Sony STR-DB895D User's manual

DAB/FM/AM prijemnik

Upute za uporabu

STR-DB895D

©2005 Sony Corporation

2-598-514-11(1)

UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.

Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Ne bacajte baterije zajedno s kućnim otpadom već ih odnesite na za to namijenjeno odlagalište.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

O ovom priručniku

• Upute u ovom priručniku odnose se na model

STR-DB895D. Provjerite oznaku vašeg modela koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje ploče. Kao ilustracija u ovom priručniku se upotrebljava model s oznakom područja CEL, osim ako nije drugačije navedeno.

• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na prijemniku. Također možete koristiti i kontrole na isporučenom daljinskom upravljaču ako imaju jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku. Za detalje o uporabi daljinskog upravljača pogledajte strane 51-59.

O oznakama područja

Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj strani stražnje ploče (pogledajte donju ilustraciju).

Oznaka područja

Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo modeli s oznakom područja AA".

Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro Logic

Surround" sustav i "DTS** Digital Surround" sustav.

* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" i dvostruko "D" su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.

** "DTS" i "DTS-ES", "Neo:6" i "DTS 96/24" su zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.

Napomena za isporučeni daljinski upravljač

RM-AAP002

Tipke 12, AUX i SOURCE na daljinskom upravljaču nisu dostupne za upravljanje prijemnikom.

2

O DAB sustavu

DAB (Digital Audio Broadcasting) je novi multimedijski sustav emitiranja koji zamjenjuje aktualni FM/AM sustav, a služi emitiranju programa uz CD* kvalitetu zvuka.

Svaka DAB multipleks radijska postaja pretvara programe (usluge) u paket koji potom emitira.

Svaka usluga sadrži jednu ili više komponenata.

Sve usluge i komponente prepoznaju se prema nazivu tako da bilo kojoj od njih možete pristupiti bez da znate njihove frekvencije. Osim toga, dodatne informacije (koje se nazivaju "podacima povezanim s programom") mogu se emitirati zajedno s uslugama u obliku teksta.

Uz DAB usluge na raspolaganju su vam sljedeće pogodnosti:

− CD kvaliteta zvuka bez šumova i smetnji*

− Glazbene i podatkovne usluge putem jednog prijemnika (ovaj prijemnik ne podržava podatkovne usluge)

− Iste radijske postaje iste frekvencije bilo gdje u zemlji

− Više programa (usluga) s jedne frekvencije

* Neke komponente usluge možda neće imati zvuk CD kvalitete.

Napomene

• Status DAB prijenosa ovisi o zemlji ili regiji. DAB usluge možda nisu dostupne ili su u fazi ispitivanja.

• DAB programi emitiraju se na valnom području III (174 do 240 MHz) i/ili valnom području L (1459 do 1491

MHz), a svako je valno područje podijeljeno na kanale.

Svaki od tih kanala ima vlastitu oznaku. Detalje o oznakama i frekvencijama kanala koje podržava ovaj prijemnik potražite u tablici frekvencija na str. 66.

Ovaj prijemnik podržava DAB valna područja III i L.

• Ovaj prijemnik ne podržava podatkovne usluge.

• Ovaj prijemnik ne podržava prijem u zemljama izvan

Europe.

3

Sadržaj

Priprema

1: Provjerite kako spojiti komponente ........ 5

1a: Spajanje komponenata s digitalnim audio izlazima................................. 7

1b: Spajanje komponenata s višekanalnim izlazima .................. 10

1c: Spajanje komponenata samo s analognim audio priključcima ....... 12

2: Priključenje antena................................ 14

3: Spajanje zvučnika ................................. 15

4: Priključenje mrežnog kabela................. 18

5: Podešavanje zvučnika ........................... 19

6: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika .............................................. 22

— TEST TONE

Rukovanje pojačalom

Odabir komponente................................... 24

Slušanje višekanalnog zvuka...................... 25

— MULTI CH IN

Slušanje FM/AM postaja .......................... 25

Automatsko pohranjivanje FM postaja..... 26

— AUTOBETICAL

Prije prijema DAB postaja ........................ 27

— DAB INITIAL SCAN

Prijem DAB postaja .................................. 27

Pohranjivanje radijskih postaja ................. 28

Uporaba radijskog sustava podataka

(RDS) .................................................. 29

Promjena informacija na pokazivaču........ 31

O indikatorima na pokazivaču .................. 32

Uživanje u surround zvuku

Uporaba samo prednjih zvučnika.............. 34

Slušanje zvuka visoke kvalitete ................ 35

— AUTO FORMAT DIRECT

Odabir zvučnog ugođaja ........................... 37

Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala................................... 39

— SURR BACK DECODING

Napredna podešavanja

Podešavanje komponentnog video ulaza.....................................................41

— COMPONENT VIDEO INPUT

ASSIGN

Promjena audio ulaza digitalnih komponenata .......................................41

— INPUT MODE

Osobno podešavanje zvučnog ugođaja......42

Podešavanje ekvilizatora ...........................43

Napredno podešavanje...............................44

Ostale radnje

Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima.............................47

Promjena upravljačkog načina prijemnika............................................48

Uporaba Sleep Timera ...............................48

Odabir sustava zvučnika............................49

Snimanje ....................................................49

Uporaba daljinskog upravljača

RM-AAP002

Prije uporabe daljinskog upravljača ..........51

Opis tipaka daljinskog upravljača .............51

Odabir načina uporabe daljinskog upravljača ............................................56

Programiranje daljinskog upravljača.........56

Dodatne informacije

Mjere opreza ..............................................60

U slučaju problema....................................61

Tehnički podaci .........................................64

Popis tipaka i odgovarajućih stranica ........67

4

Priprema

1: Provjerite kako spojiti komponente

Koraci 1a do 1c s početkom od str. 7 opisuju spajanje komponenata na ovaj prijemnik.

Prije početka pogledajte donju tablicu u kojoj su navedeni brojevi stranica s opisom spajanja svake komponente.

Nakon spajanja svih komponenata nastavite s "2: Spajanje antena" (str. 14).

Komponente koje je moguće spojiti

Komponenta

DVD uređaj

S digitalnim audio izlazom a)

S višekanalnim audio izlazom b)

Samo s analognim audio izlazom c)

TV monitor

S komponentnim video ulazom d)

Samo sa S-Video ili kompozitnim video ulazom

Satelitski tuner

S digitalnim audio izlazom a)

Samo s analognim audio izlazom c)

Super audio CD/CD uređaj

S digitalnim audio izlazom a)

S višekanalnim audio izlazom b)

Samo s analognim audio izlazom c)

MD uređaj/kasetofon

S digitalnim audio izlazom a)

Samo s analognim audio izlazom c)

Igraća konzola

S digitalnim audio izlazom a)

Samo s analognim audio izlazom c)

Analogni gramofon

7-8

7-8

12

12

9

12

13

7-8

7-8

9

10

Stranica

7-8

10-11

7-8

8 ili 11

Višekanalni dekoder 10

Videorekorder 13 a)

Model s priključkom DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili DIGITAL COAXIAL OUTPUT, itd. b)

Model s priključcima MULTI CH OUTPUT, itd. Ovakvo povezivanje se koristi za izlazne audio signale dekodirane internim višekanalnim dekoderom ovog prijemnika. c)

Model opremljen samo s AUDIO OUT L/R priključcima, itd. d)

Model s komponentnim video (Y, P

B

/C

B

/B-Y, P

R

/C

R

/R-Y) ulazima. nastavlja se

5

Potrebni kabeli

Spajanje uređaja podrazumijeva uporabu sljedećih dodatnih kabela A – H (nisu dio isporuke).

A Audio kabel F Koaksijalni digitalni kabel

Bijeli (L)

Crveni (R)

G Mono audio kabel

B Audio/video kabel

Crni

Žuti (video)

Bijeli (L/audio)

Crveni (R/audio)

C Video kabel

Savjet

Audio kabel

A

može se razdvojiti u dva mono audio kabela

G

.

Žuti

H Komponentni video kabel

D S-video kabel

E Optički digitalni kabel

Zeleni

Plavi

Crveni

Napomene

• Prije povezivanja isključite napajanje svih komponenata.

• Svi spojevi moraju biti čvrsti kako bi izbjegli šum i brujanje.

• Pri priključenju audio/video kabela, obratite pozornost na usklađivanje utikača i utičnica prema njihovim bojama: žuto (video) na žuto, bijelo (lijevi kanal, audio) na bijelo i crveno (desni kanal, audio) na crveno.

• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, utaknite utikače dok ne kliknu na mjesto.

• Nemojte savijati optičke digitalne kabele.

6

1a: Spajanje komponenata s digitalnim audio izlazima

Spajanje DVD uređaja, TV prijemnika, satelitskog tunera ili igraće konzole

Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.

1 Povežite audio priključke.

DVD uređaj

Na VIDEO 3

INPUT priključke

(prednja ploča)

Igraća konzola Satelitski tuner

* Spojite na COAXIAL DVD IN ili OPTICAL DVD IN priključak. Savjetujemo spajanje na COAXIAL DVD priključak.

Napomena

Moguće je slušanje zvuka s TV prijemnika ako spojite audio izlaze TV prijemnika na TV/SAT AUDIO IN priključke prijemnika. U tom slučaju, ne spajajte video izlaz TV prijemnika na TV/SAT VIDEO IN priključak prijemnika. nastavlja se

7

2 Povežite video priključke

Sljedeća ilustracija pokazuje spajanje TV prijemnika ili satelitskog tunera i DVD uređaja s COMPONENT

VIDEO (Y, P

B

/C

B

/B-Y, P

R

/C

R

/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima omogućuje bolju kvalitetu slike.

Satelitski tuner TV monitor

Na VIDEO 3

INPUT priključke

(prednja ploča)

Igraća konzola DVD uređaj

Napomene

• Ako umjesto video priključaka upotrebljavate S-video priključke, monitor također mora biti spojen na S-video priključak. S-video signali se prenose preko druge sabirnice od video signala te se neće emitirati preko video priključnica.

• Na ovom prijemniku standardni video signali se mogu pretvoriti u S-video. Nepretvoreni video signali mogu se emitirati samo preko priključka MONITOR S-VIDEO OUT.

• Kad se standardni video signali s videorekordera itd. putem ovog prijemnika pretvaraju s nižih na više frekvencije i zatim prenose na TV, ovisno o statusu izlaznog video signala slika na TV zaslonu može biti horizontalno izobličena ili se uopće neće vidjeti.

8

Spajanje audio komponenata

Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.

MD uređaj/kasetofon

IZLAZ ULAZ IZLAZ ULAZ

Super Audio CD/

CD uređaj

Savjet

Svi digitalni audio priključci kompatibilni su s frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.

Napomene

• Nije moguće snimanje analognih signala ako je spajanje isključivo digitalno. Također nije moguće snimanje digitalnih signala ako je spajanje isključivo analogno. Za analogno snimanje potrebno je analogno spajanje. Za snimanje digitalnih signala potrebno je digitalno spajanje.

• Kod reprodukcije Super Audio CD diska u Super Audio CD uređaju spojenom na SA-CD/CD COAXIAL IN priključak uređaja, ne emitira se zvuk. Priključite na analogne ulazne priključke (SA-CD/CD IN priključci).

Pogledajte upute za uporabu Super Audio CD uređaja.

9

1b: Spajanje komponenata s višekanalnim izlazima

1 Povežite audio priključke.

Ako su vaši DVD ili Super Audio CD uređaji opremljeni višekanalnim dekoderom, možete ih spojiti na priključke MULTI CH IN za uživanje u zvuku spojenog višekanalnog dekodera. Alternativno se višekanalni ulazi mogu koristiti za spajanje vanjskog višekanalnog dekodera.

Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.

DVD uređaj,

Super Audio CD uređaj, višekanalni dekoder, itd.

Savjet

Ovakvo povezivanje omogućuje slušanje softvera s višekanalnim zvukom snimljenog u formatima koji nisu Dolby

Digital i DTS.

Napomena

Ako za spajanje upotrebljavate priključke MULTI CH IN, potrebno je podesiti glasnoću zvučnika i subwoofera pomoću kontrola na priključenim komponentama.

10

2 Povežite video priključke

Sljedeća ilustracija opisuje spajanje DVD uređaja s COMPONENT VIDEO (Y, P

B

/C

B

/B-Y, P

R

/C

R

/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima omogućuje postizanje kvalitetnije slike.

DVD uređaj TV monitor

Savjeti

• Ako umjesto video priključaka upotrebljavate S-video priključke, monitor također mora biti spojen na S-video priključak. S-video signali se prenose preko druge sabirnice od video signala te se neće emitirati preko video priključnica.

• Na ovom prijemniku standardni video signali se mogu pretvoriti u S-video. Nepretvoreni video signali mogu se emitirati samo preko priključka MONITOR S-VIDEO OUT.

• Kad se standardni video signali s videorekordera itd. putem ovog prijemnika pretvaraju s nižih na više frekvencije i zatim prenose na TV, ovisno o statusu izlaznog video signala slika na TV zaslonu može biti horizontalno izobličena ili se uopće neće vidjeti.

11

1c: Spajanje komponenata samo s analognim audio priključcima

Spajanje audio komponenata

Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.

Gramofon

IZLAZ ULAZ

Super Audio CD/

CD uređaj

MD uređaj/kasetofon

Napomena

Ako vaš gramofon ima vod uzemljenja, spojite ga na priključak U SIGNAL GROUND.

12

Spajanje video komponenata

Spojite li TV prijemnik na priključke MONITOR, možete gledati sliku s odabranog ulaza (str. 24). Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.

Videorekorder

TV monitor

IZLAZ ULAZ IZLAZ ULAZ

IZLAZ

IZLAZ

ULAZ

ULAZ

Videorekorder

Savjeti

• Ako umjesto video priključaka upotrebljavate S-video priključke, monitor također mora biti spojen na S-video priključak. S-video signali se prenose preko druge sabirnice od video signala te se neće emitirati preko video priključnica.

• Na ovom prijemniku standardni video signali se mogu pretvoriti u S-video. Pretvoreni video signali mogu se emitirati samo preko priključka MONITOR S-VIDEO OUT.

• Kad se standardni video signali s videorekordera itd. putem ovog prijemnika pretvaraju s nižih na više frekvencije i zatim prenose na TV, ovisno o statusu izlaznog video signala slika na TV zaslonu može biti horizontalno izobličena ili se uopće neće vidjeti.

13

2: Priključenje antena

Spojite isporučenu AM okvirnu, FM žičanu i DAB žičanu antenu.

AM okvirna antena

(isporučena)

FM žičana antena

(isporučena)

DAB žičana antena

(isporučena)

Napomene

• Odmaknite AM antenu od prijemnika i ostalih komponenata kako bi spriječili šum.

• FM žičana antena mora biti potpuno razvučena.

• Nakon priključenja FM žičane antene, postavite je u vodoravni položaj koliko je god to moguće.

• Uporabom DAB vanjske antene možete postići bolju kvalitetu zvuka DAB prijenosa. Savjetujemo da koristite isporučenu DAB žičanu antenu samo privremeno, dok ne spojite vanjsku DAB antenu.

• Nemojte koristiti priključak U SIGNAL GROUND za uzemljenje prijemnika.

14

3: Spajanje zvučnika

Spojite zvučnike na prijemnik. Ovaj prijemnik omogućava uporabu 7.1-kanalnog sustava zvučnika.

Za potpuni užitak u višekanalnom surround zvuku potrebno je pet zvučnika (dva prednja, središnji, dva surround zvučnika) i subwoofer (5.1 kanala).

Moguće je uživati u vjernoj reprodukciji zvuka DVD diskova snimljenih u formatu Surround EX ako spojite jedan dodatni stražnji surround zvučnik (6.1 kanal) ili dva stražnja surround zvučnika (7.1 kanal)

(pogledajte poglavlje "Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 39).

Primjer 7.1-kanalne konfiguracije zvučnika

Središnji zvučnik

Prednji zvučnik (D)

Surround zvučnik (D)

Prednji zvučnik (L)

Subwoofer

Surround zvučnik (L)

Surround stražnji zvučnik (D)

Surround stražnji zvučnik (L)

Savjeti

• Kod spajanja 6.1-kanalnog sustava zvučnika, postavite surround stražnji zvučnik iza položaja slušatelja (pogledajte sliku postavljanja samo jednog surround stražnjeg zvučnika na str. 21).

• Budući da aktivni subwoofer ne emitira visoko usmjerive signale, možete ga postaviti bilo kamo. nastavlja se

15

Impedancija zvučnika

(Samo modeli s oznakom područja CEL)

Za najkvalitetniji višekanalni zvuk, zvučnike nominalne impedancije od 8Ω ili više priključite na ulaze

FRONT A ili FRONT B, CENTER, SURR i SURR BACK i podesite preklopku IMPEDANCE

SELECTOR na "8Ω". Pogledajte upute isporučene sa zvučnicima ukoliko niste sigurni kolika je njihova impedancija. (ovaj podatak se obično nalazi na stražnjoj strani zvučnika). Zvučnike nominalne impedancije između 4 i 8 ohma također možete spojiti na bilo koji ili sve priključke zvučnika. No, ukoliko spojite i jedan zvučnik nominalne impedancije između 4 i 8 ohma, preklopku IMPEDANCE SELECTOR obavezno podesite na "4Ω".

Spojite li zvučnike na oba priključka SPEAKERS FRONT A i B, pravilno podesite preklopku

IMPEDANCE SELECTOR i spojite odgovarajuće zvučnike na sljedeći način:

Postavite IMPEDANCE SELECTOR na i spojite zvučnike nominalne impedancije od

4Ω 8 ohma ili više

8Ω 16 ohma ili više

Detalje o odabiru željenih prednjih zvučnika potražite u poglavlju "Odabir sustava zvučnika" na str. 49.

Napomena

Prije podešavanja preklopke IMPEDANCE SELECTOR obavezno isključite uređaj.

16

Potrebni kabeli

A Kabeli zvučnika (nisu dio isporuke)

(+)

(−)

Surround zvučnik (L)

Stražnji surround zvučnik (D)

2)

B Mono audio kabel (nije dio isporuke)

Crni

Stražnji surround zvučnik (L)

2)

Središnji zvučnik

PREKLOPKA

IMPEDANCE

SELECTOR

3)

PREDNJI

ZVUČNICI B

1)

Surround zvučnik

(D)

Prednji zvučnik

(D)

Prednji zvučnik

(L)

Subwoofer

1)

Imate li dodatni sustav prednjih zvučnika, spojite ih na priključke SPEAKERS FRONT B. Možete odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti tipkom SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Za detalje pogledajte poglavlje "Odabir

3) zvučničkog sustava" (str. 49).

2)

Ako spojite samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključak SPEAKERS SURR BACK L.

Samo modeli s oznakom područja CEL.

17

4: Priključenje mrežnog kabela

Spajanje mrežnog kabela

Spojite isporučeni mrežni kabel u priključak AC IN na uređaju i nakon toga u zidnu utičnicu.

Mrežni kabel

AC IN priključak

Izvođenje početnih podešavanja

Prije prve uporabe prijemnika, učinite sljedeće.

Ovaj postupak možete izvesti i za povratak na tvornička podešenja. Za postupak upotrijebite tipke na uređaju.

1

Tipkom @/1 isključite prijemnik.

2

Pritisnite @/1 i zadržite 5 sekundi.

Na pokazivaču se izmjenjuju "PUSH" i

"ENTER".

3

Pritisnite MEMORY/ENTER.

Nakon nekog vremena se na pokazivaču pojavi poruka "CLEARING" i nakon nje

"CLEARED".

Sljedeći parametri vraćaju se na tvornička podešenja.

• Sva podešenja u izbornicima SPEAKER

SETUP, LEVEL, EQUALIZER,

CUSTOMIZE i TUNER.

• Svi parametri zvučnog ugođaja memorirani za svaki ulaz i memoriranu postaju.

• Svi parametri zvučnog ugođaja.

• Sve pohranjene postaje.

• Svi nazivi indeksa (pohranjenih postaja i izvora programa).

• Sva podešenja ulaza za spojene uređaje.

• Glasnoća MASTER VOLUME –/+ podešava se na "–oodB" (minimalna glasnoća).

• INPUT SELECTOR se podešava na "DVD".

18

5: Podešavanje zvučnika

Za podešavanje vrste i veličine spojenih zvučnika koristite izbornik SPEAKER SETUP.

1

Pritisnite @/1 za uključenje prijemnika.

2

Više puta pritisnite MAIN MENU za odabir opcije "SP SETUP".

3

Zakrenite kontrolu MENU za odabir željene opcije.

Detalje potražite u donjem poglavlju

"Parametri izbornika SPEAKER SETUP".

Napomena

Neki parametri zvučnika mogu biti zatamnjeni na pokazivaču. To znači da su automatski promijenjeni zbog ostalih podešenja zvučnika ili se ne mogu podešavati.

4

Zakrenite –/+ za odabir željenog podešenja.

Podešenje se unosi automatski.

Napomena

Pritisnite MEMORY/ENTER ako odabirete podešenje za "SP PAT. X–X".

5

Ponovite korake 3 i 4 dok ne podesite sve parametre prema opisu koji slijedi.

Parametri izbornika SPEAKER

SETUP

Tvornička podešenja su podvučena.

2 XXXX SET (Jednostavno podešavanje zvučnika)

• EASY

Ako želite zvučnike podesiti automatski, odaberite "EASY SET". Možete odabrati već definirano podešenje (pogledajte priložene

"Upute za jednostavno podešavanje").

• NORM.

Odaberite ovu opciju za ručno podešavanje parametara svakog zvučnika.

2 SP PAT. X–X (Shema podešavanja zvučnika)

Kad odaberete opciju "EASY SET", odaberite shemu podešavanja zvučnika. Zakrenite –/+ za odabir sheme podešavanja zvučnika, te pritisnite

MEMORY/ENTER za unos odabira. Provjerite shemu pomoću priložene "Upute za jednostavno podešavanje".

2

U S.W. XXX (Odabir subwoofera)

• YES

Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".

• NO

Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".

Prednji zvučnici se automatski podešavaju na

"LARGE". To uključuje sklop za preusmjeravanje basova i odašilje LFE signale iz ostalih zvučnika.

Napomena

Ako želite najbolje iskoristiti Dolby Digital sustav, preporučujemo da podesite prekidnu frekvenciju subwoofera što je više moguće.

2

R S XXXXX (Veličina prednjih zvučnika)

• LARGE

Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite

"LARGE".

• SMALL

Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround efekti, odaberite "SMALL" (mali) za uključenje preusmjeravanja niskih frekvencija i izlaz niskih frekvencija prednjeg kanala sa subwoofera. Kad su prednji zvučnici podešeni na "SMALL", središnji i stražnji zvučnici također se automatski podešavaju na "SMALL" (osim ako ste prethodno podesili "NO"). nastavlja se

19

2

T XXXXX (Veličina središnjeg zvučnika)

• LARGE

Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite

"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti središnji zvučnik na "LARGE".

• SMALL

Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround efekti, odaberite "SMALL" (mali) za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih frekvencija središnjeg kanala sa prednjih zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili subwoofera.

• NO

Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite

"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz prednjih zvučnika (DIGITAL DOWNMIX).

• MIX

Ako niste spojili središnji zvučnik, ali želite downmix središnjeg audio kanala, odaberite

"MIX".

Ova opcija je aktivna kad su prednji i surround zvučnici podešeni na "LARGE" (ANALOG

DOWNMIX). U ostalim slučajevima središnji kanal izvodi digitalni downmix (DIGITAL

DOWNMIX).

Napomena

Pri uporabi višekanalnih izvora MULTI CH IN, zvuk središnjeg kanala se odašilje iz prednjih zvučnika ako odaberete "NO" ili "MIX".

2

V W XXXXX (Veličina surround zvučnika)

• LARGE

Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite

"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti stražnje zvučnike na "LARGE".

• SMALL

Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround efekti, odaberite "SMALL" (mali) za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera ili drugih

"LARGE" zvučnika.

• NO

Ako niste spojili surround zvučnike, odaberite

"NO".

2

O P/e XXXXXX (Odabir stražnjih surround zvučnika)

• DUAL

Ako spojite dva stražnja surround zvučnika, odaberite "DUAL". Zvuk će se čuti na maksimalno 7.1 kanala.

• SINGLE

Ako spojite samo jedan stražnji surround zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk će se čuti na maksimalno 6.1 kanala.

• NO

Ako niste spojili stražnji surround zvučnik, odaberite "NO".

Napomena

Ako je za surround zvučnike odabrana opcija "NO", automatski se podešava opcija stražnjih surround zvučnika također na "NO".

20

Savjet

"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika određuje da li će interni procesor za obradu zvuka odrezati duboke frekvencije tom signalu.

Ako su duboke frekvencije odrezane za taj kanal, sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.

Međutim, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog zvučnika, podesite ga na "SMALL".

Ako je ukupni zvuk lošiji od očekivanog, podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti parametar BASS u izborniku

EQUALIZER kako bi pojačali razinu niskih tonova. Za podešenje ekvilizatora pogledajte str. 43.

2

R S DIST. X.X m

(Udaljenost prednjih zvučnika)

Osnovno podešenje: 3,0 m

Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti od slušatelja do prednjih zvučnika (A). Moguće je podešavanje u rasponu od 1,0 do 7,0 metara, u koracima po 0,1 m.

Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema bližem zvučniku.

Kod postavljanja samo jednog surround stražnjeg zvučnika

Kod postavljanja dva surround stražnja zvučnika

(Kut E treba biti identičan)

2

T DIST. X.X m

(Udaljenost središnjeg zvučnika)

Osnovno podešenje: 3,0 m

Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do središnjeg zvučnika. Udaljenost treba podesiti između udaljenosti središnjeg zvučnika (A) i položaja bližeg za

1,5 m od mjesta slušanja (B).

2 V W DIST X.X m

(Udaljenost surround zvučnika)

Osnovno podešenje: 3,0 m

Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost treba podesiti između udaljenosti središnjeg zvučnika (A) i položaja bližeg 4,5 od mjesta slušanja (C).

Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema bližem zvučniku.

2 O P/e DIST. X.X m

(Udaljenost stražnjeg surround zvučnika)

Osnovno podešenje: 3,0 m

Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost treba podesiti između udaljenosti središnjeg zvučnika (A) i položaja bližeg 4,5 od mjesta slušanja (D).

Ako imate dva surround zvučnika, te zvučnici nisu postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema najbližem zvučniku. nastavlja se

21

Savjet

Ovaj uređaj omogućuje unos podataka o udaljenosti zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji zvučnik nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m bliže od prednjih zvučnika.

Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m.

Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti uživanje u surround zvuku.

U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od realne, doći će do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika. Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.

Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2 metra bliže od realne će proizvesti efekt "prisutnosti" slušatelja.

Ako ne možete postići zadovoljavajući surround efekt jer su surround zvučnici postavljeni preblizu, podešenje udaljenosti surround zvučnika na manju vrijednost od realne će proizvesti veću širinu zvučne slike.

Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!

Napredna podešavanja zvučnika

U izborniku CUSTOMIZE podesite "MENU XXX" na "MENU EXP." (str. 44). To omogućuje napredna podešavanja, uključujući:

• Udaljenost

• Položaj surround zvučnika

• Visinu surround zvučnika

• Crossover frekvenciju zvučnika

Detalje o podešavanju potražite na str. 45.

6: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika

— TEST TONE

Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog zvučnika koristite daljinski upravljač dok sjedite na mjestu slušanja. Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.

Savjet

Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u području 800 Hz.

1

Pritisnite @/1 za uključenje prijemnika.

2

Pritisnite TEST TONE.

Na pokazivaču se prikazuje "AUTO XXX". Iz zvučnika se čuje ispitni ton dolje navedenim redom uz istovremeni prikaz na pokazivaču:

AUTO L (prednji lijevi) t AUTO C

(središnji) t AUTO R (prednji desni) t

AUTO SR (surround desni) t AUTO SBR

(stražnji desni surround)* t AUTO SBL

(stražnji lijevi surround)* t AUTO SL

(surround lijevi) t AUTO SW (subwoofer).

* Ispitni ton se čuje samo iz

− stražnjeg lijevog i desnog surround zvučnika ako je parametar stražnjeg surround zvučnika podešen na "DUAL".

− stražnjeg lijevog surround zvučnika ako je parametar stražnjeg surround zvučnika podešen na "SINGLE". Na pokazivaču se umjesto

"AUTO SBR" ili "AUTO SBL" prikazuje

"AUTO SB".

3

Podesite glasnoću i balans zvučnika pomoću izbornika LEVEL tako da se ispitni ton s mjesta slušanja iz svakog zvučnika čuje jednako.

Za detalje o podešenju izbornika LEVEL, pogledajte str. 42.

Savjeti

• Podešena vrijednost se prikazuje na pokazivaču za vrijeme podešavanja.

Za istodobno podešavanje glasnoće svih zvučnika, pritisnite MASTER VOL +/– na daljinskom upravljaču ili zakrenite MASTER VOLUME –/+ na prijemniku.

4

Ponovo pritisnite TEST TONE.

Ispitni ton se isključuje.

22

Reprodukcija ispitnog tona samo s određenog zvučnika

Podesite "T. TONE" u izborniku LEVEL na "FIX"

(str. 42). Ispitni ton će se čuti samo iz odabranog zvučnika.

Za preciznije podešavanje

Moguće je puštati ispitni ton ili glazbu s dva susjedna zvučnika, zbog podešavanja njihovog balansa i glasnoće.

U izborniku CUSTOMIZE podesite "MENU XXX" na "MENU EXP." (str. 44). Nakon toga odaberite dva zvučnika koja želite podesiti pomoću "P.

NOISE" ili "P. AUDIO" u izborniku LEVEL (str. 46).

Napomena

• Pri uporabi funkcija ANALOG DIRECT ili MULTI CH

IN ne možete koristiti ispitni ton.

• Iako se ova podešavanja mogu izvršiti preko prednje ploče i izbornika LEVEL (dok se emitira ispitni ton, uređaj automatski prikazuje izbornik LEVEL), preporučujemo da slijedite gore opisani postupak i podesite razine zvučnika sa svog mjesta slušanja pomoću daljinskog upravljača.

23

Rukovanje pojačalom

Odabir komponente

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir ulaza.

Na pokazivaču se pojavi indikator odabrane komponente.

Za odabir Indikator na pokazivaču

Videorekordera VIDEO 1 ili VIDEO 2

Igraće konzole

DVD uređaja

VIDEO 3

DVD

Satelitskog tunera TV/SAT

MD uređaja ili kasetofona MD/TAPE

CD ili SA-CD uređaja

Ugrađenog tunera (FM)

SA-CD/CD

FM i frekvencija

Ugrađenog tunera (AM)

DAB tunera (DAB)

Analognog gramofona

AM i frekvencija

Oznaka komponente

DAB usluge*

PHONO

* Ako prije odabira DAB ulaza preklopkom INPUT

SELECTOR niste registrirali sadržaj prijenosa

(komponente usluge), na pokazivaču se kratko pojavi poruka "DAB TUNE" i zatim "DAB _ _ _

_". Nakon toga će se preko pokazivača pomicati poruka "PLEASE RUN DAB SCAN FOR DAB

STATION". U tom slučaju izvedite postupak DAB

INITIAL SCAN (str. 27).

2

Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.

Napomena

Ako odaberete neku video komponentu, podesite TV video ulaz tako da odgovara komponenti koju ste odabrali.

3

Zakrenite MASTER VOLUME –/+ za ugađanje glasnoće.

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje zvučnika, stišajte glasnoću prije isključivanja prijemnika.

Za isključenje zvuka

Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.

Funkcija se poništava ako učinite sljedeće.

• Ponovno pritisnete MUTING na daljinskom upravljaču.

• Isključite uređaj.

• Pojačajte glasnoću.

Napomene o uporabi slušalica

Spojite slušalice u priključak PHONES.

• Kad se spoje slušalice, zvučnici se automatski isključuju, a na pokazivaču se više ne prikazuje

"SP A" i "SP B".

• Kod spajanja slušalica, moguće je odabrati samo sljedeća zvučna polja (str. 38).

− HP 2CH (HEADPHONE 2CH)

− HP DIR (HEADPHONE DIRECT)

− HP MULTI (HEADPHONE MULTI)

− HP THEA (HEADPHONE THEATER)

24

Slušanje višekanalnog zvuka

— MULTI CH IN

Zvuk s komponenata spojenih na priključke

MULTI CH IN moguće je odabrati izravno. Ta funkcija omogućuje slušanje visokokvalitetnih analognih izvora poput DVD-a ili Super Audio CD-a.

Također pogledajte "D.PWR.XXX" (str. 45).

Prilikom uporabe funkcije MULTI CH IN ne aktiviraju se surround efekti.

Pritisnite MULTI CH IN.

Ponovno pritisnite za isključivanje funkcije MULTI

CH IN.

Ako nije spojen središnji zvučnik ili subwoofer

Ako ste podesili središnji zvučnik na "NO" ili

"MIX", ili ste podesili subwoofer na "NO" u izborniku SPEAKER SETUP (str. 19), te uključili funkciju MULTI CH IN, analogni zvuk središnjeg ili subwoofer zvučnika će se čuti iz prednjeg lijevog i desnog zvučnika.

Kad se upali indikator MULTI

CHANNEL DECODING

Indikator MULTI CHANNEL DECODING se pali kad prijemnik dekodira višekanalne izvore.

No ovaj se indikator ne pali ukoliko odaberete način 2 CH STEREO.

Slušanje FM/AM postaja

Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i AM postaje. Prije toga provjerite jeste li na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 14).

Savjet

Skala izravnog ugađanja razlikuje se ovisno o oznaci područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama područja potražite na str. 2.

Oznaka područja FM AM

CEL, CEK 50 kHz 9 kHz

Automatsko ugađanje

Ako ne znate frekvenciju željene radiopostaje, prijemnik može automatski pretražiti sve dostupne postaje.

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir opcije FM ili AM.

Ugađa se posljednja slušana postaja.

2

Pritisnite TUNING + ili TUNING –.

Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje od nižih prema višim frekvencijama, pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje od viših prema nižim frekvencijama.

Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari prijem postaje.

U slučaju lošeg FM stereo prijema

Ako je FM stereo prijem loš i na pokazivaču trepće poruka "STEREO", odaberite mono za ublažavanje izobličenja zvuka.

1

Pritisnite MAIN MENU za odabir "TUNER".

2

Zakrenite MENU za odabir "FM AUTO".

3

Zakrenite –/+ za odabir "FM MONO".

FM prijem prelazi na mono.

Savjet

Stereo efekt neće biti dostupan, ali će zvuk biti manje izobličen. Za povratak na stereo način, odaberite "FM

AUTO" u koraku 3. nastavlja se

25

Izravno ugađanje

Frekvenciju željene postaje možete unijeti izravno.

Upotrijebite daljinski upravljač.

1

Pritisnite TUNER više puta za odabir FM ili

AM.

Ugađa se posljednja slušana postaja.

Savjet

Također možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na uređaju.

2

Pritisnite D.TUNING.

3

Pritisnite brojčane tipke za unos frekvencije.

Primjer 1: FM 102,50 MHz

Pritisnite 1 b 0 b 2 b 5 b 0

Primjer 2: AM 1,350 kHz

Pritisnite 1 b 3 b 5 b 0

Ako ste ugodili AM postaju, podesite smjer

AM okvirne antene za najbolji prijem.

Ako nije moguće ugađanje postaje i ako upisani broj trepće

Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.

Ako niste, ponovite korak 3. Ako upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne koristi u vašem području.

Automatsko pohranjivanje FM postaja

— AUTOBETICAL

Ova funkcija omogućuje pohranjivanje čak 30 FM i

FM RDS postaja prema abecednom redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo postaje s najčišćim signalom.

Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu po jednu, pogledajte "Pohranjivanje radijskih postaja"

(str. 28). Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje zvučnika, smanjite glasnoću prije uporabe AUTOBETICAL funkcije.

1

Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.

2

Pritisnite i zadržite MEMORY/ENTER i pritisnite @/1 za ponovno uključenje prijemnika.

Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTO-

BETICAL SELECT" i prijemnik pretražuje i pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u području prijema.

Kod RDS postaja, prijemnik najprije provjerava da li ima više postaja koje emitiraju jednak program i zatim pohrani samo onu s najčišćim signalom. Odabrane RDS postaje se rasporede prema nazivu u abecednom redoslijedu i zatim im se pridijeli kod koji se sastoji od 2 znaka. Podrobnije podatke o RDS sustavu potražite na str. 29.

Običnim FM postajama pridjeljuju se dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se iza

RDS postaje.

Na kraju, na pokazivaču se na trenutak pojavi poruka "FINISH" i prijemnik se vraća u normalni način rada.

Napomene

• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili daljinskom upravljaču, osim @/1.

• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj postupak za pohranjivanje postaja.

• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih postaja potražite u poglavlju "Ugađanje pohranjenih postaja"

(str. 28).

• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite postupak za ponovno pohranjivanje postaja.

26

Prije prijema DAB postaja

— DAB INITIAL SCAN

Prije prijema DAB postaja potrebno je registrirati sadržaj programa (komponente usluge) tako da se može ostvariti njihov prijem putem DAB tunera pomoću postupka DAB Initialization Scan.

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir

DAB ulaza.

2

Više puta pritisnite MAIN MENU za odabir

"TUNER".

3

Zakrenite MENU za odabir "DAB SCAN".

4

Pritisnite MEMORY ENTER.

Na pokazivaču se pojavi poruka "SCAN ON", prijemnik traži i pohranjuje sve DAB sadržaje i registrira ih u DAB tuner.

Po završetku se na pokazivaču kratko pojavi oznaka "FINISH" i prijemnik se vraća na normalan rad.

Napomene

• Ako niste registrirali sadržaj prijenosa (komponente usluge) prije pomicanja preklopke INPUT SELECTOR za odabir DAB ulaza, na pokazivaču se nakratko pojavi poruka "DAB TUNE" i zatim "DAB _ _ _ _". Nakon toga se preko pokazivača pomiče poruka "PLEASE

RUN DAB SCAN FOR DAB STATION". U tom slučaju izvedite gore opisani postupak.

• Tijekom ovog postupka nemojte pritisnuti nijednu tipku na uređaju ili daljinskom upravljaču, osim @/1.

• Preselite li u drugo područje, ponovite postupak.

• Ovim postupkom postaje se ne pohranjuju.

• Ovim postupkom brišu se sve ranije pohranjene postaje.

• Detalje o pohranjivanju potražite u poglavlju

"Pohranjivanje radijskih postaja" na sljedećoj stranici.

Prijem DAB postaja

Automatsko ugađanje

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir

DAB valnog područja.

Ugađa se posljednja slušana postaja. Kad odaberete DAB, na pokazivaču se pojavi "DAB

TUNE" dok prijemnik sakuplja DAB podatke.

Pričekajte da ta poruka nestane.

2

Pritisnite TUNING + ili TUNING – za odabir željene DAB postaje.

Napomene

• Prilikom ugađanja DAB postaje može proteći nekoliko sekundi dok se ne začuje zvuk.

• Prije prijema DAB postaja potrebno je izvesti postupak

DAB INITIAL SCAN opisan u lijevom stupcu.

• Pohranite omiljene DAB postaje kako biste ih kasnije mogli izravno odabrati daljinskim upravljačem. Detalje potražite u poglavlju "Pohranjivanje radijskih postaja" na str. 28.

27

Pohranjivanje radijskih postaja

Moguće je ugoditi do 30 DAB i do 30 FM ili AM postaja. Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi postaju koju često slušate.

Pohranjivanje radijskih postaja

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir opcije FM ili AM.

Ugađa se posljednja slušana postaja. Kad odaberete DAB, na pokazivaču se pojavi "DAB

TUNE" dok prijemnik sakuplja DAB podatke.

Pričekajte da ta poruka nestane.

2

Pomoću automatskog ugađanja (str. 25, 27) ili izravnog ugađanja (samo FM/AM valna područja) (str. 26) ugodite postaju koju želite pohraniti.

3

Pritisnite MEMORY/ENTER.

Na pokazivaču se na nekoliko sekundi pojavi poruka "MEMORY". Prije no što poruka

"MEMORY" nestane, izvedite korake 4 do 5.

4

Pritisnite PRESET TUNING + ili PRESET

TUNING – više puta za odabir broja.

Nakon svakog pritiska na tipku, možete odabrati broj za pohranjivanje sljedećim redoslijedom:

Samo FM/AM valna područja

5

Ponovo pritisnite MEMORY/ENTER.

Postaja će biti pohranjena na odabrano mjesto.

Ako poruka "MEMORY" nestane prije no što pritisnete MEMORY/ENTER, počnite iznova od koraka 3.

6

Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu druge postaje.

Napomene

• Kad pohranite DAB ili RDS postaju koja ima naziv, on se automatski pohranjuje zajedno s postajom.

• Postupak DAB INITIAL SCAN briše sve pohranjene

DAB postaje.

Ugađanje pohranjenih postaja

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir

DAB, FM ili AM valnog područja.

Ugađa se posljednja slušana postaja. Kad odaberete DAB, na pokazivaču se pojavi "DAB

TUNE" dok prijemnik sakuplja DAB podatke.

Pričekajte da ta poruka nestane.

2

Uzastopno pritišćite PRESET TUNING + ili

PRESET TUNING – za odabir željene pohranjene postaje.

Svakim pritiskom na tipku, možete birati pohranjenu postaju na sljedeći način:

Samo FM/AM valna područja

Samo DAB postaje

Samo DAB postaje

Savjet

Ako niste pohranili nijednu DAB postaju, kad pritisnete

PRESET TUNING + ili PRESET TUNING –, preko pokazivača se pomiče poruka "DAB NO PRESET".

Ako poruka "MEMORY" nestane prije no što pritisnete broj, počnite iznova od koraka 3.

Savjet

Za odabir broja možete upotrijebiti i daljinski upravljač. Pritisnite SHIFT više puta za odabir memorijske stranice (A, B ili C za FM/AM i D, E ili

F za DAB)) te pritisnite brojčane tipke za odabir broja.

28

Uporaba daljinskog upravljača

1

Pritisnite TUNER više puta za odabir DAB, FM ili AM.

2

Više puta pritisnite PRESET/CH/D.SKIP +/– za odabir željene pohranjene postaje.

Izravan odabir pohranjene postaje

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

Ugodit će se postaja pohranjena na odabranom programskom broju u tekućoj programskoj stranici.

Više puta pritisnite SHIFT na daljinskom upravljaču za promjenu programske stranice.

Napomene

• Kad ugodite DAB prijenos, nemojte previše pojačavati glasnoću na prijemniku. Budući da DAB prijenos ima veliki dinamički opseg, glasan zvuk može oštetiti vaš sluh te uređaj ili zvučnike.

• Prilikom ugađanja DAB postaje, može proći nekoliko sekundi prije no što se začuje zvuk.

Uporaba radijskog sustava podataka (RDS)

Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava RDS

(radijski sustav podataka) koji omogućuje radijskim postajama slanje dodatnih informacija zajedno sa signalima redovitih programa. Možete koristiti sljedeće praktične značajke RDS sustava:

Napomene

• RDS je dostupan samo za FM postaje.

• Ne nude sve FM postaje RDS uslugu niti nude iste vrste usluga. Ako ne poznajete RDS usluge na svom području, raspitajte se kod svoje lokalne radiopostaje.

Prijem RDS programa

Jednostavno odaberite postaju u FM valnom području pomoću automatskog ugađanja

(str. 25), izravnog ugađanja (str. 26), ili ugađanja memoriranih postaja (str. 28).

Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi naziv postaje.

Napomena

RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.

Prikaz RDS informacija

Kod prijema RDS postaje, pritisnite tipku

DISPLAY.

Svakim pritiskom na tipku DISPLAY, RDS informacije na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:

Program Service (naziv postaje) t Frekvencija t

Program Type (vrsta programa) a) t Radio Text

(radijski tekst) b) t Current Time (točno vrijeme u

24-satnom sustavu) t Odabrani zvučni efekt t

Razina glasnoće a)

Vrsta programa koji se emitira (pogledajte str. 30). b)

Tekstualne poruke koje odašilje RDS postaja.. nastavlja se

29

Napomene

• U slučaju hitnih obavijesti ili slično, na pokazivaču trepće poruka "ALARM".

• Ako poruka sadrži 9 ili više znakova, poruka se pomiče po pokazivaču.

• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput "NO

TEXT").

Opis vrsta programa

Indikator vrste programa

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

Opis

Vijesti

Tematski programi kao dodatak vijestima

Programi koji pružaju informacije o najrazličitijim temama, primjerice, teme iz gospodarstva, medicinski savjeti

Sportski program

Obrazovni programi, savjeti

Radio drame i serije

Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i socijalna pitanja

Programi o prirodnim znanostima i tehnologiji

Ostale vrste programa, primjerice, razgovor s poznatim osobama, nagradne igre i komedije

Popularna glazba

Rock glazba

Lagana glazba

Instrumentalna, vokalna i zborna glazba

Izvedbe velikih orkestara, komorna glazba, opera, itd.

Glazba koja ne pripada niti jednoj od prethodnih kategorija, primjerice,

Rhythm&Blues, Reggae

Informacije o vremenu

Burzovna izvješća, trgovina, itd.

Program za djecu

Društvene, povijesne, zemljopisne, psihološke teme.

Indikator vrste programa

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

Opis

Programi religijskog sadržaja

Programi u kojima slušatelji izražavaju svoja stajališta putem telefona ili na javnim raspravama

Programi o putovanjima. Ne vrijedi za najave pronađene funkcijom TP/TA.

Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu, ribolovu, kuhanju, itd.

Jazz glazba

Country glazba

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

NONE

Programi s popularnom glazbom određene zemlje ili područja

Programi sa starijom glazbom

Folk (narodna) glazba

Dokumentarni programi

Programi koji ne pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija

30

Promjena informacija na pokazivaču

Promjena informacija na pokazivaču

Na pokazivaču je moguće provjeriti glasnoću ili zvučni ugođaj.

Više puta pritisnite DISPLAY.

Svakim pritiskom tipke DISPLAY, informacije se izmjenjuju na sljedeći način.

Indeksni naziv a) t Naziv ulaza t Naziv zvučnog efekta t Razina glasnoće

Ako je odabran FM/AM

Naziv postaje) b)

ili indeksni naziv postaje

Frekvencija t Vrsta programa a) t b) t Radio Text

(tekstualne poruke) b) t Točno vrijeme (u 24satnom sustavu) b) t Odabrani zvučni efekt t

Razina glasnoće

Ako je odabran DAB

Naziv komponente usluge t Frekvencija t Vrsta programa t Dinamička oznaka segmenta t

Točno vrijeme (u 24-satnom sustavu) c) t Naziv kanala t Informacija o zvuku d) t Kvaliteta signala e) t Odabrani zvučni efekt t Razina glasnoće a)

Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste mu dodijelili jedan od ulaza ili memoriranu postaju (str. 47). Indeksni naziv se ne pojavljuje ako su uneseni samo prazni znakovi, ili je isto kao ime ulaza. b)

Samo kod RDS prijema. (str. 29) c)

Informacije o točnom vremenu na pokazivaču odašilje

DAB postaja. Kao rezultat, vrijeme možda neće biti prikazano pravilno ako je postaja locirana u drugoj vremenskoj zoni.

Dok se ne ostvari prijem informacije o točnom vremenu, pojavi se oznaka "– – H – – M". d)

Prikazane su informacije o brzini bita (32kbps - 256 kbps), vrsti signala (stereo, dual, mono) i tip frekvencije uzorkovanja (F: 48kHz, H: 24kHz).

Primjer: 128K S F e)

Prikazan je indikator kvalitete zvuka DAB postaje. Dok se taj indikator ne pojavi, prikazan je indikator "Q. _ _ _".

Napomena

Kad se na pokazivaču pojavi "STEREO", to znači da se tekući program emitira u stereo/joint (intensity) stereo modu.

31

O indikatorima na pokazivaču

A SW: Svijetli kad je odabir subwoofera postavljen na "YES" (str. 19) i kad se audio signal emitira preko SUB WOOFER priključka. Indikator ne svijetli za vrijeme 2CH STEREO načina reprodukcije.

B LFE: Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE

(Low Frequency Effect) kanal, a reproducira se

LFE signal.

C SP A/SP B: Svijetli u skladu s korištenim sustavom zvučnika (A ili B). Indikator će se isključiti kad se isključi izlaz zvučnika ili kod priključenih slušalica.

D ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" svijetli kad prijemnik dekodira signale snimljene u formatu

Dolby Digital.

"; DIGITAL EX" svijetli kad prijemnik dekodira signale snimljene u formatu Dolby

Digital EX.

Napomena

Kod reprodukcije diska u Dolby Digital formatu, spajanje mora biti digitalno i opcija INPUT MODE ne smije biti podešena na "ANALOG" (str. 41).

E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC" svijetli kad prijemnik primjenjuje Pro Logic obradu na signale dva kanala kako bi postigao izlaz signala središnjeg i surround kanala.

Indikator "; PRO LOGIC II" svijetli kad je aktivan dekoder Pro Logic II Movie/Music/ Game.

Indikator "; PRO LOGIC IIx" svijetli kad je aktiviran dekoder Movie/ Music/Game. No ovi indikatori ne svijetle ako su i središnji i surround zvučnici podešeni na "NO" i ako odaberete zvučno polje tipkom A.F.D.

Napomena

Dolby Pro Logic IIx ne može dekodirati DTS formate signala niti signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.

F DTS-ES 96/24: "DTS" svijetli kod prijema DTS signala. "DTS-ES" svijetli kod ulaza DTS-ES signala. "DTS 96/24" svijetli kad prijemnik dekodira DTS 96 kHz/24-bitne signale.

Napomena

Prilikom reprodukcije diska snimljenog u DTS formatu, provjerite jeste li izveli digitalna povezivanja, te da opcija INPUT MODE nije podešena na "ANALOG" (str. 41).

G NEO:6: Svijetli kod uključenja DTS Neo:6

Cinema/Music dekodiranja.

H Indikatori tunera: Svijetle kod uporabe prijemnika za ugađanje radijske postaje, itd.

Pogledajte str. 25-30 za rukovanje radijskim prijemnikom.

I DIRECT: Svijetli kad je uključena funkcija

ANALOG DIRECT.

32

J Indikatori pohranjene postaje: Svijetle prilikom ugađanja pohranjenih postaja. Ako postaja koju slušate nije pohranjena, za FM ili AM valna područja će se pojaviti indikator A, B ili C, a za DAB postaje će se pojaviti indikator D, E ili

F. Detalje o pohranjivanju postaja potražite na str. 28.

K EQ: Svijetli kod uključenja ekvilizatora.

L D.RANGE: Svijetli kod uključenja kompresije dinamičkog opsega (str. 46).

M COAX: Svijetli ako je ulazni signal digitalni i dolazi na priključak COAXIAL ili kad je opcija

INPUT MODE podešena na "COAX IN" (str. 41).

N OPT: Svijetli ako je ulazni signal digitalan, te prolazi kroz priključak OPTICAL ili kad je opcija

INPUT MODE podešena na "OPT IN" (str. 41).

O SLEEP: Svijetli kod uključenog timera.

P Indikatori reprodukcije kanala: Slova (L, C,

R, itd.) svijetle kako bi označila kanale koji se reproduciraju. Okvir oko slova svijetli kako bi označio zvučnike koji se koriste pri reprodukciji kanala (ovisno o podešenju zvučnika).

L: (prednji lijevi), R: (prednji desni), C: (središnji

(mono)), SL (surround lijevi), SR (surround desni), S (surround (mono ili surround komponente koje stvara Pro Logic obrada)), SB

(stražnji surround) (stražnje surround komponente za 6.1-kanalno dekodiranje)), SBL (stražnji lijevi surround), SBR (stražnji desni surround).

Primjer:

Format snimanja (prednji/surround): 3/2

Izlazni kanal: bez surround zvučnika, parametar veličine podešen na "NO".

Zvučno polje: A.F.D: AUTO

33

Uživanje u surround zvuku

Uporaba samo prednjih zvučnika

U ovom načinu rada zvuk se reproducira samo iz prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne čuje.

Slušanje dvokanalnih stereo izvora

(2CH STEREO)

Standardni 2-kanalni stereo izvor potpuno zaobilazi obradu zvučnog polja, te se višekanalna reprodukcija procesuira u 2 kanala.

Pritisnite 2CH.

Na pokazivaču se pojavi "2CH ST." i prijemnik prelazi u 2CH STEREO način rada.

Napomena

U 2CH STEREO načinu ne čuje se zvuk iz subwoofera.

Za slušanje dvokanalnih stereo izvora putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i subwoofera, podesite A.F.D. način na "A.F.D. AUTO".

Slušanje analognog zvuka

ANALOG DIRECT)

Možete promijeniti zvuk odabranog ulaza dvokanalnog audio ulaza. Ova funkcija vam omogućuje visokokvalitetne analogne izvore.

Također pogledajte "D.PWR XXX" na strani 45.

Pri uporabi ove funkcije možete podesiti samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir ulaza kojeg želite slušati u analognom načinu.

2

Pritisnite DIRECT.

Na pokazivaču se pojavi "A. DIRECT" i čuje se analogni audio.

Ponovno pritisnite za isključivanje ANALOG

DIRECT.

Napomene:

• Ova se funkcija briše kad uključite zvučno polje

(str. 34-38).

• Kad koristite ovu funkciju, ne možete koristiti ispitni ton.

34

Slušanje zvuka visoke kvalitete

— AUTO FORMAT DIRECT

Ovaj način (A.F.D.) vam omogućuje odabir načina dekodiranja koji želite za vaš audio signal.

A.F.D. način

(Pokazivač)

Način dekodiranja

A.F.D. AUTO

(A.F.D. AUTO)

Prema kodiranju

Dolby Pro Logic PRO LOGIC

(DOLBY PL)

PRO LOGIC II MOVIE

(PLII MV)

PRO LOGIC II MUSIC

(PLII MS)

PRO LOGIC II GAME

(PLII GM)

PRO LOGIC IIx MOVIE

(PLIIX MV)

PRO LOGIC IIx MUSIC

(PLIIX MS)

PRO LOGIC IIx GAME

(PLIIX GM)

Neo:6 Cinema

(NEO6 CIN)

Neo:6 Music

(NEO6 MUS)

MULTI STEREO

(MULTI ST.)

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic IIx

DTS Neo:6

Automatsko dekodiranje ulaznog audio signala

U ovom načinu prijemnik automatski prepoznaje vrstu ulaznog audio signala (Dolby Digital, DTS, standardni dvokanalni stereo, itd.) i ako je potrebno, izvodi ispravno dekodiranje. Na taj se način zvuk reproducira onako kako je snimljen/kodiran, bez dodavanja surround efekata.

Međutim, ako nema signala dubokih frekvencija

(Dolby Digital LFE, itd.), bit će generirani za reprodukciju na subwooferu.

Više puta pritisnite A.F.D. za odabir "A.F.D.

AUTO".

Prijemnik automatski određuje tip audio signala, te dekodira signal po potrebi.

Savjet

U većini slučajeva, "A.F.D.AUTO" daje najbolji način dekodiranja. Možda ćete htjeti koristiti SURR BACK

DECODING (str. 39) za usklađenje ulaznog signala s načinom koji vam odgovara. nastavlja se

35

Uživanje u stereo zvuku na više kanala (2-kanalno dekodiranje)

Ovaj način vam omogućuje odabir dekodiranja za

2-kanalne izvore. Ovaj prijemnik može reproducirati 2-kanalni zvuk na 5 kanala pomoću

Dolby Pro Logic II; na 7 kanala pomoću Dolby Pro

Logic IIx, na 6 kanala pomoću DTS Neo:6; ili na 4 kanala pomoću Dolby Pro Logic. Međutim, DTS

2CH izvori neće biti dekodirani pomoću DTS

Neo:6; reprodukcija će biti 2-kanalna.

Pritisnite A.F.D. više puta za odabir

2-kanalnog načina dekodiranja.

Na pokazivaču se pojavi indikator odabranog načina dekodiranja. x DOLBY PL (PRO LOGIC)

Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2 kanala bit će dekodiran u 4.1 kanala. x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)

Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.

Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili starih filmova. x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)

Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova. x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)

Dolby Pro Logic II Game dekodiranje. Ovaj način je idealan za programe video igrica. x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)

Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje. Ovaj način proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 na diskretni 7.1-kanalni filmski kanal. x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)

Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ovaj način dijeli jake "stražnje" efekte kroz sve surround zvučnike. x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)

Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje. Ovaj način donosi signale specijalnih efekata na surround zvučnike.

Napomena

Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne radi za signale DTS formata i signale s frekvencijom uzorkovanja većom od

48 kHz. x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)

DTS Neo:6 Cinema dekodiranje. x NEO6 MUS (Neo:6 Music)

DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način je idealan za običan stereo signal, kao npr. CD diskovi. x MULTI ST. (MULTI STEREO)

Izlaz 2-kanalnog lijevog/desnog signala iz svih zvučnika.

Ovisno o podešenjima zvučnika, možda se neće čuti zvuk iz zvučnika.

Kod spajanja subwoofera

Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati signal niske frekvencije za reprodukciju na subwooferu.

Međutim, takav signal se neće generirati kod odabira opcija "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE".

36

Odabir zvučnog ugođaja

Uživanje u surround zvuku moguće je jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih podešenja prijemnika. To će vam pružiti uzbudljiv i snažan zvuk kino dvorane ili koncertne dvorane u vašem domu.

Odabir zvučnog ugođaja za gledanje filmova

Više puta pritisnite tipku MOVIE za odabir željenog zvučnog ugođaja.

Odabrano zvučno polje će se pojaviti na pokazivaču.

Zvučni ugođaj Pokazivač

CINEMA STUDIO EX A C. ST.EX A

CINEMA STUDIO EX B

CINEMA STUDIO EX C

VIRTUAL MULTI DIMENSION

C. ST.EX B

C. ST.EX C

V.M.DIM

DCS (Digital Cinema Sound)

Zvučni ugođaj s oznakom tehnologiju.

koristi DCS

DCS je konceptualno ime surround tehnologije kućnoga kina koju je razvio Sony. DCS koristi DSP

(Digital Signal Processor) tehnologiju za reprodukciju zvučnih karakteristika hollywoodskog studija.

Na taj se način postiže potpuni audio vizualni kino ugođaj kod kuće. x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)

Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures

Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine vrsta filmova. x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)

Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures

Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih filmova s mnogo zvučnih efekata. x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)

Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures

Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni. x V.M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)

Proizvodi 5 setova virtualnih zvučnika od jednog para postojećih surround zvučnika.

Ugođaji CINEMA STUDIO EX

Ugođaji CINEMA STUDIO EX pogodni su za gledanje filmova na DVD-u (itd.) s višekanalnim surround efektima. Na taj je način moguće reproducirati zvuk Sony Pictures Entertainment studija u vlastitom domu.

CINEMA STUDIO EX sastoji se od sljedeća tri elementa.

• Virtualna višedimenzionalnost

Stvara je skup od 5 virtualnih zvučnika koji okružuju slušatelja pomoću jednog para surround zvučnika.

• Dubina zaslona

U kinu, zvuk kao da dolazi iz slike na platnu.

Ovaj element donosi isti efekt u vašoj sobi prebacujući zvuk prednjih zvučnika "u" zaslon.

• Jeka kino dvorane

Reproducira jeku karakterističnu za kino dvorane.

CINEMA STUDIO EX simultano integrira sva tri elementa.

Napomene

• Efekti koje reproduciraju virtualni zvučnici mogu pojačati šum u reproduciranom signalu.

• Kad slušate zvučni ugođaj uporabom virtualnih zvučnika, nećete moći čuti zvuk koji dolazi izravno iz surround zvučnika. nastavlja se

37

Odabir zvučnog ugođaja za slušanje glazbe

Više puta pritisnite MUSIC za odabir željenog zvučnog ugođaja.

Odabrani zvučni ugođaj pojavljuje se na pokazivaču.

Zvučni ugođaj Pokazivač

HALL HALL

JAZZ CLUB

LIVE CONCERT

JAZZ

CONCERT x HALL

Reprodukcija akustike klasične koncertne dvorane. x JAZZ (JAZZ CLUB)

Reproducira akustiku jazz kluba. x CONCERT (LIVE CONCERT)

Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.

Kad su spojene slušalice

Moguće je odabrati samo jedan od sljedećih zvučnih ugođaja. x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)

Reprodukcija će biti 2-kanalna (stereo). Standardni 2kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati će biti pretvoren u 2 kanala. x HP DIR (HEADPHONE DIRECT)

Reprodukcija analognih signala bez obrade ekvilizatorom, zvučnim efektom itd. x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)

Reprodukcija prednjih analognih signala iz MULTI CH IN priključnica. x HP THEA (HEADPHONE THEATER)

Omogućuje simulaciju kino dvorane kod uporabe slušalica.

Napomena

Priključite li slušalice dok slušate neki zvučni ugođaj, sustav se automatski prebacuje na HEADPHONE 2CH ukoliko je zvučni ugođaj koji koristite odabran tipkom

2CH ili A.F.D. ili na HEADPHONE THEATRE ukoliko ste zvučni uređaj odabrali tipkom MOVIE ili MUSIC.

Isključenje surround efekta

Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili A.F.D. više puta za odabir "A.F.D. AUTO".

Savjet

Format DVD softvera, itd. možete odrediti pomoću logotipa na kutiji.

: Dolby Digital diskovi

: Dolby Surround programi

: DTS Digital Surround programi

Napomene

• Zvučni ugođaji nisu dostupni za signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.

• Ako odaberete neki od dolje navedenih zvučnih ugođaja, ne reproducira se zvuk preko subwoofera ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE" u izborniku

SPEAKER SETUP. No, zvuk se reproducira preko subwoofera ako ulazni digitalni signal sadrži LFE (Low

Frequency Effect) signale ili ako su prednji, središnji ili surround zvučnici podešeni na "SMALL".

− HALL

− JAZZ CLUB

− LIVE CONCERT

38

Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala

— SURR BACK DECODING

Ova funkcija omogućuje odabir načina dekodiranja za surround stražnji signal kod višekanalnog zvuka.

Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala

DVD softvera (itd.) snimljenog u formatu Dolby

Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1, itd., moguće je uživati u originalnom filmskom surround zvuku.

Više puta pritisnite SURR BACK DECODING za odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala

Na pokazivaču se pokazuje "SB XXXX".

Za detalje, pogledajte poglavlje "Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 40.

Savjet

Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala pomoću "SB XXXX" u izborniku CUSTOMIZE

(str. 44).

Napomene

• Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala samo ako je odabran način tipkom A.F.D., osim za način Dolby Pro Logic IIx (str. 35).

• Ne možete odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala kad je odabran MULTI CH IN ili kad su spojene slušalice. nastavlja se

39

Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala

Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala u skladu s ulaznim signalom.

Kod odabira "SB AUTO"

Ako ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu informaciju a)

, odgovarajući dekoder će dekodirati signal stražnjih surround kanala.

Ulazni signal Izlazni kanali Korišteni dekoder stražnjih surround kanala

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital EX b)

5.1

e)

6.1

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX

DTS 5.1

DTS-ES Matrix 6.1

c)

DTS-ES Discrete 6.1

d)

Dolby Digital EX b)

5.1

e)

6.1

e)

6.1

e)

7.1

DTS Matrix dekoder

DTS Discrete dekoder

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital IIx

Kod odabira "SB ON"

Za dekodiranje surround signala stražnjih kanala neovisno o 6.1-kanalnim informacijama a)

primjenjuje se

Dolby Digital EX ako je izlazni kanal 6.1. Dolby Digital EX ili Dolby Pro Logic IIx se primjenjuju kad je izlazni kanal 7.1.

Ulazni signal Izlazni kanali Korišteni dekoder stražnjih surround kanala

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital EX b)

DTS 5.1

DTS-ES Matrix 6.1

c)

DTS-ES Discrete 6.1

d)

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital EX b)

6.1

6.1

6.1

e)

6.1

e)

6.1

e)

7.1

7.1

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Pro Logic IIx

Matrix dekoder usklađen sa Dolby Pro Logic IIx

Kod odabira "SB OFF"

Surround signali stražnjih kanala se ne dekodiraju. a)

6.1-kanalna informacija predstavlja podatke snimljene u sam softver, kao npr. DVD. b)

Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX informaciju. Dolby Corporation web stranica vam može pomoći kod prepoznavanja Surround EX filmova. c)

Softver koji ima informaciju o Surround EX i 5.1-kanalnom signalu. d)

Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne kanale. Diskretni 6.1-kanalni signal je specifičan DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani. e)

Ako spojite dva surround zvučnika, izlazni kanal će biti 7.1-kanalni.

Napomena

Možda se neće reproducirati zvuk preko stražnjeg surround zvučnika u načinu Dolby Digital EX. Neki diskovi nemaju

Dolby Digital EX informaciju iako je na kutiji diska Dolby Digital EX logo. U tom slučaju odaberite "SB ON".

40

Napredna podešavanja

Podešavanje komponentnog video ulaza

— COMPONENT VIDEO INPUT ASSIGN

Možete odabrati komponentni video ulaz za neki drugi video ulaz.

1

Pritisnite MAIN MENU više puta za odabir opcije "CUSTOM".

2

Zakrenite MENU za odabir "COMP. V. A."

3

Pritisnite MEMORY/ENTER.

4

Zakrenite MENU za odabir komponentnog video ulaza kojeg ste odabrali.

5

Zakrenite –/+ za odabir video ulaza kojeg želite podesiti na komponentne video ulaze odabrane u koraku 4.

Ulaz kojeg odaberete ovisi o svakom komponentnom ulazu. Detalje potražite u tablici "Dostupni video ulazi za svaki komponentni video ulaz".

Dostupni video ulazi za svaki komponentni video ulaz

Tvornička podešenja su podvučena.

Prikaz na pokazivaču (Komponentni video ulazi koje je moguće odabrati)

Raspoloživi video ulazi

(DVD)

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

DVD

(TV/SAT)

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

TV/SAT

DVD- VD1

DVD- VD2

DVD- VD3

DVD- DVD

TV - VD1

TV - VD2

TV - VD3

TV - TV

Napomena

Nije moguće odabrati video ulaz za više od jednog komponentnog video ulaza.

Promjena audio ulaza digitalnih komponenata

— INPUT MODE

Moguće je promijeniti audio ulaz komponenata koje imaju digitalne ulazne priključke.

1

Zakrenite regulator INPUT SELECTOR za odabir ulaza.

2

Više puta pritisnite tipku INPUT MODE za odabir audio ulaza.

Odabrani audio ulaz se pojavljuje na pokazivaču.

Audio ulazi

x AUTO IN

Daje prednost digitalnim signalima ako su na raspolaganju digitalni i analogni priključak. Ako nema digitalnih signala, bira se analogni. x COAX IN

Definiraju se digitalni audio signali za DIGITAL

COAXIAL ulazni priključak. x OPT IN

Definiraju se digitalni audio signali za DIGITAL

OPTICAL ulazni priključak. x ANALOG

Analogni audio signal bit će na AUDIO IN (L/R) priključcima.

Napomene

• Ako su ulazni signali frekvencije uzorkovanja veće od

48 kHz, nije moguće upotrebljavati ekvilizator i zvučne ugođaje.

• Ovisno o ulaznom signalu, neki načini audio ulaza mogu biti označeni drugačije. To znači da označeni ulaz nije dostupan.

41

Osobno podešavanje zvučnog ugođaja

Podešavanjem izbornika LEVEL, moguće je podesiti zvučne ugođaje prema svojim potrebama.

Napomena o prikazanim opcijama

Opcije koje je moguće podesiti u izbornicima će se razlikovati, ovisno o zvučnom ugođaju. Neke opcije bit će tamnije na pokazivaču. To znači da je taj parametar nedostupan, fiksan ili nepromjenjiv.

Podešavanje izbornika LEVEL

Možete podesiti balans i glasnoću za svaki zvučnik.

Ova se podešenja primjenjuju na sve zvučne ugođaje osim parametara razine efekta koji se pohranjuju zasebno za svaki zvučni ugođaj.

1

Pokrenite reprodukciju izvora programa kodiranog s višekanalnim surround zvukom (DVD, itd.).

2

Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije

"LEVEL".

3

Zakrenite kontrolu MENU za odabir parametra kojeg želite podesiti.

Detalje potražite u donjem poglavlju

"Parametri izbornika LEVEL".

4

Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za odabir željenog podešenja.

Podešenje se unosi automatski.

5

Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje ostalih parametara.

Parametri izbornika LEVEL

x T. TONE (ispitni ton)

Osnovno podešenje: T. TONE (off)

Omogućuje reprodukciju ispitnog tona u svakom zvučniku. Ako je podešen na "AUTO XXX", ispitni ton se čuje iz svakog zvučnika automatski. Ako je podešen na

"FIX XXX", moguće je odabrati zvučnik na koji ćete pustiti ispitni ton. x R S BAL. L/R XXX

(balans prednjih zvučnika)

Početno podešenje: (0) (BALANCE)

Ovaj parametar omogućuje podešavanje balansa između prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Moguće je podešavati u rasponu od BAL. L (+1 do +16), BALANCE (0), BAL.

R (+1 do 16) u 33 koraka. x CTR XXX.X dB

(glasnoća središnjeg zvučnika) x SUR.L. XXX.X dB

(glasnoća surround (L) zvučnika) x SUR.R XXX.X dB

(glasnoća surround (D) zvučnika) x SB XXX.X dB

(glasnoća stražnjeg surround zvučnika)* x SBL XXX.X dB

(glasnoća stražnjeg surround (L) zvučnika)** x SBR XXX.X dB

(glasnoća stražnjeg surround (R) zvučnika)** x S.W. XXX.X dB

(glasnoća subwoofera)

Osnovno podešenje: 0 dB

Moguće je podešavanje od –20 dB do +10 dB, u koracima po 0,5 dB.

* Samo ako je surround stražnji zvučnik podešen na

"SINGLE" u izborniku SPEAKER SETUP (str. 20).

** Samo ako je surround stražnji zvučnik podešen na

"DUAL" u izborniku SPEAKER SETUP (str. 20). x

S.W. XXX dB

(glasnoća višekanalnog subwoofera)

Početno podešenje: 0 dB

Omogućuje povećavanje razine MULTI CH IN kanala subwoofera za +10 dB. Ovo podešenje može biti potrebno kad spojite DVD uređaj na priključke MULTI CH IN.

Razina subwoofera s DVD uređaja je 10 dB niža u odnosu na Super Audio CD uređaj. x EFCT. XXX (glasnoća efekta)

Početno podešenje: STD

Omogućuje podešavanje "prisutnosti" surround efekta na tri razine – MIN (minimalna), STD (standardna) i MAX

(maksimalan).

Napomena

Ovaj parametar je na raspolaganju samo ako je odabran zvučni efekt pomoću tipaka MOVIE ili MUSIC.

42

Za napredna podešavanja izbornika

LEVEL

Koristite izbornik CUSTOMIZE i postavite

"MENU XXX" na "MENU EXP." (str. 44). To omogućuje napredna podešavanja uključujući:

• Fazni šum

• Fazni zvuk

• Kompresiju dinamičkog raspona

Detalje o podešavanju parametara potražite na str. 46.

Vraćanje zvučnih ugođaja na tvornička podešenja

Za ovaj postupak upotrijebite tipke na prijemniku.

1

Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.

2

Dok držite tipku 2CH pritisnite @/1.

Na pokazivaču se pojavi poruka "SF. CLR" i svi zvučni ugođaji vraćaju se na tvornička podešenja.

Podešavanje ekvilizatora

Moguće je podesiti kvalitetu zvuka (basove i visoke tonove) prednjih zvučnika pomoću izbornika

EQUALIZER.

1

Pokrenite reprodukciju izvora programa kodiranog s višekanalnim surround zvukom (DVD, itd.).

2

Pritisnite tipku MAIN MENU više puta za odabir opcije "E Q".

3

Zakrenite kontrolu MENU za odabir parametra kojeg želite podesiti.

Detalje potražite u donjem poglavlju

"Parametri izbornika EQUALIZER".

4

Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za odabir željenog podešenja.

Podešenje se unosi automatski.

5

Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje ostalih parametara.

Napomena

Nije moguće podesiti ekvilizator ako sustav dekodira signal frekvencija uzorkovanja veće od 48 kHz ili ako je sustav kodiranja DTS 96/24, DTS-ES Matrix ili DTS

Neo:6 dekodiranje.

Parametri izbornika EQUALIZER

x EQ XXX (ekvilizator uključen/isključen)

Početno podešenje: OFF

Odaberite "ON" za uključenje ekvilizatora.

Napomena

Dok je ekvilizator uključen, na pokazivaču svijetli indikator "EQ". Dok podešavate ekvilizator pomoću parametar izbornika EQUALIZER, podešenja se primjenjuju na sve zvučne efekte te se mogu ponovno uključiti kad se ponovno uključi ekvilizator. x R S BASS XXX.X dB

(basovi prednjih zvučnika) x R S TREB. XXX.X dB

(visoki tonovi prednjih zvučnika)

Početno podešenje: 0 dB

Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u koracima od 1 dB.

43

Napredno podešavanje

Uporaba izbornika CUSTOMIZE za podešavanje prijemnika

Moguće je podesiti razne parametre prijemnika pomoću izbornika CUSTOMIZE.

1

Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije

"CUSTOM".

2

Zakrenite kontrolu MENU za odabir parametra.

Za detalje, pogledajte donje poglavlje

"Parametri izbornika CUSTOMIZE".

3

Zakrenite –/+ za podešavanje odabranog parametra.

Podešenje se unosi automatski.

4

Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje ostalih opcija.

Parametri izbornika CUSTOMIZE

Početno podešenje je podvučeno. x MENU XXX (prošireni prikaz izbornika)

• EXP.

Prikazuju se napredni parametri za izbornike SPEAKER

SETUP i LEVEL koje možete podesiti. Za detalje o svakom parametru pogledajte str. 19, 42 i 45 - 46.

• STD

Ne prikazuju se napredni parametri za izbornike

SPEAKER SETUP i LEVEL. x

96 XXXX (DTS 96/24 kodiranje)

• AUTO

Kod ulaznog DTS 96/24 signala, reprodukcija će se odvijati uz frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz.

• OFF

Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz.

Napomene

• Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu (str. 35).

Kod drugih zvučnih ugođaja, ovaj parametar će uvijek biti podešen na "OFF".

• Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz ako su bilo koji zvučnici podešeni na "SMALL" ili ako je subwoofer podešen na "NO". x SB XXX

(način dekodiranja stražnjih surround kanala)

Možete također pritisnuti SURR BACK DECODING za odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala (str. 39).

Za detaljnije informacije o svakom načinu dekodiranja pogledajte str. 40.

• OFF

• AUTO

• ON

Napomena

Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu osim za

Dolby Pro Logic IIx (str. 35). x S.F XXXX (Sound field link)

• LINK

Omogućuje primjenu posljednjeg odabranog zvučnog ugođaja na programski izvor kad je odabran. Primjerice, slušate li SA-CD/CD sa zvučnim ugođajem HALL, odaberite drugi izvor i vratite se na SA-CD/CD. HALL se automatski primjenjuje ponovo.

• FIX

Funkcija nije aktivirana. x A.V.SYNC.XX (vremensko podešavanje)

Početno podešenje: 0 (0 ms)

Može se podesiti vrijeme odgode između video i audio signala. Podešavanje je moguće od 0 (0 ms) do 20 (200 ms) u koracima od 1 (10 ms). x DEC. XXXX

(prioritet dekodiranja digitalnog audio ulaza)

Omogućuje podešavanje ulaza signala u priključke

DIGITAL IN.

Početno podešenje je "DEC. AUTO" za VIDEO 3 i

TV/SAT i "DEC.PCM" za DVD, MD/TAPE i SA-CD/CD.

AUTO

Automatski mijenja ulazni signal između DTS, Dolby

Digital ili PCM.

• PCM

PCM signal će imati prioritet (zbog sprečavanja prekida zvuka kod početka reprodukcije). Čak i kod drugih ulaznih signala zvuk će se čuti. Međutim, ovaj prijemnik ne može dekodirati DTS-CD ako je podešenje

"DEC. PCM".

Napomena

Ako podesite "DEC. AUTO" i dođe do prekida zvuka iz digitalnih audio priključaka (kod SA-CD/CD, itd.) kad se pokrene reprodukcija, podesite opciju na "DEC. PCM".

44

x D. PWR XXX

(napajanje digitalnih sklopova)

• OFF

Omogućuje automatsko isključenje napajanja nepotrebnih digitalnih sklopova pri odašiljanju analognih audio signala pomoću funkcija ANALOG

DIRECT ili MULTI CH IN. Možete uživati u visokokvalitetnom analognom zvuku bez utjecaja digitalnih sklopova.

• ON

Omogućuje napajanje digitalnih sklopova. Odaberite ovu opciju ukoliko niste zadovoljni vremenskim zaostatkom postavke "D.PWR OFF". x DUAL XXX

(odabir jezika digitalnog emitiranja)

Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati tijekom digitalnog emitiranja programa. Ova opcija je dostupna samo za Dolby Digital izvore.

M/S (glavni/sporedni jezik)

Istovremeno će se reproducirati zvuk glavnog jezika iz prednjeg lijevog i zvuk sporednog jezika iz prednjeg desnog zvučnika.

• M (glavni jezik)

Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.

• S (sporedni jezik)

Reproducirat će se zvuk sporednog jezika.

• M+S (glavni + sporedni jezik)

Reproducirat će se istovremeno zvuk glavnog i sporednog jezika. x COMP. V. A. (određivanje komponentnog video ulaza)

Omogućava određivanje video ulaza za drugi video ulaz.

Detalje pogledajte u "Podešavanje komponentnog video ulaza " na str. 41. x [DIMMER] (svjetlina pokazivača)

Omogućuje podešavanje svjetline pokazivača u 3 koraka. x NAME IN (pridjeljivanje naziva ulazima i radiopostajama)

Omogućuje pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima pomoću funkcije INPUT SELECTOR. Za detalje pogledajte poglavlje "Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima" na str. 47.

Napredni parametri izbornika

SPEAKER SETUP

Kad je "MENU XXX" podešen na "MENU EXP.", svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu se podesiti, uz opcije izbornika SPEAKER SETUP na str. 19.

Početna podešenja su podvučena. x DISTANCE (jedinica udaljenosti)

Omogućuje odabir jedinice mjere udaljenosti.

• ft.

Udaljenost će biti prikazana u stopama.

• m

Udaljenost će biti prikazana u metrima. x V W PL. XXXX

(položaj surround zvučnika)*

Ovaj parametar omogućuje određivanje položaja surround zvučnika radi ispravne primjene načina reprodukcije

"Cinema Studio EX" (str. 37).

• SIDE

Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika odgovara smještaju A.

• BEHD

Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika odgovara smještaju B.

* Ova opcija nije dostupna kad je parametar surround zvučnika podešen na "NO". nastavlja se

45

Savjet

Ovo podešenje je posebice namijenjeno za primjenu načina reprodukcije Cinema Studio EX.

Kod ostalih načina reprodukcije položaj zvučnika nije toliko značajan. Ovi načini reprodukcije su ugrađeni pod pretpostavkom da će surround zvučnik biti postavljen iza položaja slušatelja, međutim, ugođaj ostaje jednak čak i kad su surround zvučnici postavljeni pod širokim kutom.

Naravno, ako su zvučnici okrenuti neposredno prema lijevoj i desnoj strani slušatelja, surround načini reprodukcije neće biti učinkoviti, osim ako stražnji zvučnici nisu podešeni na "PL. SIDE".

U svakom slučaju, svaki prostor ima mnoge parametre koji utječu na zvuk, primjerice, refleksija od zidova, te možete postići bolje rezultate uz uporabu "PL. BEHD" ako su Vaši zvučnici postavljeni visoko iznad položaja slušatelja, čak i ako se nalaze neposredno s lijeve i desne strane.

Stoga, iako podešenje može biti u suprotnosti s gornjim opisom, savjetujemo da reproducirate višekanalni surround zvuk i slušate kakav utjecaj ima svako podešenje na prostor u kojem slušate program. Odaberite podešenje koje omogućuje dobar utisak zvuka u prostoru i koji najbolje stvara osjećaj jednolikog prostora između surround zvuka iz surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika. Ako niste sigurni koje je podešenje najbolje, odaberite "PL. BEHD" i zatim koristite parametar udaljenosti zvučnika i podešenje glasnoće za postizanje najbolje ravnoteže. x V W HGT. XXXX

(visina surround zvučnika)*

Omogućuje određivanje visine surround zvučnika za dobru realizaciju surround efekata načina reprodukcije

Cinema Studio EX (str. 37).

• LOW

Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika odgovara smještaju A.

• HIGH

Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika odgovara smještaju B.

* Ova opcija nije dostupna kad je parametar surround zvučnika podešen na "NO". x SP > XXX Hz

(crossover frekvencija zvučnika)

Početno podešenje: 100 Hz

Omogućuje podešavanje crossover frekvencije zvučnika podešenih na "SMALL" u izborniku SPEAKER SETUP.

Moguće je podešavanje u rasponu od 40 Hz do 160 Hz, u koracima od 10 Hz.

Napredni parametri izbornika

LEVEL

Kad je "MENU XXX" podešen na "MENU EXP.", svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu se podesiti, uz parametre izbornika LEVEL opisane na str. 42.

Početna podešenja su podvučena. x P. NOISE (fazni šum)

Početno podešenje: Off

Omogućuje reprodukciju ispitnog tona redom, u susjednim zvučnicima. x P. AUDIO (fazni audio)

Početno podešenje: Off

Omogućuje reprodukciju zvuka na 2 prednja zvučnika

(umjesto ispitnog tona) redom, u susjednim zvučnicima. x

COMP. XXX

(kompresija dinamičkog opsega)

Ovaj parametar omogućuje kompresiju dinamičkog opsega zvučnog zapisa. Ovo može biti korisno kad želite gledati filmove uz tihi zvuk kasno noću.

• OFF

Reproducira zvuk bez kompresije.

• STD

Reproducira zvuk uz dinamičko područje koje je odredio snimatelj zvučnog zapisa.

• MAX

Osigurava jako veliku kompresiju dinamičkog područja.

Savjet

Kompresija dinamičkog opsega omogućuje kompresiju dinamičkog opsega zvučnog zapisa zasnovanog na informacijama o dinamičkom opsegu uključenima u Dolby

Digital signal. Standardno podešenje je "COMP. STD", ali je stupanj kompresije manji. Stoga savjetujemo uporabu podešenja "COMP. MAX". Na taj se način dinamički opseg uvelike komprimira i omogućuje kasno noćno gledanje filmova uz smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih limitatora, razine su podešene prethodno i pružaju vrlo prirodnu kompresiju.

Napomena

Kompresija dinamičkog opsega moguća je samo kod

Dolby Digital izvora.

46

Ostale radnje

Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima

Možete upisati naziv pohranjenih postaja i izvora odabranih regulatorom INPUT SELECTOR duljine do 8 znakova i prikazati ga na pokazivaču prijemnika.

Za ovaj postupak upotrijebite tipke na prijemniku.

Naziv memorirane postaje

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir FM ili AM frekvencijskog područja te ugodite pohranjenu postaju kojoj želite pridijeliti naziv (str. 28).

2

Pritisnite MAIN MENU više puta za odabir

"TUNER".

3

Zakrenite kontrolu MENU za odabir "NAME

IN".

4

Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.

Trepće kursor i možete odabrati slovo. Slijedite postupak "Indeksni naziv".

Naziv ulaznog priključka

1

Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir ulaza kojem želite pridijeliti naziv.

2

Pritisnite MAIN MENU više puta za odabir

"CUSTOM".

3

Zakrenite kontrolu MENU za odabir "NAME

IN".

4

Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.

Trepće kursor i možete odabrati slovo. Slijedite postupak "Indeksni naziv".

Indeksni naziv

1

Pomoću kontrole MENU i –/+ unesite naziv.

Okrenite –/+ za odabir znaka te zatim zakrenite kontrolu MENU za pomicanje kursora na sljedeći položaj.

Savjeti

• Vrstu slova (znakova) možete odabrati pomoću kontrole –/+.

Slova (velika) t Brojevi t Znakovi

Za unos razmaka, zakrenite kontrolu –/+ dok se na pokazivaču ne prikaže razmak.

Ako pogriješite pri unosu, zakrenite kontrolu

MENU dok znak kojeg želite promijeniti ne počne treptati. Nakon toga zakrenite kontrolu –/+ za odabir ispravnog znaka.

2

Pritisnite tipku MEMORY/ENTER za pohranjivanje naziva.

Napomene

• Ako dodijelite naziv RDS postaji i ugodite je, umjesto unesenog naziva se pojavljuje naziv programske usluge

(Program Service). (Nije moguće zamijeniti naziv programske usluge (Program Service). Uneseni naziv će biti zamijenjen nazivom programske usluge (Program

Service).

• Nije moguće pridijeliti nazive DAB postajama. Kad ugodite DAB postaju, pojavi se naziv komponente usluge.

47

Promjena upravljačkog načina prijemnika

Funkcija je korisna ako upotrebljavate dva Sony prijemnika u istoj prostoriji. Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.

1

Isključite prijemnik.

2

Držite pritisnutu tipku INPUT MODE te pritisnite @/1 za uključivanje prijemnika.

Na pokazivaču se prikazuje "C.MODE.AVX".

Svaki put kad ponovite gore opisani postupak, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:

C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2

Savjet

Početno podešenje je "C.MODE.AV2".

Napomene

• Početno podešenje upravljačkog načina isporučenog daljinskog upravljača je "AV2".

• Ako se upravljački način prijemnika i daljinskog upravljača razlikuju, nije moguće upotrijebiti daljinski upravljač za rukovanje prijemnikom.

Uporaba Sleep Timera

Pomoću daljinskog upravljača prijemnik možete podesiti tako da se automatski isključi nakon određenog vremena.

1

Pritisnite ALT za osvjetljenje tipke.

2

Pritisnite SLEEP dok je prijemnik uključen.

Svakim pritiskom na SLEEP, vrijeme se mijenja u sljedećem rasporedu.

2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t

0-30-00 t OFF

Tijekom uporabe Sleep Timera, na pokazivaču zasvijetli oznaka "SLEEP".

Savjet

Za provjeru preostalog vremena do isključenja pritisnite

ALT za osvjetljenje tipke (str. 52), te SLEEP na daljinskom upravljaču. Na pokazivaču se pojavi preostalo vrijeme. Ukoliko ponovno pritisnete SLEEP, Sleep Timer se poništava.

48

Odabir sustava zvučnika

Moguće je odabrati sustav prednjih zvučnika koji želite koristiti.

Više puta pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) za odabir sustava prednjih zvučnika koji želite koristiti.

Odabrani sustav zvučnika pojavit će se na pokazivaču. Za isključenje zvuka zvučnika, više puta pritisnite tipku SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) dok se ne isključe indikatori "SP A" i "SP B".

Za odabir Indikator na pokazivaču

SP A Zvučnici su spojeni na priključke

SPEAKERS FRONT A.

Zvučnici su spojeni na priključke

SPEAKERS FRONT B.

SP B

Zvučnici spojeni na SPEAKERS

FRONT A i B priključke

(paralelni spoj).*

SP A i SP B

* (Samo kod modela s oznakom područja CEK)

Ako spojite zvučnike na oba priključka SPEAKERS

FRONT A i B, upotrijebite zvučnike nominalne impedancije od 16 ohma ili više.

(Samo kod modela s oznakom područja CEL)

Detalje o podešavanju preklopkom IMPEDANCE

SELECTOR i spajanju odgovarajućih zvučnika, pogledajte poglavlje "Impedancija zvučnika" (str. 16).

Snimanje

Prije no što počnete sa snimanjem, provjerite da li ste ispravno spojili sve komponente.

Snimanje na audio kasetu ili

MiniDisc

Pomoću prijemnika možete snimati na kasetu ili

MiniDisc. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte upute za uporabu vašeg kasetofona ili MD uređaja.

1

Odaberite komponentu s koje želite snimati.

2

Pripremite komponentu za reprodukciju.

Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.

3

Umetnite praznu kasetu ili MD u kasetofon za snimanje i, ako je potrebno, podesite glasnoću za snimanje.

4

Započnite snimanje na kasetofonu za snimanje, zatim započnite reprodukciju na komponenti za reprodukciju.

Napomene

• Nije moguće snimanje digitalnih audio signala pomoću komponenata spojenih na analogne priključke

MD/TAPE OUT. Za snimanje digitalnih audio signala, spojite digitalnu komponentu na DIGITAL OPTICAL

MD/TAPE OUT priključke.

• Podešenja zvuka nemaju utjecaja na izlazni signal na

MD/TAPE OUT priključcima.

• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije prisutni su na izlazu s MD/TAPE OUT priključaka.

• Signali s priključaka MULTI CH IN ne reproduciraju se na priključcima MD/TAPE OUT čak i ako je odabran

MULTI CH IN. Reproduciraju se analogni audio signali ranije korištenog izvora.

• Pri uporabi funkcije ANALOG DIRECT iz priključaka

DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT ne izlaze signali.

Napajanje digitalnog sklopa se prekida kako bi se osigurao kvalitetniji zvuk kad je "D.PWR XXX" podešen na "D.PWR OFF".

• Signali ne prolaze preko DIGITAL OPTICAL

MD/TAPE OUT priključka kad je odabran TUNER

(DAB, FM ili AM valno područje).

• Neki izvori imaju sustav za zaštitu od presnimavanja. U tom slučaju presnimavanje s tog izvora nije moguće. nastavlja se

49

Snimanje na video kasetu

Pomoću ovog prijemnika možete snimati s videorekordera, TV prijemnika ili DVD uređaja. Pri uređivanju video zapisa također možete na video vrpcu dodati audio iz različitih audio izvora. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte upute za uporabu vašeg videorekordera ili DVD uređaja.

1

Odaberite izvor s kojeg želite snimati.

2

Pripremite komponentu za reprodukciju.

Primjerice, u videorekorder umetnite kasetu s koje želite snimati.

3

Umetnite praznu video kasetu u videorekorder za snimanje (VIDEO 1 ili VIDEO 2).

4

Započnite snimanje na videorekorderu za snimanje, zatim započnite reprodukciju video kasete ili DVD diska s kojeg želite snimati.

Napomene

• Nije moguće snimati digitalni audio signal pomoću komponente spojene na analogne VIDEO 1 AUDIO

OUT ili VIDEO 2 AUDIO OUT priključke.

• Na TV/SAT i DVD ulazima izvedite digitalna i analogna povezivanja. Analogno snimanje nije moguće samo s digitalnim povezivanjem.

• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije prisutni su na izlazu s VIDEO 1 AUDIO OUT ili

VIDEO 2 AUDIO OUT priključaka.

• Signali s MULTI CH IN priključaka ne reproduciraju se na VIDEO 1 AUDIO OUT ili VIDEO 2 AUDIO OUT priključcima čak i ako je odabran MULTI CH IN.

Reproduciraju se analogni audio signali trenutnog ili prethodno korištenog izvora.

50

Uporaba daljinskog upravljača RM-AAP002

Za upravljanje komponentama sustava možete koristiti daljinski upravljač RM-AAP002.

Prije uporabe daljinskog upravljača

Ulaganje baterija u daljinski upravljač

U pretinac za baterije umetnite baterije R6 (veličina

AA) s ispravno okrenutim oznakama polariteta + i

–. Pri uporabi daljinskog upravljača usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača

X na prijemniku.

Opis tipaka daljinskog upravljača

Savjet

Pri normalnoj uporabi baterije bi trebale trajati oko 6 mjeseci. Kada daljinski upravljač više ne radi, zamijenite obje baterije novima.

Napomene

• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izrazito toplom ili vlažnom mjestu.

• Ne upotrebljavajte staru bateriju zajedno s novom.

• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom sunčevom svijetlu ili rasvjetnim tijelima. To može prouzrokovati kvar.

• Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije radi izbjegavanja oštećenja nastalih istjecanjem elektrolita i korozijom.

* Tipke H, TV VOL +, TV CH + i MASTER VOL + imaju na sebi ispupčenje koja služi za olakšavanje rukovanja prijemnikom i ostalim audio/video komponentama. nastavlja se

51

Donja tablica prikazuje funkciju svake tipke.

Tipka daljinskog upravljača

Upravlja Funkcijom

A.F.D. c Prijemnikom

ALT M Daljinskim upravljačem

Odabir načina dekodiranja audio zvuka.

Kad se upali tipka ALT, mijenja se funkcija tipke za aktiviranje tipaka narančaste oznake.

ANGLE c DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom

ANT a

Odabir kuta kamere ili promjena kuta

Videorekorderom/ satelitskim prijemnikom

Odabir izlaznog signala iz antenskog priključka:

TV-a ili videorekordera.

AUDIO c TV prijemnikom/ videorekorderom/ satelitskim prijemnikom/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Promjena zvuka u multiplex, dvojezični ili višekanalni TV zvuk.

AUX d

AV

MENU X

AV1 h i

AV2 i

Prijemnikom Slušanje zvuka s audio opreme.

Videorekorderom/ satelitskim prijemnikom/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Prikaz izbornika.

Daljinskim upravljačem

Odabir načina upravljanja daljinskog upravljača.

AVI/1

A

TV prijemnikom/ videorekorderom/

CD/VCD/LD/

DVD/MD/

DAT uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Isključenje/uključenje audio i video komponenti.

Tipka daljinskog upravljača

Upravlja Funkcijom

CLEAR a Satelitskim prijemnikom/CD/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/PSX

Poništavanje greške, primjerice pritiska na pogrešnu brojčanu tipku ili povratak na neprekidnu reprodukciju itd.

DIMMER

T

DIRECT c

Prijemnikom

Prijemnikom

Podešavanje svjetline pokazivača.

Odabir ANALOG

DIRECT.

DISC N

DUAL

MONO c

DVD D

CD/

VCD uređajem

Prijemnikom

Izravan odabir diska

(samo izmjenjivač za više diskova).

DISPLAY

X

Prijemnikom/TV prijemnikom/ videorekorderom/ satelitskim prijemnikom/

CD/VCD/LD/

DVD/MD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Odabir informacija prikazanih na TV zaslonu

D.TUNING a

Prijemnikom Izravni unos brojeva postaja.

Prijemnikom Odabir željenog jezika tijekom digitalnog prijenosa.

Gledanje DVD uređaja.

ENTER X Prijemnikom/ videorekorderom/ sat. prijemnikom/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/PSX

Unos odabrane vrijednosti.

ENTER L TV/videorek./ satelitskim prijemnikom/

LD/MD/

DAT uređajem/ kasetofonom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/PSX

Nakon odabira kanala, diska ili zapisa brojčanim tipkama, pritisnite za unos vrijednosti.

52

Tipka

JUMP/

TIME c

MAIN

MENU S

Prijemnikom

MASTER

VOL +/– Q

MD/TAPE g

Upravlja Funkcijom

Sat. prijemnikom Izmjenjivanje prethodnog i sljedećeg kanala.

CD/VCD/DVD/

MD uređajem/

Blu-ray rekorderom

Prijemnikom

Prijemnikom

Prikaz vremena ili vremena reprodukcije diska, itd.

Odabir izbornika prijemnika.

Ugađanje glasnoće na prijemniku.

Slušanje mini diska ili kasete.

MOVIE c Prijemnikom

MULTI CH

H

Prijemnikom

MUSIC I Prijemnikom

MUTING

P

Prijemnikom

PHONO e Prijemnikom

Odabir unaprijed programiranih zvučnih ugođaja za film.

Odabir izvora MULTI

CH IN.

Odabir unaprijed programiranih zvučnih ugođaja za glazbu.

Isključenje zvuka prijemnika.

Slušanje zvuka s gramofona.

PRESET/

CH/

Prijemnikom Odabir pohranjenih postaja.

D.SKIP +/–

K

TV prijemnikom/ videorekorderom/ sat. prijemnikom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom

Odabir pohranjenih kanala.

CD/VCD/LD/

DVD/

MD uređajem

Preskakanja diskova

(samo izmjenjivač za više diskova).

RETURN/

EXIT X

RM SET

UP k

SA-CD/

CD E

VCD/LD/

DVD uređajem

Sat. uređajem

Daljinskim upravljačem

Prijemnikom

Povratak na prijašnji izbornik.

Izlaz iz izbornika.

Podešavanje daljinskog upravljača.

Slušanje Super Audio

CD ili CD-diskova.

Tipka Upravlja Funkcijom

SB

DECODING

J

Prijemnikom

SEARCH

MODE N

DVD uređajem

Odabir stražnjeg surround dekodiranja.

Odabir pretraživanja.

Pritisnite za odabir jedinice za pretraživanje

(zapisa, indeksa, itd.).

SHIFT a Prijemnikom Odabir programske stranice za pohranu radijskih postaja ili njihovo ugađanje.

SLEEP B Prijemnikom Uključenje funkcije sleep uslijed koje se prijemnik automatski isključuje.

SOURCE G Daljinskim upravljačem

Odabir izlaza 2ND AV

SUBTITLE b

DVD uređajem Promjena titlova.

SYSTEM

STANDBY

(Pritisnite

AV I/1 A

Prijemnikom/

TV/videorek./ sat. prijemnikom/

CD/VCD/LD/ i I/1 B u isto vrijeme)

DVD/MD/

DAT uređajem

Isključuje prijemnik i druge Sony audio/video komponente.

TEST

TONE c

Prijemnikom Pritisnite za slušanje ispitnog tona.

TOP MENU/ DVD uređajem Prikaz naslova DVD

GUIDE X diska.

Sat. prijemnikom/

Blu-ray rekorderom/ rek. s tvrdim diskom/PSX

Prikaz indeksnog izbornika.

TUNER F Prijemnikom Slušanje radijskih postaja.

TV CH

+/– V

TV prijemnikom Odabir pohranjenih TV kanala.

TV/SAT f Prijemnikom Gledanje TV programa ili satelitskih programa.

TV/VIDEO

R

TV prijemnikom Odabir ulaznog signala:

TV ulaz ili video ulaz.

TV VOL

+/– W

TV prijemnikom Podešavanje glasnoće

TV prijemnika.

TV I/1 j TV prijemnikom Uključenje ili isključenje TV prijemnika. nastavlja se

53

Tipka

VIDEO 1 h

VIDEO 2 i

Upravlja

Prijemnikom

Prijemnikom

Funkcijom

Reprodukcija s videorekordera

(VTR način 3).

Reprodukcija s videorekordera

(VTR način 1).

VIDEO 3

C

Prijemnikom Reprodukcija s videorekordera

(VTR način 2).

WIDE U TV prijemnikom Odabir širokog formata slike.

I/1 B Prijemnikom Uključenje ili isključenje prijemnika

2CH c

1-9 c i

0/10 b

Prijemnikom

Prijemnikom

CD/VCD/DVD/

LD/MD/

DAT-uređajem/ kasetofonom

Odabir 2CH STEREO.

Koristi se uz tipku

SHIFT za pohranu i ugađanje radijskih postaja, te uz tipku

D.TUNING za izravno ugađanje.

Odabir broja zapisa.

0/10 bira broj 10.

>10/11 b

TV prijemnikom/ videorekorderom/s atelitskim prijemnikom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Odabir broja kanala.

CD/VCD/LD/

MD uređajem/ kasetofonom

Odabir broja zapisa preko 10.

TV prijemnikom/ videorekorderom/s atelitskim prijemnikom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Odabir kanala preko 10 ili broj 11.

Tipka

./> b m/M a

H Z

X Y

Upravlja

Videorekorderom/

CD/VCD/DVD/

LD/MD/

DAT-uređajem/ kasetofonom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Funkcijom

Preskakanje zapisa.

CD/VCD/DVD/

LD/MD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/PSX

Pretraživanje zapisa

(naprijed ili natrag).

Videorekorderom/

DAT uređajem/ kasetofonom

Premotavanje naprijed ili natrag.

Videorekorderom/

CD/VCD/LD/

DVD/MD/

DAT- uređajem/ kasetofonom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Početak reprodukcije.

Videorekorderom/

CD/VCD/LD/

DVD/MD/

DAT-uređajem/

Pauza reprodukcije ili snimanja. (Također i početak snimanja ako je uređaj u stanju pauze kasetofonom/

Blu-ray rekorderom/ snimanja.) rekorderom s tvrdim diskom/PSX

54

Tipka x O

O X

V/v X

B/b X

V/v/B/b

X

-/-- N

Upravlja

Videorekorderom/

CD/VCD/LD/

DVD/MD/

DAT uređajem/ kasetofonom/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Funkcijom

Zaustavljanje reprodukcije.

Satelitskim tunerom/

VCD/LD/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/PSX

Povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz izbornika.

Prijemnikom Odabir opcije izbornika.

Prijemnikom

TV prijemnikom/ satelitskim tunerom/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

TV prijemnikom/ satelitskim tunerom/

DVD uređajem/

Blu-ray rekorderom/ rekorderom s tvrdim diskom/

PSX

Podešavanje ili promjena opcije izbornika.

Odabir opcije izbornika.

Odabir načina unosa kanala: dvoznamenkasti ili jednoznamenkasti.

Savjeti

• Prije uporabe tipka AUX i MULTI CH na daljinskom upravljaču za rukovanje audio/video uređajima, potrebno je odgovarajuće podešavanje. Pogledajte

"Programiranje daljinskog upravljača" na str. 56.

• Prije uporabe tipaka s narančastim oznakama, prvo pritisnite ALT.

• Prije uporabe tipaka

V/v/B/b za rukovanje prijemnikom, pritisnite MAIN MENU. Za rukovanje ostalim komponentama, pritisnite TOP MENU/GUIDE ili AV MENU nakon pritiska na funkcijsku tipku.

Napomene

• Tipke 12, AUX i SOURCE na daljinskom upravljaču nisu dostupne za rukovanje funkcijama prijemnika.

• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi, ovisno o modelu prijemnika.

• Gore navedene informacije služe samo kao primjer.

Ovisno o komponenti, opisani postupci neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.

• Kad pritisnete tipke ulaza (VIDEO1, VIDEO2,

VIDEO3, TV/SAT ili DVD), ulazni način TV prijemnika možda se neće prebaciti na ulazni način kojeg želite. U tom slučaju pritisnite tipku TV/ VIDEO za promjenu ulaznog načina TV prijemnika.

55

Odabir načina uporabe daljinskog upravljača

Podesite način uporabe daljinskog upravljača uporabom tipke RM SET UP i tipaka za odabir načina uporabe.

Za pritiskivanje tipke RM SET UP upotrijebite prikladan predmet.

Odabir načina upravljanja

Moguće je promijeniti način uporabe daljinskog upravljača (AV1 ili AV2). Ako se način uporabe daljinskog upravljača i uređaja razlikuju, ne možete koristiti daljinski upravljač za upravljanje prijemnikom. Za promjenu upravljačkog načina prijemnika, pogledajte str. 48.

Pritisnite AV1 (ili AV2) držeći pritisnutom tipku

RM SET UP

Indikator zasvijetli jednom (dva puta za AV2), zatim se način upravljanja promijeni.

Provjera načina upravljanja daljinskog upravljača

Pritisnite RM SET UP. Možete provjeriti daljinski upravljač pomoću indikatora.

Način Indikator trepće

AV1 jednom

AV2 dva puta

Vraćanje tvorničkih podešenja daljinskog upravljača

Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL – istovremeno.

Indikator zatrepće 3 puta i zatim se isključi.

Programiranje daljinskog upravljača

Moguće je programirati daljinski upravljač kako biste ga mogli koristiti za upravljanje uređajima drugih proizvođača. Kada pohranite kontrolne signale, možete koristiti druge uređaje kao dio sustava.

Osim toga, možete također programirati daljinski upravljač za Sony uređajima kojima inače ovaj upravljač ne bi mogao upravljati. Daljinski upravljač može upravljati samo onim uređajima koji prihvaćaju infracrvene bežične kontrolne signale.

1

Pritisnite AV @/1 držeći pritisnutom tipku

RM SET UP.

Svijetli indikator.

2

Pritisnite tipku za odabir ulaza (uključujući

TV @/1) za uređaj kojim želite upravljati.

Primjerice, ukoliko ćete upravljati CD uređajem, pritisnite SA-CD/CD.

3

Brojčanim tipkama unesite kôd (ili jedan od kodova ako ih ima više) koji odgovara uređaju i proizvođaču uređaja kojim želite upravljati.

Pogledajte tablice na str. 57–59 za informacije o brojčanom kodu koji odgovara uređaju i proizvođaču uređaja (prva znamenka i zadnje dvije znamenke brojčanog koda odgovaraju kategoriji i kodu proizvođača.)

4

Pritisnite ENTER.

Kada potvrdite brojčani kod, indikator dva puta sporo zatrepće i daljinski upravljač automatski iziđe iz funkcije programiranja.

5

Ponovite korake 1 do 4 za upravljanje drugim komponentama.

56

Poništenje programiranja

U bilo kojem koraku pritisnite RM SET UP.

Daljinski upravljač automatski izlazi iz funkcije programiranja.

Aktiviranje ulaznog izvora nakon programiranja

Pritisnite programiranu tipku za aktiviranje željenog ulaza.

Ako programiranje nije uspjelo, provjerite sljedeće:

• Ako se u koraku 1 ne uključi indikator, baterije su slabe. Zamijenite obje baterije.

• Ako indikator trepće 4 puta brzo za redom prilikom unosa brojčanog koda, došlo je do greške. Počnite ponovno od koraka 1.

Napomene

• Indikator se isključi kada pritisnete odgovarajuću tipku.

• Ako u koraku 2 pritisnete nekoliko tipaka za odabir ulaza, vrijedit će samo zadnja pritisnuta tipka.

• Ako u koraku 2 pritisnete tipku TV @/1, reprogramirat će se samo tipke TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO i WIDE.

• Ako u koraku 3 pritisnete tipku za odabir ulaza, bit će odabran novi ulazni izvor i postupak programiranja će se vratiti na početak koraka 3.

• Kod unosa brojčanih kodova vrijedit će samo prva tri unesena broja.

Brisanje memorije daljinskog upravljača

Za brisanje svih programiranih i aktiviranih signala, postupite na sljedeći način kako biste vratili tvornička podešenja daljinskog upravljača.

Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL – istovremeno.

Indikator zatrepće 3 puta, zatim se isključi.

Brojčani kodovi koji odgovaraju uređaju i proizvođaču uređaja

Koristite brojčane kodove iz tablica navedenih u nastavku kako biste mogli upravljati uređajima i drugih proizvođača i Sony uređajima kojima inače ne biste mogli upravljati pomoću ovog daljinskog upravljača. Budući da se daljinski signal kojeg uređaj prihvaća razlikuje prema modelu i godini proizvodnje uređaja, komponenti je moguće pridijeliti više od jednog brojčanog koda. Ukoliko ne uspijete programirati daljinski upravljač jednim kodom, probajte primijeniti druge kodove.

Napomene

• Brojčani kodovi se temelje na najnovijim raspoloživim informacijama o svakoj marki. Međutim, moguće je da vaš uređaj neće reagirati na neke ili sve kodove.

• Sve tipke za odabir ulaza na ovome daljinskom upravljaču možda neće biti raspoložive kada se koriste s određenim uređajem.

Proizvođač

SONY

DENON

JVC

KENWOOD

MAGNAVOX

MARANTZ

ONKYO

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

TECHNICS

YAMAHA

Za upravljanje CD uređajem

Kod(ovi)

101, 102, 103

104, 123

105, 106, 107

108, 109, 110

111, 116

116

112, 113, 114

115

116

117

115, 118, 119

120, 121, 122 nastavlja se

57

Za upravljanje DAT uređajem

Proizvođač

SONY

PIONEER

Kod(ovi)

203

219

Za upravljanje MD uređajem

Proizvođač

SONY

DENON

JVC

KENWOOD

Kod(ovi)

301

302

303

304

Za upravljanje kasetofonom

Proizvođač

SONY

DENON

KENWOOD

NAKAMICHI

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

TECHNICS

YAMAHA

Kod(ovi)

201, 202

204, 205

206, 207, 208, 209

210

216

211, 212

213, 214

215, 216

217, 218

Za upravljanje LD uređajem

Proizvođač

SONY

PIONEER

Kod(ovi)

601, 602, 603

606

Za upravljanje video CD uređajem

Proizvođač

SONY

Kod(ovi)

605

Za upravljanje videorekorderom

Proizvođač

SONY

AIWA*

Kod(ovi)

701, 702, 703, 704, 705, 706

710, 750, 757, 758

AKAI

BLAUPUNKT

EMERSON

FISHER

707, 708, 709, 759

740

711, 712, 713, 714, 715,

716, 750

717, 718, 719, 720

GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730

GOLDSTAR

GRUNDIG

HITACHI

ITT/NOKIA

JVC

MAGNAVOX

MITSUBISHI/MGA

NEC

PANASONIC

723, 753

724

722, 725, 729, 741

717

726, 727, 728, 736

730, 731, 738

PHILIPS

PIONEER

RCA/PROSCAN

732, 733, 734, 735

736

729, 730, 737, 738, 739,

740

729, 730, 731

729

722, 729, 730, 731, 741,

747

742, 743, 744, 745

717, 720, 746

SAMSUNG

SANYO

SHARP

TELEFUNKEN

748, 749

751, 752

TOSHIBA

ZENITH

747, 755, 756

754

* Ukoliko videorekorder marke AIWA ne radi i kad unesete kôd za AIWA, unesite Sony kôd.

Za upravljanje DVD uređajem

Proizvođač

SONY

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

TOSHIBA

DENON

Kod(ovi)

401, 402, 403

406, 408

407

409

404

405

58

Za upravljanje TV prijemnikom

Proizvođač

SONY

DAEWOO

FISHER

GOLDSTAR

GRUNDIG

HITACHI

ITT/NOKIA

JVC

MAGNAVOX

MITSUBISHI/MGA

NEC

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

RCA/PROSCAN

SAMSUNG

SANYO

SHARP

TELEFUNKEN

THOMSON

TOSHIBA

ZENITH

Kod(ovi)

501, 502

504, 505, 506, 515, 544

508

503, 511, 512, 515, 534,

544

517, 534

513, 514, 515, 544

521, 522

516

503, 518, 544

503, 519, 544

503, 520, 544

509, 524

515, 518

509, 525, 526

510, 527, 529, 544

503, 515, 531, 532, 533,

534, 544

508, 545, 547

535

523, 537, 547

530, 537, 547

535, 541

542, 543

Za upravljanje kabelskim ili satelitskim prijemnikom

Proizvođač

SONY

JERROLD/G.

PANASONIC

RCA

S. ATLANTA

Kod(ovi)

801, 802, 803, 804

806, 807, 808, 809, 810,

811, 812, 813, 814

818

805, 819

815, 816, 817

Za upravljanje tunerom

Proizvođač

SONY

Kod(ovi)

002, 003, 004, 005

Za upravljanje rekorderom s tvrdim diskom

Proizvođač

SONY

Kod(ovi)

307, 308, 309

Za upravljanje blu-ray rekorderom

Proizvođač

SONY

Kod(ovi)

310, 311, 312

Za upravljanje PSX igraćom konzolom

Proizvođač

SONY

Kod(ovi)

313, 314, 315

59

Dodatne informacije

Mjere opreza

O sigurnosti

Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.

O izvorima napajanja

• Prije uporabe prijemnika, provjerite da li je napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad uređaja. Napon je označen na natpisnoj pločici sa stražnje strane uređaja.

• Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti kabel.

• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne osobe.

O zagrijavanju

Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.

O postavljanju

• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako bi spriječili stvaranje topline i time produžili vijek trajanja prijemnika.

• Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih udara.

• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati kvar uređaja.

• Pripazite pri postavljanju prijemnika na posebno obrađene površine (tretirane voskom, uljem, polirane…) jer se na njima mogu pojaviti mrlje ili može doći do promjene boje.

O radu

Prije priključenja ostalih komponenata, obratite pozornost da je prijemnik isključen i izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.

O čišćenju

Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otopine kao što su alkohol ili benzin.

Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri uporabi prijemnika, molimo da se obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju ili servisu.

60

U slučaju problema

Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na bilo koji od sljedećih problema, koristite ove upute za otklanjanje kvarova. Ako problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony prodavatelju ili servisu.

Nema zvuka ili je zvuk vrlo tih bez obzira na odabir komponente.

• Provjerite jesu li svi zvučnici i komponente čvrsto i ispravno spojeni.

• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.

• Provjerite jeste li odabrali ispravnu komponentu na prijemniku.

• Provjerite je li kontrola MASTER VOLUME –/+ postavljena na –

9 dB (najmanja glasnoća).

• Provjerite je li preklopka SPEAKERS (OFF/A

/B/A+B) postavljena na OFF (str. 49).

• Provjerite jesu li možda spojene slušalice.

• Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču za uključenje zvuka.

Ne čuje se zvuk iz određene komponente.

• Provjerite je li komponenta ispravno spojena na odgovarajuće audio ulaze.

• Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključke na prijemniku i komponenti.

• Provjerite jeste li odabrali ispravnu komponentu na prijemniku.

Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih zvučnika.

• Spojite slušalice na priključak PHONES kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo jedan kanal, komponenta možda nije ispravno spojena na prijemnik.

Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključke na prijemniku i komponenti. Ako se u slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda prednji zvučnik nije ispravno spojen na prijemnik.

Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.

Nema zvuka iz analognog dvokanalnog izvora.

• Provjerite je li INPUT MODE podešen na "COAX

IN" ili na "OPT IN" (str. 41).

• Provjerite je li odabrana funkcija MULTI CH IN.

Nema zvuka s digitalnog izvora (s COAXIAL ili

OPTICAL ulaznog priključka).

• Provjerite je li INPUT MODE podešen na

"ANALOG" (str. 41) ili na "COAX IN" za izvore s

OPTICAL ulaznim priključkom, ili na "OPT IN" za izvore s COAXIAL ulaznim priključkom.

• Provjerite je li uključena funkcija MULTI CH IN.

Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi ili su zamijenjeni.

• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni.

• Podesite balans u izborniku LEVEL.

Čuje se jaki šum ili brujanje.

• Provjerite jesu li zvučnici i komponente sigurno i čvrsto spojeni.

• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni od transformatora ili motora i bar 3 metra daleko od

TV prijemnika ili fluorescentne žarulje.

• Odmaknite TV prijemnik dalje od audio komponenata.

• Provjerite jeste li uzemljili U SIGNAL GROUND priključak (samo kad je spojen gramofon).

• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih krpom koju ste navlažili alkoholom.

Nema zvuka iz stražnjih surround zvučnika.

• Neki diskovi nemaju Dolby Digital EX informacije, čak i ako omot ima logo Dolby Digital EX. U tom slučaju, odaberite "SB ON" (str. 44).

Nema zvuka iz središnjeg/surround/stražnjih surround zvučnika ili je zvuk jako tih.

• Odaberite zvučni ugođaj CINEMA STUDIO EX

(pogledajte str. 37).

• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 22).

• Provjerite da li je parametar veličine središnjeg/ surround zvučnika podešen na "SMALL" ili

"LARGE" (str. 20).

• Provjerite da li je surround stražnji zvučnik podešen na "DUAL" ili "SINGLE" (str. 20).

Iz subwoofera se ne čuje zvuk.

• Provjerite jeste li uključili subwoofer.

• Provjerite je li subwoofer ispravno i čvrsto spojen.

• Provjerite je li parametar subwoofera podešen na

"YES" (pogledajte str. 19).

• Zvuk iz subwoofera ovisi o odabranom zvučnom ugođaju. nastavlja se

61

Nije moguće postići surround efekt.

• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj (pritisnite

MOVIE ili MUSIC).

• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.

Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk.

• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u formatu Dolby

Digital ili DTS.

• Kod spajanja DVD uređaja, itd. na digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite audio podešenje

(podešenje audio ulaza) spojene komponente.

Snimanje nije moguće.

• Provjerite jesu li komponente ispravno spojene.

• Odaberite komponentu izvora zvuka kontrolom

INPUT SELECTOR.

• Provjerite je li INPUT MODE podešen na

"ANALOG" (str. 41) prije snimanja s digitalne komponente priključene na analogne MD/TAPE priključke.

• Provjerite je li INPUT MODE podešen na "COAX

IN" ili "OPT IN" (str. 41) prije snimanja s digitalne komponente priključene na DIGITAL OPTICAL

MD/TAPE OUT priključak.

Ne može se pridijeliti naziv pohranjenoj postaji

• DAB/FM RDS postajama ne može se pridijeliti naziv.

Na pokazivaču je vidljiva oznaka "DAB _ _ _ _"

(samo kod DAB prijema)

• Provjerite sve spojeve antena i pritisnite TUNING

+ ili TUNING – za odabir usluge.

• Tražena DAB usluga nije dostupna. Pritisnite

TUNING + ili TUNING – za odabir druge usluge.

• Ako ste preselili u drugo područje, neke usluge/frekvencije možda su se promijenile i stoga nećete moći ugoditi željenu postaju. Izvedite postupak DAB INITIAL SCAN za ponovnu registraciju sadržaja prijenosa (time se brišu sve ranije pohranjene postaje) (str. 27).

FM prijem je loš.

• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio isporuke) za spajanje prijemnika na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici. Spojite li prijemnik na vanjsku antenu, uzemljite ga za zaštitu od munja.

Kako bi spriječili plinsku eksploziju, nemojte spajati vod za uzemljenje na plinsku cijev.

Vanjska FM antena

Prijemnik

Vod za uzemljenje

(nije dio isporuke)

Na uzemljenje

Ne mogu se ugoditi radijske postaje.

• Provjerite jesu li antene ispravno i čvrsto spojene.

Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.

• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Koristite izravno ugađanje.

• Provjerite jeste li ispravno podesili korak ugađanja

(kod izravnog ugađanja AM postaja).

• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju pomoću pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite postaje (pogledajte str. 28).

• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču pojavi frekvencija.

RDS ne radi.

• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.

• Odaberite FM postaju s jačim signalom.

Željene RDS informacije nisu vidljive na pokazivaču.

• Obratite se radijskoj postaji i provjerite pruža li takve usluge. Ako je tako, usluga je možda privremeno nedostupna.

62

Na TV zaslonu ili monitoru nema slike ili je slika nejasna.

• Odaberite odgovarajući ulaz na prijemniku.

• Postavite TV prijemnik u odgovarajući način rada.

• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.

Priključak DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT trepće crvenom bojom.

• Kad odaberete INPUT MODE ulaz "AUTO IN", priključak trepće crveno kad nema digitalnih audio signala. To će ovisiti o funkciji INPUT MODE ulaza i nije kvar.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ne radi.

• Tipke 12, AUX i SOURCE ne mogu se upotrebljavati za rukovanje prijemnikom.

• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru

X na prijemniku.

• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i prijemnika.

• Ako su baterije istrošene, obje zamijenite novima.

• Provjerite da li su načini prijemnika i daljinskog upravljača jednaki. Ako su različiti, nije moguće upravljati prijemnikom pomoću daljinskog upravljača. Za promjenu načina daljinskog upravljača pogledajte poglavlje "Promjena upravljačkog načina prijemnika" (str. 48), a za promjenu načina rada daljinskog upravljača, pogledajte "Odabir načina uporabe daljinskog upravljača" na str. 56.

• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući ulaz na daljinskom upravljaču.

• Prije uporabe tipaka AUX i MULTI CH na daljinskom upravljaču za rukovanje audio/video uređajima, potrebno je odgovarajuće podešavanje.

Pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 56.

• Za uporabu tipaka s narančastim oznakama, prvo pritisnite ALT.

• Prije uporabe tipaka

V/v/B/b za rukovanje prijemnikom, pritisnite MAIN MENU. Za rukovanje ostalim komponentama, pritisnite TOP

MENU/GUIDE ili AV MENU nakon pritiska na funkcijsku tipku.

Poruke o pogreškama

Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti stanje sustava prema poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje problema.

DEC. ERR.

Pojavljuje se ako prijemnik ne može dekodirati ulazni signal (npr. DTS-CD) kad je "DEC. XXXX" u izborniku CUSTOMIZE podešen na "DEC. PCM".

Podesite na "DEC. AUTO".

PROTECT

Došlo je do problema u sklopu za napajanje.

Isključite prijemnik i provjerite spojeve zvučnika.

Zatim ponovo uključite prijemnik. Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte Sony dobavljača.

DAB ERROR

Prijemnik ne može sakupiti DAB podatke. Isključite ga i ponovo uključite.

Ako ne možete riješiti problem pomoću ovih uputa

Brisanje memorije prijemnika može riješiti problem

(str. 18). Imajte na umu da će se pri tome obrisati sva podešenja i tako vratiti na tvorničke vrijednosti.

Nakon toga morate ponovno podesiti prijemnik.

Ako se problem i dalje javlja

Obratite se najbližem Sony dobavljaču.

Podsjetnik za brisanje memorije prijemnika

Za brisanje

Svih pohranjenih podešenja

Osobnih zvučnih ugođaja

Pogledajte str. 18 str. 43

63

Tehnički podaci

Pojačalo

Izlazna snaga

Modeli s kodom područja CEL, CEK

Nazivna snaga kod stereo reprodukcije

(8 Ω 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)

100 W + 100 W

1)

(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)

110 W + 110 W

1)

(8 Ω 1 kHz, THD 10%)

Referentna izlazna snaga

1)

135 W + 135 W

1)

(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)

PREDNJI

2)

SREDIŠNJI

SURR

2)

:

:

2)

:

SURR BACK

2)

:

100 W/kanal

100 W

100 W/kanal

100 W/kanal

(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)

PREDNJI

2)

:

2)

: SREDIŠNJI

SURR

2)

:

SURR BACK

2)

:

110 W/kanal

110 W

110 W/kanal

110 W/kanal

(8 Ω 1 kHz, THD 10%)

PREDNJI

2)

:

2)

: SREDIŠNJI

SURR

2)

:

SURR BACK

2)

:

135 W/kanal

135 W

135 W/kanal

135 W/kanal

1) Izmjereno u sljedećim uvjetima:

Oznaka područja Napajanje

CEL, CEK 230 V AC, 50 Hz

2) Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvoru, zvuk se možda neće čuti.

Frekvencijski odziv

PHONO RIAA ekvilizacijska krivulja

± 0,5 dB

MULTI CH IN, SA-CD/

CD, MD/TAPE, DVD,

TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3

10 Hz – 100 kHz

+0,5/–2 dB (kad odaberete

ANALOG DIRECT)

Ulazi (analogni)

PHONO Osjetljivost: 2,5 mV

Impedancija: 50 kΩ

S/Š

3)

: 86 dB

(A, 2,5 mV

4)

)

MULTI CH IN, SA-CD/

CD, MD/TAPE, DVD,

TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3

Osjetljivost: 150 mV

Impedancija: 50 kΩ

S/Š

3)

: 96 dB

(A, 150 mV

4)

)

3) KRATKO SPOJENI ULAZ

4) Impedantno-težinska mreža, ulazna razina.

Ulazi (digitalni)

DVD, SA-CD/CD

(koaksijalni)

Osjetljivost: –

Impedancija: 75 Ω

S/Š: 100 dB

(A, 20 kHz LPF)

DVD, TV/SAT, MD/

TAPE, VIDEO 3 (optički)

Osjetljivost: –

Impedancija: –

S/Š: 100 dB

(A, 20 kHz LPF)

Izlazi (analogni)

MD/TAPE (OUT),

VIDEO 1, 2

(AUDIO OUT)

Napon: 150 mV

Impedancija: 2,2 kΩ

SUB WOOFER Napon: 2 V

Impedancija: 1 kΩ

Izlazi (digitalni)

MD/TAPE (optički)

Ekvilizator

Razine pojačanja:

Osjetljivost: –

±10 dB, korak 1 dB

64

DAB tuner

Područje ugađanja

Valno područje III:

L-valno područje:

Antena

Antenski priključci

Osjetljivost

S/Š (omjer signal/šum)

THD+N

Odvajanje kanala

Selektivnost

Frekvencijski odziv

174,928 (5A) –

239,.200 (13F) MHz

1452,.960 (LA) –

1490,.624 (LW) MHz

Detalje potražite u tablici

DAB frekvencija na sljedećoj stranici.

DAB žičana antena

75 Ω, nebalansirano

–99 dBm

97 dB

0,009% (1 kHz)

87 dB (1 kHz)

40 dB (kod susjednih kanala)

+0,5/–0,5 dB

(5 Hz – 20 kHz)

FM tuner

Područje ugađanja

Antena

Antenski priključci

Međufrekvencija

Osjetljivost

Mono:

87,5 - 108,0 MHz

FM žičana antena

75 Ω, nebalansirano

10,7 MHz

18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ω

Stereo

38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ω

Korisna osjetljivost

S/Š (omjer signal/šum)

Mono:

Selektivnost

11,2 dBf, 1 µV/75 Ω

76 dB

Stereo 70 dB

Harmonično izobličenje pri 1 kHz

Mono:

Stereo

0,3 %

0,5 %

Odvajanje

Frekvencijski odziv

45 dB pri 1 kHz

30 Hz – 15 kHz

+0,5/–2 dB

60 dB pri 400 kHz

AM tuner

Područje ugađanja

Skala ugađanja 9-kHz

Antena

Međufrekvencija

Korisna osjetljivost

531 – 1 602 kHz

Okvirna antena

450 kHz

50 dB/m (pri 1 000 kHz ili

999 kHz)

54 dB (pri 50 mV/m) S/Š (omjer signal/šum)

Harmonično izobličenje 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)

Selektivnost

Pri 9 kHz: 35 dB

Video

Ulazi/izlazi

Video:

S-video:

1 Vp-p, 75 Ω

Y: 1 Vp-p, 75 Ω

C: 0,286 Vp-p, 75 Ω

COMPONENT VIDEO: Y: 1 Vp-p, 75 Ω

P

B

/C

B

/B-Y: 0,7 Vp-p,

75 Ω

P

R

/C

R

/R-Y: 0,7 Vp-p,

75 Ω

Prolaz HD signala 80 MHz

Općenito

Napajanje

Oznaka područja Napon

CEL, CEK

Potrošnja

Oznaka područja

230 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja

CEL, CEK 290 W

Potrošnja (u pripravnom stanju)

0,3 W

Dimenzije (š/v/d) (približno)

397 x 160,5 x 430 mm,

Masa (približno) zajedno s dijelovima koji strše i kontrolama

13,5 kg

Isporučeni pribor

FM žičana antena (1)

AM okvirna antena (1)

DAB žičana antena (1)

Daljinski upravljač RM-AAP002 (1)

Baterije R6 (veličina AA) (2)

AC mrežni kabel (1)

Detalje o oznaci područja komponente koju koristite potražite na str. 2.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške. nastavlja se

65

Tablica DAB frekvencija

Valno područje III (174 do 240 MHz)

Frekvencija Oznaka Frekvencija Oznaka

174,928MHz 5A 209,936MHz 10A

176,640MHz 5B

178,352MHz 5C

211,648MHz

213,360MHz

10B

10C

180,064MHz 5D

181,936MHz 6A

183,648MHz 6B

185,360MHz 6C

215,072MHz

216,928MHz

218,640MHz

220,352MHz

10D

11A

11B

11C

187,072MHz 6D

188,928MHz 7A

190,640MHz 7B

192,352MHz 7C

194,064MHz 7D

195,936MHz 8A

197,648MHz 8B

199,360MHz 8C

201,072MHz 8D

202,928MHz 9A

204,640MHz 9B

206,352MHz 9C

208,064MHz 9D

222,064MHz

223,936MHz

225,648MHz

227,360MHz

229,072MHz

230,784MHz

232,496MHz

234,208MHz

235,776MHz

237,488MHz

239,200MHz

11D

12A

12B

12C

12D

13A

13B

13C

13D

13E

13F

L-Valno područje (1452 do 1491 MHz)

Frekvencija Oznaka Frekvencija Oznaka

1452,960MHz LA 1473,504MHz LM

1454,672MHz LB 1475,216MHz LN

1456,384MHz LC

1458,096MHz LD

1459,808MHz LE

1461,520MHz LF

1476,928MHz LO

1478,640MHz LP

1480,352MHz LQ

1482,064MHz LR

1463,232MHz LG

1464,944MHz LH

1466,656MHz LI

1468,368MHz LJ

1470,080MHz LK

1471,792MHz LL

1483,776MHz LS

1485,488MHz LT

1487,200MHz LU

1488,912MHz LV

1490,624MHz LW

66

Popis tipaka i odgovarajućih stranica

Kako koristiti ovu stranicu

Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u tekstu.

Broj ilustracije

DISPLAY r

I

(29, 31, 62)

R R

Ime tipke/dijela Odgovarajuća stranica

Glavni uređaj

ABECEDNI REDOSLIJED

A.F.D.

Q

(36, 38)

DIRECT

L

(34)

DISPLAY

I

(29, 31, 62)

Indikator MULTI CHANNEL

DECODING

H

(25)

INPUT MODE

J

(41)

INPUT SELECTOR

N

(24, 25, 28,

34, 41, 45, 47, 62)

IR senzor daljinskog upravljača

A

(51, 63)

MAIN MENU

D

(19, 42, 43, 47)

MASTER VOLUME –/+

K

(18, 22, 24, 61)

MEMORY/ENTER

E

(18, 19, 28, 47)

MENU

C

(19, 42, 43, 47)

MOVIE

P

(37, 68, 62)

MULTI CH IN

K

(25)

MUSIC

O

(38, 62)

Pokazivač

G

(32)

Pokrov

V

(67)

PHONES (priključnica)

Y

(24, 61)

PRESET TUNING –/+

U

(28)

PUSH

X

(67)

SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)

Z

(17, 49, 61)

SURR BACK DECODING

S

(39)

TUNING –/+

T

(25)

VIDEO 3 INPUT priključci

W

(7, 8)

BROJEVI I SIMBOLI

2CH

R

(34, 38, 43)

–/+

F

(19, 42, 43, 47)

@

/1 (uključenje/isključenje)

B

(18,

19, 26, 43)

Skidanje pokrova

Pritisnite PUSH za skidanje pokrova. Nakon skidanja pokrova, spremite ga izvan dohvata djece.

67

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project