Dell | PowerEdge T320 | Dell PowerEdge T320 Instrukcja uruchomienia

Dell PowerEdge T320
Instrukcja uruchomienia
Model regulacji: E20S Series
Typ regulacji: E20S001
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.
OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób
uniknięcia problemu.
PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia
obrażeń ciała lub śmierci.
© 2012 Dell Inc.
Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo Dell, Dell Precision™, OptiPlex™ Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™,
PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force 10™ oraz Vostro™ są znakami towarowymi
należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™ oraz
AMD Sempron™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Serve®r,
Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® i Active Directory® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Red Hat® oraz Red Hat® Enterprise Linux® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi należącymi do firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Novell® i SUSE® to zastrzeżone znaki towarowe
należące do firmy Novell Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Oracle® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy
Oracle Corporation i/lub jej filii. Citrix®, Xen®, XenServer® oraz XenMotion® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
należącymi do firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® oraz
vSphere® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy VMWare, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach. IBM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy International Business Machines Corporation.
2012 - 05
Rev. A01
Rozpakuj zestaw i zidentyfikuj jego poszczególne elementy.
Instalacja i konfiguracja
PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższej procedury należy zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do zestawu.
Rozpakowanie systemu
Opcjonalna konfiguracja szafy serwerowej typu rack
W przypadku stosowania opcjonalnej konfiguracji szafy serwerowej typu rack, zmontuj prowadnice i zainstaluj system w szafie typu
rack zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami montowania takiej szafy dołączonymi wraz z zestawem
komputerowym.
Ustawianie systemu typu tower (wieża) w stabilnej pozycji
PRZESTROGA: System typu tower (wieża) wyposażony jest od spodu w cztery nóżki, które można wysunąć na
zewnątrz, aby ustawić system w prawidłowej, stabilnej pozycji. Jeśli nóżki nie zostaną rozłożone, system może się
przewrócić i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
Rysunek 1. Wysuwanie nóżek systemu
3
Opcjonalnie — Podłączanie klawiatury, myszy i monitora
Rysunek 2. Podłączanie klawiatury, myszy i monitora
Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie).
Przy złączach na panelu z tyłu systemu znajdują się ikony oznaczające, który kabel należy podłączyć do każdego z nich. Upewnij
się, że śruby na złączu kabla monitora zostały dokręcone (o ile występują).
Podłączanie kabli zasilania
Rysunek 3. Podłączanie kabli zasilania
Podłącz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do systemu oraz odpowiedni kabel zasilania do monitora, o ile jest używany.
4
Mocowanie kabli zasilania
Rysunek 4. Mocowanie kabli zasilania
Zegnij kabel zasilania w pętlę w sposób przedstawiony na rycinie i zamocuj kabel na wsporniku za pomocą załączonej opaski.
Podłącz drugą końcówkę kabla (kabli) do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania
bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU).
Włączanie systemu
Rysunek 5. Włączanie systemu
Po zainstalowaniu zdejmij opcjonalną osłonę. Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania powinien się zaświecić.
5
Instalowanie opcjonalnej osłony
Rysunek 6. Instalowanie osłony
Zainstaluj osłonę (opcjonalną).
Kończenie konfiguracji systemu operacyjnego
UWAGA: Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych dostępne są na stronie dell.com/
ossupport.
Umowa licencyjna oprogramowania Dell
nośniki zawierające zainstalowane oprogramowanie Dell należy traktować jako KOPIE zapasowe oprogramowania
Zjednoczonych mają do dyspozycji stronę internetową support.dell.com
Inne przydatne informacje
PRZESTROGA:
•
•
6
Podręcznik użytkownika
•
support.dell.com/manuals.
wliczając te, które dotyczą systemu operacyjnego, oprogramowania do zarządzania systemem operacyjnym, aktualizacji
systemu operacyjnego oraz części nabytych wraz z systemem.
Wszystkie nośniki dostarczone z systemem zawierające dokumentację i narzędzia do konfiguracji oraz zarządzania nim,
Dokumentacja dołączona do stojaka przedstawia sposób montowania systemu. W razie wątpliwości zapoznać sięz zawartymi w niej instrukcjami.
zawiera informacje o funkcjach systemu i opis sposobów rozwiązywania problemów zaistniałychpodczas jego użytkowania, a także instrukcje dotyczące instalacji lub wymiany elementów systemu. Dokument ten jestdostępny w trybie online na stronie Zobacz: uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych w dokumencie dostarczonymwraz z systemem. Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczonejako oddzielny dokument.
, gdzie u góry można wybrać swój kraj czy region.
zainstalowanego na twardym dysku. W razie braku zgody na warunki umowy należy skontaktować się z działem obsługi. Klienciw Stanach Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer telefonu 800-WWW-DELL (800-999-3355). Klienci spoza Stanów
Przed uruchomieniem systemu należy zapoznać się z umową licencyjną oprogramowania Dell, dołączoną do zestawu. Wszelkie
W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie należy zapoznać się z dokumentacją systemuoperacyjnego. Przed rozpoczęciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy należy zapoznać się z dokumentacjądotyczącą instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnić się, że system operacyjny został zainstalowany przed instalacjąsprzętu i oprogramowania niezakupionego wraz z systemem.
Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie i są zgodne z wymogamistandardowych norm obowiązujących w Meksyku (NOM):
. Ta usługa jest dostępna w wybranych krajach.
. Firma Dell oferuje kompleksowe szkolenie w dziedzinie sprzętu i certyfikację. Więcej informacji
Jeśli procedury opisane w tym podręczniku są niezrozumiałe lub jeśli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy zapoznaćsię z pojawiły się aktualizacje, i zapoznawać sięz nimi w pierwszej kolejności, ponieważ informacje w nich zawarte zastępują informacje z innych dokumentów.
z komputerem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy na stronie support.dell.com/manuals
UWAGA: W trakcie aktualizacji systemu zalecane jest pobranie ze strony support.dell.com i zainstalowanie najnowszych
wersji BIOSu, sterowników i oprogramowania sprzętowego dla posiadanego systemu.
Uzyskiwanie pomocy technicznej
Podręcznikiem użytkownika
na ten temat można znaleźć na stronie dell.com/training
Informacje dotyczące normy NOM
Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Numer modelu:
E20S
Napięcie zasilania:
100–240 V AC (z zasilaczami 350 W, 495 W oraz 750 W AC)
Częstotliwość:
50 Hz/60 Hz (zasilacz prądu zmiennego)
10 A – 5 A (X 2) (zasilacz prądu zmiennego 750 W)6,5 A – 3 A (X 2) (zasilacz prądu zmiennego 495 W)
Importer:
Pobór prądu:
4,8 A – 2,4 A (z nienadmiarowym zasilaczem prądu zmiennego 350 W)
Dane techniczne
UWAGA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone
support.dell.com.
Zasilanie
Zasilacz prądu zmiennego (na zasilacz)
Moc
350 W, 495 W lub 750 W
Emisja ciepła
Maksymalnie 1908 BTU/godz. (zasilacz 495 W)
Maksymalnie 2891 BTU/godz. (zasilacz 750 W)
Maksymalnie 1456 BTU/godz. (nienadmiarowy zasilacz 350
W)
UWAGA: Rozproszenie ciepła jest obliczane na
podstawie znamionowej mocy zasilania w watach.
Napięcie
UWAGA: System ten jest zaprojektowany także do
podłączania do systemów zasilania IT z napięciem
międzyfazowym nieprzekraczającym 230 V.
od 100 V AC do 240 V AC, automatyczne dostosowanie, od
50 Hz/60 Hz
7
Zasilanie
Akumulator
Bateria pastylkowa
Litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032
Wymiary i masa
Wieża
Wysokość
443,3 mm (17,45 cala) z nóżkami
430,3 mm (16,94 cala) bez nóżek
Szerokość
304,5 mm (11,99 cala) z otwartymi nóżkami
218 mm (8,58 cala) z zamkniętymi nóżkami
Długość
542,2 mm (21,35 cala) bez osłony
558,6 mm (21,99 cala) z osłoną
Szafa typu rack
Wysokość
218 mm (8,58 cala)
Szerokość
430,3 mm (16,94 cala) bez zaczepów
482,4 mm (18,99 cala) z zaczepami
Długość (minimalnie)
538,4 mm (21.2 cala) od tylnej strony uchwytów szafy rack i z
modułem zasilacza podłączonym za pomocą kabla
Długość (maksymalnie)
584,05 mm (22.99 cala) od tylnej strony uchwytów szafy rack i
z zewnętrznym wentylatorem systemowym
Waga przy maksymalnej konfiguracji
29,55 kg (65,14 funta)
Waga bez wyposażenia
15,6 kg (34.39 funta)
Środowisko pracy
UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji
systemu należy odwiedzić stronę internetową dell.com/environmental_datasheets.
Temperatura
Podczas pracy
Praca ciągła: od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) przy
wilgotności względnej od 10% do 80% (RH), maks. punkt rosy
26°C (78,8°F). W przypadku wysokości powyżej 900 m
maksymalna temperatura termometru suchego obniża się o
1°C na 300 m (1°F na 550 stóp).
UWAGA: Więcej informacji o możliwości rozszerzenia
zakresu temperatury, w jakim urządzenie może pracować,
można znaleźć na stronie support.dell.com/manuals.
Podczas przechowywania
Wilgotność względna
8
Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F) przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym wynoszącym 20°C (68°F) na
godzinę
Środowisko pracy
Podczas przechowywania
Od 5% do 95% przy maksymalnej temperaturze termometru
wilgotnego 38°C
Maksymalne natężenie wibracji
Podczas pracy
0,26 Grms przy 5 - 350 Hz przez 5 minut(we wszystkich
kierunkach działania)
Podczas przechowywania
1,87 Grms przy 10 - 500 Hz przez 15 minut (przetestowano
wszystkie 6 stron systemu)
Maksymalny wstrząs
Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z (jeden impuls po
każdej stronie systemu) o sile 31 G trwający przez 2,6 ms w
kierunku działania
i ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden impuls po każdej stroniesystemu) o sile 71 G przez maksymalnie 2 ms
Podczas pracy
Podczas przechowywania
Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na dodatniej
Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na dodatniej i
ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden impuls po każdej stronie
systemu) w postaci zaokrąglonej fali kwadratowej o sile 27 G
przy prędkości 597 cm/s (235 cali na sekundę).
Od –15,2 do 3 048 m (–50 do 10 000 stóp)
Wysokość n.p.m.
Podczas pracy
–15,2 do 10 668 m
UWAGA: W przypadku wysokości powyżej 900 m,
maksymalna temperatura w jakiej urządzenie może
pracować obniża się o około 1°C na każde około 300 m.
Podczas przechowywania
Poziom zanieczyszczeń w powietrzu
Klasa
G1 wg definicji w normie ISA-S71.04-1985
9
Download PDF

advertising