Samsung SCX-4828FN 用戶手冊

Samsung SCX-4828FN 用戶手冊
SCX-4x24 Series
SCX-4x28 Series
Többfunkciós nyomtató
Felhasználói kézikönyv
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Az új lézerterméke jellemzői
Új készüléke számos, a nyomtatandó dokumentumok minőségét javító speciális szolgáltatással rendelkezik.
A nyomtató jellemzői:
Különleges szolgáltatások
Kitűnő minőségű és nagy sebességű nyomtatás
• Akár 1 200 dpi tényleges felbontással is nyomtathat.
• A készülék nyomtatási sebessége A4 méretű papírra akár
24 oldal/perc (SCX-4x24 Series), 28 oldal/perc (SCX-4x28
Series) és letter méretű papírra akár 25 oldal/perc (SCX4x24 Series), 30 oldal/perc (SCX-4x28 Series).
A nyomtató kapacitásának növelése
• A készülék extra memóriafoglalattal rendelkezik a memória
bővítéséhez. (83. oldal.)
• A PostScript 3 (PS)-kompatibilis Zoran IPS-emuláció*
PostScript-nyomtatást tesz lehetővé.
* PostScript 3-kompatibilis Zoran IPS-emuláció
Nyomtatható anyagok több típusának kezelése
• A kézi adagolótálca támogatja a fejléces papírt, a borítékot,
a címkéket, az egyedi méretű nyomathordozókat, a
levelezőlapokat és a nehéz papírt. A kézi adagolóba 1 lap
helyezhető.
• A 250 lapos 1. tálcába és az opcionális tálcába különböző
méretű sima géppapír lapok helyezhetők.
Professzionális dokumentumok készítése
• Vízjelek nyomtatása. Egyedivé teheti dokumentumait
vízjelek (például a „Bizalmas” felirat) használatával. Lásd a
Szoftverszakasz című részt.
• Poszter nyomtatása. A dokumentum egyes oldalain
található szöveg és képek nagyítva, több oldalon elosztva
kerülnek kinyomtatásra, amelyek egymáshoz ragasztva
poszterré állíthatók össze. Lásd a Szoftverszakasz című
részt.
• Használhat előnyomott űrlapokat, vagy fejléccel ellátott
sima papírt. Lásd a Szoftverszakasz című részt.
Takarítson meg időt és pénzt
• A papírral való takarékoskodást segíti, ha egyetlen lapra
több oldalt nyomtat.
• A készülék automatikusan energiát takarít meg azzal, hogy
lényegesen csökkenti a használaton kívüli
energiafogyasztást.
• Papírtakarékossági célból nyomtathat a papír mindkét
oldalára is (kétoldalas nyomtatás). Lásd a Szoftverszakasz
című részt.
2_Az új lézerterméke jellemzői
© Copyright 1995–2005, Zoran Corporation. Minden jog
fenntartva. A Zoran, a Zoran embléma, az IPS/PS3 és a
OneImage a Zoran Corporation védjegye.
* 136 PS3-betűkészlet
A Monotype Imaging Inc. UFST és MicroType betűkészletét
tartalmazza.
Nyomtatás különböző szoftverkörnyezetekben
• Nyomtatást számos operációs rendszerből végezhet,
legyen az Windows, Linux vagy Macintosh.
• A készülék USB- és hálózati csatolóval rendelkezik.
Eredeti dokumentumok másolása számos formátumban
• A készülék az eredeti dokumentumot több példányban is
képes egy oldalra kinyomtatni.
• Speciális funkciók állnak rendelkezésre a katalógusok és
újságok hátterének eltűntetésére.
• A nyomtatás minősége és a képméret egyidejűleg
beállítható.
Eredetik szkennelése és azonnali küldése
• Szkennelhet színesben, és használhatja a JPEG, TIFF és
PDF tömörítési formátumot.
• A hálózati szkenneléssel gyorsan szkennelheti és küldheti
el az eredeti dokumentumokat számos célhoz.
Idő beállítása a fax átviteléhez
• Megadhatja a fax küldésének időpontját, és a faxot több
címzettnek is elküldheti.
• A küldés után a készülék faxjelentést nyomtathat a
beállításoktól függően.
Modellekre jellemző tulajdonságok
A készülék a dokumentummal kapcsolatos minden igényt kielégít – a nyomtatástól és másolástól kezdve az üzleti igényeknek megfelelő speciális hálózati
megoldásokig.
A készülék alapvető szolgáltatásai az alábbiak:
SZOLGÁLTATÁSOK
SCX-4824FN
SCX-4828FN
USB 2.0
USB memóriaillesztő
ADF (Automatic Document Feeder – automatikus
lapadagoló)
Enthernet 10/100 Base TX vezetékes LAN-kártya
Kétoldalas (duplex) nyomtatás
FAX
Szkennelés e-mailbe
PostScript illesztőprogram
( : Elérhető, O: Opcionális, Üres: Nem érhető el)
A felhasználói kézikönyv bemutatása
Ez a felhasználói kézikönyv a készülék alapvető működéséről szolgáltat információkat, valamint a használat lépéseinek részletes ismeretétét is tartalmazza. A
kezdő és a haladó felhasználók egyaránt használhatják ezt az útmutatót a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez.
Az útmutató néhány kifejezése egymással felcserélhető, ahogy az alábbi példák is mutatják.
• A dokumentum megfelel az eredeti dokumentumnak.
• A papír megfelel a hordozónak vagy nyomathordozónak.
Az alábbi táblázat további információt nyújt az útmutatóban található jelölésekkel kapcsolatban.
JELÖLÉSEK
LEÍRÁS
PÉLDA
Félkövér
A kijelzőszövegeket és a készüléken lévő feliratokat jelöli.
Megjegyzés
A készülék funkciójáról vagy szolgáltatásáról nyújt további információkat vagy
részletes útmutatást.
A dátumformátum országonként
eltérő lehet.
Figyelmeztetés
A felhasználót figyelmezteti a készülék megóvására a lehetséges mechanikai
kárral vagy hibával szemben.
Ne érjen a festékkazetta zöld színű
alsó részéhez.
Lábjegyzet
Még részletesebb információkat közöl az adott szavakról vagy kifejezésekről.
a. oldal percenként
(További információk
az 1. oldalon)
A felhasználót egy hivatkozási oldalra vezeti, ahol további részleteket olvashat.
(További információk az 1. oldalon)
Start
Az új lézerterméke jellemzői_3
További információk keresése
A berendezés beállításával és használatával kapcsolatos információkat nyomtatott vagy a kijelzőn olvasható formában az alábbi forrásokból nyerhet.
Gyors telepítési
útmutató
A gép telepítésével kapcsolatos információkat tartalmaz, ezért a berendezés üzemkész állapotának biztosításához feltétlenül kövesse
az utasításokat.
Online felhasználói
útmutató
Lépésről lépésre megismerteti a felhasználóval a készülék összes szolgáltatásának használatát, valamint a készülék karbantartásával,
hibaelhárításával és a tartozékok felszerelésével kapcsolatos információkat tartalmazza.
Ez a felhasználói kézikönyv tartalmaz egy Szoftverszakasz című részt is, amely a különböző operációs rendszerekből történő
nyomtatásra és a mellékelt Szoftverszakasz használatára vonatkozóan közöl információkat.
A nyomtatóillesztőprogram
súgója
A nyomtató illesztőprogramjával és a nyomtatási beállításokkal kapcsolatos súgó információkat biztosítja. A nyomtató-illesztőprogram
egy súgó képernyőjének eléréséhez kattintson a Súgó elemre a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen.
Samsung webhely
Ha rendelkezik Internet eléréssel, súgó információkért, terméktámogatásért, a legfrissebb illesztőprogramokért, kezelési leírásokért és
rendelési információkért látogasson el a Samsung webhelyére, www.samsungprinter.com.
4_Az új lézerterméke jellemzői
Biztonsági információk
Fontos biztonsági információk és óvintézkedések
A kézikönyvben alkalmazott ikonok és jelek jelentése:
Súlyos személyi sérülést vagy halált okozó veszélyek és nem biztonságos eljárások.
FIGYELMEZTETÉS
Könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozó veszélyek és nem biztonságos eljárások.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
Tűz, robbanás, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be ezeket az alapvető
biztonsági óvintézkedéseket
NE próbálja meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápellátás csatlakozóját a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a berendezés földelt-e.
Kérjen segítséget a szervizközponttól.
Ezek a figyelmeztető jelek az Ön és mások áramütéstől való védelmét szolgálják. Pontosan tartsa be őket. Miután elolvasta ezt a
szakaszt, tegye biztonságos helyre, mert később szüksége lehet rá.
1. Olvassa el és tartsa be az összes utasítást.
2. Elektromos készülékek üzemeltetése során mindig tartsa be az ésszerűség szabályait.
3. Tartsa be a készüléken, illetve a készülék dokumentációjában feltüntetett figyelmeztetéseket és utasításokat.
4. Ha valamelyik üzemeltetési utasítás a biztonsági előírásokkal ellentétes értelműnek tűnik, kövesse a biztonsági előírásokat.
Előfordulhat ugyanis, hogy nem jól értelmezi az adott üzemeltetési utasítást. Ha a kétféle utasítást nem tudja összeegyeztetni,
segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy a márkaszervizhez.
5. Tisztítás előtt húzza ki a készülék tápcsatlakozóját a fali aljzatból, és húzza ki a telefoncsatlakozót is. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz ne használjon mást, csak egy nedves rongyot.
6. Ne helyezze a készüléket instabil (kerekes) kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék esés közben súlyos sérülést is okozhat.
7. A készüléket ne helyezze radiátorra, fűtőtestre, légkondicionáló berendezésre vagy szellőzővezetékre, illetve ezek fölé vagy
közelébe.
8. Ne helyezzen semmiféle tárgyat, különösen súlyosakat, a készülék tápkábelére. Úgy helyezze el a készüléket megfelelő helyen,
hogy a vezetékekre való rálépés elkerülhető legyen.
9. Kerülje a fali elektromos csatlakozók és a hosszabbítók túlterhelését, ez ugyanis a teljesítményromlás előidézése mellett
tűzveszélyes is, és áramütést okozhat.
10. Akadályozza meg, hogy háziállatok kárt tehessenek a tápkábelben, a telefonvezetékben vagy a számítógép csatlakozókábeleiben.
11. Semmiféle tárggyal ne nyúljon a készülék belsejébe a burkolat, illetve borítás nyílásain keresztül. Véletlenül megérinthet veszélyes,
feszültség alatt lévő pontokat, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyékony anyag a készülék
felületére vagy belsejébe.
Biztonsági információk_5
12. Az áramütés elkerülése érdekében ne szedje szét a készüléket. Ha javításra szorul, bízza szakképzett szerelőre. A nyitva hagyott
vagy leszerelt fedelek áramütést és egyéb balesetveszélyt okozhatnak. A hibás összeszerelést követő használatkor áramütést
szenvedhet.
13. Az alább felsorolt esetekben válassza le a készüléket a számítógépről, húzza ki a telefonvezetéket és az elektromos csatlakozót,
illetve kérje szakember segítségét:
• Ha a tápkábel, a dugasz vagy a csatlakozókábel bármely része megsérült vagy elszakadt.
• Ha folyadék került a készülék belsejébe.
• Ha a készüléket eső vagy víz érte.
• Ha a készülék az utasítások betartása mellett sem működik megfelelően.
• Ha a készüléket elejtették, vagy a borítása sérült.
• Ha a készülék teljesítménye váratlanul és észrevehetően romlik.
14. Csak a használati útmutatóban ismertetett beállításokat változtassa meg. Más beállítások módosításával olyan jellegű károsodást
okozhat, amelyet szakember is csak hosszas munkával tud kijavítani, illetve lesz képes a készüléket működő állapotba
helyreállítani.
15. Lehetőleg ne használja a készüléket villámlással járó vihar idején. Ilyenkor fennáll a villámcsapás okozta áramütés veszélye. Ha
lehetséges, húzza ki a tápkábelt és a telefonvezetéket a villámlás idejére.
16. A biztonságos működtetés érdekében a készülékhez kapott hálózati kábelt használja. Ha 2 méternél hosszabb kábelt használ 110 V
feszültség esetén, akkor a kábelnek legalább 16 AWGa vastagságúnak kell lennie.
17. No.26 AWG értékű vagy annál nagyobb telefonvezetéket használjon.
18. ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT.
a. AWG: American Wire Gauge
6_Biztonsági információk
Lézerbiztonsági nyilatkozat
A jelen nyomtató megfelel az Amerikai Egyesült Államok területén érvényben levő DHHS 21 CFR, 1. fejezet, J alfejezet Class I (1)
lézertermékekre vonatkozó követelményeknek, más országokban a nyomtató az IEC 825 szerinti Class I lézerterméknek minősül.
A Class I kategóriába tartozó lézertermékek nem minősülnek veszélyesnek.
A lézert és a nyomtatót úgy tervezték, hogy normál üzemi körülmények, felhasználói karbantartás vagy előírt szervizműveletek során a
műveletet végző személyt ne érje a Class I szintnél magasabb lézersugárzás.
Figyelmeztetés
Soha ne használja, vagy végezzen javítást a nyomtatón úgy, hogy a védőburkolat le van véve a lézer vagy letapogató egységről. A visszavert
láthatatlan fénysugár károsíthatja a szemet.
A termék használata során minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz-, baleset-, és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében:
Ózonbiztonság
Normál üzemi körülmények mellett a berendezés ózont termel. A képződött ózon nem veszélyezteti a nyomtató használójának egészségét.
Ennek ellenére javasolt a nyomtatót jól szellőző helyen elhelyezni.
Ha további információra van szüksége az ózonkibocsátással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung márkakereskedővel.
Energiatakarékosság
A készülék fejlett energiatakarékossági technológiával rendelkezik, ami csökkenti az aktív használaton kívüli áramfogyasztást.
Amikor a készülék hosszabb ideig nem fogad adatot, az áramfelhasználás automatikusan lecsökken.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR embléma az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek.
Az ENERGY STAR programmal kapcsolatos további információkat a http://www.energystar.gov honlapon talál.
Biztonsági információk_7
Újrahasznosítás
Kérjük a termék csomagolóanyagait környezettudatos módon hasznosítsa újra, vagy dobja ki.
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad
leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad
egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor
az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a
többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Rádiófrekvenciás kibocsátás
FCC előírások
A jelen berendezés megfelel az FCC előírások 15. fejezetében szereplő Class B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.
Ezen határértékek célja a megfelelő védelem biztosítása a lakossági felhasználásból eredő káros interferencia ellen. A berendezés
rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően használják, zavarhatja a
rádiókommunikációt. Nem garantálható, hogy az interferencia az adott alkalmazás során nem jön létre. Ha a jelen berendezés zavarja a rádióvagy televízióadások vételét, és ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával meg lehet állapítani, a felhasználói az alábbi intézkedésekkel
küszöbölheti ki a zavarást:
• A vevőantenna áthelyezése vagy más irányba fordítása.
• A készülék és a TV illetve rádiókészülék közti távolság növelése.
• Csatlakoztassa a berendezést a TV illetve rádiókészülék hálózati aljzatától elválasztott áramkör aljzatára.
• Kérjen tanácsot a márkakereskedőtől, vagy tapasztalt rádió/TV műszerésztől.
A gyártó által kifejezetten nem engedélyezett módosítások végrehajtása következtében a felhasználó elvesztheti a jogot a berendezés
üzemeltetésére.
Kanadai rádiófrekvenciás előírások
A jelen digitális berendezés nem lépi túl a Kanadai Ipari és Tudományos Testület ICES-003 „Digitális Berendezések” szabványában foglalt
Class B hatértékű, az interferencia-okozó berendezésekre vonatkozó rádiózaj kibocsátást.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
8_Biztonsági információk
Amerikai Egyesült Államok
Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC)
A berendezés az FCC 15. fejezete szerinti eszköznek minősülnek
Az otthoni vagy irodai használatra készült nyomtatóban lehet, hogy beszerelt (beépített) kisteljesítményű, a 2,4 GHz/5 GHz-es sávot használó
Rádió LAN rádiófrekvenciás (RF) vezeték nélküli kommunikációs eszközök találhatók. Ez a fejezet csak akkor alkalmazandó, ha ilyen
eszközök vannak a nyomtatóban. A vezeték nélküli eszközök meglétével kapcsolatban lásd a készülék címkéjét.
A rendszerben található vezeték-nélküli eszközök csak az Amerikai Egyesült Államok területén belüli használatra vannak tanúsítva, ha a
címkén FCC szám található.
Az FCC általános irányelve szerint 20 cm távolságnak kell lennie az eszköz és a test között, ha a test közelében használják a vezeték-nélküli
eszközt (a végállásokat nem számítva). Bekapcsolt állapotban az eszköznek több mint 20 cm távolságra kell lennie a testtől. A nyomtatóba
szerelt vezeték-nélküli eszköz (vagy eszközök) kimeneti teljesítménye jóval az FCC által meghatározott RF expozíciós határértékek alatt van.
Az adókészüléket nem szabad más antennával vagy adókészülékkel egy helyen vagy együtt használni.
Az eszköz működtetésének két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell nyelnie minden
interferenciát, beleértve az olyat is, ami az eszköz nem kívánatos működését eredményezheti.
A vezeték-nélküli eszközök nem szervizelhetők a felhasználó által. Semmilyen körülmények se módosítsa őket. A vezeték-nélküli eszközök
módosításával által elveszítheti a használati engedélyt. Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a szervízzel.
FCC nyilatkozat a vezeték-nélküli LAN hálózatok használatára:
Az adó és antenna kombináció üzemeltetésével az antenna felszerelési helyéhez közel eső helyeken a rádiófrekvenciás expozíció
meghaladhatja az 1 mW/cm2 értéket. Ezért a felhasználónak mindig legalább 20 cm-es távolságot kell tartania az antennától. Az eszközt nem
lehet más adókészülékkel vagy antennával egy helyen üzemeltetni.
Faxok eredetigazolása
Az 1991-ben kiadott Telefonos Fogyasztóvédelmi Törvény kimondja, hogy törvényellenes számítógép vagy más elektronikus eszköz
használatával olyan telefonvonalon továbbított dokumentumüzenetet küldeni, ami nem tartalmazza az első vagy minden egyes elküldött oldal
alsó és felső margóján az alábbi adatokat:
(1) az üzenettovábbítás idejét és dátumát
(2) az üzenetet küldő vállalat, illetve egyéb jogi vagy természetes személy azonosítására alkalmas adatot
(3) az üzenetet küldő készülék, vállalat, illetve egyéb jogi vagy természetes személy telefonszámát
A telefontársaságok módosíthatják kommunikációs rendszerüket, berendezéseik működését, valamint a szerződési feltételeket, ha és
amennyiben ezek a módosítások a szolgáltatás zavartalansága miatt szükségesek, és ha nem ellentétesek az FCC 68. fejezet előírásaival
és rendelkezéseivel. Abban az esetben, ha számítani lehet rá, hogy az ilyen jellegű módosítások következtében az ügyfél végberendezése a
telefontársaság kommunikációs hálózatával nem fog tudni együttműködni, vagy erre csak bizonyos átalakítás után lesz képes, esetleg a
végberendezés használhatósága vagy teljesítménye romlik, a telefontársaság köteles az ügyfeleit írásban tájékoztatni a szolgáltatás
folyamatosságát biztosító helyettesítő megoldásokról.
Biztonsági információk_9
Csengetési egyenértékszám
A készülék csengetési egyenértékszámát és FCC regisztrációs számát az alul vagy a hátlapon elhelyezett címke tartalmazza. Előfordulhat,
hogy ezeket a számokat közölni kell a telefontársasággal.
A csengetési egyenértékszám (REN) a telefonvonalra eső elektromos terhelést fejezi ki, melynek segítségével megállapítható, hogy egy adott
előfizető okozza-e a vonal túlterhelését. Ha több különböző típusú készülék csatlakozik egy közös telefonvonalra, különféle problémák
adódhatnak a telefonhívások kezdeményezése és fogadása során, különösen a vonalra érkező hívások hangjelzéseivel kapcsolatban.
A telefontársaság által biztosított szolgáltatás zavartalansága érdekében a telefonvonalra csatlakoztatott berendezések csengetési
egyenértékszámainak összege nem lehet több ötnél. Előfordulhat, hogy az adott vonalon már az ötös érték is zavarokat okoz. Amennyiben a
vonali berendezések bármelyike nem működik megfelelően, haladéktalanul válassza le a telefonvonalról, mivel kárt tehet a telefonos
hálózatban.
Az FCC előírásai kimondják, hogy a gyártó által kifejezetten nem engedélyezett módosítások végrehajtása következtében a
felhasználó elvesztheti a jogot a berendezés üzemeltetésére. Ha valamely végberendezés kárt okoz a telefonhálózatban, a
telefontársaságnak tájékoztatnia kell az ügyfeleket a szolgáltatás esetleges leállításáról. Abban az esetben, ha az előzetes értesítés
gyakorlati szempontból nem lehetséges, a telefontársaság ideiglenesen szüneteltetheti is a szolgáltatást, az alábbi feltételekkel:
a) a lehető leghamarabb értesítenie kell az ügyfelet.
b) lehetőséget kell biztosítania az ügyfél számára a hibás berendezés kijavítására.
c) tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy jogorvoslatért fordulhat a Szövetségi Kommunikációs Testülethez (Federal Communication
Commission) az FCC rendelkezések 68. fejezet E pontjában foglalt eljárásrend szerint.
További tudnivalók
•
•
A készülék műszaki kialakítása nem teszi lehetővé a digitális alközpontokhoz való csatlakoztatást.
Ha számítógépes vagy faxmodemet szeretne a készülékkel közös telefonvonalra kapcsolni, minden érintett eszköznél küldési és fogadási
hibák fordulhatnak elő. A készüléket nem tanácsos semmiféle más eszközzel közös vonalra csatlakoztatni, kivéve a hagyományos
telefonkészülékeket.
• Ha az adott területen gyakori a villámlás vagy az áramingadozás, az elektromos hálózatot és a telefonvonalat is érdemes
feszültségvédelemmel ellátni. Túlfeszültség-védelmi eszközök beszerezhetők a készülék forgalmazójától, illetve telefonos vagy
elektronikai szaküzletekben.
• A segélykérő számok beprogramozása, illetve teszthívása esetében egy nem segélyhívásra szolgáló számon értesítse szándékáról a
segélyszolgálat diszpécserét. A diszpécser majd további útmutatással fog szolgálni a segélykérő számok tesztelésének menetéről.
• A készülék nem csatlakoztatható érmés vagy emelt díjas vonalra.
• A készülék mágneses csatolást biztosít a hallókészülékekhez.
A készülék USOC szabványú RJ-11C moduláris jack csatlakozóval biztonságosan csatlakoztatható a telefonhálózathoz.
10_Biztonsági információk
A hálózati csatlakozó cseréje (csak Nagy-Britanniában)
Fontos
A készülék tápvezetéke egy szabványos (BS 1363) 13 amperes csatlakozóval, illetve 13 amperes biztosítékkal van ellátva. A biztosíték
cseréje vagy ellenőrzése esetén a megfelelő 13 amperes biztosítékot kell visszaszerelni. Ezután vissza kell helyezni a biztosítékfedelet. Ha
elvesztette a biztosítékfedelet, ne használja a csatlakozót, amíg be nem szerzett egy új fedelet.
Forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akinél a készüléket vásárolta.
A13 amperes csatlakozó a legelterjedtebb típus Nagy-Britanniában, a legtöbb esetben megfelelő is. Egyes (főleg régebbi) épületekben
ugyanakkor nincsenek 13 amperes aljzatok. Ebben az esetben megfelelő átalakítót kell beszerezni. Ne távolítsa el a vezetékkel egybeszerelt
csatlakozót.
Ha levágja a csatlakozót, azonnal dobja is ki.
A csatlakozót nem lehet újból felhasználni, és ha konnektorba illeszti, áramütést szenvedhet.
Figyelmeztetés!
A készüléket földelni kell.
A tápcsatlakozóban futó vezetékeket az alábbi színkódok jelölik:
• Zöld és sárga: Föld
• Kék: Nulla
• Barna: Fázis
Ha a tápkábelben futó vezetékek nem feleltethetők meg a csatlakozóban látható színkódoknak, tegye a következőt:
A zöld-sárga vezetéket arra az érintkezőre kell kötni, amely „E” betűvel, vagy a földelés biztonsági jelével, illetve zöld-sárga vagy zöld
színkóddal van ellátva.
A kék színű vezetéket arra az érintkezőre kell kötni, amely az „N” betűjellel, vagy fekete színkóddal van ellátva.
A barna színű vezetéket arra az érintkezőre kell kötni, amely az „L” betűjellel, vagy vörös színkóddal van ellátva.
A csatlakozóba, az átalakítóba vagy az elosztótáblába egy 13 amperes biztosítékot kell helyezni.
Megfelelőségi nyilatkozat (európai országok)
Engedélyek és jóváhagyások
A terméken levő CE jelzi, hogy a Samsung Electronics Co., Ltd. Megfelelőségi Nyilatkozata megfelel az Európai Unió hatályos 93/68/EEC
Direktíváinak, az alábbi dátumok szerint:
A megfelelőségi nyilatkozat a www.samsung.com/printer honlapon található, válalassza a Support > Download center menüpontot, adja meg
a nyomtató, és tekintse meg az EuDoC dokumentumot.
1995. január 1.: Európai Tanács 73/23/EEC irányelv, A tagállamok alacsony feszültségű berendezéseivel kapcsolatos jogszabályok
harmonizációjáról.
1996. január 1.: Európai Tanács 89/336/EEC (92/31/EEC) irányelv, a tagállamok elektromágneses kompatibilitásával kapcsolatos
jogszabályok harmonizációjáról.
1999. március 9.: Európai Tanács 1999/5/EC irányelv a rádió-berendezésekről és telekommunikációs végberendezésekről, valamint azok
megfelelőségének kölcsönös elismeréséről. A vonatkozó irányelveket és a hivatkozott szabványokat tartalmazó teljes megfelelőségi
nyilatkozat a Samsung Electronics Co., Ltd. képviselőjétől szerezhető be.
EC tanúsítás
Megfelelés az 1999/5/EC Rádió-berendezések és telekommunikációs végberendezések irányelvnek (FAX)
A jelen Samsung terméket a Samsung belsőleg ellenőrizte az analóg kapcsolt vonali telefonhálózatra (PSTN) egy végponttal történő
csatlakozásra az 1999/5/EC irányelv követelményeinek megfelelően. A termék kialakítása lehetővé teszi a nemzeti PSTN hálózatokon és
azokkal kompatibilis PBX eszközökkel való alkalmazást az európai országokban:
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics Co., Ltd. európai minőségbiztosítási laboratóriumával (Euro QA Lab).
A termék megfelel a TBR21 és/vagy TBR38 előírásainak. A szabványnak megfelelő végberendezések használata és alkalmazása
megkönnyítése érdekében az Európai Telekommunikációs Szabványok Intézete (ETSI) egy tanácsadó dokumentumot adott ki (EG 201 121),
amely a TBR21 végberendezések hálózati kompatibilitásával kapcsolatos megjegyzéseket és további követelményeket tartalmaz. A termék
kialakítása teljes mértékben megfelel a dokumentumban található vonatkozó követelményeknek, megjegyzéseknek.
Biztonsági információk_11
Európai rádióengedély információk
(EU-jóváhagyással ellátott rádióeszközökkel rendelkező készülékek esetén)
A készülék nyomtató. Az otthoni vagy irodai használatra készült eszközben lehet, hogy beszerelt (beépített) kisteljesítményű, a 2,4 GHz sávot
használó Rádió LAN (rádiófrekvenciás (RF) vezeték nélküli kommunikációs eszközök) találhatók. Ez a fejezet csak akkor alkalmazható, ha
ilyen eszközök vannak a nyomtatóban. A vezeték nélküli eszközök meglétével kapcsolatban lásd a készülék címkéjét.
A rendszerben található vezeték nélküli eszközöket csak az Európai Unió területén belüli használatra tanúsították, ha a címkén CE jelölés
és
jóváhagyó testületi regisztrációs szám, valamint figyelmeztető jelzés található.
A nyomtatóba szerelt vezeték-nélküli eszköz vagy eszközök kimeneti teljesítménye jóval az Európai Bizottság által az R&TTE irányelvben
meghatározott RF expozíciós határértékek alatt van.
A vezeték-nélküli engedély hatálya alá tartozó európai országok:
EU
EEA/EFTA-országok
Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország
(frekvenciakorlátozásokkal), Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország,
Svédország és az Egyesült Királyság.
Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc
Európai államok, melyekben korlátozás van érvényben:
EU
EGT/EFTA országok
Franciaországban a frekvenciatartomány 2446,5 - 2483,5 MHz-re korlátozott a 10 mW-nál nagyobb
adóteljesítményű eszközökre, így a vezeték nélküli készülékekre is.
Egyelőre nincs korlátozás.
Törvényi megfelelőségi nyilatkozat
Vezeték-nélküli információk
Az esetlegesen a nyomtatóba szerelt (épített) kisteljesítményű, a 2,4 GHz / 5 GHz sávot használó Rádió LAN rádiófrekvenciás (RF) vezetéknélküli kommunikációs eszközök. Az alábbi fejezet a vezeték-nélküli eszközök kezelésének általános áttekintését tartalmazza.
Az egyes országokról szóló részben soroltuk fel a további korlátozásokat, óvintézkedéseket, vagy speciális előírásokat. A rendszerben
található vezeték-nélküli eszközöket csak a rendszer címkéjén található rádióengedély jelöléseknek megfelelő országokban lehet használni.
Ha az Ön országa nincs feltüntetve a címként, forduljon az országa szerinti hírközlési felügyelethez engedélyért. A vezeték-nélküli eszközök
használata szigorúan szabályozott.
A nyomtatóba szerelt vezeték-nélküli eszköz (vagy eszközök) kimeneti teljesítménye jóval az FCC által meghatározott RF expozíciós
határértékek alatt van. Mivel a (nyomtatóba esetlegesen beépített) vezeték-nélküli eszközök kevesebb energiát bocsátanak ki, mint a
rádiófrekvenciás szabványok és ajánlások, a gyártó tudomása szerint az eszközök használata biztonságos. A teljesítményszinttől függetlenül
kerülni kell a normál működés közbeni emberi érintkezést.
Általános irányelvként 20 cm távolságot kell tartani az eszköz és a test között, ha a vezeték-nélküli eszközt testközelben használja (a
szélsőhelyzetek kivételével). Az eszközt több mint 20 cm távolságra kell tartani a testtől ha a vezeték-nélküli eszköz üzemel.
Az adókészüléket nem szabad más antennával vagy adókészülékkel egy helyen vagy együtt használni.
Egyes esetekben korlátozni kell a vezeték-nélküli eszközök használatát. Példák a gyakoribb korlátozásokra:
A rádiófrekvenciás vezeték-nélküli kommunikáció zavarhatja a repülőgépek berendezéseit. A hatályos repülési jogszabályok szerint
repülőgépen utazás közben kik kell kapcsolni a vezeték-nélküli eszközöket. Az IEEE 802.11 (vezeték nélküli Ethernet) és Bluetooth
kommunikációs eszközök példák a vezeték nélküli kommunikációs eszközökre.
Olyan környezetben, ahol a más eszközök vagy szolgáltatások zavarása káros, vagy annak minősül, a vezeték-nélküli eszközök használatát
korlátozhatják, vagy megtilthatják. Repülőtereket, kórházakban, vagy oxigént illetve éghető gázokat tartalmazó légkörben a vezeték-nélküli
eszközök használatát korlátozhatják, vagy megtilthatják. Ha olyan környezetben tartózkodik, ahol nem tud meggyőződni a vezeték nélküli
eszközök használatának lehetőségéről, kérjen engedélyt a használatra, mielőtt bekapcsolná az eszközt.
Az egyes országok eltérő szabályokat alkalmaznak a vezeték nélküli eszközök használatára. Mivel a készülék vezeték nélküli eszközzel van
felszerelve, ha országok közt utazik a készülékkel, vegye fel a kapcsolatot a hírközlési hatóságokkal, hogy használható-e a vezeték nélküli
eszköz a célországban.
Ha a készülék belső integrált vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ne használja a vezeték nélküli eszközt, amíg minden fedél és árnyékolás
nincs a helyén, és a rendszer nincs teljesen összeszerelve.
A vezeték-nélküli eszközök nem szervizelhetők a felhasználó által. Semmilyen körülmények se módosítsa őket. A vezeték-nélküli eszközök
módosításával által elveszítheti a használati engedélyt. Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a szervízzel.
Csak az Ön országának megfelelő illesztőprogramokat használjon az eszközhöz. További információkért lásd a gyártóműi Rendszerhelyreállító készletet, vagy vegye fel a kapcsolatot a terméktámogatási osztállyal.
12_Biztonsági információk
Biztonsági információk_13
tartalom
2
5
Az új lézerterméke jellemzői
Biztonsági információk
BEVEZETÉS
18
18
18
19
20
21
22
22
22
22
A nyomtató áttekintése
Elölnézet
Hátulnézet
A kezelőpanel áttekintése
A Status LED ismertetése
A menü áttekintése
A mellékelt szoftver
A nyomtató illesztőprogram szolgáltatásai
Nyomtató-illesztőprogram
PostScript illesztőprogram (csak az SCX-4x28 Series)
KEZDETI LÉPÉSEK
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
A hardver beállítása
Rendszerkövetelmények
Windows
Macintosh
Linux
A hálózat beállítása
Támogatott operációs rendszerek
Hálózati protokoll konfigurálása a készüléken
A SetIP program használata
A szoftver telepítése
A gép alapbeállításai
Tengerszint feletti magasság beállítása
A kijelző nyelvének módosítása
A dátum és az időpont beállítása
Az óra kijelzési módjának megváltoztatása
Az alapértelmezett üzemmód módosítása
Hangok beállítása
Betűk beírása a számbillentyűk segítségével
Takarékos üzemmódok használata
Nyomtatási feladat időtúllépésének a beállítása
A betűtípus módosítása
EREDETI DOKUMENTUM ÉS NYOMATHORDOZÓ
BETÖLTÉSE
30
30
30
31
32
33
33
34
35
35
35
36
36
37
Eredeti dokumentumok betöltése
A szkennerüvegre
Az ADF egységbe
Nyomathordozó kiválasztása
A nyomathordozók paraméterei
Az egyes üzemmódokban támogatott médiaméretek
Útmutató a különleges nyomathordozókhoz
A papíradagoló tálcában lévő papír méretének változtatása
Papír betöltése
Papír betöltése az 1. tálcába vagy az opcionális tálcába
Nyomtatás speciális nyomathordozó anyagokra
A kimeneti támasz beállítása
A lapok szoros oszlopban történő elhelyezése
A papír méretének és típusának beállítása
MÁSOLÁS
38
38
38
38
A papírtálca kiválasztása
Másolás
Beállítások módosítása minden másolatnál
Sotetites
18
23
30
38
14_Tartalom
tartalom
38
38
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41
Eredeti tipusa
Csökkentett vagy nagyított méretű másolat
Az alapértelmezett másolási beállítások módosítása
Névjegykártya-másolás
Különleges másolási lehetőségek használata
Leválogatás
2 vagy 4 lap/oldal másolás
Posztermásolás
Klónozásos másolás
Háttérképek beállítása
Nyomtatás a papír mindkét oldalára
Másolási időtúllépés beállítása
SZKENNELÉS
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
Alapvető lapolvasási feladatok
Szkennelés a vezérlőpultról
Szkennelés alkalmazásba
A szkennelési adatok beállítása a Samsung Scan Manager programban
Szkennelés hálózati kapcsolat segítségével
Előkészítés hálózati szkennelésre
Szkennelés e-mail üzenetbe
Beállítások módosítása minden egyes szkennelési feladathoz
Az alapértelmezett szkennelési beállítások módosítása
A Címjegyzék beállítása
Gyors e-mail számok regisztrálása
Csoport e-mail számok konfigurálása
A címjegyzék bejegyzések használata
Cím keresése a Címjegyzékben
Címjegyzék kinyomtatása
ALAPVETŐ NYOMTATÁSI FELADATOK
46
46
Dokumentum nyomtatása
Nyomtatási feladat törlése
FAXOLÁS
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
Fax küldése
A faxfejléc beállítása
A dokumentum-beállítások módosítása
Fax automatikus küldése
Fax kézi küldése
Adás nyugtázása
Automatikus újratárcsázás
Utolsónak hívott szám újratárcsázása
Fax fogadása
A papírtálca kiválasztása
Váltás a vételi módok között
Automatikus vétel Fax módban
Manuális vétel Tel módban
Manuális fogadás melléktelefon használatával
Automatikus vétel Uz.rogz./Fax módban
Faxüzenetek vétele DRPD módban
Vétel biztonságos vételi módban
A biztonságos vételi mód bekapcsolása
Faxüzenetek vétele a memóriába
Egyéb faxolási módok
Faxüzenet küldése több célállomásra
42
46
47
Tartalom_15
tartalom
51
51
51
52
52
54
54
54
Faxüzenet késleltetett küldése
Elsőbbségi fax küldése
Faxok továbbküldése
Faxbeállítás
A faxbeállítások módosítása
Az alapértelmezett dokumentumbeállítások módosítása
Automatikus forgalmi napló nyomtatás
A Címjegyzék beállítása
AZ USB FLASH MEMÓRIA HASZNÁLATA
(CSAK AZ SCX-4X28 SERIES)
56
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
Az USB-memória
USB-memória csatlakoztatása
Szkennelés USB-memóriára
Szkennelés
USB-memóriára történő szkennelés testre szabása
Nyomtatás USB-memóriáról
Dokumentum nyomtatása USB-memóriáról
Biztonsági mentés készítése
Biztonsági mentés készítése
Adatok helyreállítása
Az USB-memória kezelése
Képfájl törlése
USB-memória formázása
Az USB-memória állapotának megjelenítése
KARBANTARTÁS
59
59
60
60
60
60
61
61
61
61
61
62
63
64
64
64
65
65
65
Jelentések nyomtatása
Jelentés nyomtatása
A memória törlése
A berendezés tisztítása
A külső felület tisztítása
A készülék belsejének tisztítása
A lapolvasó egység tisztítása
A festékkazetta karbantartása
A festékkazetta tárolása
A kazetta várható élettartama
A festék újraeloszlatása
A festékkazetta cseréje
A Festékkazetta üres üzenet törlése
Alkatrészek karbantartása
A cserélhető alkatrészek ellenőrzése
Az ADF gumipárna cseréje
A gép felügyelete weboldalon keresztül
A SyncThru™ Web Service elérése
A készülék sorozatszámának ellenőrzése
HIBAELHÁRÍTÁS
66
66
66
67
67
67
67
68
68
68
68
Tippek a papírelakadás elkerüléséhez
Dokumentumelakadások elhárítása
Bemeneti elakadás
Hibás papírkiadás
Hibás behúzás
Papírelakadás megszüntetése
A papírbehúzási területen
A kézi adagolóban
A festékkazetta környékén
A papírkiadási területen
A duplex területen
56
59
66
16_Tartalom
tartalom
69
70
73
73
73
75
77
78
78
78
79
79
80
82
Az opcionális tálcában
A kijelzőüzenetek magyarázata
Egyéb problémák megoldása
Papíradagolás
Nyomtatási problémák
Problémák a nyomtatás minőségével
Másolási problémák
Szkennelési problémák
Samsung Scan Manager problémák
Faxolási problémák
Általános PostScript problémák (csak az SCX-4x28 Series)
Gyakori problémák Windows rendszeren
Gyakori problémák Linux rendszeren
Gyakori problémák Macintosh rendszeren
FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK RENDELÉSE
83
83
83
Kellékek
Tartozékok
Vásárlás módja
TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE
84
84
84
85
A tartozékok telepítésével kapcsolatos óvintézkedések
Memóriamodul frissítése
Memóriamodul telepítése
A kiegészítő memória aktiválása a PS-nyomtató tulajdonságainál
MŰSZAKI ADATOK
86
87
87
88
88
Általános műszaki adatok
Nyomtató műszaki adatai
Szkenner műszaki adatai
Másoló műszaki adatai
Faxadatok
83
84
86
SZÓJEGYZÉK
89
TÁRGYMUTATÓ
94
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
96
Tartalom_17
Bevezetés
A készülék főbb részei a következők:
A fejezet tartalma:
•
•
•
A nyomtató áttekintése
A kezelőpanel áttekintése
A Status LED ismertetése
•
•
•
A menü áttekintése
A mellékelt szoftver
A nyomtató illesztőprogram szolgáltatásai
A nyomtató áttekintése
Elölnézet
Hátulnézet
1
Dokumentum a
papírvezetőkkel
9
Dokumentumkimeneti tálca
1
Telefonvonal aljzat
6
Fogantyú
2
ADF fedél
10
USB-memória portja
2
Melléktelefon aljzata (EXT)
7
Vezérlőkártya-fedél
3
Kezelőpanel
11
Papírszintjelző
3
USB-port
8
Hátlap
4
Laptartó
12
Opcionális 2. tálca
4
Hálózati port
9
Hálózati csatlakozó
5
Elülső fedél
13
Festékkazetta
5
15 érintkezős opcionális
tálcacsatlakozás
10
Tápkapcsoló
6
Kézi adagoló
14
Kézi adagoló
papírvezetőkkel
7
1. tálca
15
Szkennerfedél
8
Dokumentumadagoló tálca
16
Szkennerüveg
18_Bevezetés
A kezelőpanel áttekintése
1
ID Copy
Direct USB
2
Reduce/Enlarge
Ezen lehetőség segítségével az azonosító
kártya, például a vezetői engedély mindkét
oldalát egyetlen oldalra nyomtathatja. Lásd
a 39. oldalon.
Lehetővé teszi az USB memóriakártyán tárolt
fájlok közvetlen nyomtatását, ha az a készülék
elülső oldalán található USB memória portba
csatlakozik. Lásd a 56. oldalon.
(csak az SCX-4x28 Series)
Segítségével kicsinyített vagy nagyított másolat
készíthető az eredetiről. (csak az SCX-4x24
Series)
Kijelző
Az aktuális állapotot és a szükséges műveletet
jelzi ki.
4
Status
A készülék állapotát jeleníti meg. Lásd
a 20. oldalon.
5
Fax
A FAX üzemmódot aktiválja.
6
Copy
A Másolás üzemmódot aktiválja.
7
Scan/Email
A Szkennelés üzemmódot aktiválja.
8
Menu
A Menü módba történő belépésre és az
elérhető menük közötti navigálásra szolgál.
9
Bal/jobb nyíl
A kiválasztott menü opciói között történő
navigációra, az értékek növelésére,
csökkentésére szolgál.
10
OK
A kijelzőn látható választás megerősítésére
szolgál.
3
Segítségével a menüben egy szinttel feljebb jut.
11
Back
12
tárcsázásához, alfanumerikus
Számbillentyűzet Hívószám
karakterek beviteléhez. Lásd a 29. oldalon.
13
Address Book
Ennek segítségével tárolhat gyakran használt
faxszámokat a memóriában, vagy kereshet a
tárolt faxszámok és e-mail címek között.
14
Redial/Pause
Készenléti módban az utolsónak tárcsázott
számot hívja újra, szerkesztésmódban pedig
számközi szünetet iktat a faxszámába.
15
On Hook Dial
Felveszi a telefonvonalat.
16
Stop/Clear
Az aktuális művelet leállítására szolgál.
Készenléti üzemmódban törli a másolási
beállításokat, többek között a fényerő, a
dokumentumtípus, a másolási méret és
példányszám beállítását.
17
Start
Feladat elindítása.
•
•
A felhasználói útmutatóban szereplő illusztrációk a kiegészítőktől
vagy modellektől függően kissé eltérhetnek az Ön által választott
készüléktől.
A kimeneti tálca felülete felmelegedhet, ha egyszerre sok oldalt
nyomtat. Óvakodjon a tálca felületének érintésétől, és ne engedjen
gyermekeket a közelébe.
Bevezetés_19
A Status LED ismertetése
A Status LED színe a készülék aktuális állapotát mutatja.
ÁLLAPOT
LEÍRÁS
•
Ki
•
Zöld
Villog
•
•
Vörös
A készülék hálózatról lekapcsolt állapotban
van.
A készülék energiatakarékos üzemmódban
van. Ha adat érkezik, vagy valaki megnyom
egy gombot, a készülék automatikusan online
(hálózatba kapcsolt) állapotra vált.
A zöld LED lassú villogása azt jelzi, hogy a
készülék adatokat fogad a számítógéptől.
A zöld LED gyors villogása azt jelzi, hogy a
készülék adatokat nyomtat.
Világít
•
A gép bekapcsolt állapotban van, és
használatra kész.
Villog
•
Kisebb hiba történt, a készülék a hiba
elhárítására vár. Ellenőrizze az üzenetet a
kijelzőn, és korrigálja a problémát a „A
kijelzőüzenetek magyarázata” című fejezet
alapján (70 oldalon.
A festékkazetta kifogyóban van. Rendeljen új
festékkazettát, lásd a „Fogyóeszközök és
tartozékok rendelése” című részt
a 83. oldalon. Ideiglenesen javíthatja a
nyomtatás minőségét a maradék festék újbóli
egyenletes eloszlatásával. Lásd „A
festékkazetta cseréje”, 62. oldal.
•
Világít
•
•
Probléma lépett fel – például papírelakadás, ki
van nyitva a fedőlap, vagy nincs papír a
tálcában – ezért a készülék nem tudja folytatni
a feladatot. Ellenőrizze a kijelzőn látható
üzenetet, és oldja meg a problémát a
következő alapján: „A kijelzőüzenetek
magyarázata”, 70. oldal.
A festékkazetta üres, vagy csere szükséges.
Lásd „A kijelzőüzenetek magyarázata”,
70. oldal.
Mindig olvassa el a kijelzőn az üzenetet a probléma megoldásához. A
Hibaelhárítás című szakaszban található utasítás segít Önnek a
készülék megfelelő működtetésében. További információk a „A
kijelzőüzenetek magyarázata” fejezetben a 70. oldalon találhatók.
20_Bevezetés
A menü áttekintése
A kezelőpanel a készülék üzembe helyezésére szolgáló menük és a különböző szolgáltatások eléréséhez nyújt hozzáférést. A menük a Menu gomb
megnyomásával érhetők el. Lásd az alábbi ábrát.
A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben a menü nem alkalmazható az Ön készülékére.
.
Fax szolg.
Sotetites
Felbontas
Multi kuldes
Kesl. kuldes
Elsobb. kuldes
Tovabbitas
Bizt. vetel
Oldal hozzaad.
Feladat torles
Fax beallitasa
Kuldes
Ujratarcs. sz.
Ujrahiv. felt.
Elohivo tarcs.
ECM mod
Jelentes kuld
Kep TCR
Tarcsazasi mod
Fogadas
Veteli mod
Cseng. szama
Fax beallitasa
(Folytatás)
Bely.fog.neve
Ind.kod fogad.
Autom. csokk.
Meret elutasit
Krtl.fax beal.
DRPD mod
Kétold. nyomt.
Alaper.modosit
Felbontas
Sotetites
Auto. jelentes
Masolas
Képolv.szolg
Kepolv. beall.
Kétold. nyomt.
Alaper.modosit
Peldanyszam
Masolat lefuz.
Kicsiny./Nagy.
Sotetites
Eredeti tipusa
USB szolgált.
Kepolv. meret
Eredeti tipusa
Felbontas
Kepolv. szin
Kepolv. form.
Email szolg.
Kepolv. meret
Eredeti tipusa
Felbontas
Kepolv. szin
Alaper.modosit
USB alapért.
Email alapért.
Hálózat
Rendszerbeall.
(Folytatás)
Rendszerbeall.
(Folytatás)
Rendszerbeall.
TCP/IP
Ethernet seb.
Beall. torles
Halozat info.
Beall. torles
Ossz. beall.
Fax beallitasa
Masol. beall.
Kepolv. beall.
Rendszerbeall.
Hálózat
Cimjegyzek
Kuld. fax jel.
Fog. fax jel.
Jelentes
Oss. jelentese
Konfiguracio
Cimjegyzek
Jelentes kuld
Kuld. fax jel.
Fog. fax jel.
Utemezett fel.
Keret. fx jel.
Halozat info.
Felh.tan.lista
Karbantartas
CLR üresüzenet
Nincs figyelm.
Kellek elett.
Sorozatszam
Stohování pap.
Keszulekbeall.
Keszulek azon.
Fax keszulek sz.
Datum es ido
Ora mod
Nyelv
Alapert. mod
Energiatakarek
Idotullepes
Fel. idotull.
Magassag korr.
Festektak. mod
Beall. import
Beall. export
Papirbeallitas
Papirmeret
Papirtipus
Papirforras
Hang/Hangero
Elsodl. hang
Riasztasi hang
Hangszoro
Csengo
Kicsiny./Nagy.
Sotetites
Eredeti tipusa
Elrendezes
Normal
2-lap
4-lap
Igazolv. mas.
Poszter mas.
Klon masolas
Háttér beáll.
Masol. beall.
Bevezetés_21
A mellékelt szoftver
A gép összeállítása és a számítógéphez való csatlakoztatása után
telepítenie kell a nyomtató- és szkenner-illesztőprogramot. Ha Windows
vagy Macintosh operációs rendszert használ, telepítse a készülékhez
kapott CD-t, illetve, ha Ön Linux operációs rendszert használ, töltse le majd
telepítse a szoftvert a Samsung honlapjáról (www.samsung.com/printer).
CD
Windows
TARTALOM
•
•
•
•
•
•
Linux
•
•
•
•
Macintosh
•
•
•
•
Nyomtató illesztőprogram: Az illesztőprogram
segítségével teljes mértékben kihasználhatja a nyomtató
lehetőségeit.
PostScript-nyomtatóleírás (PPD) fájl: A PostScriptillesztőprogram segítségével PS nyelven készített,
komplex betűkészlettel és grafikával rendelkező
dokumentumokat nyomtathat ki. (csak az SCX-4x28
Series)
Lapolvasó-illesztőprogram: A dokumentumoknak a
számítógépre történő beolvasásához TWAIN- és
Windows Image Acquisition- (WIA) illesztőprogramok
állnak rendelkezésre.
Smart Panel: A program segítségével figyelemmel
kísérheti a készülék állapotát és figyelmeztetést kap, ha a
nyomtatás során hiba keletkezik.
SmarThru Officea: A SmarThru a többfunkciós készülék
Windows rendszeren használható kísérőszoftvere.
SetIP: Ennek a programnak a segítségével állíthatja be
készüléke TCP/IP címét.
Nyomtató illesztőprogram: Az illesztőprogram
segítségével teljes mértékben kihasználhatja a nyomtató
lehetőségeit.
PostScript-nyomtatóleírás (PPD) fájl: Az
illesztőprogram segítségével a készülék Linuxszámítógéphez kötve is használható. (csak az SCX-4x28
Series)
SANE: Ezzel az illesztőprogrammal szkennelheti be
dokumentumait.
SetIP: Ennek a programnak a segítségével állíthatja be
készüléke TCP/IP címét.
Nyomtató illesztőprogram: Az illesztőprogram
segítségével teljes mértékben kihasználhatja a nyomtató
lehetőségeit.
PostScript-nyomtatóleírás (PPD) fájl: Az
illesztőprogram segítségével a készülék Macintoshszámítógéphez kötve is használható. (csak az SCX-4x28
Series)
Lapolvasó-illesztőprogram: A TWAIN-illesztőprogram a
dokumentumoknak a számítógépre történő beolvasására
szolgál.
SetIP: Ennek a programnak a segítségével állíthatja be
készüléke TCP/IP címét.
a. Segítségével a beszkennelt kép a fejlett képszerkesztőnek köszönhetően
különféle módon átalakítható, illetve akár e-mailben is elküldhető. A
SmarThru programból egyéb képszerkesztő program, például az Adobe
PhotoShop is elindítható. További tudnivalókat a SmarThru program
képernyőn megjelenő súgójából tudhat meg.
A nyomtató illesztőprogram szolgáltatásai
A nyomtató-illesztőprogramok alapszolgáltatásai a következők:
• A papír tájolásának, méretének, forrásának, valamint a nyomathordozó
típusának kiválasztása
22_Bevezetés
• Példányszám
Emellett számos különleges nyomtatási szolgáltatást is igénybe vehet. Az
alábbi táblázat általános áttekintést nyújt a nyomtató-illesztőprogramok által
támogatott szolgáltatásokról:
Egyes modellek vagy operációs rendszerek nem támogatnak
bizonyos, az alábbi táblázatban összefoglalt funkciókat.
Nyomtató-illesztőprogram
SZOLGÁLTATÁS
WINDOWS
LINUX
MACINTOSH
Nyomtatási minőség
beállítása
O
O
O
Poszternyomtatás
O
X
X
Laponként több oldal
(N lap/oldal)
O
O (2, 4)
O
Nyomtatási méret az
oldalnak megfelelően
O
X
O
Nagyítás/kicsinyítés
O
X
O
Első oldalhoz más
papírforrás
O
X
O
Vízjel
O
X
X
Sablon
O
X
X
Duplex
O
X
O
PostScript illesztőprogram (csak az SCX-4x28
Series)
SZOLGÁLTATÁS
WINDOWS
LINUX
MACINTOSH
Nyomtatási minőség
beállítása
O
O
O
Poszternyomtatás
X
X
X
Laponként több oldal
(N lap/oldal)
O
O (2, 4)
O
Nyomtatási méret az
oldalnak megfelelően
O
X
O
Nagyítás/kicsinyítés
O
X
O
Első oldalhoz más
papírforrás
X
X
O
Vízjel
X
X
X
Sablon
X
X
X
Duplex
O
X
O
Kezdeti lépések
Ez a fejezet a készülék beállításának lépéseit ismerteti.
A fejezet tartalma:
•
•
•
A hardver beállítása
Rendszerkövetelmények
A hálózat beállítása
•
•
A szoftver telepítése
A gép alapbeállításai
A hardver beállítása
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizzen minden tartozékot.
Távolítsa el a készüléket rögzítő szalagot.
Helyezze be a festékkazettát.
Helyezzen be papírt. (Lásd „Papír betöltése”, 35. oldal.)
Ellenőrizze a kábelek megfelelő csatlakozását.
Kapcsolja be a készüléket.
Ez a szakasz bemutatja a hardver Gyors telepítési útmutatóban ismertetett
beállításának lépéseit. Olvassa el a Gyors telepítési útmutatót és kövesse a
következő lépéseket.
1. Válasszon egy stabil helyet.
Válasszon sima, stabil felületet elegendő hellyel a készülék
szellőzéséhez. Legyen elég hely a fedelek felnyitására és lapadagolók
számára is.
A hely legyen megfelelően szellőző, ne legyen kitéve közvetlen
napfénynek, sugárzó hőnek, hidegnek és nedvességnek. Ne tegye a
készüléket túl közel az asztal széléhez.
Szállításkor ne döntse meg a készüléket, és ne fordítsa fejre.
Ellenkező esetben a berendezés belsejébe festékpor kerülhet, ami a
nyomtató károsodásához vagy a nyomtatási minőség romlásához
vezethet.
A nyomtatás legfeljebb tengerszint felett 1 000 m-ig megfelelő. Lásd a
tengerszint feletti magasság beállítását az optimális nyomtatáshoz.
További információk a „Tengerszint feletti magasság beállítása”
fejezetben a 27. oldalon találhatók.
Helyezze a gépet sík, stabil felületre, aminek a lejtése nem haladja meg
a 2 mm-t. Más esetben a nyomtatási minőség romolhat.
Kezdeti lépések_23
Rendszerkövetelmények
Macintosh
Mielőtt elkezdené a telepítést, ellenőrizze, hogy rendszere megfelel-e az
alábbi követelményeknek:
Windows
A készülék az alábbi operációs rendszereket támogatja.
KÖVETELMÉNY (JAVASOLT)
OPERÁCIÓS
RENDSZER
PROCESSZOR
MEMÓRIA
SZABAD
LEMEZTERÜLET
Windows 2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III
933 MHz)
64 MB
(128 MB)
600 MB
Windows XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server 2003
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB – 2 GB
Windows
Server 2008
Pentium IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB
(2048 MB)
10 GB
Windows
Vista
Pentium IV 3 GHz
512 MB
(1024 MB)
15 GB
Windows 7
Pentium IV 1 GHz 32
bites vagy 64 bites
processzor, vagy
gyorsabb
1 GB
(2 GB)
16 GB
•
•
Windows
Server 2008
R2
•
•
KÖVETELMÉNY (JAVASOLT)
OPERÁCIÓS
RENDSZER
Mac OS X
10.3 ~ 10.4
Mac OS X 10.5
128 MB
(512 MB)
Mac OS X 10.6
Intel
processzor
PowerPC
G4/G5
•
•
•
128 MB
PowerPCalapú Mac
esetén
(512 MB)
512 MB Intelalapú Mac
esetén (1 GB)
SZABAD
LEMEZTERÜLET
1 GB
Intel
processzor
867 MHz vagy
gyorsabb
PowerPC
G4/G5
512 MB (1 GB)
1 GB
Intel
processzor
1 GB (2 GB)
1 GB
Linux
ELEM
KÖVETELMÉNYEK
Operációs rendszer
RedHat 8.0, 9.0 (32 bit)
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)
Fedora Core 1~7 (32/64 bit)
Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit)
Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit)
SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit)
SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit)
Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)
Processzor
Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
Memória
512 MB (1 024 MB)
Szabad
lemezterület
1 GB (2 GB)
•
•
24_Kezdeti lépések
•
•
1,25 GB – 2 GB
Mindegyik Windows operációs rendszernél minimális követelmény
az Internet Explorer 5.0-s vagy újabb verziója.
Csak rendszergazdai joggal rendelkező felhasználó telepítheti a
szoftvert.
•
MEMÓRIA
•
DirectX 9 grafikus támogatás 128 MB memóriával (az
Aero téma használatához)
DVD-R/W meghajtó
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
PROCESSZOR
Szükség van egy legalább 300 MB-os ideiglenes partícióra a nagy
beszkennelt képek kezeléséhez.
A szkenner Linuxhoz készült illesztőprogramja a maximális optikai
felbontást támogatja.
A hálózat beállítása
Hálózati protokoll konfigurálása a készüléken
Ha hálózati nyomtatóként szeretné használni, be kell állítania rajta a
hálózati protokollokat. Az alapvető hálózati beállítások a nyomtató
kezelőpaneljén adhatók meg.
Támogatott operációs rendszerek
Az alábbi táblázat a készülék által támogatott hálózati környezeteket
tartalmazza:
ELEM
KÖVETELMÉNYEK
Hálózati kapcsolat
•
Ethernet 10/100 Base-TX
Hálózati operációs
rendszer
•
•
•
Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/
Server 2008 R2
Különféle Linux operációs rendszerek
Mac OS 10.3 ~ 10.6
Hálózati protokollok
•
•
•
•
•
•
•
TCP/IP
Standard TCP/IP
LPR
IPP/HTTP
Bonjour
DHCP
BOOTP
Ha be szeretné állítani a DHCP hálózati protokollt, látogassa meg a
http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/ webhelyet,
válassza ki a számítógép operációs rendszerének megfelelő Bonjour
programot, majd telepítse azt. A program segít a hálózati paraméterek
automatikus beállításában. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. A program nem támogatja a Linux operációs rendszert.
Ha TCP/IP hálózati paramétereket kíván beállítani, kövesse az alábbi
lépéseket.
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék RJ-45 Ethernet-kábellel
csatlakozik a hálózatra.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Nyomja meg többször egymás után a kezelőpanelen a Menu gombot,
amíg a kijelző alsó sorában meg nem jelenik a Hálózat felirat.
4. Az OK gomb megnyomásával lépjen be a menübe.
5. Nyomja meg az bal/jobb nyílgombot, amíg az TCP/IP megjelenik.
6. Nyomja meg a OK gombot.
7. Nyomja meg az bal/jobb nyílgombot, amíg az Statikus megjelenik.
8. Nyomja meg a OK gombot.
9. Nyomja meg az bal/jobb nyílgombot, amíg az IP cim megjelenik.
10. Nyomja meg a OK gombot.
Adjon meg egy értéket a számbillentyűzeten 0 és 255 között. A
bájtértékek között a bal/jobb nyílgombokkal lépkedhet.
Ismételje meg a műveletet a cím teljes megadásához az elsőtől a
negyedik bájtértékig.
11. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg az 9. és a 10. lépést a többi TCP/IP-paraméter
beállításához: alhálózati maszk és az átjáró címe.
Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával, ha nem tudja,
hogyan végezze el a beállítást.
A hálózati beállításokat a hálózati felügyeleti programok segítségével
is megadhatja.
• SyncThru™ Web Admin Service: Webalapú nyomtatókezelési
megoldás hálózati rendszergazdák számára. A SyncThru™ Web
Admin Service segítségével hatékonyan kezelhetők a hálózati
eszközök, és a vállalati hálózatot elérő tetszőleges távoli helyről
végrehajtható a hálózati eszközök figyelése és hibaelhárítása. A
program a http://solution.samsungprinter.com címről tölthető le.
• SyncThru™ Web Service: Hálózati nyomtatókiszolgálóba
beágyazott webkiszolgáló, amelynek segítségével:
- Beállíthatja az eszköz különböző hálózati környezetekhez való
csatlakozásához szükséges hálózati paramétereket.
- Testreszabhatja a gép beállításait.
• SetIP: Egy segédprogram, melynek segítségével kiválaszthat egy
hálózati csatolófelületet, és TCP/IP protokoll segítségével, kézzel
konfigurálhatja a címeket. Lásd „A SetIP program
használata”, 26. oldal.
Kezdeti lépések_25
A SetIP program használata
A szoftver telepítése
Ez a program teszi lehetővé a hálózati IP-címek beállítását a MAC-cím
használatával, ami a hálózati nyomtatókártya vagy interfész hardveres
sorozatszámát jelenti. Ez különösen a hálózati rendszergazda számára
hasznos, ha több hálózati IP-címet szeretne egyszerre beállítani.
A gép szoftverét a nyomtatáshoz telepíteni kell. A szoftver
illesztőprogramokat, alkalmazásokat és egyéb felhasználóbarát
programokat tartalmaz.
•
•
•
Csak akkor használhatja a SetIP programot, amikor gépe
csatlakozik a hálózathoz.
A következő eljárás a Windows XP operációs rendszerre
vonatkozik.
Ha nem statikus IP-cím környezetben van és be kell állítania a
DHCP hálózati protokollt, lépjen a http://developer.apple.com/
networking/bonjour/download/ címre, válassza a számítógépe
operációs rendszerének megfelelő Bonjour for Windows
programot, és telepítse. A program segítségével automatikusan
beállíthatja a hálózati paramétereket. Kövesse a telepítő ablak
utasításait. A program nem támogatja a Linux operációs rendszert.
A program telepítése
1. Helyezze be a készülékhez kapott CD-t. Amikor az illesztőprogram
CD-je automatikusan fut, zárja be az ablakot.
2. Indítsa el a Windows Intéző alkalmazást, és nyissa meg az X
meghajtót. (Az X a CD-ROM meghajtót jelenti.)
3. Kattintson kétszer a Alkalmazás > SetIP elemre.
4. Nyissa meg a használni kívánt nyelv mappáját.
5. A program telepítéséhez kattintson kétszer a Setup.exe fájlra.
6. A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A program indítása
1. A gép MAC-címét is tartalmazó hálózati adatok kinyomtatása. Lásd
„Jelentések nyomtatása”, 59. oldal.
2. A Windows Start menüből válassza ki az Minden Program > Samsung
Network Printer Utilities > SetIP > SetIP elemet.
•
•
A következő eljárás a hálózati nyomtatóként történő üzemelésre
vonatkozik. Ha egy készüléket USB-kábellel kíván csatlakoztatni,
olvassa el a Szoftverszakasz című részt.
A következő eljárás a Windows XP operációs rendszerre
vonatkozik. Az eljárás és a telepítés közben megjelenő előugró
ablak az operációs rendszertől, a nyomtató funkcióitól és a
használt felülettől függően ettől eltérő lehet.
1. Győződjön meg arról, hogy megadta a készülék hálózati beállításait.
(Lásd „A hálózat beállítása”, 25. oldal.) Lépjen ki minden alkalmazásból
a számítógépen a telepítés megkezdése előtt.
2. Helyezze be a nyomtatóhoz tartozó szoftver CD-jét a CD-meghajtóba.
A CD-lemezen lévő program automatikusan elindul, és megjelenik a
szoftver telepítési ablaka.
Ha nem jelenik meg a telepítő ablak, kattintson a Start > Futtatás
menüre. Írja be az X:\Setup.exe útvonalat, melyben az „X” helyébe a
meghajtó betűjelét írja, majd kattintson az OK gombra.
Windows Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2, esetén
kattintson a Start > Minden Program > Kellékek > Futtatás, menüre,
majd írja be az X:\Setup.exe elérési utat.
Ha az Automatikus lejátszás ablak Windows Vista, Windows 7 és
Windows Server 2008 R2, alatt jelenik meg, kattintson a Futtatás
Setup.exe menüre a Program telepítése vagy futtatása mezőben és
kattintson a Folytatás gombra az Felhasználói fiókok felügyelete
ablakban.
3. Kattintson a Tovább gombra.
3. Kattintson a
elemre a SetIP ablakban a TCP/IP konfigurációs ablak
megnyitásához.
4. Adja meg hálózati kártyája MAC-címét, IP-címét, alhálózati maszk
címét, alapértelmezett átjáróját, majd kattintson az Alkalmaz gombra.
A MAC-címet kettőspont (:) nélkül írja be.
5. A OK elemre kattintva a gép kinyomtatja a hálózati adatokat. Ellenőrizze
a beállítások helyességét.
6. A Kilépés gombra kattintva zárja be a SetIP programot.
•
26_Kezdeti lépések
Ha szükséges, válasszon egy nyelvet a legördülő listából.
4. Jelölje be a Tipikus telepítés hálózati nyomtató esetén
választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
6. A telepítés befejezése után megjelenik egy ablak, amely egy tesztoldal
nyomtatására, valamint arra kéri, hogy regisztrálja magát Samsungkészülék tulajdonosként, hogy megkaphassa a Samsung által kiadott
információkat. Ha úgy gondolja, jelölje be a megfelelő
jelölőnégyzet(ek)et és kattintson a Befejezés gombra.
•
•
5. Megjelenik a hálózaton elérhető készülékek listája. Válassza ki a
telepítendő nyomtatót a listából, majd kattintson a Tovább gombra.
Ha a készülék nem működik megfelelően a telepítés után,
akkor próbálja meg újratelepíteni az illesztőprogramot. Lásd a
Szoftverszakasz című részt.
Amikor a nyomtató illesztőprogramjának telepítése folyik, az
illesztőprogram telepítője felismeri az operációs rendszer
területi beállításait, és alapértelmezett papírméretet állít be a
készülékhez. Ha másik Windows területi beállítást használ, a
papírméretet kézzel kell beállítania az általánosan használt
papírnak megfelelően. A telepítés befejeztével lépjen a
nyomtatótulajdonságok paneljére, és módosítsa a
papírméretet.
A gép alapbeállításai
A telepítés befejezése után beállíthatja a készülék alapértelmezett
beállításait. Ha szeretné beállítani vagy módosítani az értékeket, olvassa el
a következő szakaszt.
Tengerszint feletti magasság beállítása
A nyomtatás minőségét befolyásolja a légnyomás, amelyet a tengerszint
feletti magasság határoz meg. A következő információk alapján elvégezheti
a legjobb nyomtatási minőséget eredményező beállítást.
A magasságbeállítás előtt határozza meg a készülék üzemelési helyének
tengerszint feletti magasságát.
•
•
Ha nem találja a kívánt készüléket a listában, a lista frissítéséhez
kattintson a Frissítés gombra, vagy a készülék hozzáadásához
jelölje be a Szabványos TCP/IP port választógombot. A készülék
hozzáadásához adja meg a készülékhez a portnevet és az IP-címet.
A készülék IP- vagy MAC-címének ellenőrzéséhez nyomtassa ki a
hálózati konfigurációs oldalt. (Lásd „Jelentések nyomtatása”,
59. oldal.)
Megosztott hálózati nyomtató kereséséhez (UNC-útvonal) jelölje be
a Megosztott nyomtató (UNC) választógombot, és írja be kézzel a
megosztási nevet, vagy a Tallózás gombra kattintva keresse meg a
megosztott nyomtatót.
Ha nem biztos az IP-címben, akkor lépjen kapcsolatba a hálózati
rendszergazdával, vagy nyomtassa ki a hálózati információkat.
(Lásd „Jelentések nyomtatása”, 59. oldal.)
0
1
2
3
4
Normál
Magas 1
Magas 2
Magas 3
1. Győződjön meg arról, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját a
nyomtató szoftverének CD-jéről.
2. Kattintson duplán a Smart Panel ikonra a Windows tálcán (illetve Linux
esetén annak értesítési területén).
Mac OS X esetén az állapotsáv Smart Panel elemére is kattinthat.
3. Kattintson a Nyomtatóbeállítások gombra.
4. Kattintson az Beállítás > Magasságkorrekció gombra. A legördülő
listából válassza ki a megfelelő értéket, majd kattintson az Alkalmaz
gombra.
Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, automatikusan megjelenik
a SyncThru webszolgáltatás képernyő. Kattintson a
Készülékbeállítások > Beállítás (vagy Készülékbeállítás) >
Magasság beáll. lehetőségre. Válassza ki a megfelelő
magasságértéket, majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Kezdeti lépések_27
A kijelző nyelvének módosítása
Az óra kijelzési módjának megváltoztatása
A kezelőpanelen megjelenő üzenetek nyelvének módosításához tegye a
következőket:
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Nyelv meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt nyelv meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Beállíthatja a készüléket, hogy az időt 12 vagy 24 órás formátumban
mutassa.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Ora mod meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Másik mód választásához nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, majd az
OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A dátum és az időpont beállítása
Az alapértelmezett üzemmód módosítása
Ha a készülék be van kapcsolva és üzemkész állapotban van, az aktuális
dátum és idő megjelenik a kijelzőn. Minden faxon megjelenik a dátum és az
időpont.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Datum es ido
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. A számgombokkal adja meg a pontos időt és dátumot.
Hónap = 01 – 12
Nap
= 01 – 31
Év
= négy számjeggyel
Óra
= 01 – 12 (12 órás formátumban)
00 – 23 (24 órás módban)
Perc = 00 – 59
A dátumformátum országonként eltérő lehet.
A berendezés Fax üzemmódra lett előre beállítva. Az alapértelmezett
üzemmód Fax és Másoló üzemmód között változtatható.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Alapert. mod
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt nyelv meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Használhatja a a bal/jobb nyílgombokat is a kurzornak a
módosítandó számjegy alá történő mozgatásához, és az új szám
beírásához.
5. A 12 órás formátum esetében érvényes DE vagy DU kiválasztásához
nyomja meg a * vagy # gombot, vagy bármely számbillentyűt.
Ha a kurzor nem az AM vagy PM jelzés alatt van, a * vagy # gomb
lenyomása azonnal a jelzések alá viszi azt.
Az óra formátumát 24 órás megjelenítésre is állíthatja (pl. 01:00 PM
helyett 13:00). A részletekért olvassa el a következő fejezetet.
6. Az OK gomb megnyomásával mentheti az időt és a dátumot.
Ha rossz számot ad meg, a kijelzőn megjelenik a Tartomanytullep.
felirat, és a következő lépésre nem enged a rendszer átlépni. Ilyen
esetben egyszerűen adja meg a helyes értéket.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
28_Kezdeti lépések
Hangok beállítása
Az alábbi hangjelzéseket lehet beállítani:
• Elsodl. hang: Be- és kikapcsolja a billentyűhangokat. Ha a beállítás
értéke Be, minden gombnyomást hangjelzés kísér.
• Riasztasi hang: Be- és kikapcsolja a riasztási hangjelzéseket. Ha a
beállítás értéke Be, akkor hiba esetén vagy a faxkommunikáció végén
hangjelzés hallatszik.
• Hangszoro: Be- vagy kikapcsolja a hangszórón keresztül hallható
tárcsahangot vagy a faxhangot. Ha a beállítás értéke Komm., amelynek
a jelentése „Megszokott”, a hangszóró a távoli készülék válaszáig
bekapcsolt állapotban van.
A hangerő az
•
On Hook Dial segítségével állítható.
Csengo: A csengetés hangerejének beállítása. A csengetés
hangerejéhez a következő módok közül választhat: Ki, Alacsony, Koz
és Magas.
Hangszóró, csengetés, billentyűhang és riasztási
hangjelzés
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik
meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Hang/
Hangero meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt nyelv meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kiválasztott
hangbeállításhoz a kívánt állapot vagy hangerő meg nem jelenik,
majd nyomja meg az OK gombot.
5. Szükség esetén ismételje meg a 3-5. lépéseket a többi hang
beállításához.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Hangszóró hangereje
Számok vagy nevek kijavítása
1. Nyomja meg a
On Hook Dial gombot. A hangszóróból a
tárcsahang hallatszik.
2. A bal/jobb nyílgombok megnyomásával állítsa be a kívánt hangerőt.
3. A Stop/Clear gomb megnyomásával mentheti a módosítást, és
visszatérhet készenléti módba.
Ha szám vagy név bevitelekor hibát vét, az utolsó számjegy vagy
karakter törléséhez nyomja meg a balra nyíl gombot. Ezt követően adja
meg a helyes számot vagy karaktert.
A hangszóró hangerejét csak akkor lehet beállítani, ha
csatlakoztatta a telefonvonalat.
Betűk beírása a számbillentyűk segítségével
Számos feladat elvégzéséhez szükség lehet nevek és számok bevitelére.
Üzembe helyezéskor például meg kell adnia saját vagy cége nevét és
faxszámát. Faxszámok vagy e-mail címek tárolásakor szintén szükség lehet
a megfelelő nevek beadására.
Alfanumerikus karakterek bevitele
1. Ha betűt kell bevinnie, keresse meg a kívánt karaktert tartalmazó
gombot. Nyomja meg egymás után többször a gombot, amíg a
kívánt betű megjelenik a kijelzőn.
Az O betű megadásához például nyomja meg a 6-os számbillentyűt,
amelyen az MNO betűcsoport látható.
A 6-os gomb minden egyes megnyomása után a kijelzőn sora
megjelenik az M, N, O, m, n és o betű, végül a 6-os számjegy is.
Különleges karaktereket, például szóközt, pluszjelet stb. is
megadhat. A részletekért olvassa el a következő fejezetet.
2. További betűk beviteléhez ismételje meg az 1. lépést.
Ha a következő betű ugyanazon a gombon látható, a jobb nyíl gomb
megnyomásával lépjen egyet a kurzorral, majd nyomja meg a kívánt
betűvel ellátott gombot. A kurzor jobbra lép, és a következő betű
megjelenik a kijelzőn.
Szóközt a jobbra mutató nyíl gomb lenyomásával adhat meg.
3. Ha végzett a betűk bevitelével, nyomja meg az OK gombot.
A billentyűzeten található betűk és számok
HOZZÁRENDELT SZÁMOK, BETŰK VAGY
KARAKTEREK
GOMB
1
@
/
2
A B C a b c 2
3
D E F d e
4
G H I g h i 4
5
J K L j k l 5
6
M N O m n o 6
7
P Q R S p q r s 7
8
T
9
W X Y Z w x y z 9
0
&
U
+
.
‘
V t
-
,
1
f 3
u v
0
8
Szünet beillesztése
Egyes telefonrendszereknél hozzáférési kódot (pl. 9) kell megadni, majd
várni a másodlagos tárcsahangra. Ebben az esetben szünetet kell a
telefonszámba illeszteni. Gyorshívó gombok vagy gyorshívó számok
beprogramozásakor beilleszthet a számok közé egy szünetet.
Szünet beillesztéséhez a telefonszám beírásakor nyomja meg a Redial/
Pause gombot a kívánt helyen. A kijelzőn a megfelelő helyen kötőjel (–)
jelenik meg.
Takarékos üzemmódok használata
Festéktakarékos üzemmód
A Festéktakarékos üzemmód kiválasztásakor az egyes lapok
nyomtatása során kevesebb festéket használ a készülék. Ebben az
üzemmódban a normál üzemmódban tapasztalhatóhoz képest megnő a
festékkazetta élettartama, ám romlik a nyomtatás minősége.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg az Rendszerbeall. nem jelenik
meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Keszulekbeall. megjelenésekor.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyíl gombot, amíg a Festektak.
mod felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. A bal/jobb nyíl gombbal válassza ki a kívánt időbeállítást, majd
nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Energiatakarékos üzemmód
Energiatakarékos üzemmódban a készülék áramfogyasztása
alacsonyabb, amikor éppen nincs használatban. A szolgáltatást úgy
állíthatja be, hogy megadja azt az időtartamot, amely elteltével az utolsó
nyomtatást követően a készülék csökkentett energiafelhasználásra vált.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik
meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a
Energiatakarek meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt nyelv meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Nyomtatási feladat időtúllépésének a beállítása
Beállíthatja, hogy egy nyomtatási feladat mennyi ideig várakozhat a
kinyomtatás előtt. A gép a megadott időn belül beérkező adatokat egy
feladatként fogja kezelni. Ha a számítógéptől érkező adatok feldolgozása
során hiba történik és megáll az adatáramlás, a berendezés a megadott
ideig vár, majd törli a feladatot, ha az adatáramlás nem áll helyre.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fel. idotull. meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Kezdeti lépések_29
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt nyelv meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A betűtípus módosítása
A készülék az országnak vagy régiónak megfelelően állítja be a betűtípust.
Ha módosítani kívánja a betűtípus beállítást, vagy a betűtípust különleges
körülményekhez kívánja beállítani, mint pl. DOS környezet, a betűtípus
beállításait a következőképpen módosíthatja:
1. Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a mellékelt szoftver CD-ről.
2. Kattintson duplán a Windows tálcáján található Smart Panel ikonra.
3. Kattintson a Nyomtatóbeállítások gombra.
4. Kattintson a Emuláció gombra.
5. Ellenőrizze, hogy PCL van-e kiválasztva az Emuláció beállítás
lehetőségnél.
6. Kattintson a Beállítás gombra.
7. Válassza ki a kívánt betűtípust a Szimbólumkészlet listából.
8. Kattintson a Alkalmaz gombra.
Az alábbi felsorolás mutatja be az egyes nyelveknek megfelelő
betűtípus listát.
• Orosz: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
• Héber: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (csak Izrael)
• Görög: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
• Arab és fárszi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864,
Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
• OCR: OCR-A, OCR-B
30_Kezdeti lépések
Eredeti dokumentum és nyomathordozó
betöltése
Ez a fejezet azt mutatja be, hogy miként tölthetők be az eredeti dokumentumok és a nyomtatási anyagok a készülékbe.
A fejezet tartalma:
•
•
•
•
Eredeti dokumentumok betöltése
Nyomathordozó kiválasztása
A papíradagoló tálcában lévő papír méretének változtatása
Papír betöltése
Eredeti dokumentumok betöltése
•
•
•
Nyomtatás speciális nyomathordozó anyagokra
A kimeneti támasz beállítása
A papír méretének és típusának beállítása
2. Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével lefelé a lapolvasó üvegére
és illessze az üveg bal felső sarkában található illesztőjelhez.
Másoláshoz, beolvasáshoz és fax küldéséhez használja a szkenner üvegét
vagy az ADF egységet.
A szkennerüvegre
Győződjön meg róla, hogy az ADF egységben nincs eredeti dokumentum.
Ha a rendszer eredeti dokumentumot észlel az ADF egységben, akkor
először azt olvassa be, mivel az prioritást élvez a lapolvasó üveghez képest.
A legjobb minőség elérése érdekében, különösen színes vagy
szürkeárnyalatos képeknél használja a lapolvasó üveget.
1. Emelje meg, és nyissa fel a szkenner fedelét.
3. Csukja le a szkenner fedelét.
•
•
•
Ha másolás közben a fedél nyitva marad, az gyengíti a másolat
minőségét, és a festékfogyasztást is növeli.
A szkennerüvegen lévő szennyeződések fekete foltokat
okozhatnak a nyomaton. Az üveget tartsa tisztán.
Ha könyvből vagy vastagabb magazinból másol, hajtsa fel
ütközésig a fedelet, majd csukja vissza. Ha a könyv vagy az újság
30 mm-nél vastagabb, a másolást végezze nyitott fedéllel.
Az ADF egységbe
Az ADF segítségével egy feladathoz akár 30 (75 g/m2) (SCX-4x24 Series),
vagy 50 (75 g/m2) (SCX-4x28 Series) lapot is betölthet egy feladathoz.
Az automatikus adagoló használata esetén:
• Az ADF-egységben: Ne töltsön be 142 x 148 mm-nél kisebb vagy
216 x 356 mm-nél nagyobb méretű papírt.
• Ne kísérelje meg az alábbi papírtípusok betöltését:
- indigó vagy átíró papír
- fényezett papír
- síkos felületű vagy vékony papír
- gyűrt vagy hajtogatott papír
- hullám- vagy tekercspapír
- szakadt papír
• A betöltés előtt távolítson el minden iratkapcsot, papírkapcsot.
30_Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése
•
Győződjön meg arról, hogy a papíron minden ragasztó, tinta vagy
javítófesték már teljesen megszáradt.
• Ne töltsön be együtt különböző méretű vagy súlyú papírokat.
• Ne töltsön be füzetet, brosúrapapírt, írásvetítő fóliát vagy más
különleges jellemzővel rendelkező dokumentumot.
1. Ha papírt használ, betöltés előtt hajlítsa meg és egyenesítse ki a
lapokat.
2. Az eredeti dokumentumot írással felfelé töltse be az ADF egységbe.
Győződjön meg róla, hogy az eredeti köteg alja illeszkedik a
dokumentumadagoló tálcán elhelyezett jelöléshez.
Nyomathordozó kiválasztása
A készülékkel többféle nyomathordozóra nyomtathat, például sima papírra,
borítékra, címkékre és írásvetítő fóliára. Csak olyan nyomathordozót
használjon, amely megfelel a készülék használati útmutatójában szereplő
előírásoknak. A leírásban nem szereplő nyomathordozóra történő
nyomtatás esetén az alábbi problémák léphetnek fel:
• Rossz nyomtatási minőség
• Gyakori papírelakadás
• A készülék idő előtti elhasználódása.
A készülék teljesítményére és a nyomtatási minőségre jelentős hatással
van a papír súlya, összetétele, szemcsézettsége és nedvességtartalma. A
nyomtatási anyagok kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbiakat:
• A nyomathordozó anyagok típusa, mérete és súlya ennek a fejezetnek a
végén kerül ismertetésre.
• Kívánt eredmény: A választott nyomathordozó feleljen meg a feladatra.
• Világosság: Némelyik nyomathordozó fehérebb a többinél, és élesebb,
élénkebb képek nyomtathatók rajta.
• A felület simasága: A simaság a nyomat körvonalainak élességét
befolyásolja.
•
•
Néhány nyomathordozó megfelelhet a fejezetben ismertetett
irányelveknek, mégsem nyújt kielégítő eredményt. Ezt okozhatja a
helytelen kezelés, a nem megfelelő hőmérséklet vagy relatív
páratartalom, illetve más olyan tényező, amelyet a Samsung nem
tud befolyásolni.
Mielőtt nagyobb mennyiségben vásárol nyomathordozót,
győződjön meg arról, hogy megfelel a felhasználói kézikönyvben
ismertetett előírásoknak.
Az előírásoknak nem megfelelő nyomathordozó miatt javítás válhat
szükségessé. Az ilyen jellegű javításokra a Samsung által vállalt
garancia- vagy szervizszerződés nem terjed ki.
3. Állítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.
A ADF-en lévő szennyeződések fekete csíkokat okozhatnak a
nyomaton. Az üveget tartsa tisztán.
Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése_31
A nyomathordozók paraméterei
TÍPUS
MÉRET
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch méretű
boríték
98 x 191 mm
Boríték No. 10
105 x 241 mm
DL boríték
110 x 220 mm
C5 boríték
162 x 229 mm
C6 boríték
114 x 162 mm
Írásvetítő fólia
Letter, A4
Címkék
Levelezőlap
Sima papír
KAPACITÁSb
TOMEGa
MÉRETEK
•
•
60 – 105 g/m2 a tálcához
60 – 163 g/m2 a kézi
adagolóhoz
•
•
•
250 db 80 g/m2 tömegű
papírlap a tálcához
1 lap a kézi adagolóba
250 lap, 80 g/m2 súlyú papír a
kiegészítő tálcához
1 lap a kézi adagolóba
75 – 90 g/m2
1 lap a kézi adagolóba
Olvassa el a Sima papír című részt
138 – 146 g/m2
1 lap a kézi adagolóba
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6
Olvassa el a Sima papír című részt
120 – 150 g/m2
1 lap a kézi adagolóba
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6
Olvassa el a Sima papír című részt
105 – 163 g/m2
1 lap a kézi adagolóba
Minimális méret (egyéni)
66 x 127 mm
60 – 163 g/m2
Maximális méret (egyedi)
216 x 356 mm
Boríték
a. Ha a nyomathordozó 105 g/m2-nél nehezebb, használja a kézi adagolót.
b. A maximális kapacitás a nyomathordozó súlyától, vastagságától, illetve a környezeti tényezőktől is függ.
32_Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése
Az egyes üzemmódokban támogatott médiaméretek
MÓD
MÉRET
FORRÁS
Letter, A4, Legal,
Oficio, US Folio,
Executive, JIS B5, A5,
A6
•
•
•
1. tálca
opcionális 2. tálca
kézi adagoló
Nyomtatás
üzemmód
A készülék által
támogatott valamennyi
méret
•
•
•
1. tálca
opcionális 2. tálca
kézi adagoló
Fax üzemmód
Letter, A4, Legal
•
•
1. tálca
opcionális 2. tálca
Duplex (kétoldalas)
nyomtatása
Letter, A4, Legal, US
Folio, Oficio
•
•
1. tálca
opcionális 2. tálca
Másolás üzemmód
a. Csak 75 – 90 g/m2
Útmutató a különleges nyomathordozókhoz
NYOMATHORDOZÓ TÍPUSA
Borítékok
ÚTMUTATÓ
•
•
•
•
•
•
A sikeres borítéknyomtatás a borítékok minőségétől
függ. Borítékok kiválasztásakor az alábbi
tényezőket kell figyelembe venni:
- Súly: A borítékpapír súlya nem lehet több, mint
90 g/m2, ellenkező estben elakadhat a papír.
- Szerkezet: Nyomtatás előtt a borítékot le kell
simítani, hogy a hullámossága 6 mm alatt legyen,
és ne legyen benne levegő.
- Állapot: A boríték ne legyen ráncos, gyűrött, vagy
más módon sérült.
- Hőmérséklet: Olyan borítékokat használjon,
amelyek képesek elviselni a nyomtatáskor
keletkező nyomást és hőt.
Csak jó kialakítású, éles és erős hajtásokkal ellátott
borítékot használjon.
Ne használjon felbélyegzett borítékot.
Ne használjon kapcsos, önzáródó, ablakos,
bevonattal rendelkező, öntapadós vagy egyéb
szintetikus anyagból készült borítékot.
Ne használjon sérült vagy gyenge minőségű
borítékokat.
Győződjön meg arról, hogy a boríték szegélye
mindkét szélén kiér a sarkáig.
1 Elfogadható
2 Nem fogadható el
•
•
•
A lehúzható ragasztószalaggal ellátott, illetve az
egy vagy több behajtott és leragasztható szárnnyal
rendelkező borítékokon használt ragasztóknak ki
kell bírniuk 0,1 másodpercig a készülék nyomtatási
hőmérsékletét. Ellenőrizze a készülék nyomtatási
hőmérsékletét a műszaki adatoknál; lásd: 87 oldal.
A külön behajtások és papírcsíkok felgyűrődést,
ráncosodást vagy elakadást okozhatnak, és a
beégető egységet is károsíthatják.
A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a
margókat állítsa a boríték széleitől legalább 15 mm
távolságra.
Ne nyomtasson a boríték illesztési vonalaira.
Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése_33
NYOMATHORDOZÓ TÍPUSA
Címkék
ÚTMUTATÓ
•
•
•
•
Levelezőlap
vagy egyedi
méretű
anyagok
•
Előnyomott
papír
•
•
•
•
•
A készülék károsodásának elkerülése érdekében
csak lézernyomtatóhoz gyártott címkéket
használjon.
- A címkék kiválasztásánál vegye figyelembe az
alábbi tényezőket:
- Ragasztó: A ragasztó anyagának stabilnak kell
maradnia a készülék nyomtatási hőmérsékletén.
Ellenőrizze a készülék nyomtatási hőmérsékletét
a műszaki adatoknál; lásd: 86 oldal.
- Elrendezés: Csak olyan címkéket használjon,
amelyek között nincs fedetlenül maradt
hordozólap. A címkék leválhatnak azokról a
lapokról, amelyeken a címkék nem érnek
egymáshoz, ezáltal súlyos elakadást okozhatnak.
- Meghajlás: A nyomtatás előtt a címkelapok
hajlása egyik irányban sem haladhatja meg a
13 mm-t.
- Állapot: Ne használjon ráncos, buborékos, vagy a
hordozóról egyéb módon levált címkéket.
Ellenőrizze, hogy a címkék közötti réseken nem
látszik-e a ragasztóanyag. Ha kilátszik a ragasztó,
akkor nyomtatás közben leválhat a címkék
hátoldala, és ez papírelakadást okozhat. A
szabadon levő ragasztó a nyomtató alkatrészeit is
károsíthatja.
Címkelapot egynél többször ne futtasson át a
nyomtatón. A ragasztóréteget egyetlen áthaladás
elviselésére tervezték.
Ne használjon olyan címkét, amelynek hátoldala
leválófélben van, gyűrött, hólyagos vagy más
módon sérült.
Ne nyomtasson 76 mm-nél szélesebb, vagy
356 mm-nél hosszabb hordozóra.
A szoftveralkalmazásban állítsa a margókat az
anyag szélétől legalább 6,4 mm-re.
A fejléceket hőálló tintával kell nyomtatni, amely
nem olvad, nem párolog el, illetve nem bocsát ki
káros anyagokat a készülék nyomtatási
hőmérsékletén töltött 0,1 másodperc alatt.
Ellenőrizze a készülék nyomtatási hőmérsékletét a
műszaki adatoknál; lásd: 86 oldal.
A fejlécek nyomtatásához használt tinta nem lehet
gyúlékony, és nem károsíthatja a nyomtató görgőit.
Az űrlapokat és fejléces papírokat a tárolás közben
bekövetkező változások elkerülése érdekében
páramentes csomagolásban kell tárolni.
Mielőtt előnyomott papírt, például űrlapot vagy
fejléces papírt helyezne a nyomtatóba, ellenőrizze,
hogy száraz-e a tinta a papíron. A nyomtatási
folyamat során a nedves tinta leválhat a papírról,
rontva ezzel a nyomtatás minőségét.
A papíradagoló tálcában lévő papír méretének
változtatása
Hosszabb papír, pl. Legal betöltéséhez a papírvezetőket úgy kell beállítani,
hogy megnöveljék a papírtálcát.
1
2
3
4
1. A papírvezető reteszt nyomva tartva csúsztassa a hosszanti
papírvezetőt a megfelelő papírmérethez tartozó helyre. Országtól
függően az alapbeállítás Letter vagy A4.
2. Miután betöltötte a papírt a tálcába, állítsa be úgy a papírtámaszt, hogy
az éppen hozzáérjen a papírköteghez.
3. Szorítsa össze a szélső papírvezetőket az ábrán látható módon, majd
csúsztassa el úgy, hogy éppen hozzáérjenek a papírköteg oldalához.
4. Töltsön papírt a tálcába.
34_Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése
Papírhossz-vezető
Papírtámasz
Papírvezető retesz
Szélső papírvezető
5. Helyezze be a tálcát a készülékbe.
6. Állítsa be a papírméretet a számítógépen.
•
•
Nyomtatás speciális nyomathordozó anyagokra
Ne nyomja a vezetőket a papírköteghez olyan közel, hogy a papír
meggyűrődjön.
Ha nem állítja be a papírvezetőkkel a papírt, akkor papírelakadás
keletkezhet.
A gép különleges méretű és típusú nyomtatási anyagokat is képes kezelni,
például levelezőlapokat, jegyzetlapokat és borítékokat. Különösen hasznos
fejléces vagy színes papírra történő egyoldalas nyomtatás esetén.
Nyomtatási anyagok kézi adagolása
•
•
Papír betöltése
Papír betöltése az 1. tálcába vagy az opcionális
tálcába
Egyszerre csak egyféle méretű nyomathordozót töltsön a tálcába.
A papírelakadás megelőzése érdekében ne töltsön papírt a tálcába,
amíg van benne az előző tételből. Ez a többi nyomtatási
médiatípusra is vonatkozik.
• A nyomathordozót a nyomtatni kívánt oldalával felfele, illetve felső
szélével előre kell a tálcába helyezni. A nyomathordozót helyezze a
tálca közepére.
• A papírelakadás és nyomtatási minőségi problémák elkerülése
érdekében csak az előírásai szerinti nyomathordozóra nyomtasson.
(Lásd „Nyomathordozó kiválasztása”, 31. oldal.)
• A tálcába történő betöltés előtt a képeslapok, borítékok és címkék
gyűrődéseit ki kell simítani.
1. Nyissa ki a kézi adagolót.
A leggyakrabban használt nyomathordozót töltse az 1. tálcába. Az 1. tálca
80 g/m2 tömegű sima papírból legfeljebb 250 lapot tartalmazhat.
Ha további 250 lapot szeretne betölteni, vásároljon egy opcionális tálcát, és
szerelje fel a normál tálca alá. (Lásd „Fogyóeszközök és tartozékok
rendelése”, 83. oldal.)
Fotópapír vagy bevonatos papír használata javítást igénylő problémát
okozhat. Az ilyen jellegű javításokra a Samsung garancia-, vagy
szervizszerződés nem terjed ki.
1. A papír betöltéséhez húzza ki a papírtálcát, és helyezze bele a papírt a
nyomtatandó oldalával felfelé.
2. A papírt mindig nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be.
1 Tele
2 Üres
2. A papír behelyezése után állítsa be a papír típusát és méretét az
1. tálcához. A PC-ről történő nyomtatást lásd itt: Szoftverszakasz.
•
•
Ha gondjai támadnak a behelyezéssel kapcsolatban, akkor
egyesével töltse a papírt a kézi adagolóba.
Az egyik oldalán már nyomtatott papír is használható. A nyomtatott
oldalnak kell felfelé néznie, a nem hajlított élnek pedig a készülék
eleje felé kell esnie. Ha papíradagolási problémákat tapasztal,
fordítsa meg a papírlapot. Ne feledje, hogy a nyomtatási minőség
nem garantálható.
Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése_35
A kimeneti támasz beállítása
Helyezze be nyomtatási oldallal felfele.
Boríték
Előnyomott papír
Írásvetítő fólia
Perforált papír
Levelezőlap
Fejléces levélpapír
A kinyomtatott lapok a kimeneti tálcára kerülnek, a támasz pedig segít a
kinyomtatott lapok igazításában. Ahhoz, hogy a támasz megfelelően
igazítsa helyre a lapokat, a papírméretnek megfelelően ki kell húzni azt.
1 Kimeneti támasz
•
•
Címke
3. Amikor alkalmazásból nyomtat, indítsa a nyomtatás menüből.
4. Nyomtatás előtt nyissa meg a nyomtató tulajdonságokat.
5. Nyomja meg a Papír fület a nyomtatási tulajdonságok menüben,
majd válassza ki a megfelelő papírtípust.
Ha címkét akar használni, állítsa a papírtípust Címkék értékre.
6. A papírforrás pontban válassza a Kézi adagoló elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
7. Indítsa el a nyomtatást az alkalmazásból.
•
•
Többoldalas nyomtatás esetén az első oldal kinyomtatása után
töltse be a következő lapot. Ezt a műveletet ismételje meg
minden egyes nyomtatandó oldalnál.
A módosított beállítások csak addig maradnak érvényben,
amíg az adott alkalmazást használja.
36_Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése
Ha a támaszt nem megfelelően állítja be, előfordulhat, hogy a
kinyomtatott oldalak nem egymáson helyezkednek el vagy kiesnek
a nyomtatóból.
Ha folyamatosan sok oldalt nyomtat, a felső kimeneti tálca felülete
felmelegedhet. Ügyeljen hogy senki, különösen kisgyermekek ne
érintsék meg a felületet.
A lapok szoros oszlopban történő elhelyezése
Ha párás helyen használja a készüléket, vagy magas páratartalom miatt
nedves lapot használ, a kimeneti tálcán a nyomatok élei hullámosak
lehetnek és a csomag széteshet. Ebben az esetben a Papírkötegelés
funkció segítségével beállíthatja a készüléken, hogy a nyomatokat
megfelelően rendezze. Azonban e funkció használata lelassítja a
nyomtatást.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg az Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyíl gombot, amíg a Karbantartas
felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyíl gombot, amíg a Papírkötegelés
felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. A bal/jobb nyíl gombokkal válassza ki a Be vagy a Ki elemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A papír méretének és típusának beállítása
Miután a papírt betöltötte a bemeneti tálcába, a kezelőpult gombjainak
segítségével meg kell adnia a papír méretét és típusát. Ezek a beállítások
csak a fax- és másolás-üzemmódokra vonatkoznak. Számítógépről történő
nyomtatás esetén a papírméretet és -típust a használt alkalmazásban kell
beállítani.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Papirbeallitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Papirmeret felirat megjelenik.
4. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt papírtálca meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Papirtipus meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.
8. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt papírtálca meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
9. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Eredeti dokumentum és nyomathordozó betöltése_37
Másolás
Ez a fejezet lépésről lépésre bemutatja a dokumentumok másolásának folyamatát.
A fejezet tartalma:
•
•
•
•
A papírtálca kiválasztása
Másolás
Beállítások módosítása minden másolatnál
Az alapértelmezett másolási beállítások módosítása
•
•
•
•
Névjegykártya-másolás
Különleges másolási lehetőségek használata
Nyomtatás a papír mindkét oldalára
Másolási időtúllépés beállítása
A papírtálca kiválasztása
Beállítások módosítása minden másolatnál
A másoláskimeneti nyomathordozó betöltése után ki kell jelölnie a másolási
művelethez használandó papíradagoló tálcát.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Papirbeallitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Papirforras meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Masolotalca felirat megjelenik.
5. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A gép a másoláshoz alapértelmezett beállításokat tartalmaz, így könnyen
és gyorsan készíthet másolatokat. Előfordulhat azonban, hogy minden
másolat esetén más beállításokat kell alkalmaznia. Ehhez használja a
másolási funkció kezelőpanelen található gombjait.
Ha lenyomja a Stop/Clear gombot a másolási lehetőség beállítása
közben, az aktuális munkához beállított összes lehetőség törölve lesz,
és visszaáll az alapértelmezett állapotra. Egyes esetekben az értékek
automatikusan visszaállnak az alapértelmezett állapotra, amikor a
készülék befejezi a folyamatban lévő másolást.
Másolás
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
A kijelző felső sorában a Masolasra kesz felirat jelenik meg.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. A számbillentyűzeten szükség esetén adja meg a kívánt másolatok
számát.
4. A másolási beállítások, például a másolat mérete, fényerő és az eredeti
dokumentum típusa testreszabásához használja a kezelőpult gombjait.
Lásd a 38. oldalon.
Szükség esetén igénybe vehet különböző másolási szolgáltatásokat,
például posztermásolást; 2, 4 vagy több oldal egy lapra másolását. Lásd
a 39. oldalon.
5. A másolás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
A másolási feladatot menet közben le lehet állítani. Nyomja meg a
Stop/Clear gombot, és a másolás leáll.
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masolas nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítási lehetőség
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Ismételje meg a 3–4. lépéseket szükség szerint.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A másolási beállítások értékeit állítva a Stop/Clear gombbal törölheti
a módosított értéket, és állíthatja vissza a gyári alapbeállítást.
Sotetites
Ha az eredeti dokumentum halvány foltokat és sötétebb képeket tartalmaz,
a másolat könnyebb olvasása érdekében állítson a fényerőn.
• Vilagos: Sötét nyomat esetén javasolt alkalmazni.
• Normal: Normál gépelt vagy nyomtatott eredeti esetén javasolt
alkalmazni.
• Sotet: Világos dokumentumhoz.
Eredeti tipusa
Az eredeti típusának beállítása a másolat minőségét javítja azáltal, hogy
megadja az adott másolási feladat dokumentumának típusát.
A gomb minden megnyomására az alábbi üzemmódokra áll be a készülék:
• Szoveg: Túlnyomórészt szöveget tartalmazó eredeti esetén.
• Szoveg/Foto: Szöveget és képeket nagyjából egyenlő arányban
tartalmazó eredeti esetén.
• Foto: Akkor célszerű használni, ha az eredeti dokumentumok
fényképek.
Csökkentett vagy nagyított méretű másolat
A másolat mérete 25%-tól 400%-ig módosítható, ha az eredetit a szkenner
üvegére helyezte, illetve 25%-tól 100%-ig, ha az ADF egységből másol.
38_Másolás
Ha az előre meghatározott másolási méretekből kíván
választani:
Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
1. Nyomja meg a ID Copy gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumot arccal lefele a szkenner üvegére a
nyilak által mutatott módon, majd csukja le a szkenner fedelét.
A másolat méretezése az átméretezési arány közvetlen
megadásával:
1. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombot, amíg a Egyedi meg nem jelenik,
majd nyomja meg az OK gombot.
2. Adja meg az átméretezési arányt, majd a beállítás mentéséhez
nyomja meg az OK gombot.
Kicsinyített másolat készítésekor fekete csíkok jelenhetnek meg a
másolat alsó részén.
Az alapértelmezett másolási beállítások
módosítása
A másolás beállításai, például a fényerő, az eredeti típusa, a másolat
mérete és a másolatok száma, a leggyakrabban használt értékekre
módosíthatók. Dokumentum másolásakor a rendszer az alapértelmezett
beállításokat használja, kivéve, ha a felhasználó a kezelőpult megfelelő
gombjain ezeket megváltoztatja.
1. Nyomja meg a
3. A kijelzőn a Felso oldal be [Start] lenyom felirat jelenik meg.
4. Nyomja meg a Start gombot.
A kijelzőn megjelenik a Hatso oldal be [Start] lenyom felirat.
5. Fordítsa meg az eredetit, majd helyezze a szkennerüvegre a nyilak által
mutatott módon. Ezután csukja le a szkenner fedelét.
Copy gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masol. beall. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Alaper.modosit felirat
megjelenik.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítási lehetőség
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Szükség esetén ismételje meg a 4. és 5. lépést.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A másolási beállítások értékeit állítva a Stop/Clear gombbal törölheti
a módosított értéket, és állíthatja vissza a gyári alapbeállítást.
Névjegykártya-másolás
A Stop/Clear gombot megnyomva, vagy ha körülbelül fél percig
nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a feladat törlődik, és
a készülék visszatér készenléti üzemmódra.
6. Nyomja meg az Start gombot a másolás megkezdéséhez.
Ha az eredeti nagyobb, mint a nyomtatható terület, akkor nem minden
része kerül nyomtatásra.
A Stop/Clear gombot megnyomva, vagy ha körülbelül fél percig nem
nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a feladat törlődik, és a
készülék visszatér készenléti üzemmódra.
A készülék képes 2 oldalas eredetit másolni egyetlen lap A4-, Letter-,
Legal-, Folio-, Oficio-, Executive-, B5-, A5- vagy A6 méretű papírra.
Ha ezt a szolgáltatást használva másol, a készülék az eredeti egyik oldalát
a lap felső felére, a másik oldalát pedig az alsó felére nyomtatja az eredeti
dokumentum méretének csökkentése nélkül. Ez a szolgáltatás kisebb
lapok, például névjegykártya másolásakor bizonyulhat hasznosnak.
Ez a másolási lehetőség csak akkor érhető el, ha az eredetit a
szkennerüvegre helyezi. Távolítsa el a papírt az ADF egységből.
Másolás_39
Különleges másolási lehetőségek használata
A következő másolási lehetőségeket használhatja:
Leválogatás
A gépet beállíthatja úgy, hogy leválogassa a másolandó anyagot. Például
ha egy 3 oldalas eredetiről 2 másolatot készít, a gép kinyomtat egy teljes
3 oldalas dokumentumot, majd egy második teljes dokumentumot.
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
1
1
2
2
2. Helyezze az eredeti
3
3
dokumentumokat írással felfelé az
ADF egységbe, vagy tegyen egy
dokumentumot írással lefelé a
szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok
betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Adja meg a számbillentyűzeten a másolatok számát.
4. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masol. beall. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Alaper.modosit felirat
megjelenik.
6. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Masolat lefuz.
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat a következő kiválasztásához: Be.
8. Nyomja meg az Start gombot a másolás megkezdéséhez.
Elkészül egy teljes dokumentum, majd egy második is.
A készülék képes az eredeti kép méretét úgy
lecsökkenteni, hogy 2 vagy 4 eredeti ráférjen egyetlen
oldalra.
1. Nyomja meg a
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
2. Helyezzen egyetlen eredetit írással lefelé a
szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos
további információkért lásd: 30. oldal.
3. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masolas nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK
gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Elrendezes meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Poszter mas.
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az Start gombot a másolás megkezdéséhez.
Az eredeti dokumentumot a készülék 9 részre osztja. Az
egyes részeket a következő sorrendben olvassa be a
készülék:
Klónozásos másolás
A készülék az eredeti dokumentumot több példányban is képes egy oldalra
kinyomtatni. A képek számát a készülék az eredeti dokumentum és a
célpapír mérete alapján automatikusan határozza meg.
Ez a másolási lehetőség csak akkor érhető el, ha az eredetit a
szkennerüvegre helyezi. Távolítsa el a papírt az ADF egységből.
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
1
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az
ADF egységbe, vagy tegyen egy dokumentumot
1
2
írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos
további információkért lásd: 30. oldal.
3
4
3. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masolas nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK
gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a
Elrendezes meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a 2-lap vagy a 4-lap felirat
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az Start gombot a másolás megkezdéséhez.
2 vagy 4 oldal egy lapra történő nyomtatásánál a másolat mérete a
Kicsiny./Nagy. gombbal nem módosítható.
40_Másolás
A készülék képes egyetlen képet 9 lapra kinyomtatni (3x3). A kinyomtatott
lapokat azután össze lehet illeszteni, és egy poszter méretű dokumentumot
kapunk.
Ez a másolási lehetőség csak akkor érhető el, ha az
eredetit a szkennerüvegre helyezi. Távolítsa el a papírt az
ADF egységből.
2
2 vagy 4 lap/oldal másolás
Posztermásolás
Copy gombot.
2. Helyezzen egyetlen eredetit írással lefelé a
szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos
további információkért lásd: 30. oldal.
3. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masolas nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK
gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Elrendezes meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Klon masolas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az Start gombot a másolás megkezdéséhez.
Klón másoláskor a másolási méret a Kicsiny./Nagy. gombbal nem
állítható.
Háttérképek beállítása
A készülék beállítható úgy is, hogy a képet a háttérszíne nélkül nyomtassa
ki. Ez a másolási lehetőség háttérszínt tartalmazó eredeti dokumentum,
például újságpapír vagy katalógus másolásakor bizonyulhat hasznosnak.
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masolas nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Háttér beáll. meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt kötési beállítás meg
nem jelenik.
• Ki: Ne használja ezt a beállítást.
• Automatikus: Elvégzi a háttér optimalizálását.
• Szint jav. 1–2: Nagyobb szám esetén élénkebb a háttér.
• Szint törl. 1–4: Nagyobb számhoz világosabb háttér tartozik.
6. Nyomja meg az Start gombot a másolás megkezdéséhez.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Másolási időtúllépés beállítása
Beállíthatja, hogy a készülék mennyi ideig várjon, mielőtt visszaállítja az
eredeti alapértelmezett másolási beállításokat, ha nem kezd el másolni a
kezelőpulton történt változtatás után.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Idotullepes meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt kötési beállítás meg
nem jelenik.
A Ki beállításnál a gép nem áll vissza a gyári alapbeállításokra, amíg a
másolás megkezdéséhez meg nem nyomja az Start gombot, vagy a
feladat törléséhez a Stop/Clear gombot.
5. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Nyomtatás a papír mindkét oldalára
A készülék beállítható kétoldalas nyomtatásra. (csak az SCX-4x28 Series)
1. Nyomja meg a
Copy gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Masol. beall. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Ketoldalas meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt kötési beállítás meg
nem jelenik.
• Ki: Másolás Normál módban.
• Rovidebb el: Jegyzetfüzethez hasonlóan olvasható oldalak
másolása.
•
Hosszanti el: Könyvként olvasható oldalak másolása.
5. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
Másolás_41
Szkennelés
A készülék szkennerének segítségével a képek és szövegek számítógépes digitális fájlokká alakíthatók.
A fejezet tartalma:
•
•
•
Alapvető lapolvasási feladatok
Szkennelés a vezérlőpultról
Szkennelés hálózati kapcsolat segítségével
Az elérhető maximális felbontás számos tényezőtől függ, többek
között a számítógép sebességétől, a rendelkezésre álló
lemezterülettől, a memóriától, a beolvasandó kép méretétől, valamint
a bitmélység-beállítástól. Így, a rendszertől és a beolvasandó anyagtól
függően nem mindig lehetséges nagyobb felbontáson a szkennelés.
Alapvető lapolvasási feladatok
A szkennelést a berendezéssel USB-kábelen vagy hálózaton keresztül is
végezheti.
• Samsung Lapolvasás Kezelő: Az eredeti példányokat egyszerűen
helyezze a készülékbe, és szkennelje a vezérlőpultról. A szkennelt
adatok a csatlakoztatott számítógépek Dokumentumok mappájába
kerülnek. Amikor a telepítés befejeződik, a Samsung Lapolvasás
Kezelő telepítve van a számítógépre. A funkció helyi kapcsolaton
keresztül vagy hálózaton keresztül használható. Lásd a következő
szakaszt.
• TWAIN: A TWAIN egy előre beállított képkezelő alkalmazás. A kép
beolvasása elindítja a kiválasztott alkalmazást, amivel vezérelheti a
beolvasás folyamatát. Lásd a Szoftverszakasz című részt. A funkció
helyi kapcsolaton keresztül vagy hálózaton keresztül használható. Lásd
a Szoftverszakasz című részt.
• Samsung SmarThru Office: A funkció a készülék kísérőszoftvere. A
program segítségével képeket vagy dokumentumokat olvashat be, majd
a funkciót helyi kapcsolaton vagy hálózaton keresztül használhatja.
Lásd a Szoftverszakasz című részt.
• WIA: A WIA a Windows Images Acquisition rövidítése. A szolgáltatás
használatához a számítógépet USB-kábellel közvetlenül kell
csatlakoztatni a berendezéshez. Lásd a Szoftverszakasz című részt.
• E-mail: A beolvasott képet elküldheti e-mail üzenet mellékleteként.
Lásd a 44. oldalon. (csak az SCX-4x28 Series)
Szkennelés a vezérlőpultról
A berendezés segítségével a vezérlőpultról szkennelhet, és a beolvasott
dokumentumot egyszerűen elküldheti a csatlakoztatott számítógép
Dokumentumok mappájába. A funkció használatához a berendezésnek és
a számítógépnek USB-kábellel vagy hálózaton keresztül kell csatlakoztatva
lennie.
Az ajánlott Samsung Lapolvasás Kezelő program használatával a
beolvasott dokumentumok a korábban beállított programmal is
megnyithatók. A következő programok adhatók meg például: Microsoft
Paint, Email, SmarThru Office és OCR. Lásd „A szkennelési adatok
beállítása a Samsung Scan Manager programban”, 43. oldal.
A beolvasott képek a következő formátumban menthetők: BMP, JPEG,
TIFF és PDF.
42_Szkennelés
•
•
•
Beállítások módosítása minden egyes szkennelési feladathoz
Az alapértelmezett szkennelési beállítások módosítása
A Címjegyzék beállítása
Szkennelés alkalmazásba
1. Ellenőrizze, hogy a készülék és a számítógép be van-e kapcsolva, és
megfelelően csatlakoznak-e egymáshoz.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Nyomja meg a
Scan/Email gombot.
A kijelző felső sorában a Kepolv. kesz felirat jelenik meg.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg az Képolvasás PC felirat
megjelenik a kijelző alsó sorában, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombot, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. A portkapcsolattól függően az üzenet eltérő lehet. Ellenőrizze az alábbi
üzeneteket, és folytassa a következő lépéssel.
• Olv. rend. hely: USB-kapcsolat. Folytassa a 7. lépéssel.
• ID: Hálózati kapcsolat és a felhasználó regisztrálva. Folytassa a
6. lépéssel.
• W Helyi PC X: USB- vagy hálózati port választása a
szkenneléshez. USB csatlakozás esetén ugorjon az 5. lépésre. Ha
hálózati porton keresztül csatlakozik, akkor folytassa a 6. lépéssel.
• Nem elerheto: USB- vagy hálózati kapcsolat. Ellenőrizze a
portkapcsolatot.
7. A balra/jobbra nyíllal keresse meg a kívánt portot a kijelzőn.
8. Írja be a regisztrált felhasználóazonosítót és a PIN-kódot, majd nyomja
meg az OK gombot.
•
•
Az azonosító a Samsung Lapolvasás Kezelő regisztrált
azonosítója.
A PIN-kód a Samsung Lapolvasás Kezelő 4 számjegyű
regisztrált kódja.
9. A Olv. rend. helyképernyőn a balra/jobbra nyíllal keresse meg a kívánt
alkalmazást, majd nyomja meg az OK gombot.
Az alapértelmezett beállítás: Dokumentumok.
A beolvasott fájl mentési könyvtárának hozzáadásához és
törléséhez adja hozzá vagy törölje az alkalmazást a következő
helyen: Samsung Lapolvasás Kezelő > A Szkennelés gomb
beállítása.
10. Az alapértelmezett beállításokkal való szkenneléshez nyomja meg a
Start gombot. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
11. Megkezdődik a szkennelés.
•
•
•
A program a szkennelt képet a számítógép Dokumentumok >
Képek > Samsung mappájába menti.
A Samsung Lapolvasás Kezelő programban egyszerűen
szkennelhet a TWAIN-illesztőprogram segítségével.
A Window Start > Vezérlőpult > Samsung Lapolvasás
Kezelő > Gyors lapolvasás parancsával is szkennelhet.
A szkennelési adatok beállítása a Samsung Scan
Manager programban
Megtekintheti a Samsung Lapolvasás Kezelő program adatait és a
telepített szkennelési illesztőprogramok állapotát. Módosíthatja továbbá a
szkennelési beállításokat, illetve hozzáadhatja és törölheti a Samsung
Lapolvasás Kezelő programban a beolvasott dokumentumok mentésére
szolgáló mappát.
A Scan Manager program csak Windows és Macintosh rendszerben
használható. Ha Macintosh rendszert használ, olvassa el a
Szoftverszakasz.
1. Nyomja meg a Start > Vezérlőpult > Samsung Lapolvasás Kezelő
gombot.
Samsung Lapolvasás Kezelő Megjelenik az adminisztrációs felület.
A Samsung Lapolvasás Kezelő megnyitásához kattintson az
ablak feladatsávjának jobb oldalán található Smart Panel ikonra.
2. Válassza ki a megfelelő készüléket a következő helyről: Samsung
Lapolvasás Kezelő.
3. Nyomja meg a Lapolvasás tulajdonságok gombot.
4. A A Szkennelés gomb beállítása segítségével módosíthatja a mentés
helyét és a szkennelési beállításokat, alkalmazást és fájlformátumot
adhat hozzá és törölhet.
A szkennert a Port módosítása segítségével módosíthatja. (Helyi vagy
hálózati)
5. A beállítások megadása után nyomja meg az OK gombot.
Szkennelés hálózati kapcsolat segítségével
Ha a készüléket hálózatba kötötte, és megfelelően beállította a
paramétereket, akkor a hálózaton keresztül is végezhet beolvasást, és
küldhet fájlokat. (csak az SCX-4x28 Series)
Előkészítés hálózati szkennelésre
Mielőtt használni kezdené készüléke hálózati lapolvasó funkcióját, a
beolvasott dokumentum célállomásától függően konfigurálnia kell az alábbi
beállításokat:
• Regisztráció jogosult felhasználóként e-mailbe történő szkenneléshez.
• SMTP-kiszolgáló beállítása e-mailbe történő másoláshoz
Felhasználóhitelesítés hálózati szkenneléshez
Szkennelt kép e-mailen vagy hálózaton keresztül történő küldéséhez
regisztrálnia kell a helyi vagy hálózati felhasználókat a SyncThru™ Web
Service alkalmazáson keresztül.
• A felhasználók hitelesítésének aktiválása esetén csak a helyi vagy
kiszolgálói adatbázis jogosult felhasználói küldhetnek szkennelt
adatokat a készülék használatával a hálózatra (e-mail, hálózat
használatával).
• Hitelesítéssel alkalmazott hálózati szkennelés esetén a SyncThru™
Web Service programmal regisztrálni kell a hálózati vagy helyi
hitelesítési konfigurációt.
•
A felhasználói hitelesítésnél 3 lehetőség kínálkozik: semmi
(alapérték), hálózati hitelesítés és helyi hitelesítés.
Jogosult helyi felhasználók regisztrálása
1. Adja meg berendezése IP-címét egy böngészőprogram cím
mezőjében, majd a berendezés webhelyének eléréséhez kattintson
az Ugrás gombra.
2. Kattintson a Készülékbeállítások gombra.
3. Válassza a Helyi hitelesítés beállítást a következő helyen:
Általános beállítás (Felhasználói hitelesítés weblap).
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Válaszon egy az adat tárolásának helyére utaló index számot 1 és
50 között.
6. Adja meg nevét, felhasználói azonosítóját, jelszavát, e-mail címét és
telefonszámát.
Ha az e-mailbe történő szkennelést a vezérlőpultról végzi, meg kell
adnia regisztrált felhasználói azonosítóját és jelszavát.
7. Kattintson a Alkalmaz gombra.
Jogosult hálózati felhasználók regisztrálása
1. Adja meg berendezése IP-címét egy böngészőprogram cím
mezőjében, majd a berendezés webhelyének eléréséhez kattintson
az Ugrás gombra.
2. Kattintson a Készülékbeállítások gombra.
3. Válassza a Hálózati hitelesítés beállítást a következő helyen:
Általános beállítás a Felhasználói hitelesítés weblapon.
4. Kattintson a Alkalmaz, majd az OK elemre.
5. Válassza ki a kívánt Hitelesítés típusa elemet.
6. Állítsa be az egyes funkciók megfelelő értékeit az alábbiak szerint.
7. Kattintson a Alkalmaz gombra.
E-mail fiók beállítása
Ha e-mail üzenetben csatolt fájlként kívánja elküldeni a dokumentumot,
a SyncThru™ Web Service be kell állítania a hálózati paramétereket.
1. Adja meg berendezése IP-címét egy böngészőprogram cím
mezőjében, majd a berendezés webhelyének eléréséhez kattintson
az Ugrás gombra.
2. Kattintson a Készülékbeállítások, majd az E-mail beállítása
elemre.
3. Válassza ki az IP cím vagy a Gazdanév elemet.
4. Adja meg az IP-címet tizedespontokkal vagy állomásnévként.
5. Adja meg a kiszolgáló portszámát 1-től 65535-ig.
Az alapértelmezett portszám 25.
6. Jelölje be a négyzetet a SMTP hitelesítés szükséges mellett a
hitelesítés kéréshez.
7. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót az SMTP-kiszolgálóhoz.
8. Kattintson a Alkalmaz gombra.
Ha az SMTP-kiszolgáló hitelesítési módja POP3beforeSMTP,
jelölje be a SMTP esetén POP3 szükséges az SMTP
hitelesítés előtt elemet.
a. Adja meg az IP-címet tizedespontokkal vagy állomásnévként.
b. Adja meg a kiszolgáló portszámát 1-től 65535-ig. Az
alapértelmezett portszám 25.
Szkennelés_43
Szkennelés e-mail üzenetbe
A beolvasott képet elküldheti e-mail üzenet mellékleteként. Ehhez először
be kell állítania e-mail fiókját a SyncThru™ Web Service. Lásd
a 43. oldalon.
A beolvasás megkezdése előtt megadhatja a szkennelési feladat
beállításait. Lásd a 44. oldalon.
1. Győződjön meg arról, hogy a berendezés csatlakozik a hálózatra.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Nyomja meg a
Scan/Email gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg az E-mailbe szkn. felirat
megjelenik a kijelző alsó sorában, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Adja meg a címzett e-mail címét, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha már feltöltötte a Címjegyzéket, a cím memóriából történő
előhívásához használhat gyorshívó gombot, valamint gyors e-mail vagy
csoport e-mail számot. Lásd: 44. oldal.
6. További címek megadásához nyomja meg az OK gombot, amikor az
Igen megjelenik, és ismételje meg az 5. lépést.
A következő lépéssel történő folytatáshoz a jobb/bal nyílgombok
megnyomásával válasza ki a Nem lehetőséget, majd kattintson az OK
gombra.
7. Ha a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy szeretné-e a saját fiókjába
elküldeni az e-mait, a jobb/bal nyílgombok megnyomásával válasza ki
az Igen vagy Nem lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.
Ez a figyelmeztetés nem jelenik meg, ha az e-mail fiók
beállításánál aktiválta a Autom. küldés saját címre beállítást.
8. Gépelje be az e-mail tárgyát, majd nyomja meg az OK gombot.
9. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt fájlformátum meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK vagy a Start gombot.
A berendezés megkezdi a szkennelést, majd a fájlt elküldi e-mail
üzenetben.
10. Ha a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy ki akar-e jelentkezni a fiókjából,
a bal/jobb nyílgombokkal válassza ki az Igen vagy a Nem lehetőséget,
és nyomja meg az OK gombot.
11. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Beállítások módosítása minden egyes
szkennelési feladathoz
A berendezés a szkennelési feladatok testreszabásához az alábbi beállítási
lehetőségeket nyújtja.
• Kepolv. meret: A képméretet állítja be.
• Eredeti tipusa: Az eredeti dokumentum típusát adja meg.
• Felbontas: A képfelbontást állítja be.
• Kepolv. szin: A szín módot állítja be.
• Kepolv. form.: A menteni kívánt fájl formátumának megadása. TIFF
vagy PDF esetén több oldal beolvasását is választhatja. A kiválasztott
szkennelési típustól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem
jelenik meg.
Beállítások módosítása a szkennelés megkezdése előtt:
1. Nyomja meg a
Scan/Email gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Képolv.szolg nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
44_Szkennelés
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt alkalmazás meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt alkalmazás meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A bal/jobb nyílgombokkal válassza ki a kívánt állapotot, majd nyomja
meg az OK gombot.
6. A többi beállítás elvégzéséhez ismételje meg a 4. és az 5. lépést.
7. Ha befejezte, a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg
a Stop/Clear gombot.
Az alapértelmezett szkennelési beállítások
módosítása
Ha el akarja kerülni, hogy minden szkennelésnél módosítania kelljen a
beállításokat, az egyes szkennelési típusoknál módosíthatja az
alapértelmezett beállításokat.
1. Nyomja meg a
Scan/Email gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Kepolv. beall. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Alaper. modosit felirat
megjelenik.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt alkalmazás meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt alkalmazás meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. A bal/jobb nyílgombokkal válassza ki a kívánt állapotot, majd nyomja
meg az OK gombot.
7. A többi beállítás módosításához ismételje meg az 5. és a 6. lépést.
8. A többi szkennelési típus alapértelmezett beállításának a
módosításához nyomja meg a Back gombot, majd ismételje meg a
lépéseket a 4. lépéstől.
9. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A Címjegyzék beállítása
A Címjegyzék beállításakor a SyncThru™ Web Service segítségével
feltöltheti azt a gyakrabban használt e-mail címekkel, majd a Címjegyzék
memóriahely-számait megadva könnyen és gyorsan megadhatja a
célállomás e-mail címét. (csak az SCX-4x28 Series)
Gyors e-mail számok regisztrálása
1. Adja meg berendezése IP-címét egy böngészőprogram cím mezőjében,
majd a berendezés webhelyének eléréséhez kattintson az Ugrás
gombra.
2. Kattintson a Készülékbeállítások, majd az E-mail beállítása elemre.
3. Kattintson a Egyéni címjegyzék, majd az Hozzáadás elemre.
4. Válasszon ki egy memóriahely-számot, majd vigye be a kívánt
felhasználó nevet és e-mail címet.
5. Kattintson a Alkalmaz gombra.
Ha a számítógépről kívánja lehívni saját címjegyzékét, kattintson
az Import gombra.
Csoport e-mail számok konfigurálása
Címjegyzék kinyomtatása
Adja meg berendezése IP-címét egy böngészőprogram cím mezőjében,
majd a berendezés webhelyének eléréséhez kattintson az Ugrás gombra.
1. Kattintson a Készülékbeállítások, majd az E-mail beállítása elemre.
2. Kattintson a Csoport címjegyzék, majd az Hozzáadás elemre.
3. Válasszon ki egy csoportszámot, és adjon neki egy megfelelő nevet.
4. Jelölje ki a csoportba felvenni kívánt gyors e-mail számokat.
5. Kattintson a Alkalmaz gombra.
A listát kinyomtatva ellenőrizheti a Címjegyzék beállításait.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Jelentes meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Cimjegyzek meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a E-mail meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az OK gombot a nyomtatás megerősítéséhez, amikor a
kijelzőn megjelenik az Igen felirat.
A berendezés kinyomtat egy listát, benne a gyorshívó gombok és a
gyors/csoport e-mail bejegyzések beállításaival.
A címjegyzék bejegyzések használata
E-mail címek lekéréséhez az alábbi módszerek használhatók:
Gyors e-mail számok
Amikor a rendszer e-mail küldésnél kéri, hogy adja meg a célállomás
címét, gépelje be a memóriahely számát, ahová a kívánt címet eltárolta.
• Egy számjegyű számnál nyomja meg, és tartsa nyomva a megfelelő
számbillentyűt.
• Két vagy három számjegyű memóriahelynél az első számjegy(ek)
megnyomását követően az utolsó számjegyet tartsa nyomva.
A Address Book gombot megnyomva kereshet is a memóriában. Lásd
a 45. oldalon.
Csoport e-mail számok
Csoport e-mail használatához azt meg kell keresnie és ki kell jelölnie a
memóriából.
Ha e-mail küldésnél a gép kéri a célállomás címét, nyomja meg a
Address Book gombot. Lásd a 45. oldalon.
Cím keresése a Címjegyzékben
A cím memóriában való keresésére két módszer kínálkozik. Kereshet
sorrendben A-tól Z-ig, vagy megadhatja a címhez tartozó név kezdőbetűit.
Keresés sorrendben a memóriában
1. Szükség esetén nyomja meg a
Scan/Email gombot.
2. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Keres&Kuld nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Minden felirat megjelenik.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt cím meg nem
jelenik. A keresést végezheti a teljes memóriában betűrendben és
fordított betűrendben egyaránt.
Keresés kezdőbetű alapján
1. Szükség esetén nyomja meg a
Scan/Email gombot.
2. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Keres&Kuld nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a ID meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Írja be a keresett név kezdőbetűit, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
kívánt beállítás meg nem jelenik.
Szkennelés_45
Alapvető nyomtatási feladatok
Ez a fejezet a gyakori nyomtatási feladatokat mutatja be.
A fejezet tartalma:
•
Dokumentum nyomtatása
Dokumentum nyomtatása
A nyomtató különféle Windows-, Macintosh- vagy Linux-alkalmazásokból
képes nyomtatni. A dokumentum nyomtatásához szükséges konkrét
lépések a használt alkalmazástól is függnek.
A nyomtatással kapcsolatos részleteket lásd itt: Szoftverszakasz.
Nyomtatási feladat törlése
Ha a nyomtatási sorban vagy nyomtatási feladatkezelőben, pl. a Windows
Nyomtatók mappájában várakozik a feladat, a törlését az alábbiak szerint
végezheti el:
1. Kattintson a Windows Start menüjére.
2. Windows 2000 esetén kattintson a Beállítások menü Nyomtatók
parancsára.
Windows XP/2003 esetén válassza a Nyomtatók és faxok elemet.
Windows Vista esetén az elérési útvonal: Vezérlőpult → Hardver és
hang → Nyomtatók.
Windows 7 esetén az elérési útvonal: Vezérlőpult → Hardver és hang
→ Eszközök és nyomtatók.
Windows Server 2008 R2 esetén az elérési útvonal: Vezérlőpult →
Hardver → Eszközök és nyomtatók.
3. Windows 2000, XP, 2003, 2008 és Vista esetén kattintson duplán a
saját készülékére.
Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén kattintson jobb gombbal
a következőre: nyomtató ikon → helyi menü → Milyen nyomtatás zajlik
most.
4. A Dokumentum menüből válassza a Mégse lehetőséget.
Az ablakot egyszerűbb módon úgy érheti el, ha a Windows asztal jobb
alsó sarkában kétszer rákattint a nyomtatóikonra.
Az aktuális nyomtatási feladatot úgy is törölheti, ha megnyomja a
Stop/Clear gombot a kezelőpanelen.
46_Alapvető nyomtatási feladatok
•
Nyomtatási feladat törlése
Faxolás
A fejezet a készülék faxként történő használatát írja le.
A fejezet tartalma:
•
•
Fax küldése
Fax fogadása
Javasoljuk a hagyományos analóg telefonszolgáltatások használatát
(PSTN: nyilvános kapcsolt vonalas telefonhálózat) amikor a
faxkészülék használatához telefonvonalra kíván csatlakozni. Más
internetszolgáltatások (DSL, ISDN, VolP) használatakor a kapcsolat
minőségét Micro-filter használatával javíthatja. A Micro-filter kiszűri a
felesleges zajokat, és ezáltal javítja a kapcsolat, illetve az
internethasználat minőségét. Mivel a géphez nem tartozik DSL Microfilter, ha ezt szeretné használni, forduljon az internetszolgáltatóhoz.
1 Vonali csatlakozó
2 Micro filter (szűrő)
3 DSL modem / Telefonvonal
Fax küldése
•
•
Egyéb faxolási módok
Faxbeállítás
Felbontás
Tipikus, túlnyomórészt szöveget tartalmazó eredeti dokumentum esetén
ez a beállítás megfelelő eredményt biztosít. Azonban, ha az eredeti
minősége gyenge, vagy fotókat is tartalmaz, a felbontás állításával jobb
minőségben küldheti el a faxot.
1. Nyomja meg a
MÓD
A dokumentum-beállítások módosítása
Fax küldése előtt az eredeti dokumentum állapotához képest a legjobb
minőség érdekében módosítsa az alábbi beállításokat.
JAVASOLT DOKUMENTUMTÍPUS:
Normal
Normál méretű betűket, számokat tartalmazó
dokumentum.
Finom
Pontmátrix nyomtatóval készített, kisebb
karaktereket vagy vékony vonalakat tartalmazó
dokumentum.
Szuper finom
Nagyon apró részleteket tartalmazó eredeti
dokumentum. A Szuperfinom mód csak akkor
kerül engedélyezésre, ha a célállomás is
támogatja ezt a felbontást.
A faxfejléc beállítása
Egyes országokban a törvény írja elő, hogy minden elküldött faxra fel kell
tüntetni a faxszámot. A készülék azonosítója, ami a telefonszámot, nevet és
cégnevet tartalmazza, minden, a készülékről küldött oldal elején megjelenik.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulek azon. felirat
megjelenik.
4. A számgombok segítségével adja meg nevét vagy a cégnevet.
Alfanumerikus karaktereket a számbillentyűzet segítségével írhat be,
speciális szimbólumokat pedig a 0-s gomb megnyomásával adhat meg.
Az alfanumerikus karakterek bevitelével kapcsolatos további
információkért lásd a 29. oldalt.
5. A készülékazonosító mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fax keszulek sz.
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Adja meg faxkészüléke hívószámát a számbillentyűzet segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Felbontas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombot, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Az eredeti dokumentumok különböző típusaihoz javasolt beállításokat
az alábbi táblázat tartalmazza:
•
•
Foto FAX
Szuper finom módban nem lehet
közvetlenül memóriából faxot küldeni.
A felbontás automatikusan Finom
beállításra változik.
Ha a gépet Szuper finom felbontásra
állította, de a fogadó fax nem támogatja
a Szuper finom felbontást, a gép a
másik készülék által támogatott
legnagyobb felbontásban továbbítja a
dokumentumot.
Szürkeárnyalatokat vagy fotókat tartalmazó
eredeti dokumentum.
A felbontás beállítása az aktuális faxfeladatra vonatkozik. Az
alapértelmezett beállítások módosításához lásd a 54. oldalt.
Sötétítés
Az alapértelmezett kontrasztmóddal az eredeti világosabbá vagy
sötétebbé tehető.
Faxolás_47
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Sotetites
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombot, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
• Vilagos: Sötét nyomat esetén javasolt alkalmazni.
• Normal: Normál gépelt vagy nyomtatott eredeti esetén javasolt
alkalmazni.
• Sotet: Világos dokumentumhoz.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
A fényerő beállítása az aktuális faxfeladatra vonatkozik. Az
alapértelmezett beállítások módosításához lásd a 54. oldalt.
Fax automatikus küldése
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre. Az
eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további információkért
lásd: 30. oldal.A kijelző felső sorában a Faxolasra kesz felirat jelenik
meg.
3. Állítsa be igényei szerint a felbontást és a fényerőt.
4. Írja be a célállomás faxszámát.
Használhatja a gyorshívó gombokat, a gyorshívó számokat vagy a
csoporthívó számokat. A hívószámok tárolásával és keresésével
kapcsolatos információkért lapozzon a 54. oldalra.
5. Nyomja meg a Start gombot.
6. Ha az eredetit a lapolvasó üvegre helyezte, további oldalak
hozzáadásához válassza az Igen lehetőséget. Töltse be a következő
eredetit, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Ha végzett, adjon Nem választ a Tovabbi oldal? kérdésre. A hívószám
tárcsázása után a gép elkezdi a faxüzenet küldését, mihelyt a fogadó
fax válaszol a hívásra.
Ha törölni kívánja a faxküldési feladatot, a fax küldése közben nyomja
meg a Stop/Clear gombot.
Fax kézi küldése
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Állítsa be igényei szerint a felbontást és a fényerőt. Lásd a 47. oldalon.
4. Nyomja meg a
On Hook Dial gombot. Meghallja a tárcsahangot.
5. Írja be a célállomás faxszámát.
Használhatja a gyorshívó gombokat, a gyorshívó számokat vagy a
csoporthívó számokat. A hívószámok tárolásával és keresésével
kapcsolatos információkért lapozzon a 54. oldalra.
6. Nyomja meg az Start gombot, ha meghallja a fogadó készülék sípoló
hangját.
Ha törölni kívánja a faxküldési feladatot, a fax küldése közben nyomja
meg a Stop/Clear gombot.
48_Faxolás
Adás nyugtázása
Ha az utolsó oldalt is sikeresen elküldte, sípszó hallatszik, és a készülék
visszaáll készenléti üzemmódba.
Ha hiba történik a fax küldése közben, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A
hibaüzenetek listája és a jelentésük az 70. oldalon olvasható. Ha
hibaüzenetet kap, az üzenet törléséhez nyomja meg a Stop/Clear gombot,
és próbálja megismételni a fax küldést.
A készülék beállítható úgy, hogy minden fax küldése után automatikusan
tranzakciós jelentést nyomtasson ki. További részletekért lásd a 53. oldalt.
Automatikus újratárcsázás
Ha a hívott szám foglalt, vagy nem válaszol a fax küldésekor, a készülék a
gyári alapbeállítás szerint hét alkalommal automatikusan három percenként
újrahívja számot.
Ha a kijelzőn az Ujratarcsaz? kérdés látható, az azonnali újratárcsázáshoz
nyomja meg az OK gombot. Az automatikus újrahívás törléséhez nyomja
meg a Stop/Clear gombot.
Az újratárcsázási időköz és a kísérletek számának módosítása. Lásd
a 53. oldalon.
Utolsónak hívott szám újratárcsázása
Az utoljára hívott szám újratárcsázása:
1. Nyomja meg a Redial/Pause gombot.
2. Ha az eredetit az ADF egységbe tette, a gép automatikusan elkezdi a
küldést.
Ha az eredetit a lapolvasó üvegre helyezte, további oldalak
hozzáadásához válassza az Igen lehetőséget. Töltse be a következő
eredetit, majd nyomja meg az OK gombot. Ha végzett, adjon Nem
választ a Tovabbi oldal? kérdésre.
Fax fogadása
A papírtálca kiválasztása
A faxüzenetek vételére szolgáló nyomathordozó betöltése után ki kell
jelölnie, hogy faxüzenetek vételekor melyik tálcát használja a gép.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Papirbeallitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Papirforras meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fax talca meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Váltás a vételi módok között
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax beallitasa nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fogadas meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Veteli mod felirat megjelenik.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat többször, amíg a kívánt
faxfogadási mód meg nem jelenik.
• Fax módban a készülék fogadja a bejövő faxhívást és azonnal fax
fogadási módra vált.
•
Tel módban a faxüzenet vételéhez először nyomja meg a
On
Hook Dial, majd a Start gombot. A faxüzenetet úgy is fogadhatja,
hogy felemeli a berendezéshez csatlakoztatott telefon
kézibeszélőjét, majd beüti a vételi kódot. Lásd a 49. oldalon.
• Az Uz.rogz./Fax módban a hívást a készülékhez csatlakoztatott
üzenetrögzítő fogadja, amire a hívó fél üzenetet hagyhat. Ha a
készülék egy fax hívójelét észleli, a fax vételéhez automatikusan Fax
módra vált. Lásd a 49. oldalon.
• A DRPD módban különböző csengési mintázatok érzékelését
lehetővé tevő (DRPD) szolgáltatással fogadhat hívást. A
megkülönböztető csengetés a telefontársaság szolgáltatása, mely
segítségével a felhasználó egy vonalon több telefonszámra érkező
hívást is fogadhat. További részletekért lásd a 49. oldalt.
6. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
•
•
•
Amikor megtelik a memória, a nyomtató nem képes további
faxokat fogadni. A folytatáshoz törölje a memóriában tárolt
adatokat.
Az Uz.rogz./Fax mód használatához csatlakoztasson egy
üzenetrögzítőt a berendezés hátulján található EXT aljzatba.
Ha nem szeretné, hogy mások láthassák az Önnek érkező
dokumentumokat, használja a biztonságos vételmódot. Ebben az
üzemmódban a készülék az összes üzenetet a memóriába menti.
További részletekért lásd a 50. oldalt.
Automatikus vétel Fax módban
A készülék gyári alapbeállítás szerint Fax módban van. Fax fogadásakor a
készülék a megadott számú csengés után fogadja a hívást és
automatikusan veszi a faxot.
A csengetések számának módosításához lásd a 53. oldalt.
Manuális vétel Tel módban
Ha hallja a távoli fax hívójelét, a
On Hook Dial majd a Start gomb
megnyomásával fogadhatja a faxüzenetet.
A készülék elkezdi a fax fogadását, és a befejezés után visszatér készenléti
üzemmódba.
Manuális fogadás melléktelefon használatával
Ez a szolgáltatás akkor működik a legjobban, amikor a készülék hátoldalán
található EXT csatlakozóhoz kötött telefont használ. Faxot
telefonbeszélgetés közben is fogadhat, miközben a telefonmelléken beszél,
úgy, hogy nem kell felállnia és a faxhoz menni.
Ha a kapcsolódó készülékkel hívást fogad, és faxhangot hall, nyomja meg a
készüléken a *9* gombokat. A készülék fogadni kezdi a dokumentumot.
A gombokat lassan, megfelelő sorrendben nyomja meg. Ha még mindig
hallatszik a faxhang a távoli készülékből, próbálja újra megnyomni a *9*
gombokat.
A *9* a gyárilag beállított távoli fogadási kód. Az első és utolsó csillag
rögzített, de a köztük levő szám szabadon módosítható. A kód
módosításához lásd a 53. oldalt.
Automatikus vétel Uz.rogz./Fax módban
Ennek a szolgáltatásnak a használatához előzőleg csatlakoztatnia kell egy
üzenetrögzítőt a berendezés EXT feliratú aljzatába.
Ha a hívó üzenetet hagy, azt az üzenetrögzítő tárolja hagyományos módon.
Ha a készülék faxhangot érzékel a vonalban, automatikusan fogadja a
faxot.
•
•
•
Ha a készüléket Uz.rogz./Fax módba állította és az üzenetrögzítő
ki van kapcsolva, vagy az EXT csatlakozóhoz nincs üzenetrögzítő
kötve, a készülék egy adott számú csengés után automatikusan
Fax módba lép.
Ha az üzenetrögzítőn beállítható, hogy hány csengés után
válaszoljon a hívásra, állítsa a csengetés számlálóját 1 csengésre.
Tel módban (manuális vétel), ha üzenetrögzítő is csatlakozik a
készülékhez, azt kapcsolja ki, különben a kimenő üzenet
megszakíthatja a telefonbeszélgetést.
Faxüzenetek vétele DRPD módban
A megkülönböztető csengetés a telefontársaság szolgáltatása, mely
segítségével a felhasználó egy vonalon több telefonszámra érkező hívást is
fogadhat. A hívó által tárcsázott számokat ez eltérő csengetési mintázat
alapján azonosítja, ami különböző rövid és hosszú szakaszokból áll. Ezt a
szolgáltatást gyakran több ügyfelet kiszolgáló központok használják, akik ez
alapján azonosítják be a hívót a megfelelő hívásfogadás érdekében.
A csengetési mintázatokat megkülönböztető (DRPD) szolgáltatás
segítségével a faxkészülék megtanítható, hogy melyik csengetési
ütemezésre kapcsoljon fax fogadására. Amíg nem változtatja meg, a
készülék továbbra is faxhívásként érzékeli és válaszolja meg az ilyen
csengetési mintázatokat, a többi mintázatút pedig az EXT
csatlakozóaljzathoz kapcsolt telefonkészülékhez vagy üzenetrögzítőhöz
továbbítja. A DRPD szolgáltatást bármikor egyszerűen kikapcsolhatja vagy
módosíthatja.
A DRPD funkció használatához a megkülönböztető csengetés szolgáltatást
a helyi telefontársaságnál meg kell rendelni. A DRPD beállításához
szüksége lesz egy másik telefonvonalra vagy valakire, aki hajlandó
tárcsázni saját vonaláról az Ön faxszámát.
A DRPD mód beállítása:
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax beallitasa nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fogadas meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a DRPD mod meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.A kijelzőn a Csengesre
varva felirat jelenik meg.
5. Hívja a faxszámot egy másik telefonról. A hívást nem szükséges fax
készülékről indítani.
6. Amikor a készülék csengeni kezd, ne válaszoljon a hívásra. A
készüléknek több csengetésre van szüksége a mintázat
megtanulásához.
Ha a gép befejezte a tanulást, a kijelzőn a Befejezve DRPD beallitas
felirat jelenik meg. Ha a DRPD beállítás nem sikerül, a Hiba DRPD
csenges felirat fog megjelenni. Nyomja meg az OK gombot, amikor
megjelenik a DRPD mod, majd kezdje újra a 4. lépéstől.
Faxolás_49
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
•
•
Ha a faxszám megváltozik, vagy a készüléket másik telefonvonalra
csatlakoztatja, a DRPD szolgáltatást ismételten be kell állítani.
A DRPD beállítása után hívja fel ismét a faxszámot, ellenőrizve,
hogy a készülék faxhanggal válaszol-e. Ezután egy ugyanahhoz a
vonalhoz tartozó másik hívószámmal ismételje meg a hívást, hogy
meggyőződhessen róla, a hívást ezúttal az EXT aljzatba
csatlakoztatott telefonkészülék vagy üzenetrögzítő fogadja.
Vétel biztonságos vételi módban
Bizonyos esetekben a fogadott faxokat védeni kell az illetéktelen tekintetek
elől. A készüléket biztonságos vételre is állíthatja, ha meg kívánja előzni,
hogy a felügyelet nélkül hagyott faxkészülék kinyomtassa a beérkezett
faxüzeneteket. Ebben az üzemmódban minden beérkező fax a memóriába
kerül. Az üzemmód kikapcsolását követően a tárolt faxokat a készülék
kinyomtatja.
A biztonságos vételi mód bekapcsolása
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg többször a Menu gombot, majd az OK gombot, amikor a
kijelző alsó sorában megjelenik a Fax szolg. felirat.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Bizt. vetel meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Be meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Adjon meg egy tetszőleges négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg
az OK gombot.
A biztonságos vételi módot jelszó nélkül is használhatja, de akkor
nem védi semmi faxüzeneteit.
6. Adja meg ismét a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Biztonságos vételi módban a fax a memóriába érkezik, a beérkezett
faxüzenetet a készülék a kijelzőn megjelenített Bizt. vetel felirattal jelzi.
Beérkezett faxüzenetek kinyomtatása
1. Lépjen be a Bizt. vetel menübe a „A biztonságos vételi mód
bekapcsolása” 1–3 lépéseivel.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Nyomtatas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.
A készülék kinyomtatja a memóriában tárolt összes faxot.
A biztonságos vételi mód kikapcsolása
1. Lépjen be a Bizt. vetel menübe a „A biztonságos vételi mód
bekapcsolása” 1–3 lépéseivel.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Ki meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.
Az üzemmód kikapcsol, a készülék pedig kinyomtatja a memóriában
tárolt összes faxot.
4. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
50_Faxolás
Faxüzenetek vétele a memóriába
Mivel a készülék több feladatot képes egyszerre végezni, másolás vagy
nyomtatás közben is tud faxot fogadni. Ha másolás vagy nyomtatás közben
érkezik fax, azt a készülék a memóriában tárolja. A másolás vagy
nyomtatás befejezése után a készülék automatikusan kinyomtatja a faxot.
Ugyanakkor, ha a tálcában nincs papír, vagy nincs festékpatron behelyezve
a nyomtatóba, a készülék elfogadja a faxüzeneteket és tárolja azokat a
memóriájában.
Egyéb faxolási módok
Faxüzenet küldése több célállomásra
A Többszörös faxküldés szolgáltatással egy faxüzenet több célállomásra is
elküldhető. A gép az eredetit automatikusan beolvassa a memóriába, majd
innen küldi a célállomásra. A küldés befejeztével az eredeti automatikusan
törlődik a memóriából. Ezzel a szolgáltatással nem küldhet színes faxot.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Állítsa be a felbontást és a fényerőt igényei szerint. Lásd a 47. oldalon.
4. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Multi kuldes meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg az első célállomás hívószámát, majd nyomja meg az OK
gombot.
Használhatja a gyorshívó gombokat vagy a gyorshívó számokat. A
csoporthívószámokat a Address Book gombbal érheti el. A további
részleteket lásd: 54. oldal.
7. Adja meg a második faxszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
A kijelző megkérdezni, hogy kíván-e más faxszámot is megadni a
dokumentum elküldéséhez.
8. Ha több faxszámot kíván megadni, nyomja meg az OK gombot, amikor
a Igen megjelenik, és ismételje meg a 6–7. lépést. 10 címzettet vehet
fel.
Ha megadott egy csoporthívószámot, többet már nem adhat meg.
9. A faxszámok bevitelének befejezésekor a bal/jobb nyílgombokkal adjon
Nem választ a Masik sz.? kérdésre, majd nyomja meg az OK gombot.
Az eredetit a készülék az elküldés előtt beolvassa a memóriába. A
kijelzőn megjelenik a memória mérete és a memóriában tárolt lapok
száma.
10. Ha az eredetit a szkennerüvegre helyezte, további oldalak elküldéséhez
válaszoljon az Igen lehetőséggel. Töltse be a következő eredetit, majd
nyomja meg az OK gombot.
Ha végzett, adjon Nem választ a Tovabbi oldal? kérdésre.
A gép elkezdi küldeni a faxüzenetet a megadott számokra a megadás
sorrendjében.
Faxüzenet késleltetett küldése
Késleltetett fax törlése
A készüléket be lehet állítani, hogy a faxot egy későbbi megadott
időpontban küldje el. Ezzel a szolgáltatással nem küldhet színes faxot.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Feladat
torles meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
megjeleníteni kívánt művelet meg nem jelenik.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Igen felirat megjelenik.
A kijelölt fax törlődik a memóriából.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Állítsa be a felbontást és a fényerőt igényei szerint. Lásd a 47. oldalon.
4. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Kesl. kuldes
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. A számgombokkal adja meg az első távoli készülék számát.
Használhatja a gyorshívó gombokat vagy a gyorshívó számokat.
Csoporthívószámot a Address Book gombbal hívhat. Részletekért lásd
az 54 oldalt.
7. Nyomja meg az OK gombot a szám megerősítéséhez. A kijelzőn
megjelenő üzenet olyan faxszámok megadására kéri, melyekre a
dokumentumot el kívánja küldeni.
8. Ha több faxszámot kíván megadni, nyomja meg az OK gombot, amikor
a Igen megjelenik, és ismételje meg a 6–7. lépést. 10 címzettet vehet
fel.
Ha megadott egy csoporthívószámot, többet már nem adhat meg.
9. A faxszámok bevitelének befejezésekor a bal/jobb nyílgombokkal adjon
Nem választ a Masik sz.? kérdésre, majd nyomja meg az OK gombot.
10. Adja meg a feladat nevét, majd nyomja meg az OK gombot.
Az alfanumerikus karakterek bevitelével kapcsolatos további
információkért lásd a 29. oldalt.
Ha nem kíván nevet hozzárendelni, hagyja ki ezt a lépést.
11. A számbillentyűk segítségével írja be az időt, majd nyomja meg az OK,
vagy a Start gombot.
Ha az aktuális pontos időnél korábbi időpontot ad meg, a fax a
következő napon kerül elküldésre.
Az eredetit a készülék az elküldés előtt beolvassa a memóriába. A
kijelzőn megjelenik a memória mérete és a memóriában tárolt lapok
száma.
12. Ha az eredetit a lapolvasó üvegre helyezte, további oldalak
hozzáadásához válassza az Igen lehetőséget. Töltse be a következő
eredetit, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha végzett, adjon Nem választ a Tovabbi oldal? kérdésre.
A készülék visszatér készenléti üzemmódba. A kijelző emlékeztet a
készenléti üzemmódra, és arra, hogy késleltetett fax lett beállítva.
Elsőbbségi fax küldése
Az Elsőbbségi fax szolgáltatás segítségével egy elsőbbséget élvező fax a
sorban álló műveletek előtt elküldhető. Az eredetit a készülék a
memóriában tárolja, majd az éppen zajló művelet befejezése után azonnal
elküldi. Az elsőbbséget élvező adás megszakítja a Többszörös küldést két
célállomás között (azaz az „A” állomásra irányuló adás után és a „B”
állomásra irányuló adás előtt), és a hívásismétlési kísérleteket is
megszakítja.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Állítsa be a felbontást és a fényerőt igényei szerint. Lásd a 47. oldalon.
4. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Elsobb. kuldes
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg a fogadó faxkészülék hívószámát.
Használhatja a gyorshívó gombokat, a gyorshívó számokat vagy a
csoporthívó számokat. A további részleteket lásd: 54. oldal.
7. Nyomja meg az OK gombot a szám megerősítéséhez.
8. Adja meg a feladat nevét, majd nyomja meg az OK gombot.
Az eredetit a készülék az elküldés előtt beolvassa a memóriába. A
kijelzőn megjelenik a memória mérete és a memóriában tárolt lapok
száma.
9. Ha az eredetit a lapolvasó üvegre helyezte, további oldalak
hozzáadásához válassza az Igen lehetőséget. Töltse be a következő
eredetit, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha végzett, adjon Nem választ a Tovabbi oldal? kérdésre.
A gép megjeleníti a tárcsázott számot, és küldeni kezdi a faxüzenetet.
Faxok továbbküldése
A beérkező és kimenő faxok továbbküldhetők egy másik faxkészülékre vagy
e-mail címre.
További lapok hozzáadása késleltetett faxhoz
Kimenő faxok továbbküldése másik faxkészülékre
A korábban a memóriába beolvasott dokumentumhoz további
elküldendő lapokat is felvehet.
1. Töltse be a további eredetiket, majd állítsa be a kívánt fényerőt és
felbontást.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Oldal hozzaad. felirat
megjelenik.
4. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
megjeleníteni kívánt művelet meg nem jelenik.
A gép az eredetit beolvassa a memóriába, majd megjeleníti a teljes
oldalszámot és a hozzáadott oldalak számát.
A gépen beállítható, hogy minden kimenő faxüzenetről az aktuális
célállomásokon kívül egy másolatot elküldjön egy adott célállomásra is.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Tovabbitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Fax felirat megjelenik.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Kuldes
tovabb. meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Faxolás_51
6. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg az Be felirat meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Adja meg a faxszámot, ahová a faxüzeneteket továbbküldené, majd
nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
A továbbiakban minden elküldött faxüzenetet továbbküld a megadott
célállomásra.
Beérkezett faxok továbbküldése e-mail címre (csak az
SCX-4x28 Series)
A gépen beállítható, hogy minden kimenő faxüzenetről az aktuális
célállomásokon kívül egy másolatot elküldjön egy adott e-mail címre is.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Tovabbitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a E-mail meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Kuldes
tovabb. meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg az Be felirat meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Írja be az e-mail címet, és nyomja meg az OK gombot.
8. Adja meg az e-mail címet, ahová a faxokat továbbítani szeretné,
majd nyomja meg az OK gombot.
9. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
A továbbiakban minden elküldött faxüzenet továbbküldésre kerül a
megadott e-mail címre.
Beérkezett faxok továbbküldése másik faxkészülékre
Beállíthatja a készüléket úgy, hogy a bejövő faxokat egy megadott
időszak alatt egy másik faxszámra továbbítsa. A beérkező faxot a
készülék a memóriában tárolja. Később a készülék tárcsázza a
megadott faxszámot, majd elküldi a faxot.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Tovabbitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Fax felirat megjelenik.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fogadas
tovabb meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Tovabbitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Ahhoz, hogy a gép a továbbítás után ki is nyomtassa a beérkezett
faxokat, válassza ki a Tovabb.&Nyomt. lehetőséget.
7. Adja meg a faxszámot, ahová a faxüzeneteket továbbküldené, majd
nyomja meg az OK gombot.
8. Adja meg a kezdeti időpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
9. Adja meg a befejező időpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
10. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
A továbbiakban minden beérkezett faxüzenet továbbküldésre kerül a
megadott célállomásra.
52_Faxolás
Fogadott faxok továbbítása e-mail címre (csak az SCX4x28 Series)
A gépen beállítható, hogy minden beérkező faxüzenetről egy másolatot
elküldjön egy adott e-mail címre.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax szolg. nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Tovabbitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a E-mail meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fogadas
tovabb meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Tovabbitas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Ahhoz, hogy a gép a továbbítás után ki is nyomtassa a beérkezett
faxokat, válassza ki a Tovabb.&Nyomt. lehetőséget.
7. Írja be az e-mail címet, és nyomja meg az OK gombot.
8. Adja meg az e-mail címet, ahová a faxokat továbbítani szeretné,
majd nyomja meg az OK gombot.
9. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
A továbbiakban minden elküldött faxüzenet továbbküldésre kerül a
megadott e-mail címre.
Faxbeállítás
A faxbeállítások módosítása
Készüléke a faxrendszer beállításához számos, a felhasználó által
módosítható beállítást tartalmaz. A gyári alapértelmezett beállításokat
bármikor igényei szerint módosíthatja.
A faxbeállítások módosítása:
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax beallitasa nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A bal/jobb nyílgombok lenyomásával válassza a Kuldes vagy a
Fogadas lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt állapot meg nem
jelenik, vagy írja be a kiválasztott beállítás értékét, és nyomja meg az
OK gombot.
6. Ha szükséges, ismételje meg a 4–5. lépést.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Küldési lehetőségek
OPCIÓ
LEÍRÁS
Ujratarcs. sz.
Megadhatja az újratárcsázási kísérletek számát.
Ha 0 értéket ad meg, a gép nem tárcsázza újra a
számot.
Ujrahiv. felt.
A készülék automatikusan újra tudja tárcsázni a
távoli faxkészüléket, ha az foglalt volt. Az
újratárcsázási kísérletek közti várakozási idő
beállítható.
OPCIÓ
LEÍRÁS
Elohivo tarcs.
Előhívószámként akár öt számjegyet is
megadhat. A készülék ezt a számot tárcsázza
minden automatikus hívás előtt. Ez a szolgáltatás
PABX alközpont használata esetén különösen
hasznos.
ECM mod
Ez az üzemmód gyenge vonalminőség esetén
nyújthat segítséget. Ha a fogadó készülék is
rendelkezik ECM üzemmóddal, a faxüzenetek
ilyenkor is biztonsággal elküldésre kerülnek. A fax
ECM üzemmóddal történő továbbítása több időt
vehet igénybe.
Jelentes kuld
Beállíthatja, hogy a készülék a sikeres átvitelt
követően igazoló jelentést adjon, melyből kiderül
például az is, hogy hány oldal került elküldésre.
Az elérhető opciók Be, Ki és Hiba eseten, amely
csak akkor nyomtat jelentést, ha az átvitel
sikertelen volt.
Kep TCR
Ezzel a funkcióval a felhasználó az átviteli
jelentésből megtudhatja, mely faxüzenetei
kerültek elküldésre.
A berendezés az üzenet első oldalából képfájlt
generál, amit az átviteli jelentésre nyomtat, így a
felhasználó azonosíthatja az elküldött üzenetet.
A funkció nem használható, ha a faxot
közvetlenül küldi el, úgy, hogy előtte a készülék
nem menti a memóriájába.
Tarcsazasi mod
Lehet, hogy az országtól függően ez a beállítás
nem használható. Ha nem használhatja ezt a
lehetőséget, akkor a készülék nem támogatja azt.
A készülék tárcsázási módját állíthatja
dallamtárcsázásra (tone) vagy
impulzustárcsázásra (pulse). Ha nyilvános
telefont vagy telefonközpontot (PBX-et) használ,
a Pulse beállítást kell választania. Ha nem biztos
a választandó beállításban, kérdezze meg
telefonszolgáltatóját.
Ha a Pulse lehetőséget választja, lehet, hogy
bizonyos telefonrendszer-funkciók nem lesznek
használhatók. A telefon- és faxszámok
tárcsázása is hosszabb időt vehet igénybe.
OPCIÓ
Ind.kod fogad.
Ezt a kódot a készülék hátulján található EXT
aljzatba csatlakoztatott telefonkészüléken
betárcsázva a berendezés távolról is fax vételre
állítható. Ha csörgéskor felveszi a csatlakoztatott
telefont, és a fax hívójelét hallja, tárcsázza be a
kódot. A gyárilag előre beállított kód *9*.
Autom. csokk.
Ha olyan faxüzenet érkezik, aminek az
oldalhosszúsága nagyobb, mint a papíradagoló
tálcában található lap mérete, a gép
lecsökkentheti az eredeti dokumentum méretét,
hogy az ráférjen a rendelkezésre álló papírra.
Kapcsolja be a szolgáltatást, ha a bejövő oldal
méretét automatikusan csökkenteni kívánja.
Ha a szolgáltatást Ki értékre állítva kikapcsolja, a
gép nem fogja tudni lecsökkenteni az eredeti
dokumentum méretét. Az eredetit a gép
megosztja, és két vagy több lapon nyomtatja ki.
Meret elutasit
Amikor a gépben található papírnál hosszabb
faxot fogad a gép, beállíthatja, hogy az egy adott
hossz fölötti részt a faxüzenet végéből elvessen.
A készülék egy vagy több lapra nyomtatja a
kapott faxot, és elhagyja azokat az adatokat,
amelyek a megadott hossz fölötti részen
találhatók.
Ha a beérkező faxüzenet nagyobb lapokat
tartalmaz, mint amire a gép nyomtat, az Autom.
csokk. szolgáltatás pedig be van kapcsolva, a
gép az üzenetet a meglévő papír méretére
csökkenti, és nem veszik el semmilyen adat.
Krtl.fax beal.
Lehet, hogy az országtól függően ez a beállítás
nem használható. Ennek a szolgáltatásnak a
segítségével a rendszer nem fogad olyan távoli
állomásoktól faxüzenetet, amelyeknek a
hívószáma tiltott számként a „szemét” fax szám
memóriába került eltárolásra. Ez a szolgáltatás
blokkol minden kéretlen faxot.
A szolgáltatás bekapcsolásakor a „szemét” fax
számok megadásához az alábbi lehetőségeket
érheti el.
• Hozzaad: Lehetővé teszi 20 faxszám
megadását.
• Torles: Lehetővé teszi a kijelölt
nemkívánatos faxszám törlését.
• Osszes torol: Lehetővé teszi az összes
nemkívánatos faxszám törlését.
DRPD mod
Ezzel a móddal a felhasználónak lehetősége
nyílik egyetlen telefonvonalon több hívás
megkülönböztetésére. Ebben a menüben lehet
beállítani azt, hogy a készülék mely csengetési
mintákra válaszoljon. A szolgáltatással
kapcsolatos további információkért lásd
a 49. oldalt.
Kétold. nyomt.
•
Vételi lehetőségek
OPCIÓ
LEÍRÁS
Veteli mod
Kiválaszthatja a fax alapértelmezett fogadási
módját. Az adott módokon történő faxfogadással
kapcsolatban lásd a 48. oldalt.
Cseng. szama
Megadhatja, hányszor csengessen a készülék,
mielőtt az üzenetrögzítő fogadja a hívást.
Bely.fog.neve
Ennél a beállításnál a gép a vett faxüzenet
oldalainak aljára automatikusan rányomtatja az
oldalszámot, valamint a vétel dátumát és idejét.
LEÍRÁS
•
•
Hosszanti el: A kinyomtatott oldalak úgy
lapozhatók, mint egy könyv lapjai.
Rovidebb el: A kinyomtatott oldalak úgy
lapozhatók, mint egy jegyzettömb lapjai.
Ki: A bejövő faxüzeneteket a lap egyik
oldalára nyomtatja.
Faxolás_53
Az alapértelmezett dokumentumbeállítások
módosítása
A fax beállításai, például a felbontás és a fényerő beállíthatók a
leggyakrabban használt értékekre. Fax küldésekor a rendszer az
alapértelmezett beállításokat használja, ha a megfelelő gombbal és
menüponttal ezt nem módosítja.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax beallitasa nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Alaper.modosit
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Felbontas felirat megjelenik.
5. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.
6. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Sotetites meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.
8. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Automatikus forgalmi napló nyomtatás
A gépen beállíthatja, hogy az 50 legutóbbi kommunikációs műveletről
dátummal és időponttal ellátott részletes jelentést nyomtasson.
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Fax beallitasa nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Auto. jelentes
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Be meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A Címjegyzék beállítása
A gyakran használt faxszámoknak Címjegyzéket hozhat létre. A
berendezés a Címjegyzék feltöltésére az alábbi lehetőségeket nyújtja:
• Gyorshívó/csoporthívó gombok
A faxszámok tárolása előtt győződjön meg arról, hogy készüléke Fax
módban van.
Gyorshívó számok
Akár 200 gyakran hívott számot is eltárolhat gyorshívó számok alatt.
Gyorshívó szám regisztrálása
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Uj&Szerk. nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Gyorstarcs. sz felirat
megjelenik.
4. Adjon meg egy 0 és 199 közé eső gyorshívó számot, majd nyomja
meg az OK gombot.
Ha az adott gyorshívó szám már foglalt, a kijelzőn megjelenik egy
név, amelyet átírhat. Ha egy másik gyorshívó számmal kívánja
folytatni, nyomja meg az Back gombot.
5. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot.
Az alfanumerikus karakterek bevitelével kapcsolatos további
információkért lásd a 29. oldalt.
54_Faxolás
6. Írja be a kívánt faxszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Gyorshívó számok szerkesztése
1. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Uj&Szerk. nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Gyorstarcs. sz felirat
megjelenik.
3. Írja be a szerkeszteni kívánt gyorshívó számot, majd nyomja meg az
OK gombot.
4. Írja át a nevet, és nyomja meg az OK gombot.
5. Módosítsa a faxszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Gyorshívó számok használata
Amikor faxküldésnél a készülék kéri a faxszámot, gépelje be a
célállomás gyorshívó számát.
• Egyszámjegyű (0–9) gyorshívó számnál nyomja meg, és tartsa
lenyomva a számbillentyűzeten a megfelelő számot.
• Két vagy három számjegyű gyorshívó szám esetén gépelje be az
első számjegyet vagy számjegyeket, majd az utolsót tartsa nyomva.
A Address Book gombot megnyomva kereshet is a memóriában. Lásd
a 55. oldalon.
Csoporthívó számok
Ha egyféle dokumentumot gyakran küld több célállomásra, ezeket a
hívószámokat csoportba szervezheti, és adhat nekik egy csoporthívó
számot. A csoporthívó szám segítségével a csoport minden tagjának
egyszerűen elküldheti ugyanazt a dokumentumot. A célállomás meglévő
gyorshívó számait felhasználva akár 100 csoporthívó szám is
beprogramozható.
Csoporthívó szám regisztrálása
1. Nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Uj&Szerk. nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a
Csop.tarcs.sz. meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Adjon meg egy 0 és 99 közé eső csoporthívó számot, majd nyomja
meg az OK gombot.
5. Gépeljen be egy gyorshívó számot, majd nyomja meg az OK
gombot.
6. Ha a gyorshívószám megfelelően megjelenik,nyomja meg az OK OK
gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Igen felirat megjelenik.
8. A csoportba további gyorshívó számok felvételéhez ismételje meg
az 5–6. lépést.
9. A faxszámok bevitelének befejezésekor a bal/jobb nyílgombokkal
adjon Nem választ a Masik sz.? kérdésre, majd nyomja meg az OK
gombot.
10. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Csoporthívó szám szerkesztése
Címjegyzék bejegyzés törlése
A csoportból törölhet egy adott tagot, de vehet fel újat is.
1. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Uj&Szerk. nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a
Csop.tarcs.sz. meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Gépelje be a szerkeszteni kívánt csoporthívó számot, majd nyomja
meg az OK gombot.
4. Gépelje be a felvenni vagy törölni kívánt gyorshívó számot, majd
nyomja meg az OK gombot.
Ha új gyorshívó számot adott meg, a Hozzaad? kérdés jelenik meg.
Ha egy, a csoportban már szereplő gyorshívó számot adott meg, a
Torles? kérdés fog megjelenni.
5. Nyomja meg az OK gombot szám hozzáadásához vagy törléséhez.
6. További fax számok megadásához vagy törléséhez nyomja meg az
OK gombot, amikor Igen megjelenik, majd ismételje meg a 4. és az
5. lépést.
7. A faxszámok bevitelének befejezésekor a bal/jobb nyílgombokkal
adjon Nem választ a Masik sz.? kérdésre, majd nyomja meg az OK
gombot.
8. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
A Címjegyzék bejegyzéseit egyenként törölheti.
1. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Torles nem jelenik
meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Válassza az Alt. kereses lehetőséget, ha a Címjegyzék. összes
bejegyzése között keres.
Válassza az ID kereses lehetőséget, ha a név kezdőbetűi szerint
keres.
4. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
kívánt beállítás meg nem jelenik.
Beírhatja a kezdőbetűket is, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
kívánt beállítás meg nem jelenik.
5. Nyomja meg a OK gombot.
6. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot, amikor az
Igen megjelenik a kijelzőn.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba
visszatéréshez.
Csoporthívó számok használata
Címjegyzék kinyomtatása
A csoportos hívószám használatához a számot keresse ki a
memóriából, majd jelölje ki.
Amikor fax küldésekor a rendszer kéri a hívószámot, nyomja meg a
Address Book gombot. Lásd alább.
1. A listát kinyomtatva ellenőrizheti a Címjegyzék beállításait.
2. Nyomja meg többször a Address Book gombot, amíg a kijelző alsó
sorában a Nyomtatas felirat meg nem jelenik.
3. Nyomja meg a OK gombot. A készülék kinyomtatja a gyorstárcsázó
és a csoportszámok listáját.
Cím keresése a Címjegyzékben
A hívószám keresésére két módszer kínálkozik. Kereshet betűrendben,
vagy begépelheti a számhoz tartozó név kezdőbetűit.
Keresés a memóriában betűrendben
1. Szükség esetén nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Keres&Tarcsaz nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Minden felirat megjelenik.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat többször, amíg a kívánt
faxfogadási mód meg nem jelenik. A keresést végezheti a teljes
memóriában betűrendben és fordított betűrendben egyaránt.
Keresés kezdőbetű alapján
1. Szükség esetén nyomja meg a
Fax gombot.
2. Nyomja meg a Address Book gombot, amíg a Keres&Tarcsaz nem
jelenik meg a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt menüelem meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a ID meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Írja be a keresett név kezdőbetűit, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az OK gombot vagy a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
kívánt beállítás meg nem jelenik.
Faxolás_55
Az USB flash memória használata
(csak az SCX-4x28 Series)
Ez a fejezet az USB-memóriák készülékkel való használatát magyarázza el.
A fejezet tartalma:
•
•
•
Az USB-memória
USB-memória csatlakoztatása
Szkennelés USB-memóriára
Az USB-memória
•
•
•
Nyomtatás USB-memóriáról
Biztonsági mentés készítése
Az USB-memória kezelése
Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található USBmemóriaportba.
Számos különböző kapacitású USB-memória kapható, melyek nagyobb
szabadságot biztosítanak a felhasználónak dokumentumai, prezentációi,
letöltött zenéi, filmjei, nagy felbontású fotói és bármilyen egyéb fájljai
tárolására és hordozására.
A készülék az alábbi feladatokra képes egy USB-memóriával:
• Dokumentum beolvasása, majd elmentése az USB-memóriára.
• USB-memórián tárolt nyomtatási adatok kinyomtatása.
• Biztonsági mentés készítése Címjegyzék/Telefonkönyv
bejegyzésekről és a gép rendszerbeállításairól.
• Visszaállíthatja a biztonsági másolat fájljait a készülék memóriájába.
• Az USB-memória formázása.
• Ellenőrizheti a még rendelkezésre álló területet.
USB-memória csatlakoztatása
A készülék elején található USB-memóriaport 1.1-es és 2.0-s
USB-memóriák fogadására képes. A készülék FAT16/FAT32 fájlrendszerrel
és 512 bájtos szektorokkal formázott USB-memóriát képes kezelni.
Ellenőrizze az USB-memória fájlrendszerét a kereskedőnél.
Csak „A” típusú csatlakozódugóval ellátott, hitelesített USB-memóriát
használjon.
Csak fémárnyékolású USB-memóriát használjon.
56_Az USB flash memória használata (csak az SCX-4x28 Series)
•
•
Ne távolítsa el az USB-memóriát, amíg a készülék üzemel,
esetleg írja vagy olvassa az USB-memóriát. A készülék
garanciája nem vonatkozik a helytelen használat által okozott
károkra.
Ha az USB-memória bizonyos szolgáltatásokkal rendelkezik,
például biztonsági beállításokra, jelszó kezelésére képes,
elképzelhető, hogy a készülék automatikusan nem észleli. A
szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekért olvassa el az eszköz
felhasználói útmutatóját.
Szkennelés USB-memóriára
Nyomtatás USB-memóriáról
A beszkennelt dokumentumot USB-memóriára mentheti. Ezt két módon is
megteheti: szkennelhet az eszközre az alapértelmezett beállításokkal, vagy
saját szkennelési beállításokat alkalmazhat.
USB-memórián tárolt fájlokat közvetlenül is nyomtathat. Nyomtathat TIFF,
BMP, JPEG, PDF és PRN kiterjesztésű fájlokat.
A közvetlen nyomtatási beállítás által támogatott fájltípusok:
• PRN: Samsung PCL 6 kompatibilis.
• Dokumentum nyomtatásakor PRN fájlok a Nyomtatás fájlba
jelölőnégyzet bejelölésével készülhetnek. Ekkor az illesztőprogram a
dokumentumot a papírra nyomtatás helyett PRN fájlként menti el. Csak
az így elkészített PRN fájlokat lehet közvetlenül kinyomtatni az USB
memóriáról. A Szoftverszakasz című részben megtudhatja a PRN fájl
létrehozásának módját.
• BMP: Tömörítés nélküli BMP-fájlok
• TIFF: TIFF 6.0 Baseline
• JPEG: JPEG Baseline
• PDF: PDF 1.4 és korábbi verziók
Szkennelés
1. Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található
USB-memóriaportba.
2. Helyezze az eredeti dokumentumokat írással felfelé az ADF egységbe,
vagy tegyen egy dokumentumot írással lefelé a szkennerüvegre.
Az eredeti dokumentumok betöltésével kapcsolatos további
információkért lásd: 30. oldal.
3. Nyomja meg a
Scan/Email gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor a kijelző alsó sorában megjelenik a
Kepolvasas USB felirat.
5. Nyomja meg a Start gombot.
A megnyomott gombtól függetlenül a színmód testre szabott lesz. Lásd
„USB-memóriára történő szkennelés testre szabása” a(z) 57. oldalon
A készülék elkezdi beolvasni az eredetit, majd megkérdi, hogy kíván-e
további oldalakat beolvastatni.
6. További oldalak beolvasása esetén nyomja meg az OK gombot, amikor
az Igen megjelenik. Töltsön be egy eredetit, és nyomja meg a Start
gombot.
A megnyomott gombtól függetlenül a színmód testre szabott lesz. Lásd
„USB-memóriára történő szkennelés testre szabása” a(z) 57. oldalon
Egyéb esetben a jobb/bal nyílgombok megnyomásával válassza ki a
Nem lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
A szkennelés befejeztével a készülékből kihúzhatja az USB-memóriát.
USB-memóriára történő szkennelés testre szabása
Minden USB-memóriára történő szkennelési feladatnál megadhatja a
képméretet, a fájlformátumot és a színmódot.
1. Nyomja meg a
Scan/Email gombot.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Képolv.szolg nem jelenik meg a
kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az USB memoria felirat megjelenik.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítási lehetőség
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Az alábbi beállításokat módosíthatja:
• Kepolv. meret: A képméretet állítja be.
• Eredeti tipusa: Az eredeti dokumentum típusát adja meg.
• Felbontas: A képfelbontást állítja be.
• Kepolv. szin: A szín módot állítja be. A Egyszinu lehetőség
kijelölése esetén nem választhatja a JPEG értéket a Kepolv. form.
beállításnál.
• Kepolv. form.: A menteni kívánt fájl formátumának megadása.
TIFF vagy PDF esetén több oldal mentését is választhatja. A
Egyszinu lehetőség kijelölése esetén nem választhatja a JPEG
értéket a Kepolv. szin beállításnál.
5. A bal/jobb nyílgombokkal válassza ki a kívánt állapotot, majd nyomja
meg az OK gombot.
6. A többi beállítás elvégzéséhez ismételje meg a 4. és az 5. lépést.
7. Ha befejezte, a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg
a Stop/Clear gombot.
Módosíthatja a szkennelés alapértelmezett értékét. A további részleteket
lásd: 44. oldal.
Dokumentum nyomtatása USB-memóriáról
1. Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található
USB-memóriaportba.
2. Nyomja meg a Direct USB gombot.
A készülék automatikusan észleli az eszközt, és kiolvassa a rajta
található adatokat.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a USB nyomtatás
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt mappa vagy fájl
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha a mappa neve előtt D betű szerepel, a kijelölt mappa további
mappá(ka)t tartalmaz.
5. Ha kiválasztotta a fájlt, ugorjon a következő lépésre.
Ha kiválasztotta a mappát, nyomja meg a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
kívánt fájl meg nem jelenik.
6. A jobb/bal nyílgombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt példányszámot,
vagy adja meg számokkal.
7. A kijelölt fájl kinyomtatásához nyomja meg a Start gombot.
A fájl nyomtatása után a készülék megkérdezi, hogy kíván-e további
dokumentumokat kinyomtatni.
8. További feladat kinyomtatásához nyomja meg az OK gombot, amikor az
Igen megjelenik, majd ismételje meg a lépéseket a 2. lépéstől.
Egyéb esetben a jobb/bal nyílgombok megnyomásával válassza ki a
Nem lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
9. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti állapotba való
visszatéréshez.
A papírméret és tálca nyomtatáskor választható. Lásd „A papír
méretének és típusának beállítása”, 37. oldal.
Az USB flash memória használata (csak az SCX-4x28 Series)_57
Biztonsági mentés készítése
Az USB-memória kezelése
A berendezés memóriájában tárolt adatok áramkimaradás vagy tárolási
hiba következtében véletlenül kitörlődhetnek. A biztonsági mentés lehetővé
teszi a Címjegyzék bejegyzéseinek és a rendszer beállításainak mentését
egy biztonsági fájlba az USB memóriaegységre.
Az USB-memórián tárolt képek egyenként, vagy a memória
újraformázásával egyszerre is törölhetők.
A fájlok törlése után, vagy az USB-memória formázását követően a
fájlokat nem lehet visszaállítani, ezért feltétlenül ellenőrizze, hogy
nincsenek-e értékes adatai az eszközön.
Biztonsági mentés készítése
1. Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található USBmemóriaportba.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Beall. export
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt beállítás meg nem
jelenik.
• Cimjegyzek: Biztonsági mentést készít a Címjegyzék összes
bejegyzéséről.
• Beallitas adat: Biztonsági mentés készítése az összes
rendszerbeállításról.
6. Az adatok mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
Az adatokról biztonsági mentés készül az USB memóriára.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Adatok helyreállítása
1. Csatlakoztassa a biztonsági mentést tartalmazó USB memória eszközt
a berendezés USB memória portjába.
2. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Keszulekbeall. felirat
megjelenik.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Beall. import
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt adattípus meg nem
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a visszaállítani kívánt
adatokat tartalmazó fájl meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK
gombot.
7. A biztonsági adatoknak a gépre történő visszamásolásához nyomja meg
az OK gombot, amikor a kijelzőn az Igen megjelenik.
8. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
58_Az USB flash memória használata (csak az SCX-4x28 Series)
Képfájl törlése
1. Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található USBmemóriaportba.
2. Nyomja meg a Direct USB gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fajlkezeles meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor az Torles felirat megjelenik.
5. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt mappa vagy fájl
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha a mappa neve előtt D betű szerepel, a kijelölt mappa további
mappá(ka)t tartalmaz.
Ha kiválasztotta a fájlt, a kijelzőn körülbelül 2 másodpercre megjelenik a
mérete. Ugorjon a következő lépésre.
Ha kiválasztotta a mappát, nyomja meg a jobb/bal nyílgombokat, amíg a
törölni kívánt fájl meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
6. A művelet megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot, amikor a
kijelzőn az Igen megjelenik.
7. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
USB-memória formázása
1. Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található
USB-memóriaportba.
2. Nyomja meg a Direct USB gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Fajlkezeles meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Formazas meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A művelet megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot, amikor a
kijelzőn az Igen megjelenik.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Az USB-memória állapotának megjelenítése
Lehetőség van a dokumentumok szkenneléshez és mentéséhez még
rendelkezésre álló memória méretének megtekintésére.
1. Csatlakoztasson egy USB-memóriát a készülék elején található USBmemóriaportba.
2. Nyomja meg a Direct USB gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Hely ellenorz.
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
A kijelzőn láthatóvá válik a rendelkezésre álló memória mérete.
4. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Stop/Clear
gombot.
Karbantartás
Ez a fejezet a készülék és a festékkazetta karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmazza.
A fejezet tartalma:
•
•
•
•
Jelentések nyomtatása
A memória törlése
A berendezés tisztítása
A festékkazetta karbantartása
•
•
•
•
Jelentések nyomtatása
Jelentés nyomtatása
A készülék számos jelentést képes készíteni, melyekben hasznos
információkat közöl. Az alábbi jelentések érhetők el:
A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány
jelentés nem jelenik meg. Ebben az esetben a menü nem
alkalmazható az Ön készülékére.
JELENTÉS/LISTA
A festékkazetta cseréje
Alkatrészek karbantartása
A gép felügyelete weboldalon keresztül
A készülék sorozatszámának ellenőrzése
LEÍRÁS
Konfiguracio
A lista a felhasználó által beállított lehetőségeket
tartalmazza. A lista kinyomtatásával ellenőrizheti a
módosított beállításokat.
Cimjegyzek
A lista a gép memóriájában tárolt összes
telefaxszámot és e-mail címet jeleníti meg.
Jelentes kuld
A jelentés a faxszámot, az oldalak számát, a feladat
időtartamát, a kommunikációs módot és a
kommunikáció eredményét jeleníti meg.
Beállíthatja, hogy a készülék minden faxfeladatot
követően automatikusan nyomtasson egy jelentést.
Lásd a 52. oldalon.
Kuld. fax jel.
Ez a jelentés a közelmúltban elküldött fax- és e-mail
üzenetek adatait jeleníti meg.
Beállítható, hogy a berendezés a listát minden
50 kommunikáció után automatikusan
kinyomtassa. Lásd a 52. oldalon.
Fog. fax jel.
A jelentés a közelmúltban fogadott faxokkal
kapcsolatos információkat tartalmazza.
Utemezett fel.
A lista a késleltetett faxok dokumentumait jeleníti
meg a kezdő idővel és az egyes műveletek
típusával együtt.
Keret. fx jel.
A lista a tiltottként megjelölt („szemét”) faxszámok
listáját jeleníti meg. A listába további számok
felvételéhez vagy onnan számok törléséhez nyissa
meg a Krtl.fax beal. menüt.
Lásd a 53. oldalon.
Halozat info.
A lista a készülék hálózati kapcsolatát és
konfigurációját jeleníti meg.
Felh.tan.lista
A lista az e-mail funkció használatára jogosult
felhasználók adatait tartalmazza.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Jelentes meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb gombot, amíg a nyomtatni kívánt jelentés vagy
lista meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
Az összes jelentés és lista kinyomtatásához válassza az Oss. jelentese
elemet.
4. Nyomja meg az OK gombot a nyomtatás megerősítéséhez, amikor a
kijelzőn megjelenik az Igen felirat.
A készülék kinyomtatja a kiválasztott információkat.
Karbantartás_59
A memória törlése
A külső felület tisztítása
A készülék memóriájából szelektív módon is lehet elemeket törölni.
A memóriatörlés előtt győződjön meg arról, hogy minden fax feladat
elvégzésre került, különben függőben lévő feladat is törlődhet.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Beall. torles meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt elem meg nem
jelenik.
A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü
nem jelenik meg. Ebben az esetben a menü nem alkalmazható az Ön
készülékére.
OPCIÓK
Törli a memóriában található összes adatot, és a
felhasználó beállításait gyári alapértékre állítja.
Fax beallitasa
A fax beállításait gyári alapértékekre állítja.
Masol. beall.
A másolási beállításokat gyári alapértékekre állítja.
Kepolv. beall.
A szkennelési beállításokat gyári alapértékekre
állítja.
Rendszerbeall.
Az összes rendszerbeállítást gyári alapértékekre
állítja.
Halozati beall
A hálózati beállításokat gyári alapértékekre állítja.
Cimjegyzek
Törli a készülék memóriájában tárolt összes
faxszámot és e-mail címet.
Kuld. fax jel.
Törli az elküldött faxok és e-mail üzenetek
jelentéseit.
Fog. fax jel.
Törli a fogadott faxok listáját.
Nyomja meg az OK gombot, amikor az Igen felirat megjelenik.
A törlés megerősítéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.
Másik elem törléséhez ismételje meg a 3-5. lépéseket.
Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
A berendezés tisztítása
A kiváló nyomtatási és szkennelési minőség fenntartása érdekében
végezze el az alábbi tisztítási műveleteket minden festékkazetta-csere után,
illetve ha a nyomtatás vagy a beolvasás minőségével kapcsolatban
problémák lépnek fel.
•
•
Ha a készülékházat nagy mennyiségű alkoholt, oldószert vagy
egyéb erős hatású vegyületet tartalmazó tisztítószerrel mossa le,
a burkolaton elszíneződések vagy karcolások keletkezhetnek.
Ha a készülék vagy a környezete festékkel szennyeződik, nedves
ruhával vagy törlőkendővel tisztítsa meg. Ha porszívót használ, a
levegőbe kerülő festékporszemcsék károsíthatják az egészségét.
60_Karbantartás
A készülék belsejének tisztítása
Nyomtatás közben papír-, festékpor- és porrészecskék rakódhatnak le a
nyomtató belsejében. Ez a lerakódás ronthatja a nyomtatási minőséget,
például festékfoltokat vagy elkenődést okozva. A készülék belsejének
tisztítása csökkenti és megelőzi az ilyen problémák kialakulását.
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt. Hagyja kihűlni a
készüléket.
2. Teljesen nyissa ki az előlapot.
LEÍRÁS
Ossz. beall.
4.
5.
6.
7.
A készülék burkolatát tiszta, puha, szálmentes ronggyal tisztítsa meg. A
törlőruhát vízzel enyhén benedvesítheti, de vigyázzon, hogy a víz ne
cseppenjen a készülékre vagy annak belsejébe.
•
•
•
Ne érintse meg a nyomtatókazetták elején kilátszó zöld xerox
henger felületét se a kezével, se más egyéb eszközzel. Az
érzékeny terület védelme érdekében a kazettákat a rajtuk
található fogantyúknál fogva tartsa.
Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a papír közvetítőszalag
felületét.
Ha az előlapot pár percnél tovább nyitva hagyja, a xerox henger
fényt kaphat. Fény hatására a xerox henger tönkremegy. Zárja be
az előlapot, ha a telepítést valamilyen oknál fogva meg kell
szakítani.
3. Fogja meg a festékkazettát a fogantyúinál, majd kifelé húzva távolítsa el
a készülékből.
4. Száraz, nem bolyhosodó törlőkendővel tisztítsa meg a portól és a
festéktől a festékkazetta területét és réseit.
A lapolvasó egység tisztítása
A szkenner tisztán tartása elősegíti a lehető legjobb minőségű másolást és
szkennelést. Azt javasoljuk, hogy minden munkanap kezdetekor, és
szükség szerint napközben is tisztítsa meg a szkennert.
1. Enyhén nedvesítsen meg egy lágy, szálmentes ruhadarabot vagy
papírtörlőt.
2. Nyissa fel a szkenner fedelét.
3. Törölje tisztára és szárazra a szkenner és az ADF egység üvegét.
Ha a festékpor a ruházatra kerül, száraz ronggyal törölje le, és
mossa ki hideg vízben. A meleg víz a szövetszálakban megköti a
festékport.
5. A kazettarekesz belsejében keresse meg a hosszú üvegcsíkot (LSU),
majd dörzsölje meg óvatosan az üveget, és ellenőrizze, hogy a
lerakódott szennyeződés összekoszolja-e a fehér rongyot.
4. Törölje tisztára és szárazra a szkennerfedél belső oldalát és a fehér
lapot.
5. Csukja le a szkenner fedelét.
A festékkazetta karbantartása
A festékkazetta tárolása
6. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe, és csukja vissza az előlapot.
Ha az előlap nincs teljesen lezárva, a készülék nem fog működni.
7. Dugja be a hálózati kábelt, és kapcsolja be a készüléket.
A festékkazetta hatékony felhasználása érdekében tartsa be az itt
bemutatott ajánlásokat:
• Ne távolítsa el a festékkazettát a csomagolásból, amíg nem készült fel
annak felhasználására.
• Ne töltse újra a festékkazettát. A készülék garanciája nem vonatkozik az
utántöltött nyomtatókazetta által okozott károkra.
• A festékkazettákat a készülékkel megegyező körülmények között
tárolja.
• A festékkazetták sérülésének megelőzése érdekében ne tegye ki őket
néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak.
A kazetta várható élettartama
A festékkazetta élettartama a nyomtatási feladatokhoz szükséges festék
mennyiségétől függ. A nyomtatható oldalak tényleges száma függ az oldal
fedettségétől, az üzemi környezettől, a nyomtatás időtartamától, valamint a
nyomathordozó típusától és méretétől. Ha sok grafikát nyomtat, a kazettát
valószínűleg gyakrabban kell cserélni.
A festék újraeloszlatása
Amikor a festékkazetta majdnem üres, halvány vagy világos területek
jelennek meg a lapon. Ideiglenesen javíthatja a nyomtatás minőségét a
maradék festék újbóli egyenletes eloszlatásával.
• A kevés festékre vonatkozó üzenet megjelenhet a kijelzőn.
• A számítógép monitorán megjelenik a SmartPanel programablak és
közli, hogy melyik festékkazetta kezd kiürülni.
Karbantartás_61
1. Teljesen nyissa ki az előlapot.
•
•
•
Ne érintse meg a nyomtatókazetták elején kilátszó zöld xerox
henger felületét se a kezével, se más egyéb eszközzel. Az
érzékeny terület védelme érdekében a kazettákat a rajtuk
található fogantyúknál fogva tartsa.
Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a papír közvetítőszalag
felületét.
Ha az előlapot pár percnél tovább nyitva hagyja, a xerox henger
fényt kaphat. Fény hatására a xerox henger tönkremegy. Zárja be
az előlapot, ha a telepítést valamilyen oknál fogva meg kell
szakítani.
2. Fogja meg a festékkazettát a fogantyúinál, majd kifelé húzva távolítsa el
a készülékből.
4. Csúsztassa vissza a festékkazettát a készülékbe.
5. Csukja vissza az előlapot. Győződjön meg az előlap szoros záródásáról.
Ha az előlap nincs teljesen lezárva, a készülék nem fog működni.
A festékkazetta cseréje
Ha a festékkazetta teljesen kiürül, cserélje ki.
• Az állapotjelző LED és a festékkel kapcsolatos üzenet a kijelzőn jelzi, ha
a nyomtatókazettát cserélni kell.
• A készülék a beérkező faxokat a memóriába menti.
Ilyenkor ki kell cserélni a festékkazettát. Ellenőrizze a készülékhez való
nyomtatókazetta típusát. (Lásd „Fogyóeszközök és tartozékok rendelése”,
83. oldal.)
1. Kapcsolja ki a készüléket és várjon néhány percet, amíg kihűl.
2. Teljesen nyissa ki az előlapot.
3. A festékkazettát a két fogantyújánál fogva oldalirányban alaposan rázza
meg a festék egyenletes eloszlatásához.
•
•
•
Ha a festékpor a ruhájára kerül, száraz ronggyal törölje le
és mossa ki hideg vízben. A meleg víz megköti a festékport
a szövetszálakban.
62_Karbantartás
Ne érintse meg a nyomtatókazetták elején kilátszó zöld xerox
henger felületét se a kezével, se más dologgal. Az érzékeny
terület védelme érdekében a kazettákat a rajtuk található
fogantyúknál fogva tartsa.
Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a papír közvetítőszalag
felületét.
Ha az előlapot pár percnél tovább nyitva hagyja, a xerox
henger fényt kaphat. Fény hatására a xerox henger
tönkremegy. Zárja be az előlapot, ha a telepítést valamilyen
oknál fogva meg kell szakítani.
3. Fogja meg a festékkazettát a fogantyúinál, majd kifelé húzva távolítsa el
a készülékből.
7. Fogja meg a festékkazettákat a fogantyúiknál fogva. Tolja be a helyére a
festékkazettát kattanásig.
4. Vegyen ki egy új festékkazettát a csomagolásból.
8. Csukja vissza az előlapot. Győződjön meg arról, hogy az előlap
szorosan zár, majd kapcsolja be a nyomtatót.
Ha az előlap nincs teljesen lezárva, a készülék nem fog működni.
A Festékkazetta üres üzenet törlése
•
•
Ne használjon éles tárgyakat, például kést vagy ollót a
festékkazetták csomagolásának kibontásához. Ezzel
megrongálhatja a festékkazettákat.
A sérülés megelőzése érdekében ne tegye ki a festékkazettát
néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak.
Szükség esetén védelemként takarja le egy darab papírral.
5. A festékkazettát a két fogantyújánál fogva oldalirányban alaposan rázza
meg a festék egyenletes eloszlatásához.
Amikor megjelenik a Festék kifogyott üzenet, akkor beállíthatja, hogy nem
akarja többé látni ezt az üzenetet.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A megfelelő görgetőgomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a
Karbantartas elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A megfelelő görgetőgomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a
CLR üresüzenet elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza a Be lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
5. Most a Festék kifogyott üzenet nem fog megjelenni, de a Festékkaz.
csere üzenet továbbra is megjelenik, emlékeztetve, hogy új
festékkazettát kell behelyeznie a jó minőségű nyomtatáshoz.
•
•
6. Helyezze a festékkazettát sík felületre az ábra szerint, majd a szalag
eltávolításával vegye le a papírcsomagolást.
Amikor a Be lehetőséget választja, akkor ez a beállítás
véglegesen be lesz írva a festékkazetta memóriájába, és ez a
menüpont el fog tűnni a Karbantartas menüből.
Folytathatja a nyomtatást, de a nyomtatás minősége így nem
garantálható, és ezentúl nem kap terméktámogatást.
Ha a festékpor a ruházatra kerül, száraz ronggyal törölje le, és
mossa ki hideg vízben. A meleg víz a szövetszálakban megköti a
festékport.
Karbantartás_63
Alkatrészek karbantartása
Az ADF gumipárna cseréje
Az alkatrészek kopásából eredő nyomtatási minőségromlás és
papírbehúzási hibák elkerülése, valamint a készülék megfelelő
üzemállapotának fenntartása érdekében adott oldalszám után, vagy az
adott alkatrész élettartamának lejártával a következő elemeket kell
kicserélni.
Az ADF gumipárnát akkor kell kicserélni, ha rendszeres papírbehúzási
problémákat észlel, vagy ha az elérte a megadott élettartamot.
1. Nyissa fel az ADF fedelét.
2. Fordítsa el a perselyt az ADF görgő jobb oldalán az ADF felé, majd
vegye ki a görgőt a nyílásból.
ELEMEK
ÉLETTARTAM (ÁTLAGOS)
Beégető egység
Hozzávetőlegesen 50 000 lap
ADF gumigörgő
Hozzávetőlegesen 20 000 lap
ADF adagológörgő
Hozzávetőlegesen 20 000 lap
Papírfelvevő görgő
Hozzávetőlegesen 50 000 lap
Átvivő henger
Hozzávetőlegesen 50 000 lap
Javasoljuk, hogy a karbantartást hivatalos szakszervizben, a
márkakereskedőnél, vagy abban az üzletben végeztesse el, ahol a
készüléket vásárolta. A garancia nem terjed ki az elhasználódó alkatrészek
élettartam utáni cseréjére.
1 Persely
2 ADF görgő
3. Az ábrán látható módon távolítsa el a gumigyűrűt az automatikus
dokumentum-adagolóról.
A cserélhető alkatrészek ellenőrzése
Ha gyakoribbá válnak a papírelakadások, ellenőrizze a készülék által
kinyomtatott vagy beolvasott oldalak számát. Szükség esetén cserélje ki a
kopott alkatrészt.
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Karbantartas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Kellek elett. meg
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a bal/jobb nyílgombokat, amíg a kívánt elem meg nem
jelenik, és nyomja meg az OK gombot.
• Kellek info: Az alkatrész adatlapját nyomtatja ki.
• Osszesen: A kinyomtatott oldalak számát jeleníti meg.
• ADF beolvasás: Az ADF egységről beolvasott oldalak számát
jeleníti meg.
• Sikagyas kepo.: A szkenner üvegről beolvasott oldalak számát
jeleníti meg.
5. Ha ki szeretné nyomtatni az alkatrész adatlapját, nyomja meg az OK
gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
1 ADF gumigörgő
4. Helyezze be az új ADF gumipárnát.
5. Illessze az ADF görgő bal oldalát a nyílásba, majd nyomja be a görgő
jobb felét a jobb oldali nyílásba. Fordítsa el a görgő jobb felőli végén
található perselyt a dokumentumadagoló tálca felé.
6. Csukja le az ADF fedelét.
64_Karbantartás
A gép felügyelete weboldalon keresztül
Ha a készüléket hálózatba kötötte és megfelelően megadta a
TCP/IP-hálózati paramétereket, akkor a készülék felügyeletét a Samsung
SyncThru™ Web Service beágyazott webkiszolgálón keresztül is
elvégezheti. A SyncThru™ Web Service a következőkre használható:
• Megtekintheti a készülék eszközadatait, és ellenőrizheti az aktuális
állapotát.
• Módosíthatja a TCP/IP-paramétereket és más hálózati paramétereket.
• Módosíthatja a nyomtató tulajdonságait.
• Beállíthatja, hogy a készülék e-mail értesítést küldjön az állapotáról.
• Támogatást kérhet a készülék használatához.
A SyncThru™ Web Service elérése
1. Windows rendszerben indítson el egy webböngésző programot, például
az Internet Explorert.
2. Írja be a készülék IP-címét (http://xxx.xxx.xxx.xxx) a cím mezőbe, és
nyomja meg az Enter billentyűt, vagy kattintson az Ugrás gombra.
Megnyílik a nyomtató beágyazott webhelye.
A készülék sorozatszámának ellenőrzése
Ha a szakszervizt kell hívnia, vagy felhasználóként regisztrál a Samsung
webhelyén, szükség lehet a készülék sorozatszámára.
A sorozatszámot a következő lépésekkel érheti el:
1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a Rendszerbeall. nem jelenik meg
a kijelző alján, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Karbantartas
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg ismételten a bal/jobb nyílgombot, amíg a Sorozatszam
meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Olvassa le a készülék sorozatszámát.
5. Nyomja meg a Stop/Clear gombot a készenléti módba visszatéréshez.
Karbantartás_65
Hibaelhárítás
Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a hibák elhárításához.
A fejezet tartalma:
•
•
•
Tippek a papírelakadás elkerüléséhez
Dokumentumelakadások elhárítása
Papírelakadás megszüntetése
•
•
Tippek a papírelakadás elkerüléséhez
A megfelelő adathordozó-típus kiválasztásával többnyire elkerülhető a
papírelakadás. Papírelakadás esetén kövesse a 66 oldalon ismertetett
lépéseket.
• Kövesse a 35 oldalon leírt eljárásokat. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az
állítható papírvezetők pozíciója.
• Ne helyezzen túl sok papírt a tálcába. Győződjön meg róla, hogy a
papírszint a tálca belső falán látható jel alatt van.
• Nyomtatás közben ne vegyen ki papírt a tálcából.
• Betöltés előtt hajlítgassa meg, pörgesse át és egyenesítse ki a lapokat.
• Ne használjon gyűrött, nedves, vagy erősen hullámos papírt.
• Ne keverje a papírtípusokat a tálcában.
• Csak ajánlott nyomathordozókat használjon. (Lásd „A papír méretének
és típusának beállítása”, 37. oldal.)
• A nyomathordozó javasolt nyomtatási oldala a tálcában lefelé, a kézi
adagolóban pedig felfelé nézzen.
A kijelzőüzenetek magyarázata
Egyéb problémák megoldása
3. Forgassa az ADF jobb oldali végén lévő távtartót az ADF irányába (1),
és vegye ki a görgőt a foglalatból (2). Húzza a dokumentumot óvatosan
balra, és húzza ki az ADF-ből.
Dokumentumelakadások elhárítása
Ha egy eredeti dokumentum az ADF egységen áthaladva akad el, a kijelzőn
megjelenik a Dokum. elak. felirat.
A felhasználói útmutató illusztrációi a modell függvényében nem
feltétlenül illenek az Ön készülékére.
4. Igazítsa az ADF görgőjének bal oldali végét a nyílásba, és tolja a görgő
jobb oldali végét a jobb oldali nyílásba (1). Forgassa a görgő jobb oldali
végén található távtartót a bemeneti tálca (2) felé.
Bemeneti elakadás
1. Távolítsa el a többi lapot az ADF egységből.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
1 ADF fedél
5. Csukja le az ADF fedelét. Ezután helyezze vissza az automatikus
dokumentum-adagolóba a korábban eltávolított lapokat.
A dokumentumelakadások megelőzése érdekében vastag, vékony
vagy vegyes vastagságú dokumentumok esetén használja a
szkennerüveget.
66_Hibaelhárítás
Hibás papírkiadás
1. Távolítsa el a többi lapot az ADF egységből.
2. Fogja meg a hibásan behúzott papírt, majd két kézzel, óvatosan jobbra
húzva távolítsa el a bemeneti részből.
Papírelakadás megszüntetése
Amikor papírelakadás történik, figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Lásd az alábbi táblázatot a papírelakadás megkereséséhez és
elhárításához.
ÜZENET
3. Töltse vissza a kiszedett lapokat az ADF egységbe.
Hibás behúzás
1. Nyissa fel a szkenner fedelét.
2. Fogja meg a hibásan behúzott papírt, majd két kézzel, óvatosan jobbra
húzva távolítsa el a bemeneti részből.
A PAPÍRELAKADÁS
HELYE
MENJEN IDE:
Papirelakadas 0
Ajto ki/be
A gépen belül vagy a
papíradagoló területen
67. oldal, 68. oldal
Papirelakadas 1
Ajto ki/be
A gép belsejében
68. oldal
Papirelakadas 2
Belul ell.
A gépen belül vagy a
beégető területén
68. oldal
Duplex Elak. 0
Belul ell.
A gép belsejében
68. oldal
Duplex Elak. 1
Ajto ki/be
A gépen belül vagy a
papíradagoló területen
68. oldal
A beállításoktól vagy a modelltől függően előfordulhat, hogy egyes
üzenetek nem jelennek meg a kijelzőn.
A papírszakadás elkerülése érdekében az elakadt papír lassan és
óvatosan húzza ki. Az elakadást a következő fejezetben leírt
utasítások szerint szüntesse meg.
A papírbehúzási területen
Ha a papírelakadás a papíradagoló területen történt, az elakadt papír
kiszabadításához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Húzza ki a tálcát.
3. Csukja le a szkenner fedelét. Ezután töltse vissza a kiszedett lapokat az
ADF egységbe.
2. Óvatosan húzva vegye ki az elakadt papírt a nyomtatóból.
Ha a papír a húzásra nem mozdul, illetve ha nem látja a papírt,
ellenőrizze itt: A festékkazetta környékén.
Hibaelhárítás_67
3. Tolja vissza a tálcát a gépbe. A nyomtatás automatikusan folytatódik.
A papírkiadási területen
A kézi adagolóban
Ha a papír a papírkiadó területen akad el, kövesse az alábbi lépéseket a
papírelakadás megszüntetéséhez.
1. Ha a papírból hosszabb rész látszódik még, húzza ki a papírt. Nyissa ki,
majd csukja vissza a fedelet. A készülék folytatja a nyomtatást.
Amikor a kézi adagolóval nyomtat és a nyomtató azt észleli, hogy vagy
elfogyott a papír, vagy a papír betöltése nem megfelelően történt, az
elakadt papír kiszabadításához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Ellenőrizze, hogy a papír az adagolóterületen akadt-e el, és ha igen,
óvatosan és lassan húzza ki.
2. Töltsön be papírt a kézi adagolóba.
3. Nyissa ki, majd csukja be az előlapot. A készülék folytatja a nyomtatást.
A festékkazetta környékén
Ha nem találja az elakadt papírt, vagy a kihúzás ellenállásba ütközik,
ugorjon a 2. lépésre.
2. Nyissa ki a hátlapot.
3. A hátsó papírvezetőt mindkét oldalon húzza lefelé, és óvatosan távolítsa
el a papírt a gépből. A hátsó papírvezetőt helyezze vissza az eredeti
pozícióba.
Ha a papír a festékkazetta környékén akad el, kövesse az alábbi lépéseket
a papírelakadás megszüntetéséhez.
1. Nyissa ki az előlapot, és húzza ki a festékkazettát.
1 Hátsó papírvezető
4. Csukja vissza a hátlapot. A nyomtatás automatikusan folytatódik.
A duplex területen
2. Óvatosan húzva vegye ki az elakadt papírt a nyomtatóból.
3. Helyezze vissza a festékkazettát és csukja vissza az előlapot. A
nyomtatás automatikusan folytatódik.
Ha a duplex egység nem megfelelően lett beszerelve, papírelakadás
történhet. Ellenőrizze, hogy a duplex egység megfelelően van-e
behelyezve.
1. Húzza ki a duplex egységet a gépből.
1
Ha az előlap nincs teljesen lezárva, a készülék nem fog működni.
1 duplex egység
68_Hibaelhárítás
2. Távolítsa el az elakadt papírt a duplex egységből.
Az opcionális tálcában
Ha a papír a papírkiadó területen akad el, kövesse az alábbi lépéseket a
papírelakadás megszüntetéséhez.
1. Húzza ki az opcionális tálcát.
Ha a papír nem jön ki a duplex egységből, távolítsa el a gép alja felől.
2. Ha látja az elakadt papírt, az ábrán látható módon óvatosan és
egyenesen húzva vegye ki azt a nyomtatóból.
Ha nem találja az elakadt papírt, vagy a kihúzás ellenállásba ütközik,
ugorjon a 3. lépésre.
3. Nyissa ki a hátlapot.
4. A hátsó papírvezetőt mindkét oldalon húzza lefelé, és távolítsa el a
papírt. A hátsó papírvezetőt helyezze vissza az eredeti pozícióba.
Ha nem találja az elakadt papírt, vagy a kihúzás ellenállásba ütközik,
ugorjon a 3. lépésre.
3. Húzza ki félig a tálcát.
1 Hátsó papírvezető
5. Csukja vissza a hátlapot. A nyomtatás automatikusan folytatódik.
Hibaelhárítás_69
4. Óvatosan egyenesen felfele húzva vegye ki az elakadt papírt a
nyomtatóból.
A kijelzőüzenetek magyarázata
A kezelőpanel kijelzőjén üzenetek jelennek meg, jelezve a készülék
állapotát vagy az esetleges hibákat. Az alábbi táblázatok alapján kaphat
bővebb tájékoztatást az üzenetekkel és az esetleges hibák elhárításával
kapcsolatban. Az üzeneteket és jelentésüket a táblázat ABC-sorrendben
tartalmazza.
•
•
•
•
Ha nem találja az üzenetet a táblázatban, a tápellátás
ki-bekapcsolása után próbálkozzon a nyomtatási feladattal újra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizt.
A beállításoktól vagy a modelltől függően előfordulhat, hogy egyes
üzenetek nem jelennek meg a kijelzőn.
xxx jelzi a médiatípust.
yyy jelzi a tálcát.
5. Tolja vissza a tálcákat a gépbe. A nyomtatás automatikusan folytatódik.
ÜZENET
70_Hibaelhárítás
JELENTÉSE
JAVASOLT
MEGOLDÁSOK
Adatfrissites
Kerem varjon…
Ez az üzenet jelenik
meg, ha egy
rendszerbeállítás
módosult, vagy ha
biztonsági
adatmentést készít.
Amíg ezt az üzenetet látja,
ne kapcsolja le a gépet. A
beállítások esetleg nem
lépnek életbe vagy
adatvesztés fordulhat elő.
Adatirasi hiba
USB mem. ell.
Az USB-memóriára
történő tárolás
sikertelen.
Ellenőrizze az USBmemórián rendelkezésre
álló területet.
Adatolv. hiba
USB mem. ell.
Időtúllépés az adatok
kiolvasásakor.
Próbálja újra.
Adja meg ismet
Nem megfelelő
elemet választott.
Helyes elemet adjon meg.
Ajto nyitva
Az elülső fedél nincs
biztonságosan
rögzítve.
Csukja be a fedelet, amíg
az nem rögzül a helyére.
[COMM hiba]
A készüléknél
kommunikációs hiba
lépett fel.
Kérje meg a feladót, hogy
próbálkozzon újra.
Csatlakozas hiba
A kapcsolódás az
SMTP-szerverhez
nem sikerült.
Ellenőrizze a szerver
beállításait és a hálózati
kábelt.
Cserelje ki
[xxx] hamarosan
Az alkatrész
élettartama
hamarosan lejár.
Lapozzon a 64. oldalra, és
hívja a márkaszervizt.
Csoport
nem elerheto
Olyan csoportos
hívószámot próbált
kiválasztani, amelynél
csak egy
célállomásszám
használható, például
hívószámok
többszörös küldéshez
történő megadásakor.
Használjon gyorstárcsázó
számot, vagy írja be a
számot a számgombokkal.
JAVASOLT
MEGOLDÁSOK
ÜZENET
JELENTÉSE
Dokum. elak.
A betöltött eredeti
elakadt az ADF
egységben.
Szüntesse meg az
elakadást. Lásd: 66. oldal.
Duplex Elak. 0
Belul ell.
A papír kétoldalas
nyomtatás közben
elakadt. Ez csak az
ezzel a funkcióval
rendelkező
nyomtatókra
érvényes.
Szüntesse meg az
elakadást.
Lásd: 68. oldal.
Duplex Elak. 1
Ajto ki/be
A papír kétoldalas
nyomtatás közben
elakadt. Ez csak az
ezzel a funkcióval
rendelkező
nyomtatókra
érvényes.
Szüntesse meg az
elakadást.
Lásd: 68. oldal.
Egy oldal
tul nagy
Egyetlen oldal
adatmennyisége
meghaladja a
beállított levélméretet.
Csökkentse a felbontást,
és próbálja újra.
A kiválasztott
fájlformátumot a
rendszer nem
támogatja.
Használjon megfelelő
fájlformátumot.
A festékkazetta
kifogyott. A készülék
nem nyomtat.
Nyomja meg az OK
gombot a következő
műveletek közti
váltáshoz: Leállítás
vagy Folytatás.
W Leállítás X
A bal/jobb nyíllal
választhatja a Leállítás
vagy a Folytatás
lehetőséget.
Ha a Leállítás utasítást
választja a vezérlőpanelen
az OK gombot
megnyomva, a nyomtatás
leáll. A Folytatás
lehetőséget választva a
nyomtatás folytatódik, de
ilyenkor a nyomtatási
minőség nem garantált.
Ha egyiket sem választja,
a Leállítás kiválasztása
miatt a készülék működik.
Cserélje ki a
festékkazettát. Lásd:
62. oldal.
Fajlformatum
nem tamogatott
Festék kifogyott
T
Festék kifogy
T
A jelzett festékkazetta
nemsokára kifogy.
Vegye ki a festékkazettát,
és alaposan rázza meg.
Ezzel ideiglenesen ismét
lehet nyomtatni.
ÜZENET
JELENTÉSE
JAVASOLT
MEGOLDÁSOK
Festék kiürült
T
A nyíllal jelzett
nyomtatókazetta
életciklusa végére ért.
Ez az üzenet akkor jelenik
meg, amikor a
festékkazetta teljesen
kiürült, és a készülék
leállítja a nyomtatást.
Cserélje ki a megfelelő
nyomtatókazettát eredeti
Samsung kazettára. Lásd:
62. oldal.
Festékk.behelyez
T
Nincs behelyezve a
festékkazetta.
Helyezze be a
festékkazettát.
Festékkaz. csere
T
Ez az üzenet jelenik
meg a Festék
kifogyott és a Festék
kifogy állapotok
között.
Cserélje ki a
festékkazettát. Lásd:
62. oldal.
Fo motor
Blokkolva
Hiba történt a
főmotorral.
Nyissa ki, majd csukja
vissza az előlapot.
Helytelen festék
T
Nem megfelelő
festékkazettát
helyezett be.
Helyezzen be a
készülékhez gyártott
eredeti Samsung
nyomtatókazettát.
[Inkompatibilis]
A készülék olyan
számról kapott faxot,
ami levélszemét
küldőként van
nyilvántartva.
A fogadott faxadatokat a
készülék törli.
Erősítse meg újra a
szemétként elkönyvelt fax
beállításait. Lásd: 53.
oldal.
Kimeno tal. tele|
Ajto ki/be
A készülék papírkiadó
tálcája tel van
papírral.
Távolítsa el a papírokat.
Nyissa ki, majd csukja be
a fedőlapot.
Kuldesi hiba
(AUTH)
Hiba az SMTPhitelesítésnél.
Konfigurálja a hitelesítési
beállításokat.
Kuldesi hiba
(DNS)
DNS-hiba történt.
Konfigurálja a DNSbeállításokat.
Kuldesi hiba
(POP3)
POP3-hiba történt.
Konfigurálja a POP3beállításokat.
Kuldesi hiba
(Rossz konfig.)
Hiba a hálózati
kártyán.
Állítsa be megfelelően a
hálózati kártyát.
Kuldesi hiba
(SMTP)
SMTP-hiba történt.
Adjon meg egy elérhető
szervert.
Memoria megtelt
A memória megtelt.
Törölje ki a felesleges fax
feladatokat, majd a
felszabadult tárterület
felhasználásával ismételje
meg a küldést. Esetleg az
átvitelt több lépcsőben
hajtsa végre.
Hibaelhárítás_71
ÜZENET
JELENTÉSE
JAVASOLT
MEGOLDÁSOK
Muvelet
nincs hozzarend.
Az Oldal
hozzaad./Feladat
torles műveletnél jár,
de nincs tárolt feladat.
Ellenőrizze a kijelzőt, hogy
van-e ütemezett feladat.
NemSamsung
kaz.
T
A festékkazetta nem
eredeti Samsung
kazetta.
Nyomja meg az OK
gombot a következő
műveletek közti
váltáshoz: Leállítás
vagy Folytatás.
W Leállítás X
Választhatja a Leállítás
vagy a Folytatás
műveleteket a bal/jobb nyíl
gomb segítségével.
Ha a Leállítás utasítást
választja a vezérlőpanelen
az OK gombot
megnyomva, a nyomtatás
leáll. A Folytatás
lehetőséget választva a
nyomtatás folytatódik, de
ilyenkor a nyomtatási
minőség nem garantált.
Ha egyiket sem választja,
a Leállítás kiválasztása
miatt a készülék működik.
Cserélje ki a megfelelő
nyomtatókazettát eredeti
Samsung kazettára. Lásd:
62. oldal.
ÜZENET
JELENTÉSE
JAVASOLT
MEGOLDÁSOK
Torles?
W Igen X
A gép memóriája az
eredeti dokumentum
tárolása közben
megtelt.
A faxfeladat törléséhez az
OK gomb megnyomásával
fogadja el az Igen
beállítást.
Ha szeretné elküldeni a
sikeresen tárolt oldalakat,
az OK gomb
megnyomásával fogadja el
az Nem választ. A
fennmaradó oldalakat
később, a memória
felszabadulása után tudja
elküldeni.
Ujratarcsaz?
A készülék az
újratárcsázási időköz
megadását várja az
előzőleg foglalt
állomás
visszahívásához.
Az azonnali
újratárcsázáshoz nyomja
meg az OK gombot, vagy
a Stop/Clear gombbal
törölheti az újratárcsázás
lehetőséget.
Ujratölt.festék.
T
A behelyezett
festékkazetta nem
eredeti, vagy újra van
töltve.
A nyomtatási minőség
romolhat újratöltött
festékkazetta esetén,
mivel annak paraméterei
jelentősen eltérnek az
eredeti festékkazettától.
Ajánlott eredeti Samsung
festékkazetta használata.
Uzenet tul nagy
a szervernek
A levél nagyobb az
SMTP-szerver által
támogatott méretnél.
Ossza több részre a
levelet, vagy csökkentse a
felbontást.
A gyorshívó gombhoz,
amelyet használni
kívánt nincs hívószám
hozzárendelve.
Írja be a számot
manuálisan a
számbillentyűk
segítségével, illetve tárolja
a számot vagy a címet.
A tárcsázott
faxkészülék több
tárcsázási kísérletre
sem válaszolt.
Próbálja újra. Ellenőrizze,
hogy a fogadó faxkészülék
működőképes-e.
Vonal fogl.
A fogadó fax nem
válaszol, vagy a vonal
foglalt.
Próbálkozzon néhány
perccel később.
Papirelakadas 0
Ajto ki/be
A papír elakadt a tálca
papírbehúzó részénél.
Szüntesse meg az
elakadást. Lásd: 67. oldal.
[Vonalhiba]
Papirelakadas 1
Ajto ki/be
Papírelakadás történt
a nyomtató
belsejében.
Szüntesse meg az
elakadást. Lásd: 68. oldal.
Papirelakadas 2
Belul ell.
Különleges
nyomathordozó akadt
el a papírkiadási
területen.
Szüntesse meg az
elakadást. Lásd: 68. oldal.
A készülék nem tud
kapcsolódni a fogadó
faxkészülékhez, vagy
a telefonvonal hibája
miatt megszakadt a
kapcsolat.
Próbálja újra. Ha a
probléma nem szűnik
meg, várjon egy órát, majd
próbálja újra.
Vagy kapcsolja be az ECM
üzemmódot. Lásd:
54. oldal.
[yyy]
Papir ures
Nincs papír az
adagolótálcában.
Tegyen papírt a tálcába.
[Stop lenyomva]
Működés közben
valaki megnyomta a
Stop/Clear gombot.
Próbálja újra.
[yyy]
papír eltérés
Helyezzen megfelelő
méretű papírt a tálcába.
Szkenner lezarva
A szkenner modul le
van zárva
Oldja fel a szkennert, és
nyomja meg a Stop/Clear
gombot.
A nyomtató
tulajdonságoknál
megadott papírméret
nem egyezik meg az
Ön által behelyezett
papírral.
Nincs hozzarend.
[Nincs valasz]
72_Hibaelhárítás
Egyéb problémák megoldása
Az alábbi táblázat felsorol néhány esetet és az elhárításukra vonatkozó
megoldásokat. Kövesse a leírt tanácsokat a hibák elhárításához. Ha a
probléma továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizt.
Nyomtatási problémák
ÁLLAPOT
A készülék
nem nyomtat.
LEHETSÉGES OK
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A készülék nem kap
áramot.
Ellenőrizze az elektromos
tápkábel csatlakozásait.
Ellenőrizze a főkapcsolót és az
áramforrást.
A készülék nincs
alapértelmezett
nyomtatóként
kiválasztva.
A Windows beállításainál állítsa
be a Samsung SCX-4x24
Series vagy SCX-4x28 Series
készüléket alapértelmezett
nyomtatóként.
Papíradagolás
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A papír nyomtatás
közben elakadt.
Szüntesse meg az elakadást. Lásd a 66. oldalon.
A papírok
összetapadnak.
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl sok papír a
tálcában. A tálcába a papír vastagságától
függően maximum 250 papírlapot lehet
behelyezni.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú
papírt használja-e. Lásd a 37. oldalon.
Vegye ki a papírt a papírtálcából, majd hajlítsa
meg vagy fújja szét a köteget.
Nedvesség hatására a papírlapok
összetapadhatnak.
•
Az összetapadt
papírokat nem tudja
felvenni a nyomtató.
•
Valószínűleg különböző típusú papírok vannak
egyszerre a tálcában. Csak azonos típusú,
méretű és tömegű papírt helyezzen a tálcába.
Ha több lap akadt el a nyomtatóban, vegye ki
az összes elakadt lapot. Lásd a 66. oldalon.
•
•
Távolítson el minden akadályt a készülékből.
A papír nem megfelelően lett behelyezve.
Vegye ki a papírt a tálcából és helyezze vissza
megfelelően.
Túl sok papír van a tálcában. Vegye ki az
adagolóból a felesleges papírt.
A papír túl vastag. Kizárólag olyan papírt
használjon, amely megfelel a készülék
követelményeinek. Lásd a 31. oldalon.
Ha az eredetit a gép nem húzza be, ki kell
cserélni az ADF gumipárnát. Lásd
a 64. oldalon.
A nyomtató nem
húzza be a papírt.
•
•
•
A papír folyton
elakad.
•
•
•
•
A borítékok
elcsúsznak, vagy a
készülék nem
megfelelően húzza
be őket.
Túl sok papír van a tálcában. Vegye ki az
adagolóból a felesleges papírt. Ha speciális
anyagokra nyomtat, használja a kézi adagolót.
Nem megfelelő típusú papírt használ.
Kizárólag olyan papírt használjon, amely
megfelel a készülék követelményeinek. Lásd
a 31. oldalon.
Lehet, hogy szennyeződés van a készülék
belsejében. Nyissa ki az előlapot és távolítsa el
a szennyeződést.
Ha az eredetit a gép nem húzza be, ki kell
cserélni az ADF gumipárnát. Lásd
a 64. oldalon.
Győződjön meg róla, hogy a papírvezetők a
borítékok mindkét szélét érintik.
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze a készüléken a következőket:
Be van-e csukva az előlap. Csukja vissza az előlapot.
Elakadt a papír. Szüntesse meg az elakadást. Lásd
a 67. oldalon.
Nincs betöltve papír. Helyezzen be papírt. Lásd
a 35. oldalon.
Nincs behelyezve a festékkazetta. Helyezze be a
festékkazettát.
Rendszerhiba esetén forduljon a márkaszervizhez.
A készüléket és a
számítógépet
összekötő kábel nincs
megfelelően
csatlakoztatva.
Húzza ki a nyomtatókábelt,
majd csatlakoztassa újra.
A készüléket és a
számítógépet
összekötő kábel
hibás.
Ha lehetséges, csatlakoztassa
a kábelt egy jól működő
számítógéphez, és próbáljon
nyomtatni vele. Próbáljon ki egy
másik nyomtatókábelt.
A portbeállítás nem
megfelelő.
A Windows
nyomtatóbeállításainál
ellenőrizze, hogy a nyomtatási
feladat a helyes portra lett-e
küldve. Ha a számítógép
egynél több porttal rendelkezik,
ellenőrizze, hogy a nyomtató a
megfelelő porthoz
csatlakozik-e.
A készülék beállításai
nem megfelelőek.
Ellenőrizze a nyomtató
tulajdonságainál, hogy minden
nyomtatóbeállítás megfelelő-e.
Előfordulhat, hogy a
Telepítse újra a
nyomtatónyomtatószoftvert. Lásd a
illesztőprogram nincs Szoftverszakasz című részt.
megfelelően telepítve.
A készülék hibásan
működik.
Ellenőrizze a kezelőpanelen
megjelenő üzenetben, hogy a
készülék rendszerhibát jelez-e.
A dokumentum
mérete olyan nagy,
hogy a számítógép
merevlemezén
található szabad hely
nem elegendő a
nyomtatási feladat
számára.
Szabadítson fel több helyet a
lemezen, majd nyomtassa ki
ismét a dokumentumot.
Hibaelhárítás_73
ÁLLAPOT
LEHETSÉGES OK
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A készülék
nem a
megfelelő
papírforrásból
próbálja
felvenni a
nyomtatási
anyagokat.
A nyomtatási
tulajdonságoknál
rosszul van megadva
a papírforrás.
Sok alkalmazásban a
papírforrás kiválasztása a
nyomtatási tulajdonságok
paneljének Vékony papír
lapján található. Válassza ki a
megfelelő papírforrást. Olvassa
el a nyomtató-illesztőprogram
súgóját.
A nyomtatás
nagyon lassú.
A nyomtatási feladat
túl bonyolult.
Csökkentse az oldal
bonyolultságát, vagy próbálja
meg módosítani a nyomtatási
minőséget.
A lap fele
üres.
A lap tájolása nem
megfelelő.
Módosítsa az oldaltájolást az
alkalmazásban. Olvassa el a
nyomtató-illesztőprogram
súgóját.
A tényleges
papírméret és a
papírméretbeállítások eltérnek.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatóillesztőprogram beállításainál
megadott papírméret
megegyezik-e a tálcában lévő
papír méretével.
Győződjön meg róla, hogy a
nyomtató-illesztőprogram
beállításainál megadott
papírméret egyezik-e a
használt programban
kiválasztott papírbeállításokkal.
A készülék
nyomtat, de a
szöveg nem
megfelelő,
hibás vagy
hiányos.
A nyomtatókábel laza
vagy sérült.
Húzza ki a nyomtatókábelt,
majd csatlakoztassa ismét.
Próbáljon olyan nyomtatási
feladatot végrehajtani, amelyet
korábban már sikeresen
kinyomtatott. Ha lehetséges,
csatlakoztassa a kábelt és a
készüléket egy másik
számítógéphez, és
próbálkozzon egy olyan
nyomtatási feladattal, amelyről
biztosan tudja, hogy
végrehajtható. Ha ez sem segít,
próbáljon ki egy új
nyomtatókábelt.
Nem megfelelő
nyomtatóillesztőprogramot
választott.
Ellenőrizze a program
nyomtatókiválasztó menüjében,
hogy valóban a megfelelő
készülék van-e kiválasztva.
Hibás a használt
szoftver.
Próbáljon meg egy másik
alkalmazásból nyomtatni.
Az operációs
rendszer nem
működik megfelelően.
Lépjen ki a Windows
rendszerből, majd indítsa újra a
számítógépet. Kapcsolja ki,
majd kapcsolja vissza a
készüléket.
74_Hibaelhárítás
ÁLLAPOT
LEHETSÉGES OK
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A festékkazetta hibás
vagy kiürült.
Ha szükséges, oszlassa el újra
a festéket a
nyomtatókazettában. Lásd
a 61. oldalon.
Szükség esetén cserélje ki a
festékkazettát.
A nyomtatott fájlban
üres oldalak vannak.
Ellenőrizze, hogy vannak-e a
fájlban üres oldalak.
Egyes alkatrészek, pl.
a vezérlő vagy az
alaplap, hibásak
lehetnek.
Lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.
A nyomtató
helytelenül
nyomtatja a
PDF fájlokat.
A grafika,
szöveg vagy
illusztrációk
egyes részei
hiányoznak.
Inkompatibilitás a pdf
fájl és az acrobat
termékek között.
A PDF fájl képként történő
nyomtatása megoldhatja a
problémát. Kapcsolja be a Print
As Image lehetőséget az
Acrobat nyomatási
beállításainál.
Nem
megfelelő a
fotók
nyomtatási
minősége. A
képek nem
élesek.
A fénykép felbontása
nagyon alacsony.
Csökkentse a fénykép méretét.
Ha a fénykép méretét a szoftver
alkalmazásból módosítja, a
felbontás csökken.
A készülék
nyomtat, de a
szöveg nem
megfelelő,
hibás vagy
hiányos.
Ha DOS környezetet
használ, a készülék
betűtípus beállítása
nem biztos, hogy
megfelelően van
konfigurálva.
Javasolt megoldás: Módosítsa
a betűtípus beállítás. Lásd „A
betűtípus módosítása”,
30. oldal.
Nyomtatás
előtt a gép
párát bocsát
ki a kimeneti
tálca
közelében.
Nedves papír
használata esetén
pára képződhet.
Ez nem jelent problémát.
Folytassa a nyomtatást.
A nyomtatott
oldalak
üresek.
A nyomtatás hosszabb
ideig tart, ha a PDF-fájlt
képként nyomtatja ki.
Problémák a nyomtatás minőségével
A nyomtatási minőség romlását tapasztalhatja, ha a készülék belseje
szennyezett, vagy ha a papírt nem megfelelően helyezte be. Lásd az alábbi
táblázatot a probléma elhárításához.
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Világos vagy
halvány nyomtatás
Ha függőleges fehér sáv vagy halvány rész látható
a lapon:
• A nyomtatókazettában kevés a festék.
Átmenetileg meghosszabbítható a
festékkazetta élettartama. Lásd a 62. oldalon.
Ha a nyomtatási minőség nem javul, tegyen be
új festékkazettát.
• A papír nem felel meg a papírra vonatkozó
követelményeknek, például a papír túl nedves
vagy túl durva felületű. Lásd a 31. oldalon.
• Ha az egész oldal világos, a nyomtatás
felbontása túl alacsonyra van állítva. Állítsa be
a nyomtatási felbontást. Olvassa el a
nyomtató-illesztőprogram súgóját.
• A halvány és elmosódott nyomtatási hibák
kombinációja azt jelenti, hogy a festékkazettát
meg kell tisztítani.
• Előfordulhat, hogy a készülékben az LSU
szennyezett. Tisztítsa meg az LSU-egységet,
majd hívja fel a márkaszervizt.
Festékfoltok
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Kihagyások
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
•
•
ÁLLAPOT
Fehér foltok
Fehér foltok jelennek meg az oldalon:
• A papír túl durva és az arról származó
szennyeződések bekerülnek a készülék
belsejébe, így esetleg a közvetítőszalag
elszennyeződhetett. Tisztítsa meg a készülék
belsejét. Lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.
• Lehet, hogy a papírutat meg kell tisztítani.
Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.
Függőleges
vonalak
Ha függőleges fekete sávok láthatók a lapon:
• A festékkazettában levő dob valószínűleg
megkarcolódott. Vegye ki a régi festékkazettát
és helyezzen be egy újat. Lásd a 62. oldalon.
Ha függőleges fehér sávok láthatók a lapon:
• Előfordulhat, hogy a készülékben az LSU
szennyezett. Tisztítsa meg az LSU-egységet,
majd hívja fel a márkaszervizt.
Színes vagy fekete
háttér
Ha a háttér árnyékolása már nem elfogadható
mértékű:
• Használjon könnyebb papírt. Lásd
a 31. oldalon.
• Ellenőrizze a készülék környezeti tényezőit: A
túlságosan száraz (alacsony páratartalmú),
vagy nagyon nedves (80 százalékosnál
nagyobb páratartalmú) környezet megnövelheti
a háttér árnyékolásának mértékét.
• Távolítsa el a régi festékkazettát, és helyezzen
be egy újat. Lásd a 62. oldalon.
Elkenődött festék
•
A papír nem felel meg a követelményeknek,
például a papír túl nedves, vagy túl durva
felületű. Lásd a 31. oldalon.
Lehet, hogy a papírutat meg kell tisztítani. Lásd
„A készülék belsejének tisztítása”, 60. oldal.
Ha világosabb területek (általában kör alakúak)
fordulnak elő véletlenszerűen az oldalon:
• Az adott papírlap hibás. Próbálja meg
újranyomtatni a feladatot.
• A papír nedvességtartalma egyenetlen, vagy a
felületén nedvességfoltok vannak.
Próbálkozzon más gyártmányú papír
használatával. Lásd a 31. oldalon.
• Gyári hibás a papír. A gyártási folyamat hibái
miatt lehet, hogy helyenként nem tapad a
festék a papírra. Próbálkozzon más fajtájú vagy
gyártmányú papírral.
• Módosítsa a nyomtató beállításait és próbálja
újra. Ugorjon a nyomtató tulajdonságaihoz,
kattintson a Papír fülre, és állítsa a papír
típusát Vastag papír értékre. További
részletekért lásd a Szoftverszakasz fejezetet.
Ha a probléma ezek után sem szűnik meg,
forduljon a márkaszervizhez.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
•
•
Függőleges
ismétlődő hibák
Tisztítsa meg a készülék belsejét. Lásd
a 60. oldalon.
Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd
a 31. oldalon.
Vegye ki a régi festékkazettát és helyezzen be
egy újat. Lásd a 62. oldalon.
Ha ismétlődő foltok jelennek meg egymástól
egyenlő távolságban az oldalon:
• Lehet, hogy hibás a festékkazetta. Ha az
oldalon ismétlődő mintázatot lát, a
festékkazetta megtisztításához nyomtassa ki
néhányszor a tisztító oldalt. Ha a probléma a
nyomtatás után sem szűnik meg, cserélje ki a
festékkazettát. Lásd a 62. oldalon.
• A készülék egyes részein festéklerakódás van.
Ha a hiba az oldal hátsó részén van, a
probléma néhány további lap nyomtatása után
megszűnik.
• Megsérült a beégető egység. Lépjen
kapcsolatba a márkaszervizzel.
Hibaelhárítás_75
ÁLLAPOT
Foltos háttér
A
Eltorzult
karakterek
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A háttér foltosságát a lapra szóródott festékpor
okozza.
• Lehet, hogy túl nedves a papír. Próbálkozzon
egy másik csomag papír használatával. Ne
nyissa fel a papírcsomagot addig, amíg nem
feltétlenül szükséges, mert túl sok nedvességet
szívhat magába.
• Ha a foltos háttér borítékon jelentkezik,
módosítsa a nyomtatási elrendezést úgy, hogy
ne nyomtasson olyan területre, ahol ragasztás
van a túloldalon. A ragasztott élekre történő
nyomtatás problémákat okozhat.
• Ha a foltos háttér a nyomtatott lap teljes
felületén jelentkezik, állítsa be a nyomtatási
felbontást a használt programból vagy a
nyomtató tulajdonságaiból.
•
•
Ferde oldalak
AaBbCc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
AaBbCc
Elhajlás vagy
hullámosodás
•
•
•
Ha deformálódtak a betűk és homorú a
nyomtatási kép, akkor lehet, hogy a papír túl
síkos. Próbáljon meg más papírt használni.
Lásd a 31. oldalon.
Ha deformálódtak a betűk, és hullámos a
nyomtatási kép, akkor lehet, hogy a
szkenneregységet javítani kell. A javítás
elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a
márkaszervizzel.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a papír
betöltve.
Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd
a 31. oldalon.
Ellenőrizze, hogy a papír vagy más nyomtatási
anyag megfelelően van-e behelyezve, és a
terelők nem tartják-e túl szorosan vagy túl lazán
a papírcsomagot.
ÁLLAPOT
Ráncok és
gyűrődések
•
•
•
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a papír
betöltve.
Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd
a 31. oldalon.
Fordítsa meg a papírcsomagot a bemeneti
tálcában. Próbálja meg elforgatni 180°-kal a
papírt is a tálcában.
Szennyeződés a
nyomtatott lapok
hátulján
•
Ellenőrizze, hogy nem szóródik-e a festék.
Tisztítsa meg a készülék belsejét. Lásd
a 60. oldalon.
Nagy lefedettségű
színes vagy fekete
oldalak
•
Lehet, hogy a festékkazetta nincs megfelelően
behelyezve. Vegye ki, majd tegye vissza a
kazettát.
Az adott festékkazetta hibás lehet, és ki kell
cserélni. Vegye ki a régi festékkazettát és
helyezzen be egy újat. Lásd a 62. oldalon.
A készüléket valószínűleg javítani kell. Lépjen
kapcsolatba a márkaszervizzel.
A
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a papír
betöltve.
Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Mind a
magas hőmérséklet, mind a nagy páratartalom
hullámossá teheti a papírt. Lásd a 31. oldalon.
Fordítsa meg a papírcsomagot a bemeneti
tálcában. Próbálja meg elforgatni 180°-kal a
papírt is a tálcában.
•
•
Karakterlyukak
A
76_Hibaelhárítás
•
•
Lepergő festék
•
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Tisztítsa meg a készülék belsejét. Lásd
a 60. oldalon.
Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd
a 31. oldalon.
Vegye ki a régi festékkazettát és helyezzen be
egy újat. Lásd a 62. oldalon.
Ha a probléma nem szűnik meg, a nyomtatót
meg kell javítani. Lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.
A karakterlyukak olyan üres területek a betűkön
belül, amelyeknek egyenletes feketének kellene
lenniük:
• Ha írásvetítő fóliára nyomtat, próbáljon meg
más típust használni. Bizonyos írásvetítő fóliák
esetén a karakterlyukak elkerülhetetlenek.
• A papír rossz oldalára nyomtat. Vegye ki a
papírt és fordítsa meg.
• A papír nem felel meg az előírásoknak. Lásd
a 31. oldalon.
ÁLLAPOT
Vízszintes sávok
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Meghajlás
Ismételten
felismerhetetlen
kép jelenik meg
több lapon, laza a
festék, halvány a
nyomtatás vagy
szennyeződések
vannak a papíron.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Ha vízszintes fekete csíkok vagy foltok jelennek
meg:
• Lehet, hogy a festékkazetta nincs megfelelően
beillesztve. Vegye ki, majd tegye vissza a
kazettát.
• Hibás a festékkazetta. Vegye ki a régi
festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd
a 62. oldalon.
• Ha a probléma nem szűnik meg, a nyomtatót
meg kell javítani. Lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.
Ha a nyomtatott lap hullámos, vagy a papírt nem
húzza be a készülék:
• Fordítsa meg a papírcsomagot a bemeneti
tálcában. Próbálja meg elforgatni 180°-kal a
papírt is a tálcában.
• Módosítsa a nyomtató beállításait és próbálja
újra. Ugorjon a nyomtató tulajdonságaihoz,
kattintson a Papír fülre, és állítsa a papír
típusát Vékony papír értékre. További
részletekért lásd a Szoftverszakasz fejezetet.
• Használja a Stohování pap. funkciót. Lásd 36.
oldal.
A nyomtatót feltehetően 1 000 m-es vagy afeletti
tengerszint feletti magasságon használja.
A magasság hatással van a nyomtatási minőségre,
laza festékszemcséket vagy halvány nyomtatási
képet okozhat. Ezt a beállítást a nyomtatóillesztőprogram tulajdonságainak
Nyomtatóbeállító segédprogram vagy
Nyomtató lapján állíthatja be. Lásd a 27. oldalon.
Másolási problémák
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A másolatok túl
világosak vagy
sötétek.
A másolat sötétebbé vagy világosabbá tételéhez
nyomja meg a Sotetites gombot.
A másolatokon
elmosódott területek,
vonalak vagy pontok
jelennek meg.
•
A másolat
elcsúszott.
•
•
•
Ha az eredetin hibák láthatók, a Sotetites
gombbal világosabbá teheti a másolat
hátterét.
Ha az eredetin nincsenek hibák, tisztítsa meg
a leolvasó egységet. Lásd a 61. oldalon.
Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum a
szkennerüvegen írással lefele, az ADF
egységben pedig írással felfele lett
elhelyezve.
Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be
a papírt.
A másolatok üresek.
Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum a
szkennerüvegen írással lefele, az ADF
egységben pedig írással felfele lett elhelyezve.
A nyomtatási kép
könnyen
ledörzsölődik a
lapról.
•
•
Tegyen friss papírt a tálcába.
Nedves helyen ne hagyja sokáig a papírt a
készülékben.
Másolás közben
gyakran elakad a
papír.
•
Hajlítsa meg a papírcsomagot, majd fordítsa
meg a tálcában. Tegyen friss papírcsomagot
a tálcába. Szükség szerint ellenőrizze és
állítsa be a papírvezetőket.
Ellenőrizze, hogy a papír súlya megfelelő-e.
80 g/m2 súlyú papír használata javasolt.
Ellenőrizze, hogy papírelakadás elhárítása
után nem maradt-e papír vagy papírdarab a
készülékben.
•
•
A festékkazetta az
elvártnál kevesebb
példányszámban tud
nyomtatni.
•
•
•
Előfordulhat, hogy az eredeti példányok
képeket, egyszínű területeket vagy vastag
vonalakat tartalmaznak. Az eredeti példányok
lehetnek például űrlapok, hírlevelek, könyvek.
Ezekhez rendszerint sok festék szükséges.
Lehet, hogy a készüléket gyakran kapcsolják
ki és be.
Másolás közben a szkenner fedele nyitva
maradhatott.
Hibaelhárítás_77
Szkennelési problémák
ÁLLAPOT
A szkenner nem
működik.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
•
•
•
•
•
A készülék nagyon
lassan szkennel.
•
•
•
Az alábbi üzenetek
valamelyike jelenik
meg a számítógép
képernyőjén:
• „Az eszköz nem
állítható be a kívánt
H/W üzemmódra.”
• „A portot másik
alkalmazás
használja.”
• „A port le van tiltva.”
• „A szkenner adatot
fogad vagy
nyomtat.
Próbálkozzon újra
az aktuális feladat
befejezése után.”
• „Érvénytelen
kezelő.”
• „A szkennelés nem
sikerült.”
78_Hibaelhárítás
Faxolási problémák
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum a
szkennerüvegen írással lefele, az ADF
egységben pedig írással felfele lett
elhelyezve.
Lehet, hogy nincs elég szabad memória a
beolvasandó dokumentum tárolásához.
Próbálja ki az előszkennelés funkciót, hogy
működik-e. Próbálja csökkenteni a felbontást.
Ellenőrizze az USB-kábel megfelelő
csatlakoztatását.
Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel nem
hibás. Cserélje ki a kábelt egy biztosan
működőre. Ha szükséges, cserélje ki a kábelt.
Ellenőrizze, hogy a szkennert megfelelően
konfigurálta-e. Ellenőrizze a
SmarThru-konfiguráció vagy a használni
kívánt alkalmazás szkennelési beállítását,
hogy meggyőződjön arról, hogy a szkennelési
feladat a megfelelő portra kerül elküldésre.
Ellenőrizze, hogy a készülék nem nyomtat-e
fogadott adatot. Ha igen, a dokumentum
szkennelését a beérkezett adatok nyomtatása
után végezze.
A grafika szkennelése lassabb, mint a
szövegé.
A kommunikációs sebesség szkennelés
közben csökkenhet, mert nagy mennyiségű
memória szükséges a szkennelt kép
elemzéséhez és megjelenítéséhez. Állítsa a
számítógépet ECP nyomtatási üzemmódba a
BIOS beállításainál. Ez megnöveli a
sebességet. A BIOS beállításainak
megváltoztatásához olvassa el a számítógép
használati útmutatóját.
Lehet, hogy másolási vagy nyomtatási feladat
van folyamatban. Az adott feladat
befejeződése után próbálja a kívánt műveletet
újból végrehajtani.
A kiválasztott port használatban van. Indítsa
újra a számítógépet, majd próbálkozzon
ismét.
Lehet, hogy a nyomtatókábel nincs
megfelelően csatlakoztatva, vagy nincs áram.
A szkenner-illesztőprogram nincs telepítve,
vagy az operációs rendszer nincs
megfelelően beállítva.
Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e, illetve hogy feszültség alá
helyezte-e. Ezután indítsa újra a
számítógépet.
Előfordulhat, hogy az USB-kábel nincs
megfelelően csatlakoztatva, vagy a készülék
ki van kapcsolva.
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A készülék nem
működik, a kijelző
sötét, és a gombok
sem működnek.
•
Nincs tárcsahang.
•
•
•
Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd dugja
be újra.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a fali aljzat
szolgáltat-e elektromos áramot.
Ellenőrizze a telefonkábel megfelelő
csatlakoztatását.
Másik telefon csatlakoztatásával ellenőrizze
a fali aljzat működését.
A memóriában tárolt
számokat a készülék
nem tárcsázza
helyesen.
Ellenőrizze, hogy a számokat helyesen tárolta-e
el. A Telefonkönyv nyomtatásáról lásd
a 55. oldalt.
A gép nem húzza be
az eredetit.
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a papír nincs-e
meggyűrődve, és megfelelően lett-e betöltve.
Ellenőrizze az eredeti méretét, nem túl
vékony vagy vastag-e.
Ügyeljen, hogy az ADF biztosan le legyen
zárva.
Az ADF gumipárna cserére szorulhat. Lásd
a 64. oldalon.
Az automatikus
faxfogadás nem
működik.
•
•
•
A vételi módot kapcsolja Fax állásra.
Ellenőrizze, hogy van-e papír a tálcában.
Ellenőrizze, nincs-e a kijelzőn hibaüzenet. Ha
van, szüntesse meg a hibát.
A készülék nem küld
faxot.
•
Ellenőrizze, hogy az eredeti be lett-e téve az
ADF egységbe vagy a szkennerüvegre.
A kijelzőn a Kuldes szövegnek kell
látszódnia.
Ellenőrizze, hogy a másik faxkészülék tudja-e
fogadni a hívást.
•
•
A bejövő faxon üres
helyek vannak, vagy
rossz minőségű az
oldal.
•
•
•
•
A küldő faxkészülék meghibásodhatott.
A zajos telefonvonal is okozhat vonalas
hibákat.
Ellenőrizze a saját készülékét a másolás
funkcióval.
Lehet, hogy üres a festékkazetta. Cserélje ki
a festékkazettát, lásd a 62. oldalon.
A bejövő faxon
egyes szavak el
vannak nyújtva.
A faxot küldő készülékben rövid időre elakadt a
papír.
Az elküldött
dokumentumon
csíkok láthatók.
Ellenőrizze a beolvasó egységet, és tisztítsa
meg. Lásd a 61. oldalon.
A berendezés ugyan
tárcsáz, de nem jön
létre kapcsolat a
távoli fax
készülékkel.
Lehet, hogy a másik faxkészülék ki van
kapcsolva, kifogyott belőle a papír, vagy nem
tud bejövő hívást fogadni. Konzultáljon a fogadó
készülék kezelőjével, és kérje meg, hogy
szüntesse meg a hibát.
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
A faxokat a gép nem
tárolja.
Elfogyhatott a szabad memóriaterület a fax
mentéséhez. Ha a kijelzőn a Memoria megtelt
üzenet látható, törölje a memóriából a
felesleges faxokat, majd próbálja ismét eltárolni
a faxot.
Üres területek
jelennek meg minden
oldal vagy egyes
oldalak alján, kis
szövegsávval.
Lehet, hogy rossz papírbeállításokat adott meg
a papírmérettel kapcsolatban. A
papírbeállításokkal kapcsolatban lapozzon
az 31. oldalra.
Általános PostScript problémák (csak az SCX-4x28
Series)
Az alábbi helyzetek kifejezetten a PS nyelvre jellemzőek, és akkor
fordulhatnak elő, ha több nyomtatónyelvet használ.
Ha PostScript hiba esetén nyomtatott vagy képernyőn megjelenő
üzenetet szeretne kapni, nyissa meg a Nyomtatási beállítások ablakot,
és a PostScript hibák rész mellett jelölje be a megfelelő
jelölőnégyzetet.
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
A PostScript-fájlt
nem lehet
kinyomtatni.
Nincs megfelelően
feltelepítve a
PostScriptillesztőprogram.
Gyakori problémák Windows rendszeren
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
„A fájl már
használatban van”
üzenet jelenik meg
telepítés közben.
Lépjen ki minden alkalmazásból. Távolítsa el az
összes programot a StartUp Group-ból, és
indítsa újra a Windows-t. Telepítse újra a
nyomtató-illesztőprogramot.
„Általános védelmi
hiba”, „OE kivétel”,
„Spool32” vagy
„Érvénytelen
művelet” hibaüzenet
jelenik meg.
Zárja be az összes alkalmazást, indítsa újra a
Windows rendszert, és próbálja újra a
nyomtatást.
„Sikertelen
nyomtatás” vagy
„Nyomtató
időtúllépési hiba”
üzenetek jelennek
meg.
Ezek az üzenetek nyomtatás közben
jelenhetnek meg. Várja meg, amíg a
számítógép befejezi a nyomtatást. Ha az üzenet
készenléti üzemmódban vagy nyomtatás után
jelenik meg, ellenőrizze a csatlakozást, és hogy
történt-e hiba.
A Windows hibaüzeneteivel kapcsolatban olvassa el a Microsoft
számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóját.
MEGOLDÁS
•
•
•
Telepítse fel a PostScriptillesztőprogramot, lásd a
Szoftverszakasz cóímű
részt.
Nyomtasson ki egy
konfigurációs oldalt, és
ellenőrizze, hogy a
PS-verzió használható-e
nyomtatáshoz.
Ha a probléma nem szűnik
meg, forduljon a
márkaszervizhez.
„Korlátellenőrzé
si hiba” üzenet
jelenik meg.
A nyomtatási
feladat túl
bonyolult volt.
Csökkentse az oldal
bonyolultságát, vagy bővítse a
nyomtató memóriáját.
A nyomtató
kinyomtatott egy
PostScripthibaoldalt.
A nyomtatási
feladat nem
PostScript-feladat
lehetett.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatási
feladat PostScript-feladat-e.
Ellenőrizze, nem vár-e a
szoftveralkalmazás a gépnek
elküldendő beállítást vagy
PostScript-fejléc fájlt.
Az
illesztőprogramb
an nincs
kiválasztva az
opcionális tálca.
Az illesztőprogram
úgy lett beállítva,
hogy ne ismerje fel
az opcionális
tálcát.
Nyissa meg a PostScriptillesztőprogram tulajdonságait,
válassza ki az
Eszközbeállítások lapot, majd
állítsa be a Tálca lehetőséget
a Telepíthető beállítások
részben Telepítve állapotúra.
Hibaelhárítás_79
Gyakori problémák Linux rendszeren
ÁLLAPOT
A készülék nem
nyomtat.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
•
•
•
•
•
80_Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a
rendszerre a nyomtató illesztőprogramja.
Indítsa el a Unified Driver Configurator
alkalmazást, majd a Printers lapon a Printers
configuration ablakban nézze át a
rendelkezésre álló nyomtatók listáját.
Ellenőrizze, hogy készüléke szerepel-e a
listán. Ha nem, az eszköz telepítéséhez
indítsa el az Add new printer varázslót.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató elindult-e.
Nyissa meg a Printers configuration ablakot,
és a nyomtatók listájában jelölje ki a
készülékét. Olvassa el a Selected printer
panelen megjelenő leírást. Ha az állapota
„(stopped)” karakterláncot tartalmaz, nyomja
meg a Start gombot. Ez nagy
valószínűséggel helyreállítja a nyomtató
normál működését. A „stopped” állapot
aktiválása hasznos lehet, ha valamilyen
nyomtatási hiba történik. Ilyen hiba lehet
például, ha dokumentumot próbál
kinyomtatni akkor, amikor egy lapolvasó
alkalmazás lefoglalja a portot.
Ellenőrizze, hogy nem foglalt-e a port. Mivel
az MFP készülék funkcionális egységei
(nyomtató és szkenner) ugyanazt az I/Ocsatornát (portot) használják, hozzáférésütközés állhat elő az azonos portot lefoglalni
igyekvő alkalmazások között. Az ilyen típusú
ütközések elkerülése érdekében éppen ezért
egyszerre csak egy alkalmazás kaphat
hozzáférést az eszközhöz. A másik
„consumer” ilyenkor az eszköz foglalt
állapotáról szóló „device busy” választ kap.
Nyissa meg a portkonfigurációt, és jelölje ki a
nyomtatóhoz rendelt portot. A Selected port
területen ellenőrizheti, hogy nem foglalja-e le
a portot egy másik alkalmazás. Ha a port
foglalt, várja meg, amíg az aktuális feladat
befejeződik, illetve ha biztos benne, hogy a
port aktuális tulajdonosával valamilyen gond
van, nyomja meg a Release port gombot.
Ellenőrizze, hogy nincs-e speciális (például
„-oraw”) nyomtatási beállítás megadva az
alkalmazásban. Ha a parancssori
paraméterben szerepel az „-oraw” beállítás,
törölje azt. A Gimp alkalmazás esetén
válassza a „print” -> „Setup printer” elemet,
majd a parancsnál módosítsa a parancssori
paramétert.
A SuSE Linux 9.2 CUPS (Common Unix
Printing System) verziója nyomtatáskor ipp
(Internet Printing Protocol) hibát vét. Ipp
helyett alkalmazza a socket nyomtatást,
vagy telepítse a CUPS újabb verzióját
(cups-1.1.22 vagy újabb).
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Egyes színes képeket
a nyomtató feketén
nyomtat.
Ez a Ghostscript ismert hibája (a GNU
Ghostscript 7.05-ös számú verziójáig) abban
az esetben, ha a dokumentum alap színhelye
indexelt, és azt a rendszer a CIE színhelyen
keresztül konvertálja át. Mivel a Postscript
rendszerek CIE-színhelyet használnak a
színkezelő rendszerben, frissítse a
rendszerében található Ghostscript szoftvert
legalább 7.06 vagy későbbi verziószámúra. A
legfrissebb Ghostscript-verziót a
www.ghostscript.com címen találja meg.
Egyes színes képeket
a nyomtató nem
megfelelő színben
nyomtat.
Ez a Ghostscript ismert hibája (a GNU
Ghostscript 7.xx verziójáig) abban az esetben,
ha a dokumentum alap-színhelye indexelt
RGB, és azt a rendszer a CIE színhelyen
keresztül konvertálja át. Mivel a Postscript
rendszerek CIE-színhelyet használnak a
színkezelő rendszerben, frissítse a
rendszerében található GNU Ghostscript
szoftvert legalább 8.xx vagy későbbi
verziószámúra. A legfrissebb Ghostscriptverziót a www.ghostscript.com címen találja
meg.
A készülék nem
nyomtat teljes
oldalakat, a
nyomtatott oldalak
csak félig látszanak.
Ez egy ismert probléma, amely akkor fordul elő,
ha színes nyomtatót használ a Ghostscript 8.51
vagy korábbi verziója esetén, 64-bites Linux
operációs rendszeren. A hibát a
bugs.ghostscript.com oldalon 688252 számon
rögzítették.
A problémát az AFPL Ghostscript 8.52 és
későbbi változataiban már orvosolták. Töltse le
az AFPL Ghostscript legfrissebb verzióját a
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
oldalról, és az új változat telepítése megoldja a
problémát.
Nem tudok
szkennelni a Gimp
Front-end
programmal.
•
Ellenőrizze, hogy a Gimp Front-end
tartalmazza-e az „Xsane”: „Acquire”
menüben a „Device dialog.” elemet. Ha nem,
telepítsen számítógépére Gimp Front-end
felülethez tartozó Xsane bővítőt. A Gimp
Front-end felülethez való Xsane bővítő
telepítőcsomagja megtalálható a
Linux-disztribúció CD-lemezén, illetve a
Gimp honlapján. Részletes tudnivalókat a
Linux-disztribúció CD lemezén, illetve a
Gimp Front-end alkalmazásban található
súgó tartalmaz.
Ha másfajta alkalmazást szeretne használni
szkenneléshez, olvassa el az alkalmazás
súgóját.
ÁLLAPOT
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Dokumentum
nyomtatásakor a
„Cannot open port
device file”
hibaüzenet jelenik
meg.
Folyamatban lévő nyomtatási feladat közben
lehetőleg ne módosítsa a nyomtatási feladat
paramétereit (például az LPR grafikus
felhasználói felülettel). A CUPS-kiszolgáló
ismert verziói a nyomtatási beállítások
módosításakor mindig megszakítják a
nyomtatási feladatot, és megpróbálják azt az
elejétől újrakezdeni. Mivel a Unified Linux
Driver nyomtatáskor lefoglalja a portot, az
illesztőprogram rendellenes leállásakor a port
zárolt marad, azaz nem lesz elérhető további
nyomtatási feladatokhoz. Ebben az esetben
próbálja meg felszabadítani a portot.
A készülék nem
jelenik meg a
szkennerek
listájában.
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva
van-e a számítógéphez. Ellenőrizze, hogy az
USB-porton keresztül megfelelően van-e
csatlakoztatva, és hogy a készülék be van-e
kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a szkenner
illesztőprogramja telepítve van-e a
rendszerre. Indítsa el a Unified Driver
Configurator alkalmazást, váltson a
Scanners configuration panelre, és nyomja
meg a Drivers gombot. Ellenőrizze, hogy az
ablakban szerepel-e a készülék nevéhez
tartozó nevű illesztőprogram. Ellenőrizze,
hogy nem foglalt-e a port. Mivel az MFP
készülék funkcionális egységei (nyomtató és
szkenner) ugyanazt az I/O-csatornát (portot)
használják, hozzáférés-ütközés állhat elő az
azonos portot lefoglalni igyekvő
alkalmazások között. Az ilyen típusú
ütközések elkerülése érdekében éppen ezért
egyszerre csak egy alkalmazás kaphat
hozzáférést az eszközhöz. A másik
„consumer” ilyenkor az eszköz foglalt
állapotáról szóló „device busy” választ kap.
Ez általában szkennelési művelet indításakor
történik meg, és ilyenkor a megfelelő
üzenetablak is megjelenik.
A probléma okának azonosításához nyissa
meg a portkonfigurációt, és válassza ki a
szkennerhez hozzárendelt portot. A
/dev/mfp0 portjelzés a LP:0
hozzárendelésnek felel meg a
szkennerbeállítások között, a /dev/mfp1 az
LP:1-hez kapcsolódik és így tovább. Az
USB-portok a /dev/mfp4 eszközcímtől
kezdődnek, tehát az USB:0 a /dev/mfp4
címet jelenti, és ez sorrendben így
folytatódik. A Selected port területen
ellenőrizheti, hogy nem foglalja-e le a portot
egy másik alkalmazás. Ha a port foglalt,
várja meg, amíg az aktuális feladat
befejeződik, illetve ha biztos benne, hogy a
port aktuális tulajdonosával valamilyen gond
van, nyomja meg a Release port gombot.
ÁLLAPOT
A készülék nem
szkennel.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a készülékben van-e
dokumentum.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
csatlakozik-e a számítógéphez. Ha
szkennelés közben I/O-hibát jelző üzenet
jelenik meg, ellenőrizze a fizikai kapcsolatot.
Ellenőrizze, hogy nem foglalt-e a port. Mivel
az MFP készülék funkcionális egységei
(nyomtató és szkenner) ugyanazt az
I/O-csatornát (portot) használják,
hozzáférés-ütközés állhat elő az azonos
portot lefoglalni igyekvő alkalmazások
között. Az ilyen típusú ütközések elkerülése
érdekében éppen ezért egyszerre csak egy
alkalmazás kaphat hozzáférést az
eszközhöz. A másik „consumer” ilyenkor az
eszköz foglalt állapotáról szóló „device busy”
választ kap. Ez általában szkennelési
művelet indításakor történik meg, és ilyenkor
a megfelelő üzenetablak is megjelenik. A
probléma okának megállapításához nyissa
meg a portkonfigurációt, és válassza ki a
szkennerhez hozzárendelt portot. A
/dev/mfp0 port jelzés a LP:0
hozzárendelésnek felel meg a
szkennerbeállítások között, a /dev/mfp1 a
LP:1 porthoz kapcsolódik, és így tovább. Az
USB-portok a /dev/mfp4 eszközcímtől
kezdődnek, tehát az USB:0 a /dev/mfp4
címet jelenti, és ez sorrendben így
folytatódik. A Selected port területen
ellenőrizheti, hogy nem foglalja-e le a portot
egy másik alkalmazás. Ha a port foglalt,
várja meg, amíg az aktuális feladat
befejeződik, illetve ha biztos benne, hogy a
port aktuális tulajdonosával valamilyen gond
van, nyomja meg a Release port gombot.
A Linux hibaüzeneteivel kapcsolatban olvassa el a Linux
számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóját.
Hibaelhárítás_81
Gyakori problémák Macintosh rendszeren
ÁLLAPOT
A nyomtató helytelenül
nyomtatja a PDF
fájlokat. A grafika,
szöveg vagy
illusztrációk egyes
részei hiányoznak.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Inkompatibilitás a PDF fájl és az Acrobat
termékek között:
A PDF fájl képként történő nyomtatása
megoldhatja a problémát. Kapcsolja be a
Print As Image lehetőséget az Acrobat
nyomatási beállításainál.
A nyomtatás hosszabb ideig tart, ha
a PDF-fájlt képként nyomtatja ki.
A dokumentum
kinyomtatásra került, de
a nyomtatási feladat
nem tűnt el a sorban álló
feladatok közül
Mac OS 10.3.2. esetén.
Frissítse a Mac OS-t az OS 10.3.3-as vagy
újabb verziójára.
Borító nyomtatása
esetén néhány betű nem
megfelelően jelenik
meg.
Ez a probléma annak tulajdonítható, hogy a
Mac OS nem hoz létre betűtípust a Fedőlap
nyomtatásakor. Rendszerint az angol ábécé
betűi és számok jelennek meg a Fedőlap
nyomtatásakor.
A dokumentum
Macintosh
számítógépen Acrobat
Reader 6.0 vagy újabb
verzióval történő
nyomtatása esetén
színhibák jelenhetnek
meg.
A nyomtató illesztőprogramjának felbontási
beállításai eltérhetnek az Acrobat Reader
programétól.
A Mac operációs rendszer hibaüzeneteivel kapcsolatban olvassa el a
Mac számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóját.
82_Hibaelhárítás
Fogyóeszközök és tartozékok rendelése
Ez a fejezet a készüléke számára elérhető kazettákra és a fogyóeszközökre vonatkozó beszerzési információkat
tartalmazza.
A fejezet tartalma:
•
•
Kellékek
Tartozékok
•
A választható alkatrészek és lehetőségek országonként eltérőek
lehetnek. Lépjen kapcsolatba a márkaszervízzel, hogy a kívánt
alkatrész elérhető-e az adott országban.
Kellékek
Tartozékok
A gép teljesítményének és kapacitásának növeléséhez különböző
tartozékokat vásárolhat és telepíthet.
TARTOZÉK
Ha kifogy a festék, a géphez az alábbi típusú festékkazettákat rendelheti:
Típus
Vásárlás módja
Átlagos élettartama
Cikkszám
Normál
élettartamú
festékkazetta
Egy festékkazetta átlagos
élettartama: 2 000 normál
oldal.
MLT-D209S
„A” régiób
MLT-D2092S
Nagyteljesítményű
festékkazetta
Egy festékkazetta átlagos
élettartama: 5 000 normál
oldal.
MLT-D209L
„A” régiób
MLT-D2092L
a. Az ISO/IEC 19752 szerinti teljesítmény.
b. „A” régió: Albánia, Ausztria, Belgium, Bosznia, Bulgária, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Macedónia,
Magyarország, Norvégia, Németország, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia.
Új festékkazetta vagy más fogyóanyag vásárlásakor azt abban az
országban kell megvásárolni, ahol a gépet is vette. Ellenkező
esetben a nyomtatókazetta, illetve a kellékek és a készülék közötti
kompatibilitás nem biztosított, mivel ezek konfigurációja országfüggő.
LEÍRÁS
Memóriamodul
Kibővíti gépének
memóriakapacitását.
Opcionális 2. tálca
Ha gyakran kifogy a
tálcából a papír,
felszerelhet egy
további 250 lap
befogadására
alkalmas tálcát.
Nyomtathat
különböző méretű és
típusú nyomtatási
anyagra.
ALKATRÉSZSZÁM
•
•
CLP-MEM201: 128 MB
CLP-MEM202: 256 MB
SCX-S4824A
Vásárlás módja
A Samsung által jóváhagyott kellékek és tartozékok megrendeléséhez
lépjen kapcsolatba a helyi Samsung márkakereskedővel, illetve azzal a
viszonteladóval, akitől a nyomtató vette, vagy látogasson el a
www.samsung.com/supplies oldalra, és az ország/régió kiválasztásával
információkhoz juthat a helyi műszaki ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
Fogyóeszközök és tartozékok rendelése_83
Tartozékok telepítése
A készülék egy széles szolgáltatási körrel ellátott modell, ami a legtöbb nyomtatási igény ellátására optimalizált. Mivel
azonban az egyes ügyfelek igényei eltérőek lehetnek, a Samsung a berendezés képességeinek kiegészítéséhez számos
tartozékot is elérhetővé tesz.
A fejezet tartalma:
•
A tartozékok telepítésével kapcsolatos óvintézkedések
A tartozékok telepítésével kapcsolatos
óvintézkedések
•
•
A tápkábel kihúzása
Soha ne távolítsa el a vezérlőkártya fedelét, amíg a berendezés áram
alatt van.
Az áramütés lehetőségének elkerülése érdekében BÁRMILYEN belső
vagy külső tartozék beszerelése vagy kiszerelése előtt húzza ki a
tápkábelt.
Sztatikus elektromosság kisülése
A vezérlőkártya és a belső tartozékok (memóriamodul) érzékenyek a
statikus elektromosságra. A belső alkatrészekkel történő munkavégzés
előtt süsse ki a testében felgyűlt sztatikus elektromosság, ehhez érintse
meg egy földelt elektromos hálózatba csatlakoztatott készüléknek a
fémes felületét, például a fém hátlapot. Ha a telepítés vége előtt még el
kell valamiért mennie, végezze el újra a statikus elektromosság
kisütését.
Tartozékok telepítése esetén vegye figyelembe, hogy a gépben
található elem szervizben cserélhető alkatrész. Ne cserélje ki saját
kezűleg.
Ha nem megfelelő típusúra cseréli, fennáll a robbanás veszélye. A
használt elemeket, akkumulátorokat selejtezze ki az utasítások
szerint.
•
Memóriamodul frissítése
Memóriamodul telepítése
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzzon ki minden kábelt.
2. Nyissa ki a vezérlőkártya fedelét.
3. Vegye ki az új memóriamodult a műanyagtasakból.
4. A memóriamodult a két szélénél fogva helyezze azt a bővítőhelyre
körülbelül 30 fokos szögben megdöntve. Ügyeljen arra, hogy a modulon
található bemélyedés és a bővítőhely kiemelkedése illeszkedjen.
Memóriamodul frissítése
A készülék kisméretű kettős kimenő soros memóriamodullal (SODIMM)
rendelkezik. Erre a bővítőhelyre további memóriamodult helyezhet be.
A memória kapacitásának növeléséhez az üres bővítőhelyre
memóriamodult helyezhet be. A készülékben 128 MB memória található, és
egy 256 MB-os memóriamodul helyezhető be.
A külön beszerezhető memóriamodul megrendelésével kapcsolatos
információ megtalálható a dokumentumban. (Lásd „Memóriamodul”, 83.
oldal.)
Előfordulhat, hogy a fenti képen látható kiemelkedés és
bemélyedés nem hasonlít a memóriamodulon és a bővítőhelyen
találhatóra.
5. Óvatosan nyomja a memóriamodult a foglalatba, amíg kattanást nem
hall.
Ne nyomja erősen a memóriamodult, mert megsérülhet. Ha úgy
tűnik, hogy a modul nem illeszkedik megfelelően a nyílásba,
ismételje meg a műveletet.
6. Helyezze vissza a vezérlőkártya borítását.
84_Tartozékok telepítése
7. Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetéket és a nyomtatókábelt, majd
kapcsolja be a készüléket.
A memóriamodul kivételéhez húzza kifelé a foglalat két szélén
található kart, és a modul kiugrik.
A kiegészítő memória aktiválása a PS-nyomtató
tulajdonságainál
A memóriamodul használatához a behelyezést követően ki kell jelölnie azt a
PostScript-nyomtató illesztőprogramjában a nyomtató tulajdonságainál.
1. Győződjön meg róla, hogy a számítógépre telepítésre került a
PostScript-nyomtató-illesztőprogram. A PS nyomtató-illesztőprogram
telepítésével kapcsolatban lásd a Szoftver című részt.
2. Kattintson a Windows Start menüjére.
3. Windows 2000 esetén kattintson a Beállítások menü Nyomtatók
parancsára.
Windows XP/2003 esetén válassza a Nyomtatók és faxok elemet.
Windows Vista/2008 esetén az elérési útvonal: Vezérlőpult → Hardver
és hang → Nyomtatók.
Windows 7 esetén az elérési útvonal: Vezérlőpult → Hardver és hang
→ Eszközök és nyomtatók.
Windows Server 2008 R2 esetén az elérési útvonal: Vezérlőpult →
Hardver → Eszközök és nyomtatók.
4. Jelölje ki a Samsung SCX-4x28 Series PS nyomtatót.
5. Kattintson az egér jobb gombjával a nyomtató ikonjára, majd válassza a
Tulajdonságok parancsot.
6. Esetén válassza a Eszközbeállítások fület.
7. A Nyomtatómemória elemnél (a Telepíthető beállítások részen belül)
válassza ki, hogy mennyi memóriát telepített a nyomtatóba.
8. Kattintson a OK gombra.
Tartozékok telepítése_85
Műszaki adatok
Ez a fejezet a készülék műszaki adatairól és különböző szolgáltatásairól nyújt információkat.
A fejezet tartalma:
•
•
•
Általános műszaki adatok
Nyomtató műszaki adatai
Szkenner műszaki adatai
•
•
Általános műszaki adatok
Összetevő
A * jelzés egy, a géptől függő választható funkciót jelöl.
Összetevő
Másoló műszaki adatai
Faxadatok
Festékkazetta
élettartamab
Egy festékkazetta átlagos élettartama: 5 000 normál
oldal.
(A nyomtatóval szállított eredeti festékkazetta
kapacitása 2 000 oldal.)c
Memória
(Bővíthető)*
128 MB (max. 384 MB)
Külső méretek
(Sz. x Mé. x Ma.)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
opcionális tálca nélkül
Tömeg
(kellékekkel
együtt)
14,5 kg
Leírás
SCX-4x24 Series: Maximum 30, 75 g/m2 súlyú lap
SCX-4x28 Series: Maximum 50, 75 g/m2 súlyú lap
Az ADF
kapacitása
•
•
ADF-be helyezett
dokumentum
mérete
Szélesség: 142–216 mm
Hossz: 148–356 mm
Bemeneti
papírkapacitás
• Tálca: 250 lap sima papír, 80 g/m2
• Kézi adagoló: 1 lap
• Opcionális tálca: 250 lap sima papír, 80 g/m2
A papírbemeneti kapacitásról bővebben
lásd: 32 oldal.
A kimeneti tálca
kapacitása
SCX-4x24
Series
Nyomtatási képpel lefelé: 100 lap,
75 g/m2
SCX-4x28
Series
Nyomtatási képpel lefelé: 150, 75 g/m2
súlyú lap
Tápfeszültség
AC 110–127 V vagy AC 220–240 V
A megfelelő feszültség, frekvencia (Hz) és a
készülék típusa a besorolási címkén található.
Teljesítményfelvétel
•
•
•
•
Zajszinta
SCX-4x24
Series
Átlagos üzemmód: 450 WH alatt
Készenléti állapot: 60 WH alatt
Energiatakarékos üzemmód: 12 WH alatt
Energiatakarékos üzemmód: 0 WH
•
•
•
SCX-4x28
Series
•
•
•
Készenléti állapot: 26 dBA alatt
Nyomtatási üzemmódban: 49 dBA
alatt
Másoláskor: Kevesebb, mint 53 dBA
Készenléti állapot: 26 dBA alatt
Nyomtatási üzemmódban:
Kevesebb, mint 50 dBA
Másoláskor: Kevesebb, mint 53 dBA
Indítási idő
Kevesebb mint 15 másodperc (alvásmódból)
Környezeti
tényezők
•
•
Kijelző
16 karakter x 2 sor
86_Műszaki adatok
Hőmérséklet: 10–32 °C
Páratartalom: 20–80% rel. páratartalom
Leírás
Csomagolóanyag •
tömege
•
Beégetési
hőmérséklet
Papír: 2,8 kg
Műanyag: 0,76 kg
180 °C
a. Hangnyomásszint, ISO 7779
b. Igazolt élettartam az ISO/IEC 19752 szerint. Az oldalszámra hatással
lehet a működési környezet, a nyomtatási gyakoriság, a média típusa
és mérete.
c. A termékkonfigurációtól függően változik.
Nyomtató műszaki adatai
Összetevő
Szkenner műszaki adatai
Leírás
Nyomtatási
módszer
Lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási
sebességa
•
•
SCX-4x24 Series: Akár 24 lap/perc A4-es oldal,
25 lap/perc (Letter)
SCX-4x28 Series: Akár 28 lap/perc A4-es oldal,
30 lap/perc (Letter)
Kétoldalas
nyomtatás
sebessége
SCX-4x28 Series: Akár 14 kép/perc (A4/Letter)
Első nyomat
elkészülési
ideje
Készenléti
állapotból
Leírás
Kompatibilitás
TWAIN szabvány/WIA szabvány
Szkennelési
mód
Színes CIS
SCX-4x24 Series:
Max. 600 x 600 dpi
TWAIN
szabvány
Optikai
SCX-4x28 Series:
Legfeljebb 1 200 x 1 200 dpi
(Szkennerüveg)
Növelt: Max. 4 800 x 4 800 dpi
Beindítástól
•
•
•
•
SCX-4x24 Series:
Kevesebb mint 9,5 másodperc
SCX-4x28 Series:
Kevesebb mint 8,5 másodperc
SCX-4x24 Series:
Kevesebb mint 17 másodperc
SCX-4x28 Series:
Kevesebb mint 16 másodperc
Nyomtatási
felbontás
Akár 1 200 dpi effektív kimenet
Nyomtató
nyelve
•
•
SCX-4x24 Series: PCL 6
SCX-4x28 Series: PCL6, PostScript 3
Operációsrendszerkompatibilitásb
•
•
•
Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008
R2
Linux: Különféle Linux operációs rendszerek
Macintosh: Mac OS X 10.3 ~ 10.6
•
•
Nagy sebességű 2.0-s USB
Ethernet 10/100 Base TX (beágyazott)
Csatolók
Összetevő
a. Befolyásolja az alkalmazott operációs rendszer, a számítási
teljesítmény, a használt program, a csatlakoztatás módja, a média
típusa, mérete és a feladat összetettsége.
b. Látogasson el a www.samsungprinter.com oldalra, és töltse le a
legújabb szoftververziót.
WIAszabványb
Felbontása
SCX-4x24 Series:
Max. 600 x 600 dpi
SCX-4x28 Series:
Legfeljebb 1 200 x 1 200 dpi
(Szkennerüveg)
Szkennelés
USBmemóriára
(SCX-4x28
Series
kizárólag)
100, 200, 300 dpi
Szkennelés
e-mailbe
(SCX-4x28
Series
kizárólag)
100, 200, 300 dpi
Szkennelés
számítógépre
75, 150, 200, 300, 600 dpi
Hálózati
szkennelési
fájlformátum
BMP, TIFF, PDF, JPEGc (csak színesben)
Effektív
beolvasási
hossz
•
•
Effektív
beolvasási
szélesség
Max. 208 mm
Színes
bitmélység
•
•
Belső: 24 bit
Külső: 24 bit
Szürkeárnyalatos
színmélység
•
•
1 bit Lineáris és féltónus esetén
Szürkeárnyalatos üzemmódban 8 bit
Szkennerüveg: 297 mm
ADF: 348 mm
a. A szkenneléshez használt alkalmazásoktól függően a maximális
felbontás különbözhet.
b. A WIA-szabvány csak az optikai felbontást támogatja.
c. Fekete-fehér szkennelés esetén JPEG nem választható.
Műszaki adatok_87
Másoló műszaki adatai
Összetevő
Leírás
Másolási
sebességa
•
Másolási
felbontás
Szöveg
Szkennelés/Nyomtatás:
Max. 600 x 600 dpi
Szöveg/fo
tó
Szkennelés/Nyomtatás:
Max. 600 x 600 dpi
Fotó
Szkennelés/Nyomtatás:
Max. 600 x 600 dpi
Nagyítási
tartomány
•
•
•
SCX-4x24 Series: Akár 24 másolat/perc
(A4-es oldal) 25 másolat/perc (Letter)
SCX-4x28 Series: Legfeljebb 28 másolat/perc A4-es
méretnél (30 másolat/perc Letter méretnél)
ADF: 25%-tól 100%-ig
Szkennerüveg: 25%-tól 400%-ig
a. A másolási sebesség ugyanazon dokumentum másolati példányaira
vonatkozik.
Faxadatok
A faxszolgáltatás támogatása a készüléktől függ.
Összetevő
Leírás
Kompatibilitás
ITU-T G3, ECM
Telefonvonal
Nyilvános telefonhálózat vagy alközponti hálózat
Kódolás
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Modem sebessége
33,6 Kb/s
Átviteli sebesség
Legfeljebb 3 másodperc/oldala
Maximális
dokumentumhossz
356 mm
Felbontás
•
•
•
•
Szabványos: Max. 203 x 98 dpi
Finomítás/fénykép: Max. 203 x 196 dpi
Szuper finom: Maximum 300 x 300 dpi
(csak fogadás)
Színes: Max. 200 x 200 dpi
Memória
3,2 MB (Kb. 260 lap)
Féltónus
256 szint
a. Normál felbontás, MMR (JBIG), maximális modemsebesség, Phase
„C” ITU-T 1. diagram szerint, küldés memóriából, ECM.
88_Műszaki adatok
Szójegyzék
A szójegyzék a termék megismerését segíti a nyomtatással
összefüggő és a felhasználói kézikönyvben előforduló terminológiai
kifejezések magyarázatával.
ADF
Az ADF (Automatic Document Feeder, automatikus lapadagoló)
mechanizmus automatikusan betölti az eredeti dokumentumot, így
a készülék egyszerre nagyobb papírmennyiséget is be tud olvasni.
Alapértelmezett
A nyomtató kicsomagolásakor, visszaállításakor vagy inicializálásakor
érvényes beállításérték.
Alhálózati maszk
Az alhálózati maszk a hálózati címmel együtt használva meghatározza,
hogy a cím melyik része a hálózati cím és melyik a gazdagép címe.
AppleTalk
AppleTalk az Apple, Inc által a számítógépes hálózatokhoz kifejlesztett
szabadalmaztatott protokollcsomag. Az eredeti Macintosh (1984)
tartalmazta először, manapság az Apple a TCP/IP hálózatot részesíti
előnyben.
Átjáró
Számítógépes hálózatok, illetve egy számítógépes hálózat és egy
telefonvonal közötti kapcsolat. Igen népszerű, mivel ez egy olyan
számítógép vagy hálózat, amely lehetővé teszi egy másik számítógép
vagy hálózat elérését.
Beégető egység
A lézernyomtatónak az a része, amely a festéket beolvasztja
a nyomathordozóba. Egy forró hengerből és egy támasztóhengerből áll.
A festék papírra vitele után a beégető egység hő és nyomás
segítségével biztosítja, hogy a festék tartósan a papírhoz rögzüljön.
Emiatt a lézernyomtatóból kikerülő papír meleg.
Bitmélység
A számítógépes grafikában használt kifejezés. A bittérképes képek
egyetlen képpontja színinformációjának kódolásához használt bitek
számát jelöli. Nagyobb színmélység a színek szélesebb tartományának
ábrázolására képes. A bitszám növekedtével a lehetséges színek
száma a színtérkép számára kezelhetetlenné válik. Az egy bites színt
monokrómnak vagy fekete-fehérnek is nevezik.
BMP
A Microsoft Windows grafikus alrendszere (GD) által használt
bittérképes grafikus formátum, és ezen a platformon rendszerint
egyszerű grafikus formátumként használják.
BOOTP
Bootstrap Protocol (Rendszertöltő protokoll) Hálózati
ügyfélszámítógépek által az IP-cím automatikus lekérésére használt
hálózati protokoll. Ezt rendszerint a számítógépek vagy az azokon futó
operációs rendszerek rendszerindító folyamatai használják. A BOOTPkiszolgálók az IP-címet egy címkészletből rendelik hozzá az egyes
ügyfelekhez. A BOOTP segítségével a „merevlemez nélküli
munkaállomások” a fejlett operációs rendszer betöltése előtt megkapják
IP-címüket.
CCD
A CCD (Charge Coupled Device, töltéscsatolt eszköz) a szkennelésnél
használt érzékelőelem. A CCD reteszelési mechanizmus óvja meg a
CCD-modult a készülék áthelyezése során bekövetkező sérülésektől.
CSV
A CSV (Comma Separated Value, vesszővel tagolt értékek)
fájlformátum alkalmazások közötti adatcseréhez használatos. A
fájlformátum a Microsoft Excel alkalmazásbeli változatában iparági
kvázi-szabvánnyá vált, még a nem Microsoft platformon is.
DADF
Az DADF (Automatic Document Feeder, kétoldalas automatikus
lapadagoló) mechanizmus automatikusan betölti és átfordítja az eredeti
dokumentumot, így a készülék a papír mindkét oldalát be tudja olvasni.
DHCP
A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) egy ügyfél-kiszolgáló
alapú hálózatkezelő protokoll. A DHCP-kiszolgáló biztosítja a DHCPügyfél számára azokat a konfigurációs paramétereket, amelyeket az IPhálózaton való működéshez a gazdaállomás igényel. A DHCP protokoll
része az IP-cím kiosztása az ügyfélgépek számára.
DIMM
A DIMM (Dual Inline Memory Module) a memóriát megvalósító
kisméretű áramköri elem. A DIMM tárolja a készülék összes adatát,
például nyomtatási adatát és fogadott faxadatát.
DNS
A DNS (Domain Name Server, tartománynév-kiszolgáló) rendszer
tárolja elosztott hálózati adatbázisban (például az interneten) a
hozzárendelt tartományneveket.
DPI
A DPI (Dots Per Inch, pont per hüvelyk) a nyomatásnál és
szkennelésnél alkalmazott felbontást adja meg. A nagyobb DPI érték
általában nagyobb felbontást, kisebb megfigyelhető részleteket és
nagyobb fájlméretet jelent.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection (csengési minták érzékelését
lehetővé tevő szolgáltatás). A „Distinctive Ring” szolgáltatást a központ
biztosítja annak érdekében, hogy egy telefonvonal különböző
telefonszámokat is tudjon fogadni.
Szójegyzék_ 89
ECM
Festékkazetta
ECM (Error Correction Mode, hibajavító mód) a Class 1 kategóriájú
faxberendezések és faxmodemek választható átviteli módja. Ez
automatikusan felismeri és javítja a faxátviteli folyamatban (általában
a telefonvonal zaja miatt) keletkező hibákat.
A berendezésen belül található, festéket tartalmazó tartály.
A lézernyomtatókban és fénymásolókban por alakú festék van, ez hozza
létre a szöveget és a képeket a nyomatokon. A festék a beégető egység
hőjétől megolvad, és hozzátapad a papír rostjaihoz.
Emuláció
FTP
Az emulációs technika segítségével az egyik berendezés ugyanazokat
az eredményeket kapja mint a másik.
Az FTP (File Transfer Protocol, fájlátviteli szolgáltatás) a TCP/IP
protokollt támogató hálózatokon (például internet vagy intranet) folytatott
fájlcseréhez általában használt protokoll.
Az emulátor duplikálja az egyik rendszer tulajdonságait egy másik
rendszeren, így a másik rendszer az elsőhöz hasonlóan viselkedik.
A szimulációtól eltérően, az emuláció a külső viselkedés pontos
reprodukciója, és nem a belső állapoton alapuló absztrakt modell.
Eredetik
Adott dolog (például dokumentum, fénykép vagy szöveg) első példánya,
amelyet másolnak vagy másolatok készítéséhez átalakítanak, de
önmaga nem másolat vagy származtatott dolog.
Ethernet
Az Ethernet egy keret-alapú számítógépes hálózatkezelési technológia
helyi hálózatok (LAN-ok) számára. Meghatározza a fizikai szint
huzalozását és jeltovábbítását, valamint a keretformátumokat és a
protokollokat az OSI-modell médiahozzáférés-vezérlési (MAC)/
adatkapcsolati szintje számára. Az Ethernet elsődleges szabványa az
IEEE 802.3. Az 1990-es évek óta a legelterjedtebb LAN-technológia.
EtherTalk
Az Apple Computer cég által hálózati számítógépek számára
kifejlesztett protokollcsomag. Az eredeti Macintosh (1984) tartalmazta
először, manapság az Apple a TCP/IP hálózatot részesíti előnyben.
FDI
Az FDI (Foreign Device Interface, idegen eszközökhöz használt
illesztőfelület) a készülékben telepített olyan kártya, amely külső gyártó
készülékének (például egy pénzbedobós berendezés vagy
kártyaolvasó) használatát lehetővé teszi. Ezek az eszközök lehetővé
teszik a nyomtató térítés ellenében történő használatát.
Fedettség
Ez a nyomdatechnikai szakkifejezés a nyomtatás során történő
festékfelhasználás mértéke. Az 5% fedettség például azt jelenti,
hogy egy A4-es oldal körülbelül 5%-a fedett szöveggel vagy képpel.
Ha a papír vagy az eredeti dokumentum bonyolult képeket vagy sok
szöveget tartalmaz, a fedettség nagyobb lesz, ennek következtében
több festék fogy.
Félárnyék
Ennél a képtípusnál a szürkeárnyalatos hatás a képpontok sűrűségének
variálásával jön létre. A sötét tónusú területeken nagy a képpontok
sűrűsége, míg a világosabb területeken kisebb.
Felbontás
A kép pont per hüvelykben (Dots Per Inch, DPI) megadott élessége.
A nagyobb dpi-értékhez nagyobb felbontás tartozik.
90 _Szójegyzék
IEEE
Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Villamos és
Elektronikai Mérnökök Intézete) az elektromossághoz kapcsolódó
technológiai fejlesztések non-profit szakmai szervezete.
IEEE 1284
Az 1284-es párhuzamos port szabványt az IEEE fejlesztette ki.
Az „1284-B” a párhuzamos kábel perifériához (például nyomtatóhoz)
illeszkedő végén lévő speciális csatlakozóra típusára utal.
Intranet
Olyan privát hálózat, amely internet protokollokat, hálózati kapcsolatot
és rendszerint nyilvános távközlési rendszert használ a szervezet
bizonyos információinak és tevékenységének a munkatársakkal való
megosztása érdekében. A kifejezés olykor csak a legláthatóbb
szolgáltatásra, a belső webhelyre vonatkozik.
IP-cím
Az internetprotokoll-cím (IP-cím) olyan egyedi szám, amelyet az
eszközök használnak egymás azonosítására és az egymás közti
kommunikációra egy olyan hálózatban, amely az IP-szabványt
használja.
IPM
Az IPM (Images Per Minute, kép per perc) a nyomtató sebességének
egyik mérőszáma. Az IPM a készülék által percenként nyomtatható
egyoldalas lapok számát jelenti.
IPP
Az IPP (Internet Printing Protocol, internetes nyomtatási protokoll)
a nyomtatás, a nyomtatási feladatok kezelése, a nyomathordozó,
a felbontás és más paraméterek szabványos protokollja. Az IPP nem
csak helyileg, hanem az internethez kapcsolódó nyomtatók százainak
kezelésére (ideértve az elérés-kezelést és hitelesítést) is használható,
amivel biztonságosabb szolgáltatást jelent a korábbi protokolloknál.
IPX/SPX
Az IPX/SPX az Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange
protokoll rövidítése. Ez a Novell NetWare operációs rendszer által
használt hálózati protokoll. Az IPX és SPX az TCP/IP protokollhoz
hasonló szolgáltatásokat nyújt, amelyen belül az IPX az IP-hez, az SPX
pedig a TCP-hez mutat hasonlóságot. Az IPX/SPX protokollt elsősorban
helyi hálózatokhoz (LAN) fejlesztették, amely célra igen hatékony
(LAN esetében teljesítménye felülmúlja a TCP/IP teljesítményét).
ISO
MAC-cím
Az ISO (International Organization for Standardization) egy nemzetközi
szabványügyi testület, amely a nemzeti szabványügyi testületek
képviselőiből áll. Az egész világon érvényes ipari és kereskedelmi
szabványokat ad ki.
A MAC (Media Access Control, adathordozó-hozzáférésvezérlési) -cím
a hálózati adapterhez rendelt egyedi hálózati azonosító. A MAC-cím egy
48 bites egyedi azonosító, amely párokba csoportosított
12 hexadecimális karakterből áll (például 00-00-0c-34-11-4e).
Ezt a hálózati kártyába (Network Interface Card, NIC) a gyártó által
beégetett címet használják az útválasztók a hálózati eszközök
keresésére nagy hálózatokon.
ITU-T
Az ITU-T (International Telecommunication Union, Nemzetközi
Telekommunikációs Unió) a rádió- és telekommunikációs terület
nemzetközi szabványosítási és szabályozási szervezete. Fő feladatai
közé tartozik a szabványosítás, a rádiófrekvenciás sávok kiosztása és
a nemzetközi hívásokhoz szükséges, országok közti kapcsolódásokra
vonatkozó megállapodások szervezése. Az ITU-T nevében a „T”
a telekommunikációra utal.
ITU-T 1. sz. diagram
Mátrixnyomtató
A mátrixnyomtató olyan számítógép periféria, amelynek nyomtatófeje
oda-vissza mozog a papír előtt, és az írógépekhez hasonlóan, egy
tintával átitatott festékszalagot üt a papírhoz.
Merevlemez
Dokumentumok faxtovábbítására vonatkozó, az ITU-T által közzétett
szabványos tesztdiagram.
A HDD (Hard Disk Drive), közismert nevén merevlemez olyan nem
felejtő tárolóeszköz, amely a digitálisan kódolt adatokat gyorsan forgó
mágneses adathordozó lemezeken tárolja.
JBIG
MFP
A JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group, Egyesített kétszintű
képszakértő-csoport által kidolgozott) veszteségmentes képtömörítési
formátum), amely elsődlegesen bináris képek (főképp faxok)
tömörítésére alkalmas, de használják más képekre is.
Az MFP (Multi Function Peripheral, többfunkciós periféria) a nyomtatók,
másolók, faxok, szkennerek és más berendezések funkcióit egyetlen
fizikai eszközzel megvalósító irodai készülék.
JPEG
Az MH (Modified Huffman, Módosított Huffman) az ITU-T.4 által a képek
faxberendezések közötti átviteléhez ajánlott, az adatmennyiséget
jelentősen csökkentő tömörítési mód. Az MH az elválasztó karakterek
hatékony tömörítésére kidolgozott kódkönyv alapú
szakaszhosszkódolási séma. Mivel a legtöbb faxban igen jelentős az
elválasztó karakterek aránya, ezeknél nagymértékben csökken az
átvitel időtartama.
A JPEG (Joint Photographic Experts Group, Egyesített fényképészeti
szakértőcsoport) formátum a fényképek veszteséges tömörítésének
legelterjedtebb szabványos módszere. Ezt a formátumot használják
a fényképek világhálón való tárolásánál és továbbításánál.
Kétoldalas (duplex)
Olyan mechanizmus, amely automatikusan átfordítja a papírlapot úgy,
hogy a készülék annak mindkét oldalára nyomtasson (vagy mindkét
oldalát szkennelje). A duplex lehetőséggel rendelkező nyomtató
kétoldalasan tud nyomtatni.
MH
MMR
Az MMR (Modified Modified READ) az ITU-T T.6 által ajánlott tömörítési
módszer.
Kezelőpanel
Modem
A kezelőpanel a kezelő és megfigyelő funkciók megjelenítésére szolgáló
sík, rendszerint függőleges terület. Általában a készülék elején található.
A digitális információ kódolásánál, illetve az átvitt jel dekódolásánál
a vivőjel modulálására és demodulálására szolgáló eszköz.
LDAP
MR
Az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a TCP/IP fölött futó,
a címtárszolgáltatásokat lekérdező és módosító hálózati protokoll.
Az MR (Modified Read, Módosított REAS) az ITU-T T.4. által ajánlott
tömörítési módszer. Az MR az első szkennelt sort MH módszerrel
kódolja. Ezután a következő sort az elsőhöz hasonlítja, meghatározza
az eltéréseket, majd ezeket az eltéréseket kódolja és továbbítja.
LED
A LED (Light-Emitting Diode, fényemittáló dióda) a készülék állapotának
kijelzésére szolgáló félvezetőeszköz.
Leválogatás
A nyomtatás során a leválogatási művelet készletekbe rendezi
a többpéldányos másolatokat. Ha a leválogatás aktív, a további
példányok nyomtatása előtt befejeződik egy teljes készlet nyomtatása.
NetWare
A Novell, Inc. által kifejlesztett operációs rendszer. Eredetileg
együttműködő többfeladatos feldolgozást használt különböző
szolgáltatások PC-ken való futtatásakor, és a hálózati protokollok az
ősi Xerox XNS csoporton alapultak. Napjainkban a NetWare támogatja
a TCP/IP, valamint az IPX/SPX protokollt.
Nyomathordozó
A nyomtatók, szkennerek, faxok vagy másolók által használt papír,
boríték, címke írásvetítő fólia és más hordozó.
Szójegyzék_ 91
Nyomtató-illesztőprogram
PSTN
Olyan program, amely a számítógéptől küld parancsokat és továbbít
adatokat a nyomtatónak.
A PSTN (Public-Switched Telephone Network, kapcsolt közcélú hálózat)
a világ kapcsolt közcélú telefonhálózatainak általában ipari
létesítményeken létrehozott, rendszerint kapcsolótáblákon átirányított
rendszere.
OPC
Az OPC (Organic Photo Conductor, szerves fotovezető) a
lézernyomtató képalkotó hengerének zöld vagy szürke bevonata,
amelyre nyomtató lézersugarával írva jön létre a nyomat virtuális képe.
SMB
A nyomtató használata során a képalkotó henger lassan öregszik,
és amikor már nagyon összekarcolódott a papír szemcséitől, ki kell
cserélni.
Az AMB (Server Message Block, kiszolgálói üzenetblokk) főleg fájlok,
nyomtatók, soros portok és más kommunikációs eszközök hálózati
csomópontok közötti megosztására szolgáló hálózati protokoll.
Hitelesített folyamatközi kommunikációs mechanizmust is kínál.
OSI
SMTP
Az OSI (Open Systems Interconnection, Nyílt rendszerek
Összekapcsolása) modellt az ISO fejlesztette ki kommunikációs célokra.
Az OSI moduláris hálózattervezési koncepciója az igényelt bonyolult
funkciókat kezelhető, önálló funkcionális rétegekre bontja. A rétegek
felülről lefelé: Alkalmazási, Megjelenési, Viszonylati, Szállítási,
Adatkapcsolati, Hálózati és Fizikai rétegek.
Az SMTP protokoll (Simple Mail Transfer Protocol) az e-mailek
interneten való továbbításának szabványos módszere. Az SMTP
viszonylag egyszerű, szöveges protokoll, amelyben az üzenet egy vagy
több fogadóját megadják, majd az üzenetet továbbítják. Olyan ügyfélkiszolgáló alapú protokoll, ahol az ügyfél küld e-mail üzenetet a
kiszolgálónak.
PABX
Szürkeárnyalat
A PABX (automata alközpont) a magánvállalatoknál használt automata
telefonközpont.
PCL
A szürke szín árnyalatai jelölik a kép világos és sötét részeit.
A szürkeárnyalatossá alakított színes kép esetén a színeket a szürke
különböző árnyalatai jelenítik meg.
A PCL (Printer Command Language, nyomtató parancsnyelv) a HP
cég által nyomtatóprotokollnak fejlesztett, iparági szabvánnyá vált
programleíró nyelv (Page Description Language, PDL). Az eredetileg
tintasugaras nyomtatókhoz fejlesztett PCL különböző szintekkel
rendelkezik a hőírós, mátrix- és lapnyomtatók számára.
TCP/IP
PDF
A PDF (Portable Document Format, eszközfüggetlen dokumentum
formátum) az Adobe Systems kétdimenziós dokumentumokhoz
kifejlesztett eszköz- és felbontásfüggetlen szabadalmaztatott
fájlformátuma.
A TCR (Transmission Confirmation Report) az egyes átvitelek
állapotáról szolgáltat adatokat (például a feladat állapota, az átvitel
eredménye vagy a küldött lapok száma). Beállítható, hogy a kimutatást
minden feladat után nyomtassa vagy csak a sikertelenül végződő
átviteleket követően.
PostScript
Terhelhetőség
A PostScript (PS) elsősorban az elektronikus- és kiadványszerkesztési
területen használt lapleíró és programozási nyelv, amely
parancsértelmezőben futva generálja a képet.
PPM
A PPM (Pages Per Minute, oldal per perc) mérőszámmal adható meg
a nyomtató sebessége, vagyis az egy perc alatt nyomtatható oldalak
száma.
PRN-fájl
Csatolófelület az illesztőprogram felé, lehetővé teszi, hogy a szoftverek
a szabványos bemeneti/kimeneti rendszerhívásokon keresztül lépjenek
kapcsolatba az illesztőprogrammal, ami sok feladatot leegyszerűsít.
Protokoll
Olyan megállapodás vagy szabvány, amely szabályozza vagy lehetővé
teszi a kapcsolatot, kommunikációt és adatátvitelt két számítástechnikai
végpont között.
PS
Lásd: PostScript.
92 _Szójegyzék
A TCP (Transmission Control Protocol) és az IP (Internet Protocol) olyan
kommunikációs protokollkészlet, amely azt a protokollcsoportot alkotja,
amelyen az Internet és a legtöbb kereskedelmi hálózat fut.
TCR
A terhelhetőség az a lapmennyiség, amelynek egy hónap alatt történő
kinyomtatása nem befolyásolja a nyomtató teljesítményét. A nyomtató
élettartama alatt korlátozott számú oldal kinyomtatására képes.
Az élettartam az átlagos nyomtatási kapacitást jelenti, általában
a garanciális időn belül. Ha például a terhelhetőség 48 000 oldal/hónap
havi 20 munkanap feltételezése mellett, akkor a nyomtató napi
korlátozása 2400 oldal.
TIFF
A TIFF (Tagged Image File Format, címkézett képállomány formátum)
változtatható felbontású bitképes képformátum. A TIFF által leírt képek
jellemzően szkennerekből származnak. A TIFF képek címkéket
használnak, vagyis olyan kulcsszavakat, amelyek a fájlban lévő kép
jellemzőit definiálják. Ez a rugalmas és platform-független formátum
különböző képfeldolgozó alkalmazásokkal készített képekhez
használható.
TWAIN
Szkennerek és szoftvereik ipari szabványa. TWAIN-kompatibilis
szkennert TWAIN-kompatibilis programmal használva a szkennelés
a programból indítható. A TWAIN a Microsoft Windows és Apple
Macintosh operációs rendszerekhez készült képrögzítő API is.
UNC elérési út
Az UNC (Uniform Naming Convention, egységes elnevezési konvenció)
a hálózati megosztások szabványos elérési módja Window NT és más
Microsoft termékekben. Az UNC elérési út formátuma:
\\<kiszolgálónév>\<megosztásinév>\<további könyvtár>
URL
Az URL (Uniform Resource Locator) az interneten elérhető
dokumentumok és erőforrások egyedi címe. A cím első része jelzi, hogy
milyen protokoll segítségével érhető el az adott tartalom, a második
része megadja az IP-címet vagy tartománynevet, ahol a tartalom
elhelyezkedik.
USB
Az USB (Universal Serial Bus) az USB Implementers Forum, Inc.
által kifejlesztett szabványos csatolófelület, amely számítógépek és
perifériáik összekötésére használható. A párhuzamos porttal ellentétben
az USB lehetővé teszi egynél több periféria egyidejű csatlakoztatását
a számítógéphez.
Vízjel
A vízjel a papíron látható kép vagy minta, amely áteső fényben
világosabb a környezeténél. Először 1282-ben, Bolognában alkalmaztak
vízjeleket a papírgyártók termékeik azonosítására, illetve a postai
bélyegeken, papírpénzen és kormányzati dokumentumokon a hamisítás
visszaszorítására.
WIA
A WIA (Windows Imaging Architecture) eredetileg a Windows Me és
a Windows XP rendszerekben bevezetett képkezelési architektúra.
WIA-kompatibilis szkennert használva a szkennelés ezekből az
operációs rendszerekből indítható.
Szójegyzék_ 93
Tárgymutató
A
F
ADF gumigyűrű, csere 64
fax fogadása
biztonságos fogadási módban 50
DRPD üzemmódban 49
fax módban 49
telefon módban 49
üzenetrögzítő/fax módban 49
ADF, betöltés 30
alapértelmezett mód, megváltoztatás 28
alkatrészek cseréje
festékkazetta 62
I
fax küldése
automatikusan 48
B
beállítás
betű 29
tengerszint feletti magasság 27
billentyűhang 28
fax mód, fogadási mód 49
faxfejléc, beállítás 47
Faxok 51
faxolás
biztonságos fogadási mód 50
alapértelmezett beállítások, módosítás
54
elsőbbségi faxok 51
faxbeállítás 52
faxok fogadása 48
faxok továbbküldése 51
faxüzenetek küldése 48
késleltetett fax 51
többszörös faxküldés 50
C
cimjegyzek, használat 44
címjegyzék
csoportos hívószámok 54
gyorshívó számok 54
ID másolás 19
illesztőprogram
telepítés 26
J
jelentések, nyomtatás 59
jelzéshang 28
K
karakterek, bevitele 28
karbantartás
alkatrészek karbantartása 64
festékkazetta 61
kellékek
élettartam ellenőrzése 64
festékkazetta várható élettartama 61
kezelőpanel 19
késleltetett fax 51
csengő 28
faxszám, beállítás 47
készülék azonosító, beállítás 47
csere
feladat időtúllépés, beállítás 29
kijelző nyelve, módosítás 27
ADF gumigörgő 64
csere, festékkazetta 63
csoporthívási számok, beállítás 54
festékkazetta
csere 63
festéktakarékos üzemmód 29
L
LED
állapot 20
D
G
leválogatás, speciális másolás 40
dátum és idő, beállítás 27
gyorshívási számok, beállítás 54
Linux-problémák 80
DRPD (csengési minták érzékelését
lehetővé tevő szolgáltatás) 49
H
M
hangerő, beállító
E
elakadás, elhárítás
dokumentum 66
csengő 28
hangszóró 28
hangok, beállítás 28
elsőbbségi fax 51
hangszóró hangereje 28
energiatakarékos üzemmód 29
hangszóró hangja 28
eredeti dokumentumok betöltése
használata
ADF 30
szkennerüveg 30
eredetik
betöltés 30
elakadás, elhárítás 66
94_Tárgymutató
SetIP használata 25
hálózat
beállítás 24
másolás
2/lap, 4/lap 40
alapértelmezett beállítás, módosítása
39
eredeti típusa 38
időtúllépés, beállítás 41
klón 40
leválogatás 40
névjegykártya másolás 39
poszter 40
sötétítés 38
memória, törlés 60
memóriamodul
rendelés 83
telepítés 84
N
T
névjegykártya, speciális másolás 39
tálca
nyomtatás
jelentések 59
USB memória 57
nyomtatásminőségi problémák, megoldás
szélesség és a hosszúság beállítása 34
tel mód, fogadási mód 49
tisztítás
belső 60
külső 60
szkennelő egység 61
75
többszörös faxküldés 50
O
opcionális tálca 83
U
USB flash memória
Ó
biztonsági adatmentés 58
kezelés 58
nyomtatás 57
szkennelés 57
óramód 28
P
Uz./Fax mód, fogadási mód 49
papír
betöltés az 1. tálcába 35
betöltés az opcionális tálcába 35
méret beállítása 34
nyomtatás speciális anyagokra 35
papírelakadás megszüntetése 67
Ú
újratárcsázás
automatikusan 48
kézzel 48
papíradagoló tálca, beállítás
fax 48
másolás 38
papírelakadás
papírelakadás megszűntetése az
1. tálcában 67
tippek a papírelakadás elkerüléséhez
66
V
vételi módok 48
W
Windows-problémák 79
papírtípus
beállítás 37
PostScript
problémák 79
probléma, megoldás
faxolás 78
Linux 80
másolás 77
Network Scan 78
nyomtatási minőség 75
papíradagolás 73
szkennelés 78
Windows 79
S
speciális másolási funkciók 40
szkennelés
alapértelmezett beállítás, módosítása
44
e-mail üzenetbe 44
USB flash memória 57
szkennerüveg
dokumentumok betöltése 30
tisztítás 61
Tárgymutató_95
contact samsung worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
 0.07 /min)
www.samsung.com/at
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com/cn
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864  0,14/min)
www.samsung.de
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com/latin
HONG KONG
3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/hu
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.com/lu
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/mx
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (
0,10/min)
www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/no
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/pt
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
Contact SAMSUNG worldwide_ 146
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/za
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/latin
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com/ae
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/uk
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/us
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
Contact SAMSUNG worldwide_ 147
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
A felhasználói kézikönyv csak tájékoztató célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A Samsung Electronics nem felelős semmi nemű, a jelen kézikönyv használatából fakadó közvetlen vagy közvetlen kárért.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A Samsung és a Samsung embléma a Samsung Electronics Co., Ltd. védjegye.
A PCL és a PCL 6 a Hewlett-Packard Company védjegyei.
A Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 és Windows 2008 Server R2 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.
A PostScript 3 az Adobe Systems, Inc. védjegye.
Az UFST® és a MicroType™ a Monotype Imaging Inc. bejegyzett védjegye.
A TrueType, a LaserWriter és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.
Az összes többi márka és terméknév tulajdonosaik védjegye.
A szabadon felhasználóható információk a Samsung holnapján, a www.samsung.com címen érhetők el.
A nyílt forrású szoftverlicencekkel kapcsolatban lásd a CD-ROM-on található „LICENSE.txt” fájlt.
Rev. 6.00
Samsung nyomtató
Szoftverszakasz
SZOFTVERSZAKASZ
TARTALOMJEGYZÉK
1. fejezet:
NYOMTATÓSZOFTVER TELEPÍTÉSE WINDOWS HASZNÁLATA ESETÉN
A nyomtatószoftver telepítése ........................................................................................................................................... 5
Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz ...................................................................................................................... 5
Szoftver telepítése hálózati nyomtatáshoz ................................................................................................................. 8
A nyomtatószoftver újratelepítése ................................................................................................................................... 11
A nyomtatószoftver eltávolítása ...................................................................................................................................... 12
2. fejezet:
ALAPVETŐ NYOMTATÁS
Dokumentum nyomtatása ............................................................................................................................................... 13
Nyomtatás fájlba (PRN) ................................................................................................................................................... 14
A nyomtató beállítása ...................................................................................................................................................... 14
Elrendezés lap .......................................................................................................................................................... 15
Papír lap ................................................................................................................................................................... 15
Grafika lap ................................................................................................................................................................ 16
Extrák lap .................................................................................................................................................................. 17
Névjegy lap ............................................................................................................................................................... 18
Nyomtató lap ............................................................................................................................................................. 18
Kedvenc beállítások használata ............................................................................................................................... 18
A Súgó használata .................................................................................................................................................... 18
3. fejezet:
SPECIÁLIS NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Több oldal nyomtatása egy lapra (N lap/oldal nyomtatás) .............................................................................................. 19
Poszternyomtatás ............................................................................................................................................................ 20
Füzetnyomtatás .............................................................................................................................................................. 20
Kétoldalas nyomtatás ...................................................................................................................................................... 21
Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása ...................................................................................................... 21
A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően ....................................................................... 21
1
Vízjelek használata ......................................................................................................................................................... 22
Meglévő vízjel használata ......................................................................................................................................... 22
Vízjel készítése ......................................................................................................................................................... 22
Vízjel szerkesztése ................................................................................................................................................... 22
Vízjel törlése ............................................................................................................................................................. 22
Sablonok használata ....................................................................................................................................................... 23
Mi a sablon? .............................................................................................................................................................. 23
Új sablon készítése ................................................................................................................................................... 23
Sablonoldal használata ............................................................................................................................................. 23
Sablonoldal törlése ................................................................................................................................................... 23
4. fejezet:
A WINDOWS POSTSCRIPT-ILLESZTŐPROGRAMJÁNAK HASZNÁLATA (SCX-4X28 SERIES)
A nyomtató beállítása ...................................................................................................................................................... 24
Speciális .................................................................................................................................................................... 24
A Súgó használata .................................................................................................................................................... 24
5. fejezet:
A KÖZVETLEN NYOMTATÁS SEGÉDPROGRAM HASZNÁLATA (SCX-4X28 SERIES)
A Közvetlen nyomtatás segédprogram áttekintése ......................................................................................................... 25
Nyomtatás ....................................................................................................................................................................... 25
A Közvetlen nyomtatás segédprogram ablakából ..................................................................................................... 25
A parancsikon használata ......................................................................................................................................... 25
A helyi menü használata ........................................................................................................................................... 25
6. fejezet:
A NYOMTATÓ HELYI MEGOSZTÁSA
Gazdaszámítógép beállítása ........................................................................................................................................... 26
Ügyfél-számítógép beállítása .......................................................................................................................................... 26
7. fejezet:
SZKENNELÉS
Szkennelés a Samsung SmarThru Office használatával ................................................................................................ 27
A Samsung SmarThru Office használata .................................................................................................................. 27
A Samsung SmarThru Office eltávolítása ................................................................................................................. 28
Az elektronikus Súgó használata .............................................................................................................................. 28
Szkennelés TWAIN-kompatibilis szoftverrel .................................................................................................................... 29
2
Szkennelés WIA-illesztőprogram használatával .............................................................................................................. 29
Windows XP .............................................................................................................................................................. 29
Windows Vista .......................................................................................................................................................... 29
Windows 7 ................................................................................................................................................................ 29
8. fejezet:
A SMART PANEL HASZNÁLATA
A Smart Panel működése ................................................................................................................................................ 31
A Hibaelhárítási útmutató megnyitása ............................................................................................................................. 32
A Nyomtatóbeállító segédprogram használata ................................................................................................................ 32
Az elektronikus Súgó használata .............................................................................................................................. 32
A Smart Panel program beállításainak módosítása ........................................................................................................ 33
9. fejezet:
A NYOMTATÓ HASZNÁLATA LINUX OPERÁCIÓS RENDSZER ESETÉN
Kezdeti lépések ............................................................................................................................................................... 34
Az egységesített Linux-illesztőprogram telepítése .......................................................................................................... 34
Az egységesített Linux-illesztőprogram telepítése .................................................................................................... 34
Az egységesített Linux-illesztőprogram eltávolítása ................................................................................................. 35
A Unified Driver Configurator (egységesítettillesztőprogram-beállító) alkalmazás használata ....................................... 36
A Unified Driver Configurator megnyitása ................................................................................................................. 36
Nyomtató konfigurálása ............................................................................................................................................ 36
Scanners Configuration ............................................................................................................................................ 37
Ports Configuration ................................................................................................................................................... 37
A nyomtatóbeállítások megadása ................................................................................................................................... 38
Dokumentum nyomtatása ................................................................................................................................................ 38
Nyomtatás alkalmazásból ......................................................................................................................................... 38
Fájlok nyomtatása ..................................................................................................................................................... 39
Dokumentum szkennelése .............................................................................................................................................. 39
Az Image Manager használata ................................................................................................................................. 40
10. fejezet:
A NYOMTATÓ HASZNÁLATA MACINTOSH RENDSZEREN
Szoftver telepítése Macintosh számítógépre ................................................................................................................... 42
Nyomtató illesztőprogram ......................................................................................................................................... 42
A nyomtató beállítása ...................................................................................................................................................... 43
Hálózatba kapcsolt Macintosh gép ........................................................................................................................... 43
Macintosh USB-csatlakozással ................................................................................................................................. 43
3
Nyomtatás ....................................................................................................................................................................... 44
Dokumentum nyomtatása ......................................................................................................................................... 44
Nyomtatóbeállítások módosítása .............................................................................................................................. 44
Több oldal nyomtatása egy lapra .............................................................................................................................. 46
Duplex nyomtatás ..................................................................................................................................................... 46
Szkennelés ...................................................................................................................................................................... 47
4
1
Tipikus telepítés
Nyomtatószoftver telepítése
Windows használata esetén
A legtöbb felhasználó számára ajánlott. A nyomtatóműveletek számára
szükséges összetevőket telepíti.
1
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a számítógéphez
van csatlakoztatva és be van kapcsolva.
2
Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a CD-meghajtóba.
A fejezet tartalma:
•
A nyomtatószoftver telepítése
•
A nyomtatószoftver újratelepítése
•
A nyomtatószoftver eltávolítása
A CD-lemezen lévő program automatikusan elindul, és megjelenik
a szoftvertelepítési ablak.
Ha a telepítési ablak nem jelenik meg, kattintson a Start gombra,
és válassza a Futtatás lehetőséget. Írja be az X:\Setup.exe
útvonalat, ahol az „X” a meghajtót jelöli, majd kattintson az OK
gombra.
Ha Windows Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2,
rendszert használ, kattintson a Start → Minden program →
Kellékek → Futtatás pontra, és írja be a következőt: X:\Setup.exe
.
Ha Window Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2, esetén
megjelenik az Automatikus lejátszás ablak, kattintson a
Setup.exe futtatása opcióra az Program telepítése vagy
futtatása mezőben, majd kattintson a Folytatás gombra a
Felhasználói fiók felügyelete ablakban.
A nyomtatószoftver telepítése
A nyomtatószoftvert helyi vagy hálózati nyomtatáshoz telepítheti.
A nyomtatószoftver számítógépre való telepítéséhez hajtsa végre
a szükséges telepítési folyamatot a használt nyomtatótól függően.
A nyomtató-illesztőprogram egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi
a nyomtató és a számítógép közötti kommunikációt. Az illesztőprogramtelepítési folyamat különböző lehet a használt operációs rendszertől
függően.
Lépjen ki minden alkalmazásból a számítógépen a telepítés
megkezdése előtt.
3
Kattintson a Tovább gombra.
Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz
A helyi nyomtató egy olyan nyomtató, amely közvetlenül van egy
számítógéphez csatlakoztatva a nyomtatóhoz mellékelt kábel (például
egy párhuzamos vagy egy USB-kábel) segítségével. Ha a nyomtató
egy hálózathoz van kapcsolva, ugorja át ezt a lépést, és folytassa itt:
„Szoftver telepítése hálózati nyomtatáshoz”, 8. oldal.
A nyomtatószoftvereket tipikus és egyéni módon telepítheti.
MEGJEGYZÉS: Ha az „Új hardver varázsló” megjelenik a telepítési
folyamat során, az ablak bezárásához kattintson a jobb felső sarokban
lévő
gombra, vagy kattintson a Mégse gombra.
• Ha szükséges, válasszon egy nyelvet a legördülő listából.
5
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
4
Válassza a Tipikus telepítés helyi nyomtató esetén lehetőséget.
Kattintson a Tovább gombra.
MEGJEGYZÉS: Ha a nyomtató nincs csatlakoztatva a számítógéphez,
az alábbi ablak jelenik meg.
Ellenkező esetben csak kattintson a Befejezés gombra.
MEGJEGYZÉS: A telepítés befejezése után ha a nyomtató-illesztőprogram
nem működik megfelelően, telepítse újra az illesztőprogramot. Lásd:
„A nyomtatószoftver újratelepítése”, 11. oldal.
Egyedi telepítés
Egyenként kiválaszthatja a telepítendő összetevőket.
1
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a számítógéphez van
csatlakoztatva és be van kapcsolva.
2
Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a CD-meghajtóba.
A CD-lemezen lévő program automatikusan elindul, és megjelenik
a szoftvertelepítési ablak.
Ha a telepítési ablak nem jelenik meg, kattintson a Start gombra,
és válassza a Futtatás lehetőséget. Írja be az X:\Setup.exe útvonalat,
ahol az „X” a meghajtót jelöli, majd kattintson az OK gombra.
• A nyomtató csatlakoztatása után kattintson a Tovább gombra.
• Ha még nem akarja csatlakoztatni a nyomtatót, kattintson a Tovább,
majd a következő képernyőn a Nem gombra. Ekkor elindul a telepítés,
de a telepítő nem nyomtat tesztoldalt a telepítés befejezésekor.
• A felhasználói kézikönyvben feltűntetett ablakok eltérőek
lehetnek a használt nyomtatótól és kezelőfelülettől függően.
5
A telepítés befejezése után megjelenik egy tesztoldal-nyomtatási
párbeszédablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, jelölje
be a négyzetet, és kattintson a Tovább gombra.
Ha Windows Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2,
rendszert használ, kattintson a Start → Minden program →
Kellékek → Futtatás pontra, és írja be a következőt: X:\Setup.exe
.
Ha Window Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2, esetén
megjelenik az Automatikus lejátszás ablak, kattintson a
Setup.exe futtatása opcióra az Program telepítése vagy
futtatása mezőben, majd kattintson a Folytatás gombra a
Felhasználói fiók felügyelete ablakban.
Ellenkező esetben csak kattintson a Tovább gombra, és folytassa
itt: 7. lépés.
6
Ha a kinyomtatott tesztoldal megfelelő, kattintson az Igen gombra.
Ha az oldal nem jó, az újranyomtatáshoz kattintson a Nem gombra.
7
Ahhoz, hogy egy Samsung nyomtató tulajdonosaként regisztrálja
magát, hogy információkat kapjon a Samsungtól, jelölje be a négyzetet,
és kattintson a Befejezés gombra. Most átirányításra kerül
a Samsung webhelyére.
6
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
3
Kattintson a Tovább gombra.
MEGJEGYZÉS: Ha a nyomtató nincs csatlakoztatva a számítógéphez,
az alábbi ablak jelenik meg.
• Ha szükséges, válasszon egy nyelvet a legördülő listából.
4
Válassza az Egyedi telepítés lehetőséget. Kattintson a Tovább
gombra.
• A nyomtató csatlakoztatása után kattintson a Tovább gombra.
• Ha még nem akarja csatlakoztatni a nyomtatót, kattintson a Tovább,
majd a következő képernyőn a Nem gombra. Ekkor elindul a telepítés,
de a telepítő nem nyomtat tesztoldalt a telepítés befejezésekor.
• A felhasználói kézikönyvben feltűntetett ablakok eltérőek
lehetnek a használt nyomtatótól és kezelőfelülettől függően.
6
5
Válassza ki a telepítendő összetevőket, majd kattintson a Tovább
gombra.
Válassza ki a nyomtatóját, majd kattintson a Tovább gombra..
MEGJEGYZÉS: A kívánt telepítési könyvtár módosításához kattintson a
[Tallózás] gombra.
7
A telepítés befejezése után megjelenik egy tesztoldal-nyomtatási
párbeszédablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, jelölje be
a négyzetet, és kattintson a Tovább gombra.
Ellenkező esetben csak kattintson a Tovább gombra, és folytassa
itt: 9. lépés.
8
Ha a kinyomtatott tesztoldal megfelelő, kattintson az Igen gombra.
Ha az oldal nem jó, az újranyomtatáshoz kattintson a Nem gombra.
7
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
9
Ahhoz, hogy egy Samsung nyomtató tulajdonosaként regisztrálja
magát, hogy információkat kapjon a Samsungtól, jelölje be a
négyzetet, és kattintson a Befejezés gombra. Most átirányításra
kerül a Samsung webhelyére.
3
Kattintson a Tovább gombra.
Ellenkező esetben csak kattintson a Befejezés gombra.
• Ha szükséges, válasszon egy nyelvet a legördülő listából.
4
Válassza a Tipikus telepítés hálózati nyomtató esetén lehetőséget.
Kattintson a Tovább gombra.
Szoftver telepítése hálózati nyomtatáshoz
Ha a nyomtatót egy hálózathoz csatlakoztatja, akkor előbb meg kell adnia
a nyomtató TCP/IP-beállításait. Miután megadta és ellenőrizte a TCP/IPbeállításokat, készen áll arra, hogy telepítse a szoftvert a hálózathoz
kapcsolt számítógépekre.
A nyomtatószoftvereket tipikus és egyedi módon telepítheti.
Tipikus telepítés
A legtöbb felhasználó számára ajánlott. A nyomtatóműveletek számára
szükséges összetevőket telepíti.
1
2
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a hálózathoz van csatlakoztatva
és be van kapcsolva. Bővebb információkat a nyomtató hálózathoz
való csatlakoztatásáról a Felhasználói kézikönyvben olvashat.
Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a CD-meghajtóba.
MEGJEGYZÉS: Ha a készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez,
az alábbi ablak jelenik meg. Válassza ki a kívánt beállítási lehetőséget,
majd kattintson a Tovább gombra.
A CD-lemezen lévő program automatikusan elindul, és megjelenik
a szoftvertelepítési ablak.
Ha a telepítési ablak nem jelenik meg, kattintson a Start gombra, és
válassza a Futtatás lehetőséget. Írja be az X:\Setup.exe útvonalat,
ahol az „X” a meghajtót jelöli, majd kattintson az OK gombra.
Ha Windows Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2,
rendszert használ, kattintson a Start → Minden program →
Kellékek → Futtatás pontra, és írja be a következőt: X:\Setup.exe
.
Ha Window Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2, esetén
megjelenik az Automatikus lejátszás ablak, kattintson a
Setup.exe futtatása opcióra az Program telepítése vagy
futtatása mezőben, majd kattintson a Folytatás gombra a
Felhasználói fiók felügyelete ablakban.
8
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
Megjelenik a IP cím beállítása ablak.
MEGJEGYZÉS:Ha nem találja a készüléket a hálózaton, akkor kapcsolja
ki a tűzfalat, és kattintson a Frissítés lehetőségre.
Windows operációs rendszereknél kattintson a Start → Vezérlőpult
parancsra, és indítsa el a Windows tűzfalprogramját, majd állítsa be
inaktívra. Más operációs rendszerekről az online útmutatójukban
olvashat.
6
A telepítés befejezése után megjelenik egy ablak, amely egy
tesztoldal nyomtatására szólítja fel, valamint arra, hogy regisztrálja
magát egy Samsung nyomtató tulajdonosaként, így hozzáférhet a
Samsung által kiadott információkhoz. Ha ezt szeretné tenni, válassza
ki a megfelelő jelölőnégyzeteket, és kattintson a Befejezés gombra.
Ellenkező esetben csak kattintson a Befejezés gombra.
1. Válassza ki azt a nyomtatót a listából, amelyhez IP-címet kíván
rendelni.
2. Konfigurálja kézzel az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjárót
a nyomtató számára, majd a hálózati nyomtatóhoz tartozó IP-cím
beállításához kattintson a Beállítása gombra.
3. Kattintson a Tovább gombra, majd menjen a 6. lépésre.
• A hálózati nyomtatót beállíthatja a SyncThru™ Web Service-en
keresztül is, amely egy beágyazott web szerver. Kattintson a Az SWS
indítása lehetőségre a IP cím beállítása ablakban.
5
Megjelenik a hálózaton elérhető nyomtatók listája. Válassza ki a
telepítendő nyomtatót a listából, majd kattintson a Tovább gombra.
MEGJEGYZÉS: A telepítés befejezése után ha a nyomtató-illesztőprogram
nem működik megfelelően, telepítse újra az illesztőprogramot. Lásd:
„A nyomtatószoftver újratelepítése”, 11. oldal.
Egyedi telepítés
Egyenként kiválaszthatja a telepítendő összetevőket, és megadhat egy
adott IP-címet.
• Ha nem találja nyomtatóját a listában, a lista frissítéséhez kattintson
a Frissítés gombra, vagy a nyomtató hozzáadásához válassza
a TCP/IP port lehetőséget. A nyomtató hozzáadásához adja meg
a nyomtató portnevét és IP-címét.
A nyomtató IP vagy MAC címének ellenőrzéséhez nyomtassa ki
a hálózati konfigurációs oldalt.
• Egy megosztott hálózati nyomtató kereséséhez (UNC-útvonal)
válassza a Megosztott nyomtató (UNC) lehetőséget, és írja
be kézzel a megosztási nevet, vagy a Tallózás gombra kattintva
keresse meg a megosztott nyomtatót.
1
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a hálózathoz van csatlakoztatva
és be van kapcsolva. Bővebb információkat a nyomtató hálózathoz
való csatlakoztatásáról a Felhasználói kézikönyvben olvashat.
2
Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a CD-meghajtóba.
A CD-lemezen lévő program automatikusan elindul, és megjelenik
a szoftvertelepítési ablak.
Ha a telepítési ablak nem jelenik meg, kattintson a Start gombra,
és válassza a Futtatás lehetőséget. Írja be az X:\Setup.exe útvonalat,
ahol az „X” a meghajtót jelöli, majd kattintson az OK gombra.
Ha Windows Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2,
rendszert használ, kattintson a Start → Minden program →
Kellékek → Futtatás pontra, és írja be a következőt: X:\Setup.exe
.
Ha Window Vista, Windows 7 és Windows Server 2008 R2, esetén
megjelenik az Automatikus lejátszás ablak, kattintson a
Setup.exe futtatása opcióra az Program telepítése vagy
9
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
futtatása mezőben, majd kattintson a Folytatás gombra a
Felhasználói fiók felügyelete ablakban.
3
meg a nyomtató portnevét és IP-címét.
A nyomtató IP vagy MAC címének ellenőrzéséhez nyomtassa ki
a hálózati konfigurációs oldalt.
Kattintson a Tovább gombra.
• Egy megosztott hálózati nyomtató kereséséhez (UNC-útvonal)
válassza a Megosztott nyomtató (UNC) lehetőséget, és írja
be kézzel a megosztási nevet, vagy a Tallózás gombra kattintva
keresse meg a megosztott nyomtatót.
MEGJEGYZÉS:Ha nem találja a készüléket a hálózaton, akkor kapcsolja
ki a tűzfalat, és kattintson a Frissítés lehetőségre.
Windows operációs rendszereknél kattintson a Start → Vezérlőpult
parancsra, és indítsa el a Windows tűzfalprogramját, majd állítsa be
inaktívra. Más operációs rendszerekről az online útmutatójukban
olvashat.
4
5
• Ha szükséges, válasszon egy nyelvet a legördülő listából.
Válassza az Egyedi telepítés lehetőséget. Kattintson a Tovább
gombra.
Megjelenik a hálózaton elérhető nyomtatók listája. Válassza ki a
telepítendő nyomtatót a listából, majd kattintson a Tovább gombra.
TIPP: Ha be akar állítani egy adott IP-címet egy adott hálózaton, kattintson
az IP cím beállítása gombra. Megjelenik az IP cím beállítása ablak.
Tegye a következőket:
a. Válassza ki azt a nyomtatót a listából, amelyhez IP-címet kíván
rendelni.
b. Konfigurálja kézzel az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjárót
a nyomtató számára, majd a hálózati nyomtatóhoz tartozó IP-cím
beállításához kattintson a Beállítása gombra.
c. Kattintson a Tovább gombra.
• A hálózati nyomtatót beállíthatja a SyncThru™ Web Service-en
keresztül is, amely egy beágyazott web szerver. Kattintson a Az SWS
indítása lehetőségre a IP cím beállítása ablakban.
6
Válassza ki a telepítendő összetevőket. Az összetevők kiválasztása
után a következő ablak jelenik meg. Módosíthatja a nyomtatónevet
is, megoszthatja a nyomatót a hálózaton, alapértelmezettként állíthatja
• Ha nem találja nyomtatóját a listában, a lista frissítéséhez kattintson
a Frissítés gombra, vagy a nyomtató hozzáadásához válassza
a TCP/IP port lehetőséget. A nyomtató hozzáadásához adja
10
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
be a nyomtatót, és módosíthatja az egyes nyomtatók portnevét.
Kattintson a Tovább gombra.
A nyomtatószoftver újratelepítése
A szoftver újratelepíthető, ha a telepítés során hiba lépett fel.
1 Indítsa el a Windows-t.
2
3
4
A Start menüből válassza a Programok vagy a Minden program →
a nyomtató-illesztőprogram neve → Karbantartás lehetőséget.
Válassza a Javítás lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
Megjelenik a hálózaton elérhető nyomtatók listája. Válassza ki a
telepítendő nyomtatót a listából, majd kattintson a Tovább gombra.
A szoftver kiszolgálóra való telepítéséhez jelölje be a Nyomtató
beállítása kiszolgáló esetén jelölőnégyzetet.
7
A telepítés befejezése után megjelenik egy ablak, amely egy
tesztoldal nyomtatására szólítja fel, valamint arra, hogy regisztrálja
magát egy Samsung nyomtató tulajdonosaként, így hozzáférhet a
Samsung által kiadott információkhoz. Ha ezt szeretné tenni, válassza
ki a megfelelő jelölőnégyzeteket, és kattintson a Befejezés gombra.
Ellenkező esetben csak kattintson a Befejezés gombra.
• Ha nem találja nyomtatóját a listában, a lista frissítéséhez kattintson
a Frissítés gombra, vagy a nyomtató hozzáadásához válassza
a TCP/IP port lehetőséget. A nyomtató hozzáadásához adja meg
a nyomtató portnevét és IP-címét.
• Egy megosztott hálózati nyomtató kereséséhez (UNC-útvonal)
válassza a Megosztott nyomtató (UNC) lehetőséget, és írja
be kézzel a megosztási nevet, vagy a Tallózás gombra kattintva
keresse meg a megosztott nyomtatót.
Megjelenik az összetevők listája, így bármelyik összetevőt újra
tudja telepíteni.
MEGJEGYZÉS: Ha a nyomtató nincs csatlakoztatva a számítógéphez,
az alábbi ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A telepítés befejezése után ha a nyomtató-illesztőprogram
nem működik megfelelően, telepítse újra az illesztőprogramot. Lásd:
„A nyomtatószoftver újratelepítése”, 11. oldal.
11
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
• A nyomtató csatlakoztatása után kattintson a Tovább gombra.
• Ha még nem akarja csatlakoztatni a nyomtatót, kattintson a Tovább,
majd a következő képernyőn a Nem gombra. Ezután a telepítés
elindul, de annak végén nem lesz kinyomtatva tesztoldal.
• Az felhasználói kézikönyvben látható újratelepítési ablak eltérő
lehet a használt nyomtatótól és a kezelőfelülettől függően.
5
Válassza ki az újratelepítendő összetevőket, majd kattintson a Tovább
gombra.
Ha a nyomtatószoftvert helyi nyomatatáshoz telepítette,
és kiválasztja a nyomtató-illesztőprogram nevét, megjelenik
a tesztoldal nyomtatását kérő ablak. Tegye a következőket:
a. Tesztoldal nyomtatásához jelölje be a négyzetet, és kattintson
a Tovább gombra.
b. Ha megfelelő lett a tesztoldal, kattintson az Igen gombra.
6
Ellenkező esetben az újranyomtatáshoz kattintson a Nem
gombra.
Ha az újratelepítés véget ért, kattintson a Befejezés gombra.
A nyomtatószoftver eltávolítása
1
2
3
4
5
6
Indítsa el a Windowst.
A Start menüből válassza a Programok vagy a Minden program →
a nyomtató-illesztőprogram neve → Karbantartás lehetőséget.
Válassza az Eltávolítás lehetőséget, majd kattintson a Tovább
gombra.
Megjelenik az összetevők listája, így bármelyik összetevőt
el tudja távolítani.
Válassza ki az eltávolítandó összetevőket, majd kattintson a Tovább
gombra.
A kiválasztás megerősítését kérő párbeszédablakban kattintson
az Igen gombra.
A kiválasztott illesztőprogram és összetevői törlődnek
a számítógépről.
A szoftver eltávolítása után kattintson a Befejezés gombra.
12
Nyomtatószoftver telepítése Windows használata esetén
2
1
2
Alapvető nyomtatás
Ez a fejezet mutatja be a nyomtatási opciókat és a leggyakoribb
nyomtatási feladatokat a Windowson belül.
Dokumentum nyomtatása
•
Nyomtatás fájlba (PRN)
•
A nyomtató beállítása
Válassza a Nyomtatás pontot a Fájl menüből. Megjelenik
a Nyomtatás párbeszédpanel. Az ablak megjelenése a használt
alkalmazástól függően változhat.
A Nyomtatás párbeszédpanelen lehet kijelölni az alapvető
nyomtatási beállításokat. Ilyen beállítás a példányszám vagy
a nyomtatandó oldalak tartománya.
A fejezet tartalma:
•
Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
- Elrendezés lap
- Papír lap
Ellenőrizze, hogy a megfelelő
nyomtatót választotta-e ki.
- Grafika lap
- Extrák lap
- Névjegy lap
- Nyomtató lap
- Kedvenc beállítások használata
- A Súgó használata
3
4
Dokumentum nyomtatása
MEGJEGYZÉS:
• A felhasználói kézikönyvben feltűntetett nyomtató-illesztőprogram
Tulajdonságok ablaka eltérő lehet a használt nyomtatótól és
a kezelőfelülettől függően. Azonban a nyomtatótulajdonságok-ablak
összetétele hasonló.
• Ellenőrizze a nyomtatóval kompatibilis operációs rendszer(eke)t.
Tekintse meg a nyomtató felhasználói kézikönyvének operációs
rendszerekkel való kompatibilitásról szóló részét.
• Ha meg akarja tudni a nyomtató pontos nevét, ellenőrizheti azt
a mellékelt CD-ROM-on.
• Ha kiválasztja a nyomtató tulajdonságainak egy beállítását, egy
felkiáltó
jel vagy
jelölés jelenhet meg. A felkiáltójel azt jelenti,
hogy az adott beállítás kiválasztható, de nem javasolt, a
jelzés
pedig azt, hogy a készülék beállítása vagy környezete miatt a
beállítás nem választható ki.
Az alábbi utasítások írják le a különböző Windows-alkalmazásokból
történő nyomtatáshoz szükséges lépéseket. A dokumentum nyomtatásához
szükséges pontos lépések az Ön által használt alkalmazástól is függenek.
A pontos nyomtatási eljárással kapcsolatban olvassa el az adott
alkalmazás felhasználói kézikönyvét.
13
Alapvető nyomtatás
5
6
Válassza a saját nyomtató-illesztőprogram lehetőséget
a Név legördülő listából.
A nyomtató szolgáltatásainak kihasználásához kattintson
a Tulajdonságok vagy az alkalmazás Nyomtatás ablakában
a Tulajdonságok lehetőségre. Részletes információkért lásd:
”A nyomtató beállítása”, 14. oldal.
Ha Beállítás, Nyomtató vagy Opciók gombot lát a Nyomtatás
ablakban, kattintson arra a gombra. Ezek után kattintson
a Tulajdonságok gombra a következő képernyőn.
A nyomtatótulajdonságok ablakának bezárásához kattintson
az OK gombra.
A nyomtatási feladat elindításához kattintson az OK vagy
a Nyomtatás gombra a Nyomtatás ablakban.
Nyomtatás fájlba (PRN)
A nyomtató beállítása
Előfordulhat, hogy fájlba akarja menteni a nyomtatandó adatokat.
Megjelenik a nyomtatótulajdonságok ablaka, amelyben megtalálhatóak
a nyomtató használatához szükséges opciók. A Nyomtató tulajdonságai
ablakban lehet a nyomtatáshoz szükséges beállításokat ellenőrizni
és módosítani.
Fájl létrehozása:
1 Jelölje be a Nyomtatás fájlba négyzetet a Nyomtatás ablakban..
A Nyomtató tulajdonságai ablak kinézete a használt operációs
rendszertől függhet. A jelen használati útmutató a Windows XP
Tulajdonságok ablakát mutatja be.
A felhasználói kézikönyvben feltűntetett nyomtató-illesztőprogram
Tulajdonságok ablaka eltérő lehet a használt nyomtatótól
és a kezelőfelülettől függően.
A nyomtató tulajdonságait a Nyomtatók mappából elérve több Windows
fül (lásd a Windows felhasználói útmutatót) és a Nyomtatás lap jelenik
meg (lásd: ”Nyomtató lap”, 18. oldal).
MEGJEGYZÉS:
• A legtöbb Windows-alkalmazás felülírja a nyomtató-illesztőprogram
számára beállított értékeket. Először a használt programban
módosítása az elérhető nyomtatási beállításokat, majd a maradék
beállítást végezze el a nyomtató illesztőprogramjának használatával.
2
Válasszon egy mappát, adjon nevet a fájlnak, majd kattintson az
OK gombra.
• A módosítások csak az éppen használt program működése során
érvényesek. Tartós módosításhoz a beállításokat a Nyomtatók
mappában kell elvégezni.
• A következő információk Windows XP esetén érvényesek. Más
Windows rendszer esetén olvassa el a rendszer kézikönyvét vagy
online súgóját.
1.
2.
3.
4.
Kattintson a Windows Start gombjára.
Válassza a Nyomtatók és faxok lehetőséget.
Válassza ki a nyomtató ikonját.
Kattintson az ikonra jobb egérgombbal, és válassza
a Nyomtatási beállítások lehetőséget.
5. Módosítsa a beállításokat a lapokon, majd kattintson
az OK gombra.
14
Alapvető nyomtatás
Elrendezés lap
Papír lap
Az Elrendezés lap teszi lehetővé annak beállítását, hogy a dokumentum
hogyan nézzen ki nyomtatásban. Az Elrendezés beállítás pontban
a Laponként több oldal és a Kicsinyítés/Nagyítás közül választhat.
A yomtató tulajdonságainak megjelenítésével kapcsolatos további
információkért lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
A nyomtatótulajdonságok panelén a következő beállításokkal lehet
megadni az alapvető papírkezelést. A nyomtató tulajdonságainak
megjelenítésével kapcsolatos további információkért lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Tájolás
Tájolás - lehetővé teszi a nyomtatási kép tájolásának beállítását.
• Álló - álló helyzetben, levél stílusban nyomtatja ki az oldalt.
• Fekvő - fekvő helyzetben, tájkép nézetben nyomatja ki az oldalt.
• Elforgatás - a kiválasztott fokkal elfordíthatja az oldalt.
Példányszám
Példányszám - megadhatja a nyomtatandó példányok számát.
1 és 999 közötti példányszámot adhat meg.
Álló
Fekvő
Elrendezés beállítás
Elrendezés beállítás - speciális nyomtatási opciókat választhat ki.
Lehetőségek: Laponként több oldal és Poszternyomtatás.
• Részletes információkét lásd: ”Több oldal nyomtatása egy lapra
(N lap/oldal nyomtatás)”, 19. oldal.
• Részletes információkért lásd: ”Poszternyomtatás”, 20. oldal.
• Részletes információkért lásd: ”Füzetnyomtatás”, 20. oldal.
Kétoldalas nyomtatás
A Kétoldalas nyomtatás segítségével a papír mindkét oldalára
nyomtathat. Ha nem jelenik meg ez a lehetőség, a nyomtató nem
nyújtja ezt a szolgáltatást.
• Részletes információkért lásd: ”Kétoldalas nyomtatás”, 21. oldal.
15
Alapvető nyomtatás
A Papír fülre kattintva különböző papírbeállításokat érhet el.
Méret
Méret - megadhatja a tálcába töltött papír méretét. Ha szükséges méret
nincs benne a Méret mezőben, kattintson az Egyeni lehetőségre. Amikor
megjelenik az Egyéni papírbeállítások ablak, állítsa be a papírméretet,
kattintson az OK gombra. Ezek után megjelenik a kiválasztható
méretbeállítás a méretlistában.
Forrás
Ellenőrizze, hogy a Forrás mezőben a megfelelő papírtálca szerepel-e.
Használja a Kézi adagoló funkciót, ha speciális nyomathordozóra nyomtat,
például borítékra vagy fóliára. Egyszerre csak egy lapot helyezzen a kézi
adagolóba vagy a többfunkciós tálcába.
Ha a beállított papírforrás Automatikus kiválasztás, akkor a nyomtató
automatikusan keresi a nyomathordozókat a következő sorrendben: Kézi
adagoló vagy multi-funkciós, 1. tálca, opcionális 2. tálca
Grafika lap
Az alábbi grafikus tulajdonságokkal állíthatja be a nyomtatás
minőséget az adott feladat szükségleteihez. A nyomtató
tulajdonságainak megjelenítésével kapcsolatos további
információkért lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson a Grafika fülre az alábbi tulajdonságok megjelenítéséhez.
Típus
A Típus opciót úgy állítsa be, hogy megfeleljen a nyomtatáshoz használt
tálcába betöltött papírnak. Így kapja a legjobb minőségű nyomtatást. Ha
nem így állítja be, a kapott nyomtatási minőség nem biztos, hogy megfelel
az elvárásainak.
Vastag: 90 -105 g/m2 tömegű vastag papír.
Vékony: 60 -70 g/m2 tömegű vastag papír.
Gyapjú: 75–90 g/m2 súlyú kartonpapír, mint a Gilbert 25%-os és Gilbert
100%-os.
Sima papír: Normál, sima papír. Ezt a típust akkor válassza, ha a nyomtató
fekete-fehér és 60 g/m2 súlyú kartonpapírra nyomtat.
Újrahasznosított: 75–90 g/m2 súlyú újrafelhasznált papír.
Színes papír: 75–90 g/m2 súlyú színes hátterű papír.
Archív papír: Ezt a lehetőséget akkor célszerű választani, ha hosszabb
időre (például archiválás céljára) szeretné megőrizni a nyomatot.
Első oldal
Itt állítható be, hogy az első oldalt a készülék más papírtípusra nyomtassa
ki mint a dokumentum többi oldalát. Kiválasztható az első oldalhoz kívánt
papírtípus.
Például helyezzen vastag papírt a multifunkcionális tálcába és sima papírt
az 1. tálcába. Ezután válassza a 1. tálca opciót a Forrás kiválasztásánál,
majd az Multi-funkciós tálca lehetőséget az Első oldal értékre.
Méretezett nyomtatás
Méretezett nyomtatás - ezzel a lehetőséggel lehet a nyomtatási feladatot
automatikusan vagy kézzel méretezni. Lehetőségek: Nincs, Kicsinyítés/
Nagyítás és Lapméretnek megfelelően.
• Részletes információkét lásd: ”Kicsinyített vagy nagyított dokumentum
nyomtatása”, 21. oldal.
• Részletes információkért lásd: ”A dokumentum kinyomtatása
a kiválasztott papírméretnek megfelelően”, 21. oldal.
16
Alapvető nyomtatás
Felbontás
A kiválasztható Felbontás lehetőségek a nyomtatómodelltől
függően változhatnak. A magasabb felbontás beállítása a grafikák
és karakterek élesebb és tisztább nyomtatását eredményezi.
Magasabb értékek esetén a dokumentum nyomtatása hosszabb ideig
tarthat.
Takarékos üzemmód
A beállítás kiválasztása megnöveli a festékkazetta élettartamát, és
jelentős minőségcsökkenés nélkül csökkenti a laponkénti költséget.
Egyes nyomtatók nem támogatják ezt a lehetőséget.
• Nyomtató beállítása: Ezen opció kiválasztásával a készülék
kezelőpaneljén beállítottak szerint működik ez a funkció. Egyes
nyomtatók nem támogatják ezt a lehetőséget.
• Be: Ezen opció kiválasztásakor minden lap nyomtatásakor kevesebb
festéket használ a készülék.
• Ki: Akkor válassza ezt az opciót, ha nincs szükséges
a festéktakarékosságra a dokumentum kinyomtatásakor.
Extrák lap
Speciális beállítások
A speciális beállítások módosításához kattintson a Speciális beállítások
gombra.
• TrueType beállítások: Ez a beállítás határozza meg, hogy az
illesztőprogram milyen módon képezi le a dokumentumban található
szöveget a nyomtatón. Válassza ki a dokumentumnak megfelelő beállítást.
- Letöltés kontúrrajzként: Ha ezt a lehetőséget választja, az illesztőprogram
letölti a dokumentumban használt összes olyan TrueType-betűtípust,
mely nincs a készülék memóriájában. Ha a dokumentum nyomtatásakor
a betűtípusok nem jelennek meg helyesen, válassza a Letöltés
bittérképként beállítást, és nyomtassa ki újra a feladatot. A Letöltés
bittérképként beállítás Adobe-programmal történő nyomtatás esetén
lehet hasznos. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre,
ha a PCL-nyomtató-illesztőprogramot használja.
- Letöltés bittérképként: Ha ezt az opciót választja, az illesztőprogram
a betűtípusok adatait bittérképes grafikaként tölti le. A bonyolult
betűtípusokkal szedett, mint pl. koreai vagy kínai, vagy több különböző
betűtípust használó dokumentumok nyomtatása ezzel a beállítással
felgyorsítható.
- Nyomtatás grafikaként: Ha a nyomtatás képként opciót választja ki,
az illesztőprogram minden betűtípust képként tölt le a nyomtatóra. Sok
grafikával és viszonylag kevés TrueType-betűtípussal rendelkező
dokumentumok esetén ez a beállítás javíthatja a nyomtatási teljesítményt
(sebességet).
• Minden szöveg feketén: Ha a Minden szöveg feketén lehetőség
engedélyezve van, a készülék a dokumentumban lévő szöveget feketével
nyomtatja, függetlenül attól, hogy az a képernyőn milyen színnel jelenik meg.
Kimeneti beállításokat adhat meg a dokumentumok számára.
A nyomtató tulajdonságainak megjelenítésével kapcsolatos
további információkért lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Az Extrák fülre kattintva a következő funkciókat érheti el:
Vízjel
Háttérkép készíthető különböző szövegekkel a dokumentum minden
oldalához. Részletes információkért lásd: ”Vízjelek használata”, 22. oldal.
Sablon
Gyakran sablont használnak az előnyomott űrlapok és levélpapírok helyett.
Részletes információkért lásd: ”Sablonok használata”, 23. oldal.
Nyomtatási beállítások
• Nyomt. tart.: Itt állítható be az oldalak nyomtatási sorrendje. Válassza ki
a nyomtatási sorrendet a legördülő listából.
- Normál (1, 2, 3): A nyomtató a lapokat az első oldaltól az utolsóig
sorrendben nyomtatja.
- Fordított sorrendben (3, 2, 1): A nyomtató a lapokat az utolsó
oldaltól az első oldalig sorrendben nyomtatja.
- Páratlan oldalak: A nyomtató csak a dokumentum páratlan oldalait
nyomtatja ki.
- Páros oldalak: A nyomtató csak a dokumentum páros oldalait
nyomtatja ki.
• Nyomtató betűkészlet használat: Ha a Nyomtató betűkészlet használat
lehetőség be van jelölve, a készülék a dokumentum betűtípusainak
letöltése helyett a saját memóriájában tárolt betűtípusokat (rezidens
betűtípusok) használja a dokumentum nyomtatásához. Mivel a betűtípusok
letöltése időbe telik, a beállítás kiválasztása felgyorsíthatja a nyomtatást.
Ha a nyomtató betűtípusait használja, a készülék megpróbálja
megfeleltetni a saját betűtípusait a dokumentum betűtípusaival. Viszont,
ha a dokumentumban használt betűtípusok nagyon eltérnek a nyomtató
betűtípusaitól, akkor a nyomtatott oldal jelentősen el fog térni a képernyőn
látott oldaltól. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre,
ha a PCL-nyomtató-illesztőprogramot használja.
17
Alapvető nyomtatás
Névjegy lap
Kedvenc beállítások használata
A Névjegy lapon tekintheti meg a szerzői jogi nyilatkozatot és a
nyomtató illesztőprogram verziószámát. Ha van internetböngészője,
a honlap ikonra kattintva kapcsolódhat az internetre. A nyomtató
tulajdonságainak megjelenítésével kapcsolatos további információkért
lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
A Kedvencek opció, amely minden tulajdonságlapon megtalálható,
lehetővé teszi, hogy az aktuális tulajdonság-beállításokat későbbi
újrafelhasználás céljából mentse.
Nyomtató lap
Egy Kedvencek elem mentéséhez:
1
2
Módosítsa szükség szerint a beállításokat minden fülön.
3
Kattintson a Mentés gombra.
Adjon egy nevet az elemnek a Kedvencek adatbeviteli mezőben.
Ha a nyomtatótulajdonságokat a Nyomtatók mappán keresztül éri el,
megtekintheti a Nyomtató lapot. Beállíthatja a nyomtatókonfigurációt.
A következő információk Windows XP esetén érvényesek. Más
Windows rendszer esetén olvassa el a rendszer kézikönyvét vagy
online súgóját.
1 Kattintson a Windows Start menüjére.
2
3
4
5
Válassza a Nyomtatók és faxok lehetőséget.
Válassza ki a nyomtató ikonját.
Kattintson jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, majd válassza
a Tulajdonságok lehetőséget.
Kattintson a Nyomtató fülre, és adja meg a beállításokat.
A Kedvencek mentésekor az illesztőprogram összes beállítása
mentésre kerül.
Egy már mentett beállítás használatához válassza ki az elemet
a Kedvencek legördülő listából. A nyomtató ezután a kiválasztott
Kedvencek beállítások szerint működik.
Magasságkorekkció
Ha a nyomtatót nagy magasságban fogja használni, e négyzet
bejelölésével az adott körülményekre optimalizálhatja a nyomtatási
minőséget.
Egy Kedvencek beállítás törléséhez válassza ki a kívánt elemet
a listából, majd kattintson a Törlés gombra.
A nyomtató alapértelmezett beállításainak visszaállításához válassza
ki az Nyomtató alapért. opciót a listából.
A Súgó használata
A készülékhez van egy súgó, mely a Súgó gombbal érhető
el a nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelén. A súgótémakörök
részletes információkkal szolgának a nyomtató-illesztőprogram
funkcióival kapcsolatban.
Kattinthat az ablak jobb felső sarkában lévő
a kérdéses opcióra.
18
Alapvető nyomtatás
gombra is, majd
3
Speciális nyomtatási
szolgáltatások
Több oldal nyomtatása egy lapra
(N lap/oldal nyomtatás)
Ez a fejezet mutatja be a nyomtatási opciókat és a speciális nyomtatási
feladatokat.
MEGJEGYZÉS:
• A felhasználói kézikönyvben feltűntetett nyomtató-illesztőprogram
Tulajdonságok ablaka eltérő lehet a használt nyomtatótól és a
kezelőfelülettől függően. Azonban a nyomtatótulajdonságok-ablak
összetétele hasonló.
• Ha meg akarja tudni a nyomtató pontos nevét, ellenőrizheti azt
a mellékelt CD-ROM-on.
1
2
3
4
Kiválaszthatja, hogy hány oldalt szeretne egy papírlapra kinyomtatni.
Ha egy lapra több oldalt szeretne nyomtatni, az oldalak kisebb méretben
jelennek meg, az Ön által meghatározott sorrendben. Maximum 16 oldalt
lehet egy lapra kinyomtatni.
1
2
3
4
A fejezet tartalma:
•
Több oldal nyomtatása egy lapra (N lap/oldal nyomtatás)
•
Poszternyomtatás
•
Füzetnyomtatás
•
Kétoldalas nyomtatás
•
Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása
•
A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek
megfelelően
•
Vízjelek használata
•
Sablonok használata
5
6
19
Speciális nyomtatási szolgáltatások
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani.
Lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Az Elrendezés lapon válassza a Laponként több oldal
lehetőséget az Elrendezés típusa legördülő listából.
Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát
(1, 2, 4, 6, 9 vagy 16) az Lap/oldal legördülő listából.
Válassza ki az oldalsorrendet az Oldalsorrend legördülő listából,
ha szükséges.
Jelölje be az Oldalkeret nyomtatása lehetőséget, ha minden
oldalra egy keretet szeretne nyomtatni.
Kattintson a Papír fülre, és válassza ki a papírforrást, a -méretet
és a -típust.
Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot.
Poszternyomtatás
Füzetnyomtatás
Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy egyoldalas dokumentumot
4, 9 vagy 16 papírlapra nyomtasson ki, majd a lapok összeragasztásával
egy poszter méretű dokumentumot kapjon.
8
9
8
9
MEGJEGYZÉS: A poszternyomtatás akkor érhető el, ha a Grafika fülön
beállított felbontás 600 dpi.
1
2
3
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Az Elrendezés lapon válassza a Poszternyomtatás lehetőséget
az Elrendezés típusa legördülő listából.
A Poszter lehetőség beállítása:
Az oldalelrendezést a Poszter (2x2), Poszter (3x3), Poszter (4x4)
beállítások közül választhatja ki. Ha a Poszter (2x2) lehetőséget
választja, akkor a kimenet automatikusan 4 lapra lesz széthúzva.
A füzetnyomtatási szolgáltatás kiválasztásakor a rendszer a dokumentumot
a papír mindkét oldalára nyomtatja, és a lapokat úgy rendezni el, hogy
azokat félbehajtva egy füzetet kapjon.
1 A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
2 Az Elrendezés lapon válassza a Füzetnyomtatás lehetőséget
a Típus legördülő listából.
MEGJEGYZÉS: A Füzetnyomtatás opció nem minden papírméret
esetén érhető el. A szolgáltatáshoz használható papírméretek
megállapításához válassza ki a papírméretet a Méretbeállításnál a Papír
fülön, majd ellenőrizze, hogy a Füzetnyomtatás benne van-e a Típus
legördülő listában a Elrendezés fülön.
3
Határozza meg az átfedést milliméterben vagy hüvelykben,
így könnyebb lesz összeillesztenie a lapokat.
4
5
0,15 hüvelyk
0,15 hüvelyk
4
5
Kattintson a Papír fülre, és válassza ki a papírforrást, a -méretet
és a -típust.
Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot.
Készítse el a posztert a lapok összeállításával.
20
Speciális nyomtatási szolgáltatások
Kattintson a Papír fülre a papír forrásának, méretének
és típusának kiválasztásához.
Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot.
Nyomatás után hajtsa félbe és tűzze össze a lapokat.
Kicsinyített vagy nagyított
dokumentum nyomtatása
Kétoldalas nyomtatás
A papír mindkét oldalára lehet nyomtatni. Nyomtatás előtt határozza
meg a dokumentum tájolását.
Úgy módosíthatja egy oldal tartalmát, hogy az nagyobb vagy kisebb
legyen a kinyomtatott oldalon.
Az alábbi opciók közül választhat:
• Nyomtató beállítása: Ezen opció kiválasztásával a készülék
kezelőpaneljén beállítottak szerint működik ez a funkció. Ha ez az opció
nem található, a nyomtató nem támogatja a szolgáltatást.
• Nincs
• Hosszanti él: Lefűzés a hosszanti él mentén; ez a könyvkötésben
használt hagyományos álló formátum.
• Rövidebb él: Lefűzés a rövidebb él mentén; ami a naptáraknál
használatos fekvő formátum.
1
2
3
2
4
2
5
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani.
Lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
A Papír lapon válassza a Kicsinyítés/Nagyítás lehetőséget
a Nyomtatás típusa legördülő listából.
Írja be az átméretezési arányt a Százalék mezőbe.
A
és a
gombokat is használhatja.
Válassza ki a papírforrást, a -méretet és a -típust
a Papírbeállítások ablakban.
Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot.
3
3
2
5
5
2
3
5
3
5
▲ Hosszanti él
▲ Rövidebb él
A dokumentum kinyomtatása
a kiválasztott papírméretnek
megfelelően
• Fordított duplex: Ezzel a lehetőséggel az általános nyomtatási
sorrendet állíthatja be duplex nyomtatási sorrendként. Ha ez az opció
nem található, a nyomtató nem támogatja a szolgáltatást.
MEGJEGYZÉS: Ne nyomtasson címkék, fóliák, borítékok és vastag
papírok mindkét oldalára. Ilyen műveletek során elakadhat a papír, és
megsérülhet a nyomtató.
1
2
3
4
5
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani.
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Az Elrendezés fülön válassza ki a papír tájolását.
A Kétoldalas nyomtatás részben válassza ki a kívánt kétoldalas
kötési lehetőséget.
Kattintson a Papír fülre a papír forrásának, méretének
és típusának kiválasztásához.
Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot.
MEGJEGYZÉS: Ha a nyomtató nem rendelkezik duplex egységgel,
a nyomtatást kézzel végezze el. A nyomtató előbb a dokumentum
minden második oldalát nyomtatja ki. Az első oldal kinyomtatása után
megjelenik a Nyomtatási tipp ablak. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a nyomtatási feladat befejezéséhez.
A
A nyomtatónak ez a szolgáltatása teszi lehetővé a nyomtatási feladat
adott papírmérethez igazítását, a digitális dokumentum méretétől
függetlenül. Ez hasznos lehet például olyankor, ha egy nagyobb
dokumentum megjelenését a végleges nyomtatás előtt kisebb
méretű papíron szeretné ellenőrizni.
1
2
3
4
5
21
Speciális nyomtatási szolgáltatások
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
A Papír lapon válassza a Laphoz méretezés lehetőséget
a Nyomtatás típusa legördülő listából.
Jelölje ki a megfelelő méretet a Cél oldal legördülő listából.
Válassza ki a papírforrást, a -méretet és a -típust
a Papírbeállítások ablakban.
Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot.
Vízjel szerkesztése
Vízjelek használata
1
A vízjelnyomtatás opció lehetővé teszi szöveg nyomtatását a meglévő
dokumentum fölé. Előfordulhat, hogy például nagy, szürke betűs „VÁZLAT”,
vagy „BIZALMAS” feliratot szeretne átlósan dokumentuma első vagy
összes oldalára nyomtatni.
2
A nyomtató több, előre megadott vízjelet tartalmaz, amiket módosítani
lehet, vagy újakat lehet hozzáadni a listához.
3
4
5
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson a Szerkesztés gombra
a Vízjel részben. Megjelenik a Vízjel szerkesztése ablak.
Válassza ki a szerkeszteni kívánt vízjelet a Jelenlegi vízjelek
listából, majd módosítsa a vízjel szövegét és tulajdonságait.
Kattintson a Frissítés gombra a változtatások mentéséhez.
Kattintson az OK gombra, amíg ki nem lép a nyomtatásablakból.
Meglévő vízjel használata
1
2
3
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson az Extrák fülre, és válassza ki a kívánt vízjelet a Vízjel
legördülő listából. A kiválasztott vízjel megjelenik az előnézeti
képen.
Kattintson az OK gombra, és kezdje meg a nyomtatást.
Vízjel törlése
1
2
3
MEGJEGYZÉS: Az előnézeti képen látható az oldal nyomtatási képe.
4
Vízjel készítése
1
2
3
4
5
6
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson a Szerkesztés gombra
a Vízjel részben. Megjelenik a Vízjel szerkesztése ablak.
Írjon be egy szöveget A vízjel szövege mezőbe. Legfeljebb
40 karakter hosszú szöveget írhat be. Az üzenet megjelenik
az előnézeti ablakban.
Ha a Csak az elso oldal négyzet meg van jelölve, a vízjel csak
az első oldalra lesz kinyomtatva.
Válassza ki a vízjelbeállításokat.
A betűtípus nevét, stílusát, színét, szürkeskála-szintjét és
a betűméretet a Betutípus tulajdonságok részen, a vízjel
szögét pedig a Szöveg tájolása szakaszban adhatja meg.
Kattintson a Hozzáadás gombra, ha új vízjelet szeretne a listához
adni.
Ha elkészült a szerkesztéssel, kattintson az OK gombra, és indítsa
el a nyomtatást.
A vízjel nyomtatásának kikapcsolásához válassza ki a (Nincs vízjel)
értéket a Vízjel legördülő listából.
22
Speciális nyomtatási szolgáltatások
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson a Szerkesztés gombra
a Vízjel területen. Megjelenik a Vízjel szerkesztése ablak.
Válassza ki a törölni kívánt vízjelet a Jelenlegi vízjelek listából,
majd kattintson a Törlés gombra.
Kattintson az OK gombra, amíg ki nem lép a nyomtatásablakból.
Sablonoldal használata
Sablonok használata
A sablont elkészítése után azonnal ki lehet nyomtatni a kívánt
dokumentummal. Sablon nyomtatása dokumentummal:
1
2
Mi a sablon?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
A sablon egy speciális formátumú fájlban, a merevlemezes meghajtón
(HDD) tárolt szöveg és/vagy kép, melyet bármely dokumentumra
nyomtathatunk. Gyakran használnak sablont az előnyomott űrlapok és
levélpapírok helyett. Előnyomott levélpapír helyett sablont is készíthet,
mely ugyanazokat az információkat tartalmazza, amit jelenleg a fejléces
levélpapírja. Céges fejlécű levél nyomtatásához nem szükséges előre
nyomtatott fejléces papírt helyeznie a nyomtatóba. Elég egy üres papírt
helyeznie a nyomtatóba és azt fejléc-sablon nyomtatására beállítania.
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Hozzon létre, vagy nyisson meg egy dokumentumot, ami a sablonhoz
szükséges szöveget vagy képet tartalmazza. Helyezze el az elemeket
pontosan úgy, ahogy azt a kinyomtatott lapon látni szeretné.
Dokumentum sablonként való mentéséhez lépjen a nyomtató
tulajdonságaihoz. Lásd: ”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson a Szerkesztés gombra
a Sablon területen.
A Sablon szerkesztése ablakban kattintson a Sablon létrehozása
gombra.
A Sablon létrehozása ablakban adjon meg egy maximum nyolc
karakter hosszú nevet a Fájlnév mezőben. Válassza ki a kívánt
elérési utat, ha szükséges. (Az alapértelmezett elérési
út: C:\Formover.)
Kattintson a Mentés gombra. A név megjelenik a Sablon lista
mezőben.
A létrehozás befejezéséhez kattintson az OK vagy az Igen
gombra.
A számítógép nem nyomtatja ki a fájlt. A fájl nyomtatás helyett
a számítógép merevlemezén lesz eltárolva.
MEGJEGYZÉS: A sablondokumentum mérete meg kell, hogy
egyezzen a sablonnal nyomtatandó dokumentumok méretével.
A sablon ne tartalmazzon vízjelet.
A használt alkalmazásból nyissa meg a nyomtató Tulajdonságok
panelét, mert itt lehet a nyomtatási beállításokat módosítani. Lásd:
”Dokumentum nyomtatása”, 13. oldal.
Kattintson az Extrák fülre.
Válassza ki a kívánt sablont a Sablon legördülő listából.
Ha a kívánt sablonfájl nem jelenik meg a Sablon listában,
kattintson a Szerkesztés és a Sablon betöltése gombra,
majd válassza ki a sablonfájlt.
Ha a használni kívánt sablonfájlt külső adattárolóra mentette,
a Sablon betöltése ablak használatával azt is be lehet tölteni.
Új sablon készítése
Sablon használatához egy céges emblémát vagy képet tartalmazó
új sablont kell készítenie.
Hozza létre, vagy nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
6
7
A fájl kiválasztása után kattintson a Megnyitás gombra. A fájl
megjelenik a Sablon lista mezőben, és készen áll a nyomtatásra.
Válassza ki a kívánt sablont a Sablon lista mezőből.
Szükség esetén kattintson a Sablon nyomtatásának
megerosítése nyomtatáskor jelölőnégyzetre. Ha bejelöli ezt
az opciót, minden alkalommal, amikor dokumentumot kívánt
nyomtatni, megjelenik egy ablak, ami megkérdezi, hogy kíván-e
sablont nyomtatni a dokumentumra.
Ha a négyzet nincs bejelölve, és kiválasztott egy sablont,
a rendszer automatikusan kinyomtatja a sablont a dokumentumra.
Kattintson az OK vagy az Igen gombra addig, amíg a nyomtatás
el nem indul.
A nyomtató letölti a kiválasztott sablont a nyomtatási feladathoz,
és kinyomtatja a dokumentumra.
MEGJEGYZÉS: A sablon felbontásának meg kell egyeznie a sablonnal
együtt nyomtatott dokumentum felbontásával.
Sablonoldal törlése
A nem használt sablonoldalakat le lehet törölni.
1
2
3
4
5
6
23
Speciális nyomtatási szolgáltatások
A Nyomtató tulajdonságai ablakban kattintson az Extrák fülre.
Kattintson a Szerkesztés gombra a Sablon területen.
Válassza ki a törölni kívánt sablont a Sablon lista mezőből.
Kattintson a Sablon törlése gombra.
Amikor egy megerősítést kérő ablak jelenik meg, kattintson az Igen
gombra.
Kattintson az OK gombra, amíg ki nem lép a nyomtatásablakból.
4
A Windows PostScriptillesztőprogramjának
használata (SCX-4x28
Series)
Ha dokumentumok nyomtatásához a rendszerhez kapott
PostScript-illesztőprogramot akarja használni
A PPD-k a PostScript-illesztőprogrammal hozzáférnek a nyomtató
jellemzőihez, és lehetővé teszik a számítógép és a nyomtató
kommunikációját. A PPD-k telepítőprogramja megtalálható
a nyomtatóhoz adott CD-ROM-on.
Speciális
A speciális beállítások módosításához kattintson a Speciális
gombra.
• Papír/kimenet: A mezőben választható ki a tálcába töltött papír mérete.
• Grafika: Ezzel a lehetőséggel állíthatja be a kívánt nyomtatási minőséget.
• Dokumentum beállításai: Ezzel a lehetőséggel állíthatók
be a PostScript-tulajdonságok vagy a nyomtató funkciói.
A Súgó használata
Kattinthat az ablak jobb felső sarkában lévő
opcióra.
A fejezet tartalma:
A nyomtató beállítása
Megjelenik a nyomtatótulajdonságok ablaka, amelyben megtalálhatóak
a nyomtató használatához szükséges opciók. A nyomtató tulajdonságainak
ablakában lehet a nyomtatáshoz szükséges beállításokat ellenőrizni
és módosítani.
A nyomtató tulajdonságai ablakának kinézete a használt operációs
rendszertől függhet. A jelen használati útmutató a Windows XP
Tulajdonságok ablakát mutatja be.
A Felhasználói kézikönyvben feltűntetett nyomtató-illesztőprogram
Tulajdonságok ablaka eltérő lehet a használt nyomtatótól
és a kezelőfelülettől függően.
MEGJEGYZÉSEK:
• A legtöbb Windows-alkalmazás felülírja a nyomtató-illesztőprogram
számára beállított értékeket. Először a használt programban módosítása
az elérhető nyomtatási beállításokat, majd a maradék beállítást végezze
el a nyomtató illesztőprogramjának használatával.
• A módosítások csak az éppen használt program működése során
érvényesek. Tartós módosításhoz a beállításokat a Nyomtatók
mappában kell elvégezni.
• A következő információk Windows XP esetén érvényesek. Más
Windows-rendszer esetén olvassa el a rendszer kézikönyvét vagy
online súgóját.
1. Kattintson a Windows Start gombjára.
2. Válassza a Nyomtatók és faxok lehetőséget.
3. Válassza ki a nyomtató ikonját.
4. Kattintson az ikonra jobb egérgombbal, és válassza
a Nyomtatási beállítások lehetőséget.
5. Módosítsa a beállításokat a lapokon, majd kattintson
az OK gombra.
24
A Windows PostScript-illesztőprogramjának használata (SCX-4x28 Series)
gombra is, majd az adott
5
A Közvetlen nyomtatás
segédprogram használata
(SCX-4x28 Series)
Ez a fejezet bemutatja, hogy használható a Közvetlen nyomtatás
segédprogram PDF-fájlok nyomtatásához anélkül, hogy meg kellene
nyitni a fájlt.
VIGYÁZAT:
• Nem lehet olyan PDF fájlokat nyomtatni, amelyek nyomtatási
korlátozás alatt állnak. Iktassa ki a nyomtatási korlátozást, majd
indítsa újra a nyomtatást.
• Nem lehet olyan PDF fájlokat nyomtatni, amelyek jelszóvédelem alatt
állnak. Iktassa ki a jelszóvédelmet, majd indítsa újra a nyomtatást.
• Attól függően, hogy az adott PDF fájlt milyen módszerrel készítették
el, nem biztos, hogy a fájlt ki lehet nyomtatni a Közvetlen nyomtatás
segédprogram program használatával.
• A merevlemez nyomtatón való telepítésétől függ, hogy a Közvetlen
nyomtatás segédprogram programmal nyomtathat-e PDF-fájlokat.
• A Közvetlen nyomtatás segédprogram program az 1.4 és az alatti
verziószámú PDF fájlokat támogatja. Magasabb verziószámú fájl
esetén azt a nyomtatás előtt meg kell nyitni a megfelelő programmal.
Nyomtatás
A Közvetlen nyomtatás segédprogram segítségével többféleképpen
lehet nyomtatni.
A Közvetlen nyomtatás segédprogram ablakából
1
A Start menüből válassza a Programok vagy a Minden program →
Közvetlen nyomtatás segédprogram → Közvetlen nyomtatás
segédprogram lehetőséget.
Vagy kattintson duplán a Közvetlen nyomtatás segédprogram
ikonjára az asztalon.
2
3
4
5
Megnyílik a Közvetlen nyomtatás segédprogram ablaka.
Válassza ki a használandó nyomtatót a Kiválasztott nyomtató
részben, majd kattintson a Tallózás gombra.
Válassza ki a nyomtatandó PDF-fájlt, és kattintson a Megnyitás
gombra.
A PDF-fájl felkerül a Kiválasztott fájlok listába.
Módosítsa a nyomtatóbeállításokat igényeinek megfelelően.
Lásd a következő oszlopot.
Kattintson a Nyomtatás gombra.
A kiválasztott PDF-fájl átküldésre kerül a nyomtatóra.
A parancsikon használata
1
A Közvetlen nyomtatás
segédprogram áttekintése
A Közvetlen nyomtatás segédprogram egy olyan alkalmazás, amely
a PDF-fájlokat közvetlenül a nyomtatóra küldi anélkül, hogy megnyitná
azokat. Az alkalmazás az adatokat a Windows-sorkezelőn keresztül
továbbítja, a nyomtató-illesztőprogram portját használva. Az alkalmazás
csak a PDF formátumot támogatja.
Az alkalmazás telepítéséhez a nyomtató-illesztőprogram telepítésekor
az Egyéni lehetőséget kell választani, és be kell jelölni ezt az alkalmazást
a listában.
Válassza ki a nyomtatni kívánt PDF-fájlt, és húzza azt rá
az asztalon található Közvetlen nyomtatás segédprogram
parancsikonjára.
A kiválasztott PDF-fájl átküldésre kerül az alapértelmezett
nyomtatóra.
MEGJEGYZÉS: Ha az alapértelmezett nyomtató nem támogatja
a Közvetlen nyomtatás segédprogramot, megjelenik egy ablak,
mely egy megfelelő nyomtató választására figyelmezteti. Válassza
ki a megfelelő nyomtatót a Kiválasztott nyomtató részben.
2
3
Módosítsa a nyomtatóbeállításokat igényeinek megfelelően.
Kattintson a Nyomtatás gombra.
A kiválasztott PDF-fájl átküldésre kerül a nyomtatóra.
A helyi menü használata
1
2
3
4
Kattintson jobb gombbal a nyomtati kívánt PDF-fájlra, és válassza
a Közvetlen nyomtatás lehetőséget.
Megnyílik a Közvetlen nyomtatás segédprogram ablaka
a kiválasztott PDF-fájllal a listában.
Válassza ki a használni kívánt nyomtatót.
Módosítsa a nyomtatóbeállításokat igényeinek megfelelően.
Lásd az alábbi részt.
Kattintson a Nyomtatás gombra.
A kiválasztott PDF-fájl átküldésre kerül a nyomtatóra..
25
A Közvetlen nyomtatás segédprogram használata (SCX-4x28 Series)
6
A nyomtató helyi megosztása
A nyomtatót közvetlenül csatlakoztathatja egy kiválasztott számítógéphez,
melyet „gazdaszámítógépnek” hívnak a hálózaton.
A következő információk Windows XP esetén érvényesek. Más
Windows rendszer esetén olvassa el a rendszer kézikönyvét vagy
online súgóját.
MEGJEGYZÉS:
• Ellenőrizze a nyomtatóval kompatibilis operációs rendszer(eke)t.
Tekintse meg a nyomtató felhasználói kézikönyvének operációs
rendszerekkel való kompatibilitásról szóló részét.
• Ha meg akarja tudni a nyomtató pontos nevét, ellenőrizheti azt
a mellékelt CD-ROM-on.
Gazdaszámítógép beállítása
1
2
3
4
5
6
A Start menüből válassza a Nyomtatók és faxok lehetőséget.
Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára.
A Nyomtató menüből válassza a Megosztás lehetőséget.
Jelölje be A nyomtató megosztása négyzetet.
Töltse ki a Megosztás neve mezőt, majd kattintson az OK gombra.
Ügyfél-számítógép beállítása
1.
2
3
4
5
6
26
A nyomtató helyi megosztása
Indítsa el a Windowst.
Kattintson jobb gombbal a Windows Start gombjára, és válassza
az Intéző lehetőséget.
Válassza a Hálózati helyek lehetõséget, majd kattintson
jobb gombbal a Számítógépek keresése pontra.
Írja be a gazdagép IP-címét a Számítógépnév mezõbe, és
kattintson a Keresés pontra. (Ha a gazdagéphez meg kell
adni a Felhasználónév és a Jelszó értéket, töltse ki a
megfelelõ mezõket a gazdagépfiók alapján.)
Kattintson kétszer a Nyomtatók és faxok lehetõségre.
Kattintson jobb gombbal a nyomtató-illesztõprogram
ikonkára, és válassza a Csatlakozás lehetõséget.
Kattintson az Igen gombra, ha a telepítés jóváhagyását
kérõ üzenet megjelenik.
7
3
Szkennelés
A Samsung SmarThru Office telepítését követően az SmarThru
Office ikon is meg fog jelenni az asztalon. Kattintson duplán az
SmarThru Office ikonra.
A készülék képes szkennerként is működni, képeket és szöveget
digitális fájlokká alakítani a számítógépen. Ezután a fájlok faxon vagy
e-mailben továbbíthatók, feltölthetők a webre, illetve projektekben
felhasználhatók a Samsung SmarThru program vagy a
WIA-illesztőprogram segítségével.
Kattintson duplán erre az ikonra.
A fejezet tartalma:
•
Szkennelés a Samsung SmarThru Office használatával
•
Szkennelés TWAIN-kompatibilis szoftverrel
•
Szkennelés WIA-illesztőprogram használatával
Megnyílik a SmarThru Office ablak.
Eszközsor
MEGJEGYZÉS:
• Ellenőrizze a nyomtatóval kompatibilis operációs rendszer(eke)t.
Tekintse meg a nyomtató felhasználói kézikönyvének operációs
rendszerekkel való kompatibilitásról szóló részét.
• A nyomtató nevét a mellékelt CD-ROM-on ellenőrizheti.
• Az elérhető maximális felbontás számos tényezőtől függ, többek
között a számítógép sebességétől, a rendelkezésre álló
lemezterülettől, a memóriától, a beszkennelendő kép méretétől,
valamint a bitmélység-beállítástól. Ezért a rendszertől és a
beszkennelendő anyagtól függően előfordulhat, hogy bizonyos
felbontáson nem tudunk szkennelni, különösen nagyobb dpitartományokban.
Munkaterület
Küldéssor
•Eszközsor: Lehetővé teszi azon ikonok használatát, melyek
például a Scan, Keresés stb. funkciót aktiválják.
•Munkaterület
- SmarThru Desktop: A Dokumentumok nevű szabványos
Windows-mappában kerül létrehozásra.
Szkennelés a Samsung SmarThru
Office használatával
A Samsung SmarThru a készülék kísérőszoftvere. A SmarThru
használatával képeket vagy dokumentumokat szkennelhet be helyi vagy
hálózati szkennerről.
A Samsung SmarThru Office használata
A SmarThru használatával történő szkenneléshez kövesse
az alábbi lépéseket:
1
Ellenőrizze, hogy a készülék és a számítógép be van-e kapcsolva,
és megfelelően csatlakoznak egymáshoz.
2
Helyezze a fényképet vagy lapot a dokumentumüvegre vagy
az automatikus dokumentumadagolóba (DADF vagy ADF).
- Rendezés a lemezet: A nem indexelt mappák fájljai nem
fognak megjelenni a Rendezés a lemezet részben. A
rendezési típusok: Dátum, Fájltípusok, Utoljára használt.
A mappa indexelésbe való felvételéhez nyomja le a Edit menü
→ Beállítások → Index gombjait.
A számítógép teljesítményétől és a felvett mappák számától
függően a hozzáadott mappák megjelenítése hosszabb ideig
is eltarthat.
MEGJEGYZÉSEK:
• PDF formátumú fájl indexeléséhez és kereséséhez az
Adobe Acrobat Reader 7.0.5 vagy későbbi verzióját kell telepítenie.
• A SmarThru programmal a Microsoft indexelő szolgáltatása által
támogatott indexelést és keresést hajthat végre.
- Windows mappák: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó
navigálhasson a felhasználó összes fájlja és mappája között.
- A jobb oldali panel: Egy kiválasztott mappa tartalmát jeleníti meg.
•Küldéssor: A megfelelő alkalmazás közvetlen futtatásához.
Húzza rá a kiválasztott fájlokat a megfelelő alkalmazás gombjára.
- Küldés e-mailen: Dokumentumok e-mailben történő
elküldéséhez a SmarThru használata közben.
27
Szkennelés
A hálózati szkennelés használatához a számítógépre
telepítenie kell a Hálózati Lapolvasás Kezelő programot,
és regisztrálnia kell a szkennert a programban. Tekintse meg
a felhasználói útmutató Szkennelés részét.
Szkennelt képek és dokumentumok e-mailben történő
küldéséhez rendelkezni kell egy levelezőprogrammal, mint
például az Outlook Express, amely megfelelően be van állítva
egy e-mail fiók használatára.
4
- Küldés FTP-vel: Egy dokumentumfájl kiszolgálóra történő
feltöltéséhez a SmarThru használata közben.
•Scan Settings: Lehetővé teszi a Képtípus, Felbontás,
a Szkennelési méret és a Papírforrás beállítás megadását.
- Küldés faxon: Dokumentumok Helyi vagy Hálózat faxon
történő elküldéséhez a SmarThru Office használata közben.
•Scan To: Lehetővé teszi a Fájlnév, a Fájlformátum és az OCR
nyelv beállítás megadását.
Kattintson a Scan gombra a SmarThru Office ablak eszközsorán.
5
A szkennelés indításához kattintson a Scan gombra.
Adja meg a szkennelésbeállításokat.
MEGJEGYEZÉS: A szkennelési feladat törléséhez kattintson a Cancel
gombra.
A Samsung SmarThru Office eltávolítása
MEGJEGYEZÉS: Az eltávolítás megkezdése előtt győződjön meg
arról, hogy minden alkalmazást bezárt a számítógépen.
1
A Start menüben válassza a Programok lehetőséget.
2
Válassza a SmarThru Office, majd az Uninstall SmarThru Office
lehetőséget.
3
Amikor a számítógép megerősítést kér, olvassa el az üzenetet,
és kattintson az OK gombra.
4
Kattintson a Finish gombra.
Erre a gombra kattintva elindíthatja a szkennelést.
MEGJEGYZÉSEK:
• Windows XP esetén a Szkennelési beállítás ablak gyors
megnyitásához használhatja a tálca jobb oldali végén található
SmarThru-indítót.
Az elektronikus Súgó használata
• Windows XP-től eltérő operációs rendszer esetén a SmarThru-indító
aktiválásához kattintson a Windows-tálca értesítési területén látható
SmartThru-ikonra
.
A Szkennelési beállítás a következő szolgáltatások használatát
teszi lehetővé:
•Szkenner kiválasztás: Válassza ki a helyi vagy hálózati
szkennert.
- Helyi szkennelés: A párhuzamos vagy USB-porton keresztüli
szkennelés után a beszkennelt kimenetet egy kép- vagy
dokumentumfájlban tárolhatja.
- Hálózati szkennelés: A hálózaton keresztüli szkennelés után
a beszkennelt kimenetet egy jpeg-, tiff- vagy pdf-fájlban
tárolhatja.
28
Szkennelés
A SmarThru programmal kapcsolatos további részletekért kattintson az
ablak jobb felső sarkában lévő
gombra. Ekkor megjelenik a
SmarThru súgójának ablaka, ahol böngészheti a SmarThru programhoz
tartozó súgófájl tartalmát.
2.
Szkennelés TWAIN-kompatibilis
szoftverrel
3.
4.
Ha más szoftverrel szeretne dokumentumokat szkennelni, ahhoz
TWAIN-kompatibilis szoftver szükséges, mint például az Adobe
Photoshop. A készülék első használatakor válassza ki azt az
alkalmazásból használni kívánt TWAIN-forrásként.
5.
6.
Az alapvető szkennelési folyamat több lépésből áll:
1.
2.
3.
4.
5.
Ellenőrizze, hogy a készülék és a számítógép be van-e kapcsolva,
és megfelelően csatlakoztatva vannak-e egymáshoz.
Töltse be a dokumentum(oka)t nyomtatott oldallal felfelé az
automatikus dokumentumadagolóba (DADF vagy ADF).
VAGY
Helyezzen egy dokumentumot nyomtatott oldallal lefelé a
dokumentumüvegre.
Nyisson meg egy alkalmazást, mint pl. PhotoDeluxe vagy
Photoshop.
Nyissa meg a TWAIN ablakot, és állítsa be a szkennelési
tulajdonságokat.
Szkennelje be és mentse a képet.
7.
Az Asztalon a Start menüben válassza a Beállítások,
Vezérlőpult, majd a Képolvasók és fényképezőgépek menüt.
Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára. Elindul a Lapolvasók
és kamerák varázsló.
Adja meg a szkennelési beállításokat, majd kattintson a
Villámnézet gombra annak ellenőrzéséhez, hogyan
befolyásolják a képet a megadott beállítások.
Kattintson a Tovább gombra.
Adja meg a kép nevét, majd válassza ki a fájlformátumot és a
kép mentési helyét.
Miután a kép számítógépre másolása megtörtént, a kép
szerkesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Windows Vista
1.
2.
3.
MEGJEGYZÉS: A kép beolvasásához a programban megjelenő
utasításokat kell követnie. További részleteket az alkalmazás
használati útmutatójában olvashat.
Töltse be a dokumentum(oka)t nyomtatott oldallal felfelé az
automatikus dokumentumadagolóba (DADF vagy ADF).
VAGY
Helyezzen egy dokumentumot nyomtatott oldallal lefelé a
dokumentumüvegre.
Kattintson a Start → Vezérlõpult → Hardver és hang →
Képolvasók és fényképezõgépek pontra.
Kattintson a Dokumentum vagy kép beolvasása lehetőségre.
Ezután automatikusan megnyílik a Windows fax és képolvasó
alkalmazás.
MEGJEGYZÉS: A képolvasók megtekintéséhez kattintson a
Képolvasók és fényképezõgépek megjelenítése pontra.
4.
Szkennelés WIA-illesztőprogram
használatával
5.
A készülék a képek szkenneléséhez támogatja a Windows Image
Acquisition (WIA) illesztőprogramot is. A WIA, amely integrált része
a Microsoft Windows XP rendszernek, digitális kamerákhoz és
szkennerekhez használható. A TWAIN-illesztőprogrammal ellentétben
a WIA-illesztőprogram külön kiegészítő szoftverek használata nélkül is
lehetővé teszi a képek szkennelését és egyszerű kezelését.
6.
Kattintson a Beolvasás lehetőségre, és megnyílik a
képolvasás-illesztőprogram.
Adja meg a képolvasás beállításait, és kattintson a Villámnézet
pontra annak megjelenítéséhez, hogyan érintik a változások a
képet.
Kattintson a Beolvasás lehetőségre.
MEGJEGYZÉS: Ha a szkennelési feladatot törölni szeretné, a
Lapolvasók és kamerák varázsló ablakában nyomja meg a Leállítás
gombot.
MEGJEGYZÉS: A WIA-illesztőprogram csak Windows XP/Vista/7
rendszeren és USB-porton keresztül használható.
Windows 7
1.
Windows XP
1.
Töltse be a dokumentum(oka)t nyomtatott oldallal felfelé az
automatikus dokumentumadagolóba (DADF vagy ADF).
VAGY
Helyezzen egy dokumentumot nyomtatott oldallal lefelé a
dokumentumüvegre.
2.
29
Szkennelés
Töltse be a dokumentum(oka)t nyomtatott oldallal felfelé az
automatikus dokumentumadagolóba (DADF vagy ADF).
VAGY
Helyezzen egy dokumentumot nyomtatott oldallal lefelé a
dokumentumüvegre.
Kattintson a Start → Vezérlőpult → Hardver és hang →
Eszközök és nyomtatók elemre.
3.
4.
5.
Kattintson a jobb egérgombbal az eszköz illesztőprogramjának
ikonjára a Nyomtatók és faxok → Beolvasás indítása
lehetőségnél. Megjelenik az Új beolvasás alkalmazás.
Adja meg a képolvasás beállításait, és kattintson a Villámnézet
pontra annak megjelenítéséhez, hogyan érintik a változások a
képet.
Kattintson a Beolvasás lehetőségre.
30
Szkennelés
8
A Smart Panel használata
A Smart Panel egy olyan program, amely figyeli a nyomtató állapotát, és
arról értesítést küld a felhasználónak. Ezen kívül lehetővé teszi a
nyomtató beállításainak testreszabását. Ha Ön Windows vagy
Macintosh operációs rendszert használ, a Smart Panel a
nyomtatószoftver telepítésével együtt automatikusan telepítésre kerül.
ha Ön Linux operációs rendszert használ, töltse le majd telepítse a
szoftvert a Smart Panel szoftvet a Samsung honlapjáról
(www.samsung.com/printer).
MEGJEGYZÉSEK:
• A program használatához a következők szükségesek:
- A nyomtatóval kompatibilis operációs rendszer(ek) ellenőrzéséhez
olvassa el a nyomtató felhasználói kézikönyvének
nyomtatóspecifikációkról szóló részét.
- Mac OS X 10.3 vagy újabb verzió
- Linux. A nyomtatóval kompatibilis Linux rendszerek
ellenőrzéséhez olvassa el a nyomtató felhasználói kézikönyvének
nyomtatóspecifikációkról szóló részét.
- Internet Explorer 5.0 vagy újabb verzió HTML-súgóban megjelenő
Flash-animációkhoz
• Ha tudni akarja a nyomtató pontos nevét, ellenőrizze a mellékelt CDROM-ot.
Kattintson erre az ikonra Linux alatt.
Windows alatt a Start menüből válassza a Programs vagy az All
Programs → nyomtató illesztőprogram neve → Smart Panel
parancsot.
MEGJEGYZÉSEK:
• Ha már egynél több Samsung nyomtatót telepített, akkor előbb ki kell
választania azt a modellt, amelyet vezérelni szeretne a Smart Panel
programmal. Jobb (Windows vagy Linux alatt) vagy bal (Mac OS X
alatt) egérgombbal kattintson a Smart Panel ikonra és válassza ki a
nyomtatója nevét.
• A szoftver felhasználói kézikönyvében található Smart Panel-ablakok
és azok tartalma eltérhet a használt nyomtatótól vagy operációs
rendszertől függően.
A Smart Panel program a nyomtató jelenlegi állapotát mutatja, jelzi a
festékkazetták festékszintjét, és további információkat közöl.
Megváltoztathatja a beállításokat is.
1
A Smart Panel működése
Ha nyomtatás közben hiba lép fel, a Smart Panel automatikusan
megjelenik, és figyelmezteti a felhasználót a hibáról.
A Smart Panelt kézzel is elindíthatja. Kattintson duplán a Smart Panel
ikonra a Windows tálcán (Windows alatt), vagy a jelentéseket tartalmazó
területre (Linux alatt). Az állapotsoron is rákattinthat (Mac OS X alatt).
Kattintson duplán erre az ikonra Windows alatt.
1 Festékszint
Megtekintheti a festékkazettákban hátralévő festék szintjét. A fenti,
nyomtatót és a festékkazetta-számot bemutató ablak eltérő lehet a használt
nyomtatótól függően. Egyes nyomtatók nem támogatják ezt a lehetőséget.
Megvásárlás most
Festékkazettá(ka)t online rendelhet.
Hibaelháritási útmutató
A problémák megoldásához megtekintheti a Súgót.
Kattintson erre az ikonra Mac OS X alatt.
Printer Setting
Különféle nyomtatóbeállításokat tekinthet meg a Nyomtatóbeállító
segédprogramban. Egyes nyomtatók nem támogatják ezt a lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Ha a nyomtató hálózatba van kötve és Windows vagy
Mac OS X operációsrendszert használ, a SyncThru Web Service
31
A Smart Panel használata
ablak jelenik meg a Nyomtatóbeállító segédprogram ablaka helyett. A
Linux nem támogatja a hálózati környezetet.
Illesztőpr.-beállítások (Csak Windows esetén)
Megjelenik a nyomtatótulajdonságok ablaka, amelyben megtalálhatóak
a nyomtató használatához szükséges opciók. További részletekért lásd:
Lásd: „A nyomtató beállítása”, 14. oldal.
A Hibaelhárítási útmutató megnyitása
A Hibaelhárítási útmutató használatával megoldásokat kereshet az
esetleges hibákra.
Jobb (Windows vagy Linux alatt) vagy bal (Mac OS X alatt) egérgombbal
kattintson a Smart Panel ikonra és válassza ki a Hibaelháritási
útmutató parancsot.
A Nyomtatóbeállító segédprogram
használata
A Nyomtatóbeállító segédprogram segítségével megadhatja és
ellenőrizheti a nyomtatási beállításokat.
1
2
3
Jobb (Windows vagy Linux alatt) vagy bal (Mac OS X alatt)
egérgombbal kattintson a Smart Panel ikonra és válassza ki a
Printer Setting parancsot.
Módosítsa a beállításokat.
A módosítások érvényesítéséhez kattintson a Apply (Alkalmaz)
gombra.
MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a nyomtató hálózatra van kapcsolva a
SyncThru Web Service ablak jelenik meg a Nyomtatóbeállító
segédprogram ablaka helyett.
Az elektronikus Súgó használata
A Nyomtatóbeállító segédprogramról bővebb információkat olvashat,
ha a
lehetőségre kattint.
32
A Smart Panel használata
A Smart Panel program beállításainak
módosítása
Jobb (Windows vagy Linux alatt) vagy bal (Mac OS X alatt) egérgombbal
kattintson a Smart Panel ikonra és válassza ki az Opciók parancsot.
Válassza ki a kívánt beállításokat az Opciók ablakban.
33
A Smart Panel használata
9
A nyomtató használata
Linux operációs rendszer
esetén
Az egységesített Linuxillesztőprogram telepítése
A készülék Linux környezetben is használható.
Az egységesített Linux-illesztőprogram
telepítése
A fejezet tartalma:
1
•
Kezdeti lépések
•
Az egységesített Linux-illesztőprogram telepítése
2
•
A Unified Driver Configurator (egységesítettillesztőprogrambeállító) alkalmazás használata
•
A nyomtatóbeállítások megadása
•
Dokumentum nyomtatása
•
Dokumentum szkennelése
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a számítógéphez.
Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet is.
Amikor megjelenik a rendszergazda bejelentkezési ablaka,
felhasználónévként a „root” nevet írja be, majd adja meg
a rendszer jelszavát.
MEGJEGYZÉS: A nyomtatószoftver telepítéséhez rendszergazdaként
(root) kell bejelentkeznie. Ha nincs ilyen jogosultsága, kérje meg
a rendszergazdát.
3
4
Kezdeti lépések
Az illesztőprogram Linux rendszerre történő telepítését követően a
programcsomag segítségével egyszerre több, gyors ECP párhuzamos
portra, illetve USB-portra csatlakoztatott készülék is kezelhető.
Kattintson a képernyő alján levő „
” ikonra. A megjelenő
terminálképernyőn írja be az alábbiakat:
[[email protected] root]#tar zxf [ElérésiÚtvonal]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[[email protected] root]#cd [ElérésiÚtvonal]/
cdroot/Linux[[email protected] Linux]#./install.sh
A Linux szoftver telepítéséhez le kell töltenie a Linux szoftvercsomagot
a Samsung honlapjáról (www.samsung.com/printer) a nyomtató és
szkenner szoftverek telepítéséhez.
A Samsung egységesített Linux-illesztőprogram-csomagjában
megtalálhatók a dokumentumok nyomtatásához, illetve képek
szkenneléséhez szükséges illesztőprogram-elemek. A programcsomag
tartalmaz továbbá a beállítások megadáshoz, illetve a szkennelt
dokumentumok további feldolgozásához használható, igen hatékony
alkalmazásokat is.
Töltse le és csomagolja ki a Unified Linux Driver programcsomagot
a számítógépére a Samsung honlapjáról.
MEGJEGYZÉS: Ha nem grafikus illesztőfelületet használ, vagy az
szoftver telepítése sikertelen volt, akkor az illesztőprogramot szöveges
módban kell használnia. Kövesse a 3 - 4. lépéseket, majd ezután
kövesse a terminálképernyőn megjelenő utasításokat.
5
Az üdvözlőképernyőn kattintson a Next gombra.
A szkennelt dokumentumok ezután szerkeszthetők, ugyanazon a helyi
vagy hálózati készüléken kinyomtathatók, e-mailben elküldhetők,
feltölthetők FTP-tárterületre vagy feldolgozhatók külső karakterfelismerő
program segítségével.
Az egységesített Linux-illesztőprogram-csomaghoz egy intelligens,
konfigurálható telepítőprogram is tartozik. Az egységesített Linuxillesztőprogram szoftveréhez nem szükséges külön összetevőket keresnie:
a telepítő automatikusan a számítógépre másolja és telepíti az összes
szükséges programcsomagot. Ez a lehetőség a legnépszerűbb Linux
változatok többsége esetében fennáll.
34
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
6
A telepítés befejeztével kattintson a Finish gombra.
Az egységesített Linux-illesztőprogram
eltávolítása
1
Amikor megjelenik a rendszergazda bejelentkezési ablaka,
felhasználónévként a „root” nevet írja be, majd adja meg
a rendszer jelszavát.
MEGJEGYZÉS: A nyomtató szoftver telepítésének eltávolításához
szuperfelhasználóként (root) kell bejelentkeznie. Ha nem
szuperfelhasználó, akkor kérje a rendszergazda segítségét.
2
A telepítőprogram a későbbi használat megkönnyítése érdekében
az asztalra helyezi az egységesített illesztőprogram beállítójának
(Unified Driver Configurator) ikonját, és felveszi a Samsung Unified
Driver csoportot a rendszermenübe. Ha probléma merül fel, olvassa
el a rendszermenüből elérhető súgóban található tudnivalókat.
A súgó megnyitható a telepítőcsomag ablakos alkalmazásaiból
is, például a Unified Driver Configurator vagy az Image Manager
alkalmazásból.
MEGJEGYZÉS: Az eszközillesztő telepítése szöveges módban:
Ha nem grafikus illesztőfelületet használ, vagy az eszközillesztő
telepítése sikertelen, akkor azt szöveges módban kell használnia.
Kövesse az 1-3. lépéseket, majd írja be a [[email protected] Linux]# ./
install.sh parancsot, majd kövesse a konzolon megjelenő utasításokat.
Ezután a telepítés befejeződik.
Az eszközillesztő telepítésének eltávolításakor kövesse a fenti
telepítési útmutatást, de a konzolon a [[email protected] Linux]# ./
uninstall.sh parancsot írja be.
3
4
5
Kattintson a képernyő alján levő „
” ikonra. A megjelenő
terminálképernyőn írja be az alábbiakat:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
Kattintson az Uninstall gombra.
Kattintson a Next gombra.
Kattintson a Finish gombra.
35
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
Nyomtató konfigurálása
A Unified Driver Configurator
(egységesítettillesztőprogrambeállító) alkalmazás használata
A Unified Linux Driver Configurator elsősorban a nyomtatók és
a többfunkciós készülékek konfigurálására szolgáló eszköz. Mivel
a többfunkciós (MFP) készülék nyomtató és szkenner is egyben,
az egységesített Linux-illesztőprogram beállítója a nyomtató-, illetve
szkennerfunkciók szerint csoportosítva tartalmazza a beállításokat.
A program rendelkezik egy speciális MFP-port beállítással is, amellyel
közös I/O-csatornán keresztül szabályozható a hozzáférés valamely
MFP-nyomtatóhoz/-szkennerhez.
A Nyomtató konfigurálása panelen két lap érhető el: a Printers
és a Classes.
Printers lap
Az aktuális rendszer nyomtatóbeállításait a Unified Driver Configurator
ablakának bal oldalán elhelyezkedő, nyomtatót ábrázoló ikont tartalmazó
gombra kattintva tekintheti meg.
Átvált a Printer
configuration ablakra.
Megjeleníti az
összes telepített
nyomtatót.
Az egységesített Linux-illesztőprogram telepítése után automatikusan
létrejön az asztalon a Unified Linux Driver Configurator beállítóprogram
ikonja.
A Unified Driver Configurator megnyitása
1
2
Megjeleníti a nyomtató
állapotát, terméknevét
és URI-címét.
Kattintson duplán a Unified Driver Configurator elemre
az asztalon.
Másik módja ennek, ha az indítómenü ikonjára kattint, és kiválasztja
a Samsung Unified Driver, majd a Unified Driver Configurator
lehetőséget.
Kattintson a Modules panelen található megfelelő gombra
az ahhoz tartozó konfigurációs panel megjelenítéséhez.
Az alábbi nyomtatókezelő gombok állnak rendelkezésre:
• Refresh: frissíti a rendelkezésre álló nyomtatók listáját.
• Add Printer: új nyomtató hozzáadását teszi lehetővé.
• Remove Printer: eltávolítja a kijelölt nyomtatót.
• Set as Default: az aktuális nyomtatót alapértelmezetté teszi.
• Stop/Start: leállítja/elindítja a nyomtatót.
Nyomtatókonfigurálás-gomb
• Test: a készülék megfelelő működésének ellenőrzését teszi
lehetővé tesztoldal kinyomtatásával.
Szkennerkonfigurálás-gomb
• Properties: a nyomtató tulajdonságainak megtekintését
és módosítását teszi lehetővé. Részletekért lásd: 38. oldal.
Portkonfigurálás-gomb
3
A képernyőn megjelenő súgó a Help gombra kattintva jeleníthető meg.
A beállítások módosítása után az Exit gombra kattintva zárhatja
be a Unified Driver Configurator programot.
36
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
Classes lap
Ports Configuration
A Classes lapon az elérhető nyomtatóosztályok listája látható.
Ebben az ablakban megtekintheti az elérhető portokat, ellenőrizheti az
egyes portok állapotát, illetve felszabadíthatja az olyan portokat, melyek
tulajdonosával valamilyen okból megszakadt a kapcsolat, amikor éppen
adatküldés volt folyamatban.
Megjeleníti
az összes
nyomtatóosztályt.
Átvált a Ports
configuration
ablakra.
Megjeleníti az osztály
állapotát, illetve az osztályhoz
tartozó nyomtatók számát.
Megjeleníti az
összes használható
portot.
Megjeleníti a port
típusát, a porthoz
csatlakozó eszközt
és a port állapotát.
• Refresh: frissíti az osztálylistát.
• Add Class...: új nyomtatóosztály hozzáadását teszi lehetővé.
• Remove Class: eltávolítja a kijelölt nyomtatóosztályt.
• Refresh: frissíti a használható portok listáját.
• Release port: felszabadítja a kijelölt portot.
Scanners Configuration
Portmegosztás a nyomtató és a szkenner között
Ebben az ablakban követheti nyomon a szkennereszközök működését,
megjelenítheti a telepített Samsung MFP eszközök nevét, módosíthatja
az eszköztulajdonságokat, és képeket szkennelhet.
A készülék párhuzamos vagy USB-porton keresztül csatlakoztatható
a gazdaszámítógéphez. Mivel az MFP-eszköz több eszközt tartalmaz
egyben (nyomtató és szkenner), megfelelően szabályozni kell a
kliensalkalmazások közös I/O-porton keresztüli hozzáférését ezekhez
az eszközökhöz.
Átvált a Scanners
configuration ablakra.
Megjeleníti az összes
telepített szkennert.
A készülék Samsung egységesített Linux-illesztőprogram-csomagja
tartalmazza a Samsung nyomtató- és szkenner-illesztőprogram által
használt megfelelő portmegosztási technológiát. Az illesztőprogramok
úgynevezett MFP-portokon keresztül címezik meg eszközeiket. Az
MFP-portok aktuális állapota a Ports Configuration ablakban tekinthető
meg. A portmegosztás segítségével elkerülhető, hogy az MFP-eszköz
egyik funkcionális egysége feladatot fogadjon, ha a másik funkcionális
egység már használatban van.
Ha új MFP-készüléket telepít a rendszerre, kifejezetten ajánlott ezt a
Unified Driver Configurator segítségével végrehajtani. Ebben az esetben
meg kell adnia az új eszközhöz tartozó I/O-portot. Ezzel a lehetőséggel
érhető el, hogy a többfunkciós készülék a lehető leghatékonyabb
beállításokkal működjön. Mivel az MFP-szkennerek I/O-portját a
szkenner-illesztőprogram automatikusan választja ki, ezért a rendszer
mindig a helyes beállításokat alkalmazza.
Megjeleníti a szkenner
gyártóját, modellnevét
és típusát.
• Properties...: A gombra kattintva megadhatja a szkennelés
beállításait, és dokumentumot olvashat be. Lásd: 39. oldal.
• Drivers...: Ezzel a gombbal a szkenner-illesztőprogramok működését
ellenőrizheti.
37
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
A nyomtatóbeállítások megadása
A Printers configuration panel tulajdonságablakában módosíthatja
a készülék nyomtatóként való használatához tartozó tulajdonságokat.
1
2
3
Nyissa meg a Unified Driver Configurator alkalmazást.
Ha szükséges, váltson át a Printers configuration lapra.
Az elérhető nyomtatók listájában jelölje ki saját készülékét,
majd kattintson a Properties gombra.
Megnyílik a Printer Properties ablak.
Dokumentum nyomtatása
Nyomtatás alkalmazásból
A Common UNIX Printing System (Egységes UNIX alapú nyomtatási
rendszer, CUPS) használatának köszönhetően számos Linuxalkalmazásból lehetséges a nyomtatás. Bármely ilyen alkalmazásból
lehetősége van a készülékre nyomtatni.
1
2
3
A használt alkalmazásban válassza a File menü Print menüelemét.
Válassza a Print directly using lpr lehetőséget.
Az LPR GUI-panelén válassza ki saját készüléktípusa nevét
a Printers listából, majd kattintson a Properties gombra.
Kattintson
ide.
4
Az alábbi öt fül jelenik meg a panel tetején:
•General: a nyomtató nevének és helyének módosítását teszi
lehetővé. Az itt megadott név szerepel a Printers configuration
ablakban található nyomtatólistában.
•Connection: másik port megtekintését és kijelölését teszi lehetővé.
Ha a nyomtatás portját használat közben USB-portról párhuzamos
portra (vagy fordítva) módosítja, ezen a lapon ismét konfigurálnia
kell a nyomtatási portot.
•Driver: másik nyomtató-illesztőprogram megtekintését
és kijelölését teszi lehetővé. Az Options gombra kattintva
megadhatja a készülék alapértelmezett beállításait.
•Jobs: megjeleníti a nyomtatási feladatok listáját. A kijelölt
feladat visszavonásához kattintson a Cancel job lehetőségre.
Ha a feladatok listájában korábban szereplő feladatokat kívánja
megtekinteni, jelölje be a Show completed jobs jelölőnégyzetet.
•Classes: megjeleníti azt az osztályt, amelyhez a nyomtató tartozik.
Ha a nyomtatót valamely adott osztályhoz kívánja adni, kattintson
az Add to class gombra, ha pedig el kívánja távolítani a kijelölt
osztályból, a Remove from Class gombra kattintson.
A módosítások életbe léptetéséhez és a Printer Properties
ablak bezárásához kattintson az OK gombra.
4
Módosítsa a nyomtató, illetve a nyomtatási feladat tulajdonságait.
38
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
5
6
7
Az alábbi négy fül jelenik meg a panel tetején:
•General: lehetővé teszi a papírméret, papírtípus,
dokumentumtájolás módosítását, a duplex üzemmód
engedélyezését, fejléc és lábléc hozzáadását, valamint
az egy lapra nyomtatott oldalak számának megadását.
•Text: lehetővé teszi az oldalak margóinak, illetve a szöveges
adatok tulajdonságainak (pl. sortávolság vagy hasábok) megadását.
•Graphics: lehetővé teszi a képek/fájlok nyomtatása során
érvényes képkezelési lehetőségek megadását, pl.: színkezelés,
kép mérete és pozíciója.
•Device: itt adható meg a nyomtatás felbontása, a papírforrás
és a kimenet.
A beállítások érvényesítéséhez, illetve a tulajdonságablak
bezárásához kattintson az Apply gombra.
A nyomtatás elindításához kattintson az OK gombra
az LPR GUI-panelén.
Megjelenik a Printing ablak, melyben figyelemmel kísérheti
a nyomtatási feladat állapotát.
Dokumentum szkennelése
Dokumentumokat a Unified Driver Configurator ablak használatával
szkennelhet.
1
Kattintson duplán az asztalon található Unified Driver Configurator
ikonra.
2
3
A
gombbal térjen át a Scanners Configuration ablakra.
Jelölje ki a listában a szkennert.
Kattintson a
használni kívánt
szkennerre.
Az aktuális feladat megszakításához kattintson a Cancel gombra.
Fájlok nyomtatása
A Samsung készüléken a szabványos CUPS módszerrel többféle fájltípus
nyomtatására is lehetősége van a parancssori illesztő használatával. Ezt
a CUPS lpr segédprogram teszi lehetővé. A szokásos lpr eszköz helyett
az illesztőprogram-csomag egy sokkal egyszerűbben használható LPR
GUI programot biztosít.
Dokumentumfájlok nyomtatásának menete:
1
2
3
A Linux-rendszerhéj parancssorába írja be az lpr <fájlnév>
parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik az LPR
GUI-ablaka.
Ha csak egyetlen többfunkciós (MFP) készülékkel rendelkezik,
amely csatlakoztatva van a számítógéphez és be is van kapcsolva,
a szkenner automatikusan kiválasztva jelenik meg a listában.
Ha csak az lpr parancsot adja ki, majd megnyomja az Enter
billentyűt, először a Select file(s) to print ablak jelenik meg. Jelölje
ki a nyomtatandó fájlokat, majd kattintson az Open gombra.
Az LPR GUI-ablakában válassza ki saját nyomtatóját a listából,
és módosítsa a nyomtató, illetve a nyomtatási feladat tulajdonságait.
Ha a számítógéphez több szkenner is csatlakoztatva van, ezek
bármelyikét kiválaszthatja, tetszőleges időpontban. Ha például az
egyik szkenneren éppen szkennelés van folyamatban,
kiválaszthatja a másik szkennert, megadhatja az arra vonatkozó
eszközbeállításokat, és a másik szkennléssel párhuzamosan új
szkennelési folyamatot indíthat.
Kattintson a Properties gombra.
További tudnivalók a tulajdonságok panellel kapcsolatban: 38. oldal.
Kattintson az OK gombra a nyomtatás megkezdéséhez.
4
5
6
Töltse be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az automatikus
dokumentumadagolóba (ADF) vagy nyomtatott oldallal lefelé
a dokumentumüvegre.
Kattintson a Preview gombra a Scanners Properties ablakban.
39
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
A készülék beszkenneli a dokumentumot, melynek képe
megjelenik az előnézeti panelen.
10 Ha végzett, kattintson az eszközsáv Save gombjára.
11 Válassza ki a kép mentési könyvtárát, és írja be a fájlnevet.
12 Kattintson a Save gombra.
Job Type (feladattípus) beállítások hozzáadása
A szkennelési beállításokat mentheti egy későbbi szkennelési
művelethez során történő használathoz.
Egy új Job Type beállítás mentésének menete:
Az egérmutató
segítségével jelölje
ki a szkennelni kívánt
képterületet.
1
2
3
4
Módosítsa a beállításokat a Scanner Properties ablakban.
Kattintson a Save as gombra.
Adja meg a beállításcsoport nevét.
Kattintson az OK gombra.
A létrehozott beállítás megjelenik a Saved Settings
legördülő listában.
7
A következő szkennelésre vonatkozó Job Type beállítás
mentésének menete:
Módosítsa az Image Quality és a Scan Area részen található
szkennelési beállításokat.
•Image Quality: itt állítható be a kép színösszetétele
és a szkennelésekor alkalmazott felbontás.
•Scan Area: lehetővé teszi az oldalméret kiválasztását.
Az Advanced gomb segítségével az oldalméret kézzel
is megadható.
Ha előre megadott beállításcsoportot kíván használni szkenneléshez,
válassza ki valamelyiket a Job Type legördülő listából. Részletes
tudnivalók az előre megadott Job Type beállításokkal
kapcsolatban: 40. oldal.
8
9
A szkennelési beállítások alapértelmezett értékei a Default gombra
kattintva állíthatók vissza.
Ha végzett, a szkennelést a Scan gomb segítségével indíthatja el.
A szkennelési folyamat állapotát az ablakban bal alsó részében
megjelenő folyamatjelző sáv mutatja. A szkennelés megszakításához
kattintson a Cancel gombra.
A szkennelt kép megjelenik az ekkor megnyíló Image Manager
ablakban.
1
2
Válassza ki a használni kívánt beállítást a Job Type legördülő
listában.
A Scanner Properties ablak legközelebbi megnyitásakor a szkennelési
feladathoz a program automatikusan a mentett beállítást választja ki.
Egy Job Type beállítás törlésének menete:
1
2
Válassza ki a törölni kívánt beállítást a Job Type legördülő listából.
Kattintson a Delete gombra.
A beállítás törlődik a listából.
Az Image Manager használata
Az Image Manager alkalmazásban a szkennelt képek szerkesztésére
használható menüparancsok és eszközök érhetők el.
A szkennelt képet az eszközsáv segítségével szerkesztheti.
További tudnivalók a képszerkesztéssel kapcsolatban: 40. oldal.
40
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
Használja ezen
eszközöket a kép
szerkesztéséhez.
Képszerkesztéshez a következő eszközök állnak rendelkezésre:
Eszköz
Funkció
Menti a képet.
Visszavonja az utolsó műveletet.
Újra végrehajtja a visszavont műveletet.
Lehetővé teszi a kép görgetését.
Körbevágja a kijelölt képterületet.
Kicsinyíti a képet.
Nagyítja a képet.
Lehetővé teszi a kép átméretezését. A méretet megadhatja
kézzel, vagy beállíthatja a méretarányos, függőleges
irányú vagy vízszintes irányú átméretezés arányát.
Lehetővé teszi a kép elforgatását. Az elforgatás fokban
megadott mértéke kiválasztható a legördülő menüből.
Lehetővé teszi a kép tükrözését függőleges vagy
vízszintes tengelye körül.
Lehetővé teszi a kép világosságának vagy
kontrasztszintjének beállítását, illetve a kép
invertálását (negatívjának létrehozását).
Megjeleníti a kép tulajdonságait.
Az Image Manager programról bővebben a képernyőn megjelenő
súgóban olvashat.
41
A nyomtató használata Linux operációs rendszer esetén
1
0
7
A nyomtató a beépített USB-csatolóval, illetve 10/100 Base-TX
hálózati kártyával rendelkező Macintosh rendszereket támogatja. Ha
Macintosh rendszerből nyomtatunk fájlt, a PPD-fájl telepítésével
fogjuk tudni használni a CUPS-illesztőprogramot.
Megjelenik a Samsung SPL Telepítő ablaka. Kattintson a
Continue gombra.
8 Az Easy Install lehetőség választása javasolt a legtöbb
felhasználó számára. A nyomtatási műveletekhez szükséges
összes összetevőt telepíti. A Custom Install lehetőséget nyújt
egyedi komponensek telepítésére.
9 A számítógépen megjelenik az összes alkalmazás bezárására
vonatkozó üzenet. Kattintson a Continue gombra.
10 Ha a telepítés véget ért, kattintson a Quit gombra.
Megjegyzés: Egyes nyomtatók nem támogatják a hálózati
Megjegyzés:
csatlakozást. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató támogatja
a hálózati csatlakozást. Erről információt a nyomtató felhasználói
kézikönyvének Nyomtatóspecifikációk részében olvashat.
• Ha szkenner-illesztőprogramot telepített, kattintson a Restart
lehetőségre.
• Telepítés után létre kell hozni a kapcsolatot a nyomtató és a
számítógép között. Lásd „A nyomtató beállítása” szakaszt a
43. oldalon.
A nyomtató használata
Macintosh rendszeren
A fejezet tartalma:
•
Szoftver telepítése Macintosh számítógépre
•
A nyomtató beállítása
A nyomtató illesztőprogram eltávolítása
•
Nyomtatás
•
Szkennelés
A szoftver eltávolítása olyankor szükséges, ha újabb verzióját
szeretné telepíteni, vagy a telepítés nem sikerült.
1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató a számítógéphez
van csatlakoztatva. Kapcsolja be a számítógépet és a
nyomtatót.
2 Helyezze be a nyomtatóval kapott CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
3 Kattintson duplán a Macintosh Asztalon megjelenő CD-ROM
ikonra.
4 Kattintson duplán az MAC_Installer mappára.
Szoftver telepítése Macintosh
számítógépre
A nyomtatóhoz kapott CD-ROM tartalmazza azt a PPD-fájlt, amely
lehetővé teszi a CUPS-illesztőprogram, illetve az Apple LaserWriterillesztőprogram használatát a (feltéve ha a nyomtató támogatja
a PostScript-illesztőprogramokat) Macintosh számítógépen való
nyomtatáshoz.
Ezen kívül a Macintosh számítógépek esetén a képolvasás funkció
használatára egy Twain illesztőprogram is rendelkezésre áll.
Nyomtató illesztőprogram
5
6
7
8
9
Kattintson duplán az Installer ikonra.
Írja be a jelszót, és kattintson az OK gombra.
Megjelenik a Samsung SPL Telepítő ablaka. Kattintson a
Continue gombra.
Válassza ki az Uninstall opciót, majd kattintson az Uninstall
gombra.
Ha az eltávolítás véget ért, kattintson a Quit (Befejezés)
gombra.
Telepítse a nyomtató illesztőprogramját
1
2
3
4
5
6
Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató a számítógéphez
van csatlakoztatva. Kapcsolja be a számítógépet és a
nyomtatót.
Helyezze be a nyomtatóval kapott CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
Kattintson duplán a Macintosh Asztalon megjelenő CD-ROM
ikonra.
Kattintson duplán az MAC_Installer mappára.
Kattintson duplán az Installer ikonra.
Írja be a jelszót, és kattintson az OK gombra.
42
A nyomtató használata Macintosh rendszeren
9
A nyomtató beállítása
Macintosh USB-csatlakozással
A nyomtató beállítása különböző annak megfelelően, hogy a
nyomtató számítógéphez csatlakoztatásához a hálózati kábelt vagy
az USB-kábelt használja-e.
Hálózatba kapcsolt Macintosh gép
1
A PPD- és a szűrőfájlok számítógépre való telepítéséhez
kövesse a következő utasításokat: „Szoftver telepítése
Macintosh számítógépre” szakaszt a 42. oldalon.
2
Nyissa meg az Applications mappa → Utilities, és Print Setup
Utility lehetőséget.
• MAC OS 10.5~10.6 esetén nyissa meg a System
Preferences lehetőséget az Applications mappában,
majd kattintson a Print & Fax opcióra.
MEGJEGYZÉS: Egyes nyomtatók nem támogatják a hálózati
csatlakozást. A nyomtató csatlakoztatása előtt győződjön
meg arról, hogy a nyomtató támogatja a hálózati csatlakozást.
Erről információt a nyomtató felhasználói kézikönyvének
Nyomtatóspecifikációk részében olvashat.
3
1
4
2
A PPD- és a szűrőfájlok számítógépre való telepítéséhez
kövesse a következő utasításokat: „Szoftver telepítése
Macintosh számítógépre” szakaszt a 42. oldalon.
Nyissa meg az Applications mappa → Utilities, és Print Setup
Utility lehetőséget.
• MAC OS 10.5~10.6 esetén nyissa meg a System
Preferences lehetőséget az Applications mappában,
majd kattintson a Print & Fax opcióra.
3
5
Kattintson az Add gombra a Printer List felsorolásban.
6
7
8
• MAC OS 10.5~10.6 esetén kattintson a Default lehetőségre,
és keresse meg az USB kapcsolatot.
Ha a MAC OS 10.3 rendszernél nem működik megfelelően az
automatikus kiválasztás, a Printer Model listában válassza a
Samsung lehetőséget, a Model Name listában pedig a
nyomtató nevét.
• Ha a MAC OS 10.4 rendszernél nem működik megfelelően az
automatikus kiválasztás, a Print Using listában válassza a
Samsung lehetőséget, a Model listában pedig a nyomtató nevét.
• A MAC OS 10.5~10.6 verzióhoz, ha az Automatikus kiválasztás
nem működik megfelelően, válassza a Select a driver to use...
lehetőséget, majd válassza ki a nyomtató nevét a Print Using
területen.
MAC OS 10.3 esetén válassza ki az IP Printing fület.
• MAC OS 10.5~10.6 esetén kattintson az IP lehetőségre.
Válassza ki a Socket/HP Jet Direct opciót a Printer Type
beállításnál.
SOK OLDALBÓL ÁLLÓ DOKUMENTUM NYOMTATÁSA ESETÉN A
NYOMTATÁS TELJESÍTMÉNYE ÚGY NÖVELHETŐ, HOGY A SOCKET
OPCIÓT VÁLASZTJA KI A PRINTER TYPE BEÁLLÍTÁSNÁL.
Írja be a nyomtató IP-címét a Printer Address (Nyomtatócím)
mezőbe.
Írja be a várakozási sor nevét a Queue Name (Várakozási
sor neve) mezőbe. Ha nem tudja megállapítani a nyomtató
várakozásisor-nevét, próbálja meg előbb az alapértelmezett
név használatát.
Ha a MAC OS 10.3 rendszernél nem működik megfelelően az
automatikus kiválasztás, a Printer Model listában válassza a
Samsung lehetőséget, a Model Name listában pedig a
nyomtató nevét.
MAC OS 10.3 esetén válassza ki az USB fület.
• MAC OS 10.4 esetén kattintson a Default Browser
lehetőségre, és keresse meg az USB kapcsolatot.
• MAC OS 10.4 esetén kattintson az IP Printer lehetőségre.
5
Kattintson az Add gombra a Printer List felsorolásban.
• MAC OS 10.5~10.6 esetén nyomja le a „+” ikont, majd egy
ablak jelenik meg.
• MAC OS 10.5~10.6 esetén nyomja le a „+” ikont, majd egy
ablak jelenik meg.
4
Kattintson a Add gombra.
6
A nyomtató megjelenik a Printer List (Nyomtatólista) részben,
és alapértelmezettként lesz beállítva.
Kattintson a Add gombra.
• Ha a MAC OS 10.4 rendszernél nem működik megfelelően az
automatikus kiválasztás, a Print Using listában válassza a
Samsung lehetőséget, a Model listában pedig a nyomtató nevét.
• A MAC OS 10.5~10.6 verzióhoz, ha az Automatikus kiválasztás
nem működik megfelelően, válassza a Select a driver to use...
lehetőséget, majd válassza ki a nyomtató nevét a Print Using
területen.
A nyomtató IP-címe megjelenik a Printer List (Nyomtatólista)
részben, és alapértelmezettként lesz beállítva.
43
A nyomtató használata Macintosh rendszeren
Nyomtatóbeállítások módosítása
Nyomtatás
A nyomtató használatakor fejlett nyomtatási funkciókat is igénybe
vehet.
MEGJEGYZÉS:
• A felhasználói kézikönyvben látható, Macintosh rendszerre vonatkozó
nyomtatótulajdonságok-ablak eltérő lehet a használt nyomtatótól és
a kezelőfelülettől függően. Azonban a nyomtatótulajdonságok-ablak
összetétele hasonló.
• A nyomtató nevét a mellékelt CD-ROM-on ellenőrizheti.
A Macintosh-alkalmazásból válassza a Print (Nyomtatás) pontot a
File (Fájl) menüből. A nyomtatótulajdonságok-ablakban megjelenő
nyomtatónév eltérő lehet a használat nyomtatótól függően. A nevet
kivéve a nyomtatótulajdonságok-ablakok szerkezete hasonló.
MEGJEGYZÉS: A beállítás értékei a nyomtató típusától és a Mac OS
verziójától függően változhatnak.
Layout
Dokumentum nyomtatása
Macintosh számítógépről történő nyomtatás esetén minden
alkalmazásban ellenőrizni kell a nyomtató szoftver beállításait.
Macintosh számítógépen történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi
lépéseket.
1 Nyisson meg egy Macintosh-alkalmazást, és válassza
ki a nyomtatandó fájlt.
2 Nyissa ki a File (Fájl) menüt, és kattintson a Page Setup
(Oldalbeállítás), egyes alkalmazásokban a Document Setup
(Dokumentumbeállítás) lehetőségre.
3 Válassza ki a papírméretet, a tájolást, a méretezést és ez egyéb
opciókat, majd kattintson az OK gombra.
Ellenőrizze, hogy a
megfelelő nyomtatót
választotta-e ki.
A Layout fül segítségével lehet beállítani, hogy a dokumentum
miként jelenjen meg a nyomtatásban. Egy lapra több oldalt
nyomtathat. Válassza a Layout pontot a Presets legördülő listából a
következő funkciók eléréséhez:
▲ Mac OS 10.4
• Pages per Sheet: Ez a szolgáltatás határozza meg, hogy hány
oldalt fog egy lapra nyomtatni. Részletekért lásd a "Több oldal
nyomtatása egy lapra" részt a következő oszlopban.
• Layout Direction: Megadhatja a nyomtatási irányt a példaábrán
látható lapok esetében.
▲ Mac OS 10.4
4
5
6
A File (Fájl) menüben kattintson a Print (Nyomtatás) gombra.
Válassza ki a nyomtatás példányszámát, és adja meg, hogy
mely oldalakat kívánja kinyomtatni.
Kattintson Print (Nyomtatás) gombra miután elvégezte
a beállításokat.
44
A nyomtató használata Macintosh rendszeren
Graphics
Printer Setting
A Graphics fül teszi lehetővé a Resolution(Quality) és Darkness
(Sötétség) beállítások kiválasztását. Válassza ki a Graphics
lehetőséget a Presets legördülő listából a grafikus szolgáltatások
eléréséhez.
Ezen a lapon papírtípussal és papírminőséggel kapcsolatos
beállításokat találhat. Válassza a Printer Setting pontot a Presets
legördülő listából a következő funkciók eléréséhez:
▲ Mac OS 10.4
▲ Mac OS 10.4
• Resolution(Quality): Megadhatja a nyomtatási felbontást.
Minél magasabb értékre állítja a felbontást, annál élesebben és
tisztábban jelennek meg a kinyomtatott grafikák és karakterek.
Magasabb értékek esetén a dokumentum nyomtatása hosszabb
ideig tarthat.
• Toner Save Mode (Takarékos üzemmód): A beállítás
kiválasztása megnöveli a festékkazetta élettartamát, és
jelentős minőségcsökkenés nélkül csökkenti a laponkénti
költséget.
Egyes nyomtatók nem támogatják ezt a lehetőséget.
• Darkness (Sötétség): Ezzel a beállítással lehet a nyomtatási
feladatot világosítani vagy sötétíteni.
- Normal (Normál): Beállítás normál dokumentumok esetén.
- Light (Világos): Ez a beállítás nagyobb vonalszélesség vagy
sötétebb szürkeárnyalatos képek esetén megfelelő.
- Dark (Sötét): Ez a beállítás kisebb vonalszélesség, nagyobb
grafikai részletesség vagy világosabb szürkeárnyalatos képek
esetén megfelelő.
Paper
Állítsa be a Paper Type értékét a nyomtatáshoz használni kívánt
tálcában található papírnak megfelelőre. Így kapja a legjobb
minőségű nyomtatást. Ha másmilyen nyomtatási anyagot helyez a
nyomtatóba, válassza ki az annak megfelelő papírtípust.
▲ Mac OS 10.4
45
A nyomtató használata Macintosh rendszeren
•Printer Setting (Nyomtató beállítása): Ezen opció
kiválasztásával a készülék kezelőpaneljén beállítottak szerint
működik ez a funkció. Egyes nyomtatók nem támogatják ezt a
lehetőséget.
•On (Be): Ezen opció kiválasztásakor minden lap
nyomtatásakor kevesebb festéket használ a készülék.
•Off (Ki): Akkor válassza ezt az opciót, ha nincs szükséges
a festéktakarékosságra a dokumentum kinyomtatásakor.
Több oldal nyomtatása egy lapra
Duplex nyomtatás
Egy lapra több oldalt is nyomtathat. Ezzel költséghatékonyan
nyomtathat vázlatoldalakat.
1 A Macintosh-alkalmazásból válassza a Print (Nyomtatás)
pontot a File (Fájl) menüből.
2 Válassza az Layout lehetőséget.
Ezzel a szolgáltatással a papír mindkét oldalára lehet automatikusan
nyomtatni. Mielőtt duplex módban nyomtatna, be kell állítani, hogy
melyik élével fogja lefűzni a dokumentumot. Az alábbi opciók közül
választhat:
Long-Edge Binding: Ez a könyvkötésben használt hagyományos álló
formátum.
Short-Edge Binding: Ez a naptáraknál használatos fekvő formátum.
1
2
A Macintosh-alkalmazásból válassza a Print pontot a File menüből.
Válassza a Layout pontot.
▲ Mac OS 10.4
3
4
5
Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát a Pages
per Sheet (Oldal/lap) legördülő listában.
Válassza ki a lapsorrendet a Layout Direction (Elrendezés
iránya) pontban.
Ha keretet akar nyomtatni a lapon lévő oldalak köré, válassza
ki a kívánt lehetőséget a Border (Keret) legördülő listából.
Kattintson a Print (Nyomtatás) gombra, és a nyomtató
a beállított számú oldalt fogja nyomtatni egy lapra.
▲ Mac OS 10.4
3
4
Válassza ki a lefűzés irányát a Two Sided Printing lehetőségei
közül.
Kattintson a Print gombra, és a nyomtató a papírlap mindkét oldalára
fog nyomtatni.
VIGYÁZAT: Ha a duplex nyomtatást választotta ki, és ezután egy
dokumentumból több példányt kíván nyomtatni, elképzelhető,
hogy a nyomtató nem az Ön által kívánt módon nyomtatja majd ki
a dokumentumot. A «Collated copy (Leválogatás)» kiválasztása esetén,
ha a dokumentum oldalainak száma páratlan, az első példány utolsó
oldala, és a következő példány első oldalát a nyomtató egy papírlap
elejére és hátuljára nyomtatja. Az «Uncollated copy (Nincs leválogatás)»
kiválasztása esetén ugyanaz az oldal kerül a lap elejére és hátuljára.
Ezért, ha több példányra van szükség egy dokumentumból, és
kétoldalas nyomtatással nyomtat, a dokumentumokat egyenként,
külön-külön nyomtatási feladatként nyomtassa ki.
46
A nyomtató használata Macintosh rendszeren
Szkennelés
Dokumentumot a Image Capture segítségével is beolvashat. A
Macintosh OS rendelkezik Image Capture lehetőséggel.
1 Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a berendezést és
számítógépét, és azok megfelelően csatlakoznak-e
egymáshoz.
2 Helyezzen egy dokumentumot a nyomtatott oldalával lefelé a
dokumentumüvegre. VAGY helyezze a dokumentum(ok)at
nyomtatott oldalával felfelé az ADF-egységbe (vagy DADFegységbe).
3 Indítsa el a Applications alkalmazást, és kattintson a Image
Capture elemre.
Megjegyzés: Ha a No Image Capture device connected üzenet
jelenik meg, húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra. Ha a
probléma továbbra is fennáll, olvassa el az Image Capture súgóját.
4
5
Végezze el a szkennelési beállításokat ezen a programon.
Olvassa be, és mentse a beolvasott képet.
Megjegyzés:
• Az Image Capture használatával kapcsolatos további információkért
lásd az Image Capture súgóját.
• Ha a DADF-egységen keresztül szeretne szkennelni, használjon
TWAIN-kompatibilis szoftvereket.
• A beolvasást TWAIN-kompatibilis szoftverekkel is végezheti, ilyen
például a Adobe Photoshop. (Csak Macintosh OS X 10.3.9 vagy
újabb verziók esetén.)
• A szkennelési folyamat a TWAIN-kompatibilis szoftverektõl
függõen változhat. Olvassa el a szoftverhez tartozó
felhasználói útmutatót.
47
A nyomtató használata Macintosh rendszeren
SZOFTVERSZAKASZ
TÁRGYMUTATÓ
Macintosh
illesztőprogram
eltávolítás 40
telepítés 40
nyomtatás 42
nyomtató telepítése 41
szkennelés 45
MFP-illesztőprogram, telepítés
Linux 32
megszakítás
szkennelés 29
laphoz méretezés 21
Macintosh-ról 42
méretezés 21
N lap/oldal
Windows 19
Macintosh 44
poszter 22
sablon 23
vízjel 22
nyomtatási felbontás 37
nyomtató szoftver
eltávolítás
Macintosh 40
nyomtató tulajdonságai
Linux 36
nyomtató tulajdonságai, beállítás
Macintosh 42
nyomtatófelbontás, beállítás
Windows 16
nyomtató-illesztőprogram
telepítés Macintosh 40
nyomtató-illesztőprogram, telepítés
Linux 32
nyomtatószoftver
eltávolítás
Windows 12
telepítés
Windows 5
nyomtatótulajdonságok, beállítás
Windows 14, 24
N
P
Számok
G
WIA, szkennelés 29
Grafikai tulajdonságok, beállítás 16
Á
K
állapotfigyelő, használat 30
kedvencek beállítása, használat 18
kétoldalas nyomtatás 21
B
beállítás
felbontás
Windows 16
kedvencek 18
D
dokumentum, nyomtatás
Windows 13
Macintosh 42
E
Extratulajdonságok, beállítás 17
Elrendezéstulajdonságok, beállítás
Windows 15
eltávolítás
MFP-illesztőprogram
Linux 33
eltávolítás, szoftver
Windows 12
Macintosh 40
F
felbontás
nyomtatás 37
festéktakarékos, beállítás 16, 43
füzetnyomtatás 20
L
Linux
illesztőprogram, telepítés 32
nyomtatás 36
nyomtató tulajdonságai 36
szkennelés 37
M
n lap/oldal nyomtatás
Windows 19
Macintosh 44
nyomtatás
Windowsból 13
dokumentum 13
füzetek 20
kétoldalas 21
Linux rendszerből 36
48
Papírtulajdonságok, beállítás 15
PostScript-illesztőprogram
telepítés 24
papírforrás, beállítás 37
Windows 16
papírméret, beállítás 15
nyomtatás 37
papírtálca, beállítás
másolás 25
papírtípus, beállítás
nyomtatás 37
poszter, nyomtatás 20
S
sablon
létrehozás 23
nyomtatás 23
törlés 23
speciális nyomtatás, használat 19
súgó, használat 18, 24
szkennelés
WIA-illesztőprogram 29
Linux 37
SmarThru 27
TWAIN 29
szkennelés Macintosh-ról 45
szoftver
eltávolítás
Windows 12
Macintosh 40
rendszerkövetelmények
Macintosh 40
telepítés
Windows 5
Macintosh 40
újratelepítés
Windows 11
T
TWAIN, szkennelés 29
tájolás, nyomtatás 37
Windows 15
telepítés
Linux-szoftver 32
nyomtató-illesztőprogram
Windows 5
Macintosh 40
V
vízjel
létrehozás 22
nyomtatás 22
szerkesztés 22
törlés 22
49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement