Izplatītājs SIA „Mednieks LV”
Reģ. Nr.: 40003884948
info@mednieks.lv
Lietošanas instrukcija
ierīcei: digitālajam
fotoaparātam ar
kustību sensoru
LX-55IR
Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie produktu. Lūdzam iepazīties ar pamācību tā
lietošanā. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums. Izplatītāja koordinātes norādītas
instrukcijas beigās.
Ierīces apraksts.
Atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem, interesantas
fotogrāfijas un citus produktus atradīsiet www.mednieks.lv
Preces iegādes vieta:
Preces iegādes datums:
Sn#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gaismas sensors
Foto objektīvs
Fokusēšanas diode
LCD ekrāns
Mikrafons
Bateriju nodalījuma slēdzis
.
7. Ārējā barošana
8. Uz augšu /Uz leju pogas
9. Izvēles poga
10. Apstiprināšanas poga
11. Galvenais slēdzis
12. IR zibspuldzes diodes
Ātras uzstādīšanas instrukcijas.
1. Atvērt bateriju nodalījuma vāciņus.
2. Ievietot 8 „Alkaline” C izmēra baterijas, ievērojot
norādīto polaritāti.
3. Piestiprināt ierīci pie koka, izmantojot siksnu. (siksna
iekļauta komplektācijā)
4. Ieslēgt ierīci pabīdot galveno slēdzi uz leju līdz „ON”
pozīcijai.
Aksesuāri!
Vēlaties piestiprināt kameru pie neliela vai līka koka stumbra,
taču ar siksnu tas nav iespējams? Risinājums: alternatīvais
stiprinājums pie koka.
Ierīce ir ieslēgta un tā fotografēs, kad tās darbības zonā nonāks
kustīgs objekts. Fotografējot tiks izmantoti pamat iestādījumi.
Pamat iestādījumi.
Opcija
Darbības veids
Foto kvalitāte
Atkārtotā fotografēšana
Aizture starp bildēm
Pamat iestādījums
Fotografēšana
Augsta
1 bilde konstatējot
kustību
1 minūte
Vēlaties aplūkot rezultātus mežā, vai precīzi nopozicionēt ierīci
Jums nepieciešamā vietā, tad lietti noderēs digitālais pārskata
ekrāns.
Šos un daudzus citus GameSpy fotokameru aksesuārus
vaicājiet labākajos medīblietu veikalos Latvijā!
Ierīces tehniskie dati.
Specifikācija.
Tehniskie dati.
Izšķirtspēja
5.0 Mp
Izšķirtspējas iestādījumi.
Zema
744x416
Vidēja
1480x832
Augsta
2368x1328
Augstākā
2984x1680
Zemas izšķirtspējas video
376x208
Augstas izšķirtspējas video
744x416
Aptuvens bilžu un video apjoms ietilpstošs 1Gb atmiņā
Zema
9999
Vidēja
2809
Augsta
1100
Augstākā
690
Papildus atmiņas karte
Līdz 32Gb
Objektīva skata leņķis
55˚
Baterijas
6 C- tipa
Aptuvens IR izgaismojums
9,14 m
Aptuvens kustības sensora darbības
10 m
rādiuss.
Pamat iestādījumu maiņa.
Izmantojot uzstādījuma pogas „Uz augšu” / „Uz leju” un „Pa labi” pa
kreisi” pogas Jūs izvēlieties kameras iestādījumus, piespiežot
„Apstiprināšanas” pogu tiek izvēlēts attiecīgais iestādījums. (izvēlētais
iestādījums displejā sāks mirgot). Spiežot „Uz augšu” / „Uz leju” pogas tiek
veikta opciju iestādīšana. Piespiežot „Apstiprināšanas” pogu tiek saglabāti
iestādījumi. (iestādījums pārstāj mirgot) Piespiežot „Uz augšu” / „Uz leju”
atkāroti tiek veikta nākamo iestādījumu izvēle.
-
Laika un datuma iestādīšana Izvēlieties iestādījumu SETUP
DATE/TIME Spiežot „Uz augšu” / „Uz leju” pogas iestādiet
neieciešamos datus, ar „Apstiprināšanas” pogu tos saglabājiet.
Datuma un laika iestādījumi paliek nemainīgi bateriju maiņu brīdī.
Pulkstenis neparedz vasaras/ziemas laiku.
SETUP DATE/TIME
Pulkstenis strādā 12h režīmā.
09/01/07 12:00PM
-
IR Zibspuldzes Izvēlieties iestādījumu FLASH. Ieslēdzot (ON)
funkciju IR zibspudze tiks ieslēgta diennakts tumša laikā vai
izslēgsta (OFF) Pielietojams vietās kur
FLASH
pieejams mākslīgais apgaismojums un IR
ON
zibspuldze nav nepieciešama.
-
Fotogrāfiju dzēsšana Izvēlieties iestādījumu
DELETE ALL Visu fotogrāfiju dzēsšana
(YES)
-
Pamatiestādījumu atjaunošana Izvēloties
šo funkciju (YES) tiks atjaunoti rūpnīcas
pamatsiestādījumi. (sk 3 sadaļu)
-
DELETE ALL?
NO
DEFAULT SETTINGS
NO
Laika cikla kameras intervals Iestādiet laiku, cik ilgi kamera
darbosies laika cikla kameras režīmā.
PLOT DURATION
(iespējams izvēlēties 1;2;3;4 vai visu dienu)
03 HRS
Pamat iestādījumu maiņa.
-
Laika cikla kameras frekvence Izvēlieties iestādījumu laika
cikla kameras frekvencei ar kādu tiks uzņemtas fotogrāfijas.
Iespējams izvelēties 105; 15; 30 vai 60 sekundes.
PLOT FREQUENCY
15 SECS
-
Informacijas atspoguļošana uz fotografijas Informācija uz
katras fotogrāfijas par laiku, t°, datumu un mēnes fāzi iespējams
atslēgt (OFF)
INFO STRIP
ON
-
-
Kustības sensora pārbaude. Uzstādot kameru iespējams
parliecināties par tās darbības rādiusu. Izvelieties funkciju IR
TEST ON, staigajot gar kameras
IR TEST
redzamības apgabalu ikreiz, kad viņa
OFF
konstatēs kustību iedegsies sarkans
indikators.
t° Mērvienība. Iespējams izvelēties starps farenheita vai celsija
t°mērvienībām
TEMPERATURE
FAHRENHEIT
SD Atmiņas karte, USB.
SD atmiņas kartes uzstādīšana.
Pirms uzstādīt SD atmiņas karti pārliecinieties, ka ierīce ir
izslēgta. (Kā izdzēst ierīces pamatatmiņu sk: atmiņas dzēšana)
Izslēdziet ierīci. Ievietojiet SD atmiņas karti. Turpiniet darbības
ar ierīci.
UZMANĪBU!! NEIZŅEMIET UN NEVIETOJIET SD
ATMIŅAS KARTI IESLĒGTAS IERĪCES STĀVOKLĪ!
USB pieslēguma vieta paredzēta saveinojumam ar datoru.
(pieslēgum avads komplektā)
TV pieslēguma VIDEO izeja. Video pieslēguma vads
nopērkams atsevišķi..
Ierīces darbības veidi.
Ierīcei ir vairāki darbības veidi. Tie var variēties atkarībā no modeļa
un tā programmnodrošinājuma. Ieslēdzot ierīci tā ir uzstādījumu
maiņas stāvokli. Spiežot Izvēles pogu atkārtoti ierīce maina savas
funkcijas sekojošā secībā: Uzstādījumu maiņa>LCD displeja
ieslēgšana>Automātiskais starts>Laika cikla aktivizēšana> Rokas
vadība>(atpakaļ pie uzstādījuma maiņas).
-
Uzstādījuma maiņa Šajā darbībā
Jūs variet veikt visus nepieciešamos
kameras uzstādījumus.
-
Automātiskais starts Ierīce tiek ieslēgta patstāvīgai
darbībai. Ierīce pāriet darbības režīmā pēc 30 sekundēm. 30
sekunžu laikā indikators mirgo, pēc kā nodziest un ierīce
darbojās. Displejs attēlo esošo fotogrāfiju skaitu/pieejamo
brīvo vietu fotogrāfijām. Bateriju % kapacitāti. Ja pievienots
ārējais barošanas avots, ierīce neatspoguļo bateriju %
kapacitāti.
Ierastais darbības režīms. (TRAIL CAM MODE)
Ierīce darbojas kā parastā meža fotokamera, konstatējot
kustību vadoties no iestadījumiem veic noteiktu fotogrāfiju
skaitu gan dienā gan naktī.
Laika cikla režīms (PLOT CAM MODE)
Kamera veic fotografēšanu vadoties pēc iestādījumiem
dienas laikā ta ieslēdzas 30 min pēc saullēkta un 30 min
pirms saulrieta, Video fails tiek saglabāts SD atmiņas kartē
folderī :/PLOT. Šo videofailu iespējams aplūkot izmantojot
programmu (komplektā)
* UZMANĪBU Laika cikla režīmam nepieciešamas
minimums 48h lai pielāgotos saules ciklam. Pretējā
gadījumā pēc noklusējuma tiek pieņemts, ka saule lec 5:30
un riet 18:30!
Hibrīda režīms (HYBRID CAM MODE)
Kamera dienā strādā kā Laika cikla kamera naktī ierastajā
darbības režīmā. Laika posmā 30 min pirms un pēc
saullekta.saulrieta ierīca darbojas parastajā režīmā
Video režīms (VIDEO MODE)
Ierīce veic videofilmēšanu kad konstatēta kustība. Dienā
5;15; vai 30 sec, naktī maksimums 10 sec. Vadoties pēc
iestadījumiem
-
-
-
-
SETUP DATE/TIME
09/01/07 12:00 PM
Ierīcas stiprināšana un
pozicionēšana.
- Ierīces stiprināšana Piestipriniet ierīci pie koka,
izmantojot stiprināšanas siksnu. (komplektācijā)
Ieveriet stiprināšanas siksnu tās stiprinājuma vietā.
Piestipriniet ierīci pie koka.
-
Kameras pozicionēšana Pārslēdziet Galveno slēdzi uz
augšu AIM pozīcijā. Izmantojiet lāzera staru kūli, lai
nopozicionētu kameru Jums vēlamajā vietā.
UZMANĪBU!!! TIEŠA SKATĪŠANĀS LĀZERA
IZGAISMOJUMĀ VAR BOJĀT JŪSU REDZI.
Papildus programmatūra
un ārējā barošana.
Komplektā iekļauts CD disks ar datorprogrammu laika cikla
failu pārlūkošanai un apstrādei. Ievietojiet CD datorā un
sekojiet programmas uzstādīšanas norādēm.
Lai ietaupītu baterijas un izslēgtu iespēju, ka tās vasaras
karstumā iztek, kā arī ziemā nodrošināt nepartrauktu stabilu
darbību, lietojiet ārējo barošanu. Ārējās barošanas
spriegums 12V DC. Ārējas barošānas vads un akumulators
nopērkams atsevišķi.
Papildus uzstādījumi.
Pamat iestādījumu maiņa.
-
Fotogrāfiju pārlūkošana, izmantojot video pieslēgumu.
1. Ieslēgt ierīci Uzstādījumu maiņas stāvoklī.
2. Savienot televizoru ar ierīci, lietojot video vadu
(komplektācijā).
3. Ierīce raida video signālu uz televizoru
4. Pārlūkot bildes, izmantojot „Uz augšu” / „Uz leju”
pogas
5. Beidzot darbu, atvienot ierīci no televizora.
Fotogrāfiju pārlūkošana izmantojot datoru.
1. Ieslēgt ierīci galveno slēdzi pa kreizsi stāvoklī.
2. Savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli
(komplektācijā)
3. Piekļūt fotogrāfiju un video failiem caur „Moultrie
CAM” mapē.
4. Sekojiet datora norādēm droši atvienot to no ierīces
Ierīces savienošana ar datoru var nenotikt, ja ierīce atrodas Automātiskā starta
vai Rokas vadības režīmā.
-
-
Kameras nosaukusm. Katrai kamerai iespējams piešķirt individuālu
nosaukumu, kurš tiks atspoguļots uz fotogrāfijām
.
Video filmēšanas ilgums Ierīcei iespējams
uzstādīt 5; 15 vai 30 sekundes garu
filmēšānas režīmu.
CAMERA NAME
MYCAMERA
VIDEO LENGHT
05 SECS
Video izšķirstpēja Video izšķirtspēja HIGH vai LOW
VIDEO RESOLUTION
HIGH
-
Fotogrāfiju skaits vienā sesijā. Iespējams izvelēties 1;2 vai 3
fotogrāfijas pie ksutības konstatēšanas.
MULTI SHOOT COUNT
1-SHOOT
Informācija attēlojamā uz fotogrāfijām.
-
-
-
Kustības intervāls Iespējams izvēlēties
intervālu 15; 30 sec, 1;5;10;30 vai 60
minūtes lielu intervālu starp kustībām.
Fotogrāfijas kvalitāte. Iespējams
izvēlēties starp zemu, vidēju augstu un
augstāko fotogrāfijas kvalitāti
PHOTO DELAY
01 MIN
PHOTO QUALITY
MEDIUM
Darbības veids. Ierīces darbības veids: Parasta kamera (TRAIL
CAMERA) filmēšana dienas laikā (VIDEO) hibrīda kemara (dienā
laika cikla kamera naktī foto) vai tikai laika cikla kamera
(PLOT CAM)
CAPTURE MODE
MEDIUM
Download PDF

advertising