Samsung CE2774N User manual

Samsung CE2774N User manual
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obsługi Książka kucharska
CE2774N / CE2774NT
CE2714N / CE2714NT
Code No.: DE68-00000N
Skrócona instrukcja obsługi ......................................................................... 2
Kuchenka ..................................................................................................... 4
Akcesoria...................................................................................................... 4
Panel sterowania.......................................................................................... 5
O instrukcji obsługi ....................................................................................... 6
Warunki bezpiecznej eksploatacji ................................................................ 7
Instalacja kuchenki mikrofalowej.................................................................. 8
Ustawianie czasu (CE2774N/CE2774NT) ................................................... 8
Zasady działania kuchenki mikrofalowej ...................................................... 9
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni.................................................... 9
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów............. 10
Gotowanie/Odgrzewanie ............................................................................ 10
Poziomy mocy ............................................................................................ 11
Zatrzymanie gotowania .............................................................................. 12
Ustawianie czasu gotowania...................................................................... 12
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/ automatycznego
gotowania(CE2774N/CE2774NT) .............................................................. 13
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/ automatycznego
gotowania(CE2774N/CE2774NT) .............................................................. 13
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania (CE2714N/CE2714NT)............ 14
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (CE2714N/CE2714NT).......... 14
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (CE2774N/CE2774NT) .. 15
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (CE2774N/CE2774NT) 15
Rozmrażanie żywności(CE2714N/CE2714NT) ......................................... 16
Używanie talerza Crusty (CE2774NT/CE2714NT) .................................... 16
Ustawienia talerza Crusty (CE2774NT/CE2714NT) .................................. 17
Wybór pozycji elementu grzejącego .......................................................... 18
Wybór akcesoriów ...................................................................................... 18
Grillowanie.................................................................................................. 19
Gotowanie kombinowane mikrofalami i grillem .......................................... 20
Wyłączanie sygnału dźwiękowego(CE2774N/CE2774NT)........................ 21
Blokada zabezpieczająca Twojej kuchenki mikrofalowej
(CE2774N/CE2774NT) .............................................................................. 21
Funkcja zapamiętania ustawień (CE2774N/CE2774NT) ........................... 21
Naczynia,które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ............... 22
Książka kucharska ..................................................................................... 23
Czyszczenie kuchenki ................................................................................ 30
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.......................................... 31
Dane techniczne......................................................................................... 31
Skrócona instrukcja obsługi
GB
Chcesz przedłużyć gotowanie o jedną minutę
Model : CE2774N/CE2774NT
Chcesz coœ ugotowaæ
Pozostaw żywność w kuchence.Ustaw pokrętło Cooking
Control w pozycji Manual Cook( ) Naciśnij przycisk
+30s tyle razy,o ile chcesz wydłużyć czas gotowania.
1. Włóż żywność do kuchenki. Ustaw pokrętło Cooking
Control w pozycji Manual Cook ) Wybierz poziom mocy
naciskając przycisk
raz lub więcej razy.
2. Wybierz czas gotowania ustawiając pokrętło nastawcze w
odpowiedniej pozycji.
If you want to grill some food
)
Check that the heating element is in the horizontal position.
1. Włóż żywność do kuchenki. Ustaw pokrętło Cooking
Control w pozycji Manual Cook( )
3. Naciśnij przycisk
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie. Zakończenie
gotowania sygnalizowane jest czterokrotnym
sygnałem dźwiękowym.
2. Naciśnij przycisk
Chcesz coś rozmrozić
1. Place the frozen food in the oven.
Turn the Cooking Control knob to Manual Cook( )
symbol.
Select the defrost(
,
,
) by turning the cooking
control knob.
3. Wybierz czas gotowania ustawiając pokrętło nastawcze
w odpowiedniej pozycji.
4. Naciśnij przycisk
2. Ustaw wagę żywności ustawiając pokrętło nastawcze w
odpowiedniej pozycji.
3. Naciśnij przycisk
2
Skrócona instrukcja obsługi(Continued)
Chcesz upiec coś na grillu
Model : CE2714N/CE2714NT
Chcesz coś ugotować
1. Obracając pokrętłem COOKING POWER CONTROL
wybierz symbol grilla(
)
1. Włóż żywność do kuchenki. Wybierz poziom mocy
obracając pokrętłem COOKING POWER CONTROL.
2. Obracaj pokrętłem TIMER aby wybrać pożądany czas
rozmrażania.
2. Wybierz czas gotowania obracając pokrętłem TIMER .
Chcesz coś rozmrozić
1. Obracając pokrętłem COOKING POWER CONTROL
wybierz symbol rozmrażania( )
2. Obracaj pokrętłem TIMER aby wybrać pożądany czas
rozmrażania.
Chcesz wyregulować czas gotowania
Pozostaw żywność w kuchence. Obracając pokrętłem
TIMER żądany czas gotowania.
3
GB
GB
Kuchenka
Akcesoria
Model : CE2774N/CE2774NT
Depending on the model that you have purchased, you are supplied
with several accessories that can be used in a variety of ways.
OTWORY
WENTYLACYJNE
OŚWIETLENIE
GRILL
KLAMKA
WYŚWIETLACZ
1. Łącznik ,umieszczony na osi silnika znajdującego się w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:Łącznik obraca talerz szklany.
2. Pierścień obrotowy ,umieszczany w centralnej części
podstawy kuchni.
Przeznaczenie:Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
3. Talerz szklany,umieszczany na pierścieniu obrotowym,w
środkowej części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie:Talerz szklany służy jako główna
powierzchnia do umieszczania artykułów
żywnościowych.Może być łatwo wyjęty w
celu oczyszczenia.
4. Podstawka z metalu ,do umieszczania na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie:Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu
kombinowanym.
PANEL
STEROWANIA
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
Model : CE2714N/CE2714NT
OTWORY
WENTYLACYJNE
KLAMKA
5. Crusty plate(CE2774NT/CE2714NT only), see page 17.
Przeznaczenie:Do lepszego pieczenia mikrofalowego i
kombinowanego z grillem.Pomaga
uzyskać chrupkie ciasto pizzy czy
makaron.
OŚWIETLENIE
GRILL
POKRĘTŁO COOKING
POWER CONTROL
☛
DRZWICZKI
ZATRZASKI
DRZWICZEK
PIERŚCIEŃ
POKRĘTŁOTIMER
ŁĄCZNIK OBROTOWY
OTWORY
ZATRZASKÓW
TALERZ
DRZWIOWYCH
SZKLANY
4
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i
talerza szklanego.
Panel sterowania
Model : CE2774N/CE2774NT
Model : CE2714N/CE2714NT
1
GB
1
3
3
2
4
5
4
2
6
7
8
9
10
12
11
1. TRYB AUTOMATYCZNEGO
ROZMRAŻANIA
2. TRYB GOTOWANIA
3. TRYB AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
4. TRYB AUTOMATYCZNEGO
GOTOWANIA
5. POKRĘTŁO „COOKING
CONTROL"
6. WYŚWIETLACZ
1. ROZMRAŻANIE
2. PODGRZEWANIE
3. VARIABLE COOKING
POWER CONTROL KNOB
4. INSTANT REHEAT
PRZYCISK POZIOMU MOCY
PRZYCISK „COMBI MODE"
PRZYCISK „GRILL MODE"
PRZYCISK USTAWIENIA
ZEGARA
11. PRZYCISK STOP/CANCEL
12. POKRĘTŁO NASTAWCZE I
STARTOWE
(czas gotowania,masa i naczynia)
7.
8.
9.
10.
5
O instrukcji obsługi
GB
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat użytkowania Waszej kuchenki,a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech
podstawowych rodzajów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmrażania
• Przedłużania gotowania
• Adding extra cooking time
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są:wygląd kuchenki oraz
panel sterowania odpowiadający T ojej kuchence.Dzięki temu łatwiej
Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do
szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii
mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi
drzwiczkami,nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych
przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę
przednią,nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na
powierzchniach uszczelniających.Aby zapewnić utrzymanie czystości
drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki
najpierw wilgotną,a następnie suchą miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie
były uszkodzone:
(1) Drzwiczki,uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
(2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
(3) Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację
producenta kuchni mikrofalowych.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano
następujące symbole:
*
)
i
Important
Note
Caution
Turn
6
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w s ojej kuchni
mikrofalowej prosimy sprawdzić,czy zachowane są podane niżej
warunkibezpieczeństwa.
Powód:
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców,widelców itp.
Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia,które mogą uszkodzić
kuchenkę.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek,słoików i
pojemników,np.słoików z odżywkami dla dzieci.
• Żywności w szczelnych skorupach,np.jaj,orzechów w skorupach,pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch
Zdejmij skorupę,przebij skórkę,otwórz opakowanie itp.
Rada:
3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą.Woda będzie pochłaniała
Rada:
mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem
lub metalem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza
wydostającego się z kuchenki.
5. ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale,a ciepło z żywności zawsze jest
przenoszone na naczynie,dlatego naczynia są zawsze gorące.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po
zakończeniu gotowania.Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów
z żadnymi elementami wewnątrz kuchni.Pozwól jej się najpierw
ochłodzić.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania.
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Jeżeli zauważysz dym,nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód
zasilający od gniazdka.
8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się
kuchenki,aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
• Jeżeli to konieczne,mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn,powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
• W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI
PIERWSZEJ
9.
10.
11.
12.
13.
During the heating of liquids the boiling point can be delayed; this
GB
means that eruptive boiling can start after the container is removed
from the oven. You may scald yourself.
• In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
* Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
* Cover with a clean, dry dressing.
* Do not apply any creams, oils or lotions.
• NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the top
than at the bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow
necks may also explode if overheated.
• ALWAYS check the temperature of baby food or milk before giving it to the
baby.
• NEVER heat a babyŐs bottle with the teat on, as the bottle may explode if
overheated.
Zwracaj uwagę,aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód
sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
• Nie włączaj urządzenia,jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki
mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają
sprawność kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia ”,szczególnie podczas
rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta),dla bezpieczeństwa
moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona.Po odstaniu co najmniej 30 minut
można kuchenkę uruchomić ponownie.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do
czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej
lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu
pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty,które interesują dzieci nie powinny
by przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.
7
GB
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu (CE2774N/CE2774NT)
Umieść kuchenkę na płaskiej,poziomej powierzchni,odpowiednio
wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
T oja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w
systemie 24-ro lub 12-to godzinnym.Zegar wymaga ustawienia:
• Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
• Po zaniku napięcia sieciowego.
20 cm
above
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm
on the side
1. W trakcie instalacji sprawdź,czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację (co
najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm
powyżej).
)
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz
kuchenki.Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany.
Sprawdź,czy talerz obraca się swobodnie.
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
❉
❉
❉
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na
letni i odwrotnie.
1. Aby wyświetlić
czas w systemie...
Naciśnij
przycisk(
24-hour notation
12-hour notation
Once
Twice
)..
2. Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia godzin.
NIGDY nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki,gdyż może to
spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie
się.Pozostanie ona w takim stanie do czasu,aż się dostatecznie
ochłodzi.
Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być
podłączone do standardowego zasilania o napięciu 220 V,50 Hz za
pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym.Jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony,musi być wymieniony na przewód ściśle
odpowiadający wymaganiom producenta.Gdy zajdzie konieczność
wymiany przewodu zasilającego,zleć tę czynność
wykwalifikowanemu specjaliście w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym
otoczeniu jak np.sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.Należy
ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących
napięcia zasilającego.W przypadku użycia kabla przedłużającego
muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu
zasilającym,w który wyposażona jest kuchenka.Zanim po raz
pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej
wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
3. Naciśnij klawisz
4. Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia minut
5. Naciśnij przycisk
8
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości.Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub
odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym
momencie sprawdzić,czy T oja kuchnia pracuje prawidłowo. Najpierw
umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• Rozmrażania
• Automatycznego odgrzewania i rozmrażania
• Gotowania
Model : CE2774N/CE2774NT
1. Ustaw pokrętło Cooking Control w pozycji Manual
Cook( ).
Zasady gotowania
2. Naciśnij przycisk
1. Mikrofale generowane przez magnetron są
jednolicie rozdzielane, ponieważ żywność na talerzu
szklanym jest obracana i dzięki temu równomiernie
ugotowana.
3. Ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut obracając
odpowiednio pokrętłem nastawczym.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości
około 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na
zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła
wewnątrz produktu.
.
4. Naciśnij przycisk
Rezultat:Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez 4
do 5 minut. W tym czasie woda powinna się
zagotowa .
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od
wykorzystywanego przepisu oraz od cech
gotowanej żywności:
• Ilości i gęstości.
• Zawartości wody.
• Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
☛
.
Model : CE2714N/CE2714NT
1. Ustaw poziom mocy pokrętłem COOKING POWER
CONTROL .
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło
rozpraszane,proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po wyjęciu
produktu z kuchni.W związku z tym czas odstania podany w przepisie
lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:
• Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
• Jednakową temperaturę w całej potrawie.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem TIMER .
)
9
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
zasilającego.Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla
niego miejscu.Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż
maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej czasu do
zagotowania się.
GB
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
GB
Gotowanie/Odgrzewanie
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę
bez nadzoru
◆
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza.Zamknij
drzwiczki.
To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwi i z otworów wentylacyjnych.
◆
Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
◆
Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła TIMER.(CE2714N/CE2714NT).
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
◆
Żywność nie jest w ogóle ugotowana.
.(CE2774N/
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk
CE2774NT)
• Czy ustawiłeś dokładnie czas? (CE2714N/CE2714NT)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał
odłącznik elektryczny?
1. Ustaw pokrętło Cooking Control w pozycji Manual
Cook( ).
(CE2774N/CE2774NT).
◆
Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
◆
Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek
kuchni?
◆
Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Pracująca kuchenka może spowodowa niewielkie zakłócenia.Jest to zjawisko
normalne. Ustaw kuchenkę w jak największej odległości od odbiorników
radiowych i telewizyjnych.
• Jeśli sprzężenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki,wyświetlacz
może się zresetowa .Aby rozwiązać ten problem,odłącz kuchenkę od zasilania i
ponownie podłącz. Wyzeruj zegar.(CE2774N/CE2774NT)
)
Model : CE2774N/CE2774NT
2. Naciśnij przycisk .
Rezultat:Wyświetli się ustawienie 850W (maksymalna moc
gotowania). Wybierz żądany poziom mocy przez
ponowne naciśnięcie przycisku
aż do
ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej informacji
znajduje się w tabeli na następnej stronie.
3. Ustaw czas gotowania za pomocą pokrętła nastawczego.
.
4. Naciśnij przycisk
Rezultat: Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie się
obracać.
1) Gotowanie rozpocznie się,a gdy zakończy
słyszany będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Przypomnienie o zakończeniu pracy jeden
sygnał trzykrotnie co minutę.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać
problemów,skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
10
☛
NIGDY nie włączaj kuchenki,gdy jest pusta.
)
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną
mocą mikrofal (850W),możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s dwa
razy tyle razy,ile minut ma trwać gotowanie.Kuchenka rozpoczyna
pracę natychmiast.
Cooking / Reheating(Cautinued)
Poziomy mocy
Model : CE2714N/CE2714NT
Można ybrać jeden z pośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Poziom mocy
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny za pomocą pokrętła
COOKING POWER CONTROL .
(MAKSYMALNA MOC: 850 W)
Wyjście
CE2714N/CE2714NT
mikrofale
2. Ustaw czas gotowania pokrętłem TIMER .
Rezultat: Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie
się obracać.
☛
NIGDY nie włączaj kuchenki,gdy jest pusta.
)
Możesz zmienić poziom mocy w trakcie gotowania obracając
pokrętłem COOKING POWER CONTROL .
ODGRZEWANIE
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE
NISKI/UTRZYMANIE
CIEPŁA
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
)
)
850 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W(
450 W(
600 W(
)
)
)
CE2774N/CE2774NT
grill
mikrofale
grill
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Jeżeli zwiększysz poziom mocy,czas gotowania ulegnie skróceniu.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy,czas gotowania ulegnie wydłużeniu.
Jeżeli chcesz wydłużyć czas gotowania poprzez obracanie pokrętła
nastawczego. (CE2774N/CE2774NT)
Czas
Czas dodany
Czas
Czas dodany
up to 1 min
Jednostka 5
sekund
Jednostka 10
sekund
Jednostka 30
sekund
10 - 20 min
1 min unit
20 - 40 min
2 min unit
40 - 99 min
5 min unit
1 - 3 min
3 - 10 min
11
GB
GB
Zatrzymanie gotowania
Ustawianie czasu gotowania
Można zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Model : CE2774N/CE2774NT
Model : CE2774N/CE2774NT
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku
„+30s"po razie na każde dodane 30 sekund.
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Rezultat: Gotowanie zatrzymane.Aby powrócić do
gotowania,zamknij drzwi i naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
.
2. Aby zatrzymać całkowicie;
Naciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie zatrzymane. Jeżeli chcesz usunąć
ustawienia gotowania, ponownie naciśnij
przycisk Cancel .( )
☛
)
Ustawienie czasu jest możliwe w trybach Microwave,Auto Reheat/
Cook, Grill i Combi.
Aby wydłużyć lub skrócić gotowanie obracaj pokrętłem
nastawczym w prawo lub w lewo.
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania
poprzez naciśnięcie przycisku Cancel
.
Model : CE2714N/CE2714NT
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Rezultat: Gotowanie zatrzymane.Aby powrócić do
gotowania, zamknij drzwi.
Model : CE2714N/CE2714NT
Ustaw czas gotowania obracając pokrętłem TIMER .
2. Aby zatrzymać całkowicie;
Obróć pokrętło TIMER do pozycji „0".
12
Uøywanie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania(CE2774N/CE2774NT)
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania(CE2774N/CE2774NT)
Funkcja automatycznego odgrzewania posiada pięć
zaprogramowanych czasów gotowania. Nie potrzeba ustawiać czasu
ani poziomu mocy kuchenki przy korzystaniu z tej funkcji.Można
ustawić rozmiar porcji produktu obracając pokrętło nastawcze.
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji
automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania,czasów
odstania i odpowiednich zaleceń.
Symbo Przyci Rodzaj
l
sk
potrawy
Potrawy na
talerzu
Najpierw umieść żywność centralnie na talerzu obrotowym i zamknij
drzwi.
1. Obracając pokrętłem COOKING CONTROL wybierz tryb
Auto Reheat/ Cook i symbol(
,
,
,
)
2. Wybierz rozmiar porcji,obracając pokrętłem nastawczym
. (Patrz następna strona).
Napoje
Kawa,mleko,
Herbata,woda
.
3. Naciśnij przycisk
Rezultat: Gotowanie rozpoczęte.Kiedy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający o
zakończonym gotowaniu.
3) Wyświetli się aktualny czas.
)
Wielkość Czas
Zalecenia
porcji
odstania
300-350 g 3 min. Wyjmij z lodówki ceramiczny
talerz, przykryj go
przezroczystą folią i umieść
na szklanym talerzu.Taki
gotowy posiłek składa się z
trzech składników,np.mięsa
z sosem, warzyw i dania
dodatkowego jak ziemniaki,
ryż czy makaron.
150 ml
1-2 min.
(1filiżanka)
250 ml
(2 filiżanki)
Stosuj tylko przepisy,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
13
Świeże
warzywa
200 g
400 g
Kawałki
k rczaka
150 g
(4-6pcs)
250 g
(7-9pcs)
Wlej płyn do ceramicznych
filiżanek lub kubków i
umieść:jeden kubek na
środku szklanego
talerza,dwa kubki
naprzeciw siebie,trzy lub
cztery kubki symetrycznie
w pobliżu krawędzi talerza
szklanego.Pozostaw je w
kuchence na czas
odstania. Dokładnie
wymieszaj przed i po
odstaniu i ostrożnie wyjmuj
z kuchenki. (Patrz
instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące płynów).
2-3 min. Zważ warzywa po umyciu,
wyczyszczeniu i pokrojeniu
na równe części.Dodaj 45
ml (3 łyżki stołowe) wody do
200-450 g warzyw,60 ml (4
łyżki)-do 500-650
g.Zamieszaj po ugotowaniu.
(Podczas gotowania
większych ilości,zamieszaj
warzywa w trakcie
gotowania.)
-
Posmaruj kawałki kurczaka
olejem, przypraw pieprzem,
solą i papryką. Włóż je do
koszyka skóra do dołu.
Obróć na drugą stronę gdy
zabrzmi sygnał dźwiękowy.
GB
GB
Uøywanie funkcji szybkiego odgrzewania
(CE2714N/CE2714NT)
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania
(CE2714N/CE2714NT)
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij
drzwi.
Poniżej znajdują się podpowiedzi i zalecenia jak korzystać z funkcji
szybkiego podgrzewania.
1. Obróć pokrętło COOKING POWER CONTROL na
maksymalną moc.
Przycisk
2. Obróć pokrętło TIMER do pozycji Instant Reheat (Szybkie
Podgrzewanie).(napoje lub zupy/sosy,świeże warzywa).
)
Stosuj tylko przepisy,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
14
Rodzaj potrawy Moc
Napoje
850 W
Wielkość
porcji
150 ml
Czas
gotowania
1 min 15 s.
Czas
odstania
1-2 mins
Zupa/Sos
850 W
200-250 ml
2 min 50 s.
2-3 mins
Świeże
warzywa
850 W
300-350 g
5 min 30 s.
3 mins
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2774N/CE2774NT)
Ustawianie funkcji automatycznego
rozmrażania(CE2774N/CE2774NT)
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa,drobiu i ryb.
Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów,wartości,czasów
odstania i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie.
)
Usuń opakowanie z zamrożonej żywności.Umieść mięso,drób lub ryby
na talerzu obrotowym.
Stosuj tylko naczynia,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwi.
Rodzaj
żywności
1. Ustaw pokrętło COOKING CONTROL w pozycji
Rozmrażanie, symbole(
,
,
)
Rezultat:Wyświetli się następująca informacja::
2. Ustal wagę żywności za pomocą pokrętła nastawczego .
.
3. Naciśnij przycisk
Rezultat:
◆ Rozmrażanie rozpoczęte
◆ Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym
połowę czasu rozmrażania dla
przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności.
aby
◆ Ponownie naciśnij przycisk
zakończyć rozmrażanie.
☛
☛
Czas
odstania
Zalecenia
Mięso 200 - 1500 g 20-60mins Osłoń krawędzie aluminiową folią.Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć mięso.Ten program bardzo
dobrze nadaje się do rozmrażania
wołowiny, wieprzowiny, steków,bitek
wieprzowych lub mięsa mielonego.
Wybierz symbol odpowiadający rozmrażanej
żywności.Skorzystaj z tabeli na następnej stronie.
)
Wielkość
porcji
Można też rozmrażać żywność manualnie.W tym celu wybierz funkcję
gotowanie/ rozmrażanie w trybie microwave z poziomem mocy
180W.Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Gotowanie/
Odgrzewanie ” na stronie 16 niniejszej instrukcji..
Aby zmienić miarę wagi z g/ml na funty,naciśnij przycisk Grill(
)i
Stop/Cancel( ) równocześnie;rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy
i zmieni się ustawienie.
Zwiększa to wagę o 100 g w systemie metrycznym. (This increases
the weight by 1 oz increments, up to 3 lbs 6 oz.)
15
Drób
200 - 1500 g 20-60mins Skrzydełka i udka osłoń folią
aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego odwróć mięso.
Korzystając z tego programu możesz
rozmrażać kurczaki całe i
porcjowane.
Ryby
200 - 1500 g 20-50mins Ryby osłoń folią aluminiową.Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć r yby. Przy pomocy tego
programu możesz z bardzo dobrym
skutkiem rozmrażać ryby w
całości jak i filety.
GB
GB
Rozmrażanie żywności(CE2714N/CE2714NT)
Używanie talerza Crusty (CE2774NT/CE2714NT)
Funkcja pozwala na rozmrożenie mięsa,drobiu i ryb.
Państwa kuchenka mikrofalowa Samsung może posiadać talerz Crusty
jako wyposażenie dodatko e.Pozwala ona na pieczenie nie tylko od
góry z użyciem grilla ale również od dołu ze względu na właściwości
talerza Crusty,który silnie się rozgrzewa.Kilka potraw,które można
dzięki temu przygotować jest umieszczonych w tabeli na stronie
następnej. Podstawka do pieczenia może być używana do smażenia
bekonu,jajek, kiełbasek itp.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwi.
1. Ustaw pokrętło COOKING POWER CONTROL w pozycji
.
1. Umieść talerz Crusty na talerzu obrotowym i podgrzej z
największą mocą kombinacji Grill -Mikrofale [600W +Grill
(
)] wg instrukcji.
Zawsze używaj rękawic ochronnych do
☛
wyjmowania talerza Crusty ponieważ bardzo silnie
się on ogrzewa.
2. Pokrętłem TIMER ustaw pożądany czas rozmrażania.
Rezultat:Rozmrażanie rozpoczęte.
)
Stosuj tylko przepisy,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
2. Posmaruj podstawkę olejem jeżeli przygotowujesz bekon i
jajka dla dobrego smażenia.
Należy pamiętać,że talerz Crusty jest pokryty
❉
teflonem,który nie jest odporny na zadrapania.Nie
wolno więc używać ostrych narzędzi do krojenia
czy przesuwania potraw na podstawce.
Aby uniknąć zadrapań teflonowej powierzchni
❉
zaleca się stosowanie plastikowych narzędzi lub
zdjęcie jedzenia z podstawki przed pokrojeniem.
3. Umieść żywność na talerzu Crusty.
Nie pozostawiaj żadnych przedmiotów,które nie są
☛
żaroodporne jak np.plastikowe sztućce.
Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence bez
☛
talerza obrotowego.
4. Umieść talerz Crusty na talerzu obrotowym lub na
podstawce metalowej w kuchence.
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy.Skorzystaj z
tabeli na str.25.
16
)
Jak czyúciÊ talerz Crusty
Ciepłą wodą z detergentem.
Nie wolno stosować narzędzi ścierających i proszków do czyszczenia
talerza Crusty aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej teflonu.
❉
Uwaga
Nie stosowa zmywarki do naczyń.
Ustawienia talerza Crusty (CE2774NT/CE2714NT)
Zalecamy wstępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu
Baked
Potatoes
obrotowym.
Należy wykorzystać do tego celu funkcję 600W +Grill(
zamieszczoną poniżej.
Rodzaj
Porcja
żywności
Bacon
Pieczone
pomidory
4 plasterki
(80g)
200 g
(2kaw.)
3 min
3 min
Moc
600W+
Grill
(
)
450W+
Grill
(
)
Czas
3-3½min
4-4½ min
Zalecenia
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty.Ułóż
plasterki jeden obok
drugiego.Talerz crusty
postaw na podstawce z
drutu.
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty. Pomidory
pokrój na połowy.Na
wierzch połóż trochę
sera.Ułóż pomidory
dookoła talerza Crusty.
Talerz crusty postaw
na podstawce z drutu.
600W+
Grill
(
)
6½-7 min
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty. Połóż
hamburgery na talerzu
Crusty. Talerz umieść
na podstawce z drutu.
Obróć burgery na
drugą stronę po 4- 5
minutach.
Zapiekan 200-250 g
(2szt.)
ki
(mrożone)
4 min
450W+
Grill
(
)
7-8 min
Podgrzej wstępnie
talerz Crusty. Jedną
zapiekankę umieść na
środku, dwie -obok
siebie,na talerzu
Crusty. Talerz umieść
na podstawce z drutu.
300 - 350
g
4 min
600W+
Grill
(
)
8-9 min
Preheat crusty plate.
Put the frozen pizza on
the crusty plate.
Put crusty plate on the
rack.
Pizza
(frozen)
3 min
500 g
) i tabelę
3 min
Hamburg
er
(mrożony)
2 szt.
(125g)
Czas
ogrzania
wstępnego
250 g
17
600W+
Grill
(
)
5-6 min
8-9 min
Preheat crusty plate.
GB
Cut potatoes in halves.
Put them on the crusty
plate with the cut side
to the bottom. Arrange
in a circle. Put the plate
on the rack.
Fish
Fingers
(frozen)
150 g
(5 pcs)
300 g
(10 pcs)
4 min
600W+
Grill
(
)
6½ -7 min Preheat crusty plate.
Brush plate with 1 tbsp.
9-9½ min Put fish fingers in a
circle on the plate. Turn
over after 3ş min (5
pcs) or after 5 min (10
pcs).
Chicken
Nuggets
(frozen)
125 g
250 g
4 min
600W+
Grill
(
)
4ş -5 min
7-7½ min
Pizza
(chilled)
300 - 350
g
4 min
450W+ 5½ -6½ min Preheat crust plate.
Put the chilled pizza
Grill
pieces in a circle on the
(
)
plate. Put crust plate
on rack.
Preheat crusty plate.
Brush plate with 1 tbsp.
Put chicken nuggets on
the plate. Put crusty
plate on the rack. Turn
over after 3 min (125g)
or 5 min (250g).
GB
Wybór pozycji elementu grzejącego
Wybór akcesoriów
Element grzejący jest używany w przypadku grillowania.Może być
umieszczony w dwóch pozycjach:
• Poziomej do grillowania lub kombinacji grill
+mikrofale.
• Opuszczonej o 45 º do czyszczenia komory.
Używaj wyłącznie przedmiotów przeznaczonych do kuchenek
mikrofalowych;nie stosuj plastikowych pojemników,
naczyń,papierowych kubków,ręczników,itp.
☛
Jeżeli chcesz zastosowa kombinowaną opcję (grill
+mikrofale),używaj tylko naczyń,które są żaroodporne i można
je stosować w kuchence mikrofalowej. Metalowe naczynia lub
narzędzia mogą uszkodzić kuchenkę.
Zmiany pozycji elementu grzejnego można dokonywać tylko gdy jest
on zimny.Nie należy używa siły przy ustawianiu elementu w pozycji
poziomej.
To set the heating element
to the...
Then...
Horizontal position (grill or
combined microwave +
grill)
◆
◆
)
Pull the heating element
towards you
Push it upwards until it is
parallel with the oof of the
oven
When cleaning the upper part inside the cavity, it will be
convenient to turn heater downward by 45ˇ and clean it.
18
Więcej szczegółów znajduje się na stronie 32 w rozdziale
„Naczynia,które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ”.
Grillowanie
Grill pozwala na ogrzanie i smażenie szybko i bez użycia mikrofali.Do
pomocy wyposażono kuchenkę w podstawkę metalową jako
wyposażenie dodatkowe.
Model : CE2714N/CE2714NT
1. Ogrzej grill wstępnie do żądanej temperatury
przyciskiem(
)ustawiając czas pokrętłem nastawczym.
Model : CE2774N/CE2774NT
1. Ustaw pokrętło COOKING CONTROL w pozycji MANUAL
COOK( )
2. Otwórz drzwi i umieść żywność na podstawce drucianej.
2. Ogrzej grill wstępnie do pożądanej temperatury
przyciskiem
ustawiając czas pokrętłem nastawczym.
3. Ustaw czas grillowania.
3. Naciśnij przycisk
.
4. Otwórz drzwi i umieść żywność na podstawce drucianej.
.
5. Naciśnij przycisk
Rezultat:Wyświetla się następujące informacje na
wyświetlaczu:
6. Ustaw czas grillowania pokrętłem nastawczym.
Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
.
7. Naciśnij przycisk
Rezultat:Gotowanie z grillem rozpoczęte.Gdy się zakończy
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
19
)
Nie należy się niepokoić,gdy element grzejny włącza się i wyłącza w
trakcie grillowania.System zabezpiecza w ten sposób kuchenkę przed
przegrzaniem.
☛
Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w
kuchence,gdyż mogą być gorące. Upewnij się,że element grzejny
grilla jest ustawiony w pozycji poziomej.
GB
Gotowanie kombinowane mikrofalami i grillem
GB
Można też łączyć w trakcie gotowania mikrofale i grill aby
jednocześnie upiec i szybko ugotować potrawę.
☛
ZAWSZE używaj odpowiednich naczyń.Idealnie do tego nadają się
☛
Model : CE2714N/CE2714NT
1. Upewnij się,że element grzejny grilla jest ustawiony w
pozycji poziomej.
naczynia szklane lub ceramiczne,pozwalają bowiem mikrofalom na
penetrację gotowanej żywności.
ZAWSZE używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w
kuchence.Mogą by bardzo gorące.
2. Otwórz drzwi kuchenki,połóż żywność na podstawce
drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym.
Zamknij drzwi.
Model : CE2774N/CE2774NT
1. Upewnij się,że element grzejny grilla jest ustawiony w
pozycji poziomej.
3. Pokrętłem Cooking Power Control wybierz poziom mocy
(
,
,
).
2. Otwórz drzwi kuchenki,połóż żywność na podstawce
drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym.
Zamknij drzwi.
4. Ustaw czas za pomocą pokrętła Timer.
(Przykład:60 min.)
Rezultat:Gotowanie rozpoczęte.
3. Ustaw pokrętło COOKING CONTROL w pozycji MANUAL
COOK( ).
)
).
4. Naciśnij przycisk Combi(
Rezultat: Następujące informacje zostaną wyświetlone:
I
(pierwszy poziom gotowania)
(tryb mikrofale +grill)
600W (moc wyjściowa)
)
Odpowiedni poziom mocy wybiera się naciskając
przycisk Combi (
) aż do ukazania się
pożądanego poziomu mocy na wyświetlaczu.
Nie jest możliwe ustawienie temperatury elementu
☛
grzejnego grilla.
5. Ustaw czas gotowania za pomocą pokrętła nastawczego.
Maksymalny czas gotowania w tym trybie wynosi 60 minut.
)
.
6. Naciśnij przycisk
Rezultat:Gotowanie kombinowane rozpoczęte.Gdy się
zakończy
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi 600 W.
20
Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi
600 W.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego(CE2774N/
CE2774NT)
1. Naciśnij równocześnie przyciski
Funkcja zapamiętania ustawień (CE2774N/
CE2774NT)
Niniejsza kuchenka posiada funkcję zapamiętania ostatniego
ustawienia użytkownika.
i
Rezultat: Następująca informacja pojawia się na
wyświetlaczu:
1. Ustaw jakiś dodany czas gotowania pokrętłem
nastawczym.
Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu
przycisków kuchenki.
2. Naciśnij równocześnie przyciski
włączyć sygnał dźwiękowy.
i
2. Naciśnij przycisk
.
aby ponownie
Rezultat: Następująca informacja pojawia się na
wyświetlaczu:
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.
Blokada zabezpieczająca Twojej kuchenki
mikrofalowej(CE2774N/CE2774NT)
T oja kuchenka jest wyposażona funkcje zabezpieczającą przed
niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane,dzieci w sposób
przypadko y.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
i
.
1. Naciśnij równocześnie przyciski
Rezultat: Żadne funkcje kuchenki nie mogą by
uruchomione:
i
ponownie.
2. Naciśnij równocześnie przyciski
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
21
)
Gdy gotowanie się zakończy,rozlegnie się trzykrotny sygnał
przypominający. (Ciągły dźwięk przez 1 minutę). Następnie
ustawienie zostanie „ZRESETOWANE”i kuchenka zapomni o
ustawieniu.
)
Jeżeli nie zostanie wykonana żadna operacja po otwarciu lub
zamknięciu drzwi kuchenki przez 30 sekund,nastąpi automatyczne
„ZRESETOWANIE”pamięci ustawienia kuchenki.
)
„RESET ” pamięci ustawienia nastąpi również po wciśnięciu przycisku
Cancel( ).
GB
Naczynia,które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
GB
Mikrofale,by móc gotować w kuchence mikrofalowej,powinny
swobodnie docierać do żywności.Nie mogą być odbijane lub
pochłaniane przez stosowane naczynia.
Naczynia szklane
Ą Naczynia,w których
potrawy są
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej
a następnie
podawane na stół
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia.Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence
mikrofalowej,nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Ą Naczynia z
cienkiego szkła
Rodzaj naczynia
Stosowanie
Zalecenia
Ą Słoiki szklane
Folia aluminiowa
✓ ✗
Może być stosowana w małych
ilościach w celu zabezpieczenia
niektórych fragmentów przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianek kuchni lub
została użyta w zbyt dużych ilościach
mogą wystąpić iskrzenia.
Talerz do smażenia
✓
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż
8 min.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana,wyroby garncarskie
emaliowane naczynia gliniane itp.Są
odpowiednie pod warunkiem,że nie są
zdobione metalem.
Tekturowe półmiski
jednorazowego użytku
Opakowania produktów
gotowych do spożycia
(fast-food)
Ą Kubki i pojemniki
poliestyrenowe
Ą Torebki papierowe
Ą Papier z makulatury
lub opaski metalowe
✓
✓
✗
✗
✓
Mogą być używane pod warunkiem,że
nie posiadają metalowych ozdób.
✓
Mogą być używane do podgrzania
żywności lub płynów. Delikatne szkło
może pęknąć jeżeli zostanie
gwałtownie rozgrzane.
✓
Metalowe
Ą Półmiski
Ą Opaski zaciskowe
do torebek
✗
✗
Mogą powodować iskrzenia i
doprowadzić do pojawienia się ognia.
Papierowe
Ą Talerze,kubki,serwet
ki i ręczniki
✓
Mogą być używane przy krótkich
czasach gotowania lub pieczenia.
Także do pochłaniania nadmiaru
wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
Ą Papier z makulatury
Plastikowe
Ą Pojemniki
✗
✓
Mrożonki są czasem pakowane do
takich półmisków.
Ą Cienka,przezroczyst
a folia
Mogą być użyte do podgrzania
żywności.Przegrzanie może
doprowadzić do stopienia poliestyrenu.
✓
✓ ✗
Mogą się zapalić.
Mogą spowodować iskrzenie.
Ą Torebki do
mrożonek
Papier woskowy lub
tłuszczo odporny
22
Musisz zdjąć pokrywkę.Nadają się
wyłącznie do podgrzewania.
✓
Szczególnie gdy są wykonane z
tworzywa termoodpornego.Niektóre
inne rodzaje tworzyw mogą ulec
odkształceniu lub odbarwieniu w
wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania
wilgotności w żywności.Nie powinna
dotykać żywności.Zachowaj ostrożność
podczas zdejmowania
folii,ponieważ wydobywać się będzie
spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to
torebki,w których można żywność
gotować gdy są one przeznaczone do
gotowania w kuchenkach
mikrofalowych. Nie powinny
by her metyczne.W razie konieczności
przebij torebkę widelcem.
Można go stosować do utrzymania
poziomu wilgotności w żywności oraz w
celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
Książka kucharska
MIKROFALE
Prze odnik kucharski dla mrożonych warzyw
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność,zatrzymana i pochłonięta przez
zawartą w niej wodę,tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofale wprowadzają
cząstki molekularne żywności w silne drgania.Gwałtowne ruch molekuł powodują
tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego żywność.
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką.Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas -patrz tabela.Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu. Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu.Dodaj
soli,ziół lub masła po gotowaniu.Pozostaw do odstania pod przykryciem.
GOTOWANIE
Rodzaj
żywności
Porcja
Szpinak
150 g
600W
Brokuły
300 g
600W
9-10
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Groszek
zielony
300 g
600W
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Zielona
fasola
300 g
600W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300 g
600W
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chińska)
300 g
600W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie
efektywnego oddziaływania na żywność. Mikrofale są odbijane przez metale,jak
stal nierdzewna,aluminium,miedź ale przechodzą przez
ceramikę,szkło,porcelanę,plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno.Nie
wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy
pojemników z metalu.
Żywność,która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności;świeże lub zamrożone warzywa,owoce,
makaron,ryż,ziarna,asola,ryby,mięso.Również sosy,polewy,zupy,puddingi,
półprodukty,musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach.Ogólnie mówiąc
w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej
kuchni.Na przykład rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział „specjalne
przepisy ” na str.34).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością,gdyż parująca
woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania.Żywność
może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem,plastikową
przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone,ważne jest aby odczekać aż temperatura
wydostanie się z gotowanej w kuchence żywności.
23
Moc
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
4½-5½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
GB
Książka kucharska
GB
Prze odnik gotowania ryżu i makaronu
Prze odnik gotowania ryżu i makaronu
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for
every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook
covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Wskazówka:Potnij warzywa na mniej więcej równe części.Im mniejsze,tym
szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy
kuchenki (850W).
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
(min.)
Brokuły
250g
500g
4-4½
8-8½
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż.st.)wody.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8½-½
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy.Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki.Dodaj 30 ml (2
łyż.)wody lub masła.Gotuj aż
zmięknie.
Ryż:
Użyj dużej,żaroodpornej miski szklanej z pokrywką –ryż dwukrotnie
zwiększa objętość podczas gotowania.Gotuj pod przykryciem. Po
gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem,dodaj sól,zioła lub
masło. Pamiętaj:ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do
gotowania.
Makaron: Użyj dużej,żaroodpornej miski szklanej z pokrywką.Dodaj wrzącą
wodę,szczyptę soli i dobrze zamieszaj.Gotuj bez przykrycia.Mieszaj
od czasu do czasu podczas i po gotowaniu.Przykryj na czas
odstania i dokładnie odsącz przed podaniem.
Czas
Zalecenia
odstania
(min.)
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Bakłażany
250g
3½-4
3
Por y
250g
4½-5
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj małe lub pokrojone.Nie
dodawaj wody.Skrop sokiem z
cytryny.Dodaj pieprz i sól.Osusz
przed podaniem.
Cebula
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż.)wody.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zważ obrane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobna kostkę.
Rodzaj
żywności
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż.)
24
Porcja
Moc
Czas
(min.)
Czas
Zalecenia
odstania
(min.)
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Ryż biały
250g
(paraboliczny)
850W
16-17
Ryż brązowy 250g
(paraboliczny)
850W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Ryż mieszany 250g
(biały +dziki)
850W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Mieszanka
(ryż +ziarno)
250g
850W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Makaron
250g
850W
11-12
5
Dodaj 1000 ml zimnej
wody.
Książka kucharska
ODGRZEWANIE
REHEATING LIQUIDS
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna. Używaj poziomów mocy i
czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń.Czasy
uwzględniają temperaturę wyjściową np.pokojową +18ºC+20ºC lub schłodzonej w
lodówce żywności +5º-+7ºC.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa -może dojść do przypalenia,wysuszenia
zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednia do podania temperaturę.
Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie
W zależności od rodzaju żywności należy stosować różną moc kuchenki. Sprawdź
zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów.Lepiej jest w
większości używa mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa jest
delikatna,w dużych ilościach czy lepiej jest ją podgrzać szybko. Dobrze wymieszaj
lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Jeżeli to możliwe,zamieszaj ją również przed samym podaniem. Szczególną
uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt.Aby uniknąć wykipienia
lub wrzenia mieszaj je często przed,w trakcie i po podgrzewaniu.Pozostaw płyny
w kuchence na czas odstania.Zalecane jest włożenie do szklanki z płynem
plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka. Unikaj przegrzania jedzenia.
Zalecane jest ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne - dodanie
jeszcze.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie,może być
pomocne przy następnych próbach. Zawsze upewnij się,że odgrzewana żywność
jest w całości gorąca. Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu,aby oddało
temperaturę do otoczenia. Zalecany czas odstania wynosi 2 -4 minuty,chyba że
inny jest podany w tabeli poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i
jedzenie dla niemowląt.Zobacz też rozdział „Instrukcje bezpieczeństwa ”.
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Pokarmy stałe:
Włóż pokarm do ceramicznego naczynia.Przykryj plastikowa pokrywką.Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu!Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem.Ponownie
zamieszaj i sprawdź temperaturę:między 30º-40ºC.
Mleko:
Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej.Podgrzewaj odkryte.Nigdy nie
podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem,gdyż może ona wybuchnąć z
przegrzania.Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem !Zawsze
starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.
Zalecana temperatura podania wynosi ok.37ºC.
Zapamiętaj
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów
dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w
ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
25
GB
Książka kucharska
GB
Podgrzewanie płynów i pokarmów stałych
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasó i
poziomów mocy kuchenki.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasó i
poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas (w Czas
Zalecenia
min.)
odstania
(w min.)
1-2
Wlej do filiżanek i ustaw na
Napoje
150ml 850W 1-1 ½
talerzu bez przykrycia:1 na
(kawa,herbat (1 cup)
1½ -2
środku.2 naprzeciw siebie,3
a,woda)
250ml
na obwodzie talerza.
(1 mug)
Pozostaw do odstania w
kuchence i dokładnie
zamieszaj
Zupa
250g
(schłodzona)
850W 2½-3
2-3
Wlej do ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz
350g
(schłodzony)
600W 5½-6½
2-3
Nałóż gulasz do ceramicznego
talerza.Przykryj plastikową
pokrywką.Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie podgrzewania
oraz przed i po odstaniu.
Spaghetti
350g
(schłodzony)
600W 4½-5½
3
Nałóż spaghetti (lub inny
makaron jajeczny)na płaski,
ceramiczny talerz.Przykryj
folią do kuchenek. Zamieszaj
przed podaniem.
Makaron z
350g
sosem
(schłodzona)
600W 5-6
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza
makaron (ravioli,tortellini).
Przykryj pokrywką
plastikową.Mieszaj od czasu
do czasu w trakcie
podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Bitki
600W 5½-6½
3
Umieść 2-3 kotlety na
ceramicznym
naczyniu.Przykryj folią do
kuchenek.
350g
Porcja Moc
Czas (w
min.)
Pokarm
190g
stały
(warzywa
+mięso)
600W 30s
Owsianka 190g
(ziarno
+mleko
+owoce)
600W 20s
Mleko
100ml 300W 30-40 s
niemowlę
50s-1min
ce
200ml
26
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
2-3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Odstaw na 2-3 min.Przed
podaniem zamieszaj i sprawdź
dokładnie temperaturę.
2-3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Odstaw na 2-3 min.Przed
podaniem zamieszaj i sprawdź
dokładnie
temperaturę.
2-3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej.Dobrze zamieszaj i
wstrząśnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte.Dobrze
wstrząśnij przed odstaniem jak i
przed podaniem. Zawsze
starannie sprawdź temperaturę
przed podaniem mleka dziecku.
Książka kucharska
ROZMRAŻANIE
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności.Rozmrażają
delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty.Może to być pomocne w
przypadku niespodziewanych gości.
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na
poziomie rozmrażania (180 W,
).
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem.Usuń
wszystkie
metalowe części opakowania,obrączki itp.by pozwolić na odparowanie
powstałego po rozmrożeniu płynu.
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia.Obróć na drugą stronę w
połowie czasu,odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się,że mięso nie
stało się ciepłe.
Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć
je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.
Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony,odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia.Czas
potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy.Skorzystaj z tabeli
zamieszczonej poniżej.
Rodzaj
żywności
Mięso
Kotlety wołowe
Steki wieprzowe
Drób
Porcjowany
kurczak
Cały kurczak
Wskazówka:Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie, a małe kawałki
szybciej niż duże.Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak
i rozmrażania żywności.
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18ºdo -20ºC
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki (po 50 g
szt.)
Tostowy/
Sandwich
27
Porcja
Czas (w Czas
Zalecenia
min.)
odstania
(w min.)
250g
500g
6-7
13-14
250g
7-8½
500g
(2pcs)
14½15½
900g
28-30
200g
(2pcs)
400g
(4pcs)
6-7
5-25
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.Cieńsze
końce owiń folią aluminiową.
Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
15-40
Po pierwsze,włóż kawałki
kurczaka skórą do dołu, a
całego kurczaka piersią do dołu
na płaskim, ceramicznym
talerzu.Cieńsze końce jak
skrzydełka owiń folią
aluminiową. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu!
5-15
Połóż ryby na płaskim,
ceramicznym talerzu.Ułóż
cieńsze końce pod grubsze.
Cieńsze końce owiń folią
aluminiową.Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu!
12-13
250g
6-7
5-10
Rozłóż owoce na płaskim,
szklanym naczyniu (o dużej
średnicy).
2pcs
4pcs
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Rozłóż bułki naokoło talerza lub
chleb na papierze kuchennym i
połóż na talerzu obrotowym.
Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu !
500 g
8-10
GB
Książka kucharska
GB
GRILL
Grillowanie zamrożonej żywności
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką,wewnątrz komory
kuchenki. Działa gdy drzwiczki są zamknięte a talerz obraca się.Obracanie się
talerza powoduje lepsze pieczenie potraw.Wstępne rozgrzanie grilla przyśpiesza
pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal.Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych,gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety,kiełbasy,steki,hamburgery,bekon,schab,szynka,cienkie porcje ryby,
sandwicze,i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Bułki
2 pcs
4 pcs
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania,upewnij się,że element grzejny
grilla jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w
pozycji pionowej. Prosimy pamiętać,że żywność musi być ułożona na podstawce
metalowej,chyba,że są inne zalecenia w przepisie książki kucharskiej.
Moc
Czas
pieczeni
a1
strony
(w min.)
Mikrof 300W+
Grill
ale
+Grill
1-1½
2-2½
Zapiekanki
250-300 g 450 W
(pomidory,ser
(2pcs) + Grill
,szynka,piecz
arki)
Czas
pieczeni
a1
strony (w
min.)
Grill
1-2
1-2
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym,upewnij się,że element
grzejny grilla jest umieszczony w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w
pozycji pionowej.Prosimy pamiętać,że żywność musi być ułożona na podstawce
metalowej, chyba,że są inne zalecenia w przepisie książki kucharskiej.Całość
należy umieścić na talerzu obrotowym.Prosimy skorzystać z odpowiednich
zaleceń niniejszej instrukcji.
Żywność musi być obrócona na drugą stronę,jeżeli ma być przypieczona z obu stron.
28
Ułóż bułki w koło na
podstawce metalowej.
Drugą stronę bułek
przypiecz wg uznania.
Odstaw na 2 -5 minut.
7-8
--
Połóż zapiekankę na
środku podstawki
metalowej.2,3 zapiekanki
ułóż obok siebie na
podstawce. Po
upieczeniu odstaw na 2
-3 minuty.
MIKROFALE +GRILL
Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla i
szybkości gotowania mikrofalowego.Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i
obracającym się talerzu.Obracanie się talerza powoduje lepsze pieczenie
potraw.Trzy kombinacje są dostępne w Państwa kuchence:
600 W +Grill,450 W +Grill,300 W +Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale +grill:
Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofale.Powinny być odporne na
ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych.Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych,gdyż mogą ulec stopieniu.
Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill
+mikrofale:
Do tego trybu gotowania nadają się wszystkie te potrawy,które wymagają
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np.pieczony makaron),jak i potrawy
które potrzebują przypieczenia z wierzchu.Można też w ten sposób przygotować
grube porcje,które przypieka się od góry (np.kawałki kurczaka,obracając je w
połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.
Zalecenia
Zapiekanki
(warzywa,zie
mniaki)
400 g
450 W
+ Grill
13-14
--
Włóż zamrożoną
zapiekankę do małej,
okrągłej miski ze szkła
żaroodpornego. Miskę
postaw na podstawce
metalowej. Odstaw na 2
-3 minuty.
Makaron
(canelloni,ma
caroni,lasagn
e)
400 g
600 W
+ Grill
14-15
--
Włóż makaron do
prostokątnego naczynia
ze szkła żaroodpornego.
Całość umieść na talerzu
obrotowym. Pozostaw do
odstania na 2-3 minuty.
Kawałki k
rczaka
(Nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
3-3½
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-5
Ułóż kawałki na
podstawce metalowej.
Ułóż frytki na papierze do
pieczenia i na podstawce
metalowej.
Książka kucharska
Grillowanie świeżej żywności
Rodzaj
żywności
świeżej
Należy wstępnie ogrzać grill przez 4 minuty.
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
żywności
świeżej
Porcja
Moc
Tosty
4 kawałki
(25 g
szt.)
Grill
Bułki
2-4 sztuki
(upieczone)
Grill
Czas
piecze
nia 1
strony
(w
min.)
3½-4½
2-3
Czas
Instructions
pieczenia
1 strony
(w min.)
3-4
Połóż tosty na metalowej
podstawce jeden obok
drugiego.
1-2
Połóż bułki bezpośrednio na
talerzu obrotowym spodem
do dołu.
Potnij pomidory na połówki.
Na wierzch połóż trochę
sera. Ułóż je na płaskim
naczyniu żaroodpornym.
Całość ustaw na podstawce
metalowej.
Pieczone
pomidory
200 g
(2pcs)
400 g
(4pcs)
300 W 3½-4½
+ Grill
6-7
--
Tost
hawajski
(ananas,szy
nka,
plasterki
sera)
2 szt.
(300 g)
450 W
+ Grill
--
Najpierw przypiecz same
tosty. Potem połóż je razem
z dodatkami na podstawce
metalowej.Dwa -naprzeciw
siebie.Pozostaw do odstania
na 2 -3 minuty.
--
Potnij ziemniaki na połówki.
Ułóż je przeciętym bokiem w
stronę grilla na podstawce
metalowej.
9-10
Przypraw mięso i dodaj
oleju. Ułóż kawałki dookoła
podstawki kośćmi do środka.
Pojedynczego kawałka nie
umieszczaj na środku
podstawki.Pozostaw
do odstania na 2 -3 minuty.
Pieczone
ziemniaki
K rczak w
kawałkach
250 g
500 g
3½-4
600 W 4½-5½
+ Grill
8-9
450 - 500 300 W
g
+ Grill
(2 szt.)
8-9
Kotlety
jagnięce
Porcja
400 g
(4pcs)
Steki
wieprzowe
250 g
(2pcs)
Pieczone
jabłka
29
1 jabłko
(200 g)
2 jabłka
(400 g)
Moc
Grill
only
Czas
piecze
nia 1
strony
(w
min.)
11-13
Mikrof (300W
ale
+ Grill)
+Grill
7-8
300 W
+ Grill
4-4½
6-7
Czas
Instructions
pieczenia
1 strony
(w min.)
8-9
Posmaruj mięso olejem z
przyprawami.Ułóż wokół
podstawki.Po upieczeniu
pozostaw do odstania na 2 3 minuty.
(Grill
only)
6-7
Posmaruj mięso olejem z
przyprawami.Ułóż wokół
podstawki.Po upieczeniu
pozostaw do odstania na 2 3 minuty.
--
Obierz jabłka i napełnij je
rodzynkami i dżemem.Na
wierzchu posyp migdałami.
Ułóż jabłka na płaskim
naczyniu żaroodpornym.
Całość postaw na talerzu
obrotowym.
GB
GB
Książka kucharska (continued)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się
tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej
• Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierścień obrotowy
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej,szklanej miski.Przykryj plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 850 W,aż masło się rozpuści.
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej,szklanej miski.Podgrzewaj przez 3-5 minut,z mocą
450 W aż do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania.Użyj rękawic do wyjmowania !
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej,szklanej miski.Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą
300 W,aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut.Osuszoną włóż do
małej, żaroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok.14 g)z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody.Gotuj bez
przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 850 W przez 3 ½do 4 ½ minuty aż
ukier/ polewa będzie gotowy.Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z
przykryciem dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj.Gotuj pod
przykryciem przez 10-12 minut z maksymalną mocą kuchenki.Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania.Wylej bezpośrednio do małych słoików twistoff,połóż je na zakrętkach i odczekaj przez 5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).Użyj
odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem.Gotuj przez 6 ½
do 7 ½ minuty z mocą 850 W.Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym.Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3
½ -4 ½ minutowego podgrzewania z mocą 600 W.Pozostaw do odstania
przez 2 -3 minuty.Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
☛
ZAWSZE sprawdzaj,czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem,opłucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki,a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych
zapachó, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie
mocy.
4. Jeżeli to konieczne,umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
)
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych.NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych.Myjąc
uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę,aby upewnić się,że nie
ma w nich cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
)
Wyczyść komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością
detergentu,ale zaczekaj do chwili ostygnięcia aby uniknąć
poparzenia.
Podczas czyszczenia komory kuchenki może być użyteczne
opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45º i umycie jego
górnej powierzchni.
30
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów.Dlatego zarówno
dane techniczne jak i instrukcja obsługi mogą podlegać zmianom bez
wcześniejszego powiadomienia.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
• Są złamane zawiasy drzwiowe.
• Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
• Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu
posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej.Jeżeli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
wątpliwości co do poprawności jej działania,wykonaj następujące
czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki
mikrofalowej,postaw ją w suchym,pozbawionym kurzu miejscu.
• Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na
robocze części kuchenki mikrofalowej.
)
CE2774N/CE2774NT/CE2714N/CE2714NT
Źródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Kombinowany tryb
1300 W
1100 W
2400 W
Moc wyjściowa mikrofal 100 W / 850 W (IEC-705) :
serwisowym.
)
Model
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Wymiary (szer × wys ×
głęb)
Zewnętrzne
Komory
489 x 275 x 388 mm
306 x 211 x 320 mm
Objętość komory
20 l
Waga netto
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach
zarobkowych.
31
ok.16 kg
GB
Note
GB
32
Note
GB
33
Note
GB
34
Note
GB
35
GB
36
GB
37
GB
38
GB
39
GB
40
GB
41
GB
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement