Operating Instructions (Greek)

Operating Instructions (Greek)

.

KX-MB2000.

KX-MB2000GR

KX-MB2010GR

KX-MB2025GR

KX-MB2030GR

ΜΗΝ συνδέετε τη συσκευή σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB έως ότου σας ζητηθεί να το κάνετε από το πρό-

γραμμα εγκατάστασης του Multi-Function Station (CD-ROM).

1 2

FOR ENGLISH USERS:

You can select English for the display and report (feature #110, page 63).

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο:

R

Η παρούσα συσκευή είναι συµβατή µε τη λειτουργία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Πρέπει να γίνετε

συνδρομητής στην ειδική υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας σας.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Panasonic.

οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή

συγκατάθεση της Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

Μπορείτε να επιλέξετε Ελληνικά ή Αγγλικά ως γλώσσα.

Η οθόνη και οι αναφορές εμφανίζονται στην επιλεγμένη

γλώσσα. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ελληνικά. Αν θέλετε να

αλλάξετε τη ρύθμιση, ανατρέξτε στη λειτουργία #110 στη

σελ. 63.

Προσοχή:

R

Μην τρίβετε ή χρησιμοποιείτε γόμα πάνω στην

εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού εγγραφής, γιατί το

χαρτί θα μουντζουρωθεί.

Ειδοποίηση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την

επιστροφή προϊόντος:

R Αυτό το προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές/

εμπιστευτικές σας πληροφορίες. Για να προστατέψετε τα

προσωπικά/εμπιστευτικά δεδομένα σας, προτείνουμε να

διαγράψετε πληροφορίες από τη µνήµη, πριν απορρίψετε,

µεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν.

Περιβάλλον:

R Η στρατηγική της Panasonic εμπεριέχει περιβαλλοντικές

ανησυχίες ως προς όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής των

προϊόντων, από την ανάπτυξη των προϊόντων μέχρι το

σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας και από τις

μεγαλύτερες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης μέχρι τις

πρακτικές συσκευασίας με γνώμονα τον περιορισμό των

αποβλήτων.

Σηµείωση:

R Το πρόσφυμα στον αριθμό του μοντέλου θα παραλείπεται

σε αυτές τις οδηγίες.

R Τα περισσότερα σχεδιαγράμματα σε αυτές τις οδηγίες

χρήσης βασίζονται στο KX-MB2000.

Εμπορικά σήματα:

R Τα Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer

και PowerPoint είναι είτε κατατεθέντα σήματα είτε εμπορικά

σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

και/ή σε άλλες χώρες.

R Το Pentium είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις

ΗΠΑ και άλλες χώρες.

R Οι ενδεικτικές οθόνες επανατυπώθηκαν με την άδεια της

Microsoft Corporation.

R Το Adobe και το Reader είναι είτε κατατεθέντα σήματα ή

εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις

Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

R Το Avery είναι σήμα κατατεθέν της Avery Dennison

Corporation.

R Το XEROX είναι σήμα κατατεθέν της Xerox Corporation.

R Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο

κείμενο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων

τους.

Πνευματικά δικαιώματα:

R Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος υλικού ανήκουν

στην Panasonic System Networks Co., Ltd. και η

ανατύπωση επιτρέπεται μόνο για χρήση από την εταιρία.

Η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του υλικού για

2

Για την ασφάλειά σας

Ακτινοβολία laser

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙZΕΡ

Ο εκτυπωτής της συσκευής χρησιμοποιεί laser. Χρήση των ρυθμιστικών ή προσαρμογή

των διαδικασιών με τρόπο διαφορετικό από

αυτόν που σας υποδεικνύεται σε αυτές τις

οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε

επικίνδυνη ακτινοβολία.

Χαρακτηριστικά διόδων λέιζερ

Έξοδος λέιζερ : 15 mW το μέγιστο

Μήκος κύματος : 760 nm – 800 nm

Διάρκεια εκπομπής : Συνεχής

Λυχνία LED

ΠΡΟΪΟΝ LED ΚΛΑΣΗΣ 1

Σημαντικές Πληροφορίες

Σηµείωση:

R Η περιοχή κοντά στο δίσκο εξόδου ( B ) μπορεί να φθάσει

σε υψηλή θερμοκρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό.

A

B

Μην κοιτάτε απευθείας με οπτικά όργανα.

Λυχνία LED ιδιοτήτων CIS

Έξοδος ακτινοβολίας LED : Μέγ. 1 mW

Μήκος κύματος :

Κόκκινο 630 nm τυπικά

Πράσινο 520 nm τυπικά

Μπλε 465 nm τυπικά

Διάρκεια εκπομπής : Συνεχής

Μονάδα φούρνου

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και αμέσως

μετά την εκτύπωση, η μονάδα φούρνου ( A )

φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι

φυσιολογικό. Μην αγγίζετε τη μονάδα φούρ-

νου.

Για καλύτερες επιδόσεις

Φύσιγγα γραφίτη και κασέτα τυμπάνου

R Όταν αντικαθιστάτε τη φύσιγγα γραφίτη ή την κασέτα

τυμπάνου, προσέξτε να μην έρθει σε επαφή η κασέτα με

σκόνη, νερό ή άλλο υγρό. Διαφορετικά, ενδέχεται να

επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της εκτύπωσης.

R Για να επιτύχετε άριστη απόδοση, συνιστάται η χρήση

γνήσιων φυσίγγων γραφίτη και κασετών τυμπάνου της

Panasonic. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν προβλήματα

που μπορεί να δημιουργηθούν από μια φύσιγγα γραφίτη ή

κασέτα τυμπάνου που δεν είναι της Panasonic:

– Ζημιά στη μονάδα

– Χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης

– Λανθασμένος τρόπος χειρισμού

Φύσιγγα γραφίτη

R Μην αφήνετε τη φύσιγγα τόνερ έξω από την προστατευτική

σακούλα για πολύ καιρό. Θα περιορίσει τη ζωή του

γραφίτη.

Κασέτα τυμπάνου

R

Διαβάστε τις οδηγίες στη σελίδα σελ. 12 πριν ξεκινήσετε

την εγκατάσταση της κασέτας τυμπάνου. Αφού τις

διαβάσετε, ανοίξτε την προστατευτική σακούλα της

κασέτας τυμπάνου. Η κασέτα τυμπάνου διαθέτει ένα

φωτοευαίσθητο τύμπανο. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να

προκαλέσει βλάβη. Αφού ανοίξετε την προστατευτική

σακούλα:

– Μην εκθέτετε την κασέτα τυμπάνου στο φως για

περισσότερο από 5 λεπτά.

– Μην αγγίζετε ή γρατζουνάτε τη μαύρη επιφάνεια του

τυμπάνου.

– Μην τοποθετείτε την κασέτα τυμπάνου κοντά σε σκόνη ή ακαθαρσίες ή σε περιοχή με υψηλό ποσοστό

υγρασίας.

3

Σημαντικές Πληροφορίες

– Μην εκθέτετε την κασέτα τυμπάνου σε άμεση ηλιακή

ακτινοβολία.

R Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κασέτας τυμπάνου, η

συσκευή δεν θα πρέπει να απενεργοποιείται ποτέ αμέσως

μετά την εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι

ενεργοποιημένη για 30 τουλάχιστον λεπτά μετά την

εκτύπωση.

Τοποθέτηση

R Για να αποφύγετε δυσλειτουργία της μονάδας, μην την

τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που δημιουργούν ισχυρά

μαγνητικά πεδία όπως τηλεοράσεις ή μεγάφωνα.

Στατικός ηλεκτρισμός

R Για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί

από στατικό ηλεκτρισμό στα βύσματα διασύνδεσης ή σε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό της μονάδας,

ακουμπήστε μια γειωμένη μεταλλική επιφάνεια, προτού

αγγίξετε τα εξαρτήματα.

Περιβάλλον

R Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές παραγωγής

ηλεκτρικού θορύβου, όπως λάμπες φθορίου και κινητήρες.

R Προφυλάσσετε τη συσκευή από σκόνη, υψηλή

θερμοκρασία και δονήσεις.

R Μην την εκθέτετε σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

R Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

Όταν αφήνετε τη μονάδα αχρησιμοποίητη για μεγάλο

χρονικό διάστημα, συνιστάται να την αποσυνδέετε από την

πρίζα.

R Η μονάδα θα πρέπει να παραμένει μακριά από πηγές

θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ.τ.λ..

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται τα υπόγεια με

υγρασία.

R Κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης χρησιμοποιείται

θερμότητα για να μεταφερθεί τόνερ στη σελίδα. Ως εκ

τούτου, είναι φυσιολογικό να αναδίδεται μια μυρωδιά από

το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και λίγο μετά

την εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μονάδα

σε χώρο με κατάλληλο εξαερισμό.

R Μην καλύπτετε τις σχισμές ή τα ανοίγματα της μονάδας.

Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός γίνεται κανονικά και

αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη χρησιμοποιώντας

ηλεκτρική σκούπα ( A ).

A

A

Συντήρηση ρουτίνας

R Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα

μαλακό πανί. Μηv χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλο

στιλβωτικό.

Μετακίνηση της μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη μονάδα, πιάστε τις χειρολαβές ( A ) στις

δύο πλευρές.

A

Παράνομα φωτοαντίγραφα

A

R

Η παραγωγή φωτοαντιγράφων για ορισμένα έγγραφα

είναι παράνομη.

Η φωτοαντιγράφηση ορισμένων εγγράφων μπορεί να

απαγορεύεται από τη νομοθεσία της χώρας σας. Μπορεί

να επιβληθούν ποινές ή πρόστιμα και/ή φυλάκιση σε

εκείνους που αποδεικνύεται ότι είναι ένοχοι. Τα ακόλουθα

είναι παραδείγματα στοιχείων για τα οποία ενδέχεται να

είναι παράνομη η φωτοαντιγράφησή τους στη χώρα σας.

– Νόμισμα

– Χαρτονομίσματα και επιταγές

– Τραπεζικά και κρατικά ομόλογα και τίτλοι

– Διαβατήρια και ταυτότητες

– Υλικό που διαθέτει προστασία πνευματικών

δικαιωμάτων ή εμπορικά σήματα, για τα οποία δεν

υπάρχει η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη

– Ταχυδρομικά γραμματόσημα και άλλα μέσα

συναλλαγών

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι αναλυτικός και, ως εκ

τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Σε περίπτωση που έχετε την

οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με το νομικό

σας σύμβουλο.

4

Ειδοποίηση:

R Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε ελεγχόμενη περιοχή

για να αποτρέψετε την παραγωγή παράνομων

φωτοαντιγράφων.

Σημαντικές Πληροφορίες

5

Πίνακας περιεχοµένων

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

Πρόσθετος εξοπλισµός

1.1

Παρελκόμενα που περιλαμβάνονται .....................

8

1.2

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα .............

8

Πλήκτρα ελέγχου

1.3

Περιγραφές πλήκτρων ...........................................

9

1.4

Συνοπτική παρουσίαση .......................................

10

Εγκατάσταση

1.5

Φύσιγγα τόνερ και κασέτα τυμπάνου ..................

12

1.6

Δίσκος εξόδου .....................................................

15

1.7

Χαρτί εγγραφής ...................................................

16

2. Προετοιμασία

Συνδέσεις και Ρύθμιση

2.1

Συνδέσεις ............................................................

19

2.2

Ενεργοποίηση του διακόπτη λειτουργίας ............

20

2.3

Λειτουργία κλήσεων (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

21

2.4

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (Σαρωτής/

Φωτοτυπικό) (Φαξ: KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

21

Απαιτήσεις εγγράφων

2.5

Ορισμός τους αρχικού .........................................

22

Βοήθεια

2.6

Λειτουργία βοήθειας (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

23

Ένταση

2.7

Ρύθμιση της έντασης (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

24

Αρχικός προγραμματισμός

2.8

Ημερομηνία και ώρα ............................................

24

2.9

Το λογότυπό σας (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

25

2.10 Ο αριθμός φαξ σας (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

26

2.11 Ρύθμιση της μονάδας για πρόσβαση στο δίκτυο LAN

(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

26

2.12 Εγκατάσταση Multi-Function Station ...................

27

2.13 Εκκίνηση Multi-Function Station ..........................

30

3. Εκτυπωτής

Εκτυπωτής

3.1

Εκτύπωση μέσα από εφαρμογές των

Windows ..............................................................

32

3.2

Easy Print Utility ..................................................

33

4. Σαρωτής

Σαρωτής

4.1

Σάρωση από τη μονάδα (Push Scan) .................

35

4.2

Σάρωση από υπολογιστή (Pull Scan) .................

38

5. Φωτοαντιγραφικό

Φωτοαντιγράφηση

5.1

Δημιουργία ενός φωτοαντίγραφου ......................

40

5.2

Περισσότερες λειτουργίες αντιγραφής .................

41

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Αποστολή φαξ

6.1

Αποστολή φαξ χειροκίνητα ..................................

47

6.2

Αποθήκευση εγγραφών για τη λειτουργία ταχείας

κλήση και τον τηλεφωνικό κατάλογο ...................

48

6.3

Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας ταχείας

κλήσης και του τηλεφωνικού καταλόγου .............

49

6.4

Πολλαπλή αποστολή ...........................................

50

6.5

Αποστολή φαξ ενός ηλεκτρονικού εγγράφου από τον

υπολογιστή σας ...................................................

52

Λήψη φαξ

6.6

Επιλογή του τρόπου χρήσης της μονάδας

σας ......................................................................

52

6.7

Αυτόματη λήψη φαξ – Ενεργοποίηση αυτόματης

απάντησης (ON) ..................................................

53

6.8

Χειροκίνητη λήψη φαξ – Απενεργοποίηση

αυτόματης απάντησης (OFF) ..............................

54

6.9

Χρήση της μονάδας με αυτόματο

τηλεφωνητή .........................................................

55

6.10 Ανάκτηση (ανάκτηση φαξ που βρίσκεται σε άλλη

συσκευή φαξ) ......................................................

56

6.11 Απόρριψη ανεπιθύμητων φαξ (αποφυγή λήψης φαξ

από ανεπιθύμητους καλούντες) ..........................

56

6.12 Λήψη φαξ στον υπολογιστή σας .........................

57

6.13 Προεπισκόπηση φαξ από το Web (KX-MB2030,

σύνδεση δικτύου LAN μόνο) ................................

58

7. Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος

7.1

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος ............................................................

59

7.2

Εμφάνιση και ανταπόδοση κλήσης με βάση τα

στοιχεία καλούντων .............................................

60

7.3

Διόρθωση τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος πριν

την κλήση / την αποθήκευση ...............................

60

7.4

Διαγραφή Πληροφοριών Καλούντος ...................

60

7.5

Αποθήκευση στοιχείων καλούντων .....................

60

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Περίληψη λειτουργιών

8.1

Προγραμματισμός ...............................................

62

8.2

Βασικές λειτουργίες .............................................

63

8.3

Λειτουργίες φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

67

8.4

Λειτουργίες φωτοαντιγράφησης ..........................

72

8.5

Λειτουργίες εκτύπωσης από τον

υπολογιστή ..........................................................

73

8.6

Λειτουργίες σάρωσης ..........................................

74

8.7

Λειτουργίες τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο) ..........................

76

8.8

Λειτουργίες δικτύου (KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δικτύου LAN

μόνο) ...................................................................

79

6

9. Χρήσιμες πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες

9.1

Εισαγωγή χαρακτήρων .......................................

81

9.2

Κατάσταση της μονάδας ......................................

82

9.3

Ακύρωση των λειτουργιών ..................................

83

10. Βοήθεια

Αναφορές και ενδείξεις

10.1 Μηνύματα αναφορών (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) ...................................................................

84

10.2 Μηνύματα οθόνης ...............................................

85

Αντιμετώπιση προβλημάτων

10.3 Όταν δεν εκτελείται μια λειτουργία .......................

88

11. Μπλοκαρίσματα χαρτιού

Μπλοκαρίσματα

11.1 Εμπλοκή χαρτιού εγγραφής ................................

98

11.2 Εμπλοκές εγγράφων (Εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων) (KX-MB2010/

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο) ........................

103

12. Καθαρισμός

Καθαρισμός

12.1 Καθαρισμός των λευκών δίσκων και του

τζαμιού ..............................................................

105

12.2 Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδότησης

εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) .................................................................

108

13. Γενικές πληροφορίες

Έντυπες αναφορές

13.1 Αναφορές και λίστες ..........................................

109

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

13.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ....................................

109

Πνευματικά δικαιώματα

13.3 Πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων και

αδειών (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030

μόνο) .................................................................

112

14. Ευρετήριο

14.1 Ευρετήριο...................................................

124

Πίνακας περιεχοµένων

7

1. . Εισαγωγή και Εγκατάσταση

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

1.1 Παρελκόμενα που

περιλαμβάνονται

A Φύσιγγα γραφίτη

(εκκίνησης)

*1

C Δίσκος CD-ROM

B Κασέτα τυμπάνου

D Οδηγός σημαντικών

πληροφοριών

R Αφού βγάλετε το προϊόν από τη συσκευασία, μεριμνήστε

για τα υλικά συσκευασίας και/ή το κάλυμμα του φις του

καλωδίου τροφοδοσίας.

1.2 Πληροφορίες σχετικά με τα

παρελκόμενα

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής,

συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο φύσιγγα τόνερ και κασέτα

τυμπάνου της Panasonic.

n

Πρόσθετα εξαρτήματα αντικατάστασης

Φύσιγγα γραφίτη

R

Αρ. μοντέλου (Αρ. εξαρτήματος): KX-FAT411X

R Εκτυπώνει περίπου 2.000 σελίδες σύμφωνα με το

πρότυπο ISO/IEC 19752.

Κασέτα τυμπάνου

R

Αρ. μοντέλου (Αρ. εξαρτήματος): KX-FAD412X

Σηµείωση:

R Το πρότυπο ISO/IEC 19752 περιγράφεται ως εξής:

– Περιβάλλον: 23 ± 2 °C / 50 ± 10% RH

– Τρόπος λειτουργίας εκτύπωσης: συνεχής εκτύπωση

E Σύντομος Οδηγός

Εγκατάστασης

F Δίσκος εξόδου

G Καλώδιο τροφοδoσίας H Καλώδιο τηλεφωνικής

γραμμής

*2

I Ετικέτα Ταχείας Κλή-

σης

*2

(σελ. 48)

*1 Εκτυπώνει περίπου 500 σελίδες σύμφωνα με το

πρότυπο ISO/IEC 19752.

*2 KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο

Σηµείωση:

R Φυλάξτε το χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας για

μελλοντική μεταφορά και μετακίνηση της μονάδας.

8

1.3 Περιγραφές πλήκτρων

ABCDEFGHIJ K L

MN O P Q R S T U V

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025/

KX-MB2030.

Πλήκτρα σταθμού (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Για τη χρήση της λειτουργίας ταχείας κλήσης

(σελ. 48, 49).

M

ΧΕΙΡΟΚ. ΠΟΛΛ. ΑΠΟΣΤ.

N

(KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο)

R Για την αποστολή ενός εγγράφου σε πολλούς

παραλήπτες με χρήση του πληκτρολογίου (σελ. 50).

M

OMAΔIKHΑΠΟΣΤΟΛΗ

N

(KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο)

R Για την αποστολή ενός εγγράφου σε πολλούς

παραλήπτες (σελ. 50).

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

R

Για να μεταβείτε στη λειτουργία σάρωσης (σελ. 21,

35).

M

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

N

R Για να επιλέξετε το μέγεθος του φωτοαντίγραφου

(σελ. 40).

M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N

(KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

R Για να εκκινήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο

(σελ. 49, 51).

Για τόνους μπιπ (KX-MB2000/KX-MB2010 μόνο)

R Θα ακούγονται τόνοι μπιπ πλήκτρων κ.τ.λ.

M

ΑNΤΙΘΕΣH

N

R Για την επιλογή της αντίθεσης κατά την παραγωγή

φωτοαντιγράφων (σελ. 40).

R Για την επιλογή της αντίθεσης κατά την αποστολή ενός

φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο) (σελ. 47).

M

ANAΛYΣH

N

R Για την επιλογή της ανάλυσης κατά την παραγωγή

φωτοαντιγράφων (σελ. 40).

R Για την επιλογή της ανάλυσης κατά την αποστολή ενός

φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο) (σελ. 47).

M

ZOOM

N

R Για τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση ενός εγγράφου κατά

την παραγωγή φωτοαντιγράφων (σελ. 41).

M

TAXEIA ΣAPΩΣH

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

R Για την αποθήκευση στη μνήμη και, στη συνέχεια, την

αποστολή ενός σαρωμένου εγγράφου (σελ. 48).

M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N

R Για την παραγωγή αντιγράφων με διάφορες διατάξεις

σελίδας (σελ. 43).

M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N

(KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο)

R Για χρήση της λειτουργίας Αναγνώρισης Ταυτότητας

Καλούντος (σελ. 59).

M

MENOY

N

R Για την έναρξη του προγραμματισμού ή την έξοδο από

αυτόν.

M

ΔIAKOΠH

N

R Για τη διακοπή μιας λειτουργίας ή ενός

προγραμματισμού.

R Για διαγραφή ενός χαρακτήρα/αριθμού.

M

XAMHΛA

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Για την επιλογή των σταθμών 4–6 για τη λειτουργία

ταχείας κλήσης (σελ. 48, 49).

M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N

(KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

R Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (ON/OFF) της

λειτουργίας αυτόματης απάντησης (σελ. 53).

M

FAX

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R

Για να μεταβείτε στη λειτουργία φαξ (σελ. 21, 47).

M

ANTIΓPAΦΟ

N

R Για να μεταβείτε στη λειτουργία παραγωγής

φωτοαντιγράφων (σελ. 21, 40).

M

EΠANAKΛHΣH

NM

ΠΑΥΣΗ

N

(KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο)

R Για την επανάκληση του τελευταίου κληθέντος

αριθμού. Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη όταν στέλνετε

φαξ, η μονάδα καλεί ξανά αυτόματα τον αριθμό 2 ή

περισσότερες φορές.

R Για την εισαγωγή μιας παύσης κατά τη διάρκεια της

κλήσης.

M

R

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Για πρόσβαση σε ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες ή για

τη μεταφορά κλήσεων εσωτερικού τηλεφώνου.

M

ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Για την έναρξη της κλήσης.

Αν πιέσετε M

ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

N κατά τη λήψη μιας

κλήσης, θα μπορείτε να ακούτε το συνομιλητή σας,

αλλά αυτός δεν θα μπορεί να ακούει εσάς.

Πλήκτρο καθοδήγησης

R Για την επιλογή των ρυθμίσεων που επιθυμείτε.

R Για τη ρύθμιση της έντασης (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) (σελ. 24).

R Για την αναζήτηση ενός αποθηκευμένου στοιχείου

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο) (σελ. 49).

9

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

M

SET

N

R Για την αποθήκευση μιας ρύθμισης κατά τη διάρκεια

του προγραμματισμού.

M

ENAPΞH

N

R

Για την αντιγραφή ενός εγγράφου (σελ. 40).

R

Για τη σάρωση ενός εγγράφου (push scan) (σελ. 35).

R Για την αποστολή ενός φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο) (σελ. 47).

1.4 Συνοπτική παρουσίαση

1.4.1 Πρόσοψη

A B C D E

F G H I J

K

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025.

A D E

F H I

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2000.

Επάνω κάλυμμα

10

Κάλυμμα ADF (Εξάρτημα Αυτόματης Τροφοδότησης

Εγγράφων) (KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο)

Οδηγοί εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Κάλυμμα εγγράφων

Διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος

Δίσκος εξόδου

Είσοδος εγγράφου (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Δίσκος εισόδου χαρτιού

Έξοδος χαρτιού εγγραφής

Έξοδος εγγράφου (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Μεγάφωνο (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

1.4.2 Πίσω όψη

A

B

C

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

Υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Υποδοχή διασύνδεσης USB

D E F G H

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

Οδηγοί χαρτιού εγγραφής

LED (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο)

Θύρα διασύνδεσης LAN (KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030 μόνο)

R 10Base-T/100Base-TX

Υποδοχή ρεύματος

Δίσκος εισόδου χειροκίνητης τροφοδότησης (Πίσω

κάλυμμα)

Υποδοχή εξωτερικής τηλεφωνικής συσκευής

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

11

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

1.5 Φύσιγγα τόνερ και κασέτα

τυμπάνου

Η φύσιγγα γραφίτη που περιλαμβάνεται είναι φύσιγγα γραφίτη

εκκίνησης.

Προσοχή:

R

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν ξεκινήσετε την

εγκατάσταση. Αφού τις διαβάσετε, ανοίξτε την

προστατευτική σακούλα της κασέτας τυμπάνου. Η

κασέτα τυμπάνου διαθέτει ένα φωτοευαίσθητο

τύμπανο. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει

βλάβη. Αφού ανοίξετε την προστατευτική σακούλα:

Μην εκθέτετε την κασέτα τυμπάνου στο φως για

περισσότερο από 5 λεπτά.

Μην αγγίζετε ή γρατζουνάτε την μαύρη επιφάνεια

του τυμπάνου μέσα στην κασέτα τυμπάνου.

Μην τοποθετείτε την κασέτα τυμπάνου κοντά σε

σκόνη ή ακαθαρσίες ή σε περιοχή με υψηλό

ποσοστό υγρασίας.

Μην εκθέτετε την κασέτα τυμπάνου σε άμεση

ηλιακή ακτινοβολία.

R

Μην αφήνετε τη φύσιγγα τόνερ έξω από την

προστατευτική σακούλα για πολύ καιρό. Θα

περιορίσει τη ζωή του γραφίτη.

R

Η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης που μπορεί

να προκληθεί όταν δεν χρησιμοποιείτε τόνερ και

κασέτα τυμπάνου της Panasonic.

R

Μην προσθέτετε γραφίτη στη φύσιγγα.

1

Πριν ανοίξετε την προστατευτική σακούλα της νέας

φύσιγγας τόνερ, ανακινήστε την κατακόρυφα για

περισσότερες από 5 φορές.

2

Αφαιρέστε τη φύσιγγα τόνερ και τη κασέτα τυμπάνου από

τις προστατευτικές σακούλες. Αφαιρέστε την ταινία ( A )

από τη φύσιγγα γραφίτη.

R Μην αγγίζετε και μην γρατζουνάτε τη μαύρη επιφάνεια

του τυμπάνου ( B ).

A

B

3

Τοποθετήστε κάθετα τη φύσιγγα τόνερ ( C ) μέσα στη

κασέτα τυμπάνου ( D ).

C

D

4

Πιέστε δυνατά το δοχείο μελάνης προς τα κάτω ( E ).

Συνεχίστε να το πιέζετε ενώ ταυτόχρονα περιστρέφετε το

πράσινο μοχλό στην κάθε πλευρά της φύσιγγας τόνερ

προς το μέρος σας ( F ).

E

F

F

E

12

5

Για τη σωστή εγκατάσταση της φύσιγγας τόνερ,

βεβαιωθείτε ότι τα βέλη ( G ) ταιριάζουν.

G

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

R Αν το γυαλί είναι λερωμένο ( K ), καθαρίστε το με ένα

στεγνό και μαλακό πανί.

K

6

Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα ( H ) κρατώντας το από τις

εσοχές ( I ) και από τις δύο πλευρές της μονάδας.

J H

I

I

Σηµείωση:

R Μην αγγίζετε τον κύλινδρο ( J ).

13

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

7

Εγκαταστήστε το τύμπανο και τη φύσιγγα τόνερ ( L )

κρατώντας τις γλωττίδες.

8

Κλείστε το επάνω κάλυμμα κρατώντας το από τις εσοχές

και από τις δύο πλευρές της μονάδας μέχρι να κλειδώσει.

L

R Για τη σωστή τοποθέτηση του τυμπάνου και της

φύσιγγας τόνερ, βεβαιωθείτε ότι τα βέλη ( M )

ταιριάζουν.

Προσοχή:

R

Για να αποφύγετε μικροτραυματισμούς, προσέξτε

να μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από το επάνω

κάλυμμα.

14

M

Πότε χρειάζεται αντικατάσταση της φύσιγγας γραφίτη και

της κασέτας τυμπάνου

Όταν στην οθόνη προβληθεί η ακόλουθη ένδειξη,

αντικαταστήστε τη φύσιγγα γραφίτη.

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΑΔΕΙΟΣ

Σηµείωση:

R Για να ελέγξετε τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα του

τυμπάνου, εκτυπώστε τον κατάλογο δοκιμών του

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

εκτυπωτή (σελ. 109) και ανατρέξτε στο σελ. 111 για

πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής του τυμπάνου.

Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης εξακολουθεί να μην είναι

καλή ή εμφανίζεται η ένδειξη

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ TYMΠ

στην

οθόνη, αντικαταστήστε τη φύσιγγα τόνερ και τη κασέτα

τυμπάνου.

R Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής,

συνιστούμε να χρησιμοποιείτε

μόνο φύσιγγα τόνερ και

κασέτα τυμπάνου της Panasonic

. Για λεπτομέρειες

σχετικές με τα παρελκόμενα ανατρέξτε στη σελ. 8.

R Για να διατηρήσετε την ποιότητα εκτύπωσης και να

αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να

καθαρίζετε τις σχισμές και τα ανοίγματα (σελ. 4) καθώς και

το εσωτερικό της μονάδας (σελ. 105, 108) όταν

αντικαθιστάτε τη φύσιγγα τόνερ και/ή τη κασέτα τυμπάνου.

R Για πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής του γραφίτη

και του τυμπάνου, ανατρέξτε στη σελ. 111.

Μέθοδος διάθεσης αποβλήτων

Τα απόβλητα θα πρέπει να απορρίπτονται υπό συνθήκες που

συμφωνούν με όλους τους τοπικούς και κρατικούς

περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ

Για να περιορίσετε την κατανάλωση γραφίτη, ενεργοποιήστε τη

λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη (ON) (#482 στη σελίδα

σελ. 66). H φύσιγγα γραφίτη θα διαρκέσει περίπου 20 %

περισσότερο. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει

αρνητικά την ποιότητα της εκτύπωσης.

1.6 Δίσκος εξόδου

Εισαγάγετε την προέκταση του δίσκου εξόδου ( A ) μέχρι να

ασφαλίσει στη σωστή θέση,και μετά πιέστε το κεντρικό τμήμα

της προέκτασης ( B ) για να ανοίξει.

A

B

Σηµείωση:

R Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημείο όπου υπάρχει

κίνδυνος να χτυπήσει κανείς στο δίσκο εξόδου.

R Ο δίσκος εξόδου μπορεί κρατήσει περίπου 100 φύλλα

εκτυπωμένου χαρτιού (ο αριθμός των φύλλων μπορεί να

15

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης). Αφαιρέστε το

εκτυπωμένο χαρτί προτού γεμίσει ο δίσκος εξόδου.

Αν το πάνω μέρος της προέκτασης έχει αφαιρεθεί

1.

Ενώ το πάνω μέρος της προέκτασης βρίσκεται στην

ανοιχτή θέση, βάλτε τη γλωττίδα ( A ) στην αριστερή οπή

( B ) της προέκτασης.

B

A

2.

Περάστε την άλλη γλωττίδα ( C ) από κάτω στη δεξιά οπή

( D ) της προέκτασης μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

D

C

1.7 Χαρτί εγγραφής

Η μονάδα δίσκου εισόδου χαρτιού χωρά:

– Έως και 250 φύλλα χαρτιού από 60 g/m

2

έως 75 g/m

2

.

– Έως και 230 φύλλα χαρτιού 80 g/m

2

.

– Έως και 200 φύλλα χαρτιού 90 g/m

2

.

R Μπορούν να χρησιμοποιούνται τα μεγέθη χαρτιού A4, letter, B5 και 16K. Τα μεγέθη χαρτιού B5 και 16K μπορούν

να χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα

για εκτύπωση ή δημιουργία φωτοαντίγραφων.

R Για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί εγγραφής ανατρέξτε

στη σελίδα σελ. 110.

R

Η μονάδα έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για την

εκτύπωση σε απλό χαρτί μεγέθους A4.

Για να χρησιμοποιήσετε άλλα μεγέθη χαρτιού,

αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής

(λειτουργία #380 στη σελ. 65).

Για να χρησιμοποιήσετε λεπτό χαρτί, αλλάξτε τη

ρύθμιση για τον τύπο του χαρτιού εγγραφής

(λειτουργία #383 στη σελ. 65).

Σημείωση για το χαρτί εγγραφής:

R Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε διάφορα είδη χαρτιού

(κυρίως ειδικά μεγέθη και τύπους χαρτιού) στη μονάδα,

προτού να αγοράσετε μεγάλες ποσότητες.

R Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους χαρτιού:

– Χαρτί που περιέχει βαμβάκι και/ή ίνες σε ποσοστό

μεγαλύτερο του 20 %, όπως επιστολόχαρτα

(letterhead paper) ή το χαρτί που χρησιμοποιείται για

τα βιογραφικά σημειώματα

– Ιδιαίτερα απαλό ή γυαλιστερό χαρτί, ή χαρτί με έντονα

ανάγλυφη επιφάνεια

– Επιχρισμένο, φθαρμένο ή τσαλακωμένο χαρτί

– Χαρτί με ξένα σώματα, όπως ετικέτες ή συνδετήρες

– Χαρτί με σκόνη, χνούδια ή κηλίδες λαδιού

– Χαρτί που λιώνει, εξατμίζεται, αποχρωματίζεται,

καίγεται ή εκπέμπει επικίνδυνες αναθυμιάσεις σε

θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 200 °C, όπως το

περγαμηνοειδές χαρτί. Τα υλικά αυτά μπορεί να

μεταφερθούν στον κύλινδρο τήξης και να προκαλέσουν

φθορά.

– Υγρό χαρτί

– Χαρτί Inkjet

R Ορισμένα χαρτιά έχουν σχεδιαστεί να εκτυπώνονται μόνο

από τη μία όψη. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την

ποιότητα της εκτύπωσης και σε περίπτωση που το χαρτί

μπλοκάρει, δοκιμάστε να εκτυπώσετε στην άλλη όψη του

χαρτιού.

R Για τη σωστή τροφοδότηση του χαρτιού και για βέλτιστη

ποιότητα εκτύπωσης, συνιστούμε τη χρήση χαρτιού με

μακριές ίνες.

R Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα χαρτιά διαφορετικού

τύπου ή πάχους. Υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος.

R Αποφεύγετε την εκτύπωση και στις δύο πλευρές.

R Μην χρησιμοποιείτε χαρτί εκτυπωμένο από αυτή τη

μονάδα για εκτύπωση διπλής όψεως σε άλλα αντιγραφικά ή εκτυπωτές. Υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος.

16

R Για να αποφύγετε το γύρισμα των άκρων, να ανοίγετε τη

συσκευασία όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το

χαρτί. Φυλάξτε το αχρησιμοποίητο χαρτί στην αρχική του

συσκευασία και αποθηκεύστε το σε μέρος δροσερό και

στεγνό.

R Για τους χρήστες σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας:

Παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως αποθηκεύετε το χαρτί σε

κλιματιζόμενο χώρο. Εάν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας

υγρό χαρτί, μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.

1

Τραβήξτε το δίσκο εισόδου χαρτιού ( A ) ωσότου ασφαλίσει

στη θέση του και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον τελείως,

ανασηκώνοντας το εμπρός μέρος του.

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

3

Τοποθετήστε το χαρτί, με την πλευρά που θα εκτυπωθεί

προς τα επάνω ( B ).

Σηµαντικό:

R

Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε προς τα κάτω για να

κλειδώσετε την πλάκα (

C

) στο δίσκο εισόδου

χαρτιού.

B

C

A

2

Ξεφυλλίστε τη δεσμίδα χαρτιών που πρόκειται να

εισαγάγετε, ώστε να αποφεύγετε το ενδεχόμενο εμπλοκής.

4

Ρυθμίστε τους οδηγούς του χαρτιού εγγραφής. Πιάστε την

εμπρός πλευρά του οδηγού χαρτιού εγγραφής ( D ) και

μετακινήστε τον οδηγό, ωσότου φθάσει στο σύμβολο ένδειξης μεγέθους χαρτιού. Πιάστε τη δεξιά πλευρά του

οδηγού χαρτιού εγγραφής ( E ) και ωθήστε τον οδηγό για

να ρυθμίσετε το πλάτος στο μέγεθος του χαρτιού εγγραφής.

R Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί εγγραφής βρίσκεται κάτω από

το σύμβολο του ορίου χαρτιού ( F ) και ότι το

τοποθετημένο χαρτί δεν ξεπερνά τα στοπ ( G ).

G

F

E

D

5

Τοποθετήστε το δίσκο εισόδου χαρτιού στη μονάδα,

ανασηκώνοντας το εμπρός μέρος του. Στη συνέχεια, πιέστε

17

1. Εισαγωγή και Εγκατάσταση

τον ώστε να εισχωρήσει πλήρως στο εσωτερικό της

μονάδας.

Σηµείωση:

R Εάν το χαρτί δεν τοποθετηθεί σωστά, ρυθμίστε και πάλι

τους οδηγούς χαρτιού για να μην ανακύψει εμπλοκή.

R Εάν ο δίσκος εισόδου χαρτιού δεν κλείνει, ίσως η πλάκα

του δίσκου εισόδου χαρτιού να μην έχει κλειδώσει. Πιέστε

το χαρτί προς τα κάτω και φροντίστε να είναι τοποθετημένο

επίπεδα στο δίσκο εισόδου χαρτιού.

Χειριστείτε το δίσκο εισόδου χαρτιού με προσοχή

R

Μην ρίχνετε κάτω το δίσκο εισόδου χαρτιού.

1.7.1 Δίσκος εισόδου χειροκίνητης τροφοδότησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο εισόδου χειροκίνητης

τροφοδότησης όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή ή κάνετε

φωτοαντίγραφα. Χωρά μόνο ένα φύλλο. Για να εκτυπώσετε

πολλές σελίδες ή να κάνετε φωτοαντίγραφα πολλών σελίδων,

προσθέστε το επόμενο φύλλο αφότου το πρώτο εισαχθεί στη

μονάδα.

R Για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί εγγραφής ανατρέξτε

στη σελίδα σελ. 110.

R

Η μονάδα έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για την

εκτύπωση σε απλό χαρτί μεγέθους A4.

Για να χρησιμοποιήσετε άλλα μεγέθη χαρτιού,

αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής

(λειτουργία #381 στη σελ. 65).

Για να χρησιμοποιήσετε λεπτό χαρτί, αλλάξτε τη

ρύθμιση για τον τύπο του χαρτιού εγγραφής

(λειτουργία #384 στη σελ. 66).

1

Ρυθμίστε το πλάτος των οδηγών ( A ), ανάλογα με το

μέγεθος του χαρτιού εγγραφής.

2

Βάλτε το χαρτί, με την πλευρά που θα εκτυπωθεί προς τα

κάτω ( B ), μέχρι η μονάδα να “πιάσει” το χαρτί και να

ακουστεί ένας μεμονωμένος κουδουνισμός (μπιπ).

B

R

Κρατήστε το δίσκο εισόδου χαρτιού με τα δύο χέρια όταν τον αφαιρείτε ή τον τοποθετείτε. Ο δίσκος

εισόδου χαρτιού ζυγίζει περίπου 2 kg όταν είναι

πλήρως γεμισμένος με χαρτί εγγραφής.

A

Σηµείωση:

R Για να εκτυπώσετε από το δίσκο εισόδου χειροκίνητης

τροφοδότησης,

– όταν εκτυπώνετε από τον υπολογιστή, επιλέξτε #2 για

τις ιδιότητες εκτυπωτή.

– όταν κάνετε ένα φωτοαντίγραφο, επιλέξτε τη ρύθμιση

δίσκου εισόδου

#2

εκ των προτέρων (λειτουργία

#460 στη σελ. 72).

Εάν δεν αλλαχθούν αυτές οι ρυθμίσεις, κατά την εκτύπωση

πολλών σελίδων η πρώτη σελίδα θα εκτυπωθεί από το

δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφοδότησης αλλά οι

επόμενες σελίδες θα εκτυπωθούν από το δίσκο εισόδου

χαρτιού.

R Εάν το χαρτί δεν έχει εισαχθεί σωστά, τοποθετήστε το όπως πρέπει, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής.

2 kg

18

2. . Προετοιμασία

2. Προετοιμασία

2.1 Συνδέσεις

Προσοχή:

R

Κατά τον χειρισμό, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά

στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

R

Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό

καλώδιο που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

R

Μην προεκτείνετε το τηλεφωνικό καλώδιο

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

A

C

Καλώδιο LAN (δεν παρέχεται)

*2

R Προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η

συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών, χρησιμοποιήστε

αποκλειστικά θωρακισμένο καλώδιο LAN (ίσιο

καλώδιο κατηγορίας 5).

*1 KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο

*2 KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ USB

R ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ-

ΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-FUNCTION

STATION (σελ. 27).

Σηµείωση:

R Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε απόσταση μικρότερη από

10 cm από τη δεξιά, την αριστερή και την πίσω πλευρά της

μονάδας.

R Εάν οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη στη

τηλεφωνική γραμμή, αυτή η μονάδα μπορεί να διαταράξει

τη λειτουργία αυτής της συσκευής στο δίκτυο (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

R Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε συνδυασμό με

υπολογιστή και ο παροχέας υπηρεσιών Διαδικτύου σάς

συστήσει την τοποθέτηση φίλτρου ( H ), τότε συνδέστε το

φίλτρο όπως υποδεικνύεται στο σχήμα (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

B

D

G

E

F

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

Καλώδιο τροφοδoσίας

R Συνδέστε σε πρίζα

(220–240 V, 50 Hz).

Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής

*1

R Συνδέστε σε μονή υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής.

[EXT]

υποδοχή

*1

R Μπορείτε να συνδέσετε έναν τηλεφωνητή ή μία

επιπλέον τηλεφωνική συσκευή. Εάν υπάρχει πώμα,

αφαιρέστε το.

Αυτόματος τηλεφωνητής (δεν περιλαμβάνεται)

*1

Στο Διαδίκτυο

*2

Δρομολογητής (router) δικτύου/Διανομέας (hub) δικτύου

(δεν περιλαμβάνεται)

*2

R Συνδέονται, επίσης, υπολογιστές που είναι σε δίκτυο.

H

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

R Το ακουστικό τηλεφώνου δεν μπορεί να συνδεθεί

απευθείας με αυτή τη μονάδα. Για να συνομιλήσετε,

συνδέστε ένα εσωτερικό τηλέφωνο (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

Χρησιμοποιώντας δρομολογητή (router) δικτύου/

διανομέας (hub) δικτύου (KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030 μόνο)

R Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δρομολογητές (router)

δικτύου/διανομείς (hub) δικτύου ( F ) με τις απαραίτητες

ρυθμίσεις ασφάλειας δικτύου. Συμβουλευθείτε το

19

2. Προετοιμασία

διαχειριστή δικτύου σας για ρυθμίσεις του τοίχους

προστασίας, κ.λπ.

R Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες εξαιτίας προβλημάτων με

την ασφάλεια ή άλλων σχετικών επιπτώσεων.

2.2 Ενεργοποίηση του διακόπτη

λειτουργίας

Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON ( A ).

A

20

2. Προετοιμασία

2.3 Λειτουργία κλήσεων (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Αν δεν μπορείτε να καλέσετε (σελ. 47), προσαρμόστε τη

ρύθμιση αυτή ανάλογα με τις απαιτήσεις του

τηλεπικοινωνιακού σας φορέα.

2.4 Επιλογή του τρόπου λειτουργίας

(Σαρωτής/Φωτοτυπικό) (Φαξ:

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε

πατώντας ένα από τα ακόλουθα κουμπιά.

M

MENOY

N

M

SET

N

1

M

MENOY

N

2

Πιέστε MBNM

1

NM

2

NM

0

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΛΗΣΗΣ

.

3

Πιέστε M

1

N ή M

2

N για να επιλέξετε τη ρύθμιση που

επιθυμείτε.

M

1

N

ΠΑΛΜΙΚΟ

: Για την υπηρεσία παλμικής κλήσης.

M

2

N

ΤΟΝΙΚΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Για την υπηρεσία

τονικής κλήσης.

4

M

SET

N

5

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

KX-MB2000

KX-MB2010

KX-MB2025

KX-MB2030

– M

ΣΑΡΩΣΗ

N : Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν

χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως σαρωτή (σελ. 35).

– M

ANTIΓPAΦΟ

N : Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν

χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως φωτοτυπικό (σελ. 40).

– M

FAX

N (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο): Επιλέξτε αυτή τη

λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως συσκευή φαξ

(σελ. 47).

Σηµείωση:

R Προεπιλεγμένος είναι ο τρόπος λειτουργίας φωτοτυπικού.

R Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τρόπο

λειτουργίας (λειτουργία #463 στη σελ. 66) και το

χρονοδιακόπτη, πριν επιστρέψετε στον προεπιλεγμένο

τρόπο λειτουργίας (λειτουργία #464 στη σελ. 66)

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

21

2. Προετοιμασία

2.5 Ορισμός τους αρχικού

2.5.1 Χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης

A

2.5.2 Χρήση του εξαρτήματος αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

A

1

Ανοίξτε το κάλυμμα των εγγράφων ( A ).

2

Τοποθετήστε το έγγραφο ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ

ΤΑ ΚΑΤΩ στο τζάμι σάρωσης ( B ), ευθυγραμμίζοντας την

επάνω αριστερή γωνία του εγγράφου με τη γωνία που

δείχνει το σύμβολο .

3

Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων.

Σηµείωση:

R Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στο εξάρτημα

αυτόματης τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

R Τοποθετήστε προσεκτικά το πρωτότυπο πάνω στο τζάμι

σάρωσης. Για να αποφύγετε ενδεχόμενη δυσλειτουργία,

μην πιέζετε πολύ δυνατά προς τα κάτω.

R Εάν το πρωτότυπο είναι ένα χοντρό βιβλίο, μην κλείσετε το

κάλυμμα των εγγράφων.

R Βεβαιωθείτε ότι τυχόν μελάνι, κόλλα ή διορθωτικό έχουν

στεγνώσει εντελώς.

R Η ωφέλιμη περιοχή σάρωσης επισημαίνεται με γκρι

χρώμα:

Ωφέλιμη περιοχή σάρωσης

4 mm

208 mm

4 mm 289 mm 4 mm

B

4 mm

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2010.

1

Τοποθετήστε το έγγραφο (έως και 20 σελίδες) ΜΕ ΤΗΝ

ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ στο εξάρτημα,

μέχρι να ακουστεί ένας μονός ήχος μπιπ.

2

Προσαρμόστε το εύρος των οδηγών του εγγράφου ( A ) ώστε να αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος του

εγγράφου.

Σηµείωση:

R Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στο τζάμι του

σαρωτή.

R Βεβαιωθείτε ότι τυχόν μελάνι, κόλλα ή διορθωτικό έχουν

στεγνώσει εντελώς.

R Αφαιρέστε τυχόν συνδετήρες, συρραπτικά ή άλλα

συνδετικά.

R Μην τοποθετείτε τους ακόλουθους τύπους εγγράφων

(Αντ’ αυτού, κάντε αντίγραφο του εγγράφου

χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης και τοποθετήστε το

αντίγραφο.):

– Χημικά κατεργασμένο χαρτί, όπως χαρτί πολυγράφου

με ή χωρίς άνθρακα

– Ηλεκτροστατικά φορτισμένο χαρτί

– Χαρτί με άκρες γυρισμένες προς τα έξω, τσαλακωμένο ή σχισμένο

– Χαρτί με επίστρωση

– Χαρτί με εκτύπωση στην πίσω όψη που φαίνεται από

την άλλη πλευρά, όπως το δημοσιογραφικό χαρτί

R Το συνολικό πάχος των εγγράφων σε επίπεδη θέση πρέπει

να είναι μικρότερο από 4 mm. Αν τα έγγραφα υπερβαίνουν

τη χωρητικότητα του εξαρτήματος αυτόματης

τροφοδότησης, ενδέχεται να πέσουν ή να προκαλέσουν

εμπλοκή στο μηχανισμό τροφοδότησης.

R Για να τοποθετήσετε ένα έγγραφο με πλάτος μικρότερο

των 210 mm, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το τζάμι

του σαρωτή για να δημιουργήσετε αντίγραφο του

πρωτοτύπου σε χαρτί μεγέθους Α4 ή letter και έπειτα να

τοποθετήσετε το αντίγραφο για καλύτερα αποτελέσματα.

22

R Μην τοποθετείτε έγγραφα που δεν ικανοποιούν τις

απαιτήσεις ως προς το μέγεθος και το βάρος. Κάντε ένα

αντίγραφο του εγγράφου χρησιμοποιώντας το τζάμι του

σαρωτή και, κατόπιν, τοποθετήστε το αντίγραφο.

R Το διαθέσιμο μέγεθος εγγράφου, βάρος εγγράφου και η

ωφέλιμη περιοχή σάρωσης έχουν ως εξής:

Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου

2. Προετοιμασία

2.6 Λειτουργία βοήθειας (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Η μονάδα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να

εκτυπωθούν για να ανατρέχετε σε αυτές.

ΛΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΛΗΨΗ ΦΑΞ

ΑΝΑΓΝ.ΚΛΗΣΕΩΣ

M

MENOY

N

128 mm

Μέγιστο μέγεθος εγγράφου

216 mm

Ωφέλιμη περιοχή σάρωσης

M

SET

N MFNMEN

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΒΟΗΘΕΙΑ

.

2

Πιέστε επανειλημμένα MFN ή MEN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο. A M

SET

N

3

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

208 mm

216 mm

R Θα σαρωθεί η σκιαγραφημένη περιοχή.

R Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως σαρωτή

(σελ. 35, 38), το ωφέλιμο μήκος σάρωσης

εξαρτάται από το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

Βάρος εγγράφου

R Ένα φύλλο:

60 g/m

2

έως 80 g/m

2

R Πολλά φύλλα:

60 g/m 2 έως 80 g/m 2

23

2. Προετοιμασία

2.7 Ρύθμιση της έντασης

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Σηµαντικό:

R

Πριν ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε ως τρόπο

λειτουργίας το φαξ. Εάν η λυχνία

M

FAX

N

είναι σβηστή

(OFF), ανάψτε την (ON) πατώντας το

M

FAX

N

.

2.8 Ημερομηνία και ώρα

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα. Ο

παραλήπτης θα λαμβάνει τις πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας της μονάδας σας στην επικεφαλίδα.

M

MENOY

N

M

FAX

N M

SET

N MCNMDN

Ένταση κουδουνισμού

Ενόσω η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία,

πιέστε MCN ή

MDN .

Απενεργοποίηση του κουδουνισμού (OFF)

Πιέστε επανειλημμένα MCN για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΕΝ

ΚΟΥΔ=OK;

. A M

SET

N

R Η μονάδα δεν θα κουδουνίσει.

R Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κουδουνισμό (ON),

πιέστε MDN .

Ένταση ήχου επικοινωνίας (μόνιτορ)

Ενόσω χρησιμοποιείτε το μόνιτορ,

πιέστε MCN ή MDN .

M

FAX

N M

SET

N MFNMEN

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025/

KX-MB2030.

1

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

0

NM

1

N A M

SET

N

2

Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία/μήνα/έτος

επιλέγοντας 2 ψηφία για κάθε στοιχείο.

Παράδειγμα: 3 Αυγούστου, 2010

M

0

NM

3

N M

0

NM

8

N M

1

NM

0

N

3

Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα/λεπτά επιλέγοντας 2 ψηφία

για κάθε στοιχείο.

Παράδειγμα: 10:15 μμ (μορφή εμφάνισης 12 ωρών)

1.

M

1

NM

0

N M

1

NM

5

N

2.

Πιέστε επανειλημμένα MGN για να επιλέξετε

ΜM

.

Πιέστε επανειλημμένα MGN για να επιλέξετε

ΠM

ή

ΜM

ή

εισαγωγή με βάση τις 24 ώρες.

4

M

SET

N

5

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

Σηµείωση:

R Για να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, πιέστε M

FAX

N για να μεταβείτε προσωρινά στη

λειτουργία φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

R Οι πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας της μονάδας σας

θα εμφανίζονται στις πληροφορίες επικεφαλίδας στις

παρακάτω περιπτώσεις:

– Κατά την αποστολή ενός συνημμένου αρχείου σε έναν

προορισμό email απευθείας από αυτήν τη μονάδα

(Σάρωση προς διεύθυνση email) (σελ. 36)

(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο).

– Κατά την αποστολή φαξ (σελ. 47) (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

R Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν ρυθμιστούν σωστά, ο

παραλήπτης θα λαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες

ημερομηνίας και ώρας στην επικεφαλίδα. Αυτό μπορεί να

δημιουργήσει σύγχυση στον παραλήπτη.

Για να κάνετε μια διόρθωση

Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε το δρομέα στον

εσφαλμένο αριθμό και κάντε τη διόρθωση.

24

2. Προετοιμασία

Εάν είστε συνδρομητής υπηρεσίας αναγνώρισης

καλούντος (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται αυτόματα βάσει των

στοιχείων του καλούντος.

R Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη ρύθμιση ώρας είναι

AYTO

(λειτουργία

#226 στη σελ. 65).

R Εάν η ώρα δεν έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων, τότε το

ρολόι δεν θα ρυθμιστεί με την αναγνώριση ταυτότητας

καλούντος.

2.9 Το λογότυπό σας (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Μπορείτε να προγραμματίσετε το λογότυπό σας

(ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρίας κ.τ.λ.), έτσι ώστε να

εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας που στέλνετε.

M

MENOY

N M

IAJOG

N

M

SET

N MFNMEN

1

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

0

NM

2

N A M

SET

N

2

Εισαγάγετε το λογότυπό σας, μέχρι 30 χαρακτήρες

(ανατρέξτε στη σελ. 81 για πληροφορίες σχετικά με την

εισαγωγή χαρακτήρων). A M

SET

N

3

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

Για να κάνετε μια διόρθωση

Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε τον δρομέα στον

εσφαλμένο χαρακτήρα και κάντε τη διόρθωσή σας.

R Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πιέστε και

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M

ΔIAKOΠH

N .

25

2. Προετοιμασία

2.10 Ο αριθμός φαξ σας (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Μπορείτε να προγραμματίσετε τον αριθμό του φαξ σας, έτσι ώστε να εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας που

στέλνετε.

M

MENOY

N M

IAJOG

N

M

R

N M

SET

N MFNMEN

1

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

0

NM

3

N A M

SET

N

2

Εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ σας, 20 ψηφία το μέγιστο.

R Για να εισαγάγετε ένα “+”, πατήστε MGN .

R Για να εισαγάγετε ένα διάστημα, πατήστε MBN .

R Για να εισαγάγετε μία παύλα, πατήστε M

R

N .

R Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πιέστε M

ΔIAKOΠH

N .

3

M

SET

N

4

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

Για να κάνετε μια διόρθωση

Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε το δρομέα στον

εσφαλμένο αριθμό και κάντε τη διόρθωση.

R Για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς, πιέστε και

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M

ΔIAKOΠH

N .

2.11 Ρύθμιση της μονάδας για

πρόσβαση στο δίκτυο LAN

(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030

μόνο)

Μπορείτε να εκτυπώνετε έγγραφα, να σαρώνετε έγγραφα, να

λαμβάνετε φαξ ή να στέλνετε φαξ (KX-MB2030 μόνο)

χρησιμοποιώντας κάποιον υπολογιστή συνδεδεμένο στο

τοπικό δίκτυο LAN. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις

λειτουργίες, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα

υποδικτύου (subnet mask), καθώς και την προεπιλεγμένη πύλη

(gateway) στη συσκευή.

Σηµαντικό:

R

Συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου σας όταν

ορίζετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την

προεπιλεγμένη πύλη.

2.11.1 Αυτόματη διαμόρφωση για χρήση με

διακομιστή DHCP

Η κατάστασή σας:

– Όταν μία μόνο συσκευή είναι συνδεδεμένη στο τοπικό

δίκτυο LAN.

Εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας διαχειρίζεται το δίκτυο με

διακομιστή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), θα

εκχωρήσει αυτόματα στη συσκευή μια διεύθυνση IP (Internet

Protocol), μια μάσκα υποδικτύου και μια προεπιλεγμένη πύλη.

1

Αφού συνδέσετε το καλώδιο LAN στη συσκευή και τον

υπολογιστή, ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας της

συσκευής.

R Η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου και η

προεπιλεγμένη πύλη θα οριστούν αυτόματα.

2

Εγκαταστήστε το Multi-Function Station στον υπολογιστή

στον οποίο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Βλέπε

σελ. 27 για λεπτομέρειες.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να συνδέσετε δύο ή περισσότερες συσκευές και

να εκχωρήσετε αυτόματα διευθύνσεις IP χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή DHCP, αλλά σας συνιστούμε να εκχωρείτε

χειροκίνητα στατικές διευθύνσεις IP για κάθε συσκευή ώστε

να αποφύγετε προβλήματα διασύνδεσης και

παραμετροποίησης.

2.11.2 Χειροκίνητη ρύθμιση παραμέτρων

Η κατάστασή σας:

– Όταν ο διαχειριστής του δικτύου σας δεν διαχειρίζεται το

δίκτυο με διακομιστή DHCP.

– Όταν δύο ή περισσότερες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο

τοπικό δίκτυο LAN.

Πρέπει να εκχωρήσετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, μια μάσκα

υποδικτύου και μια προεπιλεγμένη πύλη.

1

M

MENOY

N

2

Πιέστε MBNM

5

NM

0

NM

0

N για να προβληθεί η ένδειξη

DHCP

.

3

Πιέστε M

0

N για να επιλέξετε

“ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ ”

. A M

SET

N

26

2. Προετοιμασία

4

Ορίστε κάθε στοιχείο.

Για τη διεύθυνση IP:

1.

Πιέστε M

5

NM

0

NM

1

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP

. A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της μονάδας. A M

SET

N

Για τη μάσκα υποδικτύου:

1.

Πιέστε M

5

NM

0

NM

2

N για να προβληθεί η ένδειξη

SUBNET

MASK

. A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου του δικτύου. A

M

SET

N

Για την προεπιλεγμένη πύλη:

1.

Πιέστε M

5

NM

0

NM

3

N για να προβληθεί η ένδειξη

“ DEFAULT GATEWAY ”

. A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε την προεπιλεγμένη πύλη του δικτύου. A

M

SET

N

5

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

6

Εγκαταστήστε το Multi-Function Station στον υπολογιστή

στον οποίο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Βλέπε

σελ. 27 για λεπτομέρειες.

Για να διορθώσετε ένα λάθος στη διεύθυνση IP, στη μάσκα

υποδικτύου ή στην προεπιλεγμένη πύλη

Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε το δρομέα στον

εσφαλμένο αριθμό και κάντε τη διόρθωση.

2.11.3 Ρύθμιση του υπολογιστή για λήψη φαξ

στο PC (KX-MB2030 μόνο)

Πρέπει να επιλέξετε τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιείται

για τη λήψη φαξ.

Σηµαντικό:

R

Βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι η ρύθμιση PC φαξ είναι

ορισμένη σε “

ΠΑΝΤΑ

” ή “

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ

” (λειτουργία

#442 στη σελ. 70).

R

Βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι η προεπισκόπηση

φαξ είναι απενεργοποιημένη (λειτουργία #448 στη

σελ. 58).

1

M

MENOY

N A MBNM

4

NM

4

NM

3

N A M

SET

N

2

Πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τον

υπολογιστή που επιθυμείτε. A M

SET

N

3

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

Σηµείωση:

R Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο

LAN, ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή

μέσω USB εκχωρείται ως ο προεπιλεγμένος υπολογιστής

για λήψη φαξ από υπολογιστή (PC fax).

R Για να επιλέξετε εύκολα τον υπολογιστή που επιθυμείτε,

αλλάξτε προηγουμένως το όνομα του υπολογιστή

(σελ. 30).

2.12 Εγκατάσταση Multi-Function

Station

2.12.1 Απαιτούμενο περιβάλλον λειτουργίας

υπολογιστή

Το λογισμικό Multi-Function Station της Panasonic επιτρέπει

στη μονάδα να εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες:

– Εκτύπωση σε απλό χαρτί, λεπτό χαρτί και ετικέτες

– Προεπισκόπηση εγγράφων και αλλαγή ρυθμίσεων

εκτυπωτή πριν από την εκτύπωση (Easy Print Utility)

– Σάρωση εγγράφων και μετατροπή εικόνας σε κείμενο με τη

χρήση του λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

Readiris OCR

– Σάρωση από άλλες εφαρμογές για Microsoft

®

Windows

®

οι οποίες υποστηρίζουν σάρωση TWAIN και σάρωση WIA

(Windows XP/Windows Vista

®

, σύνδεση USB μόνο)

– Αποθήκευση, επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων

καταλόγων με χρήση του υπολογιστή σας (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

– Προγραμματισμός των λειτουργιών με χρήση του

υπολογιστή σας

– Αποστολή και λήψη εγγράφων φαξ με χρήση του

υπολογιστή σας (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Multi-Function Station

στον υπολογιστή σας, απαιτούνται τα ακόλουθα:

Λειτουργικό σύστημα:

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας:

Windows 2000: Pentium ® P ή ταχύτερος επεξεργαστής

Windows XP: Pentium Q ή ταχύτερος επεξεργαστής

Windows Vista: Pentium 4 ή ταχύτερος επεξεργαστής

Μνήμη RAM:

Windows 2000/Windows XP: 128 MB (συνιστάται μνήμη 256

MB ή μεγαλύτερη)

Windows Vista: 512 MB (συνιστάται μνήμη 1.024 MB ή

μεγαλύτερη)

Άλλες συσκευές υλικού:

Οδηγός CD-ROM

Σκληρός δίσκος που να διαθέτει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον

200 MB

Διασύνδεση (θύρα) USB

Τοπικό δίκτυο LAN (10Base-T/100Base-TX) (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο)

Λοιπά:

Internet Explorer ® 5.0 ή μεταγενέστερος (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο)

Προειδοποίηση:

R

Για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τα όρια

συνεχούς εκπομπής

χρησιμοποιήστε αποκλειστικά θωρακισμένο

καλώδιο USB (Παράδειγμα: πιστοποιημένο

καλώδιο Hi-Speed USB 2.0).

χρησιμοποιήστε αποκλειστικά θωρακισμένο

καλώδιο LAN (ίσιο καλώδιο κατηγορίας 5)

(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο).

27

2. Προετοιμασία

R

Για να προστατεύετε τη μονάδα, να χρησιμοποιείτε

αποκλειστικά θωρακισμένο καλώδιο USB σε περιοχές όπου ξεσπούν ηλεκτρικές καταιγίδες.

R

Για να χρησιμοποιήσετε το Easy Print Utility στον

υπολογιστή σας, απαιτούνται τα παρακάτω:

Windows 2000 Service Pack 4 και ενημέρωση

ασφάλειας για Windows 2000 (KB835732).

Εγκαταστήστε την ενημέρωση KB835732 από την

ιστοσελίδα της Microsoft πριν από την

εγκατάσταση του Easy Print Utility.

Windows XP Service Pack 2 ή μεταγενέστερο.

Σηµείωση:

R Το καλώδιο USB δεν περιλαμβάνεται. Αγοράστε ένα

θωρακισμένο καλώδιο USB αρσενικό Τύπου A /αρσενικό

Τύπου B.

2.12.2 Εγκατάσταση του Multi-Function Station σε έναν υπολογιστή

R

Εγκαταστήστε το Multi-Function Station (CD-ROM)

πριν συνδέσετε τη μονάδα σε έναν υπολογιστή μέσω

του καλωδίου USB. Εάν η μονάδα συνδεθεί σε

υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB πριν από την

εγκατάσταση του Multi-Function Station, θα

εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New

Hardware Wizard]. Κάντε κλικ στο [Cancel] για να το

κλείσετε.

R

Οι ενδεικτικές οθόνες που παρατίθενται σε αυτές τις

οδηγίες είναι για τα Windows XP και

συμπεριλαμβάνονται μόνο για αναφορά.

R

Οι ενδεικτικές οθόνες που παρατίθενται στις οδηγίες

αυτές ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από εκείνες

του πραγματικού προϊόντος.

R

Οι λειτουργίες του λογισμικού και η εμφάνιση

υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.

R

Εάν χρησιμοποιείτε επίσης τα μοντέλα KX-MB200/

KX-MB700/KX-FLB880, ανατρέξτε στη σελ. 96.

1

Ξεκινήστε τα Windows και κλείστε όλες τις άλλες

εφαρμογές.

R Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής για

να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το Multi-Function

Station.

2

Τοποθετήστε τον εσωκλειόμενο δίσκο CD-ROM στη

μονάδα CD-ROM.

R Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Επιλογή

γλώσσας]

, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε με αυτό το λογισμικό. Κάντε κλικ στο

[OK]

.

R Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα:

Κάντε κλικ στο

[Start]

. Επιλέξτε

[Run...]

.

Πληκτρολογήστε “

D:\Install

” (όπου “

D

” είναι το γράμμα

της μονάδας δίσκου CD-ROM σας). Κάντε κλικ στο

[OK]

.

(Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο είναι το γράμμα του

οδηγού που αντιστοιχεί στον οδηγό CD-ROM,

χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows

(Windows Explorer) και αναζητήστε τον οδηγό

CD-ROM.)

28

3

[Εύκολη εγκατάσταση]

R Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα.

4

Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης, ακολουθήστε

τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

R Θα εγκατασταθούν, επίσης, το λογισμικό Easy Print

Utility (σελ. 33), το λογισμικό OCR Readiris

(σελ. 36) και το πρόγραμμα παρακολούθησης της

συσκευής Device Monitor (σελ. 82).

5

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου

[Connect Type]

.

Για σύνδεση USB:

1. [Connect directly with a USB cable.]

A

[Next]

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Connect

Device]

.

2.

Συνδέστε τη συσκευή σε υπολογιστή μέσω του καλωδίου

USB ( A ) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο

[Next]

.

A

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

R Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή

σας, θα γίνει αυτόματος εντοπισμός του ονόματος του

μοντέλου.

R Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της

μονάδας.

3.

Κάντε κλικ στο

[Install]

και, κατόπιν, ακολουθήστε τις

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

R Τα αρχεία θα αντιγραφούν στον υπολογιστή σας.

Για τη σύνδεση τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο):

1. [Connect via the Network.]

A

[Next]

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Select a

Network Device]

.

2.

Επιλέξτε

[Select in the searched list]

και επιλέξτε από τον

κατάλογο τη συσκευή.

R Εάν το όνομα της επιθυμητής συσκευής δεν

εμφανίζεται στον κατάλογο και έχει οριστεί η

διεύθυνση IP για τη συσκευή, επιλέξτε

[Direct input]

και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

3. [Next]

R Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της

μονάδας.

4.

Κάντε κλικ στο

[Install]

και, κατόπιν, ακολουθήστε τις

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

R Τα αρχεία θα αντιγραφούν στον υπολογιστή σας.

Σημαντική σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε τα Windows XP ή τα Windows Vista,

ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα μετά τη σύνδεση της

μονάδας μέσω του καλωδίου USB. Αυτό είναι φυσιολογικό

και το λογισμικό δεν θα προκαλέσει τυχόν δυσκολίες στο

δικό σας λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε να συνεχίσετε την

εγκατάσταση χωρίς κανένα πρόβλημα. Εμφανίζεται αυτού

του είδους το μήνυμα:

R

Για χρήστες Windows XP

“The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Το λογισμικό που εγκα-

θιστάτε για αυτό το υλικό δεν έχει περάσει τη δοκιμή

Windows Logo προς επιβεβαίωση της συμβατότητάς

του με τα Windows XP.)”

R

Για χρήστες Windows Vista

“Would you like to install this device software? (Θέλετε

να εγκαταστήσετε το λογισμικό συσκευής;)”.

Για να δείτε ή να εγκαταστήσετε τα δεδομένων των

οδηγιών λειτουργίας

1.

Εκτελέστε τα Windows και τοποθετήστε τον εσωκλειόμενο

δίσκο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM.

2.

Κάντε κλικ στο

[Οδηγίες χρήσης]

και ακολουθήστε τις

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να δείτε ή να

εγκαταστήσετε τις οδηγίες λειτουργίας σε μορφή PDF.

R Το λογισμικό Adobe ® Reader ® είναι απαραίτητο για να

δείτε τις οδηγίες χρήσης.

Σηµείωση:

R Εάν η οθόνη σάς προτρέπει να τοποθετήσετε το CD-ROM

για το λειτουργικό σύστημα όταν εγκαθιστάτε το

Multi-Function Station, τοποθετήστε το στη μονάδα

δίσκου CD-ROM σας.

R Εάν εγκαταστήσετε τις οδηγίες λειτουργίας, μπορείτε να το

δείτε οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο

[ ]

στο

πρόγραμμα εκκίνησης του Multi-Function Station.

Για να χρησιμοποιήσετε άλλη μονάδα με τον υπολογιστή

Θα πρέπει να προσθέσετε τον οδηγό εκτυπωτή για κάθε

μονάδα με τον ακόλουθο τρόπο.

1.

Εκτελέστε τα Windows και τοποθετήστε τον εσωκλειόμενο

δίσκο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM.

2. [Eπεξεργασία]

A

[Προσθήκη οδηγού Multi-Function

Station]

. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που

εμφανίζονται στην οθόνη.

Σηµείωση:

R Δεν μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μία μονάδες

ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογιστή (μόνο σύνδεση USB).

Για να τροποποιήσετε το λογισμικό (Για να προσθέσετε ή

να απεγκαταστήσετε κάθε στοιχείο)

Μπορείτε να επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε οποιαδήποτε στιγμή μετά την

εγκατάσταση.

Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής για να

μπορέσετε να τροποποιήσετε το Multi-Function Station.

1.

Εκτελέστε τα Windows και τοποθετήστε τον εσωκλειόμενο

δίσκο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM.

2. Προετοιμασία

2. [Eπεξεργασία]

A

[Επεξεργασία εφαρµογών.]

. Στη

συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη.

Για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό

Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής για να

μπορέσετε να απεγκαταστήσετε το Multi-Function Station.

[Start]

A

[All Programs]

ή

[Programs]

A

[Panasonic]

A το όνομα της μονάδας A

[Uninstall]

. Στη συνέχεια,

ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

29

2. Προετοιμασία

2.13 Εκκίνηση Multi-Function Station

[Start]

A

[All Programs]

ή

[Programs]

A

[Panasonic]

A το όνομα της μονάδας A

[Multi-Function Station]

R Θα εμφανιστεί το Multi-Function Station.

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025/

KX-MB2030.

[Scan] (σελ. 38)

R Για τη σάρωση και την εμφάνιση των σαρωμένων εικόνων.

R Για τη σάρωση και τη δημιουργία ενός αρχείου εικόνας.

R Για τη σάρωση και την αποστολή μέσω e-mail.

R Για τη σάρωση και τη μετατροπή μιας εικόνας σε δεδομένα

κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας.

[PC FAX] (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Για την αποστολή ενός εγγράφου που δημιουργήθηκε στον

υπολογιστή ως μηνύματος φαξ (σελ. 52).

R Για την εμφάνιση ενός εγγράφου φαξ που έλαβε ο

υπολογιστής (σελ. 57).

[Remote Control] (σελ. 82)

R Για προγραμματισμό των λειτουργιών.

R Για την αποθήκευση, επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων

από τους καταλόγους.

*1

R Για προβολή στοιχείων στη συγκεντρωτική αναφορά ή στον

κατάλογο αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.

*1

R Για αποθήκευση των στοιχείων του καλούντος στους

καταλόγους.

*1

R Για αποθήκευση ή διαγραφή στοιχείων για πολλαπλή

αποστολή.

*1

*1 KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο

[Utilities]

R

Για την εκτέλεση του Multi-Function Viewer (σελ. 38).

R

Για την εκτέλεση του Device Monitor (σελ. 82).

R

Για την εκτέλεση της εφαρμογής OCR (σελ. 36).

R Για την εκκίνηση της σελίδας Web ρύθμισης παραμέτρων

(σελ. 62, 82) (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030,

σύνδεση τοπικού δικτύου LAN μόνο).

[Settings] (σελ. 30)

R Για αλλαγή των γενικών ρυθμίσεων.

R Για αλλαγή των ρυθμίσεων για τη σάρωση.

[ ]

R Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το Multi-Function

Station.

R Για την προβολή των οδηγιών λειτουργίας.

[ ]

R Για εμφάνιση υποδείξεων χρήσης.

[ ]

R Για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το Multi-Function

Station.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν η μονάδα είναι

συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το

πρόγραμμα παρακολούθησης της συσκευής (Device

Monitor) (σελ. 82).

R Κάποιες λειτουργίες του υπολογιστή (π.χ. εκτύπωση,

σάρωση κ.λπ.) ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

– Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή

που "στήθηκε" από τον ίδιο το χρήστη.

– Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή

μέσω μιας κάρτας PCI ή άλλης κάρτας επέκτασης.

– Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με άλλη συσκευή

υλικού (όπως, για παράδειγμα, ένα διανομέα USB ή

προσαρμογέα θύρας USB) και δεν είναι απευθείας

συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε προηγουμένως τις ρυθμίσεις για το

Multi-Function Station.

1.

Επιλέξτε

[Settings]

από το Multi-Function Station.

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα που επιθυμείτε και αλλάξτε τις

ρυθμίσεις. A

[OK]

[General]

[Launcher display setting]

: Για να επιλέξτε τον τύπο

οθόνης του προγράμματος εκκίνησης.

[OCR Path]

: Για να επιλέξετε το λογισμικό OCR.

[PC name list up on device]

(KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δικτύου LAN μόνο): Για να

επιλέξετε αν το όνομα του υπολογιστή σας θα εμφανίζεται

στη συσκευή.

[PC name]

(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030,

σύνδεση τοπικού δικτύου LAN μόνο): Το όνομα του

υπολογιστή θα εμφανίζεται στη μονάδα.

[Scan]

[Save to]

: Για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα

αποθηκευτεί η σαρωμένη εικόνα.

[Viewer][File][Email][OCR][Custom]

: Για να αλλάξετε τις

ρυθμίσεις σάρωσης για την εφαρμογή σάρωσης

Multi-Function.

30

Σηµείωση:

R Αντιστοιχίστε ένα μοναδικό όνομα στο

[PC name]

προκειμένου να αποφύγετε τυχόν σφάλματα, διαφορετικά

η σαρωμένη εικόνα ενδέχεται να αποσταλεί σε λάθος

υπολογιστή.

Για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο λογισμικό

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατά τη “4.1.3 Σάρωση για αποστολή με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο”, σελ. 36 χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο

λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο λογισμικό

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ακόλουθο τρόπο.

Στα Windows 2000:

1. [Start]

A

[Settings]

A

[Control Panel]

A

[Internet

Options]

A

[Programs]

A

[E-mail]

2.

Επιλέξτε το συμβατό με MAPI λογισμικό ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που θέλετε, όπως το

[Outlook Express]

κ.τ.λ. A

[OK]

Στα Windows XP:

1. [Start]

A

[Control Panel]

A

[Internet Options]

A

[Programs]

A

[E-mail]

2.

Επιλέξτε το συμβατό με MAPI λογισμικό ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που θέλετε, όπως το

[Outlook Express]

κ.τ.λ. A

[OK]

Στα Windows Vista:

1. [Start]

A

[Control Panel]

A

[Internet Options]

A

[Programs]

A

[Set programs]

A

[Set program access and computer defaults]

R Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[User Account

Control]

, κάντε κλικ στο

[Continue]

.

2. [Custom]

3.

Επιλέξτε το συμβατό με MAPI λογισμικό ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που θέλετε, όπως το

[Windows Mail]

κ.τ.λ.,

από το

[Choose a default e-mail program]

. A

[OK]

2. Προετοιμασία

31

3. . Εκτυπωτής

3. Εκτυπωτής

3.1 Εκτύπωση μέσα από εφαρμογές

των Windows

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αρχείο που δημιουργήθηκε με τη

χρήση μιας εφαρμογής των Windows. Για παράδειγμα, για να

εκτυπώσετε από το WordPad, προχωρήστε ως εξής:

1

Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

2

Επιλέξτε

[Print...]

από το μενού

[File]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Print]

.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το παράθυρο διαλόγου

[Print]

, κάντε κλικ στο

[?]

και, στη συνέχεια, κάντε κλικ

στο επιθυμητό στοιχείο.

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025/

KX-MB2030.

Σηµείωση:

R Στο Microsoft PowerPoint

®

, επιλέξτε

[Color]

ή

αφαιρέστε το σημάδι επιλογής δίπλα στο

[Grayscale]

στο παράθυρο διαλόγου της εκτύπωσης, έτσι ώστε τα έγχρωμα ή γκρι αντικείμενα να εκτυπωθούν σωστά σε

διαβαθμίσεις του γκρι.

3

Επιλέξτε ως τον ενεργό εκτυπωτή το όνομα της μονάδας.

R Εάν κατά την εγκατάσταση αλλάξατε το όνομα της

μονάδας, επιλέξτε αυτό το νέο όνομα από τον

κατάλογο.

R Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, κάντε τα

εξής.

Στα Windows 2000:

Κάντε κλικ στην καρτέλα που επιθυμείτε και αλλάξτε τις

ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Για τα Windows XP/Windows Vista:

Κάντε κλικ στο

[Preferences]

και, κατόπιν, κάντε κλικ

στην καρτέλα που επιθυμείτε. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του

εκτυπωτή και, κατόπιν, κάντε κλικ στο

[OK]

.

4

Κάντε κλικ στο

[Print]

.

R Η μονάδα θα αρχίσει να εκτυπώνει.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήσει η εκτύπωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Για την τοποθέτηση του χαρτιού, ανατρέξτε στη

σελ. 16,18.

32

R Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές του χαρτιού,

ανατρέξτε στις σελ. 110.

R Εάν ανακύψει σφάλμα εκτύπωσης, θα ξεκινήσει αυτόματα

το πρόγραμμα παρακολούθησης της συσκευής (Device

Monitor) (σελ. 82) και θα εμφανίσει τις πληροφορίες

σφάλματος.

Καθορισμός των ιδιοτήτων του εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή στο βήμα 3.

Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε διάφορα είδη χαρτιού (κυρίως

ειδικά μεγέθη και τύπους χαρτιού) στη μονάδα, προτού να

αγοράσετε μεγάλες ποσότητες.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις στις

ακόλουθες καρτέλες.

[Basic]

: Μέγεθος χαρτιού, τύπος μέσου εκτύπωσης, σελίδες

ανά φύλλο κ.τ.λ.

[Output]

: Αριθμός εκτυπώσεων, ταξινόμηση κ.λπ.

[Quality]

: Ποιότητα, αντίθεση, λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ

κ.τ.λ.

[Effects]

: Υδατογράφημα, επικάλυψη.

[Profile]

: Αποθήκευση επιθυμητών ρυθμίσεων, επιλογή

αποθηκευμένων ρυθμίσεων κ.λπ.

[Support]

: Πληροφορία έκδοσης.

Σηµείωση:

R Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μέσου εκτύπωσης στην

καρτέλα

[Basic]

ανάλογα με το χαρτί εγγραφής.

Τύπος χαρτιού εγγραφής

Τύπος μέσου εκτύ-

πωσης

[Plain Paper] Απλό χαρτί

75 g/m

2

έως 90 g/m

2

Λεπτό χαρτί

64 g/m

2

έως 75 g/m

2

Ετικέτα

[Thin Paper]

[Label]

R Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, η ρύθμιση στις

ιδιότητες του εκτυπωτή αντικαθιστά τις ακόλουθες

λειτουργίες προγραμματισμού της συσκευής:

– Ρύθμιση τύπου μέσου εκτύπωσης (λειτουργία #383 και

λειτουργία #384 στη σελ. 65)

– Ρύθμιση εξοικονόμησης γραφίτη (λειτουργία #482 στη

σελ. 66)

Για εκτύπωση ετικετών

Μπορείτε να εκτυπώνετε όχι μόνο σε απλό χαρτί, αλλά και σε

ειδικά μέσα εκτύπωσης (ετικέτες).

R Για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί εγγραφής ανατρέξτε

στη σελίδα σελ. 110.

R

Για την τοποθέτηση του χαρτιού, ανατρέξτε στη σελ. 18.

Να χρησιμοποιείτε ετικέτες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για

εκτυπώσεις laser. Συνιστούμε:

Avery

®

5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168

XEROX ®

LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140

R

Χρησιμοποιήστε το δίσκο εισόδου χειροκίνητης

τροφοδότησης για να εκτυπώσετε ετικέτες.

R

Να τοποθετείτε τα φύλλα των ετικετών για εκτύπωση,

μία σελίδα τη φορά, με την καλή πλευρά προς τα κάτω.

R

Να αφαιρείτε κάθε ετικέτα μετά την εκτύπωση.

R Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους ετικετών:

– Ετικέτες που είναι τσαλακωμένες, φθαρμένες ή έχουν

αποκολληθεί από το φύλλο στήριξής τους.

– Οποιοδήποτε φύλλο ετικετών περιέχει κενά λόγω του ότι κάποιες ετικέτες έχουν αποκολληθεί.

– Ετικέτες που δεν καλύπτουν πλήρως το φύλλο

στήριξής τους ως ακολούθως:

3. Εκτυπωτής

5

Δείτε την εικόνα της εκτύπωσης κάνοντας κλικ στην

επιθυμητή σελίδα στο παράθυρο εκτύπωσης σελίδας

(λίστα στην αριστερή στήλη).

3.2 Easy Print Utility

Εκτυπώνοντας με τη χρήση του Panasonic Easy Print Utility

αντί με τον οδηγό εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

διάφορες λειτουργίες εκτύπωσης για τη διευκόλυνσή σας.

– Αποφυγή περιττών εκτυπώσεων με έλεγχο της

προεπισκόπησης στην οθόνη του υπολογιστή

– Συνδυασμός πολλών εγγράφων

– Αποθήκευση αρχείου σε PDF

Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε από το WordPad,

προχωρήστε ως εξής:

1

Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

2

Επιλέξτε

[Print...]

από το μενού

[File]

.

3

Επιλέξτε

[Panasonic Easy Print Driver]

ως ενεργό

εκτυπωτή.

4

Κάντε κλικ στο

[Print]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διάλογου

[Panasonic

Easy Print Utility]

. Για λεπτομέρειες σχετικά με το

Easy Print Utility, κάντε κλικ στο

[ ]

και στη συνέχεια

κάντε κλικ στο επιθυμητό στοιχείο.

R Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, βλ.

σελ. 33.

R Για να συνδυάσετε πολλά έγγραφα που

δημιουργήθηκαν από διάφορες εφαρμογές, βλ.

σελ. 33.

R Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή PDF, βλ.

σελ. 34.

R Ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τον αριθμό των αντίτυπων

στην αρχική εφαρμογή, μπορεί να χρειαστεί να το

ξαναρυθμίσετε στο Easy Print Utility.

6

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

[Print]

στη γραμμή εργαλείων

εκτύπωσης.

R Η μονάδα θα αρχίσει να εκτυπώνει.

3.2.1 Οικολογικές λειτουργίες εκτύπωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες

εκτύπωσης και να κάνετε προεπισκόπηση της εκτύπωσης

χωρίς να εκτυπώσετε δοκιμαστική σελίδα.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε ή να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις στις

ακόλουθες καρτέλες στο βήμα 5.

[Basic]

: Μέγεθος χαρτιού, διάταξη εκτύπωσης

[Output]

: Αριθμός αντίτυπων, τροφοδότης χαρτιού, μέσο

εκτύπωσης

[Quality]

: Χρώματα, εξοικονόμηση τόνερ

[Effects]

: Επικεφαλίδα, υδατογράφημα, υποσέλιδο

Συνδυασμός πολλών εγγράφων

Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές σελίδες που δημιουργήθηκαν

από διαφορετικές εφαρμογές και να τις διαχειριστείτε ως ένα

ενιαίο έγγραφο.

1.

Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 4 στο “3.2 Easy Print Utility”.

2.

Ανοίξτε ένα άλλο έγγραφο που επιθυμείτε να προσθέσετε

στο Easy Print Utility.

3.

Επιλέξτε

[Print...]

από το μενού

[File]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Print]

.

33

3. Εκτυπωτής

4.

Επιλέξτε

[Panasonic Easy Print Driver]

ως ενεργό

εκτυπωτή.

5.

Κάντε κλικ στο

[Print]

.

R Το έγγραφο θα προστεθεί μετά από την τελευταία

σελίδα του προηγούμενου εγγράφου στο παράθυρο

προεπισκόπησης εκτύπωσης.

6.

Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

7.

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή (σελ. 33).

8.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

[Print]

στη γραμμή εργαλείων

εκτύπωσης.

Σηµείωση:

R Ο μέγιστος αριθμός εγγράφων που μπορεί να εμφανιστεί

στο παράθυρο

[Print Page Operation]

είναι 999 σελίδες.

Αποθήκευση ενός αρχείου ως αρχείο PDF

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία της προεπισκόπησης σε

μορφή PDF αντί να τα εκτυπώσετε.

1.

Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 4 στο “3.2 Easy Print Utility”.

2.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

[Save PDF file]

στη γραμμή

εργαλείων εκτύπωσης.

R Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου

[Save As]

.

3.

Προσδιορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να γίνει

αποθήκευση, εισαγάγετε το όνομα του αρχείου και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο

[Save]

. Το παράθυρο διαλόγου

[Save PDF file]

εμφανίζεται ενόσω δημιουργούνται και

αποθηκεύονται τα αρχεία PDF.

Σηµείωση:

R Το αρχείο PDF που δημιουργείται από το Easy Print Utility

είναι τύπου εικόνας.

34

4. . Σαρωτής

4.1 Σάρωση από τη μονάδα (Push

Scan)

Μπορείτε εύκολα να σαρώσετε το έγγραφο χρησιμοποιώντας

τον πίνακα ελέγχου της μονάδας. Μπορείτε να επιλέξετε

ανάμεσα στις παρακάτω λειτουργίες σάρωσης ανάλογα με το

πώς επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη σαρωμένη εικόνα.

– Εμφάνιση με χρήση του Multi-Function Viewer (Viewer)

– Αποθήκευση ως αρχείο στον υπολογιστή σας (Αρχείο)

– Αποστολή ως συνημμένου αρχείου σε παραλήπτη

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή σας

(E-Mail)

– Χρήση λογισμικού OCR (OCR)

– Αποστολή ως συνημμένου αρχείου σε παραλήπτη

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από την παρούσα

συσκευή (διεύθυνση ηλεκτρονική ταχυδρομείου)

– Αποστολή σε διακομιστή FTP (FTP)

– Αποστολή σε φάκελο SMB (SMB)

Σηµείωση:

R Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο σάρωσης που επιθυμείτε

για push scan (λειτουργία #493 στη σελ. 74).

R Κατά τη σάρωση ενός εγγράφου, σας συνιστούμε να

χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης αντί για το εξάρτημα

αυτόματης τροφοδότησης εγγράφων, έτσι ώστε να έχετε

καλύτερα αποτελέσματα (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

R Μην ανοίγετε το κάλυμμα εγγράφων όταν σαρώνετε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

M N

M

VALGKA

N M

EMAQG

M

SET

NMCNMDNMEN

N M

IAJOG

N

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025.

4.1.1 Σάρωση για εμφάνιση με Multi-Function

Viewer

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

4. Σαρωτής

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΠΡΟΒΟΛΗ

. A M

SET

N

4

Για σύνδεση USB:

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

USB

HOST

. A M

SET

N

Για τη σύνδεση τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον

υπολογιστή στον οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωμένη

εικόνα. A M

SET

N

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

6

M

ENAPΞH

N

R Μετά τη σάρωση, η εικόνα που έχει σαρωθεί θα

εμφανιστεί στο παράθυρο

[Multi-Function Viewer]

.

Ωστόσο, αν επιλέξετε ως μορφή αρχείου τη μορφή

PDF, θα εκτελεστεί το λογισμικό που έχει συσχετιστεί

με το άνοιγμα αρχείων PDF.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG, BMP ή PDF.

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο

που έχει επιλεγεί στο παράθυρο

[Settings]

(σελ. 30).

4.1.2 Σάρωση για αποθήκευση ως αρχείο

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΑΡΧΕΙΟ

. A M

SET

N

4

Για σύνδεση USB:

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

USB

HOST

. A M

SET

N

Για τη σύνδεση τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον

υπολογιστή στον οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωμένη

εικόνα. A M

SET

N

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

6

M

ENAPΞH

N

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο

φάκελο που έχει επιλεγεί στο παράθυρο

[Settings]

. Για

να αλλάξετε το φάκελο, ανατρέξτε στη σελ. 30.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG, BMP ή PDF.

35

4. Σαρωτής

4.1.3 Σάρωση για αποστολή με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο

αρχείο σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, χρησιμοποιώντας το

λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπολογιστή σας.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

E-MAIL

. A M

SET

N

4

Για σύνδεση USB:

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

USB

HOST

. A M

SET

N

Για τη σύνδεση τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον

υπολογιστή στον οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωμένη

εικόνα. A M

SET

N

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

6

M

ENAPΞH

N

R Το λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα

ξεκινήσει αυτόματα και η σαρωμένη εικόνα θα

επισυναφθεί σε ένα νέο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σηµείωση:

R Για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο λογισμικό ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, ανατρέξτε στη σελ. 31.

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG ή PDF.

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο

που έχει επιλεγεί στο παράθυρο

[Settings]

(σελ. 30).

4.1.4 Σάρωση σε λογισμικό OCR

Με τη χρήση λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων,

μπορείτε να μετατρέψετε μια εικόνα σε δεδομένα κειμένου, τα

οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία από λογισμικό

επεξεργασίας κειμένου. Το λογισμικό Readiris OCR μπορεί να

εγκατασταθεί όταν κάνετε την εγκατάσταση του Multi-Function

Station.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

OCR

.

A M

SET

N

4

Για σύνδεση USB:

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

USB

HOST

. A M

SET

N

Για τη σύνδεση τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον

υπολογιστή στον οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωμένη

εικόνα. A M

SET

N

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

6

M

ENAPΞH

N

R Μετά τη σάρωση, η εικόνα που έχει σαρωθεί θα

εμφανιστεί στο παράθυρο OCR.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG ή BMP.

R Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την Οπτική αναγνώριση

επιλέξτε το

[Help]

.

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο

που έχει επιλεγεί στο παράθυρο

[Settings]

(σελ. 30).

4.1.5 Σάρωση σε διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δικτύου LAN μόνο)

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο

αρχείο χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σηµαντικό:

R

Ρυθμίστε εκ των προτέρων το διακομιστή

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις ρυθμίσεις

διακομιστή SMTP (σελ. 74) και τους προορισμούς

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σελ. 75).

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

. A M

SET

N

4

Καταχωρίστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

Χρησιμοποιώντας το σταθμό 1-3 (KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού.

Χρησιμοποιώντας το σταθμό 4-6 (KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε M

XAMHΛA

N και, στη συνέχεια, το επιθυμητό

πλήκτρο σταθμού.

Χρήση του πλήκτρου καθοδήγησης:

Πιέστε επανειλημμένα το MCN ή το MDN για να επιλέξετε τον

παραλήπτη που επιθυμείτε.

Χρήση του πληκτρολογίου:

Πιέστε M

SET

N , και μετά καταχωρίστε την ηλεκτρονική

διεύθυνση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (σελ. 81).

5

M

SET

N

6

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

36

7

M

ENAPΞH

N

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποσταλεί ως συνημμένο

αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από

αυτήν τη συσκευή.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG ή PDF.

R Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση

από το αρχικό γράμμα.

Παράδειγµα: “

LISA

1.

Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3 στο “4.1.5 Σάρωση σε

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δικτύου

LAN μόνο)”, σελ. 36.

2.

Πιέστε επανειλημμένα M

5

N για να εμφανιστούν τα

ονόματα που αρχίζουν από

L

(ανατρέξτε στη

σελ. 81 για τον πίνακα χαρακτήρων).

R Για αναζήτηση συμβόλων, πιέστε MGN .

3.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να προβληθεί η ένδειξη

LISA

.

R Για να σταματήστε την αναζήτηση, πιέστε

M

ΔIAKOΠH

N .

R Μπορείτε να στέλνετε εύκολα τη σαρωμένη εικόνα στους

παραλήπτες που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

σταθμών (KX-MB2030 μόνο). Για να χρησιμοποιήσετε

αυτή τη λειτουργία, καταχωρίστε προηγουμένως τις

ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε πλήκτρα σταθμών (σελ. 75).

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2.

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3. Χρήση των σταθμών 1-3:

Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού.

Χρήση των σταθμών 4-6:

Πιέστε M

XAMHΛA

N και, στη συνέχεια, το επιθυμητό

πλήκτρο σταθμού.

4.

M

SET

N A M

ENAPΞH

N

4.1.6 Σάρωση και αποστολή σε διακομιστή FTP

(KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδεση

τοπικού δικτύου LAN μόνο)

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα στο φάκελο ενός

διακομιστή FTP.

Σηµαντικό:

R

Προγραμματίστε προηγουμένως τις ρυθμίσεις του

διακομιστή FTP (σελ. 75).

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

FTP

SERVER

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον

παραλήπτη στον οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωμένη

εικόνα. A M

SET

N

4. Σαρωτής

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

6

M

ENAPΞH

N

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο

φάκελο που έχει επιλεγεί στο διακομιστή FTP.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG ή PDF.

R Για να εμφανίσετε τη σαρωμένη εικόνα, θα πρέπει να

αποστείλετε εκ των προτέρων τα δεδομένα στον

υπολογιστή σας.

4.1.7 Σάρωση σε φάκελο SMB (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδεση τοπικού

δικτύου LAN μόνο)

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα σε ένα φάκελο στο

δίκτυο.

Σηµαντικό:

R

Προγραμματίστε προηγουμένως τις ρυθμίσεις του

φακέλου SMB (σελ. 75).

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

M

ΣΑΡΩΣΗ

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

SMB

ΦΑΚΕΛΟΣ

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον

φάκελο στον οποίο θέλετε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα.

A M

SET

N

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πιέστε

MEN , πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να επιλέξετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε. A M

SET

N

6

M

ENAPΞH

N

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο

φάκελο που έχει επιλεγεί στο τοπικό δίκτυο.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήστε τη σάρωση, ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε μορφή TIFF,

JPEG ή PDF.

R Εάν αυτή η λειτουργία δεν εκτελείται σωστά,

συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου σας. Η λειτουργία

SMB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει υπογραφές

NTMLv2 και SMB.

37

4. Σαρωτής

4.2 Σάρωση από υπολογιστή (Pull

Scan)

Σηµείωση:

R Κατά τη σάρωση ενός εγγράφου, σας συνιστούμε να

χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης αντί για το εξάρτημα

αυτόματης τροφοδότησης εγγράφων, έτσι ώστε να έχετε

καλύτερα αποτελέσματα (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

R Μην ανοίγετε το κάλυμμα εγγράφων όταν σαρώνετε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

4.2.1 Χρήση της εφαρμογής σάρωσης

Multi-Function

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μιας εφαρμογής, η επιλεγμένη

εφαρμογή θα εκτελεστεί αυτόματα μετά τη σάρωση.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station. A

[Scan]

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε.

R Όταν κάνετε κλικ

[Custom]

, θα εκτελεστεί η εκ των

προτέρων προγραμματισμένη εφαρμογή.

R Για να ακυρώσετε τη σάρωση ενόσω τα έγγραφα

σαρώνονται, κάντε κλικ στο

[Cancel]

.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να αλλάξετε προηγουμένως τις ρυθμίσεις

σάρωσης για κάθε εφαρμογή (σελ. 30).

R Όταν περνάτε το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο μιας

εφαρμογής, οι ρυθμίσεις σάρωσης για τη συγκεκριμένη

εφαρμογή εμφανίζονται ως συμβουλή εργαλείου.

R Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο

που έχει επιλεγεί στο παράθυρο

[Settings]

(σελ. 30).

4.2.2 Χρήση του Multi-Function Viewer

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

3

[Utilities]

A

[Viewer]

R Θα εμφανιστεί το

[Multi-Function Viewer]

.

4

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

[Scan]

μέσα στο παράθυρο

[Multi-Function Viewer]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου του ονόματος

της μονάδας.

5

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης στον

υπολογιστή σας.

R Για να κάνετε προεπισκόπηση της εικόνας που θα

σαρωθεί, κάντε κλικ στο

[Preview]

. Μπορείτε να

σύρετε το πλαίσιο για να καθορίσετε την περιοχή που

θα σαρωθεί. Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης,

κάντε κλικ στο

[Preview]

για ανανέωση της εικόνας

που θα σαρωθεί.

Εάν χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/

38

KX-MB2030 μόνο), θα εκτελεστεί προεπισκόπηση της

πρώτης σελίδας μόνο. Όταν θέλετε να κάνετε

ανανέωση της σαρωμένης εικόνας, τοποθετήστε το έγγραφο για να κάνετε ξανά προεπισκόπηση.

6

[Scan]

R Εάν εκτελέσετε προεπισκόπηση της εικόνας που θα

σαρωθεί, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων στο βήμα 5, τοποθετήστε

ξανά το έγγραφο και κάντε κλικ στο

[Scan]

(KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

R Μετά τη σάρωση, η εικόνα που έχει σαρωθεί θα

εμφανιστεί στο παράθυρο

[Multi-Function Viewer]

.

R Για να αποθηκεύσετε την εικόνα που σαρώθηκε,

επιλέξτε

[Save As ...]

από το μενού

[File]

.

R Για να ακυρώσετε τη σάρωση ενόσω τα έγγραφα

σαρώνονται, κάντε κλικ στο

[Cancel]

.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες σε εφαρμογές που

υποστηρίζουν τις μορφές TIFF, JPEG, PCX, DCX και BMP.

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε μορφή TIFF, JPEG,

PCX, DCX, BMP ή PDF.

R Εάν εμφανιστεί το κουμπί

[Select...]

στο

[Target Device]

,

κάντε κλικ στο

[Select...]

για να επιλέξετε τη μονάδα από

τον κατάλογο και μετά κάντε κλικ στο

[OK]

.

Το κουμπί

[Select...]

δεν θα εμφανιστεί αν έχει

εγκατασταθεί μόνο ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

R Μπορείτε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε και να

διαγράψετε ένα αρχείο ή μια σελίδα.

4.2.3 Χρήση άλλων εφαρμογών

Το Multi-Function Station περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα

οδήγησης σαρωτή συμβατό με τις τεχνολογίες TWAIN και WIA.

Μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε σάρωση χρησιμοποιώντας άλλες εφαρμογές που υποστηρίζουν σάρωση TWAIN ή WIA.

Για να εκτελέσετε σάρωση, ενεργήστε ως εξής:

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει σάρωση TWAIN ή

WIA.

3

Για σάρωση TWAIN:

Επιλέξτε

[Acquire Image...]

από το μενού

[File]

.

Για σάρωση WIA:

Επιλέξτε

[From Scanner or Camera...]

από το μενού

[File]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου του ονόματος

της μονάδας.

4

Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης στον

υπολογιστή σας. A

[Scan]

R Μετά τη σάρωση, η εικόνα που έχει σαρωθεί θα

εμφανιστεί στο παράθυρο της εφαρμογής.

R Για να ακυρώσετε τη σάρωση ενόσω τα έγγραφα

σαρώνονται, κάντε κλικ στο

[Cancel]

.

Σηµείωση:

R Η σάρωση από εφαρμογές συμβατές με την τεχνολογία

WIA είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows XP και Windows

Vista, και μόνο μέσω σύνδεσης USB.

R Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται, η

εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.

R Εάν εμφανιστεί το κουμπί

[Select...]

στο

[Target Device]

όταν εκτελείτε μια σάρωση TWAIN, κάντε κλικ στο

[Select...]

για να επιλέξετε τη μονάδα από τον κατάλογο

και μετά κάντε κλικ στο

[OK]

.

Το κουμπί

[Select...]

δεν θα εμφανιστεί αν έχει

εγκατασταθεί μόνο ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

4. Σαρωτής

39

5. . Φωτοαντιγραφικό

5. Φωτοαντιγραφικό

5.1 Δημιουργία ενός

φωτοαντίγραφου

5.1.1 Χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης

M

SET

NMCNMDNMEN

M

AAK

Y

G

N

M

SIE G

N

M N

M

FAX

N

M

SIO

N

M

EMAQG

N M

IAJOG

N

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025.

1

Εάν η λυχνία M

ANTIΓPAΦΟ

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε

την (ON) πατώντας το M

ANTIΓPAΦΟ

N .

2

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

3

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το μέγεθος

φωτοαντιγράφησης (μέγεθος αρχικού εγγράφου και

μέγεθος χαρτιού εγγραφής), την ανάλυση και την αντίθεση

ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου.

R Για να επιλέξετε το μέγεθος του φωτοαντίγραφου, βλ.

σελ. 40.

R

Για να επιλέξετε την ανάλυση, βλ. σελ. 40.

R

Για να επιλέξετε την αντίθεση, βλ. σελ. 40.

4

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων (έως και 99).

5

M

ENAPΞH

N

R Η μονάδα θα αρχίσει να παράγει φωτοαντίγραφα.

6

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις

που κάνατε στο βήμα 3 και 4.

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την παραγωγή φωτοαντιγράφων,

ανατρέξτε στη σελ. 83.

R Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τρόπο

λειτουργίας (λειτουργία #463 στη σελ. 66) και το

χρονοδιακόπτη, πριν επιστρέψετε στον προεπιλεγμένο

τρόπο λειτουργίας (λειτουργία #464 στη σελ. 66)

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

40

R Εάν η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N είναι

αναμμένη (ON), η μονάδα μπορεί να λαμβάνει φαξ

αυτομάτως ακόμα και στη λειτουργία παραγωγής

φωτοαντιγράφων (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

Για να επιλέξετε το μέγεθος του φωτοαντίγραφου

1.

Πιέστε επανειλημμένα M

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

N για να

επιλέξετε

ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

.

2.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε το μέγεθος

του αρχικού εγγράφου. A M

SET

N

3.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε το μέγεθος

του χαρτιού εγγραφής.

R Όταν είναι επιλεγμένο το

#2

, μπορείτε να αλλάξετε

το μέγεθος του χαρτιού εγγραφής πιέζοντας

επανειλημμένα το MEN .

R Ο κατάλληλος βαθμός ζουμ θα ρυθμιστεί αυτόματα.

Κάποιες λειτουργίες φωτοαντιγράφησης δεν μπορούν

να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη λειτουργία

ζουμ. Βλέπε σελ. 41 για λεπτομέρειες.

4.

M

SET

N

Για να επιλέξετε την ανάλυση

1.

Πιέστε M

ANAΛYΣH

N επανειλημμένα.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩTΟ

: Για κείμενο και για φωτογραφίες.

ΚΕΙΜΕΝΟ

: Για κείμενο μόνο.

ΦΩΤΟΓΡ

: Για φωτογραφίες, ζωγραφιές με

αποχρώσεις κ.τ.λ.

2.

M

SET

N

Σηµείωση:

R Μπορείτε να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθμιση

ανάλυσης (λειτουργία #461 στη σελ. 72).

Για να επιλέξετε την αντίθεση

Προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με το πόσο σκούρο ή ανοιχτόχρωμο είναι το έγγραφο. Υπάρχουν 5 επίπεδα (από

χαμηλό έως υψηλό).

Πιέστε M

ΑNΤΙΘΕΣH

N επανειλημμένα. A M

SET

N

Σηµείωση:

R Μπορείτε να διατηρήσετε την προηγούμενη ρύθμιση

αντίθεσης (λειτουργία #462 στη σελ. 66).

5. Φωτοαντιγραφικό

5.1.2 Χρήση του εξαρτήματος αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

M

SIO

N

M

EMAQG

N M

IAJOG

N

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2010.

1

Εάν η λυχνία M

ANTIΓPAΦΟ

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε

την (ON) πατώντας το M

ANTIΓPAΦΟ

N .

2

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

3

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το μέγεθος

φωτοαντιγράφησης (μέγεθος αρχικού εγγράφου και

μέγεθος χαρτιού εγγραφής), την ανάλυση και την αντίθεση

ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου.

R Για να επιλέξετε το μέγεθος του φωτοαντίγραφου, βλ.

σελ. 40.

R

Για να επιλέξετε την ανάλυση, βλ. σελ. 40.

R

Για να επιλέξετε την αντίθεση, βλ. σελ. 40.

4

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων (έως και 99).

5

M

ENAPΞH

N

R Η μονάδα θα αρχίσει να παράγει φωτοαντίγραφα.

6

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις

που κάνατε στο βήμα 3 και 4.

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την παραγωγή φωτοαντιγράφων,

ανατρέξτε στη σελ. 83.

5.2 Περισσότερες λειτουργίες

αντιγραφής

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

ANTIΓPAΦΟ

N είναι αναμμένη

(ON).

5.2.1 Παραγωγή φωτοαντιγράφων με ζουμ

(μεγέθυνση / σμίκρυνση)

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ZOOM

N για να επιλέξετε το

ποσοστό ζουμ που αντιστοιχεί στο μέγεθος του εγγράφου

και του χαρτιού εγγραφής.

ZOOM =100%

*1

50%

200%

*1 Πιέστε επανειλημμένα

MCN ή MDN για να αλλάζετε κάθε

φορά το ποσοστό ζουμ κατά 1 % από

25%

έως

400%

.

Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε το ποσοστό που

επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κλήσης.

3

M

SET

N

4

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων (έως και 99). A M

ENAPΞH

N

5

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

Σηµείωση:

R Η παραγωγή φωτοαντιγράφων με ζουμ δεν διατίθεται στις

παρακάτω λειτουργίες:

– Λειτουργία ταυτότητας (σελ. 43)

– Λειτουργία επανάληψης εικόνας (σελ. 43)

– Λειτουργία πόστερ (σελ. 44)

– Λειτουργία N σε 1 (σελ. 44)

– Λειτουργία ξεχωριστά N σε 1 (σελ. 45)

R Μπορείτε να διατηρήσετε την προηγούμενη ρύθμιση ζουμ

(λειτουργία #468 στη σελ. 72).

R

Όταν χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης,

η μονάδα θα

μεγεθύνει αποκλειστικά την επάνω δεξιά γωνία του

εγγράφου, ξεκινώντας από το σύμβολο της μονάδας.

R

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων,

η μονάδα θα μεγεθύνει μόνο

το κέντρο του επάνω τμήματος του εγγράφου. Για να

μεγεθύνετε το κάτω τμήμα του εγγράφου, γυρίστε το

ανάποδα πριν από τη φωτοαντιγράφηση (KX-MB2010/

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

41

5. Φωτοαντιγραφικό

Παράδειγµα: μεγεθυμένο αντίγραφο κατά 150 %

Χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης (

A

):

Αρχικό έγγραφο Μεγεθυμένο έγγραφο

A

Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης τροφοδότησης

εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο):

Αρχικό έγγραφο Μεγεθυμένο έγγραφο

Παράδειγµα: Φωτοαντίγραφο σε σμίκρυνση 70 %

Χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης (

A

):

Αρχικό έγγραφο Φωτοαντίγραφο σε σμί-

κρυνση

7

Όταν χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης:

1.

M

ENAPΞH

N

R Η μονάδα θα εκτελέσει τη σάρωση 1 σελίδας.

2.

Τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο επάνω στο τζάμι

σάρωσης και πιέστε M

SET

N . Επαναλάβετε τη

διαδικασία έως ότου να σαρώσετε όλες τις σελίδες και

στη συνέχεια πιέστε M

ENAPΞH

N .

R Η μονάδα θα αρχίσει να παράγει φωτοαντίγραφα.

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο):

M

ENAPΞH

N

8

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

Παράδειγµα: 2 αντίγραφα ενός 4-σέλιδου εγγράφου

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2

2

3

3

4

4

A

Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης τροφοδότησης

εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο):

Αρχικό έγγραφο Φωτοαντίγραφο σε σμί-

κρυνση

5.2.2 Ταξινόμηση φωτοαντίγραφων

Η μονάδα μπορεί να ταξινομήσει πολλά φωτοαντίγραφα στην ίδια σειρά με τις σελίδες του αρχικού εγγράφου.

1

Εάν η λυχνία M

ANTIΓPAΦΟ

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε

την (ON) πατώντας το M

ANTIΓPAΦΟ

N .

2

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

3

Πιέστε MFN για να προβληθεί η ένδειξη

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

.

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να προβληθεί η ένδειξη

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

.

5

M

SET

N

6

Εισαγάγετε τον αριθμό των φωτοαντιγράφων (έως και 99).

42

Ταξινομημένες σελίδες Μη ταξινομημένες σελίδες

Σηµείωση:

R Η μονάδα θα αποθηκεύει τα έγγραφα στη μνήμη ενόσω

ταξινομεί τα φωτοαντίγραφα. Εάν η μνήμη γεμίσει ενώ

ακόμα αποθηκεύετε, η συσκευή θα εκτυπώσει μόνο τις

αποθηκευμένες σελίδες.

R Μπορείτε να διατηρήσετε την προηγούμενη ρύθμιση

ταξινόμησης (λειτουργία #469 στη σελ. 72).

Λειτουργία δοκιμαστικού σετ (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Για να εκτυπώσετε πρώτα 1 σετ αντιγράφων σε ταξινομημένη

σειρά, πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να εμφανιστεί το

ΔΟΚΙΜΑΣT ΣET

(βήμα 4 στο “5.2.2 Ταξινόμηση

φωτοαντίγραφων”, σελ. 42). Η μονάδα θα δημιουργήσει 1 σετ

αντιγράφων σε ταξινομημένη σειρά και θα σταματήσει

προσωρινά, έτσι ώστε να μπορέσετε να ελέγξετε αν το

αντίγραφο που δημιουργήθηκε είναι το αναμενόμενο. Αν το

αντίγραφο είναι σωστό, πιέστε M

ENAPΞH

N για να συνεχιστεί η

παραγωγή φωτοαντιγράφων.

Αν το αντίγραφο δεν είναι σωστό, πιέστε M

ΔIAKOΠH

N και

ξεκινήστε ξανά από την αρχή.

5.2.3 Λειτουργία γρήγορης αντιγραφής

ταυτότητας / Λειτουργία επανάληψης εικόνας

(Τζάμι σαρωτή μόνο)

Λειτουργία ταυτότητας:

Για την αντιγραφή εγγράφων 2 όψεων σε 1 σελίδα.

Λειτουργία επανάληψης εικόνας:

Για την επανειλημμένη

αντιγραφή ενός εγγράφου σε μία σελίδα.

Σηµείωση:

R Δεν θα γίνει σμίκρυνση των φωτοαντιγράφων ώστε να

χωρέσουν στο χαρτί εγγραφής, επομένως η λειτουργία

αυτή είναι χρήσιμη για την αντιγραφή εγγράφων μικρών

διαστάσεων, π.χ. επαγγελματικών καρτών.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

R Για την παραγωγή ενός φωτοαντιγράφου με οριζόντιο

προσανατολισμό, τοποθετήστε το πρωτότυπο κατά

την οριζόντια κατεύθυνση. Για την παραγωγή ενός

φωτοαντιγράφου με κατακόρυφο προσανατολισμό,

τοποθετήστε το πρωτότυπο κατά την κατακόρυφη

κατεύθυνση.

R Η περιοχή σάρωσης αλλάζει ανάλογα με τη ρύθμιση

που επιλέξατε στο βήμα 4. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε

στον ακόλουθο πίνακα. Θα σαρωθεί η σκιαγραφημένη

περιοχή.

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N για να

επιλέξετε

ΔΙΑTΑΞΗ ΣΕΛ

.

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΑΝTIΓ

ΚΑΡT

ή

ΕΠAΝΑΛ ΕΙΚΟΝ

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον αριθμό

των πρωτότυπων εγγράφων μεταξύ

2 ΣΕ 1

,

4 ΣΕ

1

και

8 ΣΕ 1

. A M

SET

N

R Για τη λειτουργία ταυτότητας, μεταβείτε στο επόμενο

βήμα.

R Για τη λειτουργία επανάληψης εικόνας, μεταβείτε στο

βήμα 6.

5

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τη διάταξη

σελίδας μεταξύ

ΟΡΙΖΟΝTIA

και

KATAKOΡΥΦΑ

. A

M

SET

N

6

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων (έως και 99).

7

Λειτουργία ταυτότητας:

1.

M

ENAPΞH

N

R Η μονάδα θα εκτελέσει τη σάρωση 1 σελίδας.

2.

Τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο επάνω στο τζάμι

σάρωσης και πιέστε M

SET

N . Επαναλάβετε την ίδια

διαδικασία μέχρι να σαρώσετε όλα τα έγγραφα.

R Η μονάδα θα αρχίσει να παράγει φωτοαντίγραφα.

R Μπορείτε να πιέσετε ανά πάσα στιγμή

M

ENAPΞH

N για να ξεκινήσει η παραγωγή

φωτοαντιγράφων.

Λειτουργία επανάληψης εικόνας:

M

ENAPΞH

N

8

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

5. Φωτοαντιγραφικό

Σηµείωση:

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε την προηγούμενη ρύθμιση

διάταξης σελίδας (λειτουργία #467 στη σελ. 72).

Για τη λειτουργία ταυτότητας

Αρχικό έγγραφο

2 ΣΕ 1

Διάταξη σελίδας

ΟΡΙΖΟΝTIA

4 ΣΕ 1

8 ΣΕ 1

KATAKOΡΥΦΑ

ΟΡΙΖΟΝTIA

KATAKOΡΥΦΑ

ΟΡΙΖΟΝTIA

KATAKOΡΥΦΑ

Για τη λειτουργία επανάληψης εικόνας

Αρχικό έγγραφο

2 ΣΕ 1

Διάταξη σελίδας

43

5. Φωτοαντιγραφικό

Αρχικό έγγραφο

4 ΣΕ 1

5.2.4 Λειτουργία πόστερ (τζάμι σαρωτή μόνο)

Μπορείτε να κάνετε αντίγραφα χωρισμένα σε 2 (

1 X 2

), 4

(

2 X 2

) ή 9 (

3 X 3

) μέρη έτσι ώστε να κάνετε μεγεθυσμένα

αντίγραφα από το κάθε μέρος. Μπορείτε να τα κολλήσετε

μεταξύ τους για να δημιουργήσετε ένα πόστερ.

1

8 ΣΕ 1

Διάταξη σελίδας

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N για να

επιλέξετε

ΔΙΑTΑΞΗ ΣΕΛ

.

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΑΦΙΣΑ

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα το MCN ή MDN για να επιλέξετε

1 X

2

,

2 X 2

ή

3 X 3

. A M

SET

N

5

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων (έως και 99). A M

ENAPΞH

N

6

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε την προηγούμενη ρύθμιση

διάταξης σελίδας (λειτουργία #467 στη σελ. 72).

5.2.5 Λειτουργία N σε 1

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χαρτί αντιγράφοντας 2, 4 ή 8

σελίδες σε 1 σελίδα. Θα γίνει σμίκρυνση των εγγράφων ώστε

να χωρέσουν στο χαρτί εγγραφής.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

R Για την παραγωγή ενός φωτοαντιγράφου με

κατακόρυφο προσανατολισμό, τοποθετήστε το

πρωτότυπο κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση. Για την

παραγωγή ενός φωτοαντιγράφου με οριζόντιο

προσανατολισμό, τοποθετήστε το πρωτότυπο κατά

την οριζόντια κατεύθυνση.

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N για να

επιλέξετε

ΔΙΑTΑΞΗ ΣΕΛ

.

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

N ΣΕ

1

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον αριθμό

των πρωτότυπων εγγράφων μεταξύ

2 ΣΕ 1

,

4 ΣΕ

1

και

8 ΣΕ 1

. A M

SET

N

5

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τη διάταξη

μεταξύ

KATAKOΡΥΦΑ

και

ΟΡΙΖΟΝTIA

. A M

SET

N

6

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων (έως και 99).

7

Όταν χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης:

1.

M

ENAPΞH

N

R Η μονάδα θα εκτελέσει τη σάρωση 1 σελίδας.

2.

Τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο επάνω στο τζάμι

σάρωσης και πιέστε M

SET

N . Επαναλάβετε την ίδια

διαδικασία μέχρι να σαρώσετε όλα τα έγγραφα.

R Η μονάδα θα αρχίσει να παράγει φωτοαντίγραφα.

R Μπορείτε να πιέσετε ανά πάσα στιγμή

M

ENAPΞH

N για να ξεκινήσει η παραγωγή

φωτοαντιγράφων.

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων (KX-MB2010/KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο):

M

ENAPΞH

N

8

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

44

Αρχικό έγγραφο

2 ΣΕ 1

4 ΣΕ 1

8 ΣΕ 1

Διάταξη σελίδας

KATAKOΡΥΦΑ

ΟΡΙΖΟΝTIA

KATAKOΡΥΦΑ

ΟΡΙΖΟΝTIA

KATAKOΡΥΦΑ

ΟΡΙΖΟΝTIA

Σηµείωση:

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε την προηγούμενη ρύθμιση

διάταξης σελίδας (λειτουργία #467 στη σελ. 72).

Λειτουργία διαχωρισμού N σε 1 (τζάμι σαρωτή μόνο)

Μπορείτε να επαναφέρετε ένα φωτοαντίγραφο N σε 1 στις

αρχικές, ξεχωριστές σελίδες του. Αυτή η λειτουργία είναι

διαθέσιμη για έγγραφα που δημιουργήθηκαν με τις ρυθμίσεις

2 ΣΕ 1

και

4 ΣΕ 1

.

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2.

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N για να

επιλέξετε

ΔΙΑTΑΞΗ ΣΕΛ

.

3.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΔΙΑΧΩΡΙΣ N ΣΕ 1

. A M

SET

N

4.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τον αριθμό

των πρωτότυπων εγγράφων μεταξύ

2 ΣΕ 1

ή

4 ΣΕ

1

. A M

SET

N

5.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τη διάταξη

σελίδας του πρωτότυπου εγγράφου μεταξύ

KATAKOΡΥΦΑ

ή

ΟΡΙΖΟΝTIA

. A M

SET

N

6.

Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον αριθμό των εγγράφων (έως

και 99). A M

ENAPΞH

N

5. Φωτοαντιγραφικό

7.

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

5.2.6 Λειτουργία ξακρίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα ώστε να μην αντιγράφει τα

εξωτερικά άκρα του εγγράφου, χωρίς να εκτελείται σμίκρυνση

του εγγράφου για να χωρά στο χαρτί εγγραφής. Αυτή η

λειτουργία είναι χρήσιμη για την αντιγραφή εγγράφων με

μουτζουρωμένα άκρα.

Σηµείωση:

R Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ταυτόχρονα με τις λειτουργίες διάταξης σελίδας (εκτός από

την N σε 1).

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N για να

επιλέξετε

AΚΡΗ

.

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΕΝΕΡΓ/

ΜΕΝΟ

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

LONG

EDGE

. A M

SET

N

5

Εισαγάγετε το επιθυμητό πλάτος άκρου στο μακρύ άκρο

σελίδας, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N

6

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

SHORT

EDGE

. A M

SET

N

7

Εισαγάγετε το επιθυμητό πλάτος άκρου στο κοντό άκρο

σελίδας, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N

8

M

ENAPΞH

N

9

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να διατηρήσετε την προηγούμενη ρύθμιση

ξακρίσματος (λειτουργία #473 στη σελ. 72).

5.2.7 Λειτουργία περιθωρίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα ώστε να μην αντιγράφει ένα

ορισμένο άκρο του εγγράφου, για να δημιουργήσετε ένα

περιθώριο. Αυτό είναι χρήσιμο για το δέσιμο των

αντιγραμμένων εγγράφων.

Σηµείωση:

R Για να εκτελείται αυτόματη σμίκρυνση των αντιγράφων

ανάλογα με το καθορισμένο περιθώριο, βλ. λειτουργία

#474 στη σελ. 72.

R Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ταυτόχρονα με τις λειτουργίες διάταξης σελίδας.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

R Για την παραγωγή ενός φωτοαντιγράφου με

κατακόρυφο προσανατολισμό, τοποθετήστε το

πρωτότυπο κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση. Για την

παραγωγή ενός φωτοαντιγράφου με οριζόντιο

προσανατολισμό, τοποθετήστε το πρωτότυπο κατά

την οριζόντια κατεύθυνση.

45

5. Φωτοαντιγραφικό

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

N για να

επιλέξετε

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

.

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΕΝΕΡΓ/

ΜΕΝΟ

. A M

SET

N

4

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε τη διάταξη

σελίδας μεταξύ

KATAKOΡΥΦΑ

και

ΟΡΙΖΟΝTIA

. A

M

SET

N

5

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε σε ποιο άκρο θέλετε να ορίσετε το περιθώριο από

ΚΟΡΥΦΗ

,

ΔΕΞΙΑ

,

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ή

ΚΑΤΩ

. A M

SET

N

6

Εισαγάγετε το επιθυμητό περιθώριο χρησιμοποιώντας το

πληκτρολόγιο. A M

SET

N

7

M

ENAPΞH

N

8

Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή φωτοαντιγράφων,

πατήστε το M

ΔIAKOΠH

N για να επαναφέρετε αυτή τη

λειτουργία.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να διατηρήσετε την προηγούμενη ρύθμιση

περιθωρίου (λειτουργία #475 στη σελ. 72).

5.2.8 Κράτηση αντιγραφής

Μπορείτε να κάνετε κράτηση αντιγράφου υπό τις παρακάτω

συνθήκες:

– όσο η μονάδα εκτυπώνει έγγραφα από τον υπολογιστή

σας.

– όσο η μονάδα εκτυπώνει έγγραφα φαξ που έχουν

παραληφθεί (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Όσο εμφανίζεται η ένδειξη

EKTYΠΩΣΗ PC

ή

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο), πιέστε

M

ANTIΓPAΦΟ

N .

3

Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως τον

αριθμό φωτοαντιγράφων, την ανάλυση, τις λειτουργίες

ζουμ και διάταξης σελίδας. A M

ENAPΞH

N

R Θα εμφανιστεί η ένδειξη

“ ΚΡΑTΗΣΗ ΑΝTIΓΡ ”

. Η

μονάδα θα ξεκινήσει την παραγωγή φωτοαντιγράφων

μετά την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

46

6. . Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

6.1 Αποστολή φαξ χειροκίνητα

6.1.1 Χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης

Χρησιμοποιώντας το τζάμι σαρωτή, μπορείτε να στείλετε μια

σελίδα από ένα βιβλιοδετημένο έγγραφο ή χαρτί μικρού

μεγέθους.

M

FAX

N

M

EAAJKGG

N

M

SIEG

N

M

SET

N M

EMAQG

N

M

SAVEIA AQG

N

M

AAK

Y

G

N

1

Εάν η λυχνία M

FAX

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε την (ON)

πατώντας το M

FAX

N .

2

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

3

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση και την

αντίθεση σύμφωνα με τον τύπο του εγγράφου.

R

Για να επιλέξετε την ανάλυση, βλ. σελ. 47.

R

Για να επιλέξετε την αντίθεση, βλ. σελ. 47.

4

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.

R Για αποστολή μίας μόνο σελίδας, μεταβείτε στο βήμα

7.

R Για αποστολή πολλών σελίδων, μεταβείτε στο επόμενο

βήμα.

5

Πιέστε M

TAXEIA ΣAPΩΣH

N για να σαρώσετε το έγγραφο

για να μπει στη μνήμη.

R Περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη

ΣΑΡΩΣΗ:ΠΙΕΣ

SET

” “

ΑΠΟΣΤ:ΠΙΕΣ ΕΝΑΡ

.

6

Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα επάνω στο τζάμι του

σαρωτή. A M

SET

N

R Για να στείλετε και άλλες σελίδες, επαναλάβετε αυτό το

βήμα.

7

M

ENAPΞH

N

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την αποστολή, ανατρέξτε στη

σελ. 83.

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Μπορείτε να αλλάξετε τον εργοστασιακό τρόπο λειτουργίας

(λειτουργία #463 στη σελ. 66) και το χρονοδιακόπτη,

προτού επιστρέψετε στον εργοστασιακό τρόπο λειτουργίας

(λειτουργία #464 στη σελ. 66).

Για να επιλέξετε την ανάλυση

1.

Πιέστε M

ANAΛYΣH

N επανειλημμένα.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

: Για χαρακτήρες κανονικού μεγέθους.

ΥΨΗΛΗ

: Για χαρακτήρες μικρού μεγέθους.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

: Για χαρακτήρες πολύ μικρού

μεγέθους.

ΦΩΤΟΓΡ

: Για φωτογραφίες, ζωγραφιές με

αποχρώσεις κ.τ.λ.

2.

M

SET

N

R Η χρήση των ρυθμίσεων

ΥΨΗΛΗ

,

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

και

ΦΩΤΟΓΡ

θα αυξήσει το χρόνο μεταβίβασης.

Για να επιλέξετε την αντίθεση

Προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με το πόσο σκούρο ή ανοιχτόχρωμο είναι το έγγραφο. Υπάρχουν 5 επίπεδα (από

χαμηλό έως υψηλό).

Πιέστε M

ΑNΤΙΘΕΣH

N επανειλημμένα. A M

SET

N

Σηµείωση:

R Μπορείτε να αποθηκεύσετε την προηγούμενη ρύθμιση

αντίθεσης (λειτουργία #462 στη σελ. 66).

Για την επανάληψη κλήσης του τελευταίου αριθμού

M

EΠANAKΛHΣH

N

R Εάν η γραμμή είναι κατειλημμένη, η μονάδα καλεί αυτόματα

τον αριθμό 2 ή περισσότερες φορές.

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την αποστολή, ανατρέξτε στη

σελ. 83.

Κράτηση της μετάδοσης φαξ (Διπλή πρόσβαση)

Μπορείτε να κάνετε κράτηση μιας μετάδοσης φαξ ακόμη και όταν εκείνη τη στιγμή η μονάδα λαμβάνει φαξ ή στέλνει φαξ από

τη μνήμη.

– Έως 3 κρατήσεις για αποστολή

– Έως 4 κρατήσεις για λήψη

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο κατά τη διάρκεια της

λήψης ή της αποστολής ενός φαξ από τη μνήμη.

2.

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το

πληκτρολόγιο, τη λειτουργία ταχείας κλήσης ή τον

τηλεφωνικό κατάλογο.

3. Όταν χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης,

πιέστε

M

TAXEIA ΣAPΩΣH

N . Η μονάδα θα εκτελέσει τη σάρωση 1

σελίδας. Τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο επάνω στο

τζάμι σάρωσης και πιέστε M

SET

N . Επαναλάβετε την ίδια

διαδικασία μέχρι να σαρώσετε όλα τα έγγραφα και μετά

πιέστε M

ENAPΞH

N .

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων,

πιέστε M

ENAPΞH

N .

R Εάν το έγγραφο υπερβαίνει τη χωρητικότητα της μνήμης,

η κράτηση για το έγγραφο αυτό θα ακυρωθεί. Θα πρέπει

να στείλετε ολόκληρο το έγγραφο χειροκίνητα.

47

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Εκτύπωση αναφοράς αποστολής

Στην αναφορά αποστολής καταγράφονται όλα τα

αποτελέσματα της μεταβίβασης φαξ. Για να εκτυπώσετε τις

αναφορές αποστολής, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία #401 είναι

ενεργοποιημένη (σελ. 67). Για τη διευκρίνιση των μηνυμάτων,

βλέπε σελ. 84.

Εκτύπωση συγκεντρωτικής αναφοράς

Στη συγκεντρωτική αναφορά καταγράφονται τα 30 τελευταία

φαξ. Για τη χειροκίνητη εκτύπωσή της, βλέπε σελ. 109. Για την

αυτόματη εκτύπωσή της μετά κάθε 30 αποστολές και λήψεις

φαξ, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία #402 είναι ενεργοποιημένη

(σελ. 67). Για τη διευκρίνιση των μηνυμάτων, βλέπε

σελ. 84.

6.1.2 Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων

Αποστολή από τη μνήμη (λειτουργία γρήγορης σάρωσης)

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2.

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ. A M

TAXEIA ΣAPΩΣH

N

6.2 Αποθήκευση εγγραφών για τη

λειτουργία ταχείας κλήση και τον

τηλεφωνικό κατάλογο

Η μονάδα διαθέτει τη λειτουργία ταχείας κλήσης (6 εγγραφές)

και τηλεφωνικό κατάλογο (100 εγγραφές).

R Οι σταθμοί 1 και 2 μπορούν να χρησιμοποιούνται

εναλλακτικά ως πλήκτρα πολλαπλής αποστολής

(σελ. 50).

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

FAX

N είναι αναμμένη (ON).

M N

M

IAO

N

M

MENOY

N

M

FAX

N

M

VALGKA

N M

FAX

N M

SET

N MCNMDNMEN

M

EMAQG

N

M

SAVEIA AQG

N

M N

1

Εάν η λυχνία M

FAX

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε την (ON)

πατώντας το M

FAX

N .

2

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

3

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση και την

αντίθεση σύμφωνα με τον τύπο του εγγράφου.

R

Για να επιλέξετε την ανάλυση, βλ. σελ. 47.

R

Για να επιλέξετε την αντίθεση, βλ. σελ. 47.

4

M

ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

N

5

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ. A M

ENAPΞH

N

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την αποστολή, ανατρέξτε στη

σελ. 83.

R Μην ανοίγετε το κάλυμμα του εγγράφου όταν στέλνετε φαξ

χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης τροφοδότησης

εγγράφων.

Κλήση ενός αριθμού φαξ

1.

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.

2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

A M

ENAPΞH

N

48

6.2.1 Αποθήκευση εγγραφής ταχείας κλήσης

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΡΥΘΜ ΚΑTΑΛΟΓΟΥ

.

2

Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού.

Για τους σταθμούς 1-2:

1.

Πιέστε ένα εκ των πλήκτρων σταθμών.

2.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ

. A M

SET

N

Για το σταθμό 3:

Πιέστε το πλήκτρο σταθμού.

Για τους σταθμούς 4-6:

Πιέστε M

XAMHΛA

N και, στη συνέχεια, ένα εκ των πλήκτρων

σταθμών.

3

Εισάγετε το όνομα, μέχρι 16 χαρακτήρες (ανατρέξτε στην

σελ. 81 για πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση

χαρακτήρων). A M

SET

N

4

Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό, 32 ψηφία το μέγιστο.

A M

SET

N

R Για τον προγραμματισμό άλλων στοιχείων,

επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

5

M

ΔIAKOΠH

N

Σηµείωση:

R Τα κενά ή οι παύλες που εισάγονται σε έναν τηλεφωνικό

αριθμό υπολογίζονται ως 2 ψηφία.

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

6.2.2 Αποθήκευση εγγραφών τηλεφωνικού

καταλόγου

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΡΥΘΜ ΚΑTΑΛΟΓΟΥ

. A MEN

2

Εισάγετε το όνομα, μέχρι 16 χαρακτήρες (ανατρέξτε στην

σελ. 81 για πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση

χαρακτήρων). A M

SET

N

3

Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό, 32 ψηφία το μέγιστο.

A M

SET

N

R Για τον προγραμματισμό άλλων στοιχείων,

επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3.

4

M

MENOY

N

Σηµείωση:

R Τα κενά ή οι παύλες που εισάγονται σε έναν τηλεφωνικό

αριθμό υπολογίζονται ως 2 ψηφία.

6.2.3 Επεξεργασία ενός αποθηκευμένου στοιχείου

1

M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο. A M

MENOY

N A MGN

3

Αλλάξτε το όνομα, αν χρειάζεται. A M

SET

N

4

Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται. A

M

SET

N A M

ΔIAKOΠH

N

6.2.4 Διαγραφή ενός αποθηκευμένου στοιχείου

1

M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο. A M

MENOY

N A MBN

R Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε M

ΔIAKOΠH

N .

3

M

SET

N A M

ΔIAKOΠH

N

6.3 Αποστολή φαξ με τη χρήση της

λειτουργίας ταχείας κλήσης και του

τηλεφωνικού καταλόγου

Πριν από τη χρήση αυτής της λειτουργίας, αποθηκεύστε τα

επιθυμητά ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς στη λειτουργία

ταχείας κλήσης και στο τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 48).

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

FAX

N είναι αναμμένη (ON).

6.3.1 Χρησιμοποιώντας το τζάμι σάρωσης

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση (σελ. 47) και

την αντίθεση (σελ. 47).

3

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.

Χρήση των σταθμών 1-3:

Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού.

Χρήση των σταθμών 4-6:

Πιέστε M

XAMHΛA

N και, στη συνέχεια, το επιθυμητό

πλήκτρο σταθμού.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου:

Πιέστε M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N και, κατόπιν,

πιέστε MCN ή MDN επανειλημμένα για να εμφανίσετε το

στοιχείο που επιθυμείτε.

R Για αποστολή μίας μόνο σελίδας, μεταβείτε στο βήμα

6.

R Για αποστολή πολλών σελίδων, μεταβείτε στο επόμενο

βήμα.

4

Πιέστε M

TAXEIA ΣAPΩΣH

N για να σαρώσετε το έγγραφο

για να μπει στη μνήμη.

5

Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα. A M

SET

N

R Για να στείλετε και άλλες σελίδες, επαναλάβετε αυτό το

βήμα.

6

M

ENAPΞH

N

Αναζήτηση ενός ονόματος από το αρχικό γράμμα

Παράδειγµα: “

LISA

1.

M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N

2.

Πιέστε MCN ή MDN για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό

κατάλογο.

3.

Πιέστε επανειλημμένα M

5

N για να εμφανιστούν τα ονόματα

που αρχίζουν από

L

(ανατρέξτε στη σελ. 81 για τον

πίνακα χαρακτήρων).

R Για αναζήτηση συμβόλων, πιέστε MGN .

4.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να προβληθεί η ένδειξη

LISA

.

R Για να σταματήστε την αναζήτηση, πιέστε

M

ΔIAKOΠH

N .

Αυτόματη επανάληψη κλήσης φαξ

Εάν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά, η μονάδα

επαναλαμβάνει αυτόματα την κλήση 2 ή περισσότερες φορές.

49

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την αποστολή, ανατρέξτε στη

σελ. 83.

6.3.2 Χρήση του εξαρτήματος αυτόματης

τροφοδότησης εγγράφων

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση (σελ. 47) και

την αντίθεση (σελ. 47).

3

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία

ταχείας κλήσης ή τον τηλεφωνικό κατάλογο.

4

M

ENAPΞH

N

6.4 Πολλαπλή αποστολή

Μπορείτε να στείλετε το ίδιο έγγραφο σε πολλούς παραλήπτες

(έως και 20). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,

αποθηκεύστε τους αριθμούς φαξ στη μνήμη πολλαπλής

αποστολής ως εξής.

Πολλαπλή αποστολή:

Αποθηκεύστε εγγραφές

χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση ή τον τηλεφωνικό κατάλογο

(σελ. 48).

Χειροκίνητη πολλαπλή αποστολή:

Αποθηκεύστε εγγραφές

χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση ή τον τηλεφωνικό κατάλογο

(σελ. 48). Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το

πληκτρολόγιο για να αποθηκεύετε στοιχεία με χειροκίνητο

τρόπο.

Τα στοιχεία που έχετε προγραμματίσει παραμένουν στη μνήμη

πολλαπλής αποστολής, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η συχνή

επαναχρησιμοποίησή τους.

R Η λειτουργία πολλαπλής αποστολής χρησιμοποιεί τους

σταθμούς 1-2. Η λειτουργία ταχείας κλήσης ακυρώνεται.

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

FAX

N είναι αναμμένη (ON).

6.4.1 Προγραμματισμός εγγραφών στη μνήμη

πολλαπλής αποστολής

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΡΥΘΜ ΚΑTΑΛΟΓΟΥ

.

2

Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο πολλαπλής αποστολής.

Για ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

1.

M

OMAΔIKHΑΠΟΣΤΟΛΗ

N

2.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΠΟΛ/

ΛΗ ΑΠΟΣΤ

.

Για ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

1.

M

ΧΕΙΡΟΚ. ΠΟΛΛ. ΑΠΟΣΤ.

N

2.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΧΕΙΡ

ΠΟΛΛ.ΑΠ

.

3

M

SET

N

4

Προγραμματίστε τα στοιχεία.

Χρήση των σταθμών 1-3:

Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού.

Χρήση των σταθμών 4-6:

Πιέστε M

XAMHΛA

N και, στη συνέχεια, το επιθυμητό

πλήκτρο σταθμού.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου:

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο. A M

SET

N

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (μόνο για

χειροκίνητη πολλαπλή αποστολή):

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ. A M

SET

N

R Ο αριθμός στην παρένθεση υποδηλώνει τον αριθμό

των αποθηκευμένων στοιχείων.

R Για να προγραμματίσετε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε

το ίδιο βήμα (έως και 20 στοιχεία).

R Εάν προγραμματίσετε λανθασμένο στοιχείο, πιέστε

M

ΔIAKOΠH

N για να διαγράψετε το στοιχείο.

50

5

M

SET

N

R Για τον προγραμματισμό άλλου πλήκτρου πολλαπλής

αποστολής, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

6

M

ΔIAKOΠH

N

6.4.2 Προσθήκη νέου στοιχείου στη μνήμη

πολλαπλής αποστολής

1

M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να εμφανιστεί η

επιθυμητή μνήμη της λειτουργίας πολλαπλής αποστολής

(

<ΠΟΛ/ΛΗ ΑΠΟΣΤ>

ή

<ΧΕΙΡ ΠΟΛΛ.ΑΠ>

). A

M

MENOY

N A MGN

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να εμφανιστεί η

εγγραφή που θέλετε να προσθέσετε. A M

SET

N

R Για να προσθέσετε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε το ίδιο

βήμα (έως και 20 στοιχεία).

4

M

ΔIAKOΠH

N

Σηµείωση:

R Κατά την προσθήκη νέων στοιχείων στη μνήμη της

λειτουργίας ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, μπορείτε να επιλέγετε μόνον από τα

αποθηκευμένα στοιχεία.

6.4.3 Διαγραφή ενός αποθηκευμένου στοιχείου

από τη μνήμη πολλαπλής αποστολής

1

M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να εμφανιστεί η

επιθυμητή μνήμη της λειτουργίας πολλαπλής αποστολής

(

<ΠΟΛ/ΛΗ ΑΠΟΣΤ>

ή

<ΧΕΙΡ ΠΟΛΛ.ΑΠ>

). A

M

MENOY

N A MBN

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να εμφανιστεί η

εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε.

R Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε M

ΔIAKOΠH

N .

4

M

SET

N A M

SET

N A M

ΔIAKOΠH

N

6.4.4 Αποστολή του ίδιου εγγράφου σε

προ-προγραμματισμένους παραλήπτες

Για να στείλετε το ίδιο έγγραφο, χρησιμοποιώντας το τζάμι

του σαρωτή

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2.

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση (σελ. 47) και

την αντίθεση (σελ. 47).

3.

Πιέστε M

OMAΔIKHΑΠΟΣΤΟΛΗ

N ή M

ΧΕΙΡΟΚ. ΠΟΛΛ.

ΑΠΟΣΤ.

N .

R Για αποστολή μίας μόνο σελίδας, μεταβείτε στο βήμα

5.

R Για αποστολή πολλών σελίδων, μεταβείτε στο επόμενο

βήμα.

4.

Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα. A M

SET

N

R Για να στείλετε και άλλες σελίδες, επαναλάβετε αυτό το

βήμα.

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

5.

M

ENAPΞH

N

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την αποστολή, ανατρέξτε στη

σελ. 83.

R Αν επιλέξετε ανάλυση

ΥΨΗΛΗ

,

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ή

ΦΩΤΟΓΡ

, ο αριθμός των σελίδων που μπορεί να

μεταβιβάσει η συσκευή θα μειωθεί.

R Εάν το έγγραφο υπερβαίνει τη χωρητικότητα της μνήμης,

η αποστολή ακυρώνεται.

R Εάν μια γραμμή είναι κατειλημμένη ή ο παραλήπτης δεν

απαντά, τότε ο αριθμός του παραλείπεται και

επανακαλείται αργότερα 2 ή περισσότερες φορές.

R Μετά την αποστολή, η μονάδα θα εκτυπώσει αυτόματα μια

αναφορά (

αναφορά πολλαπλής αποστολής

).

Για να στείλετε το ίδιο έγγραφο, χρησιμοποιώντας το

εξάρτημα αυτόματης τροφοδότησης εγγράφων

1.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

2.

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση (σελ. 47) και

την αντίθεση (σελ. 47).

3.

Πιέστε M

OMAΔIKHΑΠΟΣΤΟΛΗ

N ή M

ΧΕΙΡΟΚ. ΠΟΛΛ.

ΑΠΟΣΤ.

N .

51

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

6.5 Αποστολή φαξ ενός ηλεκτρονικού

εγγράφου από τον υπολογιστή σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία φαξ από

μια εφαρμογή των Windows, κάνοντας χρήση του

Multi-Function Station.

Για παράδειγμα, για να αποστείλετε ένα έγγραφο που έχει

δημιουργηθεί στο WordPad, ενεργήστε με τον ακόλουθο

τρόπο.

1

Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε.

2

Επιλέξτε

[Print...]

από το μενού

[File]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Print]

.

3

Επιλέξτε ως τον ενεργό εκτυπωτή το όνομα της μονάδας

PCFAX.

4

Κάντε κλικ στο

[Print]

.

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου

[Send a Fax]

.

6.6 Επιλογή του τρόπου χρήσης της

μονάδας σας

Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο χρήσης της μονάδας σας

ανάλογα με τις συνθήκες.

– Χρήση μόνο ως φαξ (λειτουργία ΦΑΞ ΜΟΝΟ)

– Χρήση κυρίως ως τηλέφωνο (λειτουργία ΤΗΛ)

– Χρήση ως τηλέφωνο και/ή φαξ (λειτουργία ΤΗΛ/ΦΑΞ)

– Χρήση με αυτόματο τηλεφωνητή

6.6.1 Χρήση μόνο ως φαξ (λειτουργία ΦΑΞ ΜΟΝΟ)

Κατάσταση

Διαθέτετε ξεχωριστή τηλεφωνική γραμμή μόνο για φαξ ή θέλετε

να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μόνο για να λαμβάνετε φαξ.

Αλλαγή ρύθµισης

Ρυθμίστε τη μονάδα στη λειτουργία ΦΑΞ ΜΟΝΟ (σελ. 53)

πιέζοντας επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N .

R Η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N ανάβει.

5

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την οθόνη

του πληκτρολογίου ή τον κατάλογο.

R Για να διακόψετε τη λειτουργία, κάντε κλικ στο

[Cancel]

.

6

[Send]

R Το έγγραφο θα σταλεί μέσω της μονάδας, από τον

υπολογιστή σας.

Σηµείωση:

R Για να σταματήσετε την αποστολή, ανατρέξτε στη

σελ. 83.

R Εάν το έγγραφο υπερβαίνει τη χωρητικότητα μνήμης της

μονάδας, η αποστολή θα ακυρωθεί.

R Για λεπτομέρειες συμβουλευθείτε το αρχείο βοήθειας,

επιλέγοντας

[ ]

από το Multi-Function Station.

R Κάντε κλικ στο

[Select...]

για να αλλάξετε την ενεργή

μονάδα.

FAX

Πώς να λαμβάνετε φαξ

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα αντιμετωπίζονται ως κλήσεις

φαξ.

6.6.2 Χρήση κυρίως ως τηλέφωνο (λειτουργία

ΤΗΛ)

Κατάσταση

Θέλετε να απαντάτε τις τηλεφωνικές κλήσεις οι ίδιοι. Αν ληφθεί

κλήση φαξ, πρέπει να λάβετε το φαξ χειροκίνητα.

Αλλαγή ρύθµισης

Ρυθμίστε τη μονάδα στη λειτουργία ΤΗΛ (σελ. 54) πιέζοντας

επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N .

52

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

R Η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N σβήνει.

FAX

Σηµείωση:

R Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία #404 έχει προηγουμένως

ρυθμιστεί στο

ΤΗΛ

(σελ. 67).

Πώς να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και φαξ

Πρέπει να απαντάτε σε όλες τις κλήσεις χειροκίνητα.

Για να λάβετε ένα έγγραφο με φαξ, πιέστε M

ENAPΞH

N και στη

συνέχεια M

2

N .

6.6.3 Χρήση ως τηλέφωνο και/ή φαξ (λειτουργία

ΤΗΛ/ΦΑΞ)

Κατάσταση

Θέλετε να απαντάτε εσείς στις κλήσεις σας και να λαμβάνετε

αυτόματα τα φαξ χωρίς κουδουνισμούς.

Αλλαγή ρύθµισης

Ρυθμίστε τη μονάδα στη λειτουργία ΤΗΛ/ΦΑΞ (σελ. 54)

πιέζοντας επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N .

R Η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N σβήνει.

6.7 Αυτόματη λήψη φαξ –

Ενεργοποίηση αυτόματης

απάντησης (ON)

R Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί εγγραφής μεγέθους A4 ή letter.

6.7.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας ΦΑΞ ΜΟΝΟ

Πιέστε επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N για να

προβληθεί η ένδειξη

ΛΕΙΤ.ΦΑΞ ΜΟΝΟ

.

R Η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N ανάβει.

FAX

FAX

Σηµείωση:

R Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία #404 έχει προηγουμένως

ρυθμιστεί στο

ΤΗΛ/ΦΑΞ

(σελ. 67).

Πώς να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και φαξ

Εάν πρόκειται για τηλεφωνική κλήση, η μονάδα θα κουδουνίσει.

Αν ανιχνευτεί τόνος κλήσης φαξ, η μονάδα θα λάβει το φαξ

αυτόματα χωρίς να κουδουνίσει.

6.6.4 Χρήση με αυτόματο τηλεφωνητή

Κατάσταση

Θέλετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα με αυτόματο τηλεφωνητή.

Αλλαγή ρύθµισης

Συνδέστε έναν εξωτερικό αυτόματο τηλεφωνητή και ρυθμίστε

τον ώστε να απαντά μετά από λιγότερους από 4

κουδουνισμούς.

R Ρυθμίστε το μετρητή κουδουνισμού κατά τη λειτουργία

ΦΑΞ ΜΟΝΟ της μονάδας σε περισσότερα από 4

κουδουνίσματα αν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη

απάντηση.

Πώς να λαμβάνετε κλήσεις

Όταν λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις, ο αυτόματος

τηλεφωνητής ηχογραφεί τα ηχητικά μηνύματα.

Πώς να λαμβάνετε φαξ

Με τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων, η μονάδα θα απαντά

αυτόματα σε όλες τις κλήσεις και θα λαμβάνει μόνο έγγραφα

μέσω φαξ.

Σηµείωση:

R Ο αριθμός των κουδουνισμών μέχρι να απαντηθεί η κλήση

κατά τη λειτουργία ΜΟΝΟ ΦΑΞ μπορεί να αλλάξει

(λειτουργία #210 στη σελ. 65).

53

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

6.8 Χειροκίνητη λήψη φαξ –

Απενεργοποίηση αυτόματης

απάντησης (OFF)

R Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί εγγραφής μεγέθους A4 ή letter.

R Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με εσωτερικό

τηλέφωνο.

6.8.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας ΤΗΛ

1

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία #404 έχει προηγουμένως

ρυθμιστεί στο

“ ΤΗΛ ”

(σελ. 67).

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N

για να προβληθεί η ένδειξη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛ

.

R Η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N σβήνει.

R Για τη λήψη εγγράφων φαξ με τη χρήση εσωτερικού

τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι η ενεργοποίηση φαξ εξ

αποστάσεως είναι ήδη ενεργοποιημένη (λειτουργία #434

στη σελ. 69). Η ρύθµιση είναι ενεργοποιηµένη (ΟΝ) από

το εργοστάσιο.

6.8.2 Ενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας ΤΗΛ/

ΦΑΞ

1

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία #404 έχει προηγουμένως

ρυθμιστεί στο

ΤΗΛ/ΦΑΞ

(σελ. 67).

2

Πιέστε επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N

για να προβληθεί η ένδειξη

ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛ/ΦΑΞ

.

R Η λυχνία M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N σβήνει.

3

Η ένταση του κουδουνισμού πρέπει να είναι

ενεργοποιημένη (σελ. 24).

FAX

FAX

M

IAJOG

N

Σηµείωση:

R Εάν δεν απαντήσετε στην κλήση τις πρώτες 10 φορές που

θα κουδουνίσει, τότε η μονάδα θα μεταβεί προσωρινά στη

λήψη φαξ. Ο αποστολέας θα μπορεί τότε να στείλει το φαξ.

Πώς να λαμβάνετε φαξ με εσωτερικό τηλέφωνο

Εάν έχετε άλλο τηλέφωνο συνδεδεμένο στην υποδοχή

[EXT]

ή

στην ίδια γραμμή (εσωτερικό τηλέφωνο), μπορείτε να

χρησιμοποιείτε το εσωτερικό τηλέφωνο για τη λήψη φαξ.

1.

Όταν το εσωτερικό τηλέφωνο κουδουνίζει, σηκώστε το

ακουστικό του.

2.

Εάν:

– απαιτείται η λήψη ενός εγγράφου,

– ακούγεται ο τόνος κλήσης φαξ (μακρόσυρτο “μπιπ”) ή

– δεν ακούγεται κανένας ήχος,

πιέστε MGN MBN M

9

N (εργοστασιακός κωδικός

ενεργοποίησης φαξ)

σταθερά

.

3.

Αφήστε το ακουστικό στη θέση του.

Σηµείωση:

R

Για να σταματήσετε τη λήψη, ανατρέξτε στη σελ. 83.

Πώς να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και φαξ

1.

Θα εμφανίζεται η ένδειξη

ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ

, αλλά η

μονάδα δεν θα κουδουνίζει.

2.

Η μονάδα θα περιμένει και θα απαντήσει στην κλήση μετά

από

2 κουδουνισμούς

.

R Ο αριθμός των κουδουνισμών καθορίζεται από τη

λειτουργία

“Κουδουνισμοί αναμονής ΤΗΛ/ΦΑΞ”

(λειτουργία #212 στη σελ. 67).

R Σε αυτό το χρονικό διάστημα, κάποιο εσωτερικό

τηλέφωνο θα κουδουνίσει.

3.

Η μονάδα θα απαντήσει στην κλήση και θα προσπαθήσει

να εντοπίσει έναν τόνο κλήσης φαξ.

Εάν εντοπιστεί τόνος κλήσης φαξ

Η μονάδα λαμβάνει αυτόματα το φαξ χωρίς να κουδουνίσει.

Εάν δεν εντοπιστεί τόνος κλήσης φαξ

A Η μονάδα θα κουδουνίσει

3 φορές

. Μπορείτε να

απαντήσετε στην κλήση.

R Για να απαντήσετε χρησιμοποιώντας άλλο τηλέφωνο

συνδεδεμένο στην υποδοχή

[EXT]

αυτής της μονάδας,

54

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

σηκώστε το ακουστικό και μετά πιέστε M

ΔIAKOΠH

N στη

μονάδα για να συνομιλήσετε.

6.9 Χρήση της μονάδας με αυτόματο

τηλεφωνητή

6.9.1 Ρύθμιση της μονάδας και ενός αυτόματου

τηλεφωνητή

1

Συνδέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή ( A ).

R Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν συμπεριλαμβάνεται.

R Εάν υπάρχει τάπα ( B ), αφαιρέστε την.

B

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

R Για να απαντήσετε χρησιμοποιώντας μια άλλη

τηλεφωνική συσκευή συνδεδεμένη στην ίδια

τηλεφωνική γραμμή, σηκώστε το ακουστικό και

συνομιλήστε με τον καλούντα.

A

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

R Ο αριθμός των κουδουνισμών καθορίζεται από

το

“Μετρητής κουδουνισμού αθόρυβης

αναγνώρισης φαξ”

(λειτουργία #436 στη σελ. 69).

R Οι καλούντες θα ακούσουν έναν ήχο επανάκλησης

διαφορετικό από τον τόνο της εταιρίας τηλεφωνίας.

B Εάν δεν απαντήσετε στην κλήση, η μονάδα θα

ενεργοποιήσει τη λειτουργία φαξ.

R Ορισμένες συσκευές φαξ δεν παράγουν τόνο κλήσης

κατά την αποστολή φαξ, συνεπώς η μονάδα θα

προσπαθήσει να λάβει φαξ ακόμη και χωρίς να

εντοπιστεί τόνος κλήσης φαξ.

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2030.

2

Ρυθμίστε τον αριθμό κουδουνισμών του αυτόματου

τηλεφωνητή στο 4 ή σε μικρότερο αριθμό.

R Με αυτόν τον τρόπο, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα

μπορέσει να απαντήσει πρώτος στην κλήση.

3

Ηχογραφήστε ένα μήνυμα χαιρετισμού στον αυτόματο

τηλεφωνητή.

R Συνιστάται να ηχογραφείτε μηνύματα διάρκειας 10

δευτερολέπτων το μέγιστο και, κατά τη διάρκεια των

μηνυμάτων, να μην κάνετε παύσεις μεγαλύτερες των 4

δευτερολέπτων. Διαφορετικά, καμία από τις δύο

συσκευές δεν θα λειτουργεί σωστά.

4

Ενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

5

Ρυθμίστε τη μονάδα στον επιθυμητό τρόπο λήψης

(σελ. 53).

R Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία ΦΑΞ ΜΟΝΟ,

αλλάξτε το

μετρητή κουδουνισμών για τη λειτουργία ΦΑΞ

ΜΟΝΟ σε περισσότερους από 4 κουδουνισμούς

(λειτουργία #210 στη σελ. 65).

55

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

6

Βεβαιωθείτε ότι το καθένα από τα παρακάτω στοιχεία είναι

μοναδικά:

– ο κωδικός πρόσβασης εξ αποστάσεως του αυτόματου

τηλεφωνητή

– ο κωδικός ενεργοποίησης φαξ (λειτουργία #434 στη

σελ. 69)

Σηµείωση:

R Αν πρόκειται για τηλεφωνική κλήση, ο αυτόματος

τηλεφωνητής θα ηχογραφεί φωνητικά μηνύματα.

Αν ανιχνευτεί τόνος κλήσης φαξ, τότε η συσκευή φαξ θα

λάβει το φαξ αυτόματα.

R Όσον αφορά τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης του

τηλεφωνητή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του

τηλεφωνητή.

Λήψη ηχητικού μηνύματος και εγγράφου φαξ σε μία κλήση

Ο καλών μπορεί να αφήσει ηχητικό μήνυμα και να στείλει φαξ

κατά την ίδια κλήση. Ενημερώστε προηγουμένως τον καλούντα

για την ακόλουθη διαδικασία.

1.

Ο καλών καλεί τη μονάδα σας.

R Ο αυτόματος τηλεφωνητής θα απαντήσει στην κλήση.

2.

Ο καλών μπορεί να αφήσει μήνυμα μετά το μήνυμα

χαιρετισμού.

3.

Ο καλών πρέπει να πιέσει MGN MBN M

9

N (προ-επιλεγμένος

κωδικός ενεργοποίησης φαξ).

R Η μονάδα θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία φαξ.

4.

Ο καλών πιέζει το πλήκτρο εκκίνησης για να στείλει το έγγραφο.

Σηµείωση:

R Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, βεβαιωθείτε ότι

η ενεργοποίηση φαξ εξ αποστάσεως είναι ενεργοποιηµένη

(ON) (λειτουργία #434 στη σελ. 69). Ο κωδικός

ενεργοποίησης φαξ μπορεί να αλλάζει και αυτός.

R Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην μνήμη του αυτόματου

τηλεφωνητή, η μονάδα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να

λαμβάνει έγγραφα. Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του

αυτόματου τηλεφωνητή σας και διαγράψετε τα μηνύματα

που δεν χρειάζεστε.

6.10 Ανάκτηση (ανάκτηση φαξ που

βρίσκεται σε άλλη συσκευή φαξ)

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να ανακτήσετε ένα έγγραφο

από άλλη συμβατή συσκευή. Για την κλήση αυτή χρεώνεστε.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν τροφοδοτηθεί έγγραφα στη συσκευή

σας και ότι η συσκευή του ανταποκριτή είναι έτοιμη να δεχθεί

την κλήση σας.

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ

. A M

SET

N

2

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ. A M

ENAPΞH

N

6.11 Απόρριψη ανεπιθύμητων φαξ

(αποφυγή λήψης φαξ από

ανεπιθύμητους καλούντες)

Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος (σελ. 59), η λειτουργία αυτή αποτρέπει τη λήψη

φαξ από κλήσεις που δεν εμφανίζουν τα στοιχεία των

καλούντων.

Επιπλέον, η μονάδα δεν δέχεται φαξ από αριθμούς που

βρίσκονται στη λίστα απόρριψης ανεπιθύμητων φαξ.

Σηµαντικό:

R

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν λαμβάνετε

φαξ χειροκίνητα.

6.11.1 Ενεργοποίηση απόρριψης ανεπιθύμητων

φαξ

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΟΡ.ΑΝΕΠΙΘ ΦΑΞ

. A MEN

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΕΝΕΡΓ/

ΜΕΝΟ ”

. A M

SET

N

3

Πιέστε M

ΔIAKOΠH

N για έξοδο.

6.11.2 Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 20 ανεπιθύμητους

αριθμούς από τη λίστα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

(σελ. 59) εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε φαξ από τους

αριθμούς αυτούς.

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΟΡ.ΑΝΕΠΙΘ ΦΑΞ

.

2

Πιέστε επανειλημμένα MEN για να προβληθεί η ένδειξη

ΡΥΘΜ.ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΕΠ

. A M

SET

N

3

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να εμφανιστεί ο

αποστολέας από τον οποίο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε

φαξ. A M

SET

N

4

Πιέστε 2 φορές M

ΔIAKOΠH

N για έξοδο.

Για να εμφανιστεί η λίστα απόρριψης ανεπιθύμητων φαξ

1.

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΟΡ.ΑΝΕΠΙΘ ΦΑΞ

.

2.

Πιέστε επανειλημμένα MEN για να προβληθεί η ένδειξη

ΕΝΔ. ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΕΠ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε MCN ή MDN για να εμφανιστούν τα στοιχεία που

περιλαμβάνονται στη λίστα.

4.

Πιέστε M

ΔIAKOΠH

N για έξοδο.

Για να εκτυπώσετε τη λίστα απόρριψης ανεπιθύμητων φαξ

1.

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΟΡ.ΑΝΕΠΙΘ ΦΑΞ

.

2.

Πιέστε επανειλημμένα MEN για να προβληθεί η ένδειξη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘ.

. A M

SET

N

3.

Πιέστε M

ΔIAKOΠH

N για έξοδο.

56

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη λίστα απόρριψης

ανεπιθύμητων φαξ

1.

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΟΡ.ΑΝΕΠΙΘ ΦΑΞ

.

2.

Πιέστε επανειλημμένα MEN για να προβληθεί η ένδειξη

ΕΝΔ. ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΕΠ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο. A MFN

R Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε M

ΔIAKOΠH

N ,

μετά πιέστε M

MENOY

N .

4.

M

SET

N A M

MENOY

N

6.12 Λήψη φαξ στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να λάβετε ένα έγγραφο φαξ στον υπολογιστή σας. Το έγγραφο φαξ που λαμβάνετε αποθηκεύεται ως αρχείο εικόνας

(μορφή TIFF-G4).

Σηµαντικό:

R

Βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι η ρύθμιση PC φαξ είναι

ορισμένη σε “

ΠΑΝΤΑ

” ή “

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ

” (λειτουργία

#442 στη σελ. 70).

R

Βεβαιωθείτε ότι η έχει γίνει η ρύθμιση στον υπολογιστή

για PC fax εκ των προτέρων (λειτουργία #443 στη

σελ. 27) (KX-MB2030, σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN

μόνο).

R

Βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι η προεπισκόπηση

φαξ είναι απενεργοποιημένη (λειτουργία #448 στη

σελ. 58) (KX-MB2030, σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN

μόνο).

1

Πιέστε επανειλημμένα M

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ FAX

N

για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης απάντησης

(σελ. 53).

2

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station. A

[PC FAX]

3

Όταν λαμβάνετε μια κλήση φαξ, ο υπολογιστής σας θα

λάβει ένα έγγραφο μέσω της μονάδας.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να εκτελέσετε προβολή, εκτύπωση ή μεταφορά

του ληφθέντος εγγράφου χρησιμοποιώντας τον

υπολογιστή σας.

Προβολή ληφθέντος εγγράφου

1.

Επιλέξτε

[PC FAX]

από το Multi-Function Station.

2.

Επιλέξτε

[Received Log]

στο

[Communication Log]

.

3.

Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να προβάλετε.

4.

Κάντε κλικ

[File]

στη γραμμή μενού και, κατόπιν, επιλέξτε

[View]

ή κάντε κλικ στο εικονίδιο

[View]

στη γραμμή

εργαλείων.

R Θα εμφανιστεί το φαξ που λάβατε.

Εάν ένα ληφθέν φαξ είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της

συσκευής

Μπορείτε να φορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.

1.

Επιλέξτε

[PC FAX]

από το Multi-Function Station.

2.

Επιλέξτε

[Received Log]

στο

[Communication Log]

.

3.

Κάντε κλικ στο

[File]

στη γραμμή μενού. A

[Receive a

Fax]

R Εάν η ρύθμιση PC FAX (λειτουργία #442 στη

σελ. 70) είναι ενεργοποιημένη, το έγγραφο φαξ που

λάβατε θα μεταφερθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας.

57

6. Φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

6.13 Προεπισκόπηση φαξ από το

Web (KX-MB2030, σύνδεση δικτύου

LAN μόνο)

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ληφθέν φαξ στο πρόγραμμα

περιήγησης Web και να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε το

απαραίτητο έγγραφο αφού επιβεβαιώσετε την εικόνα.

Σηµαντικό:

R

Η προεπισκόπηση φαξ από το Web δεν θα είναι

ενεργοποιημένη όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

για πρώτη φορά. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη

λειτουργία, ρυθμίστε τα παρακάτω:

“6.13.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας

προεπισκόπησης φαξ”, σελ. 58.

“6.13.2 Προγραμματισμός του κωδικού

πρόσβασης στη προεπισκόπηση φαξ από το

Web”, σελ. 58.

6.13.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας

προεπισκόπησης φαξ

1

M

MENOY

N A MBNM

4

NM

4

NM

8

N

2

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

.

R Πιέστε M

0

N για να επιλέξετε

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

.

3

M

SET

N A M

MENOY

N

Σηµείωση:

R Εάν επιλέξετε το

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

, η ρύθμιση PC fax

(λειτουργία #442 στη σελ. 70) θα απενεργοποιηθεί.

6.13.2 Προγραμματισμός του κωδικού

πρόσβασης στη προεπισκόπηση φαξ από το

Web

1

M

MENOY

N A MBNM

4

NM

5

NM

0

N A M

SET

N

2

Εισαγάγετε τον κωδικό (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A M

SET

N

3

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην προεπισκόπηση

φαξ από το Web, έως 8 χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας το

αγγλικό αλφάβητο και αριθμούς (βλέπε σελ. 81 για

εισαγωγή χαρακτήρων).

R Μπορούν να εισαχθούν και τα παρακάτω σύμβολα.

! @ # $ % ^ & ’ ) ( . – _ { }

4

M

SET

N A M

MENOY

N

Σηµείωση:

R Εάν ο κωδικός πρόσβασης στην προεπισκόπηση φαξ από

το Web δεν έχει προγραμματιστεί (κενός), η λειτουργία

προεπισκόπησης φαξ από το Web δεν θα ενεργοποιηθεί.

6.13.3 Εμφάνιση ενός ληφθέντος φαξ στο

πρόγραμμα περιήγησης στο Web

Σηµαντικό:

R

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

58

1

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2

[Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

3

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (λειτουργία #155

στη σελ. 64).

A

[OK]

4

Επιλέξτε την καρτέλα

[WEB FAX ΠPOEΠIΣK]

.

5

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην προεπισκόπηση

φαξ από το Web (λειτουργία #450 στη σελ. 58).

A

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

R Θα εμφανιστεί μια λίστα των ληφθέντων φαξ.

6

Κάντε κλικ στο επιθυμητό εικονίδιο για να κάνετε

προεπισκόπηση, εκτύπωση ή αποθήκευση ενός φαξ.

R Κατά την προεπισκόπηση του εγγράφου, μπορείτε να

επεξεργαστείτε το έγγραφο φαξ (παράδειγμα:

μεγέθυνση, περιστροφή κ.α.).

7

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Σηµείωση:

R Η ταχύτητα εμφάνισης εξαρτάται από το περιεχόμενο και

το μέγεθος του εγγράφου.

R Το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται ως αρχείο εικόνας (μορφή

PDF). Για να το δείτε, απαιτείται το λογισμικό Adobe

Reader.

Τι σημαίνει το “ ”

Η εμφάνιση του “ ” σημαίνει ότι η εικόνα έχει ήδη εμφανιστεί,

εκτυπωθεί ή αποθηκευτεί.

R

Για να διαγράψετε ένα έγγραφο αφού το δείτε στο βήμα 6,

κάντε κλικ στο

[ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ]

για να επιστρέψετε

πίσω στη λίστα. Μπορείτε να διαγράψετε εικόνες που

εμφανίζουν “ ”.

R Για να διαγράψετε ένα έγγραφο αφού το εκτυπώσετε ή το

αποθηκεύσετε στο βήμα 6, κάντε κλικ στο

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ]

για να ενημερώσετε τη λίστα. Μπορείτε να διαγράψετε

εικόνες που εμφανίζουν “ ”.

7. Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

7. . Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

7.1 Υπηρεσία αναγνώρισης

ταυτότητας καλούντος

Η μονάδα αυτή είναι συμβατή με την υπηρεσία

αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος που παρέχει η

εταιρία τηλεφωνίας της περιοχής σας. Για να

χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος της μονάδας, πρέπει να γίνετε συνδρομητής

της υπηρεσίας.

Σηµαντικό:

R

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το ETS

(Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τηλεπικοινωνιών) και

υποστηρίζει μόνο τις βασικές προδιαγραφές CLIP

(Παρουσίαση Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής).

R

Η μονάδα αυτή θα εμφανίζει μόνο τον τηλεφωνικό

αριθμό και το όνομα του καλούντος.

R

Η μονάδα αυτή δεν θα υποστηρίζει άλλες μελλοντικές

τηλεφωνικές υπηρεσίες.

R

Η εμφάνιση της ημερομηνίας/ώρας της κλήσης καθώς

και του ονόματος του καλούντος εξαρτάται από την

υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας.

Βεβαιωθείτε ότι για τον ακόλουθο μετρητή κουδουνισμών έχουν οριστεί τουλάχιστον 2 κουδουνισμοί εκ των

προτέρων.

– Κουδουνισμοί ΦΑΞ (λειτουργία #210 στη σελ. 65)

– Κουδουνισμοί ΤΗΛ/ΦΑΞ (λειτουργία #212 στη σελ. 67)

R Η υπηρεσία εμφάνισης ονόματος ενδέχεται να μην είναι

διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές. Για περαιτέρω

πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας.

7.1.1 Τρόπος εμφάνισης της αναγνώρισης

ταυτότητας του καλούντος

Μετά το πρώτο κουδούνισμα θα εμφανιστεί ο τηλεφωνικός

αριθμός ή το όνομα του καλούντος. Μπορείτε να απαντήσετε ή όχι στην κλήση.

Η μονάδα θα αποθηκεύσει αυτόματα τα στοιχεία (όνομα,

τηλεφωνικός αριθμός και ημερομηνία και ώρα κλήσης) των 30

τελευταίων κλήσεων. Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία ενός

καλούντος στην οθόνη (σελ. 60) ή να εκτυπώσετε ολόκληρο

τον κατάλογο αναγνώρισης ταυτότητας καλούντων (σελ. 109).

R Όταν τα στοιχεία καλούντος που λαμβάνονται αντιστοιχούν

σε τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη

λειτουργία ταχείας κλήσης ή στον τηλεφωνικό κατάλογο,

εμφανίζεται το αποθηκευμένο όνομα.

R Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με σύστημα PBX

(τηλεφωνικό κέντρο), τα στοιχεία του καλούντος ενδέχεται

να μην λαμβάνονται καλά. Συμβουλευτείτε τον παροχέα της

υπηρεσίας PBX.

R Εάν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία καλούντος,

εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

: Η κλήση έγινε από περιοχή που δεν

παρέχει υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.

ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΚΛΗΣΗ

: Ο καλών ζήτησε να µην αποσταλούν

τα στοιχεία του.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

: Η κλήση ήταν υπεραστική.

Επιβεβαίωση στοιχείων καλούντος με εκτύπωση του

καταλόγου αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

– Για χειροκίνητη εκτύπωση, βλέπε σελ. 109.

– Για αυτόματη εκτύπωση μετά κάθε 30 νέες κλήσεις,

ενεργοποιήστε τη λειτουργία #216 (σελ. 65).

59

7. Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

7.2 Εμφάνιση και ανταπόδοση

κλήσης με βάση τα στοιχεία

καλούντων

Σηµαντικό:

R

Αν ο κωδικός περιοχής του τηλεφωνικού αριθμού που

ελήφθη είναι ίδιος με το δικό σας, ενδέχεται να

χρειαστεί να διαγράψετε τον κωδικό περιοχής πριν

ανταποδώσετε την κλήση. Αυτό ισχύει ίσως μόνο για

ορισμένες περιοχές. Για να αλλάξετε τον αριθμό, βλ.

σελ. 60.

1

Εάν η λυχνία M

FAX

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε την (ON)

πατώντας το M

FAX

N . A M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N

2

Πιέστε MCN για να ξεκινήσετε την αναζήτηση από τα

πρόσφατα ληφθέντα στοιχεία καλούντος.

R Εάν πιέσετε MDN , αντιστρέφεται η σειρά εμφάνισης.

R

Για να στείλετε φαξ, δείτε σελ. 47.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των στοιχείων του

καλούντος

Καθώς εμφανίζετε τα επιθυμητά στοιχεία καλούντων, πιέστε

επανειλημμένα M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N για να αλλάξετε τα

στοιχεία ονόματος/τηλεφωνικού αριθμού.

7.2.1 Σύμβολα και λειτουργίες για τα στοιχεία

καλούντος

Τι σημαίνει το “ ”

Το “ ” στην οθόνη σημαίνει ότι έχετε ήδη δει ή απαντήσει στην

κλήση.

Για να σταματήσετε τον έλεγχο των κλήσεων

Πιέστε M

ΔIAKOΠH

N .

Για να κάνετε μια διόρθωση

1.

Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε τον δρομέα στον

εσφαλμένο αριθμό.

2.

Πιέστε M

ΔIAKOΠH

N για να διαγράψετε τον αριθμό.

3.

Εισαγάγετε τον σωστό αριθμό.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό

Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε τον δρομέα στον αριθμό

που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε M

ΔIAKOΠH

N .

7.4 Διαγραφή Πληροφοριών

Καλούντος

7.4.1 Διαγραφή στοιχείων όλων των καλούντων

1

Πιέστε επανειλημμένα M

MENOY

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤ

. A M

SET

N

R Θα εμφανιστεί η ένδειξη

ΔΙΑΓΡ.ΛΙΣΤ.ΚΛΗΣ.

.

2

M

SET

N

R Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε M

ΔIAKOΠH

N

και, στη συνέχεια, M

MENOY

N .

3

M

SET

N A M

ΔIAKOΠH

N

7.4.2 Διαγραφή στοιχείων συγκεκριμένων

καλούντων

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

FAX

N είναι αναμμένη (ON).

1

M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο. A MFN A M

SET

N A M

ΔIAKOΠH

N

7.3 Διόρθωση τηλεφωνικού αριθμού

του καλούντος πριν την κλήση / την

αποθήκευση

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

FAX

N είναι αναμμένη (ON).

1

M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N

2

Πιέστε MCN ή MDN για να εμφανίσετε το επιθυμητό στοιχείο.

3

Πιέστε M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N για να εμφανιστεί ο

τηλεφωνικός αριθμός.

4

Πιέστε ένα πλήκτρο (0 έως 9) ή MGN για να εισέλθετε στη

λειτουργία διόρθωσης και να διορθώσετε τον τηλεφωνικό

αριθμό.

R

Για να στείλετε φαξ, δείτε σελ. 47.

Σηµείωση:

R Ο διορθωμένος τηλεφωνικός αριθμός δεν θα αποθηκευτεί

στα στοιχεία του καλούντος. Για αποθήκευση στον

τηλεφωνικό κατάλογο, βλέπε σελ. 60.

7.5 Αποθήκευση στοιχείων

καλούντων

7.5.1 Στη λειτουργία ταχείας κλήσης και τον

τηλεφωνικό κατάλογο

R Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία M

FAX

N είναι αναμμένη (ON).

1

M

ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ

N

2

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN μέχρι να προβληθεί το

επιθυμητό στοιχείο.

3

M

MENOY

N

4

Επιλέξτε το πλήκτρο σταθμού ή τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για τους σταθμούς 1-2:

1.

Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού.

2.

Πιέστε επανειλημμένα MCN ή MDN για να επιλέξετε

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ

. A M

SET

N A M

SET

N

Για το σταθμό 3:

Πιέστε το πλήκτρο σταθμού. A M

SET

N

60

7. Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Για τους σταθμούς 4-6:

Πιέστε M

XAMHΛA

N και, στη συνέχεια, το επιθυμητό

πλήκτρο σταθμού. A M

SET

N

Για τηλεφωνικό κατάλογο:

Πιέστε MFN ή MEN . A M

SET

N

5

M

SET

N

Σηµείωση:

R Για την επεξεργασία ενός ονόματος ή αριθμού, βλέπε

σελ. 49.

R Εάν αντιστοιχίσετε ένα στοιχείο σε ένα πλήκτρο σταθμού

που ήδη περιέχει κάποιο άλλο στοιχείο, το προγενέστερο

στοιχείο θα αντικατασταθεί.

R Οι σταθμοί 1 και 2 μπορούν να χρησιμοποιούνται

εναλλακτικά ως πλήκτρα πολλαπλής αποστολής (σελ. 50).

61

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8. . Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.1 Προγραμματισμός

M

MENOY

N

M

SET

N

1

M

MENOY

N

2

Πιέστε MBN

και τον 3-ψήφιο κωδικό (σελ. 63 έως

σελ. 78).

3

Πιέστε την κατάλληλη επιλογή για να εμφανίσετε τη

ρύθμιση που επιθυμείτε.

R Αυτό το βήμα διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία.

4

M

SET

N

5

Πιέστε M

MENOY

N για έξοδο.

Για να επιλέξετε λειτουργίες από τον περιβάλλον του

προγράμματος περιήγησης Web (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δικτύου LAN

μόνο)

Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργίες από το περιβάλλον του

προγράμματος περιήγησης στο Web αντί από τη μονάδα.

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station. A

[Utilities]

A

[Configuration Web Page]

R Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε τη μονάδα

πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP της στο πρόγραμμα

περιήγησης στο Web.

2.

Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε από τη γραμμή

μενού.

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]:

λειτουργίες της μονάδας

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ]:

λειτουργίες δικτύου

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (λειτουργία #155

στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα λειτουργιών που επιθυμείτε στο

πάνω μέρος του δεξιού πλαισίου.

5.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

R Αυτό το βήμα διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία.

6. [ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

R Η νέα ρύθμιση θα μεταφερθεί στη μονάδα.

7.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Σηµείωση:

R Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα

περιήγησης στο Web θα ενημερωθούν με κλικ στο

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ]

.

62

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.2 Βασικές λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

MBNM

1

NM

0

NM

1

N

Ρύθμιση του λογότυπού σας

MBNM

1

NM

0

NM

2

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση του αριθμού φαξ σας

MBNM

1

NM

0

NM

3

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση της γλώσσας

MBNM

1

NM

1

NM

0

N

Ρύθμιση της λειτουργίας κλή-

σεων

MBNM

1

NM

2

NM

0

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση του χρόνου επανάλη-

ψης κλήσης/flash

MBNM

1

NM

2

NM

1

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Επιλογή

Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Βλέπε σελ. 24 για

λεπτομέρειες.

Εισαγωγή του λογοτύπου σας από το πληκτρολόγιο. Βλέπε σελ. 25 για λεπτομέρειες.

Εισαγωγή του αριθμού του φαξ σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Βλέπε

σελ. 26 για λεπτομέρειες.

Η οθόνη και οι αναφορές εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

M

1

N

ΑΓΓΛΙΚΑ

: Τα Αγγλικά είναι επιλεγμένα.

M

2

N

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Τα Ελληνικά είναι επιλεγμένα.

1.

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

1

NM

0

N

2.

Πιέστε M

1

N ή M

2

N για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. A M

SET

N A M

MENOY

N

FOR ENGLISH USERS:

If you want to change the language setting to English, proceed as follows.

1.

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

1

NM

0

N

2.

Press M

1

N to select English. A M

SET

N A M

MENOY

N

M

1

N

ΠΑΛΜΙΚΟ

M

2

N

ΤΟΝΙΚΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

Βλέπε σελ. 21 για λεπτομέρειες.

Αλλαγή της αντίθεσης της οθό-

νης LCD

MBNM

1

NM

4

NM

5

N

Επιλογή κλίμακας

MBNM

1

NM

4

NM

7

N

Ο χρόνος επανάκλησης/χρόνος flash εξαρτάται από την τηλεφωνική συνδιάλεξη ή από

το οικείο τηλεφωνικό κέντρο.

M

0

N

900MS

M

1

N

700MS

M

2

N

600MS

M

3

N

400MS

M

4

N

300MS

M

5

N

250MS

M

6

N

200MS

M

7

N

160MS

M

8

N

110MS

M

9

N

100MS

(εργοστασιακή ρύθμιση)

MGN

90MS

MBN

80MS

Σηµείωση:

R Εάν η μονάδα συνδέεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου, οι λειτουργίες του τηλεφωνικού

κέντρου (μεταβίβαση κλήσης κ.λπ.) μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά. Συμβου-

λευτείτε τον παροχέα του τηλεφωνικού σας κέντρου αναφορικά με τη σωστή ρύθμι-

ση.

M

1

N

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

2

N

ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝ

M

1

N

ΧΙΛΙΟΣΤΑ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

2

N

ΙΝΤΣΕΣ

Σηµείωση:

R Η επιλεγμένη κλίμακα θα χρησιμοποιείται κατά την εμφάνιση μετρήσεων στην οθόνη

της συσκευής.

63

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Αλλαγή του κωδικού για προ-

γραμματισμό λειτουργιών με

χρήση από απόσταση

MBNM

1

NM

5

NM

5

N

Ρύθμιση του χρόνου συντήρη-

σης του τόνερ

MBNM

1

NM

5

NM

8

N

Επαναφορά όλων των λειτουρ-

γιών (και διαγραφή όλων των δε-

δομένων στη μνήμη)

MBNM

1

NM

5

NM

9

N

Ρύθμιση του τύπου κουδουνι-

σμού

MBNM

1

NM

6

NM

1

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση των τόνων μπιπ και των

τόνων πλήκτρων

MBNM

1

NM

6

NM

5

N

Επιλογή

1.

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

5

NM

5

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό. A M

SET

N

R Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι

1234

.

3.

Εισαγάγετε ένα νέο 4-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0–9. A M

SET

N

4.

Εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό. A M

SET

N A M

MENOY

N

Σηµείωση:

R Συνιστάται να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης.

R Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται επίσης για προγραμματισμό λειτουργιών μέσω

προγράμματος περιήγησης στο Web (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, σύν-

δεση τοπικού δικτύου LAN μόνο).

Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα για συντήρηση, μία φορά κάθε 24 ώρες. Έτσι απο-

τρέπεται η στερεοποίηση του γραφίτη, επομένως ο θόρυβος που κάνει η μονάδα κατά

τη διάρκεια της συντήρησης δεν μπορεί να σταματήσει. Ωστόσο, εάν ο θόρυβος της

μονάδας σάς ενοχλεί, μπορείτε να αλλάξετε την ώρα έναρξης.

1.

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

5

NM

8

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε την ώρα έναρξης της συντήρησης.

R Η εργοστασιακή ρύθμιση της ώρας είναι

12:00

.

R

Αν επιλέξατε εισαγωγή με βάση τις 12 ώρες (σελ. 24), πιέστε επανειλημμένα το

MHN για να επιλέξετε ΠΜ ή ΜΜ.

R

Αν επιλέξατε εισαγωγή με βάση τις 24 ώρες (σελ. 24), η ώρα ρυθμίζεται με βάση

τις 24 ώρες.

3.

M

SET

N A M

MENOY

N

Πριν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν, ενεργοποιήστε αυτή τη λει-

τουργία για να επαναφέρετε όλες τις προγραμματιζόμενες λειτουργίες και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο:

Ο τηλεφωνικός κατάλογος (ή οι πληροφορίες καλού-

ντων) και τα δεδομένα μετάδοσης φαξ (η συγκεντρωτική αναφορά και τα ληφθέντα φαξ

που βρίσκονται στη μνήμη) θα διαγραφούν.

M

0

N

“ ΟΧΙ ”

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

1

N

ΝΑΙ

R Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο), το καλώ-

διο USB και το καλώδιο δικτύου LAN (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο)

πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες:

1.

M

MENOY

N A MBNM

1

NM

5

NM

9

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N

M

1

N

A

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

2

N

B

M

3

N

C

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): θα ακούγονται τόνοι μπιπ επιβεβαίωσης/

λάθους και τόνοι πλήκτρων.

Σηµείωση:

R Ακόμα και αν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

, θα ακούγονται

τόνοι μπιπ στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Η ειδοποίηση λήψης στη μνήμη (λειτουργία #437 στη σελ. 69) είναι ενεργο-

ποιημένη (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

– Το επάνω κάλυμμα είναι ανοικτό.

64

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Αλλαγή του μετρητή κουδουνι-

σμών στη λειτουργία ΦΑΞ ΜΟ-

ΝΟ

MBNM

2

NM

1

NM

0

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση της αυτόματης εκτύπω-

σης της λίστας αναγνώρισης

ταυτότητας καλούντων

MBNM

2

NM

1

NM

6

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Καθορισμός της ρύθμισης ώρας

MBNM

2

NM

2

NM

6

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού

εγγραφής που βρίσκεται στο δί-

σκο εισόδου χαρτιού

MBNM

3

NM

8

NM

0

N

Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού

εγγραφής που βρίσκεται στο δί-

σκο εισόδου χειροκίνητης τρο-

φοδότησης

MBNM

3

NM

8

NM

1

N

Ρύθμιση του τύπου χαρτιού εγ-

γραφής που βρίσκεται στο δίσκο

εισόδου χαρτιού

MBNM

3

NM

8

NM

3

N

Επιλογή

M

1

N

1

M

2

N

2

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

3

N

3

M

4

N

4

M

5

N

5

M

6

N

6

M

7

N

7

M

8

N

8

M

9

N

9

Σηµείωση:

R Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με τηλεφωνητή, ρυθμίστε σε περισ-

σότερα από 4 κουδουνίσματα (σελ. 55).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η συσκευή δεν θα εκτυπώσει τον κατά-

λογο αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, αλλά θα κρατήσει αρχείο των πληροφοριών

από τους 30 τελευταίους καλούντες.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

: Η συσκευή θα εκτυπώσει τον κατάλογο αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος αυτόματα ύστερα από κάθε 30 νέες κλήσεις (σελ. 59).

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας η ημερομηνία και η ώρα της μονάδας θα ρυθμίζεται

αυτόματα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας καλού-

ντος.

M

1

N

AYTO

: Η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμίζονται αυτόματα.

M

2

N

XEIPOKINHTO

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

LETTER

: Χαρτί μεγέθους letter

M

2

N

A4

(εργοστασιακή ρύθμιση): Χαρτί μεγέθους A4

M

4

N

B5(ISO)

: Χαρτί μεγέθους B5(ISO)

M

5

N

B5(JIS)

: Χαρτί μεγέθους B5(JIS)

M

6

N

16K

: Χαρτί μεγέθους 16K

Σηµείωση:

R Όταν έχει επιλεχθεί

B5(ISO)

,

B5(JIS)

ή

16K

, τα ληφθέντα φαξ θα αποθη-

κεύονται στη μνήμη (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

M

1

N

LETTER

: Χαρτί μεγέθους letter

M

2

N

A4

(εργοστασιακή ρύθμιση): Χαρτί μεγέθους A4

M

3

N

LEGAL

: Χαρτί μεγέθους legal

M

4

N

B5(ISO)

: Χαρτί μεγέθους B5(ISO)

M

5

N

B5(JIS)

: Χαρτί μεγέθους B5(JIS)

M

6

N

16K

: Χαρτί μεγέθους 16K

M

7

N

216X330

M

8

N

216X340

Σηµείωση:

R Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία #147 σε

ΙΝΤΣΕΣ

, οι αριθμοί θα εμφανίζονται σε ίντσες.

M

1

N

AΠΛΟ ΧΑΡTΙ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Χαρτί 75 g/m 2 έως 90 g/m 2 .

M

2

N

ΛΕΠTΟ XAΡTΙ

: Χαρτί 64 g/m 2 έως 75 g/m 2 .

Σηµείωση:

R Αυτή η ρύθμιση θα απενεργοποιηθεί όταν εκτυπώνετε από έναν υπολογιστή. Για να

ρυθμίσετε τον τύπο χαρτιού για εκτύπωση, βλέπε σελ. 32.

65

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση του τύπου χαρτιού εγ-

γραφής που βρίσκεται στον δί-

σκο εισόδου χειροκίνητης τρο-

φοδότησης

MBNM

3

NM

8

NM

4

N

Ρύθμιση του χρόνου αναμονής

για τη λειτουργία εξοικονόμησης

ενέργειας

MBNM

4

NM

0

NM

3

N

Διατήρηση της προηγούμενης

ρύθμισης αντίθεσης

MBNM

γίας

MBNM

4

4

NM

NM

6

6

NM

NM

2

4

N

Ρύθμιση του εργοστασιακού τρό-

που λειτουργίας

MBNM

4

NM

6

NM

3

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ερ-

γοστασιακού τρόπου λειτουρ-

N

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση της λειτουργίας εξοικο-

νόμησης τόνερ

MBNM

4

NM

8

NM

2

N

Επιλογή

M

1

N

AΠΛΟ ΧΑΡTΙ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Χαρτί 75 g/m 2 έως 90 g/m 2 .

M

2

N

ΛΕΠTΟ XAΡTΙ

: Χαρτί 64 g/m 2 έως 75 g/m 2 .

Σηµείωση:

R Αυτή η ρύθμιση θα απενεργοποιηθεί όταν εκτυπώνετε από έναν υπολογιστή. Για να

ρυθμίσετε τον τύπο χαρτιού για εκτύπωση, βλέπε σελ. 32.

Για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος που πρέπει να παρέλθει προτού η μονάδα

τεθεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

M

1

N

5ΛΕΠΤΑ

(εργοστασιακή ρύθμιση): 5 λεπτά

M

2

N

15ΛΕΠΤΑ

: 15 λεπτά

M

3

N

30ΛΕΠΤΑ

: 30 λεπτά

M

4

N

1ΩΡΑ

: 1 ώρα

Σηµείωση:

R Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η μονάδα πρέπει να προθερμαίνει τη μο-

νάδα φούρνου πριν από την εκκίνηση της εκτύπωσης.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ρύθμιση.

Σηµείωση:

R Η προηγούμενη ρύθμιση θα διατηρηθεί ξεχωριστά για την παραγωγή φωτοαντιγρά-

φων.

R Η προηγούμενη ρύθμιση θα διατηρηθεί ξεχωριστά για την αποστολή φαξ

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

Για επιλογή του προεπιλεγμένου τρόπου λειτουργίας όταν παρέλθει ο χρόνος στο χρο-

νόμετρο λειτουργίας (λειτουργία #464).

M

1

N

ΑΝΤΙΓΡΑΦO

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η λειτουργία παραγωγής αντιγράφων επι-

λέγεται ως προεπιλογή.

M

2

N

FAX

: Η λειτουργία φαξ επιλέγεται ως προεπιλογή.

Σηµείωση:

R Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία σάρωσης χρησιμοποιώντας αυτή τη λει-

τουργία.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο πριν από την επιστροφή στον προκαθορισμένο τρόπο

λειτουργίας (λειτουργία #463).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

30ΔΕΥΤΕΡΟΛ

: 30 δευτερόλεπτα

M

2

N

1ΛΕΠΤΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): 1 λεπτό

M

3

N

2ΛΕΠΤΑ

: 2 λεπτά

M

4

N

5ΛΕΠΤΑ

: 5 λεπτά

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

: H φύσιγγα γραφίτη θα κρατήσει περισσότερο.

Σηµείωση:

R Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της εκτύπωσης, καθώς

μειώνει την κατανάλωση γραφίτη.

R Η ρύθμιση αυτή ισχύει για την αντιγραφή καθώς και όταν η μονάδα εκτυπώνει αυ-

τόματα αναφορές/λίστες.

R Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για την εκτύπωση ληφθέντων φαξ (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

66

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.3 Λειτουργίες φαξ (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Λειτουργία/Κωδικός

Αλλαγή των κουδουνισμών ανα-

μονής ΤΗΛ/ΦΑΞ

MBNM

2

NM

1

NM

2

N

Διαγραφή όλων των αποθηκευ-

μένων εγγραφών ταχείας κλήσης

και τηλεφωνικού καταλόγου

MBNM

2

NM

8

NM

9

N

Εκτύπωση αναφοράς αποστο-

λής

MBNM

4

NM

0

NM

1

N

Ρύθμιση αυτόματης εκτύπωσης

της συγκεντρωτικής αναφοράς

MBNM

4

NM

0

NM

2

N

Επιλογή

Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερικό τηλέφωνο κατά τη λειτουργία ΤΗΛ/ΦΑΞ, επιλέξτε πόσες

φορές θέλετε να κουδουνίζει το εσωτερικό τηλέφωνο έως ότου η μονάδα απαντήσει στην

κλήση.

M

1

N

1

M

2

N

2

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

3

N

3

M

4

N

4

M

5

N

5

M

6

N

6

M

7

N

7

M

8

N

8

M

9

N

9

Σηµείωση:

R

Βλέπε σελ. 54 για λεπτομέρειες.

M

0

N

ΟΧΙ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

1

N

ΝΑΙ

R Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο, το καλώδιο USB και το καλώδιο τοπικού δι-

κτύου LAN (KX-MB2030 μόνο) πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές:

1.

M

MENOY

N A MBNM

2

NM

8

NM

9

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N A M

MENOY

N

M

0

N

“ ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ ”

: Δεν εκτυπώνονται αναφορές αποστολής.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

: Μία αναφορά αποστολής θα εκτυπώνεται μετά από κάθε μεταβί-

βαση φαξ.

M

2

N

ΛΑΘΟΣ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η αναφορά αποστολής θα εκτυπωθεί μόνο αν η

μεταβίβαση αποτύχει.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Η μονάδα δεν θα εκτυπώνει συγκεντρωτική αναφορά αλλά θα δια-

τηρεί αρχείο από τις 30 τελευταίες αποστολές και λήψεις φαξ.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η μονάδα θα εκτυπώνει αυτόματα συ-

γκεντρωτική αναφορά μετά από 30 νέες αποστολές και λήψεις φαξ (σελ. 48).

M

1

N

ΤΗΛ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Λειτουργία τηλεφώνου (σελ. 54)

M

2

N

ΤΗΛ/ΦΑΞ

: Λειτουργία τηλεφώνου/φαξ (σελ. 54)

Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

στη ρύθμιση χειροκίνητης απά-

ντησης

MBNM

4

NM

0

NM

4

N

Αποστολή εγγράφων σε διεθνείς

προορισμούς

MBNM

4

NM

1

NM

1

N

Αν δεν μπορείτε να στείλετε φαξ στο εξωτερικό, παρόλο που ο αριθμός είναι σωστός και

η γραμμή συνδεδεμένη, ενεργοποιήστε αυτήν την λειτουργία προτού αποστείλετε το φαξ.

Η λειτουργία βελτιώνει την αξιοπιστία μειώνοντας την ταχύτητα αποστολής.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΠΟΜ ΦΑΞ

: Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί μόνο για την επόμενη προσπάθεια μετα-

βίβασης φαξ. Μετά την αποστολή, η συσκευή θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

M

2

N

ΛΑΘΟΣ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Όταν η προηγούμενη προσπάθεια σας για με-

ταβίβαση φαξ αποτύχει και επιθυμείτε να στείλετε ξανά το έγγραφο.

Σηµείωση:

R Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για την πολλαπλή αποστολή.

R Οι χρεώσεις κλήσης μπορεί να είναι υψηλότερες από τις συνηθισμένες.

67

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Αποστολή φαξ σε μια συγκεκρι-

μένη ώρα

MBNM

4

NM

1

NM

2

N

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθω-

σης σφαλμάτων (ECM)

MBNM

4

NM

1

NM

3

N

Ρύθμιση του τόνου σύνδεσης

MBNM

4

NM

1

NM

6

N

Επιλογή

Σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις ώρες χαμηλού κόστους κλήσης που

σας προσφέρονται από την εταιρεία τηλεφωνίας της περιοχής σας. Η λειτουργία αυτή

μπορεί να ρυθμιστεί 24 ώρες πριν την επιθυμητή ώρα αποστολής.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

Αποστολή εγγράφου:

1.

Εάν η λυχνία M

FAX

N είναι σβηστή (OFF), ανάψτε την (ON) πατώντας το M

FAX

N .

2.

Τοποθετήστε το πρωτότυπο (σελ. 22).

3.

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ανάλυση (σελ. 47) και την αντίθεση (σελ. 47).

4.

M

MENOY

N A MBNM

4

NM

1

NM

2

N

5.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

. A M

SET

N

6.

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.

R Για να εισαγάγετε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης

και τον τηλεφωνικό κατάλογο, ανατρέξτε στο βήμα 3 στο “6.3.1 Χρησιμοποιώ-

ντας το τζάμι σάρωσης”, σελ. 49. (Όταν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό κατάλογο,

δεν χρειάζεται να πιέσετε M

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

N προτού πιέσετε

MCN ή MDN .)

7.

M

SET

N

8.

Εισαγάγετε την ώρα έναρξης μεταβίβασης.

R

Αν επιλέξατε εισαγωγή με βάση τις 12 ώρες (σελ. 24), πιέστε επανειλημμένα το

MHN για να επιλέξετε ΠΜ ή ΜΜ.

R

Αν επιλέξατε εισαγωγή με βάση τις 24 ώρες (σελ. 24), η ώρα ρυθμίζεται με βάση

τις 24 ώρες.

9. Όταν χρησιμοποιείτε το τζάμι σάρωσης,

πιέστε M

SET

N . A M

ENAPΞH

N

Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα αυτόματης τροφοδότησης εγγράφων,

πιέ-

στε M

SET

N .

R Το έγγραφο θα τροφοδοτηθεί στη μονάδα και θα σαρωθεί στη μνήμη. Κατόπιν,

η μονάδα θα αποστείλει τα δεδομένα την καθορισμένη χρονική στιγμή. Δεν μπο-

ρείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τη μεταβίβαση άλλου φαξ εάν

δεν ολοκληρωθεί η προηγούμενη αποστολή.

Σηµείωση:

R Για να ακυρώσετε αυτήν τη ρύθμιση μετά από τον προγραμματισμό, πιέστε

M

ΔIAKOΠH

N όταν η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία, και στη συνέχεια πιέστε

M

SET

N .

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή του καλούντος / καλούμενου είναι

συμβατή με τη λειτουργία διόρθωσης λαθών (ECM).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η αποστολή/λήψη φαξ θα πραγματο-

ποιείται έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται σφάλματα.

Αν συναντάτε συχνά προβλήματα με την αποστολή φαξ, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει

να ακούτε τους τόνους σύνδεσης: τον τόνο του φαξ, τον τόνο απόκρισης και τον τόνο

κατειλημμένου. Αυτοί οι τόνοι επιβεβαιώνουν την κατάσταση της συσκευής του αντα-

ποκριτή.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Θα ακούγονται τόνοι σύνδεσης.

Σηµείωση:

R Αν ο τόνος κλήσης συνεχίζεται, μπορεί η συσκευή του καλούμενου να μην είναι φαξ ή να μην έχει χαρτί. Επικοινωνήστε μαζί του.

R Η ένταση του τόνου σύνδεσης δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

68

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας

φαξ

MBNM

4

NM

1

NM

8

N

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόμα-

της σμίκρυνσης

MBNM

4

NM

3

NM

2

N

Αλλαγή του κωδικού ενεργο-

ποίησης φαξ

MBNM

4

NM

3

NM

4

N

Αλλαγή του μετρητή κουδουνι-

σμών της αθόρυβης αναγνώρι-

σης φαξ

MBNM

4

NM

3

NM

6

N

Ρύθμιση της ειδοποίησης λήψης

στη μνήμη

MBNM

4

NM

3

NM

7

N

Επιλογή

M

1

N

14.4Kbps

M

2

N

33.6Kbps

(εργοστασιακή ρύθμιση)

Σηµείωση:

R Η ταχύτητα φαξ μπορεί να είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη ταχύτητα ανάλογα

με τη γραμμή σας.

Για τη λήψη ενός εγγράφου μεγαλύτερου από το χαρτί εγγραφής σας.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Η μονάδα θα εκτυπώνει τα ληφθέντα έγγραφα στο αρχικό τους

μέγεθος.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η μονάδα θα προσαρμόσει το λαμβανό-

μενο έγγραφο στο μέγεθος του χαρτιού εγγραφής σας.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εσωτερικό τηλέφωνο για τη λήψη φαξ, ενεργοποιή-

στε αυτή τη λειτουργία και προγραμματίστε τον κωδικό ενεργοποίησης.

Σηµαντικό:

R

Ο κωδικός ενεργοποίησης φαξ πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κωδικό

που προγραμματίσατε στον αυτόματο τηλεφωνητή.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

1.

M

MENOY

N A MBNM

4

NM

3

NM

4

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

. A M

SET

N

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό από 2 ως 4 ψηφία, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, MGN

και MBN .

R Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι

H

#9

.

R Μην πληκτρολογείτε “0000”.

4.

M

SET

N A M

MENOY

N

Για να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνισμών όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία

ΤΗΛ/ΦΑΞ.

M

3

N

3

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

4

N

4

M

5

N

5

M

6

N

6

M

7

N

7

M

8

N

8

M

9

N

9

Σηµείωση:

R

Βλέπε σελ. 54 για λεπτομέρειες.

Για να ειδοποιηθείτε με έναν τόνο μπιπ όταν ένα ληφθέν φαξ έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Θα ακουστεί ένας τόνος μπιπ.

Σηµείωση:

R Εάν τα έγγραφα έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη λόγω προβλήματος στην εκτύπωση,

οι τόνοι μπιπ θα συνεχίζονται έως ότου λυθεί το πρόβλημα. Εάν εμφανιστεί ένα

μήνυμα, βλέπε σελ. 85 έως σελ. 87 για οδηγίες σχετικά με την εκτύπωση απο-

θηκευμένων εγγράφων. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τροφοδοτήσει τη μονάδα με αρκετό

χαρτί για την εκτύπωση του εγγράφου.

R Εάν τα έγγραφα έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη λόγω της ενεργοποίησης της προε-

πισκόπησης φαξ από το Web (λειτουργία #448 στη σελ. 58), η μονάδα δεν θα ειδο-

ποιεί με τόνους μπιπ. Ωστόσο, η μονάδα θα αρχίσει να ειδοποιεί με τόνους μπιπ όταν η μνήμη κοντεύει να γεμίσει (KX-MB2030 μόνο).

69

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση φιλικής λήψης

MBNM

4

NM

3

NM

8

N

Λήψη φαξ στον υπολογιστή

MBNM

4

NM

4

NM

2

N

Επαναφορά των λειτουργιών

φαξ στις εργοστασιακές ρυθμί-

σεις

MBNM

4

NM

5

NM

9

N

Επιλογή

Για αυτόματη λήψη φαξ όταν απαντάτε σε μια κλήση και ακούγεται ο τόνος κλήσης φαξ

(χαμηλό μπιπ).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Πρέπει να πιέσετε M

ENAPΞH

N , και στη συνέχεια M

2

N για λήψη φαξ.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Δεν είναι απαραίτητο να πιέσετε

M

ENAPΞH

N και, στη συνέχεια, M

2

N για λήψη φαξ.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε φαξ σε έναν υπολογιστή, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουρ-

γία και εκκινήστε το

[PC FAX]

από το λογισμικό Multi-Function Station.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία προεπισκόπησης φαξ από το Web

είναι απενεργοποιημένη (λειτουργία #448 στη σελ. 58) (KX-MB2030 μόνο).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΠΑΝΤΑ

: Εάν η μονάδα αναγνωρίσει τη σύνδεση με τον υπολογιστή, θα μεταφέρει

τα ληφθέντα έγγραφα στον υπολογιστή. Εάν η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη

σύνδεση, θα αποθηκεύσει τα έγγραφα στη μνήμη και θα μεταφέρει τα δεδομένα αφού

προηγουμένως γίνει αναγνώριση της σύνδεσης.

M

2

N

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Εάν η μονάδα αναγνωρίζει τη σύνδεση

με τον υπολογιστή, θα μεταφέρει τα ληφθέντα έγγραφα στον υπολογιστή. Εάν η μονάδα

δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη σύνδεση, θα εκτυπώσει τα δεδομένα.

Για να επιλέξετε τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιείται για τη λήψη φαξ. Βλέπε

σελ. 27 για λεπτομέρειες.

Ρύθμιση του υπολογιστή για λή-

ψη φαξ από υπολογιστή (PC fax)

MBNM

4

NM

4

NM

3

N

(KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση της λειτουργίας προεπι-

σκόπησης

MBNM

4

NM

4

NM

8

N

(KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση του κωδικού πρόσβαση

στην προεπισκόπηση φαξ από

το Web

MBNM

4

NM

5

NM

0

N

(KX-MB2030 μόνο)

Ρύθμιση της ειδοποίησης λήψης

φαξ

MBNM

4

NM

5

NM

1

N

Βλέπε σελ. 58 για λεπτομέρειες.

Βλέπε σελ. 58 για λεπτομέρειες.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

: Ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος με τη μονάδα μέσω USB/

LAN θα λάβει μια ειδοποίηση όταν ένα έγγραφο φαξ έχει ληφθεί.

Σηµείωση:

R

Για σύνδεση δικτύου LAN (KX-MB2030 μόνο):

Καταχωρήστε τους υπολογιστές

που θα λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις λήψης φαξ μέσα από το περιβάλλον του προ-

γράμματος περιήγησης στο Web (σελ. 71).

M

0

N

ΟΧΙ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

1

N

ΝΑΙ

Για να επαναφέρετε τις λειτουργίες φαξ:

1.

M

MENOY

N A MBNM

4

NM

5

NM

9

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N A M

SET

N A M

MENOY

N

Σηµείωση:

R

Η λήψη φαξ από υπολογιστή (PC fax) (λειτουργία #443 στη σελ. 27) δεν επανέρχεται

στην αρχική ρύθμιση (KX-MB2030 μόνο).

R Εάν επιλέξετε

ΝΑΙ

, η μονάδα θα εκτυπώνει αυτόματα όλα τα ληφθέντα έγγραφα

φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη:

– Ρύθμιση PC fax (λειτουργία #442 στη σελ. 70).

– Προεπισκόπηση φαξ (λειτουργία #448 στη σελ. 58) (KX-MB2030 μόνο).

70

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση των πληροφοριών υπο-

λογιστή για ειδοποίηση λήψης

φαξ (KX-MB2030, σύνδεση τοπι-

κού δικτύου LAN μόνο)

R Η λειτουργία αυτή μπορεί να

προγραμματιστεί μόνο στο πε-

ριβάλλον του προγράμματος

περιήγησης στο Web.

Επιλογή

Επιλέξετε τους υπολογιστές στους οποίους θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις λήψης φαξ

(έως 6 προορισμούς).

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2. [Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα

[ΛEITOYPΓIA ΦAΞ]

.

5.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ PC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]

.

6.

Κάντε κλικ στο

[ΛΙΣΤΑ]

δίπλα στον επιθυμητό προορισμό.

7.

Κάντε κλικ στον επιθυμητό υπολογιστή από την λίστα. A

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

8.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

71

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.4 Λειτουργίες φωτοαντιγράφησης

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση του δίσκου εισόδου για

χρήση στην φωτοαντιγράφηση

MBNM

4

NM

6

NM

0

N

Αλλαγή της εργοστασιακής ρύθ-

μισης ανάλυσης φωτοαντιγρά-

φησης

MBNM

4

NM

6

NM

1

N

Επιλογή

M

1

N

#1

(εργοστασιακή ρύθμιση): Ο δίσκος εισόδου χαρτιού είναι επιλεγμένος. Το εμ-

φανιζόμενο μέγεθος χαρτιού εξαρτάται από τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής

(λειτουργία #380 στη σελ. 65).

M

2

N

#2

: Ο δίσκος εισόδου χειροκίνητης τροφοδότησης είναι επιλεγμένος. Το εμφανι-

ζόμενο μέγεθος χαρτιού εξαρτάται από τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής (λει-

τουργία #381 στη σελ. 65).

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ανάλυσης για την παραγωγή αντιγράφων.

M

1

N

ΚΕΙΜΕΝ/ΦΩTΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Για έγγραφα που περιέχουν και κείμενο

και φωτογραφίες.

M

2

N

ΚΕΙΜΕΝΟ

: Για έγγραφα που περιέχουν μόνο κείμενο.

M

3

N

ΦΩΤΟΓΡ

: Για έγγραφα που περιέχουν φωτογραφίες, σχέδια με σκιαγραφήσεις

κ.τ.λ.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ρύθμιση.

Διατήρηση της προηγούμενης

ρύθμισης διάταξης σελίδας

MBNM

4

NM

6

NM

7

N

Διατήρηση της προηγούμενης

ρύθμισης ζουμ

MBNM

4

NM

6

NM

8

N

Διατήρηση της προηγούμενης

ρύθμισης ταξινόμησης

MBNM

4

NM

6

NM

9

N

Διατήρηση της προηγούμενης

ρύθμισης ξακρίσματος

MBNM

4

NM

7

NM

3

N

Ρύθμιση περιθωρίου πλαισίου

MBNM

4

NM

7

NM

4

N

Διατήρηση της προηγούμενης

ρύθμισης περιθωρίου

MBNM

4

NM

7

NM

5

N

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ρύθμιση.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ρύθμιση.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ρύθμιση.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Τα φωτοαντίγραφα θα σμικρυνθούν αυτόματα σύμφωνα με τη

ρύθμιση του περιθωρίου.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ρύθμιση.

72

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.5 Λειτουργίες εκτύπωσης από τον υπολογιστή

Λειτουργία/Κωδικός

Αλλαγή της ρύθμισης λήξης χρό-

νου δεδομένων

MBNM

7

NM

7

NM

4

N

Ρύθμιση αμοιβαίας εκτύπωσης

A4/letter

MBNM

7

NM

7

NM

6

N

Επιλογή

Η μονάδα θα εκτυπώσει αυτόματα τα δεδομένα που υπάρχουν στη μνήμη, αν ο υπο-

λογιστής δεν στείλει τα δεδομένα στη μονάδα εντός του ρυθμισμένου χρόνου.

1.

M

MENOY

N A MBNM

7

NM

7

NM

4

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε την επιθυμητή ρύθμιση χρόνου λήξης δεδομένων, από

005

δευτερό-

λεπτα έως

600

δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

R Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι

060

δευτερόλεπτα.

3.

M

SET

N A M

MENOY

N

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού A4 ακόμα και αν το χαρτί

εγγραφής που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου είναι μεγέθους letter και το αντίστρο-

φο.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Είναι εφικτή η εκτύπωση μεταξύ των με-

γεθών A4/letter.

73

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.6 Λειτουργίες σάρωσης

Λειτουργία/Κωδικός

Ρύθμιση της λειτουργίας σάρω-

σης για Push Scan

MBNM

4

NM

9

NM

3

N

Επιλογή

M

1

N

ΠΡΟΒΟΛΗ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Η σαρωμένη εικόνα θα εμφανιστεί στο παρά-

θυρο

[Multi-Function Viewer]

.

M

2

N

“ ΑΡΧΕΙΟ ”

: Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί ως αρχείο.

M

3

N

E-MAIL

: Η σαρωμένη εικόνα θα αποθηκευτεί ως συνημμένο αρχείο σε ηλεκτρο-

νικό μήνυμα.

M

4

N

OCR

: Η σαρωμένη εικόνα θα εμφανιστεί στο παράθυρο OCR.

M

5

N

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

: Η σαρωμένη εικόνα θα σταλεί ως συνημμένο αρχείο χωρίς

τη χρήση κάποιου λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

M

6

N

FTP SERVER

: Η σαρωμένη εικόνα θα σταλεί στον προκαθορισμένο φάκελο του

διακομιστή FTP.

M

7

N

SMB ΦΑΚΕΛΟΣ

: Η σαρωμένη εικόνα θα αποστέλλεται στον προεπιλεγμένο φάκε-

λο SMB.

Σηµείωση:

R Οι παρακάτω επιλογές θα εμφανίζονται μόνο όταν η ρύθμιση διακομιστή είναι προ-

γραμματισμένη εκ των προτέρων μέσα από το περιβάλλον του προγράμματος πε-

ριήγησης στο Web (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030 μόνο).

– Η ένδειξη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

θα εμφανιστεί εάν είναι προγραμματισμένη η

ρύθμιση για διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σελ. 74).

– Η ένδειξη

FTP SERVER

θα εμφανιστεί εάν είναι προγραμματισμένη η ρύθμιση

για διακομιστή FTP (σελ. 75).

– Η ένδειξη

SMB ΦΑΚΕΛΟΣ

θα εμφανίζεται όταν η ρύθμιση φακέλου SMB είναι

προγραμματισμένη (σελ. 75).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα διατηρήσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις σάρωσης

για κάθε λειτουργία Push Scan.

Διατήρηση της προηγούμενης

παραμέτρου σάρωσης για Push

Scan

MBNM

4

NM

9

NM

4

N

Ρύθμιση των πληροφοριών για

σάρωση σε διεύθυνση ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου

(KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δι-

κτύου LAN μόνο)

R Η λειτουργία αυτή μπορεί να

προγραμματιστεί μόνο στο πε-

ριβάλλον του προγράμματος

περιήγησης στο Web.

Για να αποστείλετε αρχεία σάρωσης ως συνημμένα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

απευθείας από αυτήν τη μονάδα, θα πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις

διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διακομιστή SMTP. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών ή το διαχειριστή του δικτύου σας.

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2. [Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα

[ΛEITOYPΓ ΣAPΩΣHΣ]

.

5.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[E-MAIL SERVER]

.

6.

Καταχωρίστε τις πληροφορίες του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του

διακομιστή SMTP. A

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

7.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

74

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Εγγραφή των προορισμών σά-

ρωσης σε ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο (KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δι-

κτύου LAN μόνο)

R Η λειτουργία αυτή μπορεί να

προγραμματιστεί μόνο στο πε-

ριβάλλον του προγράμματος

περιήγησης στο Web.

Ρύθμιση των πληροφοριών για

σάρωση σε FTP (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδε-

ση τοπικού δικτύου LAN μόνο)

R Η λειτουργία αυτή μπορεί να

προγραμματιστεί μόνο στο πε-

ριβάλλον του προγράμματος

περιήγησης στο Web.

Ρύθμιση των πληροφοριών για

σάρωση στο φάκελο SMB

(KX-MB2000/KX-MB2010/

KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δι-

κτύου LAN μόνο)

R Η λειτουργία αυτή μπορεί να

προγραμματιστεί μόνο στο πε-

ριβάλλον του προγράμματος

περιήγησης στο Web.

Επιλογή

Όταν αποστέλλετε σαρωμένα έγγραφα ως συνημμένα αρχεία απευθείας από αυτή τη

μονάδα, μπορείτε να εγγράψετε προορισμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 30

προορισμούς) εκ των προτέρων για τη μονάδα μέσα από το περιβάλλον του προγράμ-

ματος περιήγησης στο Web.

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2. [Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα

[ΛEITOYPΓ ΣAPΩΣHΣ]

.

5.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[AΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΗ]

.

6.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στον επιθυμητό χρήστη για σάρωση μέσω e-mail.

7.

Εισαγάγετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

R Επιλέξτε τον αριθμό του πλήκτρου σταθμού από την αναπτυσσόμενη λίστα

(KX-MB2030 μόνο).

8. [ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

9.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Όταν στέλνετε σαρωμένα αρχεία σε διακομιστή FTP, μπορείτε να καταχωρίσετε εκ των

προτέρων παραλήπτες FTP (έως και 6 παραλήπτες) για τη μονάδα από το περιβάλλον

του προγράμματος περιήγησης στο Web.

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2. [Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα

[ΛEITOYPΓ ΣAPΩΣHΣ]

.

5.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[FTP SERVER]

.

6.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στον επιθυμητό διακομιστή FTP.

7.

Καταχωρίστε το όνομα διακομιστή, τη διεύθυνση IP, τον κατάλογο φακέλου κ.τ.λ.

A

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

8.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Σηµείωση:

R

Εάν δεν καταχωρίσετε κατάλογο φακέλου στο βήμα 7, η σαρωμένη εικόνα θα απο-

θηκευτεί στο ριζικό φάκελο.

Όταν στέλνετε σαρωμένα αρχεία σε φάκελο SMB, μπορείτε να καταχωρίσετε εκ των

προτέρων προορισμούς φακέλων SMB (έως και 6 προορισμούς) για τη μονάδα από το

περιβάλλον του προγράμματος περιήγησης στο Web.

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2. [Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα

[ΛEITOYPΓ ΣAPΩΣHΣ]

.

5.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[SMB ΦΑΚΕΛΟΣ]

.

6.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στον επιθυμητό φάκελο SMB.

7.

Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου, τον κατάλογο του φακέλου, το όνομα τομέα κ.τ.λ.

A

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

8.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

75

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.7 Λειτουργίες τοπικού δικτύου LAN (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030

μόνο)

Λειτουργία/Κωδικός

Ρυθμίσεις LAN με διακομιστή

DHCP

MBNM

5

NM

0

NM

0

N

Ρύθμιση της διεύθυνσης IP για τη

σύνδεση τοπικού δικτύου LAN

MBNM

5

NM

0

NM

1

N

Ρύθμιση της μάσκας υποδικτύου

για τη σύνδεση τοπικού δικτύου

LAN

MBNM

5

NM

0

NM

2

N

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης

πύλης για τη σύνδεση τοπικού

δικτύου LAN

MBNM

5

NM

0

NM

3

N

Ρύθμιση του πρωτεύοντος δια-

κομιστή DNS για τη σύνδεση το-

πικού δικτύου LAN

MBNM

5

NM

0

NM

4

N

Ρύθμιση του δευτερεύοντος δια-

κομιστή DNS για τη σύνδεση το-

πικού δικτύου LAN

MBNM

5

NM

0

NM

5

N

Ρύθμιση του ονόματος συ-

σκευής

MBNM

5

NM

0

NM

7

N

Προβολής της διεύθυνσης MAC

της μονάδας

MBNM

5

NM

0

NM

8

N

Επιλογή

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

: Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Τα ακόλουθα θα εκχωρηθούν αυτόματα

με τη χρήση ενός διακομιστή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

– Διεύθυνση IP

– Μάσκα υποδικτύου

– Προεπιλεγμένη πύλη

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

1

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της μονάδας στο τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το

πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

2

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου του δικτύου στο τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας

το πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

3

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε την προεπιλεγμένη πύλη του δικτύου στο τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώ-

ντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

4

N A M

SET

N

2.

Καταχωρίστε τον πρωτεύοντα διακομιστή DNS του δικτύου στο τοπικό δίκτυο χρη-

σιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

5

N A M

SET

N

2.

Καταχωρίστε το δευτερεύοντα διακομιστή DNS του δικτύου στο τοπικό δίκτυο χρη-

σιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

7

N A M

SET

N

2.

Εισαγάγετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να αναγνωρίζεται στο τοπικό δί-

κτυο LAN, έως και 15 χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας το αγγλικό αλφάβητο και αριθ-

μούς (βλ. σελ. 81 για την εισαγωγή χαρακτήρων).

R Τα παρακάτω σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης.

! @ # $ % ^ & ’ ) ( . – _ { }

3.

M

SET

N A M

MENOY

N

Σηµείωση:

R Για να αναγνωριστεί η μονάδα στο τοπικό δίκτυο, το προεπιλεγμένο όνομα της μο-

νάδας εκχωρείται αυτόματα. Εάν αλλάξετε το όνομα, εκχωρήστε ένα μοναδικό όνομα

για να αποφύγετε ενδεχόμενη σύμπτωση.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

0

NM

8

N A M

SET

N

2.

Θα εμφανιστεί η διεύθυνση MAC της μονάδας. A M

MENOY

N

76

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Φιλτράρισμα IP για τη σύνδεση

LAN

MBNM

5

NM

3

NM

2

N

Αυτόματη ρύθμιση της διεύθυν-

σης IP για τη σύνδεση τοπικού

δικτύου LAN

MBNM

5

NM

3

NM

3

N

Ρύθμιση του HTTPD για τη σύν-

δεση τοπικού δικτύου LAN

MBNM

5

NM

3

NM

4

N

Πρωτόκολλο IPv6

MBNM

5

NM

3

NM

5

N

Ρύθμιση του πρωτεύοντος δια-

κομιστή WINS για τη σύνδεση το-

πικού δικτύου LAN

MBNM

5

NM

3

NM

8

N

Ρύθμιση του δευτερεύοντος δια-

κομιστή WINS για τη σύνδεση το-

πικού δικτύου LAN

MBNM

5

NM

3

NM

9

N

Επιλογή

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η μονάδα θα απορρίπτει/εγκρίνει την πρόσβαση από τα προκα-

θορισμένα πρότυπα IP. Μπορείτε να προγραμματίσετε την απόρριψη ή την έγκριση

διευθύνσεων IP. Έως και 4 πρότυπα για κάθε πρωτόκολλο, το IPv4 και το IPv6, μπορούν

να προγραμματιστούν μέσα από το περιβάλλον του προγράμματος περιήγησης στο

Web.

1.

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2. [Utilities]

A

[Configuration Web Page]

A

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ]

3.

Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το

“root”

και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

4.

Επιλέξτε την καρτέλα

[ΛEITOYPΓIA LAN]

.

5.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[ΦIΛTPAPIΣMA IP]

.

6.

Κάντε κλικ στο

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ]

δίπλα στο

[ΦΙΛΤΡΟ (IPv4)]

/

[ΦΙΛΤΡΟ (IPv6)]

.

7.

Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας και επεξεργαστείτε τις πληροφορίες φίλτρου IP.

A

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ]

8.

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Η λειτουργία αυτή θα εμφανιστεί μόνο εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία #500.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Η διεύθυνση IP θα εκχωρηθεί αυτόματα χωρίς τη χρήση ενός

διακομιστή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

: Απορρίπτει την πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Επιτρέπει την πρόσβαση στο πρόγραμ-

μα περιήγησης στο Web.

M

0

N

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

M

1

N

ENEΡΓΟΠΟΙΗΜ

: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωτόκολλο IPv6. Μετά την εγκατά-

σταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, αλλάξτε οπωσδήποτε τη θύρα για το

πρωτόκολλο IPv6. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου IPv6 εκτυπώνο-

ντας τη

ΛΙΣΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

(σελ. 109).

Σηµείωση:

R Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα χρειαστεί να κλείσετε και μετά να ανοί-

ξετε ξανά το διακόπτη λειτουργίας της μονάδας.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

3

NM

8

N A M

SET

N

2.

Καταχωρίστε τον πρωτεύοντα διακομιστή WINS του δικτύου στο τοπικό δίκτυο LAN

χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία #500.

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

3

NM

9

N A M

SET

N

2.

Καταχωρίστε το δευτερεύοντα διακομιστή WINS του δικτύου στο τοπικό δίκτυο LAN

χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. A M

SET

N A M

MENOY

N

77

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία/Κωδικός

Διαγραφή όλων των διευθύν-

σεων ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου, προορισμών FTP και

προορισμών φακέλων SMB που

είναι αποθηκευμένα στη μονάδα

MBNM

5

NM

7

NM

8

N

Επιλογή

M

0

N

ΟΧΙ

(εργοστασιακή ρύθμιση)

M

1

N

ΝΑΙ

R Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο (KX-MB2030 μόνο), το καλώδιο USB και το

καλώδιο δικτύου LAN πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διαγράψετε όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

7

NM

8

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

“ ΝΑΙ ”

. A M

SET

N A M

MENOY

N

Για να διαγράψετε όλους τους προορισμούς FTP:

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

7

NM

8

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε M

0

N για να επιλέξετε

ΟΧΙ

. A M

SET

N

4.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N A M

MENOY

N

Για να διαγράψετε όλους τους προορισμούς φακέλων SMB:

1.

M

MENOY

N A MBNM

5

NM

7

NM

8

N

2.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N

3.

Πιέστε M

0

N για να επιλέξετε

ΟΧΙ

. A M

SET

N

4.

Πιέστε M

0

N για να επιλέξετε

ΟΧΙ

. A M

SET

N

5.

Πιέστε M

1

N για να επιλέξετε

ΝΑΙ

. A M

SET

N A M

MENOY

N

78

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

8.8 Λειτουργίες δικτύου (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδεση

τοπικού δικτύου LAN μόνο)

Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να προγραμματιστούν μέσα από το περιβάλλον του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Λειτουργία

Ρύθμιση των λειτουργιών

τοπικού δικτύου LAN

Ρύθμιση του ονόματος κοι-

νότητας για SNMP

Καρτέλα

[ΛEITOYPΓIA LAN]

[SNMP]

[SNMP]

Επιλογή

Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις των λειτουργιών τοπικού δικτύου

LAN. Βλέπε σελ. 76 για λεπτομέρειες.

Εισαγάγετε το όνομα κοινότητας SNMP. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών ή το

διαχειριστή του δικτύου σας.

Εισαγάγετε τα στοιχεία θέσης της μονάδας.

Ρύθμιση της θέσης χρήσης

της μονάδας

Εμφάνιση της τοπικής

διεύθυνσης της σύνδεσης

για το πρωτόκολλο IPv6

Εμφάνιση της διεύθυνσης

IPv6 για την αυτόματη ρύθ-

μιση παραμέτρων

Ρύθμιση της διεύθυνσης IP

για IPv6

[IPv6]

[IPv6]

[IPv6]

Θα εμφανιστεί η τοπική διεύθυνση της σύνδεσης.

Θα εμφανιστεί η διεύθυνση IP για την αυτόματη ρύθμιση πα-

ραμέτρων.

Ρύθμιση του προεπιλεγμέ-

νου δρομολογητή (router)

για IPv6

Ρύθμιση των πληροφο-

ριών για σάρωση προς

FTP

Ρύθμιση των πληροφο-

ριών για σάρωση προς

SMB

Ρύθμιση των πληροφο-

ριών για σάρωση σε διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου

Εγγραφή των προορισμών

σάρωσης σε ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

Ρύθμιση της λειτουργίας ει-

δοποίησης για σφάλμα

Ρύθμιση των πληροφο-

ριών διακομιστή ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου για τη

λειτουργία ειδοποίησης

σφάλματος

[IPv6]

[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FTP]

[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMB]

[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EMAIL]

[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EMAIL]

[ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ]

[ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ]

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για IPv6. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών ή το δια-

χειριστή του δικτύου σας.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση του προεπιλεγμένου δρομολογητή

(router) για IPv6. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευ-

τείτε τον παροχέα υπηρεσιών ή το διαχειριστή του δικτύου

σας.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες διακομιστή FTP όπου θα απο-

στέλλονται σαρωμένες εικόνες από τη μονάδα σε διακομιστή

FTP. Βλέπε σελ. 75 για λεπτομέρειες.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες φακέλου SMB όπου θα αποστέλ-

λονται σαρωμένες εικόνες από τη μονάδα προς ένα φάκελο

SMB. Βλέπε σελ. 75 για λεπτομέρειες.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου και διακομιστή SMTP όπου θα αποστέλλονται σα-

ρωμένες εικόνες από τη μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου. Βλέπε σελ. 74 για λεπτομέρειες.

Καταχωρίστε παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως

και 30 παραλήπτες) για τη μονάδα. Βλέπε σελ. 75 για λεπτο-

μέρειες.

[EΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ]

: Η μονάδα θα στείλει ένα ηλεκτρονικό μή-

νυμα στους καταχωρημένους παραλήπτες όταν παρουσιαστεί

κάποιο πρόβλημα.

[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]

(εργοστασιακή ρύθμιση): Απενεργοποίηση

της λειτουργίας.

Εισαγάγετε τις πληροφορίες διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου και διακομιστή SMTP όπου θα αποστέλλονται ηλεκ-

τρονικά μηνύματα ειδοποίησης για σφάλμα.

79

8. Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Λειτουργία

Καταχώριση των παραλη-

πτών για τη λειτουργία ει-

δοποίησης για σφάλμα

Καρτέλα

[ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ]

Επιλογή

Εισαγάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα απο-

στέλλονται ειδοποιήσεις για σφάλμα και επιλέξτε τους τύπους

των προβλημάτων.

[ΚΙΝΔΥΝΟΣ]

: Μια προειδοποίηση που επισημαίνει ότι απαι-

τείται σύντομη αντικατάσταση της φύσιγγας τόνερ ή της κασέ-

τας τυμπάνου.

[ΣΦΑΛΜΑ MEDIA PATH]

: Ένα σφάλμα που επισημαίνει ότι

υπάρχει πρόβλημα στο δίσκο εισόδου χαρτιού/δίσκο εισόδου

χειροκίνητης τροφοδότησης.

[ΣΦΑΛΜΑ]

: Ένα σφάλμα που επισημαίνει ότι πρέπει να αντι-

κατασταθεί η φύσιγγα τόνερ ή η κασέτα τυμπάνου.

80

9. . Χρήσιμες πληροφορίες

9. Χρήσιμες πληροφορίες

9.1 Εισαγωγή χαρακτήρων

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή

χαρακτήρων και αριθμών.

– Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε τον δρομέα.

– Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες

και αριθμούς.

– Πιέστε το M

ΔIAKOΠH

N για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή

τον αριθμό που έχετε επισημάνει με το δρομέα. Πιέστε και

κρατήστε πατημένο το M

ΔIAKOΠH

N για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή τους αριθμούς.

– Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο

πλήκτρο, πιέστε MEN για να μετακινήσετε τον δρομέα στην

επόμενη θέση και μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο

κλήσης.

Πληκτρολόγιο

M

1

N

M

2

N

M

3

N

M

4

N

M

5

N

M

6

N

M

7

N

M

8

N

M

9

N

M

0

N

MGN

Χαρακτήρες

1 .

_ – [ ] { } +

/ = , ` : ; ? |

A B C 2 a b c 2

D E F 3 d e f 3

G H I 4 g h i 4

J K L 5 j k l 5 t

M N O 6 m n o 6

P Q R S p q r s

T U V u v

W X Y Z w x y z

8

8

7

7

9

9

0 @ ( ) < > ! "

#

$ % & ¥

I

^ ’

Για να αλλάξετε από κεφαλαία σε

πεζά γράμματα και αντίστροφα

(μόνο για αγγλικά).

Παύλα M

R

N

(KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

M

ZOOM

N

M

ΔIAKOΠH

N

Για να εισαγάγετε κενό.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.

Για να επιλέξετε χαρακτήρες με τη χρήση των

MCN

ή

MDN

Αντί να πιέζετε τα πλήκτρα, μπορείτε να επιλέξετε χαρακτήρες

χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις MCN ή MDN .

1.

Πιέστε επανειλημμένα MCN μέχρι να εμφανιστεί ο

επιθυμητός χαρακτήρας. Οι χαρακτήρες εμφανίζονται με

την ακόλουθη σειρά:

A Αγγλικά κεφαλαία γράμματα

B Ελληνικά κεφαλαία γράμματα

C Αριθμοί

D Σύμβολα

E

Αγγλικά πεζά γράμματα

*1

*1 Όταν εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (π.χ. λειτουργία σάρωσης σε διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελ. 36), τα πεζά

γράμματα θα εμφανίζονται πρώτα (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδεση τοπικού δικτύου

LAN μόνο).

R Μπορείτε να αντιστρέψετε τη σειρά πατώντας MDN .

2.

Πιέστε MEN για να παρεμβάλετε το χαρακτήρα που

εμφανίζεται.

3.

Επιστρέψτε στο βήμα 1 για να εισαγάγετε τον επόμενο

χαρακτήρα.

81

9. Χρήσιμες πληροφορίες

9.2 Κατάσταση της μονάδας

9.2.1 Χρήση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε εύκολα να χειριστείτε τις ακόλουθες λειτουργίες από

τον υπολογιστή σας.

– Προγραμματισμός των λειτουργιών (σελ. 63)

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο:

– Αποθήκευση, επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων από

καταλόγους (σελ. 48)

– Αποθήκευση ή διαγραφή στοιχείων για πολλαπλή

αποστολή (σελ. 50)

– Προβολή στοιχείων στη συγκεντρωτική αναφορά (σελ. 48)

– Αποθήκευση της συγκεντρωτικής αναφοράς στον

υπολογιστή σας

– Προβολή στοιχείων που βρίσκονται στον κατάλογο

αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (σελ. 59)

– Αποθήκευση στοιχείων καλούντων σε καταλόγους

(σελ. 60)

– Αποθήκευση της λίστας αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος στον υπολογιστή σας

1

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station. A

[Remote

Control]

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο

[Multi-Function Remote

Control]

.

* Στην εικόνα παρουσιάζεται το μοντέλο KX-MB2025/

KX-MB2030.

2

Επιλέξτε την καρτέλα που επιθυμείτε (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

R Θα εμφανιστούν στη μονάδα τα τελευταία δεδομένα.

3

Εκτελέστε την επιθυμητή ενέργεια.

R Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία, κάντε κλικ

στο

[Help]

.

R Για να διακόψετε τη λειτουργία, κάντε κλικ στο

[Cancel]

.

4

[OK]

R Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο

[Apply]

για να

συνεχίσετε την επόμενη λειτουργία χωρίς να κλείσετε

το παράθυρο.

5

Εισαγάγετε τον κωδικό (λειτουργία #155 στη σελ. 64).

A

[OK]

R Τα νέα δεδομένα θα μεταφερθούν στη μονάδα και το

παράθυρο θα κλείσει.

Σηµείωση:

R Μερικές από τις λειτουργίες δεν μπορούν να

προγραμματιστούν από τον υπολογιστή σας.

R Για λεπτομέρειες συμβουλευθείτε το αρχείο βοήθειας,

επιλέγοντας

[ ]

από το Multi-Function Station.

R Αν κάποιο άλλο άτομο αλλάζει αποθηκευμένα δεδομένα

στη μονάδα, μπορεί να αντικατασταθούν. Βεβαιωθείτε ότι

η μονάδα δεν χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για την ίδια λειτουργία.

9.2.2 Χρήση προγράμματος παρακολούθησης της

συσκευής (Device Monitor)

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες σχετικά με τη

ρύθμιση, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας,

από τον υπολογιστή σας.

1

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station.

2

[Utilities]

A

[Device Monitor]

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο

[Device Monitor]

.

3

Επιβεβαιώστε την κατάσταση της μονάδας.

[Status]:

Τρέχουσα κατάσταση της μονάδας

Σηµείωση:

R Περισσότερες πληροφορίες (κατάσταση του γραφίτη του

χαρτιού εγγραφής, πληροφορίες μονάδας κ.λπ.) θα

εμφανιστούν στην καρτέλα

[Status]

αν κάνετε κλικ στο

[Advanced Information]

.

R Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάσταση της μονάδας

κάνοντας κλικ στο

[Refresh]

.

R Εάν ανακύψει σφάλμα εκτύπωσης, θα ξεκινήσει αυτόματα

το πρόγραμμα παρακολούθησης της συσκευής (Device

Monitor) και θα εμφανίσει τις πληροφορίες σφάλματος.

R Για λεπτομέρειες συμβουλευθείτε το αρχείο βοήθειας,

επιλέγοντας

[ ]

από το Multi-Function Station.

9.2.3 Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο

Web (KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2030,

σύνδεση τοπικού δικτύου LAN μόνο)

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες σχετικά με τη

ρύθμιση και την κατάσταση της μονάδας από το πρόγραμμα

περιήγησης στο Web.

1

Κάντε εκκίνηση του Multi-Function Station. A

[Utilities]

A

[Configuration Web Page]

R Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε τη μονάδα

πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP της σε κάποιο

πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

2

Επιλέξτε κάποια κατηγορία από τη γραμμή μενού.

[KATAΣΤΑΣΗ]:

Πληροφορίες για το γραφίτη και το χαρτί

κ.τ.λ.

[ΣΥΣΚΕΥΗ]:

Τρέχουσα κατάσταση της μονάδας κ.τ.λ.

[ΔΙΚΤΥΟ]:

Πληροφορίες για το δίκτυο κ.τ.λ.

82

9. Χρήσιμες πληροφορίες

R Εάν επιλέξετε

[ΣΥΣΚΕΥΗ]

ή

[ΔΙΚΤΥΟ]

, μπορείτε να

επιλέξετε ποιες λειτουργίες θα εμφανίζονται κάνοντας

κλικ στις καρτέλες λειτουργιών στο πάνω μέρος του

δεξιού πλαισίου.

3

Επιβεβαιώστε την κατάσταση της μονάδας.

Σηµείωση:

R Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάσταση της μονάδας

κάνοντας κλικ στο

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ]

.

9.3 Ακύρωση των λειτουργιών

Μπορείτε να ακυρώσετε την τρέχουσα λειτουργία από τη

μονάδα. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή

λειτουργία προς ακύρωση.

1

M

ΔIAKOΠH

N

R Εμφανίζεται η ένδειξη

ΠΙΕΣΑΤΕ ΤΟ STOP

.

R Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη

ΠΙΕΣΑΤΕ ΤΟ STOP

,

μεταβείτε στο βήμα 2.

2

Για ακύρωση της εκτύπωσης:

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔIAKOΠH

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕKTΥΠΩΣ;

.

Για ακύρωση της σάρωσης (KX-MB2025/KX-MB2030

μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔIAKOΠH

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΑΡΩΣΗΣ;

.

Για ακύρωση της αντιγραφής:

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔIAKOΠH

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΔΙΑΚΟΠ ΑΝTΙΓ;

.

Για ακύρωση της αποστολής ή λήψης φαξ

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔIAKOΠH

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΔΙΑΚ FAX;

.

Για ακύρωση της πολλαπλής αποστολής (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔIAKOΠH

N για να προβληθεί η ένδειξη

AKΥΡ ΠΟΛ/ΛΗΣ ΑΠΟ

.

Για ακύρωση της επανάληψης κλήσης φαξ

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο):

Πιέστε επανειλημμένα M

ΔIAKOΠH

N για να προβληθεί η ένδειξη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΚΥΡ.;

.

3

M

SET

N

83

10. . Βοήθεια

10. Βοήθεια

10.1 Μηνύματα αναφορών (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

Για την επισήμανση της κατάστασης λήψης/αποστολής φαξ της μονάδας, ένα από τα επόμενα μηνύματα εκτυπώνεται στις

αναφορές αποστολής και τις συγκεντρωτικές αναφορές (σελ. 48).

Μήνυμα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ FAX

ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΧΑΡΤΙ

ΤΟ ΑΛΛΟ FAX ΔΕΝ ΑΝΑΤΑΠΟΚΡΙΝ.

ΠΙΕΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ‘ΔΙΑΚΟΠΗ’

ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΧΘΗΚΕ

OK

Κωδικός Αιτία και λύση

40-42

46-72

FF

43

44

R Έγινε κάποιο λάθος κατά την αποστολή ή τη λήψη. Προ-

σπαθήστε ξανά ή συνεννοηθείτε με τον ανταποκριτή.

-----

53

54

59

70

-----

R Υπάρχει πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Συνδέστε

το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής σε διαφορετική πρίζα

και δοκιμάστε ξανά.

R Έγινε κάποιο λάθος κατά την αποστολή εγγράφων στο

εξωτερικό. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

για αποστολές εγγράφων στο εξωτερικό (λειτουργία #411

στη σελ. 67).

R

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί (σελ. 103).

R Προκλήθηκε λάθος κατά την αποστολή ή τη λήψη λόγω

βλάβης της συσκευής του ανταποκριτή. Επικοινωνήστε

μαζί του.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

R Η λειτουργία απόρριψης απαγορευμένων φαξ της παρού-

σας μονάδας αρνήθηκε τη λήψη φαξ.

R Η μνήμη λήψης εγγράφων είναι πλήρης λόγω απουσίας

χαρτιού ή εμπλοκή. Τοποθετήστε χαρτί (σελ. 16) ή αφαι-

ρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί (σελ. 98).

R

Εάν η ρύθμιση PC fax (λειτουργία #442 στη σελ. 70) έχει

οριστεί σε

ΠΑΝΤΑ

, ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του υπο-

λογιστή και της συσκευής.

R Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω

τοπικού δικτύου LAN και η λειτουργία προεπισκόπησης

φαξ (λειτουργία #448 στη σελ. 58) είναι ρυθμισμένη σε

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

, δείτε, εκτυπώστε ή αποθηκεύστε τα έγ-

γραφα στο πρόγραμμα περιήγησης Web και στη συνέχεια

διαγράψτε τα μη απαραίτητα έγγραφα (σελ. 58).

R Το έγγραφο δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά στη συσκευή.

Επανατοποθετήστε το και προσπαθήστε ξανά.

R Η συσκευή του ανταποκριτή είναι κατειλημμένη ή το χαρτί έχει τελειώσει. Προσπαθήστε ξανά.

R Η συσκευή του ανταποκριτή κουδουνίζει πάρα πολλές

φορές. Στείλτε το έγγραφο χειροκίνητα (σελ. 47).

R Η συσκευή του ανταποκριτή σας δεν είναι φαξ. Επικοινω-

νήστε μαζί του.

R Ο αριθμός που καλέσατε δεν λειτουργεί.

R Το πλήκτρο M

ΔIAKOΠH

N πιέστηκε και η επικοινωνία δια-

κόπηκε.

R Το επάνω κάλυμμα ήταν ανοικτό. Κλείστε το και προσπα-

θήστε ξανά.

R Η αποστολή ή η λήψη φαξ ήταν επιτυχής.

84

10. Βοήθεια

10.2 Μηνύματα οθόνης

Για την επισήμανση της κατάστασης της μονάδας, η οθόνη θα εμφανίσει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μηνύματα.

Οθόνη

ΚΛΗΣΗ SERVICE

ΑΛΛΑΓΗ ΤΥΜΠΑΝΟY

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΧΑΡΤΙ #1

ΕΛΕΓΞΤΕ ΧΑΡΤΙ ΔΙΣΚ #1

ΕΛΕΓΞ ΤΡΟΦΟΔ ΚΑΣΕTΑ ΕΙΣΟ

#2

ΕΛEΓ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΨΥΧΡΑΝΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

EΠΙΠΕΔΟ TYMΠ XAM ΑΝΤΙΚΑΤ

ΣΥΝΤΟΜΑ

ΥΠΕΡΒ ΜΕΓΕΘ MAIL

Αιτία και λύση

R Yπάρχει πρόβλημα στη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

R Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κασέτα τυμπάνου. Αντικαταστήστε την κασέτα

τυμπάνου και τη φύσιγγα τόνερ.

R Το έγγραφο δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά στη συσκευή. Αφαιρέστε το έγγραφο και

στη συνέχεια πιέστε M

ΔIAKOΠH

N για να διαγράψετε το μήνυμα. Τοποθετήστε ξανά

το έγγραφο. Αν το έγγραφο μπλοκάρει συχνά, καθαρίστε τους κυλίνδρους τροφο-

δοσίας (σελ. 108) και δοκιμάστε ξανά.

R Η κασέτα τυµπάνου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επανατοποθετήστε την σωστά

(σελ. 12).

R Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί εγγραφής ή έχει εξαντληθεί το χαρτί στο δίσκο εισόδου

χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί (σελ. 16).

R Το χαρτί εγγραφής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί εγγρα-

φής (σελ. 102).

R Ο δίσκος εισόδου χαρτιού δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν έχει εισαχθεί πλήρως. Βάλτε

το δίσκο εισόδου χαρτιού στη μονάδα.

R Το χαρτί εγγραφής που έχει εισαχθεί δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος. Τοποθετήστε

χαρτί εγγραφής του μεγέθους που εμφανίζεται στην οθόνη.

R Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση

μεγέθους χαρτιού εγγραφής (λειτουργία #380 στη σελ. 65).

R

Η ρύθμιση χαρτιού εγγραφής (λειτουργία #380 στη σελ. 65) έχει οριστεί σε

B5(ISO)

,

B5(JIS)

ή

16K

, συνεπώς τα ληφθέντα φαξ έχουν αποθηκευτεί

στη μνήμη. Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής και τοποθετήστε το

κατάλληλο χαρτί εγγραφής.

Σηµείωση:

R

#1

: Ελέγξτε τον δίσκο εισόδου χαρτιού. Το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού εξαρ-

τάται από τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής (λειτουργία #380 στη σελ. 65).

R

#2

: Ελέγξτε το δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφοδότησης. Το εμφανιζόμενο μέ-

γεθος χαρτιού εξαρτάται από τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού εγγραφής (λειτουργία

#381 στη σελ. 65).

R Το χαρτί εγγραφής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί

(σελ. 102).

R Ο δίσκος μη αυτόματης εισόδου χαρτιού (πίσω κάλυμμα) είναι ανοιχτός. Κλείστε το.

R Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού εγγραφής κοντά στο δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφο-

δότησης (πίσω κάλυμμα). Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί (σελ. 98).

R Η συσκευή ψύχει τη μονάδα φούρνου. Περιμένετε λίγο.

R Η διάρκεια ζωής του τυμπάνου κοντεύει στο τέλος της. Αντικαταστήστε την κασέτα

τυμπάνου και τη φύσιγγα τόνερ το συντομότερο δυνατόν.

R Κατά την πραγματοποίηση σάρωσης σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το

συνολικό μέγεθος των σαρωμένων δεδομένων υπερέβη το όριο μεγέθους αρχείου.

Χωρίστε το έγγραφο σε τμήματα.

85

10. Βοήθεια

Οθόνη

ΦΑΞ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ

ΑΡΧ ΥΠΕΡΑΙΝ ΟΡΙΟ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ

ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ MΟDEM

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤ ΦΑΞ

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΣΕTΑ ΕΙΣΟ

#2

ΧΑPTΙ ΣTΟ ΔΙΣΚ#2

ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΑΝΟΙΞ ΕΠΑΝ ΚΑΛΥΜ

PC ΑΠΕΤΥΧ Ή ΚΑΤ

Αιτία και λύση

R Η μονάδα έχει ένα έγγραφο στη μνήμη. Δείτε τις άλλες οδηγίες μηνυμάτων που

εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτυπώσετε το έγγραφο. Για πληροφορίες σχετικά

με τη χωρητικότητα της μνήμης της συσκευής, βλέπε σελ. 110.

R

Εάν ή ρύθμιση PC fax (λειτουργία #442 στη σελ. 70) είναι ορισμένη σε

ΠΑΝΤΑ

,

– ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής.

– βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος.

R Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω τοπικού δικτύου LAN και

η λειτουργία προεπισκόπησης φαξ (λειτουργία #448 στη σελ. 58) είναι ρυθμισμένη

σε

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

,

– δείτε, εκτυπώστε ή αποθηκεύστε τα ληφθέντα έγγραφα φαξ και, στη συνέχεια,

διαγράψτε τα μη απαραίτητα έγγραφα (σελ. 58).

– αλλάξτε τη ρύθμιση σε

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

. Τα έγγραφα φαξ που είναι αποθηκευ-

μένα στη μνήμη θα εκτυπωθούν αυτόματα.

R Κατά την πραγματοποίηση σάρωσης σε διακομιστή FTP ή φάκελο SMB, το συνολικό

μέγεθος των σαρωμένων δεδομένων υπερέβη το όριο μεγέθους αρχείου. Χωρίστε

το έγγραφο σε τμήματα.

R Η παραγωγή φωτοαντιγράφων σταμάτησε λόγω κάποιου προβλήματος (παράδειγ-

μα: σταμάτησε λόγω έλλειψης ή εμπλοκής του χαρτιού εγγραφής). Για να συνεχίσετε

την παραγωγή αντιγράφων, δείτε τις οδηγίες στο άλλο μήνυμα που εμφανίστηκε.

R Το εσωτερικό της μονάδας είναι εξαιρετικά κρύο και η μονάδα δεν μπορεί να λει-

τουργήσει. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε θερμότερο χώρο.

R Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής από τη μνήμη, το αποθηκευμένο έγ-

γραφο υπερβαίνει τη χωρητικότητα της μνήμης. Στείλτε ολόκληρο το έγγραφο χει-

ροκίνητα.

R Όταν κάνετε ένα φωτοαντίγραφο, το έγγραφο που αποθηκεύεται, υπερβαίνει τη χω-

ρητικότητα της μνήμης. Πιέστε M

ΔIAKOΠH

N για να διαγράψετε το μήνυμα. Χωρίστε

το έγγραφο σε τμήματα.

R Yπάρχει πρόβλημα στο μόντεμ της συσκευής. Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας

τμήμα.

R Η συσκευή του ανταποκριτή είναι κατειλημμένη ή το χαρτί έχει τελειώσει. Προσπα-

θήστε ξανά.

R Δεν υπάρχει τοποθετημένο χαρτί εγγραφής στο δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφο-

δότησης. Τοποθετήστε χαρτί (σελ. 18).

R Υπάρχει τοποθετημένο χαρτί εγγραφής στο δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφοδό-

τησης (σελ. 18).

R

Προέκυψε μπλοκάρισμα χαρτιού. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί (σελ. 98).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

ΣΦΑΛΜΑ ΧΡΟΝ/ΛΗΣ

ΛΗΞΗ ΧΡΟΝ ΕΠ/ΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΓΓ/ΦΟ

R Το καλώδιο ή το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 19, 28).

R Το λογισμικό στον υπολογιστή δεν εκτελείται. Προβείτε σε επανεκκίνηση του λογι-

σμικού και δοκιμάστε ξανά.

R Δεν υπάρχει χώρος στον τηλεφωνικό κατάλογο για να αποθηκεύσετε νέα στοιχεία.

Διαγράψτε τα στοιχεία που δεν χρειάζεστε (σελ. 49).

R Η συσκευή θερμαίνεται. Περιμένετε λίγο.

R Η συσκευή του ανταποκριτή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία σταθμοσκόπησης. Επι-

κοινωνήστε μαζί του.

R Η συσκευή του ανταποκριτή είναι κατειλημμένη ή το χαρτί έχει τελειώσει. Προσπα-

θήστε ξανά.

R

Το χαρτί έχει μπλοκάρει. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί (σελ. 103).

R Έγινε προσπάθεια αποστολής ή αντιγραφής ενός εγγράφου μήκους μεγαλύτερου

των 600 mm με χρήση του εξαρτήματος αυτόματης τροφοδότησης εγγράφου. Πιέστε

M

ΔIAKOΠH

N για να αφαιρέσετε το έγγραφο. Χωρίστε το έγγραφο σε δύο ή περισ-

σότερα φύλλα και προσπαθήστε ξανά.

86

Οθόνη

ΑΦΑΙΡ ΧΑΡT ΑΠΟ ΚΑΣΕTΑ

ΕΙΣΟ #2

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ TYMΠ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΡΟΦ/ΚΩΝ

RX ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ

ΘΕΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΑΔΕΙΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦ/ΚΩΝ

ΕΠΑΝ ΚΑΛΥΜ ΑΝΟΙΧ

ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

10. Βοήθεια

Αιτία και λύση

R Το χαρτί εγγραφής είναι τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφοδότη-

σης, όταν έγινε προσπάθεια λήψης φαξ ή εκτύπωσης αναφορών. Αφαιρέστε το χαρτί

εγγραφής από το δίσκο εισόδου χειροκίνητης τροφοδότησης.

R Η διάρκεια ζωής της κασέτας τυμπάνου έχει ολοκληρωθεί. Αντικαταστήστε αμέσως

την κασέτα τυμπάνου και τη φύσιγγα τόνερ.

R Η μνήμη λήψης εγγράφων είναι πλήρης λόγω απουσίας χαρτιού ή εμπλοκή. Τοπο-

θετήστε χαρτί (σελ. 16) ή αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί (σελ. 98).

R

Εάν η λειτουργία PC fax (λειτουργία #442 στη σελ. 70) είναι ρυθμισμένη σε

ΠΑΝΤΑ

,

– ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής.

– βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος.

R Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω τοπικού δικτύου LAN και

η λειτουργία προεπισκόπησης φαξ (λειτουργία #448 στη σελ. 58) είναι ρυθμισμένη

σε

ΕΝΕΡΓ/ΜΕΝΟ

,

– δείτε, εκτυπώστε ή αποθηκεύστε τα ληφθέντα έγγραφα φαξ και, στη συνέχεια,

διαγράψτε τα μη απαραίτητα έγγραφα (σελ. 58).

– αλλάξτε τη ρύθμιση σε

ΑΠΕΝΕΡΓ/ΝΟ

. Τα έγγραφα φαξ που είναι αποθηκευ-

μένα στη μνήμη θα εκτυπωθούν αυτόματα.

R Yπάρχει πρόβλημα στη θέση του σαρωτή. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στο OFF

και μετά ξανά στο ON. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με

το τεχνικό μας τμήμα.

R Το τόνερ είναι κενό. Αντικαταστήστε αμέσως τη φύσιγγα γραφίτη.

R Η διάρκεια ζωής του τόνερ κοντεύει στο τέλος της. Θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε

το τόνερ σύντομα.

R Το επάνω κάλυμμα είναι ανοικτό. Κλείστε το.

R Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή. Προσπαθήστε ξανά.

87

10. Βοήθεια

10.3 Όταν δεν εκτελείται μια λειτουργία

10.3.1 Γενικά

Πρόβλημα

Η συσκευή δε λειτουργεί.

Ο δίσκος εισόδου γεμίζει γρήγο-

ρα ή το χαρτί εγγραφής δεν το-

ποθετείται σωστά στο δίσκο εξό-

δου.

Δεν μπορώ να ρυθμίσω την έντα-

ση ή να εμφανίσω στοιχεία που

είναι αποθηκευμένα στη λειτουρ-

γία ταχείας κλήσης και στον τη-

λεφωνικό κατάλογο ή να εμφανί-

σω στοιχεία αναγνώρισης ταυτό-

τητας καλούντος (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο).

Εμφανίστηκε σφάλμα εκτύπω-

σης κατά τη χρήση του PC FAX

(KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο)

και του τηλεχειριστηρίου.

To Multi-Function Station δεν λει-

τουργεί σωστά.

Αιτία και λύση

R

Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 19, 28).

R Πιθανόν η υψηλή υγρασία να προκαλέσει τσάκισμα του χαρτιού. Δοκιμάστε να γυ-

ρίσετε το χαρτί και να το ξανατοποθετήσετε. Εάν το χαρτί έχει τσακίσει αρκετά, αφαι-

ρέστε το από το δίσκο εξόδου. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το

προσωπικό μας στο τμήμα εξυπηρέτησης.

R Η μονάδα είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία σάρωσης ή φωτοαντιγράφησης. Πιέστε

M

FAX

N για να αλλάξετε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με

το προσωπικό μας στο τμήμα εξυπηρέτησης.

R Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρησιμοποιείται για το PC FAX και το τη-

λεχειριστήριο. Τα σφάλματα μετάδοσης θα εμφανιστούν ως σφάλματα εκτύπωσης.

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω ή να

απεγκαταστήσω το

Multi-Function Station.

Δεν μπορώ να δω τις οδηγίες λει-

τουργίας με χρήση του

Multi-Function Station.

R Εάν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο σε διανομέα (hub) USB, συνδέστε το κα-

λώδιο απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

R Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την πιο πρόσφατη έκ-

δοση του Service Pack που είναι διαθέσιμη για τα Windows. Ανατρέξτε στη διαδι-

κτυακή τοποθεσία της Microsoft για λεπτομέρειες.

R Εάν υπάρχει στον υπολογιστή σας άλλο λογισμικό multifunction, απεγκαταστήστε

το.

R Ελέγξτε πως υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και χώρος στο σκληρό δίσκο του

υπολογιστή σας. Εάν υπάρξει προειδοποίηση από τον υπολογιστή σας για ανεπαρ-

κή μνήμη, κλείστε άλλες εφαρμογές. Εάν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος

στο σκληρό δίσκο, διαγράψτε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε.

R Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το Multi-Function Station.

R Κάποια από τα αρχεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση

του Multi-Function Station πιθανόν να είναι αλλοιωμένα. Χρησιμοποιήστε το βοη-

θητικό πρόγραμμα MfsCleaner (βρίσκεται στο δίσκο CD-ROM που περιλαμβάνεται).

1.

Τοποθετήστε τον εσωκλειόμενο δίσκο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM.

R Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εκκινήσει αυτόματα.

2. [Εργαλεία]

A

[Eργαλείο καθαρισµού]

R Θα εμφανιστεί το παράθυρο

[MfsCleaner]

.

3.

Κάντε κλικ στο

[Clean]

και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο

[Yes]

για να επανεκκι-

νήσει ο υπολογιστής σας.

Σηµείωση:

R

Για να εγκαταστήσετε ξανά το Multi-Function Station, βλ. σελ. 27.

R Εγκαταστήστε προηγουμένως τις οδηγίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας

(σελ. 29).

88

10. Βοήθεια

Πρόβλημα

Δεν μπορώ να βρω τη μονάδα

στο παράθυρο διαλόγου [Target

Device] ή [Device Select] όταν

χειρίζομαι τις ακόλουθες λειτουρ-

γίες.

Σάρωση

Χειρισμός από απόσταση

(Remote Control)

PC FAX (KX-MB2025/

KX-MB2030 μόνο)

Device Monitor (Παρακολού-

θηση συσκευής)

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης

για τον προγραμματισμό λει-

τουργιών μέσω χρήσης από

απόσταση.

Αιτία και λύση

R Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί. Εγκαταστήστε το

στον υπολογιστή σας (σελ. 27).

R Μπορεί να αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης για τον προγραμματισμό λειτουργιών.

Αν δεν τον θυμάστε, ορίστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τη λει-

τουργία #155 (σελ. 64). Όταν χρειαστεί να εισαγάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρό-

σβασης, εισαγάγετε

0101

αντί αυτού.

10.3.2 Προβλήματα εκτύπωσης

Πρόβλημα

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι πο-

λύ χαμηλή (π.χ. έχει κηλίδες,

μουντζουρωμένα σημεία ή γραμ-

μές).

A B C

Αιτία και λύση

R Μερικοί τύποι χαρτιού περιλαμβάνουν οδηγίες ως προς το από ποια πλευρά θα

πρέπει να τυπώσετε. Γυρίστε το χαρτί εγγραφής από την άλλη μεριά και δοκιμάστε

ξανά.

R Ίσως το χαρτί που χρησιμοποιήσατε να περιέχει βαμβάκι και/ή ίνες σε ποσοστό

μεγαλύτερο του 20 %, όπως πρωτοσέλιδα.

R Το χαρτί εγγραφής έχει πολλή υγρασία. Χρησιμοποιήστε νέο χαρτί.

Άλλαξα το χαρτί εγγραφής, αλλά

η ποιότητα εκτύπωσης παραμέ-

νει χαμηλή.

Μια λευκή σελίδα εξήλθε από τη

συσκευή.

R Το γυαλί ή οι κύλινδροι έχουν λερωθεί με διορθωτικό υγρό κ.τ.λ. Καθαρίστε τα

(σελ. 105, 108). Μην εισαγάγετε το έγγραφο προτού στεγνώσει εντελώς το διορ-

θωτικό υγρό.

R

Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη #482 (σελ. 66).

R Ο γραφίτης έχει σχεδόν τελειώσει. Αντικαταστήστε τη φύσιγγα γραφίτη.

R Προκειμένου να ελέγξετε τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα του τυμπάνου, εκτυπώ-

στε τη λίστα δοκιμής του εκτυπωτή (σελ. 109). Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης εξα-

κολουθεί να μην είναι καλή, αντικαταστήστε τη φύσιγγα τόνερ και την κασέτα τυμπά-

νου.

R Τοποθετήσατε ανάποδα το έγγραφο κατά τη χρήση της μονάδας ως φωτοτυπικού.

R Ο ανταποκριτής σας τοποθέτησε το έγγραφο στη συσκευή του ανάποδα. Επικοινω-

νήστε μαζί του (KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

R Επιλέξτε

[Color]

ή αφαιρέστε το σημάδι επιλογής δίπλα στο

[Grayscale]

παράθυρο

διαλόγου εκτύπωσης, έτσι ώστε τα χρωματιστά αντικείμενα να εκτυπωθούν σε δια-

βαθμίσεις του γκρι.

Τα χρωματιστά ή γκρίζα αντικεί-

μενα εκτυπώνονται μαύρα αντί

σε διαβαθμίσεις του γκρι όταν η

εκτύπωση γίνεται από το

Microsoft PowerPoint ή άλλες

εφαρμογές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συ-

σκευή ως εκτυπωτή, το αποτέλε-

σμα της εκτύπωσης είναι παρα-

μορφωμένο.

R Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω USB. Αφού ακυρώσετε

την εκτύπωση από τον υπολογιστή σας, πρέπει να περιμένετε 60 δευτερόλεπτα

μέχρι την επομένη εκτύπωση για να αποφύγετε παραμορφωμένες εκτυπώσεις.

89

10. Βοήθεια

10.3.3 Σαρωτής

Πρόβλημα

Δεν μπορώ να κάνω σάρωση.

Αιτία και λύση

R Όταν κάνετε σάρωση με υψηλή ανάλυση, απαιτείται μεγάλη χωρητικότητα διαθέσι-

μης μνήμης. Εάν υπάρξει προειδοποίηση από τον υπολογιστή σας για ανεπαρκή

μνήμη, κλείστε άλλες εφαρμογές και προσπαθήστε ξανά.

R Η συσκευή είναι σε χρήση. Προσπαθήστε αργότερα.

R Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο δίσκο. Διαγράψτε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε

και δοκιμάστε ξανά.

R

Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής (σελ. 19, 28).

R Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.

R Προσπαθείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο με μέγεθος μεγαλύτερο από το μέγεθος

χαρτιού που έχετε ορίσει. Αλλάξτε τη ρύθμιση ή χωρίστε το έγγραφο στο κατάλληλο

μέγεθος και δοκιμάστε ξανά.

R Βγάλτε το έγγραφο από το εξάρτημα αυτόματης τροφοδότησης εγγράφων και επα-

νατοποθετήστε το.

Το έγγραφο δεν εισάγεται στη μο-

νάδα όταν χρησιμοποιείτε τη συ-

σκευή ως σαρωτή (KX-MB2010/

KX-MB2025/KX-MB2030 μόνο).

Ακόμη και αφού κάνετε κλικ στο

[Cancel], η σάρωση συνεχίζεται.

Το όνομα του επιθυμητού υπο-

λογιστή δεν εμφανίζεται στη μο-

νάδα κατά τη σάρωση εγγράφων

από τη μονάδα (KX-MB2000/

KX-MB2010/KX-MB2030, σύνδε-

ση τοπικού δικτύου LAN μόνο).

R Παρακαλώ περιμένετε. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να γίνει αποδεκτή η αίτηση ακύ-

ρωσης.

R Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυ&pi