Combat CTCU
®
Gazowe nagrzewnice powietrza (małej mocy)
ć
ś
o
n
w
a
r
Sp
!
%
5
,
1
9
d
pona
■ Niewielkie gabaryty - idealne w przypadku
małej ilości miejsca
■ Do instalacji z otwartą lub zamkniętą komorą
spalania
■ Palniki z automatycznym zapłonem oraz
zdalną blokadą i funkcją resetowania we
wszystkich modelach
■ Poziome i pionowe rozprowadzanie powietrza
■ Światełko informujące o blokadzie
■ Długa żywotność dzięki zastosowaniu
wymienników ciepła ze stali aluminizowanej
■ Montaż podwieszony, lub na ścianie
pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń
roboczą i gwarantuje elastyczność
■ Zdalne sterowanie wentylatorem umożliwia
cyrkulację powietrza w lecie
■ Pionowe żaluzje wylotowe i zestaw do
montażu ściennego są dostępne jako opcje
■ Mniejsze wymiary umożliwiają łatwiejszy
montaż i obniżają koszty transportu
■ Łatwa instalacja, konserwacja i obsługa dzięki
zastosowaniu tylnch lub górnych przyłączy
powietrza i spalin
0063
Combat CTCU
®
Gazowe nagrzewnice powietrza
(małej mocy)
Dane techniczne - Standardowa seria CTCU
Model
7
11
15
22
27
32
Moc wejściowa
[kW]
7.7
12.1
16.5
24.8
29.7
34.7
Moc wyjściowa
[kW]
7.1
11.1
15.1
23
27.2
31.7
Zapotrzebowanie gazu
gaz ziemny (G20)
[m³/godz.]
0.8
1.3
1.7
2.6
3.1
3.7
Zapotrzebowanie gazu
gaz ziemny (G25) [m³/godz.]
0.9
1.5
2.0
3.0
3.7
4.3
Zapotrzebowanie gazu
LPG propan (G31)
[m³/godz.]
[kg/godz.]*
0.3
0.16
0.5
0.25
0.7
0.34
1.0
0.51
1.2
0.60
1.5
0.73
Zapotrzebowanie gazu
LPG butan (G30)
[m³/godz.]
[kg/godz.]*
0.2
0.09
0.4
0.14
0.5
0.19
0.8
0.29
1.0
0.37
1.1
0.41
R - ½"
R - ½"
R - ½"
R - ½"
R - ½"
R - ½"
2
3
4
5
6
7
Przyłącze gazu
Liczba dysz palnikowych
Ciśnienie dopływowe
gaz ziemny
LPG butan
LPG propan
[mbar]
[G20] [G25]
[G30]
[G31]
Zasilanie
17 Min., 50 Maks.
25 Min., 50 Maks.
30 Min., 50 Maks.
230 V, 50 Hz, 1 Ø
* Aby otrzymać wartość litrów na godzinę, należy zastosować następujący wzór: (kg/godz.) x 1.97
Dane dotyczące systemu przepływu powietrza - seria CTCUA
Aparaty z serii CTCUA są wyposażone w dmuchawy osiowe składające się z niskoszumowego (-ych) wentylatora (-ów) napędzanego (-ych)
bezpośrednio przez silnik (-i) znajdujący (-e) się w tylnej części zespołu.
Aparaty z serii CTCUA powinny być stosowane wyłącznie do swobodnego nawiewu.
Model
Przepływ powietrza
11
15
22
27/32
1120
1220
2710
2750
4474
Zasięg strumienia powietrza
[m]
9
12
14
16
21
­Prąd roboczy
[A]
1.1
1.2
1.5
1.7
1.5
Prąd rozruchowy
[A]
1.7
1.8
2.5
2.9
2.6
[W]
260
274
336
384
345
Obciążenie elektryczne
[m³/godz.]
7
Poziom hałasu w odległości 3 m (określony za pomocą powierzchni pomiarowej w kształcie ułożonych równolegle względem siebie
rur zgodnie z normą EN ISO 3746)
dB[A]
[NR]
37 [31]
41 [35]
45 [39]
48 [42]
48[42]
Dane techniczne przewodu kominowego - seria standardowa CTCU
Aparaty z serii CTCU muszą być wyposażone w system przewodów kominowych. W razie potrzeby można dodać odcinki proste i łuki.
Dodanie do przewodu kominowego każdego dodatkowego 90-stopniowego łuku wymaga zmniejszenia maksymalnej długości przewodu
o 1 m (0,5 m w przypadku modeli CTCU 7 i 11).
UWAGA:Przyłącze przewodu kominowego nie może zostać umieszczone pod oknem ani w żadnym innym miejscu, które mogłoby
powodować ponowne zasysanie produktów spalania do budynku. Każde połączenie w przewodzie kominowym musi być
wykonane przy użyciu złącza żeńskiego i specjalnego uszczelnienia.
Wytyczne dotyczące instalacji w przypadku otwartej i zamkniętej komory spalania
Model
7
11
15
22
27/32
[m]
2.5
4
5
5
5
Wielkość przewodu kominowego [mm]
i wlotu powietrza Ø
80
80
80
80
100
Długość maks.
Combat CTCU
®
Gazowe nagrzewnice powietrza
(małej mocy)
Wymiary - seria CTCUA (wszystkie modele)
Model
7
11
15
22
27/32
[mm]
304
304
450
450
578
'B' rozstaw otworów montażowych[mm]
239
239
385
385
513
'C' środek przewodu kominowego[mm]
[opcja górna]
151
151
151
172
146
'D' środek przewodu kominowego[mm]
68
68
68
46
25
Ciężar
28
30.5
38.5
41
52.3
'A' wysokość
[kg]
Wysokość montażowa
mierzona do podstawy urządzenia [m]
Min. 1.8 Urządzenia mogą być montowane wyżej w przypadku montażu
Maks. zalecana 3.5 wentylatorów destratyfikacyjnych i/lub odwracających końcówek
wylotowych.
Odległość urządzeń od substancji palnych (mm)
Nad
urządzeniem
Pod
urządzeniem
Z boku
urządzenia
Z tyłu
urządzenia
Z przodu
urządzenia
Od przewodu kominowego
150
300
100
250
3000
50
Opis techniczny serii CTCUA (wszystkie modele)
Wszystkie wymiary podano w mm.
*
Combat CTCU
®
Gazowe nagrzewnice powietrza
(małej mocy)
Opis techniczny - instalacja z otwartą komorą spalania (wszystkie modele)
Opis techniczny - instalacja z zamkniętą komorą spalania (wszystkie modele)
Combat CTCU
®
Gazowe nagrzewnice powietrza
(małej mocy)
Układy zapłonowe
Nagrzewnice CTCU są posiadają palniki z automatycznym zapłonem.
Opcje palników
Nagrzewnice CTCU są standardowo wyposażone w palniki jednostopniowe.
Otwory wylotowe powietrza
Nagrzewnice CTCU są standardowo wyposażone w nastawne, poziome szczeliny nawiewne.
Dostepna jest pionowa wersja wylotu powietrza. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę szukać w cenniku nagrzewnic serii CTCU lub instrukcji obsługi.
Wszelkie porady powinny pochodzić bezpośrednio z firmy Roberts-Gordon dla upewnienia się, iż zaproponowany
system kanałów jest kompatybilny z nagrzewnicą.
Ważna uwaga
Urządzenie opisane w tej karcie katalogowej jest odpowiednie do zastosowania w obiektach usługowych i
przemysłowych. Jednakowoż w większości środowisk, szczególnie tam, gdzie powietrze zawiera więcej chloru
(przykładowo blisko gnijących roślin lub innych procesów rozkładu), albo wyjątkowo dużo pyłu, należy zasięgnąć
porady specjalisty na etapie projektowania. Zaleca się konsultacje z Roberts-Gordon.
Roberts-Gordon zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez powiadamiania.
Przepisy instalacyjne i coroczne inspekcje:
Wszystkie czynności instalacyjne i konserwacyjne dotyczące produktów firmy ROBERTS GORDON® mogą być
wykonywane wyłącznie przez instalatorów wykwalifikowanych w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu sprzedawanego
i dostarczanego przez Roberts-Gordon LLC, muszą spełniać wszystkie wymogi określone w instrukcjach firmy ROBERTS
GORDON® oraz być zgodne ze wszystkimi odpowiednimi wymogami określonymi przez odpowiednie rozporządzenia
w zakresie instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń. Aby zapewnić optymalną sprawność i bezpieczeństwo, firma
Roberts-Gordon zaleca dokonywanie corocznych przeglądów swoich produktów i jeśli zaistnieje konieczność dokonania
napraw, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy ROBERTS GORDON®.
Więcej informacji: Wskazówki dotyczące zastosowania i konstrukcji urządzeń oraz szczegółowe instrukcje w zakresie
projektowania i instalacji systemów dostępne są u przedstawicieli firmy ROBERTS GORDON®. Aby uzyskać dalsze informacje, w tym instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji należy skontaktować się z naszą firmą.
Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych.
Celem tego dokumentu jest pomoc przy formułowaniu profesjonalnych opinii przez autoryzowanych
specjalistów.
Combat CTCU
®
Gazowe nagrzewnice powietrza
(małej mocy)
Roberts-Gordon Europe Limited
Unit A, Kings Hill Business Park
Darlaston Road, Wednesbury
West Midlands, WS10 7SH UK
Telefon: +44 (0)121 506 7700
Faks: +44 (0)121 506 7701
Telefon do Biura Obsługi Klientów: +44 (0)121 506 7709
Faks do Biura Obsługi Klientów: +44 (0)121 506 7702
Adres e-mail: uksales@rg-inc.com
Adres e-mail: export@rg-inc.com
www.rg-inc.com
© 2010 Roberts-Gordon LLC
Wydrukowano w U.S.A.
Wyłączny przedstawiciel firmy Roberts Gordon
Boren Energia Nova Sp. z o.o.
ul. M. Kopernika 11
51-622 Wrocław
tel. +48 71 348 30 30
faks +48 71 348 30 33
e-mail: nova@boren.com.pl
http://www.boren.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie części niniejszej publikacji są objęte prawami autorskimi i nie mogą być powielane lub kopiowane w żadnej postaci ani żadnymi metodami - graficznymi, elektronicz-nymi lub mechanicznymi, w tym poprzez sporządzanie fotokopii, nagrywanie, utrwalanie na taśmie lub wykorzystanie systemów zapisu i odtwarzania informacji - bez pisemnej zgody firmy Roberts-Gordon LLC.
CTCUHSPL
0310 Rev C
Download PDF

advertising