Panasonic KXPRX150PD Operating instructions

Panasonic KXPRX150PD Operating instructions

Rövid Útmutató

Prémium dizájntelefon érintőképernyővel

Típus

KX-PRX150PD

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a dokumentumot, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

A telefonrendszer funkcióival kapcsolatos bővebb információkat lásd a(z) Használati

útmutató dokumentumban, mely a kezdő képernyő lehetőségének megérintésével, vagy a termék alábbi weboldalán érhető el.

http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect

Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék

területi beállításait az Ön országának megfelelően (23. oldal).

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 1 2013/08/24 1:11:21

Bevezetés

Információk a tartozékokról

Mellékelt tartozékok

Szám

A

B

C

D

E

F

Tartozék tételek/Típusszám

Hálózati adapter a bázisállomáshoz/PNLV226CE

Hálózati adapter a töltőhöz/PNLV230CE

Telefonvonal vezeték

Újratölthető akkumulátor *1

Hordozható készülék akkumulátor fedele *2

Töltő

*1

Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 2. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.

A B C D E F

Mennyiség

1

1

1

1

1

1

Opcionális/csere tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel

Újratölthető akkumulátor

Fejbeszélő

DECT átjátszó állomás

Kulcskereső

Típusszám

KX-PRA10EX

R Lítium ion (Li-Ion) típusú akkumulátor

RP-TCM120

*1

KX-A405

KX-TGA20EX

*2

*1 Az Ön közelében kapható mikrofon/fülhallgató tartozék elérhetőségével kapcsolatosan forduljon a

Panasonic-hoz, vagy a dokumentum hátlapján feltüntetett hivatalos márkakereskedőhöz.

*2 Maximum 4 kiegészítő kulcskeresőt regisztrálhat a telefonrendszeréhez. Ha regisztrálja a kulcskeresőt a bázisállomásnál, majd a kulcskeresőt rögzíti egy könnyen elhagyható tárgyhoz, pl. a lakás vagy a gépjármű kulcsához, akkor a hordozható készüléket használva könnyedén megtalálhatja a tárgyat.

További információért látogassa meg az alábbi weboldalt.

http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

2

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 2 2013/08/24 1:11:21

Bevezetés

Telefonrendszerének bővítése

Hordozható készülék (opcionális): KX-PRXA15FX

Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy egyetlen bázisállomásra opcionális hordozható készülékeket

(max. 6 db) jelentkeztet be.

R Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet a tartozék hordozható készülékek színétől.

Általános információ

R Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.

R Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

R A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.

Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről: http://www.ptc.panasonic.eu

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 3

3

2013/08/24 1:11:21

Bevezetés

Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.

Gyári szám

(a bázisállomás hátulján található)

A kereskedő neve és címe

Vásárlás kelte

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

Védjegyek

R A Google és az Android a Google Inc. védjegyei.

R A Bluetooth ® szó és logo a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezeket a védjegyeket a Panasonic

Corporation licencengedéllyel használja.

R A Wi-Fi ® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

R A microSDHC Logo az SD-3C, LCC védjegye.

R Az ebben az útmutatóban található, összes egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak saját tulajdona.

Megjegyzés

R A dokumentumban használt „alkalmazások” kifejezés azokat a programokat jelenti, melyek a hordozható készülékre kerültek telepítésre.

R A hordozható készülék microSD és microSDHC memóriakártyákat támogat. A dokumentumban használt

„microSD card” kifejezés alatt az összes, támogatott kártya értendő.

R A dokumentumban található illusztrációk és képernyőképek csak tájékoztató jellegűek, az ábrázolások eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől.

R Az utótag el lett távolítva a dokumentumban szereplő típusszámokból.

R A dokumentumban szereplő információk előzetes tájékoztatás nélkül is módosulhatnak.

4

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 4 2013/08/24 1:11:21

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

R Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.

R Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

R Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/ csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.

R Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.

a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.

R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy

áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.

R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne

érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.

R Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

R A hálózati adaptert csak belső térben szabad használni.

Telepítés

R Ez a készülék nem vízálló. Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!

R Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott

Fontos információk

rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.

R Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

R Tartsa távol a kisgyerekektől a tartozékokat, beleértve a SIM és a microSD kártyát, nehogy véletlenül lenyeljék.

Használat közbeni biztonsági előírások

R Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert.

R Ne szerelje szét a készüléket.

R Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség

érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.

R Ne hagyja a készüléket hőforrások (pl. radiátor, tűzhely stb.) közelében, közvetlen napfény hatásának kitéve vagy egy autóban, tűző napon.

Olyan helyiségben sem szabad elhelyezni, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 0 °C vagy magasabb, mint 40 °C.

R Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn

(headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ, az halláskárosodást okozhat.

R Az esetleges halláskárosodás elkerülése

érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.

R Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő

állomáson. Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy üzemanyagraktárakban, vegyi

üzemekben vagy robbantási munkálatok helyszínén tartsák be a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó korlátozásokat.

R A sérülés vagy meghibásodás elkerülése

érdekében ne módosítsa a SIM vagy microSD kártyát, és ne érjen a kártya aranyszínű csatlakozórészeihez.

R Ha vezet, akkor a készülék használatát illetően kövesse a területen érvényes, vonatkozó közlekedési szabályokat.

5

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 5 2013/08/24 1:11:21

Fontos információk

R Az RF jelek befolyásolhatják a gépjárművek nem megfelelően telepített, illetve nem kielégítően földelt elektronikus rendszereit

(például az üzemanyag-befecskendezést, légzsákrendszereket stb.). További információért forduljon a gépjárműve vagy annak berendezéseinek gyártójához.

R Kapcsolja ki a terméket, ha repülőgépre száll. A készülék bekapcsolása előtt várja meg a légikísérők elektromos eszközök használatára vonatkozó utasításait, és ellenőrizze, hogy a készülék repülési üzemmódban legyen. Ennek a terméknek egy légiközlekedési eszközön történő használata veszélyeztetheti a légi jármű

üzemeltetését, megzavarhatja a vezeték nélküli kommunikációt, és törvénybe ütköző is lehet.

R A termék éles, villogó fények kiadására képes, mely rohamot vagy eszméletvesztést okozhat.

R A készülék súlyos károsodásának megelőzése

érdekében, ne hagyja, hogy erős ütés érje, és kerülje a durva bánásmódot.

R A képernyő üvegből készült. Az üveg betörhet, ha a készüléket kemény felületre ejti, vagy jelentős ütést szenved.

R A termék huzamosabb időn keresztül ne

érintkezzen közvetlenül a bőrrel. Amennyiben a termék hosszú időn át érintkezik bőrrel, a termék vagy a hálózati adapter által termelt hő alacsony hőmérsékleten végbemenő égési sérüléseket okozhat.

R Bár a termék rendelkezik GPS funkciókkal, mégsem használható repülőgépek, gépjárművek vagy személyi közlekedés navigációs rendszereként, sem nagy pontosságú megfigyelő eszközként. Nem vállalunk felelősséget a GPS funkció ezen célokra történő használatából, az adatok helytelen leolvasásából vagy külső tényezőkből, pl.

meghibásodásból, operátori hibákból vagy

áramkimaradásból (beleértve az akkumulátor lemerülésének esetét) eredő semmiféle esetleges kárért.

Egészségügy

R Ha gyógyászati segédeszközt használ (például pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból.

A DECT funkciók 1,88 GHz és 1,90 GHz frekvencián működnek, 250 mW maximális adási teljesítménnyel.

A Wi-Fi funkciók 2,4 GHz és 2,4835 GHz frekvencián működnek, 80 mW maximális adási teljesítménnyel.

A GSM funkciók 880 MHz és 1,88 GHz közötti frekvenciákon működnek, 2 W maximális adási teljesítménnyel.

A W-CDMA funkciók 880 MHz és 2,17 GHz közötti frekvenciákon működnek, 250 mW maximális adási teljesítménnyel.

R A WTR (Wireless Technology Research:

Vezeték Nélküli Technológiák Kutatóintézete) minimálisan 15,3 cm távolságot ajánl a vezeték nélküli eszköz és egy beültetett orvoselektronikai eszköz, például egy szívritmus-szabályozó vagy egy implantált defibrillátor között, hogy az orvoselektronikai eszközzel való esetleges interferencia elkerülhető legyen. Ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy telefonkészüléke egy szívritmus-szabályozóval vagy más orvoselektronikai eszközökkel interferál, azonnal kapcsolja ki a telefonkészüléket, és vegye fel a kapcsolatot a pacemaker illetve az orvoselektronikai eszközök gyártójával.

R Egészségügyi intézményekben az aktuális helyi szabályozásoknak megfelelően járjon el, és ha kell, kapcsolja ki a készüléket. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek

érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és elhelyezés

R Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos vihar idején.

R Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.

R Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.

R A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.

R A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.

6

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 6 2013/08/24 1:11:22

R Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:

– a hordozható készülék akkumulátora töltésre szorul, vagy meghibásodott.

– hálózati áramkimaradás esetén.

Akkumulátor

R Csak az előírt akkumulátort használja.

R Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! Az akkumulátorból kifolyó elektrolit korrozív, és

égési, illetve bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.

R Különös gonddal kezelje az akkumulátort.

Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs

érintkezzen az akkumulátorral, mert rövidzár keletkezhet, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.

R Az akkumulátort csak az ebben a használati

útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltse.

R Az akkumulátor töltéséhez csak kompatibilis töltőt használjon. Semmilyen módon ne változtassa meg a töltőt! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátor megduzzadhat vagy felrobbanhat.

R Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai hatásoknak.

R Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.

R Az akkumulátort tartsa tisztán és szárazon.

R Ha az akkumulátor érintkezői piszkosak lesznek, akkor tiszta száraz ruhával törölje át őket.

R Huzamosabb ideig ne töltse az akkumulátort folyamatosan.

R Távolítsa el az akkumulátort a készülékből, ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,

áramütés vagy személyi sérülés elkerülése

érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.

Fontos információk

2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.

3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.

4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.

Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis

Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

R A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:

– egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.

– távol más elektromos készülékektől, pl.

tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.

– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé (ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe).

R A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.

R Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

R Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.

R A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódástól.

7

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 7 2013/08/24 1:11:22

Fontos információk

R Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

R Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).

R A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.

R Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.

Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás

R Törölje át a készülék külső felületét egy

puha, nedves ruhadarabbal.

R Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.

További információk

VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az

akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli.

Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az előírásoknak megfelelően.

megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek

és akkumulátorok begyűjtéséről és

ártalmatlanításáról

1 2 3

Szoftver letöltésével és az operációs rendszer frissítésével kapcsolatos megjegyzések

R A termék funkciói és a működtetési folyamatok módosulhatnak és bizonyos alkalmazások használhatatlanná válhatnak, ha frissíti a termék operációs rendszerét.

R Győződjön meg a szoftver megfelelőségéről és biztonságáról, mielőtt letöltené vagy telepítené azt a termékre. Szoftveres kártevők vagy vírusok telepítése meghibásodáshoz, privát információk nyilvánosságra kerüléséhez, vagy különösen nagy hangerejű hangjelzések kiadásához vezethetnek.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával,

átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

R Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak

8

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (A, B,

C) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos

és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása

és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a

2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az

értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.

Az elhasználódott termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és

újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,

érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az

üzletben, ahol a termékeket vásárolta.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 8 2013/08/24 1:11:22

tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai

Unión kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (A, B, C) csak az Európai

Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (B) kémiai szimbólummal együtt (C) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

SAR

Ez a modell megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó nemzetközi irányelveknek és uniós előírásoknak.

Az Ön vezeték nélküli készüléke (mobiltelefonja) egy rádió adóvevő készülék. A készüléket úgy terveztük, hogy az ne lépje túl a nemzetközi irányelvek rádiófrekvencia-sugárzásra vonatkozó küszöbértékeit. Ezeket az irányelveket egy független tudományos szervezet, az ICNIRP

(International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection: Nemzetközi Nem-ionizáló

Sugárvédelmi Bizottság) dolgozta ki, és olyan biztonsági küszöböket tartalmaznak, amelyek szavatolják minden ember biztonságát, életkortól és egészségi állapottól függetlenül. Ezek az irányelvek képezik a rádiófrekvencia-sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírások és szabványok alapját is.

Az irányelvek a Specific Absorption Rate-ként

(Fajlagos abszorpciós tényezőként) vagy SAR-ként ismert mértékegységet használják. A vezeték nélküli készülékekre vonatkozó SAR határérték:

2 W/kg. A készülék fül melletti használatánál végzett teszt során a maximális SAR érték

0,580 W/kg volt. A készülék test mellett végzett vizsgálata során pedig a legmagasabb SAR érték

1,006 W/kg volt.

*1

Mivel a SAR-t a készülékek legmagasabb adási teljesítményénél mérik, ennek a készüléknek a tényleges SAR értéke tipikusan a fent magadottak

Fontos információk

alatt mozog működés közben. Ezt a készülék teljesítményszintjének automatikus változásai okozzák, annak biztosítására, hogy a készülék csak a hálózattal való kommunikációhoz feltétlenül szükséges szintet használja. ICNIRP (http:// www.icnirp.org)

*1 Amennyiben testén hordja, a készüléket a testtől legalább 1,5 cm-re kell tartani.

Végfelhasználói licenc

Ez egy szerződés Ön és a Panasonic System

Networks Co., Ltd. („Panasonic”) között az

érintőképernyővel ellátott Panasonic Prémium dizájntelefon készülékre telepített vagy azzal szállított szoftverekkel kapcsolatosan. Figyelmesen olvassa el ezen szerződés elemeit és feltételeit a termék használatának megkezdése előtt. A termék használatával elfogadja a feltételeket.

Szerzői jog:

A szoftvert szerzői jogok, nemzetközi egyezmények

és egyéb vonatkozó szabályok védik. Elfogadja, hogy a szoftver és a mellékelt dokumentáció használatához Ön csak korlátozott licenccel bír, és hogy nem szerezhet semmilyen címet, tulajdonosi vagy egyéb jogot a szoftvert és a mellékelt dokumentációt illetően, mivel valamennyi vonatkozó cím és jog a Panasonic vállalatot vagy licencpartnerét illeti meg.

Licenc:

1. Használhatja a telepített és/vagy a készülékkel szállított szoftvert.

2. Ezen licencszerződés hatálya alá eső jogait végérvényesen átruházhatja másra, ha átadja a szerződést, a szoftver minden másolatát, valamennyi dokumentációt és az Ön

érintőképernyővel ellátott Panasonic Prémium dizájntelefon készülékét, valamint ha a másik fél elfogadja a szerződés feltételeit.

Megkötések:

A szoftver visszafejtése, lebontása vagy visszafordítása tilos, kivéve, ha azt törvény kifejezetten engedélyezi. A szoftver és a vonatkozó dokumentáció, ezek részének vagy egészének másolatai kizárólag a licencszerződésben foglaltak szerint használható, másolható, módosítható, változtatható, kölcsönözhető, lízingelhető és ruházható át. A szoftver a vonatkozó U.S vagy egyéb exporttörvények és szabályozások ellenében nem exportálható.

9

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 9 2013/08/24 1:11:22

Fontos információk

Közlemény nyílt forráskódú szoftver használatáról

A termék egyes részei nyílt forráskódú szoftvert használnak, melyek a Free Software Foundation

által bevezetett GPL és/vagy LGPL licencek és vonatkozó egyéb szabályok alapján kerültek beépítésre. Olvassa el a termékben használt nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos licencinformációkat és szerzői jogi megkötéseket.

Ezek az információk az alábbi weboldalon találhatók meg: www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect

Legalább három (3) évvel a termék átadása után a

Panasonic System Networks Co., Ltd. külön költségek felszámolása nélkül, kizárólag kézbesítés fizikai költségei ellenében biztosítja a hozzáférhetőséget a forráskódhoz, a forráskód és a

GPL és LGPL által lefedett szerzői jogi megkötések egy gépi olvasásra alkalmas példányát minden olyan harmadik fél számára, aki kapcsolatba lép a gyártóval a lenti elérhetőségen. Ne feledje, hogy a

GPL és LGPL licenc alatt megjelenő szoftverekre nincs garanciavédelem.

www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect megfelelőségéért, integritásáért vagy minőségéért.

A Panasonic semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a kiegészítő tartalmak vagy egyéb, harmadik féltől származó tartalmak termék általi vagy operátor általi nem megfelelő használata miatt. Ez a dokumentum és bármely vonatkozó termékdokumentáció hivatkozhat olyan szolgáltatásokra és alkalmazásokra, melyet harmadik fél biztosít. Ilyen szolgáltatások vagy programok használata külön regisztrációs folyamatot igényelhet a harmadik szolgáltató féllel,

és kiegészítő használati feltételek tartozhatnak hozzá. Harmadik fél által üzemeltetett weblapon vagy azon keresztül elérhető alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tanulmányozza a weboldal használati feltételeit és a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és megfontolásokat.

Jogi nyilatkozat

A Panasonic System Networks Co., Ltd.

(„Panasonic”) nem tehető felelőssé a termék használatából eredő adatvesztésért, vagy egyéb esetleges vagy szükségszerűen következő káresetért. Ez a termék lehetővé teszi egyéb kiegészítő tartalmak, pl. alkalmazások, csengőhangok, kapcsolatinformációk és médiafájlok letöltését, tárolását, továbbítását és fogadását. Ilyen tartalmak használata harmadik fél

által limitálva vagy tiltva lehet, korlátozás nélkül beleértve a vonatkozó szerzői jogi törvények miatti szabályozásokat. Ön teljes mértékben felelős minden kiegészítő tartalomért, melyet letölt a készülékre vagy továbbít a készülékről; a

Panasonic nem tehető felelőssé ilyen tartalmak vagy használatuk miatti esetleges károkért. Ilyen tartalmak használata előtt az Ön felelőssége a tervezett használat törvényességének ellenőrzése.

A Panasonic nem vállal szavatosságot vagy garanciát a kiegészítő tartalmak vagy egyéb, harmadik féltől származó tartalom

10

Műszaki adatok

Összekapcsolhatósági szabványok

R DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications - Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés)

R GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)

R GSM: 900/1800 MHz

R W-CDMA: 900/2100 MHz

R Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

R Bluetooth: 3.0 verzió, Class 2

R USB: 2.0 verzió

Frekvenciatartomány

R DECT: 1,88 GHz - 1,90 GHz

R Wi-Fi: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

R GSM900/W-CDMA900

Feltöltési irány: 880 MHz - 915 MHz

Letöltési irány: 925 MHz - 960 MHz

R GSM1800

Feltöltési irány: 1,71 GHz - 1,785 GHz

Letöltési irány: 1,805 GHz - 1,880 GHz

R W-CDMA2100

Feltöltési irány: 1,92 GHz - 1,98 GHz

Letöltési irány: 2,11 GHz - 2,17 GHz

Rádiófrekvenciás adási teljesítmény

R DECT: Kb. 10 mW (csatornánkénti

átlagteljesítmény)

R Wi-Fi: 80 mW (maximális adási teljesítmény)

R GSM: 2 W (maximális adási teljesítmény)

R W-CDMA: 250 mW (maximális adási teljesítmény)

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 10 2013/08/24 1:11:22

Hordozható készülék operációs rendszere

R Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich

Hardver

R Kijelző: színes TFT 3,5-hüvelyk (HVGA:

320

´ 480 pixel), kapacitív érintőképernyő

R Elülső kamera: 0,3 M

R Hátulsó kamera: 2,0 M

R SIM kártya: 1,8/3 V

R Memóriakártya: microSD, microSDHC maximum

32 GB (nem tartozék)

Akkumulátor

R Lítium ion (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mAh

Beszélgetési idő

R Vezetékes hívások: maximum 10 óra

R GSM mobil hívások: maximum 5,3 óra

R W-CDMA mobil hívások: maximum 4,6 óra

Készenléti idő

*1

R GSM és DECT kapcsolat esetén: maximum 180

óra

R Csak GSM kapcsolat esetén: maximum 290 óra

R W-CDMA és DECT kapcsolat esetén: maximum

180 óra

R Csak W-CDMA kapcsolat esetén: maximum 290

óra

Áramforrás

R Alapegység: 220–240 V AC, 50/60 Hz

R Töltő: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Bázisállomás energiafogyasztása

R Készenlét: kb. 0,4 W

R Maximális: kb. 0,8 W

Töltő energiafogyasztása

R Készenlét: kb. 0,1 W

R Maximális: kb. 4,0 W

Működési feltételek

R Üzemi: 0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Töltési feltételek

R 5 °C–40 °C

*1 Használja a kezelőpanelt a DECT kapcsolat be- vagy kikapcsolására. További információkért lásd a(z) Használati útmutató dokumentumot (a letöltési információkért lásd:

1. oldal).

Fontos információk

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 11

11

2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

A bázisállomás előkészítése

A Óvatosan nyomja be a hálózati adapter csatlakozóját az egységbe.

B Rögzítse a vezetéket úgy, hogy körbetekeri a kampón.

C Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljzatba (konnektorba).

D Illessze a telefonvonal-vezeték egyik végét a bázisállomásba, a másikat a telefonvonal csatlakozóba, kattanásig.

E Csak DSL/ADSL felhasználók esetén:

Csatlakoztassa a DSL/ADSL szűrőt (nem tartozék).

Megjegyzés:

R Csak a készülékhez kapott Panasonic

PNLV226CE hálózati adaptert használja.

R Csak a készülékhez kapott telefonvonal vezetéket használja.

A

D

E D

C

B

A töltő előkészítése

A Dugaszolja be finoman, de határozottan a hálózati adapter csatlakozóját a töltőbe.

B Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljzatba (konnektorba).

Megjegyzés:

R Csak a készülékhez kapott Panasonic

PNLV230CE hálózati adaptert használja.

A

B

A hordozható készülék előkészítése

A SIM kártya, a microSD kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM kártya (nem tartozék) lehetővé teszi, hogy a hordozható készüléket egy mobiltelefonos szolgáltató hálózatához csatlakoztassa. Ha további információra van szüksége, forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához.

A microSD kártya (nem tartozék) lehetővé teszi a hordozható készülék által nyújtott tárolási lehetőségek kiterjesztését.

12

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 12 2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

Fontos:

R Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a hordozható készüléket.

R Az adatvesztés vagy meghibásodás elkerülése érdekében ne károsítsa és ne kezelje gondatlanul a SIM vagy microSD kártyákat, és ne zárja rövidre az arany színű érintkezőiket.

1

Távolítsa el a hordozható készülék fedelét.

2

Fordítsa a SIM kártyát arany színű

érintkezőivel lefelé, majd óvatosan csúsztassa be a SIM kártyafoglalatba.

3

Nyissa ki a microSD kártya fedelét úgy, hogy azt a hordozható készülék közelebbi oldalához csúsztatja (A), majd megemeli (B).

B

A

4

Helyezze a microSD kártyát arany színű

érintkezőivel lefelé a foglalatba, csukja be a microSD foglalat fedelét (A), majd óvatosan csúsztassa el azt a hordozható készülék másik oldalának irányába (B).

5

Helyezze be az akkumulátort (A), és illessze a hordozható készülékben kialakított helyére

(B).

A

B

A

B

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 13

13

2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

6

Tegye a helyére a fedelet.

A hordozható készülék töltése

Az első használatbavétel előtt töltse a hordozható készüléket körülbelül 5 órán át. A töltéskijelző (A) világít, ha a hordozható készülék töltés alatt van, és kikapcsol, ha a hordozható készülék teljesen fel van töltve.

Fontos:

R Ha a hordozható készüléket töltőre helyezi miközben a telefonon beszél, akkor a hívás nem bomlik el.

A

A

vagy

Helyezze a hordozható készüléket a töltőre.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a hordozható készülékbe.

Akkumulátortöltöttség ikon

Ha a képernyő ki van kapcsolva, akkor a képernyő jobb felső sarkában megjelenő akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, az alábbiak szerint:

® ® ®

Nagyon alacsony Teljesen feltöltve

Megjegyzés:

R Ha a hordozható készülék tölt, akkor a jeleniik meg az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikonon belül.

R Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjének százalékos értékét is. A kezdőképernyőn érintse meg a(z)

® [Rendszerbeállítások] ® [Akkumulátor] lehetőséget.

14

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 14 2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

Információ a tápellátásról és a töltésről

Hálózati adapter csatlakozása

R A hálózati adapternek mindig csatlakoznia kell. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)

R A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni.

Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Áramkimaradás

R Áramkimaradás alatt a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos

(hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.

Az akkumulátor használata és cseréje

R Csak a mellékelt akkumulátort használja. Cseréhez is kizárólag a 2. oldal részben megadott típusú,

újratölthető Panasonic akkumulátort használjon.

R Az akkumulátor megduzzadhat, amikor élettartama végéhez közelít. Ez a használat körülményeitől függ,

és nem probléma.

Az akkumulátor töltése

R A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.

R Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt és az összes telefonvezetéket. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

R A töltési idő és az akkumulátor teljesítménye a mobilhálózat aktuális jellemzőitől függhet.

Takarékoskodás az akkumulátor energiájával

R A két feltöltés között eltelt idő hossza a hordozható készülék használatának módjától függ. Az alábbiak segíthetnek az akkumulátor energiájával való takarékoskodásban.

– Kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a hordozható készüléket (17. oldal).

– Használja a kezelőpanelt a hordozható készülék Wi-Fi, GPS, és Bluetooth funkcióinak kikapcsolásához. További információkért lásd a(z) Használati útmutató dokumentumot (a letöltési

információkért lásd: 1. oldal).

– Ha nem tartózkodik otthon, akkor használja a kezelőpanelt a hordozható készülék és a bázisállomás

DECT kapcsolatának megszüntetéséhez. Ne feledje, hogy ha nem állítja helyre ezt a kapcsolatot, amikor hazaér, akkor nem lesz képes hívásokat indítani és fogadni a hordozható készülékén. További

információkért lásd a(z) Használati útmutató dokumentumot (a letöltési információkért lásd: 1. oldal).

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 15

15

2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

Telefonrendszerével kapcsolatos alapvető ismeretek

A hordozható készülék áttekintése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A Fejbeszélő csatlakozó

B Bekapcsolás gomb

C Töltéskijelző

D Hangerő gomb (

és )

E Érintőképernyő

F Micro USB-csatlakozó

G Elülső kamera

H Hallgató

I

(menü) gomb

J Kezdőlap gomb

K

(vissza) gomb

L Mikrofon

L

M

N

O

M Fényképezőgép vakuja

N Hátulsó kamera

O Hangszóró

P Töltőérintkezők

P

16

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 16 2013/08/24 1:11:22

A bázisállomás áttekintése

Az első lépések

A M N (készülékkereső) gomb

A bázisállomásnál regisztrált hordozható készülékek csengetnek, ha megnyomja ezt a gombot. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha nem találja a hordozható készüléket.

A

A hordozható készülék be- és kikapcsolása

A hordozható készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején lévő

bekapcsológombot. Ha a képernyőzár jelenik meg, akkor oldja fel a képernyőt (17. oldal).

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a

[Kikapcsolás]

® [OK] lehetőséget.

Megjegyzés:

R Ha először kapcsolja be a hordozható készüléket, akkor a beállítás varázsló kerül megjelenítésre

(17. oldal).

A képernyő be- és kikapcsolása

Kikapcsolhatja a képernyőt, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral és megelőzze a véletlen használatot.

Akkor is képes hívások, üzenetek stb. fogadására, ha a képernyő ki van kapcsolva. Minden olyan alkalmazás, mely a képernyő kikapcsolásakor futott, továbbra is futni fog.

A képernyő be- és kikapcsolásához nyomja meg a hordozható készülék tetején lévő bekapcsológombot. A képernyőt a kezdőlap gomb megnyomásával is bekapcsolhatja.

A képernyőzár feloldása

Ha bekapcsolja a képernyőt, akkor lehetséges, hogy a képernyőzár jelenik meg. Ez egy speciális képernyő, mely megakadályozza, hogy véletlenül a képernyőhöz érve ne adhasson ki utasításokat a készüléknek. Ha az alapértelmezett képernyőzár jelenik meg, akkor az egyszerűen feloldható, ha a zár ikont a felold ikonra, vagy a kívánt műveletre húzza.

Beállításvarázsló

Amikor először kapcsolja be a hordozható készüléket, akkor a beállítás varázsló jelenik meg, és az alábbi beállításokon vezeti Önt végig. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és állítsa be az egyes elemeket igény szerint.

1

Válassza ki a nyelvet.

2

Állítsa be a dátumot és az időt.

17

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 17 2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

3

Válassza ki a kívánt automatikus időbeállítási módszert.

R Ha a [Hálózat által megadott időbeállítás használata] lehetőséget választja, akkor be kell helyeznie egy SIM kártyát, hogy a készülék annak segítségével automatikusan el tudja végezni a dátum és az idő beállítását.

4

Válassza ki a kívánt mobilhálózati típust (csak akkor kerül megjelenítésre, ha a SIM kártya telepítve van).

5

Adjon meg vagy hozzon létre egy Google™ felhasználói fiókot.

6

Állítsa be a Wi-Fi hálózatot (csak akkor kerül megjelenítésre, ha a Google felhasználói fiók beállítását választotta).

Megjegyzés:

R Bizonyos elemek a nyelvi beállítástól függetlenül, angolul kerülhetnek megjelenítésre.

Google felhasználói fiók beállítása

Ha a hordozható készüléket úgy állítja be, hogy az képes legyen az Ön Google felhasználói fiókjával szinkronizálódni, akkor lehetővé válik a hordozható készülék és egyéb készülékek, pl. számítógépek vagy okostelefonok közötti automatikus adatátvitel. Például használhatja a számítógépét névjegyinformációk

Google fiókjához történő hozzáadására, majd beállíthatja úgy a hordozható készüléket, hogy az szinkronizálódjon az Ön Google felhasználói fiókjával. A névjegyinformációk automatikusan áttöltődnek a hordozható készülékre.

A beállítás varázsló felkéri Önt a már létező Google felhasználói fiókjába való belépési adatok megadására, vagy egy új fiók létrehozására. Ha kívánja, átugorhatja ezt a lépést. A Google fiók későbbi beállításaival

kapcsolatos részleteket lásd: Használati útmutató (a letöltési információkért lásd: 1. oldal).

Megjegyzés:

R A Google fiók beállításához internetkapcsolat szükséges. Ha a beállítás varázsló futása közben egy új

Google fiók létrehozásának lehetőségét választja, akkor a készülék a Wi-Fi hálózati adatok megadására kéri Önt azért, hogy a hordozható készülék fel tudjon csatlakozni az internetre.

Wi-Fi beállítások

Ha rendelkezik vezeték nélküli routerral és internetkapcsolattal, akkor beállíthatja a hordozható készüléket

úgy, hogy az kapcsolódjon a Wi-Fi hálózatra és elérje az internetet annak érdekében, hogy hordozható készüléke szinkronizálódni tudjon Google fiókjával, a [Böngésző] alkalmazást használva megnézhessen weboldalakat stb. Ha a beállítás varázsló a Wi-Fi adatok megadására szólítja fel, akkor kövesse az alábbi lépéseket. Ezen beállítások későbbi konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: Használati útmutató (a

letöltési információkért lásd: 1. oldal).

1

Válassza ki a Wi-Fi hálózatot.

R Ha a kívánt Wi-Fi hálózat nem jelenik meg, akkor lehetséges, hogy kézzel kell megadnia a hálózat nevét (az „SSID” értéket). További információkért lásd a(z) Használati útmutató dokumentumot (a

letöltési információkért lásd: 1. oldal).

2

Adja meg a jelszót, ha biztonságos Wi-Fi hálózatra csatlakozik.

3

Érintse meg a(z) [Kapcsolódás] lehetőséget.

Kezdőlap gomb

A kezdőlap gomb megnyomásával bármikor visszatérhet a kezdő képernyőre.

18

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 18 2013/08/24 1:11:22

Az első lépések

Navigációs gombok

(menü) gomb: Megjeleníti az aktuális képernyőn elérhető lehetőségeket.

(vissza) gomb: Visszatér az előző képernyőre, vagy bezárja az aktuális párbeszédablakot, menüt,

képernyőn megjelenő billentyűzetet stb.

Megjegyzés:

R A és gombok a legtöbb képernyőn megjelennek. A hordozható készülék alján, a kezdőlap gomb mellett jelennek meg, majd eltűnnek egy idő után, ha nem használja őket. A és gombok eltűnése után, ismételt megjelenítésükhöz egyszerűen érintse meg a hordozható készülék azon részét, ahol normál esetben ezek a gombok megjelennek.

Vez. Telefon alkalmazás

A [Vez. Telefon] alkalmazás alapértelmezett esetben a hordozható készülék kezdőképernyőjén kerül megjelenítésre, és lehetővé teszi a telefonrendszeréhez tartozó, gyakran használt funkciók elérését.

Lehetővé teszi belső (intercom) hívások kezdeményezését

Lehetővé teszi a telefonrendszer bizonyos funkcióinak módosítását

Lehetővé teszi a telefonrendszerhez tartozó üzenetrögzítő használatát

Lehetővé teszi a bázisállomás híváslistájának elérését

Lehetővé teszi a bázisállomás kulcskereső funkciójának használatát

Hívások kezdeményezése

Fontos:

R Ha a hordozható készülék csatlakoztatva van a bázisállomáshoz, akkor a vagy kerül megjelenítésre az állapotkijelzőben. Ha a fenti ikonok közül egyik sem látható, akkor a hordozható készülék nem képes vezetékes hívások kezdeményezésére sem fogadására.

R Ha a hordozható készüléket töltőre helyezi miközben a telefonon beszél, akkor a hívás nem bomlik el.

1

Érintse meg a [Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Válassza ki a fület a képernyő tetején.

3

Adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a lehetőséget a képernyő alján.

R Egy szám törléséhez érintse meg a gombot.

R Tárcsázási szünet beviteléhez érintse meg és tartsa megérintve a lehetőséget.

4

Válassza ki a híváshoz használni kívánt telefonvonalat.

5

Ha befejezte a beszélgetést, a hívás bontásához érintse meg a lehetőséget.

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 19

19

2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

Egyéb funkciók használata hívás közben

Ideiglenes hangfrekvenciás tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)

Nyomja meg a * gombot a hangfrekvenciás tárcsázásra történő átváltáshoz, és tárcsázza a kívánt számokat.

Hívások fogadása

1

Ha egy bejövő hívás érkezik, érintse meg a lehetőséget és húzza a gombra.

2

A hívás befejezéséhez érintse meg a gombot.

Hallgató vagy hangszóró hangereje

Nyomja meg a hangerő fel ( ) és le ( ) gombokat többször egymás után a hívás közben.

A híváslisták használata

A hordozható készülék és a bázisállomás egyaránt naplózza a hívásokat, így téve lehetővé Ön számára a híváslista ellenőrzését. Az alábbi szimbólumok szolgálnak a híváslistákban tárolt hívások típusának megjelenítésére.

Fontos:

R Hívófél-azonosítóra van szükség a nem fogadott és a fogadott hívások naplózásához (26. oldal).

Híváslista

Hordozható készülék híváslistája

Bázisállomás híváslistája

Ikon

(piros)

(kék)

(zöld)

(piros)

(kék)

Jelentés

Nem fogadott hívás

Nem fogadott hívás

Fogadott hívás

Kimenő hívás

Nem fogadott hívás

Fogadott vagy nem fogadott hívás, amely már megtekintésre került

Használt telefonvonal

Csak mobil

Csak vezetékes

*1

Vezetékes

*1 , mobil

Vezetékes

*1

, mobil

Csak vezetékes

Csak vezetékes

*1 A hordozható készülék híváslistája csak akkor képes a vezetékes hívások naplózására, ha a hordozható készülék csatlakozik a bázisállomáshoz.

Híváskezdeményezés a hordozható készülék híváslistájának segítségével

1

Érintse meg a [Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

20

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 20 2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

2

Válassza ki a fület a képernyő tetején.

3

Válassza ki a megtekinteni kívánt hívások típusát a kívánt fül megérintésével.

4

Érintse meg a felhívni kívánt telefonszám vagy személy melletti lehetőséget.

5

Válassza ki a híváshoz használni kívánt telefonvonalat.

6

Ha befejezte a beszélgetést, a hívás bontásához érintse meg a lehetőséget.

Híváskezdeményezés a bázisállomás híváslistájának segítségével

1

Érintse meg a [Vez. Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Érintse meg a(z) [Hívásnapló lista] lehetőséget.

R A hordozható készülék csatlakozik a bázisállomáshoz.

3

Érintse meg a felhívni kívánt telefonszám vagy személy melletti lehetőséget.

4

Válassza ki a híváshoz használni kívánt telefonvonalat.

5

Ha befejezte a beszélgetést, a hívás bontásához érintse meg a lehetőséget.

Csengőhangok és hangbeállítások

Hangprofil kiválasztása

1

A kezdőképernyőn érintse meg a(z)

® [Rendszerbeállítások] ® [Audió profilok] lehetőséget.

2

Érintse meg a lehetőséget a kívánt hangprofil mellett.

Előre beállított hangprofilok

[Általános]: Kiválaszthatja a kívánt csengőhangot, a csengetés hangerejét stb.

[Néma]: A csengetés ki van kapcsolva és a telefon nem rezeg.

[Találkozó]: A csengetés ki van kapcsolva és a telefon csak rezeg.

[Kültéri]: A(z) [Általános] profil beállításai kerülnek használatra. A csengetés hangereje maximális, és a rezgés be van kapcsolva.

Kapcsolatok hozzáadása

1

Érintse meg a [Személyek] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Érintse meg a lehetőséget.

3

Ha a képernyőn megjelennek az utasítások, akkor kövesse őket annak meghatározásához, hogy a bevitt adatok hova kerüljenek elmentésre.

R A névjegyzék elemei a hordozható készülék memóriájában, a SIM kártyán, vagy a Google felhasználói fiókkal szinkronizálva tárolhatók.

R Érintse meg az [Új fiók hozzáadása] lehetőséget (ha látható), ha egy Google fiókot kíván regisztrálni a hordozható készüléken.

4

Adja meg a kívánt információt.

R Kép hozzáadásához érintse meg a kép ikonját.

R A végrehajtott módosítások visszavonásához érintse meg a(z)

® [Elvetés] ® [OK] lehetőséget.

Ne feledje, hogy ha megérinti a lehetőséget, akkor a módosítások el lesznek mentve.

21

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 21 2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

R Ha egy már létező kapcsolathoz kíván új információt adni, akkor érintse meg a(z)

®

[Összekapcsolás] lehetőséget.

5

Érintse meg a(z) [KÉSZ] lehetőséget.

A névjegyzék egy elemének hívása

1

Érintse meg a [Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Válassza ki a fület a képernyő tetején.

3

Érintse meg a kívánt kapcsolatot.

4

Válassza ki a híváshoz használni kívánt telefonvonalat.

5

Ha befejezte a beszélgetést, a hívás bontásához érintse meg a lehetőséget.

Üzenetrögzítő szolgáltatások

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

Az üzenetrögzítő a termék vásárlásakor bekapcsolt állapotban van.

1

Érintse meg a [Vez. Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Érintse meg a(z) [Üzenetrögzítő] lehetőséget.

R A hordozható készülék csatlakozik a bázisállomáshoz.

3

Kapcsolja be vagy ki a(z) [Üzenetrögzítő] kapcsolót.

R A(z) kerül megjelenítésre az állapotjelzőn, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Üzenetek lejátszása

1

Érintse meg a [Vez. Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Érintse meg a(z) [Üzenetrögzítő] lehetőséget.

R A hordozható készülék csatlakozik a bázisállomáshoz.

R Az üzenetek száma a képernyő tetején kerül kijelzésre.

3

Az összes új üzenet lejátszása:

→ Érintse meg a(z) [Új üzenet lejátszása] lehetőséget.

Az összes üzenet lejátszása:

→ Érintse meg a(z) [Az összes üzenet lejátszása] lehetőséget.

Egy adott üzenet lejátszása:

→ Érintse meg a(z) [Üzenet lista], majd a lehetőséget a kívánt üzenet mellett.

Megjegyzés:

R Az üzenetlistában a már lejátszott üzenetek mellett egy pipa látható.

Tone/pulse üzemmód beállítása

Ezt a beállítást úgy kell megadnia, hogy az illeszkedjen a vezetékes telefonszolgáltatás tárcsázási módjához, mivel ellenkező esetben nem lesz képes vezetékes hívások kezdeményezésére. (Az alapértelmezett beállítás: [Tone].)

22

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 22 2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

1

Érintse meg a [Vez. Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Érintse meg a(z) [Vezetékes telefon beállításai]

® [Kezdeti beállítások] lehetőségeket.

R A hordozható készülék csatlakozik a bázisállomáshoz.

3

Érintse meg a(z) [Tone/pulse üzemmód beállítása] lehetőséget.

4

Válassza ki a kívánt beállítást.

[Pulse]: Válassza ezt a lehetőséget, ha az Ön által használt vezetékes telefonszolgáltatás pulse

(impulzus alapú) tárcsázási módot használ.

[Tone]: Válassza ezt a lehetőséget, ha az Ön által használt vezetékes telefonszolgáltatás tone

(hangfrekvenciás) tárcsázási módot használ.

Körzet beállítás

Ez a lehetőség a bázisállomás bizonyos beállításait alapértelmezett értékre állítja vissza a kiválasztott régió alapján.

1

Érintse meg a [Vez. Telefon] lehetőséget a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában.

2

Érintse meg a(z) [Vezetékes telefon beállításai]

® [Kezdeti beállítások] lehetőségeket.

R A hordozható készülék csatlakozik a bázisállomáshoz.

3

Érintse meg a(z) [Ország] lehetőséget.

4

Állítsa be a kívánt országot.

Megjegyzés:

R A bázisállomás régiós beállításainak megváltoztatása esetén az Ön országára beállított értékek illetve az

Ön egyedi beállításai alapértékre állhatnak vissza.

Kijelző nyelve

1

A kezdőképernyőn érintse meg a(z)

® [Rendszerbeállítások] ® [Nyelv és bevitel] ® [Nyelv] lehetőségeket.

2

Válassza ki a kívánt nyelvet.

Megjegyzés:

R Bizonyos elemek a nyelvi beállítástól függetlenül, angolul kerülhetnek megjelenítésre.

Dátum és idő

A dátum és idő automatikus vagy kézi beállítása

1

A kezdőképernyőn érintse meg a(z)

® [Rendszerbeállítások] ® [Dátum és idő] ®

[Automatikus dátum és idő] lehetőségeket.

2

A dátum és idő automatikus beállításához:

→ Válassza ki a kívánt módszert.

R Ha a [Hálózat által megadott időbeállítás használata] lehetőséget választja, akkor be kell helyeznie egy SIM kártyát, hogy a készülék annak segítségével automatikusan el tudja végezni a dátum és az idő beállítását.

23

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 23 2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

A dátum és idő kézi beállításához:

→ Válassza a(z) [ki] gombot.

A dátum és idő kézi beállítása

1

A kezdőképernyőn érintse meg a(z)

® [Rendszerbeállítások] ® [Dátum és idő] lehetőséget.

2

Ellenőrizze, hogy az [Automatikus dátum és idő] lehetőség értéke [ki] legyen.

3

A dátum beállításához:

→ Érintse meg a [Dátum beállítása] lehetőséget, válassza ki a kívánt dátumot, majd érintse meg a

[Beállítás] gombot.

Az idő beállításához:

→ Érintse meg a(z) [Idő beállítása] lehetőséget, válassza ki a kívánt időt, majd érintse meg a

[Beállítás] gombot.

24

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 24 2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

Hibaelhárítás

Probléma

A(z) ikon megjelenik.

Ok és/vagy megoldás

R A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb.

R Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere.

Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz.

R A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.

Végezze el a regisztrációt. További információkért lásd a(z)

Használati útmutató dokumentumot (a letöltési információkért lásd:

1. oldal).

R Ha a takarékos üzemmód be van kapcsolva, akkor készenléti módban a bázisállomás által biztosított lefedettség mértéke csökken.

Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot. További információkért lásd a(z) Használati útmutató dokumentumot (a

letöltési információkért lásd: 1. oldal).

R Lehetséges, hogy a tone/pulse beállítás helytelen. Változtassa meg a

beállításokat (22. oldal).

R A hordozható készülék ki van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a hordozható készülék tetején.

Nem lehet vezetékes hívást kezdeményezni.

A hordozható készülék még az akkumulátor feltöltése után sem kapcsol be.

Teljesen feltöltötte az akkumulátort, ám ennek ellenére az alacsony akkutöltöttség üzenet továbbra is látható, és/vagy a működési idő rövidebbnek tűnik.

Nem jelenik meg a vezetékes hívásokra vonatkozó hívóinformáció.

R Tisztítsa meg a hordozható készülék és a töltő érintkezőit egy száraz

és puha ruhadarabbal, és töltse fel ismét az akkumulátort.

R Ideje kicserélni az akkumulátort (2. oldal).

R Lehetséges, hogy elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra vezetékes távközlési szolgáltatójánál. A részletek iránt érdeklődjön vezetékes távközlési szolgáltatójánál.

R Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, akkor távolítsa el a másik berendezést, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba.

R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletek iránt érdeklődjön DSL/

ADSL szolgáltatójánál.

R Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 25

25

2013/08/24 1:11:23

Az első lépések

Probléma

Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.

Ok és/vagy megoldás

R A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást, és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből.

R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletek iránt érdeklődjön DSL/

ADSL szolgáltatójánál.

Hívófél-azonosítás támogatása

A bázisállomás kompatibilis a hívófél-azonosító funkcióval. A hívófél-azonosítás a vezetékes távközlési szolgáltató által biztosított funkció, mely előfizetést igényelhet. A részletekkel és az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon vezetékes távközlési szolgáltatójához.

R A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország számára).

26

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 26 2013/08/24 1:11:23

Megfelelőségi nyilatkozat

További információk

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

27

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 27 2013/08/24 1:11:23

Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma (Lengyelországban):

801 003 532 - vezetékes hálózatból hívható telefonszám

22 295 37 27 - vezetékes és mobil hálózatból hívható telefonszám

Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából: http://shop.panasonic.eu

N Polska

N Magyarország

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: http://www.panasonic.net/

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

*PNQW3795ZA*

*PNQW3795ZA*

PNQW3795ZA

CC0813YK0 (E)

PRX150PD_QG_(hu-hu)_0823_ver.020.pdf 28 2013/08/24 1:11:23

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement