Zanussi | DF 6937 | Az újság teljes egészében -ben is letölthető!

Interneten: http://www.nyugatijelen.com
“Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk!”
XIX. évfolyam, 4664. szám • 12 oldal • Kedd • 2007. április 3. • Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében
70 Ft; 0,50 €
Havi 1200 Ft; 8,00 € + postaköltség
70 bani
Polgári napilap
Elõfizetõknek csak
36 bani
Húsvétolás
Nõ
Család
Otthon
– 4. oldal
Kormánynévsor a parlament elõtt
CHIRMICIU A NDRÁS
C
Ajánlat
ãlin Popescu-Tãriceanu piacra dobta ajánlatát,
a demokraták nélküli, liberális–RMDSZ-es
kormányt. Hogy a “húsvéti promóciónak”
milyen fogadtatása lesz a politikai nagyáruházban,
az a célközösségtõl függ.
A liberálisok örülnek, legalábbis pillanatnyilag.
Megszabadulva “partnerüktõl”, számtalan országos
és megyei tisztség vár az éhes párthadseregre. A fenyegetettség is alábbhagyott: a politikailag független,
makacsul hajthatatlan Macovei helyett engedelmes
pártkatona került az Igazságügyi Minisztérium élére.
Az RMDSZ sem járt rosszul – elkerülve az igazságügy
forró gesztenyéjét –, megkapta a regionális fejlesztési
minisztérium aduját.
Az igazi kedvezményezett azonban az SZDP.
Számukra Tãriceanu valódi csemegét ajánlott akciós
áron: tulajdonképpeni kormányzást, felelõsségvállalás
nélkül. Geoanã nem is titkolta, hogy – úgymond a
stabilitásért – hajlandóak voksukat adni az új kormányra, de a továbbiakban ellenzékként saját baloldali programjukat fogják elõnyben részesíteni a parlamentben. Magyarán azt kényszeríthetnek a kormányra,
amit akarnak, míg ennek politikai felelõssége kizárólag
utóbbit, illetve a miniszterelnököt terheli.
Boc bitorlónak nevezte Tãriceanut, aki a liberálisok
számára sajátította ki s az SZDP-nek szolgáltatta ki a
demokraták által, vagy legalábbis segítségükkel elért,
s ezért a D. A. szövetséget illetõ hatalmat.
Naivitás lenne azt hinni, hogy az új kormánytöbbség láttán Bãsescu nyomban “megszelídül”, s nem
ostorozza többé a politikusok viselt dolgait!
Brüsszelben aligha díjazzák majd Tãriceanu ajánlatát, a korrupcióellenes fellépés garanciájának tekintett igazságügyminiszter eltávolítását. De hát a forgalmi illeték kapcsán is tudni lehetett, hogy Brüsszel eleve nem tartozik a “húsvéti ajánlat” célközösségéhez.
A lakosság sem. A legújabb közvélemény-kutatás
szerint az állampolgárok továbbra is a D. A. szövetséget részesítik elõnyben, örökösének pedig inkább
a demokratákat (75%), mint a liberálisokat (25%)
tekintik. Utóbbiak támogatottsága tovább csökken,
mivel a hagyományosan SZDP-ellenes szavazótábor
nem örül az “õsellenséggel” való összefogásnak,
ráadásul ilyen kedvezõtlen feltételekkel!
n Egy kiállításnyi idõre
felbukkantak
6. oldal
n Két táborra szakadt nyudíjasok
7. oldal
n Bátorság az újrakezdéshez
8. oldal
Tegnap megérkezett a parlamenthez Cãlin Popescu
Tãriceanu miniszterelnök
levele, amelyben bejelenti a
kormány átszervezését és a
kabinet tagjainak listáját. A
kormányfõ új minisztériumok létesítését, illetve mások
megszüntetését ajánlja, valamint több miniszter menesztését és új kormánytagok kinevezését.
Az NLP és az RMDSZ alkotta új kormányt a liberáli-
sok Politikai Bürója szavazta
meg. A kormány sajtóosztálya
közleményt adott ki hétfõn a
miniszterek listájával, miután
Cãlin Popescu Tãriceanu miniszterelnök elküldte a parlamenthez a levelet, és a parlament jóváhagyását kérte.
A közlemény szerint a kormány tagjai: Cãlin PopescuTãriceanu, miniszterelnök,
Markó Béla mûvelõdésért,
oktatásért és integrációért
felelõs államminiszter.
Miniszterek: Adrian Cioroianu (külügy), Varujan Vosganian (gazdaság és pénzügy),
Tudor Chiuariu (igazságügy),
Cristian David (belügy- és
közigazgatás), Teodor Meleºcanu (honvédelem), Ludovic
Orban (szállítás),
Cristian Adomniþei (oktatás, kutatás és ifjúság), Paul
Pãcuraru (munkaügy, családügy, esélyegyenlõség), Ovidiu
Silaghi (kis- és középvállalkozások, kereskedelem, turiz-
mus és szabadfoglalkozások),
Decebal Traian Remeº, (mezõgazdaság és vidékfejlesztés),
Eugen Nicolãescu (egészségügy), Borbély László (régiófejlesztés, középítkezés és
lakásügy), Korodi Attila (környezetvédelem és fejlesztés),
Adrian Iorgulescu (mûvelõdésügy és vallásügy), Nagy
Zsolt (kommunikáció és távközlés), Mihai Voicu (parlamenttel való kapcsolattartás).
Vasi napsütés Hunyad magyar
történelmi örökségén?
Végre tartalmat nyerhet
Hunyad és Vas testvérmegyék
kapcsolata. A magyarországi
vendégek tegnapi dévai látogatásának mindenesetre biztatóak a kilátásai. A magyarországi küldöttség ugyanis
konkrét együttmûködési elképzelésekkel érkezett Dévára.
Halvány kezdet,
erõsödõ folytatás
Mircea Moloþ, Majthényi László és Kovács Jenõ (balról jobbra). Tartalmassá váló
testvériség?
Nem támogatják a strand átvételét
Folyamodványt
nyújtottak be a cégesek
Arad – Mielõtt újra terítékre került volna a municípiumi tanácsülésen a strand
átvételének problémája, a
strandi cégesek, Leontin Aslãu képviselõjükkel az élen folyamodványt nyújtottak be a
polgármesteri hivatalhoz, illetve prefektúrához az átvétel
idõszerûtlenségére hivatkozva.
A folyamodványban (melyhez hozzácsatolták a cégesek
által az évek során a polgármesteri hivatalhoz intézett
levelek másolatát is) a Corleone cég vezetõje, Aslãu azt
kéri a municípiumi tanácsosoktól, hogy ne szavazzák
meg a strandnak a polgármesteri hivatal általi átvételét.
Folytatása a 3. oldalon
SÓLYA R. EMÍLIA
Díjátadás
A Nyerje
meg húsvéti
sonkáját játékunk gyõztese, az aradi
Becsi Margit
tegnap szerkesztõségünkben vette át a
díjat a felajánlótól, Antal
Péter pécskai
alpolgármestertõl.
( IJ)
Eleinte az együttmûködés
többnyire tapasztalatcserékre
korlátozódott. Aztán nyaranta Hunyad megyei gyerekek
a Balatonon üdültek egy hétig
a Vas megyeiek vendégeként,
s az utóbbi két évben immár
magyarországi ifjak is jöttek
a hunyadi hegyekbe.
Folytatása a 3. oldalon
CHIRMICIU ANDRÁS
2
Kedd, 2007. április 3.
Napzárta
A parlament ma dönt
A képviselõház és a szenátus ma délután ül össze együttes ülésre, hogy szavazzon a
Cãlin Popescu Tãriceanu miniszterelnök által javasolt új
kabinetrõl. Valeriu Zgonea
(SZDP), a képviselõház titkára tegnap, a két ház állandó
bizottságainak együttes ülése
után kijelentette: az új kormányba javasolt minisztereket a parlament szakbizottságai tegnap délután és kedd délelõtt hallgatták, illetve hallgatják meg. A szavazás titkos,
golyós szavazás lesz.
A DP ellenzi
A Demokrata Párt (DP)
nem szavaz bizalmat az NLP
és az RMDSZ alkotta kormánynak, mivel ez a kormány
“nem legitim” – jelentette be
tegnap Emil Boc DP-elnök,
azt kérve Tãriceanu miniszterelnöktõl, akit “csalónak”
nevezett, hogy egyedüli törvényes megoldásként mondjon le, és azt követõen új
kormány alakuljon.
Az SZDP támogatja
Az SZDP megszavazza a
DP nélküli átszervezett kormányt – jelentette be tegnap
Mircea Geoanã SZDP-elnök,
hozzátéve, hogy két rossz közül a szociáldemokraták a kisebbik rosszat választják.
Geoanã elmondta: az SZDP
azért döntött úgy, hogy bizalmat szavaz az új kabinetnek,
mivel “kötelessége” biztosítani az állami intézmények
mûködését, ugyanakkor a
szociáldemokraták fenntartják maguknak a jogot, hogy
egyszerû bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be, amikor szükségesnek tartják.
Több határrendõr húsvétra
A húsvéti ünnepek környékén – április 6–9. között –
megemelik a határrendõrök
számát Románia határain:
mintegy 4500 határrendõr
ügyeli majd fel a határforgalmat – jelentette be tegnap a
Határrendõrség Fõfelügyelõsége, amely azt javasolja az
utazóknak, használják a kevésbé ismert határátkelõket
is, megelõzendõ bizonyos
határátkelõk túlterhelését. A
turisták Temes megyében átléphetik a határt Nagycsanádnál, Arad megyében Nagylaknál, Tornyánál, Gyulavarsándnál, Bihar megyében
Nagyszalontánál, Borsnál, Érmihályfalvánál, Székelyhídnál,
Szatmár megyében Peténél.
Drágított a Rompetrol
A Rompetrol vállalat tegnap 8 banival drágította meg
a saját töltõállomásain forgalmazott benzin, illetve 3 banival a gázolaj literenkénti árát
– jelentette be a vállalat. A
drágítás nyomán egy liter
Efix 95 benzin 3,27, a Premium E 4 benzin 3,28, az Euro super 98 benzin 3,78 lejbe
kerül. Az Efix dísel gázolaj
literét 3,1, a Super euro 5
gázolaj literét 3,4 lejért lehet
megvásárolni a Rompetrol
töltõállomásainál.
Szerkeszti
K ISS KÁROLY
Közélet
Mi legyen a szeméttelepnek
kijelölt telekkel?
Temes – A temesvári helyi tanács
legutóbbi ülésén megszavazta azt a
határozatot – amit egyébként az utolsó
percben “szúrtak be” a napirendi pontok
közé a polgármester javaslatára –, mely
szerint kérni fogják a kormánytól, hogy
bocsássa az önkormányzat rendelkezésére
azt a 60 hektáros területet, amelyet a
megyeszékhely, Temeskovácsi és Újszentes határol, és amelyre eredetileg a
regionális környezetkímélõ hulladéktárolót tervezték.
A városatyák szándéka szerint ebbõl is
kárpótolnák a 247-es restitúciós törvény
alapján ingatlan-visszaszolgáltatásra
jogosultakat – ha már a szeméttelep
ellenzõi megvétózták a projektet, és a
lerakat másutt (Gizellafalva határában)
épül majd fel.
Csakhogy a telek fölött a megyei tanács
rendelkezik, és az elöljáróinak megkerülésével hozott határozat felbõszítette
az önkormányzat elnökét, aki szerdán
rendkívüli sajtóértekezleten reagált a
helyi képviselõtestület döntésére. Constantin Ostaficiuc leszögezte: a 60 hektár
az Állami Földalaptól kormányhatározattal került a megye tulajdonába, és
el nem vehetik, legfeljebb a bukaresti
végrehajtás kérheti a közgyûlést, hogy
hozzon határozatot a földalapnak történõ visszaadásról – de nem kötelezheti
erre.
Mivel hulladéktároló nem lesz a szóban
forgó területen, a tanácselnök elõbb
villanegyedet képzelt oda, szerdán azonban teljesen új tervvel hozakodott elõ:
modern, 30-35 ezer férõhelyes stadionból,
10-12 férõhelyes sportcsarnokból, fedett
mûjégpályából és uszodából, szállodákból
és kiállítási pavilonokból álló európai
szintû sport- és szabadidõ-komplexumról
álmodik a Temesvár központjától nyolc
kilométerre lévõ területre. “Ez 100-130
millió euróba kerülne, amit a strukturális
alapoktól szerzett pályázati pénzekbõl, a
magántõke bevonásával, és akár a Pãltiniºanu stadion alatti telek értékesítésével
teremtenénk elõ. Konkrétumokat nem
mondhatok, mert legszívesebben csak
õsszel szóltam volna errõl, de ha már így
hozta a helyzet…” – mondta az elnök, aki
szerint “versenyeztetni” kell a terveket:
ha a temesvári önkormányzatnak jobb
projektje van, és a lakosság zöme azt
támogatja majd, vegye használatba a
telket…
Ezzel ellenkezõ véleményen van Ovidiu
Drãgãnescu prefektus, a kormány területi
képviselõje. Szerinte a kormányrendeletben egyértelmûen áll, hogy szeméttelep
építésére kapta a megyei tanács a 60
hektáros területet 2003-ban, ezért a
tanácselnök “ne álmodozzon villanegyedrõl vagy sportkomplexumról”, hanem
szolgáltassák vissza az Állami Földalapnak, hogy a temesváriakat kárpótolhassák belõle, mert ez a legfontosobb, ráadásul a megyeszékhelyen
egyébként 400-450 hektárra lenne szükség, hogy az egykori tulajdonosokat vagy
örököseiket természetben kárpótolhassák.
Mindhárom hatóság fennen hirdeti,
hogy a törvényesség szellemében és a
lakosság érdekét szem elõtt tartva akar
eljárni az ügyben, de a különbözõ politikai
erõkhöz tartozó, vagy azok szekerét toló
tisztségviselõk, intézmények izmozása
közben a polgármesteri hivatal, prefektúra
és megyei tanács alkotta Bermudaháromszögben eltûnik a telek is, a
sportbázis és a kárpótlás is.
PATAKY L EHEL ZSOLT
Betûvetõ otthont
létesítenek utcagyerekeknek
Temesvár – Az elmúlt hét végén
tartotta beszámoló és tisztújító közgyûlését a Pentru voi (Értetek) Alapítvány
temesvári filiája. Az elemzett idõszak
megvalósításai sorában kiemelkedõ helyet
foglal el a Tácsi László tanár nevét viselõ
napközi otthon, mely 44 szellemi fogyatékos szakszerû ellátását biztosítja.
Az idei célkitûzések között elsõ helyen
szerepel betûvetõ napközi otthon lé-
•A LIBERÁLISOK NEM KÉRIK az NLP–DP D. A. Szövetség protokolljának felbontását, mivel véghez
akarják vinni vállalt kötelezettségeiket
– jelentette ki Teodor Meleºcanu, a
Nemzeti Liberális Párt (NLP) alelnöke tegnap a párt Központi Politikai
Bürójának ülése után. “A mi szemszögünkbõl a D. A. Szövetség protokollja
nincs felbontva, legalábbis mi ezt nem
tettük meg. Az NLP nem kéri bíróságon a protokoll felbontását, mivel
bizonyos kötelezettségeket felvállaltunk, és kötelesek vagyunk ezeket megvalósítani” – mondta. • LUDOVIC
ORBAN PNL-ALELNÖK az új kormány – amelynek õ is tagja – ellen szavazott a Nemzeti Liberális Párt Központi Politikai Bürójának tegnapi ülésén, míg Norica Nicolai, Marian Petrache és Dan Radu Ruºanu alelnökök
tartózkodtak. Orban elégedetlenségének fõ oka az volt, hogy az Országos
Befektetõ Vállalatot, amely jelenleg a
tesítése (nem csak) utcagyerekek részére.
Mint az alapítvány országos küldötte
elmondta, már két ilyen létesítmény
sikeresen mûködik: egyik Galac on, a
másik Jászvásáron. A harmadik Temesváron lesz – fogadkoztak a helyi
vezetõk.
A közgyûlésen tömegesen részt vettek
az alapítvány fiatal önkéntesei is.
szállítási tárca felügyelete alatt van, átteszik a most létrehozandó Regionális
Fejlesztési Minisztérium felügyelete
alá, amelyet az RMDSZ vesz át. Orban
azt is Tãriceanu miniszterelnök szemére vetette, hogy Norica Nicolai
vagy Crin Antonescu nincs a kormánytagok között. • TÃRICEANU
A FELELÕS, ha az RMDSZ az autonómiáért harcol a kormányban betöltött tisztségeket felhasználva –
nyilatkozta tegnap Mircea Geoanã
SZDP-elnök. A szociáldemokrata
pártelnök rámutatott, hogy ha így
alakul a helyzet, az SZDP minden
demokratikus eszközt fel fog használni ennek megakadályozására, beleértve az egyszerû bizalmatlansági indítvány benyújtását is. • JOGI SZEMPONTBÓL A D. A. SZÖVETSÉG
MÁR NEM LÉTEZIK – jelentette
ki tegnap Valeriu Stoica, a Liberális
Demokrata Párt (LDP) Országos Küldöttségi Tanácsának elnöke, hozzáté-
(S.)
