Panasonic KXTG2711PD Navodila za uporabo

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Panasonic KXTG2711PD Navodila za uporabo | Manualzz

Használati útmutató

Digitális zsinórnélküli telefon

Típus

KX-TG2711PD

A készülék használatba vétele előtt olvassa el

„Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék

területi beállításait az Ön országának megfelelően (20. oldal). Szükség szerint

változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (12. oldal).

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 1 10/8/2012 1:13:17 PM

Tartalom

Bevezetés

Információk a tartozékokról ..................................3

Általános információ .............................................4

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében ...............................5

Fontos biztonsági előírások .................................6

A legjobb működés érdekében .............................6

További információk .............................................7

Műszaki adatok ....................................................8

Az első lépések

Beállítás ...............................................................9

Megjegyzések a beállításhoz ...............................9

Kezelőszervek ....................................................11

Kijelző .................................................................12

A táplálás be- és kikapcsolása ...........................12

Kezdeti beállítások .............................................12

Egy gombnyomásos takarékos

üzemmód ...........................................................13

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése .................................14

Hívások fogadása ..............................................14

Készülékkereső ..................................................15

Hasznos szolgáltatások hívás közben ...............15

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyve ..................17

Programozás

Programozható beállítások ................................18

Speciális programozás .......................................20

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata ..........................................................22

Bejövő híváslista ................................................22

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás ......................................24

Hasznos információk

Karakterek bevitele ............................................25

Hibaüzenetek .....................................................27

Hibaelhárítás ......................................................27

Felszerelés falra .................................................32

Megfelelőségi nyilatkozat ...................................33

Tárgymutató

Tárgymutató................................................34

2

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 2 10/8/2012 1:13:17 PM

Bevezetés

Információk a tartozékokról

Mellékelt tartozékok

Szám

A

B

C

D

Tartozék tételek/Típusszám

Hálózati adapter/PNLV226CE

Telefonvonal vezeték

Újratölthető akkumulátorok

*1

Hordozható készülék akkumulátor fedele

*2

*1

Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 3. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.

A B C D

Mennyiség

1

1

2

1

Opcionális/csere tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel

Újratölthető akkumulátorok

DECT átjátszó állomás

Típusszám

HHR-4MVE

*1

Akkumulátor típus:

– Nikkel-metálhidrid (Ni-MH)

– 2 x AAA (R03) méretű akkumulátor, a hordozható készülékhez

KX-A405

*1 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 3

3

10/8/2012 1:13:17 PM

Bevezetés

Általános információ

R Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.

R Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

R A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.

Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről: http://www.doc.panasonic.de

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.

Gyári szám

(a bázisállomás alján található)

A kereskedő neve és címe

Vásárlás kelte

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

4

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 4 10/8/2012 1:13:17 PM

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek, illetve anyagi károk elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

R Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.

R Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

R Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/ csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.

R Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.

a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.

R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy

áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.

R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne

érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.

R Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

R Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése

érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!

R Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás

Fontos információk

működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.

R Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

R Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert.

R Ne szerelje szét a készüléket.

R Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség

érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.

Egészségügy

R Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, és a rádiófrekvenciás adási teljesítmény 250 mW

(max.).)

R Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és elhelyezés

R Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos vihar idején.

R Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.

R Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.

R A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.

5

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 5 10/8/2012 1:13:17 PM

Fontos információk

R A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.

R Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:

– a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.

– hálózati áramkimaradás esetén.

Akkumulátor

R Az útmutatóban megadott akkumulátorok

használatát javasoljuk, lásd: 3. oldal. CSAK

újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.

R Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.

R Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,

és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.

R Különös gonddal kezelje az akkumulátort.

Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs

érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.

R A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltse!

R Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez.

Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,

áramütés vagy személyi sérülés elkerülése

érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.

2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.

3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.

4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.

Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis

Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

R A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:

– egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.

– távol más elektromos készülékektől, pl.

tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.

– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé (ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe).

R A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.

R Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

R Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.

R A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódástól.

6

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 6 10/8/2012 1:13:17 PM

R A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.

R Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

R Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).

R A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb. Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet

0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nyirkos alagsorok szintén kerülendők.

R A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.

R Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.

Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás

R Törölje át a készülék külső felületét egy

puha, nedves ruhadarabbal.

R Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.

További információk

VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli.

Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával,

átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

R Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek

Fontos információk

és akkumulátorok begyűjtéséről és

ártalmatlanításáról

1 2 3

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (A, B,

C) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos

és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása

és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a

2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az

értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.

Az elhasználódott termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és

újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,

érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az

üzletben, ahol a termékeket vásárolta.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai

Unión kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (A, B, C) csak az Európai

Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi

7

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 7 10/8/2012 1:13:17 PM

Fontos információk

hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (B) kémiai szimbólummal együtt (C) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Műszaki adatok

R Szabvány:

DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés),

GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)

R Frekvenciatartomány:

1,88 GHz és 1,90 GHz között

R Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:

Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)

R Áramforrás:

220–240 V AC, 50/60 Hz

R Teljesítményfelvétel:

Bázisállomás:

Készenlét: kb. 0,52 W

Maximális: kb. 2,7 W

R Működési feltételek:

0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relatív páratartalom

(nem lecsapódó)

Megjegyzés:

R A kivitel és a műszaki adatok minden külön

értesítés nélkül változhatnak.

R Az ebben a kezelési útmutatóban használt

ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.

8

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 8 10/8/2012 1:13:17 PM

Beállítás

Csatlakoztatások

R Csak a készülékhez kapott Panasonic

PNLV226CE hálózati adaptert használja.

R Amikor a készüléket falra szereli, lásd:

32. oldal.

Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.

„Kattanás”

Az első lépések

R Ügyeljen a helyes polaritásra ( , ).

CSAK újratölthető Ni-MH akkumulátort használjon.

Rögzítő

A csatlakozó aljzathoz

Csak a készülékhez kapott telefonvonal vezetéket használja.

A telefonvonalhoz

Helyes

DSL/ADSL szűrő*

„Kattanás”

Helytelen

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

R Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a kijelzőn a “Töltés kész” szöveg látható.

Ellenőrizze, hogy a

Feltöltés alatt” felirat megjelenik-e.

*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.

Az akkumulátor behelyezése

R CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.

R NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.

Megjegyzések a beállításhoz

Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz

R A hálózati adapternek mindig csatlakoznia kell.

(Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)

9

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 9 10/8/2012 1:13:17 PM

Az első lépések

R A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Áramkimaradás alatt

Áramkimaradás alatt a készülék nem működik.

Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.

Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

R Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok

használatát javasoljuk, lásd: 3, 6. oldal.

R Törölje meg az akkumulátorok kivezetéseit ( ,

) egy száraz ruhával.

R Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez ( ,

), sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

R A hordozható készülék a töltés során melegszik.

Ez nem jelent hibát.

R Havonta egyszer tisztítsa meg a hordozható készülék és a bázisállomás töltőérintkezőit száraz, puha ruhával. A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt és az összes telefonvezetéket. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikon Az akkumulátor töltöttsége

Feltöltött

Közepes

Alacsony

Ikon Az akkumulátor töltöttsége

Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Művelet

Folyamatos használat mellett

Használaton kívül

(készenlét)

Működési idő

max. 20 óra max. 170 óra

Megjegyzés:

R Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/ kisütési (használati) ciklus után érik el.

R Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használattól és annak környezetétől.

R A hordozható készülék még az akkumulátorok teljes feltöltése után is a bázisállomáson hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.

R Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetbe, tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra és töltse legalább 7 órán keresztül.

10

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 10 10/8/2012 1:13:17 PM

Kezelőszervek

Hordozható készülék

A

B

C

D

E

A

Hangszóró

M N (Telefonkönyv/Törlés)

M N (Kihangosítás) gomb

M N (Beszéd) gomb

Hívóbillentyűzet

Hallgató

Kijelző

M N (Menü/OK)

M N (Némítás/Szünet)

L

M

F

G

H

I

J

K

Az első lépések

MR/ECON

R: Újrahívás/Flash (hurokmegszakítás)

ECO: Takarékos üzemmód billentyűparancs gomb

M N (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)

Mikrofon

Töltőérintkezők

Navigátor gomb

– MDN, MCN, MFN vagy MEN: Görgetés különféle listákon és adatokon.

– (Hangerő: MDN vagy MCN): A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása beszélgetés közben.

– MFN ( : Bejövő híváslista): A bejövő híváslista megtekintése.

– MEN (T: Újratárcsázás): A kimenő híváslista megtekintése.

Bázisállomás

A B

M N (Készülékkereső)

Töltőérintkezők

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 11

11

10/8/2012 1:13:17 PM

Az első lépések

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem

ECO

[P]

Jelentés

Hatótávolság-helyzetjelző:

Minél több oszlop látható, annál közelebb van a hordozható készülék a bázisállomáshoz.

R Amikor a(z) ikon villog: a hordozható készülék keresi a bázisállomást.

(29. oldal)

A hordozható készülék eléri a bázisállomást

(személykeresés, a bázisállomás beállításainak megváltoztatása stb.).

A hordozható készülék külső hívást folytat.

R Amikor lassan villog:

A hívás tartásban van.

R Amikor gyorsan villog:

Éppen egy bejövő hívás

érkezik.

A bázisállomás adási teljesítményét

“Alacsony”-ra állították be.

(13. oldal)

Az akkumulátor töltöttsége

Az ébresztés be van

kapcsolva. (20. oldal)

A titkosság üzemmód be van kapcsolva.

*1

(19. oldal)

Új hangposta üzenet

érkezett.

*2

(24. oldal)

*1 Bár a hordozható készülék megjeleníti ezeket az elemeket, ennél a típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

*2 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A táplálás be- és kikapcsolása

A táplálás bekapcsolása

Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a készülék

M N gombját.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a készülék

M N gombját.

Kezdeti beállítások

A szimbólumok jelentése:

Példa: MbN: “KI”

Az idézőjelben lévő szavak kiválasztásához használja a készülék MCN vagy MDN gombját.

Körzet beállítás

A készüléket beállíthatja úgy, hogy az Ön országának megfelelő beállításokat használja

(20. oldal). A kijelző nyelve és a többi beállítás

ennek megfelelően módosul.

Kijelző nyelve

A kijelzési nyelv előzetesen lengyelre van állítva. Az ebben a kezelési útmutatóban bemutatott kijelzési példák magyarul láthatóak.

1

M N

2

MbN: “USTAW. SŁUCHAWKI”

(“Kézibesz. beáll.”) a M

3

MbN: “UST.WYŚWIETLACZA”

(“Kijelző beáll.”) a M

4

MbN: “WYBIERZ JĘZYK”

(“Nyelv kiválaszt.”) a M

5

MbN: Válassza ki a kívánt nyelvet. a

M N a M N

N

N

N

Megjegyzés:

R Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért:

M N a M N a MDN 3 alkalommal a M N a MCN 3 alkalommal a

12

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 12 10/8/2012 1:13:17 PM

M N 2 alkalommal a MbN: Válassza ki a kívánt nyelvet. a M N a M N

Dátum és idő

1

M N

2

MbN: “Kézibesz. beáll.” a M

3

MbN: “Dátum/idő beáll.” a M

4

Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.

Példa: 15. július 2012.

15 07 12

5

Írja be az aktuális órát és percet.

Példa: 9:30

09 30

R A * gomb megnyomásával választhat a

24-órás vagy 12-órás (“AM” vagy “PM”) formátum között.

6

M N a M N

N

N

Megjegyzés:

R Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett beállítás: “Tone (DTMF)”.

“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.

“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.

1

M N

2

MbN: “Bázisbeállítás”a M

3

MbN: “Tárcsázási mód” a M

4

MbN: Válassza ki a kívánt beállítást. a

M N a M N

N

N

Az első lépések

Még ha a hordozható készülék nincs is a bázisállomáson, akkor az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválásával a bázisállomás adási teljesítménye akár 90%-kal is csökkenhet.

Az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot a(z)

MR/ECON gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki.

Az alapértelmezett beállítás: “Normál”.

– Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód bekapcsolásakor: A hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a(z)

“Alacsony” szöveg, majd a(z) “ECO” látható.

– Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód kikapcsolásakor: A hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a(z)

“Normál” szöveg, majd eltűnik a(z) “ECO”.

Megjegyzés:

R Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát.

R Ha az átjátszó üzemmódot a(z) “BE”

lehetőségre állítja (21. oldal), az egy

gombnyomásos takarékos üzemmód törlődik.

Egy gombnyomásos takarékos üzemmód

Amikor a hordozható készülék a bázisállomáson van, a bázisállomás adási teljesítménye akár

99,9 %-kal is csökken.

13

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 13 10/8/2012 1:13:17 PM

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése

1

Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.

R Egy számjegy javításához nyomja meg a készülék M N gombját.

2

M N

3

Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a M N gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.

A kihangosítás használata

1

Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a(z) M N gombot.

R Beszéljen felváltva a másik féllel.

2

Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a M N gombot.

Megjegyzés:

R A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.

R Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a(z) M N/M N gombot.

A hallgató, illetve a hangszóró hangerejének beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a MDN vagy MCN gombot.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

1

MEN (T)

2

MbN: Válasza ki a kívánt telefonszámot.

3

M N

Számok törlése a kimenő híváslistából

1

MEN (T)

2

MbN: Válassza ki a kívánt telefonszámot. a

M N 2 alkalommal

3

MbN: “IGEN” a M N a M N

14

Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol

(17. oldal).

Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a „0” fővonal-hozzáférési számot:

1

0 a M N

2

Tárcsázza a telefonszámot. a M N

Megjegyzés:

R A(z) M N gomb minden egyes lenyomása egy 3 másodperces szünetet hoz létre.

Hívások fogadása

1

Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a M N vagy

M N gombot.

R A hívást a 0 – 9, * és # hívógomb közül bármelyikkel fogadhatja.

(Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás)

2

Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a M N gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.

Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készülék bázisállomásról való leemelésével fogadhatja.

Önnek nem kell megnyomnia a M N gombot. A

szolgáltatás bekapcsolását lásd: 19. oldal.

A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

n

Amíg a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget:

Emelje fel a hordozható készüléket, és a kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg ismételten a MDN vagy MCN gombot.

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 14 10/8/2012 1:13:17 PM

n

A hangerő előzetes programozása:

1

M N

2

M N: “Kézibesz. beáll.” a

M N

3

M N: “Csengő beáll.” a M

4

M N: “Csengő hangereje” a

M N

5

MbN: Válassza ki a kívánt hangerőt.

6

M N a M N

N

A hordozható készülék csengőjének ideiglenes kikapcsolása

Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a csengő hangerejét ideiglenesen kikapcsolhatja a M N gomb megnyomásával.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Megjegyzés:

R Ha egy hívás 9 percnél tovább van tartásban, a hívás ismét az Ön hordozható készülékén csenget. További 1 perces tartás után a hívás elbomlik.

R Ha egy másik telefon csatlakozik ugyanarra a vonalra, akkor a hívást annak a kézibeszélőjének a felemelésével is kiveheti a tartásból.

Némítás

Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

1

Beszélgetés közben nyomja meg a készülék

M N gombját.

2

Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a készülék M N gombját.

Készülékkereső

A kereséssel megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket.

1

Bázisállomás: Nyomja meg a M N gombot.

R A regisztrált kézibeszélő 1 percig sípol.

2

A keresés leállítása:

Bázisállomás: Nyomja meg a M N gombot.

Hordozható készülék: Nyomja meg a

M N gombot.

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Tartás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást tartásba tegyen.

1

Egy külső hívás közben nyomja meg a(z)

M N gombot.

2

MbN: “Tartás” a M N

3

A tartás feloldásához nyomja meg a M N gombot.

Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)

A(z) MR/ECON gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon, mint például egy mellékállomási hívás átadása, vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

R Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő

megváltoztatását lásd: 19. oldal.

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító funkció használatához szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie az adott szolgáltatásra.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás

hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a várakozó hívás hangjelzését követően a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a(z) 2.

hívóra vonatkozó információ.

15

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 15 10/8/2012 1:13:17 PM

Hívások kezdeményezése/fogadása

1

A(z) 2. hívás fogadásához nyomja meg a(z)

MR/ECON gombot.

2

A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a(z) MR/ECON gombot.

Megjegyzés:

R A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Ideiglenes tone tárcsázás

(forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl.

üzenetrögzítők, elektronikus banki szolgáltatások stb.).

Nyomja meg a(z) * gombot, mielőtt beadja a tone tárcsázást igénylő elérési számokat.

16

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 16 10/8/2012 1:13:18 PM

Hordozható készülék telefonkönyve

A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 50 nevet és telefonszámot írhat be a hordozható készülék telefonkönyvbe.

Adatok beírása

1

M N a M N

2

MbN: “Új bejegyzés” a M N

3

Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). a

M N

R Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a(z) M

N (25. oldal) gomb

megnyomásával.

4

Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). a M N

5

MbN: “Mentés” a M N

R További adatok beírásához ismételje meg

az eljárást a 3. lépéstől.

6

M N

Telefonkönyv bejegyzés megkeresése és felhívása

Az összes adat végignézése

1

M N

2

MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.

R Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha megnyomja, és lenyomva tartja a MCN vagy a MDN gombot.

3

M N

Első karakter szerinti keresés

1

M N

R Ha szükséges, változtassa meg a karakter-beviteli módot:

M N a MbN: Válassza ki a karakter-beviteli módot. a M N

Telefonkönyv

2

Nyomja meg azt a számjegygombot (0 - 9), amelyik tartalmazza az Ön által keresett

karaktert (25. oldal).

R Nyomja meg ismételten ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel megjelenjen.

R Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik adat, a következő tétel jelenik meg.

3

MbN: Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet.

4

M N

Adatok szerkesztése

1

Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal).

a M N

2

MbN: “Szerkesztés” a M N

3

Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16

karakter; 25. oldal). a M

N

4

Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot

(max. 24 számjegy). a M N

5

MbN: “Mentés” a M

6

M N

N

Adatok törlése

1

Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal).

a M N

2

MbN: “Törlés” a M

3

MbN: “IGEN” a M

N

N a M N

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 17

17

10/8/2012 1:13:18 PM

Programozás

Programozható beállítások

Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő segítségével.

A kijelző menükön való lépkedéssel

1

M N

2

Nyomja meg a MCN vagy MDN gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. a M N

3

Nyomja meg a MCN vagy MDN gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben. a M

R Néhány esetben elképzelhető, hogy a 2-es almenüből kell választania. a M N

4

Nyomja meg a MCN vagy MDN gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. a M

R Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.

R A műveletből való kilépéshez nyomja meg a M N gombot.

N

Megjegyzés:

R Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.

R Az alábbi táblázatban a a hivatkozott oldalszámot jelzi.

R A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától függően változhat.

R A rövidítést tartalmazó kijelzéseket [ ]-ben, teljes formában is megadjuk.

Főmenü

Hívólista

[Bejövő híváslista]

Belső hívás

*1

Tel.könyv beáll.

[Telefonkönyv beállítása]

1-es almenü

Új bejegyzés

Összes másolása

*1

[Mindent másol]

2-es almenü

22

17

N

18

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 18 10/8/2012 1:13:18 PM

Programozás

Főmenü

Kézibesz. beáll.

[Kézibeszélő beállítása]

1-es almenü

Dátum/idő beáll.

[Dátum és idő beállítása]

Ébresztés

[Figyelmeztetés]

<KI>

Csengő beáll.

[Csengő beállítása]

2-es almenü

13

20

Kijelző beáll.

[Kijelzőbeállítások]

Csengő hangereje

<Szint 6>

Csengőhang

*2, *3

<Csengőhang 1>

Nyelv kiválaszt.

*4

[Nyelv kiválasztása]

< POLSKI>

Kontraszt

<Szint 3>

15

12

Bázisbeállítás

[Bázisállomás beállítása]

Kézib. regiszt.

[Kézibeszélő regisztrálása]

Billentyűhang

*5

<BE>

Auto. fogadás

*6

[Automatikus hívásfogadás]

<KI>

Első csenget.

[Első csengetés]

<BE>

*7

Tárcsázási mód

<Tone (DTMF)>

Flash idő

[Újrahívás/

*8

hurokmegszakítás (flash)]

<100 msec.>

Privát mód

*1

<KI>

Bázis PIN-kód

[Bázisállomás PIN-kódja]

Átjátszó mód

[Átjátszó üzemmód]

<KI>

Ország

<Polska>

30

14

13

15

31

21

20

*1 Bár a hordozható készülék megjeleníti ezeket az elemeket, ennél a típusnál ezek a szolgáltatások nem

állnak rendelkezésre.

19

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 19 10/8/2012 1:13:18 PM

Programozás

*2 A csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó már bontott. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.

*3 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2011 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.

*4 A kijelző alapértelmezett nyelve az alábbiak szerint alakul, ha a készülék területi beállításainak

módosításakor az alábbi területi kódokat választja ki (12. oldal):

“Polska” = “POLSKI”

“Magyarorsz” = “Magyar”

*5 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.

*6 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.

*7 Ha nem szeretné, hogy a készülék a hívóinformációk beérkezése előtt csengessen, állítsa a “KI” lehetőségre. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Csak akkor tilthatja le az első csengést, ha a készülék alapértelmezés szerint legalább kétszer csenget; ez a szolgáltatótól/telefontársaságtól függ.

*8 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Speciális programozás

Ébresztés

Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig szól, egyszer vagy naponta.

Fontos:

R Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt

(13. oldal).

1

M N

2

MbN: “Kézibesz. beáll.” a M

3

MbN: “Ébresztés” a M N

N

4

MbN: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. a

M N

“KI”

Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 8.

lépéstől.

“Egyszer”

Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik.

“Naponta ismétel”

Az ébresztés naponta, a beállított

időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 6.

lépéstől.

5

Írja be a kívánt dátumot és hónapot.

6

Állítsa be a kívánt időpontot. a M N

7

MbN: Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. a

M N

R Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.

8

M N a M N

R Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn a(z) ikon látható.

Megjegyzés:

R Az ébresztés leállításához emelje fel a hordozható készüléket, és nyomja meg a

M N gombot, vagy tegye vissza a hordozható készüléket a bázisállomásra.

R Ha a hordozható készülék használatban van, az

ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.

A készülék területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása

1

M N

2

MbN: “USTAW. BAZY”

(“Bázisbeállítás”) a M

3

MbN: “KRAJ” (“Ország”) a M

N

N

20

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 20 10/8/2012 1:13:18 PM

4

MbN: Válassza ki a kívánt országot. a

M N

“Polska” = Lengyelország

“Magyarorsz” = Magyarország

5

MbN: “TAK” (“IGEN”) a M

M N

N a

Megjegyzés:

R Az alábbi adatok törlődnek illetve alaphelyzetbe

állítódnak:

– A bázisállomás beállításai (19. oldal)

– Egy gombnyomásos takarékos üzemmód

(13. oldal)

– Bejövő híváslista

– Hangposta üzenetek

R Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:

– Dátum és idő

– Átjátszó állomás üzemmód

R Ha a 4. lépésben kiválasztja a kívánt országot, a

kiválasztott ország alapértelmezett beállításainál a következő alapértelmezett beállítások módosulnak:

– Kijelző nyelve (19. oldal)

R A készülék területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe

állítása után, a hordozható készüléken egy pillanatra felvillanhat a(z) ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z) ikon villogásának megszűnése után ismét használható.

A bázisállomás hatótávolságának növelése

Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.

Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú

(3. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást

használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a

Panasonic forgalmazójához.

Fontos:

R Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó

üzemmódot.

R Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó

állomást.

Az átjátszó üzemmód beállítása

1

M N

Programozás

2

MbN: “Bázisbeállítás” a M

3

MbN: “Átjátszó mód” a M

4

MbN: Válassza ki a kívánt beállítást. a

N

M N a M N

N

Megjegyzés:

R Az átjátszó üzemmód be- vagy kikapcsolása után a hordozható készüléken átmenetileg villogni kezd a(z) ikon. Ez nem jelent hibát,

és a hordozható készülék a(z) ikon villogásának megszűnése után ismét használható.

A DECT átjátszó állomás (KX-A405) regisztrálása a bázisállomásnál

Megjegyzés:

R Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon, amely még nincs regisztrálva egy másik készüléknél.

Ha az átjátszó állomás már regisztrálva van egy másik készüléknél, először törölje a regisztrációt a DECT átjátszó állomás telepítési

útmutatójában leírtaknak megfelelően.

1

Bázisállomás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a M N gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)

R A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

2

DECT átjátszó állomás:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd várja meg, amíg az és a(z) ikon zölden világít.

3

Bázisállomás:

A regisztrációs üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a M N gombot.

21

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 21 10/8/2012 1:13:18 PM

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

R A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

R A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország számára).

Hívófél-azonosító szolgáltatások

Külső hívás érkezése esetén a hívóra vonatkozó információ megjelenik a kijelzőn.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

R Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:

“Nincs szám”: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja a hívófél-azonosító szolgáltatást.

“Privát hívó”: A hívó kérésére nem küldik el a hívó adatait.

R Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a(z)

“Nem fogadott” szöveg látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.

Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő

híváslistán, és azt megtekinti (22. oldal), a(z)

“Nem fogadott” szöveg eltűnik a kijelzőről.

Amikor egy újabb hívása érkezik, a(z) “Nem

fogadott” szöveg ismét megjelenik.

Megjegyzés:

R Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott hívások, a(z) “Nem fogadott” szöveg eltűnik

22 a készenléti kijelzőről, ha a hordozható készüléken az alábbi műveletet hajtják végre:

– Visszahelyezik a bázisállomásra.

– Megnyomják a M N gombot.

Telefonkönyv név megjelenítés

Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.

Bejövő híváslista

Fontos:

R Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő

beállítása pontos (13. oldal).

Bejövő híváslista megtekintés és visszahívás

1

MFN ( )

2

Nyomja meg a MCN gombot, ha a legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy nyomja meg a MDN gombot, ha a legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.

3

A visszahíváshoz nyomja meg a M N gombot.

Kilépéshez nyomja meg a M N gombot.

Megjegyzés:

R Ha a bejegyzést már megtekintették vagy fogadták, a kijelzőn egy „ ” látható.

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

1

MFN ( )

2

MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést. a

M N

3

MbN: “Szerkeszt és Hív” a M N

4

Módosítsa a hívószámot.

R Nyomja meg a (0 - 9) hívógombot egy számjegy hozzáadásához, és nyomja meg a(z) M N gombot a törléshez.

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 22 10/8/2012 1:13:18 PM

5

M N

A hívóra vonatkozó információ törlése

1

MFN ( )

2

MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést. a

M N

3

MbN: “Törlés” vagy “Mindent töröl” a

M N

4

MbN: “IGEN” a M N a M N

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben

1

MFN ( )

2

MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést. a

M N

3

MbN: “Tel.könyvbe ír” a M N

4

A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)

„Adatok beírása” 3. lépésétől (17. oldal).

Hívófél-azonosító szolgáltatás

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 23

23

10/8/2012 1:13:18 PM

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta-rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az

üzeneteket a távközlési szolgáltatója/ telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti.

Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik az ikon, ha az

üzenetkijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

R Ha az ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a # gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.

24

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 24 10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Karakterek bevitele

A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van

kiosztva. A bevihető karakterek a karakter-beviteli módtól függnek (25. oldal).

– Nyomja meg a MFN vagy MEN gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.

– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.

– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) M N gombot. Az összes karakter, illetve szám törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) M

– Nyomja meg a * (Aaa) gombot a nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz.

N gombot.

– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a MEN gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.

Karakter-beviteli módok

(

A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (

), Bővített 2 ( ) és Cirill (

), Bővített 1

). Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:

M N a MbN: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. a M N

Megjegyzés:

R Az alábbi táblázatban a(z) jel egy szóközt jelöl.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

Számbeviteli táblázat (0-9)

Görög karaktertáblázat ( )

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 25

25

10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Bővített 1 karaktertáblázat ( )

R Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Bővített 2 karaktertáblázat ( )

R Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Cirill (orosz) karaktertáblázat ( )

26

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 26 10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Hibaüzenetek

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket [ ]-ben, teljes formában is megadjuk.

Kijelző üzenet

Memória megtelt

Nincs kapcs. Csatlak.

újra a hálóz.

adaptert.

[Nincs kapcsolat a bázisállomással.

Csatlakoztassa újra a hálózati adaptert.]

Ok/megoldás

R A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket

(17. oldal).

R Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja.

Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra.

R A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra.

R Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen

be újra a hordozható készülékkel (30. oldal).

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.

Általános használat

Probléma

A hordozható készülék még a feltöltött akkumulátorok behelyezése után sem kapcsol be.

A készülék nem működik.

A hordozható készülék kijelzője üres.

Ok/megoldás

R A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.

R Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be

(9. oldal).

R Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).

R Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal).

R A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra.

R A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.

Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (30. oldal).

R A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (12. oldal).

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 27

27

10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Probléma

Nem hall tárcsázási hangot.

Nem tudja használni a belső hívás (intercom), illetve a telefonkönyv-adatok

átmásolása szolgáltatást.

Ok/megoldás

R Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetéket használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású.

R Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.

R Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket.

Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.

R Ezek megosztott szolgáltatások a hordozható készülékek között. Bár a hordozható készülék megjeleníti a “Belső hívás”, “Összes

másolása” vagy “Másolás” elemet, az egykészülékes típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

Programozható beállítások

Probléma

A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem

ért.

Nem tudja aktiválni a takarékos üzemmódot.

Ok/megoldás

R Változtassa meg a kijelző nyelvét (12. oldal).

R A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó

üzemmódot a “BE” lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az

átjátszó üzemmódot a “KI” lehetőségre (21. oldal).

Akkumulátor újratöltés

Probléma

A hordozható készülék sípol

és/vagy a(z) ikon villog.

Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de

– a(z) ikon mégis villog, vagy

– a működési idő rövidebbnek tűnik.

Ok/megoldás

R Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az

akkumulátorokat (9. oldal).

R Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit ( , ) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét.

R Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).

28

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 28 10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Hívások kezdeményezése/fogadása

Probléma

A(z) ikon villog.

Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.

Ok/megoldás

R A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb.

R Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere.

Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz.

R A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.

Regisztrálja (30. oldal).

R Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha

szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (13. oldal).

R A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást, és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből.

R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.

R A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (14. oldal).

A hordozható készülék nem csenget.

Nem tud hívást kezdeményezni.

R A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a

beállításokat (13. oldal).

Hívófél-azonosító

Probléma

Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.

Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.

Ok/megoldás

R Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

R Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba.

R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.

R Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.

R Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefontársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a 2.

csengetéskor vagy később jeleníti meg. Állítsa az első csengetést a

“KI” lehetőségre (19. oldal).

R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 29

29

10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Probléma

A telefonkönyvben tárolt név nem jelenik meg teljes egészében, amikor külső hívás érkezik.

Ok/megoldás

R Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az 1 soros

szöveg legyen (17. oldal).

Működési hiba folyadék miatt

Probléma

Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/ bázisállomásba.

Ok/megoldás

R Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását,

és húzza ki a telefonvonal vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.

Vigyázat:

R A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

1

Hordozható készülék:

M N

2

MbN: “Kézibesz. beáll.” a M

3

MbN: “Kézib. regiszt.” a M N

N

4

Bázisállomás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a M N gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)

R A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

5

Hordozható készülék:

Várja meg a “Bázis PIN beír.” szöveg megjelenését. a Írja be a bázisállomás PIN-kódját

(alapértelmezés: “0000”). a M N

R Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

R Ha a hordozható készülék sikeresen lett regisztrálva, a kijelzőn a(z) ikon villogása megszűnik.

Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)

1

M N

2

MbN: “Bázisbeállítás” a M

3

335 a M N

4

1 a M

5

MbN: “IGEN” a M

6

M N

N

N

N

30

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 30 10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

A bázisállomás PIN-kódjának megváltoztatása

Fontos:

R Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg

Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

1

M N

2

MbN: “Bázisbeállítás” a M

3

MbN: “Bázis PIN-kód” a M N

N

4

Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN-kódját (alapértelmezés: “0000”).

5

Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN-kódját. a M N a M N

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 31

31

10/8/2012 1:13:18 PM

Hasznos információk

Felszerelés falra

Megjegyzés:

R Győződjön meg róla, hogy a fal és a rögzítési mód elég erős-e, hogy megtartsa a készülék súlyát.

R Hajtsa be a (nem tartozék) csavarokat a falba.

50 mm

Csavarok

Rögzítő

Hosszabb

20 mm-nél

Térköz

(6 mm)

32

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 32 10/8/2012 1:13:18 PM

Megfelelőségi nyilatkozat

Hasznos információk

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 33

33

10/8/2012 1:13:18 PM

Tárgymutató

Tárgymutató

A

Akkumulátor: 9, 10

Automatikus hívásfogadás: 14, 19

Á

Áramkimaradás: 10

Átjátszó állomás: 21

B

Bázisállomás

Alaphelyzetbe állítás: 20

Bejövő híváslista: 22

Bejövő híváslista szerkesztése: 22

Billentyűhangok: 19

Cs Csengőhang típusa: 19

D

Dátum és idő: 13

E

Első csengetés: 19

É

Ébresztés: 20

F

Felszerelés falra: 32

H

Hangerő

Csengő (Hordozható készülék): 14, 19

Hallgató: 14

Hangszóró: 14

Hangposta: 24

Hibaelhárítás: 27

Hibaüzenetek: 27

Hívások fogadása: 14

Hívások kezdeményezése: 14

Hívófél-azonosító szolgáltatás: 22

Hordozható készülék

Bejelentkezés: 30

Készülékkereső: 15

Kijelentkezés: 30

I

Ideiglenes tone tárcsázás: 16

K

Karakterek bevitele: 25

Kihangosítás: 14

Kijelző

Kontraszt: 19

Nyelv: 12

Körzet beállítás: 12, 20

N

Nem fogadott hívások: 22

Némítás: 15

P

PIN-kód: 31

Sz Szünet: 14

T

Takarékos üzemmód: 13

Táplálás be- és kikapcsolása: 12

Tárcsázási mód: 13

Tartás: 15

Telefonkönyv: 17

Ú

Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 15

Újratárcsázás: 14

34

V

Várakozó hívás: 15

Várakozó hívás hívófél-azonosító: 15

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 34 10/8/2012 1:13:18 PM

Megjegyzések

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 35

35

10/8/2012 1:13:18 PM

Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma: 801 801 887 (Lengyelországban)

Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából: http://shop.panasonic.eu

N Polska

N Magyarország

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: http://www.panasonic.net/

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

*PNQX5398ZA*

*PNQX5398ZA*

PNQX5398ZA

TT0912MU0 (A)

PD-1/2

TG2711PD_(hu-hu)_0925_ver011.pdf 36 10/8/2012 1:13:18 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals