Samsung M1974 User manual

Samsung M1974 User manual
KUCHENKA
MIKROFALOWA
M1974/M1914
Instrukcja obs³ugi
Code No. : DE68-00706A
m1974.pm6
1
99-09-29, 10:40
Skrócona instrukcja obsługi (M1974)
Chcesz coś ugotować
1
Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk
raz lub więcej razy.
2
Wybierz czas gotowania ustawiając pokrętło nastawcze
w odpowiedniej pozycji.
3
Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Rozpocznie się gotowanie.
Zakończenie gotowania sygnalizowane jest
czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Chcesz coś rozmrozić
1
Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Naciśnij przycisk automatycznego rozmrażania Auto (
2
Ustaw wagę żywności ustawiając pokrętło nastawcze
w odpowiedniej pozycji.
3
Naciśnij przycisk
).
.
Chcesz przedłużyć gotowanie o jedną minutę
1
Pozostaw żywność w kuchence. Naciśnij przycisk +30s tyle razy,
o ile razy 30 sekund chcesz wydłużyć czas gotowania.
2
m1974.pm6
2
99-09-29, 10:40
Skrócona instrukcja obsługi (M1914)
Chcesz coś ugotować
1
Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy obracając pokrętłem COOKING POWER
LEVEL.
2
Wybierz czas gotowania obracając pokrętłem TIMER.
Chcesz coś rozmrozić
1
Obracając pokrętłem COOKING POWER LEVEL wybierz symbol
rozmrażania ( ).
2
Obracaj pokrętłem TIMER aby wybrać pożądany czas
rozmrażania.
Chcesz zmienić czas gotowania
1
Pozostaw żywność w kuchence.
Obracając pokrętłem TIMER zmień czas gotowania.
3
m1974.pm6
3
99-09-29, 10:40
Spis treści
Skrócona instrukcja obsługi ............................................................................................ 2−3
Kuchenka ............................................................................................................................ 5
Panel sterowania ............................................................................................................. 6−7
Akcesoria ............................................................................................................................ 8
O instrukcji obsługi .............................................................................................................. 9
Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................................................... 10−11
Instalacja kuchenki mikrofalowej ....................................................................................... 12
Ustawianie czasu (M1974) .......................................................................................... 12−13
Zasady działania kuchenki mikrofalowej ........................................................................... 13
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni ......................................................................... 14
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów .................................... 15
Gotowanie/odgrzewanie .................................................................................................... 16
Poziomy mocy ................................................................................................................... 17
Zatrzymanie gotowania ..................................................................................................... 18
Ustawianie czasu gotowania ............................................................................................. 18
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania (M1974) ... 19
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania (M1974) .. 20
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania (M1914) ........................................................... 21
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (M1914) ......................................................... 21
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (M1974) ................................................. 22
Rozmrażanie żywności (M1914) ....................................................................................... 22
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (M1974) ............................................... 23
Funkcja wentylacji komory (M1974) .................................................................................. 24
Ręczne wyłączanie funkcji talerza obrotowego ................................................................ 24
Wyłączanie sygnału dźwiękowego (M1974) ..................................................................... 25
Blokada zabezpieczająca twojej kuchenki mikrofalowej (M1974) ..................................... 25
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ...................................... 26
Książka kucharska ...................................................................................................... 27−34
Czyszczenie kuchenki ....................................................................................................... 35
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ................................................................. 36
Dane techniczne ............................................................................................................... 37
4
m1974.pm6
4
99-09-29, 10:40
Kuchenka
Model : M1974
PANEL
STEROWANIA
OŚWIETLENIE
OTWORY
WENTYLACYJNE
WYŚWIETLACZ
KLAMKA
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
TALERZ
SZKLANY
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
Model : M1914
OŚWIETLENIE
OTWORY
WENTYLACYJNE
KLAMKA
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ
SZKLANY
5
m1974.pm6
5
POKRĘTŁO TIMER
POKRĘTŁO REGULACJI
MOCY COOKING POWER
CONTROL
99-09-29, 10:40
Panel sterowania (M1974)
1
2
4
3
9
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA I GOTOWANIA
PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA
PRZYCISK POZIOMU MOCY
PRZYCISK NAPOJE
PRZYCISK FUNKCJI WENTYLACJI KOMORY
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TALERZA OBROTOWEGO
PRZYCISK STOP/CANCEL
POKRĘTŁO NASTAWCZE I STARTOWE
PRZYCISK USTAWIENIA ZEGARA
6
m1974.pm6
6
99-09-29, 10:40
Panel sterowania (M1914)
1
2
3
1. ROZMRAŻANIE
2. PODGRZEWANIE
3. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TALERZA OBROTOWEGO
7
m1974.pm6
7
99-09-29, 10:40
Akcesoria
1
Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:
2
Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części podstawy
kuchni
Przeznaczenie:
3
Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym,
w środkowej części pasujący do łącznika
Przeznaczenie:
☛
Łącznik obraca talerz szklany.
Talerz szklany służy jako główna
powierzchnia do umieszczania artykułów
żywnościowych. Może być łatwo wyjęty
w celu oczyszczenia.
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza
szklanego.
8
m1974.pm6
8
99-09-29, 10:40
O instrukcji obsługi
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG.
Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania
Waszej kuchenki, a w szczególności:
Zasady bezpiecznej eksploatacji
Odpowiednie akcesoria i naczynia
Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech podstawowych
rodzajów pracy kuchenki:
Gotowania
Rozmrażania
Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel
sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie
odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące
symbole:
➢
☛
Ważne
Uwaga
Obróć
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla
zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie
manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów
zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie
dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą
miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni
mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były
uszkodzone:
1. Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
2. Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
3. Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.
9
m1974.pm6
9
99-09-29, 10:40
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni
mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki
bezpieczeństwa.
1
NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
Metalowych pojemników
Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić
kuchenkę.
2
NIE PODGRZEWAJ:
Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np.
słoików z odżywkami dla dzieci.
Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch
Rada: Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.
3
NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Rada: Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała
mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4
NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub
metalem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego
się z kuchenki.
5
ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.
6
NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu
gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi
elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.
7
Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania.
Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód
zasilający od gniazdka.
10
m1974.pm6
10
99-09-29, 10:40
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
8
Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki,
aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze
u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ
w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód
sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki
mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają
sprawność kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas
rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej.
Jest to zjawisko normalne.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa
moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut
można kuchenkę uruchomić ponownie.
9
10
11
12
13
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać
do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub
bawić się nią.
Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej.
Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane
bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.
11
m1974.pm6
11
99-09-29, 10:40
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej
do utrzymania masy kuchenki.
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1A W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka
ma zapewnioną odpowiednią wentylację (co najmniej 10 cm
wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm powyżej).
2A Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchenki.
Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz
obraca się swobodnie.
✽
✽
✽
NIGDY nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie
i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.
Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być podłączone do standardowego zasilania
o napięciu 230 V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie
konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjaliście
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu jak np. sąsiedztwie tradycyjnego
pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia
zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak
przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię
mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
Ustawianie czasu (M1974)
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie
24−ro lub 12−to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:
Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
Po zaniku napięcia sieciowego.
➢
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni
i odwrotnie.
1A Aby wyświetlić czas w systemie...A
24−godzinnymg
12−godzinnymg
Naciśnij przycisk
jeden raz
dwa razy
2A Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia godzin.
3A Naciśnij klawisz
.
12
m1974.pm6
12
99-09-29, 10:40
...
Ustawianie czasu (M1974) (ciąg dalszy)
4
Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia minut.
5
Naciśnij przycisk
.
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana
energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej
kształtu jak i barwy
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
Rozmrażania
Odgrzewania
Automatycznego odgrzewania i rozmrażania (tylko M1974)
Gotowania
Zasady gotowania
☛
1
Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie rozdzielane,
ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu
równomiernie ugotowana.
2
Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2,5 cm.
Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania
dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
3
Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego
przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
Ilości i gęstości.
Zawartości wody.
Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po
wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym czas odstania podany
w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:
Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
Jednakową temperaturę w całej potrawie.
13
m1974.pm6
13
99-09-29, 10:40
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie
sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
Model: M1974
1
Naciśnij przycisk
i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut
obracając odpowiednio pokrętłem nastawczym.
2
Naciśnij przycisk
Rezultat:
.
Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez
4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna się
zagotować.
Model: M1914
➢
1
Ustaw poziom mocy pokrętłem COOKING POWER CONTROL.
2
Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem TIMER.
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego.
Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu.
Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż maksymalny, woda będzie
potrzebowała więcej czasu do zagotowania się.
14
m1974.pm6
14
99-09-29, 10:40
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go
usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwi i z otworów wentylacyjnych.
Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła TIMER. (M1914)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
Żywność nie jest w ogóle ugotowana.
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk
? (M1974)
• Czy ustawiłeś dokładnie czas? (M1914)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał
odłącznik elektryczny?
Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek
kuchni?
Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych.
• Pracująca kuchenka może spowodować niewielkie zakłócenia. Jest to zjawisko
normalne. Ustaw kuchenkę w jak największej odległości od odbiorników radiowych
i telewizyjnych.
• Jeśli sprzężenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki, wyświetlacz
może się zresetować. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kuchenkę od zasilania
i ponownie podłącz. Wyzeruj zegar. (M1974).
➢
. (M1974)
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym
firmy SAMSUNG.
15
m1974.pm6
15
99-09-29, 10:40
Gotowanie/Odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.
Model: M1974
☛
➢
Model: M1914
☛
➢
1
Naciśnij przycisk .
Rezultat:
Wyświetli się ustawienie 1000W (maksymalna moc
gotowania).
Wybierz żądany poziom mocy przez ponowne
naciśnięcie przycisku
aż do ustawienia
odpowiedniej mocy. Więcej informacji znajduje się
w tabeli na następnej stronie.
2
Ustaw czas gotowania za pomocą pokrętła nastawczego.
3
Naciśnij przycisk .
Rezultat:
Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie się
obracać.
Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy słyszany
będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą
mikrofal (1000W), możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s dwa razy tyle
razy, ile minut ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę
natychmiast.
1
Ustaw poziom mocy na maksymalny za pomocą pokrętła
COOKING POWER CONTROL.
(Maksymalna moc: 1000W)
2
Ustaw czas gotowania pokrętłem TIMER.
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Możesz zmienić poziom mocy w trakcie gotowania obracając pokrętłem
COOKING POWER CONTROL.
16
m1974.pm6
16
99-09-29, 10:40
Poziomy mocy
Można wybrać jeden z pośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Poziom mocy
Wyjście [W]
PEŁNY
WYSOKI
ODGRZEWANIE
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE ( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
➢
1000
850
T700 (tylko M1914)
600
450
300
180
100
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie skróceniu.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie wydłużeniu.
17
m1974.pm6
17
99-09-29, 10:40
Zatrzymanie gotowania
Można zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Model: M1974
☛
1
Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
.
2
Aby zatrzymać całkowicie;
Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane.
Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania,
ponownie naciśnij przycisk Cancel
.
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania
poprzez naciśnięcie przycisku Cancel
.
Model: M1914
1
Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwi.
2
Aby zatrzymać całkowicie;
Obróć pokrętło TIMER do pozycji „0".
Ustawianie czasu gotowania
Model: M1974
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s" po razie
na każde dodane 30 sekund.
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
➢
Ustawienie czasu jest możliwe w trybach Microwave, Auto Reheat/Cook.
Aby wydłużyć lub skrócić gotowanie obracaj pokrętłem nastawczym
w prawo lub w lewo.
18
m1974.pm6
18
99-09-29, 10:40
Ustawianie czasu gotowania (ciąg dalszy)
Model: M1914
Ustaw czas gotowania obracając pokrętłem TIMER.
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania (M1974)
Funkcja automatycznego odgrzewania posiada pięć zaprogramowanych czasów
gotowania.
Nie potrzeba ustawiać czasu ani poziomu mocy kuchenki przy korzystaniu z tej
funkcji.
Można ustawić rozmiar porcji produktu obracając pokrętło nastawcze.
Najpierw umieść żywność centralnie na talerzu obrotowym i zamknij drzwi.
➢
1
Wybierz typ żywności, który chcesz przygotować w kuchence
wciskając przycisk Auto Reheat/Cook
raz lub więcej razy.
2
Wybierz rozmiar porcji, obracając pokrętłem nastawczym.
(Patrz następna strona)
3
Naciśnij przycisk .
Rezultat:
Gotowanie rozpoczęte. Kiedy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie
jednokrotny sygnał przypominający
o zakończonym gotowaniu.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Stosuj tylko przepisy, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
19
m1974.pm6
19
99-09-29, 10:40
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania (M1974)
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich
zaleceń.
Przycisk Rodzaj potrawy
Wielkość
porcji
Czas
odstania
Zalecenia
Potrawy na talerzu
Schłodzone
300−350 g
400−450 g
500−550 g
3 min
Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz,
przykryj go przezroczystą folią i umieść
na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek
składa się z trzech składników, np. mięsa
z sosem, warzyw i dania dodatkowego
jak ziemniaki, ryż czy makaron.
Zupa/Sos
Schłodzone
200−250 ml
300−350 ml
400−450 ml
500−550 ml
600−650 ml
2−3 min
Wlej zupę/sos do głębokiego
ceramicznego talerza lub miski i przykryj
na czas gotowania i odstania. Wymieszaj
przed i po odstaniu.
Zamrożone
potrawy /
Zamrożne dania
gotowe
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
3 min
Wyjmij zamrożone potrawy z opakowania
i włóż do płaskiego naczynia
żaroodpornego. Przykryj naczynie folia
do kuchenek i umieść je na talerzu
obrotowym.
Świeże warzywa
200−250 g
300−350 g
400−450 g
500−550 g
600−650 g
700−750 g
3 min
Zważ warzywa po umyciu,
wyczyszczeniu i pokrojeniu na równe
części. Dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe)
wody do 200−450 g warzyw, 60 ml
(4 łyżki) − do 500−650 g, 75 ml (5 łyżek)
do 700−750 g. Włóż do szklanego
naczynia z pokrywką. Zamieszaj po
ugotowaniu. (Podczas gotowania
większych ilości, zamieszaj warzywa
w trakcie gotowania.)
Ugotowane/
obrane ziemniaki
200−250 g
300−350 g
400−450 g
500−550 g
600−650 g
700−750 g
3 min
Zważ ziemniaki po obraniu, umyciu
pokrojeniu na równe części. Włóż je do
szklanej miski z pokrywką. Dodaj 45 ml
(3 łyżki stołowe) wody do 300−450 g
ziemniaków, 60 ml (4 łyżki) − do 500−650 g,
75 ml (5 łyżek) do 700−750 g.
Świeże ryby
200−250 g
300−350 g
400−450 g
500−550 g
600−650 g
700−750 g
3 min
Umyj wodą i skrop sokiem z cytryny. Użyj
naczynia ze szkła żaroodpornego lub
ceramicznego. Połóż całe ryby. Przykryj
folią do kuchenek podczas gotowania
i odstania.
20
m1974.pm6
20
99-09-29, 10:40
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania
Model: M1974
Przy używaniu tej funkcji czas gotowania jest ustawiany automatycznie i nie ma
potrzeby wciskania przycisku ( ). Ilość podgrzewanych filiżanek napoju można
ustawić poprzez naciskanie przycisku Funkcji szybkiego odgrzewania potrzebną
ilość razy.
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwi.
Naciśnij przycisk Napoje (
Rezultat:
Przykład:
➢
) potrzebną ilość razy.
Gotowanie rozpoczęte. Kiedy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny
sygnał przypominający.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Naciśnij przycisk
trzy razy aby podgrzać trzy filiżanki kawy. Więcej
szczegółów w tabeli poniżej.
Stosuj tylko przepisy, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Model: M1914
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwi.
1
Obróć pokrętło COOKING POWER CONTROL na maksymalną
moc.
2
Obróć pokrętło TIMER do pozycji Instant Reheat (Szybkie
Podgrzewanie).
(napoje lub zupy/sosy, świeże warzywa).
➢
Stosuj tylko przepisy, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania
Poniżej znajdują się podpowiedzi i zalecenia jak korzystać z funkcji szybkiego
podgrzewania.
Model: M1974
Przycisk
Rodzaj potrawy
Wielkość porcji
Napoje
Kawa, mleko,
herbata, woda
Czas odstania Zalecenia
150 ml (1 filiżanka)
300 ml (2 filiżanki)
450 ml (3 filiżanki)
600 ml (4 filiżanki)
1−2 min
Wlej płyn do ceramicznych filiżanek lub kubków
i umieść: jeden kubek na środku szklanego
talerza, dwa kubki naprzeciw siebie, trzy lub
cztery kubki symetrycznie w pobliżu krawędzi
talerza szklanego. Pozostaw je w kuchence na
czas odstania. Dokładnie wymieszaj przed i po
odstaniu i ostrożnie wyjmuj z kuchenki. (Patrz
instrukcje bezpieczeństwa dotyczące płynów).
Model: M1914
Przycisk
Rodzaj potrawy
Wielkość porcji
Czas gotowania
Czas odstania
Napoje
150 ml
1 min
1−2 min
Zupa/Sos
200−250 ml
2 min 50 s
2−3 min
Świeże warzywa
300−350 g
5 min 30 s
3 min
21
m1974.pm6
21
99-09-29, 10:40
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (M1974)
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie.
➢
Stosuj tylko naczynia, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego
i zamknij drzwi.
1
Naciśnij przycisk Auto .
Rezultat:
Wyświetli się następująca informacja:
2
Ustal wagę żywności za pomocą pokrętła nastawczego.
3 Naciśnij przycisk .
Rezultat:
Rozmrażanie rozpoczęte.
Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym połowę czasu
rozmrażania dla przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności.
Ponownie naciśnij przycisk
aby zakończyć rozmrażanie.
➢
Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz funkcję
gotowanie/rozmrażanie w trybie microwave z poziomem mocy 180W.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Gotowanie/Odgrzewanie” na
stronie 16 niniejszej instrukcji.
Rozmrażanie żywności (M1914)
Funkcja pozwala na rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego
i zamknij drzwi.
1
Ustaw pokrętło COOKING POWER CONTROL w pozycji
2
Pokrętłem TIMER ustaw pożądany czas rozmrażania.
Rezultat:
Rozmrażanie rozpoczęte.
22
m1974.pm6
22
99-09-29, 10:40
.
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (M1974)
Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów, wartości, czasów odstania
i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.
Usuń opakowanie z zamrożonej żywności. Umieść mięso, drób lub ryby na
talerzu obrotowym.
Kod Rodzaj żywności Wielkość porcji Czas odstania Zalecenia
1
Mięso
0,2−2 kg
20−60 min
Osłoń krawędzie aluminiową folią. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć
mięso. Ten program bardzo dobrze
nadaje się do rozmrażania wołowiny,
wieprzowiny, steków, bitek wieprzowych
lub mięsa mielonego.
2
Drób
0,2−2 kg
20−60 min
Skrzydełka i udka osłoń folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć mięso. Korzystając z tego
programu możesz rozmrażać kurczaki
całe i porcjowane.
3
Ryby
0,2−2 kg
20−50 min
Ryby osłoń folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć
ryby. Przy pomocy tego programu
możesz z bardzo dobrym skutkiem
rozmrażać ryby w całości jak i filety.
23
m1974.pm6
23
99-09-29, 10:40
Funkcja wentylacji komory (M1974)
Funkcja ta służy do usuwania zapachów po gotowaniu silnie lub nieprzyjemnie
pachnących produktów lub usuwania nadmiernie powstałego dymu podczas
gotowania.
Najpierw oczyść wnętrze kuchenki.
1
➢
Naciśnij przycisk funkcji wentylacji komory
, po zakończeniu
pracy kuchenka wyda cztery sygnały dźwiękowe.
Praca funkcji wentylacji komory została zaprogramowana standardowo
na czas 5 minut.
Można ją wydłużyć o dodatkowy czas 30 sekund przez każdorazowe
naciśnięcie przycisku +30s.
Maksymalny czas pracy funkcji wynosi 15 minut.
Ręczne wyłączanie funkcji talerza obrotowego
Przycisk (
) włączania i wyłączania talerza obrotowego pozwala na użycie
dużych naczyń, które zajmują dużo miejsca w komorze i blokują możliwość
obracania talerza (tylko w trybie gotowania ręcznego).
Rezultaty będą mniej satysfakcjonujące ze względu na nierówne
rozgrzanie gotowanej żywności.
Zalecane jest obracanie ręczne naczynia w trakcie gotowania
Uwaga ! Nigdy nie używaj talerza obrotowego bez żywności
umieszczonej w komorze kuchenki.
Powód:
Może to spowodować zapalenie się i zniszczenie kuchenki.
☛
☛
Model: M1974
➢
1
Naciśnij przycisk (
) wyłączania talerza obrotowego.
Rezultat: Talerz nie obraca się.
2
Aby włączyć obracanie talerza z powrotem, należy ponownie
nacisnąć przycisk (
).
Rezultat: Talerz obraca się.
• Nie używaj przycisku ( ) wyłączania talerza obrotowego podczas
gotowania.
• Obracanie się talerza sygnalizuje podświetlenie przycisku „ON”.
Model: M1914
1
➢
Naciśnij przycisk ( ) wyłączania talerza obrotowego.
Rezultat: Jeżeli przycisk nie jest wciśnięty, talerz obraca się.
Jeżeli przycisk jest wciśnięty, talerz nie obraca się.
Nie używaj przycisku (
gotowania.
) wyłączania talerza obrotowego podczas
24
m1974.pm6
24
99-09-29, 10:40
Wyłączanie sygnału dźwiękowego (M1974)
Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
1
Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat:
Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu
przycisków kuchenki.
2
Naciśnij równocześnie przyciski
i
aby ponownie włączyć
sygnał dźwiękowy.
Rezultat:
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.
Blokada kuchenki mikrofalowej (M1974)
Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcje zabezpieczającą przed
niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane (np. dzieci) w sposób
przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
1
Naciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat:
Żadne funkcje kuchenki nie mogą być uruchomione.
2
Naciśnij równocześnie przyciski
i
ponownie.
Rezultat:
Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
25
m1974.pm6
25
99-09-29, 10:40
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie
docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez stosowane
naczynia.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz
się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki
na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie
✓✗
Folia aluminiowa
Zalecenia
Może być stosowana w małych ilościach w celu
zabezpieczenia niektórych fragmentów przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek
kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach mogą
wystąpić iskrzenia.
Naczynia porcelanowe i gliniane
✓
✓
Tekturowe półmiski jednorazowego użytku
✓
Mrożonki są czasem pakowane do takich półmisków.
✓
✗
✗
Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie
może doprowadzić do stopienia poliestyrenu.
Mogą się zapalić.
Mogą spowodować iskrzenie.
Talerz do smażenia
Opakowania produktów gotowych do spożycia
(fast−food)
Kubki i pojemniki poliestyrenowe
Torebki papierowe
Papier z makulatury lub opaski metalowe
Naczynia szklane
Naczynia, w których potrawy są
przygotowywane w kuchni mikrofalowej a
następnie podawane na stół
Naczynia z cienkiego szkła
Papierowe
Talerze, kubki, serwetki i ręczniki
Papier z makulatury
Plastikowe
Pojemniki
Cienka, przezroczysta folia
Torebki do mrożonek
Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają
metalowych ozdób.
✓
Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów.
Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie
rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do
podgrzewania.
✗
✗
Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia
się ognia.
✓
✗
Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub
pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
✓
✓✗
✓
Papier woskowy lub tłuszczo odporny
Nadają się
✓
✓
✓
Porcelana, wyroby garncarskie emaliowane naczynia
gliniane itp. Są odpowiednie pod warunkiem, że nie są
zdobione metalem.
✓
Słoiki szklane
Metalowe
Półmiski
Opaski zaciskowe do torebek
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż 8 min
✗
Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą
ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej
temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w
żywności. Nie powinna dotykać żywności. Zachowaj
ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ
wydobywać się będzie spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można
żywność gotować gdy są one przeznaczone do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być
hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę
widelcem.
Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności
w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
Nie nadają się
26
m1974.pm6
26
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
MIKROFALE
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymana i pochłonięta przez zawartą w niej
wodę, tłuszcz i składniki cukrowe.
Mikrofale wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł
powodują tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego żywność.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie efektywnego oddziaływania na
żywność.
Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez
ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności; świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna,
fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi, półprodukty, musy owocowe mogą być
gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to
co na konwencjonalnej kuchni. Na przykład rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział
„specjalne przepisy” na str. 34).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary
wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów:
ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wydostanie się z
gotowanej w kuchence żywności.
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki
czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw
do odstania pod przykryciem.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
Szpinak
300 g
600 W
10 − 11
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Brokuły
300 g
600 W
9 − 10
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Groszek zielony
300 g
600 W
8−9
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Zielona fasola
300 g
600 W
8 1/2 − 9 1/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Mieszanka warzywna
(marchew/groszek/
kukurydza)
300 g
600 W
8−9
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Mieszanka warzywna
(chińska)
300 g
600 W
9 − 10
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
27
m1974.pm6
27
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30−45 ml zimnej wody (2−3 łyżki stołowe)
na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod
przykryciem przez minimalnie krótki czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do
odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe części. Im mniejsze, tym szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (1000W).
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
Brokuły
250 g
500 g
4 − 4 1/2
7 1/2−8
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Brukselka
250 g
6−61/2
3
Dodaj 60−75 ml (5−6 łyż.
stołowych) wody.
Marchew
250 g
4 1/2−5
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250 g
500 g
5−5 1/2
8−8 1/2
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250 g
4−4 1/2
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 łyż.) wody lub masła. Gotuj aż
zmięknie.
Bakłażany
250 g
3−3 1/2
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż.)
Pory
250 g
4−4 1/2
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125 g
250 g
1 1/2−2
2 1/2 − 3
3
Przygotuj małe lub pokrojone. Nie
dodawaj wody. Skrop sokiem z
cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz
przed podaniem.
Cebula
250 g
4 1/2−5
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż.) wody.
Papryka
250 g
4−4 1/2
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250 g
500 g
41/2−51/2
7 1/2−8 1/2
3
Zważ obrane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250 g
5−5 1/2
3
Potnij w drobną kostkę.
28
m1974.pm6
28
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką – ryż dwukrotnie zwiększa objętość
podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło.
Pamiętaj: ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do gotowania.
Makaron: Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli
i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania
i dokładnie odsącz przed podaniem.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
Ryż biały
(paraboliczny)
250 g
375 g
1000 W
14 − 15
16 1/2 − 17 1/2
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Dodaj 750 ml zimnej wody.
Ryż brązowy
(paraboliczny)
250 g
375 g
1000 W
19 − 20
21 − 22
5 − 10
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Dodaj 750 ml zimnej wody.
Ryż mieszany
(biały + dziki)
250 g
375 g
1000 W
15 − 16
17 1/2 − 18 1/2
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Dodaj 750 ml zimnej wody.
Mieszanka
(ryż + ziarno)
250 g
375 g
1000 W
16 − 17
20 − 21
5 − 10
Dodaj 400 ml zimnej wody.
Dodaj 550 ml zimnej wody.
Makaron
250 g
500 g
1000 W
10 − 11
12 − 14
5
Dodaj 1000 ml gorącej wody.
Dodaj 2000 ml gorącej wody.
Przewodnik gotowania świeżych ryb
Skorzystaj z poziomów mocy i czasów gotowania zamieszczonych w poniższej tabeli.
Rodzaj
żywności
Filety rybne
Ryby całe
Porcja
Moc
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
200 g
400 g
600 W
3 1/2 − 4 1/2
6−7
3−5
Umyj w zimnej wodzie, skrop
sokiem z cytryny i ułóż na płaskim
talerzu żaroodpornym. Przykryj
folią do kuchenek. Odstaw na 3−5
minut po gotowaniu.
350 g (1)
700 g (2)
600 W
4 1/2 − 5 1/2
8 − 10
3−5
Umyj w zimnej wodzie, skrop
sokiem z cytryny i ułóż w owalnym
naczyniu żaroodpornym.
(2 ryby: głowa obok ogona).
Przykryj folia do gotowania na czas
gotowania i odstania. Odstaw po
gotowaniu na 3−5 minut.
29
m1974.pm6
29
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
ODGRZEWANIE
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia
gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Czasy
uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18˚− +20˚C lub schłodzonej w lodówce żywności
+5˚− +7˚C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa − może dojść do przypalenia, wysuszenia zewnętrznych
części zanim środek uzyska odpowiednia do podania temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji
jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie
W zależności od rodzaju żywności należy stosować różną moc kuchenki.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Lepiej jest w większości
używać mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa jest delikatna, w dużych ilościach czy
lepiej jest ją podgrzać szybko.
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub
wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas
odstania. Zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka.
Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecane jest ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne −
dodanie jeszcze.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie, może być pomocne przy następnych
próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby oddało temperaturę do otoczenia.
Zalecany czas odstania wynosi 2 − 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział „Instrukcje
bezpieczeństwa”.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Pokarmy stałe: Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywką. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2−3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź
temperaturę: między 30˚− 40˚C.
Mleko: Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w
butelce ze smoczkiem, gdyż może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem
jak i przed podaniem ! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.
Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37˚C.
Zapamiętaj
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy
kuchenki.
30
m1974.pm6
30
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
Podgrzewanie płynów i pokarmów stałych
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
Napoje
(kawa, herbata, woda)
150 ml
300 ml
450 ml
600 ml
1000 W
1 − 1 1/2
1 1/2 −2
2 1/2 − 3
3 1/2 − 4
1−2
Wlej do filiżanek i ustaw na talerzu
bez przykrycia: 1 na środku. 2
naprzeciw siebie, 3 na obwodzie
talerza. Pozostaw do odstania w
kuchence i dokładnie zamieszaj.
Zupa
(schłodzona)
350 g
450 g
550 g
1000 W
3−4
3 1/2 − 4 1/2
4−5
2−3
Wlej do ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz
(schłodzony)
350 g
600 W
4 1/2 − 5 1/2
2−3
Nałóż gulasz do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikową
pokrywką. Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Makaron
(schłodzony)
350 g
600 W
3 1/2 − 4 1/2
3
Nałóż spaghetti (lub inny makaron
jajeczny) na płaski, ceramiczny
talerz. Przykryj folią do kuchenek.
Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
4−5
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza makaron
(ravioli, tortellini). Przykryj
pokrywką plastikową. Mieszaj od
czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Danie na talerzu
(schłodzone)
350 g
450 g
550 g
600 W
4 1/2 − 5 1/2
5 1/2 − 6 1/2
6 1/2 − 7 1/2
3
2−3 składniki dania umieść na
talerzu ceramicznym. Przykryj folią
do kuchenek.
31
m1974.pm6
31
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
Makaron
(zamrożony)
400 g
600 W
15 − 17
3
Włóż zamrożony makaron do
płaskiego naczynia
żaroodpornego. Przykryj
plastikową pokrywką. Zamieszaj
od czasu do czasu w trakcie
i podgrzaniu.
Kawałki mięsa w sosie
(zamrożone)
450 g
600 W
14 − 16
3
Włóż zamrożoną potrawę
płaskiego naczynia szklanego
z pokrywką. Zamieszaj od czasu
do czasu w trakcie i po podgrzaniu.
Zupa
(zamrożone)
500 g
850 W
12 −14
3
Włóż zamrożoną zupę do
odpowiedniego naczynia
żaroodpornego z pokrywką.
Podgrzewaj pod przykryciem.
Zamieszaj od czasu do czasu
w trakcie i po podgrzaniu.
Ciasta drożdżowe
(zamrożone)
150 g
300 g
600 W
2−3
3−4
3
Włóż 2−4 kawałków zamrożonego
ciasta do dużej, szklanej,
żaroodpornej miski z pokrywką.
Nasącz górne części wodą. Gotuj
pod przykryciem.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
Zalecenia
Pokarm stały
(warzywa + mięso)
190 g
600 W
30 s
2−3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2−3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Owsianka
(ziarno + mleko + owoce)
190 g
600 w
20 s
2−3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2−3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Mleko niemowlęce
100 ml
200 ml
300 W
30 − 40 s
1 min 10 s
− 1 min 20 s
2−3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj
i wstrząśnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrząśnij przed odstaniem jak
i przed podaniem. Zawsze
starannie sprawdź temperaturę
przed podaniem mleka dziecku.
32
m1974.pm6
32
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
ROZMRAŻANIE
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie
i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku
niespodziewanych gości.
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie
metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po
rozmrożeniu płynu.
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie
czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się
ciepłe.
Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je
małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.
Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym
rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny
do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej
poniżej.
Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie, a małe kawałki szybciej
niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania
żywności.
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około −18˚ do −20˚C skorzystaj
z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie
rozmrażania (180 W).
Rodzaj
żywności
Mięso
Kotlety wołowe
Steki wieprzowe
Drób
Porcjowany kurczak
Cały kurczak
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki (po 50 g szt.)
Tostowy/Sandwich
Porcja
Czas
(w min)
Czas odstania
(w min)
200 g
400 g
7 1/2 − 8 1/2
14 − 16
5 − 20
250 g
8 1/2 − 9 1/2
500 g (2 kawałki)
17 − 18
900 g
28 − 30
200 g (2 filety)
400 g (4 filety)
7−8
14 − 15
5 − 20
250 g
8−9
5 − 15
2 szt.
4 szt.
1 1/2 − 2
3 − 3 1/2
5 − 10
250 g
6 − 6 1/2
15 − 60
Zalecenia
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.Cieńsze końce
owiń folią aluminiową.Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu!
Po pierwsze, włóż kawałki kurczaka
skórą do dołu, a całego kurczaka
piersią do dołu na płaskim,
ceramicznym talerzu. Cieńsze końce
jak skrzydełka owiń folią
aluminiową.Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Połóż ryby na płaskim, ceramicznym
talerzu. Ułóż cieńsze końce pod
grubsze. Cieńsze końce owiń folią
aluminiową. Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Rozłóż owoce na płaskim, szklanym
naczyniu (o dużej średnicy).
Rozłóż bułki naokoło talerza lub chleb
na papierze kuchennym i połóż na
talerzu obrotowym. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu !
33
m1974.pm6
33
99-09-29, 10:40
Książka kucharska
WSKAZÓWKI SPECJALNE
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj
przez 30−40 sekund z mocą 1000 W, aż masło się rozpuści.
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3−5 minut, z mocą
450 W aż do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania !
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20−30 sekund z mocą
300 W, aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osuszoną włóż do małej,
żaroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 1000 W przez 3 1/2 do 4 1/2 minuty aż lukier/
polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem dodaj
300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10− 12 minut
z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej
bezpośrednio do małych słoików twist−off, połóż je na zakrętkach i odczekaj przez
5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj
odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 1/2 do
7 1/2 minuty z mocą 1000 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3 1/2 − 4 1/2 minutowego podgrzewania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez
2 − 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
34
m1974.pm6
34
99-09-29, 10:40
Czyszczenie kuchenki
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
☛
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
1.
Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie
z mydłem, opłucz i osusz.
2.
Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy
namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3.
Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów,
umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym
i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4.
Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
➢
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki
drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich
cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
35
m1974.pm6
35
99-09-29, 10:40
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować
kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:
Są złamane zawiasy drzwiowe.
Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego
autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
➢
➢
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące
czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód:
Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze
części kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach zarobkowych.
36
m1974.pm6
36
99-09-29, 10:40
Dane techniczne
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zarówno dane
techniczne jak i instrukcja obsługi mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia.
ModelA
M1974/M1914
Źródło zasilaniaA
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofaleg
1400 W
Moc wyjściowa mikrofalA
100 W / 1000 W (IEC−705)
Częstotliwość pracyA
2450 MHz
MagnetronA
OM75P(31)
Wymiary (szer × wys × głęb)
Zewnętrzneg
Komoryg
517 × 297 × 399 mm
336 × 241 × 349 mm
Objętość komoryA
28 l
Waga nettoA
ok. 16 kg
37
m1974.pm6
37
99-09-29, 10:40
DE68−00706A
URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Ochota Office Park
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
m1974.pm6
40
99-09-29, 10:40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement