Samsung | SC5240 | User manual | Samsung SC5240 User manual

Samsung SC5240 User manual
SC5240
Elektrikli Süpürge
Kullanıcı el kitabı
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde
okuyunuz.
✻ Yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir.
imagine the possibilities
Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Türkçe
güvenlik bilgileri
GÜVENLİK BİLGİLERİ
UYARI
UYARI
• Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu baştan sona kadar
okuyunuz ve ileride başvuru amacıyla saklayınız.
• Aşağıda yazılı olan kullanımtalimatları birden çok modeli kapsadığı için
elektrikli süpürgenizin özellikleri kılavuzda yazılı olanlardan kısmen farklı
olabilir.
KULLANILAN DIKKAT/UYARI SİMGELERİ
Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesinin bulunduğunu işaret eder.
UYARI
DİKKAT
Kişisel bir yaralanma veya cihazın zarar görebileceği bir durum
olduğunu ifade eder.
KULLANILAN DİĞER SİMGELER
Yapmamanız gereken bir şeyi belirtir.
Uymanız gereken bir durumu gösterir.
Fişi prizden çekmeniz gerektiğini işaret eder.
02_ güvenlik bilgileri
güvenlik bilgileri
ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Tüm talimatları dikkatle okuyunuz. Makineyi açmadan önce şebeke elektriği
geriliminin elektrik süpürgesinin altındaki bilgi plakasında belirtilen gerilim değeriyle
aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI : E
lektrik süpürgesini halı veya zemin ıslak olduğunda kullanmayın.
Su vakumlamak için kullanmayın.
3. Toz torbası olmadan elektrikli süpürgeyi kullanmayınız.En iyi verimi korumak
amacıyla tam olarak dolmadan önce toz torbasını değiştiriniz.
4. Prize takmadan önce kontrol göstergesini Stop (veya Min) konumuna kaydırın.
5. Elektrik süpürgesini sigara izmariti, sıcak kül veya kibritleri almak için kullanmayın.
Üniteyi soba ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isıya maruz kalması
makinenizin plastik parçalarını deforme edebilir ve renginin bozulmasına neden
olabilir.
6. Elektrikli süpürgenizin temizlik parçalarının zarar görmemesi için sert ve sivri
nesneleri vakumlamayın. Hortum grubunun üzerine basmayın. Hortumun üzerine
ağırlık koymayın.
Emme veya hava çıkış deliklerinin tıkanmamasına özen gösterin.
7. Elektrik prizinden çekmeden önce makinenizi üzerindeki açma kapatma
düğmesinden kapatın. Toz torbası veya toz kutusunu değiştirmeden önce ünitenin
fişini elektrik prizinden çekin. Zarar görmemesi için fişi çekerken kablodan değil
fişten tutarak çekin.
8. Bu makinenin küçük yaştakiler veya güçsüz kişiler tarafından kullanımı, sorumlu
bir kişinin makinenin güvenli kullanımını garanti etmek için gözetim ve denetimi
altında olmadığı sürece, uygun değildir. Küçük çocuklar makineyle oynamamaları
için gözlem altında olmalıdır.
9. Ünitenin fişi, temizlik ve bakımı işlemleri yapılmadan önce elektrik prizinden
çekilmelidir.
10. Uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
11. Eğer elektrik süpürgeniz düzgün çalışmıyorsa kapatma düğmesinden üniteyi
kapatarak yetkili bir servise başvurun.
12. Elektrik kablosu hasarlıysa herhangi bir kazaya meydan vermemek için üretici
firma veya yetkili servisi veya benzeri yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak taşımayın.
Bunun için elektrik süpürgesini üstündeki taşıma kolundan tutun.
güvenlik bilgileri _03
içindekiler
Süpürgeyi birleştirme
05
Süpürgeyi çalıştırma
06
Bakım aletleri ve filtre
08
sorun giderme
13
04_ içindekiler
06
06
07
07
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ
ELEKTRİK KABLOSU
GÜÇ KONTROLÜ
ASKIYI KULLANMA VE TAKMA
(İSTEĞE BAĞLI)
08
09
10
AKSESUAR KULANMA
YER BAKIMI ALETLERI
SİKLON FİLTRENİN TEMİZLENMESİ
(OPSİYONEL)
GÖSTERGE IŞIKLARI
TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
10
11
11
12
Süpürgeyi birleştirme
OPSİYON
OPSİYON
01
Süpürgeyi birleştirme
OPSİYON
Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.
Kullanmadığınız zamanlarda temizlik
başlığını yerine takın.
Süpürgeyi birleştirme _05
Süpürgeyi çalıştırma
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ
1) GÖVDE KONTROLÜ
TİPİ
DİKKAT
2) ON/OFF (AÇMA/
KAPAMA) TİPİ
• Fişi elektrik prizinden çekerken kablosundan değil fişten
tutarak çekin.
ELEKTRİK KABLOSU
06_ Süpürgeyi çalıştırma
GÜÇ KONTROLÜ
Süpürgeyi çalıştırma
•
02
GÖVDE KONTROLÜ / ON/OFF TİPİ
HORTUM
Kumaşlar, küçük halılar ve diğer hafif
dokumaları temizlerken emme gücünü
azaltmak için, hava çıkışını delik açılana
dek kaydırın.
•
GÖVDE (SADECE GÖVDE KONTROLÜ TİPİ)
MIN (MİN) = Hassas dokumalar için,
örn. perdeler.
MAX (MAKS) = Sert zemin ve sık
dokumalı ağır halılar
için.
ASKIYI KULLANMA VE TAKMA (İSTEĞE BAĞLI)
Bu cihaz, şerit askı aksesuarı
kullanılarak belinizin üzerinde rahatlıkla
taşıyabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.
Merdivenleri, bölmeleri, rafları vs.
temizlerken, üniteyi omzunuzun üzerinden
yerleştirilen bir askı ile taşıyabilirsiniz.
Kilitleme parçalarını kancaya takın.
Kilitleme parçalarını, aşağıya iterek ayırın.
Süpürgeyi çalıştırma _07
Bakım aletleri ve filtre
AKSESUAR KULANMA
Boru (OPSİYON)
•
Teleskopik borunun uzunluğunu, teleskopik
borunun orta kısmındaki uzunluk
kontrol ayarından ileri ve geri kaydırarak
ayarlayabilirsiniz.
•
Tıkanıklıkları kontrol etmek için teleskopik
boruyu ayırın ve kısa duruma getirin. Bu,
boruyu tıkayan pisliğin daha kolay çıkarılmasını
sağlar.
Aksesuar
•
Mobilya, rafl ar, kitaplar vb. için toz alma fırçası.
•
Kalorifer, oyuklar, köşeler, minder araları için
oyuk aleti.
08_ Bakım aletleri ve filtre
YER BAKIMI ALETLERI
2- Kademli Fırça (OPSİYON)
• Ayar koluna basarak zemin yüzeyine göre
ayarlama yapın.
• Giriş tıkalıysa tıkayan
pislikleri tümüyle çıkartın.
03
Zemin Temizliği
Halıların üzerindeki hayvan tüyleri ya da kıllar süpürme işlemi sırasında tamburun
etrafına dolanarak döndürme gücünün azalmasına neden olabilir.Böyle bir durumda
tamburu dikkatlice temizleyiniz.
Blanket Brush (Çarşaf fırçası, Seçenek)
Döner türbinlerdeki tıkanıklık fırçanın dönmesine engel olur, böyle
bir durumda dikkatlice temizleyiniz. Evcil hayvan tüylerinin ve liflerin
döşemelik ve yatak örtülerinden temizlenmesi içindir.
Giriş tıkandığında tıkayın kirleri tamamen çıkartın.
Kilit düğmesini ‘UNLOCK’ durumuna getirin ve kirleri
çıkartın
Türbin
Fırça
Tekrardan monte etmek için kapağı gövdenin ön kısmına
hizalayarak kapatın. Kapağı kapattıktan sonra kilit
düğmesini ‘LOCK’ durumuna getirdiğinizden emin olun.
UYARI
Sadece yatak örtülerinin temizliğinde kullanınız.
Tıkanıklığı açarken fırçaya zarar vermemeye dikkat ediniz.
Bakım aletleri ve filtre _09
Bakım aletleri ve filtre
Halı Temizliği
Pet Brush (Hayvan tüyü için, Seçenek)
Bakım aletleri ve filtre
SİKLON FİLTRENİN TEMİZLENMESİ (OPSİYONEL)
1
2
3
4
5
6
7
8
DİKKAT
Yüksek verim
için siklon filtresi
kullanılmalıdır.
GÖSTERGE IŞIKLARI
Gösterge rengi değiştiğinde, lütfen toz torbasını yenisiyle değiştiriniz.
10_ Bakım aletleri ve filtre
TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
2
3
03
1
Toz torbalarını bu elektrikli süpürgeyi satın aldığınız mağazalardan
alabilirsiniz.
Sizin tercihinize göre kağıt torba da kullanılabilir (Kağıt torba:VP-54)
GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
1
2
3
2
3
OPSİYON
1
Filtreyi atmayınız.
Bakım aletleri ve filtre _11
Bakım aletleri ve filtre
OPSİYONEL
• Bez Torba İçin
Kullanımdan sonra eğer bez torba tozla doldu ise, bez torbayı yıkayınız ve
tekrar kullanınız.
Bakım aletleri ve filtre
ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
Filtreyi çıkartmak için ana
gövdenin arka tarafındaki sabit
çerçeve kısmına basın.
12_ Bakım aletleri ve filtre
Tıkanmış çıkış filtresini çıkartın ve
yenisi ile değiştirin.
sorun giderme
ÇÖZÜM
Motor kanalları çalışmıyor.
• Kabloyu , fişi ve prizi kontrol ediniz.
• Soğumaya bırakınız.
Emme kuvveti aşamalı olarak
azalıyor.
• Tıkanıklığı kontrol ediniz ve gideriniz.
Kablo tamolarak geri sarılmıyor.
• Kabloyu 2-3 m dışarıya çekiniz ve kablo geri
sarma düğmesine basınız.
Elektrikli süpürge kanalları kiri
çekmiyor.
• Hortumu kontrol ediniz ve gerekiyorsa yenisiyle
değiştiriniz.
Düşük veya azalan emiş gücü
• Lütfen filtreyi kontrol ediniz, gerekiyorsa
talimatlarda gösterildiği gibi temizleyiniz.
Eğer filtreler düzgün çalışmıyorsa, filtreleri
yenileriyle değiştiriniz.
Gövde aşırı ısınıyor
• Lütfen filtreleri kontrol ediniz. Gerekiyorsa
talimatlarda gösterildiği gibi temizleyiniz.
Statik elektrik çıkarıyor
• Lütfen emiş gücünü azaltınız.
Bu elektrikli süpürge aşağıdakilerle uyumludur.
EMC Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Gerilim Direktifi : 2006/95/EC
Kullanim ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellkler
MODEL NO Boyutları (E*B*Y)
Net
ağırlık
SC5240 219*350*269
3.7kg
Maximum Nominal
Metal boru
Emiş gücü Toz hacmi Siklon Filtre
güç
güç
tipi
1800W
1600W
410W
2.4 L
Haylr
Teleskobik
sorun giderme _13
04sorun giderme
SORUN
memo
memo
SC5240
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
English
safety information
Safety information
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and
retain it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those
described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
WARNING
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
caution
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
02_ safety information
safety information
Important safeguards
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage
of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the
bottom of the cleaner.
2. WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before
it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can
deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may
damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put
weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging
from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before
changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the
plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining
the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and
consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
safety information _03
contents
assembling the cleaner
05
operating the cleaner
06
maintain tools and filter
08
TROUBLESHOOTING
13
04_ contents
06
06
07
07
ON/OFF Switch
Power Cord
Power-Control
Using & assembling the strap
(optional)
08
09
10
Using accessory
Maintain floor tools
Cyclonic filter (only cyclonic filter
types) (optional)
Dust full indicator
Cleaning the dust bag
Cleaning inlet filter
Cleaning the outlet filter
10
11
11
12
assembling the cleaner
OPTION
OPTION
01
assembling
OPTION
Features may vary according to model.
For storage, park the floor nozzle.
assembling _05
operating the cleaner
ON/OFF Switch
1) BODY CONTROL TYPE
caution
2) ON/OFF TYPE
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the
cord.
Power Cord
06_ operating
Power-Control
operating
•
02
Body-control type / on/off type
HOSE
To reduce suction for cleaning draperies,
small rugs, and other light fabrics, pull
the tap air until the hole is open.
•
BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)
MIN = F
or delicate surface e.g. net
curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled
carpets.
USING & ASSEMBLING THE STRAP(OPTIONAL)
This appliance is designed to be
conveniently carriedon your waist using
the belt-strap accessory.When cleaning
steps, curtains, shelves, etc, you cancarry
the unit with the strap over your shoulder.
Insert the lockers into the hanger.
Detach the lockers by pushing them
down.
operating _07
maintain tools and filter
Using accessory
Pipe (Option)
•
Adjust the length of the telescopic pipe by
sliding the length control button located in the
center of the telescopic pipe back and forth.
•
To check for blockages, separate the
telescopic pipe and adjust to shorten. This
allows for easier removal of waste clogging the
tube.
Accessory
•
Dusting brush for furniture. shelves, books,
etc.
•
Crevice tool for radiators, crevices, corners,
between cushions.
08_ maintain
Maintain floor tools
2-Step Brush (Option)
• Adjust the inlet lever according to the floor
surface.
03
• Remove waste matter
completely if the inlet is
blocked.
maintain
Carpet Cleaning
Floor Cleaning
Pet Brush (Option)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to
matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
Blanket brush (Option)
Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged
as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed
linen.
Remove waste matter completely when inlet is blocked.
Turn the lock button to ‘UNLOCK’, and remove waste
matter.
Turbine
Brosse
To reassemble, align the cover to the front of the main
body and close. After closing the cover, ensure that the
lock button is turned to the ‘LOCK’ position.
WARNING
Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during
unclogging.
maintain _09
maintain tools and filter
CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)
1
2
3
4
5
6
7
8
caution
It is necessary to use
Cyclone Filter while
cleaning.
DUST FULL INDICATOR
When the indicator color has changed Please replace the dust bag.
10_ maintain
Changing the dust bag
2
3
03
1
maintain
OPTIONAL
• For Cloth Bag
After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it
again.
You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum
cleaner.
paper bag can be used as you prefer(Paper-bag:VP-54)
Cleaning inlet filter
1
2
3
2
3
OPTION
1
Don’t throw away the filter.
maintain _11
maintain tools and filter
Cleaning the outlet filter
Press the fixed frame part at
the back of the main body to
remove.
12_ maintain
Remove and replace the blocked
outlet filter.
troubleshooting
Motor dows not start.
• Check cable, pulg and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
decreasing.
• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the cord
rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick
up dirt.
• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction
• Please check filter and, if required, clean as
illustrated in the instructions. if filters are out of
condition change them to new ones.
Body overheating
• Please check filters, If required clean as
illustrated in the instruction.
Static electicity discharge
• Please decrease power suction.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
troubleshooting _13
troubleshooting
SOLUTION
04
PROBLEM
memo
memo
Code No. DJ68-00542D REV(0.1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising