DeWalt | DW030 | DW030 - DeWalt Service Technical Home Page

DW030 - DeWalt Service Technical Home Page
402111-68 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW030
Figura 1
Figura 2
2
Figura 3
Figura 4
3
Figura 5
Figura 6
4
Figura 7
Suprafaţa = 13,608 m2
Figura 8
Volum = 63,945 m3
5
RULETĂ LASER (LDM)
DW030
Felicitări!
Indică pericol de electrocutare.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
prin cercetarea şi inovarea produsului, fac
din D EWALT unul dintre partenerii cei mai de
încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Indică pericol de incendiu.
Instrucţiuni de siguranţă privind
laserele
Specificaţii tehnice
DW030
V 3,0
2 acumulatori x
1,5 VC.C. LR03
(mărime AAA)
Tip
1
Putere de ieşire laser
mw < 1
Clasa laserului
CLASA 2
Lungimea de undă
nm 635
Abaterea undei
mrad 0,16 x 0,6
Durată impuls
s 1 x 10-9
Distanţa de măsurare (la 22 °C)
300 mm–30 m
Precizie (la 22 °C)
mm ± 3
Temperatura de funcţionare
de la –7 °C
la 50 °C
Clasa de protecţie
IP54
Greutate
kg 0,15*
* cu acumulatori
AVERTIZARE! Citiţi şi înţelegeţi toate
instrucţiunile. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări personale grave.
Tensiune
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
•
•
•
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
•
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare.
Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la
aceste simboluri.
•
PERICOL: Indică o situaţie iminentă
de pericol care, dacă nu este evitată,
va duce la vătămare corporală gravă
sau chiar la deces.
AVERTISMENT: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este
evitată, poate duce la vătămare corporală gravă sau chiar la deces.
AVERTISMENT: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este
evitată, poate duce la vătămare corporală minoră sau chiar moderată.
INŞTIINŢARE: Utilizat fără simbolul
alarmei de siguranţă, indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, poate cauza deteriorarea bunurilor.
•
•
•
6
Utilizaţi laserul numai cu acumulatorii
special prevăzuţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera risc de incendiu.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna
copiilor şi a altor persoane neinstruite.
Laserele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Utilizaţi numai accesoriile recomandate
de producător pentru modelul dvs. Accesoriile ce pot fi adecvate pentru un laser,
pot crea risc de vătămare atunci când sunt
utilizate cu un alt laser.
Dacă ruleta dumneavoastră laser necesită reparaţii, contactaţi centrul de
service local autorizat D EWALT.
Nu utilizaţi instrumente optice precum
un telescop sau un nivelmetru pentru
a vizualiza fasciculul laser. Pot surveni
vătămări grave ale ochilor ca urmare a privirii fasciculului.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce
poate determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în fascicolul laser. Pot surveni vătămări grave ale
ochilor ca urmare a privirii fasciculului. Ori
de câte ori este posibil, unda laser trebuie
să fie uşor deasupra sau dedesubtul nivelului ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reflectorizantă ce poate reflecta fasciculul laser spre ochii cuiva. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat. Lăsarea laserului pornit măreşte riscul
de a privi în fasciculul laser.
•
•
•
Marcajele de pe uneală
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor
sau nu permiteţi copiilor să utilizeze
laserul. Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele de avertizare. În cazul îndepărtării
etichetelor, utilizatorii sau alte persoane
se pot expune involuntar la radiaţii.
Nu deschideţi dispozitivul utilizând
unelte cu am ar fi, dar nelimitându-se
la şurubelniţe, etc.
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
RADIAŢIE LASER
NU PRIVIŢI ÎN FASCICUL PRODUS LASER
CLASA 2 PUTERE MAXIMĂ DE IEŞIRE
<1mW@620nm-690nm
IEC60825-1:2007
Cititi instrucţiunile din manual înainte
de utilizare.
AVERTIZARE: Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea
altor proceduri decât cele specifi cate în acest manual pot conduce
la expunerea periculoasă la radiaţii.
AVERTIZARE! NU DEZASAMBLAŢI
DISPOZITIVUL. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de
către utilizator. Dezasamblarea
acestui dispozitiv va anula toate
garanţiile produsului. Nu modificaţi
în niciun fel produsul. Modificarea
uneltei poate conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii laser.
Avertisment privind laserul.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Clasa de protecţie: IP54.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul datei, ce include, de asemenea, anul
fabricaţiei, este imprimat în interiorul compartimentului pentru baterii.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind laserele
•
•
•
•
Instrucţiuni importante de siguranţă privind acumulatorii
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu EN 60825-1:2007. Nu înlocuiţi
o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul
în care laserul este deteriorat, prevedeţi
repararea acestuia de către un agent de
reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în alte scopuri decât cele
descrise în acest document. Expunerea
ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a fi sigură pe o durată
de maxim 0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în mod normal o protecţie
corespunzătoare.
Înainte de prima utilizare, citiţi toate avertizările de siguranţă de pe etichetă!
Aşezaţi întotdeauna laserul într-o poziţie
în care fasciculul laser nu poate trece la
nivelul ochilor niciunei persoane. Fiţi foarte
atenţi la prezenţa scărilor sau a suprafeţelor reflectorizante.
AVERTISMENT: Acumulatorii pot
exploda sau pot prezenta scurgeri
şi pot cauza vătămări sau incendii.
Pentru a reduce acest risc:
•
•
•
•
•
•
•
•
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării acestui dispozitiv:
– vătămări cauzate de privirea în fasciculul
laser.
•
7
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
avertizările de pe eticheta acumulatorului
şi de pe ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii
respectând polaritatea (+ şi –) marcată pe
acumulator şi pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii.
Nu combinaţi acumulatori vechi cu acumulatori noi. Înlocuiţi-i pe toţi în acelaşi timp
cu acumulatori noi de aceeaşi marcă şi tip.
Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi
eliminaţi-i conform normelor locale.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii în cazul în care nu
utilizaţi dispozitivul timp de câteva luni.
Acumulatorii (fig. 1)
NU utilizaţi in condiţii de umiditate sau în prezenţa lichidelor sau gazelor inflamabile.
TIP ACUMULATORI
Acest laser funcţionează cu doi acumulatori
LR03 (dimensiunea AAA).
Ruleta laser este o unealtă profesională. NU
lăsaţi copii să vină în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ruletă laser (LDM)
2 acumulatori LR03 (tip AAA)
1 Curea pentru încheietura mâinii
1 Centură pentru scule
1 Manual de instrucţiuni
•
•
Despachetarea
FIXAREA ETICHETEI DE AVERTIZARE
Avertizările de siguranţă de pe eticheta amplasată pe laser trebuie să fie redactate în limba
utilizatorului. În acest scop, a fost furnizată
împreună cu unealta o pagină separată de
etichete autocolante.
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce
ar fi putut surveni în timpul transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
AVERTISMENT: Verificaţi ca avertizările de siguranţă de pe etichetă să
fi fost redactate în limba dvs.
Avertizările ar trebui să fie următoarele:
RADIAŢIE LASER
NU PRIVIŢI ÎN FASCICUL
PRODUS LASER CLASA 2
• În cazul în care avertizările sunt într-o limbă străină, procedaţi în felul următor:
– Dezlipiţi de pe coală eticheta necesară.
– Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
Descriere (fig. 1-3)
AVERTISMENT: Nu modifi caţi niciodată laserul sau vreo componentă
a acestuia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămare
personală.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Capac compartiment pentru acumulator
Emiţător laser
Lentile receptoare
Ecran LCD
Buton DIST (PORNIT)
Buton C/OPRIT
Buton UNITS
Buton zonă
Buton de volum
Buton de scădere
Buton de creştere
ASAMBLARE ŞI AJUSTĂRI
AVERTISMENT! Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate determina
pe oricine să privească intenţionat
sau neintenţionat în fasciculul laser.
Pot surveni vătămări grave ale ochilor
ca urmare a privirii fasciculului.
ECRANUL LASERULUI
l. Indicator laser
m. Indicator plan de măsurare
n. Indicator suprafaţă/Volum
o. Indicator acumulator
p. Linie de citire suplimentară (superioară)
q. Unităţi cu fracţii/exponenţi
r. Indicator unităţi
s. Linie principală de citire (inferioară)
Instalarea şi demontarea acumulatorului (fig. 1, 3)
NOTĂ: Această ruletă laser funcţionează cu
doi acumulatori LR03 (tip AAA) de 1,5 VC.C.
INSTALAREA ACUMULATORULUI
1. Ridicaţi capacul compartimentului pentru
acumulatori (a) conform figurii 1.
2. Introduceţi doi acumulatori LR03 (tip
AAA) în compartiment şi aşezaţii conform
marcajelor + şi - de pe interiorul compartimentului.
NOTĂ: Atunci când indicatorul acumulatorului
(o) clipeşte pe ecran, acumulatorii se apropie
de finalul duratei de utilizare.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ruleta dumneavoastră laser a fost concepută
pentru măsurarea distanţei, suprafeţei şi
volumului.
8
Montarea curelei pentru încheietura mâinii (fig. 2)
PENTRU OPRIREA RULETEI LASER (LDM)
Consultaţi figura 2 pentru instrucţiuni.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul C/OPRIT
(f) până când ruleta laser se opreşte.
OPERAREA
ÎNCHIDEREA AUTOMATĂ
Ruleta laser se va închide automat dacă niciun
buton nu este apasat timp de 3 minute.
AVERTISMENT! Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate determina
pe oricine să privească intenţionat
sau neintenţionat în fasciculul laser.
Pot surveni vătămări grave ale ochilor
ca urmare a privirii fasciculului.
PENTRU A ŞTERGE O MĂSURĂTOARE
Apăsaţi butonul C/OPRIT (f) o dată pentru
a şterge ultima măsurătoare.
Instrucţiuni de utilizare
Măsurătorile
AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor
proceduri decât cele specificate în
acest manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiaţii.
AVERTISMENT: Pentru reducerea
riscului de rănire personală sau
deteriorarea de bunuri şi pentru asigurarea unor citiri corecte şi de înaltă
calitate, trebuie efectuate măsurători
de control periodic precum şi înainte şi
după măsurătorile importante. Studiaţi
Verificarea pe teren a calibrării din
capitolul Întreţinere.
MĂSURAREA UNEI SINGURE DISTANŢE
(FIG. 2, 6)
1. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a porni ruleta laser.
2. Îndreptaţi ruleta laser în direcţia dorită.
3. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra măsurătoarea pe ecranul LCD (d).
MĂSURAREA CONTINUĂ
1. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a porni ruleta laser.
2. Îndreptaţi ruleta laser în direcţia dorită.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul DIST
(PORNIT) (e) timp de trei secunde pentru
a activa modul de Măsurare continuă. Mişcaţi ruleta laser pentru a măsura distanţa
dorită. Literele ‘trc’ (urmărire) vor clipi pe
ecranul LCD.
NOTĂ: Atunci când ruleta laser este în
modul de Măsurare continuă, indicatorul
laser (l) luminează continuu.
4. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a dezactiva măsurarea continuă.
NOTĂ IMPORTANTĂ: Toate măsurătorile
corespund bazei ruletei laser (fig. 4).
Panoul de control al laserului
PENTRU PORNIREA RULETEI L ASER
(LDM)
(FIG. 2, 3, 6)
(FIG. 1, 2)
1. Introduceţi doi acumulatori LR03 (tip AAA)
conform instrucţiunilor anterioare. Asiguraţi-vă că uşa compartimentului pentru
acumulator (a) este bine închisă.
2. Apăsaţi DIST (PORNIT) pentru a porni
ruleta laser. Un punct laser roşu va apare
în locul spre care este îndreptată ruleta
laser.
NOTĂ: Simbolul acumulatorului apare atunci
când ruleta laser este pornită şi se menţine
aprins până la efectuarea unei măsurători.
Funcţii
PENTRU A ADĂUGA SAU A SCOATE MĂSURĂTORI
1. Porniţi ruleta laser.
2. Îndreptaţi ruleta laser în direcţia dorită.
3. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a măsura prima distanţă.
4. Apăsaţi butonul + sau - (k, j) pentru a activa
funcţia de adăugare sau de scădere. Pe
ecran va apărea + sau -.
9
ÎNTREŢINEREA LASERULUI
5. Apăsaţi din nou butonul DIST (PORNIT)
pentru a aduna sau a scădea a doua măsurătoare. Rezultatele obţinute apar pe afişajul (ele) principal(e). A doua măsurătoare
apare pe linia mai ştearsă suplimentară (p).
IMPORTANT: Dezasamblarea ruletei laser va
anula toate garanţiile produsului.
• În unele condiţii, lentilele emiţătorului
şi receptorului laser pot colecta urme
de mizerie sau reziduuri. Acest lucru va
afecta calitatea fascicolului şi modul de
funcţionare. Lentilele ar trebui curăţate cu
un beţişor de ureche umezit cu apă aşa
cum este prezentat în figura 5.
PENTRU SELECTAREA UNITĂŢILOR DE
MĂSURĂ
(FIG. 2)
Ruleta laser trece la următoarea unitate de
măsură de fiecare dată când este apăsat
butonul (g).
AVERTISMENT: NU porniţi ruleta
laser în timp ce curăţaţi lentilele. Pot
surveni vătămări grave ale ochilor ca
urmare a privirii fasciculului.
PENTRU MĂSURAREA SUPRAFEŢEI
(FIG. 2, 3, 7)
1. Porniţi ruleta laser.
2. Apăsaţi butonul pentru măsurarea suprafeţei (h). Pe ecran va apare simbolul pentru
suprafaţă.
3. Îndreptaţi ruleta laser spre prima ţintă
dorită, conform ilustraţiei. Apăsaţi butonul
DIST (PORNIT) (e) o dată pentru a înregistra prima distanţă.
4. Îndreptaţi ruleta spre a doua ţintă dorită şi
apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra a doua distanţă.
5. Suprafaţa calculată apare pe linia principală de citire (s). A doua măsurătoare apare
pe linia suplimentară de citire (p).
NOTĂ: Măsurătoarea finală apare în picioare pătrate sau metri pătraţi.
•
•
•
•
•
PENTRU MĂSURAREA VOLUMULUI CAMEREI
(FIG. 2, 3, 8)
•
1. Porniţi ruleta laser.
2. Apăsaţi butonul pentru măsurarea volumului (i). Pe ecran va apare simbolul pentru
volum.
3. Îndreptaţi ruleta laser spre prima ţintă
dorită, conform ilustraţiei. Apăsaţi butonul
DIST (PORNIT) (e) o dată pentru a înregistra prima distanţă.
4. Îndreptaţi ruleta spre a doua ţintă dorită şi
apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra a doua distanţă.
5. Îndreptaţi ruleta spre a treia ţintă dorită şi
apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra a treia distanţă.
6. Volumul calculat apare pe linia principală
de citire (s). A treia măsurătoare apare pe
linia suplimentară de citire (p).
NOTĂ: Măsurătoarea finală apare în picioare cubice sau metri cubi.
Carcasa poate fi curăţată cu o cârpă
umedă fără scame cum ar fi o bucată de
bumbac. UTILIZAŢI NUMAI APĂ — NU
utilizaţi substanţe de curăţat sau solvenţi.
Lăsaţi ruleta laser să se usuce la aer înainte de a o depozita.
Pentru menţinerea acurateţii citirilor, periodic efectuaţi măsurători de control. Studiaţi
Verificarea calibrării în teren.
Dacă ruleta dumneavoastră laser necesită
reparaţii, contactaţi centrul de service local
autorizat DEWALT.
Atunci când nu utilizaţi ruleta laser, depozitaţi-l în borseta furnizată.
Nu depozitaţi ruleta laser în borsetă dacă
aceasta este udă. Uscaţi părţile exterioare
cu cârpă moale şi uscată şi lăsaţi ruleta
laser să se usuce la aer.
Nu depozitaţi ruleta laser la temperaturi
mai mici de -7 °C (20 °F) sau mai mari de
70 °C (160 °F).
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
solvenţi sau alte produse chimice
puternice pentru curăţarea componentelor nemetalice ale laserului.
Aceste produse chimice pot deprecia
materialele utilizate în aceste componente. Folosiţi o cârpă umezită doar cu
apă şi cu săpun delicat. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui lichid în
unitate; nu scufundaţi niciodată vreo
parte a unităţii în lichid. Nu utilizaţi
niciodată dispozitive cu aer comprimat
pentru curăţarea laserului.
Verificarea în teren a calibrării
Măsuraţi cu ruleta laser o distanţă cunoscută
[între 3–10 m (10–30’)] pentru a vă asigura că
aceasta funcţionează corect.
10
Accesoriile laserului
Accesoriile recomandate pentru utilizarea cu
ruleta dumneavoastră laser sunt disponibile la
costuri suplimentare la centrul de service local.
Curăţarea
AVERTISMENT:
• Scoateţi acumulatorii înainte de
a curăţa unitatea laser.
• Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice
pentru curăţarea componentelor
nemetalice ale laserului. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat.
• Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unitate; nu scufundaţi niciodată vreo parte a unităţii
în lichid.
• Nu utilizaţi niciodată dispozitive cu
aer comprimat pentru curăţarea
laserului.
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs.
poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii D EWALT.
Dacă aveţi nevoie de ajutor în localizarea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactaţi centrul
de service autorizat D EWALT local.
PERICOL: Pentru a reduce riscul de
vătămare personală gravă, nu priviţi
niciodată direct în fascicolul laser,
chiar dacă purtaţi sau nu ochelari de
protecţie.
Depanare
Accesorii opţionale
Dacă condiţiile de măsurare nu permit efectuarea unei măsurători precise, pe ecranul LCD
va apare un cod de eroare. Pentru descrierea
unui cod de eroare condultaţi tabelul următor.
Cod
204
252
253
255
256
257
258
260
294
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs.
poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii D EWALT.
Descriere
Eroare de calcul
Remediere
Repetaţi măsurătoarea
Ruletă laser prea Lăsaţi ruleta laser să
fierbinte
se răcească
Ruletă laser prea Încălziţi ruleta laser
rece
Semnal slab
Schimbaţi suprafaţa
ţintă (ex. Puneţi
hârtie albă pe uşa
din sticlă)
Citire incorectă Schimbaţi suprafaţa
ţintă (ex. Puneţi
hârtie albă pe uşa
din sticlă)
Prea multă lumină Umbriţi zona ţintă
de fundal
În afara zonei
Staţi în zona de lucru
Fascicul laser
Repetaţi măsurăîntrerupt
toarea
Aglomerare ecran Schimbaţi în unităţi
metrice şi repetaţi
măsurătoarea
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care veţi avea nevoie de înlocuirea
produsului dvs. D EWALT sau nu-l veţi mai
utiliza, vă rugăm să nu-l depozitaţi împreună
cu deşeurile menajere. Prevedeţi colectarea
separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea
şi refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
11
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice
de uz casnic la centrele municipale de deşeuri
sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
D E WALT oferă o posibilitate de colectare
şi reciclare a produselor sale la terminarea
duratei de funcţionare. Pentru a beneficia de
acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
la orice centru autorizat de reparaţii, care-l va
colecta din partea dvs.
Puteţi verifica locaţia celui mai apropiat centru
autorizat de reparaţii prin contactarea biroului
local D EWALT la adresele indicate în acest
manual. Alternativ, este disponibilă pe internet
o listă cu centrele autorizate de reparaţii D EWALT la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Acumulatorii
•
Atunci când eliminaţi bateriile, luaţi în considerare protejarea mediului înconjurător.
Consultaţi autorităţile locale în vederea
unei modalităţile ecologice de eliminare
a bateriilor.
zst00188391 - 13-09-2012
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising