Dolby Laboratories | STAV-3770 | Panasonic FZ 40 guideCZE

Panasonic FZ 40 guideCZE
Návod k použití funkcí pro
pokročilé uživatele
Digitální fotoaparát
Model č.
DMC-FZ45
Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.
VQT2Z12-1
until
2009/07/13
Obsah
Před použitím
Stručný návod ...........................................5
Standardní příslušenství ...........................7
Názvy součástí..........................................8
Použití zadního otočného ovladače ........11
Připnutí krytky objektivu/popruhu na
rameno ....................................................12
Upevnění clony objektivu ........................14
Příprava pro použití
Nabíjení akumulátoru ..............................15
• Pibližná doba možného použití a
poet zaznamenatelných snímk .........18
Vkládání a vyjímání karty (volitelné
příslušenství)/akumulátoru ......................20
Vestavěná paměť/Karta ..........................22
Nastavení data/času (Nastavení
hodin) ......................................................24
• Změna nastavení hodin ....................25
Nastavení menu ......................................26
• Položky menu nastavení ...................27
• Použití menu rychlého nastavení......29
Menu nastavení.......................................30
Základní režimy
Volba režimu [ZÁZN.] a záznam
statických snímků a filmů ........................40
• Pořizování statických snímků............42
• Záznam filmu ....................................42
Snímání snímků s použitím automatické
funkce (Inteligentní automatický režim)...44
• Detekce scény ..................................45
• Funkce Sledování AF........................46
• Nastavení v inteligentním
automatickém režimu........................47
Snímání snímků s použitím vašich
oblíbených nastavení
(Režim programové AE)..........................49
• Zaostření ...........................................50
• Když subjekt není zaostřen
(například když se nenachází ve
středu kompozice snímku, který
hodláte nasnímat) .............................50
• Předcházení vibracím (otřesům
fotoaparátu) ......................................51
• Programový posun............................52
Snímání snímků s použitím zoomu .........53
• Použití optického zoomu/Použití
extra optického zoomu (EZ)/Použití
inteligentního zoomu/Použití
digitálního zoomu..............................53
Přehrávání snímků
([BĚŽNÉ PŘEHR.]) .................................56
• Zobrazování multisnímků (Multi
přehrávání)........................................57
• Použití zoomového přehrávání .........58
• Roztažení zaostřovacího bodu
(zobrazení zaostřovacího bodu) .......59
• Přepnutí režimu [PŘEHR.] ................59
Vymazávání snímků ................................60
• Vymazání samotného snímku ...........60
• Vymazání více snímků (až do 50)
nebo všech snímků ...........................61
Režimy pro pokročilé
(Záznam snímků)
Informace o LCD Monitoru/Hledáčku ......62
Při snímání snímků s použitím
vestavěného blesku.................................66
• Přepnutí na vhodné nastavení
blesku................................................66
Snímání snímků zblízka ..........................71
• [AF MAKRO] .....................................72
• [MAKRO ZOOM] ...............................72
Snímání záběrů s manuálním
ostřením ..................................................73
Snímání snímku se samospouští ............75
Kompenzace expozice ............................76
Snímání snímků s použitím
automatické gradace expozice................77
Nastavení citlivosti na světlo ...................78
Snímání snímků zadáním clony/
rychlosti závěrky......................................80
• Režim AE s prioritou clony ................80
• Režim AE s prioritou času závěrky ...80
Snímání snímku s manuálním
nastavením expozice...............................81
Hodnota clony a rychlost závěrky............82
Pořizování snímků při doladění barev
(Režim Mé barvy) ....................................83
• Nastavení uživatelsky
přizpůsobených hodnot za účelem
dosažení požadovaných efektů ........85
Fotografování expresívních portrétů a
obrazů krajiny (Pokročilý režim scény)....86
• [PORTRÉT] .......................................87
• [KRAJINA] .........................................88
• [SPORT]............................................88
• [PŘIBLÍŽENÍ].....................................89
• [NOČNÍ PORTRÉT] ..........................90
-2-
Snímání snímků odpovídajících
zaznamenávané scéně (Režim scény) ...91
• [PANORAMA ASISTENT] .................92
• [OSLAVA]..........................................93
• [SVĚTLO SVÍČKY]............................93
• [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2].................................94
• [MAZLÍČEK] ......................................95
• [ZÁPAD SLUNCE] ............................95
• [VYS. CITLIVOST] ............................95
• [H-SÉRIOVÉ SN.] .............................96
• [SÉRIE S BLESKEM] ........................97
• [PANORÁMOVÁNÍ]...........................98
• [HVĚZD.OBLOHA]............................99
• [OHŇOSTROJ] ...............................100
• [PLÁŽ] .............................................101
• [SNÍH] .............................................101
• [LETECKÉ FOTKY].........................101
• [FOTORÁMEČEK] ..........................101
Záznam filmu.........................................102
• Změna [REŽIM ZÁZNAMU] a
[KVALITA ZÁZN.]............................106
Záznam filmu s manuálním
nastavením
(režim kreativního filmu)........................109
Uložení vlastních nastavení menu
(Uložení uživatelských nastavení
menu - Custom) ....................................111
Záznam snímků v Uživatelském
nastavení...............................................112
Snímání snímku s použitím funkce
Rozeznání tváře ....................................113
• Nastavení tváře...............................114
• Nastavení automatické registrace/
Citlivosti ..........................................117
• Automatická registrace ...................118
Užitečné funkce v cíli vaší cesty ...........119
• Záznam s uvedením dne a místa
dovolené .........................................119
• Záznam data/času v zámořských
cílech cest (světový čas).................122
Použití menu režimu [ZÁZN.] ................124
• [POMĚR STRAN ]...........................124
• [ROZLIŠENÍ] ...................................125
• [KVALITA] .......................................126
• [CITLIVOST] ...................................127
• [ISO LIMIT]......................................127
• [VYV.BÍLÉ] ......................................128
• [ROZEZN. TVÁŘÍ]...........................131
• [AF REŽIM] .....................................131
• [PŘISVĚTL. AF] ..............................134
• [ZÁMEK AF/AE] ..............................135
• [REŽIM MĚŘENÍ] ............................136
• [i.EXPOZICE] (Inteligentní
doladění expozice)..........................136
• [NEJDELŠÍ ČAS] ............................137
• [SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ] ......................138
• [I.ROZLIŠENÍ] .................................138
• [DIG.ZOOM] ....................................139
• [BAREV.EFEKT] .............................139
• [NAST.SNÍMKU]..............................140
• [STABILIZÁTOR].............................141
• [AF PŘISVĚTLENÍ] .........................142
• [BLESK]...........................................142
• [SYNCHR. BL.]................................143
• [RED.ČERV.OČÍ] ............................143
• [PŘEDSÁDKA] ................................144
• [NAST.HODIN] ................................144
Použití menu režimu [VIDEO] ...............145
• [REŽIM ZÁZNAMU].........................145
• [KVALITA ZÁZN.] ............................145
• [REŽIM EXPOZICE] ........................145
• [KONTINUÁLNÍ AF] ........................146
• [VĚTRNÝ FILTR].............................146
• [ZOOM MIK.] ...................................146
Zadávání textu.......................................147
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Přehrávání filmů ....................................148
• Filmy................................................148
Vytváření statických snímků z filmu ......149
Přehrávání snímků v určeném sledu
(Automatické prohlížení) .......................150
Volba snímků a jejich přehrávání
([STD PŘEHR.]/[PŘEHR. KAT.]/
[PŘEHR. OBL.]) ....................................152
• [STD PŘEHR.] ................................152
• [PŘEHR. KAT.]................................153
• [PŘEHR. OBL.] ...............................153
Použití menu režimu [PŘEHR.] .............154
• [KALENDÁŘ] ...................................154
• [EDIT.NÁZVU] .................................155
• [ROZDĚLIT] ....................................156
• [TEXT.ZNAČKA] .............................157
• [ZM.ROZL.] Zmenšení velikosti
snímku (počtu pixelů)......................160
• [STŘIH] ...........................................161
• [ÚROVEŇ].......................................163
• [OTÁČENÍ SN.] ...............................164
• [OBLÍBENÉ] ....................................165
• [NASTAV.TISK] ...............................166
• [OCHRANA] ....................................168
• [UPRAVIT TVÁŘE]..........................169
• [KOPÍR.] ..........................................170
-3-
Připojení k jinému zařízení
Přehrávání snímků na displeji TV .........171
• Přehrávání snímků s použitím AV
kabelu (dodaného)..........................171
• Přehrávání snímků na TV se
slotem pro paměťovou kartu SD.....172
• Přehrávání na TV se zásuvkou
HDMI...............................................173
Uložení zaznamenaných statických
snímků a filmů .......................................178
• Zkopírujte přehrávaný obraz s
použítím AV kabelu.........................178
• Kopírování do PC pomocí
“PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD
Edition”............................................179
Připojení k PC .......................................180
Tisk snímků ...........................................184
• Volba jednotlivého snímku a jeho
tisk ..................................................185
• Volba mnohonásobných snímků a
jejich tisk .........................................186
• Nastavení tisku ...............................187
Další funkce
Použití předsádkové čočky (volitelné
příslušenství).........................................190
Použití ochranného filtru/filtru (volitelné
příslušenství).........................................192
Zobrazení informací na displeji .............193
Opatření pro použití ..............................196
Zobrazování hlášení..............................201
Řešení problémů...................................204
Počet zaznamenatelných snímků a
doba záznamu, která je k dispozici .......214
-4-
Před použitím
Před použitím
Stručný návod
Jedná se o přehled způsobu záznamu a přehrávání snímků s tímto fotoaparátem. Při
každém popisovaném kroku najdete v závorkách uvedené číslo strany s podrobným
popisem.
typ zástrčky
Nabijte akumulátor. (P15)
• Při zakoupení fotoaparátu akumulátor
není nabitý. Proto jej před použitím
nabijte.
90°
typ přívodu
Vložte do fotoaparátu akumulátor
a kartu. (P20)
• Když nepoužíváte kartu, můžete
zaznamenávat snímky do vestavěné
paměti nebo je z ní přehrávat. (P22) Při
použití karty postupujte dle pokynů
uvedených na P23.
Za účelem snímání snímků
zapněte fotoaparát.

1 Za účelem pořizování snímků
stiskněte tlačítko závěrky. (P42)
-5-
Před použitím

Přehrávání snímků.
1 Stiskněte [(].
2 Zvolte snímek, který si hodláte
prohlédnout. (P56)

-6-
Před použitím
Standardní příslušenství
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda bylo dodáno veškeré příslušenství.
• Příslušenství a jeho tvar se liší na základě země nebo oblasti, ve které je fotoaparát zakoupen.
Podrobnější informace o příslušenství jsou uvedeny v Návodu k použití.
• Akumulátorový balík je v textu označen jako akumulátorový balík nebo akumulátor.
• Nabíječka akumulátorů je v textu označena jako nabíječka akumulátorů nebo nabíječka.
• V textu jsou paměťové karty SD, paměťové karty SDHC a paměťové karty SDXC označeny
jako karta.
• Karta je volitelná.
Když nepoužíváte kartu, můžete zaznamenávat snímky do vestavěné paměti nebo je v ní
přehrávat.
• V případě ztráty dodaného příslušenství se obraťte na nejbližšího prodejce nebo servisní
středisko. (Příslušenství si můžete zakoupit i samostatně).
-7-
Před použitím
Názvy součástí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Objektiv (P197)
Blesk (P66)
Indikátor samospouště (P75)
Pomocné světlo AF (P142)
Část pro uchycení ochrany sluneční clony (P14)
Tlačítko [Q.MENU] (P29)/Tlačítko vymazání
(P60)
Tlačítko [DISPLAY] (P62)
Tlačítko [AF/AF#/MF] (P71, 73)
LCD monitor (P62, 193)
Tlačítko otevření blesku (P66)
Knoflík korekce dioptrií (P64)
Hledáček (P62, 193)
Tlačítko [EVF/LCD] (P62)
Tlačítko [AF/AE LOCK] (P46, 132, 135)
14 Zadní otočný ovladač (P52, 57, 58, 73, 76, 80, 81, 109)
Zadní otočný ovladač je popsán v další části tohoto návodu k použití.
např.: Otáčení doleva nebo doprava
např.: Stisknutí zadního otočného
ovladače
• Podrobnější informace o činnosti zadního otočného ovladače najdete na P11.
15 Tlačítko přehrávání (P56)
16 Tlačítko [MENU/SET] (P24)
-8-
Před použitím
17 Kurzorová tlačítka
2/ Tlačítko samospouště (P75)
4/ Funkční tlačítko (P31)
Přiřaďte menu režimu [ZÁZN.] tlačítko 4. Je vhodné zaregistrovat menu režimu
[ZÁZN.], které je často používáno.
[POMĚR STRAN ]/[KVALITA]/[REŽIM MĚŘENÍ]/[VYV.BÍLÉ]/[i.EXPOZICE]/
MÍSTO ZÁZN]/[Č. ZBÝVAJÍCÍ]
[BAREV.EFEKT]/[POMŮCKY]/[
1/ ISO (P78)
3/ Kompenzace expozice (P76)/
Automatická gradace expozice (P77)/Seřízení intenzity záblesku (P69)
V tomto návodu jsou kurzorová tlačítka označena způsobem znázorněným na
níže uvedeném obrázku nebo prostřednictvím 3/4/2/1.
např.: Když stisknete tlačítko 4 (dolů)
nebo
ST
M
Stereo mikrofon (P103)
Páčka zoomu (P53)
Tlačítko závěrky (P42, 44)
Tlačítko filmů (P42, 102)
Tlačítko [FOCUS] (P46, 74, 133)
Indikátor napětí (P40)
Přepínač ZAP./VYP. (P24)
Otočný ovladač režimu (P40)
CU
18
19
20
21
22
23
24
25
Stiskněte 4
26 Očko na popruh na rameno (P13)
27 Zásuvka [HDMI] (P173, 175)
28 Zásuvka [AV OUT/DIGITAL] (P171, 178, 181,
184)
29 Dvířka terminálu
AV OUT/DIGITAL
-9-
Před použitím
30 Reproduktor (P148)
31 Tubus objektivu (P192)
32 Páčka odjištění (P20)
33 Objímka stativu (P200)
• Když používáte stativ, ujistěte se, že když je na něm
uchycen fotoaparát, stativ se nachází ve stabilní
poloze.
34 Dvířka na kartu/akumulátor (P20)
35 Kryt spojovacího členu stejnosměrného
napájení (P21)
• Při použití síťového adaptéru se ujistěte,
že používáte spojovací člen
stejnosměrného napájení Panasonic
(volitelné příslušenství) a síťový adaptér
(volitelné příslušenství). Podrobnější
informace o zapojení najdete na straně
P21.
- 10 -
Před použitím
Použití zadního otočného ovladače
Existují 2 způsoby použití zadního otočného ovladače, a to jeho otáčení doleva nebo
doprava a jeho stisknutí.
Otáčení:
Používá se při různých nastaveních k volbě položek nebo k nastavení jejich hodnot.
Stisknutí:
V rámci těchto jednotlivých nastavení se provádí stejné operace jako při použití
tlačítka [MENU/SET], a to volba nastavení a ukončení zobrazování menu.
Příklad použití při zobrazení strany pro záznam/
přehrávání
1 “Otáčení”
2 “Stisknutí”
Nastavení posuvu
Přepnutí na kompenzaci
programu (P52),
expozice (P76) apod.
manuální zaostřování
(P73), nastavení clony
¢1 (P80), nastavení
rychlosti závěrky (P80),
volba položek při
sekvenčním snímání
apod.
Rychlý posun snímků
dopředu/dozadu během
přehrávání s 1 dílčí
stranou (P56),
¢2 Multipřehrávání/
Vyhledávání s použitím
kalendáře (P57),
Zoomové přehrávání
(P58)
Volba snímku během
Multipřehrávání a
Vyhledávání s použitím
kalendáře
A Zadní otočný ovladač
¢1 Záznam
¢2 Přehrávání
Poznámka
• Během záznamu filmu může dojít k zaznamenání zvuku použití zadního otočného ovladače.
- 11 -
Před použitím
Připnutí krytky objektivu/popruhu na rameno
∫ Krytka objektivu
• Při vypnutí fotoaparátu nebo během jeho přepravování nasaďte krytku objektivu za účelem
ochrany jeho povrchu.
Provlečte šňůrku otvorem ve fotoaparátu.
Provlečte stejnou
šňůrku otvorem v krytce
objektivu.
Připněte krytku objektivu.
• Před přepnutím fotoaparátu do
•
•
•
•
záznamového režimu sundejte krytku
objektivu.
Nezavěšujte toto zařízení ani se jím
nerozmachujte, když je připnutá krytka
objektivu.
Ujistěte se, že jste odepnuli krytku při
zapnutí napájení [ON] nebo při použití
zoomu.
Dejte pozor, ať neztratíte krytku
objektivu.
Vzhledem k tomu, že šňůrka krytky objektivu je dlouhá, dávejte pozor, abyste ji
nenechali zamotat do popruhu na rameno nebo narazit do stativu během záznamu
filmu.
- 12 -
Před použitím
∫ Řemínek přes rameno
• Doporučujeme vám připnout při použití fotoaparátu popruh na rameno, abyste zabránili jeho
pádu.
Provlečte očkem na popruh na rameno samotný
popruh.
Provlečte popruh zarážkou a zapněte jej.
A Potáhněte popruh o 2 cm nebo více.
• Připněte popruh z vnější strany fotoaparátu a dbejte
přitom, abyste jej nepřekroutili.
• Zkontrolujte, zda je popruh pevně uchycen k fotoaparátu.
• Uchyťte popruh tak, aby se LOGO “LUMIX” nacházelo na
vnější straně.
- 13 -
Před použitím
Upevnění clony objektivu
Při jasném světle nebo protisvětle bude světelná clona minimalizovat ozáření objektivu a
tvoření duchů. Světelná clona eliminuje přílišné osvětlení a zlepšuje kvalitu snímku.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý.
• Zavřete blesk.
1
2
Vložte sluneční clonu do objektivu krátkými stranami nahoru a dolů.
Otáčejte clonou objektivu ve směru šipky, dokud nedojde k zastavení otáčení
provázenému “kliknutím”.
Zkontrolujte, zda jsou označení A na sluneční cloně a na tubusu objektivu
vyrovnána.
• Zkontrolujte, že je clona objektivu pevně uchycena a že se nezobrazuje na snímcích.
3
1
2
3

∫ Dočasné uložení sluneční clony
1 Při odpojování sluneční clony ji otáčejte ve směru šipky.
2 Otočte sluneční clonu naopak a vložte ji do objektivu krátkými stranami nahoru
a dolů.
• Zašroubujte sluneční clonu do tubusu objektivu ve směru naznačeném šipkou a ujistěte
3
se přitom, že obě součásti do sebe správně zapadají.
Otáčejte sluneční clonou ve směru šipky až na doraz.
• Připněte krytku objektivu.
• Při dočasném uložení sluneční clony zkontrolujte, že je pevně uchycena.
1
2
3
Poznámka
• Při fotografování s bleskem a nasazenou krytkou objektivu může dojít ke ztmavnutí dolní části
záběru (vinětace) a regulace intenzity blesku nemusí fungovat, protože clona objektivu může
blesk částečně zakrývat. Doporučujeme sejmout clonu objektivu.
• Při použití pomocného světla AF při slabém osvětlení sejměte clonu objektivu.
• Podrobnější informace o způsobu nasazení ochranného MC filtru, ND filtru a PL filtru najdete
na P192.
- 14 -
Příprava pro použití
Příprava pro použití
Nabíjení akumulátoru
∫ Akumulátory, které můžete použít v tomto zařízení
Byl zaznamenán výskyt padělaných akumulátorů, které se výrazně podobají
autentickým výrobkům dostupným na některých trzích. Některé z těchto výrobků
nejsou náležitě chráněné vnitřní ochranou odpovídající příslušným
bezpečnostním standardům. Proto hrozí nebezpečí, že tyto akumulátory mohou
způsobit požár nebo výbuch. Pamatujte, prosím, že nejsme nijak odpovědni za
jakoukoli nehodu nebo poruchy způsobené následkem použití padělaných
akumulátorů. Za účelem zajištění bezpečnosti výrobku vám doporučujeme
používat autentické akumulátory Panasonic.
• Používejte nabíječku a akumulátor, které patří k tomuto fotoaparátu.
• Toto zařízení disponuje funkcí identifikace bezpečně použitelných akumulátorů. Tuto
funkci podporují výhradně akumulátory. V tomto zařízení lze použít originální
akumulátory Panasonic nebo akumulátory třetí strany, certifikované firmou Panasonic.
(Klasické akumulátory, které nepodporují tuto funkci, nelze použít.) Kvalita, výkonnost a
bezpečnost akumulátorů třetí strany, které jsou jiné než originální, není zaručena.
∫ Nabíjení
• Při zakoupení fotoaparátu akumulátor není nabitý. Proto jej před použitím nabijte.
• Nabíjení akumulátoru provádějte uvnitř.
• Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě od 10 oC do 30 oC. (Také teplota samotného
akumulátoru se musí pohybovat v uvedeném rozmezí.)
Připněte akumulátor k nabíječce a
dbejte přitom na dodržení směru jeho
zasunutí.
- 15 -
Příprava pro použití
typ zástrčky
Zapojte nabíječku do zásuvky
elektrického rozvodu.
• Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku ze
zásuvky elektrického rozvodu a odepněte
akumulátor.
• Síťový kabel nebude zasunutý do zásuvky
síťového vstupu úplně. Zůstane mezi nimi
mezera znázorněná vpravo.
90°
typ přívodu
∫ Indikátor [CHARGE]
Zapnutí indikátoru
[CHARGE]:
Vypnutí indikátoru
[CHARGE]:
K zapnutí indikátoru [CHARGE] A dojde při zahájení nabíjení.
K vypnutí indikátoru [CHARGE] A nabíječky dojde po
úspěšném ukončení nabíjení, když se nevyskytne žádný
problém.
• Když bliká indikátor [CHARGE]
– Teplota akumulátoru je příliš vysoká nebo příliš nízká. Doporučuje se nabít akumulátor znovu
v prostředí s teplotou od 10 oC do 30 oC.
– Když jsou svorky nabíječky nebo akumulátoru špinavé. V takovém případě je vyčistěte
suchým hadříkem.
- 16 -
Příprava pro použití
∫ Nabíjení
Doba nabíjení
Přibližně 155 min
• Uvedená doba nabíjení se vztahuje na zcela vybitý akumulátor. Doba nabíjení se může
lišit v závislosti na způsobu používání akumulátoru. Doba nabíjení akumulátoru v
horkém/chladném prostředí nebo dlouho nepoužívaného akumulátoru může být delší
než obvykle.
Doba nabíjení a počet zaznamenatelných snímků jsou při použití akumulátoru, který tvoří
součást volitelného příslušenství, stejné, jak je uvedeno výše.
∫ Stav akumulátoru
Indikace stavu akumulátoru je zobrazována na LCD monitoru/v hledáčku.
[Nebude zobrazen při použití fotoaparátu se zapojeným síťovým adaptérem (volitelné
příslušenství).]
• V případě vybití akumulátoru se barva indikátoru stavu změní na červenou a začne blikat.
(Bude blikat také indikátor napájení) Nabijte akumulátor nebo jej vyměňte za jiný, plně nabitý.
Poznámka
• Po použití, během nabíjení a bezprostředně po nabíjení může být akumulátor teplý. Také
samotný fotoaparát se při použití ohřívá. Nejedná se o poruchu.
• Akumulátor se může znovu dobít, i když disponuje ještě nějakým zbývajícím nabitím, avšak
nedoporučuje se příliš často dobíjet plně nabitý akumulátor. (Protože by mohlo dojít k
charakteristickému vydutí.)
• Nenechávejte v blízkosti prostorů kontaktů nabíjecí zástrčky kovové předměty (jako
např. sponky). V opačném případě hrozí riziko požáru a/nebo zásahu elektrickým
proudem následkem zkratu nebo vyprodukovaného tepla.
- 17 -
Příprava pro použití
Pibližná doba možného použití a poet zaznamenatelných snímk
∫ Záznam statických snímků (Při použití LCD monitoru/hledáčku)
Počet
zaznamenatelných
snímků
Přibližně 580 snímků
Doba záznamu
Přibližně 290 min
(Podle norem CIPA v režimu
programové AE)
Snímací podmínky podle standardu CIPA
• CIPA představuje zkratku [Camera & Imaging Products Association].
• Teplota: 23 oC/Vlhkost: 50%RH při zapnutém LCD monitoru.
• Použití paměťové karty SD Panasonic (32 MB).
• Použití dodaného akumulátoru.
• Zahájení záznamu po 30 sekundách od zapnutí fotoaparátu. (S funkcí Optického stabilizátoru
obrazu nastavenou do [AUTO].)
• Záznam jednou za 30 sekund s plně nabitým bleskem při každém druhém snímku.
• Otáčení páčky zoomu z Tele na Wide nebo opačně při každém záznamu.
• Vypnutí fotoaparátu každých 10 záznamů a jeho ponechání ve vypnutém stavu až do poklesu
teploty akumulátoru.
Počet zaznamenatelných snímků se mění v závislosti na intervalu mezi jednotlivými
záznamy. Při prodloužení časového intervalu mezi jednotlivými záznamy počet
zaznamenatelných snímků poklesne. [Když jste například nasnímali jednu snímku
každé dvě minuty, počet snímků by se snížil přibližně na čtvrtinu ve srovnání se
snímky nasnímanými výše uvedeným způsobem (vychází se z jednoho snímku
nasnímaného každých 30 sekund).]
- 18 -
Příprava pro použití
∫ Přehrávání (Při použití LCD monitoru/hledáčku)
Doba přehrávání
Přibližně 540 min
Poznámka
• Doba možného použití a počet zaznamenatelných snímků se bude lišit v závislosti na
prostředí a provozních podmínkách.
Například v následujících případech budou doby možného použití kratší a počet
zaznamenatelných snímků nižší.
– V prostředích s nízkou teplotou, jako např. na sjezdovkách.
– Při použití [AUTO POWER LCD] nebo [POWER LCD] (P31).
– Při opakovaném používání blesku a zoomu.
• Když se doba použitelnosti fotoaparátu stane mimořádně krátkou i po předepsaném nabití
akumulátoru, může se jednat o skončení životnosti akumulátoru. V takovém případě si zakupte
nový akumulátor.
- 19 -
Příprava pro použití
Vkládání a vyjímání karty (volitelné příslušenství)/
akumulátoru
• Zapněte napájení přepnutím na [OFF] a potvrďte zatáhnutí tubusu objektivu.
• Zavřete blesk.
• Doporučujeme vám používat kartu Panasonic.
Posuňte páčku odjištění ve směru šipky
a otevřete dvířka prostoru pro kartu/
akumulátor.
• Vždy používejte originální akumulátory
Panasonic.
OPEN
LOCK
• Při použití jiných akumulátorů nemůžeme
zaručit kvalitu tohoto výrobku.
Akumulátor: Zasuňte jej, dokud nedojde
k jeho zajištění páčkou A, a dbejte
přitom na dodržení směru zasouvání. Za
účelem vyjmutí akumulátoru potáhněte
páčku A ve směru šipky.
B
Karta: Zatlačte ji na doraz, dokud
neuslyšíte kliknutí, a dbejte přitom na
dodržení směru zasouvání. Při vyjímání
karty zatlačte kartu, dokud neuslyšíte
kliknutí, a poté ji vytáhněte směrem
nahoru.
B: Nedotýkejte se koncových svorek karty.
• Není-li karta zasunuta na doraz, může dojít k jejímu
poškození.
1:Zavřete dvířka prostoru pro kartu/
akumulátor.
2:Posuňte páčku odjištění ve směru
šipky.
• Když nelze dvířka prostoru pro kartu/akumulátor
zcela zavřít, vytáhněte kartu a zkontrolujte její
natočení a poté ji zkuste zasunout dovnitř znovu.
- 20 -
OPEN
LOCK
Příprava pro použití
Poznámka
• Po použití akumulátor vyjměte.
• Při zapnutém nabíjení nevyjímejte akumulátor, protože v opačném případě by nastavení
fotoaparátu nemusela být správně uložena.
• Dodaný akumulátor byl navržen výhradně pro tento fotoaparát. Nepoužívejte jej proto v jiných
zařízeních.
• Po uplynutí dlouhé doby od nabití akumulátoru bude akumulátor vybitý.
• Kartu nebo akumulátor vyjímejte po vypnutí napájení, při úplně zhasnutém indikátoru nabíjení
a zcela zataženém tubusu objektivu. (V opačném případě by se mohlo stát, že fotoaparát
nebude fungovat správně, nebo by mohlo dojít k poškození karty či zaznamenaného obsahu.)
∫ Použití síťového adaptéru (volitelné příslušenství) a spojovacího členu
stejnosměrného napájení (volitelné příslušenství) místo akumulátoru
Síťový adaptér (volitelné příslušenství) lze použít
výhradně s určeným spojovacím členem
stejnosměrného napájení od firmy Panasonic
(volitelné příslušenství). Síťový adaptér (volitelné
příslušenství) nelze použít samostatně.
Příprava pro použití:
• Zapněte napájení přepnutím na [OFF] a potvrďte
zatáhnutí tubusu objektivu.
• Připojte síťový kabel k síťovém adaptéru a k síťové
zásuvce ve stěně.
Připojte spojovací člen stejnosměrného napájení
k síťovému adaptéru a k fotoaparátu.
A
B
C
D
E
1
2
3
Dvířka na kartu/akumulátor
Spojovací člen stejnosměrného napájení
Kryt spojovacího členu stejnosměrného napájení
Síťový adaptér
Síťový kabel
Potáhnutím otevřete dvířka prostoru pro kartu/pro akumulátor a kryt
spojovacího členu stejnosměrného napájení.
Vložte spojovací člen pro stejnosměrné napájení do tohoto zařízení.
• Zasuňte spojovací člen pro stejnosměrné napájení zatlačením za jeho střed.
• Zatlačte na spojovací člen pro stejnosměrné napájení, dokud nedojde k jeho zajištění
páčkou 1.
Otvorem vytáhněte ven kabel, v souladu se znázorněním na obrázku a poté
zavřete dvířka prostoru pro kartu/akumulátor.
• Dávejte pozor, abyste při zavírání dvířek prostoru pro kartu/akumulátor nezachytili kabel.
Poznámka
• Vždy používejte originální síťový adaptér Panasonic (volitelné příslušenství).
• Při použití síťového adaptéru použijte síťový kabel dodaný se síťovým adaptérem.
• Když spojovací člen stejnosměrného napájení není potřebný, odpojte jej od digitálního
fotoaparátu. Kromě toho nechte zavřený kryt spojovacího členu stejnosměrného napájení.
• Přečtěte si také pokyny pro použití síťového adaptéru a spojovacího členu stejnosměrného
napájení.
• Při záznamu filmů doporučujeme použít dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér.
• Když během záznamu filmu s použitím síťového adaptéru dojde k přerušení napájení
následkem přerušení dodávky elektrické energie nebo odpojení síťového adaptéru, film, který
byl zaznamenáván, nebude zaznamenán.
- 21 -
Příprava pro použití
Vestavěná paměť/Karta
S tímto zařízením je možné provádět následující úkony.
• Bez vložení karty: Je možný záznam snímků do vestavěné
pamětí a jejich přehrávání.
• S vloženou kartou: Je možný záznam snímků na kartu a jejich
přehrávání.
• Použití vestavěné paměti
k>ð (Indikátor přístupu¢)
• Použití karty
† (Indikátor přístupu¢)
¢ Indikátor přístupu bliká červeně při záznamu snímků do vestavěné paměti (nebo na kartu).
Vestavěná paměť
• Zaznamenané snímky z ní můžete zkopírovat na kartu. (P170)
• Velikost paměti: Přibližně 40 MB
• Zaznamenatelé filmy: pouze QVGA (320k240 pixelů)
• Vestavěná paměť může být použita jako paměťové zařízení pro dočasné uložení, když karta
začíná být plná.
• Doba přístupu do vestavěné paměti může být delší než doba přístupu na kartu.
- 22 -
Příprava pro použití
Karta
Na tomto zařízení mohou být použity následující druhy karet, které vyhovují standardu SD
videa.
(V následujícím textu jsou tyto karty označeny pouze jako karta.)
Typy karet, které se mohou
používat na tomto zařízení
Paměťová karta SD
(8 MB až 2 GB)
Paměťová karta SDHC
(4 GB až 32 GB)
Paměťová karta SDXC
(48 GB, 64 GB)
Poznámky
• Paměťová karta SDHC se může používat se zařízením
kompatibilním s paměťovými kartami SDHC nebo s
paměťovými kartami SDXC.
• Paměťová karta SDXC se může používat se zařízením
kompatibilním s paměťovými kartami SDXC.
• Před použitím paměťových karet SDXC na PC nebo na jiném
zařízení zkontrolujte, zda je kompatibilní.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Pouze karty označené logem SDHC (poukazujícím na to, že karta splňuje požadavky
standardů SD videa) mohou být použity jako karty s kapacitou od 4 GB do 32 GB.
• Pouze karty označené logem SDXC (poukazujícím na to, že karta splňuje požadavky
standardů SD videa) mohou být použity jako karty s kapacitou od 48 GB, 64 GB.
• Pro pořízení videosekvencí v¢ používejte kartu SD s rychlostní třídou “Class 4” nebo vyšší.
[AVCHD Lite] Kartu SD s rychlostní třídou “Class 6” nebo vyšší použijte i pro videosekvence v
[MOTION JPEG].
¢ Třída rychlosti karet SD představuje standard rychlosti pro nepřetržitý zápis.
• Potvrďte si, prosím, nejnovější informace na následující internetové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tato stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
Poznámka
• Když je rozsvícen indikátor přístupu [během zápisu, čtení nebo vymazávání snímků
nebo během formátování vestavěné paměti nebo karty (P38)], nevypínejte toto zařízení,
neodpojujte akumulátor a nevytahujte kartu ani neodpojujte síťový adaptér (volitelné
příslušenství). Kromě toho nevystavujte fotoaparát vibracím, nárazům ani statické
elektřině.
Mohlo by totiž dojít k poškození karty nebo dat uložených na kartě i k poškození tohoto
zařízení.
Když operace selže následkem vibrací, nárazu nebo statické elektřiny, zopakujte ji
znovu.
• Vybavení přepínačem Zápisu-Ochrany A (Když je tento přepínač přepnut do
polohy [LOCK], nebude možný žádný další zápis, vymazávání ani formátování.
Možnost zápisu, vymazávání a formátování dat bude obnovena po jeho vrácení do
původní polohy.)
• Údaje ve vestavěné paměti nebo na kartě mohou být poškozeny nebo ztraceny
působením elektromagnetických vln, statické elektřiny nebo následkem poruchy
fotoaparátu nebo karty. Proto vám doporučujeme uložit důležité údaje do PC apod.
• Neformátujte kartu na vašem PC nebo na jiném zařízení. Formátujte ji pouze ve fotoaparátu,
aby byla zajištěna správná operace. (P38)
• Udržujte paměťovou kartu mimo dosah dětí, abyste předešli jejímu spolknutí.
- 23 -
Příprava pro použití
Nastavení data/času (Nastavení hodin)
• Při zakoupení fotoaparátu hodiny nejsou nastavené.
Zapněte fotoaparát.
A Tlačítko [MENU/SET]
B Kurzorová tlačítka
• Dojde k vysunutí tubusu.
• Když nedojde k zobrazení strany pro volbu
jazyka, přejděte na krok 4.
Stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3/4 zvolte jazyk a stiskněte [MENU/SET].
• Bude zobrazeno hlášení [NASTAVTE HODINY.].
Stiskněte [MENU/SET].
- 24 -
Příprava pro použití
Stisknutím 2/1 zvolte položky (rok,
měsíc, den, hodinu, minuty, posloupnost
zobrazení nebo formát zobrazení času) a
nastavte je stisknutím 3/4.
:
:
A: Čas v domácí oblasti
B: Čas v cíli vaší cesty (P122)
• Zvolte formát zobrazení času, [24HOD] nebo [AM/
PM].
• Při volbě formátu zobrazení času [AM/PM] bude
půlnoc zobrazena jako AM 12:00 a poledne bude zobrazeno jako PM 12:00. Tento
formát zobrazení je běžný v U.S.A. a v některých jiných zemích.
• Můžete jej zrušit bez nastavení hodin stisknutím [‚].
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
Stiskněte [MENU/SET].
• Stisknutím [‚] se vraťte na stranu nastavení.
• Po dokončení nastavování hodin vypněte fotoaparát. Poté jej znovu zapněte a
zkontrolujte, zda údaje na displeji odpovídají provedeným nastavením.
• Při stisknutí [MENU/SET] za účelem dokončení nastavení bez nastavení hodin nastavte
přesný čas; postupujte dle níže uvedeného postupu “Změna nastavení hodin”.
Změna nastavení hodin
Zvolte [NAST.HODIN] v menu [ZÁZN.] nebo [NAST.] a stiskněte 1. (P27)
• Změna nastavení času může být provedena v krocích 5 a 6.
• Nastavení času je udržováno po dobu 3 měsíců prostřednictvím vestavěné baterie i bez
baterie. (Nechte zařízení nabít po dobu 24 hodin za účelem nabití vestavěné baterie.)
Poznámka
• K zobrazení hodin dojde při opakovaném stisknutí [DISPLAY] během záznamu.
• Můžete nastavit tok v rozmezí od 2000 do 2099.
• Když nejsou hodiny nastavené, není možné vytisknout správné datum při tisku data na
snímcích s použitím [TEXT.ZNAČKA] (P157) ani objednat tisk snímků ve fotografickém studiu.
• Když jsou hodiny nastavené, je možno vytisknout správné datum i tehdy, pokud není
zobrazené na displeji fotoaparátu.
- 25 -
Příprava pro použití
Nastavení menu
Tento fotoaparát je dodáván s menu, která umožňují nastavení snímání snímků a jejich
přehrávání dle vašich požadavků, a menu, která umožňují další zábavu s fotoaparátem a
jeho snazší používání.
Konkrétně menu [NAST.] obsahuje některá důležitá nastavení týkající se hodin
fotoaparátu a napájení. Před použitím fotoaparátu zkontrolujte nastavení tohoto menu.
[MODE] Menu režimu přehrávání
(P59, 150 až 153)
! [ZÁZN.] Menu režimu (P124 až 144)
• Toto menu vám
• Toto menu vám
umožní nastavit
barevnost, citlivost,
formát, rozlišení a
další aspekty
zaznamenávaných
snímků.
umožní zvolit
nastavení způsobů
přehrávání, jako
přehrávání nebo
automatické
prohlížení pouze
snímků nastavených
jako [OBLÍBENÉ].
Menu režimu [VIDEO]
(P145 až 146)
• Toto menu vám
umožňuje nastavit
[REŽIM ZÁZNAMU],
[KVALITA ZÁZN.] a
ostatní formáty
záznamu filmů.
( [PŘEHR.] Menu režimu (P154 až 170)
• Toto menu vám
umožňuje nastavit
ochranu, ořezání
nebo nastavení tisku
apod.
zaznamenaných
snímků.
Menu [NAST.] (P30 až 39)
• Toto menu vám umožňuje provést nastavení hodin, volbu nastavení
provozních tónů a realizaci dalších nastavení, která vám mohou
usnadnit zacházení s fotoaparátem.
• Menu [NAST.] může být nastaveno v Režimu záznamu nebo v
Režimu přehrávání.
Poznámka
Vzhledem k charakteristikám fotoaparátu se může stát, že nebude možné nastavit některé
funkce nebo že některé funkce nebudou pracovat při některých podmínkách použití
fotoaparátu.
[PŘEHR. OBL.] není zobrazeno, když nebylo nastaveno [OBLÍBENÉ].
- 26 -
Příprava pro použití
Položky menu nastavení
V této části je popsán způsob volby režimu Programové AE (P49) a stejné nastavení lze
použít také pro menu režimu [VIDEO], menu [PŘEHR.] a menu [NAST.].
Příklad: Nastavení [AF REŽIM] od [Ø] do [š] v režimu programové AE
Zapněte fotoaparát.
ST
Nastavte otočný ovladač režimu na
[ ].

• Za účelem nastavení menu přehrávání přejděte
na krok 3 stisknutím [(].
F
Zobrazte menu stisknutím [MENU/SET].
C Ikona vypínače menu
D Položka menu
E Nastavení
F Strana menu
• Strany menu můžete snadno přepínat otáčením
páčky zoomu.
C
Zvolte [AF REŽIM] stisknutím 3/4.
• Zvolte položku ve spodní části a poté přejděte na
druhou stranu stisknutím 4.
Stiskněte 1.
• V závislosti na dané položce se může stát, že
nastavení nebude zobrazeno nebo že bude zobrazeno
odlišným způsobem.
Zvolte [š] stisknutím 3/4.
- 27 -
CU
M
A Otočný ovladač režimu
B Tlačítko [MENU/SET]
• Dojde k vysunutí tubusu.
D
E
Příprava pro použití
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Přepínání ostatních menu
např.: Přepnutí do menu [NAST.]
1 Zobrazte menu stisknutím [MENU/SET].
2
Stiskněte 2.
3
Zvolte ikonu menu [NAST.]
stisknutím 4 [ ].
4
Stiskněte 1.
• Zvolte další položku menu a nastavte ji.
- 28 -
Příprava pro použití
Použití menu rychlého nastavení
Při použití menu rychlého nastavení bude možné snadno najít nastavení menu.
• Některé položky menu nemohou být nastaveny prostřednictvím režimů.
Stiskněte [Q.MENU] během záznamu.
Zvolte položku menu a nastavení
stisknutím 3/4/2/1 a poté zavřete
menu stisknutím [MENU/SET].
A Budou zobrazeny položky, které je třeba
nastavit, a příslušná nastavení.
• Můžete nastavit následující položky, a to konkrétně stisknutím [DISPLAY].
[VYV.BÍLÉ] (P128)/[AF REŽIM] (P131)
- 29 -
A
Příprava pro použití
Dle potřeby proveďte tato nastavení.
Menu nastavení
[NAST.HODIN], [ÚSPORNÝ REŽIM] a [AUTO PŘEHRÁNÍ] představují důležité položky.
Před jejich použitím zkontrolujte jejich nastavení.
• V inteligentním automatickém režimu lze nastavit pouze [NAST.HODIN], [SVĚTOVÝ ČAS],
[PÍPNUTÍ], [JAZYK] a [DEMO OIS] (P39).
Podrobnější informace ohledně způsobu volby nastavení menu [NAST.] jsou
uvedeny na P27.
U [NAST.HODIN]
Nastavení data/času.
• Podrobnější informace najdete na P24.
Nastavte čas ve vaší domácí oblasti a v cíli vaší cesty.
[SVĚTOVÝ ČAS]
“ [CÍL CESTY]:
Oblast cíle vaší cesty
– [DOMA]:
Vaše domácí oblast
• Podrobnější informace najdete na P122.
Nastavte datum odchodu a datum návratu z dovolené.
— [DATUM CESTY]
[PLÁN CESTY]
[OFF]/[SET]
[LOKALITA]
[OFF]/[SET]
• Podrobnější informace najdete na P119.
Umožní vám nastavit pípnutí a zvuk závěrky.
r [PÍPNUTÍ]
r [ÚROVEŇ PÍPNUTÍ]:
[s] (Vypnutá)
[t] (Nízká)
[u] (Vysoká)
[
[
[
[TÓN PÍPNUTÍ]:
]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
[
u [HLASITOST]
1
[HLAS.ZÁVĚRKY]:
] (Vypnutá)
] (Nízká)
] (Vysoká)
1
[TÓN ZÁVĚRKY]:
]/[ 2 ]/[ 3 ]
Nastavte hlasitost reproduktoru na jednu ze 7 úrovní.
• Po připojení fotoaparátu k TV se hlasitost reproduktorů nezmění.
- 30 -
Příprava pro použití
[NAST. PROFILŮ]
Je možné zaregistrovat až do 3 sad aktuálních nastavení
fotoaparátu jako uživatelských sad.
(Pouze režim záznamu)
• Podrobnější informace najdete na P111.
[Fn TLAČÍTKO]
Přiřaďte menu režimu [ZÁZN.] tlačítko 4. Je vhodné
zaregistrovat menu režimu [ZÁZN.], které je často používáno.
(Pouze režim záznamu)
[POMĚR STRAN ]/[KVALITA]/[REŽIM MĚŘENÍ]/[VYV.BÍLÉ]/
[i.EXPOZICE]/[BAREV.EFEKT]/[POMŮCKY]/
[
MÍSTO ZÁZN]/[Č. ZBÝVAJÍCÍ]
• Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P124.
Tato nastavení menu usnadňují pohled na LCD monitor, když se
nacházíte na světlých místech.
LCD [LCD REŽIM]
[OFF]
„ [AUTO POWER LCD]:
Jas je nastaven automaticky v závislosti na tom, jak světlé je okolí
fotoaparátu.
… [POWER LCD]:
LCD monitor se stane světlejším a snáze viditelným při snímání
snímků venku.
• Jas snímků zobrazených na LCD monitoru bude zvýšen do takové míry, že některé subjekty
mohou být na něm zobrazeny odlišně než ve skutečnosti. To však nemá žádný vliv na
zaznamenané snímky.
• Při záznamu v režimu zesvětlení LCD bude běžný jas LCD monitoru obnoven automaticky po
uplynutí 30 sekund. Jas LCD monitoru můžete kdykoli obnovit stisknutím libovolného tlačítka.
• Když máte potíže s viděním kvůli zářícímu slunečnímu nebo jinému světlu, zacloňte fotoaparát
rukou.
• Počet zaznamenatelných snímků poklesne v režimu Automatické zesvětlení LCD a v režimu
Zesvětlení LCD.
• V režimu přehrávání nelze zvolit [AUTO POWER LCD].
Slouží ke změně velikosti zobrazení ikon a stran menu.
[VELIKOST ZOBR.]
[STANDARD]/[LARGE]
- 31 -
Příprava pro použití
[POMŮCKY]
Nastavte vzor řádků s informacemi, které se zobrazují při snímání
snímků. Dále můžete nastavit, zda mají být při zobrazení řádků s
informacemi zobrazeny také informace o záznamu. (P62)
[INF.O ZÁZN.]:
[OFF]/[ON]
[SCHÉMA]:
[ ]/[
]
• [SCHÉMA] je v inteligentním automatickém režimu nastaven na [
[HISTOGRAM]
].
To umožňuje nastavit, zda má nebo nemá být zobrazován
histogram. (P65)
[OFF]/[ON]
[
MÍSTO ZÁZN]
Slouží ke kontrole úhlu pohledu při záznamu filmů.
[OFF]/[ON]
• Zobrazení záznamu filmu v rámečku je pouze přibližné.
• Zobrazování záznamu v rámečku může být ukončeno při použití zoomu směrem k Tele, v
závislosti na nastavení velikosti obrazu.
• Tuto funkci nelze použít v inteligentním automatickém režimu.
Slouží k přepínání mezi zobrazením počtu zaznamenatelných
snímků a dostupnou zbývající dobou záznamu.
[Č. ZBÝVAJÍCÍ]
[ZBÝV.SNÍMKY]:
Slouží k zobrazení počtu zaznamenatelných snímků při snímání
statických snímků.
[ZBÝVAJÍCÍ ČAS]:
Slouží k zobrazení dostupné zbývající doby záznamu pro záznam
filmu.
- 32 -
Příprava pro použití
[ZOBR. PŘEPALY]
Když je aktivována funkce automatické kontroly snímku při
přehrávání, plochy nasycené bílou budou zobrazeny, jakoby
černobíle blikaly.
[OFF]/[ON]
• Když se na snímku vyskytují plochy nasycené bílou,
doporučujeme kompenzovat expozici záporným
[ON]
[OFF]
směrem (P76) na základě histogramu (P65) a
nasnímat snímek znovu. Výsledkem bude
pravděpodobně snímek s vyšší kvalitou.
• K výskytu ploch nasycených bílou může dojít při
malé vzdálenosti mezi fotoaparátem a subjektem
snímaným s použitím blesku.
Když je v takovém případě [ZOBR. PŘEPALY]
nastaveno na [ON], plocha přímo osvětlená bleskem bude nasycena bílou a bude černobíle
blikat.
• Zvýraznění nepracuje během multipřehrávání (P57), vyhledávání s použitím kalendáře (P154),
zoomového přehrávání (P58) nebo přehrávání filmů (P148).
Tato funkce umožňuje uložit polohu zoomu a polohu MF
(manuální zaostření), když je vypnuté napájení – přepnuté na
[OFF].
[NÁVRAT ZOOMU]:
Při následném zapnutí napájení [ON] bude proveden automatický
[OBN. OBJEKTIV] návrat do polohy zoomu z okamžiku vypnutí [OFF].
[OFF]/[ON]
[OBNOV MF OSTŘ.]:
Slouží k uložení nastavení polohy MF do paměti při manuálním
zaostření. Při návratu k záznamu s manuálním zaostřováním
bude poloha, uložená do paměti, obnovena.
[OFF]/[ON]
• Poloha MF bude uložena do paměti v následujících případech:
– Vypněte fotoaparát
– Když je zaostření nastaveno na cokoli jiného než [MANUÁLNÍ OSTŘENÍ] s použitím tlačítka
[AF/AF#/MF]
– Při přepnutí do režimu přehrávání
• Při nastavení [NÁVRAT ZOOMU] na [OFF] bude poloha zoomu nastavena v každém případě
na širokoúhlý.
• Když je [OBNOV MF OSTŘ.] nastaveno na [OFF], poloha MF bude odpovídat vzdálenosti
zaostřené v okamžiku záznamu s manuálním zaostřováním.
• V závislosti od podmínek záznamu se uložená a obnovená poloha MF může vzájemně lišit.
- 33 -
Příprava pro použití
Při ručním zaostřování se ve středu displeje objeví pomocná
obrazovka a pomáhá při zaostřování na snímaný objekt.
[MF LUPA]
[OFF]
[ON]:
Střed displeje bude roztažen na celý displej.
• Podrobnější informace najdete na P74.
Prostřednictvím nastavení těchto menu můžete prodloužit
životnost akumulátoru.
Dále dojde k automatickému vypnutí LCD monitoru, když se
monitor nepoužívá, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
q
[ÚSPORNÝ REŽIM]
p [REŽIM SPÁNKU]:
Když fotoaparát zůstane bez použití po dobu nastavenou
prostřednictvím tohoto nastavení, dojde k jeho automatickému
vypnutí.
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
[AUTO LCD VYP.]:
Když fotoaparát zůstane bez použití po dobu nastavenou
prostřednictvím tohoto nastavení, dojde k automatickému vypnutí
LCD monitoru.
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
• Zrušení režimu [REŽIM SPÁNKU] se provádí stisknutím tlačítka závěrky do poloviny nebo
vypnutím a zapnutím fotoaparátu.
• V inteligentním automatickém režimu je [REŽIM SPÁNKU] nastaveno na [5MIN.]
• Při nastavení [AUTO LCD VYP.] na [15SEC.] nebo [30SEC.] bude [REŽIM SPÁNKU]
nastaveno na [2MIN.].
• LCD monitor může být kdykoli znovu zapnut stisknutím libovolného tlačítka.
• Během použití menu nebo při zoomovém přehrávání funkce [AUTO LCD VYP.] nepracuje.
• V následujících případech [REŽIM SPÁNKU] nepracuje.
– Při použití síťového adaptéru
– Při zapojení k PC nebo k tiskárně
– Při záznamu nebo přehrávání filmů
– Během automatického prohlížení snímků
– [AUTO DEMO]
• V následujících případech [AUTO LCD VYP.] nepracuje.
– Při použití síťového adaptéru
– Při zapojení k PC nebo k tiskárně
– Při nastavení samospouště
– Při záznamu nebo přehrávání filmů
– Během automatického prohlížení snímků
– Během zobrazení strany menu
– [AUTO DEMO]
- 34 -
Příprava pro použití
[LCD PRIORITA]
Když jste si zvolili Hledáček v Režimu záznamu, displej při
přehrávání snímků automaticky přepne na LCD monitor.
[OFF]/[ON]
• Podrobnější informace najdete na P64.
Nastavte dobu zobrazení nasnímaného snímku.
o
[AUTO PŘEHRÁNÍ]
[OFF]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]:
Zobrazování snímků bude pokračovat až do stisknutí
jednoho z tlačítek.
• Při použití Automatické gradace expozice (P77), [H-SÉRIOVÉ SN.] (P96), [SÉRIE S
BLESKEM] (P97) a [FOTORÁMEČEK] (P101) v Režimu scény a v režimu sekvenčního
snímání (P138) je Funkce automatické kontroly aktivována bez ohledu na její nastavení.
• V inteligentním automatickém režimu je funkce automatického prohlížení nastavena pevně na
[2SEC.].
• Když je při [ZOBR. PŘEPALY] (P33) nastaveném na [ON] aktivována funkce automatické
kontroly snímku, plochy nasycené bílou se zobrazí, jakoby černobíle blikaly.
• [AUTO PŘEHRÁNÍ] nepracuje při záznamu filmů.
v [VYNULOVAT]
Vynulujte číslo souboru následujícího záznamu a přednastavte jej
na 0001.
• Číslo adresáře bude aktualizováno a číslo souboru začne od 0001. (P183)
• Adresáři může být přiděleno číslo od 100 do 999.
Když číslo adresáře dosáhne 999, nemůže být vynulováno. Doporučujeme vám naformátovat
kartu (P38) po uložení údajů na PC nebo jinam.
• Za účelem vynulování čísla adresáře a jeho nastavení na hodnotu 100 naformátujte nejdříve
vestavěnou paměť nebo kartu a poté použijte tuto funkci k vynulování čísla souboru.
Bude zobrazena strana umožňující vynulování čísla adresáře. Vynulujte číslo adresáře
stisknutím [ANO].
w [RESETOVAT]
Nastavení menu [ZÁZN.] nebo [NAST.] budou vynulována a
přednastavena na počáteční hodnoty.
• Při volbě nastavení [RESETOVAT] během záznamu bude zároveň provedena operace
vynulování objektivu. Uslyšíte zvuk pracujícího objektivu, který je běžným projevem jeho
činnosti a nejedná se o příznak poruchy.
• Při vynulování nastavení režimu [ZÁZN.] budou vynulovány i údaje zaznamenané
prostřednictvím [ROZEZN. TVÁŘÍ].
• V případě vynulování nastavení menu [NAST.] budou vynulována také následující nastavení.
Kromě toho je [OTÁČENÍ SN.] (P164) nastaveno na [ON].
– Nastavení narozenin a jména pro [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] (P94) a [MAZLÍČEK] (P95) v režimu
scény.
– Nastavení [DATUM CESTY] (P119). (Datum odjezdu, datum návratu, cíl cesty)
– Nastavení [SVĚTOVÝ ČAS] (P122).
– Nastavení [NAST. PROFILŮ] (P111).
– Pozice uložená do paměti v [OBN. OBJEKTIV]/[PAMĚŤ KURZORU].
• Číslo adresáře a nastavení hodin se nezmění.
- 35 -
Příprava pro použití
Po pripojení nebo pred pripojením fotoaparátu k vašemu PC nebo
tiskárne prostrednictvím spojovacího USB kabelu (dodaného)
zvolte systém komunikace prostrednictvím USB.
x [REŽIM USB]
y [VOLBA TYPU SPOJENÍ]:
Když připojíte fotoaparát k PC nebo tiskárně podporující
PictBridge, zvolte jednu z položek [PC] nebo [PictBridge(PTP)].
{ [PictBridge(PTP)]:
Nastavte po nebo před připojením k tiskárně podporující
PictBridge.
z [PC]:
Nastavte po nebo před připojením k PC.
• Když je zvoleno [PC], fotoaparát je připojen prostřednictvím komunikačního systému “USB
Mass Storage” (velkokapacitní paměťové médium USB).
• Když je zvoleno [PictBridge(PTP)], fotoaparát je připojen prostřednictvím komunikačního
systému “PTP (Picture Transfer Protocol)” (Protokol pro přenos snímků).
| [VIDEO VÝST.]
Nastavte systém barevné televize tak, aby odpovídal příslušné
zemi. (Platí pouze pro režim přehrávání)
[NTSC]:
Výstup videa je nastaven na systém NTSC.
[PAL]:
Výstup videa je nastaven na systém PAL.
• Toto nastavení bude pracovat při připojení AV kabelu nebo mini kabelu HDMI (volitelné
příslušenství).
[TV FORMÁT]
Nastavte odpovídající typ TV.
(Platí pouze pro režim přehrávání)
[W]:
V případě připojení k TV 16:9.
[X]:
V případě připojení k TV 4:3.
• Tato funkce bude v činnosti při zapojení AV kabelu.
- 36 -
Příprava pro použití
Při přehrávání po zapojení tohoto zařízení k TV s vysokým
rozlišením prostřednictvím mini kabelu HDMI (volitelné
příslušenství) nastavte formát pro výstup HDMI.
[REŽIM HDMI]
[AUTO]:
Rozlišení výstupu bude nastaveno automaticky na základě
informací z připojeného TV.
[1080i]:
Pro výstup bude použita metoda prokládání s 1080 dostupnými
skenovanými řádky.
[720p]:
Pro výstup bude použita progresivní metoda se 720 dostupnými
skenovanými řádky.
[576p]¢1/[480p]¢2:
Pro výstup bude použita progresivní metoda s 576¢1/480¢2
dostupnými skenovanými řádky.
¢1 Při nastavení [VIDEO VÝST.] na [PAL].
¢2 Při nastavení [VIDEO VÝST.] na [NTSC].
• Metoda prokládání/progresivní metoda
i= prokládané skenování je skenování displeje s polovinou skutečně skenovaných řádků
každou 1/50 sekundy, zatímco p= progresivní skenování představuje obrazový signál s
vysokou hustotou, při kterém dochází ke skenování všech skutečných řádků displeje každou
1/50 sekundy.
Zásuvka [HDMI] na tomto zařízení je kompatibilní s výstupem s vysokým rozlišením [1080i].
Abyste si mohli vychutnat obraz s progresivním skenováním a s vysokým rozlišením, je třeba
použít kompatibilní TV.
• Když při nastavení [AUTO] není na TV zobrazován přehrávaný obraz, přizpůsobte formát
obrazu vašemu TV a zvolte počet skutečně skenovaných řádků. (Přečtěte si, prosím, návod k
použití TV.)
• Tato funkce bude v činnosti při připojeném mini kabelu HDMI (volitelné příslušenství).
• Podrobnější informace najdete na P173.
Při tomto nastavení může být toto zařízení automaticky dálkově
ovládáno prostřednictvím vedení VIERA jiným zařízením
kompatibilním se systémem VIERA při použití mini kabelu HDMI
(volitelné příslušenství).
[VIERA Link]
[OFF]:
Uvedená operace se provádí prostřednictvím tlačítek
na tomto zařízení.
[ON]:
Slouží k dálkovému ovládání zařízení kompatibilního s
vedením VIERA. (Neumožňuje všechny operace)
Ovládání hlavního zařízení prostřednictvím tlačítek
bude omezeno.
• Tato funkce bude v činnosti při připojeném mini kabelu HDMI (volitelné příslušenství).
• Podrobnější informace najdete na P175.
- 37 -
Příprava pro použití
Nastavte stranu, která se zobrazí při nastavení otočného
ovladače režimu do polohy , , , ,
a .
[OFF]:
} [MENU SCÉNY]
Dojde k zobrazení strany záznamu v aktuálně
zvoleném pokročilém režimu scény (P86) nebo režimu
scény (P91).
[AUTO]: Zobrazí se strana menu pokročilého režimu scény
nebo režimu scény.
[PAMĚŤ KURZORU]
[FIRMWARE INFO]
[FORMÁTOVAT]
Při použití této funkce zůstane poloha použitého menu uložena i
při vypnutí fotoaparátu.
[OFF]/[ON]
Slouží ke kontrole toho, kterou verzi firmwaru obsahuje
fotoaparát.
Slouží k formátování vestavěné paměti nebo karty.
Formátování způsobí trvalé vymazání všech dat
nacházejících se na vaší paměťové kartě. Ujistěte se proto
před použitím této funkce, že všechny snímky byly uloženy.
• Při formátování používejte dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér (volitelné
příslušenství) a spojovací člen stejnosměrného napájení (volitelné příslušenství). Během
formátování nevypínejte fotoaparát.
• Když je vložená karta, bude provedeno pouze formátování karty. Za účelem provedení
formátování vestavěné paměti je třeba vyjmout kartu.
• Když byla karta naformátována na PC nebo na jiném zařízení, naformátujte ji ve fotoaparátu
znovu.
• Formátování vestavěné paměti může trvat déle než formátování karty.
• Když nedokážete provést formátování, obraťte se na vašeho prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko.
- 38 -
Příprava pro použití
~ [JAZYK]
Nastavte jazyk zobrazený na displeji.
• Při nastavení nesprávného jazyka omylem zvolte [~] z ikon menu za účelem nastavení
požadovaného jazyka.
Slouží k zobrazení rozsahu vibrací, které fotoaparát zaznamenal.
([DEMO OIS])
Vlastnosti fotoaparátu budou zobrazeny formou automatického
prohlížení (slide show). ([AUTO DEMO])
[DEMO OIS]
DEMO [DEMO REŽIM]
A Rozsah vibrací
B Rozsah vibrací po korekci
A
B
[AUTO DEMO]:
[OFF]
[ON]
• K přepnutí funkce stabilizátoru mezi [ON] a [OFF] dochází při každém stisknutí [MENU/SET]
během [DEMO OIS].
• V režimu přehrávání nelze zobrazit [DEMO OIS].
• Stisknutím [DISPLAY] zavřete [DEMO OIS].
• [DEMO OIS] představuje pouze přibližnou hodnotu.
• [AUTO DEMO] nedisponuje žádným TV výstupem, a to ani v režimu přehrávání.
• Stisknutím [MENU/SET] zavřete [AUTO DEMO].
- 39 -
Základní režimy
Přepínání režimů
Základní režimy
Volba režimu [ZÁZN.] a záznam statických snímků
a filmů
Zapněte fotoaparát.
• Indikátor napětí 2 svítí, jakmile přepnete na 1.
ST
M
CU
CU
ST
Slaďte požadovaný režim se součástí A.
• Otáčejte otočným ovladačem pomalu a vždy jej
otočte přesně do aretované polohy. (Otočný
ovladač se otáčí v rozsahu 360 o)
M
Přepnutí režimu otáčením otočného
ovladače.
∫ Základní režimy
Inteligentní automatický režim (P44)
Subjekty jsou zaznamenávány s nastaveními, která fotoaparát automaticky používá.
Režim programové AE (P49)
Subjekty jsou zaznamenávány s použitím vašich vlastních nastavení.
- 40 -
Základní režimy
∫ Režimy pro pokročilé
Režim AE s prioritou clony (P80)
Rychlost závěrky je automaticky určena podle vámi nastavené hodnoty clony.
Režim AE s prioritou času závěrky (P80)
Hodnota clony je automaticky určena podle vámi nastavené hodnoty času závěrky.
Režim manuální expozice (P81)
Expozice je seřízena podle hodnoty clony a čas závěrky, které byly nastaveny ručně.
Režim kreativního filmu (P109)
Slouží k záznamu filmu s manuálními nastaveními.
Režim Custom (Uživatelské nastavení) (P112)
Tento režim snímá záběry s předem zaznamenaným nastavením.
Režim scény (P91)
Umožňuje snímání snímků při odpovídající snímané scéně.
Režim mé barvy (P83)
Tento režim můžete použít pro kontrolu barevných efektů, volbu režimu barev z
dvanácti režimů barev a k pořízení snímků.
∫ Pokročilý režim scény
Režim portrétu (P87)
Tento režim používejte pro snímání záběrů osob.
Režim scenerie (P88)
Tento režim používejte pro snímání záběrů scenérií.
Režim sportovních záběrů (P88)
Tento režim používejte pro snímání záběrů sportovních událostí atd.
Režim snímání zblízka (P89)
Tento režim se používá pro pořizování snímků zblízka.
Režim nočního portrétu (P90)
Tento režim se používá pro pořizování snímků noční scenerie a osob v noční scenerii.
- 41 -
Základní režimy
ST
M
CU
A Tlačítko závěrky
B Tlačítko filmů
Pořizování statických snímků
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za účelem zaostření.
Stiskněte tlačítko závěrky na doraz (stlačte jej dále) a
nasnímejte snímek.
∫ Podrobnější informace jsou uvedeny při vysvětlení jednotlivých režimů záznamu.
Záznam filmu
Zahajte záznam stisknutím tlačítka filmového záznamu.
Opětovným stisknutím tlačítka filmového záznamu můžete
záznam zastavit.
• K vypnutí zvuku dojde při stisknutí tlačítka pro spuštění/zastavení
záznamu filmu.
Hlasitost zvuku lze nastavit v [ÚROVEŇ PÍPNUTÍ] (P30).
∫ Prostřednictvím tohoto fotoaparátu je možné provádět záznam filmu v každém
režimu. Podrobnější informace najdete v části “Záznam filmu” (P102).
- 42 -
Základní režimy
Rady pro pořizování optimálních snímků
• Nezakrývejte blesk, pomocné světlo AF A ani mikrofon B
prsty ani jinými předměty.
• Držte fotoaparát jemně oběma rukama, držte vaše ramena u těla a
stůjte mírně rozkročeni.
• Dávejte pozor, abyste při stisknutí tlačítka závěrky nehýbali
fotoaparátem.
• Tubus objektivu je zatahován přibližně 15 sekund po přepnutí z
režimu záznamu do režimu přehrávání.
• Nedotýkejte se objektivu nebo tubusu objektivu. Při zatahování
tubusu by mohlo dojít ke skřípnutí prstů nebo znečištění objektivu.
(P197)
• Při pořizování snímků se ujistěte, že stojíte nohama pevně na zemi
a že nehrozí nebezpečí kolize s jinou osobou, objektem apod.
- 43 -


Základní režimy
Režim [ZÁZN.]: ñ
Snímání snímků s použitím automatické funkce
(Inteligentní automatický režim)
Fotoaparát nastaví nejvhodnější nastavení v závislosti na subjektu a snímacích
podmínkách, a proto doporučujeme tento režim pro začátečníky nebo pro ty, kteří chtějí
ponechat nastavení na fotoaparátu a chtějí jednouše pořizovat snímky.
• Následující funkce jsou aktivovány automaticky.
– Detekce scény/[STABILIZÁTOR]/Inteligentní kontrola citlivosti ISO/Detekce tváře/Rychlé AF/
[i.EXPOZICE]/Digitální korekce červených očí/Kompenzace protisvětla/[I.ROZLIŠENÍ]/
Inteligentní zoom
Nastavte otočný ovladač režimu na [ñ].
1
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za
účelem zaostření.
• Po zaostření na subjekt se rozsvítí indikátor zaostření
1 (zelený).
• Při použití funkce detekce tváře bude kolem tváře
subjektu zobrazeno zaostřovací pole 2. V ostatních
případech bude zobrazeno kolem bodu na subjektu, na
který je zaostřeno.
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
• Maximální vzdálenost přiblížení (nejkratší vzdálenost,
ze které je možné nasnímat subjekt) se liší v závislosti
na zoomovém zvětšení.
2
Stiskněte tlačítko závěrky na doraz (stlačte
jej dále) a nasnímejte snímek.
• Indikátor přístupu (P22) bliká červeně při záznamu
snímků do vestavěné paměti (nebo na kartu).
∫ Snímání snímků s použitím blesku (P66)
• Blesk otevřete pouze tehdy, když se má použít. (P66)
• V závislosti na druhu a jasu subjektu se zobrazí [
], [
], [
] nebo [
].
• Při zobrazení [
] nebo [
] bude zapnuta digitální korekce červených očí.
• Rychlost závěrky bude při použití [
] nebo [
] pomalá.
∫ Snímání snímků s použitím zoomu (P53)
∫ Záznam filmů (P102)
∫ Snímání snímků s použitím funkce Rozeznání tváře (která ukládá tváře často
snímaných subjektů s informacemi o jejich jménech a narozeninách) (P113)
- 44 -
Základní režimy
Detekce scény
Když fotoaparát identifikujte optimální scénu, ikona identifikované scény bude zobrazena
modře na dobu 2 sekund, po jejímž uplynutí se její barva změní znovu na obvyklou
červenou.
¦ >
[i-PORTRÉT]
[i-KRAJINA]
[i-MAKRO]
[i-NOČNÍ PORTRÉT]
• Pouze při volbě [
]
[i-NOČNÍ KRAJINA]
[i-ZÁPAD SLUNCE]
[i-DÍTĚ]¢
• [¦] je nastaveno v případě, že nelze aplikovat žádnou ze scén, a v takovém případě budou
provedena standardní nastavení.
],[ ] nebo [ ] fotoaparát automaticky identifikuje tvář osoby a doladí zaostření
a expozici. (Detekce tváří) (P132)
• Když při použití stativu fotoaparát dospěje k závěru, že jeho otřesy jsou minimální, a režim
scény bude identifikován jako [ ], rychlost uzávěrky bude nastavena na 8 sekund. Dávejte
pozor, abyste při pořizování snímků nepohybovali fotoaparátem.
• Když je [ROZEZN. TVÁŘÍ] nastaveno na [ON] a rozeznávaná tvář se podobá jedné ze
zaregistrovaných tváří, v pravém horním rohu [ ], [ ] a [ ] se zobrazí [R].
¢ Při nastavení [ROZEZN. TVÁŘÍ] na [ON] bude pro narozeniny nastavených
zaregistrovaných tváří zobrazeno [ ] pouze v případě, že bude detekována tvář tříleté
nebo mladší osoby.
• Při volbě [
Poznámka
• Za podmínek, které jsou uvedeny níže, může dojít k detekci odlišné scény pro stejný subjekt.
– Stav subjektu: Jasná nebo tmavá tvář, velikost subjektu, barva subjektu, vzdálenost od
subjektu, kontrast subjektu, pohybující se subjekt
– Podmínky snímání: Východ slunce, západ slunce, podmínky slabého jasu, vibrace
fotoaparátu, použití zoomu
• Pokud si přejete snímat snímky ve zvolené scéně, doporučujeme vám, abyste prováděli
snímání ve vhodném snímacím režimu.
• Kompenzace protisvětla
Za protisvětlo se považuje světlo přicházející zpoza subjektu.
V takovém případě subjekt ztmavne, a proto tato funkce zajišťuje kompenzaci protisvětla
zesvětlením celého snímku.
- 45 -
Základní režimy
Funkce Sledování AF
Tato funkce umožňuje nastavit zaostření na specifický subjekt.
1
Stiskněte [FOCUS].
• V levé horní části displeje bude zobrazeno [ ].
• Ve středu displeje bude zobrazen rámeček sledování AF.
• Zrušení se provádí opětovným stisknutím [FOCUS].
2
Dostaňte subjekt do rámečku sledování AF a poté
jej aretujte stisknutím [AF/AE LOCK].
• Barva rámečku sledování AF se změní na žlutou.
• Bude zvolena optimální scéna pro daný subjekt.
• Zrušení této funkce můžete provést opětovným
stisknutím [FOCUS].
Poznámka
• [ROZEZN. TVÁŘÍ] nepracuje při sledování AF.
• Nemůžete používat Funkci sledování AF, když je [BAREV.EFEKT] nastaven na [B/W] nebo
[SEPIA].
• Přečtěte si, prosím, informace týkající se sledování AF na P132
- 46 -
Základní režimy
Nastavení v inteligentním automatickém režimu
∫ Menu režimu [ZÁZN.]
[ROZLIŠENÍ]¢1 (P125)/[SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ] (P138)/[BAREV.EFEKT]/
[ROZEZN. TVÁŘÍ] (P113)
• [BAREV.EFEKT] umožňuje nastavení barevných efektů v [STANDARD], [Happy], [B/W] nebo
[SEPIA]. Když je zvoleno [Happy], je možné automaticky nasnímat snímek s nejvyšší úrovní
jasu třpytu z hlediska jasu a živosti barev.
∫ Menu režimu [VIDEO]
[REŽIM ZÁZNAMU] (P106)/[KVALITA ZÁZN.]¢1 (P106)
∫ Menu [NAST.]
[NAST.HODIN]/[SVĚTOVÝ ČAS]/[PÍPNUTÍ]/[JAZYK]/[DEMO OIS]
• Budou nastaveny následující položky.
Položka
Nastavení
[POMŮCKY] (P32)
([INF.O ZÁZN.]: [OFF])
[ÚSPORNÝ REŽIM]
([REŽIM SPÁNKU]) (P34)
[5MIN.]
[AUTO PŘEHRÁNÍ] (P35)
[2SEC.]
[CITLIVOST] (P78)
(Inteligentní citlivost ISO)
(Maximální citlivost ISO: [ISO1600])
[KVALITA] (P126)
A
[ISO LIMIT] (P127)
1600
[VYV.BÍLÉ] (P128)
[AWB]
[AF REŽIM] (P131)
š¢2
[PŘISVĚTL. AF] (P134)
[REŽIM MĚŘENÍ] (P136)
C
[i.EXPOZICE] (P136)
[STANDARD]
[I.ROZLIŠENÍ] (P138)
[i.ZOOM]
[STABILIZÁTOR] (P141)
AUTO¢3
[AF PŘISVĚTLENÍ] (P142)
[ON]
[SYNCHR. BL.] (P143)
[1ST]
[RED.ČERV.OČÍ] (P143)
[ON]
[KONTINUÁLNÍ AF] (P146)
[ON]
[VĚTRNÝ FILTR] (P146)
[OFF]
[ZOOM MIK.] (P146)
[ON]
- 47 -
Základní režimy
¢1 Nastavení, která lze zvolit, se liší od nastavení možných při použití jiných režimů než
[ZÁZN.].
¢2 V případě nerozeznání tváře bude při záznamu statických snímků provedeno nastavení na
[ ], při záznamu filmu na [Ø].
¢3 Během záznamu filmu nastavte [MODE 1].
• Použití následujících funkcí není možné.
– [AUTO LCD VYP.]/Automatická gradace expozice/Nastavení výstupu blesku/Jemné
doladění vyvážení bílé/Gradace expozice vyvážení bílé/[ZÁMEK AF/AE]/[NEJDELŠÍ ČAS]/
[DIG.ZOOM]/[NAST.SNÍMKU]/[HISTOGRAM]/Zobrazení mimo rámeček
• [PŘEDSÁDKA] v menu režimu [ZÁZN.] a další položky v menu [NAST.] mohou být nastaveny
tak jako režim Programové AE. Provedená nastavení se projeví v inteligentním automatickém
režimu.
- 48 -
Základní režimy
Režim [ZÁZN.]: ³
Snímání snímků s použitím vašich oblíbených
nastavení (Režim programové AE)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a hodnotu clony v souladu s jasem
subjektu.
Umožňuje snímání snímků s větší volností prostřednictvím změn různých nastavení v
menu [ZÁZN.].
CU
ST

M
Nastavte otočný ovladač režimu na
[ ].
A Otočný ovladač režimu
• Za účelem změny nastavení během snímání
snímků konzultujte “Použití menu režimu
[ZÁZN.]” (P124).
Zaměřte AF plochu na bod, na který si přejete zaostřit.
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za
účelem zaostření.
• Rozsah zaostření je od 30 cm (Wide)/2 m (Tele) do
¶.
• Při snímání snímků z ještě kratší vzdálenosti si
přečtěte “Snímání snímků zblízka” (P71).
Pořiďte snímek stisknutím tlačítka závěrky
z poloviny až na doraz.
• Indikátor přístupu bliká (P22) červeně při záznamu
snímků do vestavěné paměti (nebo na kartu).
∫ K nastavení expozice a ke snímání snímků v případě velmi tmavého obrazu (P76)
∫ K nastavení barev a snímání snímků v případě velmi červeného obrazu (P128)
∫ Záznam filmů (P102)
- 49 -
Základní režimy
Zaostření
Zaměřte zaostřovací pole na subjekt a poté stiskněte tlačítko závěrky do poloviny.
A
Když je subjekt
zaostřen
Když subjekt není
zaostřen
Indikátor
zaostření
Zap.
Bliká
Zaostřovací pole
Bílé>Zelené
Bílé>Červené
Zvuk¢1
Pípnutí 2 krát
Pípnutí 4 krát
Zaostřit
B
C
D E F G
A Indikátor zaostření
B Zaostřovací pole (běžné)
C Zaostřovací pole (při použití digitálního zoomu nebo na tmavém místě)
D Zobrazení rozsahu snímací vzdálenosti (při použití zoomu)
E Hodnota clony¢2
F Rychlost závěrky¢2
G Citlivost ISO
¢1 Hlasitost zvuku lze nastavit v [HLAS.ZÁVĚRKY] (P30).
¢2 Když není možné dosáhnout správné expozice, bude zobrazeno červeně.
(Platí však, že při použití blesku k červenému zobrazení nedojde.)
Když subjekt není zaostřen (například když se nenachází ve středu
kompozice snímku, který hodláte nasnímat)
1
2
Zaměřte zaostřovací pole na subjekt a poté stiskněte tlačítko závěrky do poloviny
za účelem zaostření na subjekt a nastavení expozice.
Stiskněte do poloviny a držte stisknuto tlačítko závěrky během pohybu
fotoaparátu v souladu s kompozicí snímku.
• Před stisknutím tlačítka závěrky na doraz můžete
opakovaně zkusit provést úkony uvedené v kroku 1.
Při fotografování lidí vám doporučujeme
používat funkci rozeznávání tváře. (P131)
∫ Obtížné podmínky subjektu a záznamu pro zaostření
• Rychle se pohybující subjekty, mimořádně světlé subjekty nebo subjekty bez kontrastu
• Při zobrazení rozsahu záznamové vzdálenosti červeně
• Při snímání subjektů přes okno nebo v blízkosti lesklých objektů
• V případě tmy nebo při výskytu vibrací
• Přílišné přiblížení fotoaparátu k subjektu nebo současné snímání snímku vzdálených i blízkých
subjektů
- 50 -
Základní režimy
Předcházení vibracím (otřesům fotoaparátu)
Při zobrazení upozornění na vibrace [
] použijte [STABILIZÁTOR] (P141), stativ nebo
samospoušť (P75).
• Rychlost závěrky bude mimořádně pomalá v následujících případech. Držte fotoaparát v klidu
od okamžiku stisknutí tlačítka závěrky až do zobrazení snímku na displeji. Doporučujeme
použít stativ.
– Pomalá synchr./Redukce červených očí
– [NOČNÍ PORTRÉT] a [NOČNÍ KRAJINA] v pokročilém režimu scény (P86)
– V [PANORAMA ASISTENT], [OSLAVA], [SVĚTLO SVÍČKY], [HVĚZD.OBLOHA], nebo
[OHŇOSTROJ] v režimu scény (P91)
– [VYS. DYNAMIKA], [DYNAM. STYL], [DYNAMICKÝ] (
) v Režimu Mé barvy
– Když je rychlost závěrky zpomalená v [NEJDELŠÍ ČAS]
Funkce zachování natočení
Snímky zaznamenané fotoaparátem drženým ve svislé poloze budou přehrávány ve svislé
poloze (otočené). (Pouze v případě nastavení [OTÁČENÍ SN.] (P164) na hodnotu [ON])
• Při snímání s fotoaparátem nasměrovaným nahoru nebo dolů se může stát, že funkce
identifikace směru nebude pracovat správně.
• Filmy nasnímané fotoaparátem drženým ve svislé poloze nebudou zobrazeny svisle.
- 51 -
Základní režimy
Programový posun
V režimu Programové AE můžete měnit přednastavenou
hodnotu clony a rychlost závěrky, aniž byste museli změnit
expozici. Tento režim je nazýván Programový posun.
Při záznamu záběrů v režimu Programové AE tato funkce
umožňuje rozmazání pozadí snížením hodnoty clony nebo
dynamičtější zachycení pohybujícího se subjektu
nastavením nižší rychlosti závěrky.
• Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny a poté použijte zadní
otočný ovladač k aktivaci posuvu programů při zobrazení hodnoty clony a rychlosti závěrky na
dané straně (přibližně 10 sekund).
• Indikace posunu programu A se objeví na obrazovce, když je aktivován posun programu.
• Ke zrušení Posuvu programu dojde při vypnutí fotoaparátu nebo při otočení zadního otočného
ovladače až do polohy, ve které zmizí informace o posuvu programu.
∫ Příklad programového posunu
(A): Hodnota clony
(B): Rychlost závěrky
1 Velikost programového posunu
2 Graf programového posunu
3 Limit programového posunu
1
2
3
4
1
1/2
1/4
1/8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
2.8
(A)
4
5.6
8
11
1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000
(B)
Poznámka
• Pokud při zmáčknutí tlačítka závěrky do poloviny není nastavena správná expozice, hodnota
clony a rychlost závěrky zčervenají.
• Pokud po aktivaci programového posunu uplyne více než 10 sekund, programový posun se
vymaže a fotoaparát se vrátí do normálního režimu Programového AE. Nastavení
programového posunu je uloženo do paměti.
• Programový posun nemusí být aktivován, záleží na jasu subjektu.
- 52 -
Základní režimy
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímků s použitím zoomu
Použití optického zoomu/Použití extra optického zoomu (EZ)/Použití
inteligentního zoomu/Použití digitálního zoomu
Tato funkce vám umožňuje přibližovat osoby a objekt, aby se zdály být blíže, nebo
vzdalovat nasnímaný obraz při širokoúhlém snímání krajinek. Aby se subjekt objevil ještě
blíže (maximum z 50,6k), nenastavujte velikost snímku na nejvyšší nastavení pro každý
formát (X/Y/W/ ).
Při použití inteligentního zoomu lze zvýšit zoomové zvětšení přibližně 1,3k bez
znatelného zhoršení kvality obrazu díky technologii inteligentního rozlišení.
Ještě vyšší úrovně zvětšení jsou možné, když je [DIG.ZOOM] nastaveno na [ON] v menu
[ZÁZN.].
Za účelem bližšího zobrazení subjektů použijte (Tele)
Přetočte páčku zoomu směrem k Tele.
W
T
W
T
Za účelem vzdálenějšího zobrazení subjektů použijte (Wide)
Přetočte páčku zoomu směrem k Wide.
∫ Změna rychlosti zoomu
Podle úhlu otočení páčky zoomu můžete
používat zoom jednou ze 2 rychlostí.
Jakmile je úhel otočení menší, rychlost zoomu
se zpomalí a naopak se zrychlí při větším úhlu.
A Rychle
B Pomaly
• Při záznamu filmu nelze provádět změny rychlosti
zoomu (P102).
∫ Uložení polohy zoomu do paměti (Zaznamenání zoomu)
• Podrobnější informace najdete na P33.
- 53 -
Základní režimy
∫ Druhy zoomu
Charakteristická
vlastnost
Maximální
zvětšení
Kvalita
obrazu
Podmínky
Optický zoom
Extra optický zoom (EZ)
24k
50,6k¢
Žádné zhoršení
Žádné zhoršení
Žádný
Je zvoleno [ROZLIŠENÍ] s
(P125).
Zobrazení
informací na
displeji
A [
Charakteristická
vlastnost
Maximální
zvětšení
Kvalita
obrazu
Podmínky
Zobrazení
informací na
displeji
Inteligentní zoom
] je zobrazeno.
Digitální zoom
96k (včetně optického zoomu 24k)
202k (včetně extra optického zoomu
32k (včetně optického zoomu 24k)
50,6k)
67,4k (včetně extra optického zoomu 127k (včetně optického zoomu a
50,6k)
[i.ZOOM] 32k)
269k (včetně extra optického zoomu a
[i.ZOOM] 67,4k)
Čím vyšší je zvětšení, tím větší bude
Žádné znatelné zhoršení kvality
zhoršení kvality.
[I.ROZLIŠENÍ] (P138) v menu režimu [DIG.ZOOM] (P139) v menu režimu
[ZÁZN.] je nastaven na [i.ZOOM].
[ZÁZN.] je nastaven na [ON].
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
B Je zobrazen [
].
C Je zobrazen rozsah digitálního
zoomu.
• Při používání funkce zoomu se objeví odhadované rozmezí zaostření společně s lištou
zoomu. (Příklad: 0.3 m –¶)
¢ Úroveň zvětšení závisí na nastavení [ROZLIŠENÍ] a [POMĚR STRAN ].
- 54 -
Základní režimy
∫ Mechanizmus extra optického zoomu
Při nastavení velikosti snímku na [
] (3 miliony pixelů) je plocha senzoru CCD 14M
(14,1 milionů pixelů) odřezaná do středu plochy 3M (3 milionů pixelů), čímž je umožněno
dosažení vyššího zoomového efektu.
Poznámka
• Digitální zoom nemůže být nastaven, když byla provedena volba õ.
• Uvedené hodnoty zvětšení jsou přibližné.
• “EZ” je zkratkou “Extra optical Zoom”.
• Při zapnutí fotoaparátu je optický zoom nastaven na Wide (1k).
Když je [NÁVRAT ZOOMU] (P33) nastaveno [ON], bude obnovena poloha zoomu z okamžiku
vypnutí napájení.
• Když použijete funkci zoomu po zaostření na subjekt, bude třeba znovu zaostřit.
• Tubus objektivu se vysune nebo zatáhne v souladu s polohou zoomu. Dávejte pozor, abyste
nepřerušili pohyb tubusu objektivu při otáčení páčky zoomu.
• Při přetáčení páčky zoomu můžete slyšet zvuk pocházející z fotoaparátu nebo ucítit jeho
vibraci. Nejedná se o poruchu.
• Při použití digitálního zoomu se může stát, že [STABILIZÁTOR] nebude funkční.
• Při použití Digitálního zoomu vám doporučujeme ke snímání používat stativ a samospoušť
(P75).
• V Inteligentním automatickém režimu nebo v režimu Scény¢ je [I.ROZLIŠENÍ] nastaveno na
[i.ZOOM].
¢ [i.ZOOM] nelze použít v [VYS. CITLIVOST], [H-SÉRIOVÉ SN.] nebo [SÉRIE S BLESKEM]
v režimu scény.
• Extra optický zoom nelze použít v následujících případech.
– V režimu makro zoomu
– V [VYS. CITLIVOST], [H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S BLESKEM] a [FOTORÁMEČEK] v režimu
scény
– [DÍRKOVÁ KOMORA] v Režimu Mé barvy
– Záznam filmů
– Při nastavení [KVALITA] na [ ], [ ] nebo [
]
• [DIG.ZOOM] nelze použít v následujících případech.
– V [VYS. CITLIVOST], [H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S BLESKEM] a [FOTORÁMEČEK] v režimu
scény.
– [DÍRKOVÁ KOMORA] nebo [FILMOVÉ ZRNO] v Režimu Mé barvy
– Při nastavení [KVALITA] na [ ], [ ] nebo [
]
- 55 -
Základní režimy
Režim [PŘEHR.]: ¸
Přehrávání snímků ([BĚŽNÉ PŘEHR.])
Stiskněte [(].
Zvolte snímek stisknutím 2/1.
A Číslo souboru
B Číslo snímku
A
B
2: Přehrání předcházejícího snímku
1: Přehrání následujícího snímku
• Rychlost posuvu snímku dopředu/
dozadu se mění v závislosti na stavu přehrávání.
• Když stisknete a podržíte stisknuté 2/1, budete moci přehrávat snímky po sobě.
• Otáčením zadního otočného ovladače je dále možné provádět rychlý posun snímků
dopředu/dozadu.
∫ Ukončení přehrávání
Znovu stiskněte [(], stiskněte tlačítko filmu nebo stiskněte do poloviny tlačítko
závěrky.
Poznámka
• Tento fotoaparát je v souladu se standardem DCF standard “Design rule for
Camera File system” zavedený organizací JEITA “Japan Electronics and Information
Technology Industries Association” a Exif “Exchangeable Image File Format”. Soubory, které
neodpovídají standardu DCF, nelze znovu přehrát.
• Tubus objektivu se zasune asi 15 sekund po přepnutí z jednoho [ZÁZN.] režimu do [PŘEHR.]
druhého.
- 56 -
Základní režimy
Zobrazování multisnímků (Multi přehrávání)
Přetočte páčku zoomu směrem k [L] (W).
A
1 strana>12 stran>30 stran>Zobrazení strany s
kalendářem (P154)
A Číslo zvoleného snímku a celkový počet zaznamenaných
snímků
• Otočte páčku zoomu směrem k [Z] (T) za účelem návratu
na předchozí stranu.
• Snímky nebudou otáčeny za účelem zobrazení.
• Snímky zobrazené s použitím [ ] nelze přehrávat.
W
∫ Návrat na běžné přehrávání
1 Zvolte snímek stisknutím 3/4/2/1.
• Bude zobrazena ikona v závislosti na zaznamenaném snímku a na nastaveních.
• Otáčením zadního otočného ovladače je možné provádět volbu snímků.
2 Stiskněte [MENU/SET].
• Dojde k zobrazení zvoleného snímku.
• Dále je možné stisknutím zadního otočného ovladače provádět zobrazování snímků.
- 57 -
T
Základní režimy
Použití zoomového přehrávání
Přetočte páčku zoomu směrem k [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Při přetočení páčky zoomu směrem k [L] (W) po roztažení
obrazu dojde k poklesu zvětšení.
W
T
• Při změně zvětšení dojde přibližně na 1 sekundu k
zobrazení indikátoru polohy zoomu A a poloha rozšířené
části bude moci být posouvána stisknutím 3/4/2/1.
• Čím je snímke více roztáhnut, tím vyšší bude zhrošení jeho
kvality.
• Při posunu polohy, která má být zobrazena, bude přibližně
na 1 sekundu zobrazena informace o poloze zoomu.
• Při stisknutí [FOCUS] dojde k roztažení zaostřovacího bodu.
(P59)
A
∫ Přepínání zobrazeného obrazu při zachování Zoomového přehrávání
Otáčením zadního otočného ovladače zvolte snímek během Zoomového
přehrávání.
• Můžete přepínat zobrazený obraz při zachování stejného zoomového zvětšení a polohy pro
Zoomové přehrávání.
Poznámka
• Během přehrávání se zvětšením obrazu můžete stisknutím [DISPLAY] také vymazat informace
o záznamu a pod. zobrazené na LCD monitoru/Hledáčku.
• Když si přejete uložit roztažený snímek, použijte funkci ořezání. (P161)
• Zoomové přehrávání by mohlo nepracovat správně v případě, když byly snímky zaznamenané
na jiném zařízení.
• Zoomové zvětšení a Poloha zoomu budou zrušeny při vypnutí fotoaparátu (včetně Režimu
spánku).
• Poloha zoomu se vrátí do středu následujících obrazů.
– Obrazy s odlišnými formáty
– Obrazy s odlišným počtem zaznamenaných pixelů
– Obrazy s odlišným směrem otáčení (při nastavení [OTÁČENÍ SN.] na [ON])
• Během přehrávání filmů použití zoomového přehrávání není možné.
- 58 -
Základní režimy
Roztažení zaostřovacího bodu (zobrazení zaostřovacího bodu)
Toto zařízení si pamatuje zaostřovací bod během záznamu a může roztáhnout obraz s
tímto zaostřovacím bodem uprostřed.
Stiskněte [FOCUS] během přehrávání obrazu.
• Když se zaostřovací bod nachází na okraji obrazu, nemusí
být středem roztažení.
• Podrobnější informace o činnosti během použití zoomu
najdete v části “Použití zoomového přehrávání” (P58).
• Při opětovném stisknutí [FOCUS] dojde k obnovení
původního roztažení.
• Následující snímky nemohou být roztaženy kvůli absenci
zaostřovacího bodu:
– Snímek nasnímán bez zaostření
– Snímek nasnímán s manuálním zaostřováním
– Snímek nasnímán jiným fotoaparátem
W
Přepnutí režimu [PŘEHR.]
1
2
3
Během přehrávání stiskněte [MENU/SET].
Stiskněte 1.
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
[BĚŽNÉ PŘEHR.] (P56)
Budou přehrány všechny snímky.
[DIAPROJEKCE] (P150)
Snímky se budou přehrávat ve stanovené posloupnosti.
[STD PŘEHR.] (P152)
Slouží k volbě přehrávání v [SNÍMEK], [AVCHD Lite]¢1 nebo [MOTION JPEG].
¢1 Jedná se o charakteristiku týkající se záznamu a přehrávání obrazu s vysokým
rozlišením.
[PŘEHR. KAT.] (P153)
Slouží k přehrávání snímků seskupených spolu do kategorií.
[PŘEHR. OBL.] (P153)¢2
Slouží k přehrávání vašich oblíbených snímků.
¢2 [PŘEHR. OBL.] není zobrazeno, když nebylo nastaveno [OBLÍBENÉ].
- 59 -
T
Základní režimy
Režim [PŘEHR.]: ¸
Vymazávání snímků
Po vymazání snímku již jejich obnovení nebude možné.
• Snímky ve vestavěné paměti nebo na kartě, které jsou přehrávány, budou vymazány.
Vymazání samotného snímku
Zvolte snímek, který má být vymazán, a
poté stiskněte [‚].
A Tlačítko [DISPLAY]
B Tlačítko [‚]
Stisknutím 2 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
- 60 -
Základní režimy
Vymazání více snímků (až do 50) nebo všech snímků
Stiskněte [‚].
Stisknutím 3/4 zvolte [VÍCENÁS.VYMAZÁNÍ] nebo [VYMAZAT VŠE]
a poté stiskněte [MENU/SET].
• [VYMAZAT VŠE] > krok 5.
Stiskněte 3/4/2/1 pro zvolení snímku a
poté stiskněte [DISPLAY] pro nastavení.
(Zopakujte tento krok.)
• Na zvolených snímcích se objeví [
]. Při opětovném
stisknutí [DISPLAY] se zruší nastavení.
Stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté proveďte nastavení stisknutím
[MENU/SET].
∫ Když bylo zvoleno [VYMAZAT VŠE] při nastavení [OBLÍBENÉ] (P165)
Bude znovu zobrazena stránka pro volbu. Zvolte [VYMAZAT VŠE] nebo [VYMAZAT VŠE
KROMĚÜ], stisknutím 3 zvolte [ANO] a vymažte snímky. ([VYMAZAT VŠE KROMĚÜ]
nemůže být zvoleno, když nebyly nastaveny žádné snímky jako [OBLÍBENÉ].)
Poznámka
• Při vymazávání nevypínejte fotoaparát (během zobrazení [‚]). Použijte dostatečně nabitý
akumulátor nebo síťový adaptér (volitelné příslušenství) a spojovací člen stejnosměrného
napájení (volitelné příslušenství).
• Při stisknutí [MENU/SET] během vymazávání snímků s použitím [VÍCENÁS.VYMAZÁNÍ],
[VYMAZAT VŠE] nebo [VYMAZAT VŠE KROMĚ Ü], bude vymazávání zastaveno v polovině.
• V závislosti na počtu snímků, které mají být vymazány, může vymazání vyžadovat určitý čas.
• Když se jedná o snímky nevyhovující standardu DCF nebo o chráněné snímky, (P168)
nebudou vymazány ani při volbě [VYMAZAT VŠE] nebo [VYMAZAT VŠE KROMĚÜ].
- 61 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Informace o LCD Monitoru/Hledáčku
∫ Přepínání LCD monitoru/Hledáčku
Stisknutím tlačítka [EVF/LCD] přepněte na
obrazovku monitoru.
A Hledáček
B Tlačítko [EVF/LCD]
C LCD monitor
• Jakmile je zapnut LCD monitor, vypne se Hledáček (a naopak).
∫ Zvolte, kterou chcete používat obrazovku
Aktivujte změnu stisknutím [DISPLAY].
D Tlačítko [DISPLAY]
• Při zobrazení menu na displeji tlačítko [DISPLAY] není aktivováno. Během zoomového
přehrávání (P58), během zpětného přehrávání filmů (P148) a během automatického prohlížení
(P150) můžete zvolit pouze“Běžné zobrazování I” nebo “Žádné zobrazování K”.
V režimu záznamu
E Běžné zobrazení¢1, 2
F Žádné zobrazování
G Žádné zobrazení
(Řádek s informacemi
o záznamu)¢1, 3
H Zobrazení mimo
rámeček¢4
7
V režimu přehrávání
I Běžné zobrazování
J Displej s informacemi
o záznamu¢1
K Žádné zobrazování
1/7
- 62 -
1/7
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
¢1 Když je v menu [NAST.] [HISTOGRAM] nastaven na [ON], dojde k zobrazení histogramu.
¢2 Můžete přepínat mezi dostupnou zbývající dobou záznamu a počtem zaznamenatelných
snímků prostřednictvím nastavení [Č. ZBÝVAJÍCÍ] v menu [NAST.].
¢3 Nastavte vzor řádků s informacemi zobrazenými prostřednictvím nastavení [POMŮCKY] v
menu [NAST.]. Dále můžete nastavit, zda při zobrazení řádku s informacemi mají být
zobrazeny také informace o záznamu.
¢4 Když je počet zbývajících snímků vyšší než 1000 nebo když je zbývající doba při záznamu
filmů vyšší než 1000 sekund, bude zobrazeno [
].
Poznámka
• [NOČNÍ PORTRÉT] (P90), [HVĚZD.OBLOHA] a [OHŇOSTROJ] v režimu scény je řádek s
informacemi zobrazen šedě (P91).
• V [FOTORÁMEČEK] v režimu scény nebude řádek s informacemi zobrazen. (P101)
- 63 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Zobrazení mimo rámeček
Informace snímání se objeví na spodním pravém rohu obrazovky. Tak se můžete
soustředit na snímání záběru bez překážejících informací zobrazených na obrazovce.
∫ Úprava dioptrií
Nastavte dioptrie tak, abyste měli v hledáčku
ostrý obraz.
Sledujte obraz v hledáčku a otáčením
kolečka korekce dioptrií nastavte
nejostřejší obraz.
¢ Knoflík korekce dioptrií
∫ Priorita monitoru
Když je [LCD PRIORITA] v menu [NAST.] (P35) nastaveno na [ON], LCD monitor bude
zapnutý při přepnutí z Režimu záznamu do Režimu přehrávání.
Tím můžete ušetřit čas potřebný pro zapnutí LCD monitoru, i pokud při záznamu
používáte Hledáček.
∫ Řádek s informacemi o záznamu
Když vyrovnáte subjekt na vodorovných a
svislých čarách nebo na bodu, v němž se
tyto čáry protínají, budete moci snímat
snímky s dokonale navrženou kompozicí
se zobrazením velikosti, sklonem a
vyvážením subjektu.
A [
]:
Toto zobrazení se používá při rozdělení plochy celé obrazovky na 3k3 za účelem
snímání snímků v dokonale vyvážené kompozici.
B [
]:
Toto zobrazení se používá, když si přejte umístit subjekt přesně do středu displeje.
- 64 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Histogram
Histogram je graf, který zobrazuje jas podél vodorovné osy (od černé po bílou) a počet
pixelů náležících každé úrovni jasu na svislé ose.
To umožňuje snadno zkontrolovat expozici snímku.
Příklady histogramů
1 Správně
naexponovaný
2 Podexponovaný
3 Přeexponovaný
snímek
¢ Histogram
Poznámka
• Pokud snímaný záběr nebo histogram si za dále uvedených podmínek neodpovídají, je
histogram zobrazený oranžově.
– Jakmile je ruční expozice nastavena na jinou hodnotu než [n0EV] v režimu kompenzace
expozice nebo v ručního nastavení expozice
– Při odpálení blesku
– Při volbě [HVĚZD.OBLOHA] nebo [OHŇOSTROJ] v režimu scény (P91)
– Při zavřeném blesku
• Pokud není jas monitoru při slabém osvětlení správný
• Pokud není správně nastavená expozice
• Histogram představuje přiblížení v režimu záznamu.
• Histogram snímku v režimu záznamu a v režimu přehrávání se nemusí shodovat.
• Histogram zobrazený v tomto fotoaprátu se neshoduje s histogramy zobrazenými
prostřednictvím editovacího softwaru použitého v PC apod.
• Histogramy nebudou zobrazeny v následujících případech.
– Inteligentní automatický režim
– Multi přehrávání
– Při volbě [FOTORÁMEČEK] v režimu scény
– Zoomové přehrávání
– Vyhledávání s použitím kalendáře
– Při připojení kabelu HDMI
- 65 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Při snímání snímků s použitím vestavěného blesku
A Otevírání blesku
Stiskněte tlačítko otevření blesku.
B Zavírání blesku
Zamáčkněte blesk, až zacvakne.
• Pokud blesk nepoužíváte, zavřete jej.
• Když je blesk zavřen, nastavení blesku má
hodnotu [Œ].
Poznámka
• Dávejte pozor, abyste si při zavírání blesku nepřivřeli prst.
Přepnutí na vhodné nastavení blesku
Nastavte blesk v souladu se záznamem.
• Otevřete blesk.
Zvolte [BLESK] v menu režimu [ZÁZN.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte režim a stiskněte
[MENU/SET].
• Informace týkající se možných nastavení blesku najdete na
“Nastavení blesku, která jsou k dispozici v jednotlivých
režimech záznamu”. (P68)
Zavřte menu stisknutím [MENU/SET].
• Ukončení můžete provést i stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
- 66 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Položka
Popis nastavení
Blesk bude automaticky aktivován, když to budou vyžadovat podmínky
‡: AUT.
záznamu.
Blesk bude automaticky aktivován, když to budou vyžadovat podmínky
záznamu.
:
Bude aktivován jednou před záznamem za účelem redukce efektu
AUT./Redukce
červených očí (oči subjektu jsou na snímku zobrazeny červeně) a poté
¢
červených očí
bude aktivován znovu v rámci aktuálního záznamu.
• Tento režim používejte při snímání snímků osob v podmínkách
slabého osvětlení.
‰: Neustále
Blesk bude aktivován pokaždé, bez ohledu na podmínky záznamu.
ZAPNUTÝ
• Tento režim používejte, když je váš subjekt zezadu osvětlen
:
neonovým protisvětlem.
Neustále ZAPNUTÝ/ • Nastavení blesku bude nastaveno na [
] pouze v případě, že
Redukce červených nastavíte [OSLAVA] nebo [SVĚTLO SVÍČKY] v režimu scény. (P91)
¢
očí
Když pořizujete snímky s tmavou krajinkou na pozadí, tato funkce sníží
rychlost závěrky při aktivovaném blesku. Dojde tím ke zjasnění tmavé
:
krajinky na pozadí. Současně provede redukci efektu červených očí.
Pomalá synchr./
• Tento režim používejte při snímání osob stojících před tmavým
Redukce červených
pozadím.
očí¢
• Použití nižší rychlosti při pohybu může způsobit rozmazaný
záznam. Pro zvýšení kvality vašich fotografií použijte stativ.
Blesk není aktivován v žádných podmínkách záznamu.
Œ: Neustále
• Tento režim používejte ke snímání v místech, kde použití blesku
VYPNUTÝ
není dovoleno.
¢ Blesk bude aktivován dvakrát. Subjekt se nesmí pohnout až do druhé aktivace blesku.
Interval blesku závisí na jasu subjektu.
[RED.ČERV.OČÍ] (P143) v menu režimu [ZÁZN.] bude nastaveno na [ON] a na ikoně
blesku se zobrazí [ ].
∫ Digitální korekce červených očí
Když byl [RED.ČERV.OČÍ] (P143) nastaven na [ON] a je zvolena redukce červených očí
([
], [
], [
]), při každém použití blesku bude provedena digitální korekce
červených očí. Fotoaparát automaticky indentifikuje červené oči a provede korekci
snímku. (Tato funkce je k dispozici pouze při nastavení [AF REŽIM] na [š] a při
aktivované detekci tváří)
• Za některých okolností korekci červených očí nelze provést.
• V následujících případech digitální korekce červených očí nepracuje.
– Při nastavení blesku na [‡], [‰] nebo [Œ]
– Při nastavení [RED.ČERV.OČÍ] na [OFF]
– Při nastavení [AF REŽIM] na libovolnou hodnotu kromě [š]
- 67 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Nastavení blesku, která jsou k dispozici v jednotlivých režimech záznamu
Nastavení blesku, která jsou k dispozici, závisí na režimu záznamu.
(±: Použitelné, —: Nepoužitelné, ¥: Výchozí nastavení pokročilého režimu scény a
režimu scény)
Œ
‡
±¢1
‡
—
—
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
±
±
±
±
—
±
¥
—
±
—
—
±
±
±
±
±
—
±
—
—
—
¥
—
±
±
±
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
±
±
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¢2
—
—
—
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¢3
—
—
—
±
—
±
—
—
¥
±
±
±
—
±
—
—
±
2
3
—
¢4
—
—
—
±
¥
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
¥
±
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
:
;
í
ï
9
ô
—
—
—
—
—
¥
±
ñ
1
‰
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
5
4
6
8
7
‰
Œ
¥
—
±
—
—
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
—
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
±
±
—
—
±
¢1 Je zobrazen [
]. Bude provedeno nastavení [
], [
], [
] nebo [
]v
závislosti na druhu a jasu subjektu.
¢2 [EXPRESIVNÍ]/[RETRO]/[ČISTÝ]/[PŘIROZENÝ]/[ČERNOBÍLÝ]/[SILUETY]/[PROFILY].
¢3 [VYS. DYNAMIKA]/[DYNAM. STYL]/[DYNAMICKÝ] (
)
¢4 [DÍRKOVÁ KOMORA]/[FILMOVÉ ZRNO].
• Nastavení blesku se může měnit v souladu se změnou režimu záznamu. Dle potřeby proveďte
opětovné nastavení blesku.
• Nastavení blesku bude uloženo do paměti i v případě vypnutí fotoaparátu. Avšak při změně
pokročilého režimu scény nebo režimu scény bude nastavení pokročilého režimu scény nebo
nastavení režimu blesku vynulováno a přednastaveno na výchozí hodnotu.
• Při záznamu filmu nebude blesk aktivován.
- 68 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Rozsahy použití blesku při snímání snímků
• Dosah blesku je udán přibližně.
Rozsah použití blesku
Citlivost
ISO
Wide
Tele
AUTO
30 cm až 9,5 m¢
1,0 m až 5,1 m¢
ISO80
30 cm až 3,0 m
1,0 m až 1,6 m
ISO100
30 cm až 3,3 m
1,0 m až 1,8 m
ISO200
40 cm až 4,7 m
1,0 m až 2,5 m
ISO400
60 cm až 6,7 m
1,0 m až 3,6 m
ISO800
80 cm až 9,5 m
1,0 m až 5,1 m
ISO1600
1,15 m až 13,5 m
1,0 m až 7,3 m
• V režimu scény [VYS. CITLIVOST] (P95) je citlivost ISO automaticky přepínána mezi
[ISO1600] a [ISO6400] a dostupný rozsah blesku se bude také lišit.
Wide: Přibližně 1,15 m až přibližně 27,1 m
Tele: Přibližně 1,0 m až přibližně 14,6 m
• V režimu scény [SÉRIE S BLESKEM] (P97) bude citlivost ISO automaticky přepínána mezi
[ISO100] a [ISO3200] a dostupný rozsah blesku se bude lišit.
Wide: Přibližně 30 cm až přibližně 4,0 m
Tele: Přibližně 1,0 m až přibližně 2,1 m
¢ Při nastavení [ISO LIMIT] (P127) na [AUTO]
∫ Doladění výstupu blesku
Doladění výstupu blesku je potřebné, když je subjekt malý nebo když je jeho světelná
odrazivost velmi vysoká nebo velmi nízká.
1
Stiskněte 3 (È) několikrát až do zobrazení [BLESK] a
poté stisknutím 2/1 nastavte výstup blesku.
• Můžete seřídit intenzitu od [j2 EV] do [i2 EV] v krocích
[1/3 EV].
2
• Volbou [0 EV] je možné obnovit originální intenzitu záblesku.
Zavřte menu stisknutím [MENU/SET].
• Menu můžete ukončit také stisknutím tlačítka závěrky do
poloviny.
Poznámka
• Při seřizování intenzity záblesku se hodnota intenzity zobrazuje v levém horním rohu monitoru.
• Nastavení intenzity záblesku zůstane uloženo i při vypnutí fotoaparátu.
• Nastavení [BLESK] není možné v následujících případech.
– V inteligentním automatickém režimu
– V [KRAJINA]
– V [NOČNÍ KRAJINA], [ILUMINACE], a [KREAT. NOČNÍ KRAJINA] v [NOČNÍ PORTRÉT].
– V [PANORAMA ASISTENT], [ZÁPAD SLUNCE], [H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S BLESKEM],
[HVĚZD.OBLOHA], [OHŇOSTROJ] a [LETECKÉ FOTKY] v režimu scény.
– V režimu kreativního filmu
- 69 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Rychlost závěrky odpovídající každému nastavení blesku
Nastavení blesku Rychlost závěrky (sek.)
Nastavení blesku Rychlost závěrky (sek.)
‡
1/60¢1 až 1/2000
1¢1 až 1/2000
‰
Œ
¢1 Může se to měnit v závislosti na nastavení [NEJDELŠÍ ČAS] (P137).
• Podrobnější informace týkající se režimu AE s prioritou clony, režimu AE s prioritou závěrky a
režimu manuální expozice najdete na P82.
• V inteligentním automatickém režimu bude docházet ke změně rychlosti závěrky v závislosti na
detekované scéně.
• V pokročilém režimu scény (P86) a v režimu scény (P91) se bude rychlost závěrky lišit od výše
popsaných hodnot.
Poznámka
• Blesk nepřibližujte k objektům a nezavírejte ho, pokud je aktivován. Teplem nebo
světlem záblesku může dojít k odbarvení objektů.
• Nezavírejte blesk po prvním odpálení před pořízením snímku v režimu AUTO/Redukce
červených očí atd. Hrozí závada.
• Při snímání snímku mimo rozsah použití blesku se může stát, že expozice nebude doladěna
správně a snímek se stane příliš světlým nebo tmavým.
• Při nabíjení blesku svítí ikona blesku červeně a není možné nasnímat snímek ani při stisknutí
tlačítka závěrky až na doraz.
• Když je úroveň blesku nedostatečná pro daný subjekt, vyvážení bílé by nemuselo být správně
nastaveno.
• Při použití [SÉRIE S BLESKEM] (P97) v režimu scény nebo při vysoké rychlosti závěrky by
mohl být účinek blesku nedostatečný.
• Při fotografování s bleskem doporučujeme sejmout clonu objektivu. V některých
případech by mohlo hrozit zastínění záběru.
• V případě opakovaného snímání snímku může nabití blesku vyžadovat určitý čas. Nasnímejte
snímek až po ukončení zobrazování indikátoru nabíjení.
• Účinek redukce červených očí se u různých osob liší. Dále může být efekt nepatrný v případě
velké vzdálenosti subjektu od fotoaparátu nebo v případě, že se subjekt nedívá přímo do
objektivu při prvním blesknutí.
• Při nastavení [PŘEDSÁDKA] (P144) na [ ] nebo [ C ] je blesk nastaven na [Œ].
- 70 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímků zblízka
Stiskněte a držte stisknuto [AF/AF#/MF]
až do zobrazení strany pro přepnutí
zaostření.
Zvolte [AF MAKRO] nebo
[MAKRO ZOOM] stisknutím 3/4.
Stiskněte [MENU/SET].
• Ukončení můžete provést i stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
• K ukončení zobrazování strany menu dojde přibližně po 5 sekundách. Poté bude
zvolená položka automaticky nastavena.
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za
účelem zaostření a poté jej stiskněte na
doraz kvůli nasnímání snímku.
• Symbol [
] je zobrazován v režimu AF makro a
symbol [ ] je zobrazován v režimu makro zoom.
• Zrušení se provádí volbou [AF OSTŘENÍ] v kroku 2.
• Během použití zoomu bude zobrazen rozsah zoomu,
rozsah zaostřování a zoomové zvětšení.
- 71 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[AF MAKRO]
Tento režim vám umožňuje snímat snímky subjektu zblízka, např. při snímání snímků
květů. Můžete snímat snímky subjektů ze vzdálenosti již 1 cm od objektivu, a to otáčením
páčky zoomu až po Wide (1k).
Když přetočíte páčku zoomu směrem k Tele, vzdálenost, ze které může provádět snímání
zblízka, se změní postupně. Maximální vzdálenost pro snímání zblízka je 1 m.
∫ Rozsah zaostřování
¢ Rozsah zaostřování se mění
krokovitě.
1m
T
W
1 cm
[MAKRO ZOOM]
V tomto režimu můžete snímat snímky s použitím digitálního zoomu až do 3k při
zachování vzdálenosti od subjektu pro polohu extrémního Wide [1 cm].
A Rozsah záznamové vzdálenosti
B Rozsah zoomu
• V režimu Makro zoom bude rozsah záznamové vzdálenosti
1 cm až ¶ bez ohledu na polohu zoomu.
• Rozsah zoomu bude zobrazen modře. (rozsah digitálního
zoomu)
• Kvalita obrazu je nižší než během běžného záznamu.
• Záznam v režimu Makro zoom není k dispozici při
následujících nastaveních.
– Při nastavení [ ] v [AF REŽIM].
– Při nastavení [PŘEDSÁDKA] (P144) na [ ] nebo [ C ].
• Následující funkce nebudou aktivovány.
– Extra optický zoom
– Inteligentní zoom
A
B
Poznámka
• Doporučujeme použít stativ a samospoušť.
• Při snímání snímků zblízka vám doporučujeme nastavit blesk na [Œ].
• Když se vzdálenost mezi kamerou a subjektem dostane mimo rozsah zaostřování fotoaparátu,
snímek by nemusel být správně zaostřen, i když bude svítit indikátor zaostření.
• Když se subjekt nachází blízko fotoaparátu, skutečný rozsah zaostřování bude výrazně zúžen.
Avšak když dojde po zaostření na subjekt ke změně vzdálenosti mezi fotoaparátem a
subjektem, může být obtížné na subjekt znovu zaostřit.
• Režim AF makro poskytuje prioritu subjektu nacházejícímu se blíže k fotoaparátu. Avšak když
je vzdálenost mezi fotoaparátem a subjektem velká, zaostření na subjekt bude trvat déle.
• Když snímáte snímky zblízka, rozlišení okrajů snímku může mírně poklesnout. Nejedná se o
poruchu.
• Když objektiv začne být znečištěn otisky prstů nebo prachem, může se stát, že objektiv nebude
schopen správně zaostřit na subjekt.
- 72 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání záběrů s manuálním ostřením
Tuto funkci používejte, pokud chcete ostření nastavit napevno, nebo pokud je vzdálenost
od subjektu známá a nechcete aktivovat autofokus.
Stiskněte a držte stisknuto [AF/AF#/MF] až do zobrazení strany pro
přepnutí zaostření.
Zvolte [MANUÁLNÍ OSTŘENÍ] stisknutím 3/4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
• V režimu manuálního zaostření je zobrazeno [MF].
Aktivujte manuální zaostřování
opětovným stisknutím zadního otočného
ovladače.
• Při každém stisknutí zadního otočného ovladače
dojde k přepnutí aktivované činnosti.
• Manuální zaostřování je aktivováno, když se [
v pravé spodní části displeje změní na oranžové.
]
Otáčejte zadním otočným ovladačem.
• Je zobrazen rozsah zaostření.
Stisknutím 2/1 nebo otáčením zadního
otočného ovladače zaostřete na subjekt.
A Rozsah zaostřování
• Při použití zadního otočného ovladače může být
obtížné provést jemné doladění. V případě
jakýchkoli potíží vám doporučujeme provést
doladění použitím kurzorového tlačítka.
• Stisknutí a přidržení kurzorového tlačítka ve stisknutém stavu způsobí nepřetržitý pohyb
polohy zaostření.
• Pomůcka MF zmizí přibližně po 2 sekundách od ukončení používání zadního otočného
ovladače.
• Rozsah zaostření zmizí přibližně po 5 sekundách od ukončení používání zadního
otočného ovladače.
Nasnímejte snímek.
• Zrušení se provádí volbou [AF OSTŘENÍ] v kroku 2.
- 73 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Pomůcka MF
Když je [MF LUPA] (P34) menu nastavení nastavena na [ON], při otáčení zadním otočným
ovladačem dojde k aktivaci Pomůcky MF a k rozšíření strany zobrazené na displeji, aby se
umožnilo snazší zaostření na subjekt.
1 Otáčením zadního otočného
ovladače zobrazte Pomůcku MF na
displeji.
2 Zobrazte zaostřovací pole (rozšířená
plocha) stisknutím [MENU/SET].
3 Pohněte zaostřovací pole MF
(rozšířená plocha) stisknutím
3/4/2/1 kurzorového tlačítka.
4 Vrať te se na Pomůcku MF stisknutím [MENU/SET].
• Následující kroky vrátí asistenci MF do původní polohy.
– Změňte rozměr snímku nebo poměr stran.
– Vypněte fotoaparát.
∫ Technika manuálního ostření
1 Zaostření prostřednictvím otáčení
zadního otočného ovladače.
2 Víckrát po sobě stiskněte kurzorové
tlačítko odpovídající stejnému směru.
3 Jemně zaostřete na subjekt stisknutím
kurzorového tlačítka odpovídajícího
opačnému směru.
∫ Předběžné zaostření
Tato technika umožňuje předem zaostřit na místo, kam se subjekt teprve dostane, v
situaci, kdy je díky rychlému pohybu subjektu těžké snímat záběry s automatickým
ostřením. (např. [PANORÁMOVÁNÍ] (P98) v režimu scény)
Tento režim je vhodný, pokud je známá vzdálenost subjektu od fotoaparátu.
∫ Jednorázové AF
Můžete zaostřit na subjekt prostřednictvím Automatického zaostření stisknutím tlačítka
[FOCUS] při zobrazení [MF].
Tato funkce je vhodná pro předběžné zaostření.
Poznámka
• Pokud subjekt zaostříte s objektivem nastaveným na Wide a pak otočíte páčku zoomu směrem
k Tele, nemusí být správně zaostřeno. V tom případě zaostřete subjekt znovu.
• Obrazovka pomůcky MF se při používání digitálního zoomu nezobrazí.
• Vzdálenost od subjektu, zobrazená na displeji při manuálním zaostřování, představuje odhad
polohy zaostření. Ke konečné kontrole ostření použijte stranu pomůcky MF.
• Po zrušení Režimu spánku zaostřete na subjekt znovu.
• S použitím Pomůcky MF v kombinaci s Aretací AE bude zaostření snadnou záležitostí.
- 74 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímku se samospouští
Stiskněte 2 [ë].
Zvolte příslušný režim stisknutím 3/4.
• Volbu můžete provést také stisknutím 2 [ë].
• Pokud nastavíte volbu [10SEKUND/3 SNÍMKY], po
10 sekundách fotoaparát pořídí 3 snímky s přibližně
2 sekundovým intervalem.
Stiskněte [MENU/SET].
• Ukončení můžete provést i stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
• K ukončení zobrazování strany menu dojde přibližně po 5 sekundách. Poté bude
zvolená položka automaticky nastavena.
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za
účelem zaostření a poté jej stiskněte na
doraz kvůli nasnímání snímku.
• Indikátor samospouště A bude blikat a závěrka bude
aktivována po uplynutí 10 sekund (nebo 2 sekund).
• Když stiskněte [MENU/SET] při nastavení
samospouště, její nastavení bude zrušeno.
• Jakmile je zvolen [10SEKUND/3 SNÍMKY], indikátor
samospouště začne po prvním a druhém snímku
znovu blikat, a po 2 sekundách po blikání je
aktivována závěrka.
A
Poznámka
• Při použití stativu apod. nastavení závěrky na hodnotu 2 sekund představuje výhodný způsob,
jak zabránit vibracím při stisknutí tlačítka závěrky.
• Při jednom stisknutí tlačítka závěrky až na doraz bude subjekt před zaznamenáním snímku
automaticky zaostřen. Na tmavých místech bude indikátor samospouště blikat a poté se může
zapnout pomocné svělo AF (P142) s cílem umožnit fotoaparátu zaostřit na subjekt.
• Při použití samospouště vám doporučujeme používat stativ.
• Počet snímků, které mohou být nasnímány v sekvenčním režimu, je přednastaven na 3.
• Počet snímků, které mohou být nasnímány v [SÉRIE S BLESKEM] (P97), je přednastaven na 5.
• V závislosti na podmínkách snímání může být interval snímání více než 2 sekundy, pokud je
zvolena volba [10SEKUND/3 SNÍMKY].
• Jakmile je zvolena volba [10SEKUND/3 SNÍMKY] , intenzita záblesku nemusí být konstantní.
• [10SEKUND/3 SNÍMKY] nelze nastavit při nastavení Inteligentního automatického režimu,
Automatické gradace expozice nebo [PANORAMA ASISTENT], [SÉRIE S BLESKEM] nebo
[FOTORÁMEČEK] v Režimu scény.
• Sekvenční režim nemůžete použít při volbě [10SEKUND/3 SNÍMKY].
• Nastavení samospouště nelze provést v následujících podmínkách.
– Při volbě [H-SÉRIOVÉ SN.] v režimu scény
– Záznam filmů
- 75 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Kompenzace expozice
Tuto funkci používejte tehdy, když nemůžete dosáhnout vhodné expozice kvůli rozdílům v
jasu mezi subjektem a pozadím. Prohlédněte si následující příklady.
Podexponovaný
snímek
Správně
naexponovaný
snímek
Vykompenzujte expozici
směrem ke kladným hodnotám.
Přeexponovaný
snímek
Vykompenzujte expozici
směrem do záporných
hodnot.
Stiskněte 3 [È], dokud se nezobrazí [EXPOZICE],
a poté vykompenzujte expozici prostřednictvím
2/1.
• Vraťte se na původní expozici stisknutím [0 EV].
Ukončete stisknutím [MENU/SET].
• Ukončení můžete provést i stisknutím tlačítka závěrky do
poloviny.
∫ Použijte zadní otočný ovladač
Stisknutím zadního otočného ovladače zvolte
[È] a poté otáčejte zadním otočným ovladačem
za účelem kompenzace expozice.
1
AHodnota kompenzace expozice
2
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za účelem
ukončení.
Poznámka
• EV představuje zkratku výrazu [Exposure Value]. Vztahuje se na množství světla přivedeného
na CCD na základě hodnoty clony a rychlosti závěrky.
• Hodnota kompenzace expozice se zobrazí v levé spodní části displeje.
• Nastavená hodnota expozice bude uložena do paměti i při vypnutí fotoaparátu.
• Rozsah kompenzace expozice bude omezený v závislosti na jasu subjektu.
• Kompenzace expozice není možná v [HVĚZD.OBLOHA] v režimu scény.
- 76 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímků s použitím automatické gradace
expozice.
V tomto režimu budou při každém stisknutí tlačítka závěrky automaticky zaznamenány
3 snímky ve zvoleném rozsahu kompenzace expozice. Ze snímků se 3 odlišnými
expozicemi si můžete zvolit ten, který se vám nejvíce líbí.
S použitím automatické gradace expozice d1 EV
1. snímek
2. snímek
3. snímek
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Stiskněte několikrát 3 [È] až do zobrazení
[EXP. VĚJÍŘ] a nastavte rozsah kompenzace
expozice prostřednictvím 2/1.
• Když nepoužíváte automatickou gradaci expozice, zvolte
[OFF] (0).
Ukončete stisknutím [MENU/SET].
• Ukončení můžete provést i stisknutím tlačítka závěrky do
poloviny.
Poznámka
• Při nastavení Automatické gradace expozice je na displeji zobrazeno [ ].
• Při snímání snímků s použitím automatické gradace expozice budou po nastavení rozsahu
kompenzace expozice snímky snímány na základě zvoleného rozsahu expozice.
Když bude expozice kompenzována, hodnota kompenzace expozice bude zobrazena v levé
spodní části strany.
• Expozice nemůže být kompenzována automatickou gradací expozice v závislosti na jasu
subjektu.
• Ke zrušení Automatické gradace expozice dojde při vypnutí fotoaparátu nebo při aktivaci
[REŽIM SPÁNKU].
• Funkce automatické kontroly je aktivována bez ohledu na nastavení Automatické kontroly.
Nemůžete nastavit Funkci automatické kontroly v menu [NAST.].
• V režimu AE s prioritou závěrky a v režimu manuální expozice dojde v případě, že je rychlost
závěrky nastavena na více než 1 sekundu, ke zrušení automatické gradace.
• [Œ] je nastaveno pro blesk při nastavené automatické gradaci expozice.
• Při nastavení Automatické gradace expozice dojde ke zrušení Sekvenčního snímání
nebo Gradace vyvážení bílé.
• Automatickou gradaci expozice nelze použít v následujících podmínkách.
– V [PANORAMA ASISTENT], [H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S BLESKEM], [HVĚZD.OBLOHA] a
v [FOTORÁMEČEK] v režimu scény.
– Záznam filmů
- 77 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Nastavení citlivosti na světlo
To umožňuje nastavení citlivosti na světlo (citlivosti ISO). Nastavení na vyšší hodnoty
umožňuje nasnímání snímků na tmavších místech, aniž by byly snímky podexponované.
Stiskněte 1 (
).
Stisknutím 3/4 zvolte citlivost ISO a poté
proveďte nastavení stisknutím [MENU/SET].
• Volbu můžete provést také stisknutím 1 [
].
• Nastavení můžete provést také stisknutím tlačítka závěrky do
poloviny.
• K ukončení zobrazování strany menu dojde přibližně po
5 sekundách. Poté bude zvolená položka automaticky nastavena.
Citlivost ISO
Místo záznamu (doporučené)
Rychlost závěrky
Šum
80
¢
Na tmavých místech
Pomaly
Rychle
Menší
Zvýšený
Nastavení
Citlivost ISO
AUTO¢
1600
Při dostatku světla (venku)
Citlivost ISO j automaticky nastavena v souladu s jasem.
(Inteligentní)
Citlivost ISO je nastavena v souladu s pohybem subjektu a
jasu.
80/100/200/400/800/1600
Citlivost ISO je nastavována na různá nastavení.
¢ Když bude při nastavení [ISO LIMIT] v menu režimu [ZÁZN.] (P127) nastaveno cokoli s
výjimkou [AUTO], nastavení bude provedeno automaticky v mezích [ISO LIMIT].
Bude nastaveno následujícím způsobem při nastavení [ISO LIMIT] na [AUTO].
• V případě volby [AUTO] bude citlivost ISO automaticky nastavena v závislosti na jasu v
mezích maximálního nastavení [ISO400]. (při použití blesku [ISO800])
] bude citlivost ISO automaticky nastavena v závislosti na jasu v
mezích maximální citlivosti [ISO1600]. (při použití blesku [ISO800])
• Při jiném režimu záznamu, než je režim Kreativního filmu, bude Citlivost ISO pracovat jako
[AUTO]. Rovněž [ISO LIMIT] nebude fungovat.
• Při nastavení na [
- 78 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫[
] (Inteligentní kontrola citlivosti ISO)
Fotoaparát automaticky nastaví optimální citlivost ISO a rychlost závěrky kvůli
přizpůsobení pohybu subjektu a jasu scény při minimalizaci vibrací subjektu.
• Rychlost zásuvky se nenastavuje stisknutím tlačítka závěrky do poloviny. Dochází k
nepřetržitým změnám s cílem sladit pohyb subjektu dříve, než bude tlačítko závěrky stisknuto
na doraz. Získejte potvrzení o aktuální rychlosti závěrky na displeji. Pro snímky určené k
přehrávání potvrďte aktuální rychlost závěrky na informačním displeji.
Poznámka
• Čím vyšší bude nastavená hodnota citlivosti ISO, tím větší bude potlačení vibrací, tím vyšší
však bude u hodnota šumu obrazu.
• Podrobnější informace o rozsahu blesku najdete na P69.
• V závislosti na jasu a stupni rychlosti pohybu předmětu může dojít k výskytu vibrací. Vibracím
nelze zabránit ani v případě volby [
].
• Pohyby nemusí být detekovány, když je pohybující se subjekt malý, když se pohybující subjekt
nachází na okraji displeje nebo když se subjekt pohne přesně v okamžiku stlačení závěrky na
doraz.
• Při nastavení čehokoli jiného než [PROFILY] v režimu Mé barvy je citlivost ISO nastavena na
[AUTO].
• V následujících případech bude provedeno nastavení na [
].
– V [PORTRÉT V INTERIÉRU] v [PORTRÉT]
– V [SPORT]
– V [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2], [MAZLÍČEK] a [SÉRIE S BLESKEM] v režimu scény.
• Posunutí programu nemůže být aktivováno, když je citlivost ISO nastavena na [
].
• Nemůžete zvolit [
] v Režimu AE s prioritou závěrky a v Režimu manuální expozice.
• Aby se zabránilo šumu snímku, doporučujeme snížit citlivost ISO, nastavení [POTLAČ. ŠUMU]
v [NAST.SNÍMKU] směrem k [_] nebo nastavení položek s výjimkou [POTLAČ. ŠUMU]
směrem k [`] za účelem snímání snímků. (P140)
- 79 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímků zadáním clony/rychlosti závěrky
Režim AE s prioritou clony
Pokud chcete mít ostré pozadí, nasaďte vyšší hodnotu clonového čísla. Pokud chcete mít
pozadí jemně rozostřené, nasaďte nižší hodnotu clonového čísla.
Nastavte otočný ovladač režimu na [
].
Nastavte hodnotu clony otáčením zadního
otočného ovladače.
• Slouží k přepínání mezi nastavením clony a
Kompenzací expozice při každém stisknutí zadního
otočného ovladače.
Nasnímejte snímek.
Režim AE s prioritou času závěrky
Pokud chcete ostře zachytit rychle se pohybující subjekt, nastavte vyšší rychlost závěrky.
Pokud chcete vytvořit efekt rozmazaných stop pohybujících se objektů, nastavte nižší
rychlost závěrky.
Nastavte otočný ovladač režimu na [
].
Otáčením zadního otočného ovladače
nastavte rychlost závěrky.
• Při každém stisknutí zadního otočného ovladače dojde
k přepnutí mezi nastavením rychlosti závěrky a
Kompenzací expozice.
Nasnímejte snímek.
Poznámka
• Hodnoty clony a rychlosti závěrky, které jsou k dispozici, viz P82.
• Jas LCD monitoru/Hledáčku a zaznamenaných snímků se mohou lišit. Zkontrolujte snímky
použitím Režimu přehrávání.
• Pokud je subjekt příliš jasný, nastavte vyšší hodnotu clony. Nastavte nižší hodnotu clony,
pokud je subjekt příliš tlumený.
• Pokud není nastavená správná expozice, údaj hodnoty clony a rychlosti závěrky zobrazené na
monitoru zčervená.
• Při pomalé rychlosti závěrky doporučujeme používat stativ.
•[
] nemůže být nastaveno pro AE s prioritou závěrky
- 80 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímku s manuálním nastavením
expozice
Určuje expozici ručním nastavením hodnoty clony a rychlosti závěrky.
Nastavte otočný ovladač režimu na [²].
• Pomoc při manuální expozici A bude zobrazena přibližně na 10 sekund.
Otáčením zadního otočného ovladače
nastavte clonu a rychlost závěrky.
B Hodnota clony
C Rychlost závěrky
• Dojde k přepnutí mezi nastavením otevření clony a
nastavením rychlosti závěrky při každém stisknutí
zadního otočného ovladače.
• Když je zobrazeno [MF], zaostření může být nastaveno manuálně. (P73)
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny.
• Pomoc při manuální expozici A bude zobrazena
přibližně na 10 sekund.
• Pokud expozice není správná, znovu nastavte
hodnotu clony a rychlost závěrky.
Nasnímejte snímek.
∫ Pomůcka pro manuální určení expozice
Expozice je správná.
Nastavte vyšší rychlost závěrky nebo větší hodnotu clony.
Nastavte pomalejší rychlost závěrky nebo menší hodnotu clony.
• Manuální pomůcka při expozici představuje aproximaci.
Poznámka
• Hodnoty clony a rychlosti závěrky, které jsou k dispozici, viz P82.
• Jas LCD monitoru/Hledáčku se může lišit od jasu aktuálních snímků. Zkontrolujte snímky s
použitím režimu přehrávání.
• Pokud není nastavená správná expozice, při zmáčknutí tlačítka závěrky do poloviny údaj
hodnoty clony a rychlosti závěrky zčervená.
] pro blesk nelze nastavit.
•[
- 81 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Hodnota clony a rychlost závěrky
Režim AE s prioritou clony
Využitelná hodnota clony
(Pro 1/3 EV)
Rychlost závěrky (sek.)
F2.8 až F8.0
8 až 1/2000
Režim AE s prioritou času závěrky
Využitelná rychlost závěrky (Sek)
(Pro 1/3 EV)
Hodnota clony
8
6
5
4
2,5
2
1,6
1,3
3,2
1
1/1,3
1/1,6
1/2
1/2,5
1/3,2
1/4
1/5
1/6
1/8
1/10
1/13
1/15
1/20
1/25
1/30
1/40
1/50
1/60
1/80
1/100
1/125
1/160
1/200
1/250
1/320
1/400
1/500
1/640
1/800
1/1000
F2.8 až F8.0
1/1300
1/1600
1/2000
Manuální expozice
Využitelná hodnota clony
(Pro 1/3 EV)
Využitelná rychlost závěrky (Sek)
(Pro 1/3 EV)
F2.8 až F8.0
60 až 1/2000
Poznámka
• Hodnoty clony uvedené v horní tabulce platí v situaci, kdy je páčka zoomu otočená na volbu
Wide.
• Při některých hodnotách zvětšení zoomu nemohou být zvoleny některé hodnoty clony.
- 82 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Pořizování snímků při doladění barev
(Režim Mé barvy)
Můžete snímat snímky s použitím požadovaného efektu s předběžným náhledem na
subjekt na LCD monitoru nebo hledáčku a nastavení požadovaných efektů.
Nastavte otočný ovladač režimu na [
].
Stiskněte 3/4 kvůli dané volbě položky.
Položka
Efekt
[EXPRESIVNÍ]
Jedná se o efekt obrazu ve stylu pop art, který klade důraz na barvu.
[RETRO]
Jedná se o efekt mdlého obrazu, který uděluje snímku matný vzhled.
[ČISTÝ]
Jedná se o obrazový efekt využívající svěží, jasné světlo s cílem
poskytnout pocit svěžesti. (Výsledný efekt je jasný a mírně
namodralý.)
[PŘIROZENÝ]
Jedná se o obrazový efekt, který vytváří klidnou atmosféru a uděluje
pocit vznešenosti.
(Výsledný obraz je mírně tmavý a je zabarven do jantarova.)
[ČERNOBÍLÝ]
Jedná se o obrazový efekt, který zachytává subjekt s použitím
charakteristických tónů černé a bílé, s nádechem barvy.
[VYS. DYNAMIKA]
Jedná se o obrazový efekt, při kterém jsou tmavé a jasné plochy
zobrazovány s vhodným jasem a v přirozených barvách.
[DYNAM. STYL]
Jedná se o působivý obrazový efekt, který zobrazuje tmavé plochy v
podobě jasných oblastí s vhodným jasem při obohacení barev.
[DYNAMICKÝ](
)
Jedná se o černobílý obrazový efekt, který zobrazuje tmavé a světlé
plochy s vhodným jasem.
[SILUETY]
Jedná se o obrazový efekt, který zvýrazňuje subjekt ve stínu v
podobě černé siluety s použitím podkladových barev oblohy nebo
východu slunce.
[DÍRKOVÁ KOMORA]
Snímek je nasnímán tmavěji a s jemným zaostřením kolem subjektu.
[FILMOVÉ ZRNO]
Snímek je snímán se zrnitou texturou, jako kdyby byl pískován.
[PROFILY]¢
Barevné efekty mohou být nastaveny podle vašich preferencí.
¢Ohledně nastavení [PROFILY] si přečtěte stranu 85.
- 83 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
• Když stisknete tlačítko závěrky do poloviny před stisknutím [MENU/SET], nastavení
bude zrušeno.
• Dojde k zobrazení strany pro záznam.
∫ Opětovné doladění nastavení režimu Mé barvy
Vraťte se na krok 2 na straně 83 stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Během záznamu filmu budou použita nastavení režimu Mé barvy.
• Nastavení Režimu Mé barvy je uloženo do paměti i při vypnutém fotoaparátu.
• V Režimu mé barvy nelze použít Automatickou gradaci s výjimkou [VYS. DYNAMIKA],
[DYNAM. STYL] nebo [DYNAMICKÝ] (
).
• [i.EXPOZICE] nastavení je možné pouze v případě nastavení Režimu Mé barvy na [PROFILY].
• Následující položky nemohou být nastaveny v Režimu Mé barvy, protože fotoaparát
automaticky provede optimální nastavení.
– [BAREV.EFEKT]/[NAST.SNÍMKU]/[ISO LIMIT]
- 84 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Nastavení uživatelsky přizpůsobených hodnot za účelem dosažení
požadovaných efektů
Volbou [PROFILY] můžete pořizovat snímky s barvou, jasem, a saturací nastavenými na
požadovanou úroveň.
V kroku 2 na straně 83 zvolte [PROFILY] a stiskněte 1.
Stiskněte 3/4 za účelem volby položky a 2/1
kvůli jejímu nastavení.
Položka
Odpovídající doladění
[BARVA]
Slouží k doladění barvy obrazu
od červeného světla po modré
světlo. (11 kroků v n5)
[JAS]
Slouží k doladění jasu obrazu.
(19 kroků v n9)
[SYTOST BAREV]
Slouží k doladění intenzity barev
obrazu od čenobílé po živé
barvy. (11 kroků v n5)
[VYNULOVAT]
Obnovení všech nastavení na
přednastavené hodnoty
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
• Nastavení můžete provést také stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
• Dojde k zobrazení strany pro záznam.
∫ Obnovení nastavení [PROFILY] na přednastavené hodnoty
1 Zvolte [VYNULOVAT] ve výše uvedeném kroku 2.
2 Zvolte 2 stisknutím [ANO] a poté stiskněte [MENU/SET].
• Doladěné hodnoty všech položek budou nahrazeny standardními hodnotami (středními
hodnotami).
Poznámka
• Nastavování provedená s [PROFILY] se neshodují v ostatních režimech záznamu.
• Při nastavení [PROFILY] jsou ikony pro nastavení položky zobrazovány na LCD monitoru/v
hledáčku. Bude zobrazeno po jedné ikoně pro směr a nastavení.
• Může se stát, že Sledování AF nebude fungovat při doladění [SYTOST BAREV] za účelem
jemnějších barev.
- 85 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Fotografování expresívních portrétů a obrazů
krajiny (Pokročilý režim scény)
V tomto režimu můžete pořizovat kvalitní snímky, jako jsou snímky osob, scenerií,
sportovních událostí a aktivit, osob v nočních scénách a květů, v souladu s podmínkami
okolního prostředí.
Nastavte otočný ovladač režimu.
Stisknutím 3/4 zvolte pokročilý režim scény.
• Když stisknete [DISPLAY] při volbě Režimu Pokročilé scény,
zobrazí se vysvětlení o každém Pokročilém režimu scény.
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
• Zobrazení menu bude přepnuta na zobrazení záznamu ve zvoleném pokročilém režimu
scény.
Poznámka
• Vraťte se na výše uvedený krok 2 po stisknutí [MENU/SET] za účelem změny Pokročilého
režimu scény (s [PAMĚŤ KURZORU] (P38) na [OFF]).
• Při změně pokročilého režimu scény bude nastavení blesku pokročilého režimu scény
vynulováno a přednastaveno na výchozí hodnotu.
• Když snímáte snímky v pokročilém režimu scény, který není vhodný pro daný účel, barva
snímku se může lišit od aktuální scény.
• Následující položky nemohou být nastaveny v pokročilém režimu scény, protože je fotoaparát
automaticky doladí na optimální nastavení.
– [CITLIVOST]/[ISO LIMIT]/[REŽIM MĚŘENÍ]/[i.EXPOZICE]/[BAREV.EFEKT]/
[NAST.SNÍMKU]/[NEJDELŠÍ ČAS]/[I.ROZLIŠENÍ]/[SYNCHR. BL.]
∫ Hodnota clony a rychlosti závěrky při volbě kreativního nastavení
• Hodnotu clony a rychlosti závěrky můžete změnit při volbě kreativního
nastavení v pokročilém režimu scény.
• Slouží k přepínání mezi nastavením clony nebo nastavením rychlosti
závěrky a činnosti s Kompenzací expozice při stisknutí zadního
otočného ovladače.
- 86 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PORTRÉT]
Tento režim se používá ke snímání osoby stojící mimo pozadí a umožňuje dosáhnout
zdravějšího vzhledu pleti snímané osoby.
[BĚŽNÝ PORTRÉT]
Odstíní pozadí a krásně nasnímá barvu kůže.
[JEMNÁ PLEŤ ]
Povrch kůže působí mimořádně jemně.
• Když má při volbě [JEMNÁ PLEŤ ] část pozadí podobné barvy, jako jsou barvy kůže
snímané osoby, může dojít k zobrazení určitého uhlazení.
• Je-li vybrána [JEMNÁ PLEŤ ] , nemusí být tento režim účinný, když je nedostatek jasu.
[PORTRÉT V EXTERIÉRU]
Zabraňuje, aby tváře při focení venku působily tmavě.
[PORTRÉT V INTERIÉRU]
Vhodně nastaví citlivost ISO, tak aby zabránilo rozmlžení snímaného subjektu při
fotografování uvnitř.
[KREATIVNÍ PORTRÉT]
Rozsah rozmazání pozadí můžete měnit změnou hodnoty clony (P80).
∫ Technika pro režim portrétu
Aby byl tento režim co nejúčinnější:
1 Otočte páčku zoomu co nejblíže k Tele.
2 Přesuňte se do blízkosti subjektu, aby byl zvolený režim co nejúčinnější.
Poznámka
• Při záznamu filmů v [JEMNÁ PLEŤ ] bude nastavení aplikováno. [BĚŽNÝ PORTRÉT],
[PORTRÉT V EXTERIÉRU], [PORTRÉT V INTERIÉRU] a [KREATIVNÍ PORTRÉT] slouží k
vytváření filmů s použitím nastavení, která vyhovují osobám, které jej pořizují.
• V [PORTRÉT V INTERIÉRU] Inteligentní citlivost ISO pracuje a maximální úrovní citlivosti ISO
se stává [ISO800].
• Když je fotoaparát nastaven na [STABILIZÁTOR] a je zaznamenán výskyt velmi malých vibrací
v [PORTRÉT V INTERIÉRU] nebo když je [STABILIZÁTOR] nastaven na [OFF], rychlost
závěrky může klesnout až na 1 sekundu.
• Přednastavení pro [AF REŽIM] je [š].
- 87 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[KRAJINA]
To vám umožní nasnímat snímek krajinky.
[BĚŽNÁ KRAJINA]
Prioritou tohoto nastavení je přizpůsobení vzdáleným subjektům.
[PŘÍRODA]
Nejlepší nastavení pro fotografování přírody.
[ARCHITEKTURA]
Toto nastavení snímá ostré záběry architektury. Jsou zobrazeny vodicí znaky. (P32)
[KREATIVNÍ KRAJINA]
Rychlost závěrky (P80) lze měnit v rámci nastavení [BĚŽNÁ KRAJINA]
Poznámka
• Při záznamu filmu vytvoří film s použitím nastavení vhodných pro záznam scenerie.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• Rozsah zaostření je od 5 m do ¶.
[SPORT]
Tento režim se používá při snímání sportovních scén nebo při snímání rychle probíhajících
udalostí.
[BĚŽNÝ SPORT]
Ovládá citlivost ISO a zastavuje pohyb vysokou rychlostí závěrky.
[SPORT V EXTERIÉRU]
Vysoká rychlost závěrky pro zastavení pohybu, když se fotografuje venku za dobrého
počasí.
[SPORT V INTERIÉRU]
Zvyšuje citlivost ISO a zvyšuje rychlost závěrky, aby se předešlo zamlženosti obrázků
nasnímaných uvnitř.
Při použití nastavení vyššího ISO mohou snímky obsahovat vyšší šum. Jedná se o
běžný jev, a ne o poruchu.
[KREATIVNÍ SPORT]
Rychlost závěrky (P80) lze měnit v rámci nastavení [BĚŽNÝ SPORT]
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
• Je vhodný pro snímání subjektů nacházejících se ve vzdálenosti 5 m nebo více.
• Když je fotoaparát nastaven na [STABILIZÁTOR] a dojde k výskytu malých vibrací nebo když je
[STABILIZÁTOR] nastaven na [OFF], rychlost závěrky se může zpomalit až na 1 sekundu.
- 88 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PŘIBLÍŽENÍ]
Tento režim vám umožňuje nasnímat snímky subjektu zblízka, jako např. snímky květů.
[KVĚTY]
Při nastavení makro budou květy venku nasnímány v přirozených barvách. Bude
zobrazen řádek s informacemi. (P64)
[POTRAVINY]
Tento režim slouží k pořizování snímků jídla v přirozených barvách bez jejich ovlivnění
osvětlením prostředí restaurace apod.
[PŘEDMĚTY]
Slouží k pořizování jasných snímků doplňků nebo malých objektů v kolekci, v sytých
barvách.
[KREATIVNŐ MAKRO]
Můžete nastavit stupeň zamlžení podkladu změnou hodnoty clony v nastaveních
makro. (P80)
Poznámka
• Během záznamu filmu bude zaznamenaný film odrážet nastavení pro každý režim s
[KVĚTY], [POTRAVINY] a [PŘEDMĚTY]. [KREATIVNŐ MAKRO] je vhodný pro záznam
filmu zblízka.
• Doporučujeme použít stativ a samospoušť.
• Při snímání snímků zblízka vám doporučujeme nastavit blesk na [Œ].
• Když se vzdálenost mezi kamerou a subjektem dostane mimo rozsah zaostřování fotoaparátu,
snímek by nemusel být správně zaostřen, i když bude svítit indikátor zaostření.
• Když se subjekt nachází blízko fotoaparátu, skutečný rozsah zaostřování bude výrazně zúžen.
Avšak když dojde po zaostření na subjekt ke změně vzdálenosti mezi fotoaparátem a
subjektem, může být obtížné na subjekt znovu zaostřit.
• Režim snímání zblízka poskytuje prioritu subjektu nacházejícímu se blíže k fotoaparátu. Avšak
když je vzdálenost mezi fotoaparátem a subjektem velká, zaostření na subjekt bude trvat déle.
• Když snímáte snímky zblízka, rozlišení okrajů snímku může mírně poklesnout. Nejedná se o
poruchu.
• Když objektiv začne být znečištěn otisky prstů nebo prachem, může se stát, že objektiv nebude
schopen správně zaostřit na subjekt.
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
- 89 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[NOČNÍ PORTRÉT]
Tento režim slouží ke snímání snímků osob a pozadí s jasem podobným reálu.
[NOČNÍ PORTRÉT]
Použije se při fotografování lidí na pozadí noční scenérie.
• Otevřete blesk.
(Můžete provést nastavení na [
].)
• Přednastavení pro [AF REŽIM] je [š].
[NOČNÍ KRAJINA]
Noční scenérie se živě nasnímá s pomalou uzávěrkou v délce maximálně 8 sekund.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
[ILUMINACE]
Krásně vyfotografuje nasvícení.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
[KREAT. NOČNÍ KRAJINA]
Hodnotu clony (P80) lze měnit v rámci nastavení [NOČNÍ KRAJINA].
• Blesk bude nastaven na [Œ].
∫ Technika pro režim nočního portrétu
• Při volbě [NOČNÍ PORTRÉT] požádejte subjekt, aby se během pořizování snímku nehýbal.
Poznámka
• Vzhledem k tomu, že bude rychlost závěrky pomalejší, doporučujeme vám použít ke snímání
snímků stativ a samospoušť.
• Když je fotoaparát nastaven na [STABILIZÁTOR] a dojde k výskytu malých vibrací nebo když je
[STABILIZÁTOR] nastaven na [OFF], rychlost závěrky se může zpomalit až na 8 sekund.
• Závěrka může zůstat zavřena (max. přibližně 8 sek.) po snímání snímků následkem
zpracování signálu. Nejedná se o poruchu.
• Během záznamu videosekvence se používá nastavení slabého osvětlení [
zajistí lepší obraz ve slabě osvětlených místnostech nebo za soumraku.
• Rozsah, v němž se nastavuje zaostření, je znázorněn níže.
– [NOČNÍ PORTRÉT]: 60 cm až 10 m (Wide)
– [NOČNÍ KRAJINA]/[ILUMINACE]/[KREAT. NOČNÍ KRAJINA]: 5 m až ¶
• Při snímání snímků na tmavých místech může dojít ke zviditelnění šumu.
- 90 -
], které
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[ZÁZN.] Režim:
Snímání snímků odpovídajících zaznamenávané
scéně (Režim scény)
Když zvolíte režim scény odpovídající zaznamenávanému sujektu a zaznamenávané
situaci, fotoaprát nastaví optimální expozici a bude se snažit získat požadovaný snímek.
Nastavte otočný ovladač režimu na [
].
Zvolte režim scény stisknutím 3/4/2/1.
• Když stisknete [DISPLAY] při volbě Režimu scény, budou
zobrazena vysvětlení každého zobrazeného režimu.
• Můžete přepínat strany menu z kterékoli položky otáčením
páčky zoomu.
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
• Strana menu bude přepnuta na stranu záznamu ve zvoleném režimu záznamu.
Poznámka
• Při změně Režimu scény stiskněte [MENU/SET] a poté 1 a vraťte se na výše uvedený krok 2
(s [PAMĚŤ KURZORU] (P38) na [OFF]).
• Při změně režimu scény dojde k vynulování nastavení blesku na jeho přednastavení.
• Když snímáte snímky v režimu scény, který není vhodný pro daný účel, barva snímku se může
lišit od aktuální scény.
• Následující položky nemohou být nastaveny v režimu scény, protože fotoaprát je automaticky
doladí na optimální nastavení.
– [CITLIVOST]/[ISO LIMIT]/[REŽIM MĚŘENÍ]/[i.EXPOZICE]/[BAREV.EFEKT]/
[NAST.SNÍMKU]/[NEJDELŠÍ ČAS]/[I.ROZLIŠENÍ]/[SYNCHR. BL.]
- 91 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PANORAMA ASISTENT]
Slouží ke snímání snímků se spoji vhodnými pro vytvoření panoramatických snímků.
∫ Nastavení směru záznamu
1 Stisknutím 3/4 zvolte směr záznamu a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Dojde k zobrazení vodorovného/svislého řádku s informacemi o
záznamu.
2
Nasnímejte snímek.
• Opětovné nasnímání snímků můžete provést volbou [OPAK.].
3
Stisknutím 3 zvolte [DALŠÍ] a poté
stiskněte [MENU/SET].
• Nastavení menu můžete provést také stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
• Část zaznamenaného obrazu bude zobrazena v podobě průsvitného obrazu.
4
Pohněte fotoaparátem ve vodorovném nebo ve svislém
směru tak, aby došlo k překrytí průsvitných obrazů.
• Při snímání třetího snímku a dalších snímků zopakujte kroky 3 a
4.
• Opětovné nasnímání snímků můžete provést volbou [OPAK.].
5
Zvolte 3/4 stisknutím [ODEJÍT] a
poté stiskněte [MENU/SET].
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• Zaostření, zoom, expozice, vyvážení bílé, rychlost závěrky a citlivost ISO jsou pro první snímek
pevně nastaveny.
• Doporučujeme vám použít stativ. V tmavém prostředí vám doporučujeme použít pro snímání
snímků samospoušť.
• Když je fotoaparát nastaven na [STABILIZÁTOR] a dojde k výskytu malých vibrací nebo když je
[STABILIZÁTOR] nastaven na [OFF], rychlost závěrky se může zpomalit až na 8 sekund.
• Závěrka může zůstat zavřena (max. přibližně 8 sek.) po snímání snímků následkem
zpracování signálu. Nejedná se o poruchu.
• Zaznamenané snímky mohou být kombinovány do panoramatických snímků s použitím
softwaru “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” na CD-ROM (dodaném).
- 92 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[OSLAVA]
Tento režim slouží ke snímání snímků svatebního obřadu, slavnosti v interiéru apod.
Umožňuje nasnímat snímky osob a pozadí v reálném jasu.
∫ Technika pro použití režimu slavnosti
• Otevřete blesk. (Můžete provést nastavení na [
] nebo [
].)
• Doporučujeme vám použít ke snímání snímků stativ a samospoušť.
• Při snímání snímků vám doporučujeme otočit páčku k Wide (1k) a zaujmout polohu ve
vzdálenosti přibližně 1,5 m od subjektu.
Poznámka
• Přednastavení pro [AF REŽIM] je [š].
[SVĚTLO SVÍČKY]
Tento režim slouží ke snímání snímků v atmosféře světla svíčky.
∫ Technika pro použití režimu světla svíčky
• Toto nastavení je účinnější při snímání snímků bez použití blesku.
Poznámka
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
• Doporučujeme vám použít ke snímání snímků stativ a samospoušť.
• Když je fotoaparát nastaven na [STABILIZÁTOR] a dojde k výskytu malých vibrací nebo když je
[STABILIZÁTOR] nastaven na [OFF], rychlost závěrky se může zpomalit až na 1 sekundu.
• Přednastavení pro [AF REŽIM] je [š].
- 93 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[DÍTĚ1]/[DÍTĚ2]
Tento režim slouží ke snímání snímků dítěte a umožňuje dosáhnout zdravého vzhledu
jeho pleti. Při použití blesku je totiž její vzhled horší než obvykle.
Je možné nastavit různá data narození a jména pro [DÍTĚ1] a [DÍTĚ2]. Můžete si zvolit,
aby se vám tyto údaje zobrazily během přehrávání, nebo si je otisknout na
zaznamenaném snímku pomocí [TEXT.ZNAČKA] (P157).
∫ Nastavení data narození/jména
1 Stisknutím 3/4 zvolte [VĚK] nebo [JMÉNO] a poté
stiskněte 1.
2 Zvolte [SET] stisknutím 3/4 a poté stiskněte [MENU/
SET].
3 Zadejte datum narození nebo jméno.
Narozeniny: 2/1: Volba položek (rok/měsíc/den).
3/4: Nastavení.
[MENU/SET]: Ukončení.
Jméno:
Podrobnější informace o způsobu zadávání znaků
najdete v části “Zadávání textu” na P147.
• Po nastavení data narození bude [VĚK] nebo [JMÉNO] automaticky nastaveno na [ON].
• Při volbě [ON] bez toho, aby bylo zaznamenáno datum narození nebo jméno, dojde
4
automaticky k zobrazení strany pro jejich nastavení.
Ukončete stisknutím [MENU/SET].
∫ Slouží ke zrušení [VĚK] a [JMÉNO]
Zvolte nastavení [OFF] v kroku 2.
Poznámka
• Během záznamu filmu budou použita nastavení pro [BĚŽNÝ PORTRÉT].
• Věk a jméno se mohou vytisknout s použitím softwaru “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”,
dodaného na CD-ROM (dodaném).
• Když je [VĚK] nebo [JMÉNO] nastaveno na [OFF], i když bylo nastaveno datum narození a
jméno, věk nebo jméno nebudou zobrazovány. Před snímáním snímků nastavte [VĚK] nebo
[JMÉNO] na [ON].
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
• Když je fotoaparát nastaven na [STABILIZÁTOR] a dojde k výskytu malých vibrací nebo když je
[STABILIZÁTOR] nastaven na [OFF], rychlost závěrky se může zpomalit až na 1 sekundu.
• Kontrola inteligentní citlivosti ISO je aktivována a maximální citlivost ISO bude mít hodnotu
[ISO1600].
• Při zapnutí fotoaparátu s nastavením [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] se přibližně na 5 sekund v levé spodní
části displeje zobrazí věk a jméno společně s aktuálním datem a přesným časem.
• Když věk není zobrazen správně, zkontrolujte nastavení narozenin.
• Nastavení data narození a jména lze resetovat pomocí [RESETOVAT].
• Přednastavení pro [AF REŽIM] je [š].
- 94 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[MAZLÍČEK]
Tento režim se používá ke snímání snímků domácích zvířat, jako jsou psi nebo kočky.
Můžete si nastavit datum narození a jméno vašeho domácího mazlíčka. Můžete si zvolit,
aby se zobrazily při přehrávání, nebo si je otisknout na zaznamenaný snímek pomocí
[TEXT.ZNAČKA] (P157).
Ohledně informací, týkajících se [VĚK] nebo [JMÉNO], konzultujte [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] na
P94.
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
• Počáteční nastavení pomocného světla AF je [OFF].
• Výchozí nastavení pro [AF REŽIM] je [ ].
• Podrobnější informace o tomto režimu jsou uvedené v [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2].
[ZÁPAD SLUNCE]
Tento režim se používá, když hodláte nasnímat snímky západu slunce. Umožňuje
nasnímat snímky s červení slunce v sytých barvách.
Poznámka
• Blesk bude nastaven na [Œ].
[VYS. CITLIVOST]
Tento režim snižuje na minimum vibrace subjektů a umožňuje snímat snímky subjektů v
matně osvětlených místnostech. (Zvolte tento režim pro použití vysoké citlivosti. Citlivost
bude automaticky přepnuta na hodnotu v rozsahu od [ISO1600] do [ISO6400].)
∫ Nastavení ve vysokorychlostním sekvenčním režimu
1 Stisknutím 3/4 zvolte velikost snímku a jeho formát a poté proveďte nastavení
stisknutím [MENU/SET].
• Bude zvolena velikost snímku 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) nebo 2,5M (1:1).
2 Snímání snímků.
Poznámka
• [I.ROZLIŠENÍ] je nastaveno na [ON].
• [KVALITA] je automaticky nastaveno na [›].
• S použitím tohoto režimu můžete snímat snímky vhodné pro tisk 4qk6q/10k15 cm.
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
- 95 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[H-SÉRIOVÉ SN.]
Jedná se o výhodný způsob snímání rychlého pohybu nebo rozhodujících okamžiků.
∫ Nastavení ve vysokorychlostním sekvenčním režimu
1
Stiskněte 3/4 pro výběr [RYCHLOSTNÍ PRIORITA] nebo [OBRAZOVÁ
PRIORITA] a poté stiskněte [MENU/SET] pro nastavení.
2
Stisknutím 3/4 zvolte velikost snímku a jeho formát a poté proveďte nastavení
stisknutím [MENU/SET].
• Bude zvolena velikost snímku 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) nebo 2,5M (1:1).
Snímání snímků.
• Statické snímky jsou snímány nepřetržitě, dokud bude tlačítko uzávěrky stisknuto na
3
doraz.
Maximální rychlost
sekvenčního snímání
přibližně 10 snímků/sekundu (Rychlostní priorita)
přibližně 6 snímky/sekundu (Obrazová priorita)
Počet
zaznamenatelných
snímků
přibližně 15 až 100
• Rychlost v sekvenčním režimu se mění podle podmínek záznamu.
• Počet snímků zaznamenaných v režimu sériového snímání je omezen podmínkami při
fotografování a typem a/nebo stavem použité karty.
• Počet snímků zaznamenaných v režimu burst se zvýší bezprostředně po zformátování.
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• [I.ROZLIŠENÍ] je nastaveno na [ON].
• [KVALITA] je automaticky nastaveno na [›].
• S použitím tohoto režimu můžete snímat snímky vhodné pro tisk 4qk6q/10k15 cm.
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
• Zaostření, zoom, expozice, vyvážení bílé, rychlost závěrky a citlivost ISO jsou pro první snímek
pevně nastaveny.
• Citlivost ISO bude doladěna automaticky. Všimněte si, že citlivost ISO bude nastavena na
vysokou, aby bylo dosaženo vysoké rychlosti závěrky.
• V závislosti na provozních podmínkách může nasnímání dalšího snímku při opakovaném
snímání vyžadovat určitou dobu.
- 96 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[SÉRIE S BLESKEM]
Slouží k nepřetržitému snímání statických snímků s použitím blesku. Je mimořádně
vhodný pro nepřetržité snímání statických snímků na tmavých místech.
∫ Nastavení ve vysokorychlostním sekvenčním režimu
1 Stisknutím 3/4 zvolte velikost snímku a jeho formát a poté proveďte nastavení
stisknutím [MENU/SET].
• Bude zvolena velikost snímku 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) nebo 2,5M (1:1).
2 Snímání snímků.
• Statické snímky jsou snímány nepřetržitě, dokud bude tlačítko uzávěrky stisknuto na
doraz.
Počet
zaznamenatelných
snímků
max. 5 snímků
• Rychlost v sekvenčním režimu se mění podle podmínek záznamu.
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
• [I.ROZLIŠENÍ] je nastaveno na [OFF].
• [KVALITA] je automaticky nastaveno na [›].
• S použitím tohoto režimu můžete snímat snímky vhodné pro tisk 4qk6q/10k15 cm.
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
• Zaostření, zoom, expozice, rychlost závěrky, citlivost ISO a úroveň blesku jsou přednastaveny
v souladu s nastavením prvního snímku.
• Inteligentní ISO automaticky nastaví maximální citlivost ISO [ISO3200].
• Při použití [SÉRIE S BLESKEM] si přečtěte poznámky na P70.
- 97 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PANORÁMOVÁNÍ]
Pokud fotoaparátem sledujete subjekt pohybující se jedním směrem, například běžce
nebo automobil, pozadí je rozmazané a subjekt zůstává zaostřený. Tento efekt je nazýván
“panorámování” a pomocí tohoto režimu ho dosáhnete snadněji.
∫ Technika pro režim panorámování
Hezké snímky v režimu panorámování získáte, pokud
sledujete subjekt fotoaparátem v horizontální rovině.
• Doporučujeme, abyste nesledovali subjekt pouze
kamerou, ale stále byli natočeni tváří k subjektu s
rameny do pravého úhlu a sledovali ho celým tělem
otáčením v pase.
• Jakmile je subjekt před Vámi, stiskněte tlačítko závěrky.
Nezastavujte pohyb kamery ani po stisknutí tlačítka závěrky.
1 Při sledování subjektu v hledáčku plynule pohybujte fotoaparátem.
2 Stiskněte tlačítko závěrky při pohybu fotoaparátu.
3 Nepřetržitě pohybujte fotoaparátem.
• Doporučujeme následující:
– Používejte hledáček.
– Zvolte rychle se pohybující subjekt.
– Použijte předběžné zaostření.
– Použijte tento režim společně s režimem sekvenčního snímání.
(Pak si můžete vybrat nejlepší záběry ze všech pořízených snímků.)
∫ Nastavení rychlosti závěrky
1
2
Zvolte [PRIORITA ZÁVĚRKY] stisknutím 4 a poté
stiskněte [MENU/SET].
• Pokud zvolíte [AUTO], není možné zvolit rychlost závěrky.
Stisknutím zadního otočného ovladače aktivujte operaci
nastavení rychlosti závěrky a poté nastavte rychlost
závěrky otáčením zadního otočného ovladače.
• Při každém stisknutí zadního otočného ovladače dojde k přepnutí mezi nastavením
3
Snímání snímků.
rychlosti závěrky a Kompenzací expozice.
Poznámka
• Rychlost závěrky se v režimu panorámování zpomalí, aby umožnila dosažení efektu
panorámování. V této situaci může docházet ke rozmazání snímku.
• Funkce panorámování nefunguje správně v následujících situacích.
– Za velmi jasných letních dnů. Použijte ND filtr (DMW-LND52; volitelné příslušenství). (P192)
– Jakmile je rychlost závěrky rychlejší než 1/100.
– Jakmile pohybujete fotoaparátem pomalu, protože subjekt se pohybuje pomalu (Pozadí se
nerozmaže.)
– Jakmile není možné správným způsobem sledovat subjekt.
• Nemůžete nastavit režim funkce stabilizátoru na [MODE2] nebo [AUTO]. Když jej nastavíte na
[MODE1], budou vykompenzovány pouze svislé vibrace.
- 98 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[HVĚZD.OBLOHA]
Tento režim slouží k zobrazení hvězdné oblohy nebo tmavého subjektu v sytých barvách.
∫ Nastavení rychlosti závěrky
Zvolte rychlost závěrky [15 SEK.], [30 SEK.] nebo [60 SEK.].
1 Zvolte počet sekund stisknutím 3/4 a poté stiskněte [MENU/SET].
• Je možné také změnit počet sekund pomocí menu rychlého nastavení. (P29)
2 Snímání snímků.
• Stiskněte tlačítko závěrky na doraz za účelem zobrazení strany s
odečítáním. Po zobrazení této strany již nepohybujte
fotoaparátem. Když odečítání končí, [ČEKEJTE PROSÍM...] je
zobrazeno po celou dobu nastavenou jako rychlost závěrky pro
zpracování signálu.
• Po zobrazení strany s odecítáním mužete zastavit snímání
snímku stisknutím [MENU/SET].
∫ Technika pro snímání v režimu hvězdné oblohy
• Závěrka je otevřena dobu 15, 30 nebo 60 sekund. Ujistěte se, že používáte stativ. Dále
doporučujeme snímat s použitím samospouště.
• Doporučujeme použít předběžné zaostřování (P74) a předem zaostřit na subjekt, na který se
snadno zaostřuje, jako například na jasnou hvězdu nebo vzdálené světlo.
Poznámka
• Během záznamu videosekvence se používá nastavení slabého osvětlení [
zajistí lepší obraz ve slabě osvětlených místnostech nebo za soumraku.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• Funkce Optického stabilizátoru obrazu je nastavena na [OFF].
• Citlivost ISO je nastavena na [ISO80].
- 99 -
], které
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[OHŇOSTROJ]
Tento rěžim vám umožní snímání nádherných snímků ohňostrojů vybuchujících na noční
obloze.
∫ Technika pro použití režimu pro snímání ohňostrojů
Doporučujeme postupovat podle dále uvedených kroků a předem zaostřit na místo, které
budete fotografovat, abyste po odpálení ohňostroj nezmeškali.
1 Namiřte fotoaparát na objekt, například vzdálené světlo, které je přibližně ve stejné
vzdálenosti od fotoaparátu jako místo, v němž bude ohňostroj.
2 Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny a držte ho stisknuté až do chvíle, kdy se rozsvítí
indikátor (P50).
3 Stisknutím [AF/AF#/MF] zvolte [MANUÁLNÍ OSTŘENÍ]. (P73)
4 Namiřte fotoaparát na místo, kde bude odpálen ohňostroj, a čekejte.
5 Jakmile je ohňostroj odpálen, domáčkněte tlačítko závěrky a fotografujte.
• Při použití zoomu nebude správně zaostřeno. Zopakujte kroky od 2 do 5.
• Doporučujeme použít stativ.
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• Rozsah zaostření v režimu AF je 5 m až ¶. (Doporučujeme předem zaostřit prostřednictvím
kroků 1 až 5).
• Tento režim je účinnější, když se subjekt nachází ve vzdálenosti 10 m nebo více.
• Rychlost závěrky bude následující.
– Při nastavení [OFF] bude zapnuta funkce Optického stabilizátoru obrazu: Bude nastavena
na dobu 2 sekund.
– Při nastavení [AUTO], [MODE1] nebo [MODE2] bude zapnuta funkce optického stabilizátoru
obrazu: Bude nastavena na 1/4 sekundy nebo 2 sekundy (Rychlost závěrky bude mít
hodnotu 2 sekundy pouze v případě, že fotoaparát určí, že hodnota vibrací je velmi malá,
jako např. při použití stativu apod.)
– Můžete měnit rychlost závěrky prostřednictvím kompenzace expozice.
• Citlivost ISO je nastavena na [ISO80].
- 100 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PLÁŽ]
Tento režim umožňuje snímání snímků s ještě sytějším zobrazením modré barvy moře,
oblohy atd. Dále zabraňuje podexponování snímků osob na silném slunečním světle.
Poznámka
• Přednastavení pro [AF REŽIM] je [š].
• Nedotýkejte se fotoaprátu rukama.
• Písek nebo mořská voda způsobí poruchu činnosti fotoaparátu. Ujistěte se, že se písek ani
mořská voda nedostanou do objektivu nebo do svorek.
[SNÍH]
Tento režim umožňuje snímat snímky sněhu, jako například lyžařské areály nebo sněhem
pokryté hory.
[LETECKÉ FOTKY]
Tento režim slouží ke snímání snímků z okna letadla.
∫ Technika pro použití režimu snímání z letadla
• Doporučujeme používat tuto techniku v případě, že je obtížné zaostřit při snímání snímků
mraků apod. Zaměřte fotoaparát na něco s vysokým kontrastem, stiskněte tlačítko závěrky do
poloviny, abyste zajistili zaostření, a poté nasmínejte snímek nasměrováním fotoaparátu na
subjekt a stisknutím tlačítka závěrky na doraz.
Poznámka
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• Rozsah zaostření je od 5 m do ¶.
• Vypněte fotoaparát při vzlétávání a při přistávání.
• Při použití fotoaparátu postupujte dle pokynů posádky kabiny.
• Dávejte pozor na odraz od skla.
[FOTORÁMEČEK]
Slouží k záznamu obrazu s rámečkem.
∫ Nastavení rámečku
1 Stisknutím 2/1 zvolte rámeček určený k použití a poté stiskněte [MENU/SET].
• Počet pixelů je nastaven na 2M (4:3).
2 Snímání snímků.
Poznámka
• Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků během filmového záznamu.
Rámeček nebude zobrazen.
• [AUTO PŘEHRÁNÍ] je nastaveno na [2SEC.].
• Barva rámečku zobrazeného na straně a barva rámečku kolem aktuálního obrazu se mohou
lišit, nejedná se však o poruchu.
- 101 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Záznam filmu
Slouží pro záznam filmů s vysokým rozlišením, kompatibilních s formátem AVCHD, nebo
filmů zaznamenaných ve formátu Motion JPEG.
Audio bude zaznamenáno v provedení stereo.
• Zavřete blesk. (Při záznamu filmů se doporučuje zavřít blesk. Při ponechání blesku v
otevřeném stavu však nebude zaznamenán výrazný rozdíl v kvalitě zvuku.)
Proveďte volbu režimu
A Otočný ovladač režimu
B Tlačítko filmů
ST
CCU
M
M
B
∫ Režimy, které nelze použít při záznamu filmu
Položka
Nastavení/Poznámky
automatický
ñ Inteligentní
režim
Fotoaparát provede nejvhodnější nastavení s ohledem na
subjekt a podmínky záznamu, a proto můžete ponechat
nastavení na fotoaparátu a zaměřit se na snadné
pořizování filmu.
Režim ³/±/´/²
Slouží k záznamu filmů s automatickým nastavením clony a
rychlosti závěrky.
Režim Custom
(Uživatelské nastavení)
Slouží k záznamu filmů s použitím nastavení zvoleného
uživatelského režimu.
Režim kreativního filmu
Slouží k záznamu filmů s manuálním nastavením clony a
rychlosti závěrky. (P109)
¿ Režim scény
Slouží k záznamu filmů, které odpovídají zaznamenané
scéně. (P91 až 101)
[PORTRÉT]
Slouží k záznamu filmů s nastavením vhodným pro portréty.
[KRAJINA]
Slouží k záznamu filmů s nastavením vhodným pro scenerii
[SPORT]
Jedná se o režim umožňující pořizování běžných snímků
během filmového záznamu.
[PŘIBLÍŽENÍ]
Slouží k záznamu filmů s nastavením vhodným pro záznam
zblízka.
[NOČNÍ PORTRÉT]
Slouží k jasnému záznamu filmů s nastavením pro nízké
osvětlení [
] uvnitř tmavých místností nebo za šera.
Režim Mé barvy
Slouží k záznamu filmů s nastavením pro režim Mé barvy.
- 102 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
A
Zahajte záznam stisknutím tlačítka
záznamu filmu.
A Doba záznamu, která je k dispozici
B Uplynulá doba záznamu
• Uvolněte tlačítko filmu ihned po jeho stisknutí.
• Zároveň bude zaznamenáváno audio z mikrofonu
vestavěného do tohoto zařízení. (Filmy nemohou být
zaznamenávány bez audia.)
•
•
•
•
C
B
Během záznamu filmu bude blikat indikátor stavu záznamu (červený) C .
Dojde k dočasnému ztmavnutí displeje a po jeho nastavení bude záznam zahájen.
Zaostření lze ovládat během záznamu stisknutím [FOCUS].
Když je zobrazeno [MF], zaostření může být nastaveno manuálně. (P73)
Záznam lze zastavit opětovným stisknutím tlačítka filmu.
• K vypnutí zvuku dojde při stisknutí tlačítka pro spuštění/zastavení záznamu filmu.
Hlasitost zvuku lze nastavit v [ÚROVEŇ PÍPNUTÍ] (P30).
• Při naplnění vestavěné paměti nebo karty uprostřed záznamu dojde automaticky k
zastavení záznamu.
Poznámka
• Při stisknutí tlačítka filmu v krocích 2 a 3 se zobrazení na displeji změní následovně.
A Strana pro záznam
statických snímků¢1
B Nastavení režimu filmu¢2
C Strana pro záznam filmu
D Nastavení režimu
statických snímků¢3
7
R1m17s
AUTO
3s
¢1 Před zahájením záznamu filmu nastavte [Č. ZBÝVAJÍCÍ] (P32) na [
] za účelem
zobrazení dostupné doby záznamu.
¢2 Strana, která je zobrazována během nastavení režimu filmu, se liší v závislosti na nastavení
[REŽIM ZÁZNAMU].
¢3 V režimu Kreativního filmu nebude symbol [!] zobrazen.
- 103 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
• Podrobnější informace o menu režimu [VIDEO] najdete na P145.
• Blesk bude nastaven na [Œ].
• Podrobnější informace o době záznamu, která je k dispozici, najdete na P222.
• Doba záznamu, která je k dispozici, zobrazená na displeji by mohla neklesat pravidelně.
• V závislosti na druhu karty může být během záznamu filmu na okamžik zobrazena informace o
přístupu na kartu. Nejedná se o poruchu.
• Během záznamu filmu může dojít k zaznamenání provozního zvuku zoomu nebo zvuku
činnosti tlačítka.
• Při záznamu filmů s uchycenou krytkou objektivu může dojít k zaznamenání zvuku šňůrky
krytky objektivu, otírající se o zařízení.
• V závislosti na prostředí záznamu filmu může následkem statické elektřiny nebo
elektromagnetických polí dojít k dočasnému výpadku obrazu nebo k záznamu šumu.
• Při použití zoomu při záznamu filmů může zaostření vyžadovat určitou dobu.
• Při použití extra optického zoomu před stisknutím tlačítka filmu dojde ke zrušení těchto
nastavení a tím i k výrazné změně rozsahu zaostření.
• Když je nastavení formátu pro statické snímky a filmy odlišné, úhel pohledu se při zahájení
záznamu filmu změní. Když je [
MÍSTO ZÁZN] (P32) nastavena na [ON], dojde k zobrazení
úhlu pohledu během záznamu filmu.
• [STABILIZÁTOR] je nastaven na [MODE1] v záznamu při natáčení videosekvencí.
• Při záznamu filmu nelze použít následující funkce.
– Funkce zachování natočení
– Extra optický zoom
– [ROZEZN. TVÁŘÍ]
• Při záznamu filmu se doporučuje použít plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér (volitelné
příslušenství). (P21)
• Když během záznamu filmu s použitím síťového adaptéru (volitelné příslušenství) dojde k
přerušení napájení následkem přerušení dodávky elektrické energie nebo odpojení síťového
adaptéru (volitelné příslušenství), film, který byl zaznamenáván, nebude zaznamenán.
- 104 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Nastavení do inteligentního automatického režimu
• Při volbě inteligentního automatického režimu v kroku 1 na straně 102 lze provést záznam
filmu odpovídající subjektu nebo snímané situaci.
∫ Detekce scény
Když fotoaparát identifikujte optimální scénu, ikona identifikované scény bude zobrazena
modře na dobu 2 sekund, po jejímž uplynutí se její barva změní znovu na obvyklou
červenou.
¦ >
[i-PORTRÉT]
[i-KRAJINA]
[i-SLABÉ SVĚTLO]
[i-MAKRO]
• [¦] je nastaveno v případě, že nelze aplikovat žádnou ze scén, a v takovém případě budou
provedena standardní nastavení.
] fotoaparát automaticky identifikuje tvář osoby a doladí zaostření a expozici.
(Detekce tváří) (P132)
• Při volbě [
Poznámka
• Podrobnější informace o nastaveních v inteligentním automatickém režimu najdete na P47.
• Za podmínek, které jsou uvedeny níže, může dojít k detekci odlišné scény pro stejný subjekt.
– Stav subjektu: Jasná nebo tmavá tvář, velikost subjektu, barva subjektu, vzdálenost od
subjektu, kontrast subjektu, pohybující se subjekt
– Podmínky snímání: Východ slunce, západ slunce, podmínky slabého jasu, vibrace
fotoaparátu, použití zoomu
• Pokud si přejete snímat snímky ve zvolené scéně, doporučujeme vám, abyste prováděli
snímání ve vhodném snímacím režimu.
- 105 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Změna [REŽIM ZÁZNAMU] a [KVALITA ZÁZN.]
Zvolte [REŽIM ZÁZNAMU] z menu režimu [VIDEO] a
stiskněte 1. (P27)
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
Formát záznamu
Vlastnosti
• Volba tohoto formátu se používá pro záznam videa HD
[AVCHD Lite]
(s vysokým rozlíšením), určeného pro přehrávání na vašem
HDTV s použitím připojení HDMI.
• Po zasunutí karty do zařízení, které je kompatibilní s
AVCHD, je možné přehrát záznam tak, jak je. Podrobnější
informace o kompatibilitě najdete v návodu k použití daného
přehrávače.
• Používejte kartu SD Speed Class¢ s rychlostní třídou
“Třídou 4” nebo vyšší.
• Volba tohoto formátu se používá pro záznam videa ve
[MOTION JPEG]
standardním rozlišení, určeného pro přehrávání na vašem
PC. Umožňuje záznam vyžadující méně prostoru pro
uložení, když na paměťové kartě není dost volného prostoru
nebo když si přejete připojit film k e-mailu.
• Používejte kartu SD Speed Class¢ s rychlostní třídou
“Třídou 6” nebo vyšší.
¢SD Speed Class Rating je standardní rychlost pro sériový zápis.
Zvolte [KVALITA ZÁZN.] stisknutím 3/4 a poté
stiskněte 1.
- 106 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté stiskněte [MENU/SET].
Při volbě [AVCHD Lite] v kroku 2
Položka
Vysoká
kvalita
Delší doba
Kvalita (rychlost přenosu)¢1
([SH])
1280k720 pixelů
Přibližně 17 Mbps¢2
([H])
1280k720 pixelů
Přibližně 13 Mbps¢2
([L])
1280k720 pixelů
Přibližně 9 Mbps¢2
fps
Formát
50p
(Výstup
senzoru
je 25
snímků/s)
16:9
¢1 Co je to rychlost přenosu
Jedná se o objem dat během daného časového úseku a čím je tato hodnota vyšší,
tím vyšší je i kvalita. Toto zařízení používá metodu záznamu “VBR”. “VBR” je
zkratkou pro “Variable Bit Rate – Variabilní rychlost přenosu” a rychlost přenosu
(objem dat během daného časového úseku) se automaticky mění v závislosti na
snímaném subjektu. Proto je při záznamu rychlých pohybů doba záznamu
zkrácena.
¢2 Co je to Mbps
Jedná se o zkratku výrazu “Megabit Per Second – Megabitů za sekundu”, což
představuje rychlost přenosu.
Při volbě [MOTION JPEG] v kroku 2
Položka
Vysoká
kvalita
Delší doba
Velikost snímku
([HD])
1280k720 pixelů
¢3([WVGA])
848k480 pixelů
([VGA])
640k480 pixelů
([QVGA])
320k240 pixelů
fps
Formát
16:9
30
4:3
¢3 Tato položka nemůže být nastavena v inteligentním automatickém režimu.
• S [MOTION JPEG] pro [AVCHD Lite] nebo [ ] si budete moci vychutnat na televizoru
s použitím mini kabelu HDMI (volitelné příslušenství) obraz vysoké kvality. Podrobnější
informace najdete v části “Přehrávání na TV se zásuvkou HDMI” na P173.
• Záznam do vestavěné paměti s výjimkou pro [
] není možný.
Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
• Zavření menu můžete provést také stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
- 107 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Poznámka
• Při použití následujících karet se může stát, že záznam filmu bude zastaven uprostřed.
– Karty, na kterých byl záznam a vymazávání opakováno mnohokrát
– Karty, které byly formátovány s použitím PC nebo jiného zařízení
Před pořizováním snímků naformátujte (P38) kartu v tomto zařízení. Vzhledem k tomu, že
formátování vymaže všechna data zaznamenaná na kartě, uložte důležitá data do počítače.
• Při použití karty s vysokou kapacitou se může stát, že po zapnutí napájení [ON] chvíli nebude
možné provádět záznam.
• Filmy zaznamenané v [AVCHD Lite] nebo [MOTION JPEG] mohou být přehrávány s
nízkou kvalitou obrazu nebo zvuku nebo se může stát, že je nebude možné přehrát
vůbec, navzdory tomu, že se jedná o zařízení kompatibilní s těmito zařízeními. Dále se
může stát, že informace o záznamu nebude zobrazena správně. V takovém případě
použijte toto zařízení.
Podrobnější informace o zařízeních kompatibilních s formátem AVCHD můžete získat
konzultací následujících internetových stránek věnovaných podpoře.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tato stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
• Film zaznamenaný v [AVCHD Lite] není kompatibilní s “DCF/Exif”, proto při přehrávání
nebudou některé informace zobrazeny.
• U tohoto zařízení byla změněna specifikace záznamu audia kvůli zlepšení kvality zvuku.
Z uvedeného důvodu se může stát, že přehrávání některých filmů zaznamenaných v
[MOTION JPEG] digitálními fotoaparáty Panasonic (LUMIX)¢ nebude možné.
(Na tomto modelu lze přehrávat filmy zaznamenané digitálním fotoaparátem Panasonic
(LUMIX).)
¢ Modely uvedené na trh před prosincem 2008 a některé modely uvedené na trh v roce
2009 (řady FS, LS).
• Za účelem přehrávání filmů AVCHD Lite zaznamenaných tímto zařízením na přehrávačích
Blu-ray disků od firmy Panasonic (DMP-BD30/DMP-BD31/DMP-BD50) je třeba provést
aktualizaci firmwaru přehrávače Blu-ray disků.
Nejnovější verzi firmwaru si můžete stáhnout z následující internetové stránky.
http://panasonic.net/support/
- 108 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Záznam filmu s manuálním nastavením
(režim kreativního filmu)
Je možné manuálně měnit hodnotu clony a rychlosti závěrky a provádět záznam filmů.
Přepnutí na [REŽIM EXPOZICE] vám umožní nastavení jako při přepnutí otočného
ovladače režimu na [³], [±], [´] a [²].
Nastavte otočný ovladač režimu na [
].
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté
stiskněte [MENU/SET].
Otáčením zadního otočného ovladače
můžete provést změnu nastavení.
[REŽIM EXPOZICE]
Položky, které mohou být nastaveny
Programový posun
Kompenzace expozice¢
Clona¢
Kompenzace expozice¢
S (Režim AE s prioritou času
závěrky)
Rychlost závěrky¢
Kompenzace expozice¢
M (Režim manuální expozice)
Rychlost závěrky¢
Clona¢
P (Režim programové AE)
A (Režim AE s prioritou clony)
¢Umožňuje měnit nastavení během záznamu filmu. Všimněte si, prosím, že by mohlo
dojít k záznamu provozních zvuků.
• Položky, které mohou být nastaveny, se budou měnit při každém stisknutí zadního
otočného ovladače.
• Při zobrazení [MF] můžete nastavit také manuální zaostření prostřednictvím zadního
otočného ovladače.
Zahajte záznam stisknutím tlačítka záznamu filmu.
- 109 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Záznam lze zastavit opětovným stisknutím tlačítka filmu.
• Když dojde k naplnění karty uprostřed záznamu, fotoaparát automaticky zastaví
záznam.
• Záznam filmu můžete spustit/zastavit také stisknutím tlačítka závěrky.
• K vypnutí zvuku dojde při stisknutí tlačítka pro spuštění/zastavení záznamu filmu.
Hlasitost zvuku lze nastavit v [ÚROVEŇ PÍPNUTÍ] (P30).
∫ Nastavení hodnoty clony a rychlosti závěrky pro každý [REŽIM EXPOZICE]
[REŽIM EXPOZICE]
P
A
S
M
Hodnota clony
Rychlost závěrky (sek.)
—
—
F2.8 do F11 (Wide)/F5.2 do F11
(Tele)
—
F2.8 do F11 (Wide)/F5.2 do F11
(Tele)
1/30 až 1/20000
1/30 až 1/20000
(Při použití manuálního
zaostřování může být rychlost
závěrky nastavena od 1/8 do
1/20000.)
Poznámka
• Hodnota clony
– Pokud chcete mít ostré pozadí, nasaďte vyšší hodnotu clonového čísla. Pokud chcete mít
pozadí jemně rozostřené, nasaďte nižší hodnotu clonového čísla.
• Rychlost závěrky
– Pokud chcete ostře zachytit rychle se pohybující subjekt, nastavte vyšší rychlost závěrky.
Pokud chcete vytvořit efekt rozmazaných stop pohybujících se objektů, nastavte nižší
rychlost závěrky.
– Manuální nastavení vyšší hodnoty rychlosti závěrky může zvýšit šum obrazu kvůli příliš
vysoké citlivosti.
– Při záznamu s osvětlením pocházejícím ze zářivek, rtuťových a sodíkových výbojek může
dojít ke změně barev a jasu displeje.
• Nastavení a operace související se záznamem filmů jsou uvedeny v “Záznam filmu” v P102.
• U tohoto zařízení byla změněna specifikace záznamu audia kvůli zlepšení kvality zvuku.
Z uvedeného důvodu se může stát, že přehrávání některých filmů zaznamenaných v
[MOTION JPEG] digitálními fotoaparáty Panasonic (LUMIX)¢ nebude možné.
(Na tomto modelu lze přehrávat filmy zaznamenané digitálním fotoaparátem Panasonic
(LUMIX).)
¢ Modely uvedené na trh před prosincem 2008 a některé modely uvedené na trh v roce
2009 (řady FS, LS).
- 110 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Uložení vlastních nastavení menu
(Uložení uživatelských nastavení menu - Custom)
Je možné zaregistrovat až do 3 sad aktuálních nastavení fotoaparátu jako uživatelských
sad.
• Nastavte otočný ovládač na požadovaný režim záznamu a vyberte požadovaná nastavení
menu, která byla nastavená předem.
Zvolte [NAST. PROFILŮ] v menu [NAST.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte uživatelské nastavení na
zaregistrování a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Pokud zvolíte [ANO], předchozí nastavení budou přepsána.
Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
• Zavření menu můžete provést také stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
Poznámka
• Položky následujících menu nelze uložit, protože ovlivňují ostatní režimy záznamu.
menu [ZÁZN.]/Funkce záznamu
• Nastavení narozenin a jména [DÍTĚ1]/
[DÍTĚ2] nebo [MAZLÍČEK] v režimu scény
• Data zaregistrovaná v rámci [ROZEZN.
TVÁŘÍ]
[NAST.] Menu
• [NAST.HODIN]
• [SVĚTOVÝ ČAS]
• [DATUM CESTY]
• [PÍPNUTÍ]
• [HLASITOST]
• [LCD REŽIM]
• [ÚSPORNÝ REŽIM] • [AUTO PŘEHRÁNÍ]
• [RESETOVAT]
• [VYNULOVAT]
• [VIDEO VÝST.]
• [REŽIM USB]
• [REŽIM HDMI]
• [TV FORMÁT]
• [MENU SCÉNY]
• [VIERA Link]
• [JAZYK]
• [FIRMWARE INFO]
• [DEMO REŽIM]
- 111 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Záznam snímků v Uživatelském nastavení
Můžete zvolit jedno z vašich uživatelských nastavení uložených do paměti prostřednictvím
[NAST. PROFILŮ], které odpovídá podmínkám snímání snímků.
Výchozí nastavení režimu programové AE je zaregistrováno jako přednastavené v
uživatelském nastavení.
Nastavte otočný ovladač režimu na [
].
A Zobrazení uživatelských nastavení
Stisknutím 3/4 zvolte uživatelské nastavení,
které si přejete použít.
• Stisknutím [DISPLAY] zobrazte nastavení jednotlivých položek
menu. (Přechod mezi jednotlivými stranami se provádí
stisknutím 2/1 a návrat na stranu volby stisknutím
[DISPLAY].)
• Jsou zobrazeny pouze položky hlavního menu.
Nastavení potvrďte stisknutím [MENU/
SET].
A Na monitoru se zobrazí vybraná uživatelská
nastavení.
∫ Při změně nastavení menu
I pokud dočasně změníte nastavení menu volbou [
], [
] nebo [
], uložená
nastavení se nemění.
Pokud chcete uložená nastavení změnit, přepište uložené údaje pomocí [NAST.
PROFILŮ] (P111) v menu nastavení.
Poznámka
• Podrobnější informace o menu, které není uloženo v uživatelském nastavení, najdete v
poznámce na P111.
- 112 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Režim [ZÁZN.]:
Snímání snímku s použitím funkce Rozeznání tváře
Detekce tváří představuje funkci, která vyhledá podobnost snímané tváře s některou ze
zaregistrovaných tváří a automaticky upřednostní zaostření a expozici na vyhledanou tvář.
Použití této funkce zaručí, že i když bude osoba s takto detekovanou tváří stát vzadu nebo
na okraji snímané skupiny osob, bude nasnímána zřetelně.
[ROZEZN. TVÁŘÍ] na fotoaparátu je na začátku nastaveno na [OFF].
[ROZEZN. TVÁŘÍ] se změní na [ON] automaticky při zaregistrování snímku tváře.
• Spolu s funkcí Rozeznání tváře budou v činnosti i následující funkce.
V režimu záznamu
– Zobrazení odpovídajícího jména při detekci zaregistrované tváře¢
(za předpokladu, že jméno pro zaregistrovanou tvář bylo nastaveno)
– Fotoaparát si zapamatuje opakovaně nasnímanou tvář a
automaticky zobrazí stranu pro zaregistrování tváře
(když je [AUTOREGISTRACE] nastaveno na [ON])
V režimu přehrávání
– Zobrazení jména a věku (za předpokladu, že uvedené informace byly zaregistrovány)
– Selektivní přehrávání snímků vybraných ze snímků zaregistrovaných s použitím Rozeznání
tváře ([PŘEHR. KAT.] (P153))
¢ Budou zobrazeny jména 3 osob. Přednost při zobrazování jmen při snímání snímků je
určena v souladu s pořadím jejich zaregistrování.
Poznámka
• [AF REŽIM] je nastaveno na [š].
• Během sekvenčního snímání může být informace o snímku [ROZEZN. TVÁŘÍ] připojena pouze
k prvnímu snímku.
• Po stisknutí tlačítka závěrky do poloviny se může stát, že při natočení fotoaparátu fotografem
na jiný subjekt budou do fotoaparátu přidány informace jiné osoby.
• [ROZEZN. TVÁŘÍ] může být použit v následujících pokročilých režimech scény a režimech
scény.
– V [PORTRÉT]
– V [KRAJINA]
– V [SPORT]
– V [KVĚTY], [PŘEDMĚTY], a [KREATIVNŐ MAKRO] v [PŘIBLÍŽENÍ].
– V [NOČNÍ PORTRÉT] v [NOČNÍ PORTRÉT]
– V [OSLAVA], [SVĚTLO SVÍČKY], [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2], [MAZLÍČEK], [ZÁPAD SLUNCE], [VYS.
CITLIVOST], [PLÁŽ], [SNÍH] a [FOTORÁMEČEK] v režimu scény.
• Během manuálního zaostřování [ROZEZN. TVÁŘÍ] nepracuje.
• Funkce [ROZEZN. TVÁŘÍ] najde mezi zaregistrovanými tvářemi tváře podobné snímané tváři,
aniž by zaručila podrobné bezpečné rozeznání snímané osoby.
• Rozeznání tváře může v tomto případě vyžadovat více času pro volbu a rozeznání
charakteristických rysů tváře než běžná detekce tváří.
• I když byla zaznamenána informace o rozeznání tváří, snímky pořízení s [JMÉNO] nastaveným
na [OFF] nebudou klasifikovány funkcí rozeznání tváří do [PŘEHR. KAT.].
• I když dojde ke změně informace o rozeznání tváře (P117), informace o rozeznání tváře již
nasnímaných snímků změněna nebude.
Proto když např. dojde ke změně jména, snímky nasnímané před provedením změny nebudou
seřazeny podle rozeznání tváře v [PŘEHR. KAT.].
• Změna informace o jménu u nasnímaných snímků se provádí prostřednictvím [REPLACE] v
[UPRAVIT TVÁŘE] (P169).
- 113 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Nastavení tváře
Pro obrazy tváří můžete zaregistrovat informace jako jména a data narození až 6 osob.
Zaregistrování více obrazů tváře stejné osoby usnadňuje její rozeznání (až do 3 snímků/
registraci).
∫ Úhel záznamu při registraci obrazů tváří
• Při záznamu tváře nasnímejte čelní část tváře s otevřenýma
očima a zavřenými ústy a ujistěte se, že tvář, oči ani obočí
nezakrývají vlasy.
• Při záznamu se ujistěte, že na tvář nedopadají žádné výrazné
stíny. (Během tohoto druhu záznamu nebude použit blesk.)
[Správný příklad
záznamu]
∫ Když při záznamu nedojde k rozeznání tváře
• Zaznamenejte tvář stejné osoby v interiéru i v exteriéru nebo s odlišnými výrazy nebo z
odlišných úhlů pohledu. (P117)
• K tomu ještě navíc proveďte registraci na místě záznamu.
• Změna nastavení [CITLIVOST] (P117)
• Když osoba, která je zaregistrována, nebude správně rozeznána, proveďte korekci
prostřednictvím nové registrace.
Příklad tváří, jejichž rozeznání je obtížné
V závislosti na výrazu tváře a prostředí se v následujících
případech může stát, že rozeznání tváře nebude možné použít
nebo že tváře nebudou rozeznány správně, i když se jedná o
zaregistrované tváře.
• Vlasy zakrývají oči nebo obočí (A)
• Tvář je tmavá/v jednom rohu se nachází světlo (B)
• Tvář je obrácena do rohu nebo bokem
• Tvář je obrácena nahoru/dolů
• Jsou zavřené oči
• Pokud je tvář příliš jasná nebo tmavá
• Při zakrytí tváře slunečními brýlemi, brýlemi odrážejícími
světlo, vlasy, kloboukem apod.
• Při zobrazení tváře na displeji v malé velikosti
• Když na displeji není zobrazena celá tvář
• Při změně charakteristických rysů tváře věkem
• Při podobnosti rodičů a dětí nebo u vzájemně se podobajících
sourozenců
• V případě velmi odlišného výrazu tváře
• Při malém kontrastu na tvářích
• Při rychlém pohybu
• Při roztřeseném fotoaparátu
• Při použití digitálního zoomu
- 114 -
A
B
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Zaregistrování obrazu tváře nové osoby
Stiskněte [ROZEZN. TVÁŘÍ] v menu [ZÁZN.] a poté stiskněte 1.
(P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [MEMORY] a poté stiskněte [MENU/SET].
Stiskněte 3/4/2/1 za účelem volby
snímku rozeznání tváře, která není
zaregistrována, a poté stiskněte [MENU/
SET].
Nasnímejte snímek po doladění tváře
podle návodu.
• Tváře jiných subjektů než osob (psů apod.) nelze
zaregistrovat.
• Když rozeznání nebude úspešně provedeno, bude
zobrazeno příslušné hlášení a bude obnoveno
zobrazení strany pro záznam. V takovém případě se
znovu pokuste o nasnímání snímku.
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte [MENU/SET].
- 115 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Zvolte položku určenou k editaci prostřednictvím 3/4, a poté
stiskněte 1.
• Můžete zaregistrovat až do 3 snímků tváře.
Položka
Popis nastavení
[JMÉNO]
Je možné provést zaregistrování jmen.
1 Stisknutím 4 zvolte [SET] a poté stiskněte [MENU/SET].
2 Zadejte jméno.
• Podrobnější informace o způsobu zadávání znaků najdete v
části “Zadávání textu” na P147.
[VĚK]
Je možné zaregistrovat také datum narození.
1 Stisknutím 4 zvolte [SET] a poté stiskněte [MENU/SET].
2 Stisknutím 2/1 zvolte jednotlivé položky
(Rok/Měsíc/Den) a poté proveďte nastavení stisknutím
3/4 a stiskněte [MENU/SET].
Slouží ke změně ikony zobrazované po zaostření na subjekt.
[OZN OSTŘENÍ] Stisknutím 3/4 zvolte ikonu zaostření a poté proveďte
nastavení stisknutím [MENU/SET].
Přidání dalších snímků tváře.
(Přidání snímků)
1 Zvolte snímek rozeznání tváře a poté stiskněte [MENU/
SET].
2 Proveďte kroky 4 a 5 v “Zaregistrování obrazu tváře
nové osoby”.
3 Stiskněte [‚].
[PŘIDAT SNÍMKY] Vymazání jednoho ze snímků tváře.
(Vymazání)
Stisknutím 2/1 zvolte obraz tváře, který má být
vymazán, a poté stiskněte [MENU/SET].
2 Zvolte [ANO] stisknutím 3 a poté stiskněte [MENU/SET].
3 Stiskněte [‚].
• V případě přítomnosti jediného zaregistrovaného snímku tento
1
snímek nelze vymazat.
Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za účelem zavření menu.
∫ Nápověda
• Při stisknutí [DISPLAY] na straně pro záznam v kroku 4 na P115 bude zobrazeno vysvětlení
týkající se snímání obrazů tváří. (Opětovným stisknutím se můžete vrátit na stranu pro
záznam.)
- 116 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Změna nebo vymazání informací zaregistrované osoby
Umožňuje změnu snímků nebo informací zaregistrované osoby. Dále vám umožňuje
vymazání informací o zaregistrované osobě.
1
2
3
4
Zvolte [ROZEZN. TVÁŘÍ] v menu režimu [ZÁZN.] a poté
stiskněte 1. (P27)
Zvolte 4 stisknutím [MEMORY] a poté stiskněte [MENU/
SET].
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte snímek tváře, jejíž informace
hodláte editovat nebo vymazat, a poté stiskněte [MENU/
SET].
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté stiskněte [MENU/SET].
Položka
Popis nastavení
Změna informací o již zaregistrované osobě.
[ÚPRAVA ÚDAJŮ] Proveďte krok 6 v “Zaregistrování obrazu tváře nové
osoby”.
5
[PRIORITA]
Zaostření a expozice budou nastaveny optimálně pro tváře s
vyšší prioritou.
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte prioritu a poté stiskněte
[MENU/SET].
[MAZAT]
Vymazání informací zaregistrované osoby.
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte [MENU/SET].
Zavřete menu stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
Nastavení automatické registrace/Citlivosti
Prostřednictvím této funkce lze provést nastavení automatické registrace a citlivosti pro
rozeznání tváře.
1
2
3
Zvolte [ROZEZN. TVÁŘÍ] v menu režimu [ZÁZN.] a poté stiskněte 1. (P27)
Stisknutím 4 zvolte [SET] a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3/4 zvolte příslušnou položku, a poté stiskněte 1.
Položka
Popis nastavení
[OFF]/[ON]
• Když je [AUTOREGISTRACE] nastavena na [ON], [ROZEZN.
[AUTOREGISTRACE]
TVÁŘÍ] bude automaticky nastaveno na [ON].
• Podrobnější informace najdete v části “Automatická
registrace” na straně P118.
[HIGH]/[NORMAL]/[LOW]
• V případě výskytu potíží s rozeznáním zvolte [HIGH].
[CITLIVOST]
4
Pravděpodobnost rozeznání stoupne, avšak zároveň stoupne
také pravděpodobnost omylu.
• V případě opakovaného výskytu omylů zvolte [LOW].
• Obnovení výchozích nastavení se provádí volbou [NORMAL].
Zavřete menu stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
- 117 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Automatická registrace
Když je [AUTOREGISTRACE] nastavena na [ON], strana pro registraci bude zobrazena
automaticky po nasnímání snímku tváře, která se vyskytuje opakovaně.
• Strana pro registraci bude zobrazena přibližně po 3 snímcích. (Nepočítají se snímky
nasnímané při nastaveném [SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ] a při nastavené automatické gradaci
expozice.)
• Může se stát, že rozeznání bude obtížné pouze s [AUTOREGISTRACE], a proto nejdříve
zaregistrujte obrazy tváří s [ROZEZN. TVÁŘÍ] v menu [ZÁZN.].
∫ Registrování ze strany pro automatickou registraci
1 Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte [MENU/SET].
• Když nejsou zaregistrovány žádné osoby, přejděte na krok 3.
• K opětovnému zobrazení strany pro volbu dojde při zvolení [NE]
2
a při zvolení [ANO] prostřednictvím 3; [AUTOREGISTRACE]
bude nastaven na [OFF].
Stisknutím 3/4 zvolte [NOVÁ REGISTR.] nebo
[DALŠÍ SNÍMEK] a poté stiskněte [MENU/SET].
Položka
[NOVÁ REGISTR.]
[DALŠÍ SNÍMEK]
Popis nastavení
• Bude-li již zaregistrováno 6 osob, bude zobrazen seznam
zaregistrovaných osob. Zvolte osobu, která má být nahrazena.
Dodatečná registrace obrazu tváře zaregistrované osoby.
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte osobu, jejíž snímek si
přejete přidat, a poté stiskněte [MENU/SET].
• Jsou-li již zaregistrovány 3 obrazy, bude zobrazena strana pro
nahrazení snímku. V takovém případě zvolte snímek, který si
přejete nahradit.
• Po přídavné registraci nebo výměně obrazu tváře bude automaticky znovu zobrazena
strana pro záznam.
3
Proveďte operaci uvedenou v kroku 6 a v souladu s “Zaregistrování obrazu
tváře nové osoby”.
Poznámka
• Když nedojde k zobrazení strany pro registraci, její zobrazení může být snazší ve stejných
podmínkách nebo se stejnými výrazy.
• V případě, že daná tvář nebude rozeznána, i když je zaregistrována, bude snadnější provést
registraci dané osoby znovu použitím [ROZEZN. TVÁŘÍ] v menu režimu [ZÁZN.] v daném
prostředí.
• Když dojde k zobrazení strany pro registraci osoby, která je již zaregistrována, bude snazší
provést další registraci.
• Při registrací snímku nasnímaného s bleskem může být rozeznání tváře obtížné.
- 118 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[ZÁZN.] Režim:
Užitečné funkce v cíli vaší cesty
Záznam s uvedením dne a místa dovolené
Podrobnější informace týkající se nastavení menu [NAST.] najdete na P27.
Když předem nastavíte datum odjezdu na dovolenou nebo lokalitu, při snímání snímku
bude zaznamenávána informace o počtu dnů, které uplynuly od data odjezdu (informace o
tom, o který den dovolené se jedná). Počet dnů, které uplynuly, můžete zobrazit při
přehrávání snímků a můžete jej tisknout na snímky prostřednictvím [TEXT.ZNAČKA]
(P157).
• Počet dnů, které uplynuly od odjezdu, se dá vytisknout s použitím softwaru
“PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” dodaného na CD-ROM (dodaném).
• Zvolte [NAST.HODIN] za účelem nastavení datumu a času předem. (P24)
Zvolte [DATUM CESTY] v menu [NAST.] a poté
stiskněte 1.
Zvolte [PLÁN CESTY] stisknutím 3 a poté
stiskněte 1.
Zvolte [SET] stisknutím 4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
Stisknutím 3/4/2/1 nastavte datum odjezdu
(rok/měsíc/den) a poté stiskněte [MENU/SET].
- 119 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Stisknutím 3/4/2/1 nastavte datum návratu
(rok/měsíc/den) a poté stiskněte [MENU/SET].
• Když si nepřejete nastavit datum návratu, stiskněte
[MENU/SET] během zobrazení čárového diagramu data.
Zvolte [LOKALITA] stisknutím 4 a poté stiskněte 1.
Zvolte [SET] stisknutím 4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
Zadejte lokalitu.
• Podrobnější informace o způsobu zadávání znaků najdete v
části “Zadávání textu” na P147.
Dvakrát stiskněte [MENU/SET] za účelem zavření menu.
Nasnímejte snímek.
• Počet dnů, které uplynuly od datumu odchodu bude zobrazen pna dobu přibližně
5 sekund po zapnutí tohoto zařízení a pod., poté, co byl nastaven datum cesty.
• Při nastavení data cesty se v pravé spodní části displeje zobrazí [—].
- 120 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Zrušení datumu cesty
Datum cesty bude automaticky zrušeno v případě, že se aktuální datum nachází po datu
návratu. Přejete-li si zrušit datum cesty před koncem dovolené, zvolte [OFF] na displeji v
kroku 3 nebo 7 a poté dvakrát stiskněte [MENU/SET].
Při nastavení data cesty na [OFF] v kroku 3 bude také [LOKALITA] nastavena na [OFF].
Poznámka
• Datum cesty se počítá s použitím data, které jste nastavili v rámci nastavení hodin, a po
nastavení data odjezdu. Když nastavíte [SVĚTOVÝ ČAS] (P122) na [CÍL CESTY], datum cesty
se bude počítat s použitím data nastavení hodin a nastavení cíle cesty.
• Nastavení datumu cesty zůstane uloženo i při vypnutí fotoaparátu.
• Když je [DATUM CESTY] nastaven na [OFF], počet dnů, které uběhly od data cesty, nebude
zaznamenán. Také v případě, že je [DATUM CESTY] nastaven na [SET] po pořízení snímků,
nebude zobrazena informace o tom, který den dovolené byly nasnímány.
• Pro datum před datem odjezdu bude zobrazeno oranžové [-] (mínus) a den dovolené nebude
zaznamenán.
• Když je datum cesty zobrazeno bíle v podobě [-] (minus), znamená to, že dochází ke změně
data mezi [DOMA] a [CÍL CESTY]. (Tato změna bude zaznamenána)
• [DATUM CESTY] pro filmy zaznamenané s [AVCHD Lite] nelze nastavit.
• [LOKALITA] nemůže být zaznamenáno v následujících případech.
– Záznam filmů
• [DATUM CESTY] nelze nastavit v Inteligentním automatickém režimu. V tomto případě se
projeví nastavení ostatních režimů záznamu.
- 121 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Záznam data/času v zámořských cílech cest (světový čas)
Podrobnější informace týkající se nastavení menu [NAST.] najdete na P27.
Umožňuje vám zobrazení místního času v cíli cesty a jeho záznam na nasnímané snímky.
• Zvolte [NAST.HODIN] za účelem nastavení datumu a času předem. (P24)
Zvolte [SVĚTOVÝ ČAS] v menu [NAST.] a poté
stiskněte 1.
• Při prvním použití fotoaparátu po jeho zakoupení bude
zobrazeno hlášení [NASTAVTE, PROSÍM, DOMOVSKOU
ZÓNU]. Stiskněte [MENU/SET] a poté nastavte domácí
oblast na straně uvedené v kroku 3.
Stisknutím 4 zvolte [DOMA], a poté stiskněte
[MENU/SET].
Stisknutím 2/1 zvolte domácí oblast a poté
stiskněte [MENU/SET].
A
A Přesný čas
B
B Časový posun vůči GMT (Greenwich Mean Time –
Greenwichský čas)
• Používá-li se ve vaší domácí zóně letní čas [
], stiskněte
3. Opětovným stisknutím 3 se můžete vrátit na původní
čas.
• Nastavení letního času ve vaší domácí oblasti nezpůsobí
posun aktuálního času. Posuňte proto nastavení hodin o
jednu hodinu.
- 122 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Stisknutím 3 zvolte [CÍL CESTY] a poté
proveďte nastavení stisknutím [MENU/SET].
C V závislosti na nastavení bude zobrazen čas v zóně cíle
vaší cesty nebo ve vaší domácí oblasti.
C
Zvolte zónu cíle vaší cesty stisknutím 2/1 a
poté proveďte nastavení stisknutím
[MENU/SET].
D
E
D Přesný čas v cílové oblasti
E Časový posun
• Při použití letního času [
] v cíli vaší cesty stiskněte 3.
(Čas bude posunut o jednu hodinu.) Opětovným stisknutím
3 se můžete vrátit na původní čas.
Zavřte menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Po ukončení dovolené vraťte nastavení na [DOMA] vykonáním kroků 1, 2 a 3.
• Když je již nastaveno [DOMA], změňte pouze cíl cesty a můžete zahájit používání.
• Když nemůžete najít cíl cesty v zónách zobrazených na displeji, nastavte časový posun vůči
domácí oblasti.
- 123 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Použití menu režimu [ZÁZN.]
[POMĚR STRAN ]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Umožňuje volbu formátu snímků vhodných pro tisk nebo pro metodu přehrávání.
Aplikovatelné režimy:
[X]:
[POMĚR STRAN ] TV 4:3
[Y]: [POMĚR STRAN ] fotoaparátu s 35 mm kinofilmem
[W]: [POMĚR STRAN ] TV s vysokým rozlišením atd.
[
]:
Čtvercový formát
[X]
[Y]
[W]
[
]
Poznámka
• Při tisku mohou být konce zaznamenaných snímků odstřiženy, a protoje předem
zkontrolujte. (P211)
- 124 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[ROZLIŠENÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Nastavte počet pixelů. Čím vyšší je počet pixelů, tím detailněji budou zobrazeny snímky i
při tisku na velké listy.
Aplikovatelné režimy:
∫ Když je formát [X].
¢ Tato položka nemůže být nastavena v inteligentním automatickém režimu.
(14M)
4320k3240 pixelů
)¢
(10M
3648k2736 pixelů
(7M
)¢
3072k2304 pixelů
(5M
)
2560k1920 pixelů
(3M
)¢
(0.3M
2048k1536 pixelů
)
640k480 pixelů
∫ Když je formát [Y].
(12.5M)
4320k2880 pixelů
(9M
)¢
3648k2432 pixelů
(6M
)¢
3072k2048 pixelů
(4.5M
)¢
2560k1712 pixelů
(2.5M
)¢
2048k1360 pixelů
(0.3M
)¢
640k424 pixelů
∫ Když je formát [W].
(10.5M)
4320k2432 pixelů
(7.5M
)¢
3648k2056 pixelů
(5.5M
)¢
3072k1728 pixelů
(3.5M
)¢
2560k1440 pixelů
(2M
(0.2M
)¢
1920k1080 pixelů
)¢
∫ Když je formát [
(10.5M)
640k360 pixelů
].
3232k3232 pixelů
(7.5M
)¢
2736k2736 pixelů
(5.5M
)¢
2304k2304 pixelů
(3.5M
)¢
1920k1920 pixelů
(2.5M
)¢
1536k1536 pixelů
(0.2M
)¢
480k480 pixelů
- 125 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Poznámka
• “EZ” je zkratkou “Extra optical Zoom”.
• Digitální snímek je tvořen četnými body, nazvanými pixely.
Čím vyšší je počet pixelů, tím bude snímek detailnější i při
tisku na velký kus papíru nebo při zobrazení na monitoru
PC.
A Velké množství pixelů (Jemný snímek)
B Malý počet pixelů (Hrubý snímek)
¢ Tyto snímky představují příklady zobrazení popsaného
efektu.
• Při změně formátu nastavte velikost snímku.
• Při nastavení makro zoomu nebo v [VYS. CITLIVOST], [H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S
BLESKEM] a [FOTORÁMEČEK] v režimu scény extra optický zoom nepracuje, a proto nebude
zobrazeno rozlišení snímku pro [ ].
• Nemůžete nastavit [ROZLIŠENÍ], když je [KVALITA] nastaven na [
].
• Snímky mohou být zobrazeny se šumem mozaikovitého typu, v závislosti na subjektu a na
podmínkách záznamu.
• Podrobnější informace ohledně počtu zaznamenatelných snímků jsou uvedeny na P214.
[KVALITA]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Nastavte stupeň komprese, se kterým mají být snímky ukládány.
Aplikovatelné režimy:
[A]:
Jemný (když je dána přednost kvalitě snímku)
[›]:
Standardní (když se používá standardní kvalita snímku a vyšší počet snímků,
které mohou být zaznamenány změnou počtu pixelů)
[
]:
RAWiJemný (Kromě nastavení [RAW] bude současně vytvořen odpovídající
jemný obraz ve formátu JPEG.)¢1
[
]:
RAWiStandard (Kromě nastavení na [RAW] bude současně vytvořen
ekvivalentní snímek JPEG ve standardní kvalitě.)¢1
[
]:
Soubor RAW (Když má být snímek editován na PC ve vysoké kvalitě)¢2
¢1 Při vymazání souboru RAW z fotoaparátu se vymaže i odpovídající obraz JPEG.
¢2 Bude nastaveno na maximální počet zaznamenatelných pixelů pro každý formát obrazu.
Poznámka
• Podrobnější informace ohledně počtu zaznamenatelných snímků jsou uvedeny na P214.
• Při použití souborů RAW máte možnost ocenit pokročilé editování obrazů. Soubory RAW je
možné uložit v formátech (JPEG, TIFF atd.), které mohou být zobrazeny na vašem PC atd., je
možné je vyvolávat a editovat pomocí softwaru “SILKYPIX Developer Studio” společnosti
Ichikawa Soft Laboratory dodávaného na CD-ROM (součást dodávky).
•[
] snímků je zaznamenáno s použitím menšího objemu dat než v případě [ ] nebo [ ].
• [NASTAV.TISK] a [OBLÍBENÉ] nelze nastavit pro snímání snímků prostřednictvím [
].
- 126 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[CITLIVOST]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Umožňuje nastavení citlivosti (citlivosti ISO) na nízkou hodnotu. Nastavení vyšší citlivosti
umožňuje provádět snímání i na tmavých místech, aniž by snímky byly tmavé.
Aplikovatelné režimy:
[AUTO]/[
]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
Citlivost ISO
Místo záznamu (doporučené)
80
Při dostatku světla (venku)
Rychlost závěrky
Šum
1600
Na tmavých místech
Pomaly
Rychle
Menší
Zvýšený
Poznámka
• Nastavení níže uvedených položek bude možné zvolit v režimu Kreativního filmu.
[AUTO]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
• Podrobnější informace najdete na P78.
[ISO LIMIT]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Zvolí optimální citlivost ISO na základě mezní hodnoty, v závislosti na jasu subjektu.
Aplikovatelné režimy:
[AUTO]/[200]/[400]/[800]/[1600]
Poznámka
• Nastavení níže uvedených položek bude možné zvolit v režimu Kreativního filmu.
[AUTO]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
• Čím vyšší bude nastavená hodnota citlivosti ISO, tím větší bude potlačení vibrací, tím vyšší
však bude u hodnota šumu obrazu.
• Nastavení je možné v případě, že je [CITLIVOST] nastavena na [AUTO] nebo na [
- 127 -
].
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[VYV.BÍLÉ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Při slunečním světle, při světle žárovky nebo v podmínkách, kdy barva bílé získává
červený nebo modrý nádech, tato položka doladí barvu bílé, nejbližší tomu, co vidí lidské
oko, s ohledem na zdroj světla.
Aplikovatelné režimy:
[AWB]: Automatické doladění
[V]:
Snímání snímků venku při jasné obloze
[Ð]:
Snímání snímků venku při zamračené obloze
[î]:
Snímání snímků venku, ve stínu
[
]:
[Ñ]:
[
1
]:
[
2
]:
[
]:
Pouze při pořizování snímků s bleskem
Snímání snímků při světle žárovky
Při použití přednastavení vyvážení bílé
Při použití přednastavení barevné teploty
Poznámka
• Optimální nastavení bílé se bude lišit podle typu halogenového osvětlení, které se
zaznamenává pod tímto užitím [AWB], [
1
] nebo [
2
].
• Vyvážení bílé by nemuselo být doladěno v případě subjektu, u kterého při použití blesku
osvětlení bleskem nedosáhne na subjekt.
• Vyvážení bílé bude uloženo do paměti i při vypnutí fotoaparátu, avšak [VYV.BÍLÉ] pro pokročilý
režim scény nebo režim scény bude při změně pokročilého režimu scény nebo režimu scény
nastaveno na [AWB].
• Vyvážení bílé bude v následujících podmínkách nastaveno na [AWB].
– V inteligentním automatickém režimu
– V [PORTRÉT V EXTERIÉRU] a [PORTRÉT V INTERIÉRU] v [PORTRÉT]
– V [KRAJINA]
– V [SPORT V EXTERIÉRU] a [SPORT V INTERIÉRU] v [SPORT]
– V [KVĚTY] a [POTRAVINY] v [PŘIBLÍŽENÍ]
– V [NOČNÍ PORTRÉT]
– V [OSLAVA], [SVĚTLO SVÍČKY], [ZÁPAD SLUNCE], [SÉRIE S BLESKEM],
[PANORÁMOVÁNÍ], [HVĚZD.OBLOHA], [OHŇOSTROJ], [PLÁŽ], [SNÍH] a [LETECKÉ
FOTKY] v režimu scény
– Při nastavení [EXPRESIVNÍ], [RETRO], [ČISTÝ], [PŘIROZENÝ], [ČERNOBÍLÝ], [SILUETY],
[FILMOVÉ ZRNO] a [PROFILY] v režimu Mé barvy
- 128 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Manuální nastavení vyvážení bílé
Slouží k nastavení hodnoty vyvážení bílé. Používá se pro
přizpůsobení daným podmínkám při fotografickém snímání.
1 Zvolte [ 1 ] nebo [ 2 ] a stiskněte 1.
2 Nasměrujte fotoaparát na list bílého papíru tak, aby byl
rámeček ve středu vyplněn pouze bílým objektem, a poté
stiskněte [MENU/SET].
• Když je subjekt příliš světlý nebo příliš tmavý, může se stát, že Vyvážení bílé nebude
nastaveno. V takovém případě nastavte Vyvážení bílé znovu, po nastavení vhodného
jasu.
∫ Jemné doladění vyvážení bílé [
]
Jemné doladění bílé se používá, jakmile není možné dosáhnout správného odstínu
pomocí nastaveného vyvážení bílé.
• Můžete provést nastavení v menu rychlého nastavení. (P29)
1 Zvolte [VYV.BÍLÉ] a stiskněte 1.
• Znovu stiskněte 1 je-li zvoleno [ 1 ], [ 2 ] nebo [
].
2 Stisknutím 3/4/2/1 dolaďte vyvážení bílé a poté
stiskněte [MENU/SET].
2:
1:
3:
4:
A (AMBER: ORANŽOVÁ)
B (BLUE: MODRAVÁ)
G_ (GREEN: ZELENKAVÁ)
M` (MAGENTA: ČERVENAVÁ)
Poznámka
• Pokud vyvážení bílé jemně doladíte na A (amber), ikona vyvážení bílé na LCD monitoru/
Hledáčku změní barvu na oranžovou. Pokud vyvážení bílé jemně doladíte na B (blue), ikona
vyvážení bílé na LCD monitoru/Hledáčku změní barvu na modrou.
• Pokud vyvážení bílé jemně doladíte na G_ (zelená) nebo M` (fialová), [_] (zelená) nebo [`]
(fialová) se objeví u ikony vyvážení bílé na LCD monitoru/Hledáčku.
• Pokud nechcete jemně dolaďovat vyvážení bílé, nastavte středovou hodnotu.
• Nastavení jemného doladění vyvážení bílé se projeví na snímku, při kterém se používá blesk.
• Konečně budete moci jemně doladit vyvážení bílé pro každou položku vyvážení bílé.
• Nastavení jemného doladění vyvážení bílé zůstane uloženo i po vypnutí fotoaparátu.
• Přesné nastavení bílé se vrátí do standardního nastavení (středový bod) v následujících
případech.
– Když resetujete nastavení bílé v [ 1 ] nebo [ 2 ]
– Při manuálním vynulování barevné teploty v [
]
• Jemné doladění vyvážení bílé není možné pro [B/W], [SEPIA], [COOL] a [WARM] v
[BAREV.EFEKT].
- 129 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ Gradace vyvážení bílé
Nastavení gradace se provádí na základě hodnot jemného doladění vyvážení bílé a při
jednom stisknutí tlačítka závěrky budou automaticky pořízeny 3 snímky s odlišnými
barvami.
1
2
Stiskněte [DISPLAY] v kroku 2 postupu “Jemné doladění
vyvážení bílé” a poté nastavte gradaci stisknutím
3/4/2/1.
2/1:ve vodorovném směru (A až B)
3/4:Svislé (Gi po Mj)
Stiskněte [MENU/SET].
Poznámka
].
• Při nastavení bude na LCD monitoru/v hledáčku zobrazeno [
• Nastavení Gradace vyvážení bílé je zrušeno při vypnutí napájení (včetně Režimu spánku).
• Zvuk závěrky uslyšíte pouze jednou.
• Vyvážení bílé nelze nastavit, když je [KVALITA] nastavena na [ ], [ ], nebo [
].
• Při nastavení Gradace vyvážení bílé bude Automatická gradace expozice nebo
Sekvenční snímání zrušeno.
• Gradace vyvážení bílé nepracuje při záznamu filmů.
∫ Aut. vyvážení bílé
V závislosti na světelných podmínkách při snímání snímků mohou mít snímky červený
nebo modrý nádech. Navíc při použití více zdrojů světla nebo v případě, že chybí barva
podobná bílé, se může stát, že automatické vyvážení bílé nebude fungovat správně. V
takovém případě nastavte vyvážení bílé do jiného režimu než [AWB].
1 Aut. vyvážení bílé bude pracovat v rámci tohoto rozsahu.
2 Modrá obloha
3 Deštivá obloha (Déšť)
4 Zatáhnuto
5 Sluneční světlo
6 Bílé fluorescenční světlo
7 Neónové světlo
8 Východ a západ slunce
9 Světlo svíčky
KlBarevná teplota ve stupních Kelvina
2)
3)
4)
1)
5)
6)
7)
8)
9)
∫ Nastavení barevné teploty
Barevná teplota může být nastavena manuálně pro pořizování
přirozených snímků při různých podmínkách osvětlení. Barva světla
je měřena ve stupních Kelvina. Čím je barevná teplota vyšší, tím
bude snímek více namodralý. Při poklesu barevné teploty bude
snímek více načervenalý.
1 Zvolte [ ] a stiskněte 1.
2 Stisknutím 3/4 zvolte barevnou teplotu a poté stiskněte [MENU/SET].
Poznámka
• Můžete zvolit barevnou teplotu v rozsahu od [2500K] do [10000K].
- 130 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[ROZEZN. TVÁŘÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Specifikujte tvář osoby a použijte funkci rozeznání tváře.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]/[MEMORY]/[SET]
Poznámka
• Podrobnější informace najdete na P113.
[AF REŽIM]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Umožňuje použití způsobu zaostření nejvhodnějšího vzhledem k polohám a počtu
zvolených subjektů.
Aplikovatelné režimy:
[š]: Detekce tváří
[
]: Sledování AF¢
Fotoaparát automaticky rozezná obličej osoby. Zaostření a
expozice se pak mohou upravit na hodnoty nejvhodnější pro
daný obličej bez ohledu na to, v jaké části obrázku se nachází.
(max. 15 zaostřovacích polí)
Zaostření na subjekt a expozice mohou být doladěny podle
specifického subjektu. Zaostření na subjekt bude udržováno i
při pohybu subjektu.
(Dynamické sledování)
[ ]: 23-zónové
zaostřování
Může být zaostřeno až do 23 bodů pro každé zaostřovací
pole. Dochází k tomu v případě, že se subjekt nenachází ve
středu strany.
(Rámeček zaostřovacího pole (AF) bude mít stejný formát
jako nastavený formát obrazu.)
[Ø]: 1-zónové
zaostřování
Fotoaparát zaostří na subjekt v zaostřovacím poli AF na
displeji.
¢ Při záznamu filmu bude použito [Ø].
Poznámka
• V případě vícečetných zaostřovacích polí AF (max. 23 polí) svítících najednou fotoaparát
zaostřuje na zaostřovací pole AF s použitím [ ]. Když si přejete určit polohu zaostření pro
snímání snímků, přepněte režim AF na [Ø].
• Když je režim AF nastaven na [š] nebo [ ], plocha AF není zobrazena, dokud nedojde k
zaostření snímku.
• Fotoaparát může detekovat namísto tváře osob i jiné subjekty. V takovém případě přepněte
režim AF na jiný režim než [š] a nasnímejte snímek.
• V režimu kreativního filmu lze nastavit pouze [š] nebo [Ø].
• Při nastavení [ROZEZN. TVÁŘÍ] na [ON] bude zvoleno [š]
• V následujících případech není možné nastavení [š].
– V [POTRAVINY] v [PŘIBLÍŽENÍ]
– V [NOČNÍ KRAJINA], [ILUMINACE], a [KREAT. NOČNÍ KRAJINA] v [NOČNÍ PORTRÉT].
– V [PANORAMA ASISTENT], [PANORÁMOVÁNÍ], [HVĚZD.OBLOHA], [OHŇOSTROJ] a v
[LETECKÉ FOTKY] v režimu scény.
- 131 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
∫ [š] (Detekce tváří)
Po detekci tváří fotoaparátem budou zobrazeny následující rámečky
zaostřovacích polí.
Žlutá:
Při stisknutí tlačítka závěrky do poloviny se rámeček změní na
zelený po zaostření fotoaparátem na subjekt.
Bílá:
Zobrazena při detekci více než jedné tváře. Ostatní tváře, které se nacházejí ve stejné
vzdálenosti jako tváře ve žlutých zaostřovacích polích, budou také zaostřeny.
• Za určitých podmínek snímání, včetně následujících případů, se může stát, že funkce detekce
tváře nebude fungovat správně a neumožní detekci tváří. [AF REŽIM] je přepnuta na [
– Pokud tvář není obrácená na fotoaparát
– Pokud je tvář v rohu
– Pokud je tvář příliš jasná nebo tmavá
– Když je na tvářích malý kontrast
– Když jsou rysy obličeje ukryty za slunečními brýlemi apod.
– Když se obličej zdá na obrazovce malý
– Při rychlém pohybu
– Pokud subjektem není lidská bytost
– Při roztřeseném fotoaparátu
– Při použití digitálního zoomu
∫ Nastavení [
1
] (Sledování AF)
Dostaňte subjekt do rámečku
sledování AF a poté jej aretujte
stisknutím [AF/AE LOCK].
A Rámeček sledování AF (bílý)
B Rámeček sledování AF (žlutý)
• Při rozeznání subjektu bude zóna AF
zobrazena žlutě a expozice se zaostřením
budou automaticky sledovat pohyb
subjektu (Dynamické sledování).
• Sledování AF bude zrušeno při opětovném
stisknutí [AF/AE LOCK].
2
Nasnímejte snímek.
- 132 -
Před aretací
A
Aretováno
B
].
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Poznámka
• Když bude pokus o aretaci neúspěšný, zaostřovací pole AF bude blikat červeně a zmizí.
Pokuste se o aretaci.
• Sledování AF nepracuje, když subjekt není specifikován, když došlo ke ztrátě subjektu nebo
když pokus o jeho sledování ztroskotal. V takovém případě bude snímek nasnímán s [Ø] v
[AF REŽIM].
• Nastavení [ ] nebude možné v následujících případech.
– V [PANORAMA ASISTENT], [HVĚZD.OBLOHA] a [OHŇOSTROJ] v režimu scény.
– V [B/W], [SEPIA], [COOL] nebo [WARM] v [COLOR MODE].
– V [ČERNOBÍLÝ], [VYS. DYNAMIKA], [DYNAM. STYL], [DYNAMICKÝ] (
), [DÍRKOVÁ
KOMORA] a [FILMOVÉ ZRNO] v režimu Mé barvy
• [ROZEZN. TVÁŘÍ] nepracuje při aktivním sledování AF.
• [ ] nepracuje při sledování AF.
• Rozsah zaostření je od 1 cm (Wide)/1 m (Tele) do ¶.
• Funkce dynamického sledování nemusí pracovat v následujících případech:
– Když je subjekt příliš malý
– Když je místo záznamu příliš tmavé nebo světlé
– Při snímání rychle se pohybujícího subjektu
– Když má pozadí stejné barvy jako subjekt nebo velmi blízké barvám subjektu
– Při výskytu vibrací
– Při použití zoomu
∫ Informace o volbě plochy AF
Můžete zvolit zaostřovací pole AF stisknutím [FOCUS] při volbě [Ø].
Je možné také přepnout na volbu zaostřovacího pole AF stisknutím 1, když je zvolen
režim AF s 3/4.
• Můžete provést nastavení v menu rychlého nastavení. (P29)
Při zvolení [Ø]
1 Přesuňte zaostřovací pole AF stisknutím 3/4/2/1.
• Můžete provést nastavení libovolné polohy na displeji. (Nemůže být
nastaven okraj displeje)
• Po přesunutí zaostřovacího pole AF jej vraťte do středu stisknutím
2
3
[DISPLAY].
Otáčejte zadním otočným ovladačem za účelem změny velikosti zaostřovacího
pole AF.
Otočení zadním otočným ovladačem doprava: Zvětšení
Otočení zadním otočným ovladačem doleva: Zmenšení
• Lze provést změnu na jednu ze 4 různých velikostí.
Nastavte stisknutím [MENU/SET].
• K nastavení můžete použít také zadní otočný ovladač.
Poznámka
• Během záznamu filmu se zóna AF nemůže pohybovat.
• Když je použití “bodu” obtížné, zvyšte velikost zaostřovacího pole AF.
• Při použití [Ù] může být objekt bodového měření posunut, aby souhlasil s plochou AF.
• Poloha zaostřovacího pole AF se vrátí do původního stavu při nastavení Inteligentního
automatického režimu, při aktivaci Režimu spánku nebo při vypnutí zařízení.
• V následujících případech je AF prováděno ve středové poloze s širokým rámečkem místo
plochy zvolené prostřednictvím pole AF:
– Během digitálního zoomu
– Při potížích se zaostřením kvůli tmě
- 133 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PŘISVĚTL. AF]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Fotoaparát automaticky doladí zaostření v závislosti na nastaveních.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]
[
[
]: Rychlé AF
¢
]: Plynulý AF
Na displeji je zobrazeno [
].
Na displeji je zobrazeno [
].
¢ Při záznamu filmů lze zvolit pouze [
] (Nepřetržité AF).
O[ ]a[ ]
[ ] automaticky doladí zaostření při malé vibraci fotoaparátu. [ ] doladí zaostření
pokaždé (nepřetržité zaostřování AF).
Fotoaparát automaticky doladí zaostření a doladění zaostření při stisknutí tlačítka závěrky
se stane rychlejším. Jedná se o funkci užitečnou v případech, kdy nechcete ztratit
příležitost pro nasnímání.
Poznámka
• Baterie se vybije rychleji než obvykle.
• Pokud máte problémy se zaostřením na subjekt, znovu stiskněte tlačítko závěrky do poloviny.
• Během sledování AF [ ] nepracuje.
• Při [PŘISVĚTL. AF] nastaveném na [ ] může zaostření na subjekt při přetočení páčky
zoomu z Wide na Tele nebo při náhlé změně ze vzdáleného subjektu na blízký vyžadovat
určitou dobu.
• V následujících případech je [PŘISVĚTL. AF] nastaven na [OFF].
– V [NOČNÍ PORTRÉT]
– V [PANORÁMOVÁNÍ], [HVĚZD.OBLOHA] a [OHŇOSTROJ] v režimu scény.
– Při použití manuálního zaostření
- 134 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[ZÁMEK AF/AE]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Pořizování snímku s aretací zaostření nebo expozice.
Tato technika slouží k přednastavení ostření a expozice v případě, že je subjekt mimo
zónu ostření nebo kdy je kontrast příliš vysoký a nelze dosáhnout správné expozice.
Aplikovatelné režimy:
[AF]:
Je aretováno pouze zaostření.
• Po doladění zaostření bude zobrazeno [
[AE]:
Je aretována pouze expozice.
• Po doladění expozice se zobrazí [
[AF/AE]:
].
], hodnota clony a rychlost závěrky.
Zaostření i expozice jsou aretovány.
• Po doladění zaostření a expozice se zobrazí [
rychlost závěrky.
], hodnoty clony a
∫ Nastavení aretace AF/AE (Aretace automatického ostření/expozice)
Zaměřte plochu AF na subjekt.
Stisknutím [AF/AE LOCK] uzamkněte ostření a expozici.
• Při aktivovaném sledování AF tato funkce nepracuje.
3 Pohybem fotoaparátu vytvořte kompozici záběru a pak domáčkněte tlačítko
závěrky.
1
2
∫ Zrušení aretace AF/AE (Aretace automatického ostření/expozice)
Ke zrušení nastavení dojde při opětovném stisknutí [AF/AE LOCK].
Poznámka
• Expozice je nastavena, i pokud se jas subjektu mění.
• Je možné znovu zaostřit subjekt stisknutím tlačítka závěrky do poloviny, i pokud je AE
uzamčena.
• Programový posun lze nastavit i tehdy, pokud je funkce AE uzamčena.
• Po aretaci při záznamu filmu můžete pokračovat v záznamu v aretovaném stavu v režimu
Kreativního filmu. Ve všech ostatních režimech kromě režimu Kreativního filmu bude aretace
zrušena.
• Aretace bude zrušena při použití zoomu po aretaci. V takovém případě proveďte aretaci znovu.
• Aretace AE nepracuje v režimu Manuální expozice (když je [CITLIVOST] nastavena na
jakoukoli jinou hodnotu než [AUTO]), v režimu Pokročilé scény a v režimu Scény.
- 135 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[REŽIM MĚŘENÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Slouží ke změně druhu optického měření sloužícího k měření jasu.
Aplikovatelné režimy:
[C]:
Více
Tato metoda spočívá v tom, že fotoaparát automaticky měří
nejvhodnější expozici soudě podle rozdělení jasu na celém
displeji. Obvykle doporučujeme použít právě tuto metodu.
[
]:
Vyvážený na střed
Tato metoda používá zaostření na subjekt ve středu displeje a
měří celý displej rovnoměrně.
[Ù]:
Bodový
Jedná se o metodu měření subjektu v bodovém měřícím terči A.
Poznámka
• Pokud je zvolen [C] a [AF REŽIM] je nastaven na [š], fotoaparát nastaví expozici podle tváře
osoby.
[i.EXPOZICE] (Inteligentní doladění expozice)
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
V případě velkého rozdílu v jasu pozadí a subjektu budou kontrast a expozice nastaveny
automaticky, aby se obraz přiblížil tomu, co vy sami vidíte.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[LOW]/[STANDARD]/[HIGH]
Poznámka
• Při nastavení na hodnotu [LOW], [STANDARD] nebo [HIGH] bude zobrazeno [ ].
• I když je [CITLIVOST] nastavena na [ISO80]/[ISO100], [CITLIVOST] může být nastavena na
vyšší hodnotu než [ISO80]/[ISO100] za předpokladu, že snímek byl nasnímán s aktivovaným
režimem [i.EXPOZICE].
• V závislosti na podmínkách se může stát, že efektu kompenzace nebude dosaženo.
• Během [i.EXPOZICE] se barva [
] na displeji změní na žlutou.
• [LOW], [STANDARD] nebo [HIGH] představuje maximální rozsah efektu.
• Při nastavení [KVALITA] na [
] je nastaveno [OFF] .
- 136 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[NEJDELŠÍ ČAS]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Při pomalejším nastavení [NEJDELŠÍ ČAS] můžete nasnímat také jasnější snímky na
tmavých místech. Rychlejší nastavení vám umožní snížit rozmazání subjektu.
Aplikovatelné režimy:
[AUTO], [1/250], [1/125], [1/60], [1/30], [1/15], [1/8], [1/4], [1/2], [1]
Nastavení minimální rychlosti
závěrky
1/250
1
Jas
Tmavší
Jasnější
Vibrace
Snížený
Větší
Poznámka
• Pro snímání snímků se obvykle nastavuje na [AUTO]. (Při nastavení jiné minimální rychlosti
závěrky než [AUTO] se na displeji zobrazí [
].)
• Při volbě [AUTO] lze nastavit rychlost závěrky na 1 sekundu v případě, když není třeba
prostřednictvím funkce [STABILIZÁTOR] odstranit žádné další vibrace, nebo když je funkce
[STABILIZÁTOR] nastavena na [OFF].
• Nastavení [NEJDELŠÍ ČAS] na hodnoty odpovídající pomalejší závěrce může zvýšit možnost
vibrací, a proto vám doporučujeme použít ke snímání snímků stativ a samospoušť.
• Nastavení [NEJDELŠÍ ČAS] na hodnoty odpovídající rychlejší závěrce může způsobit
ztmavnutí snímku, a proto vám doporučujeme pořizovat snímky na dobře osvětlených místech.
Když není možné použít správnou expozici, při stisknutí tlačítka závěrky do poloviny bude [
]
blikat červeně.
- 137 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Snímky jsou snímány nepřetržitě, dokud bude stisknuto tlačítko uzávěrky.
Z množství snímků, které jste nasnímali, si vyberete ty, které se vám budou nejvíce líbit.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[˜]
Rychlost sekvenčního snímání (snímků/
sekundu)
Počet zaznamenatelných snímků
přibližně 1,8¢
A
max. 3
›
max. 5
¢ Rychlost sekvenčního snímání je konstatní bez ohledu na přenosovou rychlost karty.
• Výše uvedené hodnoty rychlosti sekvenčního snímání jsou aplikovány při rychlosti závěrky
1/60 nebo vyšší a v případě, že není aktivován blesk.
Poznámka
• Při snímání prvního snímku bude nastaveno zaostření, expozice a vyvážení bílé. V závislosti
na jasu subjektu může být záznam počínaje druhým snímkem světlejší nebo tmavší.
• Při použití samospouště je počet záběrů přednastavený na 3.
• Při sledování pohybujícího se subjektu během snímání snímků na místě (snímek krajinky) v
interiéru, v exteriéru apod. s velkým rozdílem mezi světlem a stínem se může stát, že expozice
nebude optimální.
• Rychlost sekvenčního snímání (snímků/sekundu) se může stát pomalejší v závislosti na
prostředí záznamu, jako např. na tmavých místech nebo při vysoké citlivosti ISO apod.
• Při vypnutí fotoaparátu nedojde k zrušení sekvenčního režimu.
• Při snímání snímků v sekvenčním režimu s použitím vestavěné paměti bude potřebný čas na
zápis dat snímku.
• Při nastavení sekvenčního snímání bude [Œ] nastaveno pro použití blesku.
• Při nastavení Sekvenčního režimu dojde ke zrušení Automatické gradace expozice nebo
Gradace vyvážení bílé.
• Sekvenční snímání nelze použít v [PANORAMA ASISTENT], [H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S
BLESKEM], [HVĚZD.OBLOHA] nebo [FOTORÁMEČEK] v režimu scény.
[I.ROZLIŠENÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Snímky s ostrým profilem a rozlišením mohou být nasnímány prostřednictvím technologie
inteligentního rozlišení.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]
[i.ZOOM]:
Je aktivováno [I.ROZLIŠENÍ] a faktor zoomu bude zvýšen přibližně 1,3k
bez znatelného zhoršení kvality obrazu.
Poznámka
• Podrobnější informace ohledně inteligentního zoomu najdete na P53.
- 138 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[DIG.ZOOM]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
To umožňuje zvětšit subjekty ještě více než s Optickým zoomem, Extra optickým zoomem
nebo Inteligentním zoomem.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]
Poznámka
• Podrobnější informace najdete na P53.
• Když otřesy (vibrace) fotoaparátu představují problém během zoomování, doporučuje se
nastavit [STABILIZÁTOR] na [AUTO] nebo na [MODE 1].
• V režimu makro zoom je provedeno nastavení na [ON].
[BAREV.EFEKT]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Nastavení barevných efektů pro zaznamenané snímky.
Aplikovatelné režimy:
[STANDARD]:
[Happy]¢1:
[B/W]:
[SEPIA]:
[COOL]¢2:
[WARM]¢2:
Jedná se o standardní nastavení.
Obraz se zvýšeným jasem a živostí.
Snímek se stane čenobílým.
Snímek bude mít sépiový vzhled.
Snímek se stane modrejším.
Snímek se stane červenším.
¢1 Toto nastavení je možné pouze při nastaveném inteligentním automatickém režimu.
¢2 Toto nastavení není možné v Inteligentním automatickém režimu.
Poznámka
• Inteligentní automatický režim a režim filmu je nastavován odděleně od ostatních režimů
záznamu.
- 139 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[NAST.SNÍMKU]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Doladění kvality snímku pro zaznamenané snímky.
Aplikovatelné režimy:
[KONTRAST]:
[r]: Zvýšení rozdílu mezi jasem a temnotou na snímku.
[s]: Znížení rozdílu mezi jasem a temnotou na snímku.
[OSTROST]:
[r]: Snímek je picture ostře zadefinován.
[s]: Snímek je měkko zaostřen
[NASYCENÍ]:
[r]: Barvy na snímku se stanou živými.
[s]: Barvy na snímku se stanou přirozenými.
[POTLAČ. ŠUMU]:
[r]: Dojde ke zvýšení účinku redukce šumu.
Rozlišení snímku může mírně poklesnout.
[s]: Dojde k snížení efektu redukce šumu.
Umožňuje získat snímky s vyšším rozlišením.
Poznámka
• Pokud fotografujete při slabém osvětlení, může být patrný obrazový šum. Pokud obrazový šum
začne být problémem, doporučujeme před snímáním záběrů zvýšit nastavení pro
[POTLAČ. ŠUMU] nebo snížit nastavení všech položek kromě [POTLAČ. ŠUMU].
- 140 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[STABILIZÁTOR]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Pokud dojde při použití jednoho z těchto režimů k detekci vibrací, fotoaparát automaticky
kompenzuje vibrace a umožňuje snímání snímků bez známek vibrace.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]
[AUTO]¢:
Bude zvolena optimální kompenzace v závislosti na stavu.
[MODE1]:
Ke kompenzaci vibrací dochází v režimu [ZÁZN.] pokaždé.
[MODE2]¢: Vibrace jsou kompenzovány při každém stisknutí tlačítka závěrky.
¢ Během záznamu filmu bude zvolen [MODE1] .
Poznámka
• Funkce stabilizátoru může nebýt účinná v následujících případech.
– V případě výrazných vibrací.
– Při vysokém zvětšení.
– V rozsahu digitálního zoomu.
– Při snímání snímků během sedování pohybujícího se subjektu.
– Při pomalé rychlosti závěrky pro snímání snímků v interiéru nebo na tmavých místech.
• Dávejte pozor na vibrace fotoaparátu při stisknutí tlačítka závěrky.
• V režimu kreativního filmu a v [PANORÁMOVÁNÍ] v režimu Scény lze nastavit pouze [OFF]
nebo [MODE1].
• Volba je nastavena na [OFF] v [HVĚZD.OBLOHA] v režimu scény.
- 141 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[AF PŘISVĚTLENÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Při osvětlení subjektu může být pro fotoaparát snadnější zaostřit v podmínkách slabého
osvětlení, které stěžují zaostření.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]:
Pomocné světlo AF nebude zapnuto.
[ON]:
Při snímání snímků na tmavých místech bude při stisknutí tlačítka závěrky do
poloviny svítit pomocné světlo AF. (V závislosti na podmínkách snímání budou
zobrazena rozsáhlejší zaostřovací pole.)
Poznámka
• Skutečný dosah činnosti pomocného světla AF je 1,5 m.
• Když si nepřejete používat pomocné světlo AF A (např. při snímání
snímků zvířat na tmavých místech), nastavte [AF PŘISVĚTLENÍ] na [OFF].
V takovém případě bude velmi obtížné zaostřit na subjetk.
• Odložte ochranu objektivu.
• Na obvodu pomocného světla může dojít ke ztmavnutí záběru (vinětaci),
protože pomocné světlo AF může být zastíněno clonou, to však neovlivňuje
výkon fotoaparátu.
• V následujících případech je [AF PŘISVĚTLENÍ] nastaven na [OFF].
– V [KRAJINA]
– V [NOČNÍ KRAJINA], [ILUMINACE], a [KREAT. NOČNÍ KRAJINA] v [NOČNÍ PORTRÉT].
– V [ZÁPAD SLUNCE], [PANORÁMOVÁNÍ], [OHŇOSTROJ] a [LETECKÉ FOTKY] v režimu
scény
[BLESK]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Můžete přepnout nastavení blesku.
Aplikovatelné režimy:
[‡]/[
]/[‰]/[
]/[
]
Poznámka
• Podrobnější informace najdete na P66.
- 142 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[SYNCHR. BL.]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
[2ND] (2. Synchro) při pořizování snímků pohybujících se objektů, jako např. aut, s
použitím nízké rychlosti závěrky způsobí aktivaci blesku bezprostředně před zavřením
závěrky.
Aplikovatelné režimy:
[1ST]:
Běžný způsob snímání s použitím blesku.
[2ND]:
Za subjektem se zobrazí zdroj světla a snímek se
stane dynamickým.
Poznámka
• Proveďte běžné nastavení na [1ST].
• Když nastavíte [SYNCHR. BL.] na [2ND], v blikající ikoně na LCD monitoru/v hledáčku bude
zobrazeno [2ND].
• Při nastavení vysoké rychlosti závěrky může dojít ke zhoršení účinku [SYNCHR. BL.].
[RED.ČERV.OČÍ]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Při použití blesku se zvolenou funkcí redukce červených očí ([
], [
], [
]) bude
automaticky provedena detekce a korekce efektu červených očí v datech snímku.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]
Poznámka
• V závislosti na podmínkách záznamu se může stát, že korekce červených očí nebude možná.
• Při nastavení digitální korekce červených očí na [ON] bude zobrazena blikající ikona [ ].
• Podrobnější informace najdete na P67.
- 143 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[PŘEDSÁDKA]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
S použitím předsádkových čoček, dodávaných v rámci volitelného příslušenství, můžete
zaznamenávat snímky na větší dálku i snímky malých subjektů zblízka.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]
[
[
C
]
Pokud je nasazena konverzní tele předsádka.
]
Pokud je nasazena předsádka pro snímky zblízka
Poznámka
• Podrobnější informace o připnutí objektivu najdete na P190.
• Pokud nepoužíváte konverzní předsádku, volba [PŘEDSÁDKA] musí být nastavena na [OFF].
• Detaily najdete v instrukcích konverzní předsádky.
[NAST.HODIN]
Podrobnější informace o menu režimu [ZÁZN.] najdete na P27.
Slouží k nastavení roku, měsíce, dne a času.
Pracuje stejným způsobem jako [NAST.HODIN] (P30) v menu [NAST.].
- 144 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Použití menu režimu [VIDEO]
• Níže uvedená menu režimu [ZÁZN.] budou také zobrazena v režimu Kreativního filmu.
– [CITLIVOST]/[ISO LIMIT]/[VYV.BÍLÉ]/[AF REŽIM]/[REŽIM MĚŘENÍ]/[i.EXPOZICE]/
[DIG.ZOOM]/[BAREV.EFEKT]/[NAST.SNÍMKU]/[STABILIZÁTOR]/[AF PŘISVĚTLENÍ]/
[PŘEDSÁDKA]
[REŽIM ZÁZNAMU]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [VIDEO] najdete na P27.
Slouží k nastavení formátu dat filmu.
Aplikovatelné režimy:
[
[AVCHD Lite]]/[
[MOTION JPEG]]
Poznámka
• Podrobnější informace najdete na P106.
[KVALITA ZÁZN.]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [VIDEO] najdete na P27.
Slouží k nastavení kvality obrazu filmu.
Aplikovatelné režimy:
∫ Když má [REŽIM ZÁZNAMU] hodnotu [
[SH]/[H]/[L]
∫ Když má [REŽIM ZÁZNAMU] hodnotu [
[HD]/[WVGA]/[VGA]/[QVGA]
[AVCHD Lite]].
[MOTION JPEG]].
Poznámka
• Podrobnější informace najdete na P106.
[REŽIM EXPOZICE]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [VIDEO] najdete na P27.
Slouží ke změně nastavení v režimu kreativního filmu.
Aplikovatelné režimy:
[P]/[A]/[S]/[M]
Poznámka
• Podrobnější informace najdete na P109.
- 145 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
[KONTINUÁLNÍ AF]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [VIDEO] najdete na P27.
Slouží k nepřetržitému udržování nastaveného subjektu v zaostřeném stavu.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]
Poznámka
• Při nastavení na [OFF] může zahájení záznamu filmu vyžadovat určitou dobu.
• Když si přejete zaostřit na pozici, ve které jste spustili záznam filmu, nastavte tuto funkci na
[OFF].
• V [HVĚZD.OBLOHA] a [OHŇOSTROJ] v Režimu scény bude tato položka nastavena na
[OFF].
[VĚTRNÝ FILTR]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [VIDEO] najdete na P27.
Slouží k potlačení šumu větru během záznamu audia.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]
Poznámka
• Při nastavení [VĚTRNÝ FILTR] bude kvalita zvuku jiná než obvykle.
• Bude nastaveno na [OFF] při nastavení [ZOOM MIK.] na [ON].
[ZOOM MIK.]
Podrobnější informace o nastavení menu režimu [VIDEO] najdete na P27.
V souladu s činností zoomu umožňuje čistý záznam vzdálených zvuků s hodnotou tele a
okolních zvuků prostřednictvím hodnoty wide.
Aplikovatelné režimy:
[OFF]/[ON]
Poznámka
• Při nastavení na [ON] a při zoomování může být zvuk činnosti zaznamenán v souladu s
prostorovými zvuky. Také úroveň audia bude nižší ve srovnání s nastavením na [OFF].
• Při rozšíření snímku dojde ke snížení stereo efektu audia.
- 146 -
Režimy pro pokročilé (Záznam snímků)
Zadávání textu
Při záznamu je možné zadávat jména dětí a domácích zvířat a také názvy cílů cest. (Je
možné zadávat pouze abecední znaky a symboly.)
Zobrazte stranu pro zadávání a poté stiskněte 4 kvůli přesunutí na
část pro volbu znaku.
• Stranu pro zadávání můžete zobrazit prostřednictvím následujících operací.
– [JMÉNO] v [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] nebo [MAZLÍČEK] (P94) v režimu scény.
– [JMÉNO] v [ROZEZN. TVÁŘÍ] (P116)
– [LOKALITA] v [DATUM CESTY] (P119)
– [EDIT.NÁZVU] (P155)
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte text a poté jej
zaregistrujte stisknutím [MENU/SET].
• Stisknutím [DISPLAY] přepínejte editaci textu mezi [A] (velká
písmena), [a] (malá písmena) a [&/1] (speciální znaky a čísla).
• Kurzorem lze pohybovat ze vstupní polohy směrem doleva a
doprava prostřednictvím páčky zoomu.
• Pro zadání mezery pohněte kurzorem směrem k [MEZ.], pro vymazání zadaného znaku
pohněte kurzorem směrem k [MAZAT] nebo ukončete editaci během zadávání textu
pohybem kurzoru směrem ke [ZRUŠIT], a poté stiskněte [MENU/SET].
• Lze zadat maximálně 30 znaků. (Maximálně 9 znaků při nastavování jmen v [ROZEZN.
TVÁŘÍ])
Stisknutím 3/4/2/1 přemístěte kurzor na [NAST.] a poté ukončete
zadávání textu stisknutím [MENU/SET].
• Bude obnoveno zobrazování příslušné strany pro nastavení.
Poznámka
• V případě, že celý zadávaný text přesahuje plochu displeje, lze jej posouvat nahoru a dolů.
- 147 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Režim [PŘEHR.]: ¸
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Přehrávání filmů
• Toto zařízení bylo navrženo pro přehrávání filmů s použitím formátů QuickTime Motion JPEG a
AVCHD Lite, které byly nasnímány tímto zařízením (výhradně).
• S tímto zařízením lze přehrávat ve formátu AVCHD Lite pouze filmy [AVCHD Lite]
zaznamenané tímto zařízením a digitálními fotoaparáty Panasonic (LUMIX).
Filmy
Stisknutím 2/1 zvolte snímek s
ikonou filmu (jako např. [ ]) a poté
jej přehrajte stisknutím 3.
[MOTION JPEG]
A
B
[AVCHD Lite]
B
A
A Ikona filmu
B Doba záznamu filmu
• Po zahájení přehrávání bude v pravé horní
části displeje zobrazována uplynulá doba.
Například 8 minut a 30 sekund bude
zobrazeno jako [8m30s].
• U filmů zaznamenaných ve formátu
[AVCHD Lite] některé informace (informace o
záznamu apod.) nebudou zobrazeny.
∫ Operace prováděné během přehrávání snímků
Kurzor zobrazený během přehrávání je stejný jako 3/4/2/1.
A
B
C
D
¢
Přehrávání/Přerušení
Zastavení
Rychlé převíjení dozadu, převíjení dozadu snímek po snímku¢
Rychlé převíjení dopředu, převíjení dopředu snímek po snímku¢
Tyty operace mohou být používány pouze v režimu přerušení.
E Snížení úrovně hlasitosti
F Zvýšení úrovně hlasitosti
W
T
• Přehrávání s rychlým posunem dopředu/
dozadu
– Stisknutím 1 během přehrávání můžete aktivovat rychlý posun dopředu (stisknutím 2 rychlý
posun dozadu). Při opětovném stisknutí 2/1 dojde k dalšímu zvýšení rychlosti rychlého
posunu dopředu/dozadu. (Hodnoty zobrazované na displeji se budou měnit od 5 do
.)
– Běžnou rychlost přehrávání lze obnovit stisknutím 3.
– Při použití vysokokapacitní karty je možné, že převíjení dozadu bude pomalší než obvykle.
Poznámka
• Zvuk může být slyšet prostřednictvím reproduktoru. Informace o způsobu nastavení hlasitosti
jsou uvedeny v [HLASITOST] (P30) v menu [NAST.].
• Pro přehrávání filmů zaznamenaných tímto zařízením na PC použijte “QuickTime” nebo
software “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” na CD-ROM (dodaném).
• Filmy ve formátu QuickTime Motion JPEG, které byly zaznamenány s PC nebo jiným
zařízením, se mohou vyznačovat nižší kvalitou obrazu nebo se může stát, že je nebude možné
přehrát na tomto zařízení.
- 148 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Režim [PŘEHR.]: ¸
Vytváření statických snímků z filmu
Z videosekvence můžete pořídit fotografii.
Stiskněte 3 za účelem přerušení přehrávání
filmu.
Stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
Velikost snímku
[MOTION JPEG]
([HD])/
([VGA])/
([WVGA])
Velikost snímku
2 M (16:9)
[AVCHD Lite]
([SH])/
([QVGA]) 0,3 M (4:3)
([H])/
Velikost snímku
([L]) 2 M (16:9)
• [KVALITA] je nastaveno na [›].
• Statické snímky vytvořené z filmu by mohly být hrubozrnnější než statické snímky běžné
kvality.
Poznámka
• Může se stát, že nebudete moci uložit statické snímky z filmu nasnímaného na jiném zařízení.
- 149 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Režim [PŘEHR.]: ¸
Přehrávání snímků v určeném sledu (Automatické
prohlížení)
Můžete přehrávat snímky, které jste nasnímaly v synchronizaci s hudbou a můžete to
provádět v posloupnosti a mezi jednotlivými snímky můžete ponechat pevně nastavený
interval.
Můžete také sestavit soubor pro automatické prohlížení, tvořený pouze statickými snímky,
pouze filmy, pouze snímky specifické kategorie nebo pouze oblíbenými položkami.
Doporučujeme vám použít tuto funkci při prohlížení snímků po připojení fotoaparátu k
televizoru.
Zvolte [DIAPROJEKCE] v menu Režimu přehrávání.
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
• [OBLÍBENÉ] může být zvoleno pouze při [OBLÍBENÉ] v menu
[PŘEHR.] (P165) nastaveném na [ON] a současném nastavení
předmětných snímků jako oblíbených.
• Během [VOLBA KATEGORIE] stisknutím 3/4/2/1 zvolte
kategorii a poté přejděte stisknutím [MENU/SET] na krok 3.
Podrobnější informace o kategoriích najdete na straně P153.
Stisknutím 3 zvolte [START] a poté stiskněte
[MENU/SET].
Automatické prohlížení můžete ukončit stisknutím
4.
• K obnovení běžného přehrávání dojde po skončení
automatického prohlížení.
- 150 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
∫ Operace prováděné během automatického prohlížení
Kurzor zobrazený během přehrávání je stejný jako 3/4/2/1.
• Obrazovka s menu se obnoví stiskem [‚] .
A
B
C
D
¢
Přehrávání/Přerušení
Zastavení
Dozadu na předcházející snímek¢
Dopředu na další snímek¢
Tyto operace lze provést pouze v Režimu přerušení nebo během
přehrávání filmu.
E Snížení úrovně hlasitosti
F Zvýšení úrovně hlasitosti
W
T
∫ Změna nastavení automatického prohlížení
Nastavení pro automatické prohlížení mohou být změněny volbou
[EFEKT] nebo [NASTAVENÍ] na obrazovce menu automatického
prohlížení.
[EFEKT]
Slouží k volbě vizuálních efektů při přepínání z jednoho snímku na
druhý.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Při volbě [URBAN] může být snímek zobrazen černobíle jako efekt displeje.
• [AUTO] může být použitý pouze při zvolené [VOLBA KATEGORIE]. Snímky budou přehrávány
s doporučenými efekty v každé kategorii.
• [EFEKT] je nastaven na [OFF] pouze při automatickém prohlížení filmů.
• Některé [EFEKT] efekty nepracují při přehrávání snímků ve svislém směru.
[NASTAVENÍ]
Může být nastaveno [DOBA TRVÁNÍ] nebo [ZOPAKOVAT].
Položka
Nastavení
[DOBA TRVÁNÍ]
1SEC./2SEC./3SEC./5SEC.
[ZOPAKOVAT]
OFF/ON
[OFF]:
Nebude produkován žádný zvuk.
[AUTO]:
Při přehrávání statických snímků je přehrávána
hudba a při přehrávání filmů nebo statických snímků
s audiem je přehráváno audio.
[HUDBA]:
Je přehrávána hudba.
[ZVUK]:
Je přehráváno Audio (pouze pro filmy).
[ZVUK]
• [DOBA TRVÁNÍ] může být nastaveno pouze v případě, že je zvoleno [OFF] jako nastavení
[EFEKT].
Poznámka
• Přidání nové hudby není možné.
- 151 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Režim [PŘEHR.]: ¸
Volba snímků a jejich přehrávání ([STD PŘEHR.]/
[PŘEHR. KAT.]/[PŘEHR. OBL.])
[STD PŘEHR.]
Slouží k volbě přehrávání v [SNÍMEK], [AVCHD Lite] nebo [MOTION JPEG].
Zvolte [STD PŘEHR.] v menu Režimu přehrávání.
Zvolte položku stisknutím 3/4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
- 152 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[PŘEHR. KAT.]
Tento režim umožňuje vyhledat obraz podle režimu scény nebo podle jiných kategorií
(jako [PORTRÉT], [KRAJINA] nebo [NOČNÍ KRAJINA]) a roztřídit snímky do každé z
těchto kategorií. Poté můžete přehrávat snímky v každé kategorii.
Zvolte [PŘEHR. KAT.] v menu Režimu přehrávání.
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte kategorii a poté
proveďte nastavení stisknutím [MENU/SET].
• Když bude v kategorii nalezen snímek, ikona kategorie se
změní na modrou.
• V případě, že se na kartě nebo ve vestavěné paměti nachází
velké množství souborů, vyhledání souborů snímků může
vyžadovat určitou dobu.
• Při stisknutí [‚] během vyhledávání bude vyhledávání zastaveno v polovině.
• Snímky jsou roztříděny do níže uvedených kategorií.
[KATEGORIE]
Informace o záznamu,
např. režimy scény
[KATEGORIE]
[ROZEZN. TVÁŘÍ]¢
*
[PORTRÉT],
[i-PORTRÉT],
[NOČNÍ PORTRÉT],
[i-NOČNÍ PORTRÉT],
[DÍTĚ1]/[DÍTĚ2], [i-DÍTĚ]
,
[KRAJINA], [i-KRAJINA],
[ZÁPAD SLUNCE],
[i-ZÁPAD SLUNCE],
[LETECKÉ FOTKY]
.
[NOČNÍ PORTRÉT],
[i-NOČNÍ PORTRÉT],
[i-NOČNÍ KRAJINA],
[HVĚZD.OBLOHA]
Informace o záznamu,
např. režimy scény
[SPORT], [OSLAVA],
[SVĚTLO SVÍČKY],
[PANORÁMOVÁNÍ],
[OHŇOSTROJ],
[PLÁŽ], [SNÍH],
[LETECKÉ FOTKY]
Î
í
1
[DÍTĚ1]/[DÍTĚ2], [i-DÍTĚ]
[MAZLÍČEK]
[POTRAVINY]
[DATUM CESTY]
Í
[AVCHD Lite],
[MOTION JPEG]
¢ Stisknutím 3/4/2/1 zvolte osobu pro přehrání a poté stiskněte [MENU/SET].
V závislosti na výrazu tváře a prostředí se může stát, že rozeznání tváře nebude možné
použít nebo že tváře nebudou rozeznány správně.
Když byly zjištěny četné tváře zaregistrované na snímku, snímek bude zařazen pouze
jednou a bude přiřazen osobě, která byla v záznamech nalezena první.
[PŘEHR. OBL.]
Můžete přehrávat snímky, které jste nastavili jako [OBLÍBENÉ] (P165) (pouze v případě
[OBLÍBENÉ], že je nastaveno na [ON] a jsou přítomné snímky, které byly nastaveny na
[OBLÍBENÉ]).
Zvolte [PŘEHR. OBL.] v menu Režimu přehrávání.
- 153 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Režim [PŘEHR.]: ¸
Použití menu režimu [PŘEHR.]
V režimu přehrávání můžete používat různé funkce na otáčení snímků, na nastavení jejich
ochrany, apod.
• Prostřednictvím [TEXT.ZNAČKA], [ZM.ROZL.], [STŘIH] nebo [ÚROVEŇ] dochází k vytvoření
nově editovaného snímku. Nový snímek nemůže být vytvořen, když není dostatek místa ve
vestavěné paměti, a proto doporučujeme zkontrolovat, zda je k dispozici dostatek místa, a
teprve poté provést editaci snímku.
[KALENDÁŘ]
Umožňuje vám zobrazit datum záznamu.
Zvolte [KALENDÁŘ] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
• Stranu kalendáře můžete zobrazit také několikanásobným otočením páčkou zoomu
směrem k [L] (W). (P57)
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte data, která obsahují
snímky, které mají být přehrány.
• V případě, že v daném měsíci nebyly zaznamenány žádné
snímky, tento měsíc nebude zobrazen.
Stisknutím [MENU/SET] zobrazte snímky, které
byly zaznamenány ve zvolený datum.
• Stisknutím [‚] se můžete vrátit na stranu kalendáře.
Zvolte snímek stisknutím 3/4/2/1 a poté stiskněte [MENU/SET].
• Dojde k zobrazení zvoleného snímku.
Poznámka
• Datum záznamu snímku zvoleného na straně přehrávání se stane datem, kdy bude prvně
zobrazena strana kalendáře.
• V případě existence multisnímků se stejným datem záznamu bude zobrazen první snímek
nasnímaný v zobrazeném dnu.
• Můžete zobrazit kalendár od Ledna 2000 do Prosince 2099.
• Když ve fotoaparátu není nastaveno datum, datum záznamu bude nastaveno na 1. ledna 2010.
• Když snímáte snímky po nastavení cíle cesty v [SVĚTOVÝ ČAS], snímky budou při přehrávání
kalendáře zobrazeny podle dat v cíli cesty.
- 154 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[EDIT.NÁZVU]
Ke snímkům můžete přidat text (komentář). Po zaznamenání textu je možné ho začlenit
do tisku pomocí [TEXT.ZNAČKA] (P157). (Je možné zadávat pouze alfanumerické znaky
a symboly.)
Názvy nastavené v [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] a [MAZLÍČEK] v režimu scény nebo [LOKALITA] v
datu cesty budou zaznamenány také jako názvy.
Zvolte [EDIT.NÁZVU] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [JEDEN] nebo [VÍCE] a
poté stiskněte [MENU/SET].
Zvolte snímek a poté proveďte
nastavení stisknutím
[MENU/SET].
[JEDEN]
[VÍCE]
• [’] je zobrazen pro snímky s již
zaznamenaným názvem.
Nastavení [VÍCE]
Zvolte snímek
Zvolte snímky
Nastavte (zopakujte) stisknutím
stisknutím 2/1.
stisknutím
[DISPLAY] a poté proveďte
3/4/2/1.
nastavení stisknutím [MENU/SET].
• Zrušení nastavení se provádí opětovným stisknutím [DISPLAY].
Zadejte text. (P147)
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.¢
¢Strana menu bude automaticky znovu zobrazena při volbě [VÍCE].
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Pro vymazání titulu, vymazání všech textů na straně pro zadávání textu.
• Pokud se celý zaznamenaný text nevejde na obrazovku, je možné ho projíždět.
• Můžete tisknout texty (komentáře) s použitím softwaru “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”
dodaného na CD-ROM (dodaném).
• Můžete nastavit až 50 snímků najednou pomocí [VÍCE].
• Nemůžete použít [EDIT.NÁZVU] pro následující typy snímků:
– Filmy
– Chráněné snímky
– Snímky pořízení s [ ], [ ] nebo [
]
– Snímky zaznamenané na jiných zařízeních
- 155 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[ROZDĚLIT]
Zaznamenaný film může být rozdělen do dvou částí. To se doporučuje pro oddělení části,
kterou potřebujete, od té, kterou nechcete.
Po rozdělení již obnova nebude možná.
Zvolte [ROZDĚLIT] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stiskem 2/1 zvolte videosekvencu, kterou chcete
rozdělit, pak stiskněte [MENU/SET].
• Začne přehrávání videosekvence.
Stiskněte 3 v místě, kde ji chcete rozdělit.
• Záznam se dočasně zastaví.
Stiskem 3 začne přehrávání opět od tohoto místa.
Stiskněte 4.
Stisknutím 2 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Pokud během dělení vyjmete kartu nebo baterii, můžete přijít o
celý záznam.
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Videosekvenci nelze rozdělit blízko jejího začátku nebo konce.
• [ROZDĚLIT] může být neaplikovatelné v případě snímků zaznamenaných na jiném zařízení.
• U filmů [MOTION JPEG] dojde v případě jejich rozdělení ke změně pořadí snímků.
Doporučuje se zobrazit tyto filmy prostřednictvím [KALENDÁŘ] nebo [MOTION JPEG] v
[STD PŘEHR.].
• U filmů [AVCHD Lite] zůstane pořadí snímků nezměněno.
• Rozdělení filmů nelze provést v následujících případech.
– U filmů nastavených jako [OBLÍBENÉ]
– U chráněných filmů
– Filmy s krátkou dobou záznamu
- 156 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[TEXT.ZNAČKA]
Můžete provádět tisk data/času záznamu, názvu, místa nebo data cesty na
zaznamenaných snímcích.
Jedná se funkci vhodnou pro tisk snímků s běžnými rozměry. (Velikost snímků s rozměrem
větším než [
] bude při razení data apod. na tyto snímky změněna.)
Zvolte [TEXT.ZNAČKA] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [JEDEN] nebo [VÍCE] a
poté stiskněte [MENU/SET].
Zvolte snímek a poté proveďte
nastavení stisknutím
[MENU/SET].
[JEDEN]
[VÍCE]
• [‘] bude zobrazeno na displeji
pokaždé, když se bude jednat o
snímek označený textem.
Nastavení [VÍCE]
Zvolte snímek
Nastavte (zopakujte) stisknutím
stisknutím 2/1.
[DISPLAY] a poté proveďte
nastavení stisknutím [MENU/SET].
• Zrušení nastavení se provádí
opětovným stisknutím [DISPLAY].
- 157 -
Zvolte snímky
stisknutím
3/4/2/1.
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Stisknutím 3/4 zvolte položky tisku textu a poté stiskněte 1.
Stisknutím 3/4 zvolte nastavení a poté stiskněte [MENU/SET].
Položka
Nastavitelné hodnoty
[OFF]
[DATUM POŘÍZENÍ]
[BEZ ČASU]:
Razení roku, měsíce a dne.
[S ČASEM]:
Ryzení roku, měsíce, dne, hodiny a minut.
[OFF]
[JMÉNO]
[
Slouží k tisku jmen zaregistrovaných v rámci
nastavení jména pro [ROZEZN. TVÁŘÍ].
]:
[
]:
Slouží k tisku jmen zaregistrovaných prostřednictvím
nastavení [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] nebo [MAZLÍČEK] v režimu
scény.
[OFF]
[LOKALITA]
[ON]:
Slouží k tisku názvu cíle cesty nastaveného
prostřednictvím [LOKALITA].
[OFF]
[DATUM CESTY]
[NÁZEV]
[ON]:
Slouží k tisku data cesty nastaveného prostřednictvím
[DATUM CESTY].
[OFF]
[ON]:
Název titulu se vytiskne v [EDIT.NÁZVU].
- 158 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Stiskněte [MENU/SET].
• Když nastavíte [TEXT.ZNAČKA] pro snímek větší než [
], velikost snímku se
zmenší, jak je vidět na níže uvedeném obrázku.
Nastavení formátu
Velikost snímku
/
/
/
Y
/
/
/
W
/
/
/
X
/
/
/
>
>
>
>
• Při volbě [
] nebo [
] stiskněte 3 za účelem volby [ANO] pro tisk [VĚK] a poté
stiskněte [MENU/SET] a přejděte na krok 7.
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
• V případě snímku, který byl zaznamenán s velikostí snímku
[
] nebo menší, bude zobrazeno hlášení [ULOŽIT NOVÉ
SNÍMKY?].
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.¢
¢Strana menu bude automaticky znovu zobrazena při volbě [VÍCE].
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Pokud tisknete snímky s vyraženým textem a zadáte tiskárně nebo laboratoři vytištění data,
datum bude vytištěno přes vyražený text.
• Můžete nastavit až 50 snímků najednou prostřednictvím [VÍCE].
• Při provádění tisku textu může dojít ke zhoršení kvality obrazu.
• V závislosti na použité tiskárně mohou být při tisku některé znaky odřezány. Zkontrolujte ještě
před tiskem.
• Když se na snímcích [
]/[
]/[
]/[
] vyskytuje text, bude jej možné přečíst jen
obtížně.
• V následujících případech nelze vytisknout text a data.
– Filmy
– Snímky zaznamenané bez nastavení času a titulu
– Snímky, které byly předem oraženy s použitím [TEXT.ZNAČKA]
– Snímky pořízené s [ ], [ ] nebo [
]
– Snímky zaznamenané na jiných zařízeních
- 159 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[ZM.ROZL.] Zmenšení velikosti snímku (počtu pixelů)
Za účelem snadné publikace na internetových stránkách a pro potřeby přiložení k e-mailu
formou přílohy je velikost snímku (počtu pixelů) snížena.
Zvolte [ZM.ROZL.] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [JEDEN] nebo [VÍCE] a
poté stiskněte [MENU/SET].
Zvolte snímek a velikost.
1
2
Nastavení [JEDEN]
Stiskněte 2/1 za účelem volby snímku
a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 2/1 zvolte velikost¢1 a
poté stiskněte [MENU/SET].
[JEDEN]
¢1 Budou zobrazeny podle velikosti, do kterých
mohou být snímky přetransformovány při
zobrazení.
1
2
Nastavení [VÍCE]
Stisknutím 3/4 zvolte a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Při stisknutí [DISPLAY] bude zobrazeno
[VÍCE]
vysvětlení změny velikosti.
Stiskněte 3/4/2/1 za účelem volby
snímku s poté stiskněte [DISPLAY].
• Zopakujte tento krok pro každý snímek a
proveďte nastavení stisknutím [MENU/
SET].
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.¢2
¢2 Strana menu bude automaticky znovu zobrazena při volbě
[VÍCE].
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Můžete nastavit až 50 snímků najednou prostřednictvím [VÍCE].
• Kvalita ořezaného snímku poklesne.
• Může se stát, že změna velikosti snímků zaznamenaných na jiném zařízení nebude možná.
• Filmy, snímky oražené [TEXT.ZNAČKA] a snímky s [ ], [ ] nebo [
] nemohou být
podrobovány změně velikosti.
- 160 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[STŘIH]
Můžete roztáhnout a poté ořezat důležitou část zaznamenaného snímku.
Zvolte [STŘIH] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 2/1 zvolte snímek a poté stiskněte
[MENU/SET].
Použijte páčku zoomu a
stisknutím 3/4/2/1
zvolte části, které mají
být ořezány.
W
Stažení
Roztažení
()
Přesuňte polohu
T
Páčka zoomu (T): Roztažení
Páčka zoomu (W): Stažení
3/4/2/1: Pohyb
()
Stiskněte [MENU/SET].
- 161 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• V závislosti na velikosti ořezání může být velikost ořezaného snímku menší než původní
snímek.
• Kvalita ořezaného snímku poklesne.
• Může se stát, že nebude možné ořezat snímky zaznamenané na jiném zařízení.
• Filmy, snímky oražené s [TEXT.ZNAČKA] a snímky pořízené s [ ], [ ] nebo [
] nemohou
být kráceny.
• Informace týkající se rozeznání tváře v originálním snímku nebudou zkopírovány do obrazů, na
které bylo aplikováno [STŘIH].
- 162 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[ÚROVEŇ]
Slouží k doladění mírného naklonění obrazu.
Zvolte [ÚROVEŇ] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stiskněte 2/1 za účelem volby snímku a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 2/1 dolaďte naklonění obrazu a
stiskněte [MENU/SET].
1: ve směru hodinových ručiček
2: proti směru hodinových ručiček
• Tímto způsobem lze doladit naklonění celkově až o 2 o.
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
Vraťte se na stranu menu stisknutím [‚].
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Při aplikaci vyrovnání se může stát, že kvalita obrazu zhrubne.
• Může dojít k poklesu zaznamenaného počtu pixelů ve srovnání s jejich počtem u původního
obrazu před aplikací vyrovnání.
• Vyrovnání nemůže být aplikováno na snímky zaznamenané na jiném zařízení.
• Filmy, snímky oražené s [TEXT.ZNAČKA] a snímky pořízené s [KVALITA] nastavenou na [
],
[ ] nebo [
] nemohou být vyrovnány.
• Informace týkající se rozeznání tváře v originálním snímku nebudou zkopírovány do obrazů, na
které bylo aplikováno [ÚROVEŇ].
- 163 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[OTÁČENÍ SN.]
Tento režim vám umožňuje automaticky zobrazovat snímky svisle, když byly
zaznamenány tak, že jste fotoaparát drželi svisle.
Zvolte [OTÁČENÍ SN.] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Zvolte [ON] stisknutím 4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Když zvolíte nastavení [OFF], snímky budou zobrazovány, aniž
by byly obrácené.
Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Při přehrávání snímků na PC se může stát, že nebudou přehrány v otočeném směru, i když je
OS nebo software kompatibilní s formátem Exif. Exif je formát pro statické snímky, který
umožňuje přidávání informací o záznamu apod. Byl stanoven asociací “JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• Může se stát, že otočení snímků zaznamenaných s jiným zařízením nebude možné.
• Během Multipřehrávání (P57) nelze otočit displej.
- 164 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[OBLÍBENÉ]
V případě přidání značky k snímcím a jejich nastavení jako oblíbených můžete postupovat
následovně.
• Přehrajte pouze snímky nastavené jako oblíbené. ([PŘEHR. OBL.])
• Přehrát pouze snímky nastavené jako oblíbené formou automatického prohlížení snímků.
• Vymažte všechny snímky, které nebyly nastaveny jako oblíbené. ([VYMAZAT VŠE KROMĚÜ])
Zvolte [OBLÍBENÉ] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Zvolte [ON] stisknutím 4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Nemůžete nastavit snímky jako oblíbené, když [OBLÍBENÉ]
jsou nastaveny na [OFF]. Když [Ü] je [OBLÍBENÉ] nastaveno
na [OFF], nebude možné ani zobrazovat ikonu oblíbených, a to
ani v případě, že byla předtím nastavena na [ON].
Zavřte menu stisknutím [MENU/SET].
Stisknutím 2/1 zvolte snímek a poté stiskněte 4.
• Zopakujte výše uvedený postup.
• Při opětovném stisknutí 4 bude nastavení oblíbených položek
zrušeno.
∫ Zrušení všech nastavení [OBLÍBENÉ].
1 Zvolte [ZRUŠIT] na stránce zobrazené v kroku 2 a poté stiskněte [MENU/SET].
2 Zvolte [ANO] stisknutím 3 a poté stiskněte [MENU/SET].
3 Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
• Nemůžete zvolit [ZRUŠIT], když žádný snímek nebyl nastaven jako oblíbený.
Poznámka
• Můžete nastavit až 999 snímků jako oblíbených.
• Při zadávání zvolených snímků ve fotoslužbě je [VYMAZAT VŠE KROMĚÜ] (P61) užitečné k
tomu, aby se vytiskly pouze snímky z karty dle vašeho výběru.
• Může se stát, že nebudete moci nastavit snímky nasmímané jiným zařízením jako oblíbené.
• Snímky, které byly nasnímány s [KVALITA] nastavenou na [
], nemohou být nastaveny na
[OBLÍBENÉ].
- 165 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[NASTAV.TISK]
DPOF “Formát příkazu pro digitální tisk - Digital Print Order Format” představuje systém,
který umožňuje uživatelovi zvolit, které snímky mají být vytisknuty, kolik kopií z každého
snímku má být vytisknuto, na kterých snímcích má být vytisknut datum záznamu, když se
jedná o tisk snímků s použitím tiskárny kompatibilní s DPOF nebo o provozovnu
fotoslužby. Podrobnější informace vám poskytne vaše fotoslužba.
Když si přejete použít provozovnu fotoslužby na tisk snímků zaznamenaných ve
vestavěné paměti, zkopírujte je na kartu (P170) a poté proveďte nastavení tisku.
Zvolte [NASTAV.TISK] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [JEDEN] nebo [VÍCE] a
poté stiskněte [MENU/SET].
[JEDEN]
Zvolte a poté stiskněte
[MENU/SET].
Zvolte snímek
stisknutím 2/1.
[VÍCE]
Zvolte snímky
stisknutím
3/4/2/1.
Stisknutím 3/4 nastavte počet kopií a poté proveďte nastavení
stisknutím [MENU/SET].
• Když bylo zvoleno [VÍCE], zopakujte kroky 3 a 4 pro každý snímek. (Když není možné
použít stejné nastavení pro vícenásobný počet snímků.)
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
- 166 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
∫ Zrušení všech nastavení [NASTAV.TISK].
1 Zvolte [ZRUŠIT] na stránce zobrazené v kroku 2 a poté stiskněte [MENU/SET].
2 Zvolte [ANO] stisknutím 3 a poté stiskněte [MENU/SET].
3 Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
• Nemůžete zvolit [ZRUŠIT], když žádný ze snímků nebyl nastaven pro tisk.
∫ Tisk data
Po nastavení počtu kopií nastavte/zrušte tisk s datumem záznamu stisknutím [DISPLAY].
• Když se odeberete do fotoslužby za účelem zadání digitálního tisku, nezapomeňte si specielně
objednat tisk data.
• V závislosti na tom, zda se jedná o tisk ve fotoslužbě nebo doma na tiskárně, se může stát, že
datum nebude vytisknut i když byl nastaven tisk data. O podrobnější informace požádejte vaši
fotoslužbu nebo si přečtěte návod k použití vaší tiskárny.
• Na snímku s vyraženým textem není možné tisknout datum.
Poznámka
• Počet kopií může být nastaven na hodnotu od 0 až 999.
• Při použití tiskárny podporující PictBridge se mohou přednostně použít nastavení tiskárny pro
tisk data, a proto je v takovém případě zkontrolujte.
• Může se stát, že nebude možné použít provedená nastavení tisku na jiných zařízeních. V
takovém případě zrušte všechna nastavení a vynulujte je.
• [NASTAV.TISK] nemůže být nastaveno pro filmy a snímky, které byly pořízeny s [KVALITA]
nastavenou na [
].
• Když se soubor nezakladá na standardu DCF standard, nastavení tisku DPOF nemůže být
provedeno.
- 167 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[OCHRANA]
Slouží pro nastavení ochrany pro snímky, u kterých si nepřejete riskovat jejich vymazání
omylem.
Zvolte [OCHRANA] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [JEDEN] nebo [VÍCE] a poté
stiskněte [MENU/SET].
[JEDEN]
Zvolte snímek a poté proveďte
nastavení stisknutím
[MENU/SET].
[VÍCE]
Po provedení volby [VÍCE]
• Zopakujte tyto kroky pro každý
snímek.
• Zrušení nastavení se provádí
opětovným stisknutím [MENU/SET].
Zvolte snímek
stisknutím 2/1.
Zvolte snímky
stisknutím
3/4/2/1.
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
∫ Zrušení všech nastavení [OCHRANA].
1 Zvolte [ZRUŠIT] na stránce zobrazené v kroku 2 a poté stiskněte [MENU/SET].
2 Zvolte [ANO] stisknutím 3 a poté stiskněte [MENU/SET].
3 Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
• Když stiskněte [MENU/SET] během zrušení ochrany, zrušení bude zastaveno uprostřed.
Poznámka
• Nastavení ochrany může nebýt účinné na jiných zařízeních.
• Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné snímky ve vestavěné paměti nebo na kartě, v
případě formátování vestavěné paměti nebo karty budou vymazány.
• I když nebudete specificky chránit snímky na kartě, když bude přepínač ochrany proti zápisu na
kartu přepnutý do polohy [LOCK], nebudou moci být vymazány.
- 168 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[UPRAVIT TVÁŘE]
Tato funkce slouží k vymazání nebo změně informací týkajících se Rozeznání tváře pro
zvolený snímek.
Zvolte [UPRAVIT TVÁŘE] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte [REPLACE] nebo [DELETE]
a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 2/1 zvolte snímek a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Nemůžete zvolit snímky, pro které nebyly zaregistrovány
informace o Rozeznání tváře.
Stisknutím 2/1 zvolte osobu a poté stiskněte
[MENU/SET].
• [DELETE] > krok 6.
• Nemůžete zvolit osobu, která nebyla zaregistrována.
Stisknutím 3/4/2/1 zvolte osobu, která má být
nahrazena, a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
Poznámka
• Vymazané informace týkající se [ROZEZN. TVÁŘÍ] nelze obnovit.
• Po zrušení všech informací Rozeznání tváře týkajících se daného snímku již snímek nebude
zařazen s použitím Rozeznání tváře v [PŘEHR. KAT.].
• Nemůžete provést editaci informací Rozeznání tváře chráněných snímků.
- 169 -
Režimy pro pokročilé (Přehrávání)
[KOPÍR.]
Můžete kopírovat data nasnímaných snímků z vestavěné paměti na kartu a z karty do
vestavěné paměti.
Zvolte [KOPÍR.] v menu režimu [PŘEHR.]. (P27)
Stisknutím 3/4 zvolte cíl kopírování a poté
stiskněte [MENU/SET].
: Všechna data snímku ve vestavěné paměti budou
zkopírována na kartu najednou. > krok 4.
: Jeden snímek najednou bude zkopírován z karty do
vestavěné paměti. > krok 3.
Stisknutím 2/1 zvolte snímek a poté stiskněte [MENU/SET].
Stisknutím 3 zvolte [ANO] a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Stisknutím [MENU/SET] během kopírování dojde ke zrušení
kopie uprostřed kopírování.
• V žádném případě nevypínejte fotoaparát během procesu
kopírování.
Stisknutím [‚] se vraťte na stranu menu.
• Zavřete menu stisknutím [MENU/SET].
• Když kopírujete z vestavěné paměti na kartu, budou zkopírovány všechny snímky a
poté bude automaticky znovu zobrazena strana přehrávání.
Poznámka
• Když je zvoleno [
] a na kartě není dostatek místa, obrazová data mohou být kopírována
pouze částečně. Doporučujeme použít kartu s vyšší kapacitou, než je kapacita vestavěné
paměti (přibližně 40 MB).
• Když existuje snímek se stejným názvem (číslem adresáře/číslem souboru) jako snímek, který
má být zkopírován do cílové pozice, při zvolení [
] bude vytvořen nový adresář a snímek
bude zkopírován. Když existuje snímek se stejným názvem (číslem adresáře/číslem souboru)
jako snímek, který má být zkopírován, při zvolení [
] tento snímek nebude zkopírován.
(P201)
• Kopírování dat vyžaduje příslušnou dobu.
• Budou zkopírovány pouze snímky zaznamenané prostřednictvím digitálního fotoaparátu
Panasonic (LUMIX).
(Při editaci snímků se může stát, že i když se jedná o snímky zaznamenané prostřednictvím
digitálního fotoaparátu Panasonic, nebudete je moci zkopírovat.)
• Nastavení [NASTAV.TISK], [OCHRANA] nebo [OBLÍBENÉ] nebudou zkopírována. Zopakujte
nastavení po ukončení kopírování.
• Filmy zaznamenané v [AVCHD Lite] nelze kopírovat.
- 170 -
Připojení k jinému zařízení
Režim [PŘEHR.]: ¸
Připojení k jinému zařízení
Přehrávání snímků na displeji TV
Přehrávání snímků s použitím AV kabelu (dodaného)
Příprava pro použití:
Nastavte [TV FORMÁT]. (P36)
Vypněte toto zařízení a TV.



AV OUT/DIGITAL
AV OUT/DIGITAL


1 Žlutá: do zásuvky vstupu videa
2 Bílá: do zásuvky vstupu audia
3 Červený: do zásuvky vstupu audia
A Vyrovnejte označení a zasuňte.
B AV kabel (dodaný)
• Zkontrolujte natočení a tvar zásuvek a vstupních/výstupních zástrček a při zasouvání/
vytahování je držte rovně. (V opačném případě by mohlo dojít k jejich ohnutí s následnými
problémy.)
Zapojte AV kabel B (dodaný) do zásuvek vstupu videa a vstupu audia
na televizoru.
Připojte AV kabel do zásuvky [AV OUT] na fotoaparátu.
Zapněte televizor a zvolte externí vstup.
Zapněte fotoaparát a poté stiskněte [(].
Poznámka
• V závislosti na [POMĚR STRAN ] může dojít k zobrazení černých pruhů v horní a spodní nebo
levé a pravé části snímků.
• Nepoužívejte žádné jiné AV kabely než dodané.
• Přečtěte si návod k použití TV.
• Při přehrávání snímku ve svislém směru může dojít k zastření.
• Snímky je možné prohlížet i na TV v jiných zemích (krajích), když použijete NTSC nebo PAL
systém nastavením [VIDEO VÝST.] v menu [NAST.].
• Audio bude přehráváno v podobě stereo signálu (2-k.).
- 171 -
Připojení k jinému zařízení
Přehrávání snímků na TV se slotem pro paměťovou kartu SD
Zaznamenané statické snímky se mohou přehrávat na televizoru se slotem pro paměťové
karty SD.
Poznámka
• V závislosti na modelu TV mohou být snímky zobrazovány na celé ploše displeje.
• Filmy zaznamenané s [AVCHD Lite] mohou být přehrávány na televizorech Panasonic (VIERA)
s označením logem AVCHD. Ve všech ostatních případech zapojte fotoaparát k televizoru s
použitím AV kabelu (dodaného) a přehrajte film.
• Paměťové karty SDHC nelze přehrávat s výjimkou případu jejich přehrávání na televizoru
kompatibilním s paměťovými kartami SDHC nebo paměťovými kartami SDXC.
• Paměťové karty SDXC nelze přehrávat s výjimkou případu jejich přehrávání na televizoru
kompatibilním s paměťovými kartami SDXC.
- 172 -
Připojení k jinému zařízení
Přehrávání na TV se zásuvkou HDMI
Můžete si vychutnat snímky a filmy ve vysoké kvalitě po připojení kamery k TV s vysokým
rozlišením, kompatibilním s HDMI, s použitím mini kabelu HDMI (volitelné příslušenství).
Co znamená HDMI?
HDMI představuje rozhraní pro digitální zařízení. Když je zařízení připojeno k jinému
zařízení kompatibilnímu s HDMI, obraz a zvuk mohou být příváděny na výstup v
podobě digitálního signálu. Když připojíte toto zařízení k televizoru s vysokým
rozlišením, kompatibilnímu s HDMI, a poté přehrajete zaznamenaný obraz s vysokým
rozlišením, můžete si vychutnat obraz s vysokým rozlišením a s vysoce kvalitním
zvukem.
Když připojíte toto zařízení k TV Panasonic, kompatibilnímu s VIERA Link, budou
umožněny související operace (VIERA Link). (P175)
Příprava pro
použití:
Zkontrolujte [REŽIM HDMI]. (P37)
Vypněte toto zařízení a TV.
HDMI IN
AV OUT/DIGITAL
AV OUT/DIGITAL
1 Zásuvka HDMI
2 TV se zásuvkou HDMI
3 Mini HDMI (typ C)
A Vyrovnejte označení a zasuňte.
B Mini kabel HDMI (volitelné příslušenství)
• Zkontrolujte natočení a tvar zásuvek a vstupních/výstupních zástrček a při zasouvání/
vytahování je držte rovně. (Při jejich zasouvání šikmo nebo v nesprávném směru by mohlo
dojít k jejich deformaci.)
Připojte mini kabel HDMI B (volitelné příslušenství) k zásuvce
vstupu HDMI na TV.
Připojte mini kabel HDMI k zásuvce [HDMI] na fotoaparátu.
Zapněte TV a přepněte vstup na HDMI.
Zapněte fotoaparát a poté stiskněte [(].
• Když je [VIERA Link] (P37) nastaveno na [ON] a fotoaparát je připojen k TV
podporujícímu VIERA Link, vstup na TV bude přepnut automaticky a bude zobrazena
strana pro přehrávání (P175).
- 173 -
Připojení k jinému zařízení
Poznámka
• V závislosti na [POMĚR STRAN ] může dojít k zobrazení pásů v horní a spodní nebo levé a
pravé části snímků.
• Vždy používejte originální HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30; volitelné příslušenství)
od firmy Panasonic.
Čísla dílů: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Během přivádění signálu na výstup HDMI nebude na LCD monitoru ani hledáčku zobrazen
žádný obraz.
• Výstup z mini kabelu HDMI má prioritu při připojení AV kabelu i minikabelu HDMI.
• Výstup HDMI není možný ani v případě, že spojíte mini kabel HDMI se zařízením připojeným k
PC nebo tiskárně.
• Když připojíte kabel pro USB připojení při připojeném mini kabelu HDMI, připojení HDMI bude
zrušeno a připojení prostřednictvím kabelu pro USB připojení bude mít prioritu.
• V závislosti na typu televizoru se může stát, že snímky nebudou zobrazeny správně.
• Přečtěte si návod k použití TV.
• Audio bude přehráváno v podobě stereo signálu (2-k.).
• V režimu Přehrávání nelze nastavit následující funkce.
[EDIT.NÁZVU], [ROZDĚLIT], [TEXT.ZNAČKA], [ZM.ROZL.], [STŘIH], [ÚROVEŇ], [UPRAVIT
TVÁŘE], [KOPÍR.], vícenásobná volba apod.
- 174 -
Připojení k jinému zařízení
Přehrávání s použitím VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Co je to VIERA Link?
• Tato funkce vám umožňuje používat dálkové ovládání TV Panasonic pro snadnou obsluhu
při připojení tohoto zařízení k zařízení kompatibilnímu s VIERA Link s použitím mini kabelu
HDMI (volitelné příslušenství) pro automaticky synchronizované operace. (Neumožňuje
použití všech operací.)
• VIERA Link představuje jedinečnou funkci Panasonic, založenou na funkci ovládání HDMI s
použitím standardu HDMI CEC (Consumer Electronics Control – Ovládání spotřební
elektroniky). Operace sychronizované se zařízeními kompatibilními s HDMI CEC, která byla
vyrobena jinými výrobci, nejsou zaručeny. Při použití zařízení vyrobených jinými výrobci,
která jsou kompatibilní s VIERA Link, postupujte dle pokynů uvedených v návodech
příslušných zařízení.
• Toto zařízení je kompatibilní s VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 představuje nejnovější
verzi Panasonic a je kompatibilní také s existujícími zařízeními Panasonic VIERA Link.
(prosinec 2009)
Příprava pro
použití:
Nastavte [VIERA Link] na [ON]. (P37)
Připojte toto zařízení k TV Panasonic kompatibilnímu s VIERA Link
prostřednictvím mini kabelu HDMI (volitelné příslušenství) (P173).
Zapněte fotoaparát a poté stiskněte [(].
Pro ovládání zařízení použíjte dálkové ovládání pro TV.
TV Panasonic kompatibilní s VIERA Link
1 [OPTION]
2 [OK]
3 [RETURN]
¢ Podoba dálkového ovládání se mění v závislosti na regionu. Použijte následující návod k
televizoru, zobrazený na displeji.
- 175 -
Připojení k jinému zařízení
∫ Použitelné funkce
Pro ovládání zařízení použíjte dálkové ovládání pro TV.
Multi přehrávání
K tomuto zobrazení dojde na začátku, při použití
VIERA Link.
3/4/2/1: Zvolte snímek.
[OK]:
Přechod na zobrazení prostřednictvím jedné
strany.
Červené
tlačítko:
Slouží k přepínání data k přehrávání.
[OPTION]:
Slouží k zobrazení strany pro volbu režimu
přehrávání.
]>
• Druh dat pro přehrávání se mění v pořadí [VŠE] > [
[ ] > [ ] > [VŠE].
• Na straně pro volbu režimu přehrávání lze zvolit [BĚŽNÉ
PŘEHR.], [DIAPROJEKCE], [PŘEHR. KAT.], [KALENDÁŘ] nebo
[PŘEHR. OBL.].
Zobrazení informací na
displeji
A
Zvolte obraz v režimu multipřehrávání a poté stiskněte
[OK].
2/1:
Přechod na předcházející/následující snímek.
3:
Zobrazení informací o záznamu.
4:
Návrat na multipřehrávání.
[OK]:
Přehrávání filmu (při volbě filmu).
Červené
tlačítko:
Spusťte automatické prohlížení.
[OPTION]:
Přejděte na stranu nastavení automatického
prohlížení.
• Během přehrávání filmu použijte 2/1 pro přehrávání dopředu/
dozadu a 4 pro zastavení přehrávání.
Automatické prohlížení
snímků
A
Stiskněte červené tlačítko během zobrazení jedné strany.
2/1:
Přechod na předcházející/následující obraz
(když je přerušeno automatické prohlížení/
když je přehráván film).
4:
Ukončete automatické prohlížení a vraťte se
na zobrazení jedné strany.
[OK]:
Pauza.
[OPTION]:
Přejděte na stranu nastavení automatického
prohlížení.
• Za účelem přehrávání audia filmů nastavte [ZVUK] na straně
nastavení Automatického prohlížení na [AUTO] nebo [ZVUK].
A Ikony ovládání činnosti
- 176 -
Připojení k jinému zařízení
Poznámka
• Ke skrytí ikon ovládání činnosti dojde stisknutím [RETURN] nebo krátce poté, co během jejich
zobrazení nebude zaznamenáno provedení žádné operace. Ikony ovládání činnosti se zobrazí
v případě, že tyto ikony nejsou zobrazené a dojde ke stisknutí jednoho z následujících tlačítek.
– 3/4/2/1, [OK], [OPTION], [RETURN], červené tlačítko, zelené tlačítko, žluté tlačítko
• Když je na TV 2 nebo více zásuvek vstupů HDMI, doporučuje se připojit toto zařízení do jiné
zásuvky než HDMI1.
• Když je [VIERA Link] (P37) tohoto zařízení nastaveno na [ON], ovládání prostřednictvím
tlačítka na tomto zařízení bude omezeno.
• Na připojeném TV musí být aktivováno VIERA Link. (Způsob nastavení apod. najdete v návodu
k TV.)
• Když nepoužíváte VIERA Link, nastavte [VIERA Link] (P37) na [OFF].
∫ Ostatní přidružené operace
Vypnutí napájení:
Když použijete dálkové ovládání pro vypnutí TV, dojde také v vypnutí tohoto zařízení.
Automatické přepínání vstupu:
• Když připojíte mini kabel HDMI a poté zapnete napájení tohoto zařízení a stisknete [(],
vstupní kanál na televizoru se automaticky přepne na displej tohoto zařízení. Když se napájení
TV nachází s pohotovostním režimu, dojde k jeho automatickému zapnutí (když bylo zvoleno
[Set] pro nastavení TV [Power on link]).
• V závislosti na zásuvce HDMI na TV se může stát, že vstupní kanál nebude přepnut
automaticky. V takovém případě použijte dálkové ovládání pro TV k přepnutí vstupního kanálu.
(Za účelem získání podrobnějších informací k přepínání vstupu si přečtěte návod k TV.)
• Když VIERA Link nepracuje správně, konzultujte stranu 211.
Poznámka
• Když si nejste jisti, zda je televizor, který používáte, kompatibilní s VIERA Link, přečtěte si
návod k použití televizoru.
• Dostupné přidružené operace mezi tímto zařízením a Panasonic TV se liší v závislosti na typu
TV Panasonic i v případě kompatibilty s VIERA Link. Operace podporované na daném TV
najdete při konzultaci návodu k TV.
• Činost není možná s kabelem, který neodpovídá standardu HDMI.
• Vždy používejte originální HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30; volitelné příslušenství)
od firmy Panasonic.
Čísla dílů: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• VIERA Link nepracuje ani v případě, že připojíte mini kabel HDMI během připojení zařízení k
PC nebo tiskárně.
• [REŽIM HDMI] (P37) pro toto zařízení je určován automaticky při činnosti VIERA Link.
• Jestliže budete v tomto přístroji přehrávat [AVCHD Lite] záznam, který byl natočen jinou
kamerou, může se rozlišení automaticky přepnout. Během přepínání se může displej na chvíli
ztmavit, ale to není závada.
- 177 -
Připojení k jinému zařízení
Uložení zaznamenaných statických snímků a filmů
Způsoby exportování statických snímků a filmů do zařízení se mohou lišit v závislosti na
formátu souboru. (JPEG, RAW, AVCHD Lite, nebo Motion JPEG). Následuje několik rad.
Zkopírujte přehrávaný obraz s použítím AV kabelu
Použitelné formáty souborů: [AVCHD Lite], [Motion JPEG]
Zkopírujte obraz přehrávaný na tomto zařízení na disk DVD, pevný disk nebo video s
použitím DVD rekordéru nebo videa.
To umožňuje přehrávání na zařízení, které není kompatibilní s vysokým rozlišením
(AVCHD), a proto je výhodné pro distribuci kopií. Obraz bude ve standardní kvalitě
namísto vysokého rozlišení.
AV OUT/DIGITAL
1
2
3
A
Žlutá: do zásuvky vstupu videa
Bílá: do zásuvky vstupu audia
Červený: do zásuvky vstupu audia
AV kabel (dodaném)
AV OUT/DIGITAL
1
2
3
Připojte toto zařízení k zařízení, na které se nahrává, prostřednictvím AV kabelu
(dodaného).
Zahajte přehrávání na tomto zařízení.
Zahajte záznam na zařízení, na které hodláte nahrávat.
• Při ukončení nahrávání (kopírování) zastavte přehrávání na tomto zařízení až po
zastavení nahrávání na nahrávacím zařízení.
Poznámka
• Při přehrávání filmů na televizoru s formátem 4:3 musíte před zahájením kopírování nastavit
[TV FORMÁT] (P36) na tomto zařízení [4:3]. Při přehrávání filmů zkopírovaných s nastavením
[16:9] na televizoru s formátem [4:3] bude obraz roztažen ve svislém směru.
• Nepoužívejte žádné jiné AV kabely než dodané.
• Doporučuje se vypnout zobrazování na displeji stisknutím [DISPLAY] na fotoaparátu během
kopírování. (P62)
• Podrobnější informace o kopírování a přehrávání najdete v návodu k nahrávacímu zařízení.
- 178 -
Připojení k jinému zařízení
Kopírování do PC pomocí “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”
Mohou být použity formáty souborů: [JPEG], [RAW], [AVCHD Lite], [Motion JPEG]
Je možné získat statické snímky a filmy zaznamenané ve formátu [AVCHD Lite] nebo
[MOTION JPEG] nebo je možné vytvořit DVD video ve standardní kvalitě z filmu, který byl
zaregistrován ve formátu [AVCHD Lite], s použitím “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”
na CD-ROM (dodaném). (P180)
Můžete rovněž vypálit obrázky na DVD, složit panorama z
několika záběrů nebo vytvořit prezentaci s komentářem a/
nebo hudebním doprovodem.Tyto snímky lze uložit na
DVD.
1
Nainstalovat “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” do PC.
• Přečtěte si samostatný návod k použití dodaného softwaru, abyste získali informace
2
Připojit fotoaparát k PC.
• Pro podrobnější informace viz “Připojení k PC” (P180).
Překopírovat snímky do PC pomocí “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”.
• Postupujte podle návodu k použití programu “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” (PDF).
3
ohledně softwaru na CD-ROM (dodaném) a způsobu jeho instalace.
Poznámka
• Videosekvence nebudete moci přehrát [AVCHD Lite], pokud budou soubory nebo složky, které
se k němu vztahují, smazány, změněny nebo přesunuty za pomoci Windows Exploreru nebo
podobného programu. Proto [AVCHD Lite] videosekvence stahujte pomocí programu
“PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”.
- 179 -
Připojení k jinému zařízení
Připojení k PC
Můžete uložit zaznamenané snímky na PC po připojení fotoaparátu k PC.
• Některá PC mohou číst informace přímo z karty vyjmuté z fotoaparátu. Podrobnější informace
najdete v návodu k použití vašeho PC.
• Když použitý počítač nepodporuje paměťové karty SDXC, může být zobrazeno hlášení,
které vás vyzve k jejímu formátování. (Když zvolíte formátování, dojde k vymazání
zaznamenaných snímků, a proto nevolte formátování.)
Když karta nebude rozeznána, přečtěte si prosím související informace na internetové
straně pro podporu.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Importované snímky můžete snadno vytisknout nebo přibalit do zprávy elektronické pošty.
Nejvýhodnějším způsobem, jak to učinit, je software “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” na
CD-ROM (dodaném).
• Přečtěte si samostatný návod k použití dodaného softwaru, abyste získali informace ohledně
softwaru na CD-ROM (dodaném) a způsobu jeho instalace.
∫ PC, které lze použít
Windows
Me/2000
XP/Vista/7
Macintosh
OS 9/OS X
—
≤¢1
—
—
≤¢2
—
98/98SE
Lze použít
PHOTOfunSTUDIO?
Může být film
[AVCHD Lite] nahrán do
PC?
Mohou se statické
snímky a filmy
[MOTION JPEG]
nahrávat z figitálního
fotoaparátu do PC s
použitím kabelu pro USB
připojení?
—
≤
≤
(OS 9.2.2/OS X
[10.1~10.6])
• PC s operačním systémem Windows 98/98SE nebo starším nebo s operačním systémem Mac
OS 8.x nebo starším nemohou být připojeny prostřednictvím USB, avšak mohou do nich být
nahrány snímky s použitím čtečky/zapisovačky paměťových karet SD.
¢1 Je potřebné pro Internet Explorer 6.0 nebo pro případ první instalace. V závislosti na funkci,
která má být použita, se vyžaduje PC s vysokými vlastnostmi zpracování. V závislosti na
prostředí použitého PC se může stát, že přehrávání nebo činnost nebude probíhat správně.
¢2 Pokaždé nahrávejte filmy [AVCHD Lite] s použitím “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD
Edition”.
- 180 -
Připojení k jinému zařízení
Nahrávání statických snímků a filmů [MOTION JPEG]
(jiných filmů než [AVCHD Lite])
Příprava pro použití:
Zapněte fotoaparát a PC.
Před použitím snímků ve vestavěné paměti vytáhněte kartu.
AV OUT/DIGITAL
AV OUT/DIGITAL
A Kabel pro USB připojení (dodán)
• Zkontrolujte natočení a tvar zásuvek a vstupních/výstupních zástrček a při zasouvání/
vytahování je držte rovně. (V opačném případě by mohlo dojít k jejich ohnutí s následnými
problémy.)
B Vyrovnejte označení a zasuňte.
• Použijte dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér (volitelné příslušenství) a spojovací
člen pro stejnosměrné napájení (volitelné příslušenství). Pokud se zbývající energie
akumulátoru sníží, když fotoaparát komunikuje s PC, bude pípat alarm.
Před odpojením kabelu pro USB připojení si přečtěte “Bezpečné odpojení kabelu pro USB
připojení” (P182). V opačném případě může dojít k poškození dat.
Připojte fotoaparát k PC prostřednictvím kabelu pro USB připojení A
(dodaného).
• Nepoužívejte žádné jiné kabely pro USB připojení s výjimkou dodaného. Použití
jiných kabelů než dodaného kabelu pro USB připojení může být příčinou
nesprávné činnosti.
Zvolte [PC] stisknutím 3/4 a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Když je [REŽIM USB] (P36) nastaveno předem v menu
REŽIM USB
ZVOL.USB REŽ.
PictBridge(PTP)
[NAST.] na [PC], fotoaparát bude automaticky připojen k PC
PC
bez zobrazení strany pro volbu [REŽIM USB]. Jedná se o
ZVOL.
NAST.
užitečnou funkci, protože není potřebné provádět toto
nastavení při každém připojení k PC.
• Když byl fotoaparát připojen k PC prostřednictvím [REŽIM USB] nastaveného na
[PictBridge(PTP)], může dojít k zobrazení hlášení na straně PC. Ukončete zobrazování
strany volbou [Cancel] a odpojte fotoaparát od PC. Poté nastavte [REŽIM USB] znovu
na [PC].
- 181 -
Připojení k jinému zařízení
Dvakrát klikněte na [Removable Disk] v [My Computer].
• Při použití Macintosh bude mechanika zobrazena na ploše (bude zobrazeno “LUMIX”,
“NO_NAME” nebo “Untitled”.)
Dvakrát klikněte na adresář [DCIM].
S použitím operace přetáhnout a pustit přesuňte snímky, které chcete
zaznamenat, nebo adresář, ve kterém jsou tyto snímky uložené, do
jiného adresáře na PC.
∫ Bezpečné odpojení kabelu pro USB připojení
• Proveďte odpojení hardwaru s použitím “Bezpečné odpojení hardwaru” v spodním pruhu s
ikonami na PC. Když příslušná ikona není zobrazena, před odpojením hardwaru zkontrolujte,
zda na LCD monitoru digitálního fotoaparátu není zobrazeno hlášení stavu [PŘÍSTUP].
Poznámka
• Před připojením nebo odpojením síťového adaptéru (volitelné příslušenství) vypněte
fotoaparát.
• Před vložením nebo vyjmutím karty vypněte fotoaparát a odpojte kabel pro USB připojení. V
opačném případě může dojít k poškození dat.
- 182 -
Připojení k jinému zařízení
∫ Zobrazování obsahu vestavěné paměti nebo karty s použitím PC (složení
adresáře)
Adresáře a obrazy zpracované na PC nemohou být přehrávány na fotoaparátu. Při zápisu
obrazu z PC na kartu se doporučuje použít software “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”,
dodaný na CD-ROM (dodaném).
1
Číslo adresáře
2
Číslo souboru
3
JPG:
Snímky
MOV:
[MOTION JPEG]
RW2:
Snímky v souborech RAW
MISC:
Tisk DPOF
Oblíbené
AVCHD:
[AVCHD Lite] Filmy
Při snímání snímků v následujících situacích bude vytvořen nový adresář.
• Po provedení [VYNULOVAT] (P35) v menu [NAST.]
• Při vložení karty obsahující adresář se stejným číslem adresáře (např. v případě, že byly
snímky nasnímány s jiným použitím fotoaparátu)
• Když se uvnitř adresáře nachází snímek s číslem souboru 999
∫ Připojení v režimu PTP (platí pouze pro WindowsR XP, Windows VistaR,
WindowsR 7 a Mac OS X)
Nastavte [REŽIM USB] na [PictBridge(PTP)].
Data mohou být načítána pouze z karty do PC.
• Když je na kartě 1000 nebo více snímků, import snímků v režimu PTP není možný.
• Filmy [AVCHD Lite] nelze přehrávat v režimu PTP.
- 183 -
Připojení k jinému zařízení
Tisk snímků
Když připojíte fotoaparát k tiskárně podporující PictBridge, můžete zvolit snímky pro tisk a
zahájit tisk přímo z LCD monitoru fotoaparátu.
• Některé tiskárny mohou tisknout přímo z karty vyjmuté z fotoaparátu. Podrobnější informace
najdete v návodu k použití vaší tiskárny.
Příprava pro použití:
Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Před zahájením tisku snímků ve vestavěné paměti vyjměte kartu.
Před zahájením tisku snímků proveďte nastavení kvality tisku a další potřebná nastavení.
AV OUT/DIGITAL
AV OUT/DIGITAL
A Kabel pro USB připojení (dodáný)
• Zkontrolujte natočení a tvar zásuvek a vstupních/výstupních zástrček a při zasouvání/
vytahování je držte rovně. (V opačném případě by mohlo dojít k jejich ohnutí s následnými
problémy.)
B Vyrovnejte označení a zasuňte.
• Použijte dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér (volitelné příslušenství) a spojovací
člen stejnosměrného napájení (volitelné příslušenství). Pokud se zbývající energie
akumulátoru sníží, když je fotoaparát propojen s tiskárnou, bude pípat alarm. Když k tomu
dojde během tisku, okamžitě zastavte tisk. Neprovádíte-li disk, odpojte USB kabel.
Připojte fotoaparát k PC prostřednictvím kabelu pro USB připojení A
(dodaného).
• Když je fotoaparát připojen k tiskárně, zobrazí se ikona zakazující odpojení kabelu [å].
Neodpojujte USB kabel během zobrazení [å].
Zvolte [PictBridge(PTP)] stisknutím 3/4 a poté
stiskněte [MENU/SET].
REŽIM USB
ZVOL.USB REŽ.
PictBridge(PTP)
PC
ZVOL.
- 184 -
NAST.
Připojení k jinému zařízení
Poznámka
• Nepoužívejte žádné jiné kabely pro USB připojení s výjimkou dodaného. Použití jiných kabelů
než dodaného kabelu pro USB připojení může být příčinou nesprávné činnosti.
• Před připojením nebo odpojením síťového adaptéru (volitelné příslušenství) vypněte
fotoaparát.
• Před vložením nebo vyjmutím karty vypněte fotoaparát a odpojte kabel pro USB připojení.
• Nemůžete přepínat mezi vestavěnou pamětí a kartou během připojení fotoaparátu k tiskárně.
Když si přejete přepnout mezi vestavěnou pamětí a kartou, odpojte kabel pro USB připojení,
vložte (nebo vyjměte) kartu a poté znovu připojte kabel pro USB připojení k tiskárně.
• Zaznamenané filmy nelze vytisknout.
Volba jednotlivého snímku a jeho tisk
Stisknutím 2/1 zvolte snímek a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Hlášení zmizí v průběhu 2 sekund.
14
PictBridge
100-0001
ZVOLTE SNÍMEK PRO TISK
MULTI TISK
ZVOL.
Stisknutím 3 zvolte [ZAHÁJENÍ TISKU] a poté
stiskněte [MENU/SET].
• Podrobnější informace o položkách, které mohou být nastaveny
před zahájením tisku snímků, najdete na P187.
• Tisk můžete v případě potřeby zrušit v polovině stisknutím
[MENU/SET].
• Po tisku odpojte kabel pro USB pripojení.
- 185 -
TISK
JEDNOTLIVÝ SNÍMEK
ZAHÁJENÍ TISKU
TISK DATA
POČ. VÝTISKŮ
VELIKOST PAPÍRU
USPOŘÁD.STRANY
ZRUŠIT
ZVOL.
OFF
1
NAST.
Připojení k jinému zařízení
Volba mnohonásobných snímků a jejich tisk
Stiskněte 3.
Stisknutím 3/4 zvolte položku a poté stiskněte
[MENU/SET].
• Když bude zobrazena strana pro ovládání tisku, zvolte [ANO] a
vytiskněte snímky.
Položka
PictBridge
VÍCE SNÍMKŮ
VYBRAT VŠE
NASTAV. TISK(DPOF)
OBLÍBENÉ
ZRUŠIT
ZVOL.
NAST.
Popis nastavení
[VÍCE SNÍMKŮ]
Mnohonásobné snímky se tisknou najednou.
• Zvolte snímky stisknutím 3/4/2/1 a poté, když se stiskne [DISPLAY],
zobrazí se [é] na snímcích určených pro tisk. (Při opětovném stisknutí
[DISPLAY] dojde ke zrušení nastavení.)
• Po zvolení snímků stiskněte [MENU/SET].
[VYBRAT VŠE]
Slouží k vytištění všech uložených snímků.
[NASTAV.TISK(DPOF)] Slouží pouze k vytištění snímků nastavených v [NASTAV.TISK]. (P166)
[OBLÍBENÉ]¢
Slouží výhradně k tisku oblíbených položek. (P165)
¢ Pouze v případě, že je [OBLÍBENÉ] nastaveno na hodnotu [ON] a jsou přítomny snímky
označené jako oblíbené. (P165)
Stisknutím 3 zvolte [ZAHÁJENÍ TISKU] a poté
stiskněte [MENU/SET].
• Podrobnější informace o položkách, které mohou být nastaveny
před zahájením tisku snímků, najdete na P187.
• Tisk můžete zrušit stisknutím [MENU/SET].
• Po tisku odpojte kabel pro USB pripojení.
- 186 -
VÍCE SNÍMKŮ
ZAHÁJENÍ TISKU
TISK DATA
POČ. VÝTISKŮ
VELIKOST PAPÍRU
USPOŘÁD.STRANY
ZRUŠIT
ZVOL.
OFF
1
NAST.
Připojení k jinému zařízení
Nastavení tisku
Zvolte a nastavte položky na displeji v kroku 2 “Volba
jednotlivého snímku a jeho tisk” i v kroku 3 postupů “Volba
mnohonásobných snímků a jejich tisk”.
• Když si přejete vytisknout snímky ve velikosti papíru nebo s
VÍCE SNÍMKŮ
ZAHÁJENÍ TISKU
TISK DATA
POČ. VÝTISKŮ
VELIKOST PAPÍRU
USPOŘÁD.STRANY
uspořádáním, které není podporováno fotoaparátem, nastavte
ZRUŠIT ZVOL.
[VELIKOST PAPÍRU] nebo [USPOŘÁD.STRANY] na [{] a poté
nastavte velikost papíru nebo uspořádání pro tiskárnu. (Podrobnější
informace jsou uvedeny v návodu k použití tiskárny.)
• Po zvolení [NASTAV.TISK(DPOF)] položky [TISK DATA] a [POČ. VÝTISKŮ] nebudou
zobrazeny.
OFF
1
KONEC
[TISK DATA]
Položka
Popis nastavení
[OFF]
Datum se netiskne.
[ON]
Datum se tiskne.
• Když tiskárna nepodporuje tisk data, není možné tisknout datum na snímek.
• Vzhledem k tomu, že nastavení tiskárny může být upřednostněno před tiskem s nastavením
data, zkontrolujte plánovaný tisk ze strany tiskárny prostřednictvím nastavení data.
• Při tisku snímků s otiskem textu nezapomeňte nastavit tisk s datem na [OFF], protože v
opačném případě se v horní části snímku vytiskne datum.
Poznámka
Když se rozhodnete obrátit s žádostí o tisk snímků na fotoslužbu
• Při vyražení data s použitím [TEXT.ZNAČKA] (P157) nebo při nastavení tisku data v rámci
nastavování [NASTAV.TISK] (P166) před odchodem do fotoslužby lze nechat vytisknout datum
ve fotoslužbě.
[POČ. VÝTISKŮ]
Můžete nastavit až do 999 kopií.
- 187 -
Připojení k jinému zařízení
[VELIKOST PAPÍRU]
Položka
Popis nastavení
{
Nastavení na tiskárně jsou prioritní.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Velikosti papíru, které nejsou podporovány tiskárnou, nebudou zobrazeny.
- 188 -
Připojení k jinému zařízení
[USPOŘÁD.STRANY] (Uspořádání pro tisk, které může být nastaveno na tomto
zařízení)
Položka
Popis nastavení
{
Nastavení na tiskárně jsou prioritní.
á
1 snímek bez rámečku na 1 straně
â
1 snímek s rámečkem na 1 straně
ã
2 snímky na 1 straně
ä
4 snímky na 1 straně
• Položka nemůže být zvolena, když tiskárna nepodporuje uspořádaní strany.
∫ Tisk uspořádání
Vícenásobný tisk stejného snímku na 1 list papíru
Když si například přejete vytisknout stejný snímek 4 krát na 1 list papíru, nastavte
[USPOŘÁD.STRANY] na [ä] a poté nastavte [POČ. VÝTISKŮ] na 4 pro vytištění snímku
dle vaší představy.
Tisk odlišných snímků na 1 list papíru
Když si například přejete vytisknout 4 odlišné snímky na 1 list papíru, nastavte
[USPOŘÁD.STRANY] na [ä] a poté nastavte [POČ. VÝTISKŮ] v na 1 pro každé
4 snímky.
Poznámka
• Když indikátor [¥] svítí oranžově během tisku, znamená to, že fotoaparát přijal během tisku
chybové hlášení z tiskárny. Po dokončení tisku se ujistěte, že tiskárna nemá žádné problémy.
• Když je počet kopií snímku vysoký, snímky se mohou vytisknout víckrát. V takovém případě se
zbývající počet kopií může lišit od nastaveného počtu.
• Při tisku snímků ve formátu RAW se tisknou snímky JPEG, které fotoaparát ukládá současně
se snímky ve formátu RAW. Pokud snímky JPEG neexistují, snímky ve formátu RAW nelze
tisknout.
- 189 -
Další funkce
Další funkce
Použití předsádkové čočky
(volitelné příslušenství)
S použitím předsádkových čoček, dodávaných v rámci volitelného příslušenství, můžete
zaznamenávat snímky na větší dálku i snímky malých subjektů zblízka.
Podrobnější informace najdete na P144.
Příprava: Sejměte krytku objektivu a sluneční clonu.
Nasaďte adaptér předsádky.
• Pomalu a opatrně otáčejte adaptérem
objektivu.
Nasaďte tele předsádkovou čočku.
A Adaptér objektivu (DMW-LA5; volitelné
příslušenství)
B Konverzní tele předsádka (DMW-LT55;
volitelné příslušenství)
• Makro předsádková čočka (DMW-LC55;
volitelné příslušenství) může být nasazena
obdobným způsobem.
Zoomové zvětšení
při nasazení
předsádkové čočky
(Max. počet pixelů)
Záznamové rozmezí při použití
konverzní předsádky
Konverzní tele
předsádka
12k-24k¢
5,5 m až ¶
Předsádka pro snímky
zblízka
4k-24k
Wide
Tele
18 cm až
50 cm
33 cm až
50 cm
¢ Aktuální zvětšení při použití zoomu bude odpovídat velikosti 1,7 krát velikost displeje.
- 190 -
Další funkce
Zvolte [PŘEDSÁDKA] v menu [ZÁZN.]. (P27)
• Informace ohledně [PŘEDSÁDKA] najdete na P144.
Stisknutím 3/4 zvolte [
[MENU/SET].
] a poté proveďte nastavení stisknutím
• Obdobným způsobem proveďte také nastavení při volbě [ C ].
• Při sundání předsádkové čočky pokaždé nastavte na [OFF].
Poznámka
• Použití předsádkové čočky vyžaduje adaptér objektivu (DMW-LA5; volitelné
příslušenství).
• Ochranný MC filtr (DMW-LMC52; volitelné příslušenství) nebo ND filtry (DMW-LND52; volitelné
příslušenství) nemohou být použity spolu s předsádkovými čočkami. Proto je před nasazením
předsádkových čoček sundejte.
• Špína (voda, olej a otisky prstů atd.) na povrchu objektivu může zhoršit kvalitu obrazu. Před
fotografováním a po něm zlehka otřete povrch objektivu měkkým a suchým hadříkem.
• Při použití konverzní tele předsádky:
– Doporučujeme použít stativ.
– Funkce stabilizátoru nemusí být dostatečně účinná.
– Díky roztřesení se může objevit indikace zaostření, i pokud není subjekt zaostřen.
– Ostření může trvat déle než obvykle.
- 191 -
Další funkce
Použití ochranného filtru/filtru
(volitelné příslušenství)
MC chránič (DMW-LMC52; volitelné příslušenství) je průhledný filtr, který neovlivňuje ani
barvy, ani množství světla, proto jej můžete nechat trvale nasazený na objektivu k jeho
ochraně.
ND filtr (DMW-LND52; volitelné příslušenství) snižuje množství světla na přibližně 1/8 (to
odpovídá zvýšení clony o 3 clonová čísla), aniž by ovlivňoval vyvážení barev.
PL filtr (DMW-LPL52; volitelné příslušenství) potlačuje světlo odražené z kovových nebo
nekulových povrchů (ploché nekovové povrchy, vodní pára nebo neviditelné čístice ve
vzduchu), čímž umožňuje nasnímat snímky se zvýšeným kontrastem.
Zapněte fotoaparát.
Otočte páčku zoomu směrem k [L] (W) a nastavte tubus objektiv na
Wide (1k).
• Nastavte [PŘEDSÁDKA] na [OFF]. (P144)
• Zavřete blesk.
Nasaďte filtr.
C
A MC chránič
B ND filtr
C PL filtr
Poznámka
• Nenesazujte více filtrů najednou.
• Pokud filtr příliš přitáhnete, můžete mít pak problémy s jeho sundáním. Proto jej příliš
neutahujte.
• Když je nasazena sluneční clona, nelze nasadit filtr.
• Při pádu hrozí zničení filtru. Dávejte proto pozor, aby vám při nasazování na fotoaparát
nespadl.
• Dávejte pozor, aby se na nasazeném filtru nevyskytovaly otisky prstů, nečistoty apod., protože
v opačném případě může dojít k zaostření na objektiv a v důsledku toho k rozostření subjektu.
• Podrobnější informace o každém filtru najdete v jeho návodu k použití.
- 192 -
Další funkce
Zobrazení informací na displeji
∫ Během záznamu
Záznam v režimu programového AE [ ] (Původní nastavení)
1 Režim záznamu
1 2
3
4 5
2 Režim blesku (P66)
3 Plocha AF (Plocha automatické
zaostřování) (P50)
17
4 Velikost snímku (P125)
16
5 Kvalita (P126)
15
6 Indikátor stavu akumulátoru (P17)
14
7 Počet zaznamenatelných snímků¢1
(P214)
Zaostřit (P50)
8 Vestavěná paměť (P22)
13
12 11
: Karta (P22) (zobrazeno během
záznamu)
9 Stav záznamu
3
7
10 Zadní otočný ovladač (P52, 57, 58, 73,
76, 80, 81, 109)
11 Rychlost závěrky (P50)
12 Hodnota clony (P50)
13 Kompenzace expozice (P76)
14 Rychlé AF (P134)
15 Měřicí režim (P136)
16 Optický stabilizátor obrazu (P141)/
: Upozornění na vibrace (P51)
17 REŽIM ZÁZNAMU (při záznamu filmů)
6 13
12
11
(P106)/Kvalita záznamu (P106)
- 193 -
6
7
8
9
10
7
1
17
8
2
9
10
Další funkce
∫ Během záznamu (po nastavení)
18 19 20 21 22 2324 25
18 Zoomový mikrofon (P146)
B/ W
: Potlačení šumu větru (P146)
19 Záznam AF makro (P71)
44
26
: Režim makro zoom (P72)
43
27
: Sledování AF (P132)
42
28
: MF (P73)
41
29
40
20 Vyvážení bílé (P128)
39
Jemné doladění vyvážení bílé (P129)
30
38
21 Citlivost ISO (P127)
Nastavení mezní hodnoty ISO (P127)
22 Barevný efekt (P47)
37 3635 34 33 32 31
23 Sledování AF (P132)
27
24 Nastavení intenzity záblesku (P69)
25 Doba záznamu, která je k dispozici
¢2
(P103):
26 Uživatelská nastavení (P112)
27 Cíl bodového měření (P136)
20
41
28 Jméno¢3 (P94)
34
¢4
44
Lokalita (P119)
ISO
29 Histogram (P65)
100
21
30 Datum cesty (P119)
Uplynulá doba záznamu (P103)
36
33
31 Operace sledování AF (P46, 132)
32 Aktuální datum a čas/“: Nastavení cíle
cesty¢4 (P122)
Zoom/Extra optický zoom (P53)/Inteligentní zoom (P53)/Digitální zoom (P53, 139)
W
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Minimální rychlost závěrky (P137)
Režim samospouště (P75)
Věk¢3 (P94)
Programový posun (P52)
Kompenzace expozice (P76)
Režim LCD (P31)
Inteligentní expozice (P136)
Inteligentní rozlišení (P138)
Plynulý AF (P134)/
: Pomocné světlo AF (P142)
ARETACE AF/AE (P135)
Počet dnů, které uplynuly od data cesty (P119)
Sekvenční snímání (P138)/
: Automatická gradace expozice (P77)/
vyvážení bílé (P130)
: Gradace
¢1 Když zůstává více než 100000 snímků, bude zobrazeno [i99999]. V každém případě bude
při zobrazení mimo rámeček při zůstávajících 1000 snímcích zobrazeno [i999].
¢2 “m” je zkratkou pro minutu a “s” pro sekundu.
¢3 Tato informace bude zobrazena přibližně na dobu 5 sekund po zapnutí zařízení v [DÍTĚ1]/
[DÍTĚ2] nebo [MAZLÍČEK] v režimu scény.
¢4 Bude zobrazeno na dobu 5 sekund po zapnutí fotoaparátu, po nastavení hodin a po přepnutí
z režimu přehrávání do režimu záznamu.
- 194 -
Další funkce
∫ Během přehrávání
5 6 7
1 2 3 4
1 Režim přehrávání (P56)
2 Chráněný snímek (P168)
3 Oblíbené (P165)
21
100_0001
4 Vyraženo s textem (P157)
1/7
20
1
19
5 Velikost snímku (P125)
B/W
9s
18
6 Kvalita (P126)
7 Indikátor stavu akumulátoru (P17)
17
16
8 Číslo adresáře/souboru (P183)
15
Vestavěná paměť (P22)
10:00 1.PRO.2010
Uplynutá doba přehrávání
¢1
(P148):
9 Číslo snímku/Celkový počet snímků
¢1
10 Doba záznamu filmu (P148):
11 Histogram (P65)
12 Kompenzace expozice (P76)
13 Informace o záznamu (P62)
14 Oblíbená nastavení (P165)
15 Zaznamenané datum a čas/Nastavení cíle cesty (P122)/Jméno¢2 (P94)/
Lokalita¢2 (P119)/Titul¢2 (P155)
16 Věk (P94)
17 Počet dnů, které uplynuly od data cesty (P119)
18 Zesvětlení LCD (P31)
19 Barevný efekt (P47)
20 Počet kopií (P166)
21
/
: Přehrávání filmu (P148)/ / : Kvalita záznamu (P106)
Ikona upozorňující na odpojení kabelu (P184)
¢1 “m” je zkratkou pro minutu a “s” pro sekundu.
¢2 Zobrazení je prováděno na základě [NÁZEV], [LOKALITA], [JMÉNO] ([DÍTĚ1]/[DÍTĚ2],
[MAZLÍČEK]), [JMÉNO] ([ROZEZN. TVÁŘÍ]).
- 195 -
8
9
10
11
12
13
14
Další funkce
Opatření pro použití
Optimální použití fotoaparátu
Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu nebo nárazu zařízení nebo aby na něj nepůsobil
velký tlak.
• Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu nebo nárazu kapsy/obalu, do které jste vložili fotoaparát,
protože náraz může způsobit poškození fotoaparátu, objektivu nebo LCD monitoru.
• Nepoužívejte papírový sáček, který by se mohl snadno přetrhnout a způsobit pád a poškození
fotoaparátu.
• Důrazně vám doporučujeme zakoupit si u vašeho místního prodejce dobrou kapsu/obal na
fotoaparát za účelem jeho ochrany.
Udržujte toto zařízení co nejdále od elektromagnetických zařízení (jako jsou
mikrovlnné trouby, TV, videohry apod.).
• Když používáte toto zařízení na televizoru nebo v jeho blízkosti, obraz a/nebo zvuk na tomto
zařízení může být rušen vyzařováním elektromagnetických vln.
• Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti mobilních telefonů, protože by mohlo náhle dojít k
nepříznivému ovlivnění kvality obrazu a/nebo zvuku.
• Silná magnetická pole reproduktorů nebo velkých motorů mohou poškodit nebo zkreslit snímky.
• Elektromagnetické záření vytvářené mikroprocesory může nepředvídaně ovlivnit činnosti
tohoto zařízení a rušit obraz a/nebo zvuk.
• V případě nepříznivého ovlivnění činnosti tohoto zařízení elektromagnetickým zařízením, které
se projeví ukončením správné činnosti, vypněte toto zařízení a vyjměte akumulátor nebo
odpojte síťový adaptér (volitelné příslušenství). Poté vložte akumulátor zpět nebo znovu
připojte síťový adaptér a zapněte toto zařízení.
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého
napětí.
• Při záznamu v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého napětí může být
zaznamenaný obraz a/nebo zvuk nepříznivě ovlivněn.
Pokaždé používejte dodané kabely. Při použití volitelného příslušenství používejte
kabely, které s ním byly dodány.
Nenatahujte kabely.
Nepostřikujte fotoaparát insekticidy ani těkavými chemikáliemi.
• Při postříkání fotoaparátu těmito chemikáliemi by mohlo dojít k poškození těla fotoaparátu a
oloupání jeho povrchu.
• Zabraňte styku pryžových nebo plastových produktů s fotoaparátem po delší dobu.
- 196 -
Další funkce
Čištění
Před čištěním fotoaparátu vyjměte akumulátor nebo spojovací člen stejnosměrného
napájení (volitelné příslušenství) nebo odpojte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky elektrického rozvodu. Poté očistěte fotoaparát suchým jemným hadříkem.
• Když je fotoaparát velmi špinavý, můžete je očistit vyždímaným vlhkým hadříkem a poté utřít
dosucha.
• Na čištění fotoaparátu nepoužívejte rozpouštědla jako benzen, ředidlo, líh, kuchyňské čisticí
prostředky apod., protože by mohly poškodit vnější obal nebo způsobit oloupání barvy.
• Při použití chemicky ošetřeného hadříku se ujistěte o dodržení pokynů výrobce.
LCD monitor/Hledáček
• Netlačte na LCD monitor nadměrnou silou. Na LCD monitoru by mohlo dojít k zobrazení
nerovnoměrných barev a k výskytu poruchy.
• Když zapnete studený fotoaparát, snímek na LCD monitoru/Hledáčku bude mírně tmavší než
obvykle. Při zvýšení interní teploty fotoaparátu však dojde k obnovení běžného jasu snímku.
Pro výrobu displeje LCD monitoru/Hledáčku se používá vysoce přesná technologie.
Může se však stát, že se na displeji objeví tmavé nebo světlé body (červené, modré
nebo zelené). Nejedná se o poruchu. Displej LCD monitoru/Hledáčku má více než
99,99% účinných pixelů a pouze 0,01% neaktivních nebo neustále rozsvícených
pixelů. Tyto body nebudou zaznamenány na snímky ve vestavěné paměti nebo na
kartě.
Objektiv
• Nepůsobte na objektiv nadměrnou silou.
• Nenechávejte fotoaparát s objektivem nasměrovaným proti slunci, protože sluneční paprsky by
mohly způsobit jeho poruchu. Dávejte také pozor na ponechání fotoaparátu venku nebo v
blízkosti okna.
• Špína (voda, olej a otisky prstů atd.) na povrchu objektivu může zhoršit kvalitu obrazu. Před
fotografováním a po něm zlehka otřete povrch objektivu měkkým a suchým hadříkem.
• Při přepravě fotoaparátu kompletně zatáhněte objektiv.
- 197 -
Další funkce
Akumulátor
Akumulátor je tvořen nabíjecím lithium-iontovým akumulátorem. Jeho schopnost
produktovat energii je výsledkem chemické reakce, která probíhá v jeho nitru. Tato
reakce je citlivá na okolní teplotu a na vlhkost. Když je teplota příliš vysoká nebo
příliš nízká, doba použitelnosti akumulátoru se zkrátí.
Po každém použití vyjměte akumulátor.
V případě náhlého pádu akumulátoru zkontrolujte, zda nedošlo k viditelnému
poškození těla akumulátoru nebo jeho svorky.
• Vložení poškozeného akumulátoru do fotoaparátu může vést k poškození fotoaparátu.
Když odcházíte, vezměte si s sebou nabité náhradní akumulátory.
• Pamatujte na to, že provozní doba akumulátoru se při nízkých teplotách (např. v lyžařských
střediscích) stává kratší.
• Když cestujete, nezapomeňte si s sebou vzít nabíječku akumulátoru (dodané), abyste si mohli
v zemi, do které cestujete, dobít akumulátor.
Likvidace nepoužitelného akumulátoru.
• Akumulátor má omezenou životnost.
• Nezahazujte akumulátor do ohně, protože by mohlo dojít k výbuchu.
Nedovolte, aby se svorky akumulátoru dostaly do styku s kovovými předměty
(jako např. náhrdelníky, vlásenkami apod.).
• Mohlo by to způsobit zkrat nebo nadměrný ohřev a vznik popálenin při dotyku akumulátoru.
Nabíječka
• Když používáte nabíječku akumulátoru v blízkosti rádia, rádiový příjem by mohl být rušen.
• Udržujte nabíječku ve vzdálenosti 1 m nebo více od rádií.
• Nabíječka může při použití bzučet. Nejedná se o poruchu.
• Po použití se ujistěte, že jste odpojili napájení zařízení ze zásuvky elektrického rozvodu.
(V případě, že zůstane připojené, bude spotřebovávat velmi malé množství elektrického
proudu.)
• Udržujte svorky nabíječky a akumulátoru v čistém stavu.
- 198 -
Další funkce
Karta
Nenechávejte kartu na místech s častým výskytem vysoké teploty, působení
elektromagnetických vln nebo statické elektřiny, nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu světlu.
Neprohýbejte kartu a nenechte ji spadnout.
• Mohlo by dojít k poškození karty nebo k poškození či vymazání zaznamenaného obsahu.
• Po použití a při uskladnění vložte kartu do obalu na kartu nebo do úschovné kapsy.
• Nedovolte, aby se ke svorkám na zadní straně karty dostala špína, prach nebo voda, a
nedotýkejte se jich prsty.
Informace týkající se postoupení paměťové karty jiné osobě nebo její likvidace
• “Formátování” nebo “vymazání” s použitím fotoaparátu nebo PC pouze změní informaci o
správě souborů, ale nevymaže paměťovou kartu úplně.
Proto se doporučuje fyzicky zničit paměťovou kartu nebo použít software pro vymazání dat,
který je dostupný v prodeji, ke kompletnímu vymazání dat z paměťové karty před jejím
postoupením jiné osobě nebo před její likvidací.
Za správu dat na paměťové kartě je odpovědný uživatel.
Osobní údaje
Když je nastaveno jméno nebo narozeniny pro funkci [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2]/rozeznání tváře,
tyto osobní informace jsou uloženy ve fotoaparátu a zaznamenány do obrazu.
Prohlášení
• Informace obsahující osobní údaje mohou být změněny nebo vynulovány následkem chybné
činnosti, působením statické elektřiny, náhodně, poruchou, opravou nebo jiným zacházením.
Panasonic nijak neodpovídá za přímé nebo nepřímé poškození způsobené změnou nebo
vynulováním informací nebo osobních údajů.
Požádání o opravu, postoupení jiné osobě nebo likvidace
• Vynulujte nastavení kvůli ochraně osobních údajů. (P35)
• Když jsou ve vestavěné paměti uložené snímky, zkopírujte je dle potřeby před formátováním
vestavěné paměti (P38) na paměťovou kartu (P170).
• Při požádání o opravu vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu.
• Vestavěná paměť a nastavení se mohou v rámci opravy fotoaparátu dostat zpět do výrobního
závodu.
• V případě, že výše uvedené operace nejsou možné kvůli poruše fotoaparátu, obraťte se,
prosím, na nejbližší středisko servisní služby, ve kterém jste zakoupili fotoaparát.
Při postoupení paměťové karty jiné osobě nebo při její likvidaci si přečtěte, prosím,
výše uvedené “Informace týkající se postoupení paměťové karty jiné osobě nebo
její likvidace”.
- 199 -
Další funkce
Při dlouhodobé nečinnosti fotoaparátu
• Akumulátor skladujte na suchém a chladném místě s relativně stabilní teplotou: (Doporučená
teplota:15 oC až 25 oC, Doporučená vlhkost: 40%RH až 60%RH)
• Pokaždé vyjměte akumulátor a kartu z fotoaparátu.
• Když je akumulátor ponechán ve fotoaparátu, k jeho vybití dojde, i když bude fotoaparát
vypnutý. Když budete akumulátor nechávat ve fotoaparátu, dojde k jeho nadměrnému vybití a
může se stát nepoužitelným, i když bude nabitý.
• Při uskladnění akumulátoru na dlouhou dobu doporučujeme jednou ročně jej nabít. Vyjměte
akumulátor z fotoaparátu a uložte jej znovu po úplném vybití.
• Při udržování fotoaparátu v uzavřeném prostoru jej doporučujeme uskladnit s vysoušečem
(silikagel).
Data snímku
• Když následkem nesprávné manipulace dojde k pádu fotoaparátu, zaznamenaná data se
mohou poškodit nebo ztratit. Panasonic neponese odpovědnost za žádné škody způsobené
ztrátou zaznamenaných dat.
Třínohé a jednonohé stativy
• Když používáte stativ, ujistěte se, že když je k němu připevněn fotoaparát, nachází se ve
stabilní poloze.
• Při použití třínohého nebo jednonohého stativu se může stát, že nebudete moci vytáhnout
kartu nebo akumulátor.
• Při uchycování nebo odpojování fotoaparátu se ujistěte, že se šroub na třínohém nebo
jednonohém stativu nenachází v nakloněné poloze. Při použití nadměrné síly při jeho otáčení
můžete poškodit šroub na fotoaparátu. Při příliš těsném uchycení fotoaparátu k třínohému
nebo jednonohému stativu může dojít také k poškození tělesa fotoaparátu a štítku s
jmenovitými údaji.
• Pozorně si přečtěte si návod k použití třínohého nebo jednonohého stativu.
- 200 -
Další funkce
Zobrazování hlášení
V některých případech budou na displeji zobrazeny informace nebo chybová hlášení.
Většina z nich je popsána v následující části formou příkladů.
[TATO KARTA JE CHRÁNĚNA PROTI ZÁPISU.]
> Přepínač ochrany proti zápisu na kartu je přesunutý do polohy [LOCK]. Zrušte ochranu
proti zápisu jeho přesunutím zpět. (P23)
[ŽÁDNÝ PLATNÝ SNÍMEK K PŘEHRÁNÍ]
> Zaznamenejte snímek nebo vložte kartu se zaznamenaným snímek a teprve poté bude
možné snímek přehrát.
[TENTO SNÍMEK JE CHRÁNĚN]
> Vymažte snímek po zrušení nastavení ochrany. (P168)
[TENTO SNÍMEK NEMŮŽE BÝT VYMAZÁN]/[NĚKTERÉ SNÍMKY NEMOHOU BÝT
VYMAZÁNY]
• Snímky nevyhovující standardu DCF nemohou být vymazány.
> Když si přejete vymazat některé snímky, uložte potřebná data na PC apod. a poté
naformátujte kartu. (P38)
[NENÍ MOŽNÉ PROVÉST ŽÁDNOU DODATEČNOU VOLBU]
• Byl překročen počet snímků, které mohou být nastaveny najednou, po zvolení [VÍCE] pro
[VÍCENÁS.VYMAZÁNÍ] (P61), [OBLÍBENÉ] (P165), [EDIT.NÁZVU] (P155), [TEXT.ZNAČKA]
(P157) nebo [ZM.ROZL.] (P160).
> Snižte nastavení počtu snímků a zopakujte danou operaci.
[NENÍ MOŽNÉ NASTAVIT NA TOMTO SNÍMKU]
• [EDIT.NÁZVU], [TEXT.ZNAČKA] nebo [NASTAV.TISK] nemohou být nastaveny pro snímky,
které neodpovídají standardu DCF.
[NEDOSTATEK MÍSTA VE VESTAVĚNÉ PAMĚTI]/[NEDOSTATEČNÁ PAMĚŤ NA
KARTĚ]
• Zbývající místo ve vestavěné paměti je nedostatečné.
– Když kopírujete snímky z vestavěné paměti na kartu (zálohovací kopie), snímky budou
zkopírovány v rozmezí kapacity karty až do jejího naplnění.
[NĚKTERÉ SNÍMKY SE NEDAJÍ ZKOPÍROVAT]/[KOPÍROVÁNÍ NEMŮŽE BÝT
UKONČENO]
• V následujících případech není zkopírování snímku možné.
– Při kopírování snímku s názvem, který již existuje v cíli kopírování. (Pouze při kopírování z
karty do vestavěné paměti.)
– Při kopírování souborů nevyhovujících standardu DCF.
• Může se stát, že kopírování snímků zaznamenaných nebo editovaných na jiném zařízení
nebude možné.
- 201 -
Další funkce
[CHYBA VESTAVĚNÉ PAMĚTI
FORMÁTOVAT VESTAVĚNOU PAMĚŤ?]
• Toto hlášení bude zobrazeno při formátování vestavěné paměti na PC.
> Znovu naformátujte vestavěnou paměť ve fotoaparátu. (P38) Data ve vestavěné paměti
budou vymazána.
[CHYBA PAMĚŤOVÉ KARTY
FORMÁTOVAT TUTO KARTU?]
• Jedná se o formát, který se nedá použít s tímto zařízením.
> Uložte potřebná data do PC apod. a naformátujte kartu znovu ve fotoaparátu. (P38)
[VYPNĚTE A ZNOVU ZAPNĚTE PŘÍSTROJ,PROSÍM]
• Toto hlášení bude zobrazeno v případě, že objektiv nebude pracovat správně kvůli aplikaci
síly nebo kvůli nasazení ochrany objektivu nedostatečně bezpečným způsobem.
> Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. V případě přetrvávání uvedeného hlášení se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší Servisní středisko.
[CHYBA PARAMETRU PAMĚŤOVÉ KARTY.]/
[TUTO PAMĚŤOVOU KARTU NELZE POUŽÍT.]
> Používejte kartu kompatibilní s tímto zařízením. (P23)
• Paměťová karta SD (8 MB až 2 GB)
• Paměťová karta SDHC (4 GB až 32 GB)
• Paměťová karta SDXC (48 GB, 64 GB)
[VLOŽTE ZNOVU KARTU SD]/[ZKUSTE JINOU KARTU]
• Byla zaznamenána chyba během přístupu na kartu.
> Vložte kartu znovu.
> Vložte jinou kartu.
[CHYBA ČTENÍ/CHYBA PSANÍ
OVĚŘTE PROSÍM KARTU]
• Čtení nebo zápis dat byly ukončeny neúspěšně.
> Po vypnutí napájení [OFF] vytáhněte kartu. Vložte ji znovu, zapněte napájení a znovu se
pokuste o čtení nebo zápis dat.
• Může se jednat o poškozenou kartu.
> Vložte jinou kartu.
[ZÁZNAM FILMU BYL ZRUŠEN NÁSLEDKEM OMEZENÍ RYCHLOSTI ZAPISOVÁNÍ
NA KARTU]
• Pro pořízení videosekvencí v¢ používejte kartu SD s rychlostní třídou “Třídou 4” nebo vyšší
[AVCHD Lite].
Kartu SD s rychlostní třídou “Třídou 6” nebo vyšší použijte i pro videosekvence v
[MOTION JPEG].
¢ Třída rychlosti karet SD představuje standard rychlosti pro nepřetržitý zápis.
• V případě zastavení po použití karty s přenosovou rychlostí “Třídou 4” nebo vyšší dojde k
výraznému zhoršení rychlosti zápisu, a proto doporučujeme, abyste si před formátováním
pořídili záložní kopii (P38).
• V závislosti na druhu karty může dojít k přerušení uprostřed záznamu filmu.
- 202 -
Další funkce
[KARTA NENÍ FORMÁTOVÁNA NA TOMTO PŘÍSTROJI A PROTO NENÍ VHODNÁ
PRO ZÁZNAM VIDEA.]
• Rychlost zápisu je při použití karty naformátované s použitím PC nebo jiného zařízení nižší.
Proto se může stát, že dojde k zastavení záznamu uprostřed. Když k tomu dojde, vytvořte si
záložní kopii dat a naformátujte (P38) kartu v tomto zařízení.
[NELZE NAHRÁT VÝSKYT NEKOMPATIBILNÍHO FORMÁTU (NTSC/PAL) DAT NA
TÉTO KARTĚ.]
> Když si přejete vymazat některé snímky, uložte potřebná data na PC apod. a poté
naformátujte kartu. (P38)
> Vložte jinou kartu.
[VYTVOŘENÍ ADRESÁŘE NENÍ MOŽNÉ]
• Vytvoření adresáře není možné, protože nejsou k dispozici zbývající čísla adresářů, které by
bylo možné použít. (P183)
> Naformátujte kartu po uložení potřebných dat do PC apod. (P38) Když provádíte
[VYNULOVAT] v menu [NAST.], číslo adresáře musí být vynulováno na 100. (P35)
[SNÍMEK JE ZOBRAZEN V TV FORMÁTU 16:9]/[SNÍMEK JE ZOBRAZEN V TV
FORMÁTU 4:3]
• AV kabel je připojen k fotoaparátu.
> Když si přejete vymazat hlášení, stiskněte [MENU/SET].
> Když si přejete změnit TV formát , zvolte [TV FORMÁT] v menu [NAST.]. (P36)
• K zobrazení tohoto hlášení dochází také při pouhém připojení kabelu pro USB připojení k
fotoaparátu.
V takovém případě připojte druhý konec kabelu pro USB připojení k tiskárně. (P180, 184)
[TISKÁRNA OBSAZENA]/[OVĚŘTE TISKÁRNU PROSÍM.]
• Tiskárna nemůže tisknout.
> Zkontrolujte tiskárnu.
[BATERIE JE VYBITÁ]
• Zbývající energie akumulátoru je nízká.
> Nabijte akumulátor.
[TENTO AKUMULÁTOR NELZE POUŽÍT]
• Fotoaparát nedokáže identifikovat akumulátor.
> Používejte pouze autentické akumulátory Panasonic. Při zobrazení tohoto hlášení i při
použití autentického akumulátoru Panasonic se obraťte na prodejce nebo na nejbližší
středisko servisní služby.
• Identifikace akumulátoru není možná z důvodu znečištění zásuvky.
> Odstraňte ze zásuvky špínu apod.
- 203 -
Další funkce
Řešení problémů
Nejdříve vyzkoušejte následující postupy (P204–213).
Pokud nebyl problém vyřešen, lze jej vylepšit tak, že zvolíme [RESETOVAT] (P35) v
[NAST.] menu během fotografování.
Akumulátor a zdroj energie
Fotoaparát nemůže pracovat, i když je zapnutý.
• Akumulátor není vložen správně. (P20)
• Je vybitý akumulátor.
• Nabijte akumulátor.
Při zapnutém fotoaparátu dochází k vypnutí LCD monitoru.
• Je zobrazování nastaveno na hledáček?
> Stisknutím [EVF/LCD] přepněte na LCD monitor.
• Je aktivovaná funkce [AUTO LCD VYP.] (P34) režimu [ÚSPORNÝ REŽIM]?
> Zrušte tyto režimy stisknutím tlačítka závěrky do poloviny.
• Je vybitý akumulátor.
• Nabijte akumulátor.
Fotoaparát se vypne bezprostředně po svém zapnutí.
• Je vybitý akumulátor.
• Nabijte akumulátor.
• Když necháte fotoaparát zapnutý, dojde k vybití akumulátoru.
> Vypínejte fotoaparát často, s použitím režimu [ÚSPORNÝ REŽIM] apod. (P34)
K vypnutí tohoto zařízení dochází automaticky.
• Když připojíte k TV kompatibilnímu s VIERA Link prostřednictvím mini kabelu HDMI (volitelné
příslušenství) a vypnete napájení na TV prostřednictvím dálkového ovládání pro TV, dojde také
k vypnutí napájení tohoto zařízení.
> Když nepoužíváte VIERA Link, nastavte [VIERA Link] na [OFF]. (P37)
Bliká indikátor [CHARGE].
• Není teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká? Pokud it ano, nabití akumulátoru
bude vyžadovat delší dobu než obvykle nebo se může stát, že nabití nebude kompletní.
• Nejsou svorky nabíječky nebo akumulátoru špinavé?
> Utřete špínu suchým hadříkem.
- 204 -
Další funkce
Záznam
Snímek nemůže být zaznamenán.
• Je otočný ovladač správně nastaven?
• Nezůstalo něco uloženo ve vestavěné paměti nebo na kartě?
> Vymažte nepotřebné snímky kvůli zvýšení použitelné paměti. (P60)
Zaznamenaný snímek má bílý nádech.
• Když se na objektivu nachází špína nebo otisky prstů, snímky mohou dostat bílý nádech.
> Když je objektiv špinavý, vypněte fotoaparát, zasuňte tubus objektivu (P10) a ohleduplně
utřete povrch objektivu suchým jemným hadříkem.
Okolní prostor na místě snímání je zobrazen tmavě.
• Nebyl snímek nasnímán s použitím blesku nablízko a s páčkou zoomu v blízkosti polohy [W]
(1k)?
> Proveďte mírné přiblížení a poté nasnímejte snímky. (P53)
> Je tento snímek nasnímaný v [DÍRKOVÁ KOMORA] v Mém barevném režimu?
Zaznamenaný snímek je příliš jasný nebo tmavý.
> Zkontrolujte, zda je expozice správně vykompenzována. (P76)
• Nastavení [NEJDELŠÍ ČAS] na vyšší rychlost může způsobit ztmavnutí snímků.
> Nastavte [NEJDELŠÍ ČAS] (P137) na pomalejší rychlost.
Bude nasnímáno více snímků najednou.
> Zrušte nastavení Gradace vyvážení bílé (P130).
> Nastavte Automatickou gradaci expozice (P77) nebo [SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ] (P138) menu
režimu [ZÁZN.] na [OFF].
• Není samospoušť (P75) nastavena na [10SEKUND/3 SNÍMKY] nebo není nastaveno
[H-SÉRIOVÉ SN.] (P96) nebo [SÉRIE S BLESKEM] (P97) v režimu scény?
Subjekt není správně zaostřen.
• Rozsah zaostření se mění v závislosti na režimu záznamu.
> Nastavte režim vhodný pro vzdálenost subjektu.
• Subjekt se nachází mimo zaostřovací rozsah fotoaparátu.
• Vyskytují se pohyby (vibrace) fotoaparátu nebo se subjekt mírně pohybuje. (P51)
Zaznamenaný snímek je rozmazaný.
Není aktivovaný optický stabilizátor obrazu.
> Rychlost závěrky bude pomalejší, když jsou snímány snímky na tmavých místech, a proto v
takovém případě snímejte snímky tak, že budete pevně držet fotoaparát oběma rukama,
aby se nepohyboval. (P43)
> Při snímání snímků s nízkou rychlostí závěrky použijte samospoušť. (P75)
- 205 -
Další funkce
Snímání snímků s použitím automatické gradace expozice není možné.
• Není počet zaznamanatelných snímků 2 nebo méně?
Zaznamenaný snímek se jeví jako kostrbatý.
Na snímku se vyskytl šum.
• Není citlivost ISO příliš vysoká nebo rychlost závěrky příliš nízká?
(Při dodání fotoaparátu je citlivost ISO nastavena na [AUTO]. Avšak při snímání snímků v
interiéru apod. může dojít k výskytu šumu obrazu.)
> Snižte citlivost ISO. (P127)
> Zvyšte nastavení [POTLAČ. ŠUMU] v [NAST.SNÍMKU] nebo snižte nastavení pro všechny
položky kromě [POTLAČ. ŠUMU]. (P140)
> Snímejte snímky na světlých místech.
• Nebylo nastaveno [VYS. CITLIVOST] nebo [H-SÉRIOVÉ SN.] v režimu scény? Když ano,
rozlišení zaznamenaného snímku mírně poklesne následkem zpracování vysoké citlivosti.
Nejedná se však o poruchu.
Jas nebo barva zaznamenaného snímku se liší od aktuální scény.
• Při záznamu při světle zářivky může v případě rychlé závěrky dojít k mírné změně jasu nebo
barvy. Jedná se o charakteristickou vlastnost fluorescenčního osvětlení. Nejedná se o poruchu.
- 206 -
Další funkce
Při záznamu snímků nebo stisknutí tlačítka závěrky do poloviny se mohou na
LCD monitoru zobrazit načervenalé pruhy. Alternativou je, že část LCD monitoru
nebo celý monitor budou načervenalé barvy.
• Jedná se o projev charakteristiky CCD a vyskytuje se, když má subjekt
nějakou světlou část. V prostoru na pozadí se mohou vyskytnout nějaké
nesrovnalosti, avšak nejedná se o poruchu.
Je prováděn záznam filmů, neprobíhá však záznam statických snímků.
• Doporučuje se nevystavovat během pořizování snímků displej
slunečnímu osvitu nebo jinému zdroji silného světla.
Záznam filmu je ukončen uprostřed.
• Pro pořízení videosekvencí v¢ používejte kartu SD s rychlostní třídou “Třídou 4” nebo vyšší
[AVCHD Lite].
Kartu SD s rychlostní třídou “Třídou 6” nebo vyšší použijte i pro videosekvence v
[MOTION JPEG].
¢ Třída rychlosti karet SD představuje standard rychlosti pro nepřetržitý zápis.
• V závislosti na druhu karty může dojít k zastavení záznamu uprostřed.
> Když dojde k zastavení záznamu filmu během použití karty s přenosovou rychlostí
minimálně “Třídou 4” nebo když používáte kartu, která byla naformátována na PC nebo v
jiném zařízení, rychlost zápisu dat je nižší. V takových případech vám doporučujeme
vytvořit si záložní kopii dat a naformátovat (P38) kartu v tomto zařízení.
Zoom nepracuje správně
• Volba [PŘEDSÁDKA] (P144) je nastavena na [
] nebo [
C
]?
Subjekt nemusí být aretován.
(Sledování AF není možné)
• Nastavte zaostřovací pole AF na charakteristickou barvu subjektu, která se odlišuje od barvy
pozadí. (P132)
Objektiv
Zaznamenaný obraz může být zdeformovaný nebo může dojít k zobrazení pozadí
subjektu v neexistující barvě.
• V závislosti na zoomovém zvětšení a na charakteristikách objektivu se může stát, že subjekt
bude mírně zdeformován nebo že budou okraje zabarvené. Dále se může stát, že okraje
obrazu budou zdeformované, protože při použití širokouhlého snímání dochází ke zvýšení
perspektivy. Nejedná se však o poruchu.
- 207 -
Další funkce
LCD monitor/Hledáček
Občas dochází k vypnutí LCD monitoru/hledáčku, i když je fotoaparát zapnutý.
• Při aktivaci režimu [AUTO LCD VYP.] (P34) v [ÚSPORNÝ REŽIM] dojde k vypnutí LCD
monitoru.
[To se nestane v případě použití síťového adaptéru (volitelné příslušenství).]
LCD monitor/Hledáček se stává na okamžik tmavším nebo světlejším.
• K výskytu tohoto jevu dochází při stisknutí tlačítka závěrky do poloviny za účelem nastavení
hodnoty clony a nijak neovlivňuje zaznamenané snímky.
• Toto se projevuje i v při změně jasu během zoomování nebo pohybování s aparátem. Je to
způsobeno fungováním automatické závěrky a není to vada.
LCD monitor bliká v interiéru.
• Může se stát, že po zapnutí fotoaparátu v interiéru nebo při fluorescenčním osvětlení bude
LCD monitor na několik sekund blikat. Nejedná se o poruchu.
LCD monitor je příliš jasný nebo příliš tmavý.
• Je aktivováno [POWER LCD]. (P31)
Snímek není zobrazen na LCD monitoru.
• Zobrazí se snímek na hledáčku?
> Stisknutím tlačítka [EVF/LCD] přepněte na displej LCD monitoru.
Na LCD monitoru se objevují červené, modré a zelené body.
• Nejedná se o poruchu.
Tyto pixely neovlivní zaznamenané snímky.
Objevení šumu na LCD monitoru.
• Na tmavých místech může dojít k výskytu šumu, aby se udržel jas LCD monitoru. To však
nemá žádný vliv na zaznamenávané snímky.
Blesk
Blesk není aktivován.
• Blesk je zavřený?
> Stisknutím tlačítka [
OPEN] otevřte blesk. (P66)
• Když byla nastavena Automatická gradace expozice (P77) nebo [SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ] (P138)
v menu režimu [ZÁZN.], Režim blesku není dostupný.
Blesk je aktivován několikrát.
• Při nastavení funkce redukce červených očí (P67) je blesk aktivován dvakrát.
• Není provedeno nastavení na [SÉRIE S BLESKEM] (P97) v režimu scény?
- 208 -
Další funkce
Přehrávání
Přehrávaný snímek je otočen a zobrazen v nečekaném směru.
• [OTÁČENÍ SN.] (P164) je nastaveno na [ON].
Nedochází k přehrání snímku.
Nejsou zaznamenané žádné snímky.
• Stisknuli jste [(]?
• Jedná se o snímek uložený ve vestavěné paměti nebo na kartě?
> Snímky ve vestavěné paměti jsou zobrazovány při vyjmuté kartě. Data snímků na kartě
jsou zobrazována při vložení karty.
• Nenachází se na PC snímek, jehož název byl změněn? Když ano, nemůže být přehráván na
tomto zařízení.
• Nebylo nastaveno [STD PŘEHR.], [PŘEHR. KAT.] nebo [PŘEHR. OBL.] pro přehrávání?
> Proveďte změnu na [BĚŽNÉ PŘEHR.]. (P59)
Číslo adresáře a číslo souboru se zobrazuje jako [—] a dochází k přepnutí na
zobrazení černého displeje.
• Nejedná se o nestandardní snímek, snímek editovaný s použitím PC nebo snímek, který byl
nasnímán s jiným digitálním fotoaparátem?
• Nevyjmuli jste akumulátor ihned po nasnímání snímku nebo nepoužíváte akumulátor s nízkou
zbývající energií?
> Naformátujte data za účelem vymazání výše uvedených snímků. (P38)
(Ostatní snímky budou vymazány a nebude možné je následně obnovit. Proto před
formátováním proveďte důkladnou kontrolu.)
Při vyhledávání prostřednictvím kalendáře jsou snímky zobrazovány s daty
odlišnými od dat, kdy byly nasnímány.
• Jsou hodiny ve fotoaparátu správně nastavené? (P24)
• Při vyhledávání snímků editovaných s použitím PC nebo nasnímaných na jiném zařízení může
dojít k jejich zobrazení pod jinými daty, než jsou data, kdy byly snímky skutečně nasnímány.
- 209 -
Další funkce
Na zaznamenaném snímku se objeví okrouhlé body podobné mýdlovým
bublinám.
• Při nasnímání snímku s bleskem na tmavém místě nebo v interiéru
mohou být na snímku zobrazeny okrouhlé body, způsobené odrazem
blesku v částicích prachu ve vzduchu. Nejedná se o poruchu.
Charakteristické je, že počet těchto bodů a jejich poloha se u různých
snímků liší.
Červená část zaznamenaného obrazu se změní na černou.
• Když je v činnosti digitální redukce červených očí ([
], [
], [
]), při snímání
subjektu s červenou barvou obklopenou barvou pleti lze provést korekci červené části na
černou prostřednictvím funkce digitální redukce červených očí.
> Doporučuje se snímat snímky s režimem blesku nastaveným na [‡], [‰] nebo [Œ], nebo
[RED.ČERV.OČÍ] v menu režimu [ZÁZN.] nastaveném na [OFF]. (P143)
Na displeji se zobrazí [JE ZOBRAZENA MINIATURA.].
• Nejedná se o snímek, který byl nasnímán na jiném zařízení? V takových případech mohou být
snímky zobrazovány ve zhoršené kvalitě.
Ve filmech bude zaznamenán zvuk kliknutí.
• Při pořizování záběrů tento fotoaparát automaticky nastavuje clonu. Přitom je slyšet cvakání,
které může být nahráno spolu se záběrem. Není to žádná závada.
TV, PC a tiskárna
Nedochází k zobrazení snímku na televizoru.
• Je fotoaparát správně připojený k TV?
> Nastavte vstup na TV do režimu externího vstupu.
• Výstup ze zásuvky [HDMI] není možný, když je tato připojena k PC nebo tiskárně.
> Připojte jej pouze k televizoru.
Plochy displeje na TV a na LCD monitoru fotoaparátu se vzájemně liší.
• V závislosti na modelu TV může být obraz vodorovně nebo svisle roztažen nebo může být
zobrazen s odřezanými okraji.
Filmy nemohou být přehrávány na TV.
• Pokoušíte se přehrávat filmy přímo vložením z karty do slotu pro kartu na vaší TV?
> Připojte fotoaparát k TV prostřednictvím AV kabelu (dodaného) nebo mini kabelu HDMI
(volitelné příslušenství), a poté přehrajte film na fotoaparátu. (P171, 173)
> Filmy zaznamenané v [AVCHD Lite] mohou být přehrávány na televizorech Panasonic
(VIERA), označených logem AVCHD.
- 210 -
Další funkce
Snímek nebude plně zobrazen na TV.
> Zkontrolujte nastavení [TV FORMÁT]. (P36)
VIERA Link nepracuje.
• Bylo provedeno správné připojení prostřednictvím HDMI kabelu (volitelné příslušenství)?
(P173)
> Ujistěte se, že mini kabel HDMI (volitelné příslušenství) je pevně slícován.
> Stiskněte [(] na tomto zařízení.
• Je [VIERA Link] na tomto zařízení nastaveno na [ON]? (P37)
> V závislosti na zásuvce HDMI na TV se může stát, že vstupní kanál nebude přepnut
automaticky. V takovém případě použijte k přepnutí vstupu dálkové ovládání TV. (Za
účelem získání podrobnějších informací k přepínání vstupu si přečtěte návod k TV.)
> Zkontrolujte nastavení VIERA Link na připojeném zařízení.
> Vypněte napájení zařízení a poté jej znovu zapněte.
> Nastavte [VIERA Link] na TV na [Off] a poté jej znovu přepněte na [On]. (Podrobnější
informace najdete v návodu k použití k TV.)
> Zkontrolujte nastavení [VIDEO VÝST.]. (P36)
Snímek nemůže být přenesen, když je fotoaparát připojen k PC.
• Je fotoaparát připojen k PC správně?
• Je fotoaparát správně rozeznán PC?
> Nastavte [REŽIM USB] na [PC]. (P36, 181)
PC nedokáže identifikovat kartu. (Vestavěná paměť byla identifikována.)
> Odpojte kabel pro USB připojení. Připojte jej znovu, když bude karta vložena do
fotoaparátu.
PC nerozeznalo kartu. (Byla použita paměťová karta SDXC)
> Zkontrolujte, zda je vaše PC kompatibilní s paměťovými kartami SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Při zapojení může dojít k zobrazení zprávy vyžadující formátování karty, neprovádějte však
formátování.
> Když [PŘÍSTUP] zobrazený na LCD monitoru nezmizí, po vypnutí napájení odpojte kabel
pro USB připojení.
Snímek nemůže být vytištěn, když je fotoaparát připojen k tiskárně.
• Snímky se nemohou tisknout s použitím tiskárny, která nepodporuje PictBridge.
> Nastavte [PictBridge(PTP)] v [REŽIM USB]. (P36, 184)
Konce snímků jsou při tisku odřezány.
> Při použití tiskárny s funkcí s ořezáním nebo tisku zcela bez okrajů před tiskem tuto funkci
zrušte. (Podrobnější informace najdete v návodu k použití tiskárny.)
> Když si ve fotoslužbě objednáte tisk snímků, zeptejte se, zda se mohou snímky tisknout s
oběma konci.
- 211 -
Další funkce
Další funkce
Omylem byl zvolen nečitelný jazyk.
> Stiskněte [MENU/SET], zvolte ikonu menu [NAST.] [
nastavení požadovaného jazyka. (P39)
] a poté zvolte ikonu [~] za účelem
Při stisknutí tlačítka závěrky do poloviny dojde někdy k zapnutí červeného
světla.
• Na tmavých místech pomocné světlo AF (P142) svítí červeně, aby se usnadnilo zaostření na
subjekt.
Část snímku černobílé bliká.
• Jedná se o funkci zvýraznění, znázorňující část snímku, která je nasycena bílou. (P33)
• Není nastavena funkce [ZOBR. PŘEPALY] na [ON]?
Nedochází k vypnutí pomocného světla AF.
• Je [AF PŘISVĚTLENÍ] v menu režimu [ZÁZN.] nastaveno na [ON]? (P142)
• Nedochází k zapnutí pomocného světla AF na světlých místech.
Fotoaparát se ohřívá.
• Povrch fotoaparátu se může během použití ohřát. Tento jev nemá vliv na výkon nebo kvalitu
fotoaparátu.
Objektiv kliká.
• Při změně jasu následkem zoomu nebo pohybu fotoaparátu apod. může dojít ke kliknutí
objektivu a k výrazné změně snímku na displeji. Snímek tím však nebude ovlivněn. Zvuk je
způsoben automatickým doladěním clony.
Hodiny jsou vynulovány.
• Když nepoužíváte fotoaparát delší dobu, může dojít k vynulování hodin.
> Bude zobrazeno hlášení [NASTAVTE HODINY.]; Proveďte, prosím, nastavení hodin. Při
snímání snímků nebude možné provádět záznam správného data, aniž by bylo provedeno
nastavení hodin. (P24)
- 212 -
Další funkce
Při snímání snímků s použitím zoomu budou snímky mírně rozmazané a prostor
kolem subjektů bude obsahovat barvy odlišující se od skutečných.
• Při některých úrovních přiblížení jsou snímky mírně rozmazané nebo jsou obrysy a některé
plochy na snímku zabarvené, nejedná se však o poruchu.
Zoomování bude okamžitě zastaveno.
• Při použití extra optického zoomu nebo inteligentního zoomu bude činnost zoomového
přiblížení dočasně pozastavena. Nejedná se o poruchu.
Zoom nedosahuje maximálního zvětšení.
• Není fotoaparát nastaven do režimu makro zoom? (P72)
Maximální zoom v režimu makro zoom je 3k digitální zoom.
Čísla souboru nejsou zaznamenávána postupně.
• Když provádíte nějakou operaci po nasnímání snímků, snímky mohou být zaznamenány do
adresářů s odlišnými čísly ve srovnání s adresáři použitými před operací. (P183)
Čísla souboru jsou zaznamenána ve vzestupném pořadí.
• Když byl akumulátor vyjmut nebo vložen, aniž by se nejdříve vypnul fotoaparát, adresář a čísla
souboru nasnímaných snímků se neuloží do paměti. Po obnovení napájení fotoaparátu a
snímání snímků se může stát, že se snímky uloží pod čísly souborů, která byla přiřazena
předcházejícím snímkům.
[VĚK] není zobrazeno správně.
• Zkontrolujte hodiny (P24) a nastavení data narození (P94).
Tubus objektivu je zatažen.
• Tubus objektivu je zatažen přibližně 15 sekund po přepnutí z režimu [ZÁZN.] do režimu
[PŘEHR.].
Když necháte fotoaparát ležet, dojde k náhlé aktivaci automatického prohlížení.
• Jedná se o [AUTO DEMO] sloužící k představení funkcí fotoaparátu. Pro návrat na původní
stranu stačí stisknout libovolné tlačítko.
- 213 -
Další funkce
Počet zaznamenatelných snímků a doba záznamu,
která je k dispozici
• Počet zaznamenatelných snímků a doba záznamu, která je k dispozici, představují pouze
přibližné hodnoty. (Jejich skutečné hodnoty závisí na podmínkách záznamu a druhu karty.)
• Počet zaznamenatelných snímků a doba záznamu, která je k dispozici, se mění v závislosti na
subjektech.
∫ Počet zaznamenatelných snímků
• Když zůstává více než 100000 snímků, bude zobrazeno [i99999]. V každém případě bude při
zobrazení mimo rámeček při zůstávajících 1000 snímcích zobrazeno [i999].
Formát
X
Velikost snímku
(
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
7
10
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
1
1
)
A
›
9
14
1
1
24
84
120
20
22
110
165
22
165
240
42
46
220
330
45
48
340
500
87
95
450
680
93
100
670
990
170
185
890
1340
180
195
1030
1510
260
280
1360
2030
280
300
1370
2020
350
380
1830
2720
370
400
2080
3060
530
570
2760
4110
560
600
2770
4080
700
770
3680
5490
750
810
4030
5920
1020
1120
5350
7970
1090
1170
5560
8190
1420
1540
7390
11010
1510
1620
8090
11740
2080
2270
10710
15830
2220
2380
10980
15940
2820
3080
14530
21490
3010
3230
- 214 -
Další funkce
Formát
X
Velikost snímku
(
)
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
12
20
1
135
220
270
440
560
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
(
›
1
14
26
1
1
23
24
160
290
23
25
47
50
320
580
48
52
900
97
100
660
1180
99
105
1110
1770
190
200
1310
2320
195
210
1690
2690
290
310
1990
3520
290
320
2270
3610
390
410
2660
4720
400
420
3420
5440
590
630
4020
7120
600
640
4570
7260
780
840
5370
9500
800
860
6640
10550
1140
1220
7790
13790
1170
1250
9170
14570
1580
1680
10770
19060
1620
1730
13490
21420
2310
2470
15830
28020
2380
2540
18300
29070
3140
3360
21490
38020
3230
3450
A
›
Formát
X
Velikost snímku
Kvalita
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
)
A
(
A
)
(
›
)
18
36
1
1
230
400
1
1
200
390
24
26
2510
4310
28
28
400
790
50
53
5030
8630
56
57
820
1610
100
105
10240
15360
115
115
1630
3170
200
210
20110
30170
220
230
2470
4820
300
320
30580
45870
340
350
3310
6460
410
440
40930
61400
460
460
5000
9740
620
660
61740
92610
700
700
6670
13000
830
880
82360
123540
940
940
9690
18880
1200
1280
119590
179380
1360
1370
13390
26080
1670
1770
165220
247830
1880
1890
19170
36420
2440
2600
182130
364270
2750
2770
26010
49430
3310
3530
247150
494310
3740
3770
- 215 -
Další funkce
Formát
Y
Velikost snímku
(
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
7
12
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
1
1
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
10
16
)
1
1
91
135
23
25
120
180
25
26
270
47
52
240
360
50
54
370
550
97
105
490
730
100
110
730
1080
190
210
960
1430
200
220
1110
1650
290
320
1460
2180
310
330
1490
2210
390
420
1960
2920
410
440
2250
3330
590
640
2960
4400
630
670
3010
4450
780
860
3950
5880
840
900
4370
6460
1140
1250
5730
8540
1220
1310
6040
8930
1580
1730
7930
11800
1680
1810
8880
13000
2310
2540
11380
17340
2470
2650
12050
17650
3140
3450
15440
23530
3360
3600
Formát
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
›
180
Y
Velikost snímku
Kvalita
A
(
A
)
(
›
A
)
›
12
21
1
1
14
28
1
2
140
230
25
28
165
300
26
28
280
470
52
56
330
610
54
58
570
950
105
115
670
1250
110
115
1120
1880
210
220
1320
2460
210
230
1710
2860
320
340
2010
3740
330
350
2290
3830
430
460
2690
5010
440
470
3460
5780
650
700
4070
7560
670
720
4610
7720
860
940
5420
10080
890
960
6700
11210
1260
1360
7880
14640
1290
1400
9260
15480
1740
1880
10890
20230
1790
1930
13490
22760
2560
2750
15830
28020
2630
2840
18300
30890
3480
3740
21490
38020
3580
3860
- 216 -
Další funkce
Formát
Y
Velikost snímku
(
)
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
19
37
1
210
400
420
810
850
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
(
)
A
›
2
250
400
2
2
27
29
2740
4310
31
31
55
59
5490
8630
64
64
1660
110
120
10240
15360
130
130
1670
3260
220
240
20110
30170
250
250
2540
4950
340
360
30580
45870
390
390
3410
6630
460
490
40930
61400
520
520
5140
10010
690
740
61740
92610
790
790
6860
13350
920
990
82360
123540
1050
1060
9960
19390
1340
1440
119590
179380
1530
1540
13760
26790
1850
1980
165220
247830
2120
2130
20230
36420
2710
2910
182130
364270
3110
3110
27460
49430
3680
3950
247150
494310
4220
4220
- 217 -
Další funkce
Formát
W
Velikost snímku
(
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
8
13
1
100
150
200
300
410
620
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
›
2
11
18
2
2
27
30
125
195
28
31
55
61
250
390
58
64
110
125
510
800
120
130
810
1230
220
240
1010
1580
230
250
1230
1870
340
370
1540
2410
350
390
1650
2500
450
500
2060
3230
480
520
2500
3770
680
750
3110
4870
720
790
3330
5040
910
1010
4150
6500
970
1060
4840
7320
1330
1460
6020
9440
1400
1540
6690
10110
1840
2030
8320
13040
1940
2130
9840
14570
2690
2980
12140
19170
2840
3110
13350
19770
3660
4050
16470
26010
3860
4220
Formát
W
Velikost snímku
(
)
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
12
23
2
145
250
290
510
590
1040
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
)
A
(
)
A
›
2
15
30
2
2
29
32
170
320
30
33
60
66
340
650
62
68
120
135
690
1330
125
140
1150
2040
240
260
1370
2620
250
270
1760
3100
370
400
2080
3980
380
420
2360
4160
490
540
2790
5330
510
560
3560
6270
740
820
4200
8050
770
840
4750
8370
990
1090
5610
10740
1030
1130
6890
12160
1450
1590
8150
15590
1500
1640
9530
16800
2000
2200
11260
21550
2070
2270
14000
24280
2930
3220
16550
30350
3030
3340
19010
32950
3980
4370
22460
41190
4110
4530
- 218 -
Další funkce
Formát
W
Velikost snímku
(
)
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
42
82
2
450
880
910
1770
1860
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
(
)
A
›
2
310
470
2
2
35
36
3350
5030
37
37
70
73
6710
10070
75
76
3610
140
150
12290
20480
150
155
3650
7090
280
290
24130
40220
300
300
5560
10790
430
450
36700
61160
460
460
7440
14440
570
600
49120
81870
620
620
11220
21790
870
900
74090
123490
930
940
14970
29060
1160
1210
98830
164730
1250
1250
21740
42200
1690
1760
143510
239180
1810
1820
30040
58310
2340
2430
198260
330440
2500
2520
40470
72850
3430
3570
182130
364270
3670
3670
54920
98860
4660
4840
247150
494310
4990
4990
- 219 -
Další funkce
Formát
Velikost snímku
(
Kvalita
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
9
14
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
1
2
A
›
12
20
)
2
2
110
165
27
30
140
220
29
31
220
330
56
60
280
440
59
64
460
670
110
120
580
900
120
130
900
1320
220
240
1140
1770
230
250
1370
2010
340
370
1740
2690
360
390
1840
2690
460
500
2330
3610
480
520
2780
4070
690
750
3520
5440
730
790
3710
5420
920
1000
4700
7260
980
1050
5390
7880
1340
1460
6830
10550
1420
1530
7450
10890
1860
2020
9440
14570
1970
2120
10710
15830
2730
2960
13490
21420
2890
3110
14530
21490
3710
4010
18300
29070
3920
4220
A
›
A
›
Formát
Velikost snímku
Kvalita
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
(
)
(
)
15
26
2
2
18
35
2
2
165
290
30
32
200
380
31
33
330
580
61
66
400
770
63
68
680
1180
125
135
820
1570
125
135
1340
2320
240
260
1630
3090
250
270
2030
3520
370
400
2470
4700
380
410
2720
4720
500
540
3310
6290
510
560
4110
7120
750
820
5000
9490
780
840
5490
9500
1010
1090
6670
12670
1040
1120
7970
13790
1460
1590
9690
18390
1510
1630
11010
19060
2030
2200
13390
25410
2090
2260
15830
28020
2980
3220
19170
36420
3060
3310
21490
38020
4050
4370
26010
49430
4150
4490
- 220 -
Další funkce
Formát
Velikost snímku
(
)
(
)
Kvalita
A
›
A
›
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
37
73
2
2
310
470
2
2
400
790
33
35
3350
5030
36
36
810
1580
68
71
6710
10070
74
74
1660
3230
140
145
12290
20480
150
150
3260
6350
270
280
24130
40220
290
290
4950
9650
420
430
36700
61160
450
450
6630
12920
560
580
49120
81870
600
610
10010
19490
840
880
74090
123490
910
920
13350
26000
1130
1180
98830
164730
1220
1220
19390
37760
1640
1710
143510
239180
1770
1780
26790
52170
2270
2370
198260
330440
2450
2460
36420
72850
3340
3460
182130
364270
3600
3600
49430
98860
4530
4700
247150
494310
4890
4890
X
Y
W
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
Formát
Kvalita
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
Karta
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
1
2
2
2
28
31
37
37
57
64
76
75
115
130
155
150
230
260
300
300
350
390
460
450
470
530
620
610
710
800
940
920
950
1060
1260
1230
1380
1550
1830
1790
1900
2140
2540
2480
2800
3130
3710
3640
3800
4260
5040
4940
- 221 -
Další funkce
∫ Doba záznamu, která je k dispozici (při záznamu filmů)
Formát souboru
[AVCHD Lite]
[MOTION JPEG]
Nastavení kvality
záznamu
Vestavěná paměť
(Přibližně 40 MB)
Karta
1 min
20 sek.
Nelze použít.
512 MB
3 min
00 sek.
4 min
00 sek.
7 min
00 sek.
2 min
00 sek.
5 min
00 sek.
5 min
10 sek.
14 min
40 sek.
1 GB
7 min
00 sek.
9 min
00 sek.
13 min
00 sek.
4 min
00 sek.
10 min
10 sek.
10 min
40 sek.
29 min
30 sek.
2 GB
15 min
00 sek.
19 min
00 sek.
28 min
00 sek.
8 min
20 sek.
20 min
50 sek.
21 min
40 sek.
1h
00 min
4 GB
30 min
00 sek.
39 min
00 sek.
57 min
00 sek.
16 min
20 sek.
41 min
00 sek.
42 min
40 sek.
1h
58 min
6 GB
46 min
00 sek.
1h
00 min
1h
27 min
25 min 1 h 2 min 1 h 5 min
00 sek.
8 GB
1 h 2 min
1h
21 min
1h
57 min
33 min
30 sek.
12 GB
1h
34 min
2 h 3 min
2h
58 min
50 min
30 sek. 2 h 6 min
16 GB
2 h 6 min
2h
45 min
3h
58 min
1h
7 min
24 GB
3 h 3 min
4h
00 min
5h
46 min
32 GB
4h
13 min
5h
31 min
48 GB
6h
12 min
64 GB
8h
26 min
1h
23 min
3h
00 min
1h
27 min
4 h 1 min
2h
11 min
6 h 4 min
2h
48 min
2h
55 min
8 h 5 min
1h
38 min
4 h 4 min
4h
14 min
11 h
45 min
7h
59 min
2h
15 min
5h
38 min
5h
51 min
16 h
14 min
8 h 7 min
11 h
44 min
3h
19 min
8h
17 min
8h
37 min
23 h
52 min
11 h
2 min
15 h
56 min
4h
30 min
11 h
14 min
11 h
41 min
32 h
23 min
• Filmy mohou být zaznamenávány nepřetržitě po dobu až 29 minut a 59 sekund. Film
zaznamenaný nepřetržitě ve formátu [MOTION JPEG] může mít až do 2 GB.
(Například: [8m 20s] při [
]) Zbývající doba pro nepřetržitý záznam bude zobrazena na
displeji.
Poznámka
• Počet zaznamenatelných snímků a doba záznamu, která je k dispozici a je zobrazena na
displeji, by nemusely klesat správně.
• Extra optický zoom nepracuje, když je [MAKRO ZOOM] nastaven nebo v [VYS. CITLIVOST],
[H-SÉRIOVÉ SN.], [SÉRIE S BLESKEM] a [FOTORÁMEČEK] v režimu scény, a proto velikost
snímku pro [ ] nebude zobrazena.
- 222 -
• Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti
SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” a logo “AVCHD”,
“AVCHD Lite” jsou ochrannými známkami
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
• Vyrobeno podle licence společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou
ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediální rozhraní s vysokým
rozlišením) jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami firmy
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a
jiných zemích.
• HDAVI Control™ je ochranná známka
společnosti Panasonic Corporation.
• QuickTime a logo QuickTime jsou obchodní
značky nebo zaregistrované obchodní značky
Apple Inc., používané pod touto licencí.
• Kopie stran/y produktů společnosti Microsoft
byly vytištěny s dovolením společnosti Microsoft
Corporation.
• Další názvy, názvy společností a názvy výrobků vytištěné v tomto návodu představují
obchodní značky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.
Tento produkt je povolen na základě licence portfolia patentu pro AVC pro osobní, nikoli pro
obchodní využití ze strany zákazníka a vztahuje se na (i) kódování videa v souladu s AVC
standardem (“MPEG-4 Video”) a/nebo (ii) dekódování AVC Videa, které bylo zakódováno
zákazníkem provádějícím aktivity osobního, nikoli obchodního charakteru a/nebo bylo
získáno od dodavatele videa, který je na základě licence oprávněn poskytovat AVC Video.
V případě jakéhokoli jiného použití licence nebude udělena nebo bude zrušena. Další
informace je možné získat od MPEG LA, LLC. Navštivte stránku http://www.mpegla.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising