C114 I ,InrA Crbr. I ,_.°Q"41 4

DECLARADAS DE INTERES TURISTICO
C114 I ,InrA Crbr. I ,_.°Q"41 4
BANCO
1-4:TCHEV E RRIA
Fundado en 1717
Casa Central:
Cantón Grande, 36
BETANZOS
El Banco de BETANZOS
al servicio de GALICIA
Depósito Legal C-639-86
n
19
Edita:
Realización:
Impresión:
Portada:
Debuxos:
Fotografías:
Escriben:
Comisión de Festas
Seminario de Estudios Mariñáns
Lugami
Ute Kadner
Andrade e Xosé Antón
Fersal, Estudios Blanco, Gabín
Xosé Raimundo Núñez Lendoiro
Xosé Antón García Ledo
Carmen Molina Taboada
Xoán Manuel Andrade Vidal
Daniel Rodríguez Pereiro
Alfredo Erias Martínez
Xosé Enrique Rivadulla Porta
Nota: as orlas que aparecen decorando os diferentes traballos están inspiradas nun motivo
decorativo da Fonte das Catro Estacións, pertenecente a El Pasatiempo.
o
ALCALDE
SAUDA
Betanzos renova a súa tradición festiva e lúdica que data do século
XV en conmemoración do peregrino San Roque que nos prestou un importante auxilio nun momento dificil, e o pobo betanceiro en agradecemento e
reconocemento estalle adicando á súa memoria os festexos tradicionais do
mes de Agosto que cada ano acadan maior brilantez, popularidade e releve.
É o meu desexo que os do presente ano continúen neste vieiro e que todas as pencas que ten-amos o placer de disfrutalas o fagamos en amable
convivencia e con esa muxica de ledicia que se precisa para disfrutar estes
gratos intres.
A todos aqueles betanceiros que por calquer motivación non poidan
acompañarnos, que as celebren recordándonos donde se encontren e que saiban que teñen as portas da súa cidade abertas para compartir connosco éstas e outras vivencias tan profundamente arraigadas elan entrañablemente queridas.
O meu reconocemento para a Comisión encargada da preparación
dos festexos e para todas aquelas persoas, entidades e colectivos que dun xeito ou doutro fan posible que poidamos disfrutar destas datas de alegría e felicidade.
Manuel Lagares Pérez
Alcalde dé Betanzos
COMISION DE FIESTAS
Organización
PRESIDENTE DE HONOR
D. Manuel Lagares Pérez
PRESIDENTE EFECTIVO
D. Antonio M. Calviño Novo
COMISION DE FIESTAS
D. Manuel Viqueira Cobelo
D. Guillermo Ares Banal
D. Santiago Gilsanz Vidal
D. Salvador Varela Iglesias
SAUDA DO PRESIDENTE
Betanzos un ano máis celebra as lúas Festas Patronais, e é o desexo da Comisión e o meu propio, que entre tódolos forasteiros e bri gantinos nos reunamos
nunha gran festa para pasolo o millor posible, divertíndonos e esquencéndonos
nestas datas, na medida na que sexamos capaces, das nosas ocupacións habituais.
A miña lembranza a tódolos que por algún motivo non se atopen presentes
entre nós, airada desexándoo.
Asimesmo dou as gracias a tódolos que coa súa axuda e colaboración fixeron
que fora posible a confección deste programa, e seguir mantendo ó nono San Roque
como unha das millores festas de Galicia.
Un saúdo,
Antonio Calviño Novo
Ni-
Sonia Represa del Río
Marta Fraga Suárez
Tita Vía Leira
REINA DE LAS FIESTAS
Y DAMAS
DE HONOR 1986
SALUDA DE LA REINA
Con la gran ilusión que representa para mi el haber sido
designada Reina de nuestras Fiestas Patronales, quiero aprovechar las páginas del Programa, para pediros a todos que gozoir al máximo de estos días que son motivo de reunión y encuentro familiar.
Ma Teresa Pérez García
Nuria González
Valderrabano
También quiero pediros que colaboremos todos en hacer
más atractiva nuestra Ciudad para que cuantos nos visitan
en estos días, disfruten, además del paisaje y monumentalidad, de la hidalguía y caballerosidad que son tradición de los
betanceiros.
María Amor
Ma José Cordido Cea
María Amor Frene
Ana Ma Fernández
Martínez
Ma Belén Pardo Vía
Eva Fraga Suárez
Susana García Amor
Ana Sánchez Frei e
Ana Torres Gómez
Natalia Vidal Cal
REINA INFANTIL DE LAS
FIESTAS Y DAMAS DE
HONOR 1985
SALUDA DE LA REINA INFANTIL
Las Damas de Honor, acompañantes y yo,
estaremos encantados con vuestra participación en
todos los actos y juegos que para nosotros ha programado la Comisión de Fiestas 86.
Elena Carro Vieites
Lidia Teijo Fariña
Juntos conseguiremos que estos días de ilusión
que nos esperan, sean de grato recuerdo para todos.
.Ma Elena Torres Gómez
Olalla García Lauda
Almudena Fernández
González
María Regueiro Ramil
Carmen Ma Díaz Núñez
Olalla García Lauda
Silvia Bermúdez Cerqueiro
Piensos y Suministros
Montellos, S. A.
AL SERVICIO DE LA GANADERÍA GALLEGA
Suministras lía-Mar, L
Materiales para la Construcción
Distribuidor Oficial de:
- A limentos pan, animales de compañia
- Ambientación: Calefacción. refrigeración, ventilación y ozonización
- Animales vivos: Pollitos, gallinas, conejos, etc.
- Colmenas: Explotaciones familiares o industriales
- Fertilizantes y enmiendas: Abonos
- Incubadoras: Pequeñas y gran capacidad
- Jaulas, tolvas, bebederos, comederos y utensilios
- Maquinaria, útiles y larramienta.s para granjas y jardineria
- Piensos: Cereales, forrajes, harinas y subproductos de molinería
- Pratenses, jardineras, macetas y elementos decorativos para jardín
- Productos sanitarios
- Semillas, tubérculos y raíces
PORCELANOSA
CERAMICA
TODOZCINO.
GALLINA BLANCA
PURINA
EXPOSICION Y VENTAS:
DEPURACION POR OZONO DE AIRE `l'AGUAS
EQUIPOS DE DESINFECCION PARA GRANJAS
Y CÁMARAS FRIGORIFICAS
NUTRIMENTOS Y FARMACOLOGIA
en Avda. Fraga Iribarne, s/n
Telfs. 77 21 90 - 77 21 11 -77 19 86
BETANZOS
NUEVAS INSTALACIONES EN LA CORUÑA
Avda. Finisterre, n° 11 — Telf. 27 94 31
Gran exposición de años y grifos
(981) 77 10 06 - 77 28 54
1E] Otra. Betanzos a Santiago. Km. 3,300
BETANZOS (Coruña)
ES PECTACU LOS
Barreiro
c/ Venezuela, 29 - 3. 0 D
Teléfono 77 07 70
BETANZOS (La Coruña)
uri FR2L
Si le pagan con este talón, cobrará.
Palabra del Banco de Bilbao.
SANYO
SHARP
OURON
Su registradora preparada
para el IVA en
BANCO DE BILBAO
Plaza garcía naoeira, 39
BETANZOS
Teléfono 77 15 19
-
Teléfono 77 0611
BETANZOS
TALLERES MECANICOS
"MANDEO"
(MIRO)
EL PUERTO, s/n
Teléf. 77 29 76 - Part. 77 22 19
BETANZOS
CERRAJERIA Y
ROTULOS, S.L.
CERO
VESTIMOS FACHADAS
DAMOS SEGURIDAD
IDENTIFICAMOS
Rótulos luminosos, Letras, Forja artística, Marquesinas
Persianas metálicas de seguridad
Rejas, Cierres
BAIRRAL
COLOCAMOS SU TOLDO
FABRICACION Y DISEÑO PROPIOS
JOYERIA - RELOJERIA PLATERIA
Extenso surtido en relojes de todas marcas
Plateros, 12
Teléfono 77 13 03
BETANZOS
C/. Doctor Fleming, 15 — Telf. 77 31 04
BETANZOS
Química SANTA RITA GALICIA, S.A.
Lejías de Hipoclorito
Envases — Productos de limpieza
Muelle, s/n — Teléfono 77 30 53
BETANZOS (La Coruña)
JOSE COUTO VIA
FERRETERIA
Distribuidor Motosierras S T I H L
La Motosierra no 1 del mundo
Las Cascas, 47 — Teléfono 77 01 43
BETANZOS
BELMONTE
SUPERMERCADO
JOYERIA
RELOJERIA
Vda. e Hijos de PCDRCIRA
ARTICULOS DE REGALO
Alimentos para diabéticos y dietéticos
TROFEOS DEPORTIVOS
Avda. García Naveira, 1
Telf. 77 22 61 — BETANZOS
PANADERIA
Comestibles * Platos preparados
del tiempo y congelados
Paquetería # Mercería
Artículos de Regalo
Juguetería # Especies y salsas
extranjeras
FRANCISCO LOZANO
Ofertas semanales
Especialidad en empanadas,
pan de trigo del pais y tortas de maiz
en el interior
Estamos en la Calle Ana González, 28 y le servimos a domicilio
Carral — Telf. 67 03 29
Betanzos — Telf. 77 00 23
llamando al teléfono: 771163
BETANZOS
Taller de Chapistería y Pintura
eucabord
Jesús
EL TABLERO DE EUCALIPTO
Basteiro
PRODUCTO T A F IS A
Fernández
Potro carrocero para todo tipo de automóviles
SERVICIO DE GRUA
LAS CASCAS
BETANZOS
Teléfono 77 13 53
Particular 77 17 88
CRISTALERÍA
OTERO
fábrica de Betanzos
COLOCACIÓN Y VENTA DE:
Lunas
Vidrios
Espejos - Rótulos
Instalaciones Comerciales
Acristalamiento de edificios
• SUPERFICIE TOTALMENTE
LISA EN UNA DE SUS CARAS
• PLANITUD Y ESTABILIDAD
NOTABLES
• COMPACTO Y DURO,
DE FACIL TRABAJO
STA. EUGENIA DE RIBEIRA
c/ Alcazar de Toledo, 10 :-: Tfno. 87 03 86
Avda. Fraga Iribarne, 14
Teléfono TT 26 03
larreura de circu nvalación)
BETANZOS
111
.444112k
remando El tanto, 20 - Teléfonos 4192212-4112800 - Telar 27,240 -
MADRID 4
EMILIO MORANDEYRA
Materiales de Construcción
PRA QUE AS FESTAS DO SAN ROQUE SEXAN MAIS DOCES E LEDAS NON SE ESQUENZA MERCAR OS SEUS PASTEIS NA
Docería
C/. Ribera - Teléfono 77 03 59
BETANZOS (La Coruña)
RABADE
POIS XA LEVAMOS MAIS DE MEDIO SECULO,
ENDOZANDO OS BETANCEIROS
BAR - HAMBURGUESERIA
40 JOE
C/. Rosalía de Castro, 2 bajo
BETANZOS
ESPECIALIDADE EN TARTAS DE
«MIL-FOLLAS»
Praza do Campo, 12
Teléfono 77 09 09
BETANZOS
MANUEL
CASTIORA
RIVAS
Maquinaria Agrícola en general
Tractores - Motocultores - Ordeñadoras
Motosegadoras - Empacadoras
Cisternas Purin
Ctra. de Castilla, s/n. Km:581,00
Telfs, 77 01 51 - 77 01 27
BETANZOS (La Coruña)
-peroraciones
Pintura en general
Frisos - Moquetas
Sintasol Papel Pintado
TelF. 7712 39
BETANZOS
TelF, 7734E3:7
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
JUNTA PROVINCIAL BE BETANZOS
PLATA LABRADA Y PATRIOTICA CONTRIBUCION
José Raimundo Núñez Lendoiro
cronista oficial da cidade
(Del Seminario de Estudios Mariñanes)
Con la ocupación de España por las tropas francesas y desprovisto nuestro
pueblo de sus autoridades, es el mismo pueblo quien se amotina, en unión de
militares, para conseguir la formación de una Junta de Defensa y Armamento,
así ocurrió en La Coruña el 30 de Mayo de 1808, acontecimientos que
provocaron la rápida constitución de la llamada Junta Suprema del Reino de
Galicia, integrada por representantes de las siete provincias y que se vería
auxiliada por otras Juntas implantadas en las poblaciones más importantes del
Reino (1).
Un curioso documento que tenemos a la vista dice: «Al principio de
nuestra gloriosa rebolución las Juntas Provinciales se instalaron: Los Diputados de las Ciudades de Voto en Cortes, como representantes de sus
Provincias se reunieron en La Coruña y continuaron hasta el establecimiento
de la Junta Central e invasión de los enemigos en el año próximo pasado
(Entraron en Betanzos el mediodía del 11 de Enero de 1809, según Verín,
testigo ocular, en su Historia de Betanzos) y guando en este (1810) se trató de
reanimar el entusiasmo Nacional, pareció conveniente crear nuevas Juntas,
componiéndolas de yndividuos nombrados por los Pueblos y Provincias» (2).
El documento antecedente hace referencia a la desaparición de la
Primera Junta por la invasión de Galicia en 1809 y a la formación de una
nueva Junta Superior del Reino de Galicia, con sede en La Coruña, el 22 de
Enero de 1810. Sería esta Junta Superior la encargada de la organización de
Juntas Provinciales, y por consiguiente de la «Junta de Subsidios, Defensa, y
Armamento de la Provincia de Betanzos» , también denominada «Junta de
Armamento de la Muy Noble Ciudad de Betanzos».
Formaron parte de la Junta Provincial de Betanzos: D. Francisco Canrredondo, Gobernador Político y Militar de la Ciudad, como Presidente: D. Josef
Saabedra y Parga, D. Josef Monge, D. Manuel Roldán y Gil, D. Ramón Mariño
de la Barrera (Comisionado para la revista de Alarmas de la Provincia), D.
Josef Fontanes de Lema, D. Pedro Romero y Ginzo, vocales, actuando de
Secretario D. Ventura Taxonera y de tesorero D. Francisco San Martín.
,
Caus15_4,t3e5 ?MIA¿uAIVA.ArivTÑik...?
-16 DE AGOSTO SOBE S 0135, SOBE. ? L o Mero...?
MI:TE DO
La dependencia, de las Juntas Provinciales o de Partido, de la Suprema
era absoluta (3), lo que motivó una falta de entendimiento en numerosas
ocasiones, que no pasaron de disputas burocráticas o protestas de sus
representantes, debido a la crítica situación del País.
La principal misión de estas Juntas era la de procurar medios con que
sufragar los gastos de la guerra, además de cumplir todas las órdenes
emanadas de la Junta Superior, destacando la valoración de las rentas para
aplicar la contribución, imposición de extraordinarias, atención y suministro
de las Alarmas y tropas, alistamiento, emisión de recibos, vales, pases y
pasaportes, y por consiguiente solventar irregularidades.
cottAe/. 420, 1,t
• .7C -
Manuel Roldán y Gil
d-c
José Monge
Pedro Romero y Ginzo
1 7i
Ramón Mariño -de la Barrera
José Fontanes de Lema
7/
C444-S~
Ventura Tajonera
Francisco San Martín
Plata labrada
Una de las primera medidas de la Junta Superior, siguiendo indicaciones
de la Suprema Junta Central, fue la de pedir el oro y la plata de las iglesias. En
este apartado la Junta Provincial de Betanzos actuó muy eficazmente, a pesar
de la retinencia por parte de algunos monasterios y conventos, en contraria
generosidad con el de Sta. Catalina de Montefaro y de San Francisco de
Betanzos.
El 26 de Enero de 1810 Fr. Francisco Rodríguez, Ministro del Convento de
Santa Catalina de Montefaro se dirige «A la Junta de Armamento y Defensa
de Betanzos» en los siguiente términos «convencidos de las urgencias del
estado... la:comunidad acordó poner a la disposición de VV.SS. la poca plata
que tiene su iglesia, reservando únicamente para el culto seis cálices, el viril y
el copón. Aquella consiste en una lámpara, dos arañas, una cruz procesional
con sus dos ciriales, otra pequeña de altar con sus candeleros, un incensario
con su naveta, y un par de vinajeras con su campanilla y platillo, á que se
deben agregar seis cubiertos que para obsequio de personas distinguidas
había comprado de sus limosnas dicho Ministro» (4).
El desprendimiento de los Terciarios franciscanos de Montefaro todavía
fue mayor, el 14 de Junio de 1810, reunida la Junta de Betanzos en la Casa
Consistorial, como tenía por costumbre, acordó dar «las debidas gracias por
medio de oficio al Ministro y Comunidad del Combento de Santa Catalina de
Montefaro, por el donativo de dos tercerolas y un par de pistolas, que por
carta particular dirijió al Sr. D. Ramón Mariño, y este lo hizo a la Junta, cuias
piezas se dirijan a la Junta Superior, para contribuir con ellas a la abilitación de
los Esquadrones de Usares al -mando del Sr. D. Francisco Mahy» (5).
Los franciscanos de Betanzos, entregaron 129 onzas de plata el 23 de
Marzo, peso de una lámpara, un copón y un Niño «que avirtud de orden del
Govierno entregó para las urjentes necesidades del Estado» (6).
La Junta Provincial de Betanzos envió el 26 de Febrero, a la Junta Superior,
la plata correspondiente a los religiosos de Montefaro, el 27 de Abril una
remesa de 8.064 onzas y 6 adarmes, y comunica en escrito del 19 de Junio que
«La Caja de la Junta á cargo de su Thesorero Don Francisco San Martín tiene
existentes dos mil trescientas ochenta y nueve onzas y media de Plata», sin
contar la que siguen recibiendo diariamente (7).
Las gestiones para conseguir la mayor cantidad de plata, eran alentadas
por las necesidades apremiantes de la Junta Superior, que no cesaba de
,
interesar rápidas soluciones; el 9 de Junio de 1810 se dirige a la Junta de
Betanzos manifestando que «Debiendo reunirse toda la Plata Labrada para
hacer frente a los empeños contraídos en Inglaterra para la compra de Armas
y Municiones que se esperan cada día (8), previene esta Junta a esa y todas las
demás, la necesidad de redoblar su actividad para la recolección de toda, y
pronto envío a esta Capital para darla destino, a cuyo fin pasará V.S. atentos
oficios a los Eclesiásticos, Prelados regulares y seculares que no hayan todavía
cumplido con este encargo para que lo verifiquen, avisando a esta Junta la
que exista en esa Tesorería... Firmado. Rafael Arzobispo de Santiago.
Rúbrica.
DON FRANCISCO SAN MÁRTIN, VOCAL
substituto dé labinta Superior de .Arrnamentd y
Defensa de este Reyno ; y Tesorero de la del
Partido de esta Capital y Provincia de Betanzos.
.
R ecibí de1.4yPer/x.g~-y#7,a,,,
c,:pg
X2L,.r/r7
‘
, =3;
e:s-ík-r-r
,ya.r7.7:.
-rl
tivitleTp.sze.3e,
07217-zji
aiftWuP47,(-6Z-7`
El 13 de Junio el Arzobispo Rafael Múrquiz, Presidente de la Junta
Superior, anuncia a la Junta Provincial de Betanzos, que la Fragata Efigenia, al
mando del Brigadier de la Real Armada D. Juan Carranza, conduce más de
200 hombres de tropa hechos prisioneros en Zaragoza y otros puntos, además
de los efectos mencionados y que «en un Transporte que llegará dentro de
quince o veinte días, debe benir porción considerable de Polbora para Fusil y
Cañón».
Al mismo tiempo que comunica las existencias de plata labrada en la
tesorería, la Junta Provincial de Betanzos aprovecha el escrito (9), para
manifestar su indignación por no haber sido secundada la orden en otras
capitales, lo que provocó insultantes críticas hacia ella y restó eficacia a sus
gestiones, al ver como en «sus viages á Santiago, Coruña y otros puntos, les
presentaron unos templos vestidos y adornados de iguales alhajas a las de que
se desposeyó y desnudó a los suyos, empezaron a clamar y a resistirse... La
Junta no pretende incurrir en el odio de los Pueblos de su jurisdicción, en los
que merece ya el concepto de otros Bazanes, Fragios, Mazarredos (10), y otras
infinitas almas prostituidas a las feroces e impias máximas del Enemigo. Ellos
arguyen y arguyen bien diciendo: Si las ordenes en que se funda Betanzos
fuesen realmente dimanadas de la Junta Superior, hubiera estado ya recogida
la Plata de las Iglesias de La Coruña, en donde la ve todos los días. No lo hace,
y si Betanzos: con que estos son unos ladrones del Santuario, unos irreligiosos,
dignos de los anathemas del Cielo, y como tales acreedores a ser detestados y
desobedecidos. El Pueblo compara Exmo. Señor; el Pueblo no es tan
estúpido como lo quieren figurar, y las disposiciones de V.E. no tendrán un
exacto cumplimiento si V.E. no es el primero a sancionarlas con el exemplo
que deve ofrecer la Capital en donde se discurren». Este texto se aprobó en la
sesión del 18 de Junio de 1810, y para conocimiento general se aprueba
igualmente que «se ynserten como está pedido en el Periódico de La Coruña
las onzas de Plata Labrada y más efectos con que contribuie cada una».
ckt eyk.0)-4 ,
epa/m. rix/e9-~
de cuya cantidad me hago cargo en fuerza de este Recibo , de que se ha de'tomar razon por el Contador y
anotar en los libros de su cargo' como formalidad prex-cas
i20ówcisa
para su validacion. Beta os de./At- 7.'' de
5072,
inrs. vn
Son
TO/nd 'Razón.
6>íncrz1t?2. boa- rn:te.
Yc
Reproducción del recibo entregado por la Junta de Subsidios, Defensa y Armamento de la
Provincia de Betanzos, al convento de San Francisco, el 23 de Marzo de 1810, publicado por Juan
R. Legísima en su obra «Héroes y Mártires Gallegos»
En seguimiento de las instrucciones recibidas de la Junta Superior el día 9
de Junio, se dirige la Junta Provincial de Betanzos a los «Señores Presidente e
Ilustre Ayuntamiento de la Villa del Ferrol», por oficio fechado el 18 del
mismo mes, dice el documento: «Consequente a esta Providencia se servirá
V.S. disponer ser trasladada a esta Caja de Provincia toda la Plata labrada de
la Capilla de San Fernando de Esteyro, y que se agregue a esta la
correspondiente a las demás Iglesias y Capillas que no la hayan entregado
hasta aquí, con la sabida esclusión de Cauces, Patenas, Copones, Viriles y
Crismeras, comisionando al intento a personas o individuos del Ilustre
Ayuntamiento de conocido celo y actividad... Los Doctores y Santos Padres
más acreditados de la Iglesia, cuyas opiniones sigue literalmente el Govierno
actual tranquilizan suficientemente sus conciencias, y les quitan todo escrupulo que pudiera retraherlos de servir a Dios, al Rey y a la Patria, en cuyo
obsequio están mejor empleados que los inmundos usos a que pudiera
destinarlos la impía codicia de los Enemigos. Francisco Canrredondo. Por
acuerdo de la Junta = Ventura Taxonera. Secretario».
La Provincia de Betanzos se vio desprovista de gran cantidad de obras de
arte, celosamente custiodadas en nuestras iglesias y monasterios y de las que
generosamente se desprendió por su libertad e independencia, bajo el lema:
DIOS, PATRIA, REY.
Patriótica contribución
Otra inmediata medida fue la imposición de la llamada «Extraordinaria
Contribución Patriótica», que gravaba las rentas, producciones y utilidades,
en proporción a la base imponible, que diferenciaba casados de solteros, con
mayor cuota para los últimos. El 16 de Febrero de 1810, la Junta Superior de
Armamento y Defensa, aprueba en La Coruña el Prontuario (11) por donde
habría de regirse.
La Junta Provincial cumplió rígidamente con sus obligaciones, buena
prueba de ello la tenemos en la carta que le dirige el Presidente de la Junta
Superior el 28 de Mayo de 1810, quien entre otras cosas dice: «La Junta está
satisfecha del Celo que anima a V.S. y ve gustosa la actividad con que
corresponde a sus afanes, y desvelos dirigidos siempre a lo más justo y
combeniente... Firmado. Rafael Arzobispo de Santiago».
Para atender a las cuantiosas deudas de la fábrica de fusiles de Jubia (12),
el mismo día, ordena el Arzobispo que se pongan a disposición de D. José
Alonso López (13) 70.000.— reales de vellón «contra los existentes ahy
procedentes de la Contribución Patriótica», a la vista de la relación presentada, el 23 de Mayo, por la tesorería de la Junta Provincial de Betanzos.
Puentedeume por «el Sr. D. Ramón Mariño su vocal en comisión», sobre
dudas en la aplicación de la contribución Patriótica, la Junta Provincial de
Betanzos le responde que «la Junta Censoria puede por si cargar lo que
conceptue justo y arreglado á aquellos sugetos que hubiesen ocultado parte
de sus Rentas en las relaciones que les presentaron, ejecutando lo mismo a los
que conceptuen con dinero estancado, pues en aquella Villa hay algunos de
esta clase», demostración de la confianza delegada en ellas.
TESORERÍA DE LA YUNTA PROVINCIAL DE SANTIAGO.
DON DIEGO ANDRÉS GARCÍA, TESORERO DE. LA
Junta de esta Ciudad y Provincia.
t
Recibí de
7t///x/Pj
9 ,Z7
421Z4
:4Irmtr\ -37 -4; 7•47/9/tz
fa extraordinaria Patriotica contribucion , siendo preciso que dé
este recibo haya de tomar razon el Sr. D. R:milor7erez:if
,P
tarMarina , Contador y vocal de ella, Santiagq
de
de 0310..
'
Son /26.f. rs.
mrs.,
/.4,,frc"
José Alonso y López
Ante las urgencias de la Junta Superior, redobla sus esfuerzos nuestra
Junta, reuniéndose el 1.° de Junio, para acordar una reunión, a celebrar el día
6 «con los yndibiduos del Comercio de los Pueblos en que le hay establecido
en la Probincia, que han concurrido a este, para formar la Asociación que
prebiene el Capitulo onze de la Instrucción formada para la exacción de la
Contribución Patriótica, como asimismo las relaciones que algunos de estos
han remitido, de lo que graduaron a cada uno por sus Rentas, Comercios e
Industrias, las que se notan muy defectuosas, según los conocimientos e
informes que tiene esta Junta, y a efectos de rebisarlas y sancionarlas en forma
por dicha Asociación». Obserbamos como se responsabiliza a los interesados,
permitiendo su participación directa en el impuesto sometido.
Por la Provincia se habían establecido unas «Junta Censorias», encargadas de confeccionar las relaciones de Rentas y Utilidades consignadas a cada
vecino, valoración encargada a «los hombres buenos de las Parroquias» del
término. En la misma reunión anterior se les dan cuatro días de plazo para la
entrega de sus relaciones, de no hacerlo «Se despacharán contra sus
yndibiduos los más rigurosos apremios». A una consulta oficiada desde
Recibo correspondiente a un plazo de la Patriótica Contribución, satisfecha por nuestro 5.°
abuelo Don José Benito Posse de Castro y Romero, Señor de las Torres de Tallo. (Se reproduce
por ser semejante a los emitidos por la Junta Provincial de Betanzos, de la que, hasta la fecha, no
hemos podido encontrar ejemplar alguno. Archivo del Autor)
Directamente acometía, nuestra Junta, empresas como la comunicada a la
Superior el 2 de Junio de 1810, mediante la gestión de particulares consigue
armar al Escuadrón de Caballería al mando del Teniente Coronel D.
Francisco Mahy y a cien hombres preparados para incorporarse en los
Batallones de Marina de Campaña. En el escrito destacan las virtudes de D.
Juan Antonio Catdemil y D. Agustín Baquero, ferrolanos, encargados de la
adquisición de fusiles escondidos, al contrario recriminan al Estado, por el
empleo de funcionarios que graban «al Erario», cuando ahorraría dinero» si
adoptase el mismo método y diese a vecinos de una acreditada hcnradez
aquellas comisiones que podían desempeñar en sus propias casas» (14).
Se preocupaba también de la elevación del espíritu patriótico, sus correos
repartían proclamas para su exposición al público, el 2 de Junio de 1810 le
dan cuenta de su recepción: «He recibido el oficio que V.S. se ha servido
dirigirme con fecha de ayer, con inclusión de los tres exemplares que V.S. há
tenido á bien extender, persuadido de la necesidad de promover el
entusiasmo público y electrizar los Espíritus hasta darles un grado de furor
patriótico; en su consecuencia he dispuesto se fixen en este día los tres citados
exemplares en los sitios más públicos de esta Villa, como V.S. lo previene...
Ferrol... Fdo. Francisco Vázquez Mondragón. Rúbrica.
Eran considerables las partidas por suministro de leña para consumo de
«las tropas permanentes y transeúntes», se libran el 3 de Junio a favor de Josef
do Río «dos mil seiscientos doze reales y medio por quatrocientas quarenta y
cinco quintales de leña y ciento treinta y cinco reales y doze maravedís por
veinte y ocho y media arrobas de paja».
A todo se hacía frente con lo obtenido de donaciones voluntarias y la
Patriótica Contribución, de ahí el control que se llevaba de los contribuyentes. Un recorrido por los expedientes instruidos sería exhaustivo, nos
limitaremos a los casos tratados por la Junta Provincial de Betanzos en el
trascendente mes de Junio de 1810 (15).
Se procede a la formación de una Junta Ejecutiva en la sesión del 14 de
Junio de 1810, por su interés transcribimos la parte más significativa del
acuerdo: «En esta Junta teniendo, presente los duplicados oficios de la
Superior del Reyno, en que encarga la muy pronta ejecución y arreglo de la
Constribución Patriótica, para benir en conocimiento de su producción total
en esta Probincia, y por otra parte la morosidad, y confusión de las Censorias y
Hacendados, que presentan a ellos sus relaciones, duplicados asumptos en
que la Junta entiende por si mismo para el muy pronto serbicio de la Patria, se
ACORDO formar en esta Capital otra Junta ejecutiva que entienda en todo lo
concerniente a la Contribución Patriótica hasta su ultimación, liquidación y
arreglo, compuesta por aora de tres Señores yndibiduos que deben ser Don
Josef Monge vocal de esta, Don Eduardo Failde, vecino de esta Ciudad y Don
Juan Antonio Ledo de la Villa del Ferrol, a quienes se faculta para ello en toda
forma, como asimismo para asociarse aquellas personas que por sus conocimientos se los pueden suministrar de las facultades de cada uno de los
Acendados de todas clases de la Probincia, afin de recargarles hasta 20 Junio
en las relaciones que presenten conceptuando las fraudulentas dando
ynteligencia a esta Junta se quanto operen para hacer su cumpla... «Una
medida más para que nadie ignorara su obligación de contribuir.
Interviene en el apresamiento de desertores (16); castiga automultilaciones (17); persigue a los salteadores, ladrones, vagabundos sin oficio o
dedicados a perversos vicios (18); abastece los hospitales (19); persigue a los
espías (20); desarticula sublevaciones (21). No pueden extrañarnos el manifiesto de la Junta de Tuy dirigido a la Junta Superior, tratando una reorganiza-
MOUT
mo
'AEl'Elt Num' vIvKal
FERNANDO VII. EL DESEADO
en
numaxiet y lono-t le 176 iiteóbea TiciiinaJ• fiel l ale Gayo áe
Jcird'
Estampa española sobre el rey Fernando VII, llamado el Deseado. Grabado por Ametller.
Museo Romántico, Madrid. (Foto Oronoz)
M ade Espaha (Menéndez Pidal. Espasa Carpe)
ción, al afirmar: «LAS JUNTAS SON LAS QUE HAN DE SALBAR LA
NACION... bien organizadas y bien dirigidas son indispensables».
Durante la contienda se sucedieron contribuciones extraordinarias de
guerra, endurecidas por las malas cosechas y caos total, permitiéndose el
sistema de pago fraccionado, de hasta un tercio del total en un plazo y el resto
en mensualidades, beneficiando con un descuento del 12 por ciento a
quienes pagasen el total anual de una sola vez.
El presente trabajo se complementa, con nuestra comunicación al XIII
Congreso Nacional de Cronistas Oficiales de España, a celebrar en Valencia
del 9 al 12 del próximo mes de Octubre, bajo el título «LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA EN BETANZOS A TRAVES DE LOS ARCHIVES NATIONALES DE FRANCIA».
NOTAS
(1) En la investigación que hemos realizado, en Abril del presente año, en los Archives Nationales de París,
encontramos una relación de los componentes de cada Junta, intitulado «Juntes Establies dans le Rayaume
de Galice le 6 Juin 1808. Junta de la Corogne comme la Principale du Rayaume. Président. Monsieur Le
comte de Gimonde, dépouté de Santyago et nommé pour la Junta Centrale de Madrid.. Mr Frangois
Montenegro, nommé en remplagement du Président. Mr Frangois Monsuriu, Deputé de la Corogne. Mr
Antoine Lago, nommé en remplagement de Mr Monsuriu. Mr Joseph Quiroga, deputé de BETANZOS.
Mr Jn Ignace Martínez, nommé en remplagement de Mr Quiroga. Mr Joseph María de Prado, député de
Lugo. Mr Antoine Gil, nommé en remplagement de Mr de Prado. Mr Ramon Pardo Montenegro, député
de Mondoñedo. Mr Jospeh Luaces, nommé en remplacement de Mr Montenegro. Mr Benoit Marie Sotelo
de Novoa, député Dorense. Mr Emmanuel Avalle, député de Thuy et nommé pour la Junte Centrale de
Madrid. Mr D. Antonio Suárez, nommé en remplagement de Mr Avalle. Junte de Betartacul President
Mr Emmanuel Pérez-Corregidor. Le Pere Alonso Vaquero. Le Pere Joceph de Anca. Mr Diego Rivera...
(A.N.F. 13'7. A.P. 11-636). El M.R.P. Fr. Alonso Baquero, que aparece en la Junta de Betanzos, desempeñó
importantes cargos en la Provincia Franciscana de Santiago; murió en Pontevedra en 1825 (Libro de
Misas, ms. del Convento de S. Francisco de La Coruña, fol. 114);'el ilustre y valeroso franciscano dispuso el
salvamento de los principales objetos litúrgicos del convento de Betanzos, previniendo la amenaza
francesa, que se trasladaron a Puente de San Payo en Santa Eulalia de la Viña.
(2) Carta de la Junta Provincial de Tuy ala Junta Superior del Reino de Galicia. 23 de Junio de 1810. Archivo
del Autor.
(3) En respuesta a un escrito de la Junta Provincial de Mondoñedo del 31-Mayo-1810, la Junta Superior
recrimina sus observaciones y le recuerda que «la representación y facultades de esa, y las demás de
Partido están limitadas a sólo el objeto de auxiliar, segundar, y obedecer las operaciones, y órdenes de la
Superior, como se previene en el art. 11 de la instrucción... para persuadirse a que la representación del
Pueblo reside solo en ella y no en aquellas... Esa Junta y todas las demás tienen facultad de representar a
esta Superior, quanto juzguen conducente al vien de sus Provincias, ilustrarla con sus luces en quanto
combenga al vien general, y hacerla observaciones útiles sobre algunas providencias...» (Archivo del
autor).
(4) Juan R. Legísima. Héreos y Mártires Gallegos. Santiago 1912. Pgs. 749.750. En la misma carta toda la
comunidad se ofrece para servir ala Patria «en el destino que tuviese a bien emplearlos, y todos sanos y
robustos...»
(5) Archivo del Autor.
(6) J. R. Legísima. obr. cit. pág. 140.
(7) Transcripción completa en Apéndice 1. Archivo del Autor.
(8) Se refiere al cargamento de la Fragata Efigenia, fondeada en La Coruña en la tarde del 12 de Junio, tres
días después de este escrito, transportando: desde Inglaterra «12.000 Fusiles —12.000 Cartucheras y
Correage— 12.000 Vaynas de Vayonetas— 3.000 Sables— 120.000 Piedras de Chispe— 1.892.500
Cartuchos de Fusil— 2.900 Chaquetas y Pantalones— 1.300 Morriones». (Archivo del Autor).
(9) Apéndice 1.
(10) Plurales de apellidos de colaboradores con los franceses.
(11) Completo en Apéndice 2. Aparecido en «Documentos de Galicia en la Guerra de la Independencia»
—Militaria 84-Editado por la Sociedad Filatélica de La Coruña.
(12) E12 de Junio la Junta Provincial de Betanzos anuncia ala Junta Superior el libramiento, no sin aprovechar
la ocasión para manifestar sus reproches, diciendo que su destino es «para socorro de la nunca satisfecha
fábrica de Fusiles de Julia, cuyos progresos son tan lentos a proporción d elas inmensas sumas que
consume, que comparados con los que debía de tener, ya debía habernos dado no solo los suficientes para
armar el pie de Exercito que Galicia se propone levantar, sino también surtir de ellos a las compañías de
Alarma, destinadas a auxiliar sus operaciones en lo interior «Añaden que la reposición de fondos es difícil»
por que el protefico egoismo de los Monacales de Sobrado ha hecho tantos proselitos, y con fundadisima
razón, que ha corrompido a otros muchos que al principio manifestaron la más plausible y patriótica
generosidad ¿Qué portentoso contraste forman la mansedumbre, facilidad y alegría con que muchos
infelices, exentos de la contribución, se han prestado a convertir en dinero sus tierras y los bueyes
compañeros de su trabajo para atender a las perentorias urgencias de una Patria a que no deven más
consideración que la del desprecio y el olvido, con la vida regalada de tanto indiferente y empedernido
poderoso, a quien las circunstancias amenazan con un destino inferior al que les figura su orgullo y su
soberbia?... Los respetos de la dulce y consoladora Religión, Rey y Patria devemos considerarlos trazados
en el fondo de unas almas tan mezquinas, y V.E. en cierto modo es responsable de los males que origine su
condescendencia. Esta fiel siempre a sus principios apurará todos sus esfuerzos en llebar al cabo la
contribución, pero si llegase a multiplicarse las contradicciones y adominar el pestífero Genio de la
parcialidad, renunciará a sus funciones por no comprometerse en el concepto público, ni mancillar el
honor que hasta aquí tanto 'la ha distinguido. Fdo. Francisco Canrredondo Rúbrica. Fdo. Ventura
Taxonera Rúbrica. Secretario.
(13) D. José Alonso López, era Diputado por la Provincia de Betanzos y vocal en la Superior, por la cual estuvo
comisionado, por lo menos en esta ocasión, en la fábrica de fusiles de Jubia. Montero Aróstegui en su
Historia y Descripción de El Ferrol, pág. 430, dice que «Perteneció al cuerpo de pilotos de la armada; fue
después nombrado por sus conocimientos científicos comisario de caminos de Galicia, cuyo reino le eligió
diputado a Cortes en las de 1810 a 1813, y en las de 1820 a 1823. En la Junta de tranquilidad y pacificación
instituida en Ferrol el 4 de Junio de 1938, aparece también al lado del fiscal de Rentas D. Ventura Taxonera
y del representante del comercio D. José Fontanes de Lema (0b. cit. pág. SS). Escribió la obra
«Consideraciones Generales sobre varios puntos Históricos, Políticos y Económicos á favor de la libertad y
Fomento de los Pueblos, y noticias particulares de esta clase, relativas á Ferrol y á su comarca «Madrid
1820, por la que fué perseguido y el libro requisado y quemado, un raro ejemplar existe en la Biblioteca de
la Excma. Diputación Provincial de La Coruña, que hemos tenido la oportunidad de estudiar por la
atención deparada por el ilustre bibliotecario, nuestro profesor de Historia, D. Fernando Urgorri Casado.
(14) Transcripción completa en Apéndice 3.
(15) ACuerdos relativos a la Contribución Patriótica en Apéndice 4.
(16) La Junta Provincial de Betanzos en oficio del día 5 de Junio de 1810, se dirige ala Superior, comunicando
lo siguiente: «La Junta dirige a V.E. por Don Josef María Romay, Capitán agregado a la Compañía de
Seguridad Pública de esta Provincia, custodiados con la correspondiente fuerza a los Desertores
Francisco Vinceiro, Josef Maquieira del Regimiento de la Unión y Domingo Díaz del de Sevilla contenidos
en la adjunta nota; para que V.E. se sirba disponer agregarlos a sus respectibos Cuerpos con la nota de su
Deserción, o dictar la providencia que sea de su superior agrado...»
(17) Se dirige en oficio ala Junta Superior el 6 de Junio de 1810 para comunicarle que: «remite ala Superior
determinación de V.E. los autos formados contra Miguel Melgar, soldado conscripto destinado a los
Batallones de Marina de Campaña, por haber cometido la barbara fiereza de no ser indulgente consigo
mismo, sobreponiéndose al horror que debía inspirarle la resolución de mutilarse los dedos, con cuyo
atentado se ha inutilizado para el servicio. Como esta atrocidad podía tener sequaces, la Junta dispuso
preventivamente un castigo público de veinte y cinco Palos a presencia de todos los conscriptos que
fueron convocados al intento...»
(18) En la reunión de la Junta del 5 de Junio de 1810: «Se acordó oficiar con el Alcalde Mayor Gobernador
Político y Militar de dicha Villa del Ferrol, para que disponga que los comisarios de los respectibos
quarteles y los Alcaldes de Barrio, especialmente los de las Barracas tomen noticias reserbadas de los
sugetos que los abitan, aprendiendo con el auxilio de la Compañía del Sargento Miñano, todos aquellos a
quienes no se conozca oficio ni arraigo, remitiéndoles a esta Capital según los baian cogiendo, en
pequeñas partidas, sacándolos a desora de la noche con la mayor precaución, celando no se yntroduzcan
en el Pueblo persona alguna que no baia autorizado con pasaporte, ymponiendo penas a todos aquellos
que se hallen adesora de la noche bagando por las calles y en caso de dársele alguno delación de los
comprendidos en esta especie de Bagos procure proseguir a su arresto ebitando se descubra el delator,
para no exponer su persona...»
(19) Se dirige la Junta Superior mediante oficio del 26 de Junio de 4810, donde dice: «Acompaña a V.S. esta
Junta Superior la adjunta copia de oficio que la pasa al Señor Intendente del Reyno, para que en vista de lo
que se manifiesta a continuación de la Real Orden que inserta, la informe V.S. y evacue los particulares de
que trata sobre los Hospitales de que tenga V.S. conocimiento, y en que entienda, en el concepto de que
dichas noticias deben entenderse aun estado indibidualizado de los empleados en ellos con expresión de
sus sueldos, el gasto de estancias y existencias de enseres, efectos y quanto V.S. contemple necesario para
poder satisfacer completamente sobre un asunto en que las Juntas se interesaron particularmente por la
economía y mejor servicio en alibio de los defensores de la Patria. Fdo. Rafael Arzobispo de Santiago.
Rúbrica.
El 20 de Junio de 1810 la Junta de Lugo solicita, por oficio, ayuda a la de Betanzos: «Siendo más de
nuevecientos enfermos los que ocupan el Hospital de esta Provincia, es continuo el gasto de hilas,
vendajes, y otras cosas precisas para las operaciones de Cirujía: En este supuesto y de que V.S.S. parece
que han llegado a reunir algunas arrobas de hilas y demás efectos de Hospital, espera esa Junta se sirvan
remitirla los que no sean alla necesarios, en que harán servicio a la humanidad y ala Patria. Fdo. Antonio
Vázquez de Parga y Vaamonde Rúbrica. Por acuerdo de la Junta Fdo. Juan Joseph Pardo Rúbrica.»
(20) En la reunión de la Junta Provincial de Betanzos del 5 de Junio de 1810: «También se acordó dirijir a la
Ciudad de La Coruña y a disposición de Su Excelencia el Tribunal de Seguridad Pública de ella, por
medio del Capitán agregado a la Compañía Seguridad de esta Ciudad, la persona de Francisco
Fernández Villar, que se halla arrestado en la cárcel donde le ha dejado la Justicia del último transito que le
condujo, adonde biene remitido, desde Asturias a virtud de orden del Sr. Don Juan Díaz Porlier, por
resultar contra el veementes yndicios de espionaje y de vagancia anterior a la epoca de la formación del
sumario...»
(21) Dice textualmente una carta dirigida por el vocal D. José Fontanes de Lema: «No cumpliría con la
obligación de Bocal de esa Junta si omitiese participar a V.SS. lo siguiente: En el momento en que he
llegado a esta casa se me presentó el interino Director de la Fábrica de Jubia manifestándome lbs operarios
Biscainos de ella estaban sublebados por no satisfacerles el valor de las obras que havían entregado, y
otras que tenían existentes en su poder, profiriendo espresiones que indicaban atentar contra la persona
del bocal de esta Junta en la Superior (D. José Alonso López), y contra la del Comandante General del
Departamento, llegando al extremo de querer incendiar los edificios de la expresada Fábrica, en culo
conflito (y querer la suerte perseguirme de que me elle en semejantes compromisos) he resuelto pasar al
Departamento a fin de tratar con el Comandante General el assumpto pues que .exigía se mirase con el
maior tino, y madured; así lo he vereficado , y convenidos en el modo con que se devía atajar semejante
mal, me retire ami casa de abitación de Ferrol, pero apenas llegué a ella cuando, reciví la adjunta carta del
Secretario del General por la que y el parte del interino Director pasado a dicho General resulta que la
sublevación diera principio, y af in de atajarla me puse a caballo traiendo conmigo el dinero suficiente para
satisfacer a dichos operarios, como así se ejecutó en el día de oy, tomando la determinación luego que han
estado satisfechos de sus ayeres, el que se les despidiesen, afin de por este medio evitar los desórdenes que
serían repitidos siempre que se llegase a observar igual motibo que dio margen a lo que llebo espuesto,
todo lo que se consiguió con el mejor orden sin que de ello resultasen las consecuencias funestas que
algunos se prometían. Firmado. Rubricado».
APENDICES
-1La docilidad de esta Provincia en prestarse al cumplimiento de todas las
órdenes del Gobierno, es un positivo que deve recomendar la justicia de sus
quejas. La Caja de la Junta, a cargo de su Thesorero Don Francisco San
Martín, tiene existentes dos mil trescientas ochenta y nueve onzas y media de
Plata, además de las ocho mil sesenta y quatro y seis adarmes, que se
remitieron a disposición de V.E. en 27 de Abril, haviendo precedido a esta
remesa en 26 de Febrero la correspondiente a los Religiosos de Montef aro:
Que todas suman diez mil cinquenta y tres y pico; sin perjuicio de la que
diariamente llega a esfuerzos de las diligencias que la Junta practica para que
no se interrumpa la concurrencia. Interin los Pueblos se pérsuadieron no
heran solos a hacer este sacrificio de los objetos de su Religiosa devoción, se
limitaban a acompañarlos con una razón de su número y clase; pero guando
sus viages a Santiago, Coruña y otros puntos, les presentaron unos templos
vestidos y adornados de iguales alhajas a las de que se desposeyó y desnudó a
los suyos, empezaron a clamar y a resistirse, suponiendo estas providencias
como meramente parciales y un acto de arbitrariedad de los representantes
de su Provincia, y un recurso a que se acogen para suplir las fortunas que les
haya de precisar a abandonar una segunda invasión. La Junta no pretende
incurrir en el odio de los Pueblos de su Jurisdicción, 'en los que merece ya el
concepto de otros Bazanes, Fragios, Mazarredos, y otras infinitas almas
prostituidas a las feroces e impías máximas del Enemigo. Ellos arguyen y
arguyen bien diciendo: Si las órdenes en que se funda Betanzos fuesen
realmente dimanadas de la Junta Superior, hubiera estado ya recogida la
Plata de las Iglesias de La Coruña, en donde la ve todos los días. No lo hace, y
si Betanzos: Con que estos son unos ladrones del Santuario, unos irreligiosos,
dignos de los anathemas del Cielo, y como tales acreedores a ser detestados y
desobedecidos. El pueblo compara Exmo. Señor; el Pueblo no es tan estúpido
como lo quieren figurar, y las disposiciones de V.E. no tendrán un exacto
cumplimiento, si V.E. no es el primero a sancionarlas con el exemplo que
deve ofrecer la Capital en donde se discurren. La Junta no responde de
dárselo, ni puede ciertamente rebatir unos cargos, que tienen todo el carácter
de la razón y de la verdad.
Dios Guarde a V.E. muchos años. Junta Provincial de Betanzos 19 de Junio
de 1810 Excmo. Señor. Francisco Canrredondo. Por acuerdo de la Junta.
Ventura Taxonera Secretario.
Excmo. Señor Presidente y Vocales de la Junta Superior de Armamento y
defensa del Reyno».
n>
PRONTUARIO
t'/¿%/7
PARA SABER LAS QUOTAS DE ESTA EXTRAORDINARIA
CONTRIBUCION PATRIÓTICA, FUNDA no EN EL ESPÍR ITU
DE LOS ARTIGULOS DE SU REGLAMENTO.
ri-lr
/Z-~?..,07- ./f .4",/ñ,y;j•
.7A,-,-. -, 5z,,,/,
Contribucion de los cern prehendidos en la clase de su ltert,s.
Rentas , produc- Contribucion de los
didos en h clase de casados.
ciuues ,
des de los individuos que comprePropietarios.
Industriales.
hende esta contríbucitm.
Reales de vellón.
Reales de vellón.
Reales de vellón.
90
Y
Ay ‘..-..',íwit.ya•
f ,
/
•,,,
q. , ....,
---c>
'-',3,,,
fiz/
-; e,..,y9,4e2. ,„1-e
--7/4•;952-i
C'í«1» .1 .r ,w,-/-e;C:!' " ,!...". «./, 7-€. ,,,,,; _
_.
"~.<;"-L•
'
41,7w,P.,,t, .›,` 7-7z. /t'yYZe--(.y --/-s"'.'f., ,/--C-4G"' . ,1: :.'"
,d•
..
;;D;;-...;;Ye ,
1'
..
.".744,...-V-•'
..i-.2 ://i<:/19,7j•
•.--".~ ,r
,
.;
/‘772..42../,
✓
( ':
,
l' ffr,'e/
. 7"
,7 • 7
'''''.4
. : (i/.
".
250
360
180
.
490
2 45:
•••••
11.000. • ••
1.210... .
6 05
1.815
907 4. • • •
5.60o.. ....
1.960. ....
8 45• • • • •
2 .535
98 0.....
•
I. 125. .
2 .940
4.335
4.860
13.000... • •
14.000
15.000
21.000
4.200.
2.100
22.000.... •
4 .400. • • • •
4 . 600. • • •
2.300. .
,4,(er.-8,-...,--ev,,z-6„,/-;
;7/7 --,?,_4;'~ d., . ;2',/,' .a." ';‘
24.000
.. _
, y, 74k7
,.,-,,:
---;- f7,1.,:,;,c-1~.,-.,,,, ,/.1-..... ‘ ,-/%)-----
23.000
JA
-
< !17J1- .2
,?;-'76'77:7-,7.,-,>u.->x,x,"
39.000... •
40.000.,
41.000
s.6a7
5.4 1 5. • • • •
6.000
6.300
6.9oo
2.167 4.
2.430
2.707
..
3• 0t 0
3. 5 1 0
3.300 ....
2.500
7.5 00
3 .75 0 • • • •
2.600
7 800.....
3.900
2.700. .
8. t co
8.400
5 .800...
2.800
2.500
4.050
4.200.
11.700
4 .35 0. • • • •
9.000
6 .200 ....
3.0oo..
3.500
4.5 00
4. 6 50
4.800
5400. • •
5 .600.. .
3 5.000
36.000
37. 000
38.00o
3.375. • • • •
Lao
1 267 4... .
3.450
3.600
5.200
34.000.... •
.
7.200
26.000
•
^.16o...
6.6co
25.000
3 1.000.. •
g,.7",7-/?,--cr .72://)ff
1.8os . .
2 .400. •
28.000
29.0e0
30.000
.
1.020
4.800
5.000
31.000
75 0 . • • • • •
720
12.000
.4•‘,5, ..,,o fr.d'..7.7' ',g-/i.- yi .Yr- .-.7- e_
;'-'
.
.',i
..- ' ‘ -- .
‘.7 .../.‘z 4-.,-w-t~y.w.i-, .&~yyj-, :,/."7- ‘...7, ,,-,
fc,/
..
6c7
2.000. . .
' /:"
e,...i,.,v- .4,..4,-,•-f 0.7
3 6 73 • • •
48 °
1.215. . .
20.000
4
187 1. •
270
40 5
500
1.62o.
,,,,,:',..9,
67
120
1.000
9.000. • • .
3. 2 40
3 .610....
4.000.
:4:',)',/i7d9t,
..... ,
•,3
y,',7e
8t u
35. • • • •
• •
375
S40. • • •
735
2 40.
10.400
18.000
59.000
65-
&•iu de vzlion.
96 0.....
6 40
1 .445
.7‘y¿gdY y,,r¿/e
,,,-.,-; '‹; ,-4"‘
5 .000. . .
2.890....
4..7 •
-- ..7.'"u.,,,
..."
.
6.00o.
7 .000..•.
.
3 .000.
17.000.. . .. .
,
Reales de vellon.
1
So. . .
2.540
(?". <",74"
.,-',,oiff,fr-
..."
160
16.000 . .
/e ,' /l'A'
.4
Indusfriales.
X52
,/,,,,7,-7
4 .0". • • •
A'P'/7yrt
Propietarios.
6.400...
6.600.. .
6.80o...
7 .000. ....
7 .200....
•
3.200..
•
3'3 00
3400. • • • •
9.300. • • • •
9.600
9.900
10.100". ...
3.5 00
3.600
30.800
7 .8420.
3.700
3.80o
3.900
t 2.700. • . •
8.000
8 .200...
4.000
.11.000
4 . 500. • • • •
7 .400" • • •
7 . 600.. • •
11.400....
2.30Ó...
4.95 0
5.50o
5 , 25 0
5.400
S .55 0. • • • •
5.700
5.850
6.000
6 .5 so
Rentas, produc— Contribucion de los cornpreben- Contribucion de los comprehendídos en la clase de solteros.
dones , 6 utilida— Idos 'ea la clase de casados.
des de los Indivi
duos que comprePropictarlOs.
Irldustelalcs.
Industriales.
Propietarios.
bende esta•contri
bucion.
Rentas, produe• Contribucion de los comprehen. Contribucion de los comprebendidus en la clase de solteros.
11 i•tos en la clase de casados.
dor,e: , ó utilidudes tic los ihdividutls que cuiv , pre :
Industriales.
Propietarios.
Industriales.
Propietarios.
ti..i.:
.x. 0.:a ...untribudulx.
R ea les de odian.
Reales 44 mil:"
4 1.000. . . .
Reales de odien. Reato de •odian.
8.400.. , .
4400. . ,
8.600....
44.000. . . .
8.80o... .
45 .000. , . .
vel os
Reales de veilon, 1 Reales de
..--...--_„1._
12.600. . . .
6.300. . ..
12.900.. . .
6.450. . . .
4.400. • • -
13.200.
..
6.600. . . .
4.500. . . .
12.500. . .
6.750. . . „
13.800....
6.900.. .
i
R:a:cs de v::19n.
Reates de
v:l!on.
Reales de
Reales de vellon.
118.000. .
17.666. . . .
8.5uo. . . .
26.400...
13.200. .
89.000. . . .
17.800.:.
8 .900. . . .
26.700... .
90.000. .
18.000. . . ,
27000.... .
1 3•35 0• • • •
13.500. .
27.300...
13.650. .
91.000. . .
18.2Q0.. • •
9 .10u.
9 2.000.. • •
18.460. . . .
9 .200. .
27.600... .
13.800. . . .
93.000. . . .
18.600. . .
9.3 00.
27.900... .
1 3.95 0. • • •
. .
46.000. . . .
9.20o. , . .
47.000. . . .
9.400...
14.100. . .
7.050. . . „
94.000. . . .
18.8uo.
48 .000. . . .
9.600... .
4.800.....
14.400. • •
7.200. . . .
95 .000. . • •
19.000. .. .
49.000. . . .
9.800. .. .
97.000. . .
19.400 .
93 ouo.. .
19.600.. .
29.1. •0
1 4.7 00. • • •
99 .000. . . .
19.000.. . .
29.700
1 4. 3 5 0 .•
54.000. .. .
10.500... .
10.800... .
5.3 00. • • •
5.400... .
15 690.. . .
t 5.900....
16.200. . . .
7.35 0. • • •
7.500. • • •
7.650. . . .
7.800. . . ,
19.200. . . .
¡0.000...
ro.roo. .. .
10.400....
1 4.7 00. • •
15.000. . .
t5.300.. . .
96.000. . .
50.000.. . .
5 Locio. . . .
4.900. • -• •
;Amo. . . .
5.100. . ..
7.950. • • •
8.100. . . .
55 .000. . . .
11.000... •
16.500. . . .
8.210. • . .
300.000. . .
56 .0oo. . . .
11.200. .. ,
5.5 00. • • •
5.600. . . .
t 6.800. . . .
8 400. • • •
400.000. .
57 .000. . . .
11.400... •
17.100. . . .
100.000.
.
11.000... .
8 .55 0 . • • •
8.700. . „ .
500.000. • • •
58 .000. . . .
59 .000. . . .
5.700.. • •
5.800. . . .
600.000.. ..
120.060.
„
60.000. .
150.000..
.
90 000.. . .
51.800... .
5.900. . . .
17.700. . . .
8.85o. . . .
700.000. . .
140.000.
7 0.000.. .
210.000. .
105.000. . . .
60.0130. . . .
r 2.00o. . . .
6.000. . . .
18.000. . . .
9.000... .
b00000.
16u.cuo.. . .
8u.uoo.
.
240.000... .
I 20. 000. ..
6 t.000. . . .
12.100 .. .
18.300. . . .
180.0(
90.000.
.
270.000... .
135.000. .
52.400. . .
12.600... .
1 8.600. . . .
9. 1 5 0. • •
9.300.. ,
900.000. . . .
62.000. . . .
6,too. . . .
6.200.. . «
9.45 0. • •
9.600. .. .
9.75 0. • •
53 .000. . ..
17. . 100....
.
64.000... .
12.800.. ..
6.400. .. .
18.90o.. . .
19.200. . . .
45.00o... .
66.00o. . . .
13.000... .
6.500. . . .
I 9.500. . . •
13.200. . .
6.600. . .
x 9.800.. „ .
9.9 00. • •
67.000. . . .
13.400....
6.700. . .
20.100.. ,
10.050. . .
68.0oo. ...
53.6120. „ . .
6.110o. .
20.400. ...
10.200... .
69.000. . . .
13.800... .
6.900. . •
20.700. . . .
10.350. . . .
7 0.000. . . .
X 4.000... .
7.000. . .
25.000. . . .
10.500. . . .
71.000.. ..
14.200... .
7.100. . .
111.300. .. .
10.650. . . .
7 2.000... .
73.000... .
14.400... .
7.200. . •
21.600. . . .
10.800... .
14.600... .
7.300. . . .
25.900. . . .
10.950. .. .
22.200. . . .
11.100. . . .
7.500. o , ,,
22.500. . . .
11.250. . . .
22.800. . . .
2 3.100. . . .
11.400. . . .
7.700. . . .
74.000. . ,, ,
1 4300.
75.000. . • .
15.000...
76 .000. . • .
15.200.. . .
77.000. . . .
:5.400... .
15.600... .
r5.800....
78 .000. . • •
794011 • • .
.
•••
7.800. . • .
7.90 0...
8.00o... .
2 3400. • • •
2 3.700.. . .
11.550. ...
11.700. . . ,
z 1.850....
24.000. .. •
24.300.. . .
12.000. . . .
16.400... .
16.600....
Sacio. . . .
8.200. . . .
8.300. . ..
24.600....
12.300. . . .
24.900.. . •
12.450. . . .
84.000. . . .
16.1100....
8.400. . . .
25.200.•. . .
12.600. . . .
85.000. . . .,
27.000... .
8.500... .
25.500. .. .
12.750. . . .
864 00. . ..
57.20o... .
8.600. . . .
25.800. . . .
11.900. . . .
87.000. • . .
107,400....
8.709... .
26, toso. . . .
13.050 • . ,
80900.•...
8 hoce... .,
131.000... .,
83.00o.. . ,
16.000... .
se.soo... .
12.150. . . .
a no....
Z1.*100.
'
9.
100.000. . .
200.000. . . .
.100. .
9.5'
40.000. . . .
..
20.0uo.
•
3 0.000. . . .
43 . 090 . • • •
90.000..
120.000.
50.000. . . .
1
4400. • • •
••
15.000.. . .
60.000.
40.000. . .
1
1 4.55 0— • •
3 0.000, .
30.000.. .
. .
1 4. 2 5 0. • • •
..
29.100. . .
10.0011.
14.100.
.
50.000... .
60.000. . . .
75.900.. . .
1.000,000. .
200.000. .
100.000.
300.000.. .
5 0.000.. . .
2.000.000. .. .
400.000.
200.00J.
600.000. .. .
00.000.. . .
3.000.000....
6042.000. . . .
300.1200. . .
900.000. . . .
45 0 . 000* • • •
Es bien facil la inteligencia de este prontuario : supongamos que el contribuyente tenga una renta producto ó sllarto de t 1.000. reales , en frente de
este número de la primera columna se encuentran las - quatro siguientes talo,
605 , 1815 , y q074 , que el primero indica 'los reales que ha de contribuir
el casado propietario , ó eclesiástico que tenga la cura de almas ; el segundo
los reales que tocan por contribucion al casado artista , abogado , asalariado por
el Estado , &c. ; el tercero la cuota que ha de pagar el soltero propietario ,
el viudo sin hijos , el eclesiá,tic'o sin cura de almas , &c. ; y el guano la con-.
tribucion correspondiente del soltero industrioso , del profesor de algun arte ,
del que gaza sueldo por el Erario , &c. ; Las quotas relativas á las cantidades
de rentas , pro!uctos , sueldos , &c. intermedias que no se indican en este
prontuario, son faciles de determinar en virtud del órden que se advierte en
las cantidades asignadas.
Nótese que este prontuario no exime á los pueblos de verificar el asiento por
•
duplicado con arreglo al formulario que va al pie de la instruccion , pues solo se dirige á liquidar y fijar las quotas de cada contribuyente.
Coruña. y febrero• 16 de 1810. = Por acuerdo de la Junta superior de armamento y defenla.
yuan Martinez Oliva.
Vocal Srio.
-3«Convencida esta Junta de la economía y ventajas que resultan de fiar a
personas particulares, llenas de Patriotismo y desnudas de aquel espíritu de
colusión y fraude que hacen tan cara qualquiera friolera que se les comete,
todos los encargos que exigen actividad: Se valió del acreditado Celo y
entusiasmo de Don Juan Antonio Cardemil, Escribano de número y Ayuntamiento del Ferrol, y Don Agustín Baquero de la misma vecindad y comercio;
quienes no solo surtieron de todas las armas necesarias al Esquadrón de
Caballería al cargo del Teniente Coronel Don Francisco Mahy, sino también a
los cien hombres que ahora saldrán para incorporarse en los Batallones de
Marina de Campaña de los Fusiles que adquieren de los que los tienen
escondidos, y que sólo sus desvelos pudieron mañosamente arrancárselos y
hacerlos útiles.
Que dinero ahorraría el Estado si adoptase el mismo método y diese a
vecinos de una acreditada honradez aquellas Comisiones que podían
desempeñar en sus propias casas, sustituyéndolos a otros muchos que
recurren a este pretesto para huir de sus peculiares destinos ya en los
Exércitos ya en las Oficinas y ya en otros ramos, grabando al Erario con las
dilaciones que procuran con el objeto de satisfacer su codicia, o hallar
recursos para soltar la rienda a sus desórdenes y detestables vicios.
Dios Guarde a V.E. muchos años. Junta Provincial de Betanzos, 2 de Junio
de 1810, Excmo. Señor. Francisco Canrredondo. Por acuerdo de la Junta,
Ventura Taxonera. Secretario.
Excmo. Señor Presidente y Vocales de la Junta Superior de Armamento y
Defensa de este Reino».
-4Acuerdos del 1.° de Junio: «En esta Junta teniendo presente la omisión
que se notan de parte del Padre Abad del Monasterio de Monfero y Prior de
Santo Domingo de San Saturnino, en la remision de las relaciones de las
Rentas que disfrutan, se acordo despachar contra ellos un soldado de
apremio, que subsista a cuenta de ellos hasta tanto que berifiquen la
presentacion en la Secretaría, de dichas relaciones, con el salario de doce
reales al dia... »
Día 2: «Teniendo presente quanto dice en su oficio D. Manuel Davila y
Salga& , Mayordomo de D. Joaquin Tenrreyro Montenegro de la Hoz, se
acordo oficiar con el de D. Maria del Rosario Azebedo su consorte, Vicente
Calbiño, para que ynmediatamente remita a la tesoreria de esta Junta, la
cantidad de los quatro mil trescientos cinquenta y dos reales, que dicha
Señora debe pagar por razon de sus alimentos, en ynteligencia de que
pasado segundo dia se le despachará apremio».
.
Oficio día 2: «Me hallo noticioso, que en los terminos de esta
Jurisdiccion, se halla un deposito que excede de ocho mil reales procedido de
un largo Pleyto que tienen los Curas de Sta. Maria de Hombre, y San Pedro de
Villar sobre los quintos pertenecientes al suprimido Priorato de Breamo; por
lo que se serviran V.S.S. indicar con la mayor prontitud lo que deve hacerse
en este particular. Puentedeume. Fdo. Ramón Mariño de la Barrera.
[Rúbrica] ».
Contestación día 2: «Contestesele haga efectiba la remision a esta
tesorería del dinero, y mas efectos que se hallen depositados concernientes al
Pleyto que se cita. Fdo. Canrredondo. Saavedra. Srio Ventura Taxonera.
[Rúbricas] ».
Día 4: «Se acordó pasar a la Censoria de la Ciudad la relacion de las
Rentas que disfruta el Conbento de Santo Domingo de ella, adebirtiendola
que las partidas quatro y septima de las rebajas que hacen de sus cargas no
son abonables, ni las mas que conceptue no estan arregladas a la Instruccion
que rije en la Contribucion, encargandoles el pronto despacho por lo que
ynteresa la reunion de caudales para salbar la Patria de la Esclabitud que la
amenaza. Tambien se acordó pasar a la misma las dos relaciones exibidas en
el dia de ayer por el Señor Vocal D. Manuel Roldan correspondientes a las
Rentas que disfruta, y a las del Coronel del Provincial de esta Capital D. Josef
Quiroga y Quindós, pa'ra que uniendolas a las mas de la Parroquia de
Santiago, las den el Curso que correspOnde.
Se ha visto un oficio y relacion qúe pasó a ella el Padre Abad del
Monasterio de Monfero, de las Rentas que disfruta, y motibos que dieron
marjen al retardo en su presentacion .1 Y en su conformidad se acordó
suspender el decretado apremio Militar, debolbiendole por medio de oficio la
relacion dicha, para que la discreten segun el producto de cada Priorato en
particular, y que mediante la escasez que se experimenta de fondos para
sostener la Guerra en que nos hemos empeñado remita ynmediatamente y al
termino de segundo dia .a a esta tesorería veinte y dos mil reales que por la
referida relacion les corresponde sin perjuicio de concluirla en los terminos
dichos.
Se acordó oficiar con los Maiordomos Administradores, que la Excma.
Sra: Condesa de Lemus tiene enlas Jurisdicciones de Moeche y Miraflores
para que, ynmediatamente y al perentorio termino de seis dias presenten un
Estado de las Rentas que por aquella recaudaren, con otra de las existencias
que conserben en su poder...».
Día 9: «En esta Junta teniendo presente la contestación dada por el
mayordomo de D. Joaquin Tenrreiro Montenegro de la Hoz, D. Manuel da
Vila, se acordo oficiar con el segundo mayordomo D. Manuel Dominguez,
para que ynmediatamente remita la relacion de lo a que ascienden las Rentas
y Maiorazgos, que pertenecen a dicho Señor, por conserbarlo en su poder
segun diCe el primero, recojiendola de poder de la Junta Censoria del partido
en caso de tenerla ya entregada. Tambien se ha visto las relaciones que remite
la Junta Censoria de Miraflores, pertenecientes a Antonio Tie y Victoria de
Dios, las que no hallandose arregladas segun corresponde, se acordó
debolberlas a la Junta Censoria, para que examinandolas con mas pulso y
madurez de lo que lo han echo"a las yá presentadas, les señales quanto deban
pagar, debiendo graduarle al Tie por la yndustria de Traiña Siete mil reales
sobre los mil que el se carga, con lo que se yguala a otros que se hallan en su
mismo caso, y que el Viñedo de que hes dueño le produce triple numero de
azumbres de los que relaciona, hallandose en igual, o aproximado caso la
Victoria de Dios...».
Día 14: «Se acordó oficiar con el Cura de Villar Don Manuel Martelo,
para que a segundo dia apronte en tesoreria la cantidad de los siete mil
seiscientos quarenta y ocho réales y nueve maravedis, que es de , San Juan de
Callobre y Villar Mayor ha puesto en su poder procedentes de Cofradias,
adbirtiendole, que pasado dicho termino sin hazerlo se despachara contra el
apremio correspondiente ademas de otras probidencias, y de berificado el
apronto de parte de haberlo beridicado a quien le parezca...
Tambien se acordó pasar a la Junta Censoria de esta Ciudad las relacioes,
que en esta fecha entregaron los Señores D. Jacobo Cordido y Don Juan
Varela, de las rentas que disfrutan, para que examinandolas como corresponde merezcan su aprobacion si se hallan arregladas...».
Día 18: «En esta Junta, teniendo presente, que en unas circunstancias en
que las atenciones del Estado exijen sumas ymensas y permanentes, para su
vigente satisfaccion, no se debe omitir medio alguno de rastrear muchas
rentas correspondientes a ciertos dueños ausentes de este pais, y existentes
en los que ocupa el Enemigo, en medio del que viven voluntariamente,
dando lugar a que se ynduzcan fundadas sospechas de la adhesion que
tienen a su ynf ame causa. Siendo entre estos comprendido el Arcediano de
Nendos, que tiene en este Reino, y terminos de esta Probincia ingresos
sumamente pingues, que en el dia forman un gran deposito, que se
aumentará con el producto de las proximas Rentas, cuio Señor subsiste en
Madrid a pesar de las proposiciones que se le han presentado, como a otros
para salir de aquel paraje y en vista de ello se acordo oficiar sobre esto a la
Junta Superior a efecto de que disponga la Administracion de las rentas
pertenecientes a dicho Arcediano, recojiendo las vencidas hasta el dia, con
cuio producto se atendra a las urgentes necesidades de la Patria, haciendo
que la Administracion de dichas Rentas quede a cargo de las Juntas
respectibas donde se hallan los vienes que las producen...».
(Todos los documentos sin signatura pertenecen al archivo del autor).
SOBRE O FENOMENO "GRAFICA"
Xoán Manuel Andrade Vidal
(Del Seminario de Estudios Marifianes)
No transcurso do pasado mes de xulio celebrouse en Betanzos o curso de
artes gráficas GRAFICA 86, tal e como era de esperar como consecuencia natural do Curso Internacional de Grabado GRAFICA 85, que tivo lugar hai un ano
con.grande éxito en canto a participación e resultados. Calquera que pasase de
visita polas instalacións poderla comprobar que os meios materiais para a producción de grabados melloraron un chisco en cantidade e calidade e que, nun
clima de maior calma entre os cursillistas -GRAFICA 85 parecía ás veces unha
fervenza de entusiasmo e movimento-as unpresiailsían saíndo novamente dos
tórculos e prensas para mostra-la valía artística dos participantes unha vez mais.
Hai que sinalar, con todo, que nesta edición 86 produciuse unha disminución numérica en canto a participantes se refire, feito que non deixa de ser sorprendente dado o alto nivel no que se desenvolven estes cursos, a calidade dos
ensinantes e o ánimo que poñen por diante os cursillistas. Aqueles participantes que repiten curso manifestan estaren moi satisfeitos e que a calidade da
aprendizaxe e da producción non disminuiu o mais mínimo, e calquera deles recomendaría a asistencia a estés cursos. Así pois, esa disminución numérica non
se debe a GRAFICA en sí, senón a °uta tipo de factores corno poden se-la demora no que a asuntos administrativos se refire ou a falta dé publiciaade suficiente.
Hai que potencia-los cursos de GRAFICA. Porque nun país coma o noso, onde ás iniciativas culturais e creativas parecen ir esmorecendo sempre despois
dun certo entusiasmo inicial, en lugar de iren collendo pulo, non podemos permitimo-lo lúxo de perdelos. E porque nun país que non pode ofrecer por sistema sol e praia para os seus visitantes, faise preciso buscar outras vías de atracción, entre as cales un forte movimento en actividades culturais, festivas e recreativas faise básico e imprescindible. Que as autoridades se dean conta disto
é o primeiro paso para que GRAFICA teña unha continuidade e unhas instalacións que non sexan provisionais, co traslado continuo de material e a precariedade que isto conleva. Cunha boa organización e unha boa campaña publicitaria, asegurariase unha asistencia masiva.
GRAFICA é un dos fenómenos culturais máis importantes que tiveron lugar
en Betanzos nos últimos tempos. Hai un ano manifestei que a súa continuidade
convertiría a Betanzos nunha capital internacional do Grabado. Soamente nos
resta esperar, para comprobalo, as sucesivas edicións.
Yrin-trto
18 65
Por CARMEN MOLINA TABOADA
(Del Seminario de Estudios Mariñanes)
Augaforte de X.M. Andrade. GRAFICA 85
Con fecha de 20 de junio de 1865, en tiempos del gobierno de la Unión liberal de
O'Donell, el arquitecto provincial, D. Faustino Dominguez, con el visto bueno del Gobernador, DJosé Ma Palavea, firmaba los cuatro documentos que componían un proyecto de carcel para Betanzos, ni el primero, ni el último. Y, aunque al fin optasen simplemente por remodelar la antigua prisión de la c/. del Castro, la propia calidad del trabajo, encuadrable bajo la perspectiva reformista de la época, merece que lo demos a
conocer hoy aquí. *
Desde el s. XVIII se venía percibiendo un ambiente general de reforma penitenciaria que llevará a enlazar figuras europeas como las de Clemente XI, Howard o Betham, con americanas como la de Penn. En 1846, el Congreso Internacional de Francfort-sur-Mein condena el "sistema de comunidad" en las prisiones. No en vano era el
régimen del hacinamiento, en el que no había lugar para la aplicación de las nuevas técnicas de la ciencia penitenciaria moderna que, en busca de la regeneración moral del
delincuente, hicieron triunfar el "sistema de separación celular" de los penados. Aplicado en diversos grados constituye, en los EE.UU. de principios de siglo, el "sistema filadélfico", de aislamiento absoluto, y el "sistema Auburn", misto, en el que el régimen
celular se restringe a la noche. Mientras, en la Gran Bretaña de los años centrales, genera el innovador "sistema progresivo", que plantea el tránsito del modelo celular constante hacia el trabajo en común y hasta la libertad provisional, a través de un sistema de
vales, que fomenta la buena conducta y la disciplina en el trabajo, como precio de la libertad.
Este fonómeno, traducido en esquemas arquitectónicos, conduce ala generación
de una revolución en la concepción de la tipología del edificio carcelario. A través de
una planificación basicamente geométrica, de clave centralizante, se diseñan las plasmaciones prácticas de los principios del confinamiento solita'rio, la redención por el
trabajo y la vigilancia concentrada. Dos tipos de planos hicieron furor, y estas fueron el
resultado de la adaptación del modelo radial de Gante y del periférico de Betham, conocido como el panóptico.
Una vez trazados estos breves ejes contextuales, entenderemos mejor como se desarrolla la reforma penitenciaria en España y como sus claves ideológicas se plasman
en el proyecto de Betanzos. En 1860, una Real Orden de seis de febrero, fija el sistema
constructivo de los establecimientos penales, y otra, de 1863, la completa promoviendo las mejoras introducidas en Europa y los EE.UU. Evidentemente, el fenómeno legislativo responde a una intensa actividad que, en términos bibliográficos de principios
de siglo, remite alas obras de Vilanova Jordán, Ventura Aquellada, Marcial A. López o
Hernández y, tan sólo un poco más adelante, a penitenciaristas del calibre de R. de la
Sagra, Aduaga, Lastres, Armengol o el coronel Montesinos —cuya aplicación del sistema progresivo se reconoce por la Real Orden de 5/9/1844— y, naturalmente, nuestra
Concepción Arenal, una auténtica autoridad en cuestiones penitenciarias, reconocida
en toda Europa, que precisamente en 1864 es nombrada visitadora general de prisiones de mujeres.
En la memoria descriptiva del proyecto de carcel para Betanzos, se asegura que el
estudio responde exactamente a los programas aprobados en 1860 y 63. Procedió el ar-
quitecto provincial, como operación preliminar, en unión del Sr. Alcalde e individuos del ayuntamiento de aquella ciudad, a elegir un terreno conveniente para situar el edificio... Reconocidas todas las cercaníasy desechados progresivamente los solares próximos al Puente Viejo, al
Nuevo, y hasta uno no lejos del Archivo, optaron finalmente por otro cerca de la calle o
calzada llamada del Rollo, heredad de la pertenencia de D. Faustino Sanmartín.Topográficamente la situación se estimó óptima, algo elevada respecto de la población, cuya circunstancia
proporcionará al nuevo edificio la salubridad y ventilación suficientes, y estando en un extremo de
la ciudad reune la ventaja del aislamiento,al tiempo que enlaza perfectamente con la carretera de Madrid a La Coruña, con fiecuente tránsito de presos. Y además, saliendo de la Plaza
del Campo, costeando el ex-convento de Sto. Domingo por el arrabal del Rollo y Peso,
extramuros ya, se llegaba al puente de Cascas, que conducía al antiguo Camino Real
con dirección a Santiago y Orense.
La Real Orden de 6/2/1860, que aprueba el Programa de construcción de prisiones de provincia, detalla textualmente: "El sistema celular continuo, de día y de noche,
reconocido hoy como el mejor de todos... supone las más de las veces unos gastos considerables que dificultan o hacen del todo imposible su ejecución... y de aquí el grave
riesgo de que se vaya aplazando indefinidamente la construcción de nuevos edificios...". En efecto, el proyecto de carcel para Betanzos no llegó a hacerse realidad. La
misma ordenanza indica que "En general convendrá que los edificios participen de un
plan mixto, observando la disposición radial.para la situación de todas las dependen-
cias que constituyen cada sección, y presentando en un orden panóptico, cuyo centro
será el punto de vigilancia al cual convergen aquellos radios, al frente de la línea de celdas y encierros aislados de presos incomunicados o con causa pendiente. Esta disposición tiene además la ventaja de situar la capilla en el punto central".
De este modo, sin faltar a legalidad vigente, el proyecto es celular como lo disponen los
'programas. Se ha adoptado en su planta la disposición radialpara sus crujías, dividiendo el establecimiento en dos departamentos principales de hombres y mujeres y subdivididos estos en secciones. Un sólo centro de vigilancia permite observar facilmente los departamentos que por su colocación ofiecen toda la seguridad posible... una sola planta es suficiente para atender las necesidades
del servicio carcelario de la ciudad de Betanzos y su partido judicial; proyectándose sólo cuerpo
principal en la crujía anterior...Un único punto de vigilancia, en forma de pabellón exagonal central, enlaza el cuerpo anterior independiente con los dos departamentos principales. La especial disposición de los ejes supone la incomunicación visual y material
de los presos. La orientación de las celdas, sin ventanas hacia el exterior, sino sólo convergiendo en la capilla, situada sobre la torre central, reduce la vigilancia al interior,
asumiendo las máximas preceptuadas en las ordenanzas, sobre centros de vigilancia desde
los cuales se observe sin ser visto.
La legislación establecía para Betanzos, como cabeza de partido judicial, la existencia de una prisión de partido de primera clase, que diera cabida a la siguiente clasificación de penados: presos con causa pendiente, sentenciados a arresto mayor, pendientes de traslación o transeuntes y presos políticos y distinguidos. Estos grupos tienen en
este proyecto la oportuna colocación con la separación debida de sexos y secciones. Esto es, dos departamentos incomunicados para cada sexo, divididos a su vez en dos secciones según
edad, cada una con sus celdas, talleres o escuelas, comedores, locutorios y su propio patio con letrina.
Por todo ello, la forma de este edificio permite cerrar entre las extremidades de sus crujías
un terreno bastante extenso, capaz de acoger cincuenta y un reclusos en 2.396,08 M2 de superficie, entre construcciones y patios. De modo que corresponden a cada individuo
46-09 M2, superados con creces los 31,13 M2 que indica el programa; mientras cada
celda mide: 3,90 m de longitud por 2,29 m de latitud y 4 m de altura.
El presupuesto ha sido redactado con presencia de los valores de los materiales y del precio de
los jornales en la ciudad de Betanzos actualmente: Al capítulo de operarios corresponde una
valoración que oscila entre los 9 rs. del jornal de un cantero a los 6 rs. de un peón. El empleo de carros del país para el transporte supone un costo de 20 rs. En cuanto a los materialesdeconstrucción, el M3 de sillería, extraída del monte de S. Antonio, a 6 km. de
Betanzos, alcanza una cuantía de 165 rs. y el de la mampostería, procedente de canteras próximas, 15 rs. La madera de castaño del país cuesta 250 rs., mientras el pino del
norte 336 rs. La pizarra hojosa para solados se puede conducirfacilmente por k Ría, desde Ferrol o desde Jubia, por un importe de 12 rs. el M3.
Así pues, el valor total de las obras se estimó que fuese de 752.382 rs. y 6 ctms., con
un plazo de ejecución previsto para dieciocho meses.
Tales son las consideraciones y datos que ha tenido presentes el arquitecto provincial en el estudio del proyecto de carcel pública para la ciudad de Betanzos y su partido judicial. El Gobierno
de S.M. en su alta sabiduría al examinar este trabajo facultativo apreciará con su acostumbrada
justificación las razones que han de presidir al estudio de este proyecto.
La Coruña, 20 de Junio de 1865
* El Proyecto procede el Archivo de la Excma. Diputación Provincial.
FACHADA
p
oi ta rad<
'tutytiol
6.1
1111N0
Jr
latan
pa
r.
pwac entvcij: itt
luta° Se
471.140.,
PEDRAS ARMEIRAS EN SAN XOAN DE ANCEIS
Xosé Antón García Ledo
(Del Seminario de Estudios Marifíanes)
Na parroquia de San Xoán de Anceis (Cambre) e na estrada que vai da Rocha á capela de San Benito, onde van os doentes a curarse das verrugas ou lobiños na romaxe que se celebra os días 11 e 25 de Xullo, atópanse os pazos de
Drozo e Anceis, publicados estes polo grande amigo e mestre Carlos Martínez
Barbeito na súa moimental obra "Torres, Pazos y Linajes de la provincia de La
Coruña", non moi lonxe destas vivendas fidalgas al duas casas moi reformadas,
hoxe vivendas de labregos, nas que figurannos seus muros os seguintes escudos:
Figura 1.— Anceis, casa n° 31 actual propietaria Doña Amelia Arcay Gestal
Escudo de forma alongada apréciandose no seu campo as armas dos Luaces,
unha lua crecente cunha faciana e cinco estrelas, correndo a súa bordura unha
lenda xa medio comesta polo tempo coas verbas seguintes: CANPO DE VLE
CASTR E,
Figura 2.— Ances-Mercurín, casa n° 19 actual propietaria Doña María Pardo
Otero. Escudo coartelado en forma de cruz coas armas dos Piñeiro, Parga,
Aguiar ou Pardo e Figueroa.
931111:1:
"H111 nat 4Z1 OIL«
— —
pi
28
-vílt
28 ."V1u (.)-)
<I ID
Figura 1
Figura 2
PIEDRAS ARMERAS DE LA CASA DE CORBELLE
Y DEL CONVENTO DEL SANTO ESPIRITU
DE MELLID.
X. E. Rivadulla Porta
(Del Seminario de Estudios Mariñanes)
En el año de 1708 tiene lugar un pleito entre el Convento del Santo Espíritu,
Orden Tercera de San Francisco de la villa de Mellid, contra Don Antonio Varela
de Ulloa y Sotomayor, Señor de la Casa de Corbelle, cuyo motivo es por el Patronato de la Capilla Mayor de la Iglesia del dicho convento.
Los frailes alegan que la Capilla pertenece al Conde de Monterrey, por haberla fabricado Don Sancho de Ulloa, primer conde y Doña Inés de Castro, su
madre.
Don Antonio Varela, dice que, el es Señor y Dueño de la casa y mayorazgo
de Corbelle y de los cotos de Goyanes y Cerdelo y Patrono del Convento del
Santo Espíritu de Mellid, como lo ha sido su padre Don Esteban Varela de Ulloa
y sus antecesores, y que en la Capilla Mayor del dicho Convento, sobre el altar y
en la pared están esculpidas las ARMAS y BLASONES de sus apellidos y también las tienen esculpidas en sepulcros y bancos de asientos, y que ninguna
persona se puede enterrar en la dicha Capilla sin su consentimiento. Cuando
muere el sucesor y poseedor de la Casa de Corbelle, como tal Patrono de dicho
convento, la comunidad en forma de tal y un religioso vestido con su capa plubial y dos vestidos de diácono y subdiácono van a la Casa de Corbelle a sacar el
cadáver y llevarle a enterrar a la dicha Capilla.
Los Frailes también tienen la obligación, de dar una comida al Sr. de Corbelle, a un capellan, dos pajes, dos lacayos, un caballo y dos lebreles, al otro día de
pascua del Espíritu Santo, anualmente. Los días de Jueves Santo la comunidad
hará el lavatorio en el cuerpo de la Iglesia, no en la Capilla Mayor.
En jueves Santo del año-de 1704, los frailes ocuparon los bancos que hay en
la Capilla Mayor, para hacer lavatorio, y por el mes de Mayo del mismo año,
hallándose Don Antonio Varela en la frontera de Portugal al servicio de S.M., el
Padre Ministro Fr Pedro da Fraga y otros religiosos introdujeron una nueva sepultura en la dicha Capilla y quitaron las ARMAS que Don Antonio tenía en ella.
Reconocimiento de Escudos, Blasones y Rótulos
Se procede a dicho reconocimiento por los peritos Don Gregorio de Ponte y
José Mosquera, nombrados por el Convento del Santo Espíritu, su fecha de 20
de Junio de 1705.
Capilla Mayor.- En ella se halla un nicho al lado del evangelio que tiene
encima de él una piedra con una figura de mujer, con la semejanza de dos almohadas debajo de la cabeza, en la delantera de dicho nicho hay un rótulo, en el
que los peritos han leido lo siguiente = "Aqui Jaze Dona Ines de Castro fija de
Don Alfonso de Castro y de Doña María de Guzman, fue mujer segunda de Lope
Sánchez de Ulloa, he madre de Don Sancho de Ullosa, primero conde de Monterrey, el qual mando facer hesta Iglesia e monesterio, enel ano de mill e quatrocientos e noventa e oytto anos, falecio esta senora que aya gloria, en el ano de
mili quatrocientos e noventa".
Encima de dicho nicho y en la pared hay dos escudos de armas, en dos piedras de canteria, el que se halla al lado del altar mayor tiene las figuras y blasones siguientes = "En la mital de dicho escudo hacia la parte de abajo se hallan
seis ruelos redondos, con pintura azul, y en campo dorado". "En la otra mital de
dicho escudo hacia el altar mayor se hallan dos figuras en redondo y cada una
tiene su gueco en medio, hacia la parte de arriba y entrambas dichas ruedas escacadas de oro, y cada una tiene los fondo de dichos escaques colorados y a los
lados de cada una de dichas ruedas se hallan dos cabezas de sierpe a la parte
de abajo, cuatro dos en cada una, y de la misma forma a la parte de arriba, las
cuales dichas ruedas al parecer de dichos peritos tienen semejanza de calderillas y se hallan en campo azul, y al derredor de dichas ruedas semejantes a dichos calderillas, se hallan ocho figuras negras en campo dorado, que les llaman
horminos". Y dicho escudo por el medio tiene una división o linea colorada. El
otro escudo que esta a la parte de abajo del cuerpo de dicha Iglesia y encima
de dicho nicho tiene las mismas figuras y blasones que el de arriba, sin diferencia alguna.
En el lado de la epístola hay otro nicho que tiene por encima una piedra de
canteria grande y esmaltada, en ella la figura de una mujer con la semejanza de
dos almohadas debajo de la cabeza, por delante tiene el rótulo del tenor siguiente. = "Aqui jace Dona Leonor de Mendoza, fija de Juan de Mendoza e de
Dona Ines Melgarejo, fue mujer primera de Lopez Sanchez de Ulloa madre de
Basco Lopez de Ullo a, el qual o ubo por fijo de Dona Ines de Moscoso su mujer
Don Lope Sanchez de Moscoso primero Conde de Altamira, falecio esta senora
ano mill quatrocientos y treita y seis anos". = Encima de este nicho en lo alto de
la pared se hallan dos escudos de armas de piedra de cantería.
"En el escudo que esta a la parte del altar mayor, se halla el Blason de una
media Luna con las puntas abajo, formada en el medio de la tarjeta de dicho escudo. La media Luna esta cubierta de escaques dorados y los huecos de dichos
escaques azules, la cual parece esta en campo pardo. Tiene por orla ocho roeles en redondo color de oro con veros azules, todo al derredor de la tarjeta en
que se halla la media Luna, y la orilla de dicho escudo que sale afuera esta pintada de encarnado".
"El escudo que esta encima de dicho nicho y está a la parte de abajo del
cuerpo de la Iglesia, se divide la fachada de el en cuatro partes y tiene en todas
ellas blasones. En la primera y en la parte de arriba ocho escaques dorados y
cada uno de ellos tiene tres fajas azules, todo dichos escaques en campo dorado. En la otra parte tiene una cabeza de Lobo color anteado en campo azul. En la
otra parte mas abajo de dicha cabeza de Lobo, se hallan seis roeles azules en
campo dorado, En la otra parte debajo de los dichos escaques, se hallan dos figuras redondas y cada una tiene su hueco del medio :hacia arriba a modo de
calderos y entre ambas dichas figuras se hallan escacadas con color dorado y
los huecos colorados, y cada una de dichas figuras:tiene a modo de asas, cuatro
cabezas de sierpos con sus lenguas coloradas, que todas hacen ocho cabezas,
y estas figuras a modo de calderos, con dichas ocho cabezas de sierpe se hallan en campo azul, y por orla de estas figuras que se hallan en la cuarta parte
del escudo tiene ocho armiños negros en campo dorado y dicho escudo tiene
por el medio abajo una linea colorada que sirve de división".
En la boveda de dicha Capilla Mayor hay ocho escudos, cada uno fijado en
los remates y crucetas de la fabrica de ella. "El primero que esta junto a el altar
mayor, parece que tiene un cetro y otras hechuras de adorno. El segundo que
esta en medio de la boveda tiene una Veronica con su corona de espinas. El ter-
cero parece tiene tres figuras como de clavos, aunque no se pude reconocer
bien por el altor que tiene dicha boveda. El cuarto que confina con dicho arco
tiene su cirio dentro de el. Estos cuatro escudos estan en linea, desde el altar
mayor hasta el arco y cada uno de ellos tiene su cirio en redondo. Los otros cuatro escudos se hallan a los lados de dicha linea, y los que estan al lado del evangelio parece son correspondientes las figuras que tienen con los otros dos escudos que se hallan encima del nicho del lado del evangelio. Los otros dos que
estan en el lado de la epístola parece que tienen el uno de ellos ocho escudos
dorados, con tres fajas cada uno azules, y dichos ocho escaques se hallan en
campo dorado, por manera que corresponde a los otros ocho escudos que se
hallan en una de las cuatro partes del escudo que esta encima de el nicho del lado de la epístola. El otro parece tiene cuatro fajas escacadas y realzadas y tres
lisas y hundidas. Todos estos ocho escudos que se hallan en la boveda tienen
sus circulos en redondo y por el altor no se puede reconocer si son de piedra o
madera, si que parecen son antiguos por sus hechuras y a alguno de ellos habérsele carcomido los colores.
Hay dos sepulturas que se hallan entre las gradas de dicha Capilla Mayor,
en el lado de la epístola y frente de la puerta de la Capilla del Santo Cristo. Tienen esculpidos dos escudos de armas, que se componen el uno de "Un cuerpo
de Sirena que abraza dicho escudo y en el hay las figuras de dosLeones, tres
Flores de Lis, y el otro blasón no se puede reconocer, por hallarse gastado. "En
el otro escudo que se halla en la otra sepultura tiene cinco VARAS largas, que le
atraviesan de una a otra esquina sesgueadas, y en una esquina la Rueda de Santa Catalina, y en la otra esquina no se puede reconocer que figura o blasón hay
por estar gastada, si que este escudo se circunda con una cadena alrededor
del, en el remate la semejanza de un candado:" Hay algunas letras y rótulos que
por estar carcomidos no se pueden leer.
Hay otras dos sepulturas que se hallan emparejadas con las anteriores y están al lado del evangelio, frente a la puerta de la sacristia, no tiene escudos de
armas, si rótulos que acrediten ser de dos religiosos del dicho convento.
Reja de Palo.— Se halla en el medio del cuerpo de dicha Iglesia, tiene un
escudo de armas, también de palo que se compone de las figuras y blasones siguientes. = Un cetro enmedio del, y encima la hechura de una Corona, y a los
lados del dicho Cetro se hallan la semejanza de cinco lagas encarnadas en el
uno, y en el otro tres Flores de Lis color pajizo, y lo uno y lo otro en campo azul, y
encima de dicho escudo una Cruz también de palo.
Torre de las Campanas.— Habiendo subido al cimborio de dicha torre
donde se halla el reloj, se encuentran dos piedras de cantería que estan hacia el
solano y en ellas se hallan dos escudos de armas. "El del medio de dicha torre y
cimborio tiene siete Escaques de realce con dos fajas cada uno. En la otra piedra que está en la esquina de abajo se halla una media Luna escasada con las
puntas abajo y alderredor ocho Roeles con veros y encima de dicho escudo, y
en la misma piedra una Concha".
Mas abajo de las campanas de la torre, en una esquina de ella, se halla una
piedra en cuadrado que hace pared y en ella un escudo con otros siete Escaques con sus dos fajas cada uno, como el de arriba.
Claustro Alto.— Se halla en el un banco que habia sido quitado de la Capilla Mayor, habrá unos catorce años, antes de haberse asentado el Retablo Mayor, y en el no se hallaron escudos ni blasones algunos.
Puerta por donde se sube de la Sacristia al Claustro alto.— En el dintel y
sobrelume se hallan dos escudos de armas, "Uno tiene siete Escaques con dos
fajas cada uno". "El otro tiene seis Escaques y encada uno dos fajas hundidas".
Y en otra piedra que sirve a dicha puerta y se llama tranquero hay otro escudo
de armas. "Que tiene nueve roeles en tres hileras y una traviesa que pasa por
debajo de ellas'. Estos escudos no tienen pintura y son muy antiguos.
Hospital del Convento.— En la portada se hallan dos escudos de armas,
cada uno en su piedra. "El que está al lado del solano tiene ocho Escaques de
realce con tres fajas cada uno hundidas". Debajo de dicho escudo, y en la mis
ma piedra se halla un rótulo que dice "ARMAS DE ULLOA". En el lado de la trayema está el otro escudo. "En el se hallan seis Roeles redondos y por el medio
una linea divisoria, que divide dicho escudo, tres roeles a una parte y otros tres a
la otra, y en la misma piedra un rótulo que dice. "ARMAS DE CASTROS". Debajo
de dichos escudos hay unas piedras de cantería que puedan dicho portal y tienen sus rótulos en esta manera "HES OSPITAL MANDO COMENCAR EL CONDE DE MONTTERREY DON SANCHO DE ULLOSA ENEL ANO DE
MILL QUINIENTOS E DOS ANOS RUE GEN A DIOS POR SU ANIMA". Estos
escudos se hallan sin pintura alguna.
Casa de Corbelle.— Donde vive Don Antonio Varela de Ulloa y Sotomayor,
procediendo al reconocimientos de escudos, blasones y rótulos, los peritos encontraron lo siguiente: "Dos escudos de armas que se hallan encima del frontispicio de la puerta principal de dicha CASA, por la parte de afuera, inmediatos a
las cornisas y ventanas del último alto de ella. "El que se encuentra hacia el norte, se compone de una Sirena que esta abrazada a dicho escudo = Dos figuras
de Leones y mas abajo tres Floresde Lis hácia la parte del vendabal = Asimismo en dicho escudo se halla un cuarterón lleno de escaques sesgueados = En
el otro escudo que se halla al otro lado hay cinco Barras al sesgo en la cuarta parte de dicho escudo de una esquina aotra, y en el otro cuarto que le corresponde
la figura de un Castillo con dos Ruedas debajo de la cornisa y almenas, cuyas
Ruedas tienen una división por el medio que las atraviesa y dos huecos a los lados. En la otra parte del escudo se hallan dos medias Ruedas a manera de las de
Santa Catalina. En el otro cuarterón se hallan tres Flores de Lis. Y todo el redeado con una cadena de piedra y por remate un candado de lo mismo. Y dichas
cinco Barras tiene cada una su faja hundida por división de cada una de dichas
Barras. Estos escudos no tienen pintura alguna.
Dentro de la CASA se halla en el alto último, y sala de ella un escudo de armas dividido en cuatro cuarteles, que esta en una piedra que sirve de traviesa
en una chimenea". Dicho escudo tiene los blasones y figuras siguientes. = En
una cuarta parte se hallan ocho escaques con cuatro fajas de realce. Debajo de
dichos escaques en la otra parte del escudo se halla la figura de un Cordero y
encima del un Bollo. En la otra parte y enfrente de dicho Cordero, las figuras de
cinco aves que parecen palomas. Y encima de ellas en la otra parte se hallan
seis Roeles de realce.
En la primera planta se halla una piedra que se halla encima de una chimenea y sirve de travesera, en el medio de ella se halla la hechura de un escudo de
armas, repartido en cuatro cuarterones. "En uno de ello se halla la figura de un
Leon con la semejanza de una Espada. En la otra parte del dicho escudo que esta debajo del Leon. se halla la hechura de una media lanza con las puntas abajo y
alderredor de ella ocho Roeles pequeños, que aunque tienen sus labores no se
pueden reconocer mas de que a modo de agujeros. En la otra parte parece se
hallan diez escaques de realce lisos y encuadrados. Encima de ellos y en la otra
parte parece se halla una Cruz y encima de ella cinco Conchas.
En la misma piedra y a un lado de dicho escudo se hallan trs Floresde Lis y
debajo de ella cinco Barras sobresalientes y una Rueda de Santa Catalina con su
beo, todo ello rodeado de la hechura de una cadena con su candado. En la misma piedra y de la otra parte hay una Cruz la cual tiene a cada lado la figura de un
Leon, que vienen a ser dos.
De esta manera concluye el reconocimiento de Armas, blasones y rótulos
existentes en el Convento del Santo Espíritu de Mellid y de la Casa de Corbelle.
2
3
4
Figura 1 y 2 - Piedras armeras existentes en sepulcros del convento del
Santo Espíritu de Mellid.
Figuras 3, 4 y 5 - Piedras armeras de la Casa de Corbelle.
Piedra Armera de Don Sancho de Ulloa fundador del hospital de Mellid
del año 1502. La piedra con la inscripción está partida
faltándole parte de su leyenda.
5
DON JUAN NO ERA SORDO
Alfredo Erias
Cuando en la primavera de 1983 se situó la estatua de los hermanos García
Naveira en la plaza que lleva su nombre, muchos tuvimos la oportunidad de verla detenidamente y desde cerca por primera vez. Era el momento entonces de
dar explicaciones y formular conjeturas sobre sus detalles formales y su simbología general. Uno de estos detalles era el objeto que don Juan sostenía con su
mano derecha junto al oído. Y es curioso que todas las personas con las que
hablé entonces de esto coincidieron en ver una especie de audífono.
Así es que cuando en el programa de fiestas de 1985 hice algunas reflexiones sobre la estatua, sin volver al análisis de este aspecto (mal hecho), suspuse
que don Juan tenía un audífono y ello era indicativo de su sordera. Pues bien, no
es audífono y por lo que ahora sabemos tampoco era sordo. Se trata de un teléfono y al parecer estaría hablando desde "El Pasatiempo" con las Escuelas
García Hermanos y el Asilo adonde se dirigía la estatua. Esto, naturalmente, me
obliga a rectificar y matizar aquel párrafo.
El teléfono era en las primeras décadas del siglo un signo evidente de-progreso y no hay que olvidar que los hermanos García Naveira se movían en esta
línea: la de mostrar y proporcionar nuevos horizontes culturales y materiales a
sus paisanos...
Sigo creyendo que aquellas reflexiones de 1985 no iban por mal camino al
enmarcar a estos hermanos y su comportamiento dentro del fenómeno de los indianos e incluso del más amplio de los millonarios de la época. No obstante, me
sorprendió comprobar como algún conspicuo ciudadano mostró un extremado
interés en ver en aquellas líneas un ataque hacia la vida y obra de los hermanos
García Naveira. No fue tal. Di por hecho, eso sí, que ya no era necesario decir lo
que todo el mundo sabe: que los hermanos García Naveira hicieron muchas y
magníficas cosas por la ciudad de Betanzos y por sus gentes. Y desde luego,
por si alguien lo dudaba, yo los admiro y respeto cómo el que más, pero sin actitudes beateras que no creo sean las más respetuosas, por cierto.
Linóleo. GRAFICA 85
ARREDOR DUMHA LEMBRAZA
Baixando desde Infesta a Betanzos olha-se contra a Ría, á beira da
Cangrexeira, apousado aos pés da Condominha, um velho esqulete de
pedra.
Já tem as fenestras pechas, cegas de branca pintura. Vidros esnaquizados em mil e um anaquinhos espargidos polo cham e o seu buraco
tapado com uralitas, sinho máis dum tempo ido. Herbas outas, cecáis pacidas por gado alheo, asulagam o que nauta hora foca céspede e lugar
de brincadeira. Mirtas marchas e raidas que rem lindam e enmarcam. E
umha paisagem tétrica, para dar-ihe a derradeira pincelada somentes
resta que a vizinha campá da capela toque a agonía e morte.
Aquel que o conhecera de vivo nom pode dar creto aos seus olhos:
"É imposivel esta morte... Devo estar sonhando", cavilará o hominho
amigo do esquelete. Fazendo um esforzo e pechos os olhos (com eles
abertos, o único que produze é tristura e arrepío chante da catástrofe)
ainda lembra os seus anos da primeira mocedade pasada alí, com él;
formando entre os dous, entre o hoje esquelete e o hominho, um todo
perfeito, ledo, agradavel. Días de troula e trabalho, de apredizagem de
algo máis de si mesmo. Com él, có hoje esquelete, pasou jornadas que,
tempo despois, ainda estám vivas na súa testa.
De novinho (cánto tempo já!) era como un carrizo. As entradas incitavam a se adentrar, a se fundir com él; as mirtas lindando carreiros e espazos para o deporte; as fenestras deixando pasó ao sol de manhacinha,
para que o mergulha-se todo; no fondal árvores... Somelhava un raparigo em domingo com zapatos novos, roúpa de ir á misa e cheiro limpo.
Anos despois, (cantos? Nom tem importancia), os sinhos da decadencia deixávam-se amosar; o mal irreparavel estave nel. Pero ainda
era algo vivo e com pulo. Resistía-se a morrer de morte esquencida. Nel,
com él, estudavam, ensinavam, trabalhavam, brincavam e formávam-se
gentes das "máis varias condi9óns e especies" que diría o clásico.
Él é a testemunha dum tempo e dumha historia nom escrita e quizabes non importante, mais de seguro dum valor incalculavel. Se falara nada diría dos días de tristura, pero abondo contaría de festas como a de
algúm 17 de Maio, de feitos como Coidamos..., de homes como J.A. Míguez, o Velho Marinheiro, Manolo L. Varela, Claudino...
Estamos em tempos de "modernidade e novidade"; onde abondam
os partícipes desa "novidade e modernidade", da leclicia que produze o
cheiro a pintura e barniz nom bem secos, sem ter muito em conta custións de estética e convivencia. Eles decretarom de inútil e caduca a
pranta nobre e rexa daquel FRANCISCO AGUIAR.
Agora, alí, a beira da Cangrexeira e aos pés da Condominha, rodeado de cemento e asfalto, tendo vizinhos obrados em serie, o velho esquelete está já bem mono. Quedam, eso sí, lembrazas,..., e pedras, testemunhos de que o parrafeado até eiquí nom é nemgúm sonho dum
magím quente.
Xoumiña
GM
OPEL
OPEL
Servicio Oficial
LA INGENIERIA ALEMANA A SU ALCANCE
11111111B 1111110, S. L
CONCESIONARIO OFICIAL
DE
Motocultores
Motosegadoras
Tractores
International
■
Y TODA CLASE DE APEROS
SERVICIO OFICIAL
1174.4o- s a
VENTA DE TURISMOS DE OCASION
ADDENDA: 1985, Julho: Novas mouras dizem que nem as pedras vam quedar,
convertíndo-o em pó, em nada. Mais nom sería posivel a súa conservacom?
1986, Julho: As cousas siguem a estar o mesmo.
Carretera de Castilla, 114 - 116
-
Tels. 772353 - 771160
BETANZOS
cristalería
brigantina
ANGEL LUIS VAZQUEZ
Instalaciones de Obras y Locales Comerciales
R. Rolán
Hrms. S. L.
Vidrios y Espejos nacionales
y de importación
Estación Pueblo, 3-4 - Telf. 77 26 54
BETANZOS
Materiales para la construcción
y decoración del hogar
Un nuevo concepto en la decoración
del cuarto de baño
Salas de Baño
"gala 2000"
INkk
C Ecristalería
gallega
LUIS SUÁREZ MORALES
Revestimientos y Pavimentos Cerámicos
Instalaciones de Obras y Locales Comerciales
Venta de Lunas y Vidrios de todas clases
Especialidad en Vitrinas
Calle Antonio Pedreira Ríos, 6
Telf. 261985
A CORUÑA
tia C)Uur,13
BETANZOS
Telfs. 772011-772090
MELLID
Telf. 505332
J. F. Naveira Pedreira
TALLER DE HERRERIA
Construcción y reparación de aperos agrícolas
Ctra. de Santiago, Km. 1.5
Telf. 770234
BETANZOS
?o
m¿5., Riszi 9,24 .
DECORACIONES
=DANIEL VAZQUELVenta y Colocación:
owinr„r,T,
men... ~my» wommow. ~me,
'ama. mem
001
ilmiv■■■■•
Papeles pintados
Pavimentos
Moquetas
Rieles
Cortinas
Techos
Frisos plásticos
Puertas
Persianas
Molduras
Parquets
Pegamentos
u.
,111
17,1-
W,tianlAitti
4W
4
ifa
Pinturas en general
EXP. Y VENTAS: Monjas, 19. Telf. 77 24 63
ALMACEN: Obre, s/n. Telf. 77 00 18
BETANZOS
BODEGAS
A. DOCAMPO
Ribeiro de calidad
MUEBLES CORGON
DECORACION - CORTINAS
TAPICES
Distribuidor de
PIKOLIN
GUARDAESPALDA
COLCHONES - SOMIERES
PIKOLIN Y TODOS SUS FABRICADOS AL SERVICIO
DEL HOGAR
Teléfono 47 02 58
4...›
Avda. J. García Naveíra 7 - 19 :-: Teléfono 771955
BET ANZOS
RIBADAVIA
Pulidos PRADO, S. L.
Pulimentado y abrillantado de Terrazos, Mármol, Granitos, etc.
Colocación de Madera, Parquet y Rodapies,
pulido y barnizado de la misma
Conservación de pavimentos en general
Restauración de pavimentos antigüos
Carretera Nacional VI, n.° 2-B - Las Angustias
Teléfono 771286
BETANZOS
* Transformación del Acero
Muebles Calvo
* Cámaras Fcas. en Paneles Inox.
• Campanas Auto Limpiantes
* Muebles Inoxidables
DISTRIBUIDOR DE:
* Cocinas industriales
COLCHON FLEX
Avda. de Jesús García Naveira, 9
Teléfono 77 11 59
EXPOSICION: Calle Cascas, n.° 29 (carretera de Mellid)
Teléfonos 77 13 47 - 77 08 45
• Congeladoras
• Frigoríficos
* Vitrinas
• Fabricación Propia
* Servicio Técnico
BETANZOS
AUSTIN ROVER
Casa Estrada
)4
•
eoinú9aÓ.
•
ffloOcw
•
MAS I
Por su alto nivel en Tecnologia.
sus bajos indices en Consumo y
su elevado coeficiente en Seguridad.
El nuevo Montego,
todo - un modelo
en precisión y rendimiento.
Con visibilidad
panorámica. más espacio interior
y un equipamiento inmejorable.
Véalo en sus versiones:
Montego HLS Mayfair y MG
Montego EFI.
fficzn•rietel)
‘z'
rIr/
El nuevo Austin Montego es el primer
automóvil seleccionado por el
Design Centre de Londres.
MCNTEDD
DE AUSTIN ROVER
ESPACIO RESERVADO PARA
NOMBRE, DIRECCION Y TELEFONO
DEL CONCESIONARIO.
Teléfono 77 01 58
'
— c/ LesEdCifaics icoasR, i°9"iy 11
BETANZOS - INFESTA
MET NZOS
SjIldP1 80110E
Servicio Oficial para Betanzos y su Comarca de la prestigiosa gama de automóviles
AUSTIN ROVER.
Construcciones en general y
Venta de Pisos
Ramiro Noya Sánchez
CAV Condiesel
Recambios en general y Distribuidor de elementos CAV CONDIESEL
Banco de pruebas y calibrador MAGASA 120-A
para atender al usuario de los motores Diesel equipados con
elementos CAV CONDIESEL. Cualquier marca,
321133/19
T
Teléfono 77 18 08 - Particular 77 27 37
CASTRO - PONTELLAS - Betanzos
31
Tannsa
alleres
HEE, S. A.
Recambios y ventas en ci Las Cascas, 9 y 11
Matanzas - La Camwena
Las Vegas
VIDEO CLUB
CONSTRUCCIONES FRAGA, S.L.
Equipos de sonido - Vídeo
C/. Valdondel, 2-2°
Aptdo. Correos n° 83
Teléfonos: 77 30 51 - 77 30 00
J. García Naveira, 8. Telf. 773426 - BETANZOS
Venta de pisos, apartamentos,
bajos comerciales y plazas de garaje
Información:
Horas oficina: 9 a 1 y de 2,30 a 6
BETANZOS
Alta Calidad
Zapatos de Artesanía
para Señora y Caballero
Elegantes bolsos
y demás complementos
General Franco, 7
Betanzos
Construcciones de todo tipo de obras
urbanas y en general
naves industriales, etc.
Tc eres Betanzos
CHAPA - PINTURA
Calle del Muelle, s/n
Taller 77 28 03
Telfs.:
Part. 77 21 88
BETANZOS
Déjate de problemas por
887.775 ptas.
TANDEMDDB
Mármoles Oñate
Calle Ribera, 131
Teléfono 770961
E3 ETANZOS
Volkswagen Polo
MOTOR BETANZOS, S.A.
Las Angustias, 36
BETANZOS. Telfs. 771500-771552
Más de 1.000 puntos de asistencia técnica
COMERCIAL
MARTI, S.A.
Avda. Fraga Iribarne, 10
Telf. 77 14 03 — BETANZOS
Distribuidor exclusivo
21
Servicio técnico propio
E bobegal tutiba5,1.a.
FUENMAYOR
LA RIOJA.ESPAÑA
eitiszto)
instalaciones
gandeiras
HILARIO GARCIA PRESEDO
STORK
pasteurizadoras
tanques de frío
eFlusqva
jna
Calibab barbe test
Les desean
FELICES FIESTAS
motoserradoras
desbrozadoras
4.=1■•■■■■■•■
ESTANCO
PUENTE NUEVO
Material escolar y técnico
Artículos de importación y de fumador
C/. Valdoncel, 91 — Telf. 77 02 01
BETANZOS
C/. Montellos, 31 — Telf. 77 28 73
BETANZOS
ESTACION DE SERVICIO
ogt-
PINTUR AS TOCO
411-
LAS CASCAS
BETANZOS
(
Las Cascas
Teléfono 77 09 57
BETANZOS
DISTRIBUIDOR DE REVESTIMIENTOS Y FACHADAS
RANCHO "CHIMI - CHURRI"
Si quiere comer
"linda parrillada"
no lo duden... visiten el
•
Pinturas BRUGUER
•
Puertas ALDABA y LUVIPOL
•
Colas y pinturas antihumedad CARZUH
•
Xilamón y Xiladecor
•
Persianas enrollables
Chimi - Churri
CARRETERA GOLADA, Km. 60
Telf. 77 20 76
Roíbeíra BETANZOS
Avda. J. García Naveira, 35-37 - Teléfono 77 05 15 :-: B E T A N Z OS
Talleres Campailó"
RA
CHAPA Y PI
POTRO CABROCE110 Y BANCO PARA TODOS LOS MODELOS DE AUTOMOVILES
SERVICIO DE GRUA
Ctra. Circunvalación, 29-31
Teléfono 77 11 07
BETANZOS
J. NAVEIRA
Pulido, Abrillantado y Barnizado de
PARQUETS
TERRAZOS
MARMOLES
Colocación de Parquets y Tarimas
Rúa Traviesa, 18 - Teléfono 77 20 58
nacionales y extranjeras
Francisco Blanco, 2 - 3.° -:- Telf. 771132
BETANZOS
BETANZOS
REFRIGERACIO4
ILUMINACIONES
2
JULIO HICIA
FRIGORIFICOS INDUSTRIALES
1,
3ooé 313aoanta Carreira
JC9
CÁMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
FRIGORIFICOS
MUEBLES INOXIDABLES
TODO SEGUN MEDIDA
SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Instalador autorizado
n° 26
PALAVEA, G-6 N.° 162
Teléfono 29 94 76
LA CORUÑA
•
Conservador autorizado
n° 18
CARRETERA DE LAS ANGUSTIAS
(FRENTE A SEAT)
TELEFONO: 77 01 63 PARTICULAR: 77 00 65
BETANZOS
FORJADOS
Manuel
RIVERA
Viguetas Armadas de Hormigón y Cerámicas
Comercial SUS 0
Tenemos las mejores marcas en
Televisión Color,
Videos y Equipos de Sonido
Electrodomésticos en general
EXPOSICION EN VENEZUELA, N° 2
Distribuidor de
egramicad
Campo
FORJADOS LADRILLOS Y BOVEDILLAS
Fábrica: CARRETERA DE MADRID, Km. 575 (COIROS)
C/. Alcalde Beccaría, 16 - Teléfono 77 02 51
BETANZOS
Oficina: Argentina, 13 - 1.°
Servicio técnico propio
Telfs.:77 20 46 - 77 18 80
BETANZOS
RADIADORES
ANIBAL
MUELLE de BETANZOS
el
"
Tels. 77 00 57 y 77 22 59
VINOS DE BETANZOS COSECHA PROPIA
BETANZOS
Telf. 77 07 52
LA UNION Y
EL FENIX ESPAÑOL
AR co
Bodas u Banquetes
Infesta, 59
-
MESON
TAPAS TIPICAS Y MARISCOS
Fundada en 1929
SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES DE
VIAJEROS EN AUTOCARES HASTA 60 PLAZAS,
DOTADOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZADOS
BUTACAS ABATIBLES — T.V. y VIDEO
PARTICULARES:
Telfs. 77 10 69 - 77 12 88 77 25 04 - 77 29 22
BETANZOS
Telf. 77 27 01
%Ir
EMPRESA G1LSANZ
MEDALLA DE ORO AL MERITO
EN EL SEGURO
Compañía de Seguros Reunidos S.A.
Fundada en el año 1864
Seguros de Incendios, Vida, Accidentes, Automóviles,
Responsabilidad Civil, Individuales, Transportes (Terrestres,
Maritimos, Aéreos, en sus modalidades de Cascos, Mercancías
y Valores) ROBO Y RIESGOS VARIOS (Cinematografía, Roturas,
Pedrisco, Crédito, Ingeniería, Averías de Maquinaria,
Constructores Etc.
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
Un siglo de experiencia aseguradora. Agencia en Betanzos:
Auto-Escuela Loureda - Telf. 77 02 61
MAPFRE
PROGRAMA OFICIAL
DE FESTAS
1986
Declaradas de interés turístico
Delegado en Betanzos:
pcnicio 6eivaá _Lópex
Apertura de nuevas oficinas
C/. Alcalde Beccaría, 7 bajo
BETANZOS
Teléfono 77 14 08
En su visita le obsequiaremos con un regalo
DIA 14 DE AGOSTO
Jueves
10,00 Al son de la Campana Municipal y con disparo de bombas de
palenque se anunciará el inicio de las FIESTAS PATRONALES
de 1986.
10,30 Dianas y Alboradas.
DIA 13 DE AGOSTO
Miércoles
19,00 EXPOSICION
J. Fernández Sánchez, en la Aula de Cultura del Banco de Bilbao
en honor de los Hermanos García Naveira, y en cuyo acto intervendrán los poetas D. J.M. Caeiro Antelo, D. Manuel Seoane Mejuto, el raxoda D. Andrés Rey y el expositor.
22,30 CONCIERTO DE VERANO
Se celebrará en la Iglesia de Santiago, organizado por la Coral
Polifónica de Betanzos, y patrocinado por la Comisión de Fiestas
Patronales. Actuarán:
11,00 Pasacalles a cargo de las distintas
Agrupaciones:
- Gigantes y Cabezudos
- Danzas Gremiales de Mareantes
- Gaiteros
- Banda de Vilanova dos Infantes
- Banda de Tambores y Cornetas de El
Pilar de Ferrol
- Majorettes de Mayanca
- Escuela de Baile de Mugardos
12,30 Plaza de Santa María. Escuela de Baile de Mugardos.
13,30 Plaza de la Constitución. Concierto a cargo de la Banda de Vilanova dos Infantes.
20,00 Reunión de Autoridades y Representaciones en el Hospital de
San Antonio.
20,15 Comitiva Regia hasta la Plaza de la Constitución.
CORAL POLIFONICA DE MELIDE
20,30 Coronación de la Reina de las Fiestas de 1986, la Señorita María
Amor Freiré.
CORAL POLIFONICA DE BETANZOS
..20,45 Pregón de las Fiestas a cargo de una personalidad de renombrado carisma, desde el Balcón de la Casa Consistorial.
Recepción Municipal 'a la Reina de las Fiestas, Dámas de Honor
y Comisión de Fiestas Patronales.
Regreso de la Comitiva al Hospital de San Antonio.
Cena Baile en honor de la Reina y sus Damas de Honor, ofrecida
en la Pista "Rey Brigo" y amenizada por la Orquesta TREBOL.
Gran Verbena, en la Plaza García Hermanos amenizada por la
Orquesta NOVACABANA.
DIA 15 DE AGOSTO
DIA. 16 DE AGOSTO
Viernes
Sábado
10,00 Disparos de bombas de palenque.
10,00 VII Marathon Ciudad de Betanzos.
Org. Peña Buenos Aires.
10,30 Dianas y Alboradas.
11,00 Pasacalles con:
- Gigantes y Cabezudos
- Gaiteros
- Danzas Gremiales
- Banda de Tambores y Cornetas de El
Pilar de Ferrol
- Majorettes de Mayanca
- Escuela de Baile de Mugardos
11,30 VII Campeonato de Ajedrez "Ciudad de Betanzos".
12,30 Plaza Padre Francisco Blanco. Escuela de Baile de Mugardos.
13,30 Plaza de la Constitución. Concierto a cargo de la Banda Municipal de La Coruña.
17,30 Reunión de Autoridades y Representaciones en el Hospital de
San Antonio.
17,45 Comitiva Regia hasta la Plaza de la Constitución. Coronación de
la Reina Infantil de las Fiestas de 1986, la niña Olalla García
Lauda.
18,15 Pregón de Fiestas a cargo del Mantenedor Infantil, desde el Balcón de la Casa Consistorial.
18,45 Recepción Municipal a la Reina Infantil de las Fiestas, Damas
de Honor y acompañantes.
19,30 Misa Solemne en Honor de la Co-patrona en la Iglesia de Santa
María del Azogue, con asistencia de Autoridades y Representaciones.
20,00 Procesión en Honor de la Co-patrona, hasta la Iglesia
de Santo Domingo.
20,45 Marcha Corporativa hasta la Casa Consistorial.
22,00 Gran Verbena en la Plaza García Hermanos, a
cargo de la Orquesta GALACTICA.
cn
09,00 Gran Feria de productos del País.
10,00 Disparo de bombas de palenque.
10,30 Dianas y Alboradas.
11,00 Actuación de las Danzas Gremiales de Mareantes, Gigantes y Cabezudos, grupos de gaitas.
18,00 XIX Trofeo de San Roque en el Campo Municipal de Fútbol "El
Carregal" entre los equipos del Sada y del Brigantium.
19,00 Reunión de Autoridades y Representaciones en la Casa Consistorial.
19,15 Comitiva Solemne de la Corporación Municipal y séquito a la
Iglesia de Santo Domingo.
19,30 Misa Solemne y Función del Voto que realizará el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, en honor de San
Roque.
20,15 Desfile de la Comitiva hasta la Casa Consistorial.
22,00 Actuación musical en la Plaza García Hermanos del afamado
Grupo "LOS DUENDES",
22,30 Recepción municipal a las Autoridades y Representaciones invitadas a los diversos actos.
24,00 Elevación del Globo de Betanzos, construido por la Familia Pita
24,30 Espectacular sesión de fuegos de artificio. Quema de la monumental fachada sita en el atrio de Santo Domingo. La quema de
los fuegos corresponde a la Pirotecnia ROCHA,
01,00 Continuación del Féstival Musical hasta las 6 de la madrugada,
en donde actuará la Cantante Gallega SABELA y a continuación
el Grupo DUENDES y posteriormente LOS EMBAJADORES.
DIA. 18 DE AGOSTO
Lunes
10,00 Bombas de Palenque.
10,30 Dianas y Alboradas a cargo de varios grupos de gaitas.
Desde las 16,00 horas, los grupos de gaitas, y el grupo musical
TREBOADA actuarán en el Campo de los Caneiros.
17,00 Salida de la embarcación que ocupará la Comisión de Fiestas,
Reina, damas y demás personalidades.
DIA 17 DE AGOSTO
22,00 Regreso de la romería con batallas de serpentinas y confetti.
Domingo
23,00 En el Puente Viejo, sorprendente exhibición de fuegos aéreos
y acuáticos.
10,00 Disparo de bombas de palenque.
22,00 En la Plaza García Hermanos gran Verbena a cargo del Conjunto LOS KEY.
10,15 XIV GRAN PREMIO CIUDAD DE BETANZOS DE CICLISMO, con
la participación en las categorías de veteranos, cadetes, infantiles y alevines.
Org. Club Ciclista de Betanzos.
19,30 En el Pabellón Polideportivo Municipal, Final del VII Campeonato de Fútbol Sala.
Org. Peña La Ría.
22,00 Gran Verbena en la Plaza García Hermanos a cargo del Grupo
Musical PLAY'S BOYS, con la actuación estelar de LOS TRES
SOLES DEL PARAGUAY.
DIA 19 DE AGOSTO
Martes
10,00 Bombas de palenque.
11,00 Campeonato de Juegos de Mesa para la Tercera Edad.
DIA 21 DE AGOSTO
Jueves
13,00 Recepción Municipal a la Tercera Edad.
10,30 El espectáculo de magia "MERLIN E FAMILIA", a cargo del jóven artísta gallego o MAGO ANTON,
10,00 Disparo de bombas de palenque.
17,00 2a Gran Fiesta Infantil.
Entre esta hora y las 18,00 los niños de hasta 14 años podrán
disfrutar de las atracciones de la Feria totalmente gratis.
A continuación actuará el Teatro de Marionetas TRECOLA.
21,30 Cine al aire libre con la proyección de la película TIBURON. El
lugar se anunciará oportunamente. Organiza Cine Club Alameda,
23,30 En la Plaza García Hermanos, representación de la Obra
FORZAS ELECTRICAS por la Compañía de Teatro LUIS
SEOANE,
DIA 20 DE AGOSTO
Miércoles
10,00 Disparo de bombas de palenque.
17,30 En la Plaza García Hermanos Primera Gran Fiesta Infantil a cargo
del grupo musical infantil "ARCO IRIS", triunfador en Un, dos,
tres y Hola Chicos de T.V.E., extraordinario espectáculo de cariciones-juego con participación de niños del público. Importantes regalos para los concursantes.
22,00 DIA DE GALICIA
Coros y Danzas Gallegos.
DIA. 22 DE AGOSTO
Viernes
10,00 Disparo de bombas de palenque.
17,30 3° Día Infantil.
En la Plaza García Hermanos, actuará el grupo PASPALLAS.
22,00 Gran Verbena a cargo de la Orquesta LOS SATELITES.
t4
DIA 23 DE AGOSTO
Sábado
10,00 Disparo de bombas de palenque,
Por la tarde se instalará en el Campo de la Feria el Famoso Circo
de TERESA RABAL, con dos funciones.
DIA 25 DE AGOSTO
Lunes
17,00 Piragüismo.
18,00 I Trofeo "Ciudad de Betanzos de Fútbol" a celebrar en el Campo de El Carregal, entre los equipos del Lugo y el Brigantium.
22,00 Gran Verbena a cargo de la Orquesta LAMAS LA PIÑA.
10,00
Potente disparo de bombas de palenque anunciando este día.
10,30
Dianas y Alboradas, a cargo de varios grupos de gaitas.
Desde las 16,00 horas, los grupos de gaitas, y el Grupo musical
Y-AVENIDA actuarán en el Campo de los Caneiros.
17,00
Salida de las embarcaciones que ocuparan el Ayuntamiento de
La Coruña, Ayuntamiento de Betanzos y la Comisión de Fiestas.
22,00 Regreso de la romería con batalla de serpentinas y confetti.
DIA 24 DE AGOSTO
Domingo
10,00 Disparo de bombas de palenque.
11,00 Tradicional romería en el Santuario de San Payo.
Circo de Teresa Rabal con dos funciones.
22,00 Monumental Verbena en la Plaza García Hermanos, a cargo del
Grupo Musical TAMBO.
23,00 En el Puente Viejo, sorprendente exhibición de fuegos aéreos
y acuáticos.
22,00 En la Plaza García Hermanos, Gran Verbena a cargo del conjunto PLAYERS,
24,00 Fin de Fiesta con exhibición de Fuegos Artificiales, a cargo de
la Pirotecnia ROCHA.
Continuación del Festival Musical hasta altas horas de la madrugada.
PEIRAO
Molla un silenzo salgado
as
pechas
moles
do
chan;
o mareiro namorado
anda buscando atolado
unha moza no peirao.
No mastro dunha gamela,
prendeu
a
lua
un
luceiro;
pescantiña taravela,
que vai do peirao a arnela
engaiolando 6 mareiro.
Hai un silenzo avesío,
nas
pechas
dondas
do
chao;
a lus dun faro lonxío,
bicou ao Mandeo frío,
monte de amor no peirao.
NUEVO FORD ORION GHIA INYECCION
• Con toda la sofisticada tecnología de la
inyección en su nuevo motor CVH 1.6i de
105 CV, que alcanza 185 Km/h.
• Con un consumo de sólo 5,51./100 Km.
a 90 Km/h.
• Tracción delantera y suspensión
independiente a las cuatro ruedas.
• Y con toda la seguridad del nuevo sistema
de frenos antibloqueo opcional.
• Venga a visitarnos, le conquistará.
4 años Seguridad
Mecánica Ford.
4, GARANTIA
DAPC4VA
LA CONQUISTA DE LA POTENCIA
Pruébelo en:
TALLERES GAYOLO, S.A.
BETANZOS. Telfs. 771658-770933
CONCESIONARIO OFICIAL
o desaparecido mensuario "COIDAMOS", editado polo Instituto de
rozos, Novembro 1978.
BANCO
DE
GALICIA
Xdinnudo
lito0 Inda
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
PEREZ SALAS, 9 - 2.°
TELEFONO 77 13 78
BET.ALTZCS
O BANCO
GALEGO
c/ Vaidoncel, 32
Tels. 771590 - 771811- 770732 - BETANZOS
c/. Hórreo, 25 y Roldán, 37
Tlf. 77 13 05
Parte. 77 12 61
BETANZOS
Talleres LU
Servicio EBRO - AVIA
Reparación general del automóvil,
venta de vehículos nuevos y usados
Telf. 780205
Cortiñán - BERGONDO
Calzados
La gran organización
bancaria a su servicio
Sánchez Bregua, 13
Teléfono 77 05 02
BETANZOS
FLORES
OBOULI
225691
Avda. de la Marina, 12 - Teis. 291751
LA CORUÑA \ 283074
Carretera de Castilla, 1 - Telf. 770109
•
Nor4 I Ir
AGENCIA
DE
V !AJES
G.A.T. XG/60
La Agencia de Viajes de "Las Mariñas"
Toda clase de billetes de avión, tren, autocar y barco
Vuelos charter - Reservas de hoteles
BETANZOS
FLORES Y PLANTAS
Servicio a domicilio
Miño Roxo
Estamos a su disposición en:
Argentina, 24-entresuelo. Telf. 773011 - BETANZOS
Argentina, 24. Telf. 620283 - SADA
Sus peinados en
Especialidad en bodas y banquetes
BAR
Peluquería MERCEDES
RESTAURANTE
✓ irección:
Paco Casal
VISITENOS
Avda. de Jesús García Naveira, 69 - Teléfono 77 14 10
BETANZOS (La Coruña)
Sánchez Biegua, 8. Telf. 771209
BETANZOS
BANCO
POPULAR
ESPAÑOL
cUD
Argentina 11 Tels. 771400 - 771490
Apartado de Correos, 17 - Tele. 771700 - 771851
BETANZOS (LA CORUÑA)
BETANZOS
La tienda de Josefinct
FLORES Y PLANTAS
Arte Floral- Ramos de novia-Coronas
Decoración en natural y artificial
Servicio a domicilio
Carnicería
Y
Supermercado
C/. ROLDAN I11-TELE. 772232
Avisos nocturnos TLF.791573
BETANZOS(La Corufía)
Pe1titira'2.
J.
PEREZ
MOSQUERA
Artículos de piel, napa, nutria...
Y
pronto - moda
PRECIO Y MODA
Ctra. Castilla, 4-bajo
Telf. 77 24 28
C/. Barcelona, 8
Telf. 41 46 84
BETANZOS (La Coruña)
VISO (Pontevedra)
2a Travesía Jesús García Naveira
Telf. 77 23 01 — Particular Telf. 77 17 60
BETANZOS
1).no
r
?)Ct•T 3)25,,izr ‹,z,v
eo P,9, Z 90 G^ONQEIT^O,
Arenas
MANDEO
Final C. del Muelle - Telfs. 77 05 56 y 77 16 92
BETANZOS
Talleres CACHAZA
MECANICA DEL AUTOMOVIL
Servicio Oficial
FIAT —LANCIA
00 0
0 00
Plazuela de la marina, 8
Velé fano 771692
----,-----;-- .-,-,....
-----Z.-,--,
. :,---,-----,-
BETA NZOS
, _ ;2,- -7),,..---
---, -..---,
=•,>:::,.
:-.-• - .
-,-::-5-,.,
--.
.,,,---,-,
..-
---, -r4
,-<,1~
-7
•,1..
411,%
,
.
~ilt...
7~.~„timi
rn...,
_. ,-.-91,,-'";i - rineW-""90111~WIlli"'NSI•1"-migui■
. ,,...,A-..,
-„;-".'''
4211.4
-------sz_Z--,
"Cada terca é coma si fora o mundo inteiro. Poderála andar en pouco
tempo do Norte pra o Sul, do Este pra o Oeste noutro tanto; poderála volver a andar outra vez e máis;,nona has dar andado. E cada vez que a andes, has de atopar cousas novas e outras has botar de menos. Pode ela
ser pequena en extensión, en fondura, en entidade, é tan grande como
queiras, e dende logo, moito meirande de como tí a ves."
Vicente Risco
mercado nacional de
ocasion
111
.,
i
{"V„.(i.„, -1\
, i,„)),,,,,,,,,,,,,,,,TIA_
,
n
<,,,,,,
.,..
,.,
,;„.
,.,
..,
„..
BETANZOS IX)S CABALLIROS
1985
O Boletín Untia, que edita
o Seminario de Estudios
Maxiñáns, tenta amplíalo seu coñecimento sobre
a nosa terca divulgando
estudios e investigacións
inéditas sobre Betanzos e
a comarca de As Mariñas.
VNTIA
1301 DIN IX) SEMINARIO
MARINAN)
2
PRONTO
Á VENTA
O NÚMERO
2.
hes de segunda mano que
merecen confianza
Con frecuencia, el coche usado
es una interesante solución: cuando las necesidades no hacen indispensable un coche nuevo, o
cuando se desea un "segundo
coche", adquirido con ventajas
económicas.
Si busca un coche de segunda mano, acuda con confianza
a nuestro Mercado Nacional de
Ocasión, donde encontrará la va-
riedad de marcas, modelos, cilin
dradas y precios que una buena
compra exige. Y también, lo más
importante para su seguridad: coches que han sido revisados y
puestos a punto por especialistas.
Venga a vernos con toda confianza. Nuestro Mercado Nacional de ,
le ofrece variedad, res- Ocasión
ponsabilidad, buen precio y posibilidades de financiación.
... alguien en quien confiar
ERNESTO ANIDO GALLASTEGUI
CONCESIONARIO RENAULT
BETANZOS IXIS CABALEIROS
, IRS6
f 77 03 00
Teléfonos: ,
1 77 04,31
.
Carretera de Circunvalación, 18
BETANZOS
ELECTRODOMESTICOS
M ATADERO
1.551
FRIEDIFICO 11.3
DE 111011TELLOS
"
Especialidad en muebles de cocina y baño
Pídanos presupuesto sin compromiso
Nuestros precios son fantásticos
Teléfono 772211
Teléfonos 620325- 26
BETANZOS
SADA
FRUTAS
JOSE MANUEL
--
matadero frigorífico
de montellos, s.a.
77 28 00
ar
77 28 54
BETANZOS (La Coruña)
••••91.111..-
ESPECIALIDAD EN PLÁTANO
SALUDA A SU CLIENTELA
Venezuela, 26-28
Telf. 77 25 61
Y LES DESEA UNAS
BETANZOS
FELICES FIESTAS
Gerardo García Pardo
Elaborados metálicos
Cerajería en general - Forja artística
Puertas basculantes de contrapesos (s. medida)
Puertas basculantes de muelles - Puertas automáticas
con mando a distancia - Trabajos en chapa
(corte y plegado) - Estructuras metálicas
Cierres de seguridad (ballestas y enrollables)
ffil7,9~
zy,
0,.'1WIliozwomotoleW;s71
...110vmfit
Telf. 771606
1 1
BETANZOS. Infesta. (La Coruña)
111 111, 1 9.1q1,, 81.),i1;
ZZZ,
Re5taurante Canguro
sr num: , ,Assosar
12"
1,4
AM .1.1111~ .
~.M:.4r1;$,
;Z:Zin*
i11-E INPVITON
9
1 111111111
cl
ow
17.
tardes Varela)
BODAS - BANQUETES - BAUTIZOS
PRIMERAS COMUNIONES
Teléfono 78 0182
GUISAMO (La Coruña)
_..samma
i
1
y
11
rlooi g~.
_igagenow.
- . _
».
'
i lfQrd;
rtz
-411P",'"Or
-ir'
-dor.- 10traiPlo§nyr
. —~á~II°
. - á~, d~ P' - .4 2.. 4~
■ad
4 id.A Fé di1 r
ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINAS RECREATIVAS
TODO
EN
FOTOGRAFIA
c/ Venezuela, 10 - Telf. 77 16 10
BETANZOS
(Coruña]
Panadería PARCA
jesús Parga Piñeiro
cieáea Miceá fieálaá a áttá
# amirá
cormar
Rúa Nueva, 63 - Teléfono 772453
Avda. Enrique Salgado, sin.
Polígono La Grela - Bens
28 00 00
24 27 62 Permanente
BETANZOS
(LA CORUÑA)
Garaje CASTIÑE1RA
La casa más antigua de Betanzos en venta y reparación
motocicletas: VESPA = PUCFI = TORROT
SU FAMILIA LE ESPERA EN BUENOS AIRES
URUGUAY, BRASIL Y VENEZUELA
NO ESPERE MAS... VIAJE AHORA
y disfruté, después de tanto tiempo,
la alegría del encuentro con los ,suyos
motosierras: PIONER = STIHL
FUERABORDAS = BICICLETAS
VIAJES ESPECIALES
a precios económicos
Exposición: Ribera, 4 - Telf. 77 09 03
Talleres: Ribera, 24-26 - Telf. 77 12 62
y pago en plazos mensuales
BETANZOS
SALIDAS SEMANALES
Alfonso Pardo Núñez
Y si Vd. no puede viajar ahora, invite a los suyos a España. Envíeles el
Pasaje. Ellos lo esperan y Vd. puede...
Lubricantes y productos químicos
LONGUEIRA Y LONGUEIRA
1 a Travesía de-la Torre, 11. Telf. 770214
IBETAINIZOS
G.A.T. 452
CONSULTE A SU AGENCIA DE VIAJES
CALZADOS
PEPE GRANERO
Impone la moda en Betanzos y comarca
EXCLUSIVA DE LAS MEJORES FABRICAS
DE MALLORCA Y ALICANTE
MODA EN PIEL
TELEFONO 7710 91
RUA TRAVIESA, 47 -:- BETANZOS
TALLERES
Juan Carro Calviño
Reparación del automóvil
Fraga Iribarne,64
Teléfonos: Comercial 77 07 63 - Particular 77 18 03
BETANZOS
OROCRSIORI
CONCESIONARIO DE
COCHES . USADOS COMO. NUEVOS
GARANTIR 6 ESTRELLAS
CITROÉN
tErrazos
(MARCA REGISTRADA)
RIEGO BETANZOS, S. L.
Teléfonos:
77 10 90
77 11 90
Télex: 82.357 RIEB - E
Ventosa e Hijos, S. FI.
ESPECIALIDADES:
Romanos
Marmoleados alta resistencia
Microgranos alta resistencia
Granitos naturales
VENTA Y EXPOSICION:
Avda. Fraga Iribarne, s/n
Teléfonos 77 2411 - 77 24.90 - 7717 51
BETANZOS
PREFABRICADOS EN GENERAL
ESPECIALIDADES:
Servicios ofíciales de las motosierras:
JONSEREDS y
FABRICA DE PAVIMENTOS DE TERRAZOS EN GENERAL
OLEO - MAC
Cadenas OREGON para todas las motosierras
Balaustres varios diseños para cierres y barandas
Celosias
Bordillos de piscinas
Mesas para jardín
Bancos para jardín y públicos
Jardineras
Camino del Carregal, 16
Fumoso Borbdis MARINER
BETANZOS
(
Apartado
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising