CAME | BK 2200 | BK 800 – BK1200 – BK1800

BK
Seria siłowników do przemysłowych bram przesuwnych.
Instrukcja montażu
BK 800 – BK1200 – BK1800-BK2200
BKE1200 – BKE1800
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
NIEPRAWIDŁWY MONTAŻ MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH USZKODZEŃ, PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W
INSTRUKCJI. TEN DOKUMENT PRZEZNACZONY JEST WYŁACZNIE DLA INSTALATORÓW LUB WYKFALIFIKOWANEGO
PERSONELU.
1. LEGENDA
Tym symbolem oznaczono miejsca, które należy przeczytać ze szczególna uwaga.
Tym symbolem oznaczono miejsca poświecone bezpieczeństwu.
Tym symbolem oznaczono uwagi, które należy przekazać użytkownikowi
2. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA
2.1 Przeznaczenie
Napęd serii BK zostały zaprojektowane do automatyzacji bram przesuwnych rezydencyjnych oraz do
zastosowań wielodostępnych (przemysłowych). Użytkowanie tego produkty w celu innym niż wspomniany oraz
instalowanie w sposób niezgodny z niniejszą instrukcji jest niedozwolony.
2.2 Granice stosowania
Dla pracy intensywnej lub przemysłowej : maksymalna waga bramy 2200kg z maksymalna długością do 13 m
3. NORMY BEZPIECZEŃSTWA.
Urządzenie spełnia następujące normy dla niego przewidziane : EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1, UNI
EN 12453.
4. OPIS PRODUKTU.
4.1 Urządzenie
Siłowniki serii BK-BKE zostały zaprojektowane i wykonane przez CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A zgodnie z
obowiązującymi normami. Gwarancja: 24 miesięcy w przypadku braku ingerencji stron trzecich w konstrukcje i
konfigurację urządzenia.
Urządzenia serii BK-BKE występują w czterech wersjach :
BK 800 – siłownik z kołem zębatym mod 4 , max waga bramy 800 kg
BK-BKE 1200/1210 – siłownik z kołem zębatym mod 4 , max waga bramy 1200 kg
BK-BKE 1800/1810 – siłownik z kołem zębatym mod 4 , max waga bramy 1800 kg
BK-BKE 2200/2210 – siłownik z kołem zębatym mod 6 , max waga bramy 2200 kg
Siłowniki serii BK-BKE mogą być dostarczane z kompatybilnymi akcesoriami takimi jak :
R001
BSF
BRC5/10/15
B4353
C8MM
CGZF
CCT
CGIU
Zamek z wkładką DIN ;
System hamowania do bram pracujących pod kątem
System prowadzenia kabli
Przekładnia łańcuchowa
Ocynkowana listwa zębata , grubość 8 mm; mod. 4
Nylonowa listwa z rdzeniem stalowym 20 x 32 mod. 4
Pojedynczy łańcuch 1/2”
Spinka ł 1/2” .
Ważne: Sprawdź czy używane akcesoria bezpieczeństwa są oryginalnymi produktami CAME, jest to gwarancja
łatwego montażu i bezpiecznego użytkowania.
4.2 Dane techniczne
Model
BK-800
BK-BKE 1200
BK-BKE 1210
BK-BKE 1800
BK-BKE 1810
BK-BKE 2200
BK-BKE 2210
www.came.pl
Waga
Zasilanie
21 kg 230 V A.C.
230 V A.C.
18 kg
120 V A.C.
230 V A.C.
19 kg
120 V A.C.
230 V A.C.
21 kg
120 V A.C.
Zabezpieczenie
4,5 A
3,3 A
5,6 A
4,2 A
8A
5,1 A
9,1 A
Moc
Praca
520 W INTENSYWNA
380 W
310 W
480 W
50 %
440W
580 W
500 W
Moment
[Nm]
Siła
[N]
28
800
31
850
42
40
54
51
1150
1100
1500
1400
CAME BK / BKE
Prędkość
10, 5
m/min
Kondensator
µF
22
25
100
31,5
140
35
160
Poziom
zabezpieczenia
IP 54
Temperatura
pracy
- 20 ºC
+ 50ºC
2
4.3 Wyposażenie siłownika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Siłownik
Osłona płyty sterującej
Popychacze wyłączników krańcowych
Centrala sterująca ZBK-ZBKE
Zewnętrzna pokrywa centrali sterującej
Drzwiczki wysprzęglania
Płyta montażowa
Śruby montażowe
Podkładka
Nakrętka
Akcesoria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
R001 Cylinder z zamkiem DIN
BSF – System hamujący
BRC- System prowadzenia kabli
B4353 – przekładnia łańcuchowa
CCT – Łańcuch ½ ’’
CGIU – Spinka łącząca ½ ‘’
CGZ - Listwa zębata stalowa 22 x 22, moduł 4
C8MM – Listwa zębata stalowa 30 x 8 moduł 4
CGZ6 – Listwa zębata stalowa 30 x 30, mod
(do siłowników BK2200 i BK2200T)
4.4 Wymiary gabarytowe
www.came.pl
CAME BK / BKE
3
5. MONTAŻ URZADZENIA
5.1 Kontrola wstępna
•
•
•
•
Sprawdzić, czy skrzydło jest sztywne i mocne oraz czy kółka jezdne są w dobrym stanie oraz odpowiednio
nasmarowane.
Dolna prowadnica kółek musi być dobrze przymocowana do gruntu, całkowicie wysunięta na całej długości i
wolna od odkształceń, które mogłyby przeszkadzać ruchowi bramy.
Prowadnice górne nie mogą ocierać.
Przewidzieć jeden zderzak otwarcia i jeden zamknięcia, a kable elektryczne poprowadzić jak w urządzeniu
typowym.
5.2 Narzędzia i materiały.
Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne do instalacji narzędzia oraz czy gwarantują bezpieczeństwo.
Poniżej umieszczamy rysunki niezbędnego do prawidłowej instalacji wyposażenia.
5.3 Okablowanie i minimalne przekroje
Podłączenie
Typ kabla
Długość kabla
1<10 m
Długość kabla
10<20 m
Długość kabla
20<30 m
Zasilanie 230 V
3G x 1,5 mm2
3G x 2,5 mm2
Zasilanie silnika 230 V A.C.
3 x 1 mm2
3 x 1,5 mm2
3 x 2,5 mm2
Lampa ostrzegawcza 24V-230V
2 x 0,5 mm2
2 x 1 mm2
2 x 1,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 0.5 mm2
2 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2
Zasilanie 24V dla akcesoriów
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 1 mm2
Przyciski sterujące
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
2 x 0,5 mm2
Wyłącznik końcowy
3 x 0,5 mm2
3 x 1 mm2
3 x 1,5 mm2
Fotokomórka (nadajnik)
Fotokomórka (odbiornik)
FROR CEI
20-22
CEI EN
50267-2-1
Encoder
2402C 22AWG
max. 30 m
Antena
RG58
max. 50 m
www.came.pl
CAME BK / BKE
3G x 4 mm2
4
Typowa instalacja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Siłownik BK
Wbudowana centrala sterująca
Odbiornik radiowy
Popychacze wyłączników krańcowych
Listwa zębata
Przełącznik na klucz
7.
8.
9.
10.
11.
Lampa ostrzegawcza o ruchu
Antena odbiorcza
Fotokomórki bezpieczeństwa
Kolumna fotokomórki
Zderzak
5.4 MOCOWANIE PODSTAWY SIŁOWNIKA
Śruby umieścić w płycie montażowej, blokując je nakrętką, po czym odgiąć do dołu prefabrykowane kotwy.
Wykonać betonową podstawę o wymiarach odpowiadających wymiarom motoreduktora (zaleca się wykonać ją
tak, aby wystawała ponad grunt ok. 50 mm), zabetonowując w niej płytę montażową z odpowiednimi kotwami,
na której będzie zamocowany układ. Płyta mocująca musi być dokładnie wypoziomowana, czysta na całej
powierzchni, a gwint śrub musi całkowicie wystawać ponad powierzchnię.
Uwaga: Przez tę płytę muszą zostać wyprowadzone giętkie osłony do poprowadzenia połączeniowych kabli
elektrycznych.
Skrzydło bramy
Listwa zębata
105 mm
Płyta
mocująca
kotwy
50 mm
84 mm
Mur
Betonowy
fundament
Kable
www.came.pl
CAME BK / BKE
5
5.5 INSTALOWANIE ZESPOŁU
W początkowej fazie instalowania, stopy muszą wystawać na 5-10 mm, aby umożliwić następnie osiowanie,
mocowanie maglownicy i regulacje.
Dokładne osiowanie względem linii przesuwu bramy uzyskuje się za pomocą integralnego systemu
regulacyjnego (opatentowanego), na który składają się:
podłużne otwory umożliwiające regulację poziomą;
stopy stalowe z gwintem, umożliwiające regulację pionową i poziomowanie;
płytki i nakrętki mocujące pozwalające na mocne połączenie zespołu z podstawą.
5.6 MOCOWANIE LISTWY ZĘBATEJ
Listwę zębatą przymocować do bramy w następujący sposób:
•
•
•
wysprzęglić siłownik (patrz pkt 5.8)
oprzeć listwę na kole zębatym siłownika i przesuwać ręcznie bramę, mocując listwę na całej jej długości;
po zakończeniu operacji mocowania listwy, wyregulować śruby (za pomocą śrubokręta), tak aby uzyskać
prawidłowy luz między kołem zębatym a listwą zębatą (1-2 mm). Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której
ciężar bramy spoczywa na zespole.
Jeśli listwa jest już zamocowana, przejść od razu do regulacji luzu koło zębate/listwa. Po wykonaniu wszystkich
regulacji zamocować zespół, dokręcając nakrętki mocujące.
Uwaga: przy modelu BKE, aby umożliwić
KODEROWI wykrywanie wielkości przesuwu
bramy, listwę z bramą należy ustawić w połowie
zakresu przesuwu.
(BKE – maksymalny przesuw bramy =13 m)
www.came.pl
CAME BK / BKE
6
5.7 MOCOWANIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
Na listwie zębatej umieścić popychacze wyłączników krańcowych, wyznaczające swym położeniem wielkość
przesuwu.
Uwaga: Nie pozwolić, by brama uderzała o zderzak mechaniczny, zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu.
5.8 ODBLOKOWANIE MOTOREDUKTORA
Aby otworzyć drzwiczki, należy włożyć klucz A, wcisnąć go i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Następnie odblokować motoreduktor wkładając na sworzeń o przekroju trójkątnym klucz B i obracając
go we wskazanym kierunku.
Aby motoreduktor ponownie zablokować, klucz B należy obracać w pokazanym kierunku aż do zatrzymania i
bez forsowania: sworzeń o przekroju trójkątnym powróci do położenia spoczynkowego przy pierwszym
manewrze bramą.
A
odblokowanie
zablokowanie
B
UWAGA: Otworzenie drzwiczek odblokowania uniemożliwia pracę silnika.
www.came.pl
CAME BK / BKE
7
6. CENTRALA STERUJĄCA
6.1 Opis płyty głównej ZBK / ZBKE
Karta sterownicza jest zasilana przez zaciski L1 i L2 i jest zabezpieczona na wejściu bezpiecznikiem (patrz
tabela). Urządzenia sterujące pracują na niskim napięciu (24 V) i są chronione bezpiecznikiem 2 A. Moc łączna
akcesoriów na napięcie 24 V nie może przekraczać 20 W. Czas pracy jest ustalony na 150 s.
Fotokomórki można podłączyć i nastawić na:
•
•
•
Ponowne otwieranie w fazie zamykania (2-C1);
Ponowne zamykanie w fazie otwierania (2-CX);
Stop całkowity (1-2)
Ponadto, płyta ZBKE zawiera i samodzielnie spełnia funkcję bezpieczeństwa wykrywającą przeszkody
przeszkadzające ruchowi, przez co :
przy otwieraniu brama się zatrzymuje i aktywuje automatyczne zamykanie;
przy zamykaniu brama odwraca kierunek przesuwu, aż do całkowitego otwarcia, z następującym włączeniem
automatycznego zamykania.
Uwaga! po trzech kolejnych zmianach kierunku, brama pozostaje otwarta, wyłączając zamykanie
automatyczne: aby zamknąć, należy posłużyć się sterowaniem radiowym lub przyciskiem zamykania.
6.2 Główne elementy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Listwy zaciskowe połączeń
Bezpiecznik sieciowy 8A
Bezpiecznik akcesoriów 1 A
Przełączniki dip „wyboru funkcji”
Gniazdo karty częstotliwości radiowej AF
Trymer TCA: regulacja czasu automatycznego zamknięcia
Trymer PAR.OP: regulacja częściowego otwarcia
Przyciski zapamiętywania kodu radiowego / programowania
wyłącznika krańcowego
LED sygnalizacyjna kodu radiowego i programowania kodera
Bezpiecznik 630 mA płyty
LED sygnalizacyjna zasilania 24 V
Listwa zaciskowa akcesoriów i wyłączników krańcowych
Encoder
Uwaga: Jeśli normalnie zwarty zestyk bezpieczeństwa (2-C1, 2-CX, 1-2) się otworzy, jest to sygnalizowane
przez miganie LED sygnalizacyjnej (nr 11).
www.came.pl
CAME BK / BKE
8
6.3 Podłączenia elektryczne.
Podłączenie silnika, wyłącznika krańcowego oraz encodera.
Kondensator
Podłączenie wyłączników
krańcowych (seria BK)
Podłączenie
encodera
(seria BKE)
Podłączenie silnia jeżeli siłownik znajduje się z prawej strony bramy patrząc od wewnątrz . W celu montażu
prawego:
-
zamienić FA-FC wyłączników krańcowych na listwie zaciskowej;
zamienić fazy U-V silnika na listwie zaciskowej
w przypadku siłowników BKE odwrócić biegunowość (+/-)
Kondensator
Podłączenie wyłączników
krańcowych (seria BK)
Podłączenie
encodera
(seria BKE)
www.came.pl
CAME BK / BKE
9
Podłączenie sterowania napędem
Stop (1-2), obwód N.C. - zatrzymanie bramy z wyłączeniem
ewentualnego cyklu automatycznego zamknięcia; dla ponownego
uruchomienia bramy należy użyć przycisku lub pilota.
2–3
Obwód N.O. - przycisk „Otwórz”
2 – 3P
Obwód N.O. - przycisk „Otwarcie częściowe”
2–4
Obwód N.O. - przycisk „Zamknij”
2–7
Zestyk radiowy i/lub przycisk do sterowania
(patrz przełącznik 2-3 wyboru funkcji)
Podłączenie oświetlenia ostrzegawczego
Lampa oświetleniowa (230 V; 60 W max.). Lampa
oświetlająca strefę manewru, pozostaje po rozkazie otwarcia
zapalona na stały przeciąg czasu 5 minut i 30 sekund
DIP16 ON , DIP17 OFF
Nie dostępne w wersji BK-800
Lampa cyklu. (230 V; 60 W max.). Lampa
oświetlająca strefę manewru, pozostaje zapalona od
momentu, w którym skrzydło zaczyna się otwierać, do
całkowitego zamknięcia (łącznie z czasem zamykania
automatycznego). W przypadku kiedy nie ma
zamykania automatycznego, pozostaje zapalona tylko
podczas ruchu.
DIP16 OFF , DIP17 ON
Nie dostępne w wersji BK-800
www.came.pl
CAME BK / BKE
10-5 Lampa sygnalizacyjna ( 24V-3W)
Lampa świeci gdy brama jest nie
zamknięta, gaśnie jeżeli brama jest
zamknięta.
W-E podłączenie lamy
ostrzegającej o ruchu
bramy (230 V 25W max ).
Lampa miga podczas
zamykania i otwierania.
10
Podłączenie akcesoriów bezpieczeństwa
2-C1
Obwód
(N.C.)ponowne
otwieranie
podczas
zamykania. Wejście dla urządzeń bezpieczeństwa
takich jak: fotokomórki , listwy krawędziowe i
inne spełniające standard EN 12978 . W trakcie
zamykania rozwarcie obwodu 2-C1 powoduje
zatrzymanie z przełączeniem na pełne otwarcie
bramy.
2-CX
Stop częściowy, zatrzymanie poruszającej się
bramy z następującym przełączeniem na
zamykanie automatyczne (2-CX, patrz dip 8-9);
1-2
Stop całkowity (1-2), zatrzymanie bramy z
wyłączeniem
ewentualnego
cyklu
automatycznego zamknięcia; dla ponownego
uruchomienia bramy należy nacisnąć przycisk lub
posłużyć się pilotem;
Podłączenie zasilania i akcesoriów
Podłączenie uziemienia,
przewodu ochronnego
Zasilanie sieciowe
210-230 V A.C. – 50/60 Hz
Podłączenie wentylatora do
chłodzenia silnia 230 V - 25W
DIP16ON - DIP17 OFF
Wyjście 24 V(D.C.)
Zasilanie akcesoriów,
20 W max
(tylko w BK-800)
www.came.pl
CAME BK / BKE
11
6.4 Podłączenie z testem poprawności działania fotokomórek
Pozwala sterownikowi na kontrolę sprawności urządzeń
bezpieczeństwa (fotokomórek) po każdym rozkazie otwarcia
lub zamknięcia. Ewentualna niesprawność fotokomórek jest
sygnalizowana miganiem LED na tablicy sterowniczej,
pociągając za sobą wyłączenie wszelkich funkcji sterowania
radiowego i przycisku.
Połączenia elektryczne potrzebne do działania testu bezpieczeństwa.
Nadajniki i odbiorniki fotokomórek muszą być podłączone w następujący sposób:
•
•
Nadajnik i odbiornik fotokomórki połączyć w sposób pokazany na rysunku (patrz rysunek powyżej)
przełącznik dip 13 ustawić na ON, by włączyć funkcję testu.
WAŻNE: Kiedy uruchamia się funkcję testu bezpieczeństwa, należy SPRAWDZIĆ czy NIE MA MOSTKÓW
między zestykami 2-CX, 2-C1, i, jeśli nie są używane, odłączyć je za pomocą przełączników dip 7 i 8.
6.5 Regulacja siły (momentu obrotowego)
Aby zmienić moment obrotowy silnika, należy przemieścić pokazany
łącznik „faston” w jedno z czterech położeń; 1- minimum; 4 - maksimum
6.5 Regulacje
Trymer TCA = czas automatycznego zamknięcia: od 1” do 150”.
Trymer PAR.OP. = częściowe otwarcie: od 4” do 14”; Z tą funkcją zamykanie
automatyczne zmienia się następująco:
1) Przełącznik dip 12 w położeniu ON: po częściowym otwarciu, czas zamykania automatycznego jest
niezależny od regulacji trymera TCA i położenia przełącznika dip 1, i ma stałą wartość 8 s.
2) Przełącznik dip 12 w położeniu OFF: po częściowym otwarciu, czas zamykania automatycznego daje się
regulować tylko kiedy przełącznik dip 1 jest w położeniu ON;
www.came.pl
CAME BK / BKE
12
6.7 Funkcje programowalne.
1
ON
Aktywowana funkcja zamykania automatycznego; (1 OFF – deaktywowana)
2
ON
Aktywowana funkcja „otwieranie-stop-zamykanie-stop” przyciskiem (2-7) i pilotem (zamontowana karta AF);
2
OFF
Aktywowana funkcja „otwieranie- zamykanie” przyciskiem (2-7) i pilotem (zamontowana karta AF);
3
ON
Aktywowana funkcja „tylko otwieranie” pilotem (zamontowana karta AF); (3OFF – deaktywowana)
4
ON
Aktywowana funkcja “człowiek obecny” (wyłącza działanie sterowania radiowego); (4OFF – deaktywowana)
5
ON
Aktywowane miganie wstępne podczas otwierania i zamykania; (5OFF – deaktywowana)
6
ON
Aktywowane wykrywanie obecności przeszkody; (6 OFF – deaktywowane)
7
OFF
Aktywowane ponowne otwieranie w fazie zamykania (urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do zacisków 2C1) (7 ON – deaktywowane)
8 OFF-9OFF
8 OFF-9ON
Aktywowana funkcja ponownego zamykania w fazie otwierania (urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do
zacisków 2-CX);
Aktywowana funkcja częściowego stop (urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do zacisków 2-CX); (jeśli
urządzenia nie są podłączone do 2-CX, ustawić dip 8 na ON)
10
OFF
Aktywowana funkcja całkowitego stop (przycisk podłączyć do 1-2) ; (10 ON – deaktywowana)
11
OFF
Deaktywowana funkcja „slave” (podporządkowania) (aktywowana tylko przy układzie sprzężonym, patrz s. 20);
12
ON
Aktywowana funkcja częściowego otwierania (czas zamykania automatycznego ustalony na 8”);
12
OFF
Aktywowana funkcja częściowego otwierania (czas zamykania automatycznego reguluje się za pomocą
trymera, o ile jest zamontowany);
13
ON
Aktywowana funkcja testu bezpieczeństwa dla sprawdzenia sprawności fotokomórek (patrz s. 13); (13 OFF –
deaktywowana)
14
OFF
Deaktywowana funkcja „master” (aktywowana tylko przy układzie sprzężonym, s.20);
15
ON
Aktywowana funkcja „spare” programowania wyłącznika krańcowego (tylko dla ZBKE, s. 17); (15 OFF –
deaktywowana)
16
ON
Aktywowana funkcja lampy oświetleniowej; (16 OFF – deaktywowana)
17
ON
Aktywowana funkcja lampy cyklu; (17 OFF – deaktywowana)
18
Niepodłączony
19
Niepodłączony
20
Niepodłączony
www.came.pl
CAME BK / BKE
13
7. PROGRAMOWANIE POLOŻEŃ KRAŃCOWYCH DLA PŁYTY ZBK-E
1) Zamknąć klapkę odblokowania i
ustawić w położeniu ON przełącznik
dip 15. Zacznie migać LED
sygnalizacyjna
(2). Przesunąć bramę w położenie krańcowe zamknięcia,
nacisnąć przycisk „CLOSE” (zamykanie), led będzie się
świecić tak długo, jak długo trzymamy wciśnięty przycisk
(3). Następnie przesunąć bramę w położenie krańcowe
otwarcia i nacisnąć przycisk „APRE” (otwieranie)
(4) Przełącznik dip 15 ustawić ponownie
w położeniu OFF (wyłącz.)
Uwaga. Jeśli podczas programowania wyłącznika krańcowego otwarcia, przy naciśniętym przycisku „APRE” led
nadal nie świeci, należy w sposób pokazany na str. 9 zamienić fazy silnika i kodera.
www.came.pl
CAME BK / BKE
14
8. PODŁĄCZENIE DWÓCH SIŁOWNIKÓW DO PRACY „MASTER-SLAVE”
Ustawić kierunek obrotów
motoreduktorów A i B, zmieniając
kierunek obrotu silnika B (patrz
programowanie wyłączników
krańcowych (str. 9)
Określić który z silników A i B
jest silnikiem głównym
(MASTER), na karcie sterowania
ustawić przełącznik Dip 14 na
ON. Przez „główny” (master)
rozumie się silnik, który steruje
obydwoma skrzydłami bramy.
Na karcie sterowania 2. silnika
ustawić dip 11 na ON, by
uczynić go podporządkowanym
(patrz rys.).
Połączenia
elektryczne
i
Połączenia
elektryczne
i normalnie
normalnie stosowane
stosowane
ustawienia
wykonać
ustawienia
wykonać
tylko
na listwie
zaciskowej
tylko
na listwie
zaciskowej MASTER
MASTER.
Między listwami
zaciskowymi wykonać
połączenia jak na
rysunku oraz upewnić
się, że zamykanie
automatyczne zostało
aktywowane dla silnika
„MASTER”, a
deaktywowane dla
silnika „SLAVE”.
Upewnić się, że wszystkie przełączniki Dip
silnika SLAVE są deaktywowane (OFF), z
wyjątkiem dip 11 (rys.)
Ważne: wyłączniki krańcowe silników
wyregulować w taki sposób, aby
skrzydło silnika MASTER osiągało
położenie zamknięcia po skrzydle
SLAVE.
www.came.pl
CAME BK / BKE
15
9.
INSTALOWANIE STEROWANIA RADIOWEGO
9.1 Przygotowanie karty radiowej
1) Dla nadajników o częstotliwości 433,92 AM (seria TOP i seria TAM)
należy na odpowiedniej karcie AF43S umieścić zwieracz w pokazany
sposób.
2) Umieścić kartę radiową w
gnieździe „AF” na płycie głównej
(dotyczy zarówno AF4S jak i
AF43SP)
Karta AF43S/AF43SP musi być OBLIGATORYJNIE włożona przy braku napięcia,
ponieważ płyta główna rozpoznaje ją tylko w momencie podania zasilenia.
9.2 Kodowanie pilotów dotyczy tylko sterowania radiowego TOP/TAM
Zaprogramuj dowolnego pilota do elektroniki sterującej urządzenia CAME (postępując zgodnie z
instrukcję dla danej elektroniki), a następnie przekopiuj jego kod do pozostałych pilotów.
Kopiowanie kodu z pilota już działającego do nowego pilota
1)
2)
3)
wciśnij i trzymaj wciśnięte dwa przyciski nowego pilota do momentu kiedy dioda zacznie migać
szybciej
wtedy naciśnij przycisk programowanego kanału
w ciągu 10 sek. nadaj sygnał z działającego pilota, naciskając przycisk danego kanału na ok. 1 sek.
Piloty ułożyć dokładnie jak na rys.3 Po zapisaniu kodu, kodowany pilot zasygnalizuje to trzema
mignięciami diodą LED.
www.came.pl
CAME BK / BKE
16
9. 3 Sterowanie radiowe SPACE (piloty SP2, SP4)
Po wpisaniu wszystkich pilotów do karty radiowej AF43SP wpisać dowolnego pilota SPACE do karty głównej
postępując zgodnie z pkt. 7.4
9.4 Zapisywanie pilotów w pamięci płyty głównej .
Wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk
programowania CH1; dioda będzie migać.
www.came.pl
CAME BK / BKE
17
Trzymając wciśnięty przycisk CH1 wciśnij przycisk pilota wysyłając sygnał ; dioda zapali się swatałem stałym co
będzie sygnalizować zapisanie kodu w pamięci płyty głównej.
Wystarczy zaprogramować tylko jednego pilota,
- wszystkie wcześniej wgrane do karty AF43SP piloty powinny działać ;
- w przypadku pilotów TOP, przegrać kod zaprogramowanego pilota na pozostałe piloty postępując zgodnie
z instrukcja (pkt. 7.2)
10. KONSERWACJA
10.1 Przeglądy okresowe
Urządzenie nie wymaga specjalnych przeglądów. Jako środek zapobiegawczy i w przypadku
intensywnego użytkowania urządzenia, zaleca się dokonywać przeglądów okresowych (co 6
miesięcy) stanu przewodów silnika, dokręcania śrub, nakrętek i stanu części ruchomych i
stałych.
10.2 Rozwiązywanie problemów
Brama nie pracuje
-
sprawdź
sprawdź
sprawdź
sprawdź
sprawdź
sprawdź
zasilanie sieciowe podłączone do zacisków L-N
bezpieczniki
zasilanie akcesoriów na zaciskach 10-11
połączenie przycisku stop (1-2) jeżeli nie używany przestaw dip-dwich 10 w pozycję ON
połączenie FOTO 2 (2-C3) jeżeli nie używany przestaw dip-dwich 8 w pozycję ON
czy drzwiczki wysprzęglania są zamknięte a kluczyk przekręcony jest w pozycję zamkniętą.
Brama pozostaje w pozycji otwartej
-
wyłączone jest zamykanie automatyczne , dip-swich 1 powinien znajdować się w pozycji ON
sprawdź czy wszystkie urządzenia sterujące (pilot, przyciski sterujące) pracuję poprawnie
upewnij się, że osprzęt bezpieczeństwa nie wykrył żadnych przeszkód
sprawdź wszystkie obwody N.C. , jeżeli nie są używane wyłącz je
www.came.pl
CAME BK / BKE
18
11. ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE
W swojej fabryce, CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. wdrożyło system zarządzania
środowiskiem certyfikowany UNI EN ISO 14001 by dbać o środowisko naturalne. Proszę
wspieraj nasze wysiłki w ochronie środowiska – co firma CAME uważa za jeden z priorytetów
działania – przez stosowanie się do poniższych zaleceń podczas demontażu i złomowania.
WYRZUCANIE OPAKOWANIA – elementy opakowania ( tektura, plastik, etc. ) są
zakwalifikowane jako odpadki stałe nadające się do powtórnego przetworzenia.
Przed wyrzuceniem opakowań, należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi
dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO
ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA – Produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z
zastosowanych materiałów ( aluminium, plastik, stal, przewody etc. ) nadaje się do
wyrzucenia do normalnych koszy lub do koszy na odpadki podlegające recyclingowi. Inne
materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, etc. ) mogą zawierać substancje szkodliwe i
powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu utylizacji. Przed złomowaniem
należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi danego rodzaju
materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO
12. DEKLARACJA CE
www.came.pl
CAME BK / BKE
19
Download PDF

advertising