Veito | CH2500 RW | DISPOZITIV DE ÎNCĂLZIRE CU INFRAROŞU CU CARBON CH2500

DISPOZITIV DE ÎNCĂLZIRE CU INFRAROŞU CU CARBON CH2500
DESCRIEREA
UTILIZĂRII
MANUAL DE UTILIZARE
MĂSURI DE
PRECAUŢIE
DISPOZITIV DE ÎNCĂLZIRE CU
INFRAROŞU CU CARBON
CH2500 RW
• Vă mulţumim pentru achiziţionarea dispozitivului de încălzire cu infraroşu cu carbon
Veito. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza dispozitivul.
• După citirea instrucţiunilor, păstraţi-le la îndemâna tuturor celor care utilizează aparatul.
• Citiţi în prealabil „Măsurile de precauţie privind siguranţa” şi utilizaţi produsul în mod
corect.
• Nu răspundem de nicio daună cauzată de nerespectarea acestor instrucţiuni.
• Produsul este specificat să utilizeze o sursă de alimentare cu energie electrică de 230V
50/60 Hz.
• Prezentul manual cuprinde garanţia pentru produs.
• Specificaţiile şi conţinutul acestui manual se pot schimba fără o notificare prealabilă, în
conformitate cu angajamentul nostru privind calitatea, designul şi controlul produsului.
CUPRINS
• Măsuri de precauţie privind siguranţa .............................................................. 3
• Măsuri de precauţie pentru instalare şi înainte de folosire .............................. 7
- Măsuri de precauţie pentru instalare ........................................................... 7
- Modalitatea de instalare .............................................................................. 7
- Modalitatea de alimentare cu energie ......................................................... 8
• Configurare şi denumiri ..................................................................................... 8
- Unitatea principală ....................................................................................... 8
- Indicaţii şi funcţionare .................................................................................. 8
- Telecomandă ................................................................................................ 9
- Modul de înlocuire a bateriei de la telecomandă ........................................ 9
• Utilizare ............................................................................................................. 9
- Funcţionare şi oprire .....................................................................................9
- Controlul cantităţii de căldură ...................................................................... 9
- Programator oprire ....................................................................................... 9
• Diagnoză dispozitiv de siguranţă ....................................................................... 10
• Curăţare şi întreţinere ....................................................................................... 10
• Instrucţiuni privind depozitarea ........................................................................ 10
• Rezolvarea problemelor .................................................................................... 11
• Diagrama conexiunilor ...................................................................................... 11
• Specificaţii ......................................................................................................... 11
• Garanţia produsului ...........................................................................................12
Pagina 2
Măsuri de precauţie privind siguranţa
Risc
Posibilitate de deces sau rănire gravă
în cazul manipulării necorespunzătoare
Avertizare
Posibilitate de deces sau rănire gravă
în cazul manipulării necorespunzătoare
Atenţie
Posibilitate de rănire şi / sau daune materiale
în cazul manipulării necorespunzătoare
MĂSURI DE
PRECAUŢIE
Aceste măsuri de precauţie sunt destinate pentru asigurarea siguranţei
utilizatorilor şi pentru prevenirea daunelor materiale. Vă rugăm să le citiţi şi
să utilizaţi corect produsul.
• Există 3 clasificări privind măsurile de precauţie privind siguranţa, acestea
fiind prezentate în căsuţa de mai jos.
* Semnificaţia pictogramelor:
indică interzicerea
Risc
indică acţiuni care trebuie respectate
* după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde poate fi uşor
de consultat de ceilalţi utilizatori.
Pagina 3
* după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde
Avertizare poate fi uşor de consultat în viitor.
Pagina 4
Avertizare
* după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde
poate fi uşor de consultat în viitor.
MĂSURI DE
PRECAUŢIE
Pagina 5
Atenţie
* după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde
poate fi uşor de consultat în viitor.
Pagina 6
Măsuri de precauţie pentru instalare şi înainte de folosire
Modalitate de
instalare
•
•
•
MĂSURI DE
PRECAUŢIE
Măsuri de precauţie * după citirea acestui document, păstraţi-l într-un loc de unde
pentru instalare
poate fi uşor de consultat în viitor
* păstraţi ambalajul produsului deoarece acesta este necesar
pentru păstrarea produsului pentru o perioadă lungă de timp
Dispozitivul de încălzire poate fi utilizat atât în poziţie orizontală cât şi verticală.
Atunci când aparatul este pornit, acesta îşi va regla automat poziţia.
Înainte de a da găurile de prindere în perete, verificaţi să nu existe cabluri ascunse.
Stabiliţi locul de amplasare a aparatului pe perete. Procedaţi după cum urmează:
Pagina 7
Modalitatea de alimentare cu energie
• Atunci când se utilizează o tensiune de 230V
- Introduceţi ştecherul în priza respectivă de 230V
prevăzută cu terminal de împământare
Configurare şi denumiri
Unitatea principală
* Modalitatea de prezentare exterioară poate fi modificată fara notificare prealabilă, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
Indicaţii şi funcţionare
Pagina 8
Telecomandă
Modul de înlocuire a bateriei de la telecomandă
• Telecomanda utilizează o baterie litiu CR2025 de 3,0V,
care este foarte comună pentru aparatele electronice
mici
• Apăsaţi butonul de desfacere a compartimentului
bateriei şi apoi trageţi afară suportul bateriei din partea
de jos a telecomenzii
• Înlocuiţi bateria veche cu una nouă şi asiguraţi-vă că polul
pozitiv al bateriei este orientat în sus
• Culisaţi înapoi suportul bateriei în telecomandă până
când face un clic
Utilizare
Funcţionare şi oprire
Se recomandă să nu lăsaţi nesupravegheate, în timp ce utilizează produsul, persoanele pentru care
este dificilă înţelegerea şi operarea dispozitivelor de control ale aparatelor. O atenţie deosebită
trebuie acordată copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi!
1. Porniţi aparatul apăsând butonul de setare sau cel de control automat.
2. Aparatul este pornit şi funcţionarea începe cu un sunet de avertizare.
3. Apăsaţi butonul de oprire pentru a opri funcţionarea.
Controlul cantităţii de căldură
1. Porniţi aparatul apăsând butonul de setare sau cel de control automat.
2. Atunci când apăsaţi butonul de control automat, puteţi seta temperatura cu ajutorul butoanelor de configurare. Controlul electronic al
temperaturii reglează în mod automat consumul de curent pe baza
temperaturii setate şi elimină ciclurile supărătoare cald – rece.
3. Apăsând butonul de nivel puteţi stabili nivelele de căldură cu ajutorul butoanelor de setare.
Capacitatea de încălzire poate fi stabilită la 4 nivele diferite: 1000W - 1500W - 200W - 2500W.
Programator oprire
• Atunci când apăsaţi butonul programator puteţi configura programatorul de oprire între 1-9 ore
folosind butoanele de setări.
• Atunci când programatorul este activat, lumina acestuia se va aprinde şi dispozitivul de încălzire se
va opri automat la sfârşitul perioadei prestabilite.
• Pentru a opri programatorul, setaţi programatorul la „0” sau porniţi din nou aparatul.
Pagina 9
Diagnoză dispozitiv de siguranţă
Dispozitiv de siguranţă
Încălzitorul Veito este echipat cu diverse dispozitive de siguranţă, care previn riscul
producerii unui incendiu. În situaţia în care aparatul nu funcţionează corespunzător, se
activează dispozitivul de siguranţă şi aparatul este oprit în mod automat.
Măsuri de precauţie privind examinarea şi manipularea:
- Manipulaţi aparatul doar atunci când s-a răcit complet şi a fost întreruptă
alimentarea cu energie electrică.
- Dacă aparatul a colectat praf sau murdărie în interiorul unităţii sau în jurul
elementelor, solicitaţi curăţarea acestuia de către un tehnician de service calificat.
Nu utilizaţi aparatul în această stare.
- Nu încercaţi să deschideţi carcasa aparatului, acesta nu conţine piese care pot fi
reparate de utilizator.
- Nu utilizaţi substanţe puternic abrazive sau soluţii de curăţat cu solvenţi atunci
când curăţaţi aparatul, deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic. Folosiţi
doar o cârpă moale pentru a şterge suprafeţele exterioare ale aparatului.
Instrucţiuni privind depozitarea
Pagina 10
DESCRIEREA
UTILIZĂRII
Curăţare şi întreţinere
Rezolvarea problemelor
Dispozitivul de încălzire a fost fabricat cu grijă, fiind verificat de mai multe ori înainte de
livrare. În cazul în care constataţi că funcţionează defectuos, încercaţi să îl remediaţi mai
întâi dumneavoastră, cu ajutorul tabelului de mai jos. Astfel, veţi evita eventualele
cheltuieli care nu sunt necesare cu asistenţa asigurată de serviciul clienţi.
Dacă defectul aparatului nu poate fi remediat cu ajutorul acestui tabel, vă rugăm să
contactaţi Departamentul central al Serviciului clienţi.
Reparaţiile trebuie realizate doar de personal calificat autorizat.
Unitatea nu
funcţionează
Simptome
* Alimentarea cu energie
electrică funcţionează?
* Verificaţi dacă ştecherul este
introdus în priză.
* Disjunctorul este oprit?
Mod de remediere
* Verificaţi dacă alimentarea cu
energie electrică funcţionează.
* Porniţi din nou produsul după
ce aţi introdus ştecherul în priză.
* Resetaţi disjunctorul.
Diagrama conexiunilor
Specificaţii
Model
Clasificare
Capacitate de încălzire BTU/h
Putere maximă (W)
Suprafaţă de utilizare (m2)
Alimentare cu energie electrică
Dimensiuni (mm) (lxLxÎ)
Greutatea produsului (kg)
Dispozitiv de siguranţă
Metodă de control
Funcţie de control
CH2500 RW
12000
2500
30
230V 50/60Hz
80 x 170 x 940
2,5
Senzor de răsturnare, protecţie la supraîncălzire
Buton cu apăsare şi telecomandă
Control automat temperatură, 4 trepte de putere,
programator oprire
Pagina 11
GARANŢIE
(Acordată doar primului cumpărător al produsului)
Dispozitivul de încălzire cu infraroşu cu carbon Veito oferă o funcţionare, un confort şi o
durată de utilizare cu atat bună cu cât este folosit mai mult. Aparatul este produs în
condiţii stricte de asigurare a calităţii, care cuprind inspecţii atât în timpul cât şi după
finalizarea procesului de producţie, precum şi o testare riguroasă a fiabilităţii.
În situaţia puţin probabilă în care aţi putea avea probleme, vă rugăm să contactaţi
dealerul sau distribuitorul dumneavoastră. Dacă problema constituie rezultatul unei erori
sau defect de producţie, reparaţiile se vor realiza în mod gratuit pe perioada de garanţie,
în următoarele condiţii privind garanţia:
1. Perioada de garanţie este de 24 luni de la data primei achiziţii.
2. În cazul în care problema a fost cauzată de către client, datorită unei eroari sau utilizări
necorespunzătoare, prin folosire excesivă sau deterioare, atunci reparaţiile se vor realiza
contra cost.
3. Prezentul certificat de garanţie este valabil doar în ţara dumneavoastră.
4. Trebuie sa faceţi dovada datei şi a achiziţiei produsului.
5. Vă rugăm să completaţi detaliile de mai jos şi să păstraţi în siguranţă această garanţie.
6. Toate taxele de transport până la dealer sunt suportate de către cumpărător. Păstraţi
ambalajele originale pentru a le folosi la retur. Taxele de transport de la dealer la
cumpărător vor fi suportate de dealer.
Descriere
Model
Data achiziţiei
DISPOZITIV DE ÎNCĂLZIRE CU INFRAROŞU CU CARBON
CH2500 RW
Nr. serie
Perioada de garanţie ( ) Luni
Numele companiei
Distribuitor
Telefon
Detalii privind
clientul
Numele:
Adresa:
Telefon:
Pagina 12
Observaţii:
Pagina 13
Pagina 14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising