Bruksanvisning User manual Bedienungsanleitung

Bruksanvisning User manual Bedienungsanleitung
NO
EN
DE
FR
NL
Bruksanvisning
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d‘utilisation
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Innholdsfortegnelse
NO
Bli kjent med din TOPRO Troja 2G Henvisninger og garanti
Innstillinger av din TOPRO Troja 2G
Tekniske data
Originaltilbehør til din rullator
Side
Side
Side
Side
Side
2
3
4
9
10
Page
Page
Page
Page
Page
12
13
14
19
20
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
22
23
24
29
30
Apprendre votre TOPRO Troja 2G
Page
Le mode d’emploi et la garantie
Page
Ajuster votre TOPRO Troja 2G
Page
Les données techniques Page
Les accessoires originaux pour votre déambulateur Page
32
33
34
39
40
User manual
Table of contents
EN
Get to know your TOPRO Troja 2G
Important information and warranty
Adjusting your TOPRO Troja 2G
Technical data
Original accessories for your rollator
Bedienungsanleitung
Inhalt
DE
Lernen Sie Ihren TOPRO Troja 2G kennen
Hinweise und Garantie
Einstellungen Ihres Rollators
Technische Daten
Originalzubehör zu Ihrem Rollator
Manuel d‘utilisation
FR
Tableau de contenu
Gebruiksaanwijzing
NL
Overzicht:
Hoe werkt uw TOPRO Troja 2G
Gebruiksaanwijzing en garantie
Instellingen van uw rollator
Technische gegevens
Originele accessories voor uw rollator
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
42
43
44
49
50
TOPRO TROJA 2G
1
2
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13b
14
13a
15
16
8
NO
Bli kjent med din TOPRO Troja 2G
1.Ergonomiske håndtak „TOPRO ERGO Grip“:
Hjelp ved oppreisning, bred støtte for hendene, mykt og
desinfiserbart PU-material, integrert feste for ryggbøyle.
2.Lukket bremsehendel:
Enkel plassering av hånden og sikker bremsing.
3.Ringeklokke:
Enkel betjening uten å måtte flytte hånden fra håndtaket.
4.Høydeinnstilling med minne:
Enkel og sikker innstilling av riktig håndtakshøyde for
ergonomisk gange.
5.Sete:
Sitt bekvemt og sikkert som i en hagestol.
Brukervekt maks 150 kg (M) / 125 kg (S).
6.Grå utløsersnor for sammenfolding integrert i setet:
Trekk i snoren for enkel sammenslåing av rullatoren.
7.Siderammer:
Med integrert feste for tilbehør.
Gratulerer med ditt kjøp
av TOPRO Troja 2G
Du har valgt et produkt av høy kvalitet
til å fremme din mobilitet i hverdagen.
TOPRO har utviklet og produsert
denne rullatoren i Norge, basert på
aktuelle forskningsresultater, høyeste
kvalitets- og sikkerhetskrav samt på
grunnlag av de funksjonskrav du som
bruker har til en rullator.
Modellen TOPRO Troja 2002 ble i
tyske Stiftung Warentest 9/2005 kåret
til testvinner med karakteren 2,1.
TOPRO Troja-rullatoren har på basis
av de premierte egenskapene blitt
videreutviklet og optimert.
TOPROs produksjon er sertifisert iht.
kvalitetsstandarden ISO 9001 og
miljøstandarden ISO 14001.
8.Vippefunksjon:
Til hjelp for å komme over mindre hindre som
fortauskanter o.l.
9.Bremsevaier
10.Låsebøyle:
Låser din rullator i sammenfoldet tilstand for enklere
håndtering og sikrere transport i alle posisjoner.
11.Bærehåndtak/setestag:
Feste for kurven og samtidig eneste sted på rullatoren man
kan bære i.
12.Avtakbar kurv:
Her kan du frakte varer trygt og enkelt.
Tåler 5 kg belastning.
13. Reflekser:
3M Scotchlite reflekser (b) og integrerte reflekser (a)
på viktige steder på rullatoren gjør deg lettere synlig
i trafikken.
S
14.Produktmerking:
Inneholder alle viktige informasjoner som produsentnavn,
serienummer, maks. belastning, maks. høyde og maks.
lengde på rullatoren (se også side 3).
15.Avtakbare og utbyttbare hjul „TOPRO Quick“
16.Kantavviser:
Hindrer at bakhjulet blir hengende fast i dørkarmer,
stoler o.l.
2
TOPRO Troja 2G er samsvarsvurdert
iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk
utstyr.
Meld fra umiddelbart til din hjelpe­
middel­sentral eller forhandler hvis
produktet er skadet ved mottak.
Registrer rullatoren på www.topro.no
for å motta informasjon om nyheter
vedrørende ditt TOPRO produkt.
Vi håper at du ved hjelp av din TOPRO
Troja 2G får en enklere hverdag, mer
mobilitet og større bevegelsesfrihet.
Vennlig hilsen
TOPRO as
Garanti og
garantiforlengelse
•TOPRO Troja 2G er utviklet for innen- og utendørs bruk. Produktet
skal gi støtte og sikkerhet for mennesker som har dårlig balanse og/
eller gangfunksjon. Rullatoren skal også gi mulighet for hvile, samt for
transport av varer opp til 5 kg i kurven.
•Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.
•Kontroller før hver bruk at bremsene fungerer korrekt, at rullatoren går
i lås med et ”klikk” i utfoldet posisjon og at håndtaksrørene er skrudd
ordentlig fast.
•Bruk alltid begge bremsehåndtak samtidig. Dette gjelder både for
kjørebrems og parkeringsbrems.
•Før du setter deg på setet, kontroller at parkeringsbrems på begge
sider er aktivert.
•Når TOPRO Troja 2G skyves må aldri parkeringsbrems være på eller
kjørebrems holdes permanent inne.
•TOPRO Troja 2G tåler 150 kg (M) / 125 kg (S) brukervekt. Rullatoren
må ikke brukes til transport av personer eller tung last.
•For din egen sikkerhet er det ikke tillatt å bøye/lene seg bakover eller
til sidene når du sitter på setet.
•Gjør barn oppmerksomme på at en TOPRO Troja 2G ikke er noe
leketøy.
•Hvis rullatoren blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler føles
varme eller kalde.
•Pass på at skjørt eller bukser ikke er så lange/vide at de setter seg
fast i rullatoren, da dette kan føre til fall.
Registrer din TOPRO Troja 2G på
www.topro.no eller bruk skjemaet
på baksiden.
Etter alle disse henvisningene lurer du sikkert
på hvordan du på en trygg og ergonomisk måte
skal bruke din nye TOPRO Troja 2G riktig.
Sikkerhet og komfort
Gjennom en produktregistrering
vil vi kunne informere deg om
kvalitets­r elevante tiltak og produktinformasjoner i 5 år fra anskaffelsesdato.
Dermed er vi i stand til å tilby deg en
forlenget produktgaranti på 5 år. Ved
ikke-registrering beløper garantitiden
seg til 2 år.
5 års
garanti*
* ved produktregistrering
Unntatt fra garanti er skader forårsaket
av feil bruk og deler som utsettes for
naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss,
bremsevaier, hjul, sete og håndtak).
Reparasjoner i garantitiden skal
henvises til din hjelpemiddelsentral
eller forhandler.
Overalt hvor du finner følgende symboler blir produktets sikkerhet eller
komfort gitt ekstra oppmerksomhet.
For at TOPRO Troja 2G skal kunne være en god og sikker hjelp er det
viktig at du skyver rullatoren inntil kroppen. Bare på den måten kan du
støtte deg til rullatoren for å unngå fall. Gå oppreist, se fremover og
hold baken inn for lettest å holde balansen.
C
S
Absolutt viktig for korrekt
bruk er innstilling av riktig
håndtakshøyde. Vennligst
les punkt C på side 5 nøye.
Kontakt din forhandler eller
terapeut hvis du har problemer
med dette.
Komfort
Sikkerhet
Symboler på
TOPRO Troja 2G
Maks. brukervekt
Max 150kg
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maks. bredde på rullatoren
Max 610mm
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maks. høyde på rullatoren
Max 1035mm
3
NO
Viktig å vite før produktet brukes:
A. U
tfolding/sammenfolding:
Lagring og reising
1.
NO
Utfolding:
For å folde ut din TOPRO Troja 2G må du kun løsne låsebøylen
på setestagene (1.) og presse disse ned og utover til det høres en
klikkelyd (2.).
2.
Sammenfolding:
KLICK
Når du vil folde din TOPRO Troja 2G sammen, det være seg for å ta
den med i bil eller fordi du har liten lagringsplass, trekker du ganske
enkelt den i grå stroppen på setet (3.). Press deretter setestagene litt
sammen. Vær obs slik at kurven ikke blir stikkende opp og blokkerer
låsebøylen.
3.
Press til slutt låsebøylen over setestagene (4.). Nå står din TOPRO
Troja 2G sammenslått, men sikkert på alle fire hjul. For ytterligere
plassbesparelse kan du senke håndtaksrørene (se s.5, punkt C & D)
og ta av hjulene (se s.6, punkt G).
4.
1.
B. K
urv
Innkjøp og transport
Kurven er vedlagt. Den kan belastes med 5 kg og er enkel å montere
og ta av.
For montasje av kurven skal du stå inne i rullatoren med bremsene
på (1.) og løfte opp kurven foran. For at kurven skal komme under
setet (2.) trykker du den litt sammen fra siden og fester den på setestagene til rullatoren. Du hører da et <klikk> (3.). Pass på slik at bremsevaierne også etter montering av kurven befinner seg på utsiden.
2.
For å ta av kurven står du igjen inne i rullatoren med bremsene på og
tar tak i høyre og venstre kurvfeste, bruk begge hender. Ved å løfte
opp kurvfestet foran og presse kurven lett sammen kan den nå fjernes.
Kurven er utstyrt med en skulderstropp, slik at du kan ta innkjøp etc.
med deg inn i boligen. Pass på at skulderstroppen ikke kommer i
berøring med framhjulene når kurven er montert på rullatoren!
3.
C
4
C. Innstilling av håndtakshøyde
Gå og stå ergonomisk
NO
Som tidligere nevnt er korrekt håndtakshøyde svært viktig for din
kroppsholdning og sikkerhet. Det anbefales at kjørehåndtakene er på
høyde med brukerens håndledd når armene henger rett ned. Kun ved
korrekt håndtakshøyde i kombinasjon med riktig gange inne i rullatoren
kan du få sikker støtte.
For justering av høyde: Løsne låserattet ved noen få omdreininger
mot venstre (1.), trekk opp eller skyv ned håndtaksrøret til ønsket
høyde (2.) og beveg det lett opp og ned til du hører et <klikk>. Skru
deretter låserattet godt til igjen ved å vri det mot høyre (3.).
1.
For en symmetrisk kroppsholdning er det viktig å stille inn begge
håndtaksrør i samme høyde.
3.
D. Høydeinnstilling med minne
2.
Alltid riktig håndtakshøyde
Minnefunksjonen låser din ergonomisk riktige håndtakshøyde. Den
muliggjør enkel sammenslåing av din TOPRO Troja 2G for transport
samtidig som du enkelt finner igjen din forhåndsinnstilte håndtaks­
høyde før bruk.
Bestem først riktig høyde på håndtakene(se C, Innstilling av håndtakshøyde) og tell antall hull som er synlige bak på håndtaksrøret. Skru
låserattet helt ut (1.) og trekk håndtaksrør inkl. festestykke og det røde
hukommelsesstykket ut av siderammen (2.). Skyv festestykket på røret
slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Løsne det røde
hukommelsesstykket ved å vri det ½ omdreining og trekk det ut (3.).
Monter hukommelsesstykket i første ledige hull under festestykket.
Skyv så håndtaksrøret ned i siderammen slik at festestykket faller på
plass i plaststykket på toppen av rammerøret (4.). Sett låserattet på
plass og skru det fast (5.).
For innstilling av din håndtakshøyde, løsne røret ved å vri låserattet
noen få omdreininger (1.) og trekk i røret til det stopper (2.). Fest låserattet godt (5.). Du har nå oppnådd ergonomisk korrekt støttehøyde.
Ved fremtidig justering av håndtaksrør finner du på denne måten alltid
automatisk igjen riktig forhåndsinnstilt høyde.
4.
1.
3.
5.
5 5
E. B
remser
Stoppe og parkere
NO
Håndbremsen kan brukes på to forskjellige måter, som kjørebrems og
parkeringsbrems.
Kjørebrems (1.): Kjørebremsen skal brukes når du må senke farten på
din TOPRO Troja 2G under kjøring. For å aktivere kjørebremsen trekker
du bremsehendlene på begge sider opp. Bremsen er nå umiddel­bart
aktivert. Ved å slippe bremsehendlene er rullatoren igjen klar til å kjøres.
For å unngå skader på hjulene må du passe på at bremsene ikke
brukes permanent mens du går med rullatoren.
1.
Parkeringsbrems (2.): Parkeringsbremsen brukes når TOPRO Troja 2G
skal parkeres over litt tid, f.eks. hvis du vil slappe av litt og sette deg
på rullatoren. I denne situasjonen er det helt påkrevd at parkeringsbremsen aktiveres! Trykk ned begge bremsehendler ved å bruke
fingrene eller håndflatene. Nå er parkeringsbremsen aktiv. For å frigi
bremsen igjen trekker du begge bremsehendler opp.
2.
S
2.
F. Innstilling/kontroll av bremser
1.
Løsne låsemutter ved bremsen (1.). Stram deretter bremsevaieren
med justeringsskruen (2.). Juster bremseklossen (3.) så nært hjulet
som mulig, og snurr hjulet for å sjekke at bremseklossen ikke subber.
Bremsene må ikke være så stramme at de presses inn i dekkenes
gummi når parkeringsbremsen er på.
3.
Rengjør bremsekloss og bremsefjær jevnlig for å sikre at bremsen
fungerer optimalt. Hjulene kan skiftes ved feil eller slitasje.
1.
G. U
tbyttbare hjul „TOPRO Quick“
Passende dekk for underlaget
Ønsker du å ta av hjulene på din TOPRO Troja 2G for transport eller
utskiftning gjør du følgende:
2.
Demontering: Bremsene skal være av. Trykk inn den grå knappen (1.)
og drar hjulet ut fra aksen.
Montering: Bremsene skal være av. Trykk inn den grå knappen (1.),
hold den inne, og skyv hjulet inn på aksen (2.). Slipp knappen og hjulet
går nå i lås. Alle hjul er riktig og trygt montert når hjulaksen (bolten)
er fullstendig synlig og ikke noe av den grå plaststikkdelen kan ses i
midten av hjulet (3.). Den grå knappen er nå trykket ut igjen. Ved å dra
litt i det monterte hjulet sjekker du at hjulet sitter fast på aksen.
3.
Etter montering av hjul må du sjekke bremsene og om nødvendig
justere disse (se s. 6, punkt F).
Komforthjul Grip
6
S
Komforthjul Soft
C
Velg hjul som passer for deg:
Komforthjul Grip (standard): Lett å manøvrere og gir godt feste på glatt
underlag og flate veger. Av TPE-material.
Komforthjul Soft (tilbehør): Komfortabelt, sikkert og behagelig på løst
underlag og brostein, selges separat
(se s. 10). Av PUR-material.
H. TOPRO Ergo Grip
1.
2.
For behagelig oppreisning og støtte
NO
TOPRO Ergo Grip gir nye ergonomiske gripe- og støtteflater. Det kombinerer TOPRO Trojas klassiske håndtaksposisjon (1.) med et gripetak
foran (2.), noe som både muliggjør bedre oppreisning f.eks. fra en stol
(3.) (obs – bruk da alltid parkeringsbremsen (4.)), og kan bidra til en
mer oppreist stilling i rullatoren (5.).
3.
Ved å skifte tak kan du til enhver tid tilpasse støtten til en ståposisjon
som passer deg.
Når rullatoren skyves skal man alltid holde klassisk håndtaksposisjon,
med bremsehendlene i umiddelbar nærhet.
4.
5.
C S
1.
I. S
ete
Sitte og slappe av
Hvis du trenger å slappe av litt, kan du sette deg behagelig på setet til
TOPRO Troja 2G. Husk da alltid å aktivere begge parkeringsbremsene
først (1.), slik at rullatoren står stødig! Sett deg alltid med ryggen mot
kurven (2.)!
2.
Dessuten er det for din egen sikkerhet ikke tillatt å lene seg bakover
eller til siden når du sitter på rullatoren (3.).
3.
For ekstra sittekomfort tilbys ryggbøyle separat, som tilbehør.
C
J. Kantavviser
1.
Sikkerhet ved gange
Kantavviseren (1.) ved bakhjulet motvirker at rullatoren henger seg
fast ved kanter, dørkarmer o.l. Den er konstruert slik at du tryggere
skal kunne komme forbi hindringer.
C S
7
K. V
ippefunksjon
Vippefunksjon
Den brede vippestussen (1.) hjelper deg å komme over mindre hindre
som terskler, fortauskanter o.l. Still deg rett foran hinderet, plasser den
ene foten godt på vippestussen og tråkk den ned (2.). Dermed vipper
rullatoren opp foran og kan trygt kjøres over hinderet.
NO
1.
2.
C S
1.
L. B
ærehåndtak/setestag
Transport og lagring
Hvis du ønsker å løfte, dra eller bære din TOPRO Troja 2G i sammenfoldet og lukket tilstand gir dette grepet perfekt ergonomisk likevekt (1.).
Dette er eneste sted på TOPRO Troja 2G som rullatoren skal løftes i!
Som tilleggsfunksjon er kurven festet i samme stag.
S
2.
1.
M. L
ED-lys
Bli sett – sikkerhet i trafikken
For å bli sett av andre trafikanter i mørket/overskyet vær kan din
TOPRO Troja 2G oppgraderes med LED-lys. Dette monteres over
fram­hjulene på høyre og venstre side (1.). LED-lyset har en bevegelses- og skumringssensor, slik at det automatisk slår seg på når
rullatoren skyves i mørket. Du trenger i forkant bare å aktivere denne
funksjonen ved å trykke på den grå knappen (2.) slik at en rød lampe
lyser. LED-lyset blir værende på i 2 minutter etter at du har stoppet,
f.eks. ved et lyskryss. Hvis rullatoren velter mot siden høres et signal
og LED-lyset blinker. Dette er en viktig funksjon for å tilkalle andres
oppmerksomhet hvis du trenger hjelp f.eks. etter et fall.
Annet, nyttig tilbehør finner du på side 10.
S
Material:
Renhold:
Rullatoren er laget av plast­belagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De
fleste deler kan resirkuleres.
Hvis din TOPRO Troja 2G trenger å rengjøres kan du vaske, spyle og
steame den med vanlige rengjøringsmidler.
8
En profesjonell desinfeksjon, som er påkrevd på institusjoner, skal
kun utføres av autorisert fagpersonell. Overflaten pusses da med et
desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80 % etanol. Vi fraråder bruk
av klor og fenolholdige midler. Skader og sår som evt. oppstår pga.
uforskriftsmessig håndtering, f.eks. desinfeksjon utført av uautorisert
personell eller bruk av skadelige midler, kan ikke belastes produsenten.
Tekniske data
Størrelse
M (medium)
S (small)
Anbefalt brukerhøyde
150-200 cm
135-170 cm
Maks. brukervekt
150 kg
125 kg
Håndtakshøyde
78 - 100 cm
67 - 86 cm
Største lengde
65 cm
65 cm
Største bredde
61 cm
61 cm
Bredde mellom håndtakene
47 cm
47 cm
Sittehøyde
62 cm
54 cm
Snudiameter
84 cm
84 cm
Diameter for- og bakhjul
20 cm
20 cm
Bredde for- og bakhjul (TPE-hjul)
36 mm
36 mm
Ergo Grip (håndtak)
NO
TOPRO Troja 2G
Flere gripeposisjoner
Gripedistanse kjørebrems
65 mm
65 mm
Høyde sammenlagt
81,5 cm
75,5 cm
Bredde sammenlagt
24 cm
24 cm
Lengde sammenlagt
66 cm
66 cm
Transportmål (uten hjul og kurv)
l 60 x b 24 x h 76 cm
l 60 x b 24 x h 72 cm
Transportvekt (uten hjul og kurv)
6 kg
5,7 kg
Vekt inkl. kurv og hjul (TPE)
7,9 kg
7,6 kg
Vedlikehold / gjenbruk / material og resirkulering:
Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at
punktene under sjekkes jevnlig:
• Rør, ramme og skruer
• Håndtak og håndtaksrør
• Bremser samt bremsehåndtak, -klosser og -fjær
• Hjul, sete og tilbehør
Dette gjelder også hvis rullatoren skal klargjøres for gjenbruk.
Se detaljert informasjon i denne bruksanvisningen vedrørende
kontroll av bremser samt renhold av rullatoren.
Oppbevaring:
Du kan sette bort/lagre din TOPRO Troja 2G stående. Selv om rullatoren
i all hovedsak er rustfri, anbefales det at den ved utendørs lagring står
under tak og på et værbeskyttet sted, for å unngå overoppheting eller
underkjøling.
TOPRO Tilbehør
I tett kontakt med våre tilfredse
TOPRO-kunder har vi utviklet et
bredt utvalg av tilbehør. Funk­
sjon, design og kvalitet passer
100 % til ditt TOPRO-produkt og
gir samtidig fornuftige løsninger
for din hverdag. Et utvalg finner
du på slutten av denne bruks­
anvisningen, hos din forhandler
og på www.topro.no.
9
TOPRO Originaltilbehør til din rullator
NO
Serveringsbrett
for å sette fra seg og
transportere en kopp etc.
Artikkelnr. 814728
S
Avtakbare komforthjul Soft, 4-pk
myke hjul i PUR-material
Antisklimatte
for serveringsbrett
Artikkelnr. 814610
Artikkelnr. 814059
S
Flaskeholder
for å slukke tørsten
til enhver tid
Artikkelnr. 814043
Krykkeholder
for venstre eller høyre side
Artikkelnr. 814025
Brodder for sko,
for bedre feste på snø og is
Størrelse M (ca. 36-40)
Størrelse L (ca. 41-46)
(skostørrelser kan variere)
Artikkelnr. 814029 (størr. M)
Artikkelnr. 814035 (størr. L)
C
S
Navneskilt
for å unngå forbytting
av din rullator
Artikkelnr. 814024
S
Ryggstøtte med polstring „2G“
regulerbar, for ergonomisk
sitteposisjon
Artikkelnr. 814607
10
Lås
også andre ønsker seg
din TOPRO Troja 2G
Artikkelnr. 814023
S
TOPRO Originaltilbehør til din rullator
NO
LED-lys
Bli sett i trafikken.
Inkludert bevegelses- og
skumringssensor samt fallalarm.
Artikkelnr. 814609
Brodering på kurven
f.eks. navn eller blomster for
lettere gjenkjennelse
S
På forespørsel
Rullatorhansker og
polstret setetrekk (sett)
”Min stil”-Sikkerhet
med 3M refleks
På forespørsel
Veske
for ekstra oppbevaringsplass,
med glidelås
Artikkelnr. 814046
Enhåndsbrems
for enhåndsbetjening på
høyre eller venstre side
Lykt
gir sikkerhet også i mørket
Artikkelnr. 814608
Artikkelnr. 814026
Styrehåndtak for medhjelper
for ledsager til f.eks. svaksynte
Artikkelnr. 814014
Kurv for oksygenflaske
passer for 2-liters flasker.
Kun komprimert, ikke flytende
Transportbag
for reise med fly, buss og tog
Artikkelnr. 814042
Artikkelnr. 814009
11
Get to know your TOPRO Troja 2G
1.Ergonomical handles „TOPRO ERGO Grip“:
Shaped to provide support for your hands and help you
stand from a seated position. Made from a soft and easy
to clean PU-material. With an integrated attachment for
the optional back support.
2.Enclosed loop brake handle:
Comfortable, secure and easy to use.
3.Bell:
Easy to use without having to take your hands off the handles.
EN
4.Height adjustment with memory function:
Simple and secure adjustment of correct handle height for
optimal ergonomics when walking.
5.Seat:
As comfortable as your garden chair.
User weight: Max. 150 kg (M) / 125 kg (S).
6.Grey release strap is integrated into the seat:
Simply lift the strap to fold your rollator easily.
7.Side frames:
Features integrated attachments for various optional
accessories.
8.Tilt function:
Makes it easier to navigate small obstacles i.e. kerbs and
thresholds.
Congratulations on
your purchase of
TOPRO Troja 2G
You have chosen a high quality
product to help increase your mobility
in everyday life. TOPRO has developed and manufactured this rollator
in Norway, based on current research
results, the highest standards of
quality and security as well as our
customers’ demands of functionality.
The model named TOPRO Troja 2002
was named the winner of the rollator
product test featured in the 9/2005
newsletter issue of Stiftung Warentest,
a German consumer testing facility.
The TOPRO Troja was given the grade
of 2,1 based on several aspects of
quality and functionality. Ever since
then TOPRO has worked on developing the rollator further, optimizing its
award winning features.
The production of rollators at TOPRO
is certified according to the standards
of quality in ISO 9001 and the environmental standards of ISO 14001.
9.Brake wire
10.Lock clamp:
Locks your rollator securely in its folded position to make
handling and transportation easier.
11.Carry handle and seat bracket:
Attachment point for the removable basket and the only
recommended place to carry your rollator.
12.Detachable basket:
For simple and safe transportation of your small items and
groceries etc, maximum weight limit 5 kilos.
13. Reflective bands:
3M Scotchlite reflective bands (b) and integrated reflective
elements (a) in crucial spots on your rollator to make you
more visible in the dark.
S
14.Product markings:
Contains important information such as the name of the
manufacturer, serial number, maximum load, measurements
etc. (See also page 3).
15.Detachable and replaceable wheels, ”TOPRO Quick”
16.Edge guard:
Prevents the rear wheel from getting stuck on thresholds,
chairs etc.
12
The TOPRO Troja 2G has been
developed in accordance with the
93/42/EEC directive concerning medical
equipment.
Please notify your supplier if you find
your product damaged on delivery.
You can register your rollator on www.
topro.co.uk to receive information and
news about your TOPRO product.
We hope your TOPRO Troja 2G will
improve your everyday life, giving you
more mobility and personal freedom.
Sincerely,
TOPRO as
Before using your TOPRO Troja 2G
Warranty and
extended warranty
Please note:
Please register your TOPRO Troja
on www.topro.co.uk or use the
Product Registration Card at the
back of the last page.
•TOPRO Troja 2G has been developed for both indoor and outdoor
use. The product is designed to offer support and security for people
with poor balance or walking ability.
•Take care not to get your fingers trapped when folding or unfolding
your rollator.
•Before each use, check that your brakes are functioning correctly.
Also check that your rollator locks into its unfolded position
(you should hear a “click”) and that the handles have been fastened
properly.
•Always use both brake handles at the same time. This applies both
to the driving brake and the parking brake.
•Before sitting down on the seat, make sure the parking brake has
been applied on both sides.
•The TOPRO Troja 2G should never be pushed while the parking
brakes are on, or while the driving brakes are continuously applied.
•TOPRO Troja 2G has a maximum user weight of 150 kg (M) / 125 kg (S).
The rollator must not be used for the transportation of heavy goods
or persons.
•For your own safety: Do not bend backwards or over to the sides
when you are sitting on the seat.
•Make children aware that the TOPRO Troja 2G rollator is not a toy.
•If the rollator is exposed to extreme temperatures, some parts may
feel very cold or very hot.
•Very long or wide, flowing garments may get caught in the wheels
of the rollator and cause the user to fall. It is not advisable to wear
such clothes when using the rollator.
5 years
warranty*
* with productregistration
Our guarantee excludes damage
caused by incorrect operation, accidents or through normal wear and tear
(such as, Brake Blocks, Brake Cables,
Wheels, Seat, Handgrips, Etc). For
repairs during the guarantee period,
please contact your local mobility
shop or dealer.
After reading the notes above you may be
wondering how to use your new TOPRO Troja 2G
in a safe, ergonomic and comfortable way
Security and comfort
Where you find the symbols below,
there is a special notice about the
security or comfort of the product.
In order to ensure that the TOPRO Troja 2G is a good and secure aid
for you, it is important that you keep the rollator close to your body.
This is the best way to ensure good support while you are walking,
and it will make it easier to get back up if you should have the misfortune of falling. Walking upright with your eyes gazing steadily forward
will help you keep your balance.
C
S
It is important that the height
of handles are adjusted to
best suit you. Please read
point C on page 15 carefully
to learn about handle adjustment. If you experience problems adjusting your rollator
handles, please contact your
dealer or physical therapist.
Comfort
Security
Symbols on the
TOPRO Troja 2G
Maximum user weight
Max 150kg
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maximum rollator width
Max 610mm
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maximum rollator height
Max 1035mm
13
EN
When you have registered your product you will receive relevant product
information for 5 years from the date
of purchase. We will also be able to
offer you an extended warranty, which
will be valid for this 5 year period. For
unregistered products the warranty is 2
years.
A. F
olding and unfolding
Storage and travel
1.
Unfolding:
To unfold the TOPRO Troja 2G, release the lock clamp from the
carrying handles(1.) and push them down until you can hear them
click into place (2.).
2.
Folding:
KLICK
When you want to fold your TOPRO Troja 2G, simply pull on the release
strap on the seat (3.). Then push the carrying handles together and
lock them with the lock clamp (4.). Make sure that the fabric of the
front basket does not protrude too much between the carrying handles
as that can block the fastening of the lock clamp.
3.
EN
Now your TOPRO Troja 2G is folded, still standing on all four wheels.
It is now ready for transportation or storage. To reduce its size even
further, it is possible to lower the handles (see on page 15, point C & D)
and remove the wheels (see on page 16, point G).
4.
1.
B. S
hopping basket
Transportation and shopping
The shopping basket is standard equipment on your TOPRO Troja 2G.
It holds up to 5 kilos and is easy to mount or remove.
To mount the basket, stand between the handles of your rollator and
apply the parking brake (1.) Then lift the basket forwards in order to
slide it underneath the seat (2.), and onto the front and the carrying
handles. When it is placed correctly, you will hear a click. (3.). Make
sure that the brake wire still runs unrestrained along the frame.
2.
To remove the basket, stand once again between the handlebars and
apply the parking brake. Place your hands towards the front of the
basket, one on either side. Lift the basket up while pressing it slightly
together. This will release it. Always use both hands when performing
this operation.
3.
C
14
The shopping basket comes with a shoulder strap for you to carry it
directly into your home. Make sure that the shoulder strap is tucked
away when the basket is placed on the rollator, so that it does not
become trapped in the front wheels.
C. Adjusting the height of the handles
Walking and standing ergonomically correct
As mentioned before, it is very important both for your safety and wellbeing that the height of the handles are correctly adjusted. To find the
correct height, stand between the handles of the TOPRO Troja 2G and
let your arms hang loosely down with your elbows slightly bent and
your palms turned inwards. Your wrist now marks the correct adjustment
height of the handles.
Your TOPRO Troja 2G will support you safely if your handle height is
correctly adjusted and you walk closely to it, as previously shown.
1.
To adjust the handle height, release the lock wheel by turning it a few
times to the left (1.), adjust the handlebar tubes to a suitable height
(2.) and pull them gently up and down until you hear a click. Then
tighten the lock wheel again (3.).
EN
It is important to adjust both handles to the same height in order to
maintain body symmetry and correct posture.
3.
D. Height adjustment using the memory function
2.
Always at the correct handle height
You have the opportunity to set the height of the handles at a standard
setting for your height so that you easily can find the same height again.
This can be useful when the rollator is being transported or stored as
compact as possible.
Decide the height of the handlebars (see C, adjusting the height of the
handles). Count visible holes at the back of the handlebar tubes. Unscrew the lock wheel (1.). Pull the tube out of the frame (2.). The attached part will now follow the handlebar tube. Release the red memory
button by turning it halfway round and pulling it out (3.). Count down to
the correct hole on the handlebar tube as previously determined and
insert the memory button there. Then place the handlebar back into the
frame (4.) and tighten the lock wheel (5.).
Now, to adjust the grip height, simply loosen the lock wheel (1.) and pull
up the handlebars as far as they go (2.). Tighten the lock wheel (5.). You
have now set your optimal ergonomical grip height. Hereafter your handlebars will automatically stop at the correct height when you pull them up.
4.
1.
3.
5.
15 15
E. B
rakes
Stopping and parking
The brake handle can be used in two different ways
- as a driving brake or as a parking brake.
Driving brake (1.): The driving brake is used to reduce your speed
when pushing the TOPRO Troja 2G. To apply the driving brake, simply
pull the brake handles up. The brakes are applied instantly. Release
the handles, and the TOPRO Troja 2G is once again ready to move
forward. To prevent damaging the wheels, the brakes should not be
applied continuously while walking.
1.
EN
Parking brake (2.): The parking brake is used when TOPRO Troja 2G
is parked for a short or long period, i.e. when you want to take a break
from walking and sit on the seat. It is vital to apply the parking brake
in this situation! To apply the parking brake, push the brake handles
down towards the frame. To release, simply pull them back up.
2.
S
2.
F. Adjusting / checking and maintaining the brakes
1.
Loosen the nut beside the brake (1.). Tighten the brake wire with the
adjustment screw (2.). Adjust the brake block (3.) as close as possible
to the wheel, and turn the wheel around to check that the brake block
is not touching the wheel.
3.
Make sure the brakes are not adjusted too tight and pressing into the
rubber when the parking brake is on. The brake blocks and springs
should be cleaned regularly to guarantee their optimal operation.
1.
G. R
eplaceable wheels „TOPRO Quick“
Suitable wheels for any surface
2.
3.
Comfort Wheel Grip Comfort Wheel Soft
16
S
C
If you want to remove the wheels for transportation or replacement,
follow these instructions:
Remove: Loosen the brake lever. Push down the grey button on the hub
(1.), and slide the wheel off the axle while still pushing the button down.
Attach: Loosen the brake lever. Push down the grey button on the hub (1.).
Slide the wheel unto the axle while keeping pressure on the button (2.).
Push the wheel as far as possible inward on the axle and release the
button to make the wheel snap onto the axle. The wheel is securely
fastened when the axle is completely visible in the middle of the hub
and you cannot see any of the grey marks (3.). The grey button should
now have popped back up from the hub. Gently rock the rollator from
side to side to ensure that the wheel is securely fastened to the axle.
After the new wheel has been applied to the rollator, make sure that
the brake lever is reattached and the brakes are functioning properly. Readjust them if necessary (p.16, point F).
Choose the appropriate wheels for your surroundings:
Comfort Wheel Grip (standard): Manoeuvrable, with a good grip on
smooth surfaces like flooring and
even road (made of TPE)
Comfort Wheel Soft (optional): Comfortable and secure on unsurfaced
road, cobblestones etc., available as an
accessory, see p. 20 (made of PUR).
H. TOPRO Ergo Grip
1.
2.
Comfortable support when rising, standing or walking
TOPRO Ergo Grip offers new ergonomical grip and support surfaces.
It combines the original hand grip position of the TOPRO Troja models (1.)
with a hand grip (2.) at the front of the handle. This gives you a better
holding position when getting up from a chair or couch (3.). Always
make sure the parking brake is locked in when you do this (4.). The
new hand grip also offers extra support while standing (5.).
3.
Several options of support makes it easy to vary your position when
standing, thereby increasing your comfort.
4.
EN
When pushing the rollator your hands should always be kept in the
original grip position (1.) in order to make the brakes accessible.
5.
C S
1.
I. S
eat
Sitting and relaxing
When you want to relax for a while, you can sit comfortably on the
seat of TOPRO Troja 2G. Make sure to apply the parking brakes (1.),
to stop the rollator from moving! Always sit down with your back turned
towards the shopping basket (2.)!
2.
For your own safety, do not bend backwards or lean over to the sides
when sitting on the rollator (3.).
3.
A back support is available as an accessory to provide additional
comfort when sitting on the rollator.
C
J. Edge guard
1.
Safety while walking
The edge guard (1.) on the rear wheel prevents the rollator from catching
onto protruding edges, door frames etc. It allows you to manoeuvre
safely past such obstacles.
C S
17
K. T
ilt function
Getting past obstacles
The wide tilt lever (1.) helps you to navigate kerbs, thresholds and
other minor obstacles. Simply place the front wheels towards the
obstacle, place one foot on the tilt lever and press down (2.). The
TOPRO Troja 2G will then tilt up at the front and can be safely pushed
across the obstacle.
1.
2.
C S
EN
1.
L. C
arrying the rollator
Transportation and storage
If you wish to carry your TOPRO Troja 2G, please do so using the
carrying handles (1.).
This is the only grip you should use for this purpose. Carrying the
rollator by the brake wires or seat strap may cause harm to the rollator
or the user!
The carrying handles are also used to fasten the shopping basket.
S
2.
1.
S
M. L
ED-Light
To be seen - for additional safety in the street
Mounted at the front of the TOPRO Troja 2G above the front wheels (1.),
the optional LED light will increase your visibility to other road users in
dark conditions. The LED light has integrated motion and light sensors,
and when activated it will turn on automatically if the rollator is used in
dark or low-light conditions. To activate the function you only need to push
the grey button once (2.), until a red lamp is lighting. The LED light stays
illuminated for 2 minutes after you have stopped to ensure continued
visibility while waiting at pedestrian crossings etc.
The LED light also has an additional security feature, by tilting the walker
to the left or right the LED light will flash and emit a warning tone. This is
an important feature to get other people’s attention, if you need help or
have fallen.
Additional helpful accessories can be found on page 20.
Materials:
Cleaning:
The rollator is made from
plastic coated aluminium, plastic
couplings and material of plastic and
polyester. Most parts can be recycled.
If your TOPRO Troja 2G has become dirty after use, simply wash or
wipe it with normal household detergents.
18
We recommend that disinfecting of the rollator is carried out by trained
personnel using a fluid containing 70-80 % ethanol.
The manufacturer cannot be held responsible for any damage or injuries
that might occur by the use of harmful disinfectants or by disinfection
carried out by unauthorized personnel.
Technical data
TOPRO Troja 2G
Size
M (medium)
S (medium)
150-200 cm
4ft 11" - 6ft 6¾"
135-170 cm
4ft 5 ⅛" - 5ft 7"
Max. user weight
150 kg
23 ½ stone
125 kg
19 ½ stone
Height of support points
78 - 100 cm
30¾" - 39 ⅜"
67 - 86 cm
26 ⅜“ - 33 ¾“
Maximum length
65 cm
25 ½"
65 cm
25 ½"
Maximum width
61 cm
24"
61 cm
24"
Distance between support points
47 cm
18 ½"
47 cm
18 ½"
Seat height
62 cm
24 ½"
54 cm
21 ¼"
Turning diameter
84 cm
33"
84 cm
33"
Diameter front/rear wheels
20 cm
8"
20 cm
8"
Width front/rear wheels (TPE wheels)
36 mm
1 ½"
36 mm
1 ½"
Ergo Grip (handles)
EN
Recommended height
Several holding positions
Distance driving brake
65 mm
2 ½"
65 mm
2 ½“
Height when folded
81,5 cm
32 ½"
75,5 cm
29 ¾"
Width when folded
24 cm
9 ½"
24 cm
9 ½"
Length when folded
66 cm
26"
66 cm
26"
Transport dimensions
(without wheels and basket)
l 60 x w 24 x h 76 cm
l 23 ½" x w 9 ½"
x h 30" inches
l 60 x w 24 x h 72 cm 23 ½" x 9 ½" x 28 ⅓"
Transport weight
(without wheels and basket)
6 kg
1 stone
5,7 kg
12 ½ Lbs
Weight with basket and wheels (TPE)
7,9 kg
1 ½ stone
7,6 kg
16 ¾ Lbs
Inspection / Maintenance / Re-use:
It is recommended that general inspection and maintenance is carried out
and that the items below are checked on a regular basis:
• Tubes, frame and screws
• Handlebars and handlebar tubes
• Brakes and brake handles, -blocks and -springs
• Wheels, seat and accessories
This also applies when the rollator is to be prepared for re-use. Please
see detailed instructions in this user manual about maintenance of the
brakes and cleaning and disinfection of the rollator.
Storage:
You can store your TOPRO Troja 2G in an upright position inside your
home. It can also be stored outside, but it is recommended that it is
placed in a sheltered position out of the weather. To help prevent any
damage to your TOPRO Troja 2G we recommend that it is stored under
cover and away from extremes of hot and cold temperatures.
TOPRO Accessories
TOPRO has developed a wide
range of accessories following
feedback from our satisfied
custo­mers. Function, design
and quality are key words in
these developments, and we
aim to provide you with smart
and innovative solutions for
your everyday life with your new
TOPRO Troja 2G. You will find
a selection of accessories described in the last pages of this
brochure, on www.topro.co.uk
and at your TOPRO dealer.
19
TOPRO Original accessories
Tray
an easy way to carry
cups and plates etc
Article no. 814728
EN
S
Removable Soft Wheels
(set of 4)
soft profile wheels made of
PUR-material
Article no. 814610
Anti slip mat
for tray
Article no. 814059
S
Bottle holder
so that you won’t get thirsty
Article no. 814043
Crutch holder
can be mounted on either side
Article no. 814025
Ice spurs for shoes for a safe
walking on snow and ice
Size M (ca. 36-40)
Size L (ca. 41-46)
(Size can vary)
Article no. 814029 (Size M)
Article no. 814035 (Size L)
C
S
Nameplate
avoid mix ups and be
sure you have your own
TOPRO Troja 2G
Article no. 814024
S
Adjustable Back support with
padding „2G“ ergonomically
adjustable depending on your
height and preferred seating position
Article no. 814607
20
Rollator lock
additional security for your
TOPRO Troja 2G
Article no. 814023
S
TOPRO Original accessories
LED-light
To be seen.
With integrated motion and light
sensors. In addition it has a fall
alarm, see page 18.
Embroideries for the
shopping bag
E.g. name or flowers
for recognition
S
on request
Rollator gloves
and seat cushion set
My Style Safety
with 3M reflector material
on request
Rear bag with zipper
offers additional storage space
Article no. 814046
One handed brake
Can be mounted on either side
Lamp
light gives security in the dark
Article no. 814608
Article no. 814026
Guiding handle
for visually impaired
and companion
Article no. 814014
Oxygen basket
suitable for bottles with
2 litres of oxygen
Article no. 814009
Transport bag
protects your rollator when
travelling by e.g. airplane,
train and car
Article no. 814042
21
EN
Article no. 814609
NO
Lernen Sie Ihren TOPRO Troja 2G kennen
1.Ergonomische Handgriffe „TOPRO ERGO Grip“:
Hilfe beim Aufstehen, breite Auflage für Hand­ballen, weiches
handschmeichelndes, desinfizierbares PU-Material, inte­grier­
te Aufnahme für den Rückengurt.
2.Geschlossene Bremsbügel:
Einfaches Platzieren der Hand und sicheres Bremsen.
3.Klingel:
Einfache Bedienung, ohne die Hand vom Griff zu nehmen.
EN
4.Griffhöheneinstellung mit Memoryfunktion:
Einfaches und sicheres Einstellen der richtigen Griffhöhe für
ein ergonomisches Gangbild.
5.Sitznetz:
Bequem und sicher Sitzen wie in einem Gartenstuhl.
Benutzergewicht max. 150 kg (M) / 125 kg (S).
6.Grauer Entriegelungsgurt für den Faltmechanismus
im Sitznetz integriert:
Zug am Band entriegelt den Rollator und er kann gefaltet
werden.
DE
7.Seitenrahmen:
Mit integrierten Zubehöradaptern.
Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf des TOPRO
Troja 2G
Sie haben sich für ein sehr hochwerti­ges
Produkt zur Förderung Ihrer Mobilität
im Alltag entschieden. TOPRO hat
dieses Produkt auf Grundlage von
aktuellen Forschungsergebnissen,
höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen sowie auf Basis der
allgemein bekannten Anforderungen
an einen Rollator für Ihre Ansprüche
in Norwegen entwickelt und produziert.
Das Modell TOPRO Troja 2002 ist im
Test der Stiftung Warentest 9/2005
zum Testsieger mit der Note 2,1
gewählt worden. Der TOPRO Troja
wird seither auf Basis der damals
prämier­ten Eigenschaften optimiert
und weiterentwickelt.
Die TOPRO Produktion folgt den
Normen für das Qualitätsmanagement
ISO 9001 und Umweltmanagement
ISO 14001.
8.Ankipphilfe:
Sicheres Überwinden von Bürgersteigen und kleinen
Hinder­nissen.
FR
9.Bremsseil
10.Verschlussbügel:
Fixiert Ihren Rollator in gefaltetem Zustand für eine einfache
Handhabung und einen sicheren Transport in jeder Lage.
Der TOPRO Troja 2G ist konform der
EG Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.
11.Tragegriffe:
Fixierung für den Einkaufskorb und zugleich der einzige Griff,
an dem der TOPRO Troja 2G gehoben werden darf.
Sollten Sie einen Mangel oder Schaden
an Ihrem TOPRO Troja 2G entdecken,
wenden Sie sich bitte umgehend an
Ihren Fachhändler, Ihr Sanitätshaus
oder wenden Sie sich per Email an
qualitaet@topro.de.
12.Abnehmbarer Einkaufskorb:
Hier können Sie Ihren Einkauf sicher mit nach Hause
nehmen. Belastbarkeit 5 kg.
13. Reflektoren:
3M Scotchlite Reflektoren (b) sowie integrierte Reflekto­
ren (a) sind an wichtigen Stellen des Rollators angebracht,
damit Sie besser zu sehen sind.
S
NL
14.Produktaufkleber:
Alle wichtigen Informationen inkl. Herstellername, Serien­
nummer, maximale Belastbarkeit, maximale Höhe und
maxi­male Länge des Rollators (siehe auch Seite 23).
15.Leicht abnehmbare Räder „TOPRO Quick“ zum Wechseln
16.Kantenabweiser:
Fahren, ohne an Stühlen und Kanten hängen zu bleiben.
22
Um Sie über alle Neuigkeiten rund
um Ihr TOPRO Produkt informieren
zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter: www.topro.de. Wir
wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrem
TOPRO Produkt einen angenehm­
er­en Alltag, mehr Mobilität und einen
größer­en Bewegungsspielraum er­
reichen werden.
Herzlichst Ihr
TOPRO Produktmanagement
Hinweise vor dem ersten Gebrauch /
bei regelmäßiger Nutzung:
Garantie und
Garantieverlängerung
Bitte beachten Sie folgendes:
Bitte registrieren Sie Ihren
TOPRO Troja 2G unter
www.topro.de oder per Registrier­
ungs­formular auf der Rückseite.
• Der TOPRO Troja 2G ist für den Innen- und Aussenbereich entwick­elt
worden. Er soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und
Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Er bietet die Möglichkeit, sich auf dem Sitznetz auszuruhen und in seinem Korb Dinge bis
maximal 5 kg zu transportieren.
•Achten Sie beim Auseinander- und Zusammenfalten des Rollators
auf Ihre Finger. Es besteht Klemmgefahr.
• Prüfen Sie vor jeder Anwendung, dass die Bremsen des TOPRO
Troja 2G sicher funktionieren, der Rollator durch einen hörbaren
<Klick> sicher eingerastet ist und die Handgriffe fest verschraubt sind.
•Betätigen Sie immer beide Parkbremsen, wenn Sie den
TOPRO Troja 2G anhalten oder parken.
•Wenn Sie sich auf den TOPRO Troja 2G setzen, stellen Sie bitte
sicher, dass beide Parkbremsen aktiviert wurden.
•Beim Schieben des TOPRO Troja 2G sollte die Parkbremse nicht
aktiviert sein oder die Fahrbremse permanent gezogen werden.
•Das maximale Benutzergewicht des TOPRO Troja 2G beträgt 150
kg (M) / 125 kg (S). Er darf nicht als Transportmittel für schwere
Gegenstände oder Personen genutzt werden.
•Zudem ist es für Ihre eigene Sicherheit nicht erlaubt, sich auf dem
TOPRO Troja 2G sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen/beugen.
•Machen Sie Kinder darauf aufmerksam, dass ein TOPRO Troja 2G
kein Spielgerät ist.
•Bei extremen Außentemperaturen können sich Teile des TOPRO
Troja 2G entsprechend heiß oder kalt anfühlen.
•Achten Sie auch darauf, dass Ihre Hosen/Röcke nicht so weit sind,
sodass sich diese am TOPRO Troja 2G verfangen können. Ansonsten
besteht Sturzgefahr.
Mit der Produktregistrierung werden
wir Sie über qualitäts­rele­vante Maßnahmen und Produkt­informationen in
den nächsten 5 Jahren, ab Kaufdatum,
informieren können.
Durch die Registrierung sind wir in der
Lage Ihnen eine verlängerte Hersteller­
garantie von 5 Jahren zu gewähren.
Für den Fall der Nichtregistrierung
beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.
5 Jahre
Garantie*
Ausgenommen von dieser Garan­tie­
leistung sind natürlicher Ver­schleiß
und/oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Verschleißteile sind insbesondere:
Bremsklötze,Bremsseil, Räder, Sitznetz und Handgriffe.
Für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler.
Nach all diesen Hinweisen fragen Sie sich
sicherlich, wie Sie sicher und ergonomisch in
Ihrem neuen TOPRO Troja 2G laufen können.
Sicherheit und Komfort
Überall wo Sie diese Symbole finden
liegt ein besonderes Augenmerk
entweder auf der Sicherheit oder dem
Komfort des Produkts.
Damit der TOPRO Troja 2G eine gute und sichere Hilfe für Sie sein
kann, ist es wichtig, dass Sie den Rollator nah am Körper schieben.
Nur so können Sie sich bei einem eventuellen Sturz gut auf dem
TOPRO Troja 2G abstützen. Ein aufrechter Gang mit dem Blick nach
vorne erleichtert Ihnen, die Balance zu halten.
C
S
Absolut wichtig für den richtigen Gebrauch ist die Einstellung der richtigen Griffhöhe. Lesen Sie bitte hierzu
den Punkt C (Seite 25) mit
äußerster Sorgfalt. Falls Sie
Probleme haben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhändler oder Therapeuten.
Komfort
Sicherheit
Symbole am
TOPRO Troja 2G
Maximales Benutzergewicht
Max 150kg
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maximale Rollatorbreite
Max 610mm
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maximale Rollatorhöhe
Max 1035mm
23
DE
* bei Produktregistrierung
A. Auseinander-/Zusammenfalten:
Verstauen und Reisen
1.
Auseinanderfalten:
Um den TOPRO Troja 2G auseinanderfalten zu können, müssen Sie
lediglich den Sicherheitsbügel der Tragegriffe (1.) lösen und diese mit
etwas Druck so lange nach unten schieben, bis ein hörbarer <Klick>
zu vernehmen ist (2.).
2.
KLICK
Zusammenfalten:
Wenn Sie den TOPRO Troja 2G falten wollen, sei es, weil Sie ihn im
Auto mitnehmen wollen oder weil Sie gerade nur wenig Platz haben,
um den Rollator abzustellen, ziehen Sie einfach den grauen Entriege­
l­ungs­­gurt auf der Sitzfläche nach oben (3.). Dann die Tragegriffe ein
wenig zusammendrücken. Achten Sie bei montiertem Korb darauf,
dass der Stoff des Korbes nicht zu weit zwischen den Tragegriffen
herausragt und den Sicherheitsbügel blockiert.
3.
Zu guter Letzt noch den Sicherheitsbügel am Tragegriff fixieren (4.).
Jetzt steht Ihr TOPRO Troja 2G klein, aber sicher auf allen vier Rädern.
Zur weiteren Verkleinerung können Sie die Schiebegriffe für den
Transport versenken (siehe S.25, Punkt C & D) und die Räder abnehmen (siehe S.26, Punkt G).
DE
4.
1.
B. E
inkaufskorb
Transportieren und Einkaufen
Der Einkaufskorb liegt dem Troja bei. Er ist mit 5 kg belastbar und
kann einfach montiert und abgenommen werden.
Zur Montage des Korbes stehen Sie im gebremsten TOPRO
Troja 2G (1.). Heben den Korb vorne an. Damit er unter das Sitznetz
gelangt (2.), drücken Sie ihn seitlich ein wenig zusammen und dann
auf die Trage­griffe des TOPRO Troja 2G. Sie hören dabei ein <Klick>
(3.). Achten Sie darauf, dass die Bremsseile auch nach der Montage
außen am Rahmen entlang laufen.
2.
Um den Korb abzunehmen, stehen Sie wieder im gebremsten TOPRO
Troja 2G, je eine Hand rechts und links vorne an der Aufnahme des
Korbes platziert. Durch leichtes Anheben und Zusammendrücken des
Korbes vorne kann dieser abgenommen werden. Nutzen Sie dazu
bitte unbedingt beide Hände.
3.
C
24
Der Einkaufskorb ist mit einem Schultergurt ausgestattet, so dass Sie
Ihren Einkauf direkt im Korb mit in Ihre Wohnung nehmen können.
Achten Sie darauf, dass der Schultergurt nicht in die Vorderräder
kommt, wenn der Korb am Rollator montiert ist!
C. Einstellen der Griffhöhe
Ergonomisch gehen und stehen
Wie bereits erwähnt, ist die korrekte Griffhöhe für Ihre Körperhaltung
und Sicherheit sehr wichtig. Die korrekte Griffhöhe finden Sie, indem
Sie sich in den TOPRO Troja 2G stellen, die Arme locker hängen lassen,
dabei den Ellenbogen ein wenig beugen und Ihre Handfläche so gut
es geht nach oben ziehen. Die Höhe der Daumenballen entspricht nun
der Höhe der Schiebegriffe.
Nur mit einer korrekten Griffhöhe in Kombination mit dem Laufen
innerhalb des TOPRO Troja 2G können Sie sich sicher abstützen.
1.
Um die Griffhöhe einzustellen, die Rändelschraube mit wenigen Umdrehungen nach links lösen (1.), die Griffstange auf die gewünschte
Höhe herausziehen (2.) bzw. in den Rahmen hineinschieben (2.) und
dabei leicht hoch/runter bewegen, bis ein <Klick> zu hören ist, dann
die Rändelschraube mit wenigen Umdrehungen nach rechts fest­
stellen (3.).
Wichtig ist, beide Handgriffe auf dieselbe Höhe einzustellen, um eine
symmetrische Körperhaltung zu erziehlen.
DE
3.
D. Höheneinstellung mit Memoryfunktion
2.
Immer die richtige Griffhöhe
Die Memoryfunktion legt Ihre ergonomisch richtige Griffhöhe fest und
ermöglicht einfaches Verkleinern Ihres TOPRO Troja 2G beim Transport sowie die Wiederherstellung Ihrer persönlichen Griffhöhe beim
Gebrauch.
Zuerst die optimale Griffhöhe (siehe S. 25, Punkt C) einstellen und die
Anzahl der sichtbaren Arretierungslöcher auf der Griffstange zählen
und merken. Nun die Rändelschraube vollständig lösen (1.), den Griff
inklusive der Kunststoffführung und Griffstange vollständig aus dem
Rahmen ziehen (2.). Den roten Memoryknopf durch eine ½ Umdrehung
lösen und herausziehen (3.). Zählen Sie zu den bereits gemerkten
Arretier­ungs­löchern 2 hinzu, um dort den Memory­knopf einzudrehen.
Die Griff­stange mit der Kunststoffführung und dem Memoryknopf wieder vollständig in den Rahmen einführen (4.). Die Rändelschraube ganz
eindrehen (5.).
Zur Einstellung Ihrer Griffhöhe den Handgriff mit wenigen Umdrehungen
lösen (1.) und diesen dann maximal herausziehen (2.). Die Schraube
festdrehen (5.). Sie haben nun die für Sie korrekte ergonomische
Stützhöhe und beim Hoch- und Runterschieben der Handgriffe wird
diese zukünftig immer automatisch eingestellt.
4.
1.
3.
5.
25 25
E. B
remsen
Stoppen und Parken
Die Handbremse kann auf zwei verschiedene Arten betätigt werden.
Als sogenannte Fahrbremse und als sogenannte Parkbremse.
Fahrbremse (1.): Die Fahrbremse wird immer dann genutzt, wenn Sie
während des Schiebens den TOPRO Troja 2G abbremsen müssen.
Um die Fahrbremse zu aktivieren, müssen Sie nur den Bremsgriff auf
beiden Seiten nach oben ziehen. Sofort ist die Bremse aktiv. Beim
Loslassen der Bremsgriffe ist Ihr TOPRO Troja 2G wieder fahrbereit.
Um Schäden an den Räder zu vermeiden, achten Sie bitte darauf,
dass Sie die Bremse nicht permanent während des Gehens betätigen.
1.
Parkbremse (2.): Die Parkbremse wird genutzt, wenn der TOPRO
Troja 2G für längere Zeit „geparkt“ wird. So zum Beispiel, wenn Sie
sich ein wenig ausruhen wollen und sich auf den TOPRO Troja 2G
setzen. In dieser Situation ist es zwingend notwendig, die Parkbremse zu
betätigen! Dazu beide Bremshebel mit den Fingern oder den Daumenballen nach unten drücken. Jetzt ist die Parkbremse aktiv. Um diese
wieder zu lösen, beide Bremshebel nach oben ziehen.
2.
S
2.
F. Einstellung/Kontrolle der Bremsen
1.
Die Kontermutter an den Bremsen lösen (1.). Danach das Bremsseil
mit der Justierschraube anpassen (2.). Stellen Sie den Bremsklotz (3.)
so nah wie möglich zum Rad ein. Drehen Sie anschließend das Hinter­
rad, um sicherzustellen, dass der Bremsklotz nicht das Rad berührt.
DE
3.
Achten Sie bitte darauf, dass die Bremsen nicht so straff eingestellt
sind, dass sie auf die Radoberfläche drücken. Die Bremsklötze und
-federn sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um
sicher zu stellen, dass sie optimal funktionieren.
1.
G. Auswechselbare Räder „TOPRO Quick“
Passende Bereifung zum Untergrund
Wollen Sie die Räder an Ihrem TOPRO Troja 2G für den Transport
abnehmen oder auswechseln, gehen Sie wie folgt vor:
2.
Abnehmen: Die Bremsbügel sind gelöst. Drücken Sie den grauen
Knopf (1.), halten Sie ihn gedrückt und ziehen das Rad von der Achse.
Montieren: Die Bremsbügel sind gelöst. Den grauen Knopf am Rad
drücken, gedrückt halten (1.), und das Rad auf die jeweilige Steckachse aufschieben (2.). Knopf loslassen und das Rad rastet ein. Alle Räder sind sicher eingerastet, wenn die Steckachse in der Radmitte vollständig sichtbar und keine graue Kunststoffmarkierung mehr erkennbar
ist (3.). Der graue Knopf ist nun seitlich der Steckachse ausgefahren.
Durch leichtes Wackeln am montierten Rad stellen Sie sicher, dass das
Rad fest auf der Achse sitzt.
3.
Nach der Radmontage überprüfen Sie bitte die Bremse und stellen
Sie diese wenn notwendig entsprechend ein (siehe S.26, Punkt F).
Komfortrad Grip
26
S
Komfortrad Soft
C
Wählen Sie die passenden Räder für Ihre Umgebung aus:
Komfortrad Grip (standard):Wendig und fest für glatte Bodenbeläge
und ebene Wege (TPE-Material).
Komfortrad Soft (optional):Komfortabel, sicher und angenehm auf
unbefestigten Wegen und Kopfsteinpflaster (siehe S.30), optional erhältlich
(PUR-Material).
H. TOPRO Ergo Grip
1.
2.
Komfortables Aufstehen und Stützen
Der TOPRO Ergo Grip bietet neue ergonomische Greif- und Stütz­
flächen. Er kombiniert die klassische Handgriffposition (1.) des
TOPRO Troja mit einem Greifknauf (2.) im vorderen Bereich. Der
Ergogrip ermöglicht besseres Aufrichten z.B. aus einem Stuhl
oder Sessel (3.) (bitte betätigen Sie dabei immer die Parkbremse (4.))
und unterstützt aufrechtes Stehen im Rolltor. (5.).
3.
Durch Umgreifen können Sie Ihre Stützposition Ihrem jeweilig
gewünschten Stehkomfort anpassen.
4.
Der Rollator sollte immer nur in der klassischen Griffposition mit
direktem Kontakt zu den Bremsen geschoben werden.
5.
DE
C S
1.
I. S
itznetz
Sitzen und Ausruhen
Wenn Sie sich ein wenig ausruhen wollen, können Sie sich bequem
auf das Sitznetz des TOPRO Troja 2G setzen. Dazu unbedingt vorher
beide Parkbremsen betätigen (1.), damit der Rollator sicher steht!
Setzen Sie sich immer mit dem Rücken zum Einkaufskorb (2.)!
2.
Zudem ist es für Ihre eigene Sicherheit nicht erlaubt, sich auf dem
TOPRO Troja 2G sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen/
beugen (3.).
3.
Für mehr Komfort beim Sitzen ist ein Rückengurt als Zubehör erhältlich
(siehe S. 30).
C
J. Kantenabweiser
1.
Sicherheit beim Gehen
Die Kantenabweiser (1.) am Hinterrad verhindern ein Hängenbleiben
an vorstehenden Kanten, Türrahmen und ähnlichem. Sie sind so
konzipiert, dass Sie sicher an den Hindernissen vorbei manövriert
werden.
C S
27
K. Ankipphilfe
Überwinden von Hindernissen
Die breite Ankipphilfe (1.) hilft Ihnen, Schwellen, Bürgersteige und
andere kleinere Hindernisse sicher zu überwinden. Dazu direkt vor
das Hindernis fahren, aus dem sicheren Stand einen Fuß auf der
Ankipphilfe platzieren und den Fuß auf die Ankipphilfe drücken (2.).
Hierdurch wird Ihr TOPRO Troja 2G vorne angehoben und kann dann
sicher auf/über das Hindernis gefahren werden.
NO
1.
2.
C S
EN
1.
L. T
ragegriff
Transport und Lagerung
Wollen Sie Ihren TOPRO Troja 2G im zusammengefalteten und mit
dem Sicherheitsbügel fixierten Zustand heben, ziehen oder tragen,
dann ist dieser Griff ergonomisch perfekt ausbalanciert (1.).
Dies ist der einzige Griff, an dem der TOPRO Troja 2G gehoben
werden darf!
DE
Als Zusatznutzen ist an dem Griff der Einkaufskorb fixiert.
S
2.
FR
1.
NL
S
M. L
ED- Licht
Gesehen werden - Sicherheit im Straßenverkehr
Um bei Dunkelheit und trüben Wetter von anderen Verkehrsteilnehmern
gesehen zu werden, kann Ihr TOPRO Troja 2G optional mit LED-Licht
ausgestattet werden. Dieses wird vorne rechts und links oberhalb der
Räder angebracht (1.). Das LED-Licht hat einen Bewegungs- und
Dämmerungssensor, so dass es sich automatisch einschaltet, sobald
der Rollator bei Dunkelheit geschoben wird. Zuvor müssen Sie lediglich durch einen einmaligen Druck auf den grauen Knopf (2.), bis eine
rote Lampe leuchtet, diese Funktion aktivieren. Das LED-Licht leuchtet auch noch 2 Minuten weiter, nachdem Sie stehengeblieben sind,
zum Beispiel an einer roten Ampel. Kippt der Rollator nach rechts oder
links, ertönt ein Signal und das LED-Licht blinkt - eine wichtige Funktion, wenn Sie Hilfe benötigen oder gestürzt sind, um Andere auf sich
aufmerksam zu machen.
Weiteres sinnvolles und hilfreiches Zubehör finden Sie ab Seite 30.
Material:
Reinigung:
Der Rollator besteht aus
kunststoff­belegten Aluminiumsrohren,
Kunststoff­verbindungen sowie aus
Kunststoff und Polyester. Die meisten
Teile können recycelt werden.
Ist Ihr TOPRO Troja 2G nach einem Ausflug verschmutzt, können
Sie ihn mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln abspülen und
-spritzen. Eine professionelle Desinfektion, wie es durchaus in Pflege­
einrichtungen notwendig ist, sollte nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Der TOPRO Troja 2G kann mit einem
Desinfek­tionsmittel, das 70-80% Ethanol enthält, abgewischt werden.
Unsachge­mäße Handhabung und daraus resultierende Schäden und
Verletzungen sind nicht vom Hersteller zu verantworten.
28
Technische Daten
TOPRO Troja 2G
Größe
M (medium)
S (small)
Empfohlene Körpergröße
150-200 cm
135-170 cm
Max. Benutzergewicht
150 kg
125 kg
Höhe der Stützpunkte
78 - 100 cm
67 - 86 cm
Größte Länge
65 cm
65 cm
Größte Breite
61 cm
61 cm
Abstand zwischen den Stützpunkten
47 cm
47 cm
Sitzhöhe
62 cm
54 cm
Wendekreis
84 cm
84 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad
20 cm
20 cm
Breite Vorder-/Hinterrad
36 mm
36 mm
Ergo Grip (Handgriffe)
Abstand Fahrbremse
65 mm
65 mm
Höhe zusammengeklappt
81,5 cm
75,5 cm
Breite zusammengeklappt
24 cm
24 cm
Länge zusammengeklappt
66 cm
66 cm
Transportmaß (ohne Räder und Korb)
l 60 x b 24 x h 76 cm
l 60 x b 24 x h 72 cm
Transportgewicht
(ohne Räder und Korb)
6 kg
5,7 kg
Gewicht mit Rädern und Korb
7,9 kg
7,6 kg
DE
vielfältige Greifposition
Inspektion / Wartung / Wiedereinsatz:
Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen eine Inspektion und
Wartung des Rollators und der folgenden Teile am Rollator vorzunehmen:
• Rohre, Rahmen und Schrauben
• Handgriffe und Handgriffrohre
• Bremsen und Bremsgriffe inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern
• Räder, Sitz und Zubehör
Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls auszustauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser
Bedienungs­anleitung zum Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.
Aufbewahrung:
Sie können Ihren TOPRO Troja 2G in Ihrer Wohnung stehend abstellen. Obwohl der TOPRO Troja 2G rostresistent ist, wäre es sinnvoll, bei
Lagerung im Freien einen wettergeschützten Platz oder eine Überdachung zu suchen, um Aufheizung oder Unterkühlung zu vermeiden.
TOPRO Zubehör
Im engen Kontakt mit unseren
zufrie­den­en TOPRO Kunden
haben wir ein brei­tes ZubehörSortiment entwickelt. Funktion,
Design und Qualität passen
100% zu Ihrem TOPRO Produkt
und bieten Ihnen zusätzliche,
sinnvolle Lösungen für Ihren
Alltag. Eine Auswahl finden Sie
am Ende dieser Bedienungs­
anleitung unter www.topro.de
und natürlich bei Ihrem Fachhändler.
29
TOPRO Originalzubehör
NO
Tablett
zum Abstellen und
Transportieren einer Tasse o.ä.
Artikel - Nr. 814728
EN
S
Antirutsch-Matte
Set Abnehmbare Komforträder
Soft weiche Profilbereifung
aus PUR-Material
Artikel - Nr. 814610
Artikel - Nr. 814059
S
DE
Getränkehalter
damit der Durst jederzeit
gelöscht werden kann
Artikel - Nr. 814043
Stockhalter
links oder rechts montierbar
FR
Artikel - Nr. 814025
Spikes für Schuhe für sicheren
Halt auf Schnee und Eis
Größe M (ca. 36-40)
Größe L (ca. 41-46)
(Größen können variieren)
Artikel - Nr. 814029 (Größe M)
Artikel - Nr. 814035 (Größe L)
C
S
Namensschild
um Verwechslungen Ihres
TOPRO Troja 2G
auszuschließen
NL
Artikel - Nr. 814024
S
Rückengurt mit Polster „2G“
ergonomisch auf Körpergröße
und gewünschte Sitzposition einstellbar
Artikel - Nr. 814607
30
Rollatorschloss
auch andere hätten
Ihren TOPRO Troja 2G gerne
Artikel - Nr. 814023
S
TOPRO Originalzubehör
LED-Licht
Gesehen werden.
Mit integrier­tem Bewegungsund Dämmer­ungssensor
sowie einem Alarm, der ertönt,
wenn Sie gestürzt sind.
Artikel - Nr. 814609
Bestickungen für Einkaufskorb
z.B. Namen oder Blumenranken
zur besseren Wiedererkennung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Gepäcktasche
bietet zusätzlichen Stauraum
DE
S
Rollator-Handschuh
und Sitzpolster-Set
Mein Stil Sicherheit
mit 3M Reflektormaterial
Artikel - Nr. 814046
Einhand-Simultanbremse
links oder rechts zur
Einhandbedienung
Lampe gibt Sicherheit
auch in der Dunkelheit
Artikel - Nr. 814608
Artikel - Nr. 814026
Führungsgriff
für Begleitperson
Artikel - Nr. 814014
Netz für Sauerstoffflasche
für 2-Liter-Flaschen geeignet
Artikel - Nr. 814009
Transporttasche
für die Reise in Flugzeug,
Bus und Bahn
Artikel - Nr. 814042
31
Apprendre votre TOPRO Troja 2G
1.La poignée ergonomique „TOPRO ERGO Grip“:
Ceci vous aidera avec se lever, grande surface pour les
mains, doux et conforable surface pour beaucoup le soutien,
fait de PU-materiel desinfectable, l‘attachement intégré pour
le soutien pour le dos.
2.Frein à main:
Confortable, assuré et facile à utiliser.
3.Cloche:
Facile à utiliser sans deplacer vos mains des poignées.
4.L‘ajustement de hauteur avec la fonction de mémoire:
Ajustement simple et assuré de hauteur de poignée correcte
pour l‘ergonomie optimale quand vous marchez.
5.La place assise:
Aussi confortable que votre chaise de jardin.
Poids d‘utilisateur: Max. 150 kilos (M) / 125 kilos (S).
6.Un gris verrouillage à cordon est intégré dans la place
assise:
Simplement soulever le cordon pour plier votre déambulateur
facilement.
7.Le cadre à côté:
L’adapteur est intégré pour les divers accessoires facultatifs.
8.Moyen pour les seuils:
Plus facile à naviguer de petits obstacles comme les seuils
ou les pavés.
Félicitations pour votre
achat du TOPRO Troja 2G.
Vous avez choisi un produit de qualité
supérieure pour augmenter votre
mobilité dans la vie quotidienne.
TOPRO a développé et fabriqué ce
déambulateur en Norvège, fondé sur
les résultats de recherche actuels, les
plus hautes normes de qualité et de
sécurité. Mais aussi les demandes
des clients et la fonctionnalité.
Le modèle ‘TOPRO Troja 2002’ est
été nommés le gagnant du test de
produit concernant des déambulateurs.
Les resultats ont présenté dans le
bulletin de Stiftung Warentest (union
de consommateurs allemande) en
septembre 2005. Le TOPRO Troja a
été donné la note de 2,1 sur la base
des plusieurs aspects de qualité et la
fonctionnalité. Depuis cette décoration, TOPRO aspire à développer un
déambulateur plus haut-gamme.
La production des déambulateurs à
TOPRO est certifiée selon les normes
de qualité dans ISO 9001 et les normes
écologiques d‘ISO 14001.
9.Câble de frein
10.Monture-fermoir:
Fermer votre déambulateur dans sa position pliée et
facilment pour le transport.
FR
11.La poignée:
Le point d‘attachement pour le panier détachable et le seul
lieu recommandé pour porter votre déambulateur.
12.Panier détachable:
Pour tous transport simple de vos petits articles etc,
le poids maximum maximum de 5 kg.
13. Les réflecteurs:
3M Scotchlite (b) et les éléments réfléchissants intégrés (a)
sont placées sur des côtés de votre déambulateur pour la
visibilité dans l‘obscurité.
S
14.L’ autocollant du produit:
Contient des informations importantes comme le nom du
fabricant, le numéro de série, le chargement maximum, les
mesures etc. (Voir aussi page 33).
15.Les roues détachables et remplaçables, „TOPRO Quick”
16.La protection des côtes:
Empêche la roue d‘être dans une impasse sur les seuils,
les chaises etc.
32
Le TOPRO Troja 2G a été développé
au 93/42/EEC conformément du
matériel médical.
Informer votre fournisseur si vous
trouvez votre produit mutilé sur livraison. Vous pouvez enregistrer votre
déambulateur sur www.topro.co.uk
pour recevoir des informations et des
nouvelles de votre produit de TOPRO.
Nous espérons que votre TOPRO
Troja 2G améliorera votre vie quotidienne, enlargir votre mobilité et la
liberté personnelle.
Cordialement,
TOPRO
Avant d‘utiliser votre TOPRO Troja 2G
Garantie et confort
faites attention s‘il vous plaît:
Voudriez vous régistrez votre
TOPRO Troja 2G par www.topro.
co.uk ou par la formulier que vous
pouvez trouver au derrière.
•TOPRO Troja 2G a été développé pour l‘utilisation à l’inteurieur et
à l‘extérieur. Le produit est créer pour offrir le soutien et la sécurité
pour les gens avec trouble de l‘equilibre et de la marche.
•Faites attention vos doigts ne sont pas dans une impasse quand
vous pliez ou dépliez votre déambulateur.
•Avant chaque usage, vérifier que vos freins fonctionnent correctement.
Vérifier que votre déambulateyr est dans sa position dépliée (vous
devriez entendre un « clic ») et les poignées ont été fixées.
•Utilisez toujours les deux poignées de frein en même temps. Ceci
s‘applique au frein de conduite et le frein de parc.
•Avant d‘asseyant sur la place assise, assurer que le frein de parc a
été appliqué de côté et d‘autre.
•Ne pas pousser le TOPRO Troja 2G quand les freins de parc sont
apppliqué ou pendant les freins de conduite sont continuellement
appliqués.
•TOPRO Troja 2G a un poids d‘utilisateur maximum de 150 kilos (M) /
125 kilos (S). Ne utiliser pas le déambulateur pour le transport
d‘articles ou de personnes lourdes.
•Pour votre propre sécurité: Ne pas courber en arrière ou sur les
côtés quand vous vous asseyez sur la place assise.
•Rappeler les enfants que le déambulateur de 2G de Troja de
TOPRO n‘est pas un jouet.
•Si le déambulateur est exposé aux températures extrêmes, quelques
parties peuvent se sentir très froides ou très chaudes.
•Les vêtements très longs ou larges pourraient être pris dans les
roues du déambulateur et causent l‘utilisateur pour tomber. Il ne faut
pas de porter tels vêtements quand vous utilesez le déambulateur.
Quand vous avez en registré votre
produit vous recevrez les informations
de produit pour le prochain 5 années.
Nous pourrons vous offrir aussi une
extension de garantie qui sera valide
pour un période de 5 ans. La garantie
est 2 années pour les produits qui ne
sont pas enrigistré.
5 Ans
* bei Produktregistrierung
Les conditions de garantie sont celles
publiées par notre société ou par notre importeur. La garantie ne joue pas
lorsque les défectuosités sont provoquées par une mauvaise manipulation
et/ou
par usure (= plaquettes de freins,
poignées de freins, les roues, siège
et panier à provisions). En cas de
recours en garantie, veuillez-vous
adresser à votre revendeur.
Après avoir lu les notes au-dessus vous pouvez
se demander comment utiliser votre nouveau
TOPRO Troja 2G dans une façon sûre, ergo­
nomique et confortable.
Pour garantir que le TOPRO Troja 2G est une bon et assuré aide pour
vous, c‘est important que vous gardiez le déambulateur près de votre
corps. C’est la meilleure façon pour garantir un bon soutien quand
vous marchez ou se lever si vous devriez avoir le malheur de tomber.
Une bonne attitude contribue à garder votre équilibre.
C‘est important que la hauteur
de poignées sont bien régler.
Lisez point D à la page 7 pour
apprendre de l‘ajustement de
poignées. Si vous avez des
problèmes avec régler vos
poignées de déambulateur,
rénseigner votre fournisseur
ou votre thérapeute physique
s‘il vous plaît.
Max 150kg
Garantie*
Quand vous trouvez les symboles au
dessous, il y a une notification spéciale
quant à la la sécurité ou le confort du
produit.
C
S
Le confort
La sécurité
Les symboles utilisées
sur le TOPRO Troja 2G
Maximum de poids
Max 150kg
Maxd‘utilisateur
610mm
Max 1035mm
Maximum largeur
de1035mm
déambulateur
Max 150kg
Max 610mm
Max
Max 610mm
Maximum hauteur
de déambulateur
Max 1035mm
33
FR
La sécurité et conforte
A. P
lier et déplier
Ranger et voyager
1.
Dépliant:
Pour déplier le TOPRO Troja 2G, relâcher le monture-fermoir du
poignées (1.) et pousser en bas jusqu‘à ce que vous pouvez entendre
un clic (2.).
2.
Plier:
KLICK
Quand vous voulez plier votre TOPRO Troja 2G, simplement tirer le
verrouillage à cordon dans la place assise (3.). Pousser les poignées
et fermer avec le monture-fermoir (4.). Faites attentions que le tissu
du panier ne dépasse pas trop entre les poignées. Cela peut bloquer
le monture-fermoir.
3.
Maintenant votre TOPRO Troja 2G est plié, se tenant toujours sur tous
quatre roues. C‘est prêt pour le transport ou pour ranger. Pour réduire
sa taille même plus, c‘est possible d‘abaisser les poignées (voyez
point C & D à la page 35) et enlèver les roues (voyez point G à la page
36).
4.
1.
B. P
anier
Transport et faire les courses
Le panier fait partie de l‘équipement standard de votre TOPRO
Troja 2G. Il peut porter de 5 kilos et est facile à monter ou enlever.
FR
Pour monter le panier, il faut se tenir entre les poignées de votre
déambulateur et appliquer le frein de parc (1). Soulever le panier
en avant pour le glisser au-dessous de la place assise (2.), et sur le
devant et les poignées. Quand il est correctement placé, vous entendrez un clic. (3.). Faites attention que le câble de frein est toujours fixé
atour du frame.
2.
Pour enlever le panier, il faut se tenir entre les pognées de votre
déambulateur et appliquer le frein de parc. Placer vos mains en avant
du panier. Elever le panier quand vous le appuyez légèrement ensemble.
Ceci le relâchera. Utilisez toujours les deux mains quand vous executez
cette opération.
3.
C
34
Le panier est équipé avec une bandoulière pour porter le panier
directe­ment dans votre maison. Faites attention que la bandoulière est
rangée quand le panier est placé sur le déambulateur, pour éviter que
le bandoulière peut être dans une impasse dans les roues avant.
C. P
ositionner la manette pour se promener et se tenir
droit d’une manière ergonomique correcte
Comme déjà mentionné, l’importance d’une position correct des
manettes pour votre sécurité et votre bien est crucial.
Pour déterminer la position correcte des manettes , placer vous même
entre les manettes du TOPRO Troja 2G, laisse les bras tomber avec
les coudes plies légèrement et les mains en direction des manettes.
Les poignets indiquent la position correcte des manettes.
1.
Votre Topra Troja 2G vous soutiendrez sûreté si les manettes sont
bien régler en si vous se promenez et se tenez droit si prêt comme
indiquer.
Pour régler les manettes, tournez les manivelles quelque fois à gauche
(1.), mettez les barres à l’hauteur détermine (2.) et bougez les bars
en haut et en bas prudemment jusque vous attendez un click, ensuite
vous serrez les manivelles à nouveau (3.)
Pour obtenir une pose et une symétrie correcte c’est import de mettre
les mannettes au même niveau.
3.
D. Régler les manettes permanente
avec la fonction de mémoire
2.
Déterminer l’hauteur des manettes (voir C. Positionner la manette pour
se promener et se tenir droit d’une manière ergonomique correcte).
Contez les trous visuels à la derrière des barres.
Enlevez les manivelles (1.). Mettez les bars au dessus le châssis (2.).
La pièce de mémoire rouge apparaît. Séparez la pièce par tourner un
demi tour et tirer la pièce au dessus la barre (3.). Contez les trous jusqu’
au niveau le trou déterminé comme fait en C., mettez la pièce rouge
dans le trou déterminé. Après mettez les barres dans le châssis (4.) et
serrez les manivelles (5.).
Déterminez l’hauteur par tournez les manivelles quelque fois à gauche
(1.), tirez les barres à l’hauteur maximum (2.). Serrez les manivelles.
Maintenant vos manettes sont positionnées à l’hauteur ergonomique.
A partir de ce moment les manettes sont positionnées fixe si vous avez
changer les barres par raison de transport ou stockage.
4.
1.
3.
5.
35 35
FR
La possibilité existe de mettre les manettes d’une hauteur fixe pour
que vous êtes capable de le mettre à nouveau à l’hauteur correcte. Ce
si est utile après vous avez transporté ou entreposé le déambulateur.
E. L
es freins
Arrêter et garer
La poignée de frein peut être utilisée dans deux façons différentes
– aussi un frein de conduite ou qu‘un frein de parc.
Frein de conduite (1.): Le frein de conduite est utilisé pour réduire votre
vitesse quand poussez le TOPRO Troja 2G. Pour appliquer le frein
de conduite, simplement tirer les poignées de frein en haut. Les freins
sont instantanément appliqués. Relâcher les poignées, et le TOPRO
Troja 2G est encore prêt pour l’usage. Pour empêcher les mutilations
des roues, les freins ne devraient pas être continuellement appliqués
quand vous marchez.
1.
Frein de parc (2.): Le frein de parc est utilisé quand TOPRO Troja 2G
est garé pour une période courte ou longue, quand vous voulez reposer et s‘asseyez sur la place assise. Faites attention: il faut appliquer
le frein de parc dans cette situation! Pour appliquer le frein de parc,
appuyer les poignées de frein vers le frame. Pour relâcher, simplement
tirer vers le haut.
2.
S
2.
F. Ajuster/ contrôler et maintenir les freins
1.
Desserrer l‘écrou à côté du frein. Réglez les patins de freins (3.)
comme proche de laa roue et tournez ceci pour s‘assurer que la roue
ne touche pas.
3.
Faites attention que les freins ne sont pas ajustés trop tendu. Il ne faut
pas presser sur le caoutchouc quand le frein de parc est appliqué. Les
blocs de frein et les supensions devraient être régulièrement nettoyés
pour garantir leur opération optimale.
1.
G. L
es roues remplaçables „TOPRO Quick“
Les roues pour toutes les surface
Si vous voulez enlever les roues pour le transport ou le remplacement,
suivez ces instructions:
FR
2.
Enlever: Desserrer la manette de frein. Appuyer le bouton gris sur le centre
(1.), glisser la roue de l‘axe et appuyez continuallement le bouton (2.).
Attacher: Desserrer la manette de frein. Appuyez le bouton gris sur le
centre de la nouvelle roue. Glisser la roue à l‘axe et pousser le bouton.
Pousser la vers l‘intérieur sur l‘axe et relâcher le bouton pour fixer la
roue sur l‘axe. La roue est attachée quand l‘axe est complètement
visible sur le centre. Il ne faut pas voir des marques grises. Le bouton
gris retournera sur le centre. Balancer doucement le déambulateur du
côté pour côntroler que la roue est attachée à l‘axe.
3.
Après vous avez attachée la nouvelle roue au déambulateur, faites
attention que la manette de frein est rattaché et que les freins fonc­
tionnent bien. Lisez les instructions si nécessaire (page 36, pt. F).
Comfort Wheel Grip Comfort Wheel Soft
36
S
C
Choisir les roues appropriées pour votre environnement:
Comfort Wheel Grip (standard): Maniable, avec une adhérence à la
route pour les chemins regulières (TPE) et le
plancher.
Comfort Wheel Soft (facultatif): Confortable et assuré sur les chemins
irregulières, les pasvés etc. (page 40) disponible
comme un supplément (fait du Polyuréthane).
H. TOPRO Ergo Grip
1.
2.
Soutien confortable quand vous vous levez,
quand vous êtes debout ou marcher
TOPRO Ergo Grip vous offrez la nouveaux poignée ergnomonique.
Il combine la position originale de poignée des modèles de Troja de
TOPRO (1.) avec une poignée de main (2.) au devant de la poignée.
Ceci vous donne une meilleure position quand vous voulez se lever
d‘une chaise ou d‘un canapé (3). Faites attention que le frein de parc
est appliquée (4.). La nouvelle poignée vous offre aussi le soutien
supplémentaire quand vous êtes debout (5.).
3.
4.
Il ya a plusieurs options de soutien quand vous êtes debout, un atout
pour confort.
Quand vous poussez le déambulateur, vos mains doivent toujours
dans la position de poignée originale (1.) si les freins sont facillement
accessibles.
5.
C S
1.
I. L
a place assise
Quand vous voulez reposer un peu, vous pouvez vous asseyz confor­
tablement sur la place assise de TOPRO Troja 2G. Faites attention
que il faut s‘appliquer les freins de parc (1.), pour éviter que le déambulateur peut se déplacer! S‘asseoir toujours avec votre dos tourné
vers le panier (2.)!
2.
Pour votre propre sécurité, ne pas courber en arrière ou se pencher
sur aux côtés quand vous vous asseyez sur le déambulateur (3.).
FR
Être assise et se reposer
3.
Un soutien pour votre dos est disponible comme un accessoire
supplé­mentaire quand vous vous asseyez sur le déambulateur.
C
J. La protection des côtes
1.
La sécurité quand vous marchez
La protection des côtes (1.) empêche que la roue peut d‘être dans une
impasse sur les seuils, le montant de porte. Il vous permet de manoeuvrer facillement tels obstacles.
C S
37
K. M
oyen pour les seuils
Passer les obstacles
Le moyen pour les seuils (1.) vous aide à naviguer des bords du trottoir, les seuils et les autres obstacles mineurs. Simplement placer les
roues avant vers l‘obstacle, placer un pied sur la manette et pousser
en bas. Le TOPRO Troja 2G souleve en haut au devant vous pouvez
continuer facillement à travers l‘obstacle.
1.
2.
C S
1.
L. P
orter le rollator
Transport et ranger
Si vous souhaitez porter votre TOPRO Troja 2G, utilisez les poignées (1.).
Ceci est la seule poignée que vous devriez utiliser. Porter le rollator
par le câble de frein ou la place assise peut causer le mal au déam­
bulateur ou l‘utilisateur !
Les poignées sont aussi destinée pour attacher le panier.
S
2.
FR
1.
S
M. L
ED-lumière
Au sécurité dans la rue, a laisser de voir.
Monté sur le devant de la TOPRO Troja 2G dessus des roues avant, le
voyant augmenter votre visibilité par rapport aux autres usagers de la
route dans l‘obscurité. La LED a intégré des capteurs de mouvement
et de lumiere qui sont activés dans l‘obscurité ou une petite peu de la
lumière. Pour l‘activer, il suffit d‘appuyer sur le bouton gris jusqu‘a le
voyant rouge s‘allume. La lumière reste allumée pendant 2 min. après
l‘arrêt, par exemple si vous devez attendre à un passage clouté, la LED
a aussi une extra fonction de sécurité. Quand le rollateur va à gauche
ou à droite, la LED commencera faire des appels et donnera une signal
d‘avertissement. C‘est important en cas de secours ou quand vous avez
tombez.
Extra accessoires kan U vinden op pagina 40.
Materials:
Le nettoyage:
Le déambulateur est fait du
plastique aluminium coating, les
accouplements en plastique et le
matériel en plastique et de polyester.
La plupart des parties peuvent être
recyclés.
Si votre TOPRO Troja 2G est devenu sale après l‘usage, simplement
se laver avec les produits d’entretien.
38
Nous conseillons que le nottoyage du déambulateur est exécuté par
le personnel entraîné qui utilise un liquide qui contient 70-80 % de
l‘éthanol. Le fabricant n’est pas responsable des dommages ou des
blessures qui pourrait arriver par l‘usage des produits d’entretien qui
ont exécuté par le personnel non autorisé.
Les données techniques
TOPRO Troja 2G
Taille
M (medium)
S (small)
La hauteur recommandée
150-200 cm
135-170 cm
Max. poids d'utilisateur
150 kg
125 kg
La hauteur pour les soutient
78 - 100 cm
67 - 86 cm
Maximum longueur
65 cm
65 cm
Maximum largeur
61 cm
61 cm
La distance entre les points de soutien
47 cm
47 cm
Longueur la place assise
62 cm
54 cm
Circle diamètre
84 cm
84 cm
Diamètre les roues avant /arrière
20 cm
20 cm
Largur les roues avant /arrière
36 mm
36 mm
Ergo Grip (handles)
Plusieurs positions
La distance le frein conduite
65 mm
65 mm
La hauteur quand plié
81,5 cm
75,5 cm
La largeur quand plié
24 cm
24 cm
La longueur quand plié
66 cm
66 cm
Transporter dimensions
(sans les roues et sans le panier)
l 60 x b 24 x h 76 cm
l 60 x b 24 x h 72 cm
Poids de transport
(sans les roues et sans le panier)
6 kg
5,7 kg
Poids avec les roues et le panier
7,9 kg
7,6 kg
FR
Inspection / Entretien / Re-usage:
C’est avisé d’exécuter régulièrement une inspection et entretien
générale sur les pièces d’équipement suivante:
• Les barres, le cadre, les manivelles
• Les manettes
• Les freines, les sabot de freins, les manettes de freins
• Les roues, les sièges et les ressors, l’autre accessoires
Ceci on doit aussi le faire au moment de re-usage. Voyez les instructions détaillées concernant l’entretien des freines et le nettoyage du
déambulateur.
Le nettoyage:
Si votre TOPRO Troja 2G est devenu sale après l‘usage, simplement
se laver avec les produits d’entretien.
Nous conseillons que le nottoyage du déambulateur est exécuté par
le personnel entraîné qui utilise un liquide qui contient 70-80 % de
l‘éthanol. Le fabricant n’est pas responsable des dommages ou des
blessures qui pourrait arriver par l‘usage des produits d’entretien qui
ont exécuté par le personnel non autorisé.
TOPRO accessoires
TOPRO a développé une grande
variété d‘accessoires qui suivent
des réactions de nos clients. La
fonction, la design et la qualité
sont des mots clés dans ces développements, et nous visons à
vous assurer avec les solutions
intelligentes et innovatrices
pour votre vie quotedienne avec
votre nouveau TOPRO Troja 2G.
Vous trouverez une sélection
d‘accessoires dans les dernières
pages de cette brochure, sur
www.topro.no et à votre point de
vente de TOPRO.
39
Les accessoires originaux pour votre déambulateur
Le plateau
Facillement porter
les tasses et les assiettes
Nombre d’article. 814728
S
Une batterie des roues molles
trés comfortable
Le roues avec un profil doux fait
de PUR-MATERIEL
Nombre d’article. 814610
Anti slip tapis
Pour casier
Nombre d’article. 814059
S
Porte-gobelet
Quand vous avez soif
Nombre d’article. 814043
Béquille support
Peut attacher sur les côtés
FR
Nombre d’article. 814025
Ice spurs pour les chaussures
Pour les promenades
sur la neige et glace
Taille M (ca. 36-40)
Taille L (ca. 41-46)
(La taille peut varier)
Nombre d’article 814029 (Taille M)
Nombre d’article 814035 (Taille L)
C
S
Le porte nom
Eviter les fauts et d’être
sûr que vous avez votre
propre TOPRO Troja 2G
Nombre d’article. 814024
S
Soutien pour le dos amovible „2G“
Soutien ergonomique dépendre de
votre hauteur et position préféré
Nombre d’article. 814607
40
Le cadenas de votre
de déambulateur
La sécurité supplémentaire
pour votre TOPRO Troja 2G
Nombre d’article. 814023
S
Les accessoires originaux pour votre déambulateur
LED-light
Devriont vu.
Avec les capteurs de mouvement
et lumière intégrés, alarm pour
tomber
Nombre d’article. 814609
Des motives aux panier
p.e. des noms ou dessins des
fleurs à mieux personalisation
Sur demande
Sur demane
Sac avec fermeture à glissière
Vous offrez espace de stockage
supplémentaire
Nombre d’article. 814046
Un frein pour un côte
Peut attcher sur un côté
Lumière donne
la sécurité dans l‘obscurité
Nombre d’article. 814608
Nombre d’article. 814026
FR
S
Une batterie des gants et des
assis d‘un rollateur
Une bande de sécurité personelle
avec matériel réflecté de 3M
Poigné à pousser
pour l‘accompagnateur
Nombre d’article. 814014
Panier d’oxygène
Pour les bouteilles avec
2 litres d‘oxygène
Nombre d’article. 814009
Le sac de transport
Protège votre déambulateur
quand vous voyagez par exemple
avec l‘avion, le train et la voiture
Nombre d’article. 814042
41
Hoe werkt uw TOPRO Troja 2G
1.Ergonomisch handgreep „TOPRO ERGO Grip“:
Helpt bij het gaan staan, breed draagvlak voor de handpalm,
zacht comfort steunvlak, desinfecteerbaar PU-materiaal,
geïntegreerde bevestiging tbv de rugsteun.
2.Gesloten remhendel:
Eenvoudig te bedienen remhendel en parkeerrem.
3.Bel:
Eenvoudig te bedienen, zonder de handen van de
handgreep te hoeven nemen.
4.Handgreep hoogte verstelling met geheugenfunctie:
Eenvoudig voor het instellen van de ergonomisch juiste
gebruikers hoogte.
5.Zitvlak:
Comfortabel en veilig zitten zoals op een tuinstoel.
Gebruikersgewicht: max 150 kg (M) / 125 kg (S).
6.Grijs ont grendelingskoord tbv het vouwmechaniek
geïntegreerd in de zitting:
Trek aan het koord en ontgrendel de rollator zo dat deze
ingeklapt kan worden.
7.Zij-frame:
Geïntegreerde adapter tbv verschillende opties.
8.Drempelhulp:
Voor het veilig overbruggen van drempels en opstakels.
Gefeliciteerd met uw
aankoop van de TOPRO
Troja 2G
U heeft gekozen voor een hoogwaardig product om uw mobiliteit
te vergroten in het dagelijks leven.
TOPRO heeft deze rollator ontwikkeld
en gefabriceerd in Noorwegen op
basis van huidige onderzoeksresultaten alsmede de hoogste kwaliteit en
veiligheidsstand­aarden naar de wensen van de klant en functionaliteit.
Het model TOPRO Troja 2002 werd
gekozen tot winnaar in een producttest
van het Duitse consumentenonderzoek
‘Stiftung Warentest’ uit juli 2005. De
TOPRO Troja werd gewaardeerd op
een 2,1 op basis van vele kwaliteiten functionaliteitaspecten. TOPRO
streeft er sindsdien naar voor meer
optimalisatie van de rollator op basis
van deze bekroonde aspecten.
De rollators van TOPRO zijn gefabriceerd en gecertificeerd volgens de
kwaliteitsstandaarden zoals beschreven
in ISO 9001 en de milieustandaarden
in ISO 12001.
9.Remkabel
10.Sluitbeugel:
Vergrendelt uw rollator in opgeklapte stand, een eenvoudige
handeling voor een veilig transport in iedere situatie.
11.Handvat:
Voorziening voor het mandje en tegelijkertijd het einige handvat om de TOPRO Troja 2G op te tillen c.q. transporteren.
De TOPRO Troja 2G is ontwikkeld in
overeenstemming met de 93/94/EEC
wetgeving met betrekking tot medisch
materieel.
12.Afneembaar mandje:
Hier kunt u veilig uw spullen mee naar huis nemen.
Belastbaar tot 5 kg.
Indien het product beschadigd of
defect is aangeleverd, licht direct uw
leverancier in.
13. Reflektoren:
3M Scotchlite Reflektoren (b) ook geïntegreerde reflektoren
(a) zijn aan de belangrijke zijden van de rollator bevestigd
zodat u beter zichtbaar bent.
U kunt uw rollator registereren op
www.prestonability.eu om meer
informatie en nieuws te ontvangen
over uw TOPRO product. We hopen
dat TOPRO Troja 2G een positieve
bijdrage levert aan uw dagelijks leven,
mobiliteit en persoonlijke vrijheid.
S
NL
14.Productstickers:
Alle belangrijke informatie incl. fabriekantnaam, serienummer, maximale belastbaarheid, maximale hoogte en maximale lengte van de rollators (zie pagina 43).
15.Licht afneembare „TOPRO Quick“ wielen
16.Zijbeschermers:
Rijden zonder aan stoelen of andere voorwerpen
te blijven haken.
42
Met vriendelijke groet,
TOPRO productmanagement
Gebruiksaanwijzing bij eerste gebruik/
regelmatig gebruik:
Garantie en
uitgebreide garantie.
Gelieve aandacht voor de volgende punten:
Gelieve Uw Topro Troja 2G te registreren via www.prestonability.eu of
via het registreringsformulier dat U
kan vinden op de achterzijde.
•De TOPRO Troja 2G is ontwikkeld voor zowel binnen- als buiten gebruik. Het product is ontworpen om steun en veiligheid te bieden voor
personen met een verslechterde evenwicht of moeilijkheden met het
lopen. Het biedt de mogelijkheid om op de zetel uit te rusten en in
het het mandje tot maximaal 5 kilo spullen te vervoeren.
•Let op uw handen wanneer u de rollator in of uitklapt.
•Controleer voor gebruik te allen tijde of de remmen werken. Controleer ook of uw rollator blokkeert in de uitgeklapte positie. (U dient
een klik te horen). Controleer ook of de handvatten goed bevestigd
zijn.
•Gebruik bij remmen altijd beide handremmen. Dit geldt zowel bij de
rem voor het rijden en de parkeerrem.
•Zorg dat de parkeerrem op beide zijden is ingesteld voordat u plaats
neemt op de zetel.
•De TOPRO Troja 2 mag nooit geduwd worden als de parkeerrem
(permanent) is ingesteld.
•TOPRO Troja 2G heeft een maximaal gebruikersgewicht tot 150 kg (M) /
125 kg (S). De rollator mag niet gebruikt worden voor het transport
van zware goederen of personen.
•Voor uw eigen veiligheid: Buig niet naar voren of achteren of
zijwaards als u op de zetel zit.
•Attendeer uw kinderen dat de TOPRO Troja 2G geen speelgoed is.
•Indien de rollator wordt bloot gesteld aan extreme tempraturen
kunnen de onderdelen zeer heet of zeer koud aanvoelen.
•Zeer lange of wijde kleding kunnen klem raken in de wielen van de
rollator met vallen als gevolg. Het wordt afgeraden zulke kleding te
dragen tijdens het gebruik van de rollator.
Wanneer u uw product heeft gegistreerd zult u relevante productinformatie
ontvangen voor de komende vijf jaar.
We kunnen u ook een uitgebreide
garantie aanbieden die geldig zal zijn
gedurende vijf jaar. Voor ongeregi­
streerde producten geldt een garantieperiode van twee jaar.
5 Jaar
Garantie*
* indien met product is geregistreerd
Er is géén spraken van garantie indien schade is ontstaan door, toedoen
van incorrect gebruik, ongeval of
aan slijtage onderhevige onderdelen
(zoals remblokker, remkabels, wielen,
zitting, handgreep e.d.).
Voor reparaties gedurende de garantie periode neemt u alstublieft contact
op met uw dealer.
Na het lezen van bovenstaande gegevens
vraagt u zich wellicht af hoe u de TOPRO
TROJA 2G op een veilige, ergonomische
en comfortabele manier te gebruiken.
Veiligheid en comfort
C
S
Comfort
Veiligheid
Symbolen op de
TOPRO Troja 2G
Maximale gebruikersgewicht
Max 150kg
Max 150kg
Max 610mm
Max 1035mm
Maximale rollatorbreedte
Max 610mm
Max 150kg
Max 610mm
NL
Om er zeker van te zijn dat de TOPRO Troja 2G een goede en veilig
hulpmiddel voor u is dient de rollator te allen tijde dicht bij uw lichaam
te houden. Op deze manier bent u verzekerd voor goede ondersteuning
terwijl u loopt en op te staan mocht u vallen. Recht lopen en met een
heldere vooruitziende blik dragen bij het bewaren van uw balans.
Het is van groot belang dat
de hoogte van handvatten
zijn aangepast naar uw wens.
Lees gelieve punt C op pagina
45 over het instellen van de
juiste hoogte van de handvatten. Indien u probleem ondervindt met het instellen van de
handvatten neem contact op
met uw verkooppunt of fysiotherapeut.
Waar u onderstaande symbolen vindt,
geldt er een speciale kennisgeving
over de veiligheid of comfort van het
product.
Max 1035mm
Maximale rollatorhoogte
Max 1035mm
43
A. Inklappen en uitklappen:
Opbergen en reizen
1.
Uitklappen:
Om de TOPRO Troja 2G uit te klappen, haal voorzichtig de veiligheidsbeugel van het handvat (1). Maak los en duw de zetel naar
beneden tot u een <Klik> hoort (2).
2.
Inklappen:
KLICK
Wanneer u de TOPRO Troja 2G wilt inklappen, trek aan het ontgrendelingskoord op de zetel (3). Duw vervolgens de handvatten samen
en blokkeer ze met de sluitbeugel (4). Zorg ervoor dat het stof aan de
voorzijde van het mandje niet te veel uitsteekt tussen de handvatten
van de bevestiging van de sluitbeugel.
3.
Nu is uw TOPRO Troja 2G is ingeklapt staat deze nog op vier wielen.
Het is nu klaar voor transport of om de rollator op te bergen. Om de
rollator nog kleiner te vervoeren is het mogelijk om de handvatten
lager te zetten (zie punt C & D op pagina 45) en om de wielen te verwijderen (zie punt G op pagina 46).
4.
1.
B. M
andje
Transport en boodschappen
Het mandje hoort bij de standaard uitrusting van uw TOPRPO Troja 2G.
Het is belastbaar tot 5 kg. En kan verwijderd en gedemonteerd worden.
Sta in het midden van uw rollator en gebruik te parkeerremmen om
het mandje te verwijderen (1.) Til vervolgens het mandje naar voren
om het onder de zetel te plaatsen (2). En naar de voorzijde van de
hanvatten. Wanneer het correct geplaatst is zult u een klik horen (3.).
Zorg ervoor dat de remkabel nog steeds ongedeerd onder het frame
blijft.
2.
Sta tussen de handvatten en gebruik de parkeerremmen om het
mandje te verwijderen. Plaats de handen naar de voorzijde van het
mandje, elke hand op één zijde. Til het mandje op terwijl u het een
beetje naar elkaar drukt. Dit zorgt ervoor dat het los komt. Gebruik te
allen tijde beide handen wanneer u deze handeling uitvoert.
NL
3.
C
44
Bijgaand treft u een schouderband bij het mandje om het mee te
nemen naar huis. Zorg ervoor dat de schouderband weg is gestopt
als het mandje is geplaatst op de rollator zodat het niet kan klemmen
tussen de voorwielen.
C. Instellen van het handvat voor het
ergonomisch correct wandelen en staan
Zoals eerder vermeld, is het zeer belangrijk voor uw veiligheid en
uw welzijn dat de hoogte van de handvaten correct ingesteld zijn.
Om de juiste hoogte te bepalen, sta tussen de beide handvaten van
de TOPRO Troja 2G, laat je armen losjes hangen, je ellebogen lichtjes
gebogen en je handpalmen in de richting van het handvat. Uw polsen
duiden nu de correcte hoogte van de handvaten aan!
1.
Uw TOPRO Troja 2G zal u veilig ondersteunen zo de handvaten
correct ingesteld zijn en u voldoende dichtbij stapt of staat, zoals eerder getoond.
Om de handvaten in stellen, draai het bevestigingswieltje enkele malen
naar links (1.), breng de uitschuifbare stangen op de juiste hoogte (2.),
en beweeg ze zachtjes op en neer tot u een klik hoort, vervolgens
draait u het bevestigingswieltje terug vast (3.).
Het is belangrijk de beide handvaten op dezelfde hoogte te positioneren
om een correcte lichaamssymmetrie en houding te bekomen.
3.
D. Instellen van het handvat, gebruik maken van de
geheugen functie, voor een permanente instelling
van de handvaten.
2.
De mogelijkheid bestaat om de handvaten op een permanente standaard hoogte te plaatsen zodat u op elk moment de juiste hoogte
terug kan instellen. Dit kan nuttig zijn zo het loopwagentje, zo compact
mogelijk, wordt getransporteerd of opgeslagen.
Vervolgens om de hoogte in te stellen, draai het bevestigingswieltje los
en trek de stangen zo hoog als mogelijk (2.). Draai het bevestigingswieltje
terug vast en uw handvaten zijn ingesteld op de ergonomische hoogte.
Hierna zullen de handvaten steeds op de juiste hoogte staan als u de
stangen omwille van transport of opslag gewijzigd heeft.
4.
1.
3.
NL
Bepaal de hoogte van de handvaten (zie: C. Instellen van het handvat
voor het ergonomisch correct wandelen en staan.) Tel de zichtbare
gaatjes aan de achterkant van de stangen. Draai het bevestigingswieltje los (1.). Trek de stangen uit het frame (2.). Het rode geheugen
plaatje komt te voorschijn. Maak dit los door een kwartdraai te geven
en het plaatje uit de stang te trekken (3.). Tel nu tot het vastgestelde
gaatje op de stang, zoals in C. ingesteld en plaats het rode geheugen
plaatje daarin. Vervolgens zet je de stang terug in het frame (4.) en
draai het bevestigingswieltje terug vast (5.).
5.
45 45
E. R
emmen
Stoppen en parkeren
De handrem kan op verschillende manieren toegepast worden zoals
de rijrem en de parkeerrem.
Rijrem (1.): De rijrem wordt wordt gebruikt om snelheid te verminderen
wanneer u de TOPPRO Troja 2G wordt geduwd. Om de rijrem te activeren dient u de remmenhandvatten op te tillen, de rem zal onmiddellijk
worden geactiveerd. Wanneer u de remmen los laat zal de TOPRO
Troja 2G weer bestemd zijn om vooruit te rijden. Om schade aan de
wielen te vermijden mogen de remmen niet gebruikt worden tijdens
het rijden.
1.
Parkeerrem (2.): De parkeerrem wordt gebruikt wanneer de TOPRO
Troja 2G geparkeerd wordt voor een korte of lange tijd, bijvoorbeeld
wanneer u tijdens een wandeling wilt uitrustten op de zetel. Het is
verstandig om de parkeerrem in zulke situaties te gebruiken. Om de
parkeerrem te activeren dient u de remhandvatten naar beneden te
duwen richting het frame. Om deze rem weer op te heffen dient u ze
weer omhoog te trekken.
2.
S
2.
F. H
et aanpassen / controleren en behouden
van de remmen
1.
3.
Maak de moer tussen de rem los (1.). Maak de remkabel vast met de
schroef (2.). Stel de remblokken (3.) zo dicht mogelijk bij het wiel en
draai hieraan om te controleren dat dezen het wiel niet raken.
Zorg ervoor dat de remmen zijn aangepast en niet te strak of te dicht
bij het rubber wanneer de parkeerrem er op zit. De remblokken en
veringen dienen regelmatig schoon gemaakt te worden voor optimaal
gebruik.
1.
Geschikte wielen voor elk oppervlakte
Indien u de wielen wilt demonteren voor transport of vernieuwing,
volg gelieve deze instructies op:
2.
Verwijderen: Maak de remhendel los. Druk op de grijze knop op het
middenpunt (1.) en glij de wielen van de as af terwijl u de knop naar
beneden duwt.
Vastmaken: Maak de remhendel los. Druk op de grijze knop op het
middepunt van de wiel. Glij het wiel ouer de as terwijl u op de knop
drukt (1.). Duw het wiel zo ver mogelijk naar binnen op de as (2.)
en laat de knop los om het wiel in de as te schieten. Het wiel is veilig
vast gemaakt als de as volledig zichtbaar is in het middenpunt en u
geen grijze tekens kunt zien (3.) de grijze knop dient nu terug te zijn
geschoten van het middenpunt. Controleer voorzichtig of de wielen
bevestigd zijn door de rollator lichtjes zijwaarts te kantelen.
NL
3.
Comfort Wheel Grip Comfort Wheel Soft
46
G. Afneembare wielen „TOPRO Quick“
S
C
Zorg ervoor dat u de remhendel opnieuw bevestigt nadat de
nieuwe wielen zijn gemonteerd aan de rollator. Controleer of de
remfuncties goed werken. (zie pagina 46, punt F).
Kies geschikte wielen voor uw omgeving:
Comfort Wheel Grip (standaard): wendbaar met een goede grip op
gladde oppervlaktes zoals vloeren en zelfs wegen.
(gemaakt van TPE)
Comfort Wheel Soft (facultatief): comfortabel en veilig op moeilijke
begaande wegen, kinderkopjes etc. (zie pagina
50). Als extra verkrijgbaar. (gemaakt van).
H. TOPRO Ergo Grip
1.
2.
Comfortabele steun bij het opstaan, staan of wandelen
TOPRO Ergo Grip biedt nieuwe ergonomische grip en is geschikt voor
oppervlaktes. Het is een combinatie van de oorspronkelijke handgrippositie van de TOPRO Troja modellen (1.) met een handgrip (2.)
aan de voorzijde van de handvatten. Dit zorgt ervoor dat u een betere
houvast heeft wanneer u zult opstaan van een stoel of bank (3.). Zorg
er altijd voor dat de parkeerrem is geactiveerd wanneer u deze handeling uitvoert (4.) De nieuwe handgrip biedt u ook extra steun wanneer
u staat (5.)
3.
4.
Diverse steunopties maken het u gemakkelijk om van positie te wisselen
wanneer u staat en verhoogt daarmede uw comfort.
Wanneer u de rollator duwt dienen uw handen te allen tijde op de
handvatten te rusten (1.) om snel de remmen te gebruiken.
5.
C S
1.
I. Z
etel
Zitten en uitrusten
Als u een poos wil uitrusten, kunt u comforabel zitten op de zetel van
de TOPRO Troja 2G. Zorg ervoor dat de parkeerremmen zijn geactiveerd (1.) zodat de rollator niet zal bewegen! Zit te allen tijde met uw
rug richting de het mandje (2.)!
2.
Buig in het kader van uw veiligheid niet voorover en leun niet zijwaarts
van de rollator (3.).
3.
Een rugondersteuning is verkrijgbaar als accessoire om extra steun te
bieden wanneer u plaats neemt op de rollator.
NL
C
J. Zijbeschermers
1.
Veiligheid tijdens het wandelen
De zijbeschermers (1.) op het achterwiel bieden bescherming tegen
uitstekende randen, deurstijlen etc. Het biedt u de mogelijkheid om
deze obstakels veilig te passeren.
C S
47
K. D
rempelhulp
Obstakels trotseren
De drempelhulp (1.) helpt u om stoepranden en andere kleine obstakels
te trotseren. Plaats het voorwiel tegen de voorkant van het obstakel,
plaats één voet op de drempelhulp en duw naar beneden (2.).
De TOPRO Troja 2G zal dan optgetild worden zodat u veilig verder
kunt lopen.
1.
2.
C S
1.
L. H
et dragen van de rollator
Vervoer en opbergen
Indien u de TOPRO Troja 2G wilt vervoeren, gebruik de handvatten (1.)
Dit is de enige wijze waarop u de rollator kunt vervoeren. Het dragen
van de rollator bij de remkabels of de zetel kan schaden veroorzaken
bij de rollator of gebruiker.
De handvatten moeten ook gebruikt worden om het mandje
te bevestigen.
S
2.
1.
NL
S
M. L
ED- Light
Om gezien te worden, voor de veiligheid op de straat
Gemonteerd op de voorkant van de TOPRO Troja 2G boven de voor­
wielen, zal de LED uw zichtbaarheid verhogen t.o.v. andere weggebruikers in donkere omstandigheden. Het LED-lampje heeft geintegreerde
bewegings- en lichtsensoren, die zullen geactiveerd worden in donker
of bij weinig licht. Om de functie te activeren, moet U enkel op de grijze
knop drukken totdat de rode lamp oplicht. De LED-lamp blijft branden
gedurende 2 minuten nadat U bent gestopt, bvb voor als u moet wachten
aan een zebrapad, de LED heeft ook een extra beveiligingsfunctie. Als
de rollator links of rechts kantelt, zal de LED knipperen en een waarschuwingssignaal geven. Dit is belangrijk om aandacht te trekken van andere
mensen in geval je hulp nodig hebt of gevallen bent.
Extra accessoires kan U vinden op pagina 50.
Materiaal:
Schoonmaken:
Deze rollator is gemaakt van
een plastic coated allumiumum,
plastic.
Als uw TOPRO Troja 2G vuil is kunt u deze schoonmaken met de
standaard schoonmaakmiddelen.
48
We raden aan om de rollator te desinfecteren door bevoegde schoonmakers die een middel gebruiken dat 70 tot 80% ethanol gebruikt. De
fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen door het gebruik van desinfecterende middelen of schoonmaakwerkzaamheden door onbevoegde schoonmakers.
Technische gegevens
TOPRO Troja 2G
Maat
M (medium)
S (small)
Aangeraden hoogte
150-200 cm
135-170 cm
Max. gewicht gebruiker
150 kg
125 kg
Hoogte van steunpunten
78 - 100 cm
67 - 86 cm
Maximale lengte
65 cm
65 cm
Maximale breedte
61 cm
61 cm
Afstand tussen steunpunten
47 cm
47 cm
Zetelhoogte
62 cm
54 cm
Draapunt diameter
84 cm
84 cm
Diameter voor/achterwielen
20 cm
20 cm
Breedte voor/achterwielen
36 mm
36 mm
Ergo Grip (handvatten)
Diverse posities/afmetingen
Afstand rem
65 mm
65 mm
Hoogte indien ingeklapt
81,5 cm
75,5 cm
Breedte indien ingeklapt
24 cm
24 cm
Lengte indien ingeklapt
66 cm
66 cm
Transport dimensies
(zonder wielen en mandje)
l 60 x b 24 x h 76 cm
l 60 x b 24 x h 72 cm
Transport gewicht
(zonder wielen en mandje)
6 kg
5,7 kg
Gewicht met wielen en mandje
7,9 kg
7,6 kg
Inspectie / Onderhoud / Hergebruik:
Het is ten stelligste aangeraden om een periodieke inspectie en onderhoud
uit te voeren op onderstaande items:
• Handvaten en handvatgeleidingen
• Remmen, remhandvaten, remblokken, veren
• Wielen, zetel en toebehoren
Dit geldt ook wanneer de loopwagen terug klaargemaakt wordt voor
gebruik.
Zie hiervoor de gedetailleerde instructies in de gebruikershandleiding
mbt onderhoud van de remmen, reiniging en ontsmetting van de loopwagen
Opbergen:
U kunt uw TOPRO Troja 2G opbergen in staande positie in uw huis.
Het kan ook buiten gestald worden maar het is het raadzaam om
de rollator op te bergen op een beschutte plek. Om schade aan uw
TOPRO Troja 2G te voorkomen raden wij u aan om de rollator onder
een zeil op te bergen en niet bloot stellen aan extreme hoge of lage
tempraturen.
TOPRO Accessoires
TOPRO heeft een brede selectie
accessoires ontwikkeld op basis van klanttevredenheidonderzoeken. Functionaliteit, design
en kwaliteit zijn hierbij van belang en we streven naar slimme
en innovatieve oplossingen om
bij te dragen aan uw dagelijks
leven met uw nieuwe TOPRO
Troja 2G. U vindt een selectie
van accessoires zoals beschreven
in de laatste pagina’s van deze
brochure, op
www.prestonability.eu en bij uw
TOPRO verkooppunt.
49
NL
• Geleidingen, kader, schroeven
TOPRO Originele accessoires zu Ihrem Rollator
Dienblad
Om eenvoudig kopjes en
borden mee te dragen.
Artikelnummer 814728
S
Set afneembare zachte
komfortwielen
Zachte profile wielen gemaakt
van PUR-materiaal
Artikelnummer. 814610
Anti slip mat
voor dienblad
Artikelnummer 814059
S
Bekerhouder
Zodat u geen dorst krijgt
Artikelnummer 814043
Kruk houder
Kan bevestigd worden
aan beide zijden.
Artikelnummer 814025
Ice spurs voor schoenen
Om veilig door sneeuw
en op ijs te lopen.
Maat M (ca. 36-40)
Maat L (ca. 41-46)
(Maten kunnen variëren)
Artikelnummer 814029 (Size M)
Artikelnummer 814035 (Size L)
C
S
Naamplaatje
Vermijdt verwarring en zorgt
ervoor dat u uw eigen TOPRO
Troja 2G kunt vinden.
NL
Artikelnummer 814024
S
Afstelbare rugsteun met
bleding “2G” Ergonomisch
afstelbaar, afhankelijk van uw gewicht en gewenste zithouding.
Artikelnummer 814607
50
Rollator slot
Extra beveiliging voor
uw TOPRO Troja 2G
Artikelnummer 814023
S
TOPRO Originele accessoires zu Ihrem Rollator
LED-licht
Gezien worden.
Met geintegreerde bewegingsen lichtsensoren, valalarm
Artikelnummer 814609
Motieven op aankoopmandje
Namen of bloementekeningen
voor een betere personalisering
Op aanvraag
Op aanvraag
Sporttas met rits
Biedt extra opbergruimte
Artikelnummer 814046
Enkele rem
Can gemonteerd worden
op beide zijden
Artikelnummer 814026
Lamp
Licht biedt zekerheid
in het donker
Artikelnummer 814608
Duwhandgreep
voor begeleider
Artikelnummer 814014
Zuurstofmandje
Geschikt voor twee
flessen zuurstof (2 liter)
Artikelnummer 814009
Transport tas
Beschermt uw rollator wanneer u
reist per vliegtuig, trein of auto.
Artikelnummer 814042
51
NL
S
Rollator handschoenen zitposteringset
Persoonlijke beveiligingsstrip
met 3M reflektormateriaal
All products are developed and produced in Norway.
Manufacturer:
Version 01/11 - Art. 102566wt
NORSK:
Vennligst fyll ut skjemaet og returner
det til en av TOPRO-adressene på
denne siden, eller registrer ditt nye
produkt på en av våre websider.
1. Produkt
2. Serienummer
3. Anskaffelsesdato
4. Anskaffelsessted
5. Navn
6. Adresse
7. Land
8. E-post
9. Dato/underskrift
Product registration card
5. Name:_________________________________________
6. Address:_______________________________________
__________________________________________________
Please fill in and send it to one of the TOPRO
addresses on this page, or register on one of
our websites.
1. Product: TOPRO Troja 2G
7. Country:_______________________________________
__________________________________________________
2. Serial No.:_____________________________
8. E-mail:_________________________________________
9. Date/signature:________________________________
3. Purchasing date:______________________
4. Shop:_________________________________________
__________________________________________
DEUTSCH:
Produktregistrierungskarte an
TOPRO im jeweiligen Land schicken:
1. Produkt
2. Seriennummer
3. Kaufdatum
4. Firma
5. Name
6. Adresse
7. Land
8. E-Mail
9. Datum/Unterschrift
NEDERLANDS:
Produktregistrierungskarte an
TOPRO im jeweiligen Land schicken:
1. Produkt
2. Serienummer
3. Aankoopdatum
4. Winkel
5. Naam
6. Adres
7. Land
8. E-Mail
9. Datum/handtekening
FRANÇAIS:
Carte à régistré de la produit par
Pays:
1. Produit
2. Numéro sérial
3. Date d‘achat
4. Société
5. nom
6. Adresse
7. Pays
8. E-Mail
9. Date/signature
TOPRO AS
Visiting Address:
Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norway
Post Address:
P.O. Box 428
2803 Gjøvik
Norway
Tel. +47 61 13 46 00
Fax +47 61 13 46 01
post@topro.no
www.topro.no
Vertriebs- und Schulungszentrum
Deutschland
TOPRO GmbH
Bahnhofstraße 26 d
82256 Fürstenfeldbruck
Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0
Fax:+49 (0) 8141 88 89 39-22
mail@topro.de
www.topro.de
Benelux
Preston Ability
Jachtwagen 29
3897AM Zeewolde
Nederland
Tel: +31 (0) 630 4 741 74
m.vaartjes@prestonability.eu
www.prestonability.eu
TOPRO Limited
Unit 14 Mainstream Way
Saltley
Birmingham
B74SN
United Kingdom
Tel: +44 (0) 121 3 59 60 74
Fax: +44 (0) 121 3 59 80 98
info@topro.co.uk
www.topro.co.uk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising