Philips SC468 User manual

Philips SC468 User manual
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 1
baby monitor
Instructions for use
English 4
Instructions pour l’utilisation
Français 10
Modo de empleo
Español 16
Bedienungsanleitung
Deutsch 22
Gebruiksaanwijzing
Nederlands 28
Istruzioni per l’uso
Italiano 34
Instruções de uso
Português 40
46
Bruksanvisning
Svenska 52
Vejledning
Dansk 58
Bruksanvisning
Norsk 64
Käyttöohje
Suomi 70
SBC
SC468
XP SBC SC 468 book 24-09-2003 13:26 Pagina 2
2
☎
Helpline www.p4c.philips.com
België/Belgien/Belgique
070 222 303
Nederland
0900-8406
Danmark
808 82814
Norge
47-22-748 000
Deutschland
0180 535 6767
Österreich
0810 001 203
España
902 113 384
Portugal
351 21 416 3333
France
0825 889789
Schweiz/ Suisse/ Svizzera
0844 800 544
0 0800 3122 1280
Suomi
09 6158 0250
Ireland
0176 40292
Sverige
08 5985 2250
Italia
199 11 88 99
UK (United Kingdom)
0870 900 9070
SBC SC468/00/84
BE ✔ DK ✔ GR ✔ ES ✔ FR ✔
IRE
IT ✔ LU ✔ NL ✔ AT ✔
PT ✔ FI ✔ SE ✔ UK
NO✔
DE ✔ CH ✔
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 3
3
A
POWE R
3
4
5
2
6
SENSITIVITY +
EN
1
5
3
4
-
OP
7
8
9
A) Baby Unit
B
LEVEL
15
10
16
11
19
12
SYSTEM CHECK
17
13
DC 9V
CHARGE
18
20
14
21
B) Parent Unit
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 58
58
DANSK
Din babyfon
SBC SC468
Philips går helt op i at fremstille effektive og driftssikre produkter, som nye
forældre virkelig har brug for. Produkter, hvis driftssikkerhed og
betjeningskvalitet giver tryghed.
Produktillustrationer på
den indvendige klap
A Baby-unit
1 natlys
2 DC stikdåse til
strømforsyningssæt
3 power (tænd/sluk) knap
4 power (strøm) lys
5 kanalvælger
6 mikrofon
7 vekselstrømsadapter
8 regulering af
mikrofonfølsomhed
9 dæksel batterirum
B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Forældre-unit
lydstyrke lys
kanalvælger
system kontrollys
oplader
vekselstrømsadapter
power (strøm) lys
lydstyrke regulering tænd/sluk-knap
højttaler
oplader lys
dæksel batterirum
DC stikdåse til
strømforsyningssæt
knap til systemkontrol alarm
Vigtig information
•
•
•
•
•
•
Vejledningen skal gennemlæses omhyggeligt, før babyfonen tages i brug, og
gemmes til senere brug. Denne babyfon er ment som et hjælpemiddel. Den
kan ikke erstatte forældrenes ansvar og opsyn med barnet og bør ikke
bruges som sådan.
Sørg for, at barnet ikke kan nå Baby-unitten og adapterledningen.
Afstanden skal være mindst 1 meter.
Baby-unitten må ikke lægges i barnets seng eller kravlegård!
Babyfonen må ikke tildækkes (med et håndklæde, tæppe eller lignende).
Rengør babyfonen med en fugtig klud.
Brug ikke babyfonen i nærhed af vand.
Radioudstyr til trådløse anvendelser er ikke beskyttet mod forstyrrelser
fra andre radioapparater.
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 59
DANSK
59
Klargøring til brug
1 Baby-unitten skal anbringes mindst 1 meter fra barnet.
Læg ikke baby-unitten i barnets seng eller kravlegård!
CHANNEL
A B C D
2 Kanalvælgeren indstilles på samme kanal på begge unitter.
DC 9V
3 Tilslut netadapteren til stikdåsen på baby-unitten.
4 Tilslut netadapteren til elnettet.
5 Flyt Forældre-unitten væk fra Baby-unitten.
Hvis unitterne er opstillet for tæt på hinanden, hører man kun en høj
pibetone.
6 Tilslut den anden netadapter til stikdåsen på Forældre-unittens oplader.
DC 9V
7 Tilslut den anden netadapter til lysnettet.
LEVE L
8 Sæt Forældre-unitten i opladeren.
> Det røde ladelys begynder at lyse.
SYSTEM CHECK
9 Lad Forældre-unitten sidde i opladereren i mindst 14 timer, indtil
CHARGE
batterierne er helt ladet op.
Når batterierne er ladet helt op, kan Forældre-unitten bruges trådløs i op til
12 timer.
10 Sæt Forældre-unitten i opladeren, når power (strøm) lyset på unitten
blinker grønt (dette angiver, at batterierne er ved at være brugt op).
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 60
DANSK
Sådan bruges babyfonen
Registrering af barnets lyde
1 Tryk på power (tænd/sluk) knappen på Baby-unitten for at tænde den.
> Power (strøm) lyset lyser (grønt).
POWE R
2 Instil mikrofonfølsomheden på Baby-unitten til det passende niveau
(brug din egen stemme som reference).
-
5
3
4
SENSITIVITY
+
EN
60
OP
3 Tænd for Forældre-unitten og indstil lydstyrken til det passende niveau
ON
VOLUME
OFF
ved hjælp af knappen VOLUME ON/OFF (lydstyrke til/fra).
Det digitale SYSTEM CHECK (system kontrol) lys lyser uafbrudt (grønt), når
der er kontakt mellem Forældre-unitten og Baby-unitten.
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 61
DANSK
61
Forklaring af babyfonens funktioner
Undgå interferens
CHANNEL
A B C D
Hvis der forekommer interferens, eller hvis lydmodtagelsen er dårlig, kan
man prøve at skifte til den anden kanal på begge unitter.
Sørg altid for, at kanalvælgerne på de to unitter er indstillet på samme kanal.
Lydløs overvågning af barnet
ON
VOLUME
OFF
Indstil lydstyrken på Forældre-unitten på det laveste niveau ved hjælp af
knappen VOLUME ON/OFF (lydstyrke til/fra). Sluk IKKE!
> Forældre-unittens lys for lydniveau gør det muligt, at du visuelt kan
registrere barnets lyde. Når barnet laver mere lyd, lyser der flere af lysene
.
Kontrol, om der er kontakt mellem unitterne
LEVEL
SYSTEM CHEC
K
Kontroller, at det digitale SYSTEM CHECK (system kontrol) lys på
Forældre-unitten lyser uafbrudt (grønt) for at angive, at der er kontakt
mellem de to enheder.
Hvis lyset blinker (grønt), skal Forældre-unitten flyttes tættere på
Babyunitten. Lyset blinker, hvis de to unitter er uden for rækkevidde i mere
end 30 sekunder, eller hvis der forekommer interferens.
Sådan tændes for systemalarmen
Du kan tænde for systemalarmen på Forældre-unitten, der frembringer en
hørbar lydalarm, hvis der ikke er kontakt mellem de to unitter.
Ved levering er denne systemalarm på Forældre-unitten slået fra.
1 Tag dækslet til batterirummet på Forældre-unitten af.
2 Sæt knappen i batterirummet på ON (til) (").
3 Sæt dækslet til batterirummet tilbage.
Lyset SYSTEM CHECK (system kontrol) kan stadig blinke, selv hvis
systemalarmen er slået fra.
Sådan tændes for natlys
POWER
Tryk på natlyset på Baby-unitten for at tænde eller slukke for det.
> Sluk for natlyset, når Baby-unitten forsynes med strøm fra batterier for at
spare strøm.
Rækkevidde 200 m i fri luft
Babyfonen har en rækkevidde på op til 200 m under ideelle forhold i fri luft.
Det betyder, at unitterne kan se hinanden uden at der er genstande mellem
dem.Vægge, lofte, store genstande og selv glas kan påvirke rækkevidden. Jo
flere genstande der er mellem de to unitter, jo mindre bliver rækkevidden.
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 62
62
DANSK
Udskift batterierne
Trådløs betjening af Baby-unitten
4
3
5
SENSITIVITY +
1 Fjern dækslet til batterirummet ved hjælp af en mønt.
EN
-
OP
2 Indsæt fire 1,5V, LR6 (AA) batterier i batterirummet.
5
3
4
-
SENSITIVITY
+
Vær opmærksom på polariteten (+pol og –pol) i batterirummet.
Babyfonen leveres uden batterier.
Vi anbefaler at bruge ikke-opladelige Philips alkaline batterier.
3 Sæt dækslet tilbage på plads og sikr det ved hjælp af en mønt.
> Indsæt nye batterier, hvis power (strøm) lyset blinker (rødt).
Enheden kan anvendes i op til 30 timer på batterier.
Udskiftning af batteripakken i Forældreunitten
1 Tag dækslet til batterirummet på Forældre-unitten af.
2 Løsn den gamle batteripakke fra strømstikket og tag batteripakken ud.
3 Tilslut forsigtigt den nye batteripakke til strømstikket og indsæt den i
batterirummet.
4 Sæt dækslet til batterirummet tilbage.
Hvis batteripakken ikke skal anvendes i længere tid, skal batteripakken
tages ud af forældre-enheden.
Bortskaffelse af batterier
Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljøvenlig måde.
Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batterier.
Tag batterierne ud af Baby-unitten, hvis babyfonen ikke skal bruges i en
længere periode.
Tekniske specifikationer
Strømforsyning:
Rækkevidde:
Driftstemperatur:
Digital pilottone:
Sendefrekvenser:
• Batteripakke; genopladelig NiMH til Forældre-unit (medfølger).
• Ekstra batterier 4 x 1,5V; AA alkaline til Baby-unit (medfølger ikke).
• Vekselstrømsadapter 230V vekselstrøm, 50 Hz (der medfølger to):
Udgangsspænding 9V jævnstrøm, 200 mA.
• Op til 250 m under idelle forhold (vægge, gulve osv. kan begrænse rækkevidden).
• 10°C til 40°C.
• Uafbrudt kommunikationskontakt (et skjult signal sikrer uafbrudt kontakt mellem
du kun hører barnets lyde).
SBC SC468/00:
fra 40.695 til 40.675 MHz
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 63
DANSK
63
Problemløsning
Problem
Mulig årsag
Løsning
Power (strøm) lyset
lyser ikke
Forældre-unit: Der er ikke tændt for
unitten.
Drej VOLUME ON/OFF
(lydstyrke til/fra) med uret.
Batterierne er brugt op.
Genoplad batterier.
Baby-unit: Der er ikke tændt for
unitten.
Tryk på power (tænd/sluk)-knappen.
Strømadapter er ikke sat i eller
batterierne er taget ud.
Sæt vekselstrømsadapter i stikkontakt
eller udskift batterier.
Høj pibetone
Unitterne er for tæt på hinanden.
Flyt Forældre-unitten længere væk fra
Baby-unitten. Drej VOLUME ON/OFF
(lydstyrke til/fra) knappen på Forældre-unit
mod uret.
Batterier i Forældreunit lades ikke op
Batterierne er brugt op.
Tilslut opladeren til elnet.
Udskift batteripakken.
Ingen lyd
Lydstyrke på Forældre-unit er
indstillet for lavt.
Drej VOLUME ON/OFF
(lydstyrke til/fra) med uret.
Power (strøm) lys
blinker
Batterier er (næsten) brugt op.
Forældre-unit:- genoplad batteripakken.
Baby-unit:- udskift batterier eller
tilslut til elnet.
Støj eller dårlig
modtagelse
Mobiltelefon eller trådløs telefon er
for tæt på babyfon.
Flyt telefonen væk fra unitterne.
Der modtages lyde
fra en anden babyfon
Begge systemer bruger samme
frekvens.
Skift kanalerne.
System kontrol lys
blinker grønt)/
Systemalarm
Unitterne er uden for hinandens
rækkevidde eller der er interferens
fra en anden FM-kilde.
Flyt unitterne tættere på hinanden
for at genoprette forbindelsen.
Fjern den anden FM-kilde.
Babyenheden er ikke tændt.
Tryk på power (tænd/sluk)-knappen.
Undertegnede Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories erklærer herved, at
følgende udstyr SBC SC468 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 78
Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis
1
Type:
Certificat de garantie
Certificado de garantia
++
Garantibevis
Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus
year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia
0
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
SBC SC468
Serial nr: _____________________________________________________________
Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito Data da adquirição - G - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -
Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
9 , 0 ! 9
9. 9
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
6 month guarantee on rechargeable batteries
6 mois de garantie sur les piles rechargeables
6 meses de garantía para las pilas recargables
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili
Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia
E0 6 9
9
6 månaders garanti på laddningsbara batterier
6 måneders garanti på genopladelige batterier
6 måneders garanti på de oppladbare batteriene
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu
www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement