Samsung EK-GN120 User manual

Samsung EK-GN120 User manual

EK-GN120

Gebruiksaanwijzing

www.samsung.com

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.

• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.

• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.

• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.

• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.

• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.

• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.

• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.

• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.

• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

2

Over deze gebruiksaanwijzing

• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een

Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.

• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung

Electronics.

3

Over deze gebruiksaanwijzing

Handelsmerken

• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.

• Het Android-logo, Google en Google Talk

, Google Maps

, Google Mail

zijn handelsmerken van Google, Inc.

, YouTube

, Google Play

• Adobe, het Adobe-logo, Photoshop en Lightroom zijn gedeponeerde handelsmerken of

Store handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

• Bluetooth

®

is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

• HDMI, het HDMI-logo en de term "High Definition

Multimedia Interface" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

• Wi-Fi

®

, Wi-Fi Protected Setup

, Wi-Fi Direct

, Wi-Fi CERTIFIED

en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

4

Inhoud

Aan de slag

8 Indeling

10 Toetsen

10 Dioptrie-instelwieltje

11 Instelwieltje

12 Lens-indeling

13 Inhoud van de verpakking

15 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

18 De batterij opladen

20 Een geheugenkaart plaatsen

22 Een riem bevestigen

23 Een lens bevestigen en verwijderen

25 Het apparaat in- en uitschakelen

26 Het volume aanpassen

26 Overschakelen naar de stille stand

Basisfuncties

27 Pictogrammen

28 Het aanraakscherm gebruiken

30 Bedieningsbewegingen

32 Handpalmbeweging

33 Meldingen

33 Venster Snel instellen

34 Startscherm

36 Applicaties gebruiken

37 Scherm Applicaties

38 Help

39 Tekst ingeven

41 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

42 Accounts instellen

43 Bestanden overbrengen

44 Het apparaat beveiligen

45 Het apparaat upgraden

Camera: basisfuncties

47 Camera starten

49 Het bedieningstype selecteren

49 Foto's maken

50 Video's maken

51 Foto's en video's weergeven

51 Foto's of video's maken met spraakopdrachten

51 Foto's of video's maken met filtereffecten

52 Snel de opnameopties wijzigen

53 Bewogen foto's voorkomen

53 Tips voor het maken van betere foto's

5

Inhoud

Camera: opnamestanden

57 Automatisch

58 Expert

63 Smart

77 Mijn stand

77 3D-stand

Camera: opnameopties en

-instellingen

79 Opnameopties aanpassen

79 EV (helderheid)

80 ISO (gevoeligheid)

81 WB (lichtbron)

83 Meting

84 Rijden

85 Weergave

86 Opsl. als Gebr.stand

86 Flitser

88 AF-stand

89 AF-gebied

90 AF-grootte

90 Fotogrootte

91 Kwaliteit

91 Afbeelding aanpassen

92 Timer

92 MF-assistentie

92 Focus peaking

93 AE-met AF-punt kop

93 Kadreringsstand

93 OIS (anti-trillen)

94 Bracket instellen

94 ISO-aanpassing

95 DMF

95 Ruisonderdrukking

95 Vervormingen correct

95 Kleur

96 Dynamisch bereik

96 Richtl. overbelichting

97 Opties voor video-opnamen

97 Opties voor delen

98 Camera-instellingen

Media

100 Galerij

105 Video

106 Muziek

107 YouTube

109 Fotosuggestie

Communiceren

110 Contacten

113 Berichten

115 E-mail

117 Google Mail

118 Talk

118 Google+

119 Messenger

119 ChatON

6

Inhoud

Internet en netwerk

120 Internet

121 Chrome

122 Bluetooth

123 Screen Mirroring

123 Group Play

Applicatie- en mediastores

125 Play Store

126 Samsung Apps

126 Play Books

127 Play Movies

127 Play Music

127 Play Magazines

Hulpprogramma's

128 S Memo

130 S Planner

133 Dropbox

133 Cloud

134 Klok

136 Calculator

136 S Translator

137 S Voice

138 Google

139 Gesproken zoekopdrachten

139 Mijn bestanden

140 Downloads

140 TripAdvisor

Reizen en lokaal

141 Maps

142 Lokaal

143 Navigatie

Instellingen

144 Over Instellingen

144 Verbindingen

147 Mijn apparaat

155 Accounts

155 Meer

159 Instellingen

Optionele applicaties

Problemen oplossen

Het apparaat reinigen

Fotografische concepten en conventies

7

Aan de slag

Indeling

Microfoon

Aan/uit-toets

Video-opnametoets

Sluiterknop

AF-hulplampje

Bevestigingsindicator

Lensvatting

Dioptrie-instelwieltje

Oogje voor polslus

Zoeker

Nabijheids-/ lichtsensor

Aanraakscherm

8

Flitser

Microfoon

Flitsertoets

Lenscontactpunten

Lensontgrendelingstoets

Luidspreker

Beeldsensor

Hot-shoe

Instelwieltje

GPS-antenne

Oogje voor polslus

Hoofdantenne

Meldingslampje

Aan de slag

Headsetaansluiting

Lipje

Multifunctionele aansluiting

HDMI-poort

Klepje

Statiefbevestiging

U kunt door Samsung goedgekeurde, optionele accessoires, zoals een externe flitser, bevestigen op de hot-shoe.

Gebruik het apparaat niet als het kapot is of barsten bevat. Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een servicecenter van

Samsung voor reparatie.

• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten, tenzij u foto's of video's maakt. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

• Gebruik geen beschermfolie voor het scherm. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.

• Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

9

Aan de slag

Toetsen

Toets

Aan/uit

Ontspanknop

Video-opname

Flitsertoets

Functie

• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.

• 6-8 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of het apparaat vastloopt.

• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt uitgeschakeld.

• Op het startscherm indrukken om de camera in te schakelen.

• In de camera-applicatie half indrukken om scherp te stellen op het onderwerp. Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen.

• In de camera-applicatie indrukken om de foto te maken.

• Op het startscherm indrukken om de camera in te schakelen.

• In de camera-applicatie indrukken om het opnemen van een video te starten of te stoppen.

• Indrukken om de flitser te openen.

Dioptrie-instelwieltje

Als de afbeelding in de beeldzoeker niet scherp is, draait u het dioptrie-instelwieltje om de weergave te verbeteren.

10

Aan de slag

Instelwieltje

Als u de camera-applicatie gebruikt

• Houd het instelwieltje ingedrukt om de camera-applicatie te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

• Wanneer u op het voorbeeldscherm staat, draait u het instelwieltje om de opnamemodus te wijzigen. Druk op het instelwieltje om de selectie te bevestigen.

1 2

Als u de camera-applicatie niet gebruikt

Draai het instelwieltje om het apparaatvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

11

Aan de slag

Lens-indeling

Bevestigingsindicator

Scherpstelring

Lensdop-indicator

Lenscontactpunten i-Function-toets

AF/MF-schakelaar

Lens

Zoomring

• Wanneer u extra lenzen aanschaft, moet u bij een Samsung Servicecenter controleren of deze compatibel zijn.

• Raadpleeg de bijbehorende lensinstructies voor meer informatie.

• In deze gebruiksaanwijzing wordt een SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III-lens als voorbeeld gebruikt.

12

Aan de slag

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

Apparaat

(inclusief cameradop en hotshoe-klep)

Batterij USB-kabel

USB-voedingsadapter Schouderband

Adobe Photoshop Lightroom

DVD-ROM

Snelstartgids/Handboek

13

Aan de slag

• De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke onderdelen.

• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.

• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.

• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt door de garantieservice.

• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

• Bepaalde tv's zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat wegens verschillende

HDMI-specificaties.

14

Aan de slag

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de bijgeleverde batterij.

• Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.

• Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.

Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw serviceprovider.

1

Verschuif het lipje en open het klepje.

2

Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.

15

Aan de slag

3

Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.

• Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.

• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

4

Plaats de batterij.

Lijn de goudkleurige contactpunten van de batterij goed uit wanneer u de batterij plaatst.

5

Plaats het klepje terug en verschuif het lipje.

16

Aan de slag

De SIM- of USIM-kaart verwijderen

Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

De batterij verwijderen

Verschuif de batterijvergrendeling om de batterij te ontgrendelen en haal de batterij uit het apparaat.

1

2

17

Aan de slag

De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.

Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.

• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven.

• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.

Opladen met de oplader

Sluit de USB-kabel aan op de USB-stroomadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.

Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

18

Aan de slag

• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.

• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.

• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een

Samsung Servicecenter gaan.

Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.

Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.

De oplaadstatus van de batterij controleren

Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:

Opladen Volledig opgeladen

19

Aan de slag

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.

• Schakel de Bluetooth-functie uit.

• Schakel de Wi-Fi-functie uit.

• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.

• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.

• Verminder de helderheid van het scherm.

• Schakel de functie voor snel inschakelen uit.

• Schakel de functie voor automatisch uitschakelen in.

• Schakel de slimme netwerkfunctie in.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.

• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.

• Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten.

Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren.

• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map SD memory card in het interne geheugen.

20

Aan de slag

1

Verschuif het lipje en open het klepje.

2

Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

3

Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

4

Plaats het klepje terug en verschuif het lipje.

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMeerOpslag

SD-kaart afmelden.

1

Verschuif het lipje en open het klepje.

2

Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

3

Plaats het klepje terug en verschuif het lipje.

Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.

21

Aan de slag

De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die met een computer, geheugenkaartlezer of ander apparaat is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met dit apparaat. Formatteer de geheugenkaart in dit apparaat.

Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMeerOpslagSD-kaart formatteren

SD-kaart formatteren

Alles verwijderen.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een riem bevestigen

Bevestig de riem aan de oogjes aan beide zijden van het apparaat.

1

2

4

5

3

Zwaai het apparaat niet heen en weer aan de riem. Hierdoor kunt u uzelf of anderen verwonden of uw apparaat beschadigen.

22

Aan de slag

Een lens bevestigen en verwijderen

• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde lenzen. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van lenzen van een andere fabrikant.

• Bevestig geen lenzen in een stoffige, vuile omgeving. Stof en ongewenste deeltjes kunnen de lens of het apparaat beschadigen.

• Raak de binnenkant van de behuizing van het apparaat niet aan. Stof en vreemde deeltjes kunnen van invloed zijn op de opnameresultaten of een storing veroorzaken als ze het apparaat of de lens binnendringen.

• Als u geen lens gebruikt, moet u de cameradop plaatsen.

Voordat u een lens bevestigt, verwijdert u de lensdop, de vattingdop van de lens en de cameradop.

3

4

1

2

1

5

6

23

Aan de slag

De lens bevestigen

Om de lens te bevestigen, lijnt u de rode markering op de lens uit met de rode markering op het apparaat. Draai de lens vervolgens zoals aangegeven in de afbeelding totdat deze vastklikt.

2

1

• Als u een lens bevestigt met de zoomvergrendelingsschakelaar, ontgrendelt u deze door de zoomring twee keer linksom te draaien. Als de lens is vergrendeld, kunt u geen foto's of video's maken.

• Als u de lens wilt vergrendelen, houdt u de zoomvergrendelingsschakelaar ingedrukt en schuift u deze van het apparaat af, en draait u de zoomring zoals aangegeven in de afbeelding.

24

Aan de slag

De lens verwijderen

Als u de lens wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit, houdt u de lensontgrendelingsknop ingedrukt en draait u de lens zoals aangegeven in de afbeelding.

2

1

3

Nadat u de lens hebt verwijderd van het apparaat, bevestigt u de lensdop en vattingdop van de lens om het lensoppervlak en elektrische contactpunten te beschermen tegen krassen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

25

Aan de slag

• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.

Het volume aanpassen

Draai het instelwieltje om het apparaatvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

Overschakelen naar de stille stand

Gebruik een van de volgende methoden:

• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil of Trillen.

• Open het bedieningspaneel bovenaan het scherm en tik op Melodie of Trillen.

26

Basisfuncties

Pictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram Betekenis

Geen signaal

Signaalsterkte

Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)

UMTS-netwerkverbinding

HSDPA-netwerkverbinding

HSPA+-netwerkverbinding

LTE-netwerkverbinding

Wi-Fi-verbinding

Bluetooth-functie ingeschakeld

GPS ingeschakeld

Gesynchroniseerd met internet

Aangesloten op computer

Geen SIM- of USIM-kaart

Nieuw SMS- of MMS-bericht

Alarm ingeschakeld

Stille stand ingeschakeld

Trilstand ingeschakeld

Vliegtuigstand ingeschakeld

Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist

Batterijlading

27

Basisfuncties

Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.

• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.

Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.

• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.

• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.

• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden

(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Vingerbewegingen

Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

28

Basisfuncties

Slepen

Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.

29

Basisfuncties

Samenknijpen

Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

Bedieningsbewegingen

Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMijn apparaatBewegingen en gebaren

Beweging en sleep de schakelaar Beweging naar rechts.

Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.

Het scherm draaien

Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.

30

Basisfuncties

Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u Schermrotatie in.

• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.

• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid naar liggende stand.

Pannen om te verplaatsen

Blijf een item op het scherm aanraken en pan het apparaat naar links of rechts om het item te verplaatsen naar een ander scherm op het startscherm of het scherm Applicaties.

Pannen om te browsen

Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.

31

Basisfuncties

Kantelen

Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

Handpalmbeweging

Gebruik Handpalmbeweging om functies te bedienen zonder het scherm aan te raken.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is ingeschakeld. Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMijn apparaatBewegingen en

gebaren

Handpalmbeweging en sleep de schakelaar voor Handpalmbeweging naar rechts.

Vegen

Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding wordt opgeslagen in Galerij

Screenshots. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

32

Basisfuncties

Bedekken

Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.

Meldingen

Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onderaan het scherm wordt weergegeven.

Venster Snel instellen

In het venster voor snel instellen kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk, tik op om het venster voor snelle instellingen te openen en gebruik de volgende opties:

Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.

GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.

Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand.

Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.

Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.

33

Basisfuncties

Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.

Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op

Instellingen

Mijn apparaatBlokkeerstand.

Screen Mirroring: de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.

Wi-Fi-hotspot: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.

Autostand: de Autostand in- of uitschakelen.

Synch.: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.

Vliegtuigstand: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.

Slim netwerk: de slimme netwerkfunctie in- of uitschakelen.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Als u de opties in het venster voor snel instellen opnieuw wilt indelen, opent u het venster voor snel instellen, tikt u op en tikt u vervolgens op een item en sleept u dit naar een andere locatie.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.

Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Items verplaatsen

Een applicatiepictogram toevoegen

Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldvenster.

34

Basisfuncties

Een item toevoegen

U kunt het startscherm aanpassen door widgets of mappen toe te voegen.

Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:

Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.

Map: een nieuwe map maken.

Een item verplaatsen

Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Een item verwijderen

Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.

Vensters verplaatsen

Een nieuw venster toevoegen

Tik op

Pagina bewerken → .

Een venster verplaatsen

Tik op

Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster naar een nieuwe locatie.

Een venster verwijderen

Tik op

Pagina bewerken en blijf een voorbeeldvenster aanraken. Sleep het vervolgens naar de prullenbak bovenaan het scherm.

35

Basisfuncties

Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het startscherm.

Tik op het startscherm op

Achtergrond instellenStartscherm en selecteer een van de volgende opties:

Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.

Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen weergeven die zijn gedownload van internet.

Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.

Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond. Of selecteer een afbeelding, wijzig het formaat door de rand te verslepen en tik op Gereed.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.

• Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op het startscherm op Apps

Widgets. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm.

Applicaties gebruiken

Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.

Een applicatie openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

36

Basisfuncties

Openen vanuit recent geopende applicaties

Blijf aanraken om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.

Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Een applicatie sluiten

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te behouden.

Blijf aanraken, tik op Taakbeheer en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook blijven aanraken en vervolgens op Alles sluiten tikken.

Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.

Tik op het startscherm op Apps om het scherm Applicaties te openen.

Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Applicaties verplaatsen

Tik op

Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Indelen met mappen

Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.

Tik op

Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar Map

maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen.

Tik vervolgens op Opsl. om de indeling op te slaan.

37

Basisfuncties

Vensters verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.

Applicaties verwijderen

Tik op

Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.

Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.

Applicaties delen

U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere methoden.

Tik op

Apps delen, selecteer applicaties, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.

De volgende stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de geselecteerde methode.

Help

Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of voor het configureren van belangrijke instellingen.

Tik op Help op het scherm Applicaties. Tik op en selecteer een categorie om helpinformatie weer te geven.

38

Basisfuncties

Tekst ingeven

Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.

Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

Het toetsenbordtype wijzigen

Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.

Het Samsung-toetsenbord gebruiken

De toetsenbordindeling wijzigen

Tik op

Alfabetten of Cijfers en symbolen en tik vervolgens op QWERTY-toetsenbord of 3x4-

toetsenbord.

Op het 3x4-toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt ingeven, tikt u herhaaldelijk op de toets van het teken.

Opties instellen voor het

Samsung-toetsenbord.

Het voorgaande teken verwijderen.

Hoofdletters ingeven.

Cijfers en leestekens ingeven.

Naar de volgende regel gaan.

Een spatie ingeven.

Hoofdletters ingeven

Tik op voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.

Toetsenbordtaal wijzigen

Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de talentoetsenborden te wijzigen.

39

Basisfuncties

Handschrift

Blijf aanraken, tik op en schrijf een woord met uw vinger. Voorgestelde woorden worden weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.

Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen.

Als u de gebaarbegeleiding wilt weergeven, blijft u aanraken en tikt u op

Handschrift

Gebarenhandleiding.

Tekst via spraak ingeven

Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.

Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.

Kopiëren en plakken

Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op Kopiëren om te kopiëren of Knippen om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoerd en tikt u op Plakken.

40

Basisfuncties

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen

met andere apparaten. (p. 144)

Wi-Fi in- en uitschakelen

Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.

• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.

• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenWi-Fi en sleep de schakelaar

Wi-Fi naar rechts.

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Fi-

netwerk toevoegen onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op

Verbinden.

Wi-Fi-netwerken verwijderen

Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op Vergeten.

41

Basisfuncties

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsAccount toevoegenGoogle. Tik hierna op

Nieuw om u te registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

U moet ook een Samsung-account instellen.

Account verwijderen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Accounts, selecteer een accountnaam onder Mijn

accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis account.

42

Basisfuncties

Bestanden overbrengen

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.

Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Muziek: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma en flac

• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png

• Video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, webm en mkv

Verbinden met Samsung Kies

Samsung Kies is een applicatie die mediabibliotheken, contacten en agenda's beheert en synchroniseert met Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de

Samsung-website.

1

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.

2

Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

1

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2

Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

43

Basisfuncties

Aansluiten als een media-apparaat

1

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2

Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat

Media-apparaat

(MTP).

Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.

3

Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Het apparaat beveiligen

Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

Een patroon instellen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatVergrendelscherm

Schermvergrendeling

Patroon.

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

44

Basisfuncties

Een PIN-code instellen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatVergrendelscherm

Schermvergrendeling

Geef PIN-code in.

Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Een wachtwoord instellen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatVergrendelscherm

Schermvergrendeling

Wachtwoord.

Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Het apparaat ontgrendelen

Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets te drukken en geef de ontgrendelingscode in.

Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten.

Het apparaat upgraden

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Upgraden met Samsung Kies

Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de knop Upgraden in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over upgraden.

45

Basisfuncties

• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.

• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.

Upgraden via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service

(Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

MeerToestel-infoSoftware-update

Bijwerken.

46

Camera: basisfuncties

Camera starten

Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.

Tik op Camera op het scherm Applicaties. U kunt ook op de sluiterknop of de video-opnameknop drukken.

Gebruik Galerij om foto’s en video’s weer te geven die zijn gemaakt met het apparaat. (p. 100)

• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

Cameragebruik

• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.

• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.

• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

Beschrijving van het voorbeeldscherm

Snel de opname-opties wijzigen.

De camera-instellingen wijzigen.

Teruggaan naar het startscherm.

De huidige camera-instellingen aangeven.

De gebruikte opnamestand aangeven.

Sneltoetsen openen.

Scherpstelkader

Foto's maken.

De opnamestand wijzigen.

Open de Galerij om foto's en video's te bekijken.

Een video maken.

Een van de vele beschikbare effecten selecteren.

47

Camera: basisfuncties

Beschrijving van pictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het voorbeeldscherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram Betekenis

Sluitertijd

Diafragmawaarde

Belichtingswaarde

ISO-gevoeligheid

Timer

Flitser

Fotoformaat

Witbalans

AF-stand

Meting

Meerdere opnames achter elkaar maken

Modus meerdere foto's

Bestand in RAW-indeling

Spraakherkenning

Geotagging

Opname delen

Foto delen met vrienden

Foto delen via ChatON

Externe zoeker

48

Camera: basisfuncties

Camera sluiten

Tik op het voorbeeldscherm op om de camera-applicatie te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

Het bedieningstype selecteren

Selecteer het bedieningstype voor basis- of expertgebruik.

Tik op (of

→ ) → → Gebruikerstype.

Standaard: gebruiken voor basisbewerkingen op de camera.

Professioneel: gebruiken voor geavanceerde bewerkingen op de camera. U kunt de opnameopties gemakkelijk wijzigen met het slimme paneel en snel toegang krijgen tot expertstanden.

• Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de standaardbediening.

• De standaardinstellingen voor bediening van het instelwieltje en de inschakelstand verschillen als volgt per bedieningstype:

– Standaard: Optie 1 (bediening van instelwieltje), Auto-modus (inschakelstand)

– Professioneel: Optie 2 (bediening van instelwieltje), Laatste stand (inschakelstand)

Foto's maken

Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen op het onderwerp. Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

Of tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.

Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op om de foto te maken.

De camera maakt geen foto als er niet kan worden scherpgesteld op een onderwerp, behalve in de intervalstand.

49

Camera: basisfuncties

Video's maken

Druk op de video-opnameknop om een video te maken. Druk nogmaals op de video-opnameknop om de opname te stoppen.

Of tik op om een video te maken en tik op om de opname te stoppen.

Als u op een ander onderwerp wilt scherpstellen, tikt u tijdens het opnemen op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Tik op om automatisch scherpstellen in te stellen.

• Een video kan maximaal 20 minuten lang zijn.

• Wanneer u een geheugenkaart met een lage schrijfsnelheid gebruikt, is het apparaat mogelijk niet in staat om de video goed op te slaan. De opname kan stoppen of de opgenomen videobeelden kunnen beschadigd raken.

• Geheugenkaarten met een lage schrijfsnelheid ondersteunen video met een hoge resolutie niet. Als u video met een hoge resolutie wilt opnemen, moet u een geheugenkaart met een hoge schrijfsnelheid gebruiken (microSDHC Class10 of hoger).

• Afhankelijk van de videoresolutie en beeldsnelheid kunnen videobeelden kleiner worden weergegeven.

• Als u de optie voor beeldstabilisatie instelt, wordt het geluid van de beeldstabilisatie mogelijk opgenomen.

• Als u de lens aanpast terwijl u een video opneemt, kunnen het zoomgeluid en andere lensgeluiden worden opgenomen.

• Verwijder of vervang de lens niet terwijl u een video opneemt. Als u dit doet, wordt de opname onderbroken.

• Wanneer u een optionele videolens gebruikt, wordt het geluid van het automatisch scherpstellen niet opgenomen.

• Als u tijdens het maken van een video plotseling de opnamehoek van de camera wijzigt, worden de afbeeldingen mogelijk niet optimaal opgenomen.

• De camera ondersteunt de functies Continu AF, Aanraak AF, Handmatig scherpstellen en

Gezichtsdetectie AF wanneer een video wordt opgenomen.

• In de expertstand kunt u de belangrijkste opnameopties wijzigen voordat u een video opneemt:

– Programmastand: belichtingswaarde

– Diafragmaprioriteitmodus: diafragmawaarde en belichtingswaarde

– Sluitervoorkeuzemodus: sluitertijd en belichtingswaarde

– Handmatige stand: sluitertijd, diafragmawaarde en ISO-gevoeligheid (de maximum

ISO-gevoeligheid is 3200)

50

Camera: basisfuncties

Foto's en video's weergeven

Gemaakte foto's of video's kunt u weergeven door op het galerijpictogram te tikken. Scrol naar links

of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan. (p. 100)

Foto's of video's maken met spraakopdrachten

Gebruik spraakherkenning als u foto's of video's wilt maken met spraakopdrachten.

Tik op

→ . Spreek een spraakopdracht uit, bijvoorbeeld Lachen of Opnemen.

Als u meer spraakopdrachten voor de bediening van de camera wilt bekijken, tikt u op

→ .

Foto's of video's maken met filtereffecten

Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.

Tik op en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.

Geen effect: geen effect toepassen.

Vignetteren: dit effect past retrokleuren, hoog contrast en sterke vignettering van Lomocamera's toe.

Grijstinten: dit effect maakt de afbeelding zwart-wit.

Sepia: dit effect past rode tinten toe op de achtergrond.

Vintage: dit effect geeft de afbeelding een 'vintage look'.

Vervaagde kleuren: dit effect laat de afbeelding er verkleurd uitzien.

Turquoise: dit effect past een zacht turquoise kleur toe.

Tint: dit effect past een kleurtint toe.

Cartoon: dit effect past het effect van een striptekening toe.

Humeurig: dit effect past het effect van een zwart-wit cartoon toe.

51

Camera: basisfuncties

Ruw: dit effect past een ruw effect toe.

Oliepastel: dit effect past het effect van een pastelschilderij toe.

Visoog: dit effect maakt de randen van het beeld zwart en vervormt objecten om het visuele effect van een visooglens te simuleren.

Snel de opnameopties wijzigen

Tik op om snel de opnameopties te wijzigen. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.

• : instellingen configureren voor de camera.

• : de flitser in- of uitschakelen.

• : opnamen met vertraging instellen.

• : de functie voor het voorstellen van foto's in- of uitschakelen. (p. 109)

• : een map selecteren om foto's of video's op te slaan. Tik op om een nieuwe map te maken.

• : spraakherkenning voor het maken van foto's of video's in- of uitschakelen.

• : opties voor het delen in- of uitschakelen.

52

Camera: basisfuncties

Bewogen foto's voorkomen

Gebruik de optie Optical Image Stabiliser (OIS) om bewogen (onscherpe) foto's zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als de lens een OIS-schakelaar heeft, zet u de schakelaar op AAN om de OIS-functie te gebruiken.

Tik op (of

→ ) → → OIS (anti-trillen) en selecteer een optie.

Vóór correctie Na correctie

Tips voor het maken van betere foto's

Houd de camera stevig vast

Zorg ervoor dat er niets voor het scherm, de lens, de flitser of de microfoon komt.

Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan de beeldsensor verkleuren of een storing worden veroorzaakt.

53

Camera: basisfuncties

Druk de ontspanknop half in

Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen. De camera past de scherpstelling, belichting en witbalans automatisch aan en het scherpstelkader wordt groen. Als niet kan worden scherpgesteld, wordt het focuskader rood.

Voorkom bewogen foto’s

Stel de optie Optical Image Stabilizer (OIS) in om bewogen foto's tegen te gaan. (p. 53)

54

Camera: basisfuncties

Het onderwerp scherpgesteld houden

In de volgende omstandigheden kan het moeilijk zijn om het onderwerp scherpgesteld te houden:

• Wanneer er weinig contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer het onderwerp kleren draagt met ongeveer dezelfde kleur als de achtergrond.

• Het licht achter het onderwerp is te fel.

• Het onderwerp is zelf erg fel of reflecteert.

• Het onderwerp bevat horizontale patronen, zoals jaloezieën.

• Het onderwerp bevindt zich niet in het midden va66

• n het kader.

De scherpstelvergrendeling gebruiken

Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen. Wanneer op het onderwerp is scherpgesteld, kunt u de compositie wijzigen. Wanneer u klaar bent drukt u de ontspanknop volledig in om de foto te maken.

55

Camera: basisfuncties

Fotograferen bij weinig licht

• Schakel de flitser in als u foto's wilt maken wanneer er weinig licht is. (p. 86)

• Pas de ISO-gevoeligheid aan. (p. 80)

Wanneer onderwerpen snel bewegen

Gebruik de optie meerdere opnames achter elkaar maken wanneer u foto's wilt maken van een

onderwerp dat snel beweegt. (p. 64, p. 84)

Als u meerdere foto's achter elkaar wilt maken, moet u een geheugenkaart met een hoge schrijfsnelheid gebruiken (microSDHC Klasse 10 of hoger).

56

Camera: opnamestanden

Automatisch

Gebruik deze stand om foto's te maken met een scènestand die de camera automatisch selecteert.

In deze stand herkent de camera de omgevingsomstandigheden en past automatisch de factoren aan die bijdragen aan de belichting, zoals sluitertijd, diafragmawaarde, meting en witbalans. Omdat de camera de meeste functies regelt, gelden voor sommige opnameopties beperkingen. De stand is handig als u met minimale aanpassingen snel momentopnamen wilt maken.

Tik op Stand

Automatisch.

Als u rechtsboven in het voorbeeldscherm een pictogram voor een scènestand wilt weergeven wanneer u de sluiterknop half indrukt, tikt u op

→ → → DisplaydetectieAan.

• De camera kan verschillende scènes, en zelfs gelijke onderwerpen, detecteren op basis van externe factoren als beweging van de camera, belichting en afstand tot het onderwerp.

• Als de camera niet de juiste scènestand herkent, worden de standaardinstellingen voor deze stand gebruikt.

• Zelfs de camera een gezicht detecteert, wordt de portretstand mogelijk niet geselecteerd afhankelijk van de positie of belichting van het onderwerp.

• Het steeds kiezen van de juiste stand en aanpassen van instellingen in deze stand verbruikt meer stroom.

57

Camera: opnamestanden

Expert

Gebruik deze functie om foto's en video's te maken waarbij verschillende opnameopties, zoals sluitertijd, diafragmawaarde, belichtingswaarde en ISO-gevoeligheid, handmatig moeten worden ingesteld.

Wanneer u het standaard bedieningstype gebruikt, tikt u op Stand

Expert en selecteert u een stand.

Draaien om de waarde van de opname-optie te wijzigen.

Draaien om een opname-optie te selecteren.

Teruggaan naar het vorige scherm.

Beschrijvingen van modi en functies weergeven.

De gebruikersstand gebruiken.

De handmatige modus gebruiken.

De programmamodus gebruiken.

De diafragmaprioriteitmodus gebruiken.

De sluitervoorkeuzemodus gebruiken.

Wanneer u het professionele bedieningstype gebruikt, tikt u op Stand en selecteert u een stand. Als

u de verschillende opnameopties wilt aanpassen, gebruikt u het slimme paneel. (p. 62)

Programmastand

In deze stand past de camera automatisch de sluitertijd en diafragmawaarde aan voor een optimale belichtingswaarde. Deze stand is handig als u opnamen met constante belichting wilt maken waarvoor u andere instellingen nog steeds kunt aanpassen.

58

Camera: opnamestanden

Tik op Stand

ExpertP en stel de gewenste opnameopties in.

Programmaverschuiving

Met de functie Programmaverschuiving kunt u de combinatie van sluitertijd en diafragmawaarde aanpassen terwijl de camera dezelfde belichting behoudt.

Tik op de sluitertijd of de diafragmawaarde bovenaan het scherm en tik op of om de waarde

aan te passen. U kunt ook het instelwieltje of de i-Function-toets gebruiken. (p. 61)

Diafragmaprioriteitmodus

In deze stand berekent de camera automatisch de sluitertijd op basis van de door u gekozen diafragmawaarde. U kunt de scherptediepte aanpassen door de diafragmawaarde te wijzigen. Deze stand is handig voor het maken van portret- en landschapsfoto's.

Tik op Stand

ExpertA en stel de gewenste opnameopties in.

Grote scherptediepte Kleine scherptediepte

In een donkere omgeving moet u de ISO-gevoeligheid mogelijk aanpassen om wazige foto's te voorkomen.

59

Camera: opnamestanden

Sluitervoorkeuzemodus

In deze stand past de camera automatisch de diafragmawaarde aan op basis van de door u gekozen sluitertijd. Deze stand is handig als u foto's van snel bewegende onderwerpen wilt maken of spooreffecten wilt toevoegen aan een foto.

Tik op Stand

ExpertS en stel de gewenste opnameopties in.

Lange sluitertijd Korte sluitertijd

Om te compenseren voor de beperkte hoeveelheid licht bij korte sluitertijden, past u het diafragma aan om meer licht binnen te laten. Als uw foto's nog steeds te donker zijn, verhoogt u de ISO-gevoeligheid.

Handmatige stand

Met deze stand kunt u de sluitertijd en diafragmawaarde handmatig aanpassen. In deze stand kunt u de belichting van uw foto's bepalen. De stand is handig in gecontroleerde opnameomgevingen, zoals een fotostudio, of voor fijnafstemming van de camera-instellingen. Deze stand wordt ook aanbevolen voor nachtopnamen of opnamen van vuurwerk.

Tik op Stand

ExpertM en stel de gewenste opnameopties in.

• Als u een hoge ISO-gevoeligheid instelt of de sluiter lang openzet, kan er meer beeldruis optreden.

• Gebruik een statief en ontspanknop, zodat de camera niet beweegt.

• Hoe langer u de sluiter openzet, des te langer het duurt om de foto op te slaan. Schakel de camera niet uit wanneer een foto wordt opgeslagen.

60

Camera: opnamestanden

De lampfunctie gebruiken

Gebruik deze functie om nachtopnamen te maken. Terwijl u op de sluiterknop drukt, blijft de sluiter openstaan zodat u bewegende lichteffecten kunt maken.

Stel in de handmatige stand de sluitertijd in op Bulb.

Gebruikersstand

U kunt in deze stand uw eigen opnamestand maken door instellingen aan te passen en deze vervolgens opslaan.

Tik op Stand

ExpertP / A / S / M en stel de gewenste opnameopties in. Tik vervolgens op

→ → Opsl. als Gebr.stand om de huidige instellingen op te slaan.

Als u de gebruikersstand wilt openen, tikt u op Stand

ExpertUSER.

Wijzigingen die u aanbrengt via het slimme paneel, zijn niet van invloed op andere expertstanden.

Belangrijke opnameopties aanpassen

In de expertstand kunt u de sluitertijd, diafragmawaarde, belichtingswaarde of ISO-gevoeligheid aanpassen door op het scherm te tikken of door het instelwieltje of de i-Function-toets te gebruiken.

De methoden kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde bedieningstype en de bedieningsinstellingen voor het instelwieltje.

Tikken op het scherm

Tik op een van de belangrijke opnameopties die bovenaan het scherm worden weergegeven en sleep naar links of rechts totdat de gewenste waarde wordt weergegeven. Tik op een leeg gedeelte van het scherm of druk de sluiterknop half in om de aanpassing te bevestigen.

Het instelwieltje gebruiken

Tik op

→ → Draaiknop (P/A/S/M)Optie 3 en ga terug naar het voorbeeldscherm. Druk herhaaldelijk op het instelwieltje om een optie te selecteren en draai het instelwieltje om de waarde aan te passen. Tik op een leeg gedeelte van het scherm of druk de sluiterknop half in om de aanpassing te bevestigen.

61

Camera: opnamestanden

De i-Function-toets gebruiken

Druk herhaaldelijk op de i-Function-toets op de lens om een optie te selecteren en draai de scherpstelring op de lens om de waarde aan te passen. Tik op een leeg gedeelte van het scherm of druk de sluiterknop half in om de aanpassing te bevestigen.

Het slimme paneel gebruiken

Gebruik het slimme paneel om opnameopties snel te wijzigen. Het slimme paneel kan alleen worden gebruikt als het professionele bedieningstype is geselecteerd.

Als u het slimme paneel wilt inschakelen, tikt u op

→ → GebruikerstypeProfessioneel.

Tik op

→ om het slimme paneel te openen.

Tik op een optie en sleep naar links of rechts om de waarde aan te passen of selecteer de waarde in de pop-uplijst. U kunt ook het instelwieltje draaien om een optie te markeren, druk vervolgens op het instelwieltje om de optie te selecteren en draai het instelwieltje om de waarde aan te passen.

Tik op om de huidige instellingen op te slaan als gebruikersstand.

De automatische belichtingsvergrendeling gebruiken

Als u geen geschikte belichting kunt verkrijgen wegens een groot kleurcontrast, kunt u de belichting vergrendelen en vervolgens een foto maken.

Als u de belichtingswaarde wilt vergrendelen, past u de belichting van de foto aan en tikt u op

om de belichting te vergrendelen. Richt de lens op het gewenste onderwerp en druk op de sluiterknop.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen toevoegen en verwijderen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera.

Blijf of een ander sneltoetspictogram aanraken.

Blijf een optie aanraken en sleep deze naar de gewenste locatie. kan niet worden verplaatst.

62

Camera: opnamestanden

One-touch AF/MF: de scherpstelstand wijzigen.

AF-vergrendeling: de scherpstelling vergrendelen door de sluiterknop half in te drukken om scherp te stellen op het onderwerp en vervolgens op het sneltoetspictogram te tikken.

One-touch WB: de witbalans handmatig instellen door de lens op een wit vlak te richten en vervolgens op de sluiterknop te drukken.

One touch RAW+: de camera instellen om foto's op te slaan in zowel JPG- als RAWbestandsindeling.

Optisch voorbeeld: het optische voorbeeld weergeven voordat een foto wordt gemaakt. De camera stelt het diafragma in op voorgedefinieerde instellingen en geeft het resultaat weer op het scherm.

Weergave: aanpassen hoe informatie op het scherm wordt weergegeven. (p. 85)

Smart

Gebruik deze stand om foto's te maken met voorgedefinieerde instellingen voor verschillende scènes.

Smart-standsuggesties

Gebruik deze functie om foto's te maken met een van de slimme standen die de camera automatisch voorstelt.

Tik op Stand

SmartSmart-standsuggesties.

Druk de sluiterknop half in, selecteer een stand in de lijst met suggesties en druk op de sluiterknop om een foto te maken. Als u geen stand selecteert in de lijst met suggesties, wordt de foto gemaakt in de stand Auto.

Tik op om de geselecteerde stand te resetten.

Gezichtscorrectie

Foto's maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere afbeeldingen.

Tik op Stand

SmartGezichtscorrectie.

Druk op de ontspanknop om een foto te maken. Tik op een gezicht en pas de effecten aan. Tik op

Voor en na om te schakelen tussen de originele en aangepaste foto. Tik op Opslaan om de foto op te slaan.

Als u wilt dat de camera effecten automatisch aanpast, tikt u op

→ → → Verb. gezicht

Uit.

63

Camera: opnamestanden

Beste foto

Meerdere foto's snel achter elkaar maken, waarna u van die foto's de beste foto kiest.

Tik op Stand

SmartBeste foto.

Druk op de ontspanknop om meerdere foto's te maken. Blijf de miniaturen aanraken van de foto's die u wilt opslaan en tik op Opslaan.

Continuopname

Een serie foto’s maken van bewegende onderwerpen.

Tik op Stand

SmartContinuopname.

Houd de camera stabiel en houd de sluiterknop ingedrukt om meerdere foto's achter elkaar te maken.

Als u meerdere foto's achter elkaar wilt maken, moet u een geheugenkaart met een hoge schrijfsnelheid gebruiken (microSDHC Klasse 10 of hoger).

Golf

Gebruik deze functie om meerdere foto's achter elkaar te maken van een golfswing om de techniek te analyseren.

Tik op Stand

SmartGolf.

Druk op de sluiterknop. Wanneer de camera een golfswing detecteert, worden er meerdere foto's gemaakt met 120 fps.

• Deze functie is niet beschikbaar in staande stand.

• Gebruik van een statief wordt aangeraden.

• Bij weinig licht zijn het voorbeeldscherm en foto's mogelijk donker vanwege de vaste framesnelheid en sluitertijd. Voor de beste resultaten moet u foto's maken met voldoende licht.

• In een donkere omgeving (minder dan 500 lux), zoals binnenshuis, kan de camera mogelijk geen golfswing detecteren.

64

Camera: opnamestanden

Beste gezicht

Gebruik dit om meerdere opnamen tegelijk te maken en ze te combineren tot de best mogelijke opname.

Tik op Stand

SmartBeste gezicht.

Druk op de ontspanknop om meerdere foto's te maken. Om de beste opname te maken, moet u ervoor zorgen dat de camera niet beweegt en u goed stilstaat terwijl u foto’s maakt. Tik op het gele kader op elk gezicht en kies het beste gezicht voor het onderwerp. Nadat u een gezicht hebt geselecteerd voor elke persoon, tikt u op Opslaan om de afbeeldingen in één foto samen te voegen en de foto op te slaan.

Kleurenbracket

Gebruik deze optie om drie foto's achter elkaar te maken met verschillende kleureffecten.

Tik op Stand

SmartKleurenbracket.

Kinderopname

Met deze functie wordt tijdens het opnemen een grappig geluid afgespeeld om de aandacht van kinderen te trekken.

Tik op Stand

SmartKinderopname.

Druk de sluiterknop half in. De camera laat een geluid horen om de aandacht te trekken. Druk op de sluiterknop om vijf foto's achter elkaar te maken.

Tik op om het geluid te wijzigen dat de camera laat horen.

65

Camera: opnamestanden

Vignetteren+

Gebruik deze optie om het midden van de foto te benadrukken door de randen donkerder te maken.

Tik op Stand

SmartVignetteren+.

Landschap

Hiermee maakt u foto's van een blauwe hemel en landschappen met vollere kleuren.

Tik op Stand

SmartLandschap.

Dageraad

Maak hiermee foto's van het morgenlicht in zeer subtiele kleuren.

Tik op Stand

SmartDageraad.

Sneeuw

Maak hiermee helderdere foto's van sneeuwlandschappen.

Tik op Stand

SmartSneeuw.

66

Camera: opnamestanden

Macro

Foto's maken van heel dichtbij.

Tik op Stand

SmartMacro.

Houd de camera stabiel om bewogen foto's te voorkomen.

Eten

Maak hiermee foto's van eten in kleurigere tinten.

Tik op Stand

SmartEten.

Feest/binnen

Maak hiermee haarscherpe foto's binnenshuis.

Tik op Stand

SmartFeest/binnen.

67

Camera: opnamestanden

Actie-opname

Gebruik deze functie om foto's maken van onderwerpen die heel snel bewegen.

Tik op Stand

SmartActie-opname.

Gebruik in fel daglicht aanbevolen.

Rijke toon

Foto's maken zonder details te verliezen in lichte en donkere delen. De camera maakt automatisch drie foto's met een verschillende belichtingswaarde en maakt daar vervolgens één foto van. De foto die wordt gemaakt met de oorspronkelijke belichtingswaarde wordt ook opgeslagen.

Tik op Stand

SmartRijke toon.

Houd de camera stabiel en druk op de sluiterknop om drie foto's te maken.

Zonder effect Met effect

68

Camera: opnamestanden

• Deze functie kan worden beïnvloed door beweging van de camera, de belichting, beweging van het onderwerp en omgeving.

• In deze stand is de flitser uitgeschakeld.

• Wanneer u een foto maakt van een bewegend onderwerp, kunnen er nabeelden zichtbaar worden.

• Gebruik van een statief wordt aangeraden.

Panorama

Panoramafoto's maken.

Tik op Stand

SmartPanorama.

Druk op de ontspanknop om de foto te maken en beweeg de camera vervolgens in de gewenste richting. Wanneer het blauwe kader overeenkomt met het voorbeeldscherm, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met het maken van opnamen, drukt u nogmaals op de ontspanknop. Foto's worden automatisch gecombineerd tot één panoramafoto.

69

Camera: opnamestanden

• Probeer voor het beste resultaat het volgende zo veel mogelijk te voorkomen:

– De camera te snel of te langzaam bewegen.

– De camera te weinig bewegen voor de volgende foto.

– De camera met onregelmatige snelheid bewegen.

– De camera schudden.

– De camerarichting wijzigen tijdens het maken van een foto.

– Foto's maken bij weinig licht.

– Foto's maken van bewegende onderwerpen.

– Foto's maken wanneer de helderheid of kleur van het licht verandert.

– Foto's maken van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals lege luchten of effen muren.

• Het opnemen wordt gestopt in de volgende omstandigheden:

– U verandert tijdens het fotograferen de afstand tot het onderwerp.

– U beweegt de camera te snel.

– U beweegt de camera helemaal niet.

• De camera kan stoppen met het maken van foto's op het moment dat de compositie verandert, bijvoorbeeld door beweging.

• De camera neemt het laatste beeld mogelijk niet helemaal op als u stopt met het bewegen van de camera op de exacte positie waar uw panorama moet ophouden. Voor een volledig resultaat moet u de camera iets verder bewegen dan waar uw panoramafoto moet ophouden.

Waterval

Foto's maken van een waterval.

Tik op Stand

SmartWaterval.

De foto wordt gemaakt met een lange sluitertijd, wat tot onscherpe beelden kan leiden.

Gebruik daarom een statief.

70

Camera: opnamestanden

Animatiefoto

Gebruik deze functie om een foto te maken waarin geselecteerde onderwerpen bewegen door bewegende onderwerpen die automatisch worden gedetecteerd door de camera, te bevriezen of te bewegen.

Tik op Stand

SmartAnimatiefoto.

Druk op de ontspanknop om een foto te maken. Tik op Animatie toevoegen of Bevriezen en wrijf over het scherm om de gedetecteerde onderwerpen te bewegen of stil te zetten. Tik op Bijsnijden om het bereik voor bijsnijden aan te passen of tik op Richting om de richting van de animatie te wijzigen. Tik vervolgens op Opslaan om de foto op te slaan.

Meer belichtingen

Gebruik deze optie om meerdere foto's te maken en deze samen te voegen tot één foto door ze te laten overlappen.

Tik op Stand

SmartMeer belicht.

Tik op om het aantal foto's in te stellen.

Als u wilt instellen dat de camera alle foto's of alleen het uiteindelijke resultaat opslaat, tikt u op

→ → Origineel opslaan.

71

Camera: opnamestanden

Drama

Gebruik deze functie om een reeks foto's te maken en te combineren tot één foto waarin de sporen van de beweging worden weergegeven.

Tik op Stand

SmartDrama.

Houd de camera stabiel en druk op de sluiterknop om meerdere foto's achter elkaar te maken.

Selecteer foto's en tik op Opslaan om de foto op te slaan.

Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken. De camera maakt mogelijk geen goede opnamen in andere opnameomstandigheden.

• Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto’s maakt.

• Maak foto's van een onderwerp dat in één richting beweegt.

• Maak foto's met achtergronden die geen bewegende onderwerpen bevatten.

• Maak geen foto's van onderwerpen en achtergronden met vergelijkbare kleuren.

• Maak geen foto's van een onderwerp dat te dichtbij of te ver weg en daardoor niet goed in het scherm kan worden gezien, of dat te lang is zoals een bus of trein.

Gum

Gebruik dit om de bewegende onderwerpen op de achtergrond te verwijderen.

Tik op Stand

SmartGum.

Druk op de sluiterknop om een serie foto's te maken. De camera wist bewegende voorwerpen. Als u de oorspronkelijke foto wilt herstellen, tikt u op Toon beweg. objecten en op het gemarkeerde gedeelte. Tik op Opslaan om de foto op te slaan.

72

Camera: opnamestanden

• Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto’s maakt.

• Als u foto's maakt van een voorwerp en achtergrond met vergelijkbare kleuren, herkent de camera mogelijk alle bewegingen.

• Als u foto's maakt van een onderwerp dat heel weinig of heel veel beweegt, herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.

• Als er meerdere bewegende onderwerpen op de achtergrond zijn, herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.

Geluid & opname

Gebruik deze functie om een foto met geluid te maken.

Tik op Stand

SmartGeluid & opname.

Nadat een foto is gemaakt, neemt de camera enkele seconden audio op.

Als u de camera wilt instellen om geluid op te nemen voor of na het maken van foto, tikt u op .

Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.

Miniatuur

Gebruik deze optie om een miniatuureffect toe te passen door het midden van de foto scherp te maken en de boven- en onderkant van de foto te vervagen.

Tik op Stand

SmartMiniatuur.

73

Camera: opnamestanden

Creat. opname

Gebruik deze optie om een geschikt filter toe te passen op een scène die automatisch is gedetecteerd door de camera.

Tik op Stand

SmartCreat. opname.

Interval

Gebruik deze optie om het interval in te stellen en het aantal foto's dat gedurende het interval moet worden gemaakt.

Tik op Stand

SmartInterval.

Silhouet

Foto's maken van donkere vormen tegen een lichte achtergrond.

Tik op Stand

SmartSilhouet.

Voor een maximaal silhoueteffect maakt u foto's op een heldere locatie.

74

Camera: opnamestanden

Zonsondergang

Foto's maken van de ondergaande zon.

Tik op Stand

SmartZonsondergang.

Nacht

Foto's maken zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is.

Tik op Stand

SmartNacht.

Houd de camera stabiel en druk op de sluiterknop om drie foto's te maken. Foto's worden automatisch gecombineerd tot één foto.

De foto wordt gemaakt met een lange sluitertijd, wat tot onscherpe beelden kan leiden.

Gebruik daarom een statief.

75

Camera: opnamestanden

Vuurwerk

Foto's maken van vuurwerk.

Tik op Stand

SmartVuurwerk.

De foto wordt gemaakt met een lange sluitertijd, wat tot onscherpe beelden kan leiden.

Gebruik daarom een statief.

Lichtspoor

Foto's maken van het lichtspoor wanneer er weinig licht is.

Tik op Stand

SmartLichtspoor.

De foto wordt gemaakt met een lange sluitertijd, wat tot onscherpe beelden kan leiden.

Gebruik daarom een statief.

76

Camera: opnamestanden

Mijn stand

Gebruik deze functie om uw favoriete opnamestanden vast te leggen zodat u deze eenvoudig kunt selecteren. U kunt maximaal 10 standen vastleggen.

Tik op Stand

Mijn standBewerk en selecteer uw favoriete opnamestanden. Als u klaar bent met uw selectie, tikt u op Gereed om de wijzigingen op te slaan.

3D-stand

Gebruik deze optie om 3D-foto's of -video's te maken met een optionele 3D-lens.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u een SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D-lens bevestigen op de camera.

Zet de 2D/3D-schakelaar op de lens op 3D en maak een foto of video op een afstand van 1,5-5 m vanaf het onderwerp.

77

Camera: opnamestanden

• Video's die zijn opgenomen in 3D, kunnen donker zijn of schokkerig worden afgespeeld.

• Als u opneemt bij lage temperaturen, kan kleurvervorming optreden in de afbeeldingen en kan meer batterijlading worden verbruikt.

• U kunt mogelijk niet correct opnemen bij omstandigheden met minder dan 8,5 LV/900 lux. Voor de beste resultaten moet u foto's maken met voldoende licht.

• Wanneer u foto's maakt van voorwerpen met polariserend materiaal, zoals een beeldscherm, zonnebril of polariserend filter, of polariserend materiaal met uw lens gebruikt, kunnen de foto's donker zijn of wordt het 3D-effect mogelijk niet correct toegepast.

• Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera beweegt.

• Als u de camera verticaal draait of kantelt tijdens de opname, wordt het 3D-effect mogelijk niet correct toegepast. Maak foto's of video's met de camera in de normale positie.

• Als u opneemt bij TL-licht of beelden wilt vastleggen die worden weergegeven op projecteren of tv's, kunnen de foto's zwart worden weergegeven als gevolg van het flikkereffect.

• Op het scherm van de camera worden 3D-foto's en -video's alleen in 2D weergegeven.

• Foto's die worden gemaakt met de 3D-functie, worden opgeslagen in de MPObestandsindeling.

• Als u 3D-bestanden wilt bekijken, sluit u de camera