Philips | 42PFL7406T | eUM - Sundance EU Excl

nl
ow
D
Register your product and get support at
d
de
oa
www.philips.com/welcome
32PFL7406H
fro
42PFL7406H
m
47PFL7456H
or
nb
de
an
.v
w
w
w
42PFL7456H
32PFL7476H
32PFL7486H
42PFL7486H
42PFL7456K
47PFL7456K
42PFL7486K
32PFL7406T
42PFL7406T
42PFL7456T
47PFL7456T
NL Gebruikershandleiding
e
.b
42PFL7406K
re
32PFL7496H
Hrvatska
0800 222778 free
Ireland
South: 1 800 7445477
North: 0 800 331 6015
Italia
800 088774 Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17 local
Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi arama
United Kingdom
0870 911 0036 toll free
Українська
0-800-500-697
Polska
00800 3111 318
Portugal
0800 780 902 Chamada Grátis
Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880
(бесплатный звонок по России)
România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local
Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija
080080254 lokalni klic
This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.
e
.b
France
0805 025 510 numéro sans frais
ß chat www.philips.com/support
Österreich
0800 180 016
Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu
re
Estonia
8000100288 kohalik kõne tariifi
Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale
or
nb
de
an
.v
España
900 800 655 Teléfono local gratuito
solamente para clientes en España
ß chat www.philips.com/support
Nederland
0800 023 0076 Gratis nummer
w
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
06 80 018 189 Ingyenes hívás
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau
fixe France
w
Deutschland
0800 000 7520 (kostenfrei)
ß chat www.philips.com/support
Luxemburg/Luxembourg
080026550
Ortsgespräch/Appel local
w
Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
ß chat www.philips.com/support
Lithuania
880030483 local
Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal
m
Česká republika
800 142 840 Bezplatný hovor
Latvia
80002794 local
fro
България
00800 11 544 24
d
de
oa
België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/Gratuit
ß chat www.philips.com/support
nl
ow
D
Contact information
nl
ow
D
Bediening
Televisiekijken
Een aangesloten apparaat bekijken
Ambilight
Door de PC bladeren met DLNA
Door Net TV bladeren
Online video's huren
13
16
19
21
23
25
27
Meer uit uw televisie halen
30
Genieten van HbbTV
Smart USB-recording
Teletekst bekijken
Vergrendelingen en timers instellen
Ondertiteling bekijken
Scenea bekijken
Algemene toegankelijkheid instellen
EasyLink gebruiken
30
31
34
35
37
37
38
39
De TV instellen
43
Assistent bij het instellen
Beeld en geluid
Zenders
Menutaal
Overige instellingen
Software bijwerken
De TV opnieuw installeren
43
43
44
48
48
49
50
De TV aansluiten
51
Informatie over kabels
Apparaten aansluiten
Meer apparaten aansluiten
Computers en internet
Common Interface
51
52
59
60
63
65
65
66
66
67
67
67
68
7
Productspecificaties
69
Voeding en ontvangst
Display en geluid
Displayresoluties
Multimedia
Connectiviteit
Afmetingen
Help-versie
69
69
69
70
71
71
72
8
Index
73
NL
3
Nederlands
e
.b
13
Contact opnemen met Philips
TV algemeen
TV-zender
Beeld
Geluid
HDMI
USB
Netwerk
re
De TV gebruiken
65
or
nb
de
an
.v
w
5
4
7
9
11
12
Problemen oplossen
w
4
TV-tour
Belangrijk
Milieuvriendelijkheid
De televisie plaatsen
Help en ondersteuning
6
w
3
4
m
2
Aan de slag
fro
1
d
de
oa
Inhoud
d
de
oa
m
fro
TV-tour
nl
ow
D
1 Aan de slag
w
w
Afstandsbediening
or
nb
de
an
.v
w
Hiermee opent en sluit u het menu Zoeken.
Via het menu Zoeken hebt u toegang tot de
lijst met zenders.
e
.b
re
Hiermee past u het volume aan.
Hiermee opent en sluit u het menu
Aanpassen.
Via het menu Aanpassen hebt u toegang tot
allerlei vaak gebruikte instellingen.
Hiermee schakelt u over naar een andere
zender.
Hiermee opent en sluit u het menu Tekst.
Hiermee opent en sluit u het menu Thuis.
Via het menu Tekst hebt u toegang tot
teletekst voor nieuws en informatie.
Via het menu Thuis hebt u toegang tot
aangesloten apparaten, beeld- en
geluidsinstellingen en andere handige
functies.
Hiermee opent of sluit u het menu Opties.
Het menu Opties bevat handige instellingen
voor de TV-zender of het programma.
Hiermee opent en sluit u het menu Bron.
Via het menu Bron hebt u toegang tot
aangesloten apparaten.
NL
4
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
w
Hiermee selecteert u een gele menu-optie
of opent u de elektronische
gebruikershandleiding.
Lees meer over de afstandsbediening in De
TV gebruiken > Bediening >
Afstandsbediening (Pagina 13).
U kunt ook zoeken in de index via Zoeken
naar...
Druk op om de volgende TV-tour te
selecteren.
Hiermee selecteert u een rode menu-optie,
opent u digitale interactieve TV-services* of
bekijkt u demonstratieclips.
*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
Apparaten aansluiten
Hiermee selecteert u een groene menuoptie of opent u de energiebesparende
instellingen.
Voor de beste beeld- en geluidskwaliteit sluit
u een DVD-speler, Blu-ray Disc-speler of
gameconsole aan via HDMI (TM).
Als u wilt kijken naar een apparaat dat niet
EasyLink-compatibel is, voegt u dit toe aan
het menu Thuis.
1. Druk op > [Uw apparaten toevoegen].
2. Volg de instructies op het scherm.
NL
5
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Hiermee keert u terug naar de vorige
menupagina of sluit u een TV-functie af.
Houd deze knop ingedrukt als u weer TV
wilt kijken.
nl
ow
D
Indien u een apparaat op de TV aansluit dat
compatibel is met EasyLink of HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), wordt dit
automatisch toegevoegd aan het menu Thuis
als beide apparaten zijn ingeschakeld.
Een aangesloten apparaat bekijken
1. Druk op .
2. Selecteer het pictogram van het apparaat
dat u hebt toegevoegd.
d
de
oa
m
fro
Opmerking: als u wordt gevraagd om de TVaansluiting te selecteren, selecteert u de
aansluiting die door het apparaat wordt
gebruikt. Zie De TV aansluiten > Apparaten
aansluiten (Pagina 52) voor informatie over
aansluitingen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U vindt meer informatie over het aansluiten van apparaten in De TV aansluiten > Apparaten
aansluiten.
e
.b
re
High Definition-TV
Voor HD-beeldkwaliteit (high-definition)
moet u naar HD-programma's kijken.
Bij SD-programma's (standard-definition) is
de beeldkwaliteit standaard.
U kunt onder andere op de volgende
manieren HD-video-inhoud bekijken:
 Een Blu-ray Disc-speler, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en op
de speler een Blu-ray Disc wordt
afgespeeld
 Een DVD-speler (met upscaling), als
deze is aangesloten via een HDMI-kabel
en op de speler een DVD wordt
afgespeeld
 Een HD-zender die via de ether
uitzendt (DVB-T MPEG4)
 Een digitale HD-ontvanger, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en met
behulp van de ontvanger HD-inhoud
wordt afgespeeld via een kabel- of
satellietaanbieder
 een HD-kanaal op uw DVB-C-netwerk;
NL
6

Een HD-gameconsole (bijvoorbeeld XBox 360 of PlayStation 3), als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en op
de console een HD-game wordt
gespeeld
HD-videoclip
Om de verbluffende scherpte en
beeldkwaliteit van HDTV te ervaren, kunt u
de High Definition-videoclip via het menu
Thuis bekijken.
Druk op > [Configuratie] > [Demo's
bekijken].
Demo bekijken vindt u op de tweede pagina
van het instellingenmenu.
Neem voor meer informatie over de
beschikbaarheid van HD-zenders in uw land
contact op met uw Philips-dealer of ga naar
www.philips.com/support.
Nederlands
Veiligheid
fro
Lees alle instructies goed door en zorg dat u
deze begrijpt voordat u uw TV gaat
gebruiken. Als het product wordt beschadigd
omdat u de instructies niet hebt opgevolgd,
is de garantie niet van toepassing.
Risico op brand of een elektrische schok!
 Stel de TV nooit bloot aan regen of
water. Plaats nooit containers met
vloeistoffen zoals vazen bij de TV.
Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV
terechtkomen, dan moet u de stekker
direct uit het stopcontact halen. Neem
contact op met Philips Consumer Care
om de TV te laten nakijken voordat u
deze weer gaat gebruiken.
 Steek geen voorwerpen in de
ventilatiesleuven of andere openingen
van de TV.
m
Sluit uw TV aan op uw thuisnetwerk om
muziek, foto's en video's af te spelen vanaf
een computer of een andere mediaserver in
hetzelfde netwerk.
Lees meer in De TV aansluiten >
Computers en internet (Pagina 60).
Net TV
Als uw thuisnetwerk is aangesloten op
internet, kunt u uw TV aansluiten op Net
TV. Net TV biedt films, afbeeldingen, muziek
en veel meer.
Lees meer over Net TV in De TV gebruiken
> Door Net TV bladeren (Pagina 25).


Als u de TV draait, moet u opletten dat
het netsnoer niet wordt strakgetrokken.
Als het netsnoer wordt strakgetrokken,
kunnen er aansluitingen los gaan zitten.
Dit kan vonken of brand veroorzaken.
U dient de TV, de afstandsbediening en
de batterijen van de afstandsbediening
uit de buurt te houden van open vuur
en andere warmtebronnen, inclusief
direct zonlicht. Om het ontstaan van
een brand te voorkomen, houdt u
kaarsen en andere vlammen altijd uit de
buurt van de TV, de afstandsbediening
en de batterijen.
NL
7
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Netwerk
Belangrijk
d
de
oa
*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
Ambilight geeft een rustigere kijkervaring.
Hiermee wordt automatisch de kleur en
helderheid van het licht aangepast aan het
TV-beeld.
Zie voor meer informatie De TV gebruiken
> Ambilight (Pagina 21).
nl
ow
D
Ambilight
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8
m
NL
Plaats de TV nooit op een hoog
meubelstuk (zoals een boekenkast)
zonder het meubelstuk en de TV veilig
aan de wand of aan een geschikte steun
te bevestigen.
 Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is
op meubilair te klimmen om bij de TV
te komen.
Risico op inslikken batterijen.
 Het product of de afstandsbediening
kan een batterij van het knoopceltype
bevatten, die kan worden ingeslikt.
Houd de batterij te allen tijde buiten
het bereik van kinderen.
Oververhittingsgevaar!
 Plaats het product nooit in een
afgesloten ruimte. Laat voor voldoende
ventilatie aan alle zijden van de TV een
ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op
dat de ventilatiesleuven op de TV niet
worden bedekt door gordijnen of
andere voorwerpen.
Risico op verwondingen, brand of schade
aan het netsnoer!
 Plaats nooit de TV of een ander
voorwerp op het netsnoer.
 Zorg dat u altijd gemakkelijk bij het
netsnoer kunt, zodat u de TV
gemakkelijk kunt loskoppelen van het
stopcontact.
 Trek bij het loskoppelen van het
netsnoer altijd aan de stekker en nooit
aan het snoer.
 Koppel de TV los van het
elektriciteitsnet en de antenne als er
onweer op komst is. Raak tijdens
onweer geen enkel onderdeel van de
TV, het netsnoer of de antennekabel
aan.
Risico op gehoorschade!
 Zet het volume niet te hoog als u een
oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt,
en gebruik deze niet te lang.
fro
Gebruik bij wandmontage alleen een
steun die het gewicht van uw TV kan
dragen. Bevestig de wandsteun aan een
wand die het gezamenlijke gewicht van
de steun en de TV kan dragen.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor een ondeskundige wandmontage
die tot ongevallen of verwondingen
leidt.
 Controleer voordat u de TV aansluit op
het stopcontact of het voltage
overeenkomt met de waarde op de
achterzijde van de TV. Sluit de TV nooit
aan op het stopcontact als het voltage
afwijkt.
 Delen van dit product kunnen van glas
gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met
het product om letsel en schade te
voorkomen.
Kinderen kunnen zich verwonden!
Volg deze voorzorgsmaatregelen op om te
voorkomen dat de TV omvalt, waardoor
kinderen zich kunnen verwonden.
 Plaats de TV nooit op een oppervlak
met een kleed of ander materiaal dat
kan worden weggetrokken.
 Controleer of geen enkel onderdeel van
de TV over de rand van het oppervlak
hangt.

d
de
oa

nl
ow
D
Risico op kortsluiting of brand!
 Stel de afstandsbediening of de
batterijen nooit bloot aan regen, water
of hoge temperaturen.
 Zorg dat er geen grote krachten op het
netsnoer worden uitgeoefend. Losse
stekkers kunnen vonken of brand
veroorzaken.
Risico op verwondingen of schade aan de
TV!
 Een TV die meer dan 25 kilo weegt,
dient door minimaal twee mensen te
worden opgetild en gedragen.
 Gebruik alleen de meegeleverde
standaard als u een standaard op uw TV
monteert. Maak de TV stevig vast aan
de standaard. Plaats de TV op een vlak
oppervlak dat het gewicht van de TV en
de standaard kan dragen.
nl
ow
D
Milieuvriendelijkheid
Nederlands
d
de
oa
Energiebesparing
fro
Wij richten ons voortdurend op het
verminderen van de gevolgen voor het
milieu van onze innovatieve
consumentenproducten. Wij richten onze
inspanningen op verbeteringen op
milieugebied tijdens het productieproces,
reductie van het gebruik van gevaarlijke
stoffen, energiebesparing en instructies voor
verwijdering en productrecycling.
Voor toegang tot de energiebesparende
instellingen:
Druk terwijl u TV kijkt op de groene knop
op de afstandsbediening.
Deze energiebesparende instellingen
omvatten:
 Energiebesparende beeldinstellingen: u
kunt een combinatie van
energiebesparende beeldinstellingen
toepassen. Druk terwijl u TV kijkt op de
groene knop en selecteer
[Energiebesp.].
 Aan-uitknop: u kunt de stroom naar de
TV volledig afsluiten met de aanuitknop. De knop bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.
 Scherm uit: als u alleen audio wilt
beluisteren via de TV, kunt u het TVscherm uitschakelen. De andere functies
blijven normaal werken.
 Lichtsensor: om energie te besparen
verlaagt de ingebouwde
omgevingslichtsensor de helderheid van
het beeld wanneer er minder
omgevingslicht is.
 Laag stand-byverbruik: de
geavanceerde elektronica brengt het
stroomverbruik van de TV omlaag tot
een extreem laag niveau terwijl de TV
toch continu in de stand-bymodus kan
blijven.
m
Schermonderhoud



NL
9
e
.b

re

Het TV-scherm kan beschadigd raken!
Zorg ervoor dat het scherm nooit in
aanraking komt met andere
voorwerpen.
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de TV gaat schoonmaken.
Maak het scherm en de behuizing
schoon met een zachte, vochtige doek.
Gebruik nooit stoffen zoals alcohol,
chemicaliën of schoonmaakmiddelen
voor de TV.
Veeg waterdruppels zo snel mogelijk
van het scherm om vervormingen of
kleurvervaging te voorkomen.
Vermijd stilstaande beelden zo veel
mogelijk. Stilstaande beelden zijn
beelden die gedurende langere
perioden op het scherm worden
weergegeven. Stilstaande beelden
omvatten menu's op het scherm,
zwarte balken, tijdsweergaven,
enzovoort. Als u stilstaande beelden
moet gebruiken, vermindert u het
contrast en de helderheid van het
scherm om schade aan het scherm te
voorkomen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Lage temperaturen
 Als de TV is vervoerd bij een
temperatuur onder 5 °C, laat u de TV
na het uitpakken eerst op
kamertemperatuur komen voordat u de
stekker van de TV in het stopcontact
steekt.
Uw product bevat batterijen die,
overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid. Win informatie in over de
lokale wetgeving omtrent de gescheiden
inzameling van batterijen. Door u op de
juiste wijze van de batterijen te ontdoen,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
10
w
NL
w
Als u op uw product een symbool met een
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG. Win inlichtingen in over de
manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
m
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen die
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
worden.
fro
Einde levensduur
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw
oude producten niet samen met uw
gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt
bij aan het voorkomen van mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
d
de
oa
Energiebeheer: het geavanceerde
energiebeheer van deze TV verzekert u
van een zo energiebesparend mogelijk
gebruik.
Druk op en selecteer [Configuratie]
> [Demo's bekijken] > [Active
Control] om te zien hoe de
geconfigureerde TV-instellingen het
relatieve energieverbruik van de TV
beïnvloeden.
nl
ow
D

Nederlands
Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig
hebt voordat u de TV aan de wand
monteert.
Om de lengte van de schroef te bepalen telt
u de dikte van de wandmontage op bij de
lengte van de schroef, zoals afgebeeld.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
U kunt de TV ook aan de wand monteren
met behulp van een geschikte wandmontage
(niet meegeleverd). Controleer de grootte
van het TV-scherm en kijk in de lijst welke
wandmontageset hiervoor geschikt is:
81 cm / 32 inch: 200 mm x 200 mm, M6
94 cm / 37 inch: 200 mm x 200 mm, M6
107 cm / 42 inch: 400 mm x 400 mm, M6
119 cm / 47 inch: 400 mm x 400 mm, M6
140 cm / 55 inch: 400 mm x 400 mm, M8
Waarschuwing: volg de instructies die bij
de TV-standaard worden geleverd.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
een ondeskundige TV-montage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.
w
Wandmontage
m
Lees alle veiligheidsinstructies door
voordat u de televisie plaatst. Zie Aan
de slag > Belangrijk > Veiligheid
(Pagina 7).
 Plaats de televisie op een plek waar er
geen licht op het scherm valt.
 De ideale afstand om TV te kijken
bedraagt drie keer het diagonale
beeldformaat. Als de diagonale afmeting
van het TV-scherm bijvoorbeeld 46
inch/116 cm is, dan is de ideale
kijkafstand 3,5 m, gemeten vanaf de
voorkant van het scherm.
 Als u zit, moeten uw ogen zich op
dezelfde hoogte bevinden als het
midden van het scherm.
Standaard- of wandmontage
Om de beste instellingen toe te passen op
uw TV, selecteert u wandmontage of
standaardmontage.
1. In het menu [Voorkeuren] selecteert u
[Plaatsing van de TV].
2. Selecteer [Op een TV-standaard] of
[Muurbevestiging] en druk vervolgens op
OK.
fro

Om schade aan kabels en aansluitingen te
voorkomen, moet u een ruimte van ten
minste 5,5 cm vrijlaten aan de achterkant van
de TV.
Voor TV's van 32 tot 42 inch (81 tot 107
cm):
d
de
oa
Plaatsing
nl
ow
D
De televisie plaatsen
Voor TV's van 47 tot 55 inch (119 tot 140
cm):
Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig
hebt voordat u de TV aan de wand
monteert.
Om de lengte van de schroef te bepalen telt
u de dikte van de wandmontage op bij de
lengte van de schroef, zoals afgebeeld.
NL
11
Via het menu Thuis kunt u de [Help] op het
scherm openen door te drukken op de gele
knop.
U kunt ook schakelen tussen het menu
[Help] en het TV-menu door te drukken op
de gele knop.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Online ondersteuning
Als u in de [Help] op het scherm niet vindt
wat u zoekt, raadpleegt u onze online
ondersteuning op www.philips.com/support.
Volg de instructies op de website om uw
taal te selecteren, en voer daarna het
modelnummer van uw product in.
Op onze ondersteuningswebsite kunt u ook:
 antwoorden vinden op veelgestelde
vragen
 een afdrukbare PDF-versie van deze
gebruikershandleiding downloaden om
te lezen
 ons e-mailen met een specifieke vraag
 online chatten met een van onze
ondersteuningsmedewerkers (alleen
mogelijk in bepaalde landen)
Contact opnemen met Philips
Voor ondersteuning kunt u desgewenst
contact opnemen met Philips Consumer
Care in uw land. U vindt het contactnummer
in de folder die u bij de TV hebt ontvangen.
Noteer voordat u contact opneemt met
Philips het model en serienummer van uw
TV. U vindt deze informatie op de
achterkant van de TV of op de verpakking.
NL
12
e
.b
re
Uw TV is uitgerust met een opening voor
een Kensington-beveiligingsslot aan de
achterkant van de TV. Schaf een Kensingtonantidiefstalslot (niet meegeleverd) aan om de
TV te beveiligen.
Help gebruiken
fro
De TV vergrendelen
Help en ondersteuning
d
de
oa
Er wordt een reeks TV-instellingen toegepast
die zijn afgestemd op de locatie van de TV.
Modus Shop of Thuis
Stel de TV-locatie in op de modus Thuis
voor toegang tot alle TV-instellingen. In de
modus Shop hebt u toegang tot slechts
enkele instellingen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Locatie] > [Thuis] of [Shop],
en druk vervolgens op OK.
4. Start de TV opnieuw.
nl
ow
D
Locatie
Indicatoren
m
fro
Nederlands
d
de
oa
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bediening
nl
ow
D
2 De TV
gebruiken
Knoppen van de televisie
e
.b
re
1. Omgevingssensor/sensor voor
afstandsbediening.
Omgevingssensor is alleen beschikbaar op
bepaalde modellen.
Afstandsbediening
1.
+/-: hiermee zet u het volume hoger
of lager.
2. AMBILIGHT: hiermee schakelt u
Ambilight in of uit.
Ambilight is alleen beschikbaar op bepaalde
modellen.
3. (Startpagina): hiermee opent u het
menu Thuis. Druk nogmaals op deze knop
om een activiteit in het menu Thuis te
starten. Hiermee bevestigt u een invoer of
selectie.
4. CH +/-: hiermee schakelt u naar de vorige
of volgende zender.
5. Vermogen: hiermee schakelt u de TV in of
uit.
1. (Stand-by): hiermee kunt u de TV in- of
uitschakelen of op stand-by zetten.
2.Afspeelknoppen: hiermee bedient u het
afspelen van video of muziek.
3. Gekleurde knoppen: hiermee selecteert u
taken of opties. Niet ondersteund in de
MHEG-modus.
NL
13
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
14
Batterijen
Waarschuwing: risico op inslikken batterijen!
Het product of de afstandsbediening kan een
batterij van het knoopceltype bevatten, die
kan worden ingeslikt. Houd de batterij te
allen tijde buiten het bereik van kinderen.
Let op: de batterij bevat
perchloraathoudend materiaal; wees
voorzichtig hiermee. Raadpleeg voor meer
informatie
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat
e.
Als het signaal van de afstandsbediening
zwak is, moet u de batterijen vervangen:
1. Open het batterijklepje.
2. Verwijder de oude batterijen uit het
batterijcompartiment en vervang ze door
nieuwe batterijen.
Zorg dat de plus- en minpolen van de
batterijen overeenkomen met de
markeringen +/- in het batterijcompartiment.
e
.b
NL
13. +/- (Volume): hiermee past u het
volume aan.
14. (Dempen): hiermee schakelt u het
geluid in of uit.
15. 0-9(Cijfertoetsen): hiermee selecteert u
zenders.
16. TEXT/INFO: hiermee schakelt u
teletekst in of uit. Houd de knop ingedrukt
voor meer informatie over de huidige
activiteit.
17. SUBTITLE: hiermee schakelt u
ondertiteling in of uit.
re
9. FIND: hiermee opent u het menu
waarin u de lijst met TV-zenders kunt
selecteren.
10. ADJUST: hiermee opent u het menu
waarin u instellingen kunt aanpassen.
11.
SOURCE: hiermee selecteert u
aangesloten apparaten.
12.
OPTIONS: hiermee geeft u opties
voor de huidige activiteit of selectie weer.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. (Startpagina): hiermee opent u het
menu Thuis.
5.
(Navigatietoetsen): hiermee
navigeert u door de menu's en selecteert u
items.
6. CH - / CH + (Vorige/volgende):
hiermee schakelt u over naar een andere
zender of navigeert u door menupagina's,
nummers, albums of mappen.
7. OK: hiermee bevestigt u een invoer of
selectie.
8.
(Terug): hiermee keert u terug naar de
vorige menupagina of sluit u een TV-functie
af.
nl
ow
D
Voor afstandsbedieningen met
knoopcelbatterijen:
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Opmerkingen:
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de
milieurichtlijnen. Lees Aan de slag>
Milieuvriendelijkheid > Verwijdering.
(Pagina 10)
Haal de batterijen uit de afstandsbediening
als u deze gedurende langere tijd niet
gebruikt.
Het type batterij is afhankelijk van het model
van de afstandsbediening:
Voor afstandsbedieningen met AAAbatterijen (einde tegen einde):
Bediening via EasyLink
Voor afstandsbedieningen met AAAbatterijen (zij-aan-zij):
Opmerking: bediening via EasyLink is
mogelijk als het aangesloten apparaat HDMICEC-compatibel is.
Met EasyLink kunt u zowel de TV als de
andere HDMI-CEC-apparaten bedienen via
één afstandsbediening.
Bediening via EasyLink openen
1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een
aangesloten HDMI-CEC-apparaat op
OPTIONS.
2. Selecteer [Apparaattoetsen weergeven]
en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer de EasyLink-bedieningsknop en
druk daarna op OK.
Lees meer over EasyLink in Meer uit uw TV
halen > EasyLink gebruiken (Pagina 39).
NL
15
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
16
w
NL
w
De TV inschakelen
 Druk de aan-uitknop aan de onderzijde
van de TV in de stand ON.
 Indien de TV in de stand-bymodus is,
drukt u op de afstandsbediening op .
Opmerking: het duurt even voordat de TV
reageert.
Tip: als u de afstandsbediening niet kunt
vinden en de TV wilt inschakelen vanuit
stand-by, drukt u op CH +/- aan de
voorkant van de TV.
m
De TV in- of uitschakelen
fro
Televisiekijken
Hoewel uw TV in stand-by zeer weinig
energie verbruikt, is er wel steeds energie
nodig. Als u de TV gedurende langere tijd
niet gaat gebruiken, schakelt u het apparaat
uit zodat er geen stroom wordt verbruikt.
De TV op stand-by zetten
Druk op op de afstandsbediening. De
afstandsbedieningssensor op de TV gaat
rood branden.
Schakel de TV uit
Druk de aan-uitknop aan de onderzijde van
de TV in de stand OFF.
De TV verbruikt nu geen stroom meer.
Automatisch uitschakelen
Deze TV beschikt over energiezuinige
instellingen. Indien er vier uur lang geen
gebruikersinteractie is (zoals drukken op een
knop van de afstandsbediening of op de
voorkant van de TV), schakelt de TV
automatisch naar stand-by.
Automatisch uitschakelen deactiveren:
Druk, terwijl u televisie kijkt, op de groene
knop op de afstandsbediening. Selecteer
[Automatisch uitschakelen] en druk op OK.
Op het scherm verschijnt een bericht om te
bevestigen dat automatisch uitschakelen is
gedeactiveerd.
d
de
oa
U kunt uw iPhone gebruiken als tweede
afstandsbediening, of zelfs als toetsenbord.
Ga via internet naar de Apps store van
Apple en download de app 'Philips Wifi TV
Remote'. Volg de instructies in de Apps
store.
Zorg ervoor dat uw TV is aangesloten op
hetzelfde netwerk als uw iPhone. Lees meer
over netwerkverbindingen in De TV
aansluiten > Computers en internet (Pagina
60).
nl
ow
D
Smartphone-besturing
Overschakelen naar andere
zenders
Nederlands
Druk op
op de afstandsbediening.
Druk op CH +/- op de TV.
Druk op de Cijfertoetsen om een
zendernummer in te voeren.
m
fro



d
de
oa
Het TV-volume hoger of lager zetten
 Druk op +/- op de afstandsbediening.
 Druk op
+/- aan de voorkant van
de TV.
nl
ow
D
Het volume van de TV regelen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het TV-geluid dempen of herstellen
 Druk op om het geluid van de TVluidsprekers te dempen.
 Druk opnieuw op om het geluid te
herstellen.
Het volume van de hoofdtelefoon regelen
1. Druk op > [TV-instellingen] >
[Geluid].
2. Selecteer [Volume hoofdtelefoon] en
druk vervolgens op OK.
Zenderlijsten beheren
U kunt alle zenders bekijken, of alleen uw
favorieten in de lijst met zenders.
Druk op FIND om de menulijst te
openen.
Een zenderlijst maken
U kunt een zenderlijst maken die alleen uw
favoriete zenders bevat.
1. Druk op FIND.
2. Druk op
OPTIONS.
3. Selecteer [Als favoriet merken] of [Niet
als favoriet aanmerken] en druk vervolgens
op OK.
Een zenderlijst selecteren
1. Druk in de lijst met zenders op
OPTIONS.
2. Selecteer [Selecteer lijst] >
[Voorkeurzenders] om zenders in een lijst
met favorieten weer te geven, of [Alle] om
alle zenders weer te geven.
3. Druk op OK om te bevestigen.
NL
17
Smart beeld-instellingen gebruiken
Selecteer de gewenste beeldinstelling.
1. Druk terwijl u TV kijkt op
OPTIONS.
2. Selecteer [Smart beeld].
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:
 [Persoonlijk]: persoonlijke
beeldinstellingen toepassen.
 [Intens]: uitgebreide en dynamische
instellingen, ideaal voor gebruik bij
daglicht.
 [Natuurlijk]: natuurlijke
beeldinstellingen
 [Cinema]: ideale instellingen voor films.
 [Spel]: ideale instellingen voor games.
 [Energie sparen]: de meest
energiezuinige instellingen
 [Standaard]: standaardinstellingen die
passen bij de meeste omgevingen en
videotypen
 [Foto]: ideale instellingen voor foto's
 [Gewenst]: persoonlijke
beeldinstellingen aanpassen en opslaan
e
.b
18
re
NL
or
nb
de
an
.v
w
Opmerking: als u de programmagids voor
het eerst opent, selecteert u
[Programmagids bijwerken] om alle
beschikbare programma's bij te werken.
w
Voordat u de programmagids gebruikt,
controleert u de volgende instellingen:
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Programmagids] > [Van de
zender] en druk vervolgens op OK.
De TV-programmagids openen
1. Druk op .
2. Selecteer [Programmagids] en druk
vervolgens op OK.
w
De programmagids bevat informatie over
digtiale zenders, zoals:
 Zenderoverzicht
 Programmaoverzicht
Opmerking: TV-programmagidsen zijn alleen
in bepaalde landen beschikbaar.
Programmagids instellen
m
Programmagids bekijken
U kunt bepalen welke informatie wordt
weergegeven:
 herinnering voor de begintijd van de
programma's
 alleen voorkeurszenders
1. Druk in de programmagids op
OPTIONS.
2. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:
 [Voorprogrammering instellen]:
programmaherinneringen instellen.
 [Voorprogrammering wissen]:
programmaherinneringen weergeven.
 [Dag wijzigen]: selecteren welke dag
wordt weergegeven.
 [Meer informatie]:
programmainformatie weergeven.
 [Zoeken op genre]: TV-programma's
zoeken op genre.
 [Vastgelegde voorprogr.]: overzicht van
programmaherinneringen.
 [Programmagids bijwerken]:
programmainformatie bijwerken.
fro
Indien er digitale radiozenders beschikbaar
zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd
tijdens de installatie van de TV-zenders.
1. Druk op FIND terwijl u TV kijkt. De lijst
met zenders wordt weergegeven.
2. Druk op
OPTIONS.
3. Selecteer [Selecteer lijst] > [Radio] en
druk vervolgens op OK.
4. Selecteer een radiozender en druk op
OK.
Opties van de TV-programmagids
gebruiken
d
de
oa
U kunt de lijst met zenders filteren om alleen
analoge of digitale zenders te openen.
1. Druk in de lijst met zenders op
OPTIONS.
2. Selecteer [Selecteer lijst] > [Analoog] of
[Digitaal] en druk vervolgens op OK.
Afhankelijk van uw selectie zijn alleen
analoge of digitale zenders beschikbaar.
Luisteren naar digitale radio
nl
ow
D
Alleen analoge of digitale TV-zenders
bekijken
Nederlands
w
Een aangesloten apparaat
bekijken
or
nb
de
an
.v
w
w
Nieuw apparaat toevoegen
Opmerkingen:
 Voorat u kijkt naar een aangesloten
apparaat, moet u het pictogram van het
apparaat toevoegen aan het menu
Thuis. Zie De TV aansluiten >
Apparaat aansluiten (Pagina 52).
 Als u een HDMI-CEC-compatibel
apparaat via een HDMI-aansluiting
aansluit op de TV en het apparaat
aanzet, wordt het apparaat automatisch
toegevoegd aan het menu Thuis.
1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
2. Druk op .
3. Selecteer [Uw apparaten toevoegen] en
druk op OK.
4. Volg de instructies op het scherm.
 Selecteer uw apparaat.
 Selecteer de aansluiting.
Opmerking: als u wordt gevraagd om de TVaansluiting te selecteren, selecteert u de
aansluiting die door het apparaat wordt
gebruikt.
NL
19
e
.b
re
De beschikbare beeldformaten zijn
afhankelijk van de videobron:
 [Auto-fill]: hiermee wordt het beeld
vergroot zodat het scherm wordt
gevuld (de ondertiteling blijft zichtbaar).
Aanbevolen voor zo min mogelijk
beeldvervorming, maar niet voor HD of
PC.
 [Auto-zoom]: hiermee wordt het beeld
automatisch vergroot zodat het scherm
wordt gevuld. Aanbevolen voor zo min
mogelijk beeldvervorming, maar niet
voor HD of PC.
 [Super zoom]: hiermee worden de
zwarte balken verwijderd aan de
zijkanten van uitzendingen in het
formaat 4:3. Niet aanbevolen voor HD
of PC.
 [Filmformaat 16:9]: formaat 4:3 wijzigen
in 16:9. Niet aanbevolen voor HD of
PC.
m
U kunt het beeldformaat aanpassen aan de
beelden.
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [Beeldformaat] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer een beeldformaat en druk op
OK om uw keuze te bevestigen.

[Breedbeeld]: formaat 4:3 uitrekken tot
16:9.
[Niet op schaal]: maximale details voor
PC. Alleen beschikbaar als de PCmodus is geactiveerd in het beeldmenu.
fro
Het beeldformaat wijzigen

d
de
oa
Selecteer de gewenste beeldinstelling.
1. Druk terwijl u TV kijkt op
OPTIONS.
2. Selecteer [Smart geluid].
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:
 [Persoonlijk]: uw voorkeursinstelling in
het menu Geluid toepassen.
 [Standaard]: instellingen die passen bij
de meeste omgevingen en soorten
audio.
 [Nieuws]: ideale instellingen voor
gesproken audio, zoals het
nieuwsbericht.
 [Films]: ideale instellingen voor films.
 [Spel]: ideale instellingen voor games.
 [Drama]: ideale instellingen voor
dramaprogramma's.
 [Sport]: ideale instellingen voor sport.
nl
ow
D
Smart geluid-instellingen gebruiken
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
20
w
NL
w
U kunt foto's, video's of muziekbestanden
vanaf een USB-opslagapparaat afspelen op
de TV.
Waarschuwing: Philips is niet
verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat
niet wordt ondersteund en is ook niet
verantwoordelijk voor beschadiging of verlies
van gegevens op het apparaat.
Zorg dat u de USB-poort niet overbelast. Als
u een HDD-apparaat aansluit dat meer dan
500 mA verbruikt, moet u dit apparaat op
een afzonderlijke voeding aansluiten.
Open de USB-inhoudbrowser als volgt:
 Sluit terwijl de TV is ingeschakeld het
USB-opslagapparaat aan op de USBconnector van de TV.
 Druk op , selecteer [USB openen] en
druk op OK.
Video kijken
Druk op de Navigatietoetsen om een
bestand te selecteren en druk vervolgens op
OK.
 Druk op of om vooruit of achteruit
te zoeken in een video.
 Houd
ingedrukt om de
inhoudbrowser af te sluiten.
m
Afspelen vanaf USB
fro
Nadat u een nieuw apparaat hebt
toegevoegd aan het menu Thuis, selecteert u
het pictogram van het nieuwe apparaat om
de inhoud ervan te bekijken.
1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Vanuit het menu Bron
U kunt ook drukken op
SOURCE voor
een lijst met connectornamen. Selecteer de
connector waarmee het apparaat is
aangesloten op de TV.
1. Druk op
SOURCE.
2. Druk op de Navigatietoetsen om een
connector te selecteren in de lijst.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Druk terwijl u naar de video kijkt op
OPTIONS voor de volgende video-opties:
 [Stoppen]: hiermee stopt u het
afspelen.
 [Herhalen]: hiermee herhaalt u een
video.
 [Shuffle aan]/[Shuffle uit]: hiermee
schakelt u het willekeurig afspelen van
video's in of uit.
Afbeelding bekijken
Druk op de Navigatietoetsen om een
afbeelding te selecteren en druk vervolgens
op OK.
 Druk op OK om het afspelen te
onderbreken of te hervatten.
 Druk op of om naar het vorige of
volgende bestand te gaan.
 Houd
ingedrukt om de
inhoudbrowser af te sluiten.
Druk op
OPTIONS om de volgende
instellingen te openen of af te sluiten:
 [Info weergeven]: hiermee geeft u de
bestandsinformatie weer.
 [Stoppen]: hiermee stopt u de
diapresentatie.
 [Roteren]: hiermee draait u het
bestand.
 [Herhalen]: hiermee herhaalt u de
diapresentatie.
 [1x afspelen]: hiermee speelt u het
bestand eenmaal af.
 [Shuffle uit] / [Shuffle aan]: hiermee
schakelt u de willekeurige weergave van
afbeeldingen in de diapresentatie in of
uit.
 [Snelheid diapresentatie]: hiermee stelt
u de weergavetijd voor elke afbeelding
in de diapresentatie in.
 [Overgang diapresentatie]: hiermee
stelt u de overgang tussen afbeeldingen
in.
 [Instellen als Scenea]: hiermee stelt u
de geselecteerde afbeelding als
achtergrond op de TV in.
d
de
oa
Vanuit het menu Thuis
nl
ow
D
Selecteer een bron
nl
ow
D
Ambilight
Nederlands
d
de
oa
Wat u kunt doen
fro
*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
Ambilight geeft een rustigere kijkervaring.
Hiermee wordt automatisch de kleur en
helderheid van het licht aangepast aan het
TV-beeld.
m
Wat hebt u nodig...
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Naar muziek luisteren
Druk op de Navigatietoetsen om een
muziektrack te selecteren en druk vervolgens
op OK.
 Druk op
of
om vooruit of
achteruit te zoeken in een track.
 Houd
ingedrukt om de
inhoudbrowser af te sluiten.
Druk op
OPTIONS om de volgende
instellingen te openen of af te sluiten:
 [Stoppen]: hiermee stopt u het afspelen
van audio.
 [Herhalen]: hiermee herhaalt u een
track of album.
 [1x afspelen]: hiermee speelt u de track
eenmaal af.
 [Shuffle aan] / [Shuffle uit]: hiermee
schakelt u het willekeurig afspelen van
tracks in of uit.



Het Ambilight-effect komt het best tot
zijn recht als de TV op een afstand van
25 cm van de muur is geplaatst.
Houd de afstandsbediening uit de buurt
van de TV, aangezien de
infraroodsignalen anders kunnen
worden verstoord.
Dim het licht in de kamer.
NL
21

[Scheiding]: hiermee stemt u de
verschillende kleurniveaus voor elke
kant van de TV af. Schakel deze functie
uit voor een dynamische, gelijkmatige
Ambilight-kleur.
[TV uitschakelen]: hiermee selecteert u
hoe Ambilight wordt uitgeschakeld
wanneer de TV wordt uitgeschakeld.
d
de
oa
m

fro


or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [Ambilight] en druk vervolgens
op OK.
3. Selecteer [Aan] of [Uit] om Ambilight in
of uit te schakelen.U kunt ook op de TV op
AMBILIGHT drukken om Ambilight in of uit
te schakelen.
nl
ow
D
Inschakelen

LoungeLight gebruiken
Instellingen wijzigen
In het menu Ambilight kunt u meer
Ambilight-instellingen kiezen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op >
[Configuratie].
2. Selecteer [TV-instellingen] > [Ambilight].
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
 [Dynamisch]: hiermee wordt Ambilight
ingesteld tussen een ontspannen en
dynamisch niveau. Deze functie is alleen
beschikbaar als Ambilight [Kleur] is
ingesteld op [Dynamisch].
 [Helderheid]: hiermee past u de
helderheid van Ambilight aan.
 [Kleur]: hiermee selecteert u een
voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
 [Gewenste kleur]: hiermee stelt u uw
eigen Ambilight-kleur in. Kies
[Ambilight] > [Kleur] > [Gewenst] om
deze optie te openen.
NL
22
Druk met de TV in stand-by op Ambilight
aan de voorkant van de TV om een
LoungeLight-effect te creëren in uw kamer.
Opmerking: het kan meer dan 5 seconden
duren voordat LoungeLight inschakelt.
Als u een ander LoungeLight-kleurenpalet
wilt selecteren, raadpleegt u De TV
gebruiken > Ambilight gebruiken >
Ambilight instellen (Pagina 22).
e
.b
re
[Lounge light]: hiermee selecteert u een
LoungeLight-modus. LoungeLight wordt
ingeschakeld wanneer de TV in de
stand-bymodus is.
[Scenea lounge light]: hiermee schakelt
u de Scenea-sfeerverlichting in of uit
terwijl Scenea is ingeschakeld.
[Muurkleur]: hiermee selecteert u de
kleur van de wand achter de TV. De
Ambilight-kleuren worden afgestemd
op de kleur van de wand.
3. Selecteer in het scherm Media delen het
onbekende apparaat en klik op Toestaan.
Een groen vinkje verschijnt naast het
apparaat.
 Standaard deelt Windows Media Player
bestanden in deze mappen: Mijn
muziek, Mijn afbeeldingen en Mijn
video's.
4. Als uw bestanden zich in andere mappen
bevinden, selecteert u Bibliotheek > Aan
bibliotheek toevoegen. Volg daarna de
instructies op het scherm om de mappen
toe te voegen.
 Selecteer indien nodig Geavanceerde
opties om een lijst met gecontroleerde
mappen weer te geven.
5. Selecteer Mediabibliotheek > Wijzigingen
in mediagegevens toepassen om de
wijzigingen te activeren.
NL
23
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Een vast of draadloos thuisnetwerk dat
via een uPnP-router (Universal Plug and
Play) is verbonden.
 Een draadloze Philips USB-adapter of
LAN-kabel om de TV aan te sluiten op
het thuisnetwerk.
 Een mediaserver zoals:
PC met Windows Media Player 11 of
hoger; of
Mac met Twonky Media Server.
 Zorg dat de computerfirewall de
uitvoering van het mediaserversoftwareprogramma toestaat.
U moet ook de netwerkverbinding instellen:
 Sluit uw TV en computer aan op
hetzelfde thuisnetwerk. Zie De TV
aansluiten > Computers en internet
(Pagina 60).
 Schakel uw computer en de router in.
Vervolgens moet u een server instellen voor
het delen van media, met behulp van
Windows Media Player 11 of hoger, of
Twonky Media Server.
Opmerking: voor hulp bij het gebruik van
andere mediaservers, zoals TVersity,
raadpleegt u de website van de mediaserver.
Als het apparaat als gevolg van een externe
elektrostatische storing (d.w.z. een
elektrostatische ontlading) niet niet
terugkeert naar de DLNA-modus, dient de
gebruiker dit zelf te doen.
w

m
Wat hebt u nodig...
1. Start Windows Media Player op uw
computer.
2. Selecteer Mediabibliotheek > Media
delen.
 De eerste keer dat u Media delen
selecteert, verschijnt er een popupscherm. Schakel het selectievakje Mijn
mediabestanden delen in en klik op
OK.
 Er verschijnt een apparaat met de
markering Onbekend Apparaat in het
scherm Media delen.
Als het onbekende apparaat na een
minuut nog niet is verschenen,
controleer dan of de firewall van uw PC
de verbinding niet blokkeert.
fro
Als u foto's, video's of muziekbestanden
hebt opgeslagen op een computer die is
aangesloten op een thuisnetwerk, kunt u
deze bestanden afspelen op de TV.
Delen van media inschakelen op
Windows Media Player 11
d
de
oa
Wat u kunt doen
nl
ow
D
Door de PC bladeren met
DLNA
Bestanden afspelen vanaf de
computer
Opmerking: voordat u multimedia afspeelt
vanaf de computer, controleert u of de TV is
aangesloten op het thuisnetwerk en of de
mediaserversoftware correct is ingesteld.
1. Schakel de computer en de router in.
2. Schakel de TV in.
3. Druk op op de afstandsbediening.
4. Selecteer [PC openen] en druk op OK.
Als de netwerkinstallatie wordt gestart, volgt
u de instructies op het scherm.
5. Als de inhoudbrowser verschijnt,
selecteert u een bestand en drukt u op OK.
Het bestand wordt afgespeeld.
6. Druk op Afspeelknoppen op de
afstandsbediening om het afspelen te
regelen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
24
m
NL
1. Ga naar www.twonkymedia.com om de
software voor uw Macintosh te kopen of om
een gratis proefversie voor 30 dagen te
downloaden.
2. Start Twonky Media op de Macintosh.
3. In het scherm Twonky Media Server
selecteert u Basic Setup (Basisinstellingen) en
First steps (Eerste stappen).
Het scherm First steps (Eerste stappen)
verschijnt.
4. Typ een naam voor uw mediaserver en
klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).
5. Terug in het scherm Twonky Media
selecteert u Basic Setup (Basisinstellingen) >
Sharing (Delen).
6. Blader naar de mappen die u wilt delen en
selecteer deze, en selecteer dan Save
Changes (Wijzigingen opslaan).
Uw Macintosh scant de mappen automatisch
opnieuw zodat deze gereed zijn om te
worden gedeeld.
fro
6. Als uw bestanden zich in andere mappen
bevinden, selecteert u het tabblad
Organiseren en daarna Bibliotheken
beheren > Muziek.
Volg de instructies op het scherm om de
mappen met uw mediabestanden toe te
voegen.
Het delen van media inschakelen
op Twonky Media
d
de
oa
1. Start Windows Media Player op uw
computer.
2. Selecteer in Windows Media Player het
tabblad Streamen en selecteer daarna
Mediastreaming inschakelen.
Het scherm Opties voor mediastreaming
verschijnt.
3. Klik op Mediastreaming inschakelen.
U keert terug naar het scherm Windows
Media Player.
4. Klik op Streamen > Meer
streamingopties.
 Het scherm Opties voor
mediastreaming verschijnt.
 In het scherm Lokaal netwerk verschijnt
een mediaprogramma. Als er geen
mediaprogramma wordt weergegeven,
controleer dan of de firewall van uw PC
de verbinding niet blokkeert.
5. Selecteer het mediaprogramma en klik op
Toegestaan.
 Er verschijnt een groene pijl naast het
mediaprogramma.
 Standaard deelt Windows Media Player
bestanden in deze mappen: Mijn
muziek, Mijn afbeeldingen en Mijn
video's.
nl
ow
D
Delen van media inschakelen op
Windows Media Player 12
Nederlands
m
Wat hebt u nodig...
Voer deze taken uit om van Net TV te
genieten:
1. Sluit de TV via uw thuisnetwerk aan op
internet
2. Configureer Net TV op uw TV.
3. Registreer uzelf via uw PC bij Philips om
te genieten van exclusieve voordelen en om
bijgewerkte productinformatie te ontvangen.
U kunt uzelf nu of later registreren.
Opmerkingen:
 U kunt Net TV-applicaties (Apps)
vergrendelen met een viercijferige
pincode. Alle Apps voor volwassenen
kunnen als één selectie worden
vergrendeld.
 Als u een toepassing voor volwassenen
vergrendelt, blijven de advertenties en
webpagina's die niet zijn aangepast voor
Net TV, toegankelijk.
NL
25
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Geniet van internetapplicaties (Apps),
speciaal aangepaste websites voor uw TV. U
kunt de Apps bedienen met de
afstandsbediening van de TV. U kunt
bijvoorbeeld:
 Krantenkoppen lezen
 Video's kijken
 Weersverwachtingen bekijken
De functie Catch-up TV gebruiken om
gemiste TV-programma's achteraf te
bekijken. De beschikbaarheid van Apps voor
Catch-up TV verschillen per land.
Open de Net TV-programmagids om te zien
welke TV-programma's beschikbaar zijn.
Meer informatie over Net TV-services vindt
u op het Net TV-forum op
www.supportforum.philips.com.
fro
Wat u kunt doen
Opmerkingen:
 Elk land heeft andere Net TV-services.
 Bepaalde websites worden soms niet
volledig weergegeven. Sommige functies
zijn niet beschikbaar, zoals het
downloaden van bestanden of functies
waarvoor plug-ins vereist zijn.
 Net TV-services worden automatisch
bijgewerkt. Om de nieuwste updates te
zien wijzigt u Alles in Nieuw in de App
Store.
 Net TV laat één pagina tegelijkertijd op
het volledige scherm zien.
 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Koninklijke Philips Electronics NV
aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor de content en de kwaliteit van de
content die door de contentproviders
wordt aangeboden.
d
de
oa
Door Net TV bladeren
nl
ow
D
Foto's bekijken
 Om een diapresentatie af te spelen
selecteert u een foto en drukt u op OK.
 Druk nogmaals op OK om het afspelen
te pauzeren of af te breken.
 Druk op of
om naar het vorige of
volgende bestand te gaan.
Druk op
OPTIONS om een van de
volgende opties te selecteren:
 [Info weergeven]: hiermee geeft u de
bestandsinformatie weer.
 [Stoppen]: hiermee stopt u de
diapresentatie.
 [Roteren]: hiermee draait u het
bestand.
 [Herhalen]: hiermee herhaalt u de
diapresentatie.
nl
ow
D
Net TV-applicaties (Apps) openen
d
de
oa
De eerste pagina die u ziet, is de startpagina
van Net TV. De pictogrammen op deze
pagina stellen de applicaties (Apps) voor.
 Blader door de websites met Apps.
Druk op de Navigatietoetsen om een
App te selecteren en druk vervolgens
op OK om te bevestigen.
 Lees de Net TV-snelstartgids voor meer
informatie.
 Open de App-galerie om meer Apps
aan uw beginscherm toe te voegen.
 U kunt de landinstellingen wijzigen en
Apps uit andere landen selecteren.
Website openen
m
fro
Net TV configureren
1. Druk op , selecteer [Net TV openen]
en druk daarna op OK om te bevestigen.
De gebruiksvoorwaarden verschijnen.
2. Accepteer de gebruiksvoorwaarden door
te drukken op OK. Het registratiemenu
wordt geopend.
3. Registreer uzelf bij Club Philips door
[Registreer] te selecteren en daarna te
drukken op OK.
4. Bevestig het bericht op het scherm.
U wordt gevraagd of u services voor
volwassenen wilt vergrendelen.
5. Als u de services voor volwassenen wilt
vergrendelen, selecteert u [Vergrendel] en
drukt u daarna op OK.
Als u de services voor volwassenen niet wilt
vergrendelen, selecteert u [Laat
ontgrendeld] en drukt u daarna op OK.
6. Als u wilt vergrendelen, voert u een
viercijferige pincode in en drukt u op OK.
7. Voer de viercijferige pincode nogmaals in
en druk op OK.
De Net TV-startpagina verschijnt.
NL
26
1. Selecteer een App en druk op OK.
2. Gebruik de Cijfertoetsen op de
afstandsbediening van de TV om een
webadres in te voeren.
Toetsenbord op het scherm
Selecteer het invoergebied voor het
webadres en druk op OK.
Op het scherm verschijnt een toetsenbord.
Gebruik dit om het webadres in te voeren.
Net TV-geheugen wissen
Waarschuwing: deze optie zet alle
instellingen van Net TV terug naar de
standaardwaarden.
U kunt het Net TV-geheugen volledig
wissen, inclusief uw favorieten,
kinderslotcode, wachtwoorden, cookies en
geschiedenis.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Netwerk
instellingen].
3. Selecteer [Net TV-geheugen wissen] en
druk op OK.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De TV aansluiten op internet
Maak in uw thuisnetwerk de volgende
aansluitingen:
1. Sluit een router met een snelle
internetverbinding aan op internet.
2. Schakel de router in.
3. Installeer het netwerk. Zie De TV
aansluiten > Computers en internet (Pagina
60).
Nederlands
Met deze TV kunt u een videofilm huren bij
een onlinevideotheek.
1. Open een videotheek. Wellicht moet u
zich registreren of uw aanmeldingsgegevens
invoeren.
2. Selecteer een video.
3. Betaal online.
4. Download een video.
m
Wat hebt u nodig...
Als u een video wilt huren en downloaden,
hebt u een snelle internetverbinding nodig
die is aangesloten op de TV. Lees meer over
netwerkverbindingen in De TV aansluiten >
Computers en internet (Pagina 60).
U hebt ook een SD-geheugenkaart nodig.
Deze plaatst u in de SD-kaartsleuf van de
TV.
Grootte SD-geheugen
Gebruik een lege SD-geheugenkaart van het
type SDHC Class 6 met een minimale
opslagcapaciteit van 4 GB.
Zorg dat u een SD-kaart met een minimale
opslagcapaciteit van 8 GB gebruikt voor HDvideo.
Opmerking: als de schrijfsnelheid
onvoldoende is voor video-overdracht, zal
de TV de SD-kaart weigeren
Let op: deze TV beschikt standaard over een
SD-kaartsleuf die alleen mag worden
gebruikt om video's te huren.
Volg de instructies die hier worden gegeven.
Als u de kaart verkeerd plaatst, kunt u deze
beschadigen. Alle bestaande inhoud op de
SD-kaart wordt gewist voordat u gehuurde
video's gaat downloaden.
NL
27
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Op pagina zoomen
Als u op een webpagina wilt in- of
uitzoomen, drukt u op
OPTIONS en
selecteert u [Op pagina zoomen]. Gebruik
de schuifregelbalk om de vergroting in te
stellen.
Als u door een webpagina wilt bladeren,
gebruikt u de Navigatietoetsen om van
markering naar markering te springen.
Pagina opnieuw laden
Indien een pagina niet goed wordt geladen,
laadt u deze opnieuw.
Druk op
OPTIONS en selecteer [Pagina
opnieuw laden].
Beveiligingsinformatie
Als u beveiligingsinformatie wilt omtrent een
pagina, drukt u op
OPTIONS en
selecteert u [Beveiligingsinformatie].
Wat u kunt doen
fro
Druk op
OPTIONS en selecteer [Toon
de afstandsbediening]. Gebruik de toetsen
op het scherm om de aangesloten audio- of
videospeler te bedienen.
Selecteer een toets en druk op OK om de
betreffende functie uit te voeren. Druk op
om de toetsen op het scherm te
verbergen.
Selecteer P+ en P- om omhoog of omlaag te
bladeren in een webpagina.
Online video's huren
d
de
oa
Druk op
OPTIONS om de volgende
instellingen te selecteren:
 App verwijderen
 App vergrendelen
 App ontgrendelen
 App verplaatsen
Toon de afstandsbediening
Toetsen zoals Afspelen , Terugspoelen
en Snel vooruitspoelen
kunnen worden
opgeroepen met [Toon de
afstandsbediening].
nl
ow
D
Opties
nl
ow
D
d
de
oa
Een videofilm huren
Als u een videofilm wilt huren, selecteert u
het pictogram van de film op de
videotheekpagina en drukt u op OK. In de
meeste gevallen kunt u een videofilm huren
voor 1 dag, een paar dagen, of zelfs maar 1
uur. De manier waarop u een videofilm
selecteert en huurt kan verschillen van
videotheek tot videotheek.
Betaling
U wordt gevraagd om u aan te melden of
een nieuwe account te openen als u deze
nog niet hebt. De aanmeldingsgegevens
kunnen bestaan uit uw e-mailadres en een
persoonlijke pincode. Nadat u bent
aangemeld, kunt u meestal de
betalingsmethode, een creditcard of een
waardecode selecteren.
Raadpleeg de website van de videotheek
voor meer informatie over hun
betalingsvoorwaarden.
 Gebruik voor het invoeren van een
cijfercode (pincode) de Cijfertoetsen
op de afstandsbediening.
 Selecteer het tekstveld op de pagina en
druk op OK om een e-mailadres in te
voeren. Selecteer een teken op het
toetsenbord en druk op OK om dit in
te voeren.
De videofilm downloaden
Nadat u hebt betaald, kunt u de video
downloaden naar het videogeheugen.
Tijdens het downloaden kunt u naar het TVprogramma blijven kijken totdat de TV
aangeeft dat de videofilm kan worden
afgespeeld.
Als u een download annuleert, kunt u de
videofilm nog steeds downloaden totdat de
huurperiode is afgelopen.
m
fro
Video huren
Videotheek zoeken
1. Druk op .
2. Selecteer [Net TV openen] en druk op
OK.
3. Open de App Gallery om te zoeken naar
videotheken in uw land.
4. Druk op de Navigatietoetsen om de
videotheek te selecteren en druk vervolgens
op OK om te bevestigen.
Het pictogram van de videotheek wordt
toegevoegd aan de startpagina.
5. Selecteer het pictogram van een
videotheek en druk op OK om deze
videotheek te bekijken.
NL
28
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Een SD-kaart formatteren
Voordat u gehuurde video's gaat
downloaden, moet u de SD-kaart
formatteren.
1. Schakel de televisie in.
2. Plaats de SD-geheugenkaart in de SDkaartsleuf aan de zijkant van de TV (zie
afbeelding). Het formatteren van de kaart
start automatisch.
3. Laat de SD-kaart na het formatteren in de
sleuf zitten.
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3. Voer uw aanmeldgegevens in voor
toegang tot de videotheek.
4. Selecteer de video in de lijst met
gedownloade video's en druk op OK om
deze af te spelen.
nl
ow
D
Video kijken
1. Druk op en selecteer vervolgens [Net
TV openen].
De geïnstalleerde videotheken worden
weergegeven.
2. Selecteer de videotheek waar u de video
hebt gehuurd en druk op OK.
NL
29
e
.b
re
30
or
nb
de
an
.v
w
NL
w
Wanneer u afstemt op een zender met
HbbTV, worden de interactieve pagina's
ofwel automatisch geopend, ofwel krijgt u de
optie om deze te openen.
Afhankelijk van de zender moet u wellicht
drukken op de rode knop of OK op de
afstandsbediening om de pagina te openen.
Om de HbbTV-pagina's af te sluiten,
selecteert u de desbetreffende knop op het
scherm en drukt u op OK.
w
HbbTV openen
m
Sommige digitale zenders bieden interactieve
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).
HbbTV combineert het normale TVprogramma met allerlei soorten informatie of
entertainment. U kunt interactief door deze
informatie bladeren. U kunt reageren op een
programma of een peiling, online shoppen of
betalen voor video-on-demand.
Om optimaal te genieten van HbbTV moet
u de TV aansluiten op internet. Lees meer
over het aansluiten van de TV op internet in
De TV aansluiten > Computers en internet
(Pagina 60).
Opmerking: u kunt met deze functie geen
bestanden downloaden naar de TV.
U kunt navigeren in de HbbTV-pagina's met
behulp van de navigatieknoppen,
kleurknoppen, nummerknoppen en de knop
(terug).
Tijdens het bekijken van video's in de
HbbTV-pagina's kunt u de knoppen
(afspelen), (pauzeren) en (stop)
gebruiken.
fro
Wat u kunt doen
Navigeren in de HbbTV-pagina's
d
de
oa
Genieten van HbbTV
nl
ow
D
3 Meer uit uw
televisie halen
HbbTV Text
Sommige zenders bieden HbbTV Text, een
nieuwe versie van teletekst. Afhankelijk van
de zender hebt u wellicht een
internetverbinding nodig om HbbTV Text te
bekijken.
Voor het navigeren in HbbTV Text gebruikt
u dezelfde knoppen op de afstandsbediening
als voor het navigeren in HbbTV-pagina's.
HbbTV blokkeren
U kunt HbbTV volledig blokkeren.
Om HbbTV te blokkeren drukt u op
OPTIONS en selecteert u [HbbTV op deze
zender] > [Uit].
fro
m
Met deze TV kunt u een live uitzending van
een digitale zender pauzeren. Om een live
uitzending te pauzeren, moet u een USBschijf aansluiten op de TV.
Als de TV is aangesloten op internet, kunt u
ook de opname van een digitale uitzending
programmeren.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Wat hebt u nodig...
Smart USB-recording en Pause TV werken
alleen bij digitale TV-zenders (bijvoorbeeld
DVB-uitzendingen).
Om een digitale uitzending te pauzeren of
op te nemen, moet u een USB-schijf
aansluiten op de TV. Gebruik een USB 2.0
compatibele harddisk met minimaal 250 GB
vrije ruimte. Zorg dat de USB-harddisk een
minimale overdrachtsnelheid van 30 MBps
ondersteunt.
Om programma's op te nemen op de USBschijf, moet de TV zijn aangesloten op
internet. Lees meer over het aansluiten van
de TV op internet in (Pagina 60).
Om programma's op te nemen op de USBschijf, moet de TV zijn aangesloten op
internet. Lees meer over het aansluiten van
de TV op internet in (Pagina 60).
Ook zonder internetverbinding kunt u live
TV-uitzendingen pauzeren. Om uitzendingen
te pauzeren hebt u een USB-schijf nodig van
minimaal 32 GB.
Sluit de USB-harddisk aan op de USBconnector aan de zijkant van de TV. Gebruik
een USB-hub als u meerdere USBconnectoren nodig hebt.
Nederlands
d
de
oa
Wat u kunt doen
nl
ow
D
Smart USB-recording
Installatie
Waarschuwing: Philips is niet
verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat
niet wordt ondersteund en is ook niet
verantwoordelijk voor beschadiging of verlies
van gegevens op het apparaat.
Zorg dat u de USB-poort niet overbelast. Als
u een USB-harddisk aansluit die meer dan
500 mA verbruikt, moet u deze op een
afzonderlijke voeding aansluiten.
Nadat de USB-harddisk is geformatteerd
voor deze TV, kunt u de opnamen niet
gebruiken op een andere TV. U kunt de
opnamebestanden op de USB-harddisk niet
kopiëren of wijzigen via een computer.
Hiermee beschadigt u de opnamen.
Voordat u een uitzending kunt pauzeren of
opnemen, moet u de aangesloten USBharddisk formatteren.
1. Sluit de USB-harddisk aan op een van de
USB-connectoren aan de zijkant van de TV.
Sluit geen ander USB-apparaat aan op de
andere USB-connector terwijl de USBharddisk wordt geformatteerd.
2. Schakel het USB-apparaat en de TV in.
3. Druk, terwijl de TV is afgestemd op een
digitale zender, op (pauze) om het
formatteren te starten. Bij het formatteren
wordt alle informatie op de aangesloten
USB-harddisk verwijderd. Volg de instructies
op het scherm.
NL
31
32
Opname starten
Als de TV is aangesloten op internet, kunt u
een TV-programma opnemen op de USBharddisk. U kunt uw opnamen starten en
beheren vanuit de programmagids op de TV.
Druk op en selecteer [Programmagids].
Als u een knop voor TV-opnamen ziet op
de programmagidspagina, kunt u de
programmagids openen om opnamen te
starten en te beheren.
Als u geen knop voor TV-opnamen ziet,
controleert u of de programmagids wordt
bijgewerkt via het netwerk. Selecteer >
[Configuratie] > [TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Programmagids] > [Van
het netwerk].
e
.b
NL
re
Zodra u overschakelt naar een digitale
zender, wordt de uitzending opgenomen op
de USB-harddisk.
De opgeslagen uitzending op de USBharddisk wordt gewist:
 wanneer u de TV op stand-by zet.
 wanneer u overschakelt naar een
andere zender. De USB-harddisk neemt
dan de uitzending op de nieuwe zender
op.
 wanneer u een programma op een
aangesloten apparaat gaat bekijken,
zoals een Blu-ray-speler of een digitale
ontvanger.
U kunt een live uitzending niet pauzeren
terwijl de USB-harddisk een programma
opneemt.
or
nb
de
an
.v
w

w

w

Om een live uitzending te pauzeren,
drukt u op (pauze). Op het scherm
verschijnt heel even een voortgangsbalk.
Als u de voortgangsbalk nog eens wilt
zien, drukt u nogmaals op (pauze).
Als u wilt doorgaan met kijken, drukt u
op (afspelen).
Als u weer naar de live uitzending wilt
overschakelen, drukt u op (stop).
m

fro
Terwijl u naar een live TV-uitzending op een
digitale zender kijkt, kunt u de uitzending
pauzeren en deze later verder bekijken. U
kunt de uitzending bijvoorbeeld pauzeren
om de telefoon te beantwoorden, of om
even iets te doen zonder dat u moet
wachten op de reclame. De uitzending
wordt ondertussen opgeslagen op de USBharddisk.
Opmerking: u kunt een uitzending maximaal
90 minuten pauzeren.
Instant replay
Terwijl u kijkt naar een live uitzending op
een digitale zender, kunt u de uitzending
opnieuw laten afspelen.
U kunt de laatste 10 seconden van een live
uitzending opnieuw afspelen door op
(pauze) en op de linker navigatieknop op de
afstandsbediening te drukken.
Als u meerdere stappen van 10 seconden
teug wilt gaan, drukt u meerdere keren op
de linker navigatieknop.
Als u terug wilt gaan naar het begin van de
uitzending, drukt u net zo vaak op de linker
navigatieknop totdat u het begin van de
opname of de maximale opnameduur
bereikt.
Voortgangsbalk
Als u de voortgangsbalk wilt zien terwijl u TV
kijkt, drukt u op (pauze).
Druk terwijl de voortgangsbalk in beeld is op
(achteruit) of op
(vooruit) om te
bepalen vanaf welk punt u de opgeslagen
uitzending wilt bekijken.
Druk herhaaldelijk op deze knoppen om de
snelheid te wijzigen.
d
de
oa
Live uitzending pauzeren
nl
ow
D
De USB-harddisk moet tijdens het
formatteren aangesloten blijven op de TV.
Nederlands
m
NL
33
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kies Schedule (Opnameschema) en druk op
OK. Het programma wordt ingepland voor
opname.
Er verschijnt automatisch een waarschuwing
als u overlappende opnamen inplant.
Als u de opname van een programma wilt
inplannen tijdens uw afwezigheid, moet u
niet vergeten om de TV op stand-by te
zetten en de USB-harddisk ingeschakeld te
laten.
Opnamelijst
Als u de lijst met opnamen en geplande
opnamen wilt bekijken, kiest u de knop
Recordings (Opnamen) boven aan de lijst in
de programmagids en drukt u op OK.
Op deze pagina met uw opnamen kunt u:
 een opname selecteren om te bekijken,
 opgenomen programma's verwijderen,
 de vrije ruimte op de harddisk
controleren, of
 een opname inplannen op een bepaalde
tijd, zonder een specifiek TVprogramma te selecteren.
Opname bekijken
Als u een opname wilt bekijken, selecteert u
de pijl vóór de opname en drukt u op OK.
De opname wordt afgespeeld. U kunt het
afspelen besturen met de knoppen
(afspelen),
(vooruit),
(achteruit),
(pauze) of (stop) op de afstandsbediening.
Opname inplannen
U kunt een opname inplannen voor een
bepaalde zender door de datum en tijd op
te geven, zonder een programma te
selecteren in de elektronische
porgrammagids.
Druk op en selecteer [Programmagids].
Kies Schedule recording (Opname
inplannen) en druk op OK. Op de volgende
pagina's stelt u dan de zender, datum en
tijdsduur in.
Geplande opname annuleren
Als u een geplande opname wilt annuleren,
selecteert u de rode cirkel vóór de opname
en drukt u op OK.
Opname wissen
Als u een opname wilt wissen, selecteert u
de opname in de lijst. Druk vervolgens op
OPTIONS en kies Delete recording
(Opname wissen).
Programmagegevens
Voor meer informatie over een programma
selecteert u het programma in een
programmagids en drukt u op OK.
Afhankelijk van de status van het programma
kunt u dit via deze pagina bekijken of de
opname inplannen, afspelen of verwijderen.
fro
U kunt de opname van alle toekomstige
afleveringen van een programma inplannen,
en u kunt een buffer van 10 minuten
inplannen aan het einde van de opname.
Markeer het programma, druk op
OPTIONS en kies Record program
(Programma opnemen).
Opnamen beheren
d
de
oa
Selecteer in de programmagids de zender en
het programma dat u wilt opnemen. Druk
op de linker of rechter navigatieknop om de
lijst te verschuiven. U kunt het
zendernummer invoeren om de zender in
de lijst te selecteren.
 Om de datum te wijzigen selecteert u
de datum boven aan de pagina en drukt
u op OK. Selecteer de gewenste datum
en druk op OK.
nl
ow
D
Nu opnemen
Als u het programma wilt opnemen dat u
aan het bekijken bent, drukt u op en kiest
u [Programmagids]. Als het huidige TVprogramma is gemarkeerd, drukt u op
OPTIONS en kiest u Record program
(Programma opnemen). De opname op de
USB-harddisk wordt gestart. Aan het einde
van het programma stopt de opname.
Als u de opname meteen wilt stoppen,
opent u de [Programmagids]. Druk op
OPTIONS en kies Stop recording (Opname
stoppen).
Programma opnemen
U kunt de opname van een programma
plannen voor vandaag of over een paar
dagen (tot maximaal acht dagen vooruit).
 Om een opname te plannen drukt u op
en kiest u [Programmagids].
nl
ow
D
3. Druk op
OPTIONS om af te sluiten.
d
de
oa
Teletekst bekijken
Teleteksttaal
Subpagina's
Een teletekstpagina kan verschillende
subpagina's bevatten. Deze subpagina's
worden weergegeven op een balk naast het
nummer van de hoofdpagina.
Indien er subpagina's beschikbaar zijn bij een
teletekstpagina, drukt u op of om deze
te selecteren.
Zoeken
1. Druk in teletekst op OK om het eerste
woord of nummer te markeren.
2. Druk op de Navigatietoetsen om naar het
woord of nummer te gaan dat u wilt zoeken.
3. Druk op OK om te beginnen met zoeken.
4. Druk op tot er geen woorden of
nummers meer zijn gemarkeerd, om het
zoeken te beëindigen.
e
.b
re
34
or
nb
de
an
.v
w
NL
w
1. Druk terwijl u teletekst kijkt op
OPTIONS.
Selecteer een van de volgende opties:
 [Pagina vastzetten] / [Vastzetten pagina
opheffen]: hiermee zet u de huidige
pagina vast of heft u het vastzetten op.
 [Dual screen] / [Vol scherm]: hiermee
schakelt u Dual Screen-teletekst in of
uit. Met Dual Screen-teletekst wordt de
huidige zender of bron links op het
scherm weergegeven en teletekst
rechts.
 [T.O.P. overzicht]: met behulp van
T.O.P.-teletekstuitzendingen (Table Of
Pages) kunt u van het ene onderwerp
naar het andere gaan zonder
paginanummers te gebruiken.
 [Vergroten] / [Normaal beeld]:
hiermee zoomt u in op de pagina.
Gebruik de Navigatietoetsen om over
het vergrote scherm te bewegen.
 [Verborgen info]: Hiermee kunt u
verborgen informatie op een pagina
verbergen of weergeven, zoals
oplossingen van raadsels of puzzels.
 [Subpagina's doorlopen]: Indien er
subpagina's beschikbaar zijn, worden
deze automatisch allemaal getoond.
 [Taal]: Hiermee schakelt u over naar
een andere taalgroep om andere
tekensets goed weer te geven.
w
Opties voor teletekst
m
1. Selecteer een zender met teletekst en
druk op TEXT.
2. Selecteer op een van de volgende
manieren een pagina:
 Voer het paginanummer in met de
Cijfertoetsen.
 Druk op
of
om de volgende
of vorige pagina weer te geven.
 Druk op Gekleurde knoppen om een
item met kleurcodering te selecteren.
3. Druk op
om af te sluiten.
Bij sommige aanbieders van digitale TV zijn
meerdere teleteksttalen beschikbaar. U kunt
een primaire en secundaire taal instellen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen].
3. Selecteer[Talen] > [Voorkeurtaal
teletekst] of [Alternatieve taal teletekst]
4. Selecteer de gewenste teleteksttalen en
druk op OK.
fro
Een pagina selecteren
Nederlands
m
U kunt een klok weergeven op het TVscherm. De klok geeft de tijd weer die wordt
doorgegeven door de aanbieder van uw TVservice.
De TV-klok weergeven
Druk terwijl u TV kijkt op
OPTIONS.
2. Selecteer [Status] en druk vervolgens op
OK.
De klok wordt rechtsonder op het
televisiescherm getoond.
De klokmodus wijzigen
De klokmodus wordt automatisch
gesynchroniseerd met de UTC-tijd
(Coordinated Universal Time). Als uw TV
geen UTC-transmissies kan ontvangen, stelt
u de klokmodus in op [Handmatig].
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Klok] > [Auto klok modus].
4. Selecteer [Automatisch], [Handmatig] of
[Verschilt per land] en druk vervolgens op
OK.
Zomertijd in- of uitschakelen
Als de klokmodus is ingesteld op [Verschilt
per land], schakelt u zomertijd in of uit als
dat nodig is voor uw tijdzone.
1. Selecteer in het menu [Klok] de optie
[Zomertijd] > [Zomertijd] of [Wintertijd]
en druk op OK. Zomertijd wordt in- of
uitgeschakeld.
De TV-klok handmatig instellen
Als de klokmodus is ingesteld op
[Handmatig], kunt u de datum en tijd
handmatig instellen.
1. Selecteer in het menu [Klok] de optie
[Datum] of [Tijd] en druk vervolgens op
OK.
2. Gebruik de Navigatietoetsen om uw
selectie te maken.
3. Selecteer [Klaar] en druk op OK.
NL
35
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Teletekst 2.5 biedt meer kleuren en betere
grafische afbeeldingen dan normale teletekst.
Als Teletekst 2.5 wordt uitgezonden door
een zender, wordt dit standaard
ingeschakeld.
Teletekst 2.5 in- of uitschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Teletekst 2.5] > [Aan] of [Uit],
en druk vervolgens op OK.
Klok
fro
Teletekst 2.5
Vergrendelingen en timers
instellen
d
de
oa
Sommige uitzenders van digitale TV bieden
speciale digitale tekstservices of interactieve
services (bijvoorbeeld BBC1) op hun digitale
TV-zenders.
Ga in digitale teletekst als volgt te werk:
 Druk op de Navigatietoetsen om items
te selecteren of te markeren.
 Gebruik de Gekleurde knoppen om
een optie te selecteren en druk op OK
om te bevestigen of activeren.
Opmerking: digitale tekstservices worden
geblokkeerd wanneer ondertiteling wordt
uitgezonden en is ingeschakeld. Zie Meer uit
uw TV halen > Ondertiteling gebruiken
(Pagina 37).
nl
ow
D
Digitale teletekst
4. Voer de code voor het kinderslot in met
de Cijfertoetsen.
5. Selecteer een leeftijdclassificatie en druk
op OK.
Alle programma's boven de geselecteerde
leeftijdsgrens worden geblokkeerd.
Zie Meer uit uw TV halen > Timers en
vergrendelingen gebruiken > Kinderslot
(Pagina 36) voor meer informatie over
kinderslotcodes.
e
.b
re
36
or
nb
de
an
.v
w
NL
w
Tip: als u uw code bent vergeten, voert u
‘8888’ in om eventuele bestaande codes te
negeren.
Zenders vergrendelen of ontgrendelen
1. Selecteer in het menu Kinderslot de optie
[Zender vergrendelen].
2. Voer de code voor het kinderslot in met
de Cijfertoetsen. Het menu [Zender
vergrendelen] wordt weergegeven.
3. Selecteer de zenders die u wilt
vergrendelen of ontgrendelen.
w
Als u wilt voorkomen dat kinderen kijken
naar ongeschikte TV-programma's, kunt u de
TV vergrendelen of programma's met een
bepaalde leeftijdclassificatie blokkeren.
De code voor het kinderslot instellen of
wijzigen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Kinderslot].
3. Selecteer [Code ingeven] of [Code
wijzigen].
4. Voer de code in met de Cijfertoetsen.
m
Kinderslot
Bij sommige digitale zenders is een
leeftijdsgrens aan programma's toegekend. U
kunt uw TV zo instellen dat alleen
programma's met een leeftijdsgrens lager
dan de leeftijd van uw kind worden
weergegeven.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen].
3. Selecteer [Kinderslot] >
[Leeftijdsclassificatie].
U wordt gevraagd de code voor het
kinderslot in te voeren.
fro
3. Druk op Navigatietoetsen om de
sleeptimer in te stellen.
U kunt de sleeptimer tot maximaal 180
minuten instellen, in stappen van vijf minuten.
De sleeptimer wordt uitgeschakeld wanneer
deze op nul minuten is ingesteld.
4. Druk op OK om de sleeptimer te
activeren. De TV wordt na de opgegeven
tijd overgeschakeld naar de stand-bymodus.
Kwalificatie door ouders
d
de
oa
Als u de sleeptimer inschakelt, wordt de TV
na een bepaalde tijd automatisch
overgeschakeld naar de stand-bymodus. U
kunt de TV al eerder uitschakelen of de
sluimerschakelaar opnieuw instellen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] >
[Sleeptimer].
nl
ow
D
Sleeptimer
nl
ow
D
Scenea bekijken
Wat u kunt doen
1. Zet de TV op een analoge TV-zender.
2. Druk op TEXT.
U kunt een standaardafbeelding gebruiken
als achtergrond op de TV. U kunt ook een
andere afbeelding laden als achtergrond.
Opmerking: als de sleeptimer is
uitgeschakeld, wordt de achtergrond
gedurende 240 minuten weergegeven.
Anders wordt deze gedurende de duur van
de sleeptimer weergegeven.
OPTIONS >
Wat hebt u nodig...
Als u een andere afbeelding wilt gebruiken
als achtergrond, hebt u een USBopslagapparaat nodig waarop een afbeelding
is opgeslagen van minder dan 1 MB.
Inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Scenea] en druk vervolgens op
OK.
De standaardafbeelding wordt weergegeven.
Opmerking: de achtergrond wordt
gedurende de duur van de sleeptimer
weergegeven. Zie voor meer informatie over
de sleeptimer Meer uit uw TV halen >
Vergrendelingen en timers instellen >
Sleeptimer (Pagina 36).
Achtergrond instellen op de TV
U kunt een andere afbeelding laden als
achtergrond.
Opmerking: als u een nieuwe afbeelding
laadt, vervangt deze de bestaande afbeelding.
1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de
TV.
2. Druk op .
3. Selecteer [USB openen] en druk op OK.
4. Selecteer een afbeelding en druk op
OPTIONS.
5. Selecteer [Instellen als Scenea] en druk
op OK.
6. Selecteer [Ja] en druk op OK.
7. Druk op een willekeurige toets om Scenea
af te sluiten.
NL
37
e
.b
Tip: u kunt ook drukken op
[Taal ondertitels].
re
Bij sommige digitale zenders kunt u de taal
van de ondertiteling wijzigen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen] > [Taal ondertitels].
3. Selecteer [Voorkeurtaal ondertitels] of
[Alternatieve taal ondertitels] voor uw
voorkeurstaal.
4. Druk op OK om te bevestigen.
or
nb
de
an
.v
w
Taal van de ondertiteling
w
1. Druk op
OPTIONS.
2. Selecteer [Ondertiteling] en druk op OK.
3. Selecteer [Ondertiteling uit],
[Ondertiteling aan] of [Aan tijdens mute]
en druk vervolgens op OK.
Opmerking:
 Indien de MHEG-toepassing is
geactiveerd, verschijnt er geen
ondertiteling.
 Als u [Aan tijdens mute] selecteert,
verschijnt er alleen ondertiteling als u op
drukt om het geluid te dempen.
w
Digitale zenders
m
3. Voer het driecijferige paginanummer van
de ondertitelingspagina in (gewoonlijk '888').
4. Druk op
om teletekst af te sluiten.
Ondertiteling wordt weergegeven indien
beschikbaar.
fro
Analoge zenders
Nederlands
d
de
oa
Ondertiteling bekijken
38
Rood - [Uit]: hiermee schakelt u audio
voor slechtzienden uit.
 Geel - [Hoofdtelefoon]: hiermee hoort
u audio voor slechtzienden alleen via de
hoofdtelefoon. (indien van toepassing)
 Groen - [Luidsprekers]: hiermee hoort
u audio voor slechthorenden alleen via
de luidsprekers.
 Blauw - [Luidsprekers +
hoofdtelefoon]: hiermee hoort u audio
voor slechtzienden via de luidsprekers
en hoofdtelefoon.
4. Druk op
om af te sluiten.
Opmerking: als de EasyLinkafstandsbediening is ingeschakeld, kunt u de
groene en gele knoppen niet selecteren.
ZieMeer uit uw TV halen > EasyLink
gebruiken > Inschakelen om de
afstandsbediening uit te schakelen. (Pagina
40)
Het volume aanpassen voor slechtzienden
1. Druk in het menu [Universele toegang]
op de gele knop om [Gemengd volume] te
selecteren.
2. Druk op de Navigatietoetsen om de
schuifknop hoger of lager te zetten, en druk
op OK.
3. Druk op
om af te sluiten.
e
.b
NL

re
Tip: als u wilt nagaan of een audiotaal voor
slechthorenden beschikbaar is, drukt u op
OPTIONS en selecteert u [Audiotaal].
Talen met een oorpictogram bieden
ondersteuning voor slechthorenden.
Audio en ondertiteling voor
slechthorenden inschakelen
1. Druk terwijl u TV kijkt op
OPTIONS.
2. Druk op een van deze knoppen om een
optie te selecteren:
 Rood: hiermee schakelt u de
ondersteuning voor slechthorenden in
of uit.
 Groen: hiermee schakelt u de audio en
ondertiteling voor slechthorenden in.
or
nb
de
an
.v
w
Slechthorenden
w
Sommige digitale TV-zenders bevatten
speciale audio- en ondertitelingsfuncties voor
slechthorenden of slechtzienden.
Als u deze functies wilt inschakelen, schakelt
u de universele toegang in het
voorkeurenmenu in.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren].
3. Selecteer [Universele toegang] > [Aan]
en druk vervolgens op OK.
Tip: als u wilt nagaan of audio voor
slechtzienden beschikbaar is, drukt u op
OPTIONS en selecteert u [Audiotaal].
Talen met een oorpictogram bieden
ondersteuning voor slechthorenden.
Audio voor slechtzienden inschakelen
(indien beschikbaar)
1. Druk terwijl u TV kijkt op
OPTIONS.
2. Druk op de groene knop om
[Slechtzienden] te selecteren.
3. Druk op een van deze knoppen om een
optie te selecteren:
w
Inschakelen
Slechtzienden
m
Algemene toegankelijkheid
instellen
om af te sluiten.
fro
Opmerking: het kan meer dan 5 seconden
duren voordat LoungeLight inschakelt.
Als u een andere kleur wilt selecteren voor
LoungeLight, leest u De TV gebruiken >
Ambilight > Instellen (Pagina 22).
3. Druk op
d
de
oa
Als de TV in stand-by staat, kunt u Ambilight
inschakelen om een LoungeLight-effect te
creëren in uw kamer. Ambilight is alleen
beschikbaar op bepaalde modellen.
Druk met de TV in stand-by op
AMBILIGHT aan de voorkant van de TV.
nl
ow
D
Scenea-sfeerverlichting instellen
Schakel Pixel Plus Link in als de
beeldkwaliteit van uw TV wordt beïnvloed
door de beeldverwerkingsfuncties van
andere apparaten.
Voor meer informatie over het inschakelen
van Pixel Plus Link leest u Meer uit uw TV
halen > EasyLink gebruiken >
Beeldkwaliteit behouden (Pagina 41).
Maximale weergave van ondertitelde video
Als u een video bekijkt met ondertiteling,
kunt u het weergavegebied van de video
vergroten. Soms verschijnt de ondertiteling
in een afzonderlijke balk onder de video,
waardoor het weergavegebied van de video
kleiner wordt. Met de functie Ondertitels
automatisch verschuiven plaatst u de
ondertiteling boven het videobeeld, wat een
maximaal weergavegebied oplevert.
Als u de functie Ondertitels automatisch
verschuiven wilt inschakelen, leest u Meer uit
uw TV halen > EasyLink gebruiken >
Maximale weergave van ondertitelde video
(Pagina 41).
NL
39
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wanneer u Philips EasyLink hebt
ingeschakeld, zijn de volgende functies
beschikbaar:
Afspelen met één druk op de knop
Wanneer u inhoud vanaf een HDMI-CECcompatibel apparaat afspeelt, wordt de TV
direct vanuit stand-by ingeschakeld en wordt
automatisch de juiste bron geselecteerd.
Met één druk op de knop naar stand-by
Wanneer u op de afstandsbediening van de
TV op drukt, gaan de TV en alle HDMICEC-compatibele apparaten naar de standbymodus.
m
Haal meer uit uw HDMI-CEC-compatibele
apparaten met behulp van de uitgebreide
bedieningsfuncties voor Philips EasyLink. Als
uw HDMI-CEC-compatibele apparaten zijn
aangesloten via HDMI, kunt u deze allemaal
tegelijk bedienen via de afstandsbediening
van uw TV.
Opmerking: andere merken gebruiken
andere omschrijvingen voor de HDMI-CECfunctionaliteit. Bijvoorbeeld Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) of BRAVIA
Sync (Sony). Niet alle merken zijn volledig
compatibel met EasyLink.
fro
Wat u kunt doen
Volumeregeling
Als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat
aansluit dat over luidsprekers beschikt, kunt u
desgewenst de TV via deze luidsprekers
beluisteren in plaats van via de TVluidsprekers.
Zie voor meer informatie over het TV-geluid
Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken
> Luidsprekeruitvoer selecteren (Pagina
41).
EasyLink-afstandsbediening
U kunt meerdere HDMI-CEC-compatibele
apparaten bedienen via de afstandsbediening
van de TV.
Voor meer informatie over het inschakelen
van EasyLink-afstandsbediening leest u Meer
uit uw TV halen> EasyLink gebruiken >
Meerdere apparaten bedienen (Pagina 40).
Beeldkwaliteit behouden
d
de
oa
EasyLink gebruiken
nl
ow
D
Audiofeedback voor slechtzienden
Met deze functie activeert u audiofeedback
wanneer op een knop op de
afstandsbediening of de TV wordt gedrukt.
1. Druk in het menu [Universele toegang]
op de blauwe knop om [Toetstoon] te
selecteren.
2. Druk op de groene knop om
audiofeedback in te schakelen en op de rode
knop om deze uit te schakelen.
3. Druk op
om af te sluiten.
40
e
.b
NL
Bedien HDMI-CEC-compatibele apparaten
met de volgende knoppen op de
afstandsbediening van de TV.
 OK: hiermee kunt u het afspelen op het
aangesloten apparaat starten,
onderbreken of hervatten, een selectie
activeren of het menu van het apparaat
openen.

(Vorige) / (Volgende): hiermee
zoekt u achteruit en vooruit op het
aangesloten apparaat.
 Cijfertoetsen: hiermee selecteert u een
titel, hoofdstuk of track.
 Afspeelknoppen: hiermee bestuurt u
het afspelen van video of muziek.
 Stand-by: hiermee geeft u het menu van
het aangesloten apparaat weer.

: hiermee geeft u het TV-menu weer.

(Stand-by): hiermee zet u de TV en
het aangesloten apparaat op stand-by.
Andere EasyLink-knoppen zijn beschikbaar
via OSRC (On-Screen Remote Control).
De OSRC weergeven
1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een
aangesloten apparaat op
OPTIONS.
2. Selecteer [Apparaattoetsen weergeven]
en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer een knop op het scherm en
druk op OK.
4. Druk op
om het menu te sluiten.
re
Als u meerdere HDMI-CEC-apparaten
aansluit die deze instelling ondersteunen,
reageren alle apparaten op de
afstandsbediening van de TV.
Let op: dit is een geavanceerde instelling.
Apparaten die deze instelling niet
ondersteunen, reageren niet op de
afstandsbediening van de TV.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer[EasyLink-afstandbediening] >
[Aan] of [Uit]
4. Druk op OK om te activeren.
or
nb
de
an
.v
w
Meerdere apparaten bedienen
w
Opmerking: als u Philips Easylink niet gaat
gebruiken, schakelt u het uit.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer [Aan] of [Uit] en druk
vervolgens op OK.
w
EasyLink in- of uitschakelen
m
Inschakelen
Opmerkingen:
Als u de TV-bediening weer wilt
inschakelen, drukt u op en selecteert
u [TV kijken].
 Als u een ander apparaat wilt bedienen,
drukt u op en selecteert u het
apparaat in het menu Thuis.
 Druk op
als u het menu wilt
afsluiten.
EasyLink-knoppen
fro
Als u wilt profiteren van de geavanceerde
besturingsfuncties van Philips EasyLink, moet
u het volgende doen:
 Sluit ten minste twee HDMI-CECcompatibele apparaten aan via HDMI
 Configureer elk HDMI-CEC-compatibel
apparaat op de juiste wijze
 Schakel EasyLink in

d
de
oa
Wat hebt u nodig...
nl
ow
D
Ander apparaat hoorbaar in de standbymodus
U kunt een aangesloten HDMI-CECcompatibel apparaat horen via de TVluidsprekers, ook als de TV in de standbymodus staat.
Als u deze functie wilt inschakelen, leest u
Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken
> Andere apparaten beluisteren met de TV
in stand-by (Pagina 42).
[Versterker]: hiermee wordt audio via
het aangesloten HDMI-CEC-apparaat
gestreamd. Als de systeemaudiomodus
niet op het apparaat is ingeschakeld,
wordt de audio via de TV-luidsprekers
gestreamd. Als [EasyLink automatisch
starten] is ingeschakeld, vraagt de TV
het aangesloten apparaat om naar de
systeemaudiomodus over te schakelen.
Nederlands
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Beeldkwaliteit behouden
Als de beeldkwaliteit op uw TV wordt
beïnvloed door de beeldverwerkingsfuncties
van andere apparaten, schakelt u Pixel Plus
Link in.
Pixel Plus Link inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink].
3. Selecteer [Pixel Plus-link] > [Aan] en
druk vervolgens op OK.
Maximale videoweergave
Soms verschijnt de ondertiteling in een
afzonderlijke balk onder de video, waardoor
het weergavegebied van de video kleiner
wordt. Met de functie Ondertitels
automatisch verschuiven plaatst u de
ondertiteling boven het videobeeld, wat een
maximaal weergavegebied oplevert.
Ondertitels automatisch verschuiven
inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink] > [Ondertitels
automatisch verschuiven].
3. Selecteer [Aan] en druk vervolgens op
OK.
Opmerking: zorg dat het beeldformaat van
de TV is ingesteld op [Automatisch
formaat] of [Filmformaat 16:9].
NL
41
e
.b
re
3. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK:
 [Uit]: hiermee schakelt u de TVluidsprekers uit.
 [Aan]: hiermee schakelt u de TVluidsprekers in.
 [EasyLink]: hiermee wordt audio via het
aangesloten HDMI-CEC-apparaat
gestreamd. Hiermee speelt u de TVaudio af via het aangesloten HDMICEC-audioapparaat via het menu
Aanpassen.
 [EasyLink automatisch starten]:
hiermee schakelt u de TV-luidsprekers
automatisch uit en wordt TV-audio naar
het aangesloten HDMI-CECaudioapparaat gestreamd.
Luidsprekeruitvoer selecteren via het menu
Aanpassen
Als u [EasyLink] of [EasyLink automatisch
starten] hebt geselecteerd, kunt u het menu
Aanpassen openen om de TV-audio in te
schakelen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op ADJUST.
2. Selecteer [Luidsprekers] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:
 [TV]: standaard ingeschakeld.
De TV-audio wordt via de TV en het
HDMI-CEC-audioapparaat gestreamd
totdat het aangesloten apparaat
overschakelt op systeemaudiobediening.
Daarna wordt de TV-audio via het
aangesloten apparaat gestreamd.

d
de
oa
Indien het aangesloten apparaat HDMI ARCcompatibel is (HDMI Audio Return
Channel), kunt u de TV-audio uitvoeren via
een HDMI-kabel. Er is geen extra audiokabel
nodig. Zie De TV aansluiten > Informatie
over kabels > HDMI (Pagina 51).
De TV-luidsprekers configureren
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [EasyLink] > [TV
luidsprekers].
nl
ow
D
Luidsprekeruitvoer selecteren
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
42
fro
NL
d
de
oa
U kunt een aangesloten HDMI-CECcompatibel apparaat horen via de TVluidsprekers, ook als de TV in de standbymodus staat.
1. Druk op ADJUST om audio te
ontvangen van het aangesloten Philips
EasyLink-apparaat.
Indien beschikbaar, wordt de modus voor
alleen audio ingeschakeld.
2. Als u wordt gevraagd om het TV-scherm
uit te zetten, doet u dit.
3. Bedien de audio met de afstandsbediening
van de TV.
nl
ow
D
Ander apparaat hoorbaar in de
stand-bymodus
nl
ow
D

m
fro
Assistent bij het instellen
[Gewenste tint]: de tintinstelling
aanpassen
[Pixel Plus HD]/ [Pixel Precise HD]:
hiermee geeft u geavanceerde
instellingen weer, zoals [HD Natural
Motion], *[Perfect Natural Motion],
[100 Hz Clear LCD], [Superresolutie],
[Dynamisch contrast], [Dynamische
achtergrondverlichting], [MPEG
artefact-reductie], [Kleurverbetering],
[Gamma].
*Alleen beschikbaar op bepaalde
modellen.
[PC-modus]: hiermee kunnen de
beeldinstellingen worden gewijzigd
wanneer een PC via HDMI is
aangesloten op de TV.
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u
[Beeldformaat] > [Niet op schaal]
selecteren voor maximale details bij de
weergave van PC-inhoud.
[Lichtsensor]: hiermee past u
instellingen dynamisch aan de
belichtingsomstandigheden aan.
[Beeldformaat]: hiermee wijzigt u het
beeldformaat.
[Schermranden]: hiermee wijzigt u de
grootte van het beeld.
[Beeldverschuiving]: hiermee past u de
positie van het beeld aan. U kunt deze
instelling niet selecteren indien het
geselecteerde beeldformaat Auto zoom
of Breedbeeld is.
Nederlands

d
de
oa
4 De TV instellen
Meer beeldinstellingen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Beeld] en druk vervolgens
op OK.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
 [Smart beeld]: vooraf ingestelde
instellingen voor Smart beeld openen
 [Terugstellen]: hiermee herstelt u de
standaardinstellingen.
 [Contrast]: hiermee past u de
intensiteit van lichte gebieden aan en
blijven donkere gebieden onveranderd.






[Helderheid]: hiermee past u de
intensiteit en details van donkere
gebieden aan.
[Kleur]: hiermee past u de
kleurverzadiging aan.
[Kleurschakering]: hiermee
compenseert u kleurvariaties in met
NTSC gecodeerde uitzendingen.
[Scherpte]: hiermee past u de scherpte
van het beeld aan.
[Ruisreductie]: hiermee wordt de ruis
in het beeld gefilterd en onderdrukt.
[Tint]: hiermee past u de kleurbalans
van het beeld aan.




Meer geluidsinstellingen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Geluid] en druk vervolgens
op OK.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
 [Smart geluid]: hiermee opent u de
vooraf ingestelde instellingen voor
Smart geluid.
 [Terugstellen]: hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen.
 [Bass]: hiermee past u het niveau voor
de lage tonen aan.

[Treble]: hiermee past u het niveau
voor de hoge tonen aan.
NL
43
e
.b
Beeld en geluid
re

or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik de 'Assistent bij het instellen' om u
te begeleiden bij de instellingen voor beeld
en geluid.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Snelle beelden geluidsinstelling] en druk vervolgens op
OK.
3. Selecteer [Start] en druk op OK.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om
de instellingen van uw voorkeur te kiezen.
Volgorde en naam wijzigen
Volgorde van zenders wijzigen
Na de zenderinstallatie kunt u de volgorde
van de lijst met zenders naar eigen voorkeur
wijzigen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op FIND. De lijst
met zenders verschijnt .
2. Selecteer de zender die u op een andere
positie wilt plaatsen en druk op
OPTIONS.
3. Selecteer [Herordenen] en druk op OK.
4. Druk op Navigatietoetsen om de
gemarkeerde zender naar de gewenste
positie te verplaatsen en druk op OK.
5. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK.
 [Invoegen]: hiermee voegt u de zender
op de gewenste locatie in.
 [Wisselen]: hiermee wisselt u de locatie
met een andere zender.
6. Als u klaar bent, drukt u op
OPTIONS
en kiest u [Afsluiten].
e
.b
re
44
Zenders
or
nb
de
an
.v
w
NL
w
Gesproken taal selecteren
Als de TV-zender in twee of meer talen
uitzendt, kunt u de gewenste taal voor het
geluid selecteren.
Druk terwijl u TV kijkt op
OPTIONS.
 [Audiotaal]: hiermee selecteert u de
taal van het geluid voor digitale kanalen.
 [Dual I-II]: hiermee selecteert u de taal
van het geluid voor analoge kanalen.
Digitale TV-zenders kunnen verschillende
audiotalen streamen. Indien er meerdere
talen beschikbaar zijn, selecteert u uw
voorkeurstaal.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen] > [Taal].
3. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:
 [Voorkeurtaal audio] / [Alternatieve
taal audio]: hiermee selecteert u de
beschikbare audiotaal.
Stel in hetzelfde menu een tweede taal
in. Indien de primaire taal niet
beschikbaar is, ontvangt de TV deze
taal.
 [Gewenst audioformaat]: hiermee
ontvangt u de standaardaudio-indeling
(MPEG) of geavanceerde audioindelingen (AAC, EAC-3 of AC-3,
indien beschikbaar).
 [Mono/Stereo]: hiermee selecteert u
mono- of stereogeluid indien stereoontvangst beschikbaar is.
4. Druk op
om af te sluiten.
w
Audio-instellingen
m

U kunt de standaardinstellingen voor beeld
en geluid herstellen, terwijl de instellingen
voor de zenderinstallatie hetzelfde blijven.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Fabrieksinstellingen] en
druk vervolgens op OK.
De standaardinstellingen van de TV worden
hersteld.
fro

Fabrieksinstellingen herstellen
d
de
oa

[Surround]: hiermee schakelt u
ruimtelijke geluidsbeleving in.
[Volume hoofdtelefoon]: hiermee past
u het volume van de hoofdtelefoon aan.
[Automatische afstelling volume]:
hiermee vermindert u automatisch
plotselinge wisselingen in volumeniveau
die bijvoorbeeld optreden bij het
overschakelen naar een andere zender.
[Balans]: hiermee past u de balans van
de linker- en rechterluidspreker aan.
nl
ow
D

nl
ow
D
Zenders hernoemen
Selecteer [Automatische zenderupdate] >
[Uit] in het menu [Installatie zenders].
Automatische installatie
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld. U kunt
deze volledige installatie opnieuw uitvoeren
om uw taal en land in te stellen en alle
beschikbare TV-zenders te installeren.
Opmerking:
[Satelliet zoeken] is alleen beschikbaar als de
TV DVB-S ondersteunt.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Zenders
zoeken] of [Satelliet zoeken] en druk
vervolgens op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om de
zenderinstallatie te voltooien.
4. Selecteer [Beëindigen] wanneer u klaar
bent en druk vervolgens op OK.
NL
45
Nederlands
e
.b
re
3. Selecteer [Verborgen zenders
weergeven] en druk op OK.
Verborgen zenders staan wel in de lijst met
zenders, maar zonder zenderinformatie.
4. Selecteer een verborgen zender en druk
op
OPTIONS.
5. Selecteer [Alles weergeven] en druk op
OK. Alle verborgen zenders worden
weergegeven.
or
nb
de
an
.v
w
FIND.
w
Zenders zichtbaar maken
1. Druk terwijl u TV kijkt op
2. Druk op
OPTIONS.
w
Zenders verbergen
Als u onbevoegde toegang tot de zenders
wilt voorkomen, kunt u deze verbergen in de
lijst met zenders.
1. Druk terwijl u TV kijkt op FIND.
2. Selecteer de zender die u wilt verbergen
en druk op
OPTIONS.
3. Selecteer [Zender verbergen] en druk op
OK.
De zender wordt verborgen.
m
Verbergen of weergeven
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld.
U kunt automatisch digitale zenders
toevoegen of verwijderen, of de zenders
handmatig bijwerken.
Opmerking: als u wordt gevraagd een code
op te geven, geef dan 8888 op.
Automatisch bijwerken
Als u automatisch digitale zenders wilt
toevoegen of verwijderen, laat u de TV in de
stand-bymodus staan. De TV zorgt elke dag
voor het bijwerken van kanalen en opslaan
van nieuwe kanalen. Lege zenders worden
uit het zenderoverzicht verwijderd.
Als een zenderupdate wordt uitgevoerd,
verschijnt er een melding bij het opstarten.
Als u niet wilt dat deze melding verschijnt:
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] of
[Satellietinstellingen].
3. Selecteer [Installatie zenders] > [Melding
zenderupdate].
4. Selecteer [Uit] en druk vervolgens op
OK.
Automatische updates uitschakelen
fro
Tip: u kunt in het invoerscherm drukken op
OK om het Toetsenbord op het scherm te
activeren.
5. Als u klaar bent, drukt u op de
Navigatietoetsen om [Klaar] te selecteren.
 Selecteer [Wissen] als u de invoer wilt
wissen.
 Als u wilt annuleren, selecteert u
[Annuleer].
6. Druk op OK om te bevestigen.
7. Druk op
om af te sluiten.
d
de
oa
Lijst met zenders bijwerken
Na de zenderinstallatie kunt u de namen van
zenders wijzigen volgens uw voorkeur.
1. Druk terwijl u TV kijkt op FIND. De lijst
met zenders verschijnt .
2. Selecteer de zender die u wilt hernoemen
en druk op
OPTIONS.
3. Selecteer [Nieuwe naam] en druk op OK.
4. Druk in het invoerscherm dat wordt
geopend op de Navigatietoetsen of
Cijfertoetsen om de naam te bewerken, en
druk op OK.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 Druk op de Navigatietoetsen of
Cijfertoetsen om de zenderfrequentie
handmatig in te voeren.
 Selecteer [Zoeken] en druk daarna op
OK om automatisch de volgende
zender te zoeken.
3. Selecteer [Klaar] en druk op OK nadat u
de juiste zenderfrequentie hebt ingevoerd.
Selecteer [Vastleggen onder nieuw
zendernummer] en druk op OK om de
nieuwe zender op te slaan.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
46
w
NL
m
Toegang tot DVB-S-kanalen (alleen voor
bepaalde modellen)
Als uw satelliet is aangesloten op de SATaansluiting, kunt u satellietzenders ontvangen.
Druk op > [Satelliet bekijken] om
satellietkanalen weer te geven.
U kunt handmatig analoge TV-zenders
zoeken en opslaan.
Stap 1: Uw systeem selecteren
Opmerking: sla deze stap over als de
systeeminstellingen correct zijn.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Installatie zenders].
3. Selecteer [Analoog: handmatige
installatie] > [Systeem] en druk vervolgens
op OK.
4. Selecteer het systeem voor uw land of
regio en druk op OK.
Stap 2: Nieuwe TV-zenders zoeken en
opslaan
1. Selecteer [Zender zoeken] in het menu
[Analoog: handmatige installatie] en druk
vervolgens op OK.
fro
4. Selecteer een van de volgende instellingen:
 [Antenne (DVB-T)]: hiermee krijgt u
toegang tot gratis digitale TV- of digitale
DVB-T-zenders.
 [Kabel]: hiermee krijgt u toegang tot
kabel- of digitale DVB-C-zenders.
5. Druk op OK om te bevestigen.
6. Druk op
om af te sluiten.
De TV schakelt over naar de geselecteerde
zenderlijst.
Analoge zenders installeren
d
de
oa
DVB-C- of DVB-T-zenders bekijken
Als u zowel DVB-C- als DVB-T-zenders hebt
ingesteld, moet u naar het desbetreffende
netwerk schakelen als u zenders op dat
netwerk wilt bekijken.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen].
3. Selecteer [Installatie zenders] >
[Antenne of kabel DVB].
nl
ow
D
Tip: druk op FIND om de lijst met
zenders te openen.
Opmerkingen:
 Laat de instellingen ongewijzigd tijdens
de installatie, tenzij uw digitale
aanbieder u specifieke waarden heeft
gegeven die u moet invoeren.
 Als er digitale TV-zenders worden
gevonden, worden er in de lijst met
geïnstalleerde zenders mogelijk lege
zendernummers weergegeven. U kunt
zenders hernoemen, opnieuw ordenen
of verwijderen.
Zenders opnieuw installeren
Let op: deze functie is bedoeld voor dealers
en onderhoudspersoneel.
U kunt zenderlijsten van de ene Philips TV
naar de andere kopiëren via een USBopslagapparaat. U hoeft de zenders niet
opnieuw te zoeken of te installeren op de
tweede TV. De zenderlijst is zo klein dat
deze op elk USB-opslagapparaat past.
Wat hebt u nodig...
De twee Philips TV's moeten beschikken
over:
 dezelfde landinstelling,
 hetzelfde jaarbereik,
 hetzelfde DVB-type, zoals aangeduid
door het achtervoegsel (H, K, T of
D/00) in de modelnaam,
 dezelfde instellingen voor
satellietzenders, inclusief het nummer
van LNB-satellieten,
NL
47
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
Als uw satelliet is aangesloten op de SATaansluiting, kunt u satellietzenders ontvangen.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Satelliet
zoeken] > [Zenders opnieuw installeren].
3. Volg de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
4. Selecteer [Beëindigen] wanneer u klaar
bent en druk vervolgens op OK.
m
6. Zodra de juiste zender is gevonden,
selecteert u [Vastleggen] en drukt u op OK.
7. Druk op
om af te sluiten.
Opmerkingen
 Als de ontvangst matig is, verplaatst u
de antenne en herhaalt u de procedure.
 Als u de zender ontvangt via DVB-C,
selecteert u [Automatisch] in [Modus
signaalsnelheid], tenzij uw
kabelaanbieder een bepaalde waarde
voor de signaalsnelheid heeft
opgegeven.
Satellietzenders installeren
Als de ontvangst van een analoge TV-zender
matig is, probeert u de TV-zender
nauwkeuriger af te stemmen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Installatie zenders].
3. Selecteer [Analoog: handmatige
installatie] > [Fijnafstemming] en druk
vervolgens op OK.
4. Druk op of om de zender
nauwkeuriger af te stemmen.
5. Wanneer u de juiste zenderfrequentie
hebt geselecteerd, selecteert u [Klaar] en
drukt u daarna op OK.
6. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK.
 [Vastleggen onder huidig
zendernummer]: hiermee slaat u de
zender op met het huidige
zendernummer.
 [Vastleggen onder nieuw
zendernummer]: hiermee slaat u de
zender op met een nieuw
zendernummer.
fro
U kunt de antenne verplaatsen om de
ontvangst te verbeteren. U moet de juiste
frequentie weten om zenders te kunnen
afstemmen. Voor het beste resultaat neemt
u contact op met uw serviceprovider of laat
u een monteur komen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Zenderinstellingen] > [Installatie zenders].
3. Selecteer [Digitaal: ontvangst testen] >
[Zoeken] en druk vervolgens op OK.
4. Druk op de Cijfertoetsen om de
zenderfrequentie in te voeren.
5. Selecteer [Zoeken] en druk op OK.
Fijnafstemming van zenders
d
de
oa
Digitale zenders installeren
nl
ow
D
Digitale zenders en satellietzenders
installeren
Menutaal
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Menutaal].
3. Selecteer een menutaal in de lijst en druk
op OK.
Overige instellingen
TV-demo
Start een demo voor meer informatie over
de functies van uw TV.
Opmerking: demo's worden niet
ondersteund op MHEG-zenders.
1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Demo's
bekijken] en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer een demo en druk op OK.
4. Druk op
om het menu te sluiten.
e
.b
48
re
NL
or
nb
de
an
.v
w
U wordt gevraagd om het land te selecteren
waar de TV is geïnstalleerd. Noteer de
huidige instelling en druk achtereenvolgens
op
en [Annuleer] om af te sluiten.
w
1. Schakel de TV in waarnaar u de zenderlijst
wilt kopiëren.
2. Druk op .
3. Kies [Configuratie] > [Zenders zoeken]
> en druk vervolgens op [Zenders opnieuw
installeren].OK
w
Zenderlijst kopiëren naar een TV zonder
geïnstalleerde zenders
m
1. Schakel de TV zonder geïnstalleerde
zenders in om de initiële installatie te starten.
Selecteer uw taal en land. De landinstelling
moet hetzelfde zijn als op de TV waarvan u
de zenderlijst wilt kopiëren. Sla het zoeken
naar zenders over.
2. Sluit het USB-opslagapparaat met de
zenderlijst aan op de TV.
3. Druk op .
4. Kies [Configuratie] > [TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Zenderlijst kopiëren] >
[Naar TV kopiëren] en druk op OK. De
zenderlijst wordt gekopieerd naar de TV.
5. Ontkoppel het USB-opslagapparaat.
fro
1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de
TV waarop de zenders zijn geïnstalleerd.
2. Druk op .
3. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Zenderlijst
kopiëren] > [Naar USB kopiëren] en druk
vervolgens op OK. De zenderlijst wordt
gekopieerd naar het USB-opslagapparaat.
4. Ontkoppel het USB-opslagapparaat.
Zenderlijst kopiëren naar een TV zonder
geïnstalleerde zenders
4. Als de landinstelling van deze TV verschilt
van de TV waarvan u de zenderlijst wilt
kopiëren, installeert u de TV opnieuw en
kiest u dezelfde landinstelling als bij de eerste
TV. Zie De TV instellen > De TV opnieuw
installeren (Pagina 50).
5. Sluit het USB-opslagapparaat met de
zenderlijst aan op de TV waarnaar u de
zenderlijst wilt kopiëren.
6. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Zenderlijst
kopiëren] > [Naar TV kopiëren] en druk
vervolgens op OK. De zenderlijst wordt
gekopieerd naar de TV.
7. Ontkoppel het USB-opslagapparaat.
d
de
oa
hetzelfde hardwaretype, zoals aangeduid
op de sticker achter op de TV
(bijvoorbeeld Qxxx.xx.Lx), en
 compatibele softwareversies.
Als de zenderlijst niet kan worden
gekopieerd naar de tweede TV, krijgt u een
melding op het scherm.
Opmerking: als u wordt gevraagd een code
op te geven, geef dan 8888 op.
Zenderlijst kopiëren naar USB
nl
ow
D

De TV kan software-updates ontvangen via
digitale uitzendingen (indien beschikbaar).
Er verschijnt een bericht waarin u wordt
gevraagd om de software bij te werken. Wij
adviseren u sterk de software bij te werken
wanneer u daarom wordt gevraagd.
Volg de instructies op het scherm.
Opmerking: als u de software op een later
tijdstip wilt bijwerken, kiest u >
[Configuratie] > [Software - instellingen] >
[Lokale updates].
Help op het scherm
Wat hebt u nodig...
Controleer voordat u de [Help] op het
scherm bijwerkt of u over het volgende
beschikt:
 Een USB-opslagapparaat dat FAT- of
DOS-geformatteerd is.
 Een PC met internettoegang.
 Een archiefprogramma dat de ZIPbestandindeling ondersteunt
(bijvoorbeeld WinZip voor Microsoft
Windows of Stufflt voor Macintosh).
Opmerking: gebruik geen USB-schijf.
NL
49
Nederlands
e
.b
re
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Software
bijwerken] en druk vervolgens op OK.
De Update-assistent wordt gestart.
3. Volg de instructies op het scherm om de
update te starten.
Opmerking: de Update-assistent verwijst u
naar de Philips Support-website. Raadpleeg
de installatie-instructies op de website om
de update te voltooien.
or
nb
de
an
.v
w
Zorg dat u over het volgende beschikt
voordat u deze stap uitvoert:
 Voldoende tijd om de volledige update
uit te voeren.
 Een USB-flashdrive met minimaal 256
MB opslagruimte, FAT- of DOSgeformatteerd en zonder
schrijfbeveiliging.
 Een computer met een USB-poort en
internettoegang.
Opmerking: gebruik geen USB-harddisk.
w
Bijwerken met USB
w
De versie van de huidige software wordt
weergegeven.
Let op: installeer geen oudere softwareversie
dan de huidige versie op het apparaat. Philips
is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor
problemen die ontstaan door het installeren
van oudere software.
Werk de software bij volgens een van deze
opties:
 bijwerken via USB-flashdrive
 bijwerken via digitale uitzending.
 bijwerken via internet
Zie de volgende pagina's voor meer
informatie.
m
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Software instellingen] > [Huidige softwareinformatie] en druk op OK.
Om de TV-software rechtsreeks via internet
bij te werken, sluit u de TV aan op internet
via een router met een snelle
internetverbinding.
1. Druk op > [Configuratie] > [Nu
bijwerken] en druk dan op OK.
2. Selecteer [Internet] en druk vervolgens
op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om de
update te starten.
Als de update is voltooid, schakelt de TV
automatisch uit en weer in. Wacht totdat de
TV weer is ingeschakeld. Druk niet op de
aan-uitknop van de TV of de
afstandsbediening.
Opmerking: als de TV verbonden is met
internet, verschijnt bij het inschakelen van de
TV een melding over de beschikbaarheid van
nieuwe software.
bijwerken via digitale uitzending
fro
De softwareversie controleren
Bijwerken via internet
d
de
oa
TV-software
nl
ow
D
Software bijwerken
or
nb
de
an
.v
w
w
De TV opnieuw installeren
Installeer uw TV opnieuw om alle beeld- en
geluidsinstellingen te herstellen en alle TVzenders opnieuw te installeren.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [TVinstellingen] > [TV opnieuw instellen] en
druk vervolgens op OK.
3. Volg de instructies op het scherm.
e
.b
re
50
w
NL
m
1. Schakel de televisie in.
2. Koppel alle andere USB-apparaten los van
de TV.
3. Sluit het USB-opslagapparaat met het
*.upg-bestand aan op de USB-aansluiting van
de TV.
4. Druk op .
fro
5. Indien het [Help]-bestand een nieuwere
versie is dan het bestand in uw TV, klikt u
erop.
6. Sla dit op uw PC op.
7. Pak het *.upg-bestand in het *.zip-bestand
uit met behulp van een archiveerprogramma.
8. Sla het *.upg-bestand op in de map
‘upgrades’ op het USB-opslagapparaat.
9. Koppel het USB-opslagapparaat los van de
PC.
Bijwerken[Help]
 Schakel de TV niet uit en verwijder het
USB-opslagapparaat niet tijdens de
update.
 Verwijder de USB-opslagapparaat ook
niet uit de TV als er tijdens de update
een stroomstoring optreedt. De TV
gaat door met de update zodra er weer
stroom is.
 Als tijdens de update een fout optreedt,
probeer dan de procedure opnieuw uit
te voeren. Als de fout hierna nog
optreedt, neemt u contact op met
Philips Consumer Care.
5. Selecteer [Configuratie] > [Software instellingen] > [Lokale updates].
Het updatescherm verschijnt.
6. Selecteer het '*.upg'-bestand en druk op
OK.
De updatestatus wordt weergegeven in een
bericht.
7. Volg de instructies op het scherm om de
update te voltooien en uw TV opnieuw te
starten.
d
de
oa
1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de
USB-connector op uw PC.
2. Maak een map met de naam 'upgrades' in
de hoofdmap van het USB-opslagapparaat.
3. Navigeer met uw webbrowser naar
www.philips.com/support.
4. Zoek op de Philips-ondersteuningswebsite
naar uw product en het [Help]-bestand voor
uw TV. Het bestand (een *.upg-bestand) is
gecomprimeerd in een *.zip-archiefbestand.
nl
ow
D
Het nieuwste bestand downloaden
nl
ow
D
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Informatie over kabels
Kabelkwaliteit
Overzicht
e
.b
re
Voordat u apparaten aansluit op de TV,
controleert u de beschikbare aansluitingen
op het apparaat. Sluit het apparaat op de TV
aan via de aansluiting met de hoogst
beschikbare kwaliteit. Kabels van goede
kwaliteit zorgen voor een goede overdracht
van beeld en geluid.
De aansluitingen in deze
gebruikershandleiding zijn slechts
aanbevelingen. Er zijn ook andere mogelijke
oplossingen.
Tip: als uw apparaat alleen Composite- of
RCA-aansluitingen heeft, gebruikt u een
SCART-cinch-adapter om het apparaat aan
te sluiten op een SCART-aansluiting op de
TV.
Nederlands
d
de
oa
5 De TV
aansluiten
Y Pb Pr
Gebruik de Component Video YPbPraansluiting samen met een audioaansluiting
(links en rechts) voor geluid.
YPbPr kan HDTV-signalen (High Definition)
verwerken.
Sluit de kabelstekkers aan op de YPbPraansluiting met dezelfde kleur.
HDMI
Een HDMI-aansluiting biedt de beste beelden geluidskwaliteit.
 Video- en audiosignalen worden
gecombineerd in één HDMI-kabel.
Gebruik HDMI voor HDTV-signalen
(High-Definition) en om EasyLink in te
schakelen.
 Met een HDMI ARC (Audio Return
Channel)-connector is uitvoer van TVaudio naar een HDMI ARC-compatibel
apparaat mogelijk.
 Gebruik geen HDMI-kabel die langer is
dan 5 meter.
NL
51
VGA
d
de
oa
Met deze aansluiting kunt u PC-inhoud
weergeven op de TV.
Voor video en geluid gebruikt u de
aansluitingen VGA en AUDIO IN.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Een SCART-kabel combineert video- en
audiosignalen.
SCART-aansluitingen zijn geschikt voor RGBvideosignalen maar zijn niet geschikt voor
HDTV-signalen (High Definition).
nl
ow
D
SCART
Apparaten aansluiten
Overzicht
U kunt uw apparaten aansluiten op de TV met een van de volgende opties. Druk na verbinding op
> [Uw apparaten toevoegen].
NL
52
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.
d
de
oa
Blu-ray of DVD-speler
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sluit de DVD-speler met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.
TV-ontvanger
Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een antennekabel aan op de TV. (SAT is alleen op
bepaalde modellen beschikbaar)
NL
53
nl
ow
D
d
de
oa
Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een HDMI-kabel aan op de TV.
m
fro
NL
54
e
.b
Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/Rkabel aan op de TV.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een SCART-kabel aan op de TV.
nl
ow
D
Nederlands
d
de
oa
Recorder
Sluit de recorder met een antennekabel aan op de TV. (SAT is alleen op bepaalde modellen
beschikbaar)
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sluit de recorder met een SCART-kabel aan op de TV.
Sluit de recorder met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.
NL
55
d
de
oa
Voor een optimale spelervaring zet u de TV
in de spelmodus.
1. Druk op ADJUST.
2. Selecteer [Smart beeld] > [Spel] en druk
vervolgens op OK.
3. Druk op
om het menu af te sluiten.
m
fro
Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De meest praktische aansluiting voor een
gameconsole bevindt zich aan de zijkant van
de TV. U kunt echter ook de aansluitingen
aan de achterkant van de TV gebruiken.
nl
ow
D
Gameconsole
Sluit de gameconsole met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.
NL
56
nl
ow
D
Nederlands
d
de
oa
Home cinema-systeem
Sluit de home cinema aan op de TV met een HDMI-kabel en een optische of coaxiale audiokabel.
(Optische audio-uitvoer is niet op alle modellen mogelijk.)
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sluit de home cinema met een SCART-kabel op de TV.
Sluit de home cinema met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.
NL
57
nl
ow
D
Sluit de digitale camera met een USB-kabel aan op de TV.
d
de
oa
Digitale camera
m
fro
Sluit de digitale camcorder met een HDMI-kabel aan op de TV.
Sluit de digitale camcorder met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de
TV.
NL
58
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Digitale camcorder
nl
ow
D
Nederlands
m
Sluit de externe harde schijf met een USB-kabel aan op de TV.
fro
Externe harde schijf
d
de
oa
Meer apparaten aansluiten
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Computer
Sluit de computer met een HDMI-kabel aan op de TV.
Sluit de computer met een DVI-HDMI-kabel aan op de TV.
NL
59
nl
ow
D
d
de
oa
Sluit de computer met een VGA-kabel en een audiokabel aan op de TV.
m
fro
Wat u kunt doen
Netwerkvoordelen
Als u uw TV aansluit op een
computernetwerk met opslagapparaten zoals
computers, kunt u de foto's, muziek en
video's op deze apparaten afspelen. Zie De
TV gebruiken > Door de PC bladeren met
DLNA (Pagina 23).
Als u de TV aansluit op een
computernetwerk met internettoegang, kunt
u inhoud van Net TV bekijken. Zie voor
meer informatie over Net TV De TV
gebruiken > Door Net TV bladeren (Pagina
25).
Opmerking: als het apparaat als gevolg van
een externe elektrostatische storing (d.w.z.
een elektrostatische ontlading) niet wordt
hersteld in de DLNA-modus, dient de
gebruiker dit zelf te regelen.
NL
60
Wat hebt u nodig...
Deze TV voldoet alleen aan de EMCrichtlijn als u een afgeschermde Cat5
ethernetkabel gebruikt.
Om de TV aan te sluiten op computers,
internet, of allebei, hebt u nodig:
 Een ethernetkabel die korter is dan 3
meter.
 Een computernetwerk met:
a) Een universele plug-and-play (UnPnP)
router en
b) Een computer met een van deze
besturingssystemen: Microsoft Windows
XP, Microsoft Windows Vista, Mac
OSX of Linux.
 Om de TV aan te sluiten op computers
hebt u ook mediaserversoftware nodig
die is ingesteld om bestanden te delen
met de TV. Zie De TV gebruiken >
Door de PC bladeren met DLNA
(Pagina 23).
 Om uw TV aan te sluiten op internet,
heb u ook een snelle internetverbinding
nodig.
Opmerking: deze DLNA1.5-netwerkfunctie
ondersteunt de besturingssystemen
Microsoft Windows XP of Vista, Intel Mac
OSX of Linux
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Computers en internet
nl
ow
D
U moet alle ongebruikte
netwerkapparatuur in het thuisnetwerk
uitschakelen om het netwerkverkeer te
verminderen.
 De ontvangstkwaliteit is afhankelijk van
de locatie van de draadloze router en
van de kwaliteit van de diensten van uw
plaatselijke internetprovider.
 Als u video afspeelt via uw draadloze
thuisnetwerk, bevelen we het gebruik
van een IEEE 802.11 N-router aan. De
verbindingssnelheid kan verschillen
afhankelijk van de werkingsomgeving
van uw draadloze thuisnetwerk.
De TV draadloos maken
m
fro
Nederlands

d
de
oa
Aansluiten
Deze TV is gereed voor draadloos LAN.
Met de draadloze LAN-adapter PTA01 als
accessoire (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u
de TV draadloos met uw thuisnetwerk
verbinden. U kunt via Net TV-diensten
optimaal genieten van internet, en u kunt via
Wi-Fi MediaConnect of DLNA naadloos en
zonder moeite inhoud delen tussen alle
apparaten in uw thuisnetwerk.
Opmerking:
 Het draadloze netwerk gebruikt
hetzelfde frequentiespectrum (2.4 GHz)
als huishoudelijke apparaten zoals Decttelefoons, magnetrons of Bluetoothapparaten, wat kan leiden tot
interferentie. Houd deze apparaten uit
de buurt van de TV waarop de
draadloze USB-adapter is aangesloten.
1. Schakel uw draadloze netwerkrouter in.
2. Sluit de USB-adapter PTA01 aan op de
USB-connector aan de zijkant van de TV. De
draadloze installatie start automatisch.
3. Volg de instructies op het scherm.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Druk op de WPS-knop op de router als uw
router WPS (Wi-Fi Protected Setup)
ondersteunt. Selecteer op uw TV na 2
minuten [WPS] en druk op OK. De TV
maakt verbinding met het netwerk. Dit duurt
ongeveer 2 minuten. Voltooi de installatie.
De meeste nieuwe draadloze routers
beschikken over het WPS-systeem en
hebben een WPS-logo. Het WPS-systeem
gebruikt WPA-beveiligingscodering, en werkt
niet samen met apparaten in het netwerk die
WEP-beveiligingscodering gebruiken. Als u
het WEP-apparaat in uw netwerk toch wilt
gebruiken, voert u de installatie uit met
[Zoeken] > [Gewenst].
Scannen naar routers
Als uw netwerk meerdere routers bevat,
kunt u het gewenste netwerk selecteren.
Om een specifieke netwerkrouter te
selecteren, drukt u op [Zoeken]op de
eerste pagina van de installatie.
De routers met WPS en het sterkste signaal
staan boven in de lijst op het scherm.
NL
61
e
.b
Gereed voor draadloos LAN
re
3. Druk op , selecteer [Configuratie] >
OK en druk op [Verbinding maken met
netwerk].
4. Volg de instructies op het scherm om het
netwerk te installeren.
5. Wacht totdat de TV de
netwerkverbinding heeft gevonden.
6. Ga desgevraagd akkoord met de
licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Schakel de router in en schakel de DHCPinstelling van de router in.
2. Sluit de router met de ethernetkabel aan
op de TV.
U kunt de router ook draadloos aansluiten
op de TV, via een draadloze USB-adapter
(niet meegeleverd). Zie De TV aansluiten >
Computers en internet > Geschikt voor
draadloos LAN (Pagina 61).
Wat hebt u nodig...
Om Wi-Fi MediaConnect te gebruiken hebt
u het volgende nodig:
 TV die is aangesloten op uw
thuisnetwerk
 Een draadloze router
 Een draadloze USB-adapter (alleen voor
TV's zonder Wi-Fi-integratie).
Vraag bij lokale leveranciers naar de
beschikbaarheid van de draadloze USBadapter of koop deze online bij
www.philips.com/tv.
Wi-Fi MediaConnect installeren
1. Plaats de Wi-Fi MediaConnect CD-ROM
in uw PC.
2. De PC start de internetbrowser en opent
de Wi-Fi MediaConnect-downloadpagina:
www.philips.com/wifimediaconnect. Kijk op
de website wat de benodigde PCsysteemvereisten zijn.
3. Voer de code in die op de envelop van de
CD-ROM staat.
4. Klik op Nu downloaden om de gratis WiFi MediaConnect-software te downloaden.
5. Als het downloaden is voltooid, start u het
bestand 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'.
Volg de instructies op de PC.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
62
w
NL
m
U kunt deze hexadecimale sleutel vinden in
de routersoftware op uw PC. Noteer de
eerste sleutel in de lijst met WEP-sleutels en
voer deze in op de TV via de
afstandsbediening. Als de beveiligingssleutel
wordt geaccepteerd, wordt de TV
verbonden met de draadloze router.
Ga desgevraagd akkoord met de
licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
Als u de draadloze USB-adapter gebruikt,
laat u deze aangesloten op de USBconnector van de TV.
Wat u kunt doen
Met Wi-Fi MediaConnect kunt u uw PCscherm op de TV projecteren. Met de *WiFi MediaConnect CD-ROM kunt u de
software gratis downloaden. Wi-Fi
MediaConnect is alleen beschikbaar voor de
PC.
*De Wi-Fi MediaConnect CD-ROM wordt
geleverd bij de draadloze USB-adapter
PTA01.
Voor modellen met Wi-Fi-integratie wordt
de CD-ROM geleverd bij de TV.
fro
Om de coderingscode (beveiligingssleutel)
handmatig in te voeren, selecteert u
[Gewenst] en drukt u op OK. Als uw router
WPA-beveiliging heeft, voert u het
wachtwoord in via de afstandsbediening.
Om het toetsenbord op het scherm te
openen, selecteert u het tekstveld en drukt u
op OK. Als u WEP-beveiligingscodering
gebruikt, vraagt de TV om de WEPbeveiligingssleutel in hexadecimale cijfers.
Wi-Fi MediaConnect
d
de
oa
Als u een beveiligde verbinding wilt instellen
met een pincode, selecteert u de pincode en
drukt u op OK. Noteer de achtcijferige
pincode die op de TV verschijnt en typ deze
in de routersoftware op uw PC. Raadpleeg
de routerhandleiding om te zien waar u de
pincode moet invoeren.
Aangepast
nl
ow
D
Selecteer de gewenste router. Als u een
WPS-router aansluit, selecteert u [WPS] op
de TV.
 Als u een pincode hebt ingesteld in de
routersoftware, selecteert u [WPS
pincode:] en voert u de code in.
 Als u de coderingscode handmatig wilt
invoeren, selecteert u [Gewenst] en
voert u de code in.
pincode
Nederlands
m
Common Interface
Wat u kunt doen
Om sommige digitale TV-programma's te
bekijken hebt u een CAM (Conditional
Access Module) nodig.
Als er een CAM is geplaatst en de
abonnementskosten zijn betaald, kunt u de
zender bekijken. De toepassingen, functies,
inhoud en schermberichten kunnen per
CAM-service verschillen.
Wat hebt u nodig...
Let op: om schade aan de CAM te
voorkomen moet u de CAM plaatsen
volgens deze instructies.
Opmerkingen:
 Deze TV ondersteunt zowel CI als CI+.
Met CI+ kunnen serviceproviders
hoogwaardige HD digitale programma's
bieden met uitstekende
kopieerbeveiliging.
 Raadpleeg de documentatie van uw
aanbieder voor het plaatsen van een
smartcard in de CAM.
NL
63
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Om de projectie te stoppen klikt u nogmaals
op het TV-pictogram.
Projecteer uw PC: Help
Als u de Help van Wi-Fi MediaConnect wilt
raadplegen, klikt u met de rechtermuisknop
op het pictogram in de meldingsbalk van de
PC en selecteert u Help.
Details
U kunt video bekijken in high definition (HD)
of standard definition (SD), afhankelijk van
de verwerkingscapaciteit van de PC.
 Vanwege beveiligingsmaatregelen
kunnen bepaalde commerciële DVD's
of Blu-ray-schijven wellicht niet worden
geprojecteerd.
 PC-mediabestanden worden met een
kleine vertraging op de TV
weergegeven.
 Wi-Fi MediaConnect is alleen
beschikbaar voor de PC.
fro
Als u het PC-scherm op de TV wilt
projecteren, klikt u op het kleine TVpictogram op de taakbalk rechtsonder op
het PC-scherm. Het PC-scherm verschijnt op
het TV-scherm.
Projectie stoppen
Projecteer uw PC: PC-vereisten
Minimale specificaties
 Windows XP, Vista, Windows 7 (alleen
PC)
 Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
 512 MB RAM
 200 MB vrije ruimte op de harde schijf
 Wi-Fi 802.11g
 Internetverbinding
Projecteer uw PC: PC-vereisten
Aanbevolen specificaties
 Windows XP, Vista, Windows 7 (alleen
PC)
 Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
 1 GB RAM
 200 MB vrije ruimte op de harde schijf
 Wi-Fi 802.11n
 Internetverbinding
d
de
oa
Als uw thuisnetwerk meerdere TV's bevat,
kunt u deze TV een andere naam geven. Als
u deze TV een andere netwerknaam wilt
geven, drukt u op > [Configuratie] >
[Netwerkinstellingen] en selecteert u de
TV-netwerknaam.
Om de naam in te voeren, drukt u op OK
om het toetsenbord op het scherm te
openen. U kunt ook het toetsenblok van de
afstandsbediening gebruiken.
Projectie starten
nl
ow
D
TV-netwerknaam
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Schakel de TV uit.
2. Volg de aanwijzingen op de CAM en
plaats de CAM in de Common Interface aan
de zijkant van de TV.
3. Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen
en wacht tot de CAM wordt geactiveerd.
Dit duurt een paar minuten.
Om te voorkomen dat digitale services
worden gedeactiveerd, mag u de CAM niet
uit de sleuf halen terwijl deze actief is.
CAM-services bekijken
1. Druk na het plaatsen en activeren van de
CAM op
OPTIONS.
2. Selecteer [Common interface] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer de CAM-provider en druk op
OK.
NL
64
NL
65
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
De televisie gaat niet aan:
 Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht één minuut en sluit het dan
weer aan.
 Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
 Controleer of de aan-uitknop aan de
onderkant of achterkant van de TV is
ingeschakeld.
Wanneer de TV wordt ingeschakeld,
reageert deze niet op de afstandsbediening
of de knoppen aan de zijkant
Het duurt even voor de TV is opgestart.
Gedurende deze tijd zal de TV niet reageren
op de afstandsbediening of op de knoppen
aan de zijkant. Dit is normaal.
w
TV algemeen
w
U kunt ook contact opnemen met Philips
Consumer Care in uw land voor
ondersteuning. U vindt het contactnummer
in de folder die u bij de TV hebt ontvangen.
Schrijf het model en het serienummer van
uw TV op voordat u contact opneemt met
Philips. U vindt deze gegevens op de
achterkant van de TV en op de verpakking.
m
Als u een probleem niet kunt oplossen,
raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's)
voor deze TV op www.philips.com/support.
fro
Waarschuwing: probeer niet zelf de TV te
repareren. U kunt uzelf verwonden, de TV
onherstelbaar beschadigen of ervoor
zorgen dat de garantie vervalt.
Het stand-bylampje op de televisie knippert
rood:
Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht totdat de TV is afgekoeld voordat u
het netsnoer aansluit. Als het lampje hierna
nog knippert, neemt u contact op met
Philips Consumer Care.
U bent de code vergeten waarmee u het
kinderslot kunt ontgrendelen:
Voer ‘8888’ in.
De taal van het TV-menu is onjuist:
Wijzig de taal van het TV-menu.
Zie voor meer informatie De TV instellen >
Menutaal (Pagina 48).
Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of
op stand-by zet, maakt de behuizing van de
televisie een krakend geluid:
Geen handeling nodig. Het krakende geluid
wordt veroorzaakt door het uitzetten en
inkrimpen van de televisie wanneer deze
warm wordt en afkoelt. Dit is normaal. De
prestaties worden hierdoor niet beïnvloed.
In de stand-bymodus wordt een
opstartscherm weergegeven, waarna de TV
terugkeert naar de stand-bymodus:
Dit is normaal. Wanneer de TV wordt
losgekoppeld van de voeding en weer
opnieuw wordt aangesloten, verschijnt het
opstartscherm de volgende keer dat de TV
wordt ingeschakeld.
Om de TV uit de stand-bymodus te halen,
drukt u op op de afstandsbediening of
drukt u op een knop aan de zijkant van de
TV.
d
de
oa
Contact opnemen met
Philips
nl
ow
D
6 Problemen
oplossen
or
nb
de
an
.v
w
w
Het beeld is niet gelijk aan het scherm, het
is te groot of te klein:
Probeer een ander beeldformaat.
De beeldpositie is incorrect:
Beeldsignalen van bepaalde apparaten passen
niet goed op het scherm. Controleer de
signaaluitvoer van het apparaat.
Het uitgezonden beeld is gecodeerd:
Het is mogelijk dat u een Conditional Access
Module moet gebruiken om bepaalde
uitzendingen te bekijken. Neem contact op
met uw serviceprovider.
Er wordt een 'e-sticker' met informatie
weergegeven op het TV-scherm:
De TV staat in de modus [Shop]. Om de esticker te verwijderen zet u de TV in de
[Thuis]-modus en schakelt u de TV uit en
weer in. De televisie plaatsen > Locatie
(Pagina 12).
De computerweergave op de TV is niet
stabiel:
 Controleer of de PC de ondersteunde
resolutie en herhalingsfrequentie
gebruikt. Zie Productspecificaties >
Displayresoluties (Pagina 69).
 Wijzig het beeldformaat voor de TV in
[Niet op schaal].
e
.b
re
66
w
NL
m
De TV staat aan, maar er is geen beeld of
het beeld is vervormd:
 Controleer of de antenne goed is
aangesloten op de TV.
 Controleer of het juiste apparaat is
geselecteerd als weergavebron.
 Controleer of het externe apparaat of
de externe bron op de juiste wijze is
aangesloten.
Er is geluid, maar geen beeld:
Controleer of de beeldinstellingen juist zijn
ingesteld.
De televisieontvangst van een
antenneaansluiting is slecht:
 Controleer of de antenne goed is
aangesloten op de TV.
 Luidsprekers, niet-geaarde
audioapparaten, neonlampen, hoge
gebouwen of andere grote objecten
kunnen de ontvangstkwaliteit
beïnvloeden. Probeer indien mogelijk de
ontvangstkwaliteit te verbeteren door
de antenne te verplaatsen of apparaten
in de buurt van de TV verder weg te
zetten.
 Als de ontvangst voor slechts één
zender slecht is, probeert u deze zender
fijn af te stemmen.
fro
Beeld
De beeldkwaliteit van de aangesloten
apparaten is slecht:
 Controleer of de apparaten goed zijn
aangesloten.
 Controleer of de beeldinstellingen juist
zijn ingesteld.
De televisie heeft uw instellingen niet
opgeslagen:
Controleer of de TV-locatie is ingesteld op
Thuis. U kunt in deze modus instellingen
wijzigen en opslaan.
d
de
oa
Eerder ingestelde zenders staan niet in de
lijst met zenders
Controleer of de juiste zenderlijst is
geselecteerd.
Er zijn tijdens de installatie geen digitale
zenders gevonden
 Controleer of de TV in uw land DVB-T,
DVB-C of DVB-S ondersteunt.
 Controleer of de antenne goed is
aangesloten en of het juiste netwerk is
geselecteerd.
nl
ow
D
TV-zender
Nederlands
m
USB
De inhoud van het USB-apparaat wordt
niet weergegeven:
 Controleer of het USB-opslagapparaat
MSC-compatibel is (geschikt voor
massaopslag), zoals wordt beschreven in
de documentatie bij het opslagapparaat.
 Controleer of het USB-opslagapparaat
compatibel is met de TV.
 Controleer of de audio- en
beeldbestandsindelingen worden
ondersteund door de TV.
Audio- en beeldbestanden worden niet
goed weergegeven
De overdrachtsprestaties van het USBopslagapparaat kunnen de snelheid van de
gegevensoverdracht naar de TV beperken,
waardoor beeld en geluid niet goed worden
weergegeven.
NL
67
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Er zijn problemen met HDMI-apparaten:
 Houd er rekening mee dat HDCPondersteuning (High-bandwidth Digital
Content Protection) de
beeldoverdracht tussen een HDMIapparaat en een TV kan vertragen.
 Als de TV het HDMI-apparaat niet
herkent en er geen beeld wordt
weergegeven, probeert u de bron van
het ene apparaat naar een ander over
te schakelen en weer terug.
 Als het geluid steeds wordt
onderbroken, controleert u of de
uitganginstellingen van het HDMIapparaat correct zijn.
Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMIDVI-kabel gebruikt, controleert u of er
een extra audiokabel is aangesloten op
AUDIO L/R of AUDIO in (alleen miniaansluiting).
U kunt de EasyLink-functies niet gebruiken:
Controleer of uw HDMI-apparaten aan de
HDMI CEC-standaard voldoen. EasyLinkfuncties werke alleen met apparaten die aan
de HDMI CEC-standaard voldoen.
Als er een HDMI CEC-compatibel
audioapparaat is aangesloten op de TV en
er geen mute- of volumesymbool wordt
weergegeven op de TV als het volume
wordt gedempt, verhoogd of verlaagd.
Dit is normaal als er een HDMI CECaudioapparaat is aangesloten.
fro
HDMI

d
de
oa
Er is wel beeld, maar geen geluid op de
televisie:
Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd,
schakelt de TV de audio-uitgang automatisch
uit. Dit is geen defect.
 Controleer of alle kabels goed zijn
aangesloten.
 Controleer of het volume niet is
uitgeschakeld of op minimum is
ingesteld.
 Controleer of de instelling voor de TVluidsprekers is geselecteerd. Druk op
ADJUST, selecteer [Luidsprekers] en
selecteer TV.
 Controleer of de TV-audio-uitgang is
aangesloten op de audio-ingang op het
home cinema-apparaat dat geschikt is
voor HDMI-CEC of compatibel is met
EasyLink. Er moet geluid uit de home
cinema-luidsprekers komen.
Er is beeld, maar de geluidskwaliteit is
slecht:
Controleer of de geluidsinstellingen juist zijn
ingesteld.
Er is beeld, maar er komt maar uit één
luidspreker geluid:
Controleer of de balans van het geluid is
ingesteld op het midden.
nl
ow
D
Geluid
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
68
fro
NL
d
de
oa
Net TV werkt niet
Controleer de verbinding van de router met
internet als de verbinding met de router
correct is ingesteld.
Door PC bladeren of toegang tot Net TV
is traag.
Raadpleeg de handleiding van de router voor
meer informatie over overdrachtsnelheden
en andere factoren die van invloed zijn op
de kwaliteit van het signaal.
Voor uw router is een snelle
internetverbinding noodzakelijk.
Het draadloze netwerk wordt gestoord of
kan niet worden gevonden.
 Controleer of het draadloze netwerk
niet wordt gestoord door magnetrons,
DECT-telefoons of andere Wi-Fiapparaten in de buurt.
 Indien het draadloze netwerk niet
werkt, probeert u een bekabelde
netwerkverbinding.
 Voor een DLNA-verbinding klikt u op
Gewijzigde firewall-instellingen door
delen in het venster Media delen voor
het Help-bestand.
nl
ow
D
Netwerk
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Beeld/scherm
 Displaytype: edge-LED-backlight
 Diagonale schermafmeting:
- 81 cm/32 inch
- 94 cm/37 inch
- 107 cm/42 inch
- 119 cm/47 inch
- 140 cm/55 inch
 Beeldverhouding: 16:9 (breedbeeld)
 Schermresolutie: 1920 x 1080p
 Beeldverbetering: Pixel Precise HD/ 100
Hz Clear LCD
m
Display en geluid
fro
Vermogen
 Netspanning: AC 220-240 V~, 50-60
Hz
 Stroomverbruik in stand-by: < 0,15 W
 Omgevingstemperatuur: 5 tot 40
graden Celsius
 Zie voor meer informatie over
stroomverbruik de productspecificaties
op www.philips.com/support.
Ontvangst
 Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal
(IEC75)
 TV-systeem: DVB COFDM 2K/8K
 Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
 Digitale TV: MPEG-4, DVB-T
(vasteland), *DVB-T2, DVB-C (kabel),
*DVB-S/S2 (satelliet).
 Tunerfrequentiebanden: VHF, UHF,
Speciaal kanaal, Hyperband
*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
Beeld/scherm
 HD Natural Motion - voor serie
PFL7x06, PFL7466 en PFL7666
 Perfect Natural Motion - voor serie
PFL7xx6
 Ambilight: Ambilight Spectra 2
 3D: 3D TV (alleen serie PFL76x6)
Geluid
 Uitgangsvermogen (RMS):
- Voor serie PFL7x06: 20 W
- Voor serie PFL7xx6: 24 W
 Incredible Surround
 Helder geluid
 Dynamic Bass Enhancement
 Mono / Stereo / NICAM
d
de
oa
Voeding en ontvangst
nl
ow
D
7 Productspecifica
ties
Displayresoluties
Computerformaten - HDMI
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Computerformaten - VGA
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Videoformaten
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
480i - 60 Hz
480p – 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
NL
69
nl
ow
D
 SD-kaart (videotheek)
 Ethernet LAN RJ-45
Ondersteunde beeldbestanden
 JPEG (*.jpg)
d
de
oa
Multimedia
m
fro
Ondersteunde multimedia-aansluitingen
 USB (geformatteerd voor FAT of DOS;
alleen geschikt voor massaopslag van
500 mA)
Ondersteunde audio-/videobestanden
Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ondersteunde audio-/videobestanden
Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
Ondersteunde DLNA-compatibele
mediaserversoftware
 Windows Media Player (voor Microsoft
Windows)
 Twonky Media (voor Microsoft
Windows en Mac OS X)
 Sony Vaio Media Server (voor Microsoft
Windows)
 TVersity (voor Microsoft Windows)
 Nero MediaHome
 DiXiM (op Microsoft Windows XP)
NL
70



Macrovision Network Media Server
(voor Microsoft Windows)
Fuppes (voor Linux)
uShare (voor Linux)
Zijkant
 Common Interface: CI
 SD-kaart (videotheken)
 2 x USB
 HDMI
HDMI-kenmerken
 Audio Return Channel (alleen HDMI 1)
 3D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
Afmetingen
Legenda voor TV-afmetingen
De gebruikte legenda's voor de TVafmetingen zien er als volgt uit:
( ) : TV van 81 cm/32 inch
{ } : TV van 94 cm/37 inch
[ ]: TV van 107 cm/42 inch
(( )): TV van 119 cm/47 inch
{{ }} : TV van 140 cm/55 inch
Noteer de legenda die overeenkomt met
uw TV. Navigeer vervolgens naar de
volgende pagina om de afmetingen te
bekijken.
Gebruik de TV-legenda om het gewicht van de TV zonder standaard te noteren.
NL
71
e
.b
Opmerking: afmetingen en gewichten zijn
alleen bij benadering. Ontwerp en
specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Achterzijde
 EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
 Component en Audio: Y Pb Pr, Audio
L/R
 Servicepoort: SERV.U
 Hoofdtelefoons: mini-stereoaansluiting
van 3,5 mm
 SAT: F-pin (satelliet) Alleen beschikbaar
op bepaalde modellen.
Onderzijde
 NETWERK: Ethernet LAN RJ-45
 DIGITALE AUDIO-UITGANG: optisch
 HDMI 1 - 3
 AUDIO-INGANG: DVI/VGA-ministereoaansluiting van 3,5 mm
 Antenne: 75 ohm, coaxiaal
 VGA: PC-invoer
nl
ow
D
Connectiviteit
nl
ow
D
d
de
oa
Gebruik de TV-legenda om het gewicht van de TV met standaard te noteren.
m
fro
Help-versie
UMv 3139 137 04512- 20110322
NL
72
e
.b
Gebruik de TV-legenda om de dikte van uw TV te noteren (met en zonder de standaard).
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik de TV-legenda om de afmetingen van uw TV te noteren (met en zonder de standaard).
Nederlands
display - 69
displayresolutie - 69
w
w
DLNA - 23
m
aansluiten, USB - 20
digitale zenders, ondertitels - 37
fro
aansluiten, PC - 59
digitale zenders - 47
d
de
oa
A
nl
ow
D
8 Index
E
achtergrond - 37
EasyLink, bediening - 40
afmetingen - 71
EasyLink, functies - 39
afstandsbediening - 13
EasyLink, inschakelen - 40
afstandsbediening, batterijen - 14
afstandsbediening, op het scherm - 40
EasyLink, toets vooruit op afstandsbediening
- 40
afstandsbediening, overzicht - 13
EasyLink, TV-luidsprekers - 41
analoge zenders, fijnafstemmen - 47
Elektronische programmagids - 18
analoge zenders, ondertitels - 37
EPG, menu - 18
apparaten, toevoegen - 19
B
bediening - 13
F
fabrieksinstellingen - 44
favorietenlijst, toevoegen - 17
G
beeldformaat - 43
geluidinstellingen - 43
beeldinstellingen - 43
Gereed voor draadloos LAN - 61
C
H
CAM, inschakelen - 64
HbbTV - 30
CAM, invoegen - 63
HbbTV, ontvangst blokkeren - 30
CAM, zie Conditional Access Module - 63
HDMI - 51
CA-module - 63
HDMI ARC - 51
common interface - 63
help, op het scherm - 12
computer, bestanden afspelen - 24
High-Definition (HD), inhoud - 6
computer, zie PC - 60
I
contact opnemen met Philips - 12
contactgegevens, op internet - 12
inspanningen voor het milieu - 9
instellen, assistent - 43
D
instellingen, beeld - 43
demo - 48
instellingen, geluid - 43
digitale radio - 17
NL
73
e
.b
apparaten, kijken - 20
re
apparaat aansluiten - 52
or
nb
de
an
.v
w
aansluitingen - 5
nl
ow
D
S
d
de
oa
K
Scenea, inschakelen - 37
kinderslot - 36
Scenea, zie screensaver - 37
klok - 35
screensaver - 37
m
fro
kensington-slot - 12
slechtzienden - 38
locatie, thuis of winkel - 12
Smart geluid - 43
M
Smart USB - 31
menu thuis - 4
milieu, recyclen - 10
software, internetupdate - 49
software, versie - 49
modus Thuis - 12
T
modus Winkel - 12
taal audio - 44
multimedia - 70
taal, menu - 48
multimedia, bestanden afspelen - 20
teletekst 2.5 - 35
N
teletekst, digitale tekst - 35
Net TV, bladeren - 25
O
teletekst, dual screen - 34
teletekst, subpagina's - 34
teletekst, taal - 34
onderhoud - 9
ondertitels, analoog - 37
ondertitels, digitaal - 37
ondertitels, taal - 37
online video, huren - 27
teletekst, vergroten - 34
teletekst, zoeken - 34
TV opnieuw installeren - 50
TV plaatsen - 11
TV-luidsprekers dempen - 41
U
P
PC, aansluiten - 59
PC, schermresoluties - 69
Pixel Plus-link - 41
plaatsing, standaard of wandmontage - 11
universele toegang, inschakelen - 38
universele toegang, slechthorenden - 38
universele toegang, slechtzienden - 38
USB-opname - 32
product registeren - 12
V
R
veiligheid - 7
recycling - 9
NL
74
verwijdering - 10
e
.b
slechthorenden - 38
Live uitzending pauzeren - 32
re
slaaptimer - 36
Lijst met zenders - 17
or
nb
de
an
.v
w
SD-kaart, indeling - 27
leeftijdclassificatie - 36
w
w
SD-kaart, geheugenomvang - 27
L
e
.b
re
zenders installeren (automatisch) - 45
or
nb
de
an
.v
w
zenders hernoemen - 44
w
Z
w
Wi-Fi MediaConnect - 62
m
wandmontage - 11
fro
W
Nederlands
volume - 13
d
de
oa
volgorde van zenders wijzigen - 44
nl
ow
D
voeding - 69
zenders installeren (handmatig) - 46
zenders instellen - 45
zenders opnieuw installeren - 47
zenders, bijwerken - 45
zenders, favorieten - 17
zenders, fijnafstemmen (analoog) - 47
zenders, hernoemen - 44
zenders, installeren (automatisch) - 45
zenders, installeren (handmatig) - 46
zenders, overschakelen - 17
zenders, verbergen of weergeven - 45
zenders, volgorde wijzigen - 44
NL
75
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Documentordernummer 313913704512
Download PDF

advertising