Samsung BF3C4T047 Manuel utilisateur

Samsung BF3C4T047 Manuel utilisateur
BF3 serie
Inbouwoven
gebruiksaanwijzing
imagine the possibilities
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Samsung-product.
U kunt het product registreren op
www.samsung.com/register
Denne håndboken er laget av 100% resirkulert papir.
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 1
2011-05-21
8:39:15
over deze gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank voor de aanschaf van een inbouwoven van SAMSUNG.
Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid en instructies die u
helpen bij de bediening en het onderhoud van uw apparaat.
Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor
raadpleging in de toekomst.
De volgende symbolen komen in de tekst van deze gebruikershandleiding voor:
WAARSCHUWING of LET
OP
Belangrijk
Opmerking
veiligheidsinstructies
Deze oven mag alleen geïnstalleerd worden door een bevoegd elektricien. De installateur
is verantwoordelijk voor de aansluiting op de stroomvoorziening met inachtneming van de
relevante veiligheidsaanbevelingen.
Elektrische veiligheid
Sluit de oven niet aan als deze tijdens het vervoeren beschadigd is.
• Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op de stroomvoorziening door een speciaal
daarvoor bevoegd elektricien.
• Gebruik de oven niet in geval van storing of schade aan het apparaat.
• Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. Slechte reparaties
leveren mogelijk gevaarlijke situaties op voor u en anderen. Neem contact op met een
SAMSUNG-servicecentrum of uw verkoper als uw oven gerepareerd moet worden.
• Indien het netsnoer defect is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer, verkrijgbaar
bij de fabrikant of een erkend servicepunt.
• Elektrische bedrading en snoeren mogen niet in aanraking komen met de oven.
• De oven moet worden aangesloten op de stroomvoorziening met een goedgekeurde
aardlekschakelaar of zekering. Gebruik nooit verlengsnoeren.
• Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterzijde van de deur.
• Tijdens reparatie of reiniging dient het apparaat niet aangesloten te zijn.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten in de buurt van de oven.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of gebruiksinstructies krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
WAARSCHUWING: Bereikbare onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Om te
voorkomen dat kinderen brandwonden oplopen, kunt u deze het beste uit de buurt houden.
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt
om een mogelijke elektrische schok te voorkomen. Tijdens gebruik wordt de binnenzijde van
de oven erg heet.
2_over deze gebruiksaanwijzing
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 2
2011-05-21
8:39:15
Veiligheid tijdens gebruik
veiligheidsinstructies
• Deze oven is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
• Tijdens gebruik wordt de binnenzijde van de oven erg heet. Dit kan brandwonden veroorzaken.
Raak de verwarmingselementen of binnenkant van de oven niet aan voordat ze voldoende zijn
afgekoeld.
• Bewaar nooit brandbare materialen in de oven.
• De oven wordt erg heet als deze lange tijd wordt gebruikt op een hoge temperatuur.
• Wees voorzichtig met het openen van de ovendeur als u de oven gebruikt. Er kan snel hete
lucht en stoom ontsnappen.
• Als u gerechten bereidt met alcohol, kan de alcohol verdampen als gevolg van de hoge
temperaturen. Deze dampen kunnen vlam vatten als ze in contact komen met hete delen van
de oven.
• Gebruik geen hogedrukreinigers of stoomreinigers.
• Houd kinderen uit de buurt van de oven als deze in gebruik is.
• Bevroren voedsel, zoals pizza’s, moet worden bereid op het grote rooster. Bij gebruik van de
bakplaat kan deze vervormen door te grote temperatuurverschillen.
• Giet geen water in de oven als deze heet is. Dit kan beschadigingen aan het emaillen oppervlak
veroorzaken.
• De ovendeur moet tijdens gebruik gesloten zijn.
• Wees voorzichtig met het openen van de deur voordat de stoomreiniging is beëindigd. Het
water onderin is heet.
• Bedek de bodem van de oven niet met aluminiumfolie en plaats er geen bakplaten of
bakblikken op. De aluminiumfolie houdt de warmte tegen. Dit kan de emaillen oppervlakken
beschadigen en leidt mogelijk tot slechte resultaten.
• Vruchtensappen kunnen onuitwisbare vlekken op de emaillen oppervlakken veroorzaken.
Gebruik voor het bereiden van vochtig gebak, zoals brownies, de braadslede.
• Plaats geen bakspullen op de openstaande ovendeur.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door jonge kinderen of geestelijk gehandicapten
zonder toezicht van een verantwoordelijk persoon die ervoor zorgt dat het apparaat veilig wordt
gebruikt.
• Jonge kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat
ze ermee gaan spelen.
• Voor kleine hoeveelheden voedsel is een kortere bereidings- of opwarmingstijd nodig. Als de
normale tijden worden aangehouden, kan het eten aanbranden.
WAARSCHUWING: Koppel het apparaat niet los van de hoofdstroomvoorziening, zelfs niet
als het bereidingsproces is voltooid.
Instructies voor de verwerking van afvalmaterialen
Verpakkingsmateriaal opruimen
• Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar.
• Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde container of breng het naar de
stortplaats.
Oude apparaten opruimen
Voordat u oude apparaten afvoert, dient u deze onklaar te laten maken om te voorkomen dat
ze een veiligheidsrisico vormen.
Koppel daartoe het apparaat los van de stroomvoorziening en verwijder het netsnoer.
Het is vanuit milieuoogpunt belangrijk dat oude apparaten op de juiste manier worden verwerkt.
• Het apparaat mag niet worden meegegeven met het huisvuil.
• Informatie over het ophalen van grofvuil en eventuele stortplaatsen is beschikbaar bij de
milieudienst van uw gemeente.
veiligheidsinstructies_3
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 3
2011-05-21
8:39:16
bediening
Vensterdisplay
Bereidingstijd
Verlichting
Toetsvergrendeling
Eindtijd
Selectieknop bereidingsfunctie
Tijd
Selectieknop Tijd/temperatuur
Alarm
Voorzijde
Het voorpaneel is verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, inclusief roestvrijstaal,
wit, zwart en glas. Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit kan de vormgeving
worden gewijzigd.
De Selectieknop Bereidingsfunctie en de Selectieknop Tijd/temperatuur zijn popupknoppen. Deze moet u eerst indrukken en vervolgens draaien.
accessoires
Bij uw nieuwe Samsung-oven wordt een groot aantal accessoires geleverd die van pas
kunnen komen bij de bereiding van verschillende maaltijden. Onder andere de verdeelplaat
voor de unieke dubbele bereidingsmodus, bakplaten, roosters en een spit om te grillen.
LET OP: Zorg ervoor dat de accessoires goed worden bevestigd. Zorg altijd voor een vrije
ruimte van ten minste 2 cm tussen de bakplaat en de bodem van de oven. Anders zou het
geëmailleerde oppervlak kunnen worden beschadigd.
Grote rooster
Het grote rooster gebruikt u voor het grillen en roosteren van gerechten. U
kunt het gebruiken voor stoof- en braadschotels.
Bakplaat
De (vlakke) bakplaat kan worden gebruikt voor het bereiden van taarten,
koekjes en ander gebak.
Opvangschaal
De (diepe) opvangschaal is goed voor braden. Het kan worden gebruikt
in combinatie met het kleine rooster om te voorkomen dat er vocht op de
bodem van de oven terechtkomt.
4_bediening
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 4
2011-05-21
8:39:16
Braadspit (optie)
Het braadspit kan worden gebruikt voor het braden van gevogelte,
bijvoorbeeld kip. Het braadspit kan alleen worden gebruikt in de enkelvoudige
modus, op steun 3, omdat het spit moet worden bevestigd aan de adapter
op de achterwand. Verwijder de zwarte handgreep tijdens de bereiding.
accessoires
Roosterspit en Shaslik (optie)
Deze kunt u als volgt gebruiken :
• Plaats de diepe pan (geen onderzetter) op niveau 1 (of op de bodem
van de oven als het stuk vlees dat wordt geroosterd te groot is) om de
vetten op te vangen.
• Schuif een van de vorken op het spit; plaats het stuk vlees dat u wilt
roosteren op het spit.
• Voorgekookte aardappels en groenten kunnen tegelijkertijd langs de
rand van de pan worden geplaatst om mee te roosteren.
• Plaats de houder op het middelste niveau en zorg dat de v-vorm zich
aan de voorzijde bevindt.
• Voor makkelijker plaatsen van het spit kan eerst het handvat op het
botte einde worden geschroefd.
• Plaats het spit op de houder met het spitse einde naar de achterzijde
van de oven en druk de punt voorzichtig in het draaimechanisme in de
achterwand. Het botte uiteinde van het spit moet rusten in de v-vorm.
(Het spit heeft twee uitsteeksels die zich in de buurt van de ovendeur
moeten bevinden en die voorkomen dat het spit naar buiten kan
bewegen. Ze zijn bovendien bevestigingspunten voor het handvat.)
• Neem het handvat van het spit voordat u de bereiding begint. Na de
bereiding schroeft u het handvat weer op het spit om het uit de oven te
kunnen nemen.
Telescopische schuifgeleider (optie)
• Om de gril, bakplaat of braadpan te plaatsen, schuift u de telescopische
geleiders van een bepaald niveau naar buiten voordat u de onderdelen
plaatst.
• Plaats de schaal of pan op de geleiders en duw deze volledige terug in
de oven.
Sluit de ovendeur nadat u de telescopische geleiders in de oven hebt
geduwd.
accessoires_5
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 5
2011-05-21
8:39:16
voorbeeldgerechten
Volgens standaard EN 60350
Bakken
De aanbevelingen voor bakken zijn voor een voorverwarmde oven.
Type gerecht
Kleine taart
Gerecht en
opmerkingen
Bakplaat
Opvangschaal +
bakplaat
Plaatniveau
Bereiding
Stand
Temp.
(°C)
Bereidingstijd (min.)
3
Normaal
160-180
15-25
1+4
Hetelucht
150-170
20-30
2
Normaal
160-180
20-30
Mager
biscuitgebak
Bakvorm op grote
rooster
(antiaanbaklaag,
ø 26 cm)
Appeltaart
Grote rooster
+ bakplaat + 2
springvormen
(antiaanbaklaag,
ø 20 cm)
1+3
Hetelucht
170-190
80-100
Grote rooster +
2 springvormen
(antiaanbaklaag,
ø 20 cm)
1
Diagonaal
geplaatst
Normaal
170-190
70-80
Grillen
Stel de Grote grill-functie in op Max. om de lege oven gedurende 5 minuten voor te verwarmen.
Type gerecht
Gerecht en
opmerkingen
Tosti’s van
witbrood
Grote rooster
Biefburgers
Kleine rooster +
opvangschaal
(om vocht op te
vangen)
Plaatniveau
Bereiding
Stand
Temp.
(°C)
Bereidingstijd (min.)
5
Grote grill
Max.
1e: 1-2
2e: 1-1½
4/3
Grote grill
Max.
1e: 7-10
2e: 6-9
6_voorbeeldgerechten
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 6
2011-05-21
8:39:16
functies
Deze oven biedt zes verschillende functies. Afhankelijk van de modus waarin de oven
wordt gebruikt, dubbele modus of enkelvoudige modus, kunt u kiezen uit de volgende
functies:
Hetelucht
De door het heteluchtsysteem gegenereerde warmte wordt door middel van
ventilatoren gelijkmatig over de oven verdeeld. Deze functie is bedoeld voor
diepvriesgerechten en voor braden.
Aanbevolen temperatuur: 170 °C
functies
Normaal
Warmte wordt afgegeven door het heteluchtsysteem aan de boven- en
onderkant. Dit is de functie die gewoonlijk wordt gebruikt voor het braden en
roosteren van vrijwel alle typen gerechten.
Aanbevolen temperatuur: 200 °C
Bovenverwarming + Hetelucht
De door het verwarmingselement aan de bovenkant en het heteluchtsysteem
gegenereerde warmte wordt door middel van ventilatoren gelijkmatig over de
oven verdeeld. Deze functie wordt gebruikt voor het braden van gerechten met
een knapperig korstje, bijvoorbeeld vlees.
Aanbevolen temperatuur: 190 °C
Onderverwarming + hetelucht
De door het verwarmingselement aan de onderkant en het heteluchtsysteem
gegenereerde warmte wordt door middel van ventilatoren gelijkmatig over de
oven verdeeld. Deze functie is bedoeld voor pizza, brood en gebak.
Aanbevolen temperatuur: 190 °C
Kleine grill
De warmte wordt afgegeven door het kleine grillelement. Deze functie wordt
gebruikt voor kleinere gerechten die minder warmte nodig hebben, zoals vis en
gevulde baguettes.
Aanbevolen temperatuur: 240 °C
Grote grill
De warmte wordt afgegeven door het grote grillelement. Deze functie wordt
gebruikt voor geschulpte gerechten, zoals lasagne, en het roosteren van vlees.
Aanbevolen temperatuur: 240 °C
functies_7
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 7
2011-05-21
8:39:17
gebruik van de oven
Het instellen van de Bereidingsfunctie
Draai aan de Selectieknop Bereidingsfunctie om de gewenste ovenfunctie te
selecteren.
Hetelucht
Bovenverwarming +
Hetelucht
Normaal
Grote grill
Kleine grill
Onderverwarming +
Hetelucht
Automatisch bereiden
Het instellen van de oventemperatuur
Draai aan de Selectieknop Tijd/temperatuur om de temperatuur in te stellen
met stappen van 5 °C.
• 40 °C – 250 °C
• 40 °C – 300 °C (grote en kleine grill)
De temperatuur kan tijdens de bereiding worden aangepast.
8_gebruik van de oven
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 8
2011-05-21
8:39:18
Ingestelde tijden wijzigen
of
of
Selecteer de tijd die u wilt | 01
Druk op de toets Eindtijd of
Bereidingstijd.
Het symbool Bereidingstijd
gaat knipperen.
Draai aan de
Selectieknop Tijd/temperatuur.
02 | De gewijzigde tijd
bevestigen
Druk op de toets Eindtijd of
Bereidingstijd.
Tijd instellen
gebruik van de oven
wijzigen
Uren instellen | 01
Druk op de toets Klok.
De uren gaan knipperen.
Minuten instellen | 02
Druk op de toets Klok.
De minuten gaan knipperen.
Draai aan de
Selectieknop Tijd/temperatuur
om de tijd in te stellen.
03 | De tijd bevestigen
Druk nogmaals op de toets
Klok om de klok in te
stellen.
gebruik van de oven_9
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 9
2011-05-21
8:39:18
Kookwekker instellen
Kookwekker instellen | 01
Druk op de toets
Kookwekker.
De kookwekker gaat
knipperen.
Draai aan de
Selectieknop Tijd/temperatuur
om de timertijd in te stellen.
02 | Kookwekker bevestigen
Druk nogmaals op de toets
Kookwekker en wacht
5 seconden totdat de
kookwekker is ingesteld.
Kookwekker uitschakelen
Druk minimaal twee seconden op de toets Kookwekker.
Het wekkersymbool verdwijnt en de tijd wordt weergegeven.
Tijdweergave
Druk tijdens het bereidingsproces op de toets Klok om de klok weer te
geven.
Geluidssignaal
U kunt het geluidssignaal in- en uitschakelen door de toetsen Tijd en
Eindtijd twee seconden ingedrukt te houden.
Verlichting
Druk 1x op de toets Verlichting om de verlichting in te schakelen, en 2x om
deze uit te schakelen.
Toetsvergrendeling
Houd de toets Toetsvergrendeling drie seconden ingedrukt. De
toetsvergrendelingsafbeelding toont u de status van de toetsvergrendeling.
10_gebruik van de oven
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 10
2011-05-21
8:39:19
automatische bereiding
In de automatische bereidingsmodus kunt u 15 automatische programma’s selecteren voor
koken, grillen en bakken.
De automatische | 01
bereidingsmodus selecteren
Stel de gewenste
temperatuur in door
aan selectieknop Tijd/
temperatuur te draaien.
Stel het gewenste gewicht in
door aan de selectieknop
Tijd/temperatuur te
draaien.
automatische bereiding
Wacht 5 seconden.
03 | Gewicht instellen
Recept instellen | 02
Automatische bereidingsprogramma’s oven.
In de volgende tabel vindt u 15 automatische programma’s voor bereiden, roosteren en bakken.
De tabel bevat de hoeveelheden, gewicht en toepasselijke aanbevelingen.
Bereidingsmethoden en -tijden zijn voor het gemak voorgeprogrammeerd.
U kunt deze richtlijnen voor de bereiding gebruiken. Plaats het eten altijd in een koude oven.
Nee
Voedselitem
Gewicht/
kg
Accessoire
Plaatniveau
Aanbevelingen
1
Ingevroren
pizza
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Grillrooster
2
Plaats een diepvriespizza midden op het
grillrooster. We bevelen de stand voor 0,3-0,6 kg
aan voor dunne pizza’s en die voor 0,7-1,0 kg
voor pizza’s met veel topping.
2
Diepvries
ovenfrites
1- 0,3-0,5
2- 0,5-0,7
Bakplaat
2
Verdeel de diepgevroren ovenfrites over de
bakplaat. The eerste instelling wordt aanbevolen
voor dunne Franse friet, de tweede instelling
is voor dikke ovenfriet. Gebruik bakpapier. Het
wordt aangeraden de friet na 2/3 van de bereidingstijd om te draaien.
3
Diepvries
aardappelkroketten
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Bakplaat
2
Leg de bevroren aardappelkroketten gelijkmatig op de bakplaat. Het wordt aangeraden
de kroketten na 2/3 van de bereidingstijd om te
draaien.
4
Verse lasagne
1- 0,3-0,5
2- 0,8-1,0
Grillrooster
3
Gebruik een ovenvaste schaal. Plaats gekoelde
of zelfgemaakte lasagne in het midden van de
oven op het rooster.
5
Gestoomde
vis
1- 0,2-0,4
2- 0,5-0,7
3- 0,8-1,0
Grillrooster
2
Leg de bereide verse vis (bv. forel, schelvis of
kabeljauw) in een passende ovenvaste schaal
met deksel. Voeg vocht toe totdat de bodem van
de schaal bedekt is. Gebruik bv. 3-4 eetlepels
citroensap, witte wijn of water en doe de deksel
erop. Plaats de schaal op het rooster. Als u liever
een geroosterde vis heeft, bestrijkt u de huid van
de vis met olijfolie en bedekt u deze niet.
automatische bereiding_11
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 11
2011-05-21
8:39:19
Nee
Voedselitem
Gewicht/kg
Accessoire
Plaatniveau
6
Geroosterde
kip
1- 0,8-1,0
2- 1,1-1,3
Grillrooster
Braadslede
2
1
Smeer de gekoelde kip in met olie en kruiden
en leg ze met de borst naar beneden op het
grillrooster.
7
Biefstuk
1- 0,3-0,6
2- 0,6-0,8
Grillrooster
Braadslede
4
3
Leg 2-6 biefstukken naast elkaar gelijkmatig
verdeeld op het grillrooster. De eerste instelling is voor dunne steaks en de tweede instelling is voor dikke steaks. Draai ze om na de
piep. Druk op de toets BEREIDINGSTIJD om
de automatische bereiding voort te zetten.
8
Geroosterd
rundvlees
1- 0,6-0,8
2- 0,9-1,1
3- 1,2-1,4
Grillrooster
Braadslede
2
1
Marineer vlees en leg het op het rooster.
Giet 1 kopje water in de braadslede. Draai ze
om na de piep. Na het bakken in aluminiumfolie wikkelen en 5-10 minuten laten staan.
9
Cake
1- 0,5-0,6
2- 0,7-0,8
3- 0,9-1,0
Grillrooster
2
Doe het beslag in een geschikte diepe ronde
bakvorm voor een tulbandcake. Dit programma is geschikt voor beslag zoals marmercake,
citroencake en hazelnotentaart.
10
Muffins
1- 0,5-0,6
2- 0,7-0,8
Grillrooster
2
Doe het beslag voor de muffins in een metalen
muffinblik voor 12 muffins. Zet de vorm op het
rooster. Een gewicht van 0,5-0,6 kg is aanbevolen voor muffins van elk 45 g. Voor muffins
van een gemiddelde grootte van elk 65 g, is
een gewicht van 0,7-0,8 kg aanbevolen.
11
Deeg gisten
1- pizzadeeg
2- gistdeeg
3- bakpoeder
Grillrooster
2
De eerste instelling is voor het laten rijzen van
deeg voor pizza’s, gebak of om brooddeeg
voor te laten rijzen. Doe het in een ronde kom
en dek het af met vershoudfolie. Instelling 2 is
voor brooddeeg zoals gistdeeg of zuurdeeg.
Instelling 3 is voor bakpoeder. Kneed het
voorgerezen deeg met de hand, leg het in de
kom en bedek het met vershoudfolie.
12
Witbrood
1- 0,75-0,85
Grillrooster
2
Dit programma is geschikt voor broodmixen
met 500 gr tarwebloem. Volg de instructies
op de verpakking. Doe het gistdeeg in een
rechthoekige bakvorm. Bestrijk de bovenkant
van het deeg met water. Het deeg in de lengte
insnijden.
13
Volkorenbrood
1- 0,75-0,85
Grillrooster
2
Dit programma is geschikt voor broodmixen
met 500 gr tarwe- en roggemeel. Volg de
instructies op de verpakking. Leg zuurdeeg in
een geschikte rechthoekige bakvorm. Bestrijk
de bovenkant van het deeg met water. Het
deeg in de lengte insnijden.
14
Broodjes/
ciabatta
1- 0,2-0,4
2- 0,6-0,8
Bakplaat
3
De eerste instelling is geschikt voor deeg dat
gebruikt wordt voor kleine broodjes of voor
vers croissantdeeg (4-8 st). Instelling 2 is
geschikt voor deeg dat gebruikt wordt voor
zelfgemaakt ciabattabrood of baguettes
(2-6 st). Gebruik bakpapier.
15
Zelfgemaakte pizza
1- 0,2-0,6
2- 0,8-1,2
Bakplaat
2
De eerste instelling is geschikt voor pizzasnacks (7-9 st.) Instelling 2 is geschikt voor
een ronde of op de bakplaat passende pizza.
Het gewicht is inclusief topping, zoals saus,
groente, ham en kaas. Als u een stevige korst
wilt, raden we aan de oven 5 min. voor te verwarmen met onderwarmte en heteluchtfunctie.
Aanbevelingen
12_automatische bereiding
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 12
2011-05-21
8:39:19
installatie en onderhoud
Installatie
Veiligheidsinstructies voor de installatie
560
Technische specificaties
Ingangsspanning / frequentie
Inhoud (bruikbare capaciteit)
Uitgangsvermogen
Nettogewicht
Gewicht inclusief verpakking
Behuizing (B x H x D)
Binnenmaten (B x H x D)
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
ong. 40 kg
ong. 44 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
595
572
595
21
installatie en onderhoud
Deze oven mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegde elektricien. De installateur is
verantwoordelijk voor de aansluiting op het lichtnet met inachtneming van de relevante veiligheidsv
oorschriften.
• Zorg tijdens de installatie voor afscherming van onderdelen die onder stroom staan.
• Het keukenkastje waarin de oven wordt ingebouwd moet voldoen aan de stabiliteitsvereisten de
worden beschreven in de standaard DIN 68930.
566
Aansluiting op het lichtnet
Als het toestel niet door middel van een stekker op het lichtnet
wordt aangesloten, dient een meerpolige isolatieschakelaar
(met ten minste 3 mm ruimte tussen de contacten) worden
aangebracht om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
Het netsnoer H05 RR-F of H05 VV-F, min,1,5 m, 1,5 ~ 2,5
mm²) moet voldoende lang zijn om te worden aangesloten
op de oven, zelfs wanneer de oven op de grond voor de
inbouwkast staat. Open het deksel van het aansluitkastje
van de over aan de achterzijde met een schroevendraaier en
draai de schroeven van de kabelklemmen los alvorens u de
voedingskabel aansluit op de betreffende aansluitpunten. De
). Als de oven door
oven wordt geaard via de aansluiting (
middel van een stekker op het lichtnet wordt aangesloten,
moet de stekker ook toegankelijk zijn nadat de oven is
geïnstalleerd. Samsung aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor ongevallen die worden veroorzaakt door een ontbrekende of verkeerde aardeaansluiting.
Installatie in een kast
min. 550
Dit is een inbouwoven die dient te
worden geïnstalleerd in een bovenof onderkastje.
• Houd de minimum afstanden aan.
• Zet de oven aan beide zijden vast
met behulp van schroeven.
min. 590
Verwijder na installatie de vinyl
max. 600
beschermfolie van de deur van
het toestel en de verwijder de
beschermfolie van het oppervlakken min. 560
in de oven.
min. 550
min. 50
Bovenkastje
min. 600
min. 560
min. 50
Onderkastje
installatie en onderhoud_13
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 13
2011-05-21
8:39:20
Voor het eerste gebruik
Eerste reiniging
Voordat de oven voor het eerst wordt gebruikt, moet deze grondig worden gereinigd. Gebruik geen
schurende reinigingsmiddelen, doeken of substanties. Deze zouden het oppervlak van de oven
kunnen beschadigen.
Gebruik warm water, een reinigingsmiddel, en een zachte, schone doek voor het reinigen van de
bakplaat, opvangschaal, roosters en overige accessoires, evenals de wanden van de oven en de
steunen aan de zijkant van de oven. De voorkant moet worden gereinigd met een vochtige, zachte
en schone doek.
Controleer of de klok van de oven goed is ingesteld en haal alle accessoires uit de oven. Laat de
oven in enkelvoudige modus een uur lang draaien in de heteluchtstand op een temperatuur van
200 °C. Bij deze procedure worden eventuele tijdens de productie achtergebleven substanties
in de oven verbrand. Hierbij komt een onmiskenbare geur vrij. Dit is normaal. Zorg er voor dat de
keuken tijdens deze procedure goed wordt geventileerd.
Problemen oplossen
PROBLEEM
OPLOSSING
Wat moet ik doen als de oven
niet warm wordt?
•
•
•
•
Wat moet ik doen als de oven
niet warm wordt, ondanks dat
de functie en temperatuur zijn
ingesteld?
• Er is mogelijk een probleem met de interne elektrische
verbindingen. Neem contact op met uw plaatselijke
servicecentrum.
Wat moet ik doen als er een
foutcode wordt weergegeven en
de oven wordt niet verwarmd?
• Er is een fout in de interne elektrische
circuitverbindingen. Neem contact op met uw
plaatselijke servicecentrum.
Wat moet ik doen als de
weergegeven klok knippert?
• Er is een stroomstoring geweest. Stel de klok in.
Wat moet ik doen als de lamp
niet aangaat?
• De ovenlamp is defect. Neem contact op met uw
plaatselijke servicecentrum.
Wat moet ik doen als de
ventilator van de oven draait
zonder dat deze is ingesteld?
• Na het gebruik wordt de ventilator van de oven
geactiveerd en blijft deze draaien tot de oven is
afgekoeld. Neem contact op met het plaatselijke
servicecentrum als de ventilator na het afkoelen van de
oven niet uitgaat.
De oven staat mogelijk niet aan. Zet de oven aan.
De klok kan niet worden ingesteld. Stel de klok in.
Controleer of de vereiste instellingen zijn toegepast.
Mogelijk is een stop gesprongen of een
aardlekschakelaar geactiveerd.
Vervang de stop of reset de aardlekschakelaar. Als dit
herhaaldelijk gebeurt, moet u een elektricien bellen.
14_installatie en onderhoud
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 14
2011-05-21
8:39:20
Informatiecodes
CODE
1)
**
**
OPLOSSING
Veiligheidsschakelaar. De
oven blijft gedurende lange
tijd aanstaan op de ingestelde
temperatuur.
Zet de oven uit en neem het
gerecht uit de oven. Laat de
oven afkoelen voor u deze
weer gebruikt.
Toets meer dan 10 seconden
ingedrukt.
Bel de klantenservice van
SAMSUNG.
Een defect aan de oven
kan slechte prestaties
en veiligheidsproblemen
veroorzaken. Staak direct het
gebruik van de oven.
Bel de klantenservice van
SAMSUNG.
1) ** staat voor elk willekeurig getal.
reiniging en verzorging
reiniging en verzorging
1)
PROBLEEM
Handmatige reiniging
ZORG ERVOOR DAT DE OVEN EN HULPSTUKKEN ZIJN AFGEKOELD VOORDAT U
BEGINT MET DE REINIGING
Binnenzijde van de oven
• Voor het schoonmaken van de binnenzijde van de oven gebruikt u een doek en een mild
reinigingsmiddel of een warm sopje.
• Maak de afsluitstrippen niet met de hand schoon.
• Gebruik geen schuursponsjes.
• Gebruik gewone ovenreinigingsmiddelen om beschadiging van de geëmailleerde oppervlakken
van de oven te voorkomen.
• Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een speciale ovenreiniger.
Gebruik geen schuurmiddelen, harde borstels, schuursponsjes of -doeken, staalwol, messen of
andere ruwe middelen.
Buitenzijde van de oven
• Voor het schoonmaken van de buitenzijde van de oven gebruikt u een doek en een mild
reinigingsmiddel of een warm sopje.
• Droog de oven met keukenpapier of een droge doek.
• Gebruik nooit schuursponsjes of bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Katalytisch geëmailleerd oppervlak (optie)
De afneembare behuizing is voorzien van een laag donkergrijs katalytisch email dat door de
luchtdoorloop tijdens het gebruik van de heteluchtstand bedekt kan worden door olie en vet.
Deze afzetting wordt verbrand bij oventemperaturen van 200 °C en hoger, bijvoorbeeld tijdens het
bakken of grillen. Hogere temperaturen resulteren in een snellere verbranding.
1. Verwijder alle accessoires uit de oven.
2. Reinig alle oppervlakken aan de binnenkant van de oven zoals beschreven in het gedeelte
Handmatige reiniging.
3. Stel de oven zodanig dat zowel van boven als onderen wordt verwarmd.
4. Stel de temperatuur in op 250 °C.
5. Laat de oven ongeveer een uur aanstaan. De duur hangt af van de mate van verontreiniging.
Achtergebleven vuil zal bij elk gebruik van de oven op hoge temperaturen geleidelijk aan slijten.
reiniging en verzorging_15
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 15
2011-05-21
8:39:20
Roestvrij stalen voorkant van de oven
• Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of andere schurende middelen. Deze kunnen de
toplaag beschadigen.
Aluminium voorkant van de oven
• Veeg het oppervlak voorzichtig schoon met een zachte schone doek of microvezeldoek en een
mild glasreinigingsmiddel.
Accessoire
Was de accessoires na elk gebruik af en droog deze af met een theedoek. Laat de accessoire
zonodig 30 minuten in een sopje weken om het schoonmaken te vergemakkelijken.
Deur verwijderen
Bij normaal gebruik mag de ovendeur niet worden verwijderd. Moet de ovendeur toch worden
verwijderd, bijvoorbeeld voor reinigingsdoeleinden, gaat u als volgt te werk.
LET OP: De ovendeur is zwaar.
➊
➋
1. Open de kleur en klap de clipjes
bij aan beide scharnieren volledig
open.
2. Sluit de deur ongeveer 70 °. Pak de zijkanten van
de ovendeur aan beide kanten stevig vast en trek
de deur omhoog totdat deze uit de scharnieren
kan worden genomen.
16_reiniging en verzorging
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 16
2011-05-21
8:39:21
Het deurglas verwijderen
De ovendeur is voorzien van drie tegen elkaar geplaatste lagen glas. U kunt deze lagen glas
uitnemen en reinigen.
2. Løsne dekselet og fjern
glass 1 fra døren.
3. Løft opp glass 2 og
rengjør glassene
med varmt vann eller
oppvaskmiddel, og tørk
med en myk og ren klut.
Het deurglas verschilt per model van 2 EA tot 4 EA.
Ze werden echter altijd op dezelfde manier gedemonteerd en gemonteerd.
Let bij het terugplaatsen van de binnenste ruit op de richting van de opdruk (zie hieronder).
Lamp vervangen
reiniging en verzorging
1. Trykk ned begge
knappene på venstre og
høyre side av døren.
Gevaar voor elektrische schokken! Voordat u een van de lampen van de oven
vervangt, moet u de volgende maatregelen nemen:
•
•
•
•
Schakel de oven uit.
Ontkoppel de oven van het lichtnet.
Bescherm de lamp en het glazen dekseltje door een doek op de bodem van de oven te leggen.
Lampen kunnen worden aangeschaft bij het SAMSUNG-servicecentrum.
Lamp aan de achterkant van de oven
1. Verwijder het dekseltje door het linksom te draaien en
verwijder de metalen ring en de platte ring. Reinig het glazen
dekseltje. Indien nodig vervangt u de lamp met een 25 Watts,
230 V, 300 °C hittebestendige ovenlamp.
2. Reinig zonodig het glazen dekseltje, de metalen ring en de
plaatring.
3. Zet de metalen ring en de plaatring op het glazen dekseltje.
4. Zet het glazen dekseltje dat u in stap 1 hebt verwijderd terug
en draai het rechtsom om het op zijn plaats te zetten.
reiniging en verzorging_17
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 17
2011-05-21
8:39:22
De bovenverwarming reinigen
1. Verwijder de bovenste rondmoer door deze tegen
de klok in te draaien terwijl u de bovenkant van de
heater vasthoudt.
De voorzijde van de bovenverwarming komt
naarbeneden.
2. Wanneer u klaar bent met reinigen, tilt u
de bovenkant van de heater terug naar de
oorspronkelijke stand en draait u de rondmoer met
de klok mee.
18_reiniging en verzorging
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 18
2011-05-21
8:39:22
geleiders (optie)
Beide geleiders moeten worden verwijderd als u de binnenkant van de oven wilt reinigen.
De geleiders verwijderen
1. Druk in het midden van de bovenste deel van de
geleider.
geleiders
2. Draai de geleider ongeveer 45 º.
3. Licht de geleiders uit de twee gaten in de
bodem.
Monteren : Voer de stappen 1,2 en 3 in omgekeerde volgorde uit.
geleiders_19
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 19
2011-05-21
8:39:22
AUSTRIA
BELGIUM
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
NETHERLANDS
261 03 710
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Code No:. DG68-00177X-01
BF3C4T047_XEN-00177X-01_NL.indd 20
2011-05-21
8:39:23
BF3 Série
Four encastrable
Manuel d’utilisation
Un monde de possibilités
Merci d’avoir choisi ce produit Samsung.
Veuillez enregistrer votre appareil sur
www.samsung.com/register
Ce manuel est en papier recyclé à 100%.
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 1
2011-05-21
8:43:01
utilisation de ce manuel
Merci d’avoir choisi un four encastrable SAMSUNG.
Ce manuel d’utilisation contient d’importantes informations relatives à la sécurité ainsi que
les instructions de fonctionnement et d’entretien de l’appareil.
Veuillez le lire très attentivement avant d’utiliser votre four et conservez-le précieusement en
vue d’une consultation ultérieure.
Ce manuel d’utilisation comporte les symboles suivants :
AVERTISSEMENT ou
ATTENTION
Important
Remarque
consignes de sécurité
L’installation de ce four doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié.
Le technicien est chargé du branchement de l’appareil sur la prise d’alimentation
conformément aux conseils de sécurité en vigueur.
Sécurité électrique
Si le four a été endommagé pendant le transport, ne le branchez pas.
• Ce four doit être relié à la prise d’alimentation secteur uniquement par un électricien qualifié.
• En cas de défaut ou de dommage constaté sur l’appareil, ne tentez pas de le faire fonctionner.
• Toute réparation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié. Une réparation
inadéquate présente un risque réel pour vous et pour les autres. Si votre four nécessite une
réparation, contactez un service après-vente SAMSUNG ou votre revendeur.
• Si le cordon d’alimentation est défectueux, il doit être remplacé par un composant ou un câble
spécial disponible chez votre fabricant ou un réparateur agréé.
• Ne laissez aucun fil ni aucun câble électrique entrer en contact avec le four.
• Le four doit être relié à une prise d’alimentation secteur au moyen d’un disjoncteur ou d’un
fusible homologué. N’utilisez jamais d’adaptateur multiprise ou de rallonge.
• La plaque signalétique est située sur le côté droit de la porte.
• Il convient de mettre l’appareil hors tension lorsque celui-ci est en cours de réparation ou de
nettoyage.
• Soyez prudent lorsque vous branchez des appareils électriques sur une prise située à proximité
du four.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf
si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d’utilisation appropriées de la
personne responsable de leur sécurité.
AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant
l’utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l’écart du four afin d’éviter toute
brûlure.
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de choc électrique, mettez l’appareil hors tension
avant de procéder au remplacement de la lampe. Pendant le fonctionnement du four, les
surfaces internes deviennent très chaudes.
2_utilisation de ce manuel
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 2
2011-05-21
8:43:01
Sécurité pendant le fonctionnement de
l’appareil
consignes de sécurité
• Ce four est réservé à la cuisson d’aliments dans le cadre d’un usage domestique uniquement.
• Pendant le fonctionnement du four, la chaleur qui se dégage des surfaces internes peut
provoquer de graves brûlures en cas de contact avec celles-ci. Ne touchez jamais les éléments
chauffants ni les surfaces internes du four avant qu’ils n’aient eu le temps de refroidir.
• Ne rangez jamais de matériaux inflammables dans le four.
• Les surfaces du four deviennent chaudes lorsque l’appareil fonctionne à une température
élevée de façon prolongée.
• Pendant la cuisson, soyez prudent en ouvrant la porte du four car l’air chaud et la vapeur s’en
échappent rapidement.
• Lorsque vous cuisinez des plats à base d’alcool, la température élevée peut entraîner une
évaporation de ce dernier. En cas de contact avec une partie chaude du four, la vapeur risque
de s’enflammer.
• Pour votre sécurité, ne nettoyez jamais l’appareil à l’aide d’un nettoyeur haute pression (eau ou
vapeur).
• Lorsque vous utilisez l’appareil, veillez à ce que les enfants ne s’en approchent pas.
• Pour la cuisson d’aliments surgelés (ex. : pizzas), il convient d’utiliser la grande grille. En effet, si
vous utilisez la plaque à pâtisserie, les variations de température risquent de la déformer.
• Ne versez pas d’eau dans le fond du four lorsque celui-ci est encore chaud. La surface émaillée
risquerait d’être endommagée.
• La porte du four doit être fermée pendant la cuisson des aliments.
• Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte avant la fin du programme de nettoyage vapeur :
l’eau située dans le fond du four est extrêmement chaude.
• Ne recouvrez pas le fond du four de papier aluminium et n’y déposez aucune plaque
à pâtisserie ni aucun moule. Le papier aluminium empêche la chaleur de passer ; par
conséquent, les surfaces émaillées risquent d’être endommagées et vos aliments peuvent de
ne pas cuire convenablement.
• Le jus des fruits peut laisser des traces indélébiles sur les surfaces émaillées du four. Pour
obtenir des gâteaux très moelleux, utilisez la lèchefrite.
• Ne posez pas d’ustensiles sur la porte du four lorsque celle-ci est ouverte.
• Pour une utilisation en toute sécurité, les jeunes enfants et les personnes infirmes souhaitant
utiliser l’appareil doivent être aidés d’un adulte responsable.
• Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
• Les petites quantités d’aliments nécessitent un temps de cuisson ou de chauffe plus court. Des
temps normaux sont susceptibles de surchauffer les aliments et de les brûler.
AVERTISSEMENT : Ne débranchez pas l’appareil de la prise d’alimentation secteur même
une fois le processus de cuisson terminé.
Consignes de traitement des déchets
Élimination du matériel d’emballage
• Le matériel utilisé pour emballer cet appareil est recyclable.
• Jetez le matériel d’emballage dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.
Mise au rebut de vos appareils usagés
Avant de vous débarrasser de vos appareils usagés, veillez à les mettre totalement hors
service afin d’éviter tout danger.
Pour cela, débranchez l’appareil de l’alimentation secteur et retirez la prise mâle.
En jetant vos appareils usagés de façon appropriée, vous contribuez à la protection de
l’environnement.
• L’appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
• Pour connaître les dates de ramassage et les sites de traitement des ordures ménagères,
renseignez-vous auprès du service de voirie de votre municipalité ou auprès de votre mairie.
consignes de sécurité_3
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 3
2011-05-21
8:43:01
commandes du four
Écran d’affichage
Bouton de commande
du temps de cuisson
Bouton de commande
de fin de cuisson
Molette de sélection de Bouton de commande Bouton de commande Molette de commande du
temps/de la température
de l’horloge
la fonction de cuisson de l’alarme
Bouton de commande
de l’éclairage
Bouton de commande
du verrouillage
Façade
La façade du four est disponible dans différentes matières et couleurs :
acier inoxydable, blanc, noir et verre. Par souci de qualité, l’apparence peut être différente.
La molette de sélection de la fonction de cuisson et la
molette de commande du temps/de la température sont des boutons contextuels.
Appuyez dessus pour les faire tourner.
accessoires
Votre nouveau four Samsung est livré avec de nombreux accessoires qui s’avéreront très
utiles lors de la préparation des différents plats.Les accessoires comptent notamment une
plaque séparatrice pour le mode de cuisson double, des plaques, des grilles et une broche.
ATTENTION : Veillez à insérer correctement l’accessoire dans les glissières latérales prévues
à cet effet. Laissez un espace d’au moins 2 cm entre le fond du four et le bord de la plaque
afin d’éviter d’endommager l’émail.
Grande grille
La grande grille peut être utilisée pour faire griller et rôtir les aliments. Elle
peut servir de support aux cocottes et plats allant au four.
Plaque à pâtisserie
La plaque à pâtisserie (plate) peut être utilisée pour la préparation de
gâteaux, de cookies et d’autres pâtisseries.
Lèchefrite
La lèchefrite (creuse) peut être utilisée pour le rôtissage. Elle peut être
utilisée avec la petite grille afin d’éviter que les liquides ne tombent sur le
fond du four.
4_commandes du four
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 4
2011-05-21
8:43:01
Broche (en option)
La broche peut être utilisée pour faire rôtir de la volaille (ex : poulet). La
broche ne peut être utilisée qu’en mode unique au niveau 3, car elle doit
être fixée à un adaptateur sur la paroi arrière. Retirez la poignée noire pour
la cuisson.
accessoires
Tournebroche et brochette (en option)
Utilisation :
• Placez la lèchefrite (sans la grille) au niveau 1 pour recueillir le jus de
cuisson ou sur la partie inférieure du four si le morceau de viande à rôtir
est trop volumineux.
• Faites glisser l’une des fourches sur le tournebroche. Placez le morceau
de viande à rôtir sur le tournebroche.
• Vous pouvez placer des pommes de terre et des légumes précuits sur
les bords de la lèchefrite afin qu’ils rôtissent en même temps que la
viande.
• Placez le support sur le niveau central et dirigez la partie en « V » vers
l’avant du four.
• Vissez la poignée sur l’extrémité arrondie de la broche afin de faciliter
l’insertion de la broche.
• Placez la broche sur le support, extrémité pointue dirigée vers l’arrière,
et poussez délicatement jusqu’à ce que la pointe de la broche pénètre
dans le mécanisme de rotation situé à l’arrière du four. L’extrémité
arrondie de la broche doit reposer sur la partie en « V » du support
(la broche est dotée de deux oreilles devant être situées le plus près
possible de la porte afin d’éviter que la broche ne puisse avancer. Ces
oreilles servent également à fixer la poignée).
• Dévissez la poignée avant de lancer la cuisson. Une fois la cuisson
terminée, revissez la poignée afin de retirer la broche plus facilement du
support.
Rainure de guidage télescopique (en option)
• Pour insérer les accessoires, faites tout d’abord glisser les guides
télescopiques au niveau souhaité.
• Placez la plaque ou la grille sur les guides et poussez-la complètement
dans le four.
Fermez la porte du four uniquement après avoir complètement inséré
les guides télescopiques.
accessoires_5
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 5
2011-05-21
8:43:02
essais de plats
Conformément à la norme EN 60350
Faire cuire de la pâte crue
Les types de cuisson recommandés sont valables four préchauffé.
Type
d’aliments
Cuisson
Mode
Temp.
(°C)
Temps de
cuisson (min.)
3
Cuisson
traditionnelle
160-180
15-25
Lèchefrite + plaque à
pâtisserie
1+4
Convection
150-170
20-30
Génoise
Moule à gâteau sur la
grande grille (moule à
revêtement noir,
ø 26 cm)
2
Cuisson
traditionnelle
160-180
20-30
Tarte aux
pommes
Grande grille + plaque à
pâtisserie + 2 moules à
gâteau à fond amovible
(revêtement noir,
ø 20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
1 placé
en
diagonale
Cuisson
traditionnelle
170-190
70-80
Petit gâteau
Plat et remarques
Plaque à pâtisserie
Grande grille +
2 moules à gâteau
à fond amovible
(revêtement noir, ø
20 cm)
Niveau
Faire griller
Faites préchauffer le four pendant 5 minutes en réglant le mode Grand gril sur Maxi.
Type
d’aliments
Plat et remarques
Toasts de
pain blanc
Grande grille
Hamburgers
Petite grille + lèchefrite
(pour récupérer les
égouttures)
Niveau
Cuisson
Mode
Temp.
(°C)
Temps de
cuisson (min.)
5
Grand gril
Maxi.
1er côté : 1-2
2e côté : 1-1½
4/3
Grand gril
Maxi.
1er côté : 7-10
2e côté : 6-9
6_essais de plats
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 6
2011-05-21
8:43:02
fonctions
Ce four propose six fonctions différentes. En fonction du mode utilisé, cuisson double ou
cuisson unique, vous pouvez choisir parmi les fonctions suivantes :
Convection
La chaleur générée par la convection est répartie uniformément dans le four au moyen
des ventilateurs. Cette fonction est spécialement adaptée à la cuisson des plats
surgelés et des pâtes crues.
Température recommandée : 170 °C
fonctions
Cuisson traditionnelle
La chaleur est générée au moyen des systèmes de chauffe supérieur et inférieur.
Cette fonction est adaptée à la cuisson et au rôtissage traditionnels de presque tous
les types de plats.
Température recommandée : 200 °C
Chaleur par le haut + Convection
La chaleur générée par le système de chauffe supérieur et la convection est répartie
uniformément dans le four au moyen des ventilateurs. Cette fonction est spécialement
adaptée au rôtissage des aliments, comme la viande.
Température recommandée : 190 °C
Chaleur par le bas + Convection
La chaleur générée par le système de chauffe inférieur et la convection est répartie
uniformément dans le four au moyen des ventilateurs. Cette fonction est spécialement
adaptée à la cuisson des pizzas, des pains et des gâteaux.
Température recommandée : 190 °C
Petit gril
La chaleur est générée par le petit gril. Cette fonction est spécialement adaptée à
la cuisson des petits plats nécessitant moins de chaleur comme le poisson ou les
baguettes garnies.
Température recommandée : 240 °C
Grand gril
La chaleur est générée par le grand gril. Cette fonction est spécialement adaptée à la
cuisson des plats recouverts de pâte crue (ex. : lasagnes) et les grillades.
Température recommandée : 240 °C
fonctions_7
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 7
2011-05-21
8:43:02
utilisation du four
Réglage du mode de fonction de cuisson
Tournez la molette de sélection de la fonction de cuisson pour sélectionner
la fonction souhaitée.
Convection
Chaleur par le haut +
Convection
Cuisson traditionnelle
Grand gril
Petit gril
Chaleur par le bas +
Convection
Cuisson automatique
Réglage de la température du four
Tournez la molette de commande du temps/de la température pour
augmenter ou baisser la température par tranches de 5 °C.
• 40 à 250 °C
• 40 à 300 °C (grand gril et petit gril)
La température peut être modifiée en cours de cuisson.
8_utilisation du four
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 8
2011-05-21
8:43:03
Modification de la durée réglée
or
or
Sélectionnez l’heure à | 01
Appuyez sur la touche
Fin de cuisson ou
Temps de cuisson.
L’icône de l’heure clignote.
Tournez la molette de
commande du temps/de la
température.
02 | Confirmez l’heure
modifiée
Appuyez sur la touche
Fin de cuisson ou
Temps de cuisson.
Réglage de l’heure
utilisation du four
modifier
Réglez les heures | 01
Appuyez sur la touche
Horloge, les heures
clignotent.
Réglez les minutes | 02
Appuyez sur la touche
Horloge, les minutes
clignotent.
Tournez la molette de
commande du temps/de la
température et réglez l’heure.
03 | Confirmez l’heure
Appuyez à nouveau sur
la touche Horloge pour
valider l’heure.
utilisation du four_9
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 9
2011-05-21
8:43:04
Réglage de l’alarme
Réglez l’alarme | 01
Appuyez sur la touche
Alarme, l’icône
correspondante clignote.
Tournez la molette de
commande du temps/de la
température et réglez l’heure.
02 | Confirmez l’alarme
Appuyez à nouveau sur la
touche Alarme ou patientez
5 secondes pour activer
l’alarme.
Désactivation de l’alarme
Appuyez sur la touche Alarme pendant 2 secondes. L’icône de l’alarme
disparaît et l’heure s’affiche.
Affichage de l’heure
Pendant la cuisson, appuyez sur la touche Horloge pour afficher l’heure.
SIGNAL SONORE
Pour activer ou désactiver le signal sonore, appuyez sur les touches
Horloge et Fin de cuisson pendant deux secondes.
Éclairage
Appuyez sur la touche Éclairage 1 fois pour activer l’éclairage et 2 fois pour
le désactiver.
VERROUILLAGE DES TOUCHES
Appuyez sur la touche Verrouillage pendant trois secondes.
L’icône s’allume et indique que les touches sont verrouillées.
10_utilisation du four
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 10
2011-05-21
8:43:04
cuisson automatique
En mode de cuisson automatique, vous pouvez sélectionner jusqu’à 15 programmes de
cuisson automatique, pour la cuisson traditionnelle, le rôtissage et la confection de gâteaux.
Sélectionnez le mode de| 01
cuisson automatique
03 | Choisissez le poids
Choisissez la recette | 02
Sélectionnez la recette de
votre choix en tournant la
molette de réglage de
l’horloge/de la température.
Sélectionnez le poids de votre
choix en tournant la
molette de réglage de
l’horloge/de la température.
cuisson automatique
Patientez 5 secondes.
Programmes de cuisson automatique
Le tableau ci-dessous répertorie les 15 programmes automatiques permettant de cuire
traditionnellement, de rôtir et de confectionner des gâteaux.
Veillez à respecter les quantités, les poids et les consignes associés à chaque mode de cuisson.
Les modes et les temps de cuisson ont été pré-programmés pour plus de facilité.
Reportez-vous à ces consignes pour connaître le mode de cuisson adapté à chaque type
d’aliment. Les aliments doivent toujours être enfournés à froid.
Non
Type
d’aliment
Poids/kg
Accessoire
Niveau
Consignes
1
Pizza
surgelée
1- 0,3-0,6 Grille métallique
2- 0,7-1,0
2
Placez la pizza surgelée au centre de la grille métallique.
Sélectionnez la plage 0,3-0,6 g pour les pizzas fines et la
plage 0,7-1,0 g pour les pizzas avec une garniture plus
épaisse.
2
Frites
au four
surgelées
1- 0,3-0,5
2- 0,5-0,7
Plaque à
pâtisserie
2
Répartissez uniformément les frites sur la plaque à pâtisserie. Utilisez le premier réglage pour les frites fines et le
second pour les frites plus épaisses. Recouvrez au préalable la plaque de papier sulfurisé. Nous vous recommandons de retourner les frites aux 2/3 du temps de cuisson.
3
Croquettes
surgelées
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Plaque à
pâtisserie
2
Disposez uniformément les croquettes de pommes de
terre surgelées sur la plaque à pâtisserie. Nous vous
recommandons de les retourner aux 2/3 du temps de
cuisson.
4
Lasagnes
fraîches
1- 0,3-0,5 Grille métallique
2- 0,8-1,0
3
Utilisez un plat en verre allant au four. Placez les lasagnes
réfrigérées/maison au centre du four, sur la grille métallique.
5
Poisson à
l’étuvée
1- 0,2-0,4 Grille métallique
2- 0,5-0,7
3- 0,8-1,0
2
Placez le poisson frais préparé (ex. : truite, églefin,
morue) dans un plat en verre allant au four de taille appropriée et équipé d’un couvercle. Ajoutez du liquide jusqu’à
recouvrir entièrement le fond du plat (ex. : 3-4 cuillères à
café de jus de citron, de vin blanc ou d’eau) et couvrez.
Placez le plat sur la grille métallique. Pour donner à votre
poisson un aspect doré, badigeonnez-le d’huile d’olive et
enfournez sans couvrir.
cuisson automatique_11
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 11
2011-05-21
8:43:04
Non
Type
d’aliment
Poids/kg
Accessoire
Niveau
Consignes
6
Poulet
rôti
1- 0,8-1,0
2- 1,1-1,3
Grille métallique
Lèchefrite
2
1
Badigeonnez le poulet réfrigéré d’un mélange
d’huile d’olive et d’épices et placez-le côté
poitrine vers le haut sur la grille métallique.
7
Biftecks
1- 0,3-0,6
2- 0,6-0,8
Grille métallique
Lèchefrite
4
3
Placez 2-6 biftecks côte à côte sur la grille
métallique. Le premier réglage est adapté aux
biftecks fins, le second aux biftecks plus épais.
Retournez lorsque le signal sonore retentit. Appuyez sur le bouton TEMPS DE CUISSON pour
poursuivre la cuisson automatique.
8
Rôti de
bœuf
1- 0,6-0,8
2- 0,9-1,1
3- 1,2-1,4
Grille métallique
Lèchefrite
2
1
Faites mariner le rôti de boeuf et placez-le sur
la grille métallique. Ajoutez 1 tasse d’eau dans
la lèchefrite. Retournez lorsque le signal sonore
retentit. Après cuisson, recouvrez de papier
aluminium et laissez reposer 5-10 minutes.
9
Gâteaux
1- 0,5-0,6
2- 0,7-0,8
3- 0,9-1,0
Grille métallique
2
Placez la pâte dans un moule circulaire suffisamment grand (moule pour gâteau de type
Bundt/savarin). Ce programme est adapté à la
cuisson des gâteaux marbrés, des gâteaux au
citron et des gâteaux aux noisettes.
10
Muffins
1- 0,5-0,6
2- 0,7-0,8
Grille métallique
2
Placez la pâte dans un plat à muffins métallique
(12 compartiments). Posez le plat sur la grille de
cuisson. Pour des muffins de 45 g, sélectionnez
une plage de 0,5-0,6 kg ; pour des muffins de
65 g, préférez une plage de 0,7-0,8 kg.
11
Fermentation de la
pâte
1- pâte à pizza
2- pâte levée
(à base de levure)
3- levain
Grille métallique
2
Le premier réglage permet de faire lever la pâte
à pizzas et à gâteaux ou de faire pré-lever la
pâte à pain. Placez-la dans un grand plat circulaire et recouvrez celui-ci d’un film étirable. Le
second réglage est adapté à la pâte à pain, la
pâte levée ou le levain. Le troisième réglage est
adapté au levain. Pétrissez la pâte pré-levée,
placez-la dans un moule et recouvrez celui-ci
d’un film étirable.
12
Pain
blanc
1- 0,75-0,85
Grille métallique
2
Ce programme est adapté à la cuisson des
pâtes à pain confectionnées à partir de 500 g de
farine de blé. Suivez les consignes figurant sur
l’emballage. Placez la pâte levée dans un moule
rectangulaire. Badigeonnez d’eau la partie
supérieure de la pâte. Incisez dans le sens de la
longueur à l’aide d’un couteau.
13
Pain
complet
1- 0,75-0,85
Grille métallique
2
Ce programme est adapté à la cuisson des
pâtes à pain confectionnées à partir de 500 g de
farine de blé et de seigle. Suivez les consignes
figurant sur l’emballage. Placez le levain dans
un moule rectangulaire approprié. Badigeonnez d’eau la partie supérieure de la pâte.
Incisez dans le sens de la longueur à l’aide d’un
couteau.
14
Petits
pains /
Ciabatta
1- 0,2-0,4
2- 0,6-0,8
Plaque à
pâtisserie
3
Le premier réglage convient à la cuisson de
la pâte utilisée pour des pièces de petite taille
comme les petits pains ou de la pâte fraîche
utilisée pour les croissants (4-8 unités). Le
deuxième réglage convient à la cuisson de la
pâte pour ciabattas maison ou de la pâte pour
baguettes (2-6 unités). Recouvrez au préalable
la plaque de papier sulfurisé.
15
Pizza
maison
1- 0,2-0,6
2- 0,8-1,2
Plaque à
pâtisserie
2
Le premier réglage est adapté à la cuisson de
parts de pizza (7-9 portions). Le deuxième réglage convient à la cuisson de pizzas rondes ou
rectangulaires. Les gammes de poids incluent la
garniture (ex. : sauce, légumes, jambon et fromage). Pour obtenir une pâte plus croustillante,
faites préchauffer le four en mode Chaleur par
le bas + Convection pendant 5 min.
12_cuisson automatique
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 12
2011-05-21
8:43:04
installation et entretien
Installation
Consignes de sécurité pour l’installation
566
Caractéristiques techniques
Tension/Fréquence d’entrée
Volume (utilisable)
Puissance de sortie
Poids net
Poids avec emballage
Dimensions hors tout (l x H x P)
Dimensions intérieures (l x H x P)
560
230 V ~ 50 Hz
65 L
3400 W maxi.
env. 40 kg
env. 44 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
595
572
595
21
installation et entretien
Ce four ne peut être installé que par un électricien agréé. Le technicien est chargé du branchement
de l’appareil sur la prise d’alimentation conformément aux conseils de sécurité en vigueur.
• Veillez à isoler les composants sous tension lors de l’installation du four.
• L’élément dans lequel le four est encastré doit satisfaire aux exigences de stabilité énoncées
dans la norme DIN 68930.
Branchement électrique
Si l’appareil n’est pas branché sur l’alimentation principale
via une prise, un interrupteur-sectionneur multipolaire (avec
espace de contact d’au moins 3 mm) doit être utilisé pour que
les normes de sécurité soient respectées. Le câble électrique
(H05 RR-F ou H05 VV-F, 1,5 m mini., 1,5 à 2,5 mm²) doit être
suffisamment long pour pouvoir être relié au four, même si
celui-ci est posé à même le sol, devant l’élément encastré.
Ouvrez le cache de connexion situé à l’arrière du four à l’aide
d’un tournevis et desserrez les vis du serre-câble avant de
connecter les lignes électriques aux bornes de raccordement
correspondantes. Le four est mis à la terre via la borne
(
). Si le four est branché sur l’alimentation principale via
une prise, celle-ci doit rester accessible après l’installation du
four. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas
d’accidents dus à une mise à la terre inexistante ou défaillante.
Installation dans l’élément
Ce four encastrable doit être installé
dans un élément haut ou bas.
• Respectez les distances
minimales.
• Fixez le four des deux côtés à
l’aide de vis.
Une fois l’appareil installé, retirez le
film protecteur en vinyle recouvrant la
porte du four ainsi que celui situé sur
chacune des parois internes du four.
mini. 550
mini. 590
maxi. 600
mini. 560
mini. 550
mini. 50
Élément
supérieur
mini. 600
mini. 560
mini. 50
Élément
inférieur
installation et entretien_13
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 13
2011-05-21
8:43:05
Configuration initiale
Premier nettoyage
Nettoyez soigneusement le four avant de l’utiliser pour la première fois. N’utilisez pas de chiffons,
de substances ou de détergents abrasifs car ils risqueraient d’endommager les surfaces du four.
Utilisez de l’eau chaude savonneuse et un chiffon doux pour nettoyer la plaque à pâtisserie, la
lèchefrite, les grilles et les autres accessoires ainsi que les parois intérieures et les rails de guidage
du four. Nettoyez la façade à l’aide d’un chiffon propre humide et doux.
Vérifiez que l’horloge du four est correctement réglée et retirez tous les accessoires du four. Faites
fonctionner le four en mode unique avec convection pendant une heure à 200 °C. Cette procédure
permet de brûler tous les dépôts dans le four. Une odeur caractéristique est alors générée. Ceci
est tout à fait normal. Assurez-vous cependant que votre cuisine est correctement ventilée durant
cette opération.
Dépannage
PROBLÈME
SOLUTION
Que faire si le four ne chauffe
pas ?
• Le four n’est peut-être pas allumé. Allumez le four.
• L’horloge n’est peut-être pas réglée. Réglez l’horloge.
• Vérifiez que les réglages adéquats ont bien été
effectués.
• Il se peut qu’un fusible de votre habitation ait grillé ou
que le disjoncteur ait lâché.
Remplacez le fusible concerné ou remettez le
disjoncteur en marche. Si ce problème se reproduit
fréquemment, contactez un électricien.
Que faire lorsque le four ne
chauffe pas, même après le
réglage de la fonction du four et
de la température ?
• Le problème peut provenir des branchements
électriques internes. Contactez le service après-vente le
plus proche.
Que faire lorsqu’un code
d’erreur s’affiche et que le four
ne chauffe pas ?
• Le branchement du circuit électrique interne est
défectueux. Contactez le service après-vente le plus
proche.
Que faire si l’heure clignote ?
• Une coupure de courant s’est produite. Réglez
l’horloge.
Que faire si la lumière du four ne
s’allume pas ?
• La lumière du four est défectueuse. Contactez le service
après-vente le plus proche.
Que faire lorsque le ventilateur
fonctionne sans avoir été
activé ?
• Après utilisation, le ventilateur fonctionne jusqu’au
refroidissement total du four. Contactez le service
après-vente le plus proche si le ventilateur continue de
fonctionner après le refroidissement complet du four.
14_installation et entretien
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 14
2011-05-21
8:43:05
Codes d’information
CODE
SOLUTION
Coupure de sécurité. Le four
continue de fonctionner à la
température définie pendant
une période prolongée.
Éteignez le four et retirez
les aliments. Laissez le four
refroidir avant de l’utiliser à
nouveau.
1)
Touche actionnée pendant
plus de 10 secondes.
Contactez votre service
d’assistance clientèle
SAMSUNG local.
1)
Une défaillance du four peut
en réduire les performances
et représenter un danger pour
l’utilisateur. Ne tentez pas de
vous en servir.
Contactez votre service
d’assistance clientèle
SAMSUNG local.
**
**
1) ** symbolise n’importe quel numéro.
nettoyage et entretien
nettoyage et entretien
PROBLÈME
Nettoyage manuel
ASSUREZ-VOUS QUE LE FOUR ET LES ACCESSOIRES SONT FROIDS AVANT DE LES NETTOYER
Intérieur du four
• Pour le nettoyage des parois intérieures du four, utilisez un chiffon et un nettoyant doux ou de
l’eau chaude savonneuse.
• Ne nettoyez pas le joint de la porte à la main.
• N’utilisez pas de tampons à récurer ni d’éponges de nettoyage.
• Afin de ne pas endommager les surfaces émaillées, utilisez un nettoyant spécial four
traditionnel.
• Pour ôter la saleté incrustée, utilisez un nettoyant spécial four.
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, de brosses dures, d’éponges ou de tampons à récurer, de
laine de verre, de couteaux ou d’autres instruments abrasifs.
Parois externes du four
• Pour le nettoyage des parois extérieures du four, utilisez un chiffon et un nettoyant doux ou de
l’eau chaude savonneuse.
• Essuyez à l’aide d’une feuille de papier absorbant ou d’un chiffon sec.
• N’utilisez jamais d’éponges à récurer ni de nettoyants corrosifs ou abrasifs.
Surface émaillée catalytique (en option)
L’habillage amovible est recouvert d’une couche d’émail catalytique gris foncé ; ce revêtement
peut progressivement se recouvrir des huiles et graisses circulant dans l’air pendant la cuisson par
convection. Ces dépôts finissent par brûler lorsque le four dépasse les 200 °C, pendant les phases
de cuisson ou de rôtissage. Plus la température est élevée, plus ces dépôts brûlent rapidement.
1. Retirez tous les accessoires du four.
2. Nettoyez toutes les parois intérieures du four comme décrit dans la section concernant le
nettoyage manuel.
3. Réglez le four sur chaleur par le haut et par le bas.
4. Réglez la température sur 250 °C.
5. Faites fonctionner le four pendant environ 1 heure. La durée de fonctionnement dépend du
degré de salissure. Les traces de graisse résiduelles disparaîtront progressivement, à chaque
nouvelle utilisation du four à haute température.
nettoyage et entretien_15
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 15
2011-05-21
8:43:05
Surfaces du four en acier inoxydable
• N’utilisez pas de laine de verre, de tampons à récurer ou de produits abrasifs. Ils pourraient
endommager le revêtement.
Surfaces du four en aluminium
• Essuyez-les délicatement à l’aide d’un chiffon doux et propre ou d’un tissu en microfibre imbibé
d’un lave-vitre non agressif.
Accessoires
Nettoyez les accessoires après chaque utilisation et essuyez-les à l’aide d’une feuille de papier
absorbant. Au besoin, laissez-les tremper dans de l’eau chaude savonneuse pendant 30 minutes
pour en faciliter le nettoyage.
Retrait de la porte
Dans le cadre d’une utilisation normale, il n’est pas nécessaire de retirer la porte. Si toutefois le
retrait est nécessaire, pour le nettoyage par exemple, suivez les instructions suivantes.
➊
➋
ATTENTION : La porte du four est lourde.
1. Ouvrez la porte et faites basculer
les fixations des deux charnières
vers l’extérieur.
2. Faites remonter la porte d’environ 70 °. Saisissezla des deux mains par le milieu et tirez dessus
tout en la soulevant jusqu’à ce les charnières se
désengagent.
16_nettoyage et entretien
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 16
2011-05-21
8:43:07
Retrait des vitres de la porte
La porte du four est équipée de trois vitres juxtaposées les unes au-dessus des autres.
Ces vitres peuvent être retirées pour être nettoyées.
2 Retirez la protection et la
vitre 1 de la porte.
3 Soulevez la vitre 2 et
nettoyez les vitres avec
de l’eau tiède additionnée
de liquide vaisselle, et
essuyez-les à l’aide d’un
chiffon doux et propre.
La porte peut être constituée de 2 à 4 vitres en fonction du modèle ; néanmoins, la méthode
de montage et de démontage reste la même.
Lors de la pose de la vitre intérieure n°1, veillez à diriger la face imprimée vers le bas.
Remplacement de l’ampoule
nettoyage et entretien
1 Appuyez sur les deux
boutons situés sur les
côtés gauche et droit de
la porte.
Risque de choc électrique !
Avant de remplacer les ampoules du four, suivez la procédure suivante :
• Éteignez le four.
• Débranchez le four de la prise électrique.
• Protégez l’ampoule électrique et son cache en verre en plaçant un linge dans la partie inférieure
du four.
• Les ampoules peuvent être achetées auprès du service après-vente SAMSUNG.
Ampoule arrière du four
1. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer le cache et retirez la bague
métallique et le joint. Nettoyez le cache en verre. Au besoin, remplacez l’ampoule par une
ampoule pour four de 25 W/230 V résistante à des températures de 300 °C.
2. Au besoin, nettoyez le cache en verre, la bague métallique et le joint.
3. Fixez la bague métallique et le joint sur le cache en verre.
4. Remettez le cache en verre en place et tournez-le dans le
sens des aiguilles d’une montre pour le fixer.
nettoyage et entretien_17
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 17
2011-05-21
8:43:07
Nettoyage de l’élément chauffant supérieur
1. Retirez l’écrou cylindrique supérieur en le tournant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
tout en maintenant le haut de l’élément chauffant.
La partie avant de l’élément chauffant supérieur
s’incline vers le bas.
2. Une fois le nettoyage terminé, replacez le haut
de l’élément chauffant à son niveau d’origine
et tournez l’écrou cylindrique dans le sens des
aiguilles d’une montre.
18_nettoyage et entretien
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 18
2011-05-21
8:43:07
glissières latérales (en option)
Il est possible de retirer les deux glissières latérales pour nettoyer l’intérieur du four.
Retrait des glissières latérales
1. Appuyez au centre de la partie supérieure de la
glissière.
glissières latérales
2. Faites tourner la glissière latérale d’environ 45 °.
3. Tirez sur la glissière latérale et retirez-la des deux
fixations inférieures.
Assemblage : effectuez les étapes 1, 2 et 3 dans l’ordre inverse.
glissières latérales_19
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 19
2011-05-21
8:43:08
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Code No:. DG68-00177X-01
BF3C4T047_XEN-00177X-01_FR.indd 20
2011-05-21
8:43:08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement