REMEHA | iSense | VIII. Regeltechniek

VIII.Regeltechniek
VIII-1
VIII-2
VIII-3
VIII-4
VIII-5
VIII-6
VIII-7
VIII-8
VIII-9
VIII-10
VIII-11
Inbedrijfstellen van regelaars
Celcia 10
Celcia 15
Celcia 20
iSense
c-Mix groepenregelaar
Rematic 2945 C3
Rematic MC
Celcia MC4
Accessoires voor Rematic regelaars
Recom diagnosesoftware
140
141
142
143
144
146
148
150
152
153
154
VIII
Voor aanvullende informatie
over producten, diensten en organisatie
zie ook onze website: nl.remeha.com
VIII-1
Inbedrijfstellen van regelaars
Remeha biedt een inbedrijfstelling van de Rematic regelaars aan. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden daaronder vallen
en welke niet.
Tot de werkzaamheden van de installateur behoren:
montage van de regelaar(s), voelers, eventuele afstandsbedieningen en bekabeling hiertussen
bekabeling naar pompen en kleppen

toepassen en bekabelen van eventuele hulprelais indien het opgenomen vermogen van de pomp groter is dan 250W en/of indien het
een 380V-pomp betreft
De inbedrijfstelling door de Remeha-monteur bestaat uit:
het controleren van de bedrading en de werking van de regelaar
het voor-instellen van de regelaar op de basisinstellingen zoals in de technische documentatie is aangegeven
Niet tot onze werkzaamheden behoren:
het naderhand aanpassen van de instellingen aan de gebouweigenschappen of gebruikerswensen
het instrueren van de eindgebruiker
Omschrijving
Prijs inbedrijfstellen gelijktijdig met inbedrijfstellen van ketel
Prijs inbedrijfstellen op ander tijdstip
140
VIII. Regeltechniek
Prijs in €
80,10
201,80
VIII-2
Celcia 10
Eenvoudige aan/uit kamerthermostaat
Algemene gegevens:
 Uitstekende samenwerking van ketel, installatie en regelaar
 Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door verdraaiing van de instelknop, voor het verhogen
respectievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur
 Traploos instelbaar
 De minimale en maximale in te stellen temperatuur is eenvoudig te begrenzen
 Geen batterijen nodig
 Voorzien van anticipatie-element
 Eenvoudige montage, past op een inbouwlasdoos
Regelaar
Geschikt voor keteltypen
Celcia 10
Calenta, Avanta,
Aquanta, Quinta en
Quinta Pro-serie.
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
31,90
S59.475
VIII
zie ook:
nl.remeha.com
Prijslijst 2011
141
VIII-3
Celcia 15
Modulerende kamerthermostaat
Algemene gegevens:
 Uitstekende samenwerking van ketel, installatie en regelaar
 Modulerend aansturen van de ketel (minimaal gasverbruik, optimaal comfort)
 Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door verdraaiing van de instelring, voor het verhogen
respectievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur
 Op een halve graad nauwkeurig instelbaar
 Groot uitleesvenster dat constant informatie geeft over de heersende temperatuur
 Vlamsymbool in het uitleesvenster geeft aan wanneer de brander van het cv-toestel is ingeschakeld
 Storingsmelding via uitleesvenster, met weergave van de foutcode van de ketel
 Geen batterijen nodig. De voeding vindt plaats via de OpenTherm -communicatieverbinding
 Eenvoudige montage op de muur, past op montagegaten van de bekende Honeywell Round en op een
inbouwlasdoos
zie ook:
nl.remeha.com
142
VIII. Regeltechniek
Regelaar
Geschikt voor keteltypen
Celcia 15
Calenta, Avanta,
Aquanta, Quinta en
Quinta Pro-serie.
Afbeelding
Prijs in €
59,90
Bestelnummer
S59.161
VIII-4
Celcia 20
Modulerende regelaar, te gebruiken als kamerthermostaat en als weersafhankelijke regelaar*
Algemeen
De Celcia 20 is een modulerende regelaar, die de ketels via het OpenTherm-protocol aanstuurt. De hele
Quinta Pro-serie, de Quinta, de Avanta, de Aquanta, de Calenta en de Gas 210 ECO PRO zijn hiervoor
standaard geschikt. Bij de Gas 310 ECO is een additionele interface nodig. De slimme regelstrategie
zorgt voor een optimale benutting van de ketel; weinig start/stops, veel deellastbedrijf en zo min mogelijk
draaiuren voor de pomp.
De regelaar heeft de volgende kenmerken:
 Uitstekende samenwerking van ketel, installatie en regelaar (adaptief)
 Duidelijk tekstdisplay
 Draaiknop voor de hoofdfuncties (automatisch, continu vaste temperatuur, alleen vorstbeveiliging)
 Menugestuurde bediening, zo eenvoudig te bedienen als een mobiele telefoon
 Te gebruiken als weersafhankelijke regelaar* en als ruimteregelaar. Ook tijdelijk omschakelbaar van
ruimteregeling naar weersafhankelijke regeling (openhaardfunctie, ook zonder buitenvoeler)
 Uniek pompregelalgoritme waardoor besparing op elektriciteit mogelijk is
 Weekprogramma
 Vakantieprogramma
 Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
 Aansluitmogelijkheid voor overwerktimer
 Modulerend aansturen van de ketel (minimaal gasverbruik, optimaal comfort)
 Storings- en statusmelding op het display
 Openhaardfunctie
 Bij aangesloten buitenvoeler (op ketel) is de buitentemperatuur op het display uit te lezen*
 Montage: op de muur
Met optionele gateway
1. Zonneboilertemperatuur op het display af te lezen.
2. Als zonneboilertemperatuur warm genoeg is, wordt tapwatergedeelte van de ketel uitgeschakeld.
Regelaar
Geschikt voor keteltypen
Celcia 20
Calenta, Avanta, Aquanta,
Quinta, Quinta Pro-serie,
Gas 210 ECO PRO, Gas
310 ECO.
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
186,50
58.222
Prijs in €
Bestelnummer
Gateway (incl. voedingskabel).
124,30
S58.786
Kabel t.b.v. zonneboilerrendements-thermostaat-functie
(temperatuursensor + sensorkabel +
flowswitchkabel) t.b.v. Quinta.
47,60
S58.787
Null-modemkabel t.b.v.
programmeren met PC/laptop.
12,70
S58.789
Accessoires voor Celcia 20
Omschrijving
Afbeelding
VIII
* Indien de ketel een buitenvoeler-aansluiting heeft. De Avanta’s CW3, CW4 en CW5 hebben dit niet en
hebben voor weersafhankelijk regelen de optionele gateway nodig voor de buitenvoeleraansluiting.
zie ook:
nl.remeha.com
Prijslijst 2011
143
VIII-5
iSense
Modulerende regelaar, te gebruiken als klokthermostaat en als weersafhankelijke regelaar
Algemeen
De Remeha iSense is een uitermate gebruiksvriendelijke modulerende regelaar, die de ketels via het Open
Therm protocol aanstuurt. De hele Calenta, Quinta, Quinta Pro, Avanta-serie en de Aquanta zijn hiervoor
standaard geschikt. Ook de GAS 210 ECO PRO is standaard voor Open Therm uitgerust.
De voeding van de iSense geschiedt via Open Therm. Bij de Remeha Calenta, Avanta en Quinta Pro-serie
wordt tevens de backlight via Open Therm Smart Power gevoed. Bij ketels zonder OpenTherm SmartPower zijn 3
AA batterijen (1,5V) nodig voor voeding van de backlight (batterijen worden niet meegeleverd).
Draadloos: iSense RF (Radio Frequency)
Naast de bedrade iSense is er de iSense RF. Deze thermostaat stuurt de ketels draadloos via het OpenTherm
protocol aan, waardoor de iSense RF flexibeler in huis te plaatsen is. Bij de ketel wordt een RF zender/
ontvanger geplaatst. Functioneel is de iSense RF gelijk aan de iSense. Ze beschikken beiden over dezelfde
functies, met hetzelfde bedieningsgemak.
De voeding van de iSense RF geschiedt door 3 AA batterijen (1,5V). De batterijen zorgen tevens voor het backlight.
De RF zender/ontvanger wordt vanuit de ketel via OpenTherm Smart Power gevoed. Voor ketels zonder Open
Therm Smart Power is hier een aparte adapter voor nodig.
De regelaar heeft de volgende kenmerken:
 Uitstekende samenwerking met Remeha ketels (extra mogelijkheden met de Calenta)
 Zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke regelaar
 Slechts 3 bedieningstoetsen
 Overzichtelijke (scroll) menu’s met duidelijke teksten
 Groot verlicht display met blauw backlight
 2 klokprogamma’s eenvoudig in te stellen, te bekijken en te wijzigen
 Geschikt voor zowel ruimteregeling als weersafhankelijke regeling
 5 regelstrategieën
 Informatie menu, met actuele informatie
 3 gebruikersniveau’s (eenvoudig, standaard en uitgebreid)
 Duidelijke hulpteksten / uitleg bij de diverse menu-items
 In te bouwen in Remeha Calenta, Aquanta, Quinta, Quinta Pro en Gas 210 ECO PRO
 Digitale ingang
 Automatische overschakeling van zomer naar wintertijd en vice versa
 Snelkeuzes (direct temperatuurregeling te kiezen: klokprogramma, continu dag, continu nacht,
vorstbeveiligd, zomerstand en openhaard)
 16 programmeerbare vakantieprogramma's
 Openhaard functie
 Zeer eenvoudige installatie en instelling
 Pincode instellen mogelijk
 Instelbare standaardscherm (waterdruk, buitentemperatuur, gemeten temperatuur etc.)
 Montage: op de muur of in de ketel ( Calenta, Quinta, Quinta Pro, Aquanta, GAS 210 ECO PRO)
zie ook:
nl.remeha.com
144
VIII. Regeltechniek
Regelaar
Geschikt voor keteltypen
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
iSense
(NL-talig)
Calenta, Avanta, Aquanta,
Quinta, Quinta Pro-serie,
Gas 210 ECO PRO,
Gas 310 ECO.
192,00
S100.716
iSense
(meertalig)
Calenta, Avanta, Aquanta,
Quinta, Quinta Pro-serie,
Gas 210 ECO PRO,
Gas 310 ECO
Geschikt voor 8 talen
(Nederlands, Engels, Duits,
Frans, Hongaars, Tsjechisch,
Italiaans en Spaans).
198,60
S100.718
iSense RF
Calenta, Avanta, Aquanta,
Quinta, Quinta Pro-serie,
Gas 210 ECO Pro,
Gas 310 ECO
Geschikt voor 8 talen
(Nederlands, Engels Duits,
Frans, Hongaars, Tsjechisch,
Italiaans en Spaans).
262,70
S100.712
VIII-5
iSense
Accessoires voor iSense
Omschrijving
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
Inbouwset t.b.v. het inbouwen van de iSense in de
Calenta, Quinta, Quinta Pro en GAS 210 ECO PRO.
20,00
S100.994
Gateway (incl. voedingskabel).
124,30
S58.786
Accessoires voor iSense RF
Omschrijving
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
Adapter 5 VDC
De adapter voedt de RF zender ontvanger indien deze
geplaatst wordt bij een ketel zonder OpenTherm Smart
Power (Gas 210 ECO PRO).
10,40
S100.661
RF ruimtevoeler
Draadloze ruimtevoeler, te gebruiken i.c.m. de iSense
RF. Wanneer aangesloten zal de RF ruimtevoeler
dienen als referentie voor de temperatuur. Voeding:
2 AA (1,5V) batterijen (standaard meegeleverd).
79,00
S101.508
VIII
Prijslijst 2011
145
VIII-6
c-Mix groepenregelaar
c-Mix groepenregelaar
Algemeen
De Remeha c-Mix is een regelmodule die via een eenvoudige configuratie twee cv-groepen of één cv-groep en
een boiler onafhankelijk van elkaar kan aansturen. Deze groepen kunnen zo geheel onafhankelijk van elkaar
geregeld worden, wat leidt tot een efficiënter gebruik van energie.
De c-Mix stuurt de ketel aan op basis van de groep die de hoogste cv-temperatuurvraag heeft. De groep die
een lagere cv-temperatuurvraag heeft wordt door de c-Mix nageregeld. Op de c-Mix worden de pompen,
kleppen en sensoren van de groepen aangesloten. Per groep kunnen 1 pomp, 1 klep en 1 temperatuursensor
worden aangesloten. Bij naregeling zal de c-Mix de pomp en de klep van de groep met de laagste
cv-temperatuurvraag zodanig aansturen dat ook in deze groep de gewenste temperatuur bereikt wordt.
De c-Mix zelf wordt aangestuurd door een OpenTherm regelaar. Indien de c-Mix aangestuurd wordt door
een iSense of een iSense RF* biedt dit extra voordelen. Deze regelaars zijn namelijk ieder in staat om twee
groepen aan te sturen.
Om meer dan twee groepen aan te sluiten, kunt u maximaal vier c-Mix-modules met elkaar verbinden.
Het is mogelijk de c-Mix toe te passen in combinatie met één ketel of met meerdere ketels in
cascadeopstelling. Gebruik in dat geval een OpenTherm-cascaderegelaar, zoals de Remeha Celcia MC4 of de
Remeha Rematic MC.
De c-Mix wordt ingebouwd in een wandbehuizing of een ketel, en hoeft niet te worden bediend door de
eindgebruiker.
* iSense (of iSense RF) is niet bij de c-Mix inbegrepen.
Toepassingsgebied
Veelgebruikte toepassingen voor de c-Mix, waarbij twee groepen moeten worden aangestuurd, zijn:
 Woonhuis met praktijkruimte
 Dubbel woonhuis
 Sportclub met kantine en kleedruimte
 Kantoor met werkplaats
 Separate badkamer verwarming
 Vloerverwarming i.c.m. radiatoren
 Combinatie met cascade opstellingen
De regelaar heeft de volgende kenmerken
 Geschikt voor zowel woningbouw als utiliteit
 Te combineren met o.a. : open-dicht groepen, menggroepen, boilergroepen en vloerverwarminggroepen
 Aantal groepen uit te breiden door meerdere c-Mixen (maximaal 4) aan elkaar te koppelen
 Aansturing door OpenTherm regelaars
 Unieke samenwerking met iSense en iSense RF
 Temperatuursregeling zowel ruimte geregeld als weersafhankelijk
 OpenTherm Smart Power
 PC aansluiting (Recom)
 Te koppelen aan cascaderegelaars
 Verkrijgbaar in wandbehuizing en als inbouwset voor in ketel (Calenta, Quinta Pro*)
 iSense in te bouwen in wandbehuizing
 Testfunctie voor pompen en kleppen
 Storingsindicatie d.m.v. status LED’s
 Wekelijks inschakelfunctie om vastlopen van kleppen en pompen te voorkomen
 Aansluitmogelijkheden per c-Mix:
- 2 pompen 230 V, 2A
- 2 (meng)kleppen 230V, 1A
- 2 temperatuurvoelers
- buitenvoeler
- 2 OpenTherm thermostaten
 Prioriteitsschakelaar
 Draaischakelaars t.b.v. instelling pompen en kleppen (elk 2 per groep)
 Gekozen configuratie met 1 knop te bewaren
 Eenvoudig te installeren en configureren
 Aan te sturen met 0-10 Volt signaal (d.m.v. interface)
 Pomp nalooptijd in te stellen
* Aparte elektronische uitbreidingsbox nodig (Calenta: S100957, Quinta Pro: S101651)
zie ook:
nl.remeha.com
146
VIII. Regeltechniek
VIII-6
c-Mix groepenregelaar
Naam
Beschrijving
Prijs in €
Bestelnummer
c-Mix groepen­
regelaar in
wandbehuizing
Regelmodule die twee CV-groepen of een
CV-groep en een boilergroep onafhankelijk
van elkaar kan aansturen. Levering inclusief
wandbehuizing.
Afbeelding
368,20
S101.354
c-Mix groepenregelaar als
inbouwset*
Regelmodule die twee CV-groepen of een
CV-groep en een boilergroep onafhankelijk van
elkaar kan aansturen. Altijd te gebruiken i.c.m. de
SCU-box S101.651.
342,90
S101.462
VIII
Prijslijst 2011
147
VIII-7
Rematic 2945 C3
(Modulerende) weersafhankelijke regelaar voor ketel-, installatie- en boilerbesturing
Algemeen
De Rematic 2945 C3 is een uitgebreide weersafhankelijke regelaar die Remeha-ketels modulerend
(via een communicatiebus) of hoog/laag aanstuurt. Verder beschikt deze regelaar over de mogelijkheid
(gemengde) installatiegroepen en een boiler te regelen. De regelaar wordt ingebouwd in een ketel middels
de aansluitset, of op de muur middels een wandbehuizing.
De regelaar heeft de volgende kenmerken:
 Weersafhankelijke regelaar
 Besturing van ketel, 2 (gemengde) installatiegroepen en boiler
 Aparte klokprogramma’s voor beide installatiegroepen en boiler
 Keuze voor: bedrijf volgens klokprogramma, zomerbedrijf, nachtbedrijf, dagbedrijf, alleen
vorstbeveiliging, handbedrijf
 Partytoets
 Instellen van de warmwatertemperatuur
 Gebruiksvriendelijke drukknopbediening, in niveaus verdeeld
 uitgebreid LCD-scherm met aanduiding van tijd, temperatuur, bedrijfstoestand, programmastap etc.
Middels 2 verschillende achtergrondkleuren van het scherm is te zien voor welke installatiegroep
instellingen worden getoond
 optimalisering van de aanwarmtijd, ook zonder ruimtevoeler
 ruimtetemperatuurcompensatie bij aangesloten ruimtevoeler (stooklijn wordt verschoven o.b.v.
gemeten temperatuurafwijking). Dit is mogelijk vanuit meerdere installatiegroepen
 automatische stooklijninstelling bij aangesloten ruimtevoeler
 aansluiting voor overwerktimer (wordt niet door Remeha geleverd)
Gebruik als cascaderegelaar
De Rematic 2945 C3 is te gebruiken als cascaderegelaar en kan zo tot 8 ketels modulerend is cascade
schakelen.
Regelaarset
zie ook:
nl.remeha.com
148
VIII. Regeltechniek
Omschrijving
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
G213
Regelaar inclusief
buitenvoeler, 2 aanlegvoelers
t.b.v. menggroepen, interface
en aansluitadapter. Geschikt
voor keteltype: Gas 210 ECO
PRO.
915,20
S100.361
G310
Regelaar inclusief
buitenvoeler, 2 aanlegvoelers
t.b.v. menggroepen, interface
en aansluitadapter. Geschikt
voor keteltype: Gas 310 ECO.
936,80
58.830
G610
Regelaar inclusief
buitenvoeler, 2 aanlegvoelers
t.b.v. menggroepen,
1 aanlegvoeler
voor gezamenlijke
aanvoertemperatuur, 2
interfaces aansluitadapter
en kabel voor tussen de
2 modules. Geschikt voor
keteltype: Gas 610 ECO.
1.046,50
59.896
VIII-7
Rematic 2945 C3
Uitbreidings­
Omschrijving
sets
Prijs in €
Bestelnummer
M4
Uitbreidingsset t.b.v. Rematic 2945 C3.
functie: 1 extra menggroep en 1 extra boilergroep.
regelaar: rematic 2940 C3-s (slave-regelaar).
voelers: aanvoervoeler ZVF210.
drukwerk: montage-instructie, gebruiksaanwijzing.
montage: wandbehuizing (meegeleverd).
631,70
55.785
M5
Uitbreidingsset t.b.v. Rematic 2945 C3.
Functie: 2 extra menggroepen en 1 extra boilergroep.
regelaar: rematic 2945 C3-s (slave-regelaar).
voelers: buitenvoeler ZAF200, aanlegvoeler ZVF 210.
drukwerk: gebruiksaanwijzing, montage-instructie.
montage: wandbehuizing (meegeleverd).
789,90
55.786
Prijs in €
Bestelnummer
Digitale afstandsbediening met ruimtevoeler FB5240 (1 per
installatiegroep).
243,00
49.498
Analoge afstandsbediening met ruimtevoeler FS3611 (1 per
installatiegroep).
104,00
56.333
Ruimtetemperatuurvoeler ZRF3601.
64,40
50.679
Boilervoeler ZTF 222.3
(aan te sluiten op de klemmenstrook van de adapter).
22,00
S100.639
Accessoires
Afbeelding
Afbeelding
Voor overige accessoires t.b.v. Rematic 2945 C3 zie hoofdstuk VIII-10.
VIII
Prijslijst 2011
149
VIII-8
Rematic MC
Modulerende weersafhankelijke cascaderegelaar
Algemeen
De Rematic MC is een cascaderegelaar die Remeha-ketels via het OpenTherm-protocol modulerend aanstuurt.
Veel Remeha-ketels zijn standaard reeds voorzien van dit communicatieprotocol. De regelaar kan op de wand
naast een ketel worden gemonteerd of in een schakelkast worden ingebouwd. De regelaar is voorzien van een
duidelijk en gebruikersvriendelijk bedieningspaneel met 4 druktoetsen en een permanent verlicht LCD-display.
De bediening is geheel menugestuurd.
De regelaar heeft de volgende kenmerken:
(Weersafhankelijke) cascaderegelaar voor 5 Remeha-ketels
De gewenste aanvoertemperatuur wordt bepaald :
- aan de hand van de ingestelde stooklijn (en ruimtetemperatuur, indien gemeten)
- door een extern analoog signaal (0-10V DC van bijv. een GBS)
-door een extern potentiaalvrij contact (contact gesloten betekent: vaste, programmeerbare
aanvoertemperatuur)
-op basis van de gewenste aanvoertemperatuur van andere CTR-compatibele regelingen (Cenvax
regelaars)
- op basis van de gewenste aanvoertemperatuur afkomstig van een andere OpenTherm regelaar
weekklok met twee bedrijfsperiodes per dag
jaarklok met acht vakantieperiodes per jaar
optimalisering stooklijn en aanwarmtijdstip
ruimtetemperatuurcompensatie bij aangesloten ruimtevoeler
volgordewisseling van ketels op basis van bedrijfsuren per ketel
minimale bekabeling dankzij eenvoudige twee-draadsaansluitingen naar ketels en additionele regelaars
registratie van temperaturen, storingen, bedrijfsuren en aantal ketelstarts
uitgang 230 V voor een transportpomp met een opgenomen vermogen van max. 400 W
storingsuitgang (relais contact)
RS 232-poort voor beheer en/of storingsmelding op afstand (via PC, modem of GBS)
uit te breiden met 3 additionele regelaars voor cascadeopstelling tot maximaal 20 ketels
keuze uit 4 verschillende schakelmethoden:
- zo min mogelijk ketels gelijktijdig in bedrijf
- zo min mogelijk schakelingen
- zoveel mogelijk ketels tegelijk in bedrijf
- combinatie van bovenstaande 3 methoden, met onderscheid naar ketelvermogen
Uitbreidingsmogelijkheden Rematic MC:
overwerktimer *)
ruimtethermostaat (OpenTherm)
Cenvax regelaar(s) via de CTR-bus *)
modem *)

bij een cascadeopstelling van meer dan 5 ketels wordt de Rematic MC uitgebreid met maximaal drie
additionele regelaars (die dan als ‘slave’ werken)
*)
niet leverbaar door Remeha
Regelaarset
Set 160
zie ook:
nl.remeha.com
150
VIII. Regeltechniek
Omschrijving
Rematic MC inclusief
buitenvoeler en
aanlegvoeler (voor installatie
aanvoertemperatuur). Geschikt
voor keteltypen: Quinta, Quinta
Pro-serie, Gas 210 ECO PRO,
Gas 310 ECO**, Gas 610
ECO**.
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
855,50
S53.990
VIII-8
Rematic MC
Accessoires
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
Dompelvoeler AKF 6-80 met dompelbuis t.b.v. gezamenlijke
aanvoertemperatuur
83,60
54.663
Ruimtetemperatuur voeler ZRF 3601
64,40
50.679
Boilervoeler (uitsluitend met Quinta)
27,70
S43.946
** I.c.m. Open Therm interface
Voor overige accessoires t.b.v. Rematic MC zie hoofdstuk VIII-10.
VIII
Prijslijst 2011
151
VIII-9
Celcia MC4
Modulerende cascaderegelaar voor max. 4 ketels
Algemeen
De Celcia MC4 is een cascaderegelaar die Remeha-ketels via het OpenTherm-protocol modulerend aanstuurt.
Veel Remeha-ketels zijn standaard reeds voorzien van dit communicatieprotocol. De regelaar kan op de wand
naast een ketel worden gemonteerd of in een schakelkast worden ingebouwd.
Toepassingsvoorbeelden
1. Woonhuis, ruimteregeling
De Celcia 15, 20 of iSense, ingesteld als “ruimteregelaar” hangt in een referentieruimte (bijv. de woonkamer).
De temperatuur wordt hier gemeten en perfect geregeld. In deze ruimte zijn gewone radiatorkranen voldoende.
De temperatuur in andere ruimten wordt niet gemeten. Eventueel kunnen de radiatoren daar worden voorzien
van thermostatische radiatorkranen.
2. Kleine school, weersafhankelijk geregeld
De Celcia 20 of iSense, ingesteld als “weersafhankelijk” werkt als een zuiver weersafhankelijke regelaar (de
iSense heeft meerdere weersafhankelijke regelopties. Zie de beschrijving in hfdst VIII-5). Dat betekent dat de
ruimtetemperatuur geen invloed heeft op de regeling. Door alle radiatoren te voorzien van thermostatische
radiatorkranen, wordt de temperatuur per ruimte nageregeld. Als het gewenst is dat alleen de beheerder (bijv.
een conciërge) instellingen kan wijzigen, kan de Celcia 20 of iSense op een voor gebruikers onbereikbare
plaats gehangen worden. Bovendien kunnen in de iSense de instellingen met een toegangscode worden
afgeschermd. Een eventuele overwerktimer voor in de docentenkamer kan dan worden aangesloten op de
digitale ingang van de Celcia 20 of iSense.
De regelaar heeft de volgende kenmerken:
Cascaderegelaar voor 4 Remeha-ketels
Programmeren is niet nodig. Na een druk op de knop detecteert Celcia MC4 automatisch welke ketels zijn
aangesloten
Diverse LED’s onder de behuizing geven aan of een ketel of regelaar is gedetecteerd en wat de status
ervan is. Een LED op voorzijde geeft aan of alles in orde is of niet
De regelaar kan overweg met ketels van verschillende vermogens, zolang de verhouding tussen het
vermogen van de kleinste en de grootste ketel kleiner is dan 2,5
Schakelmethode: een 2e 3e of 4e ketel wordt zo laat mogelijk bijgeschakeld en zo laat mogelijk
afgeschakeld. Op deze manier worden zo min mogelijk schakelingen gemaakt, wat resulteert in een zo laag
mogelijke emissie en een optimaal rendement
De Celcia MC4 heeft een externe regelaar nodig om de benodigde aanvoertemperatuur te bepalen.
Hiervoor zijn alleen geschikt de Remeha Celcia 15 (kamerthermostaat), de Celcia 20 (kamerthermostaat of
weersafhankelijke regelaar) en de iSense (kamerthermostaat of weersafhankelijke regelaar)
Aansluitmogelijkheid voor buitenvoeler. De Celcia MC4 doet zelf niets met de buitentemperatuur, maar
geeft deze door aan de aangesloten regelaar (zoals Celcia 20 of iSense)
Storingsuitlezing op Celcia 15 of 20 of iSense
Volgordewisseling van ketels op basis van bedrijfsuren per ketel
Minimale bekabeling dankzij eenvoudige twee-draadsaansluitingen naar ketels en regelaar
Uitgang 230 V voor een transportpomp met een opgenomen vermogen van max. 400 W
Storingsuitgang (relaiswisselcontact)
Als een ketel in storing gaat, of bezig is met warmwaterbedrijf, schakelt de Celcia MC4 automatisch een
volgende ketel in
Geschikt voor alle nieuwe Remeha ketels die voorzien zijn van een OpenTherm aansluiting (Gas 210 ECO
en Gas 310 ECO zijn geschikt na inbouwen van een OpenTherm interface); niet geschikt voor de Selecta
serie. Raadpleeg Remeha voor toepassing met oudere keteltypes
Testmogelijkheid: door de thermostaatingang kort te sluiten komen alle ketels tegelijk in bedrijf
De Celcia MC4 heeft geen geïntegreerde boilerregeling. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de
boilerregeling van een van de aangesloten ketels
Regelaarset
Omschrijving
Celcia MC4
Celcia MC4 inclusief buitenvoeler
en aanlegvoeler (voor installatieaanvoertemperatuur). Geschikt voor
keteltypen: Quinta, Quinta Pro-serie,
Gas 210 ECO PRO, Gas 310 ECO**, Gas
610 ECO**.
Afbeelding
Prijs in €
291,60
Bestelnummer
S62.518*
* U
itsluitend in combinatie met de Celcia 20 (art.nr. 58.222, zie VIII-4) of de Celcia 15 (art.nr. S59.161, zie VIII-3)
** I.c.m. Open Therm interfaces
Accessoires voor Celcia MC4
Regelaarset
zie ook:
nl.remeha.com
0-10V
interface
152
VIII. Regeltechniek
Omschrijving
Interface voor analoge regeling (0-10 Volt).
Met deze interface is de Celcia MC4 met
0-10 V aan te sturen via vermogensregeling
of temperatuursregeling (Raadpleeg hiervoor
de ketel documentatie). Inclusief optie voor
statusmelding en analoog uitgangssignaal.
Prijs in €
Bestelnummer
121,30
S100.865
VIII-10
Accessoires voor Rematic regelaars
Omschrijving
Prijs in €
Bestelnummer
digitale afstandsbediening FB 5240 met ingebouwde ruimtevoeler 1)
(t.b.v. Rematic 2945 C3)
243,00
49.498
analoge afstandsbediening FS 3611 met ingebouwde ruimtevoeler
(t.b.v. Rematic 2945 C3)
104,00
56.333
5 kΩ/25°C
64,40
38.467
buitenvoeler ZAF 250 (zonder kabel, rode gietmassa aan
achterzijde)
12 kΩ/25°C
31,10
S62.372
buitenvoeler (met 15 m kabel, afgeschermd)
12 kΩ/25°C
53,70
S43.947
22,90
S100.316
Afbeelding
Afstandsbedieningen
Temperatuurvoelers
buitenvoeler ZAF 200 (zonder kabel, zwarte gietmassa aan
achterzijde)
weerstand 2)
buitenvoeler type AF 60 (Calenta en Gas 210 ECO PRO)
ruimtevoeler ZRF 3601 (zonder kabel)
5 kΩ/25°C
64,40
50.679
aanvoer/retourvoeler ZVF 210 (kabel 2 m)
5 kΩ/25°C
41,10
38.469
aanvoervoeler met dompelbuis (1/2” x 80mm) AKF 6-80
5 kΩ/25°C
83,60
54.663
5 kΩ/25°C
22,00
S100.639
12 kΩ/25°C
27,70
S43.946
dompelvoeler ø 6mm voor ketel of boiler :
ZTF 222.3 (kabel 4 m)
boilervoeler (kabel 4 m)
VIII
Wandbehuizingen
Rematic 2945
192,10
49.482
21,20
S56.087
Overig
Regelaarinbouwset t.b.v. Quinta 45/65/85/115
1)
2)
Alleen als er geen slave-regelaars zijn aangesloten
Voeler aansluiten op de beveiligingsautomaat: weerstandswaarde 12 kΩ/25°C
Voeler aansluiten op de regelaar: weerstandswaarde 5 kΩ/25°C
Prijslijst 2011
153
VIII-11
Recom diagnosesoftware
Algemeen
Het softwareprogramma Recom biedt de mogelijkheid om direct met Remeha toestellen te communiceren. De
software toont temperaturen, ventilatortoerental en de status van aan/uit-componenten zoals pomp en gasblok
in een duidelijk overzicht. In Recom worden alle parameters van de beveiligingsautomaat van de ketel in één
overzicht getoond.
Uiteraard kunt u instellingen bewaren op een harde schijf, zodat u altijd de beginwaarden kunt herstellen of
in een project meerdere ketels van dezelfde instellingen kunt voorzien. Door een geprinte parameterlijst te
bewaren bij de projectinformatie, is voor iedereen zichtbaar welke instellingen gebruikt zijn.
Soms is het handig een installatie voor langere tijd te monitoren. Recom kan gedurende langere tijd alle
ketelgegevens loggen en opslaan. Uit logbestanden is later veel informatie te halen, zodat eventuele
probleemoorzaken snel te achterhalen zijn.
Algemene gegevens (Recom)
 Veranderen van ketelparameters op gebruikers- en serviceniveau
 Uitlezen/leegmaken van storingen uit het storingsgeheugen van de ketel
 Weergeven van actuele meetwaarden, zoals aanvoer- en retourtemperatuur, ventilatortoerental, aan/uitstatussen etc.
 Actuele parameterswaarden zijn weer te geven en printbaar in grafiekvorm
 Opslaan en inlezen van parameterwaarden op de harde schijf
 Rekenvenster waarin de verschillen tussen de meetwaarden op twee verschillende tijdstippen wordt
weergegeven
 De benodigde interface of nulmodemkabel is leverbaar door Remeha
 Ingebouwde meertaligheid voor Nederlands, Engels, Frans, Duits en Italiaans
 Updates te downloaden van internet
Systeemeisen Recom
 PC met Windows XP, Vista of Windows 7
 USB poort of seriële poort (RS232). Dit hangt af van het type ketel. Als uw PC geen RS232-poort heeft,
kunt u gebruik maken van zogenaamde USB-RS232-convertors. Deze zijn verkrijgbaar in de reguliere
handel
 Interface (kabel), verkrijgbaar bij Remeha
Recom
Avanta-serie
Calenta
Quinta serie
Quinta Pro serie
Aquanta
Gas 210 ECO PRO
Gas 310 ECO
Gas 610 ECO
Selecta (plus)
W21/28
W40/60
Gas 2000 ECO
Gas 3000/3002 ECO
Gas 6000/6002 ECO
Recom MBC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zie de website http://nl.remeha.com voor de meest recente informatie en het downloaden van de meest
recente software.
zie ook:
nl.remeha.com
154
VIII. Regeltechniek
VIII-11
Recom diagnosesoftware
Voor de verschillende keteltypen zijn Recom sets samengesteld, voorzien van de juiste interface en software.
Type
Geschikt voor keteltype
Recom
Afbeelding
Prijs in €
Bestelnummer
Avanta, Aquanta, Calenta, Quinta Pro,
Gas 210 ECO Pro.
90,00
S59.582
Recom
Quinta-serie, Quinta Pro-serie, Selecta
(plus), Gas 310 ECO, Gas, 610 ECO.
115,00
58.900
Recom MBC
Gas 2000, Gas 3000/3002 (ECO), Gas
6000/6002 (ECO).
62,20
55.961
VIII
Prijslijst 2011
155
156
VIII. Regeltechniek
Download PDF

advertising