Samsung CE2733N, CE2733, CE2713N User manual

Samsung CE2733N, CE2733, CE2713N User manual
CE2733N_13N_pol.fm Page 1 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obsługi i Książka kucharska
CE2733N/CE2733NT
CE2713N/CE2713NT
Code No. : DE68-01786H
Skrócona instrukcja obsługi .........................................................2
Kuchenka .....................................................................................4
Akcesoria .....................................................................................4
Panel sterowania .........................................................................5
O instrukcji obsługi.......................................................................6
Warunki bezpiecznej eksploatacji................................................6
Instalacja kuchenki mikrofalowej .................................................8
Ustawianie czasu (CE2733N/CE2733NT)...................................8
Zasady działania kuchenki mikrofalowej......................................9
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni ...................................9
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub
problemów .................................................................................10
Gotowanie/Odgrzewanie ...........................................................10
Poziomy mocy............................................................................11
Zatrzymanie gotowania..............................................................11
Zmiana czasu gotowania ...........................................................12
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania /gotowania ...............12
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania ...............................13
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2733N/CE2733NT) ..............................................................14
Rozmrażanie żywności (CE2713N/CE2713NT) ........................14
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2733N/CE2733NT) ..............................................................15
Używanie talerza Crusty (CE2733NT/CE2713NT)....................15
Ustawianie programów dla talerza Crusty
(CE2733NT/CE2713NT)............................................................16
Wybór pozycji grzałki grilla ........................................................17
Wybór akcesoriów......................................................................17
Grillowanie .................................................................................18
Kombinacja mikrofali i grilla .......................................................19
Gotowanie wieloetapowe (CE2733N/CE2733NT).....................20
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
(CE2733N/CE2733NT) ..............................................................21
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej
(CE2733N/CE2733NT) .............................................................21
Funkcja pamięci ustawień (CE2733N/CE2733NT)....................21
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence
mikrofalowej ...............................................................................22
Książka kucharska .....................................................................23
Czyszczenie kuchenki ...............................................................30
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej .........................31
Dane techniczne ........................................................................31
CE2733N_13N_pol.fm Page 2 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Model : CE2733N/CE2733NT
Jeżeli chcesz coś ugotować
Jeżeli chcesz przedłużyć gotowanie o dodatkową minutę
Pozostaw żywność w kuchence.Naciśnij przycisk „+30s ”
tyle razy,o ile chcesz wydłużyć czas gotowania.
1. Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk
więcej razy.
raz lub
Jeżeli chcesz upiec coś na grillu
2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków
10min.,1min. lub 10s.
1. Podgrzej grzałkę grilla do odpowiedniej temperatury
wciskając przycisk
, następnie ustawiając czas
(przyciskami 10min,1min i 10s) i wciskając przycisk
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie.
Zakończenie gotowania sygnalizowane jest
czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.
2. Umieść żywność w kuchence na specjalnej metalowej
podstawce.
Wciśnij przycisk
Ustaw odpowiedni czas grillowania za
pomocą przycisków 10min,1min,10s.
3. Wciśnij przycisk
Jeżeli chcesz coś rozmrozić
1. Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Naciśnij przycisk automatycznego rozmrażania ( ) raz
lub więcej razy w zależności od rodzaju rozmrażanej
żywności.
2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków kg i g .
3. Naciśnij przycisk
.
.
2
.
CE2733N_13N_pol.fm Page 3 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Skrócona instrukcja obsługi (ciąg dalszy)
Model : CE2713N/CE2713NT
Jeżeli chcesz coś ugotować
Jeżeli chcesz zmienić czas gotowania
Pozostaw żywność w kuchence. Obracając pokrętłem
TIMER zmień czas gotowania.
4. Włóż żywność do kuchenki. Wybierz poziom mocy
obracając pokrętłem „COOKING POWER CONTROL ”.
5. Wybierz czas gotowania obracając pokrętłem TIMER .
Jeżeli chcesz upiec coś na grillu
1. Ustaw pokrętło „COOKING POWER CONTROL ” na
symbol Grilla( ).
2. Za pomocą pokrętła „TIMER ” ustaw czas grillowania.
Jeżeli chcesz coś rozmrozić
1. Włóż zamrożoną żywność do kuchenki i ustaw pokrętło
„COOKING POWER CONTROL” na symbol rozmrażania
( ).
2. Za pomocą pokrętła „TIMER ” ustaw czas rozmrażania.
3
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 4 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
PL
Kuchenka
Akcesoria
Model: CE2733N/CE2733NT
W zależności od wybranego modelu, otrzymacie Państwo w zestawie z
kuchenką różnego rodzaju akcesoria.
WYŚWIETLACZ
OTWORY
WENTYLACYJNE
OŚWIETLENIE
GRILL
DRZWICZKI
1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.
PANEL
STEROWANIA
2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
ZATRZASKI
DRZWICZEK
3. Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu
obrotowym, w środkowej części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna
powierzchnia do umieszczania
artykułów żywnościowych. Może być
łatwo wyjęty w celu oczyszczenia.
PIERŚCIEŃ
PRZYCISK
OBROTOWY
OTWIERANIA
OTWORY
DRZWICZEK
ZATRZASKÓW
ŁĄCZNIK
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
4. Podstawka z metalu , do umieszczania na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu
kombinowanym.
Model: CE2713N/CE2713NT
OŚWIETLENIE
OTWORY
WENTYLACYJNE
DRZWICZKI
GRILL
POKRĘTŁO
TIMERA
POKRĘTŁO
REGULACJI MOCY
COOKING POWER CONTROL
ZATRZASKI
DRZWICZEK
PIERŚCIEŃ
PRZYCISK
OBROTOWY
OTWIERANIA
DRZWICZEK
OTWORY
ZATRZASKÓW
ŁĄCZNIK
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
4
5. Talerz Crusty (tylko CE2733NT/CE2713NT),zobacz na
stronie 15
Przeznaczenie: Talerz Crusty służy do opiekania
potraw „na chrupko ”, lepiej niż
mikrofale,grill czy kombinacja tych
funkcji.Pomaga on uzyskać efekt
chrupiącej powierzchni ciasta
pizzy,zapiekanki czy chrupiących,
złocistych frytek.
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i
talerza szklanego.
CE2733N_13N_pol.fm Page 5 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Panel sterowania
Model:CE2733N/CE2733NT
Model:CE2713N/CE2713NT
5
1
6
2
4
5
1
2
7
3
8
6
3
9
4
1.
2.
3.
4.
USTAWIANIE WAGI ŻYWNOŚCI
WYBÓR TRYBU GRILL
WYBÓR TRYBU MIKROFALE
PRZYCISK STOP /KASOWANIA
USTAWIEŃ
5. WYBÓR FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA /GOTOWANIA
PL
10
6. PRZYCISK FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO
ROZMRAŻANIA
7. WYBÓR TRYBU
KOMBINOWANEGO
8. USTAWIANIE ZEGARA
9. USTAWIANIE CZASU
10. PRZYCISK START
1. ROZMRAŻANIE
2. POKRĘTŁO REGULACJI MOCY
COOKING POWER CONTROL
3. POKRĘTŁO TIMER
4. GRILL
5. COMBI
6. FUNKCJE SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
5
CE2733N_13N_pol.fm Page 6 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
PL
O instrukcji obsługi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech
podstawowych rodzajów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmrażania
• Grillowania
• Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są:wygląd kuchenki oraz
panel stero ania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej
Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano
następujące symbole:
Ważne instrukcje bezpieczeństwa.
Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do późniejszego wglądu.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
N
Ważne
Uwaga
Ostrzeżenie
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą
uszkodzić kuchenkę.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików
ipojemników, np. słoików z odżywkami dla dzieci.
• Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich
Powód:
wybuch
Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.
Rada:
3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Powód:
Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie
Rada:
pochłaniała mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza
Powód:
wydostającego się z kuchenki.
5. ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności
Powód:
zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są
zawsze gorące.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po
Powód:
zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej
się najpierw ochłodzić.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania.
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz
przewód zasilający od gniazdka.
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do
szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii
mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych
przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią,
nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a
następnie suchą miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie
były uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
(2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
(3) Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację
producenta kuchni mikrofalowych.
6
CE2733N_13N_pol.fm Page 7 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się
kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
• Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
• W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej
ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Załóż czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je
dziecku.
• NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem,
ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do
czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki
mikrofalowej lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w
pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie
powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką
mikrofalową.
9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
• Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego
ramienia.
Powód:
Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą
poparzyć.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek
Powód:
kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych
oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia ”, szczególnie
podczas rozmrażania.
Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
Powód:
wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla
bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu
co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
7
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 8 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
PL
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu (CE2733N/CE2733NT)
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej po ierzchni, odpowiednio
wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w
systemie 24-ro lub 12-to godzinnym.Zegar wymaga ustawienia:
• Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
• Po zaniku napięcia sieciowego.
20 cm
ponad
85 cm nad
podłogą.
N
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. Podczas instalacji kuchenki upewnij się, że w miejscu
ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią
wentylację (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po
bokach, 20 cm powyżej oraz 85 cm nad podłogą).
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na
letni i odwrotnie.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz
kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany.
Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
1. Aby wyświetlić czas
w systemie...
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Kuchenkę należy ustawić w sposób umożliwiający łatwy
dostęp do wtyczki w gnieździe zasilania.
2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku (h),a minuty za
pomocą przycisku (min).
NIGDY nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to
spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie
ochłodzi.
N
Dla Twojego bezpieczeństwa niniejsze urządzenie musi być
podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230V, 50 Hz za
pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta,
w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez wykwalifikowanego
specjalistę aby nie narażać użytkownika na jakiekolwiek
niebezpieczeństwo.
N
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym
otoczeniu jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej
dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla
przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy
kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz
pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej
wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
Naciśnij przycisk
jeden raz
dwa razy
3. Kiedy wyświetli się właściwy czas,naciśnij przycisk
zegar rozpoczął pracę.
Rezultat: Czas wyświetla się zawsze wtedy,gdy
kuchenka nie pracuje.
8
...
aby
CE2733N_13N_pol.fm Page 9 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności
bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• Rozmrażania
• Automatycznego Odgrzewania /Gotowania
• Gotowania
Zasady gotowania
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym
momencie sprawdzić, czy T oja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
Model: CE2733N/CE2733NT
1. Naciśnij przycisk
i ustaw czas gotowania na 4 do 5
minut przyciskając przycisk 1 min. odpowiednią ilość
razy.
1. Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie
rozdzielane, ponieważ żywność na talerzu szklanym
jest obracana i dzięki temu równomiernie
ugotowana.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości
około 2, 5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na
zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła
wewnątrz produktu.
2. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę
przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda
powinna się zagotować.
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od
wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej
żywności:
• Ilości i gęstości.
• Zawartości wody.
• Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
Model: CE2713N/CE2713NT
1. Ustaw poziom mocy pokrętłem COOKING POWER
CONTROL .
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po
wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym czas odstania podany w
przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:
• Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
• Jednakową temperaturę w całej potrawie.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem TIMER .
W tym czasie woda powinna się zagotować.
9
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
zasilającego. Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym
dla niego miejscu. Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż
maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej czasu do
zagotowania się.
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 10 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
PL
Gotowanie/Odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę
bez nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij
drzwiczki.
Model: CE2733N/CE2733NT
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
X To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
X Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy rzwi są dokładnie zamknięte?
1. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetli się ustawienie 850W (maksymalna
moc gotowania):
Wybierz żądany poziom mocy przez
ponowne naciśnięcie przycisku
aż o
ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej
informacji znajduje się w tabeli na następnej
stronie.
2. Ustaw czas gotowania przyciskami 10 min.,1min.,10 s.
.(CE2733N/CE2733NT)
X Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła TIMER.
(CE2713N/CE2713NT)
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
X Żywność nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk
?
• (CE2733N/CE2733NT)
• Czy ustawiłeś dokładnie czas? (CE2713N/CE2713NT)
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie
zadziałał odłącznik elektryczny?
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie
się obracać.
1) Gotowanie rozpocznie się,a gdy zakończy
słyszany będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Przypomnienie o zakończeniu pracy jeden
sygnał trzykrotnie co minutę.
3) Wyświetli się aktualny czas.
X Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności ?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
X Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych
ścianek kuchni?
X Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Mogą się pojawić niewielkie zakłócenia w pracy telewizora lub odbiornika
radiowego podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby
rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników radiowych
i telewizyjnych oraz anten.
• Jeżeli zakłócenia są odbierane przez mikroprocesor kuchenki,może
skasować się informacja na wyświetlaczu.Aby usunąć ten problem,odłącz
kuchenkę od gniazda zasilania i ponownie ją podłącz.Następnie ustaw
zegar kuchenki (CE2733N/CE2733NT).
NIGDY nie włączaj kuchenki,gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną
mocą mikrofal (850W),możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s tyle
razy,ile czasu ma trwać gotowanie.Kuchenka rozpoczyna pracę
natychmiast.
Model: CE2713N/CE2713NT
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny za pomocą pokrętła
COOKING POWER CONTROL.
(Maksymalna moc:850W)
2. Ustaw czas gotowania pokrętłem TIMER .
Rezultat: Włączy się oświetlenie komory kuchenki i
talerz zacznie się obracać
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym firmy SAMSUNG.
10
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Możesz zmienić poziom mocy w trakcie gotowania obracając
pokrętłem COOKING POWER CONTROL .
CE2733N_13N_pol.fm Page 11 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Można wybrać jeden z pośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Można w dowolnym momencie zatrzymać gotowanie,aby sprawdzić
potrawę.
Model: CE2733N/CE2733NT
Wyjście
Poziom mocy
WYSOKI
ODGRZEWANIE
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE( )
NISKI/UTRZYMANIE
CIEPŁA
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
CE2713N/CE2713NT
CE2733N/CE2733NT
MIKROFALE
GRILL
MIKROFALE
GRILL
850 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
-
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
-
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
300 W(
450 W(
600 W(
)
)
)
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
skrócony.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
wydłużony.
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zostanie zatrzymane.Aby
powrócić do gotowania,zamknij drzwiczki i
naciśnij przycisk
.
2. Aby zakończyć gotowanie.
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie zostanie zakończone.
Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania,
ponownie naciśnij przycisk Cancel ( ) .
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania
poprzez naciśnięcie przycisku Cancel
.
Model: CE2713N/CE2713NT
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
powrócić do gotowania, zamknij drzwi.
2. Aby zakończyć gotowanie.
Obróć pokrętło TIMER do pozycji „0 ”.
11
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 12 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Zmiana czasu gotowania
PL
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania /
gotowania
Model: CE2733N/CE2733NT
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s ”
po razie na każde dodane 30 sekund.
Model: CE2733N/CE2733NT
W funkcji automatycznego odgrzewania i gotowania czas gotowania
jest zaprogramowany i nie trzeba wciskać przycisku
Można ustawić
wielkość porcji produktu wciskając odpowiednią ilość razy
odpowiadający potrawie przycisk programu automatycznego
podgrzewania lub gotowania.
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij
drzwiczki kuchenki
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
Wybierz rodzaj i porcję potrawy,którą chcesz przygotować w
kuchence odpowiednim przyciskiem funkcji
automatycznego podgrzewania i gotowania , wciskanym
raz lub więcej razy,w zależności od wielkości porcji.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się po ok.2
sekundach. Kiedy się zakończy.
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał
przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Model: CE2713N/CE2713NT
Ustaw lub zmień czas gotowania obracając pokrętłem
TIMER.
Przykład:
Wciśnij raz przycisk( ) aby podgrzać jedną filiżankę kawy.
Patrz tabela zamieszczona poniżej.
Stosuj tylko przepisy,które są odpowiednie dla kuchenki mikrofalowej.
Model: CE2713N/CE2713NT
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij
drzwiczki kuchenki.
1. Obróć pokrętło COOKING POWER CONTROL na
maksymalną moc.
2. Obróć pokrętło TIMER do pozycji Instant Reheat (Szybkie
Podgrzewanie).
(napoje lub zupy/sos, świeże warzywa).
12
Stosuj tylko przepisy, które są przeznaczone dla kuchenki
mikrofalowej.
CE2733N_13N_pol.fm Page 13 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania
Model: CE2713N/CE2713NT
Poniżej przedstawiono kilka wskazówek i zaleceń dotyczących
gotowania czy podgrzewania potraw przy użyciu funkcji
automatycznego podgrzewania /gotowania.
Model: CE2733N/CE2733NT
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji
automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania,czasów
odstania i odpowiednich zaleceń.
Rodzaj
potrawy /
Przycisk
Wielkość
porcji
Czas
odstania
Zalecenia
Gotowe
danie
(schłodzone)
300-350 g
3 min.
Ułóż składniki na talerzu ceramicznym,
przykryj go przezroczystą folią i umieść
na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek
składa się z trzech składników, np. mięsa
z sosem, warzyw i dania dodatkowego
jak ziemniaki, ryż czy makaron.
Napoje
150 ml
1-2 min.
(Kawa,
(1 filiżanka)
mleko,herbat
250 ml
a, woda o
(1 kubek)
temperaturze
pokojowej)
Wlej płyn do ceramicznego naczynia i
podgrzewaj odkryty. Umieść filiżankę
(150ml) lub kubek (250ml) na środku
talerza szklanego. Zamieszaj dokładnie
przed i po odstaniu.
Gotowe
danie
(mrożone)
Weź gotowe mrożone danie i sprawdź,
czy nadaje się do przyrządzania w
kuchence mikrofalowej. Ponakłuwaj folię
i połóż na środku talerza szklanego. Ten
program jest odpowiedni do gotowych
mrożonych dań składających się z 3
składników (np. mięsa z sosem, warzyw i
dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż
czy makaron.
300-350 g
Zapiekanka z
makaronem
(mrożona)
200 g
400 g
Mini-Quiche/
Mini-Pizza
(mrożone)
150 g
(4-6szt.)
250 g
(7-9szt.)
Zapiekana z
rybą
(mrożona)
200 g
400 g
4 min.
Przycisk
2-3 min. Włóż mrożoną zapiekankę do
odpowiedniego naczynia żaroodpornego
i umieść je na metalowej podstawce.
Ten program jest odpowiedni do
mrożonych zapiekanek z makaronu, jak
lasagne, canneloni czy macaroni.
-
Umieść mrożone mini-quiche czy minipizze na metalowej podstawce.
2-3 min. Włóż mrożoną zapiekankę do
odpowiedniego naczynia żaroodpornego
i umieść je na metalowej podstawce.
Ten program jest odpowiedni do
gotowych mrożonych zapiekanek
składających się z filetów ryb z
warzywami i sosem.
13
Rodzaj
potrawy
Moc
Wielkość
porcji
Czas
gotowania
PL
Czas
odstania
Napoje
850W
150 ml
1 min 15 s.
1 - 2 min
Zupy/Sos
(schłodzone)
850W
200-250 ml
2 min 50 s.
2 - 3 min
Świeże
warzywa
850W
300-350 g
5 min 30 s.
3 min
CE2733N_13N_pol.fm Page 14 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2733N/CE2733NT)
PL
Rozmrażanie żywności (CE2713N/CE2713NT)
Funkcja pozwala na rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb, ciasta czy chleba
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwiczki.
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa,drobiu,ryb,ciast
lub chleba. Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się
automatycznie. Należy tylko wybrać odpowiedni program i wagę
produktu.
1. Ustaw pokrętło COOKING POWER CONTROL w pozycji
(180W) .
Stosuj tylko naczynia,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwiczki kuchenki.
2. Pokrętłem TIMER ustaw pożądany czas rozmrażania.
Rezultat: Rozmrażanie rozpoczęte.
1. Naciśnij przycisk Auto ( ) .
Rezultat: Wyświetli się następująca informacja:
Wciśnij przycisk Auto ( ) raz lub kilka razy,w zależności
od rodzaju rozmrażanej żywności.Szczegóły na ten temat
przedstawiono w tabeli na następnej stronie.
2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków kg i g .
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
X Rozmrażanie rozpoczęte.
X Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym
połowę czasu rozmrażania dla
przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności .
X Ponownie naciśnij przycisk
aby
zakończyć rozmrażanie. Po zakończeniu
rozmrażania:
1) Kuchenka wyda cztery sygnały dźwiękowe.
2) Następnie trzy sygnały przypominające co
minutę.
3) Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
Można też rozmrażać żywność manualnie.W tym celu wybierz funkcję
gotowanie/rozmrażanie w trybie mikrofale z poziomem mocy
180W.Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Gotowanie/
Odgrzewanie"na stronie 10 niniejszej instrukcji.
14
Stosuj tylko naczynia,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
CE2733N_13N_pol.fm Page 15 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2733N/CE2733NT)
Używanie talerza Crusty (CE2733NT/CE2713NT)
Państwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposażona w talerz
Crusty jako wyposażenie dodatkowe. Pozwala ona na pieczenie nie
tylko od góry z użyciem grilla ale również od dołu ze względu na
właściwości talerza Crusty, który silnie się rozgrzewa. Kilka potraw,
które można dzięki temu przygotować jest opisanych w tabeli na
stronie następnej.
Podstawka do pieczenia może być używana do smażenia bekonu, jajek,
kiełbasek itp.
Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów,wartości,czasów
odstania i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.
Usuń opakowanie z zamrożonej żywności.Umieść mięso,drób lub ryby
na talerzu obrotowym.
Kod
Rodzaj Wielkość
żywności
porcji
Czas
odstania
Zalecenia
Mięso
200 1500 g
20-60 min. Osłoń krawędzie aluminiową folią.Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć mięso.Ten program bardzo
dobrze nadaje się do rozmrażania
wołowiny, wieprzowiny, steków, bitek
wieprzowych lub mięsa mielonego.
Drób
200 1500 g
20-60 min. Skrzydełka i udka osłoń folią
aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego odwróć mięso.
Korzystając z tego programu możesz
rozmrażać kurczaki całe i porcjowane.
Ryby
200 1500 g
20-50 min. Ryby osłoń folią aluminiową.Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć ryby.Przy pomocy tego
programu możesz z bardzo dobrym
skutkiem rozmrażać ryby w całości jak i
filety.
125 625 g
5-20 min.
Chleb/
Ciasto
1. Umieść talerz Crusty na talerzu obrotowym i podgrzej z
największą mocą kombinacji Grill - Mikrofale [600W +Grill
(
)] wg instrukcji.
Zawsze używaj rękawic ochronnych do
wyjmowania talerza Crusty ponieważ bardzo
silnie się on rozgrzewa.
2. Posmaruj podstawkę olejem jeżeli przygotowujesz bekon
i jajka do smażenia.
N
Należy pamiętać, że talerz Crusty jest pokryty
teflonem, który nie jest odporny na zadrapania.
Nie wolno więc używać ostrych narzędzi do
krojenia czy przesuwania potraw na podstawce.
N
Aby uniknąć zadrapań teflonowej powierzchni
zaleca się stosowanie plastikowych narzędzi lub
zdjęcie jedzenia z podstawki przed pokrojeniem.
3. Umieść potrawę na talerzu Crusty
Nie pozostawiaj żadnych przedmiotów, które nie
są żaroodporne jak np. plastikowe sztućce.
Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence bez
talerza obrotowego.
Połóż chleb na kawałku papieru
kuchennego i obróć go,jak tylko
kuchenka zasygnalizuje połowę
rozmrażania.Umieść ciasto na
szklanym talerzu i obróć je,w miarę
możliwości, jak tylko kuchenka
zasygnalizuje połowę rozmrażania.
(Kuchenka cały czas pracuje i
zatrzyma się po otwarciu przez Ciebie
drzwiczek). Ten program można
wykorzystywać do rozmrażania
każdego rodzaju pieczywa,zarówno
pokrojonego, jak i w całości;krążków
lub całej bagietki. Krążki bagietki
należy układać w koło. Za pomocą tego
programu można również rozmrażać
różnego rodzaju ciasta: drożdżowe,
biszkopty,serniki.Nie nadaje się on
jednak do ciast kruchych i chrupkich,
owocowych,zawierających krem lub
dekorowanych polewą czekoladową.
4. Umieść talerz Crusty w kuchence na talerzu obrotowym
lub na podstawce metalowej.
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy. Skorzystaj z
tabeli na następnej stronie.
wybierz gukcię manualnego rzrażania z poziomen mocy 180W jeżeli
chcesz manualmie rozmrozić żywność. więcej szczegółó
manualnego rozmrażania i czasów rozmrażania znajduje sie na
stronie 27.
15
Jak czyścić talerz Crusty
Talerz Crusty należy oczyścić ciepłą wodą z detergentem, a następnie
spłukać czystą wodą.
Nie wolno stosować narzędzi ścierających i proszków do czyszczenia
talerza Crusty, aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej teflonu.
N
Uwaga
Nie należy stosować zmywarki do naczyń do czyszczenia talerza
Crusty.
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 16 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Ustawianie programów dla talerza Crusty (CE2733NT/CE2713NT)
PL
Zalecamy wstępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu
obrotowym.
Należy wykorzystać do tego celu funkcję 600W +Grill( ) i następnie
zastosować informacje z poniższej tabeli.
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
ogrzania
wstępnego
(w min. )
Moc
Czas
(w min. )
Pieczone
ziemniaki
250 g
3 min.
Paluszki
rybne
(mrożone)
150 g
(5 szt.)
300 g
(10 szt.)
4 min.
600W+ 6½-7 min. Podgrzej wstępnie
Grill
talerz Crusty.
(
) 9-9½ min. Posmaruj talerz 1
łyżeczką oleju.
Paluszki rozłóż na
talerzu. Obróć po
3½ min. (5 szt.) lub
5 min. (10 szt. )
Kawałki
kurczaka
(Nuggets)
(mrożone)
125 g
4 min.
600W+ 4½ -5 min. Podgrzej wstępnie
Grill
talerz Crusty.
(
) 7-7½ min. Posmaruj talerz 1
łyżeczką oleju.
Kurczaka rozłóż na
talerzu. Połóż
talerz Crusty na
podstawce z drutu.
Obróć po 3 min.
(125 g)lub po 5
min. (250 g).
4 min.
450W+ 5½-6½ min. Podgrzej wstępnie
Grill
talerz Crusty.
(
)
Umieść kawałki
pizzy na talerzu
Crusty. Talerz
umieść na
podstawce z drutu.
500 g
Zalecenia
Bekon
4 plasterki
(80g)
3 min.
600W+ 3-3½ min . Podgrzej wstępnie
Grill
talerz Crusty. Ułóż
(
)
plasterki jeden
obok drugiego.
Talerz crusty
postaw na
podstawce z drutu.
Pieczone
pomidory
200 g
(2 kawałki).
3 min.
450W+ 4-4½ min. Podgrzej wstępnie
Grill
talerz Crusty.
Pomidory pokrój na
(
)
połowy. Na wierzch
połóż trochę sera.
Ułóż pomidory
dookoła talerza
Crusty. Talerz
crusty postaw na
podstawce z drutu.
Hamburger
(mrożony)
2 szt.
(125g)
3 min.
600W+
Grill
(
)
6½-7 min
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty.
Połóż hamburgery
na talerzu Crusty.
Talerz umieść na
podstawce z drutu.
Obróć burgery na
drugą stronę po 45 minutach.
Zapiekanki
(mrożone)
200-250 g
(2 szt. )
4 min.
450W+
Grill
(
)
7-8 min.
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty.
Jedną zapiekankę
umieść na środku,
dwie -obok siebie,
na talerzu Crusty.
Talerz umieść na
podstawce z drutu.
Pizza
(mrożona)
300 - 350 g
4 min.
600W+
Grill
(
)
8-9 min.
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty.
Umieść pizzę na
talerzu Crusty.
Talerz umieść na
podstawce z drutu.
250 g
Mini Pizza
300 - 350 g
(schłodzona)
16
600W+
Grill
(
)
5-6 min.
8-9 min.
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty.
Potnij ziemniaki na
połówki. Ułóż je
przeciętym bokiem
na talerzu Crusty.
Talerz umieść na
podstawce z drutu.
CE2733N_13N_pol.fm Page 17 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Wybór pozycji grzałki grilla
Wybór akcesoriów
Grzałka grilla jest używana w przypadku grillowania. Może być ona
umieszczona w jednej z dwóch pozycji:
Używaj wyłącznie przedmiotów przeznaczonych do kuchenek
mikrofalowych; nie stosuj plastikowych pojemników, naczyń,
papierowych kubków, ręczników, itp.
•
•
Poziomej do grillowania lub gotowania w kombinacji
grill +mikrofale.
Opuszczonej o 45 º do czyszczenia grzałki grilla i komory
kuchenki.
Jeżeli chcesz zastosować opcję kombinowaną (grill
+mikrofale), używaj tylko naczyń, które są żaroodporne i
można je stosować w kuchence mikrofalowej.
Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić
kuchenkę.
Zmiany pozycji elementu grzejnego można dokonywać tylko gdy jest
on zimny. Nie należy używać siły przy ustawianiu elementu w pozycji
poziomej.
Aby ustawić element
grzejny w pozycji. . .
Należy. . .
Poziomej
(grill lub kombinacja grill
+mikrofale)
X Delikatnie pociągnąć
grzałkę do siebie
X Podnieść do pozycji
równoległej do górnej
ścianki kuchenki.
Do czyszczenia zarówno górnej powierzchni grzałki grilla,
jak i górnej części komory kuchenki opuść grzałkę o ok. 45º
i oczyść ją.
17
Więcej szczegółów znajduje się na stronie 22 w rozdziale „Naczynia,
które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ”
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 18 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Grillowanie
PL
Grill pozwala podgrzewać, opiekać i smażyć szybko i bez użycia
mikrofali.W tym celu wyposażono kuchenkę w podstawkę metalową
jako wyposażenie dodatkowe.
Model: CE2733N/CE2733NT
Model: CE2713N/CE2713NT
1. Ogrzej grill wstępnie do żądanej temperatury ustawiając
pokrętło nastawcze w pozycji grilla ( ) i ustawiając czas
pokrętłem timera.
1. Podgrzej wstępnie grill do żądanej temperatury wciskając
przycisk
, ustawiając czas podgrzania odpowiednimi
.
przyciskami (10min,1min,10s) oraz wciskając
2. Otwórz drzwiczki i umieść potrawę na podstawce
drucianej.
2. Otwórz drzwiczki i umieść potrawę na podstawce
metalowej.
3. Ustaw czas grillowania.
3. Wciśnij przycisk
Ustaw czas grillowania za pomocą
przycisków 10min,1min,10s.
(Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut)
4. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Grillowanie rozpoczęte.Gdy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
18
Nie należy się niepokoić, gdy element grzejny włącza się i wyłącza w
trakcie grillowania. System zabezpiecza w ten sposób kuchenkę
przed przegrzaniem.
Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence,
ponieważ mogą być bardzo gorące.
Zawsze przed grillowaniem sprawdzaj, czy grzałka grilla znajduje się
w pozycji poziomej.
CE2733N_13N_pol.fm Page 19 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Kombinacja mikrofali i grilla
Można też łączyć w trakcie gotowania mikrofale i grill aby
jednocześnie szybko ugotować i zapiec potrawę
Model: CE2713N/CE2713NT
1. Upewnij się, że grzałka grilla jest ustawiona w pozycji
poziomej (więcej szczegółów na stronie 17).
ZAWSZE używaj odpowiednich naczyń. Idealnie do tego nadają się
naczynia szklane lub ceramiczne, pozwalają bowiem mikrofalom na
penetrację gotowanej żywności.
ZAWSZE używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence.
Mogą być bardzo gorące.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki, połóż potrawę na podstawce
drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym.
Zamknij drzwiczki.
Model: CE2733N/CE2733NT
1. Upewnij się,że grzałka grilla jest ustawiona w pozycji
poziomej.W razie potrzeby zajrzyj na stronie 17 instrukcji.
3. Pokrętłem Cooking Power Control wybierz odpowiedni
poziom mocy (
,
,
).
2. Otwórz drzwiczki kuchenki,połóż żywność na podstawce
drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym.
Zamknij drzwiczki.
4. Ustaw czas za pomocą pokrętła Timer .
(Przykład: 60 minut.)
Rezultat: Gotowanie rozpoczęte.
3. Naciśnij przycisk Combi,symbol (
).
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawią się następujące
wskazania:
(tryb mikrofale +grill)
600W (moc wyjściowa)
Naciskaj przycisk Combi (
) aż zostanie
wyświetlony właściwy poziom mocy.
Nie jest możliwe ustawianie temperatury grilla.
4. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków
10min,1min,10s. Maksymalny czas grillowania w tym
trybie wynosi 60 minut.
5. Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie kombinowane rozpoczęte. Gdy się
zakończy
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi
600 W.
19
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi
600 W.
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 20 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Gotowanie wieloetapowe (CE2733N/CE2733NT)
PL
W Państwa kuchence mikrofalowej możliwe jest zaprogramowanie
gotowania składającego się z trzy etapów
Przykład: Chcesz rozmrozić produkt,a następnie ugotować go bez
konieczności ustawiania każdego kolejnego z etapów po zakończeniu
poprzedniego.W ten sposób możesz np.rozmrozić i następnie ugotować
500 g ryby w trzy etapach:
•
•
•
7. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Trzy tryby pracy kuchenki (rozmrażanie, czas
odstania i dwa) zostały zaprogramowane
jeden po drugim.W zależności od wybranego
trybu rozmrażania, kuchenka może w połowie
procesu zasygnalizować konieczność
obrócenia rozmrażanego produktu.
X Po zakończeniu gotowania słyszalny
będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
X Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał
przypominający.
X Wyświetli się aktualny czas.
Rozmrażanie
Gotowanie I
Gotowanie II
W gotowaniu wielostopniowym możesz programować od dwóch do
trzy etapów gotowania
Jeśli wybrane zostały trzy etapy gotowania, pierwszym z nich musi
być rozmrażanie.
Nie wciskaj przycisku
przed zakończeniem programowania
ostatniego etapu gotowania
1. Wciśnij przycisk Auto (
) raz lub kilka razy.
2. Ustaw wagę produktu za pomocą przycisków kg i g
(w przykładzie –500 g).
3. Wciśnij przycisk
.
Mikrofale tryb(I):
;
jeżeli to konieczne,ustaw poziom mocy
wciskając przycisk poziomu mocy
odpowiednią ilość razy (w przykładzie
600W)
4. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski
10min ,1min ,10s (w przykładzie 4 minuty).
5. Wciśnij przycisk
Grill tryb(II):
.
6. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski
10min ,1min ,10s (w przykładzie 10 minut)
20
CE2733N_13N_pol.fm Page 21 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
(CE2733N/CE2733NT)
Funkcja pamięci ustawień
(CE2733N/CE2733NT)
Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
Niniejsza kuchenka posiada funkcję pamięci ostatniego ustawienia
użytkownika.
1. Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat: Następująca informacja
pojawia się na wyświetlaczu:
1. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków 10min ,
1min ,10s.
Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu
przycisków kuchenki.
2. Naciśnij przycisk
2. Naciśnij równocześnie przyciski
i
aby ponownie
włączyć sygnał dźwiękowy.
Rezultat: Następująca informacja
pojawia się na wyświetlaczu:
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.
.
1) Gdy gotowanie się zakończy,rozlegnie się trzykrotny sygnał
przypominający,co minutę. Następnie ustawienie zostanie
skasowane z pamięci kuchenki.
2) Jeżeli nie zostanie wykonana żadna operacja po otwarciu i
zamknięciu drzwi kuchenki przez 30 sekund,nastąpi
automatyczne skasowanie pamięci ustawienia kuchenki..
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej
(CE2733N/CE2733NT)
3) Skasowanie pamięci ustawienia nastąpi również po wciśnięciu
przycisku Cancel( ).
Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcje zabezpieczającą przed
niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane (np.dzieci)w
sposób przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
1. Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat: Żadne funkcje kuchenki nie mogą być
uruchomione:
2. Naciśnij równocześnie przyciski
i
ponownie.
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
21
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 22 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
PL
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny
swobodnie docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub
pochłaniane przez stosowane naczynia.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej,
nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie Zalecenia
Folia aluminiowa
Może być stosowana w małych
ilościach w celu zabezpieczenia
niektórych fragmentów przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianek kuchni lub została
użyta w zbyt dużych ilościach mogą
wystąpić iskrzenia.
Talerz do smażenia
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż
8 min.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
Porcelana, wyroby garncarskie
emaliowane naczynia gliniane itp. Są
odpowiednie pod warunkiem, że nie
są zdobione metalem.
Tekturowe półmiski
jednorazowego użytku
Opakowania produktów
gotowych do spożycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
poliestyrenowe
•
Torebki papierowe
•
Papier z
makulatury lub
opaski metalowe
Mogą spowodować iskrzenie.
Słoiki szklane
Mogą być używane do podgrzania
żywności lub płynów. Delikatne szkło
może pęknąć jeżeli zostanie
gwałtownie rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się
wyłącznie do podgrzewania.
Metalowe
• Półmiski
• Opaski zaciskowe
do torebek
Mogą powodować iskrzenia i
doprowadzić do pojawienia się ognia.
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i ręczniki
Mogą być używane przy krótkich
czasach gotowania lub pieczenia.
Także do pochłaniania nadmiaru
wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
Szczególnie gdy są wykonane z
tworzywa termoodpornego. Niektóre
inne rodzaje tworzyw mogą ulec
odkształceniu lub odbarwieniu w
wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania
wilgotności w żywności. Nie powinna
dotykać żywności. Zachowaj
ostrożność podczas zdejmowania
folii, ponieważ wydobywać się będzie
spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to
torebki, w których można żywność
gotować gdy są one przeznaczone do
gotowania w kuchenkach
mikrofalowych. Nie powinny by
hermetyczne. W razie konieczności
przebij torebkę widelcem.
•
Papier z
makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
•
Cienka,
przezroczysta folia
•
Torebki do
mrożonek
Papier woskowy lub tłuszczo odporny
22
Mogą być używane pod warunkiem,
że nie posiadają metalowych ozdób.
•
Mrożonki są czasem pakowane do
takich półmisków.
Mogą być użyte do podgrzania
żywności. Przegrzanie może
doprowadzić do stopienia
poliestyrenu.
Mogą się zapalić.
Naczynia szklane
• Naczynia, w
których potrawy są
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej
a następnie
podawane na stół
• Naczynia z
cienkiego szkła
Nadają się
Nie nadają się
Można go stosować do utrzymania
poziomu wilgotności w żywności oraz
w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
CE2733N_13N_pol.fm Page 23 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska
MIKROFALE
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymana i pochłonięta
przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe.
Mikrofale wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne
ruch molekuł powodują tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego
żywność.
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.
GOTOWANIE
Rodzaj
żywności
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie
efektywnego oddziaływania na żywność.
Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale
przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier
czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych
naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności;świeże lub zamrożone warzywa, owoce,
makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy,
puddingi, półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach.
Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować
wszystko to co na konwencjonalnej kuchni. Na przykład rozpuszczone masło czy
czekolada (patrz rozdział sposoby i wskazówki).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca
woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność
może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową
przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura
wydostanie się z gotowanej w kuchence żywności.
23
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
PL
Porcja
Moc
Zalecenia
Szpinak
150g
600 W
4½ - 5½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody.
Brokuły
300g
600 W
9 - 10
2-3
Dodaj 30 ml (2 łyżka
stołowa) zimnej wody.
Groszek
zielony
300g
600 W
7½ - 8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody.
Zielona
fasola
300g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 30 ml (2 łyżka
stołowa) zimnej wody.
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300g
600 W
7½ - 8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody.
Mieszanka
warzywna
(chińska)
300g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody.
CE2733N_13N_pol.fm Page 24 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Makaron:
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką–ryż
dwukrotnie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod
przykryciem. Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed
odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło. Pamiętaj:ryż może nie
wchłonąć całej wody użytej do gotowania.
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj
wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez
przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu.
Przykryj na czas odstania i dokładnie odsącz przed podaniem.
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane
ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe części. Im mniejsze, tym
szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy
kuchenki (850W).
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Zalecenia
Ryż biały
(paraboliczny)
250g
850W
16-17
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody
Ryż brązowy
(paraboliczny)
250g
850W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody
Brokuły
250g
500g
4-4½
8-8½
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Ryż mieszany
(biały +dziki)
250g
850W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż. st.)wody.
Mieszanka
(ryż +ziarno)
250g
850W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250g
850W
11-12
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody
5-5½
8½-9
3
Makaron
250g
500g
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 łyż. )wody lub masła. Gotuj aż
zmięknie.
Bakłażany
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż. )
Rodzaj
żywności
24
Porcja
Czas
Czas
(w min.) odstania
(w min.)
Zalecenia
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj małe lub pokrojone. Nie
dodawaj wody. Skrop sokiem z
cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz
przed podaniem.
Cebula
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż. )wody.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zważ obrane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobna kostkę.
CE2733N_13N_pol.fm Page 25 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
ODGRZEWANIE
ODGRZEWANIE PŁYNÓW
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w
przewodniku zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową
+18º C do +20º C lub schłodzonej w lodówce żywności +5ºC do +7ºC.
Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się
kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj
podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć
zagotowania czy wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem
plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka oraz zamieszanie przed,
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia,
wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednia do podania
temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Pokarmy stałe:
Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywką. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu!Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie
zamieszaj i sprawdź temperaturę:między 30º do 40º C.
Poziomy mocy i mieszanie
W zależności od rodzaju żywności należy stosować różną moc kuchenki.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Lepiej
jest w większości używać mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa
jest delikatna, w dużych ilościach czy lepiej jest ją podgrzać szybko.
Mleko:
Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie
podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, gdyż może ona wybuchnąć z
przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem !Zawsze
starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana
temperatura podania wynosi ok. 37ºC.
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć
najlepsze rezultaty.
Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Aby
uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po
podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas
odstania. Zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub
szklanego mieszadełka.
Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecane jest ustawienie krótszego czasu i jeżeli to
będzie konieczne - wydłużenie gotowania.
ZAPAMIĘTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów
dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w
ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie, może być
pomocne przy następnych próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca. Pozostaw
jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby oddało temperaturę do otoczenia.
Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli
poniżej.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też
rozdział “Instrukcje bezpieczeństwa ”.
25
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 26 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Pokarm
stały
(warzywa
+mięso)
190g
600W
Owsianka
(ziarno
+mleko
+owoce)
190g
600W
Mleko
100ml 300W
niemowlęce
200ml
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
30s
20s
30-40 s
50 s do
1min
2-3
2-3
2-3
Zalecenia
Rodzaj
żywności
Nałóż do ceramicznego
talerza. Pogrzej pod
przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2 - 3
min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź
dokładnietemperaturę.
Nałóż do ceramicznego
talerza. Pogrzej pod
przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2 - 3
min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź
dokładnietemperaturę.
Wlej mleko do sterylnej
butelki szklanej. Dobrze
zamieszaj i wstrząśnij przed
podgrzaniem. Podgrzewaj
odkryte. Dobrze wstrząśnij 3
minuty. Przed odstaniem jak
i przed podaniem. Zawsze
starannie sprawdź
temperaturę przed
podaniem mleka dziecku.
26
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min.) odstania
(w min.)
Napoje
150ml
850W
(Kawa,
(1 filiżanka)
mleko,
250ml
herbata,
(1 kubek)
woda o
temperaturze
pokojowej)
1-1 ½
Zupa
(schłodzone)
250g
850W
Gulasz
(schłodzone)
350g
Spaghetti
(schłodzone)
Zalecenia
1-2
Wlej płyn do
ceramicznego naczynia
i podgrzewaj odkryty.
Umieść filiżankę (150ml)
lub kubek (250ml) na
środku talerza
szklanego. Zamieszaj
dokładnie przed i po
odstaniu.
2½-3
2-3
Wlej do ceramicznego
talerza. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj po
podgrzaniu. Zamieszaj
przed podaniem.
600W
5½-6½
2-3
Nałóż gulasz do
ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową
pokrywką. Mieszaj od
czasu do czasu w
trakcie podgrzewania
oraz przed i po odstaniu.
350g
600W
4½-5½
3
Nałóż spaghetti (lub inny
makaron jajeczny)na
płaski, ceramiczny
talerz. Przykryj folią do
kuchenek. Zamieszaj
przed podaniem.
Makaron z
sosem
(schłodzone)
350g
600W
5-6
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza
makaron (ravioli,
tortellini). Przykryj
pokrywką plastikową.
Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie
podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350g
600W
5½-6½
3
Przygotuj danie
składające się z 2-3
składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj
specjalną folią do
mikrofali.
1½ -2
CE2733N_13N_pol.fm Page 27 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
ROZMRAŻANIE
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na
poziomie rozmrażania (180 W,
).
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają
delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w
przypadku niespodziewanych gości.
Rodzaj
żywności
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń
wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na
odparowanie powstałego po rozmrożeniu płynu.
Mięso
Kotlety
wołowe
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w
połowie czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie
stało się ciepłe.
Steki
wieprzowe
Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można
owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania. Jeżeli jednak
mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym
rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Drób
Porcjowany
kurczak
Cały kurczak
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas
potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z
tabeli zamieszczonej poniżej.
Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie, a małe
kawałki szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie
zamrażania jak i rozmrażania żywności.
Ryby
Filety rybne
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18º do -20º C
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki
(po 50 g szt. )
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo
ciemne
(wieloziarmiste)
27
Porcja
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
250g
500g
6-7
13-14
250g
7½-8½
500g
14½-15½
(2 kawałki)
900g
28-30
200g
(2 filety)
400g
(4 filety)
6-7
Zalecenia
5-25
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.
Cieńsze końce owiń folią
aluminiową. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
15-40
Włóż kawałki kurczaka
skórą do dołu, a całego
kurczaka piersią do dołu na
płaskim, ceramicznym
talerzu. Cieńsze końce jak
skrzydełka owiń folią
aluminiową. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
5-15
Połóż r yby na płaskim,
ceramicznym talerzu. Ułóż
cieńsze końce pod gr
ubsze. Cieńsze końce owiń
folią aluminiową. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy
czasu!
12-13
250g
6-7
5-10
Rozłóż owoce na płaskim,
szklanym naczyniu (o dużej
średnicy).
2szt.
4szt.
250 g
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500 g
8-10
Rozłóż bułki naokoło
talerza lub chleb na
papierze kuchennym i
połóż na talerzu
obrotowym. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 28 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
GRILL
Grillowanie zamrożonej żywności
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką, wewnątrz komory
kuchenki. Działa gdy drzwiczki są zamknięte a talerz obraca się. Obracanie się
talerza powoduje lepsze pieczenie potraw. Wstępne rozgrzanie grilla przyśpiesza
pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych, gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety, kiełbasy, steki, hamburgery, bekon, schab, szynka, cienkie porcje ryby,
sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Bułki
2 szt.
4 szt.
WAŻNA WSKAZÓWKA
Zapiekanki
(pomidory,
ser, szynka,
pieczarki)
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania,upewnij się,że element grzejny
grilla jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w
pozycji pionowej. Prosimy pamiętać,że żywność musi być ułożona na podstawce
metalowej,chyba,że są inne zalecenia w przepisie książki kucharskiej.
Moc
Mikrofale+
Grill
250-300 g 450 W
(2szt.) + Grill
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 2 strony
(w min. ) (w min. )
300W+
Grill
1-1½
2-2½
Grill
7-8
--
Połóż zapiekankę na
środku podstawki
metalowej. 2, 3
zapiekanki ułóż obok
siebie na podstawce.
Po upieczeniu odstaw
na 2 - 3 minuty.
1-2
1-2
MIKROFALE +GRILL
Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla i
szybkości gotowania mikrofalowego. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i
obracającym się talerzu. Obracanie się talerza powoduje lepsze pieczenie
potraw. Trzy kombinacje są dostępne w Państwa kuchence:
600 W +Grill, 450 W +Grill, 300 W +Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale +grill:
Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofale. Powinny być odporne na
ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych, gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill
+mikrofale:
Do tego trybu gotowania nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy
które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować
grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w
połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że element
grzejny grilla jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory
w pozycji pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na
podstawce metalowej, chyba, że są inne zalecenia w przepisie książki
kucharskiej. Całość należy umieścić na talerzu obrotowym. Prosimy skorzystać z
odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.
Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z
ob stron.
28
Zalecenia
Ułóż bułki w koło na
podstawce metalowej.
Drugą stronę bułek
przypiecz wg uznania.
Odstaw na 2 - 5
minut.
Gratin
(vegetables
or potatoes)
400 g
450 W
+ Grill
13-14
--
Włóż zamrożoną
zapiekankę do małej,
okrągłej miski ze szkła
żaroodpornego. Miskę
postaw na podstawce
metalowej. Odstaw na
2 - 3 minuty.
Pasta
(Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400 g
600 W
+ Grill
14-15
--
Włóż makaron do
prostokątnego
naczynia ze szkła
żaroodpornego.
Całość umieść na
talerzu obrotowym.
Pozostaw do odstania
na 2 - 3 minuty.
Kawałki
kurczaka
(Nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
3-3½
Ułóż kawałki na
podstawce metalowej.
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-5
Ułóż frytki na papierze
do pieczenia i na
podstawce metalowej.
CE2733N_13N_pol.fm Page 29 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Grillowanie świeżej żywności
Rodzaj
żywności
świeżej
Należy wstępnie ogrzać grill przez 4 minuty.
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Moc
Tosty
4 szt.
(25g szt.)
Grill
3½-4½
3-4
Połóż tosty na
metalowej podstawce
jeden obok drugiego.
Bułki
(upieczone)
2-4 sztuki
Grill
2-3
1-2
Połóż bułki
bezpośrednio na
talerzu obrotowym
spodem do dołu.
Pieczone
pomidory
200 g
(2 szt.)
400 g
(4 szt.)
300 W
+ Grill
3½-4½
--
Tost
hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
2 szt.
(300 g)
450 W
+ Grill
3½-4
--
Najpierw przypiecz
same tosty. Potem
połóż je razem z
dodatkami na
podstawce metalowej.
Dwa -naprzeciw
siebie. Pozostaw do
odstania na 2 - 3
minuty.
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
600 W
+ Grill
4½-5½
8-9
--
Potnij ziemniaki na
połówki. Ułóż je
przeciętym bokiem w
stronę grilla na
podstawce metalowej.
8-9
9-10
Przypraw mięso i
dodaj oleju. Ułóż
kawałki dookoła
podstawki kośćmi do
środka. Pojedynczego
kawałka nie
umieszczaj na środku
podstawki. Pozostaw
do odstania na 2 - 3
minuty.
Kurczak w
kawałkach
450 - 500 g 300 W
(2 szt.)
+ Grill
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 1 strony
(w min. ) (w min. )
6-7
Zalecenia
Kotlety
jagnięce
Steki
wieprzowe
Pieczone
jabłka
Potnij pomidory na
połówki. Na wierzch
połóż trochę sera.
Ułóż je na płaskim
naczyniu
żaroodpornym. Całość
ustaw na podstawce
metalowej.
29
Porcja
Moc
400 g
(4 szt.)
Grill
11-13
8-9
Posmaruj mięso
olejem z przyprawami.
Ułóż wokół podstawki.
Po upieczeniu
pozostaw do odstania
na 2 - 3 minuty.
Mikrofale+
Grill
(300W+
Grill)
7-8
(Grill)
Posmaruj mięso
olejem z przyprawami.
Ułóż wokół podstawki.
Po upieczeniu
pozostaw do odstania
na 2 - 3 minuty.
4-4½
--
250 g
(2 szt.)
1 jabłko 300 W
(200g szt.) + Grill
2 jabłka
(400g szt.)
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
1 strony 1 strony
(w min. ) (w min. )
6-7
6-7
Zalecenia
Obierz jabłka i napełnij
je rodzynkami i
dżemem. Na wierzchu
posyp migdałami. Ułóż
jabłka na płaskim
naczyniu
żaroodpornym. Całość
postaw na
talerzu obrotowym.
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 30 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
PL
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się
tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej:
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 850W, aż masło się rozpuści.
•
•
•
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, aż
do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic
do wyjmowania!
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z
mocą 300 W, aż miód się rozpuści.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osuszoną włóż do
małej, żaroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych
zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g)z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 850 W przez 3 ½ do 4 ½ minuty aż
lukier/ polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z
przykryciem dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10 -12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist-off,
połóż je na zakrętkach i odczekaj przez 5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).
Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez
6 ½ do 7 ½ minuty z mocą 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc
uszczelki drzwiowe zwróć zczególną uwagę, aby upewnić się, że nie
ma w nich cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
Wyczyść komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością
detergentu, ale zaczekaj do chwili ostygnięcia aby uniknąć
poparzenia.
Podczas czyszczenia komory kuchenki może być
użyteczne opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45º i
umycie jego górnej powierzchni.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3½-4 ½ minutowego podgrzewania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania
przez 2 - 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z
kuchenki!
30
CE2733N_13N_pol.fm Page 31 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega
się możliwość dokonania zmian zarówno danych technicznych, jak i
instrukcji obsługi.
•
•
•
Model
CE2733N/CE2733NT / CE2713N/CE2713NT
Źródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Kombinowany tryb
1300 W
1100 W
2400 W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W / 850 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
System chłodzenia
Wentylator
Wymiary (szer × wys × głęb)
Zewnętrzne
Komory
489 x 275 x 379 mm
306 x 211 x 320 mm
części kuchenki mikrofalowej.
Objętość komory
20 l
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach
komercyjnych.
Waga netto
ok. 14, 5 kg
Są złamane zawiasy drzwiowe.
Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu
posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące
czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze
31
PL
CE2733N_13N_pol.fm Page 32 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Notatki
PL
32
CE2733N_13N_pol.fm Page 33 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Notatki
PL
33
CE2733N_13N_pol.fm Page 34 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Notatki
PL
34
CE2733N_13N_pol.fm Page 35 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Notatki
PL
35
CE2733N_13N_pol.fm Page 36 Wednesday, June 13, 2001 10:01 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement