Philips 10FF2CME/00, 5FF2 Series, 7FF2CMI/00, 10FF2CMI/00, 7FF2CWO/00, 10FF2CWO/00, 10FF2XLE/00, 7FF2M4/00, 5FF2CMI/00, 7FF2CME/00 User manual

Philips 10FF2CME/00, 5FF2 Series, 7FF2CMI/00, 10FF2CMI/00, 7FF2CWO/00, 10FF2CWO/00, 10FF2XLE/00, 7FF2M4/00, 5FF2CMI/00, 7FF2CME/00 User manual

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PhotoFrame

10FF2 Series

7FF2 Series

5FF2 Series

FI

Käyttöoppaat 1

Sisällys

1. Tärkeää

1.1 Turvallisuusvarotoimet ja huolto

1.2 PhotoFrame-kehyksen hoito

1.3 Kierrätys

2. PhotoFrame-kehyksesi

2.1 Tuotteen yleiskuvaus

2.1.1 Mitä pakkauksesta löytyy

2.1.2 Ohjauspainikkeet

2.1.3 Kytkennät

2.2 Tuotteen parhaat ominaisuudet

3. Aloitustoimet

3.1 Tuotteen sijoittelu

3.2 Kytkentä verkkovirtaan

3.3 Akkujen lataus

3.4 PhotoFrame-kehyksen käynnistäminen

3.5 Alkuasetukset

3.5.1 Päävalikon avaus

3.5.2 Halutun kielen valinta

3.5.3 Ajan, päiväyksen ja kellon asetus

3.5.4 Kellotilan valinta

8

8

8

8

8

8

8

8

9

10

4. PhotoFrame-kehyksesi käyttö

4.1 Kuvien katselu

4.1.1 Esitallennettujen kuvien katselu

4.1.2 Kuvien katselu muistikortilta

4.1.3 Kuvien katselu USB-laitteesta

4.2 Kuvien haku

4.2.1 Selaustila

4.2.2 Diaesitystila

4.2.3 Pikkukuvien avaus ja navigointi

4.2.4 Pikkukuvien pika-avaus

4.2.5 Kuvien valinta – yksi tai useampia

4.3 Albumin tai diaesityksen katselu

4.3.1 Toista kaikki albumit tai valittu diaesitys

4.4 Kuvien kopiointi

4.4.1 Kopiointi muistikortilta

4.4.2 Kopiointi PC/Mac-tietokoneelta

4.4.3 Kopiointi PhotoFrame-kehyksestä

PC/Mac-tietokoneelle

4.5 Kuvien poisto

15

15

16

17

18

13

13

14

15

12

12

12

12

12

12

12

12

5

5

4

3

3

3

6

7

5

6

5. PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

5.1 Valikkonavigointi

5.2 Kuvavalikko

20

20

20

5.2.1 Kierto, suurennus/pienennys ja rajaus

5.2.2 Kuvien siirtäminen

20

22

5.2.3 Kuvatehosteet

5.2.4 Reunukset

23

24

5.3 Kuva-albumien luonti ja hallinta

5.3.1 Albumin luonti

25

25

5.3.2 Albumin nimeäminen uudestaan

5.3.3 Albumin poisto

26

27

5.3.4 Kopioi kuvia albumien välillä

5.4 Diaesitysten luonti ja hallinta

28

28

5.4.1 Diaesityksen luonti

5.4.2 Albumin lisäys diaesitykseen

28

29

5.4.3 Albumin poisto diaesityksestä

5.4.4 Diaesityksen nimeäminen uudestaan

30

31

5.4.5 Diaesityksen poisto

5.4.6 Diaesityksen järjestys

32

33

5.4.7 Siirtotehosteet

5.4.8 Viive

34

34

5.4.9 Kooste

5.4.10 Taustaväri

35

36

5.4.11 Näytä kello

5.5 Tapahtumamuistutus

37

38

5.5.1 Tapahtumamuistutuksen luonti

5.5.2 Tapahtumamuistutuksen poisto

38

40

5.5.3 Tapahtumamuistutuksen torkku

5.6 Photoframe-kehyksesi tilan tarkistus

41

42

18

6. Asetukset

6.1 Kirkkaus

6.2 Kieli

6.3 Muistikortti

6.4 Aika, päiväys ja kello

6.5 Ajastustoiminto (Auto On/Off)

6.6 Kiertotoiminto

6.7 Äänimerkki päälle/pois

7. Tekniset tiedot

8. Usein kysytyt kysymykset

9. Huolto ja takuu

44

45

46

48

49

43

43

43

50

52

54

Sisällys

1

2

Sisällys

Johdanto

Philipsin digitaalinen PhotoFrame voidaan sijoittaa pysty- tai vaaka-asentoon esiteltävien kuvien mukaan. Sisäisen akun avulla voit vapaasti antaa sen muiden katsottavaksi ja esitellä kuvia käyttämättä virtajohtoa. Voit myös sijoittaa sen johonkin paikkaan huoneessa jatkuvasti esillä olevaksi kytkemällä sen verkkovirtaan.

1. Tärkeää

1.1 Turvallisuusvarotoimet ja huolto

Lue ja noudata seuraavia ohjeita kytkettäessä ja käytettäessä PhotoFrame-kehystä:

• Varmista PhotoFrame-kehystä siirrettäessä, että virtajohtoon ja pistorasiaan pääsee helposti käsiksi.

• Sähköiskun tai laitteen pysyvän vaurioitumisen välttämiseksi, älä saata PhotoFrame-kehystä alttiiksi sateelle tai liialle kosteudelle.

• Näytön suojaamiseksi mahdolliselta vaurioitumiselta, älä paina LCD-paneelia liiallisesti. Ota siirrettäessä kiinni PhotoFramekehystä sen reunoilta, älä nosta sitä otteella jossa käsi tai sormet koskettavat LCDpaneelia.

• Irrota virtajohto PhotoFrame-kehyksestä jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

• Irrota virtajohto PhotoFrame-kehyksestä jos sitä tarvitsee puhdistaa, käytä siihen hivenen kosteaa kangasta. Näyttö voidaan pyyhkiä kuivalla kankaalla kun virta ei ole kytkettynä.

Älä kuitenkaan koskaan käytä alkoholia, liuottimia tai ammoniakkia sisältäviä nesteitä.

• Ota yhteyttä huoltoteknikkoon jos

PhotoFrame ei toimi normaalisti tämän oppaan ohjeita noudattaen.

• Rungon kannen saa avata vain pätevä huoltohenkilöstö.

• Pidä PhotoFrame poissa suorasta auringonvalosta ja etäällä helloista tai muista lämmön lähteistä.

• Pidä PhotoFrame kuivana. Sähköiskun välttämiseksi, älä saata sitä alttiiksi sateelle tai liialle kosteudelle.

1.2

1

3

PhotoFrame-kehyksen hoito

Älä pudota

PhotoFrame on monimutkainen elektroninen laite eikä se kestä pudottamisesta aiheutuvaa iskua.

2

Älä altista kosteudelle

PhotoFrame ei ole kosteuden kestävä tai kosteutta hylkivä. PhotoFramekehyksen altistaminen kosteudelle tai mille tahansa nesteelle vaurioittaa sitä erittäin todennäköisesti.

Älä iske tai naarmuta

PhotoFrame-kehyksen LCD-paneeli on valmistettu lasista ja on siten herkkä epätavalliselle voimankäytölle ja teräville reunoille.

Tärkeää

3

4 Näytön puhdistus

Käytä näytön puhdistamiseen vain kuivaa pehmeää kangasta.

5 Akun lataus

Lataa PhotoFrame-kehys täysin ennen ensimmäistä käyttöä (akun LED-valo sammuu kun akku on täysin ladattu). Tämä voi kestää jopa 3 tuntia tai enemmän.

PhotoFrame aloittaa sisäisen akun lataamisen vain kun akun lataustaso on tietyn arvon alle. Tämän tarkoituksena on pidentää

PhotoFrame-kehyksen akun käyttöikää välttämällä tarpeetonta latausta.

Huomautus:

Vain 7 ja 10 tuuman PhotoFrame-malleissa on sisäinen akku, 5 tuuman mallissa ei ole.

6

Pidä alusta vapaana johdoista

Varmista ettei PhotoFrame-alustan luona ole johtoja, sillä ne voivat vetää alusta

PhotoFrame-kehyksestä lattialle.

7 Lämpötila- ja kosteusrajoitukset

Käyttölämpötila: 0° ~ 45° (Celsius) / 32° ~

113° (Fahrenheit)Kosteus: 20% ~ 80%

1.3 Kierrätys

• Ympäristövaikutusten minimoimiseksi,

PhotoFrame-kehyksen mukana toimitetut akut eivät sisällä elohopeaa tai nikkelikadmiumia. Käytä alueellasi saatavilla olevia kierrätysmenetelmiä akkujen hävittämiseen, mikäli mahdollista.

• PhotoFrame on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota yhteyttä asuinalueesi televisioiden purkamista ja kierrätysmateriaalien keräystä suorittaviin yhtiöihin, tai laitteen jälleenmyyjään, kierrätysohjein saamiseksi ympäristöön päätyvän jätteen minimointia varten.

• Ole hyvä ja hävitä tuotepakkaus ja pakkausmateriaalit asianmukaisesti alueesi jätteenkäsittelyjärjestelmän kautta.

4

Tärkeää

2. PhotoFrame-kehyksesi

2.1 Tuotteen yleiskuvaus

2.1.1 Mitä pakkauksesta löytyy

Digital PhotoFrame

Digital photo display 7FFI series

Quick start guide

1

2

3

Connect

Setup

Enjoy

Pikaopas Käyttöopas ja automaattisesti käynnistyvä ohjelma CD:llä

Mitä muuta tarvitset

AC

Virtapistoke Digitaalisia valokuvia muistikortilla tai PC:llä

Virtalähde USB-johto PC:tä varten

(B-tyyppi koiraspistoke)

PhotoFrame-kehyksesi

5

2.1.2 Ohjauspainikkeet ja valikkonavigointi

2.1.3 Kytkennät

Muistikortti

Photo display (underside)

3

4

5

1

2

1. Toista/Pysäytä diaesitys

2. Navigointiohjain / OK

3. Valikko

4. Lepopainike

5. Virta pois/päälle

• PhotoFrame-kehystä käytetään painamalla takaosan ohjauspainikkeita.

• Ohjauspainikkeet ja ohjeet näytetään valikkonäytön alaosassa.

Käytä navigointiohjainta valikosta toiseen siirtymiseen. Vasemmalle ja oikealle siirtämällä valikkopuu vaihtuu.

A. CF -kortti

B. SD/ MMC /MS / xD -kortti

Muistikortin laitto:

• Työnnä muistikortti kehyksen rakoon.

• Compact Flash -kortin tapauksessa, liu’uta se tiukasti suurempaan rakoon loppupää edellä ja nimiöpuoli ALASPÄIN.

• xD, SD, MMC, tai Memory Stick -kortin tapauksessa, liu’uta se pienempään rakoon loppupää edellä ja nimiöpuoli YLÖSPÄIN kunnes se lukittuu paikalleen.

Muutaman sekunnin kuluttua muistikortilla olevat kuvat näkyvät ja diaesitys käynnistyy.

ÄLÄ poista muistikorttia juuri sen sisään

PhotoFrame-kehykseen laittamisen jälkeen tai kun kuvia lasketaan. Odota kunnes näyttö on vakaa.

Muistikortin poisto:

• Poista Compact Flash -kortti vetämällä se ulos hitaasti.

• Poista xD, xD, SD, MMC, tai Memory Stick

-kortti työntämällä korttia sisäänpäin lukituksen poistamiseksi ja vedä sitten kortti ulos.

Huomautus:

Lue ohjeet kuvien kopiointiin muistikortilta

PhotoFrame-kehykseen kuvien kopiointia käsittelevästä kappaleesta.

6

PhotoFrame-kehyksesi

Vinkkejä:

• PhotoFrame-kehyksen muistia voi lisätä pysyvästi laittamalla muistikortin pysyvästi sen sisään. Näin tekemällä korttia voidaan käyttää samoin kuin sisäistä muistia.

• Kahta muistikorttirakoa voidaan käyttää samanaikaisesti, joten yksi voidaan varata kehyksen lisämuistiksi ja toisen kautta lukea ja kopioida kuvia kameran muistikortilta.

Mac-järjestelmälle (OS X):

• Kytke PhotoFrame Mac-koneeseen USBjohdolla. (Se tunnistetaan massamuistilaitteeksi.)

• Valitse kuvat ja kopioi tai siirrä ne suoraan

PhotoFrame-kehyksen juurihakemistoon.

(Only JPEG format supported)

• Irrota USB-johto.

• Muutaman sekunnin kuluttua kuvat on kopioitu PhotoFrame-kehyksen oletusalbumiin.

Huomautus:

Jotta muistikortilta voidaan poistaa kuvia, toiminto pitää sallia kortilla. Lue ohjeet siitä kappaleesta “Alkuasetukset - Muistikortti”.

Huomautus:

Älä irrota PhotoFrame-kehyksen kytkentää kesken kuvien kopioinnin tai siirron sen ja PC: n välillä.

USB-liitännät

Windows PC:lle (XP ja Vista):

• Asenna automaattisesti käynnistyvä

PhotoFrame-hallintaohjelma kuvien kopioimiseksi PC:stä PhotoFrame.

• Asennusohjeet ja lisätietoja tästä sovellusta löytyy sen käyttöoppaasta CD-levyltä.

PC

2.2. Tuotteen parhaat ominaisuudet

PhotoFrame on suunniteltu joustavasti ja kätevästi käytettäväksi ja siinä on seuraavat ominaisuudet:

• Tarkka ja terävä kuvan näyttö suuren pikselitiheyden ansiosta.

• Kuvia voi katsella suoraan muistikortilta, PC:tä ei välttämättä tarvita.

• Toimii akulla jopa tunnin.

• Automaattinen kääntötoiminto näyttää kuvat parhaalla mahdollisella tavalla ovat ne sitten maisema- (vaaka) tai muotokuvia (pysty).

• Käännettävä alusta kuvien katsomiseksi parhaassa asennossa.

• Tapahtumamuistutus ja kello helpottavat merkkipäivien muistamista.

PhotoFrame-kehyksesi

7

8

3. Aloitustoimet

3.1 Tuotteen sijoittelu

PhotoFrame tulisi sijoittaa tasaiselle pinnalle ja lähelle virtapistoketta. Pidä se erossa korkeista lämpötiloista ja korkeista kosteustasoista.

3.4 PhotoFrame-kehyksen käynnistäminen

Paina virtapainiketta.

Virran LED-merkkivalo syttyy sinisenä ja diaesitys alkaa.

3.2 Kytkentä verkkovirtaan

Kytke mukana toimitettu virtajohto

PhotoFrame-kehyksestä pistorasiaan.

Click

3.5 Alkuasetukset

Huomautus:

Turvasyistä ja vakauden takia Philips suosittelee säätämään alustan kulmaan jossa se napsahtaa paikalleen toiseen kahdesta asennosta. Muiden asentojen käyttö voi saada PhotoFramekehyksen kaatumaan. Tämä on käyttäjän vastuulla.

3.3 Akkujen lataus

Akkujen lataamisessa kokonaan kestään noin

2 tuntia, kun PhotoFrame on pois päältä ja 5 tuntia kun se on päällä. Kytke PhotoFrame™ virtapistorasiaan kuten yllä esitetään. Sisäisen akun lataus käynnistyy ja akun merkkivalon väriksi muuttuu vilkkuva sininen.

3.5.1 Päävalikon avaus

Päävalikko voidaan avata joko painamalla diaesityksen aikana valikkopainiketta tai napsauttamalla vasemmalle ohjaimella mistä tahansa valikkokohdasta kunnes on palattu päävalikkoon.

3.5.2 Halutun kielen valinta

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Korosta kuvake asetukset (setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Aloitustoimet

2

Mene kohtaa kieli (language) navigoimalla

alas.

3.5.3 Ajan, päiväyksen ja kellon asetus

Aseta tällä toiminnolla aika ja päiväys

PhotoFrame-kehykseen.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Korosta kuvake setup navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

3

• Avaa kieli (language) -valikko navigoimalla oikealle.

• Valitse haluamasi kieli navigoimalla ylös tai alas (valittavina on englanti, ranska, espanja, italia, saksa, venäjä, kiina ja japani)

• Vahvista valintasi painamalla OK. Uusi asetus astuu voimaan heti.

2

• Mene kohtaa Kello (Clock) navigoimalla

alas.

• Avaa Aika (Time) -asetukset navigoimalla

oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

Aloitustoimet

9

3

Aika:

• Valitse aika (time) navigoimalla ylös tai

alas.

• Siirry tuntien, minuuttien ja aamupäivä/ iltapäivä (AM/PM) -valinnan välillä navigoimalla vasemmalle tai oikealle.

• Vahvista valintasi painamalla OK.

3.5.4 Kellotilan valinta

Kello voi näkyä koko näytön tilassa, diaesityksen aikana tai kummassakin tapauksessa:

Koko näytön tila (Full Screen) - näyttää kellon keskellä näyttöä eikä kuvia esitetä.

Diaesitys (Slideshow) - näyttää kellon näytön oikeassa alaosassa.

Kummatkin (Both) - näyttää kellon koko näytön ja diaesitystiloissa.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Korosta kuvake asetukset (setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Päiväys:

• Valitse päiväys (date) navigoimalla ylös tai

alas.

• Siirry päivien, kuukausien ja vuosien välillä navigoimalla vasemmalle tai oikealle.

• Vahvista valintasi painamalla OK.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

Huomautus 1:

Aika ja päiväys pitää asettaa ennen kuin

Tapahtumamuistutusta tai Automaattista sammutus/käynnistys-toimintoa voi käyttää.

2

• Mene kohtaa Kello (Clock) navigoimalla

alas.

• Avaa Aika (Time) -asetukset navigoimalla

oikealle.

Huomautus 2: Näytä kello

Voit saada kellon näkyviin näyttöön kuvien yläpuolelle Diaesitys- ja selailutiloissa.

10

Aloitustoimet

3

• Valitse Näytä kello (Show Clock) navigoimalla ylös tai alas.

• Valitse Ei kelloa (No Clock), Koko näytön tila (Full Screen), Diaesityksessä

(In Slideshow) tai Kummatkin (Both) navigoimalla oikealle ja sitten ylös tai alas.

• Vahvista valintasi painamalla OK.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

Aloitustoimet

11

4.2 Kuvien haku

4. PhotoFrame-kehyksesi

4.1

käyttö

Kuvien katselu

4.1.1 Esitallennettujen kuvien katselu

Esitallennettuja kuvia voidaan katsella joko diaesityksenä tai kuvavalikon kautta.

1

Valitse päävalikosta (main menu) kuvat

(photos) ja sitten valitse lähteeksi

PhotoFrame.

2

Valitse albumi (album).

3

Navigoi albumissa ja katso kuvia kuvan oikealla puolella tai paina Toista diaesitys

(play slideshow).

4.1.2 Kuvien katselu muistikortilta

1

Valitse päävalikosta (main menu) kuvat

(photos) ja sitten valitse lähteeksi sisään laitettu muistikorttityyppi (SD/MMC, CF,

Memory Stick tai xD).

2

Katsele kaikkia kortilla olevia kuvia valitsemalla kamerakansio (Camera Folder).

3

Navigoi albumissa ja katso kuvia kuvan oikealla puolella tai paina Toista diaesitys

(play slideshow).

4.2.1 Selaustila

1

Selaustilaan (Browse) pääsee

Diaesitystilasta (Slideshow)

napsauttamalla kerran kohtaa Toista/

Pysäytä (Play/Stop).

2

Kuvia voi vaihdella navigoimalla

vasemmalle tai oikealle.

3

Diaesityksen voi aloittaa uudestaan painiketta Toista diaesitys (Play

slideshow).

4.2.2 Diaesitystila

Käynnistyksen jälkeen PhotoFrame on diaesitystilassa. Kuvia voi vaihdella nopeasti navigoimalla vasemmalle tai oikealle.

Huomautus 1:

Diaesityksen viivettä voi säätää. Lue ohjeet siitä kappaleesta “diaesityksen viive”.

Huomautus 2:

Tietoja diaesityksen luomisesta ja hallinnasta on kappaleessa “Diaesitysten luonti ja hallinta”.

Huomautus 3:

Kuvia voi helposti muokata diaesityksestä painamalla OK. Ohjeet pikkukuvatilaan siirtymisestä on kuvavalikkoa käsittelevässä kappaleessa.

4.1.3 Kuvien katselu USB-laitteesta

1

Kytke PhotoFrame PC tai -sylimikroon käyttäen mukana toimitettua USB-johtoa.

PhotoFrame ei ole käytettävissä kunnes liitäntä on purettu.

2

Kopioi kuvat PC:stä tai sylimikrosta

PhotoFrame-kehyksen albumikansioon

(Album).

3

Katsele kuvia kuten esitallennettuja kuvia.

12

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

4.2.3 Pikkukuvien avaus ja navigointi

Suurta määrää kuvia voidaan katsella nopeasti pikkukuvien avulla.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

4

• Kuvia voi vaihdella navigoimalla

vasemmalle tai oikealle.

• Siirry seuraavaan 16 kuvan ryhmään navigoimalla ylös tai alas.

Huomautus:

Jos painat vasemmalle ensimmäisen kuvan kohdalla, palaat edelliseen valikkoon.

2

• Korosta selattava kuvien lähde navigoimalla

alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow). Palaaminen valikoissa liikkumiseen tapahtuu navigoimalla vasemmalle.

4.2.4 Pikkukuvien pika-avaus

Pikkukuviin pääsee käsiksi suoraan diaesityksestä painamalla OK. Pikkukuvat pienoisesikatselulla käynnistyy ja viimeksi diaesityksessä nähty kuva näytetään painettaessa OK.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

13

4.2.5 Kuvien valinta – yksi tai useampia

Alla kuvatulla tavalla voit valita yhden, useita tai kaikki 16 kuvaa.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

4

• Kuvia voi vaihdella navigoimalla

vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

• Valitse yksittäiset kuvat painamalla OK.

(Valitse useampia kuvia siirtymällä seuraavan kuvan kohdalle ja painamalla OK uudestaan.) Poista kuvan valinta painamalla

OK uudestaan jo valitun kuvan kohdalla.

• Valitse kaikki näkyvissä olevat pikkukuvat painamalla OK 3 sekunnin ajan.

• Paina valikkopainiketta kuvavalikon avaamiseksi.

Huomautus:

Jos navigoit vasemmalle ensimmäisen dian kohdalla, palaat edelliseen valikkoon.

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow). Palaaminen valikoissa liikkumiseen tapahtuu navigoimalla vasemmalle.

14

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

4.3 Albumin tai diaesityksen katselu

3

Käynnistä diaesitys painamalla diaesitys

(slideshow).

4.3.1 1Toista kaikki albumit tai valittu diaesitys

Seuraa alla esitettyjä ohjeita kaikkien albumien toistamiseksi PhotoFrame-kehyksessä.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Korosta kuvake setup navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

4.4 Kuvien kopiointi

2

• Diaesitysvalikko (slideshow) näyttää diaesitysten asetukset.

• Navigoi oikealle albumilistaan.

• Valitse kaikki albumit tai yksittäinen albumi

navigoimalla ylös tai alas.

Voit kopioida kuvia muistikortilta tai PC: ltä PhotoFrame-kehyksen sisäiseen muistiin tai PhotoFrame-kehykseen laitettuun muistikorttiin. PhotoFrame tallentaa sitten sisäisesti alkuperäisestä kuvasta kooltaan muutetun kopion. Tämä kooltaan muutettu kuva säilyy PhotoFrame-kehyksen sisällä kunnes se poistetaan.

Huomautus:

Kaikki PhotoFrame-kehyksen käsittelemät ja kopioimat kuvat muutetaan kooltaan parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi PhotoFramekehyksessä esiteltäessä ja tilan säästämiseksi.

10 ja 7 tuuman PhotoFrame-malleissa sisäiseen muistiin mahtuu 1000 kooltaan muunnettua kuvaa. 5 tuuman malliin mahtuu 100-150 kuvaa.

Ohjeita kuvien poistamisesta PhotoFramekehyksestä on kappaleessa Kuvien poisto.

Voit kopioida kuvia yksi kerrallaan tai useita kuvia kerralla.

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

15

4.4.1 Kopiointi muistikortilta

Työnnä muistikortti PhotoFrame-kehyksen rakoon ja seuraa ohjeita alla.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Valitse kuvake Kuvat (Photo) ja paina

OK tai navigoi oikealle.

4

• Kuvia voi vaihdella navigoimalla

vasemmalle tai oikealle.

Huomautus:

Jos navigoit vasemmalle ensimmäisen dian kohdalla, palaat edelliseen valikkoon.

• Siirry seuraavaan 16 kuvan ryhmään navigoimalla ylös tai alas.

• Valitse yksittäiset kuvat painamalla OK.

• Valitse kaikki näkyvissä olevat pikkukuvat painamalla OK 3 sekunnin ajan.

• Kun kaikki halutut kuvat on valittu, paina

valikko (menu).

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

5

Navigoi oikealle ja mene kohtaan johon haluat kopioida kuvasi.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

16

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

6 • Korosta kohdetallennusalusta navigoimalla

alas.

• Valitse albumi jonne kopioidaan navigoimalla oikealle.

• Aloita kopiointi painamalla OK.

PC-kansio (PC Folder): Yhdistää kaikki PC:ltä muistikortille kopioidut kuvat. (Vain JPEG-muoto tunnistetaan)

Kamerakansio (Camera Folder): Yhdistää kaikki kamerassa luodut kuvat.

7

• Kopiointi-ikkuna poistuu kopioinnin päätyttyä ja kuvien kooltaan muunnetut kopiot on tallennettu valittuun albumiin.

• Voit siirtyä muiden kuvien kohdalle ja jatkaa kopiointia kunnes kaikki haluamasi kuvat on kopioitu valittuun albumiin.

Mikäli ilmestyy uusia kuvia varten varatun tilan loppumisesta varoitusviesti, saattaa olla tarpeen poistaa joitakin jo tallennettuja kuvia ennen uusien kuvien kopioimista.

Huomautus:

Vain JPEG-muotoisia kuvia tuetaan. Alivalikkoja ei tueta.

Tähän hakemistoon hyväksyttävien kuvien määrää voi rajoittaa PhotoFrame-kehyksen sisäisen muistin koko. Therefore, it is highly recommended to put the photos on a memory card and copy the photos to PhotoFrame from that memory card.

• Irrota USB-johto.

• Muista käyttää laitteiston turvallista irtikytkemistoimintoa ennen johdon irrottamista Windows 2000-järjestelmissä.

• Muutaman sekunnin kuluttua kaikki kuvat on lisätty PhotoFrame-kehykseen ja juurihakemisto tyhjennetty.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow). Palaaminen valikoissa liikkumiseen tapahtuu navigoimalla vasemmalle.

VAROITUS:Älä poista muistikorttia ennen kuin kopiointi-ikkuna poistuu kopioinnin päätyttyä.

4.4.2 Kopiointi PC/Mac-tietokoneelta

1

Kytke USB-johto Photoframe-kehyksestä

PC/Mac-tietokoneeseen kuten yllä esitetään.

2

Photoframe-kehys näkyy siirrettävänä levynä.

Avaa levy ja siltä Album-hakemisto.

3

Avaa kopioitavat kuvat sisältävä(t) kansio(t) tietokoneesta.

Huomautus:

Luettaessa mediakortilta kuten SD-kortilta,

PhotoFrame-kehyksessä voi näkyä kaksi kansiota

PC-kansio ja kamerakansio (PC Folder ja

Camera Folder).

Huomautus:

Vain JPEG-tiedostot kelpaavat.

4

Vedä kuvat PC/Mac-kansiosta Photoframekehyksen kansioon.

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

17

4.4.3 Kopiointi PhotoFrame-kehyksestä

PC/Mac-tietokoneelle

Kopioi kuvat PhotoFrame-kehyksestä PC/

Mac-tietokoneelle samalla tavalla kuin siirrät digikamerasi sisällön PC/Mac-tietokoneelle.

Kaikki kuvat on tallennettu PhotoFrame-aseman hakemiston \DCIM\ alihakemistoihin.

2

• Korosta selattava tietolähde navigoimalla

alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

4.5 Kuvien poisto

Jos PhotoFrame-kehyksestä tai muistikortilta on vapautettava tilaa, voit poistaa kuvia.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

4

• Kuvia voi vaihdella navigointipainikeilla.

• Valitse yksittäiset kuvat painamalla OK.

• Valitse kaikki näkyvissä olevat pikkukuvat painamalla OK 3 sekunnin ajan.

• Kun kaikki halutut kuvat on valittu, paina

valikko (menu).

18

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

5

• Valitse Kyllä (Yes) poistamisen vahvistamiseksi navigoimalla alas.

• Vahvista poisto painamalla OK.

Huomautus 3:

Jotta muistikortilta voidaan poistaa kuvia, toiminto pitää sallia kortilla. Lue ohjeet siitä kappaleesta “Alkuasetukset - Muistikortti”

6

Kun poistat kuvaa PhotoFrame näyttää poiston tilan ja sen valmistuttua näkymä palautuu albumiin.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow). Palaaminen valikoissa liikkumiseen tapahtuu navigoimalla vasemmalle.

Huomautus 1:

Voit poistaa kuvia yksi kerrallaan tai useita kuvia kerralla.

Huomautus 2:

Kuva poistetaan muistikortilta menemällä kohtaan Asetusvalikko > Muistikortti >

Albumin luonti > Poistotoiminto (Setup

Menu > Memory Card > Album Creation >

Delete Function). Näin tekemällä muistikorttia voidaan käyttää samoin kuin sisäistä muistia.

PhotoFrame-kehyksesi käyttö

19

5. PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

5.1 Valikkonavigointi

Valikoissa navigoidaan navigointiohjainta ja valikkopainikkeita käyttäen.

Valikon näkyessä tulee seurata näytöllä sen alaosassa oikealla näkyviä navigointiohjeita.

• Navigoimalla ohjaimella vasemmalle ja

oikealle siirrytään valikoissa.

• Valintoja valitaan navigoimalla ylös tai alas.

Valikkopainiketta painamalla pääsee päävalikkoon.

• Valinta tehdään painamalla OK.

• Nykyisestä valikosta voi poistua ja aloittaa diaesityksen painamalla painiketta “Toista diaesitys”.

Kierto

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

5.2 Kuvavalikko

5.2.1 Kierto, suurennus/pienennys ja rajaus

PhotoFrame voi muuttaa kuvien suuntaa ja niiden esillepanoa.

Huomautus:

Rajaustoiminto kohdistuu vain alkuperäisiin ulkoiselle muistikortille tallennettuihin kuviin.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

20

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

• Valitse kuva navigointipainikeilla.

• Paina valikkopainiketta kuvavalikon avaamiseksi.

• Mene kohtaa Kierto ja rajaus (Rotate

and Crop) navigoimalla alas.

• Mene kohtaa suunta (orientation) navigoimalla oikealle.

5

• Valitse kierto (rotation) navigoimalla alas.

• Vahvista kierto painamalla OK.

• Rajaustoiminnon ikkuna avautuu.

Suurennus/pienennys ja rajaus

Huomautus 1:

Kuvanlaadun säilyttämiseksi suositellaan suurennus/pienennys ja rajaus suoritettavaksi ennen kuvan tallentamista albumiin. Tämä toiminto koskee vain alkuperäisiä kuvia, eikä

PhotoFrame-kehyksen käsittelemiä.

Huomautus 2:

Kaikki PhotoFrame-kehyksen käsittelemät ja kopioimat kuvat muutetaan kooltaan parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi PhotoFrame

-kehyksessä esiteltäessä ja tilan säästämiseksi.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

Huomautus:

Jos et halua rajata kuviasi, paina toista diaesitys

(play slideshow).

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow). Palaaminen valikoissa liikkumiseen tapahtuu navigoimalla vasemmalle.

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

21

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

5.2.2 Kuvien siirtäminen

Kuvia voidaan siirtää vain PhotoFrame-kehyksen sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistikortille luomien albumien välillä.

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

4

• Pienennä rajauskehystä painikkeella

suurenna (zoom +).

• Käytä navigointiohjainta kehyksen siirtämiseen kuvassa.

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

5

Vahvista rajaus painamalla OK.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

22

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

• Kuvia voi vaihdella navigointipainikeilla.

• Valitse yksittäiset kuvat painamalla OK.

• Valitse kaikki näkyvissä olevat pikkukuvat painamalla OK 3 sekunnin ajan.

• Kun kaikki halutut kuvat on valittu, paina

valikko (menu).

5.2.3 Kuvatehosteet

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

5

• Paina valikkopainiketta Kuvavalikon

(Photo Menu) avaamiseksi.

• Mene alas kohtaan Siirrä albumiin (Move to Album).

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

6

Valitse tallennuslähde ja sitten albumi navigoimalla alas ja siirrä painamalla OK.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

23

4

Valitse muutettava kuva.

5.2.4 Reunukset

1

• Paina valikkopainiketta päävalikon avaamiseksi.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

5

• Paina valikkopainiketta Kuvavalikon

(Photo Menu) avaamiseksi.

• Mene kohtaa Kuvatehosteet (Photo

Effects) navigoimalla alas. (Valittavana on Ei tehostetta (No Effect),

Mustavalkoinen (Black and White) tai

Seepia (Sepia). )

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

6 Käytä tehostetta painamalla OK.

3

Katsele kuvia valitussa albumissa navigoimalla

oikealle.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

Huomautus:

Tehosteet voidaan poistaa valitsemalla “ei tehostetta”.

24

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

Valitse kuva johon lisätään reunus painamalla

OK.

5.3 Kuva-albumien luonti ja hallinta

5.3.1 Albumin luonti

Voit järjestää kuvasi luomalla kuva-albumin

PhotoFrame-kehykseen tai muistikortille ja valita, mitä albumeja käytetään diaesityksiin.

Luotavien albumien määrän yläraja on 500.

5

Valitse haluttu reunus navigoimalla alas.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

6

Käytä reunusta painamalla OK.

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

• Avaa ruutunäppäimet painamalla OK.

Poistuminen tästä valikosta ja diaesityksen käynnistys tapahtuu painamalla Toista diaesitys

(Play Slideshow).

Huomautus:

Reunukset voidaan poistaa valitsemalla “ei reunusta” (no frame).

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

25

3

• Syötä luotavan albumin nimi

navigointipainikkeilla ja painikkeella OK, enintään 24 merkkiä.

• Vahvista nimi korostamalla ENTER ja palaa PhotoFrame-valikkoon painamalla

OK-painiketta.

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

3

Siirry albumivalikkoon painamalla

valikkopainiketta.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

5.3.2 Albumin nimeäminen uudestaan

Albumit voidaan nimetä uudestaan milloin tahansa seuraavien ohjeiden avulla.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

4

Luo uusi albumi ja avaa ruutunäppäimet navigoimalla oikealle.

26

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

5

• Syötä luotavan albumin nimi

navigointipainikkeilla ja painikkeella OK, enintään 24 merkkiä.

• Vahvista nimi korostamalla ENTER ja palaa PhotoFrame-valikkoon painamalla

OK-painiketta.

2

• Korosta selattava tallennusalusta navigoimalla alas.

• Syötä haluttu albumi navigoimalla oikealle.

3

Siirry albumivalikkoon painamalla

valikkopainiketta.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

5.3.3 Albumin poisto

Jos sinun täytyy poistaa koko albumi:

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Avaa valikko Kuvat (Photo) painamalla

OK tai navigoimalla oikealle.

4

• Valitse poistettava albumi navigoimalla

alas.

• Valitse Kyllä / Ei (Yes / No) navigoimalla

oikealle.

• Vahvista painamalla OK.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

27

5.3.4 Kopioi kuvia albumien välillä

Voit siirtää tai kopioida kuvia yhdestä albumista toiseen albumiin.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• valikkoon navigoimalla oikealle tai painamalla OK-painiketta.

4

Valitse albumi navigoimalla oikealle ja alas ja paina sitten OK. Kuvista luodaan kopiot ja ne siirretään sitten albumin loppuun perättäisessä järjestyksessä.

5.4 Diaesitysten luonti ja hallinta

2

Pikkukuvatilassa siirry kuvaan navigoimalla ja valitse sitten painamalla OK. Valitse tarvittaessa useita kuvia toistamalla tätä.

Voit luoda omia diaesityksiä poimimalla albumeja diaesitykseen, valitsemalla diaesityksen viiveen määräämään sen, kuinka kauan kuva pysyy ruudulla, valitsemalla siirtotehosteen eli sen, miten seuraava kuva korvaa ruudulla olevan kuvan sekä esitysjärjestyksen perättäiseksi tai satunnaiseksi.

3

Paina Kuvavalikko-painiketta (Photo

Menu), ja valitse Kopiointikohde (Copy

to) navigoimalla alas tai oikealle.

5.4.1 Diaesityksen luonti

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit toistaa kaikki PhotoFrame-kehyksessä olevat kuvat.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

28

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

2

• Diaesitysvalikko (slideshow) näyttää diaesitysten asetukset.

• Valitse tallennusalusta navigoimalla alas ja

oikealle.

• Syötä luotavan albumin nimi

navigointipainikkeilla ja painikkeella OK, enintään 24 merkkiä.

• Vahvista nimi korostamalla ENTER ja palaa PhotoFrame-valikkoon painamalla

OK-painiketta.

5.4.2 Albumin lisäys diaesitykseen

Lisää tällä toiminnolla diaesityksiin aikaisemmin luotuja albumeja .

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

3

• Kun uuden diaesityksen nimi ilmestyy listaan, lisää diaesitykseen albumi painamalla valikkopainiketta.

• Poimi diaesitykseen lisättävä albumi navigoimalla oikealle.

• Lisää se painamalla OK.

• Toista, kunnes esitys on valmis.

2

Avaa diaesityslähde navigoimalla oikealle.

3

Siirry diaesityslistaan navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

29

4

• Siirry oikealle navigoimalla diaesitykseen, johon albumi tullaan lisäämään.

• Paina valikkopainiketta.

5.4.3 Albumin poisto diaesityksestä

Tämä toiminto poistaa valitun albumin diaesityksestä. Se ei poista albumia. Kohdassa

Albumin poisto selostetaan albumin pysyvä poisto.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

5

Poimi lisättävä albumi navigoimalla oikealle

ja lisää se painamalla OK..

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

2

Siirry varastovalikkoon painamalla

oikealle.

3

Siirry diaesityslistaan painamalla oikealle.

30

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

Siirry diaesitykseen navigoimalla alas.

5

• Siirry kohtaan Poista (Remove) albumi navigoimalla oikealle ja alas.

• Valitse poistettava albumi navigoimalla

alas.

• Ja poista albumi painamalla OK.

5.4.4 Diaesityksen nimeäminen uudestaan

Diaesityksen voi nimetä uudestaan milloin tahansa seuraavien ohjeiden avulla.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

2

Siirry lähdelistaan painamalla oikealle.

3 Siirry diaesityslistaan painamalla oikealle.

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

31

4

Siirry valittavaksi haluttuun diaesitykseen navigoimalla alas ja paina valikkopainiketta..

5.4.5 Diaesityksen poisto

Diaesityksen poisto EI poista kuvia PhotoFramekehyksestä, se ainoastaan poistaa diaesityksen nimen ja listan.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

5

Siirry diaesityksen uudestaan nimeämiseen navigoimalla alas ja avaa ruutunäppäimet painamalla OK.

6

• Syötä luotavan albumin nimi

navigointipainikkeilla ja painikkeella OK, enintään 24 merkkiä.

• Vahvista nimi korostamalla ENTER ja palaa PhotoFrame-valikkoon painamalla

OK-painiketta.

2 Siirry varastovalikkoon painamalla

oikealle.

3 Siirry diaesityslistaan painamalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

32

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

Siirry poistettavaksi haluttuun diaesitykseen navigoimalla alas ja paina valikkopainiketta.

5.4.6 Diaesityksen järjestys

Diaesitystapoja on kaksi: satunnaisesti tai järjestyksessä.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

5

• Siirry kohtaan Poista diaesitys (Delete slideshow) navigoimalla alas.

• Valitse Kyllä tai Ei (Yes tai No) navigoimalla oikealle.

• Valitse Kyllä navigoimalla alas ja vahvista painamalla OK.

2

Siirry järjestysvalikkoon (Slideshow sequence) navigoimalla alas.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

33

5.4.7 Siirtotehosteet

Kuvat voivat esiintyä kuvaruudulla jollakin kolmesta tavasta: häivytys, liuku tai vieritys (Fade,

Slide tai Scroll).

3

• Valitse navigoimalla alas jokin seuraavista;

Satunnainen, Häivytys, Liuku ja Vieritys

(Random, Fade, Slide ja Scroll).

• Vahvista painamalla OK.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

2

• Mene kohtaan siirtotehosteet (Transition

Effect) navigoimalla alas.

• Korosta tehoste navigoimalla alas.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Huomautus 1:

Tämä toiminto koskee kaikille tallennusalustoille tallennettuja kaikkia diaesityksiä.

Huomautus 2:

Satunnainen toistaa eri tehosteilla diaesityksen siirtymävaiheen aikana.

5.4.8 Viive

Use this function to select how long each photo is displayed during the slide show.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

34

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

2

Siirry viivevalikkoon (frequency menu) navigoimalla alas.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Huomautus:

Tämä toiminto koskee kaikille tallennusalustoille tallennettuja kaikkia diaesityksiä.

3

Navigoi oikealle.

4

Siirry tarvittavaan siirtoaikaan navigoimalla

alas.

5.4.9 Kooste

Valitse kooste, kun haluat esittää useita kuvia järjestettyinä ruudulle samanaikaisesti.

Huomautus:

Muodoltaan sellaiset kuvat, jotka eivät sovi

PhotoFrame-näyttöön, esitetään tavallisesti mustin reunoin. Kooste laittaa nämä rajat automaattisesti silloin kun sama kuva on useaan kertaan näytössä.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

5 Vahvista painamalla OK.

2

Siirry koostevalikkoon (Collage) navigoimalla

alas.

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

35

3

Navigoi oikealle. Näin saat esiin erilaisia koostesommitteluja.

4

• Valitse haluttu sommittelu navigoimalla

alas.

• Vahvista valinta painamalla OK.

5.4.10 Taustaväri

Valitse tällä toiminnolla taustarajojen värit kuville, jotka ovat PhotoFrame-näyttöä pienempiä (nämä kuvat näkyvät mustin kehyksin).

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Huomautus:

Valittaessa satunnainen PhotoFrame käyttää erilaisia koostesommitteluja satunnaisesti.

2

Siirry taustavärivalikkoon (background border) navigoimalla alas.

3

Siirry värilistaan navigoimalla oikealle.

36

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

Valitse väri navigoimalla ylös ja alas

(valittavana musta (Black) tai valkoinen

(White) ja vahvista valinta painamalla OK.

2

Siirry näytä kello -valikkoon (show clock) navigoimalla alas.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

3

Valitse Kyllä / Ei (Yes / No) navigoimalla

oikealle.

5.4.11 Näytä kello

Voit saada kellon näyttöön kuvien yläpuolelle diaesitys- ja selaustiloissa..

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta diaesityskuvake (Slideshow) navigoimalla alas.

• Avaa valikko diaesitys (slideshow) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

4

Valitse väri navigoimalla ylös ja alas

(valittavana musta (Black) tai valkoinen

(White) ja vahvista valinta painamalla OK.

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

37

5.5 Tapahtumamuistutus

Tällä toiminnolla voit asettaa muistutuksia, jotka ilmoittavat erityisistä päivistä. Voit valita kuvan esitettäväksi valittuna kellonaikana ja päivänä.

3

• Siirry kohtaan uusi hälytysmuistuttaja

(New Alarm reminder) navigoimalla

oikealle.

• Paina OK-painiketta.

5.5.1 Tapahtumamuistutuksen luonti

Vaihe 1

Luo uusi tapahtumamuistutus

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

4

• Syötä luotavan albumin nimi

navigointipainikkeilla ja painikkeella OK, enintään 24 merkkiä.

• Vahvista nimi korostamalla ENTER ja palaa PhotoFrame-valikkoon painamalla

OK-painiketta.

2

Navigoi alas hälytysmuistuttajaan (Alarm reminder).

5

Uusi hälytys esitetään vasemmalla.

38

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

Vaihe 2

Tapahtumamuistutuksen kuva

Valitse kuva esitettäväksi silloin, kun muistuttaja käynnistyy.

1

• Siirry kohtaan kuva (Photo) navigoimalla

oikealle ja alas.

• Vahvista valinta painamalla OK.

4

• Valitse kuva navigoimalla.

• Vahvista valinta painamalla OK.

2

• Valitse kuva navigoimalla alas.

• Siirry albumilistaan navigoimalla oikealle.

Vaihe 3

Tapahtumamuistutuksen kellonaika

Määritä kellonaika, jona muistuttaja käynnistyy.

1

• Siirry kohtaan aika (Time) navigoimalla

oikealle ja alas.

• Vahvista valinta painamalla OK.

3

• Valitse albumi navigoimalla alas.

• Siirry pikkukuviin navigoimalla oikealle.

2

Siirry tuntien, minuuttien ja AP/IP (AM/PM) välillä navigoimalla ylös ja alas.

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

39

Vaihe 4

Tapahtumamuistutuksen päiväys

Valitse päivämäärä, jolloin tapahtumamuistuttaja käynnistyy.

1

• Siirry kohtaan päiväys (Date) navigoimalla

oikealle ja alas.

• Vahvista valinta painamalla OK.

5.5.2 Tapahtumamuistutuksen poisto

Tapahtumamuistutuksen poisto

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

2

• Voit valita tämän hälytyksen joka päivälle tai ajastaa sen tietylle päivämäärälle.

• Valitse päivät, kuukaudet ja vuodet navigoimalla vasemmalle ja oikealle.

• Valitse päivät, kuukaudet ja vuodet navigoimalla ylös ja alas.

2

• Navigoi alas tapahtumamuistuttajaan

(event reminder).

• Hae tapahtuman nimi navigoimalla

oikealle ja alas.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

3

Siirry kohtaan poista hälytys (Delete Alarm) navigoimalla oikealle.

40

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

4

• Valitse kyllä tai ei (yes/no) navigoimalla

alas ja oikealle.

• Vahvista valinta painamalla OK.

2

• Mene kohtaan Hälytys (Alarm) navigoimalla

alas.

• Siirry kohtaan torkku (snooze) navigoimalla oikealle ja alas.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow). 3

• Valitse ON/EI (ON/Off), 5 minuuttia tai

10 minuuttia navigoimalla oikealle ja alas.

• Vahvista valinta painamalla OK.

5.5.3 Tapahtumamuistutuksen torkku

Käytettävissä on torkkutoiminto, jolla muistutuksen voi sammuttaa tilapäisesti.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

41

5.6 Photoframe-kehyksesi tilan tarkistus

Voit tarkistaa PhotoFrame-kehyksesi tilan: onko laite päällä (ON), latautuuko akku, montako kuvaa voit tallentaa, paljonko akussa on virtaa jäljellä, mikä tallennusalusta on parhaillaan kytketty tai PhotoFrame-ohjelmiston version.

LED-merkkivaloista takaa voit päätellä onko laite päällä tai latautuuko akku:

2

• Mene kohtaan tila (status) navigoimalla

alas.

• PhotoFrame-kehyksen tila esitetään ikkunassa oikealla.

• Jos PhotoFrame-kehyksessä on muistikortti, saat kortin tilatiedot (kortin tyyppi ja vapaana olevan muistin määrä).

Virta-LED

Palaa sinisenä: järjestelmä päällä/akku ladattu

Sammutettu: Järjestelmä pois päältä

Vilkkuu sinisenä: Akku latautuu

Huomautus:

Huomautus: Vain 7 ja 10 tuuman PhotoFramemalleissa on sisäinen akku, 5 tuuman mallissa ei ole.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Vapaa tila - Free space (pic):

XX (esittää arvion siitä, montako lisäkuvaa voi tallentaa PhotoFrame-kehykseen).

Virta - Power:

DC (kun virtaa otetaan sähköverkosta)

Akun kuormitusilmaisin (näyttää jäljellä olevanakkutehon, kun syöttövirta tulee sisäisestä akusta.)

Kytketty tallennusalusta - Connected media:

(listaa kaikki PhotoFrame-kehykseen kytketyt muistikortit).

Laiteohjelmisto - Firmware:

(PhotoFrame-ohjelmistoversio).

Kytketyn tallennusalustan vapaa tila - Connected media free space:

(muistikortin jäljellä oleva vapaa muisti Mt: ssa).

Poistu tästä valikosta painamalla uudestaan

valikkopainiketta

42

PhotoFrame-kehyksesi muu käyttö

6. Asetukset

Tästä kohdasta voit tehdä PhotoFrame-kehyksen kirkkauden, kellonajan ja päivämäärän asetukset, kytkeä merkkiäänen pois, tarkistaa PhotoFramekehyksen tilan ja näyttötietojen kielen sekä sallia poistotoiminnon muistikorteilla. Lisäksi voit asettaa PhotoFrame-kehyksen päivittäisen automaattisen käynnistys- ja sammutusajan sekä tapahtumamuistutuksen ja päättää, haluatko kellonajan näkyviin näyttöön.

2

• Siirry kirkkaussäätöön (Brightness) navigoimalla oikealle.

• Valitse kirkkaustaso navigoimalla alas ja

ylös.

6.1 Kirkkaus

Muuta PhotoFrame-kehyksen kirkkausasetuksia saadaksesi aikaan mahdollisimman hyvän näkyvyyden valaistusolosuhteissa.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Tai palaa edelliseen valikkoon navigoimalla

vasemmalle.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

6.2 Kieli

Aseta tässä kohdassa PhotoFrame-kehyksen valikkokieli.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Asetukset

43

2

Siirry kohtaan kieli (language) navigoimalla

alas.

6.3 Muistikortti

Tällä toiminnolla voit sallia poistotoiminnon laitteeseen laitetussa muistikortissa.

3

• Avaa kieli (language) -valikko navigoimalla

oikealle.

• Valitse haluamasi kieli navigoimalla ylös tai

alas (valittavina on englanti, ranska, espanja, italia, saksa, venäjä, kiina ja japani).

• Vahvista valintasi painamalla OK. Uusi asetus astuu voimaan heti.

Poistolupa

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

2

• Siirry kohtaan muistikortti (Memory

Card) navigoimalla alas.

• Siirry kohtaan Poistotoiminto (Delete function) navigoimalla oikealle.

44

Asetukset

3

• Valitse Älä salli (Do Not Allow) tai salli

(Allow) navigoimalla oikealle.

• Vahvista valinta painamalla OK.

2

• Siirry kohtaan aika ja päiväys (Time and

Date) navigoimalla alas.

• Siirry kellonajan ja päiväyksen asetuksiin navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

3

• Siirry aikaan (Time) navigoimalla oikealle.

• Siirry kohtaan päiväys (Date) navigoimalla

oikealle ja alas.

6.4 Aika, päiväys ja kello

Aseta tällä toiminnolla aika ja päiväys

PhotoFrame-kehykseen.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

4

Aika (Time):

• Valitse kellonaika navigoimalla ylös ja alas.

• Siirry tuntien, minuuttien ja AP/IP (AM/PM) välillä navigoimalla vasemmalle ja

oikealle.

• Vahvista valinta painamalla OK.

Asetukset

45

Päiväys (Date):

• Valitse päivämäärä navigoimalla ylös ja

alas.

• Siirry päivät, kuukaudet ja vuodet navigoimalla vasemmalle ja oikealle.

• Vahvista valinta painamalla OK.

Näytä kello (Show Clock):

• Jos haluat käyttää PhotoFrame-kehystä kellona.

• Valitse Näytä kello (Show clock) navigoimalla ylös ja alas.

• Valitse sitten navigoimalla ylös ja alas

Ei kelloa, Koko näyttö, Diaesityksessä tai

Molemmat (No Clock ,Full Screen, In

Slideshow tai Both).

• Vahvista valinta painamalla OK.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Huomautus:

Tämä täytyy tehdä ennen kuin voidaan asettaa tapahtumamuistutus ja automaattiset käynnistys/ sammutustoiminnot.

Huomautus:

Paikallisaika täytyy säätää oikein ennen näiden toimintojen asetuksia (ks. lisätietoja kellonajan ja päivämäärän kohdista asetusvalikosta).

Viikonpäivä (Weekday ) – Maanantaista

00:00 perjantaihin 23:59

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

2

• Valitse toiminto Auto On/Off navigoimalla

alas.

• Valitse viikonpäivä navigoimalla oikealle.

6.5 Ajastustoiminto (Auto On/Off)

Valitse tällä toiminnolla, milloin PhotoFrame käynnistyy viikonpäivinä ja viikonloppuina.

Elämäntavoistasi ja aikatauluistasi riippuen saatat haluta PhotoFrame-kehyksen käynnistyvän ja sammuvan automaattisesti eri aikoina viikonpäivinä ja ollessasi töissä sekä eri aikoina viikonloppuisin.

Esimerkiksi: aseta PhotoFrame 3 viikonpäivän aikavälillä käymään aamiaisaikaan, lounasaikaan ja lopuksi illalla vain ollessasi kotona (takaisin töistä)

46

Asetukset

3 Valitse aikajakso (Time period) navigoimalla

oikealle.

6

• Mene kohtaan autokäynnistys (Auto On) navigoimalla alas.

• Muuta kellonaikaa navigoimalla ylös ja

alas. Siirry tuntien ja minuuttien välillä navigoimalla oikealle.

• Vahvista painamalla OK.

• Muuta autosammutus (Auto Off) toistamalla edellinen.

Huomautus: eri aikajaksoa ovat aamulle, lounaalle ja illalle. Silti voi yhden aikajakson käyttää koko päivälle.

4

• Jokaisessa aikajaksossa on 3 valintaa: käynnissä, autokäynnistys ja

autosammutus (Set on, Auto On ja

Auto Off)

• Siirry valikkoon navigoimalla oikealle.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Viikonloppu (Weekend) – Lauantaista

00:00 sunnuntaihin 23:59

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

5

Aseta päälle tai pois (On tai Off) navigoimalla oikealle.

Asetukset

47

2 • Valitse toiminto Auto On/Off navigoimalla

alas.

• Siirry kohtaan viikonloppu (weekend) navigoimalla oikealle.

Huomautus 1:

Digitaalinen PhotoFrame sammuttaa näyttönsä automaattisesti Auto-off -kellonaikana, mutta jos ajankohta on jo ohitettu, se siirtyy Auto-off

-tilaan seuraavana asetettuna kellonaikana.

Huomautus: 2

Jos haluat käynnistää PhotoFrame-kehyksen auto-OFF -jakson aikana paina vain mitä tahansa näppäintä: PhotoFrame käynnistyy ja pysyy käynnissä seuraavaan auto-OFF -jaksoon saakka.

3 Valitse kellonajat toiminnoille Auto ON/

OFF navigoimalla oikealle.

6.6 Kiertotoiminto (Auto Tilt)

Tällä toiminnolla kuvat asemoidaan automaattisesti oikein riippumatta siitä, onko

PhotoFrame asetettu vaaka-asentoon vai pystyyn.

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

4 • Muuta kellonaikaa navigoimalla ylös ja

alas.

• Siirry tuntien ja minuuttien välillä navigoimalla oikealle.

• Vahvista painamalla OK.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

48

Asetukset

2

• Mene kohtaan Automaattinen kääntö

(Auto tilt) navigoimalla alas.

• Valitse Käytössä tai Ei (On tai Off) navigoimalla oikealle.

• Vahvista valinta painamalla OK.

2

• Mene kohtaan äänimerkki (beep) navigoimalla alas.

• Valitse Käytössä tai Ei (On tai Off) navigoimalla oikealle.

• Vahvista valinta painamalla OK.

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

Poistu tästä valikosta ja toista diaesitys painamalla Toista diaesitys (Play Slideshow).

6.7 Äänimerkki päälle/pois

Painikeäänten kytkentä päälle tai pois (ON tai

OFF).

1

• Siirry päävalikkoon (Main Menu) painamalla

valikkopainiketta.

• Korosta kuvake Asetukset (Setup) navigoimalla alas.

• Avaa asetukset (setup) painamalla OK tai navigoimalla oikealle.

Asetukset

49

7. Tekniset tiedot

Varusteet - Mukana tulevat varusteet: AC-DCvirtalähde, käyttopas ja PC-ohjelmisto, pikaopas ja USB-johto.

Kuva/Näyttö

Mitat

10ff2

• Tehollinen kuva-ala: 199,8 x 132,48 mm

• Tarkkuus: 800 x 480 kuvapistettä (katselu-alue

720 x 480)

• Katselukulma: @ C/R > 10, 120º (H) / 110º

(V)

• Käyttöikä, 50 % kirkkauteen: 20 000 tuntia

• Kirkkaus: 300 cd/m²

• Kuvasuhde: 3:2

• Paneelin tarkkuus: 800 x 480

• Kuvapistetiheys: 91,5 ppi

10ff2

• Laitemitat telineineen (L x K x S): 270 x 192 x 129 mm

• Paino: 1,8 kg

• Lämpötilarajat (käyttö): 0 °C ja 45°C

• Lämpötilarajat (säilytys): -20°C ja 60°C

7ff2

• Laitemitat telineineen (L x K x S): 211 x 164 x 96 mm

• Paino: 1,0 kg

• Lämpötilarajat (käyttö): 0 °C ja 45°C

• Lämpötilarajat (säilytys): -20°C ja 60°C

7ff2

• Tehollinen kuva-ala: 137,16 x 91,44 mm

• Tarkkuus: 800 x 480 kuvapistettä (katselu-alue

720 x 480)

• Katselukulma: @ C/R > 10, 120º (H) / 110º

(V)

• Käyttöikä, 50 % kirkkauteen: 20 000 tuntia

• Kirkkaus: 300 cd/m²

• Kuvasuhde: 3:2

• Paneelin tarkkuus: 800 x 480

• Kuvapistetiheys: 133 ppi

5ff2

• Laitemitat telineineen (L x K x S): 195 x 143 x 85 mm

• Paino: 0,8 kg

• Lämpötilarajat (käyttö): 0 °C ja 45°C

• Lämpötilarajat (säilytys): -20°C ja 60°C

Käyttövirta

5ff2

• Tehollinen kuva-ala: 112,9 x 84,67 mm

• Tarkkuus: 640 x 480 kuvapistettä (katselu-alue

640 x 480)

• Käyttöikä, 50 % kirkkauteen: 20 000 tuntia

• Kirkkaus: 200 cd/m²

• Kuvasuhde: 4:3

• Paneelin tarkkuus: 640 x 480

• Kuvapistetiheys: 140 ppi

10ff2

• Power consumption: (System on and battery charging) 7.5 W

• Operating time on battery: 1 hr

• Battery LED indicator: Charging - Blinking

• Power LED indicator: Operation - Blue

• Power mode supported: AC powered, Battery powered

Kytkennät - USB: To PC

tallennusalustoihin

• Muistikorttityypit: Compact Flash type I,

Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia

Card, Secure Digital, xD card.

• Sisäisen muistin koko: malleille 10” ja 7” 800

– 1000 kuvaa. 5” mallille 110 – 150 kuvaa.

7ff2

• Virrankulutus: (järjestelmä käy ja akku latautuu) 4,9 W

• Käyttöaika akulla: 1 tunti

• Akun LED-merkkivalo: lataa - vilkkuu

• Virran LED-merkkivalo: käytössä - sininen

• Syöttövirta: verkkovirta, akkukäyttö

50

Tekniset tiedot

5ff2

• Virrankulutus: (järjestelmä käy) 4,3 W

• Virran LED-merkkivalo: käytössä - sininen

• Syöttövirta: verkkovirta

Huomautus:

Vain 7 ja 10 tuuman PhotoFrame-malleissa on sisäinen akku, 5 tuuman mallissa ei ole.

Kätevät toiminnot

• Kortinlukija: sisäinen (2x)

• Tuetut kuvamuodot: JPEG-kuva (DCFrakenne), enintään 12 megapikseliä

• Tuetut kuva-asemoinnit: vaakakuva, pystykuva, kuvan automaattinen suuntaus

• Painikkeet ja säätimet: 2 painiketta, 5suuntainen minijoystick

• Toistotilat: kokonäytön selaus, diaesitys, pikkukuvien selaus

• Albuminhallinta: luonti, poisto, muokkaus, uudestaannimeys

• Kuvien muokkaus: kopiointi, poisto, kierto,

rajaus, siirto

• Kuvatehosteet: mustavalkoinen, kehykset,

seepia

• Diaesitysten hallinta: poisto, uudestaannimeys

• Diaesitysten asetukset: kooste, satunnainen,

järjestys, siirtotehoste

• Näytön taustavärit: musta, valkoinen, harmaa

• Asetustoiminnot: kirkkauden säätö, kieli,

tila, automaattinen käynnistys/sammutus

viikonpäivinä/viikonloppuna

• Äänimerkki on/ei, kellonajan ja päivämäärän asetukset, kello näyttöön ja pois, tapahtumamuistutus torkulla. Kuvalähteet

.• Järjestelmän tila: akkutaso, laiteohjelmistoversio, virransyöttö, jäljellä oleva muisti

• Kytketyn tallennusalusta tila: kytketty

tallennusalusta, jäljellä oleva muisti

• Käyttöliittymän kielet: englanti, ranska, saksa,

italia, japani, venäjä, pelkistetty kiina, espanja

• Plug & Play -yhteensopivuus: Windows XP ja

Vista sekä Mac OS X

• Hyväksynnät: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC,

GOST, PSB, UL, VCCI

• Säädettävä teline: kierto, kallistus

• Muut käyttömukavuudet: Kensington-lukon

yhteensopivuus

Tekniset tiedot

51

8. Usein kysytyt kysymykset

Onko LCD-näyttö kosketeltava?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Digital

PhotoFrame-kehystä käytetään takaosan ohjauspainikkeilla.

Voinko käyttää diaesityksessä kuvia eri muistikorteilta?

Kyllä. Kun muistikortti on kytketty Digital

PhotoFrame-kehykseen, se esittää diaesityksen kyseiselle kortille tallennetuista kuvista.

Kuinka voin pikaladata PhotoFramekehyksen?

Lataa järjestelmä sammutettuna. Kun

PhotoFrame on pois päältä, se latautuu 85 prosenttiin 2 tunnissa ja 5 tunnissa, jos se on päällä.

Huomautus:

Vain 7 ja 10 tuuman PhotoFrameTM-malleissa on sisäinen akku, 5 tuuman mallissa ei ole.

Vaurioituuko LCD-näyttö, jos pidän siinä esillä samaa kuvaa pitkiä aikoja?

Ei. Digital PhotoFrame voi esittää samaa kuvaa jatkuvasti 1000 tuntia ilman että LCD-näyttö vioittuu siitä millään tavalla.

Voinko käyttää Digital PhotoFramekehystä kuvien poistoon muistikortilta?

Kyllä voit. Se tukee kuvien poistoa ulkoisista laitteista kuten muistikorteilta.

Voinko tulostaa kuvia Digital

PhotoFrame-kehyksellä?

Et voi. Tulostin ei tue suoraan kuvien tulostusta.

Kuinka voin kuvia kopioituani tarkistaa, että kuvat ovat tallessa sisällä?

Lue ohjeet kuvien kopiointiin muistikortilta

PhotoFrame-kehykseen kuvien kopiointia käsittelevästä kappaleesta.

Miten Digital PhotoFrame esittää suuritiheyksisiä 4:3 digikuvia laitteen 3:2 näytöllä?

Kuvien muuttumattomuuden takaamiseksi

Digital PhotoFrame tiivistää kuvat alkuperäisessä kuvasuhteessa ja leikkaa ylimenevät osat ennen näiden kuvien esittämistä.

Voinko käyttää Digital PhotoFramekehystä silloin kun se on Auto-off -jaksolla?

Kyllä. Saat järjestelmän takaisin käyttötilaan painamalla mitä tahansa ohjauspainiketta.

Voinko lisätä muistin kokoa, jotta laitteeseen mahtuisi enemmän kuvia?

Et voi. Laitteen sisäinen muisti on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin käyttää erilaisia kuvia käyttämällä erilaisia muistikortteja laitteessa.

Huomautus:

Jos esimerkiksi laitat laitteeseen 250 Mt muistikortin, luot PhotoFrame-kehyksellä albumin ja kopioit kuvia, niin voit tallentaa yli 850 kuvaa.

Miksi Digital PhotoFrame ei näytä eräitä kuviani?

Digitaalikamerat ottavat kuvia ja tallentavat ne

JPEG-tiedostomuotoon kamerateollisuuden standardien mukaan. Digital PhotoFrame on suunniteltu esittämään samoja teollisuusstandardeja noudattavia kuvia.

Joitakin kuvia, kuten verkkokuvia, skannattuja kuvia tai kuvia ammattilaiskameroiden

RAW-tiedostomuodossa, ei tallenneta kamerateollisuuden standardien mukaisesti, eikä niitä siten voi suoraan esittää Digital

PhotoFrame-kehyksellä. Voit muuntaa sellaiset kuvat PC-sovelluksilla vakioon JPEGtiedostomuotoon Digital PhotoFrame-kehystä varten.

52

- Usein kysytyt kysymykset

Digital PhotoFrame on käynnissä, mutta laite ei reagoi enää mitenkään!

Varmista ensin, että järjestelmä saa kunnolla sähkövirtaa. Nollaa sitten jollakin puikolla

Reset-nollausnappi, joka sijaitsee virtapainikkeen vieressä taustalevyssä. Tämä palauttaa järjestelmän toimintaan.

tämän toimenpiteen jälkeen. Huomaa, että tämä toiminto ei koske alihakemistoissa olevia kuvia.

Tukeeko Philips PhotoFrame progressiivisia JPEG-kuvia?

PhotoFrame tukee progressiivisia JPEGtiedostomuotoisia kuvia, mutta diaesitys saattaa olla hyvin hidas.

Miksi Digital PhotoFrame ei siirry Autooff -tilaan sen jälkeen kun tein tämän asetuksen?

Varmista ensin, että asetit nämä oikein: oikea kellonaika, autokäynnistys ja autosammutus

(Auto On ja Auto Off) Digital PhotoFrame sammuttaa näyttönsä automaattisesti tarkalleen

Auto-off -kellonaikana. Jos kellonaika on ko. päivältä jo ohi, se siirtyy Auto-off -tilaan määritettynä aikana seuraavana päivänä.

Yritän ladata kuvia PC-koneelta suoraan

PhotoFrame-kehykseen USB-liitännällä, mutta en saa sitä toimimaan. Mitä voin tehdä?

Liitä PhotoFrame PC-koneeseen ja vie kuvat suoraan PhotoFrame -aseman juurihakemistoon.

Irrota USB-johto. Muutaman sekunnin kuluttua kaikki kuvat juurihakemistosta siirretään automaattisesti PhotoFrame-kehykseen ja hakemisto tyhjennetään. .

Huomautus:

Tämä toiminto ei koske alihakemistoissa olevia kuvia.

Yritän ladata kuvia PC-koneelta muistikortille, jonka sitten laitan DPDkehykseen. DPD ei kuitenkaan esitä kuvia.

Mitä voin tehdä?

Lataa kaikki kuvat, jotka haluat ladata

PhotoFrame -kehykseen, muistikortin juurihakemistoon. Sammuta DPD, laita muistikortti laitteeseen ja käynnistä sitten DPD uudestaan. Muutaman sekunnin kuluttua kaikki kuvat muistikortin juurihakemistosta siirretään automaattisesti PhotoFrame-kehykseen.

Muistikortin juurihakemistoa EI tyhjennetä

TUsein kysytyt kysymykset

53

9. Service und Garantie

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization’s product, service and activities.

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental

Consultant

Philips Consumer Electronics

E-mail: [email protected]

Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F. Teglas

Philips Electronics North America

E-mail: [email protected]

Tel: +1 865 521 4322 From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At

Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The

Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and

Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics

North America has contributed funds for the

Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics

Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast

Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration

(EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

Banned Substance Declaration

This product comply with RoHs and Philips BSD

(AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

• EN60950:2000 (Safety requirement of

Information Technology Equipment)

• EN55022:1998 (Radio Disturbance

requirement of Information Technology

Equipment)

• EN55024:1998 (Immunity requirement of

Information Technology Equipment)

• EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic

Current Emission)

• EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage

Fluctuation and Flicker)

following provisions of directives applicable

• 73/23/EEC (Low Voltage Directive)

• 89/336/EEC (EMC Directive)

• 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low

Voltage Directive)

and is produced by a manufacturing

organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission

For help and service, please read the section of

Service and Warranty or the following team of

Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager

Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd,

Monitor Business Unit

E-mail: [email protected]

Tel: +886 (0) 3 454 9839

54

Huolto ja takuu

(FCC) Notice (U.S. Only)

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the

equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a

circuit different from that to which the

receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/

TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS

ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT

REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Model Number: 9FF2

Trade Name: Philips

Responsible Party: Philips Consumer

Electronics North America

P.O. Box 671539

Marietta, GA 30006-0026

1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products

Marked with FCC Logo, United States

Only

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la

Communication (FCC Declaration)

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class

B,aux termes de l’article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d’une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l’appareil n’est pas installé et utilisé selon

Huolto ja takuu

55

les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l’absence d’interférences dans le cadre d’une installation particulière. Si cet appareil est la cause d’interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut

être décelé en fermant l’équipement, puis en le remettant en fonction, l’utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l’antenne de

réception.

• Augmenter la distance entre l’équipement et

le récepteur.

• Brancher l’équipement sur un autre circuit

que celui utilisé par le récepteur.

• Demander l’aide du marchand ou d’un

technicien chevronné en radio/télévision.

Caution:

Toutes modifications n’ayant pas reçu l’approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d’interdire à l’utilisateur l’usage du présent

équipement.

EN 55022 Compliance (Czech Republic

Only)

VCCI Notice (Japan Only)

8

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for

Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference.

Install and use the equipment according to the instruction manual.

9

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

Polish Center for Testing and Certification

Notice

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE

B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU

REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR

DU CANADA.

• The equipment should draw power from a

socket with an attached protection circuit(a

three-prong socket). All equipment that

works together (computer, monitor, printer,

and so on) should have the same power

supply source.

• The phasing conductor of the room’s

electrical installation should have a reserve

short-circuit protection device in the form

of a fuse with a nominal value no larger than

16 amperes (A).

56

Huolto ja takuu

• To completely switch off the equipment, the

power supply cable must be removed from

the power supply socket, which should be

located near the equipment and easily

accessible.

• A protection mark “B” confirms that the

equipment is in compliance with the

protection usage requirements of standards

PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

BSMI Notice (Taiwan Only)

North Europe Information (Nordic

Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE

OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU

STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT

NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT

ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO

VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI

IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ

DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR

STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

10

End-of-Life Disposal

• Your new product contains materials that can

be recycled and reused. Specialized companies

can recycle your product to increase the

amount of reusable materials and to minimize

the amount to be disposed of.

• Please find out about the local regulations on

how to dispose of your old monitor from

your local Philips dealer.

• (For customers in Canada and U.S.A.)

Dispose of in accordance to local-state and

federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Waste Electronics and Electrical

Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/

EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

11

Huolto ja takuu

57

Waste Electronics and Electrical

Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/

EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

End of life directives - Recycling

Your new TV contains several materials that can be recycled for new uses.

Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury, please dispose of according to all

Local, State and Federal laws.

Votre nouveau téléviseur contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avac les lois fédéral et gouvernemental.

58

Huolto ja takuu

©2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement