Topcom HB 4F00 User's manual

Topcom HB 4F00 User's manual
HB 4F00
HANDLEIDING
V 1.0
NL Het toestel voldoet aan de basiseisen van de richtlijn 89/336/EEC. Dit wordt
bevestigd door de CE-markering.
NL De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd
onder voorbehoud van wijzigingen.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 89/336/EEC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.be/cedeclarations.asp
TOPCOM HB 4F00
INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de HB 4F00. We hopen dat u geniet van
de hartslagmeter en van de vele voordelen die het toestel biedt. Als u sport
beoefent of als u traint, pompt uw hart het bloed automatisch sneller door
uw lichaam in overeenstemming met het hogere energieniveau. De
hartslagmeter kan deze verhoging, uitgedrukt in aantal hartslagen per
minuut (hpm), berekenen om zo voor elk individu een streefhartslag te
bepalen. De HB 4F00 Watch ondersteunt 4 gebruikersmodi:
1. Normale tijdmodus
2. Alarmmodus
3. Stopwatchmodus
4. Countdown timer-modus
5. Hartslagmodus
Huidige tijdmodus
Datummodus
Dagelijks alarmmodus
Stopwatchmodus
Hartslagmodus
Trainingstimer-modus
Countdown timer-modus
Meer informatie over de doelzone van de hartslag, maximale
hartslag enz. kunt u vinden op:
www.topcom.net/sports/heartbeat.asp
2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Deze hartslagmeter is GEEN vervanging voor professionele medische
hulp. Als u lijdt aan een hartkwaal, als u ziek bent of nog maar pas
begonnen bent met fitness, raden wij u aan om een arts te raadplegen of te
overleggen met uw begeleider en te vragen of hij een fitnessprogramma
voor u wil uitwerken.
Het horloge mag alleen gebruikt worden als hulpmiddel om een veilige
hartslag te behouden tijdens het trainen. Het mag NIET gebruikt worden als
een medische hartslagmeter. Als u onzeker bent over de invloed die uw
oefenprogramma heeft op uw hart, dient u uw huisarts te raadplegen.
NEDERLANDS
1
3
4
3
TOPCOM HB 4F00
VERZORGING EN ONDERHOUD
Stel het horloge NIET bloot aan extreme weersomstandigheden, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen. Laat het horloge niet vallen en behandel het
met zachtheid. Bevestig de band niet te strak. Reinig het horloge met een
droge zachte doek of met een zachte doek die lichtjes bevochtigd werd met
water en een mild reinigingsmiddel. Bewaar het horloge op een droge
plaats wanneer u het niet gebruikt.
4
BATTERIJ VERVANGEN
Als u niet vertrouwd bent met elektronica kunt u de
batterij beter laten vervangen door een vakman.
Maak het horloge zelf niet open.
4.1 HORLOGE
•
Verwijder het deksel aan de achterkant van het
horloge met een kleine schroevendraaier.
Verwijder de oude batterij.
Plaats de nieuwe 3 V (CR2032) batterij met de
positieve (+) pool naar boven en sluit het deksel.
•
•
4.2 BORSTRIEM
•
Gebruik een klein muntstuk om het
batterijdeksel aan de onderkant van
de riem te verwijderen.
Verwijder de oude batterij.
Plaats de nieuwe 3 V (CR2032)
batterij met de positieve(+) pool naar
boven en sluit het deksel.
•
•
5
TOETSEN
S1
S3
S2
S4
De toetsen worden in de handleiding als volgt
vermeld:
• S1 = Druk eenmaal op S1
• [S1] = Druk op S1 en houd ingedrukt
• S2 = Druk eenmaal op S2
• [S2] = Druk op S2 en houd ingedrukt
• S3 = Druk eenmaal op S3
• [S3] = Druk op S3 en houd ingedrukt
• S4 = Druk eenmaal op S4
• [S4] = Druk op S4 en houd ingedrukt
TOPCOM HB 4F00
5
5.2 ACHTERGRONDVERLICHTING
Druk kort op S1 om de achtergrondverlichting van het scherm 3 seconden
te activeren.
6
DATUM/TIJD, PIEPTOON AAN/UIT EN
GEBOORTEDAG INSTELLEN
In normale tijdmodus (tijd op
scherm):
• [S2]: de seconden knipperen.
• S3 of S4: seconden instellen
op nul.
• S2: bevestigen. De minuten
knipperen.
• S3 of S4: minuten hoger of
lager instellen. [S3] of [S4]:
minuten snel instellen.
• S2: bevestigen. Het uur
knippert.
• S3 of S4: het uur hoger of
lager instellen. [S3] of [S4]:
het uur snel instellen.
• S2: bevestigen.
• S3 of S4: jaar hoger of lager
instellen.
[S3] of [S4]: het jaar snel
instellen.
• S2: bevestigen.
Huidige tijdmodus
Verhogen of
verlagen van
de ingestelde
waarde
Verhogen of
verlagen van
de ingestelde
waarde met
een hogere
snelheid
seconden
geboortedag
dag
minuten
geboortedag
maand
uur
geboortedag
jaar
jaar
pieptoon
maand
12/24 uur
dag
D/M
Instelvolgorde
• S3 of S4: maand hoger of
lager instellen. [S3] of [S4]:
maand snel instellen.
• S2: bevestigen.
of M/D
NEDERLANDS
5.1 MASTER RESET
Druk gelijktijdig op de toetsen S2, S3 en S4 en houd ze ingedrukt om het
horloge te resetten.
!!! Alle ingestelde waarden gaan verloren, ook de tijdsmelding.
6
TOPCOM HB 4F00
• S3 of S4: de dag hoger of lager instellen.
[S3] of [S4]: dag snel instellen.
• S2: bevestigen.
• S3 of S4: het formaat van de maand instellen op maand-dag of dagmaand.
• S2: bevestigen.
•
•
•
•
S3 of S4: om de uurweergave in te stellen (12 HR of 24 HR).
S2: bevestigen.
S3 of S4: om de pieptoon aan (ON) of uit (OFF) te schakelen.
S2: bevestigen.
• S3 of S4: geboortejaar hoger of lager instellen. [S3] of [S4]: het jaar
snel instellen.
• S2: bevestigen.
• S3 of S4: geboortemaand hoger of lager instellen. [S3] of [S4]: maand
snel instellen.
• S2: bevestigen.
• S3 of S4: geboortedag hoger of lager instellen. [S3] of [S4]: dag snel
instellen.
• S2: bevestigen.
• [S2]: om de instelling te verlaten.
Wanneer gedurende 1 minuut GEEN toets ingedrukt wordt,
verschijnt de normale tijdmodus.
7
DAG EN MAAND WEERGEVEN
In normale tijdmodus (tijd op scherm):
• S3: de dag en de maand worden 10 seconden weergegeven.
TOPCOM HB 4F00
ALARMTIJD EN UURALARM INSTELLEN
8.1 INSTELLING
In normale tijdmodus (tijd op scherm):
• S2: om naar de alarmmodus te gaan.
• [S2]: de minuten knipperen.
• S3 of S4: minuten hoger of lager instellen.
[S3] of [S4]: minuten snel instellen.
• S2: bevestigen. Het uur knippert.
• S3 of S4: het uur hoger of lager instellen.
[S3] of [S4]: het uur snel instellen.
• [S2]: om de instelling van de alarmtijd te
bevestigen.
8.2 ALARM ACTIVEREN / DEACTIVEREN
In alarmmodus:
S4: alarm aan
1.
2.
3.
S4: alarm uit.
Als de alarmtijd ingesteld is, zal het alarm automatisch
INSCHAKELEN.
Wanneer het alarm AAN staat, zal het horloge een
geluidssignaal laten horen zodra de alarmtijd bereikt is.
Wanneer het alarm afgaat, drukt u op eender welke knop
(behalve S1) om het alarm te stoppen.
8.3 UURALARM ACTIVEREN / DEACTIVEREN
In alarmmodus:
S3: uuralarm
aan.
S3: uuralarm
uit.
NEDERLANDS
8
7
8
9
TOPCOM HB 4F00
STOPWATCHMODUS
De stopwatch telt op tot 99 uur, 59 minuten en 59 seconden.
In normale tijdmodus:
• 2 x S2: om naar de stopwatchmodus te gaan.
• S3: stopwatch starten.
• S3: stopwatch stoppen / pauzeren.
• S4: scherm "bevriezen" (splittijd)
• [S4] Stopwatch resetten (alleen als de stopwatch stopgezet is).
10 COUNTDOWN-MODUS
De maximale afteltijd is 99 uur, 59 minuten en 59 seconden. De
standaardinstelling voor de timer is 1 minuut.
Tijdens de laatste 5 seconden piept het horloge een keer per
seconde en 10 seconden lang wanneer nul bereikt is.
Nadat de timer afgeteld heeft tot nul, laadt de timer automatisch
opnieuw op tot de vooringestelde waarde.
De afteltijd instellen:
• 3 x S2: om naar de countdown-modus te gaan.
• [S2]: de seconden knipperen.
• S3 of S4: de seconden hoger of lager instellen.
• [S3] of [S4]: seconden snel instellen.
• S2: bevestigen. De minuten knipperen.
• S3 of S4: minuten hoger of lager instellen.
• [S3] of [S4]: minuten snel instellen.
• S2: bevestigen. Het uur knippert.
• S3 of S4: het uur hoger of lager instellen.
• [S3] of [S4]: het uur snel instellen.
• [S2]: om de afteltijd te bevestigen.
Beginnen met aftellen:
• S3: starten met aftellen.
• S3: het aftellen stoppen / pauzeren. S4 om de countdown-timer te
resetten (nadat hij stilgezet of gepauzeerd is).
TOPCOM HB 4F00
9
11.1 VOORZORGSMAATREGELEN
• Bevestig de band niet te strak.
• Buig of vouw de borstriem niet om schade te voorkomen.
• Door de huid nat te maken op de plaats waar de huid in contact staat
met het geleidende gedeelde van de borstriem, verbetert de geleiding
en dit zorgt voor een stabieler signaal.
• De lichamelijke conditie van een persoon kan de intensiteit van het
gemeten signaal beïnvloeden.
• Gebruik de hartslagmeter niet te dicht in de buurt van een tram, een
tramhalte, elektrische onderstations en hoogspanningsleidingen enz.
Het radiosignaal wordt ook beïnvloed door hoogspanning en sterke
elektromagnetische velden in de omgeving.
11.2 DE ZENDRIEM GEBRUIKEN
Maak de gesp aan één kant vast. Probeer of de borstriem rond uw borst
past en maak de elastische band iets losser indien nodig.
Pas de lengte van de elastische band aan tot hij comfortabel zit. De
elastische band moet vast tegen de borst gedrukt zitten. Maak de gesp aan
de andere kant vast. Schuif de sensor naar het midden van uw borst en
zorg ervoor dat de achterkant van de sensor stevig tegen uw borst gedrukt
zit en uw huid raakt.
De borstriem moet gedragen worden wanneer u de hartslagfunctie
gebruikt.
NEDERLANDS
11 HARTSLAGMETING
10
TOPCOM HB 4F00
Bevochtig de geleidende kussentjes van de borstriem met
speeksel of ECG-gel (verkrijgbaar bij de plaatselijke apotheek)
om ervoor te zorgen dat de kussentjes op elk moment goed
contact maken met de huid.
11.3 TRAININGSZONES
Trainingszones worden vastgelegd door het instellen van de bovenste en
onderste hartslaglimieten. Deze grenswaarden vormen een bepaald
percentage van uw maximale hartslag (MHR – Maximum Heart Rate).
De volgende formule helpt u om een beredeneerde gok te doen:
MHR = 220 – (uw
Gebruik de volgende grafiek van hartslagzones om de zone te kiezen
waarbinnen u wilt trainen. U kunt het best met uw arts of specialist
overleggen welke trainingszone voor u geschikt is, vooral wanneer u
hartpatiënt bent.
Glycogeenverbranding
Vetverbranding
Leeftijd
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Zone 3 – Prestatie – 80% – 95% MHR
190
185
180
175
171
166
161
156
152
147
160
156
152
148
144
140
136
132
128
124
160
156
152
148
144
140
136
132
128
124
130
126
123
120
117
113
110
107
104
100
Zone 2 – Fitness – 60% – 80% MHR
Zone 1 – Gezondheid – 50% – 65% MHR
130
126
123
120
117
113
110
107
104
100
100
97
95
92
90
87
85
82
80
77
TOPCOM HB 4F00
11
In de tijdmodus:
• S4: om naar de hartslagmodus te gaan.
• S3: om de hartslagmeting te activeren.
• Als de hartslag van de riem ontvangen wordt, ziet
u:
- de hartslag in slagen per minuut
- percentage van de geschatte maximale
hartslag % EMHR ( = huidige HR/MHR*100%)
Het horloge piept om de 10 seconden als er geen
hartslagsignaal ontvangen wordt van de riem. Als er 1 minuut
lang geen hartslag ontvangen wordt, keert het horloge terug
naar standby.
11.5 HARTSLAG MET TRAININGSTIMER
Druk tijdens het meten van de hartslag op S2 en wissel tussen de huidige
hartslagmeting en de trainingstijd. De trainingstijd begint automatisch
wanneer er een geldige hartslag gemeten wordt.
percentage van de geschatte
maximale hartslag
gemeten hartslag
(slagen per minuut)
Hartslagalarm AAN
Tellende trainingstimer
Als er gedurende 10 seconden geen hartslag gemeten wordt, stopt de timer
en knippert hij. Als er gedurende 50 seconden geen hartslag gemeten
wordt, stopt de hartslagmeting en schakelt de hartslagmeting zichzelf
automatisch uit.
Als de hartslagmeting opnieuw gestart wordt nadat hij stopgezet was,
begint de timer te tellen bij de laatste meting.
Zorg ervoor dat de timer stilstaat wanneer u hem reset: druk op [S4] om te
resetten.
NEDERLANDS
11.4 HARTSLAGMETING
12
TOPCOM HB 4F00
11.6 DE HARTSLAGZONEFUNCTIE INSTELLEN EN
GEBRUIKEN
De hartslagzone instellen
De hartslagalarmzone kan ingesteld worden volgens een van de volgende
principes:
- leeftijd van de gebruiker
- hartslag
- % EMH (geschatte max. hartslag)
Als de leeftijd geselecteerd is,
worden de onderste en bovenste
grenswaarden automatisch
berekend:
- onderste grenswaarde = 65% van
de MHR (maximale hartslag)
Hartslagmodus
- bovenste grenswaarde = 85% van
de MHR (maximale hartslag)
Alarmzone
AAN/UIT
LEEFTIJD/HR/
% van HR
Bovenste
grenswaarde
in HR/
% van EMHR
Onderste
grenswaarde
in HR/
% van EMHR
Verhogen of
verlagen van
de ingestelde
waarde
Verhogen of
verlagen van de
ingestelde waarde
met een hogere
snelheid
In hartslagmodus: druk op [S2]
S3 of S4: om het zonealarm aan/uit
te schakelen
S2: om te bevestigen.
Als u AAN selecteert:
S3 of S4: om de LEEFTIJD, HR %
(hartslag %) of HR (hartslag) te
selecteren.
S2: om te bevestigen.
De onderste grenswaarde wordt
weergegeven in BPM (slagen per
minuut) of in % MHR (% maximale
hartslag)
Als HR% of HR geselecteerd is:
S3 of S4: om de onderste grenswaarde te verhogen/verlagen.
S2: om te bevestigen.
S3 of S4: om de bovenste grenswaarde te verhogen/verlagen.
[S2]: om te bevestigen.
13
Het hartslagzonealarm gebruiken
Als het hartslagzonealarm ingeschakeld is, verschijnt het "zone"-pictogram
op de display.
Als u boven of onder de grenswaarde van de zone komt:
- een pijl boven/onder het "zone"-pictogram geeft aan dat u onder of boven
de grenswaarde van de zone komt.
- het horloge piept tweemaal om de 10 seconden als waarschuwing.
- de display knippert
Als u binnen de zone zit:
- stopt het knipperen
Binnen het gewenste
hartslagbereik
boven de
bovenste
grenswaarde
Hartslagmodus
onder de onderste
grenswaarde
piep!!!
piep!!!
piep!!!
piep!!!
12 SPECIFICATIES
Huidige tijdmodus
• Uur, minuut en seconde
• Maand, dag, dag van de week en jaar
• Uurweergave (12 / 24 uur) selecteerbaar
• Maand-dag/dag-maand selecteerbaar
• Automatische kalender van het jaar 2000 tot 2099
• Geboortedagen van het jaar 1900 tot 2099
• Automatische berekening leeftijd op basis van geboortedatum
voor berekening van geschatte maximale hartslag
• Uuralarm op elk uur
• Toetstoon in/uitschakelen
Hartslagmodus
• Meetbereik: 40 tot 240 bpm (slagen per minuut)
• Standaard hartslagzonewaarde: 126 / 165 bpm voor resp.
onderste/bovenste grenswaarde
• Standaard hartslag % in zonewaarde: 65% / 85% voor resp.
onderste/bovenste grenswaarde
NEDERLANDS
TOPCOM HB 4F00
14
TOPCOM HB 4F00
Dagelijks alarmmodus
• Dagelijks alarm: 1 dagelijks alarm
• Duur van het alarm: ongeveer 30 seconden
Stopwatchmodus
• Resolutie: 1/100 seconde
• Telbereik: 99 uur, 59 minuten, 59,99 seconden
Countdown timer-modus
• Resolutie: 1 seconde
• Grenswaarden instelling: 99 uur, 59 minuten, 59 seconden
• Geluid timer: pieptoon om de seconde tijdens de laatste
seconden en pieptoon van 10 seconden als afgeteld is tot nul
Hartslagtrainingstimer
• Resolutie: 1 seconde
• Telbereik: 9 uur, 59 minuten, 59 seconden
Overige
• Elektroluminescente achtergrondverlichting
13 TOPCOM-GARANTIE
13.1 GARANTIEPERIODE
Op de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De
garantieperiode gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt
gekocht. Er is geen garantie op standaard of oplaadbare batterijen (type
AA/AAA).
Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op
de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het originele
aankoopbewijs of kopie waarop de datum van aankoop en het toesteltype
staat.
13.2 AFWIKKELING VAN GARANTIECLAIMS
Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs en een
ingevulde onderhoudskaart, worden teruggestuurd naar een Topcomhersteldienst.
Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal Topcom
of diens officieel erkende hersteldienst eventuele defecten te wijten aan
materiaal- of productiefouten gratis herstellen, door defecte toestellen of
15
onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In
het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model
verschillend zijn van het oorspronkelijk gekochte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de
garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel
wordt vervangen of hersteld door Topcom of diens officieel erkende
hersteldienst.
13.3 GARANTIEBEPERKINGEN
Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en
schade te wijten aan het gebruik van niet-originele onderdelen of
accessoires worden niet gedekt door de garantie.
De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem,
water en brand, noch enige transportschade.
Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het
toestel is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of
aangepast werd door de koper.
NEDERLANDS
TOPCOM HB 4F00
RETOURFICHE
Vul dit formulier in DRUKLETTERS in en voeg het bij het product wanneer u het
terugstuurt voor reparatie.
Gegevens klant
Naam:
Familienaam:
Straat:
Nr.:
Postbus:
Plaats:
Postcode:
Land:
Tel.:
E-mail:
Gegevens product
Naam model:
Serienummer:
Aankoopdatum:
(DD/MM/JJJJ)
Beschrijving defect:
(Origineel aankoopbewijs moet bij deze retourfiche worden gevoegd om in aanmerking te
komen voor garantie)
Gegevens product
Naam model:
Serienummer:
Aankoopdatum:
Beschrijving defect:
(Houd deze strook bij voor later gebruik).
(DD/MM/JJJJ)
visit our website
www.topcom.net
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement