M E L I S S A
646-034
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
Kødhakker.....................................................2
Köttkvarn ......................................................5
Kjøttkvern .....................................................8
Lihamylly .....................................................11
Meat grinder ...............................................14
Fleischwolf ..................................................17
Maszynka do mi´sa ......................................20
DK
INTRODUKTION
For at De kan få mest glæde af Deres nye kødhakker, beder vi
Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager
kødhakkeren i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug
for at opfriske kødhakkerens funktioner.
-
-
-
1
Sørg altid for at fjerne ben, brusk sener og svær fra kødet,
før det hakkes.
Når der hakkes nødder, må man kun komme nogle få stykker
i ad gangen og man skal vente, til sneglen har samlet dem
op, før der kommes flere i.
Tag altid stikket ud af stikkontakten: inden dele sættes på
eller tages af, efter brug eller før rengøring.
Brug altid den medfølgende stoppepind. Kom aldrig fingre
eller redskaber ned i tilførselsrøret. Advarsel – kniven er
skarp, så den skal omgås med forsigtighed, både under brug
og ved rengøring.
Sørg for at tilbehøret sidder godt fast, før der tændes for
maskinen.
Lad aldrig motorenhed, ledning eller stik blive våde for at
undgå elektriske stød.
Anvend aldrig en beskadiget kødhakker. Få den kontrolleret
eller repareret på autoriseret værksted.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Lad aldrig ledningen hænge ned, hvor et barn kan gribe fat i
den.
Denne kødhakker er ikke beregnet til at blive brugt af små
børn eller svagelige personer uden opsyn.
Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
Denne kødhakker må ikke bruges til kommercielt brug.
4
3
2
11
10
14
6
12
1. Motorenhed
2. Tilbehørsudtag
3. Låseskrue
4. Tænd/sluk knap
5. Ringmøtrik
6. Hulskiver: fin, medium, grov
7. 4-bladet kniv
8. Snegl
9. Kødhakkerhus
10. Bakke
11. Stoppepind
12. Kebbe tilbehør
13. Kageplade
14. Pølserør
15. Tværpind
INDEN STIKKET SÆTTES I STIKKONTAKTEN
Sørg for, at el-forsyningens spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af maskinen.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
1.
2.
5
13
Fjern alt indpakningsmaterialet.
Vask delene: se 'rengøring'.
For at fjerne eventuelle metalrester fra produktionen anbefales
det, at man montérer kniv og hulskive. De skal være spændt
stramt. Lad kødhakkeren køre i ca. 2 min. med hver hulskive,
uden fødevarer. Skyl og rens kniv, hulskiver og kødhakkerhuset
inden normal brug.
Ved almindelig brug må den ikke spændes for stramt.
9
7
8
15
SAMLING
Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
Sæt den 4-bladede kniv i – skærene skal vende udad.
-
-
2
Sørg for at kniven sidder korrekt – da kødhakkeren ellers kan
blive beskadiget.
Sæt hulskiven på.
Den fine hulskive benyttes til at hakke råt kød, fisk, eller kogt
kød til skinkesalat o.lign.
Medium og grov hulskive anvendes til at hakke råt kød, fisk,
grøntsager, hård ost eller appelsin- og citronskal til kager
eller orangemarmelade.
Sæt ringmøtrikken på, men stram den ikke for meget.
SÅDAN ANVENDES KØDHAKKEREN
KAGEPLADE
Lås låseskruen op ved at dreje den mod uret og sæt så tilbehøret
ind i udtag.
Drej det i begge retninger, til det er låst fast. Drej så låseskruen
med uret for at låse tilbehøret fast.
Stram ringmøtrikken med hånden. Sæt bakken på.
Som ekstra tilbehør til denne kødhakker medfølger der en
kageplade som placeres forrest foran sneglen, der skal ikke
monteres hverken kniv eller hulskive. Den placeres bag
ringmøtrikken. Den aflange stang med mønster monteres efter
montering på kødhakkeren.
Ved at skubbe frem og tilbage kan de forskellige mønstre
vælges.
Dybfrosne madvarer skal optøs grundigt, inden de hakkes.
Skær kødet i 2,5 cm brede strimler.
Tryk på knappen for at tænde for maskinen og stop ved hjælp af
stoppepinden forsigtigt kødet gennem maskinen, ét stykke ad
gangen. Tryk ikke for hårdt – det kan beskadige kødhakkeren.
Tryk på afbryderknappen for at slukke for maskinen. Hvis
maskinen går i stå eller sætter sig fast under brug, skal man
slukke for den.
KEBBE-TILBEHØR
Kebbe er en traditional ret fra Mellemøsten: friturestegte
lammekøds- og bulgurhvedepakker fyldt med fars.
Sådan anvendes kebbe-tilbehøret
1.
PØLSERØR
2.
Brug svinetarm på dysen. Eller pølserne kan i stedet laves uden
skind og rulles i raps eller mel tilsat salt og peber, inden de
steges eller koges.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SÅDAN ANVENDES PØLSERØRET
Hvis der anvendes tarme, skal de først udblødes i koldt vand 30
minutter.
Lås låseskruen op ved at dreje den med uret, og sæt så
tilbehøret ind i udtag .
Drej det i begge retninger, til det er låst fast. Drej så låseskruen
med uret for at låse tilbehøret fast.
Anbring sneglen inde i kødhakker huset.
Monter tværpinden over sneglen.
Sæt bundpladen på.
Hvis der anvendes tarme, skal de åbnes med en vandstrøm.
Hold så den valgte dyse under en løbende vandhane og træk
tarmen på dysen.
Hold dysen på kødhakkeren og skru ringmøtrikken på.
Sæt bakken på.
Tænd for maskinen. Stop ved hjælp af stoppepinden kødet
igennem.
Tryk ikke for hårdt – det kan beskadige kødhakkeren.
Opskrift på fyldt kebbe
Kebbe
500 g lamme- eller fårekød (udenfedt), skåret i strimler
500 g bulgurhvede, skyllet og afdryppet
1 lille løg
1 Hak kød og hvede skiftevis igennem kødhakkeren med den
fine hulskive.
Tilsæt løget før den sidste portion.
2 Ælt. Hak så to gange til.
3 Pres igennem kebbe-tilbehøret (seovenfor).
Fyld
400 g lammekød, skåret i strimler
15 ml (1spsk.) olie
salt og peber
Efterhånden som tarmen fyldes, trækket den af dysen. Fyld ikke
for meget i. Drej den lange pølse i passende længder.
Opskrift på svinekødspølser
100 g tørt franskbrød
600 g svinekød, magert, skåret i strimler
1 æg, pisket
5 ml (1 tsk.) blandede krydderurter salt og peber
1.
2.
3.
4.
5.
Lås låseskruen op ved at dreje den mod uret , og sæt så
tilbehøret ind i udtag .
Drej det i begge retninger, til det er låst fast. Drej så
låseskruen med uret for at låse tilbehøret fast.
Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
Sæt hulskiven på - anbring hakketover stiften.
Sæt konussen på.
Skru ringmøtrikken på.
Sæt bakken på.
Tænd for maskinen. Stop ved hjælp af stoppepinden
forsigtigt blandingen gennem maskinen. Skær i passende
stykker.
1.
2.
3.
4.
Udblød franskbrødet i vand. Tryk den overskydende væde
ud.
Hak svinekødet ned i en skål.
Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt godt.
Farsen er nu parat til at lave pølser (se ovenfor)
Steges, grilles eller ovnsteges, til de er gyldenbrune.
Hak lammekødet igennem med den fine hulskive.
Steg løgene, til de er gyldenbrune. Tilsæt lammekødet.
Tilsæt de øvrige ingredienser og steg i 1-2 minutter.
Hæld evt. overskydende fedt væk og lad fyldet afkøle
Afslut med at:
1. Pres kebbedejen igennem kebbetilbehøret.
2. Skær i 8 cm stykker.
3. Tryk den ene ende af kebbecylinderen sammen for at lukke
den. Kom lidt fyld - ikke for meget - ind i den ende og luk.
4. Frituresteges i varm olie (190°) ca. 6 minutter, eller til de er
gyldenbrune.
3
RENGØRING
Kødhakkerens dele tåler ikke opvask
motorenhed
Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør efter med et
viskestykke.
kødhakkertilbehør
Ringmøtrikken løsnes med hånden eller med nøglen, og
maskinen skilles ad. Vask alle delene i varmt sæbevand og
tørres. Brug aldrig en sodaopløsning.
Efter rengøring anbefales det at tørre hulskiverne med
vegetabilsk olie og pak dem ind i smørrebrødspapir for at
forebygge misfarvning/rust.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG
AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette
symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med
almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald
skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og
elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere
brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt
udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale
myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIEN GÆLDER IKKE
-
Hvis ovennævnte ikke iagttages.
Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold
eller lidt anden form for overlast.
For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.
Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og
design-siden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden
forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
4
SE
INLEDNING
För att du ska få största möjliga glädje av din nya köttkvarn, ber
vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder
köttkvarnen första gången. Vi rekommenderar att du spar
bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja
informera dig om köttkvarnens funktioner.
-
-
-
-
-
1
Se till att alltid avlägsna ben, brosk och
brosk, senor och svål från köttet innan det mals.
När du mal nötter får du endast lägga i några åt gången, och
du måste vänta tills matarvalsen har samlat upp dem innan
du lägger i fler.
Tag alltid ut stickkontakten ur vägguttaget:
- innan delar sätts på eller tas av
- efter användning
- före rengöring.
Använd alltid den medföljande påmataren. Stoppa aldrig
ner fingrar eller redskap i matarröret.
Varning – kniven är vass, så hantera den med försiktighet,
både under användning och vid rengöring.
Se till att tillbehöret sitter fast ordentligt innan du startar
kvarnen.
För att undvika elektriska stötar, låt aldrig motorstativet,
sladden eller kontakten bli våta.
Använd inte köttkvarnen om den är skadad; se till att få den
kontrollerad eller reparerad på en auktoriserad verkstad.
Använd aldrig andra tillbehör än de som medföljer
köttkvarnen.
Låt aldrig sladden hänga ner så att ett barn kan ta tag i den.
Denna köttkvarn får inte användas av små barn eller svaga
personer; om så sker och för att undvika olyckor, måste de
hållas under uppsikt.
Håll alltid små barn under uppsikt så att de inte kan leka
med köttkvarnen.
Denna köttkvarn är endast avsedd för hushållsändamål.
4
3
2
11
10
14
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
INNAN STICKKONTAKTEN SÄTTS IN I VÄGGUTTAGET
Se till att elförsörjningens spänning är densamma som den som
visas på maskinens botten.
INNAN KÖTTKVARNEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.
2.
5
13
Avlägsna allt emballage.
Tvätta delarna: se "rengöring".
För att få bort eventuella metallrester rekommenderar vi att du
monterar kniven och hålskivan lite för hårt spänt. Låt köttkvarnen
gå tomt i ca 2 min med varje hålskiva.
Rengör kniv, hålskivor och hus före normal användning.
Varning! Spänn inte fast kniv och hålskiva för hårt vid vanlig
användning.
12
9
7
Motorstativ
Tillbehörsuttag
Låsskruv
På-/avknapp
Ringmutter
Hålskivor: fin, medium, grov
4-bladig kniv
Matarvals
Köttkvarnshus
Matarbord
Påmatare
Tillbehör till kebbe
Kakplatta
Korvrör
Krysstapp
8
15
MONTERING
Placera matarvalsen i köttkvarnshuset.
Sätt i den 4-bladiga kniven – den vassa sidan utåt.
Se till att kniven sitter korrekt eftersom köttkvarnen annars kan
skadas.
Sätt på hålskivan.
Använd den fina hålskivan för malning av rått kött, fisk eller kokt
kött till skinksallad och
liknande.
Använd medium och grov hålskiva för malning av rått kött,fisk,
grönsaker, hård ost eller apelsin- och citronskal till kakor eller
marmelad.
Sätt på ringmuttern, men spänn den inte för hårt.
5
SÅ ANVÄNDER DU KÖTTKVARNEN
KAKPLATTA
Lås upp låsskruven genom att vrida den moturs och sätt därefter
in tillbehöret i uttaget.
Vrid åt båda hållen tills det är fastlåst. Vrid därefter låsskruven
medurs för att låsa fast tillbehöret.
Spänn ringmuttern för hand. Sätt på matarbordet. Ställ skålen
under köttkvarnens mynning för uppsamling av det malda köttet.
Som extra tillbehör till denna köttkvarn medföljer en kakplatta
som placeras längst fram, framför matarvalsen, och du skall
varken montera kniv eller hålskiva. Placera plattan bakom
ringmuttern. Montera den avlånga stången med mönster efter
det att den monterats på köttkvarnen.
Genom att skjuta den fram och tillbaka kan du välja de olika
mönstren.
Djupfrysta matvaror skall tinas upp noga innan de mals.
Skär köttet i 2,5 cm. breda strimlor.
Tryck på knappen för att starta maskinen. Stoppa med hjälp av
påmataren försiktigt ner
köttet genom maskinen, en bit åt gången. Tryck inte för hårt – det
kan skada köttkvarnen.
Tryck på avstängningsknappen för att stänga av maskinen. Om
maskinen plötsligt stannar eller fastnar under användning, skall
du stänga av den.
TILLBEHÖR TILL KEBBE
-
hålskiva
kona.
Kebbe är en traditionell rätt från Mellanöstern: friterade
lammkötts –och bulgurvetepaket fyllda
med färs.
Så används tillbehöret till kebbe:
1. Lås upp låsskruven genom att vrida den moturs och sätt
därefter i tillbehöret i uttaget.
2. Vrid det åt båda hållen tills det är fastlåst. Vrid därefter
låsskruven medurs för att låsa fast tillbehöret.
3. Placera matarvalsen i köttkvarnshuset.
4. Sätt på hålskivan (över stiftet).
5. Sätt på konan.
6. Skruva dit ringmuttern.
7. Sätt fast matarbordet.
8. Starta maskinen. Stoppa försiktigt ner blandningen genom
maskinen med hjälp av påmataren.
9. Skär i passande bitar.
KORVRÖR
Bottenplåt
Munstycke
Använd gristarm på munstycket. Alternativt kan korvarna göras
utan skinn och istället rullas i ströbröd
eller mjöl som tillsatts salt och peppar, innan de steks eller
kokas.
SÅ ANVÄNDS KORVRÖRET
Om du använder tarmar skall de först ligga i blöt i kallt vatten i 30
minuter.
Lås upp låsskruven genom att vrida den medurs och sätt
därefter in tillbehöret i uttaget.
Vrid åt båda hållen tills det är fastlåst. Vrid därefter låsskruven
medurs för att låsa fast tillbehöret.
Placera matarvalsen köttkvarnshuset.
Montera tvärpinnen över matarvalsen.
Sätt på bottenplåten (över stiftet).
Om du använder tarmar skall de öppnas med en vattenström.
Håll i så fall det utvalda munstycket under rinnande vatten och
drag på tarmen på munstycket.
Håll fast munstycket på köttkvarnen och skruva på ringmuttern.
Sätt på matarbordet.
Starta maskinen. Pressa ner köttet med hjälp av påmataren.
Tryck inte för hårt – det kan skada köttkvarnen.
Recept på fylld kebbe:
Kebbe:
500 g. lamm –eller fårkött, utan fett och skuret i strimlor.
500 g. sköljt bulgurvete.
1 liten lök, skuren i småbitar.
1. Mal omväxlande ner kött och vete med den fina hålskivan på
köttkvarnen.
2. Tillsätt löken.
3. Blanda och mal därefter ytterligare två gånger.
4. Pressa blandningen genom kebbe-tillbehöret (se ovan).
Fyllning:
400 g. lammkött, skuret i strimlor.
15 ml. (1 msk. olja).
2 mellanstora, hackade lökar.
2 msk. kryddblandning.
1 msk. mjöl.
Salt och peppar.
Allt eftersom som tarmen fylls, dras den ut ur munstycket. Fyll
inte i för mycket. Vrid den långa korven i passande längder.
Recept på grisköttskorvar:
100 g. torrt, vitt bröd.
600 g. magert griskött, skuret i strimlor.
1 uppvispat ägg.
5 ml. (1 tsk.) blandade kryddörter, salt och peppar.
1 vitt bröd som legat i blöt i vatten. Krama ur den överflödiga
vätskan.
Mal ner grisköttet i en skål.
Tillsätt de övriga ingredienserna och blanda väl.
Färsen är nu klar att börja göra korvar av (se ovan).
Korvarna kan därefter stekas, grillas eller ugnsstekas tills de
är gyllenbruna.
1.
2.
3.
4.
5.
Mal lammköttet med den fina hålskivan.
Stek löken tills den är gyllenbrun.
Tillsätt lammköttet.
Tillsätt de övriga ingredienserna och stek i 1-2 minuter.
Häll bort eventuellt överflödigt fett och låt fyllningen svalna.
Avsluta med att:
1. Pressa degen genom kebbe-tillbehöret.
2. Skär i 8 cm. bitar.
3. Tryck ihop den ena änden av kebbe-cylindern för att stänga
den. Stoppa i lite fyllning – inte för mycket – och tillslut nu
även den andra änden.
4. Friteras i varm olja (190°) i ca. 6 minuter, eller tills de är
gyllenbruna.
6
RENGÖRING
Köttkvarnens delar tål ej maskindisk
Motorstativ
Torka av utsidan med en fuktig trasa och eftertorka med en
handduk.
Köttkvarnstillbehör
Ringmuttern lossas för hand eller med nyckeln, och på så vis kan
maskinen tas isär. Diska alla delarna i varmt diskvatten och torka.
Använd aldrig en sodalösning.
Efter rengöring rekommenderas att gnida hålskivorna med
vegetabilisk olja och packa in dem i smörgåspapper för att
förebygga missfärgning/rost.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I
en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda
utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning.
Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIN GÄLLER INTE:
-
Om ovanstående inte följs.
Om apparaten har misskötts, varit utsatt för våld eller tagit
annan form av skada.
För fel som uppstått på grund av fel på elnätet.
Vid ej auktoriserade ingrepp på apparaten.
På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller
funktion och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten
utan föregående avisering.
IMPORTÖR
Adexi Group
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
7
NO
INNLEDNING:
OVERSIKT OVER DELER
Før du tar din nye riskoker i bruk ber vi deg lese gjennom denne
bruksanvisningen. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer
bruksanvisningen for senere bruk.
1
SIKKERHETSEGLER
-
-
-
-
Sørg alltid for å fjerne ben, sener, svor osv. fra kjøttet før du
maler det.
Når du maler nøtter, skal du helle på en liten mengde nøtter
om gangen. La matevalsen samle dem opp før du heller på
flere nøtter.
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten
– før du monterer eller demonterer deler
– etter bruk
– før rengjøring
Bruk alltid stappepinnen som følger med.
Ikke stikk fingrer eller kjøkkenredskaper ned i materøret.
Advarsel: knivbladet er skarpt, så vær forsiktig under bruk
og rengjøring.
Sørg for at tilbehøret sitter godt fast før du slår på maskinen.
La aldri motorenheten, ledningen eller støpselet bli våte, da
det medfører fare for elektriske støt.
Ikke bruk kjøttkvernen hvis den er skadet.
Bruk bare det tilbehøret som følger med.
Kjøttkvernen skal ikke brukes av små barn uten oppsyn.
Hold små barn under oppsyn for å sikre at ikke de leker med
maskinen.
Maskinen er bare beregnet på bruk i private husholdninger.
4
3
2
11
10
14
5
13
6
12
9
7
8
FØR DU SETTER STØPSELET I STIKKONTAKTEN
Kontroller at strømforsyningen er den samme som angitt på
undersiden av maskinen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
FØR DU BRUKER KJØTTKVERNEN FOR FØRSTE
GANG
1.
2.
Fjern all emballasje.
Vask alle delene (se Rengjøring).
Stram godt til når du monterer kniven og hullskivene. La
kjøttkvernen gå i 2 minutter med hver av hullskivene uten å
tilsette matvarer. Demonter kniven og hullskivene og skyll dem.
Nå er kjøttkvernen klar til bruk igjen.
Forsiktig: når du skal bruke kjøttkvernen på normal måte, skal du
montere kniven og hullskivene uten å stramme.
Motorenhet
Tilbehørsuttak
Låseskrue
Av/på-knapp
Ringmutter
Hullskiver: fin, middels og grov
Knivblad
Matevalse
Kvernhus
Brett
Stappepinne
Kebbetilbehør
Munnstykke for kakedeig
Pølserør
Krysstapp
15
MONTERE KJØTTKVERNEN
1.
2.
3.
4.
8
Sett matevalsen inn i kvernhuset.
Sett i knivbladet – skjærene skal vende utover.
Påse at knivbladet er satt i på riktig måte, da kjøttkvernen
ellers kan bli skadet.
Sett i en hullskive.
Bruk den fine hullskiven til å male rått kjøtt, fisk eller kokt
kjøtt til kjøttpai eller -pudding.
Bruk den middels eller grove hullskiven til å male rått kjøtt,
fisk, grønnsaker, fast ost eller fruktskall og tørket frukt til
kaker og marmelader.
Sett på ringmutteren uten å stramme til for hardt.
Sett på formskiven – innsnittet festes over tappen.
Når du har strammet ringmutteren, monterer du skinnen med
formskiven for å lage deig.
Før deigen gjennom kvernen med stappepinnen.
BRUKE KJØTTKVERNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lås opp låseskruen ved å dreie den mot urviseren, og sett
deretter tilbehøret inn i uttaket.
Drei tilbehøret i begge retninger til det låses på plass.
Deretter dreier du låseskruen med urviseren for å feste
tilbehøret.
Stram ringmutteren for hånd.
Sett på brettet. Sett en skål/plate under kvernen for å samle
opp maten.
Frosne matvarer må tines helt før de males. Skjær kjøtt i 2,5
cm brede strimler før det males.
Trykk på knappen for å slå på maskinen. Bruk stappepinnen
til forsiktig å skyve kjøttet gjennom matvalsen, én og én
strimmel om gangen. Ikke press kjøttet gjennom kvernen, da
det kan skade kvernen.
Trykk på knappen for å slå av maskinen. Hvis maskinen går i
stå eller setter seg fast under bruk, må du slå av kvernen. Ta
ut støpselet og fjern maten som har kjørt seg fast.
Kebbetilbehør
Formskive
Konus
Kebbe er en tradisjonell matrett fra Midtøsten som består av
kuler av frityrstekt lammekjøtt og bulgurhvete med
kjøttdeigfylling.
Slik bruker du kebbetilbehøret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PØLSERØR
Bunnplate
Munnstykke
Fest svinetarm til munnstykket. Eller du kan også lage pølser
uten skinn, som rulles i griljermel eller mel tilsatt salt og pepper
før de stekes eller kokes.
Lås opp låseskruen ved å dreie den mot urviseren, og sett
deretter tilbehøret inn i uttaket.
Drei tilbehøret i begge retninger til det låses på plass.
Deretter dreier du låseskruen med urviseren for å feste
tilbehøret.
Sett matevalsen inn i kvernhuset.
Sett på formskiven – innsnittet festes over tappen.
Sett på konusen.
Skru fast ringmutteren.
Sett på brettet.
Slå på kvernen. Skyv blandingen forsiktig gjennom kvernen
med stappepinnen. Skjær i passende stykker.
Slik bruker du pølserøret
Oppskrift på fylt Kebbe
1.
Hvis du bruker tarm, må tarmen først bløtlegges i kaldt vann
i ca. en halv time.
2. Lås opp låseskruen ved å dreie den mot urviseren, og sett
deretter tilbehøret inn i uttaket.
3. Drei tilbehøret i begge retninger til det låses på plass.
Deretter dreier du låseskruen med urviseren for å feste
tilbehøret.
4. Sett matevalsen inn i kvernhuset.
5. Monter krysstappen over valsen."
6. Sett på bunnplaten – innsnittet festes over tappen.
7. Hvis du bruker en tarm, kan den enkelt åpnes ved hjelp av
en vannstråle. Deretter setter du ønsket munnstykke under
en rennende vannkran og drar tarmen på munnstykket.
8. Hold munnstykket på kjøttkvernen og skru på ringmutteren.
9. Sett på brettet.
10. Slå på kvernen. Stapp kjøttet gjennom med stappepinnen.
Ikke press kjøttet gjennom, da det kan skade kvernen. Trekk
tarmen av munnstykket etter hvert som den fylles. Ikke
overfyll tarmen.
11. Vri tarmen for å lage pølser i passende lengder.
Deig
500 g lamme- eller fårekjøtt (uten fett) skåret i strimler 500 g
bulgurhvete, skylt og avdryppet
1 liten løk
1.
2.
3.
Fyll
400 g lammekjøtt skåret i strimler
1 ss olje
2 middels store løk, finhakkede
1–2 ss krydderblanding
1 ss hvetemel
salt og pepper
1.
2.
3.
4.
OPPSKRIFT PÅ PØLSER MED SVINEKJØTT
100 g tørt brød
600 g magert svinekjøtt skåret i strimler
1 pisket egg
1 ts krydderblanding, salt og pepper
1.
2.
3.
4.
5.
Mal kjøtt og hvete etter tur med den fine hullskiven, og tilsett
løken før siste porsjon.
Bland. Mal deretter to ganger til.
Skyv blandingen gjennom med kebbetilbehøret (se ovenfor).
Mal lammekjøttet med den fine hullskiven.
Stek løkene til de er gyllenbrune. Tilsett lammekjøttet.
Tilsett de øvrige ingrediensene og stek i 1–2 min.
Hell av ev. overflødig fett og la avkjøle.
Avslutt med å:
1. skyve kebbedeigen gjennom kvernen med kebbetilbehøret.
2. skjære i 8 cm lange stykker.
3. trykke sammen den ene enden av kebben for å lukke den.
Ha litt fyll, men ikke for mye, i den andre enden før du lukker.
4. frityrsteke kebbene i varm olje (190 °C) i ca. 6 min eller til de
er gyllenbrune.
Bløtgjør brødet i vann og trykk ut overflødig væske.
Hakk svinekjøttet og ha det i en bolle.
Tilsett de øvrige ingrediensene og bland godt.
Lag pølser av deigen (se ovenfor).
Grill eller stek pølsene i pannen eller ovnen til de er
gyllenbrune.
Munnstykke for kakedeig
Slik lager du deig
Lås opp låseskruen ved å dreie den mot urviseren, og sett
deretter tilbehøret inn i uttaket.
Drei tilbehøret i begge retninger til det låses på plass. Deretter
dreier du låseskruen med urviseren for å feste tilbehøret.
Sett matevalsen inn i kvernhuset.
9
RENGJØRING
Delene til kjøttkvernen tåler ikke oppvask.
Motorenhet
Tørk av med en fuktig klut og tørk med en tørr klut.
Kjøttkverntilbehøret
1. Løsne ringmutteren for hånd eller med nøkkelen og
demonter kvernen. Vask alle delene i varmt såpevann og
tørk. Vi anbefaler ikke vask i oppvaskmaskin. Bruk aldri
sodaløsninger.
2. Monter kjøttkvernen igjen.
3. Smør inn hullskivene med vegetabilsk olje, og pakk dem inn i
bakepapir for å hindre misfarging/rustdannelse.
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING
AV PRODUKTET
Merk deg at dette Adexi-produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med
vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal
avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet
sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private
husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan
det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr
tilbake til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med
forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du
ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk
og elektronisk avfall.
GARANTIEN GJELDER IKKE
-
-
hvis punktene ovenfor ikke er fulgt.
hvis det ikke er utført anbefalt vedlikehold på apparatet eller
hvis apparatet er blitt utsatt for hard behandling eller skadet
på annet vis.
ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på
strømforsyningsnettet.
hvis produktet er blitt reparert eller endret på noen måte av
uautoriserte personer.
På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre,
både med hensyn til funksjonalitet og design, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
Importør
Adexi Group
Det tas forbehold om trykkfeil.
10
FI
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen lihamyllyn käyttöönottoa,
niin hyödyt enemmän uudesta lihamyllystäsi. Suosittelemme
lisäksi käyttöohjeen säilyttämistä, jos lihamyllyn toimintoja pitää
myöhemmin tarkistaa.
-
-
-
-
-
1
Ennen lihan jauhamista tulee varmistaa, ettei lihassa ole
jäljellä yhtään jänneluita, rustoja eikä kamaraa.
Rouhittaessa pähkinöitä laitetaan vain muutama pähkinä
kerralla syöttölautaselle ja odotetaan, että syöttöruuvi on
kerännyt ne kaikki ennen uusien pähkinöiden laittamista.
Ota pistoke aina pistorasiasta: ennen kuin osia laitetaan
paikoilleen tai irrotetaan - käytön jälkeen - ennen
puhdistusta.
Käytä aina laitteeseen kuuluvaa syöttöpaininta. Sormia tai
työkaluja ei saa missään tapauksessa työntää
syöttöaukkoon.
Varoitus – terä on erittäin terävä. Sitä tulee käsitellä
varovaisuudella niin käytön aikana kuin sitä puhdistettaessa.
Varmista, että lisäosat ovat kunnolla kiinnitetyt ennen laitteen
käynnistämistä.
Moottoriosa, johto tai pistoke eivät saa kastua, jotta
vältetään sähköiskut.
Vaurioitunutta lihamyllyä ei saa koskaan käyttää. Tarkistuta
tai korjauta se valtuutetulla korjaajalla.
Käytä vain laitteen mukana tulleita lisäosia.
Johtoa ei saa koskaan jättää roikkumaan, ettei lapsi tartu
siihen.
Tämä lihamylly ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen
henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa.
Laite tulee pitää lasten ulottumattomissa. Kaikissa tilanteissa
tulee varmistaa, etteivät pienet lapset pääse leikkimään
laitteen kanssa.
Tämä lihamylly ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
4
3
2
11
10
14
5
13
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ENNEN PISTOKKEEN KYTKEMISTÄ PISTORASIAAN
Varmista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen pohjassa
olevia tyyppitietoja.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
1 Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2 Pese osat: ks. 'puhdistus'.
Asenna terä ja reikälevyt melko tiukalle, käytä lihamyllyä kaksi
minuuttia jokaisen reikälevyn kanssa tyhjänä. Poista terä ja
reikälevyt, huuhtele ja laite on valmis käyttöön.
Huomautus: kun asennat terän ja reikälevyt varsinaista käyttöä
varten, älä asenna niitä tiukalle.
12
Moottoriosa
Lisälaiteistukka
Lukitusruuvi
Käynnistys/katkaisupainike
Kiinnitysrengas
Reikälevyt: hieno, puolikarkea, karkea
4-siipinen terä
Syöttöruuvi
Lihamyllyn runko
Alusastia
Syöttöpainin
Kebbe-lisävaruste
Kakkulevy
Makkarasuppilo
Ristisokka
9
7
8
15
KOKOAMINEN
Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
Aseta 4-siipinen terä paikalleen – siipien tulee kääntyä ulospäin.
Varmista, että terä on kunnolla paikallaan, sillä muuten lihamylly
saattaa vaurioitua.
Laita reikälevy paikalleen. Aseta reikälevyn kolo rungossa
olevaan tappiin.
Hienoon jauhatukseen tarkoitettua levyä käytetään raa'an lihan,
kalan, tai kypsennetyn lihan (esim. keitetyn kinkun) jauhamiseen.
Puolikarkeaan ja karkeaan jauhatukseen tarkoitettua levyä
käytetään raa'an lihan, kalan, vihannesten, kovien juustojen tai
appelsiinin- ja sitruunankuoren jauhamiseen.
Laita kiinnitysrengas paikalleen, mutta älä kiristä sitä liikaa.
11
NÄIN KÄYTÄT LIHAMYLLYÄ
KEBBE-LISÄVARUSTE
Avaa lukitusruuvi kääntämällä sitä vastapäivään ja aseta lisälaite
istukkaan.
Käännä sitä kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu
paikoilleen. Käännä sitten lukitusruuvia myötäpäivään, jotta
lisälaite kiinnittyy paikalleen.
Kiristä kiinnitysrengas käsin. Laita syöttölautanen paikalleen.
Laita alusastia lihamyllyn alle niin, että jauhettu ruoka putoaa
siihen.
Reikälevy
Kartio
Kebbe on upporasvassa paistettu lampaanlihasta ja bulgurvehnästä valmistettu käärö, jossa on täytteenä jauhelihaa. Se on
perinteinen Lähi-idän alueen ruoka.
Näin käytät kebbe-lisävarustetta
1. Avaa lukitusruuvi kääntämällä sitä vastapäivään ja aseta
lisävaruste istukkaan.
2. Käännä sitä kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu
paikoilleen. Käännä sitten lukitusruuvia myötäpäivään, jotta
lisälaite kiinnittyy paikalleen.
3. Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
4. Laita reikälevy paikalleen. Aseta reikälevyn kolo rungossa
olevaan tappiin.
5. Aseta kartio paikalleen.
6. Kiristä kiinnitysrengas paikalleen.
7. Laita syöttölautanen paikalleen.
8. Käynnistä kone. Työnnä seos hiljalleen syöttöpainimella
lihamyllyyn. Leikkaa sopivan kokoisiin paloihin.
Pakastetut ruokatarvikkeet tulee sulattaa kunnolla ennen
jauhamista.
Leikkaa liha 2,5 cm:n suikaleiksi.
Käynnistä kone painamalla painikkeesta. Työnnä lihaa
syöttöpainimella myllyyn pala kerrallaan. Älä työnnä liian
voimakkaasti. Se saattaa vahingoittaa lihamyllyä.
Sammuta kone katkaisupainikkeesta. Lihamylly pitää sammuttaa,
jos se pysähtyy tai jää jumiin käytön aikana.
MAKKARASUPPILO
Pohjalevy
Suutin
Tämän suuttimen kanssa tulee käyttää siansuolta. Makkaroita voi
myös valmistaa kuorettomina eli niitä voi kieritellä
korppujauhoissa tai suolalla ja pippurilla maustetussa
vehnäjauhoseoksessa ennen paistamista tai keittämistä.
Täytetyt kebbet
Kebbe-kuori
500 g suikaloitua vähärasvaista lampaanlihaa
500 g huuhdeltua ja valutettua bulgur-vehnää
1 pieni sipuli
NÄIN KÄYTÄT MAKKARASUPPILOA
1.
Jos makkaranvalmistukseen käytetään suolia, niiden tulee ensin
liota kylmässä vedessä 30 minuuttia.
Avaa lukitusruuvi kääntämällä sitä vastapäivään ja aseta lisälaite
istukkaan.
Käännä sitä kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu
paikoilleen. Käännä sitten lukitusruuvia myötäpäivään, jotta
lisälaite kiinnittyy paikalleen.
Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
Aseta ristisokka syöttöruuvin päälle
Aseta pohjalevy paikalleen – aseta levyn kolo rungossa olevaan
tappiin.
Käytettäessä suolia avaa ne juoksevan veden avulla. Aseta
valitsemasi suutin juoksevan vesihanan alle ja vedä suoli
suuttimen päälle.
Aseta suutin lihamyllyyn ja kiristä se kiinnitysrenkaalla.
Laita syöttölautanen paikalleen.
Käynnistä kone. Työnnä lihaa syöttöpainimella myllyyn.
Älä työnnä liian voimakkaasti - se saattaa vahingoittaa lihamyllyä.
Irrota suolta suuttimesta sitä mukaa kun se täyttyy. Älä täytä
suolta liian täyteen. Kierrä suolta säännöllisesti muodostaaksesi
haluamasi pituisia makkaroita.
2.
3.
Täyte
400 g suikaloitua lampaanlihaa
15 ml (1 rkl) öljyä
2 keskikokoista sipulia
2 rkl maustesekoitusta
1 rkl vehnäjauhoja
suolaa ja pippuria
1. Jauha lampaanliha hienolla reikälevyllä.
2. Kuullota sipulit kullankeltaisiksi. Lisää lampaanliha.
3. Lisää muut ainekset ja kypsennä 1-2 minuuttia.
4. Valuta mahd. ylimääräinen rasva ja anna täytteen jäähtyä.
Viimeistely:
1. Syötä kebbe-kuoriseos kebbe-lisälaitteen läpi.
2. Leikkaa 8 cm paloja.
3. Sulje kebbe-käärön toinen pää puristamalla se kiinni. Laita
täytettä sisään toisesta päästä ja sulje käärö. Varo
täyttämästä liikaa.
4. Keitä kuumassa öljyssä (190°C) n. 6 minuuttia tai kunnes
ovat kullanruskeita.
Sianlihamakkararesepti
100 g kuivaa vaaleaa leipää
600 g vähärasvaista sianlihaa suikaleina
1 vatkattu muna
5 ml (1 tl) yrttisekoitusta
suolaa ja pippuria
1.
2.
3.
4.
5.
Jauha hienolla reikälevyllä vuorotellen liha ja vehnä. Lisää
sipuli viimeiseen lihaerään.
Vaivaa seos ja jauha se lihamyllyllä vielä kaksi kertaa.
Syötä seos kebbe-lisävarusteen läpi (ks. yllä olevia ohjeita).
KAKKULEVY
Tämän lihamyllyn lisävarusteena on kakkulevy, jolla taikinasta saa
puristettua erimallisia pikkuleipiä. Se asetetaan etumaiseksi
syöttöruuvin eteen. Sen kanssa ei laiteta terää eikä reikälevyjä.
Kakkulevy asetetaan kiinnitysrenkaan taakse. Pitkulainen
kuviollinen tankolevy laitetaan paikalleen viimeiseksi.
Työntämällä sitä eteen- ja taaksepäin voit valita eri kuvioita.
Liota leipää vedessä. Purista ylimääräinen vesi pois.
Jauha sianliha astiaan.
Lisää muut aineet ja vaivaa kunnolla.
Taikinasta voi nyt valmistaa makkaraa (ks. yllä).
Paista makkaroita pannulla, uunissa tai grillissä, kunnes ne
ovat kullanruskeita.
12
PUHDISTUS
Lihamyllyn osat eivät kestä konepesua.
Moottoriosa
Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se astiapyyhkeellä.
Lihamyllyosat
Irrota kiinnitysrengas käsin tai kiinnitysrengasavaimella. Pura
lihamyllyn osat. Pese kaikki osat lämpimässä astianpesuvedessä
ja kuivaa huolella. Älä koskaan käytä soodaliuosta.
Puhdistuksen jälkeen reikälevyt kannattaa pyyhkiä kasvisöljyllä ja
kääriä ne voipaperiin, jotta ne eivät ruostuisi eikä värjääntyisi.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana,
vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys.
EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet
maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja
tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite.
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUU EI OLE VOIMASSA
-
Jos yllämainittuja kohtia laiminlyödään.
Jos laitetta on käsitelty väärin, väkivalloin tai jos sitä on
ylikuormitettu.
Jos vika on johtoverkossa.
Jos laitteeseen on tehty luvattomia toimenpiteitä.
Tuotteidemme jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi pidätämme
itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman
ennakkovaroituksia.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
13
UK
SAFETY
-
-
-
Always ensure bones sinewy and rinds etc. are removed
from the meat before mincing.
When mincing nuts only feed a few down at a time and allow
the scroll to pick them up before adding anymore.
Always unplug:
-before fitting or removing parts
-after use
-before cleaning.
Always use the pusher supplied.
Never put your fingers or utensils in the feed tube.
Warning - the cutting blade is sharp, handle with care both in
use and cleaning.
Ensure the attachment is secured in position before
switching on.
To avoid electric shocks, never let the power unit, cord or
plug get wet.
Never use a damaged mincer. Get it checked or repaired:
see ‘service’.
Never use an unauthorized attachment.
This mincer is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
Young children should be supervised to ensure they do not
play with the appliance.
Only use the machine for its intended domestic use.
MINCER
1
4
3
2
11
10
14
5
13
BEFORE PLUGGING IN
Make sure your electricity supply is the same as the one shown
on the underside of your machine.
6
12
9
7
8
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1.
2.
Remove all packaging.
Wash the parts see ‘care and cleaning’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Install knife and screens a little bit tight, operate mincer for 2
minutes with each screen, without any food; discharge knife and
screens, rinse and ready for use.
Caution: when install knife and screens for use, do not install
tight.
Power unit
Attachment outlet
Locking screw
On/off button
Ring nut
Mincer screens: fine, medium, coarse
Cutter
Scroll
Mincer body
Tray
Pusher
Kebbe maker
Pastry nozzle
Sausage filler
Cross pin
15
TO ASSEMBLE
1.
2.
3.
4.
14
Fit the scroll inside the mincer body.
Fit the cutter – cutting side outermost.
Ensure it’s seated properly – otherwise you could damage
your mincer.
Fit a mincer screen.
Use the fine screen for raw meat; fish; or cooked meat for
shepherd’s pie or meat loaves.
Use the medium and coarse screens for raw meat; fish;
vegetables; hard cheese; or peel or dried fruit for puddings
and marmalade.
Loosely fit the ring nut.
TO USE THE MINCER
KEBBE MAKER
1.
Shaper
Cone
Kebbe is a traditional Middle Eastern dish: deep-fried lamb-andbulgur wheat parcels with a minced meat filling.
to use the kebbe maker
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Release the locking screw by turning anticlockwise, then
slide the attachment into the outlet.
Turn it both ways until it locks into place. Then turn the
locking screw clockwise to secure.
Tighten the ring nut manually.
Fit the tray. Put the dish/cover under the mincer to catch the
food.
Thaw out frozen food thoroughly before mincing. Cut meat
into 2.5cm (1") -wide strips.
Press the on off button to switch on. Using the pusher,
gently push the food through, one piece at a time. Don’t
push hard– you could damage your mincer.
Press the on off button to switch off. If the machine stalls or
jams during use, switch off. Switch off, unplug and remove
any clogged material.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SAUSAGE FILLER
Base plate
Nozzle
Use pig/hog skin on the nozzle. Or; instead of using skin, roll in
breadcrumbs or seasoned flour before cooking.
Stuffed kebbe recipe
outer casing
500g (1lb 2oz) lamb or fat-free mutton, cut into strips 500g (1lb
2oz) bulgur wheat, washed and drained
1 small onion
To use the sausage filler
1. If you’re using skin, soak it in cold water for 30 minutes first.
2. Release the locking screw by turning anticlockwise , then
slide the attachment into the outlet .
3. Turn it both ways until it locks into place. Then turn the
locking screw clockwise to secure.
4. Fit the scroll inside the mincer body.
5. Fit the cross pin over the scroll.
6. Fit the base plate - put the notch over the pin.
7. If you’re using skin, open it up with a jet of water. Then put
your chosen nozzle under a running tap and pull the skin
onto the nozzle.
8. Hold the nozzle on the mincer and screw the ring nut on.
9. Fit the tray.
10. Switch on. Using the pusher, push the food through. Don’t
push hard – you could damage your mincer. Ease the skin off
the nozzle as it fills. Don’t overfill.
11. Twist the skin to form sausages
1.
2.
3.
Using the fine screen mince alternative batches of meat and
wheat, adding the onion before the last batch.
Mix. Then mince twice more.
Push through, using the kebbe maker (see above).
Filling
400g (10oz) lamb, cut into strips
15ml (1tbsp) oil
2 medium onions, finely chopped
5-10ml (1-2tsp) ground allspice
15ml (1tbsp) plain flour
salt and pepper
1.
2.
3.
4.
PORK SAUSAGE RECIPE
100g (4oz) dry bread
600g (11.2lb) pork, lean and fat, cut into strips
1 egg, beaten
5ml (1tsp) mixed herbs, salt and pepper
1.
2.
3.
4.
5.
Release the locking screw by turning anticlockwise, then
slide the attachment into the outlet .
Turn it both ways until it locks into place. Then turn the
locking screw clockwise to secure.
Fit the scroll inside the mincer body.
Fit the shaper – put the notch over the pin.
Fit the cone.
Screw the ring nut on.
Fit the tray.
Switch on. Using the pusher, gently push your mixture
through. Cut into lengths.
Using the fine screen, mince the lamb.
Fry the onions until golden brown. Add the lamb.
Add the remaining ingredients and cook for 1-2 minutes.
Drain off any excess fat and allow to cool.
To finish
1. Push the casing mixture through, using the kebbe maker.
2. Cut into 8cm (3") lengths.
3. Pinch one end of the tube to seal it. Push some filling – not
too much – into the other end, then seal.
4. Deep fry in hot (190°) oil for about 6 minutes or until golden
brown.
Soak the bread in water, then squeeze.
Mince the pork into a bowl.
Add the remaining ingredients and mix well.
Make into sausages (see above).
Fry, grill or bake until golden brown.
CARE AND CLEANING
The meat chopper's parts are not dishwasher safe.
PASTRY NOZZLE
To make biscuits.
Release the locking screw by turning anticlockwise, then slide
the attachment into the outlet .
Turn it both ways until it locks into place. Then turn the locking
screw clockwise to secure.
Fit the scroll inside the mincer body.
Fit the shaper – put the notch over the pin.
Finally after tightening the ring nut you mount the rail with the
shaper for making biscuits.
Insert the dough in the mincer, press down with the pusher.
Power unit
Wipe with a damp cloth and then dry with a dry cloth.
Mincer attachment
1. Loosen the ring nut manually or with the spanner and
dismantle. Wash all the parts in hot soapy water, and then
dry. We don’t recommend dishwasher washing. Never use a
soda solution.
2. Re-assemble.
3. Wipe the screens with vegetable oil, then wrap in
greaseproof paper to prevent discoloring/rusting.
15
FOR UNITED KINGDOM ONLY
Plug wiring:
This product is fitted with a BS 1363 13-amp plug. If you have to
replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to
BS1362 and with a rated current of 13 amps should be used.
If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after
changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug
must not be used. You must also check if the socket outlets in
your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet
in your home does not fit with the plug, the plug must be
removed and disposed of safely as insertion of the plug into the
socket is likely to cause electric hazard.
As this product is a class II appliance, the pin of BS plug for
earth connection is false.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this symbol:
This means that this product must not be disposed of together
with ordinary household waste, as electrical and electronic waste
must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state
must ensure correct collection, recovery, handling and recycling
of electrical and electronic waste. Private households in the EU
can take used equipment to special recycling stations free of
charge. In some member states you can, in certain cases, return
the used equipment to the retailer from whom you purchased it,
if you are purchasing new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities for further information on
what you should do with electrical and electronic waste.
THE WARRANTY DOES NOT COVER
-
-
If the above points have not been observed.
If the appliance has not been properly maintained, if force
has been used against it or if it has been damaged in any
other way.
Errors or faults owing to defects in the distribution system.
If the appliance has been repaired or modified or changed in
any way or by any person not properly authorized.
Owing to our constant development of our products on both
functionality and design we reserve the right to change the
product without preceding notice.
IMPORTER
Adexi Group
We take reservation for printing errors.
16
DE
EINLEITUNG
Damit Sie an Ihrem Fleischwolf möglichst ungetrübte Freude
haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme des Fleischwolfes
diese Gebrauchsanweisung zu studieren. Wir empfehlen Ihnen
außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren, falls Sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu den Funktionen des Fleischwolfes
noch einmal etwas nachlesen wollen.
Das Fleisch vor dem Zerkleinern stets von Knochen, Sehnen und
Schwarte befreien.
Beim Hacken von Nüssen immer nur wenige auf einmal einfüllen
und warten, bis sie von der Förderschnecke aufgenommen
worden sind, bevor neue nachgefüllt werden.
Stets den Netzstecker ziehen:
vor dem Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen – nach
dem Gebrauch – vor dem Reinigen
Stets den zugehörigen Stopfer verwenden. Niemals die
Finger oder Gegenstände in den Einfüllhals stecken.
Achtung – der Messerkopf ist scharf und muss deshalb
vorsichtig gehandhabt werden, sowohl während des
Gebrauchs als auch beim Reinigen.
Für einen festen Sitz aller Zubehörteile vor dem Anschalten
der Maschine sorgen.
Niemals Motorblock, Kabel oder Stecker nass werden
lassen, um die Gefahr eines Stromschlag zu vermeiden.
Einen beschädigten Fleischwolf niemals in Betrieb nehmen.
Gerät von einer autorisierten Werkstatt kontrollieren oder
reparieren lassen.
Nur das im Lieferumfang enthaltene Zubehör verwenden.
Niemals das Kabel herunterhängen lassen, wo es ein Kind zu
fassen bekommen könnte.
Dieser Fleischwolf ist nicht zur Verwendung durch kleinere
Kinder oder Personen mit verminderter Körperkraft ohne
Aufsicht geeignet.
Kleine Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen,
dass sie mit dem Apparat nicht spielen.
Dieser Fleischwolf ist nicht für den kommerziellen Gebrauch
bestimmt.
1
4
3
2
11
10
14
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
VOR DEM EINSTECKEN DES NETZSTECKERS
Es ist sicherzustellen, dass die Netzspannung mit den Angaben
auf dem Typenschild am Boden der Maschine übereinstimmt.
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
1.
2.
5
13
Sämtliches Verpackungsmaterial entfernen
Teile abwaschen: Siehe Abschnitt "Reinigung".
Um etwaige Metallrückstände aus der Produktion zu entfernen,
empfiehlt es sich, den Fleischwolf ca. 2 Min. mit Messer und
Lochscheibe fest angezogen ohne Lebensmittel
laufen zu lassen. Diesen Vorgang mit jeder Lochscheibe
durchführen. Messer, Lochscheibe und Gehäuse vor dem
normalen Gebrauch abspülen und reinigen.
Bei normalem Gebrauch dürfen Messer und Lochscheibe nicht
zu fest angezogen werden.
12
Motoreinheit
Vorsatzantriebswelle
Verschlussschraube
An/Aus Schalter
Ringmutter
Lochscheiben: fein, mittel, grob
4-Flügel-Messer
Förderschnecke
Gehäuse
Vorratsschale
Stopfer
Kebbe-Vorsatz
Spritzgebäck-Vorsatz
Wurstfüller
Kreuzstift
9
7
8
15
ZUSAMMENBAU
Die Förderschnecke in das Gehäuse einsetzen.
Den Messerkopf aufsetzen - mit der Schneidkante nach außen.
Darauf achten, dass der Messerkopf richtig sitzt - Sie könnten
sonst den Fleischwolf beschädigen.
Eine der Lochscheiben entfernen, Die feine Lochscheibe ist für
rohes Fleisch, Fisch oder gekochtes Fleisch für Pasteten,
Frikadellen u. Ä. gedacht.
Die mittlere und die grobe Lochscheibe sind für rohes Fleisch,
Fisch, Gemüse, Hartkäse oder Apfelsinen- und Zitronenschale
für Kuchen bzw. Orangenmarmelade gedacht.
17
VERWENDEN DES FLEISCHWOLFS
SPRITZGEBÄCK-VORSATZ
Verschlussschraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
öffnen und den Vorsatz auf die Welle einschieben. Ihn in beide
Richtungen drehen, bis er einrastet. Dann die
Verschlussschraube im Uhrzeigersinn drehen, um den Vorsatz
verriegeln.
Die Ringmutter von Hand festziehen. Die Vorratsschale
aufsetzen. Ringmutter mit der Hand festziehen. Die Einfüllschale
aufsetzen. Schale/Deckel unter die Öffnung des Fleischwolfs
stellen, um das Mahlgut aufzunehmen.
Als Extra-Zubehör für diesen Fleischwolf wird ein SpritzgebäckVorsatz mitgeliefert, der ganz vorne an der Förderschnecke zu
befestigen ist. Es werden weder Messer noch Lochscheibe
montiert. Der Spritzgebäck-Vorsatz wird hinter der Ringmutter
angebracht. Das längliche Rohr mit Muster wird nach dem
Zusammensetzen auf den Fleischwolf montiert.
Durch Vor- und Zurückschieben lassen sich verschiedene Muster
auswählen.
Gefrorene Nahrungsmittel vor dem Zerkleinern vollständig
auftauen.
Fleisch in 2,5 cm breite Streifen schneiden.
Zum Anschalten der Maschine den An/Aus Schalter betätigen.
Mit Hilfe des Stopfers das Mahlgut Stück für Stück vorsichtig in
die Maschine drücken. Nicht zu stark drücken – damit der
Fleischwolf keinen Schaden nimmt.
Schalterknopf zum Ausmachen der Maschine betätigen. Falls die
Maschine während des Gebrauchs anhält oder sich festfährt,
muss sie ausgeschaltet werden.
Kebbe ist ein traditionelles orientalisches Gericht: Frittierte
Taschen aus Lammfleisch und Bulgur-Weizen mit einer
Hackfleischfüllung.
KEBBE-VORSATZ
Verwenden des Kebbe-Vorsatzes:
1. Die Verschlussschraube durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn öffnen und dann den Vorsatz auf die
Antriebswelle schieben.
2. Ihn in beide Richtungen drehen, bis er einrastet.
Anschließend die Verschlussschraube zum Festziehen des
Vorsatzes im Uhrzeigersinn drehen.
3. Die Förderschnecke in den Fleischwolf einsetzen.
4. Die Lochscheibe anbringen.
5. Den Konus aufsetzen.
6. Die Ringmutter aufschrauben.
7. Die Vorratsschale aufsetzen.
8. Die Maschine anschalten. Mit dem Stopfer das Mahlgut
vorsichtig durchdrücken. In passende Stücke schneiden.
WURSTFÜLLER
Für die Düse ist Schweinedarm. Die Würste können aber auch
ohne Haut hergestellt und vor dem Braten oder Sieden in
Semmelbrösel oder in mit Salz und Pfeffer gewürztem Mehl
gewälzt werden.
VERWENDEN DES WURSTFÜLLERS
Bei der Verwendung von Wurstdarm diesen zuvor 30 Minuten
lang in kaltem Wasser einweichen.
Die Verschlussschraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
öffnen und den Vorsatz auf die Welle einschieben.
In beide Richtungen drehen, bis er einrastet. Dann die
Verschlussschraube zum Verriegeln des Vorsatzes im
Uhrzeigersinn drehen.
Die Förderschnecke in das Gehäuse einsetzen.
Den Kreuzstift auf die Förderschnecke setzen.
Die Grundplatte so aufsetzen, dass die Nut auf den Mitnehmer
gleitet.
Wenn Darm verwendet wird, diesen durch einen Wasserstrahl
öffnen. Dann die gewünschte Düse unter das fließende Wasser
halten und den Darm auf die Düse aufschieben.
Die Düse an den Fleischwolf halten und die Ringmutter
aufschrauben.
Die Vorratsschale aufsetzen.
Maschine anschalten. Das Mahlgut mit Hilfe des Stopfers
durchstopfen.
Rezept für gefüllte Kebbe
Teigtasche
500 g Lamm- oder Hammelfleisch (fettfrei), in Streifen
geschnitten
500 g Bulgur-Weizen, gewaschen und abgetropft
1 kleine Zwiebel
1.
2.
3.
Drehen Sie Fleisch und Bulgur abwechselnd mit der feinen
Lochscheibe durch den Fleischwolf. Die Zwiebel der letzten
Portion beigeben.
Das Ganze durchmischen und noch zweimal durch den
Fleischwolf drehen.
Durch den Kebbe-Vorsatz drücken (siehe oben).
Füllung
400 g Lammfleisch, in Streifen geschnitten
15 ml (1 EL) Öl
2 mittelgroße Zwiebeln
2 EL Gewürzmischung
1 EL Mehl
Salz und Pfeffer
Nicht zu stark nachdrücken – damit der Fleischwolf nicht
beschädigt wird.
Den Darm mit der Füllung laufen lassen und darauf achten, dass
nicht zuviel hineingefüllt wird. Den Darm zum Formen der
Würstchen in jeweils gewünschter Länge verdrillen.
1.
2.
3.
Rezept für Schweinewürstchen
100 g trockenes Weißbrot
600 g mageres Schweinefleisch, in Streifen geschnitten
1 Ei, verquirlt
5 ml (1 TL) Gewürzkräuter, Salz und Pfeffer
1 Das Weißbrot in Wasser einweichen und ausdrücken.
2 Das Schweinefleisch in eine Schüssel drehen.
3 Die übrigen Zutaten hinzufügen und alles gut durchmengen.
4 Aus der Masse Würstchen formen (siehe oben).
5 Die Würstchen goldbraun braten, grillen oder backen.
4.
Das Lammfleisch mit der feinen Lochscheibe durchdrehen.
Zwiebeln goldbraun braten. Das Lammfleisch dazugeben.
Die übrigen Zutaten zugeben und ein bis zwei Minuten
braten.
Eventuell überschüssiges Fett abgießen und die Füllung
abkühlen lassen
Zum Schluss:
1 Den Kebbeteig durch den Kebbe-Vorsatz drücken.
2 Den Strang in 8 cm große Stücke schneiden.
3 Das eine Ende des hohlen Kebbestrangs zusammen drücken,
um ihn zu verschließen. Etwas Füllung – nicht zu viel – Füllung
hineindrücken und dann das andere Ende auch verschließen.
18
4 In heißem Öl (190°) ca. sechs Minuten lang, oder bis sie
goldbraun sind, frittieren.
REINIGUNG
Die Teile des Fleischhackers sind nicht
geschirrspülmaschinenfest
Motoreinheit
Außen mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem
Geschirrtuch trocken reiben.
Fleischwolfzubehör
Die Ringmutter mit der Hand oder mit dem Spanner lösen und
den Vorsatz auseinander nehmen. Alle Teile in heißem Wasser
unter Zusatz von Spülmittel reinigen und abtrocknen. Niemals
eine Sodalösung verwenden.
Nach dem Reinigen wird empfohlen, die Lochscheiben mit
Pflanzenöl einzureiben und sie Butterbrotpapier zur Vorbeugung
von Verfärbungen/Rost einzuschlagen.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll
sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung
und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen.
Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten
Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In
einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem
Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder
abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte
nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden
Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll erfahren möchten.
GARANTIEAUSSCHLUSS
-
-
Bei Nichtbeachtung des oben genannten.
Bei unsachgemäßer Behandlung des Geräts, bei Anwendung
von Gewalt oder etwa anderen Formen von
Überbeanspruchung.
Für etwa in Folge von Fehlern im Stromnetz entstandene
Fehler
Bei Eingriffen in das Gerät durch dazu nicht autorisierte
Personen.
Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in
Funktion und Design behalten wir uns das Recht auf
Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
Unter Vorbehalt gegenüber Druckfehlern.
19
22
Download PDF

advertising