Arad megmérettetése
Idegenben az ember sokkal
jobban felmérheti, mennyire
ismerik másutt szûkebb pátriáját,
mit tudnak róla, milyen valós
vagy valótlan történések, hiedelmek kapcsolódnak szülõvárosához, vidékéhez. Jobb alkalom egy
ilyen kitárulkozásra aligha akad
egy nagy nemzetközi vásárnál,
amelynek témája éppen az utazás,
utaztatás. Napjaink embere szeretne minél többet megismerni a
nagyvilágból, saját szemével, saját
élményeinek szûrõjén megrostálni és ekképp elfogadni azt,
amit ma szociológiai értelemben
“másságnak” nevezünk. Legyen
ez akár egy szomszédos régió,
közeli vagy távolabbi ország
települése, vidéke, tájegysége,
életformája.
Az Utazás budapesti turisztikai
vásáron 53 ország között idén
immár újszülött uniós tagállamként volt jelen Románia, s igen jó
ötletnek bizonyult, hogy a helyi
önkormányzat szociális igazgatóságához tartozó Infotour Arad nem
a közös pavilonban bérelt helyet,
amelyet a nagy idegenforgalmi
vonzerõvel és a manapság divatos
faluturizmus területén tekintélyes
tapasztalattal rendelkezõ székelyföldi turisztikai központok uraltak,
hanem Takács Mihály festõmûvész aradi tereket, szobrokat ábrázoló nagy méretû olajfestményeivel díszített román, magyar, angol
és francia nyelvû prospektusokkal,
ismertetõkkel, térképekkel ellátott
külön standon jelentkezett.
Az aradi pavilon vezetõjeként
négy napon át jólesõ érzéssel
tapasztalhattam, hogy a hatalmas
konkurencia ellenére milyen sok
látogató érdeklõdött a város
nevezetességei iránt, kért, keresett
aradi dokumentációs anyagot
vagy csak egyszerûen megállt
csevegni, elmondani, hogy valamelyik felmenõjét milyen szálak
fûzték a Maros-parthoz, a várhoz
vagy valamelyik utcához.
Sajnos, az is tény, hogy bár sok
dicsérõ szóval illették a város
ve, hogy ennek szelleme azonban tovább él a DP-ben és az LDP-ben. Valeriu Stoica rámutatott: a szövetség,
amely azoknak az érdekeit képviseli,
akik hittek benne, politikai programjában továbbra is létezik alapítóival,
Theodor Stolojannal és Emil Boc-kal,
valamint a két párt más vezetõivel
együtt. Theodor Stolojan LDP-elnök
kijelentette: hamarosan találkozik a
DP vezetõivel, azt követõen, hogy
lezajlanak az új kormány beiktatása
körüli események. • A DEMOKRATÁKNAK FÜGGETLEN, KÜLÖNÁLLÓ CSOPORTJA lesz a
szenátusban – jelentette be tegnap
Emil Boc DP-elnök tegnap a párt
parlamenti csoportjainak együttes
ülését követõen, miután Cãlin Popescu-Tãriceanu miniszterelnök úgy
döntött, kizárja a demokratákat a kormányból. A miniszterelnök döntése
nyomán a D. A. Szövetség megszûnt
létezni, és ezt a bíróságnak is meg kell
állapítania – nyilatkozta Boc. – A DP
marad a D. A. Szövetség örököse és
programjának folytatója – hangsúlyozta. • TÕKÉS LÁSZLÓ királyhágómelléki református püspök, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
szépségét, útban belsõ Erdély felé
még mindig csak egy-két órát
szántak megtekintésére. Évek óta
tapasztalható, hogy Arad hatalmas átmenõ forgalmat bonyolít le,
de ritkán célváros. A magyarázat
kézenfekvõ: szinte mindenki
hallott legfõbb történelmi nevezetességeinkrõl, a várról, a vesztõhelyrõl és a Szabadság-szoborról, ennél többet azonban
viszonylag kevesen tudnak rólunk. A megye (jórészt még kiaknázatlan) turisztikai vonzereje
pedig még ennél is kevésbé ismert. A hiányosságot igyekezett
némileg pótolni az idei részvétel
is, amely számos további tanulsággal szolgált. Elsõsorban azzal,
hogy szükség van minél gyakoribb jelentkezésre ilyen nemzetközi rendezvényeken; szükség
van minél több, minél vonzóbb
kivitelezésû ismertetõkre, útikalauzokra, a szállodák, panziók,
szálláshelyek elérhetõségét tartalmazó katalógusokra. Sokan hiába
keresték az Arad-hegyaljai bor
útját tartalmazó részletes leírásokat, a megyei várak történetét
tartalmazó prospektusokat.
Óriási az érdeklõdés a faluturizmus, a bögrecsárdás, hátizsákos
szálláshelyek iránt. E téren bizony
nagy a lemaradásunk.
Sokan nehezményezték, hogy a
Vesztõhelyre vezetõ útvonal nincs
kijelölve, sehol egy eligazító tábla.
A korábbi évekhez képest idén
több, négy-öt magyar nyelvû
prospektus is megtalálható volt az
aradi standon, mégis az utolsó két
napon már csak angol nyelvût
kínálhattunk, amit a fiatalok
elfogadtak, de az idõsebb korosztály erõsen fumigált.
A határok légiesítésével tovább
nõ az immár a 21. század Európájára (is) jellemzõ “homo turisticus” mozgalom. Mi itt, az
ország nyugati kapujában sokat
tehetünk azért, hogy ne csak
átrobogjanak Aradon, hanem
megismerjék, megkedveljék és jó
hírét vigyék.
elnöke a Kolozsvári Rádiónak elmondta: egyetlen politikai alakulattal
sem zárja ki az együttmûködés lehetõségét, beleértve az RMDSZ-t is, ha
bejut az Európai Parlamentbe. Tõkés
hangsúlyozta: õ hû maradt a helyi,
kulturális és személyi autonómia
megszerzésére irányuló elvhez, emiatt
a magyar közösség bizonyos szervezeteinek támogatását élvezi, és az európai parlamenti választások elhalasztása nem befolyásolta negatívan támogatottságát. • A VÁLASZTÓPOLGÁROK 44 SZÁZALÉKA Traian
Bãsescu államfõre voksolna, ha jövõ
vasárnap lennének a választások. Az
Insomar kutatóintézet közvéleménykutatása szerint a második helyen 18%kal az Új Generáció Pártjának elnöke,
George Becali lenne, míg a harmadik
helyre a Szociáldemokrata Párt vezetõje, Mircea Geoanã kerülne 15%-kal.
A D. A. Szövetségre a lakosság 42%-a
szavazna, ezt 22%-kal a Szociáldemokrata Párt követné. A harmadik helyen
állna a Nagy-Románia és az Új
Generáció Pártja 11-11%-kal, míg az
RMDSZ 5%-ot szerezne.
Összeállította
RÁCZ SÁNDOR
Krónika
Kedd, 2007. április 3.
Változnak
a szociális lakások
elosztásának kritériumai
Arad – Mivel a restitúciós
törvény gyakorlati alkalmazása nyomán egyre több személy került az utóbbi idõben
az utcára vagy ideiglenes lakhelyre, a polgármesteri hivatal az önkormányzaton keresztül várhatóan még ezen a
héten pontosítja a lakások
elosztásának feltételeit, a várólistára kerülés kritériumait.
Mint ismeretes, a polgármesteri hivatal a kérvényezõk által beadott okmányok, valamint az illetõ életkörülményeinek vizsgálata után pontokat ad, s eszerint rangsorolják az eseteket. Tíz pontot ér,
ha a családfenntartó – függetlenül a családtagok számától
– fogyatékos személy. Ha a
családban beteg él – de betegsége nem valamilyen fogyaték –,
az további öt pontot jelent.
Tíz pont, ha a kérvényezõ
nyugdíjas, és további egy
pont/hónap jár a kilakoltatási
határozat vagy a Reconsszerzõdés felbontásától számítva.
Mindezek a pontszámok
csupán tájékoztató jellegûek,
a hivatal szakemberei csak
alapos dokumentálódást követõen állapítják meg a jogosultsági helyet a várólistán.
Mivel a polgármesteri hivatal hamarosan átadja a Frunzei utcai panelház szociális
lakásait, az önkormányzat
ezek kiosztásának feltételrendszerét is hamarosan megszavazza. A tervezet alapján feltétel lesz, hogy a család legalább egyik tagja alkalmazott
legyen, rendszeres jövedelmet
kapjon, és az egy fõre jutó
jövedelem ne haladja meg az
országos nettó átlagbért.
(IRHÁZI)
n Pláza lesz a Temesvári út mellett
Arad – Elkészült a részleges rendezési terve az Ice Plázának,
amelyet a beruházó, számítva a hatalmas tranzit-forgalomra
is, a Temesvár felé vezetõ országút mellett, a majdani
autópálya-körgyûrûtõl kb. 700 méterre fog felépíteni, s a lehajtást egy külön körforgalom fogja segíteni. A bevásárlóközpont alagsorában parkírozó lesz, a földszinten hipermarket, míg
az emeleti részeken bérbe adandó boltokat alakítanak ki. De
terveznek többek között bankfiókot, patikát, vendéglõket is.
Ezzel eldördült Aradon is a startlövés, ki adja át leghamarabb
az elsõ plázát, hisz információink szerint az Ice mellett további
kettõ elõkészületei is folynak.
(IJ)
n Mától mût az amerikai “csodadoktor”
Temesvár – Mint hírt adtunk róla, idén is vállalkozott hátgerinc-bántalmakban szenvedõ Temes megyei – és nem csak
– páciensek kezelésére dr. Scott William, a Floridai Egyetem
neves orvosprofesszora. A szakorvos és csapata a tegnap megérkezett a Bega-parti városba, és ma megkezdi a munkát. Egyes
pácienseket a magukkal hozott gyógyszerekkel szabadítják meg
fájdalmaiktól, de a súlyos eseteket, szükség esetén, ugyancsak
a magukkal hozott mûszerek segítségével meg is operálják.
n Versenyvizsga igazgatói állásokra
(S.)
Arad – Az Arad Megyei Tanfelügyelõség versenyvizsgát rendez jogi személyiséggel rendelkezõ iskolák igazgatói és aligazgatói posztjaira. A vizsgára – amelyre május 3–18. között
kerül sor – április 9–18. között lehet beiratkozni a tanfelügyelõség Decebal utca 32. szám alatti székhelyén.
A szabad állások listája, a beiratkozás és a versenyvizsgán
való részvétel feltételei megtalálhatók a tanfelügyelõség hirdetõtábláján, valamint a www.isjarad.ro/forum címû honlapon.
K. K.
Janusz Bugajski, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi
Tanulmányok Központjánál
mûködõ Új Európai Demokráciák projektigazgatója az
amerikai üzleti körök legfontosabb napilapjában arról ír,
hogy az egyre merészebb
Oroszország miként igyekszik súlyával ránehezedni Európára. Bugajski fájlalja, hogy
Párizsnak, Berlinnek és Rómának a kereskedelmi pragmatizmus fontosabb a geostratégiai megfontolásoknál, és
ezzel csökkentik bármilyen
közös uniós fellépés hatékonyságát.
A turizmus az együttmûködés kiemelt területe, hangsúlyozta Mircea Moloþ, a Hunyad Megyei Tanács elnöke.
A két megye ugyanis tökéletesen kiegészíti egymást: míg
a nyugat-magyarországi térségben a gyógyfürdõk és termál-turizmus fejlõdött jelentõsen, a dél-erdélyi térség
hegyvidékeivel tudja csábítani a testvérmegye lakosságát.
– Tavaly hét Hunyad megyei
küldöttség (rendõrök, néptáncosok, ifjúsági szervezetek, megyei turisztikai alkalmazottak stb.) járt Szombathelyen, s a tapasztalatcserének továbbra is fontos szerepet tulajdonítunk – szögezte le Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés alelnöke.
Gazdasági vetületek és
történelmi mûemlékek
Kovács Jenõ, a Vas Megyei
Közgyûlés jogi bizottságának
elnöke jól ismeri Erdélyt,
beleértve Hunyad megyét is.
Több mint 20 éve jár rendszeresen errefelé, a Zsil-völgyi sípályáktól a hátszegi nemesi
kúriákon keresztül a Maros
menti Déváig és Vajdahunyadig szinte a megye valamennyi
zugát bejárta. Vállalkozóként
is jelen van: cége Kolozsvár
körgyûrûjének, illetve a Petrozsény–Târgu Jiu országút felújítását nyerte el tenderen, s a
Nagyvárad–Déva országút
egyik szakaszára is pályázik.
Erre a Hunyad megyei kapcsolat révén szándékszik alvállalkozókat és munkaerõt találni.
Majthényi László és Kovács
Jenõ Hunyad megye magyar
A magyar miniszterelnök
és az orosz elnök legutóbbi találkozójukon pozitív mérleget
vontak: a kereskedelmi kapcsolatok jók, az energiaszállítások gondjait kiküszöbölték,
a politikai kapcsolatok elmélyültek. Gyurcsány Ferenc új
elve Moszkvával kapcsolatban: keveset beszéljünk a politikáról és sokat az üzletrõl –
írja az osztrák hírmagazin. Az
Oroszország iránt tanúsított
magyar simulékonyság késedelemre kárhoztathat, sõt bukásra ítélhet egy fontos európai energiapolitikai tervet, a
Törökországon át NyugatEurópába vezetõ, iráni, azerbajdzsáni, illetve késõbb
közép-ázsiai gázt szállító Nabucco-vezetéket – véli a lap.
Folyamodványt
nyújtottak be a cégesek
Folytatás az 1. oldalról
A cégesek szerint – tekintve, hogy a településgazdálkodás szabálytalanul adminisztrálta a strandot, illetve a felparcellázások is illegálisan
történtek – alkalmatlan épp
most, szezonnyitás elõtt átvenni a strandot. Aslãu azzal
vádolja a polgármestert, hogy
a strandi visszaélések következményeit most megpróbálja a tanácsosok nyakába varrni egy “Elecon-, Reconsügyhöz hasonló adminisztrációs ügyködés” folytán. – A
folyamodvánnyal felkérjük az
összes illetékes szervet, intézkedjenek a törvény betartásáért, és ne felejtsék el, hogy
a jóhiszemû beruházókat és
beruházásokat támogatni kell
– áll a dokumentumban.
A folyamodványhoz csatolták a strandi cégesek, illetve
a faházikók bérlõinek egyesülete által összeírt javaslatokat
is a strand mûködése kapcsán.
A javaslatok érintik a cégesektõl elkért, soknak tartott
parkolási díjat, a kereskedelmi tevékenységükre vonatkozó elõírásokat, telekkoncesszió-
Vasi napsütés Hunyad
magyar történelmi örökségén?
Folytatás az 1. oldalról
3
vonatkozású múltját is felhozták a tegnapi tárgyalások során. Mindenekelõtt az 1896-os
millenniumi ünnepségek alkalmával Zajkányban felállított, majd a kilencvenes
években, illetve 2003-ban eltüntetett, lerombolt Hunyadi
János emlékmû visszaállítását
javasolták. Mircea Moloþ – aki
nem is tudott a hányatott sorsú
emlékmûrõl – egy eredeti szöveget tartalmazó tábla felállítását ígérte, ha nem is a teljes
emlékmû visszaállítását.
Kovács Jenõ még a helyi magyarok számára is meglepõen
alaposan készült fel a mai Hátszeg vidéki látogatásra. Fényképalbumában ugyanis szinte
valamennyi omladozó nemesi
kúria, középkori templom(rom) vagy emléktábla jelen
van, s ezek alapján konkrétan
fölvetheti felkarolásukat!
A strand valóságos aranybányává nõtte ki magát az évek
során. Kár, hogy az aradiakra nem gondol senki…
kat és adásvételeket stb. A polgármesterrel örök harcban álló
Aslãu végül azt kéri, a következõ tanácsülés elõtt szervezzenek köztárgyalást a strand
átvételével kapcsolatban.
A strandi cégesek és a strand
adminisztrálói között évek
óta tartanak a forrongások, és
most, hogy egyes honatyák
érdekei egyre inkább a strand
köré fonódnak, a kereskedõk
jónak látták újra hallatni
hangjukat. Ez azonban egyál-
talán nem használ az aradiaknak, akik közül többen (diákok, nyugdíjasok például)
alig várják az idei szezonnyitást, hisz sokaknak a strand
jelenti nyáron a kikapcsolódást. Ilyen körülmények között pedig kissé elveszik a
kedvüket az idei strandolástól. Legalábbis az idei korszerûsítéseket illetõen a strandi
látogatók nem sokra számíthatnak. Talán a füvet lenyírja
valaki a napozóknak…
Bezárták
a vadászerdei állatkertet
Temesvár – Gyökeres változást ígért idénre a vadászerdei állatkertet üzemeltetõ
városháza illetékes osztályvezetõje. Az eddig hiányzó
állatok – tigris, oroszlán,
rõtvad stb. – beszerzésével
gazdagítják az állományt,
kialakítják az európai normák
szerinti élõhelyeket, bõvítik a
ketreceket, nagyobbítják a
bekerített területet. Ezzel
szemben most arról kaptunk
hírt, hogy a Környezetvédõ
Ügynökség az általa észlelt
hiányosságok miatt lakatot
tett az állatkert kapujára. És
addig nem is hagyja jóvá a
mûködését, amíg a feltételek
nem felelnek meg az elõírásoknak.
Az elõállt helyzetre reagálva Mihãiþã Afrenie állatorvos, a városháza illetékese,
“tiszta vizet öntött a pohár-
ba”. Elmondta, hogy Temesvárnak sosem volt törvényesen bejegyzett állatkertje. A
városvezetés “saját szakállára” fenntartott néhány ketrecet, kifutót, istállót, amely a
költségvetés függvényében
hol gyarapodott, hol pedig
elsorvadt. A bezárás – tette
hozzá – tulajdonképpen formai epizód: a jegyzõkönyv
alapján kezdeményezni lehet
az állatkert törvényes létrehozását, az összes szükséges
jóváhagyásokkal. Afrenie azt
is elmondta, hogy a városháza
nem mondott le az állatkert
bõvítésérõl, korszerûsítésérõl,
az állomány kiegészítésérõl. A
munkálatok fokozott ütemben folynak, hogy június 1-jén,
a Gyermeknapon megnyithassák a nagyközönség
elõtt.
(S.)
Az amerikai magazin címoldalán szerepelteti Mitt
Romney-t – Massachusetts
volt kormányzóját – mint az
amerikai jobboldal reménységét a 2008-as elnökválasztáson. Olyannyira megfelelõ
politikusnak tartják, hogy a
Reagan-jelölt titulussal illetik
a borítón, és a címlapsztori is
Romney, a megmentõ néven
fut. Az amerikai konzervatívok között pedig nincs nagyobb megtiszteltetés, mint
amikor Ronald Reagan egykori elnökhöz hasonlítják õket.
Az argentínai hírportál bõ
teret szentelt a tegnapi vezetõ
eseménynek, a Falkland-háborúnak, amit Nagy-Britannia és Argentína 1982. április
2. és június 14. között vívott
egymással a spanyol nevén
Malvin-szigetcsoport birtoklásáért. Az Argentína szomszédságában fekvõ szigetcsoportot 1833-ban foglalta el
Nagy-Britannia, és az ENSZ
sürgetésére a brit fél csak az
1960-as években kezdett foglalkozni a helyzet megoldásával. Közvetlenül a háború
elõtt, 1979–1982 között a britek már fontolgatták a megosztott argentin–brit fennhatóságot, vagyis a kondomínium lehetõségét, de aztán
kitört a háború, és 2002-ben
Nagy-Britannia végül megadta a brit állampolgárságot a
szigetcsoport lakóinak. Argentin szakértõk attól tartanak: ha Argentína nem tesz
érdemi diplomáciai lépéseket,
elõbb-utóbb független állam
lesz a szigetcsoportból.
(A MAGYAR NEMZET összeállítása nyomán)
4
Kedd, 2007. április 3.
Nõ l Család l Otthon
Ünnepi népvándorlás
Végeláthatatlan a sor. A városi kõrengetegbõl indul a falu felé, maga
mögött hagyva a fülsiketítõ zajt, a
mindenre rátelepedõ port, a munkahelyek lüktetését, a mindennapos hajszát. Karnyújtásnyira van a hétvége, az
ünnep, amihez légi út, vasút, betonút
meg zöld gyalogút vezet, s a végállomás
egy ház, amelybõl valaha elindult a
vándor...
Hogy ki milyen hosszú utat tett meg
az évek, évtizedek alatt, embere válogatja. De ezekben a napokban lerövidülnek a távolságok, aki csak teheti,
szaporázza a lépést és hazamegy,
akinek van kihez hazamennie. A szülõi
ház kapuja kitárva, és ölelésre nyílik
az idõs apai, anyai kar. A találkozás
örömteli érzése, a gyerekek, unokák
látása, a beszélgetések meghittsége a
legszebb ünnepi ajándéka minden
családnak.
– Majláthfalva közel van Temesvárhoz, és nagyon közel a szívünkhöz –
mondja Templer Ágnes óvónõ, aki
ezekben a napokban a férjével és a
gyermekeivel együtt készen áll az útra.
Várják õket a Templer és a Pozsár
szülõk, illetve nagyszülõk, számukra
az együttlét olyan, akár a boldogságforrás, amely felfrissít, táplálja az életkedvet – és miért ne – a reményt is,
hogy egyszer majd az unokák, a tizenhét éves Tamás és a tizenkét éves Anita
nemcsak vendégként, ünnepre látogatnak haza...
Igazfalvára Kolozsvárról várja övéit
a Papp család, és biztosan nem peda-
Papp Naomi és Rebeka – két kis nyuszi egy fészekben
gógus szemmel, hanem nagyszülõi
Ünnepi népvándorlás helyszíne a virajongással “mérik”, mennyit nõttek, dék, az ország. A falu visszahívja,
okosodtak a kicsik, amióta nem látták visszavárja övéit, megtelik élettel, és titõket. A kincses város kínálta megannyi kon azt szeretné, ha örökké tartana a
lehetõséggel most versenyre kel az feltámadás napja...
igazfalvi tágas utcák, fehér falú házak,
Az oldalt
virágos kiskertek, zöld fû közé rejtett
SIPOS
nyuszifészkek látványa, de mindenekelõtt a nagyszülõi szeretet kisugárzása,
ERZSÉBET
amit nagyon jó érezni, és amire mindig
szerkesztette
öröm lesz gondolni...
Miért kitagadott?
A környékünkön lévõ egyik
gyógyszertárba tértem be a jó
múltkor, és elégedetten nyugtáztam, hogy térítéses gyógyszer van, sorbaállás azonban
nincs. A két kiszolgáló gyógyszerésznõ elõtt egy-egy ügyfél
vásárolt, és én ahhoz a kisablakhoz álltam, amely mögött
a patikus kisasszony fehér köpenyén lévõ kitûzõrõl a Mónika Enikõ nevet olvastam.
Természetesen magyarul szólítottam meg, de õ román nyelven válaszolt, és igen kedvesen átnyújtott egy ceruzát,
hogy a szükséges adatokkal
kitöltsem a receptemet. Megköszöntem, és továbbra is magyarul mondtam, milyen nagyon örülök, hogy a hónap
közepén térítéses orvossághoz
jutok, õ mosolygott, ám következetesen románul szólt
hozzám.
Mi tagadás, arra gondoltam, talán csak megtévesztett
engem a széphangzású név, és
valóban nem beszéli az anyanyelvemet. Elnézést kértem
hát, de õ megnyugtatott:
igenis tud magyarul, de nem
illik olyan nyelven beszélni,
amit a többiek nem értenek.
Udvariasan, de határozottan
adta ezt a tudtomra, ami
bizony váratlanul ért, és
rosszul esett. Annál is inkább,
mivel mindössze hárman
voltunk a patikában, és mindenki a maga ügyével volt elfoglalva. Miért szóljunk hát
egymáshoz mi – két magyar
nemzetiségû – más nyelven?!
Röviden csak ennyi történt, mégis hosszú ideje tûnõdöm fölötte... Hogy is van ez?
Mert nem vitás, egy más
nyelvû többségben élünk, sokan nem ismerik, nem tanulták a mi nyelvünket, de ez ok-e
arra, hogy magunk megtagadjuk azt?! Egymás között
miért ne beszélhetnénk az
anyanyelvünkön, hisz kényszer, büntetés nem fenyeget,
restellnünk sem kell, amiért
még egy nyelvet (sõt, akár
többet is!) beszélünk, hisz
általa többek vagyunk! Sokszor, nagyon sokszor kellene
elmondanunk, tudatosítanunk fiataljainkban, hogy ne
prédálják el, amit mi hagytunk rájuk, amit otthonról
kaptak, ne mondjanak le
önként arról, ami az övék.
EGERESSY KATA
Sült báránycomb
Párizsi piskóta
Hozzávalók: 4 fõre, kb. 1
kg csontos báránycomb, 6
gerezd fokhagyma, õrölt bors,
1 csomó petrezselyemzöld, 5
szál kakukkfû, 3 szál rozmaring. Bõrözzük le a báránycombot, töröljük szárazra.
Hámozzunk meg 6 gerezd
fokhagymát és nyomjuk át
fokhagymanyomón. A fûszernövényeket mossuk meg, rázzuk szárazra, felét terítsük
szét erõs alufólián. Fokhagymás olajjal dörzsöljük be a
combot, fektessük az alufóliára, és szórjuk rá ízlés szerint
egyenletesen a felsorolt fûszereket. Csavarjuk az alufóliába
a combot, egy napig hûvös helyen hagyjuk pácolódni. Másnap a fûszernövényeket távolítsuk el róla. A maradék fokhagymát keverjük el vajjal. A
comb minden oldalát sózzuk
meg, kenjük be a fokhagymás
vajjal, helyezzük sütõrácsra és
tegyük az elõmelegített sütõbe. Kb. egy óra alatt megsül,
ezután vágjuk vékony szeletekre és ízlés szerinti köretekkel tálaljuk.
25 dkg cukorral 4 egész
tojást habosra keverünk. 3
dkg szalalkálit és 25 dkg
lisztet vegyítünk hozzá. Egy
éjszakán át pihentetjük. Reggel újabb 25 dkg lisztet keverünk bele és deszkára téve
kézzel jól kidolgozzuk a kemény
tésztát. Vastag késfoknyira
kinyújtjuk és tetszés szerinti
formára kiszaggatjuk. Lassú
tûznél megsütjük. (Eleinte
nagyon kemény, de 1-2 nap
múlva jó omlós lesz.)
Húsvétolás
A fûhúzó áprilisként emlegetett hónap, Szent György
hava a legszebb tavaszünnepet hozza el nekünk, és vele a
természet örök üzenetét: az
újjászületését, a megújulásét.
Az emberek letörlik házukról
a tél porát, friss vakolat kerül
a megrepedezett falakra, fehér
mész illata lengi be a szobákat, az utca és a kert fáinak
törzsét körülnyaldossa a meszelõ, mert a húsvéti nagytakarítás szokása máig megmaradt, átöröklõdött a magyarlakta településeken.
A nagyhét napjainak szokásai ma is a Bibliában leírtakat
követik. Nagycsütörtökön,
más szóval zöldcsütörtökön a
Rómába ment harangokat a
fiúk kereplõkkel helyettesítik, az étrendbe e napon valamilyen zöldet, parajt, salátát,
sóskát iktatnak, és noha ma
már nem olyan szigorúak az
egyházi böjt elõírásai, nem
követelik meg a negyvennapos koplalást, a tilalom csak
az utolsó hétre, fõleg nagypéntekre vonatkozik. Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja – gyászünnep. A hívõk a stációkat jelölõ kápolnáknál, vagy a keresztutat
jelképezõ templomi képeknél
imádkoznak, az oltárokat
letakarják, s mert a harangok
is hallgatnak, e teljes némaság
a mély gyász, a szomorúság
kifejezõjévé válik. A szent sír
számos helység templomában
látható, sõt, a régi hagyomány
szerint annak õrzésére is vállalkoznak a fiatalok. E naphoz
teljesen zsírtalan ételek tartoznak, mint a korpából készült savanyú leves, az egyszerû sós vízben fõtt krumpli, sokan ma is kenyéren és vizen
húzzák ki a napot, sõt van
úgy, hogy csak vízen. (A
szervezet teljes méregtelenítésének nevezheti ezt a mai ember, ami bizonyára nincs is
kárára.)
Nagyszombat a feltámadás
jegyében zajlik, sok helyütt
manapság is Jézus-keresõbe
mennek hajnalban az asszonyok a temetõkbe, az esti
körmenetek, a templomokban
az új tûz gyújtása, mely Jézus
és egyben a remény jelképe, azt
adja hírül, hogy Jézus feltámadt, hinni kell a megújulásban, az újjászületésben. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik, miután hazatértek a
házbeliek a feltámadási misérõl.
A feltámadás napja, húsvétvasárnap az öröm ünnepe.
Egyes vidékeken a húsvéti ételszentelés, más szóval ételáldás
abból állt, hogy kosárban
sonkát, tormát, fõtt tojást,
kalácsot vittek a templomba,
amit a pap megáldott. A húsvéti ételek jellegzetes régi neve
“kókonya”. Sok országban
szokás ezen a napon ébren
megvárni a napfelkeltét, mert
benne megpillanthatja a hívõ
ember a Krisztust jelképezõ
bárányt a zászlóval.
Húsvét másnapját némely
vidéken vízbevetõ hétfõnek is
nevezik, mert e nap a locsolkodás napja. És bár ma már
nem vonszolják ki a lányokat
a kúthoz, nem öntik le hideg
vízzel, a szagos víz azonban
elmaradhatatlan s az érte járó
fizetség is: a piros tojás. A víz
tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat
szerint a Jézus sírját õrzõ katonák vízzel öntötték le a
feltámadást felfedezõ, ujjongó
asszonyokat, így akarták elhallgattatni õket.
A régi húsvéti szokásoknak
se szeri, se száma, ezek vidékenként változnak, gazdagítják népi kultúránkat, színesebbé teszik az ünnepnapokat. Örömteli jelenség, hogy
fiataljaink egyre többen igyekeznek eltanulni, éltetni, továbbadni õket.
Diótorta
5 dkg vajat vagy margarint
20 dkg porcukorral habosra
keverünk. Apránként hozzáadunk 0,5 dl tejet, 15 dkg darált diót, 16 dkg lisztet, 1 csomag vaníliás cukrot és 9 tojás
kemény habbá vert fehérjét.
Olajjal kikent tepsibe terítjük,
és ha megsült, két tortalappá
vágjuk. Eperdzsemmel megtöltjük, és vajjal kikevert olvasztott csokoládéval bevonjuk. Ép diószemekkel díszítjük.
Fehér vagy költõi (Narcis poeticus) nárcisz
Sonkafõzés
A felfüstölt sonkát langyos vízben mossuk meg, majd
áztassuk be legalább fél napra és egy nagy edényben annyi
hideg vízben tegyük fel fõni, hogy a víz teljesen ellepje.
Körülbelül annyi órán keresztül fõzzük, ahány kiló a nyers
sonka. Mikor megpuhult, a saját levében hagyjuk kihûlni, és
hideg helyre tesszük. A fõzõlevét felhasználhatjuk levesek,
fõzelékek, ízesítéséhez, de megfõzhetjük benne a húsvéti tojást
is, mely különleges ízt ad neki.
Gyermekalbum
Gratulálunk
Bokor Viktória és Varga
Lajos – 2 évesek, Kispereg
Kruzstitz Asztrid –
9 éves, Arad
Simon Botond –
5 éves, Zimándújfalu
Jakab Lóránd és Árpád –
5 és 3 éves, Temesvár
Borsos Laura –
5 éves, Nagyszentmiklós
Pál Ferenc Alex –
7 éves, Detta
Kedd, 2007. április 3.
Sport
Fõleg a játékvezetést hibáztatják
Temesvár – Mint ahogy
azt várni lehetett, a vasárnapi
kolozsvári kudarc után Marian Iancu, a Temesvári FCU
Politehnica labdarúgócsapatának elnöke senkivel sem
bánt kíméletesen. Támadásait Augustus Constantin játékvetõvel kezdte, aki a 45.
percben 1:1-es állásnál nem
adott büntetõt Jula kezezésénél. “Ez van, amikor Temesvár jön szóba, számára
nem létezik a büntetõ szó, mi
már a mérkõzés elõtt tudtuk,
hogy a találkozón nem kapunk 11-est, amely tiltott szó
a Polinál. Sajnos, ilyenek a
román bírók, bizonyára Augustus tartott a lelátók reakciójától. Befolyásolta a végeredményt, amiért meg kell
büntetni” – nyilatkozta mérgesen Marian Iancu. Gheorghe Civorchian ügyvezetõ
igazgató is hasonló vélemé-
nyen volt: “Több nemzetközi bíróval beszéltem, és
mind azt mondta, hogy 11-es
volt, szó sem volt támadószabálytalanságról. Azt hiszem, befolyásolta a végeredményt, ugyanis biztosan
más lett volna a végkifejlet,
ha megadja a büntetõt”.
Valentin Velcea, a bánságiak
mestere is kezezést látott az
esetleges támadószabálytalanság elõtt, cserében
Cristiano Bergodi, a kolozsváriak trénere nem kommentálta Jula röplabdás
mozdulatát, inkább Anca
eséséért kért 11-est csapata
számára.
Marian Iancu nem csak a
játékvezetést hibáztatja, szerinte csapata a téli felkészülési
idõszakban maradt le, és ezért
szerepel gyengén a tavaszi
idényben.
LÁSZLÓ ÁRPÁD
Javában készülnek az esetleges sorsdöntõ csatára
Temesvár – A Politehnica
Izometal ESK férfi kézilabdacsapata javában készül a következõ sorsdöntõ mérkõzésre, annak ellenére, hogy az
csak 13-án 17 órától kerül
megrendezésre a Constantin
Jude Sportcsarnokban, ekkor
ugyanis a tabellán elõttük
lévõ Ploieºti-i Uztel ellen
szerepelnek. Ha a temesváriak bravúros gyõzelmet is
szereznek, még nem biztos az
európai részvétel, hisz az
utolsó fordulókban bármi
lehetséges. Nedeljko Vuckovic együttese ezekben a hetekben kihasználja a nemzetközi
válogatottak összehívását, és
az összeszokásra összpontosít.
Az elmúlt hét végén az
A-osztályú Arad HC együttese
ellen játszottak barátságos
mérkõzést, amelyet lazán
megnyertek, bár a valamelyest szoros 39:33-as eredmény ezt nem tükrözi teljes
mértékben, ugyanis az utolsó
tíz percben a temesvári
együttesben szinte kizárólag
A Steaua nyerte a rangadót
Vasárnap lapzártánk után
Az állás:
ért véget a Rapid–Steaua Dinamo 24 18 5 1 44:12 59
24 15 4 5 45:26 49
román labdarúgó-bajnoki CFR
24 13 8 3 43:14 47
rangadó, amelyet nagy Steaua
Rapid
24 12 8 4 42:18 44
küzdelemben az egykori Gloria 24 13 4 7 31:21 43
katonacsapat nyert meg 3:2-re. Oþelul 24 11 3 10 38:43 36
A találkozó góljait Ganea Vaslui 24 9 8 7 29:32 35
24 9 7 8 23:21 34
(40.), Zicu (66.), illetve Poli
Iaºi
24 8 8 8 29:29 32
Thereau (21.), Badea (57.), és Urziceni 24 9 4 11 21:23 31
a fiatal tehetség, Ochiroºii Pandurii 24 8 5 11 18:25 29
(84.) szerezték. A 24. forduló Farul
24 6 10 8 24:24 28
másik lapzártánk után véget Craiova 24 6 10 8 24:36 28
24 7 6 11 18:26 27
ért mérkõzésén: Konstancai UTA
24 6 5 13 19:36 23
Farul–FC Argeº 1:1 (Apostol Ceahlãul
Argeº
24 4 6 14 15:30 18
– 90+2, 11-esbõl, ill. Tãnasã Naþional 24 3 6 15 17:40 15
Jiul
24 3 5 16 10:34 14
– 17.).
A 25. forduló menetrendje: csütörtökön, április 5-én:
FCM UTA–Iaºi (Telesport, 16 órától), Pandurii–Ceahlãul
(17), Naþional–Farul (Kanal D, 20). Péntek, április 6.: Jiul–
Urziceni (Telesport, 14.45-tõl), Vaslui–Besztercei Gloria
(Telesport, 17), Temesvári Poli–Oþelul (Naþional TV, 18),
Craiova–Kolozsvári CFR (Antena 1, 20.45-tõl). Szombat,
április 7.: FC Argeº–Rapid (Naþional TV, 17), Steaua–
Dinamo (Kanal D, 19 órától)
a második félidõben volt,
36:26-os állásnál. A legjobb
góllövõk: Cristescu 8, Corlija
6, Mrakic 5, Jovicki 5, illetve
Dreghici 9, Gábor 9.
Amúgy az elmúlt napokban
az egyetemista gárda bebiztoAz Arad megyei labdarúgó-bajnokság A- és C-csoportjaiban
sította magának Adrian Þone a 18. fordulót rendezték a hét végén, míg a B-csoportban a 14.
szolgáltatásait, a 23 éves jobb fordulóval kezdetét vette a tavaszi idény.
oldali átlövõ jelenleg a Szászszebesi ISK együttesénél
szerepel, nyártól ingyen érkezik Temesvárra.
Németszentpéter–Inter
Az állás:
3:2, Romtelecom–Vinga 1:3, Tisa Nouã 16 12 2 2 56:21 38
15 11 1 3 55:19 34
LÁSZLÓ Á. Zádorlak–Fenlak
4:5, Fenlak
16 11 1 4 50:30 34
Munár–Cseralja 1:1, Tisa Zádorlak
Vinga
15 11 0 4 33:15 33
Nouã–Soborsin 3:0 (j. n.), Cseralja 15 9 3 3 35:24 30
Mondorlak–Angyalkút 3:0. Soborsin 16 8 2 6 39:33 26
Pihenõnapos: Gyorok és Mondorlak 15 7 2 6 41:43 23
Nszentpéter 16 6 1 9 28:33 19
Székesút.
16 6 1 9 31:45 19
Megj.: 1. A Berzovai Angyalkút 16
6 0 10 33:36 18
Ma az AC Milan–Bayern ciusban, amikor a legjobb 16
Ezüstérmet szerzett a Póta vel ezelõtti Eb-n is bronzér- Olimpia visszalépett, míg Inter
München örökrangadóval és közé jutásért 4:1-re verték a Georgina–Tóth Krisztina nõi met szerzett. Pótáék hat- Ság csapatát kizárták a Romtelecom 16 5 1 10 34:42 16
16 3 4 9 23:36 13
a PSV Eindhoven–Liverpool münchenieket.
asztalitenisz páros a belgrádi szettes mérkõzésen maradtak bajnokságból, eredmé- Munár
Székesút
14 3 2 9 23:51 11
mérkõzésekkel elkezdõdnek a
A nap másik mérkõzésén a asztalitenisz Európa-bajnok- alul az orosz Fedor Kuzmin,
Gyorok
15 1 0 14 14:63 3
labdarúgó Bajnokok Ligája PSV Eindhoven a Liver- ságon, miután a döntõben Okszana Fagyejeva kettõssel nyeiket törölték.
Következik
(április
7.):
Mondorlak–Romtelecom,
negyeddöntõi. A vendégeknél poollal néz farkasszemet. A 4:3-ra kikapott a Szvetlana szemben. Pázsy sikere azért is
nem léphet pályára az eltiltott hazaiak edzõje, Ronald Ko- Ganyina, Viktorija Pavlovics szenzációs, mert magyar férfi Fenlak–Vinga, Angyalkút–Tisa Nouã, Soborsin–NémetVan Bommel és Oliver Kahn. eman reméli, hogy ezen a (orosz, fehérorosz) párostól.
asztaliteniszezõ legutóbb 19 szentpéter, Gyorok–Munár, Székesút–Zádorlak. PihenõUtóbbi a Real Madrid elleni találkozón visszavághat a
A vegyes párosok versenyé- éve, 1988-ban a párizsi Eb-n napos: Inter és Cseralja.
visszavágón lett kijelölve dop- ’Poolnak, amiért az a múlt ben két magyar bronzérem volt ennyire eredményes.
pingvizsgálatra, de szabályta- szezonban már az elsõ egye- született: Tóth Krisztina az Akkor a magyar férficsapat
lanul járt el a mintavétel elõtt, nes kieséses fordulóban ki- orosz Alekszej Szmirnovval lett harmadik, Klampár Ti(14. forduló)
majd sértegette az ellenõrt, verte korábbi csapatát, a por- az oldalán, valamint a Pázsy bor, Kriston Zsolt, Harczi
amiért egy BL-meccses eltil- tugál Benficát. A PSV egyéb- Ferenc, Póta Georgina duó az Zsolt, Somosi Miklós, NéZimándújfalui FC–
Az állás:
tást kapott. A San Siróban a ként a Liverpool elõtt egy elõdöntõben szenvedett vere- meth Károly összeállításban. Aradi Global Sport 6:0, Ternova
14 13 1 0 70:13 40
14 12 0 2 76:12 36
Milan jó mérleggel bír a né- másik angol csapatot búcsúz- séget, így a szabályok szerint
További eredmények, férfi páTernovai Avântul–Nadabi Pécska
Tauc
14 10 2 2 50:16 32
met csapatok ellen, ugyanis tatott, az Arsenalt, míg az an- egyformán harmadikként ros döntõ: Timo Boll, Christian
Progresul 11:0, Drauci Nagylak
14 9 3 2 45:22 30
15 európai kupameccsbõl golok a címvédõ Barcelonát zárt. Tóth és Szmirnov párosa Süss (német)–Lucjan Blaszczyk,
14 8 1 5 39:17 25
Highiºana–Nagylaki Pro Világos
12-szer nyert és csak 2-szer ütötték el a továbbjutástól.
– amely négy sima játszmában Tan Ruiwu (lengyel, horvát) 4:1
Zimándújf. 14 7 1 5 36:25 22
14 7 0 6 29:27 21
vesztett, a Bayern ellen pedig
Szerdán az AS Roma–Man- kapott ki a késõbbi gyõztes, (-8, 8, 4, 7, 10). Férfi egyes döntõ: 1:2, Pécskai Progresul– Tornya
Aradi
Romvest
5:0,
Drauc
14 5 1 8 26:33 16
a legutóbbi négy hazai mér- chester United és a Chelsea– címvédõ Aleksandar Kara- Timo Boll (német)–Vlagyimir
14 4 2 8 22:33 14
kõzését mindannyiszor meg- Valencia mérkõzésekre kerül kasevic, Ruta Paskauskiene Szamszonov (fehérorosz) 4:1 (7, Simándi ªoimii–Világosi Simonyif.
Sport 14 4 2 8 26:48 14
ªiriana 1:0, Zerindi SE– Global
nyerte, legutóbb tavaly már- sor.
szerb, litván duótól – a két év- 7, 3, -8, 6).
Romvest
14 4 1 9 36:42 13
Tauci ªoimii 2:4, Tornyai Nadab
14 3 2 9 26:56 11
Reménység–Simonyifalvi Simánd
14 3 1 10 26:52 10
Manchester United 78, 2. Chelsea 72,
Zerind
14 0 0 14 13:129 0
Viitorul 3:1.
3. Liverpool 57…, 6. Tottenham
Következik
(április
7–8.):
Világos–Pécska,
Tauc–
48…, 8. Reading 44 ponttal.
Simánd, Nagylaki Pro–Zimándújfalu, Global Sport–Tornya,
Simonyifalva–Ternova, Nadab–Zerind, Romvest–Drauc.
Spanyolország/28.
Tegnap a Román Labdarúgó Szövetség
Atlético Madrid–Real Mallorca 1:1 hivatalos honlapjának kommünikéje szerint a
Olaszország/30.
(Torres
– 16., illetve Arango – 53.), június 6-i, Szlovénia elleni, 2008-as EurópaAz olasz labdarúgó-bajnokság 30.
Csermõ–Szapáryliget
Az állás:
Getafe–Real
Zaragoza 2:2 (Moral – bajnoki selejtezõmérkõzés a temesvári Dan
fordulójának zárómérkõzésén: UdiPãltiniºanu stadionban lesz megrendezve 21 1:0, Apáti–Bélmocsolya II Alsóbarakony 16 14 0 2 58:20 42
44.,
Casquero
–
61.,
illetve
Garcia
–
nese–Lazio 2:4 (Di Natale – 58., 1116 12 1 3 45:22 37
órai kezdettel. “Itt a labdarúgás egy vallás, 3:3, Alsóbarakony–Bo- Apáti
esbõl, Iaquinta – 90., illetve Sten- 22., D’Alessandro – 36.), Gimnastic– harmincezer nézõ lesz majd a lelátókon. rossebes 5:1, Bokszeg– Szapáryliget 17 11 0 6 50:29 33
17 10 2 5 42:28 32
dardo – 18., Mauri – 50., Behrami – Recreativo Huelva 1:1 (Portillo – 15., Reméljük, a Hollandia elleni találkozó is itt Nagyszintye 1:1, Dézna– Vârfurile
17 10 1 6 46:37 31
51., Rocchi – 59., 11-esbõl). Az ill. Pongolle – 11.), Racing Sant- kerül megrendezésre” – nyilatkozta Marian Vârfurile 2:4, Sikula–Szõl- Nagyszintye
Dézna
17 9 2 6 59:38 29
ander–Athletic
Bilbao
5:4
(Ferélcsoport: 1. Internazionale 79, 2. AS nandez – 59., Garay – 66., 11-esbõl, Iancu, a Poli elnöke. Úgy tûnik, sok esély van lõs 0:0, Körösbökény– Sikula
17 9 2 6 50:39 29
Roma 59, 3. Lazio 52… 9. Udinese
arra, hogy a Balkan Petroleum tulajdonosa még Seprõs 2:2. Pihenõnapos: Borossebes 17 9 2 6 36:36 29
Zigic – 70., 77., 89., ill. Prieto – 7., egyszer örülhessen, mert az RLSZ vezetõi
Seprõs
17 7 5 5 38:34 26
35 ponttal.
Szõllõs
17 5 2 10 31:31 17
Etxebarria – 63., 80., Iraola – 82.), Hollandiát is Temesvárra hoznák, annak Kerülõs.
17 5 1 11 23:34 16
Megj.: Gurba Pro csa- Csermõ
Celta Vigo–Real Madrid 1:2 (Angel függvényében, hogy milyen lesz a Szlovénia
Körösbökény 17 4 2 11 32:59 14
Anglia/31.
– 45., ill. Van Nistelrooy – 27., 11- elleni fogadtatás. A Románia–Szlovénia pata visszalépett a baj- Bélmocsolya II 17 4 2 11 34:70 14
17 4 1 12 29:53 13
Az angol labdarúgó-bajnokság esbõl, Robinho – 83.), Osasuna– találkozó az ötödik labdarúgó válogatott nokságtól, eredményeit Bokszeg
Ker ülõs
16 1 1 14 22:65 4
törölték.
vasárnap esti mérkõzésén: Totten- Sevilla 0:0.
mérkõzés lenne Temesváron, miután Románia
Következik (április 7.): Szõllõs–Dézna, Vârfurile–
ham–Reading 1:0 (Robbie Keane –
Az élcsoport: 1. Barcelona 56, 2. 1983-ban Jugoszláviával (0:2), 1985-ben
41., 11-esbõl). Az Aston Villa– Sevilla 54, 3. Real Madrid 51, 4. Finnországgal (2:0), 1986-ban Szovjetunióval Csermõ, Szapáryliget–Bokszeg, Nagyszintye–Apáti,
Everton mérkõzés tegnap lapzártánk Valencia 50, 5. Zaragoza 47 pont- (2:1) és 2002-ben Horvátországgal (0:1) Bélmocsolya II–Alsóbarakony, Borossebes–Kerülõs,
Sikula–Körösbökény. Pihenõnapos: Seprõs.
után ért véget. Az élcsoport: 1. tal.
játszott.
(LÁSZLÓ)
Ma Milan–Bayern rangadó
a BL-negyeddöntõben
ifik szerepeltek. A temesvári
együttesbõl hiányzott Obrad
Ivezic elsõ számú kapus,
akinek a bal lába gipszben
van, Marius Sadoveac Románia felnõtt válogatottjával,
míg Cristian Fenici az ifjúsági válogatottal készül.
Dorin Bota nemrég épült fel,
csupán 10 percet szerepelt,
ráadásul a meccsen Andrei
Botoº orrcsonttörést szenvedett – legalább két hét
pihenõre szorul. A két csapat
közti legnagyobb különbség
5
Arad megyei kitekintõ
A-csoport
Eb ezüstérmes lett
a Póta–Tóth nõi páros
B-csoport
Románia–Szlovénia
Temesváron!
C-csoport
6
Kedd, 2007. április 3.
Kultúra
Egy kiállításnyi idõre
felbukkantak
Kisperegen
megmozdult valami
Arad – Kisperegen Gerõcs
Ildikó nyugalmazott tanítónõ
szervezi a közmûvelõdési
életet. A Peregi Rózsás felnõtt
néptáncegyüttes mellett Peregi Rózsabimbó néven az V. és
a VI. osztályosoknak is beindult a néptáncoktatás. Húsvétkor a Nagy Ida, Bárdi Olga,
Sipos Margit, Wuchti Kinga,
Kovács Anikó, Hajas Julianna,
Gerõcs Ildikó, Balogh Erzsébet, Faragó Katalin, Vörös
Margit, Albert Erzsébet és
Vígh Erzsébet összetételû
asszonykórus is fellép a kultúrotthonban, ahol bemutatják
Az asszonykórus tagjai a tél
folyamán minden kedden és
csütörtökön hideg idõben a
Gerõcs Ildikó lakásán, mióta
felmelegedett, a kultúrotthonban próbálnak, hogy a
húsvéti elõadást siker koronázza, a nyereségébõl ruhát
varrjanak a Peregi Rózsabimbó tagjai számára. Az
utánpótlásra, az elemis korú
tánccsoportra is gondolniuk
kell, amelyet húsvét után
kívánnak összeállítani, betanítani.
Kérdésünkre, hogy élnek-e
a Nagy Sándor polgármes-
Gerõcs Ildikó (jobbról) fõszervezõ és Vígh Erzsébet
kórusvezetõ, községi tanácsos sokat tesznek a kisperegi
közmûvelõdési élet fellendüléséért
Andrásy-fotó
tucatnyi népdalból álló reper- ter felajánlásával, vagyis
toárjukat, illetve az elõzõ elõa- “pénz kerül a falunapra, ha
dásukon fergeteges sikert ara- szervezõk is kerülnek”, a váltott cigánytáncukat. Ugyan- lukat vonogatták. De bizakkor fellép a Peregi Rózsa- tosra veszem, hogy a falu
bimbó gyermek-együttes, az elindult az önszervezõdés, a
iskola diákjai szavalnak, jelene- közösségépítés útján, ezért
teket, moderntáncot adnak elõ. összefogva megszervezi a
Az elõadást bál követi, az Alice falunapot.
zenekar húzza a talpalávalót.
(BALTA)
Szíve van a nótának – Aradon
Április 13-án, pénteken este 6 órakor Aradon, a Minorita
Kultúrházban játssza a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Szíve van a nótának címû mûsorát. A magyarnóta
esten Fall Ilona, Ferenczy Annamária, Éder Enikõ, Magyari
Etelka, Kiss Attila és Molnos András Csaba énekelnek. Az
elõadást rendezte Fall Ilona, a zenekart Müller Ferenc vezeti,
a prímás Patay Sándor.
A bérleten kívüli elõadásra jegyek elõvételben a Tulipán
Könyvesboltban és a Csiky Gergely Iskolacsoportban vásárolhatók.
Temesvár – Szokatlan, a
maga nemében újdonságnak
számít a Szépmûvészeti Múzeum néhány termében megnyitott kiállítás. Nem múzeumok, nem híres magángyûjtemények vagy hagyatékok
mûkincseibõl szervezték a
tárlatot, hanem a mûkereskedelem nehezen követhetõ
labirintusaiból emeltek ki jó
néhány, megfellebbezhetetlen értékû festményt, szobrot,
iparmûvészeti tárgyat, metszetet és rajzot, hogy egy kiállításnyi idõre megmutassák
a nagyközönségnek. A temesváriak és a tágabb régió
kiállítás-látogatói örömmel
fedezték fel a két világháború
közötti idõszak nagy mûvészgenerációjának alkotásait a
tárlaton. A leggyakrabban
Szuhanek Oszkár kézjegyét
láthatták a kiállított tájképeken és portrékon, de gyönyörködhettek Gallas Nándor,
Varga Albert, Podlipny Gyula, Ferch Ferenc alkotásaiban
is. Felfrissítették ismerete-
Barabás Márton:
Tájkép vörös fénnyel
inket Lenhardt Emilrõl, Corneliu Ljubáról és más olyan
alkotókról, mint Medveczky
Jenõ, Tibor Ernõ, Barabás
Márton, Krausz Albert, Endrey Sándor.
A tárlat anyaga meglehetõsen eklektikus, a szecesszió
dísztárgyaitól a késõ modernségig sokféle stílus és
Kisiratoson
Kisperegen
Arad – Április 8-án, húsvétvasárnap 21 órai kezdettel bált szerveznek a kisiratosi kultúrotthonban.
Fejenként 12 lejért végig lehet
élvezni a helybeli gyermekkórus
elõadását Papp József citerakíséretével, Papp Attila és zenekara
pedig hajnalig szórakoztatja a résztvevõket. A szervezõk húsvéti hidegtállal, tombolanyereményekkel,
meglepetésekkel szolgálnak, szeretettel várnak minden érdeklõdõt.
Jelentkezni lehet április 5-éig a 0745/
863-095-ös telefonszámon vagy a
kultúrotthonban Németh Anikónál.
Arad – Vasárnap 21 órai kezdettel húsvéti elõadást – szavalatokat,
villámtréfákat, érdekes jeleneteket,
modern táncot adnak elõ –, majd
bált szerveznek a kisperegi kultúrotthonban. Fellép a helybeli aszszonykórus, népdalokkal, cigánytánccal. Ugyancsak fellép a Peregi
Rózsabimbó néptáncegyüttes.
A bálon az Alice zenekar szolgáltatja a talpalávalót. A szervezõk
szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Belépõjegyek a helyszínen
felnõttek számára 5, gyermekek
részére 2 lejért.
(B )
Az iskolások kezdték az estet
kebb családi körben voltak,
felszabadította a fellépõket:
õszinteség, közvetlenség sugárzott a színpadról, lett
légyen a nótázó 4-5 vagy akár
72 éves, elõször vállalkozó
vagy már rutinos szereplõ. A
közvetlenség igazi jeleként
több szereplõt is becenevén –
Karcsi, Öcsi, Erzsike, Juliska
stb. – szólított színpadra
Pallagi Margit mûsorvezetõ.
A nótaestet a gyerekek
kezdték, elõbb Dénes Erzsébet, majd Papp Sándor felké-
irányzat jellegzetes vonásait
viselik magukon a kiállított
mûtárgyak. Közös vonásuk
azonban, hogy vagy az alkotóik, vagy motívumaik
révén kötõdnek régiónkhoz,
így érzelmileg is rendkívül
értékesek számunkra.
A kiállítást, amelynek kurátora Miklósik Ilona mûvé-
Húsvéti bálok
Nótázz velünk!
Nagyzerind/Arad – Szombaton este hatodszor rendezte
meg a Pro Zerind kulturális
egyesület a nagyzerindi Olosz
Lajos Mûvelõdési Otthonban
a Nótázz velünk! hagyományõrzõ nótaestet, amelyen több
tekintetben is új, sajátos, feltétlenül elõremutató jegyeket
lehetett ezúttal felfedezni.
A Csáky Barna és Pallagi
Margit kezdeményezésére
beindult, évente a nagyhét
elõtt megrendezett nótaest
eredetileg a Körösköz településeinek a dalolni, nótázni,
a közönséggel együtt énekelni,
mulatozni szeretõ magyarságát kívánta megszólítani, ez
késõbb távolabbi településekre is kiterjedt. Az, hogy ezúttal “csak” egy nagyszalontai
és egy simonyifalvi énekes
jött el vendégségbe – az örökifjú vadászi Köteles József
nagybõgõs ugyanis nem számít vendégnek! –, egyáltalán
nem befolyásolta a kiváló
hangulatot. Sõt! Így, hogy a
nagyzerindiek amolyan szû-
Szuhanek Oszkár egyik szép
olajfestménye
szítésében virágénekeket,
illetve katonadalokat énekeltek. Nagy Károly legényesen kikacsintva jelezte a
mûsorvezetõnek, hogy õ bizony ráadást is ad, majd a
nagyszalontai Patócs Csilla,
aki elõször tisztelte meg
jelenlétével a nagyzerindieket, bûvölte el õket csengõ
hangon elõadott népdalcsokrával. A rendezvényhez évek
óta hûséges simonyifalvi
Haász Endre nótacsokra csak
bevezetõ volt az elõször vál-
lalkozó, 72 éves Csizmadia
Ida produkciójához, akit a
Dénes József, Romuna Lajos
és Köteles József összetételû
zenekar kísért. Eddig is volt
már vastaps, de az asszonykórusnak a Papp Sándor és
Higyed Ferenc összetételûre
csappant citerazenekar által
kísért produkciója is méltán
érdemelte ki. Az elsõ részt
Nagy Károly és ifj. Fazekas
Ferenc párosa zárta katonadalokkal.
A szünetben elõkerültek a
mulatozásnak a szervezõk
( B)
(SZ. I.)
Bezárt a Van Goghkiállítás
Vasárnap éjfélkor bezárt a Van Gogh Budapesten címû kiállítás. A Szépmûvészeti
Múzeumban a holland festõ remekmûveit felvonultató tárlatot mintegy 460 ezren látták
(régiónkból is számos kirándulást szerveztek
megtekintésére), ezzel a múzeum összegzése szerint
ez a kiállítás bizonyult a legsikeresebbnek a
rendszerváltás óta Magyarországon.
A Vincent van Gogh életmûvét bemutató kiállítás a múzeum 100. születésnapján, 2006. december 1-jén nyílt meg, és 40 gyûjteménybõl származó
csaknem 80 alkotást mutatott be a nézõknek. A
kölcsönzõ intézmények között van az amszterdami
Van Gogh Múzeum, a párizsi Musée D’Orsay, a
New York-i The Metropolitan Museum of Art és
a washingtoni National Gallery of Art.
által a meghívóban beígért
,,kellékei” is, a finom pogácsa
és a vörösbor, no meg ekkor
tartották meg a tombolahúzást is.
A második részben – nemcsak az említett “kellékek”
miatt – tovább fokozódott a
hangulat. Ifjabb Fazekas
Ferenc, Higyed Erzsébet,
Kátai Lajos, Dénes Erzsébet
és József, majd Patócs Csilla
nótázása, végül Fazekas Julianna és unokája, Alíz párosa
után elõbb a fellépõ férfiakat
a citerások, azután az összes
szereplõt a citerások és a zenekar együtt kísérték: a dalolás ekkor vált igazán közössé,
Közös nótázással fejezõdött be
szettörténész és muzeológus, a szép tárgyak és mûalkotások kedvelõinek figyelmébe ajánlom. Talán
utoljára látjuk õket, mielõtt
magánlakások vagy -gyûjtemények féltve õrzött, kíváncsi szemek elõl elzárt
kincsei lennének.
mert a közönség is lelkesen
belekapcsolódott.
Aki azt hitte, hogy itt mindennek vége, kellemesen csalódott, ugyanis a 71 éves, különben a szívére panaszkodó
Zsuzsa mama eredeti cigánytánccal búcsúztatta a lelkes
közönséget az idei nótaesttõl.
A majd éjfélbe nyúló együttlét után – amelyre a szervezõk
remélhetõleg a továbbiakban
is megteremtik a lehetõséget –
a polgármesteri hivatal vacsorán látta vendégül a közremûködõket a mûvelõdési ház
melletti étkezdében, ahol természetesen folytatni lehetett a
nótázást.
K ISS KÁROLY
Rácz-fotók
Jelenidõ l Hirdetés
Valamivel drágább, mint tavaly
Megjelent a bárányhús a piacon
Arad – Tegnap reggelre
megjelent az elsõ idei bárányhús az aradi kispiac csarnokában, de a felhozatal még
várat magára, az árusok szerint majd hét közepe, hét vége
fele lesz mibõl válogatni. A
tavalyi 150, 160, 170 ezer régi
lejjel ellentétben idén (egyelõre) körülbelül 19-20 új lejért
kínálják a bárányhús kilóját,
tehát valamelyest drágábban
a tavalyihoz képest. A forgalmazók azonban úgy vélik:
nem drágítottak sokat, és pár
nap múlva lehet majd alkudni
is. Az árusok szerint vásárló
eddig kevés akadt, az emberek inkább csak nézelõdnek, érdeklõdnek az árak
iránt. Bár a központi hírek
szerint idén – mivel korán
van a húsvét – a bárányoknak
nem volt idejük kifejlõdni, a
piacosoknak ez nem okoz
gondot, legalábbis úgy vélik:
az õ árujukkal nem lesz gond,
és optimistán néznek a húsvéti vásárlások elé.
Az árusok rögtön megmutatták, hogy a húson ott az állatorvos pecsétje
Egyébként a piaci csarno- hogy a régi kliensek jó része felvágottakat azonban még
kokban és húsüzletekben már idén már a nagyáruházakból mindig a piacokon, a termegjelentek a félnyers és nyers (Metro, Selgros stb.) vásárol, melõknél lehet megtalálni.
sonkák is. A sonka kilóját mert ott egy helyen meg- Idõ és pénz kérdése, hogy az
20,5-22,5 lej között kínálják.
vehet mindent, ami az ün- ember honnan és mennyit
A piacosok közül idén is nepre kell. A friss, vidéki vásárol magának.
többen panaszkodnak arra, zöldséget, gyümölcsöt és
SÓLYA R. EMÍLIA
Temesvár – Rendhagyó
vitafórumot tartott az elmúlt
hét végén a temesvári Nyugdíjasok Önsegélyzõ Pénztárának
tagsága. Hetek óta “bizonyos”
korrupciós ügyek tartották
izgalomban a közügyek iránt
érdeklõdõket, a fórum azt
szerette volna tisztázni, van-e
alapja a híreszteléseknek. A
pénztár egyes vezetõi szerint
Ion Mihãescu elnök és Emilia
Taifas gazdasági igazgató jogtalanul számolta el kanadai útjának összes kiadását, azt az idõt
is, amit magánemberként töl-
Kedd, 2007. április 3.
7
Több településen
razziáztak a rendõrök
Arad – Nagyszabású akciókat szerveztek a rendõrök hétvégén Pankotán és Lippán, ahol piacokat, szórakozóhelyeket ellenõriztek. A lippai felügyelõk a hosszabbított programmal
mûködõ lokálokat látogatták meg és mintegy 3500 lejes büntetést szabtak a tapasztalt szabálytalanságokért. A pankotai
rendõrök szombaton a piacon az árusok iratait ellenõrizték,
és 200 lejes pénzbírságot szedtek be a piacosoktól. Hasonló
ellenõrzéseket végeztek Halmágycsúcs és Pécska felügyelõi,
akik 600 lejes “bevételt” könyvelhettek el.
SÓLYA R. E.
Tisztítják a Sebes völgyét
Fehér – A prefektúra, a
Hidroelectrica szászsebesi
kirendeltsége és a Romániai
cserkészek szervezete folytatta a 2006-ban megkezdett, a
Sebes völgyének megtisztítására irányuló programját. A
vidék ökológiai állapotát
híven tükrözi, hogy a csütörtöki akció során a Rakitta
völgyében (a Sebes mellékfolyója) egy 600 négyzetméternyi területrõl 130, fõleg pillepalackot tartalmazó zsák
szemetet sikerült összegyûjteni.
TAKÁCS I.
Két táborra szakadt nyugdíjasok
töttek külföldön. Nos, a tanácskozás – melynek összehívását
a gyanúsítottak szabályellenesnek tartanak – nem jutott
egyrõl a kettõre, mert a szervezõk nem tudtak hiteles dokumentumokat a közvélemény
elé tárni. A fórum vita helyett
“perzsavásárrᔠdegradálódott,
a két tábor – az elnököt támadó,
illetve védõk csoportja – bekiabálásokkal próbálta meggyõzni ellenfeleit a saját igazáról. Végül is a korrupciógyanús ügy tisztázása a bíróságon folytatódik.
(S.)
Értékesítik Vajdahunyad szemetét
Hunyad – Vajdahunyad volt
a megye elsõ települése, melyen
az idei január elsején a környezetvédelmi igazgatóság bezáratta a városszéli szeméttelepet.
Így a havonta 8000 tonna körül
mozgó hulladékot a közeli
Piskire szállította a város tisztaságáért felelõs szolgáltató.
A hét derekán azonban
Schiau polgármester lelkendezve jelentette be, hogy
megoldódott a szemét-ügy. A
jó hír fõszereplõje egy olasz
vállalkozó, aki együttmûködési szerzõdést kötött a vajdahunyadi önkormányzattal,
megalakítva a New Eco HD
céget, mely kézbe vette a
hulladék-ügyet.
– Pályázás során sikerült
elnyernünk egy 84 millió
eurós uniós támogatást, további 36 millió euróval pedig
maga az olasz vállalkozó száll
be – mondja a polgármester.
A jelentõs finanszírozásból
másfél év alatt szándékoznak
felépíteni a modern hulladéktelepet, amely évi 100 000 tonna
szemetet képes égetés során
hasznosítható energiává alakítani. A befektetéshez szükséges
5 hektárnyi telket az önkormányzat biztosítja, az olaszok
ennek fejében úgy oldják meg
Lodzban jártak a csikysek
Arad – Mint ahogy arról
már hírt adtunk, az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport diákjai már két alkalommal is nyaraltak Lengyelországban. A
kapcsolat fenntartása és barátsággá való alakítása érdekében a Lengyel–Magyar Baráti Társaság legutóbb tanárokat hívott meg Lodzba. Látogatásunk során iskolánkat kis
küldöttség képviselte Szakács
Ferenc igazgató, Rogoz Marianna és Tóth Ildikó tanárok
személyében. Fogadott Tadeusz Kaczor, Magyarország
lengyelországi tiszteletbeli
konzulja, Ewa PeplinskaChalai, a Lengyel–Magyar
Baráti Társaság képviselõje,
Stanislaw Witaszczyk, a helyi
önkormányzat alelnöke, és
ellátogattunk a 13-as számú,
Bem József nevét viselõ gimnáziumba.
Vendéglátóink elvittek bennünket városuk nevezetesebb
részeire, így járhattunk a szép
sétálóutcán, ahol megcsodál-
Látogatás a helyi önkormányzatnál: Tadeusz Kaczor,
Magyarország lengyelországi tiszteletbeli konzulja, Ewa
Peplinska-Chalai, a Lengyel-Magyar Baráti Társaság
képviselõje, Tóth Ildikó, Stanislaw Witaszczyk, a helyi
önkormányzat alelnöke, Szakács Ferenc, Jadwiga
Lewandowska, a Bem József Gimnázium igazgatója,
Szilágyi László tolmács és Rogoz Marianna
hattuk Artur Rubinstein szobÉlményeinken kívül a Bem
rát, valamint a városalapító tex- József iskolától kapott testtiliparosok szobrait. Eljutot- vér-baráti kapcsolat szándéktunk a Filmtörténeti Múzeum- nyilatkozatával tértünk haza
ba, megtekinthettük híres pa- és azzal az ígérettel, hogy az
lotáikat, óriási kiterjedésû ipar- õsz folyamán Aradra látogattelepeiket (melyeknek ma már nak.
ROGOZ MARIANNA
más rendeltetésük van!) és nem
utolsósorban templomaikat.
tanár
a város szemét-ügyét, hogy a
lakosság tízszer kevesebbet
kelljen fizessen hulladék-elszállításért. Ráadásul mivel Hunyadon a háztartási hulladék
mértéke éves átlagban nem
haladja meg a 40 000 tonnát, a
jó kétszer ekkora kapacitásúra
tervezett hulladékfeldolgozó
képes lesz a Hosdáton bezárt
szemétlerakat értékesítésére is.
GÁSPÁR-BARRA RÉKA
A felgyûlt szemét akár rekordot is dönthet
Veszélyben az állatkert
Resicabánya/Krassó-Szörény – A resicabányai állatkert több évtizedes múltra tekint vissza. Részben annak
köszönheti létét, hogy csaknem félszázada a gyermekek
egy elkóborolt medvebocsot
találtak, amelyet egy állatbarát sporttanár örökbe fogadott, majd a korabeli városvezetéssel karöltve állatkertet
alapított.
A jelenlegi állatkert gazdag
állományúnak mondható,
amelyben háziállatok és veszélyes, illetve veszélytelen
vadak is találhatók. Az állatkert léte azonban veszélybe
került a helybeli tanácsosok
érthetetlen magatartásának
köszönhetõen.
A város gondozásában lévõ
állatkertet a piacfelügyelõség
gondjaira kívánná bízni a polgármesteri hivatal, de ebbe a
tanács nem akar beleegyezni,
mert olyan hangok hallatszanak, hogy az állatkert helyén
illetékes vagy illetéktelen urak
a szép parkos övezetben villákat akarnak építtetni.
Liviu Spãtaru polgármester
szerint, mivel az állatkerti
hatalmas park közterület, az
nem adható el telekként.
Hogy mi lesz a huzavona
eredménye, az az eheti tanácsülésen dõl el, attól függõen, hogy ki kit hogyan tud a
maga elképzelése szerint
meggyõzni.
MAKAY BOTOND
8
Kedd, 2007. április 3.
Jelenidõ
Ma kezdõdik
a zsidó húsvét
Ágyai, szapáryligeti panaszok nyomában
Temesvár – Pészach, a zsidó húsvét az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásnak állít emléket. A hagyomány
szerint körülbelül 3300 évvel ezelõtt isteni sugallatra a zsidóság
Mózes vezetésével kivonult Egyiptomból, ahol két évszázadon
keresztül raboskodott. A kivonulás a szabad néppé, a nemzetté
válás döntõ eseménye volt, amelyre napjainkban is hétnapos
ünneppel emlékeznek. Idén Niszán havának 15–21. (április 3–
9.) között húsvétol a temesvári zsidó közösség is. Az
ünnepségsorozat tegnap este a Iuliu Maniu utcai zsinagógában
tartott istentisztelettel vette kezdetét.
(S.)
Szennyezettek
a megye folyóvizei
Fehér – A Megyei Vízgazdálkodási Hivatal 31 ponton
ellenõrzi 19 folyó és patak vizének a minõségét. Az Erdélyi Szigethegység folyóvizeit fõként a bányavállalatok
szennyezik. A hegyi vizeket
összegyûjtõ Aranyost a mihoieºti-i szakaszáról vett vízminták alapján magas cinktartalma miatt csak a III. minõségi osztályba sorolhatták.
Rosszabb a helyzet ennek
egyik mellékfolyóján, a ªesei
patakon, mely cink- és mangántartalma miatt az V. minõségi osztályba került. Az
Abrud folyót szintén a bányavizek, a Küküllõ vizét a balázsfalvai sörgyár, az Inter-
brew, a Marosét pedig a marosújvári szódagyár, az UPSOM szennyezi. A folyóvizek
nagy szennyezõi között tartják számon a péterfalvai (Petreºti) Pehart Tec, a szászsebesi Ciserom és Kronospan,
a gyulafehérvári és tövisi Apa
CTTA vállalatokat, valamint
a dévai Minvest bányavállalatot. Ez utóbbi zalatnai munkapontja foglalkozik a város
környékének ökológizálásával; verespataki fiókvállalata
szennyezi az Abrudelt, aranyosbányai vállalata pedig az
év elején bezárt Cuprumin
Rt.-vel egyetemben az Aranyos vizének a minõségét
rontja.
T. I.
Aradi D ügynökség
Õrzõ és védõ részleg
2900 Arad, Episcopiei utca 20. szám
Tel./fax: 0257-280-938
Sürgõsségi telefonszám: 0722-973-497,
0723-451-851
(0395-03)
A Detektív ügynökség Kft. védõ és õrzõ részlege teljesen
magántõkével mûködõ román társaság, amely Arad municípiumban,
Arad megye különbözõ helységeiben és más megyékben fejti ki
tevékenységét.
Megrendelõink román, külföldi vagy vegyes társaságok, az általunk
õrzött objektumok stratégiai jellegûek, kiemelten fontosak,
magántulajdonúak, profiljuk különféle: kereskedelmi, üzleti
központok, bankok, cégszékhelyek, termelõhelyek stb.
Ügynökségünk az alábbi tevékenységeket végzi:
l Állóalapok és mozgóeszközök, mûvelõdési, sport- és gazdasági
rendezvények, ipari létesítmények, magáncégek, lakások õrzése és
védelme
l Értékek, különleges javak és pénzszállítás páncélozott
gépjármûvekkel, felfegyverzett különleges kísérõ személyzettel
l GSM-rendszerû betörésellenes vészjelzõ rendszerek felszerelése
és felügyelete
l Az objektumok mûszaki védelmi terveinek kidolgozása
MI HELYETTED IS VIGYÁZUNK!!!
Megnyugtató válaszok
Nagyszintyén a Nyugati Jelenben
többször felvetett, megoldásra
váró ágyai és szapáryligeti gondokkal kerestük meg Ban Mihai
polgármestert.
– Az ágyai kultúrotthon tarthatatlan
állapotát legutóbb az ott megtartott újságíró-olvasó találkozón vettük alaposan
górcsõ alá Erdõs Bálint alpolgármesterrel, aki ígéretet tett a belsõ felújításra.
Amint hallottuk, az utóbbi napokban
hozzáfogtak az elavult padló felszedéséhez. Milyen felújítási munkálatokat
terveznek?
– Szakembereink a régi, tönkre ment
padlódeszkák helyére betont öntenek,
arra padlócsempe kerül. Megjavítjuk a
kémények mellett csorgó tetõt, az épület
egyik helyiségében lakodalmakkor
használható, vezetékes vízzel ellátott
konyhát alakítunk ki, illetve belülrõl
kifestjük a kultúrotthont. A munkálatokat május 19-ig be kell fejeznünk.
– Mit terveznek a talán az ágyainál is
rosszabb állapotban lévõ szapáryligeti
kultúrházzal?
– Ha mostanában járt arrafelé, láthatta: elkezdtük a régi ablakok hõszigetelõ nyílászárókra történõ cserélését.
Amint Ágyán végzünk, Szapáryligeten
folytatjuk. Ott is padlócsempét rakunk
a korhadt deszkák helyére, megjavítjuk
a tetõt, illetve korszerû konyhát alakítunk ki, lakodalmak számára.
– Mennyi pénzt szánnak a két kultúrházra?
– Sajnos, nem dúskálunk a pénzben,
100 ezer lejbõl ki kell hoznunk a két
épület részleges felújítását. Csak az
anyagokra kívánunk költeni, a munkálatokat saját erõbõl akarjuk elvégezni.
– Hogy állnak a vezetékes ivóvíz-hálózat bõvítésével?
– 340 ezer lej ráfordítással elkészítettük a hatástanulmányt és a kivitelezési
tervet. Májusban sor kerülhet a 2,7 millió
lej összértékû, Nagyszintyén, Ágyán és
Szapáryligeten összesen 19 kilométer
vízvezeték megépítésének a jogát eldöntõ
versenytárgyalásra a jelentkezõ vállalatok között. Miközben készül a vízvezeték, hozzáfogunk annak a pályázatnak
az elkészítéséhez, amelyik a Strukturális
Alapokat megcélozva, a szennyvíz
elvezetõ rendszer, illetve az ülepítõ
állomás megépítéséhez kíván pénzt
biztosítani.
Ban Mihai polgármester jól ismeri
a községbeli gondokat
Andrásy-fotó
– Az ágyai pedagógusok sérelmezik,
hogy novemberben megkapták a kézilabdapályához szükséges kapukat, illetve
10 labdát, a terület elegyengetése azonban jelenleg sem történt meg.
– Ebben az ügyben megkeresett a
helybeli tornatanár is, akit biztosítottam:
tavasszal bekerítjük az iskolaudvart, ahol
korszerû futball-, kézilabda- és röplabdapályákat alakítunk ki. Tehát a tavasz
folyamán az ágyai iskolát is ellátjuk a
szükséges sportpályákkal.
– Gondolom, tudja, Ágyán tanterem
hiánnyal küszködnek, ezért a tanári
szobát is oktatásra használják, miközben
a 12 pedagógus 8 négyzetméteres lyukban szorong. Eközben a volt postahivatal
helyiségének tanteremmé történõ átalakítása õsz óta vesztegel.
– Nem állítanám, hogy vesztegel,
mivel a közelmúltban hõszigetelõ ajtót,
ablakot szereltünk rá, még a padlót kell
rendbe tennünk, a falakat kell átfestenünk. Jövõ héten használatba
kívánjuk adni. Ha megtörtént, a pedagógusok visszaköltözhetnek a tanáriba.
Ágyánál maradva: tárgyalunk a tanfelügyelõséggel a központi fûtésnek a
helybeli óvodába történõ bevezetése
érdekében. Ugyanitt mosdóval ellátott,
korszerû illemhelyet kívánunk kialakítani az épületben lévõ egyik kisebb
helyiségben.
– Milyen nehézségekbe ütközik az
adminisztratív munka?
– A községi tanács és az adminisztráció
mûködik. Az ügyintézés zökkenõmentessé tételén azonban még dolgoznunk
kell. Hetente Ágyán és Szapáryligeten is
tartunk egy-egy fogadónapot, csakhogy
a falvakon lévõ irodáink nincsenek
kellõképpen felszerelve. Számítógép,
nyomtató, fénymásoló kellenne, hogy a
mezõgazdasági támogatások ügyében az
embereknek ne kelljen állandóan a
községközpontba jönniük. Az ügyben a
megyei tanács elnökével is beszéltem,
mindenképp szeretnénk pénzt szerezni
a két kihelyezett irodánk felszerelésére,
hogy teszem azt, sáros idõben, amikor
az Ágya és Nagyszintye közötti 3,5 kilométeres összekötõ út használhatatlan,
ne kelljen oda és vissza 26 kilométert
utazniuk.
– Van-e ötletük a két település közötti
átjáró út korszerûsítésével kapcsolatban?
– Köszönöm a kérdést, amúgy is
beszélni akartam róla. A napokban
tárgyaltunk egy osztrák vállalat képviselõjével, aki árajánlatot készített a
földút újszerû eljárással történõ korszerûsítésére. A meglévõ anyagot ugyanis, esetünkben a földet és némi rászórt
követ fellazítják, összegyûjtik az úttestre,
átitatják egy különleges anyaggal, majd
lehengerelik. Állítólag az eljárás nyomán a betonnal vetekedõ szilárdságúvá
válik az úttest, hosszú távon ellenáll az
idõjárás viszontagságainak és a kopásnak. Igaz, nem olcsó mulatság, mivel
a 3,5 kilométert 310 ezer lejért kívánják
korszerûsíteni. Reméljük, a Strukturális Alapokhoz e célból benyújtandó pályázatunk pozitív elbírálást
kap. Ha az út elkészül, a község
mindhárom települését összeköthetné
az iskolabusz.
– Jelenleg mi a legsürgõsebb teendõje?
– Berzováról megrendeltem 200
hársfát az útszéli, kivágott nyárfák
helyére, illetve folyamatban van a
tavaszi nagytakarítás. A szociális
támogatás okán munkaköteles személyekkel nem csupán a települések
parkjait, útjait és vízelvezetõ árkait
gyomtalanítjuk, takarítjuk, hanem a
községi utakat is.
– Köszönöm a megnyugtató kicsengésû beszélgetést. Reméljük, a megvalósításokban sem csalatkozunk.
Bátorság az újrakezdéshez
Torockó/Fehér – 1876
szeptemberében Jókai Mór, a
nagy mesélõ meglátogatja
Torockó bányavároskát, s ezt
követõen a kis közösség egész
életvitele megváltozik. Új
felszerelést kap ajándékba
Budapest fõvárostól a Torockói Tûzoltó Egylet, ezzel
párhuzamosan megalakul az
a legendás hírû, negyvenhárom tagú fúvós-zenekar,
amely fél évszázadon át zenélt
Torockó bányaváros polgáriasodó közösségének. Az
elsõ világháború után az
akkori hatalmat képviselõ
idegen származású jegyzõ
megszüntette a fúvószenekart, a hangszereket pedig jó
pénzért eladta. Ezt követõen
több mint nyolcvan évig nem
szólaltak meg fúvós hangszerek Torockó fõterén.
Ám, 2007 virágvasárnapján
csoda történt. Újra megszólalt
az újjáalakult hajdani rezesbanda a torockói templom
elõtt. Az öregek hitetlenkedve
nézik, nem akarják elhinni,
hogy a zenélõ fiatalok és
középkorú zenészek mindmind torockói lakosok. A
zenekarvezetõ, Petrucz Sándor nemrég költözött Torockóra, torockói származású
feleségével. Több mint ötven
évig kolozsvári fúvószenekarban muzsikált. 2007. január 28-án a torockóiak a
Forrás Borozó épületében
elhatározták a Torockói Rezesbanda megalakítását. A
karmesternek köszönhetõen
hangszereket kölcsönöznek
egy kolozsvári üzem megszûnt zenekarától. Két hónapi kitartó gyakorlás után a
kis zenekar megszólaltatta a
hangszereit… “Ezt nem hittük volna, hogy a rezesbanda
még egyszer megszólal életünkben.” – mondogatták az
öregek, akik régi fényképekrõl emlékeznek nagyszüleikre, a valamikori legendás rezesbanda tagjaira.
Az újjászületett “Torockói Rezesbanda”
Vajon mi lehet a közös a
125 éve megalakult rezesbanda és a mostani fúvószenekar
között? A megszólaló hangszerek között ott lebeg az
együvé tartozás érzése és egy
parányi szeretet is. Torockó
ötszáz fõre zsugorodott kis
közössége élni akar és az új-
jászületéshez erõt, múltjából,
népi kultúrájából merít,
amely visszhangzik kitörölhetetlenül az emberek lelkében és átsegíti Torockó sokat
szenvedett kis közösségét
azon a szakadékon, amelybõl,
sokáig úgy tûnt, nem vezet
kiút.
Ha visszanézünk az elmúlt 125 évre, feltevõdik
bennünk a kérdés: mi az,
ami megmaradt töretlenül?
Az önzetlen alkotókedv,
amelyik létrehozta Torockó
páratlan szépségû népviseletét, varrottasait és most
zenei kultúráját próbálja
feléleszteni. És mi szükséges
ehhez? Elég, ha a zenekarvezetõ szavait idézzük:
“Az az isteni szeretet, amely
neki és a zenekar tagjainak
erõt és bátorságot adott újra
elindulni azon az úton, amit
valamikor az õseik elkezdtek.”
Egy pillanatig úgy tûnt,
Torockó több száz éves házai
megremegtek az ismerõs hangok hallatán, mert nemcsak
az embereknek, hanem a tárgyaknak is vannak emlékeik,
amelyek mindig cselekvésre
késztetik az utódokat.
B ALOGH SZABOLCS
BALTA J ÁNOS
Célba lövés, kutyás
bemutató, koccintás
Egész nap
ünnepeltek
a csendõrök
Arad – 157 éves fennállását
ünnepelte tegnap a csendõrség,
melynek alkalmazottai egész
napos eseménysorozaton vehettek részt. A csendõrség napja – az elmúlt évekhez hasonlóan – az UTA stadionnál megszervezett sajtókupával kezdõdött, amikor újságírók, tévések
lõhettek célba. Délben a
csendõrség vladimirescui fõ
székhelyén egész napos ünnepséggel, a helyi adminisztrációs
vezetõk, rendõrök és egyéb
meghívottak részvételével
emlékeztek meg az intézmény
napjáról. Az eseményre óvodásokat is kivittek, a kicsik megnézhették a csendõrök felszerelését, fegyvereit, megtekinthették a farkaskutyás terroristaellenes bemutatót. Lucian Nemeº szóvivõ szerint
Arad megyében több mint 400
csendõr teljesít szolgálatot.
SÓLYA R. E.
¥
2007.
április
3.,
kedd
Naptár
Szeretettel
köszöntjük a
ma névnapjukat ünneplõ Buda és Richárd nevû kedves olvasóinkat.
Évforduló
•110 éve, 1897-ben halt
meg Johannes BRAHMS
német zeneszerzõ, a romantikus formamûvészet sokoldalú összefoglalója, aki egész
életét a klasszicizmusnak
szentelte. Kiváló zongorista
és karmester, szerzeményeiben hû maradt Bach és Beethoven világához. Szimfonikus remekmûvek (négy szimfónia, két nyitány, hegedû- és
zongoraversenyek, kettõsverseny), kamarazenék (szonáták, vonósnégyesek és -ötösök), orgonamûvek, zongoradarabok, dalok, kórusmûvek
szerzõje. 1833-ban született.
Változékony idõ
Ö
Arad – változékony
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8–16 °C
0–9 °C
-3– 8 °C
2–12 °C
Temes – változékony
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
4–17 °C
-1–14 °C
-2– 7 °C
2–12 °C
Ö
Ö
Hunyad – változékony
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
4–12 °C
0–10 °C
-3– 6 °C
0– 12 °C
Krassó-Szörény – borús
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
5–16 °C
0–13 °C
-4– 7 °C
-2– 4 °C
Fehér – Az Oktatásügyi és
Kutatási Minisztérium számítógépek beszerzésére 2,8 millió
lejt utalt át a Fehér Megyei
Tanfelügyelõségnek. Ebbõl
azokat a vidéki iskolákat szerelik fel, melyek ez idáig nem
kaptak számítógépeket. A 15
tanulónál magasabb létszámú
osztályokkal rendelkezõ iskolák 15 darab számítógépet
kapnak, az ennél alacsonyabb
létszámú osztályokkal mûködõ
oktatási intézmények ennél kevesebbet.
T. I.
3–14 °C
-3–7 °C
-5– 7 °C
0–11 °C
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát
adta oda, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen,
hanem örökké éljen. Isten
nem azért küldte Fiát a
világra, hogy elítélje a
világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ.
Jn 3, 16–17
Katolikus
Az élet rövid, de végtelen
értékû, mert napjainkban az
örökkévalóság hordozója.
Boldog az az ember, aki e
nagy igazság értelmét felfogja.
Jellemzés
A rejtvény fõsoraiban C.
Houghton aforizmája olvasható: Azok a kifejezések,
amelyekkel másokat jellemzünk,… – folytatása a rejtvényben.
VÍZSZINTES: 1. A folytatás második része 10. Õ
következik 11. Észt nagyváros 12. Pajta 13. Mely idõpontban? 15. Ablakráma!
16. Apró 18. Római 1999 19.
Jód, trícium és deutérium
vj. 20. … arat, Ady Endre
verse 22. Dies…, a harag
napja 23. A folytatás elsõ
része 25. Aletta van der…,
Apáczainé 27. Férfi becenév
29. A Maros “testvére” 30.
Bántalmaz 31. Fejetlen hõség! 32. Lyukas nyél! 33. Faj
35. Sirályszárnyak! 36. Szenegál fõvárosa 38. Kerekfejû
rajzfilmhõs.
FÜGGÕLEGES: 2. Ikrakõ 3. Numero (röv.) 4. Székesegyház 5. Amerikai scifi író (Isaac) 6. Elemi parány
Horoszkóp
Ezúton felkérjük azokat,
akik az esemény megrendezésében élelemmel vagy pénzzel
segítségünkre tudnak lenni,
jelentkezzenek a 250-627-es és
0788-271-033-as telefonszámon,
az rmdszarad@rmdsz.ro elektromos postacímen, vagy személyesen az RMDSZ aradi
székházában, az Episcopiei
utca 32. szám alatt, hétköznapokon 9,00 és 17,00 óra
között.
Köszönettel
KIRÁLY ANDRÁS
elnök,
BALTA J ÁNOS
szociális alelnök
a 8-as tömbház földszintjén.
Vezetõje Mihaela Moisã. A
pénzintézmény a megye három városában – Lippán,
Borossebesen és Kisjenõben
– is mûködtet egy-egy ügynökséget.
B. K.
Árammegszakítások
Aradon és a megyében
Ma: Fãt Frumos A3, A2
tömbház (9–14), Simánd,
Sofronya, Kisjenõ, Tõzmiske
részben (9–15);
szerdán: Fãt Frumos A11, A1-2, A1-3-as tömbházak
(9–14), Bartók Béla, Mãrãºeºti, Goga, Vicenþiu Babeº,
SZAKÉZI SZ . FERENC
Egy zsebtolvaj ügyében a
bíró ítéletet hirdet.
– Vádlottat bûnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A bírság 400 lej.
Feláll a vádlott ügyvédje:
– Tisztelt bíró úr, védencemnek mindössze 200 leje
van. De ha adnak neki tíz
percet kint, a tömegben, elõteremti a többit is.
Az Arad megyei RMDSZ
Operatív Tanácsa április 7-én,
szombaton 13 órakor tartja
immár hagyományossá vált
húsvéti közösségi ebédjét a
Csiky Gergely Iskolacsoport
bentlakásában (Csajkovszkij
utca, 36–38. szám).
Célunk, hogy rászoruló
vagy magányosan élõ társaink
számára lehetõséget adjunk
arra, hogy az ünnephez méltó
hangulatban, jó társaságban
és jó kedvvel együtt töltsünk
el néhány kellemes órát a
fehér asztal mellett. Külön
meghívó nélkül is szívesen
várjuk õket.
Arad – Néhány évvel ezelõtt vetette meg a lábát Aradon a Raiffeisen Bank, s azóta
folyamatosan bõvíti, erõsíti
hálózatát. Ma délután avatják
fel a municípiumban az ötödik Raiffeisen ügynökséget a
Forradalom útja 8. szám alatt,
Útitárs
Mai viccünk
Zsebtolvaj
Közlemény
Ma nyílik az ötödik
Raiffeisen ügynökség
Ö
Fehér – változékony
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Informatikai
laboratórium lesz
minden falusi iskolában
Magyar nyelvû mûsor
Naponta 14–15 óra között a 630 kHz-es középhullámú
frekvencián, továbbá naponta 20–21 óra között a 105.9 MHzes ultrarövidhullámú frekvencián és interneten
a www.radiotimisoara.ro vagy a www.triplexregio.net címen,
valamint a Thor III mûholdon (0,8° Ny), a Focus Sat csomagban
Kedd, április 3. (mûsorvezetõ Lehõcz László): Aradi krónika
(heti kulturális esemény-összefoglaló), Nyugdíjasok rovata,
Programajánló, Idõjárás-jelentés,
este (mûsorvezetõ Lehõcz László): Zenés mûsor: Szörényi
Levente és Bródy János felvételeibõl.
7. Felsõ végtag 8. Erek! 9.
Az egyik nagyszülõ (biz.)
10. A folytatás befejezõ
része 14. Elõszed, felkutat
17. Fajdféle 19. Szibériai
folyó 21. Vietnami holdújév
22. Majdnem kiebrudal! 24.
1
M
2
3
4
5
N
10
13
16
17
20
T
25
7
8
14
9
L
0
19
22
23
24
26
N
27
28
30
Arad – Március folyamán Szapáryligeten beindítottuk a magán
lapterjesztést. Áprilistól a helybeli lapterjesztõnk Hegedûs
Erzsébet, akinél bármikor elõ lehet fizetni a Nyugati Jelenre.
Tegye meg még ma!
®
Színház
Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház
Ma 11 órakor a Stúdió teremben: Mátyás király – bábelõadás.
Temesvári Állami Német Színház
Április 6-án, pénteken 19 órakor: Barry Collins – Judecata
(országos bemutató).
¸
Mozi
Arad
DACIA Mária Antónia (am) 11 14 17 20 (280-224).
ARTA Fekete 13 (am) 15 17.30 20 (280-526).
Tõzsdei árfolyamok
New York:
London:
Frankfurt:
Párizs:
Hongkong:
Tokió:
Budapest:
Bukarest:
15
21
32
A
6
18
29
36
Urnából nyerõ számot kihúz
26. Edgar … Poe, amerikai
költõ 28. Nem érkezik idõben 30. Ruhát készít 33.
Helyez 34. Zambiai, belga és
uruguayi gkj. 37. Kapanyél!
39. Bálnafog!
11
12
Caragiale (9–17), Szépfalu,
Sofronya, Tõzmiske (9–15);
csütörtökön: Fãt Frumos
A tömbház (9–14), Szentmárton (9–12), Tõzmiske (9–
15);
pénteken: Fãt Frumos A14, A14-es tömbházak (9–14).
Szapáryligeti olvasóink figyelmébe
Temesvári Rádió
Dow
Nasdaq
FTSE*
DAX*
CAC*
SENG*
NIK*
BUX*
BET*
12 351,59
2412,29
6315,50
6937,17
5645,56
19 809,70
17 028,41
23 555
8510,25
î
î
î
ì
ì
ì
î
ì
î
0,02%
0,39%
0,12%
0,29%
0,20%
0,04%
1,50%
0,56%
0,44%
20.23 órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi.
Tegnap este egy dollár 0,7478 eurót, 117,71 japán jent, 0,5056 angol
fontot ért.
31
33
34
37
38
Ó
Valutaárfolyam – tegnap
35
39
N
Élettapasztalat címû rejtvényünk helyes megfejtése:
Kevesebb van hátra.
9
Kedd, 2007. április 3.
Napról napra
$
RNB
2,5067
RKB
2,4800/2,5800
RFB
2,4630/2,5520
Sanpaolo IMI Bank 2,4700/2,5400
Raiffeisen Bank
2,4600/2,545
Feketepiac
2,5900/2,6300
EURÓ
3,3474
3,3350/3,4050
3,2900/3,3850
3,3100/3,3800
3,3100/3,3900
3,3100/3,3400
HUF
100Ft/1,3559
0,0131/ 0,0141
0,0127/0,0140
0,0125/0,0140
0,0123/0,0140
0,0136/0,0140
KOS
m (márc. 21.—ápr. 20.)
Elvágyik a megszokott
mókuskerékbõl. Számos zavaró tényezõ akadályozhatja
munkavégzését. A kora reggeli órákban nem sok feladatával tud végezni.
BIKA
n (ápr. 21.—máj. 20.)
Közeli rokonával komoly
összeütközésbe kerülhet már
reggel. Ez megpecsételheti
hangulatát. Este öntsön tiszta
vizet a pohárba, kedves Bika!
o
IKREK
(máj. 21.—jún. 21.)
p
RÁK
(jún. 22.—júl. 22.)
q
OROSZLÁN
(júl. 23.—aug. 23.)
A reggel ismét kihívásokkal várja. Délután viszont
meghívást kaphat egy szemrevaló ismerõsétõl. Az invitációt mindenképpen fogadja
el!
A nap javarészében borús
hangulatú lehet. Ennek oka
a családi, valamint munkahelyi összeütközések lehetnek. Minél korábban menjen
haza!
Látogatói, vagy munkatársai ma szinte az idegeire mehetnek. Fékezze feltörni kívánkozó indulatait! Fogja
vissza magát, udvariasan adjon magyarázatokat!
SZÛZ
(aug. 24.—szept. 23.)
r
A bolygók állása még nem
kedvez döntései meghozatalát illetõen. Próbálja elhalasztani a fontosabb megbeszéléseket. Az esetleges félreértések estére rendezõdhetnek.
MÉRLEG
s (szept. 24.—okt. 23.)
Amennyiben párjával öszszeütközésbe került, mielõbb
kezelje a félreértést! Nem jó,
ha feszültségben élnek! Beszélje meg vele veszekedésük
tárgyát!
SKORPIÓ
22.)
t (okt. 24.—nov.
A személyi változásokat
üdvözítse! Keresse az új
emberek, kollégák társaságát!
Véleményét ne adja a nyilvánosság tudtára, tartsa meg
magának!
u
NYILAS
(nov. 23.—dec. 22.)
A tegnapi kedvezõ hatások
bizonyos fokig ma is érvényesülnek. Használja ki idejét,
kedves Nyilas! Most sok függõ ügye végére pontot tehet.
v
BAK
(dec. 23.—jan. 20.)
w
VÍZÖNTÕ
(jan. 21.—febr. 19.)
Otthoni ügyei terelhetik el
figyelmét munkájáról. Estéje
már kellemesebben alakulhat. Távoli rokona szeretetet,
odaadást tanúsíthat Ön iránt,
amit értékeljen!
Temperamentumos oldala
nyilvánulhat ma meg. A kora
reggeli viták nem kedveznek
közérzetének. Nem szerencsés, ha érzelmei vezérlik a
Vízöntõt.
HALAK
(febr. 20.—márc. 20.)
x
Kollégáival egy menedzsmentet érintõ esetleges pénzügyi döntés ellen lehetnek.
Ellenvéleményüket okosan
juttassák a többiek tudtára!
Vértezzék fel magukat!
A horoszkópot nem elhinni
kell, hanem szórakozni rajta.
10
Kedd, 2007. április 3.
A Q-TEA Kft.
kárpitosbútor-gyártó cég
ALKALMAZ:
ASZTALOST, KÁRPITOST,
VARRÓKAT (VARRÓNÕKET),
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT.
Ebédjegyeket és teljesítmény utáni
munkabért kínálunk.
Telefon: 0257-288-992
Hirdetés
Kedd, 2007. április 3.
Hirdetés
Adásvétel
n Vásárolunk ócskavasat, fûtõtesteket, akkumulátorokat, autó karoszszériákat, -hûtõket. Telefon: 0257/
210-586, 0744-904-690.
3591
n Vásárolok régi típusú nõi biciklit.
Telefon: 0257/230-863.
n 110-120 kg-os hússertések
eladók. Telefon: 0751-069-392.
n Eladó nagyon jó állapotban lévõ
hétfiókos Arctic fagyasztó 400
RONért. Telefon: 0357/412-571.
n Eladó teljesen felújított, egyszobás, elsõ emeleti tömbházlakás a
Vlaicu negyedben (szoba, konyha,
fürdõszoba, beüvegezett erkély).
Telefon: 0257/276-330, 0357/417785, 19 óra után.
n Eladó Békés megyében, Orosháza belvárosában, a Kós Károly utca
18. szám alatti polgári családi ház, 4
szoba, fürdõszoba, gázfûtéssel,
szárazkapu bejáróval, mellékhelyiséggel, melléképületekkel. Irányár 16
millió Ft. Telefon: 06/68/413-662.
n Eladó különleges, kb. 44-es
menyasszonyi ruha igen kedvezõ
áron. Telefon: 0357/310-546.
n Eladó 2001-es, piros, 206-os
Peugeot dízelmotorral. Irányár
7100 euró. Telefon 0744-866-367.
n 1957-ben gyártott, 9 személyes,
üzemképes Volkswagen Transporter kisbusz eladó. Telefon:
0751-180-980.
n Eladó Aradon 5 szobás, 2
fürdõszobás, felújított magánház
garázzsal a mikelakai híd közelében. Telefon: 0788-656-926, 0257/
338-201.
n Eladó 155 db fehér csempe,
kétkerekû kézi kocsi, Oltcit-alkatrészek, Oltcit Club francia motorral, 2 szemes villanyrezsó. Telefon:
0257/282-493.
n Eladó nyári nyugszék, lisztesláda,
parabolaantenna. Veszek szódásüvegeket, 5–10 literes szódavizes tartályokat, aragázbödönt, régiségeket. Telefon: 0257/282-493.
n Eladó kétszobás ház (elõszoba,
fürdõszoba, konyha, éléskamra)
garázs híddal. Telefon: 0257/282893, 18 óra után.
n Kereskedõi vasláda (1x0,6x1 m)
jó állapotban eladó. Telefon: 0357/
425-144.
n Eladó furnéros, kétajtós szekrény, fekete-fehér tévé, 2 sodrony,
hûtõszekrény, Alba Lux 8 mosógép, könyvek. Veszek hajat. Telefon: 0257/230-618.
n Eladó jó állapotban lévõ 3
szemes gáztûzhely, automata mosógép. Telefon: 0257/255-657.
Polgári napilap
Kiadja az OCCIDENTMEDIA Kft.
Postai katalógusszám: 213203
ISSN 1223-3536
Egyhavi elõfizetés:
9,00 lej + kézbesítési díj
n Eladó kertes ház Kisjenõben
(Erdõhegy), 1087 m2 . Ára 35 000
euró. Telefon: 0257/242-212,
0722-731-927.
n Nagyvarjason eladó nagyon
szép, 14 hónapos üszõ, kicsi hûtõszekrény és mélyhûtõ. Telefon:
0257/535-305, este.
n Eladó 3 db kétszárnyas, eszlingeni rolós dupla ablak (165x140
cm) kifogástalan állapotban. Telefon: 0257/283-791, 0726-709-510.
n Eladók 7–14 kg-os sonkák, 18
RON/kg, házi kolbász 15 RON/kg.
Telefon: 0257/241-426.
n Eladó 2 cserépkályha, Ileana
varrógép, Pfaff varrógép. Telefon:
0257/251-217, 0726-470-010.
n Házi termelésû bioméz eladó.
Nagyobb mennyiség esetén házhoz
szállítást vállalok Aradon. Telefon:
0723-290-033, 0744-490-033.
n Eladó háromszobás, összkomfortos, IV. emeleti lakás Kisjenõben. Teilor utca 5/A, C-6/1 tömbház. Telefon: 0742-251-146.
n Eladó 1548 m2-es házhely, 2300
köbcentis, 2 ajtós, metálkék Ford
Sierra jó állapotban. Telefon: 0257/
348-957.
n Eladó különleges, kb. 42–44-es
menyasszonyi ruha igen kedvezõ
áron. Telefon: 0357/410-463,
0722-499-798.
n Golf II-es, háromajtós, benzines
személygépkocsi eladó. 1991-es
gyártmány kiváló állapotban.
Irányár 2800 euró. Telefon: 0745910-289.
n Eladó betonkeverõ, esztergapad és különbözõ kézi szerszámok. Telefon: 0744-100-501.
n Eladó gála, 41-es tiszti csizma
sámfával, 4 db ötliteres demizson.
Telefon: 0257/256-210.
n Eladó ötfiókos Wihrpool mélyhûtõ
és Zanussi hûtõszekrény jutányos
áron. Telefon: 0257/231-452.
n Újmosnicán 1439 m2-es telek
családi házzal, kerttel eladó.
Telefon: 0256/393-692.
n Eladó: kihúzható rekamié,
libatoll, sporttévé (AN), hûtõgép,
fagyasztóláda, írógép, varrógép,
katonai csizmák, lemezek, nõi
bicikli (Tohan), régi konyhabútor.
Telefon: 0256/209-296.
n Eladó internetes computer teljes
felszereléssel benne, asztal + videokamera + fülhallgató mikrofonnal
+ hangszórók. Ár: 1400 lej. Telefon:
0356/310-607, 0749-633-631.
n Régi képeslapokat, levélborítékot, karácsonyi üdvözlõlapot keresek megvételre. Telefon: 0256/
494-227, délután, este.
n Déván jó állapotú Škoda 100-as
személygépkocsi, több részes
konyhabútor, illetve 4 személyes
kempingsátor eladó. Telefon:
0254/218-999.
n Eladó 1300-as Dacia, 1983-as
gyártmány, nagyon jó állapotban.
Telefon: 0258/871-090, 0724-934-221.
n Déván nagy választékban eladó
makramé garnitúra. Telefon: 0254235-444.
n Nagyenyeden kéményes gázkonvektor eladó. Érdeklõdni a
0745-491-867-es telefonszámon.
n Nagyenyeden olcsón eladó ruhásszekrény, egyszemélyes
ágyak, székek, éjjeliszekrények,
tükör, fotelek, szõnyegek, porszívó, egyéb gazdasági tárgyak.
Telefon: 0740-563-695.
n Eladók Nagyenyeden Skoda
120-as alkatrészek. Telefon: 0258/
860-404, este 6 órától.
n Eladó családi ház, telek, szõlõ,
erdõ Lõrincrévén (Fehér megye).
Telefon: 0741-311-607.
n Eladó L ada 2107, 1991-es
gyártmány, 1557 köbcenti. Telefon:
0751-078-213.
n Nagyenyeden eladó tölgyfából
készült, antik ebédlõbútor: kredenc, vitrin, kerek asztal, bõrhuzatú támlásszékek. Telefon: 0740563-695.
n Nagyenyeden eladó 2 ha szántóföld a nagyenyedi berekben, út
mellett. Irányár 2500 euró/ha.
Telefon: 0258/864-326.
n Nagyenyed és Csombord között
eladó 0,29 ha szántóföld a fõút
mellett. Telefon: 0258/865-743.
n Székelykocsárdon eladó magánház: két szoba, konyha, fürdõszoba, pince, nagy, füves udvar.
Telefon: 0258/878-023.
n A Diego Kft. szõnyeg- és
padló szaküzletébe férfi eladót és eladó-varrónõt keres.
Telefon: 0357/410-770.
3
n A Nyugati Jelen nagyenyedi
szerkesztõsége lapterjesztõt
(újságkihordót) alkalmaz
Nagyenyedre. Jelentkezni az
Avram Iancu u. 2 sz. alatt vagy
a 0258/860-798 telefonszámon
naponta 9–14 óra között.
Állásajánlat
n Magyarországi ingatlanberuházó cég keres munkatársat
Aradra. Feladat: telkek felkutatása, fordí tás, ügyintézés. Jelentkezés fényképesönéletrajzzal:
info@adaste.hu Telefon: 0036-70310-092-0.
3580
MEGRENDELÉSRE
saját gazdaságomból
TEHÉNTEJET,
TÚRÓT ÉS
VÁGOTT BÁRÁNYT
szállítok házhoz
Aradra és a
megyébe, piaci áron.
Tel. 0744-512-896.
n PerKop KFT
pécskai varrodájához
textiltechnikust
mûvezetõ beosztásba alkalmaz.
Elvárások:
– magyar, román nyelv ismerete,
– számítógép-kezelés,
– szakmai gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezzen.
Felvilágosítás kérhetõ a
0727422-988-as telefonszámon.
3598
n A Nyugati Jelen munkakönyvvel alkalmaz lapterjesztõt
Aradra. Telefon: 0257/280-751.
n Építkezési vállalat kõmûveseket, ácsokat és festõket
alkalmaz. Érdeklõdni lehet a
0357/411-775, 0740-529-502,
0729-954-616-os telefonszámokon.
5
Különféle
n Kiadó téglagarázs a Zrenjanin (volt
Occident) utcában, közel a Traian
hídhoz. Telefon: 0744-100-501.
n Esküvõk, keresztelõk digitális
filmezését, másolást DVD-re
kazettáról, fényképezést vállalok.
Gulyás Levente, Kisiratos 99.
szám, telefon: 0745-910-289.
n Idõs házaspár gondozására,
napi 4 órára keresek megbízható,
komoly nõt. Telefon: 0357/423-763.
n Kiadó Aradon raktárnak vagy
üzletnek 100 m2 -es helyiség a
Jacksonnal szemben. Telefon:
0257/256-013, 0723-511-413.
n Vállalok rolójavítást, felújítást,
szerelést, fa, mûanyag, alumínium, minden típust. Telefon: 0740257-239, 0744-987-786.
n Kiadó téglagarázs a Podgoria
negyedben. Telefon: 0357/411825, 0744-860-111.
n Elcserélném két lakóépületbõl
álló temesvári ingatlanomat, kertes családi házra. Cím: Temesvár,
E. Gârleanu utca 6. szám. Érdeklõdni egész nap lehet.
n Ha boldog akar lenni, elõbb
hívja Mihály bácsit a 0256/293927-es telefonszámon (16–18 óra
között), és csak azután kössön
házasságot.
n Kiadó Temesvár központjában
egyszobás, 55 m2-es lakás. Irányár: 270 euró. Telefon: 0723/604-008.
n Gátaljára, idõs asszony gondozására komoly, megbízható személyt keresünk. Telefon: 0256/
410-437.
n Parajdon szoba kiadó jutányos
áron. Telefon: 0740-543-804.
n Nagyenyeden értelmiségi házaspár idõs személy/házaspár
gondozását vállalja lakás ellenében. Telefon: 0258/863-562, naponta 9-11 óra között.
Társkeresõ
Y 170/70/61 éves aradi, elvált,
káros szenvedélyektõl mentes,
romantikus, természetbarát,
õszülõ férfi hasonló tulajdonságokkal rendelkezõ párját keresi
barátság céljából. Hívható telefonszám: 0730/870-322.
Y Aradi, lakással, autóval rendelkezõ, vidám, jó megjelenésû
nyugdíjas úriember társat keres.
Hívható telefonszám: 0357/416556.
Y 28/80/172 szegedi fiatalember megismerkedne 18-28 év
közötti aradi lánnyal komoly
kapcsolat céljából. Hívható telefonszám: 0036/303-388-105.
Y 42 éves, másodfokú rokkant
férfi keresi párját barátság vagy
házasság céljából. Választ TIVADAR jeligére kérek.
11
Y Vonzó külsejû, szórakozni
szeretõ fiatal lány megismerkedne hasonló férfival. Hívható
telefonszám: 0746/323-706
Y Falun élõ, 58 éves, özvegy,
család nélküli, betegnyugdíjas
(szembeteg) férfi megismerkedne korához illõ, komoly szándékú nõvel. Választ BÉLA jeligére kérek.
Y 55 éves aradi férfi barátság
céljából megismerkedne korban
hozzá illõ hölggyel. Választ RÁK
jeligére kérek.
Y 57 éves, egyedülálló nõ
megismerkedne barátság céljából komoly férfival. Hívható
telefonszám: 0357/418-409.
Üzenet:
Postáztuk az ANNA jeligés választ.
Megemlékezések
Fájó szívvel emlékezünk arra a 15 évvel ezelõtti szomorú
napra, amikor a drága
CIRJÁK MIHÁLY
szíve megszûnt dobogni.
Emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Szerettei
3600
Április 3-án 15 éve annak a szomorú napnak, hogy drága
gyermekünk,
CZIRJÁK MIHÁLY
örökre eltávozott a családi körbõl.
Csak a jók mennek el, õk hagynak el. Miért van az, hogy nincs
visszaút? Miért múlik el az élet? Ez nem tûnik fel, amíg együtt vagyunk. Legyen békessége a hosszú úton, és áldd meg õt, Istenem!
Álmod legyen csöndes, nyugodjál békében.
Vigasztalhatatlan, bánatos, öreg szülõk
3596
Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/566-521; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: FEKETE GÉZA tel.: (0)257/280-716.
Szerkesztõbizottság: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR GYUL A fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi
fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, KILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: 310085 Arad, Eminescu utca
55–57. szám, telefonszám: 0357-412-470, (0)257/280-751, 280-596 (fax).
Temesvári szerkesztõség: 300055 Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/432-485, 434-328, fax: 434-303, E-mail: temes@nyugatijelen.com, szerkesztõségvezetõ PATAKY LEHEL ZSOLT .
Dévai szerkesztõség: 330011 Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/215-764, 232-032, 0354/405-014 E-mail: hunyad@nyugatijelen.com Szerkesztõségvezetõ: CHIRMICIU ANDRÁS .
Nagyenyedi szerkesztõség: 515200 Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/860-798, szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR IRÉN. • Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND, tel.: (0 )255/212-136.
Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München).
Internet: http://www.nyugatijelen.com, E-mail: jelen@nyugatijelen.com
Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/233-545, fax: 0257/254-339.
A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhezcímû versébõl származik.
12
Kedd, 2007. április 3.
Jelenidõ l Hirdetés
Készül az ideiglenes
bárányvágó központ
Fehér – A húsvéti ünnepekre készülõdve Nagyenyeden az Ostaºilor utcai vásártéren rendezik be a bárányok
levágására szolgáló helyiséget.
Az egészségügyi elõírásoknak
megfelelõen külön helyiség
szolgál a vágásra ítélt állat érzéstelenítésére, élettelenítésére, vértelenítésére és külön
helyiség a nyúzásra, feldarabolásra. Emellett a hulladéktároló placcon külön konténerben gyûjtik össze a belsõségeket, patákat és külön a lépet. A már felállított fémszerkezetes, vízvezetékkel és
szennyvízülepítõvel, tárolóval ellátott építményt a vágási
napokra a belátást meggátoló
anyaggal is kibérelik, fertõtlenítõ és tisztító szerekkel látják el. Az elektromos hálózathoz is hozzákapcsolják, hiszen
az érzéstelenítés elektromos
sokkolással történik, a sokkoló
szerkezetet erre kiképzett
Munkabalesetek
a megyében
Resicabánya/Krassó-Szörény – Marian Apostol, az Alfa
Cartel szakszervezet vezetõje
egy megbeszélésen a munkabalesetekrõl és a foglalkozási
betegségekrõl értekezett. Elmondta, hogy 2006. január 1.
és 2007. február 28. között a megyében hetvennégy munkabaleset történt. Köztük van egy
robbanásos, tizennégy áldozatot követelõ tragédia, amelybõl
hét halálos kimenetelû volt.
A 74 munkabalesetben 14-en
haltak meg, 59 személy részlegesen és ideiglenesen rokkant, illetve 17 ideiglenesen
rokkantsági nyugdíjat kap.
Az összegzés szerint a balesetveszélyeket fel kell számolni, illetve ahol ez elkerülhetetlen, a munkahelyeket kell
megszüntetni.
A vásártéren épül a bárányvágó
mészáros fogja kezelni, aki a egyetértve fogják megállapítani
vágási folyamatot is irányítja és kifüggeszteni.
majd. A vágások április 5-én,
Az épülõ bárányvágó közcsütörtökön reggel kezdõd- pontot a megyei tanács elnek, a létesítmény április 8-ig nöke, Ion Dumitrel és az
használható. A bérlési, vágási Állategészségügyi és Élelárakról külön nem döntött a miszerbiztonsági Igazgatóság
polgármesteri hivatal, ezt a vezetõje, Vasile Beres is szemhelyszínen a mészárosokkal revételezte.
Szigorú terasz-szabályok
Hunyad – Idén nyáron
vége lesz az éjszakába nyúló
mulatozásoknak a Déva utcáit
“ékesítõ” teraszokon. Legalábbis ezt ígéri az önkormányzat, miután a városi tanács
utóbbi ülésén jóváhagyta a
szabadtéri szórakozóhelyekre
vonatkozó szabályzatot.
Elsõsorban a nyitvatartási
programnak szabtak európai
keretet: április és június,
illetve szeptember és október
táján reggel 8 és este 10 óra
között lehet felszolgálni a
teraszokon, a két nyári hónapban pedig egy órával késõbbig engedélyezett a szabadtéri mulatozás. Persze
csak akkor, ha a szomszédok
is elfogadják a terasz mûködtetését. A bárok, vendéglõk
tulajdonosai írásos beleegye-
zést kell kérjenek a közeli lakószövetségektõl ahhoz, hogy
teraszt nyissanak.
A teraszok idéntõl nem
akadályozhatják a járdán való
közlekedést: legalább másfél
méter szabad teret kell hagyni
a járókelõk számára. Úgyszintén 5 méteres tisztes távolságra kell lenniük a teraszoknak
az útkeresztezõdésektõl és
gyalogátjáróktól.
Az idei telekkoncesszió értékét napi 1 lej/négyzetméterre állapították meg a városatyák a teraszokra. Többen is
úgy vélték azonban, hogy az
árnak változnia kellene a
terasz elhelyezkedése függvényében. Ezért a soron következõ tanácsülésen újra napirendre tûzik e témát.
GBR
(MAKAY)
Szeméttemetés
Resicabánya/Krassó-Szörény – Gheorghe Marchiº a
Prescom városgazdálkodási
vállalat ügyvezetõ igazgatója
szerint 2009-tõl az egész megyében egyetlen hulladéktelep lesz. Egészen pontosan:
hulladék-gödör.
Mivel a szemét és hulladék
fogalma egészen más, így még
nem egészen világos, hogy
mit is hoz a jövõ.
Annyi biztos, hogy hamarosan sor kerül a resicabányai
szeméttelep bezárására, amely
a kiskrassói határban füstölög, vagy “emésztõdik” megmeggyulladva, de azt még
nemigen tudják, hogy a rothadásra “hajlandó” közönséges szemét és a nehezen vagy
egyáltalán nem pusztuló hulladék egy helyre kerülhet-e.
Az ügyvezetõ igazgató azt
is elmondta: egy osztrák cég
fogja a hulladékgödröt megtervezni és kivitelezni, és õ
Liviu Spãtaru polgármesterrel Magyarországon egy, a
jelzett cég által épített hasonló
gödröt tanulmányoz majd
alaposan és rövidesen.
Csak azt nem tudjuk, hogy
a tulajdonképpeni szemét
sorsa mi lesz.
MAKAY BOTOND
SZABÓ
Ezt a lapszámot
BERKI ERZSÉBET szerkesztette
Számítógépes tördelés:
BALÁZS, VAJDOVICS ATTILA, VERES RUDOLF
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising