Samsung S34E790C Hướng dẫn sử dụng

Add to My manuals
97 Pages

advertisement

Samsung S34E790C Hướng dẫn sử dụng | Manualzz
Màn hình LCD
Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng
S34E790C
Màu sắc và hình dáng có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và để
cải tiến hoạt động, các thông số kỹ thuật có thể sẽ được thay đổi
mà không cần thông báo trước.
BN46-00442A-05
Mục lục
Trước khi sử dụng sản phẩm
Bản quyền
5
Bảo đảm không gian lắp đặt
Lưu ý khi cất giữ
6
6
Lưu ý an toàn
Biểu tượng
Làm sạch
Điện và an toàn
Cài đặt
Hoạt động
6
6
7
7
8
10
Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm
13
Chuẩn bị
Kiểm tra các thành phần
Các thành phần
14
14
Các linh kiện
Pa-nen điều khiển
Hướng dẫn phím dẫn hướng
Hướng dẫn phím chức năng
Mặt sau
15
15
16
17
19
Cài đặt
Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao của sản
phẩm
Khóa chống trộm
20
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
Thiết lập màn hình
Trước khi kết nối
23
Những điểm cần kiểm tra trước khi kết nối 23
Brightness
Đặt cấu hình Brightness
30
30
Kết nối và sử dụng máy tính
Kết nối bằng cáp HDMI
Sử dụng cáp DP để kết nối
Kết nối với Tai nghe hoặc Loa
Kết nối Nguồn
Làm sạch các cáp được kết nối
Contrast
Đặt cấu hình Contrast
31
31
Sharpness
Đặt cấu hình Sharpness
32
32
Game Mode
Đặt cấu hình Game Mode
33
33
SAMSUNG MAGIC Bright
Cấu hình SAMSUNG MAGIC Bright
34
34
Color
Đặt cấu hình Color
36
36
HDMI Black Level
Thay đổi các cài đặt HDMI Black Level
37
37
Response Time
Đặt cấu hình Response Time
38
38
23
23
24
24
25
26
Kết nối Sản phẩm với máy tính làm USB
HUB
27
Kết nối máy tính với Sản phẩm
27
Sử dụng Sản phẩm làm USB HUB
28
Cài đặt trình điều khiển
29
Thiết lập độ phân giải tối ưu
29
20
22
2
Mục lục
Điều chỉnh màn hình
Thiết lập và khôi phục
Image Size
Thay đổi Image Size
39
39
H-Position & V-Position
Đặt cấu hình H-Position & V-Position
41
41
PIP/PBP
Đặt cấu hình PIP/PBP Mode
Đặt cấu hình Size
Đặt cấu hình Position
Đặt cấu hình Sound Source
Đặt cấu hình Source
Đặt cấu hình Image Size
Đặt cấu hình Contrast
42
43
44
45
46
47
49
52
Sắp xếp OSD
Language
Đặt cấu hình Language
54
54
Display Time
Đặt cấu hình Display Time
55
55
Transparency
Thay đổi Transparency
56
56
Sound
Đặt cấu hình Volume
Đặt cấu hình Sound Mode
Đặt cấu hình Select Sound
57
57
58
59
Eco Saving
Đặt cấu hình Eco Saving
60
60
USB Super Charging
Đặt cấu hình USB Super Charging
61
61
PC/AV Mode
Đặt cấu hình PC/AV Mode
62
62
DisplayPort Ver.
Đặt cấu hình DisplayPort Ver.
63
63
Source Detection
Đặt cấu hình Source Detection
64
64
Key Repeat Time
Đặt cấu hình Key Repeat Time
65
65
Off Timer
Đặt cấu hình Off Timer
Đặt cấu hình Turn Off After
66
66
67
Power LED On
Đặt cấu hình Power LED On
68
68
Reset All
Bắt đầu cài đặt (Reset All)
69
69
Menu Information và các thông tin
khác
Information
Hiển thị Information
70
70
Định cấu hình Brightness, Contrast và
Sharpness từ Màn hình bắt đầu
71
Cấu hính Volume trên Màn hình khởi
động
Volume
72
72
Cài đặt phần mềm
Easy Setting Box
Cài đặt phần mềm
Gỡ bỏ phần mềm
73
73
73
Hướng dẫn xử lý sự cố
Các yêu cầu trước khi liên hệ với Trung
tâm dịch vụ khách hàng của Samsung 74
Kiểm tra sản phẩm
74
Kiểm tra độ phân giải và tần số
74
Kiểm tra những mục sau đây.
75
Hỏi & Đáp
78
3
Mục lục
Các thông số kỹ thuật
Thông số chung
80
Trình tiết kiệm năng lượng
82
Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn
83
Phụ lục
Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
85
Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanhtoán
(Chi phí đối với khách hàng)
Không phải lỗi sản phẩm
Hỏng hóc sản phẩm do lỗi của khách hàng
Khác
96
96
96
96
Thuật ngữ
97
4
Chương 01
Trước khi sử dụng sản phẩm
Bản quyền
Nội dụng của sách hướng dẫn này có thể thay đổi để cải thiện chất lượng mà không cần thông báo.
ⓒ 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics sở hữu bản quyền đối với sách hướng dẫn này.
Cấm sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ sách hướng dẫn này mà không có sự ủy quyền của Samsung Electronics.
Microsoft, Windows là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
VESA, DPM và DDC là các nhãn hiệu đã đăng ký của Video Electronics Standards Association.
Quyền sở hữu tất cả các nhãn hiệu khác được ghi nhận cho chủ sở hữu tương ứng.
5
Bảo đảm không gian lắp đặt
Lưu ý an toàn
Đảm bảo là có khoảng cách xung quanh sản phẩm để tạo sự thông thoáng. Sự tăng nhiệt độ
theo khoảng cách thời gian có thể gây ra hỏa hoạn và làm hỏng sản phẩm. Hãy chắc chắn là
bạn để ra một khoảng không gian như hình vẽ dưới đây hoặc lớn hơn khi lắp đặt sản phẩm.
――Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
Thận trọng
Thận trọng : ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP MÁY. (HOẶC
LƯNG MÁY)
NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG THỂ BẢO DƯỠNG CHI TIẾT NÀO BÊN TRONG.
10 cm
HÃY CHUYỂN TẤT CẢ CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN ĐỦ TRÌNH ĐỘ.
10 cm
10 cm
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG MỞ
10 cm
Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong.
Tiếp xúc với bất kỳ chi tiết nào bên trong sản phẩm này đều rất nguy hiểm.
10 cm
Biểu tượng này báo cho bạn biết rằng tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động và bảo trì
đã được đưa vào sản phẩm này.
Lưu ý khi cất giữ
Biểu tượng
Các kiểu máy có độ bóng cao có thể có những vết bẩn màu trắng trên bề mặt nếu máy làm
ẩm bằng sóng siêu âm được sử dụng gần đó.
――Hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất của Samsung nếu bạn muốn làm
Cảnh báo
sạch bên trong sản phẩm (Có tính phí dịch vụ).
Có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân theo các hướng dẫn.
Thận trọng
Có thể xảy ra thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nếu không tuân theo các hướng dẫn.
Các hoạt động được đánh dấu bằng biểu tượng này là bị cấm.
Phải tuân thủ các hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này.
6
Làm sạch
Điện và an toàn
――Hãy cẩn thận khi làm sạch vì màn hình và bên ngoài của các LCD tiên tiến dễ bị trầy xước.
――Các hình ảnh sau chỉ để tham khảo. Các tình huống trong thực tế có thể khác với minh họa
trong hình ảnh.
――Tiến hành các bước sau khi làm sạch.
――Các hình ảnh sau chỉ để tham khảo. Các tình huống trong thực tế có thể khác với minh họa
trong hình ảnh.
1
Tắt nguồn sản phẩm và máy tính.
2
Rút dây nguồn khỏi sản phẩm.
Cảnh báo
Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc ổ cắm
điện bị lỏng.
•• Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
――Giữ cáp nguồn ở phích cắm và không chạm vào cáp với tay
Không sử dụng nhiều sản phẩm với một ổ cắm nguồn duy nhất.
ướt. Nếu không, có thể xảy ra điện giật.
3
•• Ổ cắm nguồn bị quá nhiệt có thể gây ra hỏa hoạn.
Lau màn hình bằng miếng vải sạch, mềm và khô.
•• Không bôi chất làm sạch chứa cồn, dung môi
hoặc chất có hoạt tính bề mặt vào màn hình.
Không chạm vào phích cắm nguồn với tay ướt. Nếu không, có thể
xảy ra điện giật.
!
•• Không phun nước hoặc chất làm sạch trực
tiếp lên sản phẩm.
4
Cắp phích cắm nguồn vào hết cỡ để không bị lỏng.
Làm ướt miếng vải mềm và khô với nước rồi vắt kỹ để lau bên
•• Kết nối không chặt có thể gây ra hỏa hoạn.
ngoài sản phẩm.
!
5
Cắm phích cắm nguồn vào ổ cắm nguồn được tiếp đất (chỉ các thiết
bị được cách điện loại 1).
Cắm dây nguồn vào sản phẩm khi kết thúc quá trình làm
•• Có thể xảy ra điện giật hoặc thương tích.
sạch.
6
Bật nguồn sản phẩm và máy tính.
!
7
Không bẻ cong hoặc giật mạnh dây nguồn. Cẩn thận để không đặt
vật nặng lên dây nguồn.
Giữ phích cắm khi rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn.
•• Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
•• Dây nguồn bị hỏng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
!
Không đặt dây nguồn hoặc sản phẩm gần các nguồn nhiệt.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
Cài đặt
Cảnh báo
Lau sạch tất cả bụi bẩn xung quanh chân phích cắm nguồn hoặc ổ
cắm nguồn bằng miếng vải khô.
Không đặt nến, nhang đuổi côn trùng hoặc thuốc lá trên đỉnh sản
phẩm. Không lắp đặt sản phẩm gần các nguồn nhiệt.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn.
!
Không lắp đặt sản phẩm tại những nơi thông gió kém như giá sách
hoặc hốc tường.
Thận trọng
•• Nhiệt độ bên trong tăng lên có thể gây ra hỏa hoạn.
Không rút dây nguồn trong khi sản phẩn đang được sử dụng.
•• Sản phẩm có thể bị hỏng do sốc điện.
Lắp đặt sản phẩm cách tường ít nhất 10cm để đảm bảo thông gió.
•• Nhiệt độ bên trong tăng lên có thể gây ra hỏa hoạn.
Chỉ sử dụng dây nguồn do Samsung cung cấp kèm theo sản phẩm
của bạn. Không sử dụng dây nguồn với các sản phẩm khác.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
!
Giữ túi nhựa đóng gói ngoài tầm với của trẻ em.
!
•• Trẻ em có thể bị ngạt thở.
Đảm bảo ổ cắm điện sẽ được sử dụng để cắm dây nguồn không bị
cản trở.
!
•• Phải rút dây nguồn để ngắt hoàn toàn nguồn điện vào sản
phẩm khi xảy ra sự cố.
!
8
Không lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không vững chắc hoặc rung
động (giá đỡ không chắc chắn, bề mặt nghiêng, v.v.)
Thận trọng
•• Sản phẩm có thể đổ và bị hỏng và/hoặc gây ra thương tích.
Không làm rơi sản phẩm trong khi di chuyển.
•• Sử dụng sản phẩm ở khu vực có độ rung quá mức có thể làm
hỏng sản phẩm hoặc gây ra hỏa hoạn.
Không lắp đặt sản phẩm trên xe hoặc ở nơi tiếp xúc với bụi, hơi ẩm
(nước chảy nhỏ giọt, v.v.), dầu hoặc khói.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
!
Không đặt úp mặt trước của sản phẩm xuống.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
•• Màn hình có thể bị hỏng.
!
Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhiệt hoặc đồ
vật nóng như bếp.
Khi lắp đặt sản phẩm trên tủ hoặc trên giá, đảm bảo rằng cạnh dưới
của mặt trước sản phẩm không nhô ra ngoài.
•• Tuổi thọ của sản phẩm có thể bị giảm hoặc có thể xảy ra hỏa
hoạn.
•• Sản phẩm có thể đổ và bị hỏng và/hoặc gây ra thương tích.
•• Chỉ lắp đặt sản phẩm trên tủ hoặc giá đúng kích thước.
Không lắp đặt sản phẩm trong tầm với của trẻ em.
•• Sản phẩm có thể bị đổ và làm cho trẻ bị thương.
Đặt sản phẩm xuống nhẹ nhàng.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
Dầu ăn, chẳng hạn như dầu đậu nành, có thể làm hỏng hoặc làm
biến dạng sản phẩm. Không lắp đặt sản phẩm trong bếp hoặc gần
kệ bếp.
!
SAMSUNG
!
Lắp đặt sản phẩm ở nơi khác thường (nơi tiếp xúc với nhiều hạt
mịn, hóa chất, nhiệt độ quá cao/quá thấp hoặc độ ẩm cao hay nơi
mà sản phẩm hoạt động liên tục trong thời gian dài) có thể ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của sản phẩm.
•• Đảm bảo hỏi ý kiến Trung tâm dịch vụ khách hàng của
Samsung nếu bạn muốn lắp đặt sản phẩm ở nơi như vậy.
9
Không để vật nặng hoặc những thứ mà trẻ thích (đồ chơi, kẹo, v.v.)
trên đỉnh sản phẩm.
Hoạt động
•• Sản phẩm hoặc vật nặng có thể đổ khi trẻ cố gắng với lấy đồ
chơi hoặc kẹo, gây ra thương tích nghiêm trọng.
Cảnh báo
Có điện cao áp bên trong sản phẩm. Không tự tháo, sửa chữa hoặc
sửa đổi sản phẩm.
Khi có chớp hoặc sấm sét, hãy tắt nguồn sản phẩm và rút cáp
nguồn.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
•• Hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung để
sửa chữa.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
!
Để di chuyển sản phẩm, trước tiên hãy rút tất cả các cáp khỏi sản
phẩm, kể cả cáp nguồn.
Không làm rơi các đồ vật lên sản phẩm hoặc gây ra va chạm.
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
•• Dây nguồn bị hỏng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
!
!
Không di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn hoặc bất kỳ
cáp nào.
Nếu sản phẩm phát ra tiếng động bất thường, mùi khét hoặc khói,
hãy rút dây nguồn ngay lập tức và liên hệ với Trung tâm dịch vụ
khách hàng của Samsung.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn do
cáp bị hỏng.
•• Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
!
Nếu phát hiện rò rỉ gas, không chạm vào sản phẩm hoặc phích cắm
nguồn. Đồng thời, thông gió khu vực đó ngay lập tức.
Không để trẻ em đu lên sản phẩm hoặc trèo lên đỉnh sản phẩm.
•• Trẻ em có thể bị thương hoặc chấn thương nghiêm trọng.
•• Tia lửa điện có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.
!
Nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ ngoài bị hỏng, hãy tắt công tắc nguồn
và rút dây nguồn. Sau đó, liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng
của Samsung.
•• Tiếp tục sử dụng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
GAS
Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn
hoặc bất kỳ cáp nào.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn do
cáp bị hỏng.
10
Không sử dụng hoặc cất giữ các bình xịt dễ cháy nổ hoặc chất dễ
cháy gần sản phẩm.
Thận trọng
•• Có thể xảy ra nổ hoặc hỏa hoạn.
Để màn hình hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể
gây ra hiện tượng lưu ảnh hoặc điểm ảnh bị khuyết.
!
Đảm bảo các lỗ thông gió không bị khăn trải bàn hoặc rèm cửa che
kín.
!
•• Nhiệt độ bên trong tăng lên có thể gây ra hỏa hoạn.
100
Không nhét các vật bằng kim loại (đũa, đồng xu, kẹp tóc, v.v.) hoặc
các vật dễ cháy (giấy, diêm, v.v.) vào sản phẩm (qua lỗ thông gió
hoặc các cổng vào/ra, v.v.).
•• Đảm bảo tắt nguồn sản phẩm và rút dây nguồn khi nước hoặc
các vật chất khác rơi vào sản phẩm. Sau đó, liên hệ với Trung
tâm dịch vụ khách hàng của Samsung.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không đặt các vật chứa chất lỏng (bình, lọ, chai, v.v.) hoặc đồ vật
bằng kim loại trên đỉnh sản phẩm.
•• Đảm bảo tắt nguồn sản phẩm và rút dây nguồn khi nước hoặc
các vật chất khác rơi vào sản phẩm. Sau đó, liên hệ với Trung
tâm dịch vụ khách hàng của Samsung.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.
•• Kích hoạt chế độ tiết kiệm điện hoặc trình bảo vệ màn hình
bằng hình ảnh chuyển động nếu bạn không sử dụng sản phẩm
trong thời gian dài.
-_-
Rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn nếu bạn không sử dụng sản phẩm
trong thời gian dài (trong kỳ nghỉ, v.v.).
•• Bụi bẩn tích tụ kết hợp với nhiệt có thể gây ra hỏa hoạn, điện
giật hoặc rò điện.
!
Sử dụng sản phẩm ở độ phân giải và tần số khuyến nghị.
•• Thị lực của bạn có thể bị giảm.
!
Không đặt các bộ điều hợp nguồn DC cùng nhau.
•• Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Tháo túi nhựa khỏi bộ điều hợp nguồn DC trước khi bạn sử dụng.
•• Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Không để nước rơi vào thiết bị nguồn DC hoặc làm ướt thiết bị.
•• Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
•• Tránh sử dụng sản phẩm ngoài trời tại những nơi có thể tiếp
xúc với nước mưa hoặc tuyết.
•• Cẩn thận để không làm ướt bộ điều hợp nguồn DC khi bạn lau
rửa sàn nhà.
11
Không chạm vào màn hình khi đã bật sản phẩm trong một thời gian
dài vì màn hình sẽ trở nên nóng.
Không đặt bộ điều hợp nguồn DC gần bất kỳ thiết bị sưởi nào.
•• Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Đặt bộ điều hợp nguồn DC trong khu vực được thông gió tốt.
Cất giữ các phụ kiện nhỏ ngoài tầm với của trẻ em.
!
!
Không lật ngược hoặc di chuyển sản phẩm bằng cách giữ chân đế.
Hãy thận trọng khi điều chỉnh góc của sản phẩm hoặc độ cao chân
đế.
•• Sản phẩm có thể đổ và bị hỏng hoặc gây ra thương tích.
•• Tay hoặc ngón tay của bạn có thể bị kẹt và bị thương.
!
•• Nghiêng sản phẩm ở góc quá lớn có thể khiến sản phẩm bị đổ
và có thể gây ra thương tích.
Nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần trong thời gian dài có thể
làm giảm thị lực của bạn.
Không đặt vật nặng lên sản phẩm.
Không sử dụng máy làm ẩm hoặc bếp lò quanh sản phẩm.
Khi sử dụng tai nghe, không vặn âm lượng quá cao.
•• Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
!
•• Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
•• Nghe âm thanh quá to có thể làm giảm thính lực của bạn.
Để mắt bạn nghỉ ngơi trên 5 phút sau mỗi giờ sử dụng sản phẩm.
•• Mắt của bạn sẽ hết mỏi.
!
12
Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm
Sử dụng sản phẩm với tư thế đúng như sau:
•• Giữ thẳng lưng.
•• Để khoảng cách từ 45 đến 50cm từ mắt bạn tới màn hình, và hơi nhìn xuống màn hình.
Giữ mắt ở ngay phía trước màn hình.
•• Điều chỉnh góc sao cho ánh sáng không phản chiếu vào màn hình.
•• Giữ cho cẳng tay vuông góc với cẳng tay trên và ngang bằng với mu bàn tay của bạn.
•• Giữ khuỷu tay bạn ở góc vuông.
•• Điều chỉnh độ cao của sản phẩm để bạn có thể giữ đầu gối ở góc 90 độ hoặc lớn hơn,
gót chân đặt trên sàn và tay bạn ở phía dưới tim.
13
Chương 02
Chuẩn bị
Kiểm tra các thành phần
-- Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn
mua sản phẩm nếu có thành phần
nào bị thiếu.
-- Hình thức của các bộ phận có thể
khác với hình ảnh minh họa.
Các thành phần
――Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau.
-- Bạn nên sử dụng cáp HDMI và cáp
DP do nhà cung cấp cung cấp.
-- Có thể không có độ phân giải tối ưu
khi sử dụng cáp HDMI hoặc HDMIDVI tốc độ không cao.
Hướng dẫn cài đặt nhanh
Thẻ bảo hành
(Không có ở một số khu vực)
Hướng dẫn điều chỉnh
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Cáp DP (T.24)
-- Để đảm bảo rằng màn hình hiển thị
bình thường, bạn nên dùng cáp DP
hỗ trợ̣ 3440 x 1440 ở 60 Hz. Cáp
HDMI hỗ trợ̣ 3440 x 1440 ở 50 Hz
cũng hiệu quả.
-- Bộ đổi loại Mini DP thành DP có thể
không được cung cấp, tùy theo kiểu
máy.
Cáp nguồn (T.25)
Bộ điều hợp nguồn DC
(Có thể tháo rời) (T.25)
Cáp HDMI (T.23)
Cáp USB 3.0 (T.27)
DP mini đến đầu nối DP
(tùy chọn)
Miếng vải lau
14
Các linh kiện
Pa-nen điều khiển
――Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.
Nút JOG
Hướng dẫn phím chức năng
LÊN
TRÁI
NHẤN(ENTER)
PHẢI
XUỐNG
Return
Biểu tượng
Nút JOG
Hướng dẫn phím chức năng
Mô tả
Nút đa hướng giúp điều hướng.
――Nút JOG nằm ở phía sau bên trái sản phẩm. Bạn có thể dùng nút này để di chuyển lên, xuống, sang trái, phải hoặc
dùng như nút Enter.
Nhấn nút JOG khi màn hình được bật. Hướng dẫn phím chức năng sẽ xuất hiện. Để truy cập trình đơn trên màn hình khi
hướng dẫn hiển thị, nhấn lần nữa nút chỉ hướng tương ứng.
――Hướng dẫn phím chức năng có thể khác nhau tùy theo chức năng hoặc mẫu sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm
thực tế.
15
Hướng dẫn phím dẫn hướng
――Màn hình nút phím tắt (menu OSD) được nêu dưới đây chỉ hiển thị khi màn hình bật, độ phân giải của máy tính
hoặc nguồn vào thay đổi.
LÊN/XUỐNG: Điều chỉnh Brightness, Contrast, Sharpness.
Brightness
Volume
TRÁI/PHẢI: Điều chỉnh Volume.
NHẤN(ENTER): Hướng dẫn phím hiển thị chức năng.
――Trang nút tính năng sẽ hiển thị nếu Game Mode được bật.
: Off
: On
Features
Game Mode Off
16
Hướng dẫn phím chức năng
――Để vào menu chính hoặc sử dụng các mục khác, nhấn nút JOG để
hiển thị Hướng dẫn phím chức năng. Bạn có thể thoát bằng cách nhấn
nút JOG lại lần nữa.
LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI: Di chuyển tới mục bạn muốn. Mô tả cho từng mục sẽ xuất hiện khi trọng tâm thay đổi.
NHẤN(ENTER): Mục đã chọn sẽ được áp dụng.
Biểu tượng
Mô tả
Chọn
để thay đổi tín hiệu đầu vào bằng cách di chuyển nút JOG trong màn
hình Hướng dẫn phím chức năng. Thông báo sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái
màn hình nếu tín hiệu đầu vào đã được thay đổi.
Chọn
năng.
bằng cách di chuyển nút JOG trên màn hình hướng dẫn phím chức
OSD (Hiển thị trên màn hình) của tính năng Màn hình của bạn xuất hiện.
Khóa điều khiển OSD: Duy trì cài đặt hiện tại hoặc khóa kiểm soát OSD để ngăn
thay đổi cài đặt không chủ định. Bật/Tắt: Để khóa/mở khóa điều khiển OSD,
nhấn nút TRÁI trong 10 giây khi menu chính được hiển thị.
――Nếu điều khiển OSD bị khóa, có thể điều chỉnh Brightness và Contrast. PIP/
PBP khả dụng. Có thể xem Information.
Chọn
năng.
bằng cách di chuyển nút JOG trên màn hình hướng dẫn phím chức
Nhấn nút khi cần phải định cấu hình cài đặt cho chức năng PIP/PBP.
Return
Chọn
để tắt Màn hình bằng cách di chuyển nút JOG trên màn hình hướng
dẫn phím chức năng.
――Các mẫu thực do có chức năng thay đổi nên tùy chọn hướng dẫn phím Chức năng sẽ khác nhau. Hãy chạy
chức năng tương ứng dựa vào biểu tượng thực và mô tả.
17
――Khi màn hình không hiển thị gì (tức là ở chế độ tiết kiệm Điện hoặc chế độ không có Tín hiệu), có thể sử dụng
2 phím dẫn hướng để điều khiển nguồn và nguồn điện như dưới đây.
Nút JOG
Chế độ tiết kiệm điện/Chế độ không có tín hiệu
LÊN
Thay đổi nguồn
XUỐNG
NHẤN(ENTER) trong 2 giây Tắt nguồn
――Khi màn hình hiển thị menu Chính, Nút JOG có thể được sử dụng như dưới đây.
Nút JOG
Hành động
LÊN/XUỐNG
Di chuyển tùy chọn
Thoát menu Chính.
TRÁI
Đóng Danh sách phụ mà không lưu giá trị.
Giá trị giảm trong thanh trượt.
PHẢI
NHẤN(ENTER)
Di chuyển tới độ đậm tiếp theo.
Giá trị tăng trong thanh trượt.
Di chuyển tới độ đậm tiếp theo.
Lưu giá trị và đóng Danh sách phụ.
18
Mặt sau
――Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày.
Cổng
Mô tả
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC.
Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có
thông báo.
Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.
Kết nối với PC bằng cáp DP.
Kết nối với máy tính qua cáp USB.
――Cổng này chỉ có thể kết nối với máy tính.
Kết nối với thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe.
――Chỉ có thể nghe được âm thanh khi sử dụng cáp HDMI nối với HDMI hoặc
cáp DP.
Kết nối với thiết bị USB. Tương thích với cáp USB phiên bản 3,0 hoặc thấp hơn.
――Có thể sạc thiết bị nguồn bằng các cổng USB này.
――Để sử dụng tính năng USB Super Charging, đi tới Settings
USB Super
Charging và đặt cổng USB sẽ được dùng để sạc nhanh thành On.
Tính năng truyền dữ liệu qua USB không khả dụng khi tính năng USB Super
Charging được đặt thành On.
――Bạn chỉ có thể sạc tốc độ cao bằng cổng
và
. Những cổng này
sạc thiết bị nhanh hơn các cổng USB thông thường. Tốc độ tùy thuộc vào
các thiết bị được kết nối.
19
Cài đặt
Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao của sản phẩm
――Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông
báo.
-2˚(±2.0˚) ~ 20˚(±2.0˚)
100 mm ± 2.0 mm
•• Độ nghiêng và độ cao của sản phẩm có thể được điều chỉnh.
•• Để tránh làm hỏng sản phẩm khi điều chỉnh độ nghiêng, hãy ấn hoặc kéo phần trên của sản phẩm ở chính giữa trong khi giữ phía trên chân đế.
20
――Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông
báo.
Thận trọng
Bạn cần hết sức cẩn trọng để đảm bảo tay bạn không bị kẹt trong khu vực điều chỉnh chiều cao. Nếu không tay bạn có thể bị thương.
Không đặt tay phía dưới thân đế.
Không lộn ngược sản phẩm bằng cách chỉ nắm chân đế.
21
Khóa chống trộm
――Khóa chống trộm cho phép bạn sử dụng sản phẩm một cách an toàn ngay cả ở những nơi công cộng.
――Hình dạng thiết bị khóa và cách thức khóa tùy thuộc vào nhà sản xuất. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khóa chống trộm để biết
thêm thông tin chi tiết.
Để khóa thiết bị khóa chống trộm:
1
Cố định cáp của thiết bị khóa chống trộm vào một vật nặng ví dụ như bàn làm việc.
2
Luồn một đầu của cáp qua móc ở đầu kia của cáp.
3
Đặt thiết bị khóa vào bên trong khe khóa chống trộm ở phía sau sản phẩm.
4
Khóa thiết bị khóa.
-- Bạn có thể mua riêng thiết bị khóa chống trộm.
-- Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khóa chống trộm để biết thêm thông tin chi tiết.
-- Bạn có thể mua thiết bị khóa chống trộm tại các cửa hàng bán lẻ đồ điện tử hoặc mua qua mạng.
22
Chương 03
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
Trước khi kết nối
Kết nối và sử dụng máy tính
Kiểm tra điều sau đây trước khi bạn kết nối sản phẩm này với các thiết bị
khác.
Sử dụng một phương pháp kết nối phù hợp với máy tính của bạn.
――Việc kết nối các bộ phận có thể khác nhau ở các sản phẩm khác nhau.
Những điểm cần kiểm tra trước khi kết
nối
Kết nối bằng cáp HDMI
――Trước khi kết nối một thiết bị nguồn, hãy đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử
――Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.
Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
dụng được cung cấp kèm theo sản phẩm.
Số lượng và vị trí của các cổng trên thiết bị nguồn có thể khác nhau ở
những thiết bị khác nhau.
――Không kết nối cáp nguồn cho tới khi hoàn thành toàn bộ các kết nối.
Kết nối cáp trong khi đang kết nối có thể làm hỏng sản phẩm.
――Kiểm tra loại của các cổng ở phía sau sản phẩm bạn muốn kết nối.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
1
2
3
Kết nối cổng HDMI IN 1 hoặc HDMI IN 2 ở phía sau sản phẩm với cổng HDMI trên PC sử dụng cáp HDMI.
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy tính.
Thay đổi nguồn vào thành HDMI 1 hoặc HDMI 2 bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG, khi nguồn vào
chưa được đặt.
――Các cổng được cung cấp có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
――Để hiển thị 3440 x 1440 ở 50 Hz, sử dụng cáp HDMI hỗ trợ̣ 3440 x 1440 ở 50 Hz. Đảm bảo rằng thẻ đồ họa
của nguồn HDMI hỗ trợ̣ 3440 x 1440 ở 50 Hz.
23
Sử dụng cáp DP để kết nối
Kết nối với Tai nghe hoặc Loa
――Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.
――Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.
Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
DP IN
1
Kết nối cáp DP với cổng DP IN ở phía sau sản phẩm và cổng DP trên máy tính.
2
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn
3
Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
AUDIO OUT
trên máy tính.
1
Thay đổi nguồn vào thành DisplayPort bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG, khi
――Chỉ có thể nghe được âm thanh khi sử dụng cáp HDMI nối với HDMI hoặc cáp DP.
Kết nối thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe hoặc loa vào AUDIO OUT trên sản phẩm.
nguồn vào chưa được đặt.
――Các cổng được cung cấp có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
――Để hiển thị 3440 x 1440 ở 60 Hz, sử dụng cáp DP hỗ trợ̣ 3440 x 1440 ở 60 Hz. Đảm bảo
rằng thẻ đồ họa của nguồn DP hỗ trợ̣ 3440 x 1440 ở 60 Hz.
24
Kết nối Nguồn
Kết nối nguồn bằng bộ điều hợp nguồn DC có thể tháo rời
1
2
3
1
Kết nối cáp nguồn vào bộ điều hợp nguồn DC. Sau đó, hãy kết nối bộ điều hợp nguồn DC vào cổng DC 22V ở phía sau sản phẩm.
2
Tiếp theo, hãy kết nối cáp nguồn vào ổ điện.
3
Nhấn nút JOG ở phía sau màn hình để bật màn hình.
――Điện áp vào được chuyển tự động.
25
Làm sạch các cáp được kết nối
1
Để tháo NẮP CÁP, hãy giữ và kéo NẮP CÁP bằng ngón
tay cái và tay trỏ theo hướng mũi tên khi giữ chân đế
bằng tay còn lại.
4
Dùng tay trái giữ chặt phần dưới cổ đế và dùng ngón
cái của bàn tay phải trượt NẮP CÁP lên cho khớp vào
vị trí.
2
Lắp và cố định cáp trong khe.
5
Lắp đặt hoàn tất.
3
Giữ NẮP CÁP và cố định cáp vào rãnh trên CHÂN ĐẾ
SAU.
26
Kết nối Sản phẩm với máy tính làm USB HUB
Kết nối máy tính với Sản phẩm
――Sản phẩm có thể hoạt động như HUB bằng cách kết nối máy tính qua cáp USB. Bạn có thể kết nối thiết bị nguồn trực tiếp với sản phẩm và điều khiển
thiết bị từ sản phẩm mà không phải kết nối thiết bị với máy tính.
Để sử dụng sản phẩm như một USB HUB, hãy kết nối sản phẩm với PC bằng cáp USB.
Kết nối cáp USB vào
ở phía sau của sản phẩm và USB
trên máy tính.
――Bạn có thể sử dụng cáp USB 2.0 để kết nối sản phẩm với PC. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa chức năng của USB 3.0, hãy kết nối cáp USB 3.0 giữa
máy tính và sản phẩm. Đảm bảo rằng máy tính hỗ trợ USB 3.0.
27
Sử dụng Sản phẩm làm USB HUB
Sử dụng sản phẩm như một hub, kết nối và sử dụng nhiều thiết bị nguồn khác nhau với sản phẩm cùng lúc.
Một máy tính không thể kết nối với nhiều thiết bị nguồn cùng lúc do máy tính có số lượng hạn chế các cổng vào/ra có sẵn. Tính năng HUB trên sản phẩm
sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn bằng cách cho phép bạn kết nối nhiều thiết bị nguồn vào các cổng USB trên sản phẩm cùng lúc mà không cần kết
nối chúng với máy tính.
Nếu nhiều thiết bị nguồn được kết nối với máy tính, nhiều cáp xung quanh máy tính có thể khiến bừa bộn. Kết nối các thiết bị trực tiếp với sản phẩm sẽ
giải quyết được sự bất tiện đó.
Kết nối thiết bị di động như máy nghe nhạc MP3 hoặc điện thoại thông minh với sản phẩm khi được kết nối với máy tính. Làm như vậy cho phép bạn điều
khiển thiết bị từ máy tính hoặc sạc pin thiết bị.
――Để phát hiện và khởi động thiết bị nguồn nhanh hơn, hãy kết nối thiết bị với cổng USB 3.0 trên sản phẩm.
――HDD lưu trữ dung lượng lớn bên ngoài yêu cầu nguồn điện bên ngoài. Đảm bảo kết nối thiết bị với nguồn điện.
――Bạn chỉ có thể sạc tốc độ cao bằng cổng
các thiết bị được kết nối.
và
. Những cổng này sạc thiết bị nhanh hơn các cổng USB thông thường. Tốc độ tùy thuộc vào
――Có thể sạc pin ở chế độ tiết kiệm điện. Tuy nhiên, điều này là không thể khi tắt nguồn sản phẩm.
――Để sạc pin, hãy đảm bảo rằng cổng USB ngược dòng trên sản phẩm được kết nối với PC qua cáp USB.
――Không thể sạc pin nếu cáp nguồn bị rút khỏi ổ cắm nguồn.
――Bạn phải mua riêng thiết bị di động.
28
Cài đặt trình điều khiển
Thiết lập độ phân giải tối ưu
――Bạn có thể đặt độ phân giải và tần số tối ưu cho sản phẩm này bằng cách cài đặt các trình
Một thông báo thông tin về việc thiết lập độ phân giải tối ưu sẽ xuất hiện nếu bạn bật nguồn
sản phẩm lần đầu tiên sau khi mua.
――Trình điều khiển cài đặt được đóng gói trong CD cung cấp kèm theo sản phẩm này.
Chọn một ngôn ngữ trên sản phẩm và thay đổi độ phân giải trên máy tính của bạn thành cài
đặt tối ưu.
điều khiển tương tương cho sản phẩm.
――Nếu tập tin được cung cấp bị lỗi, hãy truy cập trang chủ Samsung (http://www.samsung.
com/) và tải tập tin xuống.
1
Setup Guide
Đưa đĩa CD sổ tay hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo sản phẩm vào ổ đĩa
CD-ROM.
2
Nhấp vào "Windows Driver".
3
Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cài đặt.
4
Chọn mẫu sản phẩm của bạn từ danh sách mẫu.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
Return
1
Chọn ngôn ngữ bằng cách di chuyển nút JOG TRÁI/PHẢI. Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
Để ẩn thông báo thông tin, hãy nhấn nút JOG.
――Nếu độ phân giải tối ưu không được chọn, thông báo này sẽ xuất hiện tối đa ba lần trong
khoảng thời gian chỉ định ngay cả khi tắt và bật lại sản phẩm.
――Bạn cũng có thể chọn độ phân giải tối ưu trong Pa-nen điều khiển trên máy tính.
5
Hãy đi đến Display Properties (Thuộc tính Màn hình) và kiểm tra độ phân giải và tỷ lệ
làm tươi là phù hợp.
Hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn về Hệ điều hành Windows để biết thêm chi tiết.
29
Chương 04
Thiết lập màn hình
Đặt cấu hình các cài đặt màn hình như độ sáng.
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để biết chi tiết.
Brightness
Đặt cấu hình Brightness
Điều chỉnh độ sáng chung của hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Giá trị cao hơn sẽ làm cho hình ảnh trông sáng hơn.
SAMSUNG
――Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright được đặt ở chế độ
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
――Menu này không có sẵn khi Eco Saving đang bật.
3
Di chuyển tới Brightness bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Điều chỉnh Brightness bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Dynamic Contrast.
Picture
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
30
Contrast
Đặt cấu hình Contrast
Điều chỉnh độ tương phản giữa các đối tượng và nền. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ làm tăng độ tương phản làm cho đối tượng trông rõ
hơn.
SAMSUNG
――Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema
hoặc Dynamic Contrast.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
――Menu này không khả dụng khi PIP/PBP Mode được đặt thành On và
Size được đặt thành
(Chế độ PBP).
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Contrast bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Điều chỉnh Contrast bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Adjust the contrast
level. Values
closer to 100
mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
31
Sharpness
Đặt cấu hình Sharpness
Làm cho đường viền đối tượng rõ hơn hoặc mờ hơn. (Phạm vi: 0~100)
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Giá trị cao hơn sẽ làm cho đường viền đối tượng rõ hơn.
SAMSUNG
――Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
3
Di chuyển tới Sharpness bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Điều chỉnh Sharpness bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
hoặc Dynamic Contrast.
――Không có tác dụng khi PIP/PBP Mode được cài đặt là On.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the
sharpness of the
picture. Values
closer to 100
mean a sharper
image.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
32
Game Mode
Đặt cấu hình Game Mode
Đặt cấu hình cài đặt màn hình sản phẩm cho chế độ trò chơi.
Sử dụng tính năng này khi chơi các trò chơi trên PC hoặc khi bảng điều
khiển trò chơi như PlayStation™ hoặc Xbox™ được kết nối.
Picture
Brightness
100
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
Off
On
Always On
HDMI Black Level
Optimizes image
settings for playing
games.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Game Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
――Khi màn hình tắt, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc thay đổi nguồn vào, Game Mode sẽ Off ngay
cả khi chế độ này được đặt thành On.
――Nếu bạn muốn Game Mode luôn được bật, hãy chọn Always On.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
33
SAMSUNG MAGIC Bright
Cấu hình SAMSUNG MAGIC Bright
Menu này cung cấp chất lượng hình ảnh tối ưu phù hợp với môi trường
mà sản phẩm sẽ được sử dụng.
――Menu này không có sẵn khi Eco Saving đang bật.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
――Không có tác dụng khi PIP/PBP Mode được cài đặt là On.
Bạn có thể tùy chỉnh độ sáng sao cho phù hợp với tùy chọn của mình.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
SAMSUNG
Di chuyển tới MAGIC
Bright bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Custom: Tùy chỉnh độ tương phản và độ sáng như yêu cầu.
•• Standard: Đạt được chất lượng hình ảnh phù hợp cho chỉnh sửa tài liệu hoặc sử dụng Internet.
•• Cinema: Đạt được độ sáng và độ nét của TV phù hợp để thưởng thức nội dung video và DVD.
•• Dynamic Contrast: Đạt được độ sáng cân bằng thông qua điều chỉnh độ tương phản tự động.
Custom
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
34
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Dynamic
Standard
Movie
Custom
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
SAMSUNG
Khi tín hiệu bên ngoài được kết nối với cổng HDMI/DP và PC/AV Mode được cài đặt về AV, MAGIC
Bright có 4 chế
độ cài đặt hình ảnh tự động (Dynamic, Standard, Movie và Custom) được cài đặt từ trước tại nhà máy sản xuất.
Bạn có thể kích hoạt một trong bốn chế độ Dynamic, Standard, Movie hoặc Custom. Bạn có thể chọn Custom
để máy tự động chuyển sang chế cài đặt hình ảnh riêng của bạn.
•• Dynamic: Chọn chế độ này sẽ xem được hình ảnh sắc nét hơn ở chế độ Standard.
•• Standard: Chọn chế độ này khi môi trường quanh màn hình có ánh sáng. Chế độ này cũng cung cấp hình
ảnh sắc nét.
•• Movie: Chọn chế độ này khi môi trường quanh màn hình tối. Chế độ này sẽ tiết kiệm điện và giảm bớt sự
mỏi mắt khi xem.
•• Custom: Chọn chế độ này khi bạn muốn chỉnh hình ảnh theo ý muốn.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
35
Color
Đặt cấu hình Color
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản
phẩm của bạn để biết chi tiết.
――Điều chỉnh tông màu của màn hình. Menu này không khả dụng khi
MAGICBright
SAMSUNG
được đặt ở chế độ Cinema hoặc Dynamic Contrast.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
――Không có tác dụng khi PIP/PBP Mode được cài đặt là On.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Color bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Red: Điều chỉnh mức bão hòa của màu đỏ. Giá trị gần 100 hơn có nghĩa là mật độ màu lớn hơn.
Picture
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
MAGIC Bright
Custom
Color
HDMI Black Level
•• Green: Điều chỉnh mức bão hòa của màu xanh lá cây. Giá trị gần 100 hơn có nghĩa là mật độ màu lớn hơn.
•• Blue: Điều chỉnh mức bão hòa của màu xanh dương. Giá trị gần 100 hơn có nghĩa là mật độ màu lớn hơn.
•• Color Tone: Chọn tông màu phù hợp nhất với nhu cầu xem của bạn.
-- Cool 2: Đặt nhiệt độ màu thành mát hơn Cool 1.
-- Cool 1: Đặt nhiệt độ màu thành mát hơn chế độ Normal.
-- Normal: Hiển thị tông màu tiêu chuẩn.
-- Warm 1: Đặt nhiệt độ màu thành ấm hơn chế độ Normal.
-- Warm 2: Đặt nhiệt độ màu thành ấm hơn Warm 1.
-- Custom: Tùy chỉnh tông màu.
――Khi tín hiệu đầu vào từ bên ngoài được kết nối thông qua cổng HDMI/DP và PC/AV Mode được đặt về AV,
Off
Game Mode
SAMSUNG
Configure color
settings.
Low
Color Tone sẽ có bốn thiết lập nhiệt độ màu (Cool, Normal, Warm và Custom).
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
•• Gamma: Điều chỉnh mức độ sáng trung bình.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
4
Chuyển sang tùy chọn mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG, sau đó nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
36
HDMI Black Level
Thay đổi các cài đặt HDMI Black Level
Nếu đầu đĩa DVD hoặc bộ giải mã được kết nối với sản phẩm thông qua
HDMI, hiện tượng chất lượng hình ảnh giảm (giảm chất lượng độ tương
phản/màu sắc, mức độ đen, v.v) có thể xuất hiện, tùy thuộc vào thiết bị
nguồn tín hiệu được kết nối. Trong trường hợp đó, HDMI Black Level có
thể được sử dụng để điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy điều chỉnh chất lượng hình ảnh bị suy
giảm sử dụng HDMI Black Level.
――Chức năng này chỉ có ở chế độ HDMI 1 hoặc HDMI 2.
――Không có tác dụng khi PIP/PBP Mode được cài đặt là On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the
black level of the
video signal.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới HDMI Black Level bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Normal: Lựa chọn chế độ này khi có hiện tượng giảm tỉ lệ tương phản.
•• Low: Lựa chọn chế độ này để giảm mức độ đen và tăng mức độ trắng khi có hiện tượng giảm tỉ lệ tương
phản.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
――HDMI Black Level có thể không tương thích với một số thiết bị nguồn.
――Tính năng HDMI Black Level chỉ được kích hoạt ở một số độ phân giải AV nhất định như 720P và 1080P.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Normal
Low
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
37
Response Time
Đặt cấu hình Response Time
Tăng tốc độ đáp ứng của màn hình để video hiển thị sống động và tự
nhiên hơn.
――Tốt nhất là đặt Response Time thành Standard hoặc Faster khi bạn
không xem phim.
――Menu này không khả dụng khi PIP/PBP Mode được đặt thành On và
Size được đặt thành
/
/
(Chế độ PIP).
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Picture bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Response Time bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Standard / Faster / Fastest
Picture
Response Time
Standard
Faster
Fastest
Accelerate the
panel response
rate to make
video appear
more vivid and
natural.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
38
Chương 05
Điều chỉnh màn hình
Image Size
Thay đổi Image Size
Thay đổi kích thước hình ảnh.
――Menu này không khả dụng khi PIP/PBP Mode được đặt thành On và
Size được đặt thành
(Chế độ PBP).
Trong chế độ PC
Screen
Image Size
Auto
H-Position
Wide
V-Position
Choose the size
and aspect ratio
of the picture
displayed on
screen.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Image Size bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Trong chế độ PC
•• Auto: Hiển thị hình ảnh theo tỷ lệ khung hình của nguồn vào.
•• Wide: Hiển thị hình ảnh trong chế độ toàn màn hình bất kể tỷ lệ khung hình của nguồn vào.
PIP/PBP
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
39
Trong chế độ AV
Trong chế độ AV
•• 4:3: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho các video và tín hiệu phát tiêu chuẩn.
Screen
Image Size
4:3
H-Position
16:9
V-Position
21:9
PIP/PBP
Screen Fit
Choose the size
and aspect ratio
of the picture
displayed on
screen.
•• 16:9: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 16:9.
•• 21:9: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 21:9.
•• Screen Fit: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình gốc mà không bị cắt bỏ.
――Chức năng có thể không được hỗ trợ tùy theo các cổng được cung cấp kèm với sản phẩm.
――Có thể thay đổi kích cỡ màn hình khi các điều kiện sau được đáp ứng.
――Thiết bị đầu ra kỹ thuật số được kết nối bằng cáp HDMI/DP.
――Tín hiệu đầu vào là 480p, 576p, 720p hoặc 1080p và màn hình có thể hiển thị bình thường (không phải
mọi mẫu màn hình có thể hỗ trợ tất cả các tín hiệu này).
――Điều này chỉ thực hiện được khi ngõ nhập ngoại được kết nối với cổng HDMI/DP và PC/AV Mode được để
AV.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
40
H-Position & V-Position
Đặt cấu hình H-Position & V-Position
H-Position: Di chuyển màn hình sang trái hoặc sang phải.
V-Position: Di chuyển màn hình lên hoặc xuống.
――Trình đơn này chỉ sẵn có khi Image Size được đặt sang Screen Fit
trong chế độ AV.
Khi tín hiệu 480P hoặc 576P hoặc 720P hoặc 1080P là đầu vào trong
chế độ AV và màn hình có thể hiển thị bình thường, chọn Screen Fit
để điều chỉnh vị trí nằm ngang trong mức từ 0 đến 6.
――Không có tác dụng khi PIP/PBP Mode được cài đặt là On.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left
or right.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới H-Position hoặc V-Position bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Điều chỉnh H-Position hoặc V-Position bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on
the screen up or
down.
PIP/PBP
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
41
PIP/PBP
Chức năng PIP (Hình trong hình) tách màn hình thành hai phần. Thiết bị
nguồn được hiển thị trên màn hình chính cùng lúc với một thiết bị nguồn
khác được hiển thị trong cửa sổ ghép.
Tính năng PBP (Ảnh cạnh ảnh) chia màn hình thành hai nửa hiển thị
nguồn đầu ra liên tục từ hai thiết bị nguồn khác nhau ở cạnh bên trái và
bên phải của màn hình.
――Tương thích với Windows7 và Windows8.
――Tính năng PIP/PBP có thể không sẵn có tùy thuộc vào thông số kỹ
thuật của card đồ họa được sử dụng. Nếu màn hình bị trống ở chế độ
PIP/PBP khi bạn chọn độ phân giải tối ưu, vào Bảng điều khiển
Hiển thị
Độ phân giải màn hình và nhấp Dò tìm trên máy tính.
(Hướng dẫn được dựa theo Windows 7.) Nếu màn hình bị trống khi
bạn đặt độ phân giải về độ phân giải tối ưu, thay đổi độ phân giải về
1280 x 1024.
――Màn hình có thể nhấp nháy giây lát hoặc xuất hiện sau một khoảng
thời gian chờ khi bạn bật hoặc tắt chức năng PIP/PBP hay khi bạn
thay đổi kích thước màn hình có chức năng PIP/PBP đã được bật.
Hiện tượng này thường có thể xảy ra khi máy tính và màn hình được
kết nối với hai nguồn vào trở lên. Việc này không liên quan đến hiệu
suất hoạt động của màn hình.
――Để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, bạn nên sử dụng thẻ đồ họa hỗ trợ độ phân giải WQHD+ (3440 x 1440).
――Khi chức năng PIP/PBP được bật, độ phân giải sẽ không thể tự động chuyển sang độ phân giải tối ưu do vấn
đề tương thích giữa cạc đồ họa và hệ thống Windows.
Đặt PIP/PBP Mode thành Off hoặc thay đổi độ phân giải thành độ phân giải tối ưu theo cách thủ công sử dụng
giao diện Windows.
Vấn đề này thường xảy ra khi tín hiệu video bị trễ khi truyền tới màn
hình tùy thuộc vào hiệu suất hoạt động của cạc đồ họa.
42
Đặt cấu hình PIP/PBP Mode
Bật hoặc tắt chức năng PIP/PBP Mode.
1
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Configure the
settings for
using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới PIP/PBP Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Off / On
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Turn PIP/PBP
Mode on or off.
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
43
Đặt cấu hình Size
Chọn kích thước và tỷ lệ khung hình của màn hình phụ.
1
PIP/PBP
Select the size
and aspect ratio
of the sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới Size bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Image Size
Contrast
75/75
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
••
: Chọn hình ảnh biểu tượng nếu bạn muốn sử dụng chế độ PBP trong đó độ phân giải tối ưu của màn
hình trái và phải là 1720 x 1440 (rộng x cao).
••
: Chọn hình ảnh biểu tượng nếu bạn muốn sử dụng chế độ PIP trong đó độ phân giải tối ưu của màn
hình phụ là 720 x 480 (rộng x cao).
••
: Chọn hình ảnh biểu tượng nếu bạn muốn sử dụng chế độ PIP trong đó độ phân giải tối ưu của màn
hình phụ là 1280 x 720 (rộng x cao).
••
: Chọn hình ảnh biểu tượng nếu bạn muốn sử dụng chế độ PIP trong đó độ phân giải tối ưu của màn
hình phụ là 1720 x 720 (rộng x cao).
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
44
Đặt cấu hình Position
Chọn vị trí của màn hình phụ từ các tùy chọn có sẵn.
1
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
On
Select the position
of the sub-screen
from the available
options.
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới Position bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
••
/
/
/
――Không khả dụng khi PBP được chọn.
――Có thể màn hình sẽ nhấp nháy nếu tín hiệu đầu vào không ổn định.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
45
Đặt cấu hình Sound Source
Đặt màn hình mà bạn muốn nghe thấy âm thanh.
1
Chế độ PIP
On
Size
Set which screen
you want to hear
the sound for.
Position
Sound Source
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới Sound Source bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
75
trái/phải.
Chế độ PBP
PIP/PBP
On
Size
/
•• Chế độ PBP:
/
――Vùng trắng của biểu tượng có nghĩa là Sound Source đến từ màn hình chính/màn hình phụ hoặc màn hình
Image Size
PIP/PBP Mode
2
•• Chế độ PIP:
Source
Contrast
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Set which screen
you want to hear
the sound for.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
46
Đặt cấu hình Source
Chọn nguồn cho mỗi màn hình.
1
Chế độ PIP
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
(khả dụng ở chế độ PIP (Size
/
/
))
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Select the source
for each screen.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Source rồi nhấn nút JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Image Size
HDMI 2
Contrast
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
――Nguồn vào của màn hình chính thay đổi.
――Ngoại trừ nguồn vào hiện tại, bạn có thể chọn hai nguồn vào khác.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
――Có thể màn hình sẽ nhấp nháy nếu tín hiệu đầu vào không ổn định.
――Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chuyển nút JOG sang TRÁI để chọn biểu tượng
JOG. Màn hình chính sẽ chuyển theo thứ tự DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
rồi nhấn nút
47
Chế độ PBP
Chọn các nguồn vào cho thiết bị được hiển thị trên màn hình chính và phụ.
(khả dụng ở chế độ PBP (Size
1
))
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Select the source
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Source rồi nhấn nút JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Image Size
Contrast
75/75
5
Điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG và chọn nguồn vào bên ngoài trái/phải.
6
Chuyển nút JOG sang TRÁI/PHẢI để chọn Apply rồi nhấn nút JOG. Nhấn nút JOG sau khi chọn Cancel sẽ
hủy cấu hình Source và hoàn nguyên về menu điều khiển PIP/PBP.
Source
――Nguồn vào của màn hình chính thay đổi.
――Có thể màn hình sẽ nhấp nháy nếu tín hiệu đầu vào không ổn định.
――Khi tín hiệu vào của màn hình trái và phải giống nhau, không thể thực hiện thao tác.
HDMI 1
DisplayPort
Apply
――Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chuyển nút JOG sang TRÁI để chọn biểu tượng
JOG. Menu cài đặt nguồn PBP giống nhau xuất hiện.
rồi nhấn nút
Cancel
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
48
Đặt cấu hình Image Size
Chọn kích thước hình ảnh cho màn hình phụ.
1
Chế độ PIP
/
/
))
Trong chế độ PC
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Select the image
size for each
screen.
Position
Contrast
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Image Size rồi nhấn nút JOG.
(khả dụng ở chế độ PIP (Size
/
/
))
Trong chế độ PC
Sound Source
Image Size
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
(khả dụng ở chế độ PIP (Size
Source
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
•• Auto: Hiển thị hình ảnh theo tỷ lệ khung hình của nguồn vào của mỗi màn hình.
Auto
•• Wide: Hiển thị hình ảnh ở chế độ toàn màn hình bất kể tỷ lệ khung hình của nguồn vào của mỗi màn hình.
Wide
Trong chế độ AV
•• 4:3: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình là 4:3. Phù hợp với video và tín hiệu phát tiêu
chuẩn.
Trong chế độ AV
•• 16:9: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình là16:9.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
4:3
Select the image
size for each
screen.
•• 21:9: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình là21:9.
•• Screen Fit: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình gốc mà không bị cắt bỏ.
――Chức năng có thể không được hỗ trợ tùy theo các cổng được cung cấp kèm với sản phẩm.
――Có thể thay đổi kích cỡ màn hình khi các điều kiện sau được đáp ứng.
-- Thiết bị đầu ra kỹ thuật số được kết nối bằng cáp HDMI/DP.
-- Tín hiệu đầu vào là 480p, 576p, 720p hoặc 1080p và màn hình có thể hiển thị bình thường (không phải
mọi mẫu màn hình có thể hỗ trợ tất cả các tín hiệu này).
-- Điều này chỉ thực hiện được khi ngõ nhập ngoại được kết nối với cổng HDMI/DP và PC/AV Mode được
để AV.
16:9
21:9
Screen Fit
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
49
Chế độ PBP
Đặt Image Size cho từng màn hình phân chia.
(khả dụng ở chế độ PBP (Size
1
))
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Trong chế độ PC
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the source
for each screen.
Size
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Image Size rồi nhấn nút JOG.
Position
Trong chế độ PC
Sound Source
Source
•• Auto: Hiển thị hình ảnh theo tỷ lệ khung hình của nguồn vào của mỗi màn hình.
Image Size
•• Wide: Hiển thị hình ảnh ở chế độ toàn màn hình bất kể tỷ lệ khung hình của nguồn vào của mỗi màn hình.
75/75
Contrast
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
50
Trong chế độ AV
Trong chế độ AV
•• 4:3: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình là 4:3. Phù hợp với video và tín hiệu phát tiêu
chuẩn.
Image Size
•• 16:9: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình là16:9.
•• 21:9: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình là21:9.
•• Screen Fit: Hiển thị hình ảnh của màn hình phụ với tỷ lệ khung hình gốc mà không bị cắt bỏ.
――Chức năng có thể không được hỗ trợ tùy theo các cổng được cung cấp kèm với sản phẩm.
16:9
16:9
Apply
――Có thể thay đổi kích cỡ màn hình khi các điều kiện sau được đáp ứng.
-- Thiết bị đầu ra kỹ thuật số được kết nối bằng cáp HDMI/DP.
-- Tín hiệu đầu vào là 480p, 576p, 720p hoặc 1080p và màn hình có thể hiển thị bình thường (không phải
mọi mẫu màn hình có thể hỗ trợ tất cả các tín hiệu này).
-- Điều này chỉ thực hiện được khi ngõ nhập ngoại được kết nối với cổng HDMI/DP và PC/AV Mode được
để AV.
Cancel
5
Chuyển sang tùy chọn mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
51
Đặt cấu hình Contrast
Điều chỉnh độ tương phản cho màn hình phụ.
1
Chế độ PIP
(khả dụng ở chế độ PIP (Size
/
/
PIP/PBP Mode
))
On
Size
Position
Sound Source
Image Size
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
PIP/PBP
Source
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
75
Adjust the contrast
level for each
screen.
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Contrast rồi nhấn nút JOG.
5
Điều chỉnh Contrast bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Contrast
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
52
Chế độ PBP
(khả dụng ở chế độ PBP (Size
Điều chỉnh độ tương phản cho mỗi màn hình.
1
))
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Adjust the contrast
level for each
screen.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
75/75
PBP Contrast
2
Di chuyển tới Screen bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PIP/PBP bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Contrast rồi nhấn nút JOG.
5
Điều chỉnh Contrast bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
75
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
53
Chương 06
Sắp xếp OSD
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để biết chi tiết.
Language
Đặt cấu hình Language
Cài đặt ngôn ngữ trình đơn.
――Thay đổi cài đặt ngôn ngữ sẽ chỉ được áp cho hiển thị trình đơn trên
màn hình.
――Thay đổi này sẽ không được áp cho những tính năng khác trên máy
tính.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Options bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Language bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Français
Italiano
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
54
Display Time
Đặt cấu hình Display Time
Đặt menu hiển thị trên màn hình (OSD) thành tự động biến mất nếu menu
không được sử dụng trong khoảng thời gian đã chỉ định.
Có thể sử dụng Display Time để chỉ định khoảng thời gian mà bạn muốn
menu OSD biến mất sau đó.
Options
Language
Display Time
5 sec
Transparency
10 sec
Set how long the
menu window will
remain on screen
for when it is not in
use.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng hiện ra, chọn
2
Di chuyển tới Options bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Display Time bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
để hiển thị màn hình menu tương ứng.
•• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
20 sec
200 sec
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
55
Transparency
Thay đổi Transparency
Cài đặt độ trong suốt cho các cửa sổ trình đơn.
Options
English
Language
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng hiện ra, chọn
2
Di chuyển tới Options bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Transparency bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
để hiển thị màn hình menu tương ứng.
•• Off / On
Off
On
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
56
Chương 07
Thiết lập và khôi phục
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để biết chi tiết.
Sound
Đặt cấu hình Volume
1
Settings
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Sound bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Điều chỉnh Volume bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Sound
Volume
50
Sound Mode
Standard
Select Sound
Stereo
Close
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
57
Đặt cấu hình Sound Mode
Sound
Volume
Sound Mode
Standard
75%
Select Sound
Music
50%
Movie
해제
Clear Voice
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Sound bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới Sound Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Standard: Chọn chế độ âm thanh thông thường.
•• Music: Làm nổi bật âm nhạc hơn giọng nói.
•• Movie: Mang lại âm thanh tốt nhất cho phim.
Close
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
•• Clear Voice: Làm nổi bật giọng nói hơn các âm thanh khác.
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
58
1
Đặt cấu hình Select Sound
50
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Left Channel
Right Channel
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Sound
Volume
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Sound bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới Select Sound bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Stereo: Bật âm thanh cho cả loa trái và phải.
•• Left Channel: Đặt loa trái và loa phải chỉ phát kênh bên trái của nguồn âm thanh.
•• Right Channel: Đặt loa trái và loa phải chỉ phát kênh bên phải của nguồn âm thanh.
Close
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
59
Eco Saving
Đặt cấu hình Eco Saving
Tính năng Eco Saving giảm sự tiêu thụ năng lượng bằng cách điều chỉnh
dòng điện mà panô màn hình sử dụng.
SAMSUNG
――Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ
Dynamic Contrast.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
Settings
Adjust the power
consumption of
the product to
save energy.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
Minimum
PC/AV Mode
Maximum
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Eco Saving bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Off: Tắt tính năng Eco Saving.
•• Minimum: Giảm mức tiêu thụ năng lượng của màn hình xuống còn 50% mức mặc định.
•• Maximum: Giảm mức tiêu thụ năng lượng của màn hình xuống còn 75% mức mặc định.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
60
――Đặt USB Super Charging thành On trong khi truyền dữ liệu sẽ dừng truyền dữ liệu. Nếu bạn đặt USB Super
USB Super Charging
Charging thành Off, tính năng sạc chuẩn và truyền dữ liệu sẽ khả dụng.
――Bạn chỉ có thể sạc tốc độ cao bằng cổng
và
. Những cổng này sạc thiết bị nhanh hơn các cổng
Sạc pin của thiết bị nguồn đã kết nối nhanh chóng bằng cách sử dụng
cổng USB 3.0 trên sản phẩm.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
Set the USB
Super charging
mode.
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
USB thông thường. Tốc độ tùy thuộc vào các thiết bị được kết nối.
Đặt cấu hình USB Super Charging
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới USB Super Charging bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Off: Tắt kích hoạt USB Super Charging.
•• On: Bật chức năng này để sạc nhanh thiết bị nguồn được kết nối với cổng USB 3.0.
USB Super Charging
USB1
Off
USB2
On
Set the USB Port1
charging On/Off.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
――Đầu ra được hỗ trợ theo chế độ sạc USB
――Sạc USB chuẩn: 5 V, tối đa 900 mA (bao gồm USB 3.0)
――Sạc USB nhanh: 5 V, tối đa 1,5 A
(Đầu ra có thể khác nhau tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị.)
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
61
――Chỉ cung cấp cho các kiểu màn hình rộng như 16:9 hoặc 16:10.
PC/AV Mode
――Nếu màn hình ở chế độ HDMI 1, HDMI 2 hoặc DisplayPort và màn hình thông báo Check Signal Cable hoặc
Đặt PC/AV Mode là AV. Kích thước ảnh này sẽ được phóng to.
Tùy chọn này hữu ích khi bạn xem phim.
chế độ tiết kiệm điện kích hoạt, nhấn vào nút JOG để hiển thị màn hình nút chức năng rồi chọn biểu tượng
Bạn có thể chọn PC hoặc AV.
.
Đặt cấu hình PC/AV Mode
Settings
Sound
Eco Saving
Off
Set to AV to
enlarge the
picture.
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới PC/AV Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Cài đặt là "PC" khi kết nối với một PC.
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
HDMI 2
Select the PC/
AV mode for the
DisplayPort1
source.
•• Cài đặt là "AV" khi kết nối với một thiết bị AV.
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
62
――Cài đặt không chính xác có thể khiến màn hình bị trống. Nếu điều này xảy ra, hãy kiểm tra các thông số kỹ
DisplayPort Ver.
thuật của thiết bị.
――Nếu màn hình ở chế độ HDMI 1, HDMI 2 hoặc DisplayPort và màn hình thông báo Check Signal Cable hoặc
Chọn Displayport. Displayport 1.1 hỗ trợ High Bit Rate 1, trong khi 1.2 hỗ
trợ High Bit Rate 2.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Key Repeat Time
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
chế độ tiết kiệm điện kích hoạt, nhấn vào nút JOG để hiển thị màn hình nút chức năng rồi chọn biểu tượng
Bạn có thể lựa chọn 1.1 hoặc 1.2.
.
Đặt cấu hình DisplayPort Ver.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới DisplayPort Ver. bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• 1.1 / 1.2
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
63
Source Detection
Đặt cấu hình Source Detection
1
Kích hoạt Source Detection.
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
Decide how input
sources will be
detected.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Source Detection bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Auto: Nguồn vào được nhận diện tự động.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
Key Repeat Time
•• Manual: Chọn nguồn vào theo cách thủ công.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
64
Key Repeat Time
Đặt cấu hình Key Repeat Time
Điều khiển tốc độ đáp ứng của một nút khi nút đó được nhấn.
Settings
Sound
Off
Eco Saving
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Configure the
response rate of
a button when the
button is pressed.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Key Repeat Time bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Có thể chọn Acceleration, 1 sec hoặc 2 sec. Nếu No Repeat được chọn, một lệnh sẽ chỉ đáp ứng một lần
khi nhấn một nút.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
65
Off Timer
Đặt cấu hình Off Timer
1
Bạn có thể thiết đặt để sản phẩm tự động tắt.
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Power LED On
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
Stand-by
Reset All
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Off Timer bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Off: Tắt chức năng hẹn giờ tắt để sản phẩm không tự động tắt nguồn.
•• On: Kích hoạt chức năng hẹn giờ tắt để sản phẩm tự động tắt nguồn.
Off Timer
Off Timer
Turn Off After
Off
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
Enable or disable
the Off Timer.
On
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
66
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn
off after a certain
time period.
Đặt cấu hình Turn Off After
――Tùy chọn này chỉ khả dụng khi Off Timer được đặt thành On.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Off Timer bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Di chuyển tới Turn Off After bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Điều chỉnh Turn Off After bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
6
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
――Có thể đặt hẹn giờ tắt trong khoảng từ 1 đến 23 tiếng. Sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau số tiếng đã chỉ định.
――Đối với các sản phẩm cho thị trường ở một số khu vực, Off Timer được đặt để tự động kích hoạt sau 4 giờ
kể từ thời điểm bật nguồn sản phẩm. Việc này được thực hiện theo các quy định cấp nguồn. Nếu bạn không
muốn chức năng hẹn giờ được kích hoạt, hãy đi tới MENU
Settings và đặt Off Timer về Off.
67
Power LED On
Đặt cấu hình Power LED On
Định cấu hình cài đặt để bật hoặc tắt LED nguồn nằm ở phần dưới của
sản phẩm.
Settings
Off Timer
Working Image Size
Power LED On
Stand-by
Reset All
Set the status of
the power LED.
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Power LED On bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
•• Working: LED nguồn bật khi sản phẩm được bật.
•• Stand-by: LED nguồn bật khi sản phẩm được tắt.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
68
Reset All
Bắt đầu cài đặt (Reset All)
1
Đặt tất cả các cài đặt của sản phẩm trở về cài đặt xuất xưởng mặc định.
Settings
Off Timer
Stand-by
Power LED On
Reset All
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN. Tiếp theo, nhấn nút
JOG.
2
Di chuyển tới Settings bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
3
Di chuyển tới Reset All bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
4
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
All the menu settings will be reset to default.
Are you sure you want to reset?
Yes
No
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
69
Chương 08
Menu Information và các thông tin khác
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để biết chi tiết.
Information
Picture
Hiển thị nguồn vào, tần số và độ phân giải hiện tại.
Options
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Settings
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn
bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
Model: S34E790C
Screen
Hiển thị Information
1
Information
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Di chuyển tới Information bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút
JOG. Nguồn vào, tần số và độ phân giải hiện tại sẽ xuất hiện.
Picture
Model: S34E790C
Model: S34E790C
Options
Settings
Options
Information
Information
Screen
Information
Screen
Settings
Picture
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
70
Định cấu hình Brightness,
Contrast và Sharpness từ Màn
hình bắt đầu
Bạn có thể điều chỉnh Brightness, Contrast hoặc Sharpness bằng cách
di chuyển nút JOG lên hoặc xuống nếu menu OSD không được hiển thị.
Sharpness
Brightness
Contrast
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
50
Brightness
SAMSUNG
――Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright được đặt ở chế độ Dynamic Contrast.
――Menu này không có sẵn khi Eco Saving đang bật.
Contrast
SAMSUNG
――Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright ở trong Cinema hoặc Dynamic Contrast.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
――Menu này không khả dụng khi PIP/PBP Mode được đặt thành On và Size được đặt thành
(Chế độ PBP).
Sharpness
SAMSUNG
――Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright ở trong Cinema hoặc Dynamic Contrast.
――Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
――Không có tác dụng khi PIP/PBP Mode được cài đặt là On.
1
Di chuyển nút JOG LÊN/XUỐNG để chọn Brightness, Contrast hoặc Sharpness.
2
Di chuyển nút JOG sang TRÁI/PHẢI để điều chỉnh cài đặt Brightness, Contrast hoặc Sharpness.
71
Cấu hính Volume trên Màn hình
khởi động
Bạn có thể điều chỉnh Volume bằng cách di chuyển nút JOG sang trái
hoặc sang phải nếu menu OSD không được hiển thị.
Volume
50
Volume
1
Điều chỉnh Volume bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
――Nếu chất lượng âm thanh của thiết bị đầu vào được kết nối kém, chức năng Auto Mute trên sản phẩm có thể
tắt âm thanh hoặc gây ra âm thanh phập phồng khi kết nối tai nghe hoặc loa. Đặt âm lượng đầu vào cho thiết
bị đầu vào ở mức tối thiểu là 20% và điều chỉnh âm lượng bằng chức năng điều chỉnh âm lượng (nút JOG
TRÁI/PHẢI) trên sản phẩm.
•• Auto Mute là gì?
Chức năng này tắt âm thanh để cải thiện hiệu ứng âm thanh khi có nhiễu âm hoặc khi tín hiệu đầu vào yếu,
thường do sự cố với âm lượng của thiết bị đầu vào.
-- Hình ảnh hiển thị có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
72
Chương 09
Cài đặt phần mềm
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Tính năng Easy Setting Box cho phép người dùng có thể chia màn hình ra nhiều khu vực.
Cài đặt phần mềm
1
Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-ROM.
2
Chọn chương trình cài đặt Easy Setting Box.
――Nếu màn hình pop-up của chương trình cài đặt không xuất hiện trên màn hình chính,
hãy tìm và nhấp kép vào tập tin cài đặt Easy Setting Box trên CD-ROM.
3
Khi màn hình Installation Wizard xuất hiện, nhấp Next.
4
Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cài đặt.
――Phần mềm có thể chưa hoạt động đúng nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi
cài đặt.
――Biểu tượng Easy Setting Box có thể xuất hiện tùy theo hệ thống máy tính và các quy
Các hạn chế và trục trặc khi cài đặt (Easy Setting Box)
Cài đặt Easy Setting Box có thể làm ảnh hưởng đến card màn hình, bo mạch chủ và môi
trường mạng.
Yều cầu hệ thống
HĐH
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
Phần cứng
•• Tối thiểu 32MB bộ nhớ
•• Tối thiểu 60MB ổ cứng còn trống
Gỡ bỏ phần mềm
Nhấp Bắt đầu, chọn Cài đặt/Bảng điều khiển và nhấp kép vào Thêm hoặc gỡ bỏ chương
trình.
Chọn Easy Setting Box từ danh sách và nhấp nút Thêm/Xóa.
cách của sản phẩm.
――Nếu biểu tượng phím tắt không xuất hiện, nhấn phím F5.
73
Chương 10
Hướng dẫn xử lý sự cố
Các yêu cầu trước khi liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của
Samsung
Trước khi gọi điện tới Trung tâm dịch
vụ khách hàng của Samsung, hãy
kiểm tra sản phẩm như sau. Nếu vẫn
còn vấn đề, hãy liên hệ Trung tâm
dịch vụ khách hàng của Samsung.
Nếu màn hình bị trống, hãy kiểm tra
hệ thống PC, bộ điều khiển video và
cáp.
Kiểm tra sản phẩm
Kiểm tra xem sản phẩm có hoạt động bình thường không bằng cách sử dụng tính năng kiểm tra sản phẩm.
Nếu màn hình tắt và đèn báo nguồn nhấp nháy mặc dù sản phẩm được kết nối đúng cách với máy tính, hãy thực hiện kiểm tra tự chẩn đoán.
1
Tắt nguồn máy tính và sản phẩm.
2
Rút cáp khỏi sản phẩm.
3
Bật nguồn sản phẩm.
4
Nếu thông báo Check Signal Cable xuất hiện, sản phẩm hoạt động bình thường.
Kiểm tra độ phân giải và tần số
Đối với chế độ vượt quá độ phân giải được hỗ trợ
(tham khảo phần Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn), thông báo Not Optimum Mode sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn.
――Độ phân giải được hiển thị có thể khác nhau tùy theo thiết đặt sản phẩm hoặc hệ thống PC.
74
Kiểm tra những mục sau đây.
Vấn đề về lắp đặt (chế độ PC)
Các vấn đề
Giải pháp
Màn hình liên tục bật và tắt.
Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách giữa sản phẩm và máy tính và các đầu nối được
khóa chặt.
Bạn sẽ thấy các khoảng trống ở cả 4 cạnh của màn
hình khi cáp HDMI hoặc HDMI-DVI được kết nối với
sản phẩm và PC.
Các khoảng trống trên màn hình không liên quan đến sản phẩm.
Máy tính hoặc card màn hình không gây nên các khoảng trống trên màn hình. Để giải quyết
vấn đề này, hãy điều chỉnh kích thước màn hình trong các cài đặt HDMI hoặc DVI cho card
màn hình.
Nếu trình đơn cài đặt card màn hình không có tùy chọn để điều chỉnh kích thước màn hình,
hãy cập nhật trình điều khiển card màn hình sang phiên bản mới nhất.
(Hãy liên hệ với nhà sản xuất card màn hình hoặc máy tính để biết thêm thông tin chi tiết về
cách điểu chỉnh cài đặt màn hình.)
Vấn đề về màn hình
Các vấn đề
Giải pháp
Đèn LED bị tắt. Màn hình không bật.
Kiểm tra rằng cáp nguồn được kết nối đúng cách.
Thông báo Check Signal Cable xuất hiện.
Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách vào sản phẩm.
Kiểm tra xem thiết bị kết nối với với sản phẩm có bật không.
Not Optimum Mode được hiển thị.
Thông báo này xuất hiện khi tín hiệu từ card đồ họa vượt quá độ phân giải hoặc tần số tối
đa cho sản phẩm.
Thay đổi độ phân giải và tần số tối đa để phù hợp với hoạt động của sản phẩm, tham khảo
Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn (T.83).
Hình ảnh trên màn hình bị biến dạng.
Kiểm tra kết nối cáp với sản phẩm.
75
Các vấn đề
Màn hình không rõ. Màn hình bị mờ.
Giải pháp
Gỡ bỏ bất kỳ thiết bị (cáp video nối dài v.v) và thử lại
Cài đặt độ phân giải và tần số tới mức khuyến cáo.
Màn hình không ổn định và rung.
Có bóng hoặc hình ảnh mờ còn lại trên màn hình.
Kiểm tra độ phân giải và tần số của máy tính đã nằm trong khoảng độ phân giải và tần số
tương thích với sản phẩm hay chưa. Sau đó, nếu cần thiết, thay đổi các thiết đặt, tham khảo
Bảng Chế độ Tín hiệu Chuẩn (T.83) trong hướng dẫn này và trình đơn Information trên sản
phẩm.
Màn hình quá sáng. Màn hình quá tối.
Điều chỉnh Brightness và Contrast.
Màu màn hình không đồng nhất.
Thay đổi các cài đặt Color.
Màu sắc trên màn hình có bóng và bị biến dạng.
Thay đổi các cài đặt Color.
Màu trắng trông không hẳn là trắng.
Thay đổi các cài đặt Color.
Không có hình ảnh trên màn hình và đèn LED nhấp
nháy trong mỗi 0.5 tới 1 giây.
Sản phẩm đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.
Văn bản bị mờ.
Nếu sử dụng Hệ điều hành Windows (ví dụ: Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1):
Đi tới Pa-nen điều khiển
Phông
Điều chỉnh văn bản ClearType và thay đổi Bật
ClearType.
Phát lại video bị gián đoạn.
Phát lại file video lớn có độ phân giải cao có thể bị gián đoạn. Điều này có thể do trình phát
video chưa được tối ưu hóa cho tài nguyên máy tính này.
Nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím và di chuyển chuột để quay lại màn hình trước.
Thử phát file đó trên trình phát video khác.
76
Vấn đề về âm thanh
Các vấn đề
Giải pháp
Không có âm thanh.
Kiểm tra kết nối của cáp âm thanh hoặc điều chỉnh âm lượng.
Kiểm tra âm lượng.
Âm lượng quá nhỏ.
Điều chỉnh âm lượng.
Nếu âm lượng vẫn nhỏ sau khi bật âm lượng đến mức tối đa, hãy điều chỉnh âm lượng trên
card âm thanh của máy tính hoặc chương trình phần mềm.
Video khả dụng nhưng không có âm thanh.
Không thể nghe thấy âm thanh nếu bạn sử dụng cáp HDMI-DVI để kết nối với thiết bị đầu
vào.
Kết nối thiết bị bằng cáp HDMI hoặc cáp DP.
Vấn đề với thiết bị nguồn
Các vấn đề
Giải pháp
Nghe thấy tiếng bíp khi khởi động máy tính.
Nếu bạn nghe thấy âm thanh bíp khi PC khởi động, hãy đem PC đi bảo dưỡng.
Sự cố khác
Các vấn đề
Các cổng
Giải pháp
và
không hoạt động.
Tính năng truyền dữ liệu qua USB không khả dụng khi tính năng USB Super Charging
được đặt thành On.
Để sử dụng tính năng truyền dữ liệu qua USB, đi tới Settings
USB Super Charging,
chọn một cổng USB cụ thể (USB1 hoặc USB2), sau đó chọn Off.
77
Hỏi & Đáp
Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng
cho máy tính hoặc card đồ họa của
bạn để biết thêm các hướng dẫn về
điều chỉnh.
Câu hỏi
Làm thế nào để thay đổi tần số?
Trả lời
Đặt tần số trên card màn hình.
•• Windows XP: Vào Pa-nen điều khiển
Giao diện và chủ đề
Hiển thị
Cài đặt
Nâng cao
Màn hình và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Cài đặt màn hình.
•• Windows ME/2000: Vào Pa-nen điều khiển
Màn hình
Thiết đặt
Chuyên sâu
Màn hình, và điều chỉnh Tốc độ làm mới bên dưới Thiết đặt màn hình.
•• Windows Vista: Vào Pa-nen điều khiển
Diện mạo và cá nhân hóa
Cá nhân hóa
Thiết đặt màn hình
Thiết đặt chuyên sâu
Màn hình, và điều
chỉnh Tốc độ làm mới bên dướiThiết đặt màn hình.
•• Windows 7: Vào Pa-nen điều khiển
Giao diện và cá nhân hóa
Hiển thị
Cài đặt nâng cao
Màn hình và điều chỉnh
Độ phân giải màn hình
Tốc độ làm mới trong Cài đặt màn hình.
•• Windows 8(Windows 8.1): Vào Thiết đặt
Pa-nen điều khiển
Giao diện và cá
nhân hóa
Hiển thị
Độ phân giải màn hình
Cài đặt nâng cao
Màn hình
và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Cài đặt màn hình.
Làm thế nào để điều chỉnh độ phân giải?
•• Windows XP: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
Thiết đặt và điều chỉnh độ phân giải.
Diện mạo và chủ đề
•• Windows ME/2000: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
chỉnh độ phân giải.
Màn hình
Màn hình
Thiết đặt và điều
•• Windows Vista: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
Diện mạo và cá nhân hóa
Cá nhân hóa
Thiết đặt màn hình và điều chỉnh độ phân giải.
•• Windows 7: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
Diện mạo và cá nhân hóa
Điều chỉnh độ phân giải và điều chỉnh độ phân giải.
Màn hình
•• Windows 8(Windows 8.1): Hãy đi đến Thiết đặt
Pa-nen điều khiển
Diện mạo và cá nhân hóa
Màn hình
Điều chỉnh độ phân giải và điều chỉnh độ
phân giải.
78
Câu hỏi
Làm thế nào để cài đặt tính năng tiết kiệm năng
lượng?
Trả lời
•• Windows XP: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trongPa-nen điều khiển
Hình thức và chủ đề
Màn hình
Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS
SETUP trên máy tính.
•• Windows ME/2000: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trongPa-nen điều khiển
Màn hình
Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính.
•• Windows Vista: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trongPa-nen điều khiển
Hình thức và chủ đề
Tùy chỉnh
Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS
SETUP trên máy tính.
•• Windows 7: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trongPa-nen điều khiển
Hình thức và chủ đề
Tùy chỉnh
Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS
SETUP trên máy tính.
•• Windows 8(Windows 8.1): Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Thiết đặt
Pa-nen điều khiển
Giao diện và cá nhân hóa
Cá nhân hóa
Thiết đặt bảo vệ màn hình hoặc BIOS SETUP trên PC.
79
Chương 11
Các thông số kỹ thuật
-
Thông số chung
Kích thước
Tên môđen
Màn hình
-
Vùng hiển thị
S34E790C
Kích thước
Loại 34 (34 Inch / 86 cm)
Vùng hiển thị
797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)
Mật độ pixel
0,23175 mm (H) x 0,23175 mm (V)
Không có chân đế
821,5 x 364,0 x 51,5 mm / 7,4 kg
Có chân đế
TỐI THIỂU: 821,5 x 452,0 x 275,5 mm / 9,9 kg
H
Kích thước (R x C x S) /
Trọng lượng
V
-
TỐI ĐA: 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg
Kích thước (R x C x S)
Xung Pixel cực đại
319,75 MHz (DP)
Nguồn điện
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc
gia khác nhau.
Đầu kết nối tín hiệu
Cổng HDMI, DP
S
C
R
80
Tên môđen
Điều kiện môi trường
S34E790C
Vận hành
Nhiệt độ: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Độ ẩm : 10 % – 80 %, không ngưng tụ
Lưu trữ
Nhiệt độ: -20 C – 60 C (-4 F – 140 F)
Độ ẩm : 5 % – 95 %, không ngưng tụ
――Do tính chất của việc sản xuất sản phẩm này, khoảng 1 phần triệu điểm ảnh (1ppm) có thể sáng hơn hoặc tối hơn trên màn hình. Điều này không ảnh
hưởng đến hiệu suất hoạt động của sản phẩm.
――Đây là thiết bị kỹ thuật số Nhóm B
81
Trình tiết kiệm năng lượng
Tính năng tiết kiệm năng lượng của sản phẩm này làm giảm sức tiêu thụ điện năng bằng cách tắt màn hình và đổi màu của đèn LED nếu không sử dụng
sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Sản phẩm không được tắt trong chế độ tiết kiệm năng lượng. Để bật lại màn hình, hãy nhấn bất kì phím
nào trên bàn phím hoặc di chuyển chuột. Tính năng tiết kiệm năng lượng chỉ hoạt động khi sản phẩm được kết nối với PC với tính năng tiết kiệm năng
lượng.
Trình tiết kiệm năng
lượng
Lượng tiêu thụ điện năng
Chế độ tiết kiệm năng
theo Energy Star (Điều kiện lượng
Thử nghiệm theo Energy
Star)
Tắt nguồn (nút Power)
Chỉ báo nguồn
Tắt
Nhấp nháy
Mở
Lượng tiêu thụ điện năng
47 W thông dụng
1W
0,5 W
――Mức độ tiêu thụ năng lượng được hiển thị có thể khác nhau trong các điều kiện vận hành khác nhau hoặc khi thay đổi cài đặt.
――ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã được đăng ký tại Hoa Kỳ của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
Điện năng theo Energy Star được đo bằng phương pháp kiểm tra trong Tiêu chuẩn hiện có của Energy Star®.
――SOG (Sync On Green) không được hỗ trợ.
――Để giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 0, rút dây nguồn. Ngắt kết nối cáp nguồn nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài (ví dụ trong
khi bạn đi nghỉ v.v)
82
Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn
-- Có thể cài đặt sản phẩm này về
một độ phân giải duy nhất cho mỗi
kích thước màn hình để đạt được
chất lượng hình ảnh tối ưu do đặc
tính của tấm panel. Sử dụng độ
phân giải khác độ phân giải được
chỉ định có thể làm suy giảm chất
lượng hình ảnh. Để tránh hiện
tượng này, chúng tôi khuyên bạn
nên chọn độ phân giải tối ưu được
chỉ định cho sản phẩm của bạn.
Tên môđen
Đồng bộ hóa
S34E790C
Tần số quét ngang
30 – 90 kHz (DisplayPort, HDMI)
Tần số quét dọc
29 – 61 Hz (DisplayPort)
24 – 61 Hz (HDMI)
Độ phân giải
Độ phân giải tối ưu
3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort)
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
Độ phân giải tối đa
3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort)
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
Nếu tín hiệu thuộc các chế độ tín hiệu tiêu chuẩn sau được truyền từ máy tính của bạn, màn hình sẽ được điều chỉnh tự động. Nếu tín hiệu được truyền
từ PC không thuộc về chế độ tín hiệu tiêu chuẩn, màn hình có thể bị trống có đèn LED được bật. Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt theo bảng
sau đây bằng cách tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng card màn hình.
Độ phân giải
Tần số quét ngang
(kHz)
Tần số quét dọc
(Hz)
Xung Pixel
(MHz)
Phân cực đồng bộ
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
83
-- Tần số quét ngang
Thời gian để quét một đường nối
cạnh trái với cạnh phải của màn hình
được gọi là chu kỳ quét ngang. Số
nghịch đảo của chu kỳ quét ngang
được gọi là tần số quét ngang. Tần
số quét ngang được đo bằng kHz.
-- Tần số quét dọc
Lặp lại cùng một hình ảnh hàng chục
lần mỗi giây cho phép bạn xem các
hình ảnh tự nhiên. Tần số lặp lại
được gọi là "tần số dọc" hoặc "tốc độ
làm mới" và được biểu thị bằng Hz.
Độ phân giải
Tần số quét ngang
(kHz)
Tần số quét dọc
(Hz)
Xung Pixel
(MHz)
Phân cực đồng bộ
(H/V)
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA-861, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (30 Hz)
43,819
29,993
157,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
84
Chương 12
Phụ lục
Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
――Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung, xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca/support
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support
(French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
http://www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/support
85
LATIN AMERICA
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/support
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG(72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
86
LATIN AMERICA
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
87
LATIN AMERICA
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ve/support
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr/support
(French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
88
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
89
EUROPE
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
http://www.samsung.com/si
090 726 786
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/support
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
CIS
90
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support
(Chinese)
CHINA
http://www.samsung.com/hk_en/support
(English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/support
S.E.A
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/support
603-77137477 (Overseas contact)
91
S.E.A
MYANMAR
01-2399888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/support
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/support
S.W.A
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
0094117540540
http://www.samsung.com/support
0094115900000
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/support
92
MENA
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com/eg/support
16580
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/support
(English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support
(English)
93
MENA
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en/support
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
94
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
95
Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanhtoán
(Chi phí đối với khách hàng)
――Khi có yêu cầu dịch vụ, mặc dù đang trong thời gian bảo hành, chúng tôi có thể tính phí
bạn đối với việc ghé thăm của kỹ thuật viên dịch vụ trong các trường hợp sau.
Không phải lỗi sản phẩm
Vệ sinh sản phẩm, Điều chỉnh, Giải thích, Cài đặt lại và v.v...
•• Nếu kỹ thuật viên dịch vụ cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng sản phẩm hoặc chỉ điều
chỉnh các tuỳ chọn mà không tháo rời sản phẩm.
•• Nếu lỗi là do các yếu tố môi trường bên ngoài gây ra (Internet, Anten, Tín hiệu có dây,
v.v...)
•• Nếu sản phẩm được cài đặt lại hoặc thiết bị được kết nối thêm sau khi cài đặt sản phẩm
đã mua lần đầu tiên.
•• Nếu sản phẩm được cài đặt lại để chuyển đến một địa điểm khác hoặc để chuyển đến
nhà khác.
•• Nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn về cách sử dụng do sản phẩm khác của công ty.
Hỏng hóc sản phẩm do lỗi của khách hàng
Hỏng hóc sản phẩm do khách hàng sử dụng hoặc sửa chữa không đúng cách.
Nếu hỏng hóc sản phẩm do;
•• Tác động bên ngoài hoặc rơi.
•• Sử dụng thiết bị hoặc sản phẩm bán riêng không được chỉ định bởi Samsung.
•• Sửa chữa từ một người không phải là kỹ sư của công ty dịch vụ bên ngoài hoặc đối tác
của Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Tu sửa hoặc sửa chữa sản phẩm bởi khách hàng.
•• Sử dụng sản phẩm với kết nối điện áp không chính xác hoặc không được chỉ định.
•• Không tuân thủ "thận trọng" trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
Khác
•• Nếu sản phẩm hỏng do thiên tai. (sét, hoả hoạn, động đất, lũ lụt, v.v...)
•• Nếu các thành phần có thể thay thế được đều đã được sử dụng hết. (Pin, Chất liệu màu,
Đèn huỳnh quang, Đầu đọc, Màng rung, Đèn, Bộ lọc, Ruy băng, v.v...)
――Nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ trong trường hợp sản phẩm không bị lỗi, phí dịch vụ có
thể được tính. Vì vậy, trước tiên hãy đọc Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
•• Nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn về cách sử dụng mạng hoặc chương trình khác
của công ty.
•• Nếu khách hàng yêu cầu thiết lập và cài đặt phần mềm cho sản phẩm.
•• Nếu kỹ thuật viên dịch vụ loại bỏ/lau sạch bụi bẩn hoặc vật thể lạ bên trong sản phẩm.
•• Nếu khách hàng yêu cầu cài đặt thêm sau khi mua sản phẩm thông qua mua hàng từ xa
hoặc trực tuyến.
96
Thuật ngữ
OSD (Hiển thị trên màn hình)____
Hiển thị trên màn hình (OSD) cho
phép bạn đặt cấu hình các cài đặt
trên màn hình để tối ưu hóa chất
lượng hình ảnh như yêu cầu. Phần
này cho phép bạn thay đổi độ sáng,
tông màu, kích thước màn hình và
nhiều cài đặt khác bằng các menu
được hiển thị trên màn hình.
HUB____ HUB là thiết bị được sử
dụng làm điểm kết nối chung cho
nhiều thiết bị được kết nối qua mạng.
Thiết bị này được sử dụng để kết nối
nhiều máy tính, thiết bị video, thiết
bị văn phòng và/hoặc LAN qua một
mạng duy nhất.
Gamma____ Menu Gamma điều
chỉnh thang màu xám biểu thị tông
màu trung gian trên màn hình. Điều
chỉnh độ sáng sẽ làm sáng toàn bộ
màn hình nhưng điều chỉnh Gamma
chỉ làm sáng khu vực trung gian.
Thang màu xám____ Thang này đề
cập đến các mức mật độ màu sắc,
thể hiện các biến thể thay đổi màu
sắc từ khu vực tối hơn sang khu vực
sáng hơn trên màn hình. Các thay đổi
đối với độ sáng của màn hình được
thể hiện bằng biến thể màu đen và
màu trắng, và thang màu xám đề cập
đến khu vực trung gian giữa màu đen
và màu trắng. Thay đổi thang màu
xám thông qua điều chỉnh Gamma sẽ
thay đổi độ sáng trung gian trên màn
hình.
Tốc độ quét____ Tốc độ quét, hay
tốc độ làm mới, đề cập đến tần số
làm mới của màn hình. Dữ liệu màn
hình được truyền khi được làm mới
để hiển thị hình ảnh, mặc dù mắt
thường không thể nhìn thấy việc làm
mới. Số lần làm mới màn hình được
gọi là tốc độ quét và được tính bằng
Hz. Tốc độ làm mới bằng 60Hz nghĩa
là màn hình được làm mới 60 lần mỗi
giây. Tốc độ quét của màn hình phụ
thuộc vào hiệu suất của card đồ họa
trên máy tính và màn hình của bạn.
Khoảng cách điểm____ Màn hình
bao gồm các điểm màu đỏ, xanh lá
cây và xanh lơ.
Khoảng cách ngắn giữa các điểm tạo
nên độ phân giải cao. Khoảng cách
điểm tức là khoảng cách ngắn nhất
giữa các điểm của cùng một màu.
Khoảng cách điểm được đo bằng mili
mét.
Tần số quét ngang____ Nhân vật
hoặc hình ảnh hiển thị trên màn hình
bao gồm rất nhiều chấm (điểm ảnh).
Điểm ảnh được truyền theo dòng
ngang, sau đó được sắp xếp theo
chiều dọc để tạo thành hình ảnh.
Tần số ngang được tính bằng kHz
và biểu thị số lần các dòng ngang
được truyền và hiển thị mỗi giây trên
màn hình. Tần số ngang 85 nghĩa là
số đường ngang tạo thành một hình
ảnh được truyền 85000 lần mỗi giây.
Tần số ngang này được biểu thị bằng
85kHz.
Tần số quét dọc____ Một hình ảnh
được tạo thành từ rất nhiều các dòng
ngang. Tần số dọc được tính bằng
Hz và biểu thị số lượng hình ảnh có
thể tạo được mỗi giây bởi các dòng
ngang đó. Tần số dọc bằng 60 nghĩa
là một hình ảnh được truyền 60 lần
mỗi giây. Tần số dọc cũng được gọi
là "tốc độ làm mới" và ảnh hưởng đến
độ nhấp nháy màn hình.
Cắm và Chạy____ Tính năng Cắm
và Chạy cho phép tự động trao đổi
thông tin giữa màn hình và máy tính
để tạo ra môi trường hiển thị tối ưu.
Màn hình sử dụng VESA DDC (tiêu
chuẩn quốc tế) để chạy chức năng
Cắm và Chạy.
Độ phân giải____ Độ phân giải là số
lượng điểm ảnh ngang và điểm ảnh
dọc tạo thành màn hình. Nó biểu thị
mức độ chi tiết của màn hình hiển thị.
Độ phân giải cao hơn hiển thị nhiều
thông tin hơn trên màn hình và phù
hợp để thực hiện nhiều tác vụ cùng
một lúc.
Ví dụ: Độ phân giải 1920 x 1080 bao
gồm 1920 điểm ảnh ngang (tần số
ngang) và 1080 dòng dọc (độ phân
giải dọc).
97

advertisement

Key Features

  • 86.4 cm (34") LED VA
  • 3440 x 1440 pixels 21:9
  • 60 Hz 4 ms 300 cd/m² 3000:1
  • 64 W

Related manuals

advertisement