Samsung CE2638N User manual

Samsung CE2638N User manual
CE2638N_POL.fm Page 1 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obsługi i Książka kucharska
CE2638N
Code No.: DE68-01832A
Skrócona instrukcja obsługi ........................................................ 2
Kuchenka .................................................................................... 3
Akcesoria..................................................................................... 3
Panel sterowania......................................................................... 4
O instrukcji obsługi ...................................................................... 4
Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................... 5
Instalacja kuchenki mikrofalowej................................................. 6
Ustawianie czasu ........................................................................ 6
Zasady działania kuchenki mikrofalowej..................................... 7
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni................................... 7
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub
problemów................................................................................... 8
Gotowanie/Odgrzewanie............................................................. 8
Poziomy mocy ............................................................................. 9
Zatrzymanie gotowania ............................................................... 9
Zmiana czasu gotowania ............................................................ 9
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania /gotowania ................ 9
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (c. d. ).................... 10
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania ....................... 10
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania ..................... 11
Wybór akcesoriów..................................................................... 11
Grillowanie................................................................................. 12
Kombinacja mikrofali i grilla....................................................... 12
Gotowanie wieloetapowe .......................................................... 13
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych ......................................... 14
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej ................................... 14
Funkcja pamięci ustawień ......................................................... 14
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence
mikrofalowej .............................................................................. 15
Książka kucharska .................................................................... 16
Czyszczenie kuchenki............................................................... 23
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej......................... 24
Dane techniczne ....................................................................... 24
CE2638N_POL.fm Page 2 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Jeżeli chcesz coś ugotować
Jeżeli chcesz przedłużyć gotowanie o dodatkową minutę
1. Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk
więcej razy.
Pozostaw żywność w kuchence.
Naciśnij przycisk „+30s ” tyle razy,o ile chcesz wydłużyć
czas gotowania.
raz lub
2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków 10min. ,
1min. lub 10s.
Jeżeli chcesz upiec coś na grillu
1. Podgrzej grzałkę grilla do odpowiedniej temperatury
wciskając przycisk
, następnie ustawiając czas
(przyciskami 10min, 1min i 10s) i wciskając przycisk
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie.
Zakończenie gotowania sygnalizowane jest
czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.
2. Umieść żywność w kuchence na specjalnej metalowej
podstawce.
Wciśnij przycisk
Ustaw odpowiedni czas grillowania za
pomocą przycisków 10min, 1min, 10s.
Jeżeli chcesz coś rozmrozić
1. Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Naciśnij przycisk automatycznego rozmrażania ( ) raz
lub więcej razy w zależności od rodzaju rozmrażanej
żywności.
3. Wciśnij przycisk
2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków (kg) i (g) .
3. Naciśnij przycisk
.
.
2
.
CE2638N_POL.fm Page 3 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Kuchenka
Akcesoria
W zależności od wybranego modelu, otrzymacie Państwo w zestawie z
kuchenką różnego rodzaju akcesoria.
WYŚWIETLACZ
OTWORY
WENTYLACYJNE
OŚWIETLENIE
GRILL
DRZWICZKI
1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany
PANEL
STEROWANIA
2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje
talerz szklany.
ZATRZASKI
DRZWICZEK
3. Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu
obrotowym, w środkowej części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna
powierzchnia do umieszczania
artykułów żywnościowych. Może być
łatwo wyjęty w celu oczyszczenia.
PIERŚCIEŃ
PRZYCISK
OBROTOWY
OTWIERANIA
OTWORY
DRZWICZEK
ZATRZASKÓW
ŁĄCZNIK
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
4. Podstawka z metalu , do umieszczania na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu
kombinowanym.
3
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego
i talerza szklanego.
PL
CE2638N_POL.fm Page 4 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Panel sterowania
O instrukcji obsługi
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech
podstawowych rodzajów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmrażania
• Grillowania
• Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są:wygląd kuchenki oraz
panel stero ania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej
Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano
następujące symbole:
PL
1
2
3
4
5
8
9
6
10
7
11
N
Ważne
Uwaga
Ostrzeżenie
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do
szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii
mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych
przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią,
nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a
następnie suchą miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie
były uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
(2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
(3) Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację
producenta kuchni mikrofalowych.
12
1. WYŚWIETLACZ
2. WYBÓR FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA /GOTOWANIA
3. PRZYCISK FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO
ROZMRAŻANIA
4. USTAWIANIE WAGI ŻYWNOŚCI
5. WYBÓR TRYBU MIKROFALE
6. USTAWIANIE ZEGARA
7. PRZYCISK STOP/KASOWANIA
USTAWIEŃ
8. WYBÓR TRYBU
KOMBINOWANEGO
9. WYBÓR TRYBU GRILL
10. USTAWIANIE CZASU
11. PRZYCISK START
12. PRZYCISK OTWIERANIA
DRZWICZEK
4
CE2638N_POL.fm Page 5 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Ważne instrukcje bezpieczeństwa.
Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do późniejszego wglądu.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej
ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Załóż czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je
dziecku.
• NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem,
ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
• Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego
ramienia.
Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą
Powód:
poparzyć.
Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek
Powód:
kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych
oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia ”, szczególnie
podczas rozmrażania.
Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
Powód:
wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla
bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu
co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
•
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą
uszkodzić kuchenkę.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików
ipojemników, np. słoików z odżywkami dla dzieci.
• Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich
Powód:
wybuch
Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.
Rada:
3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Powód:
Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie
Rada:
pochłaniała mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza
Powód:
wydostającego się z kuchenki.
5. ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności
Powód:
zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są
zawsze gorące.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po
Powód:
zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej
się najpierw ochłodzić.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania.
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz
przewód zasilający od gniazdka.
8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się
kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
• Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
9.
10.
11.
12.
13.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do
czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki
mikrofalowej lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w
pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie
powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką
mikrofalową.
5
PL
CE2638N_POL.fm Page 6 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
PL
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej po ierzchni, odpowiednio
wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w
systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:
• Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
• Po zaniku napięcia sieciowego.
20 cm
ponad
85 cm nad
podłogą
10 cm
poza
10 cm z
boku
1. Podczas instalacji kuchenki upewnij się, że w miejscu
ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią
wentylację (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po
bokach, 20 cm powyżej oraz 85 cm nad podłogą).
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz
kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany.
Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
1. Aby wyświetlić czas
w systemie. . .
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Kuchenkę należy ustawić w sposób umożliwiający łatwy
dostęp do wtyczki w gnieździe zasilania
Dla Twojego bezpieczeństwa niniejsze urządzenie musi być
podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230V, 50 Hz
za pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez
wykwalifikowanego specjalistę aby nie narażać użytkownika na
jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym
otoczeniu jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej
dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla
przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy
kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz
pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej
wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
Naciśnij przycisk
...
jeden raz
dwa razy
2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku (h), a minuty za
pomocą przycisku (min).
NIGDY nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż
może to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie
się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie
ochłodzi.
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na
letni i odwrotnie.
3. Kiedy wyświetli się właściwy czas, naciśnij przycisk
zegar rozpoczął pracę.
Rezultat: Czas wyświetla się zawsze wtedy, gdy
kuchenka nie pracuje.
6
aby
CE2638N_POL.fm Page 7 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności
bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• Rozmrażania
• Automatycznego Odgrzewania /Gotowania
• Gotowania
Zasady gotowania
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym
momencie sprawdzić, czy T oja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
1. Naciśnij przycisk
i ustaw czas gotowania na 4 do 5
minut przyciskając przycisk 1 min. odpowiednią ilość
razy.
1. Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie
rozdzielane, ponieważ żywność na talerzu
szklanym jest obracana i dzięki temu równomiernie
ugotowana.
2. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę
przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda
powinna się zagotować
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości
około 2, 5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na
zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła
wewnątrz produktu.
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od
wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej
żywności:
• Ilości i gęstości.
• Zawartości wody.
• Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet
po wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym czas odstania
podany w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany
aby zapewnić:
•
•
Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do
środka.
Jednakową temperaturę w całej potrawie.
7
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
zasilającego. Talerz szklany musi znajdować się w
przeznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli jest używany mniejszy
poziom mocy niż maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej
czasu o zagotowania się.
PL
CE2638N_POL.fm Page 8 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
PL
Gotowanie/Odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę
bez nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij
drzwiczki.
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
X To są zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
X Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy rzwi są dokładnie zamknięte?
1. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetli się ustawienie 750W (maksymalna
moc gotowania):
Wybierz żądany poziom mocy przez
ponowne naciśnięcie przycisku
aż o
ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej
informacji znajduje się w tabeli na następnej
stronie.
2. Ustaw czas gotowania przyciskami 10 min. , 1min. , 10 s.
.
X Żywność nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk
?
• Czy rzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie
zadziałał odłącznik elektryczny?
X Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności ?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie
się obracać.
1) Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy
słyszany będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Przypomnienie o zakończeniu pracy jeden
sygnał trzykrotnie co minutę.
3) Wyświetli się aktualny czas.
X Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych
ścianek kuchni?
X Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Mogą się pojawić niewielkie zakłócenia w pracy telewizora lub odbiornika
radiowego podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby
rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników radiowych
i telewizyjnych oraz anten.
• Jeżeli zakłócenia są odbierane przez mikroprocesor kuchenki, może
skasować się informacja na wyświetlaczu. Aby usunąć ten problem,
odłącz kuchenkę od gniazda zasilania i ponownie ją podłącz. Następnie
ustaw zegar kuchenki.
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać
problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
8
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną
mocą mikrofal (750W), możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s
tyle razy, ile czasu ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna
pracę natychmiast.
CE2638N_POL.fm Page 9 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Poziomy mocy
Zmiana czasu gotowania
Można wybrać jede`n z pośród poziomów mocy zamieszczonych
poniżej.
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s ”
po razie na każde dodane 30 sekund.
Wyjście
Poziom mocy
WYSOKI
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
MIKROFALE
GRILL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
skrócony.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
wydłużony.
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania /
gotowania
W funkcji automatycznego odgrzewania i gotowania czas gotowania
jest zaprogramowany i nie trzeba wciskać przycisku
Można ustawić
wielkość porcji produktu wciskając odpowiednią ilość razy
odpowiadający potrawie przycisk programu automatycznego
podgrzewania lub gotowania.
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij
drzwiczki kuchenki
Zatrzymanie gotowania
Wybierz rodzaj i porcję potrawy, którą chcesz przygotować w
kuchence odpowiednim przyciskiem funkcji
automatycznego podgrzewania i gotowania , wciskanym
raz lub więcej razy, w zależności od wielkości porcji.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się po ok. 2
sekundach. Kiedy się zakończy.
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał
przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Można w dowolnym momencie zatrzymać gotowanie, aby sprawdzić
potrawę.
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki i
naciśnij przycisk
.
2. Aby zakończyć gotowanie.
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie zostanie zakończone.
Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania,
ponownie naciśnij przycisk Cancel ( ).
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania
poprzez naciśnięcie przycisku Cancel
.
Przykład:
9
Wciśnij raz przycisk( ) aby podgrzać jedną filiżankę kawy.
Zajrzyj do tabeli poniżej.
Stosuj tylko przepisy, które są odpowiednie dla kuchenki
mikrofalowej.
PL
CE2638N_POL.fm Page 10 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
PL
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (c. d. )
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji
automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów
odstania i odpowiednich zaleceń.
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu, ryb,
ciast lub chleba.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie. Należy
tylko wybrać odpowiedni program i wagę produktu.
Rodzaj
potrawy /
Przycisk
Wielkość
porcji
Czas
odstania
Gotowe danie
(schłodzone)
300-350 g
400-450 g
3 min.
Napoje
150 ml
(Kawa, mleko, (1 filiżanka)
herbata, woda
250 ml
o temperaturze (1 kubek)
pokojowej)
1-2 min.
Zalecenia
Stosuj tylko naczynia, które są bezpieczne dla kuchenki
mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwiczki kuchenki.
Ułóż składniki na talerzu ceramicznym,
przykryj go przezroczystą folią i umieść
na szklanym talerzu. Taki gotowy
posiłek składa się z trzech składników,
np. mięsa z sosem, warzyw i dania
dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy
makaron.
1. Naciśnij przycisk Auto( ) .
Rezultat: Wyświetli się następująca informacja:
Wlej płyn do ceramicznego naczynia i
podgrzewaj odkryty. Umieść filiżankę
(150ml) lub kubek (250ml) na środku
talerza szklanego. Zamieszaj dokładnie
przed i po odstaniu.
Wciśnij przycisk Auto ( ) raz lub kilka razy, w zależności
od rodzaju rozmrażanej żywności. Szczegóły na ten temat
przedstawiono w tabeli na następnej stronie.
2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków kg i g .
Gotowe danie
(mrożone)
300-350 g
400-450 g
4 mins
Zapiekanka z
makaronem
(mrożona)
200 g
400 g
2-3 min.
Mini-Quiche/
Mini-Pizza
(mrożone)
150 g
(4-6szt. )
250 g
(7-9szt. )
-
Fish Gratin
(mrożone)
200 g
400 g
2-3 min.
Weź gotowe mrożone danie i sprawdź,
czy nadaje się do przyrządzania w
kuchence mikrofalowej. Ponakłuwaj folię
i połóż na środku talerza szklanego. Ten
program jest odpowiedni do gotowych
mrożonych dań składających się z 3
składników (np. mięsa z sosem, warzyw
i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż
czy makaron.
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
X Rozmrażanie rozpoczęte
X Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym
połowę czasu rozmrażania dla
przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności
aby
X Ponownie naciśnij przycisk
zakończyć rozmrażanie. Po zakończeniu
rozmrażania:
1) Kuchenka wyda cztery sygnały dźwiękowe
2) Następnie trzy sygnały przypominające co
minutę
3) Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas
Włóż mrożoną zapiekankę do
odpowiedniego naczynia żaroodpornego
i umieść je na metalowej podstawce.Ten
program jest odpowiedni do mrożonych
zapiekanek z makaronu, jak lasagne,
canneloni czy macaroni.
Umieść mrożone mini-quiche czy minipizze na metalowej podstawce.
Włóż mrożoną zapiekankę do
odpowiedniego naczynia żaroodpornego
i umieść je na metalowej podstawce.Ten
program jest odpowiedni do gotowych
mrożonych zapiekanek składających się
z filetów ryb z warzywami i sosem.
10
Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz
funkcję gotowanie/rozmrażanie w trybie mikrofale z poziomem
mocy 180W. Więcej informacji znajduje się w rozdziale
"Gotowanie/Odgrzewanie"na stronie 8 niniejszej instrukcji.
CE2638N_POL.fm Page 11 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania
Wybór akcesoriów
Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów, wartości, czasów
odstania i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.
Usuń opakowanie z zamrożonej żywności. Umieść mięso, drób lub ryby
na talerzu obrotowym.
Używaj wyłącznie przedmiotów przeznaczonych do kuchenek
mikrofalowych; nie stosuj plastikowych pojemników, naczyń,
papierowych kubków, ręczników, itp.
Kod
Rodzaj
żywności
Mięso
Drób
Ryby
Chleb/
Ciasto
Wielkość
porcji
200 - 1500 g
Jeżeli chcesz zastosować opcję kombinowaną (grill
+mikrofale), używaj tylko naczyń, które są żaroodporne i
można je stosować w kuchence mikrofalowej.
Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić
kuchenkę.
Czas
Zalecenia
odstania
20-60 min. Osłoń krawędzie aluminiową
folią. Po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego odwróć mięso. Ten
program bardzo dobrze nadaje
się do rozmrażania wołowiny,
wieprzowiny, steków, bitek
wieprzowych lub mięsa
mielonego.
200 - 1500 g
20-60 min. Skrzydełka i udka osłoń folią
aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego odwróć
mięso. Korzystając z tego
programu możesz rozmrażać
kurczaki całe i porcjowane.
200 - 1500 g
20-50 min. Ryby osłoń folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć ryby. Przy pomocy tego
programu możesz z bardzo
dobrym skutkiem rozmrażać ryby
w całości jak i filety.
125 - 625 g
5-20 min. Połóż chleb na kawałku papieru
kuchennego i obróć go, jak tylko
kuchenka zasygnalizuje połowę
rozmrażania. Umieść ciasto na
szklanym talerzu i obróć je, w
miarę możliwości, jak tylko
kuchenka zasygnalizuje połowę
rozmrażania. (Kuchenka cały
czas pracuje i zatrzyma się po
otwarciu przez Ciebie
drzwiczek). Ten program można
wykorzystywać do rozmrażania
każdego rodzaju pieczywa,
zarówno pokrojonego, jak i w
całości;krążków lub całej
bagietki. Krążki bagietki należy
układać w koło. Za pomocą tego
programu można również
rozmrażać różnego rodzaju
ciasta: drożdżowe, biszkopty,
serniki. Nie nadaje się on jednak
do ciast kruchych i chrupkich,
owocowych, zawierających krem
lub dekorowanych polewą
czekoladową.
11
Więcej szczegółów znajduje się na stronie 15 w rozdziale „Naczynia,
które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ”
PL
CE2638N_POL.fm Page 12 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
PL
Grillowanie
Kombinacja mikrofali i grilla
Grill pozwala podgrzewać, opiekać i smażyć szybko i bez użycia
mikrofali. W tym celu wyposażono kuchenkę w podstawkę metalową
jako wyposażenie dodatkowe.
Można też łączyć w trakcie gotowania mikrofale i grill aby
jednocześnie szybko ugotować i zapiec potrawę
1. Podgrzej wstępnie grill do żądanej temperatury wciskając
przycisk
, ustawiając czas podgrzania odpowiednimi
przyciskami (10min, 1min, 10s) oraz wciskając
.
ZAWSZE używaj odpowiednich naczyń. Idealnie do tego nadają
się naczynia szklane lub ceramiczne, pozwalają bowiem
mikrofalom na penetrację gotowanej żywności.
ZAWSZE używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence.
Mogą być bardzo gorące.
1. Otwórz drzwiczki kuchenki, połóż żywność na podstawce
drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym.
Zamknij drzwiczki.
2. Otwórz drzwiczki i umieść potrawę na podstawce
metalowej.
2. Naciśnij przycisk Combi, symbol (
).
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawią się następujące
wskazania:
(tryb mikrofale +grill)
600W (moc wyjściowa)
3. Wciśnij przycisk
Ustaw czas grillowania za pomocą
przycisków 10min, 1min, 10s.
(Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut)
4. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Grillowanie rozpoczęte. Gdy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Naciskaj przycisk Combi (
) aż zostanie
wyświetlony właściwy poziom mocy.
Nie jest możliwe ustawianie temperatury grilla.
3. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków 10min,
1min, 10s. Maksymalny czas grillowania w tym trybie
wynosi 60 minut.
Nie należy się niepokoić, gdy element grzejny włącza się i
wyłącza w trakcie grillowania. System zabezpiecza w ten sposób
kuchenkę przed przegrzaniem.
4. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie kombinowane rozpoczęte. Gdy się
zakończy
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w
kuchence, ponieważ mogą być bardzo gorące.
12
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi
600 W.
CE2638N_POL.fm Page 13 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Gotowanie wieloetapowe
W Państwa kuchence mikrofalowej możliwe jest zaprogramowanie
gotowania składającego się z trzy etapów
Przykład: Chcesz rozmrozić produkt, a następnie ugotować go bez
konieczności ustawiania każdego kolejnego z etapów po zakończeniu
poprzedniego. W ten sposób możesz np. rozmrozić i następnie
ugotować 500 g ryby w trzy etapach:
•
•
•
PL
6. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski
10min , 1min , 10s (w przykładzie 10 minut)
7. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Trzy tryby pracy kuchenki (rozmrażanie, czas
odstania i dwa)zostały zaprogramowane jeden
po drugim. W zależności od wybranego trybu
rozmrażania, kuchenka może w połowie
procesu zasygnalizować konieczność
obrócenia rozmrażanego produktu.
X Po zakończeniu gotowania słyszalny
będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
X Następnie trzy razy, co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał
przypominający.
X Wyświetli się aktualny czas.
Rozmrażanie
Gotowanie I
Gotowanie II
W gotowaniu wielostopniowym możesz programować od dwóch do
Trzy etapów gotowania
Jeśli wybrane zostały trzy etapy gotowania, pierwszym z nich
musi być rozmrażanie.
Nie wciskaj przycisku
przed zakończeniem programowania
ostatniego etapu gotowania
1. Wciśnij przycisk Auto (
) raz lub kilka razy.
2. Ustaw wagę produktu za pomocą przycisków kg i g
(w przykładzie –500 g).
3. Wciśnij przycisk
.
Mikrofale tryb (I):
;
jeżeli to konieczne, ustaw poziom mocy
wciskając przycisk poziomu mocy
odpowiednią ilość razy
(w przykładzie 600W).
4. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski
10min , 1min , 10s (w przykładzie 4 minuty).
5. Wciśnij przycisk
Grill tryb (II):
.
13
CE2638N_POL.fm Page 14 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
PL
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
Funkcja pamięci ustawień
Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
Niniejsza kuchenka posiada funkcję pamięci ostatniego ustawienia
użytkownika.
1. Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat: Następująca informacja
pojawia się na wyświetlaczu:
1. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków 10min ,
1min , 10s.
Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu
przycisków kuchenki.
2. Naciśnij przycisk
.
2. Naciśnij równocześnie przyciski
i
aby ponownie
włączyć sygnał dźwiękowy.
Rezultat: Następująca informacja pojawia się na
wyświetlaczu:
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.
1) Gdy gotowanie się zakończy, rozlegnie się trzykrotny sygnał
przypominający, co minutę. Następnie ustawienie zostanie
skasowane z pamięci kuchenki.
2) Jeżeli nie zostanie wykonana żadna operacja po otwarciu i
zamknięciu drzwi kuchenki przez 30 sekund, nastąpi
automatyczne skasowanie pamięci ustawienia kuchenki.
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej
Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcje zabezpieczającą przed
niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane (np. dzieci)w
sposób przypadkowy.
K chenka może być zablokowana w każdej chwili.
3) Skasowanie pamięci ustawienia nastąpi również po wciśnięciu
przycisku Cancel( ) .
1. Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat: Żadne funkcje kuchenki nie mogą by
uruchomione:
2. Naciśnij równocześnie przyciski
i
ponownie.
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
14
CE2638N_POL.fm Page 15 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny
swobodnie docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub
pochłaniane przez stosowane naczynia.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej,
nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie
Zalecenia
Folia aluminiowa
Może być stosowana w małych
ilościach w celu zabezpieczenia
niektórych fragmentów przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianek kuchni lub została
użyta w zbyt dużych ilościach mogą
wystąpić iskrzenia.
Talerz do smażenia
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż
8 min.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
Porcelana, wyroby garncarskie
emaliowane naczynia gliniane itp. Są
odpowiednie pod warunkiem, że nie są
zdobione metalem.
Tekturowe półmiski
jednorazowego użytku
Opakowania produktów
gotowych do spożycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
poliestyrenowe
•
•
Torebki papierowe Papier z
makulatury lub
opaski metalowe
Naczynia szklane
• Naczynia, w
których potrawy są
przygotowywane w
kuchni
mikrofalowej a
następnie
podawane na stół
• Naczynia z
cienkiego szkła
•
Słoiki szklane
Metalowe
• Półmiski
• Opaski zaciskowe do torebek
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i ręczniki
•
Mrożonki są czasem pakowane do
takich półmisków.
Papier z
makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
Mogą być użyte do podgrzania
żywności. Przegrzanie może
doprowadzić do stopienia
poliestyrenu.
Mogą się zapalić.
Mogą spowodować iskrzenie.
15
•
Cienka,
przezroczysta folia
•
Torebki do
mrożonek
Papier woskowy lub
tłuszczo odporny
Nadają się
Nie nadają się
Mogą być używane pod warunkiem, że
nie posiadają metalowych ozdób.
Mogą być używane do podgrzania
żywności lub płynów. Delikatne szkło
może pęknąć jeżeli zostanie
gwałtownie rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się
wyłącznie do podgrzewania.
Mogą powodować iskrzenia i
doprowadzić do pojawienia się ognia.
Mogą być używane przy krótkich
czasach gotowania lub pieczenia.
Także do pochłaniania nadmiaru
wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
Szczególnie gdy są wykonane z
tworzywa termoodpornego. Niektóre
inne rodzaje tworzyw mogą ulec
odkształceniu lub odbarwieniu w
wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania
wilgotności w żywności. Nie powinna
dotykać żywności. Zachowaj
ostrożność podczas zdejmowania
folii, ponieważ wydobywać się będzie
spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to
torebki, w których można żywność
gotować gdy są one przeznaczone do
gotowania w kuchenkach
mikrofalowych. Nie powinny by
hermetyczne. W razie konieczności
przebij torebkę widelcem.
Można go stosować do utrzymania
poziomu wilgotności w żywności oraz
w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
PL
CE2638N_POL.fm Page 16 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska
PL
MIKROFALE
Rodzaj
żywności
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymana i pochłonięta
przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe.
Mikrofale wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne
ruch molekuł powodują tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego
żywność.
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
Groszek
zielony
300g
600W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżka stołowa) zimnej
wody.
Zielona fasola
300g
600W
8½-9½
2-3
Dodaj 30 ml
(2 łyżka stołowa)
gorącej wody.
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300g
600W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżka stołowa) zimnej
wody.
Mieszanka
warzywna
(chińska)
300g
600W
8½-9½
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżka stołowa) zimnej
wody.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie
efektywnego oddziaływania na żywność.
Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale
przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier
czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych
naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności;świeże lub zamrożone warzywa, owoce,
makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi,
półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie
mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować
wszystko to co na konwencjonalnej kuchni. Na przykład rozpuszczone masło czy
czekolada (patrz rozdział sposoby i wskazówki).
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca
woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność
może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową
przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Rodzaj
żywności
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
Szpinak
150g
600W
5-6
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżka stołowa) zimnej
wody.
Brokuły
300g
600W
9½-10½
2-3
Dodaj 30 ml
(2 łyżka stołowa) zimnej
wody.
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką –ryż dwukrotnie
zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po
gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła
lub masło. Pamiętaj:ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do
gotowania.
Makaron:
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura
wydostanie się z gotowanej w kuchence żywności.
Rodzaj
żywności
Zalecenia
Zalecenia
16
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj
wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez
przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu.
Przykryj na czas odstania i dokładnie odsącz przed podaniem
Porcja
Moc
Czas
(w min. )
Czas
odstania
(w min. )
Zalecenia
Ryż biały
(paraboliczny)
250g
750W
15-16
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody
Ryż brązowy
(paraboliczny)
250g
750W
20-21
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody
Ryż mieszany
(biały +dziki)
250g
750W
16-17
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody
Mieszanka
(ryż +ziarno)
250g
750W
17-18
5
Dodaj 400 ml
zimnej wody
Makaron
250g
750W
10-12
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody
CE2638N_POL.fm Page 17 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
ODGRZEWANIE
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane
ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w
przewodniku zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową
+18º C do +20º C lub schłodzonej w lodówce żywności +5ºC do +7ºC.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia,
wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednia do podania
temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Wskazówka:Potnij warzywa na mniej więcej równe części. Im mniejsze, tym
szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy
kuchenki (750W).
Rodzaj
żywności
Poziomy mocy i mieszanie
W zależności od rodzaju żywności należy stosować różną moc kuchenki.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Lepiej
jest w większości używać mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa
jest delikatna, w dużych ilościach czy lepiej jest ją podgrzać szybko.
Porcja
Czas
(w min. )
Czas
odstania
(w min. )
Zalecenia
Brokuły
250g
4-4½
3
Przygotuj równej wielkości
kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć
najlepsze rezultaty.
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż. st.
)wody.
Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Aby
uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po
podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas
odstania. Zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub
szklanego mieszadełka.
Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecane jest ustawienie krótszego czasu i jeżeli to
będzie konieczne - wydłużenie gotowania.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250g
5-5½
3
Przygotuj równej wielkości
kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 łyż. )wody lub masła. Gotuj aż
zmięknie.
Bakłażany
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i
pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż. )
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj małe lub pokrojone.
Nie dodawaj wody. Skrop
sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i
sól. Osusz przed podaniem.
Cebula
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na
połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż. )wody.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7-8
3
Zważ obrane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobna kostkę.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie, może być
pomocne przy następnych próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca. Pozostaw
jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby oddało temperaturę do otoczenia.
Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli
poniżej.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też
rozdział “Instrukcje bezpieczeństwa ”.
ODGRZEWANIE PŁYNÓW
Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się
kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj
podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć
zagotowania czy wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem
plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka oraz zamieszanie przed,
17
PL
CE2638N_POL.fm Page 18 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Pokarmy stałe:
Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywką. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu!Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie
zamieszaj i sprawdź temperaturę:między 30º do 40º C.
Rodzaj
żywności
Mleko:
Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie
podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, gdyż może ona wybuchnąć z
przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem !Zawsze
starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana
temperatura podania wynosi ok. 37ºC.
ZAPAMIĘTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów
dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w
ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
Napoje
150ml
750W
(Kawa,
(1filiżanka)
mleko,
250ml
herbata,
(1 kubek)
woda o
temperaturze
pokojowej)
1½-2
Zupa
(schłodzone)
250g
750W
Gulasz
(schłodzone)
350g
Spaghetti
(schłodzone)
1-2
Wlej płyn do
ceramicznego naczynia
i podgrzewaj odkryty.
Umieść filiżankę
(150ml) lub kubek
(250ml) na środku
talerza szklanego.
Zamieszaj dokładnie
przed i po odstaniu.
3½-4
2-3
Wlej do ceramicznego
talerza. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj po
podgrzaniu. Zamieszaj
przed podaniem.
600W
5½-6½
2-3
Nałóż gulasz do
ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową
pokrywką. Mieszaj od
czasu do czasu w
trakcie podgrzewania
oraz przed i po
odstaniu.
350g
600W
4½-5½
3
Nałóż spaghetti (lub
inny makaron
jajeczny)na płaski,
ceramiczny talerz.
Przykryj folią do
kuchenek. Zamieszaj
przed podaniem.
Makaron z
sosem
(schłodzone)
350g
600W
5-6
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza
makaron (ravioli,
tortellini). Przykryj
pokrywką plastikową.
Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie
podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350g
450g
600W
5½-6½
6½-7½
3
Przygotuj danie
składające się z 2-3
składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj
specjalną folią do
mikrofali.
2-2½
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Pokarm
stały
(warzywa
+mięso)
Owsianka
(ziarno
+mleko
+owoce)
Mleko
niemowlęce
Porcja Moc
190g
190g
600W
600W
100ml 300W
200ml
Czas
30s
20s
30-40s
1min.do
1min.10.
Czas
Zalecenia
odstania
(w min. )
2-3
Nałóż do ceramicznego
talerza. Pogrzej pod
przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2 3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź
dokładnietemperaturę.
2-3
2-3
Nałóż do ceramicznego
talerza. Pogrzej pod
przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2 3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź
dokładnietemperaturę.
Wlej mleko do sterylnej
butelki szklanej. Dobrze
zamieszaj i wstrząśnij
przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte.
Dobrze wstrząśnij 3 min.
przed odstaniem jak i przed
podaniem.Zawsze
starannie sprawdź
temperaturę przed
podaniem mleka dziecku.
18
Zalecenia
CE2638N_POL.fm Page 19 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
ROZMRAŻANIE
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na
poziomie rozmrażania (180 W).
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają
delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w
przypadku niespodziewanych gości.
Rodzaj
żywności
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń
wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na
odparowanie powstałego po rozmrożeniu płynu.
Mięso
Kotlety
wołowe
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w
połowie czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie
stało się ciepłe.
Steki
wieprzowe
Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można
owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania. Jeżeli jednak
mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym
rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Drób
Porcjowany
kurczak
Cały kurczak
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas
potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z
tabeli zamieszczonej poniżej.
Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie, a małe
kawałki szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie
zamrażania jak i rozmrażania żywności.
Ryby
Filety rybne
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18º do -20º C
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki
(po 50 g
szt. )
Tostowy/
Sandwich
pieczywo
ciemne
(wieloziarmiste)
19
Porcja
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
250g
500g
5-6
10-12
250g
5½-6½
500g
(2 kawałki)
13-14
900g
26-28
200g
(2 filety)
400g
(4 filety)
6-7
Zalecenia
5-25
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.
Cieńsze końce owiń folią
aluminiową. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
15-40
Włóż kawałki kurczaka
skórą do dołu, a całego
kurczaka piersią do dołu
na płaskim, ceramicznym
talerzu. Cieńsze końce jak
skrzydełka owiń folią
aluminiową. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
5-15
Połóż r yby na płaskim,
ceramicznym talerzu. Ułóż
cieńsze końce pod gr
ubsze. Cieńsze końce
owiń folią aluminiową.
Obróć na drugą stronę po
upływie połowy
czasu!
10-12
250g
5½-6½
5 - 10
Rozłóż owoce na płaskim,
szklanym naczyniu (o
dużej średnicy).
2 szt.
4 szt.
1-1½
3-3½
5 - 20
250g
4½-5
500g
8-10
Rozłóż bułki naokoło
talerza lub chleb na
papierze kuchennym i
połóż na talerzu
obrotowym. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
PL
CE2638N_POL.fm Page 20 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
GRILL
MIKROFALE +GRILL
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką, wewnątrz komory
kuchenki. Działa gdy drzwiczki są zamknięte a talerz obraca się. Obracanie się
talerza powoduje lepsze pieczenie potraw. Wstępne rozgrzanie grilla przyśpiesza
pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych, gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety, kiełbasy, steki, hamburgery, bekon, schab, szynka, cienkie porcje ryby,
sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla i
szybkości gotowania mikrofalowego. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i
obracającym się talerzu. Obracanie się talerza powoduje lepsze pieczenie
potraw. Trzy kombinacje są dostępne w Państwa kuchence:
600 W +Grill, 450 W +Grill, 300 W +Grill.
WAŻNA WSKAZÓWKA
Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill
+mikrofale:
Do tego trybu gotowania nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy
które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować
grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w
połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale +grill:
Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofale. Powinny być odporne na
ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych, gdyż mogą ulec stopieniu.
jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji
pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawce
metalowej, chyba, że są inne zalecenia w przepisie książki kucharskiej.
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że element
grzejny grilla jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory
w pozycji pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na
podstawce metalowej, chyba, że są inne zalecenia w przepisie książki
kucharskiej. Całość należy umieścić na talerzu obrotowym. Prosimy skorzystać z
odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.
Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z
ob stron.
20
CE2638N_POL.fm Page 21 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Grillowanie zamrożonej żywności
PL
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Bułki
2 szt.
4 szt.
Zapiekanki
(pomidory,
ser, szynka,
pieczarki)
250 -300 g
(2szt.)
Moc
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 2 strony
(w min. ) (w min. )
Mikrofale+
Grill
300W+
Grill
1-1½
2-2½
Grill
450 W
+ Grill
7½-8½
--
1-2
1-2
Zalecenia
Ułóż bułki w koło na
podstawce
metalowej. Drugą
stronę bułek
przypiecz wg
uznania. Odstaw na
2 - 5 minut.
Połóż zapiekankę na
środku podstawki
metalowej. 2, 3
zapiekanki ułóż obok
siebie na podstawce.
Po upieczeniu
odstaw na 2 - 3
minuty.
MiniQuiche/
Mini-Pizza
(mrożone)
250 -300 g
(9 szt.)
300 W
+ Grill
10-12
--
Umieść mrożone
mini-quiche czy minipizze na metalowej
podstawce
Zapiekanki
(warzywa,
ziemniaki)
400 g
450 W
+ Grill
13-15
--
Włóż zamrożoną
zapiekankę do
małej, okrągłej miski
ze szkła
żaroodpornego.
Miskę postaw na
podstawce
metalowej. Odstaw
na 2 - 3 minuty.
Makaron
(canelloni,
macaroni,
lasagne)
400 g
600 W
+ Grill
15-17
--
Włóż makaron do
prostokątnego
naczynia ze szkła
żaroodpornego.
Całość umieść na
talerzu obrotowym.
Pozostaw do dstania
na 2 - 3 minuty.
21
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Moc
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 2 strony
(w min. ) (w min. )
Zapiekana
z rybą
(mrożona)
400 g
600 W
+ Grill
16-18
--
Kawałki
kurczaka
(Nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
4-4½
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-6
Zalecenia
Włóż mrożoną
zapiekankę do
odpowiedniego
naczynia
żaroodpornego i
umieść je na
metalowej
podstawce. Miskę
postaw na podstawce
metalowej. Odstaw
na 2 - 3 minuty.
Ułóż kawałki na
podstawce
metalowej.
Ułóż frytki na
papierze do
pieczenia i na
podstawce
metalowej.
CE2638N_POL.fm Page 22 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
Grillowanie świeżej żywności
Rodzaj
żywności
świeżej
Należy wstępnie ogrzać grill przez 4 minuty.
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Moc
4 szt.
(25g szt. )
Grill
3½-4½
4½-5½
Bułki
2-4 sztuki
(upieczone)
Grill
2-3
1-2
Tosty
Pieczone
pomidory
200 g
(2 szt. )
400 g
(4 szt. )
300 W
+Grill
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 2 strony
(w min. ) (w min. )
3½-4½
--
6-7
Zalecenia
Połóż tosty na
metalowej podstawce
jeden obok drugiego.
Potnij pomidory na
połówki. Na wierzch
połóż trochę sera.
Ułóż je na płaskim
naczyniu
żaroodpornym.
Całość ustaw na
podstawce
metalowej.
2 szt.
(300 g)
450 W
+ Grill
4-5
--
Najpierw przypiecz
same tosty. Potem
połóż je razem z
dodatkami na
podstawce
metalowej.
Dwa -naprzeciw
siebie. Pozostaw do
odstania na 2 - 3
minuty.
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
600 W
+ Grill
5-6
7-8
--
Potnij ziemniaki na
połówki. Ułóż je
przeciętym bokiem w
stronę grilla na
podstawce
metalowej.
8½-9½
9-10
Przypraw mięso i
dodaj oleju. Ułóż
kawałki dookoła
podstawki kośćmi
do środka.
Pojedynczego
kawałka nie
umieszczaj na środku
podstawki. Pozostaw
do odstania na 2 - 3
minuty.
450 -500 g 300 W
(2 szt)
+ Grill
Steki
wieprzowe
Połóż bułki
bezpośrednio na
talerzu obrotowym
spodem do dołu.
Tost
hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
Kurczak w
kawałkach
Kotlety
jagnięce
Pieczone
jabłka
22
Porcja
Moc
400 g
(4 szt)
Grill
11-13
8-9
Posmaruj mięso
olejem z
przyprawami. Ułóż
wokół podstawki. Po
upieczeniu pozostaw
do odstania na 2 - 3
minuty.
Mikrofa
le+ Grill
(300W+
Grill)
7-9
(Grill)
Posmaruj mięso
olejem z
przyprawami. Ułóż
wokół podstawki. Po
upieczeniu pozostaw
do odstania na 2 - 3
minuty.
300 W
+ Grill
5-6
--
250 g
(2 szt)
1 jabłko
(200g)
2 jabłko
(400g)
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 2 strony
(w min. ) (w min. )
6½-7½
6-8
Zalecenia
Obierz jabłka i
napełnij je
rodzynkami i
dżemem. Na
wierzchu posyp
migdałami. Ułóż
jabłka na płaskim
naczyniu
żaroodpornym.
Całość postaw na
talerzu obrotowym.
CE2638N_POL.fm Page 23 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się
tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej:
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 750 W, aż masło się rozpuści.
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut,
450W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj
rękawic do wyjmowania!
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z
mocą 300 W, aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osuszoną włóż do
małej, żaroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g)z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 750 W przez 3 ½ do 4 ½ minuty aż
lukier/ polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z
przykryciem dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10 -12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist-off,
połóż je na zakrętkach i odczekaj przez 5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).
Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez
6 ½ do 7 ½ minuty z mocą 750 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3½-4 ½ minutowego podgrzewania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania
przez 2 - 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z
kuchenki!
•
•
•
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy
drzwiczki zamykają się prawidłowo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych
zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc
uszczelki drzwiowe zwróć zczególną uwagę, aby upewnić się, że
nie ma w nich cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
Wyczyść komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, ale
zaczekaj do chwili ostygnięcia aby uniknąć poparzenia.
CE2638N_POL.fm Page 24 Wednesday, June 13, 2001 10:03 PM
PL
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
• Są złamane zawiasy drzwiowe.
• Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
• Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu
posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega
się możliwość dokonania zmian zarówno danych technicznych, jak i
instrukcji obsługi.
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy
lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj
następujące czynności:
• Wyjmij wty, czkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
• Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na
robocze części kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach
komercyjnych.
24
Model
CE2638N
Źródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Kombinowany tryb
1200 W
1100 W
2300 W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W / 750 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
System chłodzenia
Wentylator
Wymiary (szer × wys × głęb)
Zewnętrzne
Komory
489 x 275 x 383 mm
306 x 181 x 320 mm
Objętość komory
17 l
Waga netto
ok. 14, 5 kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement