ViewSonic | PJD6220 - 2300 Lumens DLP Projector | Kleurhelderheid van projectoren: Testgegevens

Kleurhelderheid van projectoren: Testgegevens
EPSON FACTSHEET
Kleurhelderheid van projectoren:
Testgegevens
Een gelijke White en Colour
Light Output zorgt voor heldere,
levendige kleuren en
natuurgetrouwe beelden,
wat essentieel is voor de digitale
content van vandaag de dag.
Epson's 3LCD projector engine
produceert een gelijke White
en Colour Light Output
(kleurhelderheid) met rijke
kleuren die drie keer
helderder1 zijn.
Meet de helderheid van het rode,
groene en blauwe componentlicht van
een projector en dat resulteert in de
CLO-waarde of de kleurhelderheid.
Veel fabrikanten vermelden alleen de
helderheid van de witte lichtuitvoer
(White Light Output) van de projector.
Dit geeft geen goed beeld, omdat de
helderheid van gekleurd licht, die ook in
lumen wordt uitgedrukt, aanzienlijk
lager kan zijn dan de helderheid van
het witte licht. In dat geval zien
geprojecteerde beelden er dof uit.
Wat is de technologie hierachter en
waarom is dit belangrijk?
Technologie is van invloed op
kleurhelderheid
Niet alle projectoren produceren kleur
op dezelfde manier. Dit leidt tot een
groot verschil in het vermogen van een
projector om kleur weer te geven.
Bepaalde projectoren produceren wit
licht door het rode, groene en blauwe
licht tegelijkertijd weer te geven en te
combineren tot één eindbeeld. Dit is het
geval bij 3LCD-projecteren.
Bij andere projectoren wordt het witte
licht
verdeeld
in
een
reeks
opeenvolgende rode, groene en
blauwe beelden, die vervolgens zo snel
worden weergegeven dat er sprake lijkt
van een volledig kleurenbeeld. Dit is
het geval bij DLP-projectoren met een
enkele chip.
Het verschil lijkt vooral een kwestie van
terminologie, maar het eindresultaat
qua helderheid van het witte en
gekleurde licht kan heel sterk
verschillen.
We bekijken eerst hoe een DLPprojector kleuren toont...
Het kleurwiel draait honderden keren
per seconde rond en geeft kleuren
opeenvolgend weer. Een wiel met vier
segmenten toont rood, groen, blauw,
wit (helder), rood, enz. Hierbij 'ziet' het
menselijk oog alle kleuren tegelijk,
omgezet
naar
één
volledig
kleurenbeeld. En hoewel het oog de
volledige kleuren lijkt te zien, is er
duidelijk een verlies aan helderheid
zichtbaar als een volledig kleurenbeeld
geproduceerd
wordt
door
opeenvolgend rood, groen en blauw
(met wit licht) te tonen.
Om deze reden bieden standaard DLPprojectoren met één chip kleurenlicht
met een helderheid die aanzienlijk
lager ligt dan de helderheid van het
witte licht, wat leidt tot doffe kleuren.
1
Vergeleken met toonaangevende 1-chip DLP-projectoren
voor bedrijven en het onderwijs, gebaseerd op NPD-data
uit de periode juli 2011 tot en met juni 2012.
Kleurenopbrengst (Colour Light Output) gemeten conform
IDMS 15.4. Kleurenopbrengst (CLO) kan variëren, al naar
gelang de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer
informatie naar www.epson.eu/CLO
Epson® is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson ® Corporation. Alle overige product- en
bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden
en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien
van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Op welke manier geven 3LCDprojectoren kleuren weer?
Een volledig kleurenbeeld dat een
3LCD-projector produceert, gebruikt
elke lumen van de lichtbron. Hierbij
worden dichroïsche spiegels gebruikt
om het licht te splitsen. Vervolgens
worden de kleuren in een uiterst
slimme manier gehercombineerd. Het
beeld
wordt
op
het
scherm
geproduceerd, en niet in het brein, dus
elke lumen is zichtbaar in het beeld op
het scherm.
Hierdoor
hebben
alle
Epsonprojectoren een gelijke lumenwaarde
voor de helderheid van het witte en
gekleurde licht, net zoals andere
projectoren die gebruikmaken van de
Epson 3LCD-technologie.
En omdat de White en Colour Light
Output gelijk zijn, krijgt u helderdere
kleuren met een 3LCD-projector dan
met een vergelijkbare DLP-projector
met één chip, die wordt aangeduid met
hetzelfde aantal lumen voor wit licht.
CLO is nu toonaangevend
Colour Light Output of kleurhelderheid
kan nu worden gemeten met een
standaardmethode. Deze standaard
die in mei 2012 is uitgebracht kwalificeert
de hoeveelheid rode, groene en blauwe
kleuruitvoer. Dit zijn de primaire kleuren
die door computerschermen en digitale
projectoren worden gebruikt om beeld te
genereren.
De CLO-methodologie is opgezet door
de Society for Information Displays
2
(SID) , een organisatie die wereldwijd
erkend is en bestaat uit zo'n 5.000
display-professionals die samenwerken
om leden meer te leren over de displayen projectie-industrie.
2
www.icdm-sid.org
EPSO
Het Information Display Measurements
Standard-document (IDMS), dat alle
standaard
testmethoden
bevat,
waaronder de kleurhelderheidstest, kan
gratis worden gedownload via de SIDwebsite. Hoewel we de test hier kort
toelichten, is het IDMS-document de
beste informatiebron als u de volledige
technische details wilt raadplegen.
De kleurhelderheidstest
De Colour Light Output wordt gemeten
op bijna dezelfde manier als witte
lichtuitvoer. Dit geeft u inzicht in de
testmethode. In plaats van metingen te
doen op een raster van witte blokken,
wordt er een raster gebruikt van de
componentkleuren (rood, groen en
blauw).
En
omdat
er
drie
kleurcomponenten zijn worden er drie
verschillende rasters gemaakt.
Helderheid van wit licht of White Light
Output meet negen x-punten die zijn
aangegeven op het raster.
Meetraster voor White Light Output
Zo gaat ook het aantal metingen
omhoog. In plaats van negen metingen
voor de standaardhelderheid, worden
er in totaal 27 metingen verricht om de
CLO-waarde te berekenen.
De uitkomsten van de CLO-metingen
worden opgeteld, gemiddeld en
vermenigvuldigd met het schermgebied
om de volledige kleurhelderheid vast te
stellen, die omwille van consistentie
ook wordt uitgedrukt in lumen.
Testresultaten voor
kleurhelderheid
Omdat de testresultaten voor DLPmodellen met één chip niet openbaar zijn,
hebben we tests uitgevoerd om de
kleurhelderheid van deze modellen
duidelijk vast te stellen op basis van
IDMS 15.4 (de criteria voor het meten
van de kleurhelderheid van projectoren).
De vermelde specificaties voor de
helderheid van wit licht in lumen zijn
overgenomen van de website van de
fabrikant en alleen de kleurhelderheid
van de projector is getest.
Alle resultaten tot nu toe (we voeren
nog steeds tests uit en binnenkort
komen meer modellen beschikbaar)
worden vermeld in de volgende
tabellen.
Bij Colour Light Output worden drie
negenpunts rasters gebruikt om de
helderheid van de primaire kleuren te
meten, zoals u in onderstaande
rasterpatronen kunt zien.
De gegevens laten inderdaad zien dat
Epson’s
projectoren
aanzienlijk
helderdere kleuren leveren, namelijk
3
drie heel helderder , en in bepaalde
gevallen nog veel beter. Zie de
resultaten in de tabellen op de
volgende pagina voor gedetailleerde
informatie.
3
Meetrasters voor Colour Light Output
'Voor alle digitale 3LCDprojectoren van Epson
is de helderheid van
het witte licht gelijk
aan de kleurhelderheid,
en daarom produceren
ze levendige kleuren.'
Vergeleken met toonaangevende 1-chip DLP-projectoren
voor bedrijven en het onderwijs, gebaseerd op NPD-data
uit de periode juli 2011 tot en met juni 2012.
Kleurenopbrengst (Colour Light Output) gemeten conform
IDMS 15.4. Kleurenopbrengst (CLO) kan variëren, al naar
gelang de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer
informatie naar www.epson.eu/CLO
Ga voor meer informatie
naar:
www.epson.eu/CLO
Testresultaten voor kleurhelderheid...
EPSON
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
BenQ
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
Casio
4
All models
H5360
H6500
P5271
X110P
X1161P
X1211K
X1261P
LW61ST
MP512
MP515
MP522
MP522ST
MP525P
MP622
MP622c
MP780 ST
MS502
MS510
MS513
MS517
MS612ST
MW516
MW519
MW814ST
MW851UST
MW860USTi
MX503
MX511
MX518
MX660P
MX711
MX764
MX810ST
MX815ST
MX850UST
W1070
W7000
XJ-A130
XJ-A141
XJ-A256
XJ-H1700
XJ-M140
XJ-M240
XJ-M245
XJ-ST145
Specificaties
van fabrikant
voor White Light
Output (lumen)
Gemeten
kleurhelderheid
of CLO4 (lumen)
e.g. 3000
2500
2100
3100
2700
2700
2500
2700
2000
2200
2500
2000
2000
2500
2700
2200
2500
2700
2700
2700
2800
2500
2800
2800
2500
2500
3000
2700
2700
2800
3000
3200
4200
2500
2700
2500
2000
2000
2000
2500
3000
4000
2500
2500
2500
2500
e.g. 3000
600
720
700
700
720
670
640
550
610
750
540
590
840
1090
1010
600
760
730
700
700
710
670
700
770
460
480
830
700
720
790
770
980
490
720
400
1500
1500
540
1200
1370
770
1440
1280
1160
510
De gegevens voor de helderheid van wit licht in de bovenstaande
tabel zijn verkregen via Projector Central, zoals aangeduid door de
fabrikanten. Deze fabrikanten leveren geen gegevens omtrent de
kleurhelderheid (Colour Light Output). De kleurhelderheid is bepaald
op basis van IDMS 15.4 door het testen in derde laboratoria van een
afzonderlijke eenheid van elk model. Serienummers kunt u op
verzoek verkrijgen van Tim.Anderson@3LCD.com
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Hitachi
Hitachi
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
InFocus
LG
LG
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
1409X
2400MP
4320
S300wi
S500wi
CP-DX250
CP-DX300
IN102
IN1110
IN1112
IN112
IN114
IN114ST
IN116
IN122
IN124
IN124ST
IN126
IN126ST
IN2102
IN2104
IN2112
IN2114
IN2116
IN2124
IN2126
IN3102
IN3104
IN3114
IN3116
IN35
IN37
IN3914
IN5312
Work Big IN24+
Work Big IN26+
Work Big IN32
Work Big IN34
Work Big IN36
BS-275
PA-75U
EX240
HC1500
HC7800D
HD4000U
WD380U-EST
XD211U
XD221U
XD221U-ST
XD250U
XD3500U
XD360U-EST
XD460U
XD490U
XD500U
XD700U
2500
3000
4300
2200
3200
2500
3000
2500
2100
2200
2700
2700
2700
2700
3200
3200
3000
3200
3000
2500
2500
3000
3000
3000
3200
3200
3000
3500
3500
3500
2500
3000
2700
4500
2400
2400
2000
2500
3000
2700
700
2500
1600
1500
2000
2800
2200
2300
2000
2700
5000
2500
2600
3000
2200
5000
820
710
1080
480
840
480
440
740
530
590
640
660
560
630
760
840
690
810
630
760
650
750
760
730
660
840
840
1010
910
930
840
970
730
1190
720
640
940
670
870
700
230
510
720
1090
690
660
660
810
650
1050
940
350
850
780
640
850
EPSO
Testresultaten voor kleurhelderheid...
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
NP110
NP200
NP40
NP4001 4S
NP4001 6S
NP50
NP60
NP61
PX750U
U260W
U300X
U310W
V260
V260W
V260X
V300W
V300X
VE281
VE281X
DS339
DS550
DX550
EP1691
EP716
EP719
EP721
EP727
EP728
EP771
ES522
EW1691e
EW536
EX525ST
EX530
EX532
EX551
EX765
EX784
EX785
GT750e
HD20
HD23
HD33
HD65
ML500
PRO150S
PRO160S
PRO250X
PRO260X
PRO360W
TS526
TS551
Specificaties
van fabrikant
voor White Light
Output (lumen)
Gemeten
kleurhelderheid
of CLO (lumen)
2200
2100
2200
4500
4500
2600
3000
3000
7500
2600
3000
3100
2600
2600
2600
3000
3000
2800
2800
2600
2600
2600
2500
1800
2000
2200
2200
2700
3000
2800
3000
2800
2500
2600
2800
2800
4000
5000
5000
3000
1700
2500
1800
1600
500
2800
3000
2800
3000
3000
2800
2800
640
480
830
1640
1180
740
790
700
1250
540
770
690
620
620
640
740
740
590
700
760
650
640
820
510
600
550
590
810
930
660
770
700
650
570
650
640
810
1060
1300
950
1020
680
940
650
140
810
810
740
770
820
700
640
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Optoma
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Smart
Smart
Toshiba
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
ViewSonic
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
Vivitek
TW766W
TX536
TX542
ZW210ST
ZW212ST
ZX210ST
ZX212ST
PT-CW230EA
PT-D5700U
PT-DZ570U
PT-DZ6710
PT-DZ770UK
XR-41X
PG-F212X
XR-30X
XR-32X
LightRaise 40wi
UX60
TDP-T45U
PJ506D
PJD5123
PJD5132
PJD5133
PJD5223
PJD5232
PJD5523w
PJD6220
PJD6531w
PJD6553w
PJD7583w
Pro8200
Pro8450w
Pro8500
D537W
D791ST
D795WT
D832MX
D940VX
4000
2800
2800
2000
2500
2000
2500
2500
6000
4000
6000
7000
2600
2300
2300
2500
2500
2000
2500
2000
2700
2800
2700
2700
2800
2700
2300
3000
3500
3000
2000
4500
5000
3200
3000
3000
3200
4300
800
670
680
410
390
360
280
550
3050
2240
2990
2340
660
860
740
750
750
730
670
630
730
730
700
680
580
620
640
940
870
730
780
980
1280
720
340
320
780
930
'U krijgt drie keer helderdere kleuren5
met Epson-projectoren.'
5
Vergeleken met toonaangevende 1-chip DLP-projectoren voor bedrijven en het onderwijs,
gebaseerd op NPD-data uit de periode juli 2011 tot en met juni 2012. Kleurenopbrengst
(Colour Light Output) gemeten conform IDMS 15.4. Kleurenopbrengst (CLO) kan variëren,
al naar gelang de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/CLO
EPSON FACTSHEET
Technische informatie over de tests
U leest hier de technische
informatie over het testen van
de kleurhelderheid en de manier
waarop de tests zijn uitgevoerd.
aanvullende informatie over deze tests,
kunt u een e-mail sturen naar:
questions@colorbrightness.com.
Testlaboratoria
Het US National Institute of Standards
and Technology biedt in NISTIR 6657
(januari 2009) uitgebreide richtlijnen
omtrent het meten van Colour Light
Output. Dezelfde richtlijnen zijn onderdeel
van ICDM-DMS 1.03a, sectie 15.4
(International Committee on Display
Metrology - Display Measurement
Standard). Bij het ontwerp en de
implementatie van experimenten en de
gebruikte
apparatuur
zijn
beide
documenten nauwkeurig gevolgd.
De kleurhelderheidstests zijn uitgevoerd
door twee onafhankelijke laboratoria.
Opzet van de experimenten
Intertek is toonaangevend op het
gebied van producttests en naleving
van regelgeving en heeft meer dan
33.000 werknemers in dienst in 1.000
vestigingen verspreid over meer dan
100 landen. Intertek wordt wereldwijd
geaccrediteerd en heeft een goede
globale reputatie.
Apparatuur voor lichtmeting,
kalibratie en controle tijdens
experimenten
Lumita, Inc. heeft meer dan 20 jaar
ervaring in de branche voor digital
imaging en is gespecialiseerd in het
ontwikkelen
en
testen
van
displayhardware, met een nadruk op
het meten van kleuren, kalibratie en
beeldverwerking. Lumita biedt services
op het gebied van displaymeting voor
een groot aantal bedrijven op
imaginggebied. Voor meer informatie
over
Lumita
gaat
u
naar
www.Lumita.com.
Spectrale metingen die als ijkwaarde voor
elk experiment en ter correctie van de
PR-514-gegevens zijn gebruikt, zijn
uitgevoerd met een Photo Research PR670-spectroradiometer en een CR-670illuminantiekop. Voor de combinatie PR670/CR-670 is ook een recent NIST
traceable-kalibratiecertificaat beschikbaar
voor
illuminatieen
spectrale
nauwkeurigheid.
Productgegevens
Tests
werden
uitgevoerd
op
afzonderlijke exemplaren van meer dan
170 verschillende modellen. Voor
Voor dit onderzoek zijn door Lumita twee
soorten
meetinstrumenten
gebruikt.
Primaire gegevens voor de negen
standaard testpunten zijn verzameld met
een
Photo
Research
PR-524illuminantiemeter met negen PR-514
externe meetkoppen. Op deze koppen is
in de fabriek een NIST traceablekalibratie uitgevoerd vóór het uitvoeren
van het experiment, waarvoor een recent
kalibratiecertificaat beschikbaar is.
Op
filters
gebaseerde
photopicilluminantiemeters als de PR-524 worden
gekalibreerd met behulp van Illuminant A
(Tungsten). Vanwege de kwiklampen en
dichroïsche filters die worden gebruikt in
DLP-voorprojectiedisplays, kan de strikte
nauwkeurigheid
van
op
filters
Epson® is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson ® Corporation. Alle overige product- en
bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden
en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien
van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
gebaseerde fotometrie die wordt
gekalibreerd met een bron met een breed
spectrum, zoals de lluminant A, in twijfel
worden getrokken. Uit de tests die voor
ons zijn uitgevoerd door Lumita blijkt dan
ook een grote variabiliteit (bij het meten
van projectoren) te bestaan voor de
verschillende merken en modellen
fotometers op basis van de kwaliteit van
de bijbehorende filterset.
Teneinde elke fout te voorkomen die
het gevolg is van de unieke spectra van
de projector, is een basisfactor voor
spectrale correctie berekend voor elk
projectormodel. Als de projector
eenmaal was gestabiliseerd, werden
metingen uitgevoerd voor het wit licht
op testpunt vijf (midden). Bij de
opstelling voor het meten kon de CR670-kop nauwkeurig (±0,5 mm) worden
gewisseld met de PR-514-kop. Er
werden acht alternerende metingen
uitgevoerd en er werd een spectrale
correctiefactor
voor
de
PR-514
berekend voor elk projectortype.
Voor het waarborgen van de precieze
werking van alle systemen werd de PR670 bovendien in het midden geplaatst bij
het begin van de gegevensverzameling.
Voor elke proef werd een ijkmeting van
de spectrale illuminantie verricht en werd
de PR-514-teruggeplaatst, waarna de
proef werd uitgevoerd. Aan het einde van
elke proef werd de ijkwaarde
gecontroleerd en vergeleken met de
gemiddelde PR-514-gegevens voor
testpunt vijf om te controleren of de
waarden
binnen
de
verwachte
afwijkingen vielen.
Hieronder vindt u een gedeeltelijke lijst
van testapparatuur die bij Intertek is
gebruikt voor het meten van de
kleurhelderheid:





Digitale energiemeter: Yokogawa, WT230
Hydra
II-eenheid
voor
gegevensverzameling: Fluke, 2625A
Programmeerbare voedingsbron: 0-300
V/DC, 15-1 kHz/2 KVA: Chroma, 1604
Hygro-Thermometer
Datalogger:
Extech, Easy View 25
Chromameter, model CL-200A: Konica
Minolta, CL-200A
EPSO
Meetopstelling
Er
is
een
zeer
nauwkeurige
meetopstelling
opgebouwd
voor
precieze uitlijning en plaatsing van de
illuminantiekoppen en het beeldvlak
van de projector. Bij deze opstelling
geldt een relatieve specificatie voor
herhaalbaarheid van ±2 mm voor de
plaatsing van de meetkoppen voor de
X-,Y- en Z-as. De Z-precisie voor de
plaatsing binnen het beeldvlak voor alle
meetkoppen is ±2 mm en de totale
mogelijke afwijking voor het beeldvlak op
basis van mogelijke brandpuntsfouten
bedraagt 6 mm. Dankzij deze opstelling
kunnen de CR-670- en de PR-514illuminantiekop op positie vijf nauwkeurig
worden gewisseld. Hierdoor kan aan het
begin van elk experiment een ijkmeting
worden verricht.
Foto van de meetopstelling die is gebruikt
De opstelling biedt brandpuntsdoelen
op
de
hoeken,
zodat
de
projectorgeometrie juist kan worden
uitgelijnd ten opzichte van de rasters.
Tijdens het opzetten wordt in het
midden een laserstraal geprojecteerd,
zodat de optische as van de projector
loodrecht op het beeldvlak kan worden
uitgelijnd.
Beeldvlakgebied
Vanwege kleine afwijkingen in de lenzen
van de projectoren is de precieze
plaatsing van de vier hoeken in een
exacte rechthoek moeilijk of onmogelijk
uit te voeren. Dit kan leiden tot
onnauwkeurigheden in de berekening
van lichtrendement vanwege de vereiste
van precieze afmetingen van het
schermgebied. De beeldvlakdoelen voor
elk van de vier hoeken van de opstelling
hebben een precisie voor het X-, Y-raster
in stappen van 2 mm. Hierdoor kan de
uitvoerder van het experiment de
afwijkingen in X,Y voor elk van de vier
hoeken vastleggen. De meetsoftware
gebruikt deze waarden voor het
berekenen van de diagonalen van het
beeldvlak, op basis waarvan het
werkelijke gebied van het beeldvlak wordt
berekend voor elke afzonderlijke proef.
Deze procedure wordt beschreven in
NISTIR 6657 en ICDMDMS 1.03a.
Foto van de opstelling voor het beeldvlakgebied
Ga voor meer
informatie naar:
www.epson.eu/CLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising