Operating Instructions

Operating Instructions

Gebruikershandleiding

Wat kunt u met dit apparaat?

Snel aan de slag

Kopiëren

Fax

Afdrukken

Scannen

Web Image Monitor

Papier en toner bijvullen

Problemen oplossen

Bijlage

Informatie die niet in deze handleidingstaat, kunt u terugvinden in deHTML-

/PDF-bestanden op de meegeleverde cd-rom.

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de

Veiligheidsinforma-tie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

Hoe werken de handleidingen..........................................................................................................................5

Symbolen in de handleiding..........................................................................................................................5

Specifieke modelinformatie............................................................................................................................... 6

Namen van belangrijkste onderdelen.............................................................................................................. 7

1. Wat kunt u met dit apparaat?

Ik wil papier besparen....................................................................................................................................... 9

Ik wil documenten zonder veel moeite digitaliseren..................................................................................... 10

Ik wil bestemmingen registreren......................................................................................................................11

Ik wil het apparaat efficiënter gebruiken........................................................................................................12

U kunt met verschillende functies kopieën maken......................................................................................... 13

Met verschillende functies gegevens afdrukken............................................................................................ 14

U kunt de scanner in een netwerk gebruiken.................................................................................................15

Voorkomen dat informatie uitlekt (beveiligingsfuncties)................................................................................16

Het apparaat via een computer controleren en instellen..............................................................................17

2. Snel aan de slag

Namen en functies van onderdelen................................................................................................................19

Overzicht van alle apparaatonderdelen...................................................................................................19

De apparaatopties...........................................................................................................................................24

De externe apparaatopties ........................................................................................................................24

Namen en functies van het bedieningspaneel...............................................................................................25

De taal van het display wijzigen.....................................................................................................................28

Het apparaat aan-/uitzetten.......................................................................................................................... 29

De hoofdstroomschakelaar inschakelen....................................................................................................29

De hoofdstroomschakelaar uitschakelen...................................................................................................29

Originelen plaatsen......................................................................................................................................... 31

Originelen op de glasplaat plaatsen......................................................................................................... 31

Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen........................................................................31

3. Kopiëren

Basisprocedure.................................................................................................................................................33

Originelen verkleinen of vergroten.................................................................................................................35

Vooraf ingesteld verkleinen/vergroten......................................................................................................35

Inzoomen......................................................................................................................................................36

Automatisch verkleinen/vergroten.............................................................................................................37

1

2

Duplex (dubbelzijdig) kopiëren......................................................................................................................38

Gecombineerd kopiëren................................................................................................................................. 40

Enkelzijdig combineren............................................................................................................................... 41

2-zijdig Combineren....................................................................................................................................43

Kopiëren op papier van aangepast formaat vanuit de handinvoer............................................................45

Op enveloppen kopiëren................................................................................................................................ 46

Sorteren.............................................................................................................................................................47

4. Fax

Basisprocedure voor verzendingen (Geheugenverzending).......................................................................49

Originelen verzenden met behulp van de ADF.........................................................................................50

Originelen verzenden met behulp van de glasplaat................................................................................ 51

Faxbestemmingen opslaan......................................................................................................................... 52

Een faxbestemming verwijderen.................................................................................................................53

Een verzending annuleren...............................................................................................................................54

Een verzending annuleren voordat het origineel is gescand...................................................................54

Een verzending annuleren terwijl het origineel wordt gescand...............................................................54

Een verzending annuleren nadat het origineel is gescand (terwijl er een verzending bezig is)...........55

Een verzending annuleren nadat het origineel is gescand (voordat de verzending wordt gestart).....55

Het logboek handmatig afdrukken.................................................................................................................57

5. Afdrukken

USB-snelinstallatie............................................................................................................................................59

Snelinstallatie voor netwerk.............................................................................................................................60

De eigenschappen van het printerstuurprogramma weergeven..................................................................61

Normaal afdrukken..........................................................................................................................................62

Bij gebruik van het PCL 6-printerstuurprogramma.................................................................................... 62

6. Scannen

Basisprocedure bij het gebruik van Scannen naar map...............................................................................63

Scannen naar map gebruiken in een Windows-omgeving..................................................................... 64

Een SMB-map registreren........................................................................................................................... 66

Een geregistreerde SMB-map verwijderen............................................................................................... 68

Aangeven waar een map zich bevindt door dit handmatig in te voeren............................................... 69

Basisprocedure voor het verzenden van scanbestanden via e-mail........................................................... 70

Een e-mailbestemming opslaan..................................................................................................................71

Een e-mailbestemming verwijderen............................................................................................................71

Een e-mailadres opgeven door dit handmatig in te voeren.....................................................................72

Verzendopties opgeven...................................................................................................................................73

Resolutie........................................................................................................................................................73

Origineelrichting.......................................................................................................................................... 73

Origineelinstelling........................................................................................................................................74

Scanformaat.................................................................................................................................................74

Bestandstype................................................................................................................................................ 75

7. Web Image Monitor

De startpagina weergeven..............................................................................................................................77

8. Papier en toner bijvullen

Papier in de papierlades plaatsen..................................................................................................................79

Papier in de handinvoer plaatsen...................................................................................................................83

Afdrukken via de handinvoerlade met behulp van de afdrukfunctie...................................................... 85

Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig papier plaatsen................................................................ 87

Aanbevolen papierformaten en -typen..........................................................................................................88

Dik papier.....................................................................................................................................................93

Enveloppen...................................................................................................................................................94

Toner bijvullen.................................................................................................................................................. 97

Faxberichten of gescande documenten verzenden wanneer de toner op is..........................................98

Gebruikte toner weggooien........................................................................................................................99

9. Problemen oplossen

Indicatielampjes.............................................................................................................................................101

Geluidsignalen...............................................................................................................................................102

Als u problemen heeft met de bediening van het apparaat...................................................................... 103

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven............................................... 107

Meldingen tijdens het gebruik van het kopieerapparaat...................................................................... 107

Meldingen tijdens het gebruik van de fax...............................................................................................108

Meldingen tijdens het gebruik van de printer......................................................................................... 110

Meldingen tijdens het gebruik van de scanner.......................................................................................115

Wanneer meldingen op uw computerscherm worden weergegeven.......................................................120

Meldingen tijdens het gebruik van de scanner.......................................................................................120

3

4

10. Bijlage

Handelsmerken..............................................................................................................................................125

INDEX

...........................................................................................................................................................127

Hoe werken de handleidingen

Symbolen in de handleiding

De handleiding gebruikt de volgende symbolen:

Geeft punten aan waar u rekening mee moet houden wanneer u het apparaat gebruikt en een uitleg van mogelijke oorzaken voor het vastlopen van papier, schade aan originelen of gegevensverlies. Lees deze uitleg zorgvuldig door.

Geeft een aanvullende uitleg van de functies van het apparaat aan en instructies voor het oplossen van fouten die door de gebruiker zijn gemaakt.

Dit symbool vindt u aan het eind van iedere sectie. Het geeft aan waar u meer relevante informatie kunt vinden.

[ ]

Geeft de namen van de toetsen aan die op het display verschijnen of refereren naar de (plastic) knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat.

Geeft de toetsvolgorde aan die u met het bedieningspaneel moet uitvoeren.

Voorbeeld:

Selecteer [Systeem] Druk op de [OK]-knop.

Selecteer [Systeem] en druk vervolgens op de [OK]-knop.

(voornamelijk in Europa en Azië)

(voornamelijk in Noord-Amerika)

De verschillen tussen de functies van Regio A en Regio B-modellen worden aangegeven door twee symbolen. Lees de informatie die wordt aangegeven door het symbool dat overeenkomt met de regio van het model dat u gebruikt. Voor meer informatie over welk symbool overeenkomt met het model dat

u gebruikt, zie Pag. 6 "Specifieke modelinformatie".

5

6

Specifieke modelinformatie

In dit gedeelte wordt uitgelegd tot welke regio uw apparaat behoort.

Op de achterkant van het apparaat bevindt zich een sticker op de plaats die hieronder wordt weergegeven. De sticker bevat gegevens waarmee de regio van uw apparaat wordt geïdentificeerd.

Lees wat er op de sticker staat.

DBH040

De volgende informatie is regiospecifiek. Lees de informatie onder het symbool dat overeenkomt met de regio van uw apparaat.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio A-model:

• CODE XXXX -27

• 220 – 240 V

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio B-model:

• CODE XXXX -17

• 120 – 127 V

• De afmetingen in deze handleiding worden gegeven in twee meeteenheden: metrisch en in inches.

Als uw apparaat een model uit regio A is, raadpleegt u de metrische meeteenheid. Als uw apparaat een model uit regio B is, raadpleegt u de meeteenheid in inch.

Namen van belangrijkste onderdelen

In deze handleiding wordt er als volgt verwezen naar de belangrijkste onderdelen van het apparaat:

• Auto Document Feeder Automatische documentinvoer (ADF)

7

8

1. Wat kunt u met dit apparaat?

U kunt een beschrijving zoeken op wat u wilt doen.

Ik wil papier besparen

BRL059S

Dubbelzijdig afdrukken van documenten met meerdere pagina's (duplex kopie)

Zie de handleiding Kopiëren .

Documenten bestaande uit meerdere pagina's afdrukken op één vel (Combineren)

Zie de handleiding Kopiëren .

Ontvangen faxberichten dubbelzijdig afdrukken (2-zijdig afdrukken)

Zie de handleiding Faxen .

Het verzenden van bestanden vanuit de computer zonder ze af te drukken (LAN-fax)

Zie de handleiding Faxen .

9

10

1. Wat kunt u met dit apparaat?

Ik wil documenten zonder veel moeite digitaliseren

Scanbestanden verzenden

Zie de handleiding Scannen .

Scanbestanden opslaan in een gedeelde map

Zie de handleiding Scannen .

Scanbestanden opslaan op media

Zie de handleiding Scannen .

BQX138S

Ik wil bestemmingen registreren

Ik wil bestemmingen registreren

BRL060S

Het bedieningspaneel gebruiken om bestemmingen in het Adresboek te registreren

Zie Het apparaat aansluiten / Systeeminstellingen .

Downloaden van bestemmingen geregistreerd in het apparaat in de bestemmingslijst van het

LAN-fax-stuurprogramma

Zie de handleiding Faxen .

11

12

1. Wat kunt u met dit apparaat?

Ik wil het apparaat efficiënter gebruiken

BQX139S

Vaak gebruikte printerinstellingen registreren in het printerstuurprogramma

Zie de handleiding Afdrukken .

De begininstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen in vaak gebruikte printerinstellingen

Zie de handleiding Afdrukken .

U kunt met verschillende functies kopieën maken

U kunt met verschillende functies kopieën maken

CMQ002

• U kunt de afbeelding die moet worden gekopieerd, verkleinen of vergroten. Met de functie

Automatisch verkleinen/vergroten berekent het apparaat automatisch de kopieerverhouding gebaseerd op het formaat van het origineel en het papier dat u hebt gekozen.

Zie de handleiding Kopiëren .

• Dankzij de kopieerfuncties Duplex en Combineren kunt u papier besparen door meerdere pagina's op één vel te kopiëren.

Voor meer informatie over dubbelzijdig kopiëren, zie Kopiëren Illustratie geeft aan dat instructies op een cd-rom staan/>.

Voor meer informatie over gecombineerd kopiëren, zie Kopiëren Illustratie geeft aan dat instructies op een cd-rom staan/>.

• U kunt op verschillende soorten papier kopiëren (bijv. enveloppen).

Zie de handleiding Kopiëren .

• U kunt kopieën sorteren.

Zie de handleiding Kopiëren .

13

14

1. Wat kunt u met dit apparaat?

Met verschillende functies gegevens afdrukken

CMQ004

• Dit apparaat ondersteunt netwerkverbindingen en lokale verbindingen.

• U kunt bedrukt papier sorteren.

Zie de handleiding Afdrukken .

U kunt de scanner in een netwerk gebruiken

U kunt de scanner in een netwerk gebruiken

CJQ607

• U kunt scanbestanden naar een bepaalde bestemming verzenden via e-mail (scanbestanden verzenden via e-mail).

Zie de handleiding Scannen .

• U kunt scanbestanden direct naar mappen verzenden (scanbestanden verzenden met Scan to

Folder).

Zie de handleiding Scannen .

15

16

1. Wat kunt u met dit apparaat?

Voorkomen dat informatie uitlekt

(beveiligingsfuncties)

CJQ608

• Door het instellen van wachtwoorden kunt u onbevoegde toegang via het netwerk voorkomen.

• Zie de Veiligheidshandleiding voor meer informatie.

Het apparaat via een computer controleren en instellen

Het apparaat via een computer controleren en instellen

Met behulp van Web Image Monitor kunt u de status van het apparaat nakijken en instellingen wijzigen.

CJQ609

U kunt bijhouden van welke lade het papier opraakt, informatie in het Adresboek registreren, de netwerkinstellingen opgeven en de systeeminstellingen configureren.

• Zie de handleiding Het apparaat aansluiten/Systeeminstellingen .

• Zie de Help-functie bij Web Image Monitor.

17

18

1. Wat kunt u met dit apparaat?

22

21

20

2. Snel aan de slag

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met dit apparaat aan de slag gaat.

Namen en functies van onderdelen

Overzicht van alle apparaatonderdelen

• De ventilatieopeningen van het apparaat mogen niet geblokkeerd zijn. Als dit toch gebeurt, bestaat er kans op brand als gevolg van oververhitte interne elementen.

Buitenkant: vooraanzicht

5 6

1 2 3 4

19

18

17

16

15

10

11

12

13

7

8

9

12

14

DBH030

19

20

2. Snel aan de slag

1. ADF

Laat de ADF zakken over de originelen die op de glasplaat liggen.

Als u een stapel originelen in de ADF plaatst, zal de AFD automatisch de originelen één voor één invoeren.

2. ADF-klep

Open deze klep om originelen die zijn vastgelopen in de ADF te verwijderen.

3. Invoerlade voor de ADF

Plaats hier stapeltjes originelen.

4. Verlengstuk voor de ADF-lade

Trek deze uit als u papier in de invoerlade voor de ADF plaatst dat groter dan A4 is.

5. Glasplaat

Plaats originelen hier met de bedrukte zijde naar beneden.

6. Klep voor de glasplaat

Open deze klep om originelen op de glasplaat te plaatsen.

7. Uitvoerlade voor de ADF

Originelen die gescand zijn met de ADF worden hier uitgevoerd.

8. Papierstopper voor de ADF

Trek de papierstopper uit om te voorkomen dat de originelen eraf vallen.

9. Bedieningspaneel

Zie Pag. 25 "Namen en functies van het bedieningspaneel".

10. Standaardlade

Gekopieerd of afgedrukt papier en faxberichten worden hier afgeleverd.

11. Mediasleuf

Hiermee kunt u een USB-flashgeheugen op het apparaat aansluiten.

12. Ventilatiegaten

De ventilatiegaten zorgen ervoor dat het apparaat niet overhit raakt.

13. Openingsknop van het voorpaneel

Druk op deze knop om het voorpaneel te openen.

14. Voorklep

Open deze om toegang tot de binnenkant van het apparaat te krijgen en vastgelopen papier te verwijderen.

U kunt via deze opening de tonercartridge en de drumeenheid vervangen.

15. Onderste papierlade (optioneel)

Hier plaatst u het papier in.

16. Lade 1

Hier plaatst u het papier in.

Namen en functies van onderdelen

17. Hoofdstroomschakelaar

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet de hoofdstroomschakelaar ingeschakeld zijn. Indien de schakelaar uitgeschakeld is, zet u deze aan.

18. Openingshendel voor de handinvoer

Druk op deze hendel om de handinvoer te openen.

19. Ladeverlenging

Trek aan de papierstopper om te voorkomen dat het papier eraf valt.

20. Handinvoer

Hiermee kunt u dik papier, OHP-transparanten, enveloppen en etiketten (klevende etiketten) kopiëren of erop afdrukken.

21. Verlengstuk voor de handinvoer

Trek dit verlengstuk uit als u vellen van A4 , 8

1

/

2

× 11 of groter in de handinvoer plaatst.

22. Papiergeleiders

Als u papier in de handinvoer plaatst, zorg er dan voor dat de papiergeleiders tegen het papier aan staan.

Buitenkant: achteraanzicht

10

7

6

5

9

8

1

2

4 3

DBH031

1. Ventilatiegaten

De ventilatiegaten zorgen ervoor dat het apparaat niet overhit raakt.

2. Stroomaansluiting

Sluit hier het netsnoer van het apparaat op aan. Steek het andere uiteinde in een stopcontact.

3. Openingshendel voor achterklep

Trek aan deze hendel om de achterklep te openen.

4. Achterklep

Open deze om toegang tot de binnenkant van het apparaat te krijgen en vastgelopen papier te verwijderen.

Open het apparaat hier wanneer u de fuseereenheid vervangt.

21

22

2. Snel aan de slag

5. Externe telefoonaansluiting

Deze poort dient voor het aansluiten van een externe telefoon.

6. Telefoonlijnaansluiting

Deze poort dient voor het aansluiten van een telefoonlijn.

7. USB 2.0 [Type B] poort

Sluit het apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.

8. Beveiligingspunt

Sluit hier een veiligheidskabel aan om diefstal te voorkomen.

9. Ethernetpoort

Gebruik een netwerkinterfacekabel om het apparaat op een netwerk aan te sluiten.

10. Sleuf

De optionele draadloze LAN-interface kan hierop worden aangesloten.

Binnenkant: vooraanzicht

1

2

DBH032

1. Tonercartridge

Trek de tonercartridge eruit en verwijder het vastgelopen papier.

Er worden berichten op het scherm weergegeven als de tonercartridge moet worden vervangen of als een nieuwe moet worden voorbereid.

Voor informatie over de meldingen die op het scherm worden weergegeven als verbruiksartikelen moeten worden vervangen, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

• Als u vastgelopen papier verwijdert, trek de tonercartridgde er dan met de drumeenheid uit. Als u alleen de tonercartridge wilt verwijderen, trek de hendel aan de rechterkant van de tonercartridge dan omlaag en trek de tonercartridge eruit.

2. Drumeenheid

Er worden berichten op het scherm weergegeven als de drumeenheid moet worden vervangen of als een nieuwe moet worden voorbereid.

Voor informatie over de meldingen die op het scherm worden weergegeven als verbruiksartikelen moeten worden vervangen, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

Namen en functies van onderdelen

Binnenkant: achteraanzicht

1

DBH033

1. Fuseereenheid

Trek de fuseereenheid eruit en verwijder het vastgelopen papier.

Er worden berichten op het scherm weergegeven als de fuseereenheid moet worden vervangen of als een nieuwe moet worden voorbereid.

Voor informatie over de meldingen die op het scherm worden weergegeven als verbruiksartikelen moeten worden vervangen, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

De fuseereenheid is inbegrepen in de Onderhoudskit.

23

24

2. Snel aan de slag

De apparaatopties

De externe apparaatopties

1

2

DBH086

1. Telefoonhoorn (voornamelijk in Noord-Amerika)

Gebruikt als ontvanger.

Hiermee kunt u de functies voor Handmatig bellen gebruiken. Met de hoorn is het ook mogelijk om het apparaat als telefoon te gebruiken.

2. Onderste papierlade

U kunt een papierlade van 250 vellen of een papierlade van 500 vellen plaatsen.

Namen en functies van het bedieningspaneel

Namen en functies van het bedieningspaneel

Deze illustratie toont het bedieningspaneel van een apparaat waarop alle opties zijn geïnstalleerd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

Taak- informatie

Bestemming zoeken

Detail

Standaard

Bestemming controleren

Shift Spatie Symbolen

Fax ontvangen Communiceren

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NL DBH001

1. [ID-kaart kopiëren] knop

Druk hierop om naar het menu te gaan voor de instellingen van het kopiëren van een ID-kaart.

2. [Taakinformatie]-knop (scan- en faxmodus)

Druk hierop om statusinformatie te verkrijgen over verzonden data.

3. Origineelselectie-knop (kopieerapparaat, scanner en fax)

Druk hierop om de meest geschikte scanmethode te kiezen voor het origineel.

4. Kleurselectieknop

Druk hierop om originelen in kleur te scannen.

5. [Duplex/Combineren/Serie]-knop (kopieerapparaat)

• Duplex

Voert dubbelzijdig afdrukken uit bij het kopiëren van een origineel dat uit meerdere vellen bestaat.

• Combineren

Combineert de pagina's van een origineel dat uit meerdere vellen bestaat en drukt ze af op één vel.

• Serie

Drukt dubbele boekpagina's (als u het boek openslaat en omgekeerd neerlegt) als enkelzijdige kopieën af.

6. [Kopieerapparaat]-knop

Druk hierop om de kopieerfunctie te activeren.

7. [Fax]-knop

Druk hierop om de faxfunctie te activeren.

8. [Scanner]-knop

Druk hierop om de scanfunctie te activeren.

9. Scroll-toetsen

Druk op deze knoppen om de cursor in elke gewenste richting te bewegen.

25

26

2. Snel aan de slag

Wanneer de knoppen [ ] [ ] [ ] [ ] in deze handleiding verschijnen, druk dan op de knop met de richting waarin u de cursor wilt verplaatsen.

10. [Pauze/herhaal]-knop (fax)

• Pauze

Druk op deze knop om een pauze in een faxnummer in te voegen. De pauze wordt weergegeven door

"-".

• Herhaal

Druk op deze knop om een recent gebelde bestemming te selecteren.

11. [Direct kiezen]-knop (fax)

Druk hierop om de functie direct kiezen te gebruiken.

12. [Reset]-knop

Druk op deze knop om de huidige instellingen te verwijderen.

13. Aan/uit indicatielampje

Het Aan/uit-indicatielampje gaat branden wanneer u de aan-/uitschakelaar inschakelt.

14. [Gebruikersinstellingen]-knop

Druk op deze knop om de standaardinstellingen aan te passen aan uw wensen.

15. Snelkiezen-toetsen

Druk op deze knop om letters en symbolen in te voeren.

Druk op deze knop om de geregistreerde bestemming in één keer te selecteren.

16. [Bestemming zoeken]-knop (scanner en fax)

Druk op deze knop om een bestemming te kiezen die is geregistreerd in de bestemmingslijst.

17. [Bestemming controleren]-knop (scanner en fax)

Druk op deze knop om de ingevoerde bestemming te controleren.

18. Resolutie-knop (fax)

Druk op deze knop om de faxresolutie in te stellen.

19. Belichting-knoppen (kopieerapparaat, scanner en fax)

Druk op deze knop om de scanbelichting te selecteren onder de kopieer-, scanner- en faxfunctie.

20. [Sorteren]-knop (kopieerapparaat)

Druk op deze knop om automatisch afgedrukte kopieën te sorteren.

21. [Printer]-knop

Druk hierop om de afdrukfunctie te activeren.

22. Indicatielampje Fax ontvangen (fax)

Brandt onafgebroken tijdens het ontvangen en opslaan van informatie, anders dan een persoonlijk bestand of een geheugenbeveiligd bestand, in het faxgeheugen.

23. Indicatielampje Communiceren (fax)

Brandt onafgebroken tijdens de verzending en ontvangst van gegevens.

Namen en functies van het bedieningspaneel

24. Selectieknoppen

Deze corresponderen met items op het scherm. Druk hierop om het corresponderende item te selecteren.

25. Indicatielampje Inkomende gegevens (printer)

Knippert wanneer het apparaat printopdrachten of LAN-faxdocumenten van een computer ontvangt.

26. [Escape]-knop

Druk hierop om een handeling te annuleren of terug te gaan naar het vorige scherm.

27. Waarschuwingsindicatielampjes

Gaat branden als er zich een apparaatfout voordoet.

Brandt continu rood: afdrukken is niet mogelijk of is wel mogelijk, maar de afdrukkwaliteit kan niet worden gegarandeerd.

Knippert geel: er moet binnenkort een verbruiksartikel worden vervangen.

28. [OK]-knop

Druk hierop om een geselecteerd item of een ingevoerde numerieke waarde in te stellen.

29. Cijfertoetsen

Gebruik deze toetsen om het aantal kopieën, faxnummers en gegevens voor de geselecteerde functie in te voeren.

30. [ ]-knop (Enter-knop)

Druk op deze knop om de waardes te bevestigen die zijn ingevoerd of items die zijn opgegeven.

31. [Start]-knop

Druk op deze knop om te kopiëren, af te drukken, te scannen of te verzenden.

32. [Wis/Stop]-knop

• Wissen

Wist een ingevoerde numerieke waarde.

• Stoppen

Stopt een taak die wordt uitgevoerd (zoals kopiëren, scannen, faxen of afdrukken).

27

28

2. Snel aan de slag

De taal van het display wijzigen

U kunt de taal die op het display wordt gebruikt, wijzigen. Engels is standaard ingesteld.

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Taal] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer de taal die u wilt gebruiken Druk op de [OK]-knop.

Het apparaat aan-/uitzetten

Het apparaat aan-/uitzetten

De hoofdstroomschakelaar bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Als deze schakelaar aangezet wordt, wordt de hoofdstroom ingeschakeld en licht het Aan/uit-lampje aan de rechterkant van het bedieningspaneel op. Als deze schakelaar uitgezet wordt, wordt de hoofdstroom uitgeschakeld en gaat het Aan/uit-lampje aan de rechterkant van het bedieningspaneel uit. Wanneer dit gedaan is, gaat het apparaat uit. Faxbestanden die in het geheugen staan, kunnen verloren gaan als u deze schakelaar uitzet. Gebruik deze schakelaar alleen wanneer het nodig is.

De hoofdstroomschakelaar inschakelen

• Zet de hoofdstroomschakelaar niet direct uit nadat u deze heeft aangezet. Het geheugen kan hierdoor beschadigd raken, met een storing als gevolg.

1.

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact zit.

2.

Druk op de hoofdstroomschakelaar.

Het indicatielampje Aan/uit gaat branden.

DBH057

De hoofdstroomschakelaar uitschakelen

• Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kunt u het netsnoer beschadigen. Het gebruik van beschadigde netsnoeren kan resulteren in brand of een elektrische schok.

• Wanneer u het apparaat hebt uitgeschakeld, wacht u enkele seconden voordat u het apparaat weer inschakelt.

29

30

2. Snel aan de slag

• Schakel de hoofdschakelaar uit en zorg ervoor dat het indicatielampje Aan/uit niet meer brandt voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als u dit niet doet, kan het geheugen beschadigd raken, met een storing als gevolg.

• Zet het apparaat niet uit als het apparaat bezig is met een bewerking. Het geheugen kan hierdoor beschadigd raken, met een storing als gevolg.

• Houd de hoofdstroomschakelaar niet naar beneden geduwd als de stroom uitgeschakeld wordt.

Als u dit wel doet, wordt het apparaat geforceerd uitgeschakeld. Dit kan het geheugen beschadigen en storingen veroorzaken.

1.

Druk op de hoofdstroomschakelaar.

Het indicatielampje Aan/uit gaat uit.

Originelen plaatsen

Originelen plaatsen

Originelen op de glasplaat plaatsen

• Houd uw handen uit de buurt van de scharnieren en de glasplaat wanneer u de Automatische documentinvoer laat zakken. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot verwondingen als uw handen of vingers beklemd raken.

• Til de ADF nooit met te veel kracht op. Doet u dit toch, dan kan de afdekklep van de ADF open gaan of beschadigd raken.

1.

Open de ADF.

2.

Leg het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Het vel moet in de linkerbovenhoek worden uitgelijnd.

Begin met de pagina die als eerste moet worden gescand.

1

DBH073

1. Positiemarkering

3.

Laat de ADF zakken.

Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen

Zorg ervoor dat u het origineel netjes plaatst. Als u dat niet doet, kan het apparaat mogelijk een papierstoringsmelding weergeven. Zorg er ook voor dat u geen originelen of andere voorwerpen op de afdekklep legt. Dit kan een storing veroorzaken.

1.

Stel de origineelgeleiders in op het originele formaat.

31

32

2. Snel aan de slag

2.

Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de ADF.

Stapel geen originelen boven de limietmarkering.

De eerste pagina moet bovenop worden geplaatst.

Als u originelen plaatst die langer zijn dan A4 of 8

1

/

2

× 11 , gebruikt u de verlengstukken.

1

1. Limietmarkering

2. Origineelgeleiders

DBH075

3. Kopiëren

In dit hoofdstuk komen veelgebruikte kopieerfuncties en -handelingen aan bod. Voor informatie die niet in dit hoofdstuk is opgenomen, zie de handleiding Kopiëren op de meegeleverde cd-rom.

Basisprocedure

Als u kopieën van originelen wilt maken, plaatst u ze op de glasplaat of in de ADF.

Wanneer u een origineel op de glasplaat plaatst, moet u beginnen met de eerste pagina die u wilt kopiëren. Wanneer u originelen in de ADF plaatst, moet u zorgen dat de eerste pagina bovenop ligt.

Als u het origineel op de glasplaat wilt plaatsen, zie Pag. 31 "Originelen op de glasplaat plaatsen".

Als u het origineel in de ADF wilt plaatsen, zie Pag. 31 "Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen".

Als u op ander papier dan normaal papier wilt kopiëren, geeft u het gewicht van het papiertype dat u gebruikt op in Gebruikersinst.. Zie voor meer informatie de handleiding Het apparaat aansluiten /

Systeeminstellingen .

Hieronder wordt uitgelegd hoe u kopieën kunt maken op papier met hetzelfde formaat en dezelfde richting als van de originelen.

1.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop.

DBH011

2.

Zorg ervoor dat alle eerdere instellingen wist.

Als er nog eerdere instellingen actief zijn, drukt u op de [Reset]-knop.

3.

Plaats de originelen.

4.

Geef de gewenste instellingen op.

33

34

3. Kopiëren

5.

Voer het aantal kopieën in met de cijfertoetsen.

6.

Selecteer de papierlade.

7.

Druk op de [Start]-knop.

Wanneer u het origineel op de glasplaat heeft geplaatst, drukt u op de [ ]-knop nadat alle originelen zijn gescand.

8.

Wanneer de kopieeropdracht is voltooid, drukt u op de [Reset]-knop om de instellingen te wissen.

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

NL DBH019

Originelen verkleinen of vergroten

Originelen verkleinen of vergroten

In dit hoofdstuk worden de methodes beschreven voor het verkleinen of vergroten van afbeeldingen door een reproductieverhouding of een papierformaat op te geven.

Basispunt

Het basispunt van verkleinen/vergroten verschilt afhankelijk van de manier waarop het origineel is gescand. Wanneer het origineel op de glasplaat is gelegd, is de linker bovenhoek het basispunt.

Wanneer het origineel in de ADF is geplaatst, is de linker onderhoek het basispunt.

• Origineel op de glasplaat geplaatst

CKN005

• Origineel in ADF geplaatst

CXC007

Vooraf ingesteld verkleinen/vergroten

Met deze functie kunt u afbeeldingen verkleinen of vergroten door een vooraf ingestelde verhouding te selecteren.

35

3. Kopiëren

CKN004

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Druk op [R/E].

2.

Druk op [Vergroot] of [Verklein].

3.

Selecteer een verhouding Druk op [OK].

4.

Selecteer de papierlade.

5.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

Inzoomen

U kunt de reproductieverhouding met stappen van 1% opgeven.

36

CKN007

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Druk op [R/E].

2.

Druk op [Zoom].

3.

Voer de gewenste verhouding in met de cijfertoetsen Druk op de [OK]-knop.

Door op [ ] of [ ] te drukken, wijzigt de verhouding in stappen van 1%. Door [ ] of [ ] in te drukken en vast te houden, wijzigt de verhouding met stappen van 10%.

4.

Selecteer de papierlade.

5.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

Originelen verkleinen of vergroten

Automatisch verkleinen/vergroten

Het apparaat berekent automatisch de reproductieverhouding op basis van de formaten van de originelen en het papier dat u heeft opgegeven. Het apparaat zal de afbeelding van de originelen vergroten of verkleinen om ze op het papier te laten passen.

CKN008

• Als u een kopieerverhouding selecteert nadat u op [Auto R/E] heeft gedrukt, wordt de Automatisch verkleinen/vergroten functie geannuleerd.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Geef het origineelformaat op.

Voor meer informatie over origineelformaten, zie de handleiding Kopiëren .

2.

Druk op [Auto R/E].

3.

Selecteer de papierlade.

4.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

37

3. Kopiëren

Duplex (dubbelzijdig) kopiëren

Hiermee worden twee enkelzijdige pagina's of één dubbelzijdige pagina op één dubbelzijdige pagina gekopieerd.

• Het kopiëren van één dubbelzijdge pagina op één dubbelzijdige pagina is uitsluitend beschikbaar voor de SP 3610SF.

• Deze functie kunt u niet in combinatie met de handinvoer gebruiken.

38

CKN009

Voor de SP 3610SF zijn twee types Duplex beschikbaar.

1-zijd.orig->Dubbelz.kopie

Hiermee worden twee dubbelzijdige pagina's op één dubbelzijdige pagina gekopieerd.

2-zijd.orig->Dubbelz.kopie

Hiermee wordt één dubbelzijdige pagina op één enkelzijdige pagina gekopieerd.

De resulterende gekopieerde afbeelding kan afwijken van de richting waarin u de originelen heeft geplaatst( of ).

Origineelrichting en voltooide kopieën

Als u op beide zijden van het papier wilt kopiëren, selecteert u de richting van het origineel en de gewenste richting van de kopie.

Origineel

Originelen plaatsen

Orig.richting

Dup. richting Uitvoer

Boven/Boven

Origineel

Duplex (dubbelzijdig) kopiëren

Originelen plaatsen

Orig.richting

Dup. richting

Boven/Onder

Uitvoer

Boven/Boven

Boven/Onder

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Druk op [Duplex/Combineren/Serie].

g

Detail

Standaard g

NL DBH008

2.

Selecteer de duplexmodus Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer de papierlade.

4.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

39

40

3. Kopiëren

Gecombineerd kopiëren

In deze modus kunt u automatisch een reproductieverhouding selecteren en de originelen op één vel papier kopiëren.

Het apparaat selecteert een reproductieverhouding tussen 25% en 400%.

De richting van het origineel en de afbeeldingpositie bij Combineren

De afbeeldingpositie bij Combineren verschilt afhankelijk van de richting van het origineel en het aantal originelen dat moet worden gecombineerd.

• Staande ( ) originelen

CNU005

• Liggende ( ) originelen

CNU006

Originelen plaatsen (originelen in de ADF)

De kopieervolgorde van de functie Combineren is standaard ingesteld op 'van links naar rechts'.

Als u originelen van rechts naar links in de ADF wilt kopiëren, plaatst u ze ondersteboven.

• Originelen worden van links naar rechts gelezen.

Gecombineerd kopiëren

• Originelen worden van rechts naar links gelezen

CKN010

CKN017

Enkelzijdig combineren

Combineer meerdere pagina's op één zijde van een vel.

• De functie 'Kopieën combineren' van dubbelzijdige originelen is uitsluitend beschikbaar voor de SP

3610SF.

CKN014

De volgende typen enkelzijdig combineren zijn beschikbaar.

Voor de SP 3610SF

Combineer: 2 orig.

Hiermee worden twee enkelzijdige originelen op één zijde van een vel papier gekopieerd.

Combineer: 4 Orig.

Hiermee worden vier enkelzijdige originelen op één zijde van een vel papier gekopieerd.

41

3. Kopiëren

Combineer: 1 Orig.

Hiermee wordt één dubbelzijdig origineel op één zijde van een vel papier gekopieerd.

Combineer: 2 orig.

Hiermee worden twee dubbelzijdige originelen op één zijde van een vel papier gekopieerd.

Voor de SP 3600SF

Comb.1-zijdig (2 Orig.)

Hiermee worden twee enkelzijdige originelen op één zijde van een vel papier gekopieerd.

Comb.1-zijdig (4 Orig.)

Hiermee worden vier enkelzijdige originelen op één zijde van een vel papier gekopieerd.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Druk op [Duplex/Combineren/Serie]

42

g

Detail

Standaard g

NL DBH008

2.

Selecteer de modus Combineren Druk op [OK].

3.

Selecteer de papierlade.

4.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

• U kunt deze functie niet toepassen op vellen die langer zijn dan 356 mm (14 inch), ingevoerd vanuit de handinvoer.

• De standaardinstelling voor de origineelrichting is de onleesbare richting ( ). Geef tijdens het plaatsen van originelen in een onleesbare richting de origineelrichting op. Om de richting op te geven, selecteert u [Altijd opgeven] voor [Richting] in [Kopieereig.] en voer vervolgens de volgende procedure uit na stap 2. Voor meer informatie over instellingen, zie de handleiding

Kopiëren .

1. Selecteer de origineelrichting Druk op de [OK]-knop.

• Druk tijdens het plaatsen van de originelen op de glasplaat op de [ ]-knop nadat alle originelen gescand zijn.

Gecombineerd kopiëren

• Om de functie Enkelzijdig combineren te annuleren, drukt u tweemaal op de [Duplex/

Combineren/Serie]-knop.

2-zijdig Combineren

Hiermee worden meerdere pagina's van originelen gecombineerd tot één vel met twee zijden.

• De functie 'Kopieën combineren' voor dubbelzijdige originelen is uitsluitend beschikbaar voor de

SP 3610SF.

• Deze functie kunt u niet in combinatie met de handinvoer gebruiken.

CKN074

De volgende typen dubbelzijdig combineren zijn beschikbaar.

Voor de SP 3610SF

Combineer: 4 Orig.

Hiermee worden vier enkelzijdige originelen op één vel met twee pagina's per zijde gekopieerd.

Combineer: 8 orig.

Hiermee worden acht enkelzijdige originelen op één vel met vier pagina's per zijde gekopieerd.

Combineer: 2 orig.

Hiermee worden twee dubbelzijdige originelen gekopieerd op één vel met twee pagina's per zijde.

Combineer: 4 Orig.

Hiermee worden vier dubbelzijdige originelen gekopieerd op één vel met vier pagina's per zijde.

Voor de SP 3600SF

Comb.2-zijdig (4 Orig.)

Hiermee worden vier enkelzijdige originelen op één vel met twee pagina's per zijde gekopieerd.

43

44

3. Kopiëren

Comb.2-zijdig (8 Orig.)

Hiermee worden acht enkelzijdige originelen op één vel met vier pagina's per zijde gekopieerd.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Druk op [Duplex/Combineren/Serie]

g

Detail

Standaard g

NL DBH008

2.

Selecteer de modus Combineren Druk op [OK].

3.

Selecteer de papierlade.

4.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

• De standaardinstelling voor de origineelrichting is de onleesbare richting ( ). Geef, wanneer u originelen in de onleesbare richting plaatst, de origineelrichting op. Om de richting op te geven, selecteert u [Altijd opgeven] voor [Richting] in [Kopieereig.] en voer vervolgens de volgende procedure uit na stap 2. Voor meer informatie over instellingen, zie de handleiding Kopiëren .

1. Selecteer de origineelrichting Druk op de [OK]-knop.

2. Als u dubbelzijdige documenten kopieert, moet u de origineelrichting selecteren Druk op de [OK]-knop.

3. Selecteer de dubbelzijdige origineelrichting Druk op de [OK]-knop.

• Druk tijdens het plaatsen van de originelen op de glasplaat op de [ ]-knop nadat alle originelen gescand zijn.

• Om de functie Dubbelzijdig combineren te annuleren, drukt u tweemaal op de [Duplex/

Combineren/Serie]-knop.

Kopiëren op papier van aangepast formaat vanuit de handinvoer

Kopiëren op papier van aangepast formaat vanuit de handinvoer

Papier met een horizontale lengte van 60,0 - 216,0 mm (2,37 - 8,50 inch) en een verticale lengte van

127,0 - 900,0 mm (5,00 - 35,43 inch) kan worden ingevoerd vanuit de handinvoer.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Plaats het papier met de bedrukte zijde naar boven in de handinvoer.

2.

Druk op de [ ]-knop.

DBH089

3.

Selecteer [Papierformaat] Druk op de [OK]-knop.

4.

Selecteer [Aangepast formaat] Druk op de [OK]-knop.

5.

Voer het horizontale formaat in met de cijfertoetsen Druk op de [OK]-knop.

6.

Voer het verticale formaat in met de cijfertoetsen Druk op de [OK]-knop.

7.

Druk op de [ ]-knop.

8.

Selecteer [Papiersoort] Druk op de [OK]-knop.

9.

Geef indien nodig het type papier aan Druk op de [OK]-knop.

10.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

Wanneer de kopieeropdracht is voltooid, drukt u op de [Reset]-knop om de instellingen te wissen.

45

46

3. Kopiëren

Op enveloppen kopiëren

Dit gedeelte beschrijft hoe moet worden gekopieerd op enveloppen van normaal formaat. Plaats het origineel op de glasplaat en plaats de envelop in de handinvoer.

Stel de papierdikte in door het gewicht op te geven van de enveloppen waarop u afdrukt. Voor meer informatie over de verhouding tussen papierdikte/-gewicht en de envelopformaten die gebruikt kunnen worden, zie Papierspecificaties en papier bijvullen .

Voor meer informatie over het gebruik van enveloppen, ondersteunde enveloptypen en het plaatsen van

enveloppen, zie Pag. 94 "Enveloppen".

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Plaats de envelop met de zijde waarop u wilt kopiëren in de handinvoer.

2.

Druk op de [ ]-knop.

DBH089

3.

Selecteer [Papierformaat] Druk op de [OK]-knop.

4.

Selecteer [Normaal formaat] Druk op de [OK]-knop.

5.

Selecteer het envelopformaat Druk op de [OK]-knop.

6.

Druk op de [ ]-knop.

7.

Selecteer [Papiersoort] Druk op de [OK]-knop.

8.

Selecteer [Dik papier 1] of [Dik papier 2] Druk op de [OK]-knop.

9.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

Sorteren

Het apparaat voegt de kopieën samen tot sets en zet ze in volgorde.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Druk op de [Sorteren]-knop.

CKN018

g

Detail

Standaard g

NL DBH009

2.

Voer het aantal te kopiëren sets in met de cijfertoetsen.

3.

Selecteer de papierlade.

4.

Plaats de originelen Druk op de [Start]-knop.

Sorteren

47

48

3. Kopiëren

4. Fax

In dit hoofdstuk komen veelgebruikte faxfuncties en -handelingen aan bod. Voor informatie die niet in dit hoofdstuk is opgenomen, zie de handleiding Faxen op de meegeleverde cd-rom.

Basisprocedure voor verzendingen

(Geheugenverzending)

In dit gedeelte wordt de basisprocedure beschreven voor het verzenden van documenten met de optie

Geheugenverzending.

Als het origineel in het geheugen is opgeslagen, dan start de verzending automatisch. U kunt hetzelfde origineel ook naar meerdere bestemmingen verzenden (broadcasting).

Uw apparaat

Bestemming

Bestemming

Bestemming

NL CJN004

• Het is raadzaam de ontvangers te bellen en met hen af te spreken wanneer belangrijke documenten worden verzonden.

• Wanneer het geheugen vol is (0% verschijnt rechtsboven in het scherm) wordt

Geheugenverzending uitgeschakeld. Gebruik in dat geval Handmatige verzending. Voor meer informatie, zie de handleiding Faxen .

• Wanneer het gecombineerde totaal aantal geprogrammeerde bestemmingen groter is dan de maximumwaarde, kunt u geen documenten verzenden.

• Als u op de [Wis/Stop]-knop drukt of als er een origineel in de ADF vastloopt tijdens het scannen, worden de pagina's van de set die al gescand en in het geheugen zijn opgeslagen, gewist.

• Als het geheugen tijdens het scannen vol raakt, stopt het apparaat met scannen en wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Voor meer informatie, zie de handleiding Faxen .

49

4. Fax

Originelen verzenden met behulp van de ADF

1.

Druk op de [Fax]-knop.

50

DBH012

2.

Controleer of "Gereed" op het scherm wordt weergegeven.

3.

Plaats de originelen in de ADF.

Voor meer informatie over het plaatsen van originelen, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

Voor meer informatie over het plaatsen van originelen om te versturen met de faxfunctie, zie de handleiding Faxen .

4.

Configureer de scaninstellingen.

Voor meer informatie, zie de handleiding Faxen .

5.

Geef een bestemming op.

Wanneer u zich vergist, drukt u op de [Wis/Stop]-knop en probeert u het opnieuw.

Voor meer informatie over het opgeven van een bestemming, zie de handleiding Faxen .

6.

Wanneer u hetzelfde origineel naar meerdere bestemmingen wilt verzenden

(broadcasting), kiest u de volgende bestemming.

Als u handmatig een andere bestemming wilt opgeven direct nadat u een bestemming handmatig heeft opgegeven, druk dan op [Best.tv.].

7.

Druk op de [Start]-knop.

Basisprocedure voor verzendingen (Geheugenverzending)

Originelen verzenden met behulp van de glasplaat

1.

Druk op de [Fax]-knop.

DBH012

2.

Controleer of "Gereed" op het scherm wordt weergegeven.

3.

Plaats de eerste pagina van het origineel met de tekstzijde naar beneden op de glasplaat.

Voor meer informatie over originelen die u kunt instellein, zie Papierspecificaties en papier bijvullen

.

Voor meer informatie over het plaatsen van originelen om te versturen met de faxfunctie, zie de handleiding Faxen .

4.

Configureer de scaninstellingen.

Voor meer informatie, zie de handleiding Faxen .

5.

Geef een bestemming op.

Wanneer u zich vergist, drukt u op de [Wis/Stop]-knop en probeert u het opnieuw.

Voor meer informatie over het opgeven van een bestemming, zie de handleiding Faxen .

6.

Wanneer u hetzelfde origineel naar meerdere bestemmingen wilt verzenden

(broadcasting), kiest u de volgende bestemming.

Als u handmatig een andere bestemming wilt opgeven direct nadat u een bestemming handmatig heeft opgegeven, druk dan op [Best.tv.].

7.

Druk op de [Start]-knop.

8.

Plaats het volgende origineel binnen 60 seconden op de glasplaat als u meerdere originelen verstuurt Druk op de [Start]-knop.

51

4. Fax

9.

Als alle originelen gescand zijn, druk dan op de [ ]-knop.

DBH089

Het apparaat kiest de bestemming en start de verzending.

Faxbestemmingen opslaan

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met ] of [ ].

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

52

NL DBH020

1.

Selecteer [Adresboekbeheer] Druk de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Programmeer/wijzig] Druk op de [OK]-knop.

3.

Voer het te registreren registratienummer in via de cijfertoetsen of de snelkeuzetoetsen

Druk op de [OK]-knop.

U kunt automatisch de registratienummers 001 - 032 specificeren door op de snelkeuzetoetsen te drukken. Druk op [Zoeken] als u een naam, weergavelijst, registratienummer, faxbestemming, emailadres of mapnaam wilt opgeven.

4.

Druk op de [OK]-knop.

5.

Druk op [Details].

6.

Selecteer [Faxinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

7.

Voer het faxnummer in met de cijfertoetsen Druk op de [OK]-knop.

8.

Druk op [Einde].

Basisprocedure voor verzendingen (Geheugenverzending)

9.

Druk op de [OK]-knop.

Een faxbestemming verwijderen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een geregistreerde faxbestemming registreert.

• Als u een bestemming verwijdert die als bezorgingsbestemming is ingesteld, kunnen berichten naar de geprogrammeerde persoonlijke box niet worden bezorgd. Zorg dat u de instellingen van de faxfunctie controleert voordat u bestemmingen verwijdert.

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met ] of [ ].

1.

Selecteer [Adresboekbeheer] Druk de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Programmeer/wijzig] Druk op de [OK]-knop.

3.

Voer het te verwijderen registratienummer in met de cijfertoetsen of de snelkeuzetoetsen

Druk op de [OK]-knop.

U kunt automatisch de registratienummers 001 - 032 specificeren door op de snelkeuzetoetsen te drukken. Druk op [Zoeken] om een naam, bestemmingslijst, registratienummer, gebruikerscode, faxnummer, e-mailadres of mapbestemming op te geven.

4.

Druk op de [OK]-knop.

5.

Druk op [Details].

6.

Selecteer [Faxinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

7.

Druk op de [Wis/Stop]-knop om het faxnummer te verwijderen.

8.

Druk op de [OK]-knop.

9.

Druk op [Einde].

10.

Druk op de [OK]-knop.

DBH022

53

54

4. Fax

Een verzending annuleren

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een faxverzending annuleert.

Een verzending annuleren voordat het origineel is gescand

Gebruik deze procedure om een verzending te annuleren voordat op de [Start]-knop is gedrukt.

1.

Druk op de [Reset]-knop.

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

NL DBH019

Een verzending annuleren terwijl het origineel wordt gescand

Volg deze procedure om het scannen of verzenden van het origineel te annuleren terwijl het wordt gescand.

1.

Druk op de [Wis/Stop]-knop.

DBH022

Een verzending annuleren

Een verzending annuleren nadat het origineel is gescand (terwijl er een verzending bezig is)

Gebruik deze procedure als u een bestand dat wordt verzonden, wilt verwijderen nadat het origineel is gescand.

Druk op de [Wis/Stop]-knop en selecteer de instellingsitems met [ ] of [ ].

DBH022

1.

Selecteer het bestand dat u wilt annuleren Druk op [Stop TX].

2.

Druk op [Verwijd.].

3.

Druk op de [Escape]-knop.

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

Communiceren

NL DBH015

Een verzending annuleren nadat het origineel is gescand (voordat de verzending wordt gestart)

Gebruik deze procedure als u een bestand dat in het geheugen is opgeslagen, wilt verwijderen voordat de verzending ervan is gestart.

Druk op de [Taakinformatie]-knop en selecteer de instellingsitems met [ ] of [ ].

55

56

4. Fax

Taak- informatie

Bestemming zoeken

Detail

Standaard

Bestemming controleren

NL DBH003

1.

Selecteer [Contr./Stop. TX best.] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer het bestand dat u wilt annuleren Druk op [Stop TX].

3.

Druk op [Verwijd.].

4.

Druk twee keer op de [Escape]-knop.

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

Communiceren

NL DBH015

Het logboek handmatig afdrukken

Het logboek handmatig afdrukken

U kunt het Journaal handmatig afdrukken.

Druk op de [Taakinformatie]-knop en selecteer de instellingsitems met [ ] of [ ].

Taak- informatie

Bestemming zoeken

Detail

Standaard

Bestemming controleren

NL DBH003

1.

Selecteer [Journaal afdrukken] Druk op de [OK]-knop.

2.

Druk op de [Start]-knop.

Als u het afdrukken wilt annuleren nadat u op de [Start]-knop hebt gedrukt, drukt u op de [Wis/

Stop]-knop.

3.

Druk op de [Escape]-knop.

Communiceren

NL DBH015

57

58

4. Fax

5. Afdrukken

In dit hoofdstuk komen veelgebruikte printerfuncties en -handelingen aan bod. Voor informatie die niet in de hoofdstuk is opgenomen, zie de handleiding Afdrukken op de meegeleverde cd-rom.

USB-snelinstallatie

U kunt de printerstuurprogramma's eenvoudig installeren vanaf de cd-rom die met dit apparaat is meegeleverd.

Door middel van USB-snelinstallatie wordt het PCL 6-printerstuurprogramma geïnstalleerd voor gebruik van de printer via een USB-verbinding.

• U dient printerbeheerder te zijn om de stuurprogramma's te kunnen installeren. Log in als beheerder.

1.

Klik op [USB-snelinstallatie] in het installatiescherm.

2.

De softwarelicentieovereenkomst verschijnt in het dialoogvenster

[Gebruiksrechtovereenkomst]. Na het lezen van de overeenkomst klikt u op [Ik accepteer de overeenkomst.] en klikt u op [Volgende].

3.

Selecteer de methode voor het installeren van een printerstuurprogramma en klik vervolgens op [Volgende].

4.

Selecteer het apparaatmodel dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op [Volgende].

5.

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is losgekoppeld van de computer. Klik vervolgens op [Volgende].

Wacht een ogenblik tot de bestanden zijn gekopieerd.

6.

Sluit het apparaat op de computer aan door middel van een USB-kabel en zet vervolgens het apparaat aan.

De automatische detectie start.

Om de automatische detectie te annuleren klikt u op [Automatische detectie stoppen].

7.

Selecteer [Ja] in het bevestigingsvenster wanneer u het apparaat als uw standaardprinter wilt gebruiken.

8.

Klik op [Voltooien].

Wanneer u gevraagd wordt uw computer opnieuw op te starten, doe dit dan door het volgen van de instructies die verschijnen.

9.

Klik op [Afsluiten] in het eerste dialoogvenster van het installatieprogramma en verwijder de cd-rom uit het station.

59

60

5. Afdrukken

Snelinstallatie voor netwerk

U kunt de printerstuurprogramma's eenvoudig installeren vanaf de cd-rom die met dit apparaat is meegeleverd.

Als u Netwerk-snelinstallatie uitvoert, wordt het PCL 6-printerstuurprogramma in een netwerkomgeving geïnstalleerd en wordt de standaard TCP/IP-poort ingesteld.

• U dient printerbeheerder te zijn om de stuurprogramma's te kunnen installeren. Log in als beheerder.

1.

Klik op [Netwerk-snelinstallatie] in het installatiescherm.

2.

De softwarelicentieovereenkomst verschijnt in het dialoogvenster

[Gebruiksrechtovereenkomst]. Na het lezen van de overeenkomst klikt u op [Ik accepteer de overeenkomst.] en klikt u op [Volgende].

3.

Bevestig eerst dat u klaar bent om verbinding te maken met het printernetwerk en klik vervolgens op [Volgende] in het dialoogvenster [Netwerkverbinding bevestigen].

4.

Selecteer in het dialoogvenster [Selecteer printer] het apparaatmodel dat u wilt gebruiken.

5.

Klik op [Installeer].

6.

Geef de gebruikerscode, de standaardprinter en de gedeelde printer op indien nodig.

7.

Klik op [Doorgaan].

De installatie begint.

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of

[Doorgaan].

8.

Klik op [Voltooien].

Wanneer u gevraagd wordt uw computer opnieuw op te starten, doe dit dan door het volgen van de instructies die verschijnen.

9.

Klik op [Afsluiten] in het eerste dialoogvenster van het installatieprogramma en verwijder de cd-rom uit het station.

De eigenschappen van het printerstuurprogramma weergeven

De eigenschappen van het printerstuurprogramma weergeven

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de eigenschappen van het printerstuurprogramma opent in

[Apparaten en printers].

• U dient over rechten voor printerbeheer te beschikken om de printerinstellingen te wijzigen. Log in als beheerder.

• U kunt de standaard printerinstellingen niet voor individuele gebruikers wijzigen. De instellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen zijn van toepassing op alle gebruikers.

1.

Klik in het menu [Start] op [Apparaten en printers].

2.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken.

3.

Klik op [Printereigenschappen].

61

62

5. Afdrukken

Normaal afdrukken

• De standaardinstelling is dubbelzijdig afdrukken. Als u op slechts één kant wilt afdrukken, selecteert u [Uit] voor de duplexinstelling.

• Indien u een afdruktaak via USB 2.0 stuurt terwijl het apparaat zich in de slaapstand bevindt, kan er mogelijk een foutmelding verschijnen na voltooiing van de afdruktaak. Als dit het geval is, controleer dan of het document afgedrukt is.

Bij gebruik van het PCL 6-printerstuurprogramma

1.

Klik op de menuknop van Kladblok in de linkerbovenhoek van het venster en klik op

[Afdrukken].

2.

Selecteer de printer die u wilt gebruiken in de lijst [Printer selecteren].

3.

Klik op [Voorkeursinstellingen].

4.

Selecteer [Normale afdruk] in de lijst "Taaksoort:".

5.

In de lijst "Documentformaat:" selecteert u het formaat van origineel dat afgedrukt moet worden.

6.

In de lijst "Afdrukrichting:" selecteert u [Staand] of [Liggend] als de afdrukstand van het origineel.

7.

In de lijst "Invoerlade:" selecteert u de invoerlade waarin zich het papier bevindt waarop u wilt afdrukken.

Als u [Automatische ladekeuze] in de lijst "Invoerlade:" selecteert, dan wordt de invoerlade automatisch geselecteerd afhankelijk van het opgegeven papierformaat en -type.

8.

Selecteer de papiersoort die zich in de papierlade bevindt in de lijst "Papiersoort:".

9.

Als u meerdere exemplaren wilt afdrukken, geeft u het aantal sets op in het vakje

"Kopieën:".

10.

Klik op [OK].

11.

Begin met afdrukken vanuit het dialoogvenster [Afdrukken] van de toepassing.

6. Scannen

In dit hoofdstuk komen veelgebruikte scannerfuncties en -handelingen aan bod. Voor informatie die niet in dit hoofdstuk is opgenomen, zie de handleiding Scannen op de meegeleverde cd-rom.

Basisprocedure bij het gebruik van Scannen naar map

• Raadpleeg vóórdat u deze procedure gaat uitvoeren de handleiding Scannen en bevestig de gegevens van de bestemmingscomputer. Raadpleeg ook de handleiding Het apparaat aansluiten / Systeeminstellingen en registreer het adres van de bestemmingscomputer in het adresboek.

1.

Druk op de [Scanner]-knop.

Fax ontvangen Comm

NL DBH013

2.

Zorg ervoor dat alle oude instellingen zijn gewist.

3.

Druk op de [Reset]-knop als de instelling van de vorige gebruiker nog actief is.

Als het e-mailscherm wordt weergegeven, drukt u op [

Scannen naar map te gaan.

] om naar het scherm

4.

Plaats de originelen.

5.

Geef indien nodig de scaninstellingen op aan de hand van het te scannen origineel.

6.

Geef de bestemming op.

7.

Druk op de [Start]-knop.

• Bij het scannen vanaf de glasplaat

63

64

6. Scannen

Als u slechts één origineel scant, drukt u op de [ ]-knop om het scanbestand te verzenden.

Als u meerdere originelen scant, plaatst u deze op de glasplaat en drukt u op de [Start]-knop.

Herhaal deze stap tot alle originelen zijn gescand en druk vervolgens op de [ ]-knop.

• Bij het scannen vanuit de ADF

De overdracht begint meteen nadat de originelen zijn gescand.

Scannen naar map gebruiken in een Windows-omgeving

De volgende procedures leggen uit hoe u een gedeelde map kunt aanmaken op een computer met

Windows en hoe de informatie op een computer kunt bevestigen. In deze voorbeelden is Windows 7

Ultimate het besturingssysteem en behoort de computer tot een netwerkdomein. Schrijf de bevestigde gegevens op.

Stap 1: De naam van de gebruiker en de computer bevestigen

Bevestig de naam van de gebruiker en de naam van de computer waar u gescande documenten naar toe wilt sturen.

1.

Ga in het menu [Start] naar [Alle programma's], [Accessoires] en klik dan op

[Opdrachtregel].

2.

Voer de opdracht "ipconfig/all" in en druk vervolgens op [Enter].

3.

Bevestig de naam van de computer.

De naam van de computer wordt weergegeven onder [Hostnaam].

Hier kunt u ook het IPv4-adres opgeven. Het adres weergegeven onder [IPv4-adres] is het IPv4adres van de computer.

4.

Voer vervolgens de opdracht "set user" in en druk op [Enter]. Zorg ervoor dat er een spatie tussen "user" en "set" staat.

5.

Bevestig de gebruikersnaam.

De gebruikersnaam wordt weergegeven onder [USERNAME].

Stap 2: Maak een gedeelde map aan op een computer met Microsoft Windows

Maak een bestemmingsmap in Windows en maak delen mogelijk. In de volgende procedure wordt een computer als voorbeeld gebruikt met daarop Windows 7 Ultimate geïnstalleerd. Deze computer is tevens onderdeel van een domein.

• Meld u aan als beheerder om een gedeelde map aan te maken.

Basisprocedure bij het gebruik van Scannen naar map

• Wanneer "Iedereen" is geselecteerd in stap 6, dan wordt de gedeelde map toegankelijk voor alle gebruikers. Dit is een veiligheidsrisico; wij raden dus aan om alleen aan bepaalde gebruikers toegangsrechten te geven. Volg de volgende procedure om "Iedereen" te verwijderen en om toegangsrechten voor gebruikers te specificeren.

1.

Maak een map op de computer aan op de manier zoals u een normale map zou maken, op een locatie die uw voorkeur heeft.

2.

Klik met de rechtermuisknop op de map en klik vervolgens op [Eigenschappen].

3.

Selecteer op het tabblad [Delen] de optie [Geavanceerd delen...].

Selecteer in Windows XP op het tabblad [Delen] de optie [Deze map delen].

Ga naar stap 5.

4.

Vink het selectievakje [Deze map delen] aan.

5.

Klik op [Machtigingen].

6.

Selecteer uit de lijst [Namen van groepen of gebruikers:] de optie "Iedereen" en klik dan op [Verwijderen].

7.

Klik op [Toevoegen...].

8.

Klik in het venster [Gebruikers of groepen selecteren] op de optie [Geavanceerd...].

9.

Geef één of meer objecttypes op, selecteer een locatie en klik vervolgens op [Nu zoeken].

10.

Selecteer de groepen en gebruikers die u toegang wilt geven uit de lijst en klik dan op

[OK].

11.

Klik in het venster [Groepen of gebruikers selecteren] op [OK].

12.

Selecteer in de lijst [Namen van groepen of gebruikers:] een groep of gebruiker. Vink vervolgens in de kolom [Toestaan] in de lijst het selectievakje [Volledig beheer] of

[Wijzigen] aan.

Configureer de toegangsrechten voor elke groep en gebruiker.

13.

Klik op [OK].

Stap 3: Toegangsprivileges opgeven voor de gedeelde map

Als u toegangsprivileges wilt opgeven voor de gemaakte map om andere gebruikers en groepen toegang tot deze map te geven, kunt u de map als volgt configureren:

1.

Klik met de rechtermuisknop op de map die u bij stap 2 hebt aangemaakt en klik vervolgens op [Eigenschappen].

2.

Selecteer [Bewerken...] op het tabblad [Beveiliging].

U kunt deze stap overslaan als u Windows XP gebruikt.

3.

Klik op [Toevoegen...].

65

6. Scannen

4.

Klik in het venster [Gebruikers of groepen selecteren] op de optie [Geavanceerd...].

5.

Geef één of meer objecttypes op, selecteer een locatie en klik vervolgens op [Nu zoeken].

6.

Selecteer de groepen en gebruikers die u toegang wilt geven uit de lijst en klik dan op

[OK].

7.

Klik in het venster [Groepen of gebruikers selecteren] op [OK].

8.

Selecteer in de lijst [Namen van groepen of gebruikers:] een groep of gebruiker. Vink vervolgens in de kolom [Toestaan] in de lijst het selectievakje [Volledig beheer] of

[Wijzigen] aan.

9.

Druk tweemaal op [OK].

Een SMB-map registreren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een SMB-map kunt registreren.

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met ] of [ ].

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

66

NL DBH020

1.

Selecteer [Adresboekbeheer] Druk de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Programmeer/wijzig] Druk op de [OK]-knop.

3.

Voer het te registreren registratienummer in via de cijfertoetsen of de snelkeuzetoetsen

Druk op de [OK]-knop.

U kunt automatisch de registratienummers 001 - 032 specificeren door op de snelkeuzetoetsen te drukken. Druk op [Zoeken] om een naam, bestemmingslijst, registratienummer, gebruikerscode, faxnummer, e-mailadres of mapbestemming op te geven.

4.

Druk op de [OK]-knop.

5.

Druk op [Details].

6.

Selecteer [Verif.info] Druk op de [OK]-knop.

7.

Selecteer [Map verificatie] Druk op de [OK]-knop.

8.

Selecteer [Andere verif.inf. opg.] Druk op [Gebr.].

Basisprocedure bij het gebruik van Scannen naar map

9.

Voer de gebruikersnaam om in te loggen Druk op de [OK]-knop.

10.

Druk op [WW].

11.

Voer het wachtwoord in Druk op de [OK]-knop.

12.

Voer het wachtwoord opnieuw in om te bevestigen Druk op de [OK]-knop.

13.

Druk op de [OK]-knop.

14.

Druk op de [Escape]-knop.

Communiceren

NL DBH015

15.

Selecteer [Mapinformatie] Druk op de [OK]-knop.

16.

Selecteer [SMB] Druk op de [OK]-knop.

17.

Selecteer [Handmatige invoer] of [Blader Netwerk] Druk op de [OK]-knop.

Om een map op te geven, kunt u handmatig het pad invoeren of de map vinden door door het netwerk te bladeren.

18.

Druk op [Com.test] om te controleren of het pad goed is ingesteld.

De SMB-map handmatig zoeken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de SMB-map handmatig kunt vinden.

1.

Druk op [Handmatige invoer] Druk op de [OK]-knop.

2.

Voer het pad in Druk op de [OK]-knop.

Als de notatie van het ingevoerde pad niet juist is, verschijnt er een melding. Druk op [Afsluiten] en voer het pad opnieuw in.

De SMB-map zoeken met [Bladeren door netwerk]

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de SMB-map opspoort met de functie Blader door netwerk.

1.

Selecteer [Blader Netwerk] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer een werkgroep Druk op de [OK]-knop.

De computers van de klant op hetzelfde netwerk als het apparaat, verschijnen.

67

6. Scannen

Netwerk toont alleen clientcomputers waartoe u toegang heeft.

3.

Selecteer een clientcomputer Druk op de [OK]-knop.

Hieronder worden de gedeelde mappen weergegeven.

U kunt op [Omhoog] drukken om van niveau te wisselen.

4.

Selecteer de mappen die u wilt registreren Druk op [Toepassen].

5.

Druk op de [OK]-knop.

Een geregistreerde SMB-map verwijderen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de geregistreerde SMB-map verwijdert.

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met ] of [ ].

1.

Selecteer [Adresboekbeheer] Druk de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Programmeer/wijzig] Druk op de [OK]-knop.

3.

Voer het te verwijderen registratienummer in met de cijfertoetsen of de snelkeuzetoetsen

Druk op de [OK]-knop.

U kunt automatisch de registratienummers 001 - 032 specificeren door op de snelkeuzetoetsen te drukken. Druk op [Zoeken] om een naam, bestemmingslijst, registratienummer, gebruikerscode, faxnummer, e-mailadres of mapbestemming op te geven.

4.

Druk op de [OK]-knop.

5.

Druk op [Details].

6.

Selecteer [Mapinformatie] Druk op de [OK]-knop.

7.

Selecteer het protocol dat momenteel niet is geselecteerd Druk op de [OK]-knop.

8.

Druk op [Ja].

9.

Druk op de [Escape]-knop.

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

68

Communiceren

10.

Druk op [Einde].

NL DBH015

Basisprocedure bij het gebruik van Scannen naar map

Aangeven waar een map zich bevindt door dit handmatig in te voeren

Druk op [Best.:] en selecteer de instellingen met behulp van [ ] of [ ].

1.

Selecteer [SMB] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Handmatige invoer] Druk op de [OK]-knop.

3.

Voer het pad naar de map in Druk op de [OK]-knop.

In het volgende voorbeeldpad, is de naam van de bestemmingsmap "gebruiker" en die van de computer "desk01":

\\desk01\user

4.

Afhankelijk van de bestemmingsinstellingen, geeft u de gebruikersnaam op om u aan te melden op de computer Druk op de [OK]-knop.

5.

Afhankelijk van de bestemmingsinstellingen, geeft u het wachtwoord op om u aan te melden op de computer Druk op de [OK]-knop.

6.

Druk op [Com.test].

Er wordt een verbindingstest uitgevoerd om te controleren of de opgegeven gedeelde map bestaat.

Wanneer het bericht "Verb. met PC is misl. Contr. instell." verschijnt, zie Pag. 115 "Meldingen tijdens het gebruik van de scanner".

7.

Controleer het resultaat van de verbindingstest Druk op [Afsluit.].

8.

Druk op [OK].

69

6. Scannen

Basisprocedure voor het verzenden van scanbestanden via e-mail

1.

Druk op de [Scanner]-knop.

70

Fax ontvangen Comm

NL DBH013

2.

Zorg ervoor dat alle oude instellingen zijn gewist.

Druk op de [Reset]-knop als de instelling van de vorige gebruiker nog actief is.

3.

Als het scherm Scan to Folder wordt weergegeven, drukt u op [ mailscherm te gaan.

] om naar het e-

4.

Plaats de originelen.

5.

Geef indien nodig de scaninstellingen op aan de hand van het te scannen origineel.

6.

Geef de bestemming op.

7.

Druk op de [Start]-knop.

• Bij het scannen vanaf de glasplaat

Als u slechts één origineel scant, drukt u op de [ ]-knop om het scanbestand te verzenden.

Als u meerdere originelen scant, plaatst u deze op de glasplaat en drukt u op de [Start]-knop.

Herhaal deze stap tot alle originelen zijn gescand en druk vervolgens op de [ ]-knop.

• Bij het scannen vanuit de ADF

De overdracht begint meteen nadat de originelen zijn gescand.

Basisprocedure voor het verzenden van scanbestanden via e-mail

Een e-mailbestemming opslaan

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een e-mailbestemming registreert.

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met ] of [ ].

Pauze/

Herhaal.

Direct kiezen

NL DBH020

1.

Selecteer [Adresboekbeheer] Druk de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Programmeer/wijzig] Druk op de [OK]-knop.

3.

Voer het te registreren registratienummer in via de cijfertoetsen of de snelkeuzetoetsen

Druk op de [OK]-knop.

U kunt automatisch de registratienummers 001 - 032 specificeren door op de snelkeuzetoetsen te drukken. Druk op [Zoeken] om een naam, bestemmingslijst, registratienummer, gebruikerscode, faxnummer, e-mailadres of mapbestemming op te geven.

4.

Druk op de [OK]-knop.

5.

Druk op [Details].

6.

Selecteer [E-mailinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

7.

Voer met de cijfertoetsen en de snelkeuzetoetsen het e-mailadres in Druk op de [OK]knop.

8.

Druk op [Einde].

9.

Druk op de [OK]-knop.

Een e-mailbestemming verwijderen

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met ] of [ ].

1.

Selecteer [Adresboekbeheer] Druk de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Programmeer/wijzig] Druk op de [OK]-knop.

71

72

6. Scannen

3.

Voer het te verwijderen registratienummer in met de cijfertoetsen of de snelkeuzetoetsen

Druk op de [OK]-knop.

U kunt automatisch de registratienummers 001 - 032 specificeren door op de snelkeuzetoetsen te drukken. Druk op [Zoeken] om een naam, bestemmingslijst, registratienummer, gebruikerscode, faxnummer, e-mailadres of mapbestemming op te geven.

4.

Druk op de [OK]-knop.

5.

Druk op [Details].

6.

Selecteer [E-mailinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

7.

Druk op de [Wis/Stop]-knop om het e-mailadres te verwijderen.

DBH022

8.

Druk op de [OK]-knop.

9.

Druk op [Einde].

10.

Druk op de [OK]-knop.

Een e-mailadres opgeven door dit handmatig in te voeren

1.

Druk op [Handm.].

2.

Voer het e-mailadres in Druk op de [OK]-knop.

Verzendopties opgeven

Resolutie

Resolutie selecteren voor het scannen van originelen.

Selecteer [100dpi], [200dpi], [300dpi], [400dpi] of [600dpi] als de scanresolutie.

Druk op [Opties] en selecteer dan de instelling met behulp van [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Verzendopties] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Resolutie] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer een resolutie Druk op de [OK]-knop.

4.

Druk twee keer op de [Escape]-knop.

Verzendopties opgeven

Communiceren

NL DBH015

Origineelrichting

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u de richting van gescande originelen correct kunt weergeven op het scherm van een clientcomputer.

Druk op [Opties] en selecteer dan de instellingen met behulp van [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Verzendopties] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Orig. invoerrichting] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer [ ] of [ ] om dezelfde richting te selecteren als die van het origineel

Druk op de [OK]-knop.

4.

Druk twee keer op de [Escape]-knop.

73

74

6. Scannen

Origineelinstelling

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de richting van de pagina-opening selecteert en of beide zijden van een origineel moeten worden gescand.

• Deze functie is alleen beschikbaar voor de SP 3610SF.

Druk op [Opties] en selecteer dan de instelling met behulp van [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Verzendopties] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Origineelinstelling] Druk op de [OK]-knop.

3.

Kies [1-zijdig origineel], [2-zijd. orig.(Boven naar Boven )] of [2-zijd. orig.(Boven naar

Onder )] Druk op de [OK]-knop.

Bindrichting en vereiste richting pagina-opening

Bindrichting Richting pagina-opening

2-zijd. orig.(Boven naar Boven )

2-zijd. orig.(Boven naar Onder )

4.

Druk twee keer op de [Escape]-knop.

Scanformaat

Selecteer het formaat van het te scannen origineel.

U kunt uit sjabloonformaten kiezen. Voor meer informatie over de beschikbare formaten, zie Scannen

Druk op [Opties] en selecteer dan de instellingen met behulp van [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Verzendopties] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Scanformaat] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer de scangrootte Druk op de [OK]-knop.

4.

Druk twee keer op de [Escape]-knop.

Verzendopties opgeven

Bestandstype

In deze paragraaf wordt de procedure uitgelegd voor het opgeven van het bestandstype van een bestand dat u wilt verzenden.

U kunt een van de volgende bestandstypes selecteren:

• [Enkele pagina: TIFF/JPEG], [Enkele pagina:PDF]

Als u een bestandstype van een enkele pagina selecteert bij het scannen van meerdere originelen, wordt voor elke pagina één apart bestand gemaakt en is het aantal verzonden bestanden even groot als het aantal gescande pagina's.

• [Meerdere pagina's: PDF]

Als u een bestandstype van meerdere pagina's selecteert bij het verzenden van meerdere originelen, worden de gescande pagina's gecombineerd en als één bestand verzonden.

Welke bestandstypen kunnen worden geselecteerd, hangt af van de scaninstellingen en andere instellingen. Voor meer informatie over de bestandstypen, zie de handleiding Scannen .

Druk op [Opties] en selecteer dan de instellingen met behulp van [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Verzendopties] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Bestandstype] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer het bestandstype Druk op de [OK]-knop.

4.

Druk twee keer op de [Escape]-knop.

75

76

6. Scannen

7. Web Image Monitor

In dit hoofdstuk komen veelgebruikte Web Image Monitor-functies en -handelingen aan bod. Voor informatie die niet in dit hoofdstuk is opgenomen, zie de handleiding Het apparaat aansluiten /

Systeeminstellingen op de meegeleverde cd-rom of raadpleeg de Help van Web Image Monitor.

De startpagina weergeven

Er zijn twee modi beschikbaar in Web Image Monitor: de gastmodus en de beheerdersmodus.

De weergegeven items hangen af van het type apparaat.

Gastmodus

U kunt deze modus openen zonder in te loggen.

In de gastmodus kunnen de status en de instellingen van het apparaat en de status van de afdruktaken worden bekeken, maar de instellingen van het apparaat kunnen niet worden gewijzigd.

Beheerdersmodus

Voor deze modus moet een beheerder inloggen.

In de beheerdersmodus kunt u verschillende apparaatinstellingen configureren.

• Als u een IPv4-adres invoert, begin de onderdelen dan niet met een nul. Bijvoorbeeld: als het adres

"192.168.001.010" is, moet u het invoeren als "192.168.1.10".

1.

Start uw internetbrowser.

2.

Voer "http://(IP-adres of hostnaam van apparaat)/" in de adresbalk van uw internetbrowser in.

De eerste pagina van Web Image Monitor wordt weergegeven.

Als de hostnaam van het apparaat werd geregistreerd op de DNS- of WINS-server, kunt u het invoeren.

Wanneer u SSL instelt, een protocol voor gecodeerde communicatie, in een omgeving waarin serververificatie wordt gebruikt, voer dan "https://(IP-adres of hostnaam van apparaat)/" in.

3.

Om in de beheerdersmodus in te loggen in Web Image Monitor, klik op [Inloggen]

Het dialoogvenster voor het opgeven van uw log-in gebruikersnaam en wachtwoord wordt weergegeven.

4.

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [Inloggen].

Neem contact op met de beheerder voor meer informatie over uw gebruikersnaam en wachtwoord.

77

78

7. Web Image Monitor

Afhankelijk van de configuratie in uw webbrowser kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord mogelijk opslaan. Als u dat niet wilt, configureert u uw webbrowser zodanig dat deze informatie niet wordt opgeslagen.

2

1

3

4

5

6

7

NL DBH225

1. Menugedeelte

Geeft de inhoud van een geselecteerd menu-item weer.

2. Koptekstgebied

Geeft het dialoogvenster weer voor het schakelen naar de gebruikersmodus en beheerdersmodus en het menu voor iedere modus.

Toont ook de link naar Help.

3. Help

Door in het koptekstgebied op de Help-knop ( ) te klikken, verschijnt de inhoud van de helpfunctie.

Als u in het werkgebied op de Help-knop ( ) klikt, dan verschijnt de helpfunctie voor de instellingsitems in het werkgebied.

U hebt een internetverbinding nodig om de inhoud van Help te kunnen bekijken.

4. Vernieuwen

Klik op rechtsboven in het werkgebied om de apparaatgegevens bij te werken. Klik op de button

[Vernieuwen] van de webbrowser om het volledige browserscherm bij te werken.

5. Veelgest. vragen/Kennisdatabase

Klik op om de veelgestelde vragen te bekijken. U hebt een internetverbinding nodig om de veelgestelde vragen te kunnen bekijken.

6. Basisgegevensgebied

Hiermee geeft u de basisgegevens voor het apparaat weer.

7. Werkgebied

Hier wordt de inhoud weergegeven van het item dat in het menugedeelte is geselecteerd.

8. Papier en toner bijvullen

Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevolen papierformaten en -typen en hoe u papier in de papierlade plaatst.

Papier in de papierlades plaatsen

Elke papierlade wordt op dezelfde wijze gevuld.

In het volgende voorbeeld wordt papier in lade 1 geplaatst.

• Selecteer het juiste papierformaat en invoerrichting met behulp van de papierformaatknop op de lade. Anders kan het apparaat beschadigd raken of kunnen er afdrukproblemen ontstaan.

• Plaats niet verschillende papiersoorten in één en dezelfde lade.

• Zorg dat de stapel papier niet hoger is dan de bovenste limietmarkering in de papierlade. Het plaatsen van te veel papier kan papierstoringen veroorzaken.

• Geef na het plaatsen het papierformaat op met behulp van het bedieningspaneel of de papierformaatknop. Geef het papiertype met behulp van het bedieningspaneel op. Wanneer u een document afdrukt, moet u in het printerstuurprogramma de papiersoort en het papiertype opgeven die u ook via het bedieningspaneel van het apparaat hebt ingesteld.

• Als u papier plaatst waarvan het formaat niet op de papierformaatwijzer is aangegeven, kunt u het papierformaat in [Lade papierinstellingen] opgeven. Zie voor meer informatie de handleiding

Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Verplaats de zijgeleider en eindgeleider voorzichtig. Gebruik hiervoor geen brute kracht. Dit kan de lade beschadigen.

• Wanneer u een klein aantal vellen plaatst, moet u ervoor zorgen dat u de zij- en eindgeleiders niet te ver naar binnen drukken. Als de zij- en eindgeleiders te strak tegen het papier aan worden gezet, kunnen er vouwen in de randen komen of kan het papier verkeerd worden ingevoerd.

• Als u etikettenpapier plaatst, doe dit dan één vel per keer.

• Volgens fabrieksstandaard staat de envelophendel omlaag. Voordat u afdrukt met papier - met uitzondering van enveloppen - zet u de envelophendel geheel omhoog.

79

8. Papier en toner bijvullen

DBH076

1.

Controleer of het papier in de papierlade niet wordt gebruikt en trek de papierlade dan voorzichtig open. Stel de papierformaatknop in op basis van het papierformaat en de richting van het papier in de lade.

DBH053

2.

Trek de lade voorzichtig naar buiten tot hij stopt, til de voorzijde van de lade op en trek hem dan uit het apparaat.

80

Plaats de lade op een vlak oppervlak.

DBH054

Papier in de papierlades plaatsen

3.

Knijp in de klem van de zijgeleider en schuif deze tot het gewenste papierformaat.

CXC613

4.

Knijp in de eindgeleider en schuif deze naar binnen tot het standaardformaat.

CXC614

5.

Waaier de stapel even los voordat u deze in de lade plaatst.

CBK254

6.

Plaats het papier zodanig dat de afdrukzijde naar beneden ligt.

Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovenste limietmarkering (bovenste lijn) binnen in de lade.

81

8. Papier en toner bijvullen

CXC666

7.

Schuif de papiergeleiders tegen het papier zodat er geen ruimte meer tussen zit.

Verplaats het papier in de lade niet meer dan een paar millimeter.

Overmatige verplaatsing van geladen papier kan ertoe leiden dat de papierranden beschadigd raken rond de openingen van de liftplaat van de lade, waardoor vellen papier verkreukelen of vastlopen.

8.

Til de voorkant van de lade omhoog en schuif de lade voorzichtig in het apparaat totdat deze stopt.

82

DBH055

Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst.

• Verleng de lade bij het plaatsen van papier langer dan A4 of 8

1

/

2

× 11 in lade 1. Voor meer informatie, zie Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Briefpapier moet in een specifieke richting worden geplaatst. Voor meer informatie, zie Pag. 87

"Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig papier plaatsen".

• U kunt enveloppen in lade 1 plaatsen. Voor meer informatie over het plaatsen van enveloppen, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

Papier in de handinvoer plaatsen

Papier in de handinvoer plaatsen

Gebruik de handinvoer om OHP-transparanten en papier dat niet in de papierlades kan worden geplaatst te gebruiken.

• Het maximale aantal vellen dat u tegelijkertijd in kunt voeren, is afhankelijk van het type papier.

Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering. Voor het maximale aantal vellen dat u kunt

plaatsen, zie Pag. 88 "Aanbevolen papierformaten en -typen".

• Meng verschillende soorten papier niet.

• Geef na het plaatsen van het papier het papierformaat en -type aan met het bedieningspaneel.

Wanneer u een document afdrukt, moet u in het printerstuurprogramma de papiersoort en het papiertype opgeven die u ook via het bedieningspaneel van het apparaat hebt ingesteld.

• Als u etikettenpapier plaatst, doe dit dan één vel per keer.

1.

Trek, terwijl u de knop in het midden op de handinvoer ingedrukt houdt, de lade open.

DBH066

Trek het verlengstuk naar buiten en plaats het papier dat groter is dan A4 of 8

1

/

2

× 11 .

DBH077

83

8. Papier en toner bijvullen

2.

Schuif de zijgeleiders naar buiten tot deze niet verder kunnen en plaats papier met de afdrukzijde omhoog.

1

2

1

DBH078

3.

Pas de zijgeleiders aan de papierbreedte aan.

84

DBH079

• Het wordt aanbevolen bij het gebruik van de handinvoer de papierrichting in te stellen op .

• Wanneer u dik papier of OHP-transparanten plaatst, dient u het papierformaat en -type in te stellen.

• Briefpapier moet in een specifieke richting worden geplaatst. Voor meer informatie, zie Pag. 87

"Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig papier plaatsen".

• U kunt enveloppen plaatsen in de handinvoerlade. Voor meer informatie over het plaatsen van papier, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Wilt u vanuit de handinvoer kopiëren, raadpleeg dan de handleiding Kopiëren . Voor

afdrukken via een computer, zie Pag. 85 "Afdrukken via de handinvoerlade met behulp van de afdrukfunctie".

• Wanneer het [Paneeltoets toon] is uitgeschakeld, klinkt er geen geluid als u papier in de handinvoer invoert. Voor meer informatie over [Paneel toetsgeluid], zie de handleiding Het apparaat aansluiten / Systeeminstellingen .

Papier in de handinvoer plaatsen

Afdrukken via de handinvoerlade met behulp van de afdrukfunctie

• Wanneer u [Apparaatinstelling(en)] in [Handinvoer] onder [Prioriteit lade-instelling] in [Systeem] van [Printereigenschappen] selecteert, dan hebben de instellingen die zijn gemaakt via het bedieningspaneel prioriteit boven de instellingen van het printerstuurprogramma. Zie voor meer informatie de handleiding Afdrukken .

• De standaardinstelling voor [Handinvoer] is [Driver/Opdracht].

• Instellingen blijven geldig totdat ze gewijzigd worden.

• Voor meer informatie over het instellen van printerstuurprogramma's, zie de handleiding Afdrukken

.

• (voornamelijk in Europa en Azië)

• [A4 ] is de standaardinstelling voor [Pap.form. Printer Handinv.].

• (voornamelijk in Noord-Amerika)

• [8

1

/

2

× 11 ] is de standaardinstelling voor [Pap.form. Printer Handinv.].

Het formaat voor normaal papier instellen via het bedieningspaneel

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Lade papierinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Pap.form. Printer Handinv.] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer het papierformaat Druk op de [OK]-knop.

Aangepast papierformaat instellen via het bedieningspaneel

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Lade papierinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Pap.form. Printer Handinv.] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer [Ang.fr] Druk op de [OK]-knop.

4.

Voer de horizontale waarde in Druk op de [OK]-knop.

5.

Voer de verticale waarde in Druk op de [OK]-knop.

85

86

8. Papier en toner bijvullen

Dik papier of OHP-transparanten als papiersoort instellen via het bedieningspaneel

• Meestal kan maar op één kant van OHP-transparanten worden afgedrukt. Plaats de transparanten met de afdrukzijde naar boven.

• Indien u op transparanten afdrukt, dient u de afgedrukte vellen één voor één te verwijderen.

Druk op de [Gebruikersinstellingen]-knop en selecteer de instellingen met [ ] of [ ].

1.

Selecteer [Lade papierinstellingen] Druk op de [OK]-knop.

2.

Selecteer [Papiersoort: Handinvoer] Druk op de [OK]-knop.

3.

Selecteer het type papier dat in de handinvoer ligt Druk op de [OK]-knop.

4.

Als u [Gerecycled papier], [Gekleurd papier], [Briefpapier], [Etikettenpapier], [Envelop] of [Voorbedrukt papier] geselecteerd heeft als papiertype, druk dan op de [Escape]knop.

Communiceren

NL DBH015

5.

Selecteer [Onderhoud] Druk op de [OK]-knop.

6.

Selecteer de papierdikte-instellingen voor het opgegeven papiertype Druk op de [OK]knop.

7.

Selecteer de lade waarin het opgegeven papier zit Druk op de [OK]-knop.

8.

Selecteer de papierdikte Druk op de [OK]-knop.

• Voor meer informatie over papierdikte, zie de handleiding Het apparaat aansluiten /

Systeeminstellingen .

Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig papier plaatsen

Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig papier plaatsen

Het kan zijn dat er niet goed wordt afgedrukt op papier met een vaste afdrukrichting (van boven naar onder) of op dubbelzijdig papier (bijvoorbeeld briefpapier, geperforeerd papier of gekopieerd papier).

Dit hangt af van de manier waarop de originelen en het papier zijn geplaatst.

Instellingen voor Gebruikersinst.

Geef [Autodetectie] op voor [Instelling Briefhoofd] in [Systeem] onder [Printereigenschappen] en plaats dan het papier zoals hieronder is aangegeven.

Voor meer informatie over de instellingen voor briefpapier, zie de handleiding Afdrukken .

Afdrukzijde

Enkelzijdig

Papierlades Handinvoer

Dubbelzijdig

• Om op papier met briefhoofd af te drukken als [Autodet.] is gespecificeerd voor [Instelling

Briefhoofd], moet u [Briefhoofd] opgeven als het papiertype in de instellingen van het printerstuurprogramma.

• Voor details over dubbelzijdig afdrukken, zie de handleiding Afdrukken .

87

88

8. Papier en toner bijvullen

Aanbevolen papierformaten en -typen

Dit gedeelte geeft de aanbevolen papierformaten en -typen.

• Als u gekruld papier gebruikt, omdat het te droog of te vochtig is, dan kan een papierstoring optreden.

• Gebruik geen papier dat bedoeld is voor een inkjetprinter, omdat het aan de fuseereenheid kan blijven plakken en een papierstoring kan veroorzaken.

• Wanneer u overheadsheets plaatst, controleer de voor- en achterkant van de vellen en plaatst u ze correct. Anders kan er een storing ontstaan.

Lade 1

Papiertype en -gewicht

52 – 162 g/m

2

(14 lb. Bond

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

52 – 162 g/m

2

– 90 lb. Index)

(14 lb. Bond

Dun papier - Dik papier 2

52 – 162 g/m

2

– 90 lb. Index)

(14 lb. Bond

Dun papier - Dik papier 2

Papierformaat

Selecteer het papierformaat met behulp van de papierformaatwijzer op de lade:

A4 , A5 , A6 , 8

1

8

1

/

2

× 11 , 5

1

/

2

/

× 8

2

1

× 14 ,

/

2

Stel de papierformaatwijzer op de lade in op " " en selecteer het papierformaat met het bedieningspaneel:

A5 , B5 JIS , B6 JIS , 8

1

, 8

1

/

4

× 14 , 8

1

/

4

/

2

× 13 ,

× 13

8 × 13 , 8 × 10

1

7

1

/

4

× 10

1

/

2

/

2

, 16K

, 8 × 10 ,

Aangepast formaat:

(voornamelijk in Europa en Azië)

Verticaal: 148,0 – 356,0 mm

Horizontaal: 100,0 – 216,0 mm

(voornamelijk in Noord-

Amerika)

Verticaal: 5,83 – 14,01 inch

Horizontaal: 3,94 – 8,50 inch

Papiercapaciteit

250 vellen

250 vellen

250 vellen

Aanbevolen papierformaten en -typen

Papiertype en -gewicht

Enveloppen

Papierformaat

Selecteer het papierformaat:

4

1

/

8

× 9

1

/

2

, 3

7

/

8

× 7

1

/

2

Env , C6 Env , DL Env

, C5

*1

Papiercapaciteit

*1 Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering. Het aantal vellen dat u in de papierlade kunt plaatsen, hangt af van het gewicht en de gesteldheid van het papier.

Onderste papierlade (250 vellen)

Papiertype en -gewicht

52 – 162 g/m

2

(14 lb. Bond

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

52 – 162 g/m

2

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

52 – 162 g/m

2

– 90 lb. Index)

(14 lb. Bond

(14 lb. Bond

Dun papier - Dik papier 2

Papierformaat

Selecteer het papierformaat met behulp van de papierformaatwijzer op de lade:

A4 , A5 , A6 , 8

1

8

1

/

2

× 11 , 5

1

/

2

/

× 8

2

1

× 14 ,

/

2

Stel de papierformaatwijzer op de lade in op " " en selecteer het papierformaat met het bedieningspaneel:

A5 , B5 JIS , B6 JIS , 8

1

, 8

1

/

4

× 14 , 8

1

/

4

/

2

× 13 ,

× 13

8 × 13 , 8 × 10

1

7

1

/

4

× 10

1

/

2

/

2

, 16K

, 8 × 10 ,

Aangepast formaat:

(voornamelijk in Europa en Azië)

Verticaal: 148,0 – 356,0 mm

Horizontaal: 100,0 – 216,0 mm

(voornamelijk in Noord-

Amerika)

Verticaal: 5,83 – 14,01 inch

Horizontaal: 3,94 – 8,50 inch

Papiercapaciteit

250 vellen

250 vellen

250 vellen

89

90

8. Papier en toner bijvullen

Onderste papierlade (500 vellen)

Papiertype en -gewicht

52 – 162 g/m

2

(14 lb. Bond

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

52 – 162 g/m

2

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

52 – 162 g/m

2

– 90 lb. Index)

(14 lb. Bond

(14 lb. Bond

Dun papier - Dik papier 2

Papierformaat

Selecteer het papierformaat met behulp van de papierformaatwijzer op de lade:

A4 , A5 , A6 , 8

1

8

1

/

2

× 11 , 5

1

/

2

/

× 8

2

1

× 14 ,

/

2

Stel de papierformaatwijzer op de lade in op " " en selecteer het papierformaat met het bedieningspaneel:

A5 , B5 JIS , B6 JIS , 8

1

, 8

1

/

4

× 14 , 8

1

/

4

/

2

× 13 ,

× 13

8 × 13 , 8 × 10

1

7

1

/

4

× 10

1

/

2

/

2

, 16K

, 8 × 10 ,

Aangepast formaat:

(voornamelijk in Europa en Azië)

Verticaal: 148,0 – 356,0 mm

Horizontaal: 100,0 – 216,0 mm

(voornamelijk in Noord-

Amerika)

Verticaal: 5,83 – 14,01 inch

Horizontaal: 3,94 – 8,50 inch

Papiercapaciteit

500 vellen

500 vellen

500 vellen

Handinvoer

Papiertype en -gewicht

52 – 162 g/m

2

(14 lb. Bond

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

Papierformaat

Selecteer het papierformaat

*1

:

A4 , A5 , A6 , B5 JIS , B6 JIS

, 8

8

1

/

2

1

/

2

× 14 , 8

1

× 11 , 8

1

/

4

/

2

× 13 ,

× 14 ,

8

1

/

4

× 13 , 8 × 13 , 8 × 10

1

, 8 × 10 , 7

× 8

1

/

2

1

/

, 16K

4

× 10

1

/

2

, 5

/

1

2

/

2

Papiercapaciteit

• Dun papier–

Normaal papier

2: 100 vellen

• Medium dik–Dik papier 2:

*2

Aanbevolen papierformaten en -typen

Papiertype en -gewicht

52 – 162 g/m

2

(14 lb. Bond

– 90 lb. Index)

Dun papier - Dik papier 2

OHP-transparanten

Etiketten (stickervellen)

Enveloppen

Papierformaat

Aangepast formaat

*3

:

(voornamelijk in Europa en Azië)

Verticaal: 127,0 – 900,0 mm

Horizontaal: 60,0 – 216,0 mm

(voornamelijk in Noord-

Amerika)

Verticaal: 5,00 – 35,43 inch

Horizontaal: 2,37 – 8,50 inch

Selecteer het papierformaat

*1

:

A4 , A5 , A6 , B5 JIS , B6 JIS

, 8

8

1

/

2

1

/

2

× 14 , 8

1

× 11 , 8

1

/

4

/

2

× 13 ,

× 14 ,

8

1

/

4

× 13 , 8 × 13 , 8 × 10

1

, 8 × 10 , 7

× 8

1

/

2

1

/

, 16K

4

× 10

1

/

2

, 5

/

1

2

/

2

Aangepast formaat

*3

:

(voornamelijk in Europa en Azië)

Verticaal: 127,0 – 900,0 mm

Horizontaal: 60,0 – 216,0 mm

(voornamelijk in Noord-

Amerika)

Verticaal: 5,00 – 35,43 inch

Horizontaal: 2,37 – 8,50 inch

Selecteer het papierformaat:

4

1

/

8

× 9

1

/

2

, 3

7

/

8

× 7

1

/

2

Env , C6 Env , DL Env

, C5

*4

1 vel

*5

Papiercapaciteit

• Dun papier–

Normaal papier

2: 100 vellen

• Medium dik–Dik papier 2:

*2

*1 Raadpleeg voor de kopieermodus de handleiding Kopiëren . Voor de printermodus, zie Pag. 85

"Het formaat voor normaal papier instellen via het bedieningspaneel".

*2 Als u dik papier plaatst in de handinvoer, stapel dit dan niet verder dan de limietmarkering op de lade.

Het aantal vellen dat u in de handinvoerlade kunt plaatsen, hangt af van het gewicht en de gesteldheid van het papier.

91

92

8. Papier en toner bijvullen

*3 Voer het papierformaat in. Raadpleeg voor de kopieermodus de handleiding Kopiëren . Voor de

printermodus, zie Pag. 85 "Aangepast papierformaat instellen via het bedieningspaneel".

*4 Als u OHP-transparanten plaatst in de handinvoer, stapel dit dan niet verder dan de limietmarkering op de lade.

*5 Plaats enveloppen zodanig dat de hoogte van de stapel enveloppen niet boven de limietmarkering van de handinvoer uitkomt zonder de stapel naar beneden te duwen.

Papierdikte

Papierdikte

*1

Dun papier

Normaal papier

Normaal papier 2

Medium dik

Dik papier 1

Dik papier 2

52 – 65 g/m

66 – 74 g/m

75 – 90 g/m

91-105 g/m

Index)

2

2

2

Papiergewicht

(14–18 lb. bankpost)

(18 – 20 lb. bankpost)

(20 – 24 lb. bankpost)

2

(24-28 lb. bankpost)

106-130 g/m

2

(28-35 lb. bankpost)

131 – 162 g/m

2

(35 lb. bankpost – 90 lb.

*1 De afdrukkwaliteit neemt af als het door u gebruikte papier dicht bij het minimale of maximale gewicht ligt. Wijzig de instelling voor het papiergewicht in dunner of dikker.

• Bepaalde papiertypen, zoals OHP-transparanten, kunnen wat meer geluid bij het bedrukken veroorzaken dan normaal. Dit geluid wijst niet op een probleem en heeft geen invloed op de afdrukkwaliteit.

• De papiercapaciteit in de bovenstaande tabellen dient als voorbeeld. De werkelijke papiercapaciteit kan lager zijn, afhankelijk van het papiertype.

• Zorg er bij het plaatsen van papier voor dat de stapelhoogte niet boven het limietteken op de papierlade uitkomt.

• Als invoer van meerdere vellen plaatsvindt, waaiert u de vellen grondig of plaatst u de vellen een voor een.

• Strijk gekrulde vellen glad voordat u ze plaatst.

• De kopieer-/afdruksnelheid kan lager dan gewoonlijk liggen afhankelijk van het papierformaat en

-type.

• Zie voor het plaatsen van enveloppen de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Bij het plaatsen van dik papier van 106 – 162 g/m

2

(28 lb. bankpost – 90 lb. index), zie

Pag. 93 "Dik papier".

• Wij raden u aan gespecificeerd etikettenpapier te gebruiken.

Aanbevolen papierformaten en -typen

• Wanneer u OHP-transparanten plaatst:

• Als er meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd, plaats de vellen dan één voor één.

• Wilt u op OHP-transparanten kopiëren, raadpleeg dan de handleiding Kopiëren .

• Voor het afdrukken op OHP transparanten, zie Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Waaier OHP-transparanten zorgvuldig los wanneer u ze gebruikt. Hierdoor kunnen OHPtransparanten niet samenkleven en verkeerd worden geplaatst.

• Verwijder gekopieerde of afgedrukte vellen één voor één.

Dik papier

In dit gedeelte vindt u informatie en aanbevelingen over dik papier.

Als u dik papier van 106 - 162 g/m

2

(28 lb. bankpost - 90 lb. index) in de papierlades of handinvoer plaatst, volgt u onderstaande aanbevelingen om te voorkomen dat er papier vastloopt of dat de beeldkwaliteit afneemt.

• Er kunnen papierstoringen optreden en het papier kan verkeerd worden ingevoerd wanneer u op dikke gladde vellen afdrukt. Als u dergelijke problemen wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat gladde vellen grondig worden uitgewaaierd voordat u ze plaatst. Als papier ook nadat u het grondig uitgewaaierd hebt, blijft vastlopen of samen wordt ingevoerd, plaatst u het papier vel voor vel in de lade voor handinvoer.

• Wanneer u dik papier plaatst, stel dan de richting van het papier in volgens de korrelstructuur van het papier aan de hand van onderstaande tabel.

Richting van de papierkorrel

Papierlades Handinvoer

• Selecteer [Dik papier 1] of [Dik papier 2] als papierdikte in [Lade papierinstellingen].

• Als [Dik papier 2] is geselecteerd, kan de afdruksnelheid veranderen.

93

94

8. Papier en toner bijvullen

• Als dik papier wordt geplaatst zoals eerder is beschreven, kan het zijn dat - afhankelijk van het type papier - de normale bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd en dat de afdrukkwaliteit niet goed is.

• Afdrukken kunnen opvallende verticale vouwen vertonen.

• Afdrukken kunnen duidelijk zijn omgekruld. Strijk afdrukken glad als ze zijn gevouwen of omgekruld.

• Bij afdrukken op dik papier verandert de afdruksnelheid.

Enveloppen

In dit gedeelte vindt u informatie en aanbevelingen over enveloppen.

• Gebruik geen vensterenveloppen.

• Waaier de enveloppen voordat u ze plaatst om ze van elkaar los te maken en te voorkomen dat de lijm die erop zit de enveloppen aan elkaar plakt.

• Sommige envelopsoorten kunnen vastlopen of rimpelen, en kan de afdruk erop slecht zijn.

• Als u enveloppen plaatst in de richting , moeten de kleppen gesloten zijn.

• Voordat u enveloppen plaatst, drukt u ze naar beneden om lucht eruit te laten en de vier randen glad te maken. Strijk de voorste randen (de randen die het apparaat ingaan) van de enveloppen met een potlood of liniaal glad voordat u de enveloppen plaatst.

• Bij het plaatsen van enveloppen, moet u opletten dat u deze niet hoger dan de limietmarkering stapelt. Als u meer dan de toegestane hoeveelheid enveloppen plaatst, kan dit papierstoringen opleveren.

In de kopieermodus

Bij het kopiëren op enveloppen plaatst u deze volgens de toepasselijke richting die hieronder wordt weergegeven.

Aanbevolen papierformaten en -typen

Enveloppen plaatsen

Richting van enveloppen

Enveloppen met een opening aan de zijkant

Glasplaat Lade 1 Handinvoer

• Flappen: gesloten

• Onderkant van enveloppen: naar de voorkant van het apparaat

• Te scannen zijde: naar beneden

• Flappen: gesloten

• Onderkant van enveloppen: naar de rechterkant van het apparaat

• Te bedrukken zijde: naar beneden

• Flappen: gesloten

• Onderkant van enveloppen: naar de rechterkant van het apparaat

• Te bedrukken zijde: naar boven

Bij het plaatsen van enveloppen moet u het envelopformaat en de dikte invoeren. Zie voor meer informatie de handleiding Kopiëren .

In de printermodus

Bij het afdrukken op enveloppen plaatst u deze volgens de geschikte richting die hieronder wordt weergegeven:

95

96

8. Papier en toner bijvullen

Enveloppen plaatsen

Soorten enveloppen

Enveloppen met een opening aan de zijkant

Lade 1 Handinvoer

• Flappen: gesloten

• Onderkant van enveloppen: naar de rechterkant van het apparaat

• Te bedrukken zijde: naar beneden

• Flappen: gesloten

• Onderkant van enveloppen: naar de rechterkant van het apparaat

• Te bedrukken zijde: naar boven

Kies bij het plaatsen van enveloppen "Envelop" als papiertype in de Gebruikersinstellingen en het printerstuurprogramma en geef de dikte van de enveloppen aan. Zie voor meer informatie de handleiding Afdrukken .

Aanbevolen enveloppen

Neem contact op met uw lokale dealer voor informatie over aanbevolen enveloppen.

Voor meer informatie over de envelopformaten die u kunt plaatsen, zie Pag. 88 "Aanbevolen papierformaten en -typen".

• Plaats alleen enveloppen van hetzelfde formaat en soort.

• Voor een betere uitvoerkwaliteit, raden wij u aan om de voorste invoerzijde op ten minste 15 mm

(0,6 inch) in te stellen en de andere marges op ten minste 10 mm (0,4 inch).

• De afdrukkwaliteit van enveloppen kan onregelmatig zijn als delen van de enveloppen verschillende diktes hebben. Druk een of twee enveloppen af om de afdrukkwaliteit te controleren.

• Strijk afdrukken glad als ze zijn gevouwen of omgekruld.

• Controleer of de enveloppen niet vochtig zijn.

• Een hoge temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad reduceren de afdrukkwaliteit en zorgen ervoor dat de enveloppen gaan kreukelen.

• Afhankelijk van de omgeving kan het kopiëren of afdrukken op enveloppen deze kreukelen, zelfs als ze zijn aanbevolen.

• Bepaalde typen enveloppen kunnen mogelijk gekreukeld, besmeurd of met drukfouten uit het apparaat komen. Als u een effen kleur op een envelop afdrukt, kunnen er lijnen ontstaan waar de overlappende randen van de envelop het dikker maken.

Toner bijvullen

Toner bijvullen

Raadpleeg de onderhoudshandleiding die geleverd is bij de nieuwe onderdelen voor de vervanging.

Deze paragraaf beschijft de voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van tonercartridges, hoe u faxen of gescande documenten kunt verzenden als de toner op is en wat u moet doen met gebruikte tonercartridges.

• Verbrand toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet. Doet u dit wel, dan riskeert u brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Sla toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet op in de buurt van open vuur. Doet u dit toch, dan onstaat er een risico op brand en/of brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Gebruik geen stofzuiger om gemorste toner mee op te zuigen (inclusief gebruikte toner).

Opgezogen toner kan tot brand of een explosie leiden vanwege een elektrische contactvonk binnenin de stofzuiger. Het is echter wel mogelijk een stofzuiger te gebruiken als deze explosievrij en stofexplosievrij is. Als er toner op de vloer is gemorst, verwijder de gemorste toner dan langzaam met een natte doek zodat de toner niet wordt verspreid.

• Druk of knijp tonercartridges niet in elkaar. Doet u dit wel, dan riskeert u dat toner geknoeid wordt, hetgeen kan leiden tot het vies worden van de huid en kleding, of dat er zelfs per ongeluk toner ingeslikt wordt.

• Houd toner (nieuw of gebruikt), tonercartridges en onderdelen die in contact zijn geweest met toner, buiten het bereik van kinderen.

• Indien toner of gebruikte toner wordt ingeademd, gorgel dan met voldoende water en ga naar een omgeving met frisse lucht. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Indien toner of gebruikte toner in uw ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk uit met grote hoeveelheden water. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Als toner of gebruikte toner wordt doorgeslikt, verdun deze dan door grote hoeveelheden water te drinken. Raadpleeg indien nodig een dokter.

97

8. Papier en toner bijvullen

98

• Let er tijdens het verwijderen van vastgelopen papier of het vervangen van tonercartridges goed op dat er geen toner (nieuw of gebruikt) op uw kleding komt. Indien er toner op uw kleding komt, was de vlek dan met koud water. Wanneer u warm water gebruikt, dringt de toner zich in de stof van uw kleding waardoor de vlek niet meer kan worden verwijderd.

• Let er tijdens het verwijderen van vastgelopen papier of het vervangen van tonercartridges goed op dat er geen toner (nieuw of gebruikt) op uw huid komt. Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gedeelte van de huid grondig wassen met water en zeep.

• Als toner, tonerafvalfles of verbruiksartikelen met toner moeten worden vervangen, zorg er dan voor dat u geen toner morst. Doe de verbruiksartikelen die u weg wilt gooien na verwijdering in een zak. Zorg er bij verbruiksartikelen met een deksel voor dat het deksel is gesloten.

• Vervang altijd de tonercartridge als er een melding op het apparaat verschijnt.

• Als u andere toner gebruikt dan van het aanbevolen type, kunnen er storingen optreden.

• Zet de hoofdstroom niet uit wanneer u toner bijvult. De instellingen gaan dan verloren.

• Bewaar toner op een plaats waar die niet direct aan zonlicht, een hogere temperatuur dan 35°C

(95ºF) of een hoge luchtvochtigheid blootgesteld wordt.

• Bewaar de toner op een vlak oppervlak.

• Na het verwijderen van de tonercartridge mag u de fles niet met de mond omlaag schudden. Er zouden namelijk restjes toner kunnen rondspatten.

• Installeer en verwijder tonercartridges niet herhaaldelijk. Hierdoor kan de tonercartridge gaan lekken.

Vervang de tonercartridge wanneer de volgende melding op het display wordt weergegeven:

" Toner bijvullen Tonercartridge vervangen."

• Als het bericht " Toner is bijna op." verschijnt, is de toner bijna op. Zorg dat u een vervangende tonercartridge bij de hand hebt.

• Indien verschijnt als er nog genoeg toner over is, volg dan de vervangingsinstructies die op het scherm verschijnen: haal de cartridge eruit en plaats deze vervolgens weer terug.

Faxberichten of gescande documenten verzenden wanneer de toner op is

Wanneer de toner in het apparaat op is, gaat er een lampje op het display knipperen. Zelfs als er geen toner meer is, kunt u nog faxberichten of gescande documenten verzenden.

Toner bijvullen

• Als het aantal communicaties - nadat de toner op is en niet vermeld is in het automatische uitvoerlogboek - groter is dan 100, is communicatie niet mogelijk.

1.

Zorg ervoor dat het apparaat in de fax- of scannermodus staat.

2.

Druk op [Afsluit.] en voer het verzenden uit.

De foutmelding verdwijnt.

• Eventuele rapporten worden niet afgedrukt.

• Als het scannerscherm niet in stap 1 wordt weergegeven, drukt u op de [Fax]- of [Scanner]-knop.

Gebruikte toner weggooien

Deze sectie beschrijft wat u moet doen met gebruikte tonercartridges.

Toner kan niet worden hergebruikt.

Verpak gebruikte tonercartridges in de verpakking van de cartridge of in een tas zodat de toner niet uit de cartridge kan lekken als u deze verwijdert.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Als u uw gebruikte tonercartridge wilt weggooien, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt van Ricoh. Als u de toner zelf weggooit, moet u het beschouwen als plastic afvalmateriaal.

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Raadpleeg de lokale Ricoh website voor meer informatie over het recyclen van verbruiksartikelen. U kunt items ook recyclen volgens de gemeentelijke voorschriften of volgens de aanwijzingen van het lokale afvalverwerkingsbedrijf.

99

100

8. Papier en toner bijvullen

9. Problemen oplossen

Dit hoofdstuk geeft uitleg over basisprocedures voor probleemoplossing.

Indicatielampjes

Dit gedeelte verklaart de indicatielampjes die worden weergegeven of gaan branden als het apparaat de gebruiker vraagt om vastgelopen papier te verwijderen, papier bij te vullen, of andere procedures uit te voeren.

Indicatielampje

: Papierstoring

: Fout ingevoerd origineel

: Papier bijvullen

: Toner bijvullen

: Serviceoproep

: Paneel open

Status

Verschijnt wanneer papier is vastgelopen.

Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, zie de handleiding Problemen oplossen .

Verschijnt wanneer een origineel fout wordt ingevoerd.

Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, zie de handleiding Problemen oplossen .

Verschijnt als het papier op is.

Voor meer informatie over het plaatsen van papier, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

Verschijnt als de toner op is.

Voor meer informatie over het bijvullen van toner, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

Verschijnt wanneer het apparaat slecht functioneert of onderhoud nodig heeft.

Verschijnt wanneer één of meer panelen van het apparaat open staan.

101

102

9. Problemen oplossen

Geluidsignalen

De volgende tabel geeft uitleg over de betekenis van de verschillende geluidspatronen die het apparaat produceert om gebruikers te waarschuwen over achtergebleven originelen en overige apparaatomstandigheden.

Signaalpatroon

Enkele korte pieptoon

Korte en daarna lange pieptoon

Enkele lange pieptoon.

Twee lange pieptonen

Vijf lange pieptonen, vier keer herhaald.

Vijf korte pieptonen vijf keer herhaald.

Betekenis

Paneel-/scherminvoer geaccepteerd.

Paneel-/scherminvoer geweigerd.

Taak succesvol voltooid.

Het apparaat is opgewarmd.

Zachte pieptoon

Harde pieptoon

Oorzaken

Er is op een toets op het display of op een knop op het bedieningspaneel gedrukt.

De gebruiker heeft op een ongeldige knop op het bedieningspaneel of een ongeldige toets op het scherm gedrukt, of het ingevoerde wachtwoord is onjuist.

Er is een kopieertaak voltooid.

Wanneer het apparaat uitgezet wordt of het apparaat uit de slaapstand komt, is het apparaat volledig opgewarmd en klaar voor gebruik.

Er is een origineel achtergebleven op de glasplaat of de papierlade is leeg.

Het apparaat vraagt de aandacht van de gebruiker, omdat er papier is vastgelopen, de toner moet worden bijgevuld of omdat er zich andere problemen hebben voorgedaan.

• Gebruikers kunnen de waarschuwingssignalen van het apparaat niet uitzetten. Wanneer het apparaat piept om gebruikers te waarschuwen over een papierstoring of verzoek om toner, of als de kleppen van het apparaat binnen korte tijd meerdere malen worden geopend en gesloten, dan kan de geluidswaarschuwing blijven voortduren, zelfs nadat de normale status is hervat.

• U kunt instellen of u de waarschuwingssignalen wilt in- of uitschakelen. Voor meer informatie over geluidspatronen, zie de handleiding Het apparaat aansluiten / Systeeminstellingen .

Als u problemen heeft met de bediening van het apparaat

Als u problemen heeft met de bediening van het apparaat

Dit gedeelte geeft uitleg over veelvoorkomende problemen en berichten. Indien er andere berichten verschijnen, volg dan de weergegeven aanwijzingen.

Probleem

Het apparaat is net ingeschakeld en het scherm

Gebruikersinstellingen wordt weergegeven, maar het menu Gebruikersinstellingen mist items.

"Even geduld." wordt weergegeven.

Oorzaken

Andere functies dan de kopieerfunctie zijn nog niet gereed.

Dit bericht verschijnt tijdens het opwarmen van het apparaat.

Oplossing

Functies verschijnen in het menu

Gebruikersinstellingen als ze klaar zijn voor gebruik. De tijd die daarvoor nodig is, verschilt per functie. Wacht nog even.

• Wacht totdat het bericht verdwenen is. Schakel de aan-/ uitschakelaar niet uit terwijl het bericht wordt weergegeven.

• Als het apparaat niet binnen vijf minuten gereed is, schakel dan de hoofdstroomschakelaar uit en zorg ervoor dat het Aan/uit indicatielampje niet brandt.

Wacht minimaal tien seconden en schakel de hoofdstroomschakelaar weer in.

Als het apparaat binnen vijf minuten nog niet gereed is, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger.

103

104

9. Problemen oplossen

Probleem

"Even geduld." wordt weergegeven.

Ook als het vastgelopen papier is verwijderd, blijft de foutmelding staan.

Er wordt een foutmelding weergegeven, zelfs wanneer de aangegeven klep is gesloten.

Afbeeldingen van het origineel worden op de achterkant van het papier afgedrukt.

Oorzaken

De huidige omgevingsomstandigheden liggen buiten het aanbevolen temperatuurbereik van het apparaat.

• Controleer de optimale omstandigheden van het apparaat en verplaats het apparaat naar een andere locatie.

• Gebruik het apparaat een tijdje niet en laat het apparaat zich aanpassen aan de omgeving.

Voor meer informatie over de optimale omgevingsomstandigheden voor het apparaat, raadpleegt u de handleiding Onderhoud en specificaties .

• Wanneer u de melding van een papierstoring krijgt, blijft het bericht staan totdat u de vereiste handeling heeft uitgevoerd, namelijk de klep openen en weer sluiten.

• Er zit nog steeds papier vast in de lade.

Eén of meerdere kleppen staan open, maar dit wordt niet aangegeven.

Nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd, opent u de voorklep helemaal en sluit u de klep vervolgens.

Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, zie de handleiding Problemen oplossen .

Sluit alle kleppen van het apparaat.

U heeft wellicht het papier niet correct geplaatst.

Oplossing

• Plaats papier in de papierlades met de afdrukzijde naar beneden.

• Plaats het papier in de handinvoerlade met de te bedrukken zijde omhoog.

Als u problemen heeft met de bediening van het apparaat

Probleem

Er treden geregeld papierstoringen op.

Er treden geregeld papierstoringen op.

Het apparaat maakt een klikgeluid vlak nadat de hoofdstroomschakelaar van het apparaat is uitgeschakeld.

Oorzaken

Het gebruik van gekruld papier kan papierstoringen, smerige papierranden of verschoven afbeeldingen wanneer u gestapeld afdrukt veroorzaken.

Wellicht is de zij- of eindafscheider van de lade niet juist ingesteld.

De hoofdstroomschakelaar maakt een klikgeluid binnen in het apparaat wanneer de hoofdstroomschakelaar automatisch wordt uitgeschakeld.

Oplossing

• Strijk het gekrulde papier plat met uw handen.

• Plaats het papier ondersteboven, zodat de omgekrulde randen naar beneden liggen. Voor meer informatie over het plaatsen van papier, zie de handleiding

Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Leg het papier op een glad oppervlak en laat het niet tegen een muur leunen. Dit is om te voorkomen dat het papier gaat krullen. Voor meer informatie over het bewaren van papier, raadpleegt u de handleiding

Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Verwijder het vastgelopen papier.

Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, zie de handleiding

Problemen oplossen .

• Controleer of de zij- en eindafscheidingen correct zijn ingesteld. Controleer ook of de zijafscheidingen zijn vergrendeld.

Voor meer informatie over het instellen van de zij- en eindafscheidingen, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

U hoort een klikgeluid in het apparaat wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Dit is geen defect.

105

106

9. Problemen oplossen

• Gebruik het aanbevolen papier als u geen kopieën naar wens kunt maken vanwege problemen met papiersoort, papierformaat of papiercapaciteit. Voor meer informatie over het plaatsen van papier, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Meldingen tijdens het gebruik van het kopieerapparaat

Deze paragraaf bevat een beschrijving van de belangrijkste meldingen van het apparaat. Indien er andere berichten verschijnen, volg dan de instructies op die hierin worden gegeven.

• Gebruik het aanbevolen papier als u geen kopieën naar wens kunt maken door problemen met de papiersoort, het papierformaat of de papiercapaciteit. Voor meer informatie over het plaatsen van papier, zie de handleiding Papierspecificaties en papier bijvullen .

• Voor meldingen die hier niet worden behandeld, zie Pag. 103 "Als u problemen heeft met de bediening van het apparaat".

Meldingen

"Kan niet kopiëren.

Origineel wordt gescand door andere functie."

"Kan form. niet dubz. kop."

"Kan handinv. niet select. in huidige instelling."

Oorzaken

De scannerfunctie is in gebruik.

De duplexfunctie ondersteunt het geselecteerde papierformaat niet.

De ingestelde functie kan niet worden gebruikt in combinatie met de handinvoer.

Oplossing

Annuleer de huidige scantaak. Om dit te doen, drukt u op de [Wis/Stop]knop op het scannerscherm om het bericht "Wissen/Stop toets is ingedrukt. Scannen stoppen?" weer te geven en druk vervolgens op

[Stoppen].

De duplexfunctie ondersteunt de volgende papierformaten: A4 ,

8

8

1

1

/

2

×14 , 8

1

/

4

×14 , 8

1

/

2

/

4

×13 , 8

1

/

2

×11 ,

×13 , 8×13 .

Selecteer een van deze formaten. Voor meer informatie, zie de handleiding

Kopiëren .

Selecteer een andere papierlade.

107

108

9. Problemen oplossen

Meldingen

"Max. aantal sets is nn."

De nn wordt vervangen door een cijfer.

Oorzaken

"Kan dit form. niet sorteren" Het opgegeven papierformaat kan niet gebruikt worden voor de sorteerfunctie.

Het aantal kopieën overschrijdt de maximale kopieercapaciteit.

Oplossing

Dit bericht verschijnt wanneer de handinvoer wordt geselecteerd.

Gebruik kopieerpapier dat niet langer is dan 356 mm (14 inch).

U kunt het maximum aantal kopieën wijzigen in [Max. aantal sets] onder

[Kopieereig.]. Voor meer informatie over het maximum aantal kopieën, zie de handleiding Kopiëren .

Plaats geen originelen die langer zijn dan 356 mm (14 inch).

"Orig. met deze lengte kan niet dubz. worden gescand."

De opgegeven aangepaste lengte is niet beschikbaar voor duplexafdrukken vanuit de ADF (bijvoorbeeld 2zijdig 2-zijdig, 2-zijdig

1-zijdig, 2-zijdig

Combineren).

"Formaat fout in

Comb.modus"

Het opgegeven papierformaat kan niet worden gebruikt voor de combineerfunctie.

Dit bericht verschijnt wanneer de handinvoer wordt geselecteerd.

Gebruik kopieerpapier dat niet langer is dan 356 mm (14 inch).

Wanneer het geheugen vol raakt tijdens het gebruik van de kopieerfunctie

Meldingen

"Plaats orig. opnieuw, druk

[Hervatten] om rest. orig. te sc. en kop."

Oorzaken

Het apparaat controleert of de resterende originelen moeten worden gekopieerd nadat de gescande originelen zijn afgedrukt.

Oplossing

Om verder te gaan met kopiëren, verwijdert u alle kopieën en druk dan op [Hervat.]. Om het kopiëren te stoppen, drukt u op de [Wis/Stop]knop.

Meldingen tijdens het gebruik van de fax

Deze paragraaf bevat een beschrijving van de belangrijkste meldingen van het apparaat. Indien er andere berichten verschijnen, volg dan de instructies op die hierin worden gegeven.

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

• Instellingen die kunnen worden bevestigd in Systeeminstellingen of Fax op het bedieningspaneel, kunnen ook worden bevestigd vanuit Web Image Monitor. Voor meer informatie over het bevestigen van instellingen vanuit Web Image Monitor, zie de helpfunctie van Web Image

Monitor.

Meldingen

"Fout opgetreden, verzending geannuleerd."

" Func. Problemen

Gegevens worden geïnitialiseerd. "

Oorzaken

Er zijn problemen met het apparaat of er was ruis op de telefoonlijn.

Er is een probleem met de fax.

Oplossing

Druk op [Afsluit.] en verstuur de documenten nogmaals.

"Geheugen is vol. Scan wordt gest. gesc. pg. zullen wrd opgesl."

"Plaats origineel opnieuw, controleer het en druk op

[Start]."

Het geheugen is vol.

Er is een origineel vastgelopen tijdens

Geheugenverzending.

Noteer het codenummer dat op het scherm wordt afgebeeld en neem contact op met uw leverancier. De andere apparaatfuncties kunnen worden gebruikt.

Als u op [Afsluit.] drukt, hervat het apparaat de stand-by modus en start het met het verzenden van de pagina's die zijn opgeslagen.

Controleer de pagina's die niet verzonden kunnen worden op het

Communicatieresultatenrapport en verzendt die pagina's.

U kunt het apparaat zo configureren dat alleen de opgeslagen pagina's verzonden worden of dat de opgeslagen pagina's verwijderd worden als het geheugen vol raakt tijdens scannen. Om de instelling te wijzigen, neemt u contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger.

Druk op [Afsluit.] en verstuur de documenten nogmaals.

109

110

9. Problemen oplossen

Meldingen

"Instellingen bijwerken...

Herselecteer best./funct. na bijwerken."

Oorzaken

De bestemmingslijst wordt bijgewerkt vanuit het netwerk met Web Image

Monitor.

Oplossing

Wacht totdat het bericht verdwenen is.

Schakel de aan-/uitschakelaar niet uit terwijl dit bericht wordt weergegeven.

Afhankelijk van het aantal bij te werken bestemmingen, kan er enige vertraging ontstaan voordat u verder kunt gaan.

Zolang dit bericht wordt weergegeven is gebruik van het apparaat niet mogelijk.

• Als "Controleer of er netwerk- problemen zijn." wordt weergegeven, is het apparaat niet correct met het netwerk verbonden of zijn de instellingen van het apparaat niet correct. Als u geen netwerkverbinding nodig heeft, kunt u instellen dat dit bericht niet meer wordt weergegeven.

Hierna brandt de [Fax]-knop niet meer. Voor meer informatie hierover, zie de handleiding Faxen

. Als u het apparaat opnieuw met het netwerk gaat verbinden, moet u ervoor zorgen dat u het display (weergave) instelt door de juiste gebruikerparameter te configureren.

Meldingen tijdens het gebruik van de printer

In dit gedeelte worden de meest gangbare berichten beschreven die verschijnen op het display, in foutlogbestanden en foutrapporten. Indien er andere berichten verschijnen, volg dan de instructies op die hierin worden gegeven.

Statusmeldingen

Meldingen

"Toner plaatsen"

"Offline"

Het apparaat vult de toner bij.

Het apparaat staat offline.

Status

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Meldingen

"Even geduld..."

"Afdrukken..."

"Gereed"

"Taak resetten..."

"Certificaat bijw…"

"Wachten op afdr.geg..."

Status

• Dit bericht kan gedurende twee seconden verschijnen als het apparaat bezig is met het voorbereiden of uitvoeren van de initialisatie of als er toner wordt toegevoegd. Wacht even.

• De huidige omgevingsomstandigheden liggen buiten het aanbevolen temperatuurbereik van het apparaat. Controleer de optimale omstandigheden van het apparaat en verplaats het naar een andere locatie, of laat het apparaat een tijdje staan zodat het zich aan de omgeving kan aanpassen.

De printer is bezig met afdrukken. Wacht even.

Dit is het standaardbericht. De printer is gereed voor gebruik. Er is geen actie vereist.

De afdruktaak wordt door het apparaat hersteld. Wacht totdat

"Gereed" op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

@Remote certificaat is aan het bijwerken.

De printer wacht op de volgende gegevens om af te drukken. Wacht even.

Meldingen op het bedieningspaneel tijdens het gebruik van de printer

• Lees voordat u de hoofdstroomschakelaar uitzet de handleiding Snel aan de slag .

Meldingen

" (A1) Verw vastgel pap uit lades.Opn&Slt voorpan."

" (A2) Open voorpaneel en verwijder het papier."

Oorzaken

Open het voorpaneel en verwijder het vastgelopen papier uit de papierinvoer.

Verwijder het vastgelopen papier uit de handinvoerlade. Als u de fout wilt herstellen, opent u het voorpaneel en sluit u deze vervolgens weer.

Oplossing

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

111

112

9. Problemen oplossen

Meldingen

" (B) Open voorpaneel en verwijder het papier."

" (B) (C) Open voor-/ acht.- paneel en verw.

papier."

" (Y1) Verw pap in lade 2.

Opn&sl voorpan."

" (Z1) Open achterpaneel verwijder vastgl. papier."

Oorzaken

Open het voorpaneel en verwijder het vastgelopen papier uit de interne papierinvoer.

Oplossing

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

Open het voor-/ achterpaneel en verwijder vastgelopen papier uit het apparaat.

Open lade 2 en verwijder het vastgelopen papier. Als u de fout wilt herstellen, opent u het voorpaneel en sluit u deze vervolgens weer.

Open het achterpaneel en verwijder het vastgelopen papier uit de duplexeenheid.

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

" (Z2) Opn Achtpan/

Lade1 & verw pap. Opn& sl vrpan."

" Toner is bijna op."

" Toner bijvullen.

Tonercartridge vervangen."

Open lade 1 en het achterpaneel en verwijder dan het vastgelopen papier.

Als u de fout wilt herstellen, opent u het voorpaneel en sluit u deze vervolgens weer.

De printcartridge is bijna leeg.

Voor meer informatie, zie de handleiding Problemen oplossen .

De toner is op. Vervang de inktcartridge.

Voor meer informatie, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

Voor meer informatie, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

"@Remote certif bijw mislukt" Het bijwerken van het

@Remote-certificaat is niet gelukt.

Zet het apparaat uit en vervolgens weer aan. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Meldingen

"Kan niet verb.=>Comm.Serv.

Contr.proxy gebr./wachtw."

Oorzaken

De proxy-gebruikersnaam of het wachtwoord is onjuist.

"Wijz(ladenaam)in volgende instellingen:"

Het formaat van het papier in de lade komt niet overeen met het opgegeven formaat in het printerstuurprogramma.

Oplossing

Controleer de instellingen van de proxyserver en verander vervolgens het wachtwoord of de gebruikersnaam als deze onjuist zijn.

Druk op [Wijzigen] om de papierformaat- en papiertypeinstellingen van de lade te wijzigen, zoals aangegeven op het scherm.

Plaats vervolgens het juiste papier in de lade. Anders drukt u op [JobReset] om de taak opnieuw in te stellen, of op

[Pag.doorv.] om afdrukken te forceren door een andere lade op te geven.

"Paneel open. Sluit aangegeven paneel ."

"Duplex modus is uit voor

(ladenaam)"

"Voer wachtwoord in."

"Verb. met server mislukt voor hulp op afst."

"Onafh.tonerleverancier"

Er staat een paneel van het apparaat open.

De duplexmodus is niet beschikbaar voor de opgegeven lade.

Gebruikersbeperking is actief.

Het apparaat kan niet communiceren met Remote

Communication Gate.

De tonerinstelling is op toner van een onafhankelijke leverancier ingesteld.

"Plaats pap.in (ladenaam)." Er is geen papier aanwezig in de aangegeven lade.

Sluit het paneel zoals is aangegeven op het bedieningspaneel.

Druk op [Wijzigen] om de ladeinstellingen te wijzigen zodat dubbelzijdig afdrukken mogelijk wordt, of druk op [JobReset] om de taak opnieuw in te stellen. Anders drukt u op

[Pag.doorv.] om af te drukken op één kant van een vel.

Neem contact op met uw beheerder voor het wachtwoord.

Controleer de verbinding met de

Remote Server Gate.

Gebruik de toner die wordt aanbevolen voor dit apparaat.

Plaats het opgegeven papier in de lade en druk op [JobReset] om de taak te resetten.

113

114

9. Problemen oplossen

Meldingen

"Bereid vervanging voor

Controleer vervanging printcartridge(s)."

"Verv. vereist:Onderh.kit"

"Vervanging Drumeenheid is vereist."

Oorzaken

De toner is op.

U moet de onderhoudskit vervangen.

U moet de drumeenheid vervangen.

Oplossing

Plaats een nieuwe printcartridge.

Zie voor details de handleiding

Onderhoud en Specificaties .

Voor meer informatie, zie de handleiding Onderhoud en specificaties .

"Vervang binnenk.:Onderh.kit"

"Binnenk. verv.:Drumeenh"

"Plaats de drumeenheid correct."

"Plaats de onderhoudskit juist."

U moet binnenkort de onderhoudskit vervangen.

U moet binnenkort de drumeenheid vervangen.

De drumeenheid is misschien niet correct geplaatst.

Schakel het apparaat uit en installeer de drumeenheid opnieuw.

De fuseereenheid is mogelijk niet correct geïnstalleerd.

Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger voor een nieuwe eenheid.

Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger voor een nieuwe eenheid.

"Stel Tonercartridge juist in." De printcartridge is

"Tonerafval bijna vol" misschien niet correct geplaatst.

"Voorraadopdr. is mislukt." De automatische bestellingsorder is mislukt.

Schakel het apparaat uit en installeer de fuseereenheid opnieuw.

Als het bericht blijft verschijnen nadat de eenheid opnieuw is geïnstalleerd, neemt u contact op met uw sales- of servicevertegenwoordiger.

Zet het apparaat uit en plaats de printcartridge opnieuw.

Het bericht geeft aan dat het apparaat geprobeerd heeft om de verbruiksartikelen te bestellen.

Bereid een nieuwe cartridge voor.

De printcartridge moet vervangen worden wanneer de levensduur van de tonerafval ten einde komt.

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Meldingen

"Tonerafval vol"

Oorzaken

De tonerafval is vol.

Oplossing

Vervang de inktcartridge. Voor meer informatie, zie de handleiding

Onderhoud en specificaties .

Meldingen tijdens het gebruik van de scanner

In dit gedeelte worden de meest waarschijnlijke oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de foutmeldingen gegeven die verschijnen op het bedieningspaneel. Indien er een melding verschijnt dat hier niet wordt beschreven, volg dan de aanwijzingen in het bericht.

Meldingen

"Verificatie van de bestemming is mislukt.

Controleer de instell. "

"Kan niet schrijven naar geheugenapp. omdat er onvoldoende ruimte"

"Kan niet schrijven naargeheugenapp. omdat app.

besch. is tegen schrvn."

Oorzaken

De gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn ingevoerd tijdens het verzenden naar een map zijn onjuist.

De ruimte op het geheugenopslagapparaat is ontoereikend en de scangegevens kunnen niet worden opgeslagen.

Het geheugenopslagapparaat is beschermd tegen schrijven.

Oplossing

Voer de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in en probeer het opnieuw.

Vervang het geheugenopslagapparaat.

Schakel de schrijfbescherming op het geheugenapparaat uit.

115

116

9. Problemen oplossen

Meldingen

"Kan niet schrijven naar geheugenapp. Contr. app.

en apparaatinstellingen."

"Controleer de resolutie en plaats nnn orig. opnieuw."

De nnn wordt vervangen door een cijfer.

"Verb. met PC is misl. Contr.

instell."

Oorzaken

Het geheugenopslagapparaat is defect of de bestandsnaam bevat een teken dat niet gebruikt kan worden.

Het gescande origineel overschrijdt de maximale gegevenscapaciteit.

• De naam of mapnaam van de bestemmingscomputer is ongeldig.

• De ingevoerde gebruikersnaam of het ingevoerde wachtwoord was ongeldig.

Oplossing

• Controleer of het geheugenopslagapparaat defect is.

• Controleer het geheugenopslagapparaat.

Mogelijk is het ongeformatteerd of het formaat is niet compatibel met dit apparaat.

• Controleer de bestandsnaam die werd ingesteld bij het scannen.

Voor meer informatie over de tekens die in een bestandsnaam gebruikt worden, zie de handleiding Scannen . Vraag het na bij uw systeembeheerder.

Geef nogmaals de scangrootte en resolutie op. Let erop dat het wellicht niet mogelijk is om zeer grote originelen met een hoge resolutie te scannen. Zie de handleiding Scannen

.

• Controleer of de computernaam en de mapnaam voor de bestemming correct zijn.

• Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn.

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Meldingen

"Verbinding met de bestemming is mislukt.

Controleer de status en verbinding."

Oorzaken

De instellingen voor het netwerk zijn niet correct uitgevoerd.

Oplossing

• Controleer de netwerkinstellingen van de clientcomputer.

• Controleer of componenten zoals de LAN-kabel goed zijn aangesloten.

• Controleer of de serverinstellingen correct zijn en of de server naar behoren functioneert.

Geef de bestemming of de afzendernaam opnieuw op.

"Bestemmingslijst is bijgewerkt. Geselecteerde bestemming/afzender wordt gewist."

Een opgegeven bestemming of afzendernaam is gewist toen de bestemmingslijst in de bezorgingsserver werd bijgewerkt.

"Max. geg.cap.

overschreden Contr.

resolutie en Start."

"Max. E-mailformaat overschreden. E-mail verz is geannuleerd."

"Max. geheugencap.

overschreden. Wilt u gescande gegevens"

De gescande gegevens overschrijden de maximale gegevenscapaciteit.

Het maximale e-mailformaat is overschreden.

Het geheugen is vol.

Geef nogmaals de scangrootte en resolutie op. Let erop dat het wellicht niet mogelijk is om zeer grote originelen met een hoge resolutie te scannen. Zie de handleiding Scannen

.

• Vergroot de omvang van [Max.

E-mail form.].

• Stel [Verdeel & verzend email] in op [Aan (per pagina)] of [Aan

(per max. formaat)]. Zie de handleiding Scannen .

Geef op of u de gegevens wilt gebruiken of niet.

117

118

9. Problemen oplossen

Meldingen

"Geheugen is vol Kan niet scannen. Gescande gegevens worden gewist."

Oorzaken

Het geheugen is vol.

"Max. pag.cap. per bestand overschr. Wilt u gescande pag."

"Teveel pag. per bestand.

Druk op [Schrijven] om geg.

nr geheugenapp te schrvn of druk op [Annuleren] om te verwijderen."

Het aantal gescande pagina's overschrijdt de maximale paginacapaciteit.

De scan kon niet voltooid worden, omdat het maximale aantal pagina's dat door dit apparaat gescand kan worden, overschreden werd tijdens het schrijven naar het geheugenopslagapparaat.

"Geheugenopslagfout.

Contr. geheugenapparaat."

"Geheugenapp niet gedetect Voer het apparaat in."

Er wordt een medium gebruikt waarop niet geschreven kan worden.

Er is geen geheugenopslagapparaat geplaatst.

"Het geheugen is vol. Druk op [Schrijven] om gegev naar geheugenapp te schrvn of druk op [Annuleren] om te verwijderen."

"Origineel wordt gescand door een andere functie."

De scan kon niet voltooid worden, omdat er te weinig geheugen beschikbaar was tijdens het opslaan op het geheugenopslagapparaat.

Het apparaat gebruikt een andere functie zoals kopiëren.

Oplossing

Probeer één van de volgende maatregelen:

• Wacht even en probeer de scanbewerking dan opnieuw.

• Verklein het scangebied of verminder de scanresolutie.

• Verwijder onnodige opgeslagen bestanden.

Selecteer of u de gegevens tot zover wilt verzenden.

Verminder het aantal documenten dat u naar het geheugenopslagapparaat wilt schrijven en probeer het opnieuw.

Gebruik een ander medium.

Plaats een geheugenopslagapparaat of controleer of het geheugenopslagapparaat juist geplaatst is de mediasleuf.

Selecteer of u het gescande document wel of niet wilt opslaan op het geheugenopslagapparaat.

Probeer opnieuw te scannen nadat de bewerking met de andere functie is voltooid.

Wanneer er meldingen op het bedieningspaneel worden weergegeven

Meldingen

"Naam afz. is niet geselecteerd. Geef naam afzender. "

"Verzending is mislukt. "

"SMTP verif. e-mailadres en e-mailadres beheerder komen niet overeen."

"Verzending is mislukt.

Onvoldoende geheugen in harde schijf van bestemming."

Oorzaken

U heeft op de [Start]-knop gedrukt zonder de naam van de afzender te selecteren.

Het apparaat heeft het bestand niet verzonden. Er kan een netwerkfout zijn opgetreden tijdens het verzenden.

Het SMTP-verificatie emailadres en het emailadres van de beheerder komen niet overeen.

Er is niet genoeg ruimte op de harde schijf van de ontvanger.

Oplossing

Selecteer de naam van de afzender.

Probeer het nogmaals. Als het bericht nog steeds verschijnt, is het mogelijk dat er te veel verkeer op het netwerk is.

Neem contact op met de beheerder.

Neem contact op met de beheerder.

Neem contact op met de beheerder van de ontvanger.

119

120

9. Problemen oplossen

Wanneer meldingen op uw computerscherm worden weergegeven

Meldingen tijdens het gebruik van de scanner

In dit gedeelte worden de meest waarschijnlijke oorzaken van en mogelijke oplossingen beschreven voor de meest gangbare foutberichten die worden weergegeven op de clientcomputer wanneer het

TWAIN-stuurprogramma wordt gebruikt. Indien er een melding verschijnt dat hier niet wordt beschreven, volg dan de aanwijzingen in het bericht.

Meldingen

"Bel de service-dienst Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger."

"Kan geen verbinding maken met de scanner.

Controleer de instellingen voor het toegangsmasker van het netwerk in

Gebruikersinstellingen."

"Kan scanner "XXX", die voor de vorige scan is gebruikt, niet vinden. "YYY" wordt daarvoor in de plaats gebruikt."

"XXX" en "YYY" geven scannernamen aan.

"Kan scanner "XXX", die voor de vorige scan is gebruikt, niet vinden. "YYY" wordt daarvoor in de plaats gebruikt."

"XXX" en "YYY" geven scannernamen aan.

ingesteld.

Oorzaken

Er is een onherstelbare fout opgetreden in het apparaat.

Er is een toegangsmasker

De hoofdstroomschakelaar van de eerder gebruikte scanner staat niet op "Aan".

Het apparaat is niet correct op het netwerk aangesloten.

Oplossing

Neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger voor een afspraak.

Neem voor meer informatie over het toegangsmasker contact op met uw beheerder.

Controleer of de hoofdstroomschakelaar van de scanner die voor de vorige scan is gebruikt, is ingeschakeld.

• Controleer of de eerder gebruikte scanner correct op het netwerk is aangesloten.

• Annuleer de persoonlijke firewall van de clientcomputer. Voor meer informatie, zie Windows Help.

• Selecteer de scanner die voor de vorige scan gebruikt is.

Wanneer meldingen op uw computerscherm worden weergegeven

ADF."

Meldingen

"Verwijder onjuiste invoer in

"Er is een communicatiefout op het netwerk opgetreden."

"Er is een fout opgetreden in de scanner."

Oorzaken

Er is een papierstoring opgetreden in de ADF.

Er is een communicatiefout op het netwerk opgetreden.

Er is een fout opgetreden in het stuurprogramma.

"Er is een fout opgetreden in de scanner."

"Er is een fatale fout opgetreden in de scanner."

De in de toepassing opgegeven scanvoorwaarden hebben het instelbereik van het apparaat overschreden.

Er is een onherstelbare fout opgetreden in het apparaat.

Oplossing

• Verwijder vastgelopen originelen en plaats ze opnieuw. Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, zie de handleiding Problemen oplossen

.

• Als het papier vastloopt, verwijdert u de vastgelopen originelen.

• Controleer of de originelen geschikt zijn om te worden gescand door het apparaat.

Controleer of de clientcomputer het

TCP/IP-protocol kan gebruiken.

• Controleer of de netwerkkabel correct op de clientcomputer is aangesloten.

• Controleer of de Ethernetkaart van de clientcomputer correct wordt herkend door Windows.

• Controleer of de clientcomputer het TCP/IP-protocol kan gebruiken.

Controleer of de scaninstellingen die met de toepassing zijn gemaakt, het instelbereik van het apparaat overschrijden.

Er is een onherstelbare fout opgetreden in het apparaat. Neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger voor een afspraak.

121

122

9. Problemen oplossen kleiner."

Meldingen

"Onvoldoende geheugen.

Sluit alle andere programma's en scan opnieuw."

"Onvoldoende geheugen.

Maak het scangebied

Oorzaken

Het geheugen is ontoereikend.

Het scannergeheugen is ontoereikend.

"Ongeldige Winsock-versie.

Gebruik versie 1.1 of hoger."

U gebruikt een ongeldige versie van Winsock.

Oplossing

• Sluit alle onnodige toepassingen die worden uitgevoerd op de clientcomputer.

• Maak installatie van het TWAINstuurprogramma ongedaan en installeer het opnieuw nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.

• Reset het scanformaat.

• Verlaag de resolutie.

• Stel in zonder compressie. Zie de helpfunctie van het TWAINstuurprogramma voor meer informatie over de instellingen.

Het probleem kan ook veroorzaakt worden door het volgende:

• Het scannen kan niet worden uitgevoerd als er grote waarden zijn ingesteld voor helderheid bij gebruik van halftone-resolutie of een hoge resolutie. Voor meer informatie over de relatie tussen scaninstellingen, zie de handleiding Scannen .

• Als het papier vastloopt, kunt u een origineel mogelijk niet scannen. Verwijder vastgelopen papier en scan het origineel opnieuw.

Installeer het besturingssysteem van de computer of kopieer Winsock van de cd-rom van het besturingssysteem.

Wanneer meldingen op uw computerscherm worden weergegeven

Meldingen

"Geen reactie van de scanner."

"Geen reactie van de scanner."

"Scanner is in gebruik voor een andere functie. Een ogenblik geduld."

"Scanner is niet beschikbaar in het gespecificeerde apparaat."

"De scanner is niet beschikbaar. Controleer de verbinding van de scanner."

"De scanner is niet beschikbaar. Controleer de verbinding van de scanner."

Oorzaken

Het apparaat of de clientcomputer is niet correct op het netwerk aangesloten.

Het netwerk is bezet.

Een functie van het apparaat

(niet de scannerfunctie) wordt gebruikt als de kopieerfunctie.

De TWAIN-scannerfunctie kan niet worden gebruikt op dit apparaat.

De hoofdschakelaar van het apparaat staat uit.

Het apparaat is niet correct op het netwerk aangesloten.

Oplossing

• Controleer of het apparaat of de clientcomputer correct op het netwerk is aangesloten.

• Schakel de persoonlijke firewall van de clientcomputer uit. Zie de

Windows helpfunctie voor meer informatie over firewalls.

Wacht even en probeer dan opnieuw een verbinding tot stand te brengen.

• Wacht even en probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen.

• Annuleer de taak die momenteel wordt verwerkt. Druk bijvoorbeeld op [Afsluit.] en vervolgens op de

[OK]-knop. Druk vervolgens op het pictogram [Kopieerapparaat] in het Home-scherm en druk vervolgens op de [Wis/Stop]knop. Volg de instructies om de taak te annuleren wanneer het bericht op het scherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger voor een afspraak.

Zet de hoofdstroomschakelaar aan.

• Controleer of het apparaat correct op het netwerk is aangesloten.

• Deselecteer de persoonlijke firewallfunctie van de clientcomputer. Voor meer informatie, zie Windows Help.

123

124

9. Problemen oplossen

Meldingen

"De scanner is niet beschikbaar. Controleer de verbinding van de scanner."

Oorzaken

Netwerkcommunicatie is niet beschikbaar omdat het IPadres van het apparaat niet kan worden verkregen van de hostnaam. Als alleen

"IPv6" is ingesteld op

[Actief], kan het IPv6-adres mogelijk niet worden verkregen.

Oplossing

• Controleer of de hostnaam van het apparaat is opgegeven in de

Netwerkverbindingstool.

Controleer voor het WIAstuurprogramma het tabblad

[Netwerk] in de eigenschappen.

• Gebruik Web Image Monitor om

"LLMNR" van "IPv6" in te stellen op [Actief].

• In Windows XP kunnen IPv6adressen niet worden verkregen van de hostnaam. Geef het IPv6adres van het apparaat op in de

Netwerkverbindingstool.

Controleer of de afdekplaat van de

ADF gesloten is.

"Scanner is niet gereed.

Controleer de scanner en de opties."

De klep van de ADF staat open.

"Deze naam wordt al gebruikt. Controleer de geregistreerde namen."

U heeft geprobeerd een naam te registreren die al wordt gebruikt.

Gebruik een andere naam.

10. Bijlage

In dit hoofdstuk worden de handelsmerken beschreven.

Handelsmerken

PostScript en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corp. in de

Verenigde Staten en/of in andere landen.

De eigennamen van de Windows-besturingssystemen zijn:

• De productnamen van Windows XP zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows

®

XP Professional

Microsoft

®

Windows

®

XP Home Edition

Microsoft

®

Windows

®

XP Media Center Edition

Microsoft

®

Windows

®

XP Tablet PC Edition

• De productnamen van Windows 7 zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows

®

7 Home Premium

Microsoft

®

Windows

®

7 Professional

Microsoft

®

Windows

®

7 Ultimate

Microsoft

®

Windows

®

7 Enterprise

Andere productnamen in deze handleiding dienen alleen ter aanduiding en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Wij maken geen enkele aanspraak op enig recht op deze merken.

Schermafbeeldingen van Microsoft-producten zijn afgedrukt met toestemming van Microsoft

Corporation.

125

126

10. Bijlage

INDEX

2-zijdig Combineren.............................................

43

A

Aan/uit indicatielampje........................................

26

Aangepast papierformaat....................................

85

Achterklep..............................................................

21

ADF..............................................................

7, 20, 31

ADF-klep................................................................

20

Adresboek.......................

11, 52, 53, 66, 67, 68, 71

Automatisch vergroten/verkleinen......................

13

Automatisch verkleinen/vergroten......................

37

Automatische documentinvoer..................

7, 20, 31

B

Basispunt................................................................

35

Bedieningspaneel...........................................

20, 25

Belichting-knoppen...............................................

26

Bestandstype..........................................................

75

Bestemming controleren-knop..............................

26

Bestemming zoeken-knop.....................................

26

Bestemmingen registreren.....................................

11

Beveiligingsfuncties...............................................

16

Beveiligingspunt.....................................................

22

C

Combineren................................................

9, 13, 40

Combineren/Serie-knop......................................

25

Cijfertoetsen...........................................................

27

D

De stroom inschakelen..........................................

29

De stroom uitschakelen.........................................

29

Dik papier........................................................

86, 93

Direct kiezen-knop................................................

26

Documenten omzetten in elektronische formaten....

................................................................................

10

Drumeenheid.........................................................

22

Dubbelzijdig afdrukken...........................................

9

Dubbelzijdig papier..............................................

87

Dubbelzijdig papier plaatsen...............................

87

Dubbelzijdige kopie................................................

9

Duplex..............................................................

13, 38

Duplexkopie...........................................................

38

E

E-mailadres......................................................

71, 72

E-mailbestemming...........................................

71, 72

Een verzending annuleren.............................

54, 55

Eigenschappen printerstuurprogramma..............

61

Enkelzijdig combineren.........................................

41

Enter-knop..............................................................

27

Envelop...................................................................

46

Enveloppen............................................................

94

Escape-knop..........................................................

27

Ethernetpoort.........................................................

22

Externe opties........................................................

24

Externe telefoonaansluiting..................................

22

F

Fax-knop................................................................

25

Faxbestemming...............................................

52, 53

Foutmelding..............

107, 108, 110, 111, 115, 120

Fuseereenheid.......................................................

23

G

Gebruikersinstellingen-knop.................................

26

Gebruikte toner......................................................

99

Gedeelde map......................................................

64

Geheugen............................................................

108

Geheugenverzending..............................

49, 50, 51

Glasplaat.........................................................

20, 31

H

I

Handelsmerk........................................................

125

Handinvoer......................................................

21, 83

Handinvoerlade....................................................

45

Hoe werken de handleidingen...............................

5

Hoofdstroomschakelaar.................................

21, 29

ID-kaart kopiëren knop.........................................

25

Indicatielampje....................................................

101

Indicatielampje Communiceren...........................

26

Indicatielampje Fax ontvangen............................

26

Indicatielampje Inkomende gegevens.................

27

Invoerlade voor de ADF.......................................

20

Inzoomen...............................................................

36

127

128

K

Klep voor de glasplaat.........................................

20

Kleurselectieknop..................................................

25

Kopieerapparaat...................................................

33

Kopieerapparaat-knop.........................................

25

L

Lade 1....................................................................

20

Ladeverlenging......................................................

21

LAN-fax....................................................................

9

Logboek.................................................................

57

M

Mapbestemming................................

66, 67, 68, 69

Mediasleuf.............................................................

20

Melding...........

103, 107, 108, 110, 111, 115, 120

N

Namen van belangrijkste onderdelen...................

7

Netwerk..................................................................

60

Normaal afdrukken...............................................

62

O

OK-knop................................................................

27

Onderste papierlade............................................

24

Onderste papierlades...........................................

20

Openingshendel voor achterklep........................

21

Openingshendel voor de handinvoer.................

21

Openingsknop van het voorpaneel.....................

20

Opties.....................................................................

24

Origineelselectie-knop..........................................

25

Originelen plaatsen...............................................

31

Originelen vergroten.............................................

35

Originelen verkleinen............................................

35

P

Papier besparen......................................................

9

Papier met vaste afdrukrichting............................

87

Papier met vaste afdrukrichting plaatsen.............

87

Papier plaatsen...............................................

79, 83

Papier van aangepast formaat.............................

45

Papiercapaciteit.....................................................

88

Papierdikte.............................................................

88

Papierformaat..................................................

85, 88

Papierformaat handinvoer....................................

85

Papierformaat voor handinvoer...........................

85

Papiergeleiders......................................................

21

Papiergewicht........................................................

88

Papierlade..............................................................

79

Papierstopper voor de ADF..................................

20

Papiertype..............................................................

88

Pauze/herhaal-knop............................................

26

PCL...................................................................

59, 60

Pieptoon...............................................................

102

Printer......................................................................

62

Printer-knop............................................................

26

Probleem..............................................................

103

R

Regio A.....................................................................

6

Regio B.....................................................................

6

Reset-knop.............................................................

26

Resolutie-knop.......................................................

26

S

Scannen naar e-mail......................................

15, 70

Scannen naar map.........................................

15, 63

Scannen naar map gebruiken..............................

64

Scanner-knop........................................................

25

Scroll-toetsen.........................................................

25

Selectieknop..........................................................

27

Sleuf........................................................................

22

SMB-map..................................................

66, 67, 68

Snelinstallatie..................................................

59, 60

Snelkiezen-toetsen................................................

26

Sorteren...........................................................

13, 47

Sorteren-knop........................................................

26

Specifieke modelinformatie....................................

6

Standaard afdrukken............................................

62

Standaardlade......................................................

20

Start-knop...............................................................

27

Statusmelding......................................................

110

Stroomaansluiting..................................................

21

Symbolen.................................................................

5

T

Taakinformatieknop..............................................

25

Taal.........................................................................

28

Taal van het display..............................................

28

Telefoonhoorn.......................................................

24

Telefoonlijnaansluiting..........................................

22

Toner..........................................................

97, 98, 99

Tonercartridge.......................................................

22

U

Uitvoerlade voor de ADF......................................

20

USB 2.0 [Type B] poort........................................

22

V

Ventilatiegaten................................................

20, 21

Verkleinen/vergroten instellen.............................

35

Verlengstuk voor de ADF-lade.............................

20

Verlengstuk voor de handinvoer..........................

21

Voorklep.................................................................

20

Voorkomen dat informatie uitlekt.........................

16

W

Waarschuwingsindicatielampjes.........................

27

Wanneer de toner op raakt..................................

98

Web Image Monitor.......................................

17, 77

Wis/Stop-knop.....................................................

27

129

130

MEMO

MEMO

131

MEMO

132

NL

NL

M173-7636

© 2014

NL NL

M173-7636

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents