User Manual corpuls3
corpuls3
Manual de utilizare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
Acest manual de utilizare a fost alcătuit pentru a furniza utilizatorilor informaţiile
necesare utilizării în siguranţă şi fără probleme de operare, conectarea la
pacient şi întreţinerea monitorului-defibrilator corpuls3. Toate persoanele care
folosesc, întreţin şi asigură service trebuie să citească şi să înveţe acest
manual de utilizare.
În plus faţă de acest manual de utilizare, trebuie respectate legile în vigoare,
reglementările legate de igienă, reguli de tehnologie, şi de asemenea normele
de protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor.
corpuls3 este conform cu cerințele din Anexa I a Directivei 93/42/CEE a
Consiliului privind dispozitivele medicale. corpuls3 este un produs medical
clasa llb. corpuls3 are codul 17-882 din UMDNS (Universal Medical Device
Nomenclature System).
GS Elektromedizinische Geräte
G. Stemple GmbH
Hauswiesenstrasse 26
86916 Kaufering
Germania
Toate drepturile rezervate, mai ales drepturile de reproducere şi distribuţie, de traducere.
Modificările tehnice, erorile sau greşelile de imprimare sunt rezervate.
Drepturile de mărci comerciale şi mărci înregistrate rămân cu iniţiatorii şi deţinătorii mărcilor
comerciale respective.
Nici o parte din acest manual de utilizare nu poate fi reprodusă, salvată, procesată, copiată sau
transmisă prin mijloace electronice, în orice formă, fără acordul scris al GS Elektromedizinische
Geräte G. Stemple GmbH.
ii
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
Adresă service
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi:
Deltamed SRL | Ferma 8, Hala 15, 407310 Gilau, Cluj, ROMANIA
Tel: +40 264.371.568 | Fax: +40 264.371.569
Web: www.deltamed.ro | E-mail: [email protected]
Adresă vânzări şi service
Informaţii despre partenerii autorizaţi de service şi vânzări pot fi găsite şi pe
următorul site:
www.corpuls.com
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
iii
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
Versiuni ale manualului de utilizare corpuls3
Nr.
Dată
Versiune Manual de Utilizare
Versiune soft
1
12/2007
RO V1.3 – 04130.5
1.3.0
2
6/2008
RO V1.4 – 04130.5
1.4.1
3
04/2011
RO V1.7 – 04130.5
1.7.0
4
10/2011
RO V1.8 – 04130.5
1.8.0
5
05/2012
RO V1.9 – 04130.5
1.9.0
6
08/2013
RO V2.1 – 04130.5
2.1.0
7
07/2014
RUM V2.2 – 04130.5
2.2.2
Tabelul1-1
Versiuni ale Manualului de Utilizare
Versiuni ale suplimentului la manualul de utilizare
corpuls3
Versiune
Dată
Descriere
Versiune Manual
de Utilizare
Versiune
soft
A
04/2011
Interval Măsură
TA
RO V1.7 - 04130.5
1.7.2
Tabelul1-2
iv
Suplimentului la manualul de utilizare corpuls3
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
Cuprins
Siguranţă în exploatare ..................................................................... 1
1
1.1
Chestiuni generale .......................................................................... 1
1.2
Personalul utilizator ......................................................................... 1
1.2.1
1.2.2
Restricţii în funcţiile terapeutice ................................................. 1
Întreţinere ................................................................................... 2
1.3
Informaţii şi indicatori de avertizare ai aparatului............................ 2
1.4
Semne şi simboluri de avertizare .................................................... 3
1.5
Tipuri speciale de risc ..................................................................... 3
2
Destinaţia ............................................................................................ 4
3
Introducere.......................................................................................... 6
3.1
Componente.................................................................................... 6
3.2
Designul Aparatului ......................................................................... 8
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
Împerecherea (Autorizarea conexiunii) .................................... 10
Modulul de afişaj ...................................................................... 12
Modul conexiuni pacient şi geantă de accesorii ...................... 14
Modulul defibrilator/stimulator .................................................. 17
Modulul defibrilator/stimulator SLIM ........................................ 18
Suporturi .................................................................................. 19
Descrierea funcţiilor de monitorizare, diagnostic şi terapie .......... 20
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
Funcţii de monitorizare şi diagnostic........................................ 20
Funcţiile terapeutice ................................................................. 21
Gestionare alarme......................................................................... 23
3.4.1
3.4.2
3.5
Semnale alarmă şi Unitate monitorizare .................................. 24
Semnale Alarmă în Cutia Pacient ............................................ 26
Gestionare Energie ....................................................................... 26
3.5.1
3.5.2
Utilizarea pe bază de baterii .................................................... 27
Utilizare pe bază de sursă de alimentare externă ................... 29
Instrucţiuni generale de utilizare .................................................... 31
4
Elemente de utilizare şi afişaj ....................................................... 31
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
Elemente de utilizare şi LED-urile modulului de afişaj............. 31
Structura de bază a paginilor modulului de afişaj .................... 35
Ecranul modulului conexiuni pacient ....................................... 39
Taste de control şi LED-uri ale modulului conexiuni
pacient ..................................................................................... 40
Taste control şi LED-uri ale modulului
defibrilator/stimulator................................................................ 41
Taste control şi LED-uri ale modulului
defibrilator/stimulator SLIM ...................................................... 42
Pornirea şi oprirea ......................................................................... 43
4.2
4.2.1
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Pornirea ................................................................................... 43
v
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
4.2.2
4.3
Control meniuri .............................................................................. 46
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Meniul tastelor funcţionale ....................................................... 46
Meniu contextual parametri şi curbe ........................................ 47
Meniu principal ......................................................................... 49
Fereastra configurare............................................................... 50
Deconectarea şi conectarea modulelor ........................................ 51
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Deconectarea modului de afişaj de la modulul
defibrilator/stimulator................................................................ 51
Deconectarea modulului conexiuni pacient de la
modulul de afişaj ...................................................................... 52
Conectarea modulului conexiuni pacient la modulul de
afişaj ......................................................................................... 53
Conectarea modulului de afişaj la modulul
defibrilator/stimulator................................................................ 54
Separarea modulului conexiuni pacient de unitatea
compactă ................................................................................. 55
Geantă de accesorii ...................................................................... 56
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
Fixarea genţilor pentru accesorii .............................................. 56
Împachetarea accesoriilor în genţi ........................................... 57
Introducerea aparatului în suporturile de prindere ........................ 60
4.6.1
4.6.2
4.6.3
Suport defibrilator/unitate compactă ........................................ 60
Suportul modulului de afişaj ..................................................... 61
Suportul de încărcare al modulului conexiuni pacient ............. 62
Intervenţie - Terapie ......................................................................... 63
5
Electrozi de Terapie pentru Defibrilare şi Stimulare ..................... 63
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
Tipuri de Electrozi de Terapie .................................................. 63
Conectarea Cablului de Electrozi ............................................ 65
Scoaterea Padelor de Şoc de pe Suport si Reintroducerea lor ........................................................................ 66
5.2
Pregătirea Pacientului pentru Defibrilare, Cardioversie şi
Terapie de Stimulare ..................................................................... 67
5.3
Defibrilarea în Modul AED ............................................................ 68
5.3.1
5.3.2
Informaţii despre Modul AED ................................................... 68
Defibrilarea Manuală în modul AED cu Electrozi
corPatch ............................................................................... 70
5.3.3
Defibrilarea în Mod AED cu Padele de Şoc ............................. 71
Defibrilare Manuală şi Cardioversie .............................................. 74
5.4
5.4.1
5.4.2
Informaţii despre Defibrilare Manuală şi Cardioversie ............. 74
Defibrilarea Manuală cu Electrozi corPatch ......................... 76
5.4.3
Defibrilarea Manuală şi Cardioversia cu Padele de
Şoc ........................................................................................... 77
Defibrilarea Manuală şi Cardioversia cu Linguri de
Şoc ........................................................................................... 79
Defibrilarea Manuală şi Cardioversia Nou-Născuţi şi
Copii ......................................................................................... 80
5.4.4
5.4.5
vi
Oprirea ..................................................................................... 44
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
5.5
Stimulator Extern........................................................................... 81
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
Informaţii despre Stimulatorul Extern....................................... 81
Pregătirea pentru stimularea cardiacă ..................................... 84
Pornirea Funcţiei de Stimulare ................................................ 85
Metronom ...................................................................................... 89
5.6.1
5.6.2
Informaţii despre Metronom ..................................................... 89
Pornire Metronom .................................................................... 90
Reacţie RCP ................................................................................. 91
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Informaţii despre Reacţie RCP ................................................ 91
Pregătirea Reacţie-ului RCP .................................................... 93
Utilizare Reacţie RCP .............................................................. 94
Utilizare – monitorizare şi diagnostic ............................................ 95
6
6.1
Informaţii despre monitorizare şi diagnostic ................................. 95
6.2
Evoluții monitorizare ...................................................................... 96
6.3
Monitorizare ECG.......................................................................... 96
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
Informaţii despre monitorizarea ECG ...................................... 96
Codurile de culori ECG ............................................................ 97
Pregătirea pentru monitorizarea ECG ..................................... 98
Monitorizarea ECG ................................................................ 100
Adaptarea Reprezentării Curbei ECG ................................... 102
Monitorizare Frecvenţă Cardiacă ........................................... 104
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
Înregistrarea, Măsurarea, Imprimarea şi Înterpretarea
unui Diagnostic ECG ................................................................... 104
Informaţii privind Diagnostic ECG .......................................... 104
Pregătirea Pacientului pentru un D-ECG ............................... 105
Înregistrarea şi Măsurarea unui Diagnostic ECG .................. 108
Ciclu Reprezentativ ................................................................ 113
6.4
6.5
ECG pe Termen Lung ................................................................. 115
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Informaţii despre ECG-ul pe Termen Lung ............................ 115
Pregătirea ECG pe termen lung ............................................ 116
Efectuarea ECG pe termen lung............................................ 116
Monitorizarea Oximetriei (opţional) ............................................. 117
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
Informaţii despre monitorizarea Oximetriei ............................ 117
Monitorizarea Oximetriei extinsă ........................................... 119
Pregătirea monitorizării Oximetrie ......................................... 119
Măsurarea Oximetriei............................................................. 121
Configurarea afişării valorilor Oximetriei ................................ 123
Monitorizarea pulsului şi Indicele de Perfuzie ....................... 123
Monitorizarea CO2 (opţional) ...................................................... 124
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Informaţii despre monitorizarea CO2...................................... 124
Pregătirea monitorizării CO2 .................................................. 125
Măsurarea CO2 ...................................................................... 127
Adaptarea afişării valorilor CO2.............................................. 128
Monitorizarea frecvenţa respiratorie ...................................... 128
vii
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
Monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale (opţional) ............. 129
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale (opţional) ................. 135
6.9
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.10.1
6.10.2
6.10.3
Informaţii despre monitorizarea temperaturii ......................... 139
Pregătirea monitorizării temperaturii ...................................... 139
Monitorizarea temperaturii ..................................................... 140
Configurare ..................................................................................... 141
7.1
Configurarea sistemului .............................................................. 141
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
Configurări generale (Utilizatorul implicit) .............................. 141
Configurarea afişajului ........................................................... 144
Opţiunile imprimantei ............................................................. 147
Configurarea transmisiei Fax (Utilizator Implicit) ................... 152
Configurarea funcţiei de defibrilare ............................................. 152
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
Monitorizare ECG .................................................................. 152
Oximetrie ................................................................................ 154
CO2 ........................................................................................ 155
TAI.......................................................................................... 156
Reacţie RCP .......................................................................... 157
Configurarea alarmelor ............................................................... 158
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
Configurări Alarmă ................................................................. 158
Configurări Alarmă ................................................................. 159
Selectarea manuală a limitelor alarmelor pentru
funcţiile de monitorizare ......................................................... 160
Selectarea automată a limitelor alarmelor pentru
funcţiile de monitorizare ......................................................... 161
Opţiuni ulterioare (persoane răspunzătoare de aparat) ............. 162
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
viii
Informaţii despre monitorizarea TAI....................................... 135
Pregătirea monitorizării invazive a tensiunii arteriale ............ 136
Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale ............................ 137
Monitorizarea temperaturii (opţional) .......................................... 139
6.10
7
Informaţii despre monitorizarea TA........................................ 129
Pregătirea monitorizării tensiunii arteriale.............................. 132
Monitorizarea individuală a tensiunii arteriale
neinvazive .............................................................................. 132
Monitorizarea tensiunii arteriale la anumite intervale ............ 134
Autorizaţia pentru persoane răspunzătoare de aparat .......... 162
Opţiuni generale ale sistemului (persoane
răspunzătoare de aparat) ...................................................... 163
Configurarea Evenimentelor Manuale (Persoane
Responsabile cu Aparatura) .................................................. 166
Configurarea funcţiei de defibrilare (persoane
răspunzătoare de aparat) ...................................................... 167
Opţiunile filtrelor (persoane răspunzătoare de aparat) .......... 169
Configurarea Alarmă (Persoane Responsabile de
Aparat) ................................................................................... 170
Configurarea de bază a ecranelor (persoane
răspunzătoare de aparat) ...................................................... 172
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.4.12
7.4.13
7.4.14
7.4.15
8
Configurarea informaţiilor despre misiune (Date
master) (persoane răspunzătoare de aparat) ........................ 173
Configurare Telemetrie (Persoane răspunzătoare de
aparat) .................................................................................... 174
Bluetooth® interfaţă date (Persoane Responsabile de
Aparat) ................................................................................... 181
Configurarea măsurării şi interpretării ECG (persoane
răspunzătoare de aparat) ...................................................... 183
Mod Demo (persoane răspunzătoare de aparat) .................. 185
Configurări Protecţie Date (Persoane responsabile de
aparat) .................................................................................... 186
Configurarea Metronomului (Persoane Responsabile
de Aparat) .............................................................................. 187
Configurarea Monitorizarii Non-Invazive a Tensiunii
Arteriale (NIPB) (Persoane Responsabile de Aparat) ........... 188
Gestionarea Datelor ....................................................................... 190
8.1
Introducerea datelor unui pacient ............................................... 190
8.2
Tastă Eveniment ......................................................................... 191
8.3
Arhivarea datelor ......................................................................... 191
8.4
Datele master .............................................................................. 192
8.5
Tasta Date................................................................................... 194
8.5.1
8.5.2
Jurnal ..................................................................................... 194
Browser misiuni...................................................................... 196
8.6
Analiza a datelor cu corView2 ................................................. 198
8.7
Copie ecran ................................................................................. 198
Telemetrie (Opţiune) ................................................................... 199
8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3
Instalarea cartelei SIM ........................................................... 200
Pornire Transmisie Fax .......................................................... 200
Pornire transmisie Date in timp real prin
corpuls.web ....................................................................... 203
Bluetooth® interfaţă date ............................................................. 204
8.9
8.9.1
Stabilirea şi întreruperea unei conexiuni Bluetooth® ............. 206
Cititor de carduri de asigurare (opţiune) ..................................... 207
8.10
Întreţinere şi teste .......................................................................... 209
9
9.1
Instrucţiuni generale .................................................................... 209
9.2
Verificări funcţionale .................................................................... 210
9.2.1
9.2.2
9.2.3
Verificarea aparatului ............................................................. 211
Verificarea sursei de alimentare cu energie electrică ............ 217
Verificarea accesoriilor şi consumabilelor.............................. 217
Testarea automată ...................................................................... 219
9.3
Operaţiuni regulate de întreţinere ............................................... 219
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Verificări legate de normele de siguranţă .............................. 219
Verificare metrologică ............................................................ 220
Reparare şi Service ............................................................... 220
ix
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
9.5
Schimbarea hârtiei imprimantei .................................................. 221
9.6
Schimbarea bateriei .................................................................... 222
9.7
Curăţare, dezinfecţie şi sterilizare ............................................... 223
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
9.7.8
9.7.9
9.7.10
9.8
Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile................ 228
Proceduri în caz de defecţiuni ...................................................... 229
10
10.1
Alarme aparat.............................................................................. 229
10.2
Depistarea cauzelor şi remedierea defecţiunilor......................... 247
10.3
Notificare în linia de mesaje şi informaţii în Jurnal...................... 261
Anexa
......................................................................................................... 273
A
Simboluri ..................................................................................... 273
B
Listă de verificări funcţionale....................................................... 278
C
Configuraţia din fabrică ............................................................... 279
D
Specificaţii tehnice ...................................................................... 287
E
Defibrilator bifazic........................................................................ 303
F
Informaţii legate de siguranţă...................................................... 307
G
Analiza ECG în timpul defibrilării semi-automate (mod
AED) ............................................................................................ 311
H
corpuls3 HYPERBARIC (HBO) ................................................ 314
I
Directivele şi declaraţia producătorului ....................................... 315
J
Garanţie ...................................................................................... 320
K
Drepturi de Autor si Patente........................................................ 321
L
Eliminarea a aparatului şi accesoriilor ........................................ 322
M
Notă despre Protecţia Datelor..................................................... 323
N
Listă de imagini ........................................................................... 324
O
Listă tabele .................................................................................. 329
Index
x
Modulul de afişaj, modulul conexiuni pacient şi
modulul defibrilator/ stimulator ............................................... 223
Padele de şoc ........................................................................ 225
Cablul de terapie principal ..................................................... 226
Cablurile pentru funcţiile de monitorizare .............................. 226
Senzorul pentru Oximetrie ..................................................... 226
Senzorul CO2 ......................................................................... 227
Manşeta TA ............................................................................ 227
Cablu traductorului TAI .......................................................... 227
Senzorul de temperatură ....................................................... 227
Geanta de accesorii şi cureaua de umăr ............................... 227
......................................................................................................... 332
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Cuprins
Convenţii
În acest manual de utilizare se aplică următoarele convenţii:
Tastă
Tastă a modulului de afişaj, a modulului
conexiuni pacient şi a modulului
defibrilare/stimulare
[Tastă programabilă]
Tastă programabilă a modulului de
afişaj
"Opţiune meniu" ► "Opţiune
submeniu"
Opţiuni din meniul principal, contextual
de parametri şi curbe
"Mesaj alarmă"
Mesaje pentru alarme fiziologice şi
tehnice ale modulului afişaj şi ale
modulului conexiuni pacient
MESAJ VERBAL
Instrucţiuni de utilizare vorbite şi mesaje
de alarmă pentru protocolul de
defibrilare semiautomată
Instrucţiuni de
utilizare/ informaţii
Instrucţiuni de utilizare şi informaţii în
linia de mesaj în partea de jos a
ecranului modulului de afişaj
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
xi
Manual de utilizare corpuls3
Siguranţă în exploatare
1
Siguranţă în exploatare
1.1
Chestiuni generale
corpuls3 poate fi utilizat numai dacă:
• este în stare perfectă de funcţionare;
• se ţine cont de destinaţia aparatului (a se vedea capitolul 2 Destinaţia,
pagina 4);
• instrucţiunile din acest manual sunt urmate.
Defecţiunile trebuie eliminate imediat (a se vedea capitolul 10 Proceduri în caz
de defecţiuni, pagina 229).
Terapie cu oxigen
hiperbaric
Pentru varianta produsului corpuls3 HIPERBARIC, va rugam studiaţi Anexa H
corpuls3 HYPERBARIC (HBO), pagina 314.
1.2
Personalul utilizator
corpuls3 poate fi utilizat numai de personal medical specializat din cadrul
spitalelor, cabinetelor medicale şi a serviciilor medicale de urgenţă sau din
cadrul diferitor structuri pentru situaţii de urgenţă.
Personalul specializat trebuie să fie
• Instruit corespunzător în manevrarea, utilizarea şi operarea aparatului şi
a accesoriilor aprobate de asemenea
• instruiţi în metodele de bază şi avansate de resuscitare.
Instructor
Pregătirea iniţială pentru utilizarea aparatului trebuie făcură de către producător
sau de o persoană autorizată de acesta.
1.2.1 Restricţii în funcţiile terapeutice
Folosirea funcţiilor terapeutice (defibrilare, cardioversie şi stimulare cardiacă)
este permisă numai personalului calificat şi autorizat.
Cursuri de
reîmprospătare a
cunoştinţelor
Producătorul recomandă ca persoanele care utilizează aparatul ar trebui să ia
parte în mod regulat la cursuri de reîmprospătare a cunoştinţelor.
Responsabilitatea în a oferi cursuri de acest tip revine organizaţiei locale.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
1
Manual de utilizare corpuls3
Destinaţia
1.2.2 Întreţinere
Întreţinerea poate fi efectuată numai de persoane calificate şi autorizare de
producător. Nerespectarea acestei dispoziţii duce la pierderea garanţiei
produsului.
Informaţii şi indicatori de avertizare ai
aparatului
1.3
A se vedea instrucţiunile din manualul de utilizare
Vă rugăm citiţi instrucţiunile adiţionale din manualul de utilizare
Conexiune USB (Aparate de până la 09/2010)
BF (corp flotant, protecţie la defibrilare):
O componentă izolată de acest tip este aprobată pentru utilizarea
externă şi internă pe pacient
CF (cardiac floating, defibrillation-proof):
O componentă izolată de acest tip este aprobată pentru utilizarea
pe pacient sau inima pacientului
Cititor de carduri de asigurare (opţiune)
Legătură echipotenţială
Clasă de protecţie IP55
2
Simbol pentru module radio de generatia a doua.
Aprobat pentru operarea în cameră multiloc hiperbarică pentru
terapie cu oxigen hiperbaric (HBO) (opţiune). NU este aprobat
pentru operaţii într-o cameră monobloc hiperbarică.
Conectorul MagCode NU este aprobat pentru operaţii intr-o
cameră hiperbarică pentru terapie cu oxigen hiperbaric (HBO).
Fig. 1-1
2
Model etichetă aparat
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
1.4
Siguranţă în exploatare
Semne şi simboluri de avertizare
Unele acţiuni din timpul utilizării corpuls3 au un grad de risc pentru pacienţi,
utilizatori şi persoane terţe.
Astfel de acţiuni sunt precedate în acest manual de semne de avertizare.
Sunt folosite următoarele simboluri:
Avertizare
Atenţie
Notă
"Avertizare" indică o situaţie periculoasă. Dacă nu sunt luate în seamă pot
interveni răni extrem de severe sau mortală sau distrugeri substanţiale de
material.
"Atenţie" indică o posibilă situaţie periculoasă.
Dacă nu sunt luate în seamă pot interveni răni minore sau distrugeri minore de
material.
Aceste paragrafe conţin indicaţii care trebuie citite şi înţelese.
1.5
Şocuri electrice
Tipuri speciale de risc
Defibrilatorul emite energie electrică de putere mare. Dacă defibrilatorul nu este
folosit în conformitate cu acest manual poate provoca rănirea gravă sau chiar
moartea.
• Familiarizaţi-vă cu aparatul şi cu acest manual de utilizare.
Defibrilatorul nu trebuie deschis. Componentele interne pot prezenta o tensiune
electrică mare.
• Dacă se suspectează că există o defecţiune, aparatul trebuie verificat şi
reparat, dacă este necesar, de partenerii autorizaţi pentru vânzare şi
service.
Defibrilatorul poate cauza interferenţă electromagnetică, mai ales în timpul
încărcării sau a livrării de şocuri electrice.
Pot apărea interferenţe cu aparatele din vecinătate.
• Este de preferat să se verifice efectele defibrilatorului asupra altor
aparate înainte de apariţia unei urgenţe.
Compatibilitatea
Electromagnetică
Câmpurile electromagnetice ale altor aparate pot falsifica, influenţa
înregistrarea ECG.
Analiza ECG poate fi deteriorată. Este posibil să se declanşeze un şoc de
defibrilare sau un puls de stimulare cardiacă.
• În afară de avertizările din timpul utilizării, este necesar să respectaţi şi
instrucţiunile de utilizare a aparatului din secţiunea 2 Destinaţia pagina 4.
Respectarea informaţiilor legate de siguranţă în anexa F 273 (de la pagina ).
.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
3
Manual de utilizare corpuls3
Destinaţia
Destinaţia
2
Scop
corpuls3 este destinat
• pentru măsurarea și monitorizarea funcțiilor vitale înplus față de
• defibrilarea, cardioversia sau stimularea cardiacă a pacienților
din sectoarele preclinic și clinic de către personalul medical calificat pregătit
pentru utilizarea aparatului.
Sunt disponibile următoarele funcții de monitorizare şi diagnostic:
• ECG
• ECG diagnostic
• Reacție RCP
Opţional:
•
Puls oximetrie (SPO2)
• Oximetrie extinsă (SpCO®, SpHb, SpMet®)
• Capnometrie (CO2)
• Temperatură (T)
• Tensiune arterială neinvazivă (TA)
• Tensiune arterială invazivă (TAI)
Destinaţia
corpuls3 este aprobat pentru monitorizare în medii de raze X (ex: computer
tomograf). Excepţie făcând opţiunea de oximetrie, deoarece valorile măsurate
pot fi false. Când este echipat cu opţiunea HBO (terapie cu oxigen hiperbaric),
corpuls3 este aprobat pentru operarea în camera hiperbarică multiloc cu
presiunea până la 3 bari şi concentraţia de oxigen <23%.
corpuls3 trebuie utilizat doar cu accesorii care sunt
• autorizate de producător (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate,
piese de schimb şi consumabile, pagina 228) şi
• potrivite pentru funcţia utilizată şi pentru pacient.
Nu este permisă utilizarea de accesorii pentru corpuls3 care nu sunt
autorizate de producător.
Avertizare
Protecţia la defibrilare pentru pacienţi, utilizatori sau alte persoane, nu poate fi
garantată, dacă sunt utilizate alte accesorii decât cele autorizate de
producător.
Funcţiile terapeutice de defibrilare, cardioversie şi stimulare cardiacă trebuie
utilizate numai împreună cu monitorizarea constantă a pacientului.
4
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Destinaţia
Nu este permisă utilizarea funcţiilor terapeutice fără a avea contact vizual cu
pacientul.
La utilizarea funcţiilor de monitorizare, trebuie monitorizată regulat starea
pacientului, chiar şi atunci când este activată alarma.
Nu este destinat
utilizării
corpuls3 nu este destinat pentru:
• operarea în imediata apropiere a substanțelor ușor inflamabile,
• instalarea și operarea sub influența unor câmpuri electromagnetice
puternice, ca de ex., în imediata apropiere a stâlpilor de radio,
tomografelor cu rezonanţă magnetică în funcţiune, instalațiilor de înaltă
tensiune și linii electrice aeriene,
• operarea în vecinătatea unităților de radiații terapeutice (de ex., pentru
tratamentul tumorilor),
• operarea în conectare cu un dispozitiv chirurgical de înaltă frecvență,
• operarea într-o cameră monobloc hiperbarică (HBO opţiune),
• operarea într-o cameră multiloc hiperbarică până la <3 bari şi/sau
concentraţia de oxigen <23%. (opţiune HBO),
Funcţia de stimulare cardiacă nu trebuie utilizată în apropierea dispozitivelor
chirurgicale cu înaltă frecvenţă sau a dispozitivelor de terapie cu microunde.
Modulele nu trebuie utilizate fără bateriile introduse.
Defibrilarea şi cardioversia nu trebuie efectuate fără măsuri prealabile de
protecţie (a se vedea secţiunile 5.3.1 Informaţii despre Modul AED, pagina 68 şi
5.4.1 Informaţii despre Defibrilare Manuală şi Cardioversie, pagina 74):
• pe o suprafaţă metalică;
• pe o suprafaţă umedă.
Defibrilatorul trebuie utilizat numai pentru defibrilare şi cardioversie şi nu trebuie
utilizat ca un dispozitiv cu curent stimulator sau ca un stimulator cardiac.
Stimulatorul cardiac trebuie utilizat numai extern.
Stimulatorul cardiac nu trebuie utilizat intracardiac.
Corpuls3 nu trebuie utilizat simultan pe doi sau mai multi pacienti.
Cablul principal de terapie SLIM cod 04326.0) nu trebuie folosit ca și extensie a
cablului principal de terapie al modulului de defibrilare/stimulare (cod 04300) În
același mod, cablul principal de terapie SLIM nu trebuie combinat cu un al
doilea cablul principal de terapie SLIM.
Producătorul nu este răspunzător pentru defecţiuni rezultate din utilizarea
necorespunzătoare a corpuls3, sau pentru alte scopuri decât cele pentru care
este destinat sau în mod necorespunzător.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3
Introducere
3.1
Componente
corpuls3 este un aparat portabil cu o structură modulară şi poate fi folosit
• ca un defibrilator / monitor
• ca un monitor de pacient complet.
Funcţii de
monitorizare,
diagnostic şi
terapie
Funcţie istoric
6
corpuls3 oferă funcţii clare de monitorizare, diagnostic şi terapie pentru cazuri
de urgenţă sau în terapie intensivă. În afară de monitorizarea semnelor vitale,
pot fi efectuate şi manevre de defibrilare, cardioversie sau stimulare cardiacă,
mai ales ca parte din procedurile de resuscitare în cazuri de urgenţă.
Pot fi afişate un număr de maxim şase derivaţii ECG simultan. Funcţia ECG cu
12 canale permite utilizatorului să efectueze un diagnostic clar, care poate fi
suplimentat, opţional, printr-un soft de analiză ECG.
Alte funcţii de monitorizare includ măsurarea saturaţiei de oxigen
(pulsoximetrie), măsurarea nivelului de dioxid de carbon din respiraţie
(capnometrie) şi măsurarea temperaturii, împreună cu măsurarea neinvazivă
sau invazivă a tensiunii arteriale. Valorile înregistrate pot fi afişate atât numeric
cât şi sub formă de curbe. Alarmele configurabile atrag atenţia utilizatorului
asupra schimbărilor stării pacientului. Cu ajutorul imprimantei pot fi listate toate
valorile măsurătorilor sau istoricul evoluţiei.
corpuls3 are funcţii de documentare (istoric) extinse de înregistrare în
memoria internă a istoricului evenimentelor, alarmelor şi evoluţiei pacientului.
Acestea pot fi transferate în sisteme externe pentru o procesare sau arhivare
ulterioară.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 3-1
Introducere
Aparat în mod compact
1
2
3
Dispozitiv
pivotant
Geantă de accesorii
Padele de şoc (x 2)
Imprimantă
Atunci când este echipat cu modulul defibrilator clasic (P/N 04300), corpuls3
poate fi rotit în plan vertical cu până la 30°. Cu modulul defibrilator/stimulator
SLIM (P/N 04301), acest lucru nu este posibil.
Monitorul poate fi reglat, în funcţie de condiţiile de lucru, pentru a obţine unghiul
vizual corespunzător.
Sistemul poate fi împărţit în următoarele trei module:
• Modul de afişaj
• Modul conexiuni pacient
• Modul defibrilator/stimulator
Fig. 3-2
Module individuale
1
2
3
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Modul de afişaj
Modulul Pacient
Modul defibrilator/stimulator
7
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2
Aplicaţii
Conexiunea radio
Conexiunea
infraroşu
Notă
Notă
Designul Aparatului
Cele trei module, modul de afişaj, cutie pacient şi defibrilator/stimulator
funcţionează cuplate unul cu celălalt (cu ajutorul unei interfeţe în infraroşu) sau
separat (prin unde radio).
Starea conexiunii este afişată pe display-ul modulului de monitorizare (a se
vedea Tabelul 4-2
, pagina 39) şi modulului pacient (a se vedea Tabelul 4-3,
pagina 36).
Comunicaţia între module, atunci când aparatul este utilizat semi modular şi
modular, este realizată prin unde radio, până la o distanţă de 10 m în spaţiu
deschis.
Comunicaţia între module, atunci când aparatul este utilizat în mod compact,
modulele comunică prin infraroşu.
Dacă este întreruptă conexiunea radio, modulele trebuie conectate între ele
mecanic. În acest caz corpuls3 comută automat conexiunea radio pe
conexiune în infraroşu.
Antena unităţi radio din modulul pacient este localizată în partea de sus. În
cazul în care antena este acoperită de obiecte metalice sau metalizate, distanţa
la care conexiunea radio funcţionează poate fi diminuată. Acest fenomen se
poate întâmpla, de exemplu, dacă modulul pacient este poziţionat între
picioarele pacientului aşezat pe targă. Dacă este posibil, alegeţi o poziţie pentru
modulul pacient astfel încât să nu fie obturată comunicarea cu celelalte module.
Sunt posibile următoarele combinaţii
Designul
Aparatului
Modul
defibrilator/stimulator
Modul
defibrilator/stimulator
SLIM
1. Unitate
compactă:
Toate cele trei
module sunt
conectate
mecanic.
2. Utilizare semimodulară:
Modulul de afişaj
şi modulul
conexiuni pacient
sunt conectate,
modulul
defibrilator/
stimulator este
separat.
8
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3. Utilizare semimodulară:
Modulul de afişaj,
modulul
defibrilator/
stimulator sunt
conectate,
modulul conexiuni
pacient este
separat.
4. Utilizare
modulară:
Modulul de afişaj,
modulul conexiuni
pacient şi modulul
defibrilator/
stimulator sunt
separate unul de
la celălalt.
Fig. 3-3
Opţiuni de utilizare a sistemului modular corpuls3
Când aparatul este folosit ca o unitate completă de monitorizare, sunt posibile
următoarele combinaţii:
1. Monitor compact:
Modulul de afişaj şi modulul
conexiuni pacient sunt conectate
mecanic.
2. Monitor modular:
Modulul de afişaj şi modulul
conexiuni pacient sunt separate unul
de la celălalt.
3. Modul conexiuni pacient:
Modulul Pacient este utilizat
independent pentru o monitorizare
primară, temporară.
Fig. 3-4
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Opţiuni de utilizare a sistemului modular corpuls3 ca o modulul de
afişaj
9
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2.1 Împerecherea (Autorizarea conexiunii)
Modulele corpuls3 pot fi conectate pentru a forma o unitate funcţională
urmând două proceduri:
• Împerechere şi
• Conexiune Ad-hoc
corpuls3 permite opţiunea de a substitui modulele individuale ale unui aparat
compact cu module de acelaşi tip de la un alt corpuls3.
Notă
Împerechere
Conexiune Adhoc
Premisă
Notă
Etichetarea
modulelor radio
Nu este posibilă conectarea unei unităţi de monitorizare la mai mult de un
modul pacient sau un modul defibrilator/ stimulator în acelaşi timp.
Împerecherea este autorizarea conexiunii ce permite comunicarea între
modulele conexiune radio.
O conexiune ad-hoc permite utilizarea modulelor conectate mecanic fără a
efectua o împerechere înainte.
Pentru ambele proceduri se aplică următoarea condiţie:
1. Pentru o împerechere, unitatea de monitorizare, cutia de pacient şi modulul
defibrilator /stimulator trebuie să fie echipate cu module radio de acelaşi tip
(versiune hardware).
2. Dacă, versiunea hardware a modulelor radio este diferită (generaţia 1 şi 2)
aceste module pot forma doar o conexiune ad-hoc.
3. Pentru ambele tipuri de conexiune toate modulele trebuie să fie echipate cu
o versiune identică de soft.
Începând cu luna Iulie 2011 corpuls3 vine echipat cu o a doua generaţie de
module radio. Aceste noi module nu sunt compatibile cu prima generaţie de
module.
Aparatele corpuls3 cu module de a doua generaţie, sunt etichetate cu un
simbol cu număr. Acest simbol se regăseste în următoarele locuri:
• Unitatea de monitorizare: în faţă, stânga sus,
• Modulul pacient: deasupra,
• Defibrilator/Stimulator: Pe partea din spate, deasupra.
• Defibrilator/Stimulator SLIM: în faţă, stânga sus.
2
10
Simbolul cu număr marchează, de asemenea şi poziţia modulului radio în
module.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Începerea
împerecherii
Introducere
Pentru a începe o împerechere, urmaţi procedura de mai jos:
1. Conectaţi mecanic unitatea de monitorizare, modulul pacient şi, dacă este
prezent, modulul defibrilator/stimulator.
2. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
a) Apare mesajul Efectuaţi împerecherea?:
Confirmaţi mesajul apăsând tasta programabilă [Start].
b) Mesajul Efectuaţi împerecherea? nu apare:
3.
Începerea unei
conexiuni Ad-hoc
Selectaţi în meniul principal "Sistem"► "Începeţi împerecherea".
Va apărea mesajul Împerechere reuşită pe ecranul unităţii de
monitorizare. Cele trei module sunt împerecheate. corpuls3 este pregătit
pentru a fi utilizat în mod radio.
Pentru a începe o conexiune Ad-Hoc, urmaţi procedura de mai jos:
1. Conectaţi modulele mecanic.
2. NU confirmaţi mesajul Efectuaţi împerecherea?
Pe ecranul unităţii de monitorizare va apărea mesajul Conexiune Ad-hoc
[MODUL], ex. Conexiune Ad-hoc C-pacient sau Conexiune Adhoc Defib. corpuls3 este pregătit pentru operare.
Notă
Starea conexiunii este afişată de simbolurile din linia de stare din colţul dreapta
sus al unităţii de monitorizare (a se vedea Tabelul 4-2
Starea conexiunii
modulelor, pagina 36 şi Anexa A Simboluri, pagina 273) .
Notă
Dacă este efectuată o nouă împerechere între unitatea de monitorizare şi
modulul pacient sau cu un alt aparat compact, conexiunea radio salvată anterior
la modulul pacient sau modulul defibrilator/stimulator este automat ştearsă.
Când sunt conectate diferit module pacient printr-o conexiune ad-hoc, pot fi
date inconstante în managementul de date.
Atenţie
În timpul unei conexiuni ad-hoc, o conexiune radio nu este posibilă.
Atenţie
Avertizare
Dacă două module conectate printr-o conexiune ad-hoc sunt separate, este
restabilită automat conexiunea radio la modulul pacient şi modulul
defibrilator/stimulator original.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
11
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2.2 Modulul de afişaj
Fig. 3-5
Modulul de afişaj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Alocarea tastelor
programabile
12
Ecran
Taste Alarme şi Evenimente
LED alimentare/stare încărcare
Buton pornit/oprit cu indicator stare tip LED
Taste funcţii mod defibrilare
Cititor de carduri de asigurare
Buton rotativ şi lumină alarmă
Taste funcţii navigare
Tasta Imprimare
Taste mod de utilizare
Imprimantă
Taste programabile
Modulul de afişaj este interfaţa centrală a corpuls3. Modulul de afişaj este
format din ecran (1) şi imprimantă (11) şi cititor card de asigurat (6, opţiune),
împreună cu butonul rotativ (7), taste funcţii (2, 5, 8 şi 9), taste mod operare
(10) şi taste programabile (12).
Butonul rotativ este folosit pentru a naviga în meniul principal, meniurile
contextual de parametrii şi curbe şi în diferitele zone ale ecranului.
În butonul rotativ este încorporată o lumină de alarmă.
Funcţia de monitorizare, stimulare cardiacă şi navigare pot fi selectate direct,
prin apăsarea tastelor dedicate.
Alocarea tastelor programabile depinde de funcţia selectată. Alocarea tastelor
programabile în timpul exercitării funcţiei respective este descrisă în capitolele
care tratează funcţia respectivă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Conexiuni
Introducere
Fig. 3-6 arată conexiunile modulului de afişaj
Fig. 3-6
Modulul de afişaj, vedere din spate
1
2
3
4
5
6
7
8
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Capac pentru interfaţa LAN (opţiune)
Sertar cartelă SIM
Element de contact cu modulul conexiuni pacient
Interfaţa infraroşu cu modulul conexiuni pacient
Interfaţa infraroşu cu modulul defibrilator/stimulator
Conexiune priză magnetică pentru cablu încărcare
Element de contact cu modulul defibrilator/stimulator
Picioare pliabile
13
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2.3 Modul conexiuni pacient şi geantă de accesorii
Fig. 3-7
Modulul Pacient (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
Conexiuni senzor
Tastă multifuncţională
LED multifuncţional stare operare/FC/alarmă
Buton Pornit/oprit
LED alimentare/stare încărcare
Ecran
Microfon
Alarm acustic (indicatorul de semnal puls)
Interfaţă infraroşu cu modulul de afişaj
Element de contact cu modulul de afişaj
Modulul Pacient monitorizează şi înregistrează semnalele senzorilor de
monitorizare. Senzorii diferitelor funcţii monitorizate sunt conectaţi la acesta.
Modulul Pacient poate fi folosit pentru monitorizarea pacientului, chiar şi fără a fi
conectat la modulul de afişaj. Afişajul (6) de pe modulul pacient indică
următoarele:
• Valorile funcţiei de defibrilare,
• Alarme fiziologice şi tehnice
• Indicarea frecvenţei cardiacă este redată vizual printr-un LED (3).
14
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
Conexiunile modulului pacient
Partea dreaptă
Fig. 3-8
Conexiunile modulului, partea dreaptă
1
2
3
4
5
6
7
CO2: senzor pentru capnometrie
NIBP: senzor pentru monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale
Temp-1: senzor de temperatură
Temp-2: senzor de temperatură
P3 P4: senzor pentru monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale
(canalele 3 şi 4)
P1 P2: senzor pentru monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale
(canalele 1 şi 2)
CPR: Senzor Reacţie RCP
Partea stângă
Fig. 3-9
Conexiunile modulului, partea stângă
1
2
3
4
5
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Port USB (aparate până la 09/2010)
Oximetry: interfaţa pentru senzorul oximetrie
®
CF: card de memorie CompactFlash pentru stocarea datelor
ECG-D: Cablu diagnostic ECG şase fire
ECG-M: Cablu monitorizare ECG patru fire
15
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
Pentru moment, conectarea dispozitivelor USB sau a cablurilor în portul USB
nu este permis.
Atenţie
Geantă de accesorii
Este disponibilă o geantă pentru accesorii pentru modulul conexiuni pacient
(P/N 04221.1).
Geanta pentru accesorii este folosită pentru depozitarea cablurilor preconectate,
a senzorilor şi electrozilor ECG, pentru a putea fi depozitate şi transportate
rapid şi cu acurateţe.
Fig. 3-10 Modul conexiuni pacient cu geantă de accesorii
1
2
Modulul Pacient
Geantă de accesorii
Secţiunea 4.5 Geantă de accesorii, pagina 56 conţine informaţii despre
instalarea şi împachetarea genţii de accesorii.
16
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2.4 Modulul defibrilator/stimulator
Fig. 3-11 Modulul defibrilator/stimulator
1
2
3
4
5
6
7
8
Pin de legătură echipotenţială cu capac izolant
Padele
Buton Pornit/oprit
Cablu principal de terapie cu conector pentru padele
Suport cablu cu conector de test
Suport şi compartimente depozitare
Element de contact cu modulul de afişaj
Interfaţă infraroşu cu modulul de afişaj
9
Compartiment pentru electrozii corPatch
Padelele sau electrozii de terapie pentru defibrilare/stimulare cardiacă, aşa
numiţii electrozi corPatch, sunt conectaţi la cablul principal de terapie (Fig.
3-11, 4). Cablul principal de terapie poate fi înfăşurat în jurul suportului cu priză
(Fig. 3-11, 5). Cablul poate fi fixat în priza din suport.
Legatura echipotentiala se poate face in timpul utilizarii clinice cu pinul de
legatura echipotentiala (Fig. 3-11, 1). Pentru aceasta, capacul izolator trebuie
să fie îndepărtat.
Padela marcata cu eticheta verde APEX trebuie poziţionată în partea dreaptă
pentru a asigura o poziţionare a cablului de terapie astfel încât acesta să nu se
torsioneze. Ca şi indicativ, etichete identice APEX şi STERNUM se află pe
părţile laterale ale modulului defibrilator/stimulator. Cablul poate fi fixat în priza
din suport.
Suportul (6) are şi compartimente interioare pentru depozitarea gelului de
electrozi, a lamelor, etc.
Unghiul modulului defibrilator/stimulator poate fi modificat (30°) pentru a realiza
un grad maxim de vizibilitate a ecranului.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
17
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2.5 Modulul defibrilator/stimulator SLIM
Defibrilatorul/stimulatorul SLIM difera de defibrilatorul/stimulatorul anterior
numai ca forma si greutate.
Functiile de baza sunt identice.
Fig. 3-12 Modulul defibrilator/stimulator SLIM
1
2
3
4
5
6
Mâner de transport şi blocare
Mufa de terapie
Element de contact cu modulul de afişaj
Interfaţă infraroşu cu modulul de afişaj
Pin de legătură echipotenţială cu capac izolant
Buton Pornit/oprit
Electrozii de terapie trebuie sa fie conectati la conectorul de terapie (Fig. 3-12,
punctul 2). Legatura echipotentiala se poate face in timpul utilizarii clinice cu
pinul de legatura echipotentiala (Fig. 3-12, 5). Pentru aceasta, capacul izolator
trebuie să fie îndepărtat.
18
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.2.6 Suporturi
Sunt disponibile diferite suporturi pentru aparatul compact, modular sau semi
modular, cu sau fără alimentare.
Fig. 3-13 Suporturi
1
2
3
Suport defibrilator/unitate compactă
Suport modul de afişaj
Suport modul conexiuni pacient
Montarea modulelor in suport este descrisa in 4.6 Introducerea aparatului în
suporturile de prindere,pagina.
Notă
Dispozitivul de încărcare pentru defibrilator/aparat compact trebuie instalat
vertical (nu pe podeasau pe tavan) pentru a asigura gravitațional, contactul cu
conectorul magnetic.
Suport
Utilizare
Power
Suport pentru
defibrilator/
unitate compactă
Modulul defibrilator/stimulator
şi toate modulele conectate
mecanic la acesta
 12 V CC
 Fără alimentare
Suport pentru
modulul de afişaj
Modulul de afişaj şi modulul
conexiuni pacient conectat
mecanic la acesta
 12 V CC
 Fără alimentare
Suport pentru
modulul
conexiuni pacient
Modulul Pacient
 12 V CC
 Fără alimentare
Tabelul 3-1
Suporturi şi alimentare
Suporturile pot fi conectate de asemenea la alte tensiuni decât 12 V CC, cu
ajutorul transformatoarelor CC/CC sau CA/CC.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
19
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.3
Descrierea funcţiilor de monitorizare,
diagnostic şi terapie
3.3.1 Funcţii de monitorizare şi diagnostic
corpuls3 are următoarele funcţii de monitorizare şi diagnostic:
• ECG
• ECG diagnostic
• Reacție RCP
Opţional:
•
Puls oximetrie (SPO2)
• Oximetrie extinsă (SpCO®, SpHb, SpMet®)
• Capnometrie (CO2)
• Temperatură (Temp)
• Tensiune arterială neinvazivă (TA)
• Tensiune arterială invazivă (TAI)
ECG
ECG diagnostic
Reacție RCP
Oximetrie și
opțiuni de
oximetrie extinsă
Capnometrie
Temperatura
Tensiunea
arterială
neinvazivă (TA)
20
Cu ajutorul cablului de monitorizare ECG cu 4 fire, pot fi înregistrate şi afişate
pe ecran canalele bipolare extreme după Einthoven (I, II, III) şi canalele
extreme unipolare după Goldberger (aVR, aVL, aVF).
Combinând cablul ECG cu 4 fire şi cablul de diagnostic ECG cu 6 fire (canalele
pentru torace după Wilson (C1-C6)), pot fi afişate 12 canale simultan. Astfel, se
obtine un diagnostic ECG clar, care poate fi insotit, optional, de softul HES®
Light pentru analiza ECG.
În timpul resuscitării, opțiunea de reacţie RCP monitorizează rata de compresie
curentă şi profunzimea comprimări toracice prin intermediul senzorului
corPatch CPR. Mesajele audio şi text avertizează utilizatorul dacă compresia
este suficientă sau poate să fie optimizată.
Adiţional, oximetria măsoară şi rata pulsului periferic (PP) pe minut şi indicele
de perfuzie (PI) în procente. și saturația de oxigen arterial (SPO2). Măsurătorile
extinse de oximetrie (disponibile doar cu tehnologia Masimo Rainbow SET®)
include măsurarea nivelului methemoglobinei (SpMet) şi, în funcţie de senzorul
de oximetrie utilizat a nivelului carboxihemoglobinei (SpCO) sau a nivelului
hemoglobinei totale (SpHb) din sânge. în g/dl sau mmol/l. Pot fi configurate
şase câmpuri de parametrii pentru afişarea valorilor numerice măsurate. Într-un
câmp de curbe poate fi afişată pletismograma pentru oximetrie.
Capnometrul, care funcţionează după metoda citiri directe din flux (mainstream),
măsoară în timp real, concentraţia de CO2 din aerul expirat de pacient.
Concentraţia de CO2, măsurată în mmHg sau kPa, poate fi afişată pe ecran sub
formă de capnogramă. corpuls3 permite folosirea capnometriei atât la
pacienţii intubaţi cât şi la cei neintubaţi. Un alt parametru măsurat este
frecvenţa respiratorie a pacientului.
În afară de măsurătorile de la nivelul pielii, pot fi măsurate în acelaşi timp până
la două valori ale temperaturii corpului, rectal şi/sau esofagian, cu ajutorul
senzorilor de temperatură şi afişate ca valori numerice.
Funcţia TA permite monitorizarea tensiunii arteriale la o extremitate. Este
posibilă selectarea modului pentru adulţi, copii şi nou-născuţi.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Tensiune
arterială invazivă
(TAI)
Introducere
Funcţia de tensiune arterială invazivă (TAI) permite măsurarea invazivă a
diferitelor presiuni variabile ca parte a terapiei intensive la care este supus
pacientul. Acestea includ, printre altele, tensiunea arterială, tensiunea venoasă
centrală şi tensiunea intracraniană, etc.
Sunt disponibile două conexiuni, care pot fi folosite ca şi canale de presiune
simple sau duble. Pot fi, deci, măsurate patru tensiuni arteriale diferite în acelaşi
timp simultan. Valorile înregistrate pot fi afişate ca parametrii digitali şi/sau
curbe de evoluţie.
3.3.2 Funcţiile terapeutice
corpuls3 oferă următoarele funcţii terapeutice:
• Defibrilare
• Cardioversie
• Stimulare
Defibrilarea şi cardioversia
Defibrilatorul, care exploatează cu undă defibrilare bifazică specifice al
corpuls3 are două moduri de operare:
• Defibrilare semiautomată externă (modul AED)
• Defibrilare manuală şi cardioversie (modul manual)
U [V]
t [ms]
Fig. 3-14 Undă defibrilare bifazică (reprezentare calitativă)
În modul AED, utilizatorul este asistat de o analiză ECG automată şi de
instrucţiuni verbale (configurabile) şi un metronom (configurabil). Comandă
pentru defibrilare este dată de către utilizator.
Algoritmul modului AED este conform cu recomandările actuale ale Consiliului
European de Resuscitare din 2010 (ERC, a se vedea www.erc.edu).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
21
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
În modul manual, utilizatorul are libertate de acţiune şi responsabilitate deplină.
Metronomul (configurabil) este disponibil şi în acest mod.
Electrozi de
defibrilare
Selectare energie
Defibrilarea poate fi executată de corpuls3 cu ajutorul padelelor de şoc şi a
electrozilor adezivi de unică folosinţă, aşa numiţii electrozi corPatch.
În modul manual există trei opţiuni posibile:
• Taste programabile
Tastele programabile permit alegerea între mai multe trepte de energie
predefinite (de ex. 50 J, 100 J, 150 J, 200 J).
• Butonul rotativ
Butonul rotativ permite selectarea creşterii energiei la 2 J, 3 J, 4 J şi 5 J şi
apoi, din 5 in 5 J până la limita maximă de 200 J.
• Padele de şoc
Scurtcircuitând padelele, se poate selecta energia dorită apăsând
butoanele de declanşare. Această funcţie permite acelaşi tip de selectare
ca în cazul butonului rotativ.
O cardioversie poate duce la o fibrilatie sau asistolie. Atunci când efectuați
cardioversia trebuie să aveți în vedere următoarele:
Avertizare
•
•
•
•
•
ECG -ul trebuie să fie stabil cu un ritm cardiac de cel puțin 60/min.
Starea de sinconizare trebuie să fie rămână constant în SINC.
Simbolurile de marcaj QRS (triunghiuri) trebuie să apară în dreptul
fiecărui complex QRS. NU vă bazați doar pe sunetul QRS emis de
aparat.
Eliberarea şocului trebuie efectuată în concordanţă cu recomandările
în viguare.
Daca socul nu este eliberat in prima secunda de la apasarea
butoanelor de soc de pe padele sau a testei Soc de pe modulul
afisaj, socul va fi eliberat independent de starea sincronizarii.
Stimulare
Prin stimularea electrică a muşchiului cardiac, stimulatorul extern al corpuls3
poate suplimenta, influenţa pozitiv sau prelua funcţia acestuia. Stimulatorul
cardiac emite unde de stimulare către muşchiul cardiac al pacientului prin
electrozii corPatch ataşaţi pe piept/spate.
În modul stimulator sunt disponibile modurile de lucru FIX şi DEMAND şi funcţia
OVERDRIVE.
FIX
DEMAND
Funcţia
OVERDRIVE
22
În modul de operare FIX, muşchiul cardiac este stimulat indiferent de frecvenţa
cardiacă a pacientului.
Stimulatorul cardiac intră în modul DEMAND când frecvenţa cardiacă a
pacientului este sub limita prestabilită a frecvenţei de stimulare. Recunoaşterea
automată a undei R previne stimularea în timpul fazelor vulnerabile ale inimii.
Funcţia OVERDRIVE permite reducerea manuală a frecvenţei cardiace ridicată
a pacientului. Frecvenţa maximă de stimulare este f ≤ 300/min.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Frecvenţă şi
intensitate
Introducere
Minim
Maxim
Pas
Frecvenţa de stimulare
în modul de operare FIX
30/min
150/min
5/min
Frecvenţa de stimulare
în modul de operare DEMAND
30/min
150/min
5/min
Frecvenţa de stimulare
în funcţia OVERDRIVE
30/min
300/min
1/min
Intensitate
10 mA
150 mA
5 mA
Tabelul 3-2
3.4
Priorităţi
Alarme
fiziologice şi
tehnice
Notă
Alarme active sau
neactive
Semnale alarmă
de la unitatea de
monitorizare şi
cutia pacient
Notă
Frecvenţă şi intensitate
Gestionare alarme
Gestionarea alarmelor corpuls3, clasifică toate alarmele în trei priorități diferite,
în alarme fiziologice și tehnice, precum și în active și neactive.
Alarme cu prioritate ridicată avertizează utilizatorul despreprezenta unor
afectiuni acute letale sau ireversibile ale pacientului sau de disfuncționalități ale
aparatului. Alarmele cu prioritate ridicată nu pot fi întrerupte de alarmele cu
prioritate medie sau cu prioritate scăzută.
Alarme cu prioritate medie avertiză utilizatorul de leziuni imediate ireversibile
ale pacientului sau de disfuncționalități minore în aparat. Alarmele cu prioritate
medie nu pot fi întrerupte de alarmele cu prioritate scăzută. Alarmele cu
prioritate ridicată au întodeauna prioritate faţă de alarmele cu prioritate medie
sau cu prioritate scăzută.
Alarmele cu prioritate scăzută avertizează utilizatorul de leziuni minore ale
pacientului care pot apărea mai târziu sau de limitări minore de funcţionare a
aparatului. Alarmele cu prioritate ridicată şi medie au întodeauna prioritate faţă
de alarmele cu prioritate scăzută.
Alarmele fiziologice sunt afișate dacă valorile măsurate depășesc sau se
situează sub valorile limită de presetate a alarmei. Alarmele tehnice sunt afișate,
în cazul în care există o defecțiune în aparat. Dacă corpuls3 este în modul de
defibrilare manual sau AED, alarmele fiziologice nu sunt semnalate.
Alarmele fiziologice şi tehnice şi măsurile de rezolvare a problemelor sunt
prezentate în capitolul 10 Proceduri în caz de defecţiuni, pagina 229.
Alarme sunt active, în cazul în care condițiile care declanșează alarmă sunt
prezente. Alarmele sunt neactive, dacă au fost remediate condițiile care
declanșează alarma, dar alarmele sunt încă enumerate în istoric alarmă pentru
informații.
Probleme la corpuls3 semnale alarmă de la unitatea de monitorizare şi cutia
pacient. Dacă nu există nici o conexiune între unitatea de monitorizare și cutia
pacient, sunt emise semnale de alarmă acustice la ambele module. Dacă există
o conexiune, semnalele de alarmă sunt emise doar în unitatea de monitorizare.
Nu este emis nici un semnal de alarmă în defibrilator/stimulator. Alarme
defibrilator/stimulator sunt semnalate în unitatea de monitorizare.
În timpul operării modulare a corpuls3, alarmele pot fi semnalate cu o
întârziere de până la 30 de secunde.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
23
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.4.1 Semnale alarmă şi Unitate monitorizare
Alarmele fiziologice și tehnice sunt semnalate în unitatea de monitorizare prin
linia de status, câmpul de parametrii vitali, butonul rotativ și semnale acustice.
Pozițiile elementelor de operare și afișare sunt descrise în capitolul 4.1
Elemente de utilizare şi afişaj, pagina 31.
Semnal alarmă în linia de status
Fig. 3-15
Mesaj alarmă în linia de status
− Simbolul clopoţel
indică o alarmă.
− Numărul din paranteze indică numărul de alarme active
(aici 4 alarme)
− Numărul de semne de exclamare indică prioritatea alarmei
(!!! – ridicată; !! – medie; ! – scăzută)
− Culoarea liniei de status indică prioritatea alarmei
(roşu – ridicată; galben – medie; albastru – scăzută)
Sortare istoric
alarmă
Notă
Notă
− Alarmă este afișată ca un mesaj text, împreună cu valoarea limită
presetată.
O singură apăsare a tastei Alarmă deschide istoricul alarmă care listează
ultimele 8 alarme. Alarmele individuale pot fi confirmate prin reapăsarea tastei
Alarmă. În acest caz, cel mai recent mesaj de alarmă este șters din linia de
status a unității de monitorizare și din afișajul cutie pacient.
În istoric alarmă sunt afişate toate alarmele active și neactive care nu au fost
încă confirmate, cu sortarea alarmelor în funcție de sus-jos de la activă (sus) la
neactivă (jos). În alarmele active și neactive, alarmele sunt sortate în funcție de
prioritate și apoi, în ordine descrescătoare de la momentul apariției lor.
Istoric alarmă poate conţine până la 256 de alarme. De preferat, acestea
trebuie confirmate cât mai curând posibil. Dacă s-au acumulat mai mult de 256
de alarme neconfirmate, cea mai veche alarmă este suprascrisă.
Anumite alarme tehnice sunt afişate în roşu. Aceste alarme nu pot fi şterse din
linia de status şi istoric alarme.
Semnal de alarmă iin câmpul de parametrii afişat în culori inversate:
Fig. 3-16 Câmp parametru inversat
− Acest afişaj apare numai pentru alarme fiziologice.
− Câmpul parametru poate fi afișat numai în culori inversate atunci când
ecranul acestui domeniu parametru este configurat.
− Câmpul parametru rămâne în culori inversate atât timp cât valoarea
măsurată scade sub sau depășește valoarea limită prestabilită sau până
alarma pentru această valoare măsurată este dezactivată.
Acest lucru se aplică indiferent dacă mesajul de alarmă în linia de statut a
fost confirmat prin apăsarea tastei Alarmă sau nu.
24
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
Semnal de alarmă prin butonul rotativ:
Fig. 3-17 Buton rotativ
1
2
Neiluminatat
Iluminatat pentru a indica o alarmă
−Alarmă cu cea mai mare prioritate în prezent este indicată prin culoarea
albastru, galben sau roșu (în dispozitive mai vechi doar în roșu), precum
și de viteza de clipire a butonului rotativ.
−Prioritatea alarmei determină viteza de clipire. Viteza de clipire creşte cu
prioritatea.
Alarmă acustică:
−Alarma cu cea mai ridicată prioritate este semnalizată acustic.
Suspendare
alarmă
Mod defibrilare
AVERTIZARE
Configurare
alarme
Situaţie după
pornire
−Tipul sunetului ajută utilizatorul să diferențieze între alarme scăzute, medii
și ridicate.
Dacă se apasă butonul de Alarmă pentru mai mult de 3 s, alarmele fiziologice
pot fi suspendate pentru un timp scurt sau, în funcție de configurarea setată de
operatorul, în permanență. Condiția este ca aceasta să fie configurată în mod
corespunzător cu setările (vezi capitolul 7.4.6 Configurarea Alarmă (Persoane
Responsabile de Aparat), pagina 170).
Doar alarmele tehnice sunt afişate în modul de defibrilare. Limitele alarmelor
fiziologice nu sunt monitorizate.
Nu este salvată nici o alarmă fiziologică în modul defibrilare.
Pacientul nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este selectat modul de
defibrilare.
Configurarea manuală şi automată, precum şi toate celelalte setări (de
economisire, volum, etc), cu referire la funcția de alarmă a unității de
monitorizare pot fi găsite în capitolul 7.3 Configurarea alarmelor, pagina 158.
După pornire, setările introduse de către persoana responsabilă de dispozitiv,
se aplică. Diferite setări de alarmă sunt salvate numai permanent în cazul în
care utilizatorul are autorizarea corespunzătoare.
Unitate de monitorizare compatibilă cu vizualizarea pe timp de noapte
(NVG/NVIS) diferă de descrierea de mai sus, după cum urmează:
AVERTIZARE
•
•
•
•
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Iluminarea butonului rotativ pentru semnalizarea unei alarme nu este
roşu ci cyan (albastru deschis).
Luminozitatea maximă a iluminării butonului rotativ este de doar 5%
din configurația uzuală.
Semnalizarea alarmei prin butonul rotativ nu este vizibilă în timpul
zilei şi este dificil în amurg.
Reprezentarea culorilor pe ecran diferă. Datorită acestui fapt, culorile
de semnalizare nu pot fi recunoscute ca atare.
25
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.4.2 Semnale Alarmă în Cutia Pacient
Alarmele fiziologice şi tehnice sunt semnalate pe cutia pacient în diferite
moduri:
Mesaj alarmă în afişaj cutie pacient:
Fig. 3-18 Mesaj alarmă în afişaj cutie pacient
−
Simbolul clopoţel indică o alarmă.
−
Numărul din paranteze indică numărul de alarme active
(aici 1 alarmă)
−
Numărul de semne de exclamare indică prioritatea alarmei
(!!! – ridicată; !! – medie; ! – scăzută)
−
Alarmă este afișată ca un mesaj text, împreună cu valoarea limită
presetată şi intervalul alarmei.
Alarmele individuale pot fi confirmate prin apăsarea tastei Multifuncţionale.
Dacă există o conexiune radio la unitatea de monitorizare, cel mai recent mesaj
de alarmă este șters din linia de stare și din istoricul alarmelor de la unitatea de
monitorizare și cutia pacient.
Alarmă acustică:
− Alarmele acustice sunt semnalate doar când nu există o legatura radio la
unitatea de monitorizare.
Dacă există o conexiune radio la unitatea de monitorizare, alarma
acustică sună numai din unitatea de monitorizare, alarma din cutia
pacient este suspendată.
Configurare
alarme
Situaţie după
pornire
Limitele alarmei poate fi modificată în unitatea de monitorizare. Configurarea
manuală sau automată, în plus faţă de setările de funcţionare alarmă, pot fi
găsite în capitolul 7.3 Configurarea alarmelor, pagina 158.
După pornire, prima dată se aplică setările introduse de către persoana
responsabilă de dispozitiv. Diferite setări de alarmă sunt salvate numai
permanent în cazul în care utilizatorul are autorizarea corespunzătoare.
3.5
Influenţa
structurii
modulare
26
Gestionare Energie
Managementul energetic este de o importanţă covărşitoare datorită structurii
modulare a sistemului.
corpuls3 şi modulele individuale pot fi utilizate exclusiv cu baterii, cu
alimentare directă de la o reţea de 12 V CC sau cu un încărcător separat (doar
230V AC).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.5.1 Utilizarea pe bază de baterii
Baterii identice
litiu-ion
Baterii
descărcate sau
defectuoase
Notă
Notă
Fiecare din cele trei module ale corpuls3 are bateria proprie cu litiu-ion.
Bateriile sunt identice şi au un microcip integrat, în care este memorat istoricul
utilizării bateriei.
Fiecare din aceste baterii poate fi înlocuită manual fără alte unelte adiţionale.
Este posibilă, de asemenea, schimbarea bateriilor între module. Mai multe
informaţii despre înlocuirea bateriilor găsiţi în secţiunea 9.6 Schimbarea bateriei,
pagina 222.
Atunci când modulele corpuls3 sunt conectate (unitatea compactă sau
utilizarea semimodulară) energia este luată din bateria cu cel mai mare grad de
încărcare. Dacă starea bateriilor este identică, corpuls3 apelează la toate
bateriile în mod egal.
Dacă bateria unuia dintre module este aproape descărcată, este posibil să se
apeleze la rezervele de energia ale celorlalte baterii prin conectarea acestui
modul la unul sau amândouă modulele în cauză.
Dacă statusul de încărcare a unei baterii este mai puţin de 20% din încărcarea
totală a modulului, este declanşat un mesaj de alarmă pentru respectivul modul.
Pentru a garanta o încărcare suficientă, corpuls3 trebuie introdus în suportul
de încărcare sau conectat la un încărcător extern.
O baterie încărcată adecvat este suficientă pentru operarea aparatului în mod
compact.
Schimbul de energie sau încărcarea uneia dintre baterii cu energia alteia nu
sunt posibile.
corpuls3 şi modulele individuale pot fi utilizate exclusiv cu baterii, cu
alimentare directă de la o reţea de 12 V CC sau cu un încărcător separat (doar
230V AC).
Notă
Afişarea timpului
de funcţionare
rămas
corpuls3 trebuie folosit numai cu toate cele trei baterii introduse şi încărcate
suficient.
Pentru a oferi utilizatorului siguranţa maximă, sistemul calculează timpul de
funcţionare rămas şi îl afişează în minute. Pentru a calcula cu acurateţe timpul
de funcţionare rămas, aparatul ia în considerare consumul curent de energie.
Timpul de funcţionare rămas este afişat pe rândul care indică starea de pe
ecranul modulului de afişaj (Fig. 3-19).
Fig. 3-19 Timpul de funcţionare rămas în condiţiile de funcţionare din acel
moment
1
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Simbolul baterie şi timpul de funcţionare rămas, în minute
27
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
În cazul utilizării separate a modulului conexiuni pacient, timpul rămas de
funcţionare, pentru acest modul, este afişat pe ecranul acestuia (Fig. 3-20).
1
Fig. 3-20 Timpul de funcţionare rămas pentru modulul conexiuni pacient
1
Simbolul baterie şi timpul de funcţionare rămas, în minute
Alternativ, starea de incarcare a bateriilor, in procente, poate fi vizualizata in
informatiile din sistem. In meniul principal, selectati "Sistem" ► "Info".
Încărcarea
bateriei
Pentru că fiecare modul are un sistem propriu de management al încărcării, el
poate fi încărcat individual şi independent de celelalte module.
Mai mult decât atât, în mod compact sau semimodular, sistemul poate fi
încărcat doar cu un contact magnetic. În acest caz, timpul de încărcare este
independent dacă unul sau mai multe module sunt încărcate simultan de la o
sursă exterioară.
În timpul încărcării, sistemul corpuls3 poate fi utilizat.
Întreţinerea
bateriei
Timp de operare
Timpul de
încărcare
Notă
28
Nu este necesară o întreţinere specială a bateriilor. Totuşi, trebuie evitate, pe
cât posibil, utilizarea/încărcarea în condiţii de temperatură extreme. Aceasta şi
variaţiile mari de temperatură limitează durata de funcţionare a bateriilor litiu-ion.
Este recomandată încărcarea bateriilor în intervalul de temperatură de la 12°C
la 40°C.
Este recomandată înlocuirea bateriilor o dată la 3 ani.
• Unitatea compactă:
aprox. 7-10 ore
• Modulul Pacient:
aprox. 4-6 ore
• Modulul de afişaj:
aprox. 4 ore (la o iluminare de 70%)
• Modulul defibrilator/stimulator:
până la 200 şocuri la 200 J
• De la 0 la 80%:
aprox. 1 oră
• De la 0 la 90%:
aprox. 1,5 ore
• De la 0 la 100%:
aprox. 2 ore
Bateriile au o protecţie internă care întârzie sau întrerupe încărcarea la
temperaturi mai mari de 50°C.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
3.5.2 Utilizare pe bază de sursă de alimentare externă
Alimentare
directă la 12 V CC
Dispozitivul compact şi fiecare modul individual poate fi folosit direct la 12 V CC.
Utilizarea unui
încărcător
Unitatea compactă şi modulele individuale, în combinaţie cu un încărcător, pot fi
conectate şi la reţele de curent alternativ cu o tensiune de la 100 V până la 250
V. Aparatul alimentat de la o reţea de curent alternativ funcţionează indiferent
dacă are sau nu baterii, dacă acestea sunt descărcate sau au defecţiuni.
Gradul de încărcare a bateriilor este afişat pe rândul care indică starea, de pe
ecranul modulului de afişaj (Fig. 3-21).
Afişarea gradului
de încărcare
Fig. 3-21 Afişarea gradului de încărcare a bateriilor când aparatul este
conectat la o sursă externă
1
Suporturi de
încărcare
Simbolul conexiune la o sursă de alimentare externă şi gradul de
încărcare a bateriilor, în procente
Aparatul poate fi alimentat şi prin cele trei suporturi de prindere:
• Suport unitate compactă 12 V CC (cod 04400)
• Suport de perete modul de afişaj 12 V CC (cod 04401)
• Suport modul conexiuni pacient 12 V CC (cod 04402)
Încărcarea în
timpul utilizării
Contactul
magnetic
Aceste suporturi pot fi conectate şi la alte tensiuni cu ajutorul unor
transformatoare CC/CC sau CA/CC.
Dacă bateriile sunt introduse în aparat, ele vor fi încărcate în timpul utilizării.
Fiecare modul are un contact magnetic pentru alimentarea cu curent electric.
Alimentarea nu începe decât atunci când celălalt contact (mufa magnetică sau
contactul suportului) este în poziţia corectă (a se vedea contactul). Contactul
magnetic se desprinde automat dacă forţa de tragere este destul de mare.
Contactul (1, Fig. 3-22) modulului defibrilator/stimulator este utilizat pentru
alimentarea
• întregii unităţi compacte,
• a modulului defibrilator/stimulator şi a modulului de afişaj în cazul utilizării
semi modulare
• a modulului defibrilator/stimulator în cazul utilizării modulare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
29
Manual de utilizare corpuls3
Introducere
2
1
Fig. 3-22 Aparat în mod compact, alimentare (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
Contact alimentare
Mufă magnetică
Fig. 3-23 Modulul de afişaj, alimentare
1
2
Contact alimentare
Mufă magnetică
2
1
Fig. 3-24 Modulul conexiuni pacient, alimentare (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
30
Contact alimentare
Mufă magnetică
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4
Instrucţiuni generale de utilizare
4.1
Elemente de utilizare şi afişaj
4.1.1 Elemente de utilizare şi LED-urile modulului de
afişaj
Fig. 4-1
Modulul de afişaj, elemente de utilizare şi LED-uri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Tastă alarmă
Tastă eveniment
Buton Pornit/oprit
LED stare alimentare/încărcare
LED stare operare
Taste funcţii mod defibrilare
Cititor de carduri de asigurare (opţiune)
Buton rotativ şi lumină alarmă
Taste funcţii navigare
Tastă Imprimare
Taste mod de utilizare
Taste programabile
31
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
Buton
Pornit/Oprit
Prin apăsarea butonului Pornit/oprit, de pe modulul de afişaj, sunt pornite sau
oprite următoarele module:
• toate modulele în cazul utilizării ca şi unitate compactă;
• modulul de afişaj şi toate modulele conectate mecanic la acesta în cazul
utilizării semi modulare;
În timpul utilizării modulare doar modulul de afişaj este pornit de la butonul
Pornit/oprit, dar celelalte module putând fi oprite de la butonul Pornit/oprit în
utilizarea modulară. Capitolul 4.2 Pornirea şi oprirea, pagina 43 conţine
informaţii detaliate despre pornirea şi oprirea aparatului.
LED-uri de stare
LED-urile de stare de pe modulul de afişaj indică alimentarea cu curent electric
sau starea de încărcare a bateriilor împreună cu starea de utilizare a
dispozitivului:
LED
alimentare/
stare încărcare (4)
verde
- bateria este pe deplin încărcată
- aparatul este conectat la sursa de
alimentare externă
portocali- bateria se încarcă
u
LED stare operare (5)
Notă
Taste funcţii Mod
defibrilare
Functiile de defibrilare si cardioversie sunt apelate prin apasarea tastelor
functionale in modul de defibrilare (punctul 6) (a se vedea deasemenea
capitolul 5 Intervenţie - Terapie , pagina 63).
Analiza
Analyse
Laden
Incarcare
sau
sau
sau
Tabelul 4-1
32
- aparatul este pornit
Când dispozitivul este echipat cu compatibilitatea la vizionare noaptea, LED-ul
alimentare/stare încărcare şi LED-ul multifuncţional este galben în loc de
portocaliu.
AED
Manual
Manuell
verde
Tasta roşie AED selectează modul "defibrilare automată externă".
corpuls3 poate fi pornit prin apăsarea tastei AED. În acest caz,
acest mod de operare este disponibil imediat în acest caz.
Tasta roşie Analiză porneşte analiza ECG.
Tasta gri Manual selectează modul de operarea "defibrilare
manuală".
corpuls3 poate fi pornit prin apăsarea tastei Manual.
În acest caz, acest mod de operare este disponibil imediat.
Tasta gri Încărcare porneşte procedura de încărcare.
Tasta roşie Şoc declanşează un şoc de defibrilare în modul AED
sau manual. Este poziţionată centrat, şi este activă pentru ambele
moduri.
Tastele pentru defibrilare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Buton rotativ
Instrucţiuni generale de utilizare
Prin utilizarea butonului rotativ, este posibilă:
• navigarea pe ecran;
• deschiderea unui meniu contextual de parametri sau a unui meniu
contextual de curbe, care corespunde unui parametru sau unei curbe şi
schimbarea opţiunilor acestora (a se vedea capitolul 4.3.2 Meniu
contextual parametri şi curbe, pagina 47);
• deschiderea meniului principal ale aparatului şi schimbarea opţiunilor
acestora (a se vedea secţiunea 4.3.3 Meniu principal, pagina 49);
• schimbarea valorilor numerice în modul defibrilare şi modul stimulare
cardiacă;
• schimbarea opţiunilor în fereastra de configurare (a se vedea
capitolul 4.3.4 Fereastra configurare, pagina 50).
Taste mod de
operare
Selectarea diferitelor moduri de operare se face prin apăsarea următoarelor
taste (Fig. 4-1, 11):
Tasta Monitor selectează funcţiile de monitorizare (modul de
monitorizare)
Tasta Stimulator trece în modul stimulare cardiacă.
Tasta Date începe tipărirea de jurnal. Daca tasta Date este apasata
mai mult de 3 secunde, se va deschide meniul de navigare
operatiuni.
Tastele Înapoi şi
Acasă
Tastele Înapoi şi Acasă (Fig. 4-1, punctul 9) sunt folosite pentru a controla
aparatul:
Tasta Înapoi trimite la meniul anterior (superior) sau anulează ultima selecţie.
Blocarea şi
deblocarea
tastelor
1. Tasta Acasă trimite la meniul de bază al modului respectiv şi părăseşte
meniul complet sărind peste câteva nivele.
2. Prin apăsarea tastei Acasă se poate acţiona blocarea tastelor:
Tineti apasata tasta Acasă şi confirmaţi mesajul de confirmare "Blocare
tastatura?" apăsând tasta programabilă [Blocare]. Apare mesajul
"Tastatură blocată" şi tastatura este blocată.
b) Tastatura se deblochează în acelaşi mod.
Notă
Notă
Tasta Imprimare
Dacă se apasă o tastă în timp ce tastatura este blocată, va apărea mesajul
"Tastatura blocată - Deblocare: apăsaţi lung ACASĂ".
Dezactivaţi blocarea tastelor imediat pentru a evita întârzierea operaţiunilor
aparatului.
Blocarea tastelor nu este validă pentru butonul verde sau roşu de la padele. O
descărcare a energiei poate fi făcută cu padelele, chiar dacă tastatura este
blocată.
Prin apăsarea tastei Imprimare (Fig. 4-1, 10), se porneşte imprimarea în timp
real a curbelor. Apăsarea încă o dată a tastei Imprimare întrerupe toate
comenzile active (jurnal, R-ECG, imprimare în timp real).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
33
Instrucţiuni generale de utilizare
Manual de utilizare corpuls3
Poate fi setat un interval de timp după care imprimanta se opreşte automat.
Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea 7.1.3 Opţiunile imprimantei,
pagina 147.
Tastele
programabile
Tastele programabile (Fig. 4-1, 12) au diferite funcţii depinzând de modul de
operare curent sau al ferestrei selectate. Funcţia curentă este afişată pe rândul
de deasupra tastelor.
Tasta Alarmă
Prin apăsarea tastei Alarmă (Fig. 4-1, 1), este afişată lista tuturor alarmelor
fiziologice şi tehnice. Toate alarmele apărute sunt afişate în listă, împreună cu
timpul declanşării.
1. Apăsaţi tasta Alarmă pentru a afişa lista cu alarmele apărute (istoricul
alarmelor).
2. Apăsaţi tasta Alarmă pentru a confirma.
3. Repetaţi pasul 2 până când toate alarmele au fost şterse.
Notă
Defecţiunile grave raportate de sistemul de alarmă nu pot fi şterse din listă şi
sunt scrise cu culoare roşie.
Alarmele fiziologice pot fi suspendate pentru o perioadă selectată de timp (până
la 120 s sau permanent) a se vedea capitolul 7.4.6 Configurarea Alarmă
(Persoane Responsabile de Aparat), pagina 170 prin apăsarea tastei Alarmă
pentru aprox. 3 s. Alarmele tehnice nu pot suspendate.
Notă
Pentru suspendarea alarmelor, este recomandată o perioadă maximă de 60 de
secunde (a se vedea capitolul 7.4.6 Configurarea Alarmă (Persoane
Responsabile de Aparat), pagina 170).
Tastă Eveniment
Prin apăsarea tastei Eveniment (Fig. 4-1, 2), sunt salvate datele ECG şi valorile
parametrilor vitali din acel moment. Aceste date sunt stocate în memoria
aparatului şi pot fi accesate ulterior.
Dacă este activată opţiunea de înregistrare a vocii, prin apăsarea tastei
Eveniment, sunt înregistrate sunetele din mediul înconjurător pentru o durată
de 15 sec. (5 s înainte şi 10 s după apăsarea tastei).
Apasaţi tastă Eveniment va apărea "Eveniment inregistrat" in protocol.
Notă
34
Dacă doriţi curba DE să fie reprezentată în modul de monitorizare, selectaţi
lucrul acesta din meniul de curbe (a se vedea capitolul 4.3.2 Meniu contextual
parametri şi curbe, pagina 47).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.1.2 Structura de bază a paginilor modulului de afişaj
Ecranul are următoarea structură:
Fig. 4-2
Modulul de afişaj, structura de bază a paginilor
1
2
3
4
5
Notă
Linie stare
Linie stare
Zonă parametri
Zonă curbe şi afişaj
Linie mesaje
Linie taste programabile
Culorile parametrilor şi curbelor ilustrate în acest manual pot fi diferite faţă de
cele de pe afişaj.
Pe linia de stare sunt afişate următoarele date (1):
• Alarme fiziologice şi tehnice
• Numele pacientului (editabil)
• Ora si timpul de implementare alterneaza la fiecare 5 secunde
• Simbolurile funcţiei de telemetrie
• Starea de încărcare a bateriilor în cazul utilizării pe bază de alimentare
de la o sursă externă
• Timpul rămas de funcţionare în cazul utilizării pe bază de baterie
• Starea conexiunii modulelor
Starea conexiunii
Descriere
Toate cele trei module sunt conectate mecanic
unul la celălalt şi comunică prin interfaţa infraroşu.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
35
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
Starea conexiunii
Descriere
Modulul de afişaj şi modulul defibrilator/stimulator
sunt conectate mecanic unul la celălalt şi comunică
prin interfaţa infraroşu.
Modulul conexiuni pacient este deconectat; există
conexiune radio cu modulul conexiuni pacient.
(((
Modulul de afişaj şi modulul conexiuni pacient sunt
conectate mecanic unul la celălalt şi comunică prin
interfaţa infraroşu.
Modulul defibrilator/stimulator este deconectat;
există conexiune radio cu modulul
defibrilator/stimulator.
(((
Toate componentele sunt radio-conectate.
Modulul defibrilator/stimulator nu a fost pornit odată
cu corpuls3 şi deci nu este disponibil.
Toate modulele sunt conectate mecanic şi
comunică prin interfaţa infraroşu.
Conexiunea radio nu este posibilă deoarece
modulele sunt conectate printr-o conexiune ad-hoc.
x
x
Tabelul 4-2
Modulul de afişaj şi modulul pacient sunt conectate
mecanic şi comunică prin interfaţa infraroşu.
Conexiunea radio nu este posibilă deoarece
modulele sunt conectate printr-o conexiune ad-hoc.
Modulul defibrilator este deconectat; nu există
conexiune radio la defibrilator.
Modulul de afişaj şi modulul defibrilator sunt
conectate mecanic şi comunică prin interfaţa
infraroşu.
Conexiunea radio nu este posibilă deoarece
modulele sunt conectate printr-o conexiune ad-hoc.
Modulul pacient este deconectat; nu există
conexiune radio la modulul pacient.
Starea conexiunii modulelor
Simbolul undă radio sau bară clipeşte atât timp cât aparatul încearcă să se
conecteze, dar nu a reuşit încă. Acest lucru poate dura, în cazuri excepţionale,
până la 30 s.
Notă
Zona parametrii
Zona curbe şi
afişaj
36
Dacă este întreruptă conexiunea radio, modulele trebuie conectate între ele
mecanic. În acest caz corpuls3 comută automat conexiunea radio pe
conexiune în infraroşu.
Parametrii măsuraţi şi limitele configurate ale alarmelor sunt afişate în zona
parametrii (Fig. 4-2, 2).
În zona de curbe şi afişaj (Fig. 4-2, 3) pot fi afişate până la şase curbe ale
valorilor măsurate de funcţiile de monitorizare.
Dacă aparatul este în modul defibrilare sau stimulare, parametrii respectivului
mod de operare sunt afişaţi în jumătatea de jos a ecranului.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Linia de mesaje
Linia tastelor
programabile
Configurarea
afişajului
Instrucţiuni generale de utilizare
În cazul ECG-ului de diagnostic, sunt afişate în mod simultan toate cele
12 derivaţii, sub formă de curbe.
In linia de mesaje (Fig. 4-2, 4) de pe ecran, sunt afişate interacţiunile adiţionale
cu utilizatorul, de ex. pentru a introduce codul PIN nivelul de utilizare
OPERATOR sau pentru a introduce datele pacientul).
Pe această linie sunt afişate funcţiile curente ale tastelor funcţionale (a se
vedea Fig. 4-2, 5).
Pot fi configurate şi alte structuri ale paginii (a se vedea capitolul 7.1.2
Configurarea afişajului, pagina 144).
Fig. 4-3
Exemplu pagină cu zonă parametri orizontală şi verticală
1
2
3
4
5
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Linie stare
Zonă parametrii
Zonă curbe şi afişaj
Linie mesaje
Linie taste programabile
37
Instrucţiuni generale de utilizare
Afişarea imaginii în
negativ
Monitor
Dacă este necesar, în condiţii de lumină particulare, ecranul poate afişa
imaginea în negativ. Dacă tasta Monitor este apăsată pentru mai mult de 3 s,
imaginea va fi afişată în negativ (a se vedea capitolul 7.1.1 Configurări generale,
pagina 141). Mai mult decât atât este posibilă afişarea în negativ şi din
configurarea sistemului.
1.
2.
3.
Selectaţi în meniul principal "Sistem" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
În grupul de configurare "Afişaj" selectaţi câmpul de configurare "Culori" ►
"Inversat".
Confirmaţi cu tasta programabilă [OK].
Fig. 4-4
Ecran
Compatibilitate a
noapte viziune
ochelari
(NVG/NVIS)
Manual de utilizare corpuls3
Afişarea imaginii în negativ (Culorile pot fi diferite)
corpuls3 este disponibil opţional cu o versiune compatibilă a vizionării pe timp
de noapte (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi
consumabile, pagina 228). Această varianta emite mai puţină lumină decât
normal, astfel încât funcţionarea în zbor sau la operaţiile cu scop militar a
corpuls3 este posibilă prin folosirea ochelarilor de vedere pe timp de noapte.
Pentru aceasta, afişajul poate fi inversat în mod special pentru folosirea
ochelarilor pe timp de noapte cu setările de sistem (a se vedea capitolul 7.1.1
Configurări generale, pag. 141):
1. Selectaţi în meniul principal "Sistem" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
2. În grupul de configurare "Afişaj" selectaţi câmpul de configurare "Culori" ►
"Noapte".
3. Confirmaţi cu tasta programabilă [OK].
4. Dacă se doreşte ca toate opţiunile configurate să fie disponibile la
următoarea pornire a aparatului, trebuie salvate (a se vedea 7.4.2 Opţiuni
generale ale sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagiana 163).
38
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.1.3 Ecranul modulului conexiuni pacient
Datele pacientului sunt afişate pe un ecran separat în cazul utilizării modulare.
Ecranul are următoarea structură:
1
2
3
Fig. 4-5
Modulul conexiuni pacient, elemente afişaj (ilustraţia poate fi diferită)
Starea conexiunii cu modulul de afişaj
Timp de funcţionare rămas atunci când funcţionează pe bază de baterie
Afişarea unui parametru vital selectat
1
2
3
Există următoarele variante pentru starea conexiunii modulului conexiuni
pacient (1):
Starea conexiunii
Descriere
))
Modulul Pacient este conectat la modulul de afişaj
X
Modulul Pacient nu este conectat la modulul de
afişaj
Tabelul 4-3
Starea conexiunii modulelor
Timpul rămas de funcţionare nu este afişat dacă modulul conexiuni pacient
funcţionează alimentat de la un încărcător extern.
Notă
Afişajul modulului conexiuni pacient poate fi mai întunecat cu compatibilitatea
vizionării noaptea.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
39
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.1.4 Taste de control şi LED-uri ale modulului
conexiuni pacient
1
2
3
4
Fig. 4-6
Modul conexiuni pacient, taste control şi LED-uri
(ilustraţia poate fi diferită)
1
2
3
4
Buton
Pornit/Oprit
LED
alimentare/stare
încărcare
Buton Pornit/oprit
LED alimentare/stare încărcare
LED multifuncţional stare operare/FC/alarmă
Tastă multifuncţională
Modulul conexiuni pacient este pornit sau oprit, în timpul utilizării modulare, prin
apăsarea butonului Pornit/Oprit (1).
LED-ul stare încărcare (2) indică alimentarea de la o sursă externă sau starea
încărcării bateriei:
LED
alimentare /
stare încărcare
verde
- bateria este complet încărcată
- aparatul este conectat la sursa de
alimentare
portocali- bateria se încarcă
u
LED
multifuncţional
Tasta
multifuncţională
Notă
40
LED-ul multifuncţional (3) clipeşte în pas cu frecvenţa cardiacă când electrozii
ECG sau senzorul SpO2 sunt conectaţi. Dacă nu sunt conectaţi electrozi sau
senzorul SpO2, indică starea de operare a modulului conexiuni pacient. Alarme
fiziologice şi tehnice sunt indicate de clipeste până.
Prin apăsarea tastei multifuncţionale (4), este afişat următorul parametru
măsurat.
Dacă alarmele sunt afişate pe ecranul modulului conexiuni pacient, acestea pot
fi confirmate prin apăsarea tastei multifuncţionale.
Când dispozitivul este echipat cu compatibilitatea la vizionare noaptea, LED-ul
alimentare/stare încărcare şi LED-ul multifuncţional este galben în loc de
portocaliu.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.1.5 Taste control şi LED-uri ale modulului
defibrilator/stimulator
Fig. 4-7
Modul defibrilator/stimulator, taste control şi LED-uri stare
1
2
3
Buton
Pornit/Oprit
LED-uri stare
Buton Pornit/oprit
LED stare operare
LED alimentare/stare încărcare
Prin apăsarea butonului Pornit/oprit (1), modulul este pornit sau oprit în cazul
utilizării modulare.
LED-urile stare al modulului defibrilator/stimulator indică alimentarea de la o
sursă externă sau starea de încărcare a bateriei, împreună cu starea de
operare a aparatului:
LED
alimentare/
stare încărcare (3)
verde
- bateria este complet încărcată
- aparatul este conectat la sursa de
alimentare
portocali- bateria se încarcă
u
LED stare operare (2)
Notă
verde
- aparatul este pornit
Când dispozitivul este echipat cu compatibilitatea la vizionare noaptea, LED-ul
alimentare/stare încărcare şi LED-ul multifuncţional este galben în loc de
portocaliu.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
41
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.1.6 Taste control şi LED-uri ale modulului
defibrilator/stimulator SLIM
Fig. 4-8
Modul defibrilator/stimulator SLIM, taste control şi LED-uri stare
1
2
3
Buton
Pornit/Oprit
LED-uri stare
Buton Pornit/oprit
LED alimentare/stare încărcare
LED stare operare
Prin apăsarea butonului Pornit/oprit (1), modulul este pornit sau oprit în cazul
utilizării modulare.
LED-urile stare al modulului defibrilator/stimulator indică alimentarea de la o
sursă externă sau starea de încărcare a bateriei, împreună cu starea de
operare a aparatului:
LED
alimentare/
stare încărcare (3)
verde
- bateria este complet încărcată
- aparatul este conectat la sursa de
alimentare
portocali- bateria se încarcă
u
LED stare operare (2)
Notă
42
verde
- aparatul este pornit
Când dispozitivul este echipat cu compatibilitatea la vizionare noaptea, LED-ul
alimentare/stare încărcare şi LED-ul multifuncţional este galben în loc de
portocaliu.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
4.2
Instrucţiuni generale de utilizare
Pornirea şi oprirea
4.2.1 Pornirea
Aparat compact
Pornirea în modul
defibrilare
Utilizare semi
modulară
Utilizarea modulară
Conectarea
modulelor
Apăsaţi butonul Pornit/oprit al modulului de afişaj.
Toate modulele sunt pornite.
AED
Manual
Manuell
sau
de pe modulul de afişaj.
Apăsaţi tastele
corpuls3 porneşte fie în modul AED fie în modul manual.
1. Apăsaţi butonul Pornit/oprit al modulului de afişaj.
Modulul de afişaj şi modulul conectat mecanic cu acesta sunt pornite.
2. Apăsaţi butonul Pornit/oprit al modulului care nu este conectat mecanic.
Acest modul este pornit.
Apăsaţi butonul Pornit/oprit al tuturor modulelor.
Modulele sunt pornite independent unul faţă de celălalt.
Când un modul oprit este conectat la un modul pornit, se porneşte automat.
Notă
Dacă o baterie este introdusă în modul, acesta porneşte automat.
Notă
Pentru a fi complet funcţional corpuls3 are nevoie de o durată de timp imediat
după pornire. De aceea se recomandă ca aparatul să fie pornit cât mai devreme
cu putinţă.
Avertizare
Avertizare
Dacă apare mesajul de alarmă "ß-SW-NU PT PAT." imediat după ce aparatul
a fost pornit, software-ul din unul din module, este varianta beta.
Utilizarea acestui soft pe pacient este interzisă. Va rugăm contactaţi
partenerul de vânzări şi service.
Dacă apare mesajul de alarmă "ONLY FOR TEST" după ce aparatul a fost
pornit, software-ul unuia sau tuturor modulelor este în varianta de test.
Utilizarea acestui soft pe pacient este interzisă. Va rugăm contactaţi
partenerul de vânzări şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
43
Instrucţiuni generale de utilizare
Manual de utilizare corpuls3
4.2.2 Oprirea
Aparat compact
Apăsaţi butonul Pornit/oprit al modulului de afişaj.
Toate modulele sunt oprite după confirmarea cu tasta programabilă [OK].
Fig. 4-9
Utilizare (semi) modulară
Modulul defibrilator/
Oprire
în caz de
blocare
Anularea opririi
Confirmarea opririi
Apăsaţi butonul Pornit/oprit al modulului de afişaj.
Toate modulele conectate mecanic sau radio la modulul de afişaj sunt oprite
dacă tasta programabilă [OK] este apăsată.
Modulul defibrilator/stimulator şi modulul conexiuni pacient pot fi oprite
independent, fără a influenţa celelalte module, prin apăsarea butonului
Pornit/oprit. În acest scop, apăsaţi butonul Pornit/oprit al modulului
defibrilator/stimulator sau al modulului conexiuni pacient pentru 3 secunde.
În situația unei blocări a unui modul sau a întregului aparat în mod compact,
modulele vor putea fi oprite în mod independent cu ajutorul tastei Pornit/oprit.
Pentru aceasta, tasta Pornit/oprit a unității de monitorizare (sau a celorlalte
module) trebuie ținută apăsată cel puțin 8 secunde până la oprirea modulului.
Ulterior modulul poate fi repornit cu ajutorul tastei Pornit/oprit. Nu este necesar
să scoateţi acumulatorul.
Oprirea modulului de afişaj şi a modulelor conectate poate fi anulată după
apăsarea tastei programabile [Anulare]. Acest mesaj dispare dacă nu este
executată nici o acţiune în aprox. 10 secunde. Modulul de afişaj şi modulele
conectate rămân pornite.
Pentru a confirma procesul de oprire, apăsaţi tasta programabilă [OK].
Oprirea în modul
de stimularea
cardiacă
Apăsaţi butonul Pornit/oprit aşa cum este descris mai sus.
Apare mesajul de confirmare "Opriţi stimularea? - Oprire?"
Fig. 4-10 Oprirea în timpul funcţionării stimulatorului cardiac
Dacă modulul trebuie oprit chiar dacă stimulatorul cardiac este încă activ,
apăsaţi tasta programabilă [OK] sau, dacă nu se doreşte oprirea, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Atenţionare la
oprire
44
Dacă în momentul opriri nu există conexiune cu modulul conexiuni pacient sau
cu modulul defibrilator/stimulator, sau dacă există o problemă de temporizare
între module, apare următorul mesaj de alarma "Verificaţi modulele":
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
Fig. 4-11 Atenţionare la oprire
În acest caz, separaţi modulele şi verificaţi dacă au fost oprite. Dacă nu, opriţi
modulele care nu au fost oprite prin apăsarea butonului Pornit/oprit al fiecărui
modul.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
45
Instrucţiuni generale de utilizare
4.3
Manual de utilizare corpuls3
Control meniuri
Meniurile sunt controlate cu ajutorul butonului rotativ, a tastelor programabile şi
a butoanelor de funcţii Înapoi şi Acasă.
Există patru tipuri de meniuri:
• Meniul tastelor funcţionale
• Meniu contextual de parametri sau curbe
• Meniu principal aparat
• Fereastră configurare
4.3.1 Meniul tastelor funcţionale
Meniul tastelor funcţionale permite acces rapid la elementele din meniu care
sunt relevante pentru tasta utilizată.
Sunt trei taste funcţionale cu meniu disponibil:
• QRS: activarea tonului QRS şi acces rapid la controlul volumului (mod
monitorizare)
• Vizualizări: acces rapid la o preconfigurare de parametrii şi curbe (mod
monitorizare)
• Metronom (numai în modul de defibrilare): acces rapid la selectarea
modului
Tasta programabila
[QRS]
şi [Vizualizări]
În modul de monitorizare primele două taste funcţionale (stânga) sunt legate de
configurarea volumului pentru tonul QRS şi selectarea vizualizărilor ecranului.
Configurarea poate fi avansată poziţie cu poziţie, prin apăsarea repetată a
tastei. În contrast cu tasta programabila [Vizualizări], controlul volumului pentru
tonul QRS întotdeauna începe în poziţia "Oprit".
Fig. 4-12 Exemplu pentru meniul tastelor funcţionale
46
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.3.2 Meniu contextual parametri şi curbe
Meniurile contextual de parametri şi meniurile contextual de curbe conţin numai
articole care sunt relevante pentru câmpul marcat. Meniurile pot fi activate
pentru câmpurile de parametri şi cele de curbe. Acestea apar direct în câmpul
marcat.
Pentru a activa un meniu contextual de parametri sau de curbe şi pentru a
modifica opţiunile procedaţi în felul următor:
1.
2.
Rotiţi butonul rotativ pentru a marca câmpul de parametri sau curbe dorit.
Apăsaţi butonul rotativ pentru a deschide meniul contextual parametri sau
curbe al câmpului selectat. Prima linie din meniul contextual de parametri
sau curbe este evidenţiat.
Fig. 4-13 Meniu contextual de parametri (ilustratia poate fi diferita)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
47
Instrucţiuni generale de utilizare
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 4-14 Meniu contextual de curbe
3.
4.
5.
Dacă se doreşte alocarea unei alte zone din ecran pentru câmpul de
parametri sau curbe, apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi parametrul dorit prin
rotirea aceluiaşi buton.
Apăsaţi încă o dată butonul rotativ pentru a confirma selectarea
parametrului dorit.
Selectaţi alţi parametri ai meniului contextual de parametri sau curbe rotind
butonul rotativ şi confirmaţi prin apăsarea acestuia.
Apăsaţi butonul Acasă pentru a ieşi din meniul contextual de parametri sau
curbe.
Notă
Tasta programabilă
[Evoluție]
48
Dacă o nouă curbă este selectată în contextul de curbe, curbele vor fi sortate
automat în ordine ascendentă.
Tasta programabilă [Evoluție] permite accesarea meniului care permite
vizualizarea curbelor de evoluție a parametrilor vitali, de la pornirea aparatului.
Parametri FC, SpO2, RP și TA sunt afișați implicit. Alți parametri pot fi selectați
din meniul de selecție curbe. Intervalu de timp (Auto, 30 - 480 min.) pentru care
sunt afișate curbele de evoluție poate fi ajustat din meniul de selecție curbe.
Pentru a reveni la curbele de afișare în timp real apăsați tasta programabilă
[Curbe].
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.3.3 Meniu principal
Pentru a activa meniul principal al aparatului şi pentru a modifica opţiunile
acestuia, procedaţi în felul următor:
1. Apăsaţi butonul rotativ pentru a deschide meniul principal.
Fig. 4-15 Meniu principal
2.
3.
4.
Selectaţi articolul dorit din meniul principal prin rotirea butonului şi
confirmaţi prin apăsarea acestuia.
Selectaţi articolul dorit din submeniu prin rotirea butonului şi confirmaţi prin
apăsarea acestuia.
Se deschide fereastra de configurare respectivă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
49
Instrucţiuni generale de utilizare
Manual de utilizare corpuls3
4.3.4 Fereastra configurare
Pentru a modifica opţiunile din fereastra de configurare procedaţi în felul
următor:
Fig. 4-16 Fereastra de configurare
1.
2.
3.
4.
Notă
Deschideţi fereastra de configurare (a se vedea capitolul 4.3.3 Meniu
principal, pagina 49).
Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta câmpul dorit.
Apăsaţi butonul rotativ pentru a confirma selectarea câmpului dorit.
Modificaţi opţiunile dorite prin rotirea repetată şi apăsarea butonului rotativ.
O opţiune (valoarea numerică, text sau simbol) poate fi modificată dacă
• linia respectivă este marcată;
• opţiunea apare cu caractere îngroşate.
A se vedea capitolul 7 Configurare, pagina 141 pentru informaţii despre
opţiunile posibile.
5.
6.
50
Schimbaţi pagina de configurare dorită apăsând tasta programabilă
potrivită.
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Deconectarea şi conectarea modulelor
4.4
Notă
Instrucţiuni generale de utilizare
Separarea sau conectarea modulelor trebuie evitată, pe cât posibil, când
instrucţiunile verbale sunt exprimate, acestea putând fi întrerupte.
4.4.1 Deconectarea modului de afişaj de la modulul
defibrilator/stimulator.
Notă
Procedura se aplică indiferent de faptul dacă modulul conexiuni pacient este
conectat sau nu la modulul de afişaj.
1. Prindeţi modulul de afişaj de mâner şi trageţi simultan de ambele cleme ale
sistemului de blocare în faţă şi în sus (A) sau în spate şi în jos (B).
2. Înclinaţi în faţă modulul de afişaj (C) şi scoateţi-l în sus (D).
B
A
D
C
Fig. 4-17 Deconectarea modulului de afişaj de la modulul defibrilator (ilustraţia
poate fi diferită)
B
A
D
C
Fig. 4-18 Deconectarea modulului de afişaj de la modulul defibrilator SLIM
(ilustraţia poate fi diferită)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
51
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.4.2 Deconectarea modulului conexiuni pacient de la
modulul de afişaj
1.
2.
Prindeţi modulul de afişaj de mâner şi apăsaţi în jos sistemul de blocare al
modulului conexiuni pacient (A).
Aplecaţi în spate modulul conexiuni pacient (B) şi desprindeţi-l de modulul
de afişaj (C).
B
C
A
Fig. 4-19 Deconectarea modulului conexiuni pacient de la modulul de afişaj
52
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.4.3 Conectarea modulului conexiuni pacient la
modulul de afişaj
1.
2.
3.
4.
Poziţionaţi modulul conexiuni pacient cu ecranul spre modulul de afişaj.
Fixaţi modulul conexiuni pacient în partea de jos a modulului de afişaj (A):
Cele două locaşe (3) ale modulului conexiuni pacient se cuplează cu cele
două picioruşe (5).
Ghidajul de conectare (6) de pe modulul de afişaj intră în locaşul (4)
modulului conexiuni pacient.
Apropiaţi modulul conexiuni pacient de modulul de afişaj până când
sistemul de blocare (2) al modulului conexiuni pacient intră în contact cu
modulul de afişaj (1) scoţând un sunet specific (click).
Verificaţi dacă modulul conexiuni pacient a intrat în ghidajele din partea de
jos şi dacă sistemul de închidere din partea de sus este fixat.
Fig. 4-20 Conectarea modulului conexiuni pacient la modulul de afişaj
(ilustraţia poate fi diferită)
1
2
3
4
5
6
Atenţie
Locaş de prindere
Sistem de închidere
Locaş
Locaş ghidaj conectare
Picioruş
Ghidaj conectare
Inainte de-a conecta modulele, asigurati-va ca nu exista obiecte metalice intre
modulele individuale, de ex. folii conductoare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
53
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.4.4 Conectarea modulului de afişaj la modulul
defibrilator/stimulator
Notă
Procedura se aplică indiferent de faptul dacă modulul conexiuni pacient este
conectat sau nu la modulul de afişaj.
1. Ridicaţi şi înclinaţi modulul de afişaj.
2. Fixaţi modulul de afişaj pe partea de jos a modulului defibrilator/stimulator
(A):
Amândouă picioruşele (4) modulului de afişaj intră în cele două locaşe (3)
ale modulului defibrilator/stimulator.
3. Rotiţi modulul de afişaj înspre modulul defibrilator/stimulator (B) până când
sistemul de închidere (1) al modulului de afişaj intră în locaşurile (2)
modulului defibrilator/stimulator scoţând un sunet specific.
Fig. 4-21 Conectarea modulului de afişaj la modulul defibrilator (ilustraţia
poate fi diferită)
1
2
3
4
Sistem de închidere
Locaş sistem de închidere
Suport cu locaşuri
Picioruş
Fig. 4-22 Conectarea modulului de afişaj la modulul defibrilator/stimulator
SLIM (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
3
4
54
Sistem de închidere
Locaş sistem de închidere
Suport cu locaşuri
Picioruş
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Atenţie
Instrucţiuni generale de utilizare
Inainte de-a conecta modulele, asigurati-va ca nu exista obiecte metalice intre
modulele individuale, de ex. folii conductoare.
4.4.5 Separarea modulului conexiuni pacient de unitatea
compactă
1.
2.
3.
4.
5.
Prindeţi modulului de afişaj de mâner şi trageţi de ambele clame ale
sistemului de închidere în faţă şi în sus sau apăsaţi în spate şi în jos.
Înclinaţi modulul de afişaj şi modulul conexiuni pacient în faţă (A) (a se
vedea capitolul 4.4.1 Deconectarea modului de afişaj de la modulul
defibrilator/stimulator., pagina 51).
Apăsaţi în jos sistemul de închidere al modulului conexiuni.
Înclinaţi modulul conexiuni pacient înapoi şi scoateţi-l în sus (B) (a se
vedea capitolul 4.4.2 Deconectarea modulului conexiuni pacient de la
modulul de afişaj, pagina 52).
Rotiţi din nou modulul de afişaj către modulul defibrilator/stimulator (C)
până când clemele sistemului de închidere al modulului de afişaj intră în
locaşurile modulului defibrilator/stimulator şi se aude un sunet specific (a se
vedea capitolul 4.4.4 Conectarea modulului de afişaj la modulul
defibrilator/stimulator, pagina 54).
A
B
C
Fig. 4-23 Separarea modulului conexiuni pacient de unitatea compactă
(ilustraţia poate fi diferită)
A
B
C
Fig. 4-24 Separarea modulului conexiuni pacient de unitatea compactă cu
defibrilator SLIM
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
55
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.5
Geantă de accesorii
4.5.1 Fixarea genţilor pentru accesorii
1.
Introduceţi modulul conexiuni pacient (1) în husa protectivă (6).
1
3
4
4
3
2
6
5
7
Fig. 4-25 Genţi accesorii şi modulul conexiuni pacient, vedere frontală
(ilustraţia poate diferi)
1
2
3
4
5
6
7
2.
3.
4.
56
Modulul Pacient
Geantă de accesorii
Capsă laterală
Capsă spate
Geantă dreapta
Husă protectivă
Geantă stânga
Introduceţi cele două aripioare cu capse (3) din partea laterală, prin fantele
genţilor din partea stângă, respectiv dreaptă.
Deschideţi fermoarele genţilor din partea stângă, respectiv dreaptă (5 şi 7)
şi apăsaţi puternic capsele în partea de sus a genţilor.
Închideţi capsele din partea din spate (4) a husei protectoare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
Fig. 4-26 Genţi accesorii şi modulul conexiuni pacient, vedere din spate
(ilustraţia poate diferi)
Gențile de accesorii mai noi nu mai sunt dotate cu capse de închidere ci cu
benzi de scai.
Notă
Gențile de accesorii mai vechi nu pot fi utilizate cu modulul defibrilator SLIM.
4.5.2 Împachetarea accesoriilor în genţi
Atenţie
La introducerea cablurilor cu senzori şi a cablurilor ECG, mufele trebuie să
intre în locaşurile lor, deasupra punctului de presiune perceptibil.
Strângeţi (în bucle), dar nu rulaţi cablul pentru a evita defectarea acestuia şi
pentru a permite scoaterea rapidă, fără a se forma noduri.
Introducerea
cablurilor în
partea din
dreapta
Fig. 4-27 Introducerea cablurilor în partea din dreapta a modulului conexiuni
pacient
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
57
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
Geanta din partea
dreaptă
Accesorii
Poziţie
Senzor temperatură (1)
Buzunar exterior
Manşetă TA (2)
Bandă lată de cauciuc
buzunarului exterior
Senzor CO2 (articolul 4)
Buzunar stânga, în partea centrală
Cablu intermediar CO2 (3)
Buzunar dreapta, în partea centrală
Adaptor CO2, (5)
Bandă de cauciuc sub partea laterală
a modulului conexiuni pacient
Senzor corPatch CPR
Buzunar interior
cablul intermediar corPatch CPR
Buzunar interior
Tabelul 4-4
în
faţa
Conţinutul genţii din partea dreaptă
Fig. 4-28 Conţinutul genţii din partea dreaptă (ilustraţia poate diferi)
Notă
58
Conectaţi senzorul de temperatură la modulul conexiuni pacient după ce l-aţi
aplicat pe pacient, pentru a evita mesaje de alarmă eronate datorită
temperaturii extrem de joase.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
Introducerea
cablurilor în
partea din stânga
Fig. 4-29 Introducerea mufelor în partea din stânga a modulului conexiuni
pacient
Geanta stânga
Accesorii
Poziţie
Cablu monitorizare ECG cu 4 fire (1)
Buzunar exterior
Pachet de electrozi ECG (2)
Buzunar stânga, în partea centrală
Cablu intermediar Oximetrie (3)
Buzunar dreapta, în partea centrală
Senzor de deget Oximetrie (4)
Curea de cauciuc în partea centrală
Cablu completare diagnostic ECG cu 6
fire (5)
În partea stângă, lângă conexiunile
modulului
Sistem eliberare tensiune cablu în unghi
drept (6)
–
Tabelul 4-5
2
Conţinutul genţii din partea stângă
3
4
5
1
Rainbow
ECG-D
6
Fig. 4-30 Conţinutul genţii din partea stângă (ilustraţia poate diferi)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
59
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.6
Introducerea aparatului în suporturile de
prindere
4.6.1 Suport defibrilator/unitate compactă
Introducerea
Introduceţi modulul defibrilator cu locaşurile din partea de jos, în picioruşele
suportului (A). Aparatul este blocat automat în suport.
Dacă suportul este echipat cu o sursă de alimentare, modulul
defibrilator/stimulator şi celelalte module conectate la acesta sunt încărcate.
B
A
1
2
Fig. 4-31 Introducerea unităţii compacte în suport (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
Scoaterea
60
Conexiune alimentare modul defibrilator/stimulator
Clemă magnetică integrată
Trageţi în sus mânerul (B) şi scoateţi modulul defibrilator/stimulator din suport.
Notă
Verificaţi în mod regulat zonele de contact între modulul defibrilator/stimulator
(1) şi suport (2) pentru a nu exista materiale străine.
Notă
Scoateţi aparatul din suport într-un interval de 10 s, pentru că, după acest timp,
suportul se închide din nou automat.
Notă
Dispozitivul de încărcare pentru defibrilator/aparat compact trebuie instalat
vertical (nu pe podeasau pe tavan) pentru a asigura gravitațional, contactul cu
conectorul magnetic.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.6.2 Suportul modulului de afişaj
Introducerea
Notă
Modulul de afişaj se introduce în suport în acelaşi mod în care se conectează la
modulul defibrilator/stimulator (a se vedea capitolul 4.4.4 Conectarea modulului
de afişaj la modulul defibrilator/stimulator, pagina 54.):
Procedura se aplică indiferent de faptul dacă modulul conexiuni pacient este
conectat sau nu la modulul de afişaj.
1.
2.
3.
Ridicaţi şi înclinaţi modulul de afişaj.
Fixaţi modulul de afişaj în partea de jos a suportului:
Ambele picioruşe ale modulului de afişaj intră în cele două locaşuri ale
suportului (A).
Rotiţi modulul de afişaj înspre partea de sus a suportului până când
sistemul de închidere al modulului intră în locaşul suportului şi scoate un
sunet specific (B).
B
A
Fig. 4-32 Introducerea modulul de afişaj în suport (ilustraţia poate fi diferită)
Scoaterea
Modulul de afişaj este scos din suport în acelaşi mod în care se separă de
modulul defibrilator/stimulator (a se vedea de asemenea secţiunea 4.4.1
Deconectarea modului de afişaj de la modulul defibrilator/stimulator., pagina
51):
1.
2.
Prindeţi modulului de afişaj de mâner şi trageţi de ambele clame ale
sistemului de închidere în faţă şi în sus sau apăsaţi în spate şi în jos.
Înclinaţi modulul de afişaj în faţă şi scoateţi-l în sus.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
61
Manual de utilizare corpuls3
Instrucţiuni generale de utilizare
4.6.3 Suportul de încărcare al modulului conexiuni
pacient
Introducerea
1.
2.
3.
4.
5.
Poziţionaţi modulul conexiuni pacient ca în Fig. 4-33.
Fixaţi modulul conexiuni pacient cu partea de jos, pe lungime, în suportul
de încărcare (A):
Locaşurile modulului conexiuni pacient intră în cele două picioruşe (4) ale
suportului de încărcare.
Ghidajul de conectarea (5) intră în locaşurile (3) modulului conexiuni
pacient.
Rotiţi modulul conexiuni pacient către suportul de încărcare (B) până când
sistemul de închidere intră în contact cu modulul scoţând un sunet specific.
Verificaţi dacă modulul conexiuni pacient a intrat corespunzător în ghidaje
şi în sistemul de închidere.
Cuplaţi centura de siguranţă de sub modulul conexiuni pacient şi fixaţi-o
strâns (nu este ilustrat).
1
2
4
A
6
5
4
3
B
C
Fig. 4-33 Introducerea modulului conexiuni pacient în suportul de încărcare (în
acest caz, instalaţia de perete)
1
2
3
4
5
6
Scoaterea
62
1.
2.
3.
Sistem de închidere
Sistem de închidere
Locaş ghidaj conectare
Picioruşe
Ghidaj conectare
Curea
Desfaceţi centura de siguranţă (nu este ilustrat în Fig. 4-33).
Ţineţi bine modulul conexiuni pacient şi trageţi de curea (6) în lateral (C).
Scoateţi modulul conexiuni pacient din suport.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5
Intervenţie - Terapie
5.1
Electrozi de Terapie pentru Defibrilare şi
Stimulare
5.1.1 Tipuri de Electrozi de Terapie
Notă
Odată cu introducerea electrozilor de terapie preconectaţi corPatch easy (P/N
05120.1), pentru adulţi (P/N 04324.3) şi Pediatric (P/N 05120.1) au fost stabilite
limite mai mari pentru greutatea corporală a pacienților. Producătorul asigură
faptul că şi electrozii de terapie corPatch easy Neonat furnizaţi anterior (P/N
04324.2) pot fi utilizaţi pentru defibrilarea cu un nivel de energie de până la 100
Joule și până la o greutate corporală de 25 kg. Este garantată siguranţa în
exploatare precum şi eficienţa medicală a electrozilor de terapie.
Sunt disponibili diverşi electrozi de terapie pentru defibrilare şi stimulare:
Electrozi de terapie
Aplicaţie
Grup pacienţi
Padele de şoc
Defibrilare,
Cardioversie,
Monitorizare ECG
Adulţi/copii
Electrozi nou-născuţi şi
sugari
(adaptoare pentru padele de
şoc)
Defibrilare,
Cardioversie,
Monitorizare ECG
Nou-născuţi/sugari
până la 5 kg
electrozi corPatch easy
(electrozi de unică folosinţă)
Defibrilare,
Cardioversie,
Monitorizare ECG,
Stimulare
Adulţi/copii
Linguri de șoc interne
(sterilizabile)
Defibrilare,
Cardioversie,
Monitorizare ECG
Tabelul 5-1
Padele de şoc
Electrozi de şoc
pediatrici
electrozi
corPatch easy
Nou-născuţi/sugari
Adulţi/copii
Nou-născuţi/sugari
Electrozi de terapie pentru defibrilare şi stimulare
Padelele de şoc pot fi folosite pentru defibrilare, cardioversie sincronă şi pentru
monitorizare ECG (înregistrare DE). Pentru a utiliza padelele de şoc cu
defibrilatorul/stimulatorul SLIM, este necesar un cablu adaptor intermediar.
Defibrilarea, cardioversia sincronă şi monitorizarea ECG pentru nou născuţi şi
sugari este făcută cu ajutorul padelele de şoc pentru copii (adaptoare) care sunt
montate pe padelele de şoc. Energia este redusă în mod automat la un rată de
10:1 în cazul în care sunt montate adaptoare (a se vedea capitolul 5.4.5
Defibrilarea Manuală şi Cardioversia Nou-Născuţi şi Copii, pagina 80).
Electrozii corPatch easy sunt deja conectaţi la un cablu de electrod şi trebuie
doar conectaţi la cablu de terapie principal al modulului defibrilator/stimulator.
Electrozii corPatch easy preconectaţi pentru defibrilatorul/stimulatorul SLIM
pot fi preconectaţi chiar înainte de-a deschide ambalajul.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
63
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Linguri de șoc
interne
AVERTIZARE
AVERTIZARE
Lingurile de şoc interne sunt formate din electrozi-linguri de şoc şi mânere.
Înainte de-a utiliza electrozii trebuie să-i înşurubaţi în mânere. Mânerele sunt
deja conectate la un cablu de electrozi şi trebuie doar conectate la cablu de
terapie principal al modulului defibrilator/stimulator.
Pentru a garanta protecţia la defibrilare pentru pacienţi, utilizatorii trebuie să
folosească exclusiv accesorii indicate în lista cu accesorii autorizate (a se
vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile,
pag. 228).
Următoarele instrucţiuni de siguranţă, care pot fi găsite de asemenea şi pe
fiecare pachet de electrozi corPatch, trebuie respectate la utilizarea
electrozilor corPatch:
•
Nu striviţi, îndoiţi, pliaţi sau depozitati electrozii sub obiecte grele.
•
Nu deschideţi pachetul până când nu sunteţi gata să-l utilizaţi.
•
Nu utilizaţi electrozii corPatch dacă gelul este uscat.
•
Nu utilizaţi gel adiţional pe electrozii corPatch.
•
Nu suprapuneţi electrozii corPatch.
•
Folosiţi electrozi ECG separaţi când efectuaţi stimulare non invazivă.
•
Nu atingeţi pacientul în timpul defibrilării.
•
Nu descărcaţi padelele de şoc prin electrozii corPatch.
Ţineţi electrozii corPatch departe de alţi electrozi sau părţi metalice
care vin în contact cu pacientul.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare pentru electrozii corPatch
sau orice altă utilizare incorectă sau aplicare eronată a electrozilor
corPatch, poate duce la arsuri severe pentru pacient sau la o terapie
ineficientă.
•
Nu utilizaţi electrozii corPatch dacă
•
Atenţie
ambalajul este deteriorat sau deschis;
•
data de expirare indicată pe ambalaj este depasită;
•
electrodul sau clema de conectare sunt îndoite.
Înlocuiţi electrozii corPatch cel târziu după:
Atenţie
Atenţie
AVERTIZARE
64
•
24 de ore sau 50 de şocuri;
•
8 ore de stimulare cardiacă continuă.
La amplasarea electrozilor corPatch pe pielea pacientului, aveţi grijă să nu
apară incluziuni de aer în zona de contact a suprafeţei adezive. Dacă este
necesar, bărbierit. Aplicaţi electrozii corPatch dinspre centru în afară.
Înainte de-a utiliza lingurile de şoc, vă rugăm studiaţi manualul de utilizare
suplimentar (P/N 04137.05).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.1.2 Conectarea Cablului de Electrozi
Pentru a conecta electrozii de terapie, conectaţi mufa corespunzătoare (2 sau 3
în Fig. 5-1) la cablul de terapie principal (1). Pentru a deconecta, trageţi clema
roşie de deblocare a cablului de terapie şi deconectaţi mufele. Mufele de
conectare sunt protejate împotriva răsucirii.
Când utilizaţi defibrilatorul/stimulatorul SLIM, cablul intermediar (5) trebuie
conectat la cablu de terapie (4) în partea din spate a
defibrilatorului/stimulatorului Slim.
Tip de electrozi
Defibrilator/stimulator
Padele de soc si linguri de şoc
Conectaţi mufa padelelor de şoc sau
a lingurilor de şoc (2) la mufa cablului
principal de terapie (1) a
defibrilatorului/stimulatorului.
La conectarea celor două mufe
trebuie să se audă un sunet specific.
Electrozi corPatch easy
(numai P/N 04324.1 şi 04324.2)
3
Conectaţi mufa (3) a electrozilor
corPatch easy la mufa cablului
principal de terapie (1) a
defibrilatorului/stimulatorului.
La conectarea celor două mufe
trebuie să se audă un sunet specific.
Cablu intermediar şi electrozi
corPatch easy
(doar P/N 05120.1, 05120.2 şi
04324.3)
Conectaţi mufa (5) orientată corect
(1) la mufa de terapie (4) a
defibrilatorului/stimulatorului SLIM
sau la mufa cablului principal de
terapie.
Fig. 5-1
Conectarea cablului electrozilor de terapie
1
2
3
4
5
Notă
Notă
Cablu de terapie principal cu mufa şi clema roşie de deblocare
Mufa pentru padele de şoc şi linguri de şoc
Mufa pentru electrozii corPatch easy
Mufa de terapie
Mufa cablu intermediar corPatch
Pentru orientarea şi conectarea corectă a mufelor, este vizibil un punct în relief
pe ambele mufe, atât pe clema roşie a cablului de terapie cât şi pe mufa
electrozilor de terapie (numai P/N 04324.1 şi 04324.2). Când mufele sunt
orientate corect, electrozii sunt uşor de conectat.
Pentru a utiliza padelele de şoc cu defibrilatorul/stimulatorul SLIM, este necesar
un cablu adaptor intermediar (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate,
piese de schimb şi consumabile, pag. 228).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
65
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Atenţie
Atenţie
Nu folosiți cablul principal de terapie SLIM (cod 04326.0) ca și extensie a
cablului principal de terapie al modulului de defibrilare/stimulare (cod 04300).
În același mod, cablul principal de terapie SLIM nu trebuie combinat cu un al
doilea cablul principal de terapie SLIM.
Dacă mufa electrozilor este răsucită şi conectată prin forţă la cablu de terapie,
va apărea un defect la interfaţa padelelor şi va fi emis un mesaj de alarmă.
Mufa trebuie deconectată şi verificată de daune. Dacă nu sunt daune vizibile,
reconectaţi mufa orientată corect.
5.1.3 Scoaterea Padelor de Şoc de pe Suport si Reintroducerea lor
Scoaterea
padelor de şoc
Pentru a îndepărta padelele de şoc din suportul de pe modulul
defibrilator/stimulator, procedaţi după cum urmează:
Condiţie: Defibrilatorul/stimulatorul este echipat cu suporturi de padele de şoc.
1. Rotiţi padelele de şoc în faţă, aprox. 20°, (A) sau în spate (B).
2. În această poziţie, scoateţi padelele de şoc din aparat (C).
A
B
C
Fig. 5-2
Blocarea padelor
de şoc
Notă
66
Scoaterea padelelor de şoc de pe suport
Pentru a bloca padele de şoc, fixaţi-le în suport şi apăsaţi până când simţiţi că
s-au blocat.
Padela cu butonul verde (APEX) trebuie plasată în suportul din partea dreapta,
iar padela cu butonul roşu (STERNUM) în partea stângă. Etichetele informative
sunt plasate deasupra suporturilor.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
5.2
Atenţie
AVERTIZARE
Pregătirea
pacientului
Impedanţă
pacient
Intervenţie - Terapie
Pregătirea Pacientului pentru Defibrilare,
Cardioversie şi Terapie de Stimulare
Ca şi efect secundar al defibrilării, în cazul pilozităţii abundente, există riscul
înroşirii şi arderii pielii.
Înregistrarea ECG cu electrozii de terapie sau prin cablu de monitorizare ECG
cu 4 poli este afectată dacă pielea este contaminată sau există păr excesiv.
Înainte de a face măsurările terapeutice, pacientul trebuie să fie pregătit:
1. Îndepărtaţi hainele de pe partea superioară a corpului pacientului.
2. Îndepărtaţi orice tip de bijuterii care sunt situate aproape sau între cei doi
electrozi de terapie.
3. Îndepărtaţi pilozităţile în exces, pentru ca zonele conductoare a electrozilor
de terapie să fie în contact deplin cu pielea.
4. Curătaţi şi uscaţi pielea înainte de-a folosi electrozii de terapie.
Cu electrozii de terapie ataşaţi, impedanţa pacientului este măsurată de aparat
şi afişată în culori inversate precum "OK", "MICĂ" sau "MARE" în modul de
defibrilare
Când impedanţa este prea mică sau prea mare, eliberarea şocului este blocată.
Impedanţa mare este afisată în caz de:
• păr excesiv,
• piele contaminată,
• padelele de şoc nu sunt complet acoperite cu gel,
• presiunea de contact a padelelor de şoc este prea mică,
• poziţie incorectă a electrozilor corPatch,
• incluziuni de aer la ataşarea electrozilor corPatch
Impedanţa mică este afişată în caz de:
• utilizare exagerată de gel pe padelele de şoc,
• distanţă prea mică între electrozii de terapie,
• piele pacient udă,
• probleme tehnice cu cablu de electrod
Pe suprafeţele metalice şi/sau umede, trebuie luate următoarele măsuri de
protecţie, în timpul defibrilării:
AVERTIZARE
• Eliberaţi şocul în operaţie semi-modulară (numai când se utilizează
electrozi corPatch) cu o distanţă de siguranţă suficientă până la pacient
şi
• Asezarea pacientului pe o targa uscata sau pe o suprafata care nu
conduce curentul electric inainte de defibrilare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
67
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.3
Defibrilarea în Modul AED
5.3.1 Informaţii despre Modul AED
Notă
Mod AED
pentru copii
Utilizarea defibrilatorului în modul AED nu este recomandată pentru pacienţii cu
vârsta mai mică de 12 luni.
Dacă nu este disponibil nici un aparat special AED pediatric pentru pacienţii
între 1 şi 8 ani, se recomandă să utilizaţi defibrilatorul în modul AED cu electrozi
corPatch (Neonate (nou-născuţi) sau Pediatric).
Cand corpuls3 este in modul AED, utilizatorul trebuie sa urmeze un protocol
de defibrilare standard. Algoritmul este bazat pe recomandările Consiliului
European de Resuscitare 2010.
AED
Timpul de pornire a corpuls3 este redus dacă corpuls3 este pornit direct în
modul AED prin apăsarea tastei AED.
După apăsarea tastei AED apare următoarea structură a ecranului:
Fig. 5-3
Mod AED, pagină iniţială (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
68
Linie de status
Zona parametrii
ECG curent (înregistrare II/DEauto)
Zonă curbe configurabile
Energie presetată automat
Metronom
Tastă Programabilă Configurare energie
Impedanţă pacient
Instrucţiuni de operare
Nivel de încărcare
Intervalul de timp de la ultimul şoc
Numărul de şocuri de la pornirea aparatului
Intervalul de timp de la iniţierea modulul de defibrilare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Curba afişată pe prima linie a ecranului este presetată şi nu poate fi configurată.
Prima curbă afişează ECG-ul înregistrat de respectivii electrozii de defibrilare,
comutând automat între autoII si DEauto:
• Electrozi corPatch: - Înregistrare ED, prin electrozii corPatch
• padele de şoc şi
Einthoven derivaţia IIauto,
înregistrat prin electrozi ECG si cablu ECG cu 4-
poli
cablul de monitorizare
sau
- înregistrare DEauto,
prin padele de şoc, dacă nu este ECG cu 4-poli
cablul de monitorizare este conectat
Amplitudinea curbelor ECG este de 10 mm/mV. Controlul automat al
amplitudinii ECG este dezactivat.
Pentru operarea în modul AED sunt disponibile următoarele taste:
1. AED
2. Analiza
3. Șoc
Fig. 5-4
Înregistrare voce
AVERTIZARE
AVERTIZARE
AVERTIZARE
Taste funcţionale mod AED
Când utilizaţi electrozii corPatch, şocul este livrat prin apăsarea tastei Şoc de
pe modulul de afişaj.
Când folosiţi padelele de şoc, şocul este descărcat prin apăsarea simultană a
butoanelor de pe padelele de şoc.
Defibrilatorul încărcat poate fi descărcat intern prin apăsarea tastei
programabile [Anulare].
În modul AED este valabilă o opţiune configurabilă de înregistrare voce care
este implicit dezactivată. Dacă opţiunea de înregistrare voce este activată de
utilizator, toate sunetele din mediul înconjurător vor fi înregistrate (a se vedea
capitolul 7.4.4 Configurarea funcţiei de defibrilare (persoane răspunzătoare de
aparat) , pagina 167).
În fiecare caz individual utilizatorul instruit determină progresul în funcţie de
cerinţele medicale. Procedurile prezentate reflectă posibilităţile de operare a
dispozitivului.
La pacienţii cu stimulator cardiac implantat, plasarea electrozilor direct peste
stimulator este contraindicată.
În anumite condiţii pot fi cauzate răni ireversibile asupra miocardului.
În astfel de cazuri, folosiţi poziţia electrozilor astfel: sub clavicula stângă
parasternal şi sub mamelonul drept, aprox. în spaţiul intercostal 5 la nivelul
apex al inimii.
La pacienţii cu un stimulator cardiac implantat, este posibil ca ritmul ECG
care poate fi defibrilat sau aritmiile să fie detectate numai într-o măsură limită.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
69
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
AVERTIZARE
AVERTIZARE
AVERTIZARE
AVERTIZARE
Dacă configuraţia de reţea a corpuls3 este modificată în timpul analizei
ECG în modul AED (schimbaţi de la o conexiune radio la o conexiune
mecanică sau invers), analiza ECG va fi întreruptă.
În acest caz analiza ECG trebuie repornită.
Aparatele care nu sunt protejate împotriva defibrilării trebuie deconectate de
la pacienţi în timpul defibrilării.
Când un defibrilator este în funcţiune, toate cablurile ECG necesare trebuie
să fie conectate la modulul pacient şi toţi electrozii trebuie să fie ataşaţi la
pacient. Dacă cablul de monitorizare ECG cu 4-poli şi cablul intermediar de
diagnostic cu 6-poli nu sunt folosiţi într-o defibrilaţie, atunci trebuie
deconectate de la modulul pacient.
În modulul de defibrilare, nu sunt afişate sau salvate alarmele fiziologice.
Alarmele tehnice sunt semnalizate optic şi acustic.
5.3.2 Defibrilarea Manuală în modul AED cu Electrozi
corPatch
Când se folosesc electrozii corPatch, este obţinut ECG-ul şi analiza este
executată prin electrozii corPatch ataşaţi de pacient (indicat ca DE). Nu este
necesar un cablu suplimentar de monitorizare ECG cu 4 poli.
AED
Analiza
Analyse
Efectuarea unei
defibrilări
Analiza
Analyse
70
Pentru a porni modul AED, apăsaţi tasta AED.
Pregătiţi pacientul (a se vedea capitolul 5.2 Pregătirea Pacientului pentru
Defibrilare, Cardioversie şi Terapie de Stimulare, pagina 67).
3. Verificaţi aspectul ambalajului electrozilor şi verificaţi data expirării.
4. Aplicaţi electrozii corPatch pe pacient, după cum este prezentat pe
ambalaj electrozilor.
5. Dacă este activat, selectaţi nivelul de energie necesar prin tastele
programabile sau butonul rotativ (a se vedea capitolul 7.4.4 Configurarea
funcţiei de defibrilare (persoane răspunzătoare de aparat) , pagina 167).
6. Pentru a porni analiza ECG, apăsaţi tasta Analiză.
7. Cu mesajul "Apasati butonul pentru soc" şi semnalul sonor,
aparatul indică faptul că defibrilarea poate fi efectuată.
8. Pentru a defibrila, ţineţi apăsată tasta Şoc până când şocul este livrat.
9. Dacă şocul a fost livrat cu succes, apare mesajul Soc livrat. După
eliberarea unui șoc, va fi tipărit automat un protocol şocuri.
10. Mesajul "Nu se recomanda şoc" indică faptul că defibrilarea nu este
posibila şi că tasta Şoc este blocată.
11. Continuaţi cu protocolul standard sau local valid de resuscitare.
12. Mesajul "Apăsaţi butonul pentru analiza" indică faptul că tasta
Analiza trebuie apăsată din nou pentru a efectua o analiză ECG.
1.
2.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Notă
Odată cu introducerea electrozilor de terapie preconectaţi corPatch easy (P/N
05120.1), pentru adulţi (P/N 04324.3) şi Pediatric (P/N 05120.1) au fost stabilite
limite mai mari pentru greutatea corporală a pacienților. Producătorul asigură
faptul că şi electrozii de terapie corPatch easy Neonat furnizaţi anterior (P/N
04324.2) pot fi utilizaţi pentru defibrilarea cu un nivel de energie de până la 100
Joule și până la o greutate corporală de 25 kg. Este garantată siguranţa în
exploatare precum şi eficienţa medicală a electrozilor de terapie.
Notă
Ritmul RCP poate fi susţinut acustic prin activarea metronomului de la tasta
programabilă [Metronom].
Nivelul energiei selectate este disponibil pentru un interval de 30 de secunde
după încărcare. Dacă nu este declanşat nici un soc în acest interval de timp,
aparatul se descarcă intern.
Notă
AVERTIZARE
În timpul analizei ECG, este esenţial să evitaţi mişcările şi vibraţiile aparatului.
Menţineţi pacientul calm în poziţie orizontală.
Nu atingeţi pacientul.
Este esenţial să deconectaţi respiraţia artificială în timpul analizei ECG.
Aceasta duce la rezultate false ale analizei din moment ce expansiunea
periodică a pieptului poate simula un ritm ECG.
5.3.3 Defibrilarea în Mod AED cu Padele de Şoc
Pentru a efectua o defibrilare în mod AED cu padelele de şoc, trebuie obţinut un
ECG pentru analiza prin electrozii ECG şi cablu de monitorizare ECG cu 4-poli.
AED
1.
2.
3.
4.
5.
Analiza
Analyse
6.
7.
Pentru a porni modul AED, apăsaţi tasta AED.
Pregătiţi pacientul (a se vedea capitolul 5.2 Pregătirea Pacientului pentru
Defibrilare, Cardioversie şi Terapie de Stimulare, pagina 67).
Conectaţi cei patru electrozi ECG ai cablului ECG cu 4 fire la pacient (a se
vedea capitolul 6.3 Monitorizare ECG, pagina 96).
Acoperiţi complet suprafaţa electrozilor a padelelor de şoc cu gel pentru
defibrilare.
Dacă este activat, selectaţi nivelul de energie necesar prin tastele
programabile sau butonul rotativ (a se vedea capitolul 7.4.4 Configurarea
funcţiei de defibrilare (persoane răspunzătoare de aparat) , pagina 167).
Pentru a porni analiza ECG, apăsaţi tasta Analiză sau apăsaţi pe unul din
butoanele de pe padelele de şoc.
Cu mesajul "Apasati butonul pentru soc" şi semnalul sonor,
aparatul indică faptul că defibrilarea poate fi efectuată.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
71
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
8.
9.
Aplicaţi padela de şoc APEX (Fig. 5-5, 1) în laterala vârfului inimii (al 5-lea
spaţiu intercostal).
Aplicaţi padela de şoc STERNUM (Fig. 5-5, 2) în partea dreaptă a toracelui
deasupra sternului.
2
1
Fig. 5-5
1
2
Efectuarea unei
defibrilări
Analiza
Analyse
Notă
Notă
Notă
Notă
72
Aplicarea padelelor de şoc
Poziţia padelei de şoc APEX
Poziţia padelei de şoc STERNUM
10. Tineţi apăsat pe ambele butoane până când şocul a fost livrat. Prin
apăsarea butoanelor se aude un sunet de confirmare.
11. Dacă şocul a fost livrat cu succes, apare mesajul Soc livrat. După
eliberarea unui șoc, va fi tipărit automat un protocol şocuri.
12. Mesajul "Nu se recomandă şoc" indică faptul că defibrilarea nu este
posibilă şi că butoanele de pe padele de şoc sunt blocate.
13. Continuaţi cu protocolul standard sau local valid de resuscitare.
14. Pentru a porni analiza ECG, apăsaţi tasta Analiză sau apăsaţi din nou pe
unul din butoanele de pe padelele de şoc.
Ritmul RCP poate fi susţinut acustic prin activarea metronomului de la tasta
programabilă [Metronom].
Nivelul energiei selectate este disponibil pentru un interval de 30 de secunde
după încărcare. Dacă nu este declanşat nici un soc în acest interval de timp,
aparatul se descarcă intern.
Din motive de siguranţă, când se folosesc padelele de şoc, tastele de pe
monitor Încarcă şi Şoc sunt blocate. Încărcarea şi eliberarea şocul de
defibrilare pot fi eliberate doar de la butoanele de pe padele.
Selectarea energie poate fi realizată prin conectarea ambelor suprafeţe a
padelelor de şoc (scurt circuit). Pentru a reduce energia, apăsaţi scurt butonul
APEX de pe padela de şoc. Pentru a creşte energia, apăsaţi scurt butonul
STERNUM de pe padela de şoc.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
AVERTIZARE
AVERTIZARE
Intervenţie - Terapie
În timpul analizei ECG, este esenţial să evitaţi mişcările şi vibraţiile aparatului.
Menţineţi pacientul calm în poziţie orizontală.
Nu atingeţi pacientul.
Este esenţial să deconectaţi respiraţia artificială în timpul analizei ECG.
Aceasta duce la rezultate false ale analizei din moment ce expansiunea
periodică a pieptului poate simula un ritm ECG.
Aveţi grijă ca gelul pentru defibrilare să nu ajungă pe porţiunea izolată dintre
suprafaţa de contact şi mânerul padelei de şoc. Folosiţi numai gel pentru
defibrilare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
73
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.4
Defibrilare Manuală şi Cardioversie
5.4.1 Informaţii despre Defibrilare Manuală şi
Cardioversie
În modul de defibrilare manuală al corpuls3, utilizatorii au libertatea deplină de
acţiune şi de luarea deciziilor în ceea ce priveşte utilizarea defibrilatorului.
Trebuie să evalueze ECG-ul şi pot, în funcţie de pacient, să selecteze energia
necesară şi să declanşeze şocul de defibrilare sau cardioversie.
Manual
Manuell
Timpul de pornire a corpuls3 este redus dacă corpuls3 este pornit direct în
modul manual de defibrilare prin apăsarea tastei Manual.
După apăsarea tastei Manual apare următoarea structură a ecranului:
Fig. 5-6
Defibrilare manuală, pagină iniţială (ilustraţia poate fi diferită)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
74
Linie de status
Zona parametrii
ECG curent (înregistrare II/DEauto)
Zonă curbe configurabile
Energie presetată
Metronom
Opţiune sincronizare
Impedanţă pacient
Instrucţiuni de operare
Nivel de încărcare
Intervalul de timp de la ultimul şoc
Numărul de şocuri de la pornirea aparatului
Intervalul de timp de la iniţierea modulul de defibrilare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Curba afişată pe prima linie a ecranului este presetată şi nu poate fi configurată.
Astfel, ECG-ul înregistrat de respectivii electrozi de terapie este afişat,
comutând automat între IIauto şi DEauto:
• electrozi corPatch: - Înregistrare ED, prin electrozii corPatch
& linguri de şoc:
• padele de şoc şi
Einthoven derivaţia IIauto,
înregistrat prin electrozi ECG si cablu ECG cu 4-
poli
cablul de monitorizare
sau
- înregistrare DEauto,
prin padele de şoc, dacă nu este ECG cu 4-poli
cablul de monitorizare este conectat
Amplitudinea curbelor ECG este de 10 mm/mV. Controlul automat al
amplitudinii ECG este dezactivat.
Persoanele responsabile de aparat pot preconfigura nivelul de energie cu
funcţia Energie Auto. Acest nivel de energie este automat disponibil când
aparatul este pornit pentru prima dată în modul manual de defibrilare (a se
vedea capitolul 7.2 Configurarea funcţiei de defibrilare, pagina 152).
Sunt disponibile următoarele taste pentru a opera dispozitivul în modul manual:
1. Manual
2. Incarca
3. Șoc
Fig. 5-7
Taste control pentru defibrilare manuală şi cardioversie
Când utilizaţi electrozii corPatch sau padele de şoc interne, şocul este livrat
prin apăsarea tastei Şoc de pe modulul de afişaj.
Când folosiţi padelele de şoc, şocul este descărcat prin apăsarea simultană a
butoanelor de pe padelele de şoc.
Defibrilatorul încărcat poate fi descărcat intern prin apăsarea tastei
programabile [Anulare].
Configurările pentru cardioversie sunt ajustate prin tasta programabilă [Sync].
Sunt disponibile următoarele setări:
•
Auto Sync: Dacă este detectat complexul QRS, dispozitivul sincronizează
eliberarea şocului pentru cardioversie.
Dacă nu este declanşat nici un şoc timp de-o secundă după
apăsarea şi menţinerea tastei Şoc, aparatul efectuează
automat o defibrilare.
•
Sync:
Dacă este detectat complexul QRS, dispozitivul sincronizeză
eliberarea şocului pentru cardioversie.
Dacă nu este detectat nici un complex QRS, cardioversia sau
defibrilarea nu este posibilă.
•
Asinc:
Defibrilarea se efectuează numai asincron.
În acest mod, cardioversia nu este posibilă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
75
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Înregistrare voce
În modul manual, este valabilă o opţiune configurabilă de înregistrare voce care
este implicit dezactivată. Dacă opţiunea de înregistrare voce este activată de
utilizator, toate sunetele din mediul înconjurător vor fi înregistrate (a se vedea
capitolul 7.4.4 Configurarea funcţiei de defibrilare (persoane răspunzătoare de
aparat) , pagina 167).
O cardioversie poate duce la o fibrilatie ventriculară sau asistolie. Atunci când
efectuați cardioversia trebuie să aveți în vedere următoarele:
•
•
•
AVERTIZARE
•
•
AVERTIZARE
AVERTIZARE
AVERTIZARE
ECG -ul trebuie să fie stabil cu un ritm cardiac de cel puțin 60/min.
Starea de sinconizare trebuie să fie rămână constant în SINC.
Simbolurile de marcaj QRS (triunghiuri) trebuie să apară în dreptul
fiecărui complex QRS. NU vă bazați doar pe sunetul QRS emis de
aparat.
Eliberarea şocului trebuie efectuată în concordanţă cu recomandările
în viguare.
Daca socul nu este eliberat in prima secunda de la apasarea
butoanelor de soc de pe padele sau a tastei Soc de pe modulul
afisaj, socul va fi eliberat independent de starea sincronizarii.
Aparatele care nu sunt protejate împotriva defibrilării trebuie deconectate de
la pacient în timpul defibrilării sau cardioversiei.
Când un defibrilator este în funcţiune, toate cablurile ECG necesare trebuie
să fie conectate la modulul pacient şi toţi electrozii trebuie să fie ataşaţi la
pacient. Dacă cablul de monitorizare ECG cu 4-poli şi cablul intermediar de
diagnostic cu 6-poli nu sunt folosiţi într-o defibrilaţie, atunci trebuie
deconectate de la modulul pacient.
Nu este salvată nici o alarmă fiziologică în modul defibrilare.
Alarmele tehnice sunt indicate vizual şi acustic.
5.4.2 Defibrilarea Manuală cu Electrozi corPatch
Când se folosesc electrozi corPatch, ECG-ul este obţinut prin electrozii
corPatch ataşaţi de pacient (indicat ca DE). Prin intermediul electrozilor ECG
şi a cablului de monitorizare ECG cu 4 fire ataşaţi, pot fi afişate derivaţii
suplimentare în a doua zonă a curbelor configurabile (a se vedea capitolul 6.3
Monitorizare ECG, pagina 96).
Manual
Manuell
1.
2.
3.
76
Pentru a porni modul de defibrilare manual, apăsaţi tasta Manual.
Pregătiţi pacientul (a se vedea capitolul 5.2 Pregătirea Pacientului pentru
Defibrilare, Cardioversie şi Terapie de Stimulare, pagina 67).
Verificaţi aspectul ambalajului electrozilor şi verificaţi data expirării.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
4.
Laden
Incarcare
5.
6.
7.
8.
9.
Intervenţie - Terapie
Aplicaţi electrozii corPatch pe pacient, după cum este prezentat pe
ambalaj electrozilor. Selectaţi nivelul de energie dorit cu butonul rotativ sau
prin tastele programabile şi confirmaţi prin apăsarea butonului rotativ.
Pentru a începe procesul de încărcare, apăsaţi tasta de Încărcare.
Procesul de încărcare durează maximum 5 secunde în funcţie de treapta
de energie selectată.
Aşteptaţi până când mesajul Pregătit pentru şoc este afişat pe ecran
şi semnalul sonor este activ. Aparatul este pregătit pentru livrarea unui şoc
de defibrilare.
Ţineţi apăsată tasta Şoc până când socul este livrat pentru a efectua
defibrilarea sau cardioversia.
Dacă şocul a fost livrat cu succes, apare mesajul Soc livrat. După
eliberarea unui șoc, va fi tipărit automat un protocol şocuri.
Continuaţi cu protocolul standard sau local valid de resuscitare.
Notă
Odată cu introducerea electrozilor de terapie preconectaţi corPatch easy (P/N
05120.1), pentru adulţi (P/N 04324.3) şi Pediatric (P/N 05120.1) au fost stabilite
limite mai mari pentru greutatea corporală a pacienților. Producătorul asigură
faptul că şi electrozii de terapie corPatch easy Neonat furnizaţi anterior (P/N
04324.2) pot fi utilizaţi pentru defibrilarea cu un nivel de energie de până la 100
Joule și până la o greutate corporală de 25 kg. Este garantată siguranţa în
exploatare precum şi eficienţa medicală a electrozilor de terapie.
Notă
Ritmul RCP poate fi susţinut acustic prin activarea metronomului de la tasta
programabilă [Metronom].
Dacă butonul rotativ este apăsat în modul manual de defibrilare, selectarea
energiei de pe monitor este posibilă doar cu ajutorul tastelor programabile.
Apăsaţi din nou tasta Manual, pentru a putea selecta nivelul de energie cu
butonul rotativ.
Nivelul energiei selectate este disponibil pentru un interval de 30 de secunde
după încărcare. Dacă nu este declanşat nici un soc în acest interval de timp,
aparatul se descarcă intern.
Notă
Notă
5.4.3 Defibrilarea Manuală şi Cardioversia cu Padele de
Şoc
Când se folosesc padele de şoc, ECG-ul este obţinut prin padelele de şoc
apăsate pe toracele pacientului (indicat ca DE). Prin intermediul electrozilor
ECG şi a cablului de monitorizare ECG cu 4 fire ataşaţi, pot fi afişate derivaţii
suplimentare în a doua zonă a curbelor configurabile (a se vedea capitolul 6.3
Monitorizare ECG, pagina 96).
Notă
Manual
Manuell
Obţinerea ECG-ului prin electrozii de ECG şi prin cablu de monitorizare ECG cu
4 fire (explicată mai jos) asigură o calitate mai bună a semnalului decât cea prin
padelele de şoc.
1.
2.
3.
Pentru a porni modul de defibrilare manual, apăsaţi tasta Manual.
Pregătiţi pacientul (a se vedea capitolul 5.2 Pregătirea Pacientului pentru
Defibrilare, Cardioversie şi Terapie de Stimulare, pagina 67).
Conectaţi cei patru electrozi ECG ai cablului ECG cu 4 fire la pacient (a se
vedea capitolul 6.3 Monitorizare ECG, pagina 96).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
77
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
4.
5.
6.
Acoperiţi complet suprafaţa electrozilor a padelelor de şoc cu gel pentru
defibrilare.
Aplicaţi padela de şoc APEX (Fig. 5-8, 1) în laterala vârfului inimii (al 5-lea
spaţiu intercostal).
Aplicaţi padela de şoc STERNUM (Fig. 5-8, 2) în partea dreaptă a toracelui
deasupra sternului.
2
1
Fig. 5-8
Aplicarea padelelor de şoc
1
2
Poziţia padelei de şoc APEX
Poziţia padelei de şoc STERNUM
Selectaţi nivelul de energie dorit prin butonul rotativ sau prin tastele
programabile.
8. Pentru a începe procesul de încărcare apăsaţi scurt unul din butoanele de
pe padelele de şoc.
Procesul de încărcare durează maximum 5 secunde în funcţie de treapta
de energie selectată.
9. Aşteptaţi până când mesajul Pregătit pentru şoc este afişat pe ecran
şi semnalul sonor este activ. Aparatul este pregătit pentru livrarea unui şoc
de defibrilare.
10. Tineţi apăsate ambele butoane până când şocul a fost livrat. Prin apăsarea
butoanelor se aude un sunet de confirmare.
11. Dacă şocul a fost livrat cu succes, apare mesajul Soc livrat. După
eliberarea unui șoc, va fi tipărit automat un protocol şocuri.
12. Continuaţi cu protocolul standard sau local valid de resuscitare.
7.
Efectuare
defibrilare/cardioversie
Selecţia de
energie prin
butoanele
padelelor de şoc.
Notă
Notă
78
Scurtcircuitând padelele, selecţia energiei prin butoanele padelelor este activată.
Această funcţie permite selectarea energiei cu ajutorul butonului rotativ în paşi
de 5 J. Această selecţie a energiei nu este posibilă cu electrozii de şoc
pediatrici fixaţi pe padele de şoc.
Ritmul RCP poate fi susţinut acustic prin activarea metronomului de la tasta
programabilă [Metronom].
Dacă butonul rotativ este apăsat în modul manual de defibrilare, butonul rotativ
este blocat şi selectarea energiei de pe unitatea de monitorizare este posibilă
doar cu ajutorul tastelor programabile. Apăsaţi din nou tasta Manual, pentru a
putea selecta nivelul de energie cu butonul rotativ.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Notă
Notă
Notă
Intervenţie - Terapie
Nivelul energiei selectate este disponibil pentru un interval de 30 de secunde
după încărcare. Dacă nu este declanşat nici un soc în acest interval de timp,
aparatul se descarcă intern.
Din motive de siguranţă, când se folosesc padelele de şoc, tastele de pe
monitor Încarcă şi Şoc sunt blocate. Încărcarea şi eliberarea şocul de
defibrilare pot fi eliberate doar de la butoanele de pe padele.
Selectarea energie poate fi realizată prin conectarea ambelor suprafeţe a
padelelor de şoc (scurt circuit). Pentru a reduce energia, apăsaţi scurt butonul
APEX de pe padela de şoc. Pentru a creşte energia, apăsaţi scurt butonul
STERNUM de pe padela de şoc.
AVERTIZARE
Aveţi grijă ca gelul pentru defibrilare să nu ajungă pe porţiunea izolată dintre
suprafaţa de contact şi mânerul padelei de şoc.
Folosiţi numai gel pentru defibrilare.
AVERTIZARE
În timpul declanşării şocului, apăsaţi cu putere padelele de şoc pe toracele
pacientului (presiune de contact de aprox. 8 kg pentru adulţi).
Tineţi apăsate ambele butoane ale padelelor până când şocul este livrat
5.4.4 Defibrilarea Manuală şi Cardioversia cu Linguri de
Şoc
AVERTIZARE
Înainte de-a utiliza lingurile de şoc interne, vă rugăm studiaţi notificările de
siguranţă şi pregătire din manual (P/N 04137.05).
Când se folosesc lingurile de şoc, ECG-ul este obţinut prin lingurile de şoc
apăsate pe inima pacientului. Totuşi, este recomandată obţinerea ECG-ului prin
cablu de monitorizare ECG cu 4 fire (a se vedea capitolul 6.3 Monitorizare ECG,
pagina 96).
Notă
Notă
Manual
Manuell
Obţinerea ECG-ului prin electrozii de ECG şi prin cablu de monitorizare ECG cu
4 fire (explicată mai jos) asigură o calitate mai bună a semnalului decât cea prin
padelele de şoc.
La utilizarea lingurilor de şoc, energia disponibilă este limitată de aparat la
maxim 50J.
1.
2.
3.
4.
Pentru a porni modul de defibrilare manual, apăsaţi tasta Manual.
Conectaţi cei patru electrozi ECG ai cablului ECG cu 4 fire la pacient (a se
vedea capitolul 6.3 Monitorizare ECG, pagina 96).
Înşurubaţi lingurile de şoc sterile cu dimensiunea corectă în suportul pentru
lingurile şoc.
Selectaţi nivelul de energie dorit cu butonul rotativ sau prin tastele
programabile şi confirmaţi prin apăsarea butonului rotativ.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
79
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Laden
Incarcare
5.
6.
7.
8.
9.
Notă
Notă
Pentru a începe procesul de încărcare, apăsaţi tasta de Încărcare.
Procesul de încărcare durează maximum 5 secunde în funcţie de treapta
de energie selectată.
Aşteptaţi până când mesajul Pregătit pentru şoc este afişat pe ecran
şi semnalul sonor este activ. Aparatul este pregătit pentru livrarea unui şoc
de defibrilare.
Tineti apasata tasta Soc pana cand socul este livrat pentru a efectua
defibrilarea sau cardioversia.
Dacă şocul a fost livrat cu succes, apare mesajul Soc livrat. După
eliberarea unui șoc, va fi tipărit automat un protocol şocuri.
Continuaţi cu protocolul standard sau local valid de resuscitare.
Dacă butonul rotativ este apăsat în modul manual de defibrilare, selectarea
energiei de pe monitor este posibilă doar cu ajutorul tastelor programabile.
Apăsaţi din nou tasta Manual, pentru a putea selecta nivelul de energie cu
butonul rotativ.
Nivelul energiei selectate este disponibil pentru un interval de 30 de secunde
după încărcare. Dacă nu este declanşat nici un soc în acest interval de timp,
aparatul se descarcă intern.
5.4.5 Defibrilarea Manuală şi Cardioversia Nou-Născuţi
şi Copii
AVERTIZARE
Electrozi de
defibrilare
Cu electrozii de terapie nou-născuţi, energia este automat redusă. Reducerea
energiei se face la un raport de 1:10, adica o zecime din setul de energie din
modul de defibrilare.
Dacă, de exemplu, este selectat un nivel de energie de 200 J, şocul este
eliberat cu o energie de doar 20 J.
Pentru defibrilare si cardioversie nou-născuţi şi copii, sunt disponibile diverse
tipuri de electrozi:
• Electrozi de şoc pediatrici (ca adaptoare pentru padelele de şoc, până la
greutatea maximă de 5 kg)
• electrozi corPatch easy Neonate până de la greutatea maximă de 12 kg
• electrozi corPatch easy Neonate până de la greutatea maximă de 25 kg
• electrozi corPatch easy pentru adulţi de la greutatea de 10 kg sau 20 kg
• electrozi corPatch easy preconectaţi de la greutatea de 20 kg
electrozi
corPatch easy
Nou-Născuţi
80
Când se utilizează electrozi corPatch easy pentru Nou-Născuţi şi Pediatrici,
energia disponibilă este limitată de dispozitiv la un maxim de 100 J.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Conectarea
electrozilor de
şoc pediatrici
1.
Intervenţie - Terapie
Vă rugăm citiţi şi urmaţi instrucţiunile şi atenţionările de pe suprafaţa
interioară a electrozilor de şoc pediatrici.
1
2
2
3
Fig. 5-9
1
3
Conectarea electrozilor de şoc pediatrici
1
2
3
Padele de şoc pentru adulţi
Electrozi de şoc pediatrici
LED-uri pentru test funcţional
Apăsaţi electrozii de şoc pediatrici (2) pe padelele de şoc (1) până când
simţiţi că marginea a intrat corespunzător.
3. Executaţi un test funcţional:
Declanşaţi un şoc de 10 J cu electrozii de şoc pediatrici în scurtcircuit.
Cele două LED-uri (3) se luminează. Dacă LED-urile nu lumininează,
verificaţi conexiunile şi reluaţi testul funcţional.
4. Continuarea procedurii precum a fost descrisă în capitolul 5.4.3 Defibrilarea
Manuală şi Cardioversia cu Padele de Şoc , pagina 77.
Dacă şocul a fost anulat în timp ce utilizaţi electrozi de defibrilare de copii, ar
putea fi afişat mesajul "Şoc livrat".
2.
Notă
Atenţie
În timpul testului funcţional scurtcircuitaţi electrozii de şoc pediatrici la distanţă
de corpul dvs.
5.5
Stimulator Extern
5.5.1 Informaţii despre Stimulatorul Extern
Aplicarea
electrozilor
corPatch
Controlul
accesului la
modul de
stimulare.
Prin stimularea electrică a mușchiului cardiac, stimulatorul extern al corpuls3
poate suplimenta, influența pozitiv sau prelua complet funcția.
Stimulatorul emite pulsuri de stimulare la mușchiul cardiac al pacientului prin
electrozii corPatch atașaţi toracelui. În acest caz, electrozii corPatch sunt
plasate în poziția anterioară și posterioară.
Modurile diferite de operare permit utilizatorului să adapteze tratament
individual pentru fiecare pacient.
Operatorii pot bloca accesul la modul de stimulare cu ajutorul unui cod PIN.
Este necesar să vă asigurați că persoanele autorizate cunosc codul, altfel nu
vor putea aplica terapia de stimulare necesară.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
81
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Prin apăsarea tastei Stim. aparatul activează modul de stimulare:
Fig. 5-10 Funcţia de stimulare
1
Notă
AVERTIZARE
Tasta de stimulare
Pentru o suprimare fiabilă a impulsurilor de stimulare, trebuie utilizat cablul de
monitorizare ECG cu 4 fire.
Aritmiile, fibrilația ventriculară și asistolia datorate stimulării cu frecvență fixă.
Nu este permisă deconectarea cablului ECG cu 4 poli în timpul stimulării în
modul DEMAND. Altfel, aparatul va comuta în modul FIX, în care este
posibilă stimularea în timpul fazei vulnerabile.
La pacienţii cu un stimulator cardiac implantat, este posibil ca ritmul ECG
care poate fi defibrilat sau aritmiile să fie detectate numai într-o măsură limită.
AVERTIZARE
Atenţie
Nu utilizați stimulatorul extern al aparatului lângă dispozitive chirurgicale de
înaltă frecvență.
Acest lucru poate duce la interferențe de semnal cu stimulatorul cardiac.
Pacientul nu trebuie lăsat nesupravegheat la utilizarea stimulatorului extern
Atenţie
Configurările de bază la prima utilizare a dispozitivul în modul stimulator sunt:
• Intensitate: 0 mA
• Frecvenţă: 70/min
• Mod de operare: DEMAND
Identificare puls
stimulator
82
Momentul de stimulare este marcat printr-o linie verticală verde (vârf) în curbele
ECG. Sub fiecare vârf se află un mic simbol de romb. În plus, un simbol de
romb mare se aprinde intermitent în colțul din stânga-sus a câmpului curbei.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Simbolul  romb în colțul din stânga sus indică impulsul de stimulare al unui
stimulator cardiac implantat.
Fig. 5-11 Identificare puls stimulator
Notă
Mesaj "STIM"
Conectarea și deconectarea electrozilor ECG poate simula impulsuri de
stimulare fals-pozitive. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul detectează
impulsuri de stimulare scurte, chiar dacă pacientul nu are un stimulator (intern)
implantat.
Operațiunea de stimulare este indicată de mesajul "STIM", în colțul din stânga
sus al câmpului curbei.
Atunci când se efectuează stimularea, mesajul "STIM" clipește. Când "STIM"
este afişat permanent, stimulatorul cardiac este pornit (de exemplu, în modul
DEMAND într-o gamă de frecvențe în care nu este necesară nici o stimulare),
dar nu este activ (fără stimulare). Numai atunci când stimulatorul cardiac este
oprit sau întrerupt, nu este afișat mesajul "STIM".
Stimulatorul continuă să funcţioneze în modul de monitorizare.
Dacă utilizatorul
• apasă tasta Pornit/Oprit sau
• trece în modul de defibrilare
în timp ce stimulatorul funcționează, apare o solicitare de confirmare, avertizând
că stimulatorul cardiac este activ. Oprirea stimulatorul sau trecerea în modul de
defibrilare poate fi confirmată prin apăsarea tastei programabile [OK] sau poate
fi anulată prin apăsarea tastei programabile [Anulare].
Notă
Notă
Atâta timp cât stimulatorul este activ, corpuls3 nu poate fi oprit sau nu poate
trece la modul de defibrilare fără o confirmare prealabilă a solicitării.
Stimulatorul poate fi utilizat doar când electrozii corPatch sunt conectaţi la
cablul principal de terapie. Stimulatorul este oprit automat dacă un cablu este
scos în timpul stimulării cardiace.
Dacă cablul ECG nu este conectat la Cutia Pacient, nu va putea fi selectat
modul DEMAND. Terapia de stimulare poate fi aplicată doar în modul FIX.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
83
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.5.2 Pregătirea pentru stimularea cardiacă
Mod de Operare
FIX
AVERTIZARE
Notă
În modul de operare FIX, stimularea este executată cu o frecvenţă rigidă,
indiferent de frecvenţa cardiacă a pacientului.
Funcția de stimulare și funcția de înregistrare ECG sunt compromise dacă
aderenţa electrozilor corPatch sau electrozii ECG este afectată de piele
contaminată sau păr excesiv.
Utilizați numai electrozi corPatch indicați în lista de accesorii aprobate.
Electrozii corPatch nu mai trebuie utilizaţi după data de expirare depăşită
indicată pe ambalaj.
1. Pregătiţi pacientul (a se vedea capitolul 5.2 Pregătirea Pacientului pentru
Defibrilare, Cardioversie şi Terapie de Stimulare, pagina 67).
2. Dacă este necesar, pregătiţi monitorizarea ECG (a se vedea capitolul 6.3.3
Pregătirea pentru monitorizarea ECG, pagina 98).
3. Poziționați electrodul corPatch cu eticheta albastră pe spate, în lateralul
coloanei vertebrale,sub omoplat (1).
4. Poziţionaţi electrodul corPatch cu eticheta roşie pe torace în treimea de
jos a sternului (între al 4-lea şi al 5-lea spaţiu intercostal) (2).
5. Conectaţi electrozii corPatch la cablul de terapie principal.
1
2
Fig. 5-12 Stimulatorul cardiac, aplicarea electrozilor
1 Poziţionarea electrodului corPatch cu eticheta albastră (posterior)
2
Modul de operare
DEMAND
Notă
Funcţia
OVERDRIVE
84
Poziţionarea electrodului corPatch cu eticheta roşie (anterior)
Stimularea este executată în modul DEMAND când frecvenţa cardiacă a
pacientului este sub frecvenţa de stimulare setată.
În plus față de electrozii corPatch, în modul DEMAND, ECG-ul trebuie obținut
prin electrozii ECG și cablul de monitorizare ECG cu 4-poli.
Cu funcţia OVERDRIVE, pacientul cu o frecvenţă cardiacă mare este readus la
o frecvenţă normală
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.5.3 Pornirea Funcţiei de Stimulare
Pregătirea
aparatului
Cerinţă preliminară: Aparatul este pornit.
1.
Apăsaţi tasta Stim. pentru a activa funcţia de stimulare cardiacă.
Va apărea o pagină cu următoarea structură:
Fig. 5-13 Stimulator, pagină iniţială
1
2
3
4
5
6
7
8
Notă
Mod de operare
FIX sau DEMAND
Notă
AVERTIZARE
Zonă parametrii frecvenţă cardiacă
ECG curent (înregistrare II/DEauto)
Zonă configurabilă curbe
Modul de operare al stimulatorului cardiac
Intensitatea selectată
Funcţiile tastelor programabile
Instrucţiuni de operare
Frecvenţa selectată
Stimulatorul cardiac porneşte întotdeauna în modul de operare DEMAND.
2. Apăsaţi tasta programabilă [Mod], dacă este indicat modul de operare FIX.
Dacă doriţi să utilizaţi modul de operare DEMAND, conectaţi cablul de
monitorizare ECG şi continuaţi cu pasul 4.
3. Apăsaţi tasta programabilă [FIX], pentru a selecta modul de operare FIX.
4. Apăsaţi tasta programabilă [Frecv.] şi selectaţi frecvenţa dorită cu ajutorul
butonului rotativ.
Frecvenţa de stimulare poate fi reglată în trepte de 5/min de la 30/min până la
150/min.
Stimularea cardiacă începe imediat ce este selectată o intensitate mai mare
de 0 mA.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
85
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.
Notă
AVERTIZARE
Apăsaţi tasta programabilă [Intens] şi selectaţi intensitatea dorită cu
ajutorul butonului rotativ.
Intensitatea de stimulare poate fi reglată de la 0 la 10 mA şi apoi în trepte de 5
mA până la 150 mA.
Verificaţi în mod regulat eficienţa stimulatorului cardiac prin măsurarea
pulsului pacientului.
La pacienţii cu un stimulator cardiac implantat, este posibil ca ritmul ECG
care poate fi defibrilat sau aritmiile să fie detectate numai într-o măsură limită.
AVERTIZARE
Fig. 5-14 Stimulator, selectarea intensităţii
Pauza stimulare
Continuare
stimulare
Oprire stimulare
86
Dacă este necesar, apăsaţi tasta programabilă [Pauză] pentru a întrerupe
stimularea. Răspundeţi mesajului de confirmare Pauză stimulare? cu tasta
programabilă [Da].
Dacă stimularea a fost întreruptă, apăsaţi tasta programabilă [Continuare
stimulare] pentru a continua stimularea. Răspundeţi mesajului de confirmare
Continuaţi stimularea? cu tasta programabilă [Da].
Pentru a termina stimularea actuală, apăsaţi tasta programabilă [Oprire].
Răspundeţi mesajului de confirmare Opriţi stimularea? cu tasta
programabilă [Da] pentru a termina stimularea şi pentru a reseta stimularea
(DEMAND, 0 mA, 70/min).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Procedura descrisă mai jos este o recomandare de la producător. Utilizatorii
calificaţi vor folosi tratamentul dorit pe propria răspundere.
AVERTIZARE
Funcţia
OVERDRIVE
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi tasta Stim. pentru a activa funcţia de stimulare cardiacă.
Apăsaţi tasta programabilă [Mod] pentru a ieşi din modul de operare
DEMAND.
Apăsaţi tasta programabilă [OVR] pentru a selecta funcţia OVERDRIVE.
Frecvenţa de stimulare va fi setată automat la o valoare imediat sub
frecvenţa cardiacă a pacientului.
Apăsaţi tasta programabilă [Intens] şi selectaţi o intensitate între 60 şi
100 mA.
Fig. 5-15 Stimulator, funcţia OVERDRIVE
5.
6.
7.
8.
Pauza stimulare
Apăsaţi tasta programabilă [Frecv] şi creşteţi treptat frecvenţa până când
stimularea este regulată ("STIM" se aprinde intermitent în câmpul de curbe
derivaţia II). Stimularea începe numai atunci cănd este depăşită frecvenţa
cardiacă a pacientului.
Dacă nu apare o contracţie a muşchiului inimii după fiecare puls de
stimulare, apăsaţi tasta programabilă [Intens] şi creşteţi intensitatea până
când se atinge pragul de stimulare şi frecvenţa cardiacă este în pas cu
frecvenţa de stimulare.
Apăsaţi tasta programabilă [Frecv.] şi scădeţi frecvenţa până când se
atinge frecvenţa cardiacă dorită.
Dacă este necesar, repetaţi pasul 6 şi 7.
Dacă este necesar, apăsaţi tasta programabilă [Pauză] pentru a întrerupe
stimularea. Răspundeţi mesajului de confirmare Pauză stimulare? cu tasta
programabilă [Da].
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
87
Intervenţie - Terapie
Continuare
stimulare
Oprire stimulare
AVERTIZARE
AVERTIZARE
AVERTIZARE
AVERTIZARE
Atenţie
88
Manual de utilizare corpuls3
Dacă stimularea a fost întreruptă, apăsaţi tasta programabilă [Continuare
stimulare] pentru a continua stimularea. Răspundeţi mesajului de confirmare
Continuaţi stimularea? cu tasta programabilă [Da].
Pentru a termina stimularea actuală, apăsaţi tasta programabilă [Oprire].
Răspundeţi mesajului de confirmare Opriţi stimularea? cu tasta
programabilă [Da] pentru a termina stimularea şi pentru a reseta stimularea
(DEMAND, 0 mA, 70/min).
Verificaţi în mod regulat eficienţa stimulatorului cardiac prin măsurarea
pulsului pacientului.
Dacă bateria modulului defibrilator/stimulator este descărcată în modul de
stimulare, în timp ce modulele operează separat, apare pe display un mesaj
de avertizare "Baterie descărcată (Defib)".
Dacă bateria modului defibrilator/stimulator este apropoape descărcată şi
defibrilatorul/stimulatorul se va opri în curând, apare mesajul "Verificaţi
stimulatorul".
În ambele cazuri, conectaţi imediat modulele mecanic sau conectaţi
defibrilatorul/stimulatorul la o sursă de alimentare.
Dacă unitatea de monitorizare pierde conexiunea la reţea cu modulul
defibrilator/stimulator în modul de stimulare cardiacă datorită distanţei prea
mari, acest lucru va fi indicat atât vizual cât şi acustic şi va apărea un mesaj
de avertizare "Verificaţi stimulatorul". Stimularea cardiacă va continua, dar nu
vor putea fi afişate alarmele şi mesajele de eroare. În acest caz, modulele
trebuie readuse în zona normală de acoperire sau reconectate mecanic unul
la celălalt.
Toţi cei patru electrozi ECG ai cablului de monitorizare ECG cu 4-poli trebuie
conectaţi la pacient.
Dacă este folosit adiţional şi cablul complementar cu 6-poli pentru diagnostic,
toţi cei şase electrozi trebuie să fie conectaţi la pacient şi mufa trebuie
conectată la cutia pacient. Nici un electrod nu trebuie să rămână neconectat.
Pentru motive de siguranţă, dacă o defibrilare este efectuată cu padele de
şoc, nu este permisă preconectarea cablului complementar ECG cu 6 poli la
modulul pacient şi nici un electrod nu trebuie ataşat.
Posibilă întârziere a aplicării terapiei
Nu utilizați Defibrilatorul/Stimulatorul în afara razei de acțiune radio a
modulului Monitor/Cutie Pacient. Dacă nu este posibilă comutarea între
modurile de terapie, aduceți modulele în raza de acțiune radio sau utilizați-le
în modul compact.
Notă
Pentru a evita oprirea accidentală a defibrilatorului/stimulatorului, tasta
Pornit/oprit trebuie apăsată cel puţin 3 secunde pentru oprire.
Notă
Dacă bateria din modulul pacient este înlocuită în timpul unei operaţii de
stimulare, stimulatorul cardiac trebuie repornit.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
5.6
Intervenţie - Terapie
Metronom
5.6.1 Informaţii despre Metronom
corpuls3 vine echipat cu un metronom (smartMetronome) care asistă
utilizatorul în timpul RCP. Configuraţia metronomului se face în concordanţă cu
recomandările ştinţifice curente ale asociaţiilor internaţionale pentru resuscitare
(de ex. Consiliul European de Resuscitare (ERC, a se vedea www.erc.edu))
Metronomul este disponibil atât în modul de defibrilare AED cât şi în modul
Manual. corpuls3 emite o serie de sunete (configurabile) pentru compresie şi
ventilaţie prin intermediul difuzorului. Secvenţa de sunete semnalează
utilizatorului cu ce ritm trebuie să efectueze compresiile toracice şi când să
aplice ventilaţia.
Sunt disponibile două semnale sonore diferite:
• Sunet pentru compresie
• Sunet pentru ventilaţie
Sunet pentru
compresie
Sunet pentru
ventilaţie
Notă
Configuraţie
Metronom
Sunetul pentru compresie constă într-o secvenţă ritmică de sunete. Compresiile
toracice ar trebui să urmeze acest ritm. Pentru a semnala faza de ventilaţie,
ultimele cinci sunete pentru compresie sunt mai înalte decât cele precedente.
Sunetul pentru compresie constă într-o secvenţă de două sunete, care
semnalează inspiraţia şi expiraţia. Sunetul pentru ventilaţie este redat de două
ori.
Configuraţia din fabrică pentru metronom este de 100 de compresii toracice pe
minut. Această valoare poate fi modificată de persoana responsabilă de aparat
(a se vedea capitolul 7.4.14 Configurarea Metronomului (Persoane
Responsabile de Aparat), pagina 187).
Metronomul are următoarele şase configurări ce pot fi selectate în modul de
defibrilare de la tasta programabilă din meniu:
Moduri metronom
Explicaţie
Oprit
Metronomul este deactivat.
Adult 30:2
Protocal standard de resuscitare pentru adulţi
Proporţie: 30 de compresii toracice; 2 ventilaţii
Adult Cont.
Compresii toracice continue pentru adulţi, (ex. dacă
pacientul este intubat)
Copil 30:2
Protocal standard de resuscitare pentru copii
Proporţie: 30 de compresii toracice; 2 ventilaţii
Copil 15:2
Protocal standard de resuscitare pentru copii
Proporţie: 15 de compresii toracice; 2 ventilaţii
Copil cont.
Compresii toracice continue pentru copii, (ex. dacă
pacientul este intubat)
Tabelul 5-2
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Moduri metronom
89
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.6.2 Pornire Metronom
Pregătirea
aparatului
Premisă: Aparatul este în modul de defibrilare AED sau manual.
1. Apăsaţi repetat tasta programabilă [Metronom] până când aţi selectat
modul dorit.
Fig. 5-16 Meniul tastei funţionale metronom
2. Pentru a schimba volumul semnalului metronomului, bifaţi câmpul "Volum"
şi confirmaţi prin apăsarea butonului rotativ.
3. Selectaţi volumul dorit prin rotirea butonului.
4. Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
butonul rotativ.
Notă
Dacă utilizatorul trece în modul de monitorizare în timpul RCP, funcţia
metronomului rămâne activă. Metronomul poate fi dezactivat de la tasta
programabilă [Metr. Oprire].
Tonul QRS este dezactivat automat când funcţia metronomului este activă.
Notă
AVERTIZARE
Când aparatul este pregătit pentru şoc în modul AED sau manual,
metronomul este trecut pe pauză.
Imediat după aplicarea şocului sau la 10 secunde după pregătirea pentru şoc
fără a aplica şocul, metronomul revine la sunetul pentru compresie.
În timpul analizei ECG în modul AED metronomul este trecut pe pauză. Dacă
analiza este negativă, metronomul revine la sunetul pentru compresii.
Atenţie
90
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Prin selectarea modului stimulator, metronomul este dezactivat.
Atenţie
5.7
Reacţie RCP
5.7.1 Informaţii despre Reacţie RCP
Dacă se folosește un senzor corPatch CPR, frecvenţa şi profunzimea unei
comprimări poate fi măsurată prin corpuls3. În timpul resuscitării, utilizatorii
primesc informații importante cu privire la calitatea comprimării toracice actuale,
astfel încât să poată reacționa imediat și să ia măsuri corespunzătoare.
Printre informațiile respective este afișată şi frecvenţa actuală, precum și curba
de progres a comprimării toracice actuale. Mesajele audio şi text ca și culoarea
barelor în curba RCP avertizează utilizatorul dacă compresia este suficientă
(bare verzi) sau poate să fie optimizată (bare roșii).
Pentru aceasta, sunt disponibile trei mesaje diferite vocale și text.
• "Apăsaţi mai puternic"
• "Apăsare corectă"
• "Eliberaţi complet presiunea"
Mesaj acustic şi text "Apăsaţi mai puternic" este aplicat în cazul în care
adâncimea recomandată de comprimarea toracelui nu a fost atins. Se repetă la
un interval de 7 secunde, până când adâncimea recomandată de compresii
toracice a fost atinsă sau depășită și mesajul acustic şi text "Apăsare
corectă" este aplicat. Mesajul "Eliberaţi complet presiunea" este
emis la intervale fixe ca un memento pentru recalibrarea senzorului și poate fi
dezactivat din meniul de dialog "Defib - Reacție RCP".
Mesajul acustic şi text nu va fi aplicat, dacă
• metronomul este în faza de ventilaţie,
• în timpul analizei ECG în modul AED,
• Aparatul este pregatit pentru livrarea unui şoc.
• resuscitarea s-a incheiat.
Sunt disponibile două adâncimi diferite de compresie pentru misiune:
• 3,5 cm până la 4,5 cm (Copil)
• 5,0 cm până la 6,0 cm (Adult)
Configuraţia sistemului de reacţie RCP se face în concordanţă cu
recomandările ştinţifice curente ale asociaţiilor internaţionale pentru resuscitare
(de ex. Consiliul European de Resuscitare (ERC, a se vedea www.erc.edu)).
Notă
Sistemul reacţie RCP este disponibil în modul AED si defibrilare manuală, cât și
în modul de monitorizare (configurabil).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
91
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
Notă
Utilizarea reacţie-ul RCP nu este recomandată pentru pacienţii cu mai puţin de
8 ani.
Notă Reacţie-ul RCP va fi disponibil în dispozitive din mai 2013. Dispozitivele mai
vechi pot fi adaptate. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi
partenerii dvs. de vânzări şi service.
Notă Senzorul corPatch CPR este un articol de unică folosință.
Notă Senzorul corPatch CPR este acoperit de unul sau mai multe patente U.S.A.:
7,074,199; 7,108,665; 7,429,250; 8,147,433; 7,220,235.
Pentru a garanta protecţia la defibrilare pentru pacienţi, utilizatorii trebuie să
folosească exclusiv accesorii indicate în lista cu accesorii autorizate.
AVERTIZARE
Atenţie
Detectarea frecvenţei și profunzimii comprimări toracelui poate fi compromisă
prin vibrații.
Nu utilizați senzorii corPatch CPR, dacă
Atenţie
Atenţie
Atenţie
AVERTIZARE
92
•
ambalajul este deteriorat sau deschis;
•
data de expirare indicată pe ambalaj este depasită;
•
senzorul este deteriorat.
Senzorii corPatch CPR utilizaţi trebuie înlocuiți de un senzor nou
corPatch CPR, cel târziu după 24 de ore, pentru a evita de efecte
secundare ca înroșirea și iritarea pielii.
Starea pacientului trebuie să fie evaluată de către utilizatori, independent de
reacţie-ul RCP.
În timpul fazei dintre comprimări, utilizatorul trebuie să se asigure că
presiunea este complet eliberată din torace. În caz contrar, reacţie-ul poate fi
fals-negativ.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.7.2 Pregătirea Reacţie-ului RCP
Utilizarea senzorului corPatch CPR este descrisă în cele ce urmează.
1.
Conectați senzorul corPatch CPR (1), la cablul intermediar corPatch
CPR (2), ce duce la cutia pacient.
Fig. 5-17 Conectarea senzorului corPatch CPR la cablul intermediar
corPatch CPR
2.
Rupet
ți pachetulCPR
corPatch
senzorului
de-a lungul
de marcajele.
3.
Îndepărtaţi folia protectoare de la senzorul corPatch CPR, astfel încât
senzorul corPatch CPR poate fi atașat la toracele pacientului după cum
se arată în ilustrare.
Fig. 5-18 Reacţie RCP, ataşarea senzorului corPatch CPR
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
93
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Terapie
5.7.3 Utilizare Reacţie RCP
Cerinţă preliminară: Aparatul este pornit.
Sistemul Reacţie RCP pornește automat atunci când se aplică senzorul
corPatch CPR.
1.
2.
3.
4.
5.
Dacă este necesar, selectați un câmp de curbă pentru afișarea progresie
compresie (RCP) și pentru a apela contexul curbă din meniu.
Alocați curba RCP în domeniul curbei selectate.
Dacă este necesar, selectaţi un parametru de curbă pentru afişarea
frecvenţei RCP şi apelarea contexul parametru din meniu.
Alocaţi frecvenţa RCP la parametrul câmpului selectat.
Dacă este necesar, selectaţi în meniul principal "Defib" ► "RCP" şi ajustaţi
configurările sistemului Reacţie RCP.
Fig. 5-19 Reacţie RCP
1
2
3
4
Zonă parametrii frecvenţă RCP
Selectaţi adâncimea compresiei toracice
Câmp curbă RCP
Instrucţiuni de operare
Notă Dacă este necesar, unitatea de măsură folosită pot fi ajustate în meniurile de
context și din meniul de configurare.
Atenţie
AVERTIZARE
94
Detectarea frecvenţei și profunzimii comprimări toracelui poate fi compromisă
prin vibrații.
În timpul fazei dintre comprimări, utilizatorul trebuie să se asigure că
presiunea este complet eliberată din torace. În caz contrar, reacţie-ul poate fi
fals-negativ.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6
Utilizare – monitorizare şi diagnostic
6.1
Informaţii despre monitorizare şi diagnostic
corpuls3 oferă opţiuni complete pentru monitorizarea funcţiilor vitale şi
diagnosticul pacienţilor în starea critică.
Aparatul intră automat în modul de monitorizare când este pornit. Trecerea de
la funcţiile terapeutice la modul de monitorizare se face prin apăsarea tastei
Monitor.
Fig. 6-1
Selectarea funcţiei de monitorizare şi diagnostic
1
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Tasta Monitor
95
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.2
Tasta programabilă
[Evoluție]
Manual de utilizare corpuls3
Evoluții monitorizare
Tasta programabilă [Evouție] permite accesarea meniului care permite
vizualizarea curbelor de evoluție a parametrilor vitali, de la pornirea aparatului.
Parametri FC, SpO2, RP și TA sunt afișați implicit.
Fig. 6-2
Curbe evoluíțe
Alți parametri pot fi selectați din meniul de selecție curbe. Pentru a reveni la
curbele de afișare în timp real apăsați tasta [Curbe].
Curbele de evoluție și tabelul de evoluție sunt tipărite în mod implicit în protocol.
Pentru a tipări curbele de evoluție și/sau tabelul de evoluție selectași în meniul
principal "Imprimantă" ► "Pagină Evoluţie".
6.3
Monitorizare ECG
6.3.1 Informaţii despre monitorizarea ECG
Funcţia de monitorizare ECG a corpuls3 permite monitorizarea de rutină a
frecvenţei cardiace şi a ritmului cardiac. Alarmele configurabile atrag atenţia
utilizatorului asupra schimbărilor stării ECG.
Pentru a înregistra ECG ca parte a monitorizării este necesar un cablu de
monitorizare cu 4 fire sau electrozi corPatch.
Notă
96
Cu ajutorul cablului de monitorizare ECG cu 4 fire, pot fi înregistrate şi afişate
pe ecran canalele bipolare extreme după Einthoven (I, II, III) şi canalele
extreme unipolare după Goldberger (aVR, aVL, aVF). Este posibilă afişarea
simultană a maximum şase curbe ECG.
Pentru o suprimare fiabilă a impulsurilor de stimulare, trebuie utilizat cablul de
monitorizare ECG cu 4 fire.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Avertizare
Avertizare
Avertizare
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Pentru a garanta protecţia la defibrilare pentru pacient, utilizatorii trebuie să
folosească exclusiv cabluri ECG de monitorizare descrise în lista cu accesorii
autorizate (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi
consumabile, pagina 228).
Utilizarea în paralel a unui stimulator nervos poate modifica sau suprima
complet afişarea ECG-ului. În unele cazuri, ECG-ul afişează în mod eronat
ECG-ul stimulatorului cardiac implantat.
La pacienţii cu un stimulator cardiac implantat, este posibil ca ritmul ECG
care poate fi defibrilat sau aritmiile să fie detectate numai într-o măsură limită.
Pentru a verifica funcţionalitatea cablurilor ECG, este recomandată utilizarea
tester-ului opţional pentru cabluri ECG (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina ).
6.3.2 Codurile de culori ECG
Se aplică două coduri de culoare pentru cablurile ECG în conformitate cu DIN
EN 60601-2-51. În Europa se foloseşte în general codul 1 şi în SUA codul 2.
CODUL 1
CODUL 2
(folosit de obicei în Europa)
(folosit de obicei în SUA)
Curbe
Etichetare
electrozi
Codul
culorilor
Etichetare
electrozi
Codul
culorilor
Extremităţi
(după Einthoven
şi Goldberger)
R
Roşu
RA
Alb
L
Galben
LA
Negru
F
Verde
LL
Roşu
C
Alb
V
Maro
C1
Alb/roşu
V1
Maro/roşu
C2
Alb/galben
V2
Maro/Galben
C3
Alb/verde
V3
Maro/verde
C4
Alb/maro
V4
Maro/albastru
C5
Alb/negru
V5
Maro/portocaliu
C6
Alb/violet
V6
Maro/violet
N
Negru
RL
Verde
Torace
(după Wilson)
Neutru
Tabelul 6-1
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Coduri de culoare ECG
97
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Notă
Manual de utilizare corpuls3
Toate reprezentările canalelor ECG din acest manual de utilizare se referă la
CODUL 1 (utilizat de obicei în Europa).
6.3.3 Pregătirea pentru monitorizarea ECG
ECG-ul poate fi înregistrat prin următoarele cabluri:
• cablul de monitorizare ECG cu 4 fire,
(pentru canalele I, II, III, aVR, aVL şi aVF)
• Adiţional, prin cablul de completarea a diagnosticului, cu 6 fire,
(pentru canalele C1 până la C6) ca o suplimentare a monitorizării ECG
(pentru poziţionarea electrozilor ECG C1 până la C6, a se vedea capitolul
6.4.2 Pregătirea Pacientului pentru un D-ECG, pagina 105)
Notă
Calitatea înregistrărilor ECG depinde şi de electrozii ECG folosiţi:
• Folosiţi doar electrozii ECG indicaţi în lista de accesorii recomandate (a
se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi
consumabile, pagina 228).
• Nu folosiţi electrozi ECG după data expirării indicată pe ambalaj.
• Folosiţi doar electrozi ECG de acelaşi tip şi realizaţi prin acelaşi proces
de producţie (acelaşi lot).
Funcția de înregistrare ECG este compromisă dacă aderența electrozilor este
afectată datorită pielii contaminate sau exces de păr.
Avertizare
Pregătirea
aparatului
Cerinţă preliminară: aparatul este pornit.
1.
Indepartati pilozitatile in exces pentru ca suprafata conductiva a electrozilor
corPatch sa fie in contact deplin cu pielea.
2.
Dacă este necesar, curăţaţi pielea de pe torace înainte de aplicarea
electrozilor ECG.
Conectaţi electrozii ECG la cablul de monitorizare ECG.
3.
98
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Poziţionarea
cablurilor de
monitorizare ECG
4.
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Plasaţi toţi cei patru electrozi ECG ai cablului de monitorizare ECG cu 4poli pe pacient:
• electrodul ECG roşu: braţul drept;
scurtat: sub clavicula dreaptă (Fig. 6-3, 1)
• electrodul ECG galben: braţul stâng;
scurtat: sub clavicula stângă (Fig. 6-3, 2)
• electrodul ECG verde: piciorul stâng;
scurtat: în zona inghinală stângă,
central faţă de axa piciorului (Fig. 6-3, 3)
• electrodul ECG negru: piciorul drept;
scurtat: în zona inghinală dreptă,
central faţă de axa piciorului (Fig. 6-3, 4)
1
2
4
3
Fig. 6-3
Monitorizare ECG, aplicarea electrozilor ECG (forma prescurtată)
1
2
3
4
Notă
Poziţia electrodului ECG roşu
Poziţia electrodului ECG galben
Poziţia electrodului ECG verde
Poziţia electrodului ECG negru
Conectarea și deconectarea electrozilor ECG poate simula impulsuri de
stimulare fals-pozitive. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul detectează
impulsuri de stimulare scurte, chiar dacă pacientul nu are un stimulator (intern)
implantat.
Pentru a verifica funcţionalitatea cablurilor ECG, este recomandată utilizarea
tester-ului opţional pentru cabluri ECG (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
99
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.3.4 Monitorizarea ECG
ECG-ul este afişat în următorul mod:
• Pot fi afişate până la 6 canale simultan.
• Simbolul intermitent ♥ indică un complex QRS.
• Identificarea unui complex QRS cu markerul QRS  poate fi configurată
(a se vedea capitolul 7.2.1 Monitorizare ECG, pagina 152).
• Simbolul  indică pulsuri de stimulare ale unui stimulator cardiac
implantat.
• Frecvenţa cardiacă poate fi afişată în zona de parametrii. Limitele
alarmelor pot fi configurate.
Fig. 6-4
Monitorizare ECG, pagina iniţială
1
2
1.
2.
Notă
Notă
Imprimarea
curbelor ECG
Zonă parametrii frecvenţă cardiacă
Curbe ECG
Adaptaţi curba ECG dacă este necesar (a se vedea capitolul 6.3.5
Adaptarea Reprezentării Curbei ECG, pagina 102).
Configuraţi alarma aparatului dacă este necesar (a se vedea capitolul 7.3
Configurarea alarmelor, pagina 158).
Tonul QRS şi markerul QRS sunt generate independent şi pot devia uşor unul
faţă de altul.
Dacă nu funcţionează curbe ECG individuale, verificaţi electrozii ECG şi cablul
ECG.
Curbele ECG pot fi listate la imprimanta integrată. A se vedea capitolul 7.1.3
Opţiunile imprimantei, pagina 147 pentru informaţii referitoare la configurarea
imprimării.
Înaintea fiecărei imprimări în timp real mesajul "IMPRIMARE ÎN TIMP REAL"
este listat pe prima pagină.
100
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Pornirea sau oprirea imprimării în timp real prin apăsarea tastei Imprimare.
Fig. 6-5
mV-marker
Marcaje pentru
îndoire
Atenţie
Imprimare în timp real, secțiune
Markerul milivolți (în formă de un impuls dreptunghiular) este situat la marginea
din stânga a câmpului pentru curbe (mV-marker). Amplitudinea acestuia este
determinată de setul de amplificare a curbei ECG. Marker-ulul mV arată o
înălțime de amplitudine de 0,5 sau 1 mV pentru comparatție, astfel poate fi
determinata amplitudinea curbei ECG afișată.
Imprimarea în timp real are trasate marcaje verticale pe marginea superioară şi
inferioară care ajută la îndoirea rapidă a hârtiei. Hârtia îndoită se încadrează în
lăţimea unei coli A4 şi poate fi ataşată pentru documentare.
La temperaturi sub zero °C alarma "Electr. ECG. (x) deconectaţi " poate fi
afectată.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
101
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.3.5 Adaptarea Reprezentării Curbei ECG
Selectarea
derivaţiei
Pot fi afişate simultan până la şase derivatii. Numărul de curbe afişate poate fi
configurat (a se vedea capitolul 7.1.2 Configurarea afişajului, pagina 144).
1. Selectaţi curba dorită şi deschideţi meniul contextual de curbe (a se vedea
capitolul 4.3.2 Meniu contextual parametri şi curbe, pagina ).
Fig. 6-6
Monitorizare ECG, adaptarea curbelor
Selectaţi derivaţia dorită în meniul contextual curbei şi confirmaţi. Este
afişată derivaţia dorită.
3. Dacă este necesar, repetaţi pasul 1 şi 2 pentru alte curbe.
Amplitudinea curbelor ECG afişate poate fi adaptată automat de către aparat
sau poate fi scalată manual (a se vedea capitolul 7.2.1 Monitorizare ECG,
pagina 152).
În cazul adaptării automate, aparatul selectează amplitudinea astfel încât curba
ECG cu cea mai mare amplitudine ocupă jumătate din suprafaţa disponibilă a
ecranului. În consecinţă, pot fi afişate oscilaţii individuale ECG mai mari.
În cazul ajustării manuale, amplificarea care afectează amplitudinea afişajului
poate fi selectată (x 0.25 / x 0.5 / x 1 / x 2).
În meniul de previzualizare D-ECG poate fi selectat factorul de amplificare cu
ajutorul tastelor [Ampl+] și [Ampl-].
Markerul milivolți (în formă de un impuls dreptunghiular) este situat la marginea
din stânga a câmpului pentru curbe (mV-marker). Amplitudinea acestuia este
determinată de setul de amplificare a curbei ECG. Marker-ulul mV arată o
înălțime de amplitudine de 0,5 sau 1 mV pentru comparatție, astfel poate fi
determinata amplitudinea curbei ECG afișată. Markerul milivolt este afişat şi pe
hârtia de imprimare în stânga curbei ECG.
Amplitudinea selectată se aplică la toate curbele ECG afişate.
2.
Amplitudine
mV-marker
Notă
102
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
1.
2.
Viteză de
succesiune
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Selectaţi curba ECG şi activaţi meniul contextual curbei.
Selectaţi amplificaţia dorită în meniul contextual curbei şi confirmaţi.
Curba ECG va fi afişată cu amplificarea dorită. Odată ce selecţia a fost
făcută, programul va ieşi automat din meniul contextual curbei.
Pentru curbele ECG configurate poate fi selectată viteza de succesiune pe
ecran.
Pot fi selectate următoarele viteze de succesiune:
• 12,5 mm/s
• 25 mm/s
• 50 mm/s
Notă
Filtru ECG
Viteza de succesiune selectată se aplică la toate curbele ECG afişate.
1. Selectaţi curba ECG şi activaţi meniul contextual curbei.
2. Selectaţi viteza de succesiune dorită din meniul contextual curbei şi
confirmaţi.
Odată ce selecţia a fost făcută, programul va ieşi automat din meniul
contextual curbei. Curba ECG va fi afişată cu viteza de succesiune dorită.
Aparatul reglează automat filtrele ECG. Dacă este necesar, filtrele pentru
afişarea curbei ECG pot fi modificate şi manual.
Setarea standard a filtrelor ECG în modul de monitorizare este 0,5 - 25 Hz.
Calitatea ECG-ului depinde, printre alţi factori şi de opţiunile filtrelor ECG. A se
vedea capitolul 7.4.5 Opţiunile filtrelor (persoane răspunzătoare de aparat),
pagina 169 pentru informaţii legate de opţiunile filtrelor.
A se vedea capitolul 10 Proceduri în caz de defecţiuni, pagina 229, pentru
instrucţiuni referitoare la îmbunătăţirea calităţii ECG.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
103
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.3.6 Monitorizare Frecvenţă Cardiacă
În cazul monitorizării ECG, este măsurată şi afişată pe ecran şi frecvenţa
cardiacă a pacientului.
1. Dacă este necesar, selectaţi zona de parametrii pentru afişarea frecvenţei
cardiace şi activaţi meniul contextual de parametrii (a se vedea capitolul
4.3.2 Meniu contextual parametri şi curbe, pagina 47).
2. Selectaţi frecvenţa cardiacă în meniul contextual de parametrii şi confirmaţi.
Frecvenţa cardiacă este afişată în câmpul parametrului.
3. Prin intermediul meniul contextual de parametru pentru frecvenţa cardiacă,
alarma VT/VF poate fi activată "Alarma VT/VF Pornita" sau cu dezactivată
"Alarma VT/VF Oprita".
Fig. 6-7
Zonă parametrii frecvenţă cardiacă
1
2
3
4
6.4
Frecvenţa cardiacă curentă în unităţi 1/min
Simbol pentru alarmele active
Limita superioară a alarmei
Limita inferioară a alarmei
Înregistrarea, Măsurarea, Imprimarea şi
Înterpretarea unui Diagnostic ECG
6.4.1 Informaţii privind Diagnostic ECG
Hannover
ECG Sistem HES®
Ciclu
Reprezentativ
104
Pe baza unor curbe ECG de 12 derivatii, HES® Light efectueaza o masuratoare
ECG a diagnosticului ECG. La imprimare, rezultatele sunt aranjate clar în tabele
ceea ce ajută la interpretarea şi diagnosticarea în timpul misiunii.
Optional, HES® Light poate fi completata de o versiune extinsa a HES®.
corpuls3 emite apoi o sugestie de terapie bazata pe rezultatele algoritmilor de
terapie "corpuls S" sau "STEMI" . Cu acestea, utilizatorul poate lua deciziile
tactice mai devreme, cu privire la ce spital trebuie trimis pacientul sau ce măsuri
de urgentă să efectueze imediat.
HES® a fost dezvoltat si rafinat continuu din 1968 in cooperare cu cardiologi de
renume international. Un mare număr de producători de echipamente medicale
de top integrează acest algoritm în produsele lor medicale.
HES® Light si HES® identifică un "Ciclu reprezentativ" din diagnosticul ECG.
Din acest ciclu reprezentativ, se stabilesc tabelele de măsurare necesare
pentru o interpretare ECG (a se vedea capitolul 6.4.4, Ciclu Reprezentativ,
pagina 113). Ciclu reprezentativ poate fi imprimat împreună cu diagnosticul
ECG (a se vedea capitolul 7.1.3 Opţiunile imprimantei, pagina 147).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
IMA:
Infarct Micardic Anterior
IMI: Infarct Miocardic Inferior
PCI:
Intervenţie Coronariană Percutanată
HES®:
Sistem ECG Hannover
STEMI:
Infarct miocardic supradenivelare de ST
NSTEMI:
Infarct miocardic fara supradenivelare de ST
Dacă se utilizează cablul de completare a diagnosticului ECG cu 6 fire, pot fi
înregistrate cele şase canale toracice unipolare după Wilson (C1-C6). În
combinaţie cu cablu de monitorizare ECG, pot fi afişate simultan 12 derivaţii.
Toate cele 12 canale sunt afişate pe ecranul modulului de afişaj şi pot fi
imprimate pe hârtie cu ajutorul imprimantei interne a corpuls3. Formatul şi
durata imprimării poate fi configurat în dimensiune şi lungime (a se vedea
capitolul 7.1.3 Opţiunile imprimantei, pagina 147).
Notă Pentru a verifica funcţionalitatea cablurilor ECG, este recomandată utilizarea
tester-ului opţional pentru cabluri ECG (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
Atenţie
Avertizare
Avertizare
Previzualizarea pe monitor a D-ECG-ului serveste doar pentru verificarea
derivatiilor ECG individuale, calitatii semnalului si posibilelor artimii. Un
diagnostic D-ECG trebuie sa se bazeze pe hartia imprimanta a D-ECG-ului.
Utilizatorul /medicul este întotdeauna responsabil pentru diagnostic corect si
tratament.
Utilizarea în paralel a unui stimulator nervos poate modifica sau suprima
complet afişarea ECG-ului. În unele cazuri, ECG-ul afişează în mod eronat
ECG-ul stimulatorului cardiac implantat.
6.4.2 Pregătirea Pacientului pentru un D-ECG
Diagnostic ECG poate fi înregistrat perin următoarele cabluri:
• cablu de monitorizare ECG cu 4 poli,
(pentru canalele I, II, Î, aVR, aVL, aVF) şi
• adiţional , prin cablul de complementare a diagnosticului, cu 6 poli,
(pentru canalele V1 to V6)
Pregătirea
pacientului
Poziţionarea
cablurilor de
monitorizare ECG
1.
2.
3.
Indepartati pilozitatile in exces pentru ca suprafata conductiva a elctrozilor
de terapie sa fie in contact deplin cu pielea.
Curatati si uscati pielea, inainte de aplicarea electrozilor ECG.
Plasaţi toţi cei patru electrozi ECG ai cablului de monitorizare ECG cu 4poli pe pacient:
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
105
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
• Electrodul ECG roşu: braţul drept; (Fig. 6-8, 1)
• Electrodul ECG galben: braţul stâng; (Fig. 6-8, 2)
• Electrodul ECG verde: piciorul stâng; (Fig. 6-8, 3)
• Electrodul ECG negru: piciorul drept; (Fig. 6-8, 4)
2
1
4
Fig. 6-8
Monitorizare ECG, aplicarea electrozilor ECG (1)
1
2
3
4
Poziţionarea
cablului ECG de
complementare a
diagnosticului
106
4.
3
Poziţia electrodului ECG roşu
Poziţia electrodului ECG galben
Poziţia electrodului ECG verde
Poziţia electrodului ECG negru
Poziţionaţi toţi cei 6 electrozi ECG ai cablului ECG de complementare al
diagnosticului pe toracele pacientului:
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
• Electrodul ECG-V1 roşu:
spaţiul 4 intercostal în partea dreaptă a sternului
• Electrodul ECG-V2 galben:
spaţiul 4 intercostal în partea stângă a sternului
• Electrodul ECG-V4 maro:
spaţiul 5 intercostal pe linia medioclaviculară
• Electrodul ECG-V3 verde:
între V2 şi V4 pe a 5-a coastă
• Electrodul ECG-V5 negru:
linia axială frontală stânga la acelaşi nivel cu V4
• Electrodul ECG-V6 violet:
spaţiul 5 intercostal pe linia axială la acelaşi nivel cu V4
3
2
4
1
5
6
Fig. 6-9
Monitorizare ECG, aplicarea electrozilor ECG (2)
1
2
3
4
5
6
Notă
Notă
Notă
Poziţia electrodului ECG V1 roşu
Poziţia electrodului ECG V2 galben
Poziţia electrodului ECG V3 verde
Poziţia electrodului ECG V4 maro
Poziţia electrodului ECG V5 negru
Poziţia electrodului ECG V6 roşu
Conectarea și deconectarea electrozilor ECG poate simula impulsuri de
stimulare fals-pozitive. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul detectează
impulsuri de stimulare scurte, chiar dacă pacientul nu are un stimulator (intern)
implantat.
Interfaţa de monitorizare ECG-M şi ECG-D sunt specificate ca CF (conexiune
flotantă). Conexiunile de la pacient sunt complet izolate şi au protecţie la
defibrilare.
Calitatea înregistrărilor ECG depinde şi de electrozii ECG folosiţi:
• Folosiţi doar electrozii ECG indicaţi în lista de accesorii recomandate (a
se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi
consumabile, pagina 228).
• Nu folosiţi electrozi ECG după data expirării indicată pe ambalaj.
• Folosiţi doar electrozi ECG de acelaşi tip şi realizaţi prin acelaşi proces
de producţie (acelaşi lot).
Notă Pentru a verifica funcţionalitatea cablurilor ECG, este recomandată utilizarea
tester-ului opţional pentru cabluri ECG (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
107
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
Funcția de înregistrare ECG este compromisă dacă aderența electrozilor este
afectată datorită pielii contaminate sau exces de păr.
Avertizare
6.4.3 Înregistrarea şi Măsurarea unui Diagnostic ECG
1.
2.
Dacă este posibil, cereţi pacientului să-ţi ţină respiraţia în timpul obţinerii
ECG-ului (aprox. 10 secunde).
Apăsaţi tasta programabilă [D-ECG]. Sunt afişate pe ecran toate cele 12
canale ECG.
Fig. 6-10 Diagnostic ECG, previzionare
Verificaţi în pagina de previzionare dacă apar toate canalele ECG.
Verificaţi dacă semnalul de pe fiecare canal este acceptabil.
Dacă semnalul unui canal sau al mai multora este de proastă calitate,
verificaţi contactele electrozilor şi poziţionarea acestora şi luaţi măsurile
necesare dacă este nevoie (a se vedea capitolul 10 Proceduri în caz de
defecţiuni, pagina 229).
În cazul în care curbele individuale ECG au eşuat, verificați electrozii ECG și
cablu ECG.
După pornirea previzualizării, diagnosticul ECG este automat pornit cu
configuraţia pentru filtru de diagnostic, de ex. 0,05 -150 Hz. Lăţimea de bandă a
filtrelor este afişată în colţul din dreapta jos a ecranului de previzualizare. Este
posibil să schimbaţi la o configurare alternativă a filtrului de diagnostic, ex. 0,05
– 40 Hz. În acest scop, apăsaţi tasta programabilă [Filtru]. HES® Light și HES®
nu sunt afectate de aceste setări de filtrare.
3.
4.
5.
Notă
Configurări filtru
108
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Avertizare
Configurare
amplificare
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Dacă se schimbă opţiunile din fabrică ale filtrelor, afişarea ECG-ului poate fi
afectată. În consecinţă, este posibilă înregistrarea eronată a ECG-ului, ceea
ce poate duce la un tratament inadecvat.
După pornirea previzualizării, diagnosticul ECG este automat pornit cu factor de
amplificare x1. Prin apăsarea tastelor [Ampl+] sau [Ampl-], factorul de
amplificare poate fi ajustat (x2, x1, x0.5, x0.25). Dacă a fost shimbat factorul de
amplificare, previzualizarea va reîncepe.
6. Când apare mesajul "Pregătit pentru D-ECG", apăsaţi tasta
programabilă [Start]. ECG-ul înregistrat în acel moment este întrerupt şi
salvat.
7. Se deschide fereastra de configurare pentru introducerea sexului şi vârstei
pacientului. Fereastra de configurare trebuie confirmată cu tasta
programabilă [OK].
8. Dacă este necesar, pot fi configurate setări suplimentare pentru D-ECG cu
tasta progamabilă [Config.].
9. Cu tasta programabilă [Imprimare] D-ECG-ul este imprimat pentru
diagnostic (a se vedea Fig. 6-12, pagina 110) şi cu tasta programabilă
[Trimite] este trimis.
10. Pentru a rula o previzualizare pe ecran, apăsați tasta programabilă [Cont.]
sau
11. Apăsaţi tasta programabilă [Anulare] pentru ieşi din modul de previzionare
şi pentru a activa modul de monitorizare.
Fig. 6-11 Diagnostic ECG, opţiuni
Notă
Notă
Atenţie
Daca nu se doreste introducerea datelor pacientului, se poate sari peste acest
pas prin apasarea tastei programabile [OK] . Pentru interpretare ECG, aparatul
va presupune automat că este vorba de un pacient de 35 de ani, de sex
barbatesc.
Dacă datele pacientului au fost deja introduse cu ajutorul cititorului de carduri
de asigurare (opţiune), pentru a efectua măsurărea sau interpretarea ECG-ului
mai trebuie introdus doar sexul pacientului.
Pacientul şi asiguratul trebuie să fie aceeaşi persoană, altfel rezultatul analizei
ECG poate fi interpretat greşit.
Notă
Pentru măsurarea şi interpretarea ECG-ului este nevoie de aprox. 2-3 secunde.
Notă
Daca corpuls3 este conectat cu un server de fax sau cu corpuls.web, DECG-ul este imprimat si trimis simultan cand tasta programabila [Imprimare]
este apasata. (a se vedea capitolul 7.4.9 Configurare Telemetrie (Persoane
răspunzătoare de aparat), pagina 174).
Prin intermediul managerlui de misiuni, (vezi capitolul 8.5.2 Browser misiuni,
pagina 196), D-ECG-urile dintr-o misiune veche pot fi trimise sau imprimate
uterior.
Notă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
109
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 6-12 Imprimare 12-derivaţii ECG (ilustraţia poate diferi)
Notă
Setari imprimantă
pentru D-ECG
Notă
110
Listarea D-ECG conţine întotdeauna evoluţia funcţiilor vitale curente la
apăsarea tastei programabile [Tipărire]. Din acest motiv, D-ECG înregistrat
poate fi dintr-un moment anterior.
Formatul şi durata de imprimării ECG-ului poate fi configurată cu tastele
programabile [Config.] (a se vedea capitolul 7.1.3 Opţiunile imprimantei,
pagina 147).
Fiecare imprimare a D-ECG este documentată ca un eveniment în protocol.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Fig. 6-13 Imprimare ciclu reprezentativ D-ECG cu HES® Light (ilustraţia poate diferi)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
111
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 6-14 Imprimare D-ECG cu analiză şi interpretare ECG cu HES® (opţiune) (ilustraţia poate diferi)
Explicaţie Cod
112
În cazul în care nu există sugestii de terapie datorate anumitor motive, HES®
asigură o explicaţie codată. Vezi lista de mai jos pentru coduri:
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Tip
Explicaţie
Cod
100
S-au găsit mai mult de 30 de complexe QRS
110
S-au găsit prea puţine complexe QRS
120
Prea mult zgomot de reţea (50 Hz)
Scrierea
QRS
300
Prea puţine complexe pentru scrierea QRS.
Recunoaşter
ea curbelor
602
ECG-ul conţine doar complexe QRS care au fost
declanşate de stimulator. Nu este posibilă măsurarea
sau diagnosticarea.
604
Complexele QRS intrinsece sunt respinse pentru
medierea din program. Nu este posibilă măsurarea
sau diagnosticarea.
615
Prea mult zgomot de reţea (50 Hz)
620
Zgomot extrem de reţea (50 Hz)
Localizarea
complexelor
Tabelul 6-2
Explicaţii Codate de HES®
6.4.4 Ciclu Reprezentativ
Pentru a sprijinii medicul cu diagnosticul, corpuls3 compileaza un ciclu
reprezentativ pe baza diagnosticului ECG. Ciclu reprezentativ oferă o
vizualizare a complexului ECG "tipic" şi reprezintă baza măsurătorilor ECG şi interpretare pentru HES® Light şi HES®. Pentru aceasta, complexele ECG
înregistrate sunt analizate în ceea ce priveşte morfologia lor.
Complexele ECG cu o morfologie dominant similară sunt calculate matematic şi
apoi reprezentate vizual.
Dacă complexele individuale ECG diferă de morfologia altora, acestea sunt
marcate (a se vedea Tabelul 6-3) şi nu sunt incluse în ciclu reprezentativ.
Intervalele dintre vârfurile-R (interval R-R) sunt notate cu o liniuţă "-".
Denumire
+
Complex ECG dominant inclusiv pentru mediere
-
Distanţtă schematică între două complexe ECG
2, 3, 4
X, U
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Explicaţie
Extrasistolic, tip 2, 3 sau 4.
Exclus datorită problemelor tehnice, de ex. defecţiuni,
formă aberantă neidentificată.
!
Frecvenţă de stimulare detectată (Vârf)
P
Exclus datorită deviaţiei contur-P.
T
Exclus datorită deviaţiei contur-T.
O
Exclus datorită deviaţiei contururilor -P şi -T
B
Exclus datorită fluctuaţiilor liniilor de referinţă
R
Exclus datorită unei distanţe prea mici/mari al ciclului
anterior sau următor. Posibil eroare de măsurare!
113
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Denumire
V
Tabelul 6-3
Tipărire diagramă
Explicaţie
Exclus din cauza complex ECG fiind situat prea mult în
afara intervalului analizat (P-sau unde-T parțial lipsă)
Criteriu ciclu reprezentativ
Concluzii cu privire la ritmul unei înregistrări de doar 10 s lungime solicită o
analiză a fiecărui complex ECG disponibil și fiecare interval-RR anterior sau
următor.
Pentru verificarea corectitudinii concluziilor cu privire la ritm și ca un ajutor
pentru verificarea calității, programul HES de măsurare/interpretare ECG
determină un ritm și tipăreşte diagrama care reprezintă secvența ciclului de
complexe ECG într-o formă prescurtată (a se vedea pagina 111, Fig. 6-13, 1).
Fiecare complex ECG este reprezentat de un simbol. Distanţa dintre simboluri
reprezintă - la scală mai mare - intervalul-RR.
Exemplu 1:
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
Fig. 6-15 Ritm- şi tipărire diagrmă pentru un ritm sinusal regulat
Reprezentarea înseamnă că complexele ECG 9 de aceeaşi morfologie au fost
găsite în ECG-ul înregistrat şi au fost au fost mediate de "Ciclul reprezentativ".
Distanţa dintre complexele ECG au fost aproape la fel (distanţă regulată -).
Exemplu 2:
+--+-2---+--+-2---+-P---+--+
Fig.·6-16 diagramă de ritm și tip pentru un ritm sinusal cu dou extrasistole
ventriculare compensate și o extrasistolă supraventriculară
compensată
Ăn această reprezentare au fost găsite 10 complexe ECG. Complexele 1, 2, 4,
5, 7, 9, și 10 reprezintă tipul principal, din care s-a obținut prin mediere "Ciclul
Reprezentativ" pentru diagnostic.
Complexele ECG numărul 3 și 6 ("2") deviază de la tipul principal prin
morfologia QRS și au o distanță mai scurtă față de complexul anterior și un
interval RR prelungit până la complexul următor (+). Acest fapt indică două
extrasistole ventriculare monomorfe și mesajul text va trebui să conțină sfatul
corespunzător.
Complexul numărul opt ("P") are o distanță mai mică față de complexul anterior
(+) și o distană mai mare față de cel următor, normal (+).
"P" înseamnă faptul că doar unda P, și nu întregul complex QRS-T a
respectivului complex ECG deviază de la tipul normal. În conjuncție cu
prematuritatea și în consecință cu prelungirea subsecventă a intervalului RR, se
poate trage concluzia unei extrasistole atriale și este de așteptat să fie afișat
mesajul corespunzător.
Notă
114
În general o verificare a diagramei de ritm și tip ca și o verificare marcajelor
trebuie să fie oparte integrală a verificării calității evaluării computerizate a ECG.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Notă
AVERTIZARE
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Pentru detalii suplimentare consultați manualul HES. Manualul poate fi obținut
de la distibuitorul autorizat
ECG trebuie verificat de un medic și va deveni probă medicală doar cu
semnătura medicului.
6.5
ECG pe Termen Lung
6.5.1 Informaţii despre ECG-ul pe Termen Lung
Cu funcţia ECG pe termen lung corpuls3, utilizatorul poate monitoriza curba II
ECG (sau ED), de-a lungul întregii intervenţii, fie în cursul intervenţiei sau
ulterior. Acest lucru permite evaluarea cantităţii de distorsiuni ale ritmului
cardiac sau detectarea şi imprimarea distorsiunilor mai puţin frecvente.
Vizualizări ECG
pe termen lung
Sunt două moduri de vizualizare ale ECG-ului pe termen lung:
• Vizualizare cu funcţia de monitorizare a misiunii curente sau
• Vizualizare în browser-ul ECG pe termen lung.
Cascadă
Ambele vizualizări afişează curba II în cascadă peste patru câmpuri de curbe.
Zona de deasupra curbei afişează ora din punctul selectat, specificaţiile de
zoom in mm/s şi linia de timp.
În modul de afişare ECG pe termen lung cu funcţia de monitorizare este afişată
o zona de parametrii orizontali şi o curbă de monitorizare a pacientului. În zona
de parametrii sunt presetaţi parametrii FC, SpO2, RP, TA şi CO2, iar în câmpul
pentru curbe curba II. Aceste curbe pot fi configurate şi în meniul de context
respectiv.
În browser-ul ECG pe termen lung, care poate fi operat via browser-ului de
operaţii (a se vedea capitolul 8.5.2 Browser misiuni, pagina 196), poate fi
deschis şi imprimat ECG-ul de la intervenţii încheiate. Zona de deasupra ECGului pe termen lung arată informaţii despre intervenţie, pacient şi durata
intervenţiei selectate.
Informaţiile legate de timp se referă la începutul cascadei. Bara galbenă de pe
linia de timp poate fi mutată cu butonul rotativ. Rezoluţia ECG-ului pe termen
lung poate fi selectată cu ajutorul funcţiei zoom.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
115
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.5.2 Pregătirea ECG pe termen lung
Pentru înregistrarea ECG pe termen lung este necesară conectarea cablului de
monitorizare ECG cu 4 fire la pacient (a se vedea capitolul 6.3.4 Monitorizarea
ECG, pagina 100). Dacă nu este disponibil cablul cu 4 fire, curba DE (dacă este
conectată) va fi înregistrată. Dacă sunt disponibile atît derivația II cît și DE va f
înregistrată doar derivația DE.
6.5.3 Efectuarea ECG pe termen lung
1.
2.
Apăsaţi tasta Monitor.
Apăsaţi tasta programabilă [ECG-TL]. Vizualizarea ECG pe termen lung cu
funcţia de monitorizare este afişată.
Fig. 6-17 ECG pe termen lung cu funcţia de monitorizare
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Notă
116
Tasta programabilă [ECG-TL] este activată (luminată).
Selectaţi punctul dorit în linia de timp cu butonul rotativ .
Selectaţi rezoluţia dorită cu tastele [Zoom +] sau [Zoom -].
Apăsaţi tasta programabilă [Imprimare] pentru a lista ECG-ul pe termen
lung afişat.
Apăsarea tastei programabile [ECG-TL] din nou dezactivează tasta şi
câmpul de parametrii sau câmpurile de curbe pot fi selectate cu butonul
rotativ şi configurate cu meniul de context.
Apăsaţi tasta programabilă [Închide] pentru a părăsi vizualizarea ECG-ului
pe termen lung.
Pe imprimarea ECG-ului pe termen lung denumirile individuale ale curbelor TAI
nu sunt imprimate.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
6.6
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Monitorizarea Oximetriei (opţional)
6.6.1 Informaţii despre monitorizarea Oximetriei
Oximetria este o metoda de monitorizare continuă, neinvazivă a saturaţiei de
oxigen arterial (SpO2), din sânge. Absorbanţa specific redusă a hemoglobinei
oxigenate şi deoxigenate este măsurată optic cu diferite lungimi de undă a
luminii şi un senzor foto. Comparația valorilor duce la exprimarea valorilor de
SPO2 în procente. Adiţional, oximetria măsoară şi rata pulsului periferic (PP) pe
minut şi indicele de perfuzie (PI) în procente.
Notă Parametrii vitali SpMet, SpCO şi SpHb a opţiunii oximetrie sunt disponibili doar
pentru aparatele corpuls3 echipate cu Tehnologie Masimo Rainbow SET®
(vezi cap. 6.6.2.Monitorizarea Oximetriei extinsă , pagina 119).
Pot fi configurate două câmpuri de parametrii pentru afişarea valorilor numerice
măsurate. Pletismograma pentru oximetrie poate fi afişată în câmpul de curbe.
Intensitatea semnalului este o un criteriu de calitate pentru achiziționarea
valorilor măsurate. Intensitatea semnalului este măsurată şi afişată ca o bară
orizontală în câmpul parametriului SpO2 (vezi pagina 121 Fig. 6-20, 1).
Avertizare
Avertizare
Avertizare
Atenţie
Limitele alarmelor trebuie verificate cu fiecare ocazie, atunci când folosiţi
oximetrul pentru a vă asigura că acestea sunt potrivite pentru pacientul
monitorizat în acel moment.
Dacă valorile măsurătorii SpO2 nu sunt plauzibile (ex. Datorita influenţelor
date de mişcare, soare puternic, lămpi cu xenon sau datorită fototerapiei cu
lămpi de bilirubină), verificaţi mai întâi dacă nu există o schimbare acută a
semnelor vitale ale pacientului. După aceea, verificaţi dacă pulsoximetrul
funcţionează corespunzător. Vezi lista cu accesorii aprobate (a se vedea
capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile,
pagina 228) referitor la husa de protecție la lumină accidentală ce asigură o
măsură fără interferenţe.
Oximetrul nu poate funcţiona în vecinătatea radiaţiilor ionizante (radioactive),
deoarece valorile măsurate pot fi false.
A se vedea lista de accesorii autorizate (secţiunea 9.8 Accesorii autorizate,
piese de schimb şi consumabile, pagina 228) pentru senzori autorizaţi produşi
de compania Masimo. Senzorii de la alţi producători nu sunt suportaţi de
aparat şi nu sunt autorizaţi.
Notă Achiziţia unei extensii a licenţei permite activarea opţiunilor de oximetrie de
către un tehnician service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
117
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
Notă Senzorii de oximetrie mai vechi Masimo SET pot fi folosiţi doar în combinație cu
un cablu adaptor (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb
şi consumabile, pagina 228).
Notă O valoare masurata nesigura este indicata de semnul intrebarii in locul simbolul
de clopotel in partea dreapta superioara din campul parametrilor.
Notă După conectarea senzorului oximetrul se calibrează automat. Această
procedură poate dura până la 120 de secunde pentru SpO2, timp în care este
afişată o clepsidră în colţul din dreapta sus al câmpului de parametrii.
Notă A se vedea manualul de utilizare al producătorului pentru mai multe informaţii.
Aceste manuale trebuie citite cu atenţie înainte de utilizare.
Notă Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea senzorilor vezi Anexa F
Informaţii legate de siguranţă, pagina 307.
Notă Pulsoximetrul este protejat de unul sau mai multe din următoarele patente din
SUA: 5,758,644, 6,011,986, 6,699,194, 7,215,986, 7,254,433, 7,530,955. și alte
patente menționate la următoarea adresă web www.masimo.com/patents.htm
Notă În cazul cumpărării sau deja a utilizării a unui Oximetru Masimo SET® , nu
conferă, nici expres nici tacit, dreptul utilizării aparatului cu senzori neautorizaţi
sau cabluri care folosite separat sau în combinaţie cu acest aparat se
încadrează în patentele referitoare la acest aparat.
118
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.6.2 Monitorizarea Oximetriei extinsă
Măsurătorile extinse de oximetrie (disponibile doar cu tehnologia Masimo
Rainbow SET®) include măsurarea nivelului methemoglobinei (SpMet) şi, în
funcţie de senzorul de oximetrie utilizat a nivelului carboxihemoglobinei (SpCO)
sau nivelului hemoglobinei totale (SpHb) din sânge. Comparaţia valorilor
hemoglobinei oxigenate și deoxigenate duce la afișarea valorilor respective
pentru SpO2-, SpCO- şi SpMet în procente, iar în funcţie de configuraţie,
valoarea SpHb în g/dl sau mmol/l.
Avertizare
Avertizare
Valoare crescută a SpHb: valori peste nivelul normal SpHb, tind să crească
nivelul SpO2. Nivelul de creştere corespunde aproximativ nivelului SpHb
prezent.
Valori crescute SpMet: Valoarea SpO2 poate scădea, în funcţie de nivelul
SpMet până aproximativ de la 10% până la 15%. La nivele mari ale SpMet
valoarea SpO2 va avea nivele scăzute până la aprox 80. Când sunt
înregistrate valori mărite ale SpMet, trebuie analizată o probă de sânge (COOximetrie).
Notă Măsurarea simultană a SpCO şi SpHb nu este posibilă, datorită tipurilor diferite
de senzori (vezi cap.9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile
pagina 228).
Notă Este recomandată conectarea senzorului SpHb la corpuls3 doar atunci când e
nevoie pentru a evita expirarea prematură a senzorului.
Notă Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea senzorilor vezi Anexa F
Informaţii legate de siguranţă, pagina 307.
6.6.3 Pregătirea monitorizării Oximetrie
Manevrarea unui senzor de oximetrie de deget este descrisă mai jos.
Citiţi cu atenţie avertizările producătorului de senzori de oximetrie (a se vedea
Anexa F Informaţii legate de siguranţă, pagina 307).
Avertizare
Avertizare
Nu aplicaţi senzorul de oximetrie la un membru la care a fost deja ataşată o
manşetă pentru TA pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale, un
cateter sau o branulă pentru acces intravascular. Acest lucru poate falsifica
rezultatele măsurătorilor.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
119
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
1. Ataşaţi senzorul de oximetrie la cablul intermediar pentru modulul conexiuni
pacient.
3
2
1
Fig. 6-18 Ataşarea senzorului de oximetrie la cablul intermediar (ilustraţia
poate fi diferită)
2. Ataşaţi senzorul de oximetrie la un deget în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fig. 6-19 Monitorizarea oximetriei, aplicarea senzorului
120
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.6.4 Măsurarea Oximetriei
Măsurarea începe automat, după aplicarea senzorului la deget.
1.
2.
3.
4.
Dacă este necesar, selectaţi curba dorită pentru afişarea evoluţiei SpO2
(Plet) şi activaţi-o din meniul contextual de curbe.
Alocaţi monitorizarea pletismogramei la câmpul de curbe selectat.
Dacă este necesar, selectaţi zona de parametrii pentru afişarea valorilor
oximetriei şi activaţi meniul contextual parametri.
Alocaţi monitorizarea SPO2 câmpului selectat.
Fig. 6-20 Monitorizare Oximetrie, pagină de configurare(ilustrația poate diferi)
1
2
3
4
5
6
7
8
5.
6.
7.
Bară pentru afişarea intensităţii semnalului
Valoare SpO2 curent în %
Simbol clepsidră
Limita inferioară a alarmei
Simbol pentru alarmele active
Curba SpO2 (pletismogramă)
Valoare curentă SpMet în procente
Valoare curentă SpHb g/dL
Verificaţi forma de undă a pletismogramei dacă este afişată fără artefacte.
Corectaţi poziţia senzorului oximetrie de pe deget dacă intensitatea
semnalului este scăzută sau dacă apar artefacte. A se vedea capitolul 10
Proceduri în caz de defecţiuni, pagina 229 pentru informaţii referitoare la
îmbunătăţirea semnalului.
Dacă este necesar selectaţi meniul “Oximetrie”►”Configurare” şi ajustaţi
alțe configurații de parametri (disponibile doar în cazul utilizării tehnologiei
Masimo Rainbow SET®).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
121
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Imprimare
pletismogramei
Manual de utilizare corpuls3
Curba plet. poate fi listată pe imprimanta integrată. A se vedea capitolul 7.1.3
Opţiunile imprimantei, pagina 147 pentru informaţii despre configurarea ltipăririi.
Pornirea sau oprirea imprimării în timp real prin apăsarea tastei Imprimare.
Fig. 6-21 Monitorizare plet., extras dintr-o listare
Durata mediere
FastSat®
Sensibilitate
Avertizare
122
Stabilitatea valorilor SPO2 este în general un indicator bun pentru calitatea bună
a semnalului. Stabilitatea valorilor este influenţată de modul de mediere utilizat.
Cu cât este mai lungă durata de mediere cu atât este mai stabil trend-ul
măsurătorii. Acest lucru se datorează unui răspuns atenuat pe măsură ce
semnalul este mediat pe o perioadă mai lungă de timp faţă de cum ar fi în cazul
unei medieri mai scurte. Perioade mai mari de mediere întârzie răspunsul
oximetrului şi reduc variaţiile SPO2 şi ale ratei pulsului.
Modul FastSat® urmăreşte schimbările rapide ale SpO2 cu o fidelitate crescută.
Acesta permite o monitorizare mai sigură şi mai precisă pentru pacientul intubat.
Sensibilitatea oximetrului poate fi ajustată la nevoile pacientului pentru cazurile
particulare de monitorizare în trei niveluri (denumite în continuare moduri).
Următoarele moduri sunt disponibile:
•
Modul "Sensibilitate Normală": Acest nivel de sensibilitate este recomandat
pentru situaţiile tipice de monitorizare, în care pacienţii sunt monitorizaţi
continuu, ex. Unitate de terapie intensivă.
•
Modul "APOD (Adaptive Probe Off Detection = deconectare adaptativă
sondă)": Acest nivel de sensibilitate este recomandat pentru situaţiile în
care există o probabilitate mare ca senzorul să se deconecteze de la
pacient. Acest mod este recomandat de asemenea pentru cazurile în care
pacienţii nu sunt monitorizaţi vizual continuu. APOD asigură o detectare
sigură şi rapidă a erorilor ratei pulsului şi saturaţiei de oxigen arterial când
senzorul se deconectează involuntar de la pacient datorită mişcării
excesive.
•
Modul "Sensibilitate Maximă (MAX)": Acest nivel de sensibilitate este
recomandat pentru pacienţii cu un flux sangvin slab sau când apare
mesajul perfuzie scăzută în modul APOD sau Normal de sensibilitate.
Acest mod este recomandat pentru pacienţi care sunt continuu monitorizaţi
vizual. Când senzorul este detaşat de la pacient, va compromite protecţia
împotriva erorilor de puls şi saturaţiei arteriale.
Când este utilizat modul maxim de sensibilitate (MAX), detecţia la
deconectarea senzorului poate fi compromisă. Dacă aparatul este în acest
mod şi senzorul se va deconecta, pot fi înregistrate citiri false datorate
mediului înconjurător cum este lumina, vibraţiile şi mişcările excesive ale
aerului.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.6.5 Configurarea afişării valorilor Oximetriei
Modificarea
vitezei de
succesiune
Viteza de succesiune pe ecran a curbei plet. poate fi configurată.
Pot fi selectate următoarele viteze de succesiune:
• 12,5 mm/s
• 25 mm/s
• 50 mm/s
1.
2.
Selectaţi curba plet. şi activaţi meniul contextual curbei.
Selectaţi viteza de succesiune dorită din meniul contextual curbei şi
confirmaţi.
Programul iese automat din meniul contextual curbei după ce a fost făcută
selecţia.
6.6.6 Monitorizarea pulsului şi Indicele de Perfuzie
În timpul monitorizării oximetriei este de asemenea monitorizat şi afişat pe
ecran pulsul periferic (RP) şi Indicele de perfuzie (PI). Indexul perfuziei este
calculat ca relaţia dintre semnalul pulsaţiilor arteriale şi componenta de semnal
nonpulsatil. Este folosit pentru a verifica plauzibilitatea valori SPO2 şi este
cuprins între valorile 0.02% şi 20%. Limitele de alarmă ale pulsului periferic sunt
configurabile (a se vedea capitolul 7.3.3 Selectarea manuală a limitelor
alarmelor pentru funcţiile de monitorizare, pagina 160).
1. Dacă este necesar selectaţi zona de parametrii în care este afişat pulsul
sau indicele de perfuzie şi activaţi meniul contextual de parametrii.
2. Alocaţi pulsul sau indexul perfuziei zonei de parametrii selectată.
Fig. 6-22 Câmpul Puls periferic
1
2
3
4
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Pulsul curent în unităţi 1/min
Simbol pentru alarmele active
Limita superioară a alarmei
Limita inferioară a alarmei
123
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.7
Manual de utilizare corpuls3
Monitorizarea CO2 (opţional)
6.7.1 Informaţii despre monitorizarea CO2
Monitorizarea CO2 permite înregistrarea nivelului de CO2 din aerul expirat şi
oferă informaţii despre ventilaţie, hemodinamică şi metabolism atât la pacienţi
neintubaţi cât şi la cei intubaţi.
Metoda de măsurare semi-cantitativă funcţionează pe baza tehnologiei
infraroşu şi pleacă de la presupunerea că în aerul inspirat/expirat de pacient nu
există CO2.
Datorită unui strat ce acoperă anticondensorul a adaptorului de unică folosinţă,
sistemul de măsurare capONE de la producătorul NIHON KOHDEN nu necesită
o etapă de preîncălzire şi este deci pregătit pentru măsurare după maxim 5
secunde.
Capnometrul, care funcţionează după metoda citirii din fluxul principal, măsoară
în timp real concentraţia de CO2 din aerul expirat de pacient. Concentraţia de
CO2, măsurată în mmHg sau kPa, poate fi afişată pe monitor ca o capnogramă
într-o zonă de curbe.
corpuls3 permite folosirea capnometriei atât la pacienţii intubaţi cât şi la cei
neintubaţi. Un alt parametru măsurat este ritmul respirator al pacientului (FR).
Avertizare
Nu monitorizaţi CO2 lângă dispozitive chirurgicale cu frecvenţă înaltă. Acest
lucru poate duce la pierderea semnalului şi pacientul nu mai poate fi
monitorizat.
Avertizare
Capnometria oferită de corpuls3 este o funcţie suplimentară pentru
monitorizarea intensivă. Când se utilizează capnometrul trebuie monitorizate
şi alte semne vitale şi trebuie observate simptomele clinice ale pacientului.
Notă Optiunea de capnometrie este valabila doar pentru pacientii cu varsta minima
de 3 ani de la 10 kg.
Notă A se vedea manualul de utilizare al producătorului pentru mai multe informaţii.
Atenţie
124
Utilizaţi numai senzori şi adaptoare indicate în lista de accesorii autorizate.
(secţiunea 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina
228).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.7.2 Pregătirea monitorizării CO2
1.
Ataşaţi adaptorul de unică folosinţă potrivit la senzorul capONE (3).
Fig. 6-23 arată cele trei adaptoare nazale, Fig. 6-24 adaptorul pentru tub
endotraheal.
Fig. 6-23 Monitorizarea CO2, adaptor nazal
1
2
3
4
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Adaptor CO2 nazal, de unică folosinţă (YG-120T)
Adaptor CO2 nazal/oral, de unică folosinţă (YG121-T)
Senzor capONE
Adaptor CO2 nazal/oral de unică folosinţă, adaptabil la o canulă O2
(YG-122T)
125
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Fig. 6-24 Monitorizare CO2, adaptor de unică folosinţă la tubul endotraheal
1
2
3
2.
Conexiune balon respiraţie/ventilaţie
Conexiune senzor CO2
Conexiune tub endotraheal (YG-111T)
Aplicaţi senzorul CO2 la pacient în conformitate cu instrucţiunile
producătorului:
• Poziţionaţi cablul senzorului în spatele urechilor (Fig. 6-25 1) şi apăsaţi
uşor inelul de fixare înspre bărbie (Fig. 6-25 2).
• Fixaţi adaptorul pe nas cu ajutorul benzii adezive/plasturelui (Fig. 6-25, 3).
• Colectorul respiraţiei oral (Fig. 6-25 4) nu trebuie să fie la o distanţă mai
mare de 10 mm de buza de jos.
3
3
1
4
2
2
Fig. 6-25 Fixarea adaptorului CO2 nazal(/oral) de unică folosinţă la pacient
1
2
3
4
Poziţionarea cablului
Inel de fixare
Bandă adezivă
Colectorul respiraţiei orale
Notă Senzorul CO2 şi cutia de pacient sau senzorul CO2 şi cablul intermediar nu
trebuie deconectate în timpul operării.
126
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.7.3 Măsurarea CO2
Măsurarea începe automat după aplicarea senzorului.
1.
2.
3.
4.
Selectaţi curba pentru afişarea CO2 şi activaţi meniul contextual curbei.
Alocaţi monitorizarea CO2 curbei selectate (capnogramă).
Dacă este necesar, activaţi câmpul de parametri pentru afişarea
concentraţiei CO2 din aerul expirat şi activaţi meniul contextual de
parametri.
Alocaţi monitorizarea CO2 câmpului selectat.
Fig. 6-26 Monitorizare CO2, configurare ecran
1
2
3
4
5
Concentraţie CO2 din aerul expirat în mmHG
Simbol pentru alarmele active
Limita superioară a alarmei
Limita inferioară a alarmei
Curba CO2 (capnogramă)
Tipărirea Curba CO2 poate fi listată la imprimanta integrată. A se vedea capitolul 7.1.3
capnogramei Opţiunile imprimantei, pagina 147 pentru informaţii despre configurarea ltipăririi.
Porniţi sau opriţi imprimarea în timp real prin apăsarea tastei Imprimare.
Fig. 6-27 Monitorizare CO2, extras dintr-o listare
Notă Adaptorul CO2 nazal(/oral) de unică utilizare nu poate fi folosit mai mult de 24
de ore.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
127
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.7.4 Adaptarea afişării valorilor CO2
Modificarea
vitezei de
succesiune
Pentru curbele configurate poate fi selectată viteza de succesiune pe ecran.
Pot fi selectate următoarele viteze de succesiune:
• 3,13 mm/s
• 6,25 mm/s
• 12,5 mm/s
• 25 mm/s
1.
2.
Schimbarea
unităţii de
măsura
Selectaţi curba CO2 şi activaţi meniul contextual de curbe.
Selectaţi viteza de succesiune dorită din meniul contextual curbei şi
confirmaţi.
Odată ce selecţia a fost făcută, programul va ieşi automat din meniul
contextual curbei.
Valorile CO2 pot fi afişate în mmHG sau kPa.
1.
2.
3.
Selectaţi curba CO2 şi meniul de context al curbei sau
Selectaţi parametrul CO2 şi meniul de context al parametrului.
Selectaţi unitatea de măsură dorită în meniul contextual curbei şi confirmaţi.
Odată ce selecţia a fost făcută, programul va ieşi automat din meniul
contextual.
6.7.5 Monitorizarea frecvenţa respiratorie
În cazul monitorizării CO2, frecvenţa respiratorie (FR) este de asemenea
monitorizat şi poate fi afişat pe ecran.
1.
2.
Dacă este necesar, selectaţi zona de parametri pentru afişarea frecvenţei
respiratorie (FR) şi activaţi meniul contextual de parametri.
Alocaţi frecvenţa respiratorie la zona de parametri selectată.
Fig. 6-28 Zona parametri frecvenţă respiratorie
1
2
3
4
128
Frecvenţă respiratorie curentă in 1/min
Simbol pentru alarmele active
Limita superioară a alarmei
Limita inferioară a alarmei
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
6.8
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale
(opţional)
6.8.1 Informaţii despre monitorizarea TA
Monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale este utilizată pentru măsurarea de
rutină a tensiunii arteriale la o extremitate. Presiunea unui puls a sângelui este
măsurată cu ajutorul oscilometriei.
Valorile tensiunii sistolice, diastolice şi medie sunt înregistrate ca valori
măsurate şi afişate pe ecran sub formă de cifre, în mmHg. Este posibilă
monitorizarea automată şi continuă prin configurarea intervalelor automate.
Este disponibilă o selecţie predeterminată de opţiuni (tensiunea iniţială) pentru
adulţi, copii şi nou-născuţi.
Notă
Masuratorile tensiunii arteriale determinate de acest aparat sunt echivalente cu
cele obtinute de echipajul specializat care utilizeaza manseta/stetoscopul,
metoda ascultarii, in limitele prevazute de AAMI SP10:2002(R)2008, EN10604:2004 si ISO 81060-2:2009.
Notă
Pentru populatia pacientilor pediatrici si adulti, masuratorile de tensiune
arteriala efectuate de aparat sunt echivalente cu cele obtinute de echipajul
specializat care utilizeaza manseta/stetoscop, metoda ascultarii in limitele
prevazute de ANSI/AAMI SP10:2002(R)2008 (diferenta medie de eroare de ± 5
mmHg sau mai putin, deviatie standard de 8 mmHg sau mai putin) precum si in
EN1060-4:2004 si ISO 81060-2:2009.
Avertizare
Aparatul este proiectat sa functioneze in prezenta unui ritm ECG normal
sinusal. Exista anumite conditii fizice (de ex. bloc de ramura, aritmii, fibrilatie
atriala, fibrilatie ventriculara, stimulatoare, etc.) care pot limita capacitatea
non-invaziva de masurare a tensiunii arteriale a modulului de-a obtine o citire
corecta.
Tehnologia NIBP integrată în corpuls3 este un
modul OEM de la Sun Tech Medical Inc., Morrisville,
NC, USA.
Informaţii suplimentare la: www.suntechmed.com.
Sistemul de monitorizare a tensiunii arteriale este format din manşeta şi un
furtun care conectează manşeta la modulul conexiuni pacient.
Avertizare
Dacă manşeta pentru tensiunea arterială este pe o extremitate pe care este
instalată deja o cale de acces intravascular poate apărea o întârziere a
instalării efectului medicamentelor administrate în regim de urgenţă. În acest
caz, manşeta pentru tensiunea arterială trebuie folosită la altă extremitate,
dacă este posibil.
Radiaţiile cu microunde în imediata vecinătate pot influenţa funcţionarea
aparatului.
Atenţie
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
129
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
Măsurătorile pot fi făcute individual sau automat, la intervale selectabile (de la 1
la 60 de minute).
Atenţie
Folosiţi numai manşetele TA menţionate în lista de accesorii autorizate
(secţiunea 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina
228).
corpuls3 poate indica rezultatele măsurării neinvazive a tensiunii arteriale şi
opţiunile curente pe interfaţa de utilizator proprie. Acest lucru permite accesul
rapid la cele mai importante funcţii cu ajutorul tastelor programabile, în timpul
utilizării. Mai mult, ultima valoare măsurată este afişată într-o zonă de parametri.
Poate fi aleasă una din cele două vizualizări:
• Vizualizare mare (Fig. 6-29)
• Vizualizarea tendinţei evolutive (Fig. 6-30)
Vizualizarea mare arată ultima valoare măsurată, în cifre mari. Pentru a obţine
o listă a ultimelor cinci măsurători, este posibil să alegeţi vizualizarea tendinţei
evolutive. Ambele vizualizări indică ora măsurării.
Pentru a activa interfaţa de utilizator TA, apăsaţi tasta programabilă [TA] în
modul de monitorizare. În mod implicit, interfaţa de utilizator TA începe în
vizualizare mare:
Fig. 6-29 Interfaţa de utilizator TA în vizualizare mare
Apăsaţi tasta programabilă [Vizualizare] pentru a trece interfaţa de utilizator pe
vizualizarea tendinţei de evoluţie.
130
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Fig. 6-30 Interfaţa de utilizator TA în vizualizarea tendinţei evolutive
Pot fi setate trei moduri de operare cu ajutorul tastei programabile [Mod]:
• Adult
• Copil
• N.Nasc.
Presiunea iniţială a măsurărilor este predeterminată corespunzător de aparat:
• Adult:
180 mmHg
• Copil:
120 mmHg
• N.Nasc.:
90 mmHg
Presiunea iniţială se adaptează la pacient după prima măsurare. Aceasta poate
fi schimbată manual cu ajutorul tastei programabile [Iniţial] şi zona de presiune
din următorul interval (a se vedea capitolul 7.4.15 Configurarea Monitorizarii
Non-Invazive a Tensiunii Arteriale (NIPB) (Persoane Responsabile de Aparat),
pagina 188):
• Adult:
120 - 280 mmHg
• Copil:
80 - 170 mmHg
• N.Nasc.:
60 - 140 mmHg
Presiunea selectată este marcată cu o săgeată. Scara de presiune arată
întotdeauna presiunea curentă din manşeta TA.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
131
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.8.2 Pregătirea monitorizării tensiunii arteriale
În paragrafele următoare este descrisă monitorizarea TA pe braţ:
Atenţie
Atenţie
Atunci când aplicați manșeta TA pe braț, săgeata de marcaj tipărită pe
aceasta trebuie să se găsească în intervalul desemnat, marcat de asemenea
pe manșeta TA. In caz contrar, trebuie utilizat o manseta TA mai mica sau
mai mare.
Evitati comprimarea sau reducerea sectiunii furtunului de legatura cu
manseta TA.
Cand efectuati o masurare, asigurati-va ca manseta TA este la nivelul inimii.
Marcajul "ARTERY" imprimat pe interiorul mansetei trebuie aliniat central si
cu sageata indreptata in jos spre articulatia cotului. Distanta dintre articulatia
cotului si manseta TA trebuie sa fie de 2cm.
1.
2.
3.
Selectaţi manşeta TA care se potriveşte cu circumferinţa braţului
pacientului.
Conectaţi manşeta TA a furtunului, dacă este necesar.
Aplicaţi manşeta TA golită de aer pe braţul expus al pacientului, astfel încât
să înconjoare strâns braţul. Manşeta TA nu trebuie să exercite nici o
presiune pe vasele de sânge. Manșeta TA nu trebuie să fie prea largă.
Marginea de jos a manşetei TA trebuie să fie la aprox. 2 cm deasupra părţii
interioare a cotului.
Fig. 6-31 Monitorizarea TA, aplicarea manşetei TA
6.8.3 Monitorizarea individuală a tensiunii arteriale
neinvazive
În timpul monitorizării, nu trebuie să contracte musculatura braţului şi trebuie
să fie calm şi relaxat.
Atenţie
132
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Înainte de începerea măsurătorii NIBP, trebuie să se asigure că presiunea
iniţială corectă este selectat pentru pacient.
Atenţie
1.
2.
3.
4.
5.
În modul de monitorizare apăsaţi tasta programabilă [TA].
Apăsaţi tasta programabilă [Mod] repetat până apare modul dorit "Adult“,
"Copil" or "Nou Născ."
Apăsaţi tasta programabilă [Start] pentru a porni măsurarea individuală.
Manşeta TA este umflată şi măsurătoarea începe automat.
O măsurare în desfăşurare poate fi întreruptă prin apăsarea tastei
programabile [Stop].
Notă Setaţi presiunea iniţială astfel încât să fie cu aproximativ 30 mmHg mai mare
decât valoarea sistolică estimată sau utilizaţi configuraţia din fabrică.
Notă Imediat după măsurătoare tastele funcţionale devin inactive şi sunt colorate în
gri. O nouă măsurătoare poate fi făcută după 5 secunde.
Ieşiţi din interfaţa de utilizator TA cu ajutorul tastei programabile [Închis] pentru
a selecta afişarea valorii măsurate în zona de parametri.
1.
2.
3.
Selectaţi zona de parametri dorită pentru afişarea TA şi activaţi meniul
contextual de parametri.
Alocaţi monitorizarea TA zonei parametri selectată.
Alternativ, campuri individuale de parametrii pot fi configurati pentru a afisa
valorile de presiune sistolice (TA SYS), diastolice (TA DIA) si arteriale
medii (TA medie).
Fig. 6-32 Zonă parametri monitorizare TA
1
2
3
4
5
6
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Valoarea TA sistolică
Valoarea TA diastolică
Simbol pentru alarmele active
Valoarea TA medie
Limita superioară a alarmei
Limita inferioară a alarmei
133
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.8.4 Monitorizarea tensiunii arteriale la anumite
intervale
Asiguraţi-vă că circulaţia sângelui în zona corpului în care este aplicată
manşeta TA nu este diminuată.
Avertizare
Notă
Setaţi intervalul de timp pentru monitorizare (a se vedea capitolul 7.4.15
Configurarea Monitorizarii Non-Invazive a Tensiunii Arteriale (NIPB) (Persoane
Responsabile de Aparat), pagina 188). Această valoare preconfigurată este
afişată la început de către interfaţa de utilizator TA după apăsarea tastei
programabile [Auto] şi poate fi schimbată prin apăsarea tastei programabile
[Interv.].
1. În modul de monitorizare apăsaţi tasta programabilă [TA].
2. Apăsaţi tasta programabilă [Mod] repetat până apare modul dorit "Adult“,
"Copil" or "Nou Născ."
3. Apăsaţi tasta programabilă [Auto]. Tasta programabilă [Auto] rămâne
selectată.
4. Schimbaţi intervalul cu ajutorul tastei programabile [Interv.] sau lăsaţi-l la
valoarea din fabrică.
5. Apăsaţi tasta programabilă [Start] pentru a porni măsurarea.
În timpul efectuării primei măsurători din ciclu, textul de deasupra tastei
programabile [Auto] arată patru linii. După aceasta, un cronometru afișat
deasupra tastei programabile [Auto], indică timpul rămas până la următorul
interval de măsură. Cronometrul este de asemenea afișat în câmpul
parametrului TA în partea stângă sub "TA". Nu mai este necesar să selectațí
meniul de măsură TA pentru a verifica dacă este activată măsurătoarea TA la
intervale regulate. De asemenea simbolul ceas ialternând cu simbolul alarmă în
colțul dreapta sus ndică faptul că intervalul de măsură este activ şi se
pregăteşte o măsurătoare automată.
Fig. 6-33 Câmpul TA cu măsurătoarea TA la intervale regulate activată
1
2
Cronometru pentru măsurarea TA la intervale regulate
Simbol ceas
Apăsaţi tasta programabilă [Auto] pentru a opri măsurarea. O măsurare în
desfăşurare poate fi întreruptă prin apăsarea tastei programabile [Stop].
Dacă măsurătoarea TA este întreruptă, inscripţia de deasupra tastei
programabile [Auto] indică patru liniuţe. Presiunea din manşeta TA este imediat
eliberată.
În timpul intervalului de măsură este posibilă efectuarea unei noi măsurători
individuale în orice moment prin apăsarea tastei programabile [Start].
6.
Notă
134
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale
(opţional)
6.9
6.9.1 Informaţii despre monitorizarea TAI
Cu ajutorul funcţiei TAI, pot fi măsurate diferite tensiuni în cadrul terapiei
intensive. Acestea includ, printre altele, tensiunea arterială, tensiunea venoasă
centrală sau tensiunea intracraniană.
Sunt disponibile două conexiuni, care pot fi folosite ca şi canale de presiune
simple sau duble. Pentru utilizarea cu două canale este necesară utilizarea unui
adaptor Y. Pot fi, deci, măsurate patru tensiuni arteriale diferite în acelaşi timp
simultan. Valorile înregistrate pot fi afişate pe monitor ca parametrii numerici
şi/sau o curbă evolutivă.
Următoarele tabele oferă o listă a repartizărilor:
Repartizare
Conexiune
Canal tensiune
simplu
Canal tensiune
dublu
P1 P2
"P1"
"P1" şi "P2"
P3 P4
"P3"
"P3" şi "P4"
Tabelul 6-4
Monitorizare TAI alocarea canalelor de tensiune
Pentru corpuls3 sunt disponibile adaptoare de cabluri de traductori de la alţi
producători (e.g. Smiths (Medex), B.Braun Combitrans, Becton Dickinson,
Edwards (Baxter), Abbott, Codan, etc).
Reprezentantul de vânzări vă poate informa ce tipuri de traductoare pot fi
conectate. Lista de accesorii (a se vedea secţiunea 9.8 Accesorii autorizate,
piese de schimb şi consumabile, pagina 228) conţine accesoriile autorizate
pentru echipamentul de monitorizare TAI.
Corpuls3 nu trebuie utilizat simultan pe doi sau mai multi pacienti.
Atenţie
Notă
Notă
Notă
Notă
Pentru mai multe informaţii apelaţi la instrucţiunile de utilizare a senzorului
folosit.
Următoarea descriere a monitorizării invazive a tensiunii arteriale ia în
considerarea doar instrucţiunile de operare legate de corpuls3 şi nu de
folosirea diferitor traductoare. Pentru acest lucru apelaţi la instrucţiunile de
utilizare ale producătorului şi la documentele însoţitoare.
Atunci când utilizați cablurile TAI aveți grijă să micșorați tensiunea printr-o mică
buclă. Dacă nu utilizați cablurile TAI, deconectați-le de la cutia pacient și
depozitați-le în geanta de accesorii.
Articolele de unică folosinţă ale traductorului nu trebuie reutilizate în nici o
circumstanţă. A se vedea instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi
documentele însoţitoare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
135
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.9.2 Pregătirea monitorizării invazive a tensiunii
arteriale
1.
2.
3.
4.
Conectaţi mufa cablului primului traductor la intrarea "P1 P2" a modulului
conexiuni pacient.
Conectaţi mufa cablului celui de-al doilea traductor la intrarea "P3 P4" a
modulului conexiuni pacient dacă se doresc mai multe măsurători invazive
ale tensiunii arteriale.
Deschideţi sistemul traductorului pentru a echilibra presiunea statică şi
presiunea atmosferică.
Efectuaţi o calibrare de punct zero a traductorului astfel:
În meniul principal. selectaţi "TAI" ► "Calib. P {x}" şi confirmaţi calibrarea
butonul rotativ (a se vedea capitolul 7.2.4 TAI, pagina 156 pentru mai multe
informaţii).
Fig. 6-34 Calibrarea TAI
5.
6.
136
Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a calibra şi celelalte traductoare.
Dacă pentru canalul de presiune nu doriţi afişarea cu autoscalare este
necesar să configuraţi zona de afişare a canalului de tensiune selectat din
meniul principal "TAI" ► "Configurare" (a se vedea capitolul 7.2.4 TAI,
pagina 156 pentru mai multe informaţii).
Notă
Mesajul "NON CAL" în câmpul de parametrii şi/sau în câmpul curbei indică un
canal necalibrat de măsură (P {canal măsură}). Nici o alarmă nu este
declanşată şi nici un trend de măsură pe canal nu este afişat.
Notă
În timpul calibrării trebuie să existe presiune atmosferică în traductor.
Notă
Calibrarea se va termina în aproximativ 5 secunde. În caz de eroare va apare o
alarma tehnică. În acest caz sursa de eroare trebuie eliminată şi dacă este
necesar repetarea măsurii de calibrare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Notă
Dacă nu este conectat nici un traductor, sau traductorul nu este fixat, apare
alarma tehnică "TAI senzor P {x} deconectat". În acest caz s-a considerat că
anterior senzorul a fost conectat şi calibrat.
Notă
Valva de şunt a traductoarelor trebuie poziţionată aproximativ la nivelul atriului
drept (aproximativ în zona liniei axilare mediane).
În timpul măsurării tensiunii craniene, valva de şunt trebuie să fie aliniată cu
marginea de sus a urechii. Orice deviaţie de la poziţia recomandată poate duce
la rezultate false.
Notă
Sistemul hidraulic al traductorului trebuie golit înainte de începerea măsurătorii
invazive a tensiunii arteriale. Urmaţi instrucţiunile de utilizare şi documentele
însoţitoare ale respectivului producător.
6.9.3 Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale
1.
2.
3.
4.
Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale porneşte automat după
aplicarea traductoarelor.
Selectaţi curba dorită și atribuiți-i curba de presiune dorită (P1-P4) din
meniul contextual.
Dacă este necesar, selectaţi şi activaţi câmpul de parametri dorit pentru
afişarea măsurătorilor de presiune invazivă şi atribuiți parametrul de
presiune dorit (P1-P4) din meniul contextual.
Dacă este necesar, atribuiţi unei zone de măsură un câmp de parametru
sau curbă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
137
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
TAI: Tensiune arterială invazivă
PA: Presiune arterială a sângelui
PV: Presiune venoasă a sângelui
PIC: Presiune intracraniană
Fig. 6-35 Monitorizare TAI, pagină de configurare
1
2
3
4
5
6
7
Simbol pentru alarmele active
Valoarea arterială curentă în mmHG
Valoarea curentă venoasă în mmHg
Valoarea sistolică şi diastolică curentă în mmHG
Valoarea arterială medie curentă în mmHG
Presiunea intracraniană curentă în mmHg
Curbe de tensiune (P1 şi P3) în mmHG
Curbele de tensiune pot fi listate la imprimanta integrată. A se vedea capitolul
7.1.3 Opţiunile imprimantei, pagina 147 pentru mai multe informaţii despre
configurarea listării.
Porniţi sau opriţi imprimarea în timp real prin apăsarea tastei Imprimare.
Fig. 6-36 Monitorizarea TAI, extras dintr-o listare
Curba P1, tensiune arterială invazivă
138
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
6.10 Monitorizarea temperaturii (opţional)
6.10.1 Informaţii despre monitorizarea temperaturii
Temperatura
Atenţie
Funcţia de monitorizare a temperaturii serveşte la măsurarea continuă a
temperaturii la nivelul corpului (de ex. în cazul unui pacient hipotermic) sau a
suprafeţei pielii (de ex. hipotermia terapeutică după faza de resuscitare).
În afară de măsurătorile de la nivelul pielii, pot fi măsurate în acelaşi timp până
la două valori ale temperaturii corpului, rectal şi/sau esofagian, cu ajutorul
senzorilor de temperatură şi afişate ca valori numerice.
Folosiţi doar senzori YSI din seria 400 sau senzori compatibili cu cei
menţionaţi, indicaţi în lisa de accesorii autorizate (secţiunea 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
Intervalul de măsurare a temperaturii este între 12,0°C şi 50,0°C. Temperatura
este afişată în °C.
În cazul unor valori ale temperaturii în afara limitelor menţionate mai sus este
afişat "--.-".
Notă A se vedea instrucţiunile de utilizare ale producătorului senzorului pentru mai
multe informaţii.
6.10.2 Pregătirea monitorizării temperaturii
1.
2.
3.
Conectaţi mufa primului senzor de temperatură la intrarea "Temp-1" a
modulului conexiuni pacient.
Dacă se doreşte măsurarea a două temperaturi, conectaţi cel de-al doilea
senzor de temperatură la intrarea "Temp-2" a modulului conexiuni pacient.
Introduceţi senzorul de temperatură rectal sau esofagian sau aplicaţi-l pe
piele şi, dacă este necesar, prindeţi-l cu bandă adezivă. Dacă este necesar
utilizaţi un cearşaf de protecţie.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
139
Intervenţie - Monitorizare şi diagnostic
Manual de utilizare corpuls3
6.10.3 Monitorizarea temperaturii
Monitorizarea porneşte automat, după aplicarea senzorilor.
1.
2.
Selectaţi zona parametri dorită pentru afişarea primei valori a temperaturii
şi activaţi meniul contextual de parametri.
Alocaţi monitorizarea zonei parametri selectată, T1.
Fig. 6-37 Zona parametri monitorizare temperatură
1
2
3
4
3.
4.
140
Valoarea curentă a temperaturii în °C
Simbol pentru alarmele active
Limita superioară a alarmei
Limita inferioară a alarmei
Dacă este necesară măsurarea celei de-a doua valori a temperaturii,
selectaţi zona de parametri dorită pentru cea de-a doua valoare şi activaţi
meniul contextual de parametri.
Alocaţi monitorizarea zonei parametri selectată, T2.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
7
Configurarea
Configurare
Poate fi configurat diferite opţiunile sistemului corpuls3:
• Opţiunile sistemului
• Funcţii de monitorizare (ECG, Oximetrie, CO2, TA, TAI)
• Alarme
• Alte opţiuni, de către cei responsabili cu aparatul
Notă
corpuls3 are un sistem de administrare a utilizatorilor. Unele opţiuni, sunt deci
posibile doar pentru utilizatorii cu autorizaţii de acces (ca persoanele
responsabile cu aparatul sau tehnicieni de service). În acest caz, opţiunile cu
configurare individuală sunt în culoarea gri şi nu pot fi selectate. Accesul la
anumite funcții cum sunt defibrilarea manuală sau terapia prin srimulare poate fi
restricționată prin intermediul unui cod PIN de către persoana responsabilă cu
aparatura.
Notă
Schimbările permanente în configuraţie pot fi făcute numai cu autorizaţia
respectivă. Dacă modificările nu sunt salvate în setările sistemului (a se vedea
capitolul 7.4.2 Opţiuni generale ale sistemului (persoane răspunzătoare de
aparat), pagina 163), se vor pierde la oprirea corpuls3.
Notă
corpuls3 porneşte întotdeauna în modul utilizatorului obişnuit.
Fereastră de configurare sunt deschise cu ajutorul butonului rotativ, prin
navigarea în meniul principal (a se vedea capitolul 4.3.3 Meniu principal, pagina
49).
Opţiunile sunt selectate şi confirmate cu ajutorul butonului rotativ (a se vedea
capitolul 4.1.1 Elemente de utilizare şi LED-urile modulului de afişaj, pagina 31).
7.1
Configurarea sistemului
7.1.1 Configurări generale (Utilizatorul implicit)
Pot fi configurate următoarele setări generale de sistem:
• Ora/Data
• Configurări Ecran/Afişare
• Eveniment manual
• Date Master
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
141
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
1.
Selectaţi în meniul principal "Sistem" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-1
2.
Notă
Notă
Opţiuni ale sistemului, Utilizatorul implicit
Selectaţi setările dorite prin rotirea butonului.
Tabelul 7-1 arată valorile posibile.
Anumite cîmpuri pot fi editate doar dacă utilizatorul are nivelul de autorizare
necesar. Acestea sunt afițate gri pentru utilizatorul nelogat.
Parametrii pot fi configurați doar cu aparatul în modul compact sau cu modulele
în raza de acțiune radio.
Câmp
Ora/Data
Afișaj
Eveniment
Manual
Tabelul 7-1
142
Configurări
Valori
Pas
Configurare oră
Configurare dată
Decalaj UTC
Auto. DST
Luminozitate
Iluminare redusă
Ilumin.Auto.
Culori
0-23:00-59
din 2000
0±12:00-59
1
1
1
–
Înregistrare voce
Volum
Ore:minute
DD.MM.YY
Ore:minute
Activat, dezactivat
0 (întunecat) la 10
0 (întunecat) la 10
Off, 1 la 15 min
implicit/Noapte/
inversat
Activat, dezactivat
de la 3 la 10
Captură ecran
Activat, dezactivat
-
1
Valori pentru setări sistem
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Afișaj
Configurarea
Sunt posibile următoarele setări pentru afisaj:
• Nivelul de luminozitate al ecranului (nu este in modul de noapte)
• Nivelul de luminozitate estompat de economisire a energiei (nu în modul
de noapte)
• interval de timp după care ecranul trece de la modul normal la modul
gradat în absenţa unei acţiuni în desfăşurare sau a unei alarme (nu este
in modul de noapte)
• afişarea implicit, noapte sau inversat
Notă
Înregistrare audio
şi capturi de
ecran
corpuls3 nu comută la "Ilumin.Auto" (economie de energie - luminozitate
redusă) dacă este selectat unul din modurile defibrilare, stimulare sau vedere
de noapte.
Dacă este activată opţiunea de înregistrare a vocii, prin apăsarea tastei
Eveniment, sunt înregistrare sunetele din mediul înconjurător pentru o durată
de 15 secunde (5 s înainte şi 10 s după apăsarea tastei). Înregistrarea apare în
protocol ca eveniment manual. În plus, dacă este activată opţiunea de captura
ecran, o copie a ecranului în momentul evenimentului poate fi salvată ca un
fisier de imagine prin apăsarea tastei Eveniment. Înregistrările audio şi
capturile de ecran pot fi redate
și vi
zualizate
cu soft-ul corView2 (a se vedea
capitolul 8.6 Analiza a datelor cu , pagina 198).
Notă
Decalajul UTC (fusul orar) și Auto DST (trecerea automata la ora de vara)
trebuie configurate înainte de configurarea orei/datei. UTC-ul şi ora sunt
imprimate pe protocol. Pentru decalajul UTC și pentru ora, trebuie sa confirmatți
prin apăsarea butonului rotativ minutele chiar daca acestea nu au fost
schimbate. Doar după aceasta, ora modificată va fi salvată cu ajutorul tastei soft
[OK]
3.
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Din pagina de configurare "Master" datele master pot fi editate (a se vedea
capitolul 8.4 Datele master, pagina 192).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
143
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.1.2 Configurarea afişajului
Pot fi selectate următoarele opţiuni:
• numărul şi tipul curbelor afişate
• numărul şi tipul parametrilor afişaţi
• selectarea şi salvarea afişajelor pre-configurate
Curbe
1.
Din meniul principal, selectaţi "Semnale" ► "Curbe".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-2
2.
3.
4.
5.
Parametri
144
Afişarea curbelor
În câmpul "Linii" din grupul "Configurare" poate fi selectat numărul de linii
pentru curbe (3 pana la 6 linii). Numărul de curbe selectat este afişat pe
monitor.
Selectaţi câmpul "Valori implicite" pentru a reveni la configuraţia
precedentă deschiderii acestei ferestre. Modificările pot fi anulate astfel,
fără a fi necesară închiderea acestei ferestre de comunicare.
Selectaţi numărul de canale ECG şi curbe ale funcţiilor de monitorizare Plet,
CO2, TAI şi Reactie RCP care vor fi afişate pe ecran.
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
1. În meniul principal, selectaţi "Semnale" ► "Parametri".Se va deschide
fereastra de configurare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 7-3
Configurarea
Afişarea zonelor de parametri
2. Selectaţi aranjarea parametrilor în grupul "Configurare" pentru următoarele
câmpuri:
• Orizontală şi/sau
• verticală
3. Selectaţi câmpul "Valori implicite" pentru a reveni la configuraţia precedentă
deschiderii acestei ferestre. Modificările pot fi anulate astfel, fără a fi
necesară închiderea acestei ferestre de comunicare.
4. Selectaţi parametri care doriţi să fie afişaţi.
5. Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
145
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Selectarea
configuraţiei
afişajului
1. Selectaţi "Semnale" ► "Vizualizări" din meniul principal.Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-4
Selectarea configuraţiei afişajului
2. Selectaţi configuraţia dorită cu ajutorul butonului rotativ şi apoi apăsaţi
pentru confirmare.
3. Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
146
Notă
Vizualizarile pentru modul de defibrilare- si stimulare pot fi ajustate doar daca
utilizatorul comuta primul la modul defibrilare- sau stimulare.
Notă
Configuraţiile selectate sunt salvate permanent numai dacă persoana
responsabilă de aparat (este necesară autorizaţia de utilizare) salvează
configuraţia curentă în setările sistemului (a se vedea capitolul 7.4.7
Configurarea de bază a ecranelor (persoane răspunzătoare de aparat),
pagina 172).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.1.3 Opţiunile imprimantei
Curbe
1.
În meniul principal, selectaţi "Imprimantă" ► "Curbe".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-5
2.
3.
4.
Opţiunile imprimantei "La fel ca pe ecran"
Dacă este bifată opţiunea "La fel ca pe ecran" în grupul "Configurare", vor fi
imprimate curbele afişate în acel moment. Celelalte opţiuni ale ferestrei de
configurare sunt colorate în gri (a se vedea Fig. 7-5).
Debifaţi căsuţa "La fel ca pe ecran" pentru a activa selectarea curbelor
ECG, Plet., CO2, TAI sau Reacţie RCP.
Selectaţi canalele ECG dorite şi curbele.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
147
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Fig. 7-6
Notă
Selectarea curbelor imprimantei
În cazul imprimării în timp real, pot fi listate simultan până la şase curbe, una
sub cealaltă.
Înaintea fiecărei imprimări în timp real mesajul "IMPRIMARE ÎN TIMP REAL"
este listat pe prima pagină.
5.
În câmpul "Viteza" în grupul "Configurare" selectaţi viteza de imprimare şi
intervalul de timp după care imprimanta se va opri automat (a se vedea
Tabelul 7-2).
Câmp
Configurare
Configurări
Valori
Pas
Viteză
De la 6,25 mm/s la
50 mm/s
6,25/12,5/25/50 mm/s
Opr.Auto
Oprire, de la 10 la
300 s
10 s
Activat, dezactivat
-
La fel ca pe
ecran
Tabelul 7-2
Valori opţiuni imprimantă
Pentru a configura protocolul de imprimare şi tendinţe urmaţi instrucţiunile de
mai jos:
148
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Evoluţii şi
Protocol
Imprimantă
1.
În meniul principal, selectaţi "Imprimanta" ► "Evoluţie".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-7
2.
3.
4.
5.
6.
Configurarea
Protocol Imprimantă
Pentru a obţine în protocol o listă cronologică a valorilor medii din ultimul
minut în forma tabelară, selectaţi căsuţa "Tabel evoluţie" în grupul "Jurnal".
Pentru a obţine în protocol curbe evoluţie, selectaţi căsuţa "Curbă evoluţie"
în grupul "Jurnal".
Dacă este selectată căsuţa "La fel ca pe ecran" în grupul "Evoluţii",
parametrii vitali afişaţi pe ecran sunt listaţi în protocolului. Dacă această
căsuţă nu este bifată, parametrii incluşi în tabelul de trend pot fi selectaţi
manual.
Utilizaţi câmpul "Interval" în grupul "Evoluţii" pentru a selecta intervalele la
care valorile medii sunt notate.
Utilizati campul "Medie" în grupul "Evoluţii" pentru a seta valoare medie pe
minut. Valoarea medie pe minut indica, cat de des este determinata media
parametrilor vitali intr-un interval (valoarea medie aritmetica).
Grup
Jurnal
Evoluţii
Tabelul 7-3
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Configurări
Valori
Increment
Tabel evoluție
Activat, dezactivat
-
Curbă evoluție
Activat, dezactivat
-
La fel ca pe ecran
Activat, dezactivat
-
Interval
1/min pana la 60/min
1, 5 şi 30
Medie
10 la 60 s
5, 15 şi 30-
Valori pentru configurarea evoluţii
149
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.
Imprimarea
paginilor de
evoluţii
individuale
Simbolul evoluţii
în protocol
Notă
Notă
Imprimarea
curbelor ECG
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Pentru a activa imprimarea valorilor tendinţelor ca şi o pagină singulară:
În meniul principal selectaţi "Imprimantă" ► "Evoluţie pagină".
Pentru Evoluţie valorile medii pe minut ale parametrilor sunt salvate. Valorile
medii sunt calculate ca medie aritmetică la toate valorile măsurate în termen de
un minut.
Dacă în tabelul de trend pe protocol unul din parametrii are semn de exclamare
(ex. pentru FC: 60!), indică faptul că în intervalul de măsură limita de alarmă a
fost depăşită sau valoarea a scăzut sub limita de alarmă.
Dacă într-un interval un parametru arată un semn de întrebare (ex. pentru FC:?)
indică faptul că în ultimul minut nici o valoare medie nu a putut fi salvată din
motive tehnice. In acest caz, de exemplu, dacă la momentul listării unitatea de
monitorizare nu se află în raza de acţiune (conexiune radio) cu cutia de pacient.
Dacă întru-un interval de timp un parametru indică două linii (ex. pentru TA: --),
indică faptul ca în ultimul minut nu a putut fi determinată o valoare medie.
Imprimarea conţinutului este efectuată după tiparul făcut în ultimul minut înainte
de-a apăsa tasta Imprimare. Astfel tiparul poate fi din ultima imprimare.
Dacă marcajul care anunţă sfârşitul rolei de hârtie devine vizibil, este posibilă o
blocare a acesteia dacă este selectată o viteză de 6,25 mm/s.
Pentru a regla setarile pentru imprimarea D-ECG, procedati dupa cum
urmeaza:
1.
In meniul principal, selectati "Imprimanta"·►·"D-ECG".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-8
150
Setări imprimantă pentru D-ECG
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Câmp
Configurări
Valori
Increm
ent
12-derivaţii ECG
imprimare 12 derivații
ECG
Activat, dezactivat
–
Ciclu Repr.
Imprimare ciclu
reprezentativ
Activat, dezactivat
–
Inform.
Generale
Imprimare diagnostic
Activat, dezactivat
–
Viteză
Viteza de succesiune a DECG-ului
25 mm/s, 50 mm/s
–
Format ECG
Format imprimare
2x6
–
4x3
–
Durată
Durata/lungimea unui bloc
ECG imprimat
3 pana la 10 s
1s
Plasare clasica a curvelor
ECG sau in conformitate
cu Cabrera
Clasic,
Cabrera
–
Ordine
Adăug. copie
Imprima o alta copie
Activat, dezactivat
–
Tabel de
masurare
(optiune)
Adaugati tabelul de
masurare a interpretarii
imprimarii
Activat, dezactivat
–
Sugestie
(optiune)
Adugati o sugestie de
terapie la imprimare
Activat, dezactivat
–
Tabelul 7-4
Valori pentru imprimarea D-ECG
2.
Pentru a avea cele 12 derivatii ECG incluse in protocol, bifati casuta "12derivaţii ECG" in grupul "Format".
3.
Pentru a afisa ciclul reprezentativ, marcati casuta "Ciclu Repr." in grupul
"Format".
4.
Selectati viteza de imprimare D-ECG.
5.
Selectati formatul de imprimare:
2 x 6: Doua blocuri a cate sase curbe ECG fiecare sunt imprimate.
4 x 3: Patru blocuri a cate trei curbe ECG fiecare sunt imprimate.
6.
Selectati durata unui bloc ECG.
7.
Selectati ordinea curbelor ECG pe imprimarea D-ECG-ului:
Clasic: Derivatiile I, II, III, aVR, aVL, aVF.
Cabrera: Derivatiile: aVL, I, -aVR, II, aVF, III.
8.
Pentru a imprima o copie aditionala a D-ECG-ului, bifati casuta "Adauga
copie".
9.
Optional: Adaugati tabelul de masurare a interpretarii la imprimare.
10. Optional: Adaugati sugestia de terapie la imprimare.
11. Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
151
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.1.4 Configurarea transmisiei Fax (Utilizator Implicit)
Configurarea
transmisiei Fax
(opţional)
Următoarele setări pot fi configurate de utilizatorul implicit pentru a transmite un
fax:
• Activarea si dezactivarea conexiunii GSM (mod avion)
• Selectarea vitezei de reprezentare a D-ECG pe fax.
7.2
Configurarea funcţiei de defibrilare
Pot fi configurate opţiunile următoarelor funcţii de monitorizare:
• ECG
• SpO2
• SpMet (disponibil numai cu tehnologia Masimo.Rainbow SET®)
• SpCO (disponibil numai cu tehnologia Masimo.Rainbow SET®)
• SpHb (disponibil numai cu tehnologia Masimo.Rainbow SET®)
• RP
• PI
• CO2
• TA
• TAI
• Reacție RCP
7.2.1 Monitorizare ECG
Configurările următoare pot fi selectate:
• Afişarea ECG
• Ton QRS Dinamic (opţiune)
• Filtrele (a se vedea secţiunea 7.4.5 Opţiunile filtrelor (persoane
răspunzătoare de aparat), pagina 169)
152
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurări
generale
1.
În meniul principal, selectaţi "ECG" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-9
2.
Configurarea
Opţiuni ECG
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-5 arată valorile posibile.
Câmp
Afișaj
Ton QRS
Tabelul 7-5
Curbe auto
Ton QRS Dinamic
Notă
Configurări
Valori
Viteză
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Amplitudine
AUTO; x 0,25; x 0,5; x 1; x 2
Marker QRS
Activat, dezactivat
Curbe auto
Activat, dezactivat
Activat
Activat, dezactivat
Dinamic
Activat, dezactivat
Volum
de la 3 la 10
Ton QRS
Nr. 1 până la nr. 4
Valori pentru opţiunile ECG
După conectarea cablului ECG cu 4 fire (la pacient şi modulul pacient) curba
derivaţiei a II-a apare automat pe afişaj dacă un ECG valid este detectat.
Dacă sunetul tonului QRS ar trebui să indice o schimbare în saturaţia de oxigen
(valoarea SpO2), selectaţi căsuţa "Dinamic". Cu această opţiune acustică, o
scădere a saturaţiei de oxigen poate fi detectată spre exemplu mult mai
devreme. Dacă această căsuţă nu este selectată, semnalul de puls este inactiv
(a se vedea capitolul 7.2.2 Oximetrie, pagina 154).
Tonul dinamic QRS este disponibil doar daca aparatul este echipat cu optiunea
SpO2.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
153
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.2.2 Oximetrie
Configurare
1.
În meniul principal, selectaţi "Oximetrie" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-10 Opţiuni pentru monitorizarea oximetriei
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-6 arată valorile posibile.
Câmp
Configurări
Valori
Pas
12,5 mm/s,
25 mm/s, 50 mm/s
–
Curbe
Viteză de
succesiune
Curbe auto
Activat, dezactivat
–
Activat
Activat, dezactivat
-
Dinamic
Activat, dezactivat
-
Volum
de la 3 la 10
1
Ton puls
de la 1 la 4
FastSat
Activat, dezactivat
–
Mediere
2-4 s, 4-6 s,
8 la 16 s
–
2
Sensibilitate
Max., Norm, APOD
–
Unitate
g/dl, mmol/l
–
Ton puls
Mod
SpHb
Tabelul 7-6
Valori pentru monitorizarea oximetriei
Dacă este bifată opţiunea "Curbe Auto", curba plet va fi afişată pe ecran imediat
ce o valoare oximetriei este măsurată.
154
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Ton Dinamic
pentru puls
Notă
Notă
Configurarea
Dacă sunetul tonului QRS ar trebui să indice o schimbare în saturaţia de oxigen
(valoarea SpO2), selectaţi căsuţa "Dinamic". Cu această opţiune acustică, o
scădere a saturaţiei de oxigen poate fi detectată spre exemplu mult mai
devreme. Dacă un cablu de monitorizare ECG cu 4 fire este conectat,
tonalitatea tonului QRS indică nivelul saturaţie de oxigen.
3. Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Unele setări sunt disponibile numai cu Rainbow Technology SET® Masimo.
Pentru informații cu privire la setări a se vedea capitolul 6.6.4 Măsurarea
Oximetriei, pagina 121.
7.2.3 CO2
Configurări
1.
În meniul principal, selectaţi "CO2" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-11 Opţiuni pentru monitorizarea CO2
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-7 arată valorile posibile.
Câmp
Configurări
Valori
Viteză de
succesiune
3,13 mm/s, 6,25 mm/s,
12,5 mm/s, 25 mm/s
Curbe auto
Activat,
dezactivat
Unitate
mmHg, kPa
Curbe
Unitate curentă
Tabelul 7-7
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Monitorizarea valorilor CO2
155
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Dacă este bifată opţiunea "Curbe Auto", curba CO2 vor fi afişate pe ecran
imediat ce o valoare CO2 validă este măsurată.
3. Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
7.2.4 TAI
Configurări
1.
În meniul principal, selectaţi IBP" ► "Configurare".Se va deschide fereastra
de configurare.
Fig. 7-12 Opţiuni pentru monitorizarea TAI
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-8 arată valorile posibile.
Câmp
Configurări
Valori
Chestiuni generale
Viteză de
succesiune
12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Scară
Auto; 0 la 30; 0 la 60;
0 la 120; 0 la 180; 0 la 300
-10 la 10; -20 la 20;
-30 la 30; -40 la 40; -50 la 50
Curbe auto
Activat, dezactivat
P Curba
Tabelul 7-8
Scară
156
Valori pentru monitorizarea TAI
Zona de listare trebuie dimensionată în funcţie de locul de măsurare (de ex.
arterial, venos central, intracranian).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Curbe auto
Notă
Calibrare
Notă
Configurarea
Dacă este bifată opţiunea "Curbe Auto", curba TAI va fi afişată pe ecran imediat
ce senzorul TAI este legat la modulul conexiuni pacient şi canalul respectiv este
calibrat.
Funcţia "Curbe Auto" nu funcţionează pentru valori de presiune negativă.
În meniul principal, selectaţi IBP" ► "Calib. P {x}" a canalului de presiune dorit.
1. Calibrarea este făcută automat. În cazul în care calibrarea nu poate fi
făcută corect alarma "Eroare calibrare TAI" va fi afişată.
Canalul TAI poate fi calibrat direct din meniul de context din câmpul
parametrului. După calibrarea canalului, curba TAI este afişată automat (Auto
curbe).
7.2.5 Reacţie RCP
Configurări
1.
În meniul principal, selectaţi "Defib" ► "RCP".Se va deschide fereastra de
configurare.
Fig. 7-13 Configurări pentru Reacţie RCP
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-9 arată valorile posibile.
Câmp
Profunzime RCP
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Configurări
Valori
Unitate
cm; in
Eliberare
Activat, dezactivat
157
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Câmp
Mesaje Audio
Metronom audio
Tabelul 7-9
Unitate
Mesaje Audio
Metronom audio
Configurări
Valori
AED
Activat, dezactivat
Defib. Man
Activat, dezactivat
Monitor
Activat, dezactivat
Volum
3 – 10
Ton compresii
3 – 10
Ton ventilație
Oprire; 3 – 10
Valori pentru reacţie RCP
Unitatea pentru adâncimea de compresie poate fi trecută de la centimetri la
inchi.
În AED-, modul de defibrilare manuală- şi monitorizare, mesajele acustice a
sistemului de reacţie RCP (AAM - Mod Acustic Recomandat) pot fi activate sau
dezactivate și volumul mesajelor pot fi configurate.
Volumul tonului de compresie poate fi ajustat individual.
7.3
Configurarea alarmelor
7.3.1 Configurări Alarmă
1.
În meniul principal, selectaţi "Alarme" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-14 Configurări alarmă
158
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
2.
Configurarea
Selectaţi setările dorite prin rotirea butonului.
Alarma pentru apariţia unei tahicardii ventriculare (VT) sau a unei fibrilaţii
ventriculare (VF) poate fi dezactivată.
VT/VF
Valoare
Alarmă
Activat,
dezactivat
Tabelul 7-10 Configurări pentru alarma VT/VF
3.
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
7.3.2 Configurări Alarmă
Dacă valoarea unui parametru vital scade sau depășește valorile limită, este
declanșată o alarmă dacă sunt întâlnite următoarele condiții:
• Aparatul nu este în modul de defibrilare.
• Modul de alarmă este setat la "Alarmă pornită":
Selectaţi zona de parametri a parametrilor vitali şi deschideţi meniul
contextual de parametrii;
Selectaţi "Alarmă pornită" în meniul contextual de parametrii.
Limitele alarmelor pentru parametrii vitali pot fi ajustate manual de utilizator sau
automat de aparat:
1. Automat în meniul contextual de parametrii cu opţiunea de meniu "Limite
auto";
2. Manual sau automat în meniul principal.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
159
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.3.3 Selectarea manuală a limitelor alarmelor pentru
funcţiile de monitorizare
1.
În meniul principal, selectaţi "Alarme" ► "Limite".Se va deschide fereastra
de configurare.
Fig. 7-15 Limitele alarmelor
2.
3.
Notă
160
Selectaţi limitele alarmelor pentru parametrul dorit
Selectaţi şi confirmaţi limitele alarmelor.
Intervalul disponibil descris în tabelul Tabelul 7-11 depinde în funcţie de limitele
valorilor superioare şi inferioare.
Funcţie
Limita
inferioară
Limita
superioară
Pas
FC 1/min
--; 25 la 100
--; 70 la 250
5
SpO2 %
--; 65 la 98
--; 90 la 99
1
PP 1/min
--; 25 la 100
--; 70 la 235
5
SpCO %
--; 0 la 99
--; 1 la 99
1
SpHb g/dl
de la 5,0 la 12,0
--; 10 la 22
0,1
SpHb mmol/l
de la 3,1 la 7,4
--; 6,2 la 13,7
0,1
SpMet %
--; 0,1 la 99,5
--; 1 la 99,5
0,1 (0-2)
0,5 (2-100)
TA mmHg sis
--; 50 la 150
--; 100 la 250
5
TA mmHg dia
--; 10 la 80
--; 50 la 120
5
CO2 mmHg
--; 10 la 50
--; 15 la 60
1
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Funcţie
Limita
inferioară
Limita
superioară
Pas
CO2 kPa
de la 1,3 la 6,7
--; 2,0 la 8,0
0,1
FR 1/min
--; 5 la 40
--; 15 la 80
*)
1
*)
0,1
T1 °C
de la 30 la 40
T2 °C
de la 30 la 40
de la 35 la 42
0,1
P1 - P4 mmHg sis
--; -50 la 200
--; 0 la 300
P1 - P4 mmHg dia
--; -50 la 200
--; 0 la 300
1 (de la -50 la 30)
5 (de la 30 la 300)
de la 35 la 42
Tabelul 7-11 Valori pentru limitele alarmelor
*)
Pentru măsurarea temperaturii la suprafaţa pielii, valorile limită trebuie adaptate
corespunzător.
4.
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
7.3.4 Selectarea automată a limitelor alarmelor pentru
funcţiile de monitorizare
Fig. 7-16 Setarea automată a limitelor alarmelor
În meniul principal, selectaţi "Alarme" ► "Limite auto".
corpuls3 setează automat limitele alarmelor în funcţie de valorile curente
ale pacientului. Va apărea lista de configurare cu toate limitele alarmelor
configurare automat (a se vedea pagina 160 Fig. 7-15).
2. Pentru a confirma opţiunile şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Dacă este necesar, configuraţi manual limitele alarmelor.
1.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
161
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4
Opţiuni ulterioare
(persoane răspunzătoare de aparat)
7.4.1 Autorizaţia pentru persoane răspunzătoare de
aparat
Autorizaţia
utilizatorului
Spre deosebire de utilizatorul obişnuit, persoana răspunzătoare de aparat
deţine autorizaţia de modificare completă a configuraţiilor. Diferitele nivele de
utilizare sunt protejate de parole.
1.
În meniul principal, selectaţi "Sistem" ► "Autentificare".
Va apărea următorul prompt:
Fig. 7-17 Prompt-ul codului
2.
Introducerea codului de 4 cifre pentru utilizatorul "Operator" folosind tastele
programabile. Pentru a introduce cifre de la 5 la 9 apăsaţi tasta
programabilă [].
Va apărea mesajul Utilizator OPERATOR conectat cu
succes
Notă
corpuls3 porneşte întotdeauna în modul utilizatorului "Implicit".
Notă
Codul de 4 cifre poate fi ales de utilizator (a se vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni
generale ale sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagina 163).
Setările din fabrică sunt:
• 2-2-2-2 pentru persoana răspunzătoare de aparat (operator);
• 1-1-1-1 pentru utilizatorul obişnuit (implicit).
Atenţie
162
corpuls3 poate fi utilizat doar pe pacienţi dacă utilizatorul "Implicit" este
logat. În nivelul de autorizare "Operator" utilizarea pe pacienţi nu este
permisă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.2 Opţiuni generale ale sistemului (persoane
răspunzătoare de aparat)
Opţiuni generale
ale sistemului
Persoanele răspunzătoare de aparat pot configura următoarele opţiuni
(avansate), în afară de cele descrise în secţiunea 7.1.1 Configurări generale,
pagina141:
• Limba
• Configurare
• Coduri acces
• Autorizare pentru "Defib.Man." și "Stimulator"
• Filtru de reţea
• Card CF
1.
Selectaţi în meniul principal "Sistem" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-18 Opţiunile sistemului (persoane răspunzătoare de aparat)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
163
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
2.
Selectaţi setările dorite prin rotirea butonului.
Tabelul 7-12 arată valorile posibile.
Câmp
Configurări
Valoare
Pas
Limba
Germană
Germană,
Engleză, etc.
-
Configurare oră
Ore: minute
0-23:00-59
Configurare dată
DD.MM.YY (din 2000)
-
Decalaj UTC
Ore: minute
0±12:00-59
Auto. DST.
Activat, dezactivat
-
Salvare
Salvare? Da
Salvare? Nu
-
Incărcare
Încărcare? Da
Încărcare? Nu
-
Ora/Data
Configurare
Valori implicite
Valori implicite? Da
Valori implicite? Nu
-
Export
Export? Da
Export? Nu
-
Import
Import? Da
Import? Nu
-
Luminozitate
0 (întunecat) la 10
1
Lumina redusa
0 (întunecat) la 10
1
Ilumin.Auto.
Oprire, 1 la 15 min
1
Culori
implicit/noapte/inversat
–
Inregistrare voce
Activat, dezactivat
-
Volum
de la 3 la 10
1
Captură ecran
Activat, dezactivat
-
Modifică
Implicit
Defib. Man.
Stimulator
Operator
4 cifre, 0-9,
Creşteri cu o
unitate
Inițializare
Implicit
Defib. Man.
Stimulator
Operator
-
Defib. Man
Activat, dezactivat
-
Stimulator
Activat, dezactivat
-
Filtru de reţea
Frecvenţă
50 Hz, 60 Hz
-
Card CF
Formatare
Formatare? Da
Formatare? Nu
-
Afișaj
Eveniment
Manual
Coduri acces
Autentificare
Tabelul 7-12 Valori pentru opţiunile sistemului, (persoane răspunzătoare de
aparat)
164
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
3.
Salvarea
configuraţiei
Configurarea
Pentru a salva, încărca sau reseta setările de ajustare, selectaţi opţiunea
necesară cu butonul rotativ şi apăsaţi pentru confirmare.
Toate valorile configurate, excepând data şi ora, trebuie salvate dacă doriţi să
fie disponibile la următoarea pornire corpuls3.
Încărcarea unei
configuraţii
Funcţia "Încărcare" permite resetarea la ultima versiune salvată în sesiunea
curentă. Este, deci, posibil să evitaţi oprirea aparatului pentru a modifica
schimbările temporare ale opţiunilor.
Resetarea
configuraţiei
Cu ajutorul funcției "Setări implicite" , corpuls3 este adus la configurația de
fabrică (vezi Anexa C Configuraţia din fabrică pagina 279)
Exportarea
configuraţiei
Funcţia "Export" permite exportul ultimei configuraţii salvate pe cardul CF şi
importul acestora pe un alt aparat compact. Astfel, o configuraţie odată definită
poate fi transferată pe un alt corpuls3. Configurarea GSM/GPRS, agenda
internă de numere de telefon, adresa de IP, coduri de acces şi câteva date
master (a se vedea 8.4 Datele master, pagina 192) nu sunt exportate. În cazul
unei actualizări a softului configurația salvată va rămâne neschimbată.
Importarea
configuraţiei
Configurația exportată pe cardul CF poate fi importată pe un alt corpuls3 cu
ajutorul funcției "import". După importul configurației, corpuls3 trebuie repornit
pentru ca noua configurație să aibă efect.
Schimbarea
codurilor de
acces
Persoana răspunzătoare de aparat (Operator) poate schimba manual codurile
de acces pentru:
- utilizatorul obişnuit (Implicit),
- utilizatorul cu acces limitat la defibrilarea manuală (Defib. Man.)
- utilizarea restricționată a stimulatorului (Stimulator) și
- pentru persoana responsabilă cu aparatura (Operator).
În acest scop trebuie introdus și repetat un cod de 4 cifre.
Notă
Resetarea
codurilor de
acces
Este recomandat să schimbați codul de acces pentru persoana responsabila cu
aparatura (Operator) și - dacă e oportun - pentru accesul la funcția de
defibrilare manuală (Defib. Man.) și utilizarea stimulării (Stimulare) la predarea
aparatului.
Persoana răspunzătoare de aparat poate reseta codurile de acces, la valorile
implicite, pentru utilizatorul obişnuit (Implicit), pentru restricţionat accesul
utilizarii "defibrilării manuale" (Defib. Man.) şi (Stimulator) , şi pentru persoana
răspunzătoare cu aparatura (Operator). În acest scop, trebuie să confirme
această resetare prin apăsarea tastei programabile [OK].
Dacă nu se mai cunoaşte codul persoanei răspunzătoare de aparat, codurile de
acces pot fi resetate la valorile setărilor din fabrică de către persoana de service
autorizată corpuls (a se vedea Anexa C, Configuraţia din fabrică, pagina 279).
Formatare card
CF
Functia "Format" permite utilizatorului sa formateze CF-ul inserat in aparat.
Dupa formatare, se recomanda un restart.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
165
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.3 Configurarea Evenimentelor Manuale (Persoane
Responsabile cu Aparatura)
Evenimente
preconfigurate
Pentru documentarea mai ușoară a acțiunilor medicale (administrarea
medicației, intubare, etc.) presoanele responsabile cu aparatura pot
preconfigura și salva până la 14 evenimente manuale.
1.
În meniul principat selectați "Sistem" ► "Evenimente".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-19 Configurarea Evenimentelor (persoane responsabile cu aparatura)
Primul și ultimul eveniment, "Generic" și "Ștergere", care nu pot fi modificate,
sunt afișate în gri.
2. Introduceți numele evenimentului cu ajutorul butonului rotativ (16 caractere)
și confirmați cu ajutorul tastei funcționale [Confirmă].
3. Repetați procedura pentru a configura alte evenimente.
4. Pentru a configura Evenimentele de la 9 la 15 apăsați tasta funcțională din
dreptul paginii 'Evenimente 2"
5. Pentru a închide maniul de configurare, apăsați tasta [OK].
Pentru a adăuga un eveniment preconfigurat la protocolul misiunii vezi capitolul
8.2, Tastă Eveniment pagina 191.
166
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.4 Configurarea funcţiei de defibrilare (persoane
răspunzătoare de aparat)
Mod defibrilare
manuala
Modul de
Stimulare
cardiacă
Avertizare
Energie Auto
Selectarea
energiei manuale
în modul AED
Înregistrare voce
Protocol şocuri
Semnal de
deconectare
Notă
Persoanele răspunzătoare de aparat pot configura si alte funcţii de defibrilare,
în afară de cele descrise în secţiunea 5.3.1 Informaţii despre Modul AED,
pagina 68 şi 5.4.1 Informaţii despre Defibrilare Manuală şi Cardioversie,
pagina 74.
Aplicaţia fundamentală de acces la defibrilarea manuală poate fi blocată printrun cod de acces. Dacă această opţiune este activată, pentru a putea utiliza
funcţia de defibrilare manuală, utilizatorul trebuie să introducă codul definit (a se
vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni generale ale sistemului (persoane răspunzătoare
de aparat), pagina 163).
Accesul la funcția de defibrilare manuală poate fi limitată printr-un cod de acces.
Dacă această opţiune este activată, pentru a putea utiliza funcţia de defibrilare
manuală, utilizatorul trebuie să introducă codul definit (a se vedea capitolul
7.4.2 Opţiuni generale ale sistemului (persoane răspunzătoare de aparat),
pagina 163).
Trebuie să vă asiguraţi că utilizatorii autorizaţi cunosc codul de acces să
folosească aparatul în modul de defibrilare manual. Dacă nu, pacientul nu
poate fi defibrilat decât în modul AED cu limitele corespunzătoare referitoare
la energie.
Când este accesat pentru prima dată modul de defibrilare manuală, poate fi
utilizat cu un nivel presetat de energie. Dacă nivelul de energie este schimbat în
timpul misiuni, noul nivel de energie rămâne disponibil, dacă modul manual de
defibrilare este accesat din nou. Nivele diferite de energie pot fi setate pentru
utilizarea la adulţi sau copii.
În modul AED, selectarea manuală a energiei poate fi activată prin deselectarea
căsuţei "Blocat" Astfel utilizatorul corpuls3 are aceeaşi gamă de selecţie ca şi
în modul de defibrilare manual. Analiza ECG este efectuată cu algoritmul
modului AED.
În modul AED şi de defibrilare manuală, înregistrarea audio poate fi activată.
Dacă această opţiune este activată, se înregistrează toate sunetele mediului
înconjurător în timp ce aparatul este în modul corespunzător. După misiune,
fişiere audio sunt disponibile pe cardul CF.
Dacă câmpul de selecţie din grupul "Protocol Şocuri" al meniului de configurare
a defibrilării este activat, va fi tipărit , automat, după fiecare defibrilare un
protocol cuprinzând informaţii despre pacient, parametrii vitali, curba ECG,
energia selectată şi energia livrată. Această funcţie este activă în mod mod
implicit i poate fi deyactivată de către operator.
Dacă corpuls3 este utilizat exclusiv în mod compact sau semi-modular
(monitorul şi defibrilatorul/stimulatorul conectate, modulul pacient separat, vezi
Fig. 3-3), persoana responsabilă de aparat poate configura un semnal de
deconectare.. În acest caz, dacă modulul monitor este deconectat de la modulul
defibrilator/stimulator, după o perioadă presetata de timp, este dat un semnal
acustic.
Semnalul de deconectare poate în anumite condiţii să facă instrucţiunile verbale
din modul AED să fie de neînţeles.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
167
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Configurare
1.
În meniul principal, selectaţi "Defib" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-20 Opţiunile funcţiei de defibrilare, persoane răspunzătoare de aparat
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-13 arată valorile posibile.
Grup
Configurări
Valori
Adult
Oprire, 2, 3, 4, 5, 10, 15 to 200 J
Copil
Oprire, 2, 3, 4, 5, 10, 15 to 100 J
Adult
2, 3, 4, 5, 10, 15 la 200 J
Copil
2, 3, 4, 5, 10, 15 la 100 J
Blocat
Activat, dezactivat
AED
Activat, dezactivat
Defib. Man
Activat, dezactivat
Activat
Activat, dezactivat
Activat
Oprire, 5, 10, 30, 60 s
Volum
3 – 10
Ton
Ton 1 la Ton 4
Energie auto Man.
Energie auto AED
Înregistrare
Protocol şocuri
Semnal -decon.
Tabelul 7-13
3.
168
Valori pentru configurarea funcţiei de defibrilare
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.5 Opţiunile filtrelor (persoane răspunzătoare de
aparat)
Monitorizarea
ECG
Configurare
Persoanele răspunzătoare de aparat pot modifica alte opţiuni ale filtrelor, în
afară de cele descrise în secţiunea 7.2.1 Monitorizare ECG, pagina 152.
1. În meniul principal, selectaţi "ECG" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-21 Opţiunile filtrelor pentru ECG, persoane răspunzătoare de aparat
Frecvențele pentru filtrele trece-jos și trece-sus de monitorizare ECG
(Monitorizare) și filtru trece-jos pentru D-ECG (Diagnostic ) pot fi ajustate.
Opţiunile filtrelor pot modifica afişarea ECG.
Avertizare
Notă
Configurarea filtrelor pentru curba DE este preconfigurată şi fixă de la 0,5 la
25 Hz.
Filtru limită
superioară
Filtrul limită SUP elimină interferenţele în zona de frecvenţă joasă a curbei ECG.
Filtru limită
inferioară
Filtrul limită INF suprimă interferenţa în zona de frecvenţă înaltă a curbei ECG.
Această interferenţă poate fi cauzată, de exemplu, de un spasm muscular.
Notă
Valoarea filtrului limită SUP corespunde limitei de jos a frecvenţei filtrului.
Valoarea filtrului Limită INF corespunde limitei de sus a frecvenţei filtrului.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
169
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-14 arată valorile posibile.
Câmpuri
Monitorizare
Diagnostic
Configurări
Valori
Trece-jos
25 Hz; 40 Hz; 150 Hz
Trece-sus
0,5 Hz; 0,25 Hz;
0,12 Hz; 0,05 Hz
Trece-jos
40 Hz; 150 Hz
Tabelul 7-14 Opţiunile filtrelor pentru monitorizarea ECG, diagnosticul ECG,
(persoane răspunzătoare de aparat)
Notă
Pentru informaţii referitoare la configuraţia de măsurare şi interpretare ECG, a
se vedea capitolul 7.4.11 Configurarea măsurării şi interpretării ECG (persoane
răspunzătoare de aparat), pagina 183.
7.4.6 Configurarea Alarmă (Persoane Responsabile de
Aparat)
Configurări
alarmă
În plus față de setările descrise în capitolul 7.3.1 Configurări Alarmă, pagina
158, persoanele responsabile de aparat poate configura următoarele setări în
configurația de alarmă:
• Crearea unui eveniment în protocolul în caz de alarme
• Configurarea setărilor de suspendare alarmă (15 - 120 s sau permanent)
Configurare
1.
În meniul principal, selectaţi "Alarme" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-22 Configurări alarme (persoane responsabile de aparat)
170
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
2.
Configurarea
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-15 arată valorile posibile.
Configurări
Valori
Alarmă oprită
perm.; 15 s; 30 s; 45 s; 60 s;
75 s, 90 s; 105 s; 120 s
Creare eveniment
Activat, dezactivat
Semnal reamintire
Activat, dezactivat
Volum
3 – 10 (55 dB – 79 dB)
o distanţă de 1 m.
Sistem de alarmă
Mod camuflat
Activat, dezactivat
VT/VF
Alarmă
Activat, dezactivat
Câmpuri
Alarmare
Tabelul 7-15
Creare eveniment
Suspendare
alarmă
Notă
Mod camuflat
AVERTIZARE
Configurări alarmă (persoane responsabile de aparat)
Dacă această funcție este activată, fiecare alarmă va fi enumerată ca un
eveniment în protocolul.
Dacă este apăsată tasta Alarmă pentru mai mult de 3 s, alarmele fiziologice pot
fi suspendate pentru un timp scurt sau dezactivate. Condiția este ca aceasta să
fie configurată corespunzător în setările (Oprire Alarmă). Dacă alarmele sunt
dezactivate, un semnal de reamintire sub forma unui singur ton se aude la
fiecare 60 de secunde. Semnalul de reamintire poate fi dezactivat de operator.
Volumul sistemului de alarmă poate fi ajustat.
Pentru suspendarea alarmei, este recomandată o perioadă maximă de 60
secunde.
Dacă funcţia de conversie este activată, toate semnalizările aparatului prin
difuzoare (tonul de start, mesaje vorbite, semnale de pregătire, tonuri de taste,
alarme etc.) precum iluminarea butonului rotativ sunt complet dezactivate. Se
recomandă să utilizați această funcție numai pentru cazuri speciale și nu pentru
misiuni de zi cu zi. Toate alarmele încă pot fi văzute în istoric alarme în unitatea
de monitorizare.
Utilizarea Mod Conversie necesită o diligență specială și atenția utilizatorului,
în caz contrar acesta poate duce la leziuni grave sau letale ale pacientului. În
acest mod de dispozitiv, utilizatorul trebuie să aibă contact vizual direct cu
pacientul și cu dispozitivul, în orice moment.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
171
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.7 Configurarea de bază a ecranelor (persoane
răspunzătoare de aparat)
Configurarea de
baza a ecranelor
Configurarea
ecranelor
Persoanele responsabile de aparat pot predetermina şase ecrane ca şi
configuraţie de bază; această configurare poate fi salvată permanent în setarea
sistemului.
Aceste ecrane sunt disponibile pentru utilizatorul standard în fiecare misiune, la
fiecare pornire a aparatului dar nu pot fi modificate decât având o autorizare
specială.
Selectaţi "Semnale" ► "Vizualizări" din meniul principal.Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-23 Preconfigurare ecrane
1.
2.
3.
4.
Notă
172
Selectaţi ecranul dorit (vizualizari 1-6) folosind butonul rotativ şi apoi
apăsaţi butonul Înapoi pentru a salva ecranul curent configurat (selectaţi
câmpul dorit cu butonul rotativ dar nu apăsaţi butonul rotativ pentru a
confirma).
Un semn de bifare va apărea în câmpul corespunzător din partea din
dreapta sus a ecranului selectat.
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Configurarea va fi disponibilă permanent numai după salvarea acesteia în
setarea sistemului. (a se vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni generale ale
sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagina 163).
Vizualizarile pentru modul de defibrilare- si stimulare pot fi ajustate doar daca
utilizatorul comuta primul la modul defibrilare- sau stimulare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.8 Configurarea informaţiilor despre misiune (Date
master) (persoane răspunzătoare de aparat)
Datele master
Persoana responsabilă de aparat poate configura şi salva datele master în
corpuls3 (a se vedea capitolul 8.4 Datele master, pagina 192).
Informaţii
Descriere
Tip transport
Tip de transport, de ex: "vehicul de urgenţă"
ID Radio
Identificarea abonatului de radiotelefonie într-o arie de
radiocomunicaţii, de ex: "Florian x-oraş 1-83-2"
Locaţie UPU
Locaţia pentru corpuls3
Număr reapelare
Numărul de telefon mobil, de exemplu pentru anchete
echipei
Echipa medicala
Numele echipei medicale
Nume organizaţie
Operatorul corpuls3, de ex: "Pompierii, x-oraş"
Telefon organizaţie
Numărul de telefon al operatorului
ID Aparat
Numele aparatului dat intern de către operator, de ex:
"Defib. nr. 7"
Tabelul 7-16 Informaţii despre datele principale în desfăşurare (persoane
răspunzătoare de aparat)
Configurare date
master despre
info misiune
Pentru a introduce datele master urmaţi paşii de mai jos:
1. Selectaţi în meniul principal "Sistem" ► "Configurare".
2. Apăsați tasta programabilă [Master].
3. Selectaţi informaţia dorită despre date master cu ajutorul butonului
rotativ.
4. Introduceţi datele şi apoi confirmaţi apăsând tasta programabilă [OK].
5. Salvaţi configuraţia (a se vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni generale ale
sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagina 163).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
173
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Fig. 7-24 Introd. date master (persoane răspunzătoare de aparat)
În timpul utilizării, utilizatorul standard poate modifica unele dintre datele master
dar nu poate salva aceste date. (a se vedea capitolul 8.4 Datele master,
pagina 192).
7.4.9 Configurare Telemetrie (Persoane răspunzătoare
de aparat)
Abrevieri
Telemetrie
Se folosesc următoarele prescurtări în legătură cu telemetrie:
APN:
cWEB:
DHCP:
DNS:
GSM:
GPRS:
IP:
LAN:
PIN:
PUK:
SIM:
TCP:
UDP:
174
Access Point Name
corpuls.web-Server
Dynamic Host Configuration Protocol
Domain Name System
Global System for Mobile Communications
General Packet Radio Service
Internet Protocol
Local Area Network
Personal Identification Number
Personal Unblocking Key
Subscriber Identity Module
Transmission Control Protocol
User Datagram Protocol
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurare
Telemetrie
(Opţiune)
Configurarea
Persoane răspunzătoare de aparat poate configura opțiunea după cum
urmează:
• Transmisie de date (Telemetrie),
• Transmisie Fax,
• Salvarea conexiunilor fax în agenda telefonică,
• Copierea conexiunilor fax salvate de pe cardul SIM în memoria internă şi
vice versa,
• Interfaţa LAN (opţiune)
Telemetrie
Configurare
În meniul principal, selectaţi "Telemetrie" ► "Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-25 Configurare Telemetrie (Persoane răspunzătoare de aparat)
Valorile configurabile sunt arătate în Tabelul 7-17:
Grup
Câmp
Configurări
Valoare
GSM
Activat
(modul oprit
de avioane)
Activare sau
dezactivare modul de
avioane
Activare,
dezactivare
PIN
Număr cod
Numere de la 0-9
Agendă
Locaţie memorie
internă, SIM
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
175
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Grup
Câmp
Configurări
Valoare
GPRS
APN
Punct de acces la
retea date
Numere, simboluri
şi litere
Utilizator
Nume utilizator
Numere, simboluri
şi litere
Parolă
Autentificare
(combinaţie definită de
utilizator)
Numere, simboluri
şi litere
Viteză
Viteza D-ECG la
transmisia fax
25 mm/s; 50 mm/s
Adresa
Server
Adresa de reţea a
server-ului
Numere, simboluri
şi litere
Port TCP
Protocol de reţea
Numere de la 0-9
Port d. TCP
Protocol de reţea
Numere de la 0-9
Port d. UDP
Protocol de reţea
Numere de la 0-9
Conexiune
Procedura pentru
modul de pornirea a
conexiunii
Manual, Start
Reconect.
Număr de încercări
pentru repetarea
conexiunii
Oprit; 3; 5; 10;
Infinit
Interfaţă
Modul de procedură în
care conexiunea la
server este iniţiată
LAN, GPRS
Auto upload
Trimitere automata a
unui D-ECG la la
adresa CWEB AUTO
din agenda
Activat,
dezactivat
DHCP
Activarea sau
dezactivarea automată
alocată
Activare,
dezactivare
Adresă IP
Adresa reţelei
corpuls3
Numere de la 0-9
Mask retea
Masca de reţea
a corpuls3
Numere de la 0-9
Poartă
implicită
Adresa de reţea
a porţii implicite
Numere de la 0-9
Server DNS
prim.
Adresa de reţea
preferată a Domain
Name System
Numere de la 0-9
Server DNS
sec.
Adresa de reţea
alternativă a Domain
Name System
Numere de la 0-9
Fax
corpuls.
web
D-ECG
Interfaţă LAN
Tabelul 7-17 Valori de configurare, telemetrie
176
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Notă
Configurare
modem GSM
Configurarea
Echiparea aparatul cu GSM/GPRS şi interfaţă LAN nu este posibilă.
În grupul "GSM" următoarele câmpuri pot fi configurate de exemplu pentru
transmisia fax:
1. Introduceţi PIN-ul din 4 cifre şi confirmaţi. PIN-ul vă este alocat de providerul dumneavoastră de telefonie mobilă.
2. Selectaţi memoria pentru agenda:
•
"SIM" pentru salvarea agendei pe cartele SIM sau
•
"internă" pentru salvarea agendei în corpuls3.
Notă
Când funcţia GSM este dezactivată (căsuţa nu este bifată), modul de avion este
activat.
Notă
Câteva tipuri de cartele SIM necesită memorarea agendei în memoria internă
corpuls3. Utilizarea agendei pe SIM nu este întotdeauna posibilă. Pentru a
afla dacă SIM-ul dumneavoastră poate stoca agenda, vă rugăm contactaţi
provider-ul dumneavoastră de telefonie mobilă pentru informaţii suplimentare.
Notă
Dimensiunea maximă pentru PIN este patru cifre. Pentru cardurile SIM fără cod
PIN trebuie introdus "0000".
Dacă a fost introdus un PIN greşit şi a fost încercată o transmisie de trei ori la
rând, cartela SIM va fi blocată. Transmisia fax nu mai este posibilă. În acest caz,
cartela SIM poate fi deblocată prin introducerea codului PUK într-un telefon
mobil.
Utilizarea unui card SIM dublu - clonat (în funcţie de provider-ul dumneavoastră
de telefonie mobilă mai este numit şi card SIM twin, dual SIM sau multi SIM),
este posibilă doar dacă dispozitivele şi SIM-urile pereche sunt oprite. Nu este
posibilă utilizarea mai multor cartele SIM cu acelaşi număr în acelaşi timp.
Operatorul aparatului trebuie să se asigure ca operarea cartelei SIM din
corpuls3 nu poate fi întreruptă.
Notă
Notă
Configurarea
conexiunii GPRS
Notă
În grupul "GPRS" următoarele câmpuri pot fi configurate de exemplu pentru
transmisia date:
1. Introduceţi APN-ul (Access point name) şi confirmaţi.
APN-ul valid este atribuit de provider-ul de comunităţii mobile.
2.
3.
Notă
Configurare Fax
Pentru login în reţeaua de date via GPRS, introduceţi utilizatorul şi
confirmaţi.
Introduceţi parola şi confirmaţi.
Login-ul cu nume utilizator este destinat doar pentru câteva reţele de
comunicaţii (pentru informaţii vă rugăm contactaţi provider-ul dumneavoastră de
comunicaţii).
În grupul "Fax" următoarele câmpuri pot configurate pentru D-ECG şi
conexiunea la server fax:
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
177
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
1.
2.
3.
Configurare
corpuls.web
În grupul „corpuls.web“ următoarele câmpuri pot fi configurate pentru
conexiunea cu server-ul corpuls.web:
1.
2.
3.
Introduceţi portul standard TCP şi confirmaţi.
Introduceţi portul standard UDP şi confirmaţi.
Pentru a configura metoda de a stabilii o conexiune:
a) Selectați "Manual" în câmpul "Conectiune" pentru a porni manual
conexiunea prin intermediul meniului principal.
b) Selectaţi "Pornire" în câmpul "Conecţiune" dacă conexiunea ar trebui
stabilită în mod automat în timp ce corpuls3 porneşte. Pentru această
configurare, trebuie creată în prealabil o linie de intrare în agendă de tip
CWEB Auto în care să fie introdusă adresa IP a serverului corpuls web
(vezi pagina 179 Salvarea opțiunilor de telemetrie).
Selectaţi setările dorite cu butonul rotativ şi confirmaţi.
4.
În câmpul "Reconect." poate fi determinată dacă şi de câte ori corpuls3 ar
trebui să se reconecteze automat dacă conexiunea a fost întreruptă (de ex.
dacă GSM net nu este disponibil). Selectaţi setările dorite cu butonul rotativ
şi confirmaţi.
Selectaţi, dacă conexiunea la corpuls.web ar trebui stabilită prin GPRS
(opţional) sau prin LAN (opţional).
5.
D-ECG
Auto încărcare
Configuraţia
interfeţei LAN
Simbol
Adresă IP alocată
Notă
178
Selectaţi viteza pentru transmiterea D-ECG (25 mm/s sau 50 mm/s) şi
confirmaţi. Utilizatorul standard poate schimba setările de viteză în timpul
misiunii.
Introduceţi adresa de reţea pentru server (IP adresă sau domeniu) şi
confirmaţi.
Introduceţi portul TCP şi confirmaţi.
Daca casuta "Auto incarcare" in grupul "D-ECG" este bifata si este stabilita o
conexiune, D-ECG-ul inregistrat este automat trimis la un server corpuls.web
prin apasarea tastei configurabile [Imprimare]. Nu este necesar sa apasati si
tasta programabila [Trimite].
În grupul “Interfaţă LAN” (opţional) configuraţia de reţea poate fi alocată
automat printr-un server DHCP sau introdusă manual. Pentru o configurare
manuală căsuţa din câmpul “DHCP” trebuie dezactivată.
Configuraţia manuală a reţelei:
1.
Introduceţi adresa de reţea a corpuls3 (adresă IP) şi confirmaţi.
2.
3.
4.
5.
Introduceţi masca de reţea (adresă IP) a reţelei şi confirmaţi.
Introduceţi gateway-ul activat (adresă IP) al reţelei şi confirmaţi.
Introduceţi server-ul DNS principal (adresă IP) şi confirmaţi.
Dacă este disponibil, introduceţi server-ul DNS secundar (adresă IP) şi
confirmaţi.
Configuraţia descrisă mai sus trebuie salvată în grupul "Configurare" pentru a fi
disponibilă permanent.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Salvarea
conexiunilor pentru
telemetrie
(contacte Fax)
1.
Configurarea
Selectaţi în meniul principal "Telemetrie" ► "Conexiuni".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 7-26 Conexiuni telemetrie (Persoane răspunzătoare de aparat)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selectati·"Adaugare·destinatie"·prin·apasarea·butonului·rotativ.
Introduceti numele destinatarului.
Introduceti tipul destinatarului.
Introduceti adresa e-mail, numarul de telefon, adresa de internet sau
adresa IP al destinatarului.
Confirmati prin apasarea tastei programabile [Enter].
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a abandona introducerea datelor si a inchide fereastra de
configurare, apasati tasta programabila [Anulare].
Sunt cinci optiuni pentru tipul destinatarului:
• FAX-S (server fax digital)
• FAX-G (fax analog)
• CWEB
• CWEB AUTO
• E-mail.
Există până la 20 de locaţii de memorie disponibile pentru salvarea codurilor
scurte.
Notă
Numele destinatarului este limitat la maximum 16 caractere, numărul
destinatarului este limitat la maximum 16 cifre.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
179
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Copierea agendei
Pentru backup de date sau pentru transmisii la alte dispozitive, pot fi copiate
datele de telemetrie salvate (agendă).
1. Selectaţi în meniul principal "Telemetrie" ► "Conex. SIM -> mem. int."
pentru a copia datele de pe SIM în memoria internă corpuls3.
2.
Datele de conexiune sunt copiate prin selectarea cu butonul rotativ.
În direcţia opusă :
1. Selectaţi în meniul principal "Telemetrie" ► "Cont. Intern -> SIM" pentru a
copia datele din memoria internă pe SIM.
2. Datele de conexiune sunt copiate prin selectarea cu butonul rotativ.
Notă
Conexiunile de telemetrie deja salvate pe memoria ţintă sunt rescrise.
Notă
Cand se copiaza agenda, sunt transferate doar numerele de telefon. Incepand
cu versiunea soft-ului 2.0.0, adresele de mail si server pot fi transferate prin
functia import-/export.
Notă
Salvarea conexiunilor de telemetrie (agenda) pe SIM nu este întotdeauna
permisă. Anumite tipuri de cartele SIM necesită salvarea agendei în memoria
internă corpuls3.
Pentru informaţii referitoare la operarea funcţiei de telemetrie a se vedea
capitolul 8.8 Telemetrie (Opţiune), pagina 199.
180
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.10 Bluetooth® interfaţă date (Persoane Responsabile
de Aparat)
Bluetooth®
Interfaţă date
(Opţiune)
Activarea interfeţei
de date
Configurări
Bluetooth®
Persoanele responsabile de aparat pot face următoarele configurări:
• Activarea Bluetooth® interfaţă date (opţiune)
• Configurarea PIN-ului aparatului (opţiune)
corpuls3 poate importa şi exporta wireless date prin opţiunea Bluetooth®
interfaţă date (P/N . 04211). De exemplu, cu modulul radio în procesul de date
din cutia pacient a corpuls3 poate fi transferat la sistemele de documentare
externe.
Pentru a stabili o conexiune radio wireles cu un dispozitiv extern, trebuie
configurat PIN-ul şi interfaţa Bluetooth® trebuie activată.
1.
În meniul principal, selectaţi "Bluetooth" ► "Configurare".
Se va deschide fereastra de configurare.
Fig. 7-27 Configurări Bluetooth (Persoane Responsabile de Aparat)
Tabelul 7-18 arată valorile posibile.
Grup
Câmp
Configurări
Valori
Activat
Activare sau dezactivare
interfaţă date Bluetooth®
Activat,
dezactivat
PIN
PIN aparat pentru
conexiunea cu alte aparate
Bluetooth®.
Numere de la 0-9
Bluetooth
Tabelul 7-18 Valori pentru configurare Bluetooth®
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
181
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Notă
Conexiuni
Bluetooth®
Adresa MAC este numărul de identificare fără echivoc al corpuls3 care trebuie
utilizate pentru a conecta corpuls3 la alte dispozitive Bluetooth®.
2.
În meniul principal, selectaţi "Bluetooth" ► "Conexiuni".
Se va deschide fereastra de configurare.
Fig. 7-28 Conexiuni Bluetooth (persoane responsabile de aparat)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Selectaţi "Adăugare destinaţie" prin apăsarea butonului rotativ.
Introduceţi denumirea aparatului.
Introduceţi adresa MAC a aparatului pentru a fi conectat (pot fi solicitate de
la producător).
Introduceţi PIN-ul aparatului pentru a fi conectat (pot fi solicitate de la
producător).
Confirmaţi prin apăsarea tastei programabile [Enter].
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a abandona introducerea datelor şi a închide fereastra de
configurare, apăsaţi tasta programabilă [Anulare].
Pot fi salvate un număr de maximum 6 conexiuni Bluetooth.
Notă
182
Numele destinatarului este limitat la maximum 16 caractere, numărul
destinatarului este limitat la maximum 16 cifre.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.11 Configurarea măsurării şi interpretării ECG
(persoane răspunzătoare de aparat)
Configurare pentru
măsura şi
interpretarea ECG
(opţiune)
Prescurtări pentru
măsurare/
interpretare ECG
Personalul răspunzător de aparat poate face următoarele configurări:
• Modul de măsurare şi interpretare ECG
• Setare parametri AMI şi IMI pentru algoritmul de interpretare corpuls S
• Configurarea măsurării şi interpretării ECG compliant cu ERC.
În legătură cu măsurarea şi interpretarea ECG sunt utilizare următoarele
prescurtări:
IMA:
Infarct Micardic Anterior
IMI:
Infarct Miocardic Inferior
PCI:
Intervenţie Coronariană Percutanată
Sistem EKG Hannover
HES®:
ERC:
Consiliul European de Resuscitare
STEMI:
Infarct miocardic supradenivelare de ST
NSTEMI:
Infarct miocardic fara supradenivelare de ST
Meniul de configurarea are următoarele opţiuni pentru D-ECG cu opţiunea de
măsurare şi interpretare ECG:
Fig. 7-29 Configurarea măsurării şi interpretării ECG
(persoane răspunzătoare de aparat)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
183
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Valorile configurabile sunt arătate în Tabelul 7-19:
Terapie
Câmp
Configurări
Valoare
Algoritm
Selectarea metodei de
măsurare/interpretare
corpuls S,
STEMI
AMI
Limită pentru AMI
500 µV – 2500 µV
pas 100 µV
IMI
Limită pentru IMI
300 µV – 2500 µV
pas 100 µV
ERC
Dacă această opțiune este
activată, nu se efectuează
măsurători suplimentare și
interpretări ale ECG-ului.
Activare,
dezactivare
NSTEMI
Valoarea limită a NSTEM
Oprit, 100 µV 2500 µV; trepte de
100 µV
corpuls S
STEMI
Tabelul 7-19 Valori pentru configurarea măsurare şi interpretare ECG
AMI şi IMI
corpuls3 completează terapia şi recomandările cu ajutorul algoritmului de
terapie corpuls S care evaluează deviaţiile ST şi alte valori. Dacă valorile
deviaţiilor ST sunt destul de mari, se recomandă completarea protocolului PCI.
Pot fi setate două limite pentru suma valorilor ST măsurate în timpul D-ECG.
Aceste limite sunt desemnate prin AMI şi IMI şi reprezintă gradul de sensibilitate
în luarea deciziei de recomandare a terapiei. Limita AMI (în μV) este luată în
consideraţie în cazul unui infarct anterior, iar valoarea IMI în cazul infarctului
inferior.
Dacă interpretarea ECG a corpuls3 diagnostichează un infarct miocardic
specific şi suma valorilor ST specifice depăşeşte limitele configurate ale AMI şi
IMI, se recomandă terapia PCI.
Pentru AMI şi IMI sunt recomandate următoarele valori:
AMI: 800 μV
IMI: 600 μV
STEMI şi NSTEMI
Ca alternativă la utilizarea algoritmului corpuls S, corpuls3 prin urmare,
poate emite o terapie cu sugestia ERC-compatibil pe baza algoritmului "STEMI".
Acest algoritm de terapie de bază distinge între un STEMI-, NSTEMI sau ritm
regulat ECG bazat pe deviaţii ST.
Este posibilă setarea unei valori limită pentru suma de măsurători valori-ST ale
D-ECG. Această valoare limită se numește NSTEMI (în µV) și constituie gradul
de sensibilitate pe care este bazată decizia sugestiei de terapie.
ERC
184
Dacă soft-ul de interpretare ECG a corpuls3 diagnostică un anumit infarct
miocardic și dacă suma specifică a valorilor-ST este sub configuraţia valorii
limită NSTEMI, aparatul sugerează să contactaţi un centru de terapie PCI. În
caz contrar, se aplică criteriile pentru un STEMI sau pentru un ritm regulat ECG.
Dacă căsuţa câmpului "ERC" este dezactivată, se efectuează măsurători
suplimentare şi interpretări a D-ECG îafară de cea bazată pe algoritmul
"STEMI". Aceasta cuprinde verificarea prezenței sindromul Wolff-ParkinsonWhite (WPW), a ţulburari de intraventriculară propagare excitațiea, un
stimulator cardiac implantat, de intervale QRS mai mult de 120 ms şi a unui
bloc de ramură stângă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Notă
Ghidurile ERC recomandă utilizarea algoritmului "STEMI" pentru măsurarea şi
interpretare unui D-ECG.
Notă
Este necesară o licenţă pentru utilizarea măsurării şi opţiunii de interpretare
ECG. Pentru a obţine această licenţă, vă rugăm contactaţi partenerii dvs. de
vânzări şi service.
Specificaţiile referitoare la versiune programului de măsurare şi interpretare
ECG instalat se găsesc în informaţile despre sistem. Acesta este listată în
câmpul "Opţiuni" în linia "Interpretare ECG".
Notă
Fig. 7-30 Măsurarea şi interpretarea ECG, versiunea din informaţiile despre
sistem
7.4.12 Mod Demo (persoane răspunzătoare de aparat)
Demonstraţii
la instruiri
Activarea
modului demo
Persoana responsabilă de aparat poate activa modul demo pentru prezentări şi
instructaje. Acest mod sunt afişate curbe şi parametrii şi sunt prezentate toate
funcţiile şi configurările.
1. Selectaţi din meniul principal "Sistem" ► "Demo".
2. În linia de mesaje apare textul "Mod demo pornit".
3.
Dezactivarea
modului demo
Afișajul indică parametri şi curbe din memoria internă.
Pentru a dezactiva modul demo, corpuls3 oprit şi repornit. Alternativ selectaţi
în meniul principal "Sistem" ► "Demo". Apare mesajul de confirmare
"Părăsiți modul DEMO - Oprire?". Pentru a părăsi modul Demo și a opri
aparatul apăsați tasta programabila [OK]. Pentru a rămâne în modul Demo
apăsați tasta programabila [Anulare].
Utilizarea modului demo în timpul îngrijirii unui pacient este strict interzisă.
Modul demo poate fi utilizat doar în scopul instruirii.
Avertizare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
185
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
Dacă corpuls3 este în mod demo şi trebuie utilizat pe un pacient, aparatul
trebuie mai întâi restartat.
Avertizare
7.4.13 Configurări Protecţie Date (Persoane responsabile
de aparat)
Selectarea
datelor
Configurare
Notă
Simbol
cititor card de asigurare
186
Persoanele responsabile de aparat pot configura care date de pe cardul de
asigurări de sănătate sau care date introduse manual ar trebui să fie disponibile
pe ecranul corpuls3, pe imprimare sau pentru telemetrie.
Pentru configurare, procedaţi după cum urmează:
1. În meniul principal, selectaţi "Pacient" ► "Configurare".
Fig. 7-31 Configurări pentru cititor card de asigurare (persoane responsabile
de aparat)
2. Selectaţi informaţiile dorite cu butonul rotativ şi confirmaţi.
3. Salvaţi configuraţia (a se vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni generale ale
sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagina 163).
Configurările telemetriei sunt valabile pentru conexiunile Bluetooth®-, GSM- şi
LAN.
O unitate de monitorizare care este echipată cu un cititor card de asigurare
(opţional) poate fi recunoscută după simbolul de card de pe slot-ul de card.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.14 Configurarea Metronomului (Persoane
Responsabile de Aparat)
Configuraţia
Avansată a
Metronomului
Persoana responsabilă de aparat poate selecta configuraţia avansată pentru
metronom şi pentru sistemul de reactie RCP, pentru a-l adapta la variaţiile
locale din algoritmii de resuscitare. În acest sens,
• Frecvenţa compresiilor
• Durata fazei de respiraţie
pot fi configurate pentru adulţi şi copil.
Algoritm
Persoana responsabilă de aparat, poate adapta protocolul de resuscitare la
variaţiile aplicabile la nivel local. Pe lângă ghidurile AHA/ERC 2010 valabile în
prezent, este disponibil un protocol de resuscitare de 3-min.
Pentru configurarea metronomului, procedaţi după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
În meniul principal, selectaţi "Defib" ► "RCP".
Selectaţi setările de metronom dorite cu butonul rotativ şi confirmaţi.
Selectaţi setările dorite şi confirmaţi cu tasta programabilă [OK].
Salvaţi configuraţia (a se vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni generale ale
sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagina 163).
Câmp
Configurări
Valori
Compresie
Frecvenţa
compresiilor
80 – 120 1/min
increment de 5
1/min
Vent. 30:2
Durata ventilaţiei
la raportul 30:2
3–6s
increment de 1 s
Compresie
Frecvenţa
compresiilor
80 – 140 1/min
increment de 5
1/min
Vent. 15:2
Durata ventilaţiei
la raportul 15:2
3–8s
increment de 1 s
Vent. 30:2
Durata ventilaţiei
la raportul 30:2
3–8s
increment de 1 s
Durata
protocolului de
resuscitare
2 min; 3 min
Interval
Adult
Copil
Algoritm
Tabel 7-20
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Valori pentru setări metronom
187
Manual de utilizare corpuls3
Configurarea
7.4.15 Configurarea Monitorizarii Non-Invazive a
Tensiunii Arteriale (NIPB) (Persoane Responsabile
de Aparat)
Persoane responsabile de aparat pot face setările avansate pentru setările de
interval, modul iniţial şi presiune iniţială.
Configurare
1.
În meniul principal, selectaţi "TA" ► "Configurare".Se va deschide fereastra
de configurare.
Fig. 7-32 Opţiuni TA
2.
Selectaţi setările dorite.
Tabelul 7-21 arată valorile posibile.
Câmp
Automat
Configurări
Valori
Pas
–
Interval
1 min, 2 min, 3 min,
5 min, 10 min,
15 min, 30 min,
60 min
Adult
Mod inițial
Pacient
Copil
-
Neonat.
Presiune iniţială
Adult
120 – 280 mmHg
10
Copil
80 – 170 mmHg
10
Neonat.
60 – 140 mmHg
10
Tabelul 7-21 Valori pentru monitorizarea TA
188
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
3.
Configurarea
Pentru a confirma setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi
tasta programabilă [OK].
Pentru a păstra setările şi a închide fereastra de configurare, apăsaţi tasta
programabilă [Anulare].
Notă
Monitorizarea TA este făcută în ultimul mod selectat "Adult", "Copil" sau "NouNăscut".
Notă
Intervalul selectat în configurarea TA este preselectat ulterior în interfaţa de
utilizator când se apasă tasta [Auto]. Când se apasă tasta [Interv.], intervalul de
măsură trece la următoarea opţiune.
Meniu Test
Pentru mai multe informaţii despre întreţinerea şi testarea corpuls3, vă rugăm
contactaţi partenerul autorizat de vânzări şi service a corpuls3 .
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
189
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Oprirea/pornirea
aparatului
8
Gestionarea Datelor
8.1
Introducerea datelor unui pacient
La pornirea aparatului este creată automat o nouă rubrică pentru introducerea
datelor pacientului.
Este generat în mod automat un număr de misiune clar, care este imprimat pe
primul rând al primei pagini de fiecare dată când se face o listare. În plus, ora şi
data sunt introduse automat.
Atât timp cât aparatul este utilizat, toate datele salvate vor fi alocate operaţiei
curente şi salvate pe cardul CompactFlash® (a se vedea capitolul 8.3 Arhivarea
datelor, pagina 191).
Datele introduse pot fi completate sau modificate în timpul misiunii. Modificarile
aduse in setul de date sunt marcate in protocolul de imprimare.
Pentru introducerea modificarilor, selectaţi "Pacient" ► "Editare Date" în meniul
principal.
Fig. 8-1
190
Introducerea datelor pacientului
Notă
Varsta pacientului se calculeaza automat cand se introduce data nasterii si nu
poate fi editata. Dacă nu este introdusă data naşterii, vârsta se poate edita.
Notă
Informațiile referitoare la cardul de asigurat pot fi importate doar prin cititorul de
cârduri de asigurare şi nu poate fi editat. Pentru a face acest lucru, fereastra
"Pacient" ► "Editare Date" trebuie să fie închise.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
8.2
Înregistrare audio
şi capturi de
ecran
Selectarea
evenimentelor
Gestionarea Datelor
Tastă Eveniment
corpuls3 are o tastă eveniment localizată în colţul din stânga sus al modului
afişaj.
Când este apăsată tasta Eveniment, este salvat un instantaneu cu datele ECG
curente şi valorile parametrilor. Cu ajutorul acestui tip de salvare, datele pot fi
localizate şi accesate din memoria aparatului.
Dacă este activată opţiunea de înregistrare a vocii, prin apăsarea tastei
Eveniment, sunt înregistrare sunetele din mediul înconjurător pentru o durată
de 15 secunde (5 s înainte şi 10 s după apăsarea tastei). Înregistrarea apare în
protocol ca eveniment manual. În plus, dacă este activată opţiunea de captura
ecran, o copie a ecranului în momentul evenimentului poate fi salvată ca un
fisier de imagine prin apăsarea tastei Eveniment. Înregistrările audio şi
capturile de ecran pot fi redate și vizualizate cu soft-ul corView2 (a se vedea
capitolul 8.6 Analiza a datelor cu , pagina 198).
Dacă mențineți apăsată tasta Eveniment pentru mai mult de 3 secunde, va fi
afișată lista de evenimente, în care prima linie, "Generic" este marcat implicit.
Cu ajutorul butonului rotativ, utilizatorul poate selectaevenimentele manuale
preconfigurate, și să le adauge la protocolul misiunii. Pentru a confirma selecția,
apăsați butonul rotativ. În linia de mesaje apare textul "Eveniment [TEXT]
inregistrat". Pentru a șterge ultimul eveniment, selectați "Şterge
eveniment" și confirma.
În cazul în care nici o pre-configurat eveniment a fost ales, intrarea "Şterge
eveniment" este afișat în gri.
Fig. 8-2
8.3
Selectarea evenimentelor preconfigurate
Arhivarea datelor
Cardul CompactFlash® al cutie pacient este locaţia centrală a memorie pentru
toate datele înregistrate.
Introduceţi cardul cu eticheta corpuls3 (incl. capacitatea memoriei) înspre dvs.
în slot-ul pentru card în partea stângă (văzut din faţă) a cutie pacient. Dacă este
necesar înlăturaţi geanta de accesorii.
Notă
În cazul în care cardul CompactFlash® este plin (1000 misiuni sau mai multe)
sau nu este introdus corect în modulul conexiuni pacient, aparatul nu poate
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
191
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
înregistra un ECG de lungă durată sau un diagnostic ECG. De asemenea,
aceste date vor lipsi şi din jurnal.
Notă
Atenţie
Notă
Notă
Atenţie
Data şi ora curenta a misiunii trebuie depozitate in corpuls3 pentru a permite o
alocare ulterioara a datelor misiunii.
Utilizaţi doar carduri originale corpuls3 CompactFlash® (P/N 04236.3), cu
suficientă memorie liberă (minimum 50 MB, dacă este dezactivată opţiunea de
înregistrare a vocii).
Utilizarea unui alt card CompactFlash® poate duce la defecţiuni critice sau la
pierderea garanţiei.
Salvaţi în mod regulat datele de pe cardul CompactFlash® pe un mediu de
stocare externă.
Dacă este afişat mesajul "Eroare card mem.", datele ar trebuie salvate pe un
computer. Apoi, cardul CF trebuie reformatat (a se vedea capitolul 7.4.2 Opţiuni
generale ale sistemului (persoane răspunzătoare de aparat), pagina 163).
Nu introduceţi sau scoateţi cardul CompactFlash® în timpul unei operaţiuni.
Acest lucru poate duce la defecţiuni ale sistemului.
Introduceţi sau scoateţi cardul CompactFlash® doar când modulul conexiuni
pacient este oprit.
8.4
Date Master
Datele master
Persoana responsabilă de aparat poate configura şi salva datele master (a se
vedea capitolul 7.4.8 Configurarea informaţiilor despre misiune (Date master)
(persoane răspunzătoare de aparat), pagina 173).
Aceste date master sunt conţinute parţial şi pe dovada scrisă a D-ECG-ului. În
cazul în care D-ECG este transmis prin fax la un spital (opţiune), aceasta
înregistrare D-ECG poate identificată corect cu ajutorul acestor datelor master.
Unele dintre aceste date master pot fi modificate de către utilizatorul implicit:
Informaţii
Explicaţie
Tip transport
Tip de transport, de ex: "vehicul de urgenţă"
ID Radio
Identificarea abonatului de radiotelefonie într-o arie de
radiocomunicaţii, de ex: "Florian x-oraş 1-83-2"
Locaţie
Locaţia vehiculului de salvare
Număr reapelare
Numărul de telefon mobil, de exemplu pentru anchete
echipei
Echipa medicala
Numele echipei medicale
Tabelul 8-1
192
Datele master
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Notă
Modificarea
datelor master
Gestionarea Datelor
Aceste modificări nu sunt salvate şi se aplică numai misiunii curente. După
oprirea defibrilatorului corpuls3, datele master original configurate de către
persoana responsabilă de aparat vor fi încărcate din nou.
Pentru a modifica datele master urmaţi paşii de mai jos:
Selectaţi în meniul principal "Sistem" ► "Configurare".
Apăsaţi tasta programabilă [Master]
Selectaţi datele master dorite cu butonul rotativ şi confirmaţi.
Introduceţi informaţia dorită şi apoi confirmaţi apăsând tasta
programabilă [Confirma].
5. Confirmaţi intrările prin apăsarea tastei programabile [OK].
1.
2.
3.
4.
Fig. 8-3
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Introducerea datelor master
193
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
8.5
Tasta Date
8.5.1 Jurnal
corpuls3 generează automat un jurnal care poate fi tipărit prin apăsarea scurtă
a tastei Date.
La fiecare tipărire a jurnalului, prima pagină va avea titlul "PROTOCOL".
Jurnalul constă dintr-un rezumat al datelor pacientului, datelor misiunili
efectuate şi a stării aparatului, împreună cu o listă cronologică (a se vedea
Tabelul 8-2 pag. 195).
Dacă protocolul este tipărit ăn timpul misiunii, această macțiune va fi
înregistrată ca un eveniment manual "Tipărire protocol" în lista cronologică a
evenimentelor.
Căutare misiune din jurnal conţine următoarele date:
194
Data
Explicaţie
Misiune
Număr misiune;
este generat automat la pornirea aparatului
Imprimare
Durată listare protocol
Start intervenţie
Data şi ora pornirii aparatului
UTC
Oră Universală
Pacient
Nume, prenume:
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date"
ID pacient
Număr de identificare
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date"
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date"
Număr Caz
Numar de identificare intra-spitalicesc
Pot fi editate prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date" sau printr-un scanner optional de coduri de bare.
Data naşterii
(Vârsta)
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date". Varsta pacientului se calculeaza automat cand se
introduce data nasterii si nu poate fi editata.
Sex
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date"
Greutate
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date"
Înălţime
Poate fi editat prin meniul principal "Pacient" ► "Editare
Date"
Parametri vitali
Valorile evoluţie din ultimul minut înainte de tipărire
protocol (valori medie pe minut)
Aparat
Numărul de identificare a aparatului
Radio
Numele de apel radio al echipei
Echipa medicala
Numele echipei medicale
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Data
Explicaţie
Număr reapelare
Numărul de telefon mobil, de exemplu pentru anchete
echipei
Filtru
Configurări filtru ECG- şi filtru de reţea
Versiune software
Versiune curentă soft (de ex. REL-2.2.0_C3_BP)
Tabelul 8-2
Jurnal de ansamblu
Toate rubricile din lista cronologică au aceeaşi structură şi conţin timpul,
denumirea precisă şi numărul de identitate al evenimentului.
Următorul exemplu arată un extras din jurnal:
Fig. 8-4
Exemplu de ECG din jurnal în momentul unui eveniment
În lista cronologică sunt luate în considerare următoarele evenimente:
• alarme, fiziologice și tehnice (configurabil, vezi cap. 7.4.6 Configurarea
Alarmă (Persoane Responsabile de Aparat) pag. 170)
• începutul şi sfârşitul unei misiuni
• evenimente de defibrilare cu nivelul de energie selectat, energia
măsurată, impedanța şi modul selectat de defibrilare
• operaţiuni ale imprimantei (tipărire jurnal; tipărire în timp real; tipărire DECG, tipărire protocol de șocuri)
• ora pornirii corpuls3
• erori interne ale programului de operare
• evenimente manuale
• evenimente de stimulare cardiacă
• trecerea la modul de monitorizare
mV-marker
Markerul milivolți (în formă de un impuls dreptunghiular) este situat la marginea
din stânga a câmpului pentru curbe (mV-marker). Amplitudinea acestuia este
determinată de setul de amplificare a curbei ECG. Marcajul mV arată o
amplitudine de 0,5 sau 1 mV pentru comparaţie, astfel încât curba ECG afişată
să fie în relaţie cu acesta.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
195
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Marcaje pentru
îndoire
Notă
Notă
Imprimarea în timp real are trasate marcaje verticale pe marginea superioară şi
inferioară care ajută la îndoirea rapidă a hârtiei. Hârtia îndoită se încadrează în
lăţimea unei coli A4 şi poate fi ataşată pentru documentare.
În timpul listării protocolului, pentru a nu lipsi părţi din listare, modulele nu
trebuie separate sau conectate.
Dacă nu este prezent un card CompactFlash® când corpuls3 este utilizat sau
cardul este plin, nu va putea fi imprimat un protocol complet.
Dacă câmpul de selecţie din grupul "Protocol Şocuri" al meniului de configurare
a defibrilării este activat, va fi tipărit , automat, după fiecare defibrilare un
protocol cuprinzând informaţii despre pacient, parametrii vitali, curba ECG,
energia selectată şi energia livrată. Această funcţie este activă în mod mod
implicit i poate fi dezactivată de către operator.
Datele misiunii ventilatorului Medumat Transport al companiei Weinmann EMT
GmbH + Co KG poate fi tipărit pe corpuls3 prin intermediul interfeței
Bluetooth®.
8.5.2 Browser misiuni
Dacă este apăsată tasta Date pentru mai mult de 3 secunde, se va deschide
meniul de navigare operaţiuni. Acest meniu de navigare operaţiuni oferă un
rezumat al tuturor misiunilor salvate pe cardul Compact Flash® şi informația
despre memoria rămasă liberă. Misiunile sunt listate cronologic, cu cea mai
recentă în capătul listei. Meniul de navigare permite listarea jurnalului unei
operaţiuni sau a D-ECG-ului disponibil sau a ECG-ului pe termen lung în mod
repetat sau într-un anumit moment.
D-ECG din misiunile anterioare poate fi de asemenea transmis ulterior la
C.WEB.
Fig. 8-5
196
Meniu navigare misiuni
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Misiunile individuale pot fi identificate cu ajutorul următoarelor date:
• Numărul misiunii
• Ora/Data
• Nume pacient (ID pacient)
• Sex
• Ani
• Greutate
• Înălţime
• D-ECG (număr)
Misiunea dorită poate fi selectată cu ajutorul butonului rotativ. După selectare,
se poate lista un jurnal prin apăsarea tastei programabile [Tipăreşte].
Notă
Misiunea actuală este întotdeauna afişată în partea de sus a listei, independent
de timp şi dată.
Notă
Un jurnal care a fost creeat cu o versiune de soft mai veche nu poate fi imprimat
ulterior. Tasta programabilă [Jurnal] este inactivă şi colorata în gri în cazul de
faţă.
Notă
Utilizarea dorită pentru browserul de operare şi a browserului D-ECG este
limitată la analiza misiunii după monitorizarea pacientului.
Cautare D-ECG
Cu tasta programabilă [D-ECG] acele misiuni care conţin unul sau mai multe DECG-uri pot fi selectate. Meniul navigare D-ECG se deschide şi D-ECG-urile
disponibile pot fi imprimate.
Fig. 8-6
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Cautare D-ECG
197
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Trimitere
ulterioară
Căutare ECG pe
Termen Lung
Cu tasta [Trimite], D-ECG marcat poate fi trimis mai târziu, dar numai în cazul în
care misiunea selectată este misiunea curentă (a se vedea capitolul 8.8
Telemetrie (Opţiune), pagina 199).
Cu tasta programabilă [ECG-TL], ECG-ul pe termen lung poate fi apelat în
browser-ul ECG pe termen lung şi tipărit mai ulterior (a se vedea capitolul 6.5
ECG pe Termen Lung, pagina 115).
8.6
Analiza a datelor cu corView2
Datele salvate pe cardul CompactFlash® (versiune software aparat 1.7.2 sau
mai mare) pot fi vizualizate, procesate şi analizate, cu ajutorul programului PC
corView2 (versiune 2.0 sau mai mare).
Notă
Informațiile privind utilizarea corView2 pot fi găsite intr-un manual de utilizare
separat pentru corView2 (P/N 04135.02).
Notă
Informaţii referitoare la protecţia datelor pot fi găsite în Anexa M Notă despre
Protecţia Datelor, pagina 323
Notă
Pentru analiza datelor care au fost salvate cu versiunea de soft 1.7.1 sau mai
mica a corpuls3, este necesara versiunea corespunzatoare pentru aplicatia de
PC corpuls.net.
8.7
Imprimarea unei
copii a ecranului
Copie ecran
Data tasta Imprimantă este apăsată mai mult de 3 s, va fi imprimată o copie a
ecranului. Va fi afişată informaţia de pe display la momentul imprimării şi
următoarele informaţii suplimentare:
• Data şi ora imprimării
• Numărul misiunii
• Nivelul de utilizator
• Seria monitorului
• Varianta de soft corpuls3
• Nivelul de încărcare al bateriilor în procente (în această ordine: modul
pacient, modul monitor, modul defibrilator/stimulator)
Notă
În plus faţă de tipărirea copiei ecranului, este salvată o captură de ecran pe
cardul CF. Captura de ecran poate fi vizualizată cu soft-ul corView2 (a se
vedea capitolul 8.6, Analiza a datelor cu , pagina 198).
198
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
8.8
Abrevieri
Telemetrie
Notă
Transmisie de
date
Gestionarea Datelor
Telemetrie (Opţiune)
Următoarele abrevieri sunt folosite în contextul telemetriei:
APN:
Access Point Name
cWEB:
Server corpuls.web
DHCP:
Dynamic Host Configuration Protocol
DNS:
Domain Name System
GSM:
Global System for Mobile Communications
GPRS:
General Packet Radio Service
IP:
Internet Protocol
LAN:
Local Area Network
PIN:
Personal Identification Number
PUK:
Personal Unblocking Key
SIM:
Subscriber Identity Module
TCP:
Transmission Control Protocol
UDP:
User Datagram Protocol
Informaţii referitoare la protecţia datelor pot fi găsite în Anexa M Notă despre
Protecţia Datelor, pagina 323
corpuls3 oferă posibilităţi variate pentru transmisia de date:
• Transmisie Fax
• Transmisie de date în timp real
• Transmisie de date la sisteme externe prin interfaţa Bluetooth® (opţiune).
Transmisie Fax
Notă
Conexiune GPRS
Simbol
conexiune fax
Transmisie de
date în timp real
Prin modemul GSM (opţiune) sau interfaţa LAN (opţiune), corpuls3 poate
trimite un raport complet al înregistrării ECG pe 12 derivaţii (diagnostic ECG) la
orice aparat fax, server fax, adresă de e-mail. sau la server-ul corpuls.web.
Când funcţia GSM este dezactivată (căsuţa nu este bifată), modul de avion este
activat.
Modificările din configuraţia de bază pot fi salvate doar de persoana
responsabilă de aparat (a se vedea capitolul 7.4.9 Configurare Telemetrie
(Persoane răspunzătoare de aparat), p. 174).
Reprezentarea curbelor (viteza) pentru transmisia fax a D-ECG poate fi
configurată din meniul telemetrie la 25 mm/sec. sau 50 mm/sec.
Dacă modem-ul GSM are semnal suficient, este indicat de simbolul "conexiune
GSM" în linia de status corpuls3.
Când transmisiunea fax este pornită este indicat simbolul "conexiune fax" în
linia de status.
Prin modemul opţional GSM sau prin interfaţa LAN (opţional) corpuls3 poate
trimite următoarele date, aproape în timp real, la un server de date:
• Date de pacient şi date master,
• Curbe si parametrii,
• Evenimente şi D-ECG-uri.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
199
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Cu ajutorul soft-ului corpuls.web, server-ul poate fi accesat de oriunde prin
internet şi datele pot fi vizualizate în timp real.
Simbol
transmisie de
date în timp real
Simbol
interfaţa
Bluetooth®
Dacă corpuls3 este conectat la un server, este afişat simbolul "Transmisie de
date în timp real" în linia de status.
Dacă este stabilită o conexiune Bluetooth® la un sistem extern (de ex.un
Tabletă-PC pentru documentare) este afişat simbolul "Conexiune Bluetooth®" în
linia de status.
În funcţie de status sunt marcaje adiţionale ale simbolurilor descrise mai sus
pentru simbolurile de telemetrie. O descriere detaliată poate fi găsită în Anexa A
Simboluri, pagina 273.
Notă
În cazul în care aceste conexiuni nu sunt disponibile sau nu sunt active,
simbolurile din status sunt colorate în gri.
8.8.1 Instalarea cartelei SIM
Pentru transmisiunea fax aveţi nevoie de o cartela SIM şi de un număr PIN de
la operatorul dumneavoastră de telefonie mobila. Cartela SIM trebuie introdusă
în slot-ul pentru SIM din spatele monitorului (vezi pagina 13, Fig. 3-6
Modulul de afişaj, vedere din spate).
PIN-ul trebuie introdus în configurarea pentru telemetrie. (a se vedea
capitolul 7.4.9 Configurare Telemetrie (Persoane răspunzătoare de aparat),
pagina 174).
8.8.2 Pornire Transmisie Fax
Agendă
Pentru transmisiile fax utilizând agendă, sunt necesari următorii paşi:
1. Activaţi modul previzualizare D-ECG în modul monitor şi începeţi
înregistrarea (a se vedea capitolul 6.4.3 Înregistrarea şi Măsurarea unui
Diagnostic ECG , pagina 108).
2. Dacă interfaţa LAN a fost selectată în meniul de configurare, continuaţi cu
pasul 5. Pentru a configura interfaţa LAN, vezi capitolul 7.4.9 Configurare
Telemetrie (Persoane răspunzătoare de aparat), p. 174.
3. Conexiunea GPRS este stabilită. În linia de status este afişată o antenă ale
cărei unde radio clipesc.
4. Conexiunea GPRS este stabilită, dacă simbolul este afişat permanent.
5. După ce este afişat mesajul "D-ECG măsurat", apăsaţi tasta programabilă
[Trimite].
200
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
6. Apare lista agendei a destinatiilor şi a numerelor presetate.
Fig. 8-7
Transmisia fax
reuşită
Introducerea
destinaţiei manual
Prezentare generală agendă
7. Selectaţi o destinaţie cu butonul rotativ şi confirmaţi.
8. Conexiunea este stabilită. În linia de status simbolul fax clipeşte.
9. Prin apăsarea tastei programabile [Anulare] se revine la ecranul de
monitorizare. Transmisia fax va fi efectuată în fundal.
10. Când va începe transmisia fax, simbolul va fi afişat permanent. De îndată
ce transmisia faxului este finalizată, aceasta este indicată printr-o bifare de
confirmare pe simbolul de fax.
Pentru a trimite faxul la o destinație introdusă manual, procedați după cum
urmează:
1. Activaţi previzualizarea D-ECG-ului în modul de monitorizare şi porniţi
înregistrarea.
2. Dacă interfaţa LAN a fost selectată în meniul de configurare, continuaţi cu
pasul 5. Pentru a configura interfaţa LAN, vezi capitolul 7.4.9 Configurare
Telemetrie (Persoane răspunzătoare de aparat), p. 174.
3. Conexiunea GPRS este stabilită. În linia de status este afişată o antenă ale
cărei unde radio clipesc.
4. Conexiunea GPRS este stabilită, dacă simbolul este afişat permanent.
5. După ce este afişat mesajul "D-ECG măsurat", apăsaţi tasta programabilă
[Trimite].
6. Selectaţi destinaţie "Destinatie manuala" cu butonul rotativ şi confirmaţi prin
apăsarea acestuia.
7. Introduceţi o destinaţie/număr cu butonul rotativ şi confirmaţi prin apăsarea
tastei programabile [Confirma].
8. Selectati tipul destinatarului.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
201
Gestionarea Datelor
Manual de utilizare corpuls3
9. După confirmarea cu butonul rotativ, conexiunea va fi stabilitaa. Adiţional în
linia de status clipeşte simbolul fax.
10. Prin apăsarea tastei programabile [Anulare] se revine la ecranul de
monitorizare. Transmisia fax va fi efectuată în fundal.
11. Când va începe transmisia fax, simbolul va fi afişat permanent. De îndată
ce transmisia faxului este finalizată, aceasta este indicată printr-o bifare de
confirmare pe simbolul de fax.
Transmisie fax
nereusita
Anularea trasmisiei
fax
Dacă transmisia fax este întreruptă din motive tehnice (de ex. semnal insuficient
sau conexiunea radio întreruptă) este afişat mesajul de alarmă "Transmisie fax
nereusita". În cazul unei defecţiuni vedeţi de asemenea capitolul 10.2
Depistarea cauzelor şi remedierea defecţiunilor, pagina 247 şi Anexa A
Simboluri, pagina 273.
Pentru a anula transmisia fax, selectaţi „Telemetrie“ ► „Anuleaza Fax“ folosind
butonul rotativ în meniul principal.
Transmisia de fax se înregistrează în jurnal ca un eveniment. Pentru lista
posibilelor evenimente a se vedea capitolul 10.3 Notificare în linia de mesaje şi
informaţii în Jurnal, pagina 261.
202
Notă
Prin intermediul browser-ul misiunii, D-ECG-urile din actuala misiune pot fi
trimise din nou, a se vedea capitolul 8.5.2 Browser misiuni, pagina 196.
Notă
În funcție de volumul de date și nivelul semnalului, este posibil să dureze câteva
minute pentru a trimite faxul.
Notă
Dacă D-ECG-ul a fost trimis cu succes la un server fax, conexiunea va fi închisă.
În protocolul de printat apare evenimentul Fax D-ECG trimis.
Notă
Înainte de-a trimite ECG-ul prin fax, trebuie introduse datele pacientului. Dacă
acest lucru se face, faxurile primite la destinatarului fax pot fi atribuite în mod
clar pentru pacientul tratat.
Notă
În zonele de graniţă naţională, reţelele mobile pot să se suprapună, deci s-ar
putea să fie necesară şi introducerea prefixului internaţional. În acest caz,
introduceţi setările specifice (de ex. “+49 9876 54321“ sau “0049 9876 54321“).
Notă
În locaţiile unde semnalul radio este ecranat din motive tehnice (de ex. într-un
apartament), pot fi întâlnite semnale de nivel scăzut în recepţia mobilă. În acest
caz, selectaţi o poziţie mai bună de recepţie a unităţii de monitorizare, de ex.
lângă o fereastră.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
8.8.3 Pornire transmisie Date in timp real prin
corpuls.web
Transmisie de date
în timp real
Pentru a efectua o transmisie in timp real urmaţi paşii de mai jos:
1. Selectaţi "Telemetrie" ► "Conectare" în meniul principal.
2. Dacă interfaţa LAN a fost selectată în meniul de configurare, continuaţi cu
pasul 5. Pentru a configura interfaţa LAN, vezi capitolul 7.4.9 Configurare
Telemetrie (Persoane răspunzătoare de aparat), p. 174.
3. Conexiunea GPRS este stabilită. În linia de status este afişată o antenă ale
cărei unde radio clipesc.
4. După ce conexiunea GPRS este stabilită (lângă antenă este afişat simbolul
"G"), utilizatorul trebuie să se autentifice la server corpuls.web. Adiţional
în linia de status se regăseşte un simbol al unui corpuls3 cu un server
clipesc.
5. Conexiunea de date dintre server corpuls.web şi corpuls3 este stabilită
imediat ce simbolul este afişat permanent şi are două săgeți. Acum toate
datele menţionate mai sus sunt transferate live.
6. Pentru a anula transmisia de date live selectaţi "Telemetrie" ►
"Deconectare" cu butonul rotativ din meniul principal.
În timpul transmisiei de date live toate funcţiile terapeutice şi de monitorizare ale
corpuls3 pot fi folosite fără limite. Cel care urmăreşte transmisia pe un
calculator folosind programul corpuls.web poate vedea aceeaşi parametrii şi
aceleaşi curbe afişate pe aparatul conectat corpuls3.
Transmisie Live DECG
Dacă utilizatorul corpuls3 înregistrează un D-ECG, acesta este transferat live
la server şi poate fi văzut imediat cu ajutorul programului corpuls.web. Cel
care urmăreşte transmisia este informat când un D-ECG este transferat.
Dacă conexiunea nu a putut fi stabilită, sau transmisiunea live a fost anulată,
acest lucru este semnalat prin diverse simboluri şi alarme în linia de status.
În înregistrările din jurnal mesajele de status sunt înregistrate ca un eveniment
(ex. "Server indisponibil"). Pentru lista posibilelor evenimente a se vedea
capitolul 10.3 Notificare în linia de mesaje şi informaţii în Jurnal, pagina 261. În
cazul unei defecţiuni vedeţi de asemenea capitolul 10.2 Depistarea cauzelor şi
remedierea defecţiunilor, pagina 247 şi Anexa A Simboluri, pagina 273.
Notă
In functie de setarile din server-ul corpuls.web, ora sistemului corpuls3
este sincronizata de server-ul corpuls.web inainte de transmiterea datelor
misiunii. Modificarea timpului este conectata la protocolul misiunii din corpuls3.
Notă
Dacă conexiunea este întreruptă în timpul transmisiei de date, D-ECG-ul, cu
toate acestea, poate să se fi transferat complet. De asemenea, precizia datelor
transferate este garantată, şi în acest caz.
Notă
Prin intermediul browser-ul misiunii, D-ECG-urile din actuala misiune pot fi
trimise din nou, a se vedea capitolul 8.5.2 Browser misiuni, pagina 196.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
203
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Notă
Durata de stabilire a conexiunii poate varia în funcţie de calitatea semnalului din
reţea.
Notă
În anumite condiţii transmisia de date poate fi întreruptă datorită semnalului slab
din reţeaua de comunicaţii.
Notă
Înainte de începerea transmisiei de date trebuie introduse datele pacientului.
Astfel datele recepţionate pot fi asociate uşor cu pacientul tratat.
Notă
În locaţiile unde semnalul radio este ecranat din motive tehnice (de ex. într-un
apartament), pot fi întâlnite semnale de nivel scăzut în recepţia mobilă. În acest
caz, selectaţi o poziţie mai bună de recepţie a unităţii de monitorizare, de
exemplu lângă o fereastră.
8.9
Bluetooth® interfaţă
date (opţiune)
Activarea interfeţei
de date
Autorizare
conexiune
(Împerechere)
Bluetooth® interfaţă date
corpuls3 poate importa şi exporta wireles date prin opţiunea Bluetooth®
interfaţă date (P/N . 04211). De exemplu, cu modulul radio în procesul de date
din cutai pacient a corpuls3 poate fi transferat la sistemele de documentare
externe (de exemplu o tabletă PC), dar şi datele primite de la alte sisteme (de
ex., Weinmann Medumat Transport).
Pentru a stabili o conexiune radio wireles cu un dispozitiv extern, trebuie
configurat PIN-ul şi interfaţa Bluetooth® trebuie activată. Această configurație
poate fi schimbată doar de către persoana responsabilă de aparat care poate
activa această opțiune permanent (a se vedea capitolul 7.4.10, Bluetooth®
interfaţă date (Persoane Responsabile de Aparat), pagina 181).
Dacă este activată interfaţa de date Bluetooth®, corpuls3 poate primi automat
o autorizare de conexiune cu un sistem extern de documentaţie, dacă acest
sistem are acelaşi PIN. Procedura se numeşte "Împerechere".
Configurările următoare pot fi selectate:
• Evenimente
• Evoluţii
204
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Configurări
generale
1.
În meniul principal, selectaţi "Bluetooth" ►"Configurare".Se va deschide
fereastra de configurare.
Fig. 8-8
2.
Câmp
Configurări
Valori
Adresă MAC
--
--
Evenimente
Activat, dezactivat
Evoluţii
Activat, dezactivat
Tabel 8-3
Evenimente şi
evoluţii
Configurări Bluetooth
Selectarea setărilor dorite.
Tabel 8-3 arată valorile posibile.
Ventilator
Adresă MAC
Gestionarea Datelor
Valori pentru setările Bluetooth
Adresa MAC este adresa hardware a modului Bluetooth şi serveşte la
identificarea aparatului într-o reţea. Adresa MAC nu poate fi modificată. Adresa
MAC care este de a fi intrat pot fi solicitate de la producător dispozitivului.
La conectarea cu un ventilator (de ex. Weinmann Medumat Transport),
corpuls3 poate stoca evenimentele şi evoluţile primite de la ventilator pe
cardul CF, în corcondanţă cu configuraţia. Datele stocate pot fi evaluate cu softul corView2 (a se vedea capitolul 8.6, Analiza a datelor cu , pagina 198).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
205
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
8.9.1 Stabilirea şi întreruperea unei conexiuni
Bluetooth®
Utilizare coduri
scurte
Configurări
generale
Pentru transmiterea faxului cu cod scurt, procedaţi după cum urmează:
1. În meniul principal, selectaţi "Bluetooth" ► "Conectare".
Se deschide prezentare generală Bluetooth®.
Fig. 8-9
Simbol
Interfaţtă de date
Bluetooth®
Conexiuni Bluetooth
2. Selectaţi conectarea aparatului cu butonul rotativ şi confirmaţi prin
apăsarea acestuia.
3. Mesajul "BT conectat: Ventilator" apare și simbolul "Conexiune
Bluetooth®" este afișat în linia de stare.
În funcţie de status sunt marcaje adiţionale ale simbolurilor descrise mai sus
pentru simbolurile de telemetrie. O descriere detaliată poate fi găsită în Anexa A
Simboluri, pagina 273.
Conexiune
Bluetooth®
eşuată
Întreruperea unei
conexiuni
Bluetooth®
206
Dacă conexiunea Bluetooth® este întreruptă din motive tehnice (de ex. semnal
insuficient sau conexiunea radio întreruptă) este afişat mesajul de alarmă
"Conexiune BT nereusita". În cazul unei defecţiuni vedeţi de asemenea capitolul
10.2 Depistarea cauzelor şi remedierea defecţiunilor, pagina 247 şi Anexa A
Simboluri, pagina 273.
1. Pentru a anula conexiunea Bluetooth® curentă, selectaţi „Bluetooth“ ►
„Deconectare“ cu butonul rotativ din meniul principal. În cazul în care mai
multe dispozitive sunt conectate, apare un dialog de configurare cu o listă
de dispozitive. Dispozitivul poate fi selectat.
2. Apare mesajul "BT deconectat: Ventilator"
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Gestionarea Datelor
Protocolul înregistrează mesajele de status a conexiunii Bluetooth® ca
eveniment. Pentru lista posibilelor evenimente a se vedea capitolul 10.3
Notificare în linia de mesaje şi informaţii în Jurnal, pagina 261.
8.10 Cititor de carduri de asigurare (opţiune)
Cititorul de carduri de asigurare permite citirea datelor de pacient stocate în
cardul de asigurata pacientului, acestea fiind disponibile în managementul de
date corpuls3.
Datele de pacient pot fi completate sau schimbate în timpul misiunii prin
introducerea manuală a informaţiei. Persoanele responsabile de aparat pot
configura şi salva permanent care date de pe cardul de asigurări de sănătate ar
trebui să fie afişat pe ecranul, imprimate sau trimise de corpuls3 (a se vedea
capitolul 7.4.13 Configurări Protecţie Date (Persoane responsabile de aparat),
pagina 186).
1.
Introduceţi cardul de asigurat (cu cipul orientat spre faţa aparatului) în
cititorul de card, pe partea dreaptă a unităţii de monitorizare.
Fig. 8-10 Citirea datelor de pacient de pe cititorul de card de asigurat
2.
3.
Cu tasta programabilă [OK] şi [Editare] setul de date de pe cardul de
asigurat poate fi acceptat sau editat.
Apăsaţi tasta programabilă [Tipărire] pentru a lista datele de pe cardul de
asigurat şi a salva setul de date.
În mod alternativ, datele de pacient care nu sunt blocate, pot fi introduse
manual. Selectaţi "Pacient" ► "Editare Date" în meniul principal.
Setul de date de pe cardul de asigurat poate fi şters din corpuls3. Pentru
aceasta selectaţi "Pacient" ► "Ştergere date" în meniul principal.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
207
Gestionarea Datelor
Atenţie
Notă
Simbol
cititor card de
asigurare
208
Manual de utilizare corpuls3
Pacientul şi asiguratul trebuie să fie aceeaşi persoană, altfel rezultatul
analizei ECG poate fi interpretat greşit.
Cititorul de carduri de asigurare este în prezent disponibil doar pentru clienţii din
Germania, Austria, Belgia, Elveţia.și Estonia. Pentru alte ţări sunt disponibile la
cerere.
O unitate de monitorizare care este echipată cu un cititor card de asigurare
(opţional) poate fi recunoscută după simbolul de card de pe slot-ul de card.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9
Întreţinere şi teste
9.1
Instrucţiuni generale
Întreţinerea şi executarea regulată de teste garantează promptitudinea în
funcţionare a corpuls3.
Control funcţional
Astfel, înainte de orice operaţiune, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile sunt în
stare de funcţionare prin executarea unui control vizual şi funcţional corpuls3.
În acest fel, pot fi prevenite sau înregistrate şi eliminate rapid defecţiunile
electrice şi mecanice. Dacă în timpul verificărilor vizuale şi funcţionale apar
probleme, pot fi aplicate măsurile descrise în secţiunea 10 Proceduri în caz de
defecţiuni, pagina 229. Urmaţi îndeaproape indicaţiile prezentate.
Dacă defecţiunea nu poate fi îndepărtată informaţi departamentul de relaţii cu
clienţii al distribuitorului. În cazuri extreme corpuls3 va fi scos din utilizare.
Avertizare
O listă a testelor standardizate pentru corpuls3 este inclusă în anexa acestui
manual.
Verificări regulate
Următorul calendar de întreţinere şi teste arată intervalele recomandate pentru
executarea testelor. Trebuie garantată conformitatea cu reglementările în
vigoare legate de verificările metrologice şi de siguranţă. Mai mult, este
recomandată realizarea unui calendar de verificări funcţionale la sediul
utilizatorului aparatului corpuls3 (serviciu de urgenţă, bază, spital, etc.) pentru
a garanta promptitudinea în funcţionare în orice moment.
Pentru mai multe informaţii legate de întreţinerea şi testarea corpuls3 care nu
se regăsesc în acest manual, contactaţi departamentul tehnic al unui partener
autorizat de vânzări şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
209
Manual de utilizare corpuls3
X
X
X
Controlul vizual accesoriilor şi
consumabilelor
X
X
X
X
Test utilizator/dispozitiv checklist
X
X
Curăţarea corpuls3
X
X
Dezinfectarea corpuls3
X
X
Padele de şoc, inspecţie vizuală
X
X
Test de conexiune intermodulară
X
X
Verificări legate de siguranţă (VS)
X
Verificări metrologice (VM)
Tabelul 9-1
În caz de
defecţiuni
După necesitate*
X
La fiecare 2 ani
După utilizare*
Verificare funcţională, inspecţie
vizuală
Anual
Masura
Zilnic/ per schimb
Întreţinere şi teste
X
X
Intervale de întreţinere
*Recomandat de producător
9.2
Verificări funcţionale
Verificările funcţionale sunt destinate pentru a oferi promptitudine nelimitată în
funcţionare a corpuls3. Acestea sunt un supliment important la testările
automate executate intern de corpuls3. Se recomandă, în funcţie de
frecvenţa de utilizare a corpuls3, să executaţi o verificare funcţională cel puţin
odată pe zi, de exemplu la începerea programului de lucru.
Testul funcţional complet al corpuls3 este împărţit în:
• verificarea funcţională a corpuls3
• verificarea funcţională a sursei de alimentarea cu energie electrică
• verificarea funcţională a accesoriilor
Verificarea
aparatului
Verificarea
alimentării cu
energie
Verificarea
accesoriilor
Verificarea funcţională a corpuls3 constă într-o inspecţie vizuală a carcasei
exterioare şi verificarea funcţiilor de bază/opţiunilor corpuls3.
Verificarea funcţională a sursei de alimentare cu energie electrică oferă
utilizatorului informaţii despre starea curentă a bateriilor.
Verificarea funcţională a accesoriilor şi a consumabilelor garantează o
promptitudine în funcţionare a tuturor echipamentelor necesare în timpul
utilizării corpuls3. Mai mult decât atât accesoriile sunt verificate vizual pentru
defecte şi nivelul de completare.
Dacă nu obţineţi nici un rezultat corect în timpul verificărilor, urmaţi instrucţiunile
din secţiunea 10 Proceduri în caz de defecţiuni, pagina 229.
210
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9.2.1 Verificarea aparatului
Toate modulele corpuls3 trebuie să fie conectate mecanic pentru verificarea funcţională a aparatului.
Conexiunile mecanice trebuie să scoată un sunet specific la conectare. Trebuie aplicate următoarele
măsuri:
Avertizare
Înainte de a utiliza testbox (P/N 04310) cablului de testbox trebuie să fie verificate
pentru daune. În cazul în care există daune, testbox nu pot fi utilizate în nici un
caz.
Testare
funcţională
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Pornire
Începerea
testului
funcţional
Apăsarea butonului
Pornit/oprit
Va apărea mesajul de început
Test intern
automat
corpuls3
execută un
test al funcţiilor
interne
Nici una
 Butonul rotativ luminează
scurt.
 Ecranul este luminat.
 Sunt afişate zonele de curbe şi
parametrii.
 Este afişată starea bateriilor în
procente sau în minute
rămase de operare.
 Aparatul este încărcat
suficient.
 Este afişată starea de
conexiune a modulelor.
Test de
conectare al
modulelor
Test funcţional
al reţelei
 Separarea modulelor
 Reconectarea modulelor
 În linia de status conexiunea
se schimbă din simbol bară în
simbol paranteze
 În linia de status conexiunea
se schimbă din simbol
paranteze în simbol bară
 Nu apare nici un mesaj de
eroare
Verificarea
vizuală a
corpuls3
Detectarea
modificărilor
suferite de
corpuls3
Verificarea corpuls3 pentru
eventuale modificări suferite
Nici o modificare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
211
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Testare
funcţională
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Modulul
defibrilator/
stimulator
Verificarea
vizuală a
modulului
defibrilator/sti
mulator şi a
accesoriilor
acestuia
 Scoateţi padelele de şoc.
 Derulaţi complet cablul de
terapie principal de pe
suport.
 Verificaţi padelele de şoc şi
cablul de terapie principal
pentru eventuale
deteriorări.
 Padelele de şoc şi cablul de
terapie principal nu sunt
deteriorate.
 Ambalajul electrozilor
corPatch nu este deteriorat
şi există electrozi de rezervă.
 Nu a trecut data de expirare a
electrozilor corPatch.
 Verificati aspectul
 Per ansamblu, nu se observă
nici un defect.
ambalajul electrozilor
corPatch si verificati data
expirarii.
 Verificaţi dacă există
electrozi de rezervă.
Verificarea
funcţională a
modulului
defibrilator/
stimulator
Când se utilizează padelele
de şoc:
 Introduceţi padelele de şoc
în suportul acestora.
Padelele de şoc trebuie să
scoată un sunet specific
(Clic) atunci când sunt
introduse.
 Conectaţi cablul padelelor
de şoc la cablul de terapie
principal.
 Selectati modul de
defibrilare manual.
 Selectati o treapta de
energie de 200J.
 Incarcati.
 Dă soc.
 Verificați de asemenea
padelele de rezervă, dacă
este cazul.
 Prin apăsarea butoanelor se
aude un sunet de confirmare.
 Energia se descarcă intern
prin contactele de test.
 Nu apare nici un mesaj de
eroare.
Când se utilizează electrozii
corPatch:
 Energia se descarcă intern
prin conexiunea de test.
 Nu apare nici un mesaj de
eroare.
 Introduceţi cablul de
terapie principal in
contactul de test la baza
cablului.
 Selectati modul de
defibrilare manual.
 Selectati o treapta de
energie de 200J.
 Incarcati.
 Dă soc.
212
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Testare
funcţională
Monitorizarea
ECG
Întreţinere şi teste
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Verificarea
functionala a
defibrilatorului/
stimulatorului
SLIM
Pentru verificarea functionala
aveti nevoie de testor (P/N
04310):
 Asigurati-va ca o baterie de
1.5 V este inserata in
tester.
 Conectati tester-ul la mufa
de terapie.
 Comutati pe tester.
 Selectati modul de
defibrilare manual.
 Selectati o treapta de
energie de 200J.
 Incarcati.
 Dă soc.
 Dupa efectuarea verificarii
functionale, opriti testbox-ul
si indepartati-l de langa
defibrilator/stimulator SLIM.
 Energia se descarca intern
prin contactele de test.
 Nu apare nici un mesaj de
eroare.
Verificarea
funcţională a
cablului de
monitorizare
ECG şi a
cablului de
completare a
diagnosticului
ECG
 Dacă nu există defecțiuni
evidente la cablul de
monitorizare ECG sau la
cablu complementar de
diagnostic ECG este vizibil,
nu este necesară o
verificare de funcționare.
 Totuşi se recomandă ca la
intervale regulate să
conectaţi electrozii ECG a
cablului de monitorizare
ECG şi poate a cablului
complementar de
diagnostic ECG la testerul
de cablu ECG corpuls3
(P/N 04224), cutia de test
(P/N 04310), la un
simulator ECG sau la un
voluntar.
 Dacă frecvenţa cardiacă
sau ECG-ul nu este afişat
într-un parametru sau
câmp de curbe, este posibil
ca configurarea să nu fie
setată.
Atribuiţi afişajul la un
parametru sau câmp de
curbe.
ECG-ul este afişat în zonele de
curbe configurate.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
213
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Testare
funcţională
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Oximetrie
Verificarea
funcţională a
măsurării
oximetriei
 Ataşaţi senzorul de
oximetrie la un deget.
 Dacă valoarea SpO2-,
SpCO-, SpHb-, SpMet ,
pulsul periferic, indexul
perfuziei sau
pletismograma nu sunt
afişate într-o zonă de
parametrii sau de curbe,
este posibil să lipsească
configurarea.
Selectaţi afişarea într-o
zonă de parametri sau de
curbe dorită.
 Valoarea oximetriei este
afişată într-una sau mai multe
zone de parametrii.
 Frecvenţa pulsul (RP) este
afişat într-o zonă de
parametrii.
 Pletismograma este afişată
într-o zonă de curbe.
Capnometrie
Verificarea
funcţională a
măsurării CO2
 Conectaţi un adaptor
dezinfectat la senzorii CO2
şi conectaţi cablul la
modulul conexiuni pacient.
 Expiraţi şi inspiraţi prin
adaptor de mai multe ori.
 Dacă valoarea CO2, ritmul
respirator sau capnograma
nu sunt afişate într-o zonă
de parametrii sau curbe,
este posibil să lipsească
configurarea.
Selectaţi afişarea într-o
zonă de parametri sau de
curbe dorită.
 Valoarea CO2 este afişată întro zonă de parametri.
 Ritmul respirator (RR) este
afişat într-o zonă de parametri.
 Capnograma este afişată întro zonă de curbe.
Măsurarea
temperaturii
Verificarea
funcţională a
măsurării
temperaturii
 Conectaţi un senzor de
temperatură la modulul
conexiuni pacient.
 Dacă valoarea temperaturii,
nu este afişată într-o zonă
de parametri sau curbe,
este posibil să lipsească
configurarea.
Selectaţi afişarea într-o
zonă de parametri sau de
curbe dorită.
 Luaţi senzorul de
temperatură în mână.
 Afişarea temperaturii camerei.
 Valoarea temperaturii creşte
când senzorul este luat în
mână.
214
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Testare
funcţională
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Monitorizarea
neinvazivă a
TA
Verificare
funcţională a
monitorizării
neinvazive a
tensiunii
arteriale
 Măsuraţi tensiunea
arterială a unei persoane
cu ajutorul manşetei TA.
 Dacă valoarea tensiunii
arteriale nu este afişată
într-o zonă de parametri
sau curbe, este posibil să
lipsească configurarea.
Selectaţi afişarea într-o
zonă de parametri sau de
curbe dorită.
Tensiunea arterială este afişată
într-o zonă de parametri.
Monitorizarea
invazivă a
tensiunii
arteriale
Capacitatea
de calibrare a
traductorului
 Testaţi capacitatea de
calibrare a traductorului.
Pentru a face aceasta,
expuneţi traductorul la
presiunea atmosferică.
 În meniul principal, selectaţi
"TAI" ► "Calib. P {canalului
de presiune}".
După calibrare succes o
presiune de 0/0 mmHg este
afişat.
Verificarea
funcţională a
măsurării
invazive a
tensiunii
arteriale
 Unele traductoare au
dispozitive pentru teste
funcţionale. Executaţi acest
test conform instrucţiunilor
de utilizare a traductorului.
 Dacă valoarea tensiunii
arteriale invazive nu este
afişată într-o zonă de
parametri sau curbe, este
posibil să lipsească
configurarea.
Selectaţi afişarea într-o
zonă de parametri sau de
curbe dorită.
 Este afişată tensiunea arterială
invazivă în zona parametri sau
curbe, după terminarea
testului funcţional.
 Curba de presiune afişată este
afişată scalar.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
215
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Testare
funcţională
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Reacţie RCP
Verificare
funcţională a
reacţiei RCP
 Selectaţi modul de
defibrilare manual.
 Conectați senzorul
corPatch CPR, la cablul
intermediar corPatch
CPR, ce duce la cutia
pacient.
 Mutaţi senzorul corPatch
CPR în sus și în jos cu
aprox. viteza de compresie.
 Dacă frecvenţa şi curva
RCP nu este afişată într-un
parametru sau câmp de
curbe, este posibil ca
configurarea să nu fie
setată.
Atribuiţi afişajul la un
parametru sau câmp de
curbe.
 Frecvenţa compresiei
(Frecvenţă RCP) este afişată
într-un câmp parametru.
 Curba RCP este afişată în
câmpul curbei.
 Mesajele audio şi text
"Apăsaţi mai puternic",
"Apăsare corectă" şi
"Eliberaţi presiunea la
sfârşitul compresiei"
sunt semnalate.
Cardul de
memorie
Verificaţi
cardul
CompactFlash
 Verificaţi dacă este introdus
cardul CompactFlash® în
modulul conexiuni pacient.
 Verificaţi în meniul de
navigare a operaţiunilor
dacă există suficientă
memorie pentru
următoarele operaţiuni.
 Cardul CompactFlash® este
introdus în modulul conexiuni
pacient.
 Este indicată o memorie liberă
de cel puţin 25%.
®
Imprimanta
Verificarea
funcţională a
imprimantei
 Verificaţi dacă există
suficientă hârtie în
imprimantă.
 Verificați dacă marcajul ce
indică sfârșitul rolei (line
roşie) este vizibil
 Executaţi un test de
imprimată.
 Verificaţi dacă este inclusă
o rolă de hârtie de rezervă.
 Iese în exterior o bucată de
hârtie.
 Marcajul care indică sfârşitul
rolei nu este vizibil. Instalaţi o
rolă nouă de hârtie dacă
marcajul este vizibil
 O rolă de schimb este
prezenta.
 Listarea este complet lizibilă şi
de bună calitate.
Oprirea
aparatului
Nu se aplică
 Apăsaţi butonul
Pornit/oprit
 Confirmaţi oprirea cu tasta
programabilă [OK]
 Apare mesajul "Oprire?"
Tabelul 9-2
216
 Afișajul arată logoul de oprire.
 corpuls3 este oprit.
Verificarea funcţională a aparatului
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9.2.2 Verificarea sursei de alimentare cu energie electrică
Verificare
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Bateriile
pentru
modulele
individuale
Verificarea
prezenţei bateriilor
Verificaţi dacă fiecare modul
al corpuls3 are o baterie.
Toate modulele corpuls3
au câte o baterie.
Starea
bateriilor
Verificarea stării
bateriilor corpuls3
ca şi dispozitiv
compact
 Conectaţi toate modulele
corpuls3 (dispozitiv
compact).
• Este afişat un grad de
încărcare a bateriilor mai
mare de 30%.
 Conectaţi corpuls3 la o
sursă de alimentare cu
energie electrică (prin
suportul de încărcare sau
un încărcător extern).
• Dacă corpuls3 va fi
folosit la temperaturi joase
(ex. iarna) nivelul de
încărcare ar trebui să fie la
un nivel mai mare de 50%
(la temperatura camerei)
 Porniţi corpuls3 şi
verificaţi starea bateriilor
(în procente) în linia de
stare, după pornire.
Verificaţi timpul de
funcţionare rămas
pentru fiecare
modul
Timpul de
funcţionare
rămas
Tabelul 9-3
 Separaţi toate modulele
corpuls3 când aparatul
este pornit.
 Scoateţi cablul
încărcătorului principal sau
scoateţi aparatul din
suportul de încărcare.
 Verificaţi timpul de
funcţionare rămas al
modulului de afişaj şi al
modulului conexiuni
pacient în linia de stare.
Timpul total de funcţionare
al celor trei module puse
împreună este mai mare de
120 de minute.
Verificarea funcţională a sursei de alimentare cu energie electrică
9.2.3 Verificarea accesoriilor şi consumabilelor
Verificare
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
electrozi
corPatch
pentru adulţi şi
nou-născuţi
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
 Verificaţi dacă sunt
incluse cel puţin două
perechi de electrozi
corPatch utilizabili.
 Există cel puţin două
perechi de electrozi
corPatch.
 Verificaţi dacă ambalajul
electrozilor corPatch
este intact.
 Verificaţi dacă nu a trecut
data de expirare a
electrozilor corPatch.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
 Ambalajul electrozilor
corPatch este intact.
 Data de expirare nu a
trecut.
217
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Verificare
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Cablul
intermediar
corPatch
(dacă este
disponibil)
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
 Verificaţi dacă cablul
corPatch este prezent
Padele de şoc
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
Verificaţi dacă padelele de
şoc şi cablul lor de
conectare sunt curate şi
intacte.
Padelele de şoc sunt
prezente, curate şi intacte.
Electrozi de
şoc pediatrici
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
Verificaţi dacă electrozi
pentru nou-născuţi şi sugari
sunt prezenţi, curaţi şi
intacţi.
Electrozii pentru nou-născuţi
şi sugari sunt prezenţi,
curaţi şi intacţi.
Gel pentru
defibrilare
Verificarea
prezenţei unei
cantităţi suficiente.
Estimaţi dacă gelul este
suficient pentru următoarea
intervenţie.
Există suficient gel inclusiv
tub înlocuitor prezent.
Cabluri ECG şi
senzori
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
Executaţi o verificare
vizuală. Inspectaţi cablurile
pentru eventuale deteriorări.
 Toate cablurile ECG şi
pentru senzori sunt
prezente.
 Cablurile sunt intacte.
Electrozi ECG
adezivi
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
 Verificaţi dacă există
suficienţi electrozi ECG
adezivi pentru înregistrare
şi monitorizare.
 Verificaţi dacă electrozii
adezivi ECG nu sunt
uscaţi şi date de expirare
nu a trecut.
 Depozitaţi electrozii
adezivi ECG într-un spaţiu
protejat.
 Există suficienţi electrozi
ECG adezivi pentru
următoarea operaţiune.
 Electrozii ECG adezivi nu
sunt uscaţi.
 Data de expirare a
electrozilor ECG adezivi
nu a trecut.
Cablul
intermediar
SpO2
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
 Executaţi o verificare
vizuală. Inspectaţi
cablurile pentru eventuale
deteriorări.
 Cablul intermediar SpO2
este prezent
 Cablurile sunt intacte.
Senzor SpO2
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
 Executaţi o verificare
vizuală. Inspectaţi
cablurile pentru eventuale
deteriorări.
 Senzor SpO2 prezent
 Cablurile sunt intacte.
Adaptor
CO2 de unică
folosinţă
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
Verificaţi dacă există două
adaptoare CO2 de unică
folosinţă şi dacă acestea
sunt intacte.
Există cel puţin două din
adaptoarele CO2 de unică
folosinţă utilizate în
intervenţii şi aceste sunt
intacte.
218
 Verificaţi dacă cablul
corPatch nu este defect
Rezultat corect
Cablul intermediar
corPatch este prezent şi
nu este defect
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Verificare
Descriere
Măsuri luate de utilizator
Rezultat corect
Hârtie
imprimantă
Verificarea
prezenţei unei
cantităţi suficiente.
 Verificaţi dacă există
suficientă hârtie în
imprimantă.
 Verificați dacă marcajul ce
indică sfârșitul rolei (line
roşie) este vizibil
 Executaţi un test de
imprimată.
 Verificaţi dacă este
inclusă o rolă de hârtie de
rezervă.
 Iese în exterior o bucată
de hârtie.
 Marcajul care indică
sfârşitul rolei nu este
vizibil. Instalaţi o rolă nouă
de hârtie dacă marcajul
este vizibil
 O rolă de schimb este
prezenta.
 Listarea este complet
lizibilă şi de bună calitate.
Senzor
corPatch
CPR
Verificarea
prezenţei şi
utilizabilităţii
 Verificaţi dacă cel puţin
două perechi de senzori
funcţionali corPatch
CPR sunt prezenţi.
 Verificaţi dacă pachetele
senzorilor corPatch
CPR sunt intacte.
 Verificaţi dacă data
expirării senzorilor
corPatch CPR a trecut.
 Cel puţin două perechi de
senzori funcţionali
corPatch CPR sunt
prezenţi.
 Pachetele senzorilor
corPatch CPR sunt
intacte.
 Data expirării senzorilor
corPatch CPR nu a
trecut.
Tabelul 9-4
Verificarea accesoriilor şi consumabilelor
9.3
Testare automată
Testarea automată
corpuls3 execută o verificare completă a sistemului de fiecare dată când
acesta este pornit. Acest test intern automat verifică componentele sistemului.
Dacă apar mesaje de eroare în timpul testării automate, acestea sunt afişate în
linia de stare şi listate în lista evenimentelor. Aceste mesaje de eroare pot fi
citite prin apăsarea tastei Alarmă.
9.4
Operaţiuni regulate de întreţinere
9.4.1 Verificări legate de normele de siguranţă
Conform § 6 MPBetreibV (Medical Device Operators’ Ordinance, pentru
Republica Federală Germania), operatorii trebuie să asigure că dispozitivele lor
sunt supuse unor controale periodice de siguranţă. Nerespectarea acestor
norme poate avea consecințe penale.
Conform § 6 sect. 4 MPBetreibV, testele de siguranţă sunt recunoscute doar
dacă sunt realizate de către producător sau de către o companie specializată
recomandată de producător.
corpuls3 trebuie să fie verificat în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare la
fiecare 12 luni. Scopul acestor teste se bazează pe regulamentul de test
corespunzător şi lista de verificări.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
219
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9.4.2 Verificare metrologică
Conform § 11 MPBetreibV (Medical Device Operators’ Ordinance, pentru
Republica Federală Germania), este obligatorie să se faca o verificare
metrologică la fiecare 2 ani pentru funcţiile de tensiune arterială (TA) şi
temperatură.
Pentru toate măsurătorile funcţionale incluse în aparat (ECG, SPO2, CO2, TAI),
se recomandă verificări metrologice regulate.
Dacă se suspectează o defecţiune, este foarte importantă executarea de
verificări metrologice.
În România, se aplică reglementările naţionale sau cele bazate pe directivele
UE legate de scopul şi intervalul efectuării verificărilor metrologice.
Verificările metrologice pot fi făcute numai de persoane autorizate, cu
simulatoare calibrate şi conform standardelor de măsurare în vigoare.
Atenţie
9.4.3 Reparare şi Service
Orice inspecţie, întreţinere şi curăţare, în afară de cele menţionate în secţiunea
9.2 Verificări funcţionale, pagina 210 poate fi făcută numai de tehnicieni
autorizaţi.
Avertizare
Defibrilatorul nu trebuie deschis. Componentele interioare pot fi străbătute de
curent de voltaj mare. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la răniri
grave sau chiar la moarte.
Dacă se suspectează o defecţiune, aparatul trebuie testat şi reparat în caz de
necesitate de către un partener autorizat de vânzări şi service.
Service-ul trebuie efectuat numai de către un partener de vânzări şi service
autorizat. Dacă reparaţiile nu sunt făcute de tehnicieni pregătiţi de producător,
se pot produce daune aparatului şi se pierde automat garanţia acordată de GS
Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.
Pentru a evita eventuale deteriorări în timpul transportului, aparatul trebuie
ambalat corespunzător. Este ideal să se folosească ambalajul original. Pot fi
obţinute la cerere informaţii şi indicaţii pentru ambalare de la GS
Elektromedizinische Geräte GmbH sau companiile autorizate.
220
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
9.5
Întreţinere şi teste
Schimbarea hârtiei imprimantei
Hârtia are un marcaj roşu pe margine care indică terminarea acesteia. Este
recomandat să înlocuiți rola de hârtie imediat ce acest marcaj este vizibil.
2
B
A
1
Fig. 9-1
Deschideţi capacul imprimantei
1
2
Notă
Mânerul de închidere
Capac imprimantă
Pentru înlocuirea hârtiei la imprimanta termică fără a defecta capacul
imprimantei, modulul de afişaj detaşat de pe modulul de defibrilator/stimulator
trebuie plasat pe o suprafaţă plană.
1. Trageţi mânerul de închidere (1) al capacului imprimantei uşor în jos (A) şi
rotiţi capacul imprimantei (2) în jos (B).
1
B
A
4
3
Fig. 9-2
Imprimanta
1
2
3
4
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
2
Rolă de hârtie
Suport rola de hârtie (2 x)
Cilindru transport
Capac imprimantă
221
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Trageţi de suportul rolei de hârtie uşor în jos, din ambele părţi (A) pentru a
scoate rola de hârtie.
Introduceţi o nouă rolă de hârtie în suport (2) astfel încât capătul hârtiei să
fie cu faţa imprimabilă în sus.
Derulaţi (B) hârtia înainte, pe deasupra marginii capacului imprimantei (4)
şi ţineţi de ea.
Rotiţi capacul imprimantei în sus şi acţionaţi sistemul de închidere având
grijă ca la închiderea acestuia să se audă un sunet specific.
Asiguraţi-vă că în ambele părţi, cârligele de închidere sunt fixate
corespunzător.
2.
3.
4.
5.
6.
9.6
A
Fig. 9-3
Schimbarea bateriei
B
Schimbarea bateriei (modulul de afişaj)
1
2
3
Clemă de închidere
Baterie
Ghidaj conectare
Bateria modulului conexiuni pacient este localizată în partea de jos a carcasei
acestuia.
Bateria modulului defibrilator/stimulator este de asemenea localizată în partea
de jos a carcasei. Pentru a înlocui bateria, modulul trebuie înclinate în jos atât
cât este posibil.
Toate cele trei baterii se scot după cum urmează:
1. Apăsaţi în acelaşi timp (A) cele două cleme (1) ale bateriei (2) şi scoateţi
bateria (B).
2. Introduceţi o nouă baterie în locaş până când aceasta este fixată şi scoate
un sunet specific la închiderea fiecărei cleme (Clic).
3. Verificaţi ca fiecare clemă să fie bine închisă.
4. Verificaţi ca bateria este complet încărcată.
Notă
222
Bateria este protejată împotriva rotirii printr-o margine unghiulară.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
Notă
Când este introdusă o baterie într-un modul, acesta porneşte automat.
Notă
Pentru schimbarea bateriei modulului pacient opriţi modulul şi înlocuiţi bateria
într-un interval de aproximativ 30 secunde. În unele circumstanţe se pot pierde
data/ora setate.
Bateria reîncărcabilă este uşor de înlocuit dacă modulul respectiv este orientat
către podea.
Notă
Curăţare, dezinfecţie şi sterilizare
9.7
Avertizare
Modulele aparatului şi accesoriile sale nu trebuie sterilizate în autoclavă, sub
presiune sau cu gaz, decât dacă acest lucru este indicat în mod specific.
Modulele corpuls3 nu trebuie niciodată să fie
Avertizare
•
introduse în soluţie de curăţare sau lichid de dezinfecţie;
•
sterilizat cu apă fierbinte, abur sau gaz.
Cablurile şi electrozii de şoc corpuls3 nu trebuie niciodată
introduşi în soluţie de curăţare sau lichid de dezinfecţie.
Avertizare
Dezinfectanţi
Nu amesteca diferite lichide de curăţare sau dezinfectare, pentru că pot
exista interacţiuni între substanţele că anulare în efectele lor. Clatiti cu apa
limpede între aplicarea diferite lichidelor de curăţare sau dezinfectare.
Producătorul recomandă utilizarea numai a produselor de curăţare şi a
dezinfectanţilor aflaţi în lista comisiei de dezinfectanţi a Institutului Robert KochInstitut (RKI).
A se vedea site-ul RKI pentru mai multe informaţii: www.rki.de/EN/.
9.7.1 Modulul de afişaj, modulul conexiuni pacient şi
modulul defibrilator/ stimulator
Notă
Curăţarea şi
dezinfectarea
aparatului
Cerinţă preliminară: modulele sunt oprite şi sunt deconectate de la sursa de
alimentare cu energie electrică.
1.
2.
3.
4.
Separaţi aparatul în cele trei module.
Scoateţi toate cablurile de la modulul conexiuni pacient.
Scoateţi modulul conexiuni pacient din geanta de accesorii.
Deconectaţi padelele de şoc de la cablul de terapie principal şi scoateţi-le
din suporturi.
5.
Curăţarea corpuls3:
Ştergeţi suprafeţele externe ale celor trei module cu un şerveţel de
hârtie.Dezinfectarea corpuls3:
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
223
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
6.
Ştergeţi aparatul cu un dezinfectant aprobat.Asiguraţi-vă că timpul de
contact dintre dezinfectant şi suprafaţa aparatului este suficient.
Ştergeţi interfaţe infraroşu a modulului de afişaj cu o cârpă (vezi Fig. 9-4,
poziția 1 şi 2).
Fig. 9-4
Modulul de afişaj, interfața infraroșu
1
7.
Ştergeţi interfaţa infraroşu a modulului cutie pacient cu o cârpă (vezi Fig. 95, poziția 1)
Fig. 9-5
Modulul cutie pacient, interfața infraroșu
1
8.
224
Interfaţă infraroşu
Interfaţă infraroşu
Ştergeţi interfaţa infraroșu a modulului defibrilator/stimulator cu o cârpă
(vezi Fig. 9-6, poziția 1)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 9-6
Întreţinere şi teste
Modulul defibrilator/stimulator, interfaţă infraroşu
1
Interfaţă infraroşu
9.7.2 Padele de şoc
Curăţare
1.
Curăţaţi cablurile, mânerele padelelor de şoc şi suprafaţa de contact cu
soluţie pe bază de săpun.
Asiguraţi-vă
• să nu rămână gel de electrozi între suprafaţa de contact şi mâner;
• ca suprafaţa electrozilor să nu fie zgâriată;
• să nu pătrundă umezeală în mufa de conectare.
2.
Dezinfectare
Uscaţi bine mufa de conectare.
Curăţaţi suprafaţa de contact a padelelor cu un dezinfectant aprobat. Asiguraţivă că timpul de contact dintre dezinfectant şi suprafaţa aparatului este suficient.
Nu introduceţi padelele de şoc în lichide.
Avertizare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
225
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9.7.3 Cablul de terapie principal
Curăţare
1.
2.
Dezinfectare
Curăţaţi cablul de terapie principal cu o soluţie pe bază de săpun.
Preveniţi intrarea umezelii în mufa de conectare.
Uscaţi bine mufa de conectare.
Dezinfectaţi cablul de terapie principal cu un dezinfectant inclus în lista RKI.
9.7.4 Cablurile pentru funcţiile de monitorizare
Curăţare
1.
Curăţaţi următoarele cabluri cu o soluţie pe bază de săpun:
• cablul de monitorizare ECG
• cablul de completare a diagnosticului ECG
• cablul intermediar corPatch CPR
• cablul intermediar CO2
• cablul intermediar Oximetrie
Preveniţi intrarea umezelii în mufa de conectare.
2.
Dezinfectare
Uscaţi bine mufele de conectare.
Curăţaţi cablurile menţionate mai sus cu unul din dezinfectanţii incluşi în lista
RKI.
9.7.5 Senzorul pentru Oximetrie
Nu introduceţi senzorul pentru oximetrie în lichide.
Nici un lichid nu trebuie să intre în componentele senzorului sau în mufe.
Atenţie
Curăţare
Dezinfectare
Urmaţi instrucţiunile producătorului Masimo din manualul primit împreună cu
senzorii de oximetrie.
1.
2.
226
Dezinfectaţi senzorul şi cablurile de oximetrie cu unul din dezinfectanţii
incluşi în lista RKI.
Uscaţi bine senzorul şi cablurile oximetrie.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9.7.6 Senzorul CO2
Nu aplicaţi niciodată lichid direct pe senzor.
Atenţie
Curăţare
Notă
1.
2.
Umeziţi o cârpă moale cu o soluţie de curăţare pe bază de alcool.
Ştergeţi senzorul cu această cârpă.
Evitaţi zgârierea suprafeţei de contact a senzorilor CO2. Măsurătoarea poate fi
afectată şi/sau imposibil de efectuat datorită unei zgârieturi pe suprafaţa
senzorului.
9.7.7 Manşeta TA
Curăţare
Dezinfectare
Curăţaţi furtunul şi manşeta TA cu o soluţie pe bază de săpun.
Dezinfectaţi manşeta TA cu unul din dezinfectanţii incluşi în lista RKI.
9.7.8 Cablu traductorului TAI
Curăţare
Dezinfectare
Sterilizare
Urmaţi instrucţiunile producătorului din manualul primit împreună cu traductorul
TAI.
9.7.9 Senzorul de temperatură
Curăţare
Dezinfectare
Sterilizare
Urmaţi instrucţiunile producătorului YSI din manualul primit împreună cu
senzorii de temperatură.
9.7.10 Geanta de accesorii şi cureaua de umăr
Curăţare şi
Dezinfectare
Curățați geanta de accesorii, cureaua de umăr sau curaua de purtat pe spate
cu o perie medie și săpun. Puneţi-le pe amândouă în soluţie dezinfectantă.
Ulterior introduceţi geanta de accesorii şi cureaua de umăr în maşina de spălat
(30 °C) folosind un detergent lichid pentru rufe delicat. Stoarcerea trebuie
evitată. Dacă este posibil, lăsaţi-le la aer să se usuce în condiţii normale.
Tratați cu spray impermeabilizant. La nevoie ungeți fermoarele cu lubrifiant
(spray siliconic).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
227
Manual de utilizare corpuls3
Întreţinere şi teste
9.8
Accesorii autorizate, piese de schimb şi
consumabile
Lista actualizată poate fi găsită la www.corpuls.com/en/service/approvedaccessories.html. Pentru informaţii suplimentare, consultanţă şi vânzări, vă
rugăm să contactaţi partenerii dvs. de vânzări şi service.
Avertizare
228
Protecţia la defibrilare pentru pacienţi, utilizatori sau alte persoane, nu poate fi
garantată, dacă sunt utilizate alte accesorii decât cele autorizate de
producător.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
10
Proceduri în caz de defecţiuni
Proceduri în caz de defecţiuni
10.1 Alarme aparat
Următorul tabel listează toate alarmele aparatului cu prioritatea lor și descrie cauza defecțiunii,
precum și modul de a elimina aceasta.
Mesaj de alarmă
Acces la server refuzat
Actualizare Agendă
nereuşită
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
scăzută
 corpuls 3 nu are licenţă necesară pentru
conectarea la server.
 Numele utilizatorului şi/sau parola sunt greşite sau
nu sunt recunoscute de server.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
scăzută
 Locaţia memoriei agendei nu poate fi scrisă.
 Dacă locaţia memoriei este cartela SIM, verificaţi
cartela SIM. Cardurile SIM mai vechi care au mai
puțin de 20 de locații pentru numere ar trebui
înlocuite cu un nou tip de carduri.
 Dacă sursa pentru agendă este corpuls3,
contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Alarma in defibrilator
Prioritate
ridicată
 corpuls3 încă funcţionează corect, dar ar trebui
verificat, în viitorul aprop[iat, de un specialist.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
APN neintrodus
Prioritate
scăzută
 APN-ul nu este configurat sau nu a fost salvat.
 Configuraţi APN-ul şi salvaţi configuraţia.
 Contactaţi provider-ul de telefonie mobilă pentru
obţinerea APN-ului.
Apnee CO2
Apnee CO2
Prioritate
ridicată
 A fost detectată o apnee.
 Verificaţi respiraţia.
Prioritate
scăzută
 Serviciul GPRS nu este disponibil pentru cartela
SIM curentă.
 APN configurat greşit sau conexiunea la reţeaua
GSM anulată.
 Reîncercaţi să stabiliţi conexiunea,
Prioritate
ridicată
 Starea de încărcare a bateriei este acum mai puţin
de 20% din încărcarea totală a modulului indicat.
 Conectaţi respectivul modul la sursă de alimentare
cât de curând posibil.
Autorizare GPRS
nereusita
Baterie descarcata
Baterie descarcata
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
229
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Prioritate
Explicaţie/măsură
Blocaj pneumatic TA
Blocaj pneum. TA
Prioritate
medie
 Asiguraţi-vă că pacientul nu stă pe furtun sau pe
manşetă.
 Asiguraţi-vă că este utilizată manşeta
corespunzătoare.
 Asiguraţi-vă că furtunul nu este strangulat sau
spart.
 Asiguraţi-vă că manşeta este ataşată corect.
Cablu CO2 deconectat
Cablu CO2 decon.
Prioritate
medie
 Cablul indicat nu este conectat la cutia pacient.
 Verificaţi cablul respectiv şi reconectaţi-l dacă este
necesar.
Cablu ECG (4 poli)
deconectat
Cablu 4-pol decon.
Prioritate
medie
 Verificaţi dacă cablul cu 4-poli este conectat corect
la cutia pacient.
Cablu Oxi deconectat
Cablu Oxi decon.
Prioritate
medie
 Cablul indicat nu este conectat la cutia pacient.
 Verificaţi cablul respectiv şi reconectaţi-l dacă este
necesar.
Cablu Oxi defect
Cablu Oxi defect
Prioritate
medie
 Cablul intermediar este defect sau nu este
conectat corect.
 Deconectaţi cablul intermediar şi conectaţi-l din
nou.
 Dacă senzorul LED nu clipeşte, cablul intermediar
trebuie înlocuit.
Cablu Oxi expirat
Cablu Oxi exp.
Prioritate
medie
 Cablul intermediar este expirat şi trebuie schimbat
cu unul nou.
Cablu Oxi invalid
Cablu Oxi invalid
Prioritate
medie
 Este utilizat un cablu intermediar nepotrivit
 Cablul intermediar trebuie înlocuit cu unul potrivit.
Cablu P1 TAI deconectat
Cablu P1 decon.
Prioritate
medie
 Cablul indicat nu este conectat la cutia pacient în
timp ce aparatul încearcă să calibreze respectivul
canal de presiune.
 Verificaţi cablul respectiv şi reconectaţi-l dacă este
necesar.
Cablu RCP deconectat
Cablu RCP decon.
Prioritate
medie
 Cablul indicat nu este conectat la cutia pacient.
 Verificaţi cablul respectiv şi reconectaţi-l dacă este
necesar.
Card asigurat indisp.
230
Prioritate
scăzută
 Cititorul de card asigurat nu a putu fi iniţializat.
 Dacă pacientul nu este într-o situaţie critică,
reporniţi corpuls3.
 Dacă mesajul de alarmă persistă, contactaţi
reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Card CF aproape plin
CF aproape plin
Card memorie plin
Card mem. plin
Proceduri în caz de defecţiuni
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
scăzută
 Capacitatea curentă a card-ului de memorie (card
CompactFlash®) se echivalează la mai puţin de
20% din capacitatea memoriei sau dacă numărul
de misiuni este mai mare de 999.
 Scoateţi cardul de memorie (card
CompactFlash®) şi salvaţi conţinutul pe un alt
mediu de stocare (de ex. PC).
 Șterge datele la intervale regulate, odată ce nu
mai sunt necesare.
 Dacă cardul CF este plin, datele misiunii nu mai
sunt înregistrate.
Prioritate
scăzută
 Scoateţi cardul de memorie (card
CompactFlash®) şi salvaţi conţinutul pe un alt
mediu de stocare (de ex. PC).
 Șterge datele la intervale regulate, odată ce nu
mai sunt necesare.
 Datele misiunii curente sau viitoare nu mai sunt
înregistrate.
 Dacă transferul de date este repetat de mai multe
ori în ciuda introducerii unui cod PIN greşit, cartela
SIM va fi blocată. Transferul de date nu va mai fi
posibil nici după introducerea în corpuls3 a unui
cod PIN corect.
Card SIM blocat
Prioritate
scăzută
 Scoateţi cartela SIM din corpuls3 şi înlocuiţi-o. O
cartelă poate fi deblocată într-un telefon mobil prin
introducerea unui cod PIN2/PUK/PUK2 (“super
PIN”) (PIN: Personal Identification Number; PUK:
Personal Unblocking Key)
 Dacă card-ul SIM nu poate fi deblocat, contactaţi
prima dată, provider-ul de telefonie mobilă şi apoi,
dacă este necesar, partenerii autorizaţi se vânzări
şi service.




Cerere conectare la
server
Prioritate
scăzută




Circuitul este deschis
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Prioritate
ridicată
Conectarea la server este întreruptă.
Serverul nu poate fi accesat.
Serverul a refuzat accesul.
Serverul nu a răspuns la timp la solicitarea
aparatului.
Aparatul nu a răspuns la timp la solicitarea
serverului.
Serverul nu este capabil sa recepționeze datele DECG.
Serverul nu este capabil să retransmită D-ECG.
Eroare internă server.
 Asiguraţi-vă că toate cablurile şi mufele sunt
conectate corect.
 Asiguraţi-vă că electrozii corPatch sunt plasaţi
corect.
231
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
CO2 < [NUMĂR] mmHg
CO2 > [NUMĂR] mmHg
CO2 < [NUMĂR] kPa
CO2 > [NUMĂR] kPa
Cod GSM PIN gresit
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
medie
 Nivelul de dioxid de carbon măsurat
depășește/scade sub limita de alarmă
superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
Prioritate
scăzută
 Codul PIN al cartelei SIM este necunoscut pentru
corpuls3. Probabil cartele SIM din corpuls3 a
fost înlocuită.
 Transferul de date nu trebuie repetat, pentru a
evita blocarea cartelei SIM.
 Contactaţi persoanele responsabile de aparat.
Conectati electr. de
terapie
Prioritate
ridicată
Conex. bluetooth
nereusita
Conex. BT esuata
Prioritate
medie
 Conectaţi electrozii corPatch sau padelele de
şoc la cablul de terapie principal al corpuls3.
 Dacă mesajul de alarmă persisită, conectaţi
imediat electrozii corPatch de rezervă.
 Incercarea de conectare prin interfaţa Bluetooth a
eşuat.
 Un modul radio este defect.
 corpuls3 poate fi utilizat doar ca un dispozitiv
compact, cu o conexiune ad-hoc.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Conex. radio
indisponibila
Con. radio indisp.
Prioritate
scăzută
Conexiune fax imposibila
Prioritate
scăzută
 Este posibil sa fi selectat un numar de fax eronat.
 Formaţi din nou numărul.
Conexiune fax ocupata
Prioritate
scăzută
 Aparatul de fax al destinatarului este ocupat.
 Repetaţi transmisia fax mai târziu.
Conexiune server
refuzata
Prioritate
scăzută
Conexiune server
resetata
Prioritate
scăzută
 Conexiunea a fost restartată de server.
 Reîncercaţi să stabiliţi conexiunea,
Config. utilizator invalida
Config. invalid
Prioritate
medie
 Cofigurația încărcată nu corespund cu parametrii
importați. corpuls 3 utilizează configurația implicită
(de fabrică).
Prioritate
scăzută
 "MODULUL" se referă la Unitatea de Monitorizare,
Cutia Pacient sau Defibrilator/Stimulator.
 Autorizarea conexiunii radio (Împerecherea) nu a
reuşit.
 Datorită versiunilor diferite de hardware, modulele
utilizate pot fi utilizate numai ca dispozitiv
compact, cu o conexiune ad-hoc.
 Dacă este necesar, contactaţi reprezentanţii
autorizaţi pentru vânzări şi service.
Conflict HW [MODULUL]
232
 Server-ul este conectat la reţea, dar software-ul
corpuls.web nu este pornit sau este blocat.
 Verificaţi server-ul.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Proceduri în caz de defecţiuni
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
ridicată
 "MODULUL" se referă la Unitatea de Monitorizare,
Cutia Pacient sau Defibrilator/Stimulator.
 Autorizarea conexinii (Împerecherea) a eşuat.
 Datorită diferitelor versiuni de soft, modulele nu
pot fi conectate.
 Pentru informaţii suplimentare a se vedea capitolul
3.2.1 Împerecherea (Autorizarea conexiunii),
pagina 10.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
D-ECG la server nereusit
Prioritate
scăzută
 Conectarea la server sau la cutia pacient este
întreruptă.
 Reporniţi conexiunea.
 Repetaţi înregistrarea şi transmiterea D-ECG-ului.
Def. senzor adeziv Oxi
Senz.AdOxiDefect
Prioritate
medie
Defib. neconectat
Defib indisp.
Prioritate
ridicată
Conflict SW [MODULUL]
 Senzorul adeziv s-a defectat sau a expirat.
 LED-urile senzorului trebuie să se suprapună (să
fie aliniați) la locul măsurătorii.
 Verificaţi dacă modulul este pornit.
 Comunicarea radio între modulul defibrilator şi
modulul de afişaj/modulul cutie pacient este
întreruptă sau nu a putut fi realizată.
 Verificaţi dacă distanţa dintre module nu
depăşeşte 10 m şi că nu există obstacole între ele.
Dacă este nevoie folosiţi corpuls3 ca şi unitate
compactă.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul
de afişaj/conexiuni pacient, conectate mecanic, nu
a putut fi realizată.
 Verificaţi dacă una din cele două interfeţe
infraroşu nu este acoperită sau murdară. Dacă
este necesar, folosiţi corpuls3 cu comunicarea
radio.
 Dacă este necesar, contactaţi reprezentanţii
autorizaţi pentru vânzări şi service.
ECG indisponibil (Stim.)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Prioritate
ridicată
 Stimulatorul lucrează în modul DEMAND, dar
cablul ECG cu 4-poli nu este conectat sau
electrozii individuali ECG sunt desprinşi.
 Verificaţi dacă cablul cu 4-poli este conectat corect
la cutia pacient.
 Verificaţi electrozii ECG.
 Verificaţi dacă toate clemele sunt conectate şi/sau
electrozii ECG sunt aşezaţi perfect pe pielea
pacientului.
233
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Prioritate
Explicaţie/măsură
 Verificaţi toate conexiunile electrozilor corPatch.
 Conectaţi electrozii corPatch la pacient.
Elect. terapie deconect.
Prioritate
ridicată
 Verificaţi dacă electrozii corPatch sunt corect
conectati pe piele.
 Dacă este necesar, reconectaţi toate conexiunile
electrozilor corPatch.
 Dacă mesajul de alarmă persisită, conectaţi
imediat electrozii corPatch de rezervă.
Elect. terapie necoresp.
Elect. terapie necoresp.
Prioritate
ridicată
Prioritate
ridicată
 În modul AED, există electrozi terapie nepotriviţi
conectaţi la cablul principal de terapie.
 corpuls3 este în modul stimulator și padelele de
șoc sunt conectate.
 Conectaţi electrozii corPatch
 În modul AED, există electrozi terapie nepotriviţi
conectaţi la cablul principal de terapie.
 corpuls3 este în modul stimulator și padelele de
șoc sunt conectate.
 Conectaţi electrozii corPatch
Prioritate
medie
 "X" reprezintă un electrod: L/LA, F/LL, R/RA sau
N/RL.
 Conectaţi clema cablului de monitorizare ECG la
electrodul ECG desprins (a se vedea capitolul
6.4.2 Pregătirea Pacientului pentru un D-ECG,
pagina 105). Verificaţi electrozii ECG.
 Verificaţi dacă toate clemele sunt conectate şi/sau
electrozii ECG sunt aşezaţi perfect pe pielea
pacientului.
Electrozi ECG (X)
deconectati
Electr. (X) decon.
Prioritate
medie
 "X" reprezintă un număr de electrod de la V1 la
V6.
 Conectaţi clema cablului cu 6 poli ECG la
electrodul ECG desprins sau deconectaţi cablurile
neutilizate de la corpuls3 (a se vedea
capitolul 6.4.2 Pregătirea Pacientului pentru un DECG, pagina 105).
 Verificaţi electrozii ECG.
 Verificaţi dacă toate clemele sunt conectate şi/sau
electrozii ECG sunt aşezaţi perfect pe pielea
pacientului.
Electrozi ECG
deconectati
Electr. ECG decon.
Prioritate
medie
 Cel puţin un electrod ECG nu este conectat la
pacient.
 Verificaţi electrozii ECG.
Eroare calibrare TAI
Eroare calibr. TAI
Prioritate
medie
 Calibrarea canalului de presiune invazivă eşuată.
 Repetaţi calibrarea.
Electrozi (X) ECG
deconectati
Electr. (X) decon.
234
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Prioritate
Proceduri în caz de defecţiuni
Explicaţie/măsură
 Cardul de asigurare nu a fost recunoscut sau nu a
putut fi citit.
Eroare card asigurat
Prioritate
scăzută
Eroare card memorie
Eroare card mem.
Prioritate
scăzută
Eroare card SIM
Prioritate
scăzută
Eroare conexiune GPRS
Prioritate
scăzută
 Scoateţi cardul de asigurat afară din corpuls3 şi
verificaţi dacă a fost introdus cu cip-ul orientat
spre faţă.
 Doar cardurile de asigurare din Germania, Austria,
Elveţia şi Elveţia şi ID-cardurile din Belgi sunt
acceptate.
 Procesul de citire poate dura până la 10 secunde.
 Cardul de memorie (card CompactFlash®) nu este
formatat corect. Scoateţi cardul de memorie (card
CompactFlash®) şi salvaţi conţinutul pe un alt
mediu de stocare (de ex. PC).
 Formatare în conformitate cu capitolul 8.3
Arhivarea datelor, pagina 191.
 Cardul de memorie (card CompactFlash®) este
defectuos.
 Datele misiunii curente sau viitoare nu mai sunt
înregistrate.
 corpuls3 nu recunoaşte cartela SIM.
 Verificaţi dacă card-ul SIM este introdus corect şi
dacă nu este murdar.
 APN-ul nu este configurat sau nu a fost salvat.
 Configuraţi APN-ul şi salvaţi configuraţia.
 Contactaţi provider-ul de telefonie mobilă pentru
obţinerea APN-ului.
 Eroare internă.
Eroare defibrilator (3)
Eroare defibrilator (3)
Prioritate
ridicată
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
 "X" înlocuieşte un număr de eroare de la 1 la 7.
Eroare defibrilator (X)
Prioritate
ridicată
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
 "X" înlocuieşte un număr de eroare de la 2 la 5.
Eroare ECG (X)
Eroare ECG (X)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Prioritate
ridicată
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
235
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Eroare hardware TA
Eroare HW TA
Prioritate
Prioritate
medie
Explicaţie/măsură
 Aşteptaţi până la 20 se. pentru a porni
măsurătorile. Tastele funcţionale sunt marcate cu
gri şi inactive atât timp cât selecţia este inactivă.
 Dacă pacientul nu este în situaţie critică, reporniţi
corpuls3.
 Verificaţi dacă pacientul are puls palpabil.
Eroare interfata padele
Eroare modul CO2
Eroare modul CO2
Prioritate
ridicată
Prioritate
ridicată
Eroare modul RCP
Eroare modul RCP
 Verificaţi senzorul CO2.
 Măsuri în funcţie de situaţie: ataşaţi senzorul CO2
la pacient, ataşaţi senzorul CO2 la adaptor CO2
sau puneţi senzorul CO2 în suportul din geanta de
accesorii.
 Dacă este necesar, îndepărtaţi impurităţile de pe
suprafaţa senzorului CO2.
 Dacă mesajul persistă, parametrul de măsură este
defect.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
scăzută
 Modulul GSM este defect.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
medie
 Verificați senzorul și cablul intermediar RCP și
înlocuiți-le dacă este necesar. Dacă mesajul
persistă, parametrul de măsură este defect.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare modul TA
Eroare modul TA
Prioritate
medie
Eroare modul TAI
Eroare modul TAI
Prioritate
medie
236
 Dacă mesajul de alarmă persistă, corpuls3 nu
funcţionează corect şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare modul ECG
Eroare modul ECG
Eroare modul GSM
 Conectorul cablului de terapie şi al electrozilor de
terapie au fost conectaţi greşit în timp ce au fost
răsuciţi la 180 de grade şi trebuie verificate de
defecte.
 Dacă nu se observă defecte vizibile, reconectaţi
cablul şi electrozii de terapie orientaţi corect.
 Dacă pacientul nu este în situaţie critică, reporniţi
corpuls3.
 Verificaţi dacă pacientul are puls palpabil.
 Efectuaţi măsurare manuală.
 Opţiunea măsurată este defectuoasă.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Prioritate
Explicaţie/măsură
Eroare modul
Temperatură
Eroare mod. temp
Prioritate
medie
 Opţiunea măsurată este defectuoasă.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare Oxi (X)
Eroare Oxi (X)
Prioritate
medie
 "X" înlocuieşte un număr de eroare de la 1 la 10.
 Opţiunea măsurată este defectuoasă.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare senzor RCP
Eroare sen. RCP
Prioritate
medie
 Senzorul de menționat este defect și trebuie
înlocuit.
 Dacă este necesar, contactaţi reprezentanţii
autorizaţi pentru vânzări şi service.
Prioritate
ridicată
 Terapia de stimulare trebuie verificată imediat.
Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
ridicată
 Sincronizarea automată în modul de defibrilare
manual nu funcţionează. Nici un şoc nu poate fi
eliberat.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare stimulator
Eroare stimulator
Eroare SYND CLK
Eroare SYND CLK
 Există un defect hardware în defibrilator.
 corpuls3 nu funcţionează corect şi nu mai poate
fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare SYND TEST
Eroare SYND TEST
Prioritate
ridicată
Eroare T1
Eroare T1
Prioritate
medie
 Canalul de măsurare menţionat este defect.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Eroare transmitere DECG
Prioritate
scăzută
 Aparatul este deja în curs de transmitere a unui DECG. Transmiterea altui D-ECG la server a eșuat.
FC < [NUMĂR]/min
FC > [NUMĂR]/min
Prioritate
ridicată
 Frecvenţa cardiacă măsurată depășește/scade
sub limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
FR < [NUMĂR]/min
FR > [NUMĂR]/min
Prioritate
ridicată
 Frecvenţa respirație măsurată depășește sau
scade sub limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
Prioritate
medie
 Hârtia s-a blocat în timpul listării.
 Deschideţi capacul imprimantei şi îndepărtaţi
blocajul. Pentru a face aceasta trageţi uşor
marginile hârtiei, închideţi capacul şi rupeţi hârtia
pe marginea ascuţită.
 Viteza imprimantei este configurată la 6.25
mm/sec şi marcajul rosu care indică terminarea
rolei este vizibil.
Hartie imprimanta
blocata
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
237
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Impedanţă mare
Prioritate
Prioritate
ridicată
Explicaţie/măsură
 Rezistenţa electrică a pacientului (impedanţa) este
prea mare pentru configuraţia selectată. A fost
selectată o intensitate de stimulare care nu poate
fi atinsă cu impedanţa actuală.
 Verificati daca electrozii corPatch sunt lipiti
corect pe pielea pacientului.
 În cazul pilozităţii abundente, curătaţi zona
respectivă până la piele. Dacă este necesar,
folosiţi electrozi corPatch noi.
 Pentru a efectua o stimulare adecvată pentru
pacient, trebuie selectată o intensitate mai mare.
 Efectuaţi măsurările medicale necesare.
Imperechere nereusita
Imprimare anulata
Incarcare Agenda
nereusita
Prioritate
scăzută
 Autorizarea conexinii (Împerecherea) a eşuat.
 Pentru informaţii suplimentare a se vedea capitolul
3.2.1 Împerecherea (Autorizarea conexiunii),
pagina 10.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
medie
 Conexiunea între unitatea de monitorizare şi
modulul pacient a fost întreruptă în timpul
procesului de imprimare.
 Reduceţi distanţa între module sau conectaţi-le
mecanic.
 Conectaţi modulele mecanic.
Prioritate
scăzută
 Sursă agendă nu poate fi citită.
 Dacă sursa pentru agendă este cartela SIM,
verificaţi cartela SIM. Cardurile SIM mai vechi care
au mai puțin de 20 de locații pentru numere ar
trebui înlocuite cu un nou tip de carduri.
 Dacă sursa pentru agendă este corpuls3,
contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Incertitudine (X)
Incertit. (X)
Prioritate
scăzută
 "X" înlocuieşte unul din parametrii PI, RP, SpCO,
SpHb, SpMet sau SpO2.
 Măsurătoarea PI nu este posibilă.
 Asiguraţi-vă că folosiţi senzorul corect.
 Verificaţi dacă senzorul este funcţional.
 Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul.
 Bateria trebuie verificată imediat şi înlocuită, dacă
este necesar.
Inlocuiţi bateria
Inlocuiţi bateria
Prioritate
ridicată
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Introd. hârtie în
imprimantă
Prioritate
medie
 Rola de hârtie din imprimantă este folosită şi
marcajele sunt vizibile. Introduceţi o rolă nouă.
238
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Proceduri în caz de defecţiuni
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
scăzută
 "X" înlocuieşte unul din parametrii vitali SpCO,
SpHb, sau SpMet.
 Semnalul măsurat este prea slab.
 Asiguraţi-vă că pacientul este calm în timpul
măsurătorii şi nu există bruiaje externe.
 Selectaţi un alt loc de măsurare.
Prioritate
ridicată
 Bateria din respectivului modul lipseşte.
 Introduceţi o baterie şi/sau conectaţi modulele
unul la celălalt pentru a putea folosii rezervele de
energie ale celorlalte module dacă aparatul trebuie
utilizat mobil.
Prioritate
ridicată
 corpuls3 este în modul AED cu padelele de şoc
conectate şi cablul de monitorizare ECG cu 4-poli
nu este conectat la modulul pacient.
 Conectaţi cablul de monitorizare ECG cu 4 poli.
Prioritate
scăzută
 Cardul SIM lipseşte.
 Cardul SIM nu este introdus corect în slot-ul
unităţii de monitorizare.
 Introduceţi cardul SIM în slot-ul unităţii de
monitorizare.
Lipsă card memorie
Lipsă card mem.
Prioritate
scăzută
 Memoria cardului (cardul CompactFlash®) nu este
introdus corect în slot-ul cutiei pacient.
 Cardul de memorie (card CompactFlash®)
lipseşte.
 Datele misiunii curente sau viitoare nu mai sunt
înregistrate.
Lipsa senzor adeziv Oxi
LipsăSenzorOxiAd
Prioritate
medie
 Senzorul adeziv s-a defectat sau a expirat.
 LED-urile senzorului trebuie să se suprapună (să
fie aliniați) la locul măsurătorii.
Prioritate
medie
 Cablul senzorului nu este conectat sau nu este
conectat corect.
 Deconectaţi cablul senzorului şi conectaţi-l din
nou.
 Dacă senzorul LED nu clipeşte, senzorul trebuie
înlocuit.
Lipsa server
Prioritate
scăzută
 Adresă IP sau domeniu configurate greşit.
 Conexiunea în domeniu (serviciu DNS)
indisponibilă sau greşită.
 Verificaţi adresa IP sau domeniu şi configuraţi-l
dacă este necesar.
Măs.auto.TA nereusită
Auto-TA nereusita
Prioritate
medie
 Efectuaţi măsurare manuală.
 Dacă eroarea persistă, contactaţi pertenerii de
vânzări şi service.
Irigare Scazuta (X)
Irig. Scazuta (X)
Lipsa baterie
Lipsa baterie
Lipsa cablu ECG
Lipsa card GSM SIM
Lipsa senzor Oxi
Lipsa senzor Oxi
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
239
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Masurare TA eronata
Eroare mas. TA
Masuratori TA anulate
Mas. TA anulata
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
medie
Verificaţi dacă
 furtunul manşetei este bine conectat,
 furtunul manşetei nu este îndoit,
 au intervenit artefactele în timpul măsurării,
 manşeta TA a fost aplicată corect sau este
prezentă şi o altă eroare.
 Repetaţi măsurarea.
Prioritate
medie
 Aşteptaţi până la 20 se. pentru a porni
măsurătorile. Tastele funcţionale sunt marcate cu
gri şi inactive atât timp cât selecţia este inactivă.
 Dacă pacientul nu este în situaţie critică, reporniţi
corpuls3.
 Verificaţi dacă pacientul are puls palpabil.
 Acest mesaj de alarmă indică faptul că, aparatul
se găsește în modul camuflat,și toate avertizările
acustice și luminoase au fost dezactivate.
 Verificaţi dacă modulul este pornit.
 Comunicarea radio între modulul defibrilator şi
modulul de afişaj/modulul cutie pacient este
întreruptă sau nu a putut fi realizată.
 Verificaţi dacă distanţa dintre module nu
depăşeşte 10 m şi că nu există obstacole între ele.
La nevoie folosiţi corpuls3 ca şi unitate
compactă.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul
de afişaj/cutia pacient, conectate mecanic, nu a
putut fi realizată.
 Verificaţi dacă una din cele două interfeţe
infraroşu nu este acoperită sau murdară.
MOD CAMUFLAT
Prioritate
ridicată
Modul pacient
neconectat
Prioritate
ridicată
Modulul reporneşte
Modulul reporneşte
Prioritate
ridicată
 Mesaj de alarmă este afişat pe display-ul cutiei
pacient sau pe modulul de monitorizare.
 Respectivul modul s-a restartat în timpul unei erori
de soft.
Prioritate
ridicată
 Verificaţi dacă modulul este pornit.
 Comunicarea radio între modulul defibrilator şi
modulul de afişaj/modulul cutie pacient este
întreruptă sau nu a putut fi realizată.
 Verificaţi dacă distanţa dintre module nu
depăşeşte 10 m şi că nu există obstacole între ele.
La nevoie folosiţi corpuls3 ca şi unitate
compactă.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul
de afişaj/conexiuni pacient, conectate mecanic, nu
a putut fi realizată.
 Verificaţi dacă una din cele două interfeţe
infraroşu nu este acoperită sau murdară.
Monitor neconectat
Monitor indisp.
240
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Proceduri în caz de defecţiuni
Prioritate
Explicaţie/măsură
Nu conex. la
[DISPOZITIV]
Conex. BT pierduta
Prioritate
medie
 Conexiunea Bluetooth cu un dispozitiv extern a
fost întreruptă.
 "DISPOZITIV" se referă la un dispozitiv extern:
cum ar fi un ventilator, un BGA (dispozitiv de
analiză a gazelor de sange), un defibrilator
corpuls1, un dispozitiv de RCP, un dispozitiv de
intrare sau alte dispozitive care pot comunica cu
corpuls 3 prin interfața Bluetooth.
Nu s-a introdus codul
GSM PIN
Prioritate
scăzută
 PIN-ul ce aparţine cardului SIM nu a fost
configurat.
 Configuraţi PIN-ului.
Prioritate
ridicată
 Soft-ul modulului a fost eliberat doar în scopul
testării. Utilizarea acestui modul pe pacient este
interzisă.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
scăzută
 După ce ataşaţi senzorul, pulsoximetrul se
calibrează automat. Acest proces, indicat de un
simbol clepsidră în colțul din dreapta sus a
câmpului de parametrii, poate dura pentru
măsurătorile SPCO-, SpHb-și SpMet, până la 120
s pentru.
Oxi: Doar mod SpO2
Oxi: Doar SpO2
Prioritate
medie
 Dacă nu este posibilă calibrarea parametrilor
SpCO, SpMet ssi SpHp, corpuls3 comută doar
pe modul SpO2.
 Prin deconectarea şi reconectarea senzorului de
la locul de măsurare, calibrarea este pornită din
nou.
Oxi: Echipament Demo
Oxi: Echip. Demo
Prioritate
medie
 A fost conectat un senzor demo, pentru
demonstraţii.
 Pentru măsurarea datelor pacientului, senzorul
trebuie înlocuit cu un senzor real.
Prioritate
medie
 Lumina ambientală este prea puternica pe pacient
(senzor).
 Sursa de lumină trebuie îndepărtată sau redusă.
 Protejaţi sensorul de lumină.
 Ataşaţi senzorul la un alt loc.
Prioritate
medie
 Semnalul măsurat este prea slab.
 Asiguraţi-vă că pacientul este calm în timpul
măsurătorii şi nu există bruiaje externe.
 Selectaţi un alt loc de măsurare.
Prioritate
medie
 Senzorul sau cablul intermediar nu este conectat
sau nu este conectat corect.
 Deconectaţi senzorul sau cablul intermediar şi
conectaţi-l din nou.
 Dacă senzorul LED nu clipeşte, cablul intermediar
trebuie înlocuit.
ONLY FOR TEST
ONLY FOR TESTS
Oxi: Calibrare
Oxi: Calibrare
Oxi: Interferţă
Oxi: Interferţă
Oxi: perfuzie scazuta
Oxi: perf. scazuta
Oxi: Verif. conex. la CPacient
Oxi: Verif. conex.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
241
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
medie
 "X" înlocuieşte un număr de TAI senzor de la 1-4.
 Presiunea măsurată depășește sau scade sub
limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
Prioritate
ridicată
 Este posibil să existe o aritmie sub forma unei
tahicardii ventriculare (TV) sau a fibrilației
ventriculare (FV).
 Analizați ECG-ul sau efectuați o analiză ECG
automată în modul AED.
Prioritate
medie
 Verificaţi starea pacientului.
 Reîncercaţi măsurarea.
 Asiguraţi-vă că pacientul este calm în timpul
măsurătorii şi nu există bruiaje externe.
 Asiguraţi-vă că manşeta este ataşată corect.
Prioritate
scăzută
 Calitatea recepţiei este prea scăzută. Nu s-a
stabilit nici conexiune la reţeaua de comunicaţii
mobile.
 Dacă este posibil, selectaţi o locaţie cu o recepţie
mai bună.
 Dacă este necesar, repetaţi procedura mai târziu.
Risc de supraincalzire
(X)
Prioritate
ridicată
 "X" înlocuieşte un număr de eroare de la 1 la 2.
 Defibrilarea a fost făcută prin contactele de test
(1= în suportul de padele) (2= în mufa pentru
cablu de terapie) prea frecvent. Evitaţi defibrilări
ulterioare perin contactele de test.
RP < [NUMĂR]/min
RP > [NUMĂR]/min
Prioritate
ridicată
 Frecvenţa pulsului măsurat depășește/scade sub
limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
Prioritate
ridicată
 Electrozii corPatch trebuie plasaţi la o distanţă
suficientă pentru a permite stimularea.
 Asiguraţi-vă că electrozii corPatch nu se ating
între ei.
 Verificaţi că nu există o conexiune conductivă între
electrozii corPatch (de ex. umezeală).
Prioritate
medie
 Asiguraţi-vă că pacientul este calm în timpul
măsurătorii şi nu există bruiaje externe.
 Asiguraţi-vă că manşeta este ataşată corect.
 Asiguraţi-vă că este utilizată manşeta
corespunzătoare.
 Aplicaţi manşeta direct pe braţul pacientului.
Prioritate
medie
 Asiguraţi-vă că pacientul este calm în timpul
măsurătorii şi nu există bruiaje externe.
 Asiguraţi-vă că manşeta este ataşată corect.
 Asiguraţi-vă că este utilizată manşeta
corespunzătoare.
P(X) < [NUMĂR] mmHg
P(X) > [NUMĂR] mmHg
Posibil VT/VF
Protecţie TA oprită
Protecţie TA oprită
Retea GSM indisp.
Scurtcircuit stimulator
Semnal cu
artef./neregulat TA
Artefacte TA
Semnal slab TA
Semnal slab TA
242
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Proceduri în caz de defecţiuni
Prioritate
Explicaţie/măsură
Senzor (X) TAI
deconectat
Senzor (X) decon.
Prioritate
medie
 "X" înlocuieşte un număr de TAI senzor de la P1 la
P4.
 Senzorul indicat nu este conectat corect la
sistemul traductor sau la cablul intermediar.
 Senzorul se calibrează.
 Verificaţi senzorul respectiv şi fixaţi-l iarăssi dacă
este necesar.
Senzor adeziv Oxi
expirat
SenzorOxiAdExp.
Prioritate
medie
 Senzorul adeziv s-a defectat sau a expirat.
 LED-urile senzorului trebuie să se suprapună (să
fie aliniați) la locul măsurătorii.
Senzor adeziv Oxi invalid
SenzOxiAdInv.
Prioritate
medie
 Senzorul adeziv s-a defectat sau a expirat.
 LED-urile senzorului trebuie să se suprapună (să
fie aliniați) la locul măsurătorii.
Prioritate
ridicată
 Senzorul indicat nu este conectat corect la
adaptorul pentru tubul endotraheal sau s-a
deconectat.
 Verificaţi senzorul respectiv şi fixaţi-l iarăssi dacă
este necesar.
Senzor Oxi deconectat
Senz. Oxi decon.
Prioritate
medie
 Senzorul indicat s-a desprins de la locul de
măsurare al corpului sau de la cablul intermediar.
 Verificaţi senzorul respectiv şi reconectaţi-l dacă
este necesar.
Senzor Oxi defect
Senzor Oxi defect
Prioritate
medie
 Senzorul este defect sau nu este conectat corect.
 Deconectaţi senzorul şi conectaţi-l din nou.
 Dacă senzorul LED nu clipeşte, senzorul trebuie
înlocuit.
Senzor Oxi expirat
Senzor Oxi exp.
Prioritate
medie
 Senzorul adeziv trebuie schimbat cu unul nou sau
este expirat.
Senzor Oxi invalid
Senzor Oxi inval.
Prioritate
medie
 Se utilizează un senzor nepotrivit.
 Trebuie să înlocuiți senzorul cu unul potrivit.
Senzor RCP activ
Senzor RCP activ.
Prioritate
medie
 Senzorul a fost activat.
Senzor RCP deconectat
Senzor RCP decon.
Prioritate
medie
 Senzorul indicat s-a desprins de la cablul
intermediar.
 Verificaţi senzorul şi reconectaţi-l dacă este
necesar.
Senzor RCP expirat
Senzor RCP exp.
Prioritate
medie
 Senzorul adeziv trebuie schimbat cu unul nou sau
este expirat.
Senzor RCP inactiv
RCP inactiv.
Prioritate
medie
 Senzorul nu a fost activat.
 Pentru utilizarea corectă, senzorul trebuie activat.
Senzor RCP-NU pt.
pacient
RCP-FARA PAT
Prioritate
medie
 Folosirea acestui senzor pe pacient este interzisă.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Senzor CO2 deconectat
Senzor CO2 decon
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
243
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Prioritate
Explicaţie/măsură
Senzor T1 deconectat
Senzor T1 decon.
Prioritate
medie
 Senzorul indicat s-a desprins de la locul de
măsurare al corpului sau de la cablul intermediar.
 Verificaţi senzorul şi reconectaţi-l dacă este
necesar.
Server indisponibil
Prioritate
scăzută
 Defecţiune la conexiunea de internet a server-ului
sau conexiunea a fost întreruptă de server.
 Reîncercaţi să stabiliţi conexiunea,
Soc abandonat
Prioritate
ridicată




SpCO < [NUMĂR] %
SpCO > [NUMĂR] %
Prioritate
medie
 Nivelul de monoxid de carbon măsurat
depășește/scade sub limita de alarmă
superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
SpHb < [NUMĂR] g/dl
SpHb > [NUMĂR] g/dl
SpHb < [NUMĂR] mmol/l
SpHb > [NUMĂR] mmol/l
Prioritate
medie
 Nivelul de hemoglobină măsurat depășește/scade
sub limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
SpMet < [NUMĂR] %
SpMet > [NUMĂR] %
Prioritate
medie
 Nivelul de methemoglobină măsurat
depășește/scade sub limita de alarmă
superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
SpO2 < [NUMĂR] %
SpO2 > [NUMĂR] %
Prioritate
medie
 Saturaţia de oxigen măsurat depășește/scade sub
limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
Prioritate
ridicată
 Software-ul modulului este o versiune beta.
Utilizarea acestui modul pe pacient este interzisă.
 Acest soft beta a fost eliberat doar în scopul
testării, funcţiile au fost implementate, însă nu au
fost testate complet.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
ridicată
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect
şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
Prioritate
medie
 Asiguraţi-vă că pacientul nu stă pe furtun sau pe
manşetă.
 Asiguraţi-vă că este utilizată manşeta
corespunzătoare.
 Asiguraţi-vă că furtunul nu este strangulat sau
spart.
 Asiguraţi-vă că manşeta este ataşată corect.
ß-SW-NU PT PAT.
ß SW-NU PT TERAP
Stimulare imposibilă
Suprapresiune manseta
TA
Suprapresiune TA
244
Şocul nu a putut fi livrat.
Verificaţi poziţia corectă a electrodului de terapie.
Repetaţi livrarea şocului, dacă este necesar.
Evenimentul este documentat în protocol.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Mesaj de alarmă
Proceduri în caz de defecţiuni
Prioritate
Explicaţie/măsură
T(X) < [NUMĂR] °C
T(X) > [NUMĂR] °C
Prioritate
medie
 "X" reprezintă un canal de temperatură de la 1 la
2.
 Temperatura măsurată depășește sau scade sub
limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
TA dia < [NUMĂR]
mmHg
TA dia > [NUMĂR]
mmHg
Prioritate
medie
 Tensiunea arterială diastolică măsurată depășește
sau scade sub limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
TA necalibrata
TA nu este calib.
Prioritate
medie
 Opţiunea măsurată nu este calibrată.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
TA sis < [NUMĂR] mmHg
TA sis > [NUMĂR] mmHg
Prioritate
medie
 Tensiunea arterială sistolică măsurată depășește
sau scade sub limita de alarmă superioră/inferioră.
 Verificaţi semnele vitale ale pacientului.
Temp. imprimanta prea
mare
Temp. imprim. mare
Prioritate
medie
 Capul de imprimare este prea cald şi imprimarea
nu este posibilă.
 Capul de imprimare este prea cald şi imprimarea
nu este posibilă.
 Procesul de încărcate a bateriei a dus la o
creştere a temperaturii iin baterie (> 60°C).
Temperatura baterie
mare
Temp. acu. mare
Prioritate
medie
 corpuls3 sau modulul respectiv au fost supuse la
temperaturi excesive. A se vedea supliment D
Specificaţii tehnice, pagina 287.
 Întrerupeţi procesul de încărcare prin
deconectarea aparatului corpuls3 de la sursa de
încărcare.
 Dacă este necesar, lăsaţi corpuls3 să se
răcească sau aduceţi-l într-un mediu mai rece.
 Dacă este necesar, contactaţi reprezentant
autorizat pentru vânzări şi service.
Prioritate
ridicată
 "X" înlocuieşte un număr de eroare de la 1 la 2.
 Defibrilatorul a fost încărcat foarte frecvent într-o
perioadă scurtă de timp.
 Evitaţi descărcările interne foarte frecvente.
Tensiune imprimanta
prea mica
Tens.Mică.Imprim
Prioritate
medie
 Mesaj de alarmă este afişat pe display-ul
modulului de monitorizare şi modulului pacient.
 Încărcarea bateriei din unitatea de monitorizare
este prea mică, imprimarea nefiind posibilă în
acest moment.
 Încărcaţi modulul de monitorizare sau fixaţi-l întrun suport de încărcare.
Timp/date invalide
Timp/Data invalide
Prioritate
scăzută
 Data sau ora configurate nu sunt valide.
 Configurați data/ora corectă.
Temperatura defib mare
(X)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
245
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Mesaj de alarmă
Transmisie fax nereusita
Umflare TA imposibila
TA nu umfla
Verif. mufă cablu de
terapie
Verificati bateria
Verificati bateria
Verificati stimulatorul
Prioritate
Explicaţie/măsură
Prioritate
scăzută
 Transmisie fax nereuşită.
 Repetaţi procedura.
 Dacă este necesar, contactaţi reprezentant
autorizat pentru vânzări şi service.
Prioritate
medie
 Asiguraţi-vă că furtunul nu este strangulat sau
spart.
 Asiguraţi-vă că pacientul nu stă pe furtun sau pe
manşetă.
 Asiguraţi-vă că manşeta este ataşată corect.
Prioritate
ridicată
Prioritate
medie
Prioritate
ridicată
 Conectorul cablului de terapie şi al electrozilor de
terapie au fost conectaţi greşit în timp ce au fost
răsuciţi la 180 de grade şi trebuie verificate de
defecte.
 Dacă nu se observă defecte vizibile, reconectaţi
cablul şi electrozii de terapie orientaţi corect.
 Dacă mesajul de alarmă persistă, corpuls3 nu
funcţionează corect şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
 Bateria trebuie verificată imediat, în cel mai scurt
timp şi înlocuită, dacă este necesar.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări
şi service.
 Stimulatorul funcţionează, dar nu există conexiune
între modulul de monitorizare şi modulul
defibrilator/stimulator.
 Comunicarea radio dintre cutia pacient şi unitatea
de monitorizare/defibrilare a fost întreruptă sau nu
a putut fi stabilită:
Asiguraţi-vă că distanţa dintre module nu este mai
mare de 10 m şi că nu există obstacole care sa
compromita conexiunea radio. Dacă este nevoie
folosiţi corpuls3 ca şi unitate compactă.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul
de afişaj/ modulul conexiuni pacient, conectate
mecanic, nu a putut fi realilzată:
Verificaţi dacă ferestrele interfeţelor cu port
infraroşu nu sunt obturate sau murdare. Dacă este
necesar, folosiţi corpuls3 cu comunicarea radio.
 Dacă este necesar, contactaţi reprezentanţii
autorizaţi pentru vânzări şi service.
Tabelul 10-1
246
Mesaje de alarmă, alfabetic
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
10.2 Depistarea cauzelor şi remedierea defecţiunilor
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Difuzorul modulului de
afişaj se aude foarte
slab sau nu se aude
deloc.
Volumul selectat este prea
mic.
Setaţi volumul la o valoare ce poate fi
auzită (a se vedea capitolul 7.3
Configurarea alarmelor, pagina 158).
Deschiderea pentru difuzor
este murdară.
Curăţaţi deschiderea pentru difuzor.
Difuzorul unităţii de
monitorizare scoate un
semnal acustic în
utilizare modulară sau
semi-modulară.
Semnalul de deconectare a
defibrilatorului/unitate pacer
este activată.
Pentru informaţii despre semnalul de
deconectare vezi capitolul 7.4.4
Configurarea funcţiei de defibrilare
(persoane răspunzătoare de aparat) ,
pagina 167.
Semnalul acustic al
modulului conexiuni
pacient este foarte
slab sau nu se aude
de loc.
Volumul selectat este prea
mic.
Setaţi volumul la o valoare ce poate fi
auzită (a se vedea capitolul 7.3
Configurarea alarmelor, pagina 158).
Deschiderea emiţătorului
acustic este murdară.
Curăţaţi deschiderea emiţătorului acustic.
Ora afişată este
incorectă.
Ora nu este corect setată.
 Setaţi corect ora (a se vedea capitolul
7.1.1 Configurări generale, pagina 141).
 Setarea permanentă poate fi făcută
numai de către persoanele răspunzătoare
de aparat.
Data afişată este
incorectă.
Data nu este corect setată.
 Setaţi corect data (a se vedea capitolul
7.1.1 Configurări generale, pagina 141).
Timp/date invalide
A fost introdusă o dată
dinaintea variantei curente
de soft
 Setaţi corect data (a se vedea capitolul
7.4.2 Opţiuni generale ale sistemului
(persoane răspunzătoare de aparat),
pagina 163).
Funcţii ca D-ECG,
ECG-TL şi TA nu sunt
disponibile (taste
programabile gri).
Eroare internă.
 Este necesară repornirea corpuls3.
Modulul pacient şi/sau
defibrilator/stimulator
sunt/este oprit.
 Porniţi modulul pacient şi/sau
defibrilator/stimulator.
ECG-TL indisponibil
Nu a fost introdus cardul
CompactFlash®
Introduceţi cardul CompactFlash® corect
Nu a fost introdus un card
CompactFlash® original.
Utilizaţi cardul CompactFlash® original
corpuls3.
Cardul CompactFlash® este
plin.
Ștergeți datele de pe cardul CompactFlash®
şi reintroduceţi-l în aparat.
 Dacă eroarea persistă, contactaţi
partenerul de vânzări şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
247
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
corpuls3 porneşte cu
un ecran negru şi titlul
"corpuls3 Software
Update Mode"
Butonul rotativ a fost
apăsat în timpul pornirii sau
este blocat.
 Asiguraţi-vă că butonul rotativ poate fi
rotit şi nu este blocat.
Exportul configuraţiei
nereușit
Configuraţia nu a fost
salvată.
 Configuraţia trebuie salvată înainte de
export.
Importul configuraţiei
nereuşit
Fişierul de configurare a
fost scris cu o versiune
diferită de soft.
 Contactaţi partenerul de vânzări şi
service.
Tabelul 10-2
 Opriţi aparatul corpuls3 prin apăsarea
tastei Pornit/Oprit timp de 8 secunde şi
reporniţi aparatul
Defecţiuni generale
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Mesajul de eroare
"Lipsa conexiune
la modulul
defibrilator "
Modulul
defibrilator/stimulator nu se
afla în aria radio a modulului.
 Verificaţi dacă modulul defibrilator este
pornit.
 Reduceţi distanţa între module sau
conectaţi-le mecanic.
 Conectaţi modulele mecanic.
Corp străin în faţa interfeței
infraroşu.
 Verificaţi dacă sunt corpuri străine în faţa
interfaţei infraroşu a modulelor
individuale.
 Îndepărtaţi corpurile străine.
 Dacă este necesar, curăţaţi interfaţa
infraroşu.
Modulul de afişaj nu
poate fi pornit (la
utilizarea ca aparat
compact).
Probleme de conexiune.
Butonul Pornit/oprit al
modulului de afişaj a a fost
apăsat pentru mai mult de 8
s.
 Deconectaţi modulul de afişaj de la
modulul defibrilator/stimulator şi de la
modulul conexiuni pacient.
 Verificaţi dacă modulul
defibrilator/stimulator şi modulul conexiuni
pacient sunt pornite.
 Porniţi din nou modulul de afişaj prin
apăsarea butonului Pornit/oprit.
Modulele nu se pot
conecta (unitate
compactă).
Există corpuri străine în faţa
senzorilor infraroşu
 Verificaţi dacă sunt corpuri străine în faţa
senzorului infraroșu sau a modulelor
individuale.
 Îndepărtaţi corpurile străine.
 Curăţaţi interfeţele infraroşu dacă este
necesar.
 Daca este necesar, folositi corpuls3 cu
comunicarea wireless.
 Contactaţi partenerul de vânzări şi
service.
248
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Defecţiuni
Conexiune radio slabă.
Utilizarea modulelor
separate este posibilă
numai la distanţe
scurte una de cealaltă.
Tabelul 10-3
Proceduri în caz de defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Autorizarea conexiunii
(Împerecherea) nu are loc
(mesajul "Eroare
împerechere reluaţi?").
 Verificaţi dacă toate modulele sunt
pornite.
 Repetaţi împerecherea.
 Dacă eroarea nu poate fi eliminată,
contactaţi partenerul de vânzări şi
service.
Unitatea radio din modulul
pacient este obturată de un
obiect metalic sau metalizat,
sau persoane sau de corpul
pacientului.
 Antena radio a modulului este localizată
în partea de sus a modulului pacient.
Dacă este posibil, alegeţi o poziţie pentru
modulul pacient astfel încât să nu fie
obturată comunicarea cu celelalte
module.
 Pune cutie pacientului în poziţie verticală
sau utilizaţi suport.
 Înlăturaţi obiectul metalic sau metalizat
Un posibil defect tehnic
 Conectaţi modulele mecanic.
 Contactaţi partenerul de vânzări şi
service.
Probleme de conexiune radio
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Nu este livrat nici un
şoc deşi sunt apăsate
butoanele padelelor de
şoc.
Butoanele de şoc nu au
fost apăsate suficient timp.
 Dă soc din nou.
 Ţineţi apăsate butoanele de şoc pentru
cel puţin 1 secundă, în modul de
defibrilare manual.
Padelele de şoc sunt
defecte.
 Înlocuiţi padelele de şoc, folosiţi între
timp electrozi corPatch
 Contactaţi partenerul de vânzări şi
service.
Încărcarea
defibrilatorului durează
prea mult.
Bateria este prea puţin
încărcată.
 Dacă este posibil conectaţi modulul
defibrilator/stimulator la o sursă de
alimentare externă.
 Combinaţi modulul defibrilator/stimulator
cu celelalte module pentru a putea apela
la rezervele lor de energie.
Încărcarea
defibrilatorului nu este
posibilă.
Temperatura exterioară
este scăzută
(< -10 °C) şi condiţiile
"baterie încărcată > 70%" şi
"funcţionare ca aparat
compact" nu sunt
îndeplinite.
 Tine-ţi aparatul încărcat suficient.
 La temperaturi joase utilizaţi funcţiile
terapeutice doar în mod compact.
Nu este posibil să
declanşaţi şocul prin
electrozii corPatch
clip.
Electrozii corPatch clip
nu sunt conectaţi
corespunzător.
Verificați cablurile și conexiunile.
Tabelul 10-4
Defecţiuni la defibrilare
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
249
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Nu este posibilă
stimularea utilizând
electrozii corPatch.
Electrozii corPatch nu
sunt conectați corect.
Verificați cablurile și conexiunile.
Tabelul 10-5
Defecțiuni stimulare (Stimulator)
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
ECG-ul înregistrat prin
electrozii ECG este de
slabă calitate.
Electrozii ECG folosiţi sunt
expiraţi.
Folosiţi doar electrozi ECG a căror dată de
expirare înscrisă pe ambalaj nu a trecut.
Sunt folosiţi electrozi ECG
de la alt producător.
Folosiţi doar electrozi ECG de la acelaşi
producător.
Electrozii ECG sunt uscaţi.
 Nu folosiţi electrozi ECG depozitaţi în
afara ambalajului pentru o perioadă de
timp îndelungată sau cu ambalajul
deschis.
 Nu folosiţi electrozi ECG care au fost
expuşi la soare sau temperaturi excesive
pentru o perioadă de timp îndelungată.
 Urmaţi instrucţiunile de depozitare
înscrise pe ambalajul electrozilor.
Contactul dintre electrodul
ECG şi pielea pacientului
este este imperfect.
 Verificaţi contactul electrozilor pe pielea
pacientului, în mod particular electrodul
verde şi negru de la cablul ECG cu 4 fire.
 Îndepărtaţi pilozităţile în exces de pe
pielea pacientului.
 Curăţaţi locul de ataşare a electrozilor
ECG cu o substanţă pe bază de alcool.
 Utilizaţi electrozi ECG noi.
Clema cablului de
monitorizare cu 4 fire nu
este conectată
corespunzător la electrodul
ECG.
Verificaţi conexiunea clemei la electrodul
ECG, în mod particular la electrodul verde
şi negru a cablului ECG cu 4 fire.
În mediul înconjurător sunt
surse de interferenţă.
Dacă este posibil, înlăturaţi sau opriţi
sursele de interferenţă.
Filtrele ECG sau filtrele de
reţea nu sunt corecte.
Verificaţi filtrele ECG pentru monitorizare şi
diagnostic.
Verificaţi configurarea filtrului de reţea.
Contactul dintre electrodul
ECG şi pielea pacientului
este este imperfect.
Verificaţi contactul la pielea pacientului în
mod special la electrodul curbei afectate.
Clema cablului ECG nu
este conectată corect la
electrozii ECG.
Conectaţi clema cablului ECG la electrozii
ECG. Verificaţi în mod special la electrodul
ECG curbei afectate.
Cablul ECG nu este
introdus.
Introduceţi cablul ECG în intrarea
corespunzătoare (ECG-M or ECG-D).
Curba ECG selectată
sau mai multe curbe
nu sunt afişate.
250
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Defecţiuni
Doar o singură curbă
ECG este afişată.
Tonul QRS nu se
aude.
Tabelul 10-6
Proceduri în caz de defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Nu se recepţionează nici un
semnal.
Conexiunea de date cu
modulul conexiuni pacient
este întreruptă.
Verificaţi starea conexiunii şi reduceţi
distanţa dintre modulul de afişaj şi modulul
conexiuni pacient conectaţi modulele
mecanic, dacă este necesar.
Contactul dintre electrodul
ECG roşu şi galben şi
pielea pacientului este slab.
Verificaţi conexiunea clemei la electrodul
ECG, in mod particular la electrodul roşu şi
galben.
Clema cablului ECG nu
este conectată corect la
electrozii ECG roşu şi
galben.
Conectati clema cablului ECG la electrozii
ECG. Verificati conexiunea clemei la
electrodul ECG, in mod particular la
electrodul rosu si galben.
Nu este activată opţiunea
de reproducere a tonului
QRS.
Apăsaţi tasta programabilă [QRS] din
stânga, în modul de monitorizare.
Difuzorul modulului de
afişaj nu este activat.
Activaţi difuzorul modulului de afişaj (a se
vedea capitolul 7.2.1 Monitorizare ECG,
pagina 152).
Volumul difuzorului este
prea mic.
Setaţi volumul la o valoare ce poate fi
auzită (a se vedea capitolul 7.2.1
Monitorizare ECG, pagina 152).
Deschiderea pentru difuzor
este murdară.
Curăţaţi deschiderea pentru difuzor.
Defecţiuni la monitorizarea ECG
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
 Valoarea oximetrie
nu este afişată.
 Curba oximetrie nu
este afişată.
 Valoarea RP nu este
afişată.
 Valoarea oximetrie
este imprecisă.
 Valoarea oximetrie
nu este plauzibilă.
Senzorul oximetrie nu este
amplasat corect pe corpul
pacientului.
Amplasaţi senzorul oximetrie conform
indicaţiilor din manualul de utilizare al
producătorului senzorului.
Nu este folosit senzorul
oximetrie potrivit.
Folosiţi un senzor oximetrie potrivit pentru
vârsta şi greutatea pacientului.
Senzorul oximetrie este
murdar.
Curăţaţi senzorul oximetrie (a se vedea
capitolul 9.7.5 Senzorul pentru Oximetrie,
pagina 226).
Locul de măsurare la
pacient este murdar sau
există alte influenţe
(micoze/lac de unghii).
 Rotiţi senzorul de deget cu 90°.
 Curăţaţi locul de amplasare (de ex.
curăţaţi lacul de unghii)
 Alegeţi un alt loc de amplasare.
Cablul intermediar
oximetrie nu este conectat
la modulul conexiuni
pacient.
Verificaţi conexiunea cablului intermediar
oximetrie la intrarea "Oximetry" a modulului
conexiuni pacient.
Senzorul oximetrie nu este
conectat la cablul
intermediar oximetrie.
Verificaţi dacă senzorul oximetrie este
conectat la cablul intermediar oximetrie.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
251
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Nu se recepţionează nici
un semnal.
Conexiunea cu modulul
conexiuni pacient este
întreruptă.
Reduceţi distanţa dintre modulul de afişaj şi
modulul conexiuni pacient.
O lumină puternică
influenţează măsurarea (de
ex. lumina puternică a
soarelui, luminile lămpilor
cu xenon din sala de
operaţie, terapia
fotodinamică cu lămpi cu
bilirubină etc.)
Protejaţi senzorul oximetrie de lumină printrun obiect opac.
Mişcările pacientului
influenţează măsurarea.
Fixaţi senzorul oximetrie. Dacă este posibil,
eliminaţi cauza din partea pacientului.
Irigarea cu sânge a locului de Alegeţi un alt loc de măsurare.
măsură este proastă.
Tabelul 10-7
252
Senzorul oximetrie este
prea strâns.
Slăbiţi senzorul oximetrie.
Există interferenţe
electromagnetice care
influenţează măsurarea (de
ex. aparate de electrochirurgie).
Dacă este posibil, folosiţi senzorul la o
anumită distanţă de cablurile aparatelor de
electro-chirurgie.
Pacientul are hemoglobină
patologică.
Luaţi măsuri în funcţie de indicaţiile
medicale.
Pigmenţii intravasculari din
sângele pacientului
influenţează măsurarea (de
ex. albastru de metil).
Luaţi măsuri în funcţie de indicaţiile
medicale.
Pulsaţii venoase
influenţează măsurarea.
Alegeţi un alt loc de măsurare.
Senzorul este poziţionat pe
un membru pe care există
o manşetă TA, un cateter
arterial sau o linie venoasă.
 Amplasaţi senzorul pe altă extremitate.
 Alegeţi un alt loc de măsurare.
Pacientul are hipotensiune,
anemie severă sau
hipertensiune.
Luaţi măsuri în funcţie de indicaţiile
medicale.
Pacientul a suferit un stop
cardiac sau este în şoc.
Luaţi măsuri în funcţie de indicaţiile
medicale.
Defecţiuni la monitorizarea oximetrie
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Monitorizarea TA nu
poate fi iniţiată.
Conexiunea cu modulul
conexiuni pacient este
întreruptă.
 Verificaţi dacă modulul pacient este
pornit.
 Verificaţi starea conexiunii modulelor şi,
dacă este necesar, reduceţi distanţa
dintre modulul de afişaj şi modulul
conexiuni pacient.
 În modul de operare compact, verificaţi
interfaţa infraroşu.
Manşeta TA şi/sau furtunul
nu sunt conectate
corespunzător.
Verificaţi dacă manşeta TA şi/sau furtunul
sunt conectate corespunzător. Aplicaţi
contramăsurile cerute dacă este necesar.
Manşeta TA este obturată
şi nu poate fi umflată.
Eliberaţi extremitatea folosită, îndepărtaţi
orice îmbrăcăminte şi reporniţi
monitorizarea.
Mișcare excesivă a
membrului unde este făcută
monitorizarea.
Asiguraţi-vă că membrul în cauză este în
repaus în timpul monitorizării.
Valorile TA nu sunt
plauzibile.
Sunt utilizate manşete TA
prea mici/prea mari.
Utilizaţi manşete TA de mărime
corespunzătoare.
Manşeta TA nu poate
fi umflată complet.
Manşeta TA sau furtunul
este posibil să fie
deteriorate.
Utilizaţi o manşetă TA nouă sau un furtun
nou.
Este întreruptă conexiunea
dintre manşeta TA şi
modulul conexiuni pacient.
 Verificaţi furtunul de conectare dintre
manşeta TA şi modulul conexiuni pacient.
 Dacă este necesar, înlocuiţi furtunul.
Conexiunea nu a fost fixată
corespunzător
 Verificaţi conexiunea mufei
 Înlocuiţi mufa dacă este defectă. Folosiţi
un nou furtun.
Conexiunea se desface
când furtunul este mişcat.
 Pentru acest caz, există un inel de fixare
disponibil ca şi piesa de schimb.
Contactaţi reprezentantul dumneavoastră
de service sau agentul de vânzări.
Monitorizarea TA este
frecvent întreruptă.
Conexiunea furtunului
de la manşeta de TA
se desprinde de la
modulul pacient.
Tabelul 10-8
Defecţiuni la monitorizarea TA
Defecţiuni
Cauze posibile
Explicaţii/acţiuni corective
 Valoarea CO2 nu
este afişată.
 Curba CO2 nu este
afişată.
 Valoarea FR nu este
afişată.
Senzorul CO2 nu este
poziţionat corect pe
adaptor.
Poziţionaţi senzorul CO2 conform indicaţiilor
din manualul de utilizare al producătorului
senzorului şi adaptorului pentru căile
aeriene.
Senzorul CO2 şi/sau
adaptorul sunt murdare.
Curăţaţi senzorul CO2 şi adaptorul (a se
vedea capitolul 9.7.6 Senzorul CO2, pagina
227).
Cablul intermediar CO2 nu
este conectat la modulul
conexiuni pacient.
Verificaţi conexiunea cablului intermediar
CO2 la intrarea "CO2" a modulului conexiuni
pacient.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
253
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Manual de utilizare corpuls3
Cauze posibile
Explicaţii/acţiuni corective
Senzorul CO2 nu este
conectat la cablul
intermediat CO2.
Verificaţi dacă senzorul CO2 este conectat
la cablul intermediar CO2.
Nu se recepţionează nici un
semnal. Conexiunea cu
modulul conexiuni pacient
este întreruptă.
 Verificaţi dacă modulul pacient este
pornit.
 Verificaţi starea conexiunii şi reduceţi
distanţa dintre modului de afişaj şi
modulul conexiuni pacient, dacă este
necesar.
 În modul de operare compact, verificaţi
interfaţa infraroşu.
Curba CO2 este
întreruptă sporadic
pentru un interval scurt
de o linie punctată.
Auto calibrare a modulului
CO2.
 Modulul CO2 efectuează o calibrare. Nu
sunt necesare alte măsurători.
CO2 expirat nu poate fi
detectat.
Tubul adaptorului nazal
este obstrucţionat.
 Când tubul nazal este obstrucţionat cu
secreţii, senzorul nu poate detecta CO2
expirat.
 Înlocuiţi adaptorul nazal cu unul nou.
Tubul nazal este scos sau
nu este introdus
corespunzător în nară.
 Când tubul nazal nu este introdus
corespunzător în nară, senzorul nu poate
detecta CO2 expirat.
 Poziţionaţi corect adaptorul nazal.
Adaptorul nazal este utilizat
pentru un pacient care
respiră pe gură.
 Adaptorul nazal nu poate detecta CO2
expirat oral.
 Folosiţi un alt adaptorul.
Lumina ambientală este
prea puternică, făcând
măsurarea imposibilă.
 Protejaţi senzorul CO2 de lumina
ambientală folosind un obiect opac.
Senzorul abia a fost ataşat
la pacient.
 Imediat după ataşare, foto-detectorul este
inactiv datorită temperaturii corpului.
 Aşteptaţi câteva minute până când
temperatura senzorului se stabilizează.
Măsurarea îndelungată întrun mediu extrem de umed,
precum aerul expirat umed
sau utilizarea simultană a
unui nebulizator.
 Într-un mediu extrem de umed,
membrane transparente în interiorul
adaptorul nazale are sunt expuse pentru
a picăturilor de apă la care s-a condensat
umiditatea gazelor respiratorii.
Membranele se pot deteriora şi pierde
calităţile anti-umezire, ceea ce duce la
instabilitate şi/sau la rezultate inexacte.
 Verificaţi periodic starea adaptorului nazal
şi, dacă este necesar, înlocuiţi-l cu unul
nou.
 Ţineţi cont de faptul că adaptorul nazal nu
poate fi utilizat pentru mai mult de 24 de
ore.
Valoarea CO2 este
inexactă sau instabilă.
254
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Defecţiuni
Valoarea ETCO2 este
mai mică decât
valoarea reală.
Proceduri în caz de defecţiuni
Cauze posibile
Explicaţii/acţiuni corective
Sânge sau mucus aderă la
membrana transparentă a
adaptorului nazal.
 Nu este transmisă destulă lumină
infraroşu prin adaptorul nazal.
 Înlocuiţi adaptorul nazal cu unul nou.
Fereastra foto-detectorului
şi a emiţătorului de lumină
este murdară.
 Nu este transmisă destulă lumină
infraroşu prin adaptorul nazal.
 Curăţaţi senzorul urmând instrucţiunile
din manualul producătorului (a se vedea
capitolul 9.7.6 Senzorul CO2, pagina 227.
Temperatura din mediul
înconjurător se schimbă
rapid.
 Ieşirea foto-detectorului variază datorită
schimbărilor rapide de temperatură.
 Aşteptaţi până când temperatura fotodetectorului se stabilizează.
Pacientul respiră foarte
repede şi/sau neregulat.
Valoarea măsurată poate fi inexactă pentru
că ritmul respirator al pacientului este
dincolo de performanţa senzorului.
CO2 este amestecat cu
aerul inspirat.
Măsurarea capONE este bazată pe
prezumpţia că nu există CO2 în aerul
inspirat (metoda semi-cantitativă). Astfel,
când CO2 se amestecă în aerul inspirat,
valoarea măsurată va fi mai mică decât
valoarea reală. Dacă aerul inspirat conţine
de ex. 1 mmHg de CO2, valoarea ETCO2 va
fi mai mică cu 10% decât valoarea reală.
Volum respirator foarte mic.
 Datorită spaţiului mort (1,2 mL), CO2 se
poate amesteca în aerul inspirat de
pacienţii cu un volum respirator foarte
mic.
 Măsurarea capONE este bazat pe
prezumpţia că nu există CO2 în aerul
inspirat (metoda semi-cantitativă). Astfel,
când CO2 se amestecă în aerul inspirat,
valoarea măsurată va fi mai mică decât
valoarea reală.
Măsurarea este făcută întrun mediu cu o presiune
scăzută, asemenea
locurilor de la o altitudine
înaltă.
capONE este afectat de presiunea
atmosferică. Pentru fiecare descreştere de
15 hPa, valoarea măsurată este mai mică
cu 1 mmHg decât valoarea reală.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
255
Proceduri în caz de defecţiuni
Manual de utilizare corpuls3
Defecţiuni
Cauze posibile
Explicaţii/acţiuni corective
Valoarea ETCO2 este
mai mare decât
valoarea reală.
Utilizarea simultană a unui
instrument de măsurare a
anestezicului cu agenţi
anestetici volatili.
capONE este afectată de agenţii anestezici
volatili rezultând o valoare mai mare decât
cea reală. Diferenţa faţă de valoarea reală
variază după cum urmează:
Gaz
Concentraţie
Diferenţă
Halotan
4%
+1 mmHg
Enfluran
5%
+1 mmHg
Isofluran
5%
+2 mmHg
Sevofluran
6%
+3 mmHg
Desfluran
24%
+7 mmHg
Gaz mixt uscat cu 5% (38 mmHg) balans
de CO2- şi N2-, sub 1 kPA
Nivelul CO2 expirat
oral este scăzut sau
nu este detectat deşi
adaptoarele nazale
YG-121T sau YG122T sunt ataşate.
Senzorul se desprinde
uşor odată cu
mișcarea corpului.
Capnogramă
distorsionată la
utilizarea unei canule
nazale.
256
Este folosit un anestezic pe
bază de N2O.
capONE este afectat de N2O rezultând o
valoare mai mare decât cea reală.
Piesa de colectare orală
este prea departe de buză.
 CO2 expirat nu poate fi detectat eficient
când piesa de colectare orală este prea
departe de buza pacientului.
 Modificaţi unghiul piesei de colectare
orală şi păstraţi piesa de colectare orală
la o distanţă de maxim 1 cm de marginea
de sus a buzei de jos.
cap-ONE este ataşat la un
pacient care are o gură
deformată şi expiră CO2 pe
la colţurile gurii.
Piesa de colectare orală nu poate acumula
suficient CO2 expirat şi astfel nivelul CO2
poate fi foarte scăzut sau indetectabil.
Senzorul nu este ataşat
corespunzător la pacient,
după cum se arată în
manualul de utilizare al
producătorului.
• Agăţaţi cablurile senzorului de ambele
urechi şi fixaţi inelul de fixare sub bărbia
pacientului.
Cablul senzorului nu poate
fi agăţat de urechi.
Fixaţi cablurile senzorului de ambii obraji
(dacă este posibil, de oasele obrajilor) cu
ajutorul benzii adezive.
Banda adezivă pentru
fixarea adaptorului nazal nu
poate fi ataşată de nas.
Înfăşuraţi banda adezivă în jurul cablului în
ambele părţi, lângă nas, şi ataşaţi cablul de
oasele obrajilor.
Canula de oxigen nazală
este introdusă în nările
pacientului.
 Oxigenul este administrat direct în nările
pacientului şi CO2 expirat se acumulează
în tubul nazal ceea ce poate distorsiona
capnogramă.
 Ataşaţi canula nazală de oxigen conform
indicaţiilor din manualul de utilizare.
• Fixaţi adaptorul nazal pe nas cu ajutorul
benzii adezive.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Defecţiuni
Cauze posibile
Rata de administrare a
oxigenului este prea mare.
Canula nazală de
oxigen se desprinde
foarte repede.
Tabelul 10-9
Proceduri în caz de defecţiuni
Explicaţii/acţiuni corective
 Dacă rata de administrare a oxigenului
este prea mare, acest lucru afectează
CO2 expirat şi distorsionează
capnograma, mai ales la sfârşitul
expiraţiei când scade volumul expirat.
 Setaţi rata de administrare al oxigenului la
mai puţin de 5 l/min dacă nu este nici o
contradicţie din punct de vedere medical.
Volum respirator foarte mic.
CO2 expirat este uşor afectat de oxigen şi
capnograma poate fi inexactă.
Este utilizată o canulă
nazală neautorizată NihonKohden.
 Dacă este administrat oxigen dintr-o
direcţie nedorită printr-o canulă de O2
neautorizată, acesta poate afecta CO2-ul
expirat.
 Folosiţi o canulă de oxigen autorizată (ex.
canulă oxigen "V923", Nihon-Kohden,
Cod comandă MKD-02-capONE).
 Pentru alte canule de oxigen contactaţi
producătorul Nihon-Kohden
(www.nihonkohden.com) sau un partener
de vânzări şi service corpuls.
Canula nazală nu este
ataşată la pacient.
Canula de oxigen trebuie fixată cu banda
adezivă pentru măsurători stabile.
 Este utilizată o canulă
nazală neautorizată
Nihon-Kohden.
 Canula nazală nu este
bine fixată de adaptorul
nazal.
 Folosiţi o canulă de oxigen autorizată (ex.
canulă oxigen "V923", Nihon-Kohden,
Cod comandă MKD-02-capONE).
 Pentru alte canule de oxigen contactaţi
producătorul Nihon-Kohden
(www.nihonkohden.com) sau un partener
de vânzări şi service corpuls.
Defecţiuni la monitorizarea CO2
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Valoarea temperaturii
nu este afişată.
Senzorul de temperatură
nu este conectat la modulul
conexiuni pacient.
Verificaţi dacă mufa senzorului de
temperatură este conectată la una din
intrările "Temp1" or "Temp2".
Nu se recepţionează nici un
semnal.
Conexiunea cu modulul
conexiuni pacient este
întreruptă.
 Verificaţi starea conexiunii şi reduceţi
distanţa dintre modului de afişaj şi
modulul conexiuni pacient, dacă este
necesar.Dacă această eroare apare în
modul de operare compact verificaţi
interfaţa infraroşu.
 Dacă este necesar, contactaţi
reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi
service.
Senzorul de temperatură
este defectuos.
Înlocuiţi senzorul de temperatură cu unul
nou.
Valoarea temperaturii
este neplauzibilă.
Tabelul 10-10 Defecţiuni ale monitorizării temperaturii
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
257
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
 Valorile TAI nu sunt
afişate.
 Curba TAI nu este
afişată.
Cablul înregistratorului de
presiune (traductorul) nu
este conectat la modulul
conexiuni pacient.
Verificaţi conexiunea cablului
înregistratorului de presiune la una din
intrările "P1 P2" sau "P3 P4".
Nu se recepţionează nici un
semnal.
Conexiunea cu modulul
conexiuni pacient este
întreruptă.
Verificaţi starea conexiunii şi reduceţi
distanţa dintre modului de afişaj şi modulul
conexiuni pacient, dacă este necesar.
Canalul de presiune nu
este calibrat.
Calibraţi canalul de presiune.
Tabelul 10-11 Defecţiuni la monitorizarea TAI
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Nu este pornită
listarea chiar dacă
butonul imprimantei a
fost apăsat.
Rola de hârtie s-a terminat.
Introduceţi o rolă nouă.
Hârtia s-a blocat în timpul
listării.
Deschideţi capacul imprimantei şi
îndepărtaţi blocajul.
Pentru a face aceasta trageţi uşor de hârtie.
Închideţi capacul şi rupeţi hârtia pe
marginea ascuţită.
Hârtia s-a înfăşurat pe rola
imprimantei.
Deschideţi capacul imprimantei.
Trageţi atent, cu ambele mâini, hârtia
înfăşurată. Închideţi capacul şi rupeţi hârtia
pe marginea ascuţită.
Hârtia nu este introdusă
corect.
Introduceţi hârtia corect (a se vedea
capitolul 9.5, Fig. 9-2, pagina 221).
Capul de imprimare este
murdar.
Curățați uşor capul de imprimare cu ajutorul
unei cârpe înmuiate în alcool.
Capacul imprimantei nu
este complet închis.
Închideţi bine capacul imprimantei în
ambele părţi (a se vedea capitolul 9.5
Schimbarea hârtiei imprimantei,
pagina 221).
A fost utilizată un alt tip de
hîrtie decât cel original
corpuls3.
Pentru a se garanta funcționarea corectă
utilizați doar hîrtia originală corpuls3.
Temperatura ambiantă este
în afara limitelor specificate
pentru aparatul (+5 °C la
50 °C)
corpuls3 nu trebuie exlus la temperaturi
extreme timp îndelungat.
Listarea este de slabă
calitate.
La listarea protocolului
nu apare nici un
eveniment ECG.
Nu este introdus nici un card Introduceţi cardul CompactFlash®.
CompactFlash®.
Utilizaţi cardul CompactFlash® original
corpuls3.
Cardul CompactFlash® este
plin.
258
Salvați datele pe un alt suport de date şi
apoi ştergeţi datele de pe cardul
CompactFlash® şi reintroduceţi-l.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Defecţiuni
Proceduri în caz de defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
®
Cardul CompactFlash nu
poate fi citit.
Cardul CompactFlash® nu este corect
formatat sau nu s-a utilizat un card original
corpuls3 CompactFlash®. Utilizaţi un card
CompactFlash® corpuls3 original, formatat
corect.
Nu s-a utilizat un card
original corpuls3
CompactFlash®.
Pentru motive de siguranţă este esenţial să
utilizaţi un card original corpuls3
CompactFlash®.
Când imprimaţi un
jurnal, în locul valorilor
parametrilor este afişat
un semn de întrebare.
Nu este măsurată o valoare
medie.
Imprimaţi jurnalul mai târziu, dacă este
posibil.
Imprimarea conține 6
curbe ECG a
înregistrării DE cu o
linie punctata sau
semnal de test
Procesul de pornire
corpuls3 nu este finalizat.
Așteptați până când corpuls3 s-a pornit
complet.
Imprimanta distribuie
hârtia într-un mod
necontrolat.
corpuls3 îşi asumă în
mod fals un blocaj de
hârtie.
Apăsaţi din nou tasta Print.
Dacă şasiul nu poate fi oprit, deschideţi
clapeta imprimantei.
Capacul imprimantei sa desprins din sistemul
de blocare.
Forţarea excesivă când se
deschide clapeta de
imprimantă.
Verificaţi dacă există deteriorări vizibile la
clapeta imprimantei, rola imprimantei sau
balamale.
Dacă nu sunt deteriorări vizibile, poziţionaţi
corpuls3 pe o parte şi lăsaţi clapeta
imprimantei să facă un click uşor în şinele
de ghidare.
Dacă eroarea persistă, contactaţi partenerul
de vânzări şi service.
corpuls3 a fost scăpat pe
jos cu clapeta de
imprimantă deschisă.
Tabelul 10-12 Defecţiuni ale imprimantei
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
corpuls3 nu poate fi
pornit.
Nu există conexiune la
sursa de alimentare cu
energie electrică.
Conectaţi încărcătorul principal.
Modulul Pacient sau
modulul
defibrilator/stimulator este
deja pornit.
Separaţi corpuls3 în cele trei module şi
verificaţi dacă modulul conexiuni pacient
sau modulul defibrilator/stimulator este deja
pornit (a se vedea LED-uri de stare,
pagina 32).
Dacă nu aceasta este problema, porniţi
separat modulele rămase.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Pentru operare în mod compact introduceţi
cel puţin o baterie încărcată.
259
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Defecţiuni
Cauză posibilă
Masura
Modulul
defibrilator/stimulator,
modulul de afişaj,
modulul conexiuni
pacient nu poate fi
pornit.
Nu există conexiune la
sursa de alimentare cu
energie electrică.
Conectaţi încărcătorul principal.
Nu sunt introduse baterii
sau acestea sunt
descărcate.
Pentru operare în mod compact introduceţi
cel puţin o baterie încărcată.
Încărcarea nu este
posibilă chiar dacă s-a
realizat o conexiune
mecanică prin mufa
magnetică.
Pe suprafaţa de contact
magnetică există corpuri
străine (de ex. agrafe de
birou).
Îndepărtaţi corpurile străine de pe suprafaţa
de contact magnetică.
Bateria se descarcă
foarte repede.
Bateria dă semne de uzură.
Dacă este necesar, înlocuiţi bateria.
Tabelul 10-13 Defecţiuni la sistemul de management energetic
260
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
10.3 Notificare în linia de mesaje şi informaţii în Jurnal
Notificările marcate cu `- -` nu necesită explicaţii ulterioare, acestea fiind auto explicate. Măsurile ce
trebuie luate este să se urmeze instrucţiunile din notificare. Textele următoare de notificare pot fi
afişate pe monitor şi/sau pe jurnalul imprimat (în ordine alfabetică*):
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
[PARAMETRU VITAL] --
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că nu s-a măsurat nici
o valoare pentru parametrii vitali.
[PARAMETRU VITAL] ?
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că parametrii vitali nu
au putut fi documentaţi.
[PARAMETRU VITAL]
[NUMAR] !
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că parametrul vital
emis a depăşit sau a scăzut sub o limită de alarmă.
[PARAMETRU VITAL]
[NUMĂR] ?
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că parametrul vital
emis nu este de încredere.
[PARAMETRU VITAL]
[NUMAR] ?!
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că parametrul vital
emis nu este de incredere dar deasemenea a depasit sau a scazut
sub o limita de alarma.
… in curs …
 Mesaj în linia de mesaje indicând faptul că formatarea cardului CF
sau importul sau exportul configurației este în curs.
activat (AED)
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că a fost activat modul
AED.
activat (Man)
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că a fost activat modul
manual.
Analiza ECG a inceput
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că a fost efectuata o
analiza ECG in modul AED.
Apăsare corectă
Apăsaţi mai puternic
Blocare tastatura?
 Mesaj acustic şi text în linia de mesaje arătând faptul că adâncimea
recomandată pentru compresiunile toracice a fost atinsă sau
depășită.
 Mesaj acustic şi text în linia de mesaje arătând faptul că adâncimea
recomandată pentru compresiunile toracice nu a fost atinsă.
Mesaj pentru confirmarea blocarii tastaturii.
BT conectat: [APARAT]
 Conectarea cu un alt aparat Bluetooth® a fost întreruptă.
 "APARAT" se referă la ventilator (de ex. Weinmann Medumat
Transport) sau alt aparat de intrare (de ex. o tabletă PC).
BT deconectat: [APARAT]
 Mesaj afișat în linia de mesaje, după ce conectarea cu un alt aparat
Bluetooth® a fost întreruptă.
 "APARAT " se referă la ventilator (de ex. Weinmann Medumat
Transport) sau alt aparat de intrare (de ex. o tabletă PC).
Calibrare P%d in curs
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că are loc calibrarea
canalului TAI menționat.
Calibrare P%d reusita
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că a fost efectuată
calibrarea canalului TAI menționat, cu succes.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
261
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Card CF momentan
indisponibil
 La acest moment nu se pot citi sau salva date pe cardul de
memorie CompactFlash® (CF).
 Verificați dacă cardul de memorie CompactFlash® este introdus.
 În modul modular (module separate) reduceți la nevoie distanța
ăntre unitatea monitorși cutia pacient.
 La nevoie conectați modulele.
Card nou:
[Nume], [prenume]
Un card de asigurare a fost recunoscut.
Cerere conectare la server
 Utilizatorul a transmis date/ un D-ECG la server. Adresa selectată
din agendă, adresa IP și tipul de conexiune (Fax-S, E-Mail, CWEB,
CWEB Auto) sunt adăugate evenimentului înregistrat în protocol.
Circuit deschis - Verificaţi
electrozii de stimulare
 Electrozii corPatch nu sunt conectaţi corect la pacient sau au o
rezistenţă prea mare la pielea pacientului. Stimularea nu este
posibilă.
 Verificaţi data expirării electrozilor, dacă sunt uscaţi şi dacă sunt
plasaţi corect pe pacient.
Citire date...
 Mesaj în zona de grafică a Modului Evoluții arătând faptul că datele
sunt accesate.
Cod invalid - Reluaţi?
--
Cod nepotrivit - Reluati?
 Verificarea noului cod de acces a eșuat - cod diferit la repetare.
 Pentru a repeta procesul, confirmați mesajul și reintroduceți codul.
Cod nou invalid -Reluaţi?
Mesaj pentru reintroducerea noului cod de acces daca s-a gresit la
reluare.
Cod schimbat
Confirmarea faptului ca codul de accesl a fost modificat cu succes.
Conectat la server
 Mesaj de stare în timpul telemetriei.
 Conexiunea la server nu a putut fi stabilită.
 Transmisia de date este activă.
Conectaţi cablul de
stimulare
Mesaj referitor la necesitatea conectăarii electrozilor de terapie la
cablul de terapie principal.
Conectati cablul ECG
--
Conectati defibrilatorul si
unitatea de monitorizare
 Mesaj afisat in linia de mesaje a monitorului.
 Comunicarea radio dintre cutia pacient şi unitatea de
monitorizare/defibrilator a fost întreruptă sau nu a putut fi stabilită:
Asiguraţi-vă că distanţa dintre module nu este mai mare de 10 m şi
că nu există obstacole care sa compromita conexiunea radio. La
nevoie folosiţi corpuls3 ca şi unitate compactă.
Conectati electrozii de
terapie
 Conectaţi electrozii corPatch sau padelele de şoc la cablul de
terapie principal al corpuls3.
 Dacă mesajul de alarmă persisită, conectaţi imediat electrozii
corPatch de rezervă.
Conexiune Ad-hoc
[MODUL]
262
Conexiunea Ad-hoc cu cutia pacient sau cu modulul defibrilator/
stimulator nu a putut fi stabilită.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Conexiune BT nereusita
 Conectarea cu un alt aparat Bluetooth® a fost întreruptă.
 Verificaţi conexiunea Bluetooth®.
Conexiune fax imposibila
 Este posibil sa fi selectat un numar de fax eronat.
 Formaţi din nou numărul.
Configurare Synd: [TEXT]
Configuraţie încărcată
Setarea synd a fost schimbată prin modul manual în Async, Auto sau
Sync.
--
Configuraţie memorată
--
Confirmare alarme
Mesaj afișat în linia de stare prin care se specifică faptul că mesajele
conținute în lista de mesaje, pot fi confirmate, după ce utilizatorul a
luat cunoțtință despre ele și a luat măsurile necesare pentru
soluționarea acestora.
Conflict Hardware [MODUL]
- Imperechere imposibila
 Autorizarea conexinii (Împerecherea) a eşuat.
 Datorită versiunilor hardware diferite, modulele nu pot fi conectate.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Conflict Software [MODUL]
- Separati modulele
 Autorizarea conexinii (Împerecherea) a eşuat.
 Datorită diferitelor versiuni de soft, modulele nu pot fi conectate şi
trebuie separate unul de altul.
 Pentru informaţii suplimentare a se vedea capitolul 3.2.1
Împerecherea (Autorizarea conexiunii), pagina 10.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Continuati stimularea?
Mesaj pentru confirmarea continuării stimulării.
C-Pacient pornit
Evenimentul în protocol, care înregistrează pornirea cutiei pacient.
Curent max.
 Informație în protocolul şocuri indicând curentul maxim în Ampere.
Curent mediu
 Informație în protocolul şocuri indicând curentul mediu în Ampere.
Datele nu pot fi citite...
 Mesaj în zona de grafică a modului Evoluții arătând faptul că datele
nu pot fi accesate.
Datele pacientului au fost
sterse
Datele de pe cardul de asigurat au fost șterse.
Datele pacientului nu sunt
acceptate
Datele de pe Cardul de asigurat nu au fost acceptate.
Datele pacientului sunt
acceptate
Datele de pe cardul de asigurat au fost acceptate.
Datele pacientului sunt
schimbate [TEXT)
 Datele de pe cardul de asigurat au fost schimbate.
 Modificăarile au fost efectuate manual (Man), prin cititorul de card
de asigurat (KVK) prin interfața Bluetooth (BT), sau prin conexiunea
radio prin corpuls.web
Deblocare tastatura?
Mesaj de confirmare pentru decizia de deblocare a tastaturii.
Decalaj UTC
UTC+[NUMAR], AutoDST > UTC+[NUMAR], AutoDST
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că setările de fus orar au
fost modificate.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
263
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
D-ECG (NUMĂR]) nesalvat
([NUMĂR])
Explicaţie/măsură
D-ECG înregistrat nu a putut fi salvat deoarece
 cardul de memorie CF este plin,
 cardul de memorie CF nu este introdus corect,
 cardul de memorie CF poate fi defect, sau,
 procesul de scriere pe cardul de memorie CF a eșuat.
După ce ați șters sau ați înlocuit cardul de memorie CF, repetați
procesul. Dacă eroarea persistă, contactaţi reprezentanţii autorizaţi
pentru vânzări şi service.
D-ECG [NUMBER]) salvat
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că un D-ECG a fost
salvat.
 Numărul buletinului D-ECG este arătat între paranteze.
D-ECG trimis la server
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că un D-ECG a fost
trimis la server cu succes.
Deconectati defibrilatorul si
unitatea de monitorizare
 Mesaj afisat in linia de mesaje a monitorului.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul de afişaj/cutia
pacient, conectate mecanic, nu a putut fi realilzată:
Verificaţi dacă ferestrele interfeţelor cu port infraroşu nu sunt
obturate sau murdare.
Defibrilarea este posibilă
doar în modul manual
 Mesaj pentru comutarea din mod AED in modul de defibrilare
manual.
 Electrozii de terapie utilizati nu sunt autorizati pentru utilizarea in
modul AED.
Defibrilator activat (AED)
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că a fost activat modul
AED.
Defibrilator activat (MAN)
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că a fost activat modul
manual.
Defibrilator dezactivat
Evenimentul în protocol, care înregistrează iesirea din modul de
defibrilare.
Defibrilator pornit
Evenimentul în protocol, care înregistrează pornirea modulului
defibrilator/stimulator.
Durată impuls
 Informație în protocolul şocuri indicând durata impulsului în
milisecunde.
Efectuaţi împerecherea?
 Au fost conectate două module a caror conexiune nu esteu
autorizața (nu sunt împerecheate)..
 Apăsați tasta programabilă [Start] dacă doriți să autorizați
conexiunea, și să ștergeți autorizația existentă.
Efectuati RCP
 Efectuaţi resuscitare cardio-pulmonară (RCP).
 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
264
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Elect. terapie deconect.
 Verificaţi toate conexiunile electrozilor corPatch.
 Conectaţi electrozii corPatch la pacient.
 Verificaţi dacă electrozii corPatch sunt corect conectati pe piele.
 Dacă este necesar, reconectaţi toate conexiunile electrozilor
corPatch.
 Dacă mesajul de alarmă persisită, conectaţi imediat electrozii
corPatch de rezervă.
Electrod
 Informație în protocolul şocuri indicând tipul electrozilor utilizați
pentru șoc: Padele, electrozi CorPatch, linguri de defibrilare
internâ, electrozi necorespunzători.
Eliberare
 Mesaj acustic şi text în linia de mesaje arătând faptul că rresiunea
pe toracele pacientului, trebuie eliberată complet, la intervale
regulate, între compresiuni.
Energia livrată
 Informație în protocolul şocuri indicând nivelul real al energiei livrate
în Joule.
Energia selectată
 Informație în protocolul şocuri indicând nivelul energiei selectate
pentru șoc in Jouli.
Energia selectata
[NUMBER] J
Eveniment în jurnal, care înregistrează valoarea energiei selectate.
Eroare împerechere reluaţi?
 Nu a putut fi stabilită conexiunea între module. Autorizarea
conexiunii (împerecherea) a eșuat.
 Trebuie să reluați procedura de împeechere, pentru a putea folosi
modulele împreună.
 Este necesar să confirmați mesajul pentru a relua procedura de
împerechere.
 Confirmați pentru a relua împerecherea.
 Pentru informaţii suplimentare a se vedea capitolul 3.2.1
Împerecherea (Autorizarea conexiunii), pagina 10.
 Dacă imperecherea eșuează în mod repetat, este posibil ca
corpuls3 să nu funcționeze corect și nu poate fi utilizat. Contactaţi
reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Eroare în aparat (BIM)
 corpuls3 nu funcţionează corect şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Eroare in aparat (DEFI)
 corpuls3 nu funcţionează corect şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Eroare in aparat (MAN-BIM)
 corpuls3 nu funcţionează corect şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Eroare în aparat (PIF)
 corpuls3 nu funcţionează corect şi nu mai poate fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
265
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Eroare la transmiterea
datelor HES
 A aparut o eroare la transmiterea datelor referitoare la softul de
măsurare si interpretare ECG, HES®.
 Transmisie date esuata.
 Repetaţi procedura.
 Daca transmisia de date esueaza in mod repetat contactati
reprezentantii de service.
Eroare stimulator Stimulare oprita




A apărut o eroare în timpul terapiei prin stimulare.
Stimulatorul oprit. Stimularea a fost întreruptă.
Tratați pacientul și luați măsurile necesare.
Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Eveniment %s inregistrat
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că un eveniment
manual preconfigurat (de ex. intubare, etc.) a fost înregistrat.
Eveniment inregistrat
--
Exportare configuratie
nereusita
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că exportul configuratiei, a
eșuat.
Exportare configuratie
reusita
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că exportul configuratiei, a
fost efectuat cu succes.
Fax D-ECG trimis
Confirmarea că fax-ul a fost trimis cu succes.
Formatare card CF
nereusita
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că formatarea cardului CF, a
eșuat.
Formatare card CF reusita
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că formatarea cardului CF, a
fost efectuat cu succes.
Formatare card-CF
(Status:%d)
 Evenimentul în protocol, care înregistrează formatarea cardului CF.
"NUMĂR" indică faptul ca formatarea s-a efectuat cu succes (1) sau
a eșuat (2).
Frecvenţă stim.
[NUMĂR]/min selectată
Evenimentul în protocol, care înregistrează frecvența slectată pentru
stimulare.
Generic
 Prima informație din lista de evenimente marcată în mod implicit.
Dacă acest eveniment este selectat și confirmat cu ajutorul
butonului rotativ, în protocol va fi înregistrată ora și mesajul
"Eveniment înregistrat"
Impedanță
 Informație în protocolul şocuri indicând impedanța măsurată in
Ohm.
Impedanţă mare
 Rezistenţa electrică a pacientului (impedanţa) este prea mare
pentru configuraţia selectată. A fost selectată o intensitate de
stimulare care nu poate fi atinsă cu impedanţa actuală.
 Verificati daca electrozii corPatch sunt lipiti corect pe pielea
pacientului.
 În cazul pilozităţii abundente, curătaţi zona respectivă până la piele.
Dacă este necesar, folosiţi electrozi corPatch noi.
 Pentru a efectua o stimulare adecvată pentru pacient, trebuie
selectată o intensitate mai mare.
 Efectuaţi măsurările medicale necesare.
266
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Împerechere în curs…
A fost autorizată realizarea conexiunii.
Imperechere reuşită
 Autorizarea conexiunii a fost efectuată cu succes.
 Modulele pot fi utilizate împreună.
Importare configuratie
nereusita
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că importul configuratiei, a
eșuat.
Importare configuratie
reusita - Reporniti
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că importul configuratiei, a
fost efectuat cu succes.
 corpuls3 trebuie oprit și repornit.
Încărcare
 Mesaj afisat in linia de mesaje, care arata ca defibrilatorul se
incarca.
 Asteptati terminarea procesului de incarcare marcat prin emiterea
semnalului de pregatit pentru eliberare soc.
Încărcarea nu este posibilă
 A apărut o eroare tehnică.
 Temperatura modulului de incarcare a depasit valoarea admisa
datorita numarului de descarcari efectuate.
 Lasati corpuls3 sa se raceasca.
 Dacă eroarea persistă, contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru
vânzări şi service.
Iniţializare Configuraţie
--
Înregistrare eronată Verificaţi cardul CF
 Nu este posibilă salvarea (înregistrarea) datelor.
 Verificați dacă cardul de memorie CF® este introdus corect.
Intensitate stim. [NUMĂR]
mA selectată
Evenimentul în protocol, care înregistrează intensitatea slectată
pentru stimulare.
Introduceţi cod nou:
[NUMĂR] [NUMĂR]
[NUMĂR] [NUMĂR]
Mesaj pentru introducerea unui nou cod de acces.
Introduceti codul: [NUMĂR]
[NUMĂR] [NUMĂR]
[NUMĂR]:
Mesaj de confirmare pentru schimbarea codului de acces.
Lipsă cablu ECG în mod
DEMAND
Lipsă conexiune la Modul
Pacient
Pentru a utiliza Stimulatorul in mod CERERE (DEMAND) este
necesara conectarea cablului ECG cu 4 poli la corpuls 3 si la pacient.
 Mesaj afisat in linia de mesaje a monitorului.
 Comunicarea radio dintre cutia pacient şi unitatea de
monitorizare/defibrilator a fost întreruptă sau nu a putut fi stabilită:
Asiguraţi-vă că distanţa dintre module nu este mai mare de 10 m şi
că nu există obstacole care sa compromita conexiunea radio. La
nevoie folosiţi corpuls3 ca şi unitate compactă.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul de afişaj/cutia
pacient, conectate mecanic, nu a putut fi realilzată:
Verificaţi dacă ferestrele interfeţelor cu port infraroşu nu sunt
obturate sau murdare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
267
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Lipsă conexiune la modulul
defibrilator
 Mesaj afisat in linia de mesaje a monitorului.
 Comunicarea radio dintre cutia pacient şi unitatea de
monitorizare/defibrilare a fost întreruptă sau nu a putut fi stabilită:
Asiguraţi-vă că distanţa dintre module nu este mai mare de 10 m şi
că nu există obstacole care sa compromita conexiunea radio. La
nevoie folosiţi corpuls3 ca şi unitate compactă.
 Comunicarea între modulul defibrilator şi modulul de afişaj/cutia
pacient, conectate mecanic, nu a putut fi realizată:
Verificaţi dacă ferestrele interfeţelor cu port infraroşu nu sunt
obturate sau murdare.
Lipsa server
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că nu a putut fi stabilită
sau a fost pierdută conexiunea cu serverul.
Metronom Adult [TEXT]
Metronom Copil [TEXT]
Evenimentul în protocol, care înregistrează pornirea, oprirea si modul
de functionare a metronomului.
Misiunea a inceput
Eveniment inregistrat in protocol arătând momentul inceperii misiunii.
Misiunea s-a incheiat
Eveniment inregistrat in protocol arătând momentul încheierii misiunii.
Mod
 Informație înregistrată în protocolul şocuri indicând modul de
defibrilare utilizat pentru aplicarea șocului, manual sau AED.
Mod demo oprit
Modul DEMO a fost oprit.
Mod demo pornit
 Modul DEMO a fost pornit.
 Verificati daca sunt afisate curbele si parametrii.
Mod sinc. aplicat
 Informație înregistrată în protocolul şocuri indicând modul real de
sincronizare utilizat (sinc, asinc, sau auto)
Mod sinc. selectat
 Informație înregistrată în protocolul şocuri indicând modul de
sincronizare selectat (sinc, asinc, sau auto) pentru șoc.
Mod stim. [TEXT] selectat
Evenimentul în protocol, care înregistrează comutarea între modurile
de stimulare FIX și DEMAND (FIX și LA CERERE). (Nici o alarmă!)
Mod stimulare activat
 A fost activat meniul de stimulare.
Mod stimulare deyactivat
 Meniul de Stimulare a fost închis.
Monitor pornit
Evenimentul în protocol, care înregistrează pornirea modulului
monitor.
Nici un şoc [NUMĂR] J
([NUMĂR] J), [NUMĂR]
Ohm ([TEXT])
Nu atingeţi şi nu mişcaţi
pacientul
Nu se recomanda soc
Oprire?
268
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că șocul nu a putut fi
furnizat corect. "NUMĂR" indică respectiv, energia selectată,
energia livrată în mod real (în paranteze) și impedanța pacientului.
"TEXT" (în paranteze) indică modul de defibrilare selectat AED sau
Manual.
Se efectuează analiza ECG.
Nu atingeţi şi nu mişcaţi pacientul
Urmați instrucțiunile de pe afisaj.
Rezultatul analizei ECG arata ca nu se recomanda soc.
Efectuaţi măsurările medicale necesare. Dacă este necesar,
continuaţi cu resuscitare cardio-pulmonară.
Mesaj pentru confirmarea opririi corpuls3.





RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Opriţi stimularea?
Mesaj de confirmare a întreruperii stimulării și a faptului că corpuls3
trebuie comutat în modul de defibrilare manual sau AED.
Opriţi stimularea? - Oprire?
 Mesaj de confirmare a întreruperii stimulării și a faptului că
corpuls3 trebuie oprit.
Ora
 Informație în protocolul şocuri indicând momentul aplicării șocului.
Parasiti modul DEMO Oprire?
 Mesaj in linia de mesaje arătând faptul că ieșirea din modul Demo
se poate efectua doar prin oprirea Corpuls3.
Pauză
 Mesaj în linia de mesaje referitor la întreruperea terapiei de
stimulare.
 Continuați terapia de stimulare dacă aceasta este necesar.
Pauza stimulare?
Mesaj pentru confirmarea întreruperii stimulării (terapie prin
stimulare).
Reintroduceţi cod nou:
[NUMĂR] [NUMĂR]
[NUMĂR] [NUMĂR]
Mesaj pentru reintroducerea noului cod de acces.
Resetare cod?
Mesaj de confirmare referitor la resetarea parolei de acces la valorile
implicite, de fabrică.
Rezultat analiza ECG; >>>
Nu se recomanda soc
Rezultat analiza ECG; >>>
Se recomanda soc
Evenimentul în protocol, care înregistrează rezultatul analizei ECG.
Rezultat TA:
[NUMBER] / [NUMBER]
([NUMBER]) mmHg
Rezultatul TA inregistrat in protocol
Scurt circuit - Verificaţi
electrozii
 Electrozii de terapie sunt in scurtcircuit (au o coneziune electrica).
 Verificati ca electrozii de terapie sa nu se atinga.
Selectati energia
--
Selectaţi frecvenţa
--
Selectaţi intensitatea
Pentru a începe terapia de stimulare, selectaţi intensitatea.
Selectaţi
intensitatea/frecvenţa
Pentru a începe terapia de stimulare, selectaţi intensitatea şi
frecvenţa.
Selectaţi modul
 Mesaj care apare în linia de mesaje, în modul stimulare, după
selectarea tastei [Mod].
 Selectați modul de operare al stimulatorului cardiac.
Server deconectat
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că a fost terminată
conexiunea cu serverul.
Server deconectat
 Mesaj de stare în timpul telemetriei.
 Conexiunea la server nu a putut fi stabilită.
 Reîncercaţi să stabiliţi conexiunea,
Sistemul se opreste în
[NUMĂR] s
Numaratoare descrescatoare indicand timpul ramas pana la oprirea
corpuls 3.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
269
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Soc %d J (%d J), %d Ohm
(%s); mod sinc.
selectat: %s, aplicat:%s
Explicaţie/măsură
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că șocul a fost furnizat.
"NUMĂR" indică respectiv, energia selectată, energia livrată în mod
real (în paranteze) și impedanța pacientului. "TEXT1" (în paranteze)
indică modul de defibrilare selectat: AED sau Manual. "TEXT2" (în
paranteze) indică modul de sincronizare selectat și aplicat: Sincron,
Asincron sau Auto.
Şoc [NUMĂR] J ([NUMĂR]
J), [NUMĂR] Ohm ([TEXT])
 Înregistrarea momentului (data/ora) și a stării unei acțiuni de
defibrilare, în protocol.
 Sunt indicate energia selectată, energia efectiv livrată (în
paranteze) ți impedanța în Ohm.
 Indicarea modului de defibrilare utilizat.
Soc abandonat
 Şocul nu a putut fi livrat. Repetaţi livrarea şocului, dacă este
necesar.
 Evenimentul este documentat în protocol.
Soc livrat
 Energia de defibrilare a fost eliberată.
 Verificaţi semnele vitale şi continuaţi resuscitarea cardio-pulmonară,
dacă este necesar.
Start ECG
Momentul de pornire al ECG înregistrat în protocol.
Şterge eveniment
 Ultima înregistrare în lista de evenimente. Dacă acest eveniment
este selectat și confirmat cu ajutorul butonului rotativ, în protocol va
fi înregistrată ora și mesajul "Eveniment înregistrat"
Stimulare
Mesaj în linia de mesaje referitor la funcționarea terapiei de stimulare.
Stimulare imposibilă
 Este posibil ca corpuls3 să nu funcţioneze corect şi nu mai poate
fi folosit.
 Contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru vânzări şi service.
Stimulator activ
Stimulatorul acţionează.
Stimulator activ - D-ECG
indisponibil
 Stimulatorul corpuls3 este activat şi intensitatea selectată este mai
mare de 0 mA.
 În aceste circumstanţe nu se poate efectua un D-ECG.
Stimulator in pauza
[NUMĂR] s
Eveniment înregistrat în protocol arătând cât timp a fost întreruptă
stimularea.
Stimulator oprit
Confirmarea faptului că stilmulatorul a fost oprit și că nu mai
stimulează.
Stimulator pe
[NUMĂR]/min, [NUMĂR]
mA, mod [NUMĂR]
 Înregistrarea stării unei acțiuni de terapie prin stimulare, în protocol.
 Sunt indicate frecvența, intensitatea și modul de stimulare selectat.
Suspendare alarma:
[NUMĂR] sec
Mesaj afișat în linia de stare prin care se specific faptul c este activat
suspendarea unor alarme. Numărătoarea inversă aratătimpul rămas
pâaă la reactivarea automată a alarmelor suspendate.
Tarnsmitere D-ECG
începută
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că transmiterea DECG la server a început.
Tarnsmitere D-ECG
terminată
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că transmiterea DECG la server a fost terminată cu succes.
Tastatura blocata
A fost activata blocarea tastaturii.
270
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Proceduri în caz de defecţiuni
Explicaţie/măsură
Tastatura blocata Deblocare: apasati lung
ACASA
--
Tastatura deblocata
Tastatura a fost deblocata.
Test RCP nereusit
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că testul automat al
sezorului RCP a eșuat.
 Verificați senzorul și cablul intermediar și înlocuiți-le dacă este
necesar.
 Utilizați un Senzor corPatch RCP de rezervă
 Dacă mesajul persistă, contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru
vânzări şi service.
Test RCP reusit
 Mesaj în linia de mesaje arătând faptul că testul automat al
sezorului RCP a fost efectuat cu succes.
Tiparire D-ECG
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că un D-ECG a fost
printat.
Tiparire protocol
Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că un protocol a fost
tipărit.
Tiparire protocol şocuri
 A fost tipărit un protocol şocuri.
Transmisia FAX inceputa
Indicarea starii in timpul transmisiei FAX
Ultimul eveniment a fost
şters
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că ultimul eveniment
manual înregistrat, a fost îters.
Unitate RCP cm
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că utilizatorul a
schimbat unitatea de măsură afișată pentru RCP în centimetri.
Unitate RCP in
 Evenimentul în protocol, înregistrează faptul că utilizatorul a
schimbat unitatea de măsură afișată pentru RCP în inch.
Utilizator %s conectat cu
succes
Mesaj în linia de mesaje și eveniment în protocol indicând nivelul de
prioritate al utilizatorului înregistrat.
Utilizatorul %s nu este
permis în modul DEMO
 Mesaj în linia de mesaje indicând faptul că modul demo este
disponibil doar pentru nivelul de prioritate al utilizatorului înregistrat
ca "OPERATOR". Pentru autentificarea ca utilizator implicit atunci
când este activat modul Demo, trebuie să opriți și să reporniți
aparatul.
Verificaţi electrozii de
terapie
 Electrozii de terapie nu sunt conectaticorect la cablul de terapie.
 Verificati conexiunea corecta a conectorului si daca este necesar
remediati problema.
 Utilizați electrozii corPatch de rezervă (vezi capitolul 5.1.1Tipuri
de Electrozi de Terapie, pagina 63)
 Dacă mesajul persistă, contactaţi reprezentanţii autorizaţi pentru
vânzări şi service.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
271
Manual de utilizare corpuls3
Proceduri în caz de defecţiuni
Notificare în linia de
mesaje şi informaţia din
jurnal
Explicaţie/măsură
Verificaţi modulele
 In situatia in care nu exista conexiune intre modulul de monitor si
cutia pacient si/sau modulul defibrilator la momentul inceputului
secventei de oprire, sau exista o problema de sincronizare intre
module, va fi afisat un mesaj de avertizare pe afisaj.
 IIn acest caz, deconectaţi modulele si verificaţi dacă toate modulele
sunt oprite. Dacă nu, opriţi modulele cu tasta Pornire/Oprire (ţineţi
apăsat timp de 3 secunde).
Tabelul 10-14 Notificare în linia de mesaje şi informaţii în Jurnal
272
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Anexa
A Simboluri
Observaţi instrucţiunile de utilizare
Observaţi instrucţiunile de utilizare
Vă rugăm citiţi instrucţiunile adiţionale din manualul de
utilizare
Port USB (în pregătire)
Echipament cu conexiune flotantă pe pacient, (protejat la
defibrilare)
Un astfel de component izolat poate fi utilizat la un pacient
atât extern cât şi intern
Echipament cu conexiune flotantă pe cord, (protejat la
defibrilare)
Un astfel de component izolat poate fi utilizat direct pe inima
pacientului
Legătură echipotenţială
Clasă de protecţie IP55
APEX
Marcaj pentru poziţionarea padelelor
pe pacient şi legarea la corpuls3
STERNUM
Marcaj pentru poziţionarea padelelor
pe pacient şi legarea la corpuls3
LED: corpuls3 sau modulul se încarcă de la sursa de
alimentare externă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
273
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Buton Pornit/Oprit
Buton Pornit/Oprit (modulul conexiuni pacient şi modulul
defibrilator/stimulator)
Acasă/blocarea tastelor
Tasta Înapoi
Tasta Imprimare
Tasta Eveniment
Tasta Alarmă
Tastă multifuncţională (modulul conexiuni pacient)
Afişat în zona parametri: alarmă activă
Afişat în linia de stare: mesaj de eroare
Afişat în zona de parametri: alarma fiziologică dezactivată
Simbol ceas:
-
In campul de parametrii TA: indica faptul ca
masurarea intervalului de TA este activa si o
masurare automata va fi efectuata in curand.
-
In linia de mesaje: Marcheaza ora si ziua (afisat
alternativ cu ora actuala).
-
Ca simbol în camp parametrii Ora.
Ca simbol în camp parametrii Cronometru
Simbol clepsidra:
-
In campul de parametrii: Senzorul oximetru este
calibrat.
-
In linia de mesaje: Marcheaza ora misiunii curente
(afisat alternativ cu ora actuala).
In campul de parametrii oximetrie: Marcajul cu semnul
intrebarii este afisat in locul simbolului de clopotel, daca o
valoare a masuratorii este scazuta.
274
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Afişat în zona de curbe superioară: apare alternativ în pas cu
ritmul complexului QRS (de asemenea în culoare albastră
pentru RP)
Afişat în zona de curbe superioară: clipeşte în pas cu ritmul
stimulatorului cardiac intern
Modulul de afişaj
Modulul Pacient
Modulul defibrilator/stimulator
Baterie
Ton QRS oprit
Ton QRS, volum 4
)
Ton QRS, volum 6
)
)
Ton QRS, volum 8
))
Ton QRS, volum 10
)
Buton rotativ
Buton rotativ iluminat
Funcţie selectată (fereastra de configurare)
Limita inferioară alarmă (fereastra de configurare)
Limita superioară alarmă (fereastra de configurare)
Zonă care poate fi editată numai cu o autorizaţie specială
(fereastra de configurare). În acest caz: editarea nu este
posibilă.
Zonă care poate fi editată numai cu o autorizaţie specială
(fereastra de configurare). În acest caz: editarea este posibilă.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
275
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Simbolul antenă desenat pe geanta de accesorii arată locul
unde este poziționată antena în interiorul modulului pacient.
2
Simbol pentru module radio de generaţia a doua (hardware)
Status al bateriei. Bateria este complet încărcată.
Status al bateriei. Numărul de bare indică nivelul de încărcare.
Status al bateriei. Numărul de bare indică nivelul de încărcare.
Status al bateriei. Numărul de bare indică nivelul de încărcare.
Status al bateriei. Bateria este goală.
Utilizare de la reţea. Bateria se încarcă.
Utilizare de la reţea. Bateria este complet încărcată.
Status-ul conectării la server
Conectarea la server nu este posibilă.
Acces la server refuzat
Conectarea la server a fost stabilită.
Status Bluetooth® conexiune Bluetooth®
(Conexiune de date la sisteme externe)
Conexiunea Bluetooth® nu este posibilă.
Status conexiune fax
Transmisie fax nereusita
Destinatarul fax nu răspunde.
276
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Conexiune fax ocupata
Transmisie fax reuşită.
Status-ul conexiunii GSM-/GPRS.
Conexiunea GPRS a fost stabilită.
Conexiunea GPRS nu este posibilă. Eroare în modulul GSM
(ex. PIN greşit, PIN-ul nu a fost configurat, etc.)
Status transmisie de date
Transmisia de date la server a eşuat.
Transmisie date către serverul pare a fi de succes, dar nu a
fost încă confirmată.
Transmisie date la server a fost un succes şi a fost confirmat.
Adresa IP a fost atribuită manual sau prin server-ul DHCP.
Unitate de monitorizare cu cititor pt. cardul de asigurat
(opţional)
Aprobat pentru operarea intr-o camera hiperbarică pentru
terapie cu oxigen hiperbaric (HBO) (opțiune).
Conectorul MagCode NU este aprobat pentru operaţii intr-o
cameră hiperbarică pentru terapie cu oxigen hiperbaric (HBO).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
277
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
B
Listă de verificări funcţionale
Verificarea funcţională a corpuls3 trebuie făcută de fiecare dată când începeţi programul de lucru.
Verificarea funcţională garantează accesul la toate funcţiile şi promptitudine în utilizare pentru
corpuls3 şi este un supliment important la auto-testarea internă a corpuls3. Următoarea listă este o
sugestie de suplimentare a documentelor locale.
1. Executaţi verificarea funcţională conform instrucţiunilor din secţiunea 9 Întreţinere şi teste,
pagina 209.
Bifaţi pe listă verificările completate.
Listă verificări funcţionale corpuls3
Dată:
Utilizator:
Schimb:
Nume aparat sau număr de serie
Locul sau departamentul:
Echipamentul de urgenţă:
Verificarea aparatului
Testarea automată OK
Verificare funcţională
Inspecţie vizuală efectuată
Oximetrie
Verificare funcţională modul def./stim.
CO2
Verificare funcţ. monitorizare ECG,
dacă este necesar cu testerul opțional
de cabluri ECG
TA
Card memorie prezent şi introdus
TAI
Capacitate memorie suficientă
Temp.
Verificarea conexiunilor modulelor
Reacție RCP
Verificarea alimentării cu energie
Baterii module individuale prezente
Stare baterii şi timp de funcţionare rămas
Modul de afişaj
Modul conexiuni pacient
Modul defibrilator/stimulator
Verificarea accesoriilor
Electrozi corPatch şi rezerve
prezente
Senzor Oximetrie prezent
Electrozi ECG prezenţi
Adaptor CO2 (2 articole) prezent
Cablu senzor /cablu intermediar
prezent
Hârtie imprimantă prezentă în compartiment
imprimantă
Padele de şoc prezente
Rolă hârtie imprimantă de rezervă prezentă
Electrozi nou-născuţi prezenţi
Aparat de ras de unică folosinţă prezent
Gel electrozi prezent
Loc pentru comentarii
Tabelul A-1
278
Listă verificări funcţionale (specimen)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
C Configuraţia din fabrică
corpuls3 este livrat cu o configuraţie din fabrică la care aparatul poate fi
resetat în orice moment de către persoane răspunzătoare de aparat.
Configuraţia din fabrică se referă la opţiunile generale, vizualizări preconfigurate
şi limite alarme.
Configurări generale
Câmp
Valoare/Configurare
Sistem
Limba
Selecţie
Engleză
Ora/Data
Auto. DST
Dezactivat
Afișaj
Luminozitate
7
Iluminare redusă
3
Ilumin.Auto. după
5 min
Culori
Implicit
Eveniment manual
Înregistrare voce
Dezactivat
Volum
10
Captură ecran
Dezactivat
Autentificare
Defib. Man
Dezactivat
Stimulator
Dezactivat
Filtru de reţea
Frecvenţă
50 Hz
Imprimantă - Curbe
Configurări
Viteză
25 mm/s
Opr.Auto
Oprit
La fel ca pe ecran
Activat
Imprimantă - Evoluţie
Jurnal
Tabel evoluție
Activat
Curbă evoluție
Activat
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
279
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Câmp
Valoare/Configurare
Evoluţii
La fel ca pe ecran
Activat
Interval
5 min
Medie
60 s
Imprimantă - D-ECG
Format
12-derivaţii ECG
Activat
Ciclu Repr.
Activat
Inform. Generale
Activat
Viteză
50 mm/s
Format ECG
2x6
Durată
5s
Ecran
clasic
Adăug. copie
Dezactivat
Prot. HES
Tabel de măs.
Activat
Sugestie
Activat
Telemetrie - Configurare
GSM
GSM
Dezactivat
PIN (card SIM)
--
Agendă
Intern
GPRS
APN
--
Utilizator
--
Parolă
--
Fax
Viteză
50 mm/s
Adresă server
--
Port TCP
0
corpuls.web
280
Port TCP
0
Port UDP
0
Conexiune
Manual
Reconectare
Oprit
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Câmp
Valoare/Configurare
Interfaţă
LAN
D-ECG
Auto upload
Dezactivat
Interfaţă LAN
DHCP
Activat
Adresa IP
--
Mask retea
--
Poartă implicită
--
Server DNS prim.
--
Server DNS sec.
--
Bluetooth - Configurare
Bluetooth
Activat
Activat
PIN
6673
Ventilator
Evenimente
Activat
Evoluţii
Activat
ECG - Configurare
Afișaj
Viteză
25 mm/s
Amplitudine
x1
Marker QRS
Activat
Curbe auto
Activat
Ton QRS
Activat
Activat
Dinamic
Dezactivat
Volum
4
Ton QRS
Ton 2
Monitorizare
Monitorizare Trece-jos
25 Hz
Monitorizare Trece-sus
0,5 Hz
Diagnostic
Diagnostic Trece-jos
150 Hz
Terapie
Algoritm
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
STEMI
281
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Câmp
Valoare/Configurare
corpuls S
AMI
600 µV
IMI
400 µV
STEMI
ERC
Activat
NSTEMI
Oprit
Oximetrie - Configurare
Curbe
Viteză
25 mm/s
Curbe auto
Activat
Ton puls
Activat
Activat
Dinamic
Dezactivat
Volum
4
Ton puls
Ton 4
Mod
FastSat
Dezactivat
Mediere
8s
Sensibilitate
Normal
SpHb
Unitate SpHb
g/dl
TA - Configurare
Automat
Interval
5 min
Mod iniţial
Pacient
Adult
Presiune iniţială
Adult
180 mmHg
Copil
120 mmHg
Neonat.
90 mmHg
TAI - Configurare
General
Viteză
282
12,5 mm/s
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Câmp
Anexă
Valoare/Configurare
Curbă P1 la P4
Scară
Limite auto
Curbe auto
Activat
CO2 - Configurare
Curbe
Viteză
6,25 mm/s
Curbe auto
Activat
Unitate curentă
Unitate
mmHg
Defibrilator - Configurare
Energie auto (Mod manual)
Adult
200 J
Copil
50 J
Energie auto (mod AED)
Adult
200 J
Copil
50 J
Blocat
Activat
Înregistrare
AED
Dezactivat
Defib. Man
Dezactivat
Protocol şocuri
Activat
Activat
Semnal -decon.
Activat
Oprit
Volum
7
Ton
Ton 1
Defibrilator - Reacţie RCP
Adult
Compresie
100/min
Vent. 30:2
4s
Copil
Compresie
100/min
Vent. 15:2
4s
Vent. 30:2
4s
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
283
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Câmp
Valoare/Configurare
Algoritm
Interval
2 min
Profunzime RCP
Unitate
cm
Eliberare
Activat
Mesaje Audio
AED
Activat
Defib. Man
Activat
Monitor
Activat
Volum AAM
10
Metronom audio
Ton compresii
10
Ton ventilație
10
Pacient - Configurare
Ecran/Tiparire/Telemetrie
Prenume, nume
Activat
Adresă
Activat
Data naşterii:
Activat
Stare
Activat
Număr asigurat
Activat
Asigurare
Activat
Nr. Asigurare
Activat
Numar card
Activat
Tabelul A-2
Opţiuni Generale
Configurare generala alarme
Câmp
Valoare/Configurare
Alarmare
Alarmă oprită
120 s
Creare eveniment
Activat
Semnal reamintire
Activat
Volum (la distanta de 1 m)
10 (79 dB)
Sistem de alarmă
Mod camuflat
284
Dezactivat
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Câmp
Valoare/Configurare
VT/VF
Alarmă
Tabelul A-3
Activat
Opţiuni generale alarme
Limite alarme preconfigurate
Valoare măsurare
FC 1/min
50
120
SpO2 %
90
-
PP 1/min
50
120
SpCO %
-
10
SpHb g/dl
10
17
SpHb mmol/l
6,2
10,6
SpMet %
-
3
CO2 mmHg
30
50
FR 1/min
8
18
TA mmHg
sis 80 dia 40
sis 200 dia 100
TAI 1 mmHg
sis 80 dia 50
sis 180 dia 100
TAI 3 mmHg
sis 80 dia 50
sis 180 dia 100
TAI 2 mmHg
sis 80 dia 50
sis 180 dia 100
TAI 4 mmHg
sis 80 dia 50
sis 180 dia 100
T1 °C
34,0
39,0
T2 °C
34,0
39,0
Tabelul A-4
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Limite alarme preconfigurate
285
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Vizualizări preconfigurate
Este disponibilă o gamă de şase vizualizări preconfigurate:
Vizualizare 1: Curbe:
Parametri:
Vizualizare 2: Curbe:
Parametri:
Vizualizare 3: Curbe:
Parametri:
Vizualizare 4- Curbe:
6:
Defibrilator:
Stimulator:
Tabelul A-5
286
ECG curba II, III; Plet; CO2
FC, SpO2, RP, TA; CO2 (prezentare orizontală)
ECG curba II, III; Plet; CO2
FC, SpO2, RP, CO2, TA (prezentare orizontală)
T1, T2 (Prezentare verticală)
ECG curba II, III, aVR, aVL; Plet; CO2
FC, SpO2, RP, TA; CO2 (prezentare orizontală)
ECG curba II, III; Plet; CO2
Parametri:
FC, SpO2, RP, TA; CO2 (prezentare orizontală)
Curbe:
ECG curba II/DE, III
Parametri:
FC, SpO2, RP, TA; CO2 (prezentare orizontală)
Curbe:
ECG curba II/DE, CO2
Parametri:
FC, SpO2, RP, TA; CO2 (prezentare orizontală)
Vizualizări preconfigurate
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
D
Anexă
Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice generale
Dimensiuni (fără geantă de accesorii, î x L x l în cm)
Modulul de afişaj
29,5 x 30,5 x 12
[11,6 x 12,0 x 4,7 inci]
Modul conexiuni pacient
13,5 x 26,5 x 5,5
[5,3 x 10,4 x 2,1 inci]
Modul defibrilator/stimulator
29 x 30 x 19
[11,4 x 11,8, x 7,5 inci]
Modul defibrilator/stimulator SLIM
22 x 28 x 12
[8,7 x 11 x 4,7 inci]
Aparat compact
36 x 30,5 x 23
[14,1 x 12,0 x 9,0 inci]
Aparat compact SLIM
29,6 x 30,5 x 19,5
[11,6 x 12,0 x 7,7 inci]
Suport (de încărcare),
defibrilator/unitate compactă şi
defibrilator/stimulator
20 x 26,5 x 8
[7,9 x 10,4 x 3,1 inci]
Suport (de încărcare), modul de
afişaj
21 x 23 x 11,5
[8,2 x 9,0 x 4,5 inci]
Suport (de încărcare), modul
conexiuni pacient
6,5 x 10 x 17,5
[2,5 x 3,9 x 6,9 inci]
Tabelul A-6
Dimensiuni
Masă (inclusiv baterie, fără accesorii în kg)
Modulul de afişaj
2,7
Modulul Pacient
1,0 - 1,3
Modul defibrilator/stimulator
3,7 (fără padele de şoc)
Modul defibrilator/stimulator SLIM
2,3
Aparat compact
7,4 (configuraţia de bază)
Aparat compact SLIM
6,0 (configuraţia de bază)
Tabelul A-7
Masă
Cerinţe mediu de operare
Temperatura de operare
Defibrilator
-10 °C – +55 °C
Fără limite
-20 °C – -10 °C
Precerinţă: bateria să fie încărcată mai
mult de 70% şi aparatul trebuie folosit în
mod compact.
-20 °C – +55 °C
Stimulator, monitorizare ECG, afişaj
0 °C – +55 °C
Oximetrie, TA, temperatură, TAI
0 °C – +45 °C
CO2
Temperatură de depozitare
-20 °C – +65 °C
Umiditate relativă
Până la 95% umiditate relativă (fără condens)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
287
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Cerinţe mediu de operare
Protecţie
IP55 (praf şi stropire)
Panou operare
Tastatură rezistentă la stropire
Tabelul A-8
Cerinţe mediu de operare
Management energetic/sursă de alimentare
Sursă de alimentare internă
Sursă de alimentare externă
 Module cu baterie interschimbabilă, reîncărcabilă
(baterie litiu-ion)
 Fiecare modul are o baterie litiu-ion identică
Capacitate baterie
4,4 Ah la un voltaj nominal de 7,4 (fiecare)
Dimens. baterie
(I x L x A în cm)
4,2 x 4,6 x 7,6
Greutate baterie (în
kg)
0,25
Consum max. Per
baterie
3A
Curent ieşire, max.,
per baterie
• 4.4 A (continuă operaţiunea)
Domeniu tensiuni de
intrare
Min 10 V, tip. 12 V, max. 14 V
Protecţia sursei
interne, 12 V
Siguranţa 15 A
(Consumul adiţional intern nu este luat în
calcul)
[1,7 x 1,8 x 3 inci]
[0,55 lb]
• 10 A (pentru 10 s)
Adaptor de reţea
corpuls3
Ieşire Max.
108 W
Tensiune nominală
12 V
Putere maximă
9A
Clasificarea după protecția împotriva şocurilor electrice la
utilizarea conectat la încărcător conectat la rețea (conform IEC
60601-1)
Clasă de protecţie I
Consumul de energie (tipic),
dispozitiv compact
288
Putere maximă
consumată (aparat
pornit, fără
încărcarea bateriei şi
defibrilator)
20 W
Putere maximă
consumată (aparat
pornit şi bateriile în
încărcare )
100 W
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Management energetic/sursă de alimentare
Consum de putere
maxim (aparat pornit,
bateriile în încărcare
şi încărcare
defibrilator, 5 s max.)
108 W
Timp de încărcare baterie
0 - 80%
0 – 90%
0 - 100%
aprox. 1 h
aprox. 1,5 h
aprox. 2 h
Timp de operare
Aparat compact:
7 – 10 h (în funcţie de setări şi de
cerinţele operaţionale)
Modul conexiuni
pacient:
aprox. 4 – 6 h
Modulul de afişaj:
aprox. 4 h
Defibrilator:
aprox. 200 şocuri la 200 Jouli
Durata maximă de stocare
pentru o bateri reîncărcabilă
nouă (în zile)
30% capacitate baterie înainte de stocare
şi la o temperatură între of 10 °C – 30 °C
Baterie în modul
Baterie scoasă din modul
20
400
100% capacitate baterie înainte de stocare
şi la o temperatură între of 10 °C – 30 °C
Baterie în modul
Baterie scoasă din modul
60
550
Acestea sunt condiţiile optime de stocare a bateriilor
reîncărcabile. Depăşirea acestor condiţii poate duce la reducerea
capacităţii sau chiar defectarea bateriei reîncărcabile.
Perioadă recomandată de
înlocuire acumulator
Tabelul A-9
La fiecare 3 ani
Management energetic/sursă de alimentare
Gestionare Alarme
Caracteristica
semnalului de alarma
Prioritate
ridicată
Prioritate
medie
Prioritate
scăzută
Semnal
reamintire
Număr de impulsuri
10
3
2
1
Durată impulsuri
90 ms
130 ms
190 ms
110 ms
Interval impulsuri
50 ms (190 ms)
250 ms
250 ms
n/a
Frecvenţă implulsuri
523 Hz, 659 Hz,
784 Hz, 1047 Hz
523 Hz, 659 Hz,
784 Hz
659 Hz, 523 Hz
3,5 kHz
Interval
10 s
20 s
n/a
60 s
Culoare LED
Roşu
Galben
Cyan
Alb
Frecventa de
aprindere a LED-ului
2 Hz
0,5 Hz
n/a
n/a
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
289
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Caracteristica
semnalului de alarma
Prioritate
ridicată
Prioritate
medie
Prioritate
scăzută
Semnal
reamintire
Raportul stins/aprins a
LED-ului
40% pornit
40% pornit
100% pornit
110 ms
Tabelul·A 10 gestionarea alarmelor
Timpul maxim de intarziere pana la aparitia alarmei pentru ECG, puls, oximetrie, TA, PAI,si CO2 este
de 5 s; pentru temperatura si indice de perfuzie este de 30 s.
Întârzierea maximă până la alarma de deconectare a electrozilor este de 30 s.
Afișaj
Descriere/explicații
Tip
Ecran color 8,4",
transreflexiv, contrast 800 Cd/m2
Dimensiune ecran, vizibil
 Lăţime: 171 mm [6,7 inci]
 Înălțime: 128 mm [5,0 inci]
Rezoluţie
640 pixeli orizontal, 480 pixeli vertical, VGA
Unghi de vizualizare
Orizontal: 160°
Vertical: 140°
Lampa de iluminare
Durată de viaţă aprox. 15.000 h
Viteză de succesiune
 ECG, Plet, curbă TAI: 12,5; 25; 50 mm/s
 Curbă CO2: 3,13; 6,25; 12,5 mm/s
Curbe
 Până la 6 curbe simultane
 În modul de diagnostic ECG, 12 curbe simultane
Măsurători
Toate valorile măsurate pot fi afişate clar
Tabelul A-11
Afișaj
Imprimantă
Descriere/explicații
Metodă listare
Cap imprimare termic de înaltă definiţie
Definiţie listare
 8 pixeli/mm (axă amplitudine)
 16 pixeli/mm (axă timp) cu 25 mm/s
Viteză listare
 Listare diagrame în timp real: 6,25; 12,5; 25 şi 50 mm/s
 Diagnostic ECG: 25 mm/s şi 50 mm/s
Numărul de curbe listate in timp
real
De la 1 la 6 curbe simultan
Hârtie imprimantă
 Rolă hârtie termo-activă
 Lățime 106 mm, lungime 22 m
Temperatura de operare
 +5°C – 50°C
Tabelul A-12
290
Imprimantă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
ECG
Descriere/explicații
Intrare amplificator
Tip flotant cardiac, Izolat > 5 kV, protejat la defibrilare
Răspuns în frecvenţă
0,05 – 150 Hz (-3 dB)
Impedanţa de intrare
> 100 MΩ
Rejectare mod comun (CMRR)
Cablu monitorizare ECG cu 4 fire şi cablu completare
diagnostic ECG cu 6 fire: > 90 dB
Gama dinamica
± 350 mV (tensiune semnal) (12 Bit)
Tensiunea de deviaţie maximă a
electrodului
± 350 mV (deviaţia la intrare)
Frecvenţa de scanare
500 Hz
Definirea digitală
3,2 µV/bit
Detectare stimulator cardiac
implantat
≥ 20 mV / 0,2 ms
Detectare electrozi (ECG)
în concordanta cu IEC 60601-227
80 nA (curent maxim)
Atenuator activ de zgomot (RL)
1 nA (curent maxim)
Memorie ECG
(1-deriv. înregistrare a derivația II
sau a ECG padelelor de şoc)
Memorie evenimente
Tabelul A-13
 În timpul intervenţiei de urgenţă
 Pentru 60 min de ECG (canalul II) şi evoluția ECG este
nevoie de aproximativ 1 MB
 Capacitatea de stocare depinde de spaţiul liber de pe cardul
CompactFlashTM
 Toate evenimentele
 Fiecare eveniment manuală este nevoie de spaţiu de
memorie de date aprox. 324 KB, fiecare ECG-D aprox. 280
kB.
 Capacitatea de stocare depinde de spaţiul liber de pe cardul
CompactFlash®
ECG
Curbe
Cablu de monitorizare ECG cu 4
poli
I, II, III, aVR, aVL, -aVR
Cablu monitorizare ECG cu 4 fire
şi cablu completare diagnostic
ECG cu 6 fire
I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR,
şi suplimentar V1 – V6
Tabelul A-14
Derivatii
Frecvenţă cardiacă
Afisare frecventa cardiaca
18/min pana la 300/min
Detectare frecventa cardiaca
media artimetica a ultimelor 8 intervale R-R,
30 s pana la 5 s (18/min pana la 300/min)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
291
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Frecvenţă cardiacă
Acurateţe
Mai bună decât ± 1 %
Deviatie
Mai putin de ±1 %
Maxima undei-T capacitatea de
respingere conform IEC 60601-227
1,6 mV
Precizia de afisare a ritmului
cardiac si comportare in caz de
aritmii conform IEC 60601-2-27
Bigeminitate ventriculara dupa 10 s
Schimbare lenta bigeminitate ventriculara dupa 12 s
Schimbare rapida bigeminitate ventriculara dupa 10 s cu FC
60/min
Sistole bidirectionale dupa 29 - 50 s cu FC 60/min
Timpul de răspuns a ritmului
cardiac după modificări in ritmul
cardiac conform IEC 60601-2-27
Crestere brusca a ritmului cardiac dupa 5 s (80/min pana la
120/min)
Alarma timp pentru tahicardie
conform IEC 60601-2-27
VT/VF 1 mV, 206/min după 6 s
Scadere brusca in ritmul cardiac 3 s (80/min pana la 40/min)
VT/VF 2 mV, 206/min după 5 s
VT/VF 0.5 mV, 206/min dupa 6 s
VT/VF 2 mV, 195/min după 5 s
VT/VF 4 mV, 195/min după 6 s
VT/VF 1 mV, 195/min după 8 s
Întârziere alarmă
Tabelul A-15
Până la 9 s
Frecvență cardiacă
Pot fi folosite numai cabluri ECG recomandate, menţionate în secţiunea 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228.
Atenţie!
Atenţie!
Electrozii ECG, cerinţe minime:
Este necesară verificarea bio-compatibilităţii în conformitate cu ISO 10993-1.
După defibrilare, electrozii ECG trebuie să aibă o scurtă perioadă de repaus. Acest
lucru trebuie dovedit de un test în conformitate cu EN 60601-2-27, § 51.102.
Pentru a obţine un scurt timp de repaus după defibrilare, trebuie utilizaţi numai
electrozii ECG care sunt incluşi în lista de accesorii (a se vedea secţiunea 9.8
Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
ECG cu electrozi de terapie
Descriere/explicații
Intrare amplificator
 Tip flotant cardiac izolaţie > 5 kV,
protecţie la defibrilare (electrozi corPatch)
 Tip flotant pe pacient izolaţie > 5 kV,
protecţie la defibrilare (padele)
292
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Descriere/explicații
Răspuns în frecvenţă
De la 0,5 la 25 Hz (-3dB) (fix)
Impedanţa de intrare
> 10 MΩ
Rejectare mod comun (CMRR)
> 80 dB
Gama dinamica
± 10,24 mV (tensiune semnal)
Tensiunea de deviaţie maximă a
electrodului
500 mV (deviaţia la intrare)
Frecvenţa de scanare
400 Hz
Definirea digitală
5 µV/Bit (12 Bit)
Măsurarea impedanţei
85 µA (42 kHz)
Tabelul A-16
Atenţie!
ECG padele şi electrozi de defibrilare
Nu folosiți cablul principal de terapie SLIM (cod 04326.0) ca și extensie a cablului
principal de terapie al modulului de defibrilare/stimulare (cod 04300). În același
mod, cablul principal de terapie SLIM nu trebuie combinat cu un al doilea cablul
principal de terapie SLIM.
Defibrilare generală
Ieşire
Izolaţia aplicată (Tensiunea de
izolaţie> 5 kV
Tipul este determinat de felul de
electrozi folosiţi
Electrozi pentru defibrilare externă:
Padele de şoc externe (tip flotant pacient):
 padele de şoc
 padele de şoc nou-născuţi
(ataşate la padelele de şoc; reducţie energie 1:10)
Electrozi defibrilare de unică folosinţă (tip flotant cardiac):
 electrozi corPatch easy
 electrozi corPatch easy (nou-născuţi)
Linguri de şoc (tip flotant cardiac)
Tabelul A-17
Ieşire
Suprafaţă conductoare
Padele de şoc externe
 Padele de şoc
 Padele de şoc nou-născuţi
53 cm²
16,6 cm²
electrozi corPatch easy
 corPatch easy
ca. 81 cm²
Linguri de şoc
Tabelul A-18
 corPatch easy pre-connected
ca. 87 cm²
 corPatch easy Pediatric
ca. 42 cm²
 Mărimea A
 Mărimea B
 Mărimea C
11,00 cm²
18,25 cm²
46,60 cm²
Suprafaţă conductibilă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
293
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Defibrilare/ cardioversie
Descriere/explicații
Semnal încărcare
Afişarea textului "Încărcare" pe ecran.
Pregatit pentru soc
Mesajul şi semnalul sonor Pregătit pentru şoc pe ecran
Timp de întârziere între
unda R şi şoc
Tip. 15 ms., max. 35 ms.
Valoare energie
În cifre pe ecran
Sincronizare
 Defibrilare manuala: Sincronizare automata si manuala precum si
defibrilare asincrona,
modul de operare este afisat pe ecarn
 Functia AED: intotdeauna mod asincron
Descărcare internă
 0,5 s după declanşarea unui şoc de înaltă impedanţă
 Defibrilare manuală: 30 sec. terminarea pregătirii pentru şoc, dacă
una din tastele de declanşare a şocului nu a fost apăsată între timp
 Modul AED: 30 s după ce apare mesajul "Apăsaţi butonul
pentru şoc"
Testare defibrilator
Rezistor intern pentru testare şoc: 50 ohmi
Rezistor de test intern inclus în mufa cablu şi în suportul padelelor de
şoc
Tabelul A-19
Defibrilare
Defibrilare bifazică
Descriere/explicații
Nivelurile de energie pentru
defibrilarea manuală cu padele de
şoc sau electrozi corPatch easy
şi padele de şoc interne
 2, 3, 4, 5, 10, 15 pana la 200 J pentru adulti
 2, 3, 4, 5, 10, 15 pana la 100 J pentru copii cu
electrozi corPatch easy (Neonates)
 2, 3, 4, 5, 10, 15 bis 50 J cu linguri de şoc (doar în modul de
defibrilare manual)
 Reglaj fin al nivelului de energie in pasi de 5 Jouli
(energie livrata la 50W)
 Valorile intermediare pot fi selectate cu ajutorul butonului
rotativ
Selectare directa a nivelului de energie prin tastele
programabile
 Adulti: 50, 100, 150, si 200 Jouli
 Copii: 25, 50, 75 si 100 Jouli
Număr de şocuri per baterie
încărcată (complet încărcată)
Aproximativ 200 de şocuri cu 200 J
(doar cu bateria modulului defibrilator/stimulator)
Defibrilarea manuală:
Timp de încărcare la nivelul
maxim de energie (baterie
complet încărcată)
Mai puţin de 5 s
Defibrilarea manuală:
Timp de încărcare la nivelul
maxim de energie după 15 şocuri
Mai puţin de 5 s (nici o diferenţă faţă de bateria complet
încărcată)
294
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Descriere/explicații
Defibrilarea manuală:
Timp de încărcare la nivelul
maxim de energie după pornire
Mai puţin de 25 s
Modul AED:
Intervalul maxim de la pornirea
analizei ECG la mesajul
‘Pregătit pentru şoc ‘
Mai puţin de 12 s
Modul AED:
Intervalul maxim de la pornirea
analizei ECG la mesajul
‘Pregătit pentru şoc‘ după
15 şocuri la nivelul maxim de
energie
Mai puţin de 12 s (nici o diferenţă faţă de bateria complet
încărcată)
Modul AED:
Intervalul maxim de la pornirea la
mesajul ‘Pregătit pentru
şoc‘
Mai puţin de 30 s
Formă undă
Bifazică,
unda pozitivă rectangulară 4 ms (90% energia)
unda negativă rectangulară 3 ms (10% energia)
Gama de impedanţă pacient în
care un şoc poate fi livrat
Electrozi corPatch easy > 15 Ω până la ≤ 600 Ω
Padele de şoc > 15 Ω to ≤ 600 Ω
Linguri de şoc > 0 Ω to ≤ 600 Ω
Acurateţe a nivelului de energie la
o impedanţă de 50 Ω
Tabelul A-20
Mai bună decât ± 10 %
Defibrilare bifazică
Stimulare cardiacă neinvazivă
Descriere/explicații
Ieşire
Izolaţia aplicată pentru tipul flotant pacient. Tensiunea de
izolaţie > 5 kV
Frecvenţă stimulare cardiacă
 30/min. – 150/min
(reglabilă în paşi de 5/min.)
 în modul OVERDRIVE 30/min. – 300/min. (reglabilă în paşi
de 1/min.)
Intensitate curent stimulare
cardiacă
0 – 150 mA
(0-10 mA, apoi reglabilă în paşi de 5 mA.)
Durată impuls
22,5 ms. (impulsuri de curent rectangular)
Moduri de operare
Modul FIX şi DEMAND şi Funcţia OVERDRIVE
Frecvenţă OVERDRIVE
Frecvenţa cardiacă a pacientului minus 10/min. Şi, dacă este
necesar, rotunjită la următorul număr mai mic divizibil cu 5.
Exemplu: Frecvenţă cardiacă= 179/min.,
Frecvenţă Overdrive = 165/min.
Tabelul A-21
Stimulare cardiacă neinvazivă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
295
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Suspendare impuls în concordanţă cu IEC 60601-2-27
Amplitudine
2,5 mV
5,0 mV
8,3 mV
16,7 mV
0,010 µs
38 µs
16 µs
9 µs
4 µs
0,050 µs
38 µs
16 µs
9 µs
4 µs
0,10 µs
38 µs
16 µs
9 µs
4 µs
0,50 µs
38 µs
15 µs
8 µs
3 µs
1,00 µs
38 µs
15 µs
8 µs
3 µs
5.000 µs
35 µs
11 µs
4 µs
0 µs
10.000 µs
31 µs
7 µs
0 µs
0 µs
50.000 µs
4 µs
0 µs
0 µs
0 µs
100.000 µs
0 µs
0 µs
0 µs
0 µs
Timp de creștere
Tabelul A-22
Suspendare impuls în concordanţă cu IEC 60601-2-27
Tensiunea pentru amplitudinea impulsurilor descrise în Tabelul A-22 face referire la tensiunea internă
de pacient. Forma impulsului măsurat este rectangulară.
Reacţie RCP
Descriere/Explicație
Principiu de funcționare
Senzor de accelerație
Parametrii afișați
 Curbă combinată pentru a afișa adâncimea de compresie și
frecvența compresiilor
 Frecvența CPR (frecvența compresiilor)
Interval măsurare
70 la 150 compresii pe minut 1.9·cm·la·10.16·cm·[0.75·inci·–
·4.0·inci]
Intreval de măsură
Continuu
Temperatura de operare (senzor)
-20°C – +60°C
Temperatură de depozitare
(senzor)
-30°C – +65°C
Umiditate relativă (senzor)
Până la 93% (fără condens)
Senzor de umiditate relativă
Până la 93% (fără condens)
Interfaţă senzor
Protecție defibrilator de tip BF
Dimensiune senzor (Î x L) cu
umplutură de spumă
101 mm x 64 mm [4.0 x 2.5 inches]
Greutate senzor (cu cablu)
50.2 g
Greutate senzor (fără cablu)
28.8 g
Acurateţe
± 3 compresii pe minut
± 0.635 cm [0.25 inches]
Tabelul A-23
296
Reacţie RCP
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Modem GSM/GPRS (Opţional)
Descriere/Explicație
Principiu de funcționare
Tabelul A-24
Trei benzi GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz
Modem GSM/GPRS (Opţional)
Oximetrie (Opţiune SpO2, SpCO, SpHb, SpMet, producător Masimo)
Descriere/explicații
Amplificator
Alarmă
Tip flotant pentru pacient, izolat > 5 kV, protejat la defibrilare
SpO2
Limita inferioară a alarmei 65 la 98 %
Limita superioară a alarmei:
90 la 99 %
RP
Limita inferioară a alarmei 25 la 100/min
Limita superioară a alarmei:
70 la 235/min
Frecvența de actualizare a
afişajului (SpO2, frecvenţă pulsși
IP)
1 Hz
Lăţime bandă
0,5 Hz – 6 Hz
Interval măsurare
SpO2:
RP:
PI:
1% la 100%
25/min la 240/min
0,02 la 20%
Domeniul de calibrare
SpO2:
RP
PI:
70% la 100%
25/min pana la 240/min
0,1 la 20 %
Calibrare
Calibrarea prin măsurători de referinţă cu ajutorul măsurării
saturaţiei fracţionare ale pulsoximetriei pe un sânge fără
deoxihemoglobină
Definiţie
SpO2:
RP:
SpCO:
SpMet:
SpHb:
PI:
Acurateţe
Măsurarea saturaţiei de
oxigen
± 2% (70% to 100%,
măsurare statică)
± 3% (70% to 100%,
măsurare în mișcare)
± 3% (50% to 69%)
Măsurarea pulsului
± 3/min. (25/min la 240/min,
măsurare statică)
± 5/min. (25/min la 240/min,
măsurare în mișcare)
SpHb
0,1 g/dl
SpCO
± 3 cifre
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
1%
1/min
1%
0,1 %
0,1 g/dl sau 0,1 mmol/l
0.1%
297
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Descriere/explicații
Întârziere alarmă
SpO2
RP
limită inferioară
alarmă
până la 31 s
limită superioară
alarmă
până la 35 s
limită inferioară
alarmă
până la 18 s
limită superioară
alarmă
până la 13 s
SpCO
până la 54 s
SpMet
până la 59 s
SpHb
până la 125 s
Tabelul A-25 Oximetru (Opţiune SpO2, SpCO, SpHb, SpMet, Producător Masimo,Tehnologie
Masimo Rainbow SET
Atenţie!
298
Trebuie utilizaţi numai senzori şi cabluri intermediare menţionate în secţiunea ,
pagina . Trebuie utilizaţi numai accesorii menţionate în secţiunea 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Modul măsurare neinvazivă a tensiunii arteriale (Opţiune TA, producător
SunTech Medical, Inc.)
Descriere/explicații
Aplicaţie
Adulţi, copii, nou-născuţi
Metodă de măsurare
Principiu oscilometric
Interval măsurare
Adulţi şi copii:
sistolic: 40 – 260 mmHg
diastolic: 20 – 200 mmHg
medie: 26 bis 220 mmHg Nou-născuţi:
sistolic:
40 – 130 mmHg
diastolic: 20 – 130 mmHg
medie: 26 bis 110 mmHg
Interval măsurare în timpul
măsurării automate
Durată de 1, 2, 3, 5 10, 15, 30, 60 min. Între punctele de
început a două măsurători
Măsurăre
Automată/manual
Ieşire
Aplicație tip flotant pacient izolaţie BF (body floating)
Senzor de presiune
Senzor semi conductor
domeniu de măsurare pentru
senzorul de presiune
Până la 300 mmHg
Rată descreştere presiune
> 3 mmHg/s
Presiune maximă de umflare
adulţi
Ajustabilă până la 280 mmHg
Configurare din fabrică 180 mmHg
Presiune maximă de umflare
adulţi
Ajustabilă până la 170 mmHg
Configurare din fabrică 120 mmHg
Presiune maximă de umflare
adulţi
Ajustabilă până la 140 mmHg
Configurare din fabrică 90 mmHg
Precizie
1 mmHg
Acurateţe afişare
Deviaţie sistemică :
± 5 mmHg
Deviaţie standard :
≤ 8 mmHg
(în intervalul 15°C – 25°C şi o umiditate a aerului de 20% –
85%)
Timp maxim de întârziere a
alarmei
< 1,5 s
Test
În conformitate cu EN 1060-1 şi EN 1060-3,
Instrumente tensiune arterială neinvazivă, partea 1 şi partea 3
Tabelul A-26
Atenţie!
Modul măsurare neinvazivă a tensiunii arteriale (Opţiune TA, producător SunTech
Medical, Inc.)
Trebuie utilizaţi numai manşete TA şi furtune menţionate. Alte accesorii decât cele
menţionate în secţiunea 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile,
pagina 228 nu sunt permise.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
299
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Modul măsurare invazivă a tensiunii arteriale TAI (opţiune)
Descriere/explicații
Amplificator
Tip flotant cardiac, Izolat > 5 kV, protejat la defibrilare
Numărul de interfețe
2 x 2 (4 canale la 2 interfețe)
Sensibilitate traductor
5 µV/V/mmHg
Limită superioară frecvenţă
20 Hz
Frecvenţa de scanare
100 Hz pe canal
Definirea digitală
0,5 mmHg/Bit
Interval măsurare
-50 – 300 mmHg
Limita de indicare (in mmHg)
Interval afişare negativ
-10 până la 10, -20 până la 20, -30 până la 30, -40 până la 40,
-50 până la 50 mmHg
Interval afişare pozitiv
0-30, 0-60, 0-120, 0-180, 0-300
Acurateţe
Efectele combinate ale sensibilităţii, repetabilităţii, nonliniarităţii, drift-ului şi histerezis sunt în intervalul ± 4 % al citirii
efectuate sau ± 0,5 kPa (± 4 mmHg), care din ele este mai
mare.
Validare
Medanco® Mediserve 200
Tabelul A-27
Atenţie!
Modul măsurare invazivă a tensiunii arteriale TAI (opţiune)
Utilizaţi numai traductori pentru tensiunea arterială menţionaţi în secţiunea , pagina
. Trebuie utilizaţi numai accesorii menţionate în secţiunea 9.8 Accesorii autorizate,
piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
Temperatură (Opţiune)
Descriere/explicații
Amplificator
Tip flotant pentru pacient, izolat > 5 kV, protejat la defibrilare
Senzor de temperatură
YSI 401D (rectal şi esofagian), producător YSI
Frecvenţă măsurare
12 măsurări pe secundă
Interval afișat
12°C – 50°C
Acurateţe măsurare
0,1 K
Limite erori calibrare
± 0,1 K (25°C – 45°C)
± 0,2 K (alt interval)
Timp minim necesar de măsurare
1 min
Interval întreţinere
La fiecare 2 ani (ca parte a verificarea metrologică)
Întârziere alarmă
Până la 30s
Tabelul A-28
300
Temperatură (Opţiune)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Atenţie!
Anexă
Utilizaţi doar sonde YSI din seria 400 sau sonde compatibile cu acestea menţionate
în secţiunea , pagina . Trebuie utilizaţi numai accesorii menţionate în secţiunea 9.8
Accesorii autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228).
Este necesară verificarea bio-compatibilităţii în conformitate cu ISO 10993-1.
Capnometru (Opţiune cap-ONE Nihon Kohden)
Descriere/explicații
Principiu de funcţionare
Măsurare semi cantitativă prin tehnologie infraroşu:
Acest mod de măsurare este bazat pe presupunerea că
amestecul de gaze din aerul inspirat nu conţine CO2.
Parametrii afișați
 Concentraţie CO2- zona de curbe (capnogramă)
 Valoare CO2- (EtCO2)
 Rata de respiraţie
Cantitate măsurată
Presiune parţială CO2
Interval măsurare
Presiune parţială CO2
0 – 100 mmHg
0 la 13,33 kPa
Rata de respiraţie
Limita inferioară 5-17 1/min
Limita superioară 15-80 1/min
Rezoluţia de afişare
Presiune parţială CO2
1 mmHg
0,13 kPa
Intreval de măsură
Continuu
Modalitate de măsurare
Optică din fluxul principal expirat (adaptabilă pentru
măsurătorile din fluxul secundar)
Timp de stand by (faza de
adaptare)
Aprox. 5 s
Timp de răspuns
Aprox. 120 ms
Interval temperatură de operare
0 - 45 °C
Presiune barometrică
70 - 106 kPa
Umiditate relativă
30 - 95% (fără condens)
Calibrare
Calibrare automată continuă;
nu este necesară o calibrare manuală
Interfaţă cu senzorul
Tip flotant pentru pacient, protejat la defibrilare (EN 60601-1;
IEC-601-1)
Dimensiune senzor (L x l x h)
22 mm x 11 mm x 11 mm
Greutate senzor (cu cablu)
< 40 g
Greutate senzor (fără cablu)
< 10 g
Protecţie
IP54
Diametru conector adaptor
15 mm
Acurateţe (la o presiune
atmosferică de 1 mmHg şi fără
inhalarea de CO2)
± 4 mmHg (≤ 40 mmHg)
± 10% din valoarea afişată (40 mmHg < CO2 ≤ 76 mmHg)
± 12% din valoarea afişată (76 mmHg < CO2 ≤ 100 mmHg)
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
301
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Descriere/explicații
Acuratețe (la o presiune
atmosferica de 0,13 kPa şi fără
CO2 in faza de inhalare)
± 0,53 kPa (≤ 5,33 kPa)
± 10 % din valoarea citita (5,33 kPa < CO2 ≤ 10,13 kPa)
± 12 % din valoarea citita (10,13 kPa < CO2 ≤ 100 kPa)
Precizie, frecvenţa de respiraţie
1/min
Umiditate aer în timpul depozitării
10 – 95%, fără condens
Întârziere alarmă
Până la 5s
Tabelul A-29
Capnometru (Opţiune CO2, producător Nihon Kohden, cap-ONE)
Abateri datorită efectelor negative ale gazelor şi aburilor
Gaz sau abur
Concentraţie
Abatere relativă la o valoare
măsurată a CO2 de 38 mmHg
Oxigen (O2)
100%
- 1.3 mmHg
Oxid de azot (N2O)
80%
+ 6,5 mmHg
Halotan
4%
+ 0,6 mmHg
Enfluran
5%
+ 1,5 mmHg
Isofluran
5%
+ 1,7 mmHg
Sevofluran
6%
+ 2,7 mmHg
Desfluran
24%
+ 6,6 mmHg
Amestecuri uscate de gaze 5% (38 mmHg) CO2 şi compensaţie N2, la 1 kPA
Tabelul A-30
Atenţie!
302
Abateri datorită efectelor negative ale gazelor şi aburilor
Trebuie utilizaţi numai senzori şi adaptori menţionate. Trebuie utilizaţi numai
accesorii menţionate în secţiunea 9.8 Accesorii autorizate, piese de schimb şi
consumabile, pagina 228).
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
E Defibrilator bifazic
Unde de şoc
Curba undei de şoc este formată dintr-o undă rectangulară pozitivă de 4 ms şi o
undă rectangulară negativă de 3 ms care conţine 10% din energia totală livrată.
Amplitudinea undei este adaptată automat la impedanţa pacientului.
Unda bifazică de defibrilare
200 J livraţi la diferite intensităţi
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
303
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Sincronizare declanşare şocuri
Defibrilarea manuală şi cardioversia sunt efectuate sincronizat în mod automat.
Dacă nu sunt detectate unde R în timpul ECG (de ex. în cazul fibrilaţiilor atriale),
va fi livrat imediat un şoc asincron atunci când este apăsat butonul de şoc (la
declanşarea şocului).
Mai multe informații legate de defibrilarea manuală şi cardioversie poate fi
găsită în capitolul 5.4 Defibrilare Manuală şi Cardioversie, pagina 74.
O cardioversie poate duce la o fibrilatie sau asistolie. Atunci când efectuați
cardioversia trebuie să aveți în vedere următoarele:
Avertizare
•
•
•
•
•
ECG -ul trebuie să fie stabil cu un ritm cardiac de cel puțin 60/min.
Starea de sinconizare trebuie să fie rămână constant în SINC.
Simbolurile de marcaj QRS (triunghiuri) trebuie să apară în dreptul
fiecărui complex QRS. NU vă bazați doar pe sunetul QRS emis de
aparat.
Eliberarea şocului trebuie efectuată în concordanţă cu recomandările
în viguare.
Daca socul nu este eliberat in prima secunda de la apasarea
butoanelor de soc de pe padele sau a tastei Soc de pe modulul
afisaj, socul va fi eliberat independent de starea sincronizarii.
Funcţia de protecţie a padelelor de şoc
Fiecare padelă de şoc are un electrod de protecţie între mâner şi suprafaţa de
contact. Ambii electrozi protectivi sunt conectaţi la un alt electrod de protecţie
din interiorul corpuls3. În consecinţă, în timpul defibrilării cu padele de şoc ude
sau uscate, nu pot exista scurgeri periculoase de curent de la un electrod, prin
corpul utilizatorului, la celălalt electrod, de vreme ce curentul este preluat de
electrozii de protecţie.
304
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Precizia de furnizare a energiei
Energia nominală furnizată în comparaţie cu
impedanţa pacientului
Energia
selectată
(jouli)
Precizia
Impedanța sarcinii (în Ohm)
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
25
50
75
100
125
150
175
1,9
2,8
3,9
5,1
9,5
15
20
24
29
33
37
42
46
51
56
60
65
69
73
78
82
87
91
95
101
104
108
113
117
122
126
130
135
138
143
147
150
154
158
161
165
167
168
2,3
3,3
4,4
5,5
10,6
17
22
27
32
37
42
47
52
57
61
67
72
77
81
86
92
96
101
107
111
116
120
125
130
135
139
145
149
154
159
164
169
174
179
183
188
194
199
2,2
3,4
4,4
5,3
10,5
16
21
26
31
36
40
46
51
55
60
66
70
75
80
85
90
95
99
105
110
115
119
124
129
134
139
145
149
153
158
163
168
173
178
182
187
193
197
2,3
3,1
4,2
5,3
10,1
16
20
25
30
35
39
44
49
53
58
63
68
72
77
82
87
91
96
101
106
111
115
120
124
130
134
140
144
148
154
159
162
168
172
177
181
186
192
2,3
3,0
4,0
4,8
9,8
15
20
24
29
33
37
42
46
50
55
59
65
69
73
78
82
86
91
96
100
106
109
114
118
123
127
131
136
140
145
148
154
159
163
167
171
176
181
2,1
2,8
3,8
4,6
9,4
14
18
23
27
31
35
40
44
48
52
56
61
64
69
74
77
81
86
90
93
99
102
107
111
116
119
123
129
132
136
140
143
149
151
156
160
165
170
2,0
2,8
3,5
4,3
8,8
13
18
22
26
30
33
37
42
46
49
53
58
61
65
70
74
77
82
85
89
94
96
102
105
109
111
117
121
125
128
133
136
140
144
147
152
155
161
± 3J
± 3J
± 3J
± 3J
± 3J
± 3J
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
Tabelul A-31 Precizia energiei furnizate
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
305
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Precizia energiei eliberate de padelele de defibrilare
internă
Energia nominală eliberată in funcție de impedanța
pacientului
Energia
selectată
(în Jouli)
Precizia
Impedanța sarcinii (în Ohm)
2
5
10
20
30
40
50
10
15
20
25
50
100
150
1,5
4,0
8,8
18,1
26,4
36,8
46,3
1,5
4,2
9,2
19,4
28,6
37,7
49,6
1,7
4,5
9,0
20,2
29,5
39,8
49,2
1,7
4,9
9,2
20,8
31,3
40,8
51,2
2,2
5,6
11,2
22,8
34,5
45,9
57,7
2,1
5,5
11
23,7
33,4
45,8
56,1
2,0
5,2
10,2
22,6
32,7
43,3
54,7
Tabelul A-32
306
± 3J
± 3J
± 15 %
± 15 %
± 15 %
± 15 %
± 15 %
Precizia energiei eliberate de padelele de defibrilare internă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Informaţii legate de siguranţă
F
Nerespectarea acestor informaţii legate de siguranţă poate duce la răni ale
pacientului şi utilizatorilor.
Avertizare
General
•
•
•
•
•
•
corpuls3 nu poate fi utilizat în apropierea anestezicelor uşor inflamabile sau a altor substanţe
inflamabile, mai ales într-un mediu bogat în oxigen.
corpuls3 nu trebuie depozitat sau utilizat lângă un aparat pornit de imagistică pe bază de
rezonanță magnetică (RMN).
corpuls3 nu trebuie utilizat în apropierea unei surse de radiaţii ionizante (radioactivă) în scopul
terapeutic.
corpuls3 nu este destinat pentru operarea în conexiune cu un dispozitiv chirurgical cu frecvenţă
înaltă.
Pentru a evita împiedicarea, sau ca pacientul, utilizatorul sau alte persoane să fie strangulate de
cabluri, acestea trebuie amplasate în jurul pacientului ca orice conexiune medicală a pacientului
Atunci când conectați senzorii la cablurile intermediare aveți grijă să nu existe alte componente
între conectori
Alarme
•
Nu lăsaţi pacientul nesupravegheat în următoarele cazuri:
dacă alarmele sunt dezactivate sau
- modul de defibrilare este activ.
În cazul monitorizării nesupravegheate a funcţiilor vitale, este recomandat să monitorizaţi alte
funcţii cu un sistem de monitorizare independent.
Funcţia de monitorizare a valorilor măsurate poate fi dezactivată după pornirea corpuls3 (a se
vedea capitolul 7 Configurare, pagina 141). În concluzie, verificaţi dacă alarmele sunt configurate
corect.
Frecvenţa cardiacă este monitorizată decât atunci când toţi electrozii cablului de monitorizare
ECG sau electrozii corPatch sunt complet conectaţi la pacient.
Verificaţi setările limitelor alarmelor înainte de fiecare monitorizare.
Volumul semnalului pulsului trebuie selectat în aşa fel încât să fie auzit continuu.
-
•
•
•
•
•
Defibrilator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aveţi grijă ca suprafeţele de contact ale ambelor padele de şoc să fie complet acoperite cu gel.
Padelele de şoc trebuie ţinute departe de alţi electrozi sau componente metalice care sunt în
contact cu pacientul.
Pacientul nu trebuie atins în timpul defibrilării.
Aveţi grijă ca părţile corpului pacientului, precum zone de piele descoperite de pe cap sau de pe
extremităţi, să nu atingă componente metalice, cadrul metalic al patului, targa metalică, pentru a
nu se crea scurgeri nedorite ale curentului şocului de defibrilare.
Toţi cei patru electrozi ECG ai cablului de monitorizare ECG cu 4-poli trebuie conectaţi la
pacient.
În timpul defibrilării cu electrozi adezivi corPatch (nou născuți) valorile de energie sunt limitate
de aparat la 100 Joul datorita codificării electrozilor.
La pacienţii cu un stimulatori cardiac implantat, detectarea ritmurilor care pot fi defibrilate sau
aritmiilor poate fi limitată de către defibrilatorul semi-automat defibrilator.
Padelele de şoc şi mânerele lor trebuie curăţate cu atenţie după fiecare utilizare.
Defibrilarea cu aparate de la alt producător este permisă dacă se iau următoarele măsuri de
siguranţă:
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
307
Anexă
Manual de utilizare corpuls3
Toţi electrozii cablurilor ECG de monitorizare cu 4 fire şi complementar de 6 fire sunt conectaţi la
corpuls3 şi trebuie să fie atașați la pacient; nu trebuie să rămână nici un electrod neutilizat (a
se vedea capitolul 5.3.3 Defibrilarea în Mod AED cu Padele de Şoc , pagina 71 şi 5.4.3
Defibrilarea Manuală şi Cardioversia cu Padele de Şoc , pagina 77). Acesta poate reprezintă un
risc pentru utilizator şi alte persoane atunci când este livrat şocul.
Stimulator
•
Stimulatorul cardiac nu trebuie utilizat lângă dispozitive chirurgicale de înaltă frecvenţă sau
aparate de terapie cu microunde.
Monitorizare ECG
•
•
•
•
•
•
Suprafeţele de contact ale electrozilor ECG, cablurile şi alte dispozitive conectate la acestea nu
trebuie să atingă nici un corp conductor de electricitate inclusiv pământul.
Ţineţi cont de faptul că pot apărea anumite riscuri pentru pacient în timpul utilizării mai multor
aparate datorită posibilelor scurgeri de curent.
Pentru a obţine un timp de repaus minim al ECG-ului după defibrilare, recomandăm electrozii
ECG de unică folosinţă care sunt incluşi în lista de accesorii (a se vedea secţiunea 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pagina 228). GS·Elektromedizinische·Geräte G.
Stemple GmbH nu oferă garanţie pentru alţi electrozi ECG de unică folosinţă.
Dacă nu există conexiune electrică între pacient şi o conexiune a cablului de monitorizare ECG
şi/sau cablu de completare a diagnosticului ECG, corpuls3 va afişa mesajul Electrod ECG
deconectat. La temperaturi sub zero °C alarma "Electr. ECG. deconectaţi" poate fi afectată.
Dacă conexiunea cu electrodul negru al cablului de monitorizare ECG cu 4 fire este întreruptă,
această alarmă poate să nu apară datorită influenţelor din mediul înconjurător.
Un stimulator nervos, de ex. un stimulator cerebral – poate modifica ECG-ul afişat pe ecran şi cel
listat, sau chiar să îl elimine.
Utilizarea simultană a funcţiei de monitorizare ECG monitor şi a dispozitivelor chirurgicale de
înaltă frecvenţă poate duce la interferenţe de semnal la ECG.
Masimo SET® Oximetru
•
•
•
•
•
•
•
•
308
Acest manual de utilizare, informaţiile legate de siguranţă şi alte avertizări, instrucţiunile de
utilizare pentru accesorii şi toate informaţiile preventive şi specificaţiile trebuie citite înainte de
utilizare.
Oximetrul nu trebuie utilizat ca un monitor pentru apnee (nu este autorizat pentru monitorizarea
pacienţilor care suferă de stop respirator brusc, de ex. în somn).
Oximetrul trebuie utilizat ca un sistem de avertizare primară. Dacă evoluţia pacientului este către
o insuficienţă respiratorie, trebuie luate mostre de sânge şi analizate de un analizor al gazelor
sangvine pentru a determina cu exactitate starea acestuia.
Nu orice senzori de oximetria deteriorate, în special, nu utilizaţi senzori de oximetria cu
componente optice deschise.
Senzorul de oximetrie nu trebuie poziţionat pe aceeaşi extremitate pe care a fost ataşată o
manşetă TA, un cateter sau o linie de acces intravenos. Presiunea manşetei influenţează
pulsoximetria la fiecare măsurare a tensiunii. Un obiect într-un vas de sânge (de ex. ac pentru
infuzie) poate împiedica perfuzia şi afecta astfel măsurarea.
Senzorul nu trebuie fixat de corp în aşa fel încât să nu influenţeze perfuzia sau să provoace
răniri. Afectarea ţesuturilor poate fi cauzată de utilizarea incorectă şi aplicarea cu o legătură
extrem de strânsă a senzorului de oximetrie. Verificaţi suprafaţa senzorului aşa cum este descris
în instrucţiunile de utilizare ale senzorului, pentru a evita rănirea pielii şi pentru a garanta
poziţionarea corectă şi aderenţa senzorului.
Senzorul trebuie protejat de lumina exterioară puternică, mai ales cea fluctuantă, din moment ce
pot rezulta erori de măsurare. Acest lucru se aplică mai ales la toate sistemele deschise în
contrast cu senzorul de deget.
Oximetrul cere un puls măsurabil pentru a putea determina valoarea acestuia. Dacă nu este
detectat nici un puls sau dacă acesta este foarte slab, pot apărea valori incorecte.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
•
Măsurarea pulsului se bazează pe detectarea optică a pulsului periferic. Datorită acestui lucru,
anumite aritmii nu pot fi detectate. Oximetrul nu poate fi folosit pentru a substitui un aparat ECG
pentru detectarea aritmiilor.
•
Nivele foarte joase ale nivelului saturaţiei de oxigen (SpO2) pot duce la măsurări false ale SpCOşi SpMet.
•
Anemia severă poate duce la citiri false SpO2.
•
•
•
O modificare sistemică a hemoglobinei poate duce la citiri false ale SpHb.
Valorile măsurate pot fi de asemenea incorecte dacă pacientul este mişcat frecvent sau puternic.
Valorile măsurate sunt în intervalul de acurateţe specificat (a se vedea anexa D Specificaţii
tehnice , pagina 287) doar când intensitatea semnalului este suficientă.
Factorii care cauzează retur venos atipic pot influenţa de asemenea măsurarea pulsului.
Măsurarea poate fi influenţată de o proporţie excesiv de mare a hemoglobinei disfuncţionale,
precum carboxihemoglobină sau methemoglobină. De asemenea, coloranţii şi niveluri crescute
ale bilirubinei din sânge pot influenţa măsurarea.
Oximetru sau senzori de oximetria nu trebuie utilizat în timpul tomografia prin rezonanţă
magnetică (MRT). Curenţii induşi pot cauza incendii. Imaginea tomografiei poate fi afectată de
®
oximetrul Masimo Rainbow SET . Acurateţea oximetriei poate fi afectată de tomograful cu
rezonanţă magnetică.
Oximetrul poate fi utilizat în timpul defibrilării. Măsurările executate ulterior pot fi inexacte pentru
scurt timp.
Ţineţi cont de asemenea avertizările şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc senzorii oximetrie.
SpO2 este calibrat empiric la saturaţia de oxigen a unor voluntari adulţi sănătoşi cu nivele
normale de carboxihemoglobină (COHb) şi methemoglobină (MetHb). Un oximetru nu poate
măsura nivele ridicate de COHb sau MetHb. Creşterea COHb sau MetHb va afecta precizia
măsurării SpO2.
Lumina de intensitate mare sau extremă (inclusiv lumina stroboscopică) direct pe senzor poate
altera obţinerea semnalului oximetrului.
Substanţe de interferenţă: Carboxihemoglobina poate creşte în mod eronat citirea SpO2. Nivelul
creşterii este aproximativ egal cu valoarea carboxihemoglobinei prezente. Coloranţii sau alte
substanţe care conţin coloranţi ce schimbă pigmentarea normală a sângelui pot duce la citiri
eronate.
Citiri imprecise ale SpO2 pot fi cauzate de:
- Pentru un nivel crescut al COHb: COHb peste nivelul normal tinde să crească nivelul SpO2.
Nivelul de creştere este aproximativ egal cu valoarea COHb prezentă. NOTĂ: Nivele
crescute ale COHb pot apărea la o valoare aparent normală a SpO2. Când se suspicionează
nivele ridicate ale COHb, trebuie efectuat o analiză de sânge în laborator (CO-Oximetrie).
- Pentru nivele crescute ale MetHb: valoarea SpO2 poate scădea cu nivelele MetHb cu
aproximativ 10% până la 15%. La nivele mari ale MetHb, valoarea SpO2 poate varia între
80% şi 85%. Când se suspicionează nivele crescute ale MetHb, trebuie efectuată o analiză
de sânge în laborator (CO-Oximetrie).
Un tester funcţional nu poate fi utilizat pentru a verifica acuratețea oximetrului sau altor senzori.
Nivele ridicate ale methemoglobinei (MetHb) vor duce la citiri imprecise ale măsurătorilor SpO2 şi
SpCO.
Nivele ridicate ale carboxihemoglobinei (COHb) vor duce la măsurători imprecise ale SpO2.
Nivele ridicate ale bilirubinei totale pot duce la măsurători imprecise ale SpO2, SpMet, SpCO şi
SpHb.
Nivele foarte scăzute ale saturaţiei de oxigen (SpO2) pot duce la măsurători imprecise ale SpCO
şi SpMet.
Anemia severă poate duce la citiri eronate ale SpO2
Disfuncţii de sinteza ale hemoglobinei pot duce la citiri eronate ale SpHb.
Dacă se utilizează oximetrul în timpul iradierii corporale totale, ţine-ţi senzorul afara din câmpul
de radiaţii. Dacă senzorul este expus radiaţiei, citirea poate fi imprecisă sau zero pe perioadă cât
radiaţia este activă.
Informaţii adiţionale despre senzorii Masimo, inclusiv informaţii despre parametrii/performanţele
de măsură în timpul mişcării şi perfuziei scăzute pot fi găsite în direcţiile de utilizare ale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
309
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
•
senzorului.
Oximetrul nu poate fi utilizat în vecinătatea radiaţiei ionizante (radioactivă), acest lucru ducând la
citiri false.
Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale
•
•
•
•
•
Monitorizarea cu două sau mai multe traductoare: dacă sunt utilizate pentru monitorizare două
sau mai multe traductoare de presiune a sângelui conectate la corpuls3, toate trebuie să fie
conectate la pacient. Dacă unul sau mai multe traductoare nu sunt conectate la pacient ci sunt
libere sau atârnă, pot constitui conductori nedoriţi de curent în timpul defibrilării. Utilizaţi
traductoare cu o izolaţie specifică (5 kV DC).
Urmaţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare pentru traductoarele folosiţi.
Dacă în aceeaşi parte a corpului este efectuată şi monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale,
aceasta poate influenţa negativ rezultatele măsurării invazive a tensiunii arteriale.
Pentru conectarea la cutia de pacient două porturi de traductoare sunt suprapuse. Acestea nu
sunt izolate una faţă de alta (P1 şi P2, P3 şi P4).
Măsurătoarea invazivă nu este protejată la aparatele chirurgicale de înaltă frecvenţă sau
aparatele de terapie cu microunde.
Măsurarea temperaturii
•
Urmaţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare a senzorului de temperatură folosit.
Tabelul A-33
310
Informaţii legate de siguranţă
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
G Analiza ECG în timpul defibrilării semi-automate
(mod AED)
Secvenţă
Analiza ECG este făcută de un program care evaluează ECG în trei etape la
fiecare 4 secunde şi obţine următorul rezultat:
• Se recomanda şoc
• Nu se recomandă şoc
Este evaluată separat fiecare etapă de măsură şi aceste rezultate sunt
interpretate ulterior.
Durată maximă a analizei ECG (12 s)
Start
Etapa 1
(4 s)
Tabelul A-34
Etapa 2
(4 s)
Etapa 3
(4 s)
Rezultat
Timp refractar
(8 s)
Durata maximă a analizei ECG
Dacă în două din cele trei etape se obţine rezultatul " Se recomanda şoc ",
rezultatul final este " Se recomanda şoc ". Dacă în două din cele trei etape se
obţine rezultatul "Nu se recomandă şoc ", rezultatul total este "Nu se
recomandă şoc".
Dacă este obţinut rezultatul " Se recomanda şoc " după 8 sau 12 secunde,
începe un timp refractar de 8 secunde. Rezultatul nu se modifică în timpul
refractar şi deci utilizatorul poate să poziţioneze padelele de şoc pe corpul
pacientului şi să livreze un şoc în siguranţă . Acest timp refractar poate fi
întrerupt numai când există o altă analiză în desfăşurare în acel moment.
Pentru a evita pierderea timpului, unele proceduri pot fi grăbite dacă rezultatul
aşteptat este sigur dintr-un stadiu primar:
Analiză ECG
Rezultat
Se recomanda soc
Se recomanda soc
Se recomanda şoc
(de ex. 200 J)
Etapa 1
(4 s)
Etapa 2
(4 s)
Timp refractar
(8 s)
Start
Încărcare
Tabelul A-35
Şoc prompt
Accelerarea procesului de analiză ECG
Dacă în prima etapă apare mesajul "Se recomanda şoc", încărcarea cu energie
va începe imediat, pentru a reduce timpul de la începerea analizei la
posibilitatea de livrare şocului.
Dacă rezultatul final este determinat deja după două analize cu rezultat pozitiv,
a treia va fi omisă şi aparatul va fi pregătit pentru şoc imediat ce s-a terminat
procesul de încărcare.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
311
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Sunt recunoscute ca ritmuri ce necesită şocuri următoarele:
Originea
datelor
Scopul
măsurătorilor
•
Fibrilaţie ventriculară
•
Tahicardie ventriculară, ritm > 180/min
Baza de date ECG pentru validarea softului de analiză
Datele ECG utilizate provin din înregistrări de la Baza de date Creighton
University Ventricular Tachyarrhythmia 1 cât și de la Massachusetts Institute of
Technology – Beth Israel Hospital (MIT-BIH) Malignant Ventricular Arrhythmia
Database 2
Validarea softului de analiză
Un total de 1816 măsurători din selecţiile ECG constituie baza de date cu care
este comparat ECG-ul măsurat în luarea unei decizii în modul AED.
Criteriu de performanță pentru algoritmii de analiză a aritmiilor (fără artefacte)
după recomandările American Heart Association 3
Dimensiunea totală a
eșantionului de probă
(cerut minim)
Ritmuri
Indicatori de
performanta
Ritm șocabil
736
(250)
TV aspră
(Amplitudine > 140 µV)
591
(200)
92,22 %
TV rapidă
(ritm > 180/min)
145
(50)
100 %
Neșocabil
1058
(230)
NSR
480
(100 arbitrar)
98,75 %
FA, Bloc sinusal,TV, BAV,
ritm idioventricular
392
(30 arbitrar)
99,49 %
186
(100 pentru siguranță)
91,40 %
Asistolie
Tabelul A-36
Tabel clasificare
Prescurtări:
VF, fibrilaţie ventriculară
VT, Tahicardie ventriculară
NSR, ritm sinusal normal
SB, Bradicardie sinusală
SVT, Tahicardie supraventriculară
PVCs, Contracții ventriculare
premature
AF, Fibrilație /flater atrială
1
Goldberger AL, Amaral LAN, Glass L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, Mark RG, Mietus JE, Moody GB, Peng C-K, Stanley HE.
PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals.
Circulation 101(23):e215-e220 [Circulation Electronic Pages; http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215]; 2000
(June 13).
2
Ibid
3
Ghidul de resuscitare cardiopulmonară și îngrijire cardiacă de urgență. Emergency Cardiac Care Committee și Subcomittees,
American Heart Association. JAMA. 1992;268:2171-2302.
312
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Evaluare şi rezultate
Sensibilitate şi
specificitate
Indicatori de
performanta
Luarea deciziilor având la bază programul de analiză ECG
Calitatea unui program de analiză ECG este exprimată de două valori,
sensibilitate şi specificitate.
Pentru evaluarea performanțelor algoritmului au fost definite următorii indicatori.
Luând în calcul recomandările AHA, testele ECG ale claselor "intermediare" nu
au putut fi incluse în calculul de sensibilitate şi specificitate.
a = numărul de decizii pozitive corecte
b = numărul de decizii pozitive false
c = numărul de decizii negative false
d = numărul de decizii negative corecte
Rezultat
Valoarea
(Defibrilator/stimulator)
Valoarea (Cutie Pacient)
a
715
710
b
33
44
c
43
48
d
1025
1014
Total
1816
1816
Tabelul A-37
Rezultate
În concluzie se obţine:
Defibrilator/stimulator
Senzitivitate = a/(a+c)=0.9433
Specificitate = d/(b+d) =0.9688
Valori fals pozitive = b/(b+d)=0.0312
Valoare predictivă pozitivă = a/(a+b)=0.9559
Modulul Pacient
Senzitivitate = a/(a+c)=0.9366
Specificitate = d/(b+d) =0.9584
Valori fals pozitive = b/(b+d)=0.0416
Valoare predictivă pozitivă = a/(a+b)=0.9416
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
313
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
H
Operarea într-o
cameră hiperbarică
pana la
3 barg şi
concentraţia de
Notă
Atenţie
Atenţie
Avertizare
Avertizare
Avertizare
Avertizare
Avertizare
314
corpuls3
HYPERBARIC (HBO)
Varianta produsului corpuls3 HYPERBARIC este aprobata pentru operarea
intr-o camera hiperbarică multiloc in timpul unei terapii cu oxigen hiperbaric
(HBO) pana la o suprapresiune de 3 barg şi concentraţia de oxigen <23% (Nr.
Certificat 77545-12 HH, Germanischer Lloyd SE, Hamburg).
Pentru informatii suplimentare care nu se gasesc in anexa, va rugam contactati
producatorul sau partenerii autorizati de vanzari sau service.
Cand usa din camera hiperbarica este inchisa, raza de comunicare wireless
spre modulele din afara camerei este redusa.
Pot exista modificari in valorile masurate de masuratoarea neinvaziva a
tensiunii arteriale (optiune) in timpul initierii si scaderii presiunii din interiorul
camerei de presiune.
Nu efectuati masuratori TA in timpul scufundarilor.
Pot aparea modificari in masurarea valorilor CO2 monitorizat (optiune),
deoarece presiunile partiale ale CO2 se schimba sub presiune.
Incarcarea unitatii de monitorizare si a cutie pacient in camera de presiune
este permisa numai prin intermediul suportului de incarcare pentru unitatea
de monitorizare, P/N, 04401.
Utilizarea conectorilor MagCode si a suportului de incarcare cu MagCode
integrat este interzisa pentru incarcarea unitatii de monitorizare, cutiei pacient
si a defibrilatorului/stimulatorului.
Capacul rosu de pe zona contactelor magnetice nu trebuie indepartat.
Când se administrează oxigen prin masca de inhalație sau prin canula nazală
sau când se folosește un balon de ventilație cu rezervor, asiguraţi-vă că nu
acumulează oxigen deasupra electrozilor corPatch. Atunci când defibrilarea
este iminentă, alimentarea cu oxigen trebuie oprită.
Utilizarea adaptoarelor pivotante (rotire adaptor 35°, P.N 04406.01 si rotire
adaptor 60°, P/N 04406) este interzisa in interiorul camerei de presiune.
Protectia sursei de alimentare pentru pentru suportul de incarcare a unitatii de
monitorizare, P/N 04401 trebuie sa fie de minim 6A si maxim 10A.
Pentru a garanta funcționarea aparatului în condiții de siguranță într-o camera
hiperbarică, utilizați exclusiv materialele indicate in lista de accesorii aprobate
pentru operarea în camera hiperbarică (a se vedea capitolul 9.8 Accesorii
autorizate, piese de schimb şi consumabile, pag. 228).
Modulele, bateriile si accesoriile fara certificat HBO nu pot fi utilizate in
combinatie cu modulele, bateriile si accesoriile cu certificat HBO.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
I
Anexă
Directivele şi declaraţia producătorului
Emisii electromagnetice
corpuls3 se doreşte a fi utilizat în mediul electromagnetic indicat mai jos. Operatori şi utilizatori
corpuls3 trebuie să se asigure că aparatul este utilizat într-un asemenea mediu.
Emisii electromagnetice
Conform cu
Mediu electromagnetic – directive
Emisii de înaltă frecvenţă în
concordanţă cu CISPR 11
Grup 1
Aparatul foloseşte energie de înaltă
frecvenţă doar pentru funcţiile
interne. În consecinţă, emisiile de
înaltă frecvenţă sunt foarte mici şi nu
ar trebui să interfere cu aparatele
electronice din apropiere.
Emisii de înaltă frecvenţă în
concordanţă cu CISPR 11
Clasă B
Emisii de oscilaţii armonice în
concordanţă cu IEC 61000-3-2
Nu se aplică
Fluctuaţii de tensiune/flicker în
concordanţă cu IEC 61000-3-3
Nu se aplică
corpuls3 este utilizabil în toate
locaţiile, incluzând şi spaţiile care
sunt conectate la sursa de alimentare
cu energie publică. Mai mult decât
atât, poate fi utilizat în vehicule,
avioane şi vapoare.
Tabelul A-38
Emisia electromagnetică
Imunitate la interferenţa electromagnetică
corpuls3 se doreşte a fi utilizat în mediul electromagnetic indicat mai jos. Operatori şi utilizatori
corpuls3 trebuie să se asigure că aparatul este utilizat într-un asemenea mediu.
Teste de imunitate
a interfeţei
Nivelul de test IEC
60601
Nivel de
compatibilitate
Mediu electromagnetic –
directive
Descărcare
electrostatică (ESD)
în concordanţă cu
IEC 61000-4-2
± 6 kV
Descărcare prin
contact
± 6 kV
Descărcare prin
contact
± 8 kV
Descărcare în aer
± 8 kV
Descărcare în
aer
Podeaua trebuie construită din
lemn, beton sau metal, sau să fie
acoperită cu plăci ceramice. Dacă
podeaua este acoperită cu
material sintetic, umiditatea
relativă trebuie sa fie mai mare
de 30%.
± 2 kV pentru
cabluri
± 1 kV pentru
conectori
± 1 kV
conexiunile
principale
± 1 kV tensiune
normală
± 1 kV tensiune
normală
± 2 kV tensiune de
mod comun
± 2 kV tensiune
de mod comun
Interferenţe electrice
tranzitorii în
conformitate cu IEC
61000-4-4
Descărcare în
conformitate cu
IEC 61000-4-5
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Calitatea tensiunii de alimentare
corespunde cu cea dintr-un birou
sau spital.
Nu se aplică
Calitatea tensiunii de alimentare
corespunde cu cea dintr-un birou
sau spital.
315
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Imunitate la interferenţa electromagnetică
Căderi de tensiune,
întreruperi scurte şi
fluctuaţii ale sursei
de tensiune în
concordanţă cu
IEC 61000-4-11
< 5% UT
Nu se aplică
(> 95% cădere UT)
pentru ½ de perioadă
40% UT
(60% cădere UT)
pentru 5 perioade
Aparatul funcţionează cu un
buffer pentru baterie. Utilizatorul
trebuie să se asigure că bateria
din corpuls3 este întotdeauna
încărcată corespunzător.
70% UT
(30% cădere UT)
pentru 25 de
perioade
< 5% UT
(> 95% cădere UT)
pentru 5 s
Câmpul magnetic
pentru sursa de
frecvenţă (50/60 Hz)
conform IEC 610004-8
3 A/m
3 A/m 50 Hz
corpuls3 nu trebuie să fie folosit
lângă un aparat de rezonanţă
magnetică (RM).
Notă: UT este tensiunea de reţea alternativă înainte de aplicarea unui nivel de test
Tabelul A-39
Imunitate la interferenţa electromagnetică partea 1
Imunitate la interferenţa electromagnetică
corpuls3 se doreşte a fi utilizat în mediul electromagnetic indicat mai jos. Operatori şi utilizatori
corpuls3 trebuie să se asigure că aparatul este utilizat într-un asemenea mediu.
Teste de imunitate
a interfeţei
Nivelul de test IEC
60601
Nivel de
compatibilitate
Mediu electromagnetic –
directive
Dispozitivele portabile şi mobile
radio nu trebuie utilizate la o
distanţă foarte mică de corpuls3
incluzând undele care necesită o
distanţă recomandată de
protecţie. care este calculată în
funcţie de ecuaţia ce se aplică
frecvenţei de transmisie. Distanţa
este calculată în funcţie de
ecuaţia ce se aplică frecvenţei de
transmisie.
Se recomandă o distanţă de
aproximativ 3 metri.
Interferenţe
conduse de înaltă
frecvenţă în
conformitate cu
IEC 61000-4-6
316
3 Veff
de la150 kHz la 80
MHz în afara
bandeia ISM
3 Veff
d = 1.2 P
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Imunitate la interferenţa electromagnetică
Interferenţele de
înaltă frecvenţă în
concordanţă cu
IEC 61000-4-3
10 Veff
de la150 kHz la 80
MHz în afara
bandeia ISM
3 Veff
d = 4 .0 P
10 V/m
80 MHz la 2,5 GHz
3 V/m
ECG, monitor oximetrie:
d = 4.0 P
de la 80 MHz la 800 MHz
d = 7.7 P
de la 800 MHz la 2,5 GHz
Pentru forţe magnetice > 3 V/m,
pot apărea tulburări ale
semnalului ECG.
10 V/m
Defibrilator/stimulator: fără
schimbare intenţionată de
condiţie
d = 1.2 P
de la 80 MHz la 800 MHz
d = 2.3 P
de la 800 MHz la 2,5 GHz
20 V/m
Defibrilator:
descărcare neintenţionată
d = 0.6 P
de la 80 MHz la 800 MHz
d = 1.2 P
de la 800 MHz la 2,5 GHz
P fiind ieşirea nominală a
transmiţătorului în waţi (W) în
conformitate cu indicaţiile
producătorului d fiind distanţa de
protecţie recomandată în metri
(m).b
Forţa magnetică a staţiilor radio
staţionare trebuie să fie mai mică
decât nivelul de conformitated
pentru toate frecvenţele testatec
Interferenţa este posibilă în
vecinătatea aparatelor care au
următoarea pictogramă:
Fig. A-1
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Transmiţător Radio
317
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Imunitate la interferenţa electromagnetică
Observaţie 1:
La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică aria de înaltă frecvenţă
Observaţie 2:
Aceste directive pot avea excepţii în aplicare în anumite cazuri. Transmisia undelor
electromagnetice este influențată de absorbția şi reflexia obiectelor şi persoanelor din mediului
înconjurător.
a
Banda de frecvenţă ISM (pentru aplicaţiile industriale, ştiinţifice şi medicale între 150 kHz şi 80
MHz) sunt de la 6,765 MHz la 6,795 MHz; de la 13,553 MHz la 13,567 MHz; de la 26,957 MHz la
27,283 MHz şi de la 40,66 MHz la 40,70 MHz.
b
Nivelele de compatibilitate ISM în banda de frecvenţă 150 kHz şi 80 MHz şi în domeniul 80 MHz până la 2,5
GHz intenţionează reducerea interferenţelor datorate dispozitivelor mobile sau portabile de comunicaţii care
pot fi aduse neintenţionat în vecinătatea pacientului. Pentru aceasta se aplică un factor de 10/3 pentru
calcularea distanţelor de siguranţă recomandate pentru aceste domenii de frecvenţă.
c
Forţele magnetice a transmițătoarelor staţionare, cum sunt releele de telefonie mobilă şi staţiile de emisie
radio, sau benzile radio AM şi FM şi transmisiile TV, teoretic nu pot fi detectate. Pentru a stabili mediul
electromagnetic în care operează aparatul, este necesar un studiu al locaţiei în care funcţionează aparatul.
Dacă în urma măsurătorilor forţele magnetice în care este folosit corpuls3 depăşesc limitele de
compatibilitate descrise mai sus, corpuls3 trebuie ţinut sub observaţie pentru a asigura funcţionarea
corespunzătoare. Dacă performanţele nu se încadrează în caracteristicile aparatului, pot fi necesare noi
măsuri, cum ar fi schimbarea orientării aparatului sau a locaţiei.
d
Forţa magnetică trebuie să fie mai mică de 3 V/m deasupra zonei de frecvenţă de la 150 kHz la
80 MHz.
Tabelul A-40
Imunitate la interferenţa electromagnetică partea 2
Distanţele de protecţie recomandate dintre dispozitivele portabile şi mobile de înaltă frecvenţă
şi corpuls3
corpuls3 se doreşte a fi utilizat într-un mediu electromagnetic în care radiaţia de înaltă frecvenţă
este controlată. Utilizatorul corpuls3 poate preveni interferenţa electromagnetică respectând
distanţele minime dintre transmiţătoarele de înaltă frecvenţă şi corpuls3, după cum se recomandă
mai jos în conformitate cu puterea maximă de ieşire a dispozitivelor de comunicaţii radio.
Puterea
nominală a
transmiţătorului
în W
în W
318
Distanţa de protecţie în funcţie de frecvenţa de transmisie
în m
150 kHz la 80 MHz
în afara bandei
ISM
150 kHz la
80 MHz în banda
ISM
Când este folosit ca şi monitor
80 MHz la
800 MHz
800 MHz la
2,5 GHz
d = 1.2 P
d = 4.0 P
d = 4.0 P
d = 7.7 P
0,01
0,12
0,40
0,40
0,77
0,1
0,38
1,3
1,3
2,4
1
1,2
4,0
4,0
7,7
10
3,8
13
13
24
100
12
40
40
77
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Distanţele de protecţie recomandate dintre dispozitivele portabile şi mobile de înaltă frecvenţă
şi corpuls3
Când este folosit ca şi
defibrilator/stimulator
Defibrilator: eliberare
neintenţionată a energiei
80 MHz la
800 MHz
800 MHz la
2,5 GHz
80 MHz la
800 MHz
800 MHz la
2,5 GHz
d = 1.2 P
d = 2.7 P
d = 0.6 P
d = 1.2 P
0,01
0,12
0,27
0,06
0,12
0,1
0,38
0,66
0,15
0,38
1
1,2
2,7
0,6
1,2
10
3,8
6,6
1,5
3,8
100
12
27
6,0
12
Pentru transmiţătoarele, a căror putere nominală de ieşire nu este indicată în tabelul de mai sus,
distanţa poate fi determinată folosind ecuaţia care corespunde coloanei respective, P fiind puterea
nominală a transmiţătorului în waţi (W) descrisă de producător.
Observaţie 1
Benzile ISM între 150 kHz şi 80 MHz sunt: 6,765 MHz până la 6,795 MHz; 13,553 MHz până la
13,567 MHz; 26,957 MHz până la 27,283 MHz şi 40,66 MHz până la 40,70 MHz.
Observaţie 2
Pentru a calcula distanţa recomandată de protecţie a transmiţătoarelor în benzile de frecvenţă ISM
între 150 kHz şi 80 MHz şi în zona de frecvenţă dintre 80 MHz şi 2,5 GHz, un factor adiţional de 10/3
este folosit pentru a reduce probabilitatea ca un dispozitiv mobil sau portabil de comunicaţii care este
adus în zona pacientului va avea ca rezultat interferenţa.
Observaţie 3
Aceste directive pot avea excepții în aplicare în anumite cazuri. Transmisia undelor electromagnetice
este influențată de absorbția şi reflexia obiectelor şi persoanelor din mediului înconjurător.
Toate drepturile sunt rezervate pentru modificările tehnice.
Tabelul A-41
Distanţele de protecţie recomandate
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
319
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
J
Garanţie
Producatorul asigura, aditional fata de garantia statutara valabila in Germania, o
garantie limitata pentru defectele de material si productie. Domeniul de aplicare
a garantiei poate fi verificat in conditiile de garantie date de partenerii de vanzari
si service.
Această garanţie reglează relaţia dintre cumpărător şi GS. Defectele ulterioare
nu sunt luate în calcul în măsura în care răspunderea nu este reglată de lege.
De la aceasta garanţie sunt exceptate piesele de uzură, erorile şi distrugerile
rezultate în urma utilizării defectuoase, depozitarea sau instalarea
necorespunzătoare şi cauzele străine, cum sunt distrugerile la transport,
distrugeri cauzate de impact, reparaţii şi schimbări efectuate de personal
neautorizat. Garanţia nu mai este valabilă dacă au fost cumpărate alte accesorii
decât cele autorizate de GS sau partenerii autorizaţi. Suportul Software
(exceptând update-urile) nu sunt acoperite de aceasta garanţie.
În cazul unui defect sau reparaţii în garanţie vă rugăm contactaţi partenerul
autorizat de vânzări şi service sau producătorul.
Producătorul trebuie să accepte răspundere pentru utilizator şi siguranţa în
exploatare a aparatului în cazul întreţinerii, verificărilor de siguranţă, reparaţiilor,
configuraţiilor adiţionale sau noi dacă acestea au fost efectuate chiar de
producător sau de persoanele autorizate.
Adițional, termenii generali şi condiţiile companiei GS Elektromedizinische
Geräte G. Stemple GmbH se vor aplica versiunii curente până la amendamente
ulterioare. Termenii şi condiţiile generale de garanţie sunt disponibile la cerere
la GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.
320
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
K
Anexă
Drepturi de Autor si Patente
corpuls3 şi unele din accesoriile sale sunt protejate de patente în curs de
obţinere şi/sau acordate deja. În consecinţă, posesia sau achiziţionarea acestui
aparat nu oferă automat o licenţă de utilizare pentru aparat, piese de schimb
sau accesorii (cabluri, senzori etc.) care luate separat sau împreună cu aparatul
încalcă patentele aplicabile pentru aparat sau pentru componentele individuale
utilizate împreună cu aparatul.
Deci, nu este permis de exemplu să:
•
demontaţi părţi ale aparatului şi să le utilizaţi pentru alte scopuri;
•
reproduceţi componente sau accesorii.
În acest manual sunt menţionate aparate şi accesorii fără nici o referire la
patentele sau mărcile înregistrate.
corpuls este o marcă înregistrată a GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple
GmbH.
®
®
este o marcă înregistrată a GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple
GmbH.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
321
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
L
Eliminarea a aparatului şi accesoriilor
Pentru prevenirea şi protecţia mediului, evitarea poluării şi reciclarea
materialelor, Comisia Europeană a emis o directivă prin care se specifică faptul
că aparatele electrice şi electronice trebuie recuperate de producător şi
reciclate în mod corespunzător de acesta. Aparatele marcate cu acest simbol
nu pot fi aruncate în gunoiul menajer în Uniunea Europeană. Aceeaşi directivă
se aplică şi pentru consumabile cum sunt electrozii.
Vă rugăm să vă informaţi la autorităţile locale, partenerul local de vânzări şi
service sau producătorul pentru informaţii despre reciclarea corectă.
Informaţii despre reciclarea ambalajului
Ambalajul produselor noastre este parte integrantă a produsului. Ambalajul a
fost creat special pentru produsul nostru şi este potrivit pentru expedieri. Dacă
trebuie să trimiteţi aparatul în timpul sau după garanţie la una din echipele
noastre de service, ambalajul original este cea mai bună protecţie la distrugerile
din transport.
Recomandarea
producătorului
Păstraţi ambalajul original pentru toată perioada în care folosiţi aparatul!
Dacă, totuși doriți să aruncaţi ambalajul sau dacă este un ambalaj exterior
folosit de noi, îl puteţi arunca în funcţie de regulile regionale (Containere pentru
hârtie, centre de reciclare, colectare de hârtie, etc.).
322
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
M
Anexă
Notă despre Protecţia Datelor
În timpul operării corpuls3, sunt salvate sau transferate date personalizate
despre prestarea serviciilor şi îngrijirea pacientului, într-o formă criptată sub
instrucțiunile stricte ale directivelor 95/46/EC (Protecţia datelor), 2002/58/EC
(Protecţia datelor pentru comunicarea electronică) ca de altfel şi alte directive
relevante, ordonanțe şi legislaţii.
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
323
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
N Listă de imagini
Fig. 1-1
Fig. 3-1
Fig. 3-2
Fig. 3-3
Fig. 3-4
Fig. 3-5
Fig. 3-6
Fig. 3-7
Fig. 3-8
Fig. 3-9
Fig. 3-10
Fig. 3-11
Fig. 3-12
Fig. 3-13
Fig. 3-14
Fig. 3-15
Fig. 3-16
Fig. 3-17
Fig. 3-18
Fig. 3-19
Fig. 3-20
Fig. 3-21
Fig. 3-22
Fig. 3-23
Fig. 3-24
Fig. 4-1
Fig. 4-2
Fig. 4-3
Fig. 4-4
Fig. 4-5
Fig. 4-6
Fig. 4-7
Fig. 4-8
Fig. 4-9
324
Model etichetă aparat ................................................................ 2
Aparat în mod compact .............................................................. 7
Module individuale ..................................................................... 7
Opţiuni de utilizare a sistemului modular corpuls3 ................. 9
Opţiuni de utilizare a sistemului modular corpuls3 ca
o modulul de afişaj ..................................................................... 9
Modulul de afişaj ...................................................................... 12
Modulul de afişaj, vedere din spate ......................................... 13
Modulul Pacient (ilustraţia poate fi diferită) .............................. 14
Conexiunile modulului, partea dreaptă .................................... 15
Conexiunile modulului, partea stângă...................................... 15
Modul conexiuni pacient cu geantă de accesorii ..................... 16
Modulul defibrilator/stimulator .................................................. 17
Modulul defibrilator/stimulator SLIM ........................................ 18
Suporturi .................................................................................. 19
Undă defibrilare bifazică (reprezentare calitativă) ................... 21
Mesaj alarmă în linia de status ................................................ 24
Câmp parametru inversat ........................................................ 24
Buton rotativ ............................................................................. 25
Mesaj alarmă în afişaj cutie pacient......................................... 26
Timpul de funcţionare rămas în condiţiile de
funcţionare din acel moment .................................................... 27
Timpul de funcţionare rămas pentru modulul conexiuni
pacient ..................................................................................... 28
Afişarea gradului de încărcare a bateriilor când
aparatul este conectat la o sursă externă ................................ 29
Aparat în mod compact, alimentare (ilustraţia poate fi
diferită) ..................................................................................... 30
Modulul de afişaj, alimentare ................................................... 30
Modulul conexiuni pacient, alimentare (ilustraţia poate
fi diferită) .................................................................................. 30
Modulul de afişaj, elemente de utilizare şi LED-uri.................. 31
Modulul de afişaj, structura de bază a paginilor ...................... 35
Exemplu pagină cu zonă parametri orizontală şi
verticală .................................................................................... 37
Afişarea imaginii în negativ (Culorile pot fi diferite) ................. 38
Modulul conexiuni pacient, elemente afişaj (ilustraţia
poate fi diferită) ........................................................................ 39
Modul conexiuni pacient, taste control şi LED-uri
(ilustraţia poate fi diferită) ........................................................ 40
Modul defibrilator/stimulator, taste control şi LED-uri
stare ......................................................................................... 41
Modul defibrilator/stimulator SLIM, taste control şi
LED-uri stare ............................................................................ 42
Confirmarea opririi ................................................................... 44
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 4-10
Fig. 4-11
Fig. 4-12
Fig. 4-13
Fig. 4-14
Fig. 4-15
Fig. 4-16
Fig. 4-17
Fig. 4-18
Fig. 4-19
Fig. 4-20
Fig. 4-21
Fig. 4-22
Fig. 4-23
Fig. 4-24
Fig. 4-25
Fig. 4-26
Fig. 4-27
Fig. 4-28
Fig. 4-29
Fig. 4-30
Fig. 4-31
Fig. 4-32
Fig. 4-33
Fig. 5-1
Fig. 5-2
Fig. 5-3
Fig. 5-4
Fig. 5-5
Fig. 5-6
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Anexă
Oprirea în timpul funcţionării stimulatorului cardiac ................. 44
Atenţionare la oprire................................................................. 45
Exemplu pentru meniul tastelor funcţionale ............................. 46
Meniu contextual de parametri (ilustratia poate fi
diferita) ..................................................................................... 47
Meniu contextual de curbe ....................................................... 48
Meniu principal ......................................................................... 49
Fereastra de configurare.......................................................... 50
Deconectarea modulului de afişaj de la modulul
defibrilator (ilustraţia poate fi diferită)....................................... 51
Deconectarea modulului de afişaj de la modulul
defibrilator SLIM (ilustraţia poate fi diferită) ............................. 51
Deconectarea modulului conexiuni pacient de la
modulul de afişaj ...................................................................... 52
Conectarea modulului conexiuni pacient la modulul de
afişaj (ilustraţia poate fi diferită) ............................................... 53
Conectarea modulului de afişaj la modulul defibrilator
(ilustraţia poate fi diferită) ........................................................ 54
Conectarea modulului de afişaj la modulul
defibrilator/stimulator SLIM (ilustraţia poate fi diferită) ............ 54
Separarea modulului conexiuni pacient de unitatea
compactă (ilustraţia poate fi diferită) ........................................ 55
Separarea modulului conexiuni pacient de unitatea
compactă cu defibrilator SLIM ................................................. 55
Genţi accesorii şi modulul conexiuni pacient, vedere
frontală (ilustraţia poate diferi) ................................................. 56
Genţi accesorii şi modulul conexiuni pacient, vedere
din spate (ilustraţia poate diferi)............................................... 57
Introducerea cablurilor în partea din dreapta a
modulului conexiuni pacient ..................................................... 57
Conţinutul genţii din partea dreaptă (ilustraţia poate
diferi) ........................................................................................ 58
Introducerea mufelor în partea din stânga a modulului
conexiuni pacient ..................................................................... 59
Conţinutul genţii din partea stângă (ilustraţia poate
diferi) ........................................................................................ 59
Introducerea unităţii compacte în suport (ilustraţia
poate fi diferită) ........................................................................ 60
Introducerea modulul de afişaj în suport (ilustraţia
poate fi diferită) ........................................................................ 61
Introducerea modulului conexiuni pacient în suportul
de încărcare (în acest caz, instalaţia de perete) ...................... 62
Conectarea cablului electrozilor de terapie.............................. 65
Scoaterea padelelor de şoc de pe suport ................................ 66
Mod AED, pagină iniţială (ilustraţia poate fi diferită) ................ 68
Taste funcţionale mod AED ..................................................... 69
Aplicarea padelelor de şoc ...................................................... 72
Defibrilare manuală, pagină iniţială (ilustraţia poate fi
diferită) ..................................................................................... 74
325
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Fig. 5-7
Fig. 5-8
Fig. 5-9
Fig. 5-10
Fig. 5-11
Fig. 5-12
Fig. 5-13
Fig. 5-14
Fig. 5-15
Fig. 5-16
Fig. 5-17
Fig. 5-18
Reacţie RCP, ataşarea senzorului corPatch CPR ............... 93
Fig. 5-19
Fig. 6-1
Fig. 6-2
Fig. 6-3
Reacţie RCP ............................................................................ 94
Selectarea funcţiei de monitorizare şi diagnostic .................... 95
Curbe evoluíțe .......................................................................... 96
Monitorizare ECG, aplicarea electrozilor ECG (forma
prescurtată) .............................................................................. 99
Monitorizare ECG, pagina iniţială .......................................... 100
Imprimare în timp real, secțiune ............................................ 101
Monitorizare ECG, adaptarea curbelor .................................. 102
Zonă parametrii frecvenţă cardiacă ....................................... 104
Monitorizare ECG, aplicarea electrozilor ECG (1) ................. 106
Monitorizare ECG, aplicarea electrozilor ECG (2) ................. 107
Diagnostic ECG, previzionare ................................................ 108
Diagnostic ECG, opţiuni ......................................................... 109
Imprimare 12-derivaţii ECG (ilustraţia poate diferi) ............... 110
Imprimare ciclu reprezentativ D-ECG cu HES® Light
(ilustraţia poate diferi) ............................................................ 111
Imprimare D-ECG cu analiză şi interpretare ECG cu
HES® (opţiune) (ilustraţia poate diferi) .................................. 112
Ritm- şi tipărire diagrmă pentru un ritm sinusal regulat ......... 114
diagramă de ritm și tip pentru un ritm sinusal cu dou
extrasistole ventriculare compensate și o extrasistolă
supraventriculară compensată ............................................... 114
ECG pe termen lung cu funcţia de monitorizare .................... 116
Ataşarea senzorului de oximetrie la cablul intermediar
(ilustraţia poate fi diferită) ...................................................... 120
Monitorizarea oximetriei, aplicarea senzorului ...................... 120
Monitorizare Oximetrie, pagină de
configurare(ilustrația poate diferi) .......................................... 121
Monitorizare plet., extras dintr-o listare.................................. 122
Câmpul Puls periferic ............................................................. 123
Monitorizarea CO2, adaptor nazal.......................................... 125
Monitorizare CO2, adaptor de unică folosinţă la tubul
endotraheal ............................................................................ 126
Fig. 6-4
Fig. 6-5
Fig. 6-6
Fig. 6-7
Fig. 6-8
Fig. 6-9
Fig. 6-10
Fig. 6-11
Fig. 6-12
Fig. 6-13
Fig. 6-14
Fig. 6-15
Fig.·6-16
Fig. 6-17
Fig. 6-18
Fig. 6-19
Fig. 6-20
Fig. 6-21
Fig. 6-22
Fig. 6-23
Fig. 6-24
326
Taste control pentru defibrilare manuală şi
cardioversie .............................................................................. 75
Aplicarea padelelor de şoc ...................................................... 78
Conectarea electrozilor de şoc pediatrici ................................. 81
Funcţia de stimulare................................................................. 82
Identificare puls stimulator ....................................................... 83
Stimulatorul cardiac, aplicarea electrozilor .............................. 84
Stimulator, pagină iniţială ......................................................... 85
Stimulator, selectarea intensităţii ............................................. 86
Stimulator, funcţia OVERDRIVE .............................................. 87
Meniul tastei funţionale metronom ........................................... 90
Conectarea senzorului corPatch CPR la cablul
intermediar corPatch CPR .................................................... 93
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Fig. 6-25
Fig. 6-26
Fig. 6-27
Fig. 6-28
Fig. 6-29
Fig. 6-30
Fig. 6-31
Fig. 6-32
Fig. 6-33
Fig. 6-34
Fig. 6-35
Fig. 6-36
Fig. 6-37
Fig. 7-1
Fig. 7-2
Fig. 7-3
Fig. 7-4
Fig. 7-5
Fig. 7-6
Fig. 7-7
Fig. 7-8
Fig. 7-9
Fig. 7-10
Fig. 7-11
Fig. 7-12
Fig. 7-13
Fig. 7-14
Fig. 7-15
Fig. 7-16
Fig. 7-17
Fig. 7-18
Fig. 7-19
Fig. 7-20
Fig. 7-21
Fig. 7-22
Fig. 7-23
Fig. 7-24
Fig. 7-25
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Anexă
Fixarea adaptorului CO2 nazal(/oral) de unică folosinţă
la pacient ................................................................................ 126
Monitorizare CO2, configurare ecran ..................................... 127
Monitorizare CO2, extras dintr-o listare .................................. 127
Zona parametri frecvenţă respiratorie.................................... 128
Interfaţa de utilizator TA în vizualizare mare ......................... 130
Interfaţa de utilizator TA în vizualizarea tendinţei
evolutive ................................................................................. 131
Monitorizarea TA, aplicarea manşetei TA.............................. 132
Zonă parametri monitorizare TA ............................................ 133
Câmpul TA cu măsurătoarea TA la intervale regulate
activată ................................................................................... 134
Calibrarea TAI ........................................................................ 136
Monitorizare TAI, pagină de configurare................................ 138
Monitorizarea TAI, extras dintr-o listare ................................. 138
Zona parametri monitorizare temperatură ............................. 140
Opţiuni ale sistemului, Utilizatorul implicit .............................. 142
Afişarea curbelor .................................................................... 144
Afişarea zonelor de parametri ................................................ 145
Selectarea configuraţiei afişajului .......................................... 146
Opţiunile imprimantei "La fel ca pe ecran" ............................. 147
Selectarea curbelor imprimantei ............................................ 148
Protocol Imprimantă ............................................................... 149
Setări imprimantă pentru D-ECG ........................................... 150
Opţiuni ECG ........................................................................... 153
Opţiuni pentru monitorizarea oximetriei ................................. 154
Opţiuni pentru monitorizarea CO2 .......................................... 155
Opţiuni pentru monitorizarea TAI ........................................... 156
Configurări pentru Reacţie RCP ............................................ 157
Configurări alarmă ................................................................. 158
Limitele alarmelor................................................................... 160
Setarea automată a limitelor alarmelor .................................. 161
Prompt-ul codului ................................................................... 162
Opţiunile sistemului (persoane răspunzătoare de
aparat) .................................................................................... 163
Configurarea Evenimentelor (persoane responsabile
cu aparatura).......................................................................... 166
Opţiunile funcţiei de defibrilare, persoane
răspunzătoare de aparat ........................................................ 168
Opţiunile filtrelor pentru ECG, persoane
răspunzătoare de aparat ........................................................ 169
Configurări alarme (persoane responsabile de aparat) ......... 170
Preconfigurare ecrane ........................................................... 172
Introd. date master (persoane răspunzătoare de
aparat) .................................................................................... 174
Configurare Telemetrie (Persoane răspunzătoare de
aparat) .................................................................................... 175
327
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Fig. 7-26
Fig. 7-27
Fig. 7-28
Fig. 7-29
Fig. 7-30
Fig. 7-31
Fig. 7-32
Fig. 8-1
Fig. 8-2
Fig. 8-3
Fig. 8-4
Fig. 8-5
Fig. 8-6
Fig. 8-7
Fig. 8-8
Fig. 8-9
Fig. 8-10
Fig. 9-1
Fig. 9-2
Fig. 9-3
Fig. 9-4
Fig. 9-5
Fig. 9-6
Fig. A-1
328
Conexiuni telemetrie (Persoane răspunzătoare de
aparat) .................................................................................... 179
Configurări Bluetooth (Persoane Responsabile de
Aparat) ................................................................................... 181
Conexiuni Bluetooth (persoane responsabile de
aparat) .................................................................................... 182
Configurarea măsurării şi interpretării ECG (persoane
răspunzătoare de aparat) ...................................................... 183
Măsurarea şi interpretarea ECG, versiunea din
informaţiile despre sistem ...................................................... 185
Configurări pentru cititor card de asigurare (persoane
responsabile de aparat) ......................................................... 186
Opţiuni TA .............................................................................. 188
Introducerea datelor pacientului ............................................ 190
Selectarea evenimentelor preconfigurate .............................. 191
Introducerea datelor master ................................................... 193
Exemplu de ECG din jurnal în momentul unui
eveniment .............................................................................. 195
Meniu navigare misiuni .......................................................... 196
Cautare D-ECG...................................................................... 197
Prezentare generală agendă ................................................. 201
Configurări Bluetooth ............................................................. 205
Conexiuni Bluetooth ............................................................... 206
Citirea datelor de pacient de pe cititorul de card de
asigurat .................................................................................. 207
Deschideţi capacul imprimantei ............................................. 221
Imprimanta ............................................................................. 221
Schimbarea bateriei (modulul de afişaj) ................................ 222
Modulul de afişaj, interfața infraroșu ..................................... 224
Modulul cutie pacient, interfața infraroșu ............................... 224
Modulul defibrilator/stimulator, interfaţă infraroşu .................. 225
Transmiţător Radio ................................................................ 317
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
O Listă tabele
Tabelul1-1
Tabelul1-2
Tabelul 3-1
Tabelul 3-2
Tabelul 4-1
Tabelul 4-2
Tabelul 4-3
Tabelul 4-4
Tabelul 4-5
Tabelul 5-1
Tabelul 5-2
Tabelul 6-1
Tabelul 6-2
Tabelul 6-3
Tabelul 6-4
Tabelul 7-1
Tabelul 7-2
Tabelul 7-3
Tabelul 7-4
Tabelul 7-5
Tabelul 7-6
Tabelul 7-7
Tabelul 7-8
Tabelul 7-9
Tabelul 7-10
Tabelul 7-11
Tabelul 7-12
Tabelul 7-13
Tabelul 7-14
Tabelul 7-15
Tabelul 7-16
Tabelul 7-17
Tabelul 7-18
Tabelul 7-19
Tabel 7-20
Tabelul 7-21
Tabelul 8-1
Tabelul 8-2
Tabel 8-3
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Versiuni ale Manualului de Utilizare........................................... iv
Suplimentului la manualul de utilizare corpuls3...................... iv
Suporturi şi alimentare ............................................................. 19
Frecvenţă şi intensitate ............................................................ 23
Tastele pentru defibrilare ......................................................... 32
Starea conexiunii modulelor .................................................... 36
Starea conexiunii modulelor .................................................... 39
Conţinutul genţii din partea dreaptă ......................................... 58
Conţinutul genţii din partea stângă .......................................... 59
Electrozi de terapie pentru defibrilare şi stimulare ................... 63
Moduri metronom ..................................................................... 89
Coduri de culoare ECG ............................................................ 97
Explicaţii Codate de HES® ..................................................... 113
Criteriu ciclu reprezentativ ..................................................... 114
Monitorizare TAI alocarea canalelor de tensiune .................. 135
Valori pentru setări sistem ..................................................... 142
Valori opţiuni imprimantă ....................................................... 148
Valori pentru configurarea evoluţii ......................................... 149
Valori pentru imprimarea D-ECG ........................................... 151
Valori pentru opţiunile ECG ................................................... 153
Valori pentru monitorizarea oximetriei ................................... 154
Monitorizarea valorilor CO2 .................................................... 155
Valori pentru monitorizarea TAI ............................................. 156
Valori pentru reacţie RCP ...................................................... 158
Configurări pentru alarma VT/VF ........................................... 159
Valori pentru limitele alarmelor .............................................. 161
Valori pentru opţiunile sistemului, (persoane
răspunzătoare de aparat) ...................................................... 164
Valori pentru configurarea funcţiei de defibrilare ................... 168
Opţiunile filtrelor pentru monitorizarea ECG,
diagnosticul ECG, (persoane răspunzătoare de
aparat) .................................................................................... 170
Configurări alarmă (persoane responsabile de aparat) ......... 171
Informaţii despre datele principale în desfăşurare
(persoane răspunzătoare de aparat) ..................................... 173
Valori de configurare, telemetrie ............................................ 176
Valori pentru configurare Bluetooth® ..................................... 181
Valori pentru configurarea măsurare şi interpretare
ECG ....................................................................................... 184
Valori pentru setări metronom ............................................... 187
Valori pentru monitorizarea TA .............................................. 188
Datele master ......................................................................... 192
Jurnal de ansamblu................................................................ 195
Valori pentru setările Bluetooth .............................................. 205
329
Manual de utilizare corpuls3
Anexă
Intervale de întreţinere ........................................................... 210
Verificarea funcţională a aparatului ....................................... 216
Verificarea funcţională a sursei de alimentare cu
energie electrică..................................................................... 217
Tabelul 9-4
Verificarea accesoriilor şi consumabilelor.............................. 219
Tabelul 10-1
Mesaje de alarmă, alfabetic ................................................... 246
Tabelul 10-2
Defecţiuni generale ................................................................ 248
Tabelul 10-3
Probleme de conexiune radio ................................................ 249
Tabelul 10-4
Defecţiuni la defibrilare .......................................................... 249
Tabelul 10-5
Defecțiuni stimulare (Stimulator) ............................................ 250
Tabelul 10-6
Defecţiuni la monitorizarea ECG ........................................... 251
Tabelul 10-7
Defecţiuni la monitorizarea oximetrie..................................... 252
Tabelul 10-8
Defecţiuni la monitorizarea TA ............................................... 253
Tabelul 10-9
Defecţiuni la monitorizarea CO2............................................. 257
Tabelul 10-10 Defecţiuni ale monitorizării temperaturii................................. 257
Tabelul 10-11 Defecţiuni la monitorizarea TAI .............................................. 258
Tabelul 10-12 Defecţiuni ale imprimantei ..................................................... 259
Tabelul 10-13 Defecţiuni la sistemul de management energetic .................. 260
Tabelul 10-14 Notificare în linia de mesaje şi informaţii în Jurnal ................ 272
Tabelul A-1
Listă verificări funcţionale (specimen).................................... 278
Tabelul A-2
Opţiuni Generale .................................................................... 284
Tabelul A-3
Opţiuni generale alarme......................................................... 285
Tabelul A-4
Limite alarme preconfigurate ................................................. 285
Tabelul A-5
Vizualizări preconfigurate....................................................... 286
Tabelul A-6
Dimensiuni ............................................................................. 287
Tabelul A-7
Masă ...................................................................................... 287
Tabelul A-8
Cerinţe mediu de operare ...................................................... 288
Tabelul A-9
Management energetic/sursă de alimentare ......................... 289
Tabelul·A 10 gestionarea alarmelor ................................................................ 290
Tabelul A-11 Afișaj ...................................................................................... 290
Tabelul A-12 Imprimantă ............................................................................. 290
Tabelul A-13 ECG ....................................................................................... 291
Tabelul A-14 Derivatii .................................................................................. 291
Tabelul A-15 Frecvență cardiacă ................................................................ 292
Tabelul A-16 ECG padele şi electrozi de defibrilare ................................... 293
Tabelul A-17 Ieşire ...................................................................................... 293
Tabelul A-18 Suprafaţă conductibilă ........................................................... 293
Tabelul A-19 Defibrilare ............................................................................... 294
Tabelul A-20 Defibrilare bifazică ................................................................. 295
Tabelul A-21 Stimulare cardiacă neinvazivă ............................................... 295
Tabelul A-22 Suspendare impuls în concordanţă cu IEC 60601-227 ........................................................................................... 296
Tabelul A-23 Reacţie RCP .......................................................................... 296
Tabelul A-24 Modem GSM/GPRS (Opţional) .............................................. 297
Tabelul A-25 Oximetru (Opţiune SpO2, SpCO, SpHb, SpMet,
Producător Masimo,Tehnologie Masimo Rainbow SET ........ 298
Tabelul 9-1
Tabelul 9-2
Tabelul 9-3
330
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Manual de utilizare corpuls3
Tabelul A-26
Tabelul A-27
Tabelul A-28
Tabelul A-29
Tabelul A-30
Tabelul A-31
Tabelul A-32
Tabelul A-33
Tabelul A-34
Tabelul A-35
Tabelul A-36
Tabelul A-37
Tabelul A-38
Tabelul A-39
Tabelul A-40
Tabelul A-41
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Anexă
Modul măsurare neinvazivă a tensiunii arteriale
(Opţiune TA, producător SunTech Medical, Inc.) .................. 299
Modul măsurare invazivă a tensiunii arteriale TAI
(opţiune) ................................................................................. 300
Temperatură (Opţiune) .......................................................... 300
Capnometru (Opţiune CO2, producător Nihon Kohden,
cap-ONE) ............................................................................... 302
Abateri datorită efectelor negative ale gazelor şi
aburilor ................................................................................... 302
Precizia energiei furnizate ..................................................... 305
Precizia energiei eliberate de padelele de defibrilare
internă .................................................................................... 306
Informaţii legate de siguranţă ................................................ 310
Durata maximă a analizei ECG ............................................. 311
Accelerarea procesului de analiză ECG ................................ 311
Tabel clasificare ..................................................................... 312
Rezultate ................................................................................ 313
Emisia electromagnetică ........................................................ 315
Imunitate la interferenţa electromagnetică partea 1 .............. 316
Imunitate la interferenţa electromagnetică partea 2 .............. 318
Distanţele de protecţie recomandate ..................................... 319
331
Index
A
Accessories ........................................................ 228
Adresă service ........................................................ iii
Afisaj, Specificaţii tehnice ................................... 290
Afişarea imaginii în negativ ................................... 38
Alarmă VT/VF ..................................................... 159
Alimentare ............................................................ 30
AMI
vezi Măsurarea/ Înterpretarea ECG ................ 105
Analiza ECG ....................................................... 311
Aparat compact ...................................................... 7
Suporturi – Introducerea/îndepărtarea .............. 60
APN
Configurarea ........................................... 174, 199
Arhivarea datelor ................................................ 191
Autorizarea conexiunii
Conexiune Ad-hoc ............................................ 10
Împerechere ..................................................... 10
B
Baterie litiu-ion .............................................. 27, 288
Baterii
Încărcarea......................................................... 28
Întreţinere ......................................................... 28
Timpului de funcţionare rămas ......................... 27
C
Cablu traductorului TAI
Curăţare ......................................................... 227
Dezinfecţie ...................................................... 227
Sterilizare........................................................ 227
Cablul de terapie principal
Curăţare ......................................................... 226
Dezinfecţie ...................................................... 226
Cablurile pentru funcţiile de monitorizare
Curăţare ......................................................... 226
Dezinfecţie ...................................................... 226
Cameră hiperbarică
vezi Cameră hiperbarică multiloc ........................ 2
Cameră hiperbarică ................................................ 2
Cameră hiperbarică
vezi Cameră hiperbarică monobloc .................... 5
Cameră hiperbarică monobloc................................ 5
Cameră hiperbarică multiloc ............................... 2, 5
Capnometrie ......................................................... 20
Capnometru, Specificaţii tehnice ........................ 301
Cardioversia ......................................................... 21
Cartela SIM......................................................... 200
Cautare D-ECG .................................................. 197
332
Check
accessories .................................................... 217
Alimentare ...................................................... 217
complete device ............................................. 211
consumables .................................................. 217
Checklist
Verificarea funcţională .................................... 278
Checks ............................................................... 210
Ciclu Reprezentativ ............................................ 113
Classification
UMDNS ............................................................... ii
CompactFlash® card .......................................... 190
Conexiune Ad-hoc
vezi Autorizarea conexiunii ............................... 10
Conexiunea radio
vezi Modulelor ................................................ 249
Conexiuni
Modul conexiuni pacient ................................... 15
Modulul de afişaj .............................................. 13
Configurare......................................................... 141
Configurarea filtrelor ........................................... 169
Configuraţia din fabrică....................................... 279
Consumables
Defibrilator ...................................................... 228
Control
meniu................................................................ 46
Control meniuri ..................................................... 46
Control vizual şi funcţional .................................. 209
Convenţii ................................................................ xi
Copie ecran ........................................................ 198
corpuls.web
Configurarea ................................................... 178
Creating a patient file ......................................... 207
Curăţare ......................................................223, 227
Cablu traductorului TAI ................................... 227
Cablul de terapie principal .............................. 226
Cablurile pentru funcţiile de monitorizare ....... 226
Defibrilator ...................................................... 223
Dezinfecţie ...................................................... 226
Geantă de accesorii and carrying belt ............ 227
Manşeta TA .................................................... 227
Modul conexiuni pacient ................................. 223
Modulul de afişaj ............................................ 223
Padele de şoc ................................................. 225
Senzor CO2 .................................................... 227
Senzor Oximetrie ............................................ 226
Curbă evoluţie .................................................... 149
Curbe auto
CO2 ................................................................ 156
ECG................................................................ 153
IBP.................................................................. 157
Oximetrie ........................................................ 154
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
cWEB
Configurarea ................................................... 174
vezi Telemetrie ............................................... 199
D
Dă soc
vezi Defibrilarea .............................................. 311
Dă soc
vezi Defibrilarea .............................................. 212
Data management
insurance card reader ..................................... 207
Date master
Configurarea ................................................... 173
Datele master ..................................................... 192
Datelor
Analiza ............................................................ 198
Datelor pacient, Introducerea ............................. 190
D-ECG
adaug. copie ................................................... 197
Defecţiuni ........................................................... 229
general Defecţiuni ................................... 247, 248
Gestionare Energie ......................................... 259
Imprimanta...................................................... 258
Monitorizare ECG ........................................... 250
Retea .............................................................. 249
Defecţiuni Defibrilarea ........................................ 249
Defecţiuni IBP monitoring ................................... 258
Defecţiuni Monitorizare Oximetrie....................... 251
Defecţiuni Monitorizarea CO2............................. 253
Defecţiuni Monitorizarea temperaturii ................. 257
Defecţiuni pacing ................................................ 250
Defibrilarea ................................................... 21, 304
Dă soc ............................................................ 212
Dă soc ............................................................ 311
Pregătit pentru şoc ........................................... 77
Ready for shock.............................. 294, 295, 311
Defibrilarea automatic (AED)
vezi Modul AED ................................................ 74
Defibrilarea automatic (AED) vezi Modul AED...... 68
Defibrilarea, manual
Defecţiuni........................................................ 249
Defibrilarea, manuală
cu electrozi corPatch ........................................ 76
cu Padele de şoc .............................................. 77
Defibrilarea, manuală
cu Linguri de Şoc .............................................. 79
Defibrilator
accessories..................................................... 228
Componente ....................................................... 6
consumables .................................................. 228
Curăţare ......................................................... 223
Oprirea ............................................................. 44
Pornirea ............................................................ 43
spares ............................................................. 228
Specificaţii tehnice .......................................... 293
Defibrilator bifazic ............................................... 303
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Specificaţii tehnice .......................................... 294
Defibrilator, bifazic .............................................. 303
Defibrilator, biphasic
Specificaţii tehnice .......................................... 294
Defibrilator/Stimulator ........................................... 17
LEDs................................................................. 41
Taste de control ................................................ 41
Defibrilator/Stimulator SLIM.................................. 18
LEDs................................................................. 42
Taste de control ................................................ 42
Dezinfecţie.......................................................... 223
Cablu traductorului TAI ................................... 227
Cablurile pentru funcţiile de monitorizare ....... 226
Manşeta TA .................................................... 227
Padele de şoc ................................................. 225
Senzor de temperatură ................................... 227
Senzor Oximetrie ............................................ 226
Diagnostic ECG
Informaţii......................................................... 104
Înregistrarea ................................................... 108
Pregătirea ....................................................... 105
Dimensions......................................................... 287
Disinfectants ....................................................... 223
Disposal
Packaging ....................................................... 322
Dynamic QRS/Ton puls
vezi QRS tone, dynamic ................................. 155
E
ECG...................................................................... 20
cu Electrozi de Terapie ................................... 292
Diagnostic ....................................................... 104
ECG cable tester .........................97, 99, 105, 107
ECG cable tester ............................................ 278
ECG pe Termen Lung .................................... 115
Monitorizare ...................................................... 96
Setarea a filtrelor ECG ................................... 103
Specificaţii tehnice .......................................... 291
ECG cable tester .............................97, 99, 105, 107
ECG cable tester ................................................ 278
ECG diagnostic .................................................... 20
ECG measurement
corpuls S ........................................................ 104
STEMI ............................................................ 104
ECG pe termen lung
Efectuarea ...................................................... 116
ECG pe Termen Lung ........................................ 115
Ecran
Noapte .............................................................. 38
vezi Afişarea imaginii în negativ ....................... 38
Electrodes
Conectarea cablului .......................................... 65
Electrodes
Electrozi de defibrilare ...................................... 63
Electrozi corPatch
Defibrilarea Manuală ........................................ 76
333
Modul AED ....................................................... 70
Electrozi de şoc pediatrici ..................................... 81
Conectarea ....................................................... 81
Electrozi de Terapie .............................................. 63
Elemente de utilizare şi afişaj ............................... 31
Eliminarea .......................................................... 322
Emisii electromagnetice .................................. 315
Energie Auto ....................................................... 167
Environmental requirements ............................... 287
Event key ............................................................ 191
External pacer
Specificaţii tehnice .......................................... 295
F
Fata de garantia statutara .................................. 320
Fereastra de configurare ...................................... 50
Fibrilaţii ventriculare ............................................ 159
Funcţii de diagnostic ............................................. 20
Funcţii de monitorizar ........................................... 20
Alarme ........................................... 307, 308, 310
Funcţii de terapie ............................................ 20, 21
G
Garanţie .............................................................. 320
Geantă de accesorii
Împachetarea.................................................... 57
Geantă de accesorii .............................................. 16
Fixarea ............................................................. 56
Geantă de accesorii
Curăţare ......................................................... 227
Gestionare alarme ................................................ 23
Gestionare Alarme, Specificaţii tehnice .............. 289
Gestionare Energie............................................... 26
Baterie litiu-ion .......................................... 27, 288
Defecţiuni........................................................ 259
Specificaţii tehnice .......................................... 288
Gestionarea Datelor ........................................... 190
GPRS
Configurarea ................................................... 177
GSM modem
Specificaţii tehnice .......................................... 297
H
Hârtie imprimantă ............................... 216, 219, 221
Hârtie imprimantă gol ......................................... 150
I
Împerechere
vezi Autorizarea conexiunii ............................... 10
Imprimanta.......................................................... 221
Defecţiuni........................................................ 258
Specificaţii tehnice .......................................... 290
Îndoire ........................................................ 101, 196
Information labels ................................................... 2
334
Instrucţiuni de utilizare .......................................... 31
Insurance card reader ........................................ 207
Interfaţa de date
Configurarea ................................................... 181
Întreţinere ........................................................... 219
general ........................................................... 209
schedule ......................................................... 209
Invasive blood pressure monitoring (IBP)
Defecţiuni ....................................................... 258
L
LAN interface
Configurarea ................................................... 178
Linguri de Şoc
Defibrilarea Manuală ........................................ 79
Llimitelor alarmelor
Selectarea automată ...................................... 161
Selectarea manuală........................................ 160
LT-ECG Browser ................................................ 198
M
Manşeta TA
Curăţare ......................................................... 227
Dezinfecţie ...................................................... 227
Marcajul rosu care indică terminarea rolei ..216, 219,
221
Marcajul sfârşitul rolei de hârtie .......................... 150
Markerul milivolți ..................................101, 102, 195
Master data
Configurarea ................................................... 173
Măsurarea/ Înterpretarea ECG
NSTEMI .......................................................... 105
Măsurarea/ Înterpretarea ECG
AMI ................................................................. 105
Măsurarea/ Înterpretarea ECG
codes .............................................................. 112
Meniu contextual curbe ........................................ 47
Meniu contextual parametri .................................. 47
Meniu principal ..................................................... 49
Metronom
Pornirea ............................................................ 90
Settings ............................................................ 89
Modul AED
cu Padele de şoc .......................................71, 307
Defecţiuni ....................................................... 249
Electrozi corPatch ............................................ 70
Informaţii........................................................... 68
Modul conexiuni pacient ....................................... 14
Afisaj................................................................. 39
Alimentare ........................................................ 30
Conexiune la Modulul de afişaj ......................... 53
Conexiuni ......................................................... 15
Curăţare ......................................................... 223
Deconectarea de la Modulul de afişaj............... 52
LEDs................................................................. 40
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Semnale alarmă ............................................... 26
Separarea de aparat compact .......................... 55
Suport – Introducerea/îndepărtarea .................. 62
Taste de control ................................................ 40
Modul conexiuni pacient Ecran ............................. 39
Modulelor ................................................................ 7
Aplicaţii ............................................................... 8
Conectarea ....................................................... 51
Conexiunea infraroşu ......................................... 8
Conexiunea radio ................................... 8, 26, 36
Deconectarea ................................................... 51
Modulul de afişaj
Semnale alarmă ............................................... 24
Modulul de afişaj................................................... 12
Conexiuni.......................................................... 13
Modulul de afişaj
Alimentare ........................................................ 30
Modulul de afişaj
Elemente de utilizare ........................................ 31
Modulul de afişaj
LED-uri ............................................................. 31
Modulul de afişaj
Structura de bază a paginilor ............................ 35
Modulul de afişaj
Deconectarea de la Defibrilator/Stimulator ....... 51
Modulul de afişaj
Conexiune la Defibrilator/Stimulator ................. 54
Modulul de afişaj
Suport – Introducerea/îndepărtarea .................. 61
Modulul de afişaj
Curăţare ......................................................... 223
Monitorizare
ECG .................................................................. 96
Monitorizare ECG
adaptation of the ECG plot ............................. 102
Defecţiuni........................................................ 250
Informaţii ........................................................... 96
Pregătirea ......................................................... 98
printing ECG plots .......................................... 100
Monitorizare Frecvenţă Cardiacă........................ 104
Monitorizare Oximetrie
Măsurarea ...................................................... 121
Pregătirea ....................................................... 119
Monitorizare Oximetrie
Durata mediere ............................................... 122
Monitorizare Oximetrie
FastSat® ........................................................ 122
Monitorizare Oximetrie
Sensibilitate .................................................... 122
Monitorizare Oximetrie
Configurarea afişării ....................................... 123
Monitorizare Oximetrie
Monitorizarea pulsului şi Indicele de Perfuzie . 123
Monitorizare Oximetrie
Defecţiuni........................................................ 251
Monitorizarea
CO2 ................................................................ 124
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
ECG.................................................................. 95
Oximetrie ........................................................ 117
Temperatura ................................................... 139
Tensiune arteriale ........................................... 135
Tensiune arteriale ........................................... 129
Trends .............................................................. 96
Monitorizarea CO2
Adaptarea afişării ........................................... 128
Defecţiuni ....................................................... 253
Efectuarea ...................................................... 127
Informaţii......................................................... 124
Monitorizarea frecvenţa respiratorie ............... 128
Pregătirea ....................................................... 125
Schimbarea unităţii ......................................... 128
Monitorizarea ECG
Efectuarea ...................................................... 100
Informaţii........................................................... 95
Monitorizarea frecvenţa respiratorie ................... 128
Monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale (TAI)
Efectuarea ...................................................... 137
Informaţii......................................................... 135
Pregătirea ....................................................... 136
Monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale (TA)
Defecţiuni ....................................................... 253
Efectuarea ...................................................... 134
Informaţii......................................................... 129
Pregătirea ....................................................... 132
Monitorizarea Oximetriei..................................... 117
Extinsă............................................................ 119
informaţii ......................................................... 117
Monitorizarea pulsului şi Indicele de Perfuzie,
Monitorizare Oximetrie ................................... 123
Monitorizarea temperaturii
Defecţiuni ....................................................... 257
Efectuarea Monitorizarea temperaturii............ 140
Informaţii......................................................... 139
Pregătirea ....................................................... 139
Monitorizarea tensiunii arteriale, neinvazive (TA)
Efectuarea ...................................................... 132
mV-marker...........................................101, 102, 195
N
NIBP, Specificaţii tehnice ................................... 299
NSTEMI
Măsurarea/ Înterpretarea ECG ....................... 105
O
Oprirea ................................................................. 44
Opţiunile
Opţiunile sistemului ........................................ 141
Oximetrie .............................................................. 20
Oximetrie extinsă .................................................. 20
Oximetry, Specificaţii tehnice ............................. 297
335
P
Pacer
Defecţiuni........................................................ 250
Padele de şoc
Curăţare ......................................................... 225
Defibrilarea Manuală ........................................ 77
Dezinfecţie ...................................................... 225
Modul AED ............................................... 71, 307
Scoaterea ......................................................... 66
Sterilizare........................................................ 225
Patents ............................................................... 321
Personalul specializat ............................................. 1
Pornirea ................................................................ 43
Pregătit pentru şoc
vezi Defibrilarea ................................................ 77
Printing the protocol ............................................ 194
Producator .......................................................... 338
Protocol Şocuri ................................................... 167
Q
QRS
QRS mark ............................................... 153, 281
QRS tone ........................................................ 281
QRS Tone....................................................... 153
QRS tone, dynamic ................................ 153, 155
R
Reacţie RCP
Specificaţii tehnice .......................................... 296
Utilizare ............................................................ 94
Reacție RCP ......................................................... 20
Ready for shock
vezi Defibrilarea .............................. 294, 295, 311
Real-time printing ............................................... 148
Real-time printout ....................................... 101, 290
Reciclare ............................................................ 322
Regular checks ................................................... 209
Reset
Reset configuration ......................................... 165
Reset to default .............................................. 165
Valori implicite ................................................ 164
Retea
Conexiune ........................................................ 39
Defecţiuni........................................................ 249
S
Schimbarea hârtiei imprimantei .......................... 221
Schimbarea unităţii, Monitorizarea CO2 ............. 128
Scop ....................................................................... 4
Selectarea energiei ............................................... 22
Selectarea energiei, automatica
vezi Energie Auto ........................................... 167
vezi Energie Auto ........................................... 167
Self test .............................................................. 219
336
Semnal de deconectare...................................... 167
Semne şi simboluri de avertizare ........................... 3
Senzor CO2, Curăţare ........................................ 227
Senzor de temperatură
Curăţare ......................................................... 227
Dezinfecţie ...................................................... 227
Sterilizare ....................................................... 227
Senzor Oximetrie
Curăţare ......................................................... 226
Dezinfecţie ...................................................... 226
Server fax
Configurarea ................................................... 177
Setarea a filtrelor ................................................ 103
Setarea a filtrelor ECG ....................................... 103
Settings
Alarme ............................................................ 141
Funcţii de monitorizare ................................... 141
Sfârşitul rolei de hârtie ........................................ 150
Siguranţă
Defibrilator .......................................................... 3
General............................................................... 1
Informaţii de siguranţă .................................... 307
Întreţinere ........................................................... 2
Personalul utilizator ............................................ 1
Siguranţa în exploatare pentru utilizator ............. 320
Simboluri ........................................................ 3, 273
Software-ul beta, Versiunea beta ..................43, 244
Spares ................................................................ 228
Specificaţii tehnice
Afisaj............................................................... 290
Alimentare ...................................................... 288
battery ............................................................ 288
Capnometru .................................................... 301
Defibrilator ...................................................... 293
ECG................................................................ 291
ECG cu Electrozi de Terapie .......................... 292
Gestionare Alarme.......................................... 289
Gestionare Energie ........................................ 288
GSM modem .................................................. 297
Imprimanta ..................................................... 290
NIBP ............................................................... 299
oximetry .......................................................... 297
Reacţie RCP ................................................... 296
Sterilizare ........................................................... 223
Cablu traductorului TAI ................................... 227
Senzor de temperatură ................................... 227
Stimulator ............................................................. 22
Stimulator, extern
Informaţii........................................................... 81
Pornirea Funcţiei de Stimulare ......................... 85
Preparing pacer function .................................. 84
Specificaţii tehnice .......................................... 295
Structura de bază a paginilor ................................ 35
Structura de bază a paginilor ................................ 38
Suport
Aparat compact ................................................ 60
Modul conexiuni pacient ................................... 62
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Modulul de afişaj............................................... 61
Suporturi ............................................................... 19
Sursă de alimentare externă................................. 29
Suspendare alarmă .............................................. 25
T
Tabel evoluţie ..................................................... 149
Tahicardii ventriculare ........................................ 159
TCP
Configurarea ........................................... 174, 199
Telemetrie
Configurarea ................................................... 174
Transmisie de date ......................................... 199
Transmisie de date în timp real ...................... 199
Telemetrie
APN ................................................................ 174
Telemetrie
cWEB ............................................................. 174
Telemetrie
TCP ................................................................ 174
Telemetrie
UDP ................................................................ 174
Telemetrie
Conexiuni........................................................ 179
Telemetrie
Introducere adresa e-mail ............................... 179
Telemetrie
Introducere numarul de telefon ....................... 179
Telemetrie
Introducere adresa de internet........................ 179
Telemetrie
Introducere adresa IP ..................................... 179
Telemetrie .......................................................... 180
Telemetrie
Conexiuni........................................................ 182
Telemetrie .......................................................... 199
Telemetrie
APN ................................................................ 199
Telemetrie
TCP ................................................................ 199
Telemetrie
UDP ................................................................ 199
Telemetrie
Transmisie fax ................................................ 199
Telemetrie
Settings .......................................................... 199
Telemetrie
Transmisie de date în timp real ...................... 203
Telemetrie
Transmisie de date ......................................... 204
Temperatura ......................................................... 20
Tensiune arterială invazivă (TAI) .......................... 21
Tensiunea arterială neinvazivă (TA) ..................... 20
Terapia de stimulare ............................................. 83
Termenii generali şi condiţiile ............................. 320
Terminarea rolei hartie ................216, 219, 221, 237
RUM - Versiunea 2.2 – P/N 04130.5
Test software, Test version .................................. 43
Teste, general .................................................... 209
Timp refractar ..................................................... 311
Timpului de funcţionare rămas, Baterii ................. 27
Tipuri de meniuri ................................................... 46
Fereastra de configurare .................................. 50
Meniu contextual curbe .................................... 47
Meniu contextual parametri .............................. 47
Meniu principal ................................................. 49
Tipuri speciale de risc ............................................. 3
Ton puls, dynamic .............................................. 155
Trademarks ........................................................ 321
Transmisia fax
Configurarea ................................................... 177
Transmisie de date
vezi Telemetrie ............................................... 199
Transmisie de date
vezi Telemetrie ............................................... 204
Transmisie de date în timp real
vezi Telemetrie ............................................... 199
vezi Telemetrie ............................................... 203
Transmisie fax
vezi Telemetrie ............................................... 199
U
UDP
Configurarea ............................................174, 199
UMDNS
vezi Classification ................................................ ii
Unitate de monitorizare
Configurare alarme ........................................... 25
Utilizare
Deconectarea şi conectarea modulelor ............ 51
Defibrilarea automatica............................... 68, 74
Funcţii de monitorizare şi diagnostic................. 95
Instrucţiuni generale ......................................... 31
Terapie ............................................................. 63
Utilizarea pe bază de baterii ................................. 27
V
Valori medie pe minut ......................................... 194
Valorile medii ...................................................... 149
Valorilor medii din minut ..................................... 149
Verificarea funcţională
Alimentare ...................................................... 210
check of accessories ...................................... 210
check of the device ......................................... 210
Vizualizări ............................................144, 279, 286
Vizualizări ECG pe termen lung ......................... 115
W
Warning labels ........................................................ 2
Weight ................................................................ 287
337
GS Elektromedizinische·Geräte G. Stemple GmbH
Hauswiesenstrasse 26
86916 Kaufering
Germania
Tel.: +49-8191-65722-0
Fax: +49-8191-65722-22
Web site: www.corpuls.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement