-1-
Fontos információ
A készülék elemekkel vagy egy külső áramforrásról
(adapter) működik. NE ÜZEMELTESSE azt más
áramforrásról mint amit a kezelési útmutató előír,
vagy ami a készülék hátulján fel van tüntetve, illetve
amit a Yamaha ajánl.
A terméket csak a saját felszereléseivel használja,
illetve a Yamaha által ajánlott állványokkal és rackel. Ha állványt, rack-et stb. használ győződjön meg
arról, hogy minden a tartozékokhoz tartozó
biztonsági előírásnak és ajánlásnak eleget tegyen a
készülék épségének érdekében.
Az útmutatóban található információk a kiadás
pillanatában helytállóak. Ennek ellenére a Yamaha
cég fenn tartja magának a jogot a specifikációk
figyelmeztetés és kötelezettségek nélküli
változtatására a már meglévő egységek
frissítésének érdekében.
A termék önmagában, vagy előerősítővel és
fejhallgatóval illetve hangfalakkal kombinálva képes
lehet olyan hangszintek (hangnyomások)
produkálására amik maradandó halláskárosodást
okozhatnak. NE működtesse azt hosszú ideig
magas hangerőn illetve olyan hangszinten amely
bántó lehet. Ha zavarokat vagy csengést észlel a
hallásában azonnal konzultáljon egy audiológussal.
FONTOS: Minél nagyobb a hangerő annál rövidebb
idő után történhet károsodás.
Figyelem:
Azokat a szerviz díjakat amik az esetleges funkciók
és effektek működésével kapcsolatos hozzá nem
értésből származnak (miközben az egység
rendeltetésszerűen működik) a gyártó garanciája
nem fedezi, így azok az üzemeltető (tulajdonos)
felelősségi körébe tartoznak. Kérjük tanulmányozza
gondosan a kezelési útmutatót és konzultáljon
kereskedőjével, mielőtt a szervízszolgáltatásokat
igénybe veszi.
KÖRNYEZETI HATÁSOK:
A Yamaha azon fáradozik, hogy olyan termékeket
állítson elő amik egyszerre felhasználó és
környezetbarátok. Őszintén hisszük, hogy
termékeink és a módszer ahogyan előállítjuk azokat
megfelelnek ezeknek a célkitűzéseknek. A
vonatkozó jogszabályok előírásaival és
szellemiségével egyetértésben a következőkre
hívjuk fel a figyelmet:
Szárezelem:
A termék TARTALMAZHAT olyan szárazelemet ami
nem tölthető és gyárilag be van építve. Ezeknek az
elemeknek az átlag életkora körülbelül öt év. Ha
cseréjük szükségessé válik, kérjük vegye fel a
kapcsolatot egy képesített szerviz szakemberrel.
Ezen kívül a termék tartalmazhat hagyományos
szárazelemeket, amik közt lehetnek tölthetők is.
Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az elemek
valóban tölthetőek-e és a töltő megfelel-e a töltendő
elemek előírásainak.
Ne használjon különböző típusú elemeket
egymással vagy használt elemeket újakkal.
Az elemeket MEGFELELŐEN KELL telepíteni. A
helytelenül telepített vagy rosszul illeszkedő elemek
túlmelegedhetnek, burkolatuk elrepedhet.
Vigyázat:
Ne próbálja szétszedni vagy elégetni az elemeket.
Tartsa azokat gyerekektől elzárva. Elemet csak
hatóságilag kijelölt helyen dobjon ki.
NÉVTÁBLA:
A névtábla a termék alján található. A modell szám,
gyártási szám, hálózati specifikációk, stb. a
névtáblán vannak feltüntetve. A modell számot,
gyártási számot és a vásárlás időpontját célszerű
feljegyezni és az útmutatót megőrizni:
Model:
Gyártási szám:
Vásárlás időpontja:
Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót!
Kérjük gondosan olvassa el mielőtt tovább menne!
Figyelmeztetés!
Kérjük mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat és megfelelő elővigyázatossággal járjon el, hogy az
áramütés, rövidzárlat, tűz vagy egyéb balesetek okozta esetleges komolyabb vagy akár halálos sérüléseket
elkerülje!
Áramellátás/AC adapter
•
Csak pontosan az előírt nagyságú feszültséggel
szabad táplálni a hangszert. A szükséges feszültség
nagyság a hangszer névtábláján van feltüntetve.
•
Csak az előírt típusú adaptert használja a
hangszerhez (PA-5D, PA-5C vagy ezzel
egyenértékű adapter a Yamaha ajánlásával). Más
adapterek használata túlmelegedéshez, a hangszer
károsodásához vezethet.
•
Ellenőrizze és tisztítsa meg rendszeresen az
elektromos csatlakozót.
•
Ne helyezze el úgy az egyenáramú adaptert,
hogy a vezetéke valamilyen hőforráshoz közel
essen (radiátor, stb). Ne hajlítsa meg a vezetéket
szélsőségesen, ne helyezzen rá súlyos tárgyakat és
ne helyezze azt olyan helyre ahol ráléphetnek.
Ne nyissa ki!
• Ne próbálkozzon a hangszer szétszedésével a
belső alkatrészek kiszerelésével vagy bármiféle
módosításával. A hangszer nem tartalmaz
felhasználó által javítható alkatrészeket. Ha
működési hibát vagy zavart észlel, azonnal
kapcsolja ki a hangszert és minél előbb vizsgáltassa
meg egy képesített Yamaha szerviz szakemberrel.
Nedvesség
•
Óvja a hangszert esőtől. Ne használja víz
közelében vagy párás, nedves körülmények közt.
Ne helyezzen rá olyan edényt vagy tároló eszközt,
amiből folyadék juthat a hangszer nyílásaiba.
•
Sose nyúljon az elektromos vezetékhez vizes,
nedves kézzel.
Tűzveszély
• Sose helyezzen nyílt lánggal üzemelő eszközt a
hangszerre, mert az könnyen tüzet okozhat (pl.
gyertya).
Ha rendellenességet észlel
• Ha a váltóáramú adapter csatlakozója, vezetéke
elkopik vagy megsérül, ha hirtelen hangvesztés áll
elő a hangszer használata közben, vagy ha
bármilyen rendellenes szagot, füstöt észlel azonnal
kapcsolja ki a hangszert, húzza ki az adaptert a
konnektorból és minél előbb vizsgáltassa meg a
terméket egy képesített Yamaha szerviz
szakemberrel.
-3-
Vigyázat!
Kérjük mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat és megfelelő elővigyázatossággal járjon el, hogy az
áramütés, rövidzárlat, tűz vagy egyéb balesetek okozta esetleges komolyabb vagy akár halálos sérüléseket
elkerülje! Néhány különösen fontos előírás a következő:
televízió, rádió, hangfalak, mobiltelefon stb. mert
interferenciák keletkezhetnek, amik zavarokat
okoznak a berendezések működésében.
Áramellátás/AC adapter
•
Ne helyezze a hangszert labilis pozícióba
• Az adaptert csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor
ahonnan véletlenszerűen leeshet, feldőlhet.
mindig a dugónál fogja meg, sose húzza a
•
A hangszer mozgatása előtt húzza ki az
vezetéknél fogva.
adaptert és az összes kábelt.
• Ha nem használja a hangszert vagy ha elektromos
• Csak az előírt állványokat használja a hangszer
vihar fenyeget húzza ki az adaptert az erősáramú
tartására. Az állványokat csak a saját alkatrészeivel
hálózatból.
szerelje, ellenkező esetben a belső alkotóelemek
• Ne használjon elosztót az erősáramú
rongálódhatnak, vagy az állvány összecsuklásához,
csatlakoztatáshoz, mert az ronthatja a
a hangszer eldőléséhez vezethet.
hangminőséget, és túlmelegedést okozhat az
elosztóban.
Csatlakoztatás
Elemek, akkumulátorok
• Az elemeket mindig a jelölésnek megfelelő +/polaritással helyezze a készülékbe. Ellenkező
esetben azok túlmelegedhetnek, tüzet okozhatnak
vagy kifolyhatnak.
• Az összes elemet egyszerre cserélje ki. Sohase
használjon együtt új és használt elemeket, és
másképpen se keverje őket: alkáli és mangán
alapúakat, többfajta gyártóét, azonos gyártó eltérő
fajtáit, mert azok túlmelegedhetnek, tüzet
okozhatnak vagy kifolyhatnak.
• Az elemeket, akkumulátorokat ne dobja tűzbe.
• Ne akarja az elemeket újratölteni, ez csak
akkumulátorok esetén lehetéges.
• Ha az elemek kimerültek, vagy a hangszert
hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az
elemeket, mert azok kifolyhatnak.
• Az elemeket, akkumulátorokat tartsa távol
gyerekektől.
• Ha az elemek kifolytak, akkor kerülje az érintkezést
a folyadékkal. Ha a folyadék szembe, szájba, bőrre
került, azonnal mossa le vízzel, és forduljon
orvoshoz. A folyadék maró hatású, vakságot,
bőrsérülést okozhat.
Elhelyezés
• Ne tegye ki a hangszert túlzott porosodásnak,
vibrációnak, szélsőséges hidegnek vagy melegnek
(napsütés, radiátor, stb) mert az esetleg a külső
fedél vetemedéséhez vagy a belső egységek
károsodásához vezethet.
•
Ne használja a hangszert más elektromos
berendezések közvetlen közelében, mint például
• Mielőtt a hangszert más elektromos berendezéssel
összekötné, áramtalanítsa azokat. Az áram be- és
kikapcsolása előtt mindig vegye vissza a hangerőt
minimumra az összes berendezésen. A hangerő
visszaállításakor óvatosan járjon el. A hangszer
megszólaltatása közben fokozatosan, lassan emelje
a hangerőt a megfelelő szintig.
Karbantartás
• A hangszer tisztításához puha, száraz rongyot
használjon. A tisztításhoz ne használjon hígítót,
oldószert vagy vegyi anyaggal átitatott törlőrongyot.
Kezelés
• Ne nyúljon kézzel a hangszer nyílásaiba.
• Sose helyezzen vagy ejtsen papír, fém vagy egyéb
tárgyakat a nyílásokba vagy a billentyűk közé. Ha ez
mégis megtörténik azonnal kapcsolja ki a hangszert,
áramtalanítsa azt és minél előbb vizsgáltassa meg
egy képesített Yamaha szakemberrel.
• Ne tegyen a hangszerre vinil, műanyag, gumi
anyagú tárgyakat, mert elszínezhetik a hangszer
felületét.
• Ne támaszkodjon a hangszerre és ne helyezzen
nehéz tárgyakat arra, illetve a billentyűket,
kapcsolókat és csatlakozókat ne terhelje nagy
erővel.
• Ne működtesse a hangszert maximális, vagy
zavaróan nagy hangerőn hosszú ideig, mert az
maradandó halláskárosodást okozhat. Ha zavarokat
vagy csengést észlel a hallásában azonnal
konzultáljon egy audiológussal.
-4-
Adat mentés
Adat mentés és biztonsági másolat készítés
• A hangszer beállításai és néhány egyéb adat a
hangszer kikapcsolásával elvesznek. Ezeket az
adatokat kikapcsolás előtt el tudja menteni a
hangszer belső memóriájába. Mivel az így mentett
adatok hibás működés vagy kezelés miatt is
elveszhetnek, ezért az adatokat mentse el
SmartMedia kártyára is.
A SmartMedia adatok biztonsági másolata
• Az adatvesztés elkerülése érdekében javasoljuk,
hogy az adatokat egy időben két SmartMedia
kártyára is mentse.
A Yamaha cég nem vonható felelősségre olyan károk miatt amik helytelen használatból, a hangszeren
történt változtatásokból illetve adat vesztésből vagy megsemmisülésből származnak.
Mindig kapcsolja ki a hangszert ha az éppen nincs használatban!
Egy minimális elektromos áram akkor is átfolyik a hangszeren, ha az „STANDBY” (készenléti) állapotban
van. Ha hosszú ideig nem használja hangszert húzza ki az AC adaptert a fali csatlakozóból!
Fordítson figyelmet a használt elemek kezelésének az Ön lakóhelyén érvényes szabályaira.
•
•
•
Az ebben a használati utasításban található illusztrációk és LCD képernyő példák csak tájékoztató
jellegűek, és eltérhetnek az Ön saját hangszerén láthatóktól.
Ha másként nem jelezzük, a gombok és kezelőszervek, a hangszerképek, és LCD képernyő példák a
DGX-505-re vonatkoznak.
Vegye figyelembe, hogy a DGX-505 és DGX-305 billentyűzet eltérő: a DGX-505-nek 88 billentyűje, a
DGX-305-nek 76 billentyűje van.
Védjegyek
•
•
•
A hangszer kijelzőjén használt betűtípusok a Ricoh Co., Ltd. tulajdona.
®
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
A többi védjegy a bejegyző cégek tulajdona.
-5-
Szerzői jogi kérdések
A hangszerben található három dal címe, szerzői és jogtulajdonosai a következők:
Don’t Know Why
Szöveg és zene: Jesse Harris
Copyright © 2002 Sony/ATV Songs LLC and Beanly Songs
A szerzői jogok kezelője: Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
Nemzetközi jogok biztosítva, minden jog fenntartva
My Favorite Things from THE SOUND OF MUSIC
Szöveg: Oscar Hammerstein
Zene: Richard Rodgers
Copyright © 1959 Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II
Jogok megújítva
Kiadás és egyéb kapcsolódó jogok tulajdonosa az egész világon: WILLIAMSON MUSIC
Nemzetközi jogok biztosítva, minden jog fenntartva
Fly Me To The Moon (In Other Words)
Szöveg és zene: Bart Howard
TRO - © Copyright 1954 (Megújítva): Hampshire House Publishing Corp., New York, NY
Nemzetközi jogok biztosítva, minden jog fenntartva
Minden jog fenntartva az üzleti célú előadást is beleértve.
Engedéllyel használva
A fenti három dal vonatkozásában minden jog fenntartva, az engedély nélküli másolás, nyilvános
előadás, műsorsugárzás szigorúan tilos.
Ez a termék magába foglal, illetve járulékosan tartalmaz olyan számítógép programokat és egyéb anyagokat
amiket a Yamaha illetve más cégek szerzői jogdíja véd. Ilyenek a számítógép szoftverek, a stílus file-ok, a
MIDI file-ok, a WAVE adatok valamint a hangfelvételek. Ezen anyagok jogosulatlan, saját célokon kívüli
használata tilos és törvény által büntetendő. A szerzői jogdíjak megsértése jogi következményekkel jár. NE
CSINÁLJON, TERJESSZEN VAGY HASZNÁLJON ILLEGÁLIS MÁSOLATOKAT!
A kereskedelmi forgalomban kapható szoftver másolása szigorúan tilos,, kivéve a saját célú felhasználást.
A LOGO-k
GM System Level 1
A „GM System Level 1” a MIDI szabvány kiterjesztése, ami lehetővé teszi, hogy bármely GM kompatibilis
zenei adat által meghatározott hangot bármelyik GM kompatibilis hanggenerátor meg tudjon szólaltatni,
gyártótól függetlenül. A GM jelzet megtalálható minden GM System Level –t támogató hardveren és
szoftveren.
-6-
XGlite
Amint azt a neve is jelzi, az „XGlite” a Yamaha kiváló minőségű XG hangkeltő formátumának egyszerűsített
változata. Természetesen bármelyik XG formátumú dal lejátszható XGlite hanggenerátorokon. Előfordulhat
azonban, hogy néhány dal az eredeti formájához képest másképpen fog megszólalni azért, mert kevesebb
vezérelhető paraméter és effektus áll rendelkezésre.
XF
A Yamaha XF formátum az SMF (Standard MIDI File) továbbfejlesztése további képességekkel és jövőbeli
bővíthetőséggel. A hangszer képes olyan XF fájlok esetében, amely szöveget is tartalmaz, a zene
szövegének megjelenítésére.
STYLE FILE
A Style File formátum a Yamaha eredeti stílusfálj formátuma, ami egy egyedülálló átalakító rendszer
segítségével jó minőségű automatikus kiséretet tud létrehozni akkordfajták széles választékával.
Smart Media™
Adattároló kártyatípus. A „Smart Media” a Toshiba cég védjegye. Olyan hangszereken használható MIDI és
egyéb adatmentésre, amelyeken megtalálható a hozzá szükséges kártaolvasó hely.
USB
Az USB a Universal Serial Bus – azaz univerzális soros busz – rövidítése, ami számítógépeknek, és a
bennük lévő perifériáknak a hangszerrrel való összekötésére szolgál. A perifériák csak akkor érhetők el, ha a
számítógép is be van kapcsolva.
Gratulálunk Önnek a Yamaha DGX-505/305 megvásárlásához!
Tanulmányozza gondosan ezt az útmutatót az új DGX-505/305-t használata előtt
annak érdekében, hogy a hangszer nyújtotta lehetőségeket maximálisan
kihasználhassa.
Őrizze meg gondosan ezt az útmutatót annak tanulmányozása után is, hogy a
későbbiekben ismét segítségére lehessen!
-7-
Tartozékok:
A DGX-505/305 csomagolása a következőkat tartalmazza (ellenőrizze, hogy mindegyik megvan-e):
•
•
•
•
•
kottatartó
Kezelési Útmutató (ez a könyv)
Lábkapcsoló (csak a DGX-505-höz)
Kiegészító CD-ROM
Hangszerállvány (csak a DGX-505-höz)
Egy pár szó a melléklet CD-ROM-ról
A CD-ROM-on található, és a következőkben felsorolt szoftverek a számítógép és a hangszer közötti
adatcserét teszik lehetővé. A szoftverek csak Windows operációs rendszeren futtathatók.
•
•
USB meghajtó
Musicsoft Downloader (letöltő)
Az USB meghajtó teszi lehetővé az adatforgalmat a hangszer és a számítógép között. A Musicsoft
Downloader segítségével dalokat tölthet le az internetről, vagy a CD-ROM-ról a hangszer memóriájába, vagy
egy SmartMedia kártyára. További ismeretekre tehet szert a CD-ROM Telepítése fejezetben, vagy a
programokhoz tartozó internetes Segítségben.
•
Figyelmeztetés !
A CD-ROM-ot ne tegye hagyományos CD lejátszóba, mert meghibásodást okozhat a
hangrendszerében és a hangsugárzóiban, és a hallása is károsodhat.
-8-
A DGX-505/305 tulajdonságai
A hangszeres játékot, az előadást támogató technológiája van
Tegyen úgy, mintha egy dalt játszana, a tökéletesség látszatát fogja kelteni, még akkor is, ha hibás hangokat
üt le. Bátran játsszon a billentyűkön – mondjuk egy kicsit a bal oldalon, egy kicsit a jobb oldalon - , úgy fog
hatni, mint egy profi játéka, ha követi a dalt.
Akkor sincs baj, ha nem tud két kézzel játszani, mert elég egyetlen billentyűt leütni, és máris szól a dal.
Elég hozzá egyetlen ujj!
Sokféle hangszer hangján tud megszólalni
A DGX-505/305 számos hangszer hangján szólalhat meg játék közben, lehet hegedű, fuvola, hárfa, és még
számos egyéb hangszer hangja közül választhatunk. Megváltoztathatjuk például egy olyan dal hangulatát,
amit zongorára írtak, azzal, hogy hegedű hangon szólaltatjuk meg. Tapasztalja meg egy újfajta zenei
változatosság világát.
Zenét tanulni vele kész élvezet
Ez a hangszer egész sor különféle eredetű dalt tartalmaz, amelyeket élvezet hallgatni, vagy eljátszani.
Kezdheti egy kézzel, olyan lassú tempóban, hangról-hangra, ahogyan tetszik, amíg végül megtanulja a dalt
annak teljes tempójában. A dalok lejátszása automatikusan követni fogja az Ön tempóját. Olyan dalokon is
gyakorolhat, amiket az internetről töltött le tanulás céljából, szóval a dal utánpótlás gyakorlatilag korlátlan
.Ráadásként a hangszer még értékeli és osztályozza is az Ön teljesítményét.
A hangszer a kottát is megjeleníti
Miközben egy dalt játszik le, a hangszer kijelzőjén megjelenik a dal kottaképe is. Ez hatalmas segítség a
kottaolvasás elsajátításához. Ha a dalnak szövege és harmonizálása is van, akkor az szintén megjelenik a
kijelzőn (de csak akkor ha a dalban valóban ott van a szöveg és a harmonizálás információja).
-9-
Tartalomjegyzék
Szerzői jogi kérdések ..............................................6
A LOGO-k..................................................................6
Tartozékok:...............................................................8
Válasszon egy dalt a leckéhez ................. 55
1. Lecke: Kivárás ................................................... 55
2. Lecke: Az ön tempója ....................................... 58
3. Lecke: Mínusz egy............................................. 58
Ismétlés a tudás anyja – Ismétlés és tanulás..... 59
A hangszer használatba vétele................. 12
Mielőtt a hangszert bekapcsolná, végezze el a
következő műveleteket!.........................................12
A tápellátás.............................................................12
A SmartMedia memória kártyák használata........14
Mielőtt a hangszert bekapcsolná, végezze el a
következő bekötéseket!.........................................15
Fejhallgató csatlakoztatása (PHONES/OUTPUT
jack) .........................................................................15
A lábkapcsoló csatlakoztatása (SUSTAIN jack) .16
Számítógép csatlakoztatása (USB port) ..............16
Kapcsolja be a hangszert......................................17
Szabályozó szervek és csatlakozók....................18
Változtassa meg a dalok stílusát ............. 60
A Tök-Jó-Hangszerelő funkció használata ......... 60
Rögzítse saját előadását........................... 64
Sáv konfiguráció ................................................... 65
A rögzítés folyamata ............................................. 65
Felhasználói dal törlése........................................ 68
Sáv törlése felhasználói dalból............................ 68
Biztonsági mentés..................................... 70
Paraméterek visszaállítása................................... 70
Könnyen, gyorsan „zongorául”................ 22
Alapvető műveletek és ablakok a kijelzőn
.................................................................... 71
Akkord segéd – Játék két kézzel ..........................22
Dallam-segéd – Játék egy ujjal...........................24
A dal tempójának megváltoztatása ......................28
A DEMO dal lejátszása ..........................................28
Hasznos előadási tulajdonságok ............. 75
Alapvető műveletek............................................... 71
A kijelző .................................................................. 73
A kiinduló ablak részei.......................................... 74
Zengés (Reverb) hozzáadása............................... 75
Kórus hozzáadása................................................. 76
A metronóm ........................................................... 77
Billentyű leütési érzékenység .............................. 78
Az érintés érzékenység alapállapota „2”. ........... 78
Egy érintéses beállítás.......................................... 78
A hang paraméterek szabályozása...................... 79
A harmónia hangerő szabályozása ..................... 79
Panel kitartás ......................................................... 79
A kijelző nyelvének megváltoztatása ....... 30
Hangszínek széles választékban, tessék
kipróbálni! .................................................. 31
Válasszon ki egy hangszínt, és lehet játszani – A
fő hangszín (MAIN) ................................................31
Válasszon ki két hangszínt egyszerre – A mellék
hangszín (DUAL) ....................................................32
Eltérő hangszín a bal és a jobb kéznél – A balkéz
hangszín (SPLIT)....................................................34
Zongorázzon...........................................................36
Pitch Bend - hajlítás...............................................36
Billentés érzékenység (Touch Response)...........37
Stílus (automata kíséret) funkciók ........... 80
Osztási pont beállítása ......................................... 80
Lecke tanulás közben az osztási pont nem
változatható meg. .................................................. 80
Csak a Stílus ritmus játszása............................... 80
Stílus lejátszása akkordokkal, ritmus nélkül
(kíséret leállítása) .................................................. 81
Stílus hangerő szabályozása ............................... 81
A 136 számú stílus ................................................ 81
Automata kíséret akkordok játszása ................... 82
Akkordok előkeresése az akkord szótárban ...... 84
Mókás hangok............................................ 38
Dobhangok készletei .............................................38
Dobhang készlet kiválasztása ......................................38
Hanghatások, effektusok ......................................38
Hangeffektus készlet kiválasztása ................................39
Stílusok (az automatikus kíséret) ............. 40
Játék automatikus kisérettel - STYLE..................40
Harmonizálás..........................................................43
A stílusokkal való játék indításának és
leállításának módjai ...............................................45
Dal beállítások ........................................... 87
Dal hangerő............................................................ 87
A-B ismétlés........................................................... 87
Független dal részek elnémítása ......................... 88
Dal hangnemének változtatása............................ 88
Dalok előre és visszatekerése, pillanat-állj ....... 89
Az elindítás módjai .....................................................45
A megállítás módjai ....................................................47
A hangszín módosítása..............................................48
Dalok használata ....................................... 49
A dallam hang megváltoztatása ................................... 90
Adattároló kiválasztása ................................................ 90
Válasszon ki és hallgasson meg egy dalt ...........49
Dalfajták ..................................................................51
A dalok kottájának megjelenítése ........................52
A dalok szövegének megjelenítése......................53
A kedvenc panel beállítások memorizálása ....... 91
Beállítások mentése a regisztrációs memóriába. ......... 91
Funkció beállítások ............................................... 93
- 10 -
A funkció beállítások megkeresése és szerkesztése....94
Dal file-ok átvitele számítógépről................................ 111
A SmartMedia memória kártya használata
.................................................................... 98
Dal file-ok átvitele számítógépről ...................... 113
Kiegészítő CD-ROM telepítési útmutató .116
A CD/ROM tartalma ............................................. 116
Rendszer követelmények ................................... 117
Szoftver telepítése............................................... 117
SmartMedia kártya behelyezése ..................................98
Az adathordozó típusának megváltoztatása SmartMedia
kártyára.........................................................................99
SmartMedia kártya formázása ......................................99
Adatok mentése..........................................................100
Felhasználói dal átalakítása SMF fomátura és mentése
....................................................................................102
Már meglévő felhasználói adat file-ok betöltése .........104
Adatok törlése a SmartMedia kártyáról.......................105
SmartMedia kártyára mentett dalok lejátszása ...........106
A Tök-Jó-Dalszerelő beállításainak mentése SmartMedia
kártyára.......................................................................106
Függelék ...................................................121
Hibaelhárítás........................................................ 121
Üzenetek............................................................... 124
A hangszer állvány összeszerelése .................. 126
Specifikációk ....................................................... 130
Csatlakozás a számítógéphez ............................107
Mi is az a MIDI? ..........................................................107
USB csatlakozás.........................................................108
Midi beállítások ...........................................................109
MIDI (PC Mode) beállítások a számítógép
csatlakozáshoz ...........................................................109
MIDI berendezések távirányítása ...............................110
- 11 -
A hangszer használatba vétele
Mielőtt a hangszert bekapcsolná, végezze el a következő műveleteket!
A tápellátás
Bár a hangszer hálózati adapterről és elemekről egyaránt működik, a Yamaha a hálózati adapteres működtetést
javasolja ha csak lehetséges, mert az környezetbarátabb az elemes használatnál.
Hálózati adapter használata
1
Állítsa a [STANDBY/ON] Hálózati kapcsolót STANDBY állásba.
FIGYELMEZTETÉS
• Csak az előírt típusú adaptert használja a hangszerhez (PA-5D, PA-5C vagy ezzel egyenértékű adapter a
Yamaha ajánlásával). Más adapterek használata túlmelegedéshez, a hangszer károsodásához vezethet.
2
Az adaptert (PA-5D, PA-5C vagy ezzel egyenértékű adapter a Yamaha ajánlásával) csatlakoztassa a
hálózati jack aljzatba.
3
Dugja az adaptert a hálózati fali csatlakozóba.
FIGYELMEZTETÉS
•
Használat után, vagy vihar alkalmával az adaptert távolítsa el a hálózati csatlakozóból!
Elemes használat
1
Nyissa ki a hangszer alján található elemtartó fedelét.
2
Helyezzen 6 darab új állapotú elemet a tartóba, és ügyeljen az elemek helyes polaritására, amit a tartóban
lévő ábra mutat.
3
Helyezze vissza az elemtató fedelét úgy, hogy az pontosan a helyére kerüljön.
- 12 -
MEGJEGYZÉS
Ha hálózati adaptert is csatlakoztatunk, akkor a hangszer arról fog üzemelni akkor is, ha az elemek bent maradtak.
Az elemes használathoz 6 darab 1,5V-os „D” méretű vagy R20R, vagy LR20, vagy ezekkel
megegyező típusú elemet használjunk (alkáli elem a javasolt). Amikor az elemek
kezdenek kimerülni, a kijelző jobb felső sarkában a „LOW BATTERY!!” villog. Amint ez
bekövetkezik, az alábbiak betartása mellett feltétlenül cserélje ki az elemeket.
Ha szükséges, akkor feltétlenül mentse el a fontos adatokat, mert a kezelőfelület
beállításai az elemek eltávolításakor elvesznek.
FIGYELMEZTETÉS
•
•
•
•
•
Ebben a hangszerben csak mangán vagy alkáli elemeket használjon. Másfajta elemek és az
akkumulátorok hirtelen feszültségesést okozhatnak a kimerülés során, ami a belső memóriában és a
SmartMedia kártyákon adatvesztést okozhat, ráadásul a kártyát ilyenkor újra kell formázni.
Az elemeket mindig a jelölésnek megfelelő +/- polaritással helyezze a készülékbe. Ellenkező esetben
azok túlmelegedhetnek, tüzet okozhatnak vagy kifolyhatnak.
Az összes elemet egyszerre cserélje ki. Sohase használjon együtt új és használt elemeket, és
másképpen se keverje őket, például az alkáli és mangán alapúakat.
Ha az elemek kimerültek, vagy a hangszert hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemeket,
mert azok kifolyhatnak.
Ha adatokat ment belső memóriába, vagy SmartMedia kártyára, akkor a hálózati adaptert használja,
mert a memória műveletek az elemeket és akkumulátorokat erősen igénybe veszik, és nem új
elemeknél adatvesztés következhet be az adatátvitel során, amikor nem csak az éppen mozgatott adat
vész el, hanem az az adat is, ami átvitelkor a célhelyen van.
- 13 -
FIGYELMEZTETÉS
•
Ne nyissa ki az elemtartó fedelét mindaddig, amíg a hangszer az állványon van, mert az elemek
kieshetnek, és megsérülhetnek, vagy sérülést okozhatnak. Az elemtartó fedelét mindig a hangszer
megfordított állapotában szabad kinyitni.
A SmartMedia memória kártyák használata
A hangszernek beépített SmartMedia kártyaolvasója van a hangszer előlapján. Ezzel lehetővé válik a hangszeren
létrehozott saját adatok SmartMedia kártyára mentésére, vagy fordítva, adatok betöltésére a kártyáról. A
SmartMedia kártyákkal körültekintően kell bánni. Tartsa be az alábbi fontos tanácsokat.
A felhasználható SmartMedia fajták
•
•
3,3V (3V)-os SmartMedia kártyákat lehet használni. Az 5V-os típusok nem kompatibilsek a hangszerrel.
Ötféle kapacitású kártyát lehet használni: 8MB, 16MB, 32 MB, 64MB és 128MB. A 64MB és 128MB kártyák
csak akkor használhatók, ha megfelenek az SSFDC Forum szabványnak.
MEGJEGYZÉS
• Az SSFDC a Solid State Floppy Disc Card (félvezetős hajlékony lemezt helyettesítő kártya) név rövidítése,
ami a SmartMedia kártya egy másik elnevezése. Az SSFDC Forum egy önkéntes szervezet, amit ennek
a támogatásásra hoztak létre.
A SmartMedia kártyák formázása
•
Az új, még sohasem használt, és egy másik eszközben már használt SmartMedia kártyát használatbavétel
előtt formázni kell. A formázásról a „SmartMedia kártya formázása” című fejezetben olvashat. Tartsa észben,
hogy a kártya formázásakor a már rajta lévő adatok elvesznek. Ezért mindig ellenőrizze, van-e a kártyán
fontos adat.
MEGJEGYZÉS
• A hangszerrel formázott kártyák más eszközben nem használhatók változatlan formában.
A SmartMedia kártyák behelyezése és eltávolítása
A SmartMedia kártya behelyezése
•
•
A SmartMedia kártyát a kártyaolvasó résébe az aranyozott csatlakozókat tartalmazó oldalával felfelé kell
behelyezni.
Csak SmartMedia kártyát helyezzen a kártyaolvasó résébe.
A SmartMedia kártya eltávolítása
•
•
Mielőtt eltávolítaná a SmartMedia kártyát a kártyaolvasóból, ellenőrizze, hogy a nincsen-e használatban, vagy
a hangszer nem fordult-e éppen hozzá (adatok mentése, betöltése, törlése, formázás, könyvtár létrehozása,
ezen kívül a kártyát a hangszer ellenőrzi közvetlenül bekapcsolás után, vagy amikor a kártyát behelyeztük).
Ha igen, akkor ezt a hangszer kijelzőjén üzenet tudatja. Ezután húzza kia kártyát lassan kézzel.
Csak SmartMedia kártyát helyezzen a kártyaolvasó résébe.
MEGJEGYZÉS
- 14 -
• Addi, amíg a hangszer a kártyával kommunikál a kártyát nem szabad kivenni, és a hangszert nem szabad
kikapcsolni. Mindkét esetben az adatok sérülnek a hangszeren és a kártyán is, és valószínűleg maga a
kártya is megsérülhet.
A SmartMedia kártya
A SmartMedia kártyát óvatosan kell kezelni a következő tanácsok betartásával
•
Előfordulhat, hogy a sztatikus elektromosság hatással van a SmartMedia kártyára. Ezért tanácsos valmilyen
fémtárgyat megérinteni (ajtókilincs, aluminium ablakkeret stb.), mielőtt a kártyához nyúlnánk.
Csak akkor vegyük ki a kártyát az olvasóból, ha az nincsen használatban.
A kértyét ne érje közvetlen napfény, szélsőségesen magas vagy alacson hőmérséklet, túl párás levegő, por és
folyadék.
A kártyára ne helyezzen súlyos tárgyat, ne hajlítgassa, ne nyomkodja.
Ne fogdossa a kártya aranyozott kivezetéseit, és ne érintse ezt a felületet fémekhez.
Ne tegye a kártyát mágneses térbe (TV, hangszóró, motor, stb.), mert az részben vagy teljesen letörölheti az
adatokat a kártyáról, vagy olvashatatlanná teszi.
•
•
•
•
•
Az adatok védelme (írásvédelem)
•
A fontos adatok véletlenszerű letörlésének elkerülése érdekében ragssza fel a kártyára az írásvédelmet
létrehozó címkét (a kártyával együtt szállítják) a kártyán megjelölt helyre. Fordított esetben, ha a kártyátra
adatot akar menteni, akkor távolítsa el a művelet előtt a címkét a kártyáról.
A címkét csak egyszer szabad használni (felragasztani).
•
Az adatok biztonsági másolata
•
A legteljesebb biztonság elérése érdekében a Yamaha azt javasolja, hogy a fontos adatok egyszerre két
SmarMedia kártyára mentse el. Így, ha az egyik kártya megsérül, az adatok a másikon megmaradnak.
Mielőtt a hangszert bekapcsolná, végezze el a következő bekötéseket!
Fejhallgató csatlakoztatása (PHONES/OUTPUT jack)
Ha ebbe a csatlakozóba dugót teszünk, akkor a DGX-505/305 hangszórói automatikusan elhallgatnak.
A PHONES/OUTPUT aljzat egyben a hangszer hangfrekvenciás kimeneteként is szolgál. A PHONES/OUTPUT
aljzatot kell használni a hangszer erősítőhöz, sztereó rendszerhez, keverőpulthoz, magnetofonhoz, vagy más
vonalszintű jeleket fogadó hangfrekvenciás berendezéshez való csatlakozáshoz.
FIGYELMEZTETÉS
•
Fejhallgató használat során kerülje a hosszú ideig tartó túlzott hangerőt, mert nem csak fárasztó,
hanem a hallást tartósan is károsítja.
- 15 -
VIGYÁZAT !
•
A hangsugárzók védelmének érdekében a berendezések összekötése előtt a külső eszközök
hangerejét állítsa minimumra. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén áramütés, vagy a berendezések
károsodása következhet be. Általános szabály, hogy az összes berendezés hangerőszabályozóját
minimum állásba kell állítani, és a hangszer használata közben fokozatosan kell azokat növelni a
szüksége hallgatási hangerő eléréséig.
A lábkapcsoló csatlakoztatása (SUSTAIN jack)
A lábkapcsoló segítségével a játszott hangok természetes kitartása lehetséges. Erre a célra a Yamaha FC4 vagy
FC5 lábkapcsolót használhatja. A DGX-505-höz az FC5 típusú kábkapcsolót tartozékként szállítjuk, a DGX-305
használóknak az FC5 –öt szükség esetén külön kell megvásárolniuk.
MEGJEGYZÉS
•
•
A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló helyesen van-e a SUSTAIN aljaztba
csatlakoztatva.
A készülék bekapcsolása közben ne tartsa benyomva a lábkapcsolót, mert a készülék fordított polaritást
érzékel, és a kapcsoló fordított működését eredményezi.
Számítógép csatlakoztatása (USB port)
Kösse össze a hangszer és a számítógép USB csatlakozóit, ezzel lehetőséget kap dalok és előadási adatok
átvitelére a két eszköz között. Ehhez a következőket kell megtennie:
- 16 -
•
•
Kösse össze a hangszer és a számítógép USB csatlakozóit egy szabványos USB kábel segítségével.
Telepítse az USB MIDI Driver-t. (Lásd később.)
A mellékelt CD-ROM-on található Musicsoft Downloader szoftver segítségével ezek után dalokat tölthet le a
számítógépről a hangszer belső memóriájba, vagy a SmartMedia kártyára.
MEGJEGYZÉS
•
Csak jó minőségű USB kábelt használjon, amit szakboltban vásárolt.
Kapcsolja be a hangszert
Először forgassa a [MASTER VOLUME] szabályozót ütközésig balra, majd a [STANDBY/ON] gombbal kapcsolja be
a hangszert. A gomb ismételt megnyomásával a hangszer kikapcsolódik.
Bekapcsolás után a belső memóriába korábban elmentett működési adatok töltődnek be. Ha nincsennek ilyen
adatok, akkor a gyárilag betöltött adatokkal indul el a hangszer.
VIGYÁZAT
•
A készülékben akkor is folyik minimális áram, ha a hálózati kapcsoló „STANDBY” állapotban van. Ha a
hangszert hosszú ideig nem használja, akkor előtte húzza ki a hálózati dugaszt, és/vagy vegye ki az
elemeket.
VIGYÁZAT
•
Sohase kisérelje meg a hangszer kikapcsolását, miközben az adatot ír, mert az adat megsérülhet, vagy
elveszhet.
A kottatartó
Helyezze be a kottatartó állványt a képen látható résekbe.
- 17 -
Szabályozó szervek és csatlakozók
Dalfajták listája
Dalstílusok listája
Az előlap
1
[STANDBY/ON] Hálózati kapcsoló
2
[MASTER VOLUME] Hangerő szabályozó
- 18 -
3
[TOUCH] Billentés érzékenység.
4
[HARMONY] Harmonizálás
5
[DUAL] Két hangszín egyszerre
6
[SPLIT] Osztott billentyűzet
7
[DEMO] Bemutató
8
[LESSON MODE] Oktató programok
9
[LESSON L/R] Kézváltó
10
[LESSON REPEAT & LEARN] Ismétlő
11
[PERFORMANCE ASSISTANT] Játék-segéd
gomb
12
[FUNCTION] Tulajdonságok beállítása,
műveletek
13
[PC] PC beállítások
14
[METRONOME] Metronóm
15
[PORTABLE GRAND] Csak zongora
16
[SONG] Dalválasztás
17
[EASY SONG ARRANGER] Dal módosítása
18
[STYLE] Dalsítlus választás
19
[VOICE] Hangszín választás
20
[FILE CONTROL] Adatfájl kezelő
21
[EXECUTE] Végrehajtás
22
A tárcsa (beállító kerék)
23
Kategória gombok
24
Számok [0]- [9] - [+] és [-] gomb
25
[ACMP ON/OFF] /
26
[SYNC STOP] Szinkronjáték leállítás
27
[SYNC START] / [II] Szinkronjáték indítás
Kíséret / ismétlés
- 19 -
Kijelző panel
Hangszínek listája
28
[INTRO/ENDING/rit.] /
29
[MAIN/AUTO FILL] /
30
[START/STOP] /
31
[LYRICS] Kíséret Be-,Kikapcsolás
gomb
32
[SCORE] Egyérintéses beállítás gombja
33
[ TEMPO/TAP ] Automatikus kitöltés gomb
gomb
- 20 -
34
[EXIT]
35
REGIST.MEMORY
(MEMORY/BANK), [1], [2],
36
SONG MEMORY
[REC], . [1] - [5], [A]
37
SmartMedia kártyaolvasó
38
[PITCH BEND] Hajlító Kerék
39
USB csatlakozó
40
SUSTAIN – tartott hang pedál csatlakozó
41
[LCD CONTRAST]
- 21 -
42
PHONES/OUTPUT Fejhallgató/Kimeneti
csatlakozó
43
DC IN 12V Hálózati adapter csatlkaozó
Könnyen, gyorsan „zongorául”
A hangszerbe be van építve egy hangszeres játékot segítő
technológia, a Játék-segéd. Tegyen úgy, mintha egy dalt játszana, a
tökéletesség látszatát fogja kelteni, még akkor is, ha hibás hangokat
üt le, úgy fog hatni, mint egy profi játéka. Akkor sincs baj, ha nem tud
két kézzel játszani, mert elég egyetlen billentyűt leütni, és máris szól a
dal. Még akkor is a zenei előadás örömét élheti át, ha egyetlen hangot
nem ismer a kottából.
A Játék-segédnek két fajtája van – az Akkor-segéd és a Dallam-segéd.
………………Akkor használja, ha mindkét kezével játszani akar. Az eredmény csodálatos hangzás lesz
függetlenül attól, hogy mit játszik.
………………Segítségével a dallamot egyetlen ujjal tudja eljátszani.
A próbálkozást kezdje az Akkord-segéddel, utána térjen át a Dallam-segéd megismerésére. A Játék-segéd
technológia titkát, hogy hogyan lehet véletlenszerűen leütött hangokból zenét csinálni néhány oldallal később
eláruljuk. Most csak élvezze a játék örömét, később is ráér megtudni a titkot.
Akkord segéd – Játék két kézzel
Az akkord-segéd változat akkor használható, ha olyan dalt választ ki, amelyhez akkord adat is tartozik.
Nyomja meg a [SONG] gombot
A dal száma és elnevezése színt vált. A beállító kerék vagy más kiválasztó kezelőszervek segítségével más
dalt is kiválaszthat.
A dal neve színt váltott. Ezen a helyen az
Éppen kiválsztott dal száma és neve látható.
Válasszon ki egy dalt
Forgassa a beállító kereket, és figyelje a kijelzőn a dalok neveit – mi a példa kedvéért a „026 Twinkle Star”
dalt választottuk ki.
Megjegyzés
•
A mellékelt CD-ROM-on lévő dalok áttöltés után szintén használhatók a Játék-segéddel.
- 22 -
Az itt megjelenő dal játszható
le.
Nyomja meg a [PERFORMANCE ASSISTANT] gombot
A PERFORMANCE ASSISTANT – Játék-segéd – ablak jelenik meg, amiben ikonok mutatják, hogy a Játéksegéd be van-e kapcsova, hogy Akkord- vagy Dallam-segéd működik-e. A segéd bekapcsolásához a
[PERFORMANCE ASSISTANT] gombot kell megnyomni, a segéd fajtájának kiválsztása a [+] és [-]
gombokkal lehetséges.
Az ikon villogása a dal akkordok
adatfolyamának jelenlétét jelzi.
„ON” látszik, ha a Játék-segéd be van kapcsolva. A
[PERFORMANCE ASSISTANT] gomb nyomogatásával „OFF” – azaz kikapcsoljuk, majd ismét be, stb.
A Játék-segédet csak „ON” állásban használhatja.
Az éppen kiválsztott segéd-fajta látható. A [-] gombbal az Akkord-segéd, a [+] gombbal a Dallam-segéd
választható ki. A grafikus kapcsológomb a kiválasztott fajtára mutat.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot
Elkezdődik a dal lejátszása. A [MASTER VOLUME] szabályozóval állítson be kellő hangerőt.
A hangerő
beállítása
- 23 -
Kezdjen játszani a billentyűzeten
Először próbálja megtalálni a dal ritmusát. Ezután az ábra szerinti formában kinyújtott ujjakkal kezdjen
játszani a billentyűkön felváltva bal és jobb kézzel (bármilyen hang megteszi).
Úgy fog hangzani, mintha a helyes
billentyűket találná el.
Sokkal jobb eredményt fog kapni,
ha a bal kéz ritmusát az akkord
jelző ikon villogásához igazítja.
Na, hogy tetszik? Bármit is játszik, kielégítő eredményt fog kapni a Játék-segéd technológiának
köszönhetően.
Ezután próbálja ki az alább bemutatott három féle játékmódot. Az eltérő játékmódok eltérő eredményre
vezetnek.
1. játékmód: mozgassa egyszerre
használja
a bal és a jobb kezét.
kezét.
2. játékmód: mozgassa egyszerre
3. játékmód: felváltva
a bal és a jobb kezét.
egyszer a bal, majd a jobb
A jobb kezével három
A jobb kezével felváltva billentsen
A jobb kezével
billentyűt üssön le
mindig csak egy hangot a mutató –
billentyűt üssön
egyszerre.
a középső – a gyűrűs ujjával.
egyszerre.
három
le
Ha erre már ráérzett, akkor próbáljon akkordokat lefogni a bal kezével, miközben próbáljon meg dallamot
játszani a jobb kezével, vagy éppen fordítva.
A dallam lejátszása automatikusan befejeződik, ha a dal véget ért. A lejátszást Ön is megszakíthatja a
[START/STOP] gomb megnyomásával.
Dallam-segéd – Játék egy ujjal
Ugyanazt a dalt próbálja meg egy ujjal eljátszani.
A dallam-segéd változat akkor használható, ha olyan dalt választ ki, amelyhez dallam adat tartozik.
Ha eddig az előző oldalakon leírtakat csinálta végig, akkor ugorjon a 2. lépésre.
Ha először a Dallam-segédet vette elő, akkor előszür az előző rész első három lépését
- 24 -
csinálja
végig, utána ugorjon az itt következő 2. lépésre.
Nyomja meg a [+] gombot
Ezzel kapcsolunk át a Dallam-segédre. A grafikus kijelzőn a kapcsológomb elfordul, és az új beállítást
mutatja. Az „ON/OFF” ikonnak „ON” állásban kell maradnia.
A [+] gomb a Dallam-segédet váMelody (Dallam)
lasztja ki, a [-] gomb az Akkordsegédet kapcsolja be.
A grafikus kapcsológomb a
irányba kapcsol át.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot
Mivel most a Dallam-segéd van kiválasztva, a dal dallma most nem szól. A dallamjátszás élvezetét Önre
bízzuk.
Indul a dal!
Kezdjen el a billentyűzeten játszani
Először próbálja megtalálni a dal ritmusát. Ezután jobb kezének egyik ujjával ütögessen egy billentyűt a dal
ritmusában (bérmelyik billentyű megteszi).
Na, hogy tetszik? Bármit is játszik, kielégítő eredményt fog kapni a Játék-segéd technológiának
köszönhetően.
- 25 -
A dallam lejátszása automatikusan befejeződik, ha a dal véget ért. A lejátszást Ön is megszakíthatja a
[START/STOP] gomb megnyomásával.
Ha ki akar lépni a Játék-segéd funkcióból, akkor nyomja meg a [PERFORMANCE ASSISTANT]
gombot.
Vegye hasznát a Kottának a Dallam-segéd állapotban
Ha a dallamot helyes ritmusban akarja eljátszani, vagy tetszés szerint játszható sorokra vágyik, akkor
hasznos segítség a megjeleníthető kottakép.
A kotta megjelenítése
Ha végigcsinálta az 1 – 3 lépéseket az előző oldalakon, akkor nyomja meg a [SCORE] gombot, aminek a
hatására a kijlzőn megjelenik a kotta.
Lejátszás mutató
Akkord
Dallam
A kotta akkor nagyon hasznos, ha …
•
Helyes ritmusban akar játszani
Használjon kottát, ha nem ismeri a dallamot. A lejátszás mutató marker mindig oda mutat a kottában, ahol a
dal időben tart. Ha a billentyűket olyan ritmusban ütögeti, ahogy a marker átugrik a következő hangra a
kottában, akkor a dalt az „eredeti” ritmusban tudta eljátszani.
Játék köben folyamatosan
figyelje a markert (a lejátszás-mutatót)
•
Jazz-es hangzású szabad zenét akar játszani
Ha a Dallam-segédet használja, és a dal lejátszásának dallamszüneteiben is leüt billentyűket, akkor a
hangszer automatikusan jazz-es hangzású zenei frázisokat játszik le. Például a „001 Don’t Know Why” dal
048 … 055 ütései között szünet van a dalban. Próbáljon meg ebben a szünetben szabadon játszani.
MEGJEGYZÉS
•
Jazz-es ritmus
Ez a kifejezés általában könnyed szvinges ritmusokra utal. Például:
Szabályos ritmus:
(egy, kettő, három, négy, …)
- 26 -
Jazz-es ritmus:
(egy-két-hár, két-két-hár, hár-két-hár …)
A legtöbb jazz-es ritmusnak triola-szerű hatása van, mint a fenti második példának. Erre az érzésre kell
gondolni a jazz-szerű zenei frázisok játszása köben.
A jazz-es játékstílus
Bármelyik billentyűn játszhat.Kezdje azzal, hogy egyszerre csak egy hangot üt le, mondjuk a jobb kezével
felváltva: hüvelyk ujj – mutató ujj – középső ujj. Azután játszon egyszerű skálákat (pl.: dó, re, mi …) a fekete
billentyűk használatával is, miközben dinamikai változásokat is létrehoz. Ha ezt már elsajátította, kezdje el a
bal kezét is használni. Fogjon le akkordokat (több hangot egyszerre) a bal kezével azokban a szünetekben,
amiket a jobb keze játszik.
A dal lejátszása bármikor megszakítható a [START/STOP] gomb lenyomásával.
- Most lássuk mi a Játék-segéd technológiájának a titka -
Hogyan lehet véletlenül leütött hangokból zenét csinálni
Amikor az Akkord-segédet használja, akkor a gép kiolvassa a dal adataiból az akkordokat, és csak azokat a
hangokat engedi megszólalni a billentyűzeten, amelyek az adott pillanatban a dalhoz tartoznak. A Dallamsegéd esetén a gép a dallam adatot olvassa ki, és a megfelelő hangokat ahhoz a billentyűhöz rendeli hozzá,
amelyiket a játékos éppen leüt, így mindegy milyen billentyűk követik egymást, mindig a helyes dallam szólal
meg. Visszatérve az Akkord-segédre, mivel egy dal akkordjai folytonosan változnak, ezért ha Ön mindig
ugyanazt a néhány billentyűt ütögeti is, a hozzá tartozó akkordok és hangok változni fognak.
A dal
Dallam adatok
Akkord adatok
Ritmus adatok
Lejátszás
A Játék-segéd technológiája
Akkord-segéd
Dallam-segéd
A billentyűzethez
a dallam hangjai
vannak hozzérendelve.
A billentyűzethez
csak a használható
hangok és akkordot alkotó hangok
vannak hozzárendelve.
Bárhol játszhat, mindig
csak a harmóniához
tartozó hangokat tudja
megszólaltatni.
Bármilyen billentyűkön
csak a dallamot játszhatja.
- 27 -
•
A Játék-segéd technológiához használható dalok
Az Akkord-segéd csak olyan dalokat tud kezelni, amelyekben akkord adatok is vannak, fordítva, a Dallamsegéd csak olyan dalokat tud kezelni, amelyekben dallam adatok is vannak. Hogy a szükséges adatok
megvannak-e úgy lehet ellenőrizni, hogy a dal kiválasztása után meg kell jeleníteni annak a kottáját a
[SCORE] gomb megnyomásával. Ha a kijelzőn vannak akkorok, akkor az Akkord-segéd használható. Ha a
dalban vannak dallam adatok, a Dallam-segéd használható.
•
A Játék-segéd technológia és a máshonnan származó dalok
A hangszer belső dalai mellett a CD-ROM további 70 dalt tartalmaz. Ezek szintén használható a Játéksegéddel. A CD-ROM-on megtalálható MIDI dalok listáját lásd később.
Az internetről letöltött dalok is használható a Játék-segéddel, amennyiben tartalmazzák a szükséges akkor és
vagy dallam adatokat. A letöltött dalokat előbb a hangszer belső memóriájába vagy egy SmartMedia kártyára
kell átvinni.
A dal tempójának megváltoztatása
A Játék-segéd használata során, vagy egyéb játék helyzetekben szükséges lehet a dalok tempójának
megváltoztatása, ha azt túl gyorsnak, vagy túl lassúnak érezzük. Használja a [TEMPO/TAP] gombot, aminek
hatására megjelenik a Tempo ablak, amiben a beállító kerék, a [+], a [-], vagy a [0] – [9] számgombok
segítségével a tempó percenként 32 és 280 negyedhang ütésnyi tartományban állítható be.
A tempó egy másik módszerrel is beállítható, úgy, hogy a [TEMPO/TAP] gombot a szükséges tempóban 4/4es ütem esetén négyszer, ¾-es ütem esetén háromszor megütjük. A dallam lejátszása során a tempó
megváltoztatásához elág a gombot kétszer – az új tempóban – megütni.
Az eredeti tempóhoz visszatérni a [+] és [-] gombok egyidejű megnyomásával lehet.
Ha készen van a tempó beállítása, akkor a kijelzőt az [EXIT] gomb kétszeri megnyomásával lehet
alaphelyzetbe állítani.
A DEMO dal lejátszása
A DEMO dalhoz is használható a Játék-segéd (csak az Akkord-segéd, a Dallam-segéd nem használható).
Nyomja meg a [DEMO] gombot
Megjelenika DEMO ablak, amiben a hangszer néhány tulajdonsága ismerhető meg, miközben megszólal a
DEMO dal is. Érdemes megfigyelni milyen kiváló minőségű hangszínek szólalnak meg.
Játsszon a billentyűzeten
- 28 -
A DEMO dal elindulása után egy idő múlva a következő felirat jelenik meg a kijelzőn.
Ami azt jelzi, hogy bekapcsolódott a Játék-segéd, ki lehet próbálni a játékot a billentyűzeten. Kis idő múlva a
Játék-segéd kikapcsol.
A DEMO dal pedig automatikusan ismétlődik mindaddig, amíg a [START/STOP] gombbal meg nem álítjuk.
- 29 -
A kijelző nyelvének megváltoztatása
Ez a hangszer angolul és japánul tud. Alapbeállítás az angol, de
ha átkapcsol japánra, akkor a dalok szövege, a fájlnevek, a
DEMO ablak, és néhány üzenet japánul jelenik meg.
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot
Nyomjon meg egy CATEGORY gombot addig, amíg a „Language”
felirat meg nem jelenik
A „Language” – Nyelv – felirat alatt az éppen kiválasztott nyelv látszik megváltozott színnel. A [+] és [-]
gombok segítségével nyelvet választhat.
Az éppen kiválasztott
nyelv
Válassza ki a nyelvet
A [+] gomb az angol nyelvet, a [-] gomb a japánt választja ki. Ha átkapcsol japánra, akkor a dalok szövege, a
fájlnevek, a DEMO ablak, és néhány üzenet japánul jelenik meg. A többi ablak nyelve angol marad.
Nyomja meg hosszabb ideig a [FUNCTION] gombot (2 mp)
Ezzel a nyelv kiválasztása befejeződött, az új beállítást a gép a belső memóriájában elmentette, így az
megmarad akkor is, ha a hangszert kikapcsolja.
Nyomja meg a [EXIT] gombot, hogy a Kezdő ablakhoz visszatérjen
- 30 -
Hangszínek széles választékban, tessék
kipróbálni!
A szokásos zongora, orgona és hasolnó hangszínek mellett ez a
hangszer számos egyéb hangszínt is játékra kínál, igen széles
választékban: gitár, basszusgitár, vonós hangszerek, szaxofon,
trombita, dobok, ütőhangszerek, hangeffektusok …
Válasszon ki egy hangszínt, és lehet játszani – A fő hangszín
(MAIN)
Az alábbiak szerint a hangszernek azt a hangszínét tudja majd kiválasztani, amit a DGX-505/305
terminológiájában fő hangszínnek (MAIN voice) nevezünk.
Nyomja meg a [VOICE] gombot
A kedő ablakban a VOICE – MAIN – a hangszín száma – a hangszín neve színt vált.
Az éppen kiválasztott
hangszínt láthatjuk. A
VOICE – MAIN voice
– a hansgzín száma
és elnevezése színt
vált kiválasztáskor.
MEGJEGYZÉS
•
Ha a [VOICE] gombot hosszabb ideig nyomva tartja, akkor megjelenik a hangszínek listája, ahonnan
kiválaszthatja a fő hangszínt.
Válassza ki a kívánt hangszínt
Figyelje az éppen kiválasztott hangszín nevét, és forgassa a beállító tárcsát. A lehetséges hangszínek sorban
megjelennek. Az így kiválasztott hansgzín lesz a fő hangszín. A példa kedvéért válassza ki a 096 Flute
(fuvola) hangszínt.
Válassza kia a 096 Flute
hangszínt
- 31 -
Kezdjen el játszani a hangszeren
Válasszon ki és próbáljon ki különféle hangszíneket.
Válasszon ki két hangszínt egyszerre – A mellék hangszín (DUAL)
Az alábbiak szerint a hangszernek egy másik hangszínét tudja majd kiválasztani, ami a fő hangszínnel együtt
fog megszólalni, és amit mellék (második) hangszínnek (DUAL voice) nevezünk.
Nyomja meg a [DUAL] gombot
A [DUAL] gomb a mellékhangszínt kapcsolja be vagy ki. Bekapcsoláskor a mellékhangszín ikonja megjelenik
a kijelzőn. Az éppen kiválasztott mellékhangszín a fő hangszínnel együtt fog megszólalni játék közben.
MEGJEGYZÉS
•
Mellékhangszínt az oktató programokban nem lehet használni.
A mellékhangszín
ikonja
Nyomja meg hosszabb ideig a [VOICE] gombot (2 mp)
Tartsa nyomva a [VOICE] gombot mindaddig, amíg a hangszínek listája (az alábbi ábrához hasonlóan) meg
nem jelenik.
- 32 -
A fő hangszín
kiválasztása
ablak
Az éppen
kiválasztott fő
hangszín más
színű
Tartsa nyomva több
Mint egy másodpercig.
Nyomja meg mégegyszer a [VOICE] gombot
Megjelenik a mellék hangszín kiválasztását segítő ablak.
A mellék
hangszín
kiválasztása
ablak
Az éppen kiválasztott mellék
hangszín más színű. A
beállító kerékkel kiválaszthat
egy másik mellékhangszínt.
Válassza ki a szükséges mellékhangszínt.
A beállító kereket forgassa mindaddig, amíg a szükséges mellékhangszín meg nem jelenik. Az így
kiválasztott hangszín lesz a mellékhangszín (DUAL voice). A példa kedvéért válassza ki a 114 Vibraphone
hangszínt.
Kezdjen el játszani a hangszeren
- 33 -
Egyszerre két hangszín fog megszólalni.
Válasszon ki és próbáljon ki különféle mellék hangszíneket.
Az [EXIT] gomb megnyomásával visszatérhet a Kezdő oldalhoz.
Eltérő hangszín a bal és a jobb kéznél – A balkéz hangszín (SPLIT)
A hangszer lehetőséget ad arra, hogy a billentyűzetet funkcionálisan ketté osszuk (SPLIT), és eltérő
hangszínnel játsszunk az osztásponttól (split point) balra és jobbra. Az osztásponttól jobbra a fő és a
mellékhangszín tud megszólalni, balra pedig a DGX-505/305 terminológiájában balkéz hangszínnek nevezett
hangszín. Az osztáspont helyét meg lehet változtatni.
osztáspont
Balkéz hangszín
Fő és mellék hangszín
Nyomja meg a [SPLIT] gombot
A [SLPIT] gomb a balkéz hangszínt kapcsolja be vagy ki. Bekapcsoláskor a balkéz hangszín ikonja
megjelenik a kijelzőn. Az éppen kiválasztott balkéz hangszín fog az osztásponttól balra megszólalni.
MEGJEGYZÉS
•
Balkéz hangszínt az oktató programokban nem lehet használni.
A balkéz hangszín
ikonja
- 34 -
Nyomja meg hosszabb ideig a [VOICE] gombot (2 mp)
Tartsa nyomva a [VOICE] gombot mindaddig, amíg a hangszínek listája (az alábbi ábrához hasonlóan) meg
nem jelenik.
A fő hangszín
kiválasztása
ablak
Az éppen
kiválasztott fő
hangszín más
színű
Tartsa nyomva több
Mint egy másodpercig.
Nyomja meg mégegyszer a [VOICE] gombot
Megjelenik a mellék hangszín kiválasztását segítő ablak.
A balkéz hangszín
kiválasztása ablak
Az éppen kiválasztott balkéz
hangszín más színű.
Válassza ki a szükséges balkéz hangszínt.
A beállító kereket forgassa mindaddig, amíg a szükséges balkéz hangszín meg nem jelenik. Az így
kiválasztott hangszín lesz a balkéz hangszín (SPLIT voice), ami a billentyűzet osztáspontjától balra fog
megszólalni. A példa kedvéért válassza ki a 036 Folk Guitar hangszínt.
- 35 -
Kezdjen el játszani a hangszeren
Válasszon ki és próbáljon ki különféle balkéz hangszíneket.
Az [EXIT] gomb megnyomásával visszatérhet a Kezdő oldalhoz.
Zongorázzon
Ha csak zongorázni szeretne, azt nagyon egyszerűen megteheti, egyetlen gombot kell csak megnyomnia.
Nyomja meg a [PORTABLE GRAND] gombot
E gombnyomás hatására a hangszer a„001 Live! Grand Piano” nevű hangszínen fog megszólalni.
MEGJEGYZÉS
• Ha megynomja a PORTABLE GRAND gombot, akkor a billentés érzékenység funkció kivételével minde
más beállítás kikapcsolódik. Szintén megszűnik a két vagy három hangszínnel való játék lehetősége, csak
a Grand Piano hangszín marad meg, és az egész billentyűzeten játszhat vele.
Pitch Bend - hajlítás
A Pitch Bend kerék hatására a hangszeren éppen hangzó hang hangmagasságát tudjuk finoman állítani. Ha
a kereket felfelé toljuk, akkor a hangmagasság emelkedik, lefelé tolva a hangmagasság mélyül.
Ha ezt a hanghatást például a „043 Overdriven” torzított gitárhangszínen alkalmazza, igen figyelemre méltó
gitárjáték effektusokat tud létrehozni.
- 36 -
Billentés érzékenység (Touch Response)
Ha a TOUCH funkció be van kapcsolva, akkor a leütött hangok hangerejét befolyásolni tudja attól függően,
hogy milyen erővel üti le a billentyűt – hasonlóan ahhoz, ahogy egy zongora viselkedik különböző billentések
esetén. Ha a TOUCH funkció ki van kapcsolva, akkor a billentéskor keletkező hang független a billentés
erősségétől.
Nyomja meg a [TOUCH] gombot
Ez a gomb kapcsolja be és ki a billentés érzékenység funkciót. A billentés érzékenység többnyire be van
kapcsolva, amit a hozzá tartozó ikon jelez.
MEGJEGYZÉS
• A billentés érzékenységet három lépésben változtatni lehet.
- 37 -
Mókás hangok
A hangszer többféle dobkészlet hangját tartalmazza, mellette pedig
olyan egyedi hanghatásokat is, amelyek nagyon szórakoztatóak.
Nevetés, patakcsobogás, repülőgép jövés-menés, hátborzongató
effektusok és sok egyéb. Mind alkalmasak arra, hogy feldobják egy
buli hangulatát.
Dobhangok készletei
A dobhang készletek különféle dob és más ütőhangszer hangok gyűjteménye. Ha egy hagyományos
hangszer hangszínét válsztja ki fő hnagszínnek, akkor az egész billentyűzeten ugyanaz a hangszín szólal
meg. Dobhangok eetén más a helyzet. Minden leütött billentyű egy másik dob vagy ütőhangszer hangján
szólal meg.
Dobhang készlet kiválasztása
Nyomja meg a [VOICE] gombot.
Válassza ki a „122 Standard Kit 1”-et.
Ütögesse a billentyűket, és élvezze a sokféle dob és ütőhagszer
hangot.
Használja a fekete billentyűket is! Triangulum, maracas, bongo, dobok …átfogó és változatos hangkészlet. A
„készletezett” ütőhangszerek listáját (a 122 … 133 számú hangszínek) tekintse meg a használati utsítás
végén.
Hanghatások, effektusok
A hangeffektusok a dobkészletek szekciójában találhatók (132 és 133 számú hangszínek). Ezeknek a
kiválasztásával számos hanghatást tud kiváltani a billentyűzet segítségével.
- 38 -
Hangeffektus készlet kiválasztása
Nyomja meg a [VOICE] gombot.
Válassza ki a „133 SFX Kit 2”-t.
Ütögesse a billentyűket, és élvezze a sokféle hanghatást.
A hangok között találni fog tengeralattjáró hangot, telefon csörgést, nyikorgó ajtót, és más hasznos effektust.
A „132 SFX Kit 1” áradó víz, nevetés, kutyugatás, és más hatásokkal van tele. Néhány billentyűhöz nincsen
hang rendelve. A „készletezett” hanghatások listáját (a 132 … 133 számú hangszínek) tekintse meg a
használati utsítás végén.
- 39 -
Stílusok (az automatikus kíséret)
Ebben a hangszerben automatikus kíséret létrehozására is mód
van, amikor a bal kézben lefogott akkordok hatására kiválasztható
stílusban (ritmus, basszusmenet és harmonizálás) szólal meg a
kiséret. 135 különböző zenei eredetű stílus közül válogathat,
amelyeknek listáját a használati utasítás végén tekintheti meg.
Játék automatikus kisérettel - STYLE
Nyomja meg a [STYLE] gombot
Ennek hatására az éppen aktuális stílus száma és elnevezése válik láthatóvá. A beállító tárcsa segítségével
másik stílust választhat.
Itt az éppen aktuális stílus
számát és nevét láthatja
Válasszon ki egy stílust
Válasszon ki egy stílust a beállító tárcsa segítségével. A példa kedvéért állítsa be a „080 PopBossa” stílust.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot
Elindul a kiválasztott stílus ritmusának lejátszása.
MEGJEGYZÉS
• A 112 és 124-135 számú stílusoknak nincsen ritmus része, ezért ezeknél a ritmus indítására nem történik
semmi. A basszus és az akkord kiséret természetesen használható a későbbiekben olvashaatóak szerint.
- 40 -
Indul a ritmus !
Ismét nyomja meg a [START/STOP] gombot
A ritmus lejátszása megáll.
Nyomja meg a [ACMP ON/OFF] gombot
Ezzel kapcsolja be az automatikus kíséret funkciót. Ellenőrizze,, hogy megjelent-e a kijelzőn az „ACMP”
felirat.
MEGJEGYZÉS
• Ez a gomb felváltva kapcsolja be és ki az automatikus kíséretet. Ha a felirat „ACMP” nem jelent meg a
kijelzőn, akkor ismét nyomja meg a gombot.
Az „ACMP” felirat jelzi, hogy az
automata kíséret be van
kapcsolva.
Mi van, ha az automata kíséret be van kapcsolva?
Az automata kísérethez tartozó akkordokat a billentyűzet bal oldali részén (az osztásponttól balra) lehet
játszani. Az osztáspont természetesen megváltoztatható.
Ha megnyomja a [START/STOP] gombot, akkor elindul a ritmus lejátszása. Ha most az osztásponttól balra
leüt egy akkordot, akkor elindul a basszusjáték és a harmóniakiséret is elindul. A stílusokkal való játékot
számos módon elindíthatja.
Nyomja meg a [INTRO/ENDING/rit.] gombot
A kijelzőn vagy az „Intro A” vagy az „Intro B” felirat jelenik meg, és elindul a lejátszás egy bevezető (intro)
zenei rész megszólalásával, amit a MAIN A (az „A” főrész) vagy a MAIN B („B” főrész) kíséret követ.
- 41 -
Nyomja meg a [SYNC START] gombot
A [START/STOP] gomb elkezd villogni, amivel a hangszer jelzi, hogy a kíséret szinkronizált elindításának
készenléti állapotába került.
A szinkron indítás készenléti állapotáról
A kíséret szinkronizált elindításának készenléti állapotában a kíséret lejátszása abban a pillanatban elindul,
amint a billentyűzet osztáspontjától balra egy akkordot leüt. A szinkron-indítás állapotából a [START/STOP]
ismételt megnyomásával kerülhet ki.
Indítsa el a lejátszást egy akkord leütésével a bal oldalon
Nem tudja hogyan kell akkordokat játszani? Semmi baj. Az Ön hangszere akkor is képes akkordokat játszani,
ha Ön csak egyetlen hangot üt le. Sőt, az „Akkord Könyvtárban” azt is megtalálja, milyen ujjrenddel kell
lejátszani azokat az akkordokat, amiket megnevez.
Indul a stílus lejátszása
Zenéljen együtt a stílussal
Játsszon egy dallamot a jobb kezével, miközben a bal kezével az akkordokat játssza a kísérethez. A
tempóban maradást a [START/STOP] gomb villogása segíti (az ütem első ütése piros villanás, a többi ütés
kék villogás).
A zene tempójában villog
Minden stílusnak két fő része van: MAIN A és MAIN B.
- 42 -
Ha megnyomja a [MAIN/AUTO FILL] gombot a lejátszás során, akkor a gép egy átvezető részt fog játszani,
majd a másik főrész következik.
Lássunk egy példát:
Nyomja meg a [INTRO/ENDING/rit.] gombot a befejezéshez
Az automatikus kíséret a gomb megnyomásával egy megfelelő záró zenei rész elhangzása után befejeződik.
Harmonizálás
A hangszernek ez a képessége harmóniákat ad hozzá a fő hangszínhez.
Miután megnyomta a [HARMONY] gombot, a gép automatikusan kiválasztja az éppen aktuális fő
hangszínhez legalkalmasabb harmonizálási fajtát. 26 féle harmonizálás fajta létezik, amik közül az alábbiak
szerint tud választani. Minden harmonizálásnak más a hatása és a működése. Nézze meg a Harmonizálás
Fajták Listáját a használati utasítás végén.
Nyomja meg a [HARMONY] gombot
A [HARMONY] gomb a harmonizálási funkciót kapcsolja be és ki. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a
kijelzőnmegjelenik a hozzá tartozó ikon.
A harmonizálás
ikonja
MEGJEGYZÉS
•
A daltanítási funkció használata során a harmonizálás nem működik.
Nyomja meg hosszabb ideig a [HARMONY] gombot
- 43 -
Megjelenik a FUNCTION ablak, és megtekinthető az éppen aktuális harmonizálás fajta, ami a beálíltó tárcsa
segítségével megváltoztatható.
Itt látható az éppen
kiválasztott
harmonizálási fajta
MEGJEGYZÉS
•
Ehhez az ablakhoz a [FUNCTION] gomb megnyomásával is el lehet jutni.
Válasszon ki egy harmonizálási fajtát
A kiválasztó kerék segítségével válasszon a 01 … 26 számú harmónia fajtákból. A példa kedvéért válassza ki
a „03 Block” elneevzésűt.
A „03 Block” a
kiválasztott
harmonizáslás
MEGJEGYZÉS
• Az 01 … 05 harmonizálások csak akkor működnek, ha az automatikus kíséret funkció be van kapcsolva,
és egy stílus is ki van választva. A harmonizálás a jobb kéz dallamához adódik hozzá a bal kézben játszott
akkordoknak megfelelően.
• Az 06 … 26 harmonizálások akkor is működnek, ha az automatikus kíséret funkció ki van kapcsolva.
Nyomja meg a [EXIT] gombot
Ezzel tér vissza a Kiinduló ablakhoz.
Hajtsa végre az Automatikus kíséret fejeze 1, 2, 3, és 5. lépését
]Ellenőrizze,, hogy megjelent-e a kijelzőn az „ACMP” felirat, ha nem nyomja meg az [ACMP ON/OFF]
gombot.
- 44 -
Megjelenik az „ACMP” felirat.
Üssön le egy akkordot az osztásponttól balra
Elindul a stílus lejátszása.
Kezdjen el játszani a hangszeren
Ha most elkezd a jobb kézzel egy dallamot játszani, akkor a dallamhoz harmóniák is társulnak.
MEGJEGYZÉS
• A harmonizálásnak alig van hatása az ütőhangszerekre és a hanghatásokra, ezért csak zenei
hangmagasságot adó hangszínekkel próbálkozzon.
A stílusokkal való játék indításának és leállításának módjai
Az elindítás módjai
A stílusokkal való játékmódot négyféleképpen lehet elindítani. Mindegyik mód előtt azonban be kell kapcsolni
az automatikus kíséret funkciót az [ACMP ON/OFF] gombbal, hogy a stílusokkal való játék lehetővé váljon.
Bármelyik indítási módot használja, mindegyikben lehetősége van arra, hogy az [INTRO/ENDING/rit.]
gombbal zenei bevezetést adjon a játékához, mait a főrész lejátszása fog követni automatikusan.
Azonnali indítás
A [START/STOP] gomb megnyomásával a kiválasztott stílus ritmusa azonnal elindul, a basszus és a
harmonizálás akkor következik be, a a bal kezével elkezd akkordokat leütni a billentyűzet osztáspontjától
balra.
Azonnali indulás
- 45 -
Akkordra indítás
A nyomja meg a [SYNC START] gombot, a [START/STOP] gomb elkezd villogni, ami azt jelzi, hogy a
hangszer a szinkron indítás készenléti állapotában van. A kiválasztott stílus azonnal elindul, amint a bal
kezével elkezdi az első akkordot leütni a billentyűzet osztáspontjától balra.
A szinkron idulás
A stílus lejátszása akkor
indul el,
készenléti állapota
amikor az első akkordot
leüti.
Szinkron Stop (Szinkron megállás)
Ez egy olyan funkció, amiben a stílus lejátszása csak addig tart,amíg a bal kéz akkordot játszik. Amint a abl
kéz elengedi a billentyűket, a stílus lejátszása megáll.
Nyomja meg a [SYNC START] gombot. A [START/STOP] gomb elkezd villogni, ami azt jelzi, hogy a
hangszer a szinkron indítás készenléti állapotában van. A kiválasztott stílus azonnal elindul, amint a bal
kezével elkezdi az első akkordot leütni a billentyűzet osztáspontjától balra, de a lejátszás azonnal megáll (és
a hangszer ismét készenléti állapotban villog) amit a bal kezével a billentyűket elengedi. A stílus lejátszás
csak addig lesz folyamatos, amíg a bal kezével játszik.
A stílus addig
játszik, amíg
a bal kéz játszik.
Ha elengedi a
billentyűket, a stílus
lejátszása megáll
Szinkron stop üzemmód jelző
Nyomja meg a [SYNC STOP] gombot, hogy a szinkron stop üzemmódból kikerüljön.
Indulás érintésre (beszámolás)
Ez egy olyan funkció, amiben a stílus lejátszása beszámolással kezdődik. Üsse meg a [TEMPO/TAP]
gombot a kívánt ritmusban négyszer egy 4/4-es előjegzés, héromszor egy ¾-es előjegyzés esetén. A stílus a
megadott tetmpóban fog elindulni.
- 46 -
A megállítás módjai
A stílusokkal való játékmódot háromféleképpen lehet megállítani.
Azonnali leállítás
A [START/STOP] gomb megnyomásával a kiválasztott stílus lejátszása azonnal megáll.
Azonnali megállás
Megállítás és szinkron start-ba állás
A nyomja meg a [SYNC START] gombot a stílus lejátszása közben, a [START/STOP] gomb azonnal elkezd
villogni, ami azt jelzi, hogy a hangszer a szinkron indítás készenléti állapotába került.
A szinkron idulás
készenléti állapota
A stílus lejátszása azonnal megáll,
a szinkron start üzemmód indul.
Zenei lezárás utáni megállás
Nyomja meg a [INTRO/ENDING/rit.] gombot egy zenei lezárás elindításához. Amikor a lezárás elhangzott, a
lejátszás megáll.
A lejátszás a zenei lezárás
elhangzása után megáll.
- 47 -
A hangszín módosítása
A stílussal törénő zenei játék során a megszólaló hangszínek az értelemszerűen kiválasztott fő/mellék/balkéz
hangszínek, amelyeket a szokásos módon tud megváltoztatni.
- 48 -
Dalok használata
Ebben a hangszerben 30 gyárilag beírt dal van, amit bármikor
meghallgathat, vagy felhasználhat más célokra. Ilyen például a
hangszeres játékot, a játéktechnikát és a kottaolvasást tanító
leckék sora. Természetesen nem csak a gyári dalokat
használhatja a hangszeren, hiszen saját maga is beírhat dalokat,
vagy letölthet dalokat az internetről.
A „SONG” – dal – elnevezés olyan adatfájlra utal, ami együtt tartalmaz dallam és automatikus
kíséret információkat.
Válasszon ki és hallgasson meg egy dalt
A következő oldalon található dal kategóriák közül válasszon ki egy dalt.
Ha olyan dalt akar meghallgatni, amit számítógépről töltött le (036 –), akkor először ki kell választania, hogy a
belső memóriában vagy a SmartMedia kártyán lévők közül akar választani.
Nyomja meg a [SONG] gombot
Ennek hatására az éppen aktuális dal száma és elnevezése válik láthatóvá. A beállító tárcsa segítségével
másik dalt választhat.
Itt az éppen aktuális dal
számát és nevét láthatja
MEGJEGYZÉS
• A [SONG] gomb hosszabb idejű megnyomásának hatására a dalok listája jelenik meg, amiből dalt
választhat.
Válasszon ki egy dalt
Válasszon ki egy kedvére való dalt a beállító tárcsa segítségével.
- 49 -
Az itt látható dalt tudja
lejátszani
MEGJEGYZÉS
• Dalt nem csak a beállító tárcsával kereshet meg, hanem a [+] és a [-] gombokkal és a [0] - [9] gombokkal
közvetlenül is megadhat.
Hallgassa meg a dalt
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a kiválasztott dal lejátszásának elindításához. A lejátszást bármikor
megállíthatja a [START/STOP] gomb ismételt megnyomásával.
- 50 -
Dalfajták
A következő három fajta dalt használhatja a DGX-505/305 hangszerekkel.
●Gyári dalok (30 dal a hangszerbe programozva)
Æ Dal számok 001-030
●Felhasználói dalok (saját dalok amiket a hangszer memóriájába rögzít) Æ Dal számok 031-035
●Külső dal file-ok (dal adatok számítógépről átírva*)
Æ Dal számok 036*A kiegészítő CD-ROM-on 70 összaválogatott MIDI dal található.
A különböző típusú dalokat különböző dal számokkal lehet elmenteni. A következő folyamatábra megmutatja,
hogy a DGX-505/305 hogyan kezeli a gyári, felhasználói és a külső dal file-okat – a tárolástól a lejátszásig.
PC
Saját előadás
Ötlet: megkérhet valakit, hogy
játsszon be egy dalt, amit
időlegesen a belső tárolóra
menthet, majd később SmarMedia
kártyára írhat át SMF
formátumban, amit ezután a
leckékhez
használhat fel, mint
kártyára
vagy
oktató dalt.
Külső dal file
Felvétel
Átírás
Tárolóhely választás
A külső dalokat SmartMedia
a belső flash memóriába lehet
menteni
(036- ).
DGX-505/305
Dal tároló
Gyári dalok
(001-030)
Felhasználói dalok
(031-035)
SmartMedia
(036-929)
Belső memória
(036-547)
Tárolóhely választás
Lejátszás
MEGJEGYZÉS
• A nem gyári dalokat eredeti formájukban nem lehet az oktató programban felhasználni (nincs hozzá
kottakép). Viszont, ha az eredeti fájlokat SMF formátumba konvertáljuk, és SmartMedia kártyára mentjük,
akkor alkalmassá válnak az oktató programban való felhasználásra, és kottázásra.
• A hangszer a felhasználó által beírt dalokat és a számítógépről beírt dalokat eltérő belső memória
területen tárolja. A felhasználói és a kívülről betöltött dalok fájljait nem lehet közvetlenül egymás
memóriaterületére áttenni.
●Gyári dal kategóriák
- 51 -
A 30 gyári dal 8 kategóriába van rendezve, hogy könnyebben lehessen kiválasztani közülük az éppen aktív
funkciónak megfelelőt.
Kategória
Favorites (kedvencek)
Easy Play (könnyed
játék)
Pianist (zongorista)
Organist (orgonista)
Advanced (haladó)
Band Play (együttes)
Duet
Holidays
Dal száma
001-003
004-008
009-013
014-016
017-021
022-024
025-027
028-030
Kik fogják szeretni…?
Népszerű dalok azoknak akik a pop-ot szeretik.
Jobbkezes dallamok, kezdőknek tanuláshoz ideális.
Népzene zongorára írva. A klasszikus stílus kedvelőinek.
Azoknak akik az orgona gazdag hangzását szeretik.
Élő zenék – amikor már ideje az egykezes játéktól tovább lépni.
Lassú balladák. Tapasztalja meg milyen zongoristának lenni egy
együttesben.
Dalok amik két jobbkezes dallamból állnak.
Dalok a zenei repertoár bővítéséhez.
A dalok kottájának megjelenítése
A hangszer képes a dalok kottájának a megjelenítésére.
A 30 gyári dalnak és a SmartMedia kártyán tárolt daloknak a kottája jeleníthető meg. Az Ön által beírt dalok
kottáját a beírás eredeti formájában nem lehet a hangszerrel megjeleníteni. Akkor azonban, ha az eredeti
fájlokat először SMF (Standard MIDI File – szabványos MIDI fájl) formátumba konvertálja és SmartMedia
kártyára menti, akkor a kártyáról a kottakép megjeleníthető.
Ha olyan dalt akar meghallgatni, amit számítógépről töltött le (036 –), akkor először ki kell választania, hogy a
belső memóriában vagy a SmartMedia kártyán lévők közül akar választani.
Válasszon ki egy dalt
Válaszon ki egy dalt az előző rész utasításai szerint.
Nyomja meg a [SCORE] gombot és megjelenik egy egyszólamú
kotta
A hangszer kétfajta kottát tud megjeleníteni: egyszólamú és kétszólamú kottát. A [SCORE] gomb ismételt
megnyomásával e két fajta között válthatunk át.
MEGJEGYZÉS
• Ha egy dalban akkord és szöveg adatok is vannak, akkor az egyszólamú kotta mindkettőt megjeleníti.
• Ha a dal hosszú szöveget tartalmaz, akkor előfordulhat, hogy a szöveg egy ütem alatt két sorban jelenik
meg.
• Előfordulhat, hogy túl hosszú szövegek esetén a szöveg egyes részei rövidítve jelennek meg.
• Előfordulhat, hogy néhány rövidre sikerült hang a kottaképben csak akkor lesz jól látható, ha előbb a dalt
kvantáljuk.
• A kétszólamú kottában szöveg nem jelenik meg.
- 52 -
Lejátszás mutató
Egyszólamú
kotta
Dallam kottaképe
Akkord
Szöveg
Kétszólamú
kotta
Nyomja meg a [START/STOP] gombot
Elkezdődik a dal lejátszása. Egy kis csúcsára állított háromszög mutatja, hogy a dal éppen hol tart.
A dalok szövegének megjelenítése
A hangszer képes a dalok kottájának a megjelenítésére, ha a dal adatai között szöveg adat is van. Ha
nincsen szöveg adat, akkor az abban az esetben sem fog megjelenni, ha a [LYRICS] gombot megnyomja.
Válasszon ki egy dalt.
Válaszon ki egy dalt a 001 … 003 közül az előző rész utasításai szerint.
- 53 -
Nyomja meg a [LYRICS] gombot.
A kijelzőn megjelenik a dal címe, szövegírójának és zeneszerzőjének a neve.
MEGJEGYZÉS
• Az internetről letöltött, vagy kereskedelemben kapható XF kompatibilis dalok szövege akkor jeleníthető
meg, ha a fájl szabványos MIDI fájl formátumú, és szöveget tartalmaz.
• Ha a kijelzőn torz karakterek jelennek meg, akkor váltson nyelvet.
A dal címe,
szövegírójának,
zeneszerzőjének
a neve.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot
Elkezdődik a dal lejátszása, ezzel együtt a kijelzőn megjelenik a dal szövege és akkordozása. A hangszer a
szövegrész kiemelésével mutatja, hogy a dal éppen hol tart.
A szöveg és az
akkordok
Szöveget is tartalmazó gyári dalok
A dal száma
001
002
003
A dal neve
Don’ know Why (Jesse Harris)
My Favorite Thuings (From The Sound Of Music)
(OScar Hammerstein II/Richard Rogers)
Fly Me To The Moon (In Other Words) (Bart Howard)
- 54 -
Válasszon egy dalt a leckéhez
Yamaha Oktató Készlet 4
Válassza ki bármelyik dalt a bal, jobb vagy két kezes gyakorláshoz.
Az internetről letöltött (csak SMF, 0 formátum) és a hangszer
memóriájába átírt dalokat is használhatja. A lecke alatt olyan lassan
játszhat amilyen lassan csak akar, és még rossz hangokat is leüthet.
A dal lejátszás arra a sebességre lassul le amit ön megfelelően tud
kezelni. Sohasem késő elkezdeni a tanulást!
A leckék folyamata:
Válassza ki a dalt amit meg akar tanulni.
Válassza ki a dalnak azt a részét amin dolgozni akar.
(bal kéz, jobb kéz, mindkét kéz)
Válassza ki az 1., 2. vagy 3. leckét.
●1. Lecke (Tanulja meg helyesen lejátszani a hangokat.): A dal lejátszás addig vár, amíg a megfelelő hangot
le nem játssza.
●2. Lecke (Tanulja meg lejátszani a helyes hangokat helyes időzítéssel.): A dal lejátszás tempója az ön játék
sebességéhez igazodik. A lejátszás sebessége lelassul, ha ön helytelen hangokat játszik.
●3. Lecke (Tanulja meg lejátszani a helyes hangokat helyes időzítéssel a dallal egyszerre): Ezzel a leckével
tökéletesítheti technikáját.
Csak az SMF 0 formátumú dalokat lehet a leckékkel használni. Az internetről letöltött dalok esetében meg kell
határoznia, hogy lejátszáskor melyik csatorna tartozzon a bal és melyik a jobb kézhez.
1. Lecke: Kivárás
Válasszon ki egy dalt a leckéhez.
Nyomja meg a [SONG] gombot, hogy a dal név és szám megjelenjen a kijelzőn. Használja az adat beviteli
kereket, hogy kiválasszon egy dalt a leckéhez. A következő példában válassza ki a „011 Londonderry Air” dalt
a „PIANIST” kategóriából (009-013).
Itt legtöbbször „R” (right hand –
jobb kéz) jelenik meg, egy
jobbkezes leckét a
legegyszerűbben a [LESSON
MODE] gomb megnyomásával
kezdeményezhet.
MEGJEGYZÉS
•
A 004 – 008 (egyszerű dallamú) dalokat jobbkezes leckékhez szántuk, balkezes és kétkezes leckékhez
nem használhatók.
- 55 -
Válassza ki a részt amit gyakorolni akar.
A megfelelő rész kiválasztásához nyomja meg a [LESSON L/R] gombot. A [LESSON L/R] gomb folyamatos
nyomogatásával a részek sorozatban váltakoznak: jobb kéz Æ bal kéz Æ mindkét kéz Æ Æ jobb kéz….. A
jelenleg kiválasztott rész megjelenik a képernyőn.
Jobbkezes leckéhez itt „R”
legyen, balkezeshez „L”,
kétkezeshez ”LR”
Használja a [LESSON MODE] gombot az 1. Lecke kiválasztásához.
Nyomja meg a [LESSON MODE] gombot az 1. Lecke kiválasztásához.
A [LESSON MODE] gomb folyamatos nyomogatásával a leckék sorozatban váltakoznak: 1. Lecke Æ 2.
Lecke Æ 3. Lecke Æ Lecke funkció kikapcs. Æ 1. Lecke….. A jelenleg kiválasztott lecke megjelenik a
képernyőn.
MEGJEGYZÉS
•
•
Amikor leckét vált, az új lecke leírása megjelenik a kijelzőn egy időre, mielőtt a lecke elkezdődik.
Ha a lecke kottaképe még nincsen készen amikor a lecke leírása már eltűnik a kijelzőről, akkor a
„prepare-in-progress” (még dolgozom rajta!) üzenet jelenik meg egy időre.
Mit jelez a jobb felső sarok?
1. lecke
2. lecke
3. lecke
Jobb
kéz
Bal
kéz
Mindkét
kéz
R1
R2
R3
L1
L2
L3
LR1
LR2
LR3
A dal lejátszás automatikusan elkezdődik amint kiválasztja az 1. Leckét.
Játssza azokat a hangokat amik a képernyőn a lejátszás mutató alatt vannak. Az alsó sorban a billentyűzet
képén a fekete pont mutatja melyik hangot kellene billenteni.
Amint lejátssza helyesen az aktuális hangot, a lejátszás mutató a következő hangra ugrik.
A dal lejátszása addig szünetel (megáll) amíg a helyes hangot le nem játssza.
- 56 -
Balkéz oldala
Jobbkéz oldala
A billentyűzet képének eltolása balra és jobbra
A billentyűzetnek a takart (
) részeit a [+] és a [-] gombok megnyomásával láthatóvá lehet tenni.
A látható terület (61 billentyű)
A teljes billentyűzet (88 vagy 76 billentyű)
A kijelzőn összesen 61 billentyű látszik. A DGX-505-ne 88 billentyűje van, a DGX-305-nek 76. Néhány dalban
vannak olyan hangok, amik kívül esnek a látható területen. Ekkor az „over” felirat jelenik meg a kijelzőn balra,
vagy jobbra. A [+] és a [-] gombokkal tolja el a billentyűzet képét mindaddig, amíg a ponttal jelzett billentyű
meg nem jelenik. Azok a hangok, amelyek kívül esnek a hangszer hangterjedelmén, nem használhatók a
leckékhez.
■ A teljesítmény értékelése
Amikor a lecke végére ér (a dal lejátszás befejeződik) a hangszer értékeli a teljesítményét.
Az értékelés 4 szinten zajlik:
Excellent Æ Nagyszerű
Very Good Æ Nagyon jó
Good Æ Jó
OK Æ Megfelelő
Miután az értékelés megtörtént a Lecke újra indul az elejétől.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a Leckéből való kilépéshez.
Ha már az 1. Leckét begyakorolta lépjen tovább a 2. Leckére.
MEGJEGYZÉS
- 57 -
•
Az értékelés funkciót ki lehet kapcsolni a műveleti (FUNCTION) ablakban.
2. Lecke: Az ön tempója
Válassza ki a dalt és azt a részt, amit gyakorolni kíván.
Nyomja meg a [LESSON MODE] -ot kétszer a 2. Lecke elkezdéséhez.
A [LESSON MODE] gomb folyamatos nyomogatásával a leckék sorozatban váltakoznak: 1. Lecke Æ 2.
Lecke Æ 3. Lecke Æ Lecke funkció kikapcs. Æ 1. Lecke….. A jelenleg kiválasztott lecke megjelenik a
képernyőn.
Itt az „R2” ikon
azt mutatja, hogy
a jobb kezes 2.
lecke fut éppen.
A dal lejátszás automatikusan elkezdődik amint kiválasztja az 2. Leckét.
Játssza azokat a hangokat amik a képernyőn a lejátszás mutató alatt vannak. Próbálja a hangokat a
megfelelő időzítéssel lejátszani. Ahogy fejlődik a játéka a dal lejátszás tempója elkezd felgyorsulni mindaddig,
míg el nem éri a dal eredeti tempóját.
Játsszon, és kövesse a lejátszás
mutatót.
Miután a dal lejátszás a végére ér az értékelő funkció ablaka megjelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a Leckéből való kilépéshez, és a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.
Ha már az 2. Leckét begyakorolta lépjen tovább a 3. Leckére.
3. Lecke: Mínusz egy
Válassza ki a dalt és azt a részt, amit gyakorolni kíván.
- 58 -
Nyomja meg a [LESSON MODE] –ot háromszor a 3. lecke
elkezdéséhez.
A [LESSON MODE] gomb folyamatos nyomogatásával a leckék sorozatban váltakoznak: 1. Lecke Æ 2.
Lecke Æ 3. Lecke Æ Lecke funkció kikapcs. Æ 1. Lecke….. A jelenleg kiválasztott lecke megjelenik a
képernyőn.
Itt az „R3” ikon
azt mutatja, hogy
a jobb kezes 3.
lecke fut éppen.
A dal lejátszás automatikusan elkezdődik amint kiválasztja az 3. Leckét.
A dal lejátszás normál tempón folyik, kihagyva azt a részt (mínusz) amit ön kiválasztott.
Játssza a billentyűzeten a kihagyott részt, miközben figyeli a dalt. A lejátszás mutató és a billentyűzet mutató
megmutatja a játszandó hangokat.
Miután a dal lejátszás a végére ér az értékelő funkció ablaka megjelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a Leckéből való kilépéshez, és a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.
Ismétlés a tudás anyja – Ismétlés és tanulás
Akkor használja ezt a funkciót, ha újra akarja kezdeni a kiválasztott rész gyakorlását, vagy ha olyan részt akar
folyamatosan gyakorolni amit nehéznek talál.
Nyomja meg a [LESSON REPEAT & LEARN] gombot a lecke futása közben.
A dal lejátszás visszaugrik négy ütemet attól a ponttól, ahol a gombot megnyomta, és egy együtemes
beszámolás után újra indul. A lejátszás addig a pontig halad ahol a gombot megnyomta, majd újra visszaugrik
négy ütemet és kezdődik a beszámolással. Ez a művelet folyamatosan ismétli önmagát, tehát ha hibát ejt
nincs más dolga, minthogy megnyomja a [LESSON REPEAT & LEARN] gombot hogy a részletet gyakorolni
tudja.
- 59 -
Visszaugrik 4 ütemet és
megismétli a lejátszást
Azonnal nyomd meg!
ITT A HIBA !
MEGJEGYZÉS
•
Megváltoztathatja a visszaugrás nagyságát (az ütemek mennyiségét) a [0]-[9] gombok segítségével. A
numerikus gombot az ismételt lejátszás alatt nyomja meg.
Változtassa meg a dalok stílusát
Mindegyik dalnak megvan a gyárilag beállított stílusa, amit ön
bármikor
megváltoztathat
a
Tök-Jó-Hangszerelő
funkció
segítségével. Ez azt jelenti, hogy egy eredetileg például balladának
számító dalt akár bossa nova vagy hip-hop stílusban is lejátszhat.
Mivel a dalok a dallamok és stílusok kombinációiból állnak,
létrehozhat teljesen új átiratú dalokat ha megváltoztatja azok
eredeti stílusát. A teljes zenei átírás érdekében megváltoztathatja
még a dalok dallam hangját illetve a billentyűzeten játszott hangot.
A Tök-Jó-Hangszerelő funkció használata
Nyomja meg az [EASY SONG ARRANGER] gombot.
A dal név és szám megjelenik a kijelzőn. Használja az adat beviteli tárcsát a dal kiválasztására.
Itt látható a kiválasztott dal száma és neve.
Válasszon egy dalt.
Használja az adat beviteli görgőt, hogy kiválassza azt a dalt amit át akar alakítani. A következő példához
válassza ki a „004 Down By The River” dalt.
- 60 -
MEGJEGYZÉS
• A 031 - 035 dalokat eredeti formájukban nem lehet a Tök-Jó-Hangszerelővel használni. Viszont, ha az
eredeti fájlokat SMF formátumba konvertáljuk, és SmartMedia kártyára mentjük, akkor alkalmassá válnak
a Tök-Jó-Hangszerelővel való felhasználásra.
Hallgassa meg a dalt
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a dal lejátszásának elkezdéséhez. A dal lejátszás közben lépjen
tovább a következő pontra.
MEGJEGYZÉS
• Ha a 022-024 számú dalokat akarja megváltoztatni a Tök-Jó-Hangszerelővel akkor figyeljen rá, hogy a
dallam sávok a lejátszáskor némítva lesznek. A dallam sávok meghallgatásához meg kell nyomnia a
SONG MEMORY [3]-[5] gombokat.
Nyomja meg az [EASY SONG ARRANGER] gombot.
A stílus név és szám megjelenik a kijelzőn. Használja az adat beviteli kereket, hogy kiválaszthasson egy
másik stílust.
Itt látható a kiválasztott dal száma és neve.
Válasszon egy stílust
Az adat beviteli kerék forgatása közben figyelje, hogy a különböző stílusok hogyan „állnak” a dalnak. A
stílusok váltogatása közben semmi más nem változik a dalon csak a stílusa. Ha kiválasztotta a megfelelő
stílust lépjen tovább a következő pontra miközben a dal lejátszás folyamatosan zajlik (ha a dal lejátszást
megállította, akkor a [START/STOP] gomb megnyomásával indítsa azt újra).
- 61 -
MEGJEGYZÉS
•
•
A Tök-Jó-Hangszerelő funkció használata közben az automata kíséret nem működik.
Ha a dal és a kiválasztott stílus ütemjelzése eltér, akkor a dal üteme lesz a mérvadó.
Nyomja meg és tartsa nyomva a [VOICE] gombot
Addig tartsa nyomva a [VOICE] gombot, amíg a VOICE SELECT (MAIN) ablak meg nem jelenik.
A [VOICE] gomb minden egyes
megnyomására a kijelző átvált a
következő ismétlődő
sorrendben:Dual Voice (mellék
hangszín), Split Voice (balkéz
hangszín), Melody R (jobb kéz
dallam), Melody L (bal kéz dallam)
Nyomja meg a [VOICE] gombot háromszor
Megjelenik a VOICE SELECT (MELODY R) ablak, amiben kiválaszthatjuk a jobb kéz dallamának hangszínét.
A [VOICE] gomb minden egyes megnyomására a kijelző zárójeles részében megvéltozik a felirat a következő
ismétlődő sorrendben: MAIN , DUAL (mellék hangszín), SPLIT (balkéz hangszín), MELODY R (jobb kéz
dallam), MELODY L (bal kéz dallam). A MAIN , DUAL és SPLIT ablakokban a teljes billentyűzet hangszínét
állíthatjuk be, a MELODY R és MELODY L ablakokban a dalok dallamához tartozó hangszín választható ki.
MEGJEGYZÉS
•
Mi a különbség a MELODY R és MELODY L között?
A dalok dallamok és automatikus kíséret stílusok kombinációi. A „dallam” kifejezést általában a jobb kéz
- 62 -
játékára értjük, de ebben a hangszerben dallamrészek tartoznak a bal és a jobb kézhez egyaránt. A jobb
kéz által játszott dallam elnevezése MELODY R, a bal kézé MELODY L.
Válasszon ki egy hangszínt
A beállító tárcsával válassza ki a dallam hangszínét. A dal ugyanaz marad, de a dallam hangszíne változik
(ha a dalt megállította, tovább indíthatja a [START/STOP] gomb megnyomásával).
A Tök-Jó-Hangszerelő beállításait elmentheti SmartMedia kártyára.
- 63 -
Rögzítse saját előadását
Lehetősége van rögzíteni saját előadását, hogy dokumentálja
technikájának fejlődési folyamatát vagy hogy a jól sikerült zenei
ötleteit
megőrizze
későbbi
felhasználásra.
A
hangszer
memóriájában 5 rögzíthető dalnak van hely fenntartva (031-035-ös
dalszámok). A rögzített előadás „USER” (felhasználói) dalként
(adatként) jelenik meg a memóriában, amit SMF (Standard MIDI File)
formátumba lehet konvertálni, SmartMedia kártyára lehet menteni,
és kottaképét meg lehet jeleníteni. Így,ha ihletet kap, és egy
csodálatos dallam szalad ki a kezei alól, azt mindjárt hallgatható és
olvasható formában is el tudja menteni. Előadását a Játék Segéd
technológia segítségével is rögzítheti.
■A rögzíthető adatok
Összesen 6 sávon rögzíthet: 5 dallam sávon és 1 stílus (akkord) sávon.
Minden sávot önállóan lehet rögzítheni.
●Dallam sáv [1] – [5] Æ Erre kerülnek a dallam részeket.
●Stílus sáv [A]
Æ Erre kerül az akkord rész.
MEGJEGYZÉS
•
•
•
Ha már mind az 5 USER memória helyet felhasználta és van egy új, jól sikerült dala amit el szeretne
menteni, akkor válasszon egy olyan memória helyet melynek az adatait nem kár kitörölni és
egyszerűen írja felül az új dal adatokkal, vagy mentse azokat SmartMedia kártyára, és az így
felszabaduló helyekre folytassa a munkát.
A dallam sávokon összesen körülbelül 10.000 hangjegyet lehet rögzíteni, míg a stílus sávon
körülbelül 5.500 akkord váltás adata fér el.
A „User dalok” kottája közvetlenülnem jeleníthető meg, először az adatokat SMF formátumba kell
konvertálni, és el kell menteni SmartMedia kártyára, amiről a kottakép megjeleníthető.
●Az [1]-[5] dallam sávokon rögzített adatok
Hangjegyek (a lenyomott majd elengedett billentyűk)
Leütési gyorsaság (billentyűzet dinamika)
Hang szám
Zengés típusa*
Kórus típus*
Harmónia hangjegy
Kitartás (pedál) be/ki
Tempó*/ütem*(csak ha a stílus sávra nem történik rögzítés)
Hangmagasság változás (csak DGX-205/203)
Hangmagasság tartomány (csak DGX-205/203)
Mellék hang be/ki
Panel kitartó be/ki
Fő/Mellék hang – hangerő, oktáv, panoráma, zengés szint,
kórus szint
●Az [A] stílus sávon rögzített
adatok
Akkord váltások, akkord időzítések
Stílus minta váltások
Stílus szám*
Zengés típus*
Kórus típus*
Tempó*
Ütem*
Stílus hangerő*
*Ezek az adatok kerülnek a sáv elejére. A dal közben végrehajtott változtatásoknak ezekre az adatokra
nincsen hatásuk.
- 64 -
Sáv konfiguráció
Az előadás felvételének kezdetekor először használja a SONG MEMORY [1]-[5] és az [A] gombokat, hogy
meghatározza a sávokat amikre rögzíteni akar. A sáv amire felvesz meghatározza a részt amit később
visszajátszik arról.
Dallam
Akkordok
Meghatározza a
sávokat és a
felvételt.
Sávok (1-5, A)
Bal kéz
dallama
Jobb kéz
dallama
Egyéb előadási
adatok
A stílus
Egy saját dal lejátszása során ezek a sávok
szólalnak meg egyszerre.
•
•
•
•
Sáv [1] – ezen szólal meg a dallam jobb kézzel játszott része (MELODY R)
Sáv [2] – ezen szólal meg a dallam bal kézzel játszott része (MELODY L)
Sáv [3]-[5] – ezekre kerülnek az „egyéb” előadás adatok
Sáv [A] – ezen szólal meg a stílus (automata kíséret)
A rögzítés folyamata
Nyomja meg a [SONG] gombot, majd használja az adat beviteli tárcsát, hogy kiválassza azt a
felhasználói dal számot (user memória hely, 031-035) amire rögzíteni akar.
Válassza ki a sávokat amiken rögzíteni akarja a dal részeit, majd hagyja jóvá választását a
kijelzőn.
♦Rögzítsen egy dallam sávot és a kíséreti sávot egyszerre
Nyomja meg annak a dallam sávnak a gombját amire rögzíteni akar (1-5) miközben a [REC] gombot
benyomva tartja.
- 65 -
Azután nyomja meg az [A] gombot a [REC] gomb nyomva tartása mellett.
A kiválasztott sávok a kijelzőn színt váltanak.
FIGYELEM!
Ha olyan sávra rögzít amin már vannak adatok, akkor a sávon lévő adatok el fognak veszni.
Megjegyzés
•
•
•
A stílus kíséret automatikusan bekapcsol, ha a stílus sávot [A] felvételi állapotba helyezi.
A stílus kíséretet a felvétel alatt nem lehet ki vagy bekapcsolni.
Ha felvétel közben balkéz hangszínt használ, akkor a bal kézzel játszott hangokat nem rögzíti a
hangszer.
Tanácsok a sávok kiválsaztásához
A felvételi sávok kiválasztásánál legyen figyelemmel a következőkre:
• Ha a felvett dallamot jobbkezes leckéhez is használni akarja
Az 1. sávot használja felvételre. Ha a 2. sávot választja, abból balkezes dallam lesz, jobbkezes
leckéhez nem használható.
• Ha a saját dalt egyszólamú kottaképen akarja látni
A dallamot az 1. sávra rögzítse, mert egyszólamú kottában csak az jeleníthető meg. A 2. sávra
rögzített dallam nem jeleníthető meg egyszólamú kottában.
A „User dalok” kottája közvetlenülnem jeleníthető meg, először az adatokat SMF formátumba kell
konvertálni, és el kell menteni SmartMedia kártyára, amiről a kottakép megjeleníthető.
♦Rögzítsen egy dallam sávot
Nyomja meg annak a dallam sávnak a gombját amire rögzíteni akar (1-5) miközben a [REC] gombot
benyomva tartja.
A kiválasztott sáv a kijelzőn színt vált.
MEGJEGYZÉS
•
•
Ha a stílus kíséret be van kapcsolva és az [A] sávra nincsen semmi rögzítve, akkor az [A] sáv
automatikusan felvételi állapotba kerül ha egy dallam sávot felvételi állapotba helyez. Ha csak a
dallamot akarja rögzíteni ne felejtse el az [A] sávot kikapcsolni.
A felvételi állapot kikapcsolásához nyomja meg a sáv gombját újra. A stílus kíséretet a felvétel alatt
nem lehet ki vagy bekapcsolni.
a felvétel akkor kezdődik ha elkezd játszani a billentyűzeten.
- 66 -
A [START/STOP] gomb megnyomásával is elindíthatja a felvételt.
A felvétel során az éppen aktuális ütemek megjelennek a képernyőn.
Az éppen játszott ütem
Kezdődik a felvétel
MEGJEGYZÉS
•
Ha játék közben megtelik a memória, erre egy üzenet figyelmeztet, és a felvétel automatikusan
megáll. A sávtörlő vagy a daltörlő funkcióval tud helyet felszabadítani, majd újra kezdheti a felvételt.
Állítsa le a felvételt a [START/STOP] vagy a [REC] gomb megnyomásával.
Ha megnyomja az [INTRO/ENDING/rit.] gombot a stílus sáv felvétele közben, akkor a hangszer bejátszik egy
megfelelő lezárást és a lezárás végével a felvétel automatikusan leáll. Mikor a felvételnek vége az ütemszám
visszaáll 001-re és a rögzített sávok számai felfénylenek a kijelzőn.
●Felvétel a többi sávra
Ismételje meg az előadás rögzítésének lépéseit a 2.-tól a 4. pontig a fennmaradó sávokra való rögzítésre. Ha
kijelöl egy üres sávot felvételre (SONG MEMORY [1]-[5], [A]), akkor használhatja az úgynevezett rájátszásos
felvételi technikát. A kijelölt üres sáv felvétele közben hallgathatja a már rögzített sávok tartalmát (a lejátszott
sávok megjelennek a kijelzőn). Ha a rögzített sávok valamelyikét nem akarja rájátszáskor hallgatni, akkor azt
elnémíthatja – ez a sáv nem jelenik meg a kijelzőn.
●Sáv felülírása
Válassza ki azt a sávot amelyiket felül akarja írni és egyszerűen rögzítsen rá.
Az új anyag felülírja a sávon lévő adatokat.
Amikor a felvételnek vége…
♦Felhasználói (USER) dal visszajátszása
A felhasználói dalokat ugyanúgy kell visszajátszani, ahogyan a gyári dalokat.
1 Nyomja meg a [SONG] gombot.
2 A jelenleg kiválasztott dal neve és száma megjelenik a kijelzőn. – használja az adat beviteli tárcsát a
felhasználói dal kiválasztására (031-035).
3 Nyomja meg a [START/STOP] gombot a lejátszás elkezdéséhez.
- 67 -
Felhasználói dal törlése
Ezzel a funkcióval egy egész felhasználói dalt (az összes sávot) tud törölni.
MEGJEGYZÉS
•
Ha egy bizonyos sávot akar kitörölni a saját dalon, akkor használja a sávtörlés funkciót.
Nyomja meg a [SONG] gombot, majd válassza ki a felhasználói dalt, amit törölni akar (031-035).
Tartsa benyomva a SONG MEMORY [1] gombot tovább, mint egy másodperc, és közben
nyomja meg, és tartsa benyomva a SONG MEMORY [A] gombot.
Egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg a képernyőn.
Nyomja meg a [+] gombot.
Egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg a képernyőn.
A [-] gomb megnyomásával megszakíthatja a törlési műveletet.
Nyomja meg a [+] gombot a dal törléséhez.
A „törlés folyamatban” (clear-in-progress) üzenet megjelenik a kijelzőn egy rövid időre – eközben a dal
törlődik a hangszer memóriájából.
Sáv törlése felhasználói dalból
Ezzel a funkcióval a felhasználói dalokból egy meghatározott sávot lehet törölni.
Nyomja meg a [SONG] gombot, majd válassza ki a felhasználói dalt, amit törölni akar (031-035).
Nyomja meg és tartsa benyomva legalább 1 másodpercig a SONG MEMORY ([1]-[5] [A]) sáv
gombok közül azt amelyiket törölni akarja.
Egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg a képernyőn.
- 68 -
Nyomja meg a [+] gombot.
Egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg a képernyőn.
A [-] gomb megnyomásával megszakíthatja a törlési műveletet.
Nyomja meg a [+] gombot a sáv törléséhez.
A „törlés folyamatban” (clear-in-progress) üzenet megjelenik a kijelzőn egy rövid időre – eközben a dal
törlődik a hangszer memóriájából.
- 69 -
Biztonsági mentés
A DGX-505/305 néhány állítható paramétere a gyári értékre áll vissza, ha a hangszert kikapcsolja mielőtt
elmentené a saját beállításait. Ezeknek a beállításoknak a biztonsági mentését úgy tudja elvégezni, hogy a
[FUNCTION] gombot benyomja és benyomva tartja legalább 1 másodpercig.
●A biztonsági mentéssel rögzíthető paraméterek
•
•
•
•
Felhasználói dalok
Leütési érzékenység be/ki
Regisztrációs memória
A következő FUNCTION beállítások: Hangolás, Osztási pont, Billentés érzékenység, Stílus hangerő, Dal
hangerő, Metronóm hangerő, Értékelés funkció be/ki, Demo kikapcsolás, Nyelv választás, Adathordozó
választás, Panel tartott hang
Paraméterek visszaállítása
Ez a funkció kitörli az összes biztonsági mentést (adatot) és visszaállítja a hangszer gyári paramétereit.
■Biztonsági mentés törlése
A belső flash memóriába mentett biztonsági adatok törléséhez tartsa lenyomva a legmagasabb (jobb szélső)
fehér billentyűt miközben bekapcsolja a hangszert a [STANDBY/ON] gomb megnyomásával. A biztonsági
mentés adatai törlődnek és gyári adatok visszaállnak.
■A flash memória törlése
A számítógépről flash memóriába átírt dal adatok törléséhez tartsa lenyomva a legmagasabb (jobb szélső)
fehér, és a három legmagasabb fekete billentyűt egyszerre miközben bekapcsolja a hangszert a
[STANDBY/ON] gomb megnyomásával.
- 70 -
Alapvető műveletek és ablakok a kijelzőn
Alapvető műveletek
A DGX-505/305 globális vezérlése a következő három egyszerű alapműveleten nyugszik:
1
Nyomjon meg egy gombot a funkció kiválasztásához.
2
Használja az adat beviteli tárcsát a megfelelő tétel vagy érték kiválasztásához.
3
Indítsa el a funciót.
Elindít egy műveletet
Kiválaszt egy alapműveletet
Kiválaszt tételt vagy értéket
Hangerő beállítás
Beállítja a hangszeren működő hangszórók, vagy
a PHONES csatlakozó aljzatba dugott fejhallgató
hangerejét.
A szabályozót balra
jobbra
forgatva csökken a
hangerő
1
A szabályozót
forgatva nő a
hangerő
Nyomjon meg egy gombot egy alapvető funkció kiválasztásához.
Válasszon ki egy dalt, egy automata kíséreti stílust vagy egy hangot amivel játszani akar, vagy amit meg akar
hallgatni.
Kiválaszt egy dalt, amit meg akar hallgatni, vagy leckéhez fog használni.
Kiválaszt egy automata kíséret stílust.
Kiválaszt egy hangszínt, amivel játszani akar a hangszeren.
- 71 -
2
Használja az adat beviteli tárcsát a megfelelő tétel vagy érték kiválasztásához.
Amikor kiválaszt egy funkciót, a hozzá tartozó tételek megjelennek a kijelzőn. Az adat beviteli tárcsa vagy a
numerikus gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő tételt.
A kijelzőn a módosítható tétel más színű.
Itt a [SONG] gombot nyomták meg.
■Értékek változtatása
• Tárcsa
Tekerje a tárcsát az óramutatóval megegyező irányba a kiválasztott érték növeléséhez illetve az
óramutatóval ellenkező irányba az érték csökkentéséhez.
• A [+] és a [-] gombok
Nyomja meg a [+] gombot egyszer az érték egyel való növeléséhez illetve a [-] gombot egyszer az érték
egyel való csökkentéséhez. Tartsa benyomva a gombokat az érték folyamatos növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
• Numerikus gombok [0]-[9]
A numerikus gombokkal közvetlenül vihet be dal számokat vagy értékeket.
Ha a tized vagy század helyi értékek nullára jönnek ki, akkor azokat nem kell beírni; a hangszer pár
pillanat gondolkozási idő után behelyettesíti a nullákat a megfelelő helyekre.
- 72 -
• Kategória gombok
A dal, hang és stílus kategóriák között lehet mozogni ezekkel a gombokkal, mindig a következő kategória
elejére, ezzel nagyobb lépésekben való keresést tesz lehetővé.
3
Egy funkció elindítása.
Ez a [START/STOP] gomb.
A [SONG] és a [STYLE] gombok megnyomása után ezzel a gombbal tudja elindítani a dal vagy stílus
lejátszást.
A kijelző
Minden művelet végrehajtása során a kijelző információira támaszkodunk. A különböző műveletekhez és
feladatokhoz a kijelzőn más-más ablak tartozik. Az ablak neve a kijelző legfelső sorában jelenik meg.
• A kiinduló ablak (a kezdő ablak)
Visszatérés a kezdő ablakhoz
A legtöbb alapvető műveletet a kezdő ablakon át lehet elérni, ezért a kezdő ablak gyors elérése alapvető
fontosságú. Visszatérni rá az [EXIT] gomb megnyomásával lehet.
• FUNCTION (műveletek) ablak
A FUNCTION ablakból 44 különféle alkalmazás érhető el. Az ablakot a [FUNCTION] gomb megnyomásával
lehet elérni. A FUNCTION ablakban a CATEGORY gombokkal
lehet navigálni a 44
műveletcsoport között. A CATEGORY gomb(ok)
nyomogatásával lehet ugrálni a
funkciók között, amíg a szükségeset el nem éri, utána az adatbeviteli kerékkel, a [+], a [-], és a [0] – [9]
gombokkal beállíthatja a művelet értékeit.
- 73 -
A „tartsd nyomva” szimbólum -
Amikor ez a szimbólum jelenik meg egy funkció előtt, akkor azt jelenti, hogy a gombot egy másodpercnél
tovább kell nyomva tartani, hogy egy funkciót kényelmesen és gyorsan el lehessen érni.
A kiinduló ablak részei
A kiinduló ablak mutatja meg a legtöbb alapbeállítás pillanatnyi állapotát: dal, stílus, hangszín. Ezen kívül
számos ikon jelzi a hozzájuk tartozó funkció vagy művelet be/ki kapcsolt állapotát.
Az LCD kijelző jó olvashatóságát az LCD CONTRAST szabályozóval lehet beállítani a hangszer hátlapján.
- 74 -
Hasznos előadási tulajdonságok
Zengés (Reverb) hozzáadása
A zengés lehetővé teszi, hogy egy gazdag, koncert teremszerű hangkörnyezetben játsszon. Stílus vagy dal
kiválasztásánál, automatikusan a hanghoz legjobban illő zengés lesz kiválasztva. Ha másik zengés típust
szeretne választani, kövesse a lent látható utasításokat.
3. Válassza ki a tárcsával a kívánt zengés típust.
A billentyűzet játszásával hallgathatja meg, hogy a
kiválasztott zengésnek milyen hangja van.
1. Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
2. Használja a CATEGORY
és
gombokat,
hogy kiválassza a zengés típus tételt.
● A zengés küldés szint szabályozása
A fő, mellék és balkéz hangokhoz alkalmazott
zengés mértékét külön lehet szabályozni. Ha a
CATEGORY
vagy
gombokat többször
megnyomja a 2. lépésben, az alul felsorolt tételek
tűnnek elő. Ezután a tárcsa segítségével
szabályozhatja a zengés küldés szintjét a
kiválasztott hanghoz.
M. Reverb Fő hang zengés küldés szint.
D. Reverb Mellék hang zengés küldés szint.
S. Reverb Balkéz hang zengés küldés szint.
- 75 -
Kórus hozzáadása
A kórus effekt egy vastag hangot állít elő, mely olyan hatást kelt mintha ugyanaz a hang egyszerre
szólna több helyről is. Dal vagy stílus kiválasztásánál automatikusan a legmegfelelőbb kórus típus
lesz kiválasztva. Másik kórus típus kiválasztásához kövesse az alább látható lépéseket.
1.
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
3. Válassza ki a tárcsával a kívánt kórus típust.
A billentyűzet játszásával hallgathatja meg, hogy a
kiválasztott kórusnak milyen hangja van.
2. Használja a CATEGORY
és
gombokat, hogy kiválassza a kórus típus
tételt. A „Chorus” szó megjelenik a kijelzőn
pár másodpercre, majd az éppen kiválasztott
kórus típus lesz látható.
● A kórus küldés szint szabályozása
A fő, a mellék és balkéz hangszínekhez
alkalmazott kórus mértékét külön lehet szabályozni.
Ha a CATEGORY
vagy
gombokat többször
megnyomja a 2. lépésben, az alul felsorolt tételek
tűnnek elő. Ezután a tárcsa segítségével
szabályozhatja a kórus küldés szintjét a kiválasztott
hanghoz.
M. Reverb Fő hang kórus küldés szint.
D. Reverb Mellék hang kórus küldés szint.
S. Reverb Balkéz hang kórus küldés szint.
- 76 -
A metronóm
1 Nyomja meg a [METRONOME] gombot, hogy
5 A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével
A [METRONOME] gomb másodszori
megnyomásával állíthatja le a metronómot.
■A metronóm hangerejének
elindítsa a metronómot.
válassza ki az ütemjelzést 00 és 15 ütem
között taktusonként.
szabályozása ●●●●●●●●●●●●●
6 Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
2 A tempó beállítások előhívásához nyomja
meg a [TEMPO/TAP] gombot.
3 A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével
válassza ki a tempót 032 és 280 negyed hang
ütemig percenként.
4
7 Használja a CATEGORY
és
gombokat, hogy kiválassza a metronóm
hangerő tételt.
A [METRONOME] gombot tartsa lenyomva 1
másodpercnél tovább, hogy az ütemjelzés
tétel előtűnjön.
8
- 77 -
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok
segítségével válassza ki a kívánt metronóm
hangerőt.
Billentyű leütési érzékenység
Ha a billentyűleütés be van kapcsolva, három lépésben beállítható a billentyűzet érzékenysége, ahogy a
leütésre reagál.
1
Nyomja meg a [TOUCH] gombot, hogy a
billentyűleütést bekapcsolja.
Ha be van kapcsolva, akkor a billentyűleütés
ikon megjelenik az ablakban.
3
2
A [TOUCH] gombot tartsa lenyomva 1
másodpercnél tovább, hogy a billentyűleütés
érzékenység tétel előtűnjön. A „TouchSns”
felirat feltűnik az ablakban egy pár
másodpercre majd az éppen kiválasztott
billentyűleütés érzékenység lesz kijelezve.
A tárcsa segítségével válasszon ki egy
érzékenységi fokozatot 1 és 3 között. A
magasabb érték nagyobb (könnyebb)
hangerő variációt, tehát nagyobb
érzékenységet biztosít a billentyűzet
dinamikára reagálva.
Az érintés érzékenység alapállapota „2”.
Egy érintéses beállítás
Néha az ideális hang kiválasztása egy dalhoz vagy stílushoz nem egyszerű. Az egy érintéses beállítás
funkció automatikusan egy megfelelő hangot választ ki a stílushoz vagy dalhoz. A funkció aktiválásához
egyszerűen válassza ki a 000 számú hangot.
1
Válassza ki a „000” számú hangot.
Ha a folyamat során megállna a visszajátszás a
[START/STOP] gombbal indíthatja el újra.
4
2
3
A tárcsával válthat dalokat, majd játsszon a
billentyűzeten és hallgassa a hangokat.
Válasszon ki és játsszon vissza bármilyen
dalt.
Játsszon a billentyűzeten és tartsa észben a
hang hangzását.
A harmadik lépésben hallott hangtól eltérő
billentyűzet hangot kell hallania. Ha másik dalt
választ a billentyűzet hang annak megfelelően fog
változni.
- 78 -
A hang paraméterek szabályozása
A fő, mellék és balkéz hangok paraméterei külön beállíthatóak. A [FUNCTION] majd a
gombok
segítségével a következő paraméterek bármelyikét megtalálhatja. A paraméter kiválasztását követően a
tárcsával szabályozhatja az értéket.
● Fő hang paraméterek
M. Volume
Fő hang hangerő.
M. Octave
Fő hang oktáv.
M. Pan
Fő hang panoráma.
M. Reverb
Fő hang zengés.
M. Chorus
Fő hang kórus küldési szint.
● Balkéz hang paraméterek
S. Volume
Balkéz hang hangerő.
S. Octave
Balkéz hang oktáv.
S. Pan
Balkéz hang panoráma.
S. Reverb
Balkéz hang zengés.
S. Chorus
Balkéz hang kórus küldési szint.
● Mellék hang paraméterek
• D. Volume
Mellék hang hangerő.
• D. Octave
Mellék hang oktáv.
• D. Pan
Mellék hang panoráma.
• D. Reverb
Mellék hang zengés.
• D. Chorus
Mellék hang kórus küldési
szint.
A harmónia hangerő szabályozása
A harmónia hangerő a 01.-es (Duet) harmónia típustól a 05.-ös (Octave) harmónia típusig szabályozható.
1
2
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
Használja a CATEGORY és a
gombokat, hogy kiválassza a harmónia
hangerő tételt.
3
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével
válassza ki a tempót 000 és 127 között a
kívánt harmónia hangerő értéket.
Panel kitartás
Ez a funkció kitartja a billentyűzet hangokat. Akkor használja mikor mindig kitartást szeretne adni a
hangoknak, a lábkapcsoló használatától függetlenül.
A [FUNCTION] majd a CATEGORY
gombok segítségével találja meg a Kitartás (Sustain) tételt,
majd a [+] és a [-] gombokkal kapcsolhatja ki és be.
- 79 -
Stílus (automata kíséret) funkciók
Az alábbiakban néhány másik módszert talál stílus lejátszáshoz, a stílus hangerő
szabályzásának műveletét, akkordok játszása stílusok használatával és több mást
is.
Osztási pont beállítása
Az alapértelmezett osztási pont az
1
2
billentyű, de ez változtatható az alábbi művelet szerint.
Nyomja meg a [STYLE] vagy az [EASY
SONG ARRANGEMENT] gombot.
3
Tartsa lenyomva a [ACMP ON/OFF] gombot
egy másodpercnél tovább, hogy megjelenjen
az osztott pont tétel megjelenjen.
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével
az osztási pontot bármelyik billentyűre
állíthatja a 000 (C2) és a 127 (G8) billentyűk
között.
Az osztási pont megváltoztatása hatással van az
automata kíséret osztási pontjára is.
Lecke tanulás közben az osztási pont nem
változatható meg.
Az osztáspont billentyűjén a balkéz hangszín szólal
meg.
Csak a Stílus ritmus játszása
Az [ACMP ON/OFF] gomb többszöri megnyomásával az automata kísérő funkció ki és bekapcsolódik.
Ha a [ACMP ON/OFF] gombot használja az automata kíséret ki kapcsolására, a stílus indításakor csak a
ritmus (ütős) részek lesznek lejátszva.
Nyomja meg a [STYLE] gombot, hogy bekapcsolja
a stílus funkciót.
Mivel a 112, 124-135 stílusoknak nincsen ritmus
adata, ezért az nem is szólalhat meg.
- 80 -
Stílus lejátszása akkordokkal, ritmus nélkül
(kíséret leállítása)
Mikor az automata kíséret be van kapcsolva és a Synchro Start ki van kapcsolva, a billentyűzet bal kezes
kíséret szekciójában játszhat akkordokat mialatt a stílus meg van állítva, de a kísérő akkordok hallhatóak. Ez
a ’Kíséret leállítás’ mód és bármilyen, a hangszer által felismert akkordtapintás használható. A harmónia
effektek szintén használhatóak a Kíséret leállítás módban.
Nyomja meg a [STYLE] gombot, hogy bekapcsolja
a stílus funkciót.
Stílus hangerő szabályozása
2
Nyomja meg a [STYLE] gombot, hogy bekapcsolja
a stílus funkciót.
1
Használja a CATEGORY
és
gombokat, hogy kiválassza a stílus hangerő
tételt.
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
3
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével
az állítsa be a stílus hangerőt 000 és 127
között a kívánt szintre.
A 136 számú stílus
Ez a stílushely letöltött stílusfájlok számára van fenntartva, amiket vagy az internetről tölt le, vagy más
forrásból származnak. Ez a hangszer olyan stílusfájlokat tud használni, amelyeknek a kiterjesztése .sty.
Először töltse be számítógépről a stílus fájlt a SmartMedia kártyára, utána onnan töltse tovább a 136. helyre.
- 81 -
Automata kíséret akkordok játszása
Az automata kíséret akkordokat kétféleképpen lehet játszani:
• Könnyű akkordok
• Szabvány akkordok
A hangszer automatikusan felismeri a különböző akkord típusokat. Ezt a funkciót Többszörös Ujjrendnek
(Multi fingering) nevezik.
Nyomja meg az [ACMP ON/OFF] gombot, bekapcsolja az automata kíséretet. A billentyűzet osztási ponttól
balra eső része lesz a kísérő tartomány. A kísérő akkordokat ebből a tartományból játssza.
■Könnyű akkordok ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
■Szabvány akkordok ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Ez a módszer egyszerűvé teszi, hogy egy, két vagy
három ujjal játsszon akkordokat a billentyűzet kísérő
tartományából.
Ez a módszer lehetővé teszi kíséret játszását
normál tapintással a billentyűzet kísérő
tartományában.
● Szabvány akkordok játszása (például „C” akkordok)
Dúr akkord játszása
Nyomja meg az akkord
alap hangját.
Moll akkord játszása
Nyomja le a alap hangot a
balra levő legközelebbi
fekete billentyűvel egy
időben.
Szeptim akkord játszása
Nyomja le a gyökér hangot
a balra levő legközelebbi
fehér billentyűvel egy
időben.
Szükített szeptim akkord
játszása
Nyomja le az alap hangot
a balra levő legközelebbi
fehér és fekete billentyűvel
egy időben.
- 82 -
■Elismert szabvány akkordok ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A táblázatban szereplő összes akkord „C-gyökerű” akkord.
Akkord név (rövidítés)
Dúr [M]
Kilencedik hozzáadása
[(9)]
Szext [6]
Szext kilencedik [6(9)]
Normál hangzat
Akkord C
Nagy szeptim [M7]
Nagy szeptim kilencedik
[M7(9)]
Nagy szeptim emelt 11.
[M7(#11)]
Leszállított ötödik
Nagy szeptim leszállított
ötödik
Függesztett negyedik
[sus4]
Augmentált [aug]
Növelt nagy szeptim
[M7aug]
Moll [m]
Moll kilencedik fok [m(9)]
Kis hatodik [m6]
Kis hetedik [m7]
Kis hetedik kilencedik
[m7(9)]
Kis hetedik 11.
hozzáadása [m7(11)]
Kis dúr hetedik [mM7]
Kis dúr hetedik kilencedik
[mM7(9)]
Kis hetedik leszállított
ötödik
Kis dúr hetedik leszállított
ötödik
Szűkített [dim]
Szűk szeptim [dim7]
Hetedik [7]
Hetedik leszállított
kilencedik
Hetedik leszállított 13.
Hetedik kilencedik [7(9)]
Hetedik éles 11. [7(#11)]
Hetedik 13. hozzáadása
[7(13)]
Hetedik éles kilencedik
[7(#9)]
Hetedik leszállított ötödik
Növelt hetedik [7aug]
Hetedik felfüggesztett
negyedik [7sus4]
Egy + kettő + öt [1+2+5]
- 83 -
Kijelzés
Akkordok előkeresése az akkord szótárban
A szótár funkció nem más, mint egy beépített akkord könyv, ami megmutatja az akkordok különálló hangjait.
Nagyon hasznos akkor, ha tudja az akkord nevét és gyorsan meg akarja tanulni játszani.
típus) az ablakban láthatók, mind
partitúraként mind billentyűzet ábra
formájában.
1 A [LESSON MODE] gombot tartsa lenyomva
1 másodpercnél tovább, és megjelenik a
DICTIONARY (szótár) ablak.
2 Példaképpen a GM7 akkordot fogjuk
megtanulni. Nyomja meg a G billentyűt a
billentyűzet „Akkord gyökér” szekciójában.
(A billentyű nem ad hangot). A beállított
gyökér hang az ablakban látható.
4 Próbálja meg az akkord játszását a
billentyűzet automata kíséret szekciójában,
figyelve az ablakban látható utalásokat. Ha
helyesen játssza az akkordot csengő hang
jelzi és az akkord neve villog az ablakban.
3 Nyomja meg az M7 billentyűt a billentyűzet
„Akkord gyökér” szekciójában. (A billentyű
nem ad hangot). A kijelölt akkordhoz
lejátszandó hangok (gyökér hang és akkord
- 84 -
■ Akkord alapok
Két vagy több hang egyidejű játszása akkordnak minősül.
A legalapvetőbb akkord típus a hármashangzat, amely 3 hangból áll: a megfelelő skála gyökér, a harmadik
és ötödik fokából. A C dúr hármashangzat például a C hangból (gyökér), az E hangból (a C dúr skála
harmadik hangja) és a G hangból (a C dúr skála ötödik hangja) áll.
A fent látható C dúr hármashangzatban, a legmélyebb hang az akkord gyökere. A gyökér az akkord központi
hangja, amely a többi hangot támogatja.
Az egymás melletti hangok közötti távolság (intervallum) vagy egy nagy vagy egy kis harmad.
Egy gyökér helyzetű hármashangzat legkissebb intervalluma (a gyökér és a harmadik között) meghatározza,
hogy a hármashangzat kis vagy nagy akkord és a legmagasabb hangot egy félhanggal le vagy fel
csúsztathatja és két további akkordot állíthat elő, ahogy lent látható.
Az akkord hang alapvető tulajdonságai akkor sem változnak, ha a hangok sorrendjét megváltoztatja. Az
akkord progresszióban az egymást követő hangokat lehet egymáshoz kötni, például a megfelelő inverziók
használatával.
● Akkord nevek olvasása
Az akkordok nevei majdnem minden fontos tudnivalót elárulnak magáról az akkordról. Az akkord név
elárulja, hogy mi az akkord gyökere, hogy nagy, kicsi vagy szűk akkord, hogy nagy vagy szűkített hetediket
kíván és mindezt egy pillantás alatt árulja el.
- 85 -
● Néhány akkord típus
- 86 -
Dal beállítások
Dal hangerő
1
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
2
Használja a CATEGORY
3
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével válassza ki a dal hangerőt 000 és 127 között.
és
gombokat, hogy kiválassza a metronóm hangerő tételt.
A-B ismétlés
Ismétlési visszajátszáshoz meghatározhat egy A pontot (kezdés) és egy B pontot (befejezés)
1
Játssza a dalt és nyomja meg az [A↔B] gombot az ismételni kívánt rész elején (A pont).
- 87 -
2
Nyomja meg az [A↔B] gombot másodszor az ismételni kívánt rész végén (B pont).
3
A dal A-B szekciója ismétlődve fog lejátszódni.
Az [A↔B] gomb megnyomásával leállíthatja a visszajátszást.
Független dal részek elnémítása
A dal minden sávja más részt játszik –dallam, ütős rész, kíséret stb. A különálló sávok elnémíthatóak és az
elnémított részt maga játszhatja a billentyűzeten. Használja a [SONG MEMORY] [1]-[5] és [A] gombokat,
hogy elnémítsa a kívánt sávokat. Az elnémított sáv száma megjelenik az ablakban.
Dal hangnemének változtatása
■ Nagyobb hangmagasság változtatás (Transzponálás)
A hangszer hangmagassága 1 oktávval növelhető vagy csökkenthető félhangonként.
1
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
2
Használja a CATEGORY
és
gombokat, hogy kiválassza a transzponálás tételt.
- 88 -
3
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével állítsa be a transzponálási értéket –12 és +12 között.
■ Kisebb hangmagasság változtatás (Hangolás)
A hangszer hangolása maximum 100 századdal növelhető vagy csökkenthető 1 századonként (100 század
= 1 félhang).
1
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
2
Használja a CATEGORY
3
és
gombokat, hogy kiválassza a hangolás tételt.
A tárcsa vagy a [0]-[9] gombok segítségével állítsa be a transzponálási értéket –100 és +100
között.
Dalok előre és visszatekerése, pillanat-állj
Csakúgy ahogy egy magnó gombjaival, itt is lehetséges előre, visszatekerni a dalt illetve, megállítani.
- 89 -
A dallam hang megváltoztatása
A dalok dallam hangját bármikor megváltoztathatja egy bármely olyan hangra, amely jobban tetszik önnek.
Ez a beállítás függetlenül elvégezhető mind a jobb (MELODY R), mind a bal (MELODY L) kéz dallam
hangjára.
Megjegyzés:
•
Felhasználói (user) dalok dallam hangja nem változtatható.
Nyomja meg a [SONG] gombot a dal mód bekapcsolásához.
1 Tartsa lenyomva a [VOICE] gombot egy másodpercnél hosszabban a hang lista előhívásához.
2 Nyomja meg a [VOICE] gombot annyiszor, ahányszor szükséges, hogy a „VOICE SELECT
(MELODY R)” vagy a „VOICE SELECT (MELODY L)” feliratok egyike (attól függően, hogy melyik
kézre vonatkozó dallam hangot akarja beállítani) a hang lista címeként megjelenjen.
A [VOICE] gomb folyamatos nyomogatásával a hang lista címek sorrendben váltakoznak: MAIN (FŐ)
Æ DUAL (MELLÉK) Æ SPLIT (OSZTOTT) Æ MELODY R (DALLAM JOBB) Æ MELODY L (DALLAM
BAL) Æ MAIN (FŐ)…
3 Használja a tárcsát vagy az egyéb kiválasztó vezérlők egyikét a hang kiválasztására.
Adattároló kiválasztása
A DGX-505/305 két különböző típusú adathordozóra tudja eltárolni a számítógépről átírt külső dal file-okat:
SmartMedia kártyára és flash memóriába (dal szám 036-tól). Az adattároló kiválasztó funkcióóval
meghatározhatja, hogy melyik adathordozóra kerüljenek a dal file-ok, és hogy a dal adatok visszajátszása
melyik adttárolóról történjen.
1 Nyomja meg a [FUNCTION] gombot a műveleti kijelző előhívásához.
2 Használja a CATEGORY
és
gombokat a „Media Select” (adathordozó választása) tételt
kiválasztására
- 90 -
3 Használja a [+] és [-] gombokat, hogy választhasson a SmartMedia kártya és a flash memória
között.
Nyomja meg a [+] gombot, ha a SmartMedia kártyára akar menteni, vagy arról akar már mentett dalokat
lejátszani. Nyomja meg a [-] gombot, ha a hangszer flash memóriájába akar menteni, vagy ha onnan
akar visszajátszani már mentett dalokat.
4 Nyomja meg az [EXIT] gombot a kiinduló ablakra való visszatéréshez.
A kedvenc panel beállítások memorizálása
A hangszer rendelkezik egy regisztrációs memóriával, ami lehetővé teszi, hogy kedvenc beállításait
elmentse, és egy gombnyomásra előhívja. Összesen 16 különböző beállítás menthető el (kétszer 8-as
tárakban).
Beállítások mentése a regisztrációs memóriába.
■ Regisztrációs memóriába elmenthető beállítások ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
•
Stílus beállítások
- 91 -
Stílus szám, automata kíséret ki/be, osztási pont, stílus hangerő, tempó.
•
Hang beállítások
Fő hang beállítások (hang szám, hangerő, oktáv, panoráma stb.).
Kettős hang beállítások (hang szám, hangerő, oktáv, panoráma stb.
Osztott hang beállítások (hang szám, hangerő, oktáv, panoráma stb.).
•
Effekt beállítások
Zengés típus, kórus típus, panel kitartás ki/be.
•
Harmónia beállítások
Harmónia ki/be, harmónia típus, harmónia hangerő.
•
Más beállítások
Transzponálás, hangmagasság hajlítási tartomány (csak DGX-505)
■ Mentés a regisztrációs memóriába ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1
2
3
Kívánság szerint állítsa be a panel vezérlést – válasszon hangot, kísérő stílust stb.
Nyomja meg a [●] (MEMORY/BANK) gombot. A gomb elengedése után a tár száma feltűnik az
ablakban.
Használja a tárcsát vagy a [1]-[8] gombokat, hogy kiválassza a tár számát 1 és 8 között.
Megjegyzés:
• Dal lejátszás közben nem lehet adatokat menteni a regisztrációs memóriába.
4
A [●] (MEMORY/BANK) gombot tartsa lenyomva, és közben nyomja meg a REGISTR. MEMORY [1]
vagy [2] gombot, hogy a jelenlegi beállításokat a kijelölt tárba mentse.
- 92 -
Megjegyzés:
• A regisztrációs memóriába mentett panel beállításokat is elmentheti SmertMedia kártyára felhasználói
adat file-ként.
• Ha olyan regisztrációs memória helyet választ a mentésre, ami már tartalmaz mentett adatokat, akkor az
új adatok felül írják a már mentett adatokat.
■ Regisztrációs memória előhívása ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1
2
3
Nyomja meg a [●] (MEMORY/BANK) gombot. A gomb elengedése után a tár száma feltűnik az
ablakban.
Használja a tárcsát vagy a [1]-[8] gombokat, hogy kiválassza az előhívni kívánt tárat.
Nyomja meg a REGISTR. MEMORY [1] vagy [2] gombot, aszerint, hogy melyik tár tartalmazza a
kívánt beállítást. A panel beállítások azonnal módosulnak a kívánt beállításra.
Funkció beállítások
- 93 -
A funkció beállítások magukba foglalják a hangszer hangjainak, effektjeinek, osztási pontjának
hangolásának és más részletes beállításait. Gyors elérésű gombokkal könnyen elérhetőek ezek a
beállítások.
A funkció beállítások megkeresése és szerkesztése
1
2
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot a műveleti kijelző előhívásához.
Használja a CATEGORY
és
gombokat, hogy kiválassza a kívánt tételt.
A lista előző tételének neve megjelenik a bal felső sarokban, míg a lista következő tételének neve
megjelenik a jobb felső sarokban.
Funkció kategória Előző tétel
3
Következő tétel
Az értékek beállításához használja a tárcsát, a [+] és [-] gombokat és a [0]-[9] numerikus
gombokat.
A funkció bekapcsolásához a [+] gombot, a kikapcsoláshoz a [-] gombot használja. Egy művelet
megkezdéséhez a [+] gombot, befejezéséhez a [-] gombot használja. Ezeket a beállításokat a [+] és [-]
gomb egyidejű megnyomásával könnyen visszaállíthatja az alapértelmezettre.
- 94 -
Érték csökkentése 1-el
bevitele
Funkció kikapcsolása
Művelet befejezése
4
Alapértelmezett érték
visszaállítása
Érték növelése 1-el
Számadatok
Funkció bekapcsolása
Művelet megkezdése
Ha szükséges, tartsa lenyomva a [FUNCTION] gombot, hogy a beállításokat a flash memóriába
mentse.
Amíg be van kapcsolva a hangszer addig a beállítások megmaradnak, de ha mentés nélkül kapcsolja ki a
beállítások elvesznek. A FUNCTION gomb lenyomva tartásával a flash memóriába mentheti a
beállításokat és a hangszer következő bekapcsolásakor előhívhatja azt.
■ Funkció beállítások listája
Kategória
Hangerő
Összesen
Fő hang
Beállítás
Stílus hangerő
Dal hangerő
Transzponálás
Tétel cím
Style Volume
Song Volume
Transpose
Tartomány/beállítások
000-127
000-127
-12-12
Hangolás
Tuning
-100-100
Hangmagasság Pitch Band
hajlítási
Range
tartomány
(csak DGX505)
Osztási pont
SplitPoint
01-12
Billentyű leütési Touch
érzékenység
Sensitivity
1 (lágy)/2 (közepes)/3
(kemény)
Hangerő
M. Volume
000-127
Oktáv
M. Octave
-2-+2
Panoráma
M. Pan
Zengés küldési
szint
M. Reverb
Level
000 (bal)-64 (közép)127 (jobb)
000-127
Kórus küldési
szint
M. Chorus
Level
000-127
Hangerő
D. Volume
000-127
000-127 (C-2-G8)
Leírás
Meghatározza a Stílus hangerejét.
Meghatározza a Dal hangerejét.
Meghatározza a hangszer
hangmagasságát félhangos
egységekben.
Meghatározza a hangszer
hangmagasságát 1 századnyi
egységekben.
Beállítja a hangmagasság hajlítási
tartományt félhangos
egységekben.
Meghatározza az osztott hang
legmagasabb hangját és beállítja
az osztási pontot, más szóval a
pontot, ami elválasztja az alsó és
felső hangokat. Az osztási pont és
Kíséret osztási pont beállítások
automatikusan ugyanarra az
értékre vannak beállítva.
Mikor a Touch Response be van
kapcsolva, meghatározza a
tulajdonság érzékenységét.
Meghatározza a fő hang
hangerejét.
Meghatározza a fő hang oktáv
tartományát.
Meghatározza a fő hang panoráma
pozícióját a sztereó képben.
Meghatározza, hogy a fő hang
jeléből mennyit küld a zengés
effektnek.
Meghatározza, hogy a fő hang
jeléből mennyit küld a kórus
effektnek.
Mellék hang
- 95 -
Meghatározza a mellék hang
hangerejét.
Oktáv
D. Octave
-2-+2
Panoráma
D. Pan
000 (bal)-64 (center)127 (jobb)
Zengés küldési
szint
D. Reverb
Level
000-127
Kórus küldési
szint
D. Chorus
Level
000-127
Hangerő
S. Volume
000-127
Oktáv
S. Octave
-2-+2
Panoráma
S. Pan
000 (bal)-64 (center)127 (jobb)
Zengés küldési
szint
S. Reverb
Level
000-127
Kórus küldési
szint
S. Chorus
Level
000-127
Zengés típus
Reverb Type
01-10
Kórus típus
Chorus Type
01-05
Panel kitartás
Sustain
On-Off
Harmónizálás
típusa
Harmónizálás
hangereje
Harmony
Type
Harmony
Volume
01-26
PC mód
PC mód
PC Mode
PC1/PC2/OFF
MIDI
Belső Be/Ki
Local On/Off
ON/OFF
Külső órajel
External
Clock
ON/OFF
Meghatározza a mellék hang oktáv
tartományát.
Meghatározza a mellék hang
panoráma pozícióját a sztereó
képben
Meghatározza, hogy a mellék hang
jeléből mennyit küld a zengés
effektnek.
Meghatározza, hogy a mellék hang
jeléből mennyit küld a kórus
effektnek.
Bal kéz hang
Effekt
Harmonizálás
000-127
- 96 -
Meghatározza az bal kéz
hangjának hangerejét.
Meghatározza az bal kéz
hangjának oktáv tartományát.
Meghatározza az bal kéz
hangjának panoráma pozícióját a
sztereó képben
Meghatározza, hogy az bal kéz
hangjának jeléből mennyit küld a
zengés effektnek.
Meghatározza, hogy az bal kéz
hangjának jeléből mennyit küld a
kórus effektnek.
Meghatározza a zengés típust,
beleértve a kikapcsolt állapotot
(10)
Meghatározza a kórus típust,
beleértve a kikapcsolt állapotot
(05)
Meghatározza, hogy a panel
kitartás mindig alkalmazva van-e a
fő/mellék/ bal kéz hangjaira. A
panel kitartás bekapcsolt
állapotban mindig alkalmazva van,
míg kikapcsolt állapotban nem.
Meghatározza a harmónizálás
típusát.
Meghatározza a harmónizálás
hangerejét, mikor az 1.-5.
harmónia típus valamelyike van
kiválasztva.
Optimalizálja a MIDI beállításokat a
számítógéphez csatlakozáskor. A
PC1 kikapcsolja a helyi vezérlést
és külső órát, hogy egy külső
berendezéssel lehessen használni.
A PC2 engedi, hogy a hangszer a
Digital Music Notebook tartalmát
használja a csatlakoztatott
számítógépen.
Az OFF bekapcsolja a helyi
vezérlést, kikapcsolja a külső órát.
Meghatározza, hogy a hangszer
irányítja-e a belső hang generátort.
Meghatározza, hogy a hangszer a
belső (OFF) vagy egy külső (ON)
órához hangolja magát.
Metronóm
Lecke
Billentyűzet
kifelé
Keyboard Out ON/OFF
Stílus kifelé
Style Out
ON/OFF
Dal kifelé
Song Out
ON/OFF
Belső beállítás
elküldése
Initial Setup
Out
YES/NO
Ütem
Time
Signature
Metronome
Volume
R-Part
00-15
Metronóm
hangerő
Lecke sáv
(Jobb)
GuideTrack 1-16
Lecke sáv (Bal) L-Part
GuideTrack 1-16
Értékelés
Grade
ON/OFF
D-Cancel
ON/OFF
Media Select
Flash Memória /
SmartMedia kártya
Segédprogramok Minta (demó)
megszakítás
Adattároló
kiválasztása
Nyelv
000-127
Nyelv választás Language
English / Japanese
Meghatározza, hogy a billentyűzet
előadást a hangszer továbbítja
(ON) vagy nem (OFF).
Meghatározza, hogy a stílus
adatokat a hangszer továbbítja
(ON) vagy nem (OFF) USB-n
keresztül Stílus visszajátszás alatt.
Meghatározza, hogy a dal adatokat
a hangszer továbbítja (ON) vagy
nem (OFF) USB-n keresztül Dal
visszajátszás alatt.
Lehetővé teszi, hogy a
számítógépre panel beállítás
adatokat küldjön. Küldéshez
nyomja meg a (+) gombot és
leállításhoz a (-) gombot.
Meghatározza a metronóm
ütemjelzését.
Meghatározza a metronóm
hangerejét.
Meghatározza a jobb kezes oktató
sáv számát. Ez a beállítás csak
SMF 0. formátumban levő daloknál
működik.
Meghatározza a bal kezes oktató
sáv számát. Ez a beállítás csak
SMF 0. formátumban levő daloknál
működik.
Meghatározza, hogy az osztályzás
funkció be van-e kapcsolva.
Meghatározza, hogy a Demo
Cancel funkció be van-e
kapcsolva. Ha be van kapcsolva, a
demó (minta) dal a [DEMO] gomb
benyomása esetén se játszódik le.
Kiválasztja az adattárolót, amire
menteni akar vagy amiről lejátszani
akar. Ez lehet a hangszer belső
flash memóriája ill. SmartMedia
kártya.
Meghatározza a kijelző nyelvét a
demó oldalakra, dal file nevekre,
dalszövegekre és a kijelzőn
megjelenő különböző üzenetekre.
Az összes egyéb név és üzenet
angolul jelenik meg. Ha a japán
nyelvet választja, akkor a file
neveket japán
karakterformátumokkal tudja
megadni. A dalszövegek nyelve a
dal adatokban rögzített nyelv lesz,
kivéve ha nincs nyelvre utaló
beállítás a dal adatokban. Ebben
az esetben az itt beállított nyelv
lesz a mérvadó.
*Ezek a beállítások bármikor visszaállíthatók a gyári (alapértelmezett) értékekre a [+] és a [-] gombok együttes
megnyomásával (Kivételt képez ez alól a Belső beállítások elküldése, ami egy művelet és nem beállítás).
- 97 -
A SmartMedia memória kártya
használata
A SmartMedia egy kártya típusú adathordozó (memória), amit adatok tárolására lehet használni.
Ha behelyez egy SmartMedia kártyát a hangszer kártya nyílásába, akkor a hangszeren létrehozott
MIDI adatokat el tudja menteni arra, vagy éppen már meglévő adatokat tud betölteni arról. A
SmartMedia kártyát ezen kívül még az internetről letöltött dal adatok hangszerre viteléhez is lehet
használni. A letöltött adatok ezek után már hasznáhatók a hangszer Játék Segéd és Lecke
funkcióival, amikről már szó esett az útmutató gyorstalpaló részében. Sőt a SmartMedia kártyára
MIDI file formátumban eltárolt adatok is alkalmazhatók ezekkel a funkciókkal.
Ebben a részben a SmartMedia kártyák használatával, formázásával, adatok betöltésével és
mentésével fogunk foglakozni.
Ha nincsen SmartMedia kártyája, akkor vásárolnia kell egyet a helyi terjesztőtől.
SmartMedia kártya behelyezése
1
2
Helyezze be a SmartMedia* kártyát a kártyanyílásba, figyelve arra, hogy a kártya a megfelelő
végével illeszkedjen a nyílásba.
A kártya aranyozott érintkezői felfelé kell, hogy nézzenek. Óvatosan de határozottan tolja be a kártyát
a nyílásba, amíg az megfelelően a helyére nem illeszkedik.
*Ez a hangszer a 3.3V típusú SmartMedia kártyával kompatibilis.
Ellenőtizze, hogy a file kezelő ikonja meg jelenik-e a kijelzőn.
A file kezelő ikonja:
Ez akkor jelenik meg,
ha
behelyez egy
SmartMedia
kártyát.
A file kezelő ikonja akkor jelenik meg a kijelzőn, ha egy SmartMedia kártyát behelyezett a hangszer
kártyanyílásába, és az már készen áll a használatra. Ha ez az ikon megjelenik, akkor a [FILE CONTROL]
gomb megnyomásával elérheti a file kezelő ablakot. Csak akkor nyomja meg a gombot, ha már az ikon
megjelent a kijelzőn.
- 98 -
Megjegyzés:
•
•
Addig a billentyűzeten nem tud hangokat megszólaltatni, ameddig a kijelzőn a file kezelő
ablak található. A kijelző ezen állapotában csak a file műveletekhez tartozó gombok
működnek.
A file kezelő ablak nem jelenik meg ha: nincsen SmartMedia kártya behelyezve, az
adathordozó kiválasztásakor a belső memóriát választotta ki, stílus vagy dal lejátszás
zajlik, a lecke funkció aktív, éppen adatot tölt be a SmartMedia kártyáról.
Az adathordozó típusának megváltoztatása SmartMedia
kártyára
Annak érdekében, hogy a SmartMedia kártya műveleteket alkalmazni tudja elősször meg kell győződnie
arról, hogy a műveleti kijelző (FUNCTION) Adathordozó tétele (Media Select item) SmartMedia-ra van-e
beállítva. Ha az adathordozó tétel SmartMedia-ra van állítva és a kártya megfelelően be is van helyezve,
akkor a file vezérlő ikon megjelenik a kijelző kiinduló oldalán.
1
2
3
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot a műveleti kijelző előhívásához.
Használja a CATEGORY
Select).
és
gombokat, hogy kiválassza az adathordozó tételt (Media
Nyomja meg a [+] gombot a SmartMedia kiválasztásához.
SmartMedia kártya formázása
Az új SmartMedia kártyákat mindig meg kell formázni a hangszeren, hogy azokat használni tudja.
Vigyázat!
•
1
2
Ha olyan kártyát formáz meg amin már vannak adatok, akkor adatok mind el fognak
veszni. Vigyázzon, hogy fontos adatot ne töröljön le a kártyáról.
Helyezze be a formázni kívánt kártyát a kártyanyílásba, és ellenőrizze, hogy a file kezelő ikonja
megjelenik-e a kijelző kiinduló ablakában. Ha az ikon nem jelenik meg ellenőrizze, hogy a az
adathordozó valóban SmartMediára van-e állítva.
Nyomja meg a [FILE CONTROL] gombot, hogy a kijelző file kezelő oldalán a formázás (FORMAT)
tétel megjelenjen.
A kijelzőn megjelenő szöveg a művelet jóváhagyására szólít fel.
Megjegyzés:
•
Ha a formázás tétel (FORMAT) nem jelenik meg a kijelzőn, akkor használja a
CATEGORY
és
gombokat a megkeresésére.
- 99 -
3
4
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot. Ezután a kijelzőn a jóváhagyásra felszólító üzenet jelenik
meg.
Ha a [-] gombot nyomja meg azzal kilép a formázási műveletből.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot újra, vagy a [+] gombot, hogy formázás elkezdődjön.
Figyelem!
•
5
Ha a „Format-in-progress” felirat megjelenik a kijelzőn a műveletet már nem lehet
megszakítani. Sose kapcsolja ki a hangszert vagy húzza ki a kártyát a kártya nyílásból
formázás kőzben.
Ha a formázásnak vége a kijelzőn megjelenik a „Formázás vége” üzenet angolul.
Nyomja meg a az [EXIT] gombot a kiinduló ablakhoz való visszatéréshez.
Megjegyzés:
• Ha a SmartMedia kártya írásvédett állapotban van, akkor egy megfelelő üzenet jelenik meg
a kijelzőn és a művelet megszakad.
Adatok mentése
Három különböző típusú adatot lehet elmenteni egyetlen „Felhasználói Adat File-ba” (User Data File) ezzel a
művelettel: felhasználói dal, stílus file és regisztrációs memória adat. Ha elment egy felhasználói dalt azzal
automatikusan mentődik a stílus file és a regisztrációs memória is.
1
2
3
Helyezze be a megfelelően formázott kártyát a kártyanyílásba, és ellenőrizze, hogy a file kezelő
ikonja megjelenik-e a kijelző kiinduló ablakában. Ha az ikon nem jelenik meg ellenőrizze, hogy a
az adathordozó valóban SmartMediára van-e állítva.
Nyomja meg a [FILE CONTROL] gombot.
Használja a CATEGORY
és
gombokat a Felhasználói File Mentés (User File Save) tétel
kiválasztására.
Egy alapértelmezett file név azonnal létrejön.
- 100 -
•Meglévő file felülírása
Ha már létező file-t akar felülírni a SmartMedia kártyán, akkor használja a [+] és [-] gombokat vagy a
tárcsát a file kiválasztására, majd ugorjon a 6. lépésre.
Megjegyzés:
• Egy kártyára legfeljebb 100 felhasználói dalt menthet.
• Ha a SmartMedia kártya írásvédett állapotban van, akkor egy megfelelő üzenet jelenik meg
a kijelzőn és a művelet megszakad.
• Ha nincs elég hely a kártyán az adatok mentésére, akkor a képernyőn egy megfelelő üzenet
jelenik meg és a mentési művelet megszakad.
4
5
6
7
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot. A file nevének első karaktere alatt megjelenik a kurzor.
Változtassa meg a file nevet ha szükséges.
• A [-] gombbal tudja a kurzort balra, a [0]-val pedig jobbra mozgatni.
• Használja a tárcsát a karakterek kiválasztására.
• A [+] gombbal törölheti a karaktert amin a kurzor éppen áll.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot. A kijelzőn egy jóváhagyásra felszólító üzenet jelenik meg.
Ha a [-] gombot nyomja meg azzal kilép a mentési műveletből.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot újra, vagy a [+] gombot a mentési művelet elkezdéséhez.
- 101 -
Figyelem!
•
8
Ha a „Save-in-progress” felirat megjelenik a kijelzőn a műveletet már nem lehet
megszakítani. Sose kapcsolja ki a hangszert vagy húzza ki a kártyát a kártya nyílásból
mentés kőzben.
Ha a mentésnek vége a kijelzőn megjelenik a „Mentés vége” üzenet angolul.
Nyomja meg a az [EXIT] gombot a kiinduló ablakhoz való visszatéréshez.
Megjegyzés:
• Ha már meglévő file-t akar felül írni, a hangszer újra jóváhagyást kér. Nyomja meg az
[EXECUTE] vagy a [+] gombot ha a felülírást jóvá akarja hagyni, vagy a [-] gombot a file-t
mégsem akarja felülírni.
• A mentési művelethez szükséges idő a SmartMedia kártya állapotától függ.
Felhasználói dal átalakítása SMF fomátura és mentése
Ezzel a művelettel átalakíthatja a felhasználói dalok (dal szám 031-035) fomátumát SMF 0 formátumra, majd
mentheti azokat SmartMedia kártyára.
•Mi az az SMF (Szabványos MIDI file)?
Az SMF (Standard MIDI File) formátum az egyik legjobban eltrjedt és kompatibilis szekvenciális adat
formátum. Két fajtája létezik: Formátum 0 és Formátum 1. A MIDI berendezések nagyobb része kompatibilis
az SMF 0 formátummal és a legtöbb kereskedelmi forgalomban elérhető MIDI adat is ebben formátumban
van megírva.
1
2
Helyezze be a megfelelően formázott kártyát a kártyanyílásba, és ellenőrizze, hogy a file kezelő
ikonja megjelenik-e a kijelző kiinduló ablakában. Ha az ikon nem jelenik meg ellenőrizze, hogy a
az adathordozó valóban SmartMediára van-e állítva.
Nyomja meg a [FILE CONTROL] gombot.
Megjegyzés:
•
•
3
Legfeljebb 894 dalt lehet egy SmartMedia kártyára menteni
Ezt a műveletet nem lehet elindítani, ha nincsen felhasználói dal a hangszerbe
rögzítve.
Használja a CATEGORY
és
gombokat a SMF Mentés (SMF Save) tétel kiválasztására.
A Kiindulási file (Source File) – egy felhasználói dalnak a neve – kiemelté válik a kijelzőn.
- 102 -
Kiindulási file
(felhasználói dal )
neve.
4
5
Válassza ki a kiindulási file-t.
A [+] és [-] gombok együttes megnyomásával automatikusan kiválaszthatja az első felhasználói dalt.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot.
A cél dal kiemelt állapotba kerül és egy alapértelmezett névet kap az átalakított dal file.
•Meglévő file felülírása
Ha már létező file-t akar felülírni a SmartMedia kártyán, akkor használja a [+] és [-] gombokat vagy a
tárcsát a file kiválasztására, majd ugorjon a 8. lépésre.
6
7
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot.
A file név első karaktere alatt megjelenik a kurzor.
Változtassa meg a dal nevét szükség szerint.
A menteni kívánt file
neve.
8
9
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot. A kijelzőn egy jóváhagyásra felszólító üzenet jelenik meg.
Ha a [-] gombot nyomja meg azzal kilép a mentési műveletből.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot újra, vagy a [+] gombot a mentési művelet elkezdéséhez.
Figyelem!
•
Ha a „Save-in-progress” felirat megjelenik a kijelzőn a műveletet már nem lehet
megszakítani. Sose kapcsolja ki a hangszert vagy húzza ki a kártyát a kártya nyílásból
mentés közben.
10 Ha a mentésnek vége a kijelzőn megjelenik a „Mentés vége” üzenet angolul.
Nyomja meg a az [EXIT] gombot a kiinduló ablakhoz való visszatéréshez.
- 103 -
Megjegyzés:
• Ha már meglévő file-t akar felül írni, a hangszer újra jóváhagyást kér. Nyomja meg az
[EXECUTE] vagy a [+] gombot ha a felülírást jóvá akarja hagyni, vagy a [-] gombot a file-t
mégsem akarja felülírni.
• A mentési művelethez szükséges idő a SmartMedia kártya állapotától függ.
Már meglévő felhasználói adat file-ok betöltése
Ezzel a művelettel SmartMedia kártyára mentett felhasználói adat file-okat tölthet be a hangszer belső
memóriájába.
Figyelem!
•
1
Ha felhasználói adat filet tölt be, akkor a felhasználói dal, a stílus file és a regisztrációs
memória adatai felülíródnak az újonnan betöltött adatokkal. Ha csak egy stílus file-t tölt
be, akkor csak a stílus file íródik felül. Betöltés előtt mindig mentse a fontosabb adatokat
SmartMedia kártyára.
Helyezze be azt a kártyát, amelyik a betölteni kívánt adatokat tartalmazza, és ellenőrizze, hogy a
file kezelő ikonja megjelenik-e a kijelző kiinduló ablakában. Ha az ikon nem jelenik meg
ellenőrizze, hogy a az adathordozó valóban SmartMediára van-e állítva.
2
Nyomja meg a [FILE CONTROL] gombot.
3
Használja a CATEGORY
és
gombokat a Betöltés (Load) tétel kiválasztására.
Megjegyzés:
•
4
4
6
A Stílus adatoknak a gyökér könyvtárban kell elhelyezkedniük. A mappába helyezett
stílus file-okat a hangszer nem találja meg.
Válassza ki a file-t, amit be akar tölteni.
A [+] és [-] gombok együttes megnyomásával automatikusan kiválaszthatja az első felhasználói dalt a
SmartMedia kártyán.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot. A kijelzőn egy jóváhagyásra felszólító üzenet jelenik meg.
Ha a [-] gombot nyomja meg azzal kilép a mentési műveletből.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot újra, vagy a [+] gombot a mentési művelet elkezdéséhez.
- 104 -
Figyelem!
•
7
Ha a „Load-in-progress” felirat megjelenik a kijelzőn a műveletet már nem lehet
megszakítani. Sose kapcsolja ki a hangszert vagy húzza ki a kártyát a kártya nyílásból
betöltés közben.
Ha a betöltésnek vége a kijelzőn megjelenik a „Betöltés vége” üzenet angolul.
Nyomja meg a az [EXIT] gombot a kiinduló ablakhoz való visszatéréshez.
Adatok törlése a SmartMedia kártyáról
Ezzel a művelettel lehet törölni felhasználói adat file-okat (felhasználói dalokat, stílus file-okat és
regisztrációs memória adatokat), SMF formátumú dalokat illetve egyéb MIDI adatokat a SmartMedia
kártyáról.
1
Helyezze be azt a kártyát, amelyik a törölbi kívánt adatokat tartalmazza, és ellenőrizze, hogy a
file kezelő ikonja megjelenik-e a kijelző kiinduló ablakában. Ha az ikon nem jelenik meg
ellenőrizze, hogy a az adathordozó valóban SmartMediára van-e állítva.
2
Nyomja meg a [FILE CONTROL] gombot.
3
Használja a CATEGORY
4
5
6
és
gombokat a Törlés (Delete) tétel kiválasztására.
Válassza ki a file-t, amit tölrölni akar.
A [+] és [-] gombok együttes megnyomásával automatikusan kiválaszthatja az első dalt vagy
felhasználói adatot a SmartMedia kártyán.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot. A kijelzőn egy jóváhagyásra felszólító üzenet jelenik meg.
Ha a [-] gombot nyomja meg azzal kilép a mentési műveletből.
Nyomja meg az [EXECUTE] gombot újra, vagy a [+] gombot a törlési művelet elkezdéséhez.
Figyelem!
•
Ha a „Delete-in-progress” felirat megjelenik a kijelzőn a műveletet már nem lehet
megszakítani. Sose kapcsolja ki a hangszert vagy húzza ki a kártyát a kártya nyílásból törlés
közben.
- 105 -
7
Ha a törlésnek vége a kijelzőn megjelenik a „Törlés vége” üzenet angolul.
Nyomja meg a az [EXIT] gombot a kiinduló ablakhoz való visszatéréshez.
Megjegyzés:
• Ha a SmartMedia kártya írásvédett állapotban van, akkor egy megfelelő üzenet jelenik meg
a kijelzőn és a művelet megszakad.
• Ugyanez történik, ha a SmartMedia kártyán nincsen adat amit törölni lehetne.
SmartMedia kártyára mentett dalok lejátszása
1
Helyezze be azt a kártyát, amelyiken a lejátszani kívánt adatok találhatók, és ellenőrizze, hogy a
file kezelő ikonja megjelenik-e a kijelző kiinduló ablakában. Ha az ikon nem jelenik meg
ellenőrizze, hogy a az adathordozó valóban SmartMediára van-e állítva.
2
Nyomja meg a [SONG] gombot.
3
Használja a tárcsát a lejátszani kívánt dal kiválasztásához (dal szám 036-tól).
4
Nyomja meg a [START/STOP] gombot.
A Tök-Jó-Dalszerelő beállításainak mentése SmartMedia
kártyára
A SmartMedia kártyára mentett dalokhoz tarozó Tök-Jó-Dalszerelő beállítások is elmenthetők a kártyára.
Nyomja meg a [FILE CONTROL] gombot miközben a [EASY SONG ARRANGER] gombot lenyomva tartja,
hogy a jelenlegi Tök-Jó-Dalszerelő beállításokat a SmartMedia kártyára mentse.
- 106 -
Csatlakozás a számítógéphez
Majdnem mindegyik ma gyártott elektronikus zenei hangszer – főleg a szintetizátorok, szekvenszerek
stb. –MIDI-t használ. A MIDI egy nemzetközi szabvány, ami lehetővé teszi, hogy ezek a hangszerek
előadási és beállítási adatokat legyenek képesek küldeni és fogadni. Természetesen ez a hangszer
engedi, hogy a billentyűzet előadást MIDI adatként elmentse, csakúgy, mint a dal, stílus és panel
beállításokat is.
Ebben a szekcióban megismerkedhet az MIDI alapjaival és a hangszer által biztosított MIDI
funkciókkal.
Mi is az a MIDI?
Biztosan hallotta már az „akusztikus hangszer” és „digitális hangszer” kifejezéseket. A mai világban ez a két
fő hangszer kategória. Tekintsük a zongorát és a klasszikus gitárt az akusztikus hangszerek képviselőinek.
Könnyű megérteni őket. A zongoránál, mikor leüt egy billentyűt, a belül levő kis kalapács ráüt egy húrra, és
hang keletkezik. A gitárnál közvetlenül a húrt pengeti és megszólal a hang. De a digitális hangszer hogyan
állít elő hangot?
Pendítsen meg egy húrt, és
a hangszer teste rezonálja a
hangot.
A billentyűzeten történő játéktól függően a lenyomott billentyűk
a hang generátorban (Tone Generator) tárolt minta hangokat szólaltatják meg.
Ahogy a fenti ábrán is látszik, az elektronikus hangszerben a hanggeneráló szekcióban (áramkör) tárolt
mintázott hang (előre felvett hang) egy, a billentyűzettől kapott információ alapján szólal meg. De mi is ez az
információ, ami a hang gyártás alapját képezi?
Vegyük példaként, hogy a hangszer zongora hangjával a C negyed hangot játssza. Ellentétben egy
akusztikus hangszerrel, ami egy rezonált hangot bocsát ki, az elektronikus hangszer már olyan információt is
kap a billentyűzettől, hogy „milyen hanggal”, „milyen hangszínnel”, milyen erővel” játsza a hangot illetve,
hogy mikor nyomták le, és mikor engedték el a billentyűt. Mindegyik információt szám értékké alakítja át és
továbbküldi a hanggeneráló szekcióba, majd ezek alapján az információk alapján lejátssza a tárolt mintázott
hangot.
A billentyűzet információ példái
Hang szám (milyen hang)
Hangjegy szám (melyik billentyű)
Hang be (mikor lett lenyomva) és hang ki
(mikor lett elengedve)
1 (zongora)
60 (C3)
Számmal kifejezett idő érték (negyed hang)
- 107 -
Sebesség (milyen erővel)
120 (erős)
A billentyűzet előadás és a hangszer panel működése mind MIDI adatként van feldolgozva. A dalok,
automata kíséret (stílus) és a Felhasználó dalok mind MIDI adatból állnak.
A MIDI a Musical Instrument Digital Interface (Zenei Hangszer Digitális Határfelület) rövidítése és
adatáramlás útján lehetővé teszi különféle hangszerek egymás közötti kommunikációját. A MIDI-nek
köszönhetően egy hangszerről lehetséges egy másikat irányítani, és előadási információt áramoltatni a
berendezések között így is növelve a kreatív és előadási lehetőségeket.
A MIDI üzenetek két csoportra oszthatóak: Csatorna üzenetek és Rendszer üzenetek.
● Csatorna üzenetek
Ez a hangszer egyszerre 16 MIDI csatornát képes kezelni, tehát egyszerre 16 hangszert tud megszólaltatni.
A csatorna üzenetek olyan információt továbbítanak csatornánként, mint pl. Hang ki/be, program változtatás
stb.
Üzenet neve
Hang ki/be
Program váltás
Vezérlés váltás
Hangszer működés/panel beállítás
A billentyűzet előadási információja (beleértve
a hangjegy számát és a sebesség adatokat)
Hangszer választás (beleértve szükség
esetén az MSB/LSB tár választást)
Hangszer beállítások (hangerő, panoráma
stb.)
● Rendszer üzenetek
Ez olyan információ, amelyet az egész MIDI rendszer egységesen használ. Itt olyan üzenetek vannak, mint
például a Kizárólagos üzenetek, amelyek a hangszergyártókhoz kizárólagos adatokat áramoltatnak és valós
idejű üzeneteket, amelyek a MIDI berendezést irányítják.
Üzenet neve
Kizárólagos üzenetek
Valós idejű üzenetek
Hangszer működés/panel beállítás
Zengés/kórus beállítások stb.
Művelet elindítása/leállítása
USB csatlakozás
Ez a hangszer számítógéphez csatlakoztatható, hogy lehetővé tegye a MIDI adatok továbbítását.
Egy szabvány USB kábelt kell csatlakoztatni a hangszer hátulján található USB csatlakozóhoz, illetve a
számítógép USB bemenetéhez.
Ezen kívül telepíteni kell az USB csatolóprogramot is, amely a szolgáltatott CD-ROM-on található.
A CD-ROM-on található egy Musicsoft Downloader felhasználás is, mellyel dal file-okat továbbíthat
számítógépéről a hangszer flash memóriájába.
VIGYÁZAT
• Az USB kábel csatlakoztatása előtt hívja elő a számítógépet a készenléti állapotból
• A készülékek bekapcsolása előtt csatlakoztassa az USB kábelt.
- 108 -
•
•
Az USB kábel ki vagy bedugása előtt ellenőrizze, hogy semmilyen felhasználás nincsen nyitva és, hogy
nincsen folyamatban adatátvitel.
A kábel ki és bedugásakor illetve, a készülékek ki és bekapcsolásakor hagyjon legalább 6 mp szünetet.
Midi beállítások
Ezek a beállítások a MIDI adat továbbításra és fogadásra vonatkoznak.
■ Helyi ki/be
A helyi vezérlés határozza meg, hogy a játszott hangokat a belső hang generátor szólaltatja meg vagy nem:
a belső hang generátor aktív, ha a helyi vezérlés be van kapcsolva és inaktív, ha a helyi vezérlés ki van
kapcsolva.
BE
•
KI
•
Ez a normál beállítás, amelyikben a hangokat a belső hang generátor szólaltatja meg. A hangszer
USB csatlakozásán keresztül érkezett adatokat szintén a hang generátor szólaltatja meg.
Ebben a beállításban a hangszer maga nem termel hangot (billentyűzet előadás, harmónia, stílus
visszajátszás), de az USB csatlakozón keresztül áramlott előadás információ hallható. Az USB
csatlakozón keresztül érkezett információt is a belső hang generátor szólaltatja meg.
A helyi vezérlést a FUNCTION Local tételben lehet ki és bekapcsolni.
■ Külső óra ki/be
Ezek a beállítások meghatározzák, hogy a hangszer a saját belső órájához van szinkronizálva (OFF)vagy
pedig egy külső berendezés óra jeléhez (ON).
ON
•
•
OFF
•
A hangszer idő alapú funkciói egy, az USB-n keresztül csatlakoztatott berendezés órájához lesz
szinkronizálva.
A hangszer a saját belső óráját használja (alapértelmezett).
A külső óra vezérlést a FUNCTION External clock tételben lehet ki és bekapcsolni.
MIDI (PC Mode) beállítások a számítógép csatlakozáshoz
Számítógép csatlakozáshoz számos MIDI beállítást kell elvégezni. A Pc Mode tétel ezeket a beállításokat
kényelmesen egy lépésben el tudja végezni. Három beállítás lehetséges: PC1, PC2 és OFF (ki). Nyomja
meg a [PC] gombot, hogy előhívja a PC Mode tételt és válasza ki a PC1-t vagy a PC2-t igény szerint. A
választott beállítás elvégzi a szükséges változtatásokat, mint például a Helyi ki/be és a külső óra ki/be és
másokat, amelyek az optimális működéshez szükségesek.
Helyi
Külső óra
Billentyűzet ki
PC1
OFF
ON
OFF
0PC2
OFF
OFF
ON
- 109 -
PC Mode = OFF
ON
OFF
ON
Stílus ki
Dal ki
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
■ A PC Mode beállítása
1
Nyomja meg a [PC] gombot, hogy előhívja a FUNCTION ablak PC Mode tételét előhívja.
2
A tárcsával vagy a [+] és [-] gombokkal válassza ki a PC1-t, PC2-t vagy az OFF-t.
Megjegyzés:
•
Ha a PC2 beállítás van kiválasztva, akkor a hangszer stílus, dal, demó, rögzítés és lecke
funkcióit nem lehet használni.
MIDI berendezések távirányítása
Ezt a berendezést távirányítóként is használhatja a számítógépen levő Digital Music Notebook
felhasználáshoz (az USB csatlakozáson keresztül) –vezérelni lehet a visszajátszást, megállítást és
adatátvitel funkciókat.
■ Távirányító vezérlő gombok
DGX-505: A távirányító funkció használatához tartsa lenyomva a két legmélyebb billentyűt (A-10 és A#-1) és
nyomja meg a megfelelő billentyűt.
DGX-305: A távirányító funkció használatához tartsa lenyomva a két legmélyebb billentyűt (E0 és F#0) és
nyomja meg a megfelelő billentyűt.
- 110 -
Dal file-ok átvitele számítógépről
Ez a hangszer el tudja érni a flash memóriát, hogy adatokat tároljon és hívjon elő. Miután az adatok
továbbítva vannak a számítógépről a flash memóriába, ezeket a hangszer előadás segítőjével vagy a
hangszer tanító funkciójával lehet használni.
Az adatátvitelhez telepíteni kell a Musicsoft Downloader felhasználást és az USB-MIDI csatolóprogramot,
melyek a szolgáltatott CD-ROM-on találhatóak.
● A számítógépről a hangszerre átvihető adatok
•
Dal kapacitás (max.)
•
•
Adat kapacitás
Adat formátum
Flash memória 99 dal
Dal szám 036-134)
Flash memória 373 kb
SMF formátum 0/1
■ Mi lehet csinálni a Musicsoft Downloader-rel?
▪ Internetről letöltött MIDI dalok vagy számítógépen alkotott dalok átvitele a hangszer flash memóriájába.
Az alábbi folyamat példaként szerepel.
A Muscsift Downloader-t az 5.5, vagy annál nagyobb verziószámú Internet Explorer-el használja!
■ A Musicsoft Downloader használata, hogy a CD-ROM-ról dalokat vigyen át a flash
memóriába
1
2
3
4
5
Telepítse a Musicsoft Downloader-t és az USB-MIDI csatolóprogramot a számítógépre.
Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógép CD meghajtójába. A kezdő ablak automatikusan
megjelenik és zárja be az ablakot.
Kétszer kattintson a Musicsoft Downloader ikonra, ami az asztalon megjelenik. Ez elindítja a
felhasználást és megjelenik a fő ablak.
Kattintson az „Add file” (file hozzáadása) gombra és az Add File ablak megjelenik.
Kattintson a [▼ gombra a „Look In”-tól jobbra és a legördíthető menüből válassza ki a CDROM meghajtót. Kétszer kattintson a „SongCollection” mappára az ablakban. Válassza ki az
átvinni kívánt file-t és kattintson az „Open-re”.
Válassza ki a CD-ROM
meghajtót.
- 111 -
Válasszon ki egy
dal file-t.
6
7
Nyomja meg az
„Open”-t.
A kiválasztott MIDI dal másolata megjelenik az „Átmenetileg tárolt file-ok listájában” az ablak
tetején. A flash memória médium is megjelenik az ablak alján, jelezve az átvitel végcélját.
Kattintson a flash memóriára.
A file kiválasztása után, kattintson a lefelé mutató Move gombra és egy megerősítő üzenet
jelenik meg. Kattintson az [OK]-ra és a dal át lesz helyezve a hangszer flash memóriájába.
Nyomja meg a tároló ikonját
8
9
Zárja be az ablakot, hogy bezárja a Musicsoft Downloadert.
A flash memóriában tárolt dalok visszajátszásához nyomja meg a [SONG] gombot. A tárcsa
segítségével válassza ki a játszani kívánt dalt, majd nyomja meg a [START/STOP] gombot a
visszajátszás elindításához.
● Áthelyezett dalok felhasználása oktatáshoz
Annak érdekében, hogy a (csak SMF 0. formátumban levő) számítógépről áthelyezett dalokat oktatásra
lehessen használni, meg kell határozni, hogy melyik csatornák lesznek visszajátszva jobb és bal kezes
részekként. Ennek oktató sávnak a beállítási folyamata a következő:
1
Nyomja meg a [SING] gombot és válassza ki a flash memóriában található dalt (036-) aminek az
oktató sávját be kívánja állítani.
- 112 -
2
3
4
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
Használja a CATEGORY
(bal kezes) tételt.
és
gombokat, hogy kiválassza az R-Part (jobb kezes) vagy L-Part
A tárcsa segítségével válassza ki a visszajátszandó csatornát, mint a kijelölt jobb vagy bal kezes
rész.
Javasoljuk, hogy az 1. csatornát válassza jobb kezes résznek és a 2. csatornát bal kezesnek.
Dal file-ok átvitele számítógépről
Ez a hangszer két fajta memóriát használ dala adatok tárolására és előhívására: a flash memóriát és a
Smart Media-t, hogy adatokat tároljon és hívjon elő. Miután az adatok továbbítva vannak a számítógépről
ezekbe a memóriákba, ezeket a hangszer előadás segítőjével vagy a hangszer tanító funkciójával lehet
használni.
Az adatátvitelhez telepíteni kell a Musicsoft Downloader felhasználást és az USB-MIDI csatolóprogramot,
melyek a szolgáltatott CD-ROM-on találhatóak.
Megjegyzés:
• A következő tételek szükségesek az adatátvitelhez:
USB kábel
SmartMedia
● A számítógépről a hangszerre átvihető adatok
• Dal kapacitás (max.)
• Adat kapacitás
• Adat formátum
SmartMedia 894 dal (036.-929. dal)
Flash memória 512dal (036.-547. dal)
Flash memória 875 kb
SMF formátum 0/1, SFF
■ Mi lehetséges a Musicsoft Downloader-rel?
▪ Internetről letöltött MIDI dalok vagy számítógépen alkotott dalok átvitele a hangszer flash memóriájába
vagy SmartMedia-ra.
Az alábbi folyamat példaként szerepel.
■ A Musicsoft Downloader használata, hogy a CD-ROM-ról dalokat vigyen át a SmartMedia/flash
memóriába
Megjegyzés:
• Ha éppen dal vagy stílus visszajátszás van folyamatban, állítsa le a műveletet. Ha látszik a File
Control ablak, nyomja meg az EXIT gombot, hogy visszatérjen a MAIN ablakhoz.
1 SmartMedia memóriába helyezés előtt→ Helyezze a SmartMedia kártyát a kártyanyílásba és
ellenőrizze, hogy a Media választás SmartMedia-ra van állítva.
- 113 -
Flash memóriába helyezés előtt→ Ellenőrizze, hogy a Media választás Flash memóriára
van
állítva.
2 Telepítse a Musicsoft Downloader-t és az USB-MIDI csatolóprogramot a számítógépre.
3 Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógép CD meghajtójába. A kezdő ablak automatikusan
megjelenik és zárja be az ablakot.
4 Kétszer kattintson a Musicsoft Downloader ikonra, ami az asztalon megjelenik. Ez elindítja a
felhasználást és megjelenik a fő ablak.
5
6
Kattintson az „Add file” (file hozzáadása) gombra és az Add File ablak megjelenik.
Kattintson a [▼ gombra a „Look In”-tól jobbra és a legördíthető menüből válassza ki a CDROM meghajtót. Kétszer kattintson a „SongCollection” mappára az ablakban. Válassza ki az
átvinni kívánt file-t és kattintson az „Open-re”.
7. A kiválasztott MIDI dal másolata megjelenik az „Átmenetileg tárolt file-ok listájában” az ablak
tetején. A flash memória médium is megjelenik az ablak alján, jelezve az átvitel végcélját.
Kattintson a memória mediumra.
- 114 -
A SmartMedia memóriába történő adatátvitelnél, a felhasználó mappa az ablak jobb alsó sarkában jelenik
meg. Ez a mappa tartalmazza a felhasználó adat fájlokat (.USR kiterjesztésűek) melyek a Fájl irányító
funkció használata során lettek elmentve, és a felhasználó dalokat (.MID kiterjesztéssel) melyek az SMF
konvertáló funkció használatánál lettek elmentve. A USER FILES (felhasználói fájlok), egy a Fájl irányító
funkció által használt fájlok tároló területe.
8. A file kiválasztása után, kattintson a lefelé mutató Move gombra és egy megerősítő üzenet
jelenik meg. Kattintson az [OK]-ra és a dal át lesz helyezve a hangszer memóriájába.
A SmartMedia memóriába történő adatátvitelnél, ha a MOVE gombra kattint miközben a hetes lépésben
látható ablak látszik, a dal fájl áthelyeződik a SmartMedia gyökér könyvtárba. Az áthelyezett dal 036.-nál
magasabb számú dalként játszható vissza.
Megjegyzés:
•
Ha a fájlok a SmarMedia-ban a gyökér könyvtáron kívül bármilyen másik helyre vannak áthelyezve,
ebben az esetben nem törölhetőek a hangszer File Control ablakában. Ezeket a fájlokat a Musicsoft
Downloader DELETE gombjával tudja törölni.
9. Zárja be az ablakot, hogy bezárja a Musicsoft Downloadert.
10.
SmartMedia/flash memóriában tárolt dalok visszajátszásához nyomja meg a [SONG]
gombot. A tárcsa segítségével válassza ki a játszani kívánt dalt, majd nyomja meg a
[START/STOP] gombot a visszajátszás elindításához.
Stílus fájlok
A stílus fájlokat (.STY kiterjesztéssel) a fentiekkel megegyező módon lehet a SmartMedia-ba helyezni. A
SmartMedia gyökér könyvtárba helyezett stílusok 136. számú stílusként tölthetőek be a Fájl vezérlő ablakba
és játszhatóak vissza.
● Áthelyezett dalok felhasználása oktatáshoz
Annak érdekében, hogy a (csak SMF 0. formátumban levő) számítógépről áthelyezett dalokat oktatásra
lehessen használni, meg kell határozni, hogy melyik csatornák lesznek visszajátszva jobb és bal kezes
részekként. Ennek oktató sávnak a beállítási folyamata a következő:
5
6
7
8
Nyomja meg a [SING] gombot és válassza ki a flash vagy SmartMedia memóriában található dalt
(036-) aminek az oktató sávját be kívánja állítani.
Nyomja meg a [FUNCTION] gombot.
Használja a CATEGORY
(bal kezes) tételt.
és
gombokat, hogy kiválassza az R-Part (jobb kezes) vagy L-Part
A tárcsa segítségével válassza ki a visszajátszandó csatornát, mint a kijelölt jobb vagy bal kezes
rész.
Javasoljuk, hogy az 1. csatornát válassza jobb kezes résznek és a 2. csatornát bal kezesnek.
- 115 -
Kiegészítő CD-ROM telepítési útmutató
Különleges közlendők
• A szoftver és a Telepítési Útmutató a Yamaha Corporation bejegyzett védjegyei.
• A szoftver és a telepítési útmutató használata a Szoftver Licence Szerződés alapján történik, melyet a
felhasználó a szoftver csomagolás felbontásával elfogad. (Kérjük figyelmesen olvassa el a szerződést,
mielőtt telepíti a felhasználást).
• Az útmutató részben vagy egészben történő másolása illetve sokszorosítása a gyártó írásos engedélye
nélkül tilos.
• A Yamaha nem felelős az útmutató és a szoftver használatának eredményeiért.
• Ez a CD egy CD-ROM. Ne próbálja meg egy audio CD lejátszón lejátszani, mert kárt okozhat a
lejátszóban.
• A kereskedelmi forgalomban levő zene adatok másolása saját használaton kívül tilos.
• Az útmutatóban szereplő nevek és terméknevek gyártóik bejegyzett márkanevei.
• A felhasználás és a szoftver jövőbeni továbbfejlesztései külön lesznek bejelentve.
• Szoftverek, mint például az USB MIDI csatolóprogram előzetes figyelmeztetés nélkül frissülhetnek, illetve
változhatnak. A legfrissebb verziót a következő web oldalon találja:
http://music.yamaha.com/download/
• Az ön operációs rendszerétől függően, az itt mutatott ábrák és üzenetek eltérhetnek attól, amit Ön lát a
képernyőn.
A CD/ROM tartalma
A CD/ROM-on levő adatok a Windows operációs rendszerrel működő számítógépekkel kompatibilis.
Mappa neve
MSD_
Felhasználás/adat neve
Musicsoft Downloader *1 *2
DMN_
Digital Music Notebook *2
USBdrv_
USB Driver for Windows
98/Me
USB Driver for Windows
2000/XP
USBdrv2k_
Acroread_
Acrobat Reader 5.1 *2 *3
SongCollection
MIDI dalok (70 dal)
Dal könyv (pdf fájl)
Tartalom
MIDI dalok Internetről
letöltéséhez használható
illetve ezek továbbításához a
számítógépről a hangszer
memóriájába (SmartMedia
vagy Flash memória).
Ez egy új média platform
zeneoktatáshoz és
előadáshoz.
Ez a csatoló program
szükséges MIDI
berendezések
csatlakoztatásához a
számítógéphez.
Ez a program lehetővé teszi a
pdf formátumú szoftver
kézikönyv olvasását.
A pdf fájl tartalmazza a
hangszer belső
memóriájában tárolt dalok
partitúráját, csakúgy, mint a
CD-ROM-on levő 70 dalét.
■ A CD-ROM használata
1
Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel a rendszer követelményeknek.
- 116 -
2
3
4
5
6
Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A kezdő ablak automat9ikusan megjelenik.
Csatlakoztassa a hangszert a számítógéphez.
Telepítse a csatoló programot és végezze el a megfelelő beállításokat.
Telepítse a szoftvert.
Indítsa el a szoftvert.
Rendszer követelmények
Felhasználás/adat Operációs
rendszer
Musicsoft
Windows
Downloader
98SE/Me/2000
XP Home
Edition
XP
Professional
USB driver for
Windows 98/Me
USB driver for
Windows
2000/XP
Digital Music
Notebook
Digital Music
Notebook
(követelmények
videó tartalom
lejátszáshoz)
CPU
Memória
233 MHz vagy
több, Intel
Pentium/Celeron
processzor
család
64 MB vagy
több (256
MB vagy
több
ajánlott)
Merevlemez Kijelző
Legalább
128 MB
üres hely
(legalább
512 MB
vagy több
üres hely
ajánlott)
Windows
166 MHz vagy
32 MB vagy Legalább 2
98SE/Me/2000 több, Intel
több (64 MB MB üres
Pentium/Celeron vagy több
hely
Windows
processzor
ajánlott)
2000/XP
család
Home
Edition/XP
Professional
Windows XP
Legalább
300 MHz vagy
128 MB
Professional
50 MB üres
több, Intel
vagy több
SP1a More
hely
Pentium/Celeron (256 MB
Windows XP
processzor
vagy több
Home Edition család (1GHz
ajánlott)
SP1a More
vagy több
Windows 2000 ajánlott)
Professional
1 GHz vagy
256 MB
SP4 More
több, Intel
vagy több
Pentium/Celeron
processzor
család (1.4 GHz
vagy több
ajánlott)
800 x 600
HighColor
(16 Bit)
-
1024 x 768
HighColor
(16 Bit)
Szoftver telepítése
● Uninstall (szoftver eltávolítása)
A telepített szoftvert a következő módon lehet eltávolítani:
A Windows Start menüben válassza a Start→Settings→Control panel→Add or Remove
applications→Install and Uninstall-t. Válassza ki az eltávolítani kívánt tételt és kattintson az
[Add or Remove] gombra. Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
- 117 -
■ Az Acrobat Reader Telepítése
Ez a felhasználás szükséges a pdf formátumú dokumentumok olvasásához.
1
2
3
Kattintson az [Acrobat Reader] gombra.
4 különböző nyelvű gomb jelenik meg.
Kattintson az [INSTALL] gombra, hogy kiválassza a nyelvet.
A szoftver telepítéséhez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
Telepítés után az Acrobat mappa megjelenik a számítógép Program Files (alapértelmezett) mappájában.
■ Az USB-MIDI csatolóprogram telepítése
Annak érdekében, hogy a számítógéphez csatolt MIDI berendezésekkel lehetséges legyen a kommunikáció,
telepíteni kell a megfelelő szoftvert.
Az USB-MIDI csatolóprogram lehetővé teszi a MIDI adatáramlást USB kábelen keresztül.
A csatoló program telepítése Windows 98/Me-re
1
2
3
Kapcsolja be a számítógépet.
Helyezze a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Egy indító ablak jelenik meg. Zárja be az
ablakot.
Először ellenőrizze, hogy a hangszer ki van kapcsolva, majd az USB kábellel kösse össze a két
gépet. Mikor bekapcsolja a hangszert, a számítógép automatikusan kijelzi az „Új hardver
hozzáadása varázsló” ablakot. Ha ez nem történik meg, keresse meg a vezérlőpulton.
A Windows Me felhasználók jelöljék ki a radio gombot az „Jobb csatolóprogram automata keresése
(ajánlott)” gombtól balra, majd kattintson a [Next] gombra. A rendszer automatikusan el kezdi keresni és
telepíteni a csatolóprogramot. Ugorjon a 8 lépésre. Ha a rendszer nem találja a csatolóprogramot, válassza
a „Csatolóprogram helyének meghatározásá”-t és adja meg a CD-ROM meghajtó „USBdrv_” mappáját, hogy
onnan telepítse a programot. A művelet elvégzése után ugorjon a 8. lépésre.
4
Kattintson a [NEXT] gombra.
A megjelenő ablak lehetővé teszi, hogy kiválassza a keresési módszert.
Megjegyzés:
• Ha Windows Me-t használ ugorja át a 4-7. lépéseket.
- 118 -
5
6
7
8
Jelölje ki a radio gombot a „Jobb csatolóprogram automata keresése (ajánlott)” gombtól balra.
Kattintson a [NEXT] gombra.
Jelölje ki a „Hely meghatározása” kockát, és kattintson a Böngészésre és határozza meg a CDROM meghajtó USBdrv -ját (mint pl. D:/USBdrv_/ és folytassa a telepítést.
Mikor a rendszer észleli a csatolóprogramot és kész a telepítésre, egy üzenet jelenik meg.
Ellenőrizze, hogy a „Yamaha USB MIDI Driver” is a listán szerepel, majd kattintson a [NEXT
gombra. A telepítési folyamat elindul.
Mikor a telepítés befejeződött, egy üzenet jelenik meg ami ezt megerősíti. Kattintson a [FINISH]
gombra.
Megjegyzés:
• Bizonyos számítógépek kb. 10 másodperc alatt mutatják ezt az ablakot miután a telepítés
befejeződött.
A csatoló program telepítése Windows 2000-re
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja be a számítógépet és „administrator”-ként jelentkezzen be a Windows 2000-be.
Válassza a [My computer]→[Control Panel]→[System]→[Hardware]→[Driver Signing]→[File
Signature Verification]-t és jelölje ki a radio gombot az „Ignore-Install all files regardless of
file signature”-tól balra és kattintson az [OK] gombra.
Helyezze a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Egy indító ablak jelenik meg automatikusan.
Zárja be az ablakot.
Először ellenőrizze, hogy a hangszer ki van kapcsolva, majd az USB kábellel kösse össze a
két gépet. Mikor bekapcsolja a hangszert, a számítógép automatikusan kijelzi az „Új hardver
hozzáadása varázsló” ablakot. Ha ez nem történik meg, keresse meg a vezérlőpulton.
Jelölje ki a radio gombot a „Jobb csatolóprogram automata keresése (ajánlott)” gombtól
balra. Kattintson a [NEXT] gombra.
Jelölje ki a „CD-ROM meghajtók” kockát és ellenőrizze, hogy a többi kocka nincs kijelölve.
Megjegyzés:
•
7
A rendszer megkérheti Önt, hogy helyezze be a Windows CD-ROM-ot mialatt a csatolóprogramot keresi.
Jelölje meg a CD-ROM „USBdrv2k_” könyvtárát és folytassa a telepítést.
Mikor a telepítés befejeződött, a rendszer „A megtalált új hardver varázsló befejezésé”-t
mutatja. Kattintson a [NEXT] gombra.
Megjegyzés:
• Bizonyos számítógépek kb. 10 másodperc alatt mutatják ezt az ablakot miután a telepítés
befejeződött.
8
Indítsa újra a számítógépet.
A csatolóprogram telepítve van.
A csatoló program telepítése Windows XP-re
1
Kapcsolja be a számítógépet.
- 119 -
2
3
4
5
6
Válassza a [Start]→[Control Panel]-t. Ha a vezérlőpult „Válasszon egy kategóriát”-ként
jelenik meg, kattintson a „Váltás klasszikus nézetre” gombra az ablak bal felső sarkában. Az
összes vezérlőpult ikon és panel látható lesz.
Menjen a [System]→[Hardware]→[Driver Signing Options]-hoz és jelölje ki a radio gombot
az „Ignore” gombtól balra és kattintson az [OK] gombra.
Kattintson az [OK] gombra, hogy bezárja a Rendszer Tulajdonságai ablakot és kattintson az
X-re az ablak jobb felső sarkában, hogy bezárja a Vezérlőpultot.
Helyezze a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Egy indító ablak jelenik meg automatikusan.
Zárja be az ablakot.
Először ellenőrizze, hogy a hangszer ki van kapcsolva, majd az USB kábellel kösse össze a
két gépet. Mikor bekapcsolja a hangszert, a számítógép automatikusan kijelzi az „Új hardver
hozzáadása varázsló” ablakot. Ha ez nem történik meg, keresse meg a vezérlőpulton.
Megjegyzés:
• Bizonyos számítógépek kb. 10 másodperc alatt mutatják ezt az ablakot miután a telepítés
befejeződött.
7
8
9
Jelölje ki a radio gombot a „Szoftver automatikus telepítése (ajánlott)” gombtól balra.
Kattintson a [NEXT] gombra. A rendszer megkezdi a telepítést.
Mikor a telepítés befejeződött, a rendszer „A megtalált új hardver varázsló befejezésé”-t
mutatja. Kattintson a [FINISH] gombra.
Indítsa újra a számítógépet. A csatolóprogram telepítve van.
• A Musicsoft Downloader és a Digital Notebook felhasználás telepítése.
1
Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba. A kezdő ablak automatikusan megnyílik, mutatva a
szoftver felhasználásokat.
Megjegyzés:
•
2
3
Ha a kezdő ablak nem jelenik meg automatikusan, kétszer kattintson a My Computer
mappára, hogy megnyissa. Jobb egér gombbal kattintson a CD-ROM ikonra és válassza az
OPEN-t a legördülő menüben. Kétszer kattintson a Start.exe-re és lépjen e 2. pontra.
Kattintson a [Musicsoft Downloader] vagy a [Digital Music Notebook] gombra.
Kattintson az [Install] gombra és kövesse a kijelzőn látható utasításokat a telepítésre
vonatkozóan.
A Digital Music Notebook használati utasítások eléréséhez indítsa el a Digital Music Notebook felhasználást
és kattintson a HELP-re.
A Musicsoft Downloader használati utasítások eléréséhez indítsa el a Musicsoft Downloader felhasználást
és kattintson a HELP-re.
A Musicsoft Downloader legfrissebb változatát a következő web oldalról töltheti le:
http://music.yamaha.com/download/
Szoftver Licence Szerződés
Ez egy törvényes megállapodás Ön, a végfelhasználó és a Yamaha Corporation („Yamaha”) között. Az itt
található Yamaha szoftver program az eredeti megvásárló által csak az itt leírtak alapján használható fel.
- 120 -
Kérjük figyelmesen olvassa el a szerződést. A csomag felbontása jelzi, hogy az összes alábbi feltételt
elfogadja. Ha nem fogadja el a feltételeket, kérjük bontatlanul küldje vissza a csomagot a Yamahának és
visszatérítjük a költségeket. Abban az esetben, ha a szoftverhez egy szoftvercsomag részeként vagy
hardver mellett jutott hozzá, nem küldheti vissza a Yamahának a programot.
1. Engedélyadás és szerzői jog
A Yamaha engedélyezi önnek, mint eredeti megvásárlónak, hogy a szoftver program és adatok
(SZOFTVER) egy példányát használja. Nem használhatja egynél több számítógépen vagy terminálon. A
SZOFTVER a Yamaha tulajdona és a japán szerzői jogi törvények és az ide kapcsolódó nemzetközi
megállapodások vonatkoznak rá. A SZOFTVERT ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen más szerzői jog által
védett terméket.
2. Megszorítások
A SZOFTVER program szerzői jogvédelem alatt áll. A SZOFTVER sokszorosítása illetve szétbontása tilos. A
SZOFTVER sokszorosítása, változtatása, bérlése, újra eladása és terjesztése se részben, se egészben nem
engedélyezett. A SZOFTVER tulajdonjogának átruházása abban az esetben lehetséges, ha ön nem tart meg
másolatot, illetve ha az új vásárló elfogadja a szerződés feltételeit.
3. Elévülés
A licence szerződés feltételei a SZOFTVER megvásárlása napján lépnek életbe. He bármelyik feltétel nem
kerül betartásra, a szerződés automatikusan elévül, a Yamahától való figyelmeztetés nélkül. Ebben az
esetben meg kell semmisítenie a SZOFTVER-t és minden másolatát.
4. Termék szavatosság
A Yamaha garantálja az eredeti vásárlónak, hogy ha rendeltetésszerű használat mellett a SZOFTVER nem a
leírtak szerint működik, akkor a hibás médiát költségtérítés nélkül kicseréli.
5. Korlátolt felelősség
Az Ön és a Yamaha kötelezettségei kizárólag a fentiekre korlátozódnak. A Yamaha semmilyen esetben nem
tartozik kötelezettséggel Ön iránt bármilyen kárért.
6. Általános
Ez a szerződés a japán törvények értelmében értelmezendő.
Függelék
Hibaelhárítás
Probléma
A hangszer ki és bekapcsolásakor egy
pattogó hang hallatszik.
Mobil telefon használatánál zaj hallatszik.
A billentyűzet játszásakor illetve stílus vagy
dal visszajátszásánál nem hallatszik hang.
Lehetséges ok és megoldás
Ez normális, ez jelzi, hogy a hangszer áram
alatt van.
Mobiltelefon használata a hangszer
közelében interferenciát okozhat. Ennek
megelőzésére kapcsolja ki a mobiltelefont
vagy távolodjon a hangszertől
Ellenőrizze, hogy semmi sincs a hátsó panel
Phones/Output aljzatába dugva. Ha ide egy
fölhallgató van csatlakoztatva, akkor nincs
hang kibocsátás.
- 121 -
A billentyűzet jobb kezes szekciója nem
bocsát ki hangot mikor játszik.
• A hangerő túl finom.
• A hangminőség gyatra.
• A ritmus váratlanul megáll vagy el sem
indul.
• A felvett adatok nem helyesen játszódik
vissza.
• Az LCD kijelző elsötétül és a panel
beállítások visszaállítódnak.
A stílus vagy dal nem játszódik vissza a
[START/STOP] gomb megnyomásakor.
A stílus nem helyesen szólal meg.
Miután 112. vagy a 124. és 135. stílus között
választott stílust és megnyomta a
[START/STOP] gombot nincs ritmus kíséret.
Mintha nem mindegyik hang hallatszana,
vagy mintha a hang le lenne vágva.
A lábkapcsoló (kitartáshoz) ellenkező
cselekvést produkál. Például, a lábkapcsoló
megnyomása elvágja a hangot, és
elengedése kitartja a hangokat.
A hang hangzása hangról hangra változik.
A Demo ablak japánul van, illetve japán
karakterek szerepelnek az üzenetekben.
A Fájl vezérlő ablak nem kiválasztható annak
ellenére, hogy a SmartMedia kártya a helyén
van.
Nem jelenik meg a megfelelő ablak a
[SONG], [EASY SONG ARRANGER],
[STYLE] és a [VOICE] gombok
megnyomásakor.
A billentyűzet játszásakor rossz hangok
szólalnak meg.
Az [ACMP ON/OFF] gomb megnyomásakor
nem tűnik elő az ACMP ON indikátor.
Ellenőrizze a Helyi vezérlés ki/be-t.
A szótár funkció használatakor, a jobb kezes
rész billentyűi csak a gyökér akkord és típus
bevitelére szolgálnak.
Az elemek merülnek le vagy lemerültek. Mind
a hat elemet cserélje új elemekre vagy
használja a hálózati adaptert.
A külső óra be van kapcsolva? Ellenőrizze,
hogy a külső óra ki van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a Stílus hangerő megfelelő
szinten van.
A játszott akkordhoz megfelelő billentyűre van
állítva az osztási pont? Állítsa az osztási
pontot megfelelő billentyűre.
Látszik a kijelzőn az ACMP ON indikátor? Ha
nem, nyomja meg az [ACMP ON/OFF]
gombot.
Ez nem hiba. A 112. és a 1224 és 135 közötti
stílusoknak nincs ritmus részük. Egy akkord
játszásakor a többi rész el kezd
visszajátszódni, ha a stílus visszajátszás be
van kapcsolva.
A hangszer polifonikus egészen maximum 32
hangig. Ha a kettős vagy osztott hangok
vannak használva és egy időben egy stílus
vagy dal játszódik vissza, néhány hang
törlődhet a kíséretből vagy dalból.
A lábkapcsoló polaritása megfordult.
Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló dugója
megfelelően van csatlakoztatva, mielőtt
bekapcsolja a hangszert.
Ez normális. Az AWM hang generáció
módszer egy hangszer több mintáját
használja a billentyűzet egész
tartományában, ezért magának a hangnak a
megszólalása hangról hangra változhat.
Ellenőrizze, hogy a nyelvválasztásnál a
FUNCTION ablakban az angol nyelv van
kiválasztva.
A FUNCTION ablak Media Select tétele lehet,
hogy Flash memóriára van állítva. A
SmartMedia memória használatához a Media
Select SmartMedia-ra kell, hogy legyen
állítva.
Meg van nyitva másik ablak? Próbálja
visszatérni a Fő ablakhoz az EXIT gomb
megnyomásával, és akkor nyomja meg az
említett gombokat.
Talán be van kapcsolva az előadás segítő
technológia.
Nyomja meg a [PERFORMANCE
ASSISTANT] gombot, hogy kikapcsolja.
Ég a [STYLE] gomb? Bármilyen stílussal
kapcsolatos funkció használatakor először
- 122 -
A számítógépről SmartMedia-ba helyezett
külső dal fájl száma (036-) nem jelenik meg.
A számítógépről Flash memóriába helyezett
külső dal fájl száma (036-) nem jelenik meg
Nincs harmónia hang.
nyomja meg a [STYLE] gombot.
Talán a Media Select Flash memóriára van
állítva. Ellenőrizze, hogy a Media Select
SmartMedia-ra van állítva.
Talán a Media Select SmartMedia memóriára
van állítva. Ellenőrizze, hogy a Media Select
Flash memóriára van állítva.
A harmónia effektek (01-26) típustól függően
eltérően viselkednek. A 01.-05. típusok stílus
visszajátszás közben működnek, az akkordok
a billentyűzet kísérő tartományában lesznek
lejátszva és a melódia pedig a jobb kezes
tartományban. A 06.-26. típusok a stílus
visszajátszástól függetlenül működnek. A 06
= 12 típusokhoz egyszerre két hangot kell
játszani.
■ A mellékelt szoftverhez
Nem lehet telepíteni a csatoló programot
• Megfelelően van az USB kábel csatlakoztatva?
Ellenőrizze az USB kábel kapcsolatot. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra.
• Aktiválva van az USB funkció a számítógépen?
Mikor először csatlakoztatja a hangszert a számítógéphez, ha az „Új hardver hozzáadása varázsló” nem
jelenik meg, az USB funkció lehet, hogy nincs engedélyezve. Hajtsa végre a következő lépéseket:
1
2
Válassza a [Control Panel]→[System]→[Device Manager] (Windows 98/Me-ez) vagy
válassza a [Control Panel]→[System →[Hardware]→ [Device Manager] (Windows 2000/XPhez).
Ellenőrizze, hogy a „Universal serial bus controllernél” vagy a „USB root hubnál” nincsen
„!” vagy ”x”. He ezeket látja az USB vezérlő ki van kapcsolva.
• Regisztrálva van-e valamilyen ismeretlen eszköz?
Ha a telepítés sikertelen, a hangszer ismeretlen eszközként fog szerepelni, és nem lehetséges telepíteni a
csatolóprogramot. Az „ismeretlen eszközt” a következőképpen tudja törölni:
1
2
3
4
5
Válassza a [Control Panel]→[System]→[Device Manager] (Windows 98/Me-ez) vagy válassza
a [Control Panel]→[System →[Hardware]→ [Device Manager] (Windows 2000/XP-hez).
Az „Eszközök megtekintése típus szerint” menüben keresse a „Más eszközöket”.
Ha megtalálja a „Más eszközöket”, kétszer kattintson rá, hogy a teljes fát lássa és keressen
egy ismeretlen eszközt. Ha megtalálja, válassza ki és nyomja meg a (REMOVE) gombot.
Távolítsa el az USB kábelt és csatlakoztassa újra.
Telepítse újra a csatolóprogramot.
A hangszer USB-n való irányításánál a hangszer nem működik megfelelően vagy nem
ad hangot
• Telepítve van a csatolóprogram?
• Az USB kábel megfelelően van csatlakoztatva?
- 123 -
• A hangszer hangerő beállításai megfelelő szinten vannak?
• A legújabb USB MIDI csatolóprogramot használja? A legújabb verziókat a következő Web oldalról
töltheti le:
http://music.yamaha.com/download/
A visszajátszási reakció késleltetve van
• Megfelel a számítógép a követelményeknek?
• Fut-e egy időben más felhasználás?
Nem lehet a számítógépet helyesen felfüggeszteni és újraindítani
• Ne függessze fel a számítógépet miközben MIDI felhasználás fut
Ha Windows 2000-t használ, lehetséges, hogy nem tudja megfelelően felfüggeszteni/újraindítani a
sajátságos környezettől függően (USB Host controller stb.). Az USB kábel kihúzása majd visszadugása után
újra tudja használni a hangszer funkciókat.
Hogyan lehet törölni, és újra telepíteni a csatolóprogramot?
Windows Me/98
1
2
3
4
5
6
Mikor a hangszer fel lett ismerve, kétszer kattintson a SYSTEM gombra a vezérlőpulton,
hogy megnyissa a System ablakot.
Kétszer kattintson az Eszköz Kezelő fülre, válassza ki a Yamaha USB MIDI Driver-t és
törölje.
Az MS-DOS prompt vagy Explorer segítségével törölje a következő 3 file-t.
• /WINDOWS/INF/OTHER/***.INF
• /WINDOWS/SYSTEM/Xgusb.drv
• /WINDOWS/SYSTEM/midusb.sys
Húzza ki az USB kábelt
Indítsa újra a számítógépet.
Telepítse újra a csatolóprogramot.
Üzenetek
LCD üzenetek
Access error
Megjegyzés
Jelzi a SmartMedia vagy a flash memória olvasásának
- 124 -
All memory clearing
Are you sure?
Backup clearing…
Clearing…
Com mode
Completed
Create directory
Data error!
Delete file
Delete OK?
Delete directory
Deleting…
Error!
„File information area is not large enough”
File is not found
„File too large. Loading is impossible”
Flash clearing…
Format OK?
Formatting
Load OK?
Loading…
Media not inserted.
Media capacity is full.
Memory full.
„MIDI receive buffer overflow”
Move file
„Now writing…
(Don’t turn off the power now, otherwise the data may
be damaged.)”
Overwrite?
Please wait…
Receive error!
Receiving…
Rename file
Save OK?
meghibásodását.
A flash memória minden adatának törlése közben
jelenik meg. Adat átvitel közben soha ne kapcsolja ki a
hangszert.
Ellenőrzi, hogy a Dal vagy Sáv törlése végre legyen-e
hajtva.
A flash memória backup adatának törlése közben
jelenik meg.
A Felhasználó Dalok vagy Sávok törlése közben jelenik
meg.
Akkor jelenik meg, mikor a hangszerhez csatlakoztatott
számítógépen elindítja a Musicsoft Downloader-t. Nem
jelenik meg, mikor a hangszeren játszik vissza.
Jelzi a kijelölt feladat befejezését, mint például az adat
mentés vagy átvitel.
Új könyvtár létrehozásánál jelenik meg a Musicsoft
Downloader használata közben.
Akkor jelenik meg, ha a felhasználói Dal törvénytelen
adatot tartalmaz.
Dal törlésénél jelenik meg a Musicsoft Downloader
használata közben.
Ellenőrzi, hogy a törlési feladat végre legyen-e hajtva.
Könyvtár törlésénél jelenik meg a Musicsoft
Downloader használata közben.
Addig látszik, míg a törlési feladat tart.
Akkor jelenik, meg ha az írás meghiúsul.
Jelzi, hogy a mentést a SmartMediára nem lehet
végrehajtani, mert a fájlok száma túl nagy.
Jelzi, hogy a fájl nincs meg.
Jelzi, hogy a betöltött adatot nem lehet végrehajtani,
mert a mérete túl nagy.
A belső Flash memóriába átvitt adatok törlése közben
jelenik meg.
Ellenőrzi, hogy a SmartMedia formattálása végre
legyen-e hajtva.
Formattálás közben jelenik meg.
Ellenőrzi, hogy a betöltés végre legyen-e hajtva.
Betöltés közben jelenik meg.
Akkor jelenik meg, ha a SmartMedia-hoz próbál
hozzáférni, úgy hogy az nincs behelyezve.
Akkor jelenik meg, ha az adat mentése ne hajtható
végre, mert a SmartMedia tele van
Akkor jelenik meg, ha a dal felvétele közben a belső
memória megtelik.
Akkor jelenik meg, ha egyszerre túl sok MIDI adat
érkezik és a hangszer nem tudja a műveletet folytatni.
Akkor jelenik meg, mikor fájlt helyez át a Musicsoft
Downloaderben.
A memóriában levő adatok megírása közben jelenik
meg. Írás közben ne kapcsolja ki a hangszert, mert az
adatok elveszhetnek.
Ellenőrzi, hogy a felülírás végre legyen-e hajtva.
Időt igénylő feladatok végrehajtása közben jelenik meg,
mint például partitúrák és szövegek kijelzésénél.
Jelzi, ha az adatok fogadása közben hiba történik.
Adatok fogadása közben jelenik meg.
Akkor jelenik meg, ha a Musicsoft Downloaderben
átnevezi a fájlt.
Ellenőrzi, hogy a mentés végre legyen-e hajtva.
- 125 -
Saved data not found.
„Saves the selected memory and style.
(Don’t turn off the power now, otherwise the data may
be damaged.)”
Saving…
Send OK?
Sending…
„Since the media is in use now, this function is not
available.”
Sure?
„The limit of this media has been reached”
The media is not formatted.
„The media is write protected”
„The song data is too large to be converted to
notation.”
There are too many files.
„This function is not available now.”
[nnn] „file name”
Akkor jelenik meg, ha az elmentett adat nem található.
Jelzi a választott melódia dal és stílus mentését. Írás
közben ne kapcsolja ki a hangszert, mert az adatok
elveszhetnek.
Akkor jelenik meg, mikor adatot ment a memóriába. Ne
kapcsolja ki a hangszert, mert az adatok elveszhetnek.
Ellenőrzi, hogy az adat átvitel végre legyen-e hajtva.
Adat küldése közben jelenik meg.
Jelzi, hogy a fájl irányító funkció jelenleg nem elérhető,
mert a SmartMedia használatban van.
Újra ellenőrzi, hogy a feladatok végre legyenek-e
hajtva.
Jelzi, hogy az adatok mentése nem végrehajtható, mert
a mappa/könyvtár felépítés túl összetetté vált.
Jelzi, hogy a behelyezett SmartMedia nincs
formattálva.
Jelzi, hogy a behelyezett SmartMediára nem lehet írni,
mert írás védett. Használat előtt távolítsa el az
írásvédőt.
Jelzi, hogy a partitúrát nem lehet megjeleníteni, mert a
dal adat túl nagy.
Jelzi, hogy a mentés nem végrehajtható, mert a fájlok
száma meghaladja a kapacitást.
Jelzi, hogy a választott funkció nem elérhető, mert a
hangszer egy másik feladatot hajt végre.
Jelzi az éppen használt dal fájl nevét. Az [nnn] a
fogadási blokkot mutatja.
Megjegyzés:
• Nem mindegyik üzenet szerepel a táblázatban, csak azok, amelyek magyarázatra
szorulhatnak.
A hangszer állvány összeszerelése
Figyelem
Alaposan olvassa el az utasításokat, mielőtt a billentyűzet állványt összeszereli, vagy használja. Ezek
az utasítások az állvány biztonságos használatát mutatják meg és a sérülések elkerülésére
figyelmeztetnek. Az utasítások követésével biztonságosan és hosszútávon használhatja az állványt.
•
•
•
•
Vigyázzon, hogy ne keverje össze az elemeket és azokat a megfelelő irányban helyezze el. Összeszerelésnél
kövesse a lenti lépéseket.
Az összeszerelésnél legalább két személy legyen jelen.
Figyeljen, hogy a csavar a megfelelő méret legyen. Helytelen csavarok használata károsodást okozhat.
Az állvány csak az összeszerelés befejeztével használja. A félig összeszerelt állvány felborulhat, és a
hangszer leeshet.
- 126 -
•
•
•
•
Az állványt mindig lapos területre helyezze. Egyenetlen felületen az állvány instabil lesz és felborulhat.
Az állványt csak a kijelölt célra használja.
Ne gyakoroljon túlzott erőt az állványra, ez az állvány felborulását és károsodását eredményezheti.
A szétszereléshez fordított sorrendben kövesse a lépéseket.
Egy csillagfejű (+) legyen előkészítve.
Az „Összeszerelési elemek” ábrában látható elemek lesznek felhasználva. Kövesse az összeszerelési
utasításokat és válassza ki a szükséges elemeket.
1. Csatlakoztassa a lábakat.
Ellenőrizze, hogy a lapok a megfelelő irányba néznek (a lyukak belül kell, hogy legyenek). A jobb és a bal
oldali lap ugyanolyan formájú. Az illesztőket (2) az ábrán látható módon helyezze a lyukakba. Akkor vannak
helyesen beillesztve, ha a plusz jel látszik az illesztőn.
Illessze a lábakat az oldallapok hátsó részéhez a 6 x 70 mm kerek fejű csavarok segítségével (1). A bal és
jobb oldali láb ugyanolyan alakú, és nincs különbség az elő és hátlap között sem. Ha nehezen lehet a
csavarokat becsavarni, akkor egy csavarhúzó segítségével forgassa az illesztőket a megfelelő állásba – a →
jel az illesztőn jelzi a csavarlyuk helyét.
- 127 -
2. Csatlakoztassa a hátsó lapot.
Illessze oda a hátsó lapot a 6 x 30 mm kerek fejű csavarok segítségével (3).
A hátsó lapnak nincs kimondott függőleges vagy balról jobbra orientációja és bármilyen módon illeszthető.
Figyelem
• Vigyázzon, hogy ne ejtse le a hátsó lapot, és ne érjen hozzá az éles fém alkatrészekhez.
3. Helyezze a szintetizátort az állványra.
Óvatosan helyezze a szintetizátort az oldallapokra. Az állványnak nincsen eleje vagy háta és a szintetizátor
bármelyik oldalról ráhelyezhető. Óvatosan mozgassa a szintetizátort, amíg az alján levő kis lyukak az
állványon levő lyukak fölé nem kerülnek.
- 128 -
Figyelem
•
Vigyázzon, hogy ne ejtse le a szintetizátort, és ne csípje be az ujját a szintetizátor és az állvány
közé.
4. Illessze a szintetizátort az állványhoz.
Az 5 x 16 mm kerek fejű csavarokkal rögzítse a szintetizátort az állványhoz (4).
Összeszerelés utáni ellenőrző lista
• Maradtak-e ki elemek?
Ha igen, olvassa végig az utasításokat
megint és javítsa ki a hibákat.
• Nincsen-e a hangszer ajtó vagy más mozgó
berendezés útjában?
Ha igen, mozdítsa a hangszert megfelelő
helyre.
• Zörög-e játszás vagy mozdítás közben a
hangszer?
Ha igen, húzza meg erősen a csavarokat.
- 129 -
Specifikációk
Billentyűzet
•
•
Kijelző
Beállítás
DGX-505: 88 billentyű, könnyített, üreges (A1-C7) + leütési érzékenység
DGX-305: 76 billentyű, üreges (E0-G6) + leütési érzékenység
• 320 x 240 pontos grafikus LCD, háttérfénnyel
• Készenléti állapot/On
• Hangerő: MIN-MAX
• LCD kontraszt vezérlő
Panel Vezérlés
• Dal, Hang, Stílus, Tök-Jó-Dalszerkesztő, File vezérlés, Játék Segéd, PC, Lecke L/R, Lecke
Mód, Lecke Ismétlés és Tanulás, Metronóm, Hordozható Versenyzongora, Dalszövegek,
Kotta, Exit, Demó, Function, Touch, Harmonizálás, Mellék, Bal Kéz Hangja, Tempó/Kiütés,
[0]-[9], [+],[-], Kategória, Tárcsa, ACMP Be/Ki, Szinkron Stop, Szinkron Start, Start/Stop,
Bevezetés/Lezárás/rit., Automata kitöltés, Regisztrációs Memória, Memória/Tár, [1], [2], Dal
Memória (REC, [1]-[5], [A])
Valósidejű vezérlés
• Hangmagasság változtató kerék
Hang
Stílus
•
•
•
•
121 panel hang + 12 dob készlet +359 XGlite hang + 2 XGlite opcionális hang
Polifónia: 32
Mellék
Bal Kéz Hangja
• 135 gyári stílus + 1 felhasználói stílus file
• Stílus vezérlés: ACMP ON/OFF, Szinkron Stop/Start, Start/Stop, Intro/Ending/rit., Automata
kitöltés
• Tapintás: Többszörös tapintás
• Stílus hangerő
Kártya nyílás
• 3.3V SmartMedia
Oktató funkciók
• Szótár
• Lecke 1-3, Lecke ismétlés és Tanulás
Regisztrációs memória
• 8 tár x 2 típus
Funkció
• Hangerő:
Stílus, Dal
• Globális:
Hangolás, Transzponálás, Osztási pont, Leütési érzékenység,
Hangmagasság változtatás
• Fő hang:
Hangerő, Oktáv, Panoráma, Zengés küldési szint, Kórus küldési szint
• Mellék hang:
Hangerő, Oktáv, Panoráma, Zengés küldési szint, Kórus küldési szint
- 130 -
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Effektek
Dal
Bal Kéz hangja:
Hangerő, Oktáv, Panoráma, Zengés küldési szint, Kórus küldési szint
Effekt:
Zengés típus, Kórus Típus, Panel kitartás
Harmonizálás:
Harmonizálás típusa, Harmonizálás hangereje
PC:
PC1/PC2/Off
MIDI:
Belső On/Off, Külső órajel, Belső beállítás elküldése, Billentyűzet
kifelé, Stílus kifelé, Dal kifelé
Metronóm:
Ütemjelzés, Hangerő
Kotta:
Kvantálás
Lecke:
Lecke sáv (Jobb), Lecke sáv (Bal), Értékelés
Segédprogram:
Adathordozó kiválasztása, Demó törlés
Nyelv:
Nyelv választás (Angol/Japán)
• Zengés: 9 típus
• Kórus: 4 típus
• Harmonizálás: 26 típus
• 30 gyári dal + 5 felhasználói dal + Kiegészítő CD-ROM dalok (70)
• Dal törlés, Sáv törlés
• Dal hangerő
Játék Segéd technológia
• Akkord típusú / Dallam típusú
Rögzítés
• Dal
Felhasználói dal: 5 dal
Felvételi sávok: 1,2,3,4,5,Stílus
MIDI
•
•
•
•
•
•
Belső Be/Ki
Billentyűzet kifelé
Stílus kifelé
Dal kifelé
Külső órajel
Belső beállítások elküldése
Csatlakozók
• Fejhallgató/Output, DC IN 12V, USB, Kitartó pedál
Erősítő
• 6W + 6W
Hangszórók
• 12cm x 2 + 3cm x 2
Áram felvétel
• 22W
Áram ellátás
• Adapter: Yamaha PA-5D AC erősáramú adapter
• Elemek: 6 db „D” méretű, R20P (LR20)
- 131 -
Méretek
• DGX-505: 1376 x 431 x 173 mm
•
Súly
Hangszerállvánnyal: 1376 x 485 x 804
DGX-305: 1178 x 412 x 173 mm
• DGX-505: 13.5 Kg (elemek nélkül)
• DGX-305: 9.2 Kg (elemek nélkül)
• Hangszer állvány: 7.5 Kg
Kiegészítők
•
•
•
•
•
Kotta állvány
Kiegészítő CD-ROM
Kezelési útmutató
Pedál (csak DGX-505)
Hangszer állvány (csak DGX-505)
Opcionális kiegészítők
• AC adapter: PA-5D/PA-5C
• Pedál: FC4/FC5
• Hangszer állvány: LW-15/LW-16 (csak DGX-505)
A DGX-505 alapkiszerelésben tartalmazza az FC5 pedált és a hangszer állványt.
*A specifikációk és leírások az útmutatóban csak információ jellegűek. A Yamaha vállalat fent tartja a jogot a
termékek és specifikációk változtatására, bármikor és figyelmeztetés nélkül. Mivel a specifikáció, és a
készülékek nem ugyanolyanok a világ különböző tájain, ezért a felmerülő kérdésekben mindig egyeztessen
a helyi Yamaha kereskedővel.
- 132 -
- 133 -
Download PDF

advertising