont........................................................................ 346
Data för icke-CPU-objektiv ................................................... 346
AF-finjustering .......................................................................... 347
Firmwareversion....................................................................... 348
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior ..........349
D-Lighting................................................................................... 354
Rödaögonreducering ............................................................. 355
Beskärning.................................................................................. 356
Monokrom.................................................................................. 357
Filtereffekter .............................................................................. 358
Färgbalans .................................................................................. 358
Bildöverlägg............................................................................... 359
Jämförelse sida vid sida ......................................................... 362
O MIN MENY: Skapa en egen meny............................................364
Visa inställningshistorik.............................................................. 368
xvi
Teknisk information
369
Kompatibla objektiv .........................................................................370
Externa blixtenheter.........................................................................377
Övriga tillbehör ..................................................................................385
Vårda din kamera...............................................................................391
Förvaring..........................................................................................391
Rengöring ........................................................................................391
Lågpassfiltret ..................................................................................392
"Rengör nu" ................................................................................392
"Rengör vid start/avstäng." ...................................................393
Manuell rengöring ...................................................................395
Vård av kamera och batteri: Varningar ......................................398
Felsökning............................................................................................402
Felmeddelanden................................................................................409
Bilaga .....................................................................................................417
Specifikationer....................................................................................428
Index.......................................................................................................438
/
xvii
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa
och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda
kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna på en plats där alla som
använder produkten har tillgång till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte
följs:
här ikonen anger en varning. Läs alla varningar innan du
A Den
använder den här Nikon-produkten, för att undvika risk för
personskador.
❚❚ VARNINGAR
A Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i
bilden när du fotograferar
bakgrundsbelysta motiv. Solljus
som fokuseras i kameran när
solen är i eller nära bilden kan
orsaka brand.
A Titta inte rakt in i solen genom sökaren
A Stäng genast av produkten i händelse av
tekniskt fel
Koppla genast bort adaptern och
ta bort batteriet om produkten
eller nätadaptern (säljes separat)
ryker eller luktar konstigt. Var
försiktig så att du inte bränner dig.
Fortsatt användning kan ge
skador. Avlägsna batteriet och
lämna in produkten på en Nikonauktoriserad serviceverkstad.
Det finns risk för bestående
ögonskador om man tittar rakt in i
solen eller en annan stark ljuskälla
A Ta inte isär produkten
genom sökaren.
Undvik att vidröra produktens
A Använda sökarens dioptrijustering
inre delar, eftersom det kan leda
Var försiktig när du använder
till skador. Eventuella produktfel
sökarens dioptrijustering med
bör endast repareras av en
ögat mot sökaren, så att du inte
kvalificerad tekniker. Om du råkar
oavsiktligt sticker fingret i ögat.
tappa eller stöta till produkten så
att den öppnas, tar du bort
batteriet och/eller nätadaptern
och lämnar in produkten på en
Nikon-auktoriserad
serviceverkstad.
xviii
A Använd inte produkten i närheten av
lättantändlig gas
Använd aldrig elektronisk
utrustning i närheten av
lättantändlig gas, eftersom det
finns risk för explosion och brand.
A Förvara produkten utom räckhåll för
barn
Underlåtenhet att följa
ovanstående försiktighetsåtgärd
kan leda till personskador.
A Låt inte barn ha kameraremmen runt
halsen
Ett barn som har kameraremmen
runt halsen kan strypas.
A Hantera batterierna varsamt
Batterier kan läcka eller explodera
till följd av ovarsam hantering.
Iaktta följande
försiktighetsåtgärder när du
hanterar batterier till produkten:
• Använd endast batterier som är
godkända för användning med
den här produkten.
• Undvik att kortsluta eller att ta isär
batteriet.
• Kontrollera att produkten är
avstängd innan du byter batteri.
Om du använder en nätadapter
kontrollerar du att den inte är
inkopplad.
• Försök inte att sätta i batteriet
upp och ned eller åt fel håll.
• Utsätt inte batteriet för hög värme
eller öppen eld.
• Sänk inte ned batteriet i vatten
och utsätt det inte för väta.
• Sätt tillbaka terminalskyddet när
du transporterar batteriet.
Transportera eller förvara inte
batteriet tillsammans med
metallföremål, t.ex. halsband eller
hårspännen.
• Helt urladdade batterier tenderar
att läcka. Undvik skador på
produkten genom att avlägsna
batteriet om det är urladdat.
• Sätt fast terminalskyddet och
förvara batteriet på en sval, torr
plats när det inte används.
• Batteriet kan bli varmt direkt efter
användning eller om produkten
drivs med batteri under en längre
tid. Stäng av kameran och låt
batteriet svalna innan du tar ur
det.
• Avbryt genast all användning om
batteriet ändrar färg eller form.
xix
A Hantera snabbladdaren enligt
A Använd rätt kablar
anvisningarna
När du ansluter kablar i in- och
• Håll snabbladdaren torr. Annars
utgångskontakterna ska du
finns det risk för brand eller
endast använda de kablar som
elektriska stötar.
medföljer produkten eller som
• Damm på eller i närheten av
säljs av Nikon.
stickkontaktens metalldelar ska
A CD-ROM-skivor
tas bort med en torr duk. Fortsatt
CD-ROM-skivorna med
användning medför risk för brand.
programvara och handböcker ska
• Rör inte vid nätkabeln och gå inte
inte spelas upp i vanliga CDi närheten av laddaren under
spelare. Om man spelar CD-ROMåskväder. Det medför risk för
skivor i en CD-spelare avsedd för
elektriska stötar.
musik kan man skada hörseln eller
• Skada eller modifiera inte
utrustningen.
nätkabeln, dra inte i den, och böj
A Hantera blixten med försiktighet
den inte kraftigt. Placera inte
• Om du använder kameran med
nätkabeln under tunga föremål,
blixt i närheten av hud eller andra
och utsätt den inte för värme eller
föremål kan det leda till
öppen eld. Om isoleringen skadas
brännskador.
så att ledarna syns, ska nätkabeln
• Om blixten utlöses nära en
undersökas av en Nikonpersons ögon kan detta orsaka
auktoriserad serviceverkstad.
tillfällig synförsämring. Var
Annars finns det risk för brand
särskilt försiktig när du
eller elektriska stötar.
fotograferar småbarn. Då bör
• Hantera inte stickkontakten eller
blixten aldrig vara närmare än en
laddaren med våta händer. Det
meter från motivet.
medför risk för elektriska stötar.
A Undvik kontakt med flytande kristaller
Var försiktig om monitorn går
sönder så att du inte skadar dig på
det krossade glaset, och undvik
att de flytande kristallerna från
monitorn kommer i kontakt med
hud, ögon eller mun.
xx
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här
produkten får reproduceras, överföras,
skrivas av, översättas till ett annat språk
eller lagras i ett dokumentationssystem i
någon form eller med några medel, utan
föregående skriftligt medgivande från
Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som
helst, utan föregående meddelande,
ändra specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i dessa
handböcker.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador som har uppkommit
till följd av användningen av denna
produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att
säkerställa att informationen i de här
handböckerna är så exakt och fullständig
som möjligt. Skulle du mot förmodan
upptäcka fel eller brister är vi tacksamma
om du påtalar felaktigheterna för
närmaste Nikon-återförsäljare (se separat
kontaktlista).
xxi
Symbol för separat insamling i europeiska länder
Denna symbol indikerar att denna produkt ska lämnas in separat.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller
reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande
enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior
• Material som inte får kopieras eller
och reproduktioner
reproduceras enligt lag
Varningar har utfärdats beträffande
Det är förbjudet att reproducera sedlar,
kopiering och reproduktion av
mynt, värdepapper, statsobligationer
värdehandlingar som ges ut av privata
eller premieobligationer, även om
företag (aktier, fakturor, checkar,
sådana kopior eller avbildningar är
presentkort o.s.v.), busskort eller
märkta med ordet "Oäkta" eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal
liknande.
kopior behövs för användning av ett
Det är förbjudet att kopiera eller
företag. Det är även förbjudet att
reproducera sedlar, mynt eller
kopiera eller reproducera pass som har
värdepapper som används i andra
utfärdats av statliga myndigheter,
länder.
licenser som getts ut av offentliga
myndigheter och privata grupper, IDDet är förbjudet att utan föregående
kort samt biljetter, t.ex. busskort och
tillstånd av vederbörlig myndighet
måltidskuponger.
kopiera eller reproducera oanvända
frimärken eller förfrankerade vykort
• Copyrightregler
som ges ut av staten.
Kopiering och reproduktion av
upphovsrättsskyddade verk som
Det är förbjudet att kopiera eller
böcker, musik, målningar, träsnitt,
reproducera frimärken som ges ut av
kartor, ritningar, filmer och fotografier
staten och certifierade dokument som
regleras av nationella och
anges i gällande lagstiftning.
internationella upphovsrättslagar.
Använd inte den här produkten i syfte
att framställa olagliga kopior eller på
något sätt som strider mot gällande
upphovsrättslagar.
xxii
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du tar bort bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig
användning av personliga bilddata. Det vilar på användarens ansvar att säkerställa
integriteten hos sådan information.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan,
bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram,
eller formatera enheten och sedan helt och hållet fylla den igen med bilder som
inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte
att ersätta eventuella bilder som används för manuell förinställning. Var försiktig
när du kasserar datalagringsenheter, så att du inte skadar dig själv.
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Kameror från Nikon är designade enligt högsta standarder och innehåller
komplicerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon
(inklusive batteriladdare, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av
Nikon för specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är tillverkade
för att användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för den här
elektroniska kretsen.
Användning av tillbehör av andra märken kan skada kameran och
göra din Nikon-garanti ogiltig. Användning av litiumjonbatterier
från tredje part som inte bär den holografiska Nikon-förseglingen
som visas till höger kan leda till felfunktion hos kameran eller
resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går sönder eller läcker.
Kontakta en lokal återförsäljare för Nikon om du vill veta mer om tillbehör från
Nikon.
xxiii
A
Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du
tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A
Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online
på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xxiv
XIntroduktion
X
I det här kapitlet får du den information du behöver för att
använda kameran, inklusive namn på kamerans olika delar.
Översikt ................................................................................... s. 2
Bli bekant med kameran...................................................... s. 3
Kamerahus ............................................................................................... s. 3
Kontrollpanelen ......................................................................................s. 8
Sökarvisningen..................................................................................... s. 10
Fotograferingsinformationsskärm ................................................ s. 12
Funktionsrattar ..................................................................................... s. 16
Komma igång....................................................................... s. 22
1
Översikt
X
Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från
Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran
och förvara dem på en plats där alla som använder produkten har
tillgång till dem.
D
Använd endast tillbehör från Nikon
Tillbehör från Nikon, som är specifikt certifierade av Nikon för användning
med din Nikon-digitalkamera, är de enda tillbehör som är konstruerade
och testade för att fungera enligt kamerans drifts- och säkerhetskrav.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA KAMERAN OCH GÖRA DIN
NIKON-GARANTI OGILTIG.
D
Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet som kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant en gång om året eller vartannat
år och service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden
genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig
användning av kameran. Alla tillbehör som används regelbundet
tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller blixtar (säljes separat), bör
tas med vid genomgång eller service av kameran.
2
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och
skärmarna. Det här avsnittet kan vara bra att gå tillbaka till när du
läser resten av handboken.
X
Kamerahus
1
9
10
2
11
3
12
4
13
5
6
14
7
15
8
1 Ratt för utlösarläge.....................85
2 Låsknapp till ratt för
utlösarläge.....................................85
3 QUAL (bildkvalitet/storlek)
knapp .......................................65, 70
Tvåknappsåterställningsknapp ................................ 196
4 Ögla för kamerarem...................21
5 WB-knapp
(vitbalans) ................ 141, 146, 147
6 ISO-knapp (ISO-känslighet) ..... 106
7 Tillbehörssko (för blixtenhet
som säljes separat) .................. 384
8
9
10
11
12
13
14
15
BS-1 lock till tillbehörssko......377
Strömknapp.................................. 46
Avtryckare ............................. 53, 54
E-knapp
(exponeringskompensation)....128
Tvåknappsåterställningsknapp...196
I-knapp
(exponeringsläge) ....................115
Q-knapp (formatering) .......... 43
Ögla för kamerarem................... 21
Skärpeplansmarkering (E).... 82
Kontrollpanel ..................................8
3
Kamerahus (fortsättning)
X
1 Inbyggd blixt ............................. 185
2 Knapp för uppfällning av
blixt ............................................... 185
3 M-knapp (blixtläge) ................. 185
Y-knapp
(blixtkompensation) ............... 190
4 Lock för blixtsynkterminal .... 384
5 Lock för 10-polig
tillbehörskontakt.............213, 389
6 Blixtsynkterminal .................... 384
7 10-polig
tillbehörskontakt.............213, 389
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Anslutningslock .............. 240, 255
HDMI-minikontakt ...................257
Videoutgång...............................255
USB-kontakt...................... 240, 245
DC-kontakt för nätadapter
EH-5a (säljes separat) eller EH-5
(säljes separat) ...........................385
Objektivlås .................................... 37
Knapp för val av
fokuseringsläge.................... 72, 81
Ljusmätarkopplingsflik...........430
Spegel.......................... 89, 104, 395
8
9
1
10
X
2
3
4
5
11
6
7
12
1 AF-hjälpbelysning.................... 290 6 Lås för batterifacksluckan........ 34
Självutlösarlampa .................... 103 7 Kontaktskydd för MB-D10Lampa för röda ögontillbehörsbatteri
reducering .................................. 188
(säljes separat) ...........................385
2 Sekundärratt.................................16 8 CPU-kontakter
3 Skärpedjupskontrollknapp
9 Monteringsindikering............... 36
...............................................115, 324 10 Objektivfäste ................................ 82
4 Fn-knapp..........131, 135, 193, 320 11 Stativgänga
5 Lucka för batterifack ..................34 12 Kamerahuslock..........................388
5
Kamerahus (fortsättning)
X
1
2
3
4
Sökare .............................................45 8 L-knapp (skydda) ................235
?-knapp (hjälp) ............................ 31
Okular..............................................45
Spak för okularskydd .................45 9 W-knapp (miniatyrbild/
visning/utzoomning) ..............232
O-knapp (radering) .......... 56, 236
Q-knapp (formatering) ..........43 10 X-knapp (inzoomning vid
visning).........................................234
5 K-knapp (visning) ........... 55, 218
11
J-knapp (OK) ............................. 30
6 Monitor.......................... 55, 89, 218
7 G-knapp (meny) .......... 26, 259
6
X
1
2
3
4
5
6
7
Dioptrijusteringskontroll..........45 8 Fokusväljarlås............................... 76
Ljusmätarväljare....................... 113 9 Lucka till minneskortsfack....... 41
A-knapp (AE-AF-lås) ... 78, 79, 325 10 AF-områdesväljare..................... 74
B-knapp (AF-ON) ..........73, 96 11 Åtkomstlampa för
minneskort ............................ 42, 54
Primärfunktionsratt....................16
Multiväljare ...................................28 12 R-knapp (informationsskärm/
snabbinställningsskärm) ......... 12
Multiväljarens mittknapp.........28
7
Kontrollpanelen
X
1
2
14
3
13
4
5
6
7
1 Slutartid ................................118, 121
2
3
4
5
8
12
11
10
9
8
6 Bildkvalitet ........................................65
Exponeringskompensationsvärde ... 128 7 Indikator för finjustering av
vitbalans.......................................... 146
Blixtkompensationsvärde......... 190
ISO-känslighet .............................. 106 8 Vitbalans ......................................... 140
Finjustering av vitbalans........... 146 9 Antal återstående
exponeringar................................... 47
Färgtemperatur ............................ 147
Antal återstående bilder innan
Förinställningsnummer för
minnesbufferten blir full ..............87
vitbalans ......................................... 157
Indikator för
Antal bilder i exponeringsfotograferingsläge....................... 239
och blixtgafflingssekvens......... 131
Inspelningsindikator för
Antal bilder i
förinställd vitbalans .................... 151
vitbalansgafflingssekvens ........ 135
Manuellt objektivnummer ....... 212
Antal intervall för
intervalltimerfotografering...... 206 10 "K" (visas när mer än 1 000
exponeringar får plats i
Brännvidd (icke-CPU-objektiv)... 212
minnet)...............................................47
Slutartidslåsikon .......................... 326
11
Blixtläge
.......................................185
Indikator för flexibelt program ... 117
Indikator
för
multiexponering... 200
12
Exponeringsläge.......................... 114
Bildstorlek .........................................70
15
28
16
27
17
18
19
26
25
24
23
22
20
21
13 Bländare (f-tal) .....................119, 121
Bländare (antal steg) .........120, 373
Exponerings- och
blixtgafflingssteg......................... 132
Vitbalansgafflingssteg ............... 136
Antal bilder per intervall ........... 206
Största bländare
(icke-CPU-objektiv)..................... 212
14 Indikator för bländarsteg ...120, 373
15 Blixtkompensationsindikator ... 190
16 Indikator för exponeringskompensation............................... 128
17 Blixtsynkindikator........................ 305
18 Indikator för ISO-känslighet .... 106
Indikator för automatisk
ISO-känslighet .............................. 108
19 Indikator för "Klocka ej
inställd" .................................... 40, 410
20
21
22
23
24
25
26
27
28
X
MB-D10 batteriindikator ........... 304
Batteriindikator................................46
Indikator för intervalltimer....... 206
Elektronisk analog
exponeringsvisning .................... 123
Exponeringskompensation...... 128
Statusindikator för exponeringsoch blixtgaffling ........................... 131
Statusindikator för
vitbalansgaffling .......................... 135
Lutningsindikator ........................ 322
Signalindikator ............................. 298
Indikator för GPS-anslutning ... 214
Indikator för exponerings- och
blixtgaffling ................................... 131
Vitbalansgafflingsindikator...... 135
Bländarlåsikon .............................. 326
Indikator för färgtemperatur ...... 147
9
Sökarvisningen
1
2
3
X
4
5
6
7 8
18 19
10
9
10 11
12
13 14
20
21
22
15
23
16
17
24
1 Stödraster (visas när du väljer På
för anpassad inställning d2; Det
visas inte om du valt DX-format
(24 × 16) för inställningen
Bildområde; s. 58)................... 298
2 AF-områdesmarkeringar...45, 94
3 12-mm referenscirkel för
centrumvägd mätning........... 112
4 Fokuspunkter ..................... 76, 289
5 Fokusindikator ......................53, 82
6 Mätning ....................................... 112
7 Autoexponeringslås (AE)....... 126
8 Slutartidslåsikon....................... 326
9 Slutartid .............................118, 121
10 Bländarlåsikon........................... 326
11 Bländare (f-tal)..................119, 121
Bländare (antal steg)......120, 373
12 Exponeringsläge ...................... 114
13 Blixtkompensationsindikator... 190
14 Indikator för
exponeringskompensation .... 128
15 ISO-känslighet........................... 106
16 Antal återstående
exponeringar............................... 47
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten blir full ...... 53, 87
Indikator för lagring av
vitbalans.......................................151
Exponeringskompensationsvärde .............................................128
Blixtkompensationsvärde......190
17 Blixt klar-indikator....................185
18 FV-låsindikator...........................193
19 Blixtsynkindikator.....................305
20 Indikator för
bländarsteg.................................120
21 Elektronisk analog
exponeringsvisning.................123
Exponeringskompensationsvisning................................................128
X
Lutningsindikator ........................ 322
22 Batteriindikator ........................... 46
23 Indikator för automatisk
ISO-känslighet ...........................108
24 "K" (visas när mer än 1 000
exponeringar får plats i
minnet)........................................... 47
D
Inget batteri
Om batteriet är helt urladdat eller om inget batteri är isatt försvagas
visningen i sökaren. Det är normalt och tyder inte på att något är fel.
Sökarskärmen blir tydlig igen när ett fulladdat batteri sätts i.
D
Kontrollpanel och sökarskärm
Ljusstyrkan för kontrollpanelen och sökarskärmen varierar med
temperatur, och responstiderna för skärmarna kan falla vid låga
temperaturer. Detta är normalt och tyder inte på något fel.
11
Fotograferingsinformationsskärm
X
Fotograferingsinformation, t.ex. slutartid,
bländare, återstående antal exponeringar,
buffertkapacitet och AF-områdesläge, visas
på monitorn när du trycker på R-knappen.
Tryck på R-knappen igen för att ändra de
valda inställningarna (se s. 15). Du rensar
R-knapp
fotograferingsinformationen genom att
trycka på knappen R igen eller genom att
trycka ned avtryckaren halvvägs. Med standardinställningar
stängs monitorn av automatiskt om inga åtgärder vidtas inom
omkring 10 sekunder.
A
Se även
Information om hur du väljer hur lång tid monitorn ska vara påslagen
finns i Anpassad inställning c4 (Monitor av-fördröjning, s. 297). Om du
vill få information om hur du ändrar färgen på tecknen på
fotograferingsinformationsskärmen, se Anpassad inställning d7 (Visn. av
fotograferingsinfo, s. 301).
12
4
1 23
567
20
19
18
17
9
10
11
12
16
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
14
X
13
10 Kamerabatteriindikator............ 46
11 Skärm för MB-D10
batterityp.....................................304
MB-D10 batteriindikator........303
12 "K" (visas när minne finns för fler
än 1 000 exponeringar) ............ 47
13 Antal återstående
exponeringar............................... 87
Manuellt objektivnummer ....212
14 Indikator för autoområde AF ... 75
Fokuspunktindikator................. 76
Indikator för AF-områdesläge.... 75
Indikator för 3D-följning ...75, 286
15 Vitbalans ......................................140
Indikator för finjustering av
vitbalans.......................................146
16 Bildkvalitet .................................... 64
17 Bildstorlek...................................... 69
18 Vinjetteringskontroll ...............276
19 Indikator för utlösarläge
(enkelbild/serietagning) .......... 84
Hastighet för
seriefotografering....................... 87
Exponeringskompensation ..... 128 20 Blixtsynkindikator.....................305
Exponeringsläge ...................... 114
Indikator för flexibelt program... 117
Slutartidslåsikon....................... 326
Slutartid .............................118, 121
Exponeringskompensationsvärde... 128
Blixtkompensationsvärde ..... 190
Antal bilder i
gafflingssekvens..............131, 135
Brännvidd
(icke-CPU-objektiv) ................. 212
Färgtemperatur......................... 147
Indikator för
färgtemperatur ......................... 147
Indikator för
bländarsteg .......................120, 373
Bländarlåsikon........................... 326
Bländare (f-tal)..................119, 121
Bländare (antal steg)......120, 373
Gafflingssteg.....................132, 136
Maximal bländare
(icke-CPU-objektiv) ................. 212
Elektronisk analog
exponeringsvisning ................ 123
Förloppsindikator för
vitbalansgaffling .................131, 135
13
Fotograferingsinformationsskärm (fortsättning)
21
22 23
24
25 2627
X
28
29
30
31
32
33
34
35
44
43
42
41
40
39
38
21 Indikator för ISO-känslighet.... 106
Indikator för automatisk
ISO-känslighet .......................... 108
22 Indikator för
exponeringskompensation..... 128
23 Blixtkompensationsindikator ... 190
24 Indikator för exponerings- och
blixtgaffling................................ 131
Vitbalansgafflingsindikator..... 135
25 Indikator för GPS-anslutning ... 214
26 Mätning ....................................... 112
27 Ljudsignalindikator ................. 298
28 Indikator för
multiexponering ....................... 200
29 Indikator för intervalltimer ... 206
30 Upphovsrättsinformationsindikator ... 343
31 Bildkommentarsindikator..... 335
32 Aktiv D-Lighting-indikator ..... 180
33 Indikator för färgrymd............ 181
14
37
36
34 Val för
skärpedjupskontrollknapp....324
35 Fn-knappval.................................320
36 AE-L/AF-L-knappval .....................325
37 Bildkontrollindikator ...............163
38 Indikator för brusreducering
för lång exponering.................277
39 Bank för anpassade
inställningar................................282
40 Fotograferingsmenybank......269
41 Indikator för brusreducering
vid hög ISO-känslighet ...........278
42 FV-låsindikator...........................193
43 Blixtläge ............................. 185, 189
44 Indikator för "Klocka ej
inställd"..................................40, 410
❚❚ Snabbinställningsskärm
Ändra inställningar för de poster som listas
nedan genom att trycka på R-knappen på
fotograferingsinsformationsskärmen.
Markera posten med multiväljaren och
tryck på J för att gå till menyn för den
markerade posten.
X
R-knapp
1
10
2
9
3
8
7
1 Aktiv D-Lighting ...................... 180
2 Färgrymd..................................... 181
3 Val för
skärpedjupskontrollknapp ... 324
4 Fn-knappval................................ 320
5 AE-L/AF-L-knappval .................... 325
6
5
4
6 Bildkontroll .................................162
7 Brusreducering för lång
exponering .................................277
8 Bank för anpassade
inställningar................................282
9 Fotograferingsmenybank......269
10 Hög ISO-brusreducering........278
A
Visa knappvalen
Ikonerna 0, 2 och 4 indikerar vilken "knapptryckningsfunktion" (s. 320)
som utförs med granskningsknappen för skärpedjup, Fn-knappen
respektive AE-L/AF-L-knappen. Funktionerna "knapp och rattar" (s. 323)
indikeras med ikonerna 1, 3 och 5. Om separata funktioner har valts för
"knapptryckning" och "knapp och rattar" kan du kontrollera det senare
valet genom att trycka på W-knappen.
15
Funktionsrattar
X
Primärfunktions- och sekundärrattarna kan användas var för sig
eller i kombination med andra kontroller när du vill justera olika
inställningar.
M-knappen
Fn-knappen
Blixtläge/
Blixtkompensation
Gaffling
Sekundärratt
QUAL-knappen
Bildkvalitet/storlek
E-knappen
WB-knappen
Iknappen
Vitbalans
ISO-knappen
ISO-känslighet
16
Exponeringsk
ompensation
Exponeringsläge
Primärfunktionsratt
❚❚ Bildkvalitet och storlek
Tryck på QUAL-knappen och vrid på funktionsrattarna.
Inställning av
bildkvalitet
(s. 65)
X
+
QUAL-knappen
Välj bildstorlek
(s. 70)
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
+
Sekundärratt
QUAL-knappen
Kontrollpanel
❚❚ ISO-känslighet
Tryck på ISO-knappen och vrid på primärfunktionsratten.
Ställ in ISOkänslighet
(s. 106)
+
ISO-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
17
❚❚ Exponering
Tryck på I-knappen och vrid primärfunktionsratten för att välja
exponeringsläge.
X
Välj
exponeringsläge
(s. 114)
+
I-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Använd funktionsrattarna för att justera exponeringen.
Välj en
kombination av
bländare och
slutartid
(exponeringsläge
P, s. 117)
Exponerings-
+
läge e
Välj en slutartid
(exponeringsläge
S eller M, s. 118,
121)
Kontrollpanel
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Sekundärratt
Kontrollpanel
+
Exponeringsläge f eller h
Välj en bländare
(exponeringsläge A eller M,
s. 119, 121)
+
Exponeringsläge g eller h
18
Primärfunktionsratt
Ställ in exponeringskompensation (s. 128)
+
E-knappen
Aktivera eller
avbryt gaffling/välj antal
bilder i en gafflingssekvens
(s. 131, 134)
X
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
+
Fn-knappen
Välj steg för
gafflingsexponering (s. 132)
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
+
Fn-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
A
Fn-knappen
Beroende på vilket alternativ du väljer för anpassad inställning f5 (Tilldela
FUNC.-knapp, s. 320), kan Fn-knappen och funktionsrattarna användas
för att justera gafflingsinställningarna (standardval), välja bildområde, låsa
slutartiden och bländaren, välja slutartid och bländare i steg om 1 EV, välja
förinställda objektivdata för icke-CPU-objektiv eller för att välja dynamisk
autofokus.
A
Granskningsknapp för skärpedjup och AE-L/AF-L-knappar
Beroende på vilka alternativ som väljs för anpassade inställningar f6
(Ange granskningsknapp, s. 324) och f7 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp,
s. 325), kan granskningsknappen för skärpedjup och AE-L/AF-L-knappen
användas med funktionsrattarna för att utföra samma funktioner som Fnknappen.
19
❚❚ Vitbalans
Tryck på WB-knappen och vrid på funktionsrattarna.
X
Välj en vitbalansinställning
(s. 141)
+
WB-knappen
Finjustera
vitbalans
(s. 146), ställ in
färgtemperatur
(s. 147) eller välj
en förinspelad
vitbalans
(s. 157)
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
+
Sekundärratt
WB-knappen
Kontrollpanel
❚❚ Blixtinställningar
Tryck på M-knappen och vrid på funktionsrattarna.
Välj blixtläge
(s. 185)
+
M-knappen
Justera blixtkompensation
(s. 190)
Kontrollpanel
+
M-knappen
20
Primärfunktionsratt
Sekundärratt
Kontrollpanel
Montera AN-D700 kameraremmen
Fäst kameraremmen ordentligt i de båda öglorna på kamerahuset
såsom visas nedan.
X
BM-9 monitorlock
Ett genomskinligt plastlock medföljer kameran
för att hålla monitorn ren och skydda den när
kameran inte används. För att montera locket
för du in den utskjutande delen på locket i
motsvarande spår på kamerahuset (q) och
trycker på nedre delen av locket tills det klickar i
läge (w).
Om du vill ta bort locket håller du ordentligt i
kameran och drar försiktigt nedre delen av
locket utåt så som visas till höger.
21
Komma igång
Följ de här stegen för att snabbt börja använda kameran.
X
1 Ladda batteriet (se s. 32).
2 Sätt i batteriet (se s. 34).
3 Montera ett objektiv
(se s. 36).
Monteringsindikering
4 Sätt i ett minneskort
(se s. 41).
Framsida
5 Sätt på kameran (se s. 46).
Se sidan 38 om du vill veta mer om hur du
ställer in språk, tid och datum. Se sidan 45
om du vill veta mer om hur du ställer in
sökarens fokus.
22
6 Kontrollera kamerainställningarna (se s. 46, 49).
Exponeringsläge
Batterinivå
Bildstorlek
Antal återstående exponeringar
Bildkvalitet
X
Vitbalans
ISO-känslighet
Kontrollpanel
Sökarvisning
7 Välj enpunkts servo-autofokus (se s. 51, 72).
Vrid fokuseringslägesknappen till S (enpunkts servo-autofokus).
8 Fokusera och ta bilden
(se s. 53, 54).
Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera och tryck sedan
ned den helt för att ta bilden.
Fokusindikering
9 Visa bilden (se s. 55).
K-knappen
10 Radera oönskade
bilder (se s. 56).
Tryck på O-knappen två
gånger för att radera
den aktuella bilden.
O-knappen
23
X
24
sGuide
s
I det här avsnittet beskrivs hur du använder kameramenyer,
förbereder kameran för användning och hur du tar dina första
bilder och sedan visar dem.
Kameramenyer .................................................................... s. 26
Använda kamerans menyer............................................................. s. 28
Hjälp ........................................................................................................ s. 31
De första stegen .................................................................. s. 32
Ladda batteriet ..................................................................................... s. 32
Sätt i batteriet ...................................................................................... s. 34
Montera ett objektiv.......................................................................... s. 36
Grundläggande inställningar ......................................................... s. 38
Sätt i ett minneskort .......................................................................... s. 41
Justera sökarens fokus...................................................................... s. 45
Grunderna för fotografering och visning ....................... s. 46
25
Kameramenyer
s
Du kan komma åt de flesta fotograferings-,
visnings- och inställningsalternativen via
kamerans menyer. Du visar menyerna
genom att trycka på G-knappen.
Flikar
Välj mellan visnings-,
fotograferings-, anpassnings-,
inställnings- och
retuscheringsmenyn samt Min
meny (se följande sida).
G-knappen
Reglaget visar positionen i den
aktuella menyn.
Aktuella
inställningar
visas med ikoner.
Q
Om "Q"-ikonen visas kan du trycka
på L (Q) för att se hjälpen för
aktuellt alternativ (s. 31).
26
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
❚❚ Menyer
Du kan välja mellan följande menyer:
Meny
D Visning
C Fotografering
Anpassade
A
inställningar
B Inställningar
N Retuschering
O Min meny
Beskrivning
Justera visningsinställningar och hantera foton
(s. 260).
Justera fotograferingsinställningar (s. 268).
s
Anpassa kamerainställningar (s. 280).
Formatera minneskort och ange grundläggande
kamerainställningar (s. 331).
Skapa retuscherade kopior av befintliga bilder
(s. 349).
Skapa en meny över anpassade alternativ (s. 364).
Om du vill kan du visa en meny över de senast
använda inställningarna i stället för Min meny
(s. 368).
27
Använda kamerans menyer
❚❚ Menykontroller
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i menyerna.
Multiväljare
s
Välj det
markerade
alternativet
Flytta markören uppåt
Avbryt och återgå
till föregående
Välj markerat
alternativ eller
visa undermeny
Flytta markören nedåt
J-knappen
Välj det markerade
alternativet
❚❚ Navigera i menyerna
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1
Visa menyerna.
Tryck på G-knappen för att visa
menyerna.
2
Markera ikonen för den
aktuella menyn.
Tryck på 4 när du vill markera
ikonen för den aktuella menyn.
28
G-knappen
3
Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 när du vill välja önskad meny.
s
4
Placera markören på den
valda menyn.
Tryck på 2 när du vill placera
markören i den valda menyn.
5
Markera ett
menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett menyalternativ.
6
Visningsalternativ.
Tryck på 2 när du vill visa
alternativ för det valda
menyalternativet.
7
Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ.
29
8
Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade
alternativet. Tryck på knappen G om
du vill avbryta utan att göra något val.
s
J-knappen
Observera följande punkter:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Om du trycker på 2 eller mitten av multiväljaren har det oftast
samma effekt som om du trycker på J-knappen. Det är bara i
vissa fall som ett val endast kan göras genom att du trycker på J.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta menyerna och
återgå till fotograferingsläge (s. 54).
30
Hjälp
Om en Q-ikon visas i det nedre vänstra
hörnet på monitorn kan du visa
hjälpavsnittet genom att trycka på
L-knappen (Q). Om du trycker ned
knappen visas en beskrivning av det
alternativ eller den meny som är vald. Tryck
på 1 eller 3 för att bläddra genom
skärmen.
s
L-knappen
31
De första stegen
Ladda batteriet
s
Kameran strömförsörjs med det uppladdningsbara
litiumjonbatteriet EN-EL3e (medföljande).
Det EN-EL3e-batteri som medföljer kameran är inte laddat. För att
maximera fotograferingstiden bör du ladda batteriet i den
medföljande snabbladdaren, MH-18a, före användning. Omkring
två och en kvarts timme krävs för att ladda batteriet helt när det är
helt urladdat.
1
Koppla in laddaren.
Sätt i kontakten till nätadaptern i
batteriladdaren och sätt sedan i
nätkabeln i ett eluttag.
Ta bort terminalskyddet.
32
n
Liio
Ta bort terminalskyddet från batteriet.
BA
TT
ER
Y
PA
CK
2
3
Sätt i batteriet.
Sätt i batteriet i laddaren.
Laddningslampan blinkar när batteriet
laddas.
s
4
Ta ur batteriet när laddningen är
klar.
Laddningen är klar när laddningslampan
slutar blinka. Avlägsna batteriet och
koppla ur laddaren.
33
Sätt i batteriet
1
Stäng av kameran.
Strömknapp
Stäng av kameran innan du
sätter in eller tar ut batterier.
s
2
Öppna batterifacksluckan.
Öppna batterifacksluckan på kamerans
undersida.
3
Sätt i batteriet.
Sätt i batteriet så som visas till höger.
4
Stäng batterifacksluckan.
❚❚ Ta ur batteriet
Slå av kameran innan du tar ur batteriet. För att förhindra
kortslutning bör du sätta tillbaka terminalskyddet när batteriet
inte används.
34
D
Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och anmärkningarna på sidorna xviii–xx och 398–
401 i den här handboken. För att förhindra kortslutning bör du sätta
tillbaka terminalskyddet när batteriet inte används.
Använd inte batteriet vid temperaturer under 0 °C eller över 40 °C. Under
laddning bör temperaturen ligga mellan 5 och 35 °C. Bäst resultat uppnås
om batteriet laddas vid temperaturer över 20 °C. Batterikapaciteten kan
tillfälligt minska om batteriet laddas vid låga temperaturer eller används i
en temperatur som är lägre än temperaturen som det laddades i. Om
batteriet laddas i en temperatur som är lägre än 5 °C kan indikatorn för
batteritiden i Batteriinformation-fönstret (s. 340) visa en tillfällig
minskning.
s
Batteriet kan bli varmt direkt efter användning. Vänta tills batteriet har
svalnat innan du laddar upp det igen.
Använd laddaren endast med kompatibla batterier. Koppla från laddaren
när den inte används.
D
Inkompatibla batterier
Kameran kan inte användas med EN-EL3 eller EN-EL3a litiumjonbatterier
till D100, D70-serien, eller D50 eller med MS-D70 CR2-batterihållaren.
A
EN-EL3e litiumjonbatterier
Medföljande EN-EL3e delar information med kompatibla enheter, vilket
gör det möjligt för kameran att visa batteriladdningen i sex nivåer (s. 46).
Alternativet Batteriinformation i inställningsmenyn ger information om
batteriets laddning, livslängd och antalet bilder som tagits sedan batteriet
senast laddades (s. 340).
35
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när
objektivet avlägsnas.
s
1
Ta av det bakre objektivlocket och kamerahuslocket.
Efter att du har stängt av kameran tar du bort bakre
objektivlocket och kamerahuslocket.
q
2
w
Montera objektivet.
Rikta in
monteringsindikatorn
på objektivet mot
monteringsindikatorn
Montepå kamerahuset och
ringsindikering
sätt objektivet i
kamerans
bajonettfattning. Var
försiktig så att du inte
trycker på objektivlåsknappen, och rotera objektivet moturs
tills det fäster med ett klick.
Om objektivet är utrustat med en A-Meller M-/A-M-väljare väljer du A
(autofokus) eller M/A (autofokus med
manuell prioritet).
36
3
Avlägsna objektivlocket.
q
w
q
❚❚ Demontera objektivet
s
Se till att kameran är avstängd innan du tar bort
eller byter objektiv. Ta bort objektivet genom att
hålla objektivlåsknappen nedtryckt samtidigt
som du vrider objektivet medsols. När du har
monterat av objektivet sätter du tillbaka
objektivlocket och kamerahuslocket.
D
CPU-objektiv med bländarringar
Om objektivet är utrustat med en bländarring (s. 370) låser du bländaren
vid den minsta inställningen (det högsta f-talet). Mer information finns i
handboken till objektivet.
A
Objektiv
Objektivet AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3,5-5,6G IF-ED används i
handboken i illustrationssyfte.
Monteringsindikering
Brännviddsskala
Brännviddsindex
CPU-kontakter (s. 370)
Objektivlock
Bakre skydd
Fokuslägesväljare (s. 36)
Zoomring
ON/OFF-reglage för VR
(vibrationsreduktion)
Fokusring (s. 81)
37
Grundläggande inställningar
s
Språkalternativet på inställningsmenyn visas automatiskt första
gången menyerna visas. Välj ett språk och ställ in tid och datum.
Om tid och datum inte ställs in, kommer B att blinka i monitorn
och tid och datum som spelats in med bilden kommer att bli
felaktiga.
1
Sätt på kameran.
2
Välj Language.
Strömbrytare
Tryck på G för att visa kamerans
menyer och välj sedan Language på
inställningsmenyn. Information om hur
du använder menyerna finns i
"Använda kamerans menyer" (s. 28).
3
Välj språk.
Tryck på 1 eller 3 för att välja
önskat språk och tryck på J.
38
G-knappen
4
Välj Världstid.
Välj Världstid och tryck på 2.
5
Ange en tidszon.
s
En dialogruta för val av tidszon
visas. Tryck på 4 eller 2 för att
markera lokal tidszon (fältet
UTC visar skillnaden mellan
den valda tidszonen och
Coordinated Universal Time,
eller UTC, i timmar) och tryck
sedan på J.
6
Aktivera eller inaktivera
sommartid.
Alternativen för sommartid
visas. Sommartiden är
avaktiverad som standard, men
om det är sommartid i den lokala tidszon där du befinner dig
trycker du på 1 för att markera På och trycker sedan på J.
7
Ställ in datum och tid.
Dialogrutan som visas till
höger öppnas. Tryck på 4 eller
2 för att välja ett alternativ och
1 eller 3 för att ändra. Tryck
på J när klockan är inställd på
rätt datum och tid.
39
8
s
Ange datumformat.
Tryck på 1 eller 3 för att välja i
vilken ordning du vill visa år,
månad och dag och tryck
sedan på J.
9
Återgå till fotograferingsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du
vill återgå till fotograferingsläget.
A
Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar kraftkälla, som
laddas vid behov när huvudbatteriet sitter i kameran eller när kameran
drivs med en EH-5a eller EH-5-nätadapter (säljes separat) (s. 385). Två
dagars laddning driver klockan i cirka tre månader. Om ikonen B
blinkar på kontrollpanelen är klockbatteriet slut och klockan har
återställts. Ställ in tid och datum för klockan.
A
Kameraklockan
Kameraklockan har inte lika hög precision som de flesta vanliga klockor.
Kontrollera tiden regelbundet och ställ om vid behov.
40
Sätt i ett minneskort
Kameran lagrar bilder på CompactFlash-Typ I minneskort (säljes
separat; s. 390). CompactFlash Typ II-kort och mikroenheter kan
inte användas. I följande avsnitt beskrivs hur du sätter i och
formaterar ett minneskort.
1
Stäng av kameran.
s
Strömbrytare
Stäng alltid av kameran innan
du sätter in eller tar ut
minneskort.
2
Öppna locket till kortfacket.
Skjut ut locket till minneskortfacket (q)
och öppna kortfacket (w).
3
Sätt i minneskortet.
Sätt i minneskortet med den främre
etiketten mot monitorn (q). När
minneskortet sitter i helt skjuts
utmatningsknappen ut (w) och den
gröna åtkomstlampan tänds kort.
D
Sätta i minneskort
Sätt i minneskortet med kontakterna
först. Om du sätter i kortet upp och
ned eller bak och fram kan det skada
kameran eller kortet. Kontrollera att
du sätter i kortet i rätt riktning och åt
rätt håll.
Framsida
Åtkomstlampa
Riktning för isättning av
batteriet
Kontakter
Framsida
41
4
Stäng locket till kortfacket.
Stäng (q) och lås (w) locket till
minneskortfacket.
s
❚❚ Ta ur minneskort
1
Stäng av kameran.
Försäkra dig om att åtkomstlampan är
frånslagen och slå av kameran.
Åtkomstlampa
2
Ta ur minneskortet.
Öppna locket till minneskortfacket (q)
och tryck på utmatningsknappen (w) för
att mata ut kortet delvis. Sedan kan
minneskortet avlägsnas för hand. Tryck
inte på minneskortet samtidigt som du
trycker på utmatningsknappen. Kameran och minneskortet
kan skadas om du inte följer denna föreskrift.
42
❚❚ Formatera minneskort
Formatera minneskortet i kameran innan det används första
gången. Formatera kortet enligt beskrivningen nedan.
D
Formatera minneskort
Om du formaterar minneskorten tas alla bilder och data bort permanent.
Kontrollera att du kopierar alla bilder, och övriga data som du vill behålla,
till en dator innan du fortsätter (s. 238).
1
Sätt på kameran.
2
Tryck på Q-knapparna.
s
Strömbrytare
O-knappen
I-knappen
Håll ned knapparna Q (I
och O) samtidigt i omkring
två sekunder.
På skärmarna för slutartid
visas ett blinkande C på
kontrollpanelen och i
sökaren. För att avsluta utan
att formatera minneskortet
väntar du sex sekunder
(standardinställning) tills
C slutar blinka, eller
trycker på valfri knapp utom
på knapparna Q (I och
O).
Kontrollpanel
Sökarvisning
A
Se även
Se sidan 332 om du vill ha information om hur du formaterar minneskort
med alternativet Formatera minneskort på inställningsmenyn.
43
3
Tryck på Q-knapparna igen.
Tryck på Q (I och O)-knapparna samtidigt en gång till
medan C blinkar för att formatera minneskortet. Mata inte
ut minneskortet eller koppla från strömmen under
formateringen.
s
När formateringen är klar visas antalet
bilder som kan lagras med de aktuella
inställningarna på kontrollpanelen och
i sökaren.
D
Minneskort
• Minneskorten kan bli varma efter användning. Var försiktig när du
avlägsnar minneskort från kameran.
• Minneskort som har formaterats på en dator eller annan enhet måste
omformateras i kameran innan de kan användas för lagring eller visning.
• Stäng av kameran innan du sätter in eller tar ut minneskort. Under
formatering och medan data sparas, raderas eller kopieras till en dator
får du inte ta ut minneskorten ur kameran, stänga av kameran eller ta ur
eller koppla från strömkällan. Om du inte följer dessa föreskrifter kan det
leda till dataförlust eller skador på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortkontakterna med fingrarna eller metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Korthöljet får inte utsättas för våldsam behandling. Kortet kan skadas
om du inte följer denna föreskrift.
• Får inte utsättas för vatten, stark värme, hög luftfuktighet eller direkt
solljus.
A
Om inget minneskort finns
Om det inte sitter något minneskort i kameran
visas S på kontrollpanelen och i sökaren.
Om kameran är avstängd med ett fulladdat
EN-EL3e-batteri och inget minneskort är isatt
visas S på kontrollpanelen.
44
Justera sökarens fokus
Kameran är utrustad med dioptrijustering för att hantera
individuella synvariationer. Kontrollera att bilden i sökaren är i
fokus innan du tar bilden.
1
Lyft dioptrijusteringskontrollen.
s
Ta av objektivlocket, sätt på kameran och dra
ut dioptrijusteringskontrollen (q).
2
Fokusera sökaren.
Vrid dioptrireglaget tills sökarens skärm,
fokuspunkter och AF-områdesmarkeringar är
skarpt fokuserade.
AF-områdesmarkering
Fokuspunkt
3
Sätt tillbaka
dioptrijusteringskontrollen.
Skjut tillbaka dioptrijusteringskontrollen (e).
A
Sökarlinser för dioptrijustering
Korrigerande objektiv (säljes separat, sid. 386) kan
användas för att justera sökarens dioptrital
ytterligare. Innan en sökarlins för dioptrijustering
monteras ska DK-17-okularet tas bort. Gör det
genom att först stänga sökarskyddet så att
okularets låsmekanism (q) frigörs och skruva
sedan ur okularet så som visas på bilden till höger
(w).
45
Grunderna för fotografering och
visning
s Sätt på kameran
Sätt på kameran och kontrollera batterinivå och antal återstående
exponeringar enligt beskrivningen nedan innan du tar bilder.
1
Sätt på kameran.
Strömbrytare
Sätt på kameran.
Kontrollpanelen slås på och
sökardisplayen lyses upp.
2
Kontrollera batterinivån.
Kontrollera batterinivån på
kontrollpanelen eller i sökaren.
Ikon *
Kontrollpanel Sökare
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(blinkar)
d
(blinkar)
Beskrivning
Batteriet är fulladdat
Batteriet är delvis urladdat
Låg batterinivå. Förbered för laddning
av batteri eller håll ett reservbatteri i
beredskap.
Avtryckaren inaktiverad. Ladda eller
byt batteri.
* Ingen ikon visas när kameran drivs med en nätadapter (säljes separat).
46
3
Kontrollera antal återstående
exponeringar.
Exponeringsräknaren på
kontrollpanelen och i sökaren visar
antalet bilder som kan tas med de
aktuella inställningarna. När antalet
når noll blinkar ett A på skärmen för
exponeringsräknaren, och på
skärmen för slutartiden blinkar ett
n eller ett j.
s
A
Minneskort med stor kapacitet
Om det finns tillräckligt mycket utrymme kvar på
minneskortet för att lagra 1 000 bilder eller fler
med de aktuella inställningarna, visas antalet
återstående bilder i tusental, avrundat nedåt till
närmaste hundratal (1 260 bilder visas till exempel som 1,2 K).
47
A
s
LCD-belysningar
Om du håller ned strömbrytaren i läge Strömbrytare
D aktiveras exponeringsmätarna och
kontrollpanelens
bakgrundsbelysningar (LCDbelysningar), som gör det möjligt att
läsa på skärmen i mörker. När du
släpper strömbrytaren fortsätter
belysningen att vara tänd i sex
sekunder (standardinställning) medan kamerans exponeringsmätare är
aktiva eller tills du trycker på avtryckaren eller vrider strömbrytaren till D
igen.
A
Automätning Av
Med standardinställningarna visas slutartiden och bländaren på
kontrollpanelen, och sökaren stängs av om inga åtgärder utförs under sex
sekunder (automätning av) för att minska batteriförbrukningen. Tryck ned
avtryckaren halvvägs om du vill återaktivera sökardisplayen (s. 54).
6s
Exponeringsmätare
på
Exponeringsmätare
av
Exponeringsmätare
på
Du kan justera hur lång tid det tar innan exponeringsmätarna slås av
automatiskt genom att använda Anpassad inställning c2 (Fördr. innan
automätning av, s. 296).
A
Display för kamera av
Om kameran stängs av med batteri och
minneskort i, visas bildräknaren och antalet
återstående exponeringar (vissa minneskort kan
endast visa den här informationen när kameran är
på).
48
Kontrollpanel
Justera kamerainställningarna
I den här guiden beskrivs hur du tar bilder med
standardinställningar.
1
Kontrollera kamerainställningarna.
s
Exponeringsläge
Bildstorlek
Bildkvalitet
Vitbalans
Kontrollpanel
ISO-känslighet
Sökarvisning
Standardinställningarna listas nedan.
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
ISOkänslighet
Vitbalans
Exponeringsläge
Standard
Beskrivning
Sida
Spela in JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
NORM
ungefär 1 : 8 (Liten filstorlek vald för JPEG64
(JPEG
komprimering). Detta är idealiskt för
normal)
ögonblicksbilder.
L
FX-formatbilder är 4 256 × 2 832 pixlar stora.
69
(Stor)
ISO-känsligheten (den digitala motsvarigheten till
106
200
filmhastighet) är inställd på ISO 200.
Vitbalansen justeras automatiskt enligt de färger
v
140
(Auto) som är naturliga vid de flesta ljusförhållanden.
e
Kameran justerar automatiskt slutartid och bländare
114
(Program
för optimal exponering i de flesta situationer.
automatik)
Centrerad fokusFokuspunkt punkt
(enkel AFpunkt)
76
Fokuspunkt
Sökarens skärm för fokuspunkt visas ovan. Kameran
fokuserar på motivet i den centrerade fokuspunkten
när avtryckaren är nedtryckt halvvägs.
49
2
Välj exponeringsläge e.
I-knappen
Tryck på I-knappen och vrid
primärfunktionsratten för att välja
exponeringsläge e. Kameran ställer
automatiskt in slutartid och bländare för
bästa möjliga exponering i de flesta
situationer
s
3
Primärfunktionsratt
Välj enkelbild i utlösarläge. Låsknapp för ratt för
utlösarläge
Håll låsknappen för
utlösarlägesratten nedtryckt
och vrid utlösarlägesratten till S
(enkelbild). Med den här
inställningen tar kameran en
bild varje gång du trycker på
Utlösarlägesratt
avtryckaren.
4
Välj enkel AF-punkt.
Vrid på AF-områdesväljaren
tills den klickar på plats och
pekar på K (enkel AF-punkt).
Med den här inställningen kan
användaren välja fokuspunkt.
50
AF-områdesväljare
5
Välj enpunkts servoautofokus.
Fokuseringslägesknapp
Vrid fokuseringslägesknappen
tills den klickar på plats och
pekar på S (enpunkts servoautofokus). Med den här
inställningen låses fokus
automatiskt på motivet i den
valda fokuspunkten när avtryckaren trycks ned halvvägs.
Bilder kan endast tas om kameran har fokuserat.
6
Välj matrixmätning.
s
Ljusmätarväljare
Vrid mätningsväljaren till a
(matrixmätning).
Matrismätning använder
information från RGB-sensorn
(med 1005 segment) för att
garantera bästa resultat i hela
bilden.
51
Förbereda kameran
s
När du använder sökaren vid fotografering
ska du fatta handgreppet med höger hand
och låta kamerahuset eller objektivet vila i
vänster. Håll armbågarna lätt tryckta mot
överkroppen och placera ena foten ett halvt
steg framför den andra så att du står stadigt
och håller överkroppen stilla.
Håll i kameran så som visas till höger när du
väljer stående bildutsnitt (högkant).
Se sidan 89 för information om hur du väljer
bildutsnitt i monitorn.
52
Fokusera och ta bilden
1
Tryck ned
avtryckaren halvvägs
för att fokusera
(s. 54).
s
Med standardinställningar fokuserar
kameran på motivet i
Fokusindike- Buffertden centrerade
ring
kapacitet
fokuspunkten. Välj
bildutsnitt i sökaren med huvudmotivet placerat i den
centrerade fokuspunkten och tryck ned avtryckaren halvvägs.
Om kameran kan fokusera hörs en signal och
fokusindikeringen (I) visas i sökaren. Om motivet är mörkt
tänds AF-hjälpbelysningen automatiskt för att underlätta
fokuseringen.
Sökarvisning
I
2
4
2 4
(blinkar)
Beskrivning
Motiv i fokus.
Fokuspunkten ligger mellan kameran och
motivet.
Fokuspunkten ligger bakom motivet.
Kameran kan inte fokusera automatiskt på
motivet i fokuspunkten.
När avtryckaren trycks ned halvvägs låses fokus, och
antalet exponeringar som kan lagras i
minnesbufferten ("t", s. 87) visas i sökaren.
Om du vill ha information om vad du kan göra när
det inte går att fokusera med autofokus går du till avsnittet "Så
får du bra bilder med autofokus" (s. 80).
53
2
Tryck ned avtryckaren hela
vägen för att ta bilden.
Du tar bilden genom att trycka
ned avtryckaren helt.
Åtkomstlampan intill locket till
kortfacket tänds när bilder
lagras på minneskortet.
s
Åtkomstlampa
D
Åtkomstlampa för minneskort
Ta inte ut minneskortet, stäng inte av kameran och ta inte ur eller koppla
bort strömförsörjningen förrän minneskortets åtkomstlampa har släckts.
A
Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två lägen. Kameran fokuserar när du
trycker ned avtryckaren halvvägs. Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren hela vägen.
Fokusera
54
Fotografera
Visa foton
1
Tryck på K-knappen.
Ett foto visas på monitorn.
s
2
Visa fler bilder.
Tryck på 4 eller 2 för att visa
fler bilder. Tryck på 1 eller 3
(s. 220) om du vill visa mer
information om den aktuella
bilden.
N I KON D700
1 / 10
1/ 250
AUTO
F11
200
35mm
0, 0
100ND700 DSC_0001. JPG
15/07/2008 10: 02: 27
NOR
ORMAL
AL
4256x2832
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta visningen och
återgå till fotograferingsläge.
A
Bildvisning
Om På har valts för Bildvisning på visningsmenyn (s. 265) visas bilderna
automatiskt på monitorn i omkring 4 sekunder (standardinställning) efter
att du har tagit bilden.
55
Radera oönskade bilder
Om du vill radera bilden som visas på monitorn trycker du på
O-knappen. Observera att bilder inte kan återställas efter att de
har raderats.
s
1
Visa bilden.
Visa bilden du vill radera enligt beskrivningen i avsnittet "Visa
foton" på föregående sida.
K-knappen
2
Radera bilden.
Tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas.
O-knappen
Tryck på O-knappen igen om du vill radera bilden och återgå
till visning. För att stänga utan att radera bilden trycker du på
K.
A
Radera
Använd alternativet Radera på visningsmenyn (s. 262).
56
dAlternativ för
bildlagring
d
I det här avsnittet beskrivs hur du väljer bildområde, bildkvalitet
och bildstorlek.
Bildområde ............................................................................s. 58
Bildkvalitet ............................................................................s. 64
Bildstorlek..............................................................................s. 69
57
Bildområde
d
Kamerans bildsensor i FX-format
(36,0 × 23,9 mm) kan användas för att ta
bilder med ett bildområde (bildvinkel) som
motsvarar en småbildskamera för 35 mm
(135) film. Bildområdet väljs via alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn. Med
standardinställningen Automatisk DX-beskärning beskärs
bilderna automatiskt till DX-bildvinkeln när ett DX-objektiv är
monterat. Alternativet Välj bildområde kan användas för att välja
35 mm bildvinkel.
❚❚ Automatisk DX-beskärning
Välj om du vill välja en DX-beskärning automatiskt när ett DXobjektiv är monterat.
Alternativ
Beskrivning
På
DX-beskärning väljs automatiskt när ett DX-objektiv är
(standard) monterat.
Av
Den beskärning som har valts för Välj bildområde används.
58
❚❚ Välj bildområde
Välj det bildområde som används när Av har valts för Automatisk
DX-beskärning (s. 61).
Alternativ
c
a
Beskrivning
Bilder tas i FX-format och
använder hela bildsensorns
område (36,0 × 23,9 mm), vilket
FX-format ger en bildvinkel som
motsvarar ett Nikkor-objektiv
(36×24)
på en 35 mm småbildskamera.
Kanterna på bilder som tas
med DX-objektiv blir mörka.
Ett område i mitten av
bildsensorn med måtten
23,5 × 15,6 mm (indikeras med
DX-formatbeskärningen i
DXsökaren) används för att spela
format
in bilder i DX-format.
(24×16)
DXMultiplicera med 1,5 för att
formatbeskärning
beräkna den ungefärliga
brännvidden för objektiv i 35
mm-format.
d
A
DX-formatbeskärning
Om Auto (standardinställningen) eller På har valts för Anpassad a6 (AFpunktsbelysning), visas DX-beskärningen med en ram i sökaren då DXformatet är aktiverat. Om Av är valt indikeras området utanför DXformatbeskärningen med en transparent mask.
DX-formatbeskärning
59
A
DX-objektiv
DX-objektiv är utformade för att användas med DX-formatskameror och
har en mindre bildvinkel än objektiv för 35 mm-formatskameror. Om
Automatisk DX-beskärning är avstängd och FX-format (36 × 24) väljs
för Bildområde när ett DX-objektiv används kan bildernas kanter bli
mörka. Detta kanske inte syns i sökaren, men när bilderna spelas upp kan
du märka att upplösningen sjunker eller att kanterna på bilden blir mörka.
d
DX-format (24 × 16)
bildcirkel
DX-format
FX-format
FX-format (36 × 24)
bildcirkel
60
Bildområdet kan väljas med alternativet Bildområde i
fotograferingsmenyn eller (om bildområde är valt som funktion för
Fn-knappen) genom att trycka på Fn-knappen och vrida på
primärfunktionsratten.
❚❚ Bildområdesmenyn
1
Välj Bildområde.
Markera Bildområde på
fotograferingsmenyn (s. 268)
och tryck på 2.
2
d
Välj ett alternativ.
Markera Automatisk DXbeskärning eller Välj
bildområde och tryck på 2.
3
Justera inställningarna.
Välj ett alternativ och tryck på
J. Det område som har valts
för beskärning visas i sökaren
(s. 59).
61
❚❚ Fn-knappen
1
Tilldela bildområde som funktion
för Fn-knappen.
Välj Välj bildområde för Anpassad f5,
Tilldela FUNC.-knapp> FUNC.-knapp
och rattar (s. 323).
d
2
Välj bildområde.
Tryck på Fn-knappen och vrid
primärfunktionsratten tills
önskad beskärning visas i
sökaren (s. 59). Den här
inställningen kan inte göras
under inspelning med
multiexponering (s. 201).
Fn-knappen
Det alternativ som för
närvarande valts som bildområde kan
visas genom att trycka ned Fnknappen för att visa bildområdet i
sökaren, kontrollpanelen eller
bildinformationsskärmen. FX-format
visas som "36 – 24" och DX-format som "24 – 16".
62
Primärfunktionsratt
D
Automatisk DX-beskärning
Du kan inte använda Fn-knappen för att välja bildområde när ett DXobjektiv används och Automatisk DX-beskärning är aktiverad.
A
Fn, granskningsknapp för skärpedjup och AE-L/AF-L-knappar
Ändringar i inställningarna för bildområdet kan göras med Fn-knappen
(standardinställningen, se Anpassad f5, Tilldela FUNC.-knapp, s. 320),
granskningsknappen för skärpedjup (Anpassad f6, Ange
granskningsknapp, s. 324) eller AE-L/AF-L-knappen (Anpassad f7, Tilldela
AE-L/AF-L-knapp, s. 325). Tänk på att vissa knapptryckningsalternativ
inte kan kombineras med alternativ som använder rattar.
d
A
Bildstorlek
Bildstorleken varierar beroende på vilket alternativ som har valts för
bildområdet.
63
Bildkvalitet
Det går att välja mellan följande alternativ för bildkvalitet:
d
Alternativ
Filtyp
NEF (RAW)
NEF
TIFF (RGB)
TIFF
(RGB)
JPEG hög
JPEG normal
JPEG
JPEG låg
NEF (RAW)+
JPEG hög
NEF (RAW)+
JPEG normal
NEF (RAW)+
JPEG låg
NEF/
JPEG
Beskrivning
Rådata från bildsensorn sparas direkt på
minneskortet i NEF-format (Nikon Electronic
Format). Används för bilder som ska överföras
till en dator för utskrift eller bearbetning.
Observera att när NEF-bilder (RAW) överförs till
en dator kan de endast visas med kompatibla
program, såsom ViewNX (medföljer; s. 238) eller
Capture NX 2 (säljes separat, s. 388).
Lagra okomprimerade TIFF-RGB-bilder med ett
bitdjup på 8 bitar per kanal (24 bitars färg). TIFF
är kompatibelt med flera olika
bildbehandlingsprogram.
Lagra JPEG-bilder med ett
komprimeringsförhållande på ungefär 1:4 (hög
bildkvalitet). *
Lagra JPEG-bilder med ett
komprimeringsförhållande på ungefär 1:8
(normal bildkvalitet). *
Lagra JPEG-bilder med ett
komprimeringsförhållande på ungefär 1:16 (låg
bildkvalitet). *
Två bilder lagras, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med hög upplösning.
Två bilder lagras, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med normal upplösning.
Två bilder lagras, en NEF-bild (RAW) och en
JPEG-bild med låg upplösning.
* Liten filstorlek valt för JPEG-komprimering.
A
Filstorlek
Se sidan 423 för information om hur många bilder som kan lagras med
olika inställningar för bildkvalitet och -storlek.
64
Bildkvaliteten anges genom att
du trycker på knappen QUAL och
vrider primärfunktionsratten till
önskad inställning på
kontrollpanelen.
QUALknappen
Primärfunktionsratt
d
Kontrollpanel
A
Bildkvalitetsmenyn
Bildkvaliteten kan även justeras med alternativet Bildkvalitet på
fotograferingsmenyn (s. 268).
65
A
Sparar i NEF (RAW)
Alternativet Sparar i NEF (RAW) på fotograferingsmenyn styr
komprimering (s. 67) och bitdjup (s. 68) för NEF-bilder (RAW).
A
JPEG-komprimering
JPEG-bilder kan komprimeras för relativt likartad filstorlek eller optimal
bildkvalitet. Alternativet JPEG-komprimering på fotograferingsmenyn
kan användas för val av komprimeringstyp (s. 67).
NEF (RAW)+JPEG
d A
När bilder som har tagits med NEF (RAW) + JPEG hög, NEF (RAW) + JPEG
normal eller NEF (RAW) + JPEG låg visas på kameran visas de endast i
JPEG-format. När bilder som tas med de här inställningarna raderas
kommer både NEF- och JPEG-bilder att raderas.
A
"+NEF (RAW)"
Om +NEF (RAW) är valt för Anpassad f5
(Tilldela FUNC.-knapp, s. 320) och
bildkvaliteten är inställd på JPEG hög, JPEG
normal eller JPEG låg, spelas en NEF (RAW)kopia in tillsammans med bilden som tas efter
att du tryckt på Fn-knappen. "RAW" visas på
kontrollpanelen tills bilden har tagits. För att
avsluta utan att spela in NEF (RAW)-kopian
trycker du på Fn-knappen igen innan du tar
bilden. Den här funktionen kan också tilldelas
till granskningsknappen för skärpedjup (s. 324)
och AE-L/AF-L-knappen (s. 325).
66
Fn-knappen
❚❚ JPEG-komprimeringsmenyn
Följande alternativ för JPEG-bilder kan väljas med JPEGkomprimeringsalternativet på fotograferingsmenyn:
Alternativ
Beskrivning
Bilderna komprimeras för att få relativt likartad
Liten filstorlek
filstorlek. Kvaliteten varierar beroende på
O (standard)
motivtyp.
Optimal bildkvalitet. Filstorleken varierar
P Optimal kvalitet
beroende på motivtyp.
d
❚❚ Menyn Sparar i NEF (RAW): Typ
Med Sparar i NEF (RAW) > Typ på fotograferingsmenyn kan
följande komprimeringsalternativ för NEF-bilder (RAW) väljas:
Alternativ
Beskrivning
Förlustfri
NEF-bilder komprimeras med en reverserbar
N komprimering algoritm, vilket minskar filstorleken med 20–40 %
(standard)
utan att bildkvaliteten påverkas.
NEF-bilder komprimeras med en ej reverserbar
O Komprimerad algoritm, vilket minskar filstorleken med 40–55 %,
praktiskt taget utan att bildkvaliteten påverkas.
OkomprimeNEF-bilder är inte komprimerade. Lagringstiden
ökar något.
rad
67
❚❚ Menyn Sparar i NEF (RAW): Bitdjup för NEF (RAW)
Med alternativet Sparar i NEF (RAW) > Bitdjup för NEF (RAW) på
fotograferingsmenyn kan du välja mellan följande
bitdjupsalternativ för NEF-bilder (RAW).
d
Alternativ
Beskrivning
12 bitar
q
NEF-bilder (RAW) lagras med ett bitdjup på 12 bitar.
(standard)
NEF-bilder (RAW) lagras med ett bitdjup på 14 bitar,
r 14 bitar vilket skapar filer som är större än 12-bitars filer men
med mer lagrade färgdata.
A
NEF-bilder (RAW)
Lägg märke till att det valda alternativet för bildstorlek inte påverkar
storleken på NEF-bilder (RAW). När NEF-bilderna (RAW) öppnas i en
programvara, exempelvis Capture NX 2 (säljes separat) eller ViewNX
(medföljer) har de måtten som ges för stora bilder (L-storlek).
68
Bildstorlek
Bildstorleken mäts i antal pixlar (bildpunkter). Välj mellan L (Stor)
(standardalternativet), M (Mellan) och S (Liten) (tänk på att
bildstorleken varierar beroende på vilket alternativ som har valts
för Bildområde, s. 58):
Bildområde
FX-format
(36 × 24)
DX-format
(24 × 16)
Alternativ
L
M
S
L
M
S
Storlek
(pixlar)
4 256 × 2 832
3 184 × 2 120
2 128 × 1 416
2 784 × 1 848
2 080 × 1 384
1 392 × 920
Utskriftsstorlek (cm) *
d
54,1 × 36,0
40,4 × 26,9
27,0 × 18,0
35,4 × 23,5
26,4 × 17,6
17,7 × 11,7
* Ungefärlig storlek vid utskrift med en upplösning på 200 dpi. Utskriftsstorlek
i tum motsvarar bildstorleken i pixlar delat med skrivarupplösningen i dots
per inch (förkortas "dpi", d.v.s. "punkter per tum", 1 tum = ungefär 2,54 cm).
Utskriftsstorleken minskar när upplösningen ökar.
69
Bildstorleken anges genom att du
trycker på knappen QUAL och
vrider sekundärratten till önskat
alternativ på kontrollpanelen.
QUALknappen
Sekundärratt
d
Kontrollpanel
A
Bildstorleksmenyn
Bildstorleken kan även justeras med alternativet Bildstorlek på
fotograferingsmenyn (s. 268).
70
NFokus
– Styra kamerans fokusering
I det här avsnittet beskrivs alternativen för hur din kamera
fokuserar.
N
Fokusläge...............................................................................s. 72
AF-områdesläge ...................................................................s. 74
Val av fokuspunkt.................................................................s. 76
Fokuslås..................................................................................s. 78
Manuell fokusering..............................................................s. 81
71
Fokusläge
N
Fokusläget kontrolleras med
Fokuseringslägesknapp
fokuseringslägesknappen på
kamerans framsida. Det finns två
autofokuslägen (AF), där kameran
fokuserar automatiskt när
avtryckaren är nedtryckt halvvägs
och ett manuellt fokusläge där
fokus justeras manuellt med fokusringen på objektivet:
Alternativ
Beskrivning
Kameran fokuserar när du trycker
ned avtryckaren halvvägs. Fokus
låses när fokusindikeringen (I)
visas i sökaren och förblir låst när
S
Enpunkts avtryckaren trycks ned halvvägs
servo-AF (fokuslås). I standardinställningen
kan slutaren bara utlösas när
Fokusindikering
fokusindikeringen visas
(fokusprioritet).
Kameran fokuserar kontinuerligt när du trycker ned
avtryckaren halvvägs. Om motivet rör sig aktiveras
C
förutsägande fokusföljning (s. 73) för att förutsäga det
Kontinuerlig
slutliga avståndet till motivet och justera fokus efter behov.
fokus
I standardinställningen kan slutaren utlösas oavsett om
motivet är i fokus eller inte (avtrycksprioritet).
Kameran fokuserar inte automatiskt; fokus måste justeras
manuellt med objektivets fokusring. Om objektivets största
M
bländare är f/5,6 eller snabbare kan sökarens
Manuell
fokusindikering användas för att bekräfta fokus (elektronisk
(s. 81)
avståndsmätning, s. 82), men bilderna kan tas när som
helst, oavsett om motivet är i fokus eller inte.
72
Välj enpunkts servo-AF för liggande motiv och andra stillastående
motiv. Kontinuerlig fokus kan vara ett bättre alternativ för motiv
som rör sig på ett oförutsägbart sätt. Manuell fokus rekommenderas när kameran inte kan fokusera med autofokus.
A
B-knappen
Autofokus aktiveras också om man trycker på
B-knappen.
B-knappen
N
A
Förutsägande fokusföljning
I läget för kontinuerlig fokus startar kameran förutsägande fokusföljning
om motivet rör sig i riktning mot eller bort från kameran när avtryckaren
trycks ned halvvägs eller om någon av B-knapparna trycks in. Detta
gör att kameran kan följa fokus samtidigt som den försöker förutsäga var
motivet kommer att vara när slutaren utlöses.
A
Se även
Information om hur du använder fokusprioritet i läget för kontinuerlig
fokus finns i avsnittet Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet, s. 283).
Information om hur du använder fokusprioritet i läget för enpunkts servoAF finns i avsnittet Anpassad inställning a2 (Välj AF-S-prioritet, s. 284).
För information om hur du förhindrar att kameran fokuserar när
avtryckaren trycks ned halvvägs, se Anpassad inställning a5
(AF-aktivering, s. 287).
73
AF-områdesläge
AF-områdesläget avgör hur
fokuspunkten väljs i
autofokusläget. För att välja
AF-områdesläge vrider du på
AF-områdesväljaren. Följande
alternativ finns:
N
74
Läge
AF-områdesväljare
Beskrivning
Användaren väljer fokusområde manuellt och kameran
K
fokuserar endast på motiv i den valda fokuspunkten.
Enkel AFAnvänds för relativt statiska kompositioner med motiv som
punkt
finns kvar i den valda fokuspunkten.
• Med kontinuerlig servo-AF (s. 72) väljer användaren
fokuspunkt manuellt. Om motivet flyttar sig från den
valda fokuspunkten under en kort stund fokuserar
kameran baserat på information från omgivande punkter.
Den kan välja att använda 9, 21 eller 51 fokuspunkter med
I
anpassad inställning a3 (Dynamiskt AF-område, s. 285).
Dynamisk
Om 51 punkter (3D-följning) väljs som Anpassad
AF
inställning a3 väljs fokuspunkten automatiskt med
3D-följning.
• Med enpunkts servo-AF väljer användaren fokusområde
manuellt och kameran fokuserar endast på motiv i den
valda fokuspunkten.
Kameran identifierar automatiskt
motivet och fokuspunkten väljs. Om
ett objektiv av typ G eller D används
(s. 370), kan kameran skilja
H
mänskliga motiv från bakgrunden
Automatisk
för att förbättra fokuseringen på
AF
motivet. I läget för enpunkts servoAF markeras aktiva fokuspunkter i omkring en sekund efter
det att kameran fokuserar. Aktiva fokuspukter visas inte vid
kontinuerlig fokus.
A
AF-områdesläge
AF-områdesläge visas i
fotograferingsinformationsskärmen när man
trycker på R-knappen.
Indikator för AFområdesläge
AF-områdesläge
Informationsskärm
K Enkel AF-punkt
Anpassad inställning a3 (Dynamiskt AF-område, s. 285)
N
9 punkter
(standard)
I
Dynamisk
AF *
21 punkter
51 punkter
51 punkter (3D-följning)
H Automatisk AF
* Enbart aktiva fokuspunkter visas i sökaren. Återstående fokuspunkter ger
information som hjälper till vid fokuseringen.
A
Manuell fokusering
Enkel AF-punkt väljs automatiskt om du använder manuell fokusering.
A
Se Även
För information om inställningar som är tillgängliga för dynamisk AF, se
Anpassad inställning a3 (Dynamiskt AF-område, s. 285). För information
om hur du justerar hur lång tid det ska ta innan kameran fokuserar igen när
ett motiv rör sig framför den, se Anpassad inställning a4 (Fokusföljning
med låsning, s. 287).
75
Val av fokuspunkt
N
Kameran ger möjlighet att välja 51
fokuspunkter som tillsammans
täcker en stort del av bildutsnittet.
Fokuspunkten kan väljas manuellt,
vilket gör det möjligt att
komponera bilder med
AF-områdesväljare
huvudmotivet placerat nästan var
som helst i bilden (enpunkts och dynamisk AF), eller automatiskt
med motivsökning (autoområde AF, observera att manuell
fokuspunktssökning inte är tillgänglig vid val av autoområde AF).
Så här väljer du fokuspunkt manuellt:
1
Vrid fokusväljarlåset till ●.
Detta gör det möjligt att
använda multiväljaren för att
välja fokuspunkt.
Fokusväljarlås
2
Välj fokuspunkt.
Använd multiväljaren för att
välja fokuspunkt. Med
standardinställningar kan en
centrerad fokuspunkt väljas
genom att du trycker på mitten
av multiväljaren.
Fokusväljarlåset kan vridas till
låsposition (L) efter att du har
gjort ditt val, för att förhindra
att den valda fokuspunkten ändras när multiväljaren trycks in.
76
A
Se även
För information om hur du väljer när fokuspunkten är belyst, se Anpassad
inställning a6 (AF-punktsbelysning, s. 288). För information om hur du
ställer in fokusområdet till att loopa runt, se Anpassad inställning a7
(Loopa val av fokuspunkt, s. 288). För information om hur du väljer antal
fokuspunkter med multiväljaren, se Anpassad inställning a8 (AFpunktsmarkering, s. 289). För information om hur du ändrar funktionen
för multiväljarens mittknapp, se Anpassad inställning f2 (Multiväljarens
mittknapp, s. 318).
N
77
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter
fokuseringen för att på så sätt fokusera på ett motiv som inte
kommer att finnas i fokuspunkten i den slutgiltiga
bildkompositionen. Fokuslås kan också användas när det inte går
att fokusera med autofokussystemet (s. 80).
N
1
Fokusera.
Komponera bilden så att motivet hamnar
i den valda fokuspunkten och tryck ned
avtryckaren halvvägs för att starta fokuseringen.
2
Kontrollera att fokusindikatorn (I)
visas i sökaren.
Enpunkts servo-AF
Fokus låses automatiskt när
fokusindikeringen visas och
förblir låst så länge som
avtryckaren är nedtryckt
halvvägs. Om du trycker på AEL/AF-L-knappen medan du håller ner avtryckaren halvvägs
låses både fokus och exponering (en AE-L-ikon visas i sökaren
när exponeringen är låst. Se sidan 126).
A
Se även
Om På är valt för Anpassad inställning c1 (Avtryckarens AE-L, s. 296),
låses exponeringen när man trycker ner avtryckaren till hälften.
78
Kontinuerlig servo-AF
Tryck på AE-L/AF-L-knappen för att låsa
både fokus och exponering (en AE-L-ikon
visas i sökaren, se sid 126). Fokus och
exponering förblir låsta så länge AE-L-/
AF-L-knappen är nedtryckt, även om du
tar bort fingret från avtryckaren.
Avtryckare
q
N
w
AE-L/AF-Lknappen
3
Komponera om bilden och
tryck på avtryckaren.
Vid andra inställningar förblir
fokus låst mellan bilderna om
avtryckaren hålls nedtryckt
halvvägs, vilket gör det möjligt att ta flera bilder i rad med
samma fokusinställning. Fokus förblir även låst mellan
bilderna när AE-L-/AF-L-knappen är nedtryckt.
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när
fokuslåset är aktiverat. Om motivet flyttar sig fokuserar du
igen på ett nytt avstånd.
A
Se även
För information om hur du väljer vilken roll AE-L-/AF-L-knappen ska spela, se
Anpassad inställning f7 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 325).
79
Så får du bra bilder med autofokus
N
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som anges
nedan. Slutaren kanske inte utlöses om kameran inte kan fokusera
under dessa förhållanden, eller också kanske fokusindikeringen
(●) visas och kameran kan avge en ljudsignal som gör det möjligt
för slutaren att utlösas även när motivet inte är fokuserat. Om
något av detta inträffar använder du manuell fokusering (s. 81)
eller fokuslåsning (s. 78) för att fokusera på ett annat motiv på
samma avstånd. Komponera sedan om bilden.
Det finns liten eller ingen kontrast mellan motiv
och bakgrund
Exempel: motivet har samma färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller motiv på olika avstånd
från kameran
Exempel: motivet är inuti en bur.
Motivet domineras av regelbundna geometriska
mönster
Exempel: en rad med fönster i en skyskrapa.
Fokuspunkten innehåller områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka
Exempel: motiv som befinner sig till hälften i skugga.
Objekt i bakgrunden verkar större än motivet
Exempel: en byggnad finns i bildområdet bakom
motivet.
Motivet innehåller många fina detaljer
Exempel: en blomsteräng eller andra motiv som är små
eller inte varierar i ljusstyrka.
80
Manuell fokusering
Manuell fokusering är tillgänglig
för objektiv som inte stöder
autofokus (icke-AF Nikkorobjektiv) eller när autofokus inte
ger önskat resultat (s. 80). Om du
vill fokusera manuellt vrider du
fokuseringslägesknappen till M
och vrider objektivets fokusring
tills den bild som visas på den
klara mattskivan i sökaren är i
fokus. Du kan ta bilder när som
helst, även om bilden inte är i
fokus.
Fokuseringslägesknapp
N
A
A-M-val/Autofokus med manuell prioritet
Om objektivet stöder A-M-val ställer du in objektivets A-M-reglage på M
(manuell). Om objektivet stöder M/A (autofokus med manuell prioritet)
kan fokus justeras manuellt oavsett vilket läge du har valt med objektivet.
Mer information finns i dokumentationen som medföljde objektivet.
81
Den elektroniska avståndsmätaren
N
Om objektivets största bländare är f/5,6
eller större kan fokusindikeringen i sökaren
användas för att kontrollera om önskad del
av motivet i den valda fokuspunkten är i
fokus eller inte (fokuspunkten kan väljas
från ett av 51 alternativ). När motivet finns i
den valda fokuspunkten trycker du ned
avtryckaren halvvägs och vrider objektivets
fokusring tills fokusindikeringen (I) visas.
Observera att för motiv som finns listade på
sidan 80 kan ibland fokusindikeringen visas
när motivet inte är i fokus. Kontrollera fokus
i sökaren före fotograferingen.
A
Objektivets skärpeplan
Du kan avgöra avståndet mellan motivet och
kameran med hjälp av
skärpeplansmarkeringen (E) på
kamerahuset. Avståndet mellan objektivets
monteringsfläns och skärpeplanet är
46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
82
kUtlösarläge
– Enkelbild, serietagning, livevisning, självutlösare
eller uppfälld spegel
Utlösarläget avgör hur bilderna tas: en i taget, i en kontinuerlig
följd, med vyn i objektivet visad i monitorn, med en tidsinställd
slutarfördröjning eller med spegeln uppfälld för att förbättra
slutarresponsen och minimera vibrationerna.
k
Välja ett utlösarläge............................................................ s. 84
Serietagningsläge ............................................................... s. 86
Komponera bilder i monitorn (Livevisning) .................. s. 89
Självutlösarläge................................................................ s. 102
Läget Uppfälld spegel ..................................................... s. 104
83
Välja ett utlösarläge
Kameran stöder följande utlösarlägen:
k
Läge
S
Enkelbild
CL
Långsam
serietagning
CH
Snabb
serietagning
Beskrivning
Kameran tar en bild varje gång du trycker på avtryckaren.
När avtryckaren trycks ned lagrar kameran 1–5 bilder per
sekund. 1 Bildhastigheten kan väljas med Anpassad
inställning d4 (Bildhastighet för LS-läget, s. 299).
Kameran tar upp till 5 bilder i sekunden medan avtryckaren
är nedtryckt. 2
Välj bildutsnitt i monitorn (s. 89). Rekommenderas vid
a
höga eller låga vinklar och i andra situationer där sökaren
Livevisning är svår att använda eller när en förstorad bild på monitorn
bidrar till att skapa en mycket exakt fokusering.
E
Använd självutlösaren för självporträtt eller för att minska
Självutlösarrisken för skakningsoskärpa (s. 102).
fördröjning
Välj det här läget för att minimera kamerarörelser vid
MUP
telefoto- eller närbildsfotografering eller i andra situationer
Uppfälld
där minsta rörelse hos kameran kan leda till suddiga bilder
spegel
(s. 104).
1 Genomsnittlig bildhastighet med EN-EL3e-batteri, kontinuerlig fokus,
manuell autoexponering eller slutartidsstyrd bländarautomatik, slutartiden
1/250 s eller snabbare, standardvärde för återstående inställningar med
undantag för Anpassad inställning d4, och med minnesutrymme kvar i
minnesbufferten.
2 Genomsnittlig bildhastighet med EN-EL3e-batteri, kontinuerlig fokus,
manuell autoexponering eller slutartidsstyrd bländarautomatik, slutartiden
1/250 s eller snabbare, andra inställningar än standardinställningarna och
med minnesutrymme kvar i minnesbufferten.
84
Välj ett utlösarläge genom att
trycka på
fotograferingslägesrattens
låsknapp och vrida
fotograferingslägesratten till den
önskade inställningen.
Utlösarlägesrattens
låsknapp
Utlösarlägesratt
k
85
Serietagningsläge
Så här tar du bilder i lägena CH (snabb serietagning) och CL
(långsam serietagning):
1
Välj något av lägena CH eller
CL.
Tryck på låsknappen för
utlösarlägesratten och vrid
utlösarlägesratten till CH eller CL.
k
2
Utlösarlägesratt
Komponera bilden, fokusera och ta
bilden.
När avtryckaren trycks ned hela vägen
tas bilder i upp till 5 bps i snabbt serietagningsläge eller med
den bildhastighet som har valts i Anpassad inställning d4
(Bildhastighet för LS-läget, s. 299) i långsamt
serietagningsläge.
86
A
Strömkälla och bildhastighet
Den maximala bildhastigheten varierar beroende på strömkälla.
Strömkälla
EN-EL3e batteri eller MB-D10 batteripaket
med EN-EL3e batteri
MB-D10 batteripaket med EN-EL4a batteri
eller AA-batterier; nätadapter
Max. bildhastighet 1
5 bps 2
8 bps 3
1 Genomsnittlig bildhastighet med kontinuerlig fokus, manuell autoexponering
eller slutartidsstyrd bländarautomatik, slutartiden 1/250 s eller snabbare och med
minnesutrymme kvar i minnesbufferten. När MB-D10 används tillsammans med
AA-batterier minskar serietagningshastigheten vid låg temperatur eller om
batterierna börjar laddas ur.
2 Maximal serietagningshastighet är 5 bps, även om högre hastighet är vald med
Anpassad inställning d4 (Bildhastighet för LS-läget, s. 299).
3 Maximal serietagningshastighet i CL-läge är 7 bps.
k
A
Buffertstorlek
När avtryckaren är nedtryckt visar
exponeringsräknaren i sökaren och
kontrollpanelen ungefär hur många bilder som
kan lagras i minnesbufferten med de aktuella
inställningarna. Bilden till höger visar monitorn
när det finns plats i bufferten för omkring 33
bilder.
87
A
Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring som gör
att du kan fortsätta att fotografera medan bilderna sparas på
minneskortet. Du kan ta upp till 100 bilder i följd, men bildhastigheten
sjunker när bufferten är full.
k
Åtkomstlampan bredvid minneskortfacket lyser när bilder lagras på
minneskortet. Lagringen kan ta från några sekunder till några minuter,
beroende på antalet bilder i bufferten. Vänta med att mata ut
minneskortet eller koppla från strömkällan tills lampan har slocknat. Om
kameran stängs av medan det finns data i bufferten stängs inte strömmen
av förrän alla bilder i bufferten har lagrats. Om batteriet tar slut medan
det finns bilder i bufferten inaktiveras avtryckaren och bilderna överförs
till minneskortet.
A
Se även
Mer information om hur du väljer maximalt antal bilder som kan tas i en
enda serie finns i Anpassad inställning d5 (Max antal exponer. i följd,
s. 299). Mer information om antalet bilder som kan tas i en enda serie
finns på sidan 423.
88
Komponera bilder i monitorn
(Livevisning)
Välj läget för livevisning (a) för att komponera bilder i monitorn.
Vrid utlösarlägesratten till a.
Välj alternativ för livevisning på fotograferingsmenyn (s. 90).
g Handhållen (s. 93)
Höj spegeln och
visa bilden
genom monitorns
objektiv.
k
h Stativ (s. 96)
Komponera en bild i sökaren
och fokusera.
Avsluta
Komponera bilden i monitorn.
Höj spegeln och
visa bilden
genom monitorns
objektiv.
Avsluta
Fokusera.
Spegeln klickar ned och monitorn
stängs av.
Fokusera.
Monitorn aktiveras när
avtryckaren trycks ned.
Tryck på Xknappen om du
vill zooma in och
kontrollera fokus.
Ta bilder.
Ta bilder.
Kontrollera visningen i monitorn.
Avsluta
89
Alternativ för livevisning
Innan du tar bilder med livevisning vrider du
funktionsratten till a (livevisning) och väljer
ett läge för livevisning och det utlösarläge
som ska användas när kameran är inställd på
livevisning. Du kan välja mellan följande
livevisningslägen:
Alternativ
k
Beskrivning
Välj det här alternativet när du tar handhållna bilder av
rörliga motiv, eller när du komponerar bilder i
g Handhållen
positioner som gör det svårt att använda sökaren
(standard)
(s. 93). Kameran fokuserar normalt med fassökande
autofokus.
Välj det här alternativet när kameran är monterad på
ett stativ. Visningen kan förstoras i monitorn för exakt
fokusering, vilket gör det här läget lämpligt för
stillastående motiv (s. 96). Det går att använda
h Stativ
autofokus för att komponera bilder med motivet
placerat på valfri plats i bilden utan att komponera om
bilden. Kameran fokuserar med kontrastavkännande
autofokus.
A
Fassökande autofokus i förhållande till kontrastavkännande
Kameran använder normalt fassökande autofokus, vilket innebär att
fokuseringen baseras på data från en särskild fokussensor. När Stativ väljs
i livevisning används emellertid kontrastavkännande autofokus, vilket
innebär att kameran analyserar data från bildsensorn och justerar fokus
för att få bästa möjliga kontrast. Kontrastavkännande autofokus tar längre
tid än fassökande autofokus.
90
Det går att välja utlösarläge bland följande alternativ:
Alternativ
s Enkelbild
(standard)
Långsam
t
serietagning
Snabb
u
serietagning
1
Beskrivning
Kameran tar en bild varje gång du trycker på
avtryckaren.
När avtryckaren trycks ned lagrar kameran bilder i
långsamt eller snabbt serietagningsläge (s. 87).
Välj Livevisning.
På fotograferingsmenyn
(s. 268) markerar du
Livevisning och trycker på 2.
2
k
Välj Läget Livevisning.
Markera Läget Livevisning
och tryck på 2.
3
Välj ett läge för livevisning.
Markera önskat läge och tryck
på J för att återgå till
livevisningsmenyn.
91
4
Välj Utlösarläge.
Markera Utlösarläge och tryck
på 2.
5
Välj ett utlösarläge.
Markera utlösarläget som du
vill ha under livevisningen och
tryck på J.
k
6
Återgå till fotograferingsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
avsluta menyerna och återgå till
fotograferingsläge.
92
Läget Handhållen
1
Välj läget Livevisning.
Tryck på låsknappen för
utlösarlägesratten och vrid
utlösarlägesratten till a.
Utlösarlägesratt
2
Tryck ned avtryckaren helt.
Spegeln fälls upp och vyn
genom objektivet visas i
kameramonitorn i stället för i
Avsluta
sökaren (för förbättrad
fokusering, pausa kort när
avtryckaren är nedtryckt halvvägs innan du trycker ned den
hela vägen). Om du vill avsluta utan att ta en bild vrider du
utlösarlägesratten till en annan inställning, eller också trycker
du på G.
k
A
Tilldela Livevisningsläget till en knapp
Om Livevisning är valt för Anpassad inställning f5 (Tilldela FUNC.-knapp,
s. 320) och en funktionsratt är inställd i något annat läge än a eller MUP kan
Fn-knappen användas för att aktivera respektive avaktivera livevisningen. Det
gör att självutlösaren kan användas i livevisningsläget. Lägg märke till att
kameran använder det utlösarläge som är valt med utlösarlägesratten (s. 84)
och inte läget som är valt på menyn Utlösarläge. Om så önskas kan den här
funktionen också tilldelas granskningsknappen för skärpedjup (s. 324) eller
AE-L/AF-L-knappen (s. 325).
93
3
Komponera en bild i monitorn.
Om du vill förstora bilden i monitorn upp till 13 gånger trycker
du på X.
X-knappen
Avsluta
k
Ett navigeringsfönster visas i monitorns nedre högra
hörn när vyn genom objektivet zoomas in. Använd
multiväljaren för att bläddra inom AFområdesmarkeringarna.
4
Fokusering.
Autofokus (fokusläget S eller C):
Tryck ned avtryckaren halvvägs
eller tryck på B-knappen.
Fokusering och exponering
ställs in automatiskt. Observera
att spegeln klickar tillbaka på plats när någon av knapparna
trycks ned, vilket tillfälligt avbryter livevisningen. Livevisning
återställs när du släpper knappen. Fokuspunkten kan väljas
med multiväljaren.
Manuell fokusering (fokusläget M, sid. 81): Fokusera med
objektivets fokusring. Fokuspunkten för elektronisk
avståndsmätning kan väljas med multiväljaren.
94
5
Ta bilden.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att
återställa fokusering och exponering,
och ta bilden. Om du har valt snabb serietagning eller
långsam serietagning som Utlösarläge stängs monitorn av
medan du trycker ned avtryckaren. Bildhastigheten för
serietagning är densamma som du har valt för
standardfotografering.
k
D
Ingen bild
När du har tagit bilden kan du visa bilden i monitorn för att försäkra dig
om att fotot har registrerats. Observera att det ljud som spegeln avger när
avtryckaren trycks ned halvvägs eller B-knappen trycks ned kan
missuppfattas som slutarljudet. Om man trycker ned avtryckaren hela
vägen när kameran inte kan fokusera med enpunkts servo-AF avslutas
livevisningen utan att någon bild registreras.
95
Läget Stativ
1
Förbered kameran.
Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig,
jämn yta.
2
Välj läget Livevisning.
Tryck på låsknappen för
utlösarlägesratten och vrid
utlösarlägesratten till a.
k
Utlösarlägesratt
3
Komponera en
bild i sökaren.
B-knappen
Komponera en bild i
sökaren och välj en
fokuspunkt med
multiväljaren och
tryck sedan på B-knappen. Kameran fokuserar normalt och
ställer in exponering. Observera att kameran inte kan fokuseras
genom att avtryckaren trycks ned halvvägs.
4
Tryck ned avtryckaren helt.
Spegeln fälls upp och vyn i
objektivet visas i
kameramonitorn. Motivet syns
Avsluta
inte längre i sökaren. Om du
vill avsluta utan att ta en bild
vrider du utlösarlägesratten till en annan inställning, eller
också trycker du på G.
96
5
Kontrollera vyn i monitorn.
Om du vill förstora bilden på monitorn med upp till 13 × och
kontrollera fokus trycker du på X.
X-knappen
Avsluta
Ett navigeringsfönster visas i monitorns nedre högra
hörn när vyn i objektivet zoomas in. Använd
multiväljaren om du vill bläddra till delar av bilden
som inte syns på monitorn.
Tryck på J för att avsluta zoomningen.
k
Autofokus (fokusläget S eller C): I
stativläget kan fokuspunkten
för kontrastavkännande
autofokus förflyttas till valfri
Avsluta
punkt i bilden med
multiväljaren. För att fokusera
Kontrastavkännande AF-punkt
med kontrastavkännande
autofokus trycker du på
B-knappen. Fokuspunkten
blinkar grönt och monitorn kan
bli ljusare när kameran
fokuserar. Om kameran kan fokusera med
kontrastavkännande autofokus visas fokuspunkten i grönt, om
kameran inte kan fokusera blinkar fokuspunkten i rött.
Manuell fokusering (fokusläget M, sid. 81): Använd
zoomen för exakt fokusering.
97
6
Ta bilden.
Du tar bilden genom att trycka ned avtryckaren
helt. Om du har valt snabb eller långsam
serietagning som Utlösarläge stängs monitorn av medan du
trycker ned avtryckaren. Bildhastigheten för serietagning är
densamma som du har valt för standardfotografering.
k
D
Kontrastavkännande autofokus
Kameran fortsätter inte att justera fokus under tiden som B-knappen
trycks ned i läget kontinuerlig fokus. Slutaren kan utlösas även om
kameran inte är i fokus i både lägena enpunkts servo-autofokus och
kontinuerlig fokus.
D
Fokusering med kontrastavkännande autofokus
Kontrastavkännande autofokus tar längre tid än normal (fassökande)
autofokus. I följande situationer kan kameran kanske inte fokusera med
kontrastavkännande autofokus:
• Kameran är inte monterad på ett stativ
• Motivet innehåller linjer parallellt mot bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande
ljusstyrka, eller också är motivet belyst av punktbelysning eller med
neonljus eller någon annan ljuskälla som ändrar ljusstyrkan
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex. en rad
med fönster i ett höghus)
• Motivet rör sig
98
Observera att fokuspunkten ibland kan visas i grönt när kameran inte kan
fokusera.
Använd ett AF-S-objektiv. De önskade resultaten kan inte uppnås med
andra objektiv eller telekonverter.
A
Fotograferingsinformationsskärm
Tryck på knappen R för att dölja eller visa indikeringar på monitorn i
livevisningsläge.
Fotograferingsinformation på
Fotograferingsinformation av
k
Avsluta
Avsluta
Avsluta
Virtuell horisont
(visas inte vid zoomning)
Stödlinjer
(visas inte vid zoomning)
AF-områdesmarkeringarna visas endast i handhållet läge.
Avsluta
Handhållen
Avsluta
Stativ
99
D
Fotografering i Läget Livevisning
Störande streck eller förvrängningar kan fastän detta inte syns på bilden
vara synliga på skärmen i belysning med lysrör, kvicksilvergas eller
natrium och även vid horisontell panorering av kameran samt om föremål
rör sig med stor hastighet genom bilden. Starka ljuskällor kan efterlämna
spökbilder på skärmen vid panorering med kameran. Ljusa partier kan
också uppstå. Undvik att rikta kameran mot solen eller andra ljusstarka
källor vid fotografering med direktvisning på skärmen. Underlåtenhet att
följa denna uppmaning kan resultera i skador på kamerans interna kretsar.
Livevisning avslutas automatiskt om du tar bort objektivet.
k
Det går inte att ändra mätningen i livevisningsläge. Välj typ av mätning
innan du väljer livevisningsläget.
Livevisning kan användas i upp till en timme.
27s
Observera emellertid, att när kameran används i
livevisningsläge under en längre period kan
temperaturen i de interna kretsarna stiga och
kameran kan kännas mycket varm, vilket kan
Avsluta
resultera i bildbrus och ovanliga färger. För att
undvika skada på kamerans interna kretsar
avslutas fotografering med livevisning automatiskt innan kameran
överhettas. En nedräkning visas i monitorn 30 sekunder innan
fotograferingen avslutas. Vid höga omgivningstemperaturer kan
nedräkningen visas så snart du väljer livevisningsläget.
Stäng okularskyddet efter fokusering. På så sätt förhindrar du att ljus som
kommer in via sökaren påverkar exponeringen.
För att minska suddighet i stativläge kan du välja På i Anpassad inställning
d9 (Exponeringsfördröjning, s. 302).
100
A
Monitorljusstyrka
Du justerar monitorljusstyrkan genom att trycka
på K-knappen medan vyn på monitorn visas.
Tryck på 1 eller 3 för att justera ljusstyrkan
(observera att monitorns ljusstyrka inte har någon
effekt på bilder som är tagna i läget Livevisning).
För att återgå till livevisning släpper du upp Kknappen.
Avsluta
A
HDMI
När kameran är ansluten till en HDMIvideoenhet stängs kameramonitorn av. Vyn
genom objektivet visas på videoenheten,
så som visas till höger.
k
Avsluta
A
Trådutlösare
Om avtryckaren på en trådutlösare (säljes separat, se s. 389) trycks ned
halvvägs i över en sekund i stativläget aktiveras kontrastavkännande
autofokus. Om trådutlösarens avtryckare trycks ned hela vägen utan att
fokusera justeras inte fokus innan bilden tas.
101
Självutlösarläge
Självutlösaren används för att minska risken för skakningsoskärpa
samt för självporträtt. Om du vill använda självutlösaren ska du
montera kameran på ett stativ (rekommenderas) eller placera
kameran på en stabil och plan yta och sedan följa stegen nedan:
1
Självutlösarläge.
Tryck på låsknappen för
utlösarlägesratten och vrid
utlösarlägesratten till E.
k
Utlösarlägesratt
2
Komponera bilden och fokusera.
Vid enpunkts servo-autofokus
(s. 72) kan du bara ta bilder
om indikatorn för fokusläge
(I) visas i sökaren.
Fokuseringslägesknapp
A Stäng okularskyddet
Stäng okularskyddet efter fokusering. På så
sätt förhindrar du att ljus som kommer in
via sökaren påverkar exponeringen.
102
3
Starta timern.
Tryck ned avtryckaren helt för
att starta självutlösaren.
Självutlösarlampan (AFhjälpbelysning) börjar blinka och en signal hörs. Två sekunder
innan bilden tas slutar självutlösarlampan blinka och signalen
blir snabbare.
Om du höjer blixten avbryts timern. För att starta om väntar
du tills indikatorn för klar blixt visas i sökaren och trycker ned
avtryckaren halvvägs.
k
Om du vill stänga av självutlösaren innan en bild tas vrider du
utlösarlägesratten till en annan inställning.
A
A
I självutlösarläget motsvarar slutartiden A ungefär 1/5 s.
A
Se även
Information om hur du ändrar självutlösarens fördröjning finns i Anpassad
inställning c3 (Självutlösarfördröjning, s. 297). Information om hur man
ställer in en ljudsignal som spelas upp när självutlösaren används finns i
Anpassad inställning d1 (Signal, s. 298).
103
Läget Uppfälld spegel
Välj det här läget om du vill minimera skakningsoskärpa när
spegeln är uppfälld. Ett stativ rekommenderas.
1
Välj läget för uppfälld
spegel
Tryck på låsknappen för
utlösarlägesratten och vrid
utlösarlägesratten till MUP.
k
2
Utlösarlägesratt
Fäll upp spegeln.
Komponera bilden, fokusera och tryck
sedan ned avtryckaren helt för att fälla
upp spegeln.
D
Använda sökaren
Autofokus, mätning och bildkomposition kan inte kontrolleras i
sökaren när spegeln är uppfälld.
3
Ta en bild.
Ta en bild genom att trycka ned
avtryckaren helt igen. För att förhindra
att bilderna blir suddiga till följd av
kamerarörelser trycker du ned avtryckaren försiktigt eller
använder en trådutlösare (säljes separat), (s. 389). Spegeln
fälls ned när fotograferingen är klar.
A
Läget Uppfälld spegel
En bild tas automatiskt om inga åtgärder utförs på omkring 30 sekunder
efter att spegeln fälls upp.
104
SISO-känslighet
– Reagera snabbare på ljus
ISO-känslighet är den digitala motsvarigheten till filmhastighet. Ju
högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för exponeringen,
vilket ger möjlighet till kortare slutartider eller mindre bländare. I
det här kapitlet beskrivs hur du ställer in ISO-känslighet manuellt
och automatiskt.
S
Välja ISO-känslighet manuellt ....................................... s. 106
Automatisk ISO-känslighet ............................................ s. 108
105
Välja ISO-känslighet manuellt
ISO-känsligheten kan ställas in på värden mellan ungefär ISO 200
och ISO 6400, i steg som motsvarar 1/3 EV. Inställningar från
omkring 0,3–1 EV under ISO 200 och 0,3–2 EV över ISO 6400 finns
även tillgängliga för speciella situationer.
ISO-känsligheten kan justeras
genom att du trycker på ISOknappen och vrider
primärfunktionsratten tills önskad
inställning visas i kontrollpanelen
eller sökaren.
S
Kontrollpanel
ISO-knappen
Primärfunktionsratt
Sökare
ISO-känslighet 6400
A
Menyn Inställningar för ISO-känslighet
ISO-känslighet kan även justeras med alternativet ISO-känslighet på
fotograferingsmenyn (s. 268).
106
A
Inställningar för ISO-känsl.
Vilka inställningar som är tillgängliga beror på vilket alternativ som har
valts för Anpassad inställning b1 (ISO-känslighetssteg, s. 292).
Anpassad inställning b1
(ISO-känslighetssteg)
Tillgängliga inställningar för
ISO-känslighet
Lo 1, Lo 0,7, Lo 0,3, 200, 250, 320, 400, 500,
1/3 steg
640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500,
(standard)
3200, 4000, 5000, 6400, Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1,
Hi 2
Lo 1, Lo 0,5, 200, 280, 400, 560, 800, 1100,
1/2 steg
1600, 2200, 3200, 4500, 6400, Hi 0,5, Hi 1,
Hi 2
Lo 1, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Hi 1,
1 steg
Hi 2
* Om det är möjligt behålls den aktuella ISO-känslighetsinställningen när
stegvärdet ändras. Om den aktuella ISO-känslighetsinställningen inte är
tillgänglig vid det nya stegvärdet avrundas ISO-känsligheten till
närmaste tillgängliga inställning.
S
A
Hög 0,3–Hög 2
Inställningarna Hög 0,3 till Hög 2 motsvarar ISO-känsligheterna 0,3 till
2 EV över ISO 6400 (motsvarande ISO 8000 till 25600). Bilder som tas med
de här inställningarna får oftare brus och färgstörningar.
A
Låg 0,3–Låg 1
Inställningarna Låg 0,3 till Låg 1 motsvarar ISO-känsligheterna 0,3 till 1 EV
under ISO 200 (motsvarande ISO 160 till 100). Används för större bländare
när belysningen är hög. Kontrasten är något lägre än normalt. I de flesta
fall rekommenderas ISO-känsligheter på ISO 200 eller mer.
A
Se även
Mer information om Anpassad inställning b1 ISO-känslighetssteg finns på
s. 292). Mer information om användning av alternativet Brusreducering
för högt ISO på fotograferingsmenyn för att minska bruset vid hög ISOkänslighet finns på sidan 278.
107
Automatisk ISO-känslighet
S
Om du har valt Av (standardinställning) för alternativet
Automatisk ISO-känslighet på fotograferingsmenyn får ISOkänsligheten ett fast värde som användaren väljer (se sidan 106).
Om du har valt På justeras ISO-känsligheten automatiskt om det
inte går att få optimal exponering med värdet som användaren
har valt (blixtnivån justeras i motsvarande grad). Du kan välja det
högsta värdet för automatisk ISO-känslighet via alternativet
Högsta känslighet på menyn Automatisk ISO-känslighet (det
lägsta värdet för automatisk ISO-känslighet är automatiskt inställt
på ISO 200). I exponeringslägena P och A justeras känsligheten
bara om den slutartid som har valts för Kortaste slutartid ger en
underexponering. Längre slutartider kan användas om optimal
exponering inte kan uppnås vid det ISO-känslighetsvärde som har
valts för Högsta känslighet.
ISO-AUTO visas på kontrollpanelen och i
sökaren när På har valts. När känsligheten
ändras från värdet som användaren har valt
blinkar indikatorerna och det ändrade
värdet visas i sökaren.
108
A
Automatisk ISO-känslighet
Brus uppstår oftare vid hög känslighet. Använd Brusreducering för högt
ISO på fotograferingsmenyn för att minska bruset (se sidan 278). Motiv i
förgrunden kan bli underexponerade i bilder som tas med blixt och långa
slutartider, i dagsljus eller mot en ljus bakgrund. Välj ett annat blixtläge
än långsam synk, eller välj läget A eller M och välj en större bländare. Lägg
märke till att när blixten används väljer kameran den slutartid som är vald
med Anpassad inställning e1 (Blixtsynktid, s. 305) och inte det värde som
är valt med Kortaste slutartid.
S
109
S
110
VExponering
– Styra hur exponeringen ställs in i kameran
I det här avsnittet beskrivs tillgängliga alternativ för att kontrollera
exponering, inklusive mätning, exponeringsläge, exponeringslås,
exponeringskompensation.
Mätning.............................................................................. s. 112
Exponeringsläge .............................................................. s. 114
e: Programautomatik ...................................................................... s. 116
f: Slutartidsstyrd bländarautomatik.......................................... s. 118
g: Bländarstyrd tidsautomatik...................................................... s. 119
h: Manuell............................................................................................ s. 121
Z
Autoexponeringslås (AE) ................................................ s. 126
Exponeringskompensation............................................ s. 128
Gaffling............................................................................... s. 130
111
Mätning
Mätningen avgör hur exponeringen ställs in i kameran. Följande
alternativ finns:
Z
Metod
Beskrivning
a
Rekommenderas i de flesta situationer. En stor del av bilden
3D-färg- mäts och exponeringen ställs in för naturliga resultat utifrån
matrix II fördelningen av ljusstyrka, färg, avstånd och komposition.
Hela bilden mäts, men bildens mitt
prioriteras (som standard den 12
millimeter stora cirkeln i sökaren. Om
Z
ett objektiv utan inbyggd processor är
Centrum
monterat kan området väljas med
vägd
Anpassad inställning b5 Centrumvägt
Centrumvägt
område, s. 294 1). Klassisk mätmetod
område 3
vid porträttfotografering. 2
b
Spot
En cirkel med 4 millimeters
diameter mäts (omkring 1,5 % av
bilden). Eftersom cirkeln centreras i
den aktuella fokuspunkten kan du
mäta motiv som inte ligger i mitten
(om du använder ett icke-CPUSpotmätningsområde 3
objektiv eller ett autoområde AF
(s. 74) mäts fokuspunkten i mitten).
Ger korrekt exponering av motivet
även om bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare. 2
1 När ett icke-CPU-objektiv (s. 372) är monterat, används medelvärdet för hela
bilden om Medel är valt för Anpassad inställning b5. I annat fall används en
12-mm cirkel i sökarens mitt för centrumvägd mätning för icke-CPU-objektiv,
oavsett vilken inställning som valts för Data för icke-CPU-objektiv.
2 För bättre precision med icke-CPU-objektiv anger du objektivets brännvidd
och största bländare på menyn Data för icke-CPU-objektiv (s. 211).
3 Mätområdet visas inte i sökaren.
112
Om du vill välja en mätmetod
vrider du ljusmätarväljaren tills
önskat läge visas.
Ljusmätarväljare
Z
A
3D-färgmatrixmätning II
Vid matrixmätning ställs exponeringen in med hjälp av en 1005-segments
RGB-sensor. Använd ett objektiv av typen G eller D för resultat som
inkluderar områdesinformation (3D-färgmatrixmätning II, se s. 370 för
information om objektivtyper). När andra CPU-objektiv används ingår inte
3D-områdesinformation (färgmatrixmätning II). Färgmatrixmätning är
tillgänglig när icke-CPU-objektivets brännvidd och största bländare har
angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv på
inställningsmenyn (se sidan 211, Om ingen brännvidd eller bländare har
angetts används centrumvägd mätning).
A
Se även
Information om hur du väljer storlek på området som prioriteras vid
centrumvägd mätning finns i Anpassad inställning b5 (Centrumvägt
område, s. 294). Information om anpassning för bästa möjliga exponering
för varje mätmetod finns i Anpassad inställning b6 (Finjustera optimal
exponer., s. 294).
113
Exponeringsläge
Exponeringsläget avgör hur slutartiden och bländaren ställs in när
exponeringen justeras. Fyra lägen är tillgängliga:
programautomatik (e), slutartidsstyrd bländarautomatik (f ),
bländarstyrd tidsautomatik (g) och manuell (h).
Läge
Z
Beskrivning
Kameran ställer automatiskt in slutartid och
Programauto- bländare för bästa möjliga exponering.
e matik
Rekommenderas för ögonblicksbilder och i andra
(s. 116)
situationer där det inte finns tid att ändra
kamerainställningarna.
Slutartidsstyrd Användaren väljer en slutartid, och kameran väljer
bländarautoma- automatiskt en lämplig bländare för bästa resultat.
f
tik
Används för att skapa rörelseoskärpa eller frysa
(s. 118)
motiv i rörelse.
Användaren väljer en bländare, och kameran väljer
Bländarstyrd
automatiskt lämplig slutartid för bästa resultat.
g tidsautomatik Används för att göra bakgrunden i porträtt oskarp
(s. 119)
eller för att fokusera på både förgrund och
bakgrund i landskapsbilder.
Användaren styr både slutartiden och bländaren.
Manuell
h
Ställ in slutartiden på "A" för
(s. 121)
långtidsexponeringar.
A
Objektivtyper
Om du använder ett CPU-objektiv som är försett med en bländarring
(s. 370) låser du bländarringen vid den minsta inställningen (det högsta
f-talet). Typ G-objektiv är inte utrustade med bländarring.
Icke-CPU-objektiv (s. 372) kan bara användas i exponeringslägena g
(bländarstyrd tidsautomatik) och h (manuell). I andra lägen väljs
exponeringsläget g automatiskt när ett icke-CPU-objektiv är monterat.
Exponeringslägesindikatorn (e eller f ) på den övre kontrollpanelen
blinkar och F visas i sökaren.
A
Se även
Se sidan 326 för information om hur du låser slutartid (läge f och h) och
bländare (läge g och h).
114
Om du vill välja exponeringsläge trycker du
på I-knappen och vrider
primärfunktionsratten tills önskat läge visas
på kontrollpanelen eller i sökaren.
I-knappen
Primärfunktionsratt
A
Skärpedjupskontroll
Håll ned granskningsknappen för skärpedjup om
du vill se effekten av den valda bländaren.
Objektivet minskas till det bländarvärde som
kameran valt (lägena e och f ) eller till värdet som
användaren har valt (lägena g och h). På så sätt
kan du se skärpedjupet i sökaren.
Granskningsknapp
Z
A
Anpassad inställning e4 — Modelleringsblixt
Inställningen styr om den inbyggda blixten och SB-900, SB-800, SB-600,
SB-R200 eller någon annan separat blixtenhet som stöder CLS (Creative
Lighting System, se sidan 377) avfyrar en modelleringsblixt när du trycker
på granskningsknappen för skärpedjup. På sidan 315 finns mer
information.
A
Se även
Information om automatisk ISO-känslighet finns på sidan 108. Information
om hur du använder alternativet Brusreducering för lång exp. på
fotograferingsmenyn för att minska bruset vid långa slutartider, finns på
sidan 277. Information om val av storlek på ökningarna för slutartid och
bländare finns i Anpassad inställning b2 (EV-steg för exp. kontroll,
s. 292). Information om ändring av funktion för primärfunktionsrespektive sekundärratten finns i Anpassad inställning f9 (Anpassa
funktionsrattar > Ändra primär/sekundär, s. 326).
115
e: Programautomatik
I det här läget anpassar kameran slutartid och bländare
automatiskt enligt ett inbyggt program för optimal exponering i
de flesta situationer. Läget rekommenderas för ögonblicksbilder
och andra situationer då du vill låta kameran välja slutartid och
bländare. Så här tar du bilder med programautomatik:
1
Välj exponeringsläge e.
I-knappen
Tryck på knappen I och vrid
primärfunktionsratten tills e visas i
sökaren och på den övre
kontrollpanelen.
Primärfunktionsratt
Z
2
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
Slutartid:1/400 s
Bländaröppning: f/10
116
A
Flexibelt program
I exponingeringsläge e, kan du välja olika
kombinationer av slutartider och bländare
genom att vrida på primärfunktionsratten medan
exponeringsmätarna är aktiva ("flexibelt
program"). Vrid funktionsratten åt höger om du
vill ha stora bländare (små f-tal) som gör detaljer i
bakgrunden oskarpa, eller korta slutartider som
Primärfunktionsratt
"fryser" rörelse. Vrid funktionsratten åt vänster om
du vill ha små bländare (stora f-tal) som ökar
skärpedjupet, eller långa slutartider som gör
rörelser oskarpa. Alla kombinationer ger samma
exponering. En asterisk ("*") visas på den övre
kontrollpanelen när flexibelt program används.
Om du vill återställa standardinställningarna för
slutartid och bländare vrider du funktionsratten
tills asterisken försvinner och väljer ett annat läge eller stänger av
kameran.
Slutartid: 1/4 000 s
Bländaröppning: f/2,8
Z
Slutartid: 1/80 s
Bländaröppning: f/22
A
Se även
På sidan 426 finns mer information om det inbyggda
exponeringsprogrammet.
117
f: Slutartidsstyrd bländarautomatik
I läget Slutartidsstyrd bländarautomatik väljer du en slutartid, och
bländaren justeras automatiskt för optimal exponering. Så här tar
du bilder med slutartidsstyrd bländarautomatik:
1
Välj exponeringsläge
f.
Tryck på knappen I
och vrid
primärfunktionsratten tills
f visas i sökaren och på
den övre kontrollpanelen.
Z
2
I-knappen
Primärfunktionsratt
Välj en annan slutartid.
Medan exponeringsmätarna är aktiva
vrider du på primärfunktionsratten för
att välja önskad slutartid. Du kan också
välja en slutartid på "p" eller ett
värde mellan 30 s (q) och 1/8 000 s (o). Använd långa
slutartider om du vill återge rörelser genom oskärpa, och korta
slutartider om du vill "frysa" rörelser.
Kort slutartid (1/1 600 s)
3
A
Lång slutartid (1/ 6 s)
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
Se även
På sidan 411 finns information om vad du ska göra om ett blinkande
"A" visas i slutartidsmonitorn.
118
g: Bländarstyrd tidsautomatik
I läget bländarstyrd tidsautomatik väljer du bländare, och
slutartiden justeras automatiskt för optimal exponering. Så här tar
du bilder med bländarstyrd tidsautomatik:
1
Välj
exponeringsläge g.
I-knappen
Tryck på knappen I
och vrid
primärfunktionsratten
tills g visas i sökaren
och på
Primärfunktionsratt
kontrollpanelen.
2
Z
Välj en bländare.
Medan
exponeringsmätarna är
aktiva vrider du på
sekundärratten och
Sekundärratt
väljer bländare mellan
största och minsta
värdet för objektivet. En liten bländare (högt f-tal) ökar
skärpedjupet (s. 115), och gör att föremål i både för- och
bakgrunden avtecknas skarpt. Stora bländare (låga f-tal)
mjukar upp bakgrundsdetaljer i porträtt och andra
kompositioner som framhäver huvudmotivet.
Liten bländare (f/32)
Stor bländare (f/2,8)
119
3
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
Z
A
Icke-CPU-objektiv (s. 372)
Om objektivets största bländare har angetts via
alternativet Data för icke-CPU-objektiv på
inställningsmenyn (s. 211) när ett icke-CPUobjektiv är monterat, visas det aktuella f-talet i
sökaren och på kontrollpanelen, avrundat till
hela steg. Annars visas endast antalet steg (F,
med den största bländaren som FA), och f-talet
måste avläsas på objektivets bländarring.
120
h: Manuell
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartiden och
bländaren. Så här tar du bilder i manuellt exponeringsläge:
1
Välj
exponeringsläge h.
I-knappen
Tryck på knappen I
och vrid
primärfunktionsratten
tills h visas i sökaren
och på
Primärfunktionsratt
kontrollpanelen.
Z
121
2
Välj bländare och slutartid.
Välj en slutartid genom att vrida på primärfunktionsratten och
ange bländaren genom att vrida på sekundärratten.
Slutartiden kan ställas in på "p" eller på värden mellan
30 s och 1/8 000 s. Du kan också låta slutaren vara öppen under
obegränsad tid för längre exponering (A, s. 124). Den
största och minsta bländaren beror på objektivet. Kontrollera
exponeringen i de elektroniska analoga
exponeringsdisplayerna (se sidan 123). Justera slutartiden och
bländaren tills du är nöjd med exponeringen.
Sekundärratt
Ställa in
slutartid
Z
Ställa in
slutar
tider
Primärfunktionsratt
3
Komponera
bilden, fokusera
och fotografera.
Slutartid: 1/125 s
Bländaröppning: f/5,6
A
AF Micro-Nikkor-objektiv
Om en extern exponeringsmätare används behöver du bara ta med
exponeringsförhållandet i beräkningen när du använder objektivets
bländarring för att ställa in bländaren.
122
A
Elektronisk analog exponeringsvisning
I den elektroniska, analoga exponeringsdisplayen på den övre
kontrollpanelen och i sökaren kan du se om bilden kommer att bli undereller överexponerad med de aktuella inställningarna. Beroende på vilket
alternativ du har valt för Anpassad inställning b2 (EV-steg för exp.
kontroll, s. 292) visas graden av under- eller överexponering i steg om
1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Om gränserna i exponeringsmätsystemet
överskrids blinkar visningen.
Anpassad inställning b2 inställd på 1/3 steg
Underexponerad med Överexponerad med mer
Optimal exponering
1/3 EV
än 2 EV
Kontrollpanel
Sökare
Om kameran inte kan exponera optimalt med den slutartid eller den
bländare som är vald i läge f eller g, visas q eller r på kontrollpanelen
och sökaren och den elektroniska analoga exponeringsdisplayen visar hur
mycket bilden kommer att under- eller överexponeras.
Z
A
Se även
Om
(V) (standardinställningen) är vald för Anpassad
inställning f12 (Kasta om indikatorer, s. 330) visas
exponeringsindikatorerna i kontrollpanelen, sökaren och på
fotograferingsinformationsskärmen med positiva värden till vänster och
negativa värden till höger. Välj
(W) om du vill visa
negativa värden till vänster och positiva värden till höger.
123
Långtidsexponeringar
Vid slutartiden A är slutaren öppen medan avtryckaren är
nedtryckt. Används för långtidsexponeringar av rörliga ljuskällor,
stjärnor, nattlandskap och fyrverkerier. Stativ och trådutlösare
(säljs separat) rekommenderas för att förhindra oskärpa.
1
Z
Förbered kameran.
Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig,
jämn yta. Om du använder trådutlösare (säljs separat)
monterar du den på kameran. Om du inte använder
trådutlösare väljer du På för Anpassad inställning d9
(Exponeringsfördröjning, s. 302) för att förhindra oskärpa när
du trycker på avtryckaren.
2
Välj exponeringsläge h.
Tryck på knappen I
och vrid
primärfunktionsratten
tills h visas i sökaren
och på den övre
kontrollpanelen.
I-knappen
Primärfunktionsratt
3
Välj en annan slutartid.
Medan exponeringsmätarna är aktiva
vrider du på primärfunktionsratten så att
"A" visas i slutartidsvisningen. Den
elektroniska analoga
exponeringsvisningen visas inte när du
väljer "A".
124
4
Tryck ned avtryckaren helt.
Tryck ned kamerans avtryckare eller trådutlösaren hela vägen.
Slutaren hålls öppen så länge du håller ned avtryckaren.
5
Släpp avtryckaren.
Bilden tas när du tar bort fingret från avtryckaren.
Exponeringstid: 35 s
Bländaröppning: f/25
Z
A
Långtidsexponeringar
Nikon rekommenderar att du använder ett fulladdat EN-EL3e-batteri eller
en EH-5a- eller EH-5-nätadapter (säljes separat) för att strömmen ska räcka
medan slutaren är öppen. Det kan uppstå brus och störningar vid långa
exponeringar. Välj därför På för alternativet Brusreducering för lång exp.
i fotograferingsmenyn (s. 277).
125
Autoexponeringslås (AE)
Använd autoexponeringslåset för att komponera om bilder efter
exponeringsmätning.
1
Välj centrumvägd mätning Ljusmätarväljare
eller spotmätning (s. 112).
Matrixmätning ger inte
önskade resultat med
autoexponeringslås. Välj
fokuspunkten i mitten med
multiväljaren (s. 76).
Z
2
Lås exponering.
Komponera bilden så att motivet
hamnar i den valda fokuspunkten och
tryck ned avtryckaren halvvägs. Med
avtryckaren nedtryckt halvvägs och
motivet placerat i fokuspunkten trycker
du på knappen AE-L/AF-L för att låsa
exponeringen (och fokusera, förutom i
manuellt fokuseringsläge). Kontrollera
att fokusindikeringen (I) visas i
sökaren.
En AE-L-indikator visas i sökaren så
länge exponeringslåset är aktiverat.
126
Avtryckare
AE-L-/AF-L-knapp
3
Komponera om fotografiet.
Håll ned knappen AE-L-/AF-L,
komponera om bilden och
tryck på avtryckaren.
A
Mätområde
Med spotmätning låses exponeringen vid det uppmätta värdet i en 4 mm
cirkel, som centreras på den valda fokuseringspunkten. Med centrumvägd
mätning låses exponeringen på värdet som mäts i sökarens centrum
(området för centrumvägd mätning är i grundinställningen en 12 mm
cirkel i sökarens centrum).
Z
A
Justera slutartid och bländare
När exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan
att de uppmätta värdena för exponeringen påverkas:
Exponeringsläge
e
f
g
Inställningar
Slutartid och bländare (flexibelt program; s. 117)
Slutartid
Bländare
De nya värdena kan bekräftas i sökaren och på kontrollpanelen.
Observera att mätmetoden inte kan ändras så länge exponeringslåset är
aktiverat (eventuella mätändringar börjar gälla när låset inaktiveras).
A
Se även
Om På har valts för Anpassad inställning c1 (Avtryckarens AE-L, s. 296)
låses exponeringen när avtryckaren trycks ned halvvägs. För information
om hur du ändrar vilken roll AE-L-/AF-L-knappen ska spela, se Anpassad
inställning f7 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 325).
127
Exponeringskompensation
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen
från de värden som föreslås automatiskt, så att bilderna blir ljusare
eller mörkare. Exponeringskompensation är mest effektiv när den
används med centrumvägd mätning eller spotmätning (se sidan
112).
I exponeringsläge h påverkas enbart exponeringsinformationen i den
elektroniska, analoga exponeringsdisplayen. Slutartiden och
bländaren ändras inte.
Om du vill välja ett värde för exponeringskompensation trycker du
på E-knappen och vrider primärfunktionsratten tills önskat värde
visas på kontrollpanelen eller i sökaren.
Z
E-knappen
Primärfunktionsratt
±0 EV
(E-knappen nedtryckt)
128
–0,3 EV
+2,0 EV
Exponeringskompensationen kan ställas in på värden mellan
–5 EV (underexponering) och +5 EV (överexponering) i steg om
1/3 EV. Allmänt väljer man positiva värden för att göra motivet
ljusare, och negativa värden för att göra det mörkare.
–1 EV
Ingen exponeringskompensation
+1 EV
Vid andra värden än ±0 blinkar 0 i mitten av
de elektroniska, analoga
exponeringsdisplayerna och en E-ikon
visas på kontrollpanelen och i sökaren.
Z
Den normala exponeringen kan återställas
genom att exponeringskompensationen
ställs in på ±0. Exponeringskompensationen återställs inte när
kameran stängs av.
A
Se även
Vill du veta mer om hur du väljer storlek i steg som finns tillgängliga för
exponeringskompensation, se Anpassad inställning b3
(Exponeringskomp./finjuster., s. 292). Information om justering av
exponeringskompensationen utan att trycka på E-knappen finns i
Anpassad inställning b4 (Enkel exponeringskomp., s. 293).
129
Gaffling
Kameran har tre olika typer av gaffling: exponeringsgaffling,
blixtgaffling och vitbalansgaffling. Vid exponeringsgaffling (s. 131)
varierar kameran exponeringskompensationen för varje bild. Vid
blixtgaffling (s. 131), varieras blixtnivån för varje bild (endast i-TTL
och, för blixtenheterna SB-900 och SB-800 som säljs separat,
autobländarens blixtkontrollägen; se sidorna 377–380). Endast en
bild tas varje gång som du släpper upp avtryckaren. Det krävs
alltså flera bilder för att slutföra gafflingssekvensen. Exponeringsoch blixtgaffling rekommenderas när det är svårt att ställa in
exponeringen och du inte har tid att kontrollera resultaten och
justera inställningarna för varje bild.
Z
Med vitbalansgaffling (s. 135) skapas automatiskt flera bilder varje
gång exponeringen utlöses, och varje bild har olika
vitbalansjustering. Du behöver ta endast en bild för att slutföra
gafflingssekvensen. Vitbalansgaffling rekommenderas när du
fotograferar med ljus från olika källor eller experimenterar med
olika vitbalansinställningar.
A
Se även
Vid standardinställningarna varieras automatiskt både exponerings- och
blixtnivån. Anpassad inställning e5 (Autogafflingsinställning, s. 315)
används för val av typ av gaffling som ska utföras.
Ändringarna i gafflingsinställningarna kan göras med Fn-knappen
(standardinställningen, se Anpassad inställning f5, Tilldela FUNC.-knapp,
s. 320), knappen för skärpedjupskontroll (Anpassad inställning f6, Ange
granskningsknapp, s. 324) eller AE-L-/AF-L-knappen (Anpassad inställning
f7, Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 325). Observera att vissa
knapptryckningar inte kan kombineras med alternativ med +-rattar.
Förklaringen som följer förutsätter att gaffling har tilldelats Fn-knappen.
130
❚❚ Exponerings- och blixtgaffling
1
Välj blixt- och exponeringsgaffling
Välj vilken typ av gaffling som ska utföras
med Anpassad inställning e5
(Autogafflingsinställning, s. 315). Välj
AE & blixt om du vill ändra både
exponerings- och blixtnivåerna
(standardinställning), Endast AE om du enbart vill ändra
exponeringen och Endast blixt om du enbart vill ändra
blixtnivån.
2
Välj antal bilder.
Tryck på Fn-knappen samtidigt som du vrider
primärfunktionsratten och väljer antalet bilder i
gafflingssekvensen. Antalet bilder visas på kontrollpanelen.
Z
Antal bilder
Fn-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Indikator för
exponerings- och
blixtgaffling
Vid andra inställningar än noll visas en
M-ikon, en gafflingsindikator för
exponering och blixt visas på
kontrollpanelen och en E-ikon blinkar i
sökaren.
131
3
Välj en exponeringsökning.
Tryck på Fn-knappen samtidigt som du vrider sekundärratten
och väljer exponeringsökning.
Exponeringsökning
Fn-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Med standardinställningarna kan storleken på ökningarna
väljas mellan 1/3, 2/3 och 1 EV. Gafflingsprogrammen med
ökningar på 1/3 EV visas nedan.
Z
Kontrollpanelen
Antal bilder
0
3
3
2
2
3
5
7
9
A
Gafflingsföljd (EV)
0
+0,3/0/+0,7
–0,3/–0,7/0
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Se även
Information om val av storlek på exponeringsökningen finns i Anpassad
inställning b2 (EV-steg för exp.kontroll, s. 292). Mer information om val
av i vilken ordning som gafflingen utförs finns i Anpassad inställning
e7 (Gafflingsföljd, s. 317).
132
4
Komponera bilden, fokusera och
fotografera.
Exponeringen och/eller blixtnivån varieras automatiskt för
varje bild enligt det valda gafflingsprogrammet.
Exponeringsändringar läggs till de ändringar som görs med
exponeringskompensation (se sidan 128), vilket gör att det går
att få exponeringskompensationsvärden på mer än 5 EV.
När gaffling är aktiverad visas en gaffling pågår-indikator på
den övre kontrollpanelen. Ett segment försvinner från
indikatorn efter varje bild.
Z
Antal bilder: 3
Ökning: 0,7
Exponeringsökning:
0 EV
Visning efter första
bilden
Exponeringsökning:
–1 EV
Exponeringsökning:
+1 EV
133
❚❚ Avbryta gaffling
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på Fn-knappen och vrider
primärfunktionsratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll ( ) och M inte längre visas på den övre kontrollpanelen. Det
program som användes senast återställs nästa gång du aktiverar
gaffling. Gafflingen kan också avbrytas om du gör en tvåknappsåterställning (s. 196), men då återställs inte gafflingsprogrammet
nästa gång du aktiverar gafflingen.
A
Z
Exponerings- och blixtgaffling
Endast en bild tas varje gång du trycker på avtryckaren i enbilds- och
självutlösarlägena. I lägena långsam serietagning och snabb serietagning
görs en paus efter att det antal bilder som anges i gafflingsprogrammet
har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång du trycker på
avtryckaren.
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits, kan
fotograferingen återupptas från nästa bild i sekvensen när minneskortet
har bytts ut, eller när bilder har tagits bort från minneskortet. Om kameran
stängs av innan alla bilder i sekvensen har tagits, kan gafflingen
återupptas från nästa bild i sekvensen när kameran startas.
A
Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponeringen genom att variera slutartiden och
bländaren (programautomatik), bländaren (slutartidsstyrd
bländarautomatik) eller slutartiden (bländarstyrd tidsautomatik, manuell
exponering). Kameran varierar automatiskt ISO-känsligheten för optimal
exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem överskrids
om du väljer På för Inställningar för ISO-känsl. > Automatisk ISOkänslighet på fotograferingsmenyn.
Du kan använda Anpassad inställning e6 (Autogaffling (M-läge) s. 316)
för att ändra hur exponerings- och blixtgaffling utförs i manuellt
exponeringsläge. Gaffling kan utföras genom att blixtnivån varieras
tillsammans med slutartiden och/eller bländaren, eller genom att endast
blixtnivån varieras.
134
❚❚ Vitbalansgaffling
1
Välj vitbalansgaffling.
Välj Vitbalansgaffling för Anpassad
inställning e5 Autogafflingsinställning
(s. 315).
2
Välj antal bilder.
Tryck på Fn-knappen samtidigt som du vrider
primärfunktionsratten och väljer antalet bilder i
gafflingssekvensen. Antalet bilder visas på den övre
kontrollpanelen.
Antal bilder
Fn-knappen
Primärfunktionsratt
Z
Kontrollpanel
Vitbalansgafflingsindikator
Vid andra inställningar än noll visas en W-ikon och en
vitbalansgafflingsindikator på den övre kontrollpanelen.
135
3
Välj en vitbalansökning.
Tryck på Fn-knappen och vrid sekundärratten om du vill välja
vitbalansjustering. Varje steg motsvarar ungefär 5 Mired.
Vitbalansökning
Fn-knappen
Sekundärratt
Välj mellan stegen 1 (5 Mired), 2 (10 Mired) och 3 (15 Mired).
Högre B-värden motsvarar ökad mängd blå färg och högre
A-värden ökad mängd gult. (s. 144). Gafflingsprogrammen
med ökningen 1 visas nedan.
Z
Kontrollpanelen
A
Antal Vitbalansökbilder
ning
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Se även
På sidan 145 finns en definition av "Mired".
136
Kontrollpanel
Gafflingsföljd (EV)
0
1B/0/2B
1A/2A/0
0/1B
0/1A
0/1A/1B
0/2A/1A/1B/2B
0/3A/2A/1A/
1B/2B/3B
0/4A/3A/2A/1A/
1B/2B/3B/4B
4
Komponera bilden, fokusera och
fotografera.
Varje bild bearbetas för att skapa det antal kopior som anges i
gafflingsprogrammet, och alla kopior får olika vitbalans.
Ändringar i vitbalansen läggs till den vitbalansjustering som
görs med finjusteringen av vitbalans.
Om antalet bilder i
gafflingsprogrammet är större än
antalet återstående exponeringar
visas exponeringsräknaren på
kontrollpanelen, sökaren blinkar och
avtryckaren inaktiveras. Du kan börja
fotografera när ett nytt minneskort
sätts in.
Z
137
❚❚ Avbryta gaffling
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på Fn-knappen och vrider
primärfunktionsratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är
noll (r) och W inte längre visas på kontrollpanelen. Det
program som användes senast återställs nästa gång du aktiverar
gaffling. Gafflingen kan också avbrytas om du gör en tvåknappsåterställning (s. 196), men då återställs inte gafflingsprogrammet
nästa gång du aktiverar gafflingen.
Z
A
Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvaliteten NEF (RAW).
Vitbalansgafflingen avbryts om du väljer NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG
hög, NEF (RAW)+JPEG normal eller NEF (RAW)+JPEG låg.
Vitbalansgaffling påverkar endast färgtemperaturen (den gul/blå-axeln i
displayen för finjustering av vitbalans, s. 143). Inga justeringar görs på
grön/magenta-axeln.
I självutlösarläget (s. 102) skapas det antal kopior som anges i
vitbalansprogrammet varje gång du släpper upp avtryckaren.
Om du stänger av kameran medan åtkomstlampan för minneskortet lyser
kommer kameran att stängas av först när alla bilder i sekvensen har
sparats.
138
rVitbalans
– Behålla färger
Färgen på det ljus som reflekteras från ett objekt varierar med
färgen på ljuskällan. Människans hjärna kan anpassas till ändringar
i färgen på ljuskällan, vilket gör att vita objekt verkar vita oavsett
om de ligger i skugga, direkt solljus eller ljus från glödlampor. Till
skillnad från film som används i filmkameror kan digitalkameror
efterlikna den här anpassningen genom att bearbeta bilder enligt
färgen på ljuskällan. Det här kallas vitbalans. I det här kapitlet
behandlas inställningar för vitbalans.
Alternativ för vitbalans ................................................... s. 140
r
Finjustering av vitbalans ................................................. s. 143
Välja en färgtemperatur.................................................. s. 147
Förinställ manuellt ........................................................... s. 148
139
Alternativ för vitbalans
För naturlig färgsättning, välj en vitbalansinställning som matchar
ljuskällan före fotograferingen. Följande alternativ finns:
Alternativ
v
Auto
(standard)
J Glödlampa
r
3 500–
8 000*
3 000*
I Lysrör
Natriumlampor
Varmt vitt
fluorescerande ljus
Vitt fluorescerande
ljus
Kallt vitt
fluorescerande ljus
Vitt fluorescerande
ljus, dagtid
Fluorescerande ljus,
dagtid
Kvicksilverljus med
hög temp.
H Direkt solljus
140
Färgtemperatur
(K)
2 700*
3 000*
3 700*
4 200*
5 000*
6 500*
7 200*
5 200*
Beskrivning
Vitbalansen justeras automatiskt
med hjälp av färgtemperatur som
mäts med en bildsensor och en
1 005-segments RGB-sensor. Geller D-objektiv rekommenderas.
Om du använder en inbyggd eller
extern blixtenhet reflekterar
vitbalansen de förhållanden som
gäller när blixten avfyras.
Används vid glödlampsbelysning.
Använd under följande sju
ljuskällor:
Använd under natriumlampor
(finns i sportarenor).
Använd under varmt vita
lysrörslampor.
Använd under vita lysrörslampor.
Använd under kalla vita
lysrörslampor.
Använd under vita
dagsljuslysrörslampor.
Använd under
dagsljuslysrörslampor.
Använd under ljuskällor med hög
färgtemperatur (t.ex.
kvartslampor).
Används för motiv i direkt solljus.
Alternativ
Färgtemperatur
(K)
N Blixt
5 400*
G Moln
6 000*
M Skugga
8 000*
K Välj färgtemperatur
2 500–
10 000
L Förinställ manuellt
—
Beskrivning
Använd med inbyggda eller
externa blixtenheter.
Används vid molnigt väder i
dagsljus.
Används för motiv i skugga på
dagen.
Välj färgtemperatur i en lista med
värden (s. 147).
Använd motivet, ljuskällan eller
en befintlig bild som referens för
vitbalansen (s. 148).
* Alla värden är ungefärliga. Finjustering inställd på 0.
Autovitbalans rekommenderas för de flesta ljuskällor. Om
autovitbalans inte ger önskat resultat väljer du ett alternativ i listan
ovan, eller använder en förinspelad vitbalans.
Vitbalansen anges genom att du trycker på knappen WB och vrider
primärfunktionsratten tills önskad inställning visas på
kontrollpanelen.
r
Kontrollpanel
WB-knappen
Primärfunktionsratt
A
Menyn Vitbalans
Vitbalansen kan även justeras med alternativet Vitbalans på
fotograferingsmenyn (s. 268).
A
I (Lysrör)
Om du väljer I (lysrör) med WB-knappen och primärfunktionsratten
anges vilken typ av lampa som har valts för alternativet Lysrör på
vitbalansmenyn (s. 268).
141
A
Studioblixt
Eventuellt ger autovitbalans inte önskat resultat med stora studioblixtar.
Välj en färgtemperatur, använd den förinspelade vitbalansen, eller ställ in
Blixt för vitbalansen och använd finjustering för att justera vitbalansen.
A
Ange färgtemperatur
Den uppfattade färgen på en ljuskälla varierar med den som tittar och
med andra förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen
på en ljuskälla, definierad med avseende på den temperatur som ett
objekt måste upphettas till för att utstråla ljus med samma våglängd.
Ljuskällor med en färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut,
och ljuskällor med en lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser
ut att vara lite gula eller röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur
förefaller blåtonade.
A
r
142
Se även
När du väljer Vitbalansgaffling för Anpassad inställning e5
(Autogafflingsinställning, s. 315) skapar kameran flera bilder varje gång
du släpper upp avtryckaren. Vitbalansen är olika för varje bild, och "gafflar
in" värdet som har valts för vitbalansen. På sidan 130 finns mer
information.
Finjustering av vitbalans
Vitbalansen kan "finjusteras" för att kompensera för
färgvariationer i ljuskällan, eller för att ge bilden en "varm" eller
"kall" ton. Du finjusterar vitbalansen med Vitbalans på
fotograferingsmenyn, eller genom att trycka på knappen WB och
vrida sekundärratten.
❚❚ Menyn Vitbalans
1
Välj ett vitbalansalternativ.
Välj Vitbalans på
fotograferingsmenyn (s. 268)
och markera sedan ett
vitbalansalternativ och tryck
på 2. Om ett annat alternativ
än Lysrör, Välj färgtemperatur eller Förinställ manuellt har
valts går du vidare till steg 2. Om Lysrör har valts markerar du
en ljustyp och trycker på 2. Om Välj färgtemperatur har valts
markerar du en färgtemperatur och trycker på 2. Om
Förinställ manuellt har valts väljer du en förinställning enligt
beskrivningen på sidan 156 innan du fortsätter.
r
143
2
Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att
finjustera vitbalansen.
Vitbalansen kan finjusteras på
axeln (A)–(B) i gult/blått och
axeln (G)–(M) i grön/magenta.
Koordinater Justering
Den vågräta (gul/blå) axeln
utgör färgtemperaturen och varje steg motsvarar ungefär
5 Mired. Den lodräta (grön/magenta) axeln har liknande
effekter som motsvarande färgkompensationsfilter (CC).
Grön (G)
Öka mängden grönt
Blå (B)
Gult (A)
r
Öka mängden magenta
Magenta (M)
Öka mängden
blått
3
Tryck på J.
Tryck på J om du vill spara
inställningarna och återgå till
fotograferingsmenyn. Om vitbalansen
har finjusterats på A-B-axeln visas en
E-ikon på kontrollpanelen.
144
Öka mängden
gult
J-knappen
A
Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxeln är relativa, inte absoluta. Om du till
exempel flyttar markören till B (blå) när en "varm" inställning, t.ex. J
(glödlampa) har valts för vitbalans, ser fotona aningen "kallare" ut men blir
inte blå.
A
"Mired"
Alla ändringar i färgtemperatur skapar en större färgskillnad vid lägre
färgtemperaturer än vid högre färgtemperaturer. Exempelvis ger en
ändring på 1 000 K en mycket högre ändring i färg vid 3 000 K än vid
6 000 K. Mired, som beräknas genom att multiplicera den omvända
färgtemperaturen med 10 6, är ett mått på färgtemperatur som tar hänsyn
till en sådan variation. Det är den enhet som används i
kompensationsfilter för färgtemperatur. Här följer två exempel:
• 4 000 K – 3 000 K (en differens på 1 000 K) = 83 Mired
• 7 000 K – 6 000 K (en differens på 1 000 K) = 24 Mired
r
145
❚❚ WB-knappen
Med andra inställningar än K (Välj färgtemperatur) och L
(Förinställ manuellt) kan WB-knappen användas för att finjustera
vitbalansen på gul (A)/blå (B)-axeln (s. 144; Om du vill finjustera
vitbalansen när K eller L har valts använder du
fotograferingsmenyn enligt beskrivningen på sidan 144). Det finns
sex inställningar i båda riktningarna. Varje ökning motsvarar
ungefär 5 mired (s. 145). Tryck på knappen WB och vrid
sekundärratten tills önskat värde visas på kontrollpanelen. Om du
vrider på sekundärratten till vänster ökar mängden gult (A). Om du
vrider på sekundärratten till höger ökar mängden blått (B). Vid
andra inställningar än 0 visas en E-ikon på kontrollpanelen.
r
WB-knappen
146
Sekundärratt
Kontrollpanel
Välja en färgtemperatur
När K (Välj färgtemperatur) har valts för vitbalans kan du välja
färgtemperatur genom att trycka på WB-knappen och vrida på
sekundärratten. Färgtemperaturen visas på kontrollpanelen:
WB-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
r
D
Välj färgtemperatur
Du får inte önskade resultat med blixt- eller lysrörsljus. Välj N (Blixt) eller
I (Lysrör) för de här ljuskällorna. För andra ljuskällor tar du en testbild
och kontrollerar att det valda värdet är lämpligt.
A
Menyn Vitbalans
Färgtemperaturen kan även väljas på vitbalansmenyn. Observera att
färgtemperaturen med WB-knappen och sekundärratten ersätter det
värde som har valts på vitbalansmenyn.
147
Förinställ manuellt
Alternativet Förinställ manuellt används för att lagra och återkalla
anpassade vitbalansinställningar för fotografering med ljus från
olika källor, eller för att kompensera för ljuskällor med starka
färgtoner. Förinspelad vitbalans kan definieras med endera av två
metoder:
Metod
Direkt mätning
Kopiera från en
befintlig bild
r
148
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma
belysning som ska användas vid fotograferingen,
och vitbalansen fastställs automatiskt (s. 150).
Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet
(s. 154).
Kameran kan lagra upp till fem värden för förinspelad vitbalans i
förinspelningarna d-0 till d-4. Du kan lägga till en kommentar till
alla förinspelade vitbalanser (s. 158).
d-0
Lagrar det senast uppmätta
värdet för vitbalans (s. 150).
Den här förinspelningen skrivs
över när ett nytt värde
uppmäts.
d-1–d-4
Lagrar värden kopierade från d-0 (s. 153).
Lagrar värden
kopierade från bilder
på minneskortet
(s. 154).
r
A
Förinspelade vitbalanser
Ändringar i de förinspelade vitbalanserna gäller alla
fotograferingsmenybanker (s. 269). En dialogruta visas om du försöker
ändra en förinspelad vitbalans som har skapats i en annan
fotograferingsmenybank (ingen varning visas för förinspelning d-0).
149
❚❚ Mäta ett värde för vitbalans
1
Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt vitt eller grått objekt i samma belysning
som ska användas vid den slutliga fotograferingen. En vanlig
grå panel kan användas som referensmotiv i studiomiljöer.
Observera att exponeringen automatiskt ökar med 1 EV vid
mätning av vitbalans. I exponeringsläget h justerar du
exponeringen så att den elektroniska analoga
exponeringsdisplayen visar ±0 (s. 123).
2
Ställ in vitbalansen på L (Förinställ manuellt).
Tryck på knappen WB och vrid primärfunktionsratten tills L
visas på kontrollpanelen.
r
Kontrollpanel
WB-knappen
150
Primärfunktionsratt
3
Välj läget för direkt mätning.
Släpp WB-knappen ett kort tag och
tryck sedan ned den tills L-ikonen på
kontrollpanelen och sökaren börjar
blinka. Ett blinkande D visas på
kontrollpanelen och sökaren. I
standardinställningen blinkar
visningarna under cirka sex sekunder.
4
Kontrollpanel
Sökare
Mät vitbalansen.
Innan indikatorerna har slutat blinka ser du till att
referensmotivet fyller sökaren och trycker ned
avtryckaren hela vägen. Kameran mäter värdet på vitbalansen
och lagrar det i förinspelning d-0. Ingen bild lagras.
Vitbalansen kan mätas korrekt även när kameran inte
fokuserar.
5
r
Kontrollera resultatet.
Om ett värde kunde uppmätas för
vitbalansen blinkar C på
kontrollpanelen. I sökaren visas ett
blinkande a. I standardinställningen
blinkar visningarna under cirka sex
sekunder.
Kontrollpanel
Sökare
151
Om belysningen är för mörk eller för ljus
kan det hända att vitbalansen inte kan
mätas. Ett blinkande b a visas på
kontrollpanelen och i sökaren (i
standardinställningen blinkar
visningarna under cirka sex sekunder).
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
återgå till steg 4 och mät vitbalansen
igen.
6
Kontrollpanel
Sökare
Välj förinspelning d-0
Om det nya förinspelade vitbalansvärdet ska användas
omedelbart väljer du förinspelning d-0 genom att trycka på
WB-knappen och vrida sekundärratten tills d-0 visas på
kontrollpanelen.
r D Läget för direkt mätning
Om du inte gör något medan visningen blinkar avslutas
direktmätningsläget efter den tid som valts med Anpassad inställning c2
(Fördr. innan automätning av, s. 296). Standardinställningen är sex
sekunder.
A
Förinspelning d-0
Det nya vitbalansvärdet lagras i förinspelning d-0
och ersätter automatiskt förinspelningens
föregående värde (ingen dialogruta visas). En
miniatyrbild visas i listan med förinspelade
vitbalanser.
Om du vill använda det nya vitbalansvärdet väljer du förinspelning d-0.
Om inget värde har uppmätts för vitbalansen innan du väljer d-0 får
vitbalansen färgtemperaturen 5 200 K, vilket är samma som Direkt
solljus. Det nya vitbalansvärdet finns kvar i förinspelning d-0 tills
vitbalansen mäts igen. Du kan lagra upp till fem vitbalansvärden genom
att kopiera förinspelning d-0 till en av de andra förinspelningarna innan
du mäter ett nytt vitbalansvärde (s. 153).
152
❚❚ Kopiera vitbalans från d-0 till förinspelningarna d-1 till d-4
Följ stegen nedan för att kopiera ett uppmätt vitbalansvärde från
d-0 till någon av de andra förinspelningarna (d-1 till d-4).
1
Välj L (Förinställ
manuellt).
Markera Förinställ manuellt
på vitbalansmenyn (s. 140) och
tryck på 2.
2
Välj en lagringsplats.
Markera lagringsplats (d-1 till
d-4) för förinspelningen och
tryck på multiväljarens mitt.
3
Kopiera d-0 till den valda
förinspelningen.
r
Markera Kopiera d-0 och
tryck på J. Om det finns en
kommentar till d-0 (s. 158)
kopieras denna till
kommentaren för den valda förinspelningen.
153
❚❚ Kopiera vitbalansen från en bild (endast d-1 till d-4)
Följ stegen nedan för att kopiera ett uppmätt vitbalansvärde från
en bild på minneskortet till en vald förinspelning (endast d-1 till
d-4). Befintliga värden för vitbalans kan inte kopieras till
förinspelning d-0.
1
Välj L (Förinställ
manuellt).
Markera Förinställ manuellt
på vitbalansmenyn (s. 140) och
tryck på 2.
2
Välj en lagringsplats.
Markera lagringsplatsen (d-1
till d-4) för förinspelningen och
tryck på multiväljarens mitt.
r
3
Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på
2.
154
4
Markera en källbild.
Markera källbilden. Tryck på
knappen X om du vill visa den
markerade bilden i
helskärmsläge.
5
Kopiera vitbalansen.
Tryck på multiväljarens mitt för att
kopiera vitbalansvärdet för den
markerade bilden till den valda förinspelningen (endast d-1 till
d-4). Om den markerade bilden har en kommentar (s. 335)
kopieras denna till kommentaren för den valda
förinspelningen.
r
A
Välja en förinspelad vitbalans
Tryck på 1 för att markera den aktuella
vitbalansförinspelningen (d-0 till d-4) och på 2 för
att välja en annan förinspelning.
155
❚❚ Välja en förinspelad vitbalans
Så här ställer du in ett förinspelat värde för vitbalansen:
1
Välj L (Förinställ
manuellt).
Markera Förinställ manuellt
på vitbalansmenyn (s. 140) och
tryck på 2.
2
Välj en förinspelning.
Markera önskad förinspelning
och tryck på multiväljarens
mitt. För att välja den
markerade förinspelningen
och visa finjusteringsmenyn
(s. 144) utan att fortsätta med
nästa steg trycker du på J i
stället för att trycka multiväljarens mittknapp.
r
3
Välj Ställ in.
Markera Ställ in in och tryck på
2. Finjusteringsmenyn för den
valda vitbalansförinspelningen
visas (s. 144).
156
A
Välja en förinspelad vitbalans: WB-knappen
Vid inställningen L (Förinställ manuellt), kan du också välja
förinspelningar genom att trycka på WB-knappen och vrida på
sekundärratten. Den aktuella förinspelningen visas på kontrollpanelen
medan du trycker på WB-knappen.
WB-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
r
157
❚❚ Ange en kommentar
Följ stegen nedan om du vill ange en beskrivande kommentar på
upp till 36 tecken för den valda förinspelade vitbalansen.
1
Välj L (Förinställ
manuellt).
Markera Förinställ manuellt
på vitbalansmenyn (s. 140) och
tryck på 2.
2
Välj en förinspelning.
Markera önskad förinspelning
och tryck på multiväljarens
mitt.
r
3
Välj Redigera kommentar.
Markera Redigera kommentar
och tryck på 2.
4
Redigera kommentaren.
Redigera kommentaren enligt
beskrivningen på sidan 270.
158
JBildoptimering
I det här kapitlet beskrivs hur du optimerar skärpa, kontrast,
ljusstyrka, mättnad och nyans med bildkontroller, hur du lagrar
detaljer i högdagrar och skuggor med aktiv D-Lighting och hur du
väljer färgrymd.
Bildkontroller .................................................................... s. 160
Skapa anpassade bildkontroller ................................................. s. 168
Aktiv D-Lighting ............................................................... s. 179
Färgrymd ........................................................................... s. 181
J
159
Bildkontroller
Nikons unika Bildkontrollsystem gör det möjligt att dela
bildbearbetningsinställningarna med en kompatibel enhet och
programvara. Välj bland de bildkontroller som medföljer kameran
om du vill justera bildbearbetningsinställningar direkt eller göra
oberoende inställningar för skärpa, kontrast, ljusstyrka, mättnad
och nyans. Dessa inställningar kan sparas under nya namn som
anpassade bildkontroller och kan hämtas eller redigeras när det
passar. Anpassade bildkontroller kan också sparas till ett
minneskort för att användas i kompatibel programvara, och
programvaruskapade Bildkontroller kan öppnas i kameran. Alla
Bildkontroller ger nästan samma effekt i alla kameror som stöder
Nikons Bildkontrollsystem.
J
160
❚❚ Använda bildkontroller
Bildkontroller kan användas så som beskrivs nedan.
• Välj Nikons bildkontroller (s. 162): Välj en befintlig Nikon-bildkontroll.
• Ändra befintliga bildkontroller (s. 164): Ändra en befintlig bildkontroll
och skapa en kombination av skärpa, kontrast, ljusstyrka,
mättnad och nyans för en viss motivtyp eller effekt.
• Skapa anpassade bildkontroller (s. 168): Spara ändrade bildkontroller
med unika namn och använd och ändra dem som du vill.
• Dela anpassade bildkontroller (s. 172): Anpassade bildkontroller som
har skapats med kameran kan sparas på minneskortet för
användning i ViewNX (medföljer) och annan kompatibel
programvara, och egna bildkontroller som har skapats med
programvara kan läsas in i kameran.
• Hantera anpassade bildkontroller (s. 175): Byt namn på eller ta bort
anpassade bildkontroller.
J
A
Nikons bildkontroller i förhållande till anpassade bildkontroller
De bildkontroller som tillhandahålls av Nikon benämns Nikons
bildkontroller. Utöver Nikons bildkontroller som medföljer kameran finns
det ytterligare bildkontroller att hämta på Nikons webbplats. Anpassade
bildkontroller skapas genom ändringar av befintliga Nikon-bildkontroller.
Både Nikons bildkontroller och de anpassade bildkontrollerna kan delas
mellan kompatibla enheter och programvara.
161
Välja Nikons bildkontroller
Kameran levereras med fyra förinställda bildkontroller. Välj en
bildkontroll som passar till motivet eller motivtypen.
Alternativ
Q Standard
R Neutral
S Livfull
T Monokrom
Beskrivning
Standardbearbetning för en balanserad effekt.
Rekommenderas i de flesta situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt.
Lämpar sig för bilder som vid ett senare tillfälle
kommer att bearbetas eller retuscheras mycket.
Bilderna förbättras för en livfull fotoutskriftseffekt.
Lämpar sig för foton som framhäver primärfärger.
Tar monokroma bilder.
❚❚ Välja en bildkontroll
1
Välj Ställ in bildkontroll.
På fotograferingsmenyn
(s. 268) markerar du Ställ in
bildkontroll och trycker på 2.
J
2
Välj en bildkontroll.
Markera önskad bildkontroll
och tryck på J.
162
A
Bildkontrollsrastret
Om du trycker på W-knappen i steg 2 visas ett
bildkontrollsraster med den valda bildkontrollens
kontrast och mättnad i förhållande till andra
bildkontroller (endast kontrasten visas när
Monokrom har valts). Om du vill välja en annan
bildkontroll trycker du på 1 eller 3 och sedan på
2 för att visa andra bildkontrollalternativ och
därefter trycker du på J.
A
Bildkontrollsindikator
Den aktuella bildkontrollen visas på
fotograferingsinformationsskärmen när
R-knappen är nedtryckt. Bildkontrollerna går
också att välja på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
Bildkontrollsindikator
J
163
Ändra befintliga bildkontroller
Befintliga Nikon-bildkontroller och
anpassade bildkontroller kan ändras för att
passa motivtypen eller användarens kreativa
målsättningar. Välj en balanserad
kombination av inställningar med
Snabbjustering eller gör manuella
justeringar för enskilda inställningar.
1
Välj en bildkontroll.
Markera önskad bildkontroll på
menyn Ställ in bildkontroll
(s. 162) och tryck på 2.
2
Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 när du vill
markera den önskade
inställningen och tryck på 4
eller 2 när du vill välja ett
värde (s. 165). Upprepa den här
anvisningen tills alla inställningar har justerats eller välj
Snabbjustering om du vill välja en förinställd kombination av
inställningar. Standardinställningar kan återställas genom att
du trycker på O-knappen.
J
3
A
Tryck på J.
Ändringar av originalbildkontroller
De bildkontroller som har ändrats från
standardinställningarna anges med en asterisk
("U") på menyn Ställ in bildkontroll.
164
❚❚ Bildkontrollinställningar
Alternativ
Manuella justeringar
(alla bildkontroller)
Beskrivning
Välj alternativ mellan –2 och +2 för att minska eller
överdriva effekten av den valda bildkontrollen
(observera att detta återställer alla manuella
Snabbjustering
justeringar). Om du till exempel väljer positiva värden
för Livfull blir bilderna intensivare. Detta är inte
möjligt med Neutral, Monokrom och anpassade
bildkontroller.
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A om du vill justera
skärpan automatiskt enligt motivtypen, eller välj
Skärpa
värden mellan 0 (ingen skärpa) och 9 för ökad skärpa
(ju högre värde, desto större skärpa).
Välj A om du vill justera kontrasten automatiskt enligt
motivtypen, eller välj värden mellan –3 och +3 (välj
låga värden för att förhindra att högdagrar i
Kontrast
porträttmotiv blir "urtvättade" i direkt solljus, höga
värden för att bevara detaljer i dimmiga landskap och
andra motiv med låg kontrast).
Välj –1 för minskad ljusstyrka och +1 för ökad
Ljusstyrka
ljusstyrka. Detta påverkar inte exponeringen.
Styr färgernas intensitet. Välj A om du vill justera
mättnaden automatiskt enligt motivtypen, eller välj
Mättnad
värden mellan –3 och +3 (låga värden minskar
mättnaden och höga värden ökar den).
Välj negativa värden (upp till minst –3) för att göra rött
mer lila, blått mer grönt och grönt mer gult, och välj
Nyans
positiva värden (upp till +3) för att göra rött mer
orange, grönt mer blått och blått mer lila.
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma bilder. Välj
Filtereffekter mellan OFF (standardinställningen), gult, orange, rött
och grönt (s. 167).
Välj den ton som används i monokroma foton från
B&W (SV) (svartvit, standardinställningen), Sepia
(Sepia), Cyanotype (Cyanotypi) (blåtonad
Toning
monokrom), Red (Röd), Yellow (Gul), Green (Grön),
Blue Green (Blågrön), Blue (Blå), Purple Blue (Blålila)
och Red Purple (Rödlila), (s. 167).
Manuella justeringar
(endast icke monokrom)
J
Manuella justeringar
(endast monokrom)
165
D
"A" (Auto)
Resultaten för automatisk kontrast och mättnad
varierar beroende på exponering och motivets
placering i bilden. Bäst resultat uppnås med
objektiv av G- eller D-typ. Ikonerna för
bildkontroller som använder automatisk kontrast
och mättnad visas med grönt i
bildkontrollsrastret, och linjer visas parallellt med
axlarna i rastret.
A
Bildkontrollsrastret
Om du trycker på W-knappen i steg 2 visas ett
bildkontrollsraster med den valda bildkontrollens
kontrast och mättnad i förhållande till andra
bildkontroller (endast kontrasten visas när
Monokrom har valts). Släpp W-knappen om du
vill återgå till bildkontrollmenyn.
A
J
166
Tidigare inställningar
Raden under värdevisningen på
inställningsmenyn för bildkontroller visar det
tidigare värdet för inställningen. Använd detta
som referens när du justerar inställningarna.
A
Filtereffekter (endast Monokrom)
Menyalternativen simulerar en färgfiltereffekt på monokroma bilder. Du
kan välja följande filtereffekter:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Orange
Röd
Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned himlens
ljusstyrka i landskapsbilder. Orange ger mer kontrast än gult,
och rött ger mer kontrast än orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
Effekterna som uppnås med Filtereffekter är mer uttalade än de som
skapas av fysiska glasfilter.
A
Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning har valts och
mättnadsalternativen visas. Tryck på 4 eller 2 för
att justera mättnaden. Mättnadskontrollen kan
inte användas när B&W (SV) (svartvitt) har valts.
A
Anpassade bildkontroller
Tillgängliga alternativ för anpassade bildkontroller är samma som den
anpassade bildkontrollen baseras på.
J
167
Skapa anpassade bildkontroller
De Nikon-bildkontroller som medföljer kameran kan ändras och
sparas som anpassade bildkontroller.
1
Välj Hantera
bildkontrollen.
På fotograferingsmenyn
(s. 268) markerar du Hantera
bildkontrollen och trycker på
2.
2
Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och
tryck på 2.
J
168
3
Välj en bildkontroll.
Markera en befintlig
bildkontroll och tryck på 2
eller tryck på J om du vill
fortsätta till steg 5 för att spara
en kopia av den markerade
bildkontrollen utan att ändra den.
4
Redigera den markerade
bildkontrollen.
På sidan 165 finns mer
information. Om du ångrar
ändringarna och vill börja om
trycker du på O-knappen. Tryck på J när du är färdig med
inställningarna.
5
Välj ett mål.
J
Välj ett mål för den anpassade
bildkontrollen (C-1 till C-9) och
tryck på 2.
169
6
Namnge bildkontrollen.
TangentDialogrutan för
bordsfält
textinmatning till höger
Namnfält
visas. Nya bildkontroller
namnges som standard
genom att tvåsiffriga
nummer (tilldelas automatiskt) läggs till namnet på den
befintliga bildkontrollen. Det här namnet kan ändras enligt
beskrivningen nedan.
Om du vill flytta markören i namnfältet trycker du på
W och 4 eller 2. Om du vill ange ett nytt tecken på
den aktuella markörpositionen markerar du ett
tecken i tangentbordsfältet genom att använda
multiväljaren. Tryck därefter på multiväljarens mitt. Om du vill
ta bort tecknet vid markören trycker du på O.
J
Anpassade bildkontrollnamn får ha högst 19 tecken. Alla
tecken därutöver tas bort.
När du har angett namnet trycker du på
J. Den nya bildkontrollen visas i listan
över bildkontroller.
Du kan när som helst byta namn på
anpassade kontroller via alternativet Byt
namn på menyn Hantera
bildkontrollen.
170
A
Anpassade bildkontroller
Anpassade bildkontroller påverkas inte av Återställ
fotograferingsmenyn, (s. 271).
Anpassade bildkontroller har inget Snabbjustering-alternativ (s. 165).
Anpassade bildkontroller som baseras på Monokrom har alternativ för
Filtereffekter och Toning istället för kontroller för Mättnad och Nyans.
A
Ikon för ursprunglig bildkontroll
En ikon i redigeringsfönstrets övre högra hörn
anger vilken Nikon-bildkontroll som den
anpassade bildkontrollen baseras på.
Ikon för ursprunglig
bildkontroll
J
171
Dela anpassade bildkontroller
Anpassade bildkontroller som har skapats med Picture Control
Utility, som levereras tillsammans med ViewNX eller andra
programvaror som säljs separat, till exempel Capture NX 2, kan
kopieras till ett minneskort och läsas in i kameran. Anpassade
bildkontroller som har skapats med kameran kan kopieras till
minneskortet för användning i kompatibla kameror och
programvaror.
❚❚ Kopiera anpassade bildkontroller till kameran
1
Välj Ladda/spara.
Markera Ladda/spara på
menyn Hantera
bildkontrollen och tryck på 2.
2
Välj Kopiera till kamera.
Markera Kopiera till kamera
och tryck på 2.
J
3
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad
bildkontroll och
• tryck på 2 om du vill visa
aktuella inställningar för
bildkontroller eller
• tryck på J om du vill
fortsätta till steg 4.
172
4
Välj ett mål.
Välj ett mål för den anpassade
bildkontrollen (C-1 till C-9) och
tryck på 2.
5
Namnge bildkontrollen.
Ge bildkontrollen ett namn enligt
beskrivningen på sidan 170. Den nya
bildkontrollen visas i listan över
bildkontroller och du kan när som helst
byta namn på den med alternativet Byt
namn på menyn Hantera
bildkontrollen.
J
173
❚❚ Spara anpassade bildkontroller på minneskortet
1
Välj Kopiera till kort.
Markera Kopiera till kort när
du har tagit fram menyn
Ladda/spara enligt
beskrivningen i steg 1 på sidan
172 och tryck sedan på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad
bildkontroll och tryck på 2.
3
Välj ett mål.
Välj ett mål från fack 1 till 99
och tryck på J om du vill spara
den valda bildkontrollen på
minneskortet. Bildkontroller
som tidigare har sparats i det
valda facket skrivs över.
J
A
Spara anpassade bildkontroller
Upp till 99 anpassade bildkontroller kan sparas på minneskortet
samtidigt. Minneskortet kan endast användas för att spara
användarskapade anpassade bildkontroller. De Nikon-bildkontroller som
medföljer kameran kan inte kopieras till minneskortet.
174
Hantera anpassade bildkontroller
Följ stegen nedan om du vill byta namn på eller ta bort anpassade
bildkontroller.
❚❚ Byta namn på anpassade bildkontroller
1
Välj Byt namn.
Markera Byt namn på menyn
Hantera bildkontrollen och
tryck på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad
bildkontroll (C-1 till C-9) och
tryck på 2.
3
Byt namn på bildkontrollen.
J
Byt namn på bildkontrollen enligt
beskrivningen på sidan 170.
175
❚❚ Ta bort anpassade bildkontroller från kameran
1
Välj Radera.
Markera Radera på menyn
Hantera bildkontrollen och
tryck på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad
bildkontroll (C-1 till C-9) och
tryck på 2.
3
Väl Ja.
Markera Ja och tryck på J om
du vill ta bort den valda
bildkontrollen.
J
A
Nikon-bildkontroller
Det går inte att byta namn på eller ta bort de Nikon-bildkontroller som
medföljer kameran (Standard, Neutral, Livfull och Monokrom).
176
❚❚ Ta bort anpassade bildkontroller från minneskortet
1
Välj Ladda/spara.
Markera Ladda/spara på
menyn Hantera
bildkontrollen och tryck på 2.
2
Välj Radera från kort.
Markera Radera från kort och
tryck på 2.
J
177
3
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad
bildkontroll (fack 1 till 99) och;
• tryck på 2 om du vill visa
aktuella inställningar för
bildkontroller, eller
• tryck på J för att visa
dialogrutan till höger.
4
J
178
Välj Ja.
Markera Ja och tryck på J om
du vill ta bort den valda
bildkontrollen.
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger
bilder med naturlig kontrast. Använd funktionen för motiv med
stora kontraster, till exempel när du fotograferar utomhus i starkt
ljus genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av motiv i
skuggan en solig dag.
Aktiv D-Lighting Av
Aktiv D-Lighting Auto
J
Aktiv D-Lighting Av
Aktiv D-Lighting Hög
179
Så här använder du aktiv D-Lighting:
1
Välj Aktiv D-Lighting.
På fotograferingsmenyn
(s. 268) markerar du Aktiv DLighting och trycker på 2.
2
Välj ett alternativ.
Markera Auto, Av, Låg, Normal
eller Hög och tryck på J. Välj
Auto för att låta kameran
reglera D-Lighting automatiskt
beroende på
fotograferingsförhållandena.
J
D
Aktiv D-Lighting
När Aktiv D-Lighting är på tar det längre tid att spela in bilder, och
minnesbuffertens kapacitet minskar (s. 424). Använd matrixmätning
(s. 112). Brus, linjer och distorsion kan uppstå i bilder som tagits med Aktiv
D-Lighting vid hög ISO-känslighet. Aktiv D-Lighting kan inte användas vid
ISO-känsligheter från Hög 0,3 och uppåt. Bildkontrollinställningarna
Ljusstyrka och Kontrast (s. 165) kan inte justeras när Aktiv D-Lighting är
aktiverat. I exponeringsläge h ger Aktiv D-Lightinginställningen Auto
samma resultat som Normal.
D
"Aktiv D-Lighting" i förhållande till "D-Lighting"
Med alternativet Aktiv D-Lighting på fotograferingsmenyn justeras
exponeringen innan bilden tas för att optimera det dynamiska intervallet
och med alternativet D-Lighting på retuscheringsmenyn optimeras det
dynamiska intervallet i bilden efter att den har tagits.
A
Fotograferingsinformationsskärm
Aktiv D-Lighting kan också ställas in på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
180
Färgrymd
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för
färgåtergivning. Välj färgrymd efter hur bilderna ska bearbetas när
de lämnar kameran.
Alternativ
sRGB
W
(standard)
X Adobe RGB
1
Beskrivning
Väljs för bilder som ska skrivas ut eller användas
"som de är", utan ändringar.
Den här färgrymden kan uttrycka ett vidare
färgomfång än sRGB, och lämpar sig för bilder som
ska retuscheras eller bearbetas mycket.
Välj Färgrymd.
Markera Färgrymd på
fotograferingsmenyn (s. 268)
och tryck på 2.
2
Välj en färgrymd.
J
Markera önskat alternativ och
tryck på J.
A
Fotograferingsinformationsskärm
Färgrymden går också att välja på fotograferingsinformationsskärmen
(s. 15).
181
A
Färgrymd
Färgrymder definierar förhållandet mellan färger och de siffervärden som
representerar dem i en digital bildfil. Färgrymden sRGB används ofta, och
färgrymden Adobe RGB används normalt vid tryckta publikationer och
kommersiellt tryck. sRGB rekommenderas när du tar bilder som ska skrivas
ut utan ändringar eller visas i program som inte stöder färghantering.
sRGB rekommenderas också när du tar bilder som ska skrivas ut med
ExifPrint, alternativet för direktutskrift på vissa skrivare för hemmabruk,
kioskutskrifter och andra kommersiella utskriftstjänster. Du kan också
skriva ut Adobe RGB-bilder med de här alternativen, men färgerna blir inte
lika livfulla.
JPEG-bilder som tas med färgrymden Adobe RGB är kompatibla med Exif
2.21 och DCF 2.0. Program och skrivare som stöder Exif 2.21 och DCF 2.0
väljer automatiskt rätt färgrymd. Välj rätt färgrymd manuellt om
programmet eller enheten inte stöder Exif 2.21 och DCF 2.0. En ICCfärgprofil är inbäddad i TIFF-bilder som tas med Adobe RGB-färgrymd,
vilket gör att program som stöder färghantering automatiskt väljer rätt
färgrymd. Mer information finns i dokumentationen som medföljer
programmet eller enheten.
J
182
A
Nikon Software
ViewNX (medföljer) och Capture NX 2 (säljes separat) väljer automatiskt
rätt färgrymd när de används till att öppna bilder som har skapats med
D700.
lBlixtfotografering
– Använda den inbyggda blixten
I det här kapitlet beskrivs hur du använder den inbyggda blixten.
Använda den inbyggda blixten..................................... s. 184
Använda den inbyggda blixten..................................... s. 185
Blixtlägen........................................................................... s. 188
Blixtkompensation........................................................... s. 190
FV-lås .................................................................................. s. 192
l
183
Använda den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten har ledtal (GN) 17 (m, ISO 200, 20 °C) och
täcker en vinkel motsvarande ett 24 mm objektiv, eller ett 16 mm
objektiv i DX-format. Den hanterar balanserad i-TTLuppsättningsblixt för digital SLR, vilken använder förblixtar för att
justera blixteffekten för balanserad belysning. Detta inte bara när
den naturliga belysningen är otillräcklig, utan även när skuggor
behöver fyllas i då motivet befinner sig i bakgrundsbelysning eller
motivets ögon behöver belysas. Följande typer av i-TTLblixtkontroller hanteras:
l
Balanserad i-TTL-upplättningsblixt för digitala SLR-kameror: Blixten avger en rad
nästan osynliga förblixtar precis innan huvudblixten. Förblixtar
reflekteras från föremål i alla delar av bilden och fångas upp av en
1 005-segments RGB-sensor och analyseras tillsammans med en mängd
information från matrismätningssystemet för att blixteffekten ska
justeras till att ge en naturlig balans mellan huvudmotivet och
bakgrundsbelysningen. Om du använder ett objektiv av G- eller D-typ
inkluderas avståndsinformationen när blixteffekten beräknas. Du kan få
fram en mer exakt beräkning för icke-CPU-objektiv om du anger
objektivinformation (brännvidd och största bländare, se s. 210). Inte
tillgängligt om spotmätning används.
Standard-i-TTL-blixt för digitala SLR-kameror: Blixtnivån justeras för att bildens
belysning ska uppnå standardnivån. Bakgrundens ljusstyrka tas inte med
i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas
och bakgrundsdetaljerna är mindre viktiga, eller när
exponeringskompensation används. Standard-i-TTL-blixt för digitala
SLR-kameror aktiveras automatiskt när spotmätning väljs.
D
ISO-känslighet
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känsligheter mellan 200 och
6400. Vid värden som överstiger 6400 eller underskrider 200 kanske inte
önskade resultat kan uppnås på vissa avstånd eller vid vissa
bländarinställningar.
184
Använda den inbyggda blixten
Följ stegen nedan vid användning av den inbyggda blixten.
1
Välj mätningsmetod (s. 112)
Ljusmätarväljare
Välj matrismätning eller centrumvägd
mätning för att aktivera den balanserade
i-TTL-upplättningsblixten för digitala
SLR-kameror. Standard-i-TTL-blixt för
digitala SLR-kameror aktiveras
automatiskt när spotmätning väljs.
2
Tryck på knappen för att fälla
ut blixten.
Den inbyggda blixten fälls upp
och börjar laddas. När blixten är
helt laddad tänds blixt klarindikatorn (c).
3
Knapp för uppfällning av blixt
l
Välj blixtläge.
Tryck på knappen M och vrid
primärfunktionsratten tills
önskad blixtsläges-ikon visas
på kontrollpanelen (s. 188).
M-knapp
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
185
4
Kontrollera exponeringen (slutartid och bländare).
Tryck ned avtryckaren halvvägs och kontrollera slutartid och
bländare. De tillgängliga inställningarna för inbyggd blixt
listas nedan.
Läge
e
f
g
h
Slutartid
Automatisk inställning av
kameran
(1/250 s–1/60 s) 1, 2
Värde väljs av användaren
(1/250 s–30 s) 2
Automatisk inställning av
kameran
(1/250 s–1/60 s) 1, 2
Värde väljs av användaren
(1/250 s–30 s) 2
Bländare
Se sidan
Automatisk
inställning av
kameran
116
Värde väljs
av användaren 3
118
119
121
1 Slutartiden kan ställas in så lågt som 30s vid blixtlägena långsam synk,
långsam synk på bakre ridå och långsam synk med röda ögon-reducering.
2 Den inbyggda blixten stödjer slutartider ner till 1/320 s om 1/320 s (Auto
FP) har valts med Anpassad inställning e1 (Blixtsynktid, s. 305–306).
Tillvalsblixtarna SB-900, SB-800 och SB-600 stödjer slutartider ner till
1/8 000 s vid inställningen 1/320 s (Auto FP) eller 1/250 s (Auto FP).
3 Blixtintervallet varierar med bländare och ISO-känslighet. Se tabellen över
blixtintervall (s. 427) när du ställer in bländaren i lägena g och h.
l
När standardinställningarna används kan effekten av blixten
förhandsgranskas genom att knappen för skärpedjupskontroll
trycks ned så att en modelleringsblixt avges (s. 315).
5
Ta bilden.
Komponera bilden, fokusera och fotografera. Om indikatorn för
klar blixt (M) blinkar i ungefär tre sekunder efter att en bild har
tagits, har blixten avfyrats med full effekt och bilden kan vara
underexponerad. Kontrollera resultatet i monitorn. Om bilden
är underexponerad justerar du inställningarna och provar igen.
A
Se även
Information om 1/320 s (Auto FP) finns på sidan 306.
186
Fälla ned den inbyggda blixten
För att spara ström när blixten inte används
trycker du försiktigt ned den tills den klickar
på plats.
D
Inbyggd blixt
Används för objektiv med brännvidd mellan 24 och 300 mm i FX-format
(s. 374). Avlägsna objektivskydden för att förhindra skuggor. Blixten har
ett minsta intervall inom 60 cm och kan inte användas i makrointervallet
med makrozoom-objektiv.
Om blixten tänds i serietagningsläge (s. 86) kan bara en bild tas varje gång
avtryckaren trycks ned.
Avtryckaren kan inaktiveras tillfälligt för att skydda blixten efter att den
har använts för flera bilder som tas efter varandra. Blixten kan användas
igen efter en kort paus.
l
A
Se även
Se sidan 192 om du vill ha information om hur du låser blixtvärdet (FV) för
ett uppmätt motiv innan du komponerar om bilden.
Mer information om hur du väljer en blixtsynktid finns i Anpassad
inställning e1 (Blixtsynktid, s. 305). Vill du veta mer om vilken som är den
lägsta tillgängliga slutartiden vid användning med blixt, se Anpassad
inställning e2 (Blixtslutartid, s. 308). Om du vill veta mer om hur du
använder den inbyggda blixten i kommandoläge, se Anpassad inställning
e3 (Blixtkontr. för inbyggd blixt, s. 309).
Se sidan 377 för information om hur du använder blixtenheter som säljs
separat. Information om intervall för inbyggd blixt finns på sidan 427.
187
Blixtlägen
Kameran stöder följande blixtlägen:
Blixtläge
l
188
Beskrivning
Det här läget rekommenderas i de flesta situationer. I
lägen för programautomatik och bländarstyrd
tidsautomatik ställs slutartiden automatiskt in till
värden mellan 1/250 och 1/60 s (1/8 000 till 1/60 s när en
Synk på främre
separat blixt används med automatisk
ridå
FP-höghastighetssynk) (s. 377).
Lampan för röda ögon-reducering tänds omkring en
sekund före huvudblixten. Pupillerna i motivets ögon
dras ihop, vilket minskar den röda ögon-effekt som
ibland kan orsakas av blixtar. På grund av
slutartidsfördröjningen på en sekund
rekommenderas inte det här läget för rörliga motiv
Röda ögoneller i andra situationer där det krävs snabb respons
reducering
från slutaren. Undvik att röra kameran när lampan för
röda ögon-reducering är tänd.
Kombinerar röda ögon-reducering med långsam
synk. Används för porträtt som tas med ett
nattlandskap som bakgrund. Endast tillgänglig i
Röda ögonlägen för programautomatik och bländarstyrd
reducering med tidsautomatik. Använd ett stativ eller en fjärrkontroll
långsam synk för att undvika oskärpa.
Blixten kan kombineras med slutartider på bara 30 s
om du vill fånga både motivet och bakgrunden på
natten eller när belysningen är svag. Det här läget är
bara tillgängligt i exponeringslägena
Programautomatik och Bländarstyrd tidsautomatik.
Långsam synk
Använd ett stativ eller en fjärrkontroll för att undvika
oskärpa.
Blixtläge
Beskrivning
Vid slutartidsstyrd bländarautomatik och manuellt
exponeringsläge avfyras blixten precis innan slutaren
Synk på bakre stängs. Används för att skapa en ljusström bakom
ridå
motiv i rörelse. Vid Programautomatik och
Bländarstyrd tidsautomatik används långsam synk på
bakre ridån så att både motivet och bakgrunden kan
fångas. Använd ett stativ eller en fjärrkontroll för att
Långsam synk på undvika oskärpa.
bakre ridå
A
Blixtkontrolläge
Fotograferingsinformationsskärmen visar blixtkontrolläget för den
inbyggda blixten (Inbyggd) och för externa blixtar som ansluts till kamerans
tillbehörssko (Extern) på följande sätt:
i-TTL
Inbyggd
Extern
TTL 2
—
Auto FP
(s. 306)
—
Repeterande
blixt 2
—
Kommandoläge 2
Bländarautomatik (AA) 1
Manuell
Inbyggd
Extern
Inbyggd
Extern
—
—
—
—
l
—
—
1 Endast tillgänglig med SB-900 och SB-800.
2 Blixtkontrolläget för inbyggd blixt kan väljas med Anpassad inställning e3
(Blixtkontr. för inbyggd blixt, s. 309).
A
Se Även
Se Anpassad inställning e1 (Blixtsynktid, s. 305) för information om
blixtsynktider upp till 1/320 s.
189
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från –3EV
till +1EV i steg om 1/3EV, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet
i relation till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få motivet
att se ljusare ut, eller minskas för att förhindra oönskade
högdagrar eller reflektioner.
Tryck på knappen Y och vrid
sekundärratten tills önskat värde
visas på den övre kontrollpanelen.
Allmänt väljer man positiva
värden för att göra motivet
ljusare, och negativa värden för
att göra det mörkare.
l
M-knappen
Sekundärratt
Vid andra värden än ±0 visas en Y-ikon på
den övre kontrollpanelen och i sökaren när
du släpper Y-knappen. Det aktuella värdet
för blixtkompensation kan kontrolleras
genom att du trycker på Y-knappen.
Den normala blixteffekten kan återställas
genom att blixtkompensationen ställs in på
±0,0. Blixtkompensationen återställs inte
när kameran stängs av.
±0 EV (Y-knappen
nedtryckt)
-0,3 EV
+1,0 EV
190
A
Externa blixtenheter (säljes separat)
Blixtkompensation finns även tillgänglig med blixtenheterna SB-900,
SB-800, SB-600, SB-400, och SB-R200 (säljes separat).
A
Se även
Vill du veta mer om hur du väljer storlek i steg som finns tillgängliga vid
inställning av blixtkompensation, se Anpassad inställning b3
(Exponeringskomp./finjuster., s. 292).
l
191
FV-lås
Den här funktionen används för att låsa blixteffekten så att
fotografierna kan komponeras om utan att blixtnivån ändras, och
säkerställer att blixteffekten passar för motivet om det inte
befinner sig i mitten av bilden. Blixteffekten justeras automatiskt
för alla ändringar när det gäller ISO-känslighet och bländare.
Så här använder du FV-lås:
1
Tilldela FV-lås till Fn-knappen.
Välj FV-lås i Anpassad inställning f5
(Tilldela FUNC.-knapp > FUNC.knapptryckning, s. 320).
2
Tryck på knappen för att fälla
upp blixten.
Den inbyggda blixten fälls upp och
börjar laddas.
l
Knapp för uppfällning
av blixt
3
Fokusering.
Komponera bilden så att
motivet hamnar i mitten av
bilden och tryck ned
avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
192
4
Lås blixtnivån.
När du har försäkrat dig om att blixtens
klar-indikator (M) visas i sökaren trycker
du på Fn-knappen. Blixten avger en
förblixt för att bestämma vilken
blixtnivå som ska användas.
Blixteffekten låses på den här nivån och
FV-låsikonen (e) visas i sökaren.
5
Komponera om fotografiet.
6
Ta bilden.
Fn-knappen
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Om du vill
kan du ta fler bilder utan att frigöra FV-låset.
7
Frigör FV-låset.
l
Tryck på Fn-knappen för att frigöra FV-låset. Kontrollera att FVlåsikonen (e) inte längre syns i sökaren.
193
D
Använda FV-låset med den inbyggda blixten
FV-låset är bara tillgängligt med inbyggd blixt när TTL
(standardalternativ) är valt för Anpassad inställning e3 (Blixtkontr. för
inbyggd blixt, s. 309).
A
Använda FV-lås med blixtenheter (säljes separat)
FV-låset är även tillgängligt för blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600,
SB-400 och SB-R200 (säljes separat). Ställ in blixten på TTL-läge (SB-900
och SB-800 kan även användas i AA-läget; se bruksanvisningen till blixten
för detaljerad information). När FV-låset är aktiverat justeras blixteffekten
automatiskt för ändringar i blixtzoomens huvudposition.
När kommandoläget är valt för Anpassad inställning e3 (Blixtkontr. för
inbyggd blixt, s. 309) kan FV-låset användas med de separata
blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200 om (a) någon av de
inbyggda blixtenheterna, blixtgrupp A eller blixtgrupp B är i TTL-läge,
eller (b) en blixtgrupp är komponerad helt för blixtenheterna SB-900 och
SB-800 i TTL- eller AA-läge.
A
Mätning
Mätningsområdena för FV-lås med tillvalsblixten är följande:
Blixt
l
Fristående blixtenhet
Tillsammans med en
annan blixtenhet
(Advanced Wireless
Lighting)
A
Blixtläge
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (masterblixt)
Mätområde
5 mm cirkel i mitten av bilden
Uppmätt område för
blixtexponeringsmätning
Hela bilden
Uppmätt område för
blixtexponeringsmätning
Se även
Mer information om hur du använder knappen för skärpedjupskontroll
eller AE-L/AF-L-knappen för FV-lås finns i Anpassad inställning f6 Ange
granskningsknapp, (s. 324) eller Anpassad inställning f7 Tilldela AE-L/
AF-L-knapp, (s. 325).
194
tAndra
fotograferingsalternativ
I det här kapitlet behandlas återställning till standardinställningar,
hur du använder multiexponering, intervalltimerfotografering och
användning av GPS-enheter och icke-CPU-objektiv.
Tvåknapps-återställning:
Återställning av standardinställningarna .................... s. 196
Multiexponering............................................................... s. 198
Intervalltimerfotografering............................................ s. 203
Icke-CPU-objektiv ............................................................ s. 210
Använda en GPS-enhet ................................................... s. 213
t
195
Tvåknapps-återställning:
Återställning av
standardinställningarna
Kamerainställningarna i listan
nedan kan återställas till
standardvärdena genom att
knapparna QUAL och E hålls ned
samtidigt i mer än två sekunder
(de här knapparna är markerade
med en grön prick).
Kontrollpanelen stängs av
tillfälligt när inställningarna
återställs.
Alternativ
Fokuspunkt
Exponeringsläge
t
Flexibelt program
Exponeringskompensation
Håll AE
Standard
Mitten
Programautomatik
Av
Av
E-knappen
QUAL-knappen
Alternativ
Gaffling
Blixtläge
Blixtkompensation
FV-lås
Multiexponering
Standard
Av 2
Synk på
främre ridå
Av
Av
Av
Av 1
1 Anpassad inställning f7 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 325) påverkas inte.
2 Antalet bilder återställs till noll. Gafflingssteg återställs till 1EV (exponerings/blixtgaffling) eller 1 (vitbalansgaffling).
196
Följande alternativ på fotograferingsmenyn återställs också.
Endast inställningar i banken som har valts med alternativet
Fotograferingsmenybank återställs (s. 269). Inställningar i övriga
banker påverkas inte.
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
Standard
JPEG Normal
Stor
Alternativ
Vitbalans
ISO-känslighet
Standard
Auto *
200
* Finjustering av.
Om den aktuella bildkontrollen har ändrats återställs även de
befintliga inställningarna för bildkontrollen.
t
A
Se även
En lista över standardinställningar finns på sidan 418.
197
Multiexponering
Följ stegen nedan om du vill ta en serie på två till tio exponeringar
i en enda bild. Multiexponeringar kan användas tillsammans med
alla bildkvalitetsinställningar och ger resultat med färger som är
avsevärt bättre än foton som har kombinerats i ett bildprogram,
eftersom de använder sig av RAW-data från kamerans bildsensor.
❚❚ Skapa multiexponering
Tänk på att fotograferingen stoppar och en multiexponering
automatiskt spelas in med standardinställningarna om inga
åtgärder har utförts på 30 sekunder.
1
Välj Multiexponering.
Markera Multiexponering på
fotograferingsmenyn och tryck
på 2.
2
Välj Antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck
på 2.
t
A
Utökade inspelningstider
Om du vill använda ett intervall på mer än 30 s mellan exponeringarna
väljer du På för alternativet Bildvisning på visningsmenyn (s. 265) och
förlänger monitorns frånslagstid för bildvisning med Anpassad inställning
c4 (Monitor av-fördröjning, s. 297). Det största möjliga intervallet mellan
exponeringarna är 30 s längre än det alternativ som har valts för Anpassad
inställning c4.
198
3
Välj antalet bilder.
Tryck på 1 eller 3 om du vill
välja hur många exponeringar
som ska kombineras till en
enda bild och tryck på J.
4
Välj Autoförstärkning.
Markera Autoförstärkning
och tryck på 2.
5
Ställ in styrka på
förstärkningen.
Markera ett av följande
alternativ och tryck på J.
Alternativ
Beskrivning
Styrkan justeras utifrån hur många exponeringar som
På
faktiskt har registrerats (styrka för varje exponering är
(standard) inställd på 1/2 för två exponeringar, 1/3 för tre
exponeringar o.s.v.).
Styrkan justeras inte när du använder multiexponering.
Av
Rekommenderas om bakgrunden är mörk.
t
199
6
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J.
En n-ikon visas på den övre
kontrollpanelen. Om du vill
avsluta utan att använda
multiexponering väljer du
Multiexponering > Återställ
på fotograferingsmenyn.
7
t
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
I utlösarlägena snabb serietagning och långsam
serietagning (s. 84) sparar kameran alla
exponeringar i en enda serie. I utlösarläget för enkelbild tas en
bild varje gång du trycker på avtryckaren och bilder fortsätter
att tas tills alla exponeringar har sparats (information om hur
du avbryter multiexponering innan alla bilder har sparats finns
på s. 202).
n-ikonen blinkar tills fotograferingen är
klar. När fotograferingen är klar avslutas
multiexponeringsläget och n-ikonen
visas inte längre. Upprepa steg 1–7 om
du vill ta fler multiexponeringar.
200
D
Multiexponering
Ta inte bort eller byt minneskort medan du använder multiexponering.
Livevisning (s. 89) kan inte användas för att registrera multiexponeringar.
Informationen i listan för fotoinformationsvisning (inklusive
fotograferingsdatum och kameraorientering) gäller för den första bilden i
multiexponeringen.
Om inga åtgärder utförs på 30 sekunder efter att monitorn har stängts av
under visning eller menyanvändning avslutas fotograferingen och
multiexponering skapas från de exponeringar som har sparats fram till
dess.
A
Intervalltimerfotografering
Om intervalltimerfotograferingen aktiveras innan första exponeringen har
tagits sparar kameran exponeringar vid det valda intervallet tills det antal
exponeringar som har angetts på multiexponeringsmenyn har tagits
(antalet bilder i listan på fotograferingsmenyn för intervalltimer förbises).
Exponeringarna registreras sedan som en enda bild och
multiexponeringsläget och intervalltimerfotografering avslutas. Om du
avbryter multiexponeringen avbryts även intervalltimerfotograferingen.
A
Andra inställningar
När multiexponeringsläget är aktiverat kan minneskorten inte formateras
och följande alternativ kan inte ändras: menyalternativ för gaffling och
fotografering utom Vitbalans och Intervalltimerfotografering
(observera att Intervalltimerfotografering bara kan justeras innan den
första exponeringen görs). Alternativen Fälla upp spegeln för rengör.
och Referensbild för damm på inställningsmenyn kan inte användas.
t
201
❚❚ Avbryta multiexponering
Om du väljer Multiexponering på
fotograferingsmenyn samtidigt som
multiexponering lagras visas alternativen till
höger. Om du vill avbryta multiexponeringen
innan det angivna antalet exponeringar har
tagits markerar du Avbryt och trycker på J.
Om fotograferingen avslutas innan det angivna antalet
exponeringar har tagits skapas en multiexponering av de
exponeringar som har registrerats fram tills dess. Om
Autoförstärkning är på justeras styrkan till att återspegla det
antal exponeringar som faktiskt har registrerats. Tänk på att
fotograferingen avslutas automatiskt om:
• En tvåknapps-återställning utförs (s. 196)
• Du stänger av kameran
• Batteriet tar slut
• Du raderar bilder
t
202
Intervalltimerfotografering
Kameran är förberedd för att ta bilder automatiskt med
förinställda tidsintervall.
1
Välj
Intervalltimerfotografering.
Markera
Intervalltimerfotografering
på fotograferingsmenyn
(s. 268) och tryck på 2.
2
Välj en startutlösare.
Markera ett av följande
Välj starttid-alternativ och
tryck på 2.
• Nu: Fotograferingen börjar
cirka 3 sekunder efter att du
har gjort inställningen (fortsätt till steg 4).
• Starttid: Välj en starttid (se steg 3).
D
Före fotografering
Välj utlösarläget enkelbild (S), långsam serietagning (CL) eller snabb
serietagning (CH) när intervalltimern används. Ta en testbild med de
aktuella inställningarna och titta på resultatet på monitorn innan
intervalltimerfotograferingen påbörjas. Tänk på att kameran fokuserar
före varje bild – inga kort tas om kameran inte kan fokusera i läget för
enpunkts servo-AF.
t
Välj Världstid på inställningsmenyn innan du väljer en starttid, och
kontrollera att kamerans klocka har rätt tid och datum inställt (s. 38).
Ett stativ rekommenderas. Montera kameran på ett stativ innan du börjar
fotografera.
Försäkra dig om att kamerans batteri är fulladdat så att fotograferingen
inte avbryts.
203
3
Välj en starttid.
Tryck på 4 eller 2 för att
markera timmar och minuter,
och tryck på 1 eller 3 för att
ändra. Starttiden visas inte om
Nu är vald för Välj starttid.
4
Välj ett intervall.
Tryck på 4 eller 2 för att
markera timmar, minuter och
sekunder, och tryck på 1 eller
3 för att ändra. Tänk på att det
inte går att ta bilder om det
angivna intervallet är kortare än slutartiden eller den tid som
det tar att lagra bilderna.
t
204
5
Välj antal intervall och
antal bilder per intervall.
Tryck på 4 eller 2 för att
markera antal intervall eller
antal bilder, och tryck på 1
eller 3 för att ändra. Det totala
antalet bilder som kommer att
tas visas till höger.
Antal
Antal
Totalt
intervall bilder/ antal
intervall bilder
6
Börja fotografera.
Markera Start > På och tryck
på J (om du vill gå tillbaka till
fotograferingsmenyn utan att
starta intervalltimern markerar
du Start > Av och trycker på
J). Den första bildserien tas på den angivna starttiden.
Därefter fortsätter fotograferingen på de valda intervallerna
tills alla bilder har tagits.
Ett meddelande visas på monitorn en minut innan varje
bildserie är färdig. Om det inte går att fortsätta
fotograferingen med de aktuella inställningarna (till exempel
om slutartid A är markerad i manuellt exponeringsläge
eller om starttiden är om mindre än en minut) visas en varning
på monitorn.
t
A
Stäng okularskyddet
Stäng okularskyddet efter fokusering. Det
förhindrar att ljus som kommer in via sökaren
påverkar exponeringen när du fotograferar utan
att hålla ögat mot sökaren.
205
D
Slut på minne
Om minneskortet blir fullt fortsätter intervalltimern att vara aktiv, men
inga bilder tas. Återuppta fotograferingen (s. 207) när du har tagit bort
några bilder eller stängt av kameran och satt i ett nytt minneskort.
A
Gaffling
Justera inställningarna för gaffling innan intervalltimerfotograferingen
börjar. Om gaffling med blixt och/eller exponering är aktiv medan
intervalltimerfotografering används tas så många bilder som i
gafflingsprogrammet vid varje intervall, oavsett hur många bilder som har
angetts på intervalltimermenyn. Om vitbalansgaffling är aktiv medan
intervalltimerfotografering används tas en bild vid varje intervall, vilken
sedan bearbetas till att skapa det antal kopior som har angetts i
gafflingsprogrammet.
A
t
206
Under fotograferingen
Medan intervalltimerfotografering pågår blinkar
Q-ikonen på den övre kontrollpanelen. Precis
innan nästa fotograferingsintervall börjar kan du
se antalet kvarvarande intervall i
slutartidsvisningen, och i bländarvisningen kan
du se antalet kvarvarande bilder i det aktuella
intervallet. Vid andra tillfällen kan du se antalet kvarvarande intervall och
antalet bilder i varje intervall om du trycker ned avtryckaren halvvägs (när
du släpper knappen visas slutartid och bländare tills exponeringsmätarna
stängs av).
Välj Intervalltimerfotografering mellan bilderna
om du vill visa aktuella intervalltimerinställningar.
När intervalltimerfotografering pågår visar
intervalltimermenyn starttid, aktuell tid samt antal
intervall och bilder som är kvar. Inga av de här
alternativen kan ändras medan
intervalltimerfotografering pågår.
❚❚ Göra en paus i intervalltimerfotografering
Du kan göra en paus i intervalltimerfotografering genom att:
• Trycka på J-knappen mellan intervallen.
• Markera Start > Paus på intervalltimermenyn och trycka på J
• Stänga av kameran och sätta på den igen. (Om du vill kan du
byta ut minneskortet medan kameran är avstängd.)
• Välja utlösarlägena livevisning (a), självutlösare (E) eller
uppfälld spegel (MUP)
Så här återupptar du fotograferingen:
1
Välj en ny startutlösare.
Välj en ny startutlösare och
starttid enligt anvisningarna på
sidan 203.
2
Återuppta fotograferingen.
Markera Start > Omstart och
tryck på J. Tänk på, att om du
gjorde en paus i
intervalltimerfotograferingen
medan den pågick avbryts alla
återstående bilder i det aktuella intervallet.
t
207
❚❚ Avbryta intervalltimerfotografering
Intervalltimerfotografering avslutas automatiskt om batteriet tar
slut. Intervalltimerfotografering kan också avslutas genom att:
• Välja Start > Av på intervalltimermenyn.
• Utföra en tvåknapps-återställning (s. 196)
• Välja Återställ fotograferingsmenyn på fotograferingsmenyn
(s. 271)
• Ändra gafflingsinställningarna (s. 130)
Normal fotografering återupptas när intervalltimerfotografering
avslutas.
❚❚ Ingen bild
Inga bilder tas om den föregående bilden inte har tagits än, om
minnesbufferten eller minneskortet är fullt eller om kameran inte
kan fokusera i enpunkts servo-AF. (Tänk på att kameran fokuserar
igen före varje bild.)
t
A
Utlösarläge
Oavsett vilket utlösarläge du har valt tar kameran det angivna antalet
bilder i varje intervall. I CH-läget (snabb serietagning) tas bilder med en
hastighet av upp till fem bilder per sekund. I läget S (enbild) och CL
(långsam serietagning), kommer bilder att tas med den hastighet som är
vald för Anpassad inställning d4 (Bildhastighet för LS-läget, s. 299).
A
När du använder monitorn
Bilderna kan visas och fotograferings- och menyinställningarna kan
justeras fritt medan intervalltimerfotografering pågår. Monitorn stängs av
automatiskt i cirka fyra sekunder före varje intervall.
208
A
Fotograferingsmenybanker
Om du gör ändringar i intervalltimerinställningarna gäller de för alla
fotograferingsmenybanker (s. 269). Om inställningarna för
fotograferingsmenyn återställs med alternativet Återställ
fotograferingsmenyn på fotograferingsmenyn (s. 271) återställs
intervalltimerinställningarna på följande sätt:
• Välj starttid: Nu
• Intervall: 00:01':00"
• Antal intervall: 1
• Antal bilder: 1
• Börja fotografera: Av
t
209
Icke-CPU-objektiv
Genom att ange objektivdata (objektivets brännvidd och största
bländaröppning) kan du använda ett stort antal CPUobjektivfunktioner om du använder ett icke-CPU-objektiv. Om du
känner till objektivets brännvidd:
• Automatisk kraftfull zoomning kan användas med blixtarna SB900, SB-800 och SB-600 (säljes separat)
• Brännvidd för objektiv listas (med en asterisk) i
bildinformationsvisningen
Om du känner till objektivets största bländare:
• Bländarvärdet visas på den övre kontrollpanelen och i sökaren
• Blixtnivån justeras enligt ändringar i bländaren
• Bländare listas (med en asterisk) i bildinformationsvisningen
Det här händer om du anger både objektivets brännvidd och
bländare:
• Färgmatrixmätning aktiveras. (Tänk på att du kanske måste
använda centrumvägning eller spotmätning för att få fram rätt
resultat för vissa objekt, till exempel Reflex-Nikkor-objektiv.)
• Ökar precisionen vid centrumvägd mätning och spotmätning
och i balanserad-TTL-upplättningsblixt för digitala SLR-kameror
t
A
Brännvidd finns inte med i listan
Om den korrekta brännvidden inte finns med i listan kan du välja det
värde som är närmast högre än objektivets faktiska brännvidd.
A
Zoomobjektiv
Objektivdata kan inte justeras när icke-CPU-objektiv är inzoomade eller
utzoomade. När du har ändrat zoomposition kan du välja nya värden för
objektivets brännvidd och största bländare.
210
❚❚ Menyn Data för icke-CPU-objektiv
1
Välj Data för icke-CPUobjektiv.
Markera Data för icke-CPUobjektiv på inställningsmenyn
(s. 331) och tryck på 2.
2
Välj objektivnummer.
Markera Objektivnummer och
tryck på 4 eller 2 för att välja
ett objektivnummer mellan 1
och 9.
3
Välj en brännvidd.
Markera Brännvidd (mm) och
tryck på 4 eller 2 för att välja
en brännvidd mellan 6 och
4 000 mm.
4
Välj en största bländare.
t
Markera Största bländare och
tryck på 4 eller 2 för att välja
en största bländare mellan f/
1,2 och f/22. Den största
bländaren för telekonvertrar är
den sammanlagda största bländaren för telekonvertern och
objektivet.
211
5
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J. Den
angivna brännvidden och
bländaren lagras under det valda
objektivnumret. Den här
kombinationen av brännvidd och
bländare kan tas fram när som helst genom att du väljer
objektivnummer med kamerakontrollerna enligt beskrivningen
nedan.
❚❚ Välja ett objektivnummer med hjälp av kamerakontrollerna
1
Valet av nummer för icke-CPU-objektiv kan tilldelas en
kamerakontroll.
Välj Välj nr för icke-CPU-objektiv för alternativet
"+-funktionsrattar" för en kamerakontroll på anpassningsmenyn.
Valet av nummer för icke-CPU-objektiv kan tilldelas Fn-knappen
(Anpassad inställning f5, Tilldela FUNC.-knapp, s. 320), knappen
för skärpedjupskontroll (Anpassad inställning f6, Ange
granskningsknapp, s. 324) eller AE-L/AF-L-knappen (Anpassad
inställning f7 Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 325).
t
2
Använd den markerade kontrollen för att välja ett
objektivnummer.
Tryck på den önskade knappen och vrid primärfunktionsratten tills
det önskade objektivnumret visas på den övre kontrollpanelen.
Brännvidd Maximal bländare
Primärfunktionsratt
212
Objektivnummer
Använda en GPS-enhet
GPS-enheter från Garmin (säljes separat), som är kompatibla med
version 2.01 och 3.01 av dataformatet NMEA0183 från National
Marine Electronics Association, kan anslutas till kamerans
10-poliga tillbehörskontakt med hjälp av en MC-35 GPS-kabel
(säljes separat, s. 389). Då registreras information om kamerans
aktuella position när bilderna tas. Funktionen är kontrollerad med
enheter i serierna Garmin eTrex och Garmin geko som är utrustade
med en anslutningskabel för dator. Enheterna ansluts till MC-35
med en kabel med en 9-polig kontakt av D-sub-typ som
tillverkaren av GPS-enheten tillhandahåller. I handboken för MC35 finns mer information. Sätt GPS-enheten i NMEA-läge (4 800
baud) innan du sätter på kameran.
t
MC-35
213
När kameran får kontakt med GPS-enheten
visas en k-ikon på den övre kontrollpanelen.
Bildinformation för bilder som har tagits
medan k-ikonen visas innehåller en
extrasida (s. 229) med aktuell latitud,
longitud, altitud, UTC-tid (Coordinated Universal Time) och
kompassriktning. Om inga data överförs från GPS-enheten på två
sekunder tas k-ikonen bort från monitorn och GPS-information
registreras inte längre i kameran.
t
A
GPS-data
GPS-data registreras bara när k-ikonen visas.
Kontrollera att k-ikonen visas på den övre
kontrollpanelen innan du fotograferar. Om kikonen blinkar betyder det att GPS-enheten söker
efter signal. De bilder du tar medan k-ikonen
blinkar innehåller inga GPS-data.
214
❚❚ Alternativ på inställningsmenyn
Alternativet GPS på inställningsmenyn innehåller alternativen
nedan.
• Automätning av: Välj om exponeringsmätarna ska stängas av
automatiskt när du ansluter en GPS-enhet.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringsmätarna stängs av automatiskt om inga
åtgärder utförs under så lång tid som har angetts i
Aktivera Anpassad inställning c2 (Fördr. innan automätning av).
(standard) Detta minskar batteriförbrukningen, men kan hindra GPSdata från att registreras om avtryckaren trycks ned hela
vägen utan paus.
Exponeringsmätarna stängs inte av automatiskt när en
Avaktivera
GPS-enhet ansluts. GPS-data registreras alltid.
• Position: Det här alternativet är endast tillgängligt om en GPSenhet är ansluten, när den visar aktuell latitud, longitud, altitud,
UTC-tid (Coordinated Universal Time) och kompassriktning
rapporterad från GPS-enheten.
t
A
Kompassriktning
Kompassriktningen registreras bara om GPSenheten är utrustad med en digital kompass. Håll
GPS-enheten i samma riktning som objektivet
minst 20 cm från kameran.
A
UTC-tid (Coordinated Universal Time)
Data om UTC-tid skickas från GPS-enheten och är oberoende av kamerans
klocka.
215
t
216
IMer om visning
– Visningsalternativ
I det här avsnittet beskrivs hur du visar bilder samt de åtgärder
som du kan utföra under visningen.
Helskärmsvisning............................................................. s. 218
Fotoinformation ............................................................... s. 220
Visa flera bilder: Visning av miniatyrbilder ................. s. 232
Ta en närmare titt: Visningszoom ................................. s. 234
Skydda bilder från radering .......................................... s. 235
Radering av enskilda bilder ........................................... s. 236
I
217
Helskärmsvisning
Tryck på knappen K om du vill visa
bilder. De nyaste bilderna visas på
monitorn.
Multiväljare
Sekundärratt
O-knappen
K-knappen
G-knappen
L-knappen
W-knappen
X-knappen
J-knappen
Primärfunktionsratt
I
A
Rotera hög
För att visa bilder på högkant (stående bildformat)
i stående riktning väljer du På för alternativet
Rotera hög på visningsmenyn (s. 265). Lägg
märke till att eftersom kameran hålls i rätt läge
under fotograferingen roteras inte bilderna
automatiskt vid bildvisningen (s. 219).
218
Om du vill
Använd
Visa ytterligare
bilder
Visa
bildinformation
Visa miniatyrbilder
W
Zooma in bilden
X
Ta bort bilder
O
Ändra skydda
status
L
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
/K
G
Beskrivning
Tryck på 2 om du vill visa bilderna i
den ordning de har tagits, eller 4 om
du vill visa dem i omvänd ordning.
Tryck på 1 eller 3 om du vill visa
information om den aktuella bilden
(s. 220).
På sidan 232 finns mer information
om miniatyrbildsvisning.
På sidan 234 finns mer information
om visningszoom.
En bekräftelsedialogruta visas. Tryck
på O en gång till för att ta bort
bilden.
Tryck på L-knappen för att skydda en
bild eller för att ta bort skyddet från en
skyddad bild (s. 235).
Monitorn stängs av. Det går att ta
bilder direkt.
På sidan 259 finns mer information.
A
Bildvisning
Om På har valts för Bildvisning på visningsmenyn (s. 265) visas bilderna
automatiskt på monitorn i omkring 4 sekunder (standardinställning) efter
att du har tagit bilden. I utlösarlägena enkelbild, självutlösare och uppfälld
spegel visas en bild i taget när de tas. I utlösarläget serietagning påbörjas
visningen när fotograferingen är klar, med den första bilden i den aktuella
serien.
I
A
Se även
Information om val av hur lång tid monitorn ska vara påslagen när inga
åtgärder utförs finns i Anpassad inställning c4 Monitor av-fördröjning
(s. 297).
Multiväljarknapparnas funktioner kan kastas om så att 1- och 3knapparna visar andra bilder och 4- och 2-knapparna styr
bildinformation. I Anpassad inställning f4 (Fotoinfo/visning, s. 320) finns
mer information.
219
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i
helskärmsvisning. Det finns upp till 9 informationssidor för varje
foto. Tryck på 1 eller 3 om du vill bläddra bland följande
fotoinformation. Lägg märke till att fotograferingsdata, RGBhistogram och högdagrar bara visas om motsvarande alternativ är
valt med Visningsläge (s. 264; Fotograferingsdatasidan 4 visas
bara om information om upphovsrätt spelades in samtidigt med
bilden på det sätt som beskrivs på sidan 343). GPS-data visas bara
om en GPS-enhet användes när bilden togs.
1/ 10
N I KON D700
1 / 10
LATITUDE
LONGITUDE
1/ 250
AUTO
100ND700 DSC _0001. JPG
15/07/2008 10 : 02 : 27
N OR
ORMAL
AL
4256x2832
Filinformation
F11
200
35mm
ALTITUDE
TIME(UTC)
HEADING
:
:
:
:
:
:
:
:
N
35 º 36. 371'
E
1 39 º 43. 696'
35m
15/07/2008
10:02:27
105. 07 º
0, 0
100ND700 DSC_0001. JPG
15/07/2008 10: 02: 27
NOR
ORMAL
AL
4256x2832
N I KON D700
Översiktsdata
100--1
GPS-data
100-1
Högdagrar
I
Välj R, G, B
Högdagrar
Högdagrar
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
, EXP. TUN I NG
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
FLASH MODE,
100--1
Välj R, G, B
RGB-histogram
220
N I KON D700
: , 1/ 250, F11
: , 200
: 0, 0
: 35mm
: 24–120
/ 3. 5–5.6
: S / VR–On
:
100--1
Fotograferingsdata, sidor 1–3
ARTI ST
: KOUGAKU TARO
COPYRI GHT
: NI KON
N I KON D700
100--1
Fotograferingsdata,
sida 4
❚❚ Filinformation
1
2
3 4
5
1/ 10
13
100ND700 DSC _0001. JPG
15/07/2008 10 : 02 : 27
12
1
2
3
4
5
11
Skyddsstatus .............................. 235
Retuscheringsindikator.......... 349
Fokuspunkt 1 .............................. 264
AF-områdesmarkeringar ...45, 94
Bildnummer/
sammanlagt antal bilder
6 Filnamn ........................................ 274
10 9
7
8
9
10
11
12
13
N OR
ORMAL
AL
4256x2832
6
7
8
Bildkvalitet .................................... 64
Bildstorlek...................................... 69
Bildområde 2 ................................. 58
Bildautentisering ......................342
Fotograferingstid ........................ 38
Fotograferingsdatum ................ 38
Mappnamn .................................272
1 Visas bara om Fokuspunkt har valts som Visningsläge (s. 264).
2 c visas om FX-format (36 × 24) är valt med alternativet Bildområde på
fotograferingsmenyn. Om DX-format (24 × 16) är valt visas a i gult.
I
221
❚❚ Högdagrar 1
1
2
3
4
100-1
6
5
Högdagrar
Välj R, G, B
1 Skyddsstatus .............................. 235
2 Retuscheringsindikator.......... 349
3 Bildhögdagrar2 .......................... 264
4 Mappnummer–
bildnummer 3 .............................272
5 Aktuell kanal 2
6 Indikator för
högdagervisning ......................264
1 Visas bara om Högdagrar har valts som Visningsläge (s. 264).
2 Blinkande områden markerar högdagrar för den
aktuella kanalen. Tryck på 4 eller 2 samtidigt som
du trycker på W-knappen om du vill bläddra bland
kanalerna på följande sätt:
RGB
(alla kanaler)
I
222
R
(röd)
G
(grön)
B
(blå)
3 Visas i gult om bilden togs med DX-format (24 × 16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
❚❚ RGB-histogram 1
1
2
7
3
4
Högdagrar
8
100--1
9
5
6
1
2
3
4
Välj R, G, B
Skyddsstatus .............................. 235
Retuscheringsindikator .......... 349
Bildhögdagrar 2
Mappnummer–
bildnummer 3 ............................. 272
5 Histogram (RGB-kanal) 4. I alla
histogram anger den vågräta
axeln pixlarnas ljusstyrka och
den lodräta axeln antalet pixlar.
6 Aktuell kanal 2
7 Histogram (röd kanal) 4
8 Histogram (grön kanal) 4
9 Histogram (blå kanal) 4
1 Visas bara om RGB-histogram har valts som Visningsläge (s. 264).
2 Blinkande områden markerar högdagrar för den
aktuella kanalen. Tryck på 4 eller 2 samtidigt som
du trycker på W-knappen om du vill bläddra bland
kanalerna på följande sätt:
RGB
(alla kanaler)
R
G
(röd)
(grön)
Högdagervisning av
B
(blå)
I
3 Visas i gult om bilden togs med DX-format (24×16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
223
4 Några provhistogram visas nedan.
• Om bilden innehåller motiv med
olika ljusstyrka blir tonfördelningen
relativt jämn.
• Om bilden är för mörk växlar
tonfördelningen åt vänster.
• Om bilden är för ljus växlar
tonfördelningen åt höger.
Om du ökar exponeringskompensationen förskjuts tonfördelningen åt
höger, och om du minskar exponeringskompensationen förskjuts
tonfördelningen åt vänster. Histogram ger en ungefärlig bild av den totala
exponeringen när starkt infallande ljus gör det svårt att se bilderna i
monitorn.
I
A
Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja
sig från dem som visas i bildbehandlingsprogram.
224
❚❚ Fotograferingsdata, sida 1 1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
2
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
, EXP. TUN I NG
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
FLASH MODE,
: , 1/ 250, F11
: , 200
: + 1. 3, +5 / 6
: 35mm
: 24– 120
/ 3. 5–5.6
: S / VR– On
: Built – i n, TTL, +1. 3
CMD : M : TTL, +3. 0 A: TTL, +3. 0
C: OFF
B: OFF
N I KON D700
11
100--1
12
1 Skyddsstatus .............................. 235 8 Fokusläge....................................... 72
VR-objektiv
2 Retuscheringsindikator.......... 349
(vibrationsreducering) 4 ............ 37
3 Mätmetod ................................... 112
Slutartid ............................. 118, 121 9 Blixtläge........................................185
Blixtkompensation ...................190
Bländare..............................119, 121
10
Kommandoläge/gruppnamn/
4 Exponeringsläge....................... 114
blixtkontrolläge/
ISO-känslighet 2......................... 106
blixtkompensation...................311
5 Exponeringskompensation ... 128
11 Kameranamn
Justering av optimal
exponering 3............................... 294 12 Mappnummer–
bildnummer 5 .............................272
6 Brännvidd.................................... 376
7 Objektivdata .............................. 210
1 Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 264).
2 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
3 Visas om Anpassad inställning b6 (Finjustera optimal exponer., s. 294) har
fått ett annat värde än noll för en mätmetod.
4 Visas bara om VR-objektivet är monterat.
5 Visas i gult om bilden togs med DX-format (24 × 16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
I
225
❚❚ Fotograferingsdata, sida 2 1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
WHI TE BALANCE
COLOR SPACE
PI CTURE CNTRL
QUICK ADJUST
SHARPENING
CONTRAST
BRI GHTNESS
SATURATION
HUE
: AUTO, 0, 0
: s RGB
: STANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
N I KON D700
100--1
12
1 Skyddsstatus .............................. 235
2 Retuscheringsindikator.......... 349
3 Vitbalans...................................... 139
Färgtemperatur......................... 147
Finjustering av vitbalans........ 143
Förinställ manuellt................... 148
4 Färgrymd..................................... 181
5 Bildkontroll ................................. 162
6 Snabbjustering 2 ....................... 165
Ursprunglig bildkontroll 3...... 162
I
226
1
2
3
4
5
6
13
7
8
9
10
Skärpning ....................................165
Kontrast ........................................165
Ljusstyrka.....................................165
Mättnad 4 .....................................165
Filtereffekter 5 .............................165
11 Nyans 4 ..........................................165
Toning 5.........................................165
12 Kameranamn
13 Mappnummer–
bildnummer 6 .............................272
Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 264).
Endast bildkontrollerna Standard och Livfull.
Neutral, Monokrom och anpassade bildkontroller.
Visas inte med monokroma bildkontroller.
Endast monokroma bildkontroller.
Visas i gult om bilden togs med DX-format (24 × 16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
❚❚ Fotograferingsdata, sida 3 1
1
2
3
4
5
6
NOI SE REDUC.
ACT . D–L I GHT.
VIGNETTE CTRL
RETOUCH
7
COMMENT
: H I I SO, NORM
: NORMAL
: NORMAL
: D– L I GHT I NG
WARM TONE
CYANOTYPE
TRI M
: SPRI NG HAS COME. SP
RI NG HAS COME. 3636
N I KON D700
100--1
8
1 Skyddsstatus .............................. 235
2 Retuscheringsindikator.......... 349
3 Hög ISO-brusreducering ....... 278
Brusreducering för lång
exponering ................................. 277
4 Aktiv D-Lighting ...................... 179
9
5
6
7
8
9
Vinjetteringskontroll................276
Retuscheringshistorik .............349
Bildkommentarsindikator......335
Kameranamn
Mappnummer–
bildnummer 2 .............................272
1 Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 264).
2 Visas i gult om bilden togs med DX-format (24 × 16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
I
227
❚❚ Fotograferingsdata, sida 4 1
1
2
3
ARTIST
: KOUGAKU TARO
4
COPYRI GHT
: NI KON
N I KON D700
1
2
3
4
5
Skyddsstatus .............................. 235
Retuscheringsindikator.......... 349
Fotografens namn.................... 343
Upphovsrättsinnehavare....... 343
100--1
6
5 Kameranamn
6 Mappnummer–
bildnummer 2 .............................272
1 Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 264) och information om
upphovsrätt lagrats för bilden (s. 343).
2 Visas i gult om bilden togs med DX-format (24 × 16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
I
228
❚❚ GPS-data 1
1
2
3
LATITUDE
4
LONGITUDE
5
6
ALTITUDE
TIME(UTC)
7
HEADING
:
:
:
:
:
:
:
:
N
35 º 36. 371'
E
139 º 43. 696'
35m
15/07/2008
10:02:27
105. 07 º
N I KON D700
8
1
2
3
4
5
Skyddsstatus .............................. 235
Retuscheringsindikator.......... 349
Latitud
Longitud
Altitud
100--1
9
6 UTC-tid (Coordinated Universal
Time)
7 Kompassriktning 2
8 Kameranamn
9 Mappnummer–
bildnummer 3 .............................272
1 Visas bara om GPS-enhet användes när bilden togs (s. 213).
2 Visas bara om GPS-enheten är utrustad med elektronisk kompass.
3 Visas i gult om bilden togs med DX-format (24 × 16) valt för alternativet
Bildområde på fotograferingsmenyn.
I
229
❚❚ Översiktsdata
1
2
N I KON D700
1 / 10
16
15
14
13
12
11
230
4
5
1/ 250 , F11
+ 1. 3
–1. 3
10000
200
35mm
L
A6, M1
100ND700 DSC_0001. JPG
15/07/2008 10: 02: 27
1 Bildnummer/
sammanlagt antal bilder
2 Skyddsstatus .............................. 235
3 Kameranamn
4 Retuscheringsindikator.......... 349
5 Ett histogram är ett diagram
som visar tonfördelningen i
bilden (s. 224). Den vågräta
axeln motsvarar pixlarnas
ljusstyrka och den lodräta axeln
visar antalet pixlar med olika
ljusstyrka i bilden.
I
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NOR
ORMAL
AL
4256x2832
6
7
8
9
10
ISO-känslighet 1 .........................106
Brännvidd ....................................376
GPS-dataindikator ....................213
Bildkommentarsindikator......335
Blixtläge........................................185
Blixtkompensation ...................190
Exponeringskompensation...128
Mätmetod....................................112
Exponeringsläge .......................114
Slutartid ............................. 118, 121
Bländare ............................. 119, 121
1 Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
N I KON D700
1 / 10
28
27
26
1/ 250, F11
+ 1. 3
–1. 3
10000
35mm
A6, M1
100ND700 DSC_0001. JPG
15/07/2008 10 : 02: 27
25
17
18
19
20
21
22
23
24
200
24
Bildkontroll ................................. 162
Aktiv D-Lighting ...................... 180
Filnamn ........................................ 274
Bildkvalitet.....................................64
Bildstorlek ......................................69
Bildområde 2 .................................58
Bildautentiseringsindikator..... 342
Fotograferingstid ........................38
23 22
19
N OR
ORMAL
AL
4256x2832
21
17
18
20
25 Fotograferingsdatum ................ 38
26 Mappnamn .................................272
27 Vitbalans ......................................139
Färgtemperatur .........................147
Finjustering av vitbalans ........143
Förinställ manuellt ...................148
28 Färgrymd......................................181
2 c visas om FX-format (36 × 24) är valt för alternativet Bildområde på
fotograferingsmenyn och a visas i gult om DX-format (24 × 16) är valt.
I
231
Visa flera bilder: Visning av
miniatyrbilder
Tryck på W-knappen om du vill visa bilder i "kontaktkartor" med
fyra eller nio bilder.
Helskärmsvisning
I
232
W
W
X
X
Visning av miniatyrbilder
Följande åtgärder kan utföras i miniatyrbildsvyn:
Om du vill
Använd
Visa fler bilder
W
Visa färre bilder
X
Växla till
helskärmsvisning
Tryck på multiväljarens mitt för att
växla mellan helskärmsvisning
och miniatyrbildsvisning.
Använd multiväljaren för att
markera bilder för
helskärmsvisning, visningszoom
(s. 234) eller radering (s. 236).
På sidan 236 finns mer
information.
Markera bilder
Ta bort markerade
bilder
Ändra
skyddsstatus för
markerade bilder
O
På sidan 235 finns mer
information.
L
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
Beskrivning
Tryck på W-knappen för att
"zooma ut" ur en till fyra bilder per
sida. Tryck igen för att visa nio
bilder per sida.
Tryck på X-knappen för att
"zooma in" en till fyra bilder per
sida. Tryck igen för att visa en
helskärmsbild.
/K
G
Monitorn stängs av. Det går att ta
bilder direkt.
På sidan 259 finns mer
information.
I
A
Se även
Mer information om hur du ändrar funktionen för multiväljarens
mittknapp under visning finns i Anpassad inställning f2 (Multiväljarens
mittknapp, s. 318).
233
Ta en närmare titt:
Visningszoom
Tryck på X-knappen för att zooma in på den bild som visas i
helskärmsvisning eller på den bild som för närvarande är markerad
i miniatyrbildsvisningen.
Följande åtgärder kan utföras medan zoomen är aktiverad:
Om du vill
Använd
Zooma in och
ut
X/ W
Visa andra
områden i en
bild
I
Vrid primärfunktionsratten för att visa
samma plats på andra bilder med det
aktuella zoomförhållandet.
Visa andra
bilder
Ändra
skyddsstatus
Återgå till
fotografering
släge
Visa menyer
234
Beskrivning
Tryck på X för att
zooma in på
maximalt antal
27 × (stora bilder),
20 ×
(mediumstora
bilder) eller 13 ×
(små bilder). Tryck på W för att zooma ut.
Medan bilden är inzoomad kan du
använda multiväljaren, om du vill visa
delar av bilden som inte syns på monitorn.
Håll ned multiväljaren för att snabbt visa
andra delar av bilden. Navigationsfönstret
visas när zoomförhållandet ändras.
Området som visas på monitorn omges av
en gul ram.
L
På sidan 235 finns mer information.
/K
G
Monitorn stängs av. Det går att ta bilder
direkt.
På sidan 259 finns mer information.
Skydda bilder från radering
Vid helskärms-, zoom- och miniatyrbildsvisning kan L-knappen
användas för att skydda bilder så att de inte raderas av misstag.
Skyddade filer kan inte raderas med O-knappen eller alternativet
Radera på visningsmenyn. Observera att även skyddade bilder
raderas när minneskortet formateras (s. 43, 332).
Så här skyddar du en bild:
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsvisning eller visningszoom, eller
markera den i listan med miniatyrbilder.
2
Tryck på knappen L.
Bilden markeras med en
a-ikon. Visa bilden eller
markera den i listan med
miniatyrbilder och tryck sedan
på L-knappen om du vill ta
bort skyddet från bilden så att den kan raderas.
I
A
Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller de mappar som för
närvarande är markerade på Visningsmapp-menyn trycker du på Loch O-knapparna samtidigt i cirka två sekunder.
235
Radering av enskilda bilder
Tryck på O-knappen om du vill radera en bild som visas i
helskärmsvisning eller är markerad i listan med miniatyrbilder. När
bilden har raderats kan den inte återställas.
1
Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i listan med miniatyrbilder.
2
Tryck på knappen O.
En bekräftelsedialogruta visas.
Helskärmsvisning
Visning av
miniatyrbilder
I
Tryck på O-knappen en gång till för att
radera bilden. Tryck på K-knappen om
du vill avsluta utan att radera bilden.
A
Se även
Använd alternativet Radera på visningsmenyn (s. 262) för att radera flera
bilder. Huruvida nästa bild eller föregående bild ska visas när en bild har
raderats avgörs av alternativet Efter radering på visningsmenyn (s. 265).
236
QAnslutningar
– Ansluta till externa enheter
I det här kapitlet kan du läsa om hur kopierar bilder till en dator,
hur du gör för att skriva ut dem och hur du visar dem på en tvskärm.
Ansluta till en dator .......................................................... s. 238
Direkt USB-anslutning .....................................................................s. 240
Trådlösa nätverk och Ethernet-nätverk .....................................s. 242
Skriva ut bilder................................................................... s. 243
Direkt USB-anslutning .....................................................................s. 244
Visa bilder på TV................................................................ s. 255
Enheter med standarddefinition .................................................s. 255
HD-enheter ..........................................................................................s. 257
Q
237
Ansluta till en dator
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter kameran till en dator
med den medföljande USB-kabeln UC-E4. Innan kameran ansluts
måste du installera Nikon Transfer och ViewNX från den
medföljande CD-ROM-skivan med programvara (se
Installationsguiden för mer information). Nikon Transfer startar
automatiskt när kameran ansluts och används för att kopiera
bilder till datorn, där du kan titta på dem med ViewNX. (Nikon
Transfer kan också användas för att säkerhetskopiera fotografier
och bädda in information i bilderna under överföringen. ViewNX
kan användas för att sortera fotografier, konvertera bilder till andra
filformat och utföra enkel redigering för NEF (RAW)-bilder.)
Försäkra dig om att batteriet är fulladdat så att överföringen inte
avbryts. Ladda vid behov batteriet före användning eller använd
en EH-5a- eller EH-5-nätadapter (säljs separat).
❚❚ Operativsystem som stöds
Kameran kan anslutas till datorer som körs på något av dessa
operativsystem:
• Windows: Windows Vista Service Pack 1 (32-bitarsutgåvorna Home
Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) och
Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional Edition)
• Macintosh: Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.11 eller 10.5.2)
Gå till någon av webbplatserna i listan på sidan xxiv om du vill ha
den senaste informationen om operativsystem som stöds.
Q
238
D
Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller drar ur
anslutningskablarna. Hantera kontakterna varsamt och sätt in dem rakt.
A
Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 (säljs separat, s. 388) kan användas för att styra
kameran från en dator. När Camera Control Pro 2 körs visas "c" på
kontrollpanelen.
Q
239
Direkt USB-anslutning
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln UC-E4.
1
Stäng av kameran.
2
Sätt på datorn.
Strömbrytare
Starta datorn.
3
Anslut USB-kabeln.
Anslut USB-kabeln enligt bilden nedan. Hantera kontakterna
varsamt och sätt in dem rakt.
Q
240
D
USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn. Anslut inte via en USB-hubb eller
USB-tangentbord.
4
Sätt på kameran.
5
Överför bilder.
Strömbrytare
Nikon Transfer startar automatiskt.
Klicka på knappen Starta
överföring för att överföra bilder
Knappen Start överföring
(du får mer information om hur du
använder Nikon Transfer genom att välja Nikon Transfer
Hjälp på menyn Hjälp i Nikon Transfer).
6
Stäng av kameran.
Stäng av kameran och dra ur USB-kabeln när överföringen är
klar.
Q
D
Under överföringen
Stäng inte av kameran och dra inte ut USB-kabeln medan överföringen
pågår.
241
Trådlösa nätverk och Ethernet-nätverk
När den trådlösa sändaren WT-4 (s. 385) är ansluten kan du
överföra eller skriva ut bilder över ett trådlöst nätverk eller ett
Ethernet-nätverk, och kameran kan också styras från
nätverksanslutna datorer som kör programvaran Camera Control
Pro 2 (säljs separat). Sändaren WT-4 kan användas i följande lägen:
Läge
Funktion
Överföring av nya eller befintliga bilder till en dator
Överföringsläge
eller FTP-server.
Val av
Granska bilder på datorskärmen innan du överför
miniatyrbild dem.
PC-läge (PC
Styr kameran från datorn med Camera Control Pro 2
Mode)
(säljes separat).
Utskrift av JPEG-bilder på en skrivare som är ansluten
Utskriftsläge
till en nätverksdator.
Mer information finns i bruksanvisningen för WT-4. Var noga med
att uppdatera till de senaste versionerna av WT-4 firmware och
medföljande programvara.
D
Q
Överföringsläge
När Trådlös sändare > Läge > Överföringsläge har valts i kamerans
inställningsmeny används knappen J vid visning för att välja vilka bilder
som ska överföras. På så sätt förhindras att den används för att välja bilder
för andra åtgärder, till exempel jämförelse sida vid sida (s. 362). Välj ett
annat alternativ för Trådlös sändare > Läge om du vill gå tillbaka till
normalläge.
A
WT-4A/B/C/D/E
Den huvudsakliga skillnaden mellan WT-4 och WT-4A/B/C/D/E är antalet
kanaler som stöds. Såvida inget annat anges gäller alla hänvisningar till
WT-4 också för WT-4A/B/C/D/E.
242
Skriva ut bilder
Du kan skriva ut bilder med någon av följande metoder:
• Anslut kameran till en skrivare och skriv ut JPEG-bilder direkt från
kameran (s. 244).
• Sätt i kamerans minneskort i en skrivare som är utrustad med ett
kortfack (mer information finns i handboken till skrivaren). Om
skrivaren stödjer DPOF (s. 435) kan du välja bilder för utskrift
med hjälp av Utskriftsjobb (DPOF) (s. 253).
• Ta med kamerans minneskort till ett fotocenter som skriver ut
digitala bilder. Om centret stödjer DPOF (s. 435) kan du välja
bilder för utskrift med hjälp av Utskriftsjobb (DPOF) (s. 253).
• Använd den trådlösa sändaren WT-4 (säljes separat) om du vill
skriva ut JPEG-bilder på en skrivare som är ansluten till en
nätverksdator. Mer information finns i användarhandboken till
WT-4.
• Använd ViewNX (medföljer, s. 238) eller Capture NX 2 (säljes
separat; s. 388) om du vill överföra bilder (s. 238) och skriva ut
dem från en dator. Observera att detta är enda sättet att skriva ut
RAW (NEF)-bilder.
Q
A
TIFF-bilder
TIFF-bilder kan skrivas ut från en dator. Vissa digitala utskriftstjänster kan
också hantera TIFF. Kontrollera med utskriftstjänsten innan du beställer.
243
Direkt USB-anslutning
Om kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare via den
medföljande USB-kabeln kan du skriva ut de valda JPEG-bilderna
direkt från kameran.
Ta bilder
Välj bilder för utskrift
med hjälp av Utskriftsjobb (DPOF) (s. 253)
Anslut kameran till skrivaren (s. 245)
Skriv ut
en bild åt gången
(s. 246)
Skriv ut flera
bilder
(s. 249)
Skapa
indexutskrifter
(s. 252)
Dra ut USB-kabeln
Q
D
USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn. Anslut inte via USB-hubb eller USBtangentbord.
A
Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning
Se till att batteriet är fulladdat eller använd nätadaptern EH-5a eller EH-5
AC (säljes separat). Ställ in Färgrymd på sRGB när du tar bilder som ska
skrivas ut via en direkt USB-anslutning (s. 181).
244
❚❚ Ansluta skrivaren
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln UC-E4.
1
Stäng av kameran.
2
Anslut USB-kabeln.
Starta skrivaren och anslut USB-kabeln som på bilden. Hantera
kontakterna varsamt och sätt in dem rakt.
3
Sätt på kameran.
En välkomstbild visas på monitorn följt av en PictBridgevisning.
q
w
Q
245
❚❚ Skriva ut en bild i taget
1
Välj en bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa
ytterligare bilder. Du kan också
trycka på X-knappen om du vill
zooma in på den bild som visas
för tillfället (s. 234). Om du vill
visa sex bilder i taget trycker du på W-knappen. Markera
bilder genom att använda multiväljaren, eller tryck på X för att
visa de markerade bilderna i helskärmsvisning.
2
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa
utskriftsalternativ för PictBridge.
J-knappen
Q
246
3
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ och tryck på 2
för att välja det.
Alternativ
Beskrivning
Menyn här till höger visas. Tryck
på 1 eller 3 för att välja
pappersstorlek (om du vill skriva
Pappers- ut en standardpappersstorlek
storlek för den aktuella skrivaren väljer
du Skrivarinställning), tryck
sedan på J för att välja och
återgå till den föregående menyn.
Menyn här till höger visas. Tryck
på 1 eller 3 för att välja antal
Antal
kopior (högst 99), och tryck
kopior sedan på J för att välja och
återgå till föregående meny.
Menyn här till höger visas. Tryck
på 1 eller 3 för att välja
utskriftsformat från
Skrivarinställning
(standardinställningen för den
Ram
aktuella skrivaren), Skriv ut med
ram (skriv ut bilden med en vit
ram) eller Ingen ram. Tryck sedan på J för att bekräfta
valet och återgå till den föregående menyn.
Menyn här till höger visas. Tryck
på 1 eller 3 för att välja
Skrivarinställning
(standardinställningen för den
Tidsstämaktuella skrivaren), Skriv ut
pel
tidsstämpel (skriv ut tid och
datum när bilden togs) eller
Ingen tidsstämpel. Tryck sedan på J för att bekräfta
valet och återgå till föregående meny.
Q
247
Alternativ
Beskärning
4
Beskrivning
Menyn här till höger visas. Om
du vill avsluta utan att beskära
bilden markerar du Ingen
beskärning och trycker på J.
Om du vill beskära bilden
markerar du Beskär och trycker
på 2.
Om du väljer Beskär visas
dialogrutan till höger. Tryck på X
för att öka storleken på
beskärningen, W för att
minska. Använd multiväljaren
för att välja beskärningens
placering och tryck på J.
Starta utskriften.
Välj Starta utskrift och tryck
på J för att starta utskriften.
Om du vill avbryta utskriften
innan alla kopior har skrivits ut
trycker du på J.
Q
D
Välja bilder för utskrift
Det går inte att välja bilder som har skapats med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller TIFF (RGB) (s. 64) för utskrift.
A
Se även
På sidan 415 finns mer information om vad du ska göra om det uppstår ett
fel under utskriften.
248
Skriva ut flera bilder
1
Visa menyn PictBridge.
Tryck på G i bildvisningsfönstret i
PictBridge (se Steg 3 på sidan 245).
G-knappen
2
Välj Utskriftsval eller Skriv
ut (DPOF).
Markera ett av följande
alternativ och tryck på 2.
• Utskriftsval: Välj bilder för
utskrift.
• Skriv ut (DPOF): Skriv ut en befintlig utskriftsorder som har
skapats med alternativet Utskriftsjobb (DPOF) på
visningsmenyn (s. 253). Den aktuella utskriftsordern visas i
Steg 3.
Välj Skriv ut index om du vill skapa en indexutskrift av alla
JPEG-bilder på minneskortet. På sidan 252 finns mer
information.
Q
249
3
Välj bilder.
Bläddra genom bilderna på
minneskortet genom att
använda multiväljaren. Om du
vill visa den aktuella bilden i
L-knappen
helskärmsläge håller du ned
X-knappen. Tryck först på Lknappen och sedan på 1 om
du vill markera den aktuella
bilden för utskrift. Bilden
markeras för utskrift med en Zikon och antalet utskrifter
anges till 1. Samtidigt som du håller ned L-knappen trycker
du på 1 eller på 3 för att ange antalet utskrifter (högst 99).
Om du vill avmarkera bilden trycker du på 3 när antalet
utskrifter är 1. Fortsätt tills alla bilder som du vill ha har
markerats.
4
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa
utskriftsalternativ för PictBridge.
J-knappen
Q
250
5
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ och tryck
på 2 för att välja det.
Alternativ
Beskrivning
Menyn med alternativ för pappersstorlek visas (s. 247).
Tryck på 1 eller 3 för att välja pappersstorlek. (Om du vill
Pappersskriva ut en standardpappersstorlek för den aktuella
storlek
skrivaren väljer du Skrivarinställning), och trycker sedan
på J för att välja och återgå till den föregående menyn.
Menyn med alternativ för ram visas (s. 247). Tryck på 1
eller 3 för att välja utskriftsformat från
Skrivarinställning (standardinställningen för den
Ram
aktuella skrivaren), Skriv ut med ram (skriv ut bilden
med en vit ram) eller Ingen ram. Tryck sedan på J för
att bekräfta valet och återgå till den föregående menyn.
Menyn med alternativ för tidsstämpel visas (s. 247).
Tryck på 1 eller 3 för att välja Skrivarinställning
Tidsstäm- (standardinställningen för den aktuella skrivaren), Skriv
ut tidsstämpel (skriv ut tid och datum när bilden togs)
pel
eller Ingen tidsstämpel. Tryck sedan på J för att
bekräfta valet och återgå till föregående meny.
6
Starta utskriften.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta
utskriften. Om du vill avbryta utskriften innan alla
kopior har skrivits ut trycker du på J.
A
Q
Pappersstorlek, Ram, Tidsstämpel och Beskärning
Välj skrivarinställning om du vill skriva ut med skrivarens aktuella inställningar. Du
kan bara välja de alternativ som stöds av skrivaren. Tänk på att utskriftskvaliteten
kan bli sämre om en liten beskärning skrivs ut på ett stort område.
A
Se även
På sidan 415 finns mer information om vad du ska göra om det uppstår ett
fel under utskriften.
251
❚❚ Skapa indexutskrifter
Välj Skriv ut index i Steg 2 i Skriva ut flera bilder om du vill skapa
en indexutskrift av alla JPEG-bilder på minneskortet. (s. 249).
Endast de 256 första bilderna skrivs ut om minneskortet innehåller
fler än 256 bilder.
1
Välj Skriv ut index.
Markera Skriv ut index på
PictBridge-menyn (s. 249) och
tryck på 2.
Dialogrutan till höger visas.
2
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa utskriftsalternativ för PictBridge.
3
Justera utskriftsalternativ.
Välj alternativ för pappersstorlek, ram
och tidsstämpel enligt beskrivningen på
sidan 251. (En varning visas om den
valda pappersstorleken är för liten.)
Q
4
Starta utskriften.
Markera Starta utskrift och tryck på J
för att starta utskriften. Om du vill
avbryta utskriften innan alla kopior har
skrivits ut trycker du på J.
252
❚❚ Skapa en DPOF-utskriftsorder: Utskriftsjobb
Alternativet Utskriftsjobb (DPOF) på visningsmenyn används för
att skapa digitala "utskriftsordrar" för PictBridge-kompatibla
skrivare och enheter som stöder DPOF. Om du väljer Utskriftsjobb
(DPOF) på visningsmenyn visas menyn i steg 1.
1
Välj Välj/ange.
Markera Välj/ange och tryck
på 2.
2
Välj bilder.
Bläddra genom bilderna på
minneskortet genom att
använda multiväljaren. Om
du vill visa den aktuella
L-knappen
bilden i helskärmsläge håller
du ned X-knappen. Tryck
först på L-knappen och
sedan på 1 om du vill
markera den aktuella bilden
för utskrift. Bilden markeras
för utskrift med en Z-ikon
och antalet utskrifter anges
till 1. Samtidigt som du håller ned L-knappen trycker du på
1 eller på 3 för att ange antalet utskrifter (högst 99; Om du
vill avmarkera bilden trycker du på 3 när antalet utskrifter är
1). Tryck på J när du har valt de önskade bilderna (för att
avsluta visningsmenyn utan att ändra utskriftsordern trycker
du på G).
Q
253
3
Välj inställningar för
exponeringsdata.
Markera följande alternativ och tryck på
2 om du vill aktivera eller inaktivera
det markerade alternativet (om du vill
göra klar utskriftsordern utan att ta
med den här informationen går du till Steg 4).
• Exponeringsdata: Slutartid och bländare skrivs ut på alla
bilder i en utskriftsorder.
• Datumstämpel: Fotograferingsdatum skrivs ut på alla bilder
i en utskriftsorder.
4
Gör klart utskriftsordern.
För att göra klar
utskriftsordern markerar du
Klar och trycker på Jknappen.
D
Q
Utskriftsjobb
Om du vill skriva ut den aktuella utskriftsordern när kameran är ansluten
till en PictBridge-skrivare väljer du Skriv ut (DPOF) på PictBridge-menyn
och följer instruktionerna i "Skriva ut flera bilder" om du vill ändra och
skriva ut den aktuella ordern (s. 249). DPOF-alternativ för datum och
exponeringsdata stöds inte vid utskrift via en direkt USB-anslutning. Om
du vill skriva ut fotograferingsdatum på bilderna i den aktuella
utskriftsordern använder du PictBridge-alternativet Tidsstämpel.
Alternativet Utskriftsuppsättning är inte tillgängligt om det inte finns
tillräckligt med utrymme på minneskortet för att spara utskriftsordern.
Det går inte att välja bilder som har skapats med
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) (s. 64) för utskrift med det här
alternativet.
Utskriftsordrar skrivs kanske inte ut på rätt sätt om bilder raderas med
hjälp av en dator eller andra apparater när utskriftsordern har skapats.
254
Visa bilder på TV
Den medföljande EG-D100-videokabeln kan användas för att
ansluta kameran till en TV eller en videobandspelare för in- och
avspelning. En High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -kabel
med minikontakt av typ C (säljs separat i handeln) kan användas
för att ansluta kameran till HD-videoutrustning.
Enheter med standarddefinition
Så här ansluter du kameran till en standard-TV:
1
Stäng av kameran.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur
videokabeln.
2
Anslut den medföljande videokabeln som på bilden.
Anslut till
kameran
Anslut till
videoutrustningen
3
Sätt på TV:n på videokanalen.
4
Sätt på kameran och tryck på K-knappen.
Q
Under visningen visas bilderna både på kameramonitorn och
TV:n eller spelas in på videobandet.
255
A
Videoläge (s. 333)
Kontrollera att videoläget motsvarar det läge som används i videoenheten.
Tänk på att upplösningen blir lägre om en PAL-enhet används.
A
Visning på TV
En EH-5a- eller EH-5-nätadapter (säljes separat) rekommenderas för
visning under en längre tid. När EH-5a- eller EH-5 är ansluten fastställs
kameramonitor av-fördröjningen till tio minuter och exponeringsmätarna
stängs inte längre av automatiskt. Tänk på att kanterna kanske inte syns
om du visar bilderna på en TV-skärm.
A
Bildspel
Alternativet Bildspel på visningsmenyn kan användas för automatisk
visning (s. 266).
Q
256
HD-enheter
Kameran kan anslutas till enheter med HDMI-kontakt via en HDMIkabel med minikontakt typ C (säljs separat i TV-handeln).
1
Stäng av kameran.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur HDMIkabeln.
2
Anslut HDMI-kabeln som på bilden.
Anslut till
kameran
Anslut till HDenheten
3
Ställ in HD-enheten på HDMI-kanalen.
4
Sätt på kameran och tryck på K-knappen.
Under visningen visas bilderna på HD-TV:n eller skärmen.
Kameramonitorn förblir avstängd.
Q
A
HDMI (sid. 333)
Vid standardinställningen för Auto väljer kameran automatiskt lämpligt
HDMI-format för HD-enheten. HDMI-formaten kan väljas med alternativet
HDMI på inställningsmenyn (s. 333).
257
Q
258
UMenyguide
I det här kapitlet kan du läsa om de olika alternativen som finns i
kameramenyerna.
D Visningsmenyn: Hantera bilder ................................ s. 260
C Fotograferingsmenyn:
Fotograferingsalternativ ............................................ s. 268
A Anpassade inställningar:
Anpassa kamerainställningarna .............................. s. 280
B Inställningsmenyn: Kamerainställning ..................... s. 331
N Retuscheringsmenyn:
Skapa retuscherade kopior ....................................... s. 349
O MIN MENY: Skapa en egen meny .............................. s. 364
U
259
D Visningsmenyn: Hantera
bilder
Visningsmenyn innehåller nedanstående alternativ. Mer
information om användning av visningsmenyn finns i "Guide:
Kameramenyer".
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Dölj bild
Visningsläge
Bildvisning
Efter radering
Rotera hög
Bildspel
Utskriftsjobb (DPOF)
U
260
Se sidan
262
263
263
264
265
265
265
266
253
Välja flera bilder
Så här markerar du flera bilder för Radera (s. 262), Dölj bild
(s. 263), Utskriftsjobb (DPOF) (s. 267) och direktutskrift (s. 249):
1
Markera en bild.
Håll ned X-knappen om du vill visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
2
X-knappen
Tryck på multiväljarens
mitt om du vill välja den
markerade bilden.
De valda bilderna markeras
med en ikon. Om du väljer
bilder för utskrift, tryck på L
och tryck på 1 eller 3 för att
ange antalet kopior.
U
261
3
Välj ytterligare bilder genom att upprepa steg 1 och 2.
Om du ångrar valet av en bild markerar du den och trycker på
multiväljarens mitt.
4
Slutför åtgärden genom att trycka
på J.
J-knappen
En bekräftelsesdialog visas. Markera Ja
och klicka på J.
Radera
Välj det här alternativet för att radera bilder. Skyddade och dolda
bilder kommer inte att raderas.
Alternativ
Q Markerad
R Alla
U
262
Beskrivning
Radera markerade bilder.
Radera alla bilder i den mapp som har valts för visning
(s. 263).
Visningsmapp
Välj en mapp för visning.
Alternativ
ND700
(standard)
Alla
Aktuell
Beskrivning
Bilder i alla mappar som har skapats med D700 ingår i
visningen.
Bilder i alla mappar ingår i visningen.
Bara bilder i den aktuella mappen ingår i visningen.
Dölj bild
Dölj eller visa markerade bilder. Dolda bilder visas bara på menyn
Dölj bild och det går bara att radera dem genom att formatera
minneskortet.
Alternativ
Beskrivning
Välj/ange
Dölj eller visa markerade bilder.
Avmarkera alla? Visa alla bilder.
D
Skyddade och dolda bilder
Om du väljer att visa en skyddad bild inaktiveras skyddet.
U
263
Visningsläge
Välj bland de tillgängliga alternativen i
bildinformationsvisningen (s. 220). Markera
ett alternativ genom att trycka på 1 eller 3,
och bekräfta valet genom att trycka på 2.
Ikonen L visas vid de valda alternativen. Om
du vill avmarkera ett alternativ väljer du det
och trycker sedan på 2. Om du vill återgå till
visningsmenyn markerar du Klar och trycker på 2.
Alternativ
Beskrivning
Grundläggande fotoinfo
Aktiv fokuspunkt (eller, vid enkel AF-punkt, den
fokuspunkt där fokus låstes) markeras med rött på
bildinformationsskärmen. Om kameran inte kan
Fokuspunkt
fokusera med kontinuerlig fokus eller om kontinuerlig
fokus används tillsammans med automatiskt AFområde visas inte någon fokuspunkt.
Detaljerad fotoinfo
Högdagrar för RGB masterkanalen och de individuella
kanalerna rött, grönt och blått visas på
Högdagrar
fotoinformationsskärmen. Mycket ljusa områden
blinkar.
RGBRöda, gröna och blå histogram visas på
histogram bildinformationsskärmen.
Fotograferingsdata (till exempel kameranamn, mätning,
Data
exponering, brännvidd, vitbalans och bildalternativ)
visas på bildinformationsskärmen.
U
264
Bildvisning
Ange om bilder ska visas automatiskt på skärmen direkt efter
fotograferingstillfället.
Alternativ
Beskrivning
På
Bilder visas automatiskt på skärmen efter fotografering.
Av
Bilderna visas bara om du trycker på K-knappen.
(standard)
Efter radering
Välj den bild som ska visas när en bild har raderats.
Alternativ
Visa nästa
S
(standard)
T Visa förra
Fortsätt
U som
tidigare
Beskrivning
Visa nästa bild. Om den bild som har raderats var den
sista bilden visas föregående bild.
Visa föregående bild. Om den bild som har raderats
var den första bilden visas nästa bild.
Om användaren bläddrade igenom bilderna i den
ordning de togs, visas nästa bild enligt beskrivningen
under Visa nästa. Om användaren bläddrade igenom
bilderna i omvänd ordning, visas den föregående
bilden enligt beskrivningen under Visa förra.
Rotera hög
Välj om "högkantsbilder" (stående format) ska roteras vid
visningen. Lägg märke till att eftersom kameran hålls i rätt läge
under fotograferingen roteras inte bilderna automatiskt vid
bildvisningen (s. 219).
Alternativ
På
Av
(standard)
Beskrivning
Stående bilder roteras automatiskt på kamerans monitor.
Bilder som tas då Av har valts för Automatisk
bildrotering (s. 336) visas liggande.
Bilder i stående orientering (på höjden) visas i liggande
orientering (på bredden).
U
265
Bildspel
Visa ett bildspel med bilderna i den aktuella visningsmappen
(s. 263). Dolda bilder (s. 263) visas inte.
Alternativ
Start
Bildintervall
Beskrivning
Starta bildspel.
Välj hur länge varje bild ska visas.
Du startar bildspelet genom att välja Start och sedan trycka på J.
Följande åtgärder kan utföras medan ett bildspel pågår:
Om du vill
Tryck
på
Hoppa bakåt eller
framåt
Tryck på 4 för att gå tillbaka till föregående
bild och 2 för att hoppa fram till nästa.
Visa ytterligare
fotoinformation
Gör paus i
bildspelet
Återgå till
visningsmenyn
Återgå till
visningsläge
Återgå till
fotograferingsläge
U
266
Beskrivning
Ändra den fotoinfo som visas (s. 220).
J
G
K
Bildspelet pausas (se nedan).
Avsluta bildspelet och återgå till
visningsmenyn.
Avsluta bildspelet och aktivera helskärms(s. 218) eller miniatyrbildsvisning (s. 232).
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill
återgå till fotograferingsläget.
En dialogruta visas till höger när bildspelet
har avslutats eller när du trycker på knappen
J för att göra paus i bildspelet. Välj Omstart
om du vill starta om bildspelet (om du har
gjort en paus fortsätter bildspelet från nästa
bild) eller Avsluta om du vill återgå till
visningsmenyn.
Utskriftsjobb (DPOF)
Välj Välj/ange om du vill välja bilder för utskrift på en DPOFkompatibel enhet (s. 253). Välj Avmarkera alla? om du vill ta bort
alla bilder från den aktuella utskriftsordern.
U
267
C Fotograferingsmenyn:
Fotograferingsalternativ
Fotograferingsmenyn innehåller nedanstående alternativ. Mer
information om användning av fotograferingsmenyn finns i
"Guide: Kameramenyer" (s. 26).
U
268
Alternativ
Fotograferingsmenybank
Återställ fotograferingsmenyn
Aktiv mapp
Namnge fil
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Vitbalans
Ställ in bildkontroll
Hantera bildkontrollen
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Vinjetteringskontroll
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Inställningar för ISO-känsl.
Livevisning
Multiexponering
Intervalltimerfotografering
Se sidan
269
271
272
274
64
69
58
67
67
140
160
168
181
180
276
277
278
106
90
198
203
Fotograferingsmenybank
Om du ändrar inställningarna i en av bankerna inverkar detta inte
på de andra bankernas inställningar. Detta gäller dock inte
Multiexponering och Intervalltimerfotografering. Om du vill
lagra en viss kombination av vanliga inställningar väljer du en av
de fyra bankerna och anger sedan önskade inställningar. De nya
inställningarna behålls i banken även då kameran stängs av, och
inställningarna aktiveras igen då banken väljs nästa gång. Du kan
spara olika kombinationer av inställningar i de andra bankerna, så
att du snabbt kan övergå från en kombination till en annan genom
att välja en bank på menyn.
Standardnamnen för de fyra fotograferingsmenybankerna är A, B,
C, och D. Du kan lägga till en beskrivning genom att använda
alternativet Byt namn, enligt instruktionerna nedan.
A
Fotograferingsmenybank
Den aktuella fotograferingsmenybanken visas på
fotograferingsinformationsskärmen. Du kan ta
fram den genom att trycka på R-knappen.
Fotograferingsmenybanken kan också väljas på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
❚❚ Byta namn på fotograferingsmenybanker
Om du väljer Byt namn i menyn för Fotograferingsmenybank
visas listan över fotograferingsmenybanker från steg 1.
1
Välj en bank.
Markera önskad bank och tryck
på 2.
U
269
2
Ange ett namn.
Tangentbordsfält
Om du vill flytta markören i
namnfältet trycker du på W
och 4 eller 2. Om du vill ange
ett nytt tecken på den aktuella
markörpositionen, markerar du
Namnfält
ett tecken i tangentbordsfältet
genom att använda
multiväljaren. Tryck därefter på multiväljarens mitt. Om du vill
ta bort tecknet vid markören trycker du på O. Om du vill återgå
till att visa fotograferingsmenyn utan att ändra banknamnet
trycker du på G.
Banknamn får ha högst 20 tecken. Alla tecken därutöver tas
bort.
3
Spara ändringarna och avsluta.
När du har redigerat namnet trycker du
på J för att spara ändringarna och
avsluta.
J-knappen
Menyn för Fotograferingsmenybank
visas.
U
270
Återställ fotograferingsmenyn
Välj om du vill återställa alla fotograferingsmenyinställningar till
standardvärdena. En lista över standardinställningar finns på sidan
419. Bara inställningarna Bildkvalitet, Bildstorlek, Vitbalans och
ISO-känslighet återställs om du utför en tvåknappsåterställning
(s. 196) för fotograferingsmenyinställningarna.
Alternativ
Ja
Nej
(standard)
Beskrivning
Återställ alla fotograferingsmenyinställningar till
standardvärdena.
Avsluta utan att ändra fotograferingsmenyinställningarna.
U
271
Aktiv mapp
Välj en mapp för lagring av kommande bilder.
❚❚ Nytt mappnummer
1
Välj Nytt mappnummer.
Markera Nytt mappnummer
och tryck på 2.
2
Välj ett mappnummer.
Tryck på 4 eller 2 för att markera en siffra, och tryck på 1 eller
3 för att ändra. Om det redan finns en mapp med det valda
numret visas ikonen W, X eller Y bredvid mappnumret:
• W : Mappen är tom.
• X : Mappen är delvis full.
• Y : Mappen innehåller 999 bilder eller en bild med siffran
9999. Inga fler bilder kan lagras i mappen. Mappen väljs inte
om man trycker på J-knappen.
3
Spara ändringarna och avsluta.
Tryck på J för att slutföra åtgärden och återgå till
fotograferingsmenyn. (Om du vill avsluta utan att ändra den
aktiva mappen trycker du på G.) Om det inte finns en mapp
med det angivna numret skapas en ny mapp. När du tar nya
foton lagras de i den valda mappen om den inte redan är full.
U
272
❚❚ Välj mapp
1
Välj Välj mapp.
Markera Välj mapp och tryck
på 2.
2
Markera en mapp.
Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.
3
Välj den markerade mappen.
Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till
fotograferingsmenyn. (Om du vill avsluta utan att ändra den
aktiva mappen trycker du på G-knappen.) När du tar nya
foton lagras de i den valda mappen.
D
Mapp- och filnummer
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder eller
en bild med nummer 9999, inaktiveras avtryckaren och det går inte att ta
fler bilder. Om du vill fortsätta fotografera skapar du en mapp som har ett
lägre nummer än 999, eller väljer en befintlig mapp som har ett lägre
nummer än 999 och innehåller färre än 999 bilder.
A
Antal mappar
Det kan ta längre tid att starta kameran om minneskortet innehåller ett
väldigt stort antal mappar.
U
273
Namnge fil
Bilder sparas med filnamn som består av "DSC_" eller, i fallet med
bilder som har Adobe RGB-färgrymd "_DSC" följt av ett fyrsiffrigt
nummer och ett tillägg på tre bokstäver (exempelvis
"DSC_0001.JPG"). Med alternativet Namnge fil kan du välja tre
bokstäver som ska användas i stället för filnamnets "DSC"-del.
Information om att redigera filnamn finns i steg 2 och 3 i "Byta
namn på fotograferingsmenybanker" (s. 270). Observera att det
bara går att ändra tre tecken i namnet.
A
Filnamnstillägg
Du kan använda följande alternativ. ".NEF" för NEF (RAW)-bilder, ".TIF" för
TIFF (RGB)-bilder, ".JPG" för JPEG-bilder och ".NDF" för referensbilddata.
Bildkvalitet
Välj bildkvalitet (s. 64).
Bildstorlek
Välj lagringsstorlek för bilderna (s. 69).
Bildområde
Även om D700 kan spela in fotografier med samma bildvinkel som
en 35mm småbildskamera med aspektförhållande 3 : 2, kan den
också användas för att spela in fotografier med den mindre DXbildvinkeln (s. 58).
U
274
JPEG-komprimering
Ange om JPEG-bilder ska komprimeras till en fast storlek eller om
filstorleken ska anpassas för förbättrad bildkvalitet (s. 67).
Sparar i NEF (RAW)
Välj komprimerings- och bitdjupsalternativ för NEF (RAW)-bilder
(s. 67).
Vitbalans
Justera inställningarna för vitbalans (s. 140).
Ställ in bildkontroll
Du justerar snabbt bildbearbetningsinställningarna via
bildkontrollerna som följer med kameran (s. 160).
Hantera bildkontrollen
Spara och ändra egna bildkontrollkombinationer, eller kopiera
egna bildkontroller till eller från minneskortet (s. 168).
Färgrymd
Välj någon av färgrymderna sRGB eller Adobe RGB (s. 181).
U
275
Aktiv D-Lighting
Med det här alternativet kan du förhindra oskärpa i högdagrar och
skuggområden (s. 179). Välj mellan Auto, Hög, Normal, Låg och
Av (standardinställningen).
Vinjetteringskontroll
"Vinjettering" innebär att bildens hörn blir mörka. Effekten kan
variera från objektiv till objektiv och är mest märkbar vid maximal
bländaröppning. Vinjetteringskontroll reducerar vinjetteringen
för objektiv av typ G och D (utom för DX- och PC-objektiv). Välj
mellan Hög, Normal (standardinställningen), Låg och Av.
A
Vinjetteringskontroll
Beroende på kompositionen, fotograferingsförhållandena och
objektivtypen kan TIFF- och JPEG-bilder uppvisa ojämnheter eller
variationer i ljusstyrkan i bildernas hörn. Samtidigt kan det hända att
anpassade bildkontroller och Nikon-bildkontroller som har förändrats från
standardvärdena inte ger önskad effekt. Ta några testbilder och granska
resultaten på monitorn. Vinjetteringskontrollen kan inte användas för
multiexponeringar (s. 198), DX-formatbilder (s. 58), eller för bilder som
skapats med Bildöverlägg (s. 361). Effekten av vinjetteringskontrollen går
inte att förhandsgranska vid livevisning (s. 89).
U
276
Brusreducering för lång exp. (brusreducering för
lång exponering)
Välj om du vill minska bruset i bilder som tas med lång slutartid.
Alternativ
På
Beskrivning
Bilder som tas med en slutartid
som är långsammare än 1 s
bearbetas för minskat brus. När
fotografier behandlas minskar
minnesbuffertens kapacitet.
"l m" blinkar i slutartids-/
bländartidsmonitorerna under
ungefär motsvarande den
aktuella slutartiden. I
serietagningsläge sänks bildfrekvensen och medan
bilderna behandlas minskar minnesbuffertens kapacitet.
Det går inte att ta nya foton förrän bearbetningen har
slutförts och "l m" har slutat blinka på monitorn.
Brusreduceringen utförs inte om kameran stängs av innan
bearbetningen är klar.
Av
Brusreducering för lång exponering är avstängd.
(standard)
A
Fotograferingsinformationsskärmen
Brusreduceringen vid lång exponeringstid kan justeras på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
U
277
Brusreducering för högt ISO
Du kan ange att foton som tas med hög ISO-känslighet ska
bearbetas för minskat brus.
Alternativ
Beskrivning
S Hög
Brusreducering utförs om ISO-känsligheten är ISO 2000
och högre. När fotografier behandlas minskar
Normal
T
(standard) minnesbuffertens kapacitet. Välj mängden
brusreducering genom att ange Hög, Normal, eller
U Låg
Låg.
Brusreducering utförs endast vid känsligheten Hög 0,3
eller högre. Den brusreducering som utförs är lägre än
Av
den som utförs om Låg väljs för Brusreducering för
högt ISO.
A
Fotograferingsinformationsskärmen
Brusreducering vid hög ISO-känslighet kan justeras på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
Inställningar för ISO-känsl.
Justera inställningarna för ISO-känslighet och automatisk ISOkänslighet (s. 106, 108).
Livevisning
Välj ett livevisningsläge och välj ett utlösarläge som ska användas
då kamerans livevisningsläge är aktiverat (s. 90).
Multiexponering
Skapa en enda bild av två till tio exponeringar (s. 198).
U
278
Intervalltimerfotografering
Ta foton automatiskt vid förinställda intervall. Du kan använda
funktionen för Time Lapse-filmer av exempelvis blommor som slår
ut eller andra fenomen (s. 203).
U
279
A Anpassade inställningar: Anpassa
kamerainställningarna
Anpassade inställningar används för att
anpassa kamerainställningar efter egna
önskemål. Utöver anpassade
inställningar B (Bank för anpassade
inställn.) och A (Nollställ anpassade
inställn.), är alternativen på menyn för
anpassade inställningar indelade i de sex
kategorier som syns till höger:
Huvudmeny
U
280
B: Bank för
anpassade
inställn. 282)
A: Nollställ
anpassade
inställn. 282)
Grupper för
anpassade inställn.
Du kan välja följande anpassade inställningar:
Anpassad inställning
Bank för anpassade
B
inställn.
Nollställ anpassade
A
inställn
a Autofokus
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
Välj AF-C-prioritet
Välj AF-S-prioritet
Dynamiskt AF-område
Fokusföljning med låsning
AF-aktivering
AF-punktsbelysning
Loopa val av fokuspunkt
AF-punktsmarkering
Inbyggd AF-hjälplampa
AF-ON för MB-D10
Sida
282
282
283
284
285
287
287
288
288
289
290
291
b Mätning/exponering
b1
b2
b3
b4
b5
b6
ISO-känslighetssteg
EV-steg för exp.kontroll
Exponeringskomp./finjuster.
Enkel exponeringskomp.
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
292
292
292
293
294
294
c Timers/AE- lås
c1
c2
c3
c4
Avtryckarens AE-L
Fördr. innan automätning av
Självutlösarfördröjning
Monitor av-fördröjning
296
296
297
297
Signal
Stödlinjer i sökaren
Skärmtips
Bildhastighet för LS-läget
298
298
298
299
d Fotografering/visning
d1
d2
d3
d4
Anpassad inställning
d Fotografering/visning
Sida
Max antal exponer. i följd
Filnummersekvens
Visn. av fotograferingsinfo
LCD-belysning
Exponeringsfördröjning
Batteritypen MB-D10
Batteriordning
299
300
301
302
302
302
304
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
e Gaffling/blixt
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Blixtsynktid
Blixtslutartid
Blixtkontr. för inbyggd blixt
Modelleringsblixt
Autogafflingsinställning
Autogaffling (M-läge)
Gafflingsföljd
305
308
309
315
315
316
317
f Reglage
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
D-omkopplare
Multiväljarens mittknapp
Multiväljare
Fotoinfo/visning
Tilldela FUNC. -knapp
Ange granskningsknapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Slutartids- och bländarlås
Anpassa funktionsrattar
Släpp knapp och använd ratt
Om inget minneskort finns?
Kasta om indikatorer
318
318
319
320
320
324
325
326
326
328
329
330
U
281
C: Bank för anpassade inställn.
Anpassade inställningar lagras i fyra olika banker. Om du ändrar
inställningarna i en av bankerna inverkar detta inte på de andra
bankernas inställningar. Om du vill lagra en viss kombination av
vanliga inställningar väljer du en av de fyra bankerna och anger
sedan önskade inställningar. De nya inställningarna behålls i
banken även då kameran stängs av, och inställningarna aktiveras
igen då banken väljs nästa gång. Du kan spara olika
kombinationer av inställningar i de andra bankerna, så att du
snabbt kan övergå från en kombination till en annan genom att
välja en bank på menyn.
Standardnamnen för de fyra inställningsbankerna är A, B, C, och D.
Du kan lägga till en beskrivning genom att använda alternativet
Byt namn, enligt instruktionerna på sidan 270.
A
Bank för anpassade inställn.
Bokstaven för banken visas på
forograferingsinformationsskärmen. Du kan ta
fram den genom att trycka på R-knappen.
Banken för anpassade inställningar kan också
väljas på fotograferingsinformationsskärmen (s.
15). Om inställningarna för den aktuella banken
har ändrats, indikeras detta med en asterisk intill
ändrade inställningar på den andra nivån på menyn med
specialinställningar.
Nollställ Anpassade Inställn.
U
Välj om du vill återställa till standardinställningarna för den
aktuella banken. En lista över standardinställningar finns på sidan
420. Anpassade inställningar återställs inte om en
tvåknappsåterställning utförs.
Alternativ
Ja
Nej
(standard)
282
Beskrivning
Återställ till standardinställningarna för den aktuella
banken.
Avsluta utan att ändra de anpassade inställningarna.
a: Autofokus
a1: Välj AF-C-prioritet
Med det här alternativet anger du
om det ska gå att ta bilder genom
att trycka ned avtryckaren
(avtrycksprioritet) eller bara då
kontinuerlig fokus (skärpeprioritet)
används. Om du vill välja
kontinuerlig fokus vrider du
fokuseringslägesknappen till C.
Alternativ
Utlösning
G
(standard)
Fokuseringslägesknapp
Beskrivning
Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned.
Bilder kan tas även om inte fokus har uppnåtts. Vid
Utlösning + kontinuerligt läge sänks bildhastigheten för
E
fokusering förbättrad fokusering, om motivet är mörkt eller har
låg kontrast.
Det går bara att ta bilder om fokusindikeringen (I)
F Fokusering
visas.
Oavsett vilket alternativ som har valts låses inte fokuseringen om
fokusindikeringen (I) visas.
U
283
a2: Välj AF-S-prioritet
Med det här alternativet anger du Fokuseringslägesknapp
om det bara ska gå att ta bilder när
fokus har uppnåtts (skärpeprioritet)
eller även genom att trycka på
avtryckaren (avtrycksprioritet) i
enpunkts servo-AF. För att välja
enpunkts servo-AF, vrid
fokuseringslägesknappen till S.
Alternativ
Beskrivning
G Utlösning Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned.
Fokusering Det går bara att ta bilder om fokusindikeringen (I)
F
(standard) visas.
Oavsett det alternativ som har valts, låses fokuseringen om
fokuseringsindikeringen (I) visas.
U
284
a3: Dynamiskt AF-område
Om motivet flyttas från den valda fokuspunkten då dynamiskt AFområde (I, s. 74) har valts för kontinuerlig fokus (fokusläge C, sid.
72), baseras fokuseringen på information från omgivande
fokuspunkter. Välj antal fokuspunkter mellan 9, 21 och 51 baserat
på hur mycket motivet rör sig.
Enbart aktiva fokuspunkter visas i sökaren. Återstående
fokuspunkter ger information som hjälper till vid fokuseringen.
Alternativ
c
9 punkter
(standard)
d 21 punkter
e 51 punkter
Beskrivning
Om motivet flyttar sig från den valda fokuspunkten
fortsätter kameran att fokusera på grundval av
information från åtta omgivande fokuspunkter. Välj
det här alternativet om det finns tid att komponera
bilden eller om motivet rör sig förutsägbart (till
exempel löpare eller bilar på en bana).
Om motivet flyttar sig från den valda fokuspunkten
fortsätter kameran att fokusera på grundval av
information från 20 omgivande fokuspunkter. Välj
det här alternativet vid fotografering av motiv som
rör sig oförutsägbart (till exempel fotbollsspelare
under en match).
Om motivet flyttar sig från den valda fokuspunkten
fortsätter kameran att fokusera på grundval av
information från 50 omgivande fokuspunkter. Välj
det här alternativet när du tar bilder av motiv som
rör sig snabbt och gör det svårt att använda
sökaren (till exempel fåglar).
U
285
Alternativ
Beskrivning
Om motivet flyttar sig från den valda fokuspunkten
använder kameran 3D-följning och väljer en ny
fokuspunkt om så behövs. Använd alternativet för
51 punkter
f
(3D-följning) att snabbt kunna ta bilder med motiv som rör sig
på ett oförutsägbart sätt från sida till sida (till
exempel tennisspelare). Om motivet försvinner ur
sökaren tar du bort fingret från avtryckaren och
komponerar om bilden med motivet i den valda
fokuspunkten.
A
3D-följning
När avtryckaren är nedtryckt till hälften lagras färgerna i den omgivande
fokuspunkten i kameran. Därför ger 3D-följning kanske inte önskat
resultat för motiv som har samma färg som bakgrunden, eller som upptar
en mycket liten del av bilden.
U
286
a4: Fokusföljning med låsning
Med det här alternativet anger du hur autofokus ska anpassas om
avståndet till motivet plötsligt ändras avsevärt.
Alternativ
Beskrivning
C Lång
Om avståndet till motivet ändras plötsligt görs ett
Normal uppehåll som motsvarar det angivna alternativet (långt,
D
(standard) normalt eller kort) innan avståndet till motivet anpassas.
Därmed förhindrar du att omfokusering utförs medan
motivet skyms av föremål eller personer som visas i
E Kort
sökaren.
Fokuseringen justeras omedelbart om avståndet till
motivet ändras. Använd det här alternativet om du i
Av
snabb följd tar flera bilder av motiv på varierande
avstånd.
a5: AF-aktivering
Med det här alternativet anger du om både avtryckaren och
B-knappen kan användas för aktivering av autofokus, eller om
autofokus bara ska aktiveras då B-knappen trycks ned.
Alternativ
Slutare/
AF-ON
(standard)
Endast
AF-ON
Beskrivning
Det går att aktivera autofokus med B-knappen eller
genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
Det går bara att aktivera autofokus med B-knappen.
U
287
a6: AF-punktsbelysning
Välj om den aktiva fokuspunkten ska markeras med rött i sökaren.
Alternativ
Beskrivning
Den valda fokuspunkten markeras automatiskt för att
Auto
kontrastera mot bakgrunden. DX-beskärning indikeras med
(standard)
en ram i sökaren.
Den valda fokuspunkten markeras alltid, oavsett
bakgrundens ljusstyrka. DX-beskärning indikeras med en
På
ram i sökaren. Beroende på bakgrundens ljusstyrka kan det
vara svårt att se den valda fokuspunkten.
Den valda fokuspunkten är inte markerad. Området utanför
Av
DX-beskärningen indikeras med en transparent mask i
sökaren.
a7: Loopa val av fokuspunkt
Välj om fokuspunkten ska "loopas" från den ena kanten av sökaren
till den andra.
Alternativ
Beskrivning
Valet av fokuspunkt "loopas"
uppifrån och ned, nedifrån och upp,
w
q
från höger till vänster och från
Loopning vänster till höger. Om du till exempel
trycker på 2 när en fokuspunkt på
sökarvisningens högra sida är markerad (q), markeras
motsvarande fokuspunkt på den vänstra kanten (w).
Ingen
Fokusområdet begränsas av de yttre fokuspunkterna. Det
loopning innebär att det inte gör någon skillnad att till exempel trycka
(standard) på 2 när en fokuspunkt på den högra kanten har valts.
U
288
a8: AF-punktsmarkering
Välj det antal fokuspunkter som är tillgängliga vid manuellt val av
fokuspunkt.
Alternativ
51
B punkter
(standard)
A
11
punkter
Beskrivning
Välj bland de 51 fokuspunkter
som visas till höger.
Välj från de 11 fokuspunkter
som visas till höger. Använd för
att snabbt välja fokuspunkt.
U
289
a9: Inbyggd AF-hjälplampa
Välj om den inbyggda AF-hjälpbelysningen
ska tändas för att underlätta fokusering vid
svag belysning.
Alternativ
Beskrivning
AF-hjälpbelysningen tänds vid svag belysning.
AF-hjälpbelysningen är bara tillgänglig när följande båda
villkor uppfylls:
På
1. Enpunkts servo-autofokus har valts för fokusläge (s. 72).
(standard)
2. Autoområde AF har valts för fokusläge (s. 74), eller
enpunkts- eller dynamisk AF har valts och fokuspunkten i
mitten har valts.
AF-hjälpbelysningen tänds inte för att underlätta fokusering.
Av
Det kan hända att kameran inte kan använda autofokus när
belysningen är svag.
A
AF-hjälpbelysning
AF-hjälplampan har en räckvidd på cirka 0,5–3,0 m. När du använder
belysningen ska du använda ett objektiv med en brännvidd på 24–
200 mm och avlägsna objektivskyddet.
A
Se även
Information om begränsningar för objektiven som kan användas med
AF-hjälpbelysning finns på sidan 375.
U
290
a10: AF-ON för MB-D10
Välj en funktion som ska tilldelas
B-knappen på
tillbehörsbatteriet MB-D10.
Alternativ
AF-ON
A
(standard)
Beskrivning
Om du trycker på MB-D10 B-knappen aktiveras
autofokus.
Fokusering och exponering låses medan du
B AE/AF-lås
trycker på MB-D10 B-knappen.
Exponeringen låses medan du trycker på MB-D10
C Endast AE-lås
B-knappen.
När du trycker på MB-D10 B-knappen låses
AE-lås
exponeringen, och den förblir låst tills du trycker
D (återställ vid
på knappen igen, tills avtryckaren släpps upp eller
utlösning)
tills exponeringsmätarna stängs av.
När du trycker på MB-D10 B-knappen låses
exponeringen och den förblir låst tills du trycker
E AE-lås (håll)
på knappen igen eller tills exponeringsmätaren
stängs av.
Fokus låses medan du trycker på MB-D10 BF Endast AF-lås
knappen.
Samma som
Knappen MB-D10 B utför den funktion som har
G
FUNC.-knapp valts för Anpassad inställning f5 (s. 320).
D
B-knappen
Vibrationsreduceringen aktiveras inte om du trycker på B-knappen när
ett VR-objektiv är monterat.
U
291
b: Mätning/exponering
b1: ISO-känslighetssteg
Med det här alternativet anger du om ISOAlternativ
känsligheten ska anpassas stegvis, i steg
H 1/3 steg (standard)
som motsvarar 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV.
I 1/2 steg
J 1 steg
b2: EV-steg för exp.kontroll
Med det här alternativet anger du om slutartid, bländare och
gaffling ska anpassas stegvis, i steg som motsvarar 1/3 EV, 1/2 EV eller
1 EV.
Alternativ
Beskrivning
1/3 steg Ändringar i slutartid och bländare i steg om 1/3 EV.
H
(standard) Gafflingsstegen kan väljas från 1/3, 2/3 och 1 EV.
Ändringar i slutartid och bländare i steg om 1/2 EV.
I 1/2 steg
Gafflingsstegen kan väljas från 1/2 och 1 EV.
Ändringar i slutartid och bländare görs i steg om 1 EV.
J 1 steg
Gafflingsstegen är inställda på 1 EV.
b3: Exponeringskomp./finjuster.
Med det här alternativet anger du om
Alternativ
exponerings- och blixtkompensationen ska H 1/3 steg (standard)
anpassas stegvis, i steg som motsvarar
I 1/2 steg
1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV.
J 1 steg
U
292
b4: Enkel exponeringskomp.
Med det här alternativet anger du om knappen E behöver
användas då exponeringskompensation anges (s. 128). Om På
(autoåterställning) eller På väljs blinkar nollan (0) på
exponeringsskärmens mitt, även om ±0 har angetts för
exponeringskompensationen.
Alternativ
På
K (autoåterställning)
På
Av
(standard)
Beskrivning
Exponeringskompensationen anger du genom att
vrida på någon av funktionsrattarna (se nedan). Den
inställning som väljs med funktionsratten återställs
om kameran eller exponeringsmätarna stängs av.
(Exponeringskompensationsinställningar som har
valts med E återställs inte.)
Som ovan, men det exponeringskompensationsvärde
som väljs med funktionsratten återställs inte om
kameran eller exponeringsmätarna stängs av.
Du anger exponeringskompensationen genom att
trycka på E och vrida på primärfunktionsratten.
A
Ändra primär/sekundär
Vilken ratt som används för att ställa in exponeringskompensation när På
(autoåterställning) eller På har valts för Anpassad inställning b4 (Enkel
exponeringskomp.) beror på vilket alternativ som har valts för Anpassad
inställning f9 (Anpassa funktionsrattar) > Ändra primär/sekundär
(s. 326).
Anpassa funktionsrattar > Ändra primär/sekundär
Av (standard)
På
Exponeringsläge
e
Sekundärratt
Sekundärratt
f
Sekundärratt
Primärfunktionsratt
g
Primärfunktionsratt
Sekundärratt
h
U
Inte tillämpligt
293
b5: Centrumvägt område
Vid exponeringsberäkning med
Alternativ
centrumvägt område tilldelas störst vikt till L φ 8 mm
en cirkel i bildens mitt. Du kan ange att
φ 12 mm
y
(standard)
cirkelns diameter (φ ) ska vara 8, 12, 15 eller
20 mm eller ett genomsnitt av hela bilden. z φ 15 mm
0 φ 20 mm
P Medel
Lägg märke till att om du inte valt Medel används en fast diameter
på 12 mm när icke-CPU-objektiv används, oberoende av vilken
inställning som är vald med Data för icke-CPU-objektiv på
inställningsmenyn (s. 210). När Medel är valt används medelvärdet
för hela bilden för både CPU- och icke-CPU-objektiv.
b6: Finjustera Optimal Exponer.
Med det här alternativet finjusterar du det exponeringsvärde som
har valts automatiskt. För varje mätningsmetod kan du finjustera
exponeringen från +1 till –1 EV i steg om 1/6 EV.
1
Välj Anpassad inställning
b6.
Markera Anpassad inställning
b6 (Finjustera optimal
exponer.) och tryck på 2.
U
294
2
Välj Ja.
Meddelandet till höger visas.
Markera Ja och tryck på 2 om
du vill fortsätta, eller välj Nej
om du vill avsluta utan att
ändra exponeringen.
3
Välj en mätningsmetod.
Markera Matrixmätning,
Centrumvägd eller
Spotmätning och tryck på 2.
4
Välj ett exponeringsvärde.
Tryck på 1 eller 3 för att välja
ett exponeringsvärde från +1
till –1 EV. Tryck på J för att
spara ändringarna och avsluta.
D
Finjustera exponering
Du kan finjustera exponeringen för varje bank med anpassade
inställningar. Exponeringen påverkas inte av tvåknappsåterställningar.
När ikonen för exponeringskompensation (E) inte visas, går det bara att
kontrollera exponeringsändringen genom att granska värdet på
finjusteringsmenyn. Exponeringskompensation (s. 128) föredras i de flesta
situationer.
U
295
c: Timers/AE- lås
c1: Avtryckarens AE-L
Med standardinställningen Av låses exponeringen bara om du
trycker ned AE-L-/AF-L-knappen. Om du väljer På låses
exponeringen även när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
c2: Fördr. innan automätning av
Med det här alternativet väljer du hur länge
exponeringsmätningen ska pågå om inga
åtgärder utförs. Du kan välja 4 s, 6 s, 8 s, 16 s,
30 s, 1 minut, 5 minuter, 10 minuter,
30 minuter eller tills kameran stängs av (Ingen
gräns). Indikatorerna för slutartid och
bländare på kontrollpanelen och i sökaren slås
av automatiskt när exponeringsmätaren slås
av.
Alternativ
Q 4s
6s
R
(standard)
S 8s
T 16 s
U 30 s
V 1 min.
W 5 min.
X 10 min.
Y 30 min.
Z Ingen gräns
Välj en kortare tid till automatisk avstängning om du vill förlänga
batteriets livslängd. När kameran drivs med en nätadapter av
typen EH-5a eller EH-5 (säljes separat) motsvarar fördröjningen av
ljusmätaravstängningen Ingen gräns .
U
296
c3: Självutlösarfördröjning
Med den här inställningen anger du hur länge
det ska dröja innan avtryckaren utlöses i
självutlösarläge. Välj mellan 2 s, 5 s, 10 s och
20 s
Alternativ
a 2s
b 5s
10 s
c
(standard)
d 20 s
c4: Monitor av-fördröjning
Det här alternativet styr hur länge monitorn är
på när ingen åtgärd utförs vid visning,
bildvisning eller när menyer och
fotograferingsinformation visas.Välj mellan 4 s
(standard för bildvisning), 10 s (standard för
visning och fotograferingsinformation), 20 s
(standard för menyer), 1 minut, 5 minuter eller
10 minuter. Välj en kortare tid till automatisk
avstängning om du vill förlänga batteriets
livslängd. Oberoende av vilken inställning
som har valts är monitorn på om inga åtgärder
utförs på omkring tio minuter när kameran får
ström via en EH-5a- eller EH-5-nätadapter
(säljes separat).
Alternativ
2 4s
10 s
4
(standard)
6 20 s
1 1 min.
3 5 min.
5 10 min.
U
297
d: Fotografering/visning
d1: Signal
Välj Hög eller Låg om en signal ska spelas upp då självutlösaren
används eller då enpunkts servo-autofokus används. (Ingen signal
spelas upp om Utlösning har valts för Anpassad inställning
a2 (Välj AF-S prioritet, s. 284).
Alternativ
Beskrivning
Välj signalton genom att ange
Hög
y
(standard) Hög eller Låg. Ikonen c visas på
kontrollpanelen och på fotograferingsinformationsskärmen.
z Låg
Av
Signalfunktionen inaktiveras.
d2: Stödlinjer i sökaren
Välj om tillfälliga stödlinjer ska visas i sökaren eller i monitorn i
livevisningsläge som referens när du komponerar bilder.
Alternativ
På
Beskrivning
Tillfälliga stödlinjer visas utom då DX-format (24 x 16) är
valt för Bildområde.
Av
Tillfälliga stödlinjer visas inte.
(standard)
d3: Skärmtips
U
298
Välj om skärmtips ska visas för menyposter som valts i
bildinformationsvisningen.
Alternativ
På
Tips visas.
(standard)
Av
Inga tips visas.
Beskrivning
d4: Bildhastighet för LS-läget
Med det här alternativet bestäms den maximala bildhastigheten i
läget CL (långsam serietagning). (Vid intervalltimerfotografering
avgör den här inställningen även bildhastigheten för
enkelbildsläget). Välj hastighet mellan en och sju bilder per
sekund (bps). Standardinställningen är 3 bps. Tänk på att
bildmatningshastigheten kan sjunka under det valda värdet vid
långa slutartider och att den maximala bildhastigheten utan
tillbehörsbatteriet MB-D10 (säljes separat) är 5 bps.
d5: Max antal exponer. i följd
Du kan ange ett värde mellan 1 och 100 för det högsta antalet
exponeringar i en serie.
A
Minnesbufferten
Oavsett det alternativ som har valts för Anpassad inställning d5 går
fotograferingen långsammare när minnesbuffertens utrymme tar slut. På
sidan 423 finns mer information om minnesbuffertens kapacitet.
U
299
d6: Filnummersekvens
När du tar en bild tilldelas bildfilen ett namn som motsvarar det
senast använda filnumret plus ett. Med den här inställningen
anger du om filnumreringen fortsätter från det senast använda
numret när en ny mapp skapas, när minneskortet formateras eller
när ett nytt minneskort sätts in i kameran.
Alternativ
J
D
U
300
Beskrivning
När en ny mapp skapas, när minneskortet formateras
eller när ett nytt minneskort sätts i fortsätter
filnumreringen från det senast använda numret eller
På
från det högsta filnumret i den aktuella mappen,
(standard) beroende på vilket värde som är högst. Om en bild tas
när den aktuella mappen innehåller en bild med
nummer 9999 skapas en ny mapp automatiskt, och
filnumreringen börjar om från 0001.
Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp
skapas, när minneskortet formateras eller när ett nytt
Av
minneskort sätts i. Observera att en ny mapp skapas
automatiskt om en bild tas när den aktuella mappen
innehåller 999 bilder.
Samma som då På väljs, men nästa bild som tas
tilldelas det nummer som bildas då det högsta
Återställ
filnumret i den aktuella mappen adderas med ett. Om
mappen är tom börjar filnumreringen om från 0001.
Filnummersekvens
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder eller
en bild med nummer 9999, inaktiveras avtryckaren och det går inte att ta
fler bilder. Välj Återställ för Anpassad inställning d6 (Filnummersekvens)
och formatera sedan det aktuella minneskortet eller sätt i ett nytt
minneskort.
d7: Visn. av fotograferingsinfo
Med standardinställningen Auto (AUTO) ändras
informationsskärmens (s. 12) textfärg automatiskt från svart till vit
eller från vit till svart, för optimal kontrast mot bakgrunden. Om du
vill använda samma färg hela tiden väljer du Manuell och sedan
Mörkt på ljust (B, svart text) eller Ljust på mörkt ( W; vit text).
Monitorns ljusstyrka anpassas automatiskt för högsta möjliga
kontrast mot den valda textfärgen.
Mörkt på ljust
Ljust på mörkt
U
301
d8: LCD-belysning
Med standardinställningen Av, tänds displaybelysningen (LCDbelysning) bara om strömknappen är i läget D. Om På väljs är
kontrollpanelen belyst medan exponeringsmätarna är aktiverade
(s. 48). Välj Av för ökad batterilivslängd.
d9: Exponeringsfördröjning
Med standardinställningen Av utlöses exponeringen då du trycker
ned avtryckaren. Om du har valt Stativ i livevisningsläge (s. 96)
eller fotograferar i situationer då minsta kamerarörelse kan ge
upphov till suddiga bilder kan du välja På om exponeringen ska
fördröjas cirka 1 sek. efter att avtryckaren har tryckts ned och
spegeln höjts.
d10: Batteritypen MB-D10
För att försäkra dig om att kameran fungerar som den ska när du
använder åtta AA-batterier i tillbehörsbatteriet MB-D10 ska du
välja alternativ i den här menyn efter den batterityp som används i
batteripacken. Du behöver inte välja alternativ när du använder
EN-EL3e-batteri eller batterierna EN-EL4a eller EN-EL4 (säljes
separat).
Alternativ
U
302
Beskrivning
Välj detta alternativ när LR6 alkaliska
1 LR6 (AA alkaliska)
AA-batterier används.
Välj detta alternativ när HR6 Ni-MH
2 HR6 (AA Ni-MH)
AA-batterier används.
Välj detta alternativ när FR6 litium
3 FR6 (AA litium)
AA-batterier används.
Välj detta alternativ när ZR6 Ni-Mn
4 ZR6 (AA Ni-Mn)
AA-batterier används.
A
Att använda AA Batterier
För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder laddningsbara
EN-EL4a eller EN-EL4 litiumjonbatterier (säljes separat) eller EN-EL3e
litiumjonbatterier. Det går inte att ta lika många kort med AA-batterier
(s. 436). AA-batteriernas kapacitet minskar drastiskt vid temperaturer
under 20 °C och varierar beroende på fabrikat och förvaring. I vissa fall kan
det hända att batterierna slutar fungera före utgånget hållbarhetsdatum.
Vissa AA-batterier kan inte användas. På grund av deras egenskaper och
begränsade kapacitet bör alkaliska batterier och nickel-mangan-batterier
endast användas om det inte finns något annat alternativ tillgängligt och
endast vid varmare temperaturer. Kameran visar batterinivån för
AA-batterier på följande sätt:
Kontrollpanel
L
I
H
(blinkar)
Sökare
—
d
d
(blinkar)
Beskrivning
Batterierna är fulladdade.
Låg batterinivå. Sätt i nya batterier.
Avtryckaren inaktiverad. Byt batterier.
Batterinivån för EN-EL3e, EN-EL4a eller EN-EL4 litiumjonbatterier visas på
vanligt sätt.
U
303
d11: Batteriordning
Välj om kamerabatteriet eller tillbehörsbatteriet ska användas först
när ett tillbehörsbatteri MB-D10 är anslutet.
Alternativ
Använd MB-D10-batt.
5
först (standard)
Använd kamerabatt.
6
först
Beskrivning
Kamerabatteriet används bara när
batterierna i MB-D10 är slut.
Batterierna i MB-D10 används bara när
kamerabatteriet är slut.
Ikonen X visas på kamerans kontrollpanel
när batterierna i MB-D10 används.
A
Tillbehörsbatteriet MB-D10
MB-D10 är avsett för ett EN-EL3e- eller EN-EL4abatteri eller ett EN-EL4 litiumjonbatteri eller åtta
AA alkaliska, Ni-MH-, litium- eller nickel-mangan-batterier. (Ett EN-EL3ebatteri medföljer kameran och EN-EL4a-, EN-EL4- och AA-batterier säljs
separat.). Du får högre bildhastighet med EN-EL4a-, EN-EL4- och AAbatterier (s. 87); Observera att med AA-batterier minskar bildhastigheten
när batterinivån sjunker.
Displayen med bildinformation visar den typ av
batteri som finns i MB-D10 enligt följande:
Skärm för MB-D10 batterityp
u
v
U
304
w
Batterityp
Uppladdningsbart Li-ion-batteri EN-EL3e
Uppladdningsbart Li-ion-batteri N-EL4a eller
EN-EL4
AA-batterier
e: Gaffling/blixt
e1: Blixtsynktid
Det här alternativet kontrollerar blixtsynktiden.
Alternativ
1/320 s
(Auto FP)
1/250 s
(Auto FP)
1/250 s
(standard)
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
Beskrivning
Använd automatisk FP-höghastighetssynk med
blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600, och SB-R200. Om du
använder andra blixtenheter är slutartiden inställd på
1/320 sek. När kameran visar en slutartid på 1/320 sek. i
exponeringsläge e eller g aktiveras automatisk
FP-höghastighetssynk om den faktiska slutartiden är
snabbare än 1/320 sek.
Använd automatisk FP-höghastighetssynk med
blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600, och SB-R200. Om du
använder andra blixtenheter är slutartiden inställd på
1/250 sek. När kameran visar en slutartid på 1/250 sek. i
exponeringsläge e eller g aktiveras automatisk
FP-höghastighetssynk om den faktiska slutartiden är
snabbare än 1/250 sek.
Blixtsynktiden 1/250 sek. används.
Blixtsynktiden 1/200 sek. används.
Blixtsynktiden 1/160 sek. används.
Blixtsynktiden 1/125 sek. används.
Blixtsynktiden 1/100 sek. används.
Blixtsynktiden 1/80 sek. används.
Blixtsynktiden 1/60 ek. används.
A
Fast slutartid vid blixtsynktiden
För att fixera slutartiden vid synktidsgränsen i lägena för slutartidsstyrd
bländarautomatik eller manuell exponering, väljer du nästa slutartid efter den
längsta möjliga slutartiden (30 sek. eller bulb). Ett X (blixtsynkindikator) visas på
kontrollpanelen och i sökaren.
U
A
Automatisk FP-höghastighetssynk
Blixten kan användas vid kamerans längsta slutartid, vilket gör det möjligt att välja
den största bländaren så att skärpedjupet blir mindre. "FP" visas på
fotograferingsinformationsskärmen när automatisk FP-höghastighetssynk är
aktiverat.
305
Blixtkontroll på 1/320 s (Auto FP)
När 1/320 s (Auto FP) har valts för Anpassad inställning e1
(Blixtsynktid, s. 305) kan den inbyggda blixten och
tillvalsblixtarna SB-900, SB-800, SB-600 och SB-R200 användas ner
till slutartider på 1/320 sek. Vid kortare slutartider kan snabb Auto
FP-synk uppnås med tillvalsblixtarna SB-900, SB-800, SB-600 och
SB-R200.
Blixtsynktid
1/320 s (Auto FP)
1/250 s (Auto FP)
1/250 s
Inbyggd
Inbyggd
Inbyggd Extra
Extra blixt
Extra blixt
Slutartid
blixt
blixt
blixt
blixt
Automatisk
Automatisk
1/8 000–1/320 sek.
—
—
—
—
FP
FP
Automatisk
1/320–1/250 sek.
Blixtsynk *
—
—
—
FP
1/250-30 sek.
Blixtsynk
* Blixträckvidden minskar när slutartiden ökar.
U
306
D
Blixt klar-indikator
När blixten avfyras med full effekt blinkar blixtindikatorn i kamerans
sökare för att varna för att bilden kan vara underexponerad. Observera att
blixt klar-indikatorer på externa blixtenheter inte visar den här varningen
när 1/320 s (Auto FP) har valts.
U
307
e2: Blixtslutartid
Med det här alternativet anger du den längsta möjliga slutartiden
vid användning av synkronisering på främre eller bakre ridån eller
röda ögon-reducering med programmerad eller bländarstyrd
tidsautomatik. (Oavsett det valda alternativet kan slutartiden vara
upp till 30 sek. med slutartidsstyrd bländarautomatik och manuell
exponering, eller med blixtinställningar för långsam synk, långsam
synk på bakre ridån eller röda ögon-reducering med långsam
synk.) Du kan välja alternativ från 1/60 sek. (1/60 s,
standardinställningen) till 30 sek. (30 s).
U
308
e3: Blixtkontr. för inbyggd blixt
Välj blixtläge för den inbyggda blixten.
Alternativ
TTL
1
(standard)
2 Manuell
Beskrivning
Blixteffekten justeras automatiskt efter
fotograferingsförhållandena.
Välj blixtnivå (s. 310).
Blixten avfyras flera gånger medan slutaren är
Repeterande
3
öppen, vilket ger en stroboskopliknande effekt
blixt
(s. 310).
Använd den inbyggda blixten som masterblixt
4 Kommandoläge för att styra en eller flera externa
slavblixtenheter (s. 311).
A
"Manuell" och "Repeterande blixt"
Y-ikonerna blinkar på kontrollpanelen och i sökaren när dessa alternativ
har valts.
A
Fotograferingsinformationsskärmen
Blixtkontrolläget för den inbyggda blixten kan
kontrolleras på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 189).
A
SB-400
När en extern blixtenhet av typen SB-400 är
ansluten och aktiverad ändras Anpassad
inställning e3 till Extern blixt. Därmed kan du
välja blixtstyrningsläget för SB-400 från TTL och
Manuell (alternativen Repeterande blixt och
Kommandoläge är inte tillgängliga).
U
309
❚❚ Manuell
Välj en blixtnivå mellan Full effekt och 1/128 (1/128 av full effekt).
Vid full effekt har den inbyggda blixten ledtalet 18 (m, ISO 200,
20 °C).
❚❚ Repeterande blixt
Blixten avfyras flera gånger medan slutaren
är öppen, vilket ger en stroboskopliknande
effekt. Tryck på 4 eller 2 för att markera
följande alternativ, tryck på 1 eller 3 för att
ändra.
Alternativ
Beskrivning
Effekt
Välj blixteffekt (uttrycks som en del av full effekt).
Välj antal gånger som blixten avfyras vid vald effekt. Tänk
på att det verkliga antalet ljusblixtar kan bli färre än du har
Gånger
valt, beroende på slutartid och det alternativ du har valt för
Frekvens.
Frekvens Välj hur ofta blixten ska avfyras per sekund.
A
"Gånger"
De alternativ som finns tillgängliga för Gånger avgörs av blixteffekten.
U
310
Effekt
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
Tillgängliga val för Gånger
2
2–5
2–10
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Kommandoläge
Använd den inbyggda blixten som masterblixt för att styra en eller
flera externa slavblixtenheter SB-900, SB-800, SB-600, eller
SB-R200 (säljes separat) i upp till två grupper (A och B) genom att
använda advanced wireless lighting.
Om du väljer det här alternativet visas menyn
till höger. Tryck på 4 eller 2 för att markera
följande alternativ, tryck på 1 eller 3 för att
ändra.
Alternativ
Beskrivning
Inbyggd
Välj blixtläge för den inbyggda blixten (kommandoblixt).
blixt
i-TTL läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0
TTL
och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Välj blixtnivå från ett värde mellan Full effekt och 1/128
M
(1/128 av full effekt).
Den inbyggda blixten avfyras inte men AF-hjälpbelysningen
––
tänds. Den inbyggda blixten måste fällas upp så att den kan
avge förblixtar.
Grupp A Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp A.
i-TTL läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0
TTL
och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Automatisk bländare (endast tillgängligt med blixtenheter
AA
av typen SB-900 och SB-800). Välj blixtkompensation från
värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om 1/3 EV.
Välj blixtnivå från ett värde mellan Full effekt och 1/128
M
(1/128 av full effekt).
––
Blixtenheterna i denna grupp avfyras inte.
Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp B. De
Grupp B
tillgängliga valen är samma som för Grupp A ovan.
Välj mellan kanalerna 1–4. Alla blixtenheter i båda
Kanal
grupperna måste vara inställda på samma kanal.
U
311
Följ stegen nedan för att fotografera i kommandoläge.
1
Justera inställningar för den
inbyggda blixten.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå
för den inbyggda blixten. Observera att
effektnivån inte kan justeras i läge – – .
2
Justera inställningar för grupp A.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå
för blixtenheterna i grupp A.
3
Justera inställningar för grupp B.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå
för blixtenheterna i grupp B.
U
312
4
Välj kanal.
5
Tryck på J.
6
Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna så som visas
nedan. Observera att det största avståndet slavblixtenheterna
kan placeras på kan variera beroende på
fotograferingsförhållandena.
10 m eller
mindre
60 ° eller mindre
30 ° eller
mindre
30 ° eller mindre
Slavblixt
7
60 ° eller
mindre
5 m eller
mindre
Trådlösa fjärrsensorer
på blixtenheterna ska
vändas mot kameran.
Kamera
(inbyggd blixt)
5 m eller
mindre
Ställ in slavblixtenheterna på den valda kanalen.
Sätt på alla slavblixtenheter och ställ in dem på den kanal som
valts under steg 4. I handböckerna för blixten finns mer
information.
8
Fäll upp den inbyggda blixten.
Tryck på blixtuppfällningsknappen för att fälla upp den
inbyggda blixten. Lägg märke till att även om – – har valts för
Inbyggd blixt> Läge måste den inbyggda blixten fällas upp
så att förblixtar kan avges.
9
Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
U
När du har försäkrat dig om att blixtens klar-lampa lyser och
klar-lamporna för de andra blixenheterna lyser, komponerar
du bilden, fokuserar och tar bilden. FV-lås (s. 192) kan
användas om så önskas.
313
A
Blixtsynkroniseringsläge
M syns inte i kontrollpanelens blixtsynkroniseringsläge när – – har valts för
Inbyggd blixt > Läge.
A
Blixtkompensation
Blixtkompensationsvärdet som har valts med Y (M)-knappen och
sekundärratten läggs till till det blixtkompensationsvärde som har valts
för den inbyggda blixten, grupp A och grupp B i menyn för
Kommandoläge. Y-ikonen visas i kontrollpanelen och i sökaren när ett
blixtkompensationsvärde annat än ±0 väljs för Inbyggd blixt > TTL. Yikonen blinkar när den inbyggda blixten är i läge M.
D
Kommandoläge
Se till att slavblixtenheternas sensorfönster är placerade så att de tar upp
förblixtarna från den inbyggda blixten (var särskilt försiktig när stativ inte
används). Se till att direkt ljus eller starka reflektioner från
slavblixtenheterna inte går rakt in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller
fotocellerna på slavblixtenheterna (AA-läge), eftersom det kan påverka
exponeringen. Undvik att förblixtar som avges av den inbyggda blixten
syns på bilder som tas på nära håll, genom att välja låg ISO-känslighet eller
små bländare (stora f-tal). Du kan även använda en SG-3IR infraröd panel
(säljes separat) för den inbyggda blixten. För att uppnå bästa resultat för
synkronisering på bakre ridån krävs en SG-3IR, vilket ger ljusare förblixtar.
När slavblixtenheterna har placerats, ta en testbild och titta på resultatet
på kamerans monitor.
Även om det inte finns någon gräns för hur många slavblixtenheter som
kan användas är det inte praktiskt att ha fler än tre. Om fler än så används
påverkas resultatet av det ljus som slavblixtenheterna avger.
U
314
e4: Modelleringsblixt
Om På (standardinställningen) är vald när kameran används med
den inbyggda blixten eller en extern blixtenhet av typen SB-900,
SB-800, SB-600 eller SB-R200, avges ett modelleringsljus när du
trycker på kamerans knapp för skärpedjupskontroll (s. 115). Ingen
modelleringsblixt avges om Av har valts.
e5: Autogafflingsinställning
Välj de inställningar som ska gafflas då funktionen för automatisk
gaffling (s. 130) är aktiverad. Välj AE & blixt (j,
standardinställning) om både exponerings- och blixtgaffling ska
användas, Endast AE (k) om bara exponeringsgaffling ska
användas, Endast blixt (l) om bara blixtgaffling ska användas och
Vitbalansgaffling (m) om bara vitbalansgaffling ska användas
(s. 135). Alternativet vitbalansgaffling är inte tillgängligt om
bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG
används.
U
315
e6: Autogaffling (M-läge)
Med det här alternativet anger du vilka inställningar som ska
påverkas om AE & blixt eller Endast AE har angetts för Anpassad
inställning e5 i manuellt exponeringsläge.
Alternativ
Blixt/
F slutartid
(standard)
Blixt/
G slutartid/
bländare
Blixt/
H bländare
I
Endast blixt
Beskrivning
Varierande slutartid (Anpassad inställning e5 är
Endast AE) eller slutartid och blixtnivå (Anpassad
inställning e5 är AE & blixt) används.
Slutartid och bländare varieras ( Endast AE har
angetts för Anpassad inställning e5), eller också
varieras slutartid, bländare och blixtnivå (AE &
blixt har angetts för Anpassad inställning e5).
Varierande bländartid (Anpassad inställning e5 är
Endast AE) eller bländartid och blixtnivå
(Anpassad inställning e5 är AE & blixt) används.
Bara blixtnivån varieras (Anpassad inställning e5 är
AE & blixt ).
Blixtgaffling utförs bara med i-TTL- eller AA-blixtkontroll. Om du
väljer någon annan inställning än Endast blixt och blixten inte
används, får ISO-känsligheten ett fast värde som är detsamma som
värdet för den första bilden, oavsett vilken inställning som har
valts för automatisk ISO-känslighet (s. 108).
U
316
e7: Gafflingsföljd
Med standardinställningen Mätare > under > över (H) utförs
gaffling i den ordning som beskrivs på sidorna 132 och 136. Om
Under > mätare > över (I) har valts fortsätter fotograferingen
från det lägsta till det högsta värdet.
U
317
f: Reglage
f1: D-omkopplare
Välj vilken funktion som ska utföras genom att vrida strömbrytaren
till läge D.
Alternativ
Beskrivning
Lcd- bakgrundsbel. Kontrollpanelens bakgrundsbelysning lyser i
D (D) (standard)
6 sekunder.
Kontrollpanelens bakgrundsbelysning tänds
0 Båda
och fotograferingsinformationen visas på
monitorn.
f2: Multiväljarens mittknapp
Med det här alternativet anger du vilka funktioner som ska gå att
använda genom att trycka på multiväljarens mittknapp då
fotograferings- eller visningsläget är aktiverat.
❚❚ Fotograferingsläge
Följande alternativ visas om du väljer Fotograferingsläge:
J
K
U
318
Alternativ
Beskrivning
Välj
Om du trycker på multiväljarens mitt i
mittenfokuspunkt fotograferingsläget väljs fokuspunkten i
(standard)
mitten.
Om du trycker på multiväljarens mitt i
Markera aktiv
fotograferingsläget markeras den aktiva
fokuspunkt
fokuspunkten.
Ingenting händer om du trycker på
Används ej
multiväljarens mitt då fotograferingsläget är
aktiverat.
❚❚ Visningsläge
Följande alternativ visas om du väljer Visningsläge:
n
o
p
u
Alternativ
Beskrivning
Miniatyrbild
Tryck på multiväljarens mitt för att växla mellan
på/av
helskärmsvisning och miniatyrbildsvisning.
(standard)
Om du trycker på multiväljarens mitt vid helskärmsVisa
eller miniatyrbildsvisning visas
histogram
histograminformation.
Tryck på multiväljarens mitt för att växla mellan
helskärmsvisning och miniatyrbildsvisning, eller
visningszoom. Välj någon av de ursprungliga
Zoom på/av zoominställningarna Liten förstoring,
Medelförstoring, och Stor förstoring.
Zoomvisningen fokuserar på den aktiva
fokuspunkten.
Om du trycker på multiväljarens mitt visas en lista
med mappar. Markera en mapp och tryck på J om du
Välj mapp
vill välja mappen för visning. Vilka mappar som visas
beror på vilket alternativ som valts med
Visningsmapp (s. 263).
f3: Multiväljare
Om Återst. fördr. för mätaravst. är valt och multiväljaren används
medan exponeringsmätarna är avstängda (s. 48), aktiveras
exponeringsmätarna. Om Gör inget (standardalternativ) är valt,
aktiveras inte exponeringsmätarna då du trycker på multiväljaren.
U
319
f4: Fotoinfo/visning
Med standardinställningen Info13 /PB42, ändras den visade
bildinformationen om du trycker på 1 eller 3 vid
helskärmsvisning. Om du trycker på 4 eller 2 visas fler bilder. Om
du vill kasta om multiväljarens funktioner så att fler bilder visas om
du trycker på 1 eller 3 och fotoinformationen ändras om du
trycker på 4 eller 2, väljer du Info42/PB13. Den här
inställningen gäller även multiväljaren på tillbehörsbatteriet
MB-D10.
f5: Tilldela FUNC.-knapp
Ange vilken funktion som ska utföras då bara
Fn-knappen används, (FUNC.
-knapptryckning) eller då knappen används
tillsammans med funktionsrattarna (FUNC.
-knapp och rattar).
A
Fotograferingsinformationsskärmen
Fn-knappens roll kan också väljas på fotograferingsinformationsskärmen
(s. 15).
❚❚ FUNC.-knapptryckning
Följande alternativ visas om du väljer FUNC.-knapptryckning för
Anpassad inställning f5:
Alternativ
q Granska *
U
r FV-lås *
B AE/AF-lås
C Endast AE-lås
320
Beskrivning
Tryck på Fn-knappen för granskning av
skärpedjupet (s. 115).
Tryck på Fn-knappen om du vill låsa blixtvärdet
(bara för inbyggd blixt och blixtenheterna
SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och SB-R200,
s. 192). Tryck igen om du vill inaktivera FV-låset.
Fokus- och exponeringslås när du trycker på
Fn-knappen.
När du trycker på Fn-knappen låses
exponeringen.
Alternativ
D
E
F
s
t
L
M
N
f
g
Beskrivning
När du trycker på Fn-knappen låses
AE-lås
exponeringen, och den förblir låst tills du trycker
(återställ vid
på knappen igen, tills avtryckaren släpps upp
*
utlösning)
eller tills exponeringsmätarna stängs av.
När du trycker på Fn-knappen låses
exponeringen, och den förblir låst tills du trycker
AE-lås (håll) *
på knappen igen eller tills exponeringsmätaren
stängs av.
Endast AF-lås När du trycker på Fn-knappen låses fokus.
Blixten avfyras inte för bilder som tas med
Blixt av
Fn-knappen nedtryckt.
Om Fn-knappen hålls ned samtidigt som
exponerings- eller blixtgaffling är aktiv i
utlösarläget för enkelbild, tas samtliga bilder i
det aktuella gafflingsprogrammet varje gång
som du trycker på avtryckaren. Om
Gafflingsserie vitbalansgaffling är aktiv, eller om
serietagningsläge (läge CH eller CL) har valts,
upprepas gafflingsserien medan avtryckaren
hålls ned. (I utlösarläget för enkelbild upprepas
vitbalansgaffling med bildhastigheten för
utlösarläge CH).
Matrixmätning aktiveras medan Fn-knappen
Matrixmätning
hålls ned.
Centrumvägd mätning aktiveras medan
Centrumvägd
Fn-knappen hålls ned.
Spotmätning aktiveras medan Fn-knappen hålls
Spotmätning
ned.
Tryck på Fn-knappen för att hoppa till det översta
Kom åt översta alternativet i "MIN MENY." Välj det här
MIN MENY-alt* alternativet för snabb åtkomst till ett
menyalternativ du använder ofta.
Tryck på Fn-knappen för att växla livevisning på
Livevisning *
och av. Ej tillgängligt när funktionsratten står på
a eller MUP.
U
321
Alternativ
e +NEF (RAW) *
Virtuell
m horisont *
Ingen
(standard)
Beskrivning
Om bildkvaliteten står på JPEG hög, JPEG
normal eller JPEG låg, visas "RAW" på
kontrollpanelen och en NEF (RAW)-kopia spelas
in med nästa bild som tas efter att du tryckt på
Fn-knappen. För att avbryta utan att spela in en
NEF (RAW)-kopia trycker du på Fn-knappen en
gång till.
Den elektroniska analoga exponeringsvisningen
fungerar som lutningsmätare (s. 322).
Ingen funktion utförs om du trycker på
Fn-knappen.
* Alternativet kan inte användas i kombination med FUNC.-knapp och rattar
(s. 323). Om du väljer det här alternativet visas ett meddelande och
FUNC.-knapp och rattar får värdet Ingen. Om du väljer ett annat alternativ
för FUNC.-knapp och rattar medan inställningen är aktiv, får
FUNC.-knapptryckning värdet Ingen.
A
Virtuell horisont
När Virtuell horisont är valt för FUNC.-knapptryckning, fungerar den
elektroniska analoga exponeringsvisningen i sökaren och på
kontrollpanelen som lutningsmätare när man trycker på Fn-knappen.
Kameran lutar åt höger
Kameran är vågrät
Kameran lutar åt
vänster
Kontrollpanel
U
Sökare
Lägg märke till att visningen inte alltid stämmer om kameran lutas framåt
eller bakåt i skarp vinkel. Visningen blinkar om kameran inte kan mäta
lutningsvinkeln.
322
❚❚ FUNC.-knapp och rattar
Följande alternativ visas om du väljer FUNC.-knapp och rattar för
Anpassad inställning f5:
Alternativ
i
h
v
w
t
I
Beskrivning
Tryck på Fn-knappen och vrid
Välj
primärfunktionsratten för att välja bildområde (s.
bildområde 58). Ej tillgängligt vid inspelning av
multiexponering.
Låser slutartiden (lägena S och M) eller bländaren
(lägena A och M). Tryck på Fn-knappen och vrid
Slutartidsprimärfunktionsratten för att låsa eller låsa upp
och
slutartiden och tryck på Fn-knappen och vrid
bländarlås
sekundärratten för att växla mellan låst och
upplåst bländare.
Om du trycker på Fn-knappen och samtidigt vrider
1 steg
funktionsrattarna, ändras slutartiden
slutare/
(exponeringslägena S och M) och bländaren
bländare
(exponeringslägena A och M) i 1 EV-steg.
Välj nr för
Tryck på Fn-knappen och vrid en funktionsratt för
icke-CPUatt välja ett objektivnummer som har angetts med
objektiv
alternativet Data för icke-CPU-objektiv.
Tryck på Fn-knappen samtidigt som du vrider
Autogaffling primärfunktionsratten och väljer antalet bilder i
(standard)
gafflingssekvensen. Tryck på Fn-knappen och vrid
Sekundärratten för att välja gafflingsstegen.
Om kontinuerlig fokus (fokusläge C; s. 72) är valt
när dynamisk AF (I) har valts för AF-områdesläge
Dynamiskt
(s. 74) kan antalet fokuspunkter väljas genom att
AF-område
man trycker på Fn-knappen och vrider på någon av
funktionsrattarna (s. 285).
Ingen funktion utförs om du vrider
Ingen
funktionsrattarna medan du trycker på
Fn-knappen.
U
323
f6: Ange granskningsknapp
Välj vilken funktion som ska utföras med
granskningsknappen för skärpedjup, om den
används fristående
(Granskningsknapptryckning) eller då den
kombineras med funktionsrattarna (Granska
och funktionsrattar). Du kan välja samma
alternativ som för FUNC.-knapptryckning
(s. 320) och FUNC.-knapp och rattar (s. 323), men
standardalternativet för Granskningsknapptryckning är
Granska och standardinställningen för Granska och
funktionsrattar är Ingen.
A
Fotograferingsinformationsskärmen
Vilken funktion granskningsknappen för skärpedjup ska ha kan också
väljas på fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
U
324
f7: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Välj vilken funktion som ska utföras om bara
AE-L/AF-L-knappen (AE-L/AF-Lknapptryckning) används eller då den
kombineras med funktionsrattarna ( AE-L/
AF-L + funktionsrattar). Samma alternativ
är tillgängliga för AE-L/AF-Lknapptryckning som för FUNC.-knapptryckning (s. 320),
förutom att AE-L/AF-L-knapptryckning får standardvärdet AE/
AF-lås och har ett ytterligare alternativ B. (Om du väljer det här
alternativet får du samma effekt när du trycker på AE-L/AF-Lknappen som när du trycker på B-knappen för att aktivera
autofokus). De alternativ som är tillgängliga för AE-L/AF-L +
funktionsrattar är samma som för FUNC.-knapp och rattar
(s. 323), men AE-L/AF-L + funktionsrattar har
standardinställningen Ingen och saknar alternativet 1 steg
slutare/bländare.
A
Fotograferingsinformationsskärmen
Vilken funktion AE-L/AF-L-knappen ska ha kan också väljas på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 15).
U
325
f8: Slutartids- och bländarlås
Använd det här alternativet för att låsa slutartiden på det värde
som valts med slutartidsstyrd bländarautomatik eller manuell
exponering, eller för att låsa bländaren på det värde som valts med
bländarstyrd tidsautomatik eller manuell exponering.
Låsfunktionen är inte tillgänglig vid exponering med
programautomatik.
Alternativ
Slutartidslås
Bländarlås
Beskrivning
Välj På för att låsa slutartiden och Av
(standardinställningen) för att låsa upp.
Välj På för att låsa bländaren och Av
(standardinställningen) för att låsa upp.
f9: Anpassa funktionsrattar
Det här alternativet styr primärfunktions- och sekundärrattarnas
funktioner.
Alternativ
Beskrivning
Anger funktionsrattarnas vridningsriktning. Välj Nej
(standardalternativ) för normal funktionsrattanvändning,
Omvänd
eller Ja om du vill ändra funktionsrattarnas
rotering
vridningsriktning. Inställningen gäller även
funktionsrattarna för MB-D10.
Med standardinställningen Av styrs slutartiden med
Ändra
primärfunktionsratten och bländaren med sekundärratten.
primär/ Om På väljs, regleras bländaren med primärfunktionsratten
sekundär och slutartiden med sekundärratten. Inställningen gäller
även funktionsrattarna för MB-D10.
U
326
Alternativ
Beskrivning
Med standardinställningen Sekundärratt går det bara att
reglera bländaren med sekundärratten (eller med
primärfunktionsratten, om På har valts för Ändra primär/
sekundär). Om Bländarring väljs går det bara att reglera
bländaren med objektivets bländarring, och på kamerans
Bländarin- bländarskärm visas bländningen i 1 EV-steg (bländare för
ställning typ G-objektiv regleras fortfarande med sekundärratten).
Livevisning är inte tillgängligt när Bländarring har valts och
ett CPU-objektiv med en bländarring används. Observera
att oavsett vilken inställning som har valts måste
bländarringen användas för att justera bländaren när ett
icke-CPU-objektiv används.
Med standardinställningen Av använder du multiväljaren
för val av bild vid helskärmsvisning, för val av miniatyrbilder
och för navigering i menyer. Om På väljs kan du använda
primärfunktionsratten för val av bild vid helskärmsvisning,
för vänster- eller högerförflyttning av markören vid
miniatyrbildsvisning eller för uppåt- och nedåtförflyttning
Menyer
av markeringen i menyerna. Med sekundärratten visar du
och
ytterligare bildinformation vid helskärmsvisning och flyttar
visning
markören uppåt eller nedåt vid miniatyrbildsvisning. Om du
vrider sekundärratten åt höger vid menyvisning, visas det
valda alternativets undermeny, och om du vrider
sekundärratten åt vänster visas den föregående menyn. Om
du vill välja ett alternativ trycker du på 2 och sedan på
mitten på multiväljaren eller på J.
U
327
f10: Släpp knapp och använd ratt
Inställningar som du normalt gör genom att hålla ned en knapp
och vrida funktionsratten kan du göra genom att vrida
funktionsratten när knappen har släppts upp, om du väljer det här
alternativet. Med standardinställningen Nej måste knappen
tryckas ned medan funktionsratten vrids. Om Ja väljs kan du ändra
inställningen genom att vrida funktionsratten när knappen har
släppts upp. Inställningen avslutas när knappen trycks ned igen,
avtryckaren trycks ned halvvägs eller någon av knapparna I, E,
M, ISO, QUAL eller WB trycks ned (om Autogaffling väljs för det
motsvarande alternativet "+rattarna", såsom beskrivs på sidan 323,
avslutas även inställningen när knappen Fn, förhandsgranskning
av skärpedjup eller AE-L/AF-L trycks ned). Förutom när Ingen gräns
är valt för Anpassad inställning c2 Fördr. innan automätning av
eller om nätadaptern EH-5a eller EH-5 AC (säljs separat) används,
inaktiveras inställningen också när exponeringsmätarna stängs av.
U
328
f11: Om inget minneskort finns?
Med standardinställningen Slutaren aktiverad aktiveras slutaren
även om det inte finns ett minneskort i kameran, men den bild
som tas sparas inte. (Däremot visas den på monitorn i demoläget).
Om Slutaren inaktiverad väljs aktiveras slutaren bara om det
finns ett minneskort i kameran. Om du överför bilder direkt till en
dator med hjälp av Camera Control Pro 2 (säljes separat), sparas
inte bilderna på kamerans minneskort, och slutaren aktiveras
oavsett vilket alternativ som har angetts för den här inställningen.
U
329
f12: Kasta om indikatorer
Med standardinställningen
(V) visas
exponeringsindikatorerna på kontrollpanelen, i sökaren och på
fotograferingsinformationsskärmen med positiva värden till
vänster och negativa värden till höger. Välj
(W)
om du vill visa negativa värden till vänster och positiva värden till
höger.
U
330
B Inställningsmenyn:
Kamerainställning
Inställningsmenyn innehåller nedanstående alternativ. Mer
information om användning av inställningsmenyn finns i "Guide:
Kameramenyer" (s. 26).
Alternativ
Formatera minneskort
LCD-ljushet
Rengöra bildsensorn
Fälla upp spegeln för rengör. 1
Videoläge
HDMI
Världstid
Språk (Language)
Bildkommentar
Automatisk bildrotering
Referensbild för damm
Batteriinformation
Trådlös sändare
Bildautentisering
Information om upphovsrätt
Spara/ladda inställningar
GPS
Virtuell horisont
Data för icke-CPU-objektiv
AF-finjustering
Firmwareversion
Se sidan
332
332
392
395
333
333
334
334
335
336
337
340
242
342
343
344
215
346
210
347
348
U
1 Inte tillgängligt om batterinivån är låg.
331
Formatera minneskort
Formatera kortet. Om du formaterar tas alla bilder och data bort från
minneskortet permanent. Innan du formaterar bör du därför
säkerhetskopiera information som du vill behålla.
D
Vid formatering
Stäng inte av kameran och ta inte ut minneskorten medan formateringen
pågår.
A
Tvåknappsformatering
Du kan också formatera minneskort genom att trycka på knapparna Q
(O och I) i omkring två sekunder (s. 43).
LCD-ljushet
Tryck på 1 eller 3 för att välja mellan sju
alternativ för monitorns ljusstyrka. Välj högre
värden för ökad ljusstyrka, och lägre värden
för minskad ljusstyrka.
Rengöra bildsensorn
Välj det här alternativet för att avlägsna smuts från bildsensorn
eller för att välja alternativ för automatisk rengöring av bildsensorn
(s. 392).
Fälla upp spegeln för rengör.
U
332
Lås spegeln i uppfällt läge så att du kan undersöka eller rengöra
det lågpassfilter som skyddar kamerans bildsensor för hand
(s. 395).
Videoläge
Om du ansluter kameran till en TV-apparat eller videobandspelare
via videoutgången bör du kontrollera att kameravideoläget
motsvarar enhetens videoläge (NTSC eller PAL).
HDMI
Kameran är utrustad med en HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) minikontakt, vilket gör att bilder kan spelas tillbaka på
en högdefinitionsteve eller monitor med hjälp av en kabel av Ctyp (säljs separat hos kommersiella leverantörer). Välj HDMIalternativet nedan, innan du ansluter kameran till en HD-enhet.
Alternativ
Auto (standard)
480 p (progressiv)
576p (progressiv)
720p (progressiv)
1080i
M
(sammanflätad)
v
J
K
L
Beskrivning
Rätt format väljs automatiskt i kameran.
640 × 480 (progressiv)-format
720 × 576 (progressiv)-format
Format 1 280 × 720 (progressiv)
Format 1 920 × 1 080 (sammanflätad)
Kameramonitorn stängs av automatiskt om en HDMI-enhet
ansluts.
U
333
Världstid
Ändra tidszoner, ställ kamerans klocka, välj format för
datumvisning och aktivera eller inaktivera sommartid.
Alternativ
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt på rätt
Tidszon
tid för den nya tidszonen.
Datum och tid Ställ kameraklockan (s. 38).
Datumformat Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Aktivera eller inaktivera sommartid. Kameraklockan
Sommartid ställs automatiskt fram eller tillbaka en timme.
Standardinställningen är Av.
Om klockan inte är ställd visas en blinkande B-ikon på
kontrollpanelen.
Språk (Language)
Välj ett språk för kamerans menyer och meddelanden. Följande
alternativ finns.
Tyska
Engelska
Spanska
Finska
Franska
Italienska
Holländska
Polska
U
334
Portugisiska
Ryska
Svenska
Traditionell kinesiska
Förenklad kinesiska
Japanska
Koreanska
Bildkommentar
Lägg till en kommentar till nya foton som du tar. Du kan visa
kommentarer i ViewNX (medföljer) eller Capture NX 2 (säljes
separat) (s. 388). Kommentaren visas också på tredje sidan i
bildinformationen.
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen på
sidan 270. Kommentarer får innehålla högst 36 tecken.
• Bifoga kommentar: Välj det här
alternativet om kommentaren ska bifogas
alla efterföljande foton. Du kan aktivera
och inaktivera Bifoga kommentar genom
att markera alternativet och trycka på 2.
U
335
Automatisk bildrotering
Bilder som tas när På (standardalternativet) har valts innehåller
information om kameraorientering, och därmed går det att rotera
bilderna automatiskt vid visning (s. 265) eller vid visning i ViewNX
eller Capture NX 2 (säljes separat) (s. 388). Följande orienteringar
registreras:
Liggande (bred)
orientering
Kameran roterad 90°
medsols
Kameran roterad 90°
motsols
Kameraorienteringen registreras inte om Av har valts. Välj det här
alternativet om du fotograferar med objektivet riktat uppåt eller
nedåt.
A
Rotera hög
Om du vill att stående bilder ska roteras automatiskt vid visning på
monitorn väljer du På för alternativet Rotera hög på visningsmenyn
(s. 265). Lägg märke till att eftersom kameran hålls i rätt läge under
fotograferingen roteras inte bilderna automatiskt vid bildvisningen
(s. 219).
U
336
Referensbild för damm
Skaffa referensdata för alternativet Image Dust Off i Capture NX 2
(säljes separat, mer information finns i användarhandboken för
Capture NX 2).
Alternativet Referensbild för damm är bara tillgängligt om ett
CPU-objektiv är monterat på kameran. Ett objektiv med minst
50 mm brännvidd rekommenderas. Om du använder ett
zoomobjektiv ska du zooma in helt.
1
Välj ett startalternativ.
Markera ett av följande
alternativ och tryck på J. Om
du vill avsluta utan att hämta
referensbilddata trycker du på
G.
• Start: Meddelandet till höger visas, och
" rEF" visas i sökaren och på
kontrollpanelen.
• Rengör sensorn och starta: Välj det
här alternativet om du vill rengöra
bildsensorn innan du startar.
Meddelandet till höger visas, och " rEF"
visas i sökaren och på kontrollpanelen
när rengöringen är klar.
D
Rengöring av bildsensor
Dust off-referensdata, som registrerats innan
rengöring av bildsensorn kan inte användas med bilder som tas efter
det att bildsensorn rengjorts. Välj endast Rengör sensorn och starta
om dust off-referensdatan inte kommer att användas med
existerande bilder.
U
337
2
Rikta sökaren mot ett enfärgat vitt föremål.
Rikta objektivet mot ett väl belyst, enfärgat vitt föremål på
cirka tio centimeters avstånd så att det fyller sökaren, och tryck
sedan ned avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge kommer fokus automatiskt att ställas in på
oändlighet. I manuellt fokuseringsläge måste du ställa in fokus
på oändlighet manuellt.
3
Hämta referensbilddata.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta
referensinformation för Image Dust Off. Monitorn stängs av
när du trycker på avtryckaren.
Om referensföremålet är för ljust eller för
mörkt kanske inte kameran kan hämta
referensbilddata. Då visas meddelandet
till höger. Välj något annat
referensföremål och upprepa processen
från steg 1.
U
338
D
Referensbilddata
Samma referensdata kan användas för bilder som
tas med olika objektiv eller olika bländare.
Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på datorn. När
referensbilder granskas på kameran visas ett
raster. Histogram och markeringar visas inte.
U
339
Batteriinformation
Visa information om batteriet i kameran.
Objekt
Beskrivning
Den aktuella batteriladdningen uttryckt som ett
Batt.mät.
procentvärde.
Det antal gånger som avtryckaren har utlösts med det
aktuella batteriet sedan det laddades senast. Observera att
Bildräknare
avtryckaren kan utlösas även om ingen bild tas, till exempel
vid mätning av förinspelad vitbalans.
Objektet visas bara när kameran drivs med ett MB-D10tillbehörsbatteri som är utrustat med ett batteri av typen
EN-EL4a eller EN-EL4 (säljes separat).
Kalibrering • j: Vid upprepad urladdning och uppladdning måste
kalibrering utföras, så att batterinivåmätningen stämmer.
Kalibrera batteriet innan du laddar det.
• —: Kalibrering måste inte utföras.
Batteriladdningen visas med en femgradig skala. 0 (k)
indikerar att batteriet har fullgod kapacitet, 4 (l) indikerar
att batteriets laddningstid har nått slutet, så att batteriet
Laddningstid måste bytas. Om batteriet laddas då temperaturen är lägre
än cirka 5 °C kan laddningstiden förkortas tillfälligt, men
värdet blir normalt igen när batteriet åter har laddats då
temperaturen är cirka 20 °C eller högre.
U
340
A
Tillbehörsbatteri MB-D10
Vilken information som visas när kameran drivs
med ett MB-D10-tillbehörsbatteri beror på vilken
typ av batterier som används:
EN-EL3e
EN-EL4a/EN-EL4 (säljes
separat)
8 × AA (säljes separat)
Batt.mät.
✔
Bildräknare
✔
Kalibrering
—
Laddningstid
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
Trådlös sändare
Det här alternativet används bara för att justera inställningarna för
anslutning till ett trådlöst nätverk via en extra trådlös
WT-4-sändare. Se "Anslutningar: Trådlösa nätverk och Ethernetnätverk" (s. 242).
U
341
Bildautentisering
Välj om du ska bädda in bildautentiseringsdata i nya bilder som
tas, så att du kan detektera ändringar med hjälp av Nikons
programvara för bildautentisering. Det går inte att bädda in
bildautentiseringsinformation i befintliga bilder. Foton som tas då
bildautentisering är aktiverad markeras med ikonen p i
filinformationen och översiktssidorna i bildinformationen (s. 221
och 231).
Alternativ
På
Beskrivning
Bildautentiseringsinformationen bäddas in i nya bilder som
tas.
Av
Bildautentiseringsinformation bäddas inte in i nya bilder.
(standard)
D
Camera Control Pro 2
Bildautentiseringsinformation bäddas inte in i TIFF-bilder (RGB) som
överförs direkt till en dator med hjälp av Camera Control Pro 2 (säljes
separat).
A
Kopior
Bildautentiseringsinformation bäddas inte in i kopior som skapas med
hjälp av alternativen på retuscheringsmenyn (s. 349).
U
342
Information om upphovsrätt
Lägg till information om upphovsrätt till nya foton som du tar.
Upphovsrättsinformationen visas på fotoinformationsskärmens
fjärde sida (s. 228).
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Fotograf: Skriv in namnet på fotografen så som beskrivs på
sidan 270. Fotografens namn kan bestå av upp till 36 tecken.
• Upphovsrättsinnehavare: Skriv in namnet på
upphovsrättsinnehavaren så som beskrivs på sidan 270.
Upphovsrättsinnehavarens namn kan bestå av upp till 54 tecken.
• Bifoga info. om upphovsrätt: Välj det här
alternativet om
upphovsrättsinformationen ska bifogas alla
efterföljande foton. Bifoga info. om
upphovsrätt kan aktiveras och avaktiveras
genom att man markerar alternativet och
trycker på J.
D
Information om upphovsrätt
För att förhindra missbruk av fotografens eller upphovsrättsinnehavarens
namn bör du försäkra dig om att Bifoga info. om upphovsrätt inte är valt
och att fälten Fotograf och Upphovsrättsinnehavare är tomma innan
du lånar ut eller säljer kameran till någon annan. Nikon kan inte hållas
ansvarigt för skador eller tvister som uppstår till följd av användning av
alternativet Information om upphovsrätt.
U
343
Spara/ladda Inställningar
Välj Spara inställningar om du vill spara följande inställningar på
minneskort (om kortet är fullt visas ett meddelande; se s. 412).
Meny
Visning
Fotografering
(alla banker)
Anpassade
inställningar
(alla banker)
U
344
Alternativ
Visningsläge
Bildvisning
Efter radering
Rotera hög
Fotograferingsmenybank
Namnge fil
Bildkvalitet
Bildstorlek
Bildområde
JPEG-komprimering
Sparar i NEF (RAW)
Vitbalans (med finjustering och förinspelningar
d-0–d-4)
Ställ in bildkontroll
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Vinjetteringskontroll
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Inställningar för ISO-känsl.
Livevisning
Alla anpassade inställningar förutom Nollställ
anpassade inställn.
Meny
Alternativ
Rengöra bildsensorn
Videoläge
HDMI
Världstid (med undantag för datum och tid)
Språk (Language)
Inställningar
Bildkommentar
Automatisk bildrotering
Bildautentisering
Information om upphovsrätt
GPS
Data för icke-CPU-objektiv
Alla objekt på Min meny
Min meny/
All inställningshistorik
Inställningshistorik
Välj flik
Inställningar som du sparar med D700 kan du ladda in genom att
välja Ladda inställningar. Observera att Spara/ladda
inställningar bara är tillgängligt när det finns ett minneskort i
kameran, och att alternativet Ladda inställningar bara är
tillgängligt om kortet innehåller sparade inställningar.
A
Spara inställningar
Inställningarna sparas i filen NCSETUP4. Det går inte att ladda
inställningarna till kameran om filnamnet ändras. Inställningar som
sparats med D700 kan inte användas i andra kameror.
U
345
GPS
Ange inställningar för anslutning av en GPS-enhet (s. 213).
Virtuell horisont
Visar en virtuell horisont baserat på
information från kamerans lutningssensor.
Den virtuella horisonten visas i grönt när
kameran är vågrät.
D
Luta kameran
Visningen av den virtuella horisonten stämmer
inte exakt om kameran lutas framåt eller bakåt i skarp vinkel. Den virtuella
horisontvisningen stängs av om kameran inte kan mäta lutningsvinkeln.
A
Se även
För information om hur du använder den elektroniska analoga
exponeringsvisningen som lutningsmätare, se Anpassad inställning f5
(Tilldela FUNC.-knapp> FUNC.-knapptryckning på s. 320).
Data för icke-CPU-objektiv
Genom att ange objektivdata (objektivets brännvidd och största
bländaröppning) för upp till nio icke-CPU-objektiv, kan du få
åtkomst till ett stort antal CPU-objektivfunktioner (s. 210).
U
346
AF-finjustering
Fininställer fokuseringen för upp till 12 olika objektivtyper.
Fininställning av fokuseringen rekommenderas inte i de flesta
situationer och kan störa normal fokusering. Använd endast
funktionen när den verkligen behövs.
Alternativ
Beskrivning
AF-finjus• På: Sätt på AF-justeringen.
tering
• Av (standard): Stäng av AF-justeringen.
(På/Av)
Fininställer AF för objektivet som
Flytta
används (endast CPU-objektiv).
fokuspunkten bort Aktuellt
Tryck på 1 eller 3 för att välja ett från kameran.
värde
Sparat värde mellan +20 och –20. Värden
värde för upp till 12 olika objektivtyper
kan lagras i minnet. Endast ett
värde kan lagras för respektive
objektivtyp.
Välj det AF-justeringsvärde som
används om det inte finns något Flytta
Tidigare
Standard
fokuspunkten värde
sparat värde för det aktuella
objektivet (endast CPU-objektiv). mot kameran.
Visar AF-fininställningar som lagrats i minnet. Om ett värde har
lagrats för det aktuella objektivet, visas detta med ikonen V. För
att radera ett objektiv från listan, ska du markera det önskade
objektivet och trycka på O. För att ändra en
objektividentifiering (för att exempelvis välja en identifiering
som är den samma som de två sista siffrorna i objektivets
serienummer och på så sätt skilja mellan olika objektiv av
Lista
samma typ, fastän Sparat värde endast kan användas för
sparade objektivtypen), ska du markera det önskade objektivet och
värden trycka på 2.
Menyn här till höger visas; tryck på 1
eller 3 för att välja en identifiering
och tryck därefter på J för att spara
ändringarna och avsluta.
U
347
D
AF-justering
Kameran kanske inte kan fokusera på närgränsen eller oändligt när AFjustering används.
D
Läget Livevisning (stativ)
Anpassning används inte för kontrastavkännande autofokus när Stativ
har valts i livevisningsläge (s. 96).
A
Sparat värde
Endast ett värde kan lagras för respektive objektivtyp. Om du använder en
telekonverter kan du spara olika värden för varje kombination av objektiv
och telekonverter.
Firmwareversion
Visa kamerans firmware-version.
U
348
N Retuscheringsmenyn:
Skapa retuscherade kopior
Alternativen på retuscheringsmenyn används för att beskära och
retuschera bilder på minneskortet. Retuscheringsmenyn visas bara
om kameran innehåller ett minneskort med bilder. Mer
information om användning av retuscheringsmenyn finns i "Guide:
Kameramenyer" (s. 26).
i
j
k
l
m
n
o
p
Alternativ
D-Lighting *
Rödaögonreducering *
Beskärning
Monokrom *
Filtereffekter *
Färgbalans *
Bildöverlägg
Jämförelse sida vid sida
Se sidan
354
355
356
357
358
358
359
362
* Inte tillgängligt för bilder som har tagits med alternativet Monokrom valt för
Ställ in bildkontroll (s. 162).
U
349
Skapa retuscherade kopior
Förutom vid Bildöverlägg (s. 359) och Jämförelse sida vid sida
(s. 362) kan de bilder som ska retuscheras väljas i helskärmsvisning
och från retuscheringsmenyn.
❚❚ Skapa retuscherade kopior i helskärmsvisning
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsvisning
(s. 218).
2
Visa retuscheringsmenyn.
Tryck på J för att visa
retuscheringsmenyn.
3
Välj
retuscheringsalternativ.
Markera önskat alternativ på
retuscheringsmenyn och tryck
på 2 för att visa
retuscheringsalternativ. (Mer information om varje alternativ
finns på följande sidor). Om du vill återgå till helskärmsvisning
utan att skapa en retuscherad kopia trycker du på K.
U
A
Se även
Information om användning av J-knappen med den trådlösa sändaren
WT-4 finns på sidan 242.
350
4
Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J om du vill skapa en
retuscherad kopia. Retuscherade kopior
anges med ikonen N.
❚❚ Skapa retuscherade kopior från retuscheringsmenyn
1
Välj ett alternativ på
retuscheringsmenyn.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera ett alternativ, och på
2 för att välja det. Beroende på
det valda alternativet visas en
meny. Markera ett alternativ på
menyn och tryck sedan på 2.
2
Välj en bild.
Bilderna på minneskortet visas.
Markera en bild genom att
använda multiväljaren. (Håll
ned knappen X om du vill visa
den markerade bilden i
helskärmsläge.)
U
351
3
Visa retuscheringsalternativen.
Tryck på J för att visa
retuscheringsalternativen. (Mer
information om varje alternativ finns i
motsvarande beskrivning.). Om du vill
avsluta utan att skapa en retuscherad
kopia trycker du på G.
4
Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J om du vill skapa en
retuscherad kopia. Retuscherade kopior
anges med ikonen N.
U
352
D
Retuschera kopior
Kopior som skapas med alternativet Beskärning går inte att redigera
ytterligare. Det går inte att använda D-lighting, röda ögon-reducering,
filtereffekter och färgbalans för monokroma kopior. Bildöverlägg kan
användas flera gånger. I övrigt kan alternativen på retuscheringsmenyn
användas en gång var för befintliga kopior, även om flera påföljande
redigeringar kan resultera i förlust av detaljer i bilden.
A
Bildkvalitet
Kopior som skapas från JPEG-bilder har samma storlek och kvalitet som
originalet, förutom när de skapas med alternativen Beskärning (s. 356)
och Bildöverlägg. Kopior som skapas från NEF (RAW)-bilder sparas som
stora JPEG-bilder med hög kvalitet. Kopior som skapas från TIFF (RGB)bilder sparas som JPEG-bilder med hög kvalitet och samma storlek som
originalet. Komprimeringen Liten filstorlek används när kopior sparas i
JPEG-format.
U
353
D-Lighting
D-lighting gör skuggorna ljusare, vilket gör funktionen idealisk för
mörka eller bakgrundsbelysta bilder.
Före
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur mycket
bilden ska korrigeras. Effekten kan
förhandsgranskas i redigeringsfönstret. Tryck
på J för att kopiera bilden.
U
354
Efter
Rödaögonreducering
Med det här alternativet korrigerar du den
"röda ögon-effekt" som blixtfotografering
kan ge upphov till. Det går bara att använda
alternativet för foton som har tagits med
blixt. Det foto som har valts för röda ögonreducering förhandsvisas, enligt bilden till
höger. Kontrollera vilken effekt korrigeringen ger och skapa en
kopia enligt beskrivningen i följande tabell. Observera att röda
ögon-reducering inte alltid ger förväntade resultat och i mycket
sällsynta fall kan påverka delar av bilden där det inte finns några
röda ögon. Kontrollera därför förhandsgranskningsbilden noga
innan du fortsätter.
Om du vill
Använd
Zooma in
X
Zooma ut
W
Visa andra
områden i en
bild
Avbryta
zoomningen
Skapa kopia
J
J
Beskrivning
Tryck på X om du vill
zooma in och på W
om du vill zooma ut.
Medan bilden är
inzoomad kan du
använda
multiväljaren, om du
vill visa delar av bilden som inte syns på
monitorn. Håll ned multiväljaren för att
snabbt visa andra delar av bilden.
Navigeringsfönstret visas när
zoomknapparna eller multiväljaren är
nedtryckta. Området som syns i monitorn
omges av en gul ram. Tryck på J för att
sluta zooma.
Om röda ögon upptäcks i den valda bilden
skapas en kopia som bearbetas för att
minska effekterna av röda ögon. Det skapas
ingen kopia om kameran inte upptäcker
röda ögon.
U
355
Beskärning
Skapa en beskuren kopia av det valda fotot.
Det valda fotot visas och det område som har
valts för beskärning har markerats med gult.
Skapa en beskuren kopia enligt
beskrivningen i följande tabell.
Om du vill
Minska
beskärningen
Använd
Öka beskärningen
X
W
Ändra
beskärningens
bredd-höjdförhållande
356
Vrid primärfunktionsratten för att växla
mellan bredd-höjd-förhållandena 3 : 2,
4 : 3 och 5 : 4.
Flytta beskärning
Använd multiväljaren för att flytta
beskärningen till ett annat område på
bilden.
Granska
beskärning
Tryck på multiväljarens mitt om du vill
granska den beskurna bilden.
Skapa kopia
U
Beskrivning
Tryck på W-knappen för att minska
storleken på beskärningen.
Tryck på X-knappen för att öka
storleken på beskärningen.
J
Spara den aktuella beskärningen som
en separat fil.
D
Beskärning: Bildkvalitet och storlek
Kopior som skapas från NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG eller TIFF (RGB) har
bildkvaliteten (s. 64) JPEG hög. Beskurna kopior som skapats från JPEGbilder har samma bildkvalitet som originalet. Kopians storlek beror på
beskärningen och bredd-höjd-förhållandet.
Bredd-höjdförhållande
3:2
4:3
5:4
Möjliga storlekar
3 424 × 2 280, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856,
960 × 640, 640 × 424
3 424 × 2 568, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960,
960 × 720, 640 × 480
3 216 × 2 568, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960,
896 × 720, 608 × 480
Monokrom
Kopiera foton med alternativen Svartvitt,
Sepia, eller Cyanotypi (blått och vitt).
Om du väljer Sepia eller
Cyanotypi visas en
förhandsgranskning av den valda
bilden. Tryck på 1 om du vill öka
färgmättnaden, och på 3 om du
vill minska den. Tryck på J för att
skapa en monokrom kopia.
Öka
mättnaden
Minska
mättnaden
U
357
Filtereffekter
Välj mellan följande färgfiltereffekter. När du har ändrat
filtereffekterna enligt nedanstående beskrivning trycker du på J
om du vill kopiera bilden.
Alternativ
Beskrivning
Ger samma effekt som ett
skylightfilter, som gör kopian
mindre blåtonad. Effekten kan
förhandsgranskas på monitorn
enligt illustrationen till höger.
Skylight
Skapar en kopia med filtereffekter som ger kopian en
Varmtonsfilter "varm" röd ton. Effekten kan förhandsgranskas på
monitorn.
Färgbalans
Använd multiväljaren för att skapa en kopia
med ändrad färgbalans såsom visas nedan.
Effekten visas på monitorn tillsammans med
röda, gröna och blå histogram (s. 223), som
anger fördelningen av nyanser i kopian. Tryck
på J för att kopiera bilden.
Öka mängden grönt
Öka
mängden
blått
Öka
mängden
gult
Öka mängden magenta
U A Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-bilder
För att skapa en JPEG-kopia av en NEF (RAW)-bild ska du välja NEF (RAW)bilden för Färgbalans och trycka på J utan att ändra färgbalansen.
JPEG-kopian kommer ha hög bildkvalitet och storlek L.
358
Bildöverlägg
Vid bildöverlägg kombineras två befintliga NEF (RAW)-fotografier
till en enda bild som sparas separat från originalen. Resultatet, som
utnyttjar RAW-data från kamerans bildsensor, blir märkbart bättre
än när överlägg skapas i bildbehandlingsprogram. Den nya bilden
sparas med de aktuella inställningarna för bildkvalitet och storlek.
Ange bildkvalitet och storlek innan du skapar ett överlägg (s. 64,
69; alla alternativ är tillgängliga). Om du vill skapa en NEF (RAW)kopia väljer du bildkvaliteten NEF (RAW).
1
Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg på
retuscheringsmenyn och tryck
på 2. Dialogrutan till höger
visas med Bild 1markerad.
2
Visa NEF (RAW)-bilder.
Tryck på J. En dialogruta för
bildval visas.
3
Markera en bild.
Markera den första bilden i
överlägget genom att trycka
på 134 eller 2. Håll ned
knappen X om du vill visa den
markerade bilden i
helskärmsläge. Dolda bilder visas inte och kan inte väljas.
U
359
4
Välj den markerade bilden.
Tryck på J om du vill välja den
markerade bilden och återgå
till förhandsgranskningen. Den
valda bilden visas som Bild 1.
5
Ställ in styrka.
Optimera exponeringen för
överlägget genom att trycka
på 1 eller 3 för att välja styrka
för bild 1 från 0,1 till 2,0.
Standardvärdet är 1,0. Om du
väljer 0,5 halveras styrkan och om du väljer 2,0 fördubblas den.
Effekterna av styrkan visas i kolumnen Granska.
6
Välj den andra bilden.
Tryck på 4 eller 2 för att
markera Bild 2. Upprepa steg
2–5 för att välja den andra
bilden och justera styrkan.
7
Markera kolumnen
Granska.
Tryck på 4 eller 2 för att
markera kolumnen Granska.
U
360
8
Förhandsgranska
överlägget.
Tryck på 1 eller 3 för att
markera Överl. och tryck sedan
på J. Om du vill spara
överlägget utan att visa en förhandsgranskning markerar du
Spara och trycker på J. Om du vill återgå till steg 7 och välja
nya foton eller justera styrkan trycker du på W.
9
Spara överlägget.
Tryck på J medan
förhandsgranskningen visas för
att spara överlägget. När ett
överlägg har skapats visas den
nya bilden i helskärmsläge på
monitorn.
+
D
Bildöverlägg
Endast NEF (RAW)-bilder som har skapats med D700 kan användas för
bildöverlägg. Andra bilder visas inte på valskärmen. Endast NEF (RAW)bilder med samma bitdjup kan kombineras.
Överlägget har samma fotograferingsinformation (inklusive
inspelningsdatum, mätning, slutartid, bländare, exponeringsläge,
exponeringskompensation, brännvidd och bildorientering, men utan
bildkommentarer och information om upphovsrätt) och värden på
vitbalans och bildkontroller som fotografen valde för Bild 1. Överlägg
som sparas i NEF (RAW)-format använder komprimeringen som har valts
för Typ på menyn Sparar i NEF (RAW), och har samma bitdjup som de
ursprungliga bilderna; JPEG-överlägg sparas med komprimeringen Liten
filstorlek. Vinjetteringskontroll (s. 276) är inte tillgängligt även om båda
originalbilderna skapades med vinjetteringskontroll.
U
361
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med originalbilderna.
❚❚ Göra en jämförelse sida vid sida
1
Välj en bild.
Välj en bild med hjälp av
multiväljaren och tryck på J.
Endast retuscherade kopior
(anges med ikonen N) eller
bilder som har retuscherats kan
väljas.
2
Välj Jämförelse sida vid
sida.
Markera Jämförelse sida vid
sida och tryck på J.
U
362
3
Jämför kopian med
originalet.
Alternativ för att
skapa en kopia
Källbilden visas till vänster och
den retuscherade kopian till
höger. De alternativ som
användes när kopian skapades
visas längst upp på skärmen.
Källbild Retuscherad
Tryck multiväljaren i den
kopia
riktning som pilen bredvid den
markerade bilden visar (1 3 4 eller 2) för att växla mellan
källbilden och den retuscherade kopian. Håll ned knappen X
om du vill visa den markerade bilden i helskärmsläge. Om
kopian skapades av två bilder genom Bildöverlägg, tryck på
1 eller 3 för att visa den andra källbilden. Om du vill gå
tillbaka till visningsläge trycker du på K-knappen. Om du vill
avsluta visningsläget när den markerade bilden visas trycker
du på J eller i mitten av multiväljaren.
D
Jämförelse sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapades av en bild som senare har
raderats, är skyddad (s. 235) eller dold (s. 263), och inte heller för bilder
som innehåller inbäddad bildautentiseringsinformation (s. 342).
U
363
O MIN MENY:
Skapa en egen meny
Med alternativet MIN MENY kan du skapa och redigera en egen
lista med alternativ från visnings-, fotograferings-, anpassnings-,
inställnings- och retuscheringsmenyerna för att få snabb tillgång
till dem (upp till 20 alternativ). Vid behov kan
inställningshistoriken visas i stället för Min meny (pg. 368).
Du kan lägga till, ta bort och ändra ordning på alternativen, enligt
instruktionerna nedan. Information om enkel menyanvändning
finns i "Guide: Kameramenyer" (s. 26).
Lägga till alternativ på Min meny
1
Välj Lägg till objekt.
Markera Lägg till objekt i Min
meny (O) och tryck på 2.
2
Välj en meny.
Markera namnet på den meny
som innehåller det objekt som
ska läggas till och tryck på 2.
U
3
Välj ett objekt.
Markera önskat menyalternativ
och tryck på J.
364
4
Placera det nya objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta
det nya objektet uppåt eller
nedåt på Min meny. Lägg till
det nya objektet genom att
trycka på J.
5
Visa Min meny
De objekt som visas på Min meny är
markerade med en bock. Objekt som
markeras med en V-ikon kan inte väljas.
Välj ytterligare objekt genom att
upprepa steg 1–4.
U
365
Ta bort alternativ från Min meny
1
Välj Ta bort objekt.
Markera Ta bort objekt i Min meny (O) och tryck på 2.
2
Välj objekt.
Markera objekt och tryck på 2
för att välja eller välja bort.
Valda alternativ markeras med
en bock.
3
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J.
En bekräftelsedialogruta visas.
4
Ta bort valda poster.
Ta bort de valda alternativen
genom att trycka på J.
A
Ta bort objekt på Min meny
Om du vill radera objektet som är markerat på Min meny trycker du på
knappen O. En bekräftelsesdialog visas då; tryck på O igen för att ta bort
det markerade objektet från Min meny.
U
366
Ändra ordning på alternativ på Min
meny
1
Välj Rangordna objekt.
Markera Rangordna objekt i Min meny (O) och tryck på 2.
2
Välj ett objekt.
Markera det objekt som ska
flyttas och tryck på J.
3
Placera objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta
objektet uppåt eller nedåt i
Min meny och tryck på J.
Flytta ytterligare objekt genom
att upprepa steg 2–3.
U
367
Visa inställningshistorik
Välj Inställningshistorik på Min meny> Välj flik för att visa
inställningshistoriken för de tjugo senaste inställningarna.
1
Välj Välj flik.
På Min Meny (O) markerar du
Välj flik och trycker på 2.
2
Välj Inställningshistorik.
Markera Inställningshistorik
och tryck på J. Namnet på
menyn ändras från "MIN MENY"
till "INSTÄLLNINGSHISTORIK."
Menyposter adderas till toppen av inställningshistorikmenyn i takt
med att inställningarna används. Om du vill visa Min meny igen
väljer du Min meny med Inställningshistorik> Välj flik.
U
368
nTeknisk information
– Kameravård, alternativ och resurser
I det här kapitlet behandlas följande ämnen:
Kompatibla objektiv ......................................................... s. 370
Externa blixtenheter......................................................... s. 377
Övriga tillbehör ................................................................. s. 385
Vårda din kamera .............................................................. s. 391
Förvaring...............................................................................................s. 391
Rengöring.............................................................................................s. 391
Lågpassfiltret.......................................................................................s. 392
"Rengör nu"...................................................................................s. 392
"Rengör vid start/avstäng."......................................................s. 393
Manuell rengöring......................................................................s. 395
Vård av kamera och batteri: Varningar ......................... s. 398
Felsökning .......................................................................... s. 402
Felmeddelanden ............................................................... s. 409
Bilaga ................................................................................... s. 417
Specifikationer................................................................... s. 428
n
369
Kompatibla objektiv
CPU-objektiv (särskilt typerna G och D) rekommenderas för
användning med D700. Du känner igen ett CPU-objektiv på CPUkontakterna och typ G- och D-objektiv på en bokstav på
objektivfattningen. Typ G-objektiv har ingen bländarring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Bländarring
Typ G-objektiv
Typ D-objektiv
Kompatibla CPU-objektiv1
Kamerainställning
Objektiv/tillbehör
AF Nikkor av typ G eller D 2
AF-S, AF-I Nikkor
PC-E Nikkor
PC Micro 85mm f/2,8D 5
AF-S/AF-I telekonverter 7
Övriga AF Nikkor
(förutom objektiv för F3AF)
AI-P Nikkor
n
370
1
2
3
4
5
Fokusläge
ExponeMätningssystem
ringsläge
a
P A
Z
M
S M 3D Färg b
S
C
M (med elektronisk avståndsmätare)
✔
✔
✔
—
—
✔8
✔4
✔4
✔8
✔ ✔ 4 ✔ 4 ✔ 4 — ✔ 3, 4
✔ — ✔ 6 ✔ — ✔ 3, 4
✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔ —
✔
✔3
—
✔ 10
✔
✔
✔ —
✔
✔3
✔
✔
✔
—
✔3
IX-Nikkor-objektiv kan inte användas.
Vibrationsreducering (VR) med VR-objektiv
Spotmätning av vald fokuspunkt.
Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
Kamerans exponeringsmätning och blixtkontrollsystem fungerar inte korrekt
när objektivet förskjuts eller lutas eller om den största bländaren inte används.
6 Endast manuell exponering.
7 Kan bara användas med AF-S- och AF-I-objektiv (s. 371).
8 Med största effektiva bländaröppning f/5,6 eller större.
9 Vid fokusering vid det minsta fokuseringsavståndet med ett AF 80–200mm
f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3,5–
4,5 objektiv inställt på max zoom, kan det hända att fokuseringsindikatorn visas
även om bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Fokusera i detta fall
manuellt tills bilden i sökaren är i fokus.
10 Med största bländaröppning f/5,6 eller större.
A
AF-S/AF-I-telekonverter
Telekonvertern AF-S/AF-I kan användas med följande AF-S- och AF-Iobjektiv:
• AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED 1
• AF-S VR 200mm f/2G ED
• AF-S VR 300mm f/2,8G ED
• AF-S 300mm f/2,8D ED II
• AF-S 300mm f/2,8D ED
• AF-I 300mm f/2,8D ED
• AF-S 300mm f/4D ED 2
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
• AF-S 400mm f/2,8D ED II
• AF-S 400mm f/2,8D ED
• AF-I 400mm f/2,8D ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR 2
• AF-S 500mm f/4D ED II 2
• AF-S 500mm f/4D ED 2
• AF-I 500mm f/4D ED 2
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR 2
• AF-S 600mm f/4D ED II 2
• AF-S 600mm f/4D ED 2
• AF-I 600mm f/4D ED 2
• AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED
• AF-S 80–200mm f/2,8D ED
• AF-S VR 200–400mm f/4G ED 2
1 Autofokus stöds inte.
2 Autofokusering stöds inte i kombination med AF-S-telekonvertern TC-17E II/TC20E II.
n
A
Objektivets f-tal
Objektivnamnets f-tal är objektivets största bländare.
371
Icke-CPU-objektiv 1
Icke-CPU-objektiv inkluderar objektiv med manuellt fokus och
andra objektiv utan inbyggd CPU. Nedan följer en lista över
kompatibla icke-CPU-objektiv och tillbehör.
Kamerainställning
Objektiv/tillbehör
AI-, AI-modifierade, Nikkoreller Nikon-objektiv i Eserien 2
Medical Nikkor 120mm f/4
Reflex-Nikkor
PC-Nikkor
Telekonverter av AI-typ 10
Bälg PB-6 12
Automatiska mellanringar
(PK-serien 11A, 12 eller 13,
PN-11)
n
372
Fokusläge
ExponeMätningssystem
ringsläge
a
P
A
Z
S M 3D Färg b
S
C
M (med
elektronisk
avståndsmätare)
M
—
✔3
✔
— ✔4 —
✔5 ✔6
—
—
—
—
—
✔
—
✔8
✔ 11
✔ 11
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔7
✔4
✔9
✔4
✔ 13
— —
— ✔6
— ✔
✔5 ✔6
— ✔
—
✔ 11
✔
— ✔4 —
—
—
—
—
—
—
✔
1 Vissa objektiv kan inte användas (s. 373).
2 Roteringsområdet för stativfäste AI 80–200mm f/2,8 ED begränsas av kamerahuset. Det
går inte att byta filter när AI 200–400mm f/4 ED är monterat på kameran.
3 Med största bländaröppning f/5,6 eller större.
4 Om den största bländaren har angetts med alternativet Data för icke-CPU-objektiv
(s. 210) på fotograferingsmenyn visas bländarvärdet i sökaren och på den övre
kontrollpanelen.
5 Kan bara användas om objektivets brännvidd och största bländare anges med Data för
icke-CPU-objektiv (s. 210). Om du inte uppnår önskat resultat använder du
spotmätning eller centrumvägd mätning.
6 För bättre precision anger du objektivets brännvidd och största bländare med
alternativet för Data för icke-CPU-objektiv (s. 210).
7 Kan användas vid manuell exponering och slutartider som är längre än 1/125 sek.
8 Den elektroniska avståndsmätaren kan inte användas när objektivet förskjuts eller lutas.
9 Exponeringsmätningen bestäms genom förinställning av objektivbländaren. Vid
exponeringsläget för bländarstyrd tidsautomatisk förinställer du bländaren med
objektivets bländarring innan du utför autoexponeringslås eller förskjuter objektivet.
Vid manuellt exponeringsläge förinställer du bländaren med objektivets bländarring
och bestämmer exponeringen innan du förskjuter objektivet.
10 Exponeringskompensation krävs vid användning med AI 28–85mm f/3,5–4,5, AI
35-105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135mm f/3,5–4,5 eller AF-S 80–200mm f/2,8D. Mer
information finns i handboken till telekonvertern.
11 Med största effektiva bländaröppning f/5,6 eller större.
12 Kräver den automatiska mellanringen PK-12 eller PK-13. PB-6D krävs eventuellt
beroende på kamerans orientering.
13 Använd förinställd bländare. Vid exponeringsläget med bländarstyrd tidsautomatik
ställer du in bländaren med fokustillbehöret innan du bestämmer exponeringen och tar
bilder.
• Till reprostativet PF-4 krävs kamerahållaren PA-4.
A
Kompatibla icke-CPU-objektiv
Om objektivdata anges med alternativet Data för icke-CPU-objektiv
(s. 210) går det även att använda många av CPU-objektivfunktionerna
med icke-CPU-objektiv. Om objektivdata inte anges går det inte att
använda matrixmätning, utan i stället används centrumvägd mätning när
matrixmätning väljs.
Icke-CPU-objektiv kan bara användas i exponeringslägena g och h, då
bländaren måste ställas in med objektivets bländarring. Om den största
bländaren inte har angetts med Data för icke-CPU-objektiv visas antal
stopp från den största bländaren på kamerabländarmonitorn. Det
verkliga bländarvärdet visas på objektivets bländarring. Bländarstyrd
tidsautomatik väljs automatiskt i exponeringslägena e och f.
Exponeringslägesindikatorn (e eller f ) i kontrollpanelen blinkar och g
visas i sökaren.
D
Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande tillbehör och icke-CPU-objektiv går INTE att använda med D700:
• TC-16AS AF-telekonverter
• Objektiv utan AI-funktion
• Objektiv som kräver
fokuseringsenheten AU-1 (400 mm
f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1
200 mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6 mm f/5,6, 7,5
mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1cm f/4
• Förlängningsring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED
(serienummer 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer
280001–300490)
• AF-objektiv för F3AF (AF 80 mm f/
2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AFtelekonvertern TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900
eller tidigare)
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer
851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (gammal typ)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammal typ)
• Reflex 1000 mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• 2000mm f/11 Reflex (serienummer
200111–200310)
n
373
A
Använda den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas med CPU-objektiv med brännvidd
24 mm (16 mm i DX-format) till 300 mm. Avlägsna objektivskydden för att
förhindra skuggor. Blixten har ett minsta intervall inom 60 cm och kan inte
användas i makrointervallet med makrozoomobjektiv. Eventuellt kan
blixten inte lysa upp hela motivet om följande objektiv har kortare
räckvidder än de som anges nedan:
DX
FX
Objektiv
AF-S DX 12–24mm f/4G ED
AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED
AF-S 17–35mm f/2,8D ED
AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED
AF 20–35mm f/2,8D
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED
AF-S 28–70mm f/2,8D ED
Zoomläge
18 mm
20 mm
28 mm
24 mm
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35 mm
Min. räckvidd
0,6 m
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
Blixten kan inte lysa upp hela motivet på alla räckvidder när den används
med AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED.
Den inbyggda blixten kan också användas med AI-, AI-modifierade
Nikkor-, Nikon-objektiv i E-serien samt icke-CPU-objektiv med en
brännvidd på 24–300 mm. AI 50–300mm f/4,5, modifierade
AI 50–300mm f/4,5 och AI-S 50–300mm f/4,5 ED-objektiv måste användas
med en zoominställning på 180 mm eller mer, medan AI 50–300mm f/4,5
ED-objektiv måste användas med en zoominställning på 135 mm eller
mer.
n
374
D
Röda ögon-reducering
Objektiv som skymmer sikten mellan AF-hjälpbelysningen och motivet
kan störa funktionen för reducering av röda ögon.
D
AF-hjälpbelysning
AF-hjälplampan kan användas tillsammans med objektiv med brännvidd
24–200 mm. AF-hjälpbelysning kan inte användas med följande objektiv:
• AF-S VR 200mm f/2G ED
• AF-S VR 200–400mm f/4G ED
Vid avstånd på under 0,7m kan följande objektiv skymma
AF-hjälpbelysningen och störa autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF Micro 200mm f/4D ED
• AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED
• AF Micro 70–180mm f/4,5–5,6D ED
• AF-S 17–35mm f/2,8D ED
• AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
• AF-S 28–70mm f/2,8D ED
Vid avstånd på under 1,1m, kan följande objektiv skymma
AF-hjälpbelysningen och störa autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S DX VR 55–200mm f/4–5,6G ED
Vid avstånd på under 1,5m, kan följande objektiv skymma
AF-hjälpbelysningen och störa autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED
• AF-S 80–200mm f/2,8D ED
• AF 80–200mm f/2,8D ED
• AF-S VR 70–300mm f/4,5–5,6G ED
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED
Vid avstånd på under 2,3m, kan följande objektiv skymma
AF-hjälpbelysningen och störa autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF VR 80–400mm f/4,5–5,6D ED
n
375
A
Beräkna bildvinkel
D700 kan användas tillsammans med objektiv från Nikon för 35 mm (135)
småbildskameror. Om Automatisk DX-beskärning är på
(standardinställning) och ett objektiv med 35 mm-format monteras, blir
bildvinkeln densamma som för 35 mm film (36,0 × 23,9 mm). Om ett DXobjektiv monteras justeras bildvinkeln automatiskt till 23,5 × 15,6 mm
(DX-format).
För att välja en annan bildvinkel än den som objektivet ger stänger man
av Automatisk DX-beskärning och väljer FX-format (36 × 24) eller DXformat (24 × 16). Om ett 35 mm-objektiv är monterat kan bildvinkeln
minskas med 1,5 × genom att man väljer DX-format (24 × 16), så att ett
mindre område exponeras.
FX-format (36 × 24) bildstorlek (36,0 × 23,9 mm,
likvärdigt med 35 mm småbildskamera)
Objektiv
Bild diagonalt
DX-format (24 × 16) bildstorlek
(23,5 × 15,6 mm, likvärdigt med DXformatkamera)
Bildvinkel (FX-format (36 × 24);
35 mm-format)
Bildvinkel (DX-format (24 × 16); DX-format)
n
376
Bildvinkeln för DX-format (24 × 16) är ungefär 1,5 gånger mindre än
bildvinkeln för 35 mm-formatet. För att beräkna brännvidden för objektiv
med 35 mm-format när alternativet DX-format (24 × 16) är valt,
multiplicerar man brännvidden för objektivet med cirka 1,5 (t.ex. blir den
effektiva brännvidden för ett 50 mm-objektiv med 35 mm-format lika
med 75 mm när DX-format (24 × 16) är valt).
Externa blixtenheter
D700 kan användas med CLS-kompatibla
blixtenheter. Ta bort skyddet från
tillbehörsskon när du monterar en extern
blixtenhet. Den inbyggda blixten avfyras inte
när en extern blixt är monterad.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) ger en
förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla
blixtenheter, vilket gör blixtfotograferingen bättre. I Creative
Lighting System finns följande funktioner:
• i-TTL-blixtkontroll: Förbättrad TTL-blixtkontroll (through-the-lens)
för användning med CLS (se sidan 184). Blixtnivån ställs in med
hjälp av förblixtar som mäter mängden ljus som reflekteras av
motivet och säkerställer optimal blixteffekt.
• Advanced Wireless Lighting: i-TTL-blixtkontroll med trådlösa
blixtenheter.
• FV-lås (s. 192): Låser blixtnivån vid det uppmätta värdet så att en
serie med bilder tas på samma blixtnivå.
• Automatisk FP-höghastighetssynk (s. 306): Blixten kan användas vid
kamerans längsta slutartid, vilket gör det möjligt att välja den
största bländaren så att skärpedjupet blir mindre.
n
377
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
D700 kan användas med följande CLS-kompatibla blixtenheter:
SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 och SU-800.
SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och SB-R200
Blixtarnas huvudfunktioner visas i listan nedan.
Blixtenhet
SB-900 1
SB-800
SB-600
ISO
100
34
38
30
Ledtal 3
ISO 200
48
53
42
Automatisk
17–200
24–105
24–85
motorzoom (mm)
Vidvinkelskiva (mm) 12, 14, 17
14, 17
14
7 ° ned, 7 ° nedåt,
90 °
90 ° upp,
90 °
uppåt,
180 °
uppåt,
180 °
Blixthuvudets vinkling
höger och
180 °
vänster,
vänster
vänster,
90 °
90 ° höger höger
Funktion
SB-400
21
30
SB-R200 2
10
14
—4
—5
—
—
60 ° nedåt
(mot
90 °
objektivets
uppåt ljusaxel), 45 °
uppåt (bort
från ljusaxeln)
1 Om ett färgfilter är monterat på SB-900 när v eller N (blixt) är valt för
vitbalansen, känner kameran automatiskt av filtret och justerar vitbalansen rätt.
2 Fjärrstyrs med inbyggd blixt i kommandoläge eller genom att använda
blixtenheten SB-900, SB-800 (säljes separat) eller kontrollenheten för den
trådlösa blixten SU-800.
3 m, 20 °C; SB-900, SB-800 och SB-600 vid 35 mm zoomhuvudsposition; SB-900
med standardbelysning.
4 27 mm zoomtäckning.
5 24 mm zoomtäckning.
n
378
SU-800 kontrollenhet för trådlösa blixtar
När SU-800 monteras på en CLS-kompatibel kamera kan den
användas som kontrollenhet för slavblixtenheterna SB-900,
SB-800, SB-600 och SB-R200. SU-800 är inte utrustad med egen
blixt.
A
Ledtal
Om du vill beräkna blixtens räckvidd vid full effekt delar du ledtalet med
bländarvärdet. Vid ISO 100 har SB-800 exempelvis ett ledtal på 38 m.
(35 mm zoomhuvudsposition). Räckvidden med en bländare på f/5,6 är
38÷5,6 eller omkring 6,8 meter. För varje fördubbling av ISO-känsligheten
multiplicerar du ledtalet med kvadratroten av två (cirka 1,4).
n
379
Följande funktioner är tillgängliga med SB-900, SB-800, SB-600,
SB-400, SB-R200 och SU-800:
Blixtenhet
Blixtläge/blixtfunktion
i-TTL balanserad
i-TTL upplättningsblixt för
digitala SLR-kameror
AA
Automatisk bländare
A
Auto, ej TTL
Manuell
GN
avståndsprioritet
M
Manuell
RPT
Repeterande blixt
Automatisk FPhöghastighetssynk 7
FV-lås
AF-hjälpbelysning för
flerfältsautofokus 8
Kommunikation av
blixtfärgsinformation
BAKRE Synk på bakre ridå
Y Röda ögon-reducering
Automatisk zoom
n
380
Advanced Wireless Lighting
Kontrollenhet
Fjärrstyrd
SB-900
SB-900
SB-900
SB-800 SB-600 SB-400 SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
✔2
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔6
—
—
—
—
✔5
✔5
✔5
—
✔5
✔5
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
—
—
✔
—
—
1 Endast tillgängliga när SU-800 används för att styra andra blixtenheter.
2 Standard-i-TTL-blixt för digitala SLR-kameror används med spotmätning eller när
det väljs med blixten.
3 Standard-i-TTL-blixt för digitala SLR-kameror används med spotmätning.
4 Väljs med blixtenheten. Auto, ej TTL (A) väljs automatiskt om ett icke-CPUobjektiv är monterat utan att objektivdata anges med Data för icke-CPUobjektiv.
5 Automatisk bländare (AA) används oavsett vilket läge som väljs med
blixtenheten. Auto, ej TTL (A) väljs automatiskt om ett icke-CPU-objektiv är
monterat utan att objektivdata anges med Data för icke-CPU-objektiv.
6 Väljs med blixtenheten.
7 Välj 1/320 s (Auto FP) eller 1/250 s (Auto FP) för Anpassad inställning e1
(Blixtsynktid, s. 305).
8 CPU-objektiv krävs.
Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt
läge utan TTL: Om de anges som TTL låses kamerans avtryckare
och inga bilder kan tas.
Blixt
Blixtläge
A
Auto, ej TTL
M Manuell
Repeterande
G
blixt
Synk på bakre
BAKRE
ridå
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-23, SB-29 2,
SB-22S, SB-22,
SB-21B 2,
SB-20,
SB-29S 2
SB-16B, SB-15
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
1 Blixtläget TTL ställs in automatiskt och avtryckaren inaktiveras. Ställ in
blixtenheten på A (automatisk blixt utan TTL).
2 Autofokus är bara tillgänglig med AF Micro-objektiv (60 mm, 105 mm eller
200 mm).
n
381
D
Anmärkningar om externa blixtar
Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixten. Om blixten stöder
Nikon Creative Lighting System bör du läsa avsnittet om CLS-kompatibla
digitala SLR-kameror. D700 ingår inte i kategorin "digitala SLR-kameror" i
handböckerna för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känslighet mellan 200 och 6400.
Vid värden som överstiger 6400, kanske inte önskade resultat kan uppnås
i vissa intervall eller bländarinställningar. Om indikatorn för klar blixt
blinkar i ungefär tre sekunder efter att en bild har tagits, har blixten
avfyrats med full effekt och bilden kan vara underexponerad.
SB-900, SB-800, SB-600 och SB-400 har en funktion för röda ögonreducering, och SB-900, SB-800, SB-600 och SU-800 ger AF-hjälpbelysning.
Med andra blixtar används kamerans AF-hjälpbelysning för AFhjälpbelysning och reducering av röda ögon. Vid användning med AFobjektiv med brännvidd mellan 17–135 mm, ger SB-900 aktiv AFhjälpbelysning för alla fokuspunkter; Lägg dock märke till att autofokus
bara är tillgängligt för följande fokuspunkter:
17–19 mm
20–105 mm
106–135mm
Vid användning med AF-objektiv med brännvidd mellan 24–105 mm, ger
SB-800, SB-600 och SU-800 aktiv AF-hjälpbelysning för att underlätta
autofokuseringen för följande fokuspunkter:
24–34 mm
35–49 mm
50–105mm
I läget programautomatik är den största bländaren (lägsta f-tal) begränsad
enligt känsligheten (ISO-motsvarigheten) nedan:
n
382
200
5
400
5,6
Största bländare vid ISO-motsvarighet:
800
1600
3200
7,1
8
10
6400
11
För varje stegs ökning av ljuskänsligheten (till exempel från 200 till 400)
minskas bländaren med ett halvt f-steg. Om objektivets största bländare
är mindre än vad som anges ovan blir objektivets största bländare det
maximala bländarvärdet.
När någon av synkkablarna i SC-serierna 17, 28 eller 29 används för extern
blixtfotografering kanske inte korrekt exponering kan åstadkommas i
i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer spotmätning för att kunna
välja normal i-TTL-blixtkontroll. Ta en testbild och granska resultatet på
monitorn.
I i-TTL-läge bör du använda blixtpanelen eller reflektoradaptern som
medföljer blixtenheten. Använd inte andra paneler, t.ex.
diffusionspaneler, eftersom det kan ge fel exponering.
D
Använd bara blixttillbehör från Nikon
Använd bara blixtar från Nikon. Negativ spänning eller spänning över
250 V i tillbehörsskon bör inte förhindra normal drift men kan skada
synkkretsarna i kameran eller blixten. Innan du använder en blixt från
Nikon som inte nämns i det här avsnittet bör du ta kontakt med en
auktoriserad Nikon-representant för att få mer information.
n
383
Blixtkontakter
D700 är utrustad med en tillbehörssko för montering av externa
blixtenheter direkt på kameran. Den har också en synkterminal
som gör det möjligt att ansluta en blixtenhet via en synkkabel.
❚❚ Tillbehörsskon
Använd tillbehörsskon för att montera
externa blixtenheter direkt på kameran utan
någon synkkabel (s. 378). Tillbehörsskon är
utrustad med ett säkerhetslås för blixtar med
låsstift, till exempel SB-900, SB-800, SB-600
och SB-400.
❚❚ Synkterminalen
En synkkabel kan anslutas till synkterminalen
om det krävs. Anslut inte en annan
blixtenhet via en synkkabel när du
blixtfotograferar med synk på bakre ridån
med en blixtenhet monterad på kamerans
tillbehörssko.
D
n
384
ISO-känslighet
När automatfunktionen för ISO-känslighet är aktiverad (s. 108) justeras
ISO-känsligheten automatiskt efter vad situationen kräver för optimal
blixt när blixtenheten SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-400 är ansluten.
Detta kan leda till att motiv i förgrunden blir underexponerade i bilder
som tas med blixt och långa slutartider, i dagsljus eller mot en ljus
bakgrund. Välj ett annat blixtläge än lång synktid eller använd en större
bländaröppning.
Övriga tillbehör
Vid tidpunkten för publiceringen var nedanstående tillbehör
tillgängliga för D700.
Strömkällor
Adaptrar för
trådlöst LAN
• Li-jon-batteri EN-EL3e (s. 32, 34): Ytterligare EN-EL3-batterier
finns hos lokala återförsäljare och Nikons
servicerepresentanter. EN-EL3e-batteriet kan laddas upp
med snabbladdaren MH-18a eller MH-18.
• Batteripack MB-D10: MB-D10 behöver ett litiumjonbatteri av
typen Nikon EN-EL3e, EN-EL4a eller EN-EL4 eller åtta
alkaliska, NiMH-, litium-, eller nickel-manganbatterier i
AA-storlek. Batterifackslucka A BL-3 krävs vid användning
av EN-EL4a eller EN-EL4-batterier. Den har en avtryckare,
en B-knapp, multiväljare och primär- och
sekundärrattar för förbättrad funktion vid fotografering i
stående läge. Ta bort kontaktskyddet för MB-D10 från
kameran när du monterar MB-D10.
• Snabbladdare MH-18a (s. 32): MH-18a kan användas för att
ladda upp batteriet EN-EL3e.
• Nätadapter EH-5a/EH-5: De här nätadaptrarna används för att
förse kameran med ström under längre perioder.
• Trådlös sändare WT-4: Ansluter kameran till trådlösa nätverk
och Ethernet-nätverk. Bilderna på kamerans minneskort
kan visas på datorer i samma nätverk, eller kopieras till en
dator för lagring. Kameran kan också styras från en dator i
nätverket med programvaran Camera Control Pro 2
(säljes separat). Observera att WT-4 kräver en oberoende
kraftkälla. En nätadapter av typ EH-6 eller ett andra
EN-EL3e-batteri rekommenderas. Information finns i
handboken till WT-4.
n
385
• DK-17C Sökarlinser för dioptrijustering (med säkerhetsspärr): För
att tillgodose individuella skillnader i syn finns
sökarobjektiv med styrkorna –3, –2, 0, +1, +2 m–1. Använd
bara dioptrijusteringslinser om önskad skärpa inte kan
uppnås med den inbyggda dioptrijusteringen (–3 till
+1 m–1). Testa dioptrijusteringslinsen innan du köper den
för att kontrollera att önskad skärpa kan uppnås.
• Lupp DK-17M (med säkerhetsspärr): DK-17M förstorar vyn
genom sökaren med cirka 1,2 × för bättre precision när
bilden komponeras.
• Lupp DG-2: Med DG-2 förstoras scenen som visas i sökaren.
Använd luppen för närbildsfotografering, kopiering,
telefotoobjektiv och andra uppgifter som kräver hög
Okulartillbehör precision. Okularadaptern DK-18 krävs (säljes separat).
• Okularadapter DK-18: DK-18 används när DG-2-luppen eller
DR-3-vinkelsökaren monteras på D700.
• Imskyddat sökarokular DK-14, DK-17A: De här okularen
förhindrar imbildning vid fuktiga eller kalla förhållanden.
DK-17A är försedd med säkerhetsspärr.
• Okulargummi DK-19: DK-19 gör bilden i sökaren lättare att se
och förhindrar att man blir trött i ögonen.
• Vinkelsökare DR-5/DR-4: DR-5 och DR-4 monteras på sökaren i
rät vinkel och gör att man kan se genom sökaren uppifrån
när kameran befinner sig i vågrät position. DR-5 förstorar
även vyn i sökaren med 2 × för ökad precision när bilden
komponeras (lägg märke till att bildens hörn inte syns när
bilden är förstorad).
n
386
Filter
Stänkskydd
Blixtenheter
(säljes
separat)
PC Cardadaptrar
• Det finns tre olika typer av filter från Nikon: skruvfilter,
snäppfilter och utbytesfilter. Använd filter från Nikon,
eftersom filter från andra tillverkare kan påverka
autofokus och den elektroniska avståndsmätaren.
• D700 kan inte användas med linjära polariseringsfilter.
Använd i stället det cirkulära polariseringsfiltret C-PL.
• Filtren NC och L37C rekommenderas för skydd av
objektivet.
• För att förhindra moaréeffekter bör du inte använda filter
när motivet har en bakgrund av starkt ljus eller när en
stark ljuskälla finns i bilden.
• För filter med exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) rekommenderas
centrumvägd ljusmätning.
Stänkskydd WG-AS3: Skyddar basen på tillvalet SB-900
blixtenhet för att skydda kamerans tillbehörssko mot
vattenstänk.
• Nikon-blixtar SB-900, SB-800, SB-600 och SB-400
• Nikon trådlös slavblixt SB-R200
• Kontrollenhet för trådlösa blixtar SU-800
På sidan 378 finns mer information.
• PC Card-adapter EC-AD1: Med EC-AD1 går det att sätta in ett
CompactFlash-minneskort av typ 1 i PCMCIA-kortplatsen.
n
387
Programvara
• Capture NX 2: Ett komplett fotoredigeringspaket.
• Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator och
spara bilderna direkt på datorns hårddisk.
• Bildautentisering Avgör om bilderna som har tagits med
bildautentisering (s. 342) har ändrats efter
fotograferingen.
Obs! Använd den senaste versionen av Nikon-programmen. De
flesta Nikon-program har en automatisk uppdateringsfunktion
när datorn är ansluten till Internet.
Kamerahuslock
n
388
• Kamerahuslock: Kamerahuslocket håller spegeln,
sökarskivan och lågpassfiltret fria från damm när inget
objektiv är monterat.
D700 är utrustad med en 10-polig
tillbehörskontakt för fjärrkontroll
och automatisk fotografering.
Fjärrterminal- Terminalen har ett lock som
tillbehör
skyddar kontakterna när
terminalen inte används. Följande
tillbehör går att använda (alla
längder är ungefärliga):
Beskrivning
Tillbehör
Fjärrslutarutlösning med blå, gula och
Trådutlösare
svarta terminaler för anslutning till en
fjärrslutaranordning för styrning via
MC-22
ljudsignaler eller elektroniska signaler.
Fjärrslutarutlösning som kan användas för
Trådutlösare
att minska skakningsoskärpa eller hålla
MC-30
slutaren öppen under tidsexponering.
Fjärrslutarutlösning som kan användas för
intervalltimerfoto eller för att minska
skakningsoskärpan eller hålla slutaren
Trådutlösare
öppen vid tidsexponering. Utrustad med
bakgrundsbelyst kontrollpanel,
MC-36
avtryckarlås för bulbfotografering och
timer som avger en signal i
ensekundsintervaller.
Kan anslutas till ML-3- eller MC-serien 20,
Förlängningskabel
22, 23, 25, 30 eller 36. Endast en MC-21 i
MC-21
taget kan användas.
Anslutningskabel Ansluter två kameror för samtidig
användning.
MC-23
Adapterkabel för tio till två poler för
anslutning till enheter med
Adapterkabel
tvåpolskontakter, inklusive radioreglagen
MC-25
MW-2, intervalometer MT-2 och trådlöst
utlösarset ML-2.
Ansluter GPS-enheter till D700 via
GPS-kabel MC-35 datorkabeln som levereras av GPSenhetens tillverkare (s. 213).
Modulite
fjärrkontrollsset
ML-3
Möjliggör infraröd fjärrkontroll på upp till
8 meter.
Längd
1m
80 cm
85 cm
3 m.
40 cm
20 cm
35 cm
n
–
389
❚❚ Godkända minneskort
CompactFlash Typ I-minneskort av följande typer är testade och
godkända för användning i D700:
SanDisk
Extreme IV
Extreme III
Ultra II
Standard
Professional UDMA
Lexar Media Platinum II
Professional
SDCFX4
SDCFX3
SDCFH
SDCFB
300 ×
80 ×
60 ×
133 × WA
8 GB, 4 GB, 2 GB
8 GB, 4 GB, 2 GB, 1 GB
4 GB, 2 GB, 1 GB
8 GB, 4 GB, 2 GB
2 GB, 1 GB, 512 MB
4 GB
8 GB, 4 GB, 2 GB, 1 GB
Övriga kort har inte testats. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer
information om ovanstående kort.
n
390
Vårda din kamera
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre period sätter du
på monitorskyddet, avlägsnar batteriet och lagrar det på en sval,
torr plats med terminalskyddet fastsatt. Förhindra uppkomsten av
mögel genom att förvara kameran på en torr, välventilerad plats.
Förvara inte kameran i närheten av lösningsmedel, malmedel eller
på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga
elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Blås bort damm och smuts med en luftblåsare och torka sedan
försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran
på stranden eller vid kusten bör du torka bort sand och salt
Kamerahus med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och
därefter torka den grundligt. Viktigt:Damm eller främmande
ämnen inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av
garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och
smuts med en luftblåsare. Om du använder tryckluftsspray
Objektiv,
måste du hålla burken lodrätt för att förhindra utsöndring av
spegel och
vätska. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar genom att
sökare
fukta en mjuk duk med lite objektivrengöringsmedel och
torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en luftblåsare. Ta bort
fingeravtryck och andra fläckar genom att torka ytan försiktigt
Monitor
med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck inte, eftersom det
kan leda till skador eller dålig funktion.
n
Använd inte alkohol, förtunning eller andra flyktiga kemikalier.
391
Lågpassfiltret
Bildsensorn som fungerar som kamerans bildalstringselement är
utrustad med ett lågpassfilter för att förhindra moarémönster. Om
du misstänker att smuts eller damm på filtret påverkar dina
fotografier kan du rengöra filtret med alternativet Rengöra
bildsensorn på inställningsmenyn. Filtret kan rengöras när som
helst med alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras
automatiskt när kameran slås på eller av.
❚❚ "Rengör nu"
1
Placera kameran med undersidan
nedåt.
Rengöring av bildsensorn fungerar bäst
när kameran är placerad med
undersidan nedåt så som visas till höger.
2
Öppna menyn Rengöra
bildsensorn.
Markera Rengöra bildsensorn
på inställningsmenyn och tryck
på 2.
D
n
Avdamning av bilder
Alternativet Image Dust Off i Capture NX 2 kan inte utnyttja dust offreferensdata som lagrats före rengöringen av bildsensorn för att
retuschera fotografier som tagits efter rengöringen av bildsensorn. Om du
vill använda Image Dust Off för fotografier som tagits efter rengöring av
bildsensorn rekommenderar vi att du spelar in dust off-referensdata efter
att bildsensorn rengjorts.
A
Rengöring av bildsensor
Om åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet inte räcker till för att ta
bort damm eller andra föremål från bildsensorn kan sensorn rengöras
manuellt enligt beskrivningen på sidan 395.
392
3
Välj Rengör nu.
Markera Rengör nu och tryck
på 2. Meddelandet till höger
visas när rengöringen utförs.
Meddelandet till höger visas
när rengöringen är klar.
❚❚ "Rengör vid start/avstäng."
1
Välj Rengör vid start/
avstäng.
Öppna menyn Rengöra
bildsensorn enligt
beskrivningen i steg 2 på
föregående sida. Markera
Rengör vid start/avstäng. och tryck på 2.
n
393
2
Markera ett alternativ.
Markera ett av följande
alternativ och tryck på J.
5
6
7
8
Alternativ
Rengör vid
uppstart
Rengör vid
avstängning
Rengör vid
uppstart&
avstängn.
Rengöring av
(standard)
Beskrivning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång
kameran slås på.
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång
kameran slås av.
Bildsensorn rengörs automatiskt vid start
och avstängning.
Automatisk rengöring av bildsensorn
avstängd.
D
Rengöring av bildsensor
Följande avbryter rengöringen av bildsensorn: om den inbyggda blixten
fälls upp, om avtryckaren trycks ned, användning av granskningsknapp
för skärpedjup, B-knappen eller FV-låset.
n
Rengöring utförs genom att bildsensorn vibreras. Om det inte går att
avlägsna dammet helt med alternativen på menyn Rengöra bildsensorn
bör du rengöra bildsensorn manuellt (s. 395) eller kontakta ett Nikonauktoriserat serviceställe.
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen
inaktiveras tillfälligt för att skydda kamerans interna strömkretsar.
Rengöringsfunktionen kan användas igen efter en kort paus.
394
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande föremål inte kan tas bort från lågpassfiltret med
alternativet Rengöra bildsensorn (s. 392) på inställningsmenyn
kan du rengöra filtret manuellt enligt beskrivningen nedan. Lägg
dock märke till att filtret är mycket ömtåligt och lätt kan skadas.
Nikon rekommenderar att filtret endast rengörs av auktoriserad
Nikon-servicepersonal.
1
Ladda batteriet eller anslut en nätadapter.
En pålitlig strömkälla krävs när lågpassfiltret inspekteras eller
rengörs. Om batterinivån ligger under J (60 %) stänger du
av kameran och sätter i ett fulladdat EN-EL3e-batteri, eller
också ansluter du nätadaptern EH-5a eller EH-5 (säljes
separat).
2
Välj Fälla upp spegeln för rengör.
Ta bort objektivet och sätt på kameran.
Markera Fälla upp spegeln för rengör.
på inställningsmenyn och tryck på 2.
Observera att alternativet inte är
tillgängligt vid batterinivåer på J eller
lägre).
3
Tryck på J.
Meddelandet till höger visas i monitorn
och en rad med streck visas på
kontrollpanelen och i sökaren. Om du
vill gå tillbaka till normalläge utan att
inspektera lågpassfiltret stänger du av
kameran.
n
395
4
Fäll upp spegeln.
Tryck ned avtryckaren helt.
Spegeln fälls upp och
slutarridån öppnas så att
lågpassfiltret blir synligt.
Bilden i sökaren stängs av och raden med streck på
kontrollpanelen blinkar.
5
Kontrollera lågpassfiltret.
Håll kameran så att ljuset faller på
lågpassfiltret, och kontrollera om det
finns damm eller smuts på filtret. Om det
inte finns några främmande föremål går
du vidare till steg 7.
6
Rengör filtret.
Avlägsna damm och smuts från filtret
med en luftblåsare. Använd inte en
blåspensel, eftersom penselhåren kan
skada filtret. Smuts som inte kan tas bort
med en luftblåsare får bara avlägsnas av
auktoriserad Nikon-servicepersonal. Du får under inga
omständigheter vidröra eller torka av filtret.
7
n
396
Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka
objektivet eller kamerahuslocket.
D
Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av när spegeln
är uppfälld stängs slutarridån automatiskt. Följ följande föreskrifter för att
förhindra skador på slutarridån:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan
medan spegeln är uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och
självutlösarlampan blinkar för att varna för att slutarridån kommer att
stängas och spegeln fällas ned om cirka två minuter. Avsluta
rengöringen eller undersökningen omedelbart.
D
Främmande ämnen på lågpassfiltret
Nikon vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att förhindra att
främmande ämnen kommer i kontakt med lågpassfiltret under
tillverkning och transport. D700, är emellertid avsedd för användning
med utbytbara objektiv, och främmande föremål kan komma in i kameran
när objektiven avlägsnas eller byts. När det främmande ämnet har kommit
in i kameran kan det fastna på lågpassfiltret och synas på fotografier som
tas under vissa förhållanden. Skydda kameran när inget objektiv är
monterat genom att alltid sätta på det medföljande kamerahuslocket, och
avlägsna först noggrant allt damm och andra främmande ämnen som kan
finnas på kamerahuslocket.
Om främmande föremål kommer in i lågpassfiltret bör du rengöra filtret
enligt beskrivningen ovan eller låta det rengöras av auktoriserad Nikonservicepersonal. Bilder som har påverkats av främmande föremål på filtret
kan retuscheras med Capture NX 2 (säljes separat, sid. 388) eller med
alternativen för bildrengöring i vissa bildbehandlingsprogram från andra
tillverkare.
D
Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet som kräver regelbunden service. Nikon
rekommenderar genomgång av kameran av återförsäljaren eller Nikons
servicerepresentant en gång om året eller vartannat år och service vart
tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden genomgång och service
rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran. Alla
tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex.
objektiv eller blixtar (säljes separat), bör tas med vid genomgång eller
service av kameran.
n
397
Vård av kamera och batteri:
Varningar
Tappa inte kameran: Funktionen kan
försämras om produkten utsätts för
kraftiga stötar eller vibrationer.
Håll kameran torr: Den här produkten
är inte vattentät, och funktionen
kan försämras om den sänks ned i
vatten eller utsätts för hög
luftfuktighet. Om de inre
mekanismerna rostar kan det ge
ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar:
Plötsliga förändringar av
temperaturen, t.ex. när man
kommer in i eller går ut från en
uppvärmd byggnad en kall dag,
kan leda till kondens inuti kameran.
Förhindra kondens genom att
placera kameran i ett fodral eller en
plastpåse innan den utsätts för
plötsliga temperaturändringar.
n
398
Undvik kraftiga magnetfält: Använd
eller förvara inte enheten i
närheten av utrustning som alstrar
kraftig elektromagnetisk strålning
eller magnetiska fält. Kraftiga
statiska laddningar eller de
magnetfält som alstras av t.ex.
radiosändare kan störa monitorn,
skada data som har lagrats på
minneskortet eller påverka
produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen:
Lämna inte objektivet riktat mot
solen eller någon annan stark
ljuskälla under en längre tid.
Intensivt ljus kan göra att
bildsensorn försämras eller ge en
vit oskärpeeffekt i bilderna.
Rengöring: Rengör kamerahuset
genom att försiktigt blåsa bort
damm och smuts med en
luftblåsare och torka sedan
försiktigt med en mjuk, torr duk.
Om du har använt kameran på
stranden eller vid kusten bör du
torka bort sand och salt med en
duk som är lätt fuktad med rent
vatten och därefter torka den
grundligt. Statisk elektricitet kan
orsaka att LCD-monitorn lyses upp
eller slocknar. Detta händer dock
mycket sällan. Det är inte ett fel och
monitorn återställs strax till normal
drift igen.
Objektivet och spegeln skadas lätt.
Damm och smuts avlägsnas
varsamt med en luftblåsare. Om du
använder tryckluftsspray måste du
hålla burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. Om
du vill ta bort ett fingeravtryck eller
någon annan fläck på objektivet
fuktar du en mjuk duk med en liten
mängd objektivrengöring och
torkar försiktigt av objektivet.
Mer information om rengöring av
lågpassfilter finns i "Lågpassfiltret"
(s. 392, 395).
Objektivkontakter: Se till att
objektivets kontakter är rena.
Vidrör inte slutarridån: Slutarridån är
mycket tunn och skadas lätt. Du får
under inga omständigheter utsätta
ridån för tryck, vidröra den med
rengöringsredskap eller utsätta
den för kraftiga luftströmmar från
en luftblåsare. Sådan behandling
kan göra att ridån repas,
deformeras eller rivs sönder.
Slutarridån kan förefalla ojämn i
färgen men det har ingen inverkan
på bilderna och indikerar inte att
något är fel.
Förvaring: Förhindra uppkomsten av
mögel genom att förvara kameran
på en torr, välventilerad plats. Om
du inte ska använda produkten
under en längre period bör du ta ur
batteriet för att förhindra läckage
och förvara kameran i en plastpåse
tillsammans med torkmedel.
Förvara däremot inte
kamerafodralet i en plastpåse,
eftersom det kan förstöra
materialet. Lägg märke till att
torkmedlets förmåga att absorbera
fukt gradvis försämras och att det
därför bör bytas ut regelbundet.
För att förhindra mögel bör
kameran tas fram ur
förvaringsplatsen minst en gång i
månaden. Sätt på kameran och
utlös slutaren några gånger innan
du lägger undan den.
n
Förvara batteriet på en sval och torr
plats. Sätt på terminalskyddet
innan batteriet läggs undan.
399
Stäng av produkten innan strömkällan tas
ur eller kopplas från: Dra inte ut
nätkabeln och ta inte ur batteriet
när produkten är på eller medan
bilder sparas eller raderas. Om du
stänger av strömmen avsiktligt
under dessa omständigheter kan
det leda till dataförluster eller
skador på produktens minne eller
interna kretsar. Förhindra oavsiktlig
avstängning av strömmen genom
att undvika att flytta produkten
medan nätadaptern är ansluten.
Anmärkningar om monitorn: Monitorn
kan innehålla ett fåtal pixlar som
alltid lyser eller som aldrig tänds.
Detta kan förekomma på alla
TFT-LCD-monitorer och tyder inte
på något fel. Bilder som tas med
kameran påverkas inte.
Det kan vara svårt att se bilden på
monitorn i starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck,
eftersom det kan leda till skador
eller dålig funktion. Damm och
smuts på monitorn kan avlägsnas
med en luftblåsare. Ta bort fläckar
genom att torka ytan försiktigt
med en mjuk duk eller ett
sämskskinn. Var försiktig om
bildskärmen går sönder så att du
inte skadar dig på det krossade
glaset och undvik att de flytande
kristallerna från bildskärmen
kommer i kontakt med ögonen
eller munnen.
Sätt tillbaka monitorskyddet när du
transporterar kameran eller lämnar
den utan tillsyn.
n
400
Batterier: Smuts på
batterikontakterna kan göra att
kameran inte fungerar och tas bort
med en mjuk torr trasa innan
kameran används.
Batterier kan läcka eller explodera
till följd av ovarsam hantering.
Hantera batterierna varsamt och
vidta följande
försiktighetsåtgärder:
Stäng av produkten innan du byter
batteri.
Batteriet kan bli varmt om det
används en längre tid. Hantera
batteriet varsamt.
Använd endast batterier som är
godkända för användning med
den här produkten.
Utsätt inte batteriet för hög värme
eller öppen eld.
Tänk på att sätta på
terminalskyddet när du har tagit ut
batteriet ur kameran.
Ladda batteriet innan det används.
När du fotograferar vid
betydelsefulla tillfällen bör du ha
ett extra, fulladdat EN-EL3e-batteri
till hands. Beroende på var du
befinner dig kan det vara svårt att
få tag på extrabatterier med kort
varsel.
Vid kallt väder kan batteriernas
kapacitet minska. Se till att
batteriet är fulladdat innan du
fotograferar utomhus i kallt väder.
Förvara ett reservbatteri på en
varm plats och byt ut batterierna
när det behövs. När ett kallt batteri
värms upp kan en del av
laddningen återställas.
Om du fortsätter att ladda ett
batteri som redan är fulladdat kan
dess prestanda försämras.
Förbrukade batterier är en
värdefull resurs. Lämna förbrukade
batterier till återvinning enligt
lokala bestämmelser.
n
401
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska bör du gå igenom listan
över vanliga problem nedan innan du tar kontakt med
återförsäljaren eller en Nikon-representant. Mer information finns
på de sidor som anges i högra kolumnen.
❚❚ Sökare och visningar
Problem
Sökaren är inte i fokus.
Sökaren är mörk.
Monitorn stängs av utan
varning.
Konstiga tecken visas på
kontrollpanelen.
Visningen på
kontrollpanelen eller i
sökaren reagerar inte och
är otydlig.
Fina linjer visas runt den
aktiva fokuspunkten eller
också blir bilden röd när
fokuspunkten markeras.
A
n
402
Lösning
Sida
Justera sökarens fokus eller använd
ett dioptrijusteringsobjektiv (säljes
45
separat).
Sätt i ett fulladdat batteri.
46
Välj längre fördröjningar för
Anpassad inställning c2 ( Fördr.
296, 297
innan automätning av) eller c4
(Monitor av-fördröjning).
Se "Anmärkning om elektroniskt
402
styrda kameror" nedan.
Svarstider och ljusstyrka för
visningarna varierar med
temperaturen.
—
Detta är normalt för den här typen
av sökare och är inget fel.
—
Anmärkning om elektroniskt styrda kameror
I mycket sällsynta fall kan konstiga tecken visas på kontrollpanelen och
kameran sluta fungera. Oftast orsakas detta av en extern stark statisk
laddning. Stäng av kameran, byt batteriet och sätt på kameran igen. Om
du använder en nätadapter (säljes separat) kopplar du ur nätadaptern,
ansluter den igen och sätter på kameran. Om de tekniska felen fortsätter
bör du ta kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad. Observera att om du kopplar bort strömkällan enligt
beskrivningen ovan kan du förlora data som inte var sparade på
minneskortet när felet uppträdde. Data som har sparats på kortet
påverkas inte.
❚❚ Fotografering
Problem
Lösning
Det tar lång tid att sätta på
Radera filer eller mappar.
kameran.
Avtryckaren inaktiverad.
Bilderna är inte
fokuserade.
Sida
–
• Minneskortet är fullt eller inte
insatt i kameran.
• CPU-objektiv med bländarring
har monterats men bländaren har
inte låsts vid det högsta f-talet.
Om B visas på kontrollpanelen
väljer du Bländarring för
Anpassad inställning f9 ( Anpassa
funktionsrattar) >
Bländarinställning så att du kan
justera bländaren med objektivets
bländarring.
• Exponeringsläget S har valts när
A har angetts för slutartiden.
41, 47
• Rotera fokuseringslägesknappen
till S eller C.
• Kameran kan inte fokusera med
autofokus: använd manuell
fokusering eller fokuslås.
• Avtryckaren kan inte användas för
att fokusera när Stativ är valt i
livevisningsläge. Använd AF-ONknappen för att fokusera.
72
327
118
78, 81
96
n
403
Problem
n
404
Lösning
Sida
Alla slutartider är inte
tillgängliga.
Blixten används. Det går att välja
blixtsynktid med hjälp av Anpassad
inställning e1 (Blixtsynktid). Om
du använder blixten SB-900,
SB-800, SB-600 eller SB-R200 (säljes
separat) väljer du 1/320 s (Auto FP)
eller 1/250 s (Auto FP) för alla
slutartider.
305
Fokus låses inte när du
trycker ned avtryckaren
halvvägs.
Kameran är i fokusläget C: lås fokus
med hjälp av knappen AE-L/AF-L.
79
Det går inte att ändra
bildstorleken.
Bildkvalitet är inställd på NEF
(RAW).
64
Det går inte att välja en
fokuspunkt
• Lås upp låset för
fokuseringspunkt.
• Autoområde AF har valts för
fokusläge: välj ett annat läge.
• Kameran är i visningsläge.
• Kameran är i menyläge.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs
om du vill stänga av monitorn
eller aktivera
exponeringsmätarna.
Kameran tar lång tid på
sig att lagra bilder.
Stäng av brusreducering för lång
exponering.
Bilder lagras inte i
livevisningsläge.
95
• Ljudet av spegeln som klickade
ned när avtryckaren trycktes ned
halvvägs i handhållet läge
missuppfattades som ljudet av
slutaren.
• Om inte Utlösning väljs för
95, 284
Anpassad inställning a2 (Välj AFS-prioritet) inaktiveras slutaren
om kameran inte kan fokusera när
fokusläget S har valts i det
handhållna läget.
76
74
217
259
48
277
Problem
Lösning
Sida
• Välj lägre ISO-känslighet eller
106, 278
aktivera hög ISO-brusreducering.
Slumpmässigt placerade
pixlar ("brus") förekommer • Slutartiden är längre än 1 s:
277
i bilderna.
använd brusreducering för lång
exponering.
• Kameran är i fokusläget C.
• Mittenfokuspunkt har inte valts
för enkel AF-punkt eller dynamisk
AF.
• Av har valts för Anpassad
Autofokushjälpbelysninge inställning a9 (Inbyggd AFn tänds inte.
hjälplampa).
• Belysningen har stängts av
automatiskt. Belysningen kan bli
för varm vid oavbruten
användning. Vänta tills lampan
kallnar.
72
74
290
—
Fotografierna är fläckiga
eller smetiga.
• Rengör objektivet.
• Rengör lågpassfiltret.
—
392
140
Färgerna är onaturliga.
• Justera vitbalansen och anpassa
den efter ljuskällan.
• Ändra inställningarna för Ställ in
bildkontroll.
160
n
405
Problem
Vitbalansen kan inte
mätas.
Lösning
Motivet är för mörkt eller för ljust.
151
En bild kan inte väljas som
källa för förinspelad
Bilden har inte skapats med D700.
vitbalans.
154
Vitbalansgaffling är inte
tillgänglig.
• NEF (RAW) eller NEF + JPEG har
valts som bildkvalitet.
• Multiexponeringsläget är
aktiverat.
A (auto) har valts för skärpa,
kontrast och mättnad. Välj en
Effekterna av bildkontroll
annan inställning än A (auto) när du
är olika för olika bilder.
vill att resultatet ska vara
konsekvent i en rad bilder.
Det går inte att ändra
ljusmätningen.
• Autoexponeringslåset är
aktiverat.
• Kameran är inställd på
livevisningsläget.
Det går inte att använda
exponeringskompensatio Välj exponeringsläget e, f eller g.
nen.
Röda områden syns i
bilderna.
Ojämna ytor.
n
406
Sida
Endast en bild tas varje
gång du trycker på
avtryckaren i
serietagningsläge.
64
202
166
126
100
128
Röda områden och ojämna ytor kan
uppstå vid långtidsexponering. Sätt
på brusreducering för lång
exponering när du fotograferar vid
slutartider som "A".
277
Fäll ned den inbyggda blixten.
187
❚❚ Visning
Problem
Blinkande områden
visas i bilderna.
Fotograferingsdata
visas i bilderna.
Ett diagram visas
under visning.
Lösning
Sida
Tryck på 1 eller 3 för att välja vilken
bildinformation som ska visas, eller
220, 264
ändra inställningarna för Visningsläge.
En bild i NEF (RAW)- Bilden har tagits med bildkvaliteten NEF
format kan inte visas. + JPEG.
66
Vissa foton visas inte
Välj Alla för Visningsmapp.
vid visning.
263
• Välj På för Rotera hög.
•
Automatisk bildrotering var inställd
Bilder på högkant
(stående format) visas på Av när bilden togs.
liggande (på
• Fotot visas vid bildvisning.
bredden).
• Kameran riktades uppåt eller nedåt
när bilden togs.
Det går inte att ta
bort bilden.
Bilden är skyddad: ta bort skyddet.
265
336
219
336
235
Ett meddelande visas
om att inga bilder är
Välj Alla för Visningsmapp.
tillgängliga för
visning.
263
Det går inte att skriva
Minneskortet är fullt: ta bort bilder.
ut en utskriftsorder.
47
Det går inte att välja
en bild för utskrift.
Bilden har formatet NEF (RAW). Överför
den till datorn och skriv ut med den
medföljande programvaran eller
Capture NX 2.
243
Bilden visas inte på
TV.
Välj rätt videoläge.
333
Bilden visas inte på
den HD-kompatibla
videoenheten.
Kontrollera att HDMI-kabeln (säljes
separat) är ansluten.
257
n
407
Problem
NEF (RAW)-foton
visas inte i Capture
NX.
Lösning
Uppdatera till Capture NX 2.
Sida
388
Om bildsensorn rengörs påverkar detta
dammets placering på lågpassfiltret.
Dust off-referensdata, som registrerats
innan rengöring av bildsensorn kan inte
Dust Off-alternativet i
användas med bilder som tas efter det
Capture NX 2 ger inte
att bildsensorn rengjorts. Dust offönskad effekt.
referensdata, som registrerats efter
rengöring av bildsensorn kan inte
användas med bilder som tagits innan
bildsensorn rengjorts.
337
Programvara från andra leverantörer
Datorn visar NEF
visar inte effekterna av bildkontroller,
(RAW)-bilder
aktiv D-lighting eller
annorlunda än de ser
vinjetteringskontroll. Använd Capture
ut i kameran.
NX 2 (säljs separat).
—
Det går inte att
kopiera bilder till
datorn med Nikon
Transfer.
Kameran är inte kompatibel med
Windows 2000 Professional. Använd en
kortläsare för att kopiera bilder från
minneskortet.
—
Lösning
Sida
❚❚ Övrigt
Problem
n
408
Lagringsdatumet är
felaktigt.
Ställ kameraklockan.
38
Menyalternativ kan
inte väljas.
Vissa alternativ är inte tillgängliga vid vissa
kombinationer av inställningar, eller när
det inte finns något minneskort i kameran.
Observera att alternativet
Batteriinformation inte är tillgängligt när
kameran drivs av en nätadapter.
340
Felmeddelanden
I det här avsnittet beskrivs indikatorerna och felmeddelandena
som visas i sökaren, på kontrollpanelen och på monitorn.
Indikator
KontrollSökare
panel
B
(blinkar)
H
d
Problem
Lösning
Sida
Objektivets
bländarring har inte
ställts in på minsta
bländaren.
Ställ in ringen på
minsta bländaren (det
högsta f-talet).
37
Låg batterinivå.
Ha ett fulladdat
reservbatteri till hands.
46
• Batteriet är slut.
• Ladda eller byt
batteri.
• Batteriet går inte att • Kontakta en Nikonanvända.
auktoriserad
servicerepresentant.
• Byt ut batteriet eller
H
d • Ett helt urladdat lixxiii,
ladda upp batteriet 32, 34
jonbatteri
eller
ett
(blinkar) (blinkar)
batteri från en annan om Li-jonbatteriet är
tillverkare har satts in urladdat.
antingen i kameran
eller i batteripacket
MB-D10 (säljs
separat).
n
409
Indikator
KontrollSökare
panel
B
—
(blinkar)
F
—
Problem
Kameraklockan har
inte ställts in.
Lösning
Ställ kameraklockan.
Inget objektiv har
monterats eller också
har ett icke-CPUobjektiv monterats
Bländarvärdet visas om
utan att den största
den största bländaren
bländaren har angetts. har angetts.
Bländaren visas i stopp
från den största
bländaren.
Kameran kan inte
2 4
fokusera med
(blinkar)
autofokus.
Sida
38
210
Fokusera manuellt.
81
• Använd en lägre ISOkänslighet
106
• I exponeringsläge:
q
n
410
Motivet är för ljust.
Fotot blir
överexponerat.
e Använd ett NDfilter (säljes
separat)
387
f Välj längre slutartid
118
g Välj en mindre
bländare (större ftal)
119
Indikator
KontrollSökare
panel
Problem
Lösning
• Använd en högre
ISO-känslighet
r
A
(blinkar)
Motivet är för mörkt.
Fotot blir
underexponerat.
A valt i
exponeringsläge f.
Sida
106
• I exponeringsläge:
e Använd blixten
f Minska slutartiden
185
g Välj en större
bländare (mindre
f-tal)
119
Ändra slutartiden eller
välj det manuella
exponeringsläget.
118
118,
121
n
411
Indikator
KontrollSökare
panel
Problem
Lösning
Extern blixtenhet som
inte stöder i-TTLÄndra
c
blixtkontroll har
blixtlägesinställning
(blinkar)
monterats
och
har
fått
för extern blixtenhet.
(blinkar)
värdet TTL.
381
Kontrollera bilden i
monitorn. Om den är
underexponerad
justerar du
inställningarna och
provar igen.
427
—
Om indikatorn blinkar i
tre sekunder efter att
c
blixten har avfyrats kan
(blinkar)
bilden bli
underexponerad.
Fler bilder ryms inte i • Minska kvaliteten
eller storleken.
minnet med
nuvarande
•
Ta bort bilder.
n
j
inställningar eller
(blinkar) (blinkar)
också har fil- och
• Sätt i ett nytt
mappnumren tagit slut minneskort.
i kameran.
O
(blinkar)
n
412
Sida
Frigör avtryckaren. Om
felet kvarstår eller
uppträder ofta
Kameran fungerar inte.
kontaktar du en
auktoriserad Nikonserviceverkstad.
64, 69
262
41
—
Indikator
Monitor
Inget
minneskort.
Kontrollpanel
Problem
Kameran kan inte
S identifiera
minneskortet.
Det här
minneskortet
kan inte
användas.
Kortet kan
(blinkar)
vara skadat.
Sätt i ett
annat kort.
• Det gick inte att
komma åt
minneskortet.
• Det gick inte att
skapa en ny
mapp.
Lösning
Stäng av kameran
och kontrollera att
kortet har satts i
korrekt.
Sida
41
• Använd ett kort
som är godkänt av
Nikon.
390
• Se till att
kontakterna är rena.
Om kortet är skadat
kontaktar du
återförsäljaren eller
en Nikonservicerepresentant.
—
• Ta bort filer eller
sätt i ett nytt
minneskort.
41, 262
n
413
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Problem
Kortet är inte
Minneskortet har
formaterat.
C
inte formaterats för
Formatera
(blinkar)
kameran.
kortet.
Mappen
innehåller
inga bilder.
Alla bilder är
dolda.
Filen
innehåller
inga bilddata.
n
414
Lösning
Formatera
minneskortet eller
sätt i ett nytt
minneskort.
Välj en mapp som
innehåller bilder på
menyn
Visningsmapp eller
sätt i ett annat
minneskort.
Sida
41,43
—
Det finns inga
bilder på
minneskortet eller i
mappen som har
valts för visning.
—
Det går inte att visa
bilder förrän du har
Alla bilder i den
aktuella mappen är valt en annan mapp
dolda.
eller Dölj bild tillåter
att minst en bild visas.
263
—
Filen har skapats
eller ändrats med
en dator eller en
kamera av ett
annat märke eller
också är filen
förstörd.
—
Filen kan inte visas på
kameran.
41, 263
Indikator
Monitor
Kan inte välja
den här filen.
Kontrollpanel
—
Problem
Lösning
Sida
Minneskortet
innehåller inga
bilder som går att
retuschera.
Bilder som har
skapats med andra
enheter kan inte
retuscheras.
350
Kontrollera skrivaren.
Fortsätt genom att
välja Fortsätt (om det
är tillgängligt).
244 *
Kontrollera
skrivaren.
—
Skrivarfel.
Kontrollera
papperet.
—
Papperet i skrivaren Sätt in papper med
har inte den valda rätt storlek och välj
storleken.
Fortsätt.
244 *
Papperet har
fastnat.
—
Papperet har
fastnat i skrivaren.
Ta bort papperet och
välj Fortsätt.
244 *
Slut på
papper.
—
Papperet är slut i
skrivaren.
Sätt in papper med
den valda storleken
och välj Fortsätt.
244 *
n
415
Indikator
Monitor
Kontrollpanel
Problem
Lösning
Kontrollera
tillgången på
bläck.
—
Bläckfel.
Kontrollera bläck.
Fortsätt genom att
välja Fortsätt.
244 *
Slut på bläck.
—
Bläcket i skrivaren
är slut.
Byt bläckpatron och
välj Fortsätt.
244 *
* Mer information finns i handboken till skrivaren.
n
416
Sida
Bilaga
I bilagan behandlas följande ämnen:
• Standardvärden ................................................................................. sid. 418
• Minneskortets kapacitet................................................................. sid. 423
• Exponeringsprogram....................................................................... sid. 426
• Bländare, ljuskänslighet och blixträckvidd.............................. sid. 427
n
417
Standardvärden
Nedanstående standardvärden återställs antingen med hjälp av en
tvåknappsåterställning eller via Återställ fotograferingsmenyn
eller Nollställ anpassade inställn.
❚❚ Standardvärden som återställs med hjälp av en
tvåknappsåterställning (s. 196) 1
Alternativ
ISO-känslighet (s. 106)
Bildkvalitet (s. 64)
Fotograferings Bildstorlek (s. 69)
-meny 2
Vitbalans (s. 140)
Finjustering (s. 143)
Välj färgtemperatur (s. 147)
Fokuspunkt (s. 76)
Exponeringsläge (s. 114)
Flexibelt program (s. 117)
AE-lås (håll) (s. 126)
Exponeringskompensation (s. 128)
Andra
Blixtkompensation (s. 190)
inställningar
Gaffling (s. 130)
Standard
200
JPEG normal
L
Auto
Av
5000 K
Mitten
Programautomatik
Av
Av
Av
Av
Av
Synk på främre
Blixtläge (s. 188)
ridån
FV-lås (s. 192)
Av
Multiexponering (s. 198)
Av
1 Om den aktuella bildkontrollen har ändrats återställs även de befintliga
inställningarna för bildkontrollen.
2 Endast inställningarna i banken som har valts med alternativet
Fotograferingsmenybank återställs (s. 269). Inställningar i övriga
banker påverkas inte.
n
418
❚❚ Standardvärden återställda med Återställ fotograferingsmenyn
(s. 271) 1
Alternativ
Namnge fil (s. 274)
Bildkvalitet (s. 64)
Bildstorlek (s. 69)
Bildområde (s. 58)
Automatisk DX-beskärning (s. 58)
Välj bildområde (s. 59)
JPEG-komprimering (s. 67)
Sparar i NEF (RAW) (s. 67)
Typ (s. 67)
Bitdjup för NEF (RAW) (s. 68)
Vitbalans (s. 140)
Finjustering (s. 143)
Välj färgtemperatur (s. 147)
Ställ in bildkontroll (s. 160)
Färgrymd (s. 181)
Aktiv D-Lighting (s. 180)
Vinjetteringskontroll (s. 276)
Brusreducering för lång exp. (s. 277)
Brusreducering för högt ISO (s. 278)
Inställningar för ISO-känsl. (s.106)
ISO-känslighet (s. 106)
Automatisk ISO-känslighet (s. 108)
Livevisning
Läget Livevisning (s. 90)
Utlösarläge (s. 91)
Multiexponering (s. 198)
Intervalltimerfotografering (s. 203)
Standard
DSC
JPEG normal
Stor
På
FX-format (36 x 24)
Liten filstorlek
Förlustfri komprimering
12 bitar
Auto
Av
5000 K
Standard
sRGB
Av
Normal
Av
Normal
200
Av
Handhållen
Enkelbild
Återställ 2
Återställ 3
1 Med undantag för Multiexponering och Intervalltimerfotografering
återställs enbart inställningar i den aktuella
fotograferingsmenybanken.
2 Gäller alla banker. Återställ fotograferingsmenyn går inte att välja när
fotografering pågår.
3 Gäller alla banker. Fotograferingen avslutas när återställningen utförs.
n
419
❚❚ Standardvärden som återställs med Nollställ anpassade inställn.
(s. 282) *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c1
c2
c3
c4
n
420
Alternativ
Välj AF-C-prioritet (s. 283)
Välj AF-S-prioritet (s. 284)
Dynamiskt AF-område (s. 285)
Fokusföljning med låsning (s. 287)
AF-aktivering (s. 287)
AF-punktsbelysning (s. 288)
Loopa val av fokuspunkt (s. 288)
AF-punktsmarkering (s. 289)
Inbyggd AF-hjälplampa (s. 290)
AF-ON för MB-D10 (s. 291)
ISO-känslighetssteg (s. 292)
EV-steg för exp.kontroll (s. 292)
Exponeringskomp./finjuster. (s.292)
Enkel exponeringskomp. (s.293)
Centrumvägt område (s. 294)
Finjustera optimal exponer. (s.294)
Matrixmätning
Centrumvägd
Spotmätning
Avtryckarens AE-L (s. 296)
Fördr. innan automätning av (s. 296)
Självutlösarfördröjning (s. 297)
Monitor av-fördröjning (s. 297)
Visning
Menyer
Visning av fotograferingsinfo
Bildvisning
Standard
Utlösning
Fokusering
9 punkter
Normal
Slutare/AF-ON
Auto
Ingen loopning
51 punkter
På
AF-ON
1/3 Steg
1/3 Steg
1/3 Steg
Av
ø 12 mm
0
0
0
Av
6s
10 s
10 s
20 s
10 s
4s
* Endast inställningarna i banken som har valts med alternativet Bank för
anpassade inställn. återställs (s. 282). Inställningar i övriga banker
påverkas inte.
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
Alternativ
Signal (s. 298)
Stödlinjer i sökaren (s. 298)
Skärmtips (s. 298)
Bildhastighet för LS-läget (s. 299)
Max antal exponer. i följd (s. 299)
Filnummersekvens (s. 300)
Visn. av fotograferingsinfo (s. 301)
LCD-belysning (s. 302)
Exponeringsfördröjning (s. 302)
Batteritypen MB-D10 (s. 302)
d11 Batteriordning (s. 304)
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Blixtsynktid (s. 305)
Blixtslutartid (s. 308)
Blixtkontr. för inbyggd blixt (s. 309)
Modelleringsblixt (s. 315)
Autogafflingsinställning (s. 315)
Autogaffling (M-läge) (s. 316)
Gafflingsföljd (s. 317)
Standard
Hög
Av
På
3 bps
100
På
Auto
Av
Av
LR6 (AA alkaliska)
Använd MB-D10-batt.
först
1/250 s
1/60 s
TTL
På
AE & blixt
Blixt/slutartid
Mätare > under > över
n
421
Alternativ
f1 D-omkopplare (s. 318)
Multiväljarens mittknapp (s. 318)
f2
Fotograferingsläge
Visningsläge
f3 Multiväljare (s. 319)
f4 Fotoinfo/visning (s. 320)
Tilldela FUNC.-knapp(s. 320)
f5
FUNC.-knapptryckning
FUNC.-knapp och rattar
Ange granskningsknapp (s. 324)
f6
Granskningsknapptryckning
Granska och funktionsrattar
Tilldela AE-L/AF-L-knapp (s. 325)
f7
AE-L/AF-L-knapptryckning
AE-L/AF-L + funktionsrattar
Slutartids- och bländarlås (s. 326)
f8
Slutartidslås
Bländarlås
Anpassa funktionsrattar (s. 326)
Omvänd rotering (s. 326)
f9
Ändra primär/sekundär (s. 326)
Bländarinställning (s. 327)
Menyer och visning (s. 327)
f10 Släpp knapp och använd ratt (s. 328)
f11 Om inget minneskort finns? (s. 329)
f12 Kasta om indikatorer (s. 330)
n
422
Standard
Lcd-bakgrundsbel. (D)
Välj mittenfokuspunkt
Miniatyrbild på/av
Gör inget
Info /PB
Ingen
Autogaffling
Granska
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Av
Av
Nej
Av
Sekundärratt
Av
Nej
Slutaren aktiverad
Minneskortets kapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras
på ett 2 GB SanDisk Extreme IV (SDCFX4)-kort för olika
inställningar på bildkvalitet, bildstorlek och bildområde.
❚❚ Bildområde FX-format (36 × 24) 1
Bildkvalitet
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 12
bitar
NEF (RAW), Förlustfri
komprimering, 14
bitar
NEF (RAW),
Komprimerad, 12
bitar
NEF (RAW),
Komprimerad, 14
bitar
NEF (RAW),
Okomprimerad, 12
bitar
NEF (RAW),
Okomprimerad, 14
bitar
TIFF (RGB)
JPEG hög 4
JPEG normal 4
JPEG låg 4
Antal bilder 2 Buffertkapacitet 3
BildStorlek
Filstorlek 2
—
13,3 MB
100
23
—
16,3 MB
77
20
—
11,0 MB
138
26
—
13,8 MB
114
23
—
18,8 MB
100
19
—
24,7 MB
77
17
L
M
S
L
M
S
L
M
S
L
M
S
35,9 MB
20,7 MB
10,0 MB
5,7 MB
3,2 MB
1,4 MB
2,9 MB
1,6 MB
0,7 MB
1,4 MB
0,8 MB
0,4 MB
53
95
211
279
496
1000
548
976
2000
1000
1800
3900
17
20
28
100
100
100
100
100
100
100
100
100
n
423
❚❚ Bildområde DX-format (24 × 16) 1
Bildkvalitet
BildStorlek
NEF (RAW), Förlustfri
—
komprimering, 12 bitar
NEF (RAW), Förlustfri
—
komprimering, 14 bitar
NEF (RAW),
—
Komprimerad, 12 bitar
NEF (RAW),
—
Komprimerad, 14 bitar
NEF (RAW),
—
Okomprimerad, 12
bitar
NEF (RAW),
—
Okomprimerad, 14
bitar
L
M
TIFF (RGB)
S
L
JPEG hög 4
M
S
L
JPEG normal 4
M
S
L
JPEG låg 4
M
S
n
424
Filstorlek 2
Antal bilder 2
Buffertkapacitet 3
5,7 MB
229
65
7,0 MB
177
46
4,7 MB
312
95
6,0 MB
260
63
8,1 MB
229
39
10,7 MB
177
31
15,3 MB
8,8 MB
4,3 MB
2,5 MB
1,4 MB
0,6 MB
1,2 MB
0,7 MB
0,3 MB
0,6 MB
0,3 MB
0,2 MB
124
220
480
637
1100
2400
1200
2000
4400
2400
3900
7800
23
29
59
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Om Automatisk DX-beskärning väljs för Bildområde, spelas bilder i DX-format
in med DX-objektiv, och bilder i FX-format med andra objektiv.
2 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivtyp.
3 Maximalt antal bilder som kan lagras i minnesbufferten. Antalet sjunker om
Optimal kvalitet väljs för JPEG-komprimering, ISO-känsligheten har värdet
P eller större, Brusreducering för högt ISO är aktiverat när automatisk
ISO-känslighet är aktiverad eller när ISO-känsligheten är 2000 eller högre, eller
om brusreducering för lång exponering, aktiv D-lighting eller bildautentisering
är aktiverad.
4 För värdena förutsätts att JPEG-komprimering har värdet Liten filstorlek. Om
du väljer Optimal kvalitet ökas storleken på JPEG-filerna. Antalet bilder och
buffertkapaciteten sjunker i motsvarande grad.
A
d5—Max antal exponer. i följd (s. 299)
Du kan ställa in antalet bilder som tas i en serie till ett värde mellan 1 och
100.
n
425
Exponeringsprogram
Exponeringsprogrammet för programautomatik visas i följande
diagram:
12
14
f/1
16 15
f/1,4
1
/3
17
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/1,4 − f/16
Bländare
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 200; objektiv med största bländare på f/1,4 och minsta
bländare på f/16 (t.ex. AF 50mm f/1,4 D)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Slutartid
De största och minsta värdena för EV (exponeringsvärdet) varierar
med ISO-känsligheten (ISO-motsvarigheten). I diagrammet ovan
förutsätts en ISO-känslighet motsvarande ISO 200. När
matrixmätning används minskas värden över 17 1/3 EV till 17 1/3 EV.
n
426
Bländare, ljuskänslighet och
blixträckvidd
Den inbyggda blixtens räckvidd varierar med ljuskänsligheten
(ISO-motsvarigheten) och bländaren.
200
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
400
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Bländare vid ISO-motsvarighet
800
1600
2,8
4
4
5,6
5,6
8
8
11
11
16
16
22
22
32
32
—
3200
5,6
8
11
16
22
32
—
—
6400
8
11
16
22
32
—
—
—
Räckvidd
m
1,0–8,5
0,7–6,1
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Den inbyggda blixten har en minsta räckvidd på 0,6 m.
I läget programautomatik (läge e) är den största bländaren (lägsta
f-tal) begränsad enligt känsligheten (ISO-motsvarigheten) nedan:
Största bländare vid ISO-motsvarighet:
200
3,5
400
4
800
5
1600
5,6
3200
7,1
6400
8
För varje stegs ökning av ljuskänsligheten (till exempel från 200 till
400) minskas bländaren med ett halvt f-steg. Om objektivets
största bländare är mindre än vad som anges ovan blir objektivets
största bländare det maximala bländarvärdet.
n
427
Specifikationer
❚❚ Nikon D700 digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-bajonett (med AF-koppling och AF-kontakter)
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
12,1 miljoner
Bildsensor
Bildsensor
36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
Totalt antal pixlar
12,87 miljoner
Dammreduceringssystem Rengöring av bildsensor, referensbilddata (programmet
Capture NX 2 krävs, säljes separat)
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Bildkontrollsystem
Medier
Filsystem
n
428
• Bildområde FX-format (36 × 24)
4 256 × 2 832 (L) 3 184 × 2 120 (M) 2 128 × 1 416 (S)
• Bildområde DX-format (24 × 16)
2 784 × 1 848 (L) 2 080 × 1 384 (M) 1 392 × 920 (S)
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering,
komprimerad eller okomprimerad
• TIFF (RGB)
• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med hög (ung. 1 : 4),
normal (ung.1 : 8) eller låg (ung. 1 : 16) komprimering
(Liten filstorlek). Komprimering med Optimal kvalitet
är tillgänglig.
• NEF (RAW)+JPEG: En bild lagras i båda formaten, NEF (RAW)
och JPEG
Kan väljas från Standard, Neutral, Livfull, Monokrom;
lagring för upp till nio anpassade bildkontroller.
Typ I CompactFlash-minneskort (UDMA-kompatibla);
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Sökare
Sökare
Bildöverensstämmelse
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Skärpedjupskontroll
Objektivbländare
Objektiv
Kompatibla objektiv
Slutare
Typ
Tider
Blixtsynktid
Utlösning
Utlösarläge
Spegelreflexsökare med pentaprism i ögonhöjd
Omkring 95 % horisontell och 95 % vertikal
Omkring 0,72 × (50-mm f/1,4 objektiv vid oändligheten,
–1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1)
–3–+1 m–1
Levereras med en BriteView Clear Matte Mark VI mattskiva
typ B med AF-områdesmarkeringar (rutmönster kan visas)
Snabbt återgående
När du håller ned granskningsknappen för skärpedjup
minskas bländaren till det värde som du (lägena g och h )
eller kameran (lägena e och f ) har valt
Omedelbart återgående, elektroniskt styrt
• DX AF Nikkor: Alla funktioner stöds
• AF Nikkor av typ G eller D: Alla funktioner stöds (PC MicroNikkor stöder inte en del funktioner). IX Nikkor-objektiv
stöds inte
• Övriga AF Nikkor: Alla funktioner stöds utom 3D Color
Matrix Metering II. Objektiv för F3AF stöds inte.
• AI-P Nikkor: Alla funktioner stöds utom 3D Color Matrix
Metering II
• Icke-CPU: Kan användas i exponeringslägena g och h.
Elektronisk avståndsmätare kan användas om den största
bländaren är f/5,6 eller snabbare. Färgmatrixmätning och
visning av bländarvärden stöds om användaren anger
objektivdata (endast AI-objektiv).
Elektroniskt styrd, vertikal rörlig fokalplansslutare
i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, X250
X= 1/250 s; synkroniserar med slutaren vid 1/320 s eller längre
(blixtens räckvidd sjunker vid tider på mellan
1/250 och 1/320 s)
1/8 000–30 s.
S (enbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb
serietagning), a (livevisning), E (självutlösare), MUP
(uppfälld spegel)
n
429
Utlösning
Bildmatningshastighet
Självutlösare
Exponering
Mätning
Mätmetod
• Med EN-EL3e: Från 1 upp till 5 bps (CL); upp till 5 bps (CH)
• Med batteripack MB-D10 och EN-EL4a-/EN-EL4- eller AA-batterier
eller med nätadaptern EH-5a/EH-5 (säljs separat): Från 1 upp till 7
bps (CL); upp till 8 bps (CH)
Kan väljas med 2, 5, 10 och 20 sekunders varaktighet
TTL-ljusmätning med 1 005-segments RGB-sensor
• Matrix: 3D-färgmatrixmätning II (objektivtyp G och D),
färgmatrixmätning II (övriga CPU-objektiv) och
färgmatrixmätning tillgängligt med icke-CPU-objektiv
om användaren anger information om objektivet.
• Centrumvägd: 75% vikt ges till en cirkel med diameter 8, 12,
15 eller 20 mm i bildutsnittets mitt, eller så görs en
viktning baserat på medelvärdet för hela bildutsnittet
(för icke-CPU-objektiv används en 12 mm cirkel eller
medelvärdet för hela bilden)
• Spot: Mäter en cirkel på 4-mm (cirka 1,5 % av bildytan) i
mitten av den valda fokuspunkten (i fokuspunkten i
mitten om icke-CPU-objektiv används)
Räckvidd (ISO 100, f/1,4- • Matrix- eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
objektiv, 20 °C)
• Spotmätning: 2–20 EV
Ljusmätningskoppling
Kombinerad CPU och AI
Exponeringsläge
Programautomatik med flexibelt program (e),
slutartidsstyrd bländarautomatik (f ), bländarstyrd
tidsautomatik (g), manuell (h)
Exponeringskompensation –5 till +5 EV i steg om 1/3, 1/2, eller 1 EV
Exponeringsgaffling
2–9 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
Blixtgaffling
2–9 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
Vitbalansgaffling
2–9 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med knappen AE-L/AF-L
n
430
Exponering
ISO-känslighet
(rekommenderat
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
Fokusering
Autofokus
Observationsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
Blixt
Inbyggd blixt
ISO 200 – 6400 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan även anges
till omkring 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (motsvarande ISO 100)
under ISO 200 eller till omkring 0,3, 0,5, 0,7, 1EV, eller 2 EV
(motsvarande ISO 25600) över ISO 6400.
Kan väljas mellan Auto, Hög, Normal eller Låg
Nikon Multi-CAM 3500FX autofokusmodul med TTLfasidentifiering, finjustering, 51 fokuspunkter (inklusive
15 sensorer av blandtyp) och AF-hjälpbelysning (räckvidd
omkring 0,5–3 m)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus: Enpunkts servo-AF (S); kontinuerlig fokus (C);
förutsägande fokusföljning aktiveras automatiskt efter
motivets status
• Manuell (M): Elektronisk avståndsmätare stöds
Kan väljas mellan 51 eller 11 fokuspunkter
Enkel AF-punkt, dynamisk AF, autoområde AF
Fokus låses genom att avtryckaren trycks ned halvvägs
(enpunkts servo-AF) eller genom knappen AE-L/AF-L
Manuell uppfällning med låsknapp och ett ledtal på 17 (m,
ISO 200, 20 °C; ledtal vid ISO 100 är 12) eller 18 i manuellt
läge (m, ISO 200, 20 °C; ledtal vid ISO 100 är 13)
n
431
Blixt
Blixtkontroll
Blixtläge
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkterminal
Vitbalans
Vitbalans
Livevisning
Lägen
Autofokus
n
432
• TTL: Balanserad i-TTL-upplättningsblixt och standard iTTL-blixt för digitala SLR-kameror som använder en
1 005-segments RGB-sensor är tillgängliga med inbyggd
blixt och SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-400.
• Automatisk bländare: Tillgänglig med SB-900, SB-800 och
CPU-objektiv
• Icke-TTL auto: Följande blixtar stöds: SB-900, SB-800, SB-28,
SB-27 och SB-22s
• Manuell avståndsprioritet: Tillgänglig med SB-900 och
SB-800
Synkronisering på första ridån, långsam synkronisering,
synkronisering på bakre ridån, röda ögon-reducering, röda
ögon-reducering med långsam synkronisering
–3 till +1 EV i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV
Tänds när inbyggd blixt eller blixtar som SB-900, SB-800,
SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX är
fulladdade. Blinkar efter det att blixten har avfyrats med
full blixtstyrka.
Standard-ISO 518-tillbehörssko med säkerhetslås
Advanced Wireless Lighting stöds med inbyggd blixt,
SB-900, SB-800 eller SU-800 som kontrollenhet och SB-900,
SB-800, SB-600, eller SB-R200 som fjärrblixtar. Automatisk
FP-höghastighetssynk stöds och modelleringsljus stöds
med alla CLS-kompatibla blixtenheter förutom SB-400.
Flash Color Information Communication och FV-lås stöds
med alla CLS-kompatibla blixtenheter.
Standard ISO 519-terminal
Automatisk (TTL-vitbalans med huvudbildsensor och
1 005-segments RGB-sensor), 7 manuella lägen med
finjustering, färgtemperaturinställning
Handhållen, stativ
• Handhållen: Fasidentifierings-AF med 51 fokuspunkter
(inklusive 15 sensorer av blandtyp)
• Stativ: Kontrastavkännande autofokus överallt i bilden
Monitor
Monitor
Visning
Visning
Gränssnitt
USB
Videoutgång
HDMI-utdata
10-polig tillbehörs
kontakt
Språk som stöds
Språk som stöds
Strömkälla
Batteri
Tillbehörsbatteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
3-tum, 920 000 punkters (VGA), lågtemperaturs polykisel
TFT LCD med 170 ° visningsvinkel, 100 %
bildöverensstämmelse och justering av ljusstyrka
Fullformats- och miniatyrbildvisning (fyra eller nio bilder)
med visningszoom, bildspel, högdagrar, histogramvisning,
automatisk bildrotering och bildkommmentar (upp till 36
tecken)
Hi-Speed USB
Möjlighet att välja mellan NTSC och PAL
Version 1.3a med HDMI-kontakt av typen C
minikontakt.Kameramonitorn stängs av när HDMI-kabeln
ansluts.
Kan användas för att ansluta fjärrkontroll eller GPS-enhet
som är kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01
(kräver extra MC-35 GPS-adapterkabel och kabel med 9polig kontakt av D-sub-typ).
Kinesiska (förenklad och traditionell), holländska, engelska,
finska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska,
polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska
Ett EN-EL3e litiumjonbatteri
Batteripack MB-D10 (säljes separat) med ett Nikon EN-EL3e,
EN-EL4a eller EN-EL4 li-jonbatteri eller åtta alkaliska, NiMH-,
litium- eller nickelbatterier i AA-storlek; EN-EL4a/EN-EL4
och AA-batterier säljs separat. Batterifackslucka A BL-3 krävs
vid användning av EN-EL4a eller EN-EL4-batterier.
Nätadapter EH-5a eller EH-5 (säljes separat)
1/ 4
tum (ISO 1222)
n
433
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Omkring 147 × 123 × 77 mm
Cirka 995 g utan batteri, minneskort, kamerahuslock och
monitorskydd
Driftmiljö
Temperatur
0–40 °C
Luftfuktighet
Mindre än 85 % (ingen kondensation)
• Om inget annat anges avser alla siffror en kamera med fulladdat batteri som
används i en miljö med en temperatur kring 20 °C.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskinoch programvaran som beskrivs i den här handboken utan föregående
meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund
av eventuella misstag i denna handbok.
MH-18a snabbladdare
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som kan
användas
Laddningstid
n
434
100–240 V (50/60 Hz)
DC 8,4 V/900 mA
Li-jonbatteri Nikon EN-EL3e
Driftstemperatur
Mått (B × H × D)
Sladdlängd
Vikt
Ungefärlig laddningstid är 2 timmar och 15 minuter när
batteriet är helt urladdat.
0–40 °C
Omkring 90 × 35 × 58 mm
Omkring 1800 mm
Omkring 80 g utan strömkabel
EN-EL3e litiumjonbatteri
Typ
Kapacitet
Mått (B × H × D)
Vikt
Litiumjonbatteri
7,4 V/1500 mAh
Omkring 39,5 × 56 × 21 mm
Omkring 80 g, utan terminalskydd
A
Standarder som stöds
• DCF version 2.0: DCF (Design Rule for Camera File System) är en standard
som ofta används inom digitalkamerabranschen för att åstadkomma
kompatibilitet mellan kameror av olika märken.
• DPOF: DPOF (Digital Print Order Format) är en branschstandard som
innebär att bilder kan skrivas ut från utskriftsorder som har lagrats på
minneskortet.
• Exif version 2.21: Kameran stöder Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) version 2.21, en standard som innebär att
information kan lagras tillsammans med foton och användas för optimal
färgåtergivning när bilderna skrivs ut på Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete mellan
digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att bilder kan
skrivas ut direkt på en skrivare utan att de först överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används för konsumentelektronik och AVutrustning som kan överföra audiovisuell data och styrsignaler till HDMIkompatibel utrustning via en enda kabel (för kameran används en
minikontakt av C-typ).
n
435
A
Batteriets livslängd
Antalet bilder som går att ta med fulladdade batterier varierar med
batteriets status, temperatur och hur kameran används. För AA-batterier
varierar kapaciteten också med tillverkaren och lagringsförhållandena.
Vissa AA-batterier kan inte användas. Exempelsiffror för kameran och
MB-D10-batteripacket (säljes separat) anges nedan:
• CIPA-standard 1
Ett EN-EL3e-batteri (kamera): Cirka 1000 bilder
Ett EN-EL3e-batteri (MB-D10): Cirka 1000 bilder
Ett EN-EL4a-batteri (MB-D10): Cirka 1900 bilder
Åtta AA-batterier (MB-D10): Cirka 700 bilder
• Nikon-standard 2
Ett EN-EL3e-batteri (kamera): Cirka 2500 bilder
Ett EN-EL3e-batteri (MB-D10): Cirka 2500 bilder
Ett EN-EL4a-batteri (MB-D10): Cirka 4300 bilder
Åtta AA-batterier (MB-D10): Cirka 1000 bilder
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett objektiv av typ AF-S VR ED 24–120mm
f/3,5–5,6 vid följande testförhållanden: objektivet ändrades från oändligt
till minimum och en bild togs med standardinställningarna var trettionde
sekund. Blixten avfyrades en gång vid varannan bild. Livevisning används
inte.
2 Uppmätt vid 20 °C med ett objektiv av typ AF-S VR 70–200mm f/2,8 vid
följande testförhållanden: bildkvaliteten inställd på JPEG låg;
bildstorleken inställd på M (mellan), slutartiden 1/250 s, avtryckaren
halvvägs nedtryck i tre sekunder och fokus ändrat tre gånger från oändligt
till minimum. När sex bilder hade tagits i snabb följd aktiverades monitorn
i fem sekunder och stängdes sedan av. Cykeln upprepades en gång när
exponeringsmätarna stängts av.
n
436
Följande åtgärder kan reducera batteriets livslängd:
• När du använder monitorn
• När du trycker ned avtryckaren halvvägs.
• När du använder autofokus upprepade gånger
• När du tar NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-bilder
• När du använder långa slutartider
• När du använder den trådlösa sändaren WT-4 (säljes separat)
• När du använder vibrationsreducering med VR-objektiv
Så här får du ut mesta möjliga av Nikon EN-EL3e-batterierna:
• Se till att batteriets kontakter är rena. Smutsiga kontakter kan minska
batteriets prestanda.
• Använd batterier omedelbart efter laddningen. Batterierna laddas ur om
de inte används.
n
437
Index
Menyposter och alternativ i kamerans monitor visas i fet stil.
Symboler
D -omkopplare, 318
K (Enkel AF-punkt), 74, 75
I (Dynamisk AF), 74, 75, 285
H (Automatisk AF), 74
S, 84
CL, 84, 86, 91, 299
CH, 84, 86
a, 89
E (Självutlösare), 102
MUP, 104
a (Matrix), 112, 113, 295
Z (Centrumvägd), 112, 294, 295
b (Spot), 112, 295
e (Programautomatik), 116
f (Slutartidsstyrd bländarautomatik), 118
g (Bländarstyrd tidsautomatik), 119
h (Manuell), 121
L (Förinställ manuellt), 141, 148
Q (Hjälp), 26, 31
t (Minnesbuffert), 53
Siffror
10-polig tillbehörskontakt, 213, 389
3D-färgmatrixmätning II, 113
3D-följning, 74, 75, 286
A
AE-L, 79, 126, 325
AF, 72, 74, 76, 80
AF-aktivering, 287
AF-finjustering, 347
AF-hjälpbelysning, 53, 290, 375
AF-områdesläge, 74
Automatisk AF, 74
automatisk AF, 75
dynamisk AF, 74, 75, 285
enkel AF-punkt, 74, 75
AF-områdesmarkeringar, 45, 94
AF-ON för MB-D10, 291
B-knappen, 73, 96, 287, 291
AF-punktsbelysning, 288
AF-punktsmarkering, 289
Aktiv D-Lighting, 179
438
Aktiv mapp, 272
A-M-väljare, 36
Ange granskningsknapp, 324
Anpassa funktionsrattar, 326
Anpassade inställningar, 280
Autofokus, 72, 74, 76, 78, 80
Autogaffling, 130, 315, 316
Autogaffling (M-läge), 316
Autogafflingsinställning, 315
AE & blixt, 315
Endast AE, 315
Endast blixt, 315
Vitbalansgaffling, 315
Automatisk AF, 74, 75
Automatisk bildrotering, 336
Automatisk DX-beskärning, 58
Automatisk FP-höghastighetssynk, 305,
306, 377
Automätning av, 48, 296
Avdamning av bilder, 337
Avtryckare, 53, 54, 78, 126, 296
halvvägs, 53, 54, 78, 126
Avtryckarens AE-L, 296
B
Bank för anpassade inställn., 282
Batteri, 32, 34, 46, 302, 304, 340
laddning, 32
pack, 341, 385
tillbehör, 302, 304
Batteriinformation, 340
Batteriordning, 304
Batteritypen MB-D10, 302
Beskärning, 356
Bildautentisering, 342
Bildfil, 435
Bildhastighet för LS-läget, 299
Bildinformation, 264
Bildkommentarsindikator, 335
Bildkontroller, 160
Bildkvalitet, 58
Bildkvalitet, 64
Bildområde, 58, 69
Bildområde, 58, 61
Automatisk DX-beskärning, 58, 61
FX-format (36×24), 59
Välj bildområde, 59, 61
Bildspel, 266
Bildspel, 266
Bildintervall, 266
Bildstorlek, 69
Bildstorlek, 69
Bildvinkel, 58, 376
Bildvisning, 264
Bildöverlägg, 359
Blixt, 185, 188, 190, 192, 377
förblixt, 184, 193
gaffling, 130, 315, 316
klar-indikator, 103, 185, 193
kompensation, 190
kontroll, 184, 377
Balanserad i-TTL-upplättningsblixt för
digitala SLR-kameror, 184, 377
standard-i-TTL-blixt för digitala SLRkameror, 184
läge, 188
modellering, 115, 315
räckvidd, 307, 427
synkterminal, 384
synktid, 118, 305, 306
Blixtkontr. för inbyggd blixt, 309
Kommandoläge, 311
Manuell, 310
Repeterande blixt, 310
Blixtslutartid, 308
Blixtsynktid, 305
Bländare, 119–122
minimal, 37, 114
största, 82, 210
Bländarstyrd tidsautomatik, 119
Brusreducering för högt ISO, 278
Brusreducering för lång exp., 277
Brännvidd, 374
Brännvidds, 210
Brännviddsskala, 37
Bulb, 122, 124
C
C, 72, 79, 283, 285
Camera Control Pro 2, 388
, 239
Capture NX 2, 64, 172, 337, 388
Centrumvägd, 112, 294, 295
Centrumvägt område, 294
CLS, 377
Compact Flash, 41
CompactFlash, 332, 390
CPU-objektiv, 37, 370
Creative Lighting System, 377
D
Data för icke-CPU-objektiv, 210
Dator, 238
Datum och tid, 39, 334
DCF version 2.0, 182, 435
Delete (Radera)
Markerad, 262
Diopter, 45, 386
Dioptri
justering, 45
D-Lighting, 354
DPOF, 243, 249, 253, 435
DPOF (Digital Print Order Format), 243,
249, 253, 435
DX-format (24×16), 59
Dynamisk AF, 74, 75, 285
Dynamisk AF, 285
51 punkter (3D-följning), 286
Dölj bild, 263
E
Efter radering, 265
Elektronisk analog exponeringsvisning,
123
Enkel AF-punkt, 74, 75
Enkel exponeringskomp., 293
Enpunkts servo-AF, 72, 78, 284
Ethernet, 242, 385
EV-steg för exp.kontroll, 292
Exif version 2.21, 182, 435
Exponering, 111, 112, 126, 128
lås, 126
läge, 114
bländarstyrd tidsautomatik, 119
manuell, 121
programautomatik, 116
slutartidsstyrd bländarautomatik, 118
mätare, 48, 296
program, 426
Exponeringsfördröjning, 302
Exponeringsgaffling, 130, 315, 316
439
Menyposter och alternativ i kamerans monitor visas i fet stil.
Exponeringskomp./finjustering, 292
Exponeringskompensation, 128
Extern blixt, 309, 320
F
Filinformation, 221
Filnummersekvens, 300
Filtereffekter, 358
Skylight, 358
Varmtonsfilter, 358
Finjustera optimal exponer., 294
Firmwareversion, 348
Flexibelt program, 117
Fn-knappen, 62, 131, 135, 193, 212, 320
Fokus, 71, 72, 74, 76, 78, 81
autofokus, 72, 74, 76, 80
fassökande, 90
kontrastavkännande, 90, 98
elektronisk avståndsmätare, 82, 370, 372
följning, 73
3D, 74
förutsägande, 72, 73
indikator, 53, 82
lås, 78
läge, 72
enpunkts servo-AF, 72, 78
kontinuerlig fokus, 72
kontinuerlig servo-AF, 79
manuell, 72, 81, 94
punkt, 74, 76, 97, 264
kontrastavkännande, 97
Fokusering
följning, 286, 287
3D, 286
läge
enpunkts servo-AF, 284
kontinuerlig fokus, 283, 285
punkt, 285, 289
Fokusföljning med låsning, 287
Fokusindikering, 53
Format, 43, 332
Formatera minneskort, 332
Fotograferingsdata, 225, 226, 227, 228
Fotograferingsmeny, 268
Fotograferingsmenybank, 269
Fotoinfo/visning, 320
440
Fotoinformation, 220
f-tal, 119, 120, 371
FV-lås, 192
FX-format (36×24), 59
Fälla upp spegeln för rengör., 395
Färgbalans, 358
Färgrymd, 181
Adobe RGB, 181
sRGB, 181
Färgtemperatur, 141, 142, 147
Fördr. innan automätning av, 296
Förutsägande, 73
G
Gaffling, 130, 315, 316
blixt, 130, 315, 316
exponering, 130, 315, 316
vitbalans, 130, 135
Gafflingsföljd, 317
GPS, 213, 229
ansluta, 213
data, 214, 229
GPS, 213
GPS-data, 229
Granskningsknapp för skärpedjup, 115,
315, 324
Gult, 144, 358
H
Hantera bildkontrollen, 168
HD, 257, 333, 435
HDMI, 257, 435
HDMI, 333
HI, 107
Histogram, 223, 224, 264
Hjälp, 26, 31
Högdagrar, 222, 264
I
Inbyggd AF-hjälplampa, 290
Indikator för att motivet är i fokus, 72
Information, 220, 264
Information om upphovsrätt, 343
Inställningar för ISO-känsl., 107
Automatisk ISO-känslighet, 108
Högsta känslighet, 108
Kortaste slutartid, 108
ISO-känslighet, 107
Inställningshistorik, 368
Inställningsmeny, 331
Intervalltimerfotografering, 203
Intervalltimerfotografering, 203
ISO-känslighet, 105, 106, 108
ISO-känslighetssteg, 292
i-TTL, 184, 185, 311, 377
J
JPEG, 64, 67
JPEG hög, 64
JPEG låg, 64
JPEG normal, 64
JPEG-komprimering, 67
Liten filstorlek, 67
Optimal kvalitet, 67
Jämförelse sida vid sida, 362
K
Kamerahuslock, 5, 36, 388
Kasta om indikatorer, 330
Klocka, 39, 334
batteri, 40
Kontrollpanel, 8
Känslighet, 105, 106, 108
L
L (Stor), 69
LAN, 385
LAN (Local Area Network), 385
LCD, 48, 302, 332
LCD-belysning, 302
LCD-ljusstyrka, 332
Livevisning, 89–101
Livevisning, 89
Läget Livevisning, 90
Handhållen, 90
Stativ, 90
Utlösarläge, 91
Lo, 107
Loopa val av fokuspunkt, 288
Långsam synk, 188
M
M, 72, 81, 94, 121
M (mellan), 69
Magenta, 144, 358
Manuell, 72, 81, 94, 121
Matrix, 112, 113, 295
Mattskiva, 429
Max antal exponer. i följd, 299
MB-D10, 291, 302, 304, 341, 385
Min meny, 364
Lägg till objekt, 364
Rangordna objekt, 367
Ta bort objekt, 366
Miniatyrbild, 232
Minnesbuffert, 53, 84, 87, 88
Minneskort, 41, 332, 390
formatering, 43, 332
kapacitet, 423
Mired, 145
Modelleringsblixt, 315
Monitor, 12, 55, 89, 218, 332
lock, 21
Monitor av-fördröjning, 297
Monokrom, 357
Cyanotypi, 357
Sepia, 357
Svartvitt, 357
Monteringsindikering, 37
Motljus, 48, 302
Multiexponering, 198
Multiexponering, 198
Multiväljare, 319
Multiväljarens mittknapp, 318
Mätning, 112
centrumvägd, 112, 294, 295
matrix, 112, 113, 295
Spot, 295
spot, 112
väljare, 51, 113
N
Namnge fil, 274
NEF, 64, 67
NEF (RAW), 64, 68
Nikon Transfer, 238
Nollställ anpassade inställn., 282
Nätadapter, 385
O
Objektiv, 36, 210, 346, 347, 370
avståndsinformation, 184
CPU, 37, 373
fokuslägesväljare, 36, 37
fokusring, 37, 81
icke-CPU, 210
data, 211
kompatibla, 370
lock, 37
441
Menyposter och alternativ i kamerans monitor visas i fet stil.
lock, bakre, 36, 37
montera, 36
monteringsindikering, 37
ta bort, 37
Objektivfäste, 5, 82
Om inget minneskort finns?, 329
P
PictBridge, 244, 435
Programautomatik, 116
R
Radera, 56, 236, 262
aktuell bild, 56, 236
alla bilder, 262
valda bilder, 262
Radera, 262
Alla, 262
Referensbild för damm, 337
Rengöra bildsensor, 392
RGB, 64, 181, 222, 223
RGB-histogram, 223, 264
RGB-sensor med 1 005 segment., 140
Rotera hög, 265
Rödaögonreducering, 188
Rödaögonreducering, 355
S
S (Liten), 69
Sekvens, 200, 299, 321
Signal, 298
Självutlösarfördröjning, 297
, 243
Skriv ut (DPOF), 249
Pappersstorlek, 251
Ram, 251
Starta utskriften, 251
Tidsstämpel, 251
Skriv ut index, 252
Skydda bilder, 235
Skärpedjup, 115
Skärpeplansmarkering, 82
Slutartids- och bländarlås, 326
Slutartidsstyrd bländarautomatik, 118
Släpp knapp och använd ratt, 328
Sommartid, 39, 334
Spak för okularskydd, 45, 102, 205
Spara kamerainställningar, 344
442
Spara/ladda inställningar, 344
Sparar i NEF (RAW), 67
Bitdjup för NEF (RAW), 68
12 bitar, 68
14 bitar, 68
Typ, 67
Förlustfri komprimering, 67
Komprimerad, 67
Okomprimerad], 67
Spegel, 89, 104, 395
fälla upp spegeln för rengöring, 395
Spot, 112, 295
Språk (Language), 38, 334
Standardinställningar, 196, 271, 282, 418
återställa, 196, 271, 282
Storlek, 69
Ställ in bildkontroll, 162
Livfull, 162
Monokrom, 162
Filtereffekter, 165, 167
Toning, 165, 167
Neutral, 162
Standard, 162
Stödlinjer i sökaren, 298
Synk på bakre ridå, 189
Synk på främre ridå, 188
Sökare, 10, 45, 429
fokus, 45, 81
okular, 45, 102, 205
T
Television, 255, 333
Tid, 39, 334
Tidsexponering, 124
TIFF (RGB), 64
Tillbehör, 385
Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 325
Tilldela FUNC. -knapp, 320
Timer, 102, 203
Trådlös
sändare, 385
Trådlös sändare, 242
Trådlöst, 242, 385
nätverk, 242, 385
sändare, 242
Trådutlösare, 101, 104, 389
Tvåknapps-återställning, 196
U
USB, 238, 245
kabel, 240, 245
UTC, 39, 215, 229
Utlösarläge, 83, 91
enkelbild, 84
livevisning, 89
ratt, 85
låsknapp, 85
serietagning, 84, 86, 91
långsam, 84, 86, 91, 299
snabb, 84, 86
självutlösarfördröjning, 102
uppfälld spegel, 104
Utskriftsalternativ (PictBridge Inställningmenyn), 247
Antal. kopior, 247
Beskärning, 248
Pappersstorlek, 247
Ram, 247
Starta utskriften, 248
Tidsstämpel, 247
Utskriftsjobb (DPOF), 243
, 243
Utskriftsval, 249
Pappersstorlek, 251
Ram, 251
Starta utskriften, 251
Tidsstämpel, 251
V
Video, 101, 255, 333
kabel, 255
läge, 333
Videoläge, 333
ViewNX, 64, 161, 182, 243
Vinjetteringskontroll, 276
Virtuell horisont, 99, 322, 346
Virtuell horisont, 346
Visn. av fotograferingsinfo, 12, 301
Visn. av fotograferingsinfo, 301
Visning, 55, 217
bildspel, 266
helskärmsvisning, 218
Information, 264
information, 220
mapp, 263
meny, 260
miniatyrbild, 232
zooma, 234
Visningsläge, 264
Visningsmapp, 263
Vitbalans, 135, 140
förinställ manuellt, 141, 148
gaffling, 135
Vitbalans, 140
Auto, 140
Blixt, 141
Direkt solljus, 140
Förinställ manuellt, 141, 148
Glödlampa, 140
Lysrör, 140
Moln, 141
Skugga, 141
Välj färgtemperatur., 141, 147
Välj AF-C-prioritet, 283
Välj AF-S-prioritet, 284
Världstid, 39, 334
Datum och tid, 39, 334
Datumformat, 40, 334
Sommartid, 39, 334
Tidszon, 39, 334
W
WB, 135, 140
WT-4, 242, 385
Å
Återställ, 196, 271, 282, 418
Återställ fotograferingsmenyn, 271
Ö
Översiktsdata, 230
443
444
Q0610_UM_Se_EUR_01_Cover.fm Page 1 Thursday, June 12, 2008 7:31 PM
DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner)
utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
6MB0241B-01
Se_01
Se
Tryckt i Europa
SB8F01(1B)
Se
Download PDF

advertising