Yleiselektroniikka | Janus HD | Miljö- rörelsen tror på it - Computer Sweden

OPINION
NYHETER
TEKNIK
AFFÄRSFOKUS
”Vi ger PTS ytterligare
ett verktyg” Åsa Torstensson, sid 2
Teliasonera allt
närmare delning sid 5
Viktigt hålla
koden ren sid 21
Google bjuder på
extravagans sid 22–23
1983
2008
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
NR 31
SVERIGES IT-TIDNING
Frekvenser
för miljarder
Rekordstort intresse för PTS auktion
Den 14 april auktionerar PTS ut ytterligare mobilfrekvenser. Frekvenserna är attraktiva för mobiloperatörerna när de ska vidareutveckla tjänsterna
för mobilt bredband.
Liknande auktioner har redan genomförts i USA
och om intresset är lika stort här blir statens intäkter nästan 6 miljarder kronor. De flesta experter
spår att intäkterna landar på drygt en miljard. sid 4–5
Kraftigt prisfall
på bärbart
I dag är det genomsnittliga
priset för en bärbar dator
8 000 kronor. Det är 2 000
kronor lärge än för ett år
sedan. Bedömare tror att
priset sjunker med ytterligare 15 procent på två
månaders sikt. Orsaken är
den låga dollarkursen. sid 5
Chefskarusellen
på Dell fortsätter
Vd:n på Dells svenska säljbolag slutar. De här gången
heter den avgående chefen
Henrik Wetterdahl. Han
är den tredje som slutar på
drygt ett år.
sid 6
Miljörörelsen
tror på it
Om it används för
att optimera logistik
och elförbrukning
eller för att minska
affärsresandet kan
det utsläppet av koldioxid minska med
30 procent i världen.
Det slår Världsnaturfonden fast i en
rapport där Teliasonera framhålls som
ett föredöme när
det gäller att minska
sid 14–15
utsläppen.
DOLLARRAS. Den svaga
dollarkursen leder till att
bärbara datorer blir billigare.
Windowsmobiler
stöder Flash
Microsoft har licensierat
Flash Lite från Adobe. Det
innebär att man ska kunna
se rörligt Flashmaterial
i mobiltelefoner som har
Internet Explorer Mobile
som webbläsare. sid 14–15
Brygga mellan
Windows och Mac
Novell släpper en skarp version av utvecklingsmiljön
Monodevelop. Det innebär att det blir enklare för
utvecklare att flytta Dotnetapplikationer skapade med
Visual Studio från Windows
till Linux och Mac.
sid 16
COMPUTERSWEDEN.SE
> Nästa papperstidning
kommer onsdagen den
26 mars. Nyheter hela
påskhelgen på webben.
IT MINSKAR UTSLÄPPEN. Dennis Pamlin, klimatexpert på Världsnaturfonden, anser att det går att reducera koldioxidFOTO: SCANPIX
utsläppen radikalt om företag och myndigheter lär sig använda modern informationsteknik.
Vad skjuter du upp när du inte har tid?
Ge oss fem minuter så ger vi
dig ett nytt sätt att arbeta
Läs mer på www.projektplatsen.se eller ring oss 08-586 302 75
Information från Jusek
10
Information från Dataföreningen 42–43
ÅRGÅNG 26 PRIS: 19 KR
MTD returer.se
2 OPINION
SIGNERAT
Johan Hallsenius är
chefredaktör på Computer Sweden
johan.hallsenius@idg.se.
Vi har ingen
dold agenda
INTE SÅ SÄLLAN händer det att vi på CS
redaktion anklagas för att ha dolda agendor.
Windowsanhängare ser i CS redaktion ett
fäste för Linuxanhängare.
Open sourcelägret kritiserar oss för att
ensidigt torgföra Bill Gates och Steve Ballmers budskap.
Teliamedarbetare tror sig veta att vi
är lierade med Tele2. Djupt övertygade
Applefans ser CS som den stora pc-lobbyns
förlängda arm och vice versa.
Några affärssystemsleverantörer tycker
sig se ett att vi konsekvent ignorerar dem
och bara bryr oss om deras konkurrenter.
IBLAND ÄR FILDELARNAS högljudda kör djupt
upprörd över något vi skrivit och skäller
oss för att vara mutade av den amerikanska
musikindustrin. Nästa dag är det Antipiratbyrån som är uppbragt.
För en tid sedan blev vi av en tv-kanalsdirektör anklagade för att gå teleoperatörernas ärenden i frågan om hur det frekvensutrymme ska fördelas som blev ledigt
när de analoga tv-signalerna släktes.
Skälet skulle vara att
operatörerna annonserar
”Som
hos oss.
redaktion
är vi
i total
avsaknad
av någon
gemensam
religiös
övertygelse”
DE SOM ANKLAGAR oss tror
sig se mönster, anar konspirationer. Och de själva
tillhör undantagslöst den
förfördelade parten.
Jag har aldrig varit
med om att någon läsare
ansett vår bevakning
vara ensidigt positiv i
förhållande till dennes
hjärtefråga.
Låt mig klargöra
följande:
Som redaktion har vi
aldrig någon dold agenda. Computer Swedens
redaktionella hållning i
olika frågor är vi tydliga med. Den kommer
till uttryck i ledarspalten här intill.
SKRIBENTER, redaktörer, krönikörer och
debattörer kan som individer ha åsikter om
allt mellan himmel och jord i CS spalter på
papper och på webben.
Dessa åsikter kommer alltid till uttryck
i tydligt signerade kommentarer och analyser.
Som redaktion är vi i total avsaknad av
någon gemensam religiös övertygelse.
Icke desto mindre vill jag tillönska en
riktigt trevlig påsk!
Läget allvarligt
LEDARE
”Bolånekrisen får
effekt på
efterfrågan
i snart
sagt alla
branscher”
HITTILLS HAR CS och många experter förfäktat uppfattningen att bolånekrisen
i USA får begränsade effekter här hemma. Visst har nästan alla ledande makroanalytiker skruvat ned sina tillväxtprognoner det senaste halvåret, men de
har varit måttfulla. Ingen kris, bara en
vikande tillväxttakt från hög nivå.
Men nu finns skäl att ompröva den
uppfattningen. Det som hänt de senaste
dygnen är illavarslande. Investmentbanken Bear Stearns kollaps under helgen
och den amerikanska centralbankens
brådstörtade räddningsinsats påverkar
affärsklimatet i Sverige negativt.
BEARS STEARNS DROG MED sig förtroendet
för hela det finansiella systemet i fallet,
och det tar lång tid att återupprätta.
Centralbanken FEDs räddningsaktion,
med en kraftig sänkning av styrräntan
och utlåning på generösa villkor till
banksektorn, tolkades inte av marknaden som ett ”faran över” utan som en
kraftig krissignal.
Nu väntar en period då fastighetsbubblor på båda sidor av Atlanten pyser
DEBATT
”Den lille clownen”
THE PIRAT BAYS PETER SUNDE HÄRSKNAR TILL I EN WEBB-TVINTERVJU NÄR KAMMARÅKLAGARE HÅKAN ROSWALLS NAMN KOMMER PÅ TAL. ROSWALL ÅTALADE NYLIGEN SUNDE OCH TRE ANDRA
PIRAT BAY-ANSVARIGA FÖR BROTT MOT UPPHOVSRÄTTEN
ut och skapar djupa hål i bankernas
balansräkningar.
Ett sviktande förtroende för bankerna
och för det finansiella systemet leder
obönhörligt till avkylning. Aptiten på
risk minskar, vilket redan återspeglat
sig i kraftigt sjunkande börskurser och
stigande priser, på traditionellt ”säkra”
investeringar som guld och råvaror.
FEDS RÄNTESÄNKNING späder på dollarraset mot kronan och euron. De svenska
exportmaskinerna kommer att få allt
tuffare konkurrens från amerikanska
aktörer.
Samtidigt intensifierar de asiatiska
exportländerna, med Kina i täten, sina
försäljningsansträngningar i Europa där
de får bättre betalt än i USA.
För företag här hemma som hittills
inte känt av någon konjunkturavmattning finns skäl att höja uppmärksamheten. Bolånekrisen får effekt på
efterfrågan i snart sagt alla branscher,
även om omfattningen än så länge är
osäker. Ett tämligen gott affärsklimat
kan snabbt bytas i sin motsats.
4,2 miljoner kontokortsnummer är stulna
i USA. Men alla är inte
oroliga över stulna
kontonummer. Så här
skriver signaruren
”Yesiree” på
computersweden.se.
”Just därför använder
jag alltid virtuella
e-kort vid internetköp.
Jag litar inte på handelsplatserna.
E-kort gäller till
exempel enbart en viss
tid (en månad) och för
en viss summa och kan
inte övertrasseras. Det
känns bra.”
WEBB
Var med i debatten:
computersweden.se
Debattredaktör: Kenneth Bäckström, 08-453 62 03, csdebatt@idg.se
Bättre, billigare bredband
Sverige ligger långt framme när det gäller
människors tillgång till och användning
av it. Men vi kan bli världens främsta
it-nation, ett land där hela befolkningen
har nytta och glädje av it i sin vardag.
ÅSA TORSTENSSON infrastrukturminister
It måste sättas i sitt sammanhang för att bli användbart.
Därför arbetar jag för att it ska
integreras i regeringens olika
initiativ som en hävstång för
att förbättra och förenkla för
människor.
Ett viktigt område är
bredband. Regeringen vill
skapa möjligheter att utveckla
marknaden för bredbandsabonnemang. Det skulle ge fler
människor ett bättre och större
urval av bredbandstjänster.
Det driver även utvecklingen
mot fler och mer avancerade
e-tjänster. Vi arbetar med flera
åtgärder för att utveckla bredbandsmarknaden.
NYLIGEN TOG REGERINGEN beslutet
CITATET
WEBBFORUM
att skapa utrymme för flera
bredbandstjänster i det tidigare
analoga tv-nätet som komplement till befintliga 3g-nät. Vi
har också tillsatt en särskild
utredning som ska utvärdera
det bredbandsstöd som funnits
sedan 2000. Utredaren ska
föreslå vilka statliga åtgärder
som är motiverade när det
gäller bredbandsutbyggnad. En
annan utredning har till uppgift att ta fram ett förslag till
mål för användares tillgänglighet till mobil och annan trådlös
kommunikation i landet.
BREDBANDSMARKNADEN i Sve-
rige kan fungera bättre. Den
dominerande operatören har
ett informationsövertag mot
övriga operatörer som också
saknar insyn i den dominerande operatörens nätverksamhet.
En sådan konkurrenssituation kan leda till en hämmad
utveckling på marknaden till
men för konsumenterna och
kan hota Sveriges roll som en
framstående it-nation.
Regeringen lämnade därför
i går över propositionen ”Funktionell separation för bättre
bredbandskonkurrens” till
riksdagen. Propositionen inne-
BILLIGARE BREDBAND. ”När konkurrensen förbättras gynnas inte bara
utbudet av nya tjänster utan den ger också upphov till rimliga priser för
bredbandstjänster”, skriver infrastrukturministern.
FOTO: PÄR RITTSEL
bär att Post- och telestyrelsen
kan ställa krav på en dominerande teleoperatör att separera
det fysiska kopparnätet från
operatörsverksamheten i en
separat juridisk enhet.
FÖR ATT KUNNA TA ett sådant
beslut krävs det att myndigheten har tömt ut andra åtgärder
enligt lagen om elektronisk
kommunikation. Genom en
sådan så kallad funktionell
separation vill regeringen säkra
att alla operatörer får möjlighet
att agera på lika villkor och att
alla operatörer får lika insyn i
den dominerande operatörens
nätverksamhet.
När konkurrensen förbättras gynnas inte bara utbudet
av nya tjänster utan ger också
upphov till rimliga priser för
bredbandstjänster för konsumenterna.
Det blir också smidigare för
konsumenterna att byta bredbandsoperatör.
VI HAR BESLUTAT OM en rad åtgärder för att utveckla bredbandsmarknaden och för att förbättra konkurrensen på nuvarande
bredbandsmarknad. Nu ger vi
PTS ytterligare ett verktyg för
att öka konkurrensen.
Allt för att sätta konsumenten i centrum.
Här får du it-nyheter varje dag: computersweden.se
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
Det finns 30 000 anledningar att anlita oss.
Eftersom det kan vara svårt att välja
gör vi det jobbet också.
Nordens ledande konsultmäklare.
Som Nordens ledande konsultmäklare har vi 30 000 konsulter i nätverket
inom de flesta specialistområden: IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med vår unika matchningsmetod tar vi snabbt fram rätt
kompetens till rätt pris. Vill du veta mer? Kontakta oss på www.ework.se
eller ring 08-506 055 00 så hjälper vi dig.
4
NYHETER
Redaktör: Håkan Ogelid
hakan.ogelid@idg.se
08-453 62 16
Måste spärra nummer
Nokias mobil-tv får stöd av EU
Norskt mobilt bredband i Sverige
Regeringen ändrar lagen så att teleoperatörerna
tvingas införa två spärrtjänster. En ska göra det
möjligt för abonnenter att spärra sitt abonnemang
mot uppringning av vissa nummer och samtal. Den
andra ska möjliggöra att en anslutning spärras när
samtalskostnaderna når en bestämd gräns.
EU-kommissionen gav på måndagen sitt officiella
stöd för dvb-h, den mobil-tv-standard som backas
av Nokia. Dvb-h finns nu på EUs lista över standarder, vilket ställer krav på medlemsländerna att
främja denna teknik framför andra. Flera EU-länder har motsatt sig att göra dvb-h till standard.
Norska företaget Iband vann PTS auktion
om ett tillstånd i 1 900–1 905 MHz-bandet. Iband är tidigare verksamt i Oslo och
erbjuder mobilt bredband med tekniken
iburst, eller hc-sdma, som medger hastigheter på upp till 1 Mbit/s.
Miljardklirr i statens
PTS frekvensauktion väntas dra in stora pengar
MOBILT Räkna med ett tillskott i statskassan
när de nya 3g-auktionerna kör igång om ett par
veckor. Ligger budviljan i nivå med motsvarande frekvensauktioner i USA kan det handla om
extraintäkter kring fem miljarder kronor. Det
visar CS kartläggning.
TOMAS ZIRN tomas.zirn@idg.se
Det råder ingen tvekan om
att PTS frekvensauktion i
mitten av april kan bli avgörande för de svenska 3g-operatörernas möjligheter att
i framtiden erbjuda supersnabbt mobilt bredband, lte
eller super-3g.
Telenorchefen
Johan
Lindgren kallade nyligen
den stundande licensauktionen för årets viktigaste
affärshändelse.
Redan i utgångsläget finns
det gott om faktorer som
pekar mot att prisnivåerna
i budgivningen kan skruvas
upp rejält. För 3g-operatörerna finns det en högst reell
risk att bli utan ytterligare
frekvensutrymme om de inte
höjer budnivåerna.
frekvensutrymmet som ska säljas
till tre rikstäckande licenser
för 3g. Samtidigt blandar sig
ett ännu okänt antal aktörer
som vill satsa på wimax sannolikt i budgivningen.
Dessutom finns en stark
drivkraft för Teliasonera att
skaffa sig eget frekvensutrymme för snabba mobila
GROVT RÄKNAT RÄCKER
datatjänster vid sidan av 3gnätet som ägs tillsammans
med Tele2.
Det rikstäckande frekvensutrymmet i 2,6 GHzbandet som nu ska gå under
klubban är till och med större än det radioutrymme PTS
ursprungligen delade ut till
3g-operatörerna för drygt
åtta år sedan.
PTS HAR LAGT LOCKET PÅ inför
auktionen och berättar inte
ens vilka operatörer som
anmält sig. Syftet är att
minska risken för otillåtna
budkarteller.
I Sverige säljs 190 MHz
uppdelade i ett stort rikstäckande frekvensblock i
1,9 GHz-bandet, som lämpar sig bäst för wimax, och
14 små 2 x 5 MHz-block i 2,6
GHz-bandet.
Flera 3g-operatörer säger
i remissvar till PTS att de
egentligen behöver större
frekvensblock för att klara
kommande supersnabba
mobila bredbandstjänster.
Därför kommer de sannolikt
efter auktionen att försöka
pussla ihop de små frekvens-
LÅG PROFIL. Johan Mårtensson på PTS vill inte spekulera
i priset. ”Det är upp till
auktionsdeltagarna att
avgöra vad frekvensutrymmet är värt”, säger han.
FOTO: ROGER VIKSTRÖM
blocken till större block på
2 x 20 MHz.
PTS VILL INTE SPEKULERA i vad
frekvensutrymmet kan vara
värt. Johan Mårtensson,
chef för spektrummarknadsavdelningen, säger bara att
det handlar om ”ett sannolikt
ganska värdefullt spektrum”,
men aktar sig noga för att klä
resonemanget i siffror.
– Det är upp till auktionsdeltagarna att avgöra vad
frekvensutrymmet är värt,
säger han.
USA och Norge har redan
auktionerat ut licenser i
ungefär samma frekvensområde som i den planerade
PTS-auktionen.
Att marknadspriset på
frekvensutrymme för snabba
mobiltjänster är på väg upp
igen framgår tydligt av de
amerikanska auktionerna.
När teleregleringsmyndigheten FCC för ett och halvt
år sedan sålde frekvenser i
1,7–2,1 GHz-bandet betalade
operatörerna 3,1 miljoner
kronor per MHz och miljon
invånare.
Just nu pågår en annan
auktion av frekvenser längre
ner i radiospektrat där mobiloperatörernas bud är uppe
på dubbelt så hög nivå, kring
6,4 miljoner kronor per MHz
och miljon invånare.
I DEN NYLIGEN AVSLUTADE norska frekvensauktionen betalades bara en tiondel, 311 000
kronor per MHz och miljon
invånare. Här är dock antalet
3g-operatörer färre än i Sverige och antalet budgivare
var få.
3g-operatörena Telenor
och Netcom kunde lägga
bud med vetskapen om att
de löpte ganska liten risk att
bli utan licenser.
SUPER-3G
Long Term Evolution, lte,
även kallat super-3g, är
efterföljaren till dagens
turbo3-g teknik hspa. Lte
tillåter datahastigheter på
minst 100 Mbit/s i mobilnäten.
De första kommersiella
lanseringarna av lte väntas
komma inom cirka två år.
SÅ MYCKET GAV FREKVENSAUKTIONERNA
I Norge slutfördes nyligen
en auktion där 190 MHz i 2,6
GHz-bandet såldes till mobiloperatörer för 278 miljoner
kronor.
Det motsvarar 311 000
kronor per MHz och miljon
invånare.
Samma prisnivå i PTS auktion skulle generera en intäkt
på 538 miljoner kronor.
I USA slutfördes hösten 2006
en auktion där totalt 90 MHz
i 2,1 och 1,7 GHz-bandet
såldes för 84,7 miljarder
kronor.
Det motsvarar 3,1 miljoner
kronor per MHz och miljon
invånare.
Samma prisnivå i PTS auktion skulle generera en intäkt
på 5,4 miljarder kronor.
I USA slutförs inom kort en
auktion där totalt 62 MHz i
700 MHz-bandet säljs för runt
120 miljarder dollar. Det motsvarar 6,4 miljoner kronor
per MHz och miljon invånare.
I Tyskland och Storbritannien
betalade betalade mobiloperatörerna i de i dag illa beryktade 3g-auktionerna 2000
drygt 35 miljoner kronor per
MHz och miljon invånare.
Svenska 3g-operatörer fick
sina 3g-licenser 2000 genom
att utlova mest nätutbyggnad. Tre räknade med att
satsa närmare 37 miljarder
kronor på utbyggnaden. Telia,
som blev utan licens, ville
nöja sig med 6,8 miljarder.
ATTRAKTIVT UTRYMME. Det som orsakar det stora intresset för
frekvenserna som PTS nu ska auktionera ut är möjligheten att bygga ut
”Dyrare än i Norge men billigare än i USA”
MOBILT Det finns mycket
som talar för uppdrivna
priser i frekvensauktionen.
Men prisnivån kommer
ändå att landa närmare
den norska än den amerikanska, tror de experter
som CS talat med.
TOMAS ZIRN tomas.zirn@idg.se
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
– 3g-operatörernas behov av
det här frekvensutrymmet
är stort eftersom det finns
en nära kopplning till utrullningen av lte, säger Paul
Moonga, vd på mobilstrategikonsultföretaget Greenwich
Consultings Nordenkontor.
Han bedömer dock att
utgången av den svenska auk-
tionen kommer att ligga närmare de norska prisnivåerna
än de amerikanska.
MEN PAUL MOOGNA TROR samti-
digt på högre priser i Sverige
än i Norge. Framför allt på
grund av att fler 3g-aktörer
slåss om frekvenser i Sverige
samtidigt som det frekvens-
utrymme som ska säljas är
lika stort i båda länderna.
Han lyfter fram flera faktorer som kan driva upp nivån
på buden.
– Telia kan önska sig eget
frekvensutrymme. Det kan
också dyka upp flera wimaxaktörer som jokrar i auktionen. Det såg vi vissa exem-
pel på i Norge, säger Paul
Moonga.
LEIF-OLOF WALLIN, mobilanalytiker på Gartner, är inne på
samma linje.
– Jag tror att vi kommer
att hamna närmare de norska prisnivåerna än de amerikanska, säger han.
Den höga prisnivån i den
motsvarande amerikanska
frekvensauktionen förra
hösten har sina förklaringar,
anser han.
– Den auktionen ägde rum
i ett annat tidssammanhang
när hypen kring wimax var
betydligt större än nu, säger
Leif-Olof Wallin.
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
6,7
5
miljoner kronor fick Lars Nyberg i ersättning och förmåner under sitt första kvartal som Teliasoneras vd. Det
framgår av bolagets årsredovisning.
Vårdavtal klart
Nu slopas ”upp till”
Kina blockerar Youtube
I går tecknades avtalet mellan Sjukvårdsrådgivningen och Tietoenator om leverans
av den nationella patientöversikten. Avtalet
tecknas på fem år med en möjlighet till
förlängning på två år och är värt omkring
115 miljoner kronor.
Bredbandsbolaget lanserar en ny modell för
prissättning. I stället för en ”upp till”-hastighet kommer kunden få ett hastighetsintervall
med en garanterad lägsta hastighet. Första
tjänsten med den nya modellen är företagets vdsl2tjänst, som börjar rullas ut i slutet av mars.
Den kinesiska regimen har börjat
blockera både Youtube och Google
News sedan filmer och foton från
protesterna i Tibet har lagts upp av
anonyma användare. Det rapporterar
IDG News.
kassa
Dollarras pressar pc-priser
AFFÄRER & FÖRETAG
TRE KATEGORIER
Dollarraset innebär
ytterligare en skjuts neråt
för priserna på hårdvara.
Allra tydligast märks
prisraset på försäljningen
av bärbara datorer. En
bärbar dator är nästan
2 000 kronor billigare i dag
än för ett år sedan.
MATTIAS MALMQVIST
mattias.malmqvist@idg.se
Enligt analysföretaget GFK
Sverige kostade en bärbar
dator i snitt 8 035 kronor i
januari i år. Det ger ett prisras på nästan 19 procent jämfört med för ett år sedan då
snittdatorn gick loss på 9 896
kronor.
Samtidigt försvagas dollarn i förhållande till kronan.
Nu kostar en dollar runt sex
kronor, vilket är nästan en
krona billigare än vad det
var för ett år sedan. Jämfört
med snittkursen under 2007
är dollarn 10 procent svagare
i dag.
DAVID LARSSON, analytiker
på IT Research, tror att det
BILLIGARE. Den låga dollarkursen leder till att priser på framför allt
bärbara datorer väntas sjunka ytterligare.
rådande dollarraset på ett
par månaders sikt kan innebära att priserna på hårdvara
går ner med ytterligare 10–15
procent.
– Det finns ett par faktorer som ligger bakom prisraset på bärbara datorer och
dollareffekten är en sådan.
Dessutom sänks produkter i
pris efter en tid, som en följd
av skalfördelar – ju mer det
används desto billigare blir
det.
PRISNEDGÅNGEN PÅ bärbara
datorer är naturligtvis goda
nyheter för konsumenterna,
men pc-leverantörerna har
lättare att hålla sig för skratt.
Man skulle kunna tänka sig
att prisnedgången innebär
att volymerna ökar desto
mer. Men David Larsson tror
inte att dollarkriser resulterar i ökad försäljning.
– Nej, för med dollarkrisen följer en oro för världskonjunkturen och denna
innebär att konsumenterna
ändå håller igen i inköpen,
säger han.
– När det gäller mer avancerade bärbara datorer och
mobiltelefoner drivs marknaderna också mer av innovationer än av priset. Där är
nyttan viktigare än priset.
Det senaste året har försäljningsvolymerna för bär-
Analysföretaget GFK
mäter försäljningen i
det svenska återförsäljarledet, där kategorin ”system houses”,
systemintegratörer plus
postorder, är störst.
Näst störst är elektronikkedjorna och på tredje
plats datorbutikerna.
bara datorer ökat mycket
kraftigt. Enligt GFK såldes
i januari 2007 under 50 000
bärbara datorer genom det
svenska återförsäljarledet.
I januari i år såldes över
72 000 bärbara. Det innebär
en försäljningsökning med
nästan 50 procent.
YTTERLIGARE EN EFFEKT som
dollarkrisen medför är att
incitamenten för att handla
på amerikanska e-handelssajter ökar. Det kan både
gälla elektronik, men också
exempelvis musik som laddas ner från nätet och där
man betalar i dollar, hävdar
David Larsson.
Proposition om Teliadelning klar
SAMHÄLLE Regeringen
har nu lagt fram propositionen där PTS får makt att
tvinga fram en delning av
Teliasonera. Syftet är att
öka konkurrensen på
bredbandsmarknaden.
MARCUS JERRÄNG
marcus.jerrang@idg.se
mobilnäten så att de klarar mobilt bredband på 100 Mbit/s, så kallat LTE
FOTO: PÄR RITTSEL
eller super-3g.
Som väntat ger regeringen
nu Post- och telestyrelsen
makt att besluta om så kallad
funktionell separation.
PTS får använda sitt nya
verktyg om det visar sig att
den dominerande operatören på bredbandsmarknaden
– Teliasonera – trots andra
åtgärder från PTS fortfarande har ett omotiverat övertag över andra operatörer
och övriga operatörer inte
har tillräcklig insyn i den
dominerande operatörens
nätverksamhet.
Lagändringen träder i
kraft den 1 juli i år.
– Vi har beslutat om en
rad åtgärder för att utveckla
bredbandsmarknaden och
för att förbättra konkurrensen. Nu ger vi PTS ytterligare ett verktyg för att öka
konkurrensen, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson
– Syftet är att konsumenterna ska få större valfrihet av
bredbandstjänster och göra
bytet av bredbandsoperatör
smidigare. I förlängningen
bedömer vi att det också
leder till lägre priser på bredbandstjänster.
REGERINGENS FÖRSLAG innebär
att verksamheten som förvaltar, driver och tillhandahåller det så kallade kopparaccessnätet skiljs från övrig
verksamhet, främst försäljningsverksamheten, så att
alla aktörer ska ges tillgång
till kopparaccessnätet på lika
villkor. Teliasonera behåller
äganderätten till kopparaccessnätet.
Ett beslut om funktionell separation måste enligt
regeringen föregås av ”gedigen utredning och samråd
med marknaden”. Innan
beslut fattas av PTS måste
också EU-kommissionen
lämna sitt godkännande.
PTS kan också godta att
Teliasonera genomför en
separation frivilligt.
MARIANNE TRESCHOW, generaldirektör på PTS, är nöjd med
propositionen.
– Det är mycket positivt att
regeringen nu lämnar sitt förslag till riksdagen så att det
finns förutsättningar för en
lagändring vid halvårsskiftet. Det här är bra för konkurrensen på marknaden och för
de svenska
bredbandskonsumenterna. Det
finns sedan
länge stora
problem i
köp- och
Marianne
säljrelatioTreschow.
nen mellan
Teliasonera och de andra
operatörerna på bredbandsmarknaden, som är beroende
av tillgång till Teliasoneras
nät, säger Marianne Treschow i ett uttalande.
– Vi ser nu också fram
emot marknadsaktörernas
reaktion på slutresultatet av
regeringens arbete, det är
trots allt bredbandsoperatörerna som ska komma överens med Teliasonera.
> Läs även Grönt ljus för
tvångsdelning av Telia på
cstjanster.idg.se/d/302
VI PÅ PEAK-IT ÖNSKAR DIG EN GL AD PÅSK!
NU KAN DU NJUTA AV DIN VÄLFÖRTJÄNTA PÅSKLEDIGHET,
VÅRA KONSULTER SER TILL ATT DIN IT-AVDELNING
RULLAR PÅ SOM VANLIGT.
RING OSS PÅ 08-501 221 00
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
WWW.PEAK-IT.SE
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
6 NYHETER
BRANSCHNYTT
från it24.se
OP5 tog affären i hamn
Skandinaviens största
hamn, Göteborgs hamn,
väljer svenska OP5s produkter för att övervaka
sin it-infrastruktur.
– Vi är mycket glada
över att få ett så anrikt
och viktigt företag som Göteborgs hamn som kund,
säger Jan Josephson, affärsutvecklingschef på OP5.
Iphonekunder drömmen för operatörerna
Sex månader efter Apples lansering av mobiltelefonen
Iphone står det klart att kunderna är betydligt mer
aktiva än andra med att använda webbaserade tjänster,
enligt en undersökning från det amerikanska analysföretaget M:Metrics. Det resulterar i större dataintäkter
jämfört med kunder med andra mobiler.
Lars Paulsson blir nyckelfigur på Axis
Europa, Mellanöstern och Afrika blir allt
viktigare för Axis. Nu blir Lars Paulsson
(bilden) företagets första Emeachef.
– Lars är en erkänd expert i branschen och har internationell ledarerfarenhet, säger Bodil Sonesson Gallon,
global säljchef på Axis.
Carl Lamm delar ut halva bolaget
Carl Lamm har en ineffektiv kapitalstruktur med låg
nettoskuldsättning. Det anser styrelsen och föreslår en
rekapitalisering som skulle innebära att aktieägarna får
dela på 225 miljoner. Styrelsen föreslår en extra bolagsstämma den 7 april för att ge klartecken för uppdraget.
Knightec expanderar och värvar Eneachef
Det norrländska konsultföretaget Knightec expanderar kontoret i Stockholm
och värvar Nicklas Gustafson (bilden)
från Enea för att leda en konsultgrupp
inriktad på elektronik och mjukvara.
Örnsköldsviksföretaget har 200
anställda.
HP sponsrar Ericssons båtprojekt
Ericsson satsar stort på den kommande upplagan av
kappseglingstävlingen Volvo Ocean Race. Företaget
bygger två egna båtar och har nu fått klart med amerikanska HP som it-sponsor.
– Detta är ett projekt som stämmer väl med det som
HP står för – det är modigt, innovativt och utmanande,
säger Karin Eriksson på HP.
Resurs utkontrakterar till Datametrix
Resursgruppen lägger ut sin it-miljö till
Datametrix.
– Fördelarna med it på kran är att
kunden får ta del av den senaste tekniken samtidigt som de själva slipper
hantera den, säger Johan Hellström
(bilden), vd på Datametrix.
Resursgruppen består av bolagen IT-Resurs, Resurs
Bemanning och Resurs Care.
Finsk offensiv i
Efter Zpiderköpet tar Enfo sikte på grannlandets
AFFÄRER & FÖRETAG
Finska Enfo, som köpt
Semcons it-division Zpider,
ligger i startgroparna för
att bygga upp en outsourcingverksamhet i Sverige.
Den riktar in sig på små och
medelstora företag.
MATTIAS MALMQVIST
mattias.malmqvist@idg.se
På 1990-talet köpte finska Tieto
svenska Enator och bildade det
största it-bolaget i Sverige.
Nu köper ett annat av Finlands
största it-konsultbolag bolag i Sverige. Enfo, som omsätter 140 miljoner euro i Finland, har stängt affären där de köper teknikkonsulten
Semcons it-division Zpider Group.
DE TAR REDAN SIKTE på nästa svenska
bolag att förvärva – som ska vara
inriktat på outsourcing för små och
medelstora företag.
På det området har bolaget redan
en etablerad position hemma i Finland.
– I Finland siktar alla leverantörer på de stora företagen, men
då är det också svårt att skala ner,
vilket innebär att det finns mycket
utrymmen för oss hos de mindre
och medelstora företagen, berättar
vd:n Arto Herranen.
ETT FEMTE AFFÄRSOMRÅDE kan alltså komma nu med outsourcingen.
Sverigechefen Johan de Verdier
märker att det finns ett stort intresse.
– Vi har fått många förfrågningar från våra nuvarande kunder om
att starta outsourcingverksamhet
i Sverige och vi funderar på det.
Det är i så fall mest möjligt att vi
börjar med förvärv, konstaterar
han.
– De skillnaderna är ganska lätta
att ta sig förbi. Jämför med Ryssland, där kan man tala om kulturskillnader, säger Arto Herranen.
– Man kan också titta på de stora
affärer som varit mellan svenska
och finska företag: Teliasonera,
Stora Enso och Nordea. Har de
varit så problematiska?
I FEBRUARI STÄNGDE Enfo affären med
Semcon om Zpiderförvärvet.
När bolaget började satsa internationellt tog de först steget österut
till Ryssland och etablerade kontor
i Sankt Petersburg.
Därefter kom turen till Sverige,
där företaget vann budgivningen
om Semcons eftertraktade it-division.
I SÅ FALL SKULLE Enfo ge sig in på
samma område där leverantörer
som Telecomputing och Qbranch
verkar.
ENFO I SVERIGE
ZPIDER OMSATTE under 2007 325 mil-
joner kronor.
Bolaget består av fyra dotterbolag: Zipper, Zuite, Zystems och
Zingle. Som den klyftige läsaren
redan räknat har det varit en del
i affärsidén att alla bolag ska börja
på Z.
En annan del i affärsidén är att
bolaget ska alliera sig med den
ledande leverantören på varje
område och arbeta sig in på deras
Tredje offret
i vd-karusellen
> Läs även
”Enfo köper
Zpider Group”
på cstjanster.idg.
se/d/300
Khorsand blev inte äldre än fyra
månader i rollen som Sverige-vd
innan hon också slutade efter missnöje med en uppluckrad vd-roll.
Nu slutar Henrik Wetterdal.
– Det beror på att den vd-roll som
jag rekryterades till inte finns kvar
efter förra sommarens omorganisation. Jag sade upp mig självmant
redan i november.
BRANSCHNYTT Dells vd
i Sverige, Henrik Wetterdal, har
sagt upp sig. Han anser att hans
roll som vd försvunnit. På ett
drygt år har tre svenska
Dell-vd:ar slutat av samma skäl.
STEFAN BOHLIN stefan.bohlin@idg.se
Det började med att Michael
Jacobs, då chef för Dell i Norge och
Sverige, hoppade av hösten 2006.
Skälet var att hans jobb som vd
hade förändrats i en ny, europeisk
organisation. Efterträdaren Maria
lösningar. Således gäller Microsoft
för Zipper, SAP för Zuite, IBM för
Zystems och Zingle.
Det talas om kulturskillnader mellan svenska och finska företag, där
svenskarna strävar efter konsensus
och finländarna är mer pragmatiska.
Har ni märkt av det?
VD-TRIO. Jacobs,
Khorsand och
Wetterdal.
När uppdaterade du ditt CV senast?
Vi har cirka 500 lediga
IT-jobb på CSjobb.se
Se till att ditt CV uppdateras
kontinuerligt, så ökar chansen
att du får ett nytt jobb!
DET HAR RYKTATS att Dell behöver
en mer sälj- och marknadsinriktad vd och inte någon som Henrik
Wetterdal, som har en ekonomisk
bakgrund.
– Det är egentligen andra som ska
bedöma det. Kanske tittar man på
en sådan profil när bolaget nu ska
söka min efterträdare, säger han.
Ledande inom
portaler
Vi kan SharePoint 2007
systems
www.fishbonesystems.com
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
Zipper by Enfo levererar lösningar inom klientinfrastruktur.
Här är Microsoft Enfos viktigaste
partner.
Zystems by Enfo arbetar med
systemintegration. IBM Software
är den viktigaste partnern.
Zingle by Enfo verkar inom
identitet och åtkomsthantering
och lutar sig mot IBMs program
Tivoli.
Zuite by Enfo arbetar med affärssystem, framför allt SAP.
Konsulter
AFFÄRER & FÖRETAG
Från att ha varit ett utpräglat
utbildningsföretag bygger
Lexicon nu upp en parallell
organisation för franchising av
it-konsulter. Affärsidén är helt ny
och har redan resulterat i tio
kontor med ett hundratal
anställda runt om i landet.
STEFAN BOHLIN stefan.bohlin@idg.se
Lexicons affärsidé är enkel och
innebär att man erbjuder it-konsulttjänster till stora och medelstora företag i landet. Verksamheten ska bedrivas inom fem olika
områden; utveckling, integration/
erp, information, infrastruktur och
management.
– Vi hyr ut specialister till kunderna, allt från projektledare och
programmeringsspecialister till
systemutvecklare. Vi har också
byggt upp ett nätverk av underkonsulter när våra egna är slutsålda. Det finns i dag drygt 2 000
konsultbolag med mellan 5 och 29
anställda i den databasen, säger
Fredrik Jacobsson, vd på Lexicon
IT-konsult sedan september 2007.
I MODERBOLAGET Lexicon IT-konsult finns bara tre anställda, vd:n
Fredrik Jacobsson, en konsultchef
och en försäljningschef. Det är ute
bland franchisetagarna som de
anställda finns.
Fredrik Jacobsson har tidigare
jobbat som marknads- och försäljningschef inom flera WM-databolag, numera Logica. Han berättar
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
NYHETER 7
Sverige
outsourcingmarknad
EFTERTRAKTAD EXPANSION. ”Vi har fått många förfrågningar från våra
nuvarande kunder om att starta outsourcingverksamhet i Sverige”, säger Enfos
Sverige-vd Johan de Verdier.
FOTO: JOEL ÅSBLOM
Energisnål, tyst och kompakt
server för ditt kontor.
PRIMERGY TX120 S1
som franchisetagare
att Lexicon har mycket aggressiva
tillväxtplaner med sitt nya franchisingbolag.
bolaget har gått betydligt snabbare än
vad vi hade räknat
med. Vi har redan
knutit till oss tio
kontor och bolag
med omkring 100 Fredrik
anställda spridda Jacobsson.
över hela landet.
Innan årets slut ska vi ha dubbelt så
många kontor och anställda, säger
Fredrik Jacobsson.
Kravet som han har från ägarna är att Lexicon IT-konsult ska
omsätta 400 miljoner kronor inom
fyra år. Eftersom han redan kommit halvvägs dit vid årets slut, tror
han inte att det ska bli något större
problem.
– STARTEN AV
PRECIS SOM LEXICON i
snart 30 år har
byggt ett stort utbildningsföretag
på franchisingbasis ska företaget
nu på samma sätt bli att räkna med
när det gäller it-konsulter.
I målsättningen för 2008 ingår
också att etablera Lexicon IT-konsult även i Köpenhamn, Oslo och
Helsingfors.
– Upplägget är att vi bara ska jobba med specialister som har minst
fem sex års erfarenhet på de områden de verkar inom, säger Fredrik
Jacobsson.
Han berättar att Lexicon letar
efter it-konsultföretag med mellan
15 och 60 anställda som är fram> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
gångsrika på sin ort, men som känner att de vill komma åt även stora,
rikstäckande kunder.
– Som franchisetagare i Lexicon
IT-konsulter öppnar sig vägen till
50 stora konsultköparna i landet
samtidigt som man ingår i en itkoncern som finns på många orter
och har flera hundra anställda,
säger Fredrik Jacobsson.
ska inte jobba
med outsourcing till andra länder
eller helpdesk. Inte heller ingår
drift via datorhall i konceptet.
– Franchisetagarna betalar för
ett starkt varumärke och koncept,
för marknadsföring, riksförsäljning och för alla crm- och beläggningssystem som vi har. De får
också tillgång till Lexicons drygt
100 ramavtal och ett 70-tal säljare,
säger Fredrik Jacobsson.
LEXICON IT-KONSULT
> Läs även ”Konsultrollen lockar
utbildare” på cstjanster.idg.se/d/299
NYTT BEN ATT STÅ PÅ
Lexicon IT-konsult är den första
franchisingkedjan för it-konsulter
i Sverige. Tanken är att bygga ett
nytt ben för franchisingverksamhet för it-konsulter på samma sätt
som man sedan många år tillbaka
driver utbildningsverksamhet.
Samordningen mellan Lexicons
olika ben är viktig. Därför har
Lexicon valt ut 20 av de 30 orter
där utbildningsverksamheten
finns för att även etablera it-konsultdelen.
Vill du utrusta kontoret med en fristående server är TX120 S1 det perfekta
valet. Med en arbetsljudnivå på högst 31 dB, bara 14 liter i volym och den
lägsta energiförbrukningen hos en serietillverkad server (163W) kan servern
lugnt placeras mitt i kontoret utan att störa sin omgivning.
Intel® Xeon® processor med dubbla kärnor 3040
(1.86 GHz, 2MB 2LC, 1066 MHz FSB)
1 GB internminne (8 GB max)
Slimline DVD - CDRW läsare
Köp till 2st 2,5” SAS HotPlug diskar
Art.nr: VFY:TX120-101NC
3.495:–
exkl. moms
4.369:– inkl. moms
Rent 4U hyra/mån 102:- exkl.moms
KLICKA
www.fujitsu-siemens.se
BESTÄLL
hos din återförsäljare
via vår webb eller
ring 08-588 882 80.
Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo,
Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Itanium, Itanium Inside, Pentium och Pentium Inside är varumärken eller registrerade
varumärken tillhörande Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Priset gäller så långt lagret räcker,
dock längst t o m 080331. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
8 NYHETER
Kina storstädar
Amerikansk
operatör
stoppar Telia It-superministerium ska öka konkurrensen
NÄT/KOMMUNIKATION
Sedan förra veckan har det varit
omöjligt för Teliasoneras kunder
att nå datorer och servrar i den
stora amerikanska operatören
Cogents nät. Teliasonera vill inte
berätta vad som orsakat bråket.
SAMHÄLLE Kina skapar
ett superministerium för it
och storstädar bland
telekomleverantörerna. Ett
syfte är att komma tillrätta
med den bristfälliga konkurrensen och byråkratin.
JOEL WESTERHOLM
joel.westerholm@idg.se
Maria Hillborg på Teliasonera
bekräftar det inträffade.
– Ja, de har stängt av sin trafik till
oss, säger hon.
MARTIN WALLSTRÖM
martin.wallstrom@idg.se
– Det vill jag inte kommentera.
Det gäller vår affärsrelation, säger
Maria Hillborg.
Jörgen Lönnborn på OMMH
Scandinavia driver Prontobid.se
på ett webbhotell i Colorado. Det
märkte i torsdags att besökare inte
kunde komma åt servern då webbhotellet är uppkopplat via Cogent.
– Det här drabbar såklart våra
kunder, säger Jörgen Lönnborn.
Det kinesiska informationsministeriet Mii, som kontrollerar många
av landets högteknologiprojekt,
inklusive telekom, ska kombineras
med flera andra organisationer till
en gigantisk it-myndighet.
Omvandlingen är ett led i en
omorganisation från myndigheterna som har aviserats av den kinesiska folkkongressen. Myndigheten ska heta Ministry of Industry
and Information och blir ett av fem
superministerier.
PROBLEMET DRABBAR alla internetleverantörer som kör sin trafik via
Teliasonera Internationall Carrier
och gör att kunderna inte kan nå
datorer och servrar i Cogents nät.
– Vi hoppas att det här ska vara
löst så snart som möjlig, säger
Maria Hillborg.
REFORMERNA SKA LEDA TILL att överlappningar i ansvaret försvinner
och att den omfattande kinesiska
byråkratin minskar och effektiviteten ökar.
När och hur målen infrias ska
avgöras successivt. En följd är dock
enligt den utomstående bedömaren
Varför har Cogent stängt av trafiken?
Bryan Wang, chef för Springboard
Research i Kina, att beslutsfattandet blir enklare.
kunna förenkla de kinesiska myndigheternas
beslutsfattande och minska en del
av den byråkratiska rivalitet som
har hämmat beslutsfattandet, säger
han till IDG News.
I sin tur är det möjligt att det
kan leda till snabbare reformer,
vilket bland annat innefattar en
omstrukturering av de kinesiska
statsägda teleoperatörerna, tror
Bryan Wang.
Så fort omstruktureringen är klar
förväntas Kina börja utfärda nya
3g-licenser.
– MINISTERIET BORDE
PLANERNA FÖR ATT omorganisera den
kinesiska telekomindustrin leder
troligen till tre operatörer som både
arbetar med fast och mobil teknik.
Landets största mobila operatör,
China Mobile, förväntas kombineras med den mindre mobiloperatören, China Railway Communications. Den andra mobiloperatören,
China United Communications,
ska delas upp i två.
FÖRETAGETS GSM-ENHET ska fusioneras med fastnätsoperatören China
Network Communications Group
Mötesplats
Affärssystem
MARTIN WALLSTRÖM
martin.wallstrom@idg.se
Mötesplats Affärssystem är västra Sveriges största konferens för affärsstödjande IT.
Under en hel dag samlas företagsledare, forskare och ledande leverantörer för att
diskutera hur man ökar affärsnyttan av IT relaterade investeringar.
Magnus Petzäll
IT Direktör
Göteborg Stad
Läs mer på
www.handels.gu.se/mpas
SLUTLIGEN SKA MINISTRY of Industry
and Information arbeta för att öka
konkurrensen inom Kinas telekomindustri, bland annat genom att
förbereda företagen för en internationell expansion och att skapa en
ökad konkurrens med stora multinationella operatörer.
SAMHÄLLE EU-kommissionen
ger klartecken till att franska
staten finansierar en konkurrent
till sökmotorjätten Google.
Göteborg 8 april
Peter Berggren
Strategichef
Volvo IT
(China Netcom), som troligen byter
namn till China Unicom.
Samtidigt ska China Unicoms
cdma-division slås ihop med fastnätsoperatören China Telecommunications Group (China Telecom).
Alla beslut är nästintill fattade och
som det ser ut i dagsläget finns inga
alternativ.
Jan-Martin
Löwendahl
Gartner Group
Franska staten skjuter till 99 miljoner euro till sökmotorprojektet
Quaero, som har uppbackning från
23 företag, däribland elektroniktillverkaren Thomson och teleoperatören France Telecom.
Pengarna ska täcka hälften av
projektets kostnader under de första fem åren. Beslutet tas efter en
djupanalys, EU-myndigheterna
har kommit fram till att en statlig
inblandning är berättigad.
Quaero ska arbeta med högpresterande tillämpningar för automa-
Enligt Xinhua News Agency är ett
superministerium på väg att skapas. Det ska innefatta Mii, vissa
delar av den nationella utvecklings- och reformkommissionen,
National Development and Reform
Commission, det statliga informationskontoret State Council
Informatization Office samt stora
delar av försvarskommissionen
för vetenskap och teknik, Commission of Science and Technology for
National Defense och det statliga
tobaksmonopolet, State Tobacco
Monopoly Administration.
tiska sökningar och översättning av
digitala multimedier och information på flera språk.
BAKOM PROJEKTET står både Tyskland
och Frankrike, där franska intressen är mer fokuserade på multimedia och de tyska på textsökningar.
Därför har tyska utvecklare skapat en separat sökmotor, Theseus,
som av EU-myndigheterna fick
klartecken från tysk finansiering
2007.
Dessutom anser myndigheterna
att Quaero kan bidra till den europeiska högteknologimarknaden.
BLAND ANNAT FINNS det starka intressen i Frankrike för att utveckla en
flerspråkig sökmotor för att känna
igen, skriva om, indexera och översätta audiovisuellt material.
Myndigheters e-tjänster rankas
SAMHÄLLE Stockholms
Handelskammare inför ett index
för att mäta hur väl myndigheterna sköter sin e-förvaltning.
LINUS LARSSON linus.larsson@idg.se
– Många svenska företag är världsledande på it-tjänster. Detsamma
kan man inte säga om Myndighetssverige, säger Peter Egardt, vd på
Stockholms Handelskammare.
Hur en myndighet rankas ska
bland annat påverkas av hur snabbt
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
GIGANTISK SKAPELSE
Franska staten satsar
på Googlekonkurrent
Handelshögskolans
Tomas Brunegård
CEO och VD
Stampen
EFFEKTIV TELEKOM. En gigantisk it-myndighet skapas nu i Kina. Bland annat
ska byråkratin minskas och reformer ske snabbare.
myndigheten svarar på e-post från
företag, om den
kan ta emot e-fakturor och användning av elektronisk
upphandling och
identifiering.
Peter Egardt.
– Myndigheterna måste skärpa sig för att motsvara företagens krav på modern
e-förvaltning. Bristande e-förvaltning översätts ofta i direkta kostnader för företagen.
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
www.edb.com
MER.
Dagens informationsteknologi har obegränsade möjligheter, vilket är både
intressant och spännande. Men det viktigaste är förstås att en IT-lösning
bidrar till ökad nytta för verksamheten. EDBs portfölj av lösningar för
bank- och finanssektorn spelar en central roll för kundernas utveckling.
Som partner till både stora och mindre banker, har EDB byggt upp en
ledande position inom multikanal-lösningar i Sverige. Den positionen vill vi
även ha framöver.
Med 6 000 medarbetare är EDB Business Partner en av Nordens ledande
leverantörer av IT-tjänster. Vårt mål är att våra kunder ska få mesta möjliga
nytta av sina IT-investeringar.
BRANSCHLÖSNINGAR • DRIFT • KONSULTTJÄNSTER • APPLIKATIONSTJÄNSTER
CREUNA/COBRA FOTO: GETTY
IT-TJÄNSTER SOM GER MER.
10 NYHETER
Millicom är attraktivt
190 får gå
från Tietoenator
Efter personalförhandlingar
tvingas 190 personer lämna
Tietoenators finländska verksamhet. Samtidigt meddelar bolaget
att beläggningsgraden ökade med
sex procentenheter i februari.
Beläggningsgraden steg i februari med sex procentenheter jämfört med samma månad förra året.
Ökningen beror på stor förflyttning
av personer med administrativa
uppgifter till debiterbara uppgifter.
MILLICOM GJORDE ett starkt resultat fjärde
kvartalet, hade bättre omsättning än
väntat och därtill ett enastående kundintag. Det blir inte mycket bättre än så.
För några år sedan räckte Millicoms
vinster inte ens till att betala räntorna på
lånen. I dag är Millicom sannolikt en av
världens mest lönsamma mobiloperatörer.
Under det nyss avslutade fjärde kvartalet ökade tillväxten med 41 procent till
768 miljoner kronor
PER DANIELSON chefredaktör 1t24.se
– VÅRT
RÖRELSERESULTATET (ebitda) i kvartalet
Tietoenator jobbar med att förbättra lönsamheten och har gjort
flera förändringar. Målet är att nå
besparingar på cirka 100 miljoner
euro per år.
Personalförhandlingarna resulterar i att 190 personer måste lämna
bolaget. Det är mindre än de 400
som uppgavs innan programmet
lanserades. Minskningen beror på
organisk tillväxt, frivillig avgång
och interna omplaceringar.
Hur stora personalneddragningarna blir i Sverige är ännu oklart.
för att förbättra
lönsamheten ger
goda resultat och
vi räknar med att
nå de årliga besparingsmålen, säger
Hannu Syrjälä, vd Hannu
och koncernchef på Syrjälä.
Tietoenator.
– Lägre kostnader, en förbättrad
beläggningsgrad och god organisk tillväxt under årets två första
månader är mycket viktiga i återställandet av Tietoenators lönsamhet, säger Hannu Syrjälä.
AFFÄRER OCH FÖRETAG
PROGRAM
Sverige lockar norska Corena
Norska Corenagruppen etablerar
sig i Sverige genom ett dotterbolag med huvudkontor i Örebro.
Magnus Nordling, tidigare chef för
teknikkonsultbolaget Condesign
i Karlskoga, har utsetts till vd.
Det som lockar Corenagruppen
till den svenska marknaden är
det intresse som företaget märkt
för bolagets informationssystem,
anpassade för teknisk dokumentation, hos svenska industriföretag.
Corena ser Sverige som en
starkt växande marknad för
bolagets produkter och tjänster
och för bolagets standard S1000D
för tekniska publikationer, som
används över hela världen.
ökade med 34 procent till 307 miljoner
dollar. Affärsområdet, som främst bidrar
till det, är Latinamerika som står för
närmare 80 procent av vinsten.
Jodå, det fanns förväntningar i marknaden om ännu högre resultat. (SME
Direkt gick ut med siffran 330 miljoner
dollar.) Men 307 miljoner kronor är mer
än godkänt. Inte minst med tanke på
rekordtillväxten i antalet abonnenter
under fjärde kvartalet, som genomfördes
med snabbare investeringar än väntat.
AV KONCERNENS FYRA geografiska kluster
överträffar Afrika förväntningarna på
ebitdaresultatet, övriga är i underkant.
Sydamerika visade ett resultat 14 miljoner dollar under snittprognosen.
Helårsresultatet visar en intäktsökning
på 67 procent till 2 631 miljoner
och ett resultat som stiger med 55 procent 1 114 miljoner dollar. Inga dåliga
vinstmarginaler.
KUNDINTAGET ÄR REKORDARTAT: 3, 4 miljoner
nya kunder i fjärde kvartalet. Totalt för
helåret 8,4 miljoner nya kunder, eller 56
procent upp. Det totala antalet kunder är
23,4 miljoner och det är en uppgång med
56 procent.
Bäst är Centralamerika, som noterar en
tillväxt av antalet kunder med 71 procent,
tätt följt av Afrika, som ökade med en
miljon kunder – en tillväxt på 66 procent.
Millicom växer kraftigt på alla viktiga
marknader i Afrika.
AKTIER
Bo G Åkerman
är aktiekrönikör på CS.
Du når honom på
bo.akerman@idg.se
Rekommendation:
Öka. Abonnenttillväxten är stark. Bolaget
är attraktivt värderat
– räknat på årets
vinstprognos handlas
aktien på p/e 15.
Vd: Marc Beuls.
Omsättning:
15,8 miljarder kronor.
Resultat (ebitda):
6,6 miljarder kronor.
Börsvärde:
35,3 miljarder kronor.
NOTERA ATT AFRIKA är en accelererande
marknad med låg penetration och
därmed de största möjligheterna för
tillväxt.
Enda bakslaget är att myndigheterna
i Tchad stängde ner Millicom efter
en rebellattack i slutet av januari mot
huvudstaden N’Djamena. Situationen
har förbättrats och Millicom uppges nu
vara på väg tillbaka.
FINANSIELLT ÄR BOLAGET starkt med en kassa
på 1 175 miljoner dollar och ett kassaflöde på 600 miljoner. Det tidigare hårt
skuldsatta företagets nettoskuld är nere
i 660 miljoner dollar.
Millicom International Cellular, MIC,
som är primärnoterat på Nasdaq och
noterat i Stockholm och Frankfurt, är en
global investerare i telekom och mobiltelefoni i Asien, Centralamerika, Sydamerika och Afrika.
Huvudägare är Stenbecksfären (Kinnevik), med 36,9 procent av bolaget.
AKTIEÄGARNA FÅR EN särskild utdelning på
2,40 dollar per aktie (engångsintäkten
från försäljningen av Paktel). Bolaget
funderar nu på att införa utdelning
baserad på förväntat kassaflöde. Sådant
skadar inte aktiekursen.
Novitas! Nova sedes muneribus
creandis eadem lingua ac
academici loquens.
[Nyhet! En arbetsförmedling som talar samma språk som en akademiker.]
Akademiker behöver en modern och effektiv förmedling av akademikerjobb. Därför finns Juseks akademikerförmedling – en arbetsförmedling av akademiker, för akademiker. Vi arbetar personligt, konfidentiellt och aktivt för att hitta ett nytt jobb till dig. Inga nummerlappar, standardiserade formulär eller hänvisning till att sköta letandet
på egen hand.
Istället ligger fokus på aktiv karrärcoachning, matchning, intervjutek-
nik och professionella tips för hur du tar ditt nästa steg i karriären.
Juseks akademikerförmedling är tillgänglig för dig som varit medlem
i Jusek i minst sex månader. Självklart är tjänsten helt kostnadsfri.
Anmäl dig på www.jusek.se/akademikerformedling. Du blir sedan
kontaktad av oss för en tid då vi tillsammans går igenom hur din situation ser ut. Eftersom vi själva är akademiker lovar vi att vi förstår
den väl.
Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Vi har över 75 000 medlemmar och är ett av de största förbunden för akademiker i Sverige.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
zellout.se
Incidenten är påhittad. Men långt ifrån orimlig. IT som inte fungerar kan vara fruktansvärt besvärlig. I dag finns knappast den verksamhet som inte riskerar att hindras, stoppas eller begå
kostsamma misstag på grund av IT-relaterade problem. Det vet bland andra Aftonbladet, SalusAnsvar, SATS Sportclub, GodEl, Helsingborgs stad och Praktikertjänst. Och därför låter de oss ta
hand om deras IT. Vårt ansvar är att se till att den fungerar, 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år.
Qbranch är hälsodiplomerade, har högsta kreditvärdighet (AAA) och en av Sveriges bästa arbetsplatser
enligt Veckans Affärer. Kontakta oss om du vill ha hjälp med IT-kompetens, serverdrift eller outsourcing.
Eller om du vill jobba hos oss. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och på qbranch.se
HAR DU FÅTT NOG
AV FOLK SOM BARA
VILL SÄLJA PÅ DIG
SAKER?
RING EN SÄLJARE.
Vi vet hur jobbigt det kan vara att prata med säljare. Därför
börjar vi istället med att lyssna, och först när vi förstår era
behov kommer vi med våra rekommendationer. Och om
du redan har bestämt dig för att köpa något – en telefonväxel till exempel – då får du vara beredd på att vi kanske
tycker annorlunda. Det kan ju finnas ett nytt, bättre och
billigare alternativ och det tänker vi inte tiga om.
Kort sagt: Vi på Tele2 har allt inom telefoni och datakommunikation för företag. Men vi säljer dig bara det ni
behöver till bästa pris – ingenting mer. Det tjänar du på
såklart. Och vi tror att vi tjänar på det också, i längden.
Ring mig!
På kvällar och helger får du gärna ringa vår kundservice på 0200-23 23 23 eller gå
in på tele2.se/business. Dit vänder du dig också om du redan är kund hos Tele2.
HANSSON
RING LOTTA JO
STOCKHOLM
0704-26 45 87
aktier och fonder
INDEXTAL
Indextal
FÖRLORARE
VINNARE
12
månader
(%)
IT-Aktier
Vinnare
Under
veckan
IT-Aktier
Vinnare(%)
Do Networks
Diadrom
Vitec
Seamless
Mobispine
33,3
15,6
6,1
6,1
5,5
Under
veckan
(%)
IT-Aktier
Förlorare
Done
TDC
Micro Systemation
F-Secure
Nokia
12
månader
(%)
IT-Aktier
Förlorare
Wirtek
Olicom
TJ Group
Axlon
3L System
103,3
25,6
24,4
23,5
22,3
-34,0
-21,0
-16,7
-14,3
-10,7
Aspocomp
Do Networks
Labs2 Group
Wirtek
Danionics
-91,5
-90,7
-85,7
-81,3
-78,3
KALENDER
Kalender
OMXS30
3,04
913,55
27-MAR-08
Millicom
stämma
Helsingfors
3,07
9642,25
27-MAR-08
Millicom
stämma
Xtra DAX
2,96
6365,12
Dow Jones
2,13
12227,64
Nasdaq
2,13
2223,48
Nikkei
1,50
11964,16
NASDAQ 100
FRÅN BÖRSGOLVET
Företag
Tillfällig lättnad på börsfrossefronten
FINANSKRISEN I USA, som
betraktas som den värsta
sedan andra världskriget,
pågår oförtrutet och kommer att göra så tills priserna
på den amerikanska bostadsmarknaden stabiliserat sig.
Kanonrapporter från de två
amerikanska investmentbankerna Lehman Brothers
och Goldman Sachs, både
AKTIEFONDER
NY TEKNIK OCH
KOMMUNIKATION
FÖRÄNDRING %
5 dagar
NYHETER 13
i år
ABN AMRO Teknik
Aberdeen Glob Tech Fund A
Aberdeen Glob Tech Fund B
Aktia Growth B
AllianceBernstein (Lux) Asia Tech A EUR
–1,69
–3,98
–3,78
–3,39
–5,56
–23,5
–21,8
–22,1
–19,6
–18,2
AllianceBernstein (Lux) Asia Tech A USD
AllianceBernstein (Lux) Intern Tech A EUR
AllianceBernstein (Lux) InternTech A USD
BNP Paribas Lux Parvest Glob Tech Clas
BNP Paribas Lux Parvest World Tech Clas
–5,38
–1,25
–1,03
–1,88
–1,88
–17,8
–24,6
–24,2
–21,0
–21,0
Banco Fonder Teknik & Innovation
BlackRock World Tech A2 USD
Cicero Fonder MÖ Time
Credit Suisse EqFund (Lux) Glob InfoTech B
Credit Suisse EqFund (Lux) Glob Telecom B
–2,87
–1,35
–1,89
–0,98
–1,85
–9,8
–22,0
–15,6
–22,3
–22,0
Credit Suisse EqFund (Lux) Glob Telecom I –2,23
Crédit Agricole Funds Glob Tech & Telecom C –3,30
Danske Capital Sverige Glob Teknologi
–2,43
DnB NOR Kapitalforv NOR Nordic Tech
–0,47
Erik Penser Fonder Telecomfond
–3,19
–21,1
–22,8
–22,6
–20,8
–21,5
Evli Fondbolag Nordic TMT B
FIM Fonder FIM Tekno
Fidelity Invs Lux Glob Telecom Fund A €
Fidelity Invs Lux Tech Fund A
Fidelity Invs Lux Telecom Fund A
–1,40
–1,86
–2,56
–3,04
–2,56
–17,1
–18,5
–20,2
–24,4
–20,2
Franklin Templeton Inv Tech A $
Goldman Sachs GlTechPtf$
Goldman Sachs GlTechPtfA
Goldman Sachs GlTechPtfB
Goldman Sachs GlTechPtfCHF
–0,68
–0,50
–0,47
–0,61
–0,52
–24,9
–22,4
–22,3
–22,6
–22,4
HQ Fonder Sverige Gorillafond A
HQ Fonder Sverige Gorillafond B
Handelsbanken Fonder IT-fond (index)
Henderson Glob Inv Horizon Tech A2
Holberg Fondsforvaltning Holberg @
–3,21
–3,21
–3,29
–1,67
–2,66
–19,1
–19,1
–23,6
–23,0
–16,1
ING Inv (L) Invest Computer Tech P
–1,60
Invesco Ireland Global Technology Fund A 0,15
Invesco Ireland Global Technology Fund C –0,21
Invesco Ireland Global Telecom Fund A
–0,65
Invesco Ireland Global Telecom Fund C
–1,15
–23,6
–23,2
–23,8
–19,3
–19,8
JPMorgan (Eur) Euro Tech (EUR) A (Utd)
JPMorgan (Eur) Euro Tech Fund A Acc
JPMorgan (Eur) GlobTeletech (USD) A
JPMorgan (Eur) Glob Teletech (USD) A Inc
JPMorgan (Eur) PacifTech (USD) A (Utd)
–1,51
–1,47
–1,64
–1,65
–4,13
–21,6
–21,7
–23,7
–23,7
–20,6
JPMorgan (Eur) Pacific Tech A
JPMorgan (Eur) US Tech (USD) A (Utd)
JPMorgan (Eur) US Tech A
Janus Capital Funds Plc Glob Tech A EUR
Janus Capital Funds Plc Glob Tech A USD
–4,13
–0,51
–0,70
–1,36
–3,10
–20,5
–24,0
–24,1
–20,6
–25,0
Janus Capital Funds Plc Glob Tech B EUR
Janus Capital Funds Plc Glob Tech B USD
Kaupthing Fonder TIME
Lannebo Fonder Lannebo Vision
Länsförsäkringar Fondförvaltning Tekn
–1,53
–2,98
–3,86
–3,05
–3,17
–20,7
–25,1
–21,7
–32,6
–24,7
MFS International Tech Fund A1 USD
MFS International Tech Fund B1 USD
MFS International Tech Fund C1 USD
MFS International Tech Fund I1 USD
Nordea Rahastoyhtiö Global Tech
1,52
1,46
1,48
1,48
–3,97
–17,5
–17,7
–17,6
–17,3
–22,9
Pictet & Cie (Eur) (LUX) Telecom I
Pictet & Cie (Eur) (LUX) Telecom P
Pictet & Cie (Eur) (LUX) Telecom R
Pictet & Cie (Eur) (LUX) Security P
Pictet & Cie (Eur) (LUX) Security R
–1,84
–1,86
–1,87
–1,69
–1,70
–21,3
–21,5
–21,6
–20,3
–20,4
Quest Management NV Tech Fund
SEB Life Fund - Wireless Communication
SEB Teknologifond - Lux utd
SEB Wirelessfond - Lux ack
SEB Internetfond
–1,02
–2,76
–4,05
–5,70
–3,49
–15,6
–20,1
–24,4
–24,9
–29,3
SEB Life Fund - Internet
SEB Life Fund - Teknologi
SEB Teknologifond
Schroder Inv ISF Global Tech A
Selector W&R Science and Tech A1
–0,80
–1,42
–3,97
–1,69
1,42
–23,7
–20,9
–24,5
–19,0
–18,3
Selector W&R Science and Tech A2
Skandia Fonder Skandia Time Global
Skandia Fund (Ire) Skandia Techn
Skandia Fund (Ire) Skandia Techn A
Skandia Life Assur Henderson Glob Tech
1,43
–2,88
–2,82
–2,61
–2,50
–18,2
–24,3
–23,5
–23,4
–23,8
Société Générale Fd Eq Glob Tech A
Société Générale Fd Eq Glob Tech AE
Société Générale Fd Eq Glob Tech B
Storebrand Kapitalforvaltning Tekno
Swedbank Robur Contura
–2,45
–1,05
–2,43
–1,09
–3,53
–25,7
–22,0
–25,5
–27,0
–23,2
Swedbank Robur Kommunikationsfond
UBS (Lux) EqFd Communication B
UBS (Lux) EqFd Asian Tech B
UBS (Lux) EqFd Euro Small Tech B
UBS (Lux) EqFd Tech B
–3,08
–2,52
–7,29
–1,83
-2,01
–23,5
–21,1
–20,9
–25,6
-19,9
Öhman Fonder AB Öhman IT-fond
-3,72
-16,7
har gott om subprime-lån
i portföljerna, lättade i går på
trycket.
till ”köp” men nöjer sig med
målkursen 30,50 dollar.
Amerikanska Lehman
Brothers som oroar sig för
förändrade valutakurser
sänker däremot sin målkurs
med tre kronor till 13 kronor,
men investmentbanken
behåller rekommendationen
”jämvikt”, rapporterar Dow
Jones News.
ANALYSHUSEN HITTAR NU flera
köpvärda aktier. Som Ericsson som investmentbanken
Oppenheimer höjer till ”outperform” och sätter målkursen till 40 dollar. Isländska
Kaupthing höjer Ericsson
OMX NORDIC INDEX 20 DAGAR
INFORMATIONSTEKNIK
TELETJÄNSTER
Till och med Ericssonaktien, som i USA handlas
runt 19 dollar, lyfte något,
med 0,2 procent till 11,35 kronor på en hausseartad börs.
OMX NORDIC INDEX 12 MÅNADER
ALL SHARE
*,'
)('
*''
(0'
),'
(.'
)''
=\Y
(,'
DXij
DXij
Valuta
Köpkurs
Säljkurs
Senast Förändr. i % % senaste % senaste
betalt under dagen 5 dagarna 20 dagarna
% senaste
12 mån
Omsättning
OMX Informationsteknik, Large Cap
Axis Communications
Ericsson A
Ericsson B
Lawson Software
Nokia
Nokia
Tietoenator
Tietoenator
SEK
SEK
SEK
SEK
EUR
SEK
EUR
SEK
107,50
11,53
11,46
44,20
20,43
192,75
11,33
107,00
108,00 108,00
11,62 11,58
11,47 11,47
44,80 44,10
20,44 20,43
193,25 193,00
11,37 11,36
107,50 107,50
4,35
0,87
1,15
1,38
4,93
4,61
4,70
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,83
-1,66
-0,87
-0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
-19,98
-18,91
-10,90
-9,85
0,00
141 902
0,00
168 734
0,00 105 310 696
0,00
1 400
22,34 21 140 591
0,00
439 732
-49,73
500 255
-48,81
41 085
1,47
-3,18
1,26
-2,83
0,00
1,69
1,82
-0,66
3,81
-2,70
-0,28
0,83
3,23
0,20
-0,96
-0,58
1,85
1,13
-0,72
-5,00
-2,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,71
0,00
-1,88
-3,51
0,00
-2,28
0,00
-7,60
-4,17
-6,17
-1,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,10
0,00
-1,69
-1,30
0,00
-19,06
0,00
-6,14
-26,60
-18,28
23,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,19
0,00
-10,97
21,20
0,00
-9,35
0,00
-20,86
109 285
27 100
12 460
129 750
0
473 300
38 575
18 750
961 367
121 197
16 439
200
6 715
2 001
140 480
2 632
20 750
19
0,81
4,33
-1,59
2,00
-2,16
1,50
0,00
0,00
3,25
-0,71
-0,84
0,91
0,00
-4,76
0,00
0,00
2,63
-1,22
2,71
0,00
-0,43
3,39
0,00
-1,67
-0,54
1,30
-2,46
0,00
0,54
-0,36
0,00
2,11
1,65
0,50
1,11
0,00
2,75
3,05
-2,30
10,00
-5,49
1,59
-0,50
-2,30
0,00
4,89
0,42
2,75
2,29
3,41
4,48
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,77
0,00
0,00
0,00
0,00
3,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,76
2,31
0,00
0,00
0,00
0,61
0,00
0,00
3,39
0,00
-7,09
-5,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
5,06
0,00
0,00
-6,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,29
-21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,63
-9,73
0,00
0,00
0,00
0,00
4,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-9,09
-2,92
0,00
0,00
0,00
-54,77
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,71
-9,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-6,50
0,00
0,00
-13,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10,27
-25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,06
-30,14
0,00
0,00
-91,45
0,00
-25,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-47,37
-18,90
0,00
0,00
0,00
-78,28
0,00
0,00
103,33
0,00
-49,57
-55,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22,18
0,00
0,00
0,00
0,00
11,31
0,00
0,00
-65,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,73
-39,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 123
43 857
8 110
23 551
528 466
105 000
11 000
0
80
400
16 340
10 000
0
9 300
82 329
0
17 415
40 700
22 579
0
24 000
14 722
34 200
950
7 079
5 000
1 203 000
0
45 500
34 000
0
2 800
400
14 100
8 000
0
4 000
45 000
260 100
37 333
36 000
700
38 000
8 229
0
0
39 662
29 400
50 000
8 500
4 180 899
500
0
0
OMX Informationsteknik, Mid Cap
Comptel
Elektrobit
F-Secure
HiQ International
IFS A
IFS B
LBI International AB
Micronic Laser
Net Insight B
ORC Software
Salcomp
Semcon
SimCorp
Tekla
Telelogic
Thrane & Thrane
TradeDoubler
Vaisala
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
EUR
SEK
DKK
EUR
SEK
DKK
SEK
EUR
1,37
1,50
2,40
30,90
5,90
5,90
27,30
29,40
5,45
135,00
3,59
59,50
986,00
9,91
20,60
257,00
109,50
27,00
1,38
1,52
2,42
31,50
7,00
6,00
27,80
30,00
5,50
135,25
3,66
61,50
994,00
9,97
20,70
258,00
110,50
28,97
1,38
1,52
2,42
30,90
0,00
6,00
27,90
30,00
5,45
135,00
3,59
61,00
990,00
9,89
20,70
257,00
110,25
26,75
OMX Informationsteknik, Small Cap
Acando B
AddNode B
Affectogenimap
Aldata
Anoto Group
Aspiro
Aspocomp
Audiodev B
Basware
Beijer Electronics
Boss Media
Cash Guard B
Cbrain
Cencorp
Columbus
Comendo
Connecta
Cybercom Group
Danionics
Danware
Digital Vision
Done
Doro A
EDB
Elcoteq
Elektronikgruppen B
Enea Data
Euroinvestor,com
Fingerprint B
IBS B
Incap
Ixonos
Jeeves Information
Know IT
Lagercrantz Group B
MSC Konsult B
Maconomy
Mobyson AB
Modul 1 Data
Mondo
MultiQ International
NOTE
Nocom B
Nolato B
Novotek B
Okmetic
Olicom
PartnerTech
Precise Biometrics
Prevas B
Pricer B
ProAct IT Group
Proha
QPR Software
SEK
SEK
EUR
EUR
SEK
SEK
EUR
SEK
EUR
SEK
SEK
SEK
DKK
EUR
DKK
DKK
SEK
SEK
DKK
DKK
SEK
EUR
SEK
DKK
EUR
SEK
SEK
DKK
SEK
SEK
EUR
EUR
SEK
SEK
SEK
SEK
DKK
SEK
SEK
DKK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
EUR
DKK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
EUR
EUR
12,45
26,30
3,67
1,02
6,85
1,30
0,10
6,30
7,72
140,00
23,70
5,60
4,61
0,20
6,65
9,10
78,00
40,30
4,80
68,00
2,33
0,60
5,40
116,00
3,68
39,00
1,96
12,10
9,20
13,75
1,07
4,36
61,75
50,50
27,30
9,50
17,70
1,35
0,84
2,00
3,07
64,00
3,94
53,00
16,70
2,23
2,35
37,30
1,31
17,90
0,69
34,10
0,27
0,80
8gi
DXa
Ale`
Alc`
INFORMATIONSTEKNIK
8l^
J\g
Fbk
Efm
TELETJÄNSTER
;\Z
AXe
ALL SHARE
=\Y
DXij
Börsdag: 2008-03-18 kl 16:00
NORDISKA IT- OCH TELEAKTIER
Företag
GEMED HAR NU fått in mer än
90 procent av aktierna
i internetföretaget Boss
Media, som därför har
ansökt om avnotering från
Stockholmsbörsen. Sista dag
för handel är den 18 april.
IT-KONSULTEN Telecas storägare Symphony Technology flaggar upp för ökat innehav i Teleca till 22,6 procent
av kapitalet och 29,3 procent
)*'
(,'
av rösterna. Teleca, som i år
backat med 22 procent, steg
i går med 0,95 procent.
12,55 12,50
26,50 26,50
3,71
3,71
1,05
1,02
6,95
6,80
1,34
1,35
0,11
0,10
6,40
0,00
8,14
8,25
140,50 140,00
23,90 23,70
5,65
5,55
4,94
0,00
0,21
0,20
6,70
6,65
10,80
0,00
78,50 78,00
40,50 40,50
4,93
4,93
71,00
0,00
2,35
2,34
0,61
0,61
5,85
5,70
119,50 118,00
3,70
3,68
40,00 39,00
1,98
1,98
13,00
0,00
9,25
9,35
13,85 13,80
1,18
0,00
4,48
4,35
62,50 61,75
51,25 50,75
27,80 27,40
9,80
0,00
18,50 18,70
1,39
1,35
0,85
0,85
2,22
2,20
3,10
3,10
64,25 64,00
3,99
3,96
56,00 53,00
17,10
0,00
2,43
2,36
2,43
2,37
37,90 37,30
1,35
1,34
18,30 18,20
0,71
0,70
34,70 34,70
0,28
0,00
0,86
0,00
Företag
Valuta
RTX Telecom
ReadSoft B
SSH Com
Scanfil
Scribona A
Scribona B
Sensys Traffic
Sigma B
Softronic B
Solteq
Stonesoft
SwitchCore
SysOpen
TJ Group
Technology Nexus
Tecnomen
Teleca B
Teleste
Teligent
Tilgin AB
Topsil
Trainers House
XPonCard Group
Yleiselektroniikka
DKK
SEK
EUR
EUR
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
EUR
SEK
EUR
SEK
SEK
DKK
EUR
SEK
EUR
Köpkurs
Säljkurs
Senast
betalt
31,00
13,80
1,45
1,99
4,31
4,23
3,57
5,10
6,75
1,52
0,26
0,11
2,71
0,05
9,20
0,98
10,35
6,39
0,50
4,15
1,20
1,17
156,00
3,13
31,90 31,00
13,95 13,90
1,50
1,45
2,01
2,00
4,90
0,00
4,26
4,22
3,61
3,60
5,25
5,15
6,85
6,75
1,57
0,00
0,27
0,27
0,12
0,12
2,85
0,00
0,06
0,05
9,60
0,00
1,00
1,00
10,60 10,50
6,40
6,40
0,51
0,50
4,45
4,40
1,21
1,21
1,20
1,18
156,50 156,00
3,50
3,50
19,04
604,00
1,42
261,50
112,50
113,00
4,90
46,30
13,00
19,05
605,00
1,45
269,50
113,50
113,25
4,92
46,40
13,15
SEK
SEK
DKK
SEK
SEK
DKK
SEK
SEK
SEK
SEK
DKK
SEK
DKK
SEK
SEK
SEK
DKK
SEK
DKK
SEK
DKK
SEK
SEK
SEK
SEK
DKK
DKK
DKK
0,52
5,05
18,50
2,10
0,05
30,30
10,00
45,10
0,67
0,17
13,50
0,19
11,60
12,80
12,60
3,40
460,00
0,09
8,50
0,50
4,50
2,58
0,82
0,45
0,43
11,90
6,00
34,00
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
Förändr. i % % senaste % senaste % senaste
under dagen 5 dagarna 20 dagarna
12 mån
Omsättning
-3,12
2,21
0,00
1,01
0,00
0,00
-0,83
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-16,67
0,00
3,09
0,00
-1,39
0,00
2,33
2,54
0,00
0,00
-2,78
-8,28
0,00
-3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16,67
0,00
-2,91
0,00
-4,48
0,00
0,00
-2,42
-0,84
0,00
-5,15
-22,50
0,00
-8,81
-5,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,85
0,00
0,00
-16,67
0,00
-9,09
0,00
-11,11
0,00
0,00
-17,12
-7,81
0,00
-1,41
-53,03
0,00
7,41
-11,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49,06
0,00
0,00
-16,67
0,00
-22,48
0,00
-40,19
0,00
0,00
-39,80
0,00
0,00
6,06
6 200
37 303
100
74 847
0
32 000
335 600
79 000
8 000
0
11 700
277 000
0
6 450
0
61 059
64 000
6 118
143 000
2 000
1 418 169
15 750
2 200
6
19,04
605,00
1,42
265,00
113,00
113,25
4,91
46,30
13,10
1,55
4,13
0,00
-0,75
2,73
5,84
2,94
2,43
1,16
0,00
0,00
0,00
3,31
0,00
0,00
-1,41
-1,70
0,00
-7,89
0,00
0,00
-5,19
0,00
0,00
-6,30
-5,32
0,00
-15,19
0,00
0,00
25,59
0,00
0,00
-24,23
-23,15
0,00
991 633
120 247
29 900
60
2 305
3 045 860
750 161
21 072 729
6 578
0,54
6,10
19,00
2,18
0,07
33,80
10,50
45,50
0,69
0,19
13,80
0,20
12,10
13,00
13,00
3,45
500,00
0,10
9,00
0,51
4,73
2,65
0,84
0,69
0,45
14,80
7,90
36,90
0,52
0,00
0,00
0,00
0,06
33,80
10,40
45,10
0,69
0,00
13,20
0,00
0,00
12,80
12,90
3,40
0,00
0,10
0,00
0,50
0,00
2,60
0,82
0,00
0,00
11,90
7,00
37,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,43
1,46
0,67
4,55
0,00
1,54
0,00
0,00
1,59
-1,53
-1,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,42
2,50
0,00
0,00
20,20
0,00
7,14
-3,70
0,00
0,00
0,00
-14,29
-2,03
15,56
-1,74
0,00
0,00
1,54
0,00
0,00
-4,83
-0,77
-5,56
0,00
0,00
0,00
-1,96
0,00
6,12
2,50
0,00
0,00
-1,65
-33,96
2,46
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,62
26,06
-9,44
-4,17
0,00
-11,41
0,00
0,00
8,47
-17,31
0,00
0,00
-9,09
0,00
-1,96
0,00
4,00
-10,87
0,00
0,00
-20,67
-44,00
-3,35
0,00
0,00
0,00
0,00
-76,92
-66,20
0,00
0,00
-75,53
0,00
-31,25
0,00
0,00
-39,34
0,00
-41,88
0,00
-85,71
0,00
-57,63
0,00
10,17
-28,07
0,00
0,00
0,00
-81,33
-39,02
699 000
0
0
0
3 295 000
550
8 500
6 100
95 800
0
400
0
0
4 000
46 200
13 000
0
220 000
0
10 000
0
20 000
6 400
0
0
600
5 220
600
22,50
0,55
2,17
0,58
9,10
19,90
1,18
0,50
0,15
0,16
0,45
10,70
24,10
0,56
2,26
0,59
9,55
20,00
1,23
0,59
0,18
0,17
0,46
10,80
22,50
0,55
2,26
0,58
0,00
19,90
1,18
0,00
0,00
0,16
0,00
10,70
-0,44
0,00
4,15
0,00
0,00
1,02
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,73
-10,71
0,00
-2,59
-1,69
0,00
-3,40
-8,53
0,00
0,00
-5,88
0,00
-6,14
-12,79
0,00
-12,40
-3,33
0,00
-6,57
-12,59
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,55
-45,78
-8,33
-50,87
-21,62
0,00
24,38
-47,79
0,00
0,00
-51,52
0,00
-17,69
1 000
76 400
198 500
115 000
0
36 500
414 504
0
0
140 000
0
5 000
0,03
0,08
0,00
0,54
24,10
0,04
0,09
0,01
0,58
24,80
0,04
0,00
0,00
0,58
26,00
33,33
0,00
0,00
11,54
6,12
33,33
0,00
0,00
5,45
6,12
0,00
0,00
0,00
38,10
1,56
-90,70
0,00
0,00
0,00
-5,11
500 000
0
0
65 000
900
OMX Teletjänster
Elisa
Millicom International
Phonera AB
TDC
Tele2 A
Tele2 B
TeliaSonera AB
Teliasonera
Thalamus B
EUR
SEK
SEK
DKK
SEK
SEK
EUR
SEK
SEK
First North IT-Aktier
2Entraction Holding
Agellis Group
Athena
Avensia
Axlon
Deadline Games
Diadrom
Dibs
Effnet
Emitor
Enalyzer
Enlight
Esoft
Formpipe
Getupdated
JLT Mobile
Jobindex
Labs2 Group
Mermaid
Netrevelation
Notabene,net
Seamless
Smarteq
Strand Interconnect
Strand Interconnect
Wannakey
Wirtek
Zepto
NGM Equity
3L System
Avalon
C2SAT
Confidence
Generic Sweden
Micro Systemation
Obducat
Polyplank
Precio
Push Development
Tatura
Wayfinder
Aktietorget
Do Networks
FastTV,net
FastTV teckningsopt
Mobispine
Vitec
Activision
Adobe
Akamai Tech
Altera
Amazon.com
Amgen
Amylin
Apollo Group
Apple
Applied Materials
Autodesk
BEA Systems
Bed Bath & Beyond
Biogen Idec
Broadcom
C H Robinson
Cadence Design
Celgene
Cephalon
Check Point Software
Cintas
Cisco Systems
Citrix Systems
Cognizant Tech
Comcast
Costco Wholesale
Dell
Dentsply
Discovery
eBay
EchoStar
Electronic Arts
Expedia
Expeditors
Express Scripts
Fastenal
Fiserv
Flextronics
Foster Wheeler
Garmin
Genzyme
Gilead Sciences
Google
Henry Schein
IAC/InterActive
Infosys Tech
Intel
Intuit
Intuitive Surgical
Joy Global
Juniper Networks
KLA-Tencor
Lam Research
Lamar Advertising
Leap Wireless
Level 3 Communications
Liberty Global
Liberty Media
Linear Tech
Logitech
Marvell
Microchip Tech
Microsoft
Millicom
Monster
Network Appliance
NII Holdings
NVIDIA
Oracle
PACCAR
Patterson
Paychex
PETsMART
Qualcomm
Research in Motion
Ryanair
SanDisk
Sears
Sigma-Aldrich
Sirius Satellite Radio
Staples
Starbucks
Sun Microsystems
Symantec
Tellabs
Teva
UAL Corporation
VeriSign
Vertex Pharmaceuticals
Virgin Media
Whole Foods Market
Wynn Resorts
Xilinx
Yahoo!
Förändr %
under dagen
Senast
betalt
0,87
1,95
2,93
1,30
3,32
-2,62
2,14
4,80
2,11
2,42
-1,17
0,42
5,20
2,08
4,19
2,08
0,67
2,23
2,06
0,87
1,32
1,98
-0,06
2,42
-1,49
1,33
2,68
0,08
-0,05
2,13
2,44
0,07
0,73
2,95
1,85
1,64
0,51
2,59
4,07
4,77
1,26
1,13
1,64
1,11
1,56
1,45
2,01
3,19
3,21
3,56
2,43
0,25
2,83
0,45
-1,02
3,26
0,63
1,55
1,37
2,79
-0,09
1,09
2,54
5,83
3,15
-0,05
1,76
0,22
0,83
3,57
2,52
1,93
3,53
2,47
4,56
0,08
1,76
1,95
0,77
0,00
4,70
3,24
0,62
1,27
2,96
1,91
0,19
2,25
-2,24
3,26
3,92
2,27
-0,25
5,42
26,77
31,39
30,56
17,87
68,74
41,95
25,30
56,35
129,40
21,17
33,51
19,02
30,32
59,92
17,14
52,60
10,58
55,56
60,57
22,06
28,36
24,77
30,98
27,46
18,57
61,16
19,91
36,48
20,21
26,32
27,29
45,89
20,63
40,43
57,30
42,55
47,72
9,52
55,10
60,02
69,34
47,29
426,75
56,39
20,17
33,49
21,27
26,23
288,85
68,89
24,85
35,71
38,57
33,68
37,85
1,90
35,02
16,43
30,25
24,70
11,26
32,53
29,02
101,09
24,85
20,69
31,78
17,90
19,44
45,80
35,41
31,61
20,26
39,45
102,59
26,54
21,98
97,13
56,48
2,69
22,06
17,82
16,36
16,71
5,39
45,89
20,95
34,10
14,39
13,94
31,85
99,14
23,68
27,25
INDEX FRÅN ÅRSSKIFTET
OMXS30
Dow Jones
Nasdaq
-15,5
-7,8
-16,2
KÄLLOR
Morningstar och Nordnet
NÅGON VET MER OM DIG ÄN
DU TRODDE VAR MÖJLIGT...
TA SKYDD PÅ DOLD.SE
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
14
TEKNIK
Redaktör: Sverker Brundin
sverker.brundin@idg.se
08-453 60 07
Norman skyddar Nordea
Bättre koll på it-miljön
HP börjar sälja Linuxdatorer
Nordeas 1,8 miljoner internetkunder erbjuds sedan
januari 2007 gratis säkerhetsprogram från Norman
där antivirus och brandvägg ingår. Avtalet mellan
företagen förlängs. ”Jag vill inte kommentera hur
mycket avtalet är värt, men det är ett stort och viktigt avtal för oss”, säger Thomas Thard, Normans vd i Sverige.
Full kontroll över installerade program är viktigt
för ett företags lönsamhet. Nu släpps en version
av Micro Focus mjukvara för ändamålet. Ett företag ska kunna analysera och mäta varje applikations lönsamhet i förhållande till kostnader som
rör drift och underhåll.
HP ska börja sälja både bärbara och stationära pc-datorer med Novell Suse Linux förinstallerat. Redan i år ska
de första datorerna dyka upp på butikshyllorna. Roger
Levy, Novells chef för öppna plattformar, bekräftar att
avtalet är i hamn. HP har dock inte gått ut med något
officiellt uttalande i frågan, enligt IDG News.
It löser
klimatkrisen
Mer datakraft ger en grönare värld
SAMHÄLLE It-sektorn står för två procent av
koldioxidutsläppen men avancerade it-lösningar kan bidra till rejäla utsläppsminskningar. Det
visar en rapport från Världsnaturfonden.
JOEL ÅSBLOM joel.asblom@idg.se
Just nu pågår en rad initiativ
som kretsar kring det som
brukar kallas grön it och
leverantörerna tävlar om att
vara grönast.
Virtualisering, strömsnålare datorer och mindre
skadliga komponenter är
ledorden för alla företag
som vill bidra till en bättre
miljö. Det är bra –men ännu
viktigare är att företag och
myndigheter lär sig använda
modern teknik för att reducera koldioxidutsläppen,
enligt en ny rapport från
Världsnaturfonden, WWF.
It-branschen står bara för
två procent av koldioxidutsläppen.
om vi bara
fokuserar på datorerna.
Fokus måste vara på hur it
kan bidra till att minska de
övriga 98 procenten, säger
Dennis Pamlin, klimatexpert
på WWF.
Han talar om ”the 98 %
– DET ÄR FARLIGT
window of opportunity” och
anser att en riktlinje borde
vara att lägga två procent
av resurserna på att minska
it-sektorns egna klimatpåverkan och 98 procent på
att minska de övriga 98 procenten av utsläppen.
– Teliasonera är ett intressant företag som på sex år har
minskat sina utsläpp med 70
procent, i stor utsträckning
med hjälp av it, säger Dennis
Pamlin.
SOM EXEMPEL på minskade
utsläpp nämner han Telias
satsning på distansarbetsplatser, videokonferenser
och fjärrsupport som alternativ till resor.
Dessutom har Telia valt att
driva sina tele- och datanät
och all produktion i Sverige
med enbart miljömärkt eller
grön el.
Catherine Karagianni är
miljöchef på Teliasonera i
Sverige.
– En viktig framgångsfaktor i arbetet med att minska
koldioxidutsläppen har
varit att arbeta på flera fronter. Några av våra viktigaste
insatser är färre tjänsteresor,
fler telefonmöten, mindre
kontors-yta och en minskad
energiförbrukning totalt
sett, säger hon.
– Om fler företag gjorde
som Teliasonera skulle det
inte bara bidra till att nå
klimatmålen, det skulle göra
att vi klarade dem med god
marginal, säger Dennis Pamlin.
BLAND ÖVRIGA OMRÅDEN där
bättre it-stöd kan minska
utsläppen märks program för
logistik och resurshantering
som ger effektivare utnyttjande av fordonsflottor.
It-stöd är även en viktig
förutsättning för hem- ochdistansarbete.
Ytterligare en funktion
som WWF framhåller är
möjligheten att använda itsystem för att styra ljus och
värme på arbetsplatserna,
vilken man anser är en funktion som utnyttjats i allt för
liten grad.
ENLIGT RAPPORTEN
från
Världsnaturfonden skulle
man kunna minska utsläppen med 30 procent bara
genom den typen av styrning.
Om svenskarna lyckas
minska sitt resande med tio
procent så kan vi minska landets totala utsläpp av koldioxid med cirka fem procent
eller tre miljoner ton.
IT MINSKAR UTSLÄPP
Världsnaturfondens senaste rapport heter Fossil to future
with innovative ICT solutions. Här framgår att man med
bättre it-stöd kan minska utsläppen av växthusgaser med
mellan två och sju miljarder ton.
It-branschen står för 1–2 procent av de totala utsläppen,
cirka en halv miljon ton.
Regeringens klimatmål är att koldioxidutsläppen ska
minskas med 38 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivå.
Det kommer att innebära utsläppsminskningar på över 30
procent till 2020.
FÖREDÖME. ”Teliasonera är ett intressant företag som på sex år
Spara 35 miljarder med gröna datorer
HÅRDVARA Bättre
strömsparfunktioner och
strömsnåla processorer är
två faktorer som ska sänka
energikostnaderna med 35
miljarder kronor på två år.
kostnaderna med 35 miljarder kronor till år 2010 och
minska växthusgaserna med
54 miljoner ton per år. Det
har genomsyrat hela branschen sedan dess.
drar 737 kilowattimmar om
året med XP men bara 222
kWh med Vista. En dator
med lägre specifikationer
drar 428 kWh om året med
XP och 164 med Vista.
JOEL ÅSBLOM joel.asblom@idg.se
NÄR MICROSOFT nyligen firade
att man passerat en miljon
Windows Vista-licenser i
Sverige passade man på att
belysa några annorlunda
aspekter av det. Företaget
hänvisade till en undersökning som visade att en miljon pc med Windows Vista
i stället för Windows XP
ÄVEN DET TEST som CS systertidning Techworld nyligen
genomförde med ett antal
strömsnåla datorer visar att
det finns mycket att vinna
både ur miljöhänseende och
ekonomiskt.
De fyra datorer som testats
är Dells Optiplex 755, Fujitsu
Siemens Esprimo P5925 Pro
Förra året bildades Climate
Savers Computing Initiative där företag som Intel,
Google, Dell, HP, IBM,
Lenovo, Microsoft och
Världsnaturfonden står med
som grundare.
Målet är att sänka energiONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
SPARA. Lenovos webbaserad kalkylator visar hur mycket företag
kan tjäna på att byta till energisnåla datorer.
innebär en energibesparing
motsvarande 2,2 miljoner
kilo koldioxid och 400 miljoner kronor i sänkta elkostnader per år. Det åstad-
kommer man genom bättre
strömsparfunktioner i operativsystemet. PC Pro Labs i
Storbritannien har räknat ut
att en högspecad, modern pc
Green, HPs Dc7800p och
Lenovos Thinkcentre A61e.
En snabb uträkning visar
att företag som byter ut 100
traditionella datorer mot
den nya generationen av
mer energisnåla burkar kan
spara minst 100 000 kronor
på tre år.
LENOVO HAR LAGT UPP en webbbaserad kalkylator där man
kan se hur mycket det går att
spara på att byta ut en traditionell, stationär dator mot
en mer strömsnål. Dessutom
ser man hur mycket mindre
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
6
15
botnets ligger bakom så mycket som 85 procent av all spam
världen över. I alla fall om man ska tro säkerhetsföretaget
Marshal som spårar spamkällor.
Motorola hoppar mellan näten
Lättare dela filer med mobilen
Analysera språket
Motorola presenterar nu en ny telefon som automatiskt
kopplar samtalen mellan wlan- och 3g-näten. Det handlar
om en telefon som bygger på Windows Mobile och ska
fungera som en vanlig ip-telefon på kontoret och mobiltelefon på fältet. De första produkterna förväntas dyka
upp i höst.
Telexy Networks har utvecklat en produkt som
gör det möjligt att komma åt filer från interna
nät via mobiltelefoner. Produkten heter
SymSMB och finns i versioner som stöder halvsvenska telefoner som Sony
Ericsson P1 och W960. Sedan tidigare finns det kanadensiska företagets
produkter tillgängliga för en lång rad av Nokias Symbiantelefoner.
Intresset för språkteknologi ökar. Nu köper Sas Institute mjukvaruföretaget Teragram i syfte att bli bättre på att upptäcka meningsfulla mönster i ostrukturerad information.
– Uppköpet är ett resultat av att vi har tittat på hur vi kan bli
bättre på att infoga teknik för att behandla och analysera människors naturliga språk, säger Anne Milley, produktmarknadschef.
Allt fler överbelastningsattacker
SÄKERHET Antalet
överbelastningsattacker
ökar markant. ”Vi har sett
en fördubbling varje år de
senaste åren”, säger José
Nazario, säkerhetsexpert
på Arbor Networks.
JENNY STADIGS
jenny.stadigs@idg.se
Överbelastningsattacker, så
kallade ddos-attacker, drabbar såväl företag som länder
och privatpersoner.
– Det finns många olika
motiv bakom. Ibland är det
någon som vill sätta en konkurrent ur spel och ibland
finns det politiska motiv.
Men det allra vanligaste är
att någon bara blivit arg på
något och vill hämnas, säger
José Nazario.
OFTA ANVÄNDS botnets, nätverk av kidnappade datorer,
för att genomföra attackerna.
– En attack går ut på att
överbelasta den utvalda
sajten med trafik. Målet är
att fylla bandbredden så att
ingen annan trafik kommer
igenom.
Längden på en attack
varierar. Det kan röra sig om
timmar, dagar och i sällsynta
fall veckor.
har minskat sina utsläpp med 70 procent, till stor del med hjälp av it”, säger Dennis Pamlin, Världsnaturfondens klimatexpert. FOTO:
SCANPIX
I DAG FINNS inga riktigt bra sätt
att skydda sig på.
– Om du blir attackerad
kan du be din bredbandsleverantör att filtrera bort
attacktrafiken, men då är
skadan redan skedd. I framtiden hoppas vi att det ska
bli möjligt för bredbandsleverantörerna att kontinuerligt filtrera bort dålig trafik. Problemet är att det är
svårt att skilja attacktrafik
från vanlig trafik, säger José
Nazario.
VISSA FÖRETAG försöker skydda sig med lokala hårdvarubrandväggar.
– Men det hjälper oftast
inte. Brandväggen filtrerar
bort den dåliga trafiken, men
bandbredden fram till företaget är ju redan uppfylld
med attacktrafik, säger José
Nazario.
YTTERLIGARE ETT SÄTT att hantera en attack är att spåra var
den kommer från.
– Det allra bästa är om
du kan stänga ner servern
som attacken kommer ifrån,
säger José Nazario.
> Läs mer om it-säkerhet på
CS specialsida:
computersweden.se/sakerhet
IDG DRABBAT
Ddos-attack står för
Distributed denial of service attack.
Några kända exempel på
överbelastningsattacker
under de senaste åren är
de mot Estland, Scientologerna och den svenska polisen. Även svenska förlaget
IDG drabbades nyligen av
en attack.
Microsofts mobiler får stöd för Flash
utsläpp ett sådant byte skulle
innebära.
Ett byte från Lenovos M52dator till en Thinkcentre
M57 skulle ge en årlig besparing på 40 000 kronor hos ett
företag med 100 användare.
Det skulle även innebära att
man undviker att släppa ut
två ton växthusgaser.
> Läs om Climate Savers
Computing Initiative på
climatesaverscomputing.org
och om Lenovos energisparkalkylator på cstjanster.idg.
se/d/301
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
MJUKVARA Trots att
Microsoft satsar mycket på
”Flash-dödaren” Silverlight
kommer Windows Mobile
att få utökat stöd för Flash.
JOEL ÅSBLOM
joel.asblom@idg.se
Microsoft har licensierat
Flash Lite från Adobe vilket
innebär att man ska kunna
titta på rörligt Flashmaterial i mobiltelefoner som har
Internet Explorer Mobile
som webbläsare.
Därmed kommer Win-
dows Mobile att få stöd för
både Flash och Silverlight,
Microsofts direkta konkurrent till Flash.
NYLIGEN INGICK Microsoft ett
avtal med Nokia kring Silverlight som ska dyka upp
i Nokiatelefoner i slutet av
året. Microsoft räknar med
att ha stöd för denna plattform i Windows Mobile i
mitten på året.
– Tillverkare som HTC
har tidigare kompletterat
en del av sina telefoner med
Flash men det stora fler-
talet användare har själva
fått ladda ner Flash från
Adobes hemsida vilket
kan vara ganska bökigt
för många, säger
konsultbolaget
Sogetis mobilexpert Andreas
Sjöström.
TROLIGEN kommer de första
Windowstelefonerna som har stöd
för båda formaten
att dyka upp i höst.
Sony Ericsson, Nokia, Sam
Sony
Ericssons
Xperia
får stöd
för både
Flash
och
Silverlight.
sung, Motorola och LG
har alla sedan tidigare tele-
foner som kan spela upp
material i Flashformat.
Bland de företag som ännu
inte valt att satsa på Flash i
mobiler är Apple som dock
först nyligen kommit till
skott med utvecklingsverktyg för tredjepartsutvecklare.
SAMARBETET mellan Adobe
och Microsoft innebär även
att Windows Mobile ska
kompletteras med Adobe
Reader LE som ska bli förval
för pdf-filer på Windowsmobiler.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
16 TEKNIK
UTVECKLARFRÅGAN
Tobias Fjälling
är konsult på Dotway. Mejla dina frågor
till utvecklaren@idg.se. Tidigare frågor finns
på computersweden.se/utvecklarfragan
Kod av människor
för människor
FRÅGA Vilka fördelar innebär refactoring? Vilka
delar av refactoring är viktigast? Vad kan företag
som arbetar med utveckling tjäna på att införa
eller förbättra sitt refactoringarbete?
SVAR Refactoringarbete utgör en naturlig del av
en programmerares vardagsuppgifter. Till skillnad
från Mozart som sades skriva ner sina musikaliska
alster direkt på notpappret utan efterbearbetning
så måste de flesta människor revidera sitt arbete
innan perfektion uppstår.
BEGREPPET PERFEKTION är diskuterbart, definitivt
inom mjukvaruutveckling.
Ofta finns många vägar mot målet och flera av
dem är tillräckligt bra.
Däremot finns det
tyvärr bra och dålig
design.
Betänk att
DÅLIG DESIGN FÅR ALLTID
90 procent av
den svåra konsekvenprogrammerasen att koden degenererar och inte blir
rens tid sägs
underhållbar vilket är
enormt frustrerande
gå åt till att
för utvecklare som tar
läsa redan
över sådan legacykod.
skriven kod
Dålig design föder
dessutom ofta fler
buggar än de som rättas på grund av dålig förståelse för koden. Den yttersta konsekvensen är
i många fall tyvärr en total omskrivning. Mycket
kostsamt för företagen.
Så vad kan man göra åt saken?
SVARET HETER REFACTORING i ständigt iterativa cykler
och med automatiserade tester som skyddsnät.
Ta för vana att betrakta din skrivna kod som om
det var första gången du såg den och skriv om så
att den är lätt att läsa och förstå även för andra.
Detta låter som stor mertid, men med moderna
utvecklingsmiljöer kan detta göras extremt snabbt.
Betänk att 90 procent av programmerarens tid sägs
gå åt till att läsa redan skriven kod.
Jag vill understryka tre bra grundläggande
refactoringtips:
1: FÖRSÖK ATT FÅ TILL ett löst kopplat system, så kallad
Low coupling. Detta kan exempelvis åstadkommas
med hjälp av Dependency injection där beroendet
helt enkelt skjuts in i klassen av de nyttjande klasserna.
Enklare flytta
program
Lättare från Windows till Linux eller Mac
UTVECKLING Novells
plattform gör det enklare
för utvecklare att flytta
program från Windows till
Linux eller Mac. Utvecklingsmiljön finns nu i en
skarp version.
3: LÅT INTE DINA METODER bli för stora. Tillämpa refac-
toringmönstret Extract to method. Den underliggande principen brukar jag kalla för söndra och
härska. Komplexa problem löses genom att vi delar
in dem i enklare delproblem vilket också ökar
läsbarheten.
DET FINNS MYCKET KUNSKAP att läsa sig till om bra
designmönster och principer kring dem.
Men det största steget nås genom ditt eget sunda
förnuft och med insikt om att kod också skrivs för
att läsas av människor och inte enbart av kompilatorn.
Novell har släppt en skarp version
av utvecklingsmiljön Monodevelop. Det öppna utvecklingsverktyget Sharpdevelop får konkurrens,
men det blir också enklare för
utvecklare att flytta Dotnetapplikationer skapade med Visual Studio
från Windows till Linux och Mac.
– Projekt i Visual Studio 2005
kan utan problem öppnas direkt
i Monodevelop, säger Mattias Asplund, Microsoftutvecklare på Connecta.
ANDREAS NORDENADLER, produktchef för utvecklingsverktyg på
Microsoft i Sverige, har inte hunnit
testa Monodevelop ännu. Men han
tycker att det är spännande att det
blir allt enklare för utvecklare att
implementera C# på andra plattformar än Windows.
…om tunga teknikfrågor, varannan gång kopplade till systemutveckling och varannan till it-säkerhet. Varje månad kan du
läsa Ivar Jacobson, Tomas Djurling, Tobias Fjälling och AnneMarie Eklund Löwinder.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
Uttalandet stämmer åtminstone
väl in på Microsofts ökade engagemang i Eclipse, vilket företaget
avslöjade för en vecka sedan.
Engagemanget kan mycket väl
resultera i ett ökat stöd för Dotnetutvecklingen i Eclipse.
FRAMSTEG.
”Monodevelop är
ett framsteg för
Microsofts
interoperabilitetsstrategi”,
säger Andreas
Nordenadler på
Microsoft.
– Monodevelop är ett framsteg
för Microsofts interoperabilitetsstrategi, säger Andreas Nordenadler.
HAN TYCKER INTE att Monodevelop är
en konkurrent till Visual Studio.
– Monodevelop är inte i närheten
av Visual Studio och dess funktionalitet. Det är snarare en rival till
Eclipse, säger han.
Webbapplikationer
allt mer sårbara
SÄKERHET Nästan alla
webbapplikationer har sårbarheter som enkelt kan utnyttjas av
hackare. Anledningen är att
utvecklarna är för slarviga, anser
säkerhetsexperter.
JENNY STADIGS jenny.stadigs@idg.se
– Jag har gjort säkerhetstester på
en väldig massa webbapplikationer
och alla har haft något fel som är
möjligt att utnyttja för en hackare,
säger Robert E Lee.
Han jobbar på Outpost24, ett
svenskt säkerhetsföretag som
säkerhetstestar webbapplikationer. Enligt Robert E Lee är ett av
de stora problemen att företag
ofta fokuserar helt på användarnas
behov och negligerar säkerheten
när de bygger sina applikationer.
– Mitt bästa råd är att börja tidigt
med att bygga in säkerhet. Var tydlig med vilken input du ska tillåta.
ofta har för
många olika tjänster som användarna kan interagera med.
– Ju större interaktionsmöjligheter, desto större blir attackytan. Att
minska attackytan är en viktig del
i säkerhetsarbetet.
HAN ANSER ATT SAJTER
VARJE VECKA SKRIVER VÅRA KRÖNIKÖRER…
Monodevelop är ursprungligen
en version av utvecklingsmiljön
Sharpdevelop.
Plattformen har för närvarande
stöd för språken C#, Java, Boo,
Nemerle, Visual Basic Dotnet, C
Intermediate Language och C++.
Mono som plattform kan bland
annat köras på Linux, Unix, Mac
OS X, Solaris och Windows.
PETER LARSSON peter.larsson@idg.se
2: FÖRSÖK ATT FÅ TILL KLARA ansvarsåtaganden i dina
klasser, så kallad High cohesion. Det är svårt att
förstå och underhålla kod som försöker göra allt
på en gång. Bryt ut dessa ansvarsområden till
dedikerade klasser i stället, vilket ökar tydligheten
i din kod.
PLATTFORM MED STÖD
En annan mycket viktig del är väl
utförda säkerhetstester. De kan ske
både manuellt och med speciella
testprogram.
Det finns ett stort antal möjliga
fel att se upp för när man bygger en
webbapplikation. Till de vanligaste
hör felaktig användning av säkerhetsmekanismen ssl.
– Om man använder en gammal
version kan en hackare knäcka
krypteringen och se den information som skulle vara hemlig.
ETT ANNAT VANLIGT säkerhetsproblem
är Cross site scripting, xss.
– Sårbarheten uppstår om en
webbserver skickar input från
användaren tillbaka till användaren igen. Trots att webbservrar
aldrig ska skicka tillbaka sådant är
det vanligt. Då kan hackare enkelt
kapa en sida och få in sin egen kod
på den, säger Robert E Lee.
Enligt honom ökar antalet lyckade hack mot webbapplikationer.
– Dels beror det på att antalet
webbapplikationer ökar, dels på att
de blir mer komplexa.
Ökad komplexitet innebär att det
blir svårare att hitta och täppa till
alla säkerhetshål i webbapplikationen. Det ger hackarna ett överläge.
DYNAMIK
En webbapplikation är
ett program
som är kodat
i ett språk
som stöds av
webbläsare
och som nås
via internet.
Allt dynamiskt
innehåll på
webbsidor
är olika
slags webbapplikationer.
Formulär,
forum och
gästböcker
är några
exempel.
MATTIAS ASPLUND TROR att det kan
uppstå konkurrens mellan Visual
Studio och Monodevelop i framtiden, men först när Monodevelop
utrustas med ett avlusningsverktyg:
– I dag saknar Monodevelop en
debugger.
– Det kan stoppa en övergång
från Visual Studio. Gänget på
Novell har i stället prioriterat stabilitet i utvecklingsverktyget, säger
Mattias Asplund.
Miljonregn över
widgetbolag
UTBVECKLING Widgetar, små
webbapplikationer, har levt en
anonym tillvaro på internet. Men
nu riskkapitalisterna ha vaknat.
Enligt bloggen Techcrunch har
det amerikanska bolaget
Sharethis fått in 126 miljoner
i riskkapital.
PETER LARSSON peter.larsson@idg.se
Bakom investeringen står Draper Fisher Jurvetson, ett riskkapitalföretag som lagt in pengar vid
nystart av bland annat mejltjänsten
Hotmail, sökmotorn Overture och
ip-telefoniföretaget Skype.
Sharethis tillhandahåller en teknik där användare kan dela med
sig av webbinnehåll till vänner på
sociala nätverk och tjänster, som
Facebook, Myspace och Digg.
PER MOLUND, projektledare på svenska widgetföretaget RXL, anser att
marknaden har mognat.
Vad innebär pengaregnet över
Sharethis för widgetbranschen?
– Widgetar har gått från att vara
ett buzzword till att attrahera
finansiärer, säger Per Molund.
Men finns det pengar att tjäna?
– Ja. Det är rätt saker i rätt tidpunkt till rätt kunder som gäller.
Enligt Sharethis visas dess widget
100 miljoner gånger per månad.
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
Kloka val till ditt kontor.
Kända märken till rätt pris.


* Begränsat antal till kampanjpris. Ordinarie pris 6.745:-
Sony Ericsson W890i
Nyhet från Sony Ericsson! Otroligt populär musikmobil
med 3.2 megapixelkamera, radio, 3G, mp3-spelare och
stereobluetooth.
Infocus X7
DLP-projektor från Infocus med en upplösning på 1024x768,
ljusstyrka på 2000 ANSI Lumen och 1800:1 i kontrast.
ARTNR. E1220140
ARTNR. E1328311
ARTNR. E1324839




KAMPANJ-
NETGEAR ReadyNAS
Praktisk nätverkslagring som kan växa med företagets behov.
Plats för fyra hårddiskar — två 500 GB ingår från start.
PRISSÄNKT
1.730:-
TomTom GO 720T
GPS med härligt stor 4.3” pekskärm, FM-sändare, bluetooth
och Europakartor.
HP Color LaserJet 2700
Räkna med snabba hastigheter - upp till 20 sidor/minut i
svartvitt och 15 sidor/minut i färg med pålitliga HP Color
LaserJet. Tidigare pris 3.725:-
Acer Extensa 5220
Extremt prisvärd dator med 1.86 GHz Celeron-processor,
15.4“ skärm, 1 GB minne, 80 GB hårddisk, DVD-brännare
och Windows Vista Home Basic.
ARTNR. E1127842
ARTNR. K1164881
ARTNR. E1329089



PRISSÄNKT
2.600:-
Canon PowerShot G9
Kompetent kamera med 12 megapixel, 6x optisk zoom,
optisk bildstabilisator, RAW bildregistrering, DIGIC IIIprocessor samt teknik för ansiktsigenkänning.
Xerox Phaser 8560ADN
Känn dig trygg när du hanterar färgprojekt internt –
sänk kostnaderna och höj effektiviteten. Äkta Adobe®
PostScript® 3™ och automatiska verktyg för hög
färgkvalitet. Tidigare pris 7.595:-
Lenovo ThinkPad T61
15.4“ skärm, 2.0 GHz Core 2 Duo, 2 GB minne (1 GB
levereras separat), 160 GB hårddisk, DVD-brännnare och
Windows XP Pro.
ARTNR. E1250940
ARTNR. K1188748
ARTNR. E1338021



HP 6910p inkl 1GB extra minne och dockningsstation
En proffsdator med branschledande batteritid, fullt utbud
av trådlösa säkerhetslösningar samt låg vikt. Core 2 Duoprocessor på 2.0GHz, totalt 2GB minne, 120GB hårddisk,
DVD-brännare, 14.1” skärm och Windows XP Pro.
HP ProLiant ML110 G5
Generation 5 av ML110 är här! 2.33 GHz Xeon Dual Core
3065, 1 GB minne och 250 GB hårddisk. En server som
tillgodoser enklare behov hos små och stora företag.
Eizo FlexScan S2201WSEK
22“ bredbildsskärm med energibesparande funktionalitet
samt löstagbar och justerbar fot.
ARTNR. E1298217
ARTNR. E1321437
ARTNR. E1268389
inWarehouse.se
DYRA MÄRKEN BILLIGT
TEL 08–664 46 00 | BUTIK BIRGER JARLSGATAN 6 STOCKHOLM, ÖPPET MÅN-FRE 10.30-19, LÖR 11-17, SÖN 12-16 | BUTIK BALTZARSGATAN 26 MALMÖ, ÖPPET MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-16
Priserna anges exklusive moms. Eventuell frakt tillkommer. Med reservation för ev. fel eller ändringar. Endast så långt lagret räcker. Begränsat antal.
PRIS*
500 it-chefer och it-specialister
invaderar Tylösand 28-30 maj
Platsen för årets it-konferens är Tylösand där vi nu organiserar det i särklass största mötet för it-chefer och
it-specialister i Sverige. Syftet med Atea Bootcamp är att samla de viktigaste och mest inflytelserika it-personerna
på samma plats för nätverkande och erfarenhetsutbyte.
Atea Bootcamp består bland annat av rundabordssamtal, internationella talare, paneldebatter med ledande
it-personligheter, workshops, utbildning, teknikmässa och över 80 seminarier med strategisk och teknisk inrikting.
På kvällarna kopplar vi av med mingel och underhållning värd namnet.
Efter två välfyllda it-dagar och kvällar kan du som avslutning vara med i Ateas golftävling på Ringenäs Golfklubb.
Atea Bootcamp. Ett it-evenemang som sätter ny branschstandard.
Anmäl dig på: www.atea.se/bootcamp
E V E N T PA R T N E R
M E D I E PA R T N E R
I SAMARBETE MED BLAND ANDRA
O F F I C I E LL S P O N S O R
TI LL SV E N S K F R I I D R OT T
Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi har 1 100 medarbetare på drygt 25 orter över hela landet,
från Malmö i söder till Luleå i norr, och en omsättning på 6 300 MSEK. Atea ingår i Ementorkoncernen, som är noterad på
Oslobörsen. Ementorkoncernen är Nordens största och Europas tredje största leverantör av it-infrastrukturprodukter och
tjänster och omsatte drygt 15 000 MSEK under 2006.
TEKNIK 19
Unison kommunikation i färdigt paket
HÅRDVARA Amerikanska
Unison har lanserat en kommunikationsplattform där allt som
behövs för ip-telefon, e-post och
chatt är samlat på en server.
samma server. Andra plattformar,
som Microsofts Office communications server, kräver tre eller fler
servrar för att få samma resultat,
säger Unisons marknadschef, Rurik
Bradbury.
JOEL ÅSBLOM joel.asblom@idg.se
Enligt företrädare för Unison är den
nya produkten först ut på marknaden med ett samlat grepp om kommunikationen.
– Du kan hitta alla komponenterna separat för Linux men det här är
första gången som allt levereras på
Microsoft och
Sun stärker
alliansen
AFFÄRER & FÖRETAG Sun och
Microsoft gör flera storlanseringar inom gemensam utveckling. De
ska bland annat optimera
användingen av Microsofts
program ihop med Suns servrar.
MARTIN WALLSTRÖM
martin.wallstrom@idg.se
Storlanseringarna ägde rum vid det
officiella öppnandet av Suns och
Microsoft gemensamma utvecklingsscenter Interoperability center på Microsofts huvudkontor i
Redmond.
Där ska företagen tillsammans optimera användningen av
Microsofts program ihop med Suns
servrar och lagringssystem i x64respektive Fire-srien.
Samtidigt aviserar företagen att
Microsoft Exchange server 2007
nu är tillgängligt på Suns plattform
Infrastructure solution.
HAN OCH DE FLESTA av Unisons chefer kommer från Intermedia, ett
företag som är specialiserat på
hostingtjänster kring Microsofts
produkter.
– Den som är hemma på Linux
kan rulla ut Unison på ett några
timmar och få ett komplett system
som kan serva ett företag med ett
femtiotal anställda, säger Rurik
Bradbury.
Unisons Linuxbaserade serverprogram är kopplat till klienter
som körs på Windows och framställs som ett verkligt alternativ
till Exchange och Outlook. Senare
under året kommer även klienter
som fungerar på datorer som kör
Linux.
DEN FÖRSTA VERSIONEN av företagets
produkter ska främst lämpa sig för
företag med uppemot 300 anställ-
da, men versioner som stöder 2 300
användare per server är på gång.
Produkterna ska gå att testa som
gratis betaversioner och användas
för arbetsgrupper med 20 deltagare.
NEW YORK-FÖRETAG
Unison är ett företag som etablerades 2006 i New York och har 40
anställda. Företagets produkter
med samma namn ska konkurrera
med Microsofts Office communications, Exchange och Outlook.
UTMANAR. Unisons marknadschef
Rurik Bradbury presenterar
utmanaren till Exchange.
HŽ`ZgYjZc[ a€Y^\
VYgZhhdX]Zci_jh^\
jih^`i]dhY^c^i"dX]
iZaZ`dbaZkZgVciŽg~g
k^YZ[^c^i^ki[ZaeVgicZg
CENTRET SKA ARBETA med testning och
anpassning av Suns och Microsofts
system för att hjälpa kunderna att
uppnå sina prestandamål.
Det innebär bättre anpassning av
Microsofts program till Suns X64servrar.
Ytterligare mål med centret är att
stöda utvecklingen inom områden
som virtualisering, Java, systemhantering, identitet och program
för samarbete.
Centret ska arbeta ihop med auktoriserade Suncenter.
DET INNEBÄR bland annat certifiering
av plattformar som Java platform
enterprise edition och Java platform standard edition, inklusive
Java runtime environment software för och med Microsofts operativsystem samt virtualisering inom
Microsofts program Windows
Hyper-V och Suns XVM.
7ÌSLPOGFSFOT
BQSJM
<ZcdbViiWVgV[d`jhZgVe€YZihdbh`VeVgk~gYZ[Žgk€gV
`jcYZg`Vck^]€aaVcZgZVciVaZiZiidgdX]cdaadge€[V`ijgVc
Som en del av Tele2-koncernen är vi på
Datametrix uppfostrade i att ifrågasätta alla
kostnader som inte innebär ett direkt värde
för våra kunder.
Det betyder till exempel att vi inte lägger
några pengar på att sitta på en flådig adress
med en tjusig utsikt. Något som många av
våra mer namnkunniga konkurrenter är
beredda att betala dyra slantar för att göra. Vi
har heller inga onödiga lager av mellanchefer,
fina tjänstebilar eller andra extravaganser.
Allt vårt fokus läggs istället på att leverera
bästa möjliga lösning till kunden. Och detta
till bästa möjliga pris.
Vill du veta mer? Läs om oss och de tjänster
vi erbjuder på www.datametrix.se
Eg^XZaZVY^c\>IVcYIZaZXdb
o"ONÊMEJHOV
XXXJCDFVSPGPSVNTFJUTNG
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
+523%6%.4+!,%.$%2.
(ITTAKUNSKAPINSPIRATIONFÚRDIGOCHDINAKOLLEGOR
+URSER
Ajax utveckling i Dojo 1.0, 1 dag
Arrangör: Nethouse
Målgrupp: Systemutvecklare som
snabbt vill lära sig Dojo
Plats: Stockholm
Tid: 26 mars, 9 april, 23 april
Pris: 6200kr
Anmälan: utbildning@nethouse.se
Telefon 08-440 1330
Kvalitet – Processer och
processtyrd organisation
Arrangör: Panorama Competence
Plats: Kista Science Tower, våning 22
Tid: 10-11 april, kl. 09.00-16.00
Pris: 5 900 kr/deltagare, inklusive
dokumentation, fika och lunch
Anmälan: www.panoramacompetence.se
DVB-H
Arrangör: Awaves Academy
Målgrupp: Technicians working with
mobile TV. The course is in English
Plats: Österögatan 1, 164 40 Kista
Tid: 14-15 april 2008
Pris: 11000 kr (exkl moms)
Anmälan: www.awaves.com/open.asp
Praktisk projektledning
Arrangör: Academic House
Målgrupp: Alla som vill leda,
förstå och arbeta effektivt i projekt.
Plats: Stockholm
Tid: 16-17 april
Pris: 11.900 kr (50% rabatt för medl.)
Anmälan: www.academichouse.se eller
IT Governance med CobiT i
svenskt verksamhetsperspektiv
Information
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm
Tid: 8-9 april
Pris: 8 950 kr (Gå 3 betala för 2)
Anmälan: www.nfi.se / 08-615 19 60
och kvalitetssäkring av IT-system
Nordic Connection
Conference-SAP
Arrangör: Adfahrer AB
Målgrupp: SAP Chefer, SAP Projekt-
ledare och SAP SuperUsers
Plats: Malmö Börshus, close to
Copenhagen Airport
Tid: 23-24 april. Start 22 april 19.00
Pris: 1.120- 1.560Euro
Anmälan: www.adfahrer.com/Nordic-
Connection-Conference/Registration.asp
3EMINARIER+ONFERENSER
IT i vården
– Vilken läkare är bästa valet?
Arrangör: Computer Sweden Event
Målgrupp: CEO, CIO, it-chefer,
verksamhetschefer, it-arkitekter och
beslutsfattares
Plats: Sheraton Hotel, Stockholm
Tid: 2 april
Pris: 995 kr CS och Dagens Medicins
prenumeranter går kostnadsfritt
Anmälan: computersweden.se/seminars/
Telefon: 08-453 60 00
itSMFs vårkonferens 2008
Arrangör: itSMF
Plats: Scandic Infra City, Stockholm
Tid: 8-9 april
Pris: från 6.995 kr för medlemmar,
7.995 kr för icke medlemmar
Anmälan: via samarbetspartner
www.ibceuroforum.se/itsmf
Business Models, Business
Ventures, SOA & Praktikfall
Arrangör: IRM - DA träff nr 32
Målgrupp: CIO/IT-chefer, Affärs-,
Verksamhets- o IT-arkitekter,
Plats: Bonnier Conference Center, Sthlm
Tid: Konferens 2 april,
Seminarier 1 och 3 april
Pris: 4.900 – 5.900 kr/dag
Anmälan: www.irm.se
CIO, Personalchef, Inköpschef
Plats: Handelshögskolan, Göteborg
Tid: 8 april, kl. 09-17
Pris: 1950 SEK
Anmälan: www.forum4it.se
Atea Bootcamp 2008
Arrangör: Atea Sverige AB
Målgrupp: It-chefer och it-specialister
Plats: Hotell Tylösand
Tid: Från lunch 28 - 30 maj
(avslutning med golf )
Pris: 2 900 kr / 3 900 kr
Resa samt golf tillkommer
Kvalitativ upphandling
av Affärssystem
Anmälan: www.atea.se/bootcamp
Arrangör: Forum4iT
Målgrupp: Företagsledare, CIO,
Nästan Rätt är också Fel – konferensen med både krav & test
Projektledare
Arrangör: Forum4iT
Målgrupp: VD, Controller, Ekonomichef,
Arrangör: Qtema AB
Målgrupp: Testledare, testare, projektledare
Plats: Primus konferens på Lilla Essingen
Tid: 22-23 april, 13-14 maj, 27-28 maj
Pris: 27.000 kr + moms
Anmälan: www.qtema.se
Arrangör: NFI Nordic Forum for
IT-verksamheten
Plats: Solna
Tid: 23 april 2008
Pris: 5 600 kr
Anmälan: www.itligence.com
Mötesplats Affärssystem 2008
Utbildning för testledare
Testforum 2008
Målgrupp: Alla som arbetar med test
Secrets Of Agile Teamwork
Diana Larsen och Esther Derby
Målgrupp: Ledare, coacher och
deltagare i Agile-projekt
Plats: Agical, Västerlångg. 79, Stockholm
Tid: 21-23 april 2008 kl 09.00-17.00
Pris: 25.000 SEK
Anmälan: secrets@agical.se
!NNONSERBOKASPÍ
COMPUTERSWEDENSERUBRICERAT
&ÚRMERINFORMATIONKONTAKTA
JANINECHRISTENSEN IDGSE
Arrangör: ITligence AB
Målgrupp: Alla som vill styra
Telefon 08-551 12 100
Arrangör: Agical AB med
!NNONSERA
Plats: Stockholm och Göteborg
Tid: 9 april och 22 april, kl 15-18
Pris: 1.800 SEK (exkl moms)
Anmälan: www.forum4it.se
Grön it – Strategier och Teknik
för en hållbar utveckling
Arrangör: Konsultbolag1
Målgrupp: Testledare, Testare, Krav-
hanterare, Systemägare, Beställare mfl.
Plats: Parken III, Rosenlundsg. 34-36,
Stockholm
Tid: 28-29 augusti 2008
Pris: 10.950
Anmälan: www.nastan.se
Arrangör: Computer Sweden Event
Målgrupp: CEO, CIO, it-chefer,
verksamhetschefer, it-arkitekter och
beslutsfattare
Plats: Berns Salonger, Stockholm
Tid: 9 april
Pris: 995 kr CS prenumeranter 495 kr
Anmälan: computersweden.se/seminars/
Telefon: 08-453 60 00
3yKI3VERIGES
DATABASAV
ITUTBILDNINGAR
SOA – nyckeln till bättre affärer
Umeå does IT– verksamhetsutveckling med IT-stöd
Arrangör: Umeå kommun
Målgrupp: Alla som är intresserade
av årets IT-kommun Umeå
Plats: Umeå Folkets hus
Tid: 8 - 9 april 2008
Pris: 3 200 kr exkl. moms
Anmälan: www.umea.se/umeadoesit
Arrangör: Computer Sweden Event
Målgrupp: CEO, CIO, it-chefer,
UTBILDNINGSGUIDENIDGSE
verksamhetschefer, it-arkitekter och
beslutsfattare
Plats: Berns Salonger, Stockholm
Tid: 16 april
Pris: 995 kr CS prenumeranter 495 kr
Anmälan: computersweden.se/seminars/
Telefon: 08-453 60 00
Boka en monter på easyFairs® ICT Malmö Ring 100
4
-89
- Sydsveriges stora IT-mötesplats!
031
MalmöMässan
24-25 september 2008
www.easyFairs.com/ICTmalmo
TEKNIK 21
DAMMIG KOD SKA BORT. Refactoring är att städa i koden så den blir enklare att förstå.
ILLUSTRATION: KJELL ERIKSSON
Storstäda i din kod
– Men vänta inte till i slutet på veckan
PÅ DJUPET Refactoring, eller omstrukturering av kod,
handlar ytterst kortfattat om att se till att kod kan förstås
av så många utvecklare som möjligt. Verkligheten är dock
en smula mer komplex.
PETER LARSSON peter.larsson@idg.se
Bland utvecklare finns ett begrepp
som kallas för teknisk skuld. Det
innebär att återkommande kodförändringar har resulterat i svårläsbar kod som är besvärlig att
förstå.
Det är denna belastning på koden
som refactoring ska lyfta.
– Refactoring innebär att koden
blir mer lättläst och lätt att begripa
– utan att man behöver bygga om
den helt, säger Rickard Johansson,
utvecklare på Citerus.
Det kan också uttryckas som ett
sätt att förändra sin kod från ett
befintligt läge till ett önskat läge
med bibehållen funktionalitet.
MATTIAS HELLBORG Arthursson, utvecklare på Jayway, fyller på:
– Refactoring har inget att göra
med funktionalitet, det handlar
om att koden ska följa grunderna i
objektorienterad programmering,
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
säger Mattias Hellborg Arthursson.
RICKARD JOHANSSON menar att
om-strukturering av kod är en
förutsättning för att lyckas med
lättrörlig systemutveckling. Det
eftersom en viktig beståndsdel
i en agil ansats är att koden hela
tiden granskas i syfte att den ska
bli bättre.
– Ett exempel som refactoring
påvisar är om samma kod förekommer på fler än ett ställe i en applikation, säger Rickard Johansson.
Till skillnad från vad vissa
utvecklare tror ska refactoring vara
en del av det vardagliga utvecklingsarbetet, inte en handling som
utförs lite då och då.
– REFACTORING KAN jämföras
med att
arbeta i ett kök. Du städar undan
kontinuerligt, du står inte i ett sop-
berg i slutet av dagen, säger Peter
Tallungs, it-arkitekt på Objectware.
Mattias Hellborg Arthursson är
av samma åsikt, men framhåller
samtidigt två alternativ baserade på
den krassa verkligheten. Det finns
tillfällen då utvecklare på grund av
hög stress och tidsbrist inte hinner
jobba med refactoring.
– Utvecklare bör se till att refactoring är en del av det dagliga
arbeten, men samtidigt måste de
ta ett krafttag ibland och göra en
omstruktureringsrunda, säger
Mattias Hellborg Arthursson.
DEN EKONOMISKA förtjänsten räknas
främst hem in i form av sparad
arbetstid.
– Genom refactoring kan utvecklare fortsätta foga in ny funktionalitet under ett projekt i samma
tempo som i projektets början. Det
är svårt – för att inte säga omöjligt
– utan refactoring, säger Rickard
Johansson.
Mattias Hellborg Arthursson
lägger till en annan aspekt. Kostnaderna för kodunderhåll kommer att
stiga efter hand om inte refactoring
används i det dagliga arbetet.
”Refactoring kan
jämföras med att
arbeta i ett kök. Du
städar undan kontinuerligt, du står
inte i ett sopberg
i slutet av dagen”
– Ett typiskt exempel på ett problem som uppstår om omstrukturering inte sker är att metoder och
klasser växer och blir mycket stora
och svåröverskådliga. De får helt
enkelt för många ansvarsområden,
säger Mattias Hellborg Arthursson.
Det är angeläget att utvecklaren
inte förstör något när hon eller han
applicerar refactoring, att både livrem och hängslen används.
– Det är kritiskt att automatiserade tester körs, som verifierar kod
före och efter refactoring, säger
Mattias Hellborg Arthursson.
RICKARD JOHANSSON VILL inte räkna
upp några speciellt viktiga handlingar ur den digra lista av åtgärder
som definierar vad refactoring är
i praktiken.
– Det är svårt, ungefär som att
be snickaren besvara om hammare
eller skruvmejsel är det viktigaste
verktyget. Alla åtgärder fyller sina
respektive syften, säger han.
NATURLIG DEL AV LÄTTRÖRLIG SYSTEMUTVECKLING
Refactoring går ut på att skriva
om kod så att den blir enklare att
förstå, men utan att ändra funktionaliteten eller skriva om koden helt
och hållet.
I lättrörlig systemutveckling
är refactoring en naturlig del och
fungerar mycket bra tillsammans
med en testdriven utvecklingsansats.
Refactoringexperten Martin
Fowler har skrivit en bok i ämnet.
Den heter ”Refactoring: Improving
the Design of Existing Code”
och hänvisas till av många
utvecklare.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
22
AFFARSFOKUS
Redaktör: Karin Lindström
karin.lindstrom@idg.se
08-453 63 24
TEXT: POPULAR BLACK 32,6. SIFFRA: AMPLITUDE MEDIUM 18
Kontoret där bubblan
Computer Sweden besöker Google i Zürich
Att besöka Googles nya Europahögkvarter för utveckling
är som att kastas tio år tillbaka i tiden, när bollhav var
lika självklara som konferensrum och när it-företagen
tycktes ha oändligt med pengar till leksaker.
LINUS LARSSON linus.larsson@idg.se
(cs/zürich) Sett från utsidan är
det ingen märkvärdig byggnad,
Googles kontor i Zürich, Schweiz
största stad. Grafitgrå reser den sig
bredvid andra kontorshus, med den
flerfärgade loggan som en klick på
fasaden. Men det räcker att gå in
i entrén för att förstå att vilda hjärnor har varit i farten för att utforma
ett kontor och utvecklingscentrum
utöver det vanliga – eller för tio år
sedan alltför vanliga, innan it-bubblan sprack och exklusiva möbler, tvspelskonsoler och bollhav reades ut
av konkursförvaltarna.
Än så länge pekar Googles aktiekurs uppåt och företaget badar
i pengar som kan läggas på extravaganta kontor för att locka den
bästa personalen och hålla den nöjd.
Här sker utvecklingen av några
av Googles viktigaste tjänster. Sökresultaten finjusteras, nya funktioner till Gmail slipas fram och
Google Maps förses med bättre
data och finesser för Europa. Över
350 personer, varav omkring 300
är utvecklare, arbetar i lokalerna.
Enligt företaget finns 47 nationaliteter representerade och engelska
är det självklara språket innanför
väggarna, mitt i den tysktalande
delen av Schweiz.
TANYA RUEGG PÅ arkitektbyrån
Camenzind Evolution var chef för
inredningsprojektet och fick möjlighet att verkligen ta ut svängarna,
med en kreativ miljö för utvecklarna som det främsta målet. Ingående
intervjuer om vad var och en behöver för att kunna utvecklas och stimuleras genomfördes med hjälp av
en psykolog. Resultatet blev spretigt och lekfullt.
– Det fanns egentligen ingenting
gemensamt. Lokalen måste få vara
extrem så att alla kan hitta någonting för just dem, säger hon.
Stora lcd-skärmar hänger från
taket bredvid receptionen. På en av
dem swischar några av de senaste
Googlesökningarna förbi – med
obsceniteter och asiatiska tecken
bortfiltrerade, får vi veta. På en
annan zoomar Google Earth blixtsnabbt in på företagets anläggningar
runt om i världen. Från huvudkontoret Mountain View i Kalifornien,
ut i rymden och in igen mot Zürich,
sedan vidare till New York och de
andra anläggningarna. Väntande
besökare kan slå sig ner på bjärt
färgade små plastpuffar som står
utspridda som godisbitar på det
i sammanhanget sobra trägolvet.
hör till de
mer sansade delarna av huset. Väggarna täcks av whiteboardmaterial,
fullklottrade med mer eller mindre
utvecklingsrelaterade anteckningar; Hur ska Gmail tas till nästa steg?
Vad är roligast en fredagskväll,
Guitar Hero eller biljard och öl?
DE STORA MÖTESRUMMEN
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
Kollegorna i USA, Sverige, Indien
eller något av de andra länderna där
Google har verksamhet kan direkt
kopplas in i en videokonferens tack
vare kameror och projektorer som
finns monterade i taket.
– Kommunikation ska kunna
ske överallt, säger Randy Knaflic,
rekryteringschef på Google. Om
någon i Mountain View ska kunna
se mig ställer jag mig bara här, säger
han och tar några steg till mitten av
rummet.
Claire Stanley, som till vardags
arbetar med bemanning på Google,
visar oss runt och är inne på samma
linje.
– Vi har kontakt med folk världen
över hela tiden. Dessutom är det ett
mer miljövänligt sätt att kommunicera än att hoppa in i ett flygplan.
DEN RIKTIGA LEKSTUGAN finns utanför
dörren, där en rutschkana går i en
spiral ner till den gemensamma
matsalen som serverar tre mål om
dagen till alla anställda. Jo, lekstugan används dagligen, får vi veta.
Mer äventyrliga Googleanställda
kan i stället glida ner längs en
brandstång och landa på en gul
madrass. Men då ska laptopen
lämnas på skrivbordet, berättar en
varningslapp.
– Teamen rör på sig, så rummen
måste kunna anpassas hela tiden,
säger Randy Knaflic.
Vi går vidare mellan de sju
våningarna och nu börjar kontorets
urflippade karaktär verkligen visa
sig. Riktiga igloor i plåt, avsedda
för att klara arktiskt klimat, står
utspridda som rum för informella
möten. Jag vill ta mig en titt, vrider
om spaken som öppnar dörren och
råkar göra en anställd på världens
mest mytomspunna it-företag lite
irriterad där han sitter med fötterna upplagda på en bänk och en
laptop i knät.
EN ANNAN VÅNING har alpint tema
med motivtapeter med alptoppar
och till synes nedfallna liftkabiner
som mötesrum. Längre ner i byggnaden är golvet täckt av en matta
med sandstruktur. Små strandhytter, kompletta med telefon och
uppkopplad kamera, fungerar som
mötesrum. Strax bredvid ligger
Tech Stop, företagets interna support och it-avdelning, bakom en
strandbar som hämtad från Sydostasien.
Just dessa små rum i rummet,
i form av igloor, liftkabiner och
kantigt äggformade celler återkommer genom hela byggnaden.
De senare har fått smeknamnet low
resolution eggs, eftersom deras taggiga form för tankarna till lågupplöst pixelgrafik, som i tv-spel från
80-talet.
Vi passerar en bar där pausande
utvecklare spelar fotbollsspel. En
kurs i att använda espressomaskinen ingår för nya Googleanställda,
eller ”Nooglers” som de kallas,
berättar utvecklaren Andrew Slater. Hans entusiasm över sin arbetsplats vet inga gränser och jag frågar
om han verkligen aldrig har en dålig
dag på jobbet.
– Ibland, om jag inte kan få
någonting att fungera. Men det är
alltid roligt, säger han.
BAKOM EN GLASVÄGG, inne vid kontorsplatserna som trots allt liknar
ett kontor mer än ett drömrum för
en tonårskille, står Legomodeller
av dödsstjärnan och en Y-vinge
från Star Wars. Visst är det barnsligt och pojkaktigt, precis som man
kan vänta sig med en arbetsstyrka
dominerad av unga män. Men andra
rum bjuder mer på avslappning.
Bakom dörren skyltad ”water
lounge” är det mycket mörkt, lite
kallt och tyst. Diskreta ljud av
vattendroppar skapar en speciell
karaktär och går väl med akvarierna som löper längs hela väggen.
I mitten av rummet står en rad
massagestolar. Och ett badkar.
– Det här är mitt favoritrum,
säger Claire Stanley.
HUSETS BÄSTA UTSIKT, med alperna
på avstånd, finns från biblioteket,
ett helt rum inrett i rustik stil med
gamla soffor och en låtsaseldstad
bestående av ännu en lcd-skärm.
Tapeterna består av bokryggar vilket ska ge sken av att man befinner
sig i just ett bibliotek. Låtsaselden
och de fejkade bokhyllorna gör att
ingen kan köpa illusionen, men jämfört med den i övrigt bjärt plastiga
inredningen infinner sig ändå ett
slags lugn i rummet där någon sitter
vid fönstret med sin laptop. En kille
med texten ”I have root @ Google”
på sin t-shirt går förbi oss.
Ett år har gått sedan arbetet med
kontoret, Googles tredje i staden,
inleddes. Arkitekten Tanya Ruegg
förklarar att biblioteket är hennes
personliga favorit.
– Google var en rolig kund att ha,
men komplicerad. Det fanns tusen
olika åsikter.
Hur kommer det här stället kännas om tio år?
– Det här är ett föränderligt företag och de är välkomna att göra de
ändringar de vill.
NYINVIGT
Google har haft verksamhet
i Zürich sedan 2004. Det hela
började med en enda person som
arbetade på sökföretagets marknadsdel. Snart rekryterades även
utvecklare.
Exakt hur många anställda som
finns i Zürich är hemligt, men den
officiella informationen talar om
350 anställda, varav omkring 300
är utvecklare, eller Google Software
Engineers som de kallas.
Kontoret, som invigdes officiellt
tidigt i mars, upptar 12 000 kvadratmeter på sju våningar, inklusive ett
massagecenter på bottenvåningen.
KAOSARTAD KREATIVITET. Med brandstänger och mötesrum i form av pixliga
ägg framstår Googles Zürichanläggning som en grabbig lekstuga. Men här
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
23
aldrig sprack
KOMMENTAR
Linus Larsson
är webbreporter på CS.
Du når honom på
linus.larsson@idg.se.
En lönsam
illusion
TEKNISK PERSONAL måste förstå affärer. Teknik i sig är tråkigt men det
tekniken kan göra är roligt och viktigt. Två inbankade teser som ställs
lite på huvudet av Google, företaget
som tar fram webbtjänst efter
webbtjänst som blir en succé och
får aktiekursen att peka rakt uppåt,
med bara marginella störningar.
En devis som upprepades om
och om igen i Zürich var ”användarna först, pengarna sen”. Givetvis är det inget mer än en floskel,
vanligt ”corporate bullshit” som
bygger på missuppfattningen att
ett börsnoterat, multinationellt
företag drivs av ideella krafter.
Att Google skulle vara mindre
intresserat av att tjäna pengar än
något annat företag än en bluff, en
missuppfattning eller en illusion.
Kanske är det just en medvetet
skapad illusion.
FÖR NÄR MAN KAN attrahera några av
Europas skarpaste hjärnor till sin
utvecklingsavdelning gäller det
att ge dem plats. Både en fysisk
plats där det finns utrymme att
improvisera och en bubbla där
illusionen att utvecklarnas passion
för kod och lösningar är det viktigaste råder. För lika tråkig som
programmering kan framstå för en
affärschef är ekonomiska kalkyler
och marknadsanalyser för en brinnande utvecklare.
Bluffen – för i slutändan är det
naturligtvis affärerna som räknas
även för Google – kan tjäna till att
få fram bättre tjänster och funktioner som faktiskt används. Här
kommer Googles affärsmodell in
i bilden. Med intäkter från riktade
annonser handlar allt om visade
sidor, läst e-post på Gmail, ännu
en sökning eller navigering på
Google Earth.
Varenda gång en användare
nuddar vid någonting i företagets
webbimperium finns chansen
till vinst, och då blir det plötsligt
möjligt att prata om att användaren kommer före pengarna. Rent
kronologiskt är det sant.
utvecklas några av de tjänster som har fått företaget att växa explosionsartat och aktiekursen att peka uppåt. ”Alla ska kunna hitta något för just dem”, säger
FOTO: GOOGLE/LINUS LARSSON
Tanya Ruegg, chefsarkitekten som tar rutschkanan ner till restaurangen. I mitten utvecklaren Andrew Slater.
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
PRECISIONSRIKTADE annonser är
nyckeln som får ekvationen att gå
ihop. När varje liten bit reklam
kan nå precis rätt användare, baserat på vad hon söker efter eller
vilka sidor hon tittar på, segmenteras marknaden automatiskt.
Varje besök, oavsett om det
sker av en högt uppsatt chef med
ansvar för stor budget eller av en
privatperson med intresse för
stickning, får ett värde.
Vem skapade då automatiken?
Utvecklare, som har tutats i att
användaren kommer först. Inte
pengarna.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
24
FOLK
Redaktör: Karin Lindström
karin.lindstrom@idg.se
08-453 63 24
TEXT: POPULAR BLACK 32,6. SIFFRA: AMPLITUDE MEDIUM 18
Nu ska it-folket ut
Genom att synas i skolorna det
närmaste året hoppas teknikoch it-företagen öka intresset
bland de unga. Föreläsare från
näringslivet engageras, men
innan de släpps iväg får de
en snabbkurs i att möta ungdomar.
KARIN LINDSTRÖM karin.lindstrom@idg.se
O
INTRESSEVÄCKANDE. Nu satsar Transfer på att få ut föreläsare från teknik- och it-företag till gymnasierna och niorna för
att på så vis öka intresset. En av dem som är ute i skolorna är Bo Hammarlund från teknikföretaget Transic.
(ARÈDUÈVALTÈRiTTÈCHEF
rganisationen Transfer,
som förmedlar föreläsare till gymnasieskolan, drar igång en
särskild satsning inom
it- och teknikområdet. Satsningen
görs i samarbete med Teknikföretagen, IT & Telekomföretagen och ett
antal företag som Saab, Sony Ericsson, Alfa-Laval, Axis, Epsilon, TAT
och Astrazeneca.
– Det som ligger bakom det stora stödet är oron för den framtida
kompetensförsörjningen, konstaterar Eva von Krusenstierna, generalsekreterare i Transfer.
– Vi har arbetat med det här projektet sedan förra våren och kör det
nu i vår och i höst. Blir det lyckat
fortsätter det.
Transfer startades för åtta år
sedan och hade i början fokus på
it. Grundaren Fredrik Arnander
kommer från it-världen och han
såg att det fanns ett stort behov av
it-kunskaper i skolan, berättar Eva
von Krusenstierna.
– Genom att föreläsare från
näringslivet kommer ut i skolan blir
det inte bara överföring åt det hållet utan även från skolan in i näringslivet – det är minst lika viktigt.
"iSTAÈAFTERWORKSTiLLETÈIÈ5MEk
"ORDEÈDUÈHAÈHyGREÈLyNÈiNÈCHEFEN
'EÈDINÈSYNÈPkÈSAKENÈPkÈWWWCSKARRIARSE
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
25
i skolorna
Sedan starten har Transfers föreläsarbank fyllts på och innehåller i
dag till stor del företagare och ekonomer. En orsak till det kan vara att
lärarna i de ämnena mer aktivt tar
in folk utifrån, tror Eva von Krusenstierna.
I OCH MED SATSNINGEN på teknik och it
ska det bli ändring på det.
Transfer rekryterar kunniga
föreläsare för fullt och företaget
får dessutom ett utökat uppdrag
eftersom projektet även erbjuder föreläsare till årskurs nio för
att fånga upp eleverna även inför
gymnasievalet.
Innan föreläsarna släpps ut får
de en duvning i hur de ska möta
ungdomar.
– Det är oerhört viktigt att kunna prata med ungdomar och det är
inte det lättaste, säger Eva von Krusenstierna.
FRÅN SKOLHÅLL har tekniksatsningen
fått ett stort gensvar, berättar hon.
Efterfrågan på föreläsare är stor.
– Många gymnasier skriker efter
föreläsare på det här området och
skulle kunna beställa hur många
som helst. I första hand handlar det
om teknikprogrammen.
Däremot efterlyser hon ett lite
”Många gymnasier
skriker efter föreläsare på det här
området och skulle
kunna beställa hur
många som helst”
större intresse från naturprogrammen.
– Elever och lärare är så fokuserade på kurserna att de inte tycker
de har tid att ta in folk utifrån. Men
samtidigt har eleverna där ofta ingen aning om vad de kan göra med
sin utbilding eller vad en ingenjör
kan komma att arbeta med i framtiden, säger Eva von Krusenstierna.
– Det är viktigt att peka på möjligheterna.
Daniel Condins har
Roger Hällsten
anställts som säljansvarig för södra Sverige på Targus. Han
kommer närmast
från Logitech.
har tillträtt jobbet
som testledare på
Stefan Thorén är nu
applikationsarkitekt
på konsultbolaget
Inceptive i Göteborg.
Han var tidigare
systemutvecklare på
Acando.
Johan Ekbom är
nyanställd som teknisk projektledare
på Payex. Han kommer närmast från
Sandvik Systems
Development.
STORA MÖJLIGHETER. ”Det är
viktigt att peka på möjligheterna
med tekniska utbildningar”, säger
Eva von Krusenstierna, generalsekreterare på föreläsarförmedlingen
Transfer.
GRATIS FÖRELÄSNINGAR
Transfer har fått över 6 000
beställningar från skolor sedan
starten år 2000 i Stockholm/Uppsala. I dag finns den ideella organisationen även i regionerna Göteborg
och Öresund och sedan helt nyligen
i Örebro.
PÅ NYTT JOBB
Ett nätverk med över 1 500 föreläsare håller föreläsningar i 250
gymnasieskolor i Sverige. Varje
skoldag är 10–12 föreläsare ute.
Föreläsningarna är kostnadsfria
för skolorna och finansieras av
näringsliv och kommuner.
Cybercom Sweden
East. Han kommer
närmast från Aldata
Solutions.
Peter Gustafsson
har börjat som
projektledare på
Cybercom Sweden
East. Han kommer
närmast från TDC.
Lena Klingvik är
nyanställd seniorkonsult på Greenwich Consulting.
Hon kommer närmast från Ventelo.
Annika Söderlund
Jesper Silvanius,
arbetar numera
som verksamhetsutvecklare på
nordisk supportchef på LG
Electronics i Sverige,
blir försäljningschef
för konsumentelektronik i bolaget.
IT-Arkitekterna
i Norrköping. Hon
kommer närmast
från X Media.
Göran Ask har
börjat jobba som
Javautvecklare och
projektledare på
IT-Arkitekterna. Han
kommer närmast
från Init.
Ello Lundgren har anställts som
teknisk konsult på Telecomputing
i Göteborg. Han kommer närmast
från Simbin Development Team.
> Bytt jobb? Mejla till nyttjobb@
idg.se. Glöm inte namn, svensk titel,
företag och gärna foto.
6ARFyRÈVILLÈINTEÈUNGAÈJOBBAÈMEDÈIT
!NSTiLLDÈELLERÈEGENÈLkDA
#ERTIªERINGÈLyNARÈDETÈSIG
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
SOA
SUMnyckMelnItiTll bä2tt0re a0ffä8rer
025C0817AD
A5F39EF41F
2D43BD5769
9136EEDE83
d.dll/backup och
70470E
6B2B283E84
DD8A5439E5
4BE...791542
säkerhet 004.jpg?D=0F
SOA –
Flexibilitet
Styrning
Sänkta kostnad
Ledning
er
LM
16/4 STOCKHO
r
Keynote speake , IMD i USA
David Robertson
F
lexibilitet, konkurrenskraft och smartare affärer är
ledord för både affärsfolk och it-avdelningar just
nu. Tjänstearkitekturen skapar förutsättningar för
både affärsmän och it-avdelning att göra ett ännu
bättre jobb. Under SOA Summit 2008 presenteras de
senaste trenderna, argumenten och tjänsterna under
en späckad och innehållsrik dag.
Kom, lyssna och diskutera!
PROGRAM OCH ANMÄLAN: computersweden.se/seminars
PARTNERS:
Lean Software for Lean Business
7AD70470E1
F41F025C081
39E56B2B28
3E84A5F39E
9B
FOLK 27
INSLÄPP. Fredrik Andersson öppnar dörren för Anders
Kardeskog, Zenvie.
Ework, och Per Anders
HÖG MYSFAKTOR. Ulrika Axelsson,
let.
ming
i
mitt
Eriksson, HP, ser ut att trivas
PÅ BETTET. Caroline Malm och Jennie Westin, båda från Ntech,
med småtugg och bubbel.
I VIMLET
Stefan Bohlin
är CS vimmelproffs.
Du når honom på stefan.bohlin@idg.se.
Mat, mingel och
management
KUNDKONTAKT. Charlie Olofsson, Qbranch, tillsammans med
Sven Hagströmer, ordförande i Eworks styrelse.
on IT-Konsult, pratar med på
IDEL SOLSKEN. Zizzi Mårten, Lexic
Johan Hallberg, Syrei, i vimlet.
SMÅTT OCH GOTT. Sofie Laine och Eva Danielsson kommer
från Ework i Lund för att festa om på huvudkontoret.
> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE
RÖDA MATTAN VAR UTRULLAD och en tvättäkta amerikansk dörrvakt i full mundering vaktade entrén när konsultmäklaren
Ework lanserade sitt nya affärsområde Ework Management
Consultants. Med det menas att Ework tar steget från att
vara en renodlad it-konsultmäklare till att även vara en
mäklare av verksamhetskonsulter.
Till huvudkontoret på Klarabergsgatan i Stockholm kom
drygt 300 partner och kunder för att fira med mat, mingel
och ett kortseminarium. Eworks styrelseordförande Sven
Hagströmer berättade om företaget och det nya affärsområdet presenterades av den ansvariga, Heidi Tangnaes.
FÄRGSIGNAL. Samtliga Eworkanställda bär gerberor i företagets färg. Här visar Madeleine Bergenheim och Ulrica Nyberg.
SJÄLVPLOCK. Christer Thulin, Caponova, förser sig från
buffébordet.
VÄLKLÄDD. Discjockeyn Leo Beck tillhör den prydliga typen
som klär i smoking.
PRESENTATÖR. Heidi Tangnaes, ansvarig för Eworks nya
affärsområde, berättar om sina planer.
SMAKFULLT. Katja Gylje, Ework, och
Lars Wolf, Market
Expander, tar för sig av det goda.
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2008
28 PLATSANNONSER
ªaSd
eXbÜZTa.
?aXRTAd]]TaÊaT]eÊa[Sb[TSP]ST^QTa^T]STZ^]bd\T]cVdXSTUÜa_aXb^RW_a^SdZcYÊ\UÜaT[bTaEËa
eTaZbP\WTcWPadceTRZ[Pcb_^bXcXecbTSP]eXbcPacPST (((^RW]d
]]beXTcPQ[TaPSTXbYd[Ê]STa8SPV
PaQTcPaRP $_Tab^]Ta_ËeËaPZ^]c^aXBeTaXVTChbZ[P]S¼bcTaaXZT4]V[P]SDB05aP]ZaXZT^RW
3P]\PaZBTSP]PdVdbcX!#ÊVbeXPeSTcQÜab]^cTaPSTP\TaXZP]bZPQ^[PVTcEP[dT2[XRZEPaYT
\Ë]PSWYÊ[_TaeXÜeTa%\X[Y^]TaZ^]bd\T]cTaPccVÜaPT]QaPPUUÊaVT]^\PccWXccP[ÊVbcP_aXb_Ë
cdbT]cP[b_a^SdZcTa^RW_aTbT]cTaPSTcbcÜabcPdcQdSTcPeTg_Tac^RWZ^]bd\T]caTRT]bX^]TaEËac
WdedSZ^]c^aSÊaeËa_a^SdZcdceTRZ[X]VbZTa[XVVTaX]haT]^eTaPST[^ZP[TaXEPbPbcP]Bc^RZW^[\
AdQhX]caTbbTaPSCTbcPaT
#MJGSBNUJEFOTOZDLFMTQFMBSFJOPN*5
4zLUJMM*5:PVOH1SPGFTTJPOBM1SPHSBNNF
Är du snart färdig civilingenjör, systemvetare eller liknande? Är du utåtriktad
och lösningsorienterad? Då har vi en utmaning för dig: Vårt nya IT Young
Professional Programme. Om du dessutom brinner för att omsätta IT i affärsmöjligheter hos en internationell koncern, som satsar för att vara bäst på sitt
område, så har vi mycket att ge varandra.
Ansök senast 31 mars 2008 - programmet startar efter sommaren.
Välkommen in och läs mer på www.seb.se/student
=dQTWÜeTaeXUÜabcÊaZPeËa^aVP]XbPcX^]
\TShccTa[XVPaTT]cTbcPaTcX[[eËac@0
cTP\B^\cTbcPaTW^b^bbZ^\\TaSdPcc
Y^QQP]ÊaPQËSTdceTRZ[X]VbcTP\^RW_a^
YTZc[TSPaTXPaQTcTc\TSPccZeP[XcTcbbÊZaP
eËafTQQ_[Pcb^RWcX[[WÜaP]STcYÊ]bcTa3d
Z^\\TaPccY^QQPXT]b_Ê]]P]ST\X[YÜSÊa
dceTRZ[X]VbPaQTcTcbZTa[ÊccaÜa[XVcT][XVc
BRad\cTbcPdc^\PcXbTaX]VXBT[T]Xd\
AdQh^RW_aTbcP]SPcTbcTa\TS?daT;^PS
EXbÜZTaSXVb^\QaX]]TaUÜaZeP[XcTc^RW
eX[[ePaP\TS^\PccdcU^a\P?aXRTAd]]Tab
ZeP[XcTcbPaQTcT
EXbÜZTaSXVb^\WPaT]bhbcT\eTcPa
TgP\T]T[[Ta[XZ]P]ST^RWWPacXSXVPaT
TaUPaT]WTcUaË]eTaX
TaX]VPe_a^VaP\ePaP
3dÊaeÊ[UÜaca^VT]\TScTbc^RWdceTRZ
[X]Vb_a^RTbbTa4aUPaT]WTcPe_a^VaP\\T
aX]VXAdQh?Ta[T[[Ta9PePÊa\TaXcTaP]ST
[XZb^\cTbceTaZchVUÜaPdc^\PcXbTaPST
cTbcTa_aTbcP]SPcTbcTa
B^\_Tab^]bTaeXPccSdÊaSaXeP]ST
bYÊ[eVËT]STbP\cT]QaP_a^Q[T\[ÜbPaT
6^SPZd]bZP_TaXQËSTT]VT[bZP^RW
beT]bZPÊaT]bYÊ[eZ[PaWTcUÜaa^[[T]
8ST]]PaTZahcTaX]VbP\PaQTcPaeX\TS836ATZahcTaX]VEÊ[Z^\\T]\TSSX]P]bÜZP]cX[[)
\PaXPfXZ]Ta/XSVbTDaeP[^RWX]cTaeYdTaZ^\\TaPccbZT[Ü_P]STbËSTcÊaQaP^\Sd
bZXRZPaX]SX]P]bÜZP]bËU^acb^\\ÜY[XVc5ÜaUaËV^a^\cYÊ]bcT]aX]V<PaXP'#$"%"$!
®
4IME#ARE!"UTVECKLAROCHSËLJERPRODUKTEROCH
TJËNSTERFÚRBEMANNINGSOPTIMERING(UVUDKONTORET
LIGGERPÍ+UNGSHOLMENI3TOCKHOLM6IHARKUNDER
I3VERIGE$ANMARK.ORGE(OLLANDOCH)SLAND
6IËRIDAGDRYGTPERSONER
,ËSMERAPÍWWWTIMECARESE
Sveriges Radio är en del av public service och landets mest decentraliserade medieföretag. Sveriges Radio
är den reklamfria och oberoende radion i allmänhetens tjänst, finansierad av hushållens tv-avgifter.
6IKOMMERATTTAFRAMENNYHELTWEBBBASERADLÚSNINGAVVÍRPRODUKT
4IME#ARE0LANERING6IBEHÚVERDËRFÚRFÚRSTËRKAVÍRUTVECKLINGSAVDELNING
MEDYTTERLIGAREKOMPETENSOCHERFARENHET
3YSTEMUTVECKLARE.%4
6ÍRUPPGIFTËRATTFÚRVALTAOCH
UTVECKLAFÚRETAGETSPRODUKTERIDAG
4IME#ARE0LANERINGOCH4IME#ARE
0OOLVERKTYGFÚRBEMANNINGSPLANE
RINGSAMTVIKARIEHANTERING&ÚRETAGET
VËXERSNABBTOCHVIKOMPLETTERARVÍRT
PRODUKTUTBUDLÚPANDE
$UKOMMERFRËMSTATTUTVECKLAI!30
.%4OCHËRDELAKTIGIHELAUTVECKLINGS
PROCESSENFRÍNANALYSDESIGNTILL
PROGRAMMERINGTESTOCHDOKUMEN
TATION6IARBETARI.%4MILJÚMED
31,SERVERSOMDATABASHANTERARE
)DAGBESTÍRTEAMETAVÍTTAPERSONER
OCHDUKOMMERATTRAPPORTERATILL
UTVECKLINGSCHEFEN
+OMPETENS
s%RFARENHETAVOBJEKTORIENTERAD
SYSTEMUTVECKLINGOCHITERATIV
UTVECKLINGSMETODIK
s(ÚGSKOLEUTBILDNINGINOM
SYSTEMUTVECKLINGDATATEKNIK
ELLERMOTSVARANDEKOMPETENS
s%RFARENHETAV!30.%4SAMT
31,SERVERËRETTKRAV
0ERSONLIGAEGENSKAPER
6ISÚKERDIGSOMTRIVSIENMINDRE
ENGAGERADOCHMOTIVERADORGANISA
TION3OMPERSONËRDUSOCIALOCH
GILLARENARBETSMILJÚSOMFRËMJARETT
STORTMÍTTAVFRIHETUNDERANSVAR
$UËRVETGIRIGSAMTGILLARATTDELAMED
DIGAVDINKUNSKAPTILLANDRA6ISER
MEDGLËDJEKVINNLIGASÚKANDE
$UERBJUDSSTORAUTVECKLINGSMÚJ
LIGHETERBÍDEPERSONLIGTOCH
PROFESSIONELLTIETTVËXANDEFÚRETAG
$UBLIRENVIKTIGKUGGEIENREDAN
VITALUTVECKLINGSAVDELNING
)DENNAREKRYTERINGSAMARBETAR
VIMED)$'2EKRYTERING3KICKA
DËRFÚRDINANSÚKANSNARASTTILL
CHRISTINABLEIKEN IDGSE(ARDU
FRÍGORËRDUVËLKOMMENATTRINGA
#HRISTINA"LEIKENPÍ
Teknik IT handhar drift och förvaltning av all teknisk utrustning på Sveriges Radio. Avdelningen
består idag av drygt 130 personer med placering på 26 orter i Sverige. Avdelningen är indelad i
fem arbetsgrupper med specifika ansvarsområden, Applikationsdrift, Förvaltning, Infrastruktur,
Service och Servicedesk. Det dagliga arbetet sker i processer baserade på ITIL.
"ITRËDANDE#HEFTILL4EKNIK)4
!RBETSUPPGIFTER
Du kommer att jobba med ledarskap och
förändring och ansvara för att vi fullföljer vårt
uppdrag med huvudfokus på våra processer.
Du blir processägare över våra ITIL-processer,
du inför nya, förädlar befintliga samt prioriterar resurser för att säkerställa vår leverans. Du
deltar i utveckling av principer och policys för
IT-arkitektur och systemintegration i samarbete med utvecklingsavdelningen. I tjänsten
ingår personalansvar.
0ERSON
För att fylla rollen på ett bra sätt krävs att
du är lyhörd och gillar utmaningen att bygga
något nytt. Du är duktig på att strukturera
ditt och andras arbete och har känsla för att
sortera ut det som är viktigt och att prioritera
detta. Du har integritet och är duktig på att
kommunicera på alla nivåer och du trivs med
att driva arbetet tillsammans med dina kollegor och att skapa delaktighet.
"AKGRUND
Vi tror att du arbetat som tekniker i några år
men i mer verksamhetsnära roller de senaste
åren, kanske som konsult inom ITIL och då
introducerat ITIL på ledningsnivå. Du har
någon form av akademisk eller eftergymnasial
utbildning och har nog arbetat inom större
organisationer inom området. Det är viktigt att
du har förståelse för ITIL som tankesätt och
verktyg.
!NSÚKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med
IDG Rekrytering. Du är välkommen med
din ansökan till torgny.sodrin@idg.se. Om
du har frågor kring tjänsten kontakta gärna
Torgny på telefon 08-453 63 54.
PLATSANNONSER 29
Delprojektledare inom
utveckling av kundapplikationsmjukvara
Haldex Traction AB i Landskrona är en av världens ledande leverantörer av
system för avancerad 4-hjulsdrift. Haldex har stor tillväxt och söker nu en
projektledare med kunskap inom C-programmering av inbyggda system. Du
arbetar som delprojektledare i ett av våra viktigaste kundprojekt samt med
utveckling av vår kundapplikationsmjukvara.
Avalanche Studios är Sveriges ledande oberoende TV- och datorspelsutvecklare med
155 anställda. Vårt första spel, Just Cause, släpptes hösten 2006 och har sålt över
1 miljon enheter världen över. Nu jobbar vi med tre projekt, baserade på egenutvecklade
idéer till PS3, XBOX 360 och PC med några av världens största förläggare. På Avalanche
får du arbeta i team med den senaste tekniken i en stimulerande och kreativ miljö.
Är du rätt person?
I denna rekrytering samarbetar Haldex med Elan IT. För mer information
om tjänsten se www.elanit.se id 426338. Ansök via mejl till
rekrytering_malmo@elanit.se. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult
Lovisa Wang-Larsen på Elan IT via telefon 040-6656153.
Avalanche Studios söker
• Build Engineer
• Lead programmerare
• Tools programmerare
Marknadsplatsen för IT-kompetens
Vill du vara med att skapa spelhistoria tillsammans med stans roligaste
medarbetare i fräscha lokaler på Söder? Skicka din ansökan så snart som
möjligt till jobs@avalanchestudios.se.
Info om alla lediga tjänster finns på
www.avalanchestudios.se/jobs
Frågor besvaras av Nina Zhovnartsuk Magnusson,
HR-chef, 08-442 76 70, nina@avalanchestudios.se
Vi ser fram emot din ansökan!
=I8DK@;<EJM@EE8I<6
Att vara konsult på Visab är ett av de mest utmanande konsultjobb som finns.
Vill du vara med och hjälpa våra kunder att bli framtidens vinnare? Vi söker dig
som har lika god affärsförståelse som IT-kompetens.
På Visab Consulting har vi specialiserat oss på att bistå bank- och försäkringsbranschen med att vägleda och genomföra förändringar.
Nu söker vi dig som vill utvecklas i en organisation, där du har nära till erfarna
kollegor och ledning.
Besök oss på www.visab.se och hör av dig så berättar vi mer.
30 PLATSANNONSER
%TJËNSTERSOM
UTVECKLARDIN
VERKSAMHET
SËKERTSMART
OCHEKONOMISKT
(EIMORE'ROUPERBJUDERKVALIlCERADEKONSULTTJËNSTERFÚRAFFËRS
PROCESSERSYSTEMINTEGRATIONOCHITSËKERHET-EDENFAMILJAV
INNOVATIVATEKNIKLÚSNINGARFÚRSËKRAETJËNSTERn%XPRESS)NFRA
STRUCTURE©nERBJUDER(EIMORE'ROUPËVENETTFËRDIGTRAMVERK
FÚRENKOSTNADSEFFEKTIVOCHSNABBETABLERINGAVEFÚRVALTNING
,ËSMERPÍWWWHEIMORESE
0ORTALARKITEKT
DU mJAVA
Kan jag
överklaga grannens
bygglov på nätet?
6ISÚKERENSYSTEMARKITEKTSOMËREXPERTPÍPORTALER
FÚRATTFÚRSTËRKAVÍRTTEAMAVNYCKELPOSITIONSKONSULTER
3OMSYSTEMARKITEKTPÍ(EIMOREERBJUDSDUMÚJLIGHET
ATTJOBBAFÚRVÍRAKUNDERMEDBÍDEÚVERGRIPANDE
SYSTEMARKITEKTURTEKNISKAUTREDNINGARANALYSERSAMT
UTVECKLINGCOACHNING
$UHARETTBRINNANDEINTRESSEFÚRATTUNDERSÚKA
FÚRMEDLAOCHREALISERAMÚJLIGHETERNAMEDNYTEKNIK
FÚRATTSKAPAKUNDOCHANVËNDARNYTTA'ODFÚRMÍGA
ATTLEVERERAKONKRETARESULTATSAMTATTKUNNAFÚRMEDLA
BETYDELSENAVDESSAFÚRBÍDEBESLUTSFATTAREOCH
TEKNIKER6ANAATTDRIVAUTREDNINGAROCHARBETAMED
FÚRANKRINGISTORAORGANISATIONER
Vi söker 3 systemutvecklare
Du kan läsa mer om tjänsterna och Max Matthiessen på www.maxm.se
Gäller PUL vid
ansökningar via nätet?
+OMPETENSMËSSIGTSÚKERVIENPERSONMEDTUNG
WEBPORTALPROlL-ERITERANDEËRFRËMSTERFARENHET
FRÍNDELEDANDEPORTALPRODUKTERNATEX-/33
)"-7EBSPHERE/RACLE7EB#ENTERMENËVEN
E#OMMERCEOCHINTEGRATIONVËGERIN6ÍRAUPPDRAG
LIGGERITEKNIKENSABSOLUTAFRAMKANTVILKETGÚRUTVECK
LINGSMÚJLIGHETERNAFÚRRËTTPERSONMYCKETSTORA6I
SÚKERPERSONERSOMUTÚVERSINKONSULTROLLËVENGILLAR
ATTARBETAMEDPRODUKTIlERINGAVTJËNSTER6IVËLKOMNAR
DIGATTBLIENAV(EIMORESKVALIlCERADEKONSULTER
)DENNAREKRYTERINGSAMARBETARVIMED)$%NTITY
3KICKADINANSÚKANSNARASTTILLJESPER IDENTITYSE
%VENTUELLAFRÍGORBESVARASAV
*ESPER/LSSON
IDG är Sveriges och världens största mediehus inom it, teknik och affärer. IDG i Sverige driver ett
25-tal varumärken, bland annat den ledande it-portalen IDG.se, Computer Sweden, TechWorld,
PC för Alla, M3, Biotech Sweden, Miljöaktuellt och it-industrins branschsajt it.24.
Vi är också dominerande när det gäller rekrytering inom it.
HR-MANAGER: Vi söker dig som vill driva IDG vidare som
framgångsrikt mediehus och attraktiv arbetsgivare.
IDG är ett decentraliserat företag vilket innebär att du i rollen som HR-Manager
jobbar mycket nära företagets övriga chefer. Tjänsten innebär att driva HR-frågor
och processer i organisationen enligt IDGs vision och mål. I arbetet ingår allt från
lönesättning och fackliga förhandlingar till utbildning och rekrytering. En viktig
uppgift är också att vara stöd och bollplank till företagets chefer.
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll och som trivs med att arbeta
självständigt. Som person har du ett genuint intresse för människor men är också
intresserad av att vara med i företagets resultat- och affärsfokus. Vi söker dig som
gillar att driva affärer genom andra människor, helt enkelt!
Handlingsinriktad, lyhörd, smidig och strategisk är egenskaper vi ser att du
behöver för att lyckas i denna roll.
Vår företagskultur präglas av entreprenörsanda, kreativitet och högt tempo.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan snarast till eva.ekedahl@idg.se
Frågor om tjänsten besvaras av VD Lars Dahmén,
tel 08-453 62 02 eller Eva Ekedahl, tel 08-453 61 58.
HR-MANAGER
Med intresse för både människor och affärer
PLATSANNONSER 31
±RETSõ%MPLOYERõ"RANDINGõFÚRETAGõõ
5NIVERSUMõ!WARDS
6IõSÚKER
D<;
4EKNISKõLEDAREõ)4
TILLõ"ORLËNGE
LKM<:BC8
DF9@C;8K8
,ËSõMERõOMõVÍRAõLEDIGAõTJËNSTERõPÍõ
WWWVVSETJANSTER
FGK@;<M
I=@;#>GJ#=fkf#Jki\Zbbf[\i#D`ca[XkX€ie‚^iX\o\dg\c
g‚X]]€ijbi`k`jb[XkX`i\Xck`[jfdm‚iXble[\ijXdcXi`e
m`X>GIJ&NC8Ed\[m‚ikdfY`cX[XkX`ejXdc`e^jjpjk\d
Fgk`[\mKil\DfY`c\]i_Xe[[Xkfi\i%9cXe[m‚iXble[\i
]`eej`[X^Yc%X%;?C<ogi\jjEfi[\e#Gfjk\e#@B<8#Mfcmf#
JbXe[`XKiXejgfik%%%
Jpjk\dXib`k\bk\i&
Gif^iXdd\iXi\
.jk%k`cc>k\Yfi^
Lgg^`]k\eYc`iXkklkm\ZbcXm‚ik\be`jbX^ile[gcXkk]fidfZ_Xkk^iX
ble[XegXjje`e^Xi%
DpZb\k^f[XblejbXg\iejbXj`efd%E<Klkm\Zbc`e^#9lj`e\jj
@ek\cc`^\eZ\fZ_JHCjXdk\i]Xi\e_\kXm:#M`jlXcJkl[`f#DJ$
JHC)'',%<i]Xi\e_\kXmN`e:<&N`e[fnjDfY`c\Xggc`bXk`fejlkm\Zb$
c`e^€i\ed\i`k%
M`jb\iY‚[\[`^jfd_Xi\i]Xi\e_\kfZ_bXekX\kkk\XdXejmXi
fZ_[`^jfd€ieplk\oXd`e\iX[%
8]]€ijlkm\ZbcXi\
)jkk`cc>k\Yfi^fZ_JkfZb_fcd
8]]€ijlkm\ZbcXi\ec\[\ij`kkk\Xd]iXkk`e€iXjXdXiY\k\d\[
jclkble[\iYal[XdXo`dXckY€jkXka€ejk%
@JkfZb_fcdY\_m\im`\e\i]Xi\eJ\im`Z\Z_\]]im‚iY\id[X
LkYpk\jJ\im`Z\)+_]i_Xe[[Xkfi\i%
@>k\Yfi^Y\_m\im`\e\i]Xi\eZ_\]]im‚iK\be`bJlggfik%
;\iXjlgg^`]k€im`[Xilkm\ZbcXble[i\cXk`fe\e`efd_‚i[$fZ_dalb$
mXiXjXdkk\be`jbjlggfik%
M`jb\i[`^jfd€i\ekp[c`^c\[Xi\fZ_jfd_Xi\i]Xi\e_\kXm
ble[lkm\Zbc`e^`efd@K$YiXejZ_\e%;ld‚jk\bleeX]id\[cXj\im`Z\$
b€ejcXfZ_X]]€ijd€jj`^_\k%
Utvecklingschef till Malta
Uniblue är ett mjukvaruföretag som utvecklar säkerhets- och prestandaverktyg för Microsoft Windows. Våra kunder är
allt från hemanvändare till företag i USA, Europa och Asien. Uniblue lanserades under 2003 och har sedan dess blivit
en av marknadens större aktörer inom området. Företaget går bra, 2005 till 2006 växte vi med 300% och vi har fått
flertal utmärkelser för våra produkter. Uniblue finns på Malta och är ett mångkulturellt företag. Vi värnar om det nordiska
ledarskapet med en platt organisation, eget ansvar och god personalpolitik! Idag är vi 70+ anställda och ser ytterligare
expansion av företaget de närmaste åren.
Som chef för utvecklingsavdelningen har
du ett helhetsansvar för utveckling, test
och viss infrastruktur. Du har personaloch budgetansvar och rapporterar till
CEO. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
blir att leda det dagliga utvecklingsarbetet, driva förändringsarbete samt säkerställa bemanning, leverans och kompetensutveckling. Idag består avdelningen
av 24 personer indelat i tre team. Teamen
är dynamiska och avdelningen kommer
att expandera ytterligare. Vi använder
Agile och Scrum som utvecklingsmetodik
och våra utvecklingsmiljöer includerar
.NET, C++ och Python.
Du bör ha minst fem års erfarenhet som
utvecklingschef eller från projektledning
av mjukvaruprojekt. Utöver en mycket
god teknisk kännedom, kunskap om
utvecklingsprocesser och ledaregenskaper har du ett affärsmässigt perspektiv
på IT samt hög fokus på leverans. För
att trivas i den här rollen måste du vara
flexibel, drivande samt kunna leda och
motivera dina medarbetare. Du har en
kreativ förmåga och en ständig vilja att
förbättra. Vårt koncernspråk är engelska
vilket krävs att du behärskar i både tal
och skrift.
;l\iYal[jjg€eeXe[\lgg^`]k\i`\kkYfcX^jfdY\i€beXim€oXd\[
Z1X,'fd‚i\k%M`€i\kkle^k]i\kX^d\[le^Xd\[XiY\kXi\d\[
bfikXY\jclkjm€^XifZ_\e`e]fid\ccfZ_gfj`k`mjk€de`e^%M`lggjbXkkXi
gi\jk`^\cj_\k#\e\i^`fZ__ldfi%
=id\i`e]fidXk`fefd]i\kX^\k1nnn%fgk`[\m%j\%?Xi[l]i‚^fi
fdka€ejk\ieXi`e^fjjg‚k\c1'*(/'0*/'ÆGXki`b>ljkX]jjfeXe^%
Jpjk\dXib`k\bk\i&Gif^iXd\iXi\\cc\i;X^Nf_c\e&IfY\ikJkiXe[€e^
Xe^%8]]€ijlkm\ZbcXi\
;`eXejbXejb`ZbXi[lj\eXjk*(dXijk`ccXggcp7fgk`[\m%j\
8e^\kp[c`^km`cb\eka€ejk[ljb\i%
Tjänsten är baserad på Malta och vi hjälper
till med flytt, boende och arbetstillstånd.
Är du redo för ditt livs utmaning kan vi
garantera att du kommer få en spännande
tid i varmt klimat på vår honungsfärgade ö!
I denna rekrytering samarbetar vi med
IDG Rekrytering. Skicka din ansökan till
anneli.jansson@idg.se. Har du frågor är
du välkommen att ringa Anneli på telefon
08-453 63 73. Välkommen med din
ansökan!
Fgk`[\mc\m\i\iXi\ele`b_^k\befcf^`jb
dfY`cka€ejk\gcXkk]fidd\[df[lclggYp^$
^[Xcje`e^Xi]i[XkX]‚e^jkfZ_bfddl$
e`bXk`fe`i\Xck`[dfkZ\ekiXcXjpjk\d]i
]i\kX^`efdXccXe`jZ_\i#k%\o%kiXejgfik
cf^`jk`b$YiXejZ_\e#[\kXca_Xe[\cefZ_
j\im`Z\&ka€ejk\j\bkfie%M‚iXdfY`cX
cje`e^Xi\]]\bk`m`j\iXi[XkX`ejXdc`e^#
i\[lZ\iXi[\kdXel\ccXXiY\k\kfZ_]i$
Y€kkiXijg‚iYXi_\k\e%D\[m‚ikjpjk\d
bXedXe]caXj`eX]]€ijgifZ\jj`i\Xck`[
`)''c€e[\i%
Fgk`[\m€i\efY\if\e[\jpjk\d`e\$
^iXkijfd\iYal[\ikfkXccje`e^Xi]i
dfY`c`k\kjfdfd]XkkXi_‚i[mXiX#Xggc`bX$
k`fejlkm\Zbc`e^#bfddle`bXk`fe#`ejkXccX$
k`fejXdkj\im`Z\fZ_jlggfik%
Fgk`[\m]`eej`>k\Yfi^#JkfZb_fcd
EfijYfi^ fZ_Fjcf#Fdj€kke`e^\e€i
,'DJ<BfZ_m`_Xi)'d\[XiY\kXi\]%e%
JUST NU
40BA5:-TT
RA
Det senaste om internet och dess
affärsmöjligheter – i Stockholm!
Webbdagarna är eventet med internet och
dess affärsmöjligheter i centrum. Träffa
kollegor och nya kunder, samtidigt som du får
reda på det senaste inom just ditt område.
Anmäl dig och läs mer på
www.webbdagarna.se
ARRANGÖR:
GULDSPONSOR:
Stockholm – 9 och 10 april
Fokus: Affärer på nätet, Mobilitet, Webb 2.0, Community
och Digital marknadsföring
Senaste trenderna, inspirerande case och nya
affärsmöjligheter! Missa inte diskussioner om nätets påvekan på
samhället och webbens framtid. Dessutom har du chansen att
grilla talarna under de heta paneldebatterna!
SPONSOR:
PLATSANNONSER 33
Outokumpu is an international stainless steel company. Our vision is to be the undisputed number one in stainless, with
success based on operational excellence. Customers in a wide range of industries use our metal products, technologies and
services worldwide. We are dedicated to helping our customers gain competitive advantage. IT Delivery is a centralised,
multinational organisation based in Finland, Sweden and UK providing complete IT Services, Support and Development
to the Outokumpu Group.
Quality assurance expert
We seek a business oriented Quality assurance expert to work in our IT
Architecture and Quality Team (AQ) within IT Delivery. The AQ-team
is responsible to develop and maintain the Outokumpu IT architecture
vision together with IT top management as well as maintain the quallity
in our IT services. Our preferred location is Avesta in Sweden but other
major Outokumpu sites could be discussed
Main responsibilities:
Qualification:
• Education level equal to an academic degree
• Training or substantial experience in testing and quality assurance
• Communication skills (to our customers as well as internally)
• Good understanding of application and database structures
• Experience of project management within the IT area
• Excellent English knowledge, oral as well as in writing.
For further information please contact:
Gunnar Meller Head of ITD Architecture and Quality.
Phone: +446 226 813 03, + 46 70 679 13 03,
gunnar.meller@outokumpu.com. Please register
Your application by Mar 24th 2008 at
www.proffice.se “lediga job”The application should
contain a personal description of your experience
and ability to perform the job and also your preferred
location, written in english.
Sandvik Systems Development i Sandviken söker
HR/IT-Analytiker
Vill du ha hela världen som ditt arbetsfält?
XEROX Global Services/CrossMedia
Working as a Quality assurance expert you will develop our group
standards for documentation and testing of IT solutions as well as the
working processes in the testing area. You will also do reviews of
projects and participate in planning of testing activities inside projects.
Connect är ett globalt projekt som syftar till att förändra och
utveckla sättet att jobba med HR inom Sandvik. Delar av
projektet innebär att utveckla och införa globala HR-processer
samt stödjande system för att ge chefer och anställda tillgång till
ett bra stöd inom HR, oavsett placering i världen. Vi söker dig
som har bakgrund och intresse inom IT och HR.
Functional, jobb-id: 296578, Technical, jobb-id: 296720.
Läs mer om tjänsterna och ansök via www.sandvik.com/career
Sandvik Systems Development är Sandviks eget
konsultbolag för processutveckling, IT-arkitektur och
projektledning samt utveckling, införande och förvaltning
av system. Vi är drygt 350 medarbetare i Sverige och i ett
antal länder i Europa, Asien och Amerika. Vi arbetar i en
internationell miljö med globala projekt.
Rikspolisstyrelsen söker
Systemtekniker/
Teknikspecialist
för windows och webbmiljö
Läs mer på vår hemsida
Rising Stars Needed!
Java software engineer Degree in Computer Science or systems development.
3-5 years in Java and J2EE. Knowledge of Oracle.
Junior Java software engineer Degree in Computer Science or systems development.
Eager to learn new things. Confident exploring solutions independently.
Technical writer To produce user and system documentation. Fluent in written and
spoken English. Experience of MadCap Flare, RoboHelp and FrameMaker a plus.
Third-line support manager To work with support and development. Will solve
advanced customer issues, verify defects, train support staff and improve support
process. Fluent in written and spoken English.
For more information, contact Mikael Lönneberg at +46 40 17 67 79
or email mikael.lonneberg@telelogic.com.
Email your CV to maria.broman@telelogic.com before 31 March 2008.
For information on other careers with Telelogic, visit:
www.polisen.se
34 PLATSANNONSER
1976
SAS Institute hade en företagskultur
långt innan det blev häftigt.
Redan för trettiotvå år sedan insåg vi
att våra viktigaste tillgångar går ut
genom dörren varje kväll.
2008
Därför ser vi till att de verkligen vill
komma tillbaka nästa morgon.
Nu söker SAS Institute
Ledning
HR Manager
Försäljning
Key Account Manager
CRM Sales
Presales Consultant in Analytics
Konsult & IT
Project Manager
Senior Consultant in Analytics
BI Consultants
IT Architect
Infrastructure and Support
Localization Tester
Alla tjänsterna har placering i Solna, Stockholm, där vi har vårt svenska huvudkontor.
Urval och intervjuer görs löpande, så ansök
så snart som möjligt. Läs mer och ansök via
www.sas.com/sweden. Klicka på KARRIÄR.
Nyfiken?
Se dina nya möjligheter på www.sas.com/sweden
Klicka på KARRIÄR
SAS Institute är världens största privatägda mjukvarubolag • Ledande inom Beslutsstöd och Affärsanalys (Business Intelligence) • Rötter i USA och verksamhet i 111 länder • Omsättning drygt 12 miljarder kronor per år • Över 30 års erfarenhet av att hjälpa kunderna att analysera och få fram underlag som bidrar
till effektivisering och optimering av verksamheten • Drygt 40.000 kundinstallationer runtom i världen • 90 procent av Fortune 500-företagen använder lösningar från SAS Institute • I Sverige etablerades bolaget 1986 och det har idag drygt 100 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg • Bland de svenska
kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.
SAS Institute, Stora Frösunda, Box 609, 169 26 Solna, Tel: 08-52 21 70 00
SAS Institute AB är ett dotterbolag till SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Eniro söker IT-utvecklare
Java/JavaScript utvecklare
Integrationsarkitekt
SAS Utvecklare
Vårt nordiska team Maps & Webclients utökas
och vi erbjuder en varierande roll där du utvecklar
Ajaxbaserade tjänster. Utveckling av våra tjänster
för www.eniro.[fi,se,dk] sker i JavaScript och
Java samt CSS och HTML på hög nivå. Som
utvecklare i vårt team ser du snabbt resultat av
ditt arbete på en av Sveriges största siter!
Vi är ett ungt team och är idag 9 personer
placerade i Sverige, Danmark och Polen.
Som person har du förmåga att se till både
detaljer och det övergripande resultatet, är
kreativ och har gärna ett matematiskt intresse.
Som integrationsarkitekt ingår du i avdelningen Team
Content & Integration Systems som utvecklar system
för verksamhetsanalys, kunduppföljning, hantering av
Eniros grunddata samt finanssystem. Du deltar i alla
Eniros integrationsarbeten och sätter riktlinjer inom
detta område. Teamet består idag av sex personer
och arbetar med SAS, Biztalk och Java utveckling.
Du kommer att ansvara för ny- och vidareutveckling av integrationsplattformen och ha en
ledande roll när det gäller utvecklingen i BizTalk.
Du kommer också att arbeta med kravberedning
och kravhantering. Eniro har med sina över hundra
system en spännande och utmanande miljö att
erbjuda dig som integrationsarkitekt!
Vi vill förstärka avdelningen Team Content &
Integration Systems som utvecklar system för
verksamhetsanalys, kunduppföljning, hantering
av Eniros grunddata samt finanssystem. Teamet
som består av sex personer arbetar med SAS,
Biztalk och Java utveckling.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av
ny- och vidareutveckling av de system som
teamet ansvarar för och du kommer att ha en
ledande roll när det gäller utvecklingen i SAS.
Dina ansvarsområden inkluderar också
datamodellering och databasdesign samt
kravberedning och kravhantering.
Kvalifikationer
s$JUPAUTVECKLINGSKUNSKAPERINOM*AVA3CRIPT
CSS, HTML och Java
s&ÚRSTÍELSEFÚRPRESTANDAOCHSÚKMOTOROPTIMERING
s5NIVERSITETSUTBILDNINGGËRNADATAINGENJÚR
Kvalifikationer
s-INSTÍRSERFARENHETFRÍNUTVECKLINGI"IZTALK
och .Net
s'ODAKUNSKAPERINOM)NTEGRATION%4,OCH Windows servermiljö
s!KADEMISKEXAMENISYSTEMVETENSKAPELLER
som dataingenjör är meriterande
Kvalifikationer
s-INSTTVÍÍRSERFARENHETAV3!3UTVECKLING
i version 9 (DI- och BI-studio)
s'ODADATABASKUNSKAPERI-331,ELLER/RACLE
s'ODAKUNSKAPERI5.)8OCH7INDOWS
s!KADEMISKEXAMENGËRNASYSTEMVETENSKAP
eller dataingenjör är meriterande
I dessa rekryteringar samarbetar Eniro med IDG rekrytering – sök dessa tjänster genom att skicka din ansökan snarast till rekrytering@idg.se.
Har du frågor om tjänsten som Java-utvecklare är du välkommen att kontakta Anneli Jansson på 08– 453 63 73, frågor om tjänsterna
Integrationsarkitekt och SAS-utvecklare besvaras av Martin Hellson på 08 – 453 63 05. Välkommen med din ansökan!
Var befinner du dig i morgon? För vår del så handlar varje dag om framtiden. Hos oss utvecklas och förverkligas nämligen idéer för att livet ska bli lite enklare. Som Nordens ledande
sökföretag erbjuder vi tjänster och produkter som finns nära tillhands oavsett behov eller situation. Om du är lika intresserad av personlig utveckling som teknisk innovation så vill vi
träffa dig så snart som möjligt. Kanske redan i morgon? Vill du veta mer om oss är du välkommen till enirosverige.se.
Eniros avdelning för Produkt och IT utveckling ansvarar för utveckling, support och drift av det samlade IT-stödet för Eniro i Sverige samt koncerngemensamma produkter och tjänster.
Avdelningen består av ca 70 personer och arbetar inom ett brett spann av teknologier med de ledande söktjänsterna i Norden samt med stödsystem för kundservice och administration.
Arbetet bedrivs i huvudsak inom 4 enheter med ansvar för Systemutveckling, Projektledning, Systemdrift & support samt Verksamhetsstöd till interna intressenter.
PLATSANNONSER 35
Climber söker nya medarbetare
Climber hjälper kunder att ta fram begripliga beslutsunderlag baserat på information i befintliga system. Som hjälp på vägen har vi marknadens bästa BI-verktyg,
QlikView. Våra 30 konsulter i Göteborg,
Malmö, Stockholm, Linköping, Oslo och
Köpenhamn gör oss till en av QlikTechs
viktigaste partners och den största samlade QlikView-kompetensen i Norden.
Verksamhetsnytta och kompetensutveckling är ett av de områden som vi sätter främst. Vi försöker ständigt hitta nya
vägar för att skapa utvecklingsmöjligheter för våra konsulter.
Vi har en bred kundbas inom de flesta
branscher som ger dig möjligheter att få
nytta av just din branscherfarenhet. Våra
uppdrag kräver ett intresse för kundens
verksamhet och vi ser gärna att du har en
solid branscherfarenhet.
Projektledare
Du bör ha erfarenhet från
projektledning av BI projekt
samt gärna ha haft rollen
som kundansvarig.
Verksamhetskonsult
Du har erfarenhet av att
hjälpa företag med att ta
fram beslutsunderlag och
styrmodeller.
Utvecklare
Du bör helst ha en systemutvecklarbakgrund, kunna
databaser, något eller några
affärssystem (SAP, Axapta,
Jeeves, Movex, IFS, XOR,
Navision, Scala, Baan). Det
är fördelaktigt om du har
erfarenhet från OlikView eller
något annat beslutsstödsystem (Cognos, Business
Objects, Hyperion, SAS
Institute, Frango mm). Vi
ser gärna att du har arbetat
i större data warehouse
projekt och har erfarenhet av
datamodellering, ETL mm.
Det är ett plus om du har
arbetat med något planeringsverktyg såsom Cognos
Planner, Professional Planner eller Outlooksoft.
Utvecklare – webb
Vi söker dig som har byggt
system för webben. QlikView
används alltmer som en
komponent i lösningar på
Internet och det är här du
kommer in i bilden.
lationer och konfigurering av
miljöer hos kunder.
Supportansvarig
Du kommer att ansvara för
vår nybildade supportavdelning. Du får möjligheten
att bygga avdelningen från
grunden. Erfarenhet från liknande roller är ett stort plus.
CFO
Hittills har vi köpt in
ekonomitjänster. I och med
vår internationella expansion
behöver vi nu en CFO. Det är
en merit om du har varit med
om en liknande resa.
Systemadministratör
Hittills har vi köpt in hjälp för
att hantera våra interna IT
system. Vi behöver nu bygga
vidare med egna resurser.
Det är bra om du har erfarenhet av IT-stöd för bolag i flera
länder. Du kommer även
behöva kunna delta i instal-
Marknadsassistent
Du kommer att assistera VD,
regionschefer samt säljare
med marknadsföring och
försäljning. Vår tillväxttakt
skapar stora möjligheter men
ställer också stora krav. Erfarenhet från liknande roller är
en förutsättning för att lyckas.
Vi erbjuder dig en mycket attraktiv ersättningsmodell samt stor frihet under ansvar. Vi söker konsulter med placering i Stockholm,
Linköping, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Genève. För supportansvarig, systemadministratör, CFO och Ekonomi- och
marknadsassistent är placeringsorten Stockholm. Välkommen med din ansökan senast 20 april. Maila CV och följebrev till jobb@climber.se.
www.climber.se
Stockholm | Göteborg | Malmö | Linköping Oslo | Köpenhamn | Genève
IS/IT Application Coordinator och
Test Manager/Application Developer
Phadia AB, tidigare Pharmacia
Diagnostics AB, är ett internationellt världsledande företag
med unika produkter för diagnostik
Phadia söker 2 medarbetare till den globala IS/IT funktionen som består av 29 personer och supporterar
22 företag worldwide. Enheten Global & Uppsala Business Support består av 9 personer som arbetar inom
applikations-/systemutvecklings-/validerings-området. Vårt koncernspråk är engelska. Våra medarbetare
verkar i en dynamisk miljö och vi är i en fas då vi utvecklas strategiskt globalt och lokalt.
IS/IT Application Coordinator
Vi behöver en driven och självständig projektledare
till en tjänst som Global Application Coordinator inom
verksamhetsområdena Tillverkning och Logistik. Du
kommer att verka i gränslandet mellan verksamheten och
IS/IT och vara en nyckelperson i samarbetet däremellan.
I tjänsten ingår ansvar för analys av verksamhetens
behov och krav på IT-verktyg samt att applikationerna
uppfyller dessa. Du administrerar existerande applikationer
samt planerar och genomför förbättringsprojekt inom
applikationsområdet. Du ska även supportera harmonisering
av applikationer globalt. Du kommer att ingå som medlem
i vår IS/IT Governance organisation.
Du har högskoleutbildning med systemvetarinriktning.
Du måste ha kunskap om affärsprocesserna inom
tillverkning och logistik samt erfarenhet av projektledning.
Har du dessutom erfarenhet av SAP R/3 är det meriterande.
Som person är du kommunikativ, självgående och
social. Tjänsten rapporterar organisatoriskt till CIO men
är utlokaliserad i den organisation den supporterar. Hos
oss har du möjlighet att påverka och du kommer benna
dig i centrum av verksamheten.
För närmare upplysningar kontakta CIO Thua Andersson
Kropp på telefon 018-16 35 69. Referensnummer för
tjänsten som IS/IT Application Coordinator är Ö.2
Test Manager/Application Developer
Global Business Support
Vi söker en erfaren Test Manager/Application Developer
till gruppen Global Business Support som kommer att
självständigt driva valideringsaktiviteter rörande företagets
IT-system genom hela processen, och ansvara för att
vidareutveckla valideringsprocessen. Du kommer också
att jobba med applikationsutveckling kring ett eller era
av företagets IT-system. Tjänsten innebär att du kommer
att arbetsleda och aktivt delta i själva genomförandet av
valideringsverksamheten. Du måste alltså kunna växla
mellan ledarrollen och en mer operativ roll.
Du är kommunikativ, självgående och social. Du har
högskoleexamen med inriktning systemvetenskap eller
motsvarande erfarenhet, era års dokumenterad erfarenhet av testning av IT-system samt 2–3 års erfarenhet av
valideringsledning är ett krav. Meriterande är kunskap i
och om SAP R/3 samt erfarenhet från verksamhet inom
Medical Device. Hos oss får du möjlighet att utöva eget
mandat inom ditt ansvarsområde samt använda och
utveckla dina ledaregenskaper.
För närmare upplysningar kontaktar du Olof Eriksson
gruppchef på telefon 018-16 55 46. Referensnummer för
tjänsten som Testmanager är Ö.3
Kontaktperson hos Human Resources är Monica Testorf HR Manager 018-16 34 45. Väkommen med din ansökan märkt med referensnummer
senast den 11 april 2008 till: Phadia AB, Amelia Fransson, Box 6460, 751 37 Uppsala eller mail hr@phadia.com
av allergi och autoimmuna
sjukdomar. I januari 2006 bytte vi
till vårt nya namn Phadia för att
ytterligare markera vår ställning
som självständigt företag helt
inriktat på diagnostikprodukter.
Mer än 3 000 laboratorier i 60 olika
länder använder våra testsystem
för att hjälpa hundratusentals
läkare och deras patienter.
Vi är totalt 1 200 anställda, varav
480 finns i Uppsala. Vi omsätter
ca 2,3 miljarder SEK på årsbasis.
Phadia AB
Box 6460, 751 37 Uppsala
Tel 018-16 50 00
www.phadia.com
3%-).!2)5!02),
34/#+(/,-
Vilken läkare är bästa valet?
n+RAVPÍSMARTAREITSYSTEMMEDFRITTVÍRDVAL
.UGENOMFÚRSREFORMEROMFRITTVÍRDVALBÍDENATIONELLTOCHIMÍNGALANDSTING
$ETINNEBËRENREVOLUTIONFÚRBÍDEPATIENTERNAOCHSJUKVÍRDEN
$AGENS-EDICINOCH#OMPUTER3WEDENBJUDERINETTSEMINARIUMSOM
DISKUTERARUTMANINGARNAOCHLÚSNINGARNAMEDDETFRIAVÍRDVALET(URKANSJUK
VÍRDENSAKTÚREROCHLEVERANTÚRERSKAPASYSTEMSOMGERPATIENTERNAKUNSKAP
OCHFÚRMÍGAATTGÚRAKLOKAVAL
4ALARE
+ARIN*OHANSSON
STATSSEKRETERARE
3OCIALDEPARTEMENTET
v!LLAVINNERPÍÚPPNA
KVALITETSJËMFÚRELSERv
"ERTIL,INDAHL
DOCENTOCHÚVERLËKARE5PPSALA
+LINISKA&ORSKNINGSCENTRUM
$ATUM
/NSDAGENDENAPRIL
0LATS
3HERATON(OTEL3TOCKHOLM
0RIS
+OSTNADSFRITTFÚR$AGENS-EDICINSOCH
#OMPUTER3WEDENSPRENUMERANTER
/RDINARIESEMINARIEAVGIFTKRONOR
!NMËLDIGREDANIDAGWWWITVTJANSTERIDGSESEMINARS
v&RITTVÍRDVALFÚRNYAR
SJUKVÍRDENv
-ODERATORER
*ÚRGEN,INDQVIST#OMPUTER3WEDEN
0ER'UNNAR(OLMGREN$AGENS-EDICIN
v&RAMGÍNGSRIKAAFFËRS
IDÏERISJUKVÍRDENv
(ARALD!LMSTRÚM
6$OCHGRUNDARE
""3TOCKHOLMOCH5LTRA'YN
PLATSANNONSER 37
Outokumpu Stainless AB är en internationell koncern inom rostfritt stål. Vår vision är att bli den obestridda ledaren inom rostfritt,
där framgången baserar sig på verksamhetsmässig överlägsenhet. Vårt rostfria stål och våra tjänster används världen över av kunder
inom många olika industrier. Med våra lösningar hjälper vi våra kunder att bli extra konkurrenskraftiga. IT Delivery är en centraliserad,
internationell organisation med verk-samhet i Finland, Sverige och UK. IT-funktionen i Avesta består av ca 60 medarbetare med
uppdraget att ge en komplett IT Service, support och utveckling till Outokumpu. Läs mer på vår hemsida www.outokumpu.com
Outokumpu Stainless AB, IT Delivery söker:
Gruppchefer
Vi söker gruppchefer till två av våra utvecklingsgrupper som ansvarar
för både globala och lokala tjänster, såväl drift som utveckling.
Arbetsuppgifter
Som gruppchef kommer du att leda och ha personalansvar för en
mindre grupp med kreativa utvecklare. Kunden är ständigt i fokus
och din roll är en viktig länk mellan affärsverksamheten och utvecklarna. Vi är en global organisation, det är därför viktigt att du trivs
med, och har möjlighet att resa inom tjänsten.
Kvalifikationer
• Relevant examen från högskola eller universitet
• God samarbetsfömåga
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska
• Erfarenhet som ledare eller gruppchef
• Erfarenhet från system eller affärsutveckling
• Erfarenhet av System arkitektur/RUP/ITIL är meriterande
Vi samarbetar med Proffice rekrytering.
Välkommen att registrera din intresseanmälan
på www.proffice.se under ”leta jobb” senast
2008-03-24. Närmare upplysningar om tjänsten
lämnas av Ulrika Backlund, tfn 0226-81820.
Ulrika.backlund@outokumpu.com, Alternativt
ansvariga Rekryteringskonsulter på Proffice Anders
Råberger, tfn 021-83 16 54,
anders.raberger@proffice.se eller Anders Hultgren,
tfn 023-70 49 03, anders.hultgren@proffice.se
Är Du redo för en ny utmaning?
Vill du utmanas, utvecklas och vara med på vår resa att bli världsbäst på service?
Just nu söker RNB RETAIL AND BRANDS bl.a.
Utvecklare med inriktning mot GIS
För mer information:
SYSTEMUTVECKLARE
SYSTEMARKITEKT
KOMMUNIKATIONSEXPERT
RNB står inför en internationell expansion och uppstart av e-handelsprojekt.
Vi behöver utöka vår it-avdelning med flera anställda. Du kommer att vara med
på ett tidigt stadium och bygga upp våra nya systemplattformar.
Läs om tjänsterna och ansök på våra karriärsidor på www.rnb.se
www.linkoping.se
RNB RETAIL AND BRANDS ÄR ETT MODEBOLAG BESTÅENDE AV JC/J-STORE, POLARN O. PYRET,
DIAMONDS
ARE AN IT CONSULTANT’S
BEST FRIEND
Vi är inte så lite stolta över
att ha vunnit något så nt
som en Diamant*. Nu har
vi bestämt oss för att göra
allt för att upprepa vår
bragd även nästa år. På
vår fortsatta Diamantjakt
behöver vi hjälp av er
välslipade IT-konsulter.
Är du en av dem?
SIGMA.SE/DIAMONDS
*Sigma har vunnit Dataföreningens vandringspris Diamant 2007 för ”det IT-företag som bäst förstår kundernas behov”.
Bakom utnämningen står drygt 1 500 IT-inköpare i analysföretaget Exidos undersökning IT-barometern. Motiveringen till
utnämningen är att Sigma visat förmåga att tillhandahålla rätt kompetens till rätt behov till en prisvärd kostnad.
BROTHERS & SISTERS OCH DEPARTMENTS & STORES.
38 PLATSANNONSER
IT Projektledare
Stenungsund
Borealis är vägledande – från enkla vardagsprodukter som gör livet lättare att leva till
banbrytande, teknologiska framsteg.
Vi erbjuder möjligheter till professionell och
yrkesmässig utveckling i en internationell
företagsmiljö tillsammans med en konkurrenskraftig lön och företagsförmåner, såsom pension
och sjukförsäkringar.
För mer information besök vår hemsida
www.borealisgroup.com
Sista ansökningsdag 30 mars.
SEMINARIUM,
15 APRIL,
BERNS
SALONGER,
STOCKHOLM
CareerXpo
– Ett rekryteringsevent för dig i it-branschen
Vilken it-kompetens vill företagen betala mest för? Hur
hittar du arbetsglädjen på ditt jobb? Vad gör din karriär
framgångsrik? Dessa och många andra frågor får du svar på
när Computer Sweden anordnar Stockholms hetaste karriärmingel för dig som kommit en bit på vägen i din it-karriär.
Vi bjuder på inspiration, kunskap och mingel med kollegor.
Det är fri entré men begränsat antal
platser, så anmäl dig redan idag på:
computersweden.se/seminars
ARRANGÖRER:
(
HUVUDSPONSOR:
UTSTÄLLARPARTNERS:
PLATSANNONSER 39
If behöver förstärkning av två SAS-experter inför kommande satsningar
Din roll som SAS-expert blir att i utvecklingsprojekten bidra
till att våra uppdragsgivare får bra beslutsunderlag för sina
affärsbeslut. Hos oss får du möjlighet att påverka hur vi
utnyttjar och arbetar med BI-verktygen på bästa sätt. Du
har även möjlighet att vara delaktig i att ta fram strategier
för hur vi ska jobba med SAS-verktyg.
erfaren sas-expert som vill fortsätta
att utvecklas
fackliga representanter:
SACO, Billy Almgren ,
billy.almgren@if.se,
telefon: 08-792 76 14
Vi tror att du är en erfaren systemvetare eller civilingenjör
som vill ta ett steg vidare och fortsätta att utvecklas som
SAS-expert. Du har både djup och bred teknisk kompetens
och arbetat med SAS BI-server i minst två år. Du har såväl
kunskap som erfarenhet av datamodellering inom data
warehousing/business intelligence. Du är en pålitlig,
noggrann och strukturerad problemlösare som talar och
skriver engelska och svenska obehindrat.
FTF, Gunnar Gårdeklev,
gunnar.gardeklev@if.se
telefon: 08-792 77 62.
I denna rekrytering samarbetar vi med IDG Rekrytering.
Din ansökan och meritförteckning skickar du snarast till
torgny.sodrin@idg.se. Har du frågor kring tjänsten är du
välkommen att kontakta Torgny på telefon 08-453 63 54.
Tjänsten är placerad i på Ifs kontor i Stockholm/Bergshamra
eller Göteborg.
31259:0
Datawarehouse-avdelningen levererar analys- och rapportunderlag som ligger till grund för affärsbeslut hos våra
interna kunder. De beslut som fattas med hjälp av underlag
från oss har direkt inverkan på vår kärnverksamhet.
Vi arbetar på nordisk basis och står inför spännande utmaningar och satsningar inom business intelligence/data
warehousing under de kommande åren. Vi behöver därför
förstärka med två experter på SAS 9.
If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 3,6 miljoner kunder och 6 400 medarbetare.
Vi erbjuder våra kunder – både privatpersoner och företag – försäkringar och service av hög kvalitet.
Som specialister på skadeförsäkringar hjälper vi även till att förebygga skador och olyckor.
Med vår kunskap och vårt engagemang bidrar vi till att skapa en tryggare vardag för våra
kunder och ett säkrare samhälle i stort.
.EO.ETËRENOBEROENDEOCHNEUTRALAKTIE
MËKLARESOMERBJUDERKUNDERSNABBDIREKT
MARKNADSHANDELPÍVËRLDENSLEDANDEBÚRSER
$IREKTMARKNADSHANDELNKANKOMBINERASMED
HANDELSOMUTFÚRSAV.EO.ETSMËKLAREPÍ
KUNDENSUPPDRAG$ESSUTOMERBJUDSSYSTEM
OCHMJUKVARUTJËNSTERFÚRELEKTRONISKVËRDEPAP
PERSHANDEL.EO.ET8'SOMKANANVËNDAS
FRISTÍENDEELLERKOMBINERASMEDMËKLARTJËNS
TERNA.EO.ETËRNOTERATPÍ/-8.ORDISKA"ÚRS
I3TOCKHOLMOCHHARKUNDERIÚVERLËNDER
+ONTOROCHSËLJREPRESENTATIONlNNSI)TALIEN
3TORBRITANNIEN3VERIGE4YSKLANDOCH53!
WWWNEONETBIZ
)DESSAREKRYTERINGARSAMARBETARVIMED
)$'2EKRYTERING3KICKADINANSÚKANSNARAST
TILLTORGNYSODRIN IDGSE/MDUHARNÍGRAFRÍGOR
KRINGNÍGONAVTJËNSTERNAËRDUVËLKOMMETATT
KONTAKTAGËRNA4ORGNYPÍTELEFON
4ILLVÍR)4AVDELNINGI3TOCKHOLMSÚKERVITVÍHUNGRIGATEKNIKERSOMVILLARBETAIENINTERNATIONELLlNANSMILJÚMEDHÚGAKRAVPÍDRIFT
OCHSËKERHET)4AVDELNINGENANSVARARFÚRUTVECKLINGDRIFTOCHFÚRVALTNINGAVVÍRTRELTIDSBASERADETRADINGSYSTEMMEDKOPPLINGARTILL
MÍNGAAVVËRLDENSLEDANDEBÚRSER
&)2%7!,,/#(,!.7!.4%+.)+%2
$!4!"!3!$-).)342!4¾2
$UANSVARARFÚRATT.EO.ETSBRANDVËGGSSTRUKTURMOTSVARARDEHÚGA
SËKERHETSKRAVSOMlNNSPÍVÍRVERKSAMHETSAMTDELTARILÚPANDE
UNDERHÍLLOCHÚVERVAKNINGAVVÍRANËTVERKOCHSERVRAR$UKOMMER
ËVENATTARBETAMEDPROJEKTRELATERADEKUNDUTVECKLINGSUPPDRAGSAMT
AVANCERADESUPPORTFRÍGOR$ÍVIËRENMINDREGRUPPGESDETSTOR
MÚJLIGHETATTPÍVERKAGENOMEGNAINITIATIVOCHIDÏER
$UKOMMERATTARBETAMEDIHUVUDSAKDATABASADMINISTRATIONAV
31,SERVRARIVÍRTRANSAKTIONSINTENSIVA)4MILJÚ$ETINNEBËRDAGLIG
DRIFTOCHSYSTEMSUPPORTTAUTRAPPORTERURSYSTEMETENKLARE
DATABASUTVECKLING31,SCRIPTINGETC5TÚVERDATABASADMINISTRA
TIONKOMMERDUËVENATTARBETAMEDGENERELLSERVERDRIFTTILLSAM
MANSMEDVÍRTDRIFTTEAM
$UHARTEKNISKUTBILDNINGOCHMINSTTREÍRSERFARENHETAVBRAND
VËGGSADMINISTRATIONSTORKUNSKAPINOM,!.7!.SAMTFELSÚKNINGAR
I4#0)0NËTVERK$UHARGODAKUNSKAPERINOM"RANDVËGGSADMINIS
TRATIONFÚRETRËDELSEVIS#HECKPOINT.OKIA)03%#60.7INDOWS
SERVERMILJÚ#ISCOSPRODUKTERINOMLAYEROCHLAYEROCH
)NFRASTRUKTURELLSËKERHET-ERITERANDEKUNSKAPËRRELEVANTACERTIl
ERINGARINOM#HECKPOINT.OKIA#ISCOOCH7INDOWSSAMT
ERFARENHETAVLIKNANDEARBETSUPPGIFTERINOMlNANSBRANSCHEN
ALTERNATIVTANDRAREALTIDSMILJÚER
6ITRORDUHARNÍGONFORMAVAKADEMISKUTBILDNINGOCHHARARBETAT
SOM$"!OCHMEDSERVERDRIFTIÍR$UHARERFARENHETFRÍN31,
ËRVANVIDEXTERNAKUNDKONTAKTEROCHDETËRETTPLUSOM
DUHARARBETATMED3!.ELLERVIRTUALISERING
&ÚRATTTRIVASHOSOSSËRDETVIKTIGTATTNIHARETTEGETDRIVVILJA
ATTUTVECKLASOCHLËTTFÚRATTLËRAERNYASYSTEM3OMPERSON
ËRNIPRESTIGELÚSASERVICEINRIKTADENOGGRANNAOCHHARINGA
PROBLEMIATTFÚLJAMEDIENFÚRËNDERLIGVARDAG
Vår produkt NETadmin är utvecklat i både Microsomiljö (.NET ) och på Linux (C/C++ och PHP).
Vår utvecklingsgrupp består av 10 personer, och vi behöver förstärka med två utvecklare.
Besök vår hemsida www.netadmin.se
Senior systemutvecklare .NET
Du är civilingenjör och har minst fem års arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom Visual Studio .NET och
ASP.NET. Du har mycket goda kunskaper inom MySQL
och goda nätverkskunskaper. Dessutom är det meriterande med erfarenhet från telekombranschen.
Netadmin förser bredbands- och telekommarknaden med marknadsledande
system. Systemet NETadmin har varit i dri i snart e decennium. Den konstant accelererande marknaden har få företaget a växa i samma takt som
eerfrågan på IP-baserade tjänster ökar. NETadmin möjliggör äkta ”end to
end” provisionering och samarbetar med alla stora hårdvaruleverantörer för
a skapa rikga öppna nätverk.
Kompetensen inom företaget kretsar kring personal med tung teknisk erfarenhet av hårdvara, system och tekniken kring dessa. Under 2006 växte företagets marknadsandel ll 50 % i Skandinavien. Bolagets huvudsakliga vision
är standardisering av system för automasering och dri av stora nätverk.
Linuxutvecklare
Du är civilingenjör och har min tre års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i C/C++ och PHP. Det är vikgt
a du har goda nätverkskunskaper och erfarenhet av
SNMP, och det är meriterande med erfarenhet från
telekombranschen.
För bägge tjänster gäller a du är en driven systemutvecklare som gärna bidrar med kunskaper ll teamet.
Problemlösning och din analyska sida är framträdande
egenskaper hos dig. Vi arbetar i en internaonell miljö
och därför är goda kunskaper i engelska e krav. Vi
erbjuder dig arbete i e marknadsledande företag, där
utvecklingen sker nära våra kunder. Vi är e entreprenörsföretag med anställda som brinner för tekniken.
Tjänsterna är placerade vid vårt huvudkontor i Linköping.
Skicka din ansökan snarast ll chrisna.bleiken@idg.se
– ange vilken tjänst du söker. Har du frågor är du
välkommen a ringa Chrisna på 08-453 63 56.
EgdkV(cg[Žg../"
D7:
J
JH7AEI
KJ7D;N
0:-
EG6@I>H@I
BJAI>K:G@IN<
If[Y_Wb[hX`kZWdZ[`kijdk0
9j[€gYZiiVkZg`in\jiVcZmigV
`dhicVYc~gYjegdkVg(cge€B(#
7aVi€c\!`c^k!h€\dX]h`gjk"
bZ_haVg#IdiVai.da^`V[jc`i^dcZg#
7VgV,Xba€c\ic~gVaai~g^c[~aai#
EZg[Z`ihidgaZ`[ŽgÒX`VcZaaZg^
]VcYh[VX`Zi^W^aZc#&€gh\VgVci^#
DbYj^ciZ~gcŽ_YbZYB([€gYjeZc\VgcV
i^aaWV`V[ŽggZhiZgVcYZcg^Y^cegZcjbZgV"
i^dc#BZYYZaVk€g`jcYi_~chie€%-")*(+&%%#
Bjai^kZg`in\Zi[€gYj\^kZik^hWZ]€aaV#
9Vc^ZaH_Ž]dab!X]Z[gZYV`iŽg
?6I68@@W]l_bb]hdWfhelWIl[h_][iijhijWfhobj_Zd_d]eY^\h(cg[ŽgWVgV..`g
ehZ$fh_i'/(ah!Ziibjai^kZg`in\JI6C:MIG6@DHIC69lhZ['//ah$
@W]ifWhWh(/(aheY^\hZ[iikjeceZc\Vg"i^aaWV`V"\VgVci^# B((*+
%
B(\ZgY^\hiZc`daae€VaaVcnV!]ZiVegnaVg#KVg_Z
b€cVY[€gYja~hVYZihZcVhiZdbVaai[g€cY^\^iVa"
`VbZgdgdX]be("heZaVgZ!i^aabdW^aiZaZ[dcZgdX]
]ZbbVW^degdYj`iZg#@dgihV\i!VaaVegdYj`iZgYj
^ciZ`VcaZkVjiVc#QLuH:;'/(AHS
<6G6CI>
%
IL;H?=;IIJzHIJ7FHOBJ?:D?D=
%
%
VÄRDE 199 KRONOR
Svara
inom
8 dagar!
;gVc`ZgVhZ_
B(
W_jYZge€
edgidi
;Žg$Z[iZgcVbc
6YgZhh
Edhicg$dgi
IZaZ[dc
:"edhi
JH;;DAB7IuJJ7JJ8;IJuBB70
'$c)$_Z]$i[%)\eh//
($H?D=&.#*+),'&&
)$FEIJ7#FehjejhX[jWbj
?ViVX`?V\k^aadX`h€`dhicVYh[g^ii[€B(hcn]ZihWgZki^aab^cZ"edhiVYgZhh_V\jee\ZiidkVc#
?ViVX`!_V\k^aa\~gcViVYZaVk[Žgb€ca^\VZgW_jYVcYZc!k^VbdYZgc^c[dgbVi^dchiZ`c^`![g€c>9<dX]k€gV
hVbVgWZiheVgicZgh#
:gW_jYVcYZi\~aaZgZcYVhicnVegZcjbZgVciZg^cdbHkZg^\ZYdX`hZcVhii^aaYZc(%Veg^a'%%-#9jgZ\^higZgVhbZYeZghdcjee\^[iZg[ŽgViik^h`V`jccV[jaa[Ža_Vk€g`jcYgZaVi^dchVbi\ZY^\[Žgb€ca^\VZgW_jYVcYZc[g€c>9<
ZaaZgYZhheVgicZgh#9j`VcZc\€c\db€gZiiVYZaVkYZjee\^[iZghdbÒcchgZ\^higZgVYZdbY^\\ZcdbViig^c\Vk€g`jcYi_~chie€%-")*(+&%%#K^aV\gVgY^cVeZghdcjee\^[iZg^jeei^aa(€g#9^cegZb^Z[€gYj)"+kZX`dg
Z[iZgViik^ZbdiiV\^iY^cWZiVac^c\#
K€gVegZcjbZgVi^dcZg\~aaZgi^aahk^YVgZ!k^a`Zi^ccZW~gViiY^cegZcjbZgVi^dc[Žga~c\hVjidbVi^h`i#9j`Vch~\VjeeY^cegZcjbZgVi^dcc~ghdb]ZahiÄjiZWa^kZcWZiVac^c\g~`cVhYdX`^ciZhdbjeeh~\c^c\#
7jj0:Wd_[bI`^ebc
IL7HIFEIJ
''&)',(*.
''&&&IJE9A>EBC
PLATSANNONSER 41
Höjd kvalitet och effektivitet
Driven projektledare
Du vill
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med rättigheter att företräda den som är chef.
Vi erbjuder chefsservice som innefattar allt från rådgivning och stöd i chefsrollen till arbetsrättsligt stöd i anställningen. Idag är det cirka 70 000 medlemmar med ledarroller på olika
nivåer både inom privat och offentlig verksamhet som valt Ledarna som sin organisation.
t 5BBOTWBSPDIBSCFUBUJMMTBNNBOTNFELVOEFOTQSPKFLUNFEMFNNBS
TLBQBÚLBENPUJWBUJPONÚKMJHHÚSBIBOEGBTUÚENKVLQSPCMFN
MÚTOJOHPDIQSBHNBUJTLBSCFUTNFUPEJLJEFUEBHMJHBQSPKFLUBSCFUFU
"MMUGÚSBUUOÌCÊTUBNÚKMJHBSFTVMUBUJUJE
Du är
t 4USVLUVSFSBENFELÊOTMBGÚSQMBOFSJOHQSJPSJUFSJOHPDITBNPSEOJOH
Du har
IT-chef
t.JOTUGFNÌSTEPLVNFOUFSBEFSGBSFOIFUBWBUUMFEBVUWFDLMJOHT
QSPKFLUJTUPSMFLTPSEOJOHFO oQFSTPOFS
t&OTUBSLWJMKBBUUOÌVQQTBUUBQSPKFLUNÌMUJMMTBNNBOTNFEEJOHSVQQ
t&OTUPSGÚSNÌHBBUUTLBQBTBNBSCFUFPDISFTVMUBUJOPNHSVQQFO
IT-avdelningen på Ledarna står inför
spännande utmaningar under 2008.
Vi har precis påbörjat arbetet att se över
vår IT-plattform för att kunna öka effektiviteten i organisationen och stärka
servicen till våra medlemmar. Stora
investeringar kommer att göras under
de närmaste åren och vi söker dig som
vill leda detta arbete.
Som IT-chef hos oss ansvarar du för
att leda och utveckla vår IT-avdelning.
Förutom drift, förvaltning och utveckling handlar rollen till stor del om att
förstå verksamhetens behov samt se
hur IT fungerar som möjliggörare i
verksamheten. En annan viktig uppgift
är att utveckla strategier, arbetssätt och
metoder inom IT.
IT-avdelningen består av sex anställda
och tjänsten är placerad på Ledarnas
huvudkontor vid Fridhemsplan. I arbetet
ingår personal- och budgetansvar och
IT-chefen rapporterar till den administrativa chefen som ingår i Ledarnas
ledningsgrupp.
Du bör ha minst 5 års erfarenhet av
liknande arbetsuppgifter. Utöver en god
teknisk kännedom och projektledaregenskaper är det meriterande med erfarenhet av förändringsarbete.
Vi tror att Du har en gedigen bakgrund
inom IT samt ett affärsmässigt perspektiv på IT. Som person har du förmågan
att skapa förtroende, är handlingsinriktad och kommunikativ. Din ledarstil är
stödjande och på den arbetsplats du
leder råder ett öppet, prestigelöst och
stimulerande arbetsklimat. Akademisk
examen är meriterande men de personliga egenskaperna och erfarenhet väger
tyngre.
t&OEKVQGÚSTUÌFMTFGÚSPMJLBQSPKFLUNPEFMMFS
t7BOBTPNLPOTVMUPDIWJEBSCFUFNFEUFLOJLVUWFDLMJOH
t)ÚHTLPMFFYBNFO
Endevo arbetar mycket med agila projektmetoder men
har samtidigt stor erfarenhet av traditionella projektstyrningsmetoder. Den erfarenheten delar vi med oss
av till våra kunder. Vi har ett flertal spännande
uppdrag på gång inom området projektledning.
Dessutom erbjuder vi en attraktiv lönemodell
med stor egen frihet. Hos oss får du ett
omväxlande arbete med spännande uppdrag
åt företag inom branscherna bank och finans,
medicinteknik, telekommunikation och fordonsindustri.
Läs mer och fyll i intresseanmälan på www.endevo.se
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan senast den 21 mars
till: maria.wikner@idg.se. Du är välkommen att ringa Maria på 08-453 63 52
om du har frågor kring tjänsten.
&OEFWPÊSFOMFEBOEFMFWFSBOUÚSBWUKÊOTUFSQSPEVL
UFSPDIMÚTOJOHBSJOPNQSPKFLUMFEOJOHTZTUFNVUWFDL
MJOHWFSLTBNIFUTVUWFDLMJOHLWBMJUFUTTÊLSJOHUFTUPDI
NÊUTZTUFNPDIJOCZHHEBTZTUFN&OEFWPHSVOEBEFT
PDIIBSJEBHDJSLBBOTUÊMMEBJ4WFSJHF
NFELPOUPSJ4UPDLIPMN(ÚUFCPSHPDI.BMNÚ7ÌSB
LVOEFSÊSVUWFDLMJOHTJOUFOTJWBGÚSFUBHNFETQÊO
OBOEFQSPEVLUFSPDIIÚHBLSBWQÌBCTPMVULWBMJUFU
PDILSFBUJWUOZUÊOLBOEF
BQ^W_MYTQ`_?e_`QYM^WU`QW`
B?-N_[Xa`?\U^U`_
Den positiva utvecklingen av Absolut Spirits ställer ökade krav på hög
informationskvalitet samt verksamhets- och systemutveckling i ett långsiktigt
perspektiv. Till vår produktionsanläggning i Åhus söker vi därför en erfaren
verksamhets- & systemarkitekt.
-^NQ`_a\\SUR`Q^
Arbetet innebär ett ansvar för att utifrån V&S policys och standards
proaktivt fånga krav och driva en övergripande systemstrategi inom
Absolut Spirits Produktion, underhåll av arkitekturen för applikationer,
förvalta projektplan för förändringsarbete, underhåll av befintlig systemoch applikationskarta, agera projektledare vid förändring och införande
av produktionsnära system. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete
med V&S gemensamma IT-funktion.
B?3^[a\Ð^QZ_bQZ_WÐSPW[ZOQ^ZYQP[YRM``MZPQUZ`Q^
ZM`U[ZQXXbQ^W_MYTQ`<^[PaW`\[^`RÒXVQZUZZQTÕXXQ^_ÕbÐXQSZM
bM^aYÐ^WQZRÒ^X[WMX^QSU[ZMX[OTUZ`Q^ZM`U[ZQXXRÒ^_ÐXVZUZS
_[YMSQZ`a^\^[PaW`Q^7[ZOQ^ZQZTM^bQ^W_MYTQ`UXÐZPQ^
0UZMWbMXURUWM`U[ZQ^
Vi söker dig med flerårig produktionserfarenhet som är civilingenjör, industriell
ekonom med IT-inriktning eller systemvetare, samt har en påbyggnad som verksamhets- eller systemarkitekt. Arbetet kräver att du har beställarkompetens, är
lyssnande, välstrukturerad, analytisk och har lätt för att se saker ur helhetsperspektiv. Erfarenhet av applikationsförvaltning, internationellt förändringsarbete
och programmerings-/konfigurationsarbete är ett plus. Vi förutsätter att du har
god förmåga att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
I denna rekrytering samarbetar vi med IT-Resurs AB. Har du frågor om
tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Green, 0703-79 14 19.
Din ansökan med CV skickar du snarast till thomas.green@itresurs.se.
Facklig kontaktperson är Ulla-Britt Mauritzon, Unionen, 044-28 82 22.
[OTQZbÐ^XP_[Y_\ÐZZMZPQPU_`^UNa`U[Z\Õ"YM^WZMPQ^
0Q`_`Ò^_`MbM^aYÐ^WQ`Ð^-.?;8A@_[YÐ^bÐ^XPQZ_RVÐ^PQ
_`Ò^_`M\^QYUaY_\^U`YÐ^WQ7[ZOQ^ZQZ_[Y_Ð``ZUZSÕ^"
bM^YUXVM^PQ^W^[Z[^[OTMZ`MXQ`MZ_`ÐXXPMÐ^OM
6[UZMS^QM``QMY
Dataföreningens medlemsinformation
www.dfs.se
EX[he[dZ[if[bkjl[YabWh[
\hA`[bb>kbjcWdij_f[dZ_[j
[KJELL HULTMAN STIPENDIET] I samband med Stockholmskretsens årsmöte
delades för femte året i rad Kjell Hultman stipendiet ut till en person, grupp eller
organisation som aktivt verkat för en sund utveckling och användning av IT för samhället. Årets stipendiat var två personer då Linus Blomberg och Christofer Sundberg delar på VD-skapet för det egna spelutvecklingsbolaget Avalanche Studios.
De två självlärda spelutvecklarna har idag ett
framgångsrikt och oberoende bolag med 160
anställda och uppdrag i 100-miljonerkronorsklassen. Men konkurrensen är hård och bristen på kompetent personal en begränsning
för expansion och vidareutveckling.
)VSLjOOTEFUBUUGl
,KFMM)VMUNBOTUJQFOEJFU – Det är en stor ära att vi fått det här priset,
tycker de båda pristagarna som också anser att
det är glädjande att Dataföreningen vänder
sin blick mot spelbranschen som oftast får stå
i skuggan av mer traditionella industrier.
– Prissumman kommer vi att spendera – där
den tjänar Avalanche Studios och branschen
bäst, vilket är på vårt utvecklingsteam och
utöka vårt bibliotek av litteratur relaterat till
teknisk utveckling och speldesign.
– Vi är glada över att vi har lyckats skapa den
verksamhet vi har idag och det utan att ta in
riskkapital eller ha aktieägare att rapportera
till, säger VD och Technical Director Linus
Blomberg. Vi startade småskaligt på 90-talet
i enkla lokaler med sex personer. Nu får vi
lägga ut en del arbete framförallt uppdrag
som rör grafik och animation till andra länder, till exempel Kina och Argentina. Det
som gör oss unika är vår egen teknologi som
vi hela tiden finslipar och vidareutvecklar.
– Vi vill fortsätta att vara idéskapare, inte
ett produktionsbolag, tillägger Christofer
Sundberg som förutom VD har titeln Creative Director. Vårt första spel Just Cause
släpptes 2005 och är främst inriktat på den
internationella marknaden. Det har sålts till
cirka 1 miljon användare, men av dessa så är
bara en bråkdel på den svenska marknaden.
Nu släpper vi snart uppföljaren Just Cause II,
Kjell Hultman närvarade såklart vid utdelningen av stipendiet i hans namn. Linus Blomberg och Christofer
Sundberg ska lösa in de stora checkarna de fick av Inger Gran och använda pengarna till kompetensutveckling.
som tar vår actionhjälte med glimten i ögat
från Latinamerika till Sydostasien och en
intressekonflikt rörande en ny oljefyndighet.
– Vår största marknad är USA och vi har
positiva erfarenheter av att representera
Sverige. Vi anses ha mycket bra utbildningar
och projektledning och de nya generationerna spelutvecklare hos oss bidrar hela tiden
med nya kompetenser, konstaterar de två
direktörerna.
6OEFSIlMMBOEFPDIVUWFDLMBOEF
I motiveringen av föreningens val framhåller
juryn att Avalanche Studios uppnår kriterierna genom att de driver avancerade projekt
i teknisk framkant vilket dessutom ger användaren ökade motoriska och intellektuella
färdigheter.
– Först och främst är vi ett underhållningsföretag fokuserat på egna spelkoncept men
vi har även arbetat med forskning, till exempel om visualisering och urbanisering för
Vinnovas räkning.
– Det är spännande att vara med och ta initiativet till att skapa en bättre balans mellan
nöje och nytta när det gäller dataspel, tycker
Stockholmskretsens föreningsdirektör Inger
Gran. Forskning visar att, tvärt emot vad
många tror, så blir vi smartare av att spela
och öva oss i dataspel. Komplexa miljöer och
problemlösning är rena träningspasset för
hjärnan och detta gör oss i förlängningen
intelligentare. Dessutom övar vi upp motoriken och ett tredimensionellt synsätt som
gör oss bättre rustade att möta framtidens
utmaningar.
N ML
=XbkX
A@;BB>KBJC7DIJ?F;D:?;J
4UJQFOEJFUJOTUJGUBEFTQl,KFMM)VMUNBOT
lSTEBHPDIEFMBEFTJlSVUGzSGFNUF
HlOHFO,KFMM)VMUNBOjSFOBWHSVO
EBSOBBW%BUBGzSFOJOHFOJ4WFSJHF
<b[hifha_]WY[hj_\_[h_d]Wh_?J?Bl[hi_ed)$& E-legitimation
en dinosaurie?
[CERTIFIERING] Som ett av sex bolag i
hela världen har DF Certifiering (DFC)
blivit ackrediterade som Examination
Institute (EI) av utbildning och certifiering i ITIL version 3.0. Detta öppnar
för certifiering på alla språk i fri konkurrens med andra EI på marknaden.
APMG är den internationella organisation
som ger ackreditering till organisationer
som tillhandahåller utbildning och certifiering av bland annat ITIL. DF Certifiering
har genomgått en oberoende utvärdering
utsedd av ITIL Qualifications Board och
mött alla de krav som ställs för att vara ett
ITIL Examination Institute.
– Det är positivt för oss och våra kunder,
dvs både utbildningsbolag och testtagare,
då vi framöver kommer att kunna vara med
och påverka innehåll och utveckling i högre
grad, säger Marie-Louise Gefwert, VD för
DF Certifiering.
– Nu är vi jämbördiga aktörer med t ex
ISEB och EXIN som är mycket större och
har varit de organisationer som man har
vänt sig till för att göra en engelskspråkig
test till exempel. Nu kan vi tillhandahålla
det på samma sätt som vi idag gör de svenska
testerna, via Enlights motor. Detta förenklar hanteringen och upplägget känns igen av
både utbildningsbolagen och testtagarna.
– Vi välkomnar varmt DF Certifiering
som ackrediterad ITIL Examination Institute, säger Richard Pharro, CEO, APMG.
Testtagare kan förlita sig på tjänster av
högsta kvalitet genom DFC tack vare deras
professionalism och erfarenhet. Vi ser också
fram emot DF Certifierings aktiva engagemang i ITIL Examination Institute Board
då vi befinner oss i en mycket expansiv fas i
tillämpningen av ITIL runt om i världen.
Med start den 28 mars börjar tester på
engelska att genomföras. Varför är det intressant att ha även en engelsk certifiering i
ITIL version 3.0?
– Vi ser detta som en enorm fördel för
alla som vill eller redan arbetar globalt.
Certifiering handlar om att mäta kunskapsnivån och få bevis på att man behärskar samma begreppsapparat och regelverk
kring ”best practice”. Det är mycket positivt
att vi kan erbjuda denna utökade service för
dem som vill ha ett globalt gångbart bevis
på sin kunskap.
– Med status som EI får vi mer möjligheter att påverka utvecklingen. Vi är sex
organisationer som är EI och som träffas i
en ”EI Board” fyra gånger per år och utbyter
erfarenheter löpande. På samma sätt vill jag
skapa förutsättningar för alla våra ackrediterade utbildningsbolag att bli ett forum
för att ta upp gemensamma frågor, framN ML
håller Marie-Louise Gefwert.
=XbkX
9;HJ?<?;H?D=??J?BL)$&
'zSNFSJOGPSNBUJPOPN%'$FSUJGJFSJOH
TFXXXEGTTFEGDFSUJGJFSJOHFMMFS
LPOUBLUB.BSJF-PVJTF(FGXFSU
7%%'$FSUJGJFSJOHFQPTU
NBSJFMPVJTFHFGXFSU!EGTTF
Bloggstafetterna på DF Redaktionellt tar upp
ämnen som säker identifiering och skolan som
Sveriges mest konservativa bransch.
Jakob Schlyter, Kirei och Leif Johansson, IT-avdelningen Stockholms Universitet, skriver ett
gemensamt blogginlägg om hur de vill lämna
dinosaurielösningarna i dagens e-legitimation
bakom sig. De tycker att man har lagt alltför stort
fokus på signering, trots att behovet av säker
identifiering är mycket större. De förespråkar en
teknisk lösning med lager som bygger på öppna
standarder och tillgång till fri programvara.
Martin Olsson, Unikum, tycker att skolan är
Sveriges mest konservativa bransch – men tyckte
sig se en glimt av skola 2.0 när han nyligen fick
sitt första veckobrev per e-post.
Hansi Carlson, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, tar sedan över stafettpinnen
och skriver om hur skolan klarar att kommunicera med ungdomar.
Nyhetsspaning tar som vanligt upp intressanta IT-nyheter. Känner du till en nyhet du
vill rapportera om? Kontakta redaktionen på
nyhetsspaning@dfs.se.
Läs mer på www.d4d.se/dfredaktionellt.
N CHRISTER BERG
Dataföreningen i Sverige Sankt Göransgatan 84 2tr 112 38 Stockholm Tel: 08-587 434 00 www.dfs.se Redaktör för medlemssidorna är Marianne Loor, marianne.loor@dfs.se
FREDAGEN DEN 19 MARS 2008
Välkommen ombord–
Tema integritet!
Efter Dataföreningens föreningsstämma kastar Trendvåg
loss från Stadsgårdskajen den 23 april och kommer
tillbaka till Stockholm 24 timmar senare. Då har du fått nya
insikter och idéer om integritet, tekniktrender och
media samt många möjligheter till möten och mingel.
Läs om hela medlemskonventet på www.dfs.se och
anmäl dig redan idag!
Kom med du också – www.dfs.se
Några av våra aktuella
Certifierande utbildningar
Certifierad pm3-etablerare
– kursstart 9 september
nyhet
Sveriges första certifieringsutbildning i Affärsmässig Förvaltningsstyrning syftar till att ge professionella
färdigheter i att använda pm3 för att åstadkomma en affärsmässig förvaltningsstyrning. Du får kunskapen
om hur man på bästa sätt inför pm3 i olika typer av förvaltningsverksamheter.
Certifierad SOA-specialist
– kursstart 24 september
nyhet
För att lyckas med satsningar på SOA behövs också en SOA-specialist, som övergripande håller i
verksamhetens tjänsteorientering och som fungerar som en resurs för IT-arkitekterna. Nu lanserar vi
en certifierande utbildning, som spänner från att identifiera tjänster till att hantera en tjänsteportfölj.
Certifierad projektledare
– kursstart 20 maj
olepoÄng
hÖgsk
nu med 30
Sveriges främsta utbildning av projektledare med möjlighet till 30 högskolepoäng. Samtliga modeller,
processer och verktyg är förstärkta för att möta IT-projektens unika krav och inom utbildningen hanteras
konsulter på ett tydligt sätt.
Certifierad affärsarkitekt
– kursstart 2 september
Att ständigt transformera sina affärsmodeller har blivit en vinnande strategi som tillämpas av framåtriktade företag. Kärnan i utbildningen av affärsarkitekter är innovation och design av affärsmodeller och
affärsprocesser. En affärsarkitekt kan se affärerna i en ny dimension.
Certifierad verksamhetsarkitekt
– kursstart 23 september
Verksamhetsarkitekten har förmågan att beskriva och analysera verksamheten ur ett helhetsperspektiv.
Efter utbildningen har du kraftfulla metoder för hur du kravställer verksamhetens utveckling och
identifierar ”byggstenar” utifrån verksamhetens processer och informationsbehov. Metoderna
säkerställer måluppfyllelse vad gäller marknadens snabba förändringskrav, både lång- och kortsiktigt.
Certifierad IT-arkitekt
Arkitekternas positionering
Affärsarkitekten stödjer den verkställande ledningen och
IT-ledningen i arbetet med att innovera och transformera
affärsmodeller, processer och värdenätverk – så att
teknikens möjligheter utnyttjas lönsamt.
Verksamhetsarkitekten säkerställer att verksamhetens
utvecklingskrav fångas och kommuniceras både mot
ledning och mot IT för att säkra att verksamhet och system
utvecklas ur ett helhetsperspektiv.
IT-arkitekten ansvarar för att omsätta verksamhetens
krav till en möjliggörande IT-infrastruktur. Genom att
identifiera de arkitektur-drivande kraven och utnyttja
moderna metoder för design, blir IT-infrastrukturen
flexibel och kostnadseffektiv.
Affär och
strategi
Värdenätverk
– kursstart 10 september
Affärsmodell
IT-arkitektens roll innebär att ha ansvar för att IT-systemen får en sådan utformning att nuvarande och
förväntade krav kan realiseras med god effektivitet och till rimlig kostnad. Det är med andra ord en
nyckelroll vid IT-utveckling.
Information
VERKSAMHETSARKITEKT
Processer
Applikation
Teknologi
Infrastruktur
Mer information och anmälan på
www.dfkompetens.se
IT-ARKITEKT
Tjänster
FREDAGEN DEN 19 MARS 2008
HUR HITTAR DU
DROPPEN I HAVET?
Mediearkivet är Nordens största nyhetsarkiv med 15 miljoner
tryckta tidningsartiklar. Arkivet uppdateras dagligen och innehåller
allt du behöver till faktasök och research. Bli kund redan idag!
Gå in på www.mediearkivet.se/online eller ring 08 - 442 58 80.
ingår i Mediearkivet
sedan 2001
Iphone i rymden
Domänkapare fruktar helvetet
En skarpsynt läsare på Tuaw.com upptäckte att Ipoden fungerar i rymden.
På en av Nasas bilder kan man skymta
en Ipod genom fönstret på en rymdfärja. För att musikspelaren ska fungera
i rymden måste man byta till ett batteri som följer säkerhetsföreskrifterna.
Jeff Twigge från Nya Zeeland hade satt i system att registrera åtråvärda domännamn
och kräva pengar för dem, som han sedan donerade till välgörenhet, skriver The
Register. Men han insåg att det enligt bibeln är omöjligt för utpressare att komma in
i himlen, även om pengarna doneras till välgörande ändamål. Därför har han nu gått
ut med en offentlig ursäkt och lovar att aldrig göra om det.
Naturens it kräver etik
VI BEHÖVER EN NY informationsetik.
Utvecklingen av it och vår ökande
tillgång till information medför nya
moraliska problem och ett stort behov
av etiska överväganden. Det är inte
i första hand en konsekvens av den
digitala informationstekniken. Mycket
mer utmanade för vår moralkodex är
naturens egen informationsteknik,
som vi lär känna allt bättre genom
den genetiska och neurobiologiska
forskningen.
I ett historiskt ljus är det enkelt att
hävda att vi är moraliskt ansvariga
för våra handlingar. Moraliskt ansvar
förutsätter en fri vilja, en förmåga att
göra fria val.
Men är det så enkelt? Vetenskapen
utvecklar mycket snabbt en detaljerad
kunskap om människans genetiska
och kemiska konfiguration. Vår hjärna
blir alltmer kartlagd och funktionellt begriplig, mycket tack vare den
avancerade och it-baserade informationsbehandlingen av den mänskliga
arvsmassan.
DEN NEUROBIOLOGISKA och neurofilo-
sofiska forskningen tyder alltmer på
att den fria viljan i många situationer
är en illusion. Det föranleder en del
moralfilosofiska problem: Om den
fria viljan, åtminstone i vissa fall, är
en illusion, finns det då undantag från
moraliskt ansvar? Och vart leder det?
SISTA ORDET
Christer Sturmark
är författare och entreprenör. Han skriver krönikor
i CS varje månad.
Du når honom på
christer@sturmark.se
”De kan inte
klassificeras
som sinnessjuka enligt
normala
mått”
FÖR EN TID SEDAN satt en man, snickare
till yrket, på en parkbänk tillsammans
med sin flickvän och sambo och tittade ut över sjön där de bodde. Mannen var tidigare ostraffad och hade
aldrig visat våldstendenser.
Inte heller hade han drog- eller
alkoholproblem. Plötsligt började
han tala osammanhängande, reste sig
och gick bakom ryggen på flickan och
högg henne upprepade gånger med
den kniv han bar i sina snickarbyxor.
FLICKAN LYCKADES FLY och larma polisen.
Mannen greps och genomgick en stor
rättspsykiatrisk undersökning. Då
upptäcktes en snabbväxande hjärntumör som tryckte på en speciell
del av hans hjärna. Tumören kunde
enkelt opereras bort, och efter operationen återgick han till sitt forna jag,
fredlig och utan våldstendenser.
Enligt läkarna är det ytterst troligt
att hjärntumören orsakade det våldsamma beteendet. Bör han då dömas
för sitt våldsbrott? Många svarar nog
nej på den frågan.
Låt oss då ta ett mera komplicerat
exempel: Nyligen har man upptäckt
en speciell gen som ansvarar för
produktionen av ett protein som kalllas monoaminooxidas A. Det reglerar
hjärnans upptagningsförmåga av
serotonin i frontalloben.
ETT FÅTAL MÄNNISKOR har en mutation i
den gen på X-kromosomen som producerar monoaminooxidas A. De som
är mutanter producerar nästan inget
protein. De saknar förmåga till självkontroll och är destruktiva, aggressiva
och våldsamma. Ofta uppvisar de
dessutom självdestruktiva beteenden.
Dessa mutanter är mycket farliga.
Till vilken grad ska de hållas ansvariga för sina handlingar? De kan inte
klassificeras som sinnessjuka enligt
normala mått. Inte heller är de oförmögna att stå inför rätta.
Men med dagens neurobiologiska kunskaper kan vi säga att deras
möjligheter att välja sina handlingar
starkt begränsas, om inte omöjliggörs,
av den genetiska mutation de lider av.
KUNSKAPEN OM NATURENS egen informationsteknologi ställer oss inför
fler sådana avvägningar i framtiden.
Frågan om moraliskt ansvar och en
fungerade informationsetik kommer
att prövas och omprövas många
gånger i ljuset av ny vetenskaplig
kunskap.
NUMMER 31
ONSDAGEN
DEN 19 MARS
2008
20
ÅR MED
COMPUTER
SWEDEN
RATAS. Wang och Commodore ratas
i statskontorets utvärdering av persondatorer för statliga inköp. IBM och
Ericsson räknar med att bli godkända.
SVERIGES ENDA. Sedan Nokia köpt
Ericssons datordivision är Diab Sveriges enda tillverkare av minidatorer. I
Sverige säljer Diab 300 DS 90 om året.
PRISSÄNKNING. Esselte sänker priset
på bärbara Toshiba 3100 från 39 000
till 31 000 kronor. IBM väntas pressa
sina priser. Rykten talar om en 386:a
för runt 10 000 kronor. ”En ren utopi”,
säger Jan Israelsson på Impdata.
KALKYLPROGRAM STORSÄLJARE.
Lotus 1-2-3 har sålts i mer än tre
miljoner exemplar och nykomlingarna
från 1987, Microsoft Excel och Borland
Quattro, överträffar sina prognoser.
COMPAC ÖPPNAR fabrik i Skottland
och räknar med att fördubbla omsättningen. Olivetti däremot har problem.
Vinsten sjunker med 30 procent.
10
ÅR MED
COMPUTER
SWEDEN
VAPEN. Globe Hotell i Stockholm har
internet som konkurrensvapen. I ett år
har kunderna kunnat boka över nätet
och nu finns ett par datorer i lobbyn,
uppkopplade till World Wide Web.
PATENTVERKET BÖR ansvara för
domännamn, anser Patrik Fältström:
”De har en lång tradition av namnregistrering.” Men kommunikationsminister Ines Uusmann föredrar PTS.
REKORDMÅNGA PAKET. Webbhandeln
väntas öka rekordartat. Posten och
ASG rustar för en ökande hantering av
paket till privatpersoner. Också surfhastigheten ökar när nya modemstandarden V90 med sina 56 kbit/s införs.
TILL MILLENNIESKIFTET lovar den
brittiska telejätten BT att ge alla över
nio år en personlig e-postadress.
*,
-BÀ
ÌÀ Þ
VŽ Ê
Ž> ˜
/
Ê
Ê q Ê * L i Ã Ì B  >
Ãʈ
Ê q Ê 7 Ê v Ÿ  > ˜`
iÊÛ
>Àˆ
> ˜Ì
iÀ\
Êq
Êi
,
1««“BÀŽÃ>““>`ʈÊ
œ“«ÕÌiÀÊ-Üi`i˜¶
-iÊ̈Ê>ÌÌʘB“˜`ʈ˜ÌiÊLˆÀÊ}Ÿ“`
iÃÌBÊiÌÌÊÃBÀÌÀÞVŽt
«iÌiÀ°˜ÞÃÌÀœ“Jˆ`}°Ãi]Êän‡Ê{xÎÊÈ£Ê{ä]ÊÊÃ>ÀÌÀÞVŽ°ˆ`}°Ãi
Webb: computersweden.se Tel: 08-453 60 00 (vxl)
Postadress: Karlbergsvägen 77, 106 78 Stockholm
E-post red: cs@idg.se Tryck: Pressgrannar AB
Läsarservice: 08-453 64 90
Annonsbokning: 08-453 60 50
Platsannonsbokning: 08-453 63 00
Annonsmaterial: 08-453 60 66 annons@idg.se
Computer Sweden ges ut av IDG AB.
Chefredaktör, ansvarig utgivare: Johan Hallsenius
TS-kontrollerad upplaga 52 000 ex. 80 000
läsare enligt Orvesto Näringsliv 2007. Innehållet
publiceras och lagras digitalt. Förbehåll mot detta
accepteras ej. För obeställt material ansvaras ej.
Webbkod mars:
44
Download PDF

advertising