UNI-T | UT10A | UT10A Multimetr kieszonkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI UNI-T®

UNI-T UT10A
Instrukcja Obsługi
UNI-T®
UT10A
Multimetr kieszonkowy
Numer katalogowy - # 5282
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub
zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.
-1-
 DŻ
UNI-T UT10A
Instrukcja Obsługi
Bezpieczeństwo użytkowania
Dziękujemy za zakup miernika UNI-T UT10A. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy
przechowywać razem z miernikiem.
Międzynarodowe Symbole Bezpieczeństwa
Ważna informacja !
Podwójna izolacja
Niebezpieczne napięcie !
Bezpiecznik
Uziemienie (gniazdo)
Bateria, akumulator
AC
Przebieg elektryczny
DC
AC/DC
Zgodność standardu EU
► Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w komplecie przewody
pomiarowe. Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być
wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych.
► Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o
dużej wilgotności. Niestosowanie się do zaleceń grozi porażeniem prądem.
► Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie
jest znana skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru wybrać najwyższy zakres.
► Należy odłączyć sondy pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmianą zakresu przełącznikiem.
Nie używać i nie przechowywać miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, w otoczeniu wybuchowym,
łatwozapalnym, w silnych polu magnetycznym.
► Przed pomiarem rezystancji, lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz odłączyć wszystkie źródła zasilania.
► Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms
► W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (rozładowanie) (+/-4kV) miernik może nie pracować poprawnie. Może zajść
potrzeba zresetowania miernika.
► Miernik przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia.
DANE TECHNICZNE
Certyfikaty: CE
Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem a uziemieniem : CAT.II 300V (szczytowe)
Zasilanie : bateria 3V, CR2032
Wskaźnik przekroczenia zakresu : “ OL “ .
Wskaźnik stanu baterii: „
” na ekranie.
Wyświetlacz : LCD, 3 ¾ cyfry 3999, odświeżanie 3/sek.
Wskaźnik polaryzacji : “ ▬ “ dla ujemnej polaryzacji.
Temperatura pracy : 0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F) @ RH<75%.
Temperatura magazynowania: -10°C ~ 60°C ( 14°F ~ 140°F) @ RH<80%.
Wymiary / waga: H:12 x W:58 x L:108 [mm] / 125g (z baterią)
Opis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ekran LCD
SELECT
- przełączanie funkcji pomiarowych.
fabrycznie ustawiony pomiar rezystancji
(beep)
RELATIVE
- wejście / wyjście z trybu względnego
tryb dostępny na każdym zakresie oprócz Hz.
(beep)
DATA HOLD - wejście / wyjście z trybu Data HOLD
H
wskaźnik trybu
wyświetlana wartość zatrzymana
Hz/DUTY
- w trybie pomiaru napięcia V AC lub V DC
przełaczanie w tryb pomiaru częstotliwości i
wypełnienia cyklu.
AUTO - wskaźnik trybu
Po powrocie do trybu pomiaru napięcia,
miernik jest w zakresie pomiarowym:
400mV dla V DC
4V dla V AC.
Jeżeli pomiar wymaga wyższego zakresu należy przełączyć przełącznik obrotowy lub
wyłączyć i włączyć miernik. Spowoduje to wejście w tryb autozakresu.
Przełącznik obrotowy
Przewód pomiarowy – czarny
Przewód pomiarowy – czerwony
-2-
 DŻ
UNI-T UT10A
Instrukcja Obsługi
OBSŁUGA
Dokładności pomiarów podane są dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy
18°C do 28°C (64°F do 82°F) dla wilgotności RH < 75%.
Pomiar napięcia V DC / AC
1.
2.
5.
DC
AC
Ustawić przełącznikiem wymagany zakres pomiaru V AC lub V DC.
Przyłączyć przewody do badanego obwodu. Pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego [ DC ].
Przekroczenie zakresu wskazane OL na wyświetlaczu.
Odczytać wartość na wyświetlaczu.
Zakres
400mV
4V
40V
300V
4V
40V
300V
Rozdzielczość
0,1mV
0,001V
0,01V
0,1V
1mV
0,01V
0,1V
Dokładność
±(0,8% + 3)
±(0,8% + 1)
±(1,2% + 3)
Zabezpieczenie przeciążeniowe:
DC: 300V
AC: 300V
Impedancja wejściowa: 10MΩ
Pasmo AC: 40Hz ~ 400Hz (sinus)
Średnia, kalibracja rms sinus.
Pomiar rezystancji, pojemności, test diody, test ciągłości obwodu
1.
2.
Przełącznikiem zakresów ustawić pomiar
Ω
Przyciskiem SELECT wybrać tryb pomiaru.
Przyłączyć przewody do badanego obwodu. Przekroczenie zakresu wskazane OL na wyświetlaczu.
UWAGA:
Zakres
400Ω
4kΩ
40kΩ
400kΩ
4MΩ
40MΩ
● Wyświetlenie “ OL “ wskazuje na przerwę w obwodzie pomiarowym lub wartość rezystancji
przekraczającą zakres pomiarowy.
● Przy pomiarze rezystancji w układzie należy upewnić się, że pojemności w układzie zostały
rozładowane oraz odłączono od układu napięcia zasilania.
● Rezystancja przewodów pomiarowych wynosi 0,1Ω ~ 0,3Ω. Może mieć to znaczenie dla zakresu
pomiarowego 400Ω. Od wskazań należy odjąć rezystancję przewodów.
● Przy pomiarze rezystancji powyżej 1MΩ miernik może potrzebować kilku sekund na ustabilizowanie
pomiaru.
● Przy pomiarze pojemności powyżej 10μF miernik może potrzebować kilku sekund na ustabilizowanie
pomiaru.
Rozdzielczość
0,1Ω
1Ω
0,01kΩ
0,1kΩ
0,001MΩ
0,01MΩ
Zakres
Dokładność
±(1,2% + 2)
±(1% + 2)
±(1,2% + 2)
±(1,5% + 2)
Opis
Wskazane przybliżone napięcia przewodzenia diody.
Sygnał dźwiękowy przy istniejącej ciągłości obwodu
( rezystancja < 70Ω).
Zakres
4nF
40nF
400nF
4μF
40μF
200μF
Rozdzielczość
0,001nF
0,01nF
0,1nF
0,001μF
0,01μF
0,1μF
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
250V DC lub ACrms
Napięcie testu 0,45V
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
250V DC lub ACrms
Napięcie testu: 1,5V
Napięcie testu: 0,45V [2,7kHz]
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
250V DC lub ACrms
Dokładność
szacunkowo
±(4,0% + 3)
±(5,0% + 10)
-3-
 DŻ
UNI-T UT10A
Instrukcja Obsługi
●
●
●
●
●
Naciśnięcie przycisku REL przy rozwartych przewodach pomiarowych zapisze wielkość pojemności zastępczej
miernika i przewodów.
Zaleca się stosowanie krótkich przyłączy pomiarowych w celu eliminowania pojemności przewodów.
pomiar pojemności powyżej 10μF wymaga dłuższego czasu.
Wskazanie OL dla zwartego kondensatora lub dla wartości pojemności przekraczającej zakres pomiarowy.
Polaryzacja czerwonego przewodu [ + ], czarnego przewodu [ ▬ ].
Pomiar częstotliwości
1.
2.
3.
●
Ustawić przełącznikiem obrotowym tryb pomiaru napięcia V.
Przyciskiem Hz/DUTY wybrać pomiar częstotliwości [Hz] lub wypełnienia cyklu [DUTY].
Przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu. Odczytać wskazanie.
Po włączeniu tej funcji należy kilka sekund poczekać na gotowość miernika (normalne).
Zakres
99,99Hz
999,9Hz
9,999kHz
99,99kHz
Rozdzielczość
0,01Hz
0,1Hz
1Hz
10Hz
Dokładność
0,1% ~ 99,9%
0,10%
szacunkowo
±(0,5% + 3)
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
250V DC lub ACrms
10Hz ~ 10kHz: a ≥ 1Vrms
10kHz ~ 100kHz: a ≥ 30Vrms
WYMIANA BATERII
Wskaźnik na ekranie LCD oznacza rozładowanie baterii
zasilania. Wskazania miernika mogą być nieprawdziwe.
Odłączyć przyrząd od mierzonego obwodu. Po odkręceniu i
zdjęciu osłony baterii, należy wymienić baterię CR2032 na
nową.
Tryb uśpienia
Po 15 minutach bezczynności miernik wchodzi w tryb uśpienia [Sleep
Mode]. Ponowne załaczenie następuje poprzez przez przyciśnię cie
dowolnego przycisku lub przełączenie przełacznika obrotowego.
AKCESORIA
Przewody pomiarowe : wbudowane
Bateria : 3V [CR2032]
Plastikowa osłona
Instrukcja obsługi
-4-
 DŻ
Download PDF

advertising