Philips AJ 3910 User manual

Philips AJ 3910 User manual
CD Clock Radio
AJ3910
Meet Philips at the Internet
Manuale per l'utente
Manual do usuário
Brugermanual
Användarhandböckerna
Käyttöoppaita
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘
http://www.audio.philips.com
W
CLASS 1
LASER PRODUCT
AJ 3910
Printed in China
Jason-0441
1
1
2
3
4
6
5
7
X
#
^
@
!
0
9
8
$
&
*
%
Suomi
Säätimet (Katso 1)
1 SET TIME – asettaa kellonajan
2 ALARM 1
– ON – käynnistä hälytyksen 1
– SET – asettaa hälytyksen 1 ajan
– OFF – sammuta hälytyksen 1
3 REPEAT ALARM – kytkee hälytyksen pois
päältä 6 minuutin ajaksi
4 Display – esittää kello/ herätysajat ja laitteen
tilan
5 ALARM 2
– ON – käynnistä hälytyksen 2
– SET – asettaa hälytyksen 2 ajan
– OFF – sammuta hälytyksen 2
6 LIFT TO OPEN – nosta tästä CD-pesän
7 TUNING – virittää radiokanavalle.
8 STOP 9 – pysäyttää CD:n toiston;
9 PLAY / PAUSE ); – käynnistää/ keskeyttää
CD:n toiston.
0 MIN ∞ / HOUR §
– säätää kellon/ herätyksen ajat;
– ylihyppää CD:n kappaleita/ hakee tietyn
kappaleen kohdan.
! FM•MW•BUZ•CD
– valitsee äänilähteen toiminnon: FM, MW tai
CD
– Valitsee radion, merkkiäänen tai CD herätyksen
@ POWER / ALARM RESET
– Käynnistä/ sammuta laite
– pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin
ajaksi
– pysäyttää SLEEP-toiminnon
# SLEEP
– Avaa radio, CD tai ajastin moodin
– Asettaa ajastimen radiolle / CD:lle.
$ VOLUME – säätää äänentason
Säätimet/ Virtalähde
Kellon/Radio
% Paristolokero – Lisää 9 voltin patteri, tyyppiä 6F22 (ei sisälly pakkaukseen) kellon
muistin varmistamiseksi
^ RESET – paina jos laite / näyttö ei vastaa
yhdenkään painikkeen käyttöön
& Sähköjohto – Liitä seinäpistorasiaan
* Sian saparo - parantaa FM radion kuuluvuutta.
Kellon asetus
Virransyöttö
1
2
3
2
Tarkista, että laitteen pohjassa olevan arvokilven osoittama virtajännite vastaa paikallista
virtasyöttöä.
Liitä pistoke pistorasiaan.Virta on nyt kytketty
ja näytössä esitetään 0:00 vierittyy jatkuvasti
näytön poikki. Oikea aika on asetettava.
Laitteen virran katkaisemiseksi irrota pistoke
pistorasiasta.
Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen
pohjassa.
Valmiustilan virrankulutus
(kellotila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
1
3
Radio
1
2
3
4
1.6W
5
Kellon muistin varajärjestelmä
1
2
•
Sähkökatkoksen aikana koko kelloradio sammuu. Kun virta palaa, aikanäyttö osoittaa
0:00 ja aika on asetettava uudelleen. Aseta 9
voltin patteri (suositeltu tyyppi 6F22, ei sisälly
pakkaukseen) patterilokeroon ajan ja herätysaikojen säilyttämiseksi sähkökatkoksen tai
irtikytkennän aikana. Patteri toimii muistin
varajärjestelmänä. Aika ei kuitenkaan ole
valaistuna kellon näytössä, eivätkä herätys,
FM/MV radio tai CD soitin toimi. Heti kun
virta kytkeytyy, näyttö osoittaa oikeata aikaa.
Liitä virtajohto seinäpistokkeeseen.
Avaa paristokotelo ja lisää 9 voltin patteri
Vaihda patteri kerran vuodessa, tai niin usein
kuin tarpeellista.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita,
joten ne on hävitettävä asianmukaisella
tavalla.
Kellon näyttö
Aika näkyy näytöllä. Mikäli herätys on asetettu,
merkkivalo palaa ALARM 1 ja ALARM 2
merkkien kohdalla näytöllä. Aika esitetään
käyttämällä 24 tunnin kelloa.
Paina ja pidä painettuna toiston aikana SET
TIME.
Pidä MIN ∞ / HOUR § alhaalla asettaaksesi tunnit tai minuutit.
Vapauta SET TIME ja MIN ∞ tai HOUR
§ kun olet saanut oikeat asetukset.
Paina POWER laitteella virran kytkemiseksi.
➜ POWER näppäin sytyttää valon.
Valitse FM•MW•BUZ•CD valitaksesi FM tai
MW aallonpituuden.
Valitse TUNING (sivupaneelissa) löytääksesi
oikean kanavan.
Säädä äänenvoimakkuus säätimellä
VOLUME.
Paina POWER virran katkaisemiseksi
laitteesta.
➜ POWER näppäin sammuttaa valon.
Vastaanoton parantamiseksi:
FM: varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen
parhaan kuuluvuuden aikaansaamiseksi.
MW: käyttää sisäänrakennettua antennia.
Suuntaa antenni säätämällä laitteen asentoa.
Tämä tuote on Euroopan unionin
asettamien radiohärintää koskevien
säännöksien mukainen.
CD-soitin
CD-levyn toisto
Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audiolevyjä ja CD-R (uudelleen nauhoitettavissa
oleva levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä:
CD-ROM, CD-RW(uudelleen tekstitettävä
levy) CDi,VCD, DVD tai tietokone CD.
1 Avaa CD-pesän.
2 Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja
sulje ovi.
3 Paina POWER laitteella virran kytkemiseksi.
➜ POWER näppäin sytyttää valon.
4 Valitse FM•MW•BUZ•CD valitaksesi CD.
5 Paina PLAY / PAUSE ); toiston käynnistämiseksi.
➜ senhetkisen kappaleen numero ilmestyy
näyttöön hetkeksi
6 Säädä ääni käyttämällä VOLUME.
7 Toiminnan keskeyttämiseksi paina );.
8 Paina ); uudelleen toiston jatkamiseksi.
9 Paina STOP 9 toiston pysäyttämiseksi.
➜ kappaleiden kokonaislukumäärä ilmestyy
näyttöön hetkeksi.
10 Paina POWER virran katkaisemiseksi
laitteesta.
➜POWER näppäin sammuttaa valon.
Hyödyllisiä vinkkejä: Voit painaa myös
POWER CD:n toiston pysäyttämiseksi.
Hälytyksen
CD-soitin
Eri kappaleen valitseminen toiston
aikana
•
•
•
Paina § kerran tai useammin seuraavan/seuraavien kappale(id)en ylihyppäämiseksi.
Paina ∞ yhtä useamman kerran edellisten
kappaleiden ylihyppäämiseksi.
Paina ∞ kerran ja toisto palautuu senhetkisen
kappaleen alkuun.
Kappalenumero ilmestyy hetkeksi näyttöön,
kun painat ∞, § kappaleiden ylihyppäämiseksi.
Herätyshälytyksen käyttö
2
Paina ja pidä painettuna toiston aikana ∞ tai
§.
➜ CD toistetaan suurella nopeudella ja matalaäänisenä;
Vapauta ∞ tai § kun tunnistat haluamasi
kohdan.
➜ Normaali toisto jatkuu.
•
Yleistä
CD-, radio- tai merkkiäänitiloissa voidaan asettaa kaksi erilaista herätysaikaa ALARM 1 tai
ALARM 2.
1
2
3
4
Paina ALARM 1 tai ALARM 2 kunnes
näytöllä näkyy SET.
➜ Näyttö : herätysajan (hälytyksen 1 tai hälytyksen 2)
1
2
3
Paina POWER virran katkaisemiseksi
laitteesta.
Valitse asettamasi herätys moodi: joko FM,
MW, merkkiääni tai CD käyttämällä
FM•MW•BUZ•CD valitsinta.
paina ALARM 1 tai ALARM 2 valitsin ON
asentoon.
➜ Oikea ALARM merkkivalo syttyy näytölle.
SLEEP(uniajastin)
Valittuun herätysaikaan radio, CD tai
merkkiääni menee päälle, ja sammuu
automaattisesti 60 minuuttia myöhemmin.
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin,
jonka avulla radio kytkeytyy automaattisesti
pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen.
Uniajastinvaihtoehtoja on neljä. 90, 60, 30
minuuttia, ja sammuta.
1
Hyödyllisiä vinkkejä: Älä yritä painaa
molempia ALARM asettimia SET:iin samaan
aikaan.
Paina ja pidä painettuna MIN ∞ / HOUR
§ tuntien ja minuuttien säätämiseksi.
Vapauta MIN ∞ tai HOUR § kun olet
saanut oikeat asetukset.
➜ Jos haluat säätää aikaa hitaasti, minuutti
minuutilta, paina ja vapauta MIN ∞ /
HOUR § toistuvasti.
Paina ALARM 1 tai ALARM 2 valitsin
OFF asentoon.
➜ Näyttö palautuu kelloaikaan.Tarkastaaksesi
asettamasi herätysajan, paina ALARM 1
tai ALARM 2 valitsin SET asentoon.
Herätystoimintoa asettaminen
SLEEP
Hyödyllisiä vinkkejä :
– Jos CD herätys on valittu, laitteessa on oltava CD- levy soittimen sisällä. Soitin aloittaa
levyn alusta.
– Jos olet valinnut radion tai CD:n nukahtamistavaksi, tämä on myös herätystyyppi.
Herätysajan asettaminen
Kappaleessa olevan kohdan löytäminen
1
Hälytyksen
Hälytyksen kytkeminen pois
päältä
2
Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri
tavalla. Jollet peruuta hälytystä täysin, 24-tunnin hälytyksen nollaus valitaan automaattisesti 60 minuuttia sen jälkeen kun hälytys
ensimmäisen kerran alkaa soida.
3
24-tunnin hälytyksen nollaus
Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat
myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa
päivää varten:
➜ Paina POWER / ALARM RESET herätyshälytyksen aikana.
TOISTUVA HERÄTYS
1
2
Tämä toistaa herätyksen 6 minuutin välajoin.
Paina REPEAT ALARM herätyshälytyksen
aikana.
Toista haluttaessa maksimina tunnin väliaika.
Hälytyksen täydellinen peruuttaminen
Paina ALARM 1 tai ALARM 2 valitsin
OFF asentoon.
➜ Herätyksen merkkivalo katoaa näytöltä.
4
5
Sleep-ajastimen asettaminen ja
kytkeminen pois päältä
Paina POWER virran katkaisemiseksi
laitteesta.
Valitse ajastusaika painamalla SLEEP kerran
tai useammin, kunnes esillä on haluttu uniajastusaika.
➜ Näytöllä näkyy -- (sammuta) = 90
(minuuttia) = 60 = 30 = --...
Muutaman sekunnin kuluttua laite käynnistyy.
➜ Jos valitsit CD:n, paina PLAY / PAUSE
); aloittaaksesi soiton.
Laite sulkeutuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.
Peruuttaaksesi asetetun ajastimen, voit joko
painaa SLEEP näppäintä kunnes näytöllä
näkyy "--" tai painaa POWER sammuttaaksesi laitteen.
Hyödyllisiä vinkkejä:
– Sleep- toiminto ei vaikuta herätysasetuksiisi.
– Jos olet valinnut radio tai CD herätyksen,
varmista ennen nukahtamisajan asettamista,
että äänen voimakkuus on säädetty tarpeeksi
kovalle, jotta se herättää sinut.
Huoltotoimet ja Turvallisuus
VIANHAKU
Turvallisuutta koskevia tietoja
•
Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin
että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
•
Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai
kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
•
•
•
Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville
nesteille.
•
Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä
kuumentumisen estämiseksi.
•
Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet,
pöytäliinat, verhot jne.
•
•
•
Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
•
Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita,
ei saa sijoittaa laitteen päälle.
•
Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
•
Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä,
hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä
puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne
voivat vahingoittaa koteloa.
Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.
VAROITUS: Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään
tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.
CD-soittimen ja CD-levyn
käsitteleminen
•
CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset
voivat aiheuttaa kosteuden kehittymisen ja
CD-soittimen linssin sumuttumisen.Tällöin ei
ole mahdollista toistaa CD-levyä. Älä yritä
puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään
paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
Muista aina sulkea CD-pesän luukku CDpesän pitämiseksi pölyttömänä. Suorita pesän
puhdistaminen pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla
kangaspalasella.
Puhdista CD-levy pyyhkimällä puhtaalla,
nuukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä
puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
levyä.
Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä
siihen tarroja.
Ei ääntä
– Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus
Ei reagointia mihinkään painikkeista
– Sähköstaattinen purkaus
• Irrota laite verkkovirrasta ja uudelleenkytke 5 minuutin kuluttua.
CD:n toisto ei toimi
–
•
–
•
–
•
–
•
CD pahasti naarmuuntunut tai likainen
Vaihda/ puhdista CD
Laserlinssi höyrystynyt
Odota, kunnes linssi kirkastuu
Laserlinssi likainen
Pyyhi linssi toistamalla CD-linssinpuhdistuslevy
CD-R ei ole viimeistelty
Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä
Jatkuvaa särinää/ sihinää AM-lähetyksen
aikana
– Sähköhäiriö televisiosta, tietokoneista, loistevalaisimista jne.
• Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä
Herätys ei toimi
–
•
–
•
–
Herätysaikaa ei ole asetettu
Katso Herätysajan asettaminen
Ei ole valittu herätystilaa
Katso Herätystoimintoa asettaminen.
Laitteessa ei ole CD:tä, vaikka CD on valittu herätystyypiksi.
• Aseta CD laitteeseen.
Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana
– Heikko signaali
• Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen
Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaamme
pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi (laatikko),
pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).
MUISTUTUS
Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.
Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus annetaan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata
pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden
hävittämistä koskevia paikallisia säännöksiä.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement