ALCO | EC3-33x | Sterowniki komorowe Seria EC3 Sterownik komorowy serii

Sterowniki komorowe
Seria EC3
Dane techniczne
Sterowniki serii EC3-33x stanowia nowa generacje
regulatorów elektronicznych do systemów chlodniczych i
klimatyzacyjnych. Posiadaja one obudowe zamontowana na
szynie DIN oraz oddzielny opcjonalny wyswietlacz w
niewielkiej
obudowie
o standardzie
przemyslowym.
Zapewniaja one maksymalne mozliwosci funkcjonalne w
zakresie regulacji przegrzania, temperatury i odszraniania i
posiadaja wbudowane funkcje komunikacji TCP/IP Ethernet i
serwera sieciowego. Do kontroli lub nastawy parametrów
moze sluzyc kazda standardowa przegladarka sieciowa (np.
Internet Explorer® lub Mozilla Firefox).
Wersja z interfejsem sieciowym Echelon LON® jest wykorzystywana w bardziej zlozonych systemach, które wymagaja
wzajemnej komunikacji miedzy róznymi sterownikami.
Wlasciwosci sterowników serii EC3-33x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regulacja przegrzania z algorytmem adaptacyjnym
i obwo-dem napedowym elektronicznych zaworów
sterujacych z silnikiem krokowym (EX5 … EX8)
Regulacja temperatury powietrza
Zarzadzanie odszranianiem i praca wentylatorów
Ograniczenie cisnienia parowania (MOP)
Podawanie sygnalu 4 … 20mA nadajnika cisnienia
parowania na wyjscie analogowe do sterowania wieloma
sterownikami ze wspólnym nadajnikiem cisnienia
2 wejscia cyfrowe do petli bezpieczenstwa sprezarki i
styku drzwiowego komory chlodniczej
4 wyjscia przekaznikowe do sprezarki, wentylatora,
odszrania-nia i alarmu
Obsluga dwóch technologii sieciowych:
TCP/IP Ethernet z funkcja serwera sieciowego umozliwia
monitorowanie i konfiguracje sterowników za pomoca
standar-dowej przegladarki internetowej (np. Internet
Explorer® lub Mozilla Firefox) lub technologii Echelon
FTT10 LON® z mozliwoscia monitoringu i konfiguracji za
pomoca systemu nadzorczego takiego jak serwer
nadzorczy ALCO AMS
Wysylanie komunikatów alarmowych przez e-mail (EC3332)
Wbudowana bateria rezerwowa do zamkniecia
elektronicznego zaworu sterujacego w przypadku braku
zasilania
Zlacze elektryczne za pomoca wtykowych zacisków
srubowych
Obudowa aluminiowa do montazu na szynie DIN
Wlasciwosci wyswietlacza ECD-001
•
•
•
•
•
•
Interfejs operatora zamontowany w panelu do odczytu
para-metrów i stanu oraz konfigurowania sterownika z
klawiatury
Wyswietlacz diodowy LED 2½ cyfrowy z automatyczna
kropka dziesietna
Wskazniki diodowe sprezarki, wentylatora, grzalki i alarmu
Polaczenie ze sterownikami EC3 za pomoca kabla ECC017 lub standardowego sznura CAT5 ze zlaczami RJ45.
Standardowe wymiary wyciecia 71 x 29 mm
Klasa ochrony IP 65 przy montazu w panelu przednim
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
Sterownik komorowy serii EC3
z wyswietlaczem ECD-001
Typowy zestaw zamówienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
1/8
Sterownik komorowy EC3-332 z kpl. zacisków K03-330
Elektroniczny zawór sterujacy EX5-U21z kablem EX5-L30
Wyswietlacz ECD-001 z kablem ECC-017
Transformator ECT-623
Nadajnik cisnienia PT4-07S z kablem PT4-L30
Powietrzny czujnik temperatury ECN-N30
Rurowy czujnik temperatury ECN-P30
Lamelowy czujnik temperatury ECN-F60
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Tabela doboru
LON® FTT-10
Typ
Nr kodowy
TCP/IP Ethernet
Typ
Nr kodowy
Nazwa
Sterownik komorowy
Regulacja przegrzania dla elektron. zaworów steruj. EX5 ... EX8*
EC3-332
807 632
EC3-331
807 631
* Informacje szczególowe patrz karta wyrobu EX58e35008.pdf: Elektroniczne zawory sterujace EX5, EX6, EX7, EX8
Wstep
Sterowniki serii EC3-33x sa stosowane w komercyjnych
systemach chlodniczych, glównie do sterowania obiegiem
chlodniczym komór chlodniczych. Oznacza to m.in. regulacje
natezenia przeplywu czynnika w celu optymalizacji przegrzania,
utrzymania
temperatury
powietrza
i
zarzadzania
odszranianiem . D o modulacji przeplywu czynnika konieczne
jest stosowanie wraz ze sterownikami EC3-33x takze
elektronicznych zaworów sterujacych Alco Controls EX5… EX8.
W urzadzeniu pracuja w sposób skoordynowany dwie
oddzielne petle sterowania, z których jedna wyczuwa cisnienie
i temperature parowania w celu utrzymania optymalnego
przegrzania, zas druga reguluje temperature powietrza .
Pozostale funkcje obejmuja zarzadzanie planami i kolejnoscia
odszraniania, monitoring danych i sygnalizacje alarmowa.
Sterowniki EC3 moga wprawdzie pracowac jako urzadzenia
samodzielne, lecz najlepiej nadaja sie do zastosowan
sieciowych, w których wykorzystywane sa ich zdolnosci
kontrolne.
Sterowniki EC3-33x naleza do typoszeregu urzadzen EC2 i
EC3, z których mozna z latwoscia montowac kompletne uklady
sterowania dla komercyjnych urzadzen chlodniczych.
Wszystkie one posiadaja takie zalety jak mozliwosc zdalnego
dostepu i przekazywania danych. Informacje szczególowe
znajduja sie w kartach poszczególnych wyrobów.
Zastosowanie
Funkcje sterowników komorowych EC3-33x sa opisane
ponizej na schemacie funkcjonalnym:
okresach czasu lub zdalnie przez port komunikacyjny. Do
zakonczenia odszraniania moze byc stosowany czujnik
temperatury (3). Sterowana jest równiez praca wentylatora (10)
i sprezarki (7). Jedno wejscie cyfrowe jest przypisane do petli
bezpieczenstwa sprezarki (5). Inne wejscie cyfrowe kontroluje
wylacznik drzwiowy (6), który wlacza alarm jezeli drzwi nie
zostana zamkniete w wyznaczonym czasie. Wyjscie
analogowe (12) podaje sygnal nadajnika cisnienia parowania
do drugiego sterownika EC3-33x lub innego na tym samym
rurociagu, eliminujac tym samym potrzebe stosowania
drugiego nadajnika cisnienia.
W przypadku zaniku zasilania bateria wbudowana w sterownik
EC3-33x zamyka elektroniczny zawór sterujacy (11) zapobiegajac zalaniu sprezarki. Zawory EX5 … 8 daja mozliwosc calkowitego odciecia, dzieki czemu nie jest wymagany oddzielny
zawór elektromagnetyczny na rurociagu cieklego czynnika.
Regulacja przegrzania
Sterowniki serii EC3 reguluja przegrzanie parownika poprzez
zmiane natezenia przeplywu masowego przez elektroniczny
zawór sterujacy (ECV). Sterownik automatycznie oblicza liczbe
kroków wymagana do prawidlowego otwarcia zaworu przez
pomiar cisnienia i temperatury na wylocie parownika.
Niezbedne jest zastosowanie rurowych czujników temperatury
ECN-Pxx i nadajników cisnienia PT4-07S firmy ALCO
Controls.
Sterownik moze pracowac w dwóch trybach: przegrzania
stalego i przegrzania adaptacyjnego. Przegrzanie w trybie
“stalym ” jest ustawione na wartosc okreslona przez
uzytkownika. W trybie “adaptacyjnym ” sterownik, w zaleznosci
od warunków systemu, zmienia nastawy przegrzania w
zakresie od 3K do 15 K dla utrzymania stabilnej pracy.
Sterownik moze kompensowac spadek cisnienia na
rozdzielaczu lub poslizg zwiazany z niektórymi czynnikami (np.
R407C).
Regulacja temperatury
Czujnik powietrzny ECN-Sxx sluzy do regulacji temperatury
komory chlodniczej. Na ponizszym schemacie opisana jest
funkcja sterowania strefa nieczulosci:
Na podstawie temperatury na wyjsciu wezownicy (1) i
cisnienia parowania (4) obliczane jest przegrzanie w celu
okreslenia otwarcia elektronicznego zaworu sterujacego (11).
Istnieje mozliwosc nasta wienia stalej wartosci przegrzania lub
zastosowania trybu adaptacyjnego. Czujnik temperatury (2)
stanowi element petli sterowania temperatura. Grzalka
odszraniania (8) moze byc wlaczana lokalnie w stalych
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
Os pozioma przedstawia temperature, przy czym St oznacza
nastawe do pracy dziennej, a rd - róznice w dzien, natomiast r6
oznacza nastawe do pracy nocnej, a r7 - róznice w nocy. Os
pionowa przedstawia czynnosc chlodzenia (1 = chlodzenie, 0 =
brak chlodzenia).
Parametr sterujacy umozliwia wylaczanie parownika przy
“braku chlodzenia”.
Dokladniejsza regulacje temperatury mozna osiagnac
stosujac ponizszy tryb modulacji temperatury:
2/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Os pozioma przedstawia temperature, a pionowa - nastawe
przegrzania. Przy wysokich temperaturach sterownik pracuje
z minimalnym przegrzaniem. St oznacza nastawe dla pracy
dziennej, przy której przegrzanie jest juz zwiekszone. Wartosc
rd okresla zakres proporcjonalnosci, w którym przegrzanie jest
modulowane. Wartosc r6 to ekwiwalentna nastawa dla pracy
nocnej, a wartosc r7 to szerokosc zakresu proporcjonalnosci
w nocy. Przy temperaturze St minus ½*rd (w dzien) lub r6
minus ½*r7 (w nocy) zawór jest zamkniety.
W przypadku zastosowania sterownika w pompie ciepla do
grzania, funkcje regulatora temperatury mozna odwrócic:
Odszranianie naturalne
Mimo ze sterowniki EC3-33x umozliwiaja odszranianie natu ralne, to prawdopodobienstwo stosowania tej metody w
komorze chlodniczej jest znikome. Jednak sterowniki EC3-33x
nadaja sie równiez do innych przeznaczen chlodniczych, w
których z powodzeniem mozna stosowac odszranianie
naturalne.
Czujniki
Dostepne sa niedrogie czujniki NTC z kablami o róznej
dlugosci, co pozwala spelnic wymagania konkretnych klientów
w zakresie optymalnego rozmieszczenia czujników. Wszystkie
czujniki sa hermetycznie zamkniete co zapewnia ich
niezawodnosc i dlugotrwalosc. Czujniki powietrzne posiadaja
obudowe plastykowa, natomiast czujniki rurowe i lamelowe
maja obudowe metalowa, co daje im optymalna przewodnosc
termiczna, przy czym czujnik lamelowy posiada dodatkowy
zacisk montazowy.
Przy zastosowaniu w standardowym agregacie skraplajacym
przekaznik sprezarki mozna uzyc do przelaczania cewki
stycznika zasilania. Przekaznika sprezarki nie stosuje sie
w systemie chlodniczym ze sterownikiem agregatów
wielosprezarkowych. Przy takim zastosowaniu elektroniczny
zawór sterujacy zamyka sie po osiagnieciu wartosci nastawy
termostatu, po czym nastepuje automatyczne odpompowanie
agregatu wielosprezarkowego, o ile w pozostalej czesci
systemu
chlodniczego
nie
ma
dostatecznego
zapotrzebowania.
Obsluga i wprowadzenie do eksploatacji
Obsluga i wprowadzenie do eksploatacji sterownika EC3-33x
moze odbywac sie przy zastosowaniu nastepujacych opcji:
Odszranianie
Sterowniki EC3-33x umozliwiaja lokalne zarzadzanie
odszranianiem poprzez wbudowany timer odszraniania, lecz
takze pozwalaja na planowanie zdalnego odszraniania za
posrednictwem zlacza sieciowego. Odszranianie zdalne patrz instrukcja obslugi.
Mozliwe sa dwa podstawowe tryby odszraniania:
- Lokalnie za pomoca pilota na podczerwien, po podlaczeniu
opcjonalnego wyswietlacza ECD-001.
Do pierwszego rozruchu nowej instalacji, w zaleznosci od
technologii sieciowej sterownika EC3-33x, najbardziej
odpowiednie sa dwie pierwsze opcje. Rozruch odbywa sie
poprzez specjalne menu, dzieki którym czynnosc ta wymaga
jedynie podlaczenia sterownika EC3-33x (plug-and-play).
Osoby znajace programy iprzegladarki sieciowe oparte na
Microsoft Windows ® uznaja ja zapewne za bardzo intuicyjna
i nie wymagajaca specjalnego przeszkolenia.
- Lokalnie lub zdalnie za pomoca komputera podlaczonego do
portu TCP/IP Ethernet sterownika EC3-332.
- Zdalnie za pomoca serwera nadzorczego AMS podlaczonego
do portu LON ® sterownika EC3-331.
- Lokalnie za pomoca klawiatury 4-przyciskowej opcjonalnego
wyswietlacza ECD-001.
Odszranianie elektryczne / goracym gazem
Wszystkie parametry czasowe moga byc dobierane
odpowiednio do konkretnych trybów odszraniania. Funkcje
wydajnosci odszraniania i wydajnosci wentylatora podczas
odszraniania - patrz ponizsze schematy:
Wentylator
Odszra
-nianie
Odszranianie mozna wlaczyc po wlaczeniu zasilania (d4)
i zwloce czasowej (d5). Zwloka (d6) umozliwia odpom powanie. Koniec odszraniania nastepuje po przekroczeniu
temperatury zakonczenia odszraniania (dt) lub maksymalnego
czasu odszraniania (dP). Pozostale zwloki czasowe umozliwiaja synchronizacje wielu parowników w tym samym
systemie (dU), spust (d7) i wtrysk (d8). Nastepne
odszranianie nastepuje po uplywie zadanego okresu
odszraniania (dI).
Wentylatory mozna wylaczyc podczas odszraniania (F3) i wlaczyc po
zakonczeniu odszraniania i uplywie zwloki na ociekanie (Fd).
Koniec odszraniania jest wykrywany przez specjalny czujnik
temperatury odszraniania ECN-F60.
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
Opcjonalny wyswietlacz ECD-001
Wyswietlacz ECD-001 moze byc podlaczony do sterownika
EC3 w celu zapewnienia lokalnej wizualizacji parametrów
systemu, a najczesciej temperatur. Wyswietlacz 2½ cyfrowy
moze pokazywac temperatury w zakresie ±199°C z
rozdzielczoscia 1°C. Rozdzielczosc w zakresie ±19,9°C
zwieksza sie do 0,1°C. Wyswietlacz mozna przelaczyc ze
stopni °C na °F. Przy wyswietlaniu temperatur w °F
rozdzielczosc jest taka sama jak podano powyzej.
Wskaznik diodowy pokazuje stan sprezarki, wentylatora,
odszraniania i alarmów. Migajaca dioda wskazuje, ze
sterownik EC2 próbuje wykonac jakies zadanie, lecz jest to
niemozliwe z powodu innego ograniczenia w systemie.
Przykladem moze byc minimalny czas pracy sprezarki.
Funkcja serwera sieciowego sterownika EC3-332
z mozliwoscia pracy w sieci TCP/IP Ethernet
Mimo ze aktualny stan sterowników mozna kontrolowac na
opcjonalnym wyswietlaczu ECD-001, czynnosc ta jest o wiele
wygodniejsza przy uzyciu ekranu komputera. Widoczne sa
wówczas jednoczesnie na jednej stronie sieciowej wszystkie
zwiazane parametry i tryby. Jedno klikniecie na zakladce
ekranowej pozwala wywolac strone sieciowa dotyczaca
konkretnego zadania i uzyskac dostep do informacji
3/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
dodatkowych lub funkcji konfiguracyjnych i konserwacyjnych.
Wszystko to jest mozliwe przy pomocy standardowej
przegladarki, np. Internet Explorer®, Mozilla Firefox itp.
Ilustracja na str. 4 przedstawia strone glówna ze strona
kontrolna sterownika EC3-332.
Mozliwosci pracy sterownika EC3-331 w sieci Echelon LON®
Wlasciwosci sterowników EC3 w wersji LON ® sa lepsze pod
wzgledem dostepu zdalnego, przegladania i kontroli od
analogicznych sterowników w wersji TCP/IP. Mimo ze dostep
zdalny wymaga zastosowania serwera nadzorczego AMS firmy
Alco Controls lub specjalnego sprzetu i oprogramowania
LON ® strony trzeciej, zapewnia on wiele dodatkowych funkcji i
wlasciwosci.
Sterowniki EC3-331 sa wyposazone w nadajniki-odbiorniki
typu FTT10 (o topologii swobodnej). Daje to instalatorowi
maksymalna
elastycznosc
pod
wzgledem
sposobu
podlaczenia sterowników do sieci LON ®, a ponadto zapewnia
maksymalne szybkosci przekazywania danych.
Po podlaczeniu do sieci LON ® poszczególne sterowniki EC3
moga byc ze soba powiazane za pomoca komunikacji typu
"kazdy z kazdym", tworzac samodzielne petle sterowania do
takich zastosowan jak zsynchronizowane odszranianie.
Wyszukiwanie i ladowanie konfiguracji i danych jest
w systemach LON ® bardzo wygodne i latwo osiagalne.
Pola górne pokazuja stan sprezarki, grzalki odszraniajacej,
wentylatora i przekaznika wyjscia alarmowego (po lewej) oraz
stan wejsc petli alarmu sprezarki i wylacznika drzwiowego (po
prawej). Pola dolne pokazuja temperatury i cisnienie
wszystkich czujników podlaczonych do sterownika, jak równiez
nastawy temperatury i przegrzania. Temperatura na wejsciu
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
Informacje dodatkowe - patrz "Zastosowania sieciowe Alco".
Zastosowania sterowników TCP/IP Ethernet i LON®
Generalnie sterowniki w wersji TCP/IP Ethernet bardziej
nadaja sie do stosowania w malych i srednich systemach
chlodniczych, skladajacych sie tylko z kilku urzadzen
chlodniczych. Nie wymagaja one zadnego specjalnego
sprzetu ani oprogramowania i kazdy kto jest w stanie
skonfigurowac niewielka siec kompute rowa posiada wiedze
wystarczajaca do skonfigurowania i obslugi sterowników EC2
i EC3 TCP/IP Ethernet.
Sterowniki w wersji LON ® maja swoje zalety w wiekszych
instalacjach. Okablowanie sieciowe jest prostsze i tansze.
Inna zaleta sieci LON ® jest mozliwosc komunikacji "kazdy z
kazdym", przy czym bardzo ulatwione jest wyszukiwanie i
zachowywanie danych. Korzysci te maja jednak swoja cene:
potrzebne jest urzadzenie monitorujace w rodzaju serwera
nadzorczego Alco Controls AMS, a takze pewna wiedza
specjalistyczna dotyczaca technologii LON ®. Zwiazane koszty
powoduja zatem, ze technologia LON ® znajduje zastosowanie
glównie
w duzych instalacjach chlodniczych z wieloma
urzadzeniami chlodniczymi, np. w supermarketach lub duzych
chlodniach.
wezownicy jest obliczana na podstawie cisnienia nasycenia
zastosowanego czynnika. Wszystkie komunikaty dotyczace
stanu (termostatu, odszraniania i parownika) sa wyswietlane
w sekcji dolnej przy uzyciu normalnej czcionki, natomiast
komunikaty aktywne wyswietlane sa przy pomocy czcionki
pogrubionej.
4/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Istnieje mozliwosc wyswietlania ruchomego wykresu
temperatury powietrza i przegrzania w okresach okolo 10minutowych:
W komputerze mozna zachowac plik dziennika. Jest on
w formacie tekstowym, przy czym pola sa rozdzielone
srednikiem (;). Ponizej przedstawiony jest przyklad pliku
dziennika sterownika EC3-332 importowanego do Microsoft
Excel®:
Wszystkie strony sieciowe umozliwiajace zmiane parametrów
sterownika sa zabezpieczone haslem. Ponizej podany jest
przyklad strony konfiguracji termostatu sterownika EC3-332.
Nastawy dla pracy dziennej i nocnej, jak równiez ustawienia
wywolujace alarm moga byc z latwoscia przegladane i w razie
potrzeby modyfikowane:
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
5/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Funkcje alarmu i konserwacji
Sterownik serii EC3-33x zapewnia wiele kodów alarmów
ulatwiajacych diagnostyke.
Alarmy przekroczenia wartosci granicznych sa zwiazane
z nastawami temperatury i cisnienia (alarmy wysokiego
i niskiego zakresu, awarii czujnika).
Szeregowa petle alarmu sprezarki mozna podlaczyc do
wejscia cyfrowego. Bedzie ona monitorowac prace sprezarki i
sygnalizowac jej wylaczenie w przypadku otwarcia szeregowej
petli alarmowej wskutek wysokiej temperatury, nadmiernego
cisnienia itp .
Zarzadzanie alarmami obejmuje wywolanie komunikatu alarmowego w sieci i wyswietlenie kodu alarmu na wyswietlaczu
sterownika. Po podlaczeniu sterownika do komputera lub
serwera nadzorczego AMS mozliwe jest zdefiniowanie priorytetów i dalszych dzialan dla kazdego alarmu.
Sterownik EC3-332 posiada mozliwosc bezposredniego
wys ylania komunikatów alarmowych poczta e-mail.
Podlaczony wyswietlacz ECD-001 pokazuje alarmy jedynie
w postaci migajacych symboli, natomiast sieciowa strona
kontrolna pokazuje wszystkie alarmy w formie tekstowej.
Widoczne sa wszystkie mozliwe komunikaty alarmowe, a
alarmy aktywne sa wyróznione przez pogrubienie:
Funkcje bezpieczenstwa
Dostepne sa rozmaite funkcje bezpieczenstwa, szczególnie
jezeli sterownik EC3-33x bezposrednio reguluje prace
sprezarki. Zabezpieczenia te zapobiegaja uszkodzeniu
sprezarki i obejmuja: ograniczenie maksymalnego cisnienia
parowania (MOP), zwloke uruchomienia sprezarki po
skasowaniu nastaw regulacyjnych, minimalny czas pomiedzy
dwoma uruchomieniami, minimalny czas wylaczenia
sprezarki, minimalny czas pracy sprezarki.
Tryby pracy bezpiecznej umozliwiaja bezpieczne kontynuowanie pracy systemu nawet w przypadku utraty sygnalu z uszkodzonego lub odlaczonego czujnika.
Szczególnie uzyteczne sa funkcje serwisowe, które
umozliwiaja inzynierowi lub technikowi reczne sterowanie
systemem podczas rozruchu. Obejmuja one sterowanie
reczne praca sprezarki, wentylatora i elektronicznego zaworu
sterujacego oraz specjalne tryby pracy systemu umozliwiajace
czyszczenie, prace ciagla w nocy, odszranianie reczne itd. patrz nizej:
Schemat polaczen
Sterownik komorowy EC3-33x dla elektronicznych zaworów sterujacych EX5 … EX8
ECD 001
1
C
2
Alarm
1
C
2
1
Sprez.
C
1
GRZAL
WH
BK
BL
BN
SILNIK KROKOWY ECV
C
WENT
WYJSCIE CYFROWE 250V maks. 8A
2A
/
EC3-33x
PCN: 807 xxx
Sterownik komorowy EX5 / 6 / 7 /
Rev: 000 05.05 MAC ADDRESS: 00:12:0A.FD.00.00
8
ZASILAN WEJSCIE
24V
IE
24V 1
AC
CYFROWE
2
SPREZARK
BEZPIECZ. DRZWI
I
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
4WE
20mA
SSANIA
CISNIENIE
TEMPERATURA
1
WYJSCI
EWEZOW
N
2
POW
3
TERMOST
. ODSZR
.
6/8
4WY
20mA
CISNIENI
ESSANIA
COM
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Akcesoria
Zestawy zacisków dla sterowników serii EC3:
Zestaw zacisków dla EC3-33x
Wyswietlacz serii ECD:
Wyswietlacz dla EC3-200 ÷ 500
Kable przylaczeniowy EC3 do ECD
1,5 m
Typ
Nr kodowy
K03-330
807 651
ECD-001
807 641
ECC-017
804 380
Elektroniczne zawory sterujace napedzane silnikiem krokowym *
Wydajnosc
R404A
3 ÷ 35 kW
EX5-U21
800 600
8 ÷ 84 kW
EX6-I21
800 610
EX6-M21
800 611
nominalna 8 ÷ 84 kW
22 ÷ 230 kW
EX7-U21
801 686
*) szczególy patrz karta wyrobu
EX58e35008.pdf
60 ÷ 613 kW
EX8-M21
801 964
60 ÷ 613 kW
EX8-U21
801 970
Zespól "kabel-zlacze"
Dlugosc 1,5 m
EX5-C15
804656
dla EX5/EX6
Dlugosc 3,0 m
EX5-C30
804657
Dlugosc 6,0 m
EX5-C60
804658
Czujniki NTC (powietrzne)
Dlugosc kabla 1,5 m
ECN-S15
804 304
(10 kΩ przy 25°C)
Dlugosc kabla 3 m
ECN-S30
804 305
Dlugosc kabla 6 m
ECN-S60
804 284
Czujniki NTC (rurowe)
Dlugosc kabla 3 m
ECN-P30
804 280
(10 kΩ przy 25°C)
Dlugosc kabla 6 m
ECN-P60
804 281
Dlugosc kabla 8 m
ECN-P80
804 282
Dlugosc kabla 6 m
ECN-F60
804 283
Nadajnik cisnienia
-0.8…7 bar
0…18 bar
PT4-07S
PT4-18S
802 320
802 322
Zespól kabla dla PT4
Dlugosc kabla 1,5 m
Dlugosc kabla 3,0 m
Dlugosc kabla 6,0 m
PT4-L15
PT4-L30
PT4-L60
804 593
804 594
804 595
ECT-623
804 421
Angielski
EC2-IRE
804 345
Niemiecki
EC2-IRD
804 346
Francuski
EC2-IRF
804 347
Hiszpanski
EC2-IRS
804 348
Wloski
EC2-IRI
804 349
Czujniki NTC (lamelowe)
(10 kΩ przy 25°C)
Transformator
Wejscie 230 VAC,
Montaz na szynie DIN, Klasa wyjscie 24 V, 50VA
II
Pilot na podczerwien EC2-IRE
Pilot na podczerwien
Jezyk:
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
7/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Nadajnik cisnienia PT4-07S z
zespolem wtykowym kabla PT4-Lxx
ECN-Sxx
ECT-623
ECN-Pxx
ECN-Fxx
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
8/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Dane techniczne
Sterownik serii EC3
Wyswietlacz ECD-001
Napiecie zasilania
24 V AC ±10%, 50/60 Hz; uziemienie
tylko z koncówka widelkowa plaska
6,3mm klasy II
Zasilanie
Od sterownika serii EC3 przez kabel
polaczeniowy
Pobór mocy
maks. 28 VA (EC3-33x)
Wskazniki diodowe
Stan sprezarki, wentylatora, odszraniania,
alarmu, wtyku serwisowego LON, pilota
Wielkosc zlacza
wtykowego
Wersja srubowa wyjmowana
wielkosc drutu 0,14 … 1,5 mm 2
Wyswietlacz diodowy
Komunikacja
TCP/IP Ethernet
Kabel polaczeniowy
Wyswietlacz segmentowy numeryczny, 2½cyfrowy, czerwony, z automatycznakropka
dziesietna w zakresie ±19.9,
przelaczany pomiedzy °C i °F
1,5 m (ECC-017) lub standardowy
sznur polacz. CAT5 ze zlaczami RJ45
®
LON FTT-10
(EC3-332)
(EC3-331)
Temperatura
skladowania
pracy
-20 … +65°C
0 … +60°C
Temperatura
skladowania
pracy
-20 … +65°C
0 … +60°C
Wilgotnosc wzgledna
0 … 80%, bez kondensacji
Wilgotnosc wzgledna
0 … 80%, bez kondensacji
Klasa ochrony
IP20
Klasa ochrony
IP 65 ((uszcz. zabezpiecz. z przodu)
Masa
ok. 800 g
Masa
ok. 52 g
Montaz
na szynie DIN
Montaz
Montaz panelowy (wyciecie
71x29mm)
Konfiguracja wejsc i wyjsc sterownika EC3-33x
Nazwa
Specyfikacja I/O
Wejscia temperaturowe (3)
10 kΩ przy 25 °C,
-50 … 50 °C
Wejscie nadajnika cisnienia
24 V DC, 4 … 20 mA
Cisnienie parowania
Wyjscie analogowe (sygnal
przekazujacy cisnienie
parowania)
24 V DC, 4 … 20 mA
Cisnienie parowania
Wejscia cyfrowe (2)
24V AC/DC
Przekazniki wyjsciowe (4)
Styki SPDT, AgCdO
Indukcyjne (AC15) 250 V/2 A,
Rezystancyjne (AC1) 250 V/8 A
Sprezarka
Alarm
Styki SPST, AgCdO
Indukcyjne (AC15) 250 V/2 A,
Rezystancyjne (AC1) 250 V/8 A
Grzalka
Wentylator
Temperatura na wyjsciu wezownicy
Temperatura powietrza
Zakonczenie odszraniania
Bezpieczenstwo sprezarki
Styk drzwiowy
Wyjscie silnika krokowego
Dla elektronicznych zaworów sterujacych EX5 … EX8
Komunikacja
RJ45 10MBit/s Ethernet lub LON ® FTT10
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
9/8
19.04.2005
Sterowniki komorowe
Seria EC3
Rysunki gabarytowe (mm)
Sterownik serii EC3
Wyswietlacz ECD-001
Wyciecie 71 x 29 mm
Transformator ECT-623
Firma ALCO CONTROLS nie ponosi odpowiedzialnosci za podane
w niniejszym dokumencie bledne informacje dotyczace wydajnosci,
w ymiarów, zastosowan itp. Produkty, charakterystyki techniczne i
dane w niniejszym dokumencie podlegaja zmianom bez uprzedzenia.
Zawarte tu informacje sa oparte na danych technicznych i testach,
które firma ALCO CONTROLS uwaza za wiarygodne i które sa
zgodne z aktualna wiedza techniczna. Informacje te sa przeznaczone
Emerson Electric GmbH & Co
ALCO CONTROLS
Postfach 1251
Heerstraße 111
D-71332 Waiblingen
Niemcy
Tel. ...49-7151-509-0
Faks ...49-7151-509-200
www.eCopeland.com/alcoliterature.cfm
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
wylacznie do uzytku osób posiadajacych odpowiednia wiedze i
kwalifikacje techniczne, wedlug ich wlasnego uznania i na ich wlasne
ryzyko. Nie majac zadnego wplywu na warunki wykorzystywania
produktów, firma ALCO nie moze brac na siebie jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za uzyskane wyniki lub szkody wynikajace z
niewlasciwego zastosowania.
Niniejszy dokument zastepuje wszystkie jego poprzednie wersje.
Beneluks
Dania i Finlandia
Europa Wschodnia
Francja
Niemcy
Wlochy
Bliski Wschód i Afryka
Polska
Rosja i WNP
Hiszpania I Portugalia
Szwecja i Norwegia
Wlk. Brytania i Irlandia
10 / 8
Tel.:
+31 (0)77 324 0 234
+44 (0) 1635 876 161
+32 (0)87 305 061
+33 (0)4 78 66 85 70
+49 (0)6109 6059 -0
+39 02 961 781
+97 148 832 828
+48 (0)22 458 9205
+7 095 232 94 72
+34 93 41 23 752
+44 (0) 1635 876 161
+44 (0) 1635 876 161
Faks:
+31 (0)77 324 0 235
+44 (0) 1635 877 111
+32 (0)87 305 506
+33 (0)4 78 66 85 71
+49 (0)6109 6059 40
+39 02 961 788 888
+97 148 832 848
+48 (0)22 458 9255
+7 095 232 03 56
+34 93 41 24 215
+44 (0) 1635 877 111
+44 (0) 1635 877 111
19.04.2005
Error! Reference
source not found.
Error! Reference source not
found.
Document Nr.:
A3.5.Error!
Reference source not found./Error!
Reference source not found.
Error!
Reference source not found.
Replaces doc.:
Error! Reference
source not found.
Date:
EC33e35041 POL 30.01.06 Rev.: 05
11 / 8
19.04.2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising