Danfoss | DHP-AX | Danfoss Varmepumper - Dansk Klima Energi

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Danfoss Varmepumper
Opvarm dit hjem med oplagret solenergi,
en mere bæredygtig måde at spare penge på og
forbedre din livskvalitet
DANFOSS HEAT PUMPS
1
2
God for din pengepung og god for miljøet
Varmepumper er fremtidens teknologi
Forestil dig, at du kan få 75 % af dit
energiforbrug gratis, imens du opvarmer dit hjem og samtidig opnår den
højst mulige komfort. Dette er gjort
muligt med vore varmepumper, som
udnytter den solenergi, der er oplagret
i jorden omkring dit hjem eller i luften.
Det er en bæredygtig energiløsning,
som kan forsyne dit hjem med varme,
køling og alt det varme brugsvand, du
har brug for.
forurene luften, imens vi brænder jordens
energireserver op.
Med stigende olie- og gaspriser ønsker
folk en pålidelig varmekilde til en fornuftig pris. Samtidig bliver miljømæssige hensyn en stadig vigtigere faktor.
Vi har et akut behov for bæredygtige og
energieffektive løsninger på alle områder.
Alle indser, at vi ikke kan blive ved med at
I Skandinavien er varmepumper en
almindelig teknologi, som er blevet
udviklet til det hårde nordiske klima
igennem årtier – dette garanterer en
pålidelig løsning. I dag har folk overalt i
Europa opdaget fordelene, og i begyndelsen af 2009 klassificerede Europa-
Bæredygtig varmekomfort
Varmepumper udnytter CO2 udledningsfri solenergi og omsætter den til et
miljømæssigt bæredygtigt indeklima i
dit hjem. Ved at vælge en varmepumpe
vælger du at være en del af løsningen
for et bedre klima.
Parlamentet varmepumper som en vedvarende energikilde.
Komfort med store besparelser
Varmepumper er yderst energieffektive
og kan dække op til 75 % af dit energiforbrug ved at bruge energi fra din egen
grund. Faktisk kan besparelsen være så
høj, at investeringen er tilbagebetalt
på blot få år. En anden vigtig fordel ved
varmepumper er, at der er et minimalt
behov for service og vedligehold. Når
varmepumpen først er installeret, kan du
næsten glemme alt om den. Den vil fungere hver dag, hele året rundt og gøre dit
hjem varmt og komfortabelt.
3
Making
modern living
possible
Det moderne liv handler ligeså meget
om livskvalitet, som det handler om
bæredygtighed. Hos Danfoss Heat
Pumps udvikler vi løsninger, som
kombinerer den højeste livskvalitet med en energikilde, der er ægte
bæredygtig: solen.
At skabe energieffektive, højt ydende og
langtidsholdbare varmepumper kræver
avanceret teknologi. Danfoss ser tilbage
på adskillige årtiers erfaring med udvik-
4
ling og produktion af varmepumper. Vort
globale forsknings- og udviklingsteam
er på forkant med udviklingen, fokuseret
på at skabe morgendagens højteknologiske og energieffektive løsninger. Til det
formål har vi topavanceret udstyr som
f.eks. et af de mest moderne klimakamre
i Europa. Her kan klimaforhold fra hele
verden gengives, omfattende hele spektret fra tropiske til arktiske forhold. Dette
hjælper os med at opnå maksimal ydelse
under alle klimaforhold.
Service
Hvis din varmepumpe skal fungere optimalt, kræver det et højt niveau af ekspertise hos installatøren. Danfoss installatører er særligt uddannede til at yde den
bedste service. Dette omfatter, hvor stort
systemet skal være til dit hjem, og hvilken
type varmepumpe, du bør vælge. Systemet bør endvidere finjusteres efter installationen, så det giver den bedst mulige
driftsøkonomi.
Fordelene ved en
Danfoss varmepumpe
» Pålidelig, afprøvet og testet teknologi
» Op til 75 % af energiforbruget er gratis
pga. udnyttelse af lagret solenergi
» Vedvarende og bæredygtig energikilde
» Enkel drift, ingen vedligeholdelse
» Leverer både varme og varmt brugsvand
» Kan også levere komfort køling
» Kompakt design, fylder kun omkring en
halv kvadratmeter
5
Du kan hente varmen fra
luften, vandet eller jorden
Der er oplagret energi rundt om dit hus. Det er et lager,
som løbende bliver fyldt op af solens varme. Energien
oplagres i jorden, grundvandet, søvand og luften.
Danfoss opererer med fire forskellige varmepumpeprincipper til at udvinde den lagrede energi og opvarme
din bolig. Vore installatører kan hjælpe dig med at finde
den rigtige løsning for dig og din bolig.
Boring
Jord
Søvand
Hvis der ikke er jordareal nok omkring
boligen til at opnå tilstrækkelig
opsamling af varme, kan der, hvis jordbundsforholdene tillader det, laves en
boring vertikalt på grunden. Slangen
vil så ligge dybt i boringen
og hente den nødvendige varme.
Jordvarmepumpen optager den
solenergi, der er lagret i jordoverfladen, via en slange, som graves ned på
grunden.
Slangen graves ned i ca. en meters
dybde og lægges i snoninger på
husets grund. Solens oplageret energi
hentes så op fra jorden via jordslangerne.
Med en søvarmepumpe henter
du den solenergi op, der er lagret i
søvandet, ved hjælp af en kollektor,
som sænkes ned på bunden af søen.
Kollektoren lægges på søens eller
vandløbets bund, hvor den holdes på
plads ved hjælp af lodder.
Derudover er princippet det samme
som for jordvarme.
Fordele
Fordele
Fordele
» Kræver ikke en stor grund
» Begrænset indvirkning på grunden
» Boringen opretholder en jævn
» Ikke behov for at bore
» Lavere installationsomkostninger
» Jordslangen opretholder en jævn
» Ikke behov for at bore
» Begrænset indvirkning på grunden
» Søslangen opretholder en jævn
temperatur hele året
6
» Giver mulighed for køling i varme
perioder
temperatur hele året
» Giver mulighed for køling i varme
perioder
temperatur hele året
» Giver mulighed for køling i varme
perioder
Sådan fungerer en varmepumpe
1
Brinen*, der cirkulerer i kollektorslangen, opsamler
varmeenergi fra jorden, luften eller vandet.
2
I varmeveksleren (fordamperen) overføres varmeenergien til varmepumpens iskolde kølemiddel**, som så
bliver opvarmet et par grader og fordamper.
3
I kompressoren komprimeres det nu gasformige
kølemiddel. Når trykket stiger, så stiger temperaturen
ligeledes. Varmen, som dermed genereres, overføres
via en varmeveksler (kondensator) til din boligs
varmesystem.
4
Via kondensatoren frigiver kølemidlet varmen til
varmesystemet i din bolig. Samtidig bliver kølemidlet
nedkølet og kondenseres.
5
Over ekspansionsventilen sænkes tryk og temperatur
så processen kan begynde forfra, når kølemidlet når
fordamperen.
Kompressor
Fra kollektorslangen i
jord, vand eller luft
Til varmesystemet
i huset
3
1
Fordamper
Retur fra kollektorslangen i jord,
vand eller luft
2
4
Kondensator
Retur fra varmesystemet i huset
5
Ekspansionsventil
* Brinen er en væske, som ikke kan fryse,
f.eks. sprit eller glycol.
** I dag benyttes der miljøvenlige kølemidler, f.eks.
kulbrinte og kuldioxid. Tidligere benyttede man freon.
Grundvand
Luft
En grundvandsvarmepumpe henter
energi fra grundvandet. Grundvandet
pumpes op fra grundvandsboringen
og ind i varmeveksleren, hvor
energien bliver optaget. Grundvandet
bliver derefter ført tilbage i en anden
grundvandsboring. Bemærk at det kan
være svært at få tilladelse til disse
boringer.
Med en luftvarmepumpe slipper du
både for at bore og grave. I stedet
henter du energien direkte fra den
omgivende luft ved hjælp af et
luftmodul. Varmepumpen er placeret
indendørs eller udendørs, afhængig
af hvilken model du vælger. En luftvarmepumpe er ikke helt så effektiv,
når det er meget koldt udendørs.
Fordele
Fordele
» Kræver ikke en stor grund
» Begrænset indvirkning på grunden
» Grundvandet har en jævn tempera-
» Lavere investeringsudgifter
» Ingen indvirkning på grunden
» Normalt ingen anmeldelsespligt til
tur hele året
» Giver mulighed for køling i varme
perioder
Varmepumper bygger på den egenskab hos gas, at når det komprimeres,
bliver det varmt, og når det
udvider sig, afkøles det. Tænk på en
cykelpumpe, som sammenpresser luft
og derved skaber varme. Det modsatte er tilfældet, når du sprayer parfume på din hånd (ekspansion).
kommunens miljø og sundhedsmyndigheder
7
Tre afgørende spørgsmål
ved valg af varmepumpe
1 Årsvirkningsgrad
2 Varmtvandsproduktion
3 Komfort og køling
Som køber vil du naturligvis gerne vide,
hvor effektiv en varmepumpe er. Det
vigtigste er at vurdere driften over et
helt kalenderår – med både sommerens
varme og vinterens kulde. Dette kaldes
årsvirkningsgraden, og den viser det gennemsnitlige forhold imellem forbrugt og
tilført energi over en sammenligningsperiode på et år.
At vise en varmepumpes virkningsgrad (COP) ved særlige testforhold er ikke
tilstrækkeligt, da det er øjebliksbilleder af
givne driftsforhold.
Produktion af brugsvand udgør en stadig
større andel af boligens energibehov,
og det er afgørende, at varmt brugsvand produceres så effektivt som muligt.
Samtidig er hurtig genopvarmning af
varmtvandsbeholderen vigtig for at sikre
brugsvandskomfort, til lavest mulige
omkostning. Det er også ekstremt vigtigt,
at varmepumpen har et system, der minimerer risikoen for legionellabakterier.
Når du skal investere i en varmepumpe,
er det meget vigtigt at se på din boligs
behov, før du vælger en model. Nogle
varmepumper kan både opvarme og køle
din bolig, hvilket sikrer et godt og komfortabelt indeklima hele året rundt. Dette
skal naturligvis gøres så effektivt som
muligt uden unødigt energiforbrug.
Vore løsninger for
maksimal virkningsgrad
8
Hjernen i
varmepumpen
Hjertet i
varmepumpen
Styringsenheden koordinerer og styrer
varmesystemet, og Danfoss varmepumper arbejder med gennemført præcision
for at give din bolig det bedst mulige
indeklima til den lavest mulige pris.
Vores styring er meget nem at anvende.
Man hæver eller sænker temperaturen
med et tryk på en knap.
Danfoss varmepumper er som standard
udstyret med en scroll kompressor.
Scroll kompressoren har færre bevægelige dele end konventionelle kompressorer, hvilket øger levetiden og dæmper
støjniveauet. Scroll kompressoren giver
desuden høj effektivitet ved produktion af
varme og varmt vand over 40 °C. Det
betyder, at den øger både varmepumpens virkningsgrad og levetid.
Exceptionel
varmtvandsproduktion
TWS teknologi
Danfoss Heat Pumps har udviklet
en unik og patenteret metode
til varmtvandsproduktion, TWS*
teknologi. Denne funktion giver
en mere effektiv varmeoverførsel
og en mere effektiv lagdeling af
vandet i varmtvandsbeholderen.
Metoden giver rigeligt varmt
brugsvand hurtigt og til lave driftsomkostninger. Men den producerer
ikke unødvendigt varmt brugsvand. Dette gør det muligt for
varmepumper forsynet med TWS at
opretholde en af markedes bedste
årsvirkningsgrader.
Danfoss varmepumper
er fabriksindstillet til
at opvarme vandet til
over 65°C hver syvende
dag. Dette sker for at
minimere risikoen for
legionellabakterier. Den
normale temperatur er
tilstrækkelig høj til at
hæmme væksten, men
dette system giver ekstra
tryghed.
I en traditionel vandvarmer sker varmeoverførslen
langsomt. Det varme vand fra
pumpen omgiver vandvarmeren. Med denne teknologi
tager det dobbelt så lang tid
at opvarme en tømt vandvarmer, sammenlignet med
TWS-teknologien.
En TWS vandvarmer bruger en
ny teknik, hvor det varme
vand fra varmepumpen ledes
gennem brugsvandet i en
spiral. Vandet i vandvarmeren
er desuden lagdelt, så noget
af vandet når den korrekte
temperatur hurtigere. TWS
giver en mere effektiv varmeoverførsel og mere
varmt vand.
* Tap Water Stratificator
2
3
HGW teknologi
Vores nye patenterede HGW**
teknologi udnytter eksisterende
boligopvarmning til at producere
varmt brugsvand på samme tid som
boligen opvarmes. Dette betyder,
at du får varmt brugsvand som en
bonus oveni boligopvarmningen.
Resultatet er en højere årsvirkningsgrad kombineret med uovertruffen
brugsvandskomfort.
1
1
En lille del af det opvarmede centralvarmevand ledes
gennem en ekstra varmeveksler (hot gas veksler), hvor
det bliver varmet yderligere op til 50 - 90 ° C.
2
Det varme vand ledes gennem varmtvandsbeholderen,
hvor det aftgiver energien til brugsvandet.
3
Resultatet er, at du får ekstra og endnu varmere brugsvand i de måneder af året, hvor din bolig behøver
opvarmning.
** Hot Gas Water heater
9
Opti teknologi
Vores varmepumper udstyret med
Opti teknologi er fyldt med innovative løsninger, som giver høj årsvirkningsgrad. Dette er det første valg
for alle, som leder efter et uovertruffent komfortniveau, hvor omkostningseffektiviteten er helt i top.
10
Opti teknologi inkorporerer et intelligent
styresystem, som via hastighedsregulerede cirkulationspumper sikrer, at ydeevnen altid er tilpasset aktuelle forhold og
behov i varmesystemet.
Dette gør, at varmepumpen altid arbejder
optimalt i forhold til de givne betingelser. Kunden opnår maksimal effektivitet
og minimalt energiforbrug, sekund for
sekund, time for time.
Online er tilbehør
som kan tilsluttes din
Danfoss varmepumpe.
Den kan så fjernstyres og
overvåges fra hele verden.
Fjernstyr din varmepumpe
via Internettet
Danfoss OnLine giver dig mulighed for at fjernstyre og overvåge dit
varmesystem via Internettet. Dette
pålidelige og brugervenlige værktøj giver øget sikkerhed og forhøjet
virkningsgrad.
Kontrol
Danfoss OnLine giver dig total kontrol
over dit varmepumpesystem. Du kan
regelmæssigt holde øje med temperaturen i og uden for din bolig og se den
aktuelle driftsstatus. Det er ganske enkelt
at justere indstillingerne. Du skal bare
logge på heatpumps.online.danfoss.com
med din personlige kode og password.
Sikkerhed
Danfoss OnLine overvåger dit varmepumpesystem døgnet rundt. I det tilfælde, at
der skulle opstå en fejl, aktiverer varmepumpen selv en alarm. Denne alarmmeddelelse kan sendes via SMS og/eller via
e-mail til dig eller din installatør. Dette
betyder, at enhver fejl hurtigt kan rettes - i
nogle tilfælde af din installatør via fjernstyring.
Økonomi
Danfoss OnLine giver optimal ydelse og
omkostningsbesparende fordele, ved at
du får mulighed for at kontrollere driften
af dit varmepumpesystem regelmæssigt. Danfoss OnLine tilbyder desuden
værdifuld statistik, som kan bruges til at
optimere indstillingerne og derved øge
besparelserne.
Avanceret
varmtvandsbeholder
til din bolig
Elpatron
som standard
Danfoss DWH
varmtvandsbeholder
Hvis solens energi på noget tidspunkt ikke er tilstrækkelig, kan varmepumpen bruge en elpatron til at
opvarme din bolig og dit brugsvand.
Det er derfor, vi har en indbygget
elpatron i alle modeller (undtagen
DHP-AX, hvor den fås som tilbehør).
Varmepumpen bør altid være korrekt dimensioneret til dit behov, men
dette giver ekstra sikkerhed.
Danfoss DWH er designet til at passe
perfekt sammen med Danfoss DHP-L,
DHP-L Opti og DHP-AX. Den er meget
effektiv, og når den anvendes sammen
med vores varmepumpe, giver den optimal opvarmning og brugsvandskomfort.
Den patenterede TWS teknologi
(se side 9) giver varmt brugsvand hurtigt
og til lave driftsomkostninger.
Danfoss DWH fås i to størrelser, 200 og
300 liter med beholder af rustfrit stål.
11
Varmepumpen kan både opvarme og køle din bolig
Når det er koldt udenfor, vil du have
varme, når det er varmt udenfor, vil du
have køling, naturligvis! Danfoss varmepumper kan begge dele. Varmepumpen
kan naturligt nok levere varme, men også
komfort køling. Dette giver det perfekte
indeklima, hele året rundt.
Køling af din bolig med passiv køling kan
lade sig gøre til meget lave omkostninger
med alle vore varmepumper med undtagelse af luftvarmepumper. Faktisk kræver
det mindre energi end et par glødepærer.
Passiv køling
Aktiv køling
Om sommeren er det dejligt, at huset er køligt.
Hvorfor ikke bruge din varmepumpe til det?
Kølemidlet cirkuleres gennem jordslangen og
afkøler huset til en udgift svarende til energiforbruget for et par elektriske pærer.
Denne teknik kaldes passiv køling og kan
anvendes med alle varmepumpesystemer
bortset fra luftvarmepumper. Det passive
kølemodul er tilbehør (bortset fra DHP-C
varmepumpen, hvor det er standard udstyr).
Passiv køling er normalt tilstrækkeligt, men
hvis der er behov for mere afkøling, kan det
lade sig gøre med hjælp fra kompressoren.
Aktiv køling fra varmepumpen er mere
effektiv end traditionel air condition pga. det
lavere energiforbrug. Denne teknik kan bruges
med alle varmepumpesystemer undtagen
luftvarmepumper. Aktiv køling kræver et ekstra
tilbehør i form af et kølemodul (passiv/aktiv).
Opvarm din pool
Hvis du har en pool, kan du opvarme den med en varmepumpe ved brug af særligt tilbehør. Ved at udnytte alle fordelene
ved en varmepumpe kan du anvende køling, opvarmning og
varmt brugsvand på samme tid. Og dette er fordelagtigt for
både din pengepung og for miljøet.
12
Når du har brug for ekstra køling, kan
kompressoren kobles ind og øge
køleevnen. Dette kaldes aktiv køling. Selv
dette er et mere effektivt system end
traditionelle klimaanlæg/air condition.
Vores produktsortiment
tilvalg
DHP-AX
tilvalg
DHP-AL Opti
indbygget i
den separate
DWH varmtvandsbeholder (tilvalg)
DHP-A Opti
DHP-L
indbygget i
den separate
DWH varmtvandsbeholder (tilvalg)
DHP-C
DHP-L Opti
DHP-H
DHP-H Opti Pro
Varmepumpe
Hvilken varmepumpe vil være det perfekte valg
til din bolig? Brug denne guide til at få et hurtigt overblik over forskellene på vores modeller.
Boring
Energikilde
Jord
Sø
Grundvand
Luft
Opti teknologi
Funktioner
HGW teknologi
TWS teknologi
Tilbehør
Køling
tilvalg
tilvalg
indbygget i
den separate
DWH varmtvandsbeholder (tilvalg)
OnLine
Pool opvarmning
13
Danfoss varmepumpe sortiment
Danfoss DHP-H Opti Pro
Danfoss DHP-L Opti
DHP-H Opti Pro udnytter energi fra jorden,
luften eller vandet.
DHP-L Opti udnytter energi fra jorden, luften
eller vandet.
Består af én enhed: varmepumpe med
integreret varmtvandsbeholder.
Består af en eller to enheder: varmepumpe og
varmtvandsbeholder.
Særlige funktioner
Særlige funktioner
»
Opti teknologi garanterer maksimal virkningsgrad, sekund for sekund, time for
time (se side 10).
»
Opti teknologi garanterer maksimal virkningsgrad, sekund for sekund, time for time
(se side 10).
»
»
Integreret varmtvandsbeholder sikrer
uovertruffen brugsvandskomfort takket
være vore patenterede HGW og TWS
teknologier (se side 9).
Kombineret med vores varmtvandsbeholder (Danfoss DWH, se side 11) er produktionen
af varmt brugsvand hurtigere og ved en højere temperatur end med traditionel teknologi
takket være vores patenterede TWS teknologi (se side 9).
»
Kan producere både passiv og aktiv køling (se side 12).
»
Kan producere både passiv og aktiv
køling (se side 12).
Danfoss DHP-H
Danfoss DHP-L
Danfoss DHP-C
DHP-H udnytter energi fra jorden, luften
eller vandet.
DHP-L udnytter energi fra jorden, luften
eller vandet.
DHP-C udnytter energi fra jorden, luften
eller vandet.
Består af én enhed: varmepumpe med
integreret varmtvandsbeholder.
Består af en eller to enheder: varmepumpe og
varmtvandsbeholder.
Består af én enhed: varmepumpe med
integreret varmtvandsbeholder.
Særlige funktioner
»
»
14
Har ikke en integreret varmtvandsbeholder
så derfor er den lavere, hvilket er ideelt, hvis
du har lavt til loftet. Kan kombineres med en
separat varmtvandsbeholder.
Integreret varmtvandsbeholder sikrer
brugsvandsproduktion, som er
hurtigere og ved en højere temperatur
end med traditionel teknologi takket
væres vores patenterede TWS teknologi
(se side 9).
Kan producere både passiv og aktiv
køling (se side 12).
Har samme funktioner som DHP-H, men
varmtvandsbeholderen er ikke integreret,
hvilket gør den lavere, og derfor er den ideel,
hvis du har lavt til loftet. Kan kombineres med
en separat varmtvandsbeholder.
Særlige funktioner
»
Kan producere både passiv og aktiv
køling (se side 12).
»
Kombineret med vores varmtvandsbeholder (Danfoss DWH, se side 11) er produktionen af varmt brugsvand hurtigere
og ved en højere temperatur end med
traditionel teknologi takket være vores
patenterede TWS teknologi (se side 9).
Særlige funktioner
»
»
Integreret køling (se side 12).
Integreret varmtvandsbeholder sikrer
brugsvandsproduktion, som er hurtigere
og ved en højere temperatur end med
traditionel teknologi takket være vores
patenterede TWS teknologi (se side 9).
Danfoss DHP-A Opti
Danfoss DHP-AL Opti
DHP-A Opti udnytter energien fra luften
udenfor.
DHP-AL Opti udnytter energien fra luften
udenfor.
Består af to enheder: varmepumpe med
integreret varmtvandsbeholder og en
udedel.
Består af tre enheder: varmepumpe, vamtvandsbeholder og en udedel.
Har separat varmtvandsbeholder, hvilket gør
den lavere og derfor ideel, hvis du har lavt til
loftet.
Særlige funktioner
Særlige funktioner
»
»
Opti teknologi garanterer maksimal
virkningsgrad, sekund for sekund, time for
time (se side 10).
»
Opti teknologi garanterer maksimal virkningsgrad, sekund for sekund, time for time
(se side 10).
»
Den separate varmtvandsbeholder sikrer brugsvandsproduktion, som er hurtigere og
ved en højere temperatur end med traditionel teknologi takket være vores patenterede
TWS teknologi (se side 9).
Integreret varmtvandsbeholder sikrer
brugsvandsproduktion, som er hurtigere
og ved en højere temperatur end med
traditionel teknologi takket være vores
patenterede TWS teknologi (se side 9).
Indendørs
styringsenhed
» Brug Danfoss OnLine til
at fjernstyre og overvåge din
varmepumpe via Internettet
fra hvilket som helst sted i
verden (se side 11).
Danfoss DHP-AX
DHP-AX udnytter energien fra luften udenfor.
Består af to enheder: udedel med integreret
varmepumpe og indendørs styringsenhed.
Kan kombineres med et særligt tilpasset indendørskit for at kunne producere både varme og
varmt brugsvand.
Særlige funktioner
»
Denne fleksible varmepumpeløsning gør det muligt at kombinere varmepumpen med dele af
dit eksisterende varmesystem. Den kan også suppleres med en varmtvandsbeholder, elpatron,
poolopvarmning, solvarme osv. for en total løsning.
»
»
Intet pladsbehov indendørs, da varmepumpen placeres udendørs.
Kombineret med vores varmtvandsbeholder (Danfoss DWH, se side 11) er produktionen
af varmt brugsvand hurtigere og ved en højere temperatur end med traditionel teknologi takket være vores patenterede TWS teknologi (se side 9).
15
For forbrugere. Læs mere på
www.jordvarme.danfoss.dk
For professionelle. Læs mere på
www.varmepumper.danfoss.dk
Danfoss A/S - Salg Danmark · Jegstrupvej 3 · 8361 Hasselager
Tlf. 89 48 91 08 · Fax 89 48 93 07 · E-mail: varmepumper@danfoss.dk · Internet: www.varmepumper.danfoss.dk
16
Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter,
herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
VB.BM.E2.01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising