PREZENTACJE
Zasilacze programowalne
firmy Agilent
Jedną z oferowanych przez TME grup produktów są tzw. zasilacze
programowalne. Oprócz spełniania oczywistej dla zasilacza funkcji,
czyli dostarczania określonych, zadanych wcześniej i oczekiwanych
napięcia i prądu, urządzenia te umożliwiają również – przy
użyciu specjalnych komend lub przycisków sterujących – sterowanie
funkcjami zasilacza za ręcznie lub za pomocą interfejsu
komputerowego.
Dobrym reprezentantem przyrządów
z tej grupy jest rodzina zasilaczy E364xA firmy Agilent Technologies. Urządzenia te charakteryzują się doskonałymi parametrami
technicznymi i doskonałą funkcjonalnością.
Co najważniejsze, realizują istotną dla wielu
użytkowników komunikację z komputerami
klasy PC poprzez interfejsy RS232 i GPIB.
Na panelu czołowym zasilaczy, oprócz
czytelnego wyświetlacza, umiejscowione są
niezbędne elementy regulacyjne. Są to m.in.
przyciski służące do ustawiania wartości napięć lub progów zadziałania zabezpieczeń
czy też do przywołania z pamięci nieulotnej
5 ustawionych wcześniej i zapamiętanych
parametrów pracy zasilacza. Maksymalna
rozdzielczość ustawiania napięcia i prądu
z panelu to, odpowiednio, 10 mv oraz 1 mA.
Dodatkowo, wygodne „analogowe” pokrętło pozwala na zgrubne, szybkie ustawienie
wartości napięcia i prądu.
Zasilacze mają moc wyjściową od
30 W do 100 W. Napięcie wyjściowe może być
regulowane do 60 V a natężenie prądu obciążenia do 8 A. Znakomite parametry elektryczne osiągnięto dzięki zastosowaniu specyficznych rozwiązań regulacyjnych (rysunek 1).
Przede wszystkim, w obwodach regulacji napięcia i prądu zastosowano nie tylko
szeregowy tranzystor, ale również wstępną
tzw. regulację fazową. Dzięki temu uzyskano
szeroki zakres zmian napięcia wyjściowego
przy znacznej redukcji mocy traconej w szeregowym elemencie regulacyjnym (tranzystorze). Natomiast połączenie szeregowego
regulatora liniowego, charakteryzującego
się precyzją i dużą szybkością z obwodami
monitorowania rzeczywistych parametrów
wyjściowych (blok kontroli pętli sprzężenia zwrotnego – feedback control) zapewnia
bardzo dużą stałość napięcia wyjściowego,
niezależnie od zmian obciążenia zasilacza.
Rozwiązanie takie wpływa również bardzo
dobrze na charakterystyki czasowe odpowiedzi zasilacza. Krótkotrwałe impulsowe
zmiany obciążenia mogące mieć wpływ na
56
056-057_tme.indd 56
stabilność napięcia są bardzo szybko kompensowane. Deklarowany czas odpowiedzi
układu to poniżej 50 ms.
Zastosowano również zabezpieczenia
napięciowe zapobiegające uszkodzeniu podłączonych urządzeń i chroniące przed nadmiernym wzrostem napięcia.
Warto pamiętać, że zabezpieczenie jest realizowane poprzez zwieranie wyjścia zasilacza.
Jeśli w zasilanym urządzeniu znajduje się inne
źródło energii, może to skutkować znacznym
wzrostem prądu płynącego przez zasilacz.
Sterowanie za pomocą złącza GPIB lub
RS-232 znacznie rozszerza funkcjonalność
zasilacza, zmieniając go w wielofunkcyjne
urządzenie warsztatowe. Komunikacja poprzez interfejs odbywa się dwukierunkowo:
możliwy jest odczyt napięcia i prądu i ustawienie tych parametrów. Można tego dokonać za pomocą prostego w użyciu standardu
SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments), pozwalającego na szybkie
i skuteczne sterowanie.
Możliwe zastosowania interfejsu to:
• szybkie, predefiniowane ustawianie wartości parametrów zasilacza w zależności
od potrzeb dołączonych urządzeń,
• pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych (bez dodatkowych urządzeń
pomiarowych) elementów półprzewodnikowych (przy użyciu dodatkowego
oprogramowania)
Dodatkowe informacje:
Opisane elementy są dostępne w korzystnych
cenach w TME. Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą i zakupów na stronie
www.tme.eu
• badanie zachowania się układów na
zmiany zasilania przy wcześniej zaprogramowanym scenariuszu zmian napięcia (podczas projektowania i uruchamiania prototypów układów).
To tylko przykładowe zastosowania.
W przypadku wykorzystania dodatkowych
sterowników VXI istnieje możliwość integracji
zasilaczy z innym, bardziej złożonym oprogramowaniem, jak LabVIEW czy LabWindows firmy National Instruments. Wtedy mamy możliwość tworzenia już bardzo złożonych systemów związanych ze sterowaniem, pomiarami
czy testowaniem projektowanych urządzeń.
Zasilacze z rodziny E364xA to solidne,
nowoczesne zasilacze o doskonałych parametrach elektrycznych, zarówno statycznych jak i dynamicznych, mające stabilne
napięcia wyjściowe przy niskich wartościach tętnień i szumów. Podłączone urządzenia są zabezpieczone przed nadmiernym
wzrostem napięcia, a interfejsy GPIB i RS232
umożliwiają odczyt i ustawianie parametrów
zasilacza poprzez komputer PC.
Marcin Zając
TME Sp. z o.o.
Rysunek 1. Rozwiązania układowe stosowane w zasilaczach firmy Agilent
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2013
2013-04-02 00:05:48
Temat
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2013
056-057_tme.indd 57
57
2013-04-02 00:05:48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising