Sony K510i User's Manual
Sony Ericsson K510i
Sony Ericsson
GSM 900/1800/1900
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana
przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications
AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie
i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile
Communications AB może wprowadzać ulepszenia
i zmiany wynikające z błędów typograficznych,
niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń
programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane
w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005
Numer publikacji: PL/LZT 108 8397 R1A
Prosimy zwrócić uwagę, że: Niektóre usługi opisane
w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich
sieciach. Dotyczy to także międzynarodowego
numeru alarmowego GSM 112.
W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest
dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem
sieci lub usługodawcą.
Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy
przeczytać rozdziały Zasady bezpiecznej i efektywnej
eksploatacji oraz Gwarancja.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
1
Przegląd menu
Alarmy*
Alarm
Alarm cykliczny
Sygnał alarmowy
Aparat
Wiadomości
Menedżer plików
Zdjęcia
Wideo
Dźwięki
Motywy
Strony WWW
Gry
Aplikacje
Inny
Kalendarz
2
Usługi internetowe*
Napisz nową
Przychodzące
Moi znajomi*
E-mail
Poł. z pocztą gł.
Wersje robocze
Wysyłane
Elem. wysłane
Elem. zapisane
Szablony
Ustawienia
Kontakty**
Opcje
Szybkie wybieran.
Moja wizytówka
Grupy
Kontakty z SIM
Numery specjalne
Zaawansowane
Nowy kontakt
Organizator
Zadania
Notatki
Alarmy
Kalkulator
Synchronizacja
Minutnik
Stoper
Aplikacje
Pamięć kodów
Ikony paska stanu
Rozrywka
Usługi internetow.*
PlayNow™*
Gry
VideoDJ™
PhotoDJ™*
MusicDJ™
Sterowanie zdalne
Nagraj dźwięk
Zdjęcia z aparatu
Ikona Opis
Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM.
Sieć GPRS jest w zasięgu i można z niej korzystać.
Informuje o stanie baterii.
Informuje o stanie ładowania baterii.
Nie odebrano połączenia przychodzącego.
Funkcje połączeń i wiadomości są wyłączone, ale
budzik jest włączony.
Odebrano wiadomość tekstową.
Odebrano wiadomość e-mail.
Odebrano wiadomość obrazkową.
Odtwarzacz
Odebrano wiadomość głosową.
Jest aktywne połączenie.
Przypomnienie o terminie.
Przypomnienie o zadaniu.
Ustawienia
Ogólne
Dźwięki i alarmy
Wyświetlacz
Połącz.
Łączność
„Magiczne słowo” zostało uaktywnione.
Bezprzewodowa technologia Bluetooth™ jest
włączona.
Port podczerwieni jest włączony.
*Pewne menu zależą od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.
**Zawartość menu zależy od tego, które kontakty są wybrane jako domyślne.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Spis treści
Spis treści
Opis telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Widok telefonu, składanie, karta SIM, bateria,
włączanie, korzystanie z menu, menu czynności,
menedżer plików, język, wpisywanie liter, osłony
Style-up™.
Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Połączenia, kontakty, poczta głosowa, sterowanie
głosem, opcje połączeń.
Przesyłanie wiadomości . . . . . . . . . . 25
Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe,
wiadomości głosowe, wiadomości e-mail.
Praca z obrazami . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aparat fotograficzny, kamera wideo, zdjęcia,
VideoDJ™, PhotoDJ™.
Rozrywka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Odtwarzacz multimedialny, Disc2Phone, PlayNow™,
dzwonki, dźwięki, MusicDJ™, motywy, gry,
Java™ i inne.
Łączność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ustawienia internetowe i poczty e-mail, synchronizacja,
Bluetooth™, podczerwień, kabel USB, usługa
aktualizacji.
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . 54
Budzik, godzina i data, profile, kalendarz, zadania,
stoper, kalkulator, blokada karty SIM, blokada
klawiatury itd.
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . 62
Dlaczego telefon źle działa?
Ważne informacje . . . . . . . . . . . . . . . 65
Witryna internetowa dla klientów firmy Sony Ericsson,
bezpieczna i efektywna eksploatacja, gwarancja,
declaration of conformity.
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
3
Opis telefonu
Opis telefonu
Widok telefonu, składanie, karta SIM, bateria, włączanie, korzystanie z menu, menu czynności, menedżer
plików, język, wpisywanie liter, osłony Style-up™.
Ekran
IXELS
oom
P
GA
Złącze anteny
zewnętrznej
za lusterkiem
lZ
Klawisz
aparatu
Klawisz
włączania/
wyłączania
1.3 M
E
Słuchawka
Port
podczerwieni
Klawisz
menu
czynności
4 x D i g it
a
Aparat fotograficzny
Klawisz
nawigacyjny
4
Klawisz
wyboru
Klawisz
wyboru
Klawisz
cofania
Klawisz
usuwania
Mikrofon
Złącze stereofonicznego
zestawu słuchawkowego
i ładowarki
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Opis telefonu
Symbole w instrukcji obsługi
W tej instrukcji obsługi są wykorzystywane
następujące symbole:
% Zobacz także informacje na stronie...
} Używaj klawisza nawigacyjnego
do przewijania i wybierania
% 8 Poruszanie się po menu.
Uwaga
Ten symbol oznacza, że usługa lub
funkcja zależy od sieci lub abonamentu.
Z powodu tej zależności niektóre menu
mogą być niedostępne w telefonie.
Dodatkowe informacje można uzyskać
od operatora sieci.
Przygotowanie telefonu
Aby używać telefonu, włóż kartę SIM i zamontuj
baterię.
Karta SIM
Wykupując abonament u operatora sieciowego,
otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity
Module). Karta ta zawiera układ komputerowy,
w którym przechowywany jest między innymi
numer telefonu, zestaw usług, jakie są przewidziane
dla tego rodzaju abonamentu, oraz spis telefonów.
Zapisz kontakty na karcie SIM przed wyjęciem karty
z innego telefonu. Kontakty mogły być zapisane
w pamięci telefonu % 15 Kontakty.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
5
Opis telefonu
Jak włożyć kartę SIM i naładować
baterię
1
2
3
4
5
6
7
≈ 30 min
8
≈ 2,5 godz.
6
Zsuń i zdejmij osłonę.
Włóż kartę SIM. Upewnij się, że karta SIM jest
umieszczona pod srebrzystymi uchwytami.
Umieść baterię w telefonie etykietą do góry
oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
Umieść osłonę na telefonie i wsuń ją na miejsce.
Podłącz ładowarkę do telefonu. Symbol
na wtyczce ładowarki musi być skierowany
do góry.
Ikona baterii może pojawić się dopiero
po 30 minutach.
Ładowanie należy kontynuować przez około
2,5 godziny lub do momentu pojawienia się
ikony baterii wskazującej całkowite naładowanie
baterii. Aby zobaczyć wskazanie ładowania,
w celu włączenia ekranu.
naciśnij klawisz
Odłącz ładowarkę, wyciągając ją.
Niektóre funkcje zużywają więcej energii niż inne
i mogą powodować konieczność częstszego ładowania
baterii. Czas, w którym można prowadzić rozmowy,
oraz czas gotowości może się znacząco skrócić w wyniku
eksploatacji i wtedy konieczna jest wymiana baterii.
Należy używać jedynie zatwierdzonych baterii firmy
Sony Ericsson % 69 Bateria.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Opis telefonu
Kod PIN
Do uaktywnienia usług w telefonie może być
potrzebny kod PIN (Personal Identification
Number) otrzymany od operatora sieci. Każda
cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *,
chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi
co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911.
Ma to umożliwić wpisanie numeru alarmowego
i połączenie się z nim bez wprowadzania kodu
PIN % 15 Połączenia alarmowe. Naciskaj
klawisz
, aby poprawić błędy.
Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony
błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana
% 58 Blokada karty SIM.
Jak włączyć i wyłączyć telefon
1
2
3
4
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby
włączyć lub wyłączyć telefon.
Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest
wymagany.
Przy pierwszym uruchomieniu wybierz język,
w którym będą wyświetlane menu telefonu.
Wybierz Tak, aby kreator konfiguracji podawał
instrukcje i wskazówki, lub Nie. Kreator
konfiguracji jest także dostępny w systemie
menu, } Ustawienia } Ogólne } Kreator konfigur.
Krótkie naciśnięcie klawisza
, gdy telefon jest
włączony, powoduje wyświetlenie menu wyłączania
telefonu % 9 Menu wyłączania.
Jak zainicjować i odebrać połączenie
Wpisz numer kierunkowy i numer telefonu,
} Połącz, aby zainicjować połączenie. } Rozłącz,
aby zakończyć połączenie. Gdy telefon dzwoni,
} Odbierz, aby odebrać połączenie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
7
Opis telefonu
Poruszanie się po menu
Menu główne są wyświetlane w postaci ikon
na pulpicie. Niektóre podmenu są wyposażone
w karty wyświetlane na ekranie.
Skróty
W trybie gotowości możesz użyć ,
aby przejść bezpośrednio do funkcji.
2
8
,
,
Jak utworzyć własny skrót w trybie
gotowości
1
• Naciśnij klawisz nawigacyjny centralnie lub
w jakimś kierunku:
Naciskaj , aby przejść na pulpit lub aby
wybierać elementy.
Naciskaj , ,
oraz , aby się poruszać
po menu i kartach.
• Naciśnij klawisz
, aby cofnąć się w menu
o jeden poziom lub zakończyć działanie funkcji
lub aplikacji.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby wrócić
do trybu gotowości.
• Naciskaj klawisz
, aby wybrać opcje pokazane
na ekranie bezpośrednio nad tymi klawiszami.
• Naciskaj klawisz
, aby usunąć elementy.
,
Jeśli na przykład
nie ma określonego
skrótu, } Tak.
Przejdź do funkcji, do której skrót ma
prowadzić, } Skrót.
Jak edytować własny skrót w trybie
gotowości
1
2
} Ustawienia } Ogólne } Skróty, wybierz
skrót, który chcesz edytować, } Edytuj.
Przejdź do funkcji i wybierz ją, } Skrót.
Teksty pomocy
Telefon wyposażono w teksty pomocy. Aby
uzyskać dostęp do tekstów pomocy, } Info.
Więcej opcji
} Więcej, aby wejść do listy opcji.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Opis telefonu
Menu czynności
Menu czynności można otworzyć niemal z każdego
miejsca w telefonie w celu wyświetlenia nowych
zdarzeń i zareagowania na nie albo w celu uzyskania
dostępu do zakładek lub skrótów.
Jak otworzyć lub zamknąć menu
czynności
Naciśnij
. Do przechodzenia między kartami
służą klawisze
i .
Karty menu czynności
• Nowe zdarzenia — na przykład nieodebrane
połączenia i wiadomości.
• Moje skróty — aplikacje działające w tle i skróty.
Można dodać skróty, usunąć je lub zmienić ich
kolejność.
• Zakładki — lista zakładek internetowych
użytkownika.
• Jeżeli nowe zdarzenia, zamiast w menu
czynności, mają się pojawiać jako wyskakujący
tekst, } Ustawienia } Ogólne } Nowe zdarzenia
} Podręczne.
Menu wyłączania
Menu wyłączania można otworzyć niemal
z każdego miejsca w telefonie. Za jego pomocą
można wyłączyć telefon, wyciszyć go lub
uaktywnić profil. Aby uzyskać dodatkowe
informacje o profilach, % 54 Profile.
Jak otworzyć lub zamknąć menu
wyłączania
Naciśnij
i wybierz opcję z listy.
Menedżer plików
Elementy są zapisywane w folderach. Można
utworzyć podfoldery i umieszczać w nich wybrane
elementy. Dostęp do zdjęć zrobionych aparatem
można uzyskać za pomocą ikony na pulpicie
Zdjęcia z aparatu. Nierozpoznane elementy
są zapisywane w folderze Inny.
Jak zarządzać elementami i folderami
1
2
3
} Menedżer plików i wybierz folder.
Przewiń do elementu, } Więcej
} Zarządz. plikami } Przenieś.
Wybierz folder, do którego chcesz przenieść
element, albo wybierz Nowy folder, nadaj
nazwę folderowi, } OK.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
9
Opis telefonu
Jak wybrać kilka elementów
1
2
} Menedżer plików, wybierz element,
} Więcej } Zaznacz, wybierz Zaznacz kilka
lub Zaznacz wszystk.
Przewijaj do następnych elementów i wybieraj
je, naciskając Zaznacz lub Odznacz.
Jak sprawdzić stan pamięci
Jak wybrać języki wpisywania
1
} Ustawienia } Ogólne } Język
} Język pisania.
Przewijaj do następnych języków i wybieraj je,
naciskając Zaznacz lub Odznacz. } Zapisz, aby
opuścić menu.
} Menedżer plików } Więcej } Status pamięci.
2
Informacje o pliku
W telefonie można wyświetlać informacje
o elementach. Elementów chronionych prawem
autorskim nie można kopiować ani wysyłać.
Jak przełączać między językami
wpisywania
Synchronizowanie elementów
Dodatkowe informacje: % 48 Synchronizacja.
Wpisywanie liter i znaków
Języki
Można wybrać język menu telefonu oraz języki,
które będą używane podczas pisania.
Jak zmienić język telefonu
• } Ustawienia } Ogólne } Język } Język telefonu,
wybierz język.
10
• W trybie gotowości naciśnij:
0000 , aby ustawić język angielski, lub
8888 , aby ustawić język domyślny
(zależny od karty SIM).
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
podczas pisania.
Jak wpisywać litery metodą
kolejnych naciśnięć
• Naciskaj klawisze
–
, aż do pojawienia
się żądanego znaku.
• Aby przełączyć między wielkimi a małymi
.
literami, naciśnij
• Aby wpisywać cyfry, naciskaj i przytrzymuj
–
.
klawisze
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Opis telefonu
• Aby dodać spację, naciśnij
.
• Aby wpisywać najczęściej używane znaki
.
interpunkcyjne, naciskaj
• Aby wpisać znak +, naciśnij
.
• Aby zmienić metodę edycji, naciśnij
.
i przytrzymaj
Metoda edycji T9™
W metodzie T9™ wykorzystywany jest wewnętrzny
słownik służący do rozpoznawania najczęściej
używanych wyrazów opartych na każdej sekwencji
naciśnięć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz
naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera
nie jest pierwszą literą na klawiszu.
4
Jak dodać wyraz do słownika metody
edycji T9
1
2
Jak wpisywać litery metodą T9™
1
2
3
} Wiadomości } Napisz nową } Wiad. tekstowa.
Na przykład, jeśli chcesz wpisać wyraz „Jane”,
,
,
,
.
naciśnij
Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz,
, aby ten wyraz zaakto naciśnij klawisz
ceptować i dodać spację. Aby zaakceptować
wyraz bez dodawania spacji, naciśnij . Jeśli
wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem,
naciskaj klawisz
lub , aby wyświetlać
następne możliwe wyrazy. Zaakceptuj wyraz
.
i dodaj spację, naciskając klawisz
Kontynuuj pisanie wiadomości. Aby wprowadzić
kropkę lub inne znaki interpunkcyjne, naciśnij
, a następnie naciskaj klawisz
klawisz
lub . Zaakceptuj znak i dodaj spację,
naciskając
.
3
Podczas wpisywania liter } Więcej
} Pisownia wyrazu.
Dokonaj edycji wyrazu, posługując się metodą
kolejnych naciśnięć. Poruszaj się między
i . Aby
literami, naciskając klawisze
usunąć znak, naciśnij klawisz
. Aby
usunąć cały wyraz, naciśnij i przytrzymaj
.
klawisz
Po ukończeniu edycji wyrazu } Wstaw. Wyraz
zostanie dodany do słownika metody edycji
T9. Gdy następnym razem wyraz ten będzie
wpisywany za pomocą metody edycji T9,
pojawi się jako jeden z możliwych wyrazów.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
11
Opis telefonu
Jak wybrać inną metodę pisania
Przed przystąpieniem do wprowadzania liter lub
podczas tej operacji naciśnij i przytrzymaj
,
aby wybrać inną metodę pisania.
Jak zmienić przednią osłonę
Opcje dostępne podczas
wprowadzania liter
} Więcej, aby wyświetlić opcje dostępne podczas
wprowadzania liter.
Zmienianie osłon Style-up™
Niektóre telefony mogą być wyposażone
w dodatkowe osłony Style-up™. Zmieniając
osłony, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
1
2
3
4
12
Włóż paznokieć kciuka w rowek u dołu telefonu.
Delikatnie zdejmij z telefonu przednią osłonę.
Wyrównaj osłonę z górną częścią telefonu, tak
jak pokazano na rysunku.
Delikatnie wciśnij osłonę, tak aby przylegała
do telefonu.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Połączenia
Jak zmienić osłonę baterii
1.
Połączenia, kontakty, poczta głosowa, sterowanie
głosem, opcje połączeń.
S
IXEL
4
it a l Z o o m
3 MEGAP
D ig
S
IXEL
4
it a l Z o o m
3 MEGAP
D ig
2
x
x
1
1.
Połączenia
Naciśnij osłonę jedną dłonią i podważ
ją kciukiem drugiej dłoni. Przy pierwszym
zdejmowaniu osłony może być konieczny
nieco mocniejszy nacisk.
Odszukaj wycięcia na bokach telefonu.
Przesuń osłonę baterii wzdłuż wycięć,
aż do zatrzaśnięcia.
Inicjowanie i odbieranie połączeń
Aby móc inicjować i odbierać połączenia, należy
włączyć telefon i sprawdzić, czy sieć jest dostępna
% 7 Jak włączyć i wyłączyć telefon. Jeśli abonament obejmuje usługę „Identyfikowanie abonenta”
i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany,
to numer ten pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli
numer rozmówcy jest zapisany w folderze Kontakty,
pojawi się nazwa/nazwisko rozmówcy, jego numer
i zdjęcie (opcjonalnie). Jeśli numer jest numerem
zastrzeżonym, zostanie wyświetlony komunikat
Zastrzeżony.
Jak zainicjować połączenie
Aby zainicjować połączenie, wpisz numer
telefonu (w razie potrzeby poprzedzając
go międzynarodowym numerem kierunkowym
kraju i numerem kierunkowym miejscowości),
} Połącz. } Rozłącz, aby zakończyć połączenie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
13
Połączenia
Jak ponownie wybrać numer
Jeśli połączenie się nie udaje, zostaje wyświetlone
pytanie Ponowić próbę?, } Tak.
Podczas oczekiwania na połączenie nie należy
trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania
połączenia telefon wydaje głośny sygnał dźwiękowy.
Jak odebrać lub odrzucić połączenie
} Odbierz, aby odebrać połączenie. } Zajęty, aby
odrzucić połączenie.
Jak zmienić głośność głośnika
słuchawki
W trakcie połączenia naciśnij lub . Spowoduje
to zmniejszenie lub zwiększenie głośności.
} Więcej } Włącz głośnik lub } Wyłącz głośnik.
Połączenia nieodebrane
Jeśli połączenie nie zostało odebrane, odpowiadający
mu numer pojawi się w menu czynności, jeżeli opcja
Nowe zdarzenia jest ustawiona na Menu czynności.
} Połącz, aby połączyć się z tym numerem.
Jeśli opcja Nowe zdarzenia jest
ustawiona na Podręczne, pojawi się menu
Połączenia nieodebrane:. } Tak, aby obejrzeć
informacje o nieodebranych połączeniach, lub
} Nie, aby to odłożyć na później. Aby zmienić
ustawienia menu czynności, % 9 Menu czynności.
Jak wybrać więcej opcji podczas
połączenia
Lista połączeń
Na liście połączeń są zapisywane informacje
o ostatnich połączeniach.
Jak wyłączyć mikrofon
Jak wybrać numer z listy połączeń
Naciśnij
i wybierz opcję.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
. Aby wznowić
rozmowę, ponownie naciśnij i przytrzymaj
.
14
Jak użyć głośnika w trakcie
połączenia głosowego
1
2
} Połącz. w trybie gotowości, a następnie
wybierz odpowiednią kartę.
Przejdź do nazwy/nazwiska lub numeru,
z którym chcesz się połączyć, } Połącz.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Połączenia
Jak dodać numer z listy połączeń
do kontaktów
1
2
3
} Połącz. w trybie gotowości, a następnie
wybierz odpowiednią kartę.
Przewiń do numeru, który chcesz dodać,
} Więcej } Zapisz numer.
Wybierz Nowy kontakt, aby utworzyć nowy
kontakt, lub wybierz istniejący kontakt,
do którego zostanie dodany numer.
Połączenia alarmowe
Ten telefon obsługuje numery alarmowe,
na przykład 112 i 911. Oznacza to, że można
go używać do inicjowania połączeń alarmowych
w dowolnym kraju w zasięgu sieci GSM, z kartą
SIM lub bez niej.
W niektórych krajach mogą być używane inne numery
alarmowe. W związku z tym operator sieci może
zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery
alarmowe.
Jak uzyskać połączenie alarmowe
Wprowadź na przykład numer 112, } Połącz.
Jak wyświetlić lokalne numery
alarmowe
} Kontakty } Opcje } Numery specjalne
} Numery alarmowe.
Kontakty
Wybierz kontakty domyślne:
• Kontakty — szczegółowe informacje zapisane
w pamięci telefonu.
• Kontakty z SIM — nazwy/nazwiska i numery
tylko na karcie SIM.
Jak wybrać kontakty domyślne
1
2
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Domyślne kontakty.
Wybierz Kontakty lub Kontakty z SIM.
Jak sprawdzić stan pamięci
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Status pamięci.
Liczba pozycji, które można zapisać, zależy od ilości
pamięci dostępnej w telefonie lub na karcie SIM.
Zarządzanie kontaktami
Telefon pozwala na zapisywanie numerów oraz
dodawanie zdjęć, dzwonków i informacji osobistych.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
15
Połączenia
Jak dodać kontakt
Jak dodać własną wizytówkę
3
4
Jak wysłać własną wizytówkę
1
2
5
} Kontakty } Nowy kontakt } Dodaj.
Wprowadź nazwę lub nazwisko,
a następnie } OK.
Wprowadź numer, } OK.
W przypadku kontaktu telefonicznego
wybierz typ numeru. Przechodź między
kartami i wybieraj odpowiednie pola,
aby wprowadzić dalsze informacje. Oprócz
numerów telefonów, możesz wprowadzać
dodatkowe symbole, np. @. } Więcej
} Dodaj symbol, wybierz symbol, } Wstaw.
Po ukończeniu wprowadzania informacji
} Zapisz.
Zaleca się poprzedzanie wszystkich numerów znakiem
+ i numerem kierunkowym kraju.
Jak dodać do kontaktu obrazek,
zdjęcie lub dzwonek
1
2
16
} Kontakty i wybierz kontakt, do którego
chcesz dodać obrazek, zdjęcie lub dzwonek,
} Więcej } Edytuj kontakt.
Przejdź do odpowiedniej karty, a następnie
wybierz Zdjęcie lub Dzwonek } Dodaj. Zaznacz
obrazek, zdjęcie lub dźwięk i } Zapisz.
} Kontakty } Opcje } Moja wizytówka, wprowadź
informacje dotyczące swojej wizytówki, } Zapisz.
} Kontakty } Opcje } Moja wizytówka
} Wyślij wizytówkę, a następnie wybierz
metodę przesyłania.
Jak zainicjować połączenie
z kontaktem w pamięci telefonu
1
2
Wybierz Kontakty, a następnie przewiń
do kontaktu lub wpisz pierwszą literę nazwy/
nazwiska kontaktu, z którym chcesz nawiązać
połączenie.
Wybierz numer za pomocą
lub , } Połącz.
Jak zainicjować połączenie
z kontaktem na karcie SIM
• Jeśli domyślne są Kontakty z SIM, to } Kontakty
i wybierz z listy nazwę lub nazwisko oraz numer,
a następnie } Połącz.
• Jeśli opcja Kontakty jest opcją domyślną,
} Kontakty } Opcje } Kontakty z SIM, wybierz
nazwę/nazwisko i numer, } Połącz.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Połączenia
Jak skopiować nazwy lub nazwiska
i numery na kartę SIM
• Aby wysłać wszystkie kontakty, } Kontakty
} Opcje } Zaawansowane } Wyślij wsz. kont.
2
Jak edytować kontakt w pamięci
telefonu
1
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Kopiuj do SIM.
Wybierz Kopiuj wszystkie lub Kopiuj numer.
Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM
spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM
zostaną zastąpione.
Jak skopiować kontakty z karty SIM
do pamięci telefonu
1
2
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Kopiuj z karty SIM.
Wybierz Kopiuj wszystkie lub Kopiuj numer.
Jak sprawić, aby kontakty zawsze
były zapisywane na karcie SIM
1
2
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Autozapis na SIM.
Wybierz Włączone.
Jak wysłać kontakty
• Aby wysłać wybrany kontakt, } Więcej
} Wyślij kontakt, a następnie wybierz metodę
przesyłania.
1
2
} Kontakty, wybierz kontakt, a następnie
} Więcej } Edytuj kontakt.
Przejdź do odpowiedniej karty i dokonaj
edycji informacji, } Zapisz.
Jak edytować kontakt na karcie SIM
1
2
3
Jeśli opcją domyślną jest Kontakty z SIM,
} Kontakty. Jeśli opcją domyślną jest Kontakty,
} Kontakty } Opcje } Kontakty z SIM.
Wybierz nazwę/nazwisko i numer do edycji.
} Więcej } Edytuj kontakt, a następnie dokonaj
edycji nazwy/nazwiska i numeru.
Jak usunąć kontakt
} Kontakty, wybierz kontakt i naciśnij
.
Jak usunąć wszystkie kontakty
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Usuń wsz.kontakty } Tak, a następnie } Tak.
Nazwy lub nazwiska i numery zapisane na karcie
SIM nie zostaną usunięte.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
17
Połączenia
Jak ustawić element domyślny
dla kontaktu
1
2
} Kontakty, przejdź do kontaktu, } Więcej
} Numer domyślny.
Wybierz numer telefonu, adres e-mail lub
adres internetowy, który ma być wyświetlany
domyślnie dla kontaktu.
Synchronizacja kontaktów
Dodatkowe informacje, % 48 Synchronizacja.
Szybkie wybieranie
Numery telefonów, do których chce się mieć
szybki dostęp, można zapisać w pozycjach 1–9
listy w pamięci telefonu.
Jak ustawić lub zamienić numery
szybkiego wybierania
1
2
} Kontakty } Opcje } Szybkie wybieran.
Przewiń do pozycji na liście, } Dodaj lub
} Zastąp, a następnie wybierz numer telefonu.
Jak korzystać z funkcji szybkiego
wybierania
Poczta głosowa
Jeśli abonament obejmuję usługę poczty głosowej,
rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową,
gdy nie możesz odebrać połączenia.
Jak zapisać numer poczty głosowej
Naciśnij i przytrzymaj
} Tak, wprowadź numer,
} OK. Numer poczty głosowej można otrzymać
od usługodawcy.
Jak wywołać usługę poczty głosowej
Jeśli masz zapisany numer poczty głosowej, naciśnij
i przytrzymaj klawisz
.
Jak sprawdzić numer poczty
głosowej
} Wiadomości } Ustawienia } Nr poczty głosow.
Sterowanie głosem
Połączenia można obsługiwać głosem i zestawem
HF. Utwórz polecenia głosowe do wybierania,
odbierania lub odrzucania połączeń głosem. Poleceń
głosowych nie można zapisywać na karcie SIM.
W trybie gotowości wprowadź numer szybkiego
wybierania (1–9), } Połącz.
18
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Połączenia
Jak uaktywnić wybieranie głosem
i nagrać nazwy
1
2
3
4
} Ustawienia } Ogólne } Sterowanie głos.
} Wybieranie głos. } Uaktywnij } Tak
} Nowe polec. głos. Wybierz kontakt.
Wybierz numer telefonu, do którego chcesz
dodać polecenie głosowe. Nagraj polecenie
głosowe, na przykład „komórka Jana”.
Pojawią się instrukcje. Podnieś telefon
do ucha, poczekaj na sygnał i wypowiedz
polecenie, które chcesz nagrać. Polecenie
głosowe zostanie odtworzone.
Jeśli nagranie jest poprawne, wybierz Tak; jeśli
nie, wybierz Nie i spróbuj jeszcze raz. Nagranie
będzie można zmienić później, wybierając
Edytuj nazwy lub Nowe polec. głos. } Dodaj.
Przed skorzystaniem z funkcji wybierania głosem
należy wyłączyć Odtwarzacz. W tym celu przewiń
do pozycji Odtwarzacz i naciśnij
, aby wyłączyć
odtwarzacz.
Jak uaktywnić odbieranie głosem
i nagrać polecenia odbierania głosem
1
} Ustawienia } Ogólne } Sterowanie głos.
} Odbieranie głos. } Uaktywnij.
2
Pojawią się instrukcje. } Kontynuuj i podnieś
telefon do ucha. Poczekaj na sygnał i powiedz
„Odbierz” lub inne słowo. Jeśli nagranie jest
dobre, } Tak. Jeśli nagranie nie jest dobre,
} Nie i spróbuj jeszcze raz.
3 Powiedz „Zajęty” lub inne słowo, } Tak.
Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami,
zapisz po zakończeniu.
Funkcji odbierania głosem nie można wykorzystywać,
gdy jako dzwonek zostały wybrane dźwięki zapisane
w pliku MP3.
Magiczne słowo
Można nagrać polecenie głosowe i używać go jako
magicznego słowa do uaktywniania sterowania
głosem bez naciskania jakichkolwiek klawiszy.
Magicznego słowa można używać tylko wtedy,
gdy się korzysta z zestawu HF lub słuchawek
Bluetooth™.
Jak uaktywnić i nagrać „magiczne
słowo”
1
2
} Ustawienia } Ogólne } Sterowanie głos.
} Magiczne słowo } Uaktywnij.
Postępuj zgodnie z pojawiającymi się
instrukcjami, zapisz po zakończeniu.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
19
Połączenia
Przekierowywanie połączeń
Jak korzystać z wybierania głosem
• Bez zestawu HF: w trybie gotowości naciśnij
i przytrzymaj Połącz., a następnie wypowiedz
nazwę/nazwisko.
• Z zestawem HF: wypowiedz magiczne słowo
lub naciśnij przycisk obsługi połączenia.
Poczekaj na sygnał i powiedz nazwę nagraną
wcześniej, na przykład „komórka Jana”, aby
połączyć się z kontaktami.
Jak odebrać lub odrzucić połączenie
Gdy telefon zadzwoni, powiedz „Odbierz”
lub „Zajęty”.
Odtwarzanie nazwy/nazwiska
dzwoniącego kontaktu
Podczas odbierania połączenia można usłyszeć
polecenie głosowe przypisane kontaktowi.
Jak włączyć lub wyłączyć
odtwarzanie nazwy kontaktu
} Ustawienia } Ogólne } Sterowanie głos.
} Odtw. nazwę rozm.
Jak edytować polecenia głosowe
Połączenia można przekierowywać na inny numer,
na przykład numer poczty głosowej.
Gdy jest uaktywniona funkcja Zastrzeganie, niektóre
opcje menu Przekierowania są niedostępne.
Jak włączyć przekierowywanie
połączeń
1
2
3
} Ustawienia } Połącz. } Przekierowania.
Wybierz typ połączenia i jedną z opcji
przekierowania, a następnie } Uaktywnij.
Wprowadź numer telefonu, na który chcesz
przekierowywać połączenia, lub naciśnij
} Wyszukaj, aby wyszukać kontakt, } OK.
Jak wyłączyć przekierowywanie
połączeń
Przejdź do opcji przekierowywania, } Dezaktywuj.
Jak sprawdzić wszystkie opcje
przekierowywania
} Ustawienia } Połącz. } Przekierowania
} Sprawdź wszystk.
} Kontakty wybierz kontakt } Więcej
} Edytuj kontakt. Przejdź do właściwej
karty i dokonaj edycji polecenia głosowego.
20
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Połączenia
Więcej niż jedno połączenie
Telefon może obsługiwać więcej niż jedno
połączenie naraz.
Usługa połączeń oczekujących
Gdy funkcja jest włączona, drugie połączenie jest
sygnalizowane dźwiękiem.
Jak włączyć usługę połączenia
oczekującego
} Ustawienia } Połącz. } Zarządzanie poł.
} Połączenie oczekujące } Uaktywnij } Wybierz.
Jak zainicjować drugie połączenie
1
2
} Więcej } Zawieś, aby zawiesić aktywne
połączenie.
Wprowadź numer, z którym chcesz się
połączyć, } Połącz.
Odbieranie drugiego połączenia
Gdy nadejdzie drugie połączenie, wybierz jedną
z następujących opcji:
• Aby odebrać nowe połączenie i zawiesić aktywne
połączenie, } Odbierz.
• Aby odrzucić nowe połączenie i kontynuować
aktywne połączenie, } Zajęty.
• Aby odebrać nowe połączenie i zakończyć
aktywne połączenie, } Zastąp poł. aktyw.
Obsługa dwóch połączeń
Gdy jedno połączenie jest aktywne,
a drugie zawieszone, możesz wybrać
jedną z następujących opcji:
• Aby przełączać między dwoma połączeniami,
} Więcej } Przeł.
• Aby złączyć dwa połączenia, } Więcej
} Przył. rozmowy.
• Aby połączyć dwa połączenia, } Więcej
} Przekaż połącz. Połączenia użytkownika
z oboma rozmówcami zostaną przerwane.
• Aby wznowić zawieszone połączenie,
} Rozłącz } Tak.
• Aby zakończyć obydwa połączenia,
} Rozłącz } Nie.
Nie można odebrać trzeciego połączenia bez
zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń
lub bez złączenia ich w połączenie konferencyjne.
Połączenia konferencyjne
Można uruchomić połączenie konferencyjne,
złączając połączenie aktywne i połączenie
zawieszone. Następnie można zawiesić połączenie
konferencyjne i dodać do pięciu uczestników
lub po prostu nawiązać następne połączenie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
21
Połączenia
Jak złączyć dwa połączenia
w połączenie konferencyjne
} Więcej } Przył. rozmowy.
Jak dodać nowego uczestnika
1
2
3
4
} Więcej } Zawieś, aby zawiesić złączone
połączenia.
} Więcej } Drug. połączenie i połącz się
z następną osobą.
} Więcej } Przył. rozmowy.
Powtórz opisaną procedurę, aby dodać
kolejnych uczestników.
Jak rozłączyć uczestnika
} Więcej } Rozł. uczestnika i wybierz uczestnika.
Jak przeprowadzić prywatną
rozmowę
1
2
} Więcej } Rozmawiaj z i wybierz uczestnika.
} Więcej } Przył. rozmowy, aby wznowić
połączenie konferencyjne.
Dwie linie głosowe
Mając abonament, który obejmuje obsługę
różnych linii, można nawiązywać osobne
połączenia z osobami o różnych numerach
telefonu.
22
Jak wybrać linię dla połączeń
wychodzących
} Ustawienia } Połącz., a następnie wybierz
linię 1 lub 2.
Jak zmienić nazwę linii
} Ustawienia } Wyświetlacz } Edytuj nazwy linii,
a następnie wybierz linię do edycji.
Moje numery
Własne numery telefonów można wyświetlać,
dodawać i edytować.
Jak sprawdzić swoje numery
telefonów
} Kontakty } Opcje } Numery specjalne
} Moje numery, a następnie wybierz jedną z opcji.
Filtr połączeń
Odbieranie można ograniczyć tylko do połączeń
z wybranych numerów.
Jak dodać numery do listy
akceptowanych rozmówców
1
2
} Ustawienia } Połącz. } Zarządzanie poł.
} Filtr połączeń } Tylko z listy.
} Edytuj } Nowe } Dodaj. Wybierz kontakt.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Połączenia
Jak akceptować wszystkie
połączenia
} Ustawienia } Połącz. } Zarządzanie poł.
} Filtr połączeń } Od wszystkich.
Zastrzeganie połączeń
Zastrzegaj połączenia wychodzące i przychodzące,
w kraju i za granicą. Konieczne jest hasło otrzymane
od usługodawcy.
Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane,
nie można włączyć niektórych opcji funkcji
Zastrzeganie.
Można zastrzec następujące połączenia:
• Wszystkie wych. — wszystkie połączenia
wychodzące.
• Wych. zagraniczne — wszystkie międzynarodowe
połączenia wychodzące.
• Wych. zagr.- roam. — wszystkie międzynarodowe
połączenia wychodzące poza połączeniami
z własnym krajem.
• Wszystkie przych. — wszystkie połączenia
przychodzące.
• Przych. - roaming — wszystkie połączenia
przychodzące, gdy użytkownik przebywa
za granicą (korzysta z roamingu).
Jak włączyć lub wyłączyć
zastrzeganie połączeń
1
2
} Ustawienia } Połączenia } Zarządzanie poł.
} Zastrzeganie i wybierz opcję.
Wybierz polecenie Uaktywnij lub Dezaktywuj,
a następnie wprowadź hasło } OK.
Wybieranie stałe
Funkcja wybierania stałego umożliwia nawiązywanie
połączeń tylko z określonymi numerami zapisanymi
na karcie SIM. Numery stałe są chronione przez
kod PIN2.
Z międzynarodowymi numerami alarmowymi
można się łączyć nawet wtedy, gdy jest włączone
wybieranie stałe.
Można zapisywać nawet fragmenty numerów.
Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia
inicjowanie połączeń z numerami rozpoczynającymi
się od 0123456.
Gdy wybieranie stałe jest uaktywnione, nie można
wyświetlać żadnych numerów telefonów zapisanych
na karcie SIM ani porządkować ich.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
23
Połączenia
Jak włączyć lub wyłączyć
wybieranie stałe
1
2
3
} Kontakty } Opcje } Numery specjalne
} Wybieranie stałe.
Wybierz Uaktywnij lub Dezaktywuj.
Wprowadź kod PIN2 } OK, a następnie } OK
w celu potwierdzenia.
Jak zapisać numer stały
} Kontakty } Opcje, } Numery specjalne,
} Wybieranie stałe, } Numery stałe, } Nowy numer,
a następnie wprowadź odpowiednie informacje.
Dodatkowe funkcje połączeń
Sygnały tonowe
Wysyłając sygnały tonowe podczas połączenia,
można korzystać z usług bankowych lub
automatycznej sekretarki.
• Aby wysłać tony, naciskaj klawisze
–
,
lub
.
• Aby wyczyścić ekran po zakończeniu
.
połączenia, naciśnij klawisz
• Aby włączyć lub wyłączyć tony podczas
połączenia, naciśnij w trybie gotowości
przycisk , a następnie wybierz polecenie
Wyłącz tony lub Włącz tony.
24
Notatnik
Podczas rozmowy można zanotować numer
telefonu. Po zakończeniu rozmowy numer
pozostanie na ekranie i będzie można go wybrać
lub zapisać w książce telefonicznej.
Wyświetlanie lub ukrywanie
własnego numeru telefonu
Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzegania
identyfikowania abonenta (CLIR), można ukryć
numer swojego telefonu przy inicjowaniu połączenia.
Jak zawsze pokazywać lub ukrywać
swój numer telefonu
1
2
} Ustawienia } Połączenia } Pokaż lub ukryj nr.
Wybierz polecenie Pokaż numer, Ukryj numer
lub Określa sieć.
Przekazywanie dźwięku podczas
korzystania z zestawu HF Bluetooth™
Korzystając z zestawu HF Bluetooth, można przekazywać dźwięk połączeń. Można także przekazywać
dźwięk połączeń za pomocą klawiatury.
Jak przekazać dźwięk podczas
korzystania z zestawu HF
Podczas połączenia } Więcej } Przekaż dźwięk
i wybierz urządzenie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Przesyłanie wiadomości
Przekierowywanie dźwięku
Po odebraniu połączenia można przekierować
dźwięk za pomocą klawiatury telefonu lub
przycisku zestawu HF.
Jak przekierować dźwięk podczas
odbierania połączenia za pomocą
zestawu HF
1
2
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth
} Zestaw HF } Przych. połączenie.
Wybierz W telefonie, aby przekierować
dźwięk do telefonu, albo W zestawie HF,
aby przekierować dźwięk do zestawu HF.
Czas połączenia
Podczas rozmowy jest widoczny czas połączenia.
Użytkownik może sprawdzić czas trwania ostatniego
połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny.
Jak sprawdzić czas połączenia
} Ustawienia } Połączenia } Czas i koszt
} Liczniki połączeń. Aby wyzerować licznik,
} Więcej i wybierz Resetuj łączne lub
Resetuj wychodz.
Przesyłanie
wiadomości
Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe,
wiadomości głosowe, wiadomości e-mail.
Telefon obsługuje kilka sposobów przesyłania
wiadomości. Skontaktuj się z usługodawcą w sprawie
usług, z których możesz korzystać, lub zapoznaj się
z dodatkowymi informacjami w witrynie
www.SonyEricsson.com/support.
W przypadku braku pamięci nowe wiadomości
będzie można odbierać dopiero po usunięciu pewnych
wiadomości zapisanych w pamięci % 27 Jak usunąć
kilka wiadomości z folderu.
Wiadomości tekstowe (SMS)
Wiadomości tekstowe mogą zawierać obrazki,
animacje, melodie i efekty dźwiękowe. Można
utworzyć szablony i używać ich do tworzenia
wiadomości.
Zanim zaczniesz
Operator sieci podaje numer centrum usług wysyłania
i odbierania wiadomości tekstowych. Numer może
już być zapisany na karcie SIM lub trzeba go dodać
samodzielnie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
25
Przesyłanie wiadomości
Jak ustawić numer centrum usług
1
2
} Wiadomości } Ustawienia } Wiad. tekstowa
} Centrum usług. Numer jest widoczny, jeśli
został zapisany na karcie SIM.
Jeśli numeru nie ma, } Nowe centr. usług,
wprowadź numer, włącznie z prefiksem
międzynarodowym „+” oraz numerem
kierunkowym kraju, } Zapisz.
Jak napisać i wysłać wiadomość
tekstową lub zapisać wersję roboczą
1
2
3
4
5
26
} Wiadomości } Napisz nową } Wiad. tekstowa.
Napisz wiadomość. Aby wstawić element
do wiadomości, } Więcej } Dodaj element.
} Kontynuuj. (Aby zapisać wiadomość
do wykorzystania później, naciśnij
,
} Tak, aby zapisać wiadomość w folderze
Wersje robocze).
Wybierz Wpisz nr telefonu i wprowadź numer
telefonu odbiorcy, wybierz Wysz. kontaktów
w celu wyszukania numeru bądź grupy w spisie
telefonów lub wybierz numer z listy ostatnich
odbiorców.
Aby zmienić domyślne opcje wiadomości,
na przykład określić żądanie raportu o jej
6
przeczytaniu, } Więcej } Zaawansowane,
wybierz opcję, } Edytuj, wybierz ustawienie,
} Gotowe.
} Wyślij.
Wiadomość tekstową można przekształcić na wiadomość
obrazkową. Podczas pisania wiadomości } Więcej
} Na wiad. obrazk.
Jak skopiować tekst i wkleić
go do wiadomości
1
2
3
Podczas pisania wiadomości } Więcej } Edytuj.
Wybierz Kopiuj wszystkie, aby skopiować cały
tekst wiadomości, albo wybierz Kopiuj tekst
} Początek i zaznacz tekst za pomocą klawisza
nawigacyjnego, } Koniec.
} Więcej } Edytuj } Wklej.
Odbieranie wiadomości
Jeżeli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Menu czynności, to każda odebrana wiadomość
tekstowa i automatycznie pobrana wiadomość
obrazkowa jest wyświetlana w menu czynności.
} Wyświetl, aby przeczytać wiadomość.
Jeżeli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Podręczne, pojawia się pytanie, czy chcesz
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Przesyłanie wiadomości
przeczytać wiadomość tekstową. Wybierz Tak,
aby przeczytać lub odtworzyć wiadomość,
albo Nie, aby to odłożyć na później. } Wybierz
Stop, aby zatrzymać odtwarzanie lub czytanie
wiadomości obrazkowej. Naciśnij
, aby
zamknąć wiadomość. Aby zmienić ustawienia
menu czynności % 9 Menu czynności.
Jak połączyć się z numerem zawartym
w wiadomości
Zaznacz numer telefonu widoczny w wiadomości,
} Połącz.
Jak zapisać element z wiadomości
tekstowej
1
2
Podczas czytania wiadomości wybierz element,
} Więcej.
Wybierz Użyj (pojawi się zaznaczony numer
telefonu), aby zapisać numer telefonu,
Zapisz obrazek, aby zapisać obrazek,
lub Zapisz zakładkę, aby zapisać adres
internetowy.
Jak zapisać wybraną wiadomość
} Więcej } Zapisz wiadom., wybierz Elem. zapisane
(karta SIM) lub Szablony (pamięć telefonu).
Jak zapisać kilka wiadomości
w folderze
1
2
Wybierz wiadomość, } Więcej } Zaznacz kilka.
Przewiń, } Zaznacz, aby wybrać wiadomości,
} Więcej } Zapisz wiadom.
Jak usunąć wiadomość
Wybierz wiadomość i naciśnij
.
Jak usunąć kilka wiadomości
z folderu
1
2
Wybierz wiadomość, } Więcej, wybierz
Usuń wsz. wiad. lub Zaznacz kilka.
Przewiń, } Zaznacz, aby wybrać wiadomości,
} Więcej } Usuń wiadomości.
Długie wiadomości
Liczba znaków, jaką może zawierać wiadomość,
zależy od języka wpisywania. Aby wysłać dłuższą
wiadomość, można powiązać dwie lub więcej
wiadomości. Za każdą z wiadomości tworzących
długą wiadomość jest pobierana osobna opłata.
Wszystkie części długiej wiadomości mogą nie
zostać odebrane jednocześnie.
Należy dowiedzieć się u usługodawcy, jaka jest
maksymalna liczba wiadomości, które można
powiązać.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
27
Przesyłanie wiadomości
Jak włączyć długie wiadomości
} Wiadomości } Ustawienia } Wiad. tekstowa
} Maks. dług. wiad. } Maks. dostępna.
Szablony wiadomości
Często wysyłane wiadomości można zapisać jako
szablony % 27 Jak zapisać wybraną wiadomość.
Można także tworzyć nowe szablony.
Jak utworzyć szablon wiadomości
1
2
} Wiadomości } Szablony } Nowy szablon,
wybierz Wiad. tekstowa lub Wiad. obrazk.
Napisz wiadomość, } OK, wpisz tytuł, } OK.
Domyślne opcje wiadomości
Pewnym opcjom wiadomości można przypisać
wartości domyślne.
Jak ustawić domyślne opcje
wiadomości
} Wiadomości } Ustawienia } Wiad. tekstowa lub
} Wiad. obrazk., a następnie wybierz opcje, które
chcesz zmienić.
28
Jak sprawdzić status dostarczenia
wysłanej wiadomości
} Wiadomości } Elem. wysłane i wybierz wiadomość
tekstową, } Wyświetl } Więcej } Szczegóły.
Wiadomości obrazkowe (MMS)
Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst,
obrazki, filmy wideo, zdjęcia, dźwięki oraz
podpisy. Są one wysyłane przy użyciu usługi
MMS (Multimedia Messaging Service) do telefonu
komórkowego lub pocztą e-mail.
Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament
obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.
Zanim zaczniesz
Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
% 46 Ustawienia.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości
obrazkowych
W wiadomościach obrazkowych można umieszczać
tekst, obrazki, dźwięki, filmy wideo, nowe strony,
podpis i inne załączniki.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Przesyłanie wiadomości
Jak utworzyć i wysłać wiadomość
obrazkową
1
2
} Wiadomości } Napisz nową } Wiad. obrazk.
} Więcej, aby dodać element do wiadomości.
} OK } Więcej, aby dodać element
do wiadomości w trakcie jej pisania.
3 } Więcej, aby dodać do wiadomości
kolejny element.
Gdy wiadomość będzie gotowa do wysłania, wyślij
ją, tak jak wiadomość tekstową % 25 Wiadomości
tekstowe (SMS).
W przypadku wiadomości obrazkowych są dostępne
takie same opcje jak w przypadku wiadomości
tekstowych, na przykład kopiowanie i wklejanie,
zapisywanie i usuwanie wiadomości oraz używanie
szablonów % 25 Wiadomości tekstowe (SMS).
Jak utworzyć własny podpis
do wiadomości obrazkowych
1
2
} Wiadomości } Ustawienia } Wiad. obrazk.
} Podpis } Nowy podpis i utwórz podpis jako
wiadomość obrazkową.
Jak zapisać element z wiadomości
obrazkowej
1
2
Podczas czytania wiadomości wybierz element,
} Więcej.
Wybierz Użyj (pojawi się zaznaczony
numer telefonu), aby zapisać numer telefonu,
Zapisz zakładkę, aby zapisać adres internetowy,
lub Zapisz elementy, aby zapisać taki element,
jak obrazek czy dźwięk.
Automatyczne pobieranie
Wybierz metodę pobierania wiadomości
obrazkowych:
} Wiadomości } Ustawienia } Wiad. obrazk.
} Autom. pobieranie, aby wyświetlić opcje:
• Zawsze — pobieraj wiadomości automatycznie.
• Pytaj w roamin. — pytaj o pobieranie wiadomości
z innej sieci.
• Nigdy w roamin. — nie pobieraj wiadomości
z innej sieci.
• Zawsze pytaj — pytaj o pobieranie wiadomości.
• Wył. — nowe wiadomości są wyświetlane
w skrzynce odbiorczej jako ikony. Wybierz
wiadomość, } Wyświetl, aby pobrać.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
29
Przesyłanie wiadomości
Wiadomości głosowe
Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe
jako wiadomości głosowe.
Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament
obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.
Jak nagrać i wysłać wiadomość
głosową
1
2
3
4
} Wiadomości } Napisz nową } Wiad. głosowa.
Nagraj wiadomość. } Zatrzymaj.
} Wyślij, aby wysłać wiadomość.
Wybierz Wpisz adres e-mail, aby wprowadzić
adres e-mail, Wpisz nr telefonu, aby wprowadzić
numer odbiorcy, albo Wysz. kontaktów, aby
pobrać numer lub grupę numerów z folderu
Kontakty, bądź wybierz numer z listy ostatnich
odbiorców, a następnie } Wyślij.
Odbieranie wiadomości głosowych
Jeśli odebrana została automatycznie pobrana
wiadomość głosowa, pojawi się ona w menu
czynności, jeżeli opcja Nowe zdarzenia jest
ustawiona na Menu czynności. } Odtwórz,
aby odsłuchać wiadomość.
Jeżeli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Podręczne, pojawi się pytanie, czy chcesz
30
odsłuchać wiadomość głosową. Wybierz Tak, aby
odtworzyć wiadomość, albo Nie, aby to odłożyć
na później.
Po odsłuchaniu wiadomości głosowej } Więcej, aby
wyświetlić listę opcji. Aby zamknąć wiadomość,
naciśnij
. Aby zmienić ustawienia menu
czynności % 9 Menu czynności.
E-mail
Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie
wiadomości e-mail po połączeniu z serwerem
poczty e-mail POP3 lub IMAP4. W telefonie
można określić takie same ustawienia poczty
e-mail jak w programie pocztowym na komputerze.
W przypadku konta e-mail POP3 wiadomości
są pobierane na każdy komputer lub urządzenie,
które ma dostęp do konta. W przypadku konta
e-mail IMAP4 wiadomości można przechowywać
na serwerze, co ułatwia zarządzanie nimi przy
użyciu wielu komputerów i urządzeń.
Zanim zaczniesz
Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
% 46 Ustawienia.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Przesyłanie wiadomości
Jak napisać i wysłać wiadomość
e-mail
1
2
3
4
5
6
7
} Wiadomości } E-mail } Napisz nową.
Wybierz Dodaj, aby wprowadzić adres e-mail,
lub Wysz. kontaktów, aby wyszukać adres
w folderze Kontakty, albo wybierz adres
z listy ostatnich odbiorców.
Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz
Do, Dw: lub Udw:.
Gdy wybierzesz wszystkich odbiorców,
} Gotowe.
Wpisz temat, } OK. Wpisz tekst, } OK.
Aby dodać załącznik, } Dodaj, wybierz
załącznik, } Gotowe } Kontynuuj.
Wybierz Wyślij lub Więcej, aby wyświetlić opcje.
Podczas pisania wiadomości e-mail można stosować
kopiowanie i wklejanie % 26 Jak skopiować tekst
i wkleić go do wiadomości.
Jak odebrać i przeczytać wiadomość
e-mail
1
2
Wybierz Wiadomości } E-mail } Przychodzące.
Jeśli skrzynka odbiorcza jest pusta, } Wyś./odb.
Jeśli skrzynka odbiorcza nie jest pusta, } Więcej
} Wyślij i odbierz.
Nowe wiadomości zostaną pobrane. Wybierz
wiadomość, } Wyświetl, aby ją przeczytać.
Jak odpowiedzieć na wiadomość
e-mail
1
2
3
Otwórz wiadomość e-mail, } Odpow.
Napisz wiadomość i } Więcej, aby
wyświetlić opcje.
} OK } Kontynuuj } Wyślij, aby wysłać
wiadomość.
Jak zapisać element lub załącznik
z wiadomości e-mail
• Aby zapisać adres e-mail, numer telefonu lub
adres internetowy, wybierz element, } Więcej,
a następnie zapisz element.
• Aby zapisać załącznik, wybierz wiadomość,
} Więcej. Wybierz załącznik, } Zapisz.
Jak zapisać wiadomości e-mail
• Wybierz wiadomość, } Więcej } Zapisz wiadom.
Wiadomość zostanie umieszczona w folderze
zapisanych wiadomości w menu E-mail.
• Aby zapisać kilka wiadomości w folderze,
wybierz wiadomość, } Więcej } Zaznacz kilka.
Przewiń, } Zaznacz, aby wybrać wiadomości.
} Więcej } Zapisz wiadom.
Wszystkie wiadomości e-mail są zapisywane również
na serwerze poczty e-mail.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
31
Przesyłanie wiadomości
Jak usunąć wiadomości e-mail
• Aby usunąć wybraną wiadomość, naciśnij
.
• Aby usunąć kilka wiadomości z folderu, wybierz
wiadomość, } Więcej } Zaznacz kilka. Przewiń,
} Zaznacz, aby wybrać wiadomości. } Więcej
} Zaznacz do usun. Wybrane wiadomości
zostaną usunięte podczas następnego połączenia
z serwerem poczty e-mail.
Dla użytkowników kont IMAP4: } Więcej
} Wyczyść Przych., wybierz } Z wysł. i odebr. lub
} Bez wysł. i odeb., aby usunąć wiadomości przy
kolejnym połączeniu z serwerem poczty e-mail.
Jak utworzyć grupę numerów
i adresów e-mail
1
2
3
4
} Kontakty } Opcje } Grupy } Nowa grupa
} Dodaj.
Wprowadź nazwę grupy, } Kontynuuj.
} Nowy } Dodaj, aby odszukać i wybrać
żądany numer lub adres e-mail.
Powtórz tę czynność, aby dodać kolejne
numery lub adresy e-mail. } Gotowe.
Moi znajomi
Dodatkowe informacje można uzyskać
od usługodawcy lub w witrynie
www.SonyEricsson.com/support.
Grupy
Numery i adresy e-mail można łączyć w grupy,
aby wysyłać wiadomości do kilku odbiorców
naraz.
Jeśli wiadomość tekstowa jest wysyłana do grupy,
opłata zależy od liczby uczestników grupy.
32
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Praca z obrazami
Praca z obrazami
Jak robić zdjęcia i nagrywać filmy
Aparat fotograficzny, kamera wideo, zdjęcia,
VideoDJ™, PhotoDJ™.
Aparat fotograficzny
i kamera wideo
Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat
fotograficzny, który działa również jako cyfrowa
kamera wideo. Rób zdjęcia i nagrywaj filmy
wideo, które możesz zapisywać i wysyłać albo
używać ich inaczej. Obrazki mogą służyć jako
wygaszacz ekranu, tapety lub pozycje spisu
telefonów % 16 Jak dodać do kontaktu obrazek,
zdjęcie lub dzwonek. Niektóre aplikacje Java™
mogą współpracować z aparatem fotograficznym
% 45 Aplikacje Java™.
1
2
3
Naciśnij i przytrzymaj
, aby uruchomić
aparat; naciskaj
lub , aby przełączać
między trybami zdjęć i filmów wideo.
Ponownie naciśnij
, aby zrobić zdjęcie
lub rozpocząć nagrywanie filmu wideo.
Aby zakończyć nagrywanie filmu wideo,
naciśnij ponownie.
Możesz także wybrać Aparat, aby uruchomić aparat,
a następnie wybrać Zrób zdj., aby zrobić zdjęcie, lub
Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo.
Podczas nagrywania przy bardzo silnym oświetleniu,
na przykład wtedy, gdy obiektyw jest skierowany pod
słońce lub lampę, ekran może zostać zaczerniony,
a obraz zniekształcony.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
33
Praca z obrazami
Jak przełączać między wideo
i zdjęciami
Naciśnij
lub
.
Jak korzystać z funkcji zoom
Za pomocą
i
oddalić obraz.
można przybliżyć lub
Jak zrobić autoportret
4 x D i g it a
l
Zo
om
1. 3
M
E
G
A PI
X ELS
1
2
34
Trzymaj telefon, tak jak pokazano na rysunku.
W lusterku zobaczysz swoje odbicie.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby
włączyć aparat. Ponownie naciśnij klawisz ,
aby zrobić zdjęcie.
Opcje aparatu
Gdy aparat jest włączony, } Więcej, aby wyświetlić
więcej opcji.
• Wyświetl wszyst. (wideo).
• Tryb zdjęć (wideo) — wybierz Do MMS-ów lub
Wideo wys. jakości.
• Rozmiar wideo — wybierz Duże (176x144) lub
Mały (128x96).
• Tryb nocny — popraw jakość obrazu rejestrowanego przy słabym oświetleniu przez wydłużenie
czasu naświetlania.
• Efekty — wybierz jeden z efektów do zdjęcia lub
filmu wideo.
• Wyświetl wszyst. (zdjęcia).
• Tryb zdjęć (zdjęcia) — wybierz Normalne,
aby nie dodawać do zdjęcia obramowania,
Panorama, aby połączyć kilka zdjęć w jedno
zdjęcie panoramiczne, Ramki, aby dodać do
zdjęcia obramowanie, lub Seria, aby szybko
zrobić kilka zdjęć jedno po drugim.
• Rozmiar zdjęcia — wybierz Duży 1280x1024,
Średni 640x480 lub Mały 160x120.
• Samowyzwalacz (zdjęcia) — zdjęcie zostanie
zrobione kilka sekund po naciśnięciu klawisza
aparatu.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Praca z obrazami
• Jakość zdjęcia — wybierz opcję jakości: Zwykła
lub Wysoka.
• Dźwięk migawki (zdjęcia) — wybierz inny
dźwięk migawki.
Zapisywanie i wysyłanie zdjęć oraz
filmów wideo
Zrobione zdjęcia i nagrane filmy wideo
są zapisywane w pamięci telefonu. Zarówno
zdjęcie, jak i film wideo można wysłać natychmiast
po wykonaniu w postaci wiadomości obrazkowej.
Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany zdjęć
i filmów wideo za pomocą innych metod przesyłania,
% 36 Wymienianie się zdjęciami i filmami wideo.
Zdjęcia i filmy wideo
Telefon jest dostarczany z pewną liczbą zdjęć
i filmów wideo, które można usunąć w celu
zwolnienia pamięci telefonu. Wszystkie
zdjęcia i filmy wideo są zapisywane w folderze
Menedżer plików. Dostęp do zdjęć zapisanych
w telefonie można też uzyskać, wybierając
Zdjęcia z aparatu. Zdjęcia mogą być używane
jako wygaszacze ekranu, tapety lub identyfikatory
kontaktów % 16 Jak dodać do kontaktu obrazek,
zdjęcie lub dzwonek. Zdjęcia i filmy wideo można
wysyłać i odbierać za pomocą dowolnej z dostępnych
metod przesyłania. Liczba zdjęć lub filmów wideo,
które można zapisać, zależy od ich rozmiaru.
Obsługiwane są następujące formaty danych:
GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny,
MP4 i 3GP.
Animacjami można się posługiwać tak jak zdjęciami
czy obrazkami.
Jak wyświetlić obrazki
1
2
3
4
Wybierz Zdjęcia z aparatu lub Menedżer plików
} Zdjęcia i wybierz obrazek lub zdjęcie z folderu.
Obrazki i zdjęcia są wyświetlane w postaci
miniatur, aby uzyskać widok pełnowymiarowy,
} Wyświetl.
} Poziomo — aby wyświetlić obrazek (zdjęcie)
w orientacji poziomej.
} Więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje,
na przykład Obróć. Wybierz Pokaz slajdów,
co spowoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć
z folderu w postaci pokazu slajdów.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
35
Praca z obrazami
Jak wyświetlić filmy wideo
1
2
3
} Menedżer plików } Wideo, a następnie
wybierz film wideo w folderze.
} Wyświetl } Odtwórz.
} Stop, aby zatrzymać film wideo, } Więcej,
aby wyświetlić opcje, na przykład Poziomo,
albo VideoDJ™, aby rozpocząć edycję filmu
wideo.
Jak wyszukiwać zdjęcia według
osi czasu
1
2
Wybierz Zdjęcia z aparatu lub Menedżer plików
} Zdjęcia } Zdjęcia z aparatu.
} Więcej } Wyszukiw. chron. Od tej chwili
zdjęcia będą posortowane w porządku
chronologicznym.
Wymienianie się zdjęciami i filmami
wideo
Aby wymienić się zdjęciami lub filmami wideo
z inną osobą, należy użyć jednej z dostępnych
metod przesyłania. Wymienianie się materiałami
chronionymi prawem autorskim może być
zabronione.
Korzystając z kabla USB, zapisane w telefonie
zdjęcia i filmy wideo można przesłać do komputera
metodą „przeciągnij i upuść”.
36
Jak wysłać zdjęcie lub film wideo
1
2
} Menedżer plików } Zdjęcia lub } Wideo.
Wybierz zdjęcie lub film wideo, } Więcej
} Wyślij. Wybierz metodę przesyłania.
Jak odebrać i zapisać obrazek,
zdjęcie lub film wideo
• Z wiadomości zawierającej dany element
% 25 Przesyłanie wiadomości.
• Za pomocą innej metody przesyłania — w takim
wypadku należy sprawdzić, czy dana metoda jest
aktywna, i postępować zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Jak wyświetlić film wideo
na komputerze
Aby wyświetlić filmy wideo przeniesione
do komputera, użyj odtwarzacza QuickTime™
znajdującego się na dysku CD dodanym
do telefonu.
Wygaszacz ekranu i tapeta
Wygaszacz ekranu uaktywnia się w trybie
bezczynności po kilku sekundach. Po kolejnej
chwili włącza się tryb uśpienia, aby oszczędzać
energię. Jeśli jako tapeta jest używany obrazek,
to jest on wyświetlany w trybie gotowości.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Praca z obrazami
Jak użyć obrazka lub zdjęcia
1
2
} Menedżer plików } Zdjęcia i wybierz
obrazek lub zdjęcie.
} Więcej } Użyj jako i wybierz
odpowiednią opcję.
VideoDJ™
Można tworzyć własne filmy wideo, korzystając
z gotowych filmów, obrazków i zdjęć oraz
tekstów. Można również używać funkcji
przycinania do usuwania zbędnych części
lub skracania filmów wideo.
Jak utworzyć film wideo
1
2
3
} Rozrywka } VideoDJ™.
Wybierz Dodaj } Nagranie wideo, Zdjęcie
lub Napis i wybierz element; albo } Kamera,
aby zrobić nowe zdjęcie lub nagrać nowy
film wideo.
, aby przewijać do przodu przez serię ujęć.
Jak otworzyć zapisany film wideo
do edycji
1
2
} Menedżer plików } Wideo i wybierz element.
} Więcej } VideoDJ™ } Edytuj.
Opcje edycji wybranego filmu wideo,
zdjęcia lub tekstu
Gdy element jest zaznaczony, } Edytuj,
aby wyświetlić opcje edycji:
• Przytnij (wideo) — skrócenie filmu wideo przez
wybranie początku (Początek) i końca (Koniec).
• Dodaj tekst (wideo) — dodanie tekstu do filmu
wideo.
• Zastąp — wybranie nowego elementu.
• Usuń — usunięcie elementu.
• Przenieś — przeniesienie elementu w inne miejsce.
• Czas trwania (obrazek, zdjęcie lub tekst) —
wybranie czasu wyświetlania obrazka lub tekstu.
• Edytuj (tekst) — zmiana tekstu.
• Tło (tekst) — ustawienie tła.
• Kolor napisu (tekst) — ustawienie koloru czcionki.
Obrazek bądź zdjęcie należy wyedytować za pomocą
aplikacji PhotoDJ™, a następnie dodać do filmu
wideo % 38 PhotoDJ™.
Opcje dotyczące filmu wideo
} Więcej, aby wyświetlić opcje dotyczące filmu
wideo.
• Odtwórz — wyświetlenie filmu wideo.
• Wyślij — wysłanie filmu wideo.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
37
Praca z obrazami
• Ścieżka dźwięk. — dodanie ścieżki dźwiękowej
do filmu wideo.
• Przejścia — ustawienie przejść między filmami
wideo, obrazkami (zdjęciami) i tekstami.
• Zapisz — zapisanie filmu wideo.
• Wstaw — wstawienie nowego filmu wideo,
obrazka, zdjęcia lub tekstu.
• Nowe wideo — utworzenie nowego filmu wideo.
PhotoDJ™
Do edycji obrazków i zdjęć służy aplikacja
PhotoDJ™.
W przypadku obrazków o dużych rozmiarach niektóre
opcje edycji są wyłączone.
Jak otworzyć element do edycji
• } Rozrywka } PhotoDJ™ i wybierz element.
• } Zdjęcia z aparatu i wybierz element,
} Wyświetl } Więcej } Edytuj.
Opcje edycji wybranego obrazka
} Narzędz., aby wyświetlić opcje:
• Dodaj clipart — wybranie i dodanie obiektu clipart.
• Dodaj ramkę — wybranie i dodanie obramowania.
• Dodaj efekt — dodanie efektu.
• Wybierz narzędz. — wybranie narzędzia.
38
• Obróć — obrócenie.
• Paleta kolorów — wybranie koloru.
• Wybór kolorów — wybranie koloru z obrazka
(opcja niedostępna w przypadku zdjęć).
• Rozmiar pióra — wybranie rozmiaru pióra
(opcja niedostępna w przypadku zdjęć).
Do edycji obrazka można używać klawisza
nawigacyjnego. Klawisze dostępne na klawiaturze
działają w następujący sposób:
wyjście z edytora obrazków
cofnięcie
w lewo
i w górę
w górę
w prawo
i w górę
w lewo
uaktywnienie
narzędzia
w prawo
w lewo
i w dół
w dół
w prawo
i w dół
wybranie
narzędzia
Po ukończeniu edycji obrazka } Więcej
} Zapisz obrazek.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
wybranie
koloru
Rozrywka
Rozrywka
Odtwarzacz multimedialny, Disc2Phone,
PlayNow™, dzwonki, dźwięki, MusicDJ™,
motywy, gry, Java™ i inne.
Odtwarzacz multimedialny
Można odtwarzać utwory muzyczne i filmy wideo,
które zostały pobrane lub odebrane w wiadomości
obrazkowej albo przesłane z komputera. Obsługiwane
są następujące typy plików: MP3, MP4, 3GP, AAC,
AMR, MIDI, IMY, EMY oraz WAV (przy maksymalnej częstotliwości próbkowania na poziomie
16 kHz). Można także korzystać ze strumieniowych
plików zgodnych ze standardem 3GPP.
Przenoszenie plików muzycznych
Program komputerowy Disc2Phone i sterowniki
USB znajdują się na dysku CD otrzymanym
w komplecie z telefonem. Program Disc2Phone
służy do przesyłania muzyki z płyt CD lub
komputera do pamięci telefonu.
Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek nowej lub
zaktualizowanej wersji oprogramowania należy
odinstalować wszelkie używane dotychczas programy
do komunikacji z telefonem. Najlepiej to zrobić
za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy
z Panelu sterowania (system Windows).
Utwory muzyczne i filmy wideo
Odtwarzaj utwory muzyczne i filmy wideo zapisane
w telefonie. Pozycje z listy utworów muzycznych
są odtwarzane dopóty, dopóki nie zostanie naciśnięty
przycisk Stop.
Jak odtworzyć utwór muzyczny lub
film wideo
1
2
} Odtwarzacz, a następnie przeglądaj utwory,
wybierając Wykonawcy, utworów, Listy odtwarz.
lub Wideo.
Zaznacz tytuł } Odtwórz.
Elementy sterujące odtwarzacza
multimedialnego
• Odtwórz — wybranie elementu zaznaczonego
na liście.
• Stop — zatrzymanie utworu muzycznego.
• Pauza — zatrzymanie filmu wideo.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
39
Rozrywka
• Naciśnij , aby przejść do następnego utworu
muzycznego lub filmu wideo.
• Naciśnij , aby przejść do poprzedniego utworu
muzycznego lub filmu wideo.
• Naciśnij i przytrzymaj
lub , aby podczas
odtwarzania utworów muzycznych lub filmów
wideo szybko przewijać do przodu lub do tyłu.
• Naciśnij
lub , aby wyregulować głośność.
• W widoku Teraz gra naciśnij
, aby przejść
do przeglądarki Odtwarzacz.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aby zamknąć
odtwarzacz.
Przeglądanie elementów
Utwory muzyczne i filmy wideo można przeglądać
na różnych listach:
• Wykonawcy — lista utworów uporządkowana
według wykonawców.
• utworów — lista wszystkich utworów muzycznych
(bez dzwonków) w telefonie.
• Listy odtwarz. — lista, na której można
umieścić własne utwory muzyczne, a następnie
odtwarzać je.
• Wideo — lista wszystkich filmów wideo
w telefonie.
• Naciśnij
lub , aby przejść w górę lub w dół
na liście utworów muzycznych.
40
Listy odtwarzania
W celu uporządkowania elementów multimedialnych, które przechowuje Menedżer plików, można
utworzyć listy odtwarzania. Jeden element można
dodać do różnych list odtwarzania.
Jak utworzyć listę odtwarzania
i dodać elementy
} Odtwarzacz } Listy odtwarz. } Nowa lista odtw.
} Dodaj. Wprowadź nazwę } OK.
Wybierz elementy z tych, które udostępnia
Menedżer plików. Można dodać kilka elementów
jednocześnie, można także dodać foldery
z elementami.
Aby dodać kolejne elementy, } Więcej
} Dodaj multimedia i wybierz elementy.
Jak usunąć elementy z listy
odtwarzania
} Odtwarzacz } Listy odtwarz. wybierz listę
odtwarzania } Otwórz.
Wybierz element, a następnie naciśnij
.
W rzeczywistości element muzyczny lub wideo nie
jest usuwany z pamięci, usuwane jest tylko odwołanie
do niego na liście odtwarzania.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Rozrywka
Opcje odtwarzacza multimedialnego
Gdy odtwarzacz multimedialny jest włączony,
} Więcej, aby wyświetlić więcej opcji.
• Teraz gra — przejście do widoku Teraz gra.
• Dodaj multimedia — dodanie elementów lub
folderów do listy odtwarzania.
• Sortuj — posortowanie elementów według
wykonawców, tytułów lub kolejności, w jakiej
zostały dodane do listy odtwarzania.
• Usuń — usunięcie elementu z listy odtwarzania
lub z listy utworów. Usunięcie elementu z listy
utworów powoduje jego trwałe usunięcie
z pamięci telefonu.
• Minimalizuj — zminimalizowanie aplikacji
Odtwarzacz i powrót do trybu gotowości
przy włączonym odtwarzaniu muzyki.
• Zmień nazwę — zmiana nazw list odtwarzania
utworzonych przez użytkownika.
• Usuń listę odtw. — usunięcie list odtwarzania
utworzonych przez użytkownika.
• Informacje — wyświetlenie informacji
o bieżącym utworze lub filmie wideo.
• Tryb odtwarzania — zmiana kolejności
odtwarzania utworów muzycznych i filmów
wideo. Wybranie Odtw. losowe spowoduje,
że elementy z listy będą odtwarzane w kolejności
losowej, a wybranie Zapętlenie spowoduje,
że po zakończeniu odtwarzania ostatniego
elementu lista będzie odtwarzana od początku.
• Korektor — zmiana ustawień tonów wysokich
i niskich.
• Wyślij — wysłanie utworu muzycznego lub
filmu wideo.
• Przechwyć kadr — przechwycenie obrazu z filmu
wideo po wstrzymaniu odtwarzania filmu.
Zależnie od tego, czy wybrano Teraz gra, Wykonawcy,
utworów, Listy odtwarz. czy Wideo, są dostępne
różne opcje.
PlayNow™
} Rozrywka } PlayNow™, aby przesłuchać,
kupić i pobrać utwór muzyczny z Internetu.
Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
% 46 Ustawienia. Dodatkowe informacje można
uzyskać od usługodawcy lub w witrynie
www.SonyEricsson.com/support.
Transmisja strumieniowa muzyki
i wideo w trybie online
Dzięki możliwości pobierania strumieniowego
można wyświetlać filmy wideo i słuchać utworów
muzycznych dostępnych w witrynach interneto-
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
41
Rozrywka
wych. Wybierz łącze obsługujące transmisję
strumieniową, a odtwarzacz multimedialny
otworzy się automatycznie. Takie łącza można
zapisywać jako zakładki. Jeśli ustawienia nie
są skonfigurowane w telefonie, % 46 Ustawienia.
Jak strumieniowo odtwarzać
zapisane utwory muzyczne
i filmy wideo
1
2
} Usługi internetowe } Więcej } Idź do
} Zakładki.
Wybierz łącze do strumienia, a zostanie otwarty
odtwarzacz multimedialny i rozpocznie się
odtwarzanie.
Dzwonki, melodie, dźwięki
i alarmy
Jako dzwonki mogą służyć melodie standardowe
i polifoniczne. Melodie można wymieniać,
korzystając z różnych metod przesyłania danych.
Plik dźwiękowy, którego nie można ustawić jako
dzwonka, nie jest obsługiwany lub jest zabroniony.
Wymienianie się materiałami chronionymi prawem
autorskim może być zabronione.
42
Jak wybrać dzwonek
} Ustawienia } Dźwięki i alarmy } Dzwonek.
Jak włączyć lub wyłączyć dzwonek
W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz
. Wszystkie sygnały z wyjątkiem alarmu zostaną
włączone lub wyłączone.
Jak ustawić głośność dzwonka
} Ustawienia } Dźwięki i alarmy
} Głośność dzwonka i naciśnij
lub , aby
zmniejszyć lub zwiększyć głośność } Zapisz.
Jak ustawić alarm wibracyjny
1
2
} Ustawienia } Dźwięki i alarmy
} Alarm wibracyjny.
Ustaw ten alarm na Włączone, Włącz, gdy cichy
lub Wyłącz.
Jak ustawiać opcje dźwięków
i alarmów
} Ustawienia } Dźwięki i alarmy, możesz ustawić:
• Sygnał wiadom. — wybierz powiadomienie
o wiadomości.
• Dźwięk klawiszy — wybierz dźwięk naciskania
klawiszy.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Rozrywka
Komponowanie dzwonków i melodii
za pomocą aplikacji MusicDJ™
Aplikacja MusicDJ™ pozwala komponować i edytować melodie używane jako dzwonki. Na melodię
składają się cztery ścieżki – Bębny, Basy, Akordy
i Akcenty. Ścieżka składa się z pewnej liczby bloków
muzycznych. Blok zaś składa się z odpowiednio
ustawionych dźwięków o różnych cechach. Bloki
są podzielone na grupy Wstęp, Zwrotka, Refren
i Przerwa. Melodię komponuje się, dodając bloki
muzyczne do ścieżek.
Jak skomponować melodię
1
2
} Rozrywka } MusicDJ™.
Wybierz polecenia Wstaw, Kopiuj
i Wklej, komponować melodię z bloków.
Do przemieszczania się między blokami używaj
, ,
i . Aby usunąć blok, naciśnij
. } Więcej, aby wyświetlić więcej opcji.
Jak edytować uprzednio utworzoną
melodię
} Menedżer plików } Dźwięki, wybierz melodię,
} Więcej } Edytuj.
Jak wysłać i odebrać melodię
1
} Menedżer plików } Dźwięki, a następnie
wybierz melodię.
2 } Więcej } Wyślij, a następnie wybierz
metodę przesyłania.
Po odebraniu melodii postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
W wiadomości tekstowej nie można wysłać melodii
polifonicznej ani pliku MP3.
Rejestrator dźwięku
Nagrywaj swoje notatki lub rozmowy, które mogą
być dźwiękami dzwonka. Nagrywanie dźwięku
kończy się automatycznie w momencie nadejścia
połączenia. Nagrania są zapisywane w telefonie.
W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga,
aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie
nagrywana.
Jak rozpocząć nagranie
} Rozrywka } Nagraj dźwięk.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
43
Rozrywka
Jak odsłuchać swoje nagrania
1
2
} Menedżer plików } Dźwięki i wybierz
nagranie.
} Odtwórz, aby odsłuchać nagranie. Aby
przejść do poprzedniego lub następnego
nagrania, naciśnij odpowiednio klawisz
lub . } Stop, aby zatrzymać odtwarzanie.
} Więcej, aby wyświetlić opcje.
Motywy, gry i aplikacje
Telefon jest wyposażony w gotowe motywy,
gry i aplikacje. Można też pobrać nową zawartość
do telefonu. Dodatkowe informacje są dostępne
w witrynie www.SonyEricsson.com/support.
Jak ustawić motyw
} Menedżer plików } Motywy, wybierz motyw,
} Ustaw.
Jak wysłać i odebrać motyw
1
} Menedżer plików } Motywy, a następnie
wybierz motyw.
2 } Więcej } Wyślij, a następnie wybierz
metodę przesyłania.
Po odebraniu motywu postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
44
Jak pobrać motyw
} Menedżer plików } Motywy, przejdź do łącza
bezpośredniego, } Idź do.
Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
% 46 Ustawienia.
Jak rozpocząć i zakończyć grę
1
2
} Rozrywka } Gry, wybierz grę, } Wybierz.
Aby zakończyć grę, naciśnij i przytrzymaj
.
klawisz
Jak pobrać grę
} Rozrywka } Gry, przejdź do łącza bezpośredniego,
} Idź do.
Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
% 46 Ustawienia.
Jak uruchomić i zakończyć aplikację
1
2
} Menedżer plików } Aplikacje, wybierz
aplikację, } Wybierz.
Aby zakończyć aplikację, naciśnij
.
i przytrzymaj
Nierozpoznane formaty są zapisywane w folderze Inny.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Rozrywka
Jak pobrać aplikację
} Usługi internetowe } Więcej } Idź do } Zakładki
} do łącza bezpośredniego } Idź do.
Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
% 46 Ustawienia.
Aplikacje Java™
Można wyświetlać informacje dotyczące aplikacji
Java i ustawiać dla nich różne poziomy uprawnień.
Niektóre aplikacje muszą się łączyć z Internetem
w celu pobrania informacji. Dotyczy to na przykład
gier, w przypadku których nowe poziomy
są pobierane z odpowiednich serwerów
% 48 Jak wybrać profil dla aplikacji Java.
Rozmiar ekranu aplikacji Java
W przypadku większości gier i aplikacji nie wolno
zmieniać domyślnego ustawienia rozmiaru ekranu.
Niektóre z pobieranych aplikacji Java mogą być
dostosowane do innych rozmiarów ekranu. W ich
wypadku w telefonie będzie emulowany rozmiar
ekranu zgodny z wybranym ustawieniem.
Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane pod
kątem określonego rozmiaru ekranu i ich rozmiary
okien mogą nie pasować do ekranu. Aby uzyskać
więcej informacji, należy się skontaktować
z producentem aplikacji.
Jak wyświetlić informacje dotyczące
aplikacji Java™
1
2
} Menedżer plików } Aplikacje lub } Gry.
Wybierz aplikację lub grę, a następnie
} Więcej i } Informacje.
Jak ustawić uprawnienia dla
aplikacji Java™
1
2
} Menedżer plików } Aplikacje lub } Gry.
Wybierz aplikację lub grę } Więcej
} Uprawnienia i ustaw opcje.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
45
Łączność
Łączność
Ustawienia internetowe i poczty e-mail,
synchronizacja, Bluetooth™, podczerwień,
kabel USB, usługa aktualizacji.
Ustawienia
Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu konieczne
jest określenie w telefonie ustawień Wiadomości,
Moi znajomi lub PlayNow™.
Ustawienia mogą być już wprowadzone w momencie
zakupu telefonu. Dodatkowe informacje można
uzyskać od operatora sieci, usługodawcy lub
w witrynie www.SonyEricsson.com/support.
Do korzystania z Internetu oraz wysyłania i odbierania wiadomości obrazkowych i poczty e-mail
potrzebne są:
• Abonament telefoniczny obejmujący przesyłanie
danych.
• Ustawienia wprowadzone do telefonu.
• Może być także konieczne zarejestrowanie
się u usługodawcy lub operatora sieci jako
użytkownik Internetu i poczty e-mail.
Wprowadzanie ustawień
Jeśli ustawienia nie są jeszcze wprowadzone
w telefonie, możesz:
• Odebrać ustawienia w wiadomości od operatora
sieci bądź usługodawcy lub odwiedzić witrynę
www.SonyEricsson.com/support.
• Samodzielnie wprowadzić lub edytować
ustawienia.
Korzystanie z Internetu
Zmodyfikowane usługi internetowe można
przeglądać przy użyciu protokołu HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol).
Jak wybrać profil internetowy
} Ustawienia } Łączność } Ust. internetowe
} Profile internet. i wybierz profil.
Jak rozpocząć przeglądanie
Wybierz Usługi internetowe, a następnie wybierz
usługę, lub Usługi internetowe } Więcej, aby
wyświetlić opcje.
Jak zakończyć przeglądanie
} Więcej } Zamknij przegląd.
46
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Łączność
Opcje podczas przeglądania
} Więcej, aby wyświetlić opcje. Menu opcji
zawiera następujące pozycje (ale mogą one
zależeć od odwiedzanej strony internetowej).
Jeśli podczas przeglądania strony internetowej
zostanie wybrany adres e-mail, to można pod
ten adres wysłać wiadomość.
} Idź do, aby wyświetlić opcje:
• Sony Ericsson — przejście do strony głównej
zdefiniowanej fabrycznie.
• Zakładki — utworzenie, użycie i edycja zakładki.
• Wprowadź adres — wprowadzenie adresu strony
internetowej.
• Historia — lista uprzednio odwiedzonych stron
internetowych.
} Narzędzia, aby wyświetlić opcje:
• Dodaj zakładkę — dodanie nowej zakładki.
• Zapisz obrazek — zapisanie obrazka lub zdjęcia.
• Zapisz stronę — zapisanie bieżącej strony
internetowej.
• Odśwież stronę — odświeżenie bieżącej strony
internetowej.
• Wyślij łącze — wysłanie łącza do bieżącej strony
internetowej.
• Zainicjuj połącz. — zainicjowanie połączenia
podczas przeglądania. Aby zakończyć połączenie
i kontynuować przeglądanie, } Więcej i } Rozłącz.
} Wyświetl, aby wyświetlić opcje:
• Pełny ekran — wybranie normalnego lub
pełnego ekranu.
• Tylko tekst — wyświetlenie pełnej zawartości
lub tylko tekstu.
• Powiększ — powiększenie lub pomniejszenie
strony internetowej.
• Rozm. normalny — ustawienie powiększenia
lub pomniejszenia domyślnego.
} Zaawansowane, aby wprowadzić ustawienia
przeglądarki.
} Zamknij przegląd., aby rozłączyć i przejść
do trybu gotowości.
Jak korzystać z zakładek
} Usługi internetowe } Więcej } Idź do
} Zakładki, wybierz zakładkę, a następnie
} Więcej. Wybierz opcję.
Jak pobrać materiały z witryny
internetowej firmy Sony Ericsson
1
2
} Usługi internetowe } Sony Ericsson.
Przejrzyj stronę internetową, wybierz element
do pobrania i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
47
Łączność
Jak usunąć pliki cookie
} Usługi internetowe } Więcej } Zaawansowane
} Inny } Usuń pliki cookie } Tak.
Jak wyczyścić listę haseł
} Usługi internetowe } Więcej } Zaawansowane
} karta Inny } Usuń hasła } Tak.
Jak wybrać profil dla aplikacji Java
} Ustawienia } Łączność } Ustawienia Java™
i wybierz profil.
Bezpieczeństwo w Internecie
Jest możliwe bezpieczne przeglądanie. Podczas
używania profilu internetowego można włączyć
zabezpieczenia telefonu.
Certyfikaty zaufane
Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają,
aby w telefonie były zapisane certyfikaty. W chwili
zakupu telefon może zawierać pewne certyfikaty.
Jak sprawdzić certyfikaty znajdujące
się w telefonie
} Ustawienia } Łączność } Ust. internetowe
} Zabezpieczenia } Zaufane certyf.
48
Synchronizacja
Kontakty, terminy, zadania i notatki można
synchronizować, korzystając z odpowiedniej
metody przesyłania danych lub usług internetowych. Oprogramowanie do synchronizowania
telefonu z komputerem znajduje się na dysku CD
dołączonym do telefonu. Oprogramowanie to,
a także podstawowe instrukcje synchronizacji,
można też pobrać z witryny internetowej
www.SonyEricsson.com/support.
Jak wybrać kolejność sortowania
kontaktów
} Kontakty } Opcje } Zaawansowane
} Kolejność sortow. Ustaw opcję sortowania
według imion lub nazwisk.
Synchronizacja z urządzeniami
znajdującymi się w pobliżu
Należy zainstalować oprogramowanie
do synchronizacji dostępne na dysku CD
dołączonym do telefonu lub pobrane z witryny
internetowej www.SonyEricsson.com/support.
Oprogramowanie zawiera informacje pomocy.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Łączność
Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek nowej lub
zaktualizowanej wersji oprogramowania należy
odinstalować wszelkie używane dotychczas programy
do komunikacji z telefonem. Najlepiej to zrobić
za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy
z Panelu sterowania (system Windows).
Zdalna synchronizacja
za pośrednictwem Internetu
Można przeprowadzić synchronizację online
za pośrednictwem usługi internetowej.
Jak wprowadzić ustawienia zdalnej
synchronizacji
1
} Organizator } Synchronizacja i } Tak lub
} Nowe konto.
2 Wprowadź nazwę nowego konta, } Kontynuuj.
3 Określ następujące ustawienia:
Adres serwera — adres URL serwera.
Nazwa użytkown. — nazwa użytkownika konta.
Hasło — hasło użytkownika konta.
Połączenie — wybierz profil internetowy.
Aplikacje — zaznacz aplikacje do synchronizacji.
Ustawien. aplikacji — wybierz aplikację i wprowadź
nazwę bazy danych oraz, jeśli to konieczne, nazwę
użytkownika i hasło.
Okres synchroniz. — określ, jak często ma być
przeprowadzana synchronizacja.
Zdalna inicjacja — określ, czy przy uruchamianiu
z usługi zdalnej akceptacja będzie dawana lub
odmawiana automatycznie, czy ma być wyświetlane
pytanie.
Zabezp. transmisji — wprowadź identyfikator i hasło
serwera.
4 } Zapisz, aby zapisać nowe konto.
Jak rozpocząć zdalną synchronizację
} Organizator } Synchronizacja, wybierz konto,
} Start.
Technologia bezprzewodowa
Bluetooth™
Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe
połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth.
Elementy można wysyłać i odbierać przy użyciu
technologii Bluetooth jako metody przesyłania.
Należy wybrać urządzenie z listy znalezionych
urządzeń.
Zalecana maksymalna odległość między dwoma
urządzeniami komunikującymi się przez Bluetooth
wynosi 10 metrów. Ponadto między urządzeniami
nie powinno być żadnych litych obiektów.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
49
Łączność
Zanim zaczniesz
• Włącz komunikację Bluetooth, aby móc
ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami.
• Przed ustanowieniem połączenia Bluetooth
z innym urządzeniem należy dodać to urządzenie
do telefonu. Dzięki temu obydwa urządzenia
będą mogły rozpoznać się i rozpocząć komunikację, gdy zostaną włączone ponownie (jeśli
będą w swoim zasięgu).
Sprawdź, czy lokalne prawo lub przepisy nie ograniczają
możliwości korzystania z technologii Bluetooth. Jeśli
jej używanie jest zabronione, pamiętaj, aby wyłączyć
tę funkcję w telefonie. Maksymalne dozwolone natężenie
emisji fal radiowych usługi Bluetooth w telefonie jest
automatycznie dostosowywane do ewentualnych
lokalnych ograniczeń. Oznacza to, zasięg łączności
może być różny.
Jak włączyć komunikację Bluetooth
w telefonie
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth } Włącz.
Jak wprowadzić nazwę telefonu
1
2
50
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth
} Nazwa telefonu.
Wprowadź nazwę telefonu, która będzie
prezentowana innym urządzeniom.
Jak pokazać lub ukryć telefon
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth } Widoczność
} Pokaż telefon lub } Ukryj telefon.
Jeśli zostanie wybrana opcja ukrycia, inne urządzenia
nie będą w stanie wykryć telefonu przy użyciu
technologii Bluetooth.
Jak dodać urządzenie do telefonu
1
2
3
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth
} Moje urządzenia } Nowe urządzenie,
aby wyszukać dostępne urządzenia.
Wybierz urządzenie z listy.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Należy się upewnić, że dodawane urządzenie
ma włączoną funkcję Bluetooth i jest widoczne.
Jak oszczędzać energię
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth
} Oszczęd. energii } Włączone.
Funkcja ta pozwala ograniczyć zużycie energii
podczas korzystania z jednego urządzenia Bluetooth.
Jeśli jest używana większa liczba urządzeń Bluetooth,
funkcję należy wyłączyć.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Łączność
Jak dodać zestaw HF Bluetooth
1
2
} Ustawienia } Łączność } Bluetooth
} Zestaw HF.
Wybierz Tak, jeśli zestaw HF Bluetooth jest
dodawany po raz pierwszy, lub Moje HF
} Nowe HF } Dodaj, jeśli jest dodawany
kolejny zestaw HF Bluetooth. Sprawdź,
czy zestaw HF jest gotowy do dodania.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj
do instrukcji obsługi urządzenia.
Jak przesyłać elementy przy użyciu
technologii Bluetooth
1
2
Wybierz element do przesłania.
} Więcej } Wyślij i wybierz Przez Bluetooth.
Jak połączyć dwa urządzenia
1
2
Port podczerwieni
Port podczerwieni w telefonie może służyć
do wymiany informacji z innym urządzeniem
korzystającym z podczerwieni.
Jak ustawić opcje przypomnień
} Ustawienia } Łączność } Port podczerwieni
} Włączone lub } 10 minut, aby włączyć port
na 10 minut.
Włącz porty podczerwieni w obu urządzeniach.
Upewnij się, że port podczerwieni telefonu
jest skierowany w stronę portu podczerwieni
drugiego urządzenia, a odległość między tymi
portami nie przekracza 20 cm (tak jak pokazano
na rysunku).
Jak przesyłać elementy przy użyciu
podczerwieni
1
2
Wybierz element do przesłania.
} Więcej } Wyślij i wybierz Przez podczerw.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
51
Łączność
Kabel USB
Kabel USB umożliwia wysyłanie i odbieranie
elementów, a także synchronizowanie telefonu.
Podłącz kabel USB do telefonu i komputera,
a następnie z wyskakującego menu w telefonie
wybierz Tran. plików lub Tryb Telefon. Jeśli będą
synchronizowane dane, % 48 Synchronizacja.
Jeśli będzie przesyłana muzyka, % 39 Przenoszenie
plików muzycznych.
Kabla USB nie należy odłączać od telefonu ani
komputera w trakcie przesyłania plików, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie pamięci telefonu.
• Wybierz Tran. plików, aby przeglądać elementy
w pamięci telefonu. W tym trybie telefon
zostanie wyłączony.
• Wybierz Tryb Telefon, aby zsynchronizować
informacje z innymi urządzeniami lub użyć
telefonu jako modemu. W tym trybie telefon
pozostanie włączony.
Jak rozpocząć połączenie USB
1
2
3
52
Włącz telefon.
Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
Wybierz Tran. plików lub Tryb Telefon
w telefonie.
Jak zakończyć połączenie USB
• Gdy jest aktywny tryb Tran. plików, zakończ
połączenie USB na komputerze. W tym celu
kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk
wymienny w Eksploratorze Windows i wybierz
polecenie Wysuń. Następnie odłącz kabel USB
od telefonu i komputera.
• Gdy jest aktywny Tryb Telefon, odłącz kabel
USB od telefonu i komputera.
Przesłane elementy będą widoczne w telefonie dopiero
po odłączeniu od niego kabla USB.
Jak przesłać elementy przy użyciu
kabla USB
1
2
3
Przygotuj telefon do przesyłania plików.
Przy użyciu funkcji „przeciągania i upuszczania”
przeciągnij elementy na ekranie komputera,
co spowoduje ich przesłanie między telefonem
a komputerem.
Zakończ połączenie USB.
Usługa aktualizacji
Na bieżąco aktualizuj telefon, instalując w nim
najnowsze oprogramowanie. Gdy pojawia się
nowa wersja oprogramowania, można ją pobrać
i zainstalować bez utraty własnych danych
zapisanych w pamięci telefonu.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Łączność
Telefon można aktualizować za pomocą jednej
z następujących metod:
• Przez sieć komórkową.
• Online, za pośrednictwem kabla USB oraz
komputera podłączonego do Internetu.
Usługa aktualizacji wymaga dostępu danych
(GPRS). Informacje na temat abonamentu
obejmującego transmisję danych i opłat
można uzyskać od operatora sieci.
Jak skorzystać z usługi aktualizacji
przez sieć komórkową
Jak skorzystać z usługi aktualizacji
online
Podłącz kabel USB do komputera i telefonu.
1 Przejdź do witryny
www.SonyEricsson.com/support.
2 Wybierz region i kraj.
3 Podaj nazwę produktu.
4 Wybierz usługę aktualizacji oferowaną przez
firmę Sony Ericsson i postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
} Ustawienia } Ogólne } Usługa aktualizacji, aby
wyświetlić opcje:
• Wyszukaj aktualiz. — wyszukiwanie najnowszego
dostępnego oprogramowania. Rozpocznij proces
aktualizacji, postępując zgodnie z instrukcjami
instalacji.
• Wersja programu — wyświetlenie informacji
o oprogramowaniu zainstalowanym w telefonie.
• Przypomnienie — określenie czasu wyszukiwania
nowego oprogramowania.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
53
Funkcje dodatkowe
Funkcje dodatkowe
Budzik, godzina i data, profile, kalendarz, zadania,
stoper, kalkulator, blokada karty SIM, blokada
klawiatury itd.
Godzina i data
W trybie gotowości zawsze jest wyświetlana
godzina.
Jak ustawić godzinę i datę
• } Ustawienia } Ogólne } Godzina i data.
• Aby ustawić godzinę i format godziny,
} Godzina, wprowadź godzinę, } Format,
wybierz format, } Wybierz } Zapisz.
• Aby ustawić datę i format daty, } Data,
wprowadź datę, } Format, wybierz format,
} Wybierz } Zapisz.
• Aby zmienić strefę czasową, } Strefa czasowa,
wybierz opcję, } Wybierz.
• Aby włączyć lub wyłączyć czas letni,
} Czas letni, wybierz opcję, } Wybierz.
• Aby ustawić automatyczną strefę czasową,
} Aut. str. czasowa, wybierz opcję, } Wybierz.
54
Budzik
Dzwonki alarmowe są wydawane nawet wówczas,
gdy telefon jest wyciszony lub wyłączony.
Jak ustawić alarm i go używać
} Alarmy i wybierz opcję:
• Aby ustawić alarm, } Alarm, ustaw godzinę,
} Zapisz.
• Aby ustawić alarm cykliczny, } Alarm cykliczny,
ustaw godzinę, } Kontynuuj, wybierz dni,
Zaznacz } Gotowe.
• Aby wybrać sygnał, } Sygnał alarmowy, wybierz
dźwięk, } Wybierz.
• Aby wyłączyć alarm w czasie jego trwania,
naciśnij dowolny klawisz.
• Aby anulować alarm, wybierz Alarm lub
Alarm cykliczny } Wyłącz.
Profile
Telefon jest wyposażony w zbiór gotowych profili,
przygotowanych pod kątem określonych sytuacji.
Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu
na takie, jakie były w momencie zakupu telefonu.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Funkcje dodatkowe
Jak korzystać z profili
} Ustawienia } Ogólne } Profile:
• Wybierz odpowiedni profil.
• Aby wyświetlić i edytować profil, } Więcej
} Wyślij i edytuj.
• Aby zresetować profile, } Więcej } Resetuj profile.
Nazwy profilu podstawowego nie można zmienić.
Ekran startowy
Podczas włączania lub wyłączania telefonu
pojawia się ekran startowy.
Jak wybrać ekran startowy
} Ustawienia } Wyświetlacz } Ekran startowy
i wybierz odpowiednią opcję.
Jasność
Jasność wyświetlacza można zmieniać.
Jak ustawić jasność
} Ustawienia } Wyświetlacz } Jasność i naciśnij
lub , aby ustawić poziom jasności, } Zapisz.
Zegar w trybie uśpienia
W trybie uśpienia może być wyświetlany zegar.
Aby uaktywnić zegar w trybie
uśpienia
} Ustawienia } Wyświetlacz } Zegar trybu uśp.
} Włączone.
Kalendarz
Można dodawać, zapisywać i ustawiać
przypomnienia o ważnych terminach. Kalendarz
można synchronizować z kalendarzem używanym
w komputerze lub dostępnym w sieci WWW.
% 48 Synchronizacja.
Jak dodać nowy termin
1
2
} Kalendarz i wybierz datę } Wybierz
} Nowy termin } Dodaj.
Wprowadź szczegóły, } Kontynuuj, aby
zatwierdzić każdy wpis, } Wybierz, aby
zatwierdzić termin.
Jak wyświetlić termin
1
2
} Kalendarz i wybierz dzień.
Wybierz termin } Wyświetl.
Jak wyświetlić tydzień kalendarzowy
} Kalendarz } Więcej } Wyświetl tydzień.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
55
Funkcje dodatkowe
Jak ustawić opcje przypomnień
1
2
} Kalendarz } Więcej } Zaawansowane
} Przypomnienia.
} Zawsze, aby sygnał przypomnienia był
emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest
wyłączony lub wyciszony. Gdy słychać
sygnał przypomnienia:
• Jeśli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Menu czynności, } Wyświetl, aby
przeczytać termin.
• Jeśli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Podręczne, wybierz Tak, aby przeczytać
termin, lub Nie, aby wyłączyć przypomnienie.
Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ
na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.
Poruszanie się po kalendarzu
Do przemieszczania się między dniami lub
tygodniami służy klawisz nawigacyjny. W widoku
miesięcznym i tygodniowym można użyć klawiatury
w następujący sposób.
Poprzedni tydzień
Następny tydzień
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
Poprzedni rok
Następny rok
Ustawienia kalendarza
} Kalendarz } Więcej i wybierz odpowiednią opcję:
• Wyświetl tydzień — wyświetlenie terminów
w tygodniu.
• Nowy termin — dodanie nowego terminu.
• Zmień datę — przejście do innej daty
w kalendarzu.
• Zaawansowane — opcje wyszukiwania
i ustawiania przypomnień oraz wybierania
początkowego dnia tygodnia.
• Usuń — usunięcie terminu.
• Pomoc — wyświetlenie informacji pomocy
dotyczących kalendarza.
Jak wysłać i odebrać termin
1
2
} Kalendarz i wybierz termin.
} Więcej } Wyślij, a następnie wybierz
metodę przesyłania.
Po odebraniu terminu postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
Zadania
Można dodać nowe zadanie lub użyć istniejącego
zadania jako szablonu. Można także ustawić
przypomnienia o zadaniach.
Dzisiejsza data
56
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Funkcje dodatkowe
Jak dodać nowe zadanie
1
2
3
} Organizator } Zadania } Nowe zadanie
} Dodaj.
Wybierz Zadanie lub Telefon } Wybierz.
Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.
Jak wyświetlić zadanie
} Organizator } Zadania, wybierz zadanie,
} Wyświetl.
Jak wysłać i odebrać zadanie
1
2
} Organizator } Zadania i wybierz zadanie.
} Więcej } Wyślij, a następnie wybierz
metodę przesyłania.
Po odebraniu zadania postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
Jak ustawić przypomnienia
1
2
} Organizator } Zadania, wybierz zadanie,
} Więcej } Przypomnienia.
} Zawsze, aby sygnał przypomnienia był
emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest
wyłączony lub wyciszony. Gdy słychać
sygnał przypomnienia:
• Jeśli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Menu czynności, } Wyświetl, aby
przeczytać zadanie.
• Jeśli opcja Nowe zdarzenia jest ustawiona
na Podręczne, wybierz Tak, aby zadanie,
lub Nie, aby wyłączyć przypomnienie.
Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ
na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.
Notatki
Można sporządzać notatki i zapisywać je na liście.
Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.
Jak dodać notatkę
} Organizator } Notatki } Nowa notatka } Dodaj,
wpisz notatkę, } Zapisz.
Jak edytować notatki
} Organizator } Notatki, wybierz notatkę, } Więcej,
dokonaj edycji notatki, } Zapisz.
Jak wysłać i odebrać notatkę
1
2
} Organizator } Notatki i wybierz notatkę.
} Więcej } Wyślij, a następnie wybierz metodę
przesyłania.
Po odebraniu notatki postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
57
Funkcje dodatkowe
Stoper
Telefon jest wyposażony w stoper, który może
zapisać kilka różnych czasów (np. okrążeń).
Jak korzystać ze stopera
1
2
3
} Organizator } Stoper } Start.
Wybierz Nowe okr. lub Stop.
Uruchom stoper ponownie lub } Resetuj.
Naciśnij
i } Tak, aby zminimalizować stoper
i uruchomić go w tle.
Minutnik
Telefon jest wyposażony w minutnik. Gdy alarm
dzwoni, można go wyłączyć, naciskając dowolny
klawisz.
Jak ustawić minutnik
} Organizator } Minutnik i ustaw godziny, minuty
oraz sekundy do odliczenia.
Kalkulator
Kalkulator umożliwia dodawanie, odejmowanie,
dzielenie i mnożenie.
58
Jak korzystać z kalkulatora
} Organizator } Kalkulator.
• Aby wybrać ÷ x - + . % =, naciśnij
• Aby usunąć cyfrę, naciśnij
.
lub
.
Blokada karty SIM
Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez
osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie
sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie
działał normalnie z nową kartą SIM.
Większość kart SIM jest zablokowana
w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest
włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy
wprowadzić kod PIN (Personal Identity Number).
Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony
niepoprawny kod PIN, to nastąpi zablokowanie karty
SIM. Informuje o tym komunikat PIN zablokowany.
Aby odblokować kartę, wprowadź kod PUK
(Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK
są dostarczane przez operatora sieci. Kod PIN
można zmienić, wybierając nowy kod, zawierający
od czterech do ośmiu cyfr.
Wyświetlenie komunikatu Kody niezgodne podczas
edycji kodu PIN oznacza, że nowy kod PIN został
podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat
Błędny kod PIN, a po nim Stary kod PIN:, to stary kod
PIN został podany niepoprawnie.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Funkcje dodatkowe
Jak odblokować kartę SIM
1
2
3
Gdy zostanie wyświetlony komunikat
PIN zablokowany, wprowadź kod PUK, } OK.
Wprowadź nowy kod PIN, składający
się z od czterech do ośmiu cyfr, } OK.
Ponownie wprowadź nowy kod PIN
w celu potwierdzenia, } OK.
Blokada klawiatury
Klawiaturę można zablokować, aby uniknąć
przypadkowego wybrania numeru. Nadal można
odbierać przychodzące połączenia, a po ich odebraniu
klawiatura jest ponownie blokowana. Klawiatura
pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie
odblokowana ręcznie.
Jak zmienić kod PIN
Z międzynarodowym numerem alarmowym, np. 112
lub 911, można się łączyć nawet wtedy, gdy klawiatura
jest zablokowana.
2
3
Jak zablokować i odblokować
klawiaturę ręcznie
1
4
} Ustawienia } Ogólne } Blokady
} Blokada karty SIM } Zmień kod PIN.
Wprowadź swój kod PIN, } OK.
Wprowadź nowy kod PIN, składający
się z od czterech do ośmiu cyfr, } OK.
Ponownie wprowadź nowy kod PIN
w celu potwierdzenia, } OK.
• Naciśnij klawisz
, } Blok. kl.
• Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisz
} Odblokuj.
Jak włączyć lub wyłączyć blokadę
karty SIM
Automatyczna blokada klawiszy
Automatyczna blokada klawiatury w trybie
gotowości oznacza, że klawiatura jest blokowana
wkrótce po ostatnim naciśnięciu klawisza.
2
Jak ustawić automatyczną blokadę
klawiszy
1
} Ustawienia } Ogólne } Blokady
} Blokada karty SIM } Ochrona i wybierz
Włączone lub Wyłącz.
Wprowadź swój kod PIN, } OK.
} Ustawienia } Ogólne } Blokady
} Aut. blokada klaw.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
59
Funkcje dodatkowe
Blokada telefonu
Blokada telefonu chroni przed jego użyciem
przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży
i wymiany karty SIM. Kod blokady telefonu (0000)
można zmienić na dowolny kod zawierający
od czterech do ośmiu cyfr.
Włączona blokada telefonu
Jeśli blokada telefonu jest włączona, wprowadź
swój kod } OK.
Automatyczna blokada telefonu
Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako
automatyczna, nie trzeba wprowadzać kodu
blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu
nie zostanie włożona inna karta SIM.
Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku
zapomnienia kodu trzeba zanieść telefon do lokalnego
punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.
} Ustawienia } Ogólne } Blokady
} Blokada telefonu } Zmień kod.
Pamięć kodów
W pamięci kodów można zapisywać kody
zabezpieczeń, na przykład kart kredytowych.
Należy ustawić hasło dostępu do pamięci kodów.
Słowo sprawdzające i zabezpieczenia
W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonego
hasła pamięci kodów należy wprowadzić słowo
sprawdzające. Gdy zostanie wprowadzone hasło,
słowo sprawdzające pojawi się na krótką chwilę.
Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone
poprawne kody. Jeśli wprowadzono niepoprawne
hasło, to wyświetlone słowo sprawdzające
i wyświetlone kody będą także niepoprawne.
Jak ustawić blokadę telefonu
Jak po raz pierwszy otworzyć
pamięć kodów
2
2
1
60
Jak zmienić kod blokady telefonu
} Ustawienia } Ogólne } Blokady
} Blokada telefonu } Ochrona i wybierz opcję.
Podaj kod blokady telefonu, } OK.
1
} Organizator } Pamięć kodów. Pojawią się
instrukcje, } Kontynuuj.
Wprowadź czterocyfrowe hasło, a następnie
} Kontynuuj.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Funkcje dodatkowe
3
4
Ponownie wprowadź nowe hasło w celu
potwierdzenia.
Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie
15 znaków), } Gotowe. Słowo sprawdzające
może się składać zarówno z liter, jak i z cyfr.
Jak dodać nowy kod
1
2
3
} Nowy kod } Pamięć kodów, wprowadź swoje
hasło, } Nowy kod i } Dodaj.
Wprowadź nazwę związaną z kodem,
na przykład nazwę firmy wydającej
karty kredytowe, } Kontynuuj.
Wprowadź kod, } Gotowe.
Jak zresetować pamięć kodów
1
2
} Organizator } Pamięć kodów, wprowadź
hasło, } Kontynuuj } Więcej } Resetuj.
Pojawi się pytanie Zresetować pamięć kodów?,
a wtedy } Tak. Pamięć kodów zostanie
zresetowana i wszystkie wpisy zostaną
usunięte. Przy następnej próbie wejścia
do pamięci kodów musisz zacząć
od % 60 Jak po raz pierwszy otworzyć
pamięć kodów.
Jak zmienić hasło
1
2
3
4
} Organizator } Pamięć kodów, wprowadź
swoje hasło, } Więcej i } Zmień hasło.
Wprowadź nowe hasło, } Kontynuuj.
Ponownie wprowadź nowe hasło, } Kontynuuj.
Wprowadź słowo sprawdzające, } Gotowe.
Jeśli zapomnisz hasło
Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć
kodów.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
61
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie
problemów
Dlaczego telefon źle działa?
Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga
zatelefonowania do operatora, ale większość
problemów można rozwiązać samodzielnie.
Przed oddaniem telefonu do naprawy należy
skopiować wszystkie elementy, wiadomości
oraz informacje do innego urządzenia, ponieważ
zawartość telefonu może zostać skasowana
podczas naprawy.
Dodatkowe informacje z zakresu pomocy
technicznej można znaleźć w witrynie
www.SonyEricsson.com/support.
Szare opcje menu
Funkcja jest chwilowo niedostępna. Usługa
jest nieaktywna lub abonament nie obejmuje
tej funkcji. Skontaktuj się z operatorem sieci.
Ponieważ nie można wysyłać motywów,
obrazków i dźwięków chronionych prawem
autorskim, menu Wyślij jest niekiedy niedostępne.
62
Telefon działa powoli
Wybierz i usuń niepotrzebną zawartość, a następnie
wyłącz i włącz telefon % 7 Jak włączyć i wyłączyć
telefon.
Brak oznak ładowania
Bateria jest całkowicie wyczerpana lub bardzo długo
nie była używana.
Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero
po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.
Nie można włączyć telefonu/
Miga czerwona dioda (LED)
Naładuj baterię % 6 Jak włożyć kartę SIM
i naładować baterię lub % 69 Bateria.
Ładowanie baterii firmy innej niż
Sony Ericsson
Jeśli używana bateria nie jest zatwierdzona przez
firmę Sony Ericsson, % 69 Bateria.
Menu pojawia się w niewłaściwym
języku
Jeśli menu pojawia się w niewłaściwym języku,
możesz wybrać go w trybie gotowości:
• Naciśnij klawisze
0000 , aby uzyskać
angielskie menu.
• Naciśnij klawisze
8888 , aby język był
określany automatycznie zgodnie z kartą SIM.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Rozwiązywanie problemów
Ustawienia początkowe
Przywróć pierwotne ustawienia telefonu, usuwając
zmiany dokonane w ustawieniach oraz dodaną lub
edytowaną zawartość.
• Jeśli wybierzesz opcję Resetuj ustawienia,
zmienione ustawienia zostaną usunięte.
• Jeśli zostanie wybrane polecenie
Resetuj wszystko, to zostaną usunięte nie tylko
zmiany ustawień, lecz także wszystkie kontakty,
wiadomości i dane osobiste oraz pobrana,
otrzymana lub edytowana zawartość.
Komunikaty o błędach
Jak przywrócić ustawienia
początkowe telefonu
Są dostępne tylko połączenia
alarmowe
Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej
używać. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź,
czy nie ma żadnych problemów z abonamentem.
Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają łączenie
się z międzynarodowym numerem alarmowym,
np. 112 lub 911. % 15 Połączenia alarmowe.
1
2
3
} Ustawienia } Ogólne } Ustawienia począt.
Wybierz Resetuj ustawienia lub
Resetuj wszystko.
Gdy pojawią się instrukcje, } Kontynuuj.
Jeśli zostanie wybrane polecenie Resetuj wszystko,
to zawartość, taka jak pobrane, odebrane lub edytowane
melodie i obrazki, także będzie usunięta.
Włóż kartę SIM
W telefonie nie ma karty SIM lub jest
ona niepoprawnie włożona. Włóż kartę SIM
% 6 Jak włożyć kartę SIM i naładować baterię.
Włóż właściwą kartę SIM
Telefon pracuje jedynie z niektórymi kartami SIM.
Sprawdź, czy w telefonie jest włożona odpowiednia
karta SIM operatora.
Brak sieci
W zasięgu nie ma żadnej sieci lub odbierany sygnał
jest za słaby. Musisz się przenieść w inne miejsce,
aby uzyskać wystarczająco silny sygnał.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
63
Rozwiązywanie problemów
Niewłaściwy kod PIN/
Niewłaściwy kod PIN2
Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.
Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2, } Tak
% 58 Blokada karty SIM.
Kody niezgodne
Dwa wprowadzone kody nie są identyczne. Aby
zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN),
trzeba potwierdzić nowy kod przez ponowne
wprowadzenie dokładnie tego samego kodu.
% 58 Blokada karty SIM.
Telefon zablokowany
Telefon jest zablokowany. Aby odblokować
telefon, % 60 Blokada telefonu.
Kod blokady telefonu
Wymagany jest kod blokady telefonu. Telefon
jest sprzedawany z kodem blokady telefonu 0000.
Można go zmienić na dowolny kod składający się
z od czterech do ośmiu cyfr % 60 Blokada telefonu.
PIN zablokowany/PIN2 zablokowany
Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod
PIN lub PIN2. Aby odblokować, % 58 Blokada
karty SIM.
Blokada PUK
10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny
osobisty kod odblokowujący (PUK). Skontaktuj
się z operatorem.
64
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Ważne informacje
Witryna internetowa dla klientów firmy
Sony Ericsson, bezpieczna i efektywna
eksploatacja, gwarancja, declaration
of conformity.
Witryna dla klientów Sony Ericsson
w sieci WWW
W witrynie www.SonyEricsson.com/support jest
dostępna sekcja Pomocy, zawierająca porady
i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze
aktualizacje oprogramowania oraz porady,
jak sprawniej korzystać z telefonu.
Serwis i pomoc techniczna
Od tej pory masz dostęp do szerokiej gamy
usług, jak np.:
• Globalne i lokalne witryny sieci Web z pomocą
techniczną.
• Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
• Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów
Sony Ericsson.
• Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat
warunków gwarancji można znaleźć w niniejszej
instrukcji obsługi.
W witrynie www.SonyEricsson.com w sekcji pomocy
technicznej dla wybranego języka można w razie
potrzeby znaleźć najnowsze informacje i narzędzia
pomocy technicznej, jak aktualizacje oprogramowania,
bazę wiedzy, ustawienia telefonu i dodatkową pomoc.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji
o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora
należy skontaktować się ze swoim operatorem.
Zapraszamy również do korzystania z naszych
Centrów obsługi telefonicznej. Znajdź na poniższej
liście telefon do najbliższego Centrum obsługi
telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na
liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem.
(Poniższa lista numerów telefonów była aktualna
w momencie oddawania publikacji do druku.
Ostatnie zmiany można zawsze znaleźć w witrynie
www.SonyEricsson.com).
W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby
telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować
ze sprzedawcą, od którego został zakupiony lub
z autoryzowanym serwisem. Należy zachować
oryginalny dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie
prawa do korzystania z gwarancji.
Opłata za połączenie z Centrum obsługi telefonicznej
jest naliczana zgodnie z taryfą krajową, łącznie
z obowiązującymi podatkami, chyba że podany
numer jest numerem bezpłatnym.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
65
Ważne informacje
Australia
1-300 650 050
questions.AU@support.sonyericsson.com
Argentyna
800-333-7427
questions.AR@support.sonyericsson.com
Austria
0810 200245
questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgia
02-7451611
questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazylia
4001-0444
questions.BR@support.sonyericsson.com
Kanada
1-866-766-9374
questions.CA@support.sonyericsson.com
Republika Środkowoafrykańska
+27 112589023
questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile
123-0020-0656
questions.CL@support.sonyericsson.com
Chiny
4008100000
questions.CN@support.sonyericsson.com
Kolumbia
18009122135
questions.CO@support.sonyericsson.com
Chorwacja
062 000 000
questions.HR@support.sonyericsson.com
Czechy
844 550 055
questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dania
33 31 28 28
questions.DK@support.sonyericsson.com
66
Finlandia
09-299 2000
questions.FI@support.sonyericsson.com
Francja
0 825 383 383
questions.FR@support.sonyericsson.com
Niemcy
0180 534 2020
questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecja
801-11-810-810
210-89 91919 (tel. komórkowy)
questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong
8203 8863
questions.HK@support.sonyericsson.com
Węgry
06 1 437 7300
questions.HU@support.sonyericsson.com
Indie
39011111
(w przypadku połączenia GSM należy dodać
kod STD)
questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonezja
021-2701388
questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlandia
1850 545 888
questions.IE@support.sonyericsson.com
Włochy
06 48895206
questions.IT@support.sonyericsson.com
Malezja
03-78809800
questions.MY@support.sonyericsson.com
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Meksyk
01 800 000 4722
(numer bezpłatny w kraju)
questions.MX@support.sonyericsson.com
Holandia
0900 899 8318
questions.NL@support.sonyericsson.com
Nowa Zelandia 0800-100150
questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norwegia
815 00 840
questions.NO@support.sonyericsson.com
Filipiny
02-6351860
questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska
0 (prefiks) 22 6916200
questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalia
808 204 466
questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunia
(+4021) 401 0401
questions.RO@support.sonyericsson.com
Rosja
095 7870986
questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur
67440733
questions.SG@support.sonyericsson.com
Słowacja
02-5443 6443
questions.SK@support.sonyericsson.com
RPA
0861 632222
questions.ZA@support.sonyericsson.com
Hiszpania
902 180 576
questions.ES@support.sonyericsson.com
Szwecja
013-24 45 00
questions.SE@support.sonyericsson.com
Szwajcaria
0848 824 040
questions.CH@support.sonyericsson.com
Tajwan
02-25625511
questions.TW@support.sonyericsson.com
Tajlandia
02-2483030
questions.TH@support.sonyericsson.com
Turcja
0212 47 37 777
questions.TR@support.sonyericsson.com
Zjednoczone Emiraty Arabskie 43 919880
questions.AE@support.sonyericsson.com
Wielka Brytania 08705 23 7237
questions.GB@support.sonyericsson.com
USA
1-866-766-9374
questions.US@support.sonyericsson.com
Wenezuela
0-800-100-2250
questions.VE@support.sonyericsson.com
Zasady bezpiecznej
i efektywnej eksploatacji
Przed pierwszym użyciem telefonu
komórkowego należy zapoznać się
z podanymi niżej informacjami.
Celem niniejszych instrukcji jest
zapewnienie bezpieczeństwa
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
67
Ważne informacje
użytkownika. Prosimy o zastosowanie się do tych
zaleceń. Jeżeli urządzenie znalazło się pod wpływem
opisanych poniżej warunków, a także w przypadku
wątpliwości co do prawidłowości działania, przed
naładowaniem i użyciem urządzenia należy
przekazać je do sprawdzenia autoryzowanemu
partnerowi serwisowemu. W przeciwnym razie może
wystąpić ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia,
a nawet zagrożenie zdrowia użytkownika.
Zalecenia dotyczące bezpiecznej
eksploatacji urządzenia (telefonu
komórkowego, baterii, ładowarki
i innych akcesoriów)
• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie
oraz przechowywać je w czystym i wolnym od
pyłów miejscu.
• Ostrzeżenie! Urządzenie wrzucone do ognia
może eksplodować.
• Nie wolno narażać urządzenia na kontakt
z płynami ani wilgocią.
• Nie należy narażać urządzenia
na działanie ekstremalnie wysokich ani
niskich temperatur. Nie wolno narażać
urządzenia na temperatury powyżej
+60°C (+140°F).
• Należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu
otwartego ognia, tlących się papierosów, cygar itd.
• Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać
nim ani go zginać.
68
• Nie należy malować urządzenia.
• Nie wolno demontować telefonu.
Serwisu powinien dokonywać jedynie
personel upoważniony przez firmę
Sony Ericsson.
• Nie wolno bez pozwolenia personelu
korzystać z urządzenia w pobliżu urządzeń
medycznych.
• Nie należy korzystać z urządzenia w samolocie
lub w jego pobliżu ani na obszarach objętych
zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.
• Nie wolno używać telefonu
na obszarach zagrażających wybuchem.
• Nie należy umieszczać telefonu
ani instalować wyposażenia
bezprzewodowego nad poduszką
powietrzną w samochodzie.
UWAGA NA DZIECI!
URZĄDZENIE NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH
NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI. MAŁE
DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ
TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO
AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE
LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ
TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA.
TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE
ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ ULEC ODŁĄCZENIU,
CO STWARZA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ PRZEZ
DZIECKO.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Używanie zasilacza sieciowego
(ładowarki)
Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać
jedynie do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie
z umieszczonymi na nim oznaczeniami. Należy
sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak,
aby nie był narażony na uszkodzenie ani naprężenia.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed
rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania. Nie wolno używać
zasilacza na wolnym powietrzu ani w miejscach
o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu
zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje
do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien
zainstalować odpowiednie gniazdko.
Należy stosować jedynie oryginalne, markowe
ładowarki Sony Ericsson przeznaczone dla danego
telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą nie
spełniać takich samych kryteriów bezpieczeństwa
i jakości działania.
Bateria
Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego
zalecamy pełne naładowanie baterii. Nowa bateria
lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć
mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób
użycia. Bateria może być ładowana tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia zawiera się w przedziale
od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).
Należy stosować jedynie oryginalne, markowe
baterie Sony Ericsson przeznaczone dla danego
telefonu komórkowego. Stosowanie innych baterii
i ładowarek może być niebezpieczne.
Czas rozmów i gotowości zależy od kilku różnych
warunków, takich jak siła sygnału, temperatura
otoczenia, wykorzystanie aplikacji, wybrane funkcje
oraz transmisja głosu i danych podczas korzystania
z telefonu komórkowego.
Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon
komórkowy. Nie wolno wkładać baterii do ust.
Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie
ich połknięcia. Do metalowych styków baterii nie
wolno przykładać metalowych przedmiotów. Może
to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię. Baterii
należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
Osobiste urządzenia medyczne
Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie
niektórych rozruszników serca oraz innych implantów
medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu
komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w
kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu
komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu,
które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli
utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między
telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko
zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone.
W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
69
Ważne informacje
zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon
komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji
na ten temat może udzielić kardiolog.
W przypadku innych urządzeń medycznych
należy skontaktować się z lekarzem i producentem
urządzenia.
Wskazówki dla osób prowadzących
pojazdy
Należy zapoznać się z obowiązującymi lokalnie
przepisami dotyczącymi używania telefonów
komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów
lub nakładającymi obowiązek stosowania przez
kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia
rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych
urządzeń firmy Sony Ericsson obsługiwanych bez
pomocy rąk, przeznaczonych do użycia z danym
modelem telefonu.
Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń
działania sprzętu elektronicznego niektórzy producenci
zakazują używania telefonów komórkowych w swoich
pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy
do obsługi bez użycia rąk (zestawy HF) mające
zewnętrzną antenę.
Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu,
a przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia
należy zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają
tego warunki jazdy.
70
Połączenia alarmowe
Telefony komórkowe wykorzystują sygnały
radiowe, przez co nie gwarantują połączenia
w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy
nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako
podstawowym środku łączności (np. w przypadku
zagrożeń związanych ze zdrowiem).
Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich
obszarach i sieciach komórkowych, a także podczas
używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji
telefonu komórkowego. Można to sprawdzić
u lokalnego usługodawcy.
Antena
Ten telefon zawiera wbudowaną antenę. Używanie
urządzeń antenowych nieoferowanych przez firmę
Sony Ericsson do użytku z danym modelem może
spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego,
pogorszenie jego działania oraz przekroczenie
ustalonych limitów współczynnika SAR (patrz
poniżej).
Efektywna eksploatacja telefonu
Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy
inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części
telefonu podczas korzystania z niego, ponieważ
wpływa to ujemnie na jakość połączenia i może
powodować większe zużycie energii, skracając
czas rozmów i gotowości.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Promieniowanie o częstotliwościach
radiowych i szybkość absorpcji
swoistej
Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem
o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach
radiowych (nazywane także falami radiowymi lub
polami o częstotliwości radiowej).
Rządy na całym świecie stosują się do obszernych
międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection — Międzynarodowa Komisja
ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym)
czy IEEE (The Institute of Electrical and Electronics
Engineers Inc. — Instytut Inżynierów Elektryków
i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają
dozwolone poziomy dawek promieniowania dla całej
populacji. Poziomy te zawierają znaczny margines
bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu
zdrowia, oraz uwzględnienie zróżnicowania pomiarów.
Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption
Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości
radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka
podczas korzystania z telefonu komórkowego.
Wartość ta jest określana jako najwyższy dopuszczalny
poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty
poziom podczas działania telefonu komórkowego
może być znacznie niższy.
Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano tak, aby używał minimum energii do połączenia
z siecią.
Różnice wartości współczynnika absorpcji swoistej
poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają
wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują
różnice w poziomach absorpcji między modelami
telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów
komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak,
aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek
promieniowania o częstotliwości radiowej.
Przed udostępnieniem do sprzedaży w USA model
telefonu musi przejść testy i uzyskać certyfikat FCC,
świadczący o tym, że telefon ten nie przekracza wymagań władz w zakresie bezpiecznego promieniowania.
Podczas testów telefon jest umieszczany w miejscach
wymaganych przez FCC w stosunku do każdego
modelu (tzn. przy uchu i na ciele). W przypadku
noszenia na ciele ten telefon został przetestowany
i spełnia wytyczne FCC dotyczące działania fal
radiowych, kiedy jest umieszczony w odległości
minimum 15 mm od ciała, bez żadnych obiektów
metalowych w pobliżu lub kiedy stosuje się oryginalne
akcesoria firmy Sony Ericsson przeznaczone do
noszenia tego telefonu. Użycie innych akcesoriów
nie gwarantuje zgodności z wymaganiami FCC
dotyczących fal radiowych.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
71
Ważne informacje
Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi
materiałami jest dołączona oddzielna ulotka
z informacjami o poziomie absorpcji swoistej.
Informacje te oraz dodatkowe informacje na temat
dawek promieniowania o częstotliwości radiowej
i szybkości absorpcji są dostępne w witrynie
www.SonyEricsson.com.
Rozwiązania ułatwiające
eksploatację i zaspokajające
potrzeby specjalne
W połączeniu z telefonami Sony Ericsson
sprzedawanymi w USA można używać terminali TTY
(przy użyciu odpowiednich akcesoriów). Informacje
na temat rozwiązań ułatwiających eksploatację
użytkownikom mającym specjalne potrzeby można
uzyskać, kontaktując się telefonicznie z centrum
obsługi Sony Ericsson Special Needs Center pod
numerem 877 878 1996 (TTY) lub 877 207 2056
(połączenie głosowe) albo odwiedzając witrynę
internetową www.SonyEricsson-snc.com.
Utylizacja starego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Zamiast tego powinien zostać przekazany do
odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się
wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji
tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe
postępowanie z tego typu odpadami. Wtórne
przetwarzanie materiałów pomoże w zachowaniu
naszych naturalnych zasobów. Bardziej szczegółowe
informacje na temat wtórnego przetwarzania tego
produktu można uzyskać w urzędach administracji
lokalnej lub w lokalnej firmie świadczącej usługi
utylizacji odpadów bądź w sklepie, gdzie produkt
ten został zakupiony.
Utylizacja baterii
Należy zapoznać się z przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii lub
zadzwonić po informacje do lokalnego
Centrum obsługi telefonicznej
Sony Ericsson.
Nie wolno wyrzucać baterii do komunalnych
pojemników na śmieci. Jeśli to możliwe, należy
korzystać z punktów utylizacji baterii.
Ten symbol na urządzeniu lub jego
opakowaniu oznacza, że dany produkt
nie powinien być traktowany tak, jak inne
odpady powstające w gospodarstwie domowym.
72
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Umowa licencyjna
użytkownika
Niniejsze urządzenie bezprzewodowe („Urządzenie”),
dostarczone razem z niezbędnymi nośnikami danych,
zawiera oprogramowanie („Oprogramowanie”),
którego właścicielem jest firma Sony Ericsson
Mobile Communications AB i jej firmy stowarzyszone
(„Sony Ericsson”) oraz współpracujący z nią
dostawcy i licencjodawcy.
Firma Sony Ericsson udziela Licencjobiorcy,
jako użytkownikowi tego Urządzenia, niewyłącznej,
nieprzenośnej, niezbywalnej licencji na użytkowanie
Oprogramowania wyłącznie w połączeniu z
Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane
i/lub z którym je dostarczono. Nic, co jest zawarte
w niniejszym dokumencie, nie może być interpretowane jako sprzedaż Oprogramowania użytkownikowi
tego Urządzenia.
Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie,
odtwarzanie, rozmontowywanie i jakakolwiek inna
zmiana lub użycie w celu poznania kodu źródłowego
Oprogramowania lub jego części są zabronione.
Aby uniknąć niejasności, Licencjobiorca ma
całkowite prawo do przekazania osobie trzeciej
swoich praw i zobowiązań, wynikających z
użytkowania Oprogramowania. Może ono być
przekazane wyłącznie z urządzeniem, z którym
Oprogramowanie zostało nabyte, oraz pod
warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na
piśmie do przestrzegania niniejszych postanowień.
Licencja jest udzielana na cały okres użytkowania
Urządzenia. Niniejsza licencja wygasa wraz
z pisemnym przekazaniem osobie trzeciej praw
do Urządzenia, na którym zainstalowane jest
niniejsze Oprogramowanie. Licencja wygasa
w trybie natychmiastowym, jeśli Licencjobiorca
nie przestrzega postanowień i warunków
w niej zawartych.
Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią
dostawcy i licencjodawcy Oprogramowania są
jedynymi i wyłącznymi właścicielami i zachowują
wszelakie prawa, tytuły do Oprogramowania oraz
udziały w nim. Sony Ericsson i, w zakresie, w jakim
Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący
do osób trzecich, owa osoba trzecia, mają prawo
do czerpania korzyści wynikających z warunków
niniejszej umowy licencyjnej.
Ważność, konstrukcja i skuteczność niniejszej licencji
podlega prawodawstwu Szwecji. Powyższe postanowienia obowiązują w całym zakresie, dopuszczalnym
przez ustawowe prawa konsumenta (jeśli takie istnieją).
Ograniczona gwarancja
Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88
Lund, Sweden, (Sony Ericsson) zapewnia Ograniczoną
gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne
markowe akcesoria dołączone do telefonu
komórkowego (nazywane dalej „Produktem”).
Gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług
gwarancyjnych, należy zwrócić się do miejsca
73
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
zakupu lub zatelefonować (mogą być naliczane
opłaty lokalne) do lokalnego Centrum obsługi
telefonicznej Sony Ericsson albo odwiedzić witrynę
www.SonyEricsson.com.
Nasza gwarancja
Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej
gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje,
że produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad
projektowych, materiałowych lub wad wykonania
w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez
okres jednego (1) roku.
Zakres naszych obowiązków
Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad
projektowych, materiałowych lub wad wykonania
telefon będzie działać nieprawidłowo podczas
normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej partnerzy
serwisowi w danym kraju/regionie*, gdzie telefon
został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub
zamianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami
określonymi poniżej.
Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi
zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty,
jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją
zgodnie z poniższymi warunkami.
Należy zwrócić uwagę, że w wyniku naprawy lub
wymiany niektóre osobiste ustawienia, pobrane
74
informacje lub inne informacje zawarte w telefonie
mogą zostać utracone. Istniejące regulacje prawne,
przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony Ericsson wykonywanie
kopii zapasowych niektórych pobranych informacji.
Firma Sony Ericsson nie bierze odpowiedzialności
za żadne utracone informacje i nie rekompensuje
użytkownikom takich strat. Przed przekazaniem
Produktu firmy Sony Ericsson do naprawy lub
wymiany zawsze należy samodzielnie wykonać
kopie zapasowe wszelkich informacji zapisanych
w telefonie, takich jak pobrane materiały, terminarz
czy kontakty.
Warunki
1 Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do Produktu
wymagającego naprawy lub wymiany jest dołączony
oryginalny dowód zakupu, wydany pierwszemu
nabywcy przez autoryzowanego sprzedawcę
firmy Sony Ericsson, mający datę zakupu i numer
seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie
prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli
te informacje zostały usunięte lub zmieniły się
od momentu pierwotnego zakupu produktu
u sprzedawcy.
2 Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany
w firmie Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony
Produkt będzie miał gwarancję na pozostały czas
oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
(90) dni od daty naprawy, zależnie od tego,
który okres jest dłuższy. Podczas naprawy lub
wymiany mogą być wykorzystywane funkcjonalnie
równoważne regenerowane moduły. Wymienione
wadliwe części lub elementy stają się własnością
firmy Sony Ericsson.
3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
produktu wynikających z normalnej eksploatacji
i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym,
lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny
i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy
Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji
produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
również awarii powstałych w wyniku wypadku,
modyfikacji oprogramowania lub sprzętu albo
adaptacji, awarii wywołanych przez siłę wyższą
ani uszkodzeń wynikających z zalania płynem.
Ładowalna bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy. W końcu jednak się zużyje —
nie jest to żadna usterka. Jeśli czas, w którym
można prowadzić rozmowy, lub czas gotowości
stanie się zauważalnie krótki, to przyszła pora
wymiany baterii. Sony Ericsson zaleca korzystanie
tylko z tych baterii i ładowarek, które są zatwierdzone
przez firmę Sony Ericsson.
Poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie
różnić się jasnością i kolorami wyświetlaczy.
Na wyświetlaczu mogą być widocznie bardzo
drobne jasne lub ciemne kropki. Są do tak
zwane uszkodzone piksele. Zjawisko to występuje
4
5
6
7
w przypadku, gdy poszczególne punkty są
uszkodzone i nie można ich naprawić. Dopuszcza
się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych
pikseli.
Poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie
różnić się wyglądem zdjęć robionych za pomocą
aparatu fotograficznego. Jest to zjawisko całkowicie
normalne i nie wynika z uszkodzenia modułu aparatu
fotograficznego.
Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym
Produkt ma być używany, jest oferowany przez
operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson,
firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna
za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg
systemu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
Produktu spowodowanych przez instalacje,
modyfikacje, naprawy lub otwieranie Produktu
przez osoby nieupoważnione do wykonywania
tych czynności przez firmę Sony Ericsson.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu,
które zostały spowodowane przez użycie
akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych
niebędących oryginalnymi markowymi
akcesoriami SonyEricsson przeznaczonymi
do użycia z danym Produktem.
Uszkodzenie którejkolwiek z plomb Produktu
unieważnia gwarancję.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
75
Ważne informacje
8 OPRÓCZ NINIEJSZEJ DRUKOWANEJ
OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE MA
ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI,
PISEMNYCH ANI USTNYCH. WSZYSTKIE
GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ
OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE
DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW
HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH
ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU
TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ
GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY
NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA
PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY
DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE
TYLKO, UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY
HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY
MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.
W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone
wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód
przypadkowych lub wtórnych albo ograniczeń czasu
trwania gwarancji i dlatego powyższe ograniczenia
lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.
Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa
klienta obowiązujące w danym kraju ani na prawa
klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające
z umowy sprzedaży/kupna.
76
* UNIA EUROPEJSKA (UE)
Jeśli Produkt został nabyty w kraju UE, może być
on serwisowany na podanych powyżej warunkach
w dowolnym kraju UE, gdzie jest sprzedawany
przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson
identyczny Produkt. Aby dowiedzieć się, czy dany
Produkt jest sprzedawany w określonym kraju UE,
należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi
telefonicznej Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę,
że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym
niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt
ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele
sprzedawane w innych krajach. Naprawa telefonów
z blokadą SIM może być niemożliwa.
** W niektórych krajach/regionach wymagane
są dodatkowe informacje. Jeśli tak jest, jest
to wyraźnie wskazane w dowodzie zakupu.
FCC Statement
This device complies with Part 15
of the FCC rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Znaki towarowe i prawa autorskie
Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie,
zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej,
na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości
może być ograniczone lub zabronione w związku
z prawami osób trzecich, w tym w szczególności
na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich
przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność
za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu
komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi
użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed
skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej
użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą
licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób
wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje
dokładności, integralności ani jakości zawartości
dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez
inne podmioty. W żadnym przypadku firma
Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie
zawartości dodatkowej lub innej zawartości
oferowanej przez inne podmioty.
QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™,
VideoDJ™ i Style-up™ są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
SonyEricsson Mobile Communications AB.
Właścicielem praw do znaku słownego i do logo
Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych
znaków przez firmę Sony Ericsson jest dokonywane
w ramach licencji.
Microsoft, Windows i PowerPoint są zarejestrowanymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach/regionach.
QuickTime® jest znakiem towarowym firmy Apple
Computer, Inc. Mac OS jest znakiem towarowym
firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanym
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym
lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest
licencjonowana na podstawie jednego lub kilku
z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437,
5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom
Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No.
HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR,
IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi
patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym
świecie.
Java i wszystkie związane z nią znaki towarowe
i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Umowa
licencyjna użytkownika języka Sun™ Java™ JME™.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
77
Ważne informacje
1 Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał
chroniony prawem autorskim, należącym do firmy
Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje
w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców.
Klient nie może modyfikować, dekompilować,
dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani
w inny sposób dokonywać odwrotnej inżynierii
Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno
dzierżawić, przypisywać ani udzielać na niego
licencji, w całości ani w części.
2 Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz
z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli
eksportu w USA, w tym ustawie U.S. Export
Administration Act oraz związanymi z nią
przepisami i może podlegać przepisom
eksportowym lub importowym w innych krajach.
Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich
tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie
jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji
na eksport, reeksport lub import Oprogramowania.
Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny
sposób eksportować lub reeksportować (i) do
obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie,
na Kubie, w Korei Północnej, Libii, Sudanie, Syrii
(lista ta może się zmieniać co pewien czas)
ani żadnego kraju objętego embargiem przez
USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście
Departamentu Skarbu USA dotyczącej
Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli
zakazu zamówień (Table of Denial Orders)
Departamentu Handlu USA.
78
3 Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub
ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych
podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli
Rights in Technical Data and Computer Software
Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii)
i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.
Prawa autorskie do części oprogramowania w tym
produkcie należą do © SyncML initiative Ltd. (19992002). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej
instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich
właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie
przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Ważne informacje
Declaration of Conformity
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAB-1022041-BV
and in combination with our accessories, to which this
declaration relates is in conformity with the appropriate
standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7,
EN 60950, EN 300 328 and EN 301 489-17,
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
99/5/EC with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.
Lund, December 2005
Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS
Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (99/5/WE).
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
79
Indeks
Indeks
A
aktualizacja online 53
aktualizacja przez sieć
komórkową 53
alarm wibracyjny 42
alarmowe, połączenia 15
alarmy 42
aparat 33–37
aparat fotograficzny
nagrywanie filmów wideo 33
opcje 34
robienie zdjęć 33
zoom 34
aplikacje 44
automatyczna sekretarka 18
automatyczny zapis
na karcie SIM 17
autoportret 34
80
B
bateria 69
ładowanie i wkładanie 6
blokada klawiatury 59
blokada telefonu 60, 64
blokady
blokada telefonu 64
karta SIM 58
klawiatura 59
telefon 60
Bluetooth
dodawanie zestawu HF 51
łączenie się z komputerem 49
uwierzytelnianie, zobacz
dodawanie urządzenia 50
budzik 54
C
czas połączenia 25
D
data 54
declaration of conformity 79
Disc2Phone 39
dodawanie urządzenia Bluetooth 50
dwie linie głosowe 22
dzwonki 42
dźwięk
podczas korzystania
z zestawu HF 24
przekazywanie do zestawu
HF i z niego 24
dźwięki 42
E
ekran startowy 55
e-mail 30–32
odbieranie 31
odpowiadanie 31
pisanie i wysyłanie 31
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Indeks
ustawienia 30, 46
usuwanie 32
zapisywanie 31
zapisywanie elementu
z wiadomości 31
F
filmy wideo
wyświetlanie 36, 39
wyświetlanie na komputerze 36
G
głośnik, wyłączanie/włączanie 14
głośność
ustawianie dla dzwonka 42
zmiana 14
głośność głośnika 14
godzina 54
grupy 32
gry 44
gwarancja 74
H
HF, zestaw
Bluetooth 51
HTTP 46
I
ikony 2
ikony paska stanu 2
IMAP4 30
Internet 46
certyfikaty 48
cookie 48
Java 48
zabezpieczenia 48
zakładki 47
J
jasność 55
język
telefon 10
wpisywanie 10
K
kalendarz 55
kalkulator 58
kamera wideo 33–37
karta SIM
blokada 58
kopiowanie kontaktów 17
odblokowanie 58, 59
wkładanie 6
klawisz nawigacyjny 8
kod PIN
wprowadzanie 7
zmiana 59
kody
PIN 7, 64
PIN2 64
PUK 64
kontakty 15
dodawanie kontaktów 16
dodawanie zdjęcia lub
dzwonka 16
domyślne 15
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
81
Indeks
edytowanie 17
grupy 32
synchronizacja 48
ustawianie numeru
domyślnego 18
usuwanie 17
wysyłanie 17
kopie zapasowe, zobacz
synchronizacja 48
L
lista połączeń 14
dodawanie numeru do
kontaktów 15
wybieranie numeru 14
listy odtwarzania 40
Ł
łączenie się z komputerem przy
użyciu kabla USB 52
łączenie się z komputerem przy
użyciu technologii Bluetooth 49
82
M
„magiczne słowo” 19
melodie 42
komponowanie 43
menedżer plików 9
menu
poruszanie się 8
przegląd 2
menu czynności 9
menu wyłączania 9
metody przesyłania 29, 31, 51, 52
mikrofon, wyłączanie/włączanie 14
minutnik 58
MMS, zobacz wiadomości
obrazkowe 28
Moi znajomi 32
motywy 44
MusicDJ™ 43
N
nagrywanie
dźwięki 43
poleceń głosowych 19
połączenia 43
notatki 57
notatnik 24
numer
własny 22
wyświetlanie/ukrywanie
własnego 24
numery SOS 15
O
obrazek
edytowanie 38
obrazki (i zdjęcia)
oś czasu 36
wyświetlanie 35
odbieranie
film wideo 36
melodie i dzwonki 43
motywy 44
zdjęcie 36
odbieranie głosem 20
odtwarzacz multimedialny 39–41
osłony Style-up™ 12
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Indeks
P
pamięć
kontakty 15
menedżer plików 10
pamięć kodów 60
PhotoDJ™ 38
PIN 64
PIN2 64
PlayNow™ 41
poczta głosowa 18
połączenia
akceptowanie tylko
wybranych numerów 22
alarmowe 15
dwie linie 22
inicjowanie 7, 13
konferencyjne 21
nagrywanie 43
nieodebrane 14
obsługa dwóch połączeń 21
odbieranie 7, 14
odbieranie drugiego
połączenia 21
odrzucanie 14
odrzucanie głosem 20
ponowne wybieranie
numeru 14
z kontaktem na karcie SIM 16
z kontaktem w pamięci
telefonu 16
zastrzeganie 23
połączenia oczekujące 21
POP3 30
port podczerwieni 51
profile 54
przesyłanie plików
Bluetooth 51
e-mail 31
kabel USB 52
podczerwień 51
wiadomość obrazkowa 29
przesyłanie wiadomości 25
przypomnienia 56, 57
przywróć ustawienia początkowe
telefonu 63
PUK 58, 59, 64
Q
QuickTime™ 36
R
rejestrator dźwięku 43
rozwiązywanie problemów 62
S
sieci 13
skróty 8
SMS, zobacz wiadomości
tekstowe 25
spis telefonów, zobacz kontakty 15
sterowanie głosem 18
stoper 58
strumieniowanie 42
synchronizacja 48–49
T
Technologia bezprzewodowa
Bluetooth™ 49
termin 55, 56
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
83
Indeks
U
USB 52
łączenie się z komputerem 52
ustawienia
godzina i data 54
internetowe, wiadomości,
e-mail 46
kreator konfiguracji 7
utwory muzyczne
odtwarzanie 39
przenoszenie 39
V
VideoDJ™ 37
W
wiadomości obrazkowe 28–29
wiadomości tekstowe 25–28
wiadomość
głosowa 30
kopiowanie i wklejanie 26
łączenie się z numerem
zawartym w wiadomości 27
84
nagrywanie i wysyłanie
głosowej 30
odbieranie 26
odbieranie głosowej 30
opcje pobierania 29
pisanie i wysyłanie 26, 29
podpis 29
szablony 28
usuwanie 27
wstawianie elementu 26, 29
zapisywanie 27
zapisywanie elementu 27, 29
wideo
edytowanie 37
wizytówka
tworzenie 16
wysyłanie 16
włączanie/wyłączanie
blokada telefonu 60
Bluetooth 50
dzwonki, melodie 42
ochrona karty SIM, blokada 59
port podczerwieni 51
telefon 7
wpisywanie tekstu
metoda kolejnych naciśnięć 10
T9™ 11
wybieranie głosem 19
wygaszacz ekranu 36
wysyłanie
filmy wideo 35, 36
kontakty 17
melodie i dzwonki 43
motywy 44
notatki 57
obrazki (i zdjęcia) 35, 36
terminy 57
wizytówka 16
zadania 57
Z
zabezpieczenia
blokada karty SIM 58
Internet 48
pamięć kodów 60
zadania 56
zakładki
Internet 47
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Indeks
zasady, bezpieczeństwo 67
zastrzeganie połączeń 23
zegar
budzik 54
ustawianie godziny 54
w trybie uśpienia 55
zmienianie osłon 12
zoom 34
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement