Dimplex | WI 18TE | DANE TECHNICZNE WI 18TE - pdf

Dane techniczne WI 18TE
Pompa ciepła woda/woda
Informacja o urządzeniu
WI 18TE
Konstrukcja
- źródło ciepła
- Wykonanie
- Regulacja
- Miejsce ustawienia
- Stopnie mocy
Limity pracy
- Maks. temperatura zasilania 7)
- Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb
ogrzewania)
Natężenie przepływu / dźwięk
- Maks. natężenie przepływu wody grzewczej / Strata ciśnienia
- Przepustowość wody grzewczej PWW / Strata ciśnienia
- Przepustowość źródła ciepła min. / Straty ciśnienia w parowniku EN 14511
- Poziom mocy akustycznej przyrządu
Wymiary / masa i ilości napełnienia
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 3)
- Ciężar
- Rodzaj gwintu, przyłącze instalacji grzewczej / Przyłącze grzania
- Rodzaj gwintu, przyłącze dolnego źródła ciepła / Przyłącze źródła ciepła
- Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego
- Typ oleju / Ilość oleju
Przyłącze elektryczne
- Napięcie zasilania / Bezpiecznik
- Napięcie sterownicze / Napięcie sterownicze; zabezpieczenie
- Stopień ochrony
- Ogranicznik prądu rozruchu
- Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnym
- Pobór znamionowy według EN 4511 przy W10/W35 1)
- Prąd znamionowy przy W10/W35 / Prąd znamionowy cos phi
Spełnia europejskie przepisy bezpieczeństwa
Pozostałe cechy modelu
- Woda w przyrządzie zabezpieczona przed zamarzaniem 4)
Woda
Budowa uniwersalna
WPM 2007 zintegrow.
Kryty
1
58 °C
7 / 25 °C
2,8 m³/h / 7600 Pa
1,6 m³/h / 2600 Pa
4 m³/h / 9500 Pa
55 dB (A)
650 x 1445 x 575 mm
187 kg
G / 1 ¼ cal
G / 1 ½ cal
R407C / 3,5 kg
FV68S / 1,7 l
3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 16 A
1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C 16 A
IP 20
tak
28 A
3,27 kW
5,9 A / 0,8
tak
Moc grzewcza / współczynnik wydajności (COP) według EN 14511: 1)
Ogrzewanie 1. sprężarka
W10
W35
16,9 kW / 5,2
W45
16,1 kW / 4
Teksty informacyjne:
1)
3)
4)
7)
Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia według EN 14511. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny i regulację. Wartości te można
uzyskać wyłącznie z czystymi nośnikami ciepła. Wskazówki dotyczące konserwacji, uruchomienia i eksploatacji można znaleźć w odpowiednich częściach instrukcji montażu i obsługi. Np.
A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego źródła ciepła 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.
Prosimy pamiętać, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce na przyłączenie rur oraz dla obsługi i konserwacji.
Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do pracy.
W zależności od typu pompy ciepła i stosowanego czynnika chłodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogą spadać wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.
Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitów pracy pompy ciepła. W przypadku zastosowania nóżek regulacyjnych poziom hałasu może się zwiększyć do 3 dB (A).
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
1/3
E-Mail: info@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de
Data wydruku: 05.08.2014
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Faks: +49 (0)9221 709-565
Charakterystyka - grzanie WI 18TE
Pompa ciepła woda/woda
Moc grzewcza w [kW]
Temperatura wody na wylocie w [°C]
Warunki:
Przepustowość wody grzewczej PWW 1,6
m³/h
Przepustowość źródła ciepła min. 4, m³/h
Temperatura dolnego źródła ciepła na wejściu w [°C]
Pobór mocy (łącznie ze stosunkiem mocy pompy)
Spadek ciśnienia w [Pa]
Parownik
Natężenie przepływu zimnej wody w [m³/h]
Temperatura dolnego źródła ciepła na wejściu w [°C]
Współczynnik wydajności (łącznie ze stosunkiem mocy pompy)
Spadek ciśnienia w [Pa]
Skraplacz
Natężenie przepływu wody grzewczej w [m³/h]
Temperatura dolnego źródła ciepła na wejściu w [°C]
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
2/3
E-Mail: info@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de
Data wydruku: 05.08.2014
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Faks: +49 (0)9221 709-565
Wykres limitów pracy WI 18TE
Pompa ciepła woda/woda
Temperatura wody grzewczej [°C]
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Temperatura na wejściu dolnego źródła ciepła [°C]
Wskazówka:
Maksymalna osiągalna temperatura zasilania i ograniczenia robocze zmieniają się ze względu na tolerancję wymiaru elementu o +- 2K.
Przy dolnym limicie pracy należy zapewnić minimalny strumień objętościowy, który jest podany w informacji o urządzeniu.
W monoenergetycznym sposobie pracy i włączonej grzałce maksymalna temperatura zasilania podnosi się o ok. 3 K.
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
3/3
E-Mail: info@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de
Data wydruku: 05.08.2014
Telefon: +49 (0)9221 709-562
Faks: +49 (0)9221 709-565
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising