Maestro | 100 | Maestro 100 - FCC průmyslové systémy sro

Maestro 100 - FCC průmyslové systémy sro
Instalační manuál pro GSM modemy
Maestro-100 a Maestro-100 lite
( překlad originálního manuálu v anglickém jazyce )
Revize: 4.0 ( září 2006 )
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 1
Přeloženo: FCC průmyslové systémy s.r.o.
Bezpečnostní upozornění
•
•
•
•
Modem je zdrojem radiových vln. Při jeho použití musíte dbát bezpečnostních
opatření týkajících se rušení radiovými vlnami.
Nepoužívejte toto zařízení v nemocnicích, letadlech, u benzínových čerpacích
stanic, nebo v místech, kde je používání GSM zařízení zakázáno.
Dejte pozor, aby modem nezpůsoboval rušení jiných zařízení. Například:
kardiostimulátory, nebo jiné zdravotnické přístroje. Anténa od modemu by
neměla být umístěna blízko u počítače, kancelářských zařízení popřípadě
domácích spotřebičů.
Vždy dodržujte minimální vzdálenost antény od lidského těla, neumísťujte
anténu do kovových skříní, krabic a podobných prostor.
Použití modemu ve vozidlech
•
•
•
Před instalací modemu, si ověřte zda neexistují nějaká zákonná omezení
používání GSM zařízení ve vozidlech v zemi kde bude provozován.
Instalaci přenechte kvalifikované osobě. Před instalací konzultujte případné
rušivé vlivy s dealerem značky vozidla.
Při napájení z autobaterie, může být při delším používání tato baterie vybita.
Správné použití modemu
Pro bezchybnou funkci modemu doporučujeme pečlivou instalaci a dodržení
následujících doporučení:
• Neprovozujte modem v extrémních podmínkách jako je vysoká vlhkost,
vysoká teplota, přímé sluneční záření, kyselé, nebo prašné prostředí.
• Nerozebírejte modem, modem neobsahuje žádné části, které by bylo nutné
nastavovat. Rozebráním modemu ztrácíte záruku.
• Nevystavujte modem vysokým vibracím, nebo rázům.
• Netahejte za napájecí, nebo za anténní kabel.
• Zapojujte modem dle tohoto manuálu. Případným poškozením modemu
nedodržením instrukcí ztrácíte záruku.
• V případě problémů kontaktujte svého prodejce.
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 2
1. Popis GSM modemu
Maestro 100 Lite, respektive Maestro 100 je příruční GSM modem pro přenos hlasu,
dat, faxů a SMS. Mimo jiné podporuje GPRS Maestro 100 Lite (Třída 10) a Maestro
100 (Třída 10). pro rychlý přenos dat. Maestro 100 Lite lze snadno ovládat pomocí
AT příkazů ve všech módech činnosti. Modem umožňuje snadné připojení pomocí
standardních konektorů pro RS-232 a audio.
1.1.
Obsah balení
Maestro 100 Lite obsahuje ve svém balení:
• 1x modem Maestro 100 Lite (100)
• 1x napájecí kabel s pojistkou v pojistkovém pouzdře
• 1x tento instalační manuál
1.2.
Popis součástí modemu
1.3.
Indikace stavu modemu
LED dioda na pouzdru modemu signalizuje stav modemu.
•
•
•
•
nesvítí
svítí
bliká pomalu
bliká rychle
1.4.
modem je vypnut
modem se přihlašuje do sítě
modem je ve stavu pohotovosti
modem přijímá, nebo vysílá data
SMA anténní konektor
Tento konektor slouží k připojení externí antény. Anténa musí být pro frekvence GSM
900/1800 MHz s impedancí 50 ohm.
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 3
1.5.
15 pin konektor RS-232/Audio
Konektor je určen pro připojení RS-232 a audio linky k modemu.
Číslo
pinu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název
Popis
Směr
DCD
TX
BOOT
MICROPHONE(+)
MICROPHONE(-)
RX
DSR
DTR
GND
SPEAKER(+)
CTS
RTS
RI
RESET
SPEAKER(-)
Detekce nosné
Vysílaná data
Výstup
Vstup
Vstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Vstup
GND
Výstup
Výstup
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
Přijímaná data
Pohotovost modemu
Pohotovost DTE
Signálová zem
Pohotovost k vysílání
Výzva k vysílání
Indikace vyzvánění
Parametry mikrofonu a reproduktoru, které lze připojit.
Parametr
Proud mikrofonu při 2V/2 kOhm
Vstupní citlivost mikrofonu
Výstupní proud reproduktoru
Impedance reproduktoru
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Průměr
0,5 mA
Maximum
100 mVpp
16 mA
32 ohm
Strana 4
1.6.
4 pin konektor napájecí
Zapojení pinů u napájecího konektoru:
Číslo pinu
1
2
3
4
Název
I/O
~INTR
POWER POWER +
Popis
Vstupně/výstupní port
Rezervováno pro - vstup přerušení
DC napájení DC napájení +
Kabel, který je součástí modemu musí být použit k napájení.
Konektor do modemu
Pojistkové pouzdro s pojistkou 250V/2.5A
Odizolovaný vodič
I/O
Parametr
I/O log. 0
I/O log. 1
I/O max. výstupní
proud
Min
3V
Max
0,5 V
5V
10 mA
INTR
Parametr
Vstup LOW
Min
0V
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Max
0,5 V
Poznámka
Aktivní na sestupnou hranu
Strana 5
2. Instalace modemu
2.1.
Uchycení modemu
Pro montáž použijte 4 ks šroubů M3. Při použití adapteru na DIN lištu (možno
doobjednat), přišroubujte tento držák dvěma šrouby k modemu a modem můžete
připevnit na DIN lištu.
2.2.
Vložení SIM karty
Použijte kuličkové pero, nebo kancelářskou sponku ke stlačení tlačítka pro uvolnění
držáku SIM karty. Po stlačení tlačítka se uvolní držák SIM karty, který lze nyní zcela
vysunout. Nesnažte se vyjmout držák karty bez stlačení tlačítka.
Vložte SIM kartu do držáku a zasuňte zpět do modemu.
2.3.
Připojení externí antény
Před připojením externí antény se ujistěte, že anténa je určena pro frekvenci GSM
900/1800 MHz a má impedanci 50 ohm. Anténu připojte pomocí SMA konektoru a
pevně dotáhněte pomocí převlečné matice.
2.4.
Připojení napájení
Připojte odizolované vodiče přiloženého napájecího kabelu ke zdroji napájení. Zdroj
napájení musí splňovat následující kriteria.
Parametr
Napájecí napětí
Max. proud při 5V
Min
5V
Typicky
13,2 V
Max
32 V
650 mA Maestro 100
450 mA Maestro 100
lite
Po připojení napájecího konektoru k modemu, se modem automaticky zapne.
LED indikátor na modemu se rozsvítí a po chvilce začne blikat pomalu (viz. Kapitola
1.3).
2.5.
Připojení externího zařízení
Pomocí komunikačního kabelu (možno doobjednat) lze připojit k externímu počítači,
nebo jinému zařízení. Následující kapitola popisuje způsob komunikace s počítačem
v prostředí Microsoft WindowsTM.
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 6
3. Práce s modemem Maestro 100 LIte (Maestro 100)
3.1.
Zkouška modemu (použitím Microsoft WindowsTM
HyperTerminálu)
Při prvním použití modemu budete potřebovat terminálový program pro komunikaci
s modemem přes RS-232. Následující příklad ukazuje použití HyperTerminálu ve
Windows 98.
Spusťte HyperTerminál a zvolte název připojení.
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 7
Nastavte komunikační parametry.
V terminálovém okně napište příkaz AT. Pokud je vše v pořádku, modem odpoví
OK.
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 8
3.2.
Základní operace
Následující tabulka ukazuje použití některých AT příkazů.
Popis
AT příkaz
Odpověď modemu
Poznámka
AT+CREG?
CREG=<mode>,1
Modem je přihlášen do sítě
Přihlášení selhalo, provádí se
další pokus
Modem nebyl registrován do
sítě
Pro normální komunikaci je
třeba hodnota minimálně 15
Příchozí volání
Přijmutí volání
Přihlašování
modemu do sítě
CREG=<mode>,2
CREG=<mode>,0
Kvalita přijímaného
signálu
AT+CSQ
Příjem příchozího
volání
ATA
Volání na telefonní
číslo
1234567
Tísňové volání
+CSQ:20,0
RING
OK
ATD1234567;
OK
CME ERROR : 11
CME ERROR : 3
Nezapomeňte na zakončovaní
znak ; (hlasové volání)
ATD 112;
OK
NO CARRIER
Ztráta komunikace
Zavěšení
Nezapomeňte na zakončovaní
znak ; (hlasové volání)
Komunikace navázána
Nebyl zadán PIN kód
ATH
OK
AT+CPIN=1234
Zadání PIN kódu
Uložení parametrů do
paměti
OK
+CME ERROR : 16
+CME ERROR : 3
PIN kód přijat
Chybný PIN kód
PIN kód již zadán
OK
Konfigurace byla uložena
AT&W
4. Možné problémy
4.1.
•
•
•
Zkontrolujte zda je k modemu připojeno napájení.
Zkontrolujte zda je správně zasunut napájecí konektor.
Zkontrolujte pojistku v pojistkovém pouzdře.
4.2.
•
•
LED indikátor nesvítí
Modem neodpovídá na dotazy z terminálu
Zkontrolujte zda je správně připojen komunikační kabel.
Zkontrolujte zda máte správně nastaveny komunikační parametry:
Rychlost:
Počet datových bitů:
Počet stop bitů:
Parita:
Maestro-100 Lite 9600 ( Maestro- 100 115 200)
8
1
žádná
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 9
5. Specifikace
•
•
•
•
•
•
•
Dualband GSM 900 / 1800 MHz
Podpora DATA, SMS, hlas a FAX
Maximální odběr: 2W (900MHz), 1W (1 800 MHz)
Podpora Group 3 FAX (Třída 1 a 2)
Maestro 100 Lite GPRS Třída B Třída 10 , Maestro 100 GPRS Třída B Třída
10
SimToolKit Třída 2
Sada AT příkazů (GSM 07.05, GSM 07.07 a WAVECOM)
Požadavky na napájení:
•
•
Vstupní napětí:
Maximální odběr při 5V:
Lite)
5V až 32 V DC
650mA (Maestro 100), 450 mA (Maestro 100
Rozhraní:
•
•
•
•
Držák SIM karet
15 pin Sub-D konektor (RS-232/Audio)
4 pin napájecí konektor
SMA anténní konektor
Rozměry:
•
•
•
Celkové:
Hmotnost:
Teploty:
88 mm x 60 mm x 26 mm
100 g
-15ºC ~ +50ºC pracovní
-20ºC ~ +65ºC pro skladování
6. Přílohy
6.1.
Tovární nastavení
Modem má z výroby nastaveny následující parametry. Podrobnosti k jednotlivým
nastavením můžete nalézt v dokumentaci AT příkazů.
AT příkaz
AT+IPR
AT+IFC
AT+ICF
ATE
AT&C
AT&D
ATQ
ATV
AT&S
ATS0
AT+CLIP
AT+CRLP
AT+CSCS
AT+CMGF
Tovární nastavení
Maestro-100 LIte / Maestro- 100
9 600 / 115 200
2.2
3.4
0
1
1
0
1
1
0
0
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
“PCCP437“
1
Popis
DTE-DCE rychlost komunikace
DTE-DCE řízení toku dat
DTE-DCE zakončovaní znak
ECHO
DCD signál
DTR signál
Potlačení výsledných kódů
Formát odpovědí
DSR signál
Automatická odpověď
Formát zpráv
Strana 10
AT+CSMP
AT+CNMI
6.2.
1,67,0,0
0,0,0,0
Vstupně/ výstupní port
Tento port lze konfigurovat pouze jako vstup, nebo jako výstup.
Pro nastavení portu jako vstup použijte příkaz AT+WIOW=2,0. Pro čtení stavu na
vstupu tohoto portu použijte příkaz AT+WIOR=1. Odpověď +WIOR: 0 znamená
logickou 1 na vstupu tzn. > 3V. Odpověď +WIOR: 1 znamená logickou 0 na vstupu
tzn. < 0,5 V. Pro nastavení portu jako výstup použijte příkaz AT+WIOW=2,1.
Z výstupu poteče proud na GND. (Maximální proud výstupu 10 mA !). AT+WIOW=2,0
výstupní port odpojí.
6.3.
RS-232 AUTO-ONLINE mód (úsporný režim)
Pokud je nastaven tento režim a přijímací obvod RS-232 nedetekuje po dobu 100µs
žádnou komunikaci, přepne modem budiče RS-232 do módu nízkého odběru. Po
detekci komunikace jsou budiče opět zapnuty.
Implicitně je modem nastaven do tohoto módu. Vypnutí můžete provést pomocí
příkazu AT+WIOW=4,1.
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Strana 11
Prohlášení o shodě
telekomunikačního koncového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.
Dovozce:
FCC průmyslové systémy s.r.o.
U Slovanky 3, Praha 8
IČO: 63985403
tímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód:
GSM Modem pro přenos dat, hlasu a SMS
typové označení:
MAESTRO 100 / MAESTRO 100 Lite
specifikace:
MAESTRO 100 – GSM modem pro pásmo GSM 900/1800, GPRS
výrobce:
FARGO Services(HK) Limeted
účel použití:
GSM modem pro přenos dat, hlasu a SMS podporující GPRS
Určený pro použití obvyklým způsobem v normálním prostředí. Splňuje požadavky Generální licence
Českého telekomunikačního úřadu č. GL-1/R/2000 a dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů,
příslušných pro tento druh zařízení.
EMC:
ČSN EN 301 489-1 ČSN EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:
ČSN EN 60950:2001
radiové parametry:
ČSN EN 301511
a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití. Shoda byla posouzena podle § 3, odst. 1, písm. b),
příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na
telekomunikační koncová zařízení.
Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:
Zkušební protokol č. H1M2030490112-E-13
Zkušební protokol č. H1M2030490112-L
Zkušební protokol č. H1M2030490112-T-51
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce (dovozce).
V Ústí nad Labem dne 26.09.2006
Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál
Tomáš FRIML, manažer produktu
Strana 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising