TAKUU 24 KK
Avital
2300
Asennusopas
Avital 2300 on tarkoitettu suojaamaan
ajoneuvoa ilkivallalta ja murto- ja varkausyrityksiltä.
Denna bil alarm är ämnad för att skydda din bil
mot stöld och vandalism.
Directed Electronics, Inc. vakuuttaa, että laite täyttää sitä koskevat
oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY (EU) ehdot
TAKUU 24 KK
Bitwriter®, Clifford®, Code-Hopping™, Directed®, Doubleguard®, ESP®, FailSafe®, Ghost Switch®, Learn Routine™,
Nite-Lite®, Nuisance Prevention®, NPC®, Revenger®, Silent Mode™, Soft Chirp®, Stealth Coding™, Stinger®, Valet®,
Vehicle Recovery System™, VRS™, ja Warn Away® ovat kaikki Directed Electronics, Inc.:n tavaramerkkejä.
HUOM: Kun suoritat alustan tai moottorin pesua, on sireeni ehdottomasti suojattava muovipussilla,
eikä sitä kohti saa ruiskuttaa vettä. Laitetakuu ei korvaa kosteusvaurioita, eikä sireenin virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei koske kauko-ohjaimia tai niiden paristoja.
Lue tämä asennusohje huolellisesti kokonaan läpi ennen asennuksen aloittamista.
HUOM: SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS JA ANNA SE AUTON MYYNNIN YHTEYDESSÄ UUDELLE
OMISTAJALLE JA OPASTA HÄNTÄKIN SÄILYTTÄMÄÄN TÄMÄ OPAS.
HUOM: Kun suoritat alustan tai moottorin pesua, on sireeni ehdottomasti suojattava
muovipussilla, eikä sitä kohti saa ruiskuttaa vettä. Laitetakuu ei korvaa kosteusvaurioita,
eikä sireenin virheellisestä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Sireeni ja
kauko-ohjaimet sekä niiden paristot eivät kuulu laitetakuun piiriin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-1-
Sisällys
Sisällys ..........................................................................................................................................................................2
Myyntipakkauksen sisältö .............................................................................................................................................3
Tärkeää! ...............................................................................................................................................................3
Järjestelmän huolto ..............................................................................................................................................3
Järjestelmän takuu ...............................................................................................................................................3
FCC/ID ja CE -vaatimustenmukaisuus ................................................................................................................3
Tarvittavat työkalut ........................................................................................................................................................4
Komponenttien asennus ja kytkentä .............................................................................................................................4
Pääliitäntä .....................................................................................................................................................................5
Keskuslukitusliitäntä H2 ................................................................................................................................................5
Pääliitäntä H1 - johdotusopas .......................................................................................................................................6
Pääliitännän johtojen selitykset ............................................................................................................................6
Asennus vaihe vaiheelta ...............................................................................................................................................8
vaihe 1 ......................................................................................................................................................................8
LED ja Valet®/ohjelmointipainike .........................................................................................................................8
vaihe 2 ......................................................................................................................................................................8
Järjestelmän maadoitusjohto ...............................................................................................................................8
vaihe 3 ......................................................................................................................................................................9
Jatkuva +12V käyttöjännite (+12V) ja käynnistysvirtajohto (IGN) ........................................................................9
vaihe 4 ......................................................................................................................................................................9
Käynnistysmoottorin solenoidille menevä johto (STARTER) ...............................................................................9
vaihe 5 ....................................................................................................................................................................10
Vilkkujen kytkentä ..............................................................................................................................................10
vaihe 6 ....................................................................................................................................................................11
Keskuslukitus .....................................................................................................................................................11
tyyppi A: 3-johtoinen (+) pulssiohjattu järjestelmä .............................................................................................13
tyyppi B: 3-johtoinen (-) pulssiohjattu järjestelmä ..............................................................................................13
tyyppi C: napaisuutta vaihtavat järjestelmät.......................................................................................................14
tyyppi D: yhden tai useamman tarvikemoottorin lisäys ......................................................................................15
tyyppi E: sähkötoimiset alipainejärjestelmät ......................................................................................................16
tyyppi F: yksijohtoinen järjestelmä (katkaisu lukitsee, maadoitus avaa) ............................................................16
tyyppi G: positiivinen (+) multiplex .....................................................................................................................17
tyyppi H: negatiivinen (+) multiplex ....................................................................................................................18
vaihe 7 ....................................................................................................................................................................19
Ovikytkimet .........................................................................................................................................................19
vaihe 8 ....................................................................................................................................................................19
Sisävalon ohjaus (H1/4) .....................................................................................................................................19
vaihe 9 ....................................................................................................................................................................19
Sireenin kytkentä................................................................................................................................................19
vaihe 10 ..................................................................................................................................................................20
Lisäkytkennät (toinen avauspulssi, lisäkanavat 2, 3 ja 4 sekä äänitorven ohjauslähtö) ....................................20
vaihe 11 ..................................................................................................................................................................20
Konepellin ja tavaratilan luukkukytkimet ............................................................................................................20
vaihe 12 ..................................................................................................................................................................21
Iskuntunnistimen herkkyyden säätö ...................................................................................................................21
vaihe 13 ..................................................................................................................................................................21
Järjestelmän koekäyttö ......................................................................................................................................21
Järjestelmän tilaa ilmaisevat äänimerkit ............................................................................................................22
Silmukkataulukko ........................................................................................................................................................22
Silmukkataulukon tulkinta...................................................................................................................................22
Kauko-ohjainten opetusrutiini .............................................................................................................................23
4-painikkeisen kauko-ohjaimen normaalikonfiguraatio ......................................................................................24
3-painikkeisen kauko-ohjaimen normaalikonfiguraatio ......................................................................................24
Ominaisuuksien ohjelmointi ........................................................................................................................................25
Ominaisuustaulukko ...........................................................................................................................................26
Ominaisuuksien selitykset ..................................................................................................................................26
Häirinnän/häiriöiden estopiiri (Nuisance Prevention Circuitry™) NPC™ ...........................................................27
Vaihtuvan koodin (code hopping™) tahdistaminen uudelleen...........................................................................27
Sanastoa .....................................................................................................................................................................28
Vianhaku .....................................................................................................................................................................29
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-2-
Myyntipakkauksen sisältö
Avital 2300 turvajärjestelmän keskusyksikkö
kaksi 4-painikkeista kauko-ohjainta
johtosarjat
kaksitasoinen esivaroittava iskuntunnistin (keskusyksikön sisällä vakiona)
LED
Valet®/ohjelmointipainike
sireeni
ajonestorele keskusyksikön sisällä (voidaan lisätä rajaton määrä)
hälytintarrat ikkunoihin
suomenkielinen asennusohje
suomenkielinen omistajan opas
Tärkeää!
Avital 2300 -järjestelmä on tarkoitettu ajoneuvoihin, joissa on negatiivisella maadoituksella
varustettu 12V sähköjärjestelmä.
Järjestelmän huolto
Onnittelut Avital -turva/mukavuusjärjestelmän hankinnan johdosta!
Tämä järjestelmä on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman teknisiä ongelmia.
Lue tarkkaan tämä opas, jotta varmistat laitteen oikean käytön ja virheettömän toimivuuden.
Kauko-ohjaimet toimivat 3V litiumparistoilla (CR2032), jotka kestävät normaalikäytössä n.
vuoden. Pariston heiketessä lähettimen kantomatka lyhenee ja järjestelmä huomauttaa pariston
vaihdosta äänimerkeillä. Paristo vaihdetaan avaamalla kauko-ohjain kuivassa ja lämpimässä
paikassa. Älä koske pariston molempiin napoihin samanaikaisesti. Paristoja myydään lähes
joka kaupassa. Tarvittaessa voit vaihdattaa pariston valtuutetulla Halytin.com -edustajalla.
Järjestelmän takuu
Suomesta ostetulla järjestelmällä on Suomessa kahden vuoden (24kk) takuu. Takuu korvaa
valmisteviat. Takuu ei koske kauko-ohjaimia tai niiden paristoja, eikä sireeniä. Takuu ei korvaa
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai virheellisestä asennuksesta tai asennuksen
purkamisesta aiheutuneita vahinkoja tai välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Takuu mitätöityy
jos laitteen sinetit rikotaan tai laite avataan. Takuu mitätöityy, jos laitteella varustettu auto
kolaroidaan. Suoritetun takuukorjauksen johdosta kahden vuoden takuuaikaa ei pidennetä, eikä
uudisteta. Suomalainen ostopaikka ja valtuutettu asennuspaikka on kyettävä osoittamaan
asianmukaisin tosittein. Varmista, että saat oikealla päivämäärällä varustetun kuitin ostaessasi
tämän turvajärjestelmän.
FCC/ID ja CE -vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on FCC:n osan 15 ja Euroopan yhteisön direktiivin 99/5 ja EMC -vaatimusten 95/54
ja ajoneuvojen varkaudenestolaitedirektiivin 95/56 mukainen. Laite ei saa lähettää häiriöitä ja
sen on siedettävä myös ulkoisia häiriötekijöitä. Directed Electronics Inc. vakuuttaa, että laite
täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY (EU) ehdot.
VAROITUS: Kauko-ohjaimen rakenteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutosten jälkeen
sen käyttö on aina Euroopan yhteisön alueella ja Yhdysvalloissa kielletty. Pelkkä radio-osiin
koskeminen saattaa vaikuttaa lähetinyksikön teknisiin ominaisuuksiin pienentäen kantomatkaa
ja lisäten häiriötodennäköisyyttä.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-3-
Tarvittavat työkalut
➤ digitaalinen yleismittari
➤ akkuporakone
➤7,1mm ja 7,9mm poranterät
➤ ruuvimeisseleitä
(Phillips, Pozidrive ja talttakärkisiä)
➤ sivuleikkurit tai esim. Abikopihdit
➤ juotin
➤ tinalankaa
➤ sähköteippiä tai kutistemuovia
HUOM: Tarvittavat asennustyökalut määräytyvät osittain myös asennuskohteen mukaan.
Älä kytke akkukaapelia irti, jos autossa on suojakoodilla varustettu soitin. Mikäli autossa on turvatyyny,
älä kytke akkukaapelia irti. Autohälytin voidaan asentaa mihin tahansa ajoneuvoon, jossa on 12 voltin
järjestelmä ja negatiivinen maadoitus. Tee kaikki liitokset juottamalla ja suojaa ne pakkasen ja lämmön
kestävällä kutistemuovilla. Asenna keskusyksikkö siten, että johdot lähtevät alaspäin, ettei
kondenssivesi valu johtoja pitkin laitteen sisään ja riko sitä. Takuu ei korvaa kosteusvaurioita.
Varmista, ettei mikään johto altistu teräville reunoille tai jää puristuksiin ja aiheuta vikaantumis- tai
paloriskiä. Mikäli auton sähköissä on muita puutteita, korjaa ne ennen asennusta. Useat
turvatyynyjärjestelmät näyttävät diagnostiikkatietoja tai varoitusvaloa, mikäli niiltä katkaistaan virta. Akun
irti kytkeminen voi aiheuttaa korjauskäynnin merkkiliikkeen huollossa turvatyynyn virheilmoituksen
nollaamiseksi. Suorita kaikki mittaukset käyttäen suurohmista digitaalista yleismittaria
tasajännitealueella. Älä käytä hehkulampulla varustettua jännitekoestinta tai muita pienohmisia
mittalaitteita. Ajoneuvojen herkät sähköjärjestelmät saattavat vioittua pienohmisten mittalaitteiden
käytöstä.
Ennen asennuksen aloittamista:
• Sovi asiakkaan kanssa LED -merkkivalon asennuspaikka.
• Käy asiakkaan kanssa läpi kojetaulussa mahdollisesti ilmenevät varoitusvalot ja muut viat.
• Poista sisävalon sulake. Tämä estää akun tyhjenemisen useiden tuntien työn aikana.
Ruuvaa ikkuna alas asti varmistaaksesi, ettet jää lukitun auton ulkopuolelle.
Asennuksen jälkeen:
• Kokeile kaikki toiminnot. Omistajan oppaan “Järjestelmän käyttö” -osio soveltuu tähän mainiosti.
• Testikäytössä on muistettava, että häiriöiden/häirinnänestopiiri NPC™ ohittaa kolme kertaa
laukaistut silmukat määräajaksi, joten virta-avainta on aina välillä syytä käyttää ON -asennossa
NPC™:n nollaamiseksi.
Komponenttien asennus ja kytkentä
Keskusyksikkö on asennettava ajoneuvon sisätilaan, mieluiten
mittaritaulun taakse tai alle tai keskikonsolin etuosaan. Näin
asennettuna kytkentäjohtojen pituus riittää parhaiten. Asenna
laite mahdollisimman ylös ja siten, että johdot lähtevät
alaspäin, etteivät esimerkiksi kondenssivesipisarat pääse
kulkeutumaan laitteeseen tippumalla tai laitteen omia
sähköjohtimia pitkin. Takuu ei korvaa kosteusvaurioita.
Iskuntunnistin on keskusyksikön sisällä, joten kosketus auton
runkoon tai muoviosiin ja sekä korkea sijainti takaavat
parhaimman herkkyyden. Parhaiten iskuntunnistin toimii, jos
keskusyksikkö kiinnitetään nippusiteillä johonkin paksuun
johtonippuun. Runkoon ruuveilla kiinnitettäessä voit käyttää
jotain sopivaa pehmustetta välissä tai tehdä kiinnityksen
Velcrolla. Kotelo voidaan asentaa mihin tahansa asentoon,
mutta johdot alaspäin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-4-
Pääliitäntä
nasta
H1/1
H1/2
H1/3
H1/4
H1/5
H1/6
H1/7
H1/8
H1/9
H1/10
H1/11
H1/12
johdon väri
selitys
ORANSSI
VALKOINEN
VALKOINEN/SININEN
MUSTA/VALKOINEN
VIHREÄ
SININEN
VIOLETTI
MUSTA
KELTAINEN
RUSKEA
PUNAINEN
PUNAINEN/VALKOINEN
(-) MAADOITETTU, KUN HÄLYTIN ON PÄÄLLÄ -LÄHTÖ (MAX -500mA)
(+/-) VILKKUJEN TAI PARKKIEN OHJAUSLÄHTÖ, VALITTAVA NAPAISUUS
(-) LISÄKANAVA/MUKAVUUSTOIMINTOLÄHTÖ CH3 (MAX -200mA)
(+/-) SISÄVALON OHJAUSRELEEN LÄHTÖ, VALITTAVA NAPAISUUS (H2/A)
 (-) NEG. OVIKYTKINLIITÄNTÄ, SILM 3 - KYTKE NEG. OVIKYTKIMILLE.
 (-) LUUKKUKYTKINLIITÄNTÄ JA MUX LISÄTUNNISTIMILLE, SILMUKKA 1
 (+) POS. OVIKYTKINLIITÄNTÄ, SILM 3 - KYTKE MAHD. POS. OVIKYTKIMILLE.
 (-) JÄRJESTELMÄN MAADOITUS, KYTKE ALKUP. MAADOITUSPISTEESEEN.
 (+) KÄYNNISTYSVIRRAN TUNNISTUSLIITÅNTÄ, (SILMUKKA 5)
(+) SIREENIN OHJAUSLÄHTÖ, KYTKE SIREENIN PUNAISEEN JOHTOON.
 (+) PÄÄVIRTALIITÄNTÄ, KYTKE JATKUVAAN +12V, EI MUUTA TÄHÄN!
(-) LISÄKANAVA/MUKAVUUSTOIMINTOLÄHTÖ CH2 (MAX -200mA)
Keskuslukitusliitäntä H2
nasta
H2/A
H2/B
H2/C
H2/D
H2/E
H2/F
H2/G
johdon väri
selitys
MUSTA/VALKOINEN
VALKOINEN/MUSTA
VIHREÄ/MUSTA
VIOLETTI/MUSTA *)
RUSKEA/MUSTA
SININEN/MUSTA
VIOLETTI *)
SISÄVALON RELEEN TULOLIITÄNTÄ KYTKETÄÄN JOKO +12V TAI MAADOITETAAN
LUKITUS, RELEEN NASTA #87a (NORMAALISTI KIINNI, NC = NORMALLY CLOSED)
LUKITUS, RELEEN YHTEINEN NASTA #30 (NORMAALISTI KYTK. SIS. #87a=H2/1, COM )
LUKITUS, RELEEN NASTA #87 (NORMAALISTI AUKI, NO = NORMALLY OPEN)
AVAUS, RELEEN NASTA #87a (NORMAALISTI KIINNI, NC = NORMALLY CLOSED)
AVAUS, RELEEN YHTEINEN NASTA #30 (NORMAALISTI KYTK. SIS. #87a=H2/2, COM )
AVAUS, RELEEN NASTA #87 (NORMAALISTI AUKI, NO = NORMALLY OPEN)
VAROITUS! Turvatyynyillä tai SRS -järjestelmällä varustetuissa
autoissa on keltaisen putken sisälle asennettuja ohuita johtoja
ohjauspyörälle tulevien johtonippujen yhteydessä. Älä koske näihin
johtoihin! Älä irrota liittimiä missään vaiheessa. Johtojen peukalointi
saattaa laukaista turvatyynyn tai aiheuttaa järjestelmälle vikatilan, josta
seuraa kallis käynti valtuutetussa merkkikohtaisessa huollossa.
VAROITUS! ÄLÄ KÄYTÄ mitään muuta mittalaitetta kuin suurohmista
digitaaliyleismittaria sen jännitealueella. Näin varmistat, ettei auton
herkkä sähköjärjestelmä vaurioidu. Hehkulampulla varustetun
pienohmisen "koestuskynän" käyttö voi vaurioittaa auton
sähköjärjestelmää ja aiheuttaa kalliin käynnin merkkihuollossa.
VAROITUS! Varmista, että seisontajarru on päällä ja vaihde vapaalla tai
P-asennossa ennen asennuksen aloitusta. Laske ainakin yksi ikkuna
alas asti auki, ettet epähuomiossa jää lukitun auton ulkopuolelle. Poista
sisävalon sulake asennuksen ajaksi, ettei sisävalot kuluta akkua tyhjäksi
asennuksen aikana. Suojaa penkit muovilla. Älä tupakoi
asennuspaikalla.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-5-
Pääliitäntä H1 - johdotusopas
nasta
johdon väri
selitys
H1/1
H1/2
H1/3
H1/4
H1/5
H1/6
H1/7
H1/8
H1/9
H1/10
H1/11
H1/12
ORANSSI
VALKOINEN
VALKOINEN/SININEN
MUSTA/VALKOINEN
VIHREÄ
SININEN
VIOLETTI
MUSTA
KELTAINEN
RUSKEA
PUNAINEN
PUNAINEN/VALKOINEN
(-) MAADOITETTU, KUN HÄLYTIN ON PÄÄLLÄ -LÄHTÖ (MAX -500mA)
(+/-) VILKKUJEN TAI PARKKIEN OHJAUSLÄHTÖ, VALITTAVA NAPAISUUS
(-) LISÄKANAVA/MUKAVUUSTOIMINTOLÄHTÖ CH3 (MAX -200mA)
(+/-) SISÄVALON OHJAUSRELEEN LÄHTÖ, VALITTAVA NAPAISUUS (H2/A)
 (-) NEG. OVIKYTKINLIITÄNTÄ, SILM 3 - KYTKE NEG. OVIKYTKIMILLE.
 (-) LUUKKUKYTKINLIITÄNTÄ JA MUX LISÄTUNNISTIMILLE, SILMUKKA 1
 (+) POS. OVIKYTKINLIITÄNTÄ, SILM 3 - KYTKE MAHD. POS. OVIKYTKIMILLE.
 (-) JÄRJESTELMÄN MAADOITUS, KYTKE ALKUP. MAADOITUSPISTEESEEN.
 (+) KÄYNNISTYSVIRRAN TUNNISTUSLIITÅNTÄ , SILMUKKA 5
(+) SIREENIN OHJAUSLÄHTÖ, KYTKE SIREENIN PUNAISEEN JOHTOON.
 (+) PÄÄVIRTALIITÄNTÄ, KYTKE JATKUVAAN +12V, EI MUUTA TÄHÄN!
(-) LISÄKANAVA/MUKAVUUSTOIMINTOLÄHTÖ CH2 (MAX -200mA)
Pääliitännän johtojen selitykset
Alla on kuvattu jokaisen pääliitännän johdon merkitys ja tehtävä ja kytkentäpaikka ajoneuvossa.
Tässä järjestelmässä on paljon toimintoja, joista kaikkia ei välttämättä käytetä. Kaikkia johtoja ei
välttämättä tarvitse kytkeä, jos ymmärtää johtojen merkityksen ja tehtävän. Kaikki
kytkentäpisteet on ensin testattava suurohmisella digitaaliyleismittarilla tasajännitealueella
mitaten. Älä tee mitään liitoksia ennen kuin olet varma kytkennästä. Virheellinen liitos voi rikkoa
auton tai hälytinjärjestelmän. Takuu ei korvaa virheellisestä kytkennästä aiheutuneita
vikaantumisia tai vahinkoja. Maahantuoja tai valmistaja ei ole vastuussa asennusohjeen
vastaisista toimista aiheutuneista vahingoista. Tee kaikki liitokset aina juottamalla ja eristä ne
kutistemuovilla. Varmista, että kaikki johdot lähtevät sähkölaitteista (keskusyksikkö, moduulit,
releet, jne.) aina alaspäin, ettei kondenssivesi pääse valumaan laitteen sisään johtoja pitkin.
Takuu ei korvaa asennuksesta johtuvia kosteusvauriota.
H1/1
ORANSSI
(-) MAADOITETTU, KUN HÄLYTIN ON PÄÄLLÄ -LÄHTÖ (MAX -500mA)
Tämä johto maadoittuu aina hälyttimen kytkeytyessä päälle ja pysyy maadoittuneena niin kauan
kuin hälytinjärjestelmä on päälle kytkettynä. Tällä liitännällä voidaan ohjata erinäisiä pieniä
kuormia, kuten sähköistää erilaisia lisätunnistimia. HUOM: Älä missään tapauksessa kytke
tähän johtoon mitään yli 500mA kuormia. Varmista, ettei johto pääse missään yhteydessä
koskettamaan +12V jännitettä. Takuu ei korvaa tämän lähdön polttamista virheellisellä
kytkennällä. Huomioithan myös, että akku tyhjenee, jos kytket tähän suuria sallittujakin kuormia.
H1/2
VALKOINEN
(+/-) VILKKUJEN TAI PARKKIEN OHJAUSLÄHTÖ, VALITTAVA NAPAISUUS
Tämä johto haaroitetaan pakkauksessa olevilla diodeilla vilkuille. Johdolla voidaan ohjata sekä
plusohjattuja, että harvinaisia miinusohjattuja eli maaohjattuja vilkkuja. Jos haluat ohjata
maaohjattuja vilkkuja, ohjaa tällä johdolla relettä, jolla kytket maapulssin diodeille. HUOM: Diodit
on käännettävä tällöin toisin päin kuin sivulla 10 olevassa kuvassa.
H1/3
VALKOINEN/SININEN
(-) LISÄKANAVA/MUKAVUUSTOIMINTOLÄHTÖ CH3 (MAX -200mA)
Tällä johdolla voidaan ohjata jotain mukavuustoimintoa tai lisälaitetta. Lisäkanavan
kuormituksen kesto on vain 200mA, joten suurempia kuormia tulee ohjata aina releellä.
H1/4
MUSTA/VALKOINEN
(+/-) SISÄVALON OHJAUSRELEEN LÄHTÖ, VALITTAVA NAPAISUUS (H2/A)
Tällä johdolla voidaan ohjata auton sisävaloa siten, että sisävalo syttyy, kun hälytin kytketään
pois päältä. Sisävalo palaa 30 sekuntia, mutta sammuu aiemmin, jos hälytin kytketään
uudelleen päälle tai käynnistysvirta kytketään päälle. Sisävalon ohjauksen napaisuus
määritetään johdon MUSTA/VALKOINEN (H2/A) kytkennällä. Yleisin sisävalon ohjaustyyppi on
maadoittava ovikytkin. Mikäli autossa on maadoittavat ovikytkimet, voidaan tämä johto kytkeä
joissain tapauksissa suoraan ovikytkimen johtoon.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-6-
H1/5
 (-) NEG. OVIKYTKINLIITÄNTÄ, SILM 3 - KYTKE NEG. OVIKYTKIMILLE.
VIHREÄ
Maadoittavien ovikytkinten tunnistusliitäntä, Yleensä liitäntä yhdelle ovikytkimen johdolle riittää,
ellei autossa ole ovia yksilöivää ovidiagnostiikkaa. Maadoittavat ovikytkimet ovat yleisimmät
autoissa.
H1/6
 (-) LUUKKUKYTKINLIITÄNTÄ JA MUX LISÄTUNNISTIMILLE, SILMUKKA 1
SININEN
Liitäntä konepellin ja tavaratilan luukkujen valvontaan, tähän kytketään johdot tavaratilan ja
konepellin luukkukytkimiltä. Lisäksi tähän voi kytkeä minkä tahansa DEI:n kaksitasoisen
lisätunnistimen molemmat hälytyksen laukaisujohdot. Keskusyksikkö osaa erotella
varoitustoiminnot ja täyshälytyksen. DEI 508D lähestymistunnistin on erittäin suosittu
laajennusmahdollisuus. Sen sininen täyshälytyslähtö (sisätilan liiketunnistin) ja vihreä
varoituslähtö (ulkotilan liiketunnistin) kytketään yhteen ja molemmat johdot tähän liitäntään.
508D:n punainen johto kytketään jatkuvaan +12V ja musta johto Avital 2300:n oranssin
”maadoitettu, kun hälytin on päällä” eli GWA-johtoon. Lisäohjeet 508D -tutkan mukana.
H1/7
 (+) POS. OVIKYTKINLIITÄNTÄ, SILM 3 - KYTKE MAHD. POS. OVIKYTKIMILLE.
VIOLETTI
Plusohjaavien ovikytkinten tunnistusliitäntä, Jos autossa ei ole maadoittavia ovikytkimiä,
käytetään tätä tunnistamaan ovien avaus. Yleensä liitäntä yhdelle ovelle riittää, ellei autossa ole
ovidiagnostiikkaa.
H1/8
 (-) JÄRJESTELMÄN MAADOITUS, KYTKE ALKUP. MAADOITUSPISTEESEEN.
MUSTA
Tämä on järjestelmän maadoitusjohto, joka kytketään auton alkuperäiseen
maadoituspisteeseen.
H1/9
 (+) KÄYNNISTYSVIRRAN TUNNISTUSLIITÅNTÄ , SILMUKKA 5
KELTAINEN
Tämän johdon tarkoituksena on tunnistaa, milloin virta-avain on IGN (RUN) asennossa eli
milloin autossa on virta päällä. Tämä kytketään johtoon, jossa on +12V, kun virta on päällä ja
kun autoa käynnistetään. Tämä johto on välttämätön ohjelmoinnissa ja toimii samalla yhtenä
hälytyssilmukkana. Johdossa on oltava +12V aina, kun virta on päällä ja myös käynnistettäessä
eli silloin kun käynnistysmoottori pyörii tai sen pitäisi pyöriä eli, kun virta-avain on START asennossa. Keltaisella johdolla on kolme tarkoitusta. 1) Se toimii yhtenä hälytyssilmukkana.
2) Sitä tarvitaan ohjelmoinnissa. 3) Se ohjaa keskusyksikön sisäistä ajonestorelettä. Kytke tämä
johto oikein. Tämä johdon väärin kytkeminen aiheuttaa eniten usein kysyttyjä kysymyksiä.
H1/10
(+) SIREENIN OHJAUSLÄHTÖ, KYTKE SIREENIN PUNAISEEN JOHTOON.
RUSKEA
Tämä johto tuottaa positiivisen ohjauksen mille tahansa plusohjatulle sireenille. Jos haluat lisätä
useampia sireenejä järjestelmään, on suositeltavaa ohjata niitä lisäreleillä.
H1/11
 (+) PÄÄVIRTALIITÄNTÄ, KYTKE JATKUVAAN +12V, EI MUUTA TÄHÄN!
PUNAINEN
Tämä on järjestelmän päävirtaliitäntä ja tämä on kytkettävä yksinään johonkin
katkeamattomaan +12V lähteeseen siten, että sulake tulee lähimmäksi kytkentäpistettä.
Sulakkeen perässä ei saa olla muita laitteita tai kuormia, ettei pääsulaketta voida polttaa
oikosulkemalla niitä.
H1/12
PUNAINEN/VALKOINEN
(-) LISÄKANAVA/MUKAVUUSTOIMINTOLÄHTÖ CH2 (MAX -200mA)
Tällä johdolla voidaan ohjata jotain mukavuustoimintoa tai lisälaitetta. Lisäkanavan
kuormituksen kesto on vain 200mA, joten suurempia kuormia tulee ohjata aina releellä.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-7-
Asennus vaihe vaiheelta
vaihe 1
LED ja Valet®/ohjelmointipainike
LED ja Valet®/ohjelmointipainike kytketään keskusyksikköön suoraan liittimillä. LED kytketään
valkoiseen kaksipiikkiseen liittimeen ja Valet -painike kytketään siniseen kaksipiikkiseen liittimeen.
Molemmat sopivat 7,1mm reikään. Sovi LED:n ja Valet -painikkeen paikka auton omistajan kanssa.
LED
VALET -PAINIKE
Valitessasi paikkaa LED -merkkivalolle, on syytä huomioida, että sen tulisi näkyä mahdollisimman hyvin
joka suuntaan. LED -merkkivalon sijoituskohdan takana on oltava muutama sentti tyhjää tilaa, jotta LED
mahtuu suunnitellulle paikalleen. Käytä alkuperäistä LED -suojuskiinnikettä. Se lukittuu sopivasti 7,1mm
reikään. LED -merkkivalon johto pujotetaan reiän läpi ja vedetään siististi keskusyksikön valkoiseen
kaksipiikkiseen LED -liittimeen. Varmista, ettei johto joudu tekemisiin minkään liikkuvan osan
(tuulettimen säätimet jne.) kanssa tai ettei se ole kosketuksissa kuumiin osiin.
Valet®/ohjelmointipainike sijoitetaan useimmiten kojelaudan alle tai hansikaslokeroon. Noudata samoja
ohjeita kuin LED -merkkivalonkin kiinnityksessä. Tarvittavan reiän halkaisija on 7,1mm ja painikkeen
taakse on jäätävä riittävästi tyhjää tilaa. Johto pujotetaan reiän läpi ja vedetään siististi keskusyksikön
siniseen kaksipiikkiseen Valet -painikeliittimeen. Varmista, ettei johto joudu tekemisiin minkään liikkuvan
osan (tuulettimen säätimet jne.) kanssa tai ettei se ole kosketuksissa kuumiin osiin.
vaihe 2
Järjestelmän maadoitusjohto
Pääliittimen MUSTA (H1/8) johto kytketään auton runkoon. Johto on kytkettävä puhtaalle ja
maalittomalle metallipinnalle rengasliittimellä ja poraruuvilla tai valmiiseen alkuperäiseen
maadoituspisteeseen. Varmista kunnon maadoitus! Jos käytät puristusliitintä, vedä johdosta
varmistaaksesi, että puristusliitos on tehty kunnolla. Älä käytä pihtien kärkiosia vaan tee puristusliitos
siten että pihtien kahvaosassa oleva piikki painaa siistin pistemäisen kolon puristusliittimeen
HUOM: Huono maadoitus on kaikkein yleisin syy teknisiin ongelmiin. Jos hälytinjärjestelmän kanssa
ilmenee tuntemattomia teknisiä ongelmia, on maadoitus tarkistettava. Kunnon maadoitus on erityisen
tärkeää, jotta laite toimii vuosikausia tarkoituksensa mukaisella tavalla.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-8-
vaihe 3
Jatkuva +12V käyttöjännite (+12V) ja käynnistysvirtajohto (IGN)
Kaikki tarvittavat virtajohdot löytyvät useimmiten virtalukolta lähtevältä
johtosarjalta. Poista suojapaneeli käyttäen asianmukaisia työkaluja. Jos
paneeli ei irtoa helposti, etsi kiinnitysruuveja, joita et ole vielä huomannut.
Jatkuva +12V:
Kun paneeli on irti, etsi johtonippu ohjaustangon ympäriltä. Johtonipussa on yleensä useita paksuja
johtoja. Kun olet löytänyt johtonipun, käytä digitaaliyleismittaria oikeiden johtojen paikantamiseen.
Varmista, että yleismittari on jännitealueella ja johdot oikeissa liittimissään. Kytke musta johto auton
runkoon puhtaaseen metallipintaan ja varmista, että se pysyy maadoitettuna koko mittauksen ajan.
Kytke punainen johto etsimääsi johtoon ja lue mittaustulos yleismittarin näytöltä. Jatkuva +12V pitäisi
näkyä yleismittarin näytöllä (+11…+13V) riippumatta virta-avaimen asennoista. Se ei saisi kadota edes
starttauksen aikana. Jos jännite katoaa kokonaan starttauksen ajaksi, olet löytänyt lisälaitejohdon. Et
tarvitse lisälaitejohtoa tämän järjestelmän kytkennässä. Kun olet löytänyt jatkuvan +12V johdon, kytke
hälyttimen 12-piikkisen pääliitännän PUNAINEN (H1/11) tähän johtoon. Kuori johtoa n. 1-2 cm matkalta
ja kierrä parin sentin matkalta kuorittu hälytinjärjestelmän johto kuoritun alueen ympärille ja juota kiinni:
lämmitys, tinalankaa, jälkilämmitys, juotin pois, anna jäähtyä itsestään. Eristä johtoliitos riittävällä
määrällä sähköeristysteippiä.
Käynnistysvirta (IGNITION, polttoainepumpulle, sytytysjärjestelmälle, jne.):
Varmista, että yleismittarin musta johto on edelleen maadoitettuna. Kytke yleismittarin punainen johto
epäilemääsi johtoon. Kun virta-avain on OFF -asennossa eli kun sitä ei ole käännetty, pitäisi yleismittarin
näyttää 0 volttia. Kun virta-avainta käännetään siten, että mittaritaululle syttyy merkkivalot, pitäisi
yleismittarin näyttää +11…+13V. Katso tarkkaan yleismittarin näyttöä ja starttaa autoa. Jännite ei saisi
kadota kokonaan näytöltä vaan sen tulisi pysyä pientä notkahdusta lukuun ottamatta lähellä 12V. Jos
jännite katoaa starttauksen ajaksi, olet löytänyt lisälaitejohdon. Et tarvitse lisälaitejohtoa tämän
järjestelmän kytkennässä. Jos jännite pysyy 12 voltissa, olet löytänyt käynnistysvirtajohdon. Kytke
hälyttimen 12-piikkisen pääliitännän KELTAINEN (H1/9) johto tähän johtoon. (Voit kytkeä halutessasi myös
ajoneston tähän johtoon, jos tämä ohjaa myös sähköistä polttoainepumppua tai ruiskutusjärjestelmää. Tällöin
KELTAISEN johdon voi kytkeä suoraan ajonestojohdoista virtalukon puolelle jäävään johtoon. Jos kytket
KELTAISEN johdon ajonestoreleen väärälle puolelle, kuuluu keskusyksikön sisältä vain surinaa, kun autoa
yritetään käynnistää ja ajonestoreleen kärjet palavat. Näin kytketty ajonesto ei saisi mahdollistaa palamattoman
polttoaineen kulkeutumista moottoriin. Jos et tunne auton polttoainejärjestelmän toimintaa, kytke ajonesto vaiheen
4 mukaisesti.) Kuori johtoa n. 1-2 cm matkalta ja kierrä parin sentin matkalta kuorittu hälytinjärjestelmän
johto kuoritun alueen ympärille ja juota kiinni: lämmitys, tinalankaa, jälkilämmitys, juotin pois, anna
jäähtyä itsestään. Eristä johtoliitos riittävällä määrällä sähköeristysteippiä.
vaihe 4
Käynnistysmoottorin solenoidille menevä johto (STARTER)
Starttausjohto löytyy samasta johtonipusta kuin kaksi edellä käsiteltyäkin johtoa. Varmista, että
yleismittarin mustalla johdolla on edelleen hyvä maakosketus auton runkoon. Kytke yleismittarin
punainen johto epäilemääsi starttimoottorin solenoidille menevään johtoon. Sen pitäisi näyttää 0 volttia
virta-avaimen kaikissa muissa paitsi starttausasennossa. Kun moottoria käynnistetään eli kun
starttimoottori pyörii, tulisi tässä johdossa olla n. +12V (+10…+13V).
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
-9-
Kun olet mielestäsi löytänyt oikean starttausjohdon, katkaise se sopivasta kohdasta, johon voit kytkeä
ajoneston. Ajoneston kytkentäkohdan ei tarvitse välttämättä olla helposti löytyvässä paikassa. Yritä
startata. Jos starttimoottori ei pyöri, olet katkaissut oikean johdon. Varmista aina autokohtaisista ohjeista
tai auton valmistajalta, voiko starttijohdon katkaista. Joissakin automalleissa se voi aiheuttaa moottorin
tarkistusvalon syttymisen ja käynnin merkkihuollossa.
Kytke hälytinjärjestelmän KAKSI MUSTAA (H4/1 ja H4/2) paksua ajonestojohtoa tämän katkaistun
johdon katkaistuihin päihin. Jos joudut jatkamaan johtoja, varmista, että käytät riittävän paksua johtoa.
Poikkipinta-alan on oltava vähintään yhtä paljon tai enemmän kuin katkaistujen johtojen poikkipinta-ala.
vaihe 5
Vilkkujen kytkentä
Vilkkukytkentöjä on monenlaisia. Yleisin on positiivinen ohjaus. Toiseksi yleisin on negatiivinen ohjaus.
Lisäksi on vilkkuja, jotka vilkuttavat takaparkkivaloja tai jarruvaloja. Tällaisissa autoissa vilkkujen ohjaus
suositellaan kytkettäväksi ohjaamaan parkkivaloja, kuten Amerikassa on tapana tehdä.
Positiivinen vilkkuohjaus:
Vilkkujen ohjauksen voit kytkeä joko hätävilkkukatkaisijalta tai vilkkureleeltä lähteviin johtoihin. Irrota
hätävilkkukatkaisija ja testaa siltä lähtevät johdot. Kytke yleismittarin musta johto auton runkoon ja
punainen epäilemääsi johtoon. Jos johdossa on jatkuva +12V (+11 - +13V), on se varmasti väärä johto
(jos ohjaus on positiivinen). Valitse toinen johto. Kytke hätävilkut päälle. Jos digitaaliyleismittarin näyttö
vilkkuu näyttäen epämääräisiä lukemia, olet löytänyt toisen vilkkujohdon. Testaa toinen epäilemäsi johto
samalla tavalla, kunnes löydät toisen samalla tavalla käyttäytyvän johdon.
Mikäli haluat kytkeä parkkivalolähdön
Haaroita VALKOINEN (H1/2) johto pakkauksessa olevilla
vilkuille, on vilkut erotettava toisistaan
diodeilla molemmille johdoille. Älä missään tapauksessa kytke
pakkauksen mukana olevilla diodeilla.
johtoa ilman diodeja. Jos löysit hätävilkkukytkimeltä vain yhden
johdon, jossa jännite vaihtelee, kokeile kytkeä siihen 10A
AUTOHÄLYTIN
sulakkeella varustetulla testijohdolla +12V (+11 - +13V).
hälyttimen positiivinen +12V
Tarkista, palavatko molempien puolien vilkut vai vain toisen
parkkivalojen ohjauslähtö
puolen vilkut. Jos molempien puolten vilkut palavat, voit kytkeä
vasen vilkku
oikea vilkku
VALKOISEN (H1/2) suoraan tähän johtoon. Jos et löytänyt
X
X
hätävilkkukytkimeltä yhtään johtoa, jossa jännite vaihtelee
vilkkujen tahdissa, löydät molemmat johdot releeltä. Kytke
hätävilkut päälle ja kuuntele, missä rele naksuttaa. Jos releitä
on useita vierekkäin, etsi tunnustelemalla oikea rele.
Testaa releeltä lähtevät johdot, kuten hätävilkkukytkimen johdot ja tee diodihaaroituskytkentä löytämiisi
kahteen johtoon. Jos et vieläkään löytänyt vilkkujohtoja, haarota valkoinen johto diodeilla esimerkiksi
helposti irrotettaville sivuvilkuille, jos autossa on sellaiset. Muussa tapauksessa vedä johdot suoraan
etuvilkuille asti. Varmista, että vilkut ovat plusohjattavat. Sen voi varmistaa siten, että vilkulta usein
lähtee vain yksi johto ja toinen johto kytkeytyy auton runkoon eli maihin lähellä vilkkua. Jos VALKOISEN
(H1/2) johdon sulake palaa koekäytössä, olet kytkenyt johdon väärin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 10 -
Negatiivinen vilkkuohjaus:
Kytke maaohjatut vilkut samoin kuin plusohjatut, mutta haaroitusdiodit on molemmat käännettävä toisin
päin eli diodien viivapuolet osittavat hälyttimen suuntaan ja viivattomat puolet vilkuille. Kytke yleismittarin
musta johto auton runkoon ja testaa vilkulle menevät kaksi johtoa. Johdoissa pitäisi olla jatkuva +12V
(+11 - +13V) (vilkkujen lamppujen hehkulankojen läpi). HUOM: Englanninkielisestä ohjeesta poiketen
laitetta EI SAA AVATA. Takuu EI OLE VOIMASSA, jos laitteen sinetit on rikottu tai laite on avattu.
Jos aiot ohjata maaohjattuja vilkkuja, on VALKOISEN H1/2 -johdon napaisuus käännettävä aina
lisäreleellä, jota ohjataan VALKOISELLA H1/2 -johdolla. Lisäreleellä voidaan kytkeä maita maaohjatuille
vilkuille.
Jos aiot plusohjata VALKOISELLA H1/2 -johdolla yli 10A kuormia, on syytä käyttää siihen lisärelettä.
Jos aiot miinusohjata VALKOISELLA H1/2 -johdolla maaohjattuja vilkkuja, on sinun aina käytettävä
siihen tarkoitukseen lisärelettä. Ohjaa releen käämiä VALKOISELLA H1/2 -johdolla ja kytke releellä
maita diodiparille. DIODIT ON KÄÄNNETTÄVÄ TOISIN PÄIN KUIN SIVUN 10 KUVASSA.
Jos haluat ohjata vilkkujen sijaan plusohjattuja parkkivaloja, toimi alla olevan ohjeen mukaan.
Positiivinen parkkivalojen ohjaus:
Tätä suositellaan tapauksissa, joissa takavilkut ovat takaparkkivalon tai jarruvalon yhteydessä.
Etsi sulakerasialta parkkivalojen sulake. Kytke yleismittarin musta johto auton runkoon ja punainen johto
epäilemääsi johtoon. Johdossa pitäisi olla +12V (+11 - +13V), kun kytket parkit päälle ja jännitteen tulisi
kadota, kun kytket parkit pois päältä. HUOM: Jännite ei saa muuttua himmentäessäsi kojelaudan valoja.
Kytke VALKOINEN (H1/2) suoraan tähän johtoon, jos haluat vilkkujen sijaan kytkeä parkkivalot. Tätä
suositellaan tapauksissa, joissa takavilkut ovat takaparkkivalon tai jarruvalon yhteydessä.
Tee juotos aiemmin kuvatulla tavalla ja eristä se lopuksi sähköeristysteipillä.
vaihe 6
Keskuslukitus
nasta
H2/A
H2/B
H2/C
H2/D
H2/E
H2/F
H2/G
johdon väri
selitys
MUSTA/VALKOINEN
VALKOINEN/MUSTA
VIHREÄ/MUSTA
VIOLETTI/MUSTA *)
RUSKEA/MUSTA
SININEN/MUSTA
VIOLETTI *)
SISÄVALON RELEEN TULOLIITÄNTÄ KYTKETÄÄN JOKO +12V TAI MAADOITETAAN
LUKITUS, RELEEN NASTA #87a (NORMAALISTI KIINNI, NC = NORMALLY CLOSED)
LUKITUS, RELEEN YHTEINEN NASTA #30 (NORMAALISTI KYTK. SIS. #87a=H2/1, COM )
LUKITUS, RELEEN NASTA #87 (NORMAALISTI AUKI, NO = NORMALLY OPEN)
AVAUS, RELEEN NASTA #87a (NORMAALISTI KIINNI, NC = NORMALLY CLOSED)
AVAUS, RELEEN YHTEINEN NASTA #30 (NORMAALISTI KYTK. SIS. #87a=H2/2, COM )
AVAUS, RELEEN NASTA #87 (NORMAALISTI AUKI, NO = NORMALLY OPEN)
Keskuslukitus
Järjestelmässä on keskuslukituksen ohjausreleet vakiona keskusyksikön piirilevyllä. Niiden liittäminen
auton omaan keskuslukitukseen edellyttää keskuslukitusjärjestelmän ja -tyypin tuntemista. Autosi
keskuslukitusjärjestelmän tyypin saatat löytää myös netistä käyttäen tunnustasi. Yksi yleisimpiä
keskuslukitustyyppejä on maapulssiohjattu järjestelmä, jossa on oma ohjainyksikkö. Jos tällaista erillistä
yksikköä ei ole, voi kyseessä olla järjestelmä, jossa kuljettajan ovesta puuttuu moottori kokonaan.
Kuljettajan oven tulee seurata apukuljettajan oven avausta ja lukitusta tai auton sisällä on oltava erillinen
sähköinen painike, josta myös kuljettajan ovea voi ohjata muiden ohella. Jos keskuslukitus on kaukoohjattava, on kuljettajan ovessa aina ovimoottori. Mikäli ovimoottoria ei ole, on kuljettajan oveen lisättävä
2-johtoinen ovimoottori, joka kytketään keskuslukitustyyppi D:n mukaisesti. Auton omaan
keskuslukitusjärjestelmään ei puututa sähköisesti lainkaan vaan lisätty ovimoottori ohjaa kuljettajan
ovea, joka ohjaa muita ovia. Tämä on yksinkertaisin ja nopein tapa kytkeä keskuslukituksen ohjaus.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 11 -
Keskuslukitusjärjestelmiä on kahdeksan päätyyppiä (joissakin autoissa on harvinaisempia järjestelmiä):
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyyppi A: 3-johtoinen, (+) pulssiohjattu: - GM, jotkut Ford ja Chrysler, 1995 Saturn, uudet VW,
uudet BMW.
Tyyppi B: 3-johtoinen, (-) pulssiohjattu: - aasialaiset, vanhempi Saturn, jotkut BMW:t ja Porschet.
Tyyppi C: Suoraan johdotetut suunnanvaihtokytkimelliset: Kytkimet on johdotettu suoraan
moottoreille. Tämän tyyppisissä järjestelmissä ei ole tehdasasennettuja releitä. Useimmat Fordit,
monet GM kaksioviset kuorma-autot ja monet Chryslerit.
Tyyppi D: Yhden tai useamman tarvikemoottorin lisäys: Tässä tyypissä on orjamoottorit kaikissa
muissa, paitsi kuljettajan ovessa. Tyyppiin D kuuluu myös autot, joissa ei ole keskuslukitusta
lainkaan, mutta niihin on tarkoitus sellainen lisät. Saabit ennen v.1994, kaikki vanhemmat Volvot
paitsi 850i, kaikki Subarut, useimmat Isuzut ja monet Mazdat. Jotkut 80-luvun puolen välin
Nissanit, -85 vanhemmat Mersut ja Audit.
Tyyppi E: Sähkötoimiset alipainejärjestelmät: Ajoneuvossa on oltava alipaineservot jokaisessa
ovessa. Varmista, että kaikki ovet seuraavat sekä kuljettajan että apukuljettajan ovien lukkoja.
Tämä vaatii pienen muutoksen keskuslukon ohjauskeskukseen (“releboksiin”). Mercedes-Benz ja
Audi 1985 ja uudemmat.
Tyyppi F: 1-johtoinen järjestelmä - katkaisu lukitsee, maadoitus avaa. Tätä järjestelmää tavataan
uudemmassa Nissan Sentrassa ja joissakin Nissan 240SX ja Nissan 300ZX 1992 ja uudemmissa
malleissa. Sitä on myös vanhemmassa Mitsubishissä ja jossakin vanhemmassa Mazda
MPV:ssä.
Tyyppi G: Positiivinen (+) monitasojärjestelmä. Yleinen Ford, Mazda, Chrysler ja GM autoissa.
Ohjainkytkimessä tai lukon sylinterissä saattaa olla sähkövastuksia.
Tyyppi H: Negatiivinen (-) monitasojärjestelmä. Yleinen Ford, Mazda, Chrysler ja GM autoissa
vastuksineen.
Kytkinohjatut:
•
•
•
3-johtokytkimissä on joko jatkuva maa tai jatkuva +12V liitäntä ja pulssilähdöt tehdasasennetuille
releille.
Useissa BMW:ssä and VW:ssä ei ole erillistä kytkintä. Kytkimet ovat ovimoottoreiden sisällä ja
erityisten pulssien sijaan kytkennät tapahtuvat ovimoottorin osien liikkuessa lukituksen ja
avauksen yhteydessä.
Suoraan ohjaavissa kytkimissä on jatkuva (+)12V jännite ja yksi tai kaksi maasisäänmenoa sekä
kaksi lähtöä ovimoottoreille.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 12 -
tyyppi A: 3-johtoinen (+) pulssiohjattu järjestelmä
tyyppi B: 3-johtoinen (-) pulssiohjattu järjestelmä
Tämä järjestelmä on tyypillinen useissa Toyotan, Nissanin, Hondan ja Saturnin malleissa ja myös
Fordeissa, joissa on kauko-ohjattu keskuslukitusjärjestelmä (Muissakin Fordeissa saattaa esiintyä tätä
tyyppiä.) Kytkimessä on kolme johtoa, joista yksi antaa maapulssia koko ajan. Kun ovia lukitaan, antaa
toinen johto maapulssia ja kun ovia avataan, antaa kolmas johto maapulssia. Tätä tyyppiä on vaikea
sekoittaa mihinkään muuhun lukitusjärjestelmätyyppiin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 13 -
tyyppi C: napaisuutta vaihtavat järjestelmät
Napaisuutta vaihtavien järjestelmien testaus
Toimi näiden ohjeiden mukaan, mikäli keskuslukon ohjauskytkimessä on viisi paksua virtajohtoa.
Tällaisessa kytkimessä on kaksi lähtöä ja loput kolme ovat maissa (-).
TÄRKEÄÄ! Liittyäksesi tällaiseen järjestelmään, joudut katkaisemaan kaksi johtoa.
Hälyttimien omien releiden on kahdennettava tehdasasetettujen releiden kytkennät.
Tehdasreleelle tulee yksi tai kaksi maaliitäntää, yksi (+)12V liitäntä ja kaksi liitäntää kytkeytyvät suoraan
orjakytkimelle ja moottoreille. Nämä liitännät ovat tehdasreleen lepotilassa ollessaan kytkeytyneinä sen
kautta maihin. Lukitus- tai avausjohdin vedetään ylös (+)12V kun ovimoottorin toinen pää on vielä
maissa, joten moottori saa ohjauksensa. Kun ovimoottorin toinen pää saa jännitettä (avaus), on toinen
puoli kytkeytyneenä maihin samaisen releen kautta. Kun toinen pää saa jännitettä (sulku), kytkeytyy
moottorin toinen pää maihin ja tämä ensimmäinen pää kytkeytyy samalla irti maista. Asianmukaisten
johtimien tunnistaminen ja pääkytkimen löytäminen on erityisen tärkeää. Etsi johdot, joissa ilmenee
jännite, kun lukitusta avataan ja lukitaan. Katkaise epäilemäsi johto ja tarkista tehdasreleen kytkinten
toiminta, kun avaat ja lukitset ovea nupista. Jos toinen lakkaa kytkemästä kummallakin suunnalla, olet
katkaissut yhden oikeista johdoista ja kytkin, joka ei toimi lainkaan, on pääkytkin. Jos molemmat kytkimet
toimivat kummallakin suunnalla, mutta yksi tai useampi moottori on lakannut seuraamasta, olet
katkaissut moottorin johdon. Kytke se takaisin ja kokeile seuraavaa johtoa. Kun kumpikin johto on
löydetty ja pääkytkin tunnistettu, katkaise johdot ja liity niihin seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla:
VAROITUS! Mikäli näitä johtoja ei kytketä oikein, kytket (+)12V suoraan maihin (-) ja rikot
hälyttimen sisäiset releet.
•
•
•
H2/A VALKOINEN/MUSTA: Kun molemmat katkaistavat johdot ovat löytyneet, katkaise ne ja
kytke H2/A valkoinen/musta lukitusjohdon pääkytkimen puolelle. Se näyttää (+)12V kun
pääkytkin lukitsee ja maita (-) kun se on keskiasennossa.
H2/B VIHREÄ/MUSTA: Kytke H2/B vihreä/musta johto lukitusjohdon moottoripuolelle. Tämän
puoleinen johto menee siis moottorille orjakytkimen kautta.
H2/C VIOLETTI/MUSTA: Tämä johto tulee kytkeä jatkuvaan (+)12 voltin jännitteeseen. Paras
kytkentäpiste on ovikytkinpaketin jatkuvan (+)12V:n syöttöpiste*, tai suoraan akulle sulakkeen
kautta.
*HUOM: GM -autoissa on automaattisesti katkeava päävirtasyöttö (RAP). Näissä autoissa
jatkuva (+)12V katkeaa, kun ovet ovat suljettuina riittävän pitkään. Ota jännite akulta
(sulake!).
HUOM: Useimmat suoraan johdotetut järjestelmät vaativat 20-30 ampeeria toimiakseen.
Violettimustan johdon kytkeminen huonoon virtalähteeseen estää keskuslukituksen
toiminnan.
•
•
•
H2/D RUSKEA/MUSTA: Kytke ruskea/musta johto avausjohdon pääkytkimen puolelle. Se
näyttää (+)12V kun pääkytkin lukitsee ja maita (-) kun se on keskiasennossa.
H2/E SININEN/MUSTA: Kytke sinimusta johto katkaistun johdon toiseen päähän.
H2/F VIOLETTI: Kytke tämä johto H2/C VIOLETTI/MUSTA:n johdon kanssa jatkuvaan (+)12
voltin jännitteeseen. Johdot yhdistyvät sulakepesässä.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 14 -
napaisuutta vaihtavan järjestelmän piirroskuva
tyyppi D: yhden tai useamman tarvikemoottorin lisäys
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 15 -
tyyppi E: sähkötoimiset alipainejärjestelmät
Tätä tavataan Mercedes-Benz ja Audi 1985 malleissa tai uudemmissa. Keskuslukitusta ohjataan
sähköisesti avattavilla alipaineventtiileillä. Ohjaus näyttää (+)12V, kun ovia avataan ja (-) maita, kun ovia
lukitaan.
HUOM: Järjestelmä on ohjelmoitava 3,5 sekunnin kestoisille avaus- ja lukituspulsseille.
Katkaise lukituspuolen VIOLETTI/MUSTA (H2/C) johto, joka yhdistyy avauspuolen
VIOLETIN (H2/G) johdon kanssa sulakepesällä.
tyyppi F: yksijohtoinen järjestelmä (katkaisu lukitsee, maadoitus avaa)
Tämän tyyppinen keskuslukitusjärjestelmä yleensä vaatii negatiivisen pulssin avaukseen ja johdon
katkaisun lukitukseen. (Joissakin ajoneuvoissa avaus ja lukitus toimivat päinvastoin.) Joissakin Nissan
Sentra -malleissa ja joissakin Nissan 240SX ja Nissan 300ZX 1992 tai uudemmissa on tätä tyyppiä sekä
joissakin Mazda MPV:ssä.
HUOM: Katkaise lukituspuolen VIOLETTI/MUSTA (H2/C) johto, joka yhdistyy avauspuolen
VIOLETIN (H2/G) johdon kanssa sulakepesällä.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 16 -
tyyppi G: positiivinen (+) multiplex
Tätä tyyppiä tavataan yleisesti Fordissa, Mazdassa, Chryslerissa ja GM:n autoissa. Keskuslukituskytkin
tai oven avainsylinteri saattaa sisältää joko yhden tai kaksi vastusta.
YKSIVASTUKSINEN TYYPPI: Mikäli vain yhtä vastusta käytetään kytkimessä tai sylinterissä, johto
antaa (+)12V pulssin toiseen suuntaan ja matalamman jännitepulssin toiseen suuntaan.
KAKSIVASTUKSINEN Tyyppi: Mikäli käytetään kahta vastusta kytkimellä tai sylinterillä, kytkin/sylinteri
antaa alle (+)12V molemmilla suunnilla.
Oikeiden vastusarvojen määrittely: Selvittääksesi vastusten arvot, on avaus/lukituskytkin eristettävä
tehdasasennetuista lukitusmoottoreista. Käytä testaukseen kalibroitua digitaalista yleismittaria
ohmialueella.
TÄRKEÄÄ: Älä kosketa johtoja tai vastuksen lankoja mittauksen aikana,
ettei oma resistanssisi sotke mittaustulosta.
1. Katkaise kytkimen/sylinterin lähtöjohto puolesta välistä.
2. Mittaa kytkimen puoleisesta johdosta luotettava jatkuva (+)12V jännite. Hyvä vertailukohde
(+)12V jännitteelle on keskuslukituksen jatkuvan (+)12V jännitteen liitäntä tai akun +napa.
3. Käytä kytkintä/sylinteriä molempiin suuntiin määrittääksesi vastusten arvot. Mikäli yleismittari
näyttää nollaa toiseen suuntaan, ei tähän suuntaan tarvita minkäänlaisia vastuksia.
4. Kun vastusarvo(t) on määritelty, katso kaaviosta asianmukainen johdotus.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 17 -
tyyppi H: negatiivinen (+) multiplex
Tätä tyyppiä tavataan yleisesti Fordissa, Mazdassa, Chryslerissa ja GM:n autoissa. Keskuslukituskytkin
tai oven avainsylinteri saattaa sisältää joko yhden tai kaksi vastusta.
YKSIVASTUKSINEN TYYPPI: Mikäli vain yhtä vastusta käytetään kytkimessä tai sylinterissä, johto
antaa maita toiseen suuntaan ja resistanssia maihin nähden toiseen suuntaan.
KAKSIVASTUKSINEN TYYPPI: Mikäli käytetään kahta vastusta kytkimellä tai sylinterillä, kytkin/sylinteri
antaa resistanssia maihin nähden molempiin suuntiin.
Oikeiden vastusarvojen määrittely: Selvittääksesi vastusten arvot, on avaus/lukituskytkin eristettävä
tehdasasennetuista lukitusmoottoreista. Käytä testaukseen kalibroitua digitaalista yleismittaria
ohmialueella.
TÄRKEÄÄ: Älä kosketa johtoja tai vastuksen lankoja mittauksen aikana,
ettei oma resistanssisi sotke mittaustulosta.
1. Katkaise kytkimen/sylinterin lähtöjohto puolesta välistä.
2. Mittaa kytkimen/sylinterin puoleisesta katkaistusta johdosta luotettavaa maapistettä vasten. Yksi
hyvä vertailukohde on keskuslukituksen maadoituspiste tai akun (-) maanapa.
3. Käytä kytkintä/sylinteriä molempiin suuntiin määrittääksesi vastusten arvot. Mikäli yleismittari
näyttää nollaa toiseen suuntaan, ei tähän suuntaan tarvita minkäänlaisia vastuksia.
4. Kun vastusarvo(t) on määritelty, katso kaaviosta asianmukainen johdotus.
Paikanna epäilemäsi johto ja varmista, että yleismittari on edelleen tasajännitealueella ja punainen johto
+12V jännitteessä. Testaa epäilemääsi johtoa yleismittarin mustalla johdolla ja paina keskuslukituksen
lukituskytkintä. Oikea johto näyttää näin mitaten lukittaessa +10…+12V jännitepulssin.
HUOM: Näihin keskuslukitusjärjestelmiin kytkeytyminen saattaa edellyttää joidenkin lisäosien,
esimerkiksi vastusten kytkemistä oikeisiin paikkoihin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 18 -
vaihe 7
Ovikytkimet
Ovikytkinten tehtävänä on sytyttää auton sisävalo(t), kun ovi avataan ja pitää valo(t) päällä, kunnes ovi
suljetaan. Ovikytkimet voivat kytkeytyä joko auton runkoon (negatiiviset eli maadoittavat ovikytkimet) tai
+12V jännitteeseen (positiiviset ovikytkimet). Ovikytkinsilmukka on jokaisen autohälyttimen
vähimmäisvaatimus. Suurimmassa osassa autoista ovikytkin on negatiivinen eli maadoittava. Jos
autokohtaisessa ohjeessa on ovikytkin merkitty negatiiviseksi, kytke yleismittarisi punainen plusjohto
jatkuvaan +12V pisteeseen ja testaa epäilemäsi johto yleismittarin mustalla johdolla. Varmista, että
yleismittari on tasajännitealueella. Yleismittari näyttää +11V…+13V, kun yksikin ovi on auki ja 0V, kun
kaikki ovet suljetaan. Kun olet varmistunut ovikytkinten negatiivisuudesta ja oikeasta johdosta, juota
VIHREÄ (H1/5) johto kyseiseen johtoon ja eristä se hyvin. HUOM: Jos autossa on ovikohtainen
diagnostiikka, joka yksilöi mittaristolla avoimet ovet, on mittaus tehtävä sisävalolta tai kytkettävä
ovikytkimet diodeilla. Katso ohje jäljempänä.
Joissakin autoissa (usein esim. FORD -merkkisissä) on positiiviset +12V kytkevät ovikytkimet. Jos
epäilet, että autossasi on positiiviset ovikytkimet, kytke tasajännitealueella olevan yleismittarisi musta
johto maihin ja varmista liitäntä. Kytke punainen johto epäilemääsi johtoon. Kun ovi on auki, pitäisi
yleismittarin näyttää +11V…+13V ja kun ovi on suljettu, pitäisi yleismittarin näyttää nollaa. Varmista, että
kaikki ovet toteuttavat samat lukemat. Muutoin autossasi on todennäköisesti ovikohtainen diagnostiikka,
joka yksilöi auki jääneen oven mittaristolla. Jos kaikki ovet aiheuttavat +11V…+13V yleismittarin näytölle,
kytke VIOLETTI (H1/7) johto löytämääsi johtoon. Näin kytkettynä ovikytkinsilmukka valvoo kaikkia ovia.
Joissakin uusissa autoissa on ovikohtainen diagnostiikka, joka yksilöi auki tai raolleen jääneen oven
mittaristolla. Tällaisissa autoissa on liitäntäpiste (joko positiivinen tai negatiivinen) etsittävä sisävalolta tai
poimittava jokaiselta ovelta erikseen diodeilla (tarvitset neljä diodia, jotka eivät sisälly
myyntipakkkaukseen). Jos kytket ovikytkinliitännän sisävalolle, varmista, että saat hälytystiedon kaikissa
sisävalon kytkimen asennoissa. Hälytyksen tulee toimia, vaikka sisävalo olisi kytketty pois tai polttimo
olisi rikki.
vaihe 8
Sisävalon ohjaus (H1/4)
Sisävalon ohjausjohto on ylimääräinen mukavuusominaisuus, jolla ei ole varkaudeneston ja hälyttimen
suorituskyvyn kannalta merkitystä. Jos kuitenkin haluat hyödyntää tämän ominaisuuden, voit kytkeä sen
sytyttämään sisävalon, kun hälytin kytketään pois päältä. Tällöin sisävalo syttyy aina 30 sekunnin ajaksi,
kun hälytin kytketään pois päältä. Sisävalo kuitenkin sammuu heti, jos hälytin kytketään uudelleen päälle
tai jos virta kytketään päälle. Jos autossa on maadoittavat ovikytkimet, jotka ohjaavat sisävaloa, voit
kytkeä tämän johdon sisävalolle menevään johtoon. Jos haluat välttyä auton oman alkuperäisen tai
jälkiasennetun ovikytkimet maadoittavan sisävalon viiveen aiheuttamilta ylimääräisiltä äänimerkeiltä ja
tilapäiseltä ovisilmukan ohitukselta päälle kytkennän aikana, voit lisätä diodin sisävalolle menevään
johtoon sellaiseen paikkaan, että kaikkien ovien maadoittavat luukkukytkimet jäävät diodin viivapuolelle
ja sisävalo toiselle puolelle. Kun kytket sisävalon ohjauksen diodin ja sisävalon väliin, ei auton oma
ovikytkimet maadoittava sisävalon ohjaus vaikuta ovisilmukkaan, eikä hälytin luule missään vaiheessa,
että ovet ovat auki.
vaihe 9
Sireenin kytkentä
Sireeni tulee sijoittaa moottoritilaan ja kauaksi liikkuvista ja kuumista osista. Sireeniin ei saa päästä
helposti käsiksi auton alta. Etsi sireenille sellainen paikka, joka täyttää nämä vaatimukset. Varmista, ettei
sireenin johto pääse kosketuksiin minkään terävän kanssa. Naamioi sireenin johto alkuperäisen
näköiseksi eristysteipillä tai mustalla jääkiekkoteipillä.
Vedä sireenin johto hälyttimelle ja juota sireenin PUNAINEN johto hälyttimen RUSKEAAN (H1/10)
johtoon ja eristä juotoskohta. Maadoita musta johto hälyttimen mustan (H1/8) johdon kanssa samaan
pisteeseen, johon muutkin maadoitukset on tehty.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 19 -
vaihe 10
Lisäkytkennät (toinen avauspulssi, lisäkanavat 2, 3 ja 4 sekä äänitorven ohjauslähtö)
Kun keskusyksikkö vastaanottaa kanavan 2 ohjaussignaalia 1,5 sekunnin ajan, maadoittuu hälyttimen
PUNAINEN/VALKOINEN (H1/12) johto *** MAX -200mA! *** Tämä lisäkanavalähtö pysyy maadoitettuna
niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Huomioi kauko-ohjaimen virransäästötoiminto. Lähetin ei
voi jäädä päälle vaan radiolähete keskeytetään vajaan 30 sekunnin yhtäjaksoisen painalluksen jälkeen.
Tätä lisäkanavaa käytetään yleensä tavaratilan solenoidia ohjaavan releen tai jotain muuta
mukavuustoimintoa ohjaavan releen ohjaukseen. Käytä aina relettä. Älä kytke tähän mitään yli 200mA
kuormia. Takuu ei korvaa poltettuja lisäkanavia.
Kun keskusyksikkö vastaanottaa kanavan 3 ohjaussignaalia, maadoittuu *** MAX -200mA! ***
hälyttimen VALKOINEN/SININEN (H1/3) johto viiveettömästi. Tämä lisäkanavalähtö pysyy
maadoitettuna niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Huomioi kauko-ohjaimen
virransäästötoiminto. Lähetin ei voi jäädä päälle vaan radiolähete keskeytetään vajaan 30 sekunnin
yhtäjaksoisen painalluksen jälkeen. Tätä lisäkanavaa käytetään yleensä jotain mukavuustoimintoa
ohjaavan releen ohjaukseen. Käytä aina relettä. Älä kytke tähän mitään yli 200mA kuormia. Takuu ei
korvaa poltettuja lisäkanavia.
TÄRKEÄÄ: Älä koskaan kytke näihin johtoihin mitään yhtä relettä suurempia kuormia. Jos haluat ohjata
useampia releitä, kytke ne lisäkanavilla ohjattavien releiden perään. Lisäkanavien transistoriohjatut
lähdöt eivät kestä yli 200 mA kuormaa. Kytkentä suoraan tavaratilan solenoidille tai hehkulampulle rikkoo
keskusyksikön. Takuu ei korvaa virheellisestä kytkennästä aiheutunutta vikaantumista.
H3 -lisäliitäntä
H3/1 SINISTÄ johtoa voidaan käyttää tarvittaessa toisen avauspulssin (-) syöttämiseen ajoneuvoissa,
joissa kuljettajan ovesta voidaan avainta vähän kääntämällä avata vain kuljettajan ovi ja avainta
enemmän kääntämällä loput ovet. Tällä johdolla voidaan tuottaa toinen avauspulssi, kun kauko-ohjaimen
avauspainiketta painetaan toisen kerran. Edellyttää, että autossa on mainittu ominaisuus ja että tämä
johto on kytketty järjestelmään oikein. Toinen avauspulssi ei edellytä ohjelmointia.Tämä on eri
ominaisuus kuin sivulla 27 mainittu ohjelmoitava kaksoispulssiavaustoiminto.
H3/2 RUSKEA/MUSTA antaa (-) 200mA maapulssia päälle ja pois kytkettäessä sekä hälytyksen ajan.
Tällä johdolla voidaan ohjata relettä, jolla voidaan ohjata esimerkiksi auton omaa äänitorvea ja saada
siten lisää ääntä hälytykseen erittäin meluisilla alueilla, jossa kova hälytysääni on tarpeen.
Kun keskusyksikkö vastaanottaa kanavan 4 ohjaussignaalia, maadoittuu *** MAX -200mA! ***
hälyttimen H3/3 VIOLETTI/MUSTA johto viiveettömästi. Tämä lisäkanavalähtö pysyy maadoitettuna niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Huomioi kauko-ohjaimen virransäästötoiminto. Lähetin ei voi
jäädä päälle vaan radiolähete keskeytetään vajaan 30 sekunnin yhtäjaksoisen painalluksen jälkeen. Tätä
lisäkanavaa käytetään yleensä jotain mukavuustoimintoa ohjaavan releen ohjaukseen. Käytä aina
relettä. Älä kytke tähän mitään yli 200mA kuormia. Takuu ei korvaa poltettuja lisäkanavia.
vaihe 11
Konepellin ja tavaratilan luukkukytkimet
SININEN (H1/6) johto reagoi maadoitukseen viiveettömästi käynnistäen täyshälytyksen heti. Johto on
tarkoitettu tavaratilan ja konepellin alkuperäisille tai jälkiasennettaville luukkukytkimille kytkettäväksi.
Tähän johtoon voidaan kytkeä myös mitä tahansa DEI:n erillistunnistimia. Tällöin on huomioitava niitä
koskevat erillisohjeet. Lisätunnistimet eivät kykene maadoittamaan alkuperäisellä luukkukytkimellä
mahdollisesti ohjattavia tavaratilan tai konepellin valoja. Niiden kautta kulkeutuva +12V on eristettävä
diodilla.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 20 -
vaihe 12
Iskuntunnistimen herkkyyden säätö
HUOM: Iskuntunnistimen säätö tulee suorittaa vasta siinä vaiheessa, kun keskusyksikkö on lopullisessa
sijoituspaikassaan. Keskusyksikön kiinnitysohje löytyy tämän oppaan sivulta 5.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että iskuntunnistimen säätö on tavoitettavissa, kun keskusyksikkö on paikallaan.
Kaksitasoinen iskuntunnistin reagoi heikkoihin iskuihin laukaisten varoitustoiminnot ja koviin iskuihin
laukaisten täyshälytyksen. Herkkyyssäätö vaikuttaa aina molempien herkkyyteen. Säädä
iskuntunnistimen herkkyyttä vain vähän kerrallaan.
■ Herkkyys lisääntyy kierrettäessä säätöruuvia myötäpäivään.
■ Herkkyys vähentyy kierrettäessä säätöruuvia vastapäivään.
■ Huomioi koekäytössä NPC. Nollaa NPC käyttämällä käynnistysvirta päällä virta-avaimella. Keltaisen
(H1/9) johdon on oltava oikein kytketty, jotta NPC nollautuu ja uusia hälytyksiä voidaan laukaista.
vaihe 13
Järjestelmän koekäyttö
Kun kaikki kytkennät on suoritettu, voidaan järjestelmä koekäyttää. Käytä käynnistysvirta varmuuden
vuoksi päällä, jotta mahdollisesti aktivoitunut NPC nollautuu. Älä aiheuta turhaa melusaastetta.
■ Sulje kaikki ovet ja paina kauko-ohjaimen lukitus/avauspainiketta. Sireeni antaa yhden äänimerkin ja
ovet lukkiutuvat, mikäli keskuslukitus on kytketty järjestelmään. Tässä vaiheessa järjestelmä käy läpi
silmukat.
■ Avaa kuljettajan ovi avaimella 15 sekunnin kuluttua päälle kytkennästä. Sireenin pitäisi tässä
vaiheessa antaa muutamia äänimerkkejä, jotka kehittyvät täyshälytykseksi. Kehittyvä hälytys on
ovisilmukoissa ja käynnistysvirtasilmukassa, jotta mahdollisten itse aiheutettujen virhehälytysten
meluhaitta jäisi mahdollisimman pieneksi.
■ Kauko-ohjaimen avaus/lukituspainikkeen painallus keskeyttää hälytyksen, avaa ovien lukituksen (jos
keskuslukitus on kytketty) ja kytkee järjestelmän pois päältä.
■ Kytke järjestelmä päälle ja kokeile muiden ovien toiminta. Nollaa NPC kolmannen täyshälytyksen
jälkeen käyttämällä käynnistysvirta päällä virta-avaimella.
■ Ovikytkinten ja ovisilmukan testauksen jälkeen, istu kuljettajan paikalle, sulje ovet, kytke järjestelmä
päälle, odota 15 sekuntia ja kytke käynnistysvirta päälle virta-avaimella. Sireenin pitäisi tässä vaiheessa
antaa muutamia äänimerkkejä, jotka kehittyvät täyshälytykseksi. Yritä vielä käynnistää moottori virtaavaimella. Moottori ei saisi käynnistyä.
■ Keskeytä hälytys ja kytke järjestelmä pois päältä kauko-ohjaimella. Nollaa järjestelmä käyttämällä virta
päällä vielä kerran virta-avaimella.
■ Kytke järjestelmä päälle ja odota 15 sekuntia. Potki renkaita kevyesti. Oikein säädetyn
iskuntunnistimen tulisi reagoida aiheuttamalla varoitusääniä ja vilkkujen vilkutusta. Potkaise rengasta
kovempaa tai lyö varovasti sivuikkunaan rikkomatta kuitenkaan ikkunaa. Järjestelmän pitäisi laukaista
täyshälytys. Keskeytä hälytys ja kytke järjestelmä pois päältä kauko-ohjaimella.
■ Sulje ovet ja luukut ja kytke järjestelmä päälle, odota 15 sekuntia ja avaa konepelti. Siitä pitäisi
aiheutua täyshälytys. Kytke järjestelmä pois päältä kauko-ohjaimella.
■ Sulje ovet ja luukut ja kytke järjestelmä päälle, odota 15 sekuntia ja avaa tavaratilan luukku.
Järjestelmän pitäisi laukaista täyshälytys. Keskeytä hälytys ja kytke järjestelmä pois päältä kaukoohjaimella.
■ Jos kaikki silmukat eivät toimineet oikein, tarkista ovikytkinten kunto ja johdotukset käyttäen
asennusohjetta apunasi. Jos ongelmia vielä esiintyy, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
HUOM: Jos iskuntunnistin ei toimi toivotulla tavalla, palaa kohtaan iskuntunnistimen herkkyyden säätö.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 21 -
Järjestelmän tilaa ilmaisevat äänimerkit
Järjestelmä vahvistaa sireenillä erilaiset toimintonsa erilaisin äänimerkein. Kukin äänimerkki tai
sarja äänimerkkejä tarkoittaa tilanteesta riippuen eri asiaa. Äänimerkkejä voi tulkita oheisen
taulukon mukaan:
toiminto
äänimerkkien
lukumäärä
päälle kytkentä
päälle kytkentä
pois päältä kytkentä
pois päältä kytkentä
1
1, (3 sek viive), 1
2
4
pois päältä kytkentä
5
selitys
Järjestelmä kytkeytynyt päälle normaalisti
Järjestelmä kytkeytynyt päälle, jokin silmukka on ohitettu
Järjestelmä kytkeytynyt pois päältä normaalisti
Järjestelmä kytkeytynyt pois päältä, hälytys lauennut
Järjestelmä kytkeytynyt pois päältä, hälytys lauennut
useasti, NPC™ on aktivoitunut ja ohittanut ko. silmukan
Silmukkataulukko
Hälytyksen aiheuttanut silmukka ilmoitetaan LED-välähdysten määrällä. Seuraavasta taulukosta
näkee tyypilliset hälytyssilmukat ja riveillä on tilaa lisätunnistinten kirjoittamista varten.
Silmukka - välähdysten
lukumäärä (LED)
Silmukan kuvaus
Asennetut lisävarusteet
H1/6 SININEN
konepelti tai tavaratila + MUX,
alle 0,8 sek pulssi aiheuttaa
1
varoitustoiminnot ja yli 0,8 sek
pulssi täyshälytyksen.
iskuntunnistin, täyshälytys
2
(-) H1/5 VIHREÄ ja (+) H1/7
3
VIOLETTI, ovikytkimet
(+) KELTAINEN,
5
käynnistysvirta
LED ei ilmaise iskuntunnistimen tai muiden tunnistinten varoitustoimintojen laukeamista.
Silmukkataulukon tulkinta
Diagnostiikka ei ilmaise äänimerkein, eikä LED ilmaise välähdyksin minkään tunnistimen
varoitustason laukeamista. Ainoastaan tapahtuneet täyshälytykset ilmaistaan. Jos kuulet
silmukan ohitusäänen päälle kytkennän yhteydessä tai peukalointi-ilmoituksen pois päältä
kytkennän yhteydessä, selvitä aina välittömästi LED:n välähdysten lukumäärä ja kirjaa ylös
hälytyksen aiheuttanut silmukka. Tämä on erityisen tärkeää mahdollisesti viallisten ovi- tai
luukkukytkinten tai väärin säädettyjen tunnistinten paikantamiseksi.
Esimerkki
Jos esimerkiksi ovi on päälle kytkettäessä auki tai ovikytkin rikki, antaa sireeni ovisilmukan
ohitusäänimerkin kolmen sekunnin kuluttua päälle kytkennästä ja LED vilkuttaa kolmen
välähdyksen sarjaa. Jos taas hälytys on lauennut jostakin ovesta, antaa sireeni pois päältä
kytkettäessä peukalointiäänimerkit ja LED vilkuttaa kolmen välähdyksen sarjaa ilmaisten, että
hälytys on aiheutunut silmukasta 3 eli jostakin ovesta. LED ilmaisee silmukan sitä vastaavalla
määrällä välähdyksiä, kunnes muisti nollataan käyttämällä käynnistysvirta päällä. Siksi on aina
tärkeää ensin selvittää silmukka ja vasta sitten kytkeä virta päälle. Selvitä hälytyksen
aiheuttanut silmukka ja tarkista kytkimet ja tunnistimet. Kirjaa hälytyksen aiheuttanut silmukka
muistiin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 22 -
Kauko-ohjainten opetusrutiini
Järjestelmän mukana on kaksi kauko-ohjainta, jotka on valmiiksi opetettu keskusyksikölle
normaalikonfiguraation mukaisesti. Järjestelmälle voidaan opettaa yhteensä neljä kauko-ohjainta. Opeta
kauko-ohjaimet järjestelmälle kauko-ohjainten opetusrutiinilla. Siniseen kaksipiikkiseen liittimeen
kytkettyä Valet®/ohjelmointipainiketta käytetään yhdessä oven ja virta-avaimen ja kauko-ohjaimen
kanssa opetusrutiinin eri vaiheissa seuraavasti: Avaa ovi, kytke virta päälle, valitse toiminto, paina ja
vapauta kauko-ohjaimen painike.
1. Avaa auton ovi. VIHREÄN (H1/5) tai VIOLETIN (H1/7) johdon on oltava
oikein kytketty.
2. Kytke virta päälle. KELTAISEN (H1/9) johdon on oltava oikein kytketty.
3. Valitse toiminto. Paina 10 sekunnin kuluessa virran päälle kytkennästä
Valet®/ohjelmointipainiketta haluamaasi valikkoa vastaava lukumäärä.
Tämän jälkeen paina ja pidä painettuna Valet®/ohjelmointipainike, kunnes
sireeni vahvistaa äänimerkein oikean valikon. LED ilmaisee kyseisen valikon
myös vastaavalla välähdysten sarjalla. Älä vapauta painiketta.
kanava
toiminto
1 päälle/pois/paniikki -toiminto
2 kanava 2 lähdön ohjaus (1,5 sekunnin viive)
3 kanava 3 lähdön ohjaus
4 kanava 4 lähdön ohjaus
5 ainoastaan päälle kytkentä
6 ainoastaan pois päältä kytkentä
7 ainoastaan paniikkitoiminto
8 normaalikonfiguraation opetus (4-painikkeinen kauko-ohjain)
9 kaikkien kauko-ohjainten tuhoaminen muistista
HUOM: Katso kauko-ohjaimen normaalikonfiguraatio seuraavalta sivulta.
HUOM2: Kaikki opetetut kauko-ohjaimet voi tuhota järjestelmän muistista
painamalla mitä tahansa kauko-ohjaimen painiketta valikon kohdassa 10.
4. Paina kauko-ohjaimen painiketta. Pitäessäsi yhä
Valet®/ohjelmointipainiketta painettuna, paina kauko-ohjaimen painiketta,
jonka haluat opettaa tälle kanavalle. Opettaaksesi normaalikonfiguraation,
paina avaus/lukituspainiketta. Ennen kuin muita toimintoja voidaan opettaa
uudelle muistista puuttuvalle kauko-ohjaimelle, on se ensin opetettava
keskusyksikölle normaalikonfiguraation mukaisesti (Ks. kohta 3, kanava 1).
Sireeni vahvistaa onnistuneen opetustoimenpiteen äänimerkillä.
5. Vapauta Valet®/ohjelmointipainike. Kun sireeni on vahvistanut onnistuneen
opetustoimenpiteen, voidaan Valet®/ohjelmointipainike vapauttaa.
Voit edetä kanavalta toiselle vapauttamalla Valet®/ohjelmointipainikkeen ja
painelemalla sitä lyhyesti, jonka jälkeen taas painat ja pidät sen painettuna
uuden kanavan kohdalla. Yksi pitkä äänimerkki ilmaisee sen, että järjestelmä
poistui opetustilasta. Opetustilasta poistuminen tapahtuu:
-jos virta kytketään pois,
-jos ovet suljetaan,
-jos Valet®/ohjelmointipainiketta painetaan liian monta kertaa tai
-jos mitään ei tehdä 15 sekuntiin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 23 -
4-painikkeisen kauko-ohjaimen normaaliasetukset
PÄÄLLE KYTKENTÄ
POIS PÄÄLTÄ KYTKENTÄ
ÄÄNETÖN TOIMINTO TAI
LISÄKANAVAN 2 OHJAUS
PANIIKKITOIMINTO
+
+
LISÄKANAVAN 3 OHJAUS
LISÄKANAVAN 4 OHJAUS
3-painikkeisen kauko-ohjaimen normaaliasetukset
PÄÄLLE JA POIS KYTKENTÄ JA PANIIKKITOIMINTO
PELKKÄ PANIIKKITOIMINTO
ÄÄNETÖN TOIMINTO TAI
LISÄKANAVAN 2 OHJAUS
+
+
LISÄKANAVAN 3 OHJAUS
LISÄKANAVAN 4 OHJAUS
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 24 -
Ominaisuuksien ohjelmointi
Järjestelmän ominaisuuksia voidaan muutella käyttäjän tarpeiden mukaisiksi asennuksen
yhteydessä ja tarvittaessa myöhemminkin. Jotkut ominaisuudet tai mukavuustoiminnot saattavat
vaatia lisätyötä tai lisäosia, kuten releitä tai kokonaisia lisävarusteita. Suurin osa ohjelmoitavista
ominaisuuksista ei edellytä lisätyötä tai lisäosien asentamista.
Ominaisuuksien ohjelmointi tapahtuu seuraavalla tavalla (4-painikkeinen kauko-ohjain):
1. Avaa auton ovi. VIHREÄN (H1/5) tai VIOLETIN (H1/7) johdon on
oltava oikein kytketty. HUOM: Vihreässä johdossa on oltava maa tai
vaihtoehtoisesti violetissa johdossa on oltava +12V koko ohjelmoinnin
ajan. Muutoin ohjelmointi ei onnistu.
2. Kytke virta päälle ja takaisin pois päältä. KELTAISEN (H1/9)
johdon on oltava oikein kytketty.
HUOM: Keltaisessa johdossa on käytävä +12V jännite, kun virta
käytetään päällä virta-avaimella. Muutoin ohjelmointi ei onnistu.
3. Valitse toiminto. Paina 10 sekunnin kuluessa virran päälle
kytkennästä Valet®/ohjelmointipainiketta haluamaasi ominaisuutta
vastaava lukumäärä. Tämän jälkeen paina ja pidä painettuna
Valet®/ohjelmointipainike, kunnes sireeni vahvistaa äänimerkein
oikean ominaisuuden. LED ilmaisee kyseisen ominaisuuden myös
vastaavalla välähdysten sarjalla. Älä vapauta painiketta.
kuvassa 2-painikkeinen kauko-ohjain
4. Paina kauko-ohjaimen painiketta. Pitäessäsi yhä
Valet®/ohjelmointipainiketta painettuna, voit valita haluamasi
ominaisuuden painamalla haluamaasi kauko-ohjaimen painiketta.
Painamalla painiketta
valitset ”LED PALAA” -asetuksen (Sireeni
antaa yhden äänimerkin) ja painamalla
valitset “LED EI PALA” asetuksen (Sireeni antaa kaksi äänimerkkiä).
5. Vapauta Valet®/ohjelmointipainike.
Seuraavaan ominaisuuteen siirtyminen
Voit siirtyä seuraavaan ominaisuuteen vapauttamalla Valet®/ohjelmointipainikkeen ja painelemalla sitä
vaadittavan lukumäärän ja sen jälkeen taas pitämällä sitä painettuna haluamasi ominaisuuden
ohjelmoinnin ajan. Jos esimerkiksi haluat edetä ominaisuudesta 1 ominaisuuteen 2, toimi seuraavasti:
1. Vapauta Valet®/ohjelmointipainike.
2. Paina ja vapauta Valet®/ohjelmointipainike YHDEN KERRAN edetäksesi ominaisuuteen 2.
3. Paina Valet®/ohjelmointipainiketta ja pidä se painettuna.
4. Sireeni vahvistaa oikean ominaisuuden kahdella äänimerkillä ja LED vilkuttaa kahden välähdyksen
sarjaa.
Järjestelmä poistuu ominaisuuksien opetusrutiinista, jos
➤ ovet suljetaan.
➤ käynnistysvirta kytketään päälle.
➤ Valet®/ohjelmointipainiketta painetaan liian monta kertaa = useammin kuin 9 kertaa
➤ mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 25 -
Ominaisuustaulukko
Tehdasasetukset on merkitty taulukkoon vahvennetulla tekstillä.
Ominaisuus Oletusasetus “LED PALAA”, yksi äänimerkki
”LED EI PALA”, kaksi äänimerkkiä
Paina kauko-ohjaimen lukituspainiketta.
Paina kauko-ohjaimen avauspainiketta.
automaattinen päälle kytkeytyminen
1
päälle kytkentä kauko-ohjaimella
kuittausäänet pois päältä
2
kuittausäänimerkit päällä
virta-avainohjattu keskuslukitus pois
3
virta-avainohjattu keskuslukitus päällä
automaattinen lukitus
4
lukitus kauko-ohjaimella
3,5 sekunnin keskuslukituspulssi
5
0,8 sekunnin keskuslukituspulssi
kaksoispulssiavaustoiminto päällä
6
kaksoispulssiavaustoiminto pois päältä
vaihtuva koodi pois päältä
7
vaihtuva koodi päällä
HUOM: Ominaisuuden numero tarkoittaa sijaintia ohjelmointirutiinin valikossa ja se ilmaistaan
vastaavalla määrällä LED -välähdyksiä.
Ominaisuuksien selitykset
Seuraavassa luettelossa on kuvailtu ohjelmoitavia ominaisuuksia. Tehdasasetukset on merkitty
luetteloon vahvennetulla tekstillä.
1 PÄÄLLE KYTKENTÄ KAUKO-OHJAIMELLA / AUTOMAATTINEN KYTKEYTYMINEN
Kun päälle kytkentä kauko-ohjaimella on valittuna, kytkeytyy järjestelmä päälle ainoastaan
kauko-ohjaimen painiketta
käyttäen. Kun automaattinen päälle kytkeytyminen on valittuna,
kytkeytyy järjestelmä päälle itsestään 30 sekunnin kuluttua siitä, kun viimeinen ovi suljetaan
käynnistysvirran katkaisun ja jonkin oven avaamisen jälkeen. Automaattinen päälle
kytkeytyminen ilmaistaan nopealla LED -vilkunnalla ennen järjestelmän päälle kytkeytymistä.
2 KUITTAUSÄÄNIMERKIT PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
Tällä ominaisuudella valitaan päälle ja pois päältä kytkeytymisen kuittausäänet joko päälle tai
pois. Kuittausäänimerkit vahvistavat järjestelmän päälle ja pois kytkeytymisen siten, että sireeni
antaa päälle kytkettäessä yhden äänimerkin ja pois päältä kytkettäessä kaksi äänimerkkiä.
Vaikka kuittausäänimerkit olisivatkin käytössä eli PÄÄLLÄ, voit siitä huolimatta halutessasi
tilapäisesti ohittaa kuittausäänimerkin painamalla ensin lyhyesti (alle 1,5 sek) tavaratilan
avauspainiketta ja sitten joko päälle tai pois kytkentäpainiketta. Huomioithan, että päälle
kytkettäessä tilapäistä kuittausäänimerkkien ohitusta käyttäen, ohittuu myös iskutunnistimen
varoitustoiminto ja luukkukytkinliitännän varoitustoiminto ja kaikki luukkukytkinliitäntään
kytkettyjen tunnistinten varoitustoiminnot kyseisen päälle kytkentäkerran ajaksi.
3 VIRTA-AVAINOHJATTU KESKUSLUKITUS PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
Kun virta-avainohjattu keskuslukitus on päälle kytkettynä, lukittuvat ovet aina kolmen sekunnin
kuluttua käynnistysvirran päälle kytkennästä. Tämä on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, jos
lapsia kuljetetaan autolla tai liikuttaessa erityisen vaarallisilla alueilla, missä ovet on pidettävä
ajon aikana lukittuina. Tämä ominaisuus on tehdasasetuksena päällä ja tämä on yleisin
asennusvaiheessa pois päältä ohjelmoitu ominaisuus.
4 LUKITUS KAUKO-OHJAIMELLA / AUTOMAATTINEN LUKITUS
Järjestelmä voidaan ohjelmoida lukitsemaan ovet automaattisesti automaattisen päälle
kytkeytymisen yhteydessä. Automaattinen lukitus edellyttää, että automaattinen päälle
kytkeytyminen (ominaisuus 1) on valittuna. Lukitus kauko-ohjaimella tarkoittaa, että järjestelmä
ohjaa keskuslukitusta (jos kytketty) vain painettaessa kauko-ohjaimen painiketta .
5 KESKUSLUKITUSPULSSIN KESTOAIKA 0,8 SEKUNTIA / 3,5 SEKUNTIA
Alipaineohjattu keskuslukitusjärjestelmä vaatii 3,5 sekunnin kestoisen ohjauspulssin.
Alipaineohjattuja järjestelmiä on useimmiten Mersuissa, Audeissa ja Volkswageneissa.
Sähköisillä ovimoottoreilla varustetuille järjestelmille riittää aina tehtaan oletusasetus 0,8
sekuntia. Älä muuta tätä tehdasasetusta, ellet nimenomaan ohjaa laitteella pneumaattista
keskuslukitusta. Liian pitkä ohjauspulssi voi rikkoa sähköiset ovimoottorit.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 26 -
6 KAKSOISPULSSIAVAUSTOIMINTO POIS PÄÄLTÄ / PÄÄLLÄ
Joidenkin autojen keskuslukitusjärjestelmä vaatii kaksi pulssia yhteen ohjausjohtoon lukituksen
avaamiseksi. Kun kaksoispulssiavausominaisuus on päällä, antaa järjestelmä
SININEN/MUSTAAN (H2/E) johtoon kaksi maadoituspulssia yhden pulssin sijaan. Tämä
mahdollistaa järjestelmän kytkemisen suoraan ilman lisäkomponentteja kaksoispulssilla
ohjattavaan keskuslukitusjärjestelmään. Selvitä autosi keskuslukitustyyppi autovalmistajasi
edustajalta tai tämän autohälytinjärjestelmän myyjäliikkeestä. HUOM: Tämä ominaisuus ei ole
sama kuin toinen avauspulssi, jolla saadaan kuljettajan oven lisäksi loput ovet auki autoissa,
joissa tämä ominaisuus on käytössä. Sitä ominaisuutta voidaan hyödyntää kytkemällä H3 liittimen sininen johto järjestelmään oikein. Toinen avauspulssi ei vaadi erillistä ohjelmointia. Ks.
H3 –lisäliitäntä tämän oppaan sivulta 20.
7 VAIHTUVA KOODI PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
Tällä ominaisuudella voidaan kytkeä järjestelmän vaihtuva kauko-ohjauskoodiominaisuus pois
päältä. Kun ominaisuus on pois päältä, hylkää vastaanotin kauko-ohjaimen lähettämän koodin
muuttuvan osan. Keskusyksikön vastaanotin käyttää vain koodin kiinteän osan kauko-ohjaimen
tunnistamiseen ja hyväksymiseen. Tämä lyhentää pakollisen luettavan datapurskeen kestoa ja
kauko-ohjaimen kantomatka saattaa pidentyä. Vaihtuva koodi suositellaan pidettäväksi aina
päällä. Ole tarkkana, ettet epähuomiossa suotta ohjelmoi tätä turvaominaisuutta pois päältä.
Häirinnän/häiriöiden estopiiri (Nuisance Prevention Circuitry™) NPC™
Järjestelmässä on melusaastetta vähentävä häiriöiden esto-ominaisuus NPC™, joka vähentää
ympäristön melua esimerkiksi vioittuneen ovi- tai luukkukytkimen tapauksessa. Häiriöiden
estopiiri voi myös aktivoitua lentokentän pysäköintialueella, autolautalla tai ukonilmalla, jolloin
iskuntunnistin saattaa aiheuttaa hälytyksiä erittäin voimakkaan tärinän johdosta.
Näin NPC™ toimii:
Jos jokin silmukka laukaisee hälytyksen kolmesti yhden tunnin (60 min) aikana, aktivoituu
NPC™ ja ohittaa kyseisen silmukan ja kaikki siinä silmukassa olevat tunnistimet tunnin ajaksi.
Jos tämän tunnin aikana havaitaan silmukassa uusia hälytystietoja, alkaa ajan laskenta aina
alusta ja silmukka pysyy koko ajan ohitettuna, eikä hälytin aiheuta turhaa melua toistuvilla
hälytyksillä. Jos silmukassa ei havaita uusia hälytystietoja tunnin aikana, palautuu silmukka
normaalisti mukaan valvontaan. Ovien NPC™ -toiminto on erilainen. NPC™:n aktivoituminen
edellyttää kolmea täyttä 30 sekunnin hälytysjaksoa ovista ennen kuin NPC™ aktivoituu.
HUOM: Järjestelmän pois päältä kytkentä ja uudelleen päälle kytkentä ei nollaa aktivoitunutta
NPC™ -toimintoa. Ainoa tapa nollata NPC™ on joko käyttää käynnistysvirta päällä virtaavaimella, kun hälytin on pois päältä. NPC™ nollautuu myös, jos ohitettuun silmukkaan ei tule
uusia hälytystietoja yhteen tuntiin. Järjestelmän testauksen ja säätöjen aikana on syytä
huomioida, että NPC™ todennäköisesti aktivoituu, joten virta on käytettävä aina välillä päällä,
jotta haluttuja hälytyksiä voidaan toteuttaa.
Vaihtuvan koodin (code hopping™) tahdistaminen uudelleen
Järjestelmä voi hetkellisesti kadottaa kauko-ohjaimen koodin tahdistuksen, jos kauko-ohjaimen
painikkeita painetaan liian monta kertaa lähettimen kantomatkan ulkopuolella. Kauko-ohjaimen
voi tahdistaa uudelleen painelemalla kauko-ohjaimen painikkeita useita kertoja kantomatkan
etäisyydellä keskusyksiköstä. Tahdistuksen jälkeen kauko-ohjain toimii taas normaalisti.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 27 -
Sanastoa
Keskusyksikkö: Järjestelmän “aivot”, yleensä piilotettuna kojelaudan taakse Keskusyksikössä on mikroprosessori, joka ohjaa ja seuraa ajoneuvon turvallisuus- ja
mukavuustoimintoja.
Tunnistin tai kytkin: Mikä tahansa keskusyksikölle liitettävä hälytystiedon antava laite
(ovikytkin, erilliskytkin, mikroaaltotutka, käynnistysvirta, ultraäänitutka, infrapunatunnistin jne.)
LED: Merkkivalo, joka on sijoitettu ajoneuvon sisätiloihin. LED ilmoittaa järjestelmän tilan ja
hälytyksen aiheuttaneet silmukat ja viestittää, että ajoneuvo on suojattu.
Ajonesto: Sijaitsee keskusyksikön piirilevyllä. Tämä on automaattinen lisäturvallisuutta antava
varuste, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, kun järjestelmä on päälle kytkettynä.
Mahdollisessa vikatapauksessa ajonesto ei ole toiminnassa.
Iskuntunnistin: Kaksitasoinen iskuntunnistin on keskusyksikön piirilevylle integroitu älykäs
laite, joka tunnistaa ajoneuvoon kohdistuneet iskut.
Sireeni: Melua tuottava laite, joka asennetaan moottoritilaan. Se antaa myös päälle/pois
kytkentävahvistusäänet. Turvajärjestelmän kauko-ohjaimeton pois päältä kytkeminen
toteutetaan sireenin lukkoa kääntämällä.
Kauko-ohjain (lähetin): Kädessä pidettävä kauko-ohjain/ avaimenperä, jolla ohjataan
järjestelmän toimintoja.
Valet -painike: Pieni painike, joka on piilotettu ajoneuvon sisätiloihin asentajan määrittämään
paikkaan. Painiketta voidaan käyttää Valet -toiminnon päälle kytkennässä ja laitteen
ohjelmoinnissa.
Varoitustaso: Ajoneuvoon kohdistuvat kevyet iskut aiheuttavat varoitustoiminnon, jolloin sireeni
antaa muutamia äänimerkkejä ja vilkut vilkkuvat muutaman sekunnin ajan.
Silmukka: Silmukka on erillinen keskusyksikölle johtava yksilöllinen liitäntä, jonka järjestelmä
osaa eritellä. Silmukoihin voidaan kytkeä yksi tai useampia tunnistimia tai kytkimiä, jotka
laukaisevat hälytyksen.
Mikroaaltotutka: Kaksi erillistä radiotaajuuskenttää muodostava tunnistin, Suuremman (ulompi)
kentän häirintä käynnistää varoitustoiminnot ja sisempi laukaisee viiveettömästi täyshälytyksen.
Muuta:
Kaksiosainen ovien avaus: Jos autossa on järjestelmä, jolla vain kuljettajan ovi on mahdollista
avata ensin ja kääntämällä avainta lisää virtalukossa loputkin ovet, voidaan järjestelmä kytkeä
siten, että ensimmäinen painallus avaa vain kuljettajan oven ja toinen 15 sekunnin kuluessa
suoritettu painallus loput ovet. Lisää tietoa ominaisuudesta löydät tämän ohjeen sivulta 20.
Äänitorven kytkentä hälytinjärjestelmään: Tällä kytkennällä saadaan lisää ääntä alueella,
jossa hälyttimeltä vaaditaan suurempaa äänitehoa. Lähes kaikissa tapauksissa kytkentä vaatii
lisäreleen ohjaamaan äänitorvea.
Sisävalon ohjaus: Järjestelmä voidaan kytkeä sytyttämään auton sisävalo 30 sekunnin ajaksi
aina, kun järjestelmä kytketään pois päältä. Sisävalo kuitenkin sammuu heti, jos käynnistysvirta
tai hälytinjärjestelmä kytketään päälle.
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 28 -
Vianhaku
Ovista ei tule täyshälytystä vaan pelkkiä äänimerkkejä:
Juuri näin ovisilmukoiden pitääkin toimia. Ovisilmukoissa on kehittyvä hälytystapa. Aluksi
annetaan muutamia äänimerkkejä ja vasta kolmen sekunnin kuluttua alkaa täyshälytys. Tämä
antaa kuljettajalle aikaa, mikäli hän epähuomiossa avaa oven avaimella kytkemättä hälytintä
ensin pois päältä. Samalla toiminto vähentää ympäristön melusaastetta.
Ovien sulkeminen laukaisee hälytyksen, mutta avaaminen ei:
Ovikytkinten tyyppi on joko maadoittava tai +12V kytkevä. Ovikytkimelle on todennäköisesti
kytketty väärä johto. Maadoittaville kytketään negatiivinen silmukka ja +12V kytkeville
positiivinen silmukka.
(Ks. H1/5 VIHREÄ ja H1/7 VIOLETTI johto sivun 5 taulukosta PÄÄLIITÄNTÄ)
Järjestelmä ei kytkeydy automaattisesti päälle:
Onko joko H1/5 tai H1/7 vedetty ovikytkimille oikein? H1/6 SININEN johto on vain luukuille ja jos
sitä käytetään ovissa, ei automaattinen päälle kytkentä toimi, vaikka se olisi ohjelmoitu päälle.
Ovista ei tule kehittyvää hälytystä vaan täyshälytys:
Näyttääkö LED, että hälytys aiheutui varmasti ovikytkinsilmukasta (silmukka 3)? Jos hälytys
aiheutui jostain muusta silmukasta, voi syynä olla se, että ovikytkinsilmukan sijaan oville onkin
kytketty luukkukytkinsilmukka. Toinen syy voi olla se, että iskuntunnistin on säädetty niin
herkälle, että se laukaisee täyshälytyksen, kun ovia avataan. Tällaisessa tapauksessa
ovikytkinsilmukka ehdi laukaista hälytystä ensimmäisenä. Tarkista johdot tai säädä
iskuntunnistinta epäherkemmäksi.
Valet®/Ohjelmointipainike ei toimi:
Onko se kytketty oikeaan liittimeen? Varmista, ettei sitä ole kytketty LED-liitäntään.
(Ks. LED ja Valet®/Ohjelmointipainikeliitäntä.)
LED ei toimi:
Varmista, ettei sitä ole kytketty Valet®/Ohjelmointipainikeliitäntään.
(Ks. LED ja Valet®/Ohjelmointipainikeliitäntä.)
Ajonesto ei toimi:
Varmista, että H1/9 KELTAINEN johto on kytketty oikein. Siinä pitää olla +12V silloin kun virta
on päällä ja myös silloin, kun startataan, mutta siinä ei saa olla +12V muulloin. Ajonestorele
vetää kärjet auki vasta, kun virta kytketään päälle hälyttimen päällä ollessa.
Ohjelmointi ei toimi:
Varmista, että H1/9 KELTAINEN johto on kytketty oikein. Siinä pitää olla +12V silloin kun virta
on päällä ja myös silloin, kun startataan, mutta siinä ei saa olla +12V muulloin
© 2009 Halytin.com www.halytin.com, Puh. 040 547 7599
- 29 -
DEI 508D:n (LISÄVARUSTE) toiminta perustuu suurtaajuiseen radioaaltokenttään, joka ilmaisee sen alueella tapahtuvan
liikkeen. Tutkassa on kaksi toisistaan riippumatonta kenttää, joista suuremman on tarkoitus yltää n. 10 cm auton lasien
läpi auton ulkopuolelle ja sisemmän on tarkoitus valvoa ainoastaan auton sisätilaa.
Ulomman kentän häirintä aiheuttaa ainoastaan varoitustoimintoja. Sillä voidaan ohjata esimerkiksi DEI 516 puheyksiköitä ja/tai hälytinjärjestelmän varoitustoimintoja tai pelkkää relettä, joka ohjaa muita laitteita, kuten sireeniä.
Ulomman kentän häirintä aiheuttaa VIHREÄÄN johtoon 500ms kestoisen (-) maapulssin. Johdon suurin kuormitus on
200mA. Lähdöllä ei saa ohjata suoraan relettä suurempaa kuormaa. Sisemmän kentän häirintä tuottaa yli 500 ms
kestoisen (-) maapulssin 200mA SINISEEN johtoon, jonka tarkoitus on laukaista viiveetön täyshälytys.
Oikea sijainti henkilöautossa on keskikonsolissa etupenkkien välissä (EI KATOSSA), josta kenttä yltää tasaisesti
ajoneuvon eri ikkunoihin, eikä esimerkiksi liian kauas tuulilasin ulkopuolelle jättäen takalasin valvomatta. Pakettiauton
tavaratilassa tutka voidaan sijoittaa kattoon yläpuoli luonnollisesti alaspäin, jotta kenttä suuntautuu katosta alaspäin.
Suuret metalliesineet kentässä haittaavat tutkan toimintaa.
KYTKENTÄOHJE:
Mikäli kytket tutkan sellaiseen DEI:n hälytinjärjestelmään, jossa on liitäntä kaksitasoiselle lisätunnistimelle (esim.
Viper), kytke VIHREÄ ja SININEN johto yhteen ja kytke molemmat monitasoisen tunnistimen tuloliitäntään. Muissa
hälyttimissä (esim. Rattler) kytke SININEN viiveettömän hälytyksen esim. (-) maadoittavan luukkukytkimen liitäntään
diodin kautta. Varmista, että diodin katodi eli raitapuoli tulee tutkalta lähtevässä johdossa tutkan puolelle. Näin
kytkettynä tutka maadoittaa tarvittaessa luukkukytkinliitännän, mutta luukkukytkin ei maadoita tutkaa. Kytke VIHREÄ
ohjaamaan relettä, jolla voit ohjata esimerkiksi hälyttimen sireeniä. Kytke vihreä releen käämille ja käämin toinen pää
jatkuvaan +12V. Huomioi releen käämillä mahdollisesti vakiona oleva suojadiodi. Ota releen kytkimelle jännitetulo
muualta. Älä kytke lähtöihin yli 200mA kuormaa. Se rikkoo tutkan. Takuu ei korvaa virheellisestä kytkennästä johtuvaa
rikkoutumista.
Kytke PUNAINEN johto jatkuvaan (+)12V jännitteeseen ja varmista, että jännite on suojattu sulakkeella. Kytke MUSTA
johto hälyttimen ” maadoitettu, kun hälytin on päällä” -liitäntään (ground-when-armed), jolloin tutka on päällä
ainoastaan silloin, kun hälytinjärjestelmäkin on päällä. Tutka virittyy täyteen toimintavalmiuteen neljän sekunnin
kuluttua sen päälle kytkemisestä.
LYHYT SÄÄTÖOHJE:
Säädä ensin sisemmän kentän koko minimiin (trimmeri vastapäivään). Säädä sen jälkeen ulompi kenttä siten, että se
reagoi n. 10 cm lasien läpi. Ulomman kentän häirinnän ilmaisee VIHREÄ LED. Älä aiheuta turhaa melua tekemällä
säätöjä hälyttimen avulla. Sisempi kenttä ei saa laukaista hälytystä mistään ajoneuvon ulkopuolelta. Säädä sisempi
kenttä siten, että se reagoi (PUNAINEN LED), kun käsi työnnetään avoimesta ikkunasta kohti kojelaudan keskiosaa.
Katso toinen sivu.
Varmista, ettei
sisempi kenttä yllä
auton ulkopuolelle
mistään suunnasta.
Auto ylhäältä päin,
soikiot kuvastavat
mikroaaltokenttiä.
Directed Electronics Inc. vakuuttaa,
että laite täyttää sitä koskevat
oleelliset vaatimukset ja muut
direktiivin 1999/5/EY (EU) ehdot.
508D:n (LISÄVARUSTE) PITKÄ SÄÄTÖOHJE:
NÄIN SÄÄDÄT TUTKAN ASENNUKSEN JÄLKEEN OIKEIN:
Noudata näitä ohjeita, jotta vältyt virhehälytyksiltä. Tutka vaatii oikeanlaiset säätötoimenpiteet. Muutoin
tutkan muodostaman näkymättömän kentän koko voi olla aivan jotain muuta kuin on alun perin ollut
tarkoituksena. Siitä seuraa ongelmia ja toisinaan täysin ehjän tutkan lähettäminen takuukorjaukseen. ÄLÄ
MISSÄÄN VAIHEESSA KOSKE TEHDASASETUSRUUVIIN. Säädä tutka sen lopullisessa paikassaan. Suorita
säätö kaukana loisteputkista ja radiohäiriöistä. Varmista, ettei sen päälle tule koskaan tavaraa. Älä jätä
autoon riippumaan vaateripustimia tai mitään muutakaan liikkuvaa esinettä. Liikkuva metalliesine on varmin
tapa aiheuttaa virhehälytyksiä.
1. Varmista, että tutkan musta johto on kytketty hälyttimen "maadoitettu, kun hälytin on päällä" -lähtöön.
Näin kytkettynä tutka kytkeytyy pois päältä, kun kytket hälyttimen pois päältä.
2. Varmista, että hälytin ja tutka ovat pois päältä, kun aloitat säätötoimenpiteet.
3. Poista vierekkäin olevien säätöruuvien kumisuojukset ja säädä tutkan molemmat säätöruuvit minimiin.
Aseta ulompana nurkassa olevan, sisemmän kentän säätöruuvin kumisuojus paikalleen. ÄLÄ KOSKE
TEHDASASETUSRUUVIIN.
4. Siirry auton ulkopuolelle viiden metrin päähän.
5. Kytke hälytin päälle.
6. Odota viisi sekuntia viiden metrin päässä autosta.
7. Kävele kohtia autoa ja kosketa laseja. Jos mitään ei tapahdu voit olla varma, että myös ulompi kenttä
on vielä liian pieni, koska säätöruuvit ovat minimiasennoissaan. Toinen syy, miksi mitään ei välttämättä
tapahdu, on se, että kentät ovat aivan liian suuria ja niissä tapahtuu koko ajan liikettä. Tällöin niitä ehkä
säädetään vain suuremmiksi ja suuremmiksi, koska kumpikaan LED ei ilmaise liikettä, eikä
hälytyksiäkään ilmene. Varmista vielä, ettet ole tehnyt tätä virhettä.
8. Kytke hälytin pois päältä ja säädä 1/10-kierros myötäpäivään nurkasta nähden sisempänä olevaa
säätöruuvia, joka vaikuttaa molempien kenttien kokoon. ÄLÄ KOSKE TEHDASASETUSRUUVIIN. ÄLÄ
KOSKE NURKASSA OLEVAAN SISEMMÄN KENTÄN SÄÄTÖRUUVIIN.
9. Siirry auton ulkopuolelle viiden metrin päähän.
10. Kytke hälytin päälle.
11. Odota viisi sekuntia viiden metrin päässä autosta.
12. Kävele kohtia autoa ja kosketa laseja, ellei ulompi kenttä ilmaise liikettä jo aikaisemmin. Kierrä auton
ympäri ja koskettele kaikkia laseja ja tarkkaile vihreää LEDiä, mikäli mahdollista. Jos mitään ei tapahdu,
voit olla jälleen varma, että kenttä on liian pieni, eikä liian suuri.
13. Kytke hälytin pois päältä ja säädä 1/10-kierros myötäpäivään nurkasta nähden sisempänä olevaa
säätöruuvia, joka vaikuttaa molempien kenttien kokoon. ÄLÄ KOSKE TEHDASASETUSRUUVIIN. ÄLÄ
KOSKE NURKASSA OLEVAAN SISEMMÄN KENTÄN SÄÄTÖRUUVIIN.
14. Kytke hälytin päälle.
15. Odota viisi sekuntia viiden metrin päässä autosta.
16. Jatka tätä menetelmää, kunnes saat juuri ja juuri varoitusääni- ja valomerkkejä tai tutkan vihreän
LED:in syttymään lasien ulkopuolella liikehtimällä. Mikäli varoitustaso laukeaa auton vieressä kävelystä,
on tutkan ulompi taso säädetty liian herkäksi. Säädä em. menetelmän mukaisesti sitä 1/20-kierros
vastapäivään ja kokeile uudestaan. Kun olet tyytyväinen varoitustason toimintaan, aseta sisempänä
olevan, molempien kenttien säätöruuvin kumisuojus paikalleen. Voit ryhtyä säätämään
täyshälytyksen laukaisevan sisemmän kentän kokoa kohdan 17 mukaan.
17. Varmista, että hälytin on pois päältä. Avaa sivuikkuna(t), kävele viiden metrin päähän ja kytke hälytin
päälle.
18. Odota viisi sekuntia viiden metrin päässä.
19. Yritä ottaa penkiltä jokin esine laukaisematta täyshälytystä. Jos onnistut sen tekemään, kytke hälytin
pois päältä, poista nurkassa olevan vain sisempään kenttään vaikuttavan säätöruuvin kumisuojus ja
säädä nurkassa olevaa vain ja ainoastaan sisempään kenttään vaikuttavaa säätöruuvia 1/10-kierros
myötäpäivään. ÄLÄ KOSKE TEHDASASETUSRUUVIIN. ÄLÄ KOSKE SISEMPÄNÄ OLEVAAN MOLEMPIEN
KENTTIEN SÄÄTÖRUUVIIN. Jos kosket siihen, on viisainta aloittaa varmuuden vuoksi kaikki
säätötoimenpiteet alusta.
20. Siirry auton ulkopuolelle viiden metrin päähän.
21. Kytke hälytin päälle.
22. Odota viisi sekuntia viiden metrin päässä autosta.
23. Jatka kohdasta 19, kunnes olet tyytyväinen sisäkentän toimintaan.
24. Sulje ikkunat ja varmista, ettet missään olosuhteissa saa laukaistua täyshälytystä laseja koskettamalla
tai ympärillä liikkumalla. Jos täyshälytys laukeaa, pienennä säädä sisempää kenttää pienemmäksi 1/20kierros ja palaa kohtaan 20. Laita lopuksi kumisuojukset paikoilleen.
JOHDOTUSKAAVIO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising