Samsung | Galaxy Alpha | Handleiding Samsung Galaxy Alpha

SM-G850F
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 09/2014. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Lees dit eerst
Netwerkverbinding
Aan de slag
39 Mobiele gegevens
39Wi-Fi
41Downloadbooster
41 Tethering en Mobiele hotspot
43Internet
7
8
10
15
16
Inhoud van de verpakking
Indeling van het apparaat
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
gebruiken
Het apparaat in- en uitschakelen
Het scherm vergrendelen en
ontgrendelen
Bewegingen en gebaren
gebruiken
46 Bewegingen en gebaren
50 Air view
50 Multi window
55Toolbox
56 Aanraakgevoeligheid verhogen
Basisfuncties
17
20
25
Het aanraakscherm gebruiken
Indeling van het startscherm
Meldingenvenster en venster voor snelle
instellingen
28 Apps openen
29 Apps installeren of verwijderen
31 Tekst ingeven
33Schermafbeelding
34 Mijn bestanden
36Energiebesparing
38 Helpinformatie weergeven
Personaliseren
57
Het startscherm en de schermen voor
apps beheren
60 Achtergrond en beltonen instellen
61 De schermvergrendelingsmethode
wijzigen
62Vingerscanner
66Privéstand
67 Eenvoudige stand
68 Gegevens overdragen van uw vorige
apparaat
69 Accounts instellen
2
Inhoud
Telefoon
Multimedia
70
73
74
106Muziek
109Video
Zelf bellen
Oproepen ontvangen
Opties tijdens gesprekken
S Health
Contacten
76
77
111 Over S Health
112 Een gebruikersprofiel instellen
113 Het hoofdscherm van S Health
115Looppartner
117Trainingspartner
124 Voedselinname bijhouden
126 Gewicht beheren
128 Aanvullende S Health-apps installeren
129 Instellingen voor S Health
Contacten toevoegen
Contacten beheren
Berichten en e-mail
80Berichten
83E-mail
Camera
Beveiligingsfuncties
86 Basisinformatie over vastleggen
91Opnamestanden
95Camera-instellingen
131Alarmstand
132Hulpbericht
133 Meldingen voor zware
weersomstandigheden (Geo-nieuws)
Galerij
Handige apps en functies
98 Foto's of video's weergeven
100Galerij-instellingen
135 S Finder
136 S Planner
139 S Voice
141Klok
143Calculator
143Notitie
145 Spraak recorder
147Dropbox
Studio
101Fotostudio
102Collagestudio
103 Foto & meer
104Videoclipstudio
105 Video bijsnijden
3
Inhoud
148Flipboard
149Zaklamp
149Vergrootglas
150Google-apps
182 GEBRUIKER EN BACK-UP
183SYSTEEM
190APPS
Toegankelijkheid
Verbinding maken met
andere apparaten
198 Over Toegankelijkheid
199 De starttoets gebruiken voor het openen
van toegankelijkheidsmenu's
199 Gesproken feedback (TalkBack)
210 De tekstgrootte wijzigen
210 Het scherm vergroten
210 Meldingsherinneringen instellen
211 De schermkleuren negatief weergeven
211 Kleuren aanpassen
212 Flitsmelding instellen
212 Alle geluiden uitschakelen
212Ondertitelinstellingen
213 De geluidsbalans aanpassen
213Monogeluid
213 Automatisch trillen
214Hulpmenu
216 Slim scrollen
216 Vertraging bij tikken en vasthouden
instellen
216Interactiebeheer
217 Oproepen beantwoorden of beëindigen
217 De optie Eén keer tikken gebruiken
218 Toegankelijkheidsinstellingen beheren
219 Andere handige functies gebruiken
152Bluetooth
154 Wi-Fi Direct
156NFC
158 S Beam
159 Snel verbinden
162 Screen Mirroring
164 Mobiel afdrukken
Apparaat- en
gegevensbeheer
165 Het apparaat bijwerken
166 Bestanden overbrengen tussen het
apparaat en een computer
167 Een back-up maken van gegevens of
gegevens terugzetten
168 Fabrieksinstellingen herstellen
Instellingen
169 Over Instellingen
169 SNELLE INSTELLINGEN
169NETWERKVERBINDINGEN
174 VERBINDEN EN DELEN
175 GELUID EN DISPLAY
179AANPASSEN
181BEWEGING
Problemen oplossen
4
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of de
software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices,
afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste de Wi-Fifunctie gebruiken.
• Standaardapps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
5
Lees dit eerst
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
6
Aan de slag
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Batterij
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
7
Aan de slag
Indeling van het apparaat
Nabijheids-/lichtsensor
Meldingslampje
Luistergedeelte
Camera aan de voorzijde
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Starttoets
Terugtoets
Toets Recente apps
Microfoon
Luidspreker
Multifunctionele
aansluiting
Microfoon
GPS-antenne
Headsetaansluiting
Flitser
Volumetoets
Camera aan de achterzijde
NFC-antenne
(op de batterij)
Achterklep
Hoofdantenne
8
Aan de slag
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet
correct werken.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Druk hier om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
Recente apps
• Ingedrukt houden om de extra opties voor het huidige scherm
te openen.
• Druk hier om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
Start
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Twee keer indrukken om S Voice te starten.
• Ingedrukt houden om Google te starten.
Terug
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume
• Hierop drukken om het volume van het apparaat aan te
passen.
9
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart en de batterij gebruiken
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de
bijgeleverde batterij.
• Alleen nano-SIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
• Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
1 Verwijder de achterklep.
Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.
Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.
10
Aan de slag
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
3 Plaats de batterij.
2
1
11
Aan de slag
4 Plaats de achterklep terug.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen
1 Verwijder de achterklep.
2 Trek de batterij naar buiten.
3 Druk met uw vinger op de SIM- of USIM-kaart en trek deze vervolgens naar buiten.
12
Aan de slag
De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook
worden gebruikt om de batterij op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerkapps gebruikt of apps waarvoor een
verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt
voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer
is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de batterij
volledig is opgeladen.
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
13
Aan de slag
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung-servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het batterijniveau kunt besparen. Als u deze opties
aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u
het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige apps met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van apps uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
14
Aan de slag
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
15
Aan de slag
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw vinger
in een willekeurige richting binnen het ontgrendelingsscherm.
U moet de blokkeringscode ingeven om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg De
schermvergrendelingsmethode wijzigen voor meer informatie.
16
Basisfuncties
Het aanraakscherm gebruiken
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
17
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.
Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbelklik opnieuw
om terug te gaan.
18
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om een ander scherm weer
te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items te scrollen zoals
contacten.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
19
Basisfuncties
Indeling van het startscherm
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven. Widgets zijn kleine apps die specifieke
functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen.
Scrol naar links of rechts, of tik op een schermindicator aan de onderkant van het scherm om andere
vensters weer te geven. Als u het startscherm wilt aanpassen, raadpleegt u Het startscherm beheren.
Een widget
Een map
Een app
Schermaanduidingen
Favoriete apps
20
Basisfuncties
Startschermopties
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
beschikbare opties te openen.
21
Basisfuncties
My Magazine gebruiken
My Magazine geeft live updates van sociale media en nieuws weer waarin u bent geïnteresseerd.
Als u My Magazine wilt inschakelen, tikt u op een leeg gedeelte op het startscherm en blijft u dit
aanraken. Tik vervolgens op Instellingen startscherm en schakel My Magazine in.
Tik op het startscherm op
of scrol naar rechts om My Magazine te openen.
Extra opties
weergeven.
Om de weer te geven inhoud te selecteren, tikt u op → Instellingen en selecteert u de categorieën
waarin u interesse hebt.
Tik op → Instellingen, en tik vervolgens op Automatisch vernieuwen bij openen om de inhoud
automatisch bij te werken wanneer My Magazine wordt geopend.
Als u My Magazine wilt uitschakelen, tikt u op een leeg gedeelte op het startscherm en blijft u dit
aanraken. Tik vervolgens op Instellingen startscherm en schakel My Magazine uit.
22
Basisfuncties
Scherm Apps
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Apps te openen. Scrol naar links of rechts, of
selecteer een schermindicator aan de onderkant van het scherm, om andere vensters te bekijken. Als
u het scherm Apps wilt aanpassen, raadpleegt u Het scherm Apps beheren.
Extra opties
weergeven.
Een app
Schermaanduidingen
23
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Functie voor slim ingeschakeld blijven of slim onderbreken ingeschakeld
Gesynchroniseerd met internet
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
24
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Meldingenvenster en venster voor snelle
instellingen
Het meldingenvenster gebruiken
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Open het meldingenvenster en bekijk de details voor meer
informatie over de pictogrammen.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Sleep de balk vanaf de onderkant
van het scherm omhoog om het meldingenvenster te sluiten.
25
Basisfuncties
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Instellingen starten.
Opties in- of uitschakelen. Tik op
een knop en blijf deze aanraken
voor gedetailleerdere instellingen.
Alle toetsen voor snelle instellingen
weergeven.
S Finder starten.
Snel verbinden starten.
Alle meldingen wissen.
De helderheid aanpassen.
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Toetsen voor snelle instellingen weergeven opnieuw rangschikken
Als u de toetsen voor snelle instellingen opnieuw wilt rangschikken, tikt u op
item vasthouden en sleept u het item naar een andere locatie.
26
→
, blijft u een
Basisfuncties
Het venster voor snelle instellingen gebruiken
U kunt sommige functies in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Als u meer functies in of uit
wilt schakelen, opent u het venster voor snelle instellingen.
Sleep de statusbalk omlaag met twee vingers om het venster voor snelle instellingen te openen. U
kunt ook op tikken in het meldingenvenster. Sleep de balk vanaf de onderkant van het scherm
omhoog om het venster voor snelle instellingen te sluiten.
Tik op de volgende opties om deze in of uit te schakelen. U kunt gedetailleerdere instellingen
bekijken als u een toets blijft aanraken.
• Wi-Fi: raadpleeg Wi-Fi voor meer informatie.
• Locatie: raadpleeg Locatie voor meer informatie.
• Melodie / Trillen / Stil: selecteer een geluidsstand.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
In sommige apps kan het scherm niet worden gedraaid.
• Bluetooth: raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Mobiele gegevens: raadpleeg Gegevensgebruik of Mobiele netwerken voor meer informatie.
• Downloadbooster: raadpleeg Downloadbooster voor meer informatie.
• Ext spaarstand: raadpleeg Extra energiebesparende stand voor meer informatie.
• Multi window: raadpleeg Multi window voor meer informatie.
• Toolbox: raadpleeg Toolbox voor meer informatie.
27
Basisfuncties
• Mobiele hotspot: raadpleeg Tethering en Mobiele hotspot voor meer informatie.
• Screen Mirroring: raadpleeg Screen Mirroring voor meer informatie.
• NFC: raadpleeg NFC voor meer informatie.
• Sync: als u deze functie inschakelt, worden apps, zoals agenda of e-mail, automatisch door het
apparaat gesynchroniseerd.
• Slim sluimer: wanneer u deze functie inschakelt, blijft het scherm ingeschakeld zolang u ernaar
kijkt.
• Slim pauzeren: wanneer u deze functie inschakelt, wordt het afspelen onderbroken wanneer u
wegkijkt van het scherm.
• Spaarstand: raadpleeg Spaarstand voor meer informatie.
• Blokkeerstand: raadpleeg Blokkeerstand voor meer informatie.
• Vliegtuigstand: raadpleeg Vliegtuigstand voor meer informatie.
• Privéstand: raadpleeg Privéstand voor meer informatie.
• Tikgevoeligh: raadpleeg Aanraakgevoeligheid verhogen voor meer informatie.
Apps openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.
Tik op
en selecteer een applicatiepictogram om de lijst van recent gebruikte apps te openen.
Een app sluiten
→ en tik dan op Stoppen naast een app om deze te sluiten. Als u alle actieve apps wilt
Tik op
→ .
sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook tikken op
28
Basisfuncties
Apps installeren of verwijderen
Samsung GALAXY Apps
Gebruik deze app om apps te kopen en downloaden.
Tik op GALAXY Apps op het scherm Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
Gratis. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op
de toets die de prijs weergeeft.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
→ Instellingen
Play Store
Gebruik deze app om apps te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Apps.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op →
INSTELLINGEN → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
29
Basisfuncties
Voorgestelde apps downloaden
U kunt apps speciaal voor Galaxy-apparaten weergeven en downloaden.
Tik op het scherm Apps op → GALAXY Essentials. Of tik op het startscherm op de widget GALAXY
Essentials en tik op naast een app.
Als u alle apps in de lijst wilt downloaden, tikt u op Download alles.
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Als u standaardapps wilt uitschakelen, opent u het scherm Apps en tikt u op → Apps verwijderen/
uitschakelen. verschijnt op de apps die u kunt uitschakelen. Selecteer een app en tik op
Uitschakelen.
Als u gedownloade apps wilt verwijderen, opent u het scherm Apps en tikt u op → Gedownloade
apps → → Verwijderen. U kunt op het scherm Apps ook tikken op Instellingen →
Applicatiebeheer, een app selecteren en dan op Verwijderen tikken.
Apps inschakelen
Tik op het scherm Apps op → Uitgeschakelde apps tonen, selecteer apps en tik dan op Gereed.
U kunt op het scherm Apps ook tikken op Instellingen → Applicatiebeheer naar UIT. scrollen, een
app selecteren en op Inschakelen tikken.
• Apps verbergen: verberg apps alleen in het scherm Apps. U kunt doorgaan met het
gebruiken van verborgen apps.
• Apps uitschakelen: schakel standaardapps uit die niet kunnen worden verwijderd van het
apparaat. U kunt uitgeschakelde apps niet gebruiken.
• Apps verwijderen: verwijder gedownloade apps.
30
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Voorgestelde zoekwoorden
De toetsenbordinstellingen
wijzigen.
Een voorgaand teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Naar de volgende regel gaan.
Leestekens ingeven.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Invoertalen selecteren en selecteer dan de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of
meer talen selecteert, kunt u wisselen tussen invoertalen door de spatietoets naar link of rechts te
schuiven.
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op
, selecteer een taal onder INVOERTALEN en selecteer vervolgens een toetsenbordindeling.
Op het 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren,
tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
31
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden
weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.
• : tekst via spraak ingeven.
De taal wijzigen.
Het toetsenbord openen.
Ingeven van tekst met stem starten
of pauzeren.
• : overschakelen naar de handschriftstand.
Overgaan op het
standaardtoetsenbord.
Schakelen tussen de cijferstand en
de tekenstand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• : een item toevoegen van het klembord.
• : de toetsenbordinstellingen wijzigen.
• : emoticons ingeven.
32
Basisfuncties
• : overgaan op het zwevende toetsenbord. U kunt het toetsenbord naar een andere locatie
te slepen.
bewegen door
Overgaan op het
standaardtoetsenbord.
Kopiëren en plakken
1 Blijf de tekst aanraken.
2 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
selecteren.
3 Tik op Kopiëren of Knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4 Plaats de cursor op de plek waar de tekst moet worden ingevoegd en tik vervolgens op →
Plakken. Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op
selecteert u de tekst.
→ Klembord en
Schermafbeelding
Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt.
Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. De schermafbeelding
wordt opgeslagen in de map Galerij → → Album → de map Screenshots. Nadat u een
schermafbeelding hebt gemaakt, kunt u de afbeeldingen bewerken en delen met anderen.
U kunt ook met andere methoden schermafbeeldingen maken. Raadpleeg Vegen voor
schermafbeelding voor meer informatie.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
33
Basisfuncties
Mijn bestanden
Over Mijn bestanden
Gebruik deze app om verschillende bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat of
andere locaties zoals services voor cloudopslag.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Apps.
Bestanden of mappen zoeken.
Opslaginformatie weergeven.
Extra opties weergeven.
Bestanden op categorie weergeven.
De downloadgeschiedenis
weergeven.
Bestanden weergeven die zijn
opgeslagen op het apparaat.
Bestanden weergeven die zijn
opgeslagen in cloudopslagservices.
Tik op en gebruik de volgende opties:
• Snelkoppeling toevoegen: een snelkoppeling naar een map toevoegen aan het hoofdscherm
Mijn bestanden.
• FTP-server toevoegen: een snelkoppeling naar een FTP-server toevoegen aan het hoofdscherm
Mijn bestanden.
• Zoeken naar apparaten in de buurt: zoeken naar apparaten waarop functies voor media delen
zijn ingeschakeld.
• Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.
34
Basisfuncties
Bestanden weergeven
Tik op Mijn bestanden op het scherm Apps.
Selecteer een map om deze te openen. Als u een niveau omhoog wilt gaan in de directory, tikt u op
. Als u wilt terugkeren naar het hoofdscherm van Mijn bestanden, tikt u op .
Selecteer een map, tik op en gebruik de volgende opties:
• Selecteren: de bestanden of mappen selecteren die u wilt verwijderen of delen.
• Verwijderen: bestanden of mappen verwijderen.
• Map maken: een map maken.
• Weergeven als: de weergavestand wijzigen.
• Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.
• Snelkoppeling toevoegen: een snelkoppeling naar een map toevoegen aan het hoofdscherm
Mijn bestanden of aan het startscherm.
• Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.
Blijf een bestand of map vasthouden en gebruik de volgende opties:
• : bestanden delen met anderen.
• : bestanden of mappen verwijderen.
• → Verplaatsen: bestanden of mappen naar een andere map verplaatsen.
• → Kopiëren: bestanden of mappen naar een andere map kopiëren.
• → Verplaatsen naar Privé: bestanden verplaatsen naar de privémap. Deze optie wordt
weergegeven nadat u Privéstand hebt ingeschakeld. Raadpleeg Privéstand voor meer
informatie.
• → Hernoem: de naam van een bestand of map wijzigen.
• → Snelkoppeling toevoegen: een snelkoppeling naar een map toevoegen aan het
hoofdscherm Mijn bestanden of aan het startscherm.
• → Comprimeren: bestanden of mappen comprimeren om een zip-bestand te maken.
• → Gegevens: de details van een bestand of map weergeven.
35
Basisfuncties
Energiebesparing
Spaarstand
Bespaar het batterijniveau door de functies van het apparaat te beperken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Energiebesparing → Spaarstand en tik op de schakelaar
Spaarstand om deze in te schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op
Spaarstand tikken om deze in te schakelen.
Kies een van de volgende opties:
• Achtergrondgegevens beperken: voorkomen dat apps die worden uitgevoerd op de
achtergrond, gebruikmaken van mobiele gegevensverbindingen.
• Prestaties beperken: verschillende opties beperken door het uitschakelen van functies zoals de
achtergrondverlichting van de toets Recente apps en de terugtoets.
• Grijstintenstand: kleuren op het scherm weergeven als grijstinten.
Extra energiebesparende stand
Gebruik deze stand om de batterijvoeding van het apparaat uit te breiden. In de extra
energiespaarstand wordt het volgende uitgevoerd op het apparaat:
• Kleuren op het scherm worden weergeven als grijstinten.
• De beschikbare apps worden beperkt tot essentiële en geselecteerde apps.
• De mobiele gegevensverbinding wordt uitgeschakeld wanneer het scherm is uitgeschakeld.
• Wi-Fi en Bluetooth-functies worden uitgeschakeld.
36
Basisfuncties
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Energiebesparing → Extra energiebesparende stand
en tik op de schakelaar Extra energiebesparende stand om deze in te schakelen. U kunt ook het
venster voor snelle instellingen openen en op Ext spaarstand tikken om deze in te schakelen.
Extra opties weergeven.
Essentiële apps
Meer apps toevoegen.
Resterende batterijniveau
Geschatte maximale standby-tijd
Als u een app wilt toevoegen aan het startscherm, tikt u op
en selecteert u een app.
Als u een app wilt verwijderen van het startscherm, tikt u op → Wissen, selecteert u een app met
en tikt u vervolgens op OK.
Als u de instellingen voor de extra energiespaarstand wilt wijzigen, zoals netwerkverbinding of
geluid, tikt u op → Instellingen.
Als u de Extra energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op → Extra energiebespar. stand uit.
Bij de geschatte maximale stand-bytijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat
de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De stand-bytijd kan verschillen
afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
37
Basisfuncties
Helpinformatie weergeven
Als u helpinformatie wilt weergeven over het gebruik van het apparaat en de apps, opent u het
scherm Apps en tikt u op Instellingen → Help.
Om helpinformatie voor een app weer te geven terwijl u de app gebruikt, tikt u op → Help.
Sommige apps hebben mogelijk geen helpinformatie.
38
Netwerkverbinding
Mobiele gegevens
Verbind het apparaat met een mobiel netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. Raadpleeg Gegevensgebruik voor extra opties.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Gegevensgebruik en tik vervolgens op Mobiele
gegevens. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Mobiele gegevens tikken
om deze functie in te schakelen.
Wi-Fi
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor extra opties.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi om deze te
activeren.
2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken. Netwerken waarvoor een wachtwoord is
vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
3 Tik op Verbinden.
Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een
wachtwoord hoeft te worden opgegeven.
Om te voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk,
selecteert u het in de lijst met netwerken en tikt u op Vergeten.
39
Netwerkverbinding
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met Wi-Fi-netwerken, tikt u op Wi-Finetwerk toevoegen onder aan de lijst. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID, selecteer het
beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op Verbinden.
Wi-Fi Passpoint inschakelen
Met Wi-Fi Passpoint kan het apparaat zoeken naar en verbinding maken met een gecertificeerd
Wi-Fi-netwerk. U kunt de functie Passpoint gebruiken om te verbinden met openbare Wi-Finetwerken die geautomatiseerde verificatie ondersteunen. Wanneer u naar een nieuwe locatie gaat,
zoekt het naar een ander gecertificeerd Wi-Fi-netwerk en maakt hiermee verbinding.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio.
Tik op → Geavanceerd en vink Passpoint aan.
Slimme netwerkwissel gebruiken
Gebruik deze functie om een stabiele netwerkverbinding te onderhouden wanneer u bladert door
internetpagina's, inhoud downloadt en meer.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi en vink Slimme netwerkwissel aan. Het apparaat
schakelt automatisch van een Wi-Fi-netwerk naar een mobiel netwerk wanneer het huidige Wi-Finetwerk zwak of instabiel is. Wanneer het Wi-Fi-netwerksignaal sterk wordt, schakelt het apparaat
weer over van het mobiele netwerk naar het Wi-Fi-netwerk.
40
Netwerkverbinding
Downloadbooster
Gebruik deze functie om sneller grote bestanden gelijktijdig te downloaden via Wi-Fi en mobiele
netwerken. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Downloadbooster en tik op de schakelaar
Downloadbooster om deze in te schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen
en op Downloadbooster tikken om deze functie in te schakelen.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via een
mobiel netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt alleen Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. De functie
kan niet worden gebruikt met andere protocollen, zoals FTP.
Tethering en Mobiele hotspot
Over tethering en mobiele hotspots
Gebruik deze functie om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat te delen met computers
en andere apparaten als geen internetverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi,
USB of Bluetooth.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
41
Netwerkverbinding
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Tethering en Mobiele hotspot → Mobiele hotspot.
2 Tik op de schakelaar Mobiele hotspot om deze in te schakelen.
• wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat vinden in
de lijst met Wi-Fi-netwerken.
• Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
Opslaan.
3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
4 Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
USB-tethering gebruiken
Deel de mobiele gegevensverbinding van het apparaat via een USB-kabel met andere apparaten.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Tethering en Mobiele hotspot.
2 Sluit uw apparaat aan op de computer via de USB-kabel.
3 Vink USB-tethering aan.
verschijnt in de statusbalk wanneer twee apparaten zijn gekoppeld.
4 Gebruik de mobiele gegevensverbinding van het apparaat op de computer.
42
Netwerkverbinding
Bluetooth-tethering gebruiken
Deel de mobiele gegevensverbinding van het apparaat via Bluetooth met andere apparaten.
Controleer of de computer waarmee u koppelt de Bluetooth-functie ondersteunt.
1 Koppel uw apparaat via Bluetooth met het andere apparaat. Raadpleeg Koppelen met andere
Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
2 Tik op het scherm Apps van het apparaat op Instellingen → Tethering en Mobiele hotspot.
3 Vink Bluetooth-tethering aan.
4 Open op het verbonden apparaat het scherm Bluetooth-instellingen, tik op →
Internettoegang.
verschijnt in de statusbalk wanneer twee apparaten zijn gekoppeld.
5 Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat.
Internet
Webpagina's bekijken
1 Tik op Internet op het scherm Apps.
2 Tik op het adresveld. Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op pictogram van de
zoekmachine naast het veld met het webadres.
3 Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga. Tik op
spraak.
43
om op internet te zoeken via
Netwerkverbinding
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Bladwijzer aan de huidige pagina
toevoegen.
Vensterbeheer van webpagina's
openen.
Een artikel lezen in de leesstand.
Extra opties weergeven.
De huidige webpagina vernieuwen.
De startpagina openen.
Opgeslagen pagina's weergeven.
Webpagina's met bladwijzer
weergeven.
Naar de eerder bezochte pagina
gaan.
De startpagina instellen
Tik op Internet op het scherm Apps.
Tik op → Instellingen → Startpagina instellen en selecteer een van de volgende:
• Huidige pagina: de huidige webpagina instellen als uw startpagina.
• Snelle toegang: de lijst voor snelle toegang instellen als uw startpagina.
• Meest bezochte sites: de lijst met vaakbezochte webpagina's instellen als uw startpagina.
• Overig: een voorafingestelde webpagina instellen als uw startpagina.
Tik op
terwijl u een webpagina bezoekt om de startpagina te openen.
44
Netwerkverbinding
De lijst voor snelle toegang beheren
U kunt snel toegang krijgen tot uw vaakbezochte webpagina's door ze toe te voegen aan de lijst
voor snelle toegang.
Als u een webpagina wilt toevoegen aan de lijst voor snelle toegang, opent u de webpagina die u
wilt toevoegen. Tik vervolgens op → Toevoegen voor snelle toegang.
Als u een webpagina wilt verwijderen uit de lijst voor snelle toegang, tikt u op het pictogram van de
webpagina die u wilt verwijderen en blijft u dit aanraken. Sleep het vervolgens naar Verwijderen
boven aan het scherm.
De geschiedenis van webpagina's beheren
Tik op Internet op het scherm Apps.
Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende
webpagina's.
Als u webpagina's wilt verwijderen, tikt u op → Verwijderen of Geschiedenis wissen.
45
Bewegingen en gebaren
gebruiken
Bewegingen en gebaren
Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer
veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.
Direct bellen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bewegingen en gebaren → Direct bellen en tik op de
schakelaar Direct bellen om deze in te schakelen.
Wanneer u de details van een oproep, bericht of contact bekijkt, kunt u het apparaat bij uw oor
houden om de betreffende persoon te bellen.
46
Bewegingen en gebaren gebruiken
Slim melden
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bewegingen en gebaren → Slim melden en tik op de
schakelaar Slim melden om deze in te schakelen.
Als u gemiste oproepen of nieuwe berichten hebt, trilt het apparaat wanneer u het oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich niet op
een vlakke ondergrond bevindt.
Dempen/pauzeren
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bewegingen en gebaren → Dempen/pauzeren en tik
op de schakelaar Dempen/pauzeren om deze in te schakelen.
Scherm afdekken met hand
Bedek het scherm met uw handpalm om binnenkomende gesprekken of alarmen te dempen, of om
het afspelen van media te pauzeren.
47
Bewegingen en gebaren gebruiken
Het apparaat omdraaien
Draai het apparaat om binnenkomende gesprekken of alarmen te dempen, of om het afspelen van
media te pauzeren.
Slim pauzeren
Het spelen wordt automatisch gepauzeerd wanneer u wegkijkt van het scherm. Het afspelen wordt
hervat wanneer u weer naar het scherm kijkt.
48
Bewegingen en gebaren gebruiken
Vegen voor schermafbeelding
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bewegingen en gebaren → Vegen voor
schermafbeelding en tik op de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om deze in te schakelen.
Plaats de zijkant van uw hand op het scherm en veeg uw hand van rechts naar links of andersom
over het scherm om een schermafbeelding te maken. De schermafbeelding wordt opgeslagen in de
map Galerij → → Album → de map Screenshots. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt,
kunt u de afbeeldingen bewerken en delen met anderen.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
49
Bewegingen en gebaren gebruiken
Air view
Wijs een item aan met uw vinger om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in
een pop-upvenster weer te geven.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Air view en tik op de schakelaar Air view om deze in te
schakelen.
Multi window
Over Multi window
Gebruik deze functie om twee apps tegelijk op het scherm weer te geven. U kunt deze functie
gebruiken om e-mails te lezen of internet te gebruiken terwijl u een video afspeelt.
Multi window starten
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Multi window en tik op de schakelaar Multi window
om deze in te schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Multi
window tikken om deze functie in te schakelen.
50
Bewegingen en gebaren gebruiken
2 Tik op
aan de linkerzijde van het scherm om het Multi window-vak te openen.
Greep Multi window-vak
3 Blijf een app-pictogram vasthouden om vanuit het Multi window-vak te starten. Sleep het
vervolgens naar een van de twee vensters.
App-pictogrammen gemarkeerd met
worden gestart.
kunnen tegelijkertijd in aparte vensters op het scherm
51
Bewegingen en gebaren gebruiken
Een Multi window-combinatie maken
Gebruik deze functie om de combinatie van de momenteel actieve Multi window-apps op te slaan.
1 Open twee apps in een gesplitst Multi window-scherm.
2 Open het Multi window-vak en tik op → Nieuw.
De Multi window-combinatie wordt boven aan het Multi window-vak toegevoegd.
Als u Multi window-combinaties wilt verwijderen, opent u het Multi window-vak, tikt u op
Bewerk, selecteert u een Multi window-combinatie en tikt u op OK.
→
De venstergrootte aanpassen
Sleep de cirkel tussen de appvensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
52
Bewegingen en gebaren gebruiken
Opties van Multi window gebruiken
Wanneer u Multi window-apps gebruikt, selecteert u het app-venster, waardoor er een wit kader
omheen verschijnt. Tik op de cirkel tussen app-vensters om de volgende opties te gebruiken:
• : locaties verwisselen van Multi window-apps.
53
Bewegingen en gebaren gebruiken
• : tekst of gekopieerde afbeeldingen van het ene venster naar het andere slepen. Tik op een
item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een locatie in een ander
venster.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
• : de app sluiten.
Apps in het Multi window-vak opnieuw rangschikken
U kunt de apps in het Multi window-vak opnieuw rangschikken.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Multi window en tik op de schakelaar Multi window
om deze in te schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Multi
window tikken om deze functie in te schakelen.
2 Open het Multi window-vak en tik op
→ Bewerk.
Het apparaat geeft de beschikbare apps weer die u in het Multi window-vak kunt gebruiken.
54
Bewegingen en gebaren gebruiken
3 Blijf een app vasthouden en sleep deze naar het Multi window-vak.
4 Tik op Klaar.
Toolbox
U kunt gemakkelijk verschillende apps openen vanuit de toolbox terwijl u andere apps gebruikt.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toolbox en tik op de schakelaar Toolbox om deze in te
schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Toolbox tikken om deze
functie in te schakelen. verschijnt op het scherm.
Om een app te starten, tikt u op
en selecteert u een app.
Als u de toolbox wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een ander locatie.
Als u de apps wilt wijzigen die in de toolbox worden weergegeven, blijft u
het naar Bewerken.
Als u de toolbox wilt verbergen, blijft u
aan raken en sleept u
vasthouden en sleept u het naar Wissen.
55
Bewegingen en gebaren gebruiken
Aanraakgevoeligheid verhogen
Gebruik deze functie om het scherm te gebruiken terwijl u handschoenen draagt.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Display en vink Aanraakgevoeligh. verhogen aan. U
kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Tikgevoeligh tikken om deze functie in
te schakelen.
• Gebruik leren handschoenen voor betere herkenning wanneer u het scherm aanraakt.
Andere soorten materiaal worden mogelijk niet herkend.
• Tik stevig op het scherm wanneer u handschoenen draagt voor de beste resultaten.
• Deze functie werkt mogelijk niet correct wanneer u S view gebruikt.
56
Personaliseren
Het startscherm en de schermen voor apps
beheren
Het startscherm beheren
Items toevoegen
Blijf een app of een map aanraken in het scherm Apps en sleep deze naar het startscherm.
Als u widgets wilt toevoegen, opent u het startscherm, blijft u een leeg gebied aanraken, tikt u op
Widgets, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm.
Een item verplaatsen en verwijderen
Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
U kunt ook veelgebruikte app naar het gedeelte met snelkoppelingen onder aan het startscherm
slepen.
Als u een item wilt verwijderen, blijft u het item aanraken. Sleep het vervolgens naar Wissen dat
boven aan het scherm wordt weergegeven.
Een map maken
1 Blijf op het startscherm een app aanraken en sleep deze naar Map maken dat boven aan het
scherm wordt weergegeven.
2 Geef een naam in voor de map.
3 Tik op , selecteer de apps die u wilt verplaatsen naar de map en tik op Gereed.
57
Personaliseren
Mappen beheren
Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u een map en tikt u op de huidige mapnaam.
Geef een nieuwe naam voor de map in en tik op Ger.
Als u de kleur van een map wilt wijzigen, selecteert u een map, tikt u op en selecteert u een kleur.
Als u meer apps naar een map wilt verplaatsen, blijft u een app aanraken en sleept u deze naar de
map.
Als u een app wilt verwijderen uit een map, selecteert u een map, blijft u de app aanraken en sleept
u deze naar een nieuwe locatie.
Vensters beheren
Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of
verwijderen.
Als u een venster wilt toevoegen, bladert u naar links naar het laatste venster en tikt u op
.
Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een
nieuwe locatie.
Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleep dit naar Wissen
boven aan het scherm.
Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op
.
Het scherm Apps beheren
De sorteeermethode wijzigen
Tik op het scherm Apps op → Tonen als en selecteer een sorteermethode.
Apps verbergen
U kunt apps verbergen die u niet wilt weergeven op het scherm Apps.
Tik op het scherm Apps op → Apps verbergen, selecteer apps en tik op Gereed.
Als u verborgen apps wilt weergeven, tikt u op → Verborgen apps tonen, selecteert u apps en tikt
u op Gereed.
58
Personaliseren
Items verplaatsen
Tik op het scherm Apps op → Bewerken. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe
locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een item naar een nieuw venster wilt verplaatsen, sleept u het naar Pagina maken dat wordt
weergegeven boven aan het scherm.
U mappen alleen in het mappendeelvenster verplaatsen.
Mappen maken
1 Tik op het scherm Apps op
→ Map maken. U kunt ook op → Bewerken tikken, een
app blijven aanraken en deze naar Map maken slepen dat boven aan het scherm wordt
weergegeven.
2 Geef een naam in voor de map.
3 Tik op , selecteer de apps die u wilt verplaatsen naar de map en tik op Gereed.
De nieuwe map wordt toegevoegd aan het mapvenster van het scherm App.
Mappen beheren
Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u een map en tikt u op de huidige mapnaam.
Geef een nieuwe naam voor de map in en tik op Ger.
Als u de kleur van een map wilt wijzigen, selecteert u een map, tikt u op en selecteert u een kleur.
Als u meer apps naar een map wilt verplaatsen, tikt u op → Bewerken, blijft u een app aanraken en
sleept u deze naar de map.
Als u een app wilt verwijderen uit een map, tikt u op → Bewerken, selecteert u een map, blijft u de
app aanraken en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Als u de app uit de map naar het mapvenster
verplaatst, wordt een nieuwe map gemaakt.
59
Personaliseren
Achtergrond en beltonen instellen
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm of het vergrendelscherm.
1 U kunt ook een leeg gebied op het startscherm blijven aanraken en vervolgens op Achtergrond
tikken. U kunt ook op het scherm Apps op Instellingen → Achtergrond tikken.
2 Selecteer een scherm om te wijzigen of een achtergrond op toe te passen.
3 Scrol naar links of rechts en selecteer een afbeelding onder aan het scherm.
Om foto's te selecteren die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of om andere
afbeeldingen te selecteren, tikt u op Meer afbeeldingen.
4 Tik op Achtergrond instellen of op Klaar.
Beltonen wijzigen
U kunt beltonen voor inkomende oproepen en meldingen wijzigen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Geluid.
Om een beltoon voor inkomende oproepen in te stellen, tikt u op Beltonen, selecteert u een beltoon
en tikt u vervolgens op OK. Als u een nummer dat is opgeslagen op het apparaat of in uw account
wilt gebruiken als beltoon, tikt u op Toevoegen.
Om een beltoon voor meldingen in te stellen, tikt u op Meldingen, selecteert u een beltoon en tikt u
vervolgens op OK.
60
Personaliseren
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
U kunt de manier wijzigen waarop het scherm wordt vergrendeld om te voorkomen dat anderen
toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling en
selecteer een schermvergrendelingsmethode. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het
apparaat ontgrendelt.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung-servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Patroon
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een back-up-PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon
bent vergeten.
Geef PIN-code in
Een PIN-code bestaat uit alleen cijfers. Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in
om deze te bevestigen.
Wachtwoord
Een wachtwoord bestaat uit tekens en cijfers. Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en
pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Vingerafdruk
Registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Vingerscanner voor meer
informatie.
61
Personaliseren
Vingerscanner
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De starttoets bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de starttoets niet is
bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
• De schermbeschermer die bij het apparaat is geleverd, kan ervoor zorgen dat de sensor
voor vingerafdrukherkenning niet correct werkt. Verwijder de schermbescherming om de
herkenningsgevoeligheid van de vingerafdrukken te verhogen.
• Zorg dat het herkenningsgebied voor vingerafdrukken en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• Sleep niet te snel of te traag met uw vinger. Sleep met matige snelheid met uw vinger zodat het
apparaat deze kan herkennen.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
Vingerafdrukken vastleggen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Vingerafdrukbeheer.
2 Als u meer vingerafdrukken registreert, worden een pop-upvenster geopend voor
vingerafdrukherkenning. Scan een geregistreerde vingerafdruk op het apparaat en tik op
62
.
Personaliseren
3 Plaats uw vinger op het vingerafdrukgedeelte in het midden onder op het scherm.
4 Blijf het scherm aanraken in het vingerafdrukgedeelte en sleep uw vinger omlaag over de
starttoets.
Herhaal deze actie met dezelfde vinger totdat de vingerafdruk is geregistreerd.
Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet.
5 Tik op Gereed om het scannen van uw vingerafdruk te voltooien. Of tik op Registreren om uw
duimafdruk te registreren voor wanneer u het apparaat in één hand vasthoudt.
6 Als een pop-upvenster wordt geopend en er wordt gevraagd om een wachtwoord, geeft u het
alternatieve wachtwoord in en tikt u op Doorgaan, daarna geeft u het alternatieve wachtwoord
nogmaals in om het te verifiëren en tikt u op OK. U kunt het alternatieve wachtwoord gebruiken
in plaats van uw vingerafdrukken te scannen.
7 Als het pop-upvenster voor vingerafdrukvergrendeling wordt geopend, tikt u op OK. U kunt het
scherm ontgrendelen met uw vingerafdrukken.
Geregistreerde vingerafdrukken beheren
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen of hernoemen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Vingerafdrukbeheer.
Als u vingerafdrukken wilt verwijderen, tikt u op → Afmelden, selecteert u vingerafdrukken en tikt
u op Gereed → OK.
Als u de naam van een vingerafdruk wilt wijzigen, tikt u op een vingerafdruk en blijft u deze
aanraken, tikt u op , geeft u een nieuwe naam in en tikt u op OK.
63
Personaliseren
Het alternatieve wachtwoord wijzigen
U kunt het wachtwoord wijzigen dat u gebruikt als alternatief voor het scannen van uw
vingerafdrukken.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Back-upwachtwoord instellen.
2 Scan een geregistreerde vingerafdruk of tik op Reservewachtwoord opgeven.
3 Geef een nieuw wachtwoord in en tik op Doorgaan.
4 Geef het wachtwoord opnieuw in en tik op OK.
Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken
U kunt het scherm ontgrendelen met de geregistreerde vingerafdrukken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Schermvergrendeling
→ Vingerafdruk. Of tik op het scherm Apps op Instellingen → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Vingerafdruk.
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
Gebruik uw vingerafdrukken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt een
vingerafdruk gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud
aanschaft via GALAXY Apps.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Samsung account verifiëren en tik op
de schakelaar Samsung account verifiëren om deze in te schakelen. Geef het wachtwoord voor uw
Samsung-account in en tik op Bevestig.
64
Personaliseren
Vingerafdrukken gebruiken om aan te melden bij accounts
U kunt uw vingerafdrukken gebruiken om u aan te melden bij webpagina's die wachtwoorden
kunnen opslaan.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Inloggen via internet en tik op
de schakelaar Inloggen via internet om deze in te schakelen.
2 Open een website waarbij u wilt aanmelden met een vingerafdruk.
3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
4 Vink Inloggen met uw vingerafdruk aan en tik op Ja.
Vingerafdrukken gebruiken voor aankopen via PayPal
U kunt aankopen doen door uw vingerafdrukken te scannen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Betalen met PayPal.
2 Tik op Installeren onder FIDO Ready™-ondersteuning.
3 Tik op Koppelen onder PayPal-account.
4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij de PayPal-website en uw
vingerafdrukken te registreren.
65
Personaliseren
Privéstand
Over Privéstand
Gebruik deze stand om te voorkomen dat anderen specifieke inhoud, zoals afbeeldingen en
documenten op het apparaat kunnen gebruiken en bekijken. U kunt inhoud opslaan op een
bepaalde locatie en de privéstand uitschakelen om items veilig te verbergen.
Inhoud verbergen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Privéstand en tik op de schakelaar Privéstand om
deze in te schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Privéstand
tikken om deze in te schakelen.
Als u de privéstand voor het eerst activeert, stelt u een ontgrendelingscode en reserve-PIN-code
in.
2 Geef de ontgrendelingscode voor de privéstand in.
Wanneer deze stand is ingeschakeld, wordt
boven aan het scherm weergegeven.
3 Als u items wilt selecteren om te verbergen, blijft u een item aanraken in de lijst, vinkt u de items
aan die u wilt selecteren en tikt u op → Verplaatsen naar Privé.
Items die worden verplaatst naar de privéstand, worden weergegeven met een .
4 Wanneer u de items hebt geselecteerd die u wilt verbergen, opent u het scherm Apps, tikt u op
Instellingen → Privéstand en tikt u op de schakelaar Privéstand om deze uit te schakelen. U
kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Privéstand tikken om deze uit te
schakelen.
De geselecteerde items verdwijnen van het scherm.
66
Personaliseren
Verborgen inhoud weergeven
U kunt alleen verborgen items weergeven wanneer de privéstand is ingeschakeld.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Privéstand en tik op de schakelaar Privéstand om
deze in te schakelen. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Privéstand
tikken om deze in te schakelen.
2 Geef de ontgrendelingscode voor de privéstand in.
3 Tik op het scherm Apps op Mijn bestanden → Privé.
Alle items die zijn verplaatst naar de privéstand worden weergegeven op het scherm.
Eenvoudige stand
De eenvoudige stand biedt meer gebruikscomfort met een eenvoudige rangschikking en grotere
pictogrammen op het startscherm. U krijgt toegang tot de populairste apps, frequent gebruikte
instellingen en u kunt snelkoppelingen toevoegen voor uw favoriete contacten.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Eenvoudige stand → Eenvoudige stand, selecteer apps
om een eenvoudigere indeling toe te passen en tik op Gereed.
Als u wilt terugkeren naar de standaardstand, opent u het startscherm en tikt u op Eenvoudige
instellingen → Eenvoudige stand → Standaardmodus → Gereed.
Snelkoppelingen beheren
Als u een snelkoppeling voor een app wilt toevoegen aan het startscherm, scrolt u naar links, tikt u
op en selecteert u vervolgens een app.
Als u een snelkoppeling voor een contactpersoon wilt toevoegen aan het startscherm, scrolt u naar
rechts en tikt u op .
Als u een snelkoppeling wilt verwijderen van het startscherm, tikt u op → Bewerk en selecteert u
een app of contactpersoon met .
67
Personaliseren
Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
Back-upaccounts gebruiken
U kunt back-upgegevens van uw vorige apparaat overdragen naar uw nieuwe apparaat met
uw Google- of Samsung-account. Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens
terugzetten voor meer informatie.
Samsung Smart Switch gebruiken
U kunt gegevens van het vorige apparaat overzetten naar een nieuw apparaat via Smart Switch
(voor mobiele apparaten en computers). Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer
informatie.
Samsung Smart Switch wordt niet ondersteund op sommige apparaten of computers.
Smart Switch Mobile gebruiken
Gebruik deze app om gegevens van uw vorige iPhone of Android-apparaat over te zetten naar uw
nieuwe apparaat. U kunt de app downloaden via GALAXY Apps of Play Store.
1 Tik op Smart Switch Mobile op uw apparaat.
2 Selecteer een optie op uw apparaat afhankelijk van het vorige apparaattype en volg de
instructies op het scherm.
Als het vorige apparaat een Android-apparaat is, controleert u of de app Smart Switch Mobile is
geïnstalleerd op het apparaat. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
Smart Switch met computers gebruiken
Gebruik deze functie om een back-up van uw gegevens (van mobiele apparaten van de
geselecteerde fabrikant) te importeren van een computer naar uw apparaat. U kunt de app
downloaden van www.samsung.com/smartswitch.
1 Maak een back-up op de computer van gegevens van een vorig apparaat. Neem contact op met
de fabrikant van het apparaat voor meer informatie.
2 Start Smart Switch op de computer.
68
Personaliseren
3 Sluit uw nieuwe apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
4 Klik op de computer op de fabrikant van het vorige apparaat en volg de instructies op het
scherm om gegevens over te dragen naar uw apparaat.
Samsung Kies gebruiken
U kunt een back-up van uw gegevens van uw computer importeren via Samsung Kies om gegevens
op uw apparaat terug te zetten. U kunt ook een back-up van gegevens maken op de computer via
Samsung Kies. Raadpleeg Verbinden met Samsung Kies voor meer informatie.
Accounts instellen
Accounts toevoegen
Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het
meeste uit uw apparaat te halen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts → Account toevoegen en selecteer een
accountservice. Volg dan de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en vinkt u items aan die
u wilt synchroniseren.
Account verwijderen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts, selecteer een account en tik op → Account
wissen.
69
Telefoon
Zelf bellen
Tik op Telefoon op het scherm Apps.
Tik op Toetsenbord, geef een telefoonnummer in en tik op voor een spraakoproep of tik op
voor een video-oproep. U kunt ook bellen naar telefoonnummers die worden vermeld in
Logbestanden, Favorieten en Contacten.
Oproep- en berichtlogbestanden
weergeven.
Favoriete contacten weergeven.
Het nummer ingeven met het
toetsenbord.
De lijst met contacten weergeven.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
70
Telefoon
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op Logbestanden of Contacten en sleep een contact of een telefoonnummer naar rechts om te
bellen.
Als u de functie waarmee u kunt bellen door een pictogram naar rechts te slepen wilt uitschakelen,
tikt u op → Instellingen → Contacten en schakelt u Veeg voor opr of ber verz uit.
Bellen op basis van een favorietenlijst
U kunt eenvoudig contacten bellen waarmee u regelmatig communiceert door ze toe te voegen aan
de lijst met favoriete contacten.
Als u contacten wilt toevoegen aan de favorietenlijst, tikt u op Contacten, selecteert u een contact
en tikt u op .
Als u een favoriet wilt bellen, tikt u op Favorieten en selecteert u een contact.
71
Telefoon
Nummervoorspelling
Tik op Toetsenbord.
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatisch voorspellingen van telefoonnummers
weergegeven. Selecteer een van deze om het nummer te bellen.
Snelkiesnummers
Tik op Toetsenbord.
Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.
Als u een contact wilt toewijzen aan een snelkiesnummer, blijft u het beschikbare snelkiesnummer
op het toetsenbord aanraken, tikt u op OK en selecteert u een contact. Of tik op →
Snelkiesnummer, selecteer een nummer en selecteer een contact.
Bellen naar het buitenland
Tik op Toetsenbord.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer,
netnummer en telefoonnummer in en tik op .
Als u uitgaande internationale oproepen wilt blokkeren, tikt u op → Instellingen → Oproep
→ Extra instellingen → Oproepen blokkeren. Selecteer vervolgens een oproeptype en vink
Internationale oproepen aan.
72
Telefoon
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als een pop-upvenster met een oproepmelding wordt weergegeven terwijl u een app gebruikt, tikt
u op Beantwoorden in het pop-upvenster.
Als de functie voor wisselgesprekken is ingeschakeld, kan een andere oproep worden beantwoord.
Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als een pop-upvenster met een oproepmelding wordt weergegeven terwijl u een app gebruikt, tikt
u op Weigeren in het pop-upvenster.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
bericht weigeren omhoog.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u het scherm Apps en tikt u op Telefoon
→ → Instellingen → Oproep → Oproep weigeren → Berichten voor geweigerde oproepen
instellen → .
Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers
1 Tik op Telefoon op het scherm Apps.
2 Tik op → Instellingen → Oproep → Oproep weigeren → Automatisch weigeren → Nrs
voor autom. weigeren.
3 Tik op Lijst voor automatisch weigeren →
4 Tik op Opslaan.
, geef een nummer in en wijs een categorie toe.
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt
weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster
om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook op het scherm Apps op Telefoon →
Logbestanden tikken om gemiste oproepen te bekijken.
73
Telefoon
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• : het volume verhogen.
• Nieuwe opr.: een tweede nummer bellen.
• Toetsen: het toetsenbord openen.
• Einde opr.: de huidige oproep beëindigen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt, spreekt u in de microfoon boven aan het apparaat en houdt u het apparaat uit de
buurt van uw oren.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• → In wacht: een oproep in de wacht zetten. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit de
wacht te halen.
• → Contacten: de lijst met contacten openen.
• → Notitie: een notitie maken.
• → Berichten: een bericht verzenden.
• → Gespreksgeluid aanpassen: de geluidskwaliteit selecteren of aanpassen die tijdens
oproepen wordt gebruikt wanneer een headset is verbonden.
• → Instellingen: de oproepinstellingen wijzigen.
Wanneer u apps opstart tijdens een oproep, verschijnt er een pop-upvenster voor het oproepscherm
( ). U kunt uw gesprek voortzetten terwijl u apps gebruikt.
Als u het pop-upvenster wilt verplaatsen, sleept u het naar een andere locatie.
Als u het pop-upvenster wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u vervolgens op OK.
Als u wilt terugkeren naar het oproepscherm, tikt u op het pop-upvenster.
74
Telefoon
Tijdens een video-oproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• → Verbergen: uw afbeelding voor de andere persoon verbergen.
• → Uitgaande afbeelding: een afbeelding selecteren die aan de andere persoon wordt
getoond.
• → Afbeelding vastleggen: een afbeelding van de andere persoon vastleggen.
• → Video opnemen: een video maken van de afbeeldingen van de andere persoon.
• → Notitie: een notitie maken.
• → Bericht: een bericht verzenden.
• → Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• → Luidspreker uit / Luidspreker aan: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de
luidsprekerfunctie gebruikt, spreekt u in de microfoon boven aan het apparaat en houdt u het
apparaat uit de buurt van uw oren.
• → Overschakelen naar headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is
verbonden met het apparaat.
• → Dubbele camera inschakelen / Dubbele camera uitschakelen: de functie voor de dubbele
camera in- of uitschakelen. Gebruik de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde
zodat de andere persoon u en uw omgeving kan zien.
Video-oproepen met dubbele-camerastand zijn beschikbaar tot 3 minuten. Na 3 minuten
schakelt het apparaat de camera aan de achterzijde uit voor optimale prestaties.
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
• : emoticons toepassen op uw afbeelding.
• Wisselen: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Einde oproep: de huidige oproep beëindigen.
75
Contacten
Contacten toevoegen
Contacten van andere apparaten verplaatsen
U kunt contacten van andere apparaten naar uw apparaat verplaatsen. Raadpleeg Gegevens
overdragen van uw vorige apparaat voor meer informatie.
Handmatig contacten toevoegen
1 Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
2 Tik op en geef de contactgegevens in.
• : een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
3 Tik op Opslaan.
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, tikt u op
Toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op Toevoegen aan Contacten.
Contacten maken van visitekaartjes
Maak een foto van een visitekaartje en neem de informatie erop over.
1 Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
2 Tik op → Visitekaartjes → .
Als u talen wilt selecteren of toevoegen die worden herkend, tikt u op → Doeltaal.
76
Contacten
3 Plaats een visitekaartje op een plat oppervlak en draai het apparaat naar de liggende stand.
4 Stel het apparaat dan zodanig af dat het kaartje binnen de randen op het scherm past. Wanneer
het kader groen wordt, maakt het apparaat automatisch een foto. Het apparaat leest ook de
contactinformatie van het visitekaartje en zet deze om in een contact.
• Tik op
als het apparaat niet automatisch een foto maakt.
• Tik op → Automatische opname → Uit om handmatig foto's van visitekaartjes te maken.
• Tik op → Afbeelding laden om tekst van een opgeslagen afbeelding over te nemen.
5 Bewerk de informatie of voeg informatie toe en tik op Opslaan.
Contacten beheren
Een contact bewerken
1 Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
2 Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .
3 Bewerk de contactgegevens of tik op Veld toevoegen om meer contactgegevens toe te
voegen.
4 Tik op Opslaan.
Een contact verwijderen
Selecteer een contact dat u wilt verwijderen en tik op → Wissen.
Een contact delen
Selecteer een contact dat u wilt delen, tik op → Visitekaartje delen en selecteer dan een methode
voor het delen.
77
Contacten
Groepen beheren
Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
Tik op
.
Een nieuwe groep maken
Tik op
, geef een groepsnaam in en tik dan op Opslaan.
Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer een groep en tik op
. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op Gereed.
Een groep verwijderen
Tik op → Verwijder groep, selecteer een door u toegevoegde groep en tik op Gereed.
Een bericht of e-mail naar groepsleden verzenden
Selecteer een groep, tik op → Bericht of e-mail verzenden → Bericht of E-mail, selecteer leden, tik
op Gereed, geef een bericht in en tik op de knop voor verzenden.
Contacten met accounts samenvoegen
Contacten die zijn opgeslagen op uw apparaat, samenvoegen met uw accounts.
Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
Tik op → Accounts samenvoegen → Google of Samsung account.
Contacten importeren en exporteren
U kunt contacten van opslagservices naar uw apparaat importeren of contacten van het apparaat
exporteren naar opslagservices.
Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
Tik op → Instellingen → Contacten → Importeren/exporteren en selecteer een optie voor
importeren of exporteren.
78
Contacten
Zoeken naar contacten
Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
door te scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• /
: een spraak- of video-oproep starten.
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
Snelkoppelingen voor contacten toevoegen aan het startscherm
U kunt snelkoppelingen aan het startscherm toevoegen voor contacten waarmee u regelmatig
communiceert.
1 Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
2 Selecteer een contact.
3 Tik op → Sneltoets toevoegen aan startscherm.
79
Berichten en e-mail
Berichten
Berichten verzenden
Tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) verzenden.
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra
betalen.
1 Tik op Berichten op het scherm Apps.
2 Tik op .
3 Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
Extra opties weergeven.
Ontvangers ingeven.
Contacten uit de lijst met contacten
selecteren.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Emoticons ingeven.
Een bericht ingeven.
4 Tik op
om het bericht te verzenden.
80
Berichten en e-mail
Tik tijdens het opstellen van een bericht op om een van de volgende opties te gebruiken:
• Snelle reacties: een berichtsjabloon selecteren en een bericht ingeven.
• Smiley invoegen: emoticons toevoegen.
• Onderwerp toevoegen: een onderwerp toevoegen.
• Dia toevoegen: dia’s toevoegen.
• Bericht plannen: een specifieke tijd en datum instellen waarop het bericht moet worden
verzonden.
• Verwijderen: het opstellen van het bericht annuleren.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte van de tekst in het tekstveld aanpassen.
Geplande berichten verzenden
Tik tijdens het opstellen van een bericht op → Bericht plannen. Stel een tijd en datum in en tik op
Gereed.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat.
Berichten worden mogelijk op het verkeerde tijdstip verzonden als u naar andere
tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.
Contacten aan de prioriteitslijst toevoegen
U kunt contacten waarmee u vaak communiceert instellen als prioriteitscontacten. U kunt ze
berichten sturen door een contactpictogram te selecteren boven de lijst met berichten.
Tik op Tik om afzenders met prioriteit toe te voegen. → Postvak IN of Contacten, selecteer
contacten om toe te voegen en tik op Gereed. Tik op om meer contacten toe te voegen.
Als u contacten wilt verwijderen van de prioriteitslijst, blijft u een contact aanraken, tikt u op Lijst
afzenders met prioriteit bewerken, tikt u op op elk contact en tikt u op Gereed.
81
Berichten en e-mail
Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact. Selecteer een contact om
de berichten van de persoon weer te geven.
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra
betalen.
Tik tijdens het weergeven van een bericht op om een van de volgende opties te gebruiken:
• Video-oproep: een video-oproep starten met het contact.
• Contacten weergeven: de gegevens van het contact weergeven.
• Toevoegen aan contacten: het contact toevoegen aan de lijst met contacten.
• Snelle reacties: een bericht ingeven door een van de berichtsjablonen te selecteren.
• Ontvanger toevoegen: ontvangers toevoegen om het bericht naartoe te verzenden.
• Smiley invoegen: emoticons toevoegen.
• Onderwerp toevoegen: een onderwerp toevoegen.
• Dia toevoegen: dia’s toevoegen.
• Bericht plannen: een specifieke tijd en datum instellen waarop het bericht moet worden
verzonden.
• Toevoegen aan afz. met prioriteit / Wis uit afzenders met prior.: contacten toevoegen aan of
verwijderen uit de lijst met prioriteitsafzenders.
• Toevoegen aan spamnummers / Wissen uit spamnrs: een telefoonnummer aanduiden als
spam of een telefoonnummer verwijderen van de spamlijst.
• Verwijderen: het opstellen van het bericht annuleren.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte van de tekst in het tekstveld aanpassen.
82
Berichten en e-mail
Berichten beheren
Tik tijdens het weergeven van de lijst met berichten op en gebruik de volgende opties:
• Selecteren: berichten selecteren om opties toe te passen.
• Verwijderen: alle of geselecteerde berichten verwijderen.
• Conceptberichten: opgeslagen berichten om later te verzenden weergeven.
• Vergrendelde berichten: vergrendelde berichten weergeven.
• Geplande berichten: geplande berichten weergeven.
• Spamberichten: spamberichten weergeven.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte van de tekst in het tekstveld aanpassen.
• Instellingen: de berichtinstellingen wijzigen.
• Help: helpinformatie weergeven over het verzenden en beheren van berichten.
E-mail
E-mailaccounts instellen
Tik op E-mail op het scherm Apps.
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount of tik
op Handmatige instelling voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm
om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→ Accounts beheren →
.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
Accounts beheren → → Standaardaccount instell.
83
→
Berichten en e-mail
Berichten verzenden
Tik op E-mail op het scherm Apps.
Tik op
onder aan het scherm om een bericht samen te stellen.
Het bericht opslaan om later te
verzenden.
Het bericht verwijderen.
Afbeeldingen, video's en meer
toevoegen.
Het bericht verzenden.
Extra opties weergeven.
Ontvangers toevoegen.
CC of BCC toevoegen.
Een onderwerp ingeven.
Bestanden invoegen in het bericht,
of bewerkopties gebruiken.
Een bericht ingeven.
Ontvangers uit de contactenlijst
toevoegen.
Aanvullende opties weergeven
Tik tijdens het samenstellen van een bericht op om extra opties weer te geven.
• E-mail aan mezelf verzenden: het bericht naar uzelf verzenden.
• E-mail plannen: het bericht verzenden op een geplande tijd.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat.
Berichten worden mogelijk op het verkeerde tijdstip verzonden als u naar andere
tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.
• Prioriteit: prioriteitsniveau van een bericht selecteren.
• Beveiligingsopties: beveiligingsopties instellen voor het bericht.
84
Berichten en e-mail
Berichten lezen
Tik op E-mail op het scherm Apps.
Tik op , selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken; daarna worden nieuwe berichten
opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht verwijderen.
Extra opties weergeven.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten of andere opties
weergeven.
Bijlagen openen.
Het bericht markeren als
herinnering.
Het bericht doorsturen.
Alle ontvangers beantwoorden.
Naar het vorige of volgende bericht
gaan.
Het bericht beantwoorden.
Contacten aan de prioriteitslijst toevoegen
U kunt contacten waarmee u vaak communiceert instellen als prioriteitscontacten.
Tik op → Afz. met prioriteit → Tik om afzenders met prioriteit toe te voegen → E-mail inv.
of Contacten, geef e-mailadressen in of selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op OK of
Gereed.
Als u meer contacten wilt toevoegen aan de prioriteitslijst, tikt u op
.
Als u contacten wilt verwijderen van de prioriteitslijst, blijft u een contact aanraken, tikt u op
elk contact en tikt u op Gereed.
85
op
Camera
Basisinformatie over vastleggen
Foto's of video's maken
1 Tik op Camera op het scherm Apps.
2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
3 Tik op om een foto te maken of op om een video te maken.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
De huidige stand
weergeven.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de camera
aan de achterzijde.
Een video opnemen.
Camerasnelkoppelingen
Een foto maken.
De opnamestand
wijzigen.
De camera-instellingen
wijzigen.
Foto's en video's
weergeven die u hebt
gemaakt.
86
Camera
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De cameralens aan de voorzijde is geschikt voor het maken van groothoekfoto's.
Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op
prestatieproblemen.
Camera starten met vergrendeld scherm
Als u snel foto's wilt maken van speciale momenten, start u Camera in het vergrendelde scherm.
buiten de grote cirkel. Als
niet wordt weergegeven, opent
Sleep op het vergrendelde scherm
u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Vergrendelscherm en vinkt u Sneltoets camera aan.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
De camerasnelkoppelingen reorganiseren
U kunt de camerasnelkoppelingen reorganiseren voor snelle en gemakkelijke toegang tot het
voorbeeldscherm. Tik op op het voorbeeldscherm. Blijf een item vasthouden en sleep het naar de
linkerkant van het scherm.
87
Camera
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Selectieve focus
Gebruik het vervagingseffect om de achtergrond vager te maken en het onderwerp te laten
opvallen.
Zonder effect
Met effect
1 Tik op Camera op het scherm Apps.
2 Tik op → Selectieve focus om dit in te schakelen.
3 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
4 Tik op om een foto te maken.
5 Tik op de voorbeeldminiatuur rechtsonder in het scherm om de foto te bewerken.
88
Camera
6 Tik op
en selecteer een van de volgende opties:
• Focus dichtbij: het onderwerp laten opvallen en de achtergrond vervagen rond het
onderwerp.
• Focus veraf: het onderwerp vervagen en de achtergrond laten opvallen rondom het
onderwerp.
• Focus pannen: het onderwerp en de achtergrond laten opvallen.
7 Tik op
.
• U kunt het beste onderwerpen op een afstand tussen 10 en 50 cm vanaf het apparaat
plaatsen. Plaats onderwerpen waarop u wilt scherpstellen, dicht bij het apparaat.
• Als u foto's maakt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen het
onderwerp en de achtergrond. De afstand moet minstens twee keer de afstand zijn
tussen het apparaat en het onderwerp.
• De kwaliteit van de foto's die worden gemaakt met het apparaat, kan worden beïnvloed
door de volgende omstandigheden:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Er is veel tegenlicht, er is weinig licht of u maakt foto's binnenshuis.
– – Het onderwerp of de achtergrond heeft geen patroon of bestaat uit een effen kleur.
89
Camera
Externe zoeker
U kunt uw apparaat gebruiken als zoeker voor een ander apparaat. U kunt het andere apparaat op
afstand bedienen om vanaf een afstand foto's te maken of video's op te nemen. Uw apparaat geeft
hetzelfde beeld weer als het beeld op het gekoppelde apparaat.
1 Tik op Camera op het scherm Apps.
2 Tik op → Externe zoeker.
3 Tik op Eenvoudig verbinden via NFC of Instellingen Wi-Fi Direct om verbinding te maken met
een ander apparaat.
• Eenvoudig verbinden via NFC: de NFC-functie op beide apparaten inschakelen.
• Instellingen Wi-Fi Direct: de Wi-Fi Direct-functie op beide apparaten inschakelen.
4 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waar het apparaat op moet
scherpstellen.
5 Tik op
om de foto weer te geven op de zoeker van het gekoppelde apparaat te maken.
Controleer of het apparaat dat u wilt aansluiten de stand voor externe zoeker ondersteunt.
90
Camera
Opnamestanden
Automatisch
Gebruik deze stand om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale modus te bepalen
voor de foto.
Tik op het scherm Apps op Camera → Stand → Automatisch.
Gezichtscorrectie
Gebruik deze stand om foto's te maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere
afbeeldingen.
Tik op het scherm Apps op Camera → Stand → Gezichtscorrectie.
Opn. en meer
Gebruik deze stand om een serie foto's te maken en bewerk ze door verschillende effecten toe te
aan in de Galerij.
passen met de opnamestanden. Het apparaat geeft de foto's met
De zoomfunctie is niet beschikbaar terwijl u foto's maakt in deze stand.
1 Tik op Camera op het scherm Apps.
2 Tik op Stand → Opn. en meer.
3 Tik op .
Het apparaat maakt een serie foto's en geeft de beschikbare opnamestanden weer.
91
Camera
4 Selecteer een opnamestand en pas een effect toe op de foto's.
• Beste foto: een serie foto's maken en de beste opslaan. Als u andere foto's van de serie wilt
weergeven, scrolt u naar links of rechts. Het apparaat geeft advies over de beste foto en
duidt deze aan met .
• Beste gezicht: maak tegelijkertijd meerdere groepsopnamen en combineer ze te tot de
best mogelijke opname. Tik op het witte kader op elk gezicht en kies de beste individuele
pose voor elk onderwerp uit de poses die onder aan het scherm worden weergegeven. Het
apparaat geeft advies over de beste foto en duidt deze aan met .
• Drama-opname: een serie foto's maken en ze combineren tot een afbeelding waarop
bewegingen zijn te zien. Breid de beweging in de afbeelding uit door onder aan het
scherm meer foto's te selecteren. Tik op en selecteer een foto om de bewegingen van
om de bewegingen van het onderwerp weer te
geselecteerde foto's te bewerken. Tik op
om de bewegingen te verwijderen. Bewerk de foto en tik op Gereed.
geven of tik op
• Gum: ongewenste bewegende onderwerpen verwijderen. Tik op om ongewenste
bewegende onderwerpen te verwijderen. Tik op om de originele foto te herstellen.
• Opname met pannen: een effect toepassen op de achtergrond van het onderwerp
zodat het lijkt alsof het onderwerp snel beweegt. Tik op Objecten om een onderwerp
te selecteren. Tik op Vage beweg. om de hoek van het vervagingseffect in te stellen
die op de achtergrond wordt toegepast. Tik op en teken met uw vinger een cirkel
rond de grote cirkel om de hoek van de vervaging aan te passen. Als u het niveau van
achtergrondvervaging wilt aanpassen en sleept u het scherm naar links of rechts.
5 Wanneer u klaar bent met het bewerken van foto's, tikt u op
.
Panorama
Gebruik deze stand om een foto te maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.
aan in de Galerij.
Het apparaat geeft de foto met
Tik op het scherm Apps op Camera → Stand → Panorama.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
92
Camera
Virtuele tour
Gebruik deze opnamestand om foto's in een ruimte te maken door vooruit te bewegen of naar links
of rechts te draaien. Er worden foto's van de ruimte gemaakt vanuit verschillende hoeken. U kunt de
foto's weergeven in een diashow en simuleren dat u door de ruimte beweegt. Het apparaat geeft de
foto met aan in de Galerij.
1 Tik op Camera op het scherm Apps.
2 Tik op Stand → Virtuele tour.
3 Beweeg met het apparaat om de stip in de grote cirkel te plaatsen op het midden van het
voorbeeldscherm.
Wanneer de rand van de cirkel blauw wordt, begint het apparaat foto's te maken.
4 Beweeg langzaam naar voren of draai naar links of rechts terwijl u foto's maakt.
Wanneer de stip zich in de grote cirkel bevindt, maakt het apparaat automatisch een foto.
93
Camera
5 Herhaal deze actie om meer foto's te maken.
Tik op linksonder op het scherm om een voorbeeld van de foto te bekijken. De richting waarin
de afbeeldingen zijn gemaakt, wordt op elke voorbeeldminiatuur weergegeven.
Als u de laatste foto die is gemaakt wilt verwijderen, tikt u op Annuleren.
6 Tik op
om te voltooien.
Dub. camera
Als u een landschapsfoto maakt met de camera aan de achterzijde, wordt de foto of video die wordt
gemaakt met de camera aan de voorzijde, weergegeven in een inzetvenster of andersom. Gebruik
deze functie om tegelijkertijd een mooie landschapsfoto en een zelfportret te maken.
Tik op het scherm Apps op Camera → Stand → Dub. camera om over te schakelen naar de stand
met dubbele camera. Tik op om een foto te maken of op om een video te maken.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de
camera aan de
achterzijde.
Erop tikken om het
formaat te wijzigen of
de locatie aan te
passen.
Eén van de vele
beschikbare stijlen
selecteren.
• U kunt video's opnemen in de dubbele camerastand gedurende 5 minuten in Full HD en
tot 10 minuten in HD of VGA.
• Wanneer u video's opneemt in deze stand, wordt het geluid opgenomen met de interne
microfoon.
94
Camera
Opnamestanden beheren
U kunt de opnamestanden selecteren die worden weergegeven op het scherm Stand selecteren.
Tik op het scherm Apps op Camera → Stand → Standbeheer.
Opnamestanden downloaden
U kunt meer opnamestanden downloaden via GALAXY Apps.
Tik op het scherm Apps op Camera → Stand → Downloaden.
Camera-instellingen
Tik op het scherm Apps op Camera → . Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de
fotostand en de videostand van de camera.
• Fotogrootte / Videogrootte: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere
kwaliteit. Hiervoor wordt echter wel meer geheugen gebruikt.
• Continu-opnames: een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
• Fotostabilisatie: instellen dat het apparaat automatisch donkere omstandigheden detecteert
en de helderheid van de foto aanpast zonder de flitser.
Deze optie is niet beschikbaar wanneer u video's maakt.
• Gezichtsdetectie: het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's
van ze te maken.
• ISO: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder
verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
• Metingstanden: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden
worden berekend. Centrum-gericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de
scène. Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige
scène in op gemiddeld.
95
Camera
• Tik om foto´s te maken: tik op de afbeelding op het voorbeeldscherm om foto's te maken.
• Selectieve focus: gebruik dit om de achtergrond vager te maken en het onderwerp te laten
opvallen. Raadpleeg Selectieve focus voor meer informatie.
• Opnamestand: de opnamestand wijzigen.
• Videostabilisatie: anti-trilling in- of uitschakelen. Anti-trilling helpt bij het scherpstellen
wanneer de camera beweegt.
• Audio zoomen: het geluid van het ingezoomde onderwerp luider weergeven tijdens het
opnemen.
• Effecten: een filtereffect selecteren om te gebruiken wanneer u foto's of video's maakt. Als u
meer effecten wilt downloaden, tikt u op Downloaden. Als u de volgorde van effecten wilt
wijzigen of effecten wilt verbergen in de lijst, tikt u op Eff. beheren.
• Flitser: de flitser in- of uitschakelen.
• Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• HDR (rijke toon): gebruik deze stand om foto's te maken met warme kleuren en details zelfs in
lichte en donkere omgevingen vast te leggen.
Zonder effect
Met effect
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
96
Camera
• Foto's/vid. tonen: het apparaat instellen zodat foto's of video's worden weergegeven nadat ze
zijn gemaakt.
• Externe zoeker: instellen dat het apparaat als zoeker wordt gebruikt en het andere apparaat
bedient voor het maken van foto's en video's. Raadpleeg Externe zoeker voor meer informatie.
• Witbalans: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• Belichtingswaarde: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de
sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere
belichting gebruiken.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de ontspanknop of
zoomfunctie te bedienen.
• Spraakopdracht: instellen dat het apparaat foto's maakt met spraakopdrachten.
• Help: helpinformatie over het gebruik van de camera weergeven.
• Instell. resetten: de camera-instellingen resetten.
Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.
97
Galerij
Foto's of video's weergeven
Inhoud weergeven op het apparaat
Tik op het scherm Apps op Galerij en selecteer een foto of video.
Bij videobestanden wordt het pictogram
weergegeven op de voorbeeldminiatuur.
Tik op het scherm om de menubalk en voorbeeldminiaturen te verbergen of weer te geven.
De afbeelding naar anderen
verzenden.
De afbeelding wijzigen.
Naar het vorige scherm gaan.
Extra opties weergeven.
Zoeken naar andere apparaten om
de afbeelding weer te geven.
De afbeelding verwijderen.
Voorbeeldminiaturen van
afbeeldingen en video's
98
Galerij
Inhoud bekijken die is opgeslagen op andere apparaten
U kunt zoeken naar video's en video's die zijn opgeslagen op andere apparaten en ze bekijken op uw
apparaat.
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Alle apparaten moeten Wi-Fi Direct ondersteunen of zijn verbonden met hetzelfde
toegangspunt.
Inhoud op een apparaat in de buurt openen
Als u deze functie wilt gebruiken, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Apparaten
in de buurt en tikt u op de schakelaar Apparaten in de buurt om deze in te schakelen. Raadpleeg
Apparaten in de buurt voor meer instellingen.
Tik op en selecteer een apparaat in APPARATEN IN DE BUURT om toegang te krijgen tot inhoud.
U kunt de foto's en video's weergeven op apparaten waarop de functie voor het delen van inhoud is
ingeschakeld.
De sorteeermethode wijzigen
U kunt de foto's of video's op uw apparaat sorteren op tijd of album. U kunt ook de afbeeldingen en
video's filteren op een categorie, zoals mensen of omgeving.
Tik op het scherm Apps op Galerij →
en selecteer een sorteermethode.
Aanvullende opties weergeven
Tik op het scherm Apps op Galerij en selecteer een foto of video. Tik op en gebruik de volgende
opties.
• Meer info: meer informatie weergeven over het bestand.
• Kopiëren naar klembord: het bestand naar het klembord kopiëren.
• Studio: afbeeldingen of video's bewerken in studiostand. Raadpleeg Studio voor meer
informatie.
• Linksom draaien: tegen de klok in draaien.
• Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.
• Bijsnijden: de afbeelding bijsnijden.
• Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.
99
Galerij
• Diashow: een diashow starten met de afbeeldingen in de huidige map.
• Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
• Afdrukken: de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Raadpleeg
Mobiel afdrukken voor meer informatie.
• Verplaatsen naar Privé: bestanden verplaatsen naar de privémap. Deze optie wordt
weergegeven nadat u Privéstand hebt ingeschakeld. Raadpleeg Privéstand voor meer
informatie.
• Instellingen: de galerij-instellingen wijzigen.
De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde bestand.
Als u meerdere bestanden wilt selecteren in de bestandslijst, blijft u het bestand aanraken en tikt
u op de andere bestanden. Als de bestanden zijn geselecteerd, kunt u ze tegelijkertijd delen of
verwijderen of op tikken om extra opties te openen.
Galerij-instellingen
1 Tik op Galerij op het scherm Apps.
2 Tik op → Instellingen.
3 U hebt de volgende opties:
• Synchr. alleen via Wi-Fi: instellen dat het apparaat alleen inhoud synchroniseert wanneer de
Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld.
• Taghulp: foto's met informatie taggen zoals de datum en locatie. Als u tags wilt bewerken,
tikt u op de informatie op een foto, tikt u op , bewerkt u de informatie en tikt u op Klaar.
• Gezichtstag: tags toewijzen aan gezichten in een foto. Een wit kader verschijnt rondom
een gezicht wanneer het is gedetecteerd. Selecteer het gezicht, tik op Naam toevoegen en
selecteer dan een contact om de gezichtstag te identificeren. Wanneer de gezichtstag wordt
weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de verschillende
opties zoals de persoon bellen of een bericht sturen.
Als u Gezichtstag gebruikt, werkt gezichtherkenning mogelijk niet afhankelijk van de
stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking,
lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.
100
Studio
Fotostudio
Bewerk afbeeldingen door verschillende effecten toe te passen.
1 Tik op Studio op het scherm Apps.
2 Tik op Fotostudio.
3 Een foto selecteren om te bewerken.
4 Bewerk de afbeelding door verschillende effecten toe te passen.
Effecten toepassen op de
afbeelding.
Effecten toepassen op een
afbeelding van een persoon.
De verzadiging of helderheid van
de afbeelding aanpassen.
De afbeelding versieren door
stickers of een kader toe te voegen
of te tekenen op de afbeelding.
De afbeelding bijsnijden, draaien of
de grootte van de afbeelding
aanpassen.
5 Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afbeelding, tikt u op Gereed →
101
.
Studio
6 Selecteer een optie voor opslaan en tik op Opslaan.
De bewerkte foto wordt opgeslagen in de map Studio. Om de map te openen, tikt u op Galerij
→ → Album → Studio.
Collagestudio
Voeg verschillende afbeeldingen samen om een collage te maken.
1 Tik op Studio op het scherm Apps.
2 Tik op Collagestudio.
3 Selecteer afbeeldingen om te combineren en tik op Klaar.
4 Bewerk de afbeelding door verschillende effecten toe te passen.
De marges en rondheid van de
hoeken aanpassen.
Uw afbeeldingen door elkaar halen
en een willekeurige indeling en
achtergrond selecteren.
Een indeling selecteren.
De hoogte-breedteverhouding
veranderen.
Een achtergrond selecteren.
5 Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afbeeldingen, tikt u op
.
De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map Studio. Om de map te openen, tikt u op
Galerij → → Album → Studio.
102
Studio
Foto & meer
Pas verschillende effecten toe op de afbeeldingen die u hebt gemaakt.
Alleen foto's gemaakt in de stand Foto & meer kunnen worden geselecteerd.
1 Tik op Studio op het scherm Apps.
2 Tik op Foto & meer.
3 Een foto selecteren om te bewerken.
4 Bewerk de afbeelding door verschillende effecten toe te passen.
Een afbeelding maken waarop
bewegingssporen zijn te zien.
De best mogelijke afbeelding
maken.
Bewegende onderwerpen van de
achtergrond verwijderen.
De beste foto opslaan.
Het laten lijken alsof het onderwerp
snel beweegt.
5 Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afbeelding, tikt u op
.
De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map Studio. Om de map te openen, tikt u op
Galerij → → Album → Studio.
103
Studio
Videoclipstudio
U kunt video's maken of bewerken met meerdere foto's en video's.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de vereiste app downloaden en installeren.
1 Tik op Studio op het scherm Apps.
2 Tik op Videoclipstudio.
3 Selecteer de video's die u wilt bewerken en tik op Klaar.
U kunt ook afbeeldingen selecteren om een video te maken.
4 Bewerk de video door verschillende effecten toe te passen.
Achtergrondmuziek selecteren.
De videoclip verwijderen.
De videoclip opslaan.
De volgorde van video's of
afbeeldingen in de videoclip
wijzigen of meer bestanden
toevoegen.
Voorbeeldweergave van de
videoclip.
De videoclip afspelen.
De duur van de videoclip
aanpassen.
Effecten op de videoclip toepassen.
104
Studio
5 Wanneer u klaar bent met het bewerken van de video, tikt u op
6 Selecteer een optie voor opslaan en tik op Gereed.
.
De bewerkte video wordt opgeslagen in de map Studio. Om de map te openen, tikt u op Galerij
→ → Album → Studio.
Video bijsnijden
Snij videosegmenten bij.
1 Tik op Studio op het scherm Apps.
2 Tik op Video bijsnijden.
3 Een video selecteren om te bewerken.
4 Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste
eindpunt en tik op Gereed.
Huidige positie
Startgreep
Eindgreep
5 Geef een bestandsnaam in en tik op Opslaan om de video op te slaan.
105
Multimedia
Muziek
Muziek afspelen
Tik op Muziek op het scherm Apps.
Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Zoeken naar andere apparaten om
het bestand af te spelen.
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
Het bestand instellen als favoriet
nummer.
In willekeurige volgorde afspelen.
De herhaalstand wijzigen.
De afspeellijst openen.
Het nummer aan een afspeellijst
toevoegen.
Naar het vorige nummer gaan.
Blijven aanraken om snel terug te
spoelen.
Naar het volgende nummer gaan.
Blijven aanraken om snel vooruit te
spoelen.
Het afspelen onderbreken en
hervatten.
106
Multimedia
Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op → Instellingen en vinkt u Slim
volume aan.
Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het
apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en
daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.
Slim volume is mogelijk niet ingeschakeld voor bepaalde bestanden.
Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u
op → Instellingen → Adapt Sound → Aan.
Als u deze optie voor de eerste keer activeert, tikt u op Start om het geluid aan te passen. Het
apparaat begint een reeks geluidstesten om het geluidsniveau aan te passen en begint te piepen. Tik
op Ja als u de piep kunt horen of Nee wanneer dit niet het geval is. Herhaal deze stap voor elke test
totdat het aanpassen van het geluid is voltooid. Vink vervolgens Muziekgeluid aan om de optie toe
te passen wanneer u muziek luistert.
Als u het volume instelt op niveau 14 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet
toegepast bij het afspelen van muziek. Als u het volume verlaagt naar niveau 13 of lager,
wordt de optie weer toegepast.
Een nummer instellen als beltoon of alarmtoon
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt instellen als beltoon of alarmtoon, tikt u op
→ Instellen als → Vanaf het begin of Automatische aanbevelingen, selecteert u een optie en tikt
u op Ger.
Afspeellijsten maken
U kunt uw eigen selectie met nummers maken.
Tik op Muziek op het scherm Apps.
Tik op Afspeellijsten → → Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Tik op
nummers die u wilt opnemen en tik op Ger.
, selecteer
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op
en selecteert u de afspeellijst.
107
Multimedia
Muziek afspelen op stemming
Gebruik deze functie om muziek af te spelen die bij uw stemming past.
Tik op Muziek op het scherm Apps.
Tik op → Music square. Nummers worden automatisch ingedeeld op basis van stemming. Tik op
een cel met stemming of sleep meerdere cellen om naar de muziek in de cellen te luisteren.
Nummercategorieën worden gebaseerd op beschikbare informatie over het nummer.
Sommige nummers worden mogelijk niet ingedeeld in stemmingscellen.
Muziek afspelen die is opgeslagen op andere apparaten
U kunt zoeken naar muziek die is opgeslagen op andere apparaten en de muziek afspelen op uw
apparaat.
Tik op Muziek op het scherm Apps.
Alle apparaten moeten Wi-Fi Direct ondersteunen of zijn verbonden met hetzelfde
toegangspunt.
Toegang krijgen tot muziek op een apparaat in de buurt
Als u deze functie wilt gebruiken, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Apparaten
in de buurt en tikt u op de schakelaar Apparaten in de buurt om deze in te schakelen. Raadpleeg
Apparaten in de buurt voor meer instellingen.
Tik op Apparaten en selecteer een apparaat in APPARATEN IN DE BUURT om toegang te krijgen tot
muziek en deze af te spelen. U kunt het nummer afspelen op apparaten waarop de functie voor het
delen van inhoud is ingeschakeld.
108
Multimedia
Video
Video's afspelen
Tik op Video op het scherm Apps.
Selecteer een video om af te spelen.
Zoeken naar andere
apparaten om het
bestand af te spelen.
Het volume
aanpassen.
Vooruit of achteruit
gaan door de balk te
verschuiven.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Extra opties
weergeven.
Overschakelen naar de
pop-upvideospeler.
Schermverhouding
wijzigen.
Naar de vorige video
gaan. Blijven aanraken
om snel terug te
spoelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Als u de locatie van het bedieningspaneel tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op
→ Instellingen, vinkt u Minicontroller aan en tikt u op Sluiten. Tik dan op of om het
bedieningspaneel naar één van beide schermhoeken te verplaatsen.
Deze functie is alleen beschikbaar in de liggende stand.
De pop-upvideospeler gebruiken
Gebruik deze functie om andere apps te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het
om de pop-upvideospeler te gebruiken.
afspelen van video's op
Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren.
Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.
109
Multimedia
Afbeeldingen vastleggen
Als u deze functie wilt gebruiken tikt u tijdens het afspelen op → Instellingen, vinkt u Opname aan
en tikt u op Sluiten.
Tik op
om een beeld uit de video vast te leggen tijdens het afspelen.
Video's delen of verwijderen
Tik op Video op het scherm Apps.
Blijf de video vasthouden, tik op
en selecteer een methode voor delen.
Tik op → Verwijderen, selecteer video's en tik op Ger.
Video's bewerken
Tik op Video op het scherm Apps.
Selecteer een video, tik op → Bewerken → Studio → Video bijsnijden. Verplaats de startgreep
naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste eindpunt en tik op Gereed,
geef een bestandsnaam in en tik op Opslaan om de video op te slaan.
Als u video's wilt bewerken met een video-editor-app, selecteert u een video en tikt u op →
Bewerken → Video-editor.
Video's afspelen die zij opgeslagen op andere apparaten
U kunt zoeken naar video's die zijn opgeslagen op andere apparaten en de video's afspelen op uw
apparaat.
Tik op Video op het scherm Apps.
Alle apparaten moeten Wi-Fi Direct ondersteunen of zijn verbonden met hetzelfde
toegangspunt.
Toegang krijgen tot een video op een apparaat in de buurt
Als u deze functie wilt gebruiken, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Apparaten
in de buurt en tikt u op de schakelaar Apparaten in de buurt om deze in te schakelen. Raadpleeg
Apparaten in de buurt voor meer instellingen.
Tik op Apparaten en selecteer een apparaat in APPARATEN IN DE BUURT om toegang te krijgen tot
de video en deze af te spelen. U kunt de video afspelen op apparaten waarvoor de functie voor het
delen van inhoud is ingeschakeld.
110
S Health
Over S Health
Met deze app kunt u uw in te nemen en te verbranden calorieën instellen op basis van uw
lichaamskenmerken. U kunt deze app gebruiken om de werkelijke calorieën bij te houden die u eet
en verbrandt. De app geeft ook advies over trainingen en gezondheidstips om een gebalanceerde
levensstijl te behouden.
Tik op S Health op het scherm Apps.
Functies van S Health
Terwijl u S Health gebruikt, hebt u toegang tot de volgende functies:
• Stappenteller: het aantal stappen tellen.
• Training: trainingsdoelen instellen en beheren. U kunt informatie in verband met trainingen
opslaan en raadplegen, zoals hoeveelheid, snelheid en verbrande calorieën. Wanneer u buiten
traint, kunt u de functie Training gebruiken om foto's te maken, naar muziek te luisteren en uw
locatie te bepalen.
• Eten: uw calorie-inname beheren.
• Gewicht: gewichtsveranderingen vastleggen en beheren.
111
S Health
Een gebruikersprofiel instellen
Wanneer u deze app voor het eerst gebruikt, moet u instemmen met de algemene voorwaarden en
dan een gebruikersprofiel maken.
1 Tik op S Health op het scherm Apps.
2 Lees de informatie over de app op het scherm en tik op Volgende.
3 Lees de algemene voorwaarden en tik dan op Volgende.
4 Meld u aan bij uw Samsung-account. Of tik op Overslaan om deze procedure over te slaan.
5 Geef een gebruikersnaam en uw geboortedatum in, selecteer uw geslacht en tik dan op
Volgende.
Om te voorkomen dat andere gebruikers van S Health uw profiel kunnen bekijken, vinkt u
Verberg mijn profielgegevens voor andere S Health-gebruikers aan.
6 Geef uw lichaamskenmerken in en tik op Volgende.
7 Selecteer een activiteitsniveau en tik op Volgende.
Wanneer u het profiel hebt aangemaakt, verschijnt de profielinformatie die u hebt ingegeven.
Aan de hand van uw lichaamskenmerken berekent het apparaat uw basaal metabolisme
(BMR) en u krijgt een aanbeveling voor uw dagelijkse calorie-inname. De aanbeveling
is mogelijk niet geschikt voor alle leeftijdscategorieën, elke lichaamsbouw of alle
voedingsbehoeften.
8 Controleer uw profielinformatie en tik op Start.
Het hoofdscherm van S Health verschijnt.
112
S Health
Het hoofdscherm van S Health
Een samenvatting met uw huidige aantal stappen en het aantal calorieën dat u hebt verbrand of
ingenomen. U kunt ook snelkoppelingen maken voor gemakkelijke toegang tot menu's van S Health
en de achtergrondafbeelding op het hoofdscherm van S Health aanpassen.
Tik op het hoofdscherm van S Health op → Favorieten bewerken en tik op
toe te voegen aan het hoofdscherm van S Health.
Als u snelkoppelingen wilt verwijderen, tikt u op
om snelkoppelingen
.
Het menuscherm van S Health
weergeven.
Extra opties weergeven.
Samenvatting van stappentelling,
caloriedoelen en ingenomen
calorieën
Zoeken naar apps en apps
downloaden.
Snelkoppelingen naar S
Health-menu's
Tik op en gebruik de volgende functies:
• Favorieten bewerken: snelkoppelingen naar menu's van S Health toevoegen of bewerken.
• Achtergrond instellen: een achtergrondafbeelding selecteren.
• Back-up en herstel: een back-up maken van uw S Health-gegevens of deze terugzetten.
• Instellingen: instellingen voor S Health configureren.
• Help: helpinformatie weergeven over het gebruik van S Health.
113
S Health
Menu's van S Health gebruiken
Tik op
om toegang tot de verschillende menu's te krijgen.
Mijn profiel
Het hoofdscherm van S Health
weergeven.
Selecteren om menu's te gebruiken.
• Stappenteller: uw stappen tellen en verbrande calorieën controleren. Raadpleeg Looppartner
voor meer informatie.
• Training: duur van de training opslaan en verbrande calorieën controleren. Raadpleeg
Trainingspartner voor meer informatie.
• Eten: uw calorie-inname opslaan en beheren. Raadpleeg Voedselinname bijhouden voor meer
informatie.
• Gewicht: gewichtsveranderingen vastleggen en beheren. Raadpleeg Gewicht beheren voor
meer informatie.
• Meer apps: zoeken naar apps die kunnen worden gesynchroniseerd met S Health en deze
downloaden.
Meer informatie over de functies van S Health of apps die zijn gedownload via Meer
apps is beschikbaar. Als u meer informatie wilt bekijken over een functie of app, opent
u het betreffende item. Tik vervolgens op → Help, selecteer een onderwerp en tik op
Gebruikershandleiding.
114
S Health
Looppartner
Het apparaat telt het aantal stappen en meet de afgelegde afstand. Het meet ook de verbrande
calorieën met een sensor.
1 Tik op → Stappenteller.
2 Tik op Start en begin te lopen.
Het apparaat meet het aantal stappen, de afgelegde afstand en de verbrande calorieën en toont
deze in realtime.
De logbestanden van uw dagelijkse
stappen weergeven.
Extra opties weergeven.
Apparaatverbindingen van
accessoires weergeven en beheren.
Naar een specifieke datum voor
stappentellinggegevens gaan.
Stappentelling
Doel voor aantal stappen
Afstand die u hebt afgelegd
Verbrande calorieën
Uw stappentelling weergeven in
een grafiek.
Met tellen beginnen.
Uw plaats in een rangschikking
raadplegen.
3 Als u het meten wilt stoppen, tikt u op Pauzeren → OK.
De metingen worden opgeslagen.
115
S Health
Tik op en gebruik de volgende functies:
• Dagelijks stappendoel: het doel voor het aantal stappen wijzigen.
• Dagel. gegevens resetten: de dagelijkse stappentelling resetten.
• Apparaatgeg voor weergave: een apparaat selecteren om informatie weer te geven die is
vastgelegd door de stappenteller.
• Delen via: de huidige pagina verzenden naar anderen.
• Melding: de kennisgevingsinformatie weergeven.
• Instellingen: instellingen voor S Health configureren.
• Gebruikershandleiding: meer informatie over het gebruik van deze functie weergeven.
• Er kan een korte vertraging optreden tussen het moment waarop de stappenteller uw
stappen telt en uw stappentelling weergeeft.
• Als u de stappenteller gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen
van invloed zijn op uw stappentelling.
Uw aantal stappen in een grafiek weergeven
U kunt uw aantal stappen voor een periode weergeven in een grafiek.
Tik op
op het hoofdscherm van Stappenteller.
De logbestanden van uw dagelijkse
stappen weergeven.
Het menuscherm van S Health
weergeven.
Apparaatverbindingen van
accessoires weergeven en beheren.
De gegevens per uur, dag of maand
in een grafiek bekijken.
Totaal aantal stappen
Uw stappentelling weergeven in
een grafiek.
Teruggaan naar het vorige scherm.
116
S Health
De dagelijkse stappentellinggegevens resetten
Het apparaat telt uw dagelijkse stappentellinggegevens op.
Om uw dagelijkse stappentelling te resetten, tikt u op → Dagel. gegevens resetten → OK.
Trainingspartner
U kunt gegevens over uw trainingen en verbrande calorieën bijhouden met de trainingsfunctie van
S Health. U kunt gegevens over uw trainingen en verbrande calorieën weergeven in een grafiek en
gegevens met anderen delen.
Tik op
→ Training.
• Voordat deze functie wordt gebruikt, moeten zwangere vrouwen, ouderen, jonge
kinderen en gebruikers die last hebben van bepaalde aandoeningen, zoals chronische
hartkwalen of een hoge bloeddruk, contact opnemen met een arts.
• Als u duizelig bent, pijn ervaart of moeite met ademhalen hebt tijdens de training,
gebruikt u deze functie niet meer en neemt u contact op met een arts.
Beginnen met trainen
1 Stel het type lichaamsoefening in, activeer of deactiveer de audiobegeleiding, selecteer
achtergrondmuziek en tik dan op Start.
Het apparaat houdt de duur van de training bij en geeft weer hoe ver u staat op basis van uw
trainingsdoel.
117
S Health
2 Begin met uw training en gebruik de verschillende functies op het scherm.
Tik op om het scherm te vergrendelen en alleen trainingsgegevens weer te geven. Houd
ingetikt om het scherm te ontgrendelen.
Maak een foto van de locatie waar u
hebt getraind.
Een kaart weergeven met locaties
waar u hebt getraind.
Type training
Apparaatverbindingen van
accessoires weergeven en beheren.
Informatie die wordt weergegeven
tijdens de training, zoals snelheid,
tijd, enzovoort. Tikken om meer
items weer te geven.
De audiobegeleiding in- of
uitschakelen.
Muziek afspelen beheren.
3 Tik op Pauzeren → Stop om te stoppen met trainen.
De trainingsgegevens, afstand en de foto's die u hebt gemaakt, verschijnen op het scherm.
4 Geef extra informatie in en tik op Gereed.
Het apparaat slaat de trainingsgegevens op.
118
S Health
Tik op en gebruik de volgende functies:
• Maximale hartslag instellen: instellen dat het apparaat uw maximale hartslag automatisch
bijwerkt op basis van uw profiel en eerdere hartslagmetingen. Of instellen dat uw hartslag
handmatig wordt bijgewerkt en deze zelf ingeven.
• Dagel. gegevens resetten: de dagelijkse trainingsgegevens resetten.
• Melding: de kennisgevingsinformatie weergeven.
• Instellingen: instellingen voor S Health configureren.
• Gebruikershandleiding: meer informatie over het gebruik van deze functie weergeven.
De coachingfunctie gebruiken terwijl u traint in de hardloopmodus
Gebruik de gepersonaliseerde coachingfunctie om veilig en effectief te trainen. U ontvangt
realtimecoachingadvies zodat u veilig en effectief kunt trainen om fit te blijven.
Verbind het apparaat met de hartslagmonitor om de coachingfunctie te gebruiken.
Als u de beschikbare hartslagmonitoren wilt bekijken, tikt u op → Instellingen →
Compatibele accessoires → Training.
Over de coachingfunctie
De coachingfunctie maakt gebruik van Firstbeat-technologie om persoonlijke trainingsbegeleiding
te geven. Firstbeat maakt gebruik van trainingseffectanalyse (TE) die de totale fysieke belasting
tijdens een training berekent en de invloed op uw fitness bepaalt. Trainingseffectniveaus worden
gebaseerd op uw fysieke profiel en de hartslaggegevens die worden vastgelegd tijdens uw
training. Uw trainingseffect-niveau gaat omhoog wanneer u een effectieve training uitvoert en de
coachingfunctie gebruikt het trainingseffect om u te voorzien van feedback.
De feedback wordt door de functie geleverd via opmerkingen, zoals 'sneller', 'ga zo door' en
'langzamer'. Wanneer u de coachingfunctie voor het eerst gebruikt, wordt een schatting gemaakt
van een geschikt trainingseffect-niveau op basis van uw profiel. Tijdens uw training, wordt uw
trainingshistorie geanalyseerd en ontvangt u meer persoonlijke begeleiding. Een standaardtraining
kan beginnen met een lagere intensiteit en sterk toenemen tegen het einde.
Ga naar www.firstbeat.fi/te voor meer informatie.
Tijdens het trainen werkt de hartslagmonitor mogelijk niet correct als het apparaat wordt
blootgesteld aan veel zweet of als de positie ervan wordt gewijzigd.
119
S Health
1 Draag de hartslagmonitor.
2 Tik op het hoofdscherm van Training op
→ Scannen.
3 Selecteer uw hartslagmonitor in de lijst met gedetecteerde apparaten.
4 Volg de instructies op het scherm om uw hartslagmonitor te verbinden met uw apparaat.
120
S Health
5 Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, tikt u op Rennen op het hoofdscherm van
Training.
De verbindingsstatus weergeven.
6 Tik op Trainingsdoel instellen → Doel trainingseffect.
7 Tik op Auto in het pop-upvenster om de maximale hartslag automatisch in te stellen.
De maximale hartslag is de snelste hartslag die een persoon kan bereiken door middel van
training. Als u uw maximale hartslag weet, geeft u deze handmatig in. Als u instelt dat de
maximale hartslag automatisch wordt gemeten, berekent het apparaat deze met de formule
'210 - 0,65 x leeftijd'.
121
S Health
8 Stel de trainingsintensiteit in en tik op Volgende.
De intensiteit van de training
instellen op een van de drie
beschikbare niveaus.
9 Stel de trainingsduur in en tik op Gereed.
Als u een kortere trainingsduur instelt dan de aanbevolen duur, neemt de
trainingsintensiteit toe om de trainingseffectwaarde te behalen.
10Schakel op het hoofdscherm van Training de spraakbegeleiding in of uit, selecteer
achtergrondmuziek en tik op Start.
11Beginnen met training.
Als u pijn of ongemak ondervindt tijdens de training, stopt u direct en neemt u contact op
met een arts.
12Tik op Pauzeren → Stop om te stoppen met trainen.
13Controleer de trainingsduur, de afstand en het aantal verbrande calorieën en tik op Gereed om
de trainingsgegevens op te slaan op het apparaat.
122
S Health
Een logbestand weergeven met verbrande calorieën
Vergelijk uw verbrande calorieën over een bepaalde periode door ze in een grafiek weer te geven.
Tik op
op het hoofdscherm van Training.
De logbestanden van uw dagelijkse
training weergeven.
Het menuscherm van S Health
weergeven.
Apparaatverbindingen van
accessoires weergeven en beheren.
De gegevens per uur, dag of maand
in een grafiek bekijken.
Totaal aan verbrande calorieën
Uw verbrande calorieën weergeven
in een grafiek.
Teruggaan naar het vorige scherm.
123
S Health
Voedselinname bijhouden
Uw dagelijkse voedselinname bijhouden en uw calorie-inname beheren.
1 Tik op → Eten.
2 Tik op naast de maaltijd.
3 Geef de maaltijdinformatie in en tik op Gereed.
• Om een voedingsmiddel te zoeken, tikt u op Zoeken en selecteert u het gewenste item in de
zoekresultaten.
• Tik op Categorie om uw selectie te maken uit een voedingsmiddelenlijst met indeling in
categorieën.
• Tik op Frequent om uw selectie te maken uit een lijst met frequent gebruikte
voedingsmiddelen.
• Tik op Mijn eten om een selectie te maken uit Mijn lijst met voedingsmiddelen.
4 Geef extra informatie over het voedingsmiddel in en tik op Opslaan.
De informatie over het voedingsmiddel wordt opgeslagen als uw calorie-inname voor de
maaltijd.
De logbestanden van uw dagelijkse
calorie-inname weergeven.
Extra opties weergeven.
Naar een specifieke datum voor
gegevens van calorie-inname gaan.
Totale calorie-inname
Caloriedoel
Maaltijdinformatie weergeven of
bewerken.
Maaltijdinformatie toevoegen.
Een foto maken van een
voedingsmiddel en deze aan de
maaltijdinformatie toevoegen.
Selecteren uit Mijn lijst met
voedingsmiddelen.
Uw calorie-inname weergeven in
een grafiek.
124
S Health
Tik op en gebruik de volgende functies:
• Dagelijkse caloriedoelen: uw dagelijkse doel voor calorie-inname wijzigen.
• Mijn eten: voedingsmiddelen ingeven die u regelmatig eet.
• Dagel. gegevens resetten: de dagelijkse gegevens voor calorie-inname resetten.
• Delen via: de huidige pagina verzenden naar anderen.
• Instellingen: instellingen voor S Health configureren.
• Gebruikershandleiding: meer informatie over het gebruik van deze functie weergeven.
Gebruik de caloriegegevens in Eten alleen voor persoonlijk gebruik. De geleverde
gegevens zijn mogelijk niet altijd correct en zijn onderhevig aan wijzigingen. Bepaalde
voedingsgegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheid calorieën.
Calorie-inname weergeven in een grafiek
Vergelijk uw calorie-inname over een periode door de gegevens in een grafiek weer te geven.
Tik op
op het hoofdscherm van Eten.
Het menuscherm van S Health
weergeven.
De logbestanden van uw dagelijkse
calorie-inname weergeven.
De gegevens per uur, dag of maand
in een grafiek bekijken.
Totale calorie-inname
Uw calorie-inname weergeven in
een grafiek.
Teruggaan naar het vorige scherm.
125
S Health
Informatie ingeven over voedingsmiddelen die u regelmatig eet
U kunt informatie opslaan over voedingsmiddelen die u regelmatig eet. U kunt uw calorie-inname
snel aanpassen door opgeslagen informatie over voedingsmiddelen toe te voegen in plaats van
deze informatie telkens als u het voedingsmiddel eet in te geven.
1 Tik op → Mijn eten.
2 Tik op Voed.item toevoegen, geef de naam van het voedingsmiddel en de calorie-informatie in
en tik op Opslaan.
3 Geef de gegeten hoeveelheid in en tik op OK.
De informatie over het voedingsmiddel wordt toegevoegd aan Mijn lijst met voedingsmiddelen.
4 Om informatie over calorie-inname op te slaan voor voedingsmiddelen die u regelmatig eet, tikt
u op Mijn eten, selecteert u het toegevoegde voedingsmiddel en tikt u op Gereed.
5 Tik op Opslaan.
Gewicht beheren
Leg uw gewichtsinformatie vast en houd gewichtsveranderingen bij.
1 Tik op → Gewicht.
2 Tik op Bijwerken.
126
S Health
3 Geef uw gewicht in en tik op Opslaan.
Wanneer u uw gewicht wijzigt, past het apparaat de gegevens toe op uw profiel.
Apparaatverbindingen van
accessoires weergeven en beheren.
De logbestanden van uw dagelijkse
gewicht weergeven.
Extra opties weergeven.
Naar een specifieke datum voor
gewichtsgegevens gaan.
Gewichtsgegevens
Lengtegegevens
Uw gewichtsgegevens bijwerken.
Gewichtsgegevens weergeven in
een grafiek.
Tik op en gebruik de volgende functies:
• Dagel. gegevens resetten: de dagelijkse gewichtsgegevens resetten.
• Delen via: de huidige pagina verzenden naar anderen.
• Instellingen: instellingen voor S Health configureren.
• Gebruikershandleiding: meer informatie over het gebruik van deze functie weergeven.
Gegevens importeren vanaf andere apparaten
U kunt gewichtsgegevens importeren vanaf het verbonden apparaat.
→ Scannen en selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten. Volg de
Tik op
instructies op het scherm om het apparaat aan uw apparaat te koppelen.
Gewichtsgegevens resetten
Om uw dagelijkse gewichtsgegevens te resetten, tikt u op → Dagel. gegevens resetten → OK.
127
S Health
Uw gewichtsgegevens in een grafiek weergeven
Vergelijk uw gewichtsgegevens over een bepaalde periode door ze in een grafiek weer te geven.
Tik op
op het hoofdscherm voor gewicht.
De logbestanden van uw dagelijkse
gewicht weergeven.
Het menuscherm van S Health
weergeven.
Apparaatverbindingen van
accessoires weergeven en beheren.
De gegevens per uur, dag of maand
in een grafiek bekijken.
Gewichtsgegevens
Uw gewichtsgegevens weergeven
in een grafiek.
Teruggaan naar het vorige scherm.
Aanvullende S Health-apps installeren
U kunt verschillende apps downloaden en installeren die compatibel zijn met deze app.
1 Tik op → Meer apps.
2 Tik op Meer en selecteer een app.
3 Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.
128
S Health
Instellingen voor S Health
Tik op het hoofdscherm van S Health op → Instellingen en selecteer één van de volgende opties:
• Profiel: uw lichaamskenmerken bewerken.
• Accounts: uzelf aanmelden bij uw Samsung-account om uw S Health-gegevens online te
beheren.
• Wachtwoord: een PIN-code instellen om S Health te vergrendelen of te ontgrendelen.
• Eenheidsinstellingen: eenheidsopties instellen.
• Melding: instellen dat het apparaat nieuwe gebeurtenissen en prestaties weergeeft.
• Mijn accessoires: apparaatverbindingen van accessoires weergeven en beheren.
• Compatibele accessoires: accessoires weergeven die compatibel zijn met het apparaat of
aangesloten accessoires beheren.
• Gegevens opnieuw instellen: S Health-gegevens resetten.
• Controleren op updates: de huidige versie van S Health controleren.
• Algemene voorwaarden: de voorwaarden en bepalingen weergeven, inclusief het beleid
inzake persoonlijke gegevens en het bewaren van gegevens.
• Over S Health: informatie over het gebruik van S Health weergeven.
129
S Health
• De persoonlijke gegevens die worden verzameld door S Health, kunnen uitsluitend
voor informatieve doeleinden worden opgeslagen op het apparaat. Samsung ontvangt,
bewaart of verzendt uw persoonlijke gegevens niet. (Maar als u zich aanmeldt bij uw
Samsung-account vanuit S Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen
voor back-updoeleinden.) Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat
dergelijke doeleinden zijn behaald. U kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen
door S Health wissen met de optie Gegevens resetten in het menu Instellingen of door
de app te verwijderen. Als u de gegevens reset, worden alle gegevens verwijderd die zijn
opgeslagen op de server. Als u gegevens wilt verwijderen die u hebt gedeeld met sociale
netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u deze gegevens
apart verwijderen.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld
op sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen
van uw persoonlijke gegevens met anderen.
• Als u uw persoonlijke gegevens wilt beschermen, opent u het hoofdscherm van S Health,
tikt u op → Instellingen → Wachtwoord, vinkt u Wachtwoord instellen aan en stelt u
een wachtwoord in.
• Als het apparaat is aangesloten op meetapparatuur, controleert u het
communicatieprotocol om de juiste werking te bevestigen. Als u een draadloze
verbinding gebruikt, zoals Bluetooth of ANT+, kan het apparaat worden beïnvloed door
elektronische storing van andere apparaten. Vermijd het gebruik van het apparaat in de
buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• De inhoud die wordt gebruikt in de S Health-app kan afwijken afhankelijk van de
softwareversie van de app. De services die worden geleverd bij de app zijn onderhevig
aan wijziging of annuleren van ondersteuning zonder voorafgaande kennisgeving.
130
Beveiligingsfuncties
Alarmstand
Over Alarmstand
Gebruik deze stand om de standby-tijd van het apparaat te verlengen. Wanneer deze stand is
ingeschakeld, neemt de helderheid van het scherm af en wordt het batterijverbruik beperkt door
bepaalde functies in te perken. U kunt ook de flitser en geluidsalarmen inschakelen en uw locatieinformatie via een bericht naar anderen sturen.
Alarmstand inschakelen
Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Alarmstand. U kunt ook op het scherm Apps op
Instellingen → Hulp in geval van nood → Alarmstand tikken en op de schakelaar Alarmstand
tikken om deze in te schakelen.
Extra opties weergeven.
De flitser inschakelen.
Geluidsalarmen.
Uw huidige locatie-informatie
verzenden in een bericht.
Bellen.
Zoeken op internet.
Meer apps toevoegen.
Resterend batterijniveau en
geschatte standby-tijd van batterij
Een noodoproep plaatsen.
131
Beveiligingsfuncties
Bij de geschatte maximale stand-bytijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat
de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De stand-bytijd kan verschillen
afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Alarmstand uitschakelen
Als u de alarmstand wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Alarmstand.
Of tik op → Alarmstand uitschakelen. De alarmstand wordt uitgeschakeld.
Hulpbericht
Over hulpbericht
U kunt vooraf contactpersonen instellen naar wie u in een noodgeval een bericht stuurt. Verstuur
berichten naar uw contacten voor noodgevallen door de aan/uit-toets drie keer in te drukken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Hulp in geval van nood.
Contacten voor noodgevallen toevoegen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Hulp in geval van nood.
2 Tik op Noodcontacten beheren → Noodcontact toevoegen.
3 Tik op Contact toevoegen en geef contactinformatie in of tik op Selecteren uit contacten om
een bestaand contact toe te voegen als een contact voor noodgevallen.
SOS-berichten instellen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Hulp in geval van nood → SOS-berichten verzenden
en tik op de schakelaar SOS-berichten verzenden om deze in te schakelen. Selecteer de inhoud die
in hulpberichten moet worden opgenomen.
132
Beveiligingsfuncties
SOS-berichten verzenden
Druk in een noodgeval drie keer snel op de aan/uit-toets. Het apparaat verzendt berichten naar uw
contacten voor noodgevallen. Het bericht bevat informatie over uw locatie.
Meldingen voor zware weersomstandigheden
(Geo-nieuws)
Over meldingen voor zware weersomstandigheden (Geo-nieuws)
Gebruik deze functie om op de hoogte te worden gebracht van zware weersomstandigheden die
die zich voordoen vlakbij uw huidige locatie.
• Deze functie identificeert uw locatie een biedt u informatie over noodweer als dit van
toepassing op het gebied waar u zich bevindt. Deze informatie kan verschillen afhankelijk
van de serviceprovider van uw huidige locatie.
Bezoek www.samsung.com/geonews om informatie te bekijken over zware
weersomstandigheden en over de regio's en talen waarin deze informatie beschikbaar is.
• Als u meldingen voor zware weersomstandigheden wilt ontvangen, verbindt u het
apparaat met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Meldingen ontvangen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Hulp in geval van nood → Geo-nieuws en tik op de
schakelaar Geo-nieuws om deze in te schakelen.
Pop-upmeldingen
Vink Meldingspop-ups Geo-nieuws aan.
Het apparaat geeft meldingen voor zware weersomstandigheden in een pop-upvenster weer. U
kunt een noodoproep plaatsen of SOS-berichten sturen naar vooraf ingestelde contacten vanuit het
pop-upvenster.
133
Beveiligingsfuncties
De widget Geo-nieuws gebruiken
U kunt uw huidige locatie en informatie over noodweer in uw regio bekijken in de widget Geonieuws.
Scrol links op het startscherm en tik op de widget Geo-nieuws.
Extra opties weergeven.
Huidige locatie
Informatie over noodweer
op uw huidige locatie
134
Handige apps en functies
S Finder
Gebruik deze app om te zoeken naar inhoud op het apparaat. U kunt verschillende filters toepassen
en de zoekgeschiedenis bekijken.
Open het meldingenvenster en tik op S Finder.
Zoeken naar inhoud
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in of tik op
Tik op
en zeg een zoekwoord.
en pas filters toe op het zoekveld voor fijnere resultaten.
Tik op → Vernieuwen om de lijst met zoekresultaten bij te werken.
U kunt zoekparameters instellen met de beschikbare filters of zoekcategorieën selecteren. Tik op →
Instellingen → Filters selecteren of Zoekcategorie selecteren.
De zoekgeschiedenis beheren
U kunt uw eerdere zoekopdrachten weergeven of verwijderen. Selecteer een eerdere zoekopdracht
om deze opnieuw uit te voeren.
Als u de zoekgeschiedenis wilt verwijderen, tikt u op → Instellingen → Geschiedenis wissen,
selecteert u zoekwoorden en tikt u op Ger.
Tik op → Instellingen en deselecteer Zoekgeschiedenis opslaan om de zoekgeschiedenis niet op
te slaan.
135
Handige apps en functies
S Planner
S Planner starten
Gebruik deze app om gebeurtenissen en taken te beheren.
Tik op S Planner op het scherm Apps.
De weergavestand wijzigen.
Extra opties weergeven.
Naar de datum van vandaag gaan.
Gebeurtenissen of taken maken.
Tik op en gebruik de volgende opties:
• Ga naar: naar een specifieke datum gaan.
• Wissen: gebeurtenissen of taken verwijderen.
• Zoeken: gebeurtenissen of taken zoeken.
• Agenda's: agenda's selecteren om weer te geven.
• Synchroniseer: gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts.
• Instellingen: instellingen voor S Planner wijzigen.
136
Handige apps en functies
Gebeurtenissen of taken maken
1 Tik op S Planner op het scherm Apps.
2 Tik op . U kunt ook een datum selecteren zonder gebeurtenissen of taken en opnieuw op de
datum tikken.
3 Selecteer of gebeurtenis of taak en geef gegevens op.
• Gebeurtenis toev.: een begin- en einddatum instellen voor een gebeurtenis. U kunt een
optionele instelling voor herhaling instellen.
• Taak toevoegen: een taak toevoegen aan een specifieke datum. U kunt een optionele
instelling voor prioriteit instellen.
Een item selecteren.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een titel ingeven.
Een kaart toevoegen met de locatie
van de gebeurtenis.
Een begin- en einddatum instellen
voor de gebeurtenis.
Meer gegevens toevoegen.
4 Tik op Opslaan om de gebeurtenis of taak op te slaan.
137
Handige apps en functies
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Als u gebeurtenissen en taken wilt synchroniseren met uw accounts, tikt u op → Synchroniseer.
Als u accounts om te synchroniseren wilt toevoegen, tikt u op → Agenda's → Account toevoegen.
Selecteer een account om mee te synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is
toegevoegd, wordt een groene cirkel weergegeven naast de accountnaam.
Als u de synchronisatieoptie van een account wilt wijzigen, opent u het scherm Apps, tikt u op
Instellingen → Accounts en selecteert u een accountservice.
Gebeurtenissen of taken verwijderen
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Tik op → Wissen, selecteer gebeurtenissen of taken en tik op Gereed → OK om gebeurtenissen of
taken te wissen.
Tik op
→ OK als u een gebeurtenis of taak wilt verwijderen terwijl u deze bekijkt.
Als u taken als voltooid wilt aanwijzen, tikt u op een datum met taken en vinkt u de voltooide taken
aan.
Gebeurtenissen of taken delen
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Als u een gebeurtenis of taak wilt delen terwijl u deze bekijkt, tikt u op → Delen via en selecteert u
een methode voor delen.
138
Handige apps en functies
S Voice
Over S Voice
Gebruik deze app om spraakopdrachten op het apparaat te gebruiken om verschillende functies uit
te voeren.
Tik op S Voice op het scherm Apps. U kunt ook twee keer op de starttoets drukken.
Schakel de toegang uit door op de starttoets te drukken, op → Settings te tikken en Open via the
home key uit te schakelen.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
De taal instellen
Tik op → Settings → Language en selecteer een taal.
De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op S Voice, niet op de weergavetaal van het
apparaat.
S Voice gebruiken
Wanneer u S Voice start, start het apparaat de spraakherkenning en wordt het microfoonpictogram
rood.
Geef een spraakopdracht.
Als u een spraakopdracht geeft en het apparaat deze herkent, knippert het microfoonpictogram aan
de onderzijde van het scherm groen. Dan voert het apparaat de opdracht uit.
Tips voor betere stemherkenning:
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren
afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.
139
Handige apps en functies
S Voice inschakelen in standby-stand
Als u S Voice gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, wordt deze automatisch
overgeschakeld naar de standby-stand.
Tik op het microfoonpictogram of zeg 'Hi Galaxy' tegen het apparaat om de spraakherkenning weer
in te schakelen.
De wekopdracht wijzigen
U kunt de wekopdracht wijzigen van 'Hi Galaxy'. De wekopdracht wordt gebruikt om S Voice te
starten wanneer het apparaat in de standby-stand staat.
Tik op → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Gesproken feedback uitschakelen
Tik op → Disable Voice feedback. Het apparaat stopt met het geven van gesproken feedback
wanneer u opdrachten uitspreekt.
Ongewenste spraakopdrachten corrigeren
U kunt de spraakopdrachten bewerken als ze niet correct werden herkend door het apparaat.
Om een spraakopdracht te corrigeren, tikt u op de laatste tekstballon met uw gesproken tekst en
bewerkt u de tekst met het toetsenbord.
140
Handige apps en functies
Klok
Alarm
Tik op het scherm Apps op Klok → Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm
wordt herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op Opslaan. Als u alarmen wilt in- of
uitschakelen, tikt u op naast het alarm in de lijst met alarmen.
• Sluimeren: stel een interval en het aantal keren in dat een alarm wordt herhaald na de
ingestelde tijd in.
• Slim alarm: stel een tijd en beltoon in voor het slimme alarm. Een slim alarm begint een paar
minuten voordat het vooraf ingestelde alarm afgaat met geluid op een laag volume. Het volume
van het slimme alarm neemt geleidelijk toe totdat u het uitschakelt of het vooraf ingestelde
alarm afgaat.
Alarmen stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt
buiten de grote cirkel om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
ingeschakeld, sleept u
Alarmen verwijderen
Tik op → Verwijderen, selecteer een alarm en tik dan op Gereed.
141
Handige apps en functies
Wereldklok
Tik op het scherm Apps op Klok → Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.
U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op
te tikken.
Klokken verwijderen
Tik op → Verwijderen, selecteer klokken en tik dan op Gereed.
Stopwatch
Tik op het scherm Apps op Klok → Stopwatch.
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op Ronde om rondetijden vast te
leggen.
Tik op Stop om het timen te stoppen. Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op Reset.
Als u wilt instellen dat de verlichting van het apparaat wordt gedimd tijdens de rondjes, tikt u op →
Instellingen → Scherm gedimd houden.
Timer
Tik op het scherm Apps op Klok → Timer.
Stel de duur in en tik op Start.
Sleep
buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.
Als u de beltooninstellingen voor het alarm wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen.
142
Handige apps en functies
Calculator
Gebruik deze app voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Apps.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
Schermrotatie is uitgeschakeld, tikt u op → Wetenschappelijke calculator.
Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
om het toetsenbord te verbergen.
→ Geschiedenis wissen.
Notitie
U kunt deze app gebruiken om notities te maken en ze in te delen op categorie.
Tik op Notitie op het scherm Apps.
Notities opstellen
Tik in de lijst van notities op
volgende opties:
en geef een notitie in. Terwijl u een notitie opstelt, hebt u de
• : een categorie maken of een categorie instellen.
• : afbeeldingen invoegen.
• : een spraakopname maken om in te voegen.
Tik op Opslaan om de notitie op te slaan.
Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op een notitie en tikt u op de inhoud van de notitie.
Zoeken naar notities
Tik op in de lijst met notities en geef een zoekwoord in om te zoeken naar notities die het
zoekwoord bevatten.
143
Handige apps en functies
Categorieën toevoegen en beheren
Categorieën maken om notities te beheren en deze te sorteren.
Tik in de lijst van notities op
→ Categorieën beheren.
Als u een nieuwe categorie wilt toevoegen, tikt u op
op OK.
Tik naast de categorie op
, geeft u een categorienaam in en dan tikt u
om een categorie te verwijderen.
Tik en houd een categorienaam ingedrukt, geef een nieuwe naam in voor de categorie en tik dan op
OK als u een categorienaam wilt hernoemen.
en sleep deze omhoog of omlaag naar een andere positie om de
Tik naast de categorie op
volgorde van de categorie te wijzigen.
Aanvullende opties weergeven
U kunt extra opties weergeven in de lijst met notities terwijl u notities bekijkt.
Tik in de lijst met notities op en gebruik de volgende opties:
• Selecteren: notities selecteren om opties toe te passen.
• Wissen: notities verwijderen.
• Account: notities synchroniseren met uw Samsung-account.
Terwijl u een notitie bekijkt, tikt u op en kunt u de volgende opties gebruiken:
• Wissen: de notitie verwijderen.
• Delen via: de notitie delen met anderen.
• Afdrukken: de notitie afdrukken door het apparaat te verbinden met een printer. Raadpleeg
Mobiel afdrukken voor meer informatie.
144
Handige apps en functies
Spraak recorder
Spraakmemo's opnemen
Tik op Spraak recorder op het scherm Apps.
Tik op om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in. Tik op om de
opname te onderbreken. Als u het opnemen wilt annuleren, tikt u op . Tik op om de opname te
voltooien.
Terwijl u een spraakmemo opneemt, tikt u op
om een bladwijzer in te voegen.
Extra opties weergeven.
Verstreken tijd opnemen
Opname starten.
De opnamestand wijzigen.
De lijst met spraakmemo's
weergeven.
Als u wilt instellen dat het apparaat achtergrondruis verwijdert, tikt u op → Instellingen en vinkt u
Ruisonderdrukking aan.
Bestanden opslaan met contextuele tags
Contextuele tags, zoals locaties en datums, toevoegen aan bestandsnamen wanneer u
spraakmemo's opslaat.
Tik op → Instellingen en vink Contextuele bestandsnaam aan. Het apparaat voegt de
opnamedatum toe aan een bestandsnaam. Om de locatie toe te voegen waar een spraakmemo is
opgenomen, tikt u op → Instellingen en vinkt u Locatietags aan.
145
Handige apps en functies
Spraakmemo's afspelen
Tik op Spraak recorder op het scherm Apps.
en selecteer een spraakmemo om af te spelen.
Tik op
• : de spraakmemo bijsnijden.
• : een gedeelte van de spraakmemo instellen voor herhaaldelijk afspelen.
• : de afspeelsnelheid aanpassen.
• : een stil gedeelte in de spraakmemo overslaan.
• : bladwijzers in de spraakmemo invoegen.
• /
: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
• /
: naar de vorige of volgende spraakmemo springen.
De lijst met bladwijzers gebruiken
U kunt specifieke punten in een spraakmemo markeren met bladwijzers. Elke bladwijzer wordt
gemarkeerd met een bladwijzerpictogram op de spraakmemo.
Als u de details van een bladwijzer wilt weergeven terwijl een spraakmemo wordt afgespeeld, tikt u
op → Favorieten. Selecteer een bladwijzer in de lijst met bladwijzers om de spraakmemo vanaf die
plek af te spelen.
Spraakmemo's beheren
Tik op het scherm Apps op Spraak recorder →
Tik op
om naar spraakmemo's te zoeken.
Tik op
om spraakmemo's te verwijderen.
.
Tik op en selecteer een van de volgende opties:
• Selecteren: spraakmemo's selecteren om opties toe te passen.
• Sorteren op: de sorteermethode wijzigen.
• Filteren op categorie: memo’s gefilterd op categorie weergeven.
• Categorieën wijzigen: categorieën toevoegen of verwijderen of de naam van categorieën
wijzigen.
• Instellingen: de instellingen van de spraakrecorder wijzigen.
146
Handige apps en functies
Spraakmemo's hernoemen
Blijf de spraakmemo aanraken, tik op → Naam wijzigen, geef de nieuwe naam in voor de
spraakmemo en tik op OK.
Categorieën beheren
Tik op → Categorieën wijzigen →
Gereed.
, geef een categorienaam in, selecteer een kleur en tik op
Als u categorieën voor spraakmemo's wilt wijzigen of toewijzen, blijft u de spraakmemo aanraken in
de lijst met spraakmemo's. Tik op → Categorie wijzigen en selecteer de categorie.
Als u spraakmemo's wilt filteren op categorie, tikt u op → Filteren op categorie en selecteert u de
categorie.
Dropbox
Gebruik deze app om bestanden op te slaan en te delen met anderen via Dropbox-cloudopslag.
Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met
de webserver en de apparaten waarop Dropbox is geïnstalleerd.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op Dropbox op het scherm Apps.
Wanneer u de app voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
U kunt de volgende functies gebruiken:
• : bestanden uploaden of openen. Tik op → Upload here om bestanden te uploaden.
• : de geüploade foto's of video's weergeven. Tik op
verwijderen of om albums te maken.
• : bestanden uit de favorietenlijst openen.
• : meldingen weergeven.
147
om bestanden te delen of te
Handige apps en functies
Flipboard
Gebruik deze app om live updates van sociale netwerken en nieuws te bekijken in een persoonlijke
tijdschriftindeling.
Tik op Flipboard op het scherm Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Wanneer u de app voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
Selecteer op het hoofdscherm van Flipboard verschillenden nieuwsartikelen en abonnementen.
Abonnementen bewerken
Tik op het hoofdscherm van Flipboard op
geven.
→ Jouw Flipboard om uw abonnementen weer te
Als u abonnementen wilt verwijderen of de locatie wilt wijzigen, blijft u een item aanraken. Sleep het
item vervolgens naar de prullenbak of naar een nieuwe locatie.
Als u meer abonnementen wilt toevoegen, tikt u op
ONTDEK MEER en tikt u op .
, selecteert u een abonnement onder
Persoonlijke tijdschriften maken
U kunt verschillende soorten inhoud opslaan door uw eigen tijdschrift te maken om later te lezen of
te delen met anderen.
om een tijdschrift te maken. U kunt een nieuwe tijdschrift
Tik tijdens het lezen van inhoud op
maken of de geselecteerde inhoud opslaan in een bestaand tijdschrift.
Als u uw tijdschriften wilt weergeven, tikt u op
→ Jouw Flipboard.
→ Jouw Flipboard → → Hulp &
Als u helpinformatie wilt weergeven, tikt u op
Feedback. U kunt de website van Flipboard bezoeken voor meer informatie.
148
Handige apps en functies
Zaklamp
Gebruik deze widget om de flitser in of uit te schakelen om zichtbaarheid te verbeteren.
Als u de widget aan het startscherm wilt toevoegen, opent u het startscherm, blijft u een leeg
gebied aanraken, tikt u op Widgets, blijft u de widget Zaklamp aanraken en sleept u deze naar het
startscherm.
Tik op het startscherm op de widget Zaklamp om deze in of uit te schakelen.
Vergrootglas
Gebruik deze widget om tekst of voorwerpen te vergroten met de camera aan de achterzijde.
Als u de widget aan het startscherm wilt toevoegen, opent u het startscherm, blijft u een leeg gebied
aanraken, tikt u op Widgets, blijft u de widget Vergrootglas aanraken en sleept u deze naar het
startscherm.
Tik op de widget Vergrootglas op het startscherm.
Tik op
of
om de vergroting aan te passen.
Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op . U kunt ook de focus handmatig
aanpassen door te tikken op de locatie waarop u wilt scherpstellen.
Tik op
als u de flitser wilt inschakelen om tekst of voorwerpen in het donker te bekijken.
Tik op
om een foto van tekst of voorwerpen te maken.
149
Handige apps en functies
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Accounts instellen voor
meer informatie.
Voor meer informatie over een app, opent u het hoofdscherm van elke app en tikt u op → Help.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Google Mail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Google+
Uw nieuws delen en updates volgen die uw familie, vrienden en anderen delen. U kunt ook een
back-up maken van uw foto’s, video’s en meer.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken naar locaties en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen.
Play Music
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat.
Play Movies
Video's bekijken die zijn opgeslagen op uw apparaat en uiteenlopende inhoud downloaden uit de
Play Store om te bekijken.
Play Books
Boeken downloaden uit de Play Store en ze lezen.
150
Handige apps en functies
Play Kiosk
Nieuws en tijdschriften die u interesseren lezen op één handige locatie.
Play Games
Games downloaden uit de Play Store en ze met anderen spelen.
Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto’s
Foto’s, albums en video’s beheren die u hebt opgeslagen op het apparaat en hebt geüpload naar
Google+.
Hangouts
Chatten met vrienden alleen of in groepen en afbeeldingen, emoticons en videogesprekken
gebruiken tijdens het chatten.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Gesproken zoekopdr.
Snel zoeken naar items door een zoekwoord of woordgroep te zeggen.
Google Instellingen
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
151
Verbinding maken met andere
apparaten
Bluetooth
Over Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen illegaal gebruik van de Bluetoothfunctie.
152
Verbinding maken met andere apparaten
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bluetooth, tik op de schakelaar Bluetooth om deze
te activeren en tik op Scannen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Om het apparaat als zichtbaar voor andere apparaten in te stellen, tikt u op de naam van het
apparaat.
2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
Een afbeelding verzenden
1 Tik op het scherm Apps op Galerij.
2 Selecteer een afbeelding.
3 Tik op → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Of stel uw apparaat in als zichtbaar voor andere
apparaten.
4 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat.
153
Verbinding maken met andere apparaten
Een afbeelding ontvangen
Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Bluetooth-verificatieverzoek
accepteren. De ontvangen afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij → Download-map.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
2 Tik op naast de naam van het apparaat om los te koppelen.
3 Tik op Koppeling opheffen.
Wi-Fi Direct
Over Wi-Fi Direct
De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
Verbinding maken met andere apparaten
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi om deze te
activeren.
2 Tik op
→ Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als u meerdere apparaten wilt verbinden, tikt u op → Meerdere verbindingen.
Als u de naam van het apparaat wilt wijzigen, tikt u op → Naam apparaat wijzigen.
4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat om te bevestigen.
154
Verbinding maken met andere apparaten
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
Een afbeelding verzenden
1 Tik op het scherm Apps op Galerij.
2 Selecteer een afbeelding.
3 Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat.
Een afbeelding ontvangen
Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek
accepteren. De ontvangen afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij → Download-map.
De apparaatverbinding beëindigen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi.
2 Tik op → Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
3 Tik op Einde verbinding → OK om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
155
Verbinding maken met andere apparaten
NFC
Over NFC
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
De batterij bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel de batterij altijd voorzichtig om
beschadiging van deze NFC-antenne te voorkomen.
De NFC-functie gebruiken
Gebruik de NFC-functie om afbeeldingen of contacten naar andere apparaten te sturen en
productinformatie van NFC-tags te lezen. Als u een SIM- of USIM-kaart met een betaalfunctie
installeert, kunt u het apparaat handig gebruiken voor betalingen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te activeren.
U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op NFC tikken om deze functie in te
schakelen.
Houd het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFCtag. De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld. Anders leest het apparaat geen
NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
156
Verbinding maken met andere apparaten
Aankopen doen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie voer de service contact
op met uw serviceprovider.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te activeren.
U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op NFC tikken om deze functie in te
schakelen.
Plaats het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.
Tik op Tikken en betalen en selecteer een app om de standaardbetalingsapp in te stellen.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijke niet alle beschikbare betalingsapps.
Gegevens verzenden
Gebruik de Android Beam-functie om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFCapparatuur te verzenden.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te
activeren. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op NFC tikken om deze
functie in te schakelen.
2 Tik op Android Beam en tik op de schakelaar Android Beam om deze te activeren.
3 Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
4 Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
157
Verbinding maken met andere apparaten
S Beam
Gebruik deze functie om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten te verzenden.
1 Activeer de S Beam-functie op het ontvangende apparaat.
2 Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te
activeren. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op NFC tikken om deze
functie in te schakelen.
3 Tik op S Beam en tik op de schakelaar S Beam om deze in te schakelen.
4 Selecteer een bestand en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne
van uw apparaat aan.
5 Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het bestand te verzenden.
• Verzend geen auteursrechtelijk beschermde gegevens via S Beam. Hierdoor kunt
u copyrightwetten schenden. Samsung is niet verantwoordelijk voor eventuele
verplichtingen voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk
beschermde gegevens.
• Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
158
Verbinding maken met andere apparaten
Snel verbinden
Over Snel verbinden
Gebruik deze functie om gemakkelijk naar apparaten uit de omgeving te zoeken en ermee te
koppelen. U kunt ook gemakkelijk inhoud op uw apparaat met computers delen.
• De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat
of de gedeelde inhoud.
• De apparaatnaam kan verschillen afhankelijk van de Bluetooth-apparaten waarmee het
kan koppelen. De apparaatnaam kan bijvoorbeeld worden weergegeven als BT MAC.
Voordat u deze functie gebruikt
• Als u uw apparaat wilt verbinden met een apparaat dat de functie Snel verbinden ondersteunt,
moet u het scherm van het apparaat inschakelen om het andere apparaat te detecteren.
• Als u uw apparaat wilt verbinden met een apparaat dat de functie Snel verbinden niet
ondersteunt, moet de functie Wi-Fi Direct of Bluetooth zijn ingeschakeld.
Verbinding maken met andere apparaten
1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
Wanneer het venster wordt geopend, wordt de Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld en
zoekt het apparaat naar apparaten uit de omgeving.
2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat. Volg de
instructies op het scherm om de apparaten te koppelen.
Als u wilt dat apparaten die vlakbij zijn uw apparaat kunnen vinden en ermee kunnen
verbinden, tikt u op → Altijd gereed voor verbinden en tikt u op de schakelaar Altijd gereed
voor verbinden om deze in te schakelen.
159
Verbinding maken met andere apparaten
Opnieuw naar apparaten zoeken
Als het gewenste apparaat niet in de lijst staat, zoekt u naar het apparaat.
Tik op
en selecteer het apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
Apparaten loskoppelen
Om de functie Snel verbinden uit te schakelen, tikt u op
tikken op .
boven aan het scherm. U kunt ook
Inhoud delen
Inhouden delen met de gekoppelde apparaten.
1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
2 Selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
3 Selecteer een mediacategorie.
4 Selecteer de inhoud die u wilt delen en tik op Klaar.
Uw apparaat stuurt de inhoud naar het gekoppelde apparaat.
Deelnemen aan Group Play
Inhoud delen met andere apparaten via de functie Group Play. Installeer de Group Play-app op beide
apparaten. U kunt de app downloaden via GALAXY Apps of Play Store.
1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
2 Selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
Alleen apparaten die sessies voor Group Play hosten, staan in de lijst.
3 Selecteer de sessie voor Group Play waar u aan wilt deelnemen.
4 Volg de instructies op het scherm om de apparaten te koppelen.
160
Verbinding maken met andere apparaten
Computers verkennen
Start de app Samsung Link om inhoud te gebruiken die is opgeslagen op gekoppelde externe
computers. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uzelf aanmelden bij uw Samsung-account.
Installeer de app Samsung Link op beide apparaten. U kunt de app downloaden via GALAXY Apps
of Play Store.
1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
2 Selecteer een computer in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Alleen beschikbare computers verschijnen in de lijst.
3 Selecteer een mediacategorie en selecteer de inhoud die moet worden geopend.
161
Verbinding maken met andere apparaten
Screen Mirroring
Over Screen Mirroring
Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Castdongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen.
Apparaten met Screen
Mirroring
(AllShare Cast-dongle,
HomeSync)
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de netwerkverbinding.
• Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync mogelijk niet
ontdekt of verbonden.
• Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste
ervaring te krijgen.
162
Verbinding maken met andere apparaten
Inhoud op een tv bekijken
Voordat u een tv op uw apparaat aansluit, sluit u de tv en het apparaat met de functie Screen
Mirroring aan. Om verbinding te maken, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat. De
volgende handelingen zijn voorbeelden van het weergeven van inhoud op een tv die is aangesloten
via een AllShare Cast-dongle.
1 Verbind het apparaat met de functie Screen Mirroring met de tv met een HDMI-kabel.
2 Selecteer op de tv een koppelstand, zoals HDMI-stand, om verbinding te maken met een extern
apparaat.
3 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Screen Mirroring.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
4 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Het scherm van uw apparaat verschijnt op het tv-scherm.
Als u voor het eerst verbinding maakt met het apparaat, moet u de naam van de dongle blijven
vasthouden en de PIN-code op het tv-scherm ingeven.
5 Open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw
apparaat.
Het bekijken van de inhoud beëindigen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Screen Mirroring en tik op de schakelaar Screen
Mirroring om deze uit te schakelen.
163
Verbinding maken met andere apparaten
Mobiel afdrukken
U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of
documenten afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Afdrukken → Invoegtoepass. downloaden en zoek een
printerplug-in in Play Store. Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Verbinding maken met een printer
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Afdrukken, selecteer een printerinvoegtoepassing en
tik op de schakelaar rechtsboven aan het scherm om deze te activeren. Het apparaat zoekt naar
printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat. Selecteer een printer om te
gebruiken als standaardprinter.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, selecteert u een printerinvoegtoepassing, tikt u op →
Printer toevoegen → , geef informatie in en tik op OK.
Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een printerplug-in en tikt u op → Instellingen.
Inhoud afdrukken
Tik op → Afdrukken en selecteer vervolgens een printer terwijl u inhoud bekijkt, zoals
afbeeldingen en documenten.
164
Apparaat- en gegevensbeheer
Het apparaat bijwerken
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
Bijwerken via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toestel-info → Software-update → Nu bijwerken.
Bijwerken met Samsung Kies
Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website. Start Samsung Kies en
sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft
beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster
om het bijwerken te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over
upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
165
Apparaat- en gegevensbeheer
Bestanden overbrengen tussen het apparaat en
een computer
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden.
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
• Koppel het apparaat niet los van de computer wanneer u bestanden die zijn opgeslagen
op het apparaat afspeelt op de aangesloten computer. Nadat u het bestand hebt
afgespeeld, koppelt u het apparaat los van de computer.
• De apparaten kunnen mogelijk niet correct wordt gekoppeld als ze via een USBhub worden gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de
computer.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
166
Apparaat- en gegevensbeheer
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een computerapp die media-inhoud en persoonlijke informatie op Samsungapparaten beheert. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Een back-up maken van gegevens of gegevens
terugzetten
Bewaar uw persoonlijke informatie, appgegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie naar een back-upaccount maken en deze later oproepen.
Een Google-account gebruiken
1 Tik op Instellingen op het scherm Apps.
2 Tik op Back-up maken en terugzetten en vink Back-up mijn gegevens aan.
3 Tik op Back-up van account en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen.
Als u gegevens wilt herstellen, moet u zich aanmelden bij uw Google-account via de
instelwizard. U kunt de instelwizard starten en openen door het apparaat terug te zetten
naar de fabrieksinstellingen. Als u zich niet aanmeldt bij uw Google-account via de
instelwizard, kunt u de back-upgegevens niet herstellen.
167
Apparaat- en gegevensbeheer
Een Samsung-account gebruiken
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts → Account toevoegen → Samsung
account en meld u aan bij uw Samsung-account.
2 Tik op Instellingen op het scherm Apps.
3 Tik op Cloud → Back-up, vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Nu
back-up maken → Back-up.
Als u gegevens wilt herstellen, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Cloud →
Herstel, selecteert u de items en tikt u op Nu herstellen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Alle instellingen en gegevens op het apparaat wissen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het
apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Standaardgegevens
herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen. Het apparaat wordt automatisch opnieuw
gestart.
168
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze app om het app-opties te configureren, appopties in te stellen en accounts toe te
voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Apps.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
U kunt de weergavestand wijzigen in een rasterindeling, afzonderlijke tabbladen of een lijst. Tik op
→ Tonen als en selecteer een weergavestand.
SNELLE INSTELLINGEN
Bekijk de lijst met uw favoriete instelopties.
Als u de lijst met favoriete instelopties wilt bewerken, tikt u op → Snelle instellingen bewerken,
selecteert u een insteloptie en tikt u op Gereed.
NETWERKVERBINDINGEN
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi om deze te activeren.
Het apparaat kan een stabiele netwerkverbinding behouden door automatisch het mobiele of
Wi-Fi-netwerk te selecteren dat het sterkste signaal gebruikt. Als u automatisch wilt wisselen tussen
netwerken, tikt u op Slimme netwerkwissel.
169
Instellingen
Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Scannen: naar beschikbare netwerken zoeken.
• Wi-Fi Direct: activeer Wi-Fi Direct en koppel apparaten direct via Wi-Fi om bestanden te delen.
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
• WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
• Help: helpinformatie voor Wi-Fi weergeven.
Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op → Geavanceerd → Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand.
Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met
mobiele netwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen
kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u extra kosten wilt
vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.
Netwerkmelding instellen
Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk
om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.
Tik op → Geavanceerd en tik op Netwerkmelding om deze functie in te schakelen.
170
Instellingen
Downloadbooster
Instellen dat het apparaat bestanden tegelijkertijd via Wi-Fi en mobiele netwerken downloadt.
Tik op het scherm Instellingen op Downloadbooster en tik op de schakelaar Downloadbooster om
deze in te schakelen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Snelheidsinfo niet tonen: instellen dat het apparaat niet de gegevensoverdrachtsnelheid
weergeeft in een pop-upvenster terwijl u de downloadboosterstand gebruikt.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth en tik op de schakelaar Bluetooth om deze te activeren.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.
• Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via Bluetooth.
• Naam apparaat wijzigen: de naam van het apparaat wijzigen.
• Help: helpinformatie voor Bluetooth weergeven.
Tethering en Mobiele hotspot
Gebruik het apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen. Raadpleeg Tethering en Mobiele hotspot voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Tethering en Mobiele hotspot.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Fi-netwerk. U kunt deze
functie gebruiken wanneer de netwerkverbinding niet beschikbaar is.
171
Instellingen
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Tik op het scherm Instellingen op Vliegtuigstand.
Gegevensgebruik
U kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Tik op het scherm Instellingen op Gegevensgebruik.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele
netwerken gebruikt.
• Limiet mobiele gegevens instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele
gegevens.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik over
bepaalde periodes in de gaten te houden.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
• Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat synchronisatie op de achtergrond
uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.
• Gegevens automatisch synchroniseren: het automatisch synchroniseren van apps,
zoals Agenda of E-mail, in- of uitschakelen. U kunt selecteren welke gegevens worden
gesynchroniseerd voor elk account in Instellingen → Accounts.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven door het
apparaat.
• Mobiele hotspots: mobiele hotspots selecteren om te voorkomen dat apps die op de
achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.
172
Instellingen
Locatie
U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Locatie en tik op de schakelaar Locatie om deze te activeren.
• Stand: een methode selecteren om uw locatiegegevens te verzamelen.
• RECENTE LOCATIEVERZOEKEN: instellen dat het apparaat weergeeft welke apps uw huidige
locatiegegevens gebruiken, net als hun batterijgebruik.
• LOCATIESERVICES: de locatiegegevens bekijken die uw apparaat gebruikt.
• Mijn plaatsen: profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-,
Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.
Meer netwerken
Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.
Tik op het scherm Instellingen op Meer netwerken.
Standaard berichtenapp
De standaardapp selecteren die u wilt gebruiken voor berichten.
Mobiele netwerken
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele
netwerken gebruikt.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming
selecteren.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
173
Instellingen
VERBINDEN EN DELEN
NFC
De NFC-functie inschakelen voor lezen of schrijven van iNFC-tags die informatie bevatten.
Tik op het scherm Instellingen op NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te activeren.
• Android Beam: de Android Beam-functie inschakelen om gegevens zoals webpagina's en
contacten naar NFC-apparatuur te verzenden.
• S Beam: activeer de functie S Beam om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten,
naar apparaten te verzenden die NFC en Wi-Fi Direct ondersteunen.
• Tikken en betalen: de standaardbetalingsapp instellen voor betalingen via mobiel.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijke niet alle beschikbare betalingsapps.
Apparaten in de buurt
Instellingen voor het delen van inhoud wijzigen wanneer u het apparaat verbindt met apparaten uit
de omgeving.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaten in de buurt en tik op de schakelaar Apparaten in de
buurt om deze in te schakelen.
• NAAM APPARAAT: de mediaservernaam van uw apparaat weergeven.
• Gedeelde inhoud: inhoud selecteren die u wilt delen met andere apparaten.
• Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
• Geweigerde apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
• Bestanden ontv. andere apparaten: instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten
accepteert.
Afdrukken
Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. Via Wi-Fi kunt u
beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken.
Tik op het scherm Instellingen op Afdrukken.
174
Instellingen
Screen Mirroring
De functie voor Screen Mirroring inschakelen en uw scherm delen met anderen.
Tik op het scherm Instellingen op Screen Mirroring.
GELUID EN DISPLAY
Geluid
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluid.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Beltonen: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
• Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
• Meldingen: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en
gemiste oproepen.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt door het apparaat.
• Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een
optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Trillingsreactie: instellen dat het apparaat trilt wanneer u op toetsen tikt.
175
Instellingen
• Geluid bij tikken: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt gebruikt wanneer op een toets
wordt gedrukt.
• Trillen bij tikken: het apparaat zo instellen dat het trilt wanneer op een toets wordt gedrukt.
• APPLICATIES VAN SAMSUNG: de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
• Muziekeffecten: een geluidseffect selecteren wanneer u muziek afspeelt.
Display
De display-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Lettertype:
– – Lettertype: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
– – Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Schermrotatie: instellen dat de inhoud automatisch wordt gedraaid wanneer u het apparaat
draait.
– – Slim roteren: instellen dat de scherminhoud wordt gedraaid met de stand van uw gezicht.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Scherm-modus:
– – Aanpasbaar display: wanneer u deze functie inschakelt, wordt het scherm automatisch
geoptimaliseerd voor verschillende apps.
– – AMOLED-bioscoop: gebruik deze stand voor donkere omgevingen, zoals een donkere
ruimte.
– – AMOLED-foto: gebruik deze stand om de tint in echte kleuren weer te geven.
– – Basis: gebruik deze stand voor normale omstandigheden.
• Schermtint auto-aanpassen: instellen dat het apparaat stroom bespaart door de helderheid
van het scherm aan te passen.
176
Instellingen
• Dagdromen: instellen dat het apparaat een schermbeveiliging weergeeft wanneer het apparaat
is verbonden met een desktopdock of bezig is met opladen.
• LED-indicator:
– – Opladen: instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt wanneer de batterij
wordt opgeladen.
– – Batterij bijna leeg: instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt wanneer de
batterij bijna leeg is.
– – Meldingen: instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt bij gemiste oproepen,
berichten of meldingen.
– – Spraakopname: instellen dat het apparaat het meldingslampje inschakelt wanneer u
spraakmemo's opneemt.
• Duur verlichting tiptoetsen: de duur instellen dat de achtergrondverlichting van de toets
Recente apps en de terugtoets aanblijft.
• Aanraakgevoeligh. verhogen: instellen dat het aanraakscherm van het apparaat kan worden
gebruikt terwijl de gebruiker handschoenen draagt.
Afhankelijk van het materiaaltype dat u draagt wanneer u het apparaat aanraakt, worden
bepaalde opdrachten mogelijk niet herkend.
Achtergrond
De achtergrondinstellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
• Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
• Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
• Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en
het vergrendelde scherm.
Vergrendelscherm
De instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsmethode wijzigen. De volgende opties
kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.
• Dubbele klok: instellen dat het apparaat de dubbele klok laat zien.
177
Instellingen
• Klokgrootte: de klokgrootte wijzigen.
• Datum tonen: instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.
• Sneltoets camera: instellen dat de camerasnelkoppeling op het vergrendelde scherm wordt
weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.
• Ontgrendeleffect: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm
ontgrendelt.
• Aanvullende informatie: instellen dat het apparaat het weer of een stappentelling op het
geblokkeerde scherm weergeeft wanneer u de wandelhulp in S Health gebruikt.
• Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
Multi window
Instellen dat het apparaat meerdere vensters gebruikt.
Tik op het scherm Instellingen op Multi window en tik op de schakelaar Multi window om deze in te
schakelen.
• Openen in Multi window: instellen dat het apparaat de functie Multi window activeert wanneer
u bestanden in Mijn bestanden of Video opent. Ook schakelt het apparaat deze functie in als u
bijlagen in berichten bekijkt.
Meldingenvenster
De items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingenvenster.
• Helderheid aanpassen: instellen dat het apparaat de balk voor het aanpassen van de
helderheid weergeeft in het meldingenvenster.
• Aanbevolen applicaties: instellen dat het apparaat een lijst met aanbevolen apps op het
meldingenvenster weergeeft op basis van uw acties, zoals het aansluiten van een headset op
het apparaat.
• Knoppen Snelle instell.: de toetsen voor snelle instellingen in het meldingenvenster opnieuw
rangschikken.
178
Instellingen
Toolbox
Instellen dat het apparaat de toolbox gebruikt.
Tik op het scherm Instellingen op Toolbox en tik op de schakelaar Toolbox om deze in te schakelen.
Geef de lijst met apps in de toolbox weer. Tik op Bewerk om de lijst met apps te bewerken.
AANPASSEN
Eenvoudige stand
Het apparaat instellen op de eenvoudige stand.
Tik op het scherm Instellingen op Eenvoudige stand.
• Standaardmodus: het apparaat in standaardstand zetten.
• Eenvoudige stand: het apparaat in eenvoudige stand zetten.
• EENVOUDIGE APPLICATIES: selecteer apps die een simpelere indeling moeten toepassen.
Toegankelijkheid
Gebruik deze functie om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren. Raadpleeg Over
Toegankelijkheid voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
179
Instellingen
Blokkeerstand
Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen
van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.
Tik op het scherm Instellingen op Blokkeerstand en tik op de schakelaar Blokkeerstand om deze in
te schakelen.
Privéstand
Activeer de privéstand om te voorkomen dat anderen toegang verkrijgen tot uw persoonlijke
inhoud.
Tik op het scherm Instellingen op Privéstand en tik op de schakelaar Privéstand om deze in te
schakelen.
• Ontgrendelmethode: de ontgrendelmethode instellen of wijzigen voor het inschakelen van de
privéstand.
• Automatisch uitschakelen: instellen dat het apparaat de privéstand automatisch sluit wanneer
het scherm wordt uitgeschakeld.
Vingerscanner
Sla uw vingerafdruk op het apparaat op om het apparaat te beveiligen of u aan te melden bij uw
Samsung-account.
Tik op het scherm Instellingen op Vingerscanner.
• Vingerafdrukbeheer: informatie over vingerafdrukken opslaan of wissen.
• Back-upwachtwoord instellen: het alternatieve wachtwoord wijzigen als het apparaat de
vingerafdruk niet herkent.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsmethode wijzigen.
• Inloggen via internet: instellen dat het apparaat inlogt bij webpagina's.
• Samsung account verifiëren: instellen dat het apparaat uw Samsung-account controleert op
basis van vingerafdrukken.
• Betalen met PayPal: het apparaat instellen om uw PayPal-account te verifiëren en aankopen
met uw vingerafdrukken toe te staan.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
180
Instellingen
BEWEGING
Bewegingen en gebaren
De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de
bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.
Tik op het scherm Instellingen op Bewegingen en gebaren.
• Direct bellen: instellen dat het apparaat een spraakoproep start als u het apparaat oppakt
en aan uw oor houdt terwijl een oproep, bericht of de gegevens van een contact worden
weergegeven.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
• Dempen/pauzeren: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of alarmen dempt, of het
afspelen pauzeert met handpalmbewegingen en het wegkijken van het scherm.
– – Scherm afdekken met hand: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of alarmen
dempt, of het afspelen pauzeert wanneer u het apparaat bedekt met uw handpalm.
– – Het apparaat omdraaien: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of alarmen
dempt, of het afspelen pauzeert door het apparaat omgekeerd neer te leggen.
– – Slim pauzeren: instellen dat het apparaat het afspelen van de video stilzet wanneer u
wegkijkt van het scherm.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door het
apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.
Air view
Wijs een item aan met uw vinger om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in
een pop-upvenster weer te geven.
Tik op het scherm Instellingen op Air view en tik op de schakelaar Air view om deze in te schakelen.
181
Instellingen
GEBRUIKER EN BACK-UP
Accounts
E-mail- of SNS-accounts toevoegen.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts.
Cloud
Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account
of Dropbox-cloudopslag.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud.
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Back-up maken en terugzetten.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
appgegevens maakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en appgegevens terugzet
wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
182
Instellingen
SYSTEEM
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de geselecteerde taal.
Tik op het scherm Instellingen op Taal en invoer.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en apps selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
Samsung-toetsenbord
Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op
.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
• Nederlands: een standaardtoetsenbordindeling instellen.
• Invoertalen selecteren: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
• Automatisch vervangen: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige woorden
corrigeert wanneer u op de spatiebalk of het interpunctieteken tikt.
• Mijn sneltoetsen: sneltoetsnummers instellen voor vaak gebruikte teksten. U kunt op een
nummer tikken en dit nummer vasthouden om een vooraf ingestelde tekst in te voegen.
• Automatisch hoofdletters: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken,
zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
• Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen
woorden.
183
Instellingen
• Automatische interpunctie: instellen dat het apparaat een punt invoegt wanneer u dubbeltikt
op de spatiebalk.
• Over toetsenbord vegen:
– – Geen: instellen dat het apparaat de veegfunctie voor het toetsenbord uitschakelt.
– – Doorlopende invoer: instellen dat op het apparaat tekst kan worden ingegeven door over
het toetsenbord te vegen.
– – Cursorbesturing: de slimme navigatiefunctie voor het toetsenbord inschakelen om de
cursor te verplaatsen door te scrollen op het toetsenbord.
– – Veeginvoer: schakel het toetsenbord in of uit om cijfers of symbolen in te geven wanneer u
een toets blijft aanraken en daarna met uw vinger omhoog veegt.
• Geluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke toets die u
aanraakt.
• Trillen: het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke toets die u aanraakt.
• Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond
van elke letter die u intoetst.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Google Spraakgestuurd typen
Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op
.
• Invoertalen selecteren: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Ruw taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende
woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
Gesproken zoekopdrachten
• Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor
de volgende actie.
• "OK Google"-detectie: het apparaat instellen om stemherkenning te beginnen wanneer u de
wekopdracht zegt, terwijl u de zoekapp gebruikt.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
184
Instellingen
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
• Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van
gesproken zoekopdrachten.
• Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat spraakinvoer of zoekwoorden toestaat via de
microfoon van de Bluetoothheadset wanneer deze is aangesloten.
Opties Tekst naar spraak
• VOORKEUR TTS-ENGINE: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Standaard taalstatus: de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
Melding voorlezen
Instellen dat het apparaat meldingen voorleest wanneer er inkomende oproepen, berichten of
gebeurtenissen zijn.
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Tik op het scherm Instellingen op Datum en tijd.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
185
Instellingen
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Automatische tijdzone: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk
wanneer u een tijdzone overschrijdt.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
• Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.
Hulp in geval van nood
Activeer een alarmstand en stel contacten voor noodgevallen en berichten in. Raadpleeg
Alarmstand voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Hulp in geval van nood.
• Alarmstand: instellen dat het apparaat de alarmstand activeert en het batterijverbruik
vermindert door het gebruik van basisfuncties, zoals bellen.
• Geo-nieuws: instellen dat het apparaat meldingen ontvangt voor ernstige
weersomstandigheden.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurd wanneer u drie
keer op de aan/uit-toets drukt.
– – Foto´s verzenden: instellen dat het apparaat foto's die zijn gemaakt met de camera aan de
voor- en achterzijde meestuurt met SOS-berichten.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
– – Geluidsopname verzenden: instellen dat het apparaat geluidopnamen maakt en ze
meestuurt met het bericht naar de ontvangers.
• Noodcontacten beheren: de ontvangers van SOS-berichten selecteren of bewerken.
186
Instellingen
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.
Tik op het scherm Instellingen op Batterij.
• Batterijpercentage weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.
Energiebesparing
De spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand. Raadpleeg
Energiebesparing voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Energiebesparing.
• Spaarstand: de spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
– – Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat voorkomt dat apps die worden
uitgevoerd op de achtergrond, gebruikmaken van mobiele gegevensverbindingen.
– – Prestaties beperken: verschillende opties beperken door het uitschakelen van functies zoals
de achtergrondverlichting van de toets Recente apps en de terugtoets.
– – Grijstintenstand: instellen dat het apparaat alle kleuren op het scherm als grijstinten
weergeeft.
• Extra energiebesparende stand: de stand-bytijd van het apparaat uitbreiden en batterijgebruik
verminderen door het weergeven van een eenvoudigere indeling en het toestaan van beperkte
toegang tot een app.
Bij de geschatte maximale stand-bytijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat
de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De stand-bytijd kan verschillen
afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
187
Instellingen
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat weergeven.
Tik op het scherm Instellingen op Opslag.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaardapps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat upgrade.
Beveiliging
Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.
Tik op het scherm Instellingen op Beveiliging.
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma’s weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
• Onbekende bronnen: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende
bronnen toe te staan.
• Apps verifiëren: instellen dat het apparaat de apps controleert op schadelijke inhoud voordat
de apps worden geïnstalleerd.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe besturingselementen: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen
apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u
zich aanmelden bij uw Samsung-account.
– – ACCOUNTREGISTRATIE: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
– – Google location service: instellen dat het apparaat het verzamelen van locatiegegevens
toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi en mobiele
netwerken.
• Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen
waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent
kwijtgeraakt.
188
Instellingen
• Ga naar website: mijn mobiel traceren (findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of
gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
• Heractiv. vergrendeling: instellen dat het apparaat naar uw Samsung-account vraagt nadat dit
apparaat werd gereset om te verhinderen dat anderen het apparaat opnieuw inschakelen.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
– – SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het
apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
– – SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze
worden ingegeven.
• Updates beveilig.beleid: instellen dat het apparaat automatisch controleert op
beveiligingsupdates en deze downloadt.
• Beveiligingsrapporten verzenden: instellen dat het apparaat automatisch bijgewerkte
beveiligingsrapporten naar Samsung verzendt.
• Opslagtype: een opslagtype voor bestanden met aanmeldgegevens instellen.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om te zijn verzekerd van
een veilig gebruik van diverse apps.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
Help
Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en apps of voor
het configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Help.
Toestel-info
Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.
Tik op het scherm Instellingen op Toestel-info.
189
Instellingen
APPS
Applicatiebeheer
De apps op het apparaat weergeven en beheren.
Tik op het scherm Instellingen op Applicatiebeheer.
Standaardapplicaties
Een standaardinstelling voor het gebruik van apps selecteren.
Tik op het scherm Instellingen op Standaardapplicaties.
Oproepen
De instellingen aanpassen voor belfuncties.
Tik op het scherm Instellingen op Oproepen.
• Oproep weigeren: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg
telefoonnummers toe aan de weigerlijst.
• Oproepen beantwoorden en beëindigen:
– – Op de starttoets drukken: instellen dat het apparaat oproepen beantwoordt wanneer u op
de starttoets drukt.
– – Spraakopdracht: instellen dat het apparaat een oproep beantwoordt of weigert met
spraakopdrachten.
– – Op de aan/uit-toets drukken: instellen dat het apparaat oproepen beëindigt wanneer u op
de aan/uit-toets drukt.
190
Instellingen
• Pop-ups over oproepen:
– – Pop-ups oproepmelding: instellen dat het apparaat een pop-upvenster weergeeft wanneer
u inkomende oproepen ontvangt of gebruikmaakt van apps.
– – Statuspop-ups in oproep: instellen dat een pop-upvenster wordt weergegeven dat de
status van oproepen toont wanneer u gebruikmaakt van apps.
• Bellergegevens weergeven: instellen dat het apparaat de recente activiteit van de beller op
sociale netwerken weergeeft bij een inkomende oproep.
• Belsignalen:
– – Trillen bij antwoord: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep
beantwoordt.
– – Trilstand einde oproep: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep
beëindigt.
– – Verbindingstoon: de verbindingstoon in- of uitschakelen.
– – Minutenteller: de herinneringstoon voor de minuut in- of uitschakelen.
– – Toon bij einde oproep: de beëindigingstoon in- of uitschakelen.
– – Melden tijdens oproepen: het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor
gebeurtenissen tijdens een oproep.
• Bel-accessoires:
– – Automatisch aannemen: instellen dat het apparaat oproepen automatisch beantwoordt als
een headset is aangesloten.
– – Timer autom. aannemen: de periode selecteren dat het apparaat wacht voordat een oproep
wordt beantwoord.
– – Voorw. uitgaande oproepen: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan
met een Bluetooth-headset als het apparaat is vergrendeld.
– – Type uitgaande oproep: het type uitgaande oproep selecteren dat wordt uitgevoerd
wanneer u een Bluetooth-headset gebruikt.
191
Instellingen
• Extra instellingen:
– – Beller-id: uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.
– – Oproepen doorschakelen: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
– – Automatisch netnummer: het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel
(netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
– – Oproepen blokkeren: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
– – Wisselgesprek: waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een oproep
actief.
– – Automatisch herhalen: de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen
waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.
– – FDN-nummers: de FDN-stand in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers
in de FDN-lijst. Geef de PIN2 in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.
• Beltonen en toetstonen:
– – Beltonen: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
– – Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
– – Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
– – Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Gespreksgeluid aanpassen: de geluidskwaliteit selecteren of aanpassen die tijdens oproepen
wordt gebruikt wanneer een headset is verbonden.
• Ruisonderdrukking: het apparaat instellen om achtergrondlawaai te verwijderen zodat de
andere beller u duidelijker kan horen.
• Mijn video verbergen: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
• Voicemailservice: uw voicemailserviceprovider selecteren.
• Voicemailinstellingen: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U
krijgt dit nummer van uw provider.
• Geluid: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.
• Trillen: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.
• Accounts: het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen
voor IP-oproepservices.
• Internetbellen gebruiken: instellen of u IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle oproepen of
alleen voor IP-oproepen.
192
Instellingen
Contacten
Instellingen wijzigen voor het gebruik van contacten.
Tik op het scherm Instellingen op Contacten.
• Importeren/exporteren: contacten importeren of exporteren.
• Weer te geven contacten: selecteren welke contacten worden weergegeven.
• Veeg voor opr of ber verz: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer u een
contact naar links of rechts over het scherm sleept in de lijst met contacten.
• Alleen contacten met telefoonnummers: instellen dat het apparaat contacten weergeeft die
alleen een telefoonnummer hebben.
• Sorteren op: een optie selecteren voor het sorteren van contacten.
• Contacten weergeven op: een optie selecteren voor het weergeven van de namen van
contacten.
• Contactgegevens verzenden: een methode selecteren om contacten te delen.
• Accounts: accounts toevoegen of bewerken om contacten mee te synchroniseren.
E-mail
Wijzig de instellingen voor het beheren en verzenden van e-mails.
Tik op het scherm Instellingen op E-mail.
• Accounts beheren: bestaande e-mailaccounts beheren of nieuwe accounts toevoegen.
• Display: de instellingen voor de weergave van e-mails wijzigen.
• Standaardweergave: instellen dat het apparaat een specifiek scherm opent nadat u e-mails
hebt gewist.
• Instellingen voor prioriteit afzender: instellingen voor prioriteit afzender wijzigen.
• Spamadressen: e-mailadressen toevoegen die u wilt blokkeren.
• E-mailverzending vertragen: de vertraging instellen waarmee de e-mails moeten worden
verzonden nadat u op de toets Verzenden tikt.
193
Instellingen
Galerij
Wijzig de instellingen voor het gebruik van Galerij.
Tik op het scherm Instellingen op Galerij.
• Synchr. alleen via Wi-Fi: instellen dat het apparaat alleen inhoud synchroniseert wanneer de
Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld.
• Taghulp: instellen dat het apparaat contextuele tags weergeeft.
• Gezichtstag: de gezichten in de afbeelding registreren als gezichtstags.
Internet
Instellingen voor het gebruik van internet wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Internet.
• Account: u aanmelden bij een Samsung-account.
• Startpagina instellen: een standaard startpagina instellen.
• Formulieren autom. invullen: instellen dat het apparaat automatisch gebruikersinformatie
ingeeft, zoals namen of telefoonnummers, wanneer u formulieren op websites invult.
• Privacy: persoonlijke gegevens beheren tijdens het surfen.
• Scherm en tekst: de instellingen wijzigen, de tekstgrootte aanpassen, enzovoort tijdens het
surfen.
• Inhoudsinstellingen: de instellingen wijzigen voor het beheren van cookies tijdens het surfen
en instellen of pop-upvensters al dan niet worden weergegeven, enzovoort.
• Bandbreedtebeheer: de bandbreedte-instellingen wijzigen.
194
Instellingen
Berichten
Wijzig de instellingen voor het gebruik van berichten.
Tik op het scherm Instellingen op Berichten.
• Standaard berichtenapp: de standaardapp voor berichten selecteren.
• Display: instellingen voor het berichtenvenster wijzigen, zoals tekstgrootte, achtergrondkleur,
enzovoort.
• Snelle reacties: het berichtsjabloon toevoegen of bewerken.
• SMS-berichten: instellingen voor tekstberichten wijzigen.
• MMS-berichten: instellingen voor multimediaberichten wijzigen.
• Oude berichten verwijderen: instellen dat het apparaat oude berichten verwijdert wanneer het
maximum aantal berichten wordt overschreden.
• Afz. met prioriteit: instellen dat het apparaat de lijst prioriteitsafzenders weergeeft.
• Serverberichten: een interval instellen voor pop-upmeldingen voor nieuwe berichten.
• Infoberichten: instellen dat het apparaat infoberichten ontvangt.
• Meldingen: instellen dat het apparaat u waarschuwt wanneer er nieuwe berichten zijn.
• Handtekening: instellen dat het apparaat uw handtekening in het bericht weergeeft.
• Spamfilter: instellen dat het apparaat berichten van specifieke nummers of met bepaalde
woorden blokkeert.
• Berichtverz. uitstellen: de vertraging instellen waarmee de berichten moeten worden
verzonden nadat u op de toets Verzenden drukt.
• Veilige stand:
– – Toegang tot koppelingen: instellen dat het apparaat een koppeling in een bericht opent
wanneer u erop tikt.
– – Mogelijke bedreigingen: instellen dat het apparaat u waarschuwt wanneer u een app
installeert dat berichtfunctie ondersteunt om phishing te voorkomen.
195
Instellingen
S Planner
Wijzig de instellingen voor het gebruik van S Planner.
Tik op het scherm Instellingen op S Planner.
• Eerste dag van de week: de eerste dag van een week selecteren.
• Weeknummers tonen: instellen dat het apparaat het aantal weken in een jaar weergeeft.
• Geweigerde gebeurtenissen verbergen: instellen dat het apparaat evenementen verbergt als
u de uitnodigingen voor deze evenementen hebt afgewezen.
• Voltooide taken verbergen: instellen dat het apparaat voltooide taken verbergt.
• Weer: instellen dat het apparaat de weersvoorspelling weergeeft.
• Tijdzone vergrendelen: instellen dat het apparaat de instelling voor de tijdzone ongewijzigd
laat wanneer u naar een andere tijdzone reist.
• Tijdzone selecteren: de tijdzone selecteren.
• Vandaag weergeven volgens: instellen dat de agenda gebruikmaakt van uw tijdzone of een
geselecteerde tijdzone.
• Alarmtype selecteren: de meldingsinstellingen voor gebeurtenissen selecteren.
• Meldingsgeluid: een beltoon voor gebeurtenissen of taken selecteren.
• Trillen: instellen dat het apparaat moet trillen om u op de hoogte te brengen van
gebeurtenissen of taken.
• Snelle reacties: sjablonen opstellen om berichten naar deelnemers van bepaalde
gebeurtenissen te versturen.
S Voice
Wijzig de instellingen voor spraakherkenning.
Tik op het scherm Instellingen op S Voice.
• Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken
zoekopdrachten.
• About S Voice: versie-informatie weergeven.
• Open via the home key: instellen dat het apparaat S Voice start als u twee keer op de starttoets
drukt.
• Voice wake-up: instellen dat het apparaat spraakherkenning start als u tijdens het gebruik van S
Voice een wekopdracht uitspreekt.
196
Instellingen
• Auto start speakerphone: instellen dat het apparaat de luidsprekerfunctie automatisch
inschakelt als u belt via S Voice.
• Show body of message: instellen dat het apparaat de tekst van een nieuw bericht weergeeft.
• Check missed events: instellen dat het apparaat S Voice uitvoert en u waarschuwt bij gemiste
meldingen wanneer het apparaat is gekoppeld aan een headset en u op de toets Headset drukt.
• Personal briefing: instellen dat het apparaat gebeurtenissen weergeeft die zijn opgeslagen in S
Planner terwijl u S Voice gebruikt.
• Erase S Voice data: de gegevens die worden gebruikt door S Voice verwijderen van de S Voiceserver.
• Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de
spraakopdrachtfunctie.
• Log in to Facebook: de gegevens van uw Facebook-account ingeven om Facebook te
gebruiken met S Voice.
• Sign in to Twitter: de gegevens van uw Twitter-account ingeven om Twitter te gebruiken met S
Voice.
197
Toegankelijkheid
Over Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsmenu's zijn speciale functies voor mensen met bepaalde fysieke beperkingen,
zoals een slecht gezichtsvermogen of een gehooraandoening.
De starttoets gebruiken voor het openen van toegankelijkheidsmenu’s
Gesproken feedback (TalkBack)
De tekstgrootte wijzigen
Het scherm vergroten
Meldingsherinneringen instellen
De schermkleuren negatief weergeven
Kleuren aanpassen
Flitsmelding instellen
Alle geluiden uitschakelen
Ondertitelinstellingen
De geluidsbalans aanpassen
Monogeluid
Automatisch trillen
Hulpmenu
Slim scrollen
Vertraging bij tikken en vasthouden instellen
Interactiebeheer
Oproepen beantwoorden of beëindigen
De optie Eén keer tikken gebruiken
Toegankelijkheidsinstellingen beheren
Andere handige functies gebruiken
Als u toegankelijkheidsmenu's wilt gebruiken, opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen →
Toegankelijkheid.
198
Toegankelijkheid
De starttoets gebruiken voor het openen van
toegankelijkheidsmenu's
U kunt de toegankelijkheidsmenu's oproepen door snel drie keer op de starttoets te drukken.
• Toegankelijkheid
• TalkBack
• Negatieve kleuren
• Interactiebeheer
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Rechtstreekse toegang
en tik op de schakelaar Rechtstreekse toegang om deze in te schakelen. Selecteer een
toegankelijkheidsmenu dat moeten worden geopend wanneer u drie keer snel op de starttoets
drukt.
Als u meerdere menu's selecteert, geeft het apparaat een pop-upvenster weer met de vraag
welk menu moet worden gebruikt elke keer dat u snel drie keer op de starttoets drukt. Als u
Interactiebeheer wilt inschakelen in de toegankelijkheidsmenu's, schakelt u de functie in. Tik
op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Interactiebeheer en tik op de schakelaar Interactiebeheer om deze in te schakelen.
Gesproken feedback (TalkBack)
TalkBack in- of uitschakelen
Wanneer u TalkBack inschakelt, leest het apparaat de tekst op het scherm of bepaalde functie hardop
voor. Deze functie is nuttig als u het scherm moeilijk kunt zien.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack.
2 Tik op de schakelaar TalkBack om deze te activeren.
Als u TalkBack wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar TalkBack en tikt u snel twee keer ergens
op het scherm.
3 Tik op OK.
Als u TalkBack wilt uitschakelen, tikt u op OK en tikt u snel twee keer ergens op het scherm.
199
Toegankelijkheid
Wanneer u TalkBack activeert, geeft het apparaat gesproken feedback en leest het de functies voor
die u selecteert. Het apparaat geeft ook gesproken feedback weer wanneer het scherm wordt
uitgeschakeld of wanneer u nieuwe meldingen krijgt, enzovoort.
Als u Verkennen via aanraking inschakelt terwijl u TalkBack gebruikt, leest het apparaat bepaalde
items hardop voor. Het apparaat leest eerst de items hardop voor wanneer u erop tikt. Vervolgens
voert het apparaat de functie uit of wordt de app geopend als u ergens anders snel twee keer op
het scherm tikt. Als Verkennen via aanraking is uitgeschakeld, kan het apparaat verschillende
bewerkingen niet uitvoeren waarvoor vingergebaren nodig zijn.
Als u Verkennen via aanraking wilt inschakelen, opent u het scherm apps, tikt u op Instellingen →
Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen en vinkt u Verkennen via aanraking aan.
Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer u TalkBack gebruikt.
Het scherm bedienen met vingergebaren
U kunt verschillende vingergebaren gebruiken om het scherm te bedienen terwijl u TalkBack
gebruikt. Als Verkennen via aanraking is uitgeschakeld, kan het apparaat enkele bewerkingen niet
uitvoeren waarvoor vingergebaren nodig zijn.
Als u Verkennen via aanraking wilt inschakelen, opent u het scherm apps, tikt u op Instellingen →
Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen en vinkt u Verkennen via aanraking aan.
• Het scherm verkennen: plaats een vinger op het scherm en beweeg uw vinger om het scherm te
verkennen. Als u een item selecteert en het blijft aanraken, wordt het item hardop voorgelezen
door het apparaat. Wanneer u uw vinger optilt, wordt het item onder uw vinger geselecteerd.
• Items selecteren: tik op een item om het te selecteren. Of selecteer een item en blijf het
vasthouden terwijl u het scherm verkent en til dan uw vinger op.
• Een geselecteerd item openen: til uw vinger op van het item wanneer het gewenste item wordt
voorgelezen tijdens het hardop voorlezen van de geselecteerde items. Tik dan twee keer snel op
het scherm.
• Het vorige item selecteren: scrol op het scherm snel omhoog of naar links met één vinger.
200
Toegankelijkheid
• Het volgende item selecteren: scrol op het scherm snel omlaag of naar rechts met één vinger.
• Door lijsten scrollen: scrol op het scherm omhoog of omlaag met twee vingers.
• Terugkeren naar de vorige pagina: scrol op het scherm naar rechts met twee vingers.
• Naar de vorige pagina gaan: scrol op het scherm naar links met twee vingers.
• Het scherm ontgrendelen: scrol op het scherm in een willekeurige richting met twee vingers
binnen het schermgebied dat u wilt ontgrendelen.
• Het meldingenvenster openen: sleep de bovenkant van het scherm omlaag met twee vingers.
• Het venster voor snelle instellingen openen: sleep de bovenkant van het scherm omlaag met
drie vingers.
U kunt de instellingen voor vingergebaren voor TalkBack configureren onder Gebaren beheren.
Raadpleeg Instellingen voor vingergebaren configureren voor meer informatie.
Instellingen voor vingergebaren configureren
U kunt acties uitvoeren met vingergebaren terwijl u TalkBack gebruikt. U kunt acties uitvoeren, zoals
terugkeren naar het vorige scherm, het startscherm openen, enzovoort. Vingergebaren configureren
voor gebruik.
Instellingen configureren voor verticale gebaren
U kunt tweedelige verticale gebaren gebruiken door uw vinger omhoog en omlaag te slepen vanaf
de onderzijde van het scherm en andersom.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen
→ Gebaren beheren → Tweedelige verticale gebaren. Selecteer dan één van de volgende
functies:
• Naar het eerste en laatste item op het scherm gaan: wanneer u uw vinger omhoog en omlaag
sleept over het scherm, wordt het eerste item aan de bovenzijde van het scherm geselecteerd.
Wanneer u uw vinger omlaag en dan omhoog sleept op het scherm, wordt het laatste item aan
de onderzijde van het scherm geselecteerd.
• Door leesniveaus bladeren: wanneer u uw vinger snel omhoog en dan omlaag sleept op het
scherm, wordt de leeseenheid gewijzigd. De leeseenheid wordt gewijzigd in pagina, paragraaf,
regel, woord, teken en standaard. Wanneer u uw vinger omlaag en dan omhoog sleept op het
scherm, worden de leeseenheden omgekeerd gewijzigd.
201
Toegankelijkheid
Instellingen configureren voor snelkoppelingsgebaren
Gebruik deze functie om acht snelkoppelingsgebaren te configureren. U kunt gebaren configureren,
zoals het omlaag slepen van uw vinger en dan naar rechts zonder uw vinger op te tillen, en meer. U
kunt snelkoppelingsgebaren gebruiken of functies aan lege snelkoppelingen toewijzen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen
→ Gebaren beheren. Selecteer een gebaar en wijs er een functie aan toe.
De volgende functies zijn beschikbaar:
• Knop 'Terug': terugkeren naar het vorige scherm.
• Knop 'Startpagina': het startscherm openen.
• Knop 'Recente apps': de lijst met recent gebruikte apps openen.
• Meldingen openen: het meldingenvenster openen.
• Menu voor algemene context openen: het algemene contextmenu openen. Blijf het scherm
vasthouden om het algemene contextmenu te openen. U kunt functies zoals Snelle navigatie,
Lezen vanaf boven, Laatste uiting spellen en Lezen vanaf volgend item gebruiken. Blader
dan door de menu's door een cirkel te tekenen met uw vinger zonder deze op te tillen. Wanneer
u het menu van uw keuze hebt gevonden, haalt u uw vinger van het menu om het te selecteren.
Tik op Feedback onderbreken linksboven op het scherm om de spraakfeedback te pauzeren.
Tik op Instellingen voor TalkBack rechtsboven op het scherm om de TalkBack-instellingen te
openen. Raadpleeg Instellingen voor TalkBack configureren voor meer informatie.
• Menu voor lokale context openen: het lokale contextmenu openen. U kunt een eenheid voor
de leestekst selecteren op het scherm. Wanneer u deze functie gebruikt terwijl u tekst ingeeft,
zullen contextmenu's, zoals het cursorbesturingsmenu, beschikbaar zijn. Blijf het scherm
vasthouden om het contextmenu te openen. Blader dan door de menu's door een cirkel te
tekenen met uw vinger zonder deze op te tillen. Wanneer u het menu van uw keuze hebt
gevonden, haalt u uw vinger van het menu om het te selecteren.
• Lezen vanaf boven: items voorlezen, vanaf het eerste item tot het laatste item.
• Lezen vanaf volgend item: items voorlezen, vanaf het item naast het geselecteerde item.
202
Toegankelijkheid
Leeseenheden wijzigen
U kunt luisteren naar de tekst op het scherm wanneer u TalkBack gebruikt. U kunt uw vinger
omhoog, omlaag, naar links of naar rechts slepen om de gewenste tekst te selecteren. Het apparaat
leest standaard de tekst in het geselecteerde gebied voor. Of u kunt instellen dat het apparaat
andere eenheden leest, zoals regels of paragrafen.
Leeseenheden wijzigen met het lokale contextmenu
1 Selecteer een stuk tekst om voor te lezen.
2 Sleep uw vinger omhoog en vervolgens naar rechts zonder het scherm los te laten om het
lokale contextmenu te openen.
3 Blijf het scherm vasthouden en teken een cirkel met uw vinger om door de menu's te bladeren.
Til vervolgens uw vinger op, wanneer u Detailniveau wijzigen hoort.
4 Blijf het scherm opnieuw vasthouden en teken een cirkel met uw vinger om door de menu's te
bladeren. Til vervolgens uw vinger op, wanneer u de gewenste leeseenheid hoort.
Raadpleeg Instellingen configureren voor snelkoppelingsgebaren om de gebaarsnelkoppeling te
wijzigen waarmee het lokale contextmenu wordt geopend.
Leeseenheden wijzigen met tweedelige vingergebaren
Wanneer u uw vinger omhoog en vervolgens omlaag sleept op het scherm, wordt de leeseenheid
gewijzigd. De leeseenheid wordt gewijzigd in pagina, paragraaf, regel, woord, teken en standaard.
Wanneer u uw vinger omlaag en dan omhoog sleept op het scherm, worden de leeseenheden
omgekeerd gewijzigd.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen
→ Gebaren beheren → Tweedelige verticale gebaren → Door leesniveaus bladeren.
U kunt de tekst beluisteren naast de huidig geselecteerde tekst met de huidige leeseenheid. Als u
het volgende gedeelte tekst wilt beluisteren, sleept u met uw vinger omlaag of naar rechts op het
scherm. Ook kunt u de tekst beluisteren voor de momenteel geselecteerde tekst met de huidige
leeseenheid. Als u het vorige gedeelte tekst wilt beluisteren, sleept u met uw vinger omlaag of naar
links op het scherm.
203
Toegankelijkheid
TalkBack pauzeren
Open het algemene contextmenu door met uw vinger omlaag en dan naar rechts te slepen
op het scherm zonder deze op te tillen. Wanneer u Feedback onderbreken selecteert in de
linkerbovenhoek van het scherm, wordt TalkBack gepauzeerd.
Wanneer TalkBack is gepauzeerd, kunt u dit weer inschakelen door het scherm in te schakelen, of
met andere methoden. Als u de methode voor het hervatten van TalkBack wilt wijzigen, opent u het
scherm Apps en tikt u op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen →
Hervatten uit opgeschorte toestand. Selecteer vervolgens een optie.
Raadpleeg Instellingen configureren voor snelkoppelingsgebaren om de gebaarsnelkoppeling te
wijzigen waarmee het algemene contextmenu wordt geopend.
De snelle navigatiefunctie gebruiken
Met de snelle navigatiefunctie kunt u toegang tot menu's krijgen door een cirkel op het scherm te
tekenen zonder omhoog of omlaag te scrollen om een item te selecteren.
Open het algemene contextmenu door met uw vinger omlaag en dan naar rechts te slepen op het
scherm zonder deze op te tillen. Blijf het scherm vasthouden en teken met uw vinger een cirkel om
het menu om door de menu's te bladeren. Til vervolgens uw vinger op, wanneer u Snelle navigatie
hoort. Tik nogmaals op het scherm en teken met uw vinger een cirkel om het menu om door de
menu's te bladeren. Til vervolgens uw vinger op, wanneer u het gewenste menu hoort.
Afbeeldinglabels toevoegen en beheren
U kunt labels toewijzen aan afbeeldingen op het scherm. Het apparaat leest de labels voor wanneer
de afbeeldingen zijn geselecteerd. U kunt labels toevoegen aan afbeeldingen zonder label met het
lokale contextmenu.
Open het lokale contextmenu door uw vinger omhoog en dan naar rechts te slepen op het scherm
zonder deze op te tillen. Blijf het scherm vasthouden en teken met uw vinger een cirkel om het
menu om door de menu's te bladeren. Als u het menu Label toevoegen hoort, tilt u uw vinger op om
labels toe te voegen.
Als u de labels wilt weergeven, opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen →
Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen → Aangepaste labels beheren.
204
Toegankelijkheid
Instellingen voor TalkBack configureren
Configureer instellingen voor TalkBack voor meer gebruikscomfort.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → TalkBack → Instellingen.
U kunt het algemene contextmenu ook openen door uw vinger omlaag en dan naar rechts te slepen
op het scherm zonder deze op te tillen. Sleep uw vinger vervolgens naar de rechterkant van het
scherm en laat deze los wanneer u Instellingen voor TalkBack hoort.
• Spraakvolume: het volumeniveau voor gesproken feedback aanpassen.
Het volume van gesproken feedback verschilt afhankelijk van het mediavolume. Als u het
volume van de media wilt aanpassen, druk u op volumetoets omhoog of omlaag terwijl u
luistert naar gesproken feedback. Of tik op het scherm Apps op Instellingen → Geluid →
Volume en sleep de volume-instelbalk voor de media-inhoud naar links of rechts.
• Verschillende toonhoogten gebruiken: instellen dat het apparaat de tekst zacht voorleest,
wanneer tekst wordt ingegeven met een toetsenbord.
• Toetsenbordecho: instellen dat het apparaat hardop de tekst voorleest die u invoert met het
toetsenbord wanneer u op de spatiebalk tikt.
• Spreken als scherm uit is: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft wanneer het
scherm is uitgeschakeld.
• Nabijheidssensor gebruiken: instellen dat het apparaat de gesproken feedback pauzeert
wanneer u uw hand over de sensor aan de bovenzijde van het apparaat houdt. Tik op het
scherm om de gesproken feedback te hervatten.
• Schud om doorlopend lezen te starten: instellen dat het apparaat de tekst op het scherm
voorleest wanneer u met het apparaat schudt. U kunt verschillende schudsnelheden selecteren.
• Beller-id uitspreken: instellen dat het apparaat de naam van de beller voorleest wanneer u een
inkomende oproep hebt.
• Trilfeedback: instellen dat het apparaat trilt wanneer u het scherm verkent.
• Geluidsfeedback: instellen dat het apparaat geluid maakt wanneer u op het scherm scrolt,
enzovoort.
205
Toegankelijkheid
• Spraakaudio centraal: instellen dat het apparaat het mediavolume verlaagt wanneer het
apparaat een item voorleest.
• Geluidsvolume: het volume van geluiden aanpassen die worden afgespeeld wanneer u het
scherm aanraakt om het te bedienen. Deze functie is beschikbaar wanneer Geluidsfeedback is
geselecteerd.
• Verkennen via aanraking: instellen dat het apparaat de items voorleest die u met uw vinger
aanraakt. Wanneer u h+et gewenste item hoort, haalt u uw vinger van het scherm en tikt u
twee keer snel op het scherm om het item te openen. U kunt naar de gewenste pagina gaan
door het scherm naar links of rechts te schuiven met twee vingers. Raadpleeg Het scherm
bedienen met vingergebaren voor meer informatie over het bedienen van een scherm met
aanraakbedieningen.
• Lijsten automatisch scrollen: instellen dat het apparaat automatisch door de rest van de lijst
scrolt die niet op het scherm wordt weergegeven en dat het de items voorleest.
• Selecteren met één tik: instellen dat het apparaat het geselecteerde item opent wanneer u het
één keer aantikt.
• Training 'Verkennen via aanraking' starten: de zelfstudie weergeven van de functie 'Bladeren
met aanraakbedieningen'.
• Gebaren beheren: acties toewijzen om uit te voeren met vingergebaren voor snelkoppelingen.
Raadpleeg Instellingen voor vingergebaren configureren voor meer informatie.
• Aangepaste labels beheren: de labels die u hebt toegevoegd weergeven.
• Hervatten uit opgeschorte toestand: een methode selecteren om gesproken feedback te
hervatten.
• Ontwikkelaarsinstellingen: opties voor het ontwikkelen van apps instellen.
Het apparaat gebruiken met het scherm uit
Instellen dat het apparaat het scherm altijd uitschakelt om de inhoud op uw scherm privé te houden.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer u op externe toetsen drukt of op het scherm tikt.
Momenteel ingeschakelde functies worden niet uitgeschakeld.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en vink Donker scherm aan.
U kunt deze functie inschakelen of uitschakelen door twee keer op de aan/uit-toets te drukken.
206
Toegankelijkheid
De functie ‘Snelle toetsinvoer’ gebruiken
Instellen dat het apparaat een letterteken ingeeft wanneer u het letterteken op het toetsenbord
loslaat. U kunt deze functie gebruiken om tekens in te geven in plaats van uw vinger op te tillen en
twee keer op het scherm te tikken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en vink Snelle toetsinvoer
aan.
Wachtwoorden voorlezen
Instellen dat het apparaat het wachtwoord voorleest wanneer u het wachtwoord ingeeft wanneer
TalkBack is ingeschakeld. Gebruik deze functie om er zeker van te zijn dat u het correcte wachtwoord
ingeeft.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik op Wachtwoorden
uitspreken.
Tekst-naar-spraak-functies instellen
De gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer TalkBack is
ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Opties Tekst naar spraak
en gebruik dan de volgende functies:
• Samsung tekst naar spraak-engine / Google Tekst-naar-spraak-engine: een applicatie voor
de tekst-naar-spraak-functie selecteren.
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren. Als het apparaat
de voorbeelden niet kan voorlezen, tikt u op → Spraakgegevens installeren om
spraakgegevens te downloaden en installeren voor de functie tekst-naar-spraak.
• Standaard taalstatus: de status van de huidige taal voor de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
207
Toegankelijkheid
Tekst ingeven via het toetsenbord
Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekstinvoerveld en tikt u twee keer snel na elkaar op
een willekeurig gebied op het scherm.
Wanneer u het toetsenbord met uw vinger aanraakt, leest het apparaat de lettertekens van de toets
onder uw vinger voor. Wanneer u het letterteken van uw keuze hoort, haalt u uw vinger van het
scherm om het te selecteren. Het letterteken wordt ingegeven en het apparaat leest de tekst voor.
Als Snelle toetsinvoer niet is ingeschakeld, laat u het gewenste teken los en tikt u twee keer snel
ergens ander op het scherm. Open het scherm Apps, tik op Instellingen → Toegankelijkheid →
Zicht en tik dan op Snelle toetsinvoer om de functie ‘Snelle toetseninvoer’ te selecteren.
Aanvullende lettertekens ingeven
Tik op een toets van het toetsenbord en blijf deze vasthouden. Wanneer er aanvullende lettertekens
beschikbaar zijn op de toets, verschijnt er een pop-upvenster boven het toetsenbord met de
betreffende lettertekens. Als u een teken wilt selecteren, sleept u uw vinger over het scherm totdat u
het gewenste teken hoort, waarna u uw vinger optilt.
De invoertaal wijzigen
Als u invoertalen wilt toevoegen, opent u het scherm Apps en tikt u op Instellingen → Taal en
invoer. Tik vervolgens op naast Samsung-toetsenbord → Invoertalen selecteren en selecteer
de talen die u wilt gebruiken.
Tik op
om de invoertaal te wijzigen.
Tekst bewerken
Gebruik het lokale contextmenu om de cursor te verplaatsen of om tekst te kopiëren en te plakken.
Open het lokale contextmenu door uw vinger omhoog en dan naar rechts te slepen op het scherm
zonder deze op te tillen. Blijf het scherm vasthouden en teken met uw vinger een cirkel om het
menu om door het menu te bladeren. Til vervolgens uw vinger op, wanneer u Detailniveau wijzigen
hoort. Tik nogmaals op het scherm en teken een cirkel om het menu om door de menu's te bladeren.
Til vervolgens uw vinger op, wanneer u de gewenste leeseenheid hoort.
Wanneer u tekst bewerkt, kunt u de leeseenheid het beste instellen op 'Woord' of 'Teken'. In
selectiestand selecteert het apparaat tekst op basis van de leeseenheid die u hebt geselecteerd.
208
Toegankelijkheid
Sleep uw vinger omhoog, omlaag, naar links of naar rechts naar de tekst te luisteren. Wanneer de
tekst die u wilt bewerken, wordt voorgelezen, doet u het volgende:
• Tekst wissen: tik op de toets 'Wissen' op het toetsenbord.
• Tekst selecteren met de Selectiestand: activeer de selectiestand om de tekst te selecteren en
ernaar te luisteren. Om de selectiestand in te schakelen, opent u het lokale contextmenu en
selecteert u Cursorbediening → Selectiemodus starten. Scrol naar links of rechts om de tekst
voor of achter de momenteel geselecteerde tekst te beluisteren. Om de selectiestand uit te
schakelen, opent u het lokale contextmenu en selecteert u Cursorbediening → Selectiemodus
beëindigen.
• Volledige tekst selecteren: open het lokale contextmenu en selecteer Cursorbediening → Alles
selecteren. Alle tekst in het document zal worden geselecteerd.
• Tekst kopiëren of bijsnijden: tekst selecteren met het lokale contextmenu. Open het lokale
contextmenu en selecteer Cursorbediening. Selecteer Kopiëren om de geselecteerde tekst te
kopiëren of selecteer Knippen om de geselecteerde tekst te knippen. De geselecteerde tekst
wordt naar het klembord gekopieerd.
• Tekst plakken: plaats de cursor op het punt waar de tekst moet worden ingevoerd, open het
lokale contextmenu en selecteer Cursorbediening → Plakken.
Tekst via spraak ingeven
U kunt tekst ingeven met uw stem. Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekstinvoerveld
en tikt u twee keer snel na elkaar op een willekeurig gebied op het scherm.
Als u blijf vasthouden wordt op het apparaat een pop-upvenster geopend met de opties voor het
toetsenbord. Sleep uw vinger over het scherm zonder het op te tillen. Wanneer is geselecteerd,
verwijdert u uw vinger. Zeg vervolgens de woorden die u wilt ingeven in het tekstveld. De gesproken
woorden verschijnen als tekst op het scherm en het apparaat leest deze hardop voor.
Als u extra tekst wilt ingeven, selecteert u de microfoontoets en zegt u de woorden.
De invoertaal wijzigen
Selecteer Nederlands (Nederland) en selecteer een taal om de invoertaal te wijzigen terwijl u tekst
ingeeft met uw stem.
Als u talen wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u Nederlands (Nederland) → Meer talen
toevoegen, schakelt u Automatisch uit en selecteert u de talen die u wilt gebruiken.
209
Toegankelijkheid
De tekstgrootte wijzigen
Gebruik deze functie om de tekstgrootte te wijzigen. Het apparaat beschikt over meerdere
tekstgrootten voor meer gebruikscomfort voor slechtzienden. De instelling Enorm is mogelijk niet
beschikbaar in bepaalde apps.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Tekstgrootte.
Het scherm vergroten
Gebruik deze functie om het scherm te vergroten en op een specifiek gebied in te zoomen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Vergrotingsgebaren en
tik op de schakelaar Vergrotingsgebaren om deze in te schakelen.
• In- en uitzoomen: tik drie keer snel na elkaar op het scherm om in te zoomen op een specifiek
gebied. Tik opnieuw drie keer snel na elkaar op het scherm om terug te gaan.
• Ontdek het scherm door te bladeren: scrol met twee vingers door het vergrote scherm.
• Zoomverhouding aanpassen: tik met twee vingers op het vergrote scherm. Beweeg uw vingers
dan uit elkaar of naar elkaar toe om de verhouding aan te passen.
• Toetsenborden op het scherm kunnen niet worden vergroot.
• De prestaties van sommige apps, zoals Telefoon en Calculator, kunnen worden
aangetast terwijl deze functie is ingeschakeld.
Meldingsherinneringen instellen
Gebruik deze functie om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de
interval niet hebt gecontroleerd.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Meldingsherinnering en
tik op de schakelaar Meldingsherinnering om deze in te schakelen.
Tik op Herinneringsinterval om het interval tussen de meldingen in te stellen.
210
Toegankelijkheid
De schermkleuren negatief weergeven
Gebruik deze functie om de zichtbaarheid van het scherm te vergroten en gebruikers te helpen
gemakkelijker tekst op het scherm te herkennen. Wanneer deze functie is ingeschakel, geeft
het apparaat een negatief beeld weer met een negatieve kleurweergave. Door een negatieve
kleurweergave, neemt het contrast tussen wit en zwart toe.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht en tik dan op Negatieve
kleuren.
Kleuren aanpassen
Gebruik deze functie om de kleurweergave op het scherm aan te passen als u moeilijkheden hebt bij
het onderscheiden van kleuren. Het apparaat wijzigt de kleuren in duidelijker herkenbare kleuren.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Zicht → Kleurcorrectie.
2 Tik op de schakelaar Kleurcorrectie om deze in te schakelen.
3 Tik op Start.
4 Sorteer de kleurtegels op kleur en begin met de basiskleur.
5 Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de kleuren, tikt u op Ger.
Als u de kleuren gemakkelijk van elkaar kunt onderscheiden, hoeft u de kleuren niet verder aan
te passen.
6 Als de kleuren niet kunnen worden onderscheiden, tikt u op Camera of Afbeelding.
7 Sleep de kleurregelaar naar links of rechts en tik op Ger.
Tik op → Kleur opnieuw corrigeren om de kleur aan te passen.
211
Toegankelijkheid
Flitsmelding instellen
Instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe berichten of meldingen
zijn.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik dan op Flitsmelding.
Alle geluiden uitschakelen
Instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt, waaronder de stem van
de beller tijdens een gesprek.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik dan op Alle
geluiden uit.
Ondertitelinstellingen
Samsung-ondertitels
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor → Samsung-ondertitels
en tik op de schakelaar Ondertiteling om deze in te schakelen.
U hebt de volgende opties:
• Uitlijning: de positie van de ondertitel wijzigen.
• Lettertype: het lettertype wijzigen.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Rand: de rand van de ondertitels wijzigen.
• Lettertype: de kleur en transparantie van de tekst wijzigen.
• Achtergrondkleur: de kleur en transparantie van de achtergrond van het ondertitelvak
wijzigen.
• Ondertitelingsvenster: de kleur en transparantie van het ondertitelvenster wijzigen.
212
Toegankelijkheid
Google-ondertitels
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor → Google-ondertitels en
tik op de schakelaar Google-ondertitels om deze in te schakelen.
U hebt de volgende opties:
• Taal: een schermtaal voor de ondertitels selecteren.
• Tekstgrootte: wijzig tekstgrootte wijzigen.
• Stijl ondertiteling: de stijl van ondertitels wijzigen.
De geluidsbalans aanpassen
U kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een headset gebruikt.
Om de geluidsbalans aan te passen, sluit u een headset aan op het apparaat. Tik op het scherm Apps
op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor → Geluidsbalans. Sleep de regelaar naar links of
rechts en pas de geluidsbalans aan, tik dan op Instellen.
Monogeluid
U kunt instellen dat het apparaat de geluidsuitvoer wijzigt van stereo in mono wanneer een headset
wordt aangesloten. Mono-uitvoer combineert stereogeluid tot één signaal dat wordt afgespeeld via
alle headsetluidsprekers. Gebruik deze optie als u een gehooraandoening hebt of het eenvoudiger is
om één oordopje te gebruiken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik dan op Monogeluid.
Automatisch trillen
Instellen dat het apparaat trilt wanneer geluiden worden afgespeeld in gedownloade apps, zoals
games.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Gehoor en tik dan op Automatisch
trillen.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
213
Toegankelijkheid
Hulpmenu
Het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeven
Instellen dat het apparaat het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeeft. U kunt het
pictogram gebruiken om apps, functies en instellingen te openen door op hulpmenu’s te tikken op
het pictogram. Bedien het apparaat door te tikken op de hulpmenu’s op het pictogram zonder door
het scherm te bladeren. Wanneer deze functie is gestart, wordt Eén keer tikken ingeschakeld.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie
→ Hulpmenu.
2 Tik op de schakelaar Hulpmenu om deze in te schakelen.
Het pictogram van de hulp-snelkoppeling verschijnt rechts onder op het scherm.
3 Tik op Schrijfhand om het pictogram van de hulp-snelkoppeling naar een geschikt gebied te
verplaatsen.
Hulpmenu’s openen
Het pictogram voor de hulp-snelkoppeling wordt weergegeven in de vorm van een zwevend
pictogram voor eenvoudige toegang tot de hulpmenu’s vanuit elk scherm.
Wanneer u op het pictogram voor de hulp-snelkoppeling tikt, wordt het pictogram iets groter en
worden de hulpmenu’s weergegeven op het pictogram. Tik op de pijl omhoog of omlaag om naar
andere vensters te gaan of scrol omhoog of omlaag om andere menu's te selecteren.
214
Toegankelijkheid
De cursor gebruiken
Tik in het hulpmenu op Cursor. Er worden een cursor en een bedieningsgebied voor de cursor
op het scherm weergegeven. U kunt het scherm bedienen met kleine vingerbewegingen op het
aanraakgebied. Sleep uw vinger over het aanraakgebied om de cursor te bewegen. Tik op het
scherm om items onder de cursor te selecteren.
U hebt de volgende opties:
• /
: selecteer een item of scrol links of rechts op het scherm.
• /
: scrol omhoog of na beneden op het scherm.
• : het aanraakgebied verplaatsen.
• : het aanraakgebied sluiten.
Als u de cursorinstellingen wilt wijzigen, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen →
Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie → Hulpmenu en tikt u op de schakelaar
Hulpmenu om deze in te schakelen. Gebruik vervolgens de opties bij INSTELL. TOUCHPAD EN
CURSOR.
Uitgebreide hulpmenu’s gebruiken
Instellen dat het apparaat uitgebreide hulpmenu’s weergeeft voor geselecteerde apps. Voorbeeld:
wanneer u Berichten start, verschijnen zoek- en invoerfuncties in het hulpmenu.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie
→ Hulpmenu → Assistent plus, tik op de schakelaar Assistent plus om deze in te schakelen en
selecteer apps.
De hulpmenu’s bewerken
Deze functie dient om de menu's op het pictogram van de hulp-snelkoppeling te bewerken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Hulpmenu, tik op de schakelaar Hulpmenu om deze in te schakelen en tik op Bewerken. Als u
menu's wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op of .
215
Toegankelijkheid
Slim scrollen
Instellen dat u op omhoog of omlaag scrolt op het scherm door uw hoofd omhoog en omlaag te
bewegen of het apparaat te kantelen. U kunt deze functie gebruiken bij het bekijken van e-mails of
webpagina’s.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Slim scrollen en tik op de regelaar Slim scrollen om deze te activeren.
U hebt de volgende opties:
• Hoofd kantelen: instellen dat het apparaat op het scherm omhoog of omlaag scrolt wanneer u
uw hoofd omhoog of omlaag kantelt.
• Apparaat kantelen: instellen dat het apparaat op het scherm omhoog of omlaag scrolt wanneer
u het apparaat omhoog of omlaag kantelt.
• Snelheid: de snelheid aanpassen voor het scrollen op het scherm.
• Visuele feedback weergeven: instellen dat het apparaat een visueel feedbackpictogram
weergeeft wanneer het apparaat uw actie herkent.
Vertraging bij tikken en vasthouden instellen
Stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie →
Vertraging bij tikken en vasthouden vasthouden en selecteer dan een optie.
Interactiebeheer
Activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het
gebruik van apps. Gebruik deze stand wanneer u anderen alleen beperkte toegang tot en beheer
over uw media of gegevens wilt geven.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Behendigheid en interactie
→ Interactiebeheer.
2 Tik op de schakelaar Interactiebeheer om deze in te schakelen.
216
Toegankelijkheid
3 Blijf de starttoets en de volumetoets samen ingedrukt houden terwijl u een app gebruikt.
4 Pas de grootte van het venster aan of teken een lijn rond een gebied dat u wilt beperken.
5 Tik op Ger.
Het apparaat geeft het beperkte gebied weer. Als u op het scherm tikt of toetsen indrukt, zoals
de starttoets, zullen ze niet werken in dit gebied.
Om de interactiebeheerstand uit te schakelen, blijft u de starttoets en de volumetoets samen
ingedrukt houden.
Oproepen beantwoorden of beëindigen
U kunt de methode wijzigen voor het beantwoorden of beëindigen van oproepen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Oproepen beantwoorden en
beëindigen.
U hebt de volgende opties:
• Op de starttoets drukken: instellen dat het apparaat oproepen beantwoordt wanneer u op de
starttoets drukt.
• Spraakopdracht: instellen dat het apparaat een oproep beantwoordt met spraakopdrachten.
• Op de aan/uit-toets drukken: instellen dat het apparaat oproepen beantwoordt wanneer u op
de aan/uit-toets drukt.
De optie Eén keer tikken gebruiken
Instellen dat het apparaat inkomende oproepen of meldingen beheert door op de toets te tikken
in plaats van deze te verslepen. Wanneer een alarm afgaat of een oproep binnenkomt, tikt u op de
toets om het alarm te beëindigen of de oproep te beantwoorden in plaats van de toets te verslepen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid en vink Eén keer tikken aan.
217
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsinstellingen beheren
Toegankelijkheidsinstellingen opslaan in een bestand
De huidige toegankelijkheidsinstellingen exporteren naar een bestand.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren →
Importeren/exporteren, selecteer een optie voor exporteren en tik dan op OK. Het bestand met
toegankelijkheidsinstellingen wordt opgeslagen op de geselecteerde opslaglocatie.
Een bestand met toegankelijkheidsinstellingen importeren
Een bestand met toegankelijkheidsinstellingen importeren en de huidige instellingen bijwerken.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren →
Importeren/exporteren en selecteer dan een optie voor importeren. Selecteer een bestand om te
importeren en tik op Gereed → OK. De toegankelijkheidsinstellingen zullen worden bijgewerkt op
basis van het geïmporteerde bestand.
Bestanden met toegankelijkheidsinstellingen delen
Bestanden met toegankelijkheidsinstellingen delen met anderen via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth
en meer.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid → Toegankelijkheid beheren →
Delen via. Selecteer een bestand met toegankelijkheidsinstellingen en tik op Gereed. Selecteer een
methode voor delen en volg de instructies op het scherm om de bestanden te delen.
Toegankelijkheidsservices weergeven
Toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
Tik op het Scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid en bekijk de lijst met beschikbare
toegankelijkheidsservices in SERVICES.
218
Toegankelijkheid
Andere handige functies gebruiken
• S Voice gebruiken: u kunt de S Voice gebruiken om verschillende functies te gebruiken via
spraakopdrachten. Start S Voice om te bellen, berichten te versturen en taken te bekijken.
Raadpleeg S Voice voor meer informatie.
• Met spraak zoeken: gebruik spraakopdrachten om te zoeken naar inhoud op internetpagina's.
Gebruik deze functie wanneer u onderweg bent en uw handen niet kunt gebruiken om tekst in
te geven.
• Het meldingenvenster gebruiken: sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te
openen. U kunt gemiste oproepen en nieuwe berichten bekijken, de helderheid van het scherm
aanpassen en meer. Raadpleeg Meldingenvenster en venster voor snelle instellingen voor meer
informatie.
• Overschakelen naar de eenvoudige stand: de eenvoudige stand gebruikt een eenvoudigere
indeling en grotere pictogrammen om meer gebruikscomfort te verzekeren. U kunt vaak
gebruikte apps of snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm voor gemakkelijkere
toegang. Raadpleeg Eenvoudige stand voor meer informatie.
• Bedieningsbewegingen gebruiken: het apparaat bedienen met handpalmbewegingen of
gebaren. Raadpleeg Bewegingen en gebaren voor meer informatie.
• De vingerscanner gebruiken: registreer uw vingerafdrukken op het apparaat om het scherm
te ontgrendelen en het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. Raadpleeg
Vingerscanner voor meer informatie.
• Snelkoppelingen voor contacten gebruiken: u kunt snelkoppelingen voor contacten toevoegen
aan het startscherm om eenvoudig oproepen te starten of berichten te verzenden. Raadpleeg
Snelkoppelingen voor contacten toevoegen aan het startscherm voor meer informatie.
• Spraakrecorder gebruiken: opnames maken of spraakmemo's afspelen. Raadpleeg Spraak
recorder voor meer informatie.
219
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
• Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
• De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
• Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.
220
Problemen oplossen
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung-servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het
apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet
reageert, houdt u de aan/uit-toets en de volumetoets omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om
het apparaat opnieuw op te starten.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen. Tik op
het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Standaardgegevens
herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het
apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung-servicecenter.
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
221
Problemen oplossen
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken
of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.
De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde
opladers)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen
of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en
probeer de batterij opnieuw op te laden.
• De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit
het geval is, gaat u naar een Samsung-servicecenter om de batterij te laten vervangen.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare
lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
222
Problemen oplossen
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw
apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het apparaat.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
223
Problemen oplossen
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung-servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
224
Problemen oplossen
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
225
* Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED ,
en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Download PDF