Danfoss | DHP-S Eco | DHP-S Eco ulotka produktowa

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
DHP-S Eco gruntowa pompa ciepła
Nowoczesna technologia
zapewniająca mniejsze zużycie energii
DHP-S Eco to gruntowa pompa ciepła o wysokiej
wydajności, przeznaczona do zastosowania
w dużych budynkach mieszkalnych oraz budynkach
komercyjnych. Pompę ciepła cechują: nowoczesny
obieg chłodniczy z jeszcze bardziej efektywną
sprężarką spiralną Performer SH, nowy czynnik
chłodniczy, wymiennik ciepła nowej generacji,
elektroniczny zawór rozprężny i pompy obiegowe
klasy A, technologia gorącego gazu (TGG). Funkcje
te sprawiają, że DHP-S Eco może pracować przez cały
okres użytkowania jeszcze wydajniej i efektywniej.
DHP-S Eco może być wyposażona w zdalny
system sterowania pozwalający w prosty sposób
monitorować jej pracę - Danfoss on-line.
Pompę ciepła cechuje wyjątkowa łatwość montażu
w układach modernizowanych, a użytkowanie
skutecznie obniża ich koszty eksploatacyjne.
Pompa ciepła jest efektywnym rozwiązaniem
grzewczym, idealnym do takich obiektów, jak:
przedszkola, domy wielorodzinne, biura czy sklepy.
Rozwiązanie typu: „ustaw i zapomnij” zwiększa komfort
funkcjonowania oraz umożliwia bezproblemową obsługę.
DHP-S Eco to nowoczesne rozwiązanie cieplne
wykorzystujące darmową energię słoneczną z gruntu,
lub wody i zapewniające nawet do 75% mniej zużycia
energii poprzez wykorzystywanie OZE.
do 75%
niższe koszty ogrzewania
dzięki wykorzystaniu odnawialnej
energii słonecznej
www.pompyciepla.danfoss.pl
Pompa ciepła DHP-S Eco
Gruntowa pompa ciepła połączona jest z dopasowanym do zapotrzebowania na ciepło budynku dolnym źródłem ciepła.
Pobierane ciepło jest darmowe, odnawialne i niewyczerpalne.
Sonda gruntowa
Wody podziemne
Kolektor poziomy
Wody powierzchniowe
DHP-S Eco
Model
Moc grzewcza
Wydajność nominalna
Wskaźnik efektywności cieplnej1
Pojemność zewnętrznego zasobnika c.w.u. KBH
Czynnik obiegu dolnego źródła ciepła
Temperatury
min./maks.
Czynnik grzewczy
3N
Zasilanie elektryczne
Moc znamionowa sprężarki
Moc rzeczywista sprężarki
Poziom mocy akustycznej2
Ciężar
Sprężarka
Układ chłodniczy
Czynnik
1) B0W35 wg PN-EN14511 (z wliczoną mocą pomp obiegowych)
kW
COP
l
°C
°C
V
kW
kW
dB(A)
kg
22
26
33
42
21.9
4.40
500 ÷ 2000
-10/20
20/65
400V
13.86
5.0
55.0
244
Scroll
R410A
25.4
4.40
700 ÷ 2000
-10/20
20/65
400V
17.32
5.8
55.2
260
Scroll
R410A
33.5
4.37
100 ÷ 2000
-10/20
20/65
400V
20.78
7.7
56.4
281
Scroll
R410A
41.4
4.31
1400 ÷ 2000
-10/20
20/65
400V
26.81
9.6
56.0
290
Scroll
R410A
2) Wg EN ISO 3741 dla B0W45 (EN 12102)
Przykłady zastosowań pompy ciepła DHP-S Eco
Zasobnik KBH
Obieg c.o. np. modernizowany
c.o.
Model
220
500
700
1000
Objętość c.w.u. l
Ciężar
kg
220
110
500
220
700
320
1000
450
ZW
ZR
c.w.u./c.o.
C.W.U.
cwu
cyrkulacja
c.w.u.
KBH
DHP-S Eco
KBH
KBH
KBH
Obieg grzewczy wymiennika ciepła gorącego gazu
Obieg
dolnego
źródła
ZW = zimna woda
CW = ciepła woda
OCW = cyrkulacja c.w.u.
ZR c.o./c.w.u. = zawór rozdzielający c.o./c.w.u.
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do przygotowania
wody grzewczej na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u.
Zasobniki dwupłaszczowe ze stali miedziowanej
z możliwością montażu podgrzewacza
elektrycznego
Zasobnik dwupłaszczowy ze stali
miedziowanej z możliwością montażu
podgrzewacza elektrycznego.
Danfoss Poland Sp. z o. o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Tel 22 755 09 00, Fax 22 755 07 01
e-mail: pompyciepla@danfoss.com, www.ogrzewanie.danfoss.pl, www.danfoss.pl
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błedy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedzenia.
Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są
własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
VDIFN102
Danfoss 10/2013 / DTP: ARR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising