D-Link | AirPlus G DWL-G122 | USB DWL-G122 adapteris.indd

USB DWL-G122 adapteris.indd
Mielasis kliente,
dėkojame, kad pasirinkote spartų ir kokybišką ZEBRA internetą. Linkime Jums
malonių įspūdžių ir produktyvaus darbo!
Savo rankose Jūs laikote įrengimo instrukciją, kuri padės savarankiškai
įdiegti greičiausios interneto prieigos paslaugą. Šioje knygutėje pateiktos informacijos visiškai pakanka, kad galėtumėte parengti gautą ADSL įrangą prijungti
prie interneto ir įdiegtumėte reikiamą programinę įrangą savo asmeniniame kompiuteryje (toliau AK).
DWL-G122 belaidis USB adapteris
1. Pakuotės turinys .................................................................................................2
2. „Wi-Fi“ įranga ......................................................................................................2
3. Techniniai reikalavimai .......................................................................................2
4. „Wi-Fi“ įrangos įdiegimas .................................................................................3
4.1. Adapterio tvarkyklės įdiegimas .....................................................................3
4.2. Adapterio prijungimas prie AK ir pasirengimas paleisti valdymo
programą „D-Link AirPlus G Wireless Utility“ ..... .........................................6
4.2.1 Su operacine sistema „Win2000“ ......................................................7
4.2.2 Su operacine sistema „WinXP“ .........................................................7
4.3. Adapterio valdymo programos „D-Link AirPlus G Wireless Utility“
paleidimas ....................................................................................................9
4.4. Prisijungimas prie belaidės prieigos taško .................................................10
4.4.1 Belaidės prieigos taško vardo įrašymas (SSID) ..............................11
4.4.2 Adapterio nustatymai, jungiantis prie nekoduoto (atviro)
belaidės prieigos taško ...................................................................12
4.4.3 Adapterio nustatymai, jungiantis prie belaidės prieigos
taško su WEP saugos raktu ............................................................12
4.4.4 Adapterio nustatymai, jungiantis prie belaidės prieigos
taško su WPA-PSK saugos raktu .....................................................13
4.4.5 Adapterio prijungimas prie belaidės prieigos taško .........................15
1
1. Pakuotės turinys
1.1. Pakuotėje Jūs turite rasti toliau nurodytus komponentus. Jei kurio nors
komponento nerasite, kreipkitės į pakuotę davusį TEO LT, AB klientų aptarnavimo
centrą. Jeigu pakuotę įsigijote iš įgaliotojo TEO LT, AB atstovo, kreipkitės į jį.
1.2. Pakuotėje rasite:
• „Wi-Fi DWL-G122 AirPlus“ G 802.11g/2,4GHz belaidį USB adapterį;
• USB laidą su stoveliu USB belaidžiam DWL-G122 adapteriui prijungti („cradle“);
• CD su tvarkyklėmis, aprašymu ir programiniais priedais.
2. „Wi-Fi“ įranga
Pakuotėje esančią „Wi-Fi“ įrangą sudaro du įrenginiai: bevielis USB adapteris (toliau
adapteris) ir USB laidas su stoveliu adapteriui prijungti (toliau USB laidas).
3. Techniniai reikalavimai
3.1. Norint, kad pateikta įranga užtikrintai veiktų dirbant su interneto paslaugomis,
būtina turėti AK ar nešiojamąjį kompiuterį, kurie atitiktų tokius reikalavimus:
• turėti neužimtą 2.0/1.1 USB prievadą;
• ne mažiau kaip 64MB darbinės atminties (RAM);
• įdiegtą ir veikiantį TCP/IP protokolą;
• CD-ROM įrenginį;
• „Windows 2000“ arba „Windows XP“ operacinę sistemą (OS);
• interneto naršyklė pasirinktinai — „Internet Explorer 4.5“ arba naujesnės
versijos; „Netscape Navigator 4.5“ arba naujesnės versijos.
2
Trys lengvai įgyvendinami patarimai:
1. Nejunkite adapterio prie AK, kol neįdiegsite jo tvarkyklės.
2. Prisijungimui prie belaidės prieigos taško naudokite WPA-PSK saugos kodavimo raktą (žr. skirsnį 4.4.4).
3. Kad užtikrintumėte dar didesnį prisijungimo saugumą, saugos kodavimo raktą
pasikeiskite kas mėnesį.
4. „Wi-Fi“ įrangos įdiegimas
Patarimas: diegdami „Wi-Fi“ adapterį laikykitės veiksmų eiliškumo.
Adapterio diegimo veiksmų eiliškumas:
• tvarkyklės įdiegimas;
• „Wi-Fi“ adapterio DWL-G122 prijungimas prie AK;
• „Wi-Fi“ adapterio nustatymai ir prisijungimas prie tinklo.
4.1. Adapterio tvarkyklės įdiegimas
Operacinėse AK sistemose „WinXP“ ir „Win2000“ adapterio tvarkyklė yra diegiama
vienodai.
• Įdėkite „DWL-G122 Wireless G USB adapter“ kompaktinį diską į skaitymo įrenginį
ir netrukus turėtų atsidaryti programa, kuri pasiūlys pradėti programinės įrangos
diegimą arba peržiūrėti disko turinį. Jei taip neatsitiktų ir programa automatiškai
neatsidarytų, paleiskite ją rankiniu būdu – dukart spustelkite piktogramą „My
computer“, po to piktogramą „DWL-G122“ („Compact disc“).
• Kai programa įsijungs, AK darbalaukyje atsidarys „D-Link DWL-G122 AirPlus
G“ langas:
• Spustelkite atsidariusiame lange mygtuką „Install drivers“. AK pradės parengiamuosius įdiegimo darbus, o jo darbalaukyje atsiras langas:
3
Laukite, kol darbalaukyje
tvarkyklės diegimą:
atsidarys vedlio langas, siūlantis pradėti adapterio
Spustelkite mygtuką „Next“ vedlio lange ir laukite, kol AK darbalaukyje pasirodys
kitas vedlio langas su informacija, kur bus įdėta tvarkyklės byla:
Spustelkite mygtuką „Next“ (jei nesutinkate, kad tvarkyklė būtų įdėta nurodytoje
vietoje, naudodamiesi mygtuku „Browse“ nurodykite kitą vietą, tačiau be ypatingo
poreikio tvarkyklės vietos geriau nekeisti, o naudotis ta, kurią siūlo vedlys). Pasirodys
4
naujas vedlio langas, kur nurodyta, kurioje vietoje galėsite rasti diegiamos tvarkyklės
piktogramas ir kokiais pavadinimais:
Spustelėkite mygtuką „Next“ ir atsidarys vedlio langas, vaizduojantis diegimo proceso santykinę eigą:
Laukite, kol procesas pasibaigs ir atsidarys vedlio langas, siūlantis užbaigti
tvarkyklės diegimą:
5
Atkreipkite dėmesį į tai, ar vedlys siūlys kartotinai paleisti („Restart“) AK. Jei ne, tai
pažymėkite siūlymą „Yes, I want to restart my computer“ ir spustelėkite mygtuką
„Finish“.
Tvarkyklė įdiegta, ant darbalaukio turi atsirasti piktograma
Nuoroda taip pat bus įdėta „Start Meniu“, kurią galima rasti taip: spustelkite „Start“
darbastalio apatinės juostos kairiajame krašte, po to „Programs“, atsidariusiame
išskleistame sąraše suraskite „D-Link Air Plus G“ ir užveskite rodyklėlę ant šio
užrašo – kai jis taps paryškintu, išsiskleis į sąrašą taip, kaip parodyta paveikslėlyje:
4.2 „Wi-Fi“ USB adapterio prijungimas prie AK ir pasirengimas paleisti valdymo programą „D-Link AirPlus G Wireless Utility“
• Nuimkite tamsiai pilką apsauginį adapterio dangtelį:
Įstatykite į PK USB jungtį:
Daugeliu atvejų, kai adapteris tiesiog prijungiamas prie AK, kompiuterio garsiakalbiuose girdimas traškėjimas tiek duomenų perdavimo metu, tiek adapterio
apsikeitimo informacija su BPT metu, nors duomenys ir neperduodami. Kad būtų
išvengta traškesių AK garsiakalbyje, galite adapterį jungti per USB kabelį, kurį rasite
pakuotėje.
Prijungus adapterį prie AK, jis tuoj pat ims ieškoti belaidės prieigos prisijungimo
taško (BPT). Indikatorius „Lnk“, esantis ant adapterio, mirkčios, kol bus rastas BPT.
BPT radus, indikatorius „Lnk“ užges.
6
4.2.1 Su operacine sistema „Win2000“
Jei naudojatės operacine sistema „Win2000“, prijungus adapterį prie USB jungties,
AK automatiškai jį atpažins ir įdiegs. Jokių papildomų veiksmų nereikia. Praleiskite
skirsnį 4.2.2 ir eikite prie skirsnio 4.3.
4.2.2 Su operacine sistema „WinXP“
Prijungus adapterį prie AK, bus atpažintas naujas USB įrenginys ir darbalaukyje
atsiras vedlio paveikslėlis, siūlantis įsidiegti naują įrangą.
Atkreipkite dėmesį, kad atžyma (taškas) stovėtų ties siūlymu „Install the software
automaticaly (Recommended)“. Jei atžymos ties šiuo siūlymu nėra, tai pažymėkite
privesdami pelės rodyklėlę prie skrituliuko ties užrašu ir spragtelkite kairiuoju pelės
klavišu.
Spauskite „Next“ ir palaukite, kol AK įdiegs naują įrenginį ir informuos Jus, kad adapteris jau įdiegtas, tokiu užrašu:
Spustelkite „Finish“, adapteris „OS WinXP “ įdiegtas.
Tam, kad galėtumėte naudotis adapterio valdymo programa „D-Link AirPlus G
Wireless Utility“ atlikite tokius veiksmus:
spustelėkite „Start“ kairiajame darbalaukio apatinės juostos kampe, po to atsidaru7
siame lange suraskite „My network places“ – spustelėkite, atsidariusiame lange
„View network connections“ atsidarys langas „Network connections“, kuriame
bus nurodyti egzistuojantys sujungimai. Suraskite tą sujungimo eilutę, kur stulpelyje
„Device name“ bus įrašas „D-Link AirPlus G DWL-G122“. Priveskite rodyklėlę
prie sau reikiamo sujungimo (mėlynai išskirta eilutės dalis „Network connections“
lange) ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelkite šį sujungimą. Atsidarys pilkas nedidelis langelis, kaip pavaizduota paveiksle:
Pelės rodyklėlę užveskite ant „Properties“ mažajame langelyje, kad jis išsiskirtų
mėlyna spalva, ir spustelkite kairiuoju pelės klavišu.
Atsidarys langas „Wireless Network Connection 10 properties“ (skaičius kiekvieno vartotojo AK gali būti skirtingas, priklausomai nuo egzistuojančių sujungimų
skaičiaus, kurie yra numeruojami eilės tvarka), kuriame ties užrašu „Use Windows
to configure my wireless network settings“ yra atžyma (varnelė). Ją reikia panaikinti – langelį, kuriame stovi varnelė, spustelėti kairiuoju pelės klavišu (sisteminė
belaidžio tinklo valdymo programa turi būti išjungta).
8
Kai šitai bus atlikta, spauskite mygtuką „OK“.
4.3. Adapterio valdymo programos „D-Link AirPlus G Wireless Utility“ paleidimas
Nepriklausomai nuo to, kokia operacinė sistema įdiegta Jūsų AK, „Win2000“ ar „Win
XP“, tolimesni veiksmai yra tokie patys.
Po to, kai prijungsite adapterį prie AK ir jį įdiegsite („WinXP“), arba kai jis bus įdiegtas
automatiškai („Win 2000“), apatinėje AK darbalaukio juostoje, dešiniajame kampe
rodyklėlė
atsiras piktogramos „D-Link“ ženklas ir šalia kairėje žalia
bei televizoriukas su raudonu kryželiu, reiškiantis, kad ryšio su BPT nėra. Balta D
raidė su bėgančia aukštyn–žemyn juosta reiškia, kad adapteris ieško arba surado
BPT.
Spustelkite du kartus šią piktogramą
ir ant darbalaukio atsidarys „D-Link
AirPlus G Wireless Utility“ langas.
9
Kadangi jokių parametrų atsidariusiame lange nematyti, tai reiškia, kad adapteris
neprisijungęs prie BPT. Spustelėkite mygtuką „Site Survey“ šiame lange ir atsidarys
kitas „D-Link AirPlus G Wireless Utility“ langas su dviem informaciniais langeliais:
„Available Network“ ir „Profile“. Langelyje „Awailable Network“ yra išvardinti visi
BPT, kuriuos mato adapteris (šiuo atveju matomas vienas BPT). Adapteris prie jo
neprisijungęs – tai matyti iš ženklelio, esančio stulpelyje SSID ties BPT vardu).
Taip pat tai matyti iš indikatoriaus „Lnk“, esančio ant adapterio – jis nešviečia (gali
mirkčioti).
Langelyje „Profile“ yra sukuriamas kiekvieno BPT, prie kurio Jūs galite prisijungti,
profilis, kurį „D-Link AirPlus G Wireless Utility“ programa prisimena ir, kitą kartą
jungiantis prie to paties BPT, jau nereikia galvoti, koks saugos raktas, koks BPT
vardas ir kiti parametrai. Šiuo atveju matomas tiktai vienas BPT, todėl ir prisijungti
įmanoma tiktai prie jo. Prieš jungiantis būtina žinoti, ar tai atviras BPT, prie kurio gali
prisijungti visi vartotojai, ar leidžiantis prisijungti tiktai vartotojams, žinantiems saugos raktą. Kursorių užveskite ant dešinės rodyklėlės langelio „Available Network“
apačioje ir keliais spustelėjimais kairiuoju pelės klavišu patraukite įrašą laukelyje
į dešinį taip, kad būtų matomas stulpelis „Security“. Langelyje „Security“ gali būti
tokie įrašai:
prieiga atvira visiems
prieiga koduota
prieiga koduota
Kaip papildoma saugos priemonė gali būti naudojamas nematomas BPT pavadinimas. Tokiu būdu įėjus į „D-Link AirPlus G Wireless Utility“ programą stulpelyje SSID
nematysite BPT vardo, nors realiai jis egzistuoja ir, norint prisijungti, jį privalu žinoti.
BPT vardą (SSID) Jums suteiks BPT šeimininkas.
4.4. Prisijungimas prie belaidės prieigos taško
Kad prisijungtumėte prie belaidės prieigos taško, atlikite veiksmus, aprašytus
žemiau. Veiksmai, kuriuos Jūs turite atlikti jungdamiesi prie BPT, šiek tiek skiriasi
priklausomai nuo to, ar BPT yra atviras, ar turi kodavimo raktą, ir kokį konkrečiai, o
10
taip pat nuo to, ar paslėptas BPT vardas ar ne.
4.4.1 Belaidės prieigos taško vardo įrašymas (SSID)
Atsistokite kursoriumi ant BPT įrašo langelyje „Available Network“ ir spustelkite
kairuoju pelytės klavišu du kartus. Atsidarys langas „Configuration“. Priklausomai
nuo to, ar BPT vardas yra paslėptas ar ne, matysite tokius galimus konfigūravimo
langus:
Vienu atveju SSID eilutėje BPT vardas yra matomas, kitu atveju ne. Jei vardas yra
matomas, daryti nieko nereikia – tiesiog eikite prie kito skirsnio, jei nematomas – jūs
vis vien galėsite prisijungti prie BPT, jį įvedę, tereiks žinoti, koks jis. Tarkime, kad
BPT, prie kurio norite jungtis, vardas yra „Benas“. Įrašykite jį SSID eilutėje taip, kaip
parodyta paveikslėlyje. Skiriamos yra ir didžiosios ir mažosios abėcėlės raidės, t. y.,
jei „Benas“ iš didžiosios, tai ir SSID jis turi būti įrašytas „Benas“, o ne „benas“ arba
„BENAS“:
11
Jei SSID tektų pakeisti jau sukonfigūravus adapterį, tai darykite tokiu pačiu būdu
kaip ir pirmąjį kartą.
Įsigytas belaidis USB adapteris DWL-G122 gali dirbti su skirtingais prisijungimo
saugos raktais WEP, WPA-PSK arba visai be jų. Rekomenduojame jungiant
adapterį prie belaidės prieigos taško naudoti WPA-PSK saugos raktą (jei įsigijote
komplektą su belaidės prieigos įrenginiu DSL-G604T, jame nustatykite „WPA-PSK
String“), užtikrinantį saugiausią prisijungimą.
4.4.2 Adapterio nustatymai, jungiantis prie nekoduoto (atviro) belaidės prieigos taško
Tarkime, stulpelyje „Security“ matoma atrakinta spynelė ir įrašas „Disabled“. Tai
reiškia, kad šis BPT yra be saugos raktų ir prie jo gali jungtis bet kas. Tuomet
atsidarys langas „Configuration“ bus toks, kaip parodyta paveikslėlyje:
12
4 kodų reikšmių langeliai yra neaktyvūs (pilki), dėl to jokie įrašai juose negalimi.
Šiame lange tiesiog spustelkite mygtuką „OK“ ir pereikite prie skirsnio 4.4.5. Jei BPT
vardas būtų nematomas, tai įrašykite jį į SSID eilutę (skirsnis 4.4.1).
4.4.3 Adapterio nustatymai, jungiantis prie belaidės prieigos taško su WEP
saugos raktu
Tarkime, stulpelyje „Security“ matoma užrakinta spynelė ir įrašas „WEP“. Tai
reiškia, kad šis BPT yra apsaugotas WEP saugos raktu ir prie jo gali jungtis tik vartotojas, žinantis šį raktą. Raktas – tai 10 šešioliktainių skaitmenų rinkinys, kurį Jums
turi suteikti BPT šeimininkas, leidžiantis jungtis prie jo, o jei BPT šeimininkas esate
Jūs, tai turėsite įvesti tą raktą, kurį įrašėte konfigūruodamas BPT. Tarkime, kad raktas
yra A12345678B. Atsidariusiame lange „Configuration“ (kairėje), tašku pažymėtoje
eilutėje įrašykite rakto reikšmę (paveikslėlis dešinėje):
13
Spustelkite mygtuką „OK“ lange „Configuration“ ir eikite prie skirsnio 4.4.5.
Pastaba. Kad būtų patogiau, gali būti įrašytos 4 kodavimo raktų reikšmės, o dirbs
adapteris su tuo raktu, prie kurio bus pažymėtas taškas. Tai patogu, nes galima keisti
kodavimo raktą sutartu laiku ar sutartą dieną ir taip padidinti prisijungimo saugumą.
Adapteriui jungiantis prie BPT, iš nurodytų keturių kodavimo raktų bus naudojamas
2-asis, pažymėtas tašku.
4.4.4 Adapterio nustatymai, jungiantis prie belaidės prieigos taško su WPAPSK saugos raktu
Tai aukščiausio laipsnio kodavimo raktas, užtikrinantis saugiausią vartotojo
prisijungimą prie BPT. Tarkime, kad eilutėje „Security“ BPT, prie kurio norite
jungtis, yra įrašas „WPA-PSK“. Atsidariusiame lange „Configuration“, eilutėje
14
„Authentication“, matysite įrašą „WPA-PSK“ ir aktyvų mygtuką „Authentication
Config“, kaip parodyta paveikslėlyje:
Spustelkite jį kairiuoju pelytės klavišu ir atsidarys langas „Advanced Security Settings“,
kurio eilutėje „WPA Passphrase“ turėsite įrašyti kodavimo raktą (slaptažodį).
Šį raktą suteiks BPT šeimininkas. Šiuo atveju tai du žodžiai – „sveiki gyvi“.
Įrašę kodavimo raktą spauskite „OK“ šiame lange, o po to ir lange „Configuration“.
Atlikę šiuos veiksmus eikite prie skirsnio 4.4.5.
4.4.5 Adapterio prijungimas prie belaidės prieigos taško
Atlikus vardo (SSID) įrašą ir, jei reikia, įvedus saugos rakto reikšmę, užsidarys langas
15
„Configuration“ ir darbalaukyje liks langas „D-Link AirPlus G Wireless Utility“,
kurio langelyje „Profile“ atsiras Jūsų sukurtas profilis prisijungimui prie BPT.
Pažymėkite jį užvedę kursorių ant įrašo ir spusteldami kairįjį klavišą. Įrašas taps
mėlynas, kaip parodyta paveikslėlyje:
16
Kaip matyti iš ženklelių prie profilio ir BPT, adapteris neprisijungęs prie BPT.
Spustelkite mygtuką „Connect“ ir adapteris prisijungs prie BPT, apie ką liudys
į
pasikeitęs ženklelis iš
Kad sujungimas iš tiesų įvyko, galite įsitikinti paspaudę „Link info“, kur pamatysite
prisijungimo parametrus.
Taip pat AK darbalaukio juostos dešiniajame kampe ženklelis
pasikeis į
,
šalia atsiras televizoriukai
, liudijantys apie sujungimą ir galimybę perduoti/
priimti informaciją.
Adapterio indikatorius „Lnk“ švies nuolat, o indikatorius „Act“ retkarčiais žybsės.
Indikatorius „Act“ šviečia tiktai tuomet, kai BPT ir adapteris keičiasi duomenimis.
Jūs sėkmingai prisijungėte prie belaidžio prieigos taško ir galite jungtis prie
interneto, prieš tai įdiegę PPPoE programinę įrangą.
Aprašymą, kaip įdiegti PPPoE programinę įrangą rasite “Belaidžio interneto įrengimo
instrukcijoje”.
Sveikiname!
Jūs sėkmingai įdiegėte interneto prieigos paslaugą savo kompiuteryje ir tapote
ZEBRA interneto vartotoju.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising