Výkonový zesilovač Plena Easy Line
cz
Návod k instalaci a použití
PLE-1P120-EU
PLE-1P240-EU
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
Před instalací nebo použitím tohoto výrobku si vždy nejprve
přečtěte Bezpečnostní pokyny, které jsou k dispozici jako
samostatný dokument (9922 141 7014x). Tyto pokyny jsou
přikládány ke všem přístrojům, které mohou být napájené
ze sítě.
Děkujeme, že jste zvolili výrobek Bosch Security Systems!
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Obsah
cz | Obsah
1
2
3
4
5
6
Důležité bezpečnostní pokyny................................................................................................................................................................2
Obsah...................................................................................................................................................................................................................3
Úvod......................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Účel............................................................................................................................................................................................ 5
1.2 Digitální dokument.................................................................................................................................................................. 5
1.3 Určení dokumentu................................................................................................................................................................... 5
1.4 Související dokumenty........................................................................................................................................................... 5
1.5 Výstrahy..................................................................................................................................................................................... 5
1.6 Ikony........................................................................................................................................................................................... 5
1.6.1 Ikony poznámky................................................................................................................................................................ 5
1.6.2 Ikony Výstrahy, Varování a Nebezpečí........................................................................................................................ 5
1.7 Převodní tabulky...................................................................................................................................................................... 6
Popis.....................................................................................................................................................................................................................7
2.1 Produktová řada Plena........................................................................................................................................................... 7
2.2 Obsah balení............................................................................................................................................................................ 7
2.3 Výkonový zesilovač Plena...................................................................................................................................................... 7
2.4 Ovládací prvky, konektory a indikátory............................................................................................................................... 9
2.4.1 Přední panel..................................................................................................................................................................... 9
2.4.2 Zadní panel.................................................................................................................................................................... 10
Instalace........................................................................................................................................................................................................... 11
3.1 Přístroj vybalte...................................................................................................................................................................... 11
3.2 Nainstalujte přístroj do racku (volitelně).......................................................................................................................... 11
3.3 Zkontrolujte nastavení/připojení........................................................................................................................................ 11
3.4 Zapojte přístroj do sítě........................................................................................................................................................ 11
Připojení a nastavení................................................................................................................................................................................. 13
4.1 Připojení vstupů.................................................................................................................................................................... 13
4.1.1 Stejnosměrné napájení (DC, baterie)...................................................................................................................... 13
4.1.2 Vstup 100 V.................................................................................................................................................................. 14
4.2 Připojení reproduktorů........................................................................................................................................................ 15
4.2.1 Reproduktory s konstantním napětím...................................................................................................................... 15
4.2.2 Nízkoimpedanční reproduktory................................................................................................................................. 15
Provoz............................................................................................................................................................................................................... 17
5.1 Zapnutí a vypnutí.................................................................................................................................................................. 17
5.1.1 Zapnutí............................................................................................................................................................................ 17
5.1.2 Vypnutí............................................................................................................................................................................ 17
Technické údaje.......................................................................................................................................................................................... 19
6.1 Elektrické................................................................................................................................................................................ 19
6.1.1 Síťové napájení............................................................................................................................................................. 19
6.1.2 Napájení z baterie......................................................................................................................................................... 19
6.1.3 Příkon.............................................................................................................................................................................. 19
6.1.4 Signálové charakteristiky............................................................................................................................................ 19
6.1.5 Linkový vstup – průchozí výstup............................................................................................................................... 19
6.1.6 Vstup 100 V.................................................................................................................................................................. 19
6.1.7 Reproduktorové výstupy 70 / 100 V*.....................................................................................................................................19
6.1.8 Reproduktorový výstup 8 Ohm*................................................................................................................................ 20
6.2 Mechanické........................................................................................................................................................................... 20
6.3 Prostředí................................................................................................................................................................................. 20
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Obsah
Stránka úmyslně ponechána prázdná
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Úvod
cz | 1
Úvod
1.6
1.1
Účel
1.6.1 Ikony poznámky
Účelem tohoto Návodu k instalaci a použití je poskytnout
vám informace potřebné pro instalaci, konfiguraci
a používání výkonového zesilovače Plena.
1.2
Digitální dokument
Tento Návod k instalaci a použití je k dispozici i jako
elektronický dokument (soubor ve formátu Portable
Document File, PDF).
1.3
Určení dokumentu
Tento Návod k instalaci a použití je určen pro techniky
provádějící instalaci a pro uživatele systému Plena.
1.4
Související dokumenty
Bezpečnostní pokyny (9922 141 1036x).
1.5
Výstrahy
V tomto návodu jsou použity celkem čtyři typy výstrah. Typ
výstrahy úzce souvisí s následky, které mohou nastat při
jejím nerespektování. Tyto výstrahy – v pořadí od nejméně
závažných až po nejvážnější následky – jsou:
• Poznámka
Výstraha obsahující upřesňující informace.
Nerespektování poznámky obvykle nemá za následek
poškození přístroje ani zranění osoby.
• Výstraha
Při nerespektování výstrahy může dojít k poškození
přístroje.
• Varování
Při nerespektování tohoto typu výstrahy může dojít
k (vážnému) zranění osob nebo vážnému poškození
přístroje.
• Nebezpečí
Nerespektování tohoto typu výstrahy může vést
k usmrcení osoby.
Ikony
Ikony použité v kombinaci s poznámkou upřesňují její
obsah. Viz následující příklady:
Poznámka
Všeobecná ikona pro poznámky.
Poznámka
Podrobnosti naleznete v uvedeném zdroji
informací.
1.6.2 Ikony Výstrahy, Varování
a Nebezpečí
Ikony použité v kombinaci s Výstrahou, Varováním
a upozorněním na Nebezpečí indikují typ rizika. Viz
následující příklady:
Výstraha, Varování, Nebezpečí
Všeobecná ikona pro Výstrahu, Varování
a Nebezpečí.
Výstraha, Varování, Nebezpečí
Ikona pro riziko úrazu elektrickým proudem.
Výstraha, Varování, Nebezpečí
Ikona pro riziko elektrostatického výboje.
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Úvod
1.7
Převodní tabulky
Délky, hmotnosti, teploty, atd., jsou v tomto návodu
uváděny v jednotkách SI. Pro převod jednotek SI na
nemetrické (imperiální) jednotky použijte následující
informace.
tab. 1.1: Převod jednotek délky
1 in (palec) =25,4 mm
1 mm = 0,03937 in (palce)
1 in (palec) =2,54 cm
1 cm = 0,3937 in (palce)
1 ft (stopa) =0,3048 m
1 m =3,281 ft (stopy)
1 mi (míle) = 1,609 km
1 km = 0,622 mi (míle)
tab. 1.2: Převod jednotek hmotnosti
1 lb (libra) = 0,4536 kg
1 kg =2,2046 lb (libry)
tab. 1.3: Převod jednotek tlaku
1 psi = 68,95 hPa
1 hPa = 0,0145 psi
Poznámka
1 hPa = 1 mbar.
tab. 1.4: Převod jednotek teploty
9
°F = --- · (°C + 32)
5
5
°C = --- · ( °F – 32)
9
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Popis
2
2.1
Popis
2.3
Produktová řada Plena
Výkonový zesilovač Plena je špičkový výkonový zesilovač
určený pro profesionální využití v systémech veřejného
rozhlasu. Blokové schéma výkonového zesilovače Plena je
na obr. 2.1 na další stránce.
Výkonový zesilovač Plena Easy Line je součástí produktové
řady Plena. Plena představuje řešení systému veřejného
rozhlasu pro místa, na kterých se shromažďují lidé kvůli
práci, bohoslužbám, obchodu nebo oddechu. Jde o rodinu
systémových prvků, jejichž kombinací lze vytvářet systémy
veřejného ozvučení na míru prakticky pro jakoukoliv
aplikaci.
Produktová řada Plena zahrnuje:
• směšovací (mixážní) zařízení
• předzesilovače
• výkonové zesilovače
• jednotku zdroje hudebního signálu
• digitálního správce hlášení
• potlačovač akustické zpětné vazby
• stanice hlasatelů
• systém „All-in-One“ (vše v jednom)
• systém evakuačního rozhlasu
• časovač
• nabíječku
• zesilovač pro indukční smyčku
Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby mohly doplňovat
prvky ostatní. Umožňují to jejich navzájem odpovídající
akustické, elektrické a mechanické parametry.
2.2
cz | Výkonový zesilovač Plena
Výkonový zesilovač Plena má jeden linkový vstup
s průchozím výstupem umožňujícím zapojení přístrojů do
řetězce.
100 V pomocný (slave) vstup dovoluje připojení zesilovače
ke stávajícímu reproduktorovému rozvodu. Signál na tomto
vstupu je převáděn na úroveň 1V a veden do vlastního
vstupu zesilovače. Signály na vstupech 1 V a 100 V se sčítají.
Výkonový zesilovač Plena má 70 V a 100 V výstup
konstatního napětí a nízkoimpedanční výstup pro
reproduktory s impedancí 8 Ohm.
Výkonový zesilovač Plena je též vybaven ochranou proti
přetížení a zkratu. Ventilátor řízený teplotou a ochrana proti
přehřátí jsou zárukou vysoké spolehlivosti.
Hlavní výstup (Master output) monitoruje LED měřič.
Tento signál je k dispozici i ve sluchátkové zdířce pod
měřičem výstupní úrovně. Pro dosažení naprosté
spolehlivosti a jednoduchosti použití je ve výstupním stupni
integrován limiter (omezovač) omezující výstupní výkon,
když uživatel použije příliš silný signál.
Obsah balení
Balení obsahuje následující položky:
• PLE-1P120-EU nebo PLE-1P240-EU
• Síťovou šňůru
• Montážní konzolky (LBC 1901/00)
• XLR kabel
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Popis
cz | Zesilovač má vstup záložního napájení 24 Vss s vestavěnými
obvody pro nabíjení baterie 24 Vss. Proto není nutné
používat samostatnou nabíječku. Nabíjecí obvody nabíjejí
baterii konstatním proudem 0,5 A až do momentu, kdy její
napětí dosáhne 27,4 Vss. Poté se nabíjecí obvody přepnou
na nabíjení konstantním napětím (též známé jako plovoucí
nabíjení).
Poznámka
Při použití zesilovače se záložním napájecím
zdrojem 24 V zdroj vždy udržujte v zapnutém
stavu. Pokud jej vypnete, baterie se vybijí,
protože budou považovány za napájecí zdroj.
Poté se zesilovač vrátí zpět k napájení 24 Vss
ze vstupu 24 V.
100V
Citlivost
Vstup
1V
100 V
70 V
8 Ohm
Průchozí zapojení
Limiter
Ventilátor řízený teplotou
obr. 2.1: Blokové schéma výkonového zesilovače Plena
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
0V
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Popis
2.4
cz | Ovládací prvky, konektory
a indikátory
2.4.1 Přední panel
Přehled ovládacích prvků a indikátorů viz obr. 2.2.
1 Síťový vypínač.
2 Měřič výstupní úrovně (-18 dB, 0 dB).
3 Větrací otvory.
Poznámka
Nezakrývejte větrací otvory a nebraňte proudění
vzduchu do jednotky.
4 Zdířka pro sluchátka.
1
2
B
3
obr. 2.2: Přední panel
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
4
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Popis
cz | 10
6 Výstupy a 24 Vss vstup/výstup:
• Výstupy, odpojitelný Euro konektor se šroubovacími
terminály – 100 V, 70 V a 8 Ohm.
• 24 VDC vstup/výstup (in/out):
• Vstup (Input): záložní napájení 24 Vss.
• Výstup (Output): vestavěné nabíjecí obvody, max.
proud řízeného výstupu 0,5 A.
7 Přepínač síťového napětí, C13 – 115/230 VAC 50/60 Hz.
8 Síťová pojistka.
9 Šroubek uzemnění.
2.4.2 Zadní panel
Přehled konektorů a přepínačů viz obr. 2.3:
1 Chladicí ventilátor.
Poznámka
Za zadním panelem jednotky vždy ponechávejte
dostatečné místo pro chlazení prouděním
vzduchu.
2 100 V vstup, odpojitelný Euro konektor se šroubovacími
terminály. Vstup je paralelně propojen s linkovým
vstupem (viz č. 3).
3 Linkový vstup, XLR konektor. Vstup je paralelně
propojen se 100 V vstupem (viz č. 2).
4 Regulátor hlasitosti vstupu – rozsah regulace -25 dB až
0 dB (viz č. 2 a 3).
5 Průchozí výstup, XLR konektor.
Poznámka
Jednotka musí být uzemněna.
10 Síťový konektor (3pólový).
1
7
2
3
4
5
6
obr. 2.3: Zadní panel
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
8 9 10
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Instalace
cz | 11
3
Instalace
3.3
3.1
Přístroj vybalte
1 Připojte všechna externí zařízení (viz kap. 4.1 a 4.2).
1 Vyjměte jednotku z obalu a obalový materiál zlikvidujte
v souladu s místními předpisy.
3.2
Nainstalujte přístroj do racku
(volitelně)
Výkonový zesilovač Plena Easy Line je určen k provozu jako
volně položený na stole, ale můžete jej také nainstalovat do
19" přístrojové skříně (racku, viz obr. 3.1).
Pokud jednotku instalujete do skříně (racku), musíte:
• zajistit, aby se nepřehřívala (teplota okolí max. 45 °C).
• použít Bosch montážní konzolky (LBC 1901/00).
• sejmout ze spodní strany jednotky 4 přístrojové nožičky.
3.4
Zkontrolujte nastavení/
připojení
Zapojte přístroj do sítě
Výstraha
Možné poškození zařízení. Před připojením
k napájení vždy zkontrolujte polohu přepínače
síťového napětí na zadním panelu jednotky.
1 Ujistěte se, že je přepínač síťového napětí (115/230 Vst)
správně nastaven na napětí rozvodné sítě ve vaší zemi
(viz obr. 3.2).
2 Ujistěte se, že tlačítko síťového vypínače na předním
panelu jednotky je v poloze Off (vypnuto).
3 Do síťového konektoru zapojte síťovou šňůru a její
druhý konec zapojte do síťové zásuvky.
1
B
obr. 3.1: Instalace jednotky do skříně (racku)
obr. 3.2: Připojení napájení a přepínač síťového napětí
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Instalace
Stránka úmyslně ponechána prázdná
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | 12
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Připojení a nastavení
4
Připojení a nastavení
4.1
Připojení vstupů
Výkonový zesilovač Plena má vestavěné nabíjecí obvody,
které připojenou baterii (nebo baterie zapojené do série)
nabíjejí. Proto není nutné používat samostatnou nabíječku.
Nabíjecí obvody nabíjejí baterii konstatním proudem
0,5 A až do momentu, kdy její napětí dosáhne 27,4 Vss.
Poté se nabíjecí obvody přepnou na nabíjení konstantním
napětím (též známé jako plovoucí nabíjení). To znamená, že
baterii lze nabíjet stejným proudem, jakým se vybíjí – je tak
trvale zaručeno její plné nabití.
4.1.1 Stejnosměrné napájení (DC,
baterie)
Výstraha
Propojovací kabel musí být vybaven vloženou
(in-line) pojistkou. Použijte pojistku typu
uvedeného na následujícím obrázku.
Tento typ nabíjení je vhodný pro aplikace s nízkou četností
nabíjení/vybíjení, v nichž je ne příliš často vyžadován
relativně velký proud nebo výkon.
Poznámka
Má-li systém záložního napájení vyhovovat
standardu EN54-4 nebo podobným standardům
pro záložní napájecí zdroje a rychlosti nabíjení,
doporučuje Bosch použít PLN-24CH10.
PLN-24CH10 je samostatná nabíječka
a napájecí zdroj plně vyhovující EN54-4.
Výstraha
Jednotka musí být uzemněna.
Výkonový zesilovač Plena má vstup 24 Vss (šroubovací
terminál). Tento vstup napájení je možno použít
v mobilních aplikacích, například na lodích, kde
není k dispozici síťové napětí 115 nebo 230 Vst, nebo
v aplikacích, které musí pokračovat v činnosti i v případě
výpadku síťového napájení.
Pokud je k zesilovači připojena baterie 24 Vss (sestavená
typicky ze dvou 12 V olověných akumulátorů v sérii), bude
zesilovač pracovat s napájením přivedeným stejnosměrným
proudem.
-
+
POJ IS
TKA
12 Vs
-
+
s
cz | 13
12 Vs
s
obr. 4.1: Připojení stejnosměrného napájecího zdroje
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Připojení a nastavení
4.1.2 Vstup 100 V
Vstup 100 V slouží k přímému připojení ke 100 V lince
(provoz jako pomocný zesilovač, slave).
100 V vstupní signál je možno připojit k odpojitelnému
Euro konektoru se šroubovacími terminály (2) na zadním
panelu jednotky, jak je naznačeno na obr. 4.2.
Hlasitost vstupního signálu upravíte otočením regulátoru
hlasitosti vstupu (4) na zadním panelu jednotky.
obr. 4.2: Připojení 100 V vstupního signálu
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | 14
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Připojení a nastavení
4.2
Připojení reproduktorů
cz | 15
4.2.2 Nízkoimpedanční reproduktory
Do terminálu 70 V, 100 V nebo 8 Ohm na odpojitelném
Euro konektoru se šroubovacími terminály (6) na zadním
panelu jednotky zapojte reproduktory.
4.2.1 Reproduktory s konstantním
napětím
obr. 4.4: Připojení reproduktorů
obr. 4.3: Připojení reproduktorů
Nízkoimpedanční reproduktory zapojte do terminálů
8 Ohm/0. Tento výstup může poskytnout jmenovitý
výstupní výkon do zátěže 8 ohmů. Více reproduktorů
zapojte sério-paralelně tak, aby výsledná kombinace měla
impedanci 8 ohmů nebo vyšší. Dbejte na správnou polaritu
reproduktorů, aby všechny pracovaly ve fázi.
Výkonový zesilovač může napájet reproduktory
s konstantním napětím 70 V a 100 V. Připojení 100 V
reproduktorů je naznačeno na obr. 4.3.
Všechny reproduktory zapojte paralelně a zkontrolujte, zda
mají správnou polaritu a všechny pracují ve fázi. Součet
výkonů všech reproduktorů by neměl překročit jmenovitý
výstupní výkon zesilovače.
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Připojení a nastavení
Stránka úmyslně ponechána prázdná
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | 16
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Provoz
5
Provoz
5.1
Zapnutí a vypnutí
cz | 17
5.1.2 Vypnutí
Stiskněte tlačítko vypínače (1) na předním panelu jednotky
a nechejte jej v poloze Vypnuto (vysunuto).
5.1.1 Zapnutí
Výstraha
Možné poškození zařízení. Před zapnutím vždy
zkontrolujte přepínač síťového napětí na zadním
panelu jednotky.
1 Ujistěte se, že je přepínač síťového napětí (115/230 Vst)
správně nastaven na napětí rozvodné sítě ve vaší zemi
(viz obr. 5.1).
2 Stiskněte tlačítko vypínače (1) na předním panelu
jednotky a nechejte jej v poloze Zapnuto (stisknuto).
obr. 5.1: Přepínač síťového napětí
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Provoz
Stránka úmyslně ponechána prázdná
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | 18
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Technické údaje
6
6.1
Technické údaje
Elektrické
6.1.1 Síťové napájení
Napětí
115–230 Vst, ±10%, 50/60 Hz
Proud při zapnutí PLE-1P120-EU
8/16 A (230/115 Vst)
Proud při zapnutí PLE-1P240-EU
9/19 A (230/115 Vst)
6.1.2 Napájení z baterie
Napětí
24 Vss, ±15 %
Proudový odběr PLE-1P120-EU
6A
Proudový odběr PLE-1P240-EU
12 A
Nabíjecí proud
0,5 Ass
Nabíjecí napětí v plovoucím (udržovacím) režimu
27,4 Vss
6.1.3 Příkon
PLE-1P120-EU (napájení ze sítě)
400 VA
PLE-1P240-EU (napájení ze sítě)
800 VA
6.1.4 Signálové charakteristiky
Kmitočtová charakteristika
50 Hz až 20 kHz (+1/-3 dB při -10 dB vůči
jmenovitému výstupnímu výkonu)
Zkreslení
<1% při jmenovitém výstupnímu výkonu, 1 kHz
cz | 19
6.1.5 Linkový vstup – průchozí výstup
Linkový vstup (Line)
3kolíkový XLR konektor, symetrický, fantomové
napájení
Průchozí výstup
3kolíkový XLR konektor, symetrický, fantomové
napájení
Citlivost
1V
Impedance
>1 kOhm (mic); >5 kOhm (line)
S/Š
63 dB
Dynamický rozsah
100 dB
CMRR (poměr potlačení souhlasných signálů)
>40 dB (50 Hz až 20 kHz)
6.1.6 Vstup 100 V
Konektor
4kolíkový, odpojitelný Euro konektor se šroubovacími
terminály
Citlivost 100 V
100 V nastavitelná
Impedance
>10 kOhm
S/Š (flat při max. hlasitosti)
>65 dB
6.1.7 Reproduktorové výstupy 70 / 100 V*
Konektor
Odpojitelný Euro konektor se šroubovacími terminály,
plovoucí
Max. / jmenovitý výkon PLE-1P120-EU
180 W / 120 W
Max. / jmenovitý výkon PLE-1P240-EU
360 W / 240 W
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Výkonový zesilovač Plena | Návod k instalaci a použití | Technické údaje
6.1.8 Reproduktorový výstup 8 Ohm*
Konektor
Odpojitelný Euro konektor se šroubovacími terminály,
plovoucí
PLE-1P120-EU
31 V (120 W)
PLE-1P240-EU
44 V (240 W)
* Pro provoz s bateriovým napájením 24 V odečtěte
1 dB.
6.2
Mechanické
Rozměry (V x Š x H):
100 x 430 x 270 mm (šířka 19", výška 2U)
Montáž
Volně stojící, 19" rack
Barva
Matně černá
Hmotnost (PLE-1P120-EU)
Přibližně 10,5 kg
Hmotnost (PLE-1P240-EU)
Přibližně 12,5 kg
6.3
Prostředí
Provozní teplota
-10 až +55 ºC
Skladovací teplota
-40 až +70 ºC
Relativní vlhkost
<95%
Hladina akustického hluku ventilátoru
<33 dB SPL ve vzdálenosti 1 m, řízení teplotou
Bosch Security Systems | 2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
cz | 20
© Bosch Security Systems B.V.
Právo na změnu údajů bez oznámení vyhrazeno.
2008-02 | PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU cz
Download PDF

advertising