Samsung CE2774 User manual

Samsung CE2774 User manual
KUCHENKA
MIKROFALOWA
CE2774 / CE2774T
CE2714 / CE2714T
Instrukcja obs³ugi
Ksi¹¿ka kucharska
1
ce2774.pm6
1
99-08-31, 15:37
Skrócona instrukcja obsługi (CE2774/2774T)
Chcesz coś ugotować
1
Włóż żywność do kuchenki.
Ustaw pokrętło Cooking Control w pozycji Manual Cook ( ).
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk
raz lub więcej razy.
2
Wybierz czas gotowania ustawiając pokrętło nastawcze w odpowiedniej
pozycji.
3
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie.
Zakończenie gotowania sygnalizowane jest czterokrotnym
sygnałem dźwiękowym.
Chcesz coś rozmrozić
1
Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Wybierz rozmrażanie (
, ,
) za pomocą pokrętła.
2
Ustaw wagę żywności ustawiając pokrętło nastawcze w odpowiedniej
pozycji.
3
Naciśnij przycisk
.
Chcesz przedłużyć gotowanie o jedną minutę
Pozostaw żywność w kuchence. Ustaw pokrętło Cooking Control w
pozycji Manual Cook ( ). Naciśnij przycisk +30s tyle razy, o ile chcesz
wydłużyć czas gotowania.
Jeżeli chcesz upiec coś na grillu
1
Włóż żywność do kuchenki.
Ustaw pokrętło Cooking Control w pozycji Manual Cook (
2
Naciśnij przycisk
.
3
Wybierz czas gotowania ustawiając pokrętło nastawcze w odpowiedniej
pozycji.
4
Naciśnij przycisk
.
2
ce2774.pm6
).
2
99-08-31, 15:37
Skrócona instrukcja obsługi (CE2714/2714T)
Chcesz coś ugotować
1
Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy obracając pokrętłem COOKING POWER
CONTROL.
2
Wybierz czas gotowania obracając pokrętłem TIMER.
Chcesz coś rozmrozić
1
Obracając pokrętłem COOKING POWER CONTROL wybierz symbol
rozmrażania ( ).
2
Obracaj pokrętłem TIMER aby wybrać pożądany czas rozmrażania.
Chcesz wyregulować czas gotowania
Pozostaw żywność w kuchence.
Obracając pokrętłem TIMER żądany czas gotowania.
Chcesz upiec coś na grillu
1
Obracając pokrętłem COOKING POWER CONTROL wybierz symbol
grilla (
).
2
Obracaj pokrętłem TIMER aby wybrać pożądany czas rozmrażania.
3
ce2774.pm6
3
99-08-31, 15:37
Spis treści
Skrócona instrukcja obsługi ................................................................................................ 2
Kuchenka ............................................................................................................................ 5
Panel sterowania ................................................................................................................. 6
Akcesoria ............................................................................................................................ 8
O instrukcji obsługi .............................................................................................................. 9
Warunki bezpiecznej eksploatacji ..................................................................................... 10
Instalacja kuchenki mikrofalowej ....................................................................................... 12
Ustawianie czasu (CE2774/2774T)) ................................................................................. 12
Zasady działania kuchenki mikrofalowej ........................................................................... 13
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni ......................................................................... 14
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów .................................... 15
Gotowanie/odgrzewanie .................................................................................................... 16
Poziomy mocy ................................................................................................................... 17
Zatrzymanie gotowania ..................................................................................................... 18
Ustawianie czasu gotowania ............................................................................................. 19
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego
gotowania (CE2774/2774T) .............................................................................................. 20
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania (CE2714/2714T) ............................................. 21
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (CE2714/2714T) ................................... 22
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (CE2714/2714T) ................................. 23
Rozmrażanie żywności (CE2714/2714T) .......................................................................... 23
Używanie talerza Crusty ................................................................................................... 24
Ustawienia talerza Crusty ................................................................................................. 25
Wybór pozycji elementu grzejnego ................................................................................... 26
Wybór akcesoriów ............................................................................................................. 26
Grillowanie ........................................................................................................................ 27
Gotowanie kombinowane mikrofalami i grillem ................................................................. 28
Wyłączanie sygnału dźwiękowego (CE2774/2774T) ........................................................ 30
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej (CE2774/2774T) ................................................ 30
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ...................................... 26
Książka kucharska ............................................................................................................ 27
Czyszczenie kuchenki ....................................................................................................... 35
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ................................................................. 36
Dane techniczne ............................................................................................................... 37
4
ce2774.pm6
4
99-08-31, 15:37
Kuchenka
Model: CE2774/2774T
OTWORY
WENTYLACYJNE
KLAMKA
WYŚWIETLACZ
GRILL
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
PANEL
STEROWANIA
OŚWIETLENIE
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
Model: CE2714/2714T
KLAMKA
POKRĘTŁO COOKING
POWER CONTROL
GRILL
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
POKRĘTŁO TIMER
OŚWIETLENIE
OTWORY
WENTYLACYJNE
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
5
ce2774.pm6
5
99-08-31, 15:38
Panel sterowania (CE2774/2774T)
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. TRYB AUTOMATYCZNEGO
ROZMRAŻANIA
2. TRYB GOTOWANIA
3. TRYB AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
4. TRYB AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA
5. POKRĘTŁO „COOKING CONTROL"
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
WYŚWIETLACZ
PRZYCISK POZIOMU MOCY
PRZYCISK „COMBI MODE"
PRZYCISK „GRILL MODE"
PRZYCISK USTAWIENIA ZEGARA
PRZYCISK STOP/CANCEL
POKRĘTŁO NASTAWCZE I STARTOWE
(czas gotowania, masa i naczynia)
6
ce2774.pm6
6
99-08-31, 15:38
Panel sterowania (CE2714/2714T)
1
2
1. ROZMRAŻANIE
2. PODGRZEWANIE
7
ce2774.pm6
7
99-08-31, 15:38
Akcesoria
☛
1
Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie
kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.
2
Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.
3
Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej
części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do
umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo
wyjęty w celu oczyszczenia.
4
Podstawka z metalu, do umieszczania na talerzu obrotowym.
Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu kombinowanym.
5
Talerz Crusty (opcja), zobacz na str. 24.
Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego i kombinowanego
z grillem. Pomaga uzyskać chrupkie ciasto pizzy czy
makaron.
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza
szklanego.
8
ce2774.pm6
8
99-08-31, 15:38
O instrukcji obsługi
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG.
Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania
Waszej kuchenki, a w szczególności:
Zasady bezpiecznej eksploatacji
Odpowiednie akcesoria i naczynia
Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech podstawowych
rodzajów pracy kuchenki:
Gotowania
Rozmrażania
Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel
sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie
odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące
symbole:
➢
☛
Ważne
Uwaga
Obróć
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla
zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie
manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów
zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie
dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą
miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni
mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były
uszkodzone:
1. Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
2. Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
3. Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.
9
ce2774.pm6
9
99-08-31, 15:38
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni
mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki
bezpieczeństwa.
1
NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
Metalowych pojemników
Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić
kuchenkę.
2
NIE PODGRZEWAJ:
Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np. słoików z
odżywkami dla dzieci.
Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch
Rada:
Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.
3
NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Rada:
Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała
mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4
NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego
się z kuchenki.
5
ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.
6
NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu
gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi
elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.
7
Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe opakowania.
Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od
gniazdka.
10
ce2774.pm6
10
99-08-31, 15:38
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
8
9
10
11
12
13
Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby
temperatura potrawy mogła się wyrównać.
Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się mieszać go przed,
w trakcie i po podgrzaniu.
W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI PIERWSZEJ
POMOCY:
•
Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
•
Załóż czysty, suchy opatrunek.
•
Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze
u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ
w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy
trzymaj z dala od gorących powierzchni.
Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki
mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają
sprawność kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej.
Jest to zjawisko normalne.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc
mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę
uruchomić ponownie.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych,
papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się nią.
Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej.
Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad
kuchenką mikrofalową.
11
ce2774.pm6
11
99-08-31, 15:38
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej
do utrzymania masy kuchenki.
20 cm
ponad
10 cm
poza
1
W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma
zapewnioną odpowiednią wentylację (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
po bokach i 20 cm powyżej).
2
Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchenki. Załóż
pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się
swobodnie.
10 cm
z boku
✽
✽
✽
NIGDY nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie
i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.
Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być podłączone do standardowego zasilania
o napięciu 220 V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie
konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjaliście
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu jak np. sąsiedztwie tradycyjnego
pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia
zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak
przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię
mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
Ustawianie czasu (CE2774/2774T)
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie
24−ro lub 12−to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:
Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
Po zaniku napięcia sieciowego.
➢
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni
i odwrotnie.
1
Aby wyświetlić czas w systemie...
24−godzinnym
12−godzinnym
Naciśnij przycisk
jeden raz
dwa razy
2
Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia godzin.
3
Naciśnij klawisz
.
12
ce2774.pm6
12
99-08-31, 15:38
...
Ustawianie czasu (CE2774/2774T) (ciąg dalszy)
4
Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia minut.
5
Naciśnij przycisk
.
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana
energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej
kształtu jak i barwy
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
Rozmrażania
Automatycznego odgrzewania i rozmrażania
Gotowania
Zasady gotowania
1
Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie rozdzielane,
ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu
równomiernie ugotowana.
Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2,5 cm.
Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania
dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego
przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
Ilości i gęstości.
Zawartości wody.
Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
2
3
☛
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło rozpraszane, proces
gotowania trwa jeszcze jakiś czas po wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym
czas odstania podany w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby
zapewnić:
Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
Jednakową temperaturę w całej potrawie.
13
ce2774.pm6
13
99-08-31, 15:38
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie
sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
Model: CE2774/2774T
1
Ustaw pokrętło Cooking Control w pozycji Manual Cook (
).
2
Naciśnij przycisk
3
Ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut obracając odpowiednio pokrętłem
nastawczym.
4
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez 4 do 5 minut.
W tym czasie woda powinna się zagotować.
.
Model: CE2714/2714T
➢
1
Ustaw poziom mocy pokrętłem COOKING POWER CONTROL.
2
Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem TIMER.
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego. Talerz
szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli jest używany
mniejszy poziom mocy niż maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej czasu do
zagotowania się.
14
ce2774.pm6
14
99-08-31, 15:38
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go
usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwi i z otworów wentylacyjnych.
Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła TIMER. (CE2774/2774T)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
Żywność nie jest w ogóle ugotowana.
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk
? (CE2774/2774T)
• Czy ustawiłeś dokładnie czas? (CE2774/2774T)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik
elektryczny?
Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.
• Pracująca kuchenka może spowodować niewielkie zakłócenia. Jest to zjawisko normalne.
Ustaw kuchenkę w jak największej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych.
• Jeśli sprzężenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki, wyświetlacz może się
zresetować. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kuchenkę od zasilania i ponownie podłącz.
Wyzeruj zegar. (CE2774/2774T).
➢
. (CE2774/2774T)
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
15
ce2774.pm6
15
99-08-31, 15:38
Gotowanie/Odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.
Model CE2774/2774T
☛
➢
1
Ustaw pokrętło Cooking Control w pozycji Manual Cook (
).
2
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetli się ustawienie 850W (maksymalna moc gotowania).
Wybierz żądany poziom mocy przez ponowne naciśnięcie
przycisku
aż do ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej
informacji znajduje się w tabeli na następnej stronie.
3
Ustaw czas gotowania za pomocą pokrętła nastawczego.
4
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie się obracać.
1) Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy słyszany będzie
czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Przypomnienie o zakończeniu pracy jeden sygnał trzykrotnie
co minutę.
3) Wyświetli się aktualny czas.
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą mikrofal
(850W), możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s dwa razy tyle razy, ile minut ma
trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast.
Model: CE2714/2714T
☛
➢
1
Ustaw poziom mocy na maksymalny za pomocą pokrętła COOKING
POWER CONTROL.
(MAKSYMALNA MOC: 850W)
2
Ustaw czas gotowania pokrętłem TIMER.
Rezultat: Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie się obracać.
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Możesz zmienić poziom mocy w trakcie gotowania obracając pokrętłem COOKING
POWER CONTROL.
16
ce2774.pm6
16
99-08-31, 15:38
Poziomy mocy
Można wybrać jeden z pośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Poziom mocy
Wyjście [W]
CE2714/CE2714T
mikrofale
grill
CE2774/CE2774T
mikrofale
grill
WYSOKI
850 W
850 W
ODGRZEWANIE
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
700 W
600 W
450 W
600 W
450 W
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE
300 W
180 W
300 W
180 W
NISKI/UTRZYMANIE
CIEPŁA
GRILL
COMBI I
COMBI II
100 W
−
300 W ( )
450 W ( )
1100 W
1100 W
1100 W
100 W
−
300 W
450 W
1100 W
1100 W
1100 W
COMBI III
600 W (
1100 W
600 W
1100 W
➢
)
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie skróceniu.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie wydłużeniu.
Jeżeli chcesz wydłużyć czas gotowania poprzez obracanie pokrętła nastawczego.
(CE2774/2774T)
Czas
Czas dodany
Czas
Czas dodany
do 1 min.
1 −3 min.
3 − 10 min.
Jednostka 5 sekund
Jednostka 10 sekund
Jednostka 30 sekund
10 − 20 min.
20 − 40 min.
40 − 99 min.
Jednostka 1 min.
Jednostka 2 min.
Jednostka 5 min.
17
ce2774.pm6
17
99-08-31, 15:38
Zatrzymanie gotowania
Można zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Model: CE2774/2774T
☛
1
Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
.
2
Aby zatrzymać całkowicie;
Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane.
Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania,
ponownie naciśnij przycisk Cancel
.
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania poprzez
naciśnięcie przycisku Cancel
.
Model: CE2714/2714T
1
Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwi.
2
Aby zatrzymać całkowicie;
Obróć pokrętło TIMER do pozycji „0".
Ustawianie czasu gotowania
Model: CE2774/2774T
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s" po razie
na każde dodane 30 sekund.
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
➢
Ustawienie czasu jest możliwe w trybach Microwave, Auto Reheat/Cook,
Grill i Combi.
Aby wydłużyć lub skrócić gotowanie obracaj pokrętłem nastawczym
w prawo lub w lewo.
18
ce2774.pm6
18
99-08-31, 15:38
Ustawianie czasu gotowania
Model: CE2714/2714T
Ustaw czas gotowania obracając pokrętłem TIMER.
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania (CE2774/2774T)
Funkcja automatycznego odgrzewania posiada pięć zaprogramowanych czasów
gotowania.
Nie potrzeba ustawiać czasu ani poziomu mocy kuchenki przy korzystaniu z tej
funkcji.
Można ustawić rozmiar porcji produktu obracając pokrętło nastawcze.
Najpierw umieść żywność centralnie na talerzu obrotowym i zamknij drzwi.
1
Obracając pokrętłem COOKING CONTROL wybierz tryb Auto Reheat/
Cook i symbol (
,
,
,
).
2
Wybierz rozmiar porcji, obracając pokrętłem nastawczym.
(Patrz następna strona).
3
Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Gotowanie rozpoczęte. Kiedy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny
sygnał przypominający o zakończonym gotowaniu.
3) Wyświetli się aktualny czas.
➢
Stosuj tylko przepisy, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
19
ce2774.pm6
19
99-08-31, 15:38
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich
zaleceń.
Symbol
Przycisk
Rodzaj
potrawy
H - 1
Potrawy na
talerzu
H - 2
Napoje
Kawa, mleko,
Herbata, woda
A - 1
A - 2
Wielkość
porcji
Czas
odstania
Zalecenia
300−350 g
400−450 g
3 min.
Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz,
przykryj go przezroczystą folią i
umieść na szklanym talerzu. Taki
gotowy posiłek składa się z trzech
składników, np. mięsa z sosem,
warzyw i dania dodatkowego jak
ziemniaki, ryż czy makaron.
150 ml (1 filiżanka)
300 ml (2 filiżanki)
450 ml (3 filiżanki)
600 ml (4 filiżanki)
1−2 min.
Wlej płyn do ceramicznych filiżanek
lub kubków i umieść: jeden kubek na
środku szklanego talerza, dwa kubki
naprzeciw siebie, trzy lub cztery kubki
symetrycznie w pobliżu krawędzi
talerza szklanego. Pozostaw je w
kuchence na czas odstania.
Dokładnie wymieszaj przed i po
odstaniu i ostrożnie wyjmuj z
kuchenki. (Patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące płynów).
Świeże warzywa
100−150 g
200−250 g
300−350 g
400−450 g
500−550 g
600−650 g
3 min.
Zważ warzywa po umyciu,
wyczyszczeniu i pokrojeniu na równe
części. Dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe)
wody do 200−450 g warzyw, 60 ml
(4 łyżki) − do 500−650 g. Zamieszaj
po ugotowaniu. (Podczas gotowania
większych ilości, zamieszaj warzywa
w trakcie gotowania.)
Kawałki
kurczaka
200−300 g
400−500 g
600−700 g
3 min.
Posmaruj kawałki kurczaka olejem,
przypraw pieprzem, solą i papryką.
Włóż je do koszyka skóra do dołu.
Obróć na drugą stronę gdy zabrzmi
sygnał dźwiękowy.
20
ce2774.pm6
20
99-08-31, 15:38
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania (CE2714/2714T)
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwi.
1
Obróć pokrętło COOKING POWER CONTROL na maksymalną moc.
2
Obróć pokrętło TIMER do pozycji Instant Reheat (Szybkie Podgrzewanie).
(napoje lub zupy/sosy, świeże warzywa).
➢
Stosuj tylko przepisy, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (CE2714/2714T)
Poniżej znajdują się podpowiedzi i zalecenia jak korzystać z funkcji szybkiego
podgrzewania.
Przycisk
Rodzaj potrawy
Moc
Wielkość porcji
Czas gotowania
Czas odstania
Napoje
850W
150 ml
1 min 20 s
1−2 min
Zupa/Sos
850W
200−250 ml
3 min
2−3 min
Świeże warzywa
850W
400−450 g
7 min 10 s
3 min
21
ce2774.pm6
21
99-08-31, 15:38
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (CE2774/2774T)
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie.
➢
Stosuj tylko naczynia, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego
i zamknij drzwi.
➢
☛
☛
1
Ustaw pokrętło COOKING CONTROL w pozycji Rozmrażanie,
symbole ( , ,
).
Rezultat: Wyświetli się następująca informacja:
Wybierz symbol odpowiadający rozmrażanej żywności. Skorzystaj z tabeli
na następnej stronie.
2
Ustal wagę żywności za pomocą pokrętła nastawczego.
3
Naciśnij przycisk .
Rezultat: Rozmrażanie rozpoczęte
Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym połowę czasu
rozmrażania dla przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności.
Ponownie naciśnij przycisk
aby zakończyć rozmrażanie.
Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz funkcję gotowanie/
rozmrażanie w trybie microwave z poziomem mocy 180W. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale „Gotowanie/Odgrzewanie” na stronie 16 niniejszej instrukcji.
Aby zmienić miarę wagi z g/ml na funty, naciśnij przycisk Grill ( ) i Stop/Cancel (
równocześnie; rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zmieni się ustawienie.
Zwiększa to wagę o 100 g w systemie metrycznym.
22
ce2774.pm6
22
99-08-31, 15:38
)
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania
Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów, wartości, czasów odstania
i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.
Usuń opakowanie z zamrożonej żywności. Umieść mięso, drób lub ryby na
talerzu obrotowym.
Rodzaj żywności
Wielkość porcji
Czas odstania
Zalecenia
Mięso
0,2−1,5 kg
20−60 min
Osłoń krawędzie aluminiową folią. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć
mięso. Ten program bardzo dobrze
nadaje się do rozmrażania wołowiny,
wieprzowiny, steków, bitek wieprzowych
lub mięsa mielonego.
Drób
0,2−1,5 kg
20−60 min
Skrzydełka i udka osłoń folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć mięso. Korzystając z tego
programu możesz rozmrażać kurczaki
całe i porcjowane.
Ryby
0,2−1,5 kg
20−50 min
Ryby osłoń folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć
ryby. Przy pomocy tego programu
możesz z bardzo dobrym skutkiem
rozmrażać ryby w całości jak i filety.
Rozmrażanie żywności (CE2714/2714T)
Funkcja pozwala na rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego
i zamknij drzwi.
➢
1
Ustaw pokrętło COOKING POWER CONTROL w pozycji (
2
Pokrętłem TIMER ustaw pożądany czas rozmrażania.
Rezultat: Rozmrażanie rozpoczęte.
Stosuj tylko przepisy, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
23
ce2774.pm6
23
99-08-31, 15:38
).
Używanie talerza Crusty
Państwa kuchenka mikrofalowa Samsung może posiadać talerz Crusty jako
wyposażenie dodatkowe. Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z użyciem
grilla ale również od dołu ze względu na właściwości talerza Crusty, który silnie
się rozgrzewa. Kilka potraw, które można dzięki temu przygotować jest
umieszczonych w tabeli na stronie następnej.
Podstawka do pieczenia może być używana do smażenia bekonu, jajek,
kiełbasek itp.
1
Umieść talerz Crusty na talerzu obrotowym i podgrzej z największą mocą
kombinacji Grill − Mikrofale [600W + Grill (
)] wg instrukcji.
Zawsze używaj rękawic ochronnych do wyjmowania talerza Crusty
ponieważ bardzo silnie się on ogrzewa.
☛
➢
➢
✽
2
Posmaruj podstawkę olejem jeżeli przygotowujesz bekon i jajka dla
dobrego smażenia.
✽ − Należy pamiętać, że talerz Crusty jest pokryty teflonem, który nie
jest odporny na zadrapania. Nie wolno więc używać ostrych
narzędzi do krojenia czy przesuwania potraw na podstawce.
− Aby uniknąć zadrapań teflonowej powierzchni zaleca się
stosowanie plastikowych narzędzi lub zdjęcie jedzenia z podstawki
przed pokrojeniem.
3
Umieść żywność na talerzu Crusty.
− Nie pozostawiaj żadnych przedmiotów, które nie są żaroodporne
jak np. plastikowe sztućce.
− Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence bez talerza
obrotowego.
4
Umieść talerz Crusty na talerzu obrotowym lub na podstawce metalowej
w kuchence.
5
Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy. Skorzystaj z tabeli na str. 25.
☛
Jak czyścić talerz Crusty
Ciepłą wodą z detergentem.
Nie wolno stosować narzędzi ścierających i proszków do czyszczenia talerza Crusty
aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej teflonu.
Uwaga
Nie stosować zmywarki do naczyń.
24
ce2774.pm6
24
99-08-31, 15:38
Ustawienia talerza Crusty
Zalecamy wstępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu
obrotowym.
Należy wykorzystać do tego celu funkcję 600W + Grill (
) i tabelę zamieszczoną
poniżej.
Rodzaj
żywności
Bekon
Porcja
Moc
4 plasterki (80 g)
600W + Grill
8 plasterków (160 g)
(
)
Czas ogrzania
wstępnego
(w min.)
Czas (w min.)
Zalecenia
3
3 − 3 1/2
4 1/2 − 5
Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Ułóż
plasterki jeden obok drugiego. Talerz
crusty postaw na podstawce z drutu.
Pieczone
pomidory
200 g (2 kaw.)
400 g (4 kaw.)
450W + Grill
(
)
3
3
4
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Pomidory pokrój na połowy. Na
wierzch połóż trochę sera. Ułóż
pomidory dookoła talerza Crusty.
Talerz crusty postaw na podstawce
z drutu.
Hamburger
(mrożony)
2 szt. (125 g)
4 szt. (250 g)
600W + Grill
(
)
3
6 − 6 1/2
8 − 8 1/2
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Połóż hamburgery na talerzu Crusty.
Talerz umieść na podstawce z drutu.
Obróć burgery na drugą stronę po 4−
5 minutach.
Zapiekanki
(mrożone)
100−150 g (1 szt.)
200−250 g (2 szt.)
450W + Grill
(
)
5
5−6
6−7
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Jedną zapiekankę umieść na środku,
dwie − obok siebie, na talerzu Crusty.
Talerz umieść na podstawce z drutu.
Pizza (mrożona)
300−350 g
400−450 g
600W + Grill
(
)
5
7−8
9 − 10
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Umieść pizzę na talerzu Crusty. Talerz
umieść na podstawce z drutu.
Mini Pizza
(schłodzona)
100−150 g
200−250 g
600W + Grill
(
)
5
3 − 3 1/2
4 − 4 1/2
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Umieść kawałki pizzy na talerzu
Crusty. Talerz umieść na podstawce z
drutu.
Frytki
(mrożone)
200 g
300 g
400 g
450W + Grill
(
)
4
9
12
15
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Rozprowadź frytki na talerzu. Talerz
umieść na podstawce z drutu. Obróć
je w połowie czasu smażenia.
Gotowane
ziemniaki
250 g
500 g
600W + Grill
(
)
4
4 1/2 − 5
7 − 7 1/2
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Potnij ziemniaki na połówki. Ułóż je
przeciętym bokiem na talerzu Crusty.
Talerz umieść na podstawce z drutu.
Paluszki rybne
150 g
300 g
600W + Grill
(
)
4
6 − 6 1/2
8 1/2 − 9
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Posmaruj talerz 1 łyżeczką oleju.
Paluszki rozłóż na talerzu. Obróć po
31/2 min. (5 szt.) lub 5 min. (10 szt.)
Kawałki kurczaka
(Nuggets)
125 g
250 g
600W + Grill
(
)
4
4 1/2 − 5
6 1/2 − 7
Podgrzej wstępnie talerz Crusty.
Posmaruj talerz 1 łyżeczką oleju.
Kurczaka rozłóż na talerzu. Połóż
talerz Crusty na podstawce z drutu.
Obróć po 3 min. (125 g) lub po 5 min.
(250 g).
25
ce2774.pm6
25
99-08-31, 15:38
Wybór pozycji elementu grzejącego
Element grzejący jest używany w przypadku grillowania. Może być umieszczony
w dwóch pozycjach:
Poziomej do grillowania lub kombinacji grill + mikrofale.
Opuszczonej o 45˚ do czyszczenia komory.
☛
Zmiany pozycji elementu grzejnego można dokonywać tylko gdy jest on zimny. Nie
należy używać siły przy ustawianiu elementu w pozycji poziomej.
1
Gotowanie
Pozycja pozioma
2
Czyszczenie
Pozycja opuszczona o 45˚
45˚
Wybór akcesoriów
Używaj wyłącznie przedmiotów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych; nie
stosuj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, itp.
Jeżeli chcesz zastosować kombinowaną opcję (grill + mikrofale), używaj tylko
naczyń, które są żaroodporne i można je stosować w kuchence mikrofalowej.
Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić kuchenkę.
➢
Więcej szczegółów znajduje się na stronie 32 w rozdziale „Naczynia, które mogą być
stosowane w kuchence mikrofalowej”.
26
ce2774.pm6
26
99-08-31, 15:38
Grillowanie
Grill pozwala na ogrzanie i smażenie szybko i bez użycia mikrofali. Do pomocy
wyposażono kuchenkę w podstawkę metalową jako wyposażenie dodatkowe.
Model: CE2774/2774T
1
Ustaw pokrętło COOKING CONTROL w pozycji MANUAL COOK (
).
2
Ogrzej grill wstępnie do pożądanej temperatury przyciskiem
ustawiając czas pokrętłem nastawczym.
3
Naciśnij przycisk
4
Otwórz drzwi i umieść żywność na podstawce drucianej.
5
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetla się następujące
informacje na wyświetlaczu:
6
Ustaw czas grillowania pokrętłem nastawczym.
Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
7
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie z grillem rozpoczęte. Gdy się zakończy
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny
sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
,
.
Model: CE2714/2714T
➢
☛
1
Ogrzej grill wstępnie do żądanej temperatury przyciskiem
czas pokrętłem nastawczym.
2
Otwórz drzwi i umieść żywność na podstawce drucianej.
3
Ustaw czas grillowania.
Nie należy się niepokoić, gdy element grzejny włącza się i wyłącza w trakcie
grillowania. System zabezpiecza w ten sposób kuchenkę przed przegrzaniem.
Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence, gdyż mogą być
gorące.
Upewnij się, że element grzejny grilla jest ustawiony w pozycji poziomej.
27
ce2774.pm6
, ustawiając
27
99-08-31, 15:38
Gotowanie kombinowane mikrofalami i grillem
Można też łączyć w trakcie gotowania mikrofale i grill aby jednocześnie upiec
i szybko ugotować potrawę.
☛
ZAWSZE używaj odpowiednich naczyń. Idealnie do tego nadają się naczynia
szklane lub ceramiczne, pozwalają bowiem mikrofalom na penetrację gotowanej
żywności.
ZAWSZE używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence. Mogą być
bardzo gorące.
Model: CE2774/2774T
1
Upewnij się, że element grzejny grilla jest ustawiony w pozycji poziomej.
2
Otwórz drzwi kuchenki, połóż żywność na podstawce drucianej
a podstawkę umieść na talerzu obrotowym. Zamknij drzwi.
3
Ustaw pokrętło COOKING CONTROL w pozycji MANUAL COOK (
4
Naciśnij przycisk Combi (
).
Rezultat: Następujące informacje zostaną wyświetlone:
I
(pierwszy poziom gotowania)
(tryb mikrofale + grill)
600 W (moc wyjściowa)
Odpowiedni poziom mocy wybiera się naciskając przycisk
Combi (
) aż do ukazania się pożądanego poziomu mocy
na wyświetlaczu.
Nie jest możliwe ustawienie temperatury elementu grzejnego
grilla.
).
➢
☛
➢
5
Ustaw czas gotowania za pomocą pokrętła nastawczego.
Maksymalny czas gotowania w tym trybie wynosi 60 minut.
6
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie kombinowane rozpoczęte. Gdy się zakończy
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny
sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi 600 W.
28
ce2774.pm6
28
99-08-31, 15:38
Gotowanie kombinowane mikrofalami i grillem
(ciąg dalszy)
Model: CE2774/2774T
➢
1
Upewnij się, że element grzejny grilla jest ustawiony w pozycji poziomej.
2
Otwórz drzwi kuchenki, połóż żywność na podstawce drucianej
a podstawkę umieść na talerzu obrotowym. Zamknij drzwi.
3
Pokrętłem Cooking Power Control wybierz poziom mocy (
4
Ustaw czas za pomocą pokrętła Timer.
(Przykład: 60 min.)
Rezultat: Gotowanie rozpoczęte.
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi 600 W.
29
ce2774.pm6
,
29
99-08-31, 15:38
,
).
Wyłączanie sygnału dźwiękowego (CE2774/2774T)
Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
1
Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat: Następująca informacja
pojawia się na wyświetlaczu:
Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu przycisków
kuchenki.
2
Naciśnij równocześnie przyciski
i
aby ponownie włączyć sygnał
dźwiękowy.
Rezultat: Następująca informacja
pojawia się na wyświetlaczu:
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.
Blokada zabezpieczająca Twojej kuchenki mikrofalowej
(CE2774/2774T)
Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcje zabezpieczającą przed
niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane, dzieci w sposób
przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
1
Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat: Żadne funkcje kuchenki nie mogą być uruchomione:
2
Naciśnij równocześnie przyciski
i
ponownie.
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
30
ce2774.pm6
30
99-08-31, 15:38
Funkcja zapamiętania ustawień (CE2774/2774T)
Niniejsza kuchenka posiada funkcję zapamiętania ostatniego ustawienia
użytkownika.
➢
1
Ustaw jakiś dodany czas gotowania pokrętłem nastawczym.
2
Naciśnij przycisk
.
1) Gdy gotowanie się zakończy, rozlegnie się trzykrotny sygnał przypominający.
(Ciągły dźwięk przez 1 minutę).
Następnie ustawienie zostanie „ZRESETOWANE” i kuchenka zapomni
o ustawieniu.
2) Jeżeli nie zostanie wykonana żadna operacja po otwarciu lub zamknięciu drzwi
kuchenki przez 30 sekund, nastąpi automatyczne „ZRESETOWANIE” pamięci
ustawienia kuchenki.
3) „RESET” pamięci ustawienia nastąpi również po wciśnięciu przycisku Cancel (
).
31
ce2774.pm6
31
99-08-31, 15:38
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence
mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie
docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez stosowane
naczynia.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz
się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki
na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie
✓✗
Folia aluminiowa
✓
✓
Talerz do smażenia
Naczynia porcelanowe i gliniane
Tekturowe półmiski jednorazowego użytku
Opakowania produktów gotowych do spożycia
(fast−food)
Kubki i pojemniki poliestyrenowe
Torebki papierowe
Papier z makulatury lub opaski metalowe
Naczynia szklane
Naczynia, w których potrawy są
przygotowywane w kuchni mikrofalowej a
następnie podawane na stół
Naczynia z cienkiego szkła
Może być stosowana w małych ilościach w celu
zabezpieczenia niektórych fragmentów przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek
kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach mogą
wystąpić iskrzenia.
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż 8 min.
Porcelana, wyroby garncarskie emaliowane naczynia
gliniane itp. Są odpowiednie pod warunkiem, że nie są
zdobione metalem.
✓
Mrożonki są czasem pakowane do takich półmisków.
✓
✗
✗
Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie
może doprowadzić do stopienia poliestyrenu.
Mogą się zapalić.
Mogą spowodować iskrzenie.
✓
Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają
metalowych ozdób.
✓
Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów.
Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie
rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do
podgrzewania.
✓
Słoiki szklane
Zalecenia
Metalowe
Półmiski
Opaski zaciskowe do torebek
✗
✗
Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia
się ognia.
Papierowe
Talerze, kubki, serwetki i ręczniki
✓
✗
Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub
pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
Papier z makulatury
Plastikowe
Pojemniki
✓
Cienka, przezroczysta folia
Torebki do mrożonek
✓
✓✗
✓
Papier woskowy lub tłuszczo odporny
✓
Nadają się
✗
Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą
ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej
temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w
żywności. Nie powinna dotykać żywności. Zachowaj
ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ
wydobywać się będzie spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można
żywność gotować gdy są one przeznaczone do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być
hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę
widelcem.
Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności
w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
Nie nadają się
32
ce2774.pm6
32
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
MIKROFALE
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymana i pochłonięta przez zawartą w niej
wodę, tłuszcz i składniki cukrowe.
Mikrofale wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł
powodują tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego żywność.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie efektywnego oddziaływania na
żywność.
Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez
ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności; świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna,
fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi, półprodukty, musy owocowe mogą być
gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to
co na konwencjonalnej kuchni. Na przykład rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział
„specjalne przepisy” na str. 34).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary
wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów:
ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wydostanie się z
gotowanej w kuchence żywności.
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki
czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw
do odstania pod przykryciem.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Szpinak
150 g
600 W
5−6
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Brokuły
300 g
600 W
9 1/2 − 10 1/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Groszek zielony
300 g
600 W
7 1/2 − 8 1/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Zielona fasola
300 g
600 W
9 − 10
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Mieszanka warzywna
(marchew/groszek/
kukurydza)
300 g
600 W
7 1/2 − 8 1/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Mieszanka warzywna
(chińska)
300 g
600 W
8−9
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
33
ce2774.pm6
33
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30−45 ml zimnej wody (2−3 łyżki stołowe)
na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod
przykryciem przez minimalnie krótki czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do
odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe części. Im mniejsze, tym szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (850W).
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Brokuły
250 g
500 g
4 − 4 1/2
8 − 8 1/2
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Brukselka
250 g
5 1/2 − 6 1/2
3
Dodaj 60−75 ml (5−6 łyż. st.) wody.
Marchew
250 g
4 1/2 − 5
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250 g
500 g
5 − 5 1/2
8 1/2 − 9
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250 g
3 1/2 − 4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2
łyż.) wody lub masła. Gotuj aż
zmięknie.
Bakłażany
250 g
3 1/2 − 4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż.)
Pory
250 g
4 1/2 − 5
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125 g
250 g
1 1/2 − 2
3 − 3 1/2
3
Cebula
250 g
5 1/2 − 6
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż.) wody.
Papryka
250 g
4 1/2 − 5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250 g
500 g
4−5
7 1/2 − 8 1/2
3
Zważ obrane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250 g
5 − 5 1/2
3
Potnij w drobna kostkę.
Przygotuj małe lub pokrojone. Nie
dodawaj wody. Skrop sokiem z
cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz
przed podaniem.
34
ce2774.pm6
34
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką – ryż dwukrotnie zwiększa objętość
podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło.
Pamiętaj: ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do gotowania.
Makaron: Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli
i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania
i dokładnie odsącz przed podaniem.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Ryż biały
(paraboliczny)
250 g
850 W
16 1/2 − 17 1/2
5
Dodaj 500 ml zimnej wody
Ryż brązowy
(paraboliczny)
250 g
850 W
21 1/2 − 22 1/2
5
Dodaj 500 ml zimnej wody
Ryż brązowy
250 g
850 W
21 1/2 − 22 1/2
5
Dodaj 600 ml zimnej wody
Ryż mieszany
(biały + dziki)
250 g
850 W
17 1/2 − 18 1/2
5
Dodaj 500 ml zimnej wody
Mieszanka
(ryż + ziarno)
250 g
850 W
18 1/2 − 19 1/2
5 − 10
Dodaj 400 ml zimnej wody
Makaron
250 g
850 W
11 − 12
5
Dodaj 1000 ml zimnej wody
35
ce2774.pm6
35
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
ODGRZEWANIE
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia
gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Czasy
uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18˚− +20˚C lub schłodzonej w lodówce żywności
+5˚− +7˚C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa − może dojść do przypalenia, wysuszenia zewnętrznych
części zanim środek uzyska odpowiednia do podania temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji
jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie
W zależności od rodzaju żywności należy stosować różną moc kuchenki.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Lepiej jest w większości
używać mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa jest delikatna, w dużych ilościach czy
lepiej jest ją podgrzać szybko.
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub
wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas
odstania. Zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka.
Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecane jest ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne −
dodanie jeszcze.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie, może być pomocne przy następnych
próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby oddało temperaturę do otoczenia.
Zalecany czas odstania wynosi 2 − 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział „Instrukcje
bezpieczeństwa”.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Pokarmy stałe: Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywką. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2−3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź
temperaturę: między 30˚− 40˚C.
Mleko: Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w
butelce ze smoczkiem, gdyż może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem
jak i przed podaniem ! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.
Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37˚C.
Zapamiętaj
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy
kuchenki.
36
ce2774.pm6
36
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
Podgrzewanie płynów i pokarmów stałych
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Napoje
(kawa, herbata, woda)
150 ml
300 ml
450 ml
850 W
1 − 1 1/2
2 − 2 1/2
3 − 3 1/2
1−2
Wlej do filiżanek i ustaw na talerzu
bez przykrycia: 1 na środku. 2
naprzeciw siebie, 3 na obwodzie
talerza. Pozostaw do odstania w
kuchence i dokładnie zamieszaj.
Zupa
(schłodzona)
250 g
450 g
850 W
2 1/2 − 3
4 − 4 1/2
2−3
Wlej do ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz
(schłodzony)
350 g
600 W
5 1/2 − 6 1/2
2−3
Nałóż gulasz do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikową
pokrywką. Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Spaghetti
(schłodzony)
350 g
600 W
4−5
3
Nałóż spaghetti (lub inny makaron
jajeczny) na płaski, ceramiczny
talerz. Przykryj folią do kuchenek.
Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z sosem
(schłodzona)
350 g
600 W
4 1/2 − 5 1/2
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza makaron
(ravioli, tortellini). Przykryj
pokrywką plastikową. Mieszaj od
czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Bitki
350 g
450 g
600 W
5 1/2 − 6 1/2
6 1/2 − 7 1/2
3
Umieść 2−3 kotlety na
ceramicznym naczyniu. Przykryj
folią do kuchenek.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Pokarm stały
(warzywa + mięso)
190 g
600 W
20 − 30 s
2−3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2−3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Owsianka
(ziarno + mleko + owoce)
190 g
600 w
10 − 20 s
2−3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2−3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Mleko niemowlęce
100 ml
200 ml
300 W
30 − 40 s
50 s − 1 min.
2−3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj
i wstrząśnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrząśnij przed odstaniem jak
i przed podaniem. Zawsze
starannie sprawdź temperaturę
przed podaniem mleka dziecku.
37
ce2774.pm6
37
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
ROZMRAŻANIE
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie
i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku
niespodziewanych gości.
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie
metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po
rozmrożeniu płynu.
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie
czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się
ciepłe.
Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je
małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.
Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym
rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny
do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej
poniżej.
Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie, a małe kawałki szybciej
niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania
żywności.
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około −18˚ do −20˚C skorzystaj
z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie
rozmrażania (180 W).
Rodzaj
żywności
Mięso
Kotlety wołowe
Steki wieprzowe
Drób
Porcjowany kurczak
Cały kurczak
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki (po 50 g szt.)
Tostowy/Sandwich
Porcja
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
200 g
400 g
6 1/2 − 7 1/2
11 − 13
10 − 20
250 g
7 1/2 − 81/2
500 g (2 kawałki)
13 1/2 − 14 1/2
950 g
27 − 29
200 g (2 filety)
400 g (4 filety)
6−7
12 − 13
10 − 20
250 g
6 1/2 − 7 1/2
5 − 10
2 szt.
4 szt.
1 1/2 − 2
3 − 3 1/2
5 − 10
250 g
5 − 5 1/2
15 − 40
Zalecenia
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.Cieńsze końce
owiń folią aluminiową.Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu!
Po pierwsze, włóż kawałki kurczaka
skórą do dołu, a całego kurczaka
piersią do dołu na płaskim,
ceramicznym talerzu. Cieńsze końce
jak skrzydełka owiń folią
aluminiową.Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Połóż ryby na płaskim, ceramicznym
talerzu. Ułóż cieńsze końce pod
grubsze. Cieńsze końce owiń folią
aluminiową. Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Rozłóż owoce na płaskim, szklanym
naczyniu (o dużej średnicy).
Rozłóż bułki naokoło talerza lub chleb
na papierze kuchennym i połóż na
talerzu obrotowym. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu !
38
ce2774.pm6
38
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
GRILL
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką, wewnątrz komory kuchenki.
Działa gdy drzwiczki są zamknięte a talerz obraca się. Obracanie się talerza powoduje
lepsze pieczenie potraw. Wstępne rozgrzanie grilla przyśpiesza pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania naczyń
plastikowych, gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety, kiełbasy, steki, hamburgery, bekon, schab, szynka, cienkie porcje ryby,
sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że element grzejny grilla
jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej.
Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawce metalowej, chyba, że są
inne zalecenia w przepisie książki kucharskiej.
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla i szybkości
gotowania mikrofalowego. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się
talerzu. Obracanie się talerza powoduje lepsze pieczenie potraw. Trzy kombinacje są
dostępne w Państwa kuchence:
600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofale. Powinny być odporne na ogień.
Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń
plastikowych, gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale:
Do tego trybu gotowania nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego
podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy które potrzebują
przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które
przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania).
Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że element grzejny
grilla jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji
pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawce metalowej,
chyba, że są inne zalecenia w przepisie książki kucharskiej. Całość należy umieścić na
talerzu obrotowym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.
Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu
stron.
39
ce2774.pm6
39
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
Grillowanie świeżej żywności
Należy wstępnie ogrzać grill przez 4 minuty.
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności świeżej
Porcja
Moc
Tosty
4 kawałki
(25 g szt.)
Grill
3 1/2 − 4 1/2
2 1/2 − 3 1/2
Bułki (upieczone)
2−4 sztuki
Grill
2−3
1−2
Połóż bułki bezpośrednio na
talerzu obrotowym spodem do
dołu.
Pieczone pomidory
200 g (2 szt)
400 g (4 szt)
300 W + Grill
3 1/2 − 4 1/2
6−7
−
Potnij pomidory na połówki. Na
wierzch połóż trochę sera.
Ułóż je na płaskim naczyniu
żaroodpornym. Całość ustaw
na podstawce metalowej.
Tost hawajski
(ananas, szynka,
plasterki sera)
2 szt. (300 g)
450 W + Grill
3 1/2 − 4
−
Najpierw przypiecz same tosty.
Potem połóż je razem z
dodatkami na podstawce
metalowej. Dwa − naprzeciw
siebie. Pozostaw do odstania
na 2 − 3 minuty.
250 g
500 g
600 W + Grill
4 1/2 − 5 1/2
7 1/2 − 8 1/2
−
Potnij ziemniaki na połówki.
Ułóż je przeciętym bokiem w
stronę grilla na podstawce
metalowej.
400 − 500
(2 szt.)
300 W + Grill
8−9
9 − 10
Przypraw mięso i dodaj oleju.
Ułóż kawałki dookoła
podstawki kośćmi do środka.
Pojedynczego kawałka nie
umieszczaj na środku
podstawki. Pozostaw do
odstania na 2 − 3 minuty.
Kotlety jagnięce
400 g (4 szt.)
Grill
11 − 13
8−9
Posmaruj mięso olejem z
przyprawami. Ułóż wokół
podstawki. Po upieczeniu
pozostaw do odstania na
2 − 3 minuty.
Steki wieprzowe
250 g (2 szt.)
Mikrofale + Grill
7−8
(300 W + Grill)
6−7
(Grill)
Posmaruj mięso olejem z
przyprawami. Ułóż wokół
podstawki. Po upieczeniu
pozostaw do odstania na
2 − 3 minuty.
Pieczone jabłka
1 jabłko (200 g)
2 jabłka (400 g)
300 W + Grill
4−5
6−7
−
Pieczone ziemniaki
Kurczak w
kawałkach
Czas pieczenia Czas pieczenia
1 strony (w min.) 1 strony (w min.)
Zalecenia
Połóż tosty na metalowej
podstawce jeden obok
drugiego.
Obierz jabłka i napełnij je
rodzynkami i dżemem. Na
wierzchu posyp migdałami.
Ułóż jabłka na płaskim
naczyniu żaroodpornym.
Całość postaw na talerzu
obrotowym.
40
ce2774.pm6
40
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
Grillowanie zamrożonej żywności
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności świeżej
Porcja
Moc
2 szt.
4 szt.
Mikrofale + Grill
300W+ Grill
1 − 1 1/2
2 − 2 1/2
Grill
1−2
1−2
Ułóż bułki w koło na
podstawce metalowej. Drugą
stronę bułek przypiecz wg
uznania.
Odstaw na 2 − 5 minut.
150−200 g (1)
250−300 g (2)
350−400 g (3)
450 W + Grill
5−6
7−8
8−9
−−−
Połóż zapiekankę na środku
podstawki metalowej. 2, 3
zapiekanki ułóż obok siebie na
podstawce.
Po upieczeniu odstaw na
2 − 3 minuty.
Zapiekanki
(warzywa, ziemniaki)
400 g
450 W + Grill
12 − 14
−−−
Włóż zamrożoną zapiekankę
do małej, okrągłej miski ze
szkła żaroodpornego. Miskę
postaw na podstawce
metalowej.
Odstaw na 2 − 3 minuty.
Makaron
(canelloni, macaroni,
lasagne)
400 g
600 W + Grill
15 − 17
−−−
Włóż makaron do
prostokątnego naczynia ze
szkła żaroodpornego. Całość
umieść na talerzu obrotowym.
Pozostaw do odstania na
2 − 3 minuty.
Kawałki kurczaka
(Nuggets)
250 g
450 W + Grill
5 − 5 1/2
3 − 3 1/2
Frytki
250 g
450 W + Grill
9 − 11
4−5
Bułki
Zapiekanki
(pomidory, ser,
szynka, pieczarki)
Czas pieczenia Czas pieczenia
1 strony (w min.) 1 strony (w min.)
Zalecenia
Ułóż kawałki na podstawce
metalowej.
Ułóż frytki na papierze do
pieczenia i na podstawce
metalowej.
41
ce2774.pm6
41
99-08-31, 15:38
Książka kucharska
WSKAZÓWKI SPECJALNE
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj
przez 30−40 sekund z mocą 850 W, aż masło się rozpuści.
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3−5 minut, z mocą
450 W aż do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania !
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20−30 sekund z mocą
300 W, aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osuszoną włóż do małej,
żaroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 850 W przez 3 1/2 do 4 1/2 minuty aż lukier/
polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem dodaj
300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10− 12 minut
z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej
bezpośrednio do małych słoików twist−off, połóż je na zakrętkach i odczekaj przez
5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj
odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 1/2 do
7 1/2 minuty z mocą 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3 1/2 − 4 1/2 minutowego podgrzewania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez
2 − 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
42
ce2774.pm6
42
99-08-31, 15:38
Czyszczenie kuchenki
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
☛
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się
prawidłowo.
1.
Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie
z mydłem, opłucz i osusz.
2.
Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy
namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3.
Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów,
umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym
i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4.
Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
➢
➢
45˚
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj materiałów
ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć
szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
Wyczyść komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, ale
zaczekaj do chwili ostygnięcia aby uniknąć poparzenia.
Podczas czyszczenia komory kuchenki może być użyteczne opuszczenie
elementu grzejnego grilla o 45 o i umycie jego górnej powierzchni.
43
ce2774.pm6
43
99-08-31, 15:38
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować
kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:
Są złamane zawiasy drzwiowe.
Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego
autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
➢
➢
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka
mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do
poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją
w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód:
Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze
części kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach zarobkowych.
44
ce2774.pm6
44
99-08-31, 15:38
Dane techniczne
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zarówno dane
techniczne jak i instrukcja obsługi mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia.
Model
CE2774/2774 T/CE 2714/2714T
Źródło zasilania
220 V − 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Kombinowany tryb
1400 W
1100 W
2500 W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W/850 W − 6 poziomowy :CE2774/2774T
(IEC−705) − 7 poziomowy :CE2714/2714T
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Wymiary (szer × wys × głęb)
Zewnętrzne
Komory
489 × 275 × 388 mm
306 × 201 × 322 mm
Objętość komory
20 l
Waga netto
ok. 16 kg
45
ce2774.pm6
45
99-08-31, 15:38
URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Ochota Office Park
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
ce2774.pm6
48
99-08-31, 15:38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement