Samsung WF0602NUV Používateľská príručka

Samsung WF0602NUV Používateľská príručka
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Mosógép
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja
termékét itt:
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847J-02_HU.indd 1
2011-08-26
5:08:58
új samsung mosógépének
funkciói
Új mosógépe megváltoztatja majd a mosással kapcsolatos érzéseit. A jelentős
kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép minden olyan
funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé teheti a nagyon is hétköznapi házimunkát.
• Babaruha program
Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet
biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
Ezeket a programokat használva a minimálisra csökkenthető a ruhákban maradt mosószer
mennyisége, így csökkenthető a gyermekeknél előforduló bőrirritáció. Emellett a szennyest
osztályozó programoknak köszönhetően a mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően
történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának érzik magukat.
• Gyermekzár
A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek
hozzá a mosógéphez.
Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógéppel játsszanak,
valamint aktiválás esetén figyelmeztet.
• Késleltetett befejezés
Akár 19 órával is késleltetheti a mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot,
így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, ha el kell mennie
otthonról.
• 15' gyorsmosás
Ha nincs vesztegetni való ideje... A 15 perces mosási programmal pillanatok alatt tisztává
varázsolhatja ruháit.
15 perces gyorsmosás programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira.
Immár akár 15 perc alatt is kimoshatja kedvenc ruháit!
• Kézi mosás
A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával
különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit.
• Széles ajtó
Az ajtó extra széles ablakán keresztül kényelmesen nyomon követheti a mosás folyamatát.
Könnyedén töltheti be és veheti ki a mosnivalót, különös tekintettel az olyan nagyobb méretű
darabokra, mint az ágynemű vagy a törülközők.
A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének üzembe
helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a
kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék
technikai újdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 33. oldalon
található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges teendőket,
ha valami gond lenne az új mosógéppel.
2_ új samsung mosógépének funkciói
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec1:2
2011-08-26
5:09:04
biztonsági információk
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. A használati útmutató fontos információt
tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával
kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben
kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.
AMIT A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKRÓL TUDNIA KELL
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és
hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa,
ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges
helyzetre. A mosógép üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége,
hogy ésszerűen, körültekintően és elővigyázatosan járjon el.
Mivel ezek a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe
kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes
figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz vagy kérjen
segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:
FIGYELEM
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, melysúlyos személyi
sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhat.
VIGYÁZAT
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést
és/vagy vagyoni kárt okozhat.
VIGYÁZAT
A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kövesse az
alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék megfelelő
földeléséről.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében állnak itt.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha
szükség van rá.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék
működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.
biztonsági információk _3
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:3
2011-08-26
5:09:05
biztonsági információk
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy
annak belsejében. A mosógép belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan
megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.
FIGYELEM
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a
megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele vagy csatlakozódugasza sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel
kell kicseréltetni.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok és a
vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.
A WEEE JELZÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK
A termék megfelelő leselejtezése (Elektromos és elektronikus
berendezésekből származó hulladék)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladékbegyűjtési rendszerrel
rendelkező egyéb európai országokban)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak
érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb
hulladékkal együtt.
4_ biztonsági információk
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:4
2011-08-26
5:09:06
FIGYELEM
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FONTOS
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos
problémákhoz vagy sérülésekhez vezethet.
A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.
Csatlakoztassa a tápkábelt 220-240 V / 50 Hz vagy erősebb váltóáramú fali aljzathoz,
amelyet csak ehhez a készülékhez használ. Ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával
áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék
műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.
Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz
érintkezőiről száraz rongy segítségével.
- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa meg egy száraz ronggyal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos
vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok
veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve.
- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.
A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vezethet
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és
győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabványoknak.
Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne telepítse a készüléket nedves, olajos vagy poros helyre, valamint közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre.
Ne telepítse a készüléket alacsony hőmérsékletű helyre
- A fagy a csövek szétrepedéséhez vezethet
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon elektromos transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
biztonsági információk _5
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:5
2011-08-26
5:09:07
biztonsági információk
Ne húzza vagy hajlítsa meg túl erősen a tápkábelt.
Ne csavarja vagy kösse meg a tápkábelt.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a
tápkábelt tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból.
- A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ne tegye olyan helyre a tápkábelt és a csöveket, ahol eleshet azokban.
VIGYÁZAT
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.
- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez
vagy meghibásodásához vezethet.
FIGYELEM
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ, FONTOS FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon
a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ne húzza ki nedves kézzel a csatlakozódugót.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal
szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A gyermekeknek ne engedje meg, hogy a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A
készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.
- Ha a gyerekek belemásznak, bent rekedhetnek és megfulladhatnak.
Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.
6_ biztonsági információk
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:6
2011-08-26
5:09:07
Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb
gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/
centrifugálás) közben.
- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót.
Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosógép alá.
- Ez sérülést okozhat.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül kezeljék a
mosógépet. Ne hagyja, hogy gyermekek felmásszanak a készülékre.
- Ennek elmulasztása áramütést égési vagy személyi sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.
- Ez sérülést okozhat.
A készüléket ne a tápkábelnél fogva húzza ki, hanem minden esetben erősen fogja meg a
dugaszt és egyenesen húzza ki az aljzatból.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat
Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez
vezethet.
Ha bármilyen idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
csatlakozódugót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ha a vízcső lecsúszik a csapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha villámlik/mennydörög, húzza ki a
csatlakozódugaszt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
biztonsági információk _7
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:7
2011-08-26
5:09:07
biztonsági információk
VIGYÁZAT
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb.
szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha
ronggyal.
- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, eldeformálódáshoz, károsodáshoz vagy
rozsdásodáshoz vezethet.
Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.
- A törött üveg sérülést okozhat.
Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a
csapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.
- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja az alkatrészeket
vagy vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e
leengedési probléma.
- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata a szigetelés
meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy az beszoruljon az ajtóba.
- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához vagy
vízszivárgáshoz vezethet.
Ha nem használja a mosógépet, zárja el a csapot.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarja megfelelően meg van-e
húzva.
- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.
Ügyeljen, hogy a gumiszigetelésre és az ajtóüvegre ne kerüljön szennyeződés (pl. hulladék,
cérna, hajszál stb.).
- Ha az ajtóba beszorult idegen anyagok vagy egyéb okok miatt az ajtó nem záródik
megfelelően, az vízszivárgáshoz vezethet.
A termék használata előtt nyissa meg a csapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő
csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.
A tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet a meleg vizes rendszerekben,
például a háztartásban használatos vízmelegítőkben, amelyeket két hétig vagy ennél
hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a
vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a mosógép
használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes melegvízcsapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az
esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet
ideje alatt ne dohányozzon és kerülje a nyílt láng használatát. Gázszivárgás esetén
szellőztesse ki a helyiséget azonnal, és ne érintse meg a csatlakozódugaszt.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az
esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és
a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő
meghibásodásokért és károkért.
8_ biztonsági információk
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:8
2011-08-26
5:09:08
Ne álljon a készülék tetejére és ne tegyen rá semmit (pl. mosnivalót, égő gyertyát, égő
cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérüléshez
vezethet.
Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy
sérülésekhez vezethet.
Ne tegyen a készülék közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.
- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.
Mivel magas hőmérsékletű mosás esetén a leengedett víz forró, ne érjen a vízhez.
- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat (*),
kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.
- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha mosógép jel látható azok
címkéjén.
- Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a
rendellenes rezgések következtében.
* Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha
vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.
Ne működtesse a mosógépet a mosószeres rekesz nélkül.
- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.
- Ez égési sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosószeres rekeszbe annak kinyitása után.
- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba. A szennyes ruhán
kívül ne tegyen a mosógépbe semmilyen tárgyat (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
- Ez a mosógép károsodásához, vagy a háziállatok sérüléséhez vagy halálához
vezethetnek a rendellenes rezgések következtében.
Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.
- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt,
olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.
- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot) vagy fehérítőt hosszabb ideig a
mosódobban.
- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre,
és tisztítsa meg szivaccsal. Soha ne használjon drótkefét.
Ne használjon közvetlenül súrolóport, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugáljon
súrolóporral szennyezett mosnivalót.
- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.
Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó melegvizet.
- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.
biztonsági információk _9
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:9
2011-08-26
5:09:08
biztonsági információk
Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve problémákat okozhat a
termékkel kapcsolatosan, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz
vezethet.
Ne mosson nagy méretű mosnivalót, például ágyneműt a mosóhálóban.
- A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval
együtt.
- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.
Ne használjon megkeményedett mosószert.
- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek
komoly sérülést okozhatnak a készülékben.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
FIGYELEM
A TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ, FONTOS FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez bele.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, eldeformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
10_ biztonsági információk
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec10:10
2011-08-26
5:09:08
tartalom
A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
MOSÁS
21
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
Az alkatrészek ellenőrzése
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos
követelmények
Tápellátás és földelés
Vízellátás
Ürítés
Padlózat
Környezeti hőmérséklet
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített
szekrényben
A mosógép üzembe helyezése
Az első mosás
Alapvető utasítások
A kezelőpanel használata
Gyermekzár
Késleltetett befejezés
Mosás a programválasztó gomb használatával
Kézi vezérlésű mosás
Szennyes ruhára vonatkozó útmutató
Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos
információk
A megfelelő mosószer kiválasztása
Mosószer-adagoló rekesz
A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
29
29
29
30
31
31
32
32
Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet
esetén
A gép külső tisztítása
A mosószer-adagoló rekesz és a és
mosószerkifolyó tisztítása
A törmelékszűrő tisztítása
A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
Befagyott mosógép javítása
A mosógép tárolása
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS
INFORMÁCIÓKÓDOK
33
34
Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógép...
Információkódok
A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA
35
Kalibrációs üzemmód
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
36
Mosóprogram-táblázat
FÜGGELÉK
37
37
37
38
Anyagkezelési táblázat
Környezetvédelem
Megfelelőségi nyilatkozat
A háztartási mosógépek adatai
33
35
36
37
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec2:11
tartalom _11
2011-08-26
5:09:08
a mosógép üzembe helyezése
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az
utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne
álljon fenn személyi sérülés veszélye.
AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét
megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.
Fedél
Mosószer-adagoló
rekesz
Kezelőpanel
Csatlakozó
Ajtó
Kifolyótömlő
Törmelékszűrő
Szintezőlábak
Szűrőfedél
Dob
Biztonsági kifolyótömlő
* Csavarnyílás tömítések
Hidegvíz-ellátó tömlő
Csővezető
* Csavarnyílás-tömítések: A csavarnyílás-tömítések száma a modelltől függ (3–5 tömítés).
12_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:12
2011-08-26
5:09:08
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
Tápellátás és földelés
FIGYELEM
Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:
• AC 220–240 V-os/50 Hz-es biztosíték vagy áramkör-megszakító
• Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tűzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés
felesleges kockázata, a kábelezést és a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70.
számú, legújabb
módosításának, valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.
A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést
biztosítson a készülékhez.
A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén
a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb
ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően
bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy
melegvíz-csövekhez.
A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet.
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett
villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel. Ne alakítsa át a mosógéphez mellékelt csatlakozót.
Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon
szakképzett villanyszerelőt.
Vízellátás
A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50–800 kPa között van.
Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi
lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők
által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol.
(A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás
megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)
A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a
mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.
A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti
víztömlő is kapható.
A következők betartásával csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát:
• A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
• Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő
illesztékeinél.
FIGYELEM
A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a
csapok csatlakozásainál.
a mosógép üzembe helyezése _13
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:13
2011-08-26
5:09:09
a mosógép üzembe helyezése
Ürítés
A Samsung 65 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A
kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz.
A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a
kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.
Padlózat
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés
minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és
vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhén elmozduljon a centrifugálási ciklus
során.
Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.
Környezeti hőmérséklet
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép mindig
visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben
megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített szekrényben
A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell
biztosítani az új mosógépnek:
Oldalt: 25 mm
Hátul: 50 mm
Fönt: 25 mm
Elöl: 465 mm
Ha a mosógépet szárítógéppel együtt helyezik üzembe, a fülke vagy beépített szekrény elülső
részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép
önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.
A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
1. LÉPÉS
A mosógép helyének kiválasztása
A mosógép üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a hely rendelkezik a
következő jellemzőkkel:
•
•
•
•
•
•
Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
Közvetlen napfénytől védett
Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
A hőmérséklet nem csökken 0 ˚C alá
Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne legyen ráhelyezve a
tápkábelre
14_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:14
2011-08-26
5:09:10
2. LÉPÉS
Szállítási csavarok eltávolítása
A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.
1. Lazítsa meg az összes csavart csavarkulcs segítésével.
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
1
2
2. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
3. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene
szállítania.
FIGYELEM
A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
a mosógép üzembe helyezése _15
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:15
2011-08-26
5:09:10
a mosógép üzembe helyezése
3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása
A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a
vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.
1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. Igazítsa a mosógépet
vízszintes helyzetbe a
szintezőlábak szükség
szerinti, kézzel történő be-,
illetve kifordításával.
3. Amikor a mosógép egyenesen áll, szorítsa meg az
anyacsavarokat.
• Szorítsa meg a csavarokat, nehogy elmozduljon a mosógép lába.
• A mosógép lábainak rögzítéséhez fordítsa el a 4 csavart az óra járásával megegyező
irányba. Ha a mosógép nem áll egyenesen, vagy a lába nincs megfelelően rögzítve,
a gép a centrifugálási ciklus közben fellépő erős rezgés következtében elveszítheti az
egyensúlyát.
16_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:16
2011-08-26
5:09:11
4. LÉPÉS
Víz és lefolyó csatlakoztatása
A vízellátó tömlő bekötése
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét
csatlakoztassa a mosógép hátulján található
hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez,
másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid,
cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású
tömlőre.
2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa
a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az
illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza
meg újra az illesztéket.
Meghatározott, egy további melegvízbemenettel rendelkező modelleknél:
1. A melegvíztömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös
melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.
a mosógép üzembe helyezése _17
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:17
2011-08-26
5:09:12
a mosógép üzembe helyezése
A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)
1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el a csatlakoztató
egységet.
Illesztőegység
Vízellátó
tömlő
2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg
az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az
illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű
alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.
1
5 mm
2
3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az
illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben.
A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd
csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.
Vízcsap
1
2
4. Kösse rá a vízellátó tömlőt a csatlakoztató
egységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor
a tömlő automatikusan csatlakozik az
illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás
hallható.
Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az
illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával
győződjön meg arról, hogy az megfelelően
csatlakoztatva van.
5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép
hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával
megegyező irányban teljesen csavarja be.
3
Opció
18_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:18
2011-08-26
5:09:12
6. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem
szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél.
Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.
FIGYELEM
✗
✗
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
•
Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez
áramütést vagy sérülést okozhat.
Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a
jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.
A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata
négyszögletű vagy túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a
gyűrűt.
a mosógép üzembe helyezése _19
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:19
2011-08-26
5:09:13
a mosógép üzembe helyezése
A kifolyótömlő csatlakoztatása
A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló pereme fölött: A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell
elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának
meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy,
hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.
60–90 cm
Kifolyótömlő
Csővezető
2. Csőelágazással a mosdókagylónál: A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál
magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Külön kifolyócsőben: 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem
lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.
60–90 cm
A függőleges kifolyócsőhöz szükséges követelmények:
• minimum 5 cm átmérő.
• minimum 60 liter/perc szállítási teljesítmény.
5. LÉPÉS
A mosógép áramellátásának biztosítása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 220-240 V / 50 Hz jóváhagyott elektromos
hálózati csatlakozóhoz, amelyet biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. (Az
áramellátással és földeléssel kapcsolatos további információkat lásd a 13. oldalon.)
20_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec3:20
2011-08-26
5:09:13
mosás
Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak
eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.
AZ ELSŐ MOSÁS
1. Nyomja meg a Be- és kikapcsolás( ) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz
jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés( ) gombot..
02 MOSÁS
Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes
ruhák behelyezése nélkül).
Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során
esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítőés folttisztító szerek.
jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az
„A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)
ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK
1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.
FIGYELEM
Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás
meghatározásához lásd a 27. vagy 36. oldalon lévő táblázatot.
• Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez
szivárgást okozhat.
• Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi
részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
• Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.
2.
3.
4.
5.
Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
Kapcsolja be a készüléket.
Töltse a mosószert és az adalékokat a mosószer-adagoló rekeszébe.
Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő programot és opciókat.
A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés( ) gombot..
mosás _21
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:21
2011-08-26
5:09:14
mosás
A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA
1
3
1
DIGITÁLIS, GRAFIKUS
KIJELZŐ
2
4
5
6
7
8
Jelzi a programból hátralévő mosási időt, a programmal kapcsolatos összes
információt, valamint a hibaüzeneteket.
Válassza ki a mosáshoz használni kívánt programot és centrifugasebességet.
A részletes információkat lásd a „Mosás a programválasztó gomb
használatával” című részt (25. oldal).
2
PROGRAMVÁLASZTÓ
TÁRCSA VAGY GOMB
Pamut (
) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő,
alsónemű, törülközők, ingek stb.
Műszálas (
) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett, poliészterből (diolén,
trevira), poliamidból (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból készült blúzok,
ingek stb.
) - Géppel mosható gyapjú mosásához. A maximális
Kézi gyapjúmosás (
mosótöltet 2 kg.
• A gyapjú program finom keverő műveletekkel mossa a mosnivalót. A mosás
során finom keverő és áztató műveletek követik egymást, így nem mennek
össze és nem deformálódnak el a gyapjúszálak, továbbá különlegesen finom
tisztítást eredményez. Ilyenkor a működési közbeni leállás nem hiba.
• A gyapjú programhoz a kiváló mosási eredmény és a gyapjúszálak magas
szintű védelme érdekében semleges mosószer használata ajánlott.
Babaruha (
) - A magas hőmérsékletű mosás, valamint extra öblítés biztosítja,
hogy az összes maradék mosópor eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a
vékony ruhadarabokon.
Napi mosás (
) - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és
ingek mosására alkalmas program. Rövid program tesztelés végző intézetek
számára
22_ mosás
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:22
2011-08-26
5:09:16
3
KÉSLELTETETT
BEFEJEZÉS (
)
VÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók
közül (3–19 óra, egyórás lépésenként növelve az időt).
A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
4
HŐMÉRSÉKLET( )
VÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó
különböző opciók közül:
(Hideg, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
02 MOSÁS
15’ gyorsmosás (
) - Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre azonnal
szüksége van. Legfeljebb 2 kg szennyes mosásához.
• A mosási idő (15 perc) a víznyomástól, a víz keménységétől,
a bemenő víz hőmérsékletétől, a szoba hőmérsékletétől, a
szennyeződés típusától és mértékétől, a használt mosószertől, az
elektromos áram ingadozásától és a kiválasztott opcióktól függően
eltérhet a feltüntetett értékektől.
• A 15' gyorsmosás programot kevés mosószerrel és kevés szennyessel
(max. 2 kg) használja, mert ha túl sok mosószert használ, mosás után
mosószer maradhat vissza.
Centrifuga (
) - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több
víz eltávolításához.
Öblítés + Centrifuga (
) - Olyan mosótöltethez használja, amelynél
csak öblítésre van szükség, illetve ha az öblítés során további textilöblítő szert
kíván betölteni.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz
rendelkezésre álló különböző sebességek közül.
5
CENTRIFUGA (
)
VÁLASZTÓGOMB
WF0602/WF0502
Egy lámpa sem világít,
1200 ford/perc
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Egy lámpa sem világít,
1000 ford/perc
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Egy lámpa sem világít,
800+ ford/perc
, 400, 800,
„Centrifuga nélkül ” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó
vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban.
„Öblítőstop (Egy lámpa sem világít)” - A mosott ruha benne marad az utolsó
öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy
egy Centrifuga ciklust.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási opciók
közül:
(Előmosás) +
(Előmosás) (Öblítés+) (Intenzív) (Öblítés+) (Előmosás) +
(Intenzív) (Öblítés+) +
(Intenzív) (Előmosás) +
(Öblítés+) +
(Intenzív) (ki)
6
OPCIÓ (
)
VÁLASZTÓGOMB
7
INDÍTÁS/
SZÜNETELTETÉS(
VÁLASZTÓGOMB
8
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
(
) GOMB
(Előmosás): Ezzel a gombbal választhatja ki az előmosást. Az előmosás
csak a következő programok esetén áll rendelkezésre: Pamut ( ),
Műszálas ( ), Babaruha ( ), Napi mosás ( ).
(Öblítés+): Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot.
(Intenzív): Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén
nyomja meg ezt a gombot. Minden program mosási ideje megnő.
)
A program szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer
nyomja meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy
nem nyomnak meg rajta egyetlen gombot sem, a gép automatikusan
kikapcsol.
mosás _23
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:23
2011-08-26
5:09:17
mosás
Gyermekzár
A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne
legyen módosítható.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A gyermekzár funkció be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg
egyszerre és tartsa lenyomva a Centrifuga ( ) és
Opció ( ) gombot
3 másodpercig. A „Gyermekzár ” világítani kezd, amikor a
funkció bekapcsol.
A gyermekzár funkció bekapcsolása esetén kizárólag a
Be- kikapcsolás ( ) gomb működik. A gyermekzár
funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a
tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása után is aktív
marad.
3 MÁSODPERC
Késleltetett befejezés
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a
késleltetési idő 3–19 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosás
befejezésének időpontját jelzi.
1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak
megfelelően.
2. A kívánt késleltetési idő beállításához többször egymás után nyomja meg a Késleltetett
befejezés ( ) gombot.
3. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot. A „Késleltetett befejezés ”
jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a Be- és kikapcsolás( ) gombot,
majd ismét kapcsolja be a mosógépet.
24_ mosás
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:24
2011-08-26
5:09:21
Mosás a programválasztó gomb használatával
02 MOSÁS
Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control” elnevezésű automatikus vezérlőrendszerével
könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő
hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.
1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Be- és kikapcsolás ( ) gombot.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát
tenne bele.
5. Csukja be a készülék ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
Előmosás csak a Pamut ( ), Műszálas ( ), Babaruha ( ) és Napi mosás ( ) programhoz
választható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Programválasztó gomb használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő
programot:
Pamut ( ), Műszálas ( ), Kézi gyapjúmosás ( ), Babaruha ( ), Napi mosás ( ),
15’ gyorsmosás ( ). A kezelőpanelen világítani kezdenek az érintett jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések
számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot, és megkezdődik a mosási folyamat. A
folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
Szüneteltetés opció
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására,
illetve mosnivalók eltávolítására.
1. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot az ajtó zárjának kioldásához.
Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.
2. Az ajtó bezárása után nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés (
újraindításához.
) gombot a mosás
A mosás végeztével:
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.
mosás _25
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:25
2011-08-26
5:09:22
mosás
Kézi vezérlésű mosás
Végezhet kézi vezérlésű mosást a programválasztó gomb használatának mellőzésével.
1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógépen a Be- és kikapcsolás ( ) gombot.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne
bele.
5. Csukja be a készülék ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő
rekeszekbe.
7. Nyomja meg a Hőmérséklet ( ) gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
(Hideg, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C)
8. Nyomja meg az Opció ( ) gombot a centrifugálás+ ciklusok kiválasztásához.
A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A Centrifuga ( ) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a
ruhákat. ( : Centrifuga nélkül (Egy lámpa sem világít): Öblítőstop)
10. A Késleltetett befejezés ( ) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett
befejezés lehetséges időpontjain (3–19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a
mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot, és a mosógép elindítja a mosási
folyamatot.
SZENNYES RUHÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ
A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.
Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.
A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:
• Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és
műselyem ruhákat.
• Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
• Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
• Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült
ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás
programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a
függelékben található anyagkezelési táblázatot.
A zsebek kiürítése
Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan
alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a
visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon
lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat
mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más
ruhadarabokba, így károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.
Pamut előmosása
Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el:
energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett,
végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.
26_ mosás
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:26
2011-08-26
5:09:24
A töltési kapacitás meghatározása
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján
megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.
Ruhaanyag típusa
Töltési kapacitás
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
Pamut ( )
- átlagosan/enyhén szennyezett
- erősen szennyezett
6,0 kg
5,0 kg
Műszálas (
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
Modell
)
Kézi gyapjúmosás (
)
02 MOSÁS
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
• Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE” (Kiegyenlítetlen)
jelzőfény), rendezze át a töltetet.
Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve
jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél
kevesebb.
A melltartókat (a vízben moshatókat) tegye mosóhálóba (külön megvásárolható).
• A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek
a mosógép belsejében. Ezért mindig tegye finom szövésű
mosóhálóba a melltartókat.
• A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat,
kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép
ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
VIGYÁZAT
A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez
esetleg rendellenes vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.
• Ha úgy centrifugál, hogy csak egy pár nadrág vagy egy törölköző van a dobban,
előfordulhat, hogy a centrifugálás eredménye nem lesz megfelelő.
• Ajánlott legalább két, azonos típusú darabot tenni a dobba.
mosás _27
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:27
2011-08-26
5:09:25
mosás
MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A megfelelő mosószer kiválasztása
A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszálas, finom anyagok, gyapjú),
a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási fokozatnak és a szennyezettség mértékének
megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi
vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével,
érdeklődjön a helyi vízműveknél.
Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert előfordulhat,
hogy az ilyen mosószer nem távozik az öblítési ciklus során. Előfordulhat, hogy ennek
következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.
Mosószer-adagoló rekesz
A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához.
A mosógép beindítása előtt töltse be a mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő
rekeszbe.
A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószeradagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű
jelű rekeszébe.
mosószert a mosószer-adagoló
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt
az adagoló
jelű rekeszébe.
VIGYÁZAT
NE adagoljon mosóport vagy folyékony mosószert az
öblítő rekeszébe ( ).
4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt
mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló
jelű
rekeszébe.
Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE
használja az alábbi típusú mosószereket.
• Tabletta és kapszula típusú mosószerek
• Labdát és hálót alkalmazó mosószerek
MAX
A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy
kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis
vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését).
Vigyázzon, hogy a textilöblítő ne folyjon túl, amikor az öblítő betöltése után becsukja az
adagolórekeszt.
28_ mosás
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec5:28
2011-08-26
5:09:26
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen
javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.
1. Húzza ki a mosógépet a hálózatból.
2. Nyissa fel a szűrő fedelét.
Szűrőfedél
3. Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a
vezetőhorogról.
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN
Biztonsági
kifolyótömlő
4. A biztonsági kifolyócső lezárásával vegye le a biztonsági
kifolyó dugaszát.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
6. Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsőre, majd
illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetőhorogra.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.
Biztonsági
vízleeresztősapka
A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA
1. Puha kendővel és kímélő, karcmentes háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden
felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.
a mosógép tisztítása és karbantartása _29
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec6:29
2011-08-26
5:09:28
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A ÉS MOSÓSZERKIFOLYÓ
TISZTÍTÁSA
1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső
oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a
folyékony mosószer-elosztót
Kioldókar
3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a
folyékonymosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. Az esetleges maradék mosószer eltávolításához futtasson
le egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne
a dobba.
30_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec6:30
2011-08-26
5:09:28
A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Javasoljuk, hogy évente 5–6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E”
hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt az előző oldalon.)
A törmelékszűrő kitisztítása előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt.
1. Nyissa fel a szűrő fedelét.
2. Vegye le a a biztonsági kifolyócsövet lezáró sapkát, és
engedje le az összes vizet.
3. Csavarja le a törmelékszűrő fedelét.
Törmelékszűrő-sapka
4. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből.
Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a
törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
5. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
6. Helyezze vissza a szűrő fedelét.
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT
Ha a törmelékszűrő-sapka nincs megfelelően
visszahelyezve, vízszivárgás fordulhat elő.
A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA
A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:
1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő
légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy ruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A
menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Csavarozza vissza a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok jól záródnak.
a mosógép tisztítása és karbantartása _31
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec6:31
2011-08-26
5:09:29
a mosógép tisztítása és
karbantartása
BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA
Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:
1.
2.
3.
4.
5.
Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.
Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a
vízleeresztés szabályosan működik-e.
A MOSÓGÉP TÁROLÁSA
Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni a vizet, és kihúzni a mosógépet a hálózati
aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt a víz benne marad a tömlőkben és a belső
részekben.
1. Válassza ki a 15’ gyorsmosás programot, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe.
Futtassa le a mosógépen a programot mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a
levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.
Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra,
hogy a mosógépben visszamaradt víz kiolvadjon.
32_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec6:32
2011-08-26
5:09:29
hibaelhárítás és
információkódok
ELLENŐRIZZE AZ ITT FELSOROLTAKAT, HA A MOSÓGÉP...
MEGOLDÁS
Nem indul
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.
Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot.
Nem kap vizet, illetve nincs
benne elég víz
•
•
•
•
Nyissa meg teljesen a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.
Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
A mosási ciklus végeztével
mosószer marad a
mosószer-adagoló
rekeszben
•
•
Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.
Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz
középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos
•
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll.
Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.
Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.
Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
Nem engedi le a vizet és/
vagy nem centrifugál
•
•
Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket.
Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva és nem
nyitható.
•
Az ajtó a leállás vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem
nyílik ki.
04 HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.
hibaelhárítás és információkódok _33
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec7:33
2011-08-26
5:09:29
hibaelhárítás és
információkódok
INFORMÁCIÓKÓDOK
A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az
ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.
KÓDJEL
MEGOLDÁS
dE
•
•
Csukja be a készülék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva.
4E
•
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
Ellenőrizze a víznyomást.
•
Engedje le a dobban lévő vizet a biztonsági kifolyótömlőn keresztül,
tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét, és ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő
megfelelően van-e csatlakoztatva.
•
A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak
egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy
farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem
elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
•
Hívja fel a márkaszervizt.
5E
UE
cE/3E
Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon
a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.
34_ hibaelhárítás és információkódok
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec7:34
2011-08-26
5:09:30
a mosógép kalibrálása
KALIBRÁCIÓS ÜZEMMÓD
05 A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA
A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a töltet súlyát. Az érzékelés pontosságának növelése
érdekében üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód az alábbi
lépések szerint működik.
1. Vegye ki a mosnivalót és minden egyéb dolgot a mosógépből, és kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet ( ) és a Késleltetett befejezés ( ) gombot, majd nyomja meg a Be- és
kikapcsolás ( ) gombot is.
A gép bekapcsol.
3. A „Kalibrációs üzemmód” elindításához nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. Ha a „Kalibrációs üzemmód” befejeződik, a kijelzőn megjelenik az „End(En)” (Vége) felirat, és a gép
automatikusan kikapcsol. Most már használhatja a mosógépet.
a mosógép kalibrálása _35
WF0602NX-02847J-02_HU.indd 35
2011-08-26
5:09:30
mosóprogram-táblázat
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
(z választható opció)
Maximális mosótöltet (kg)
PROGRAM
Pamut (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
6,0
5,0
z
igen
z
95
3,0
3,0
z
igen
z
60
2,0
2,0
-
igen
-
40
4,0
4,0
z
igen
z
95
3,0
3,0
z
igen
z
60
2,0
2,0
-
igen
z
40
)
)
Műszálas (
)
Kézi gyapjúmosás (
Babaruha (
)
)
Napi mosás (
15’ gyorsmosás (
MOSÓSZER
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
)
Előmosogatás mosás Öblítő
Max. hőmérséklet
(˚C)
Centrifuga sebessége (MAX) ford/perc
PROGRAM
Pamut (
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Késleltetett befejezés
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
)
Műszálas (
)
)
Kézi gyapjúmosás (
Babaruha (
Napi mosás (
)
)
15’ gyorsmosás (
)
800
800
800
z
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A programok időtartamát az IEC60456/EN60456 számú szabvány alapján állapítottuk meg.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 35. oldal).
3. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek a különböző víznyomás,
vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.
4. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
36_ mosóprogram-táblázat
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec8:36
2011-08-26
5:09:30
függelék
ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT
Ellenálló anyag
Vasalás max. 100 ˚C-on
Finom anyag
Ne vasalja
95 ˚C-on mosható
Bármilyen oldószerrel szárazon
tisztítható
60 ˚C-on mosható
Csak vegyileg tisztítható
perkloriddal, könnyűbenzinnel,
tiszta alkohollal vagy R113
tisztítószerrel
40 ˚C-on mosható
Csak vegyileg tisztítható repülőüzemanyaggal, tiszta alkohollal
vagy R113 tisztítószerrel
30 ˚C-on mosható
Vegytisztítással nem tisztítható
Kézzel mosható
Kiterítve szárítsa
Csak vegytisztítással tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthető
Vállfára akasztva szárítsa
Fehéríteni tilos
Gépi szárítás normál hőmérsékleten
Vasalás max. 200 ˚C-on
Gépi szárítás csökkentett
hőmérsékleten
Vasalás max. 150 ˚C-on
Szárítógépben szárítani tilos
07 FÜGGELÉK
A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék
négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség
esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók termékeinél.
A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos
problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.
KÖRNYEZETVÉDELEM
•
•
•
•
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a készüléket, kövesse a
helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a
készülékbe.
Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott
mosóprogramtól függ).
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335.
számú EN-szabványnak.
függelék _37
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec9:37
2011-08-26
5:09:32
függelék
A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK ADATAI
Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint
Samsung
A modell neve
WF0602
Kapacitás
kg
WF0600
WF0620
WF0690
WF0608
WF0502
WF0500
WF0520
WF0590
6
WF0508
WF0598
5
Energiahatékonyság
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Energiafogyasztás
Éves energiafogyasztás (AE_C)
kWh/év
170
170
170
145
145
145
Energiafogyasztás (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Pamut 60 ˚C)
teli töltettel
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Pamut
60 ˚C) féltöltettel
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Pamut
40 ˚C) féltöltettel
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_I)
W
5
5
5
5
5
5
Éves vízfogyasztás (AW_c)
l/év
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
fordulat/perc
1200
1000
800
1200
1000
800
%
56
65
74
56
65
74
Centrifuga hatékonysági osztály 1)
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)
Maximális centrifuga-sebesség
Maradék nedvesség
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok
vonatkoznak
2)
Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív
A normál programok időtartama
Cotton 60 ˚C (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel
perc
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Pamut 60 ˚C) féltöltettel
perc
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Pamut 40 ˚C) féltöltettel
perc
173
173
173
173
173
173
A bekapcsolva hagyott mód időtartama
perc
2
2
2
2
2
2
Mosás
dB (A) re 1 pW
57
57
57
57
57
57
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
76
74
72
76
74
72
Levegőben terjedő zajkibocsátás
Méretek
Magasság
cm
850
850
Szélesség
cm
600
600
Mélység 3)
cm
510
425
Nettó tömeg
kg
63
58
Össztömeg
kg
65
60
Csomagolás tömege
kg
2
Víznyomás
kPa
A készülék méretei
2
50-800
Elektromos bekötés
Feszültség
V
220-240
220-240
Teljesítményfelvétel
W
2000-2400
2000-2400
Frekvencia
Hz
50
50
Szállító neve
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ függelék
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec9:38
2011-08-26
5:09:36
07 FÜGGELÉK
1. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
2. Ehhez a fajta mosnivalóhoz a leggazdaságosabb program a „Standard Cotton 60 ˚C” (Normál pamut 60 ˚C)
és a „Standard Cotton 40 ˚C” (Normál pamut 40 ˚C) program, amelyet úgy választhat ki, hogy hozzáadja az
„Intensive” (Intenzív) funkciót a „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) és a „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) programhoz.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 35. oldal).
Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
3. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.
függelék _39
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec9:39
2011-08-26
5:09:36
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
Ország
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA:
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
Kódszám: DC68-02847J-02_HU
WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec9:40
2011-08-26
5:09:36
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Pračka
uživatelská příručka
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd 1
2011-08-26
5:03:39
funkce nové pračky samsung
Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Je vybavena celou řadou
funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, jejichž zásluhou se
běžná domácí práce promění v příjemný zážitek.
• Systém Kojenecká péče
Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku.
Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak
podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se
pere podle odpovídající charakteristiky, takže při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu
svého oblečení.
• Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky.
Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládacími prvky pračky a upozorní
vás, kdykoli je aktivována.
• Odložený konec
Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi
praktická zvláště v případě, že musíte odejít.
• 15minutové rychlé praní
Nemáte dost času? 15minutové praní znamená, že nikdy nebude vypráno pozdě.
Program 15 minute Quick Wash (15minutové rychlé praní) je řešením pro váš uspěchaný
životní styl.
Nyní si své oblíbené oblečení vyperete za pouhých 15 minut!
• Program Ruční praní
Zvláštní péči o prádlo lze zajistit určením vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího
množství vody.
• Široká dvířka
Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zajišťuje snadné vkládání a vyjímání
prádla, zejména velkých kusů, jako jsou lůžkoviny, ručníky atd.
Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky
Samsung. Naleznete v ní popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro
využití většiny nejmodernějších funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte
s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33.
2_ funkce nové pračky samsung
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec1:2
2011-08-26
5:03:46
bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité
informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Věnujte čas přečtení
této příručky, abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky.
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí
vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější
použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek
a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu pračky počínali
rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní
pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat
pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit vážná
zranění osob, smrt nebo škodu na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob
nebo škodu na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu omezení rizika vzniku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění osob při používání pračky dodržujte tato základní
bezpečnostní opatření:
Neprovádějte.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
Poznámka
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Jakmile se seznámíte s touto částí a všemi pokyny, uschovejte příručku na bezpečném
místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části
existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz tohoto spotřebiče
zajistíte, pokud se řádně seznámíte s jeho obsluhou a jestliže budete při jeho používání
postupovat obezřetně.
bezpečnostní informace _3
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:3
2011-08-26
5:03:46
bezpečnostní informace
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř
otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
VAROVÁNÍ
Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené
fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu
riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěru
přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty
kobercem ani jinou překážkou.
Použijte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.
INFORMACE O OZNAČENÍ WEEE
Pokyny k řádné likvidaci tohoto výrobku (směrnice o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení)
(platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy
sběru odpadů)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán
s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému
znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte
je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití
hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní
vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k
životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento
výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
4_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:4
2011-08-26
5:03:48
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě s hodnotami 220-240 V / 50 Hz nebo
vyššími a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Kromě toho také nepoužívejte
prodlužovací kabel.
- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodloužení
přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Ujistěte se, zda napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do elektrické zásuvky.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby
napájecí kabel směřoval k podlaze.
- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Pokud je poškozen spotřebič, zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí kabel, obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu nebo potížím s výrobkem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě (dešťové kapky).
Neinstalujte spotřebič na chladném místě.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
bezpečnostní informace _5
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:5
2011-08-26
5:03:48
bezpečnostní informace
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Napájecí kabel a hadice nesmí vést na místě, kde by mohly způsobit pád.
UPOZORNĚNÍ
ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.
- V opačném případě může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo potížím
s výrobkem.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
- Neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem si hrát v pračce nebo na pračce. Při likvidaci spotřebiče také demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř pračky, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý,
z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.
6_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:6
2011-08-26
5:03:48
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo
jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě/
sušení/odstřeďování).
- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny nebo kluzkou podlahu.
Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Nestrkejte ruce pod pračku.
- Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem nebo invalidním osobám používat pračku bez dozoru. Nedovolte dětem
lézt do spotřebiče.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
- Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič od elektrické sítě tažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte
zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát
apod.).
- Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo ke zranění.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
bezpečnostní informace _7
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:7
2011-08-26
5:03:49
bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ
Pokud se do pračky dostanou cizí látky, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla
apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a vyčistěte pračku jemným
vlhkým hadříkem.
- V opačném případě může dojít ke změně zbarvení, deformaci, poškození nebo vzniku
koroze.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
- Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud selže přívod vody nebo znovu připojujete hadici přívodu vody, otvírejte kohout
pomalu.
Po delším nepoužívání otvírejte kohout pomalu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození
součásti nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém
s vypouštěním.
- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úniku elektrického
proudu.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo
vytečení vody.
Když není pračka používána, zajistěte, aby byl zavřený kohout přívodu vody.
- Šroub na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utažen.
- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumové těsnění ani přední část skleněných dvířek zanesené
nečistotami (například kal, nitě, vlasy).
- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může
unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu
vody řádně utažená a nedochází k úniku vody.
- Pokud jsou uvolněny šrouby nebo spojka hadice přívodu vody, může dojít k vytečení
vody.
Pokyny pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu:
- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev
vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plynný
vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po
dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou
vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tím se uvolní veškerý
nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že plynný vodík je hořlavý, nesmíte
během uvedené činnosti kouřit ani zažehávat otevřený plamen. Jestliže došlo k úniku
plynu, ihned vyvětrejte, přičemž se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a
společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím.
8_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:8
2011-08-26
5:03:49
Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo,
zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem,
požár nebo potíže s výrobkem.
Neumisťujte do blízkosti pračky předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká, proto se jí
nedotýkejte.
- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděvzdorná sedadla, matrace nebo oblečení (*),
pokud spotřebič nemá speciální program pro praní těchto předmětů.
- Neperte silné a tvrdé matrace, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol
povolující praní v pračce.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení
následkem neobvyklých vibrací.
* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
Pokud je odebrána přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku vany v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení,
protože je horký.
- Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek po jejím otevření.
- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování
pracího prostředku. Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky
jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytečení vody.
Nenechávejte delší dobu ve vaně bělicí prostředky nebo kovové předměty, jako jsou zavírací
špendlíky nebo sponky do vlasů.
- Vana by mohla začít rezavět.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky jej vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani
neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte horkou vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
bezpečnostní informace _9
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:9
2011-08-26
5:03:49
bezpečnostní informace
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům
s výrobkem, změně zbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
- Ponožky a podprsenky vkládejte do prací síťky a perte je s ostatním prádlem.
- V opačném případě může dojít ke zranění následkem neobvyklých vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytečení vody.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty
kobercem ani jinou překážkou.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými částmi.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
10_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec10:10
2011-08-26
5:03:49
obsah
INSTALACE PRAČKY
12
PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY
29
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Kontrola dílů
Dodržení instalačních požadavků
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Přívod vody
Vypouštění
Podlahová krytina
Teplota okolí
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Instalace pračky
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
První praní
Základní pokyny
Používání ovládacího panelu
Dětská pojistka
Funkce Odložený konec
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Ruční nastavení praní prádla
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Informace o pracím prostředku a přísadách
Volba vhodného pracího prostředku
Zásuvka pro prací prostředek
29
29
30
Nouzové vypuštění pračky
Čištění vnějšího povrchu
Čištění zásuvky pro prací prostředek a
prostoru pro zásuvku
Čištění odpadového filtru
Čištění síťového filtru vodní hadice
Oprava zamrzlé pračky
Skladování pračky
31
31
32
32
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY
INFORMACÍ
33
33
35
36
37
34
Pokud se pračka chová následovně,
zkontrolujte tyto body:
Kódy informací
KALIBRACE PRAČKY
35
Režim kalibrace
PŘEHLED CYKLŮ
36
Přehled cyklů
DODATEK
37
37
37
38
Tabulka symbolů péče o látky
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
List domácích praček
obsah _11
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec2:11
2011-08-26
5:03:50
instalace pračky
Z důvodu zajištění správné činnosti nové pračky a minimalizace rizika zranění při
praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených
pokynů.
KONTROLA DÍLŮ
Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka
během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko
společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.
Horní pracovní
deska
Zásuvka pro prací
prostředek
Ovládací panel
Zástrčka
Dvířka
Vypouštěcí
hadice
Odpadový filtr
Nastavitelné
nožky
Kryt filtru
Vana
Nouzová vypouštěcí
trubice
* Kryty otvorů pro šrouby
Hadice přívodu studené vody
Držák hadice
* Kryty otvorů pro šrouby: Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).
12_ instalace pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:12
2011-08-26
5:03:50
DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ
Z důvodu minimalizace rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob musí
veškerá kabeláž i uzemnění vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70
v aktuálním
znění a místním předpisům a nařízením. Majitel spotřebiče osobně zodpovídá za zajištění
odpovídajících elektrotechnických služeb pro tento spotřebič.
VAROVÁNÍ
01 INSTALACE
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
• Pojistka nebo jistič pro 220–240 V / 50 Hz (stříd. p.)
• Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku
Pračka musí být uzemněná. Pokud dojde k nesprávné činnosti nebo poruše pračky, snižuje
uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje
cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení
do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí
ani k horkovodnímu potrubí.
Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře
nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze
zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou
zásuvku.
Přívod vody
Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa
může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat.
Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka
se vypne. (V ovládacích prvcích je zabudován integrovaný limit doby napouštění, který brání
přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění vnitřní hadice.)
Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se vodovodní kohouty nacházejí ve
vzdálenosti do 122 cm od zadní strany pračky.
Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní hadice různých velikostí až do
délky 305 cm.
Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
• Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.
• Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, zda neuniká voda z tvarovek přívodní hadice.
VAROVÁNÍ
Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody a na všech
kohoutech, zda nedochází k úniku vody.
instalace pračky _13
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:13
2011-08-26
5:03:50
instalace pračky
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí
být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být
dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí
hadice je připevněna výrobcem.
Podlahová krytina
K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevně zkonstruovanou podlahu.
Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo
nerovnoměrné zatížení. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a
pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.
Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.
Teplota okolí
Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody
v přívodním ventilu, čerpadle a hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací
řemeny, čerpadlo a další díly.
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních volných
prostorů:
Po stranách – 25 mm
Vzadu – 50 mm
Nahoře – 25 mm
Vpředu – 465 mm
Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory
volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 465 mm. Samostatně instalovaná pračka
zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.
INSTALACE PRAČKY
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
KROK 1
Výběr umístění
Před instalací pračky zkontrolujte, zda zvolené místo splňuje následující požadavky:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci
vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečné větrání
• Teplota neklesá pod 0 °C
• Dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla, například naftových či plynových
• Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu
14_ instalace pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:14
2011-08-26
5:03:51
KROK 2
Demontáž přepravních šroubů
Před instalací pračky je nutné vyjmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.
1. Povolte všechny matice a šest šroubů pomocí klíče.
01 INSTALACE
1
2
2. Zakryjte otvory dodanými plastovými kryty.
3. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu museli pračku přemístit.
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové
sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
instalace pračky _15
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:15
2011-08-26
5:03:51
instalace pračky
KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek
Při instalaci pračky zajistěte snadnou přístupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody
a odtoku.
1. Přesuňte pračku do požadované polohy.
2. Otáčejte podle potřeby
rukou vyrovnávacími
nožkami, aby se buď
zasouvaly nebo vysouvaly,
dokud nevyrovnáte polohu
pračky.
3. Jakmile bude pračka ve vodorovné poloze, utáhněte
matice.
• Utažením matice zabráníte pohybu nožky.
• Otočením 4 matic ve směru hodinových ručiček upevníte nožky k pračce. Pokud není
pračka vyrovnaná nebo některá z nožek není pevně utažena, může dojít v důsledku
silných vibrací během odstřeďování ke ztrátě rovnováhy pračky.
16_ instalace pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:16
2011-08-26
5:03:52
KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice
Připojení hadice přívodu vody
01 INSTALACE
1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené
vody a připojte ji k přívodu studené vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
Hadici přívodu vody je nutné na jednom
konci připojit k pračce a na druhém konci
k vodovodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody
nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká,
vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody
připojte k umyvadlovému kohoutu studené
vody a ručně jej utáhněte. V případě potřeby
můžete změnit polohu hadice přívodu vody na
konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici
otočíte a tvarovku znovu utáhnete.
Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody připojte k umyvadlovému kohoutu teplé vody a ručně
jej utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku ve tvaru Y.
instalace pračky _17
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:17
2011-08-26
5:03:53
instalace pračky
Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)
1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.
Adaptér
Hadice
přívodu vody
2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby
na adaptéru. Poté uchopte adaptér a otáčejte částí (2) ve
směru šipky, dokud nevznikne 5mm mezera.
1
5 mm
2
3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutu utahováním
šroubů a současným zvedáním adaptéru směrem nahoru.
Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).
1
2
Vodovodní
kohout
4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile
uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí
s adaptérem (uslyšíte klapnutí).
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru
zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste
ověřili, zda je správně připojena.
3
5. Připojte druhý konec hadice přívodu vody k přívodnímu
ventilu vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici
ve směru pohybu hodinových ručiček.
Možnost
18_ instalace pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:18
2011-08-26
5:03:53
6. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká
z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda
uniká, zopakujte předchozí kroky.
•
Dochází-li k úniku vody, pračku nepoužívejte. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
✗
✗
Pokud má vodovodní kohout hrdlo se závitem, připojte
k němu hadici přívodu vody podle obrázku.
01 INSTALACE
VAROVÁNÍ
Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš
velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
instalace pračky _19
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:19
2011-08-26
5:03:54
instalace pračky
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:
1. Umístění přes okraj umyvadla: Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky v rozmezí 60 až
90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpustě vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák
hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí
hadice nemohla pohybovat.
60 až 90 cm
Vypouštěcí hadice
Držák hadice
2. Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla nebo dřezu: Potrubní odbočka odtoku
musí být nad sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel
nejméně 60 cm nad zemí.
3. Připojení k vypouštěcímu potrubí: Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku
o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.
KROK 5
Napájení pračky
Připojte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky
220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným
jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické
zapojení a uzemnění získáte na straně 13.)
60–90 cm
Požadavky na vypouštěcí svod:
• minimální průměr 5 cm.
• minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.
20_ instalace pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec3:20
2011-08-26
5:03:55
praní dávky prádla
S novou pračkou Samsung bude nejnáročnějším úkolem při praní rozhodování,
kterou dávku vyprat jako první.
PRVNÍ PRANÍ
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Před prvním praním prádla je nutné spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).
1. Stiskněte tlačítko Napájení ( ).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky
v zásuvce pro prací prostředek.
3. Otevřete přívod vody do pračky.
4. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ).
Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze
zkušebního spuštění u výrobce.
Přihrádka
Přihrádka
Přihrádka
: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, prostředek pro předběžné
namáčení, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.
: Přídavné prostředky, například aviváž či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do
výše spodního okraje „A“).
ZÁKLADNÍ POKYNY
1. Vložte dávku prádla do pračky.
VAROVÁNÍ
Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Velikost dávky pro
jednotlivé typy prádla naleznete v tabulce na straně 27 nebo 36.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
• V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího
prostředku. Veškerý zbývající prací prostředek odstraňte, protože by mohl způsobit únik
vody.
• Neperte voděodolné kusy prádla.
2.
3.
4.
5.
Zavřete dvířka tak, aby se zablokovala západka.
Zapněte pračku.
Do zásuvky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ).
praní dávky prádla _21
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:21
2011-08-26
5:03:56
praní dávky prádla
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
1
3
1
DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ
DISPLEJ
2
4
5
6
7
8
Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a
chybové zprávy.
Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování pro cyklus.
Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče
cyklu“ (viz strana 25).
2
KRUHOVÝ OVLADAČ
NEBO TLAČÍTKO
VOLBY CYKLU
Bavlna ( ) – Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní
prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.
Syntetické materiály ( ) – Středně nebo mírně znečištěné halenky,
košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu
(perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.
Ruční praní vlny ( ) – Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by
měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg.
• Program pro vlnu pere prádlo za pomoci mírného kolébání. Mírné
kolébání a namáčení při praní chrání vlněná vlákna před smrštěním
nebo deformací a zajišťují velmi opatrné čištění. Tato operace
zastavení je bezproblémová.
• Pro cyklus praní vlny se doporučuje použít neutrální prací prostředek,
který zajistí nejlepší výsledky praní a nejlepší péči o vlněná vlákna.
Kojenecká péče ( ) – Praní při vysoké teplotě s prodlouženým
mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.
Denní praní ( ) – Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako
jsou spodní prádlo a košile. Krátký program pro testovací instituce
22_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:22
2011-08-26
5:03:57
4
5
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
ODLOŽENÝ
KONEC ( )
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
TEPLOTA ( )
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
ODSTŘEĎOVÁNÍ (
)
WF0602/WF0502
Všechny kontrolky zhasnuté,
1 200 ot./min
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Všechny kontrolky zhasnuté,
1 000 ot./min
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Všechny kontrolky zhasnuté,
800+ ot./min
, 400, 800,
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
3
15minutové rychlé praní ( ) – Lehce znečištěné oblečení o objemu
méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat.
• Uvedené hodnoty (15 minut) se mohou lišit od skutečnosti
v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody,
teplotě v místnosti, typu a množství prádla a úrovni znečištění,
použitém pracím prostředku, kolísání dodávky elektrického
proudu a vybraných zvláštních možnostech.
• Při praní s programem 15minutové rychlé praní použijte pro
malé množství prádla (méně než 2 kg) pouze malé množství
pracího prostředku. Pokud použijete příliš mnoho pracího
prostředku, může po vyprání zůstat v pračce.
Odstřeďování ( ) – Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým odstraníte více
vody z prádla.
Máchání a odstřeďování (
) – Použijte pro dávku, kterou potřebujete
pouze vymáchat nebo do které chcete přidat aviváž aplikovanou při máchání.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti
funkce Odložený konec (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových
intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro
teplotu vody:
(Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti
cyklu odstřeďování.
„Bez odstřeďování “ – Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném
vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus.
„Zastavení máchání (všechny kontrolky zhasnuté)“ – Prádlo zůstane
ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky
je nutné provést cyklus vypuštění vody nebo odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:
(Předpírka)
(Předpírka) (Máchání+) (Intenzivní praní) + (Máchání+) (Předpírka) + (Intenzivní praní) (Máchání+) +
(Intenzivní praní) (Předpírka) +
(Máchání+) +
(Intenzivní praní) (vypnuto)
(Předpírka): Stisknutím tlačítka můžete zvolit předpírku. Předpírku lze
zvolit pouze pro cykly: Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ), Kojenecká
péče ( ), Denní praní ( ).
(Máchání+): Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly
máchání.
(Intenzivní praní): Tlačítko stiskněte, jestliže je prádlo silně znečištěné
a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.
6
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
VOLBA (
)
7
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO SPUSTIT/
)
POZASTAVIT (
Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
8
TLAČÍTKO
NAPÁJENÍ (
Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete.
Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut,
aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.
)
praní dávky prádla _23
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:23
2011-08-26
5:03:58
praní dávky prádla
Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací
cyklus.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky,
stiskněte současně tlačítka Odstřeďování ( ) a Volba ( )
po dobu
3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka
„Dětská pojistka “.
Pokud je aktivována funkce dětské pojistky, je funkční
pouze tlačítko Napájení ( ).
Funkce dětské pojistky zůstane aktivována i po zapnutí a
vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího
kabelu.
3 s
Funkce Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až
19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.
1. Nastavte pračku ručně nebo automaticky podle druhu praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec ( ) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ). Rozsvítí se kontrolka „Odložený konec “ a
začne odpočítávání až do dosažení nastaveného času.
4. Chcete-li funkci odloženého konce zrušit, stiskněte tlačítko Napájení ( ) a poté pračku
znovu zapněte.
24_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:24
2011-08-26
5:04:02
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Předpírka je k dispozici pouze při volbě cyklů Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ),
Kojenecká péče ( ) a Denní praní ( ). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo
silně znečištěné.
7. Pomocí tlačítka Volba cyklu zvolte odpovídající cyklus podle typu materiálu:
Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ), Ruční praní vlny ( ), Kojenecká péče ( ),
Denní praní ( ), 15minutové rychlé praní ( ).
Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli je možné stisknutím příslušného tlačítka voleb zvolit teplotu praní, délku máchání,
rychlost odstřeďování a dobu odložení.
9. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ( ) spusťte praní. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na
displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Automatický řídicí systém „Fuzzy Control“ od společnosti Samsung vaší nové pračky usnadňuje
praní prádla. Při výběru pracího programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost
praní.
1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko Napájení ( ).
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, aviváž a prací prostředek pro předpírku
(pokud je to nutné).
Možnost pozastavení
Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ), aby se odblokovala dvířka.
Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.
2. Uzavřete dvířka a stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit (
) spusťte znovu praní.
Po dokončení cyklu:
Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení.
1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.
praní dávky prádla _25
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:25
2011-08-26
5:04:04
praní dávky prádla
Ruční nastavení praní prádla
Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití voliče cyklů.
1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko Napájení ( ) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací
prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka Teplota ( ) zvolte teplotu. (Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stisknutím tlačítka Volba ( ) vyberte cykly Máchání+.
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka Odstřeďování ( ) zvolte rychlost odstřeďování.
Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla.
(
: Bez odstřeďování (Všechny kontrolky zhasnuté): Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec ( ) můžete procházet dostupné možnosti
pro odložení konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina
označuje čas, kdy se praní dokončí.
11. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ) a pračka zahájí cyklus.
POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM
Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát
nejúčinnějším způsobem.
Před praním vždy zkontrolujte štítek s informacemi o péči na oděvu.
Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:
• Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály,
hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
• Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
• Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
• Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a
hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na jednotlivých kusech
praného prádla nebo vyhledejte informace o péči o tkaniny v tabulce v dodatku.
Vyprázdnění kapes
Před každým praním vyprázdněte všechny kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované
tvrdé předměty, jako například mince, nože, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před
praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a bund, může se poškodit
odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před
praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.
Předpírka bavlny
Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a
současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně
znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.
26_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:26
2011-08-26
5:04:06
Určení velikosti dávky
Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete
určit velikost dávky pro praný druh prádla.
Typ látky
Velikost dávky
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
Bavlna ( )
– střední nebo mírné znečištění
– silné znečištění
6,0 kg
5,0 kg
Syntetické materiály (
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
Model
Ruční praní vlny (
)
)
• Je-li prádlo nerovnoměrné rozložené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte
dávku v pračce jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se může snížit účinnost odstřeďování.
• Při praní lůžkovin nebo přikrývek se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost
odstřeďování.
• Pro lůžkoviny a přikrývky je doporučená velikost dávky 1,8 kg nebo nižší.
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Podprsenky (vhodné pro praní) nezapomeňte vložit do síťky na praní (nutné
zakoupit samostatně).
• Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní
prádlo. Nezapomeňte proto umístit podprsenky do jemné síťky na
praní.
• Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice,
punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je
do jemné síťky na praní.
UPOZORNĚNÍ
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Mohlo by dojít k nadměrným vibracím,
které by mohly způsobit posunutí pračky a nehodu vedoucí ke zranění.
• Pokud přikročíte k odstřeďování pouze s jedněmi džínovými kalhotami nebo jedním
ručníkem uvnitř vany, nemusí odstřeďování pracovat tak, jak by mělo.
• Doporučujeme vkládat do vany více než dva kusy oblečení stejného druhu.
praní dávky prádla _27
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:27
2011-08-26
5:04:07
praní dávky prádla
INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH
Volba vhodného pracího prostředku
Druh pracího prostředku, který je potřebné použít, závisí na druhu látky (bavlna, syntetické
materiály, ruční praní vlny), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací
prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně znečištění
a tvrdosti vody v místě použití pračky. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si
informace od místní vodárenské společnosti.
Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během
cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.
Zásuvka pro prací prostředek
Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a aviváže. Před
spuštěním pračky přidejte každou přísadu do správné přihrádky.
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.
1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od
ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího
prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek .
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do
přihrádky pro aviváž .
UPOZORNĚNÍ
Do přihrádky pro aviváž NEPŘIDÁVEJTE sypký nebo
tekutý prací prostředek ( ).
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství
pracího prostředku do přihrádky pro předpírku .
Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující
typy pracích prostředků.
• Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
• Prací prostředky v kuličce nebo v síťce
MAXIMUM
Koncentrované nebo husté avivážní prostředky je nutné
před nalitím do dávkovače zředit malým množstvím vody
(aby nedošlo k ucpání přepadu).
Při zavírání přihrádky pro prací prostředek dejte pozor, abyste nerozlili přidanou aviváž.
28_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec5:28
2011-08-26
5:04:08
čištění a údržba pračky
Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy
a má delší životnost.
NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY
Kryt filtru
3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici z držáku.
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru.
Nouzová
vypouštěcí
trubice
4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici.
5. Vypusťte veškerou vodu do nádoby.
6. Znovu nasaďte kryt na nouzovou vypouštěcí trubici a poté
ji připevněte do držáku.
7. Vraťte zpět kryt filtru.
Kryt
nouzového
vypouštění
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU
1. Povrch pračky, včetně ovládacího panelu, otřete měkkým hadříkem. K čištění můžete použít
jemný čisticí prostředek pro domácnost.
2. Vysušte povrch měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.
čištění a údržba pračky _29
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec6:29
2011-08-26
5:04:09
čištění a údržba pračky
ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK A PROSTORU PRO
ZÁSUVKU
1. Stiskněte uvolňovací páčku uvnitř zásuvky
pro prací prostředek a vytáhněte zásuvku
ven.
2. Vyjměte ze zásuvky pro prací prostředek
dělicí příčku tekutého pracího prostředku.
Uvolňovací páčka
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte prostor pro zásuvku starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do
zásuvky a pevně ji zasuňte.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Provedením odstřeďovacího cyklu bez náplně v bubnu
odstraňte zbytky pracího prostředku.
30_ čištění a údržba pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec6:30
2011-08-26
5:04:09
ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU
Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva
„5E“. (Viz část „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)
Před čištěním odpadového filtru nezapomeňte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.
1. Otevřete kryt filtru.
2. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici, a vypusťte veškerou vodu.
3. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.
Uzávěr odpadového
filtru
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
4. Vymyjte veškeré nečistoty a odstraňte předměty zachycené
v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon
vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
5. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
6. Vraťte zpět kryt filtru.
Pokud není uzávěr odpadového filtru správně připevněn,
může docházet k úniku vody.
ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU VODNÍ HADICE
Síťový filtr vodní hadice by měl být vyčištěn nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová
zpráva „4E“.
1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici od zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby z ní nevystříkla voda
v důsledku tlaku vzduchu.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vyčistěte jej propláchnutím pod
tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu spojky se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení nepropouští vodu, a otevřete vodovodní kohout.
čištění a údržba pračky _31
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec6:31
2011-08-26
5:04:10
čištění a údržba pračky
OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY
Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda jsou přívod
vody a vypouštění v normálním provozním stavu.
SKLADOVÁNÍ PRAČKY
Pokud je potřebné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná
v hadicích a vnitřních částech před uložením může pračku poškodit.
1. Zvolte cyklus 15' Quick Wash (15minutové rychlé praní) a do přihrádky na bělidlo přidejte
bělidlo. Spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete vodovodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu mohl
cirkulovat vzduch.
Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím
dostatečně dlouhou dobu v klidu, aby roztála veškerá zbylá voda v pračce.
32_ čištění a údržba pračky
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec6:32
2011-08-26
5:04:11
odstraňování závad a kódy
informací
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí.
•
•
•
•
Ověřte, zda je pračka připojena k elektrické síti.
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.
Ověřte, zda jste stiskli tlačítko Spustit/Pozastavit (
V pračce není voda nebo
je nedostatečné množství
vody.
•
•
•
•
Otevřete naplno vodovodní kohout.
Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.
Narovnejte hadice přívodu vody.
Vyčistěte filtr v hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací
prostředek zůstává zbytek
pracího prostředku i po
ukončení pracího cyklu.
•
•
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Ověřte, zda je prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro
prací prostředek.
Pračka vibruje nebo je příliš
hlučná.
•
•
•
•
Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch není
rovný, vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí nožek.
Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Ověřte, zda je dávka prádla rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu
nebo neodstřeďuje.
•
•
Narovnejte vypouštěcí hadici. Odstraňte smyčky na hadicích.
Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená
nebo je nelze otevřít.
•
Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí
napájení.
).
04 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POKUD SE PRAČKA CHOVÁ NÁSLEDOVNĚ, ZKONTROLUJTE TYTO
BODY:
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
odstraňování závad a kódy informací _33
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec7:33
2011-08-26
5:04:11
odstraňování závad a kódy
informací
KÓDY INFORMACÍ
Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit kód informací. V takovém případě
nejprve zkontrolujte tuto tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na
zákaznické středisko.
KÓD
ŘEŠENÍ
dE
•
•
Zavřete dvířka.
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
4E
•
•
Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.
Zkontrolujte tlak vody.
•
Vypusťte vodu z vany pomocí nouzové vypouštěcí trubice, vyčistěte
filtr čerpadla a zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice správně
připevněna.
•
Dávka prádla je nerovnoměrné rozložená. Rozložte dávku jiným
způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla,
například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný
výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví
chybová zpráva „UE“.
•
Obraťte se na poprodejní servis.
5E
UE
cE/3E
V případě, že se zobrazí jiné než výše uvedené kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se
na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.
34_ odstraňování závad a kódy informací
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec7:34
2011-08-26
5:04:11
kalibrace pračky
REŽIM KALIBRACE
05 KALIBRACE PRAČKY
Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti
přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.
1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte zároveň tlačítka Teplota ( ), Odložený konec ( ) a Napájení ( ).
Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ( ) aktivujete „režim kalibrace“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne.
Pračka je nyní připravena k použití.
kalibrace pračky _35
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd 35
2011-08-26
5:04:11
přehled cyklů
PŘEHLED CYKLŮ
(z uživatelská volba)
Max. dávka (kg)
PROGRAM
Bavlna (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Předpírka
Praní
Aviváž
Max. teplota
(˚C)
6,0
5,0
z
ano
z
95
3,0
3,0
z
ano
z
60
)
Syntetické materiály (
PRACÍ PROSTŘEDEK
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
)
Ruční praní vlny (
)
2,0
2,0
-
ano
-
40
Kojenecká péče (
)
4,0
4,0
z
ano
z
95
3,0
3,0
z
ano
z
60
2,0
2,0
-
ano
z
40
Denní praní (
)
15minutové rychlé praní (
)
Rychlost odstřeďování (max.) ot./min
PROGRAM
Bavlna (
)
Syntetické materiály (
)
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Funkce Odložený konec
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
Ruční praní vlny (
)
800
800
800
z
Kojenecká péče (
)
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
Denní praní (
)
15minutové rychlé praní (
)
1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
3. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot uvedených v tabulce
v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodluží doba trvání každého cyklu.
36_ přehled cyklů
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec8:36
2011-08-26
5:04:12
dodatek
TABULKA SYMBOLŮ PÉČE O LÁTKY
Odolný materiál
Lze žehlit při teplotě maximálně
100 ˚C
Jemná látka
Nežehlit
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Lze chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Lze chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Lze prát ručně
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
150 ˚C
Nesušit v sušičce
07 DODATEK
Následující symboly představují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly
v tomto pořadí: praní, bělení, sušení + žehlení a chemické čištění (v případě potřeby).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku
s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat,
dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič
připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to
nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství
závisí na použitém programu).
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici ES 93/68 a normu EN 60335.
dodatek _37
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec9:37
2011-08-26
5:04:13
dodatek
LIST DOMÁCÍCH PRAČEK
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
Samsung
Název modelu
WF0602
Kapacita
kg
WF0600
WF0620
WF0690
WF0608
WF0502
WF0500
WF0520
WF0590
6
WF0508
WF0598
5
Energetická účinnost
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Spotřeba energie
Spotřeba energie za roku (AE_C)
kWh/r
170
170
170
145
145
145
Spotřeba energie (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Bavlna při
60 ˚C) při plné dávce
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Bavlna při
60 ˚C) při menší dávce
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Bavlna při
40 ˚C) při menší dávce
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
5
5
5
5
5
5
Spotřeba vody za rok (AW_c)
l/r
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
ot./min
1200
1000
800
1200
1000
800
56
65
74
56
65
74
Třída účinnosti odstřeďování 1)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
Zbytková vlhkost
%
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu
Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive
(Intenzivní) 2)
Doba trvání standardního programu
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce
min.
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce
min.
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce
min.
173
173
173
173
173
173
Změřený čas po ukončení programu
min.
2
2
2
2
2
2
Mytí
dB (A) na 1 pW
57
57
57
57
57
57
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
76
74
72
76
74
72
Emise hluku
Rozměry
Výška
cm
850
850
Šířka
cm
600
600
Hloubka 3)
cm
510
425
Čistá hmotnost
kg
63
58
Hrubá hmotnost
kg
65
60
Hmotnost balení
kg
2
Tlak vody
kPa
Rozměry jednotky
2
50-800
Elektrické připojení
Napětí
V
220-240
220-240
Spotřeba energie
W
2000-2400
2000-2400
Kmitočet
Hz
50
50
Název dodavatele
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ dodatek
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec9:38
2011-08-26
5:04:17
07 DODATEK
1. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
2. Programy ‘Standard Cotton 60 ˚C course’ (Standardní program pro bavlnu při 60 ˚C) a ‘Standard Cotton 40 ˚C
course’ (Standardní program pro bavlnu při 40 ˚C), které vyberete tak, že k programům ‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna
při 60 ˚C) a ‘Cotton 40 ˚C’ (Bavlna při 40 ˚C) přidáte program ‘Intensive’ (Intenzivní), jsou nejúčinnější pro tento
typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
3. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
dodatek _39
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec9:39
2011-08-26
5:04:17
DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
Země
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Kód č. DC68-02847J-02_CZ
WF0602NX-02847J-02_CZ.indd Sec9:40
2011-08-26
5:04:17
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Automatická práčka
Používateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak chcete získať úplnejší servis, zaregistrujte si svoj
produkt na lokalite
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847J-02_SK.indd 1
2011-08-26
5:10:20
Vlastnosti vašej novej
automatickej práčky značky
Samsung
Vaša nová automatická práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová automatická
práčka značky Samsung je vybavená všetkými funkciami (od veľmi vysokej kapacity
až po energetickú hospodárnosť), vďaka ktorým sa bežné domáce práce zmenia
na pôžitok.
• Systém starostlivosti o dieťa
Vaša práčka Samsung obsahuje pracie programy, ktoré sú šetrné k odevom pre deti s citlivou
pokožkou.
Tieto programy redukujú podráždenie pokožky u detí minimalizáciou množstva pracieho
prostriedku zostávajúceho na odevoch po vypraní. Tieto programy taktiež klasifikujú bielizeň
do rozličných skupín a pranie sa realizuje podľa charakteru bielizne. Vďaka tomu sa deti budú
cítiť sviežo pri každom oblečení čerstvo vypraného odevu.
• Detská zámka
Funkcia detskej zámky zaručuje, že zvedavé malé ručičky zostanú mimo dosah vašej
automatickej práčky.
Táto bezpečnostná funkcia zastaví vaše deti pred hraním sa s ovládaním automatickej práčky
a po jej aktivovaní vás upozorní.
• Oneskorenie ukončenia
Cyklus oneskorte o až 19 hodín v prírastkoch po jednej hodine a zvýšte pohodlie používania
vašej automatickej práčky najmä v prípadoch, keď musíte ísť preč.
• 15-minútové rýchle pranie
Nestrácajte čas! Pranie s dĺžkou 15 minút vám poskytne čas ísť von predtým, ako bude príliš
neskoro.
Náš 15 minútový program rýchleho prania môže byť riešením pre váš zaneprázdnený život.
Teraz môžete vaše obľúbené oblečenie oprať len za kratučkých 15 minút!
• Program ručného prania
Špeciálnu starostlivosť môžete určiť príslušnou teplotou, jemným praním a príslušným
množstvom vody.
• Široké dvierka
Mimoriadne široký otvor dvierok pre pohodlné sledovanie! Bielizeň jednoducho pridávajte a
odoberajte, najmä veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľná bielizeň, uteráky a pod.
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vašu novú
automatickú práčku značky Samsung. Nájdete v nej popis ovládacieho panelu, pokyny k
používaniu automatickej práčky a rady k optimálnemu využívaniu jej technologicky vyspelých
vlastností a funkcií. Časť „Riešenie problémov a informačné kódy“ na strane 33 vám poskytuje
informácie o tom, čo máte robiť, ak nebude niečo s vašou novou automatickou práčkou v
poriadku.
2_ Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec1:2
2011-08-26
5:10:26
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka
obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie.
Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z
mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia a pre použitie v budúcnosti ich uchovajte na bezpečnom
mieste v blízkosti zariadenia. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej
práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť
relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc
a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
vážne fyzické zranenie, smrť a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
fyzické zranenie alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Ak chcete obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom
alebo fyzického zranenia, pri používaní automatickej práčky postupujte
podľa týchto základných bezpečnostných opatrení:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Napájaciu zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu elektrickým
prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto časti si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Bezpečnostné informácie _3
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:3
2011-08-26
5:10:26
Bezpečnostné informácie
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak chcete toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho ovládaním a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa
zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne
ublížiť.
VAROVANIE
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní zariadenia zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ju
vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke,
vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Použite nové súpravy hadíc a opätovne nepoužívajte staré súpravy hadíc.
POKYNY O ZNAČKE WEEE
Správna likvidácia tohto produktu
(odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platí v Európskej únii a v iných európskych krajinách so systémami separovaného
zberu)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by
nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v
okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
4_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:4
2011-08-26
5:10:28
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240 V/50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa zariadenie alebo sieťová zástrčka, prípadne sieťový kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou
- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Bezpečnostné informácie _5
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:5
2011-08-26
5:10:28
Bezpečnostné informácie
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú
sieťovú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťový kábel a rúrky nenechávajte na miestach, kde cez ne môžete spadnúť.
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu
úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Napájaciu zástrčku neodpájajte mokrými rukami
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a
nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri
likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade zachytenia vo vnútri môže dôjsť k uväzneniu dieťaťa a jeho smrteľnému
zaduseniu.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén)
pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
6_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:6
2011-08-26
5:10:29
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné praní/sušení/odstreďovaní) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Pod práčku nedávajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Deťom nedovoľte práčku používať bez dozoru, prípadne o tom informujte osoby. Deťom
nedovoľte liezť v zariadení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite
ju priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.),
okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví
zariadenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Bezpečnostné informácie _7
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:7
2011-08-26
5:10:29
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku
hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Kohútik otvárajte pomaly po poruche prívodu vody alebo pri pripájaní hadice prívodu vody.
Kohútik otvárajte pomaly po dlhej dobe nepoužívania.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s
vypúšťaním.
- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektriny.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď práčku nepoužívate ubezpečte sa, že kohútik je vypnutý.
- Ubezpečte sa, že skrutka na konektore hadice prívodu vody je riadne dotiahnutá.
- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.)
- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
- Ak sú skrutky alebo konektor hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Zníženie rizika požiaru alebo výbuchu:
- Za istých podmienok sa v systéme s horúcou vodou, ako napríklad ohrievač horúcej
vody, ktorý sa nepoužíval dva týždne alebo viac, môže tvoriť vodíkový plyn. VODÍKOVÝ
PLYN JE VÝBUŠNÝ. Ak sa systém s horúcou vodou nepoužíval dva týždne alebo dlhšie,
pred použitím automatickej práčky zapnite všetky vodovodné kohútiky horúcej vody vo
vašom dome a niekoľko minút nechajte vodu prúdiť. Tým sa uvoľní všetok nahromadený
vodíkový plyn. Vzhľadom a horľavosť vodíkového plynu počas tejto doby nefajčite a
nezapaľujte oheň. V prípade úniku plynu okamžite vyvetrajte a nedotýkajte sa sieťovej
zástrčky.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
8_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:8
2011-08-26
5:10:29
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr.
bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadny predmet, ktorý vytvára elektromagnetické pole.
- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Nedotýkajte sa vody, pretože vody vypustená počas cyklu vysoko teplotného prania alebo
sušenia je horúca.
- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny program na pranie týchto položiek.
- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že na štítku o starostlivosti majú značku
práčky.
- Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z
dôvodu neobvyklých vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a prikrývky pre bicykle, motocykle,
autá a pod.
Práčku nepoužívajte s odstránenou nádobou na prací prostriedok.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
- Môže to spôsobiť popáleniny.
Po otvorení nádoby na prací prostriedok do nej nevkladajte ruku.
- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku. Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako
napríklad topánky, odpadkov z potravín, zvierat).
- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov
a pod.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych
klinikách.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky
alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Bezpečnostné informácie _9
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:9
2011-08-26
5:10:30
Bezpečnostné informácie
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
- Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovmi.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
10_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec10:10
2011-08-26
5:10:30
Obsah
NASTAVENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
12
PRANIE VÁRKY BIELIZNE
21
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Kontrola dielov
Plnenie inštalačných požiadaviek
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
Prívod vody
Vypúšťanie
Podlaha
Teplota okolia
Inštalácia do prístenku alebo komory
Montáž vašej automatickej práčky
21
21
22
24
24
25
26
26
28
Prvé pranie
Bezpečnostné pokyny
Používanie ovládacieho panelu
Detská zámka
Oneskorenie ukončenia
Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov
Manuálne pranie oblečenia
Pokyny pre bielizeň
Informácie o pracích prostriedkoch a
prísadách
Ktorý prací prostriedok použiť
Priečinok na prací prostriedok
28
28
ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ
AUTOMATICKEJ PRÁČKY
29
RIEŠENIE PROBLÉMOV A
INFORMAČNÉ KÓDY
29
29
30
31
31
32
32
34
Tieto body si pozrite, ak sa pri používaní
automatickej práčky vyskytnú nasledovné
problémy.
Informačné kódy
KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
35
Režim kalibrácie
TABUĽKA CYKLOV
36
Tabuľka cyklov
PRÍLOHA
37
37
37
38
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Hárok automatických práčok pre domácnosti
33
35
36
37
33
Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze
Čistenie vonkajšieho povrchu
Čistenie priečinku a výklenku na prací
prostriedok
Čistenie odpadového filtra
Čistenie sieťového filtra hadice na prívod vody
Oprava zamrznutej automatickej pračky
Uskladnenie vašej automatickej práčky
Obsah _11
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec2:11
2011-08-26
5:10:30
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Ubezpečte sa, že váš inštalatér dôkladne dodržiava tieto pokyny, aby tak vaša
automatická práčka fungovala správne a aby ste pri praní neboli v nebezpečenstve
vzniku zranenia.
KONTROLA DIELOV
Automatickú práčku opatrne rozbaľte a ubezpečte sa, že ste dostali všetky súčasti, ktoré sú uvedené nižšie.
Ak sa automatická práčka počas prepravy poškodila, prípadne ak ste nedostali všetky súčasti, kontaktujte
zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo vášho predajcu.
Pracovná vrchná časť
Priečinok na prací
prostriedok
Ovládací panel
Zástrčka
Dvere
Odtoková
hadica
Odpadový filter
Nastaviteľná
nôžka
Kryt filtra
Bubon
Trubica núdzového vývodu
* Kryty otvorov na skrutky
Prívodná hadica so studenou vodou
Vodiaca lišta hadice
* Kryty otvorov na skrutky: Počet krytov otvorov na skrutky závisí od konkrétneho modelu (3 až 5
krytov).
12_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:12
2011-08-26
5:10:30
PLNENIE INŠTALAČNÝCH POŽIADAVIEK
Ak chcete zabrániť zbytočnému riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo
zraneniam osôb, všetky vedenia a uzemnenia musia byť v súlade s národným zákonom o
elektroinštaláciách ANSI/FNPA, najnovšou novelizáciou č. 70 a miestnymi zákonmi a predpismi.
Osobnou zodpovednosťou vlastníka zariadenia je zabezpečiť náležitý elektrický servis pre toto
zariadenie.
VAROVANIE
01 NASTAVENIE
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
Používajte len napájací kábel dodávaný s vašou automatickou práčkou.
Keď sa pripravujete na inštaláciu, skontrolujte, či váš napájací zdroj ponúka:
• Poistka alebo prerušovač okruhu: striedavý prúd, 220 – 240 V, 50 Hz
• Samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu automatickú práčku
Vaša automatická práčka sa musí uzemniť. Ak automatická práčka zaznamená poruchu alebo
sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením dráhy s najmenším
odporom pre elektrický prúd.
Vaša automatická práčka sa dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s
tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Nikdy nepripájajte uzemňovací vodič k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam alebo
potrubiam horúcej vody.
Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení automatickej práčky, overte si to u kvalifikovaného
elektrikára alebo servisného technika. Zástrčku dodanú s automatickou práčkou neupravujte. Ak
sa do zásuvky nezmestí, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.
Prívod vody
Automatická práčka sa náležite naplní, ak je tlak vody v rozsahu od 50 kPa do 800 kPa. Tlak
vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť zlyhanie ventilu vody, pretože neumožní ventilu vody
celkom sa uzatvoriť. Prípadne môže plnenie automatickej práčky trvať dlhšie ako umožňujú
ovládacie prvky, dôsledkom čoho bude vypnutie automatickej práčky. (Do ovládacích prvkov
bol zabudovaný časový limit na dobu plnenia, aby sa zabránilo preplneniu/zatopeniu v prípade
uvoľnenia vnútornej hadice.)
Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosť do 122 cm (4 stopy) od zadnej strany
automatickej práčky, aby dodaná prívodná hadica dosiahla k vašej automatickej práčke.
Väčšina inštalatérskych predajní predáva prívodné hadice rôznych dĺžok až do dĺžky
305 cm (10 stôp).
Riziko únikov a poškodení vodou môžete znížiť:
• jednoduchým sprístupnením vodovodných kohútikov,
• vypnutím kohútikov, keď sa automatická práčka nepoužíva,
• pravidelnou kontrolou únikov v miestach ukotvenia hadice prívodu vody.
VAROVANIE
Pred prvým použitím automatickej práčky skontrolujte všetky pripojenia na ventile vody a
kohútikoch z pohľadu únikov.
Nastavenie vašej automatickej práčky _13
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:13
2011-08-26
5:10:31
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Vypúšťanie
Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s dĺžkou 65 cm (26 palcov). Odtoková hadica
musí byť nasmerovaná cez sponu odtokovej hadice k stúpaciemu potrubiu. Stúpacie potrubie
musí byť dostatočne veľké na prijatie vonkajšieho priemeru odtokovej hadice. Odtoková hadica
je pripevnená pri výrobe.
Podlaha
V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné automatickú práčku nainštalovať
na podlahu s pevnou konštrukciou. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli
minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc
sú faktory, ktoré prispievajú k vibráciám a k tendencii vašej automatickej práčky mierne sa počas
cyklu odstreďovania pohybovať.
Automatickú práčku nikdy neinštalujte na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.
Teplota okolia
Automatickú práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vaša
automatická práčka si vždy nejakú vodu uchováva v oblasti vodného ventilu, čerpadla a hadíc.
Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti.
Inštalácia do prístenku alebo komory
Kvôli bezpečnej a správnej činnosti potrebuje vaša nová automatická práčka minimálne
vzdialenosti od:
bočných strán - 25 mm
zadnej strany - 50 mm
vrchnej strany - 25 mm
prednej strany - 465 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí
mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 465 mm. Samotná automatická práčka
nevyžaduje špeciálny vzduchový otvor.
MONTÁŽ VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
KROK 1
Výber miesta
Pred montážou automatickej práčky sa ubezpečte, že dané miesto spĺňa nasledovné
podmienky:
• Má pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť
vetraniu
• Je mimo priameho slnečného svetla
• Má dostatočné vetranie
• Nebude mrznúť (pod 0 ˚C alebo 32 ˚F)
• Je mimo tepelných zdrojov, ako napríklad olejových alebo plynových
• Má dostatok miesta, aby automatická práčka nestála na svojom napájacom kábli
14_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:14
2011-08-26
5:10:31
KROK 2
Demontovanie prepravných skrutiek
1. Všetky čapy a šesť skrutiek uvoľnite pomocou kľúča.
1
01 NASTAVENIE
Pred montážou automatickej práčky musíte demontovať všetkých päť prepravných skrutiek zo
zadnej časti zariadenia.
2
2. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.
3. Prepravné skrutky bezpečne odložte pre prípad, že v budúcnosti budete automatickú práčku
premiestňovať.
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti; všetok baliaci materiál (plastové tašky,
polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.
Nastavenie vašej automatickej práčky _15
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:15
2011-08-26
5:10:31
Nastavenie vašej automatickej
práčky
KROK 3
Nastavenie vyrovnávacej nožičky
Pri montáži automatickej práčky sa ubezpečte, že sieťová zástrčka, prívod vody a odtok sú
ľahko dostupné.
1. Automatickú práčku zasuňte na miesto.
2. Automatickú práčku
vyrovnajte otáčaním
vyrovnávacích nožičiek
rukou podľa potreby dnu
alebo von.
3. Po vyrovnaní automatickej práčky dotiahnite matice.
• Dotiahnite maticu tak, aby sa noha nehýbala.
• Otáčaním 4 matíc v smere hodinových ručičiek upevnite nohy k zariadeniu. Ak
zariadenie nie je vo vodorovnej polohe alebo niektorá z nôh nie je pevne ukotvená,
zariadenie môže stratiť rovnováhu z dôvodu silných vibrácií vznikajúcich v priebehu
dehydratácie.
16_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:16
2011-08-26
5:10:32
01 NASTAVENIE
KROK 4
Pripojenie vody a odtoku
Pripojenie prívodnej hadice vody
1. Zoberte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru
L pre prívodnú hadicu so studenou vodou a
pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej
časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
Prívodná hadica vody sa musí na jednej
strane pripojiť k automatickej práčke a na
druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú
hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica
príliš krátka, hadicu vymeňte za dlhšiu
vysokotlakovú hadicu.
2. Druhý koniec prívodnej hadice studenej vody
pripojte ku kohútiku so studenou vodou
na umývadle a dotiahnite ho rukou. Ak je
to potrebné, prívodnú hadicu vody môžete
opätovne umiestniť na strane automatickej
práčky tak, že uvoľníte vodovodnú tvarovku,
otočíte hadicu a vodovodnú tvarovku opätovne
dotiahnete.
Pre vybrané modely s doplnkovým prívodom teplej vody:
1. Zoberte červenú ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu s teplou vodou a
pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
2. Druhý koniec prívodnej hadice teplej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou na umývadle a
dotiahnite ho rukou.
3. Ak chcete používať len studenú vodu, použite diel tvaru Y.
Nastavenie vašej automatickej práčky _17
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:17
2011-08-26
5:10:33
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Pripojenie prívodnej hadice vody (vybrané modely)
1. Z prívodnej hadice vody demontujte adaptér.
Adaptér
Prívodná
hadica pre
vodu
2. Najskôr, pomocou skrutkovača typu „+“ uvoľnite štyri
skrutky na adaptéri. Potom zoberte adaptér a otočte časť
(2) podľa šípky, až kým sa nevytvorí 5 mm medzera.
1
5 mm
2
3. Poriadnym dotiahnutím skrutiek pri zdvíhaní adaptéra nahor
pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku.
Časť (2) otočte v smere šípky a pripojte (1) a (2).
Vodovodný
kohútik
1
2
4. Prívodnú hadicu vody pripojte k adaptéru. Keď
uvoľníte časť (3), hadica sa automaticky pripojí k
adaptéru a pritom vydá „kliknutie“.
Po pripojení prívodu vody k adaptéru sa
potiahnutím hadice prívodu vody nadol
ubezpečte, že je pripojená správne.
3
5. Druhý koniec hadice prívodu vody pripojte k prívodnému
ventilu vody na zadnej strane automatickej práčky. Hadicu
zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek úplne nadoraz.
Možnosť
18_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:18
2011-08-26
5:10:33
6. Zapnite prívod vody a ubezpečte sa, že z vodovodného
ventilu, kohútika alebo adaptéru neuniká žiadna voda.
V prípade úniku vody zopakujte predchádzajúce kroky.
•
V prípade úniku vody automatickú práčku nepoužívajte.
Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
zranenie.
✗
✗
Ak vodovodný kohútik obsahuje kohútik so skrutkovým
závitom, prívodnú hadicu vody pripojte na kohútik podľa
obrázku.
01 NASTAVENIE
VAROVANIE
Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo
je príliš veľký, pred umiestnením kohútika do adaptéra vyberte rozperný krúžok.
Nastavenie vašej automatickej práčky _19
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:19
2011-08-26
5:10:34
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Pripojenie odtokovej hadice
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi:
1. Cez okraj umývadla:Odtoková hadica sa musí umiestniť do výšky medzi 60 a 90 cm.
Aby ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu
hadice. Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku,
aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.
60 až 90 cm
Odtoková hadica
Vodiaca lišta hadice
2. K prípojke odtokového potrubia drezu:Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať
nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame vám použiť 65 cm vysoké vertikálne potrubie;
nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.
Vývod stúpacieho potrubia vyžaduje:
60–90 cm
• priemer minimálne 5 cm.
• minimálnu odvodnú kapacitu v hodnote 60 litrov za
minútu.
KROK 5
Pripojenie napájania automatickej práčky
Sieťový kábel zapojte do stenových zásuviek, 220-240 V/50 Hz schválenej elektrickej zásuvky
chránenej poistkou alebo porovnateľným prerušovačom okruhu.
(Ďalšie informácie o elektrických a uzemňovacích požiadavkách si pozrite na strane 13.)
20_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec3:20
2011-08-26
5:10:34
Pranie várky bielizne
S novou automatickou práčkou značky Samsung bude najťažšou časťou prania
rozhodnutie, ktorú várku operiete najskôr.
PRVÉ PRANIE
1. Stlačte tlačidlo Napájanie ( ).
2. Do oddelenia pre prací prostriedok
v priečinku na prací
prostriedok dajte trochu pracieho prostriedku.
3. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ).
Týmto sa zo zariadenia odstráni všetky voda, ktorá v ňom
mohla zostať po testovacej prevádzke výrobcu.
Oddelenie
Oddelenie
Oddelenie
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prázdny cyklus (t.j. bez bielizne).
: Prací prostriedok pre predpieranie alebo škrobenie.
: Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na predbežné
namáčanie, bielenie a produkt na odstraňovanie fľakov.
: Prísady, t.j. zmäkčovač alebo tvarovač tkanín (nedopĺňajte vyššie ako po spodný
okraj (MAX) naplnenia „A“)
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1. Do automatickej práčky vložte bielizeň.
VAROVANIE
Automatickú práčku nepreťažujte. Ak chcete stanoviť nosnosť pre jednotlivé typy bielizne,
pozrite si tabuľku na strane 27 alebo 36.
• Ubezpečte sa, že sa bielizeň nezachytila do dverí, pretože by to mohlo spôsobiť únik
vody.
• Prací prostriedok môže po cykle prania zostať na prednej gumenej časti práčky.
Odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, pretože môžu spôsobiť únik vody.
• Neperte vode odolné položky.
2.
3.
4.
5.
Dvierka zatvorte, pokým nezapadnú.
Zapnite napájanie.
Do dávkovacieho priečinka pridajte čistiaci prostriedok a prísady.
Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti.
Indikátor prania sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas cyklu.
6. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ).
Pranie várky bielizne _21
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:21
2011-08-26
5:10:35
Pranie várky bielizne
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU
1
3
1
DIGITÁLNY GRAFICKÝ
DISPLEJ
2
4
5
6
7
8
Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a správy
o chybe.
Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.
Podrobné informácie nájdete v časti „Pranie oblečenia pomocou voliča
cyklu“ (pozrite si stranu 25).
2
GOMBÍK ALEBO
TLAČIDLO VÝBERU
CYKLU
Bavlna ( ) - Pre priemerne alebo jemne znečistené bavlnené oblečenie,
posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, tričká atď.
Syntetické ( ) - Pre priemerne alebo jemne znečistené blúzky, tričká atď.,
vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, nylón) alebo iných
podobných zmesí.
Ručné pranie pre vlnu ( ) - Len pre vlnu s možnosťou prania v práčke.
Várka by mala byť menšia ako 2,0 kg.
• Pranie vlny vyperie bielizeň pomocou jemných kolísavých pohybov.
Počas prania pokračujú jemné kolísavé pohyby a namáčanie kvôli
ochrane vlákien vlny pred zrazením/skrútením a pre super jemnú čistotu.
Táto arytmická prevádzka nie je problém.
• Pre pranie vlny odporúčame použiť neutrálny prací prostriedok kvôli
dosiahnutiu lepších výsledkov prania a pre zvýšenie starostlivosti o
vlnené vlákna.
Starostlivosť o deti ( ) - Pranie pri vysokej teplote a dodatočné
oplachovania zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok, ktorý by urobil
škvrny na vašom tenkom oblečení.
22_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:22
2011-08-26
5:10:37
3
TLAČIDLO VÝBERU
UKONČENIA
ONESKORENIA ( )
Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti
oneskoreného skončenia (od 3 hodín do 19 hodín v hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa cyklus prania dokončí.
4
TLAČIDLO VÝBERU
TEPLOTY ( )
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné
možnosti teploty vody: (Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Každodenné pranie ( ) - Používa sa pre každodenné položky, ako
napríklad spodná bielizeň a tričká. Krátky program pre testovacie inštitúty.
15-minútové rýchle pranie ( ) - Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s
hmotnosťou menej ako 2 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprať.
• Hodnoty (15 minút) sa môžu odlišovať od vyznačených hodnôt v
závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody,
izbovej teploty, typu a množstva prania, úrovne znečistenia,
používaného pracieho prostriedku, výkyvov v elektrickej sieti a
zvolených doplnkových volieb.
• V rámci programu 15-minútového rýchleho prania pridajte len malé
množstvo pracieho prostriedku na malé množstvo bielizne (menej
ako 2 kg). Ak by ste pridali priveľa pracieho prostriedku, mohol by
po vypraní zostať na oblečení.
Odstreďovanie ( ) - Vykoná dodatočný cyklus odstreďovania na
odstránenie väčšieho množstva vody.
Pláchanie + odstreďovanie (
) - Použite pre várku, ktorú je potrebné
len opláchnuť alebo na pridanie zmäkčovadla pre textílie pridaného počas
pláchania do várky.
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti
cyklu odstreďovania.
5
TLAČIDLO VÝBERU
ODSTREĎOVANIA
( )
WF0602/WF0502
Vypnuté všetky kontrolky,
1200 ot./min.
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Vypnuté všetky kontrolky,
1000 ot./min.
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Vypnuté všetky kontrolky,
800+ ot./min.
, 400, 800,
“Bez odstreďovania “ - Bielizeň zostane v bubne a po konečnom
vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus odstreďovania.
“Zadržanie pláchania (Všetky kontrolky vypnuté)“ - Bielizeň sa nechá
nasiaknuť v poslednej vode pláchania. Skôr, ako sa bielizeň môže vybrať, sa
musí spustiť cyklus vypúšťania alebo odstreďovania.
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti prania:
(Predpranie) +
(Predpranie) (Pláchanie+) (Intenzívne) (Pláchanie+) (Predpranie) + (Intenzívne) (Pláchanie+) +
(Intenzívne) (Predpranie) + (Pláchanie+) + (Intenzívne) (vyp.)
6
TLAČIDLO VÝBERU
VOĽBY (
)
7
TLAČIDLO VÝBERU
SPUSTENIA/
POZASTAVENIA (
)
Stlačte ho na pozastavenie a opätovné spustenie cyklu.
8
TLAČIDLO NAPÁJANIA
(
)
Stlačte ho raz, aby ste automatickú pračku zapli a stlačte ho opätovne, aby ste
ju vypli. Ak sa automatická pračka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez toho,
aby ste sa dotkli akéhokoľvek tlačidla, tak sa napájanie automaticky vypne.
(Predpranie): Stlačením tohto tlačidla vyberte predpranie.
Predpranie je dostupné len s programami: Bavlna ( ), Syntetické ( ),
Starostlivosť o deti ( ), Každodenné pranie ( ).
(Pláchanie+): Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania.
(Intenzívne): Toto tlačidlo stlačte, keď je bielizeň silne znečistená a musí
sa intenzívne oprať. Čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
Pranie várky bielizne _23
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:23
2011-08-26
5:10:38
Pranie várky bielizne
Detská zámka
Funkcia detskej zámky vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý
ste zvolili.
Aktivovanie/deaktivovanie
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej zámky,
súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Odstreďovanie ( ) a
Voľba ( ). Symbol „Detská zámka “ sa rozsvieti, keď sa
táto funkcia aktivuje.
Keď sa aktivuje funkcia detskej zámky, bude fungovať
len tlačidlo Napájanie ( ). Funkcia detskej zámky
zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo,
prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho
kábla.
3 SEK.
Oneskorenie ukončenia
Automatickú pračku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom
si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina
naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
1. Manuálne alebo automaticky nastavte automatickú pračku podľa typu bielizne, ktorú periete.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Oneskorenie ukončenia ( ), až kým sa nenastaví čas
oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ).
Rozsvieti sa kontrolka „Oneskorenie ukončenia “ a hodiny sa začnú odrátavať, až kým sa
nedosiahne nastavený čas.
4. Aby ste zrušili funkciu oneskoreného skončenia, stlačte tlačidlo Napájanie ( ), potom
opätovne zapnite automatickú pračku.
24_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:24
2011-08-26
5:10:42
Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov
Predpieranie je dostupné len vtedy, keď periete v cykloch Bavlna ( ), Syntetické (
Starostlivosť o deti ( ), a Každodenné pranie ( ). Je to potrebné iba vtedy,
keď je oblečenie ťažko znečistené.
),
7. Pomocou prvku Volič režimov vyberte príslušný cyklus podľa druhu materiálu:
Bavlna ( ), Syntetické ( ), Ručné pranie pre vlnu ( ), Starostlivosť o deti ( ),
Každodenné pranie ( ), 15-minútové rýchle pranie ( ).
Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stlačením príslušného tlačidla možnosti ovládať teplotu prania, počet pláchaní,
rýchlosť odstreďovania, čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ) a pranie sa spustí znovu. Kontrolka procesu
sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas cyklu.
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Vaša nová automatická práčka zjednodušuje pomocou automatického ovládacieho systému
„Fuzzy Control“ spoločnosti Samsung pranie oblečenia. Keď zvolíte program prania, tak
zariadenie nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.
1. Pustite vodovodný kohútik na umývadle.
2. Stlačte tlačidlo Napájanie ( ).
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vložte po jednej voľne do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušného priečinka doplňte prací prostriedok, zmäkčovadlo a prací prostriedok pre
predpieranie (ak je to potrebné).
Možnosť pozastavenia
Do 5 minút od spustenia prania môžete pridať/odobrať položky bielizne.
1. Stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie ( ) odomknite dvierka.
Dvierka nemôžete otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je hladina vody príliš
VYSOKÁ.
2. Po zatvorení dvierok pranie znovu spustite stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie (
).
Keď sa cyklus dokončí:
Keď sa dokončí celý cyklus, napájanie sa automaticky vypne.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.
Pranie várky bielizne _25
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:25
2011-08-26
5:10:43
Pranie várky bielizne
Manuálne pranie oblečenia
Oblečenie môžete prať manuálne bez použitia voliča cyklu.
1. Pustite prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo Napájanie ( ) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vložte po jednej voľne do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných priečinkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Teplotu nastavte stlačením tlačidla Teplota ( ). (Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stlačením tlačidla Voľba ( ) vyberte cykly pláchania+.
Podľa toho sa predĺži trvanie prania.
9. Stlačte tlačidlo Odstreďovanie ( ), aby ste vybrali rýchlosť odstreďovania.
Funkcia pozdržania pláchania vám umožní vybrať z automatickej práčky položky, ktoré sú
ešte stále mokré. ( : Podržanie pláchania (Všetky kontrolky sú vypnuté): Podržať pláchanie)
10. Opakovane stláčajte tlačidlo Oneskorenie ukončenia ( ), aby ste prechádzali cez
dostupné možnosti oneskorenia ukončenia (od 3 do 19 hodín v hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
11. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ) a zariadenie začne cyklus.
POKYNY PRE BIELIZEŇ
Podľa týchto pokynov postupujte pre dosiahnutie najčistejšej bielizne a najúčinnejšieho prania.
Pred praním vždy skontrolujte štítok starostlivosti na oblečení.
Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:
• Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlna
a umelý hodváb.
• Farebné: Roztrieďte biele a farebné. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
• Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší pranie.
• Citlivosť: Jemné kusy oblečenia perte oddelene pomocou pracieho cyklu Jemné pre čisté,
nové vlnené položky, záclony a hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na oblečení,
ktoré periete alebo sa obráťte na tabuľku starostlivosti o textílie v prílohe.
Vyprázdnenie vreciek
Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká vašej bielizne. Malé, tvrdé predmety s
nepravidelnými tvarmi, ako napríklad mince, nože, pripináčiky a kancelárske sponky by mohli
vašu automatickú práčku poškodiť. Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými
ťažkými kovovými predmetmi.
Kov na oblečení môže poškodiť vaše oblečenie, ako aj bubon. Pred praním otočte oblečenie
s gombíkmi a oblečenie s výšivkami naopak. Ak budú počas prania otvorené zipsy nohavíc a
kabátov, môže dôjsť k poškodeniu odstreďovacieho koša. Pred praním by ste mali zipsy zatvoriť
a upevniť pomocou šnúrky.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže dôjsť k ich poškodeniu.
Uistite sa, že ste šnúrky pred spustením prania upevnili.
Predpieranie bavlny
Vaša nová automatická práčka, ktorá kombinuje moderné pracie prostriedky, vám poskytne
vynikajúce výsledky prania, čím ušetríte energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Avšak, ak je vaša
bavlna obzvlášť špinavá, vykonajte predpieranie s čistiacim prostriedkom založeným na proteíne.
26_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:26
2011-08-26
5:10:45
Určenie kapacity várky
Automatickú pračku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať.
Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste určili kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.
Typ tkaniny
Kapacita várky
Bavlna (
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
6,0 kg
5,0 kg
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
)
- priemerne/ľahko zašpinené
- ťažko zašpinené
Syntetické (
)
Ručné pranie pre vlnu (
)
• Keď je bielizeň nevyvážená (na displeji sa rozsvieti „UE“), várku prerozdeľte.
Keď je bielizeň nevyvážená, môže sa znížiť účinnosť odstreďovania.
• Pri praní posteľnej bielizne alebo perín sa môže čas prania predĺžiť, prípadne môže dôjsť
k zníženiu účinnosti odstreďovania.
• Pri praní posteľnej bielizne alebo perín je odporúčaná kapacita zaťaženia 1,8 (kg) alebo
menej.
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Model
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Ubezpečte sa, že ste do siete na bielizeň (zakúpenú dodatočne) vložili podprsenky
(s možnosťou prania vo vode).
• Kovové časti podprsenky sa môžu cez materiál dostať a poškodiť
bielizeň. Preto sa ubezpečte, že ste ich vložili do jemnej siete na
bielizeň.
• Malé, ľahké oblečenie, ako napríklad ponožky, rukavice, pančuchy a
vreckovky sa môžu okolo dvierok zachytiť. Dajte ich do jemnej siete
na bielizeň.
UPOZORNENIE
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to
spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku
presunúť a spôsobiť nehodu s následkom zranenia.
• Ak spustíte proces dehydratácie len s jedným párom džínsov alebo jedným uterákom v
bubne, dehydratácia nemusí prebehnúť náležitým spôsobom.
• Odporúčame vám do bubna vložiť viac ako dva kusy bielizne rovnakého druhu.
Pranie várky bielizne _27
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:27
2011-08-26
5:10:46
Pranie várky bielizne
INFORMÁCIE O PRACÍCH PROSTRIEDKOCH A PRÍSADÁCH
Ktorý prací prostriedok použiť
Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť, závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetické
odevy, ručné pranie pre vlnu), farby, teploty prania a stupňa zašpinenia. Vždy používajte prací
prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktoré je navrhnuté pre automatické pračky.
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti
bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká tvrdá je vaša voda,
opýtajte sa na vašich miestnych vodárňach.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol, pretože prací prostriedok môže
zostať v cykle pláchania. Môže to spôsobiť, že vaša automatická práčka nebude pláchať
správne alebo to spôsobí zablokovanie pretekania.
Priečinok na prací prostriedok
Vaša automatická práčka má samostatné oddelenia pre dávkovanie pracieho prostriedku a
zmäkčovadla látok. Pred spustením automatickej práčky pridajte do správneho oddelenia všetky
prísady.
Počas chodu vašej automatickej práčky NEOTVÁRAJTE priečinok na prací prostriedok.
1. Vytiahnite priečinok na prací prostriedok na ľavej strane
ovládacieho panelu.
2. Pred spustením automatickej práčky pridajte odporúčané
množstvo pracieho prostriedku na bielizeň priamo do
oddelenia .
3. V prípade potreby pridajte odporúčané množstvo
zmäkčovadla látok do oddelenia pre zmäkčovadlo .
UPOZORNENIE
Do priečinka na zmäkčovač tkanín NEPRIDÁVAJTE
práškový/tekutý prací prostriedok ( )
4. Pri použití možnosti predpierania pridajte odporúčané
množstvo pracieho prostriedku pre bielizeň do oddelenia
pre predpieranie .
Pri praní veľkých položiek NEPOUŽÍVAJTE nasledovné
typy pracích prostriedkov:
MAX.
• Tabletové alebo kapsulové typy pracích prostriedkov
• Pracie prostriedky používajúce guľôčku alebo sieť
Koncentrované alebo silné zmäkčovadlá tkanín a aviváž
sa musia pred doplnením do dávkovača rozriediť s malým
množstvom vody (zabráni to zablokovaniu prietoku.)
Dajte pozor, aby zmäkčovač tkanín nevytiekol, keď zatvárate zásuvku na prací prostriedok
po pridaní zmäkčovača tkanín do priečinka na prostriedok na pláchanie.
28_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec5:28
2011-08-26
5:10:47
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
Uchovávaním automatickej práčky v čistote zvyšujete jej výkon, predchádzate
predčasným opravám a predlžujete jej životnosť.
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
VYPÚŠŤANIE AUTOMATICKEJ PRAČKY V STAVE NÚDZE
1. Automatickú pračku odpojte od sieťového napájania.
2. Otvorte kryt filtra.
Kryt filtra
3. Trubicu na núdzový vývod vody potiahnite dopredu, aby
ste ju oddelili od vodiaceho háčika.
Trubica
núdzového
vývodu
4. Zložte kryt núdzového vývodu, ktorý uzatvára trubicu
núdzového vývodu.
5. Všetku vodu nechajte vytiecť do misky.
6. Kryt znovu nasaďte na trubicu núdzového vývodu a potom
trubicu núdzového vývodu zaveste na vodiaci háčik.
7. Opätovne nasaďte kryt filtra.
Kryt
núdzového
vývodu
ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
1. Povrchy automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, utrite jemnou handričkou
pomocou nebrúsnych domácich čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nenalievajte vodu.
Čistenie a údržba vašej automatickej práčky _29
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec6:29
2011-08-26
5:10:48
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
ČISTENIE PRIEČINKU A VÝKLENKU NA PRACÍ PROSTRIEDOK
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku vo vnútri priečinku
na čistiaci prostriedok a priečinok vytiahnite.
2. Zo zásuvky na čistiaci prostriedok odstráňte
oddeľovač tekutého čistiaceho prostriedku
Páčka uvoľnenia
3. Všetky diely umyte pod tečúcou vodou.
4. Pomocou kefky vyčistite výklenok priečinku.
5. Rozdeľovač tekutého čistiaceho prostriedku vložte jeho
pevným zatlačením do priečinka.
6. Priečinok opätovne zasuňte na miesto.
7. Ak chcete odstrániť všetok zostávajúci čistiaci prostriedok,
vykonajte cyklus pláchania bez toho, aby ste do bubna dali
akúkoľvek bielizeň.
30_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec6:30
2011-08-26
5:10:49
ČISTENIE ODPADOVÉHO FILTRA
Odpadový filter vám odporúčame čistiť 5 alebo 6 krát ročne, prípadne keď sa zobrazí správa „5E“.
(Pozrite si „Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ na predchádzajúcej strane.)
Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte napájací kábel.
1. Otvorte kryt filtra.
2. Zložte kryt núdzového vývodu, ktorý uzatvára trubicu
núdzového vývodu a vypustite všetku vodu.
3. Odskrutkujte uzáver odpadového filtra.
Uzáver odpadového
filtra
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE
4. Z odpadového filtra vyumývajte akúkoľvek špinu alebo iný
materiál. Uistite sa, že skrutka odtokového čerpadla za
odpadovým filtrom nie je uzamknutá.
5. Opätovne nasaďte uzáver odpadového filtra.
6. Znovu nasaďte kryt filtra.
Ak sa kryt filtra na zachytávanie nečistôt nenasadí
správne, môže dôjsť k úniku vody.
ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA HADICE NA PRÍVOD VODY
Sieťový filter hadice na prívod vody vám odporúčame čistiť najmenej raz ročne, prípadne keď sa zobrazí
správa „4E“:
1. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Hadicu obaľte látkou, aby ste
zabránili vyrazeniu vody spôsobenému tlakom v hadici.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťový filter z konca hadice a opláchnite ho pod vodou, až
kým nebude čistý. Tiež vyčistite vnútornú stranu a vonkajšiu stranu ošetrovaného konektora.
4. Filter opätovne zasuňte na miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prepojenia neuniká voda a otočte kohútikom.
Čistenie a údržba vašej automatickej práčky _31
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec6:31
2011-08-26
5:10:49
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRAČKY
Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte automatickú pračku.
Na kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
Nalejte teplú vodu do bubna automatickej pračky a 10 minút ju v ňom nechajte.
Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodnému kohútiku a skontrolujte, či prívod vody a
odtekanie funguje normálne.
USKLADNENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Ak vašu automatickú práčku potrebujete uskladniť na dlhú dobu, najlepšie urobíte, ako ju vypustíte a
odpojíte. Automatické práčky sa môžu poškodiť, ak pred uskladnením necháte v hadiciach a vnútorných
súčastiach vodu.
1. Vyberte cyklus 15-minútového rýchleho prania a do oddelenia na bielidlo pridajte bielidlo.
Spustite cyklus spustite bez toho, aby ste vložili várku.
2. Zatvorte vodovodné kohútiky a odpojte prívodné hadice.
3. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky a dvierka automatickej práčky nechajte
otvorené, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu v sušičke.
Ak ste automatickú práčku skladovali pri teplotách pod bodom mrazu, pred jej použitím
poskytnite čas, aby sa všetky voda, ktorá v automatickej práčke zostala, roztopila.
32_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec6:32
2011-08-26
5:10:50
Riešenie problémov a
informačné kódy
PROBLÉM
RIEŠENIE
Zariadenie sa nespustí
•
•
•
•
Uistite sa, či je automatická práčka zapojená.
Uistite sa, či sú pevne uzatvorené dvierka.
Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik (-y) vody.
Nezabudnite stlačiť tlačidlo Spustenia/pozastavenia (
Nemá žiadnu vodu alebo
nemá dostatok vody
•
•
•
•
Vodovodný kohútik otvorte úplne.
Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zamrznutá.
Vyrovnajte prívodné hadice vody.
Očistite filter na prívodnej hadici vody.
Po dokončení cyklu prania
zostal prací prostriedok
v priečinku pre prací
prostriedok
•
Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným
tlakom vody.
Uistite sa, či ste prací prostriedok pridali do stredu priečinku pre prací
prostriedok.
•
Vibruje alebo je príliš hlučná •
).
•
Uistite sa, či automatická práčka stojí na rovnom povrchu. Ak povrch
nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky, aby ste
zariadenie vyrovnali.
Uistite sa, či sú demontované prepravné skrutky.
Uistite sa, že sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
Uistite sa, že je vyvážená várka bielizne.
Automatická práčka
neodteká a/alebo
neodstreďuje
•
•
Vyrovnajte odtokovú hadicu. Zauzlené hadice rozuzlite.
Uistite sa, že odpadový filter nie je zanesený.
Dvierka sú zatvorené alebo
sa nechcú otvoriť.
•
Dvierka sa dajú otvoriť až po troch minútach od zastavenia zariadenia
alebo vypnutia napájania.
•
•
04 RIEŠENIE PROBLÉMOV
TIETO BODY SI POZRITE, AK SA PRI POUŽÍVANÍ AUTOMATICKEJ
PRÁČKY VYSKYTNÚ NASLEDOVNÉ PROBLÉMY.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vaše miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Riešenie problémov a informačné kódy _33
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec7:33
2011-08-26
5:10:50
Riešenie problémov a
informačné kódy
INFORMAČNÉ KÓDY
V prípade poruchy vašej automatickej práčky budete na displeji vidieť informačné kódy. Ak sa to stane, pred
kontaktovaním servisného strediska skontrolujte túto tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenie.
KÓDOVÝ SYMBOL
RIEŠENIE
dE
•
•
Zatvorte dvierka.
Uistite sa, že dvierka sú pevne uzatvorené.
4E
•
•
Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik vody.
Skontrolujte tlak vody.
•
Vypustite vodu z bubna pomocou trubice núdzového vývodu, vyčistite filter
čerpadla a zaistite, že vývodná hadica je náležite pripojená.
•
Várka bielizne je nevyrovnaná. Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden
kus oblečenia, ako napríklad župan alebo rifle, tak výsledok konečného
odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na okienku displeja sa zobrazí správa
o chybe „UE“.
•
Zavolajte do servisného strediska.
5E
UE
cE/3E
Ohľadne všetkých kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, prípadne ak navrhované riešenie problém nenapraví,
zavolajte do vášho servisného strediska spoločnosti Samsung alebo miestnemu predajcovi značky
Samsung.
34_ Riešenie problémov a informačné kódy
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec7:34
2011-08-26
5:10:50
Kalibrácia automatickej práčky
REŽIM KALIBRÁCIE
05 KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu prádla. Ak chcete presnejšie zistenie váhy, spustite po inštalácii
kalibračný režim. Kalibračný režim spustíte postupovaním podľa nasledujúcich krokov.
1. Z práčky vyberte bielizeň i všetok obsah a potom práčku vypnite.
2. Súčasne stlačte tlačidlá Teplota ( ) a Oneskorenie ukončenia ( ) a navyše stlačte tlačidlo
Napájanie ( ).
Práčka sa zapne.
3. Stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie ( ) aktivujte „režim kalibrácie“.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po ukončení „režimu kalibrácie“ sa na displeji zobrazí hlásenie „End(En)“ (Koniec) a práčka sa
automaticky vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Kalibrácia automatickej práčky _35
WF0602NX-02847J-02_SK.indd 35
2011-08-26
5:10:50
Tabuľka cyklov
TABUĽKA CYKLOV
(z voľba používateľa)
Max. várka (kg)
PROGRAM
Bavlna (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
)
Syntetické (
)
)
Ručné pranie pre vlnu (
Starostlivosť o deti (
)
Každodenné pranie (
)
15-minútové rýchle pranie (
)
PRACÍ PROSTRIEDOK
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
Predpieranie
Pranie
Zmäkčovadlo
Max.
teplota
(˚C)
6,0
5,0
z
áno
z
95
3,0
3,0
z
áno
z
60
2,0
2,0
-
áno
-
40
4,0
4,0
z
áno
z
95
3,0
3,0
z
áno
z
60
2,0
2,0
-
áno
z
40
Rýchlosť odstreďovania (MAX) v otáčkach za minútu
PROGRAM
Bavlna (
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
1200
1000
800+
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
)
1200
1000
800+
z
)
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
)
Syntetické (
)
)
Ručné pranie pre vlnu (
Starostlivosť o deti (
Každodenné pranie (
Oneskorenie ukončenia
WF0602
WF0502
15-minútové rýchle pranie (
)
z
1. Cyklus s predpieraním trvá približne o 15 minút viac.
2. Údaje trvania cyklu boli namerané pri podmienkach určených v norme IEC60456/EN60456.
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 35).
3. Trvanie prania v jednotlivých domácnostiach sa môže odlišovať od uvedených hodnôt v tabuľke, kvôli
odchýlkam tlaku a teplote prívodu vody, várky a typu bielizne.
4. Keď zvolíte funkciu intenzívneho prania, čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
36_ Tabuľka cyklov
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec8:36
2011-08-26
5:10:51
Príloha
TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O TKANINY
Odolný materiál
Môže sa žehliť max. pri 100 ˚C
Jemné tkaniny
Nežehlite
Oblečenie sa môže prať pri 95 ˚C
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri 60 ˚C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, jemnejších pohonných
látok, čistého alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40 ˚C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého alkoholu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30 ˚C
Nemôže sa čistiť nasucho
Oblečenie sa môže prať v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Môže sa zavesiť, aby vyschlo
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušte prevrátené pri normálnej
teplote
Môže sa žehliť max. pri 200 ˚C
Sušte prevrátené pri obmedzenej
teplote
Môže sa žehliť max. pri 150 ˚C
Nesušte prevrátené
07 PRÍLOHA
Nasledovné symboly poskytujú pokyny pre starostlivosť o odevy. Štítky o starostlivosti zahrňujú štyri
symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a v prípade potreby suché čistenie.
Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov domácich a importovaných položiek.
Dodržiavaním pokynov na štítku o starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s praním.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
•
•
•
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať,
tak dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa
zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť
zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho
prostriedku.
Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie fľakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to
nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného
programu).
PREHLÁSENIE O ZHODE
Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici ES 93/68 a norme EN 60335.
Príloha _37
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec9:37
2011-08-26
5:10:53
Príloha
HÁROK AUTOMATICKÝCH PRÁČOK PRE DOMÁCNOSTI
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
Samsung
Názov modelu
WF0602
Kapacita
kg
WF0600
WF0620
WF0690
WF0608
WF0502
WF0500
WF0520
WF0590
6
WF0508
WF0598
5
Energetická účinnosť
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Spotreba energie
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C)
kWh/rok
170
170
170
145
145
145
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) Cotton 60 ˚C
(Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C
(Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C
(Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)
W
5
5
5
5
5
5
l/rok
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
otáčok za minútu
1200
1000
800
1200
1000
800
%
56
65
74
56
65
74
Ročná spotreba vody (AW_c)
Trieda účinnosti odstreďovania 1)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Zostatková vlhkosť
Bavlna 60 ˚C a 40 ˚C + intenzívne 2)
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
Cotton 60 ˚C (Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení
min.
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení
min.
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení
min.
173
173
173
173
173
173
Vážený čas v režime pohotovosti
min.
2
2
2
2
2
2
Pranie
dB (A) re 1 pW
57
57
57
57
57
57
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
76
74
72
76
74
72
Emisie hluku prenášané vzduchom
Rozmery
Výška
cm
850
850
Šírka
cm
600
600
Hĺbka 3)
cm
510
425
Čistá hmotnosť
kg
63
58
Hrubá hmotnosť
kg
65
60
Hmotnosť balenia
kg
2
Tlak vody
kPa
Rozmery jednotky
2
50-800
Elektrické zapojenie
Napätie
V
220-240
220-240
Príkon
W
2000-2400
2000-2400
Frekvencia
Hz
50
50
Meno dodávateľa
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ Príloha
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec9:38
2011-08-26
5:10:56
07 PRÍLOHA
1. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
Pranie s odstreďovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na odevy.
2. Programy „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Štandardný program pre bavlnu 60 ˚C) a „Standard Cotton 40 ˚C course“
(Štandardný program pre bavlnu 40 ˚C), ktoré možno vybrať pridaním funkcie „Intensive“ (Intenzívne) k programom
„Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C), sú najúčinnejšie (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) pre
tento typ bielizne.
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 35).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
3. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.
Príloha _39
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec9:39
2011-08-26
5:10:56
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
Krajina
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU
NA LOKALITE
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
Kódové č. DC68-02847J-02_SK
WF0602NX-02847J-02_SK.indd Sec9:40
2011-08-26
5:10:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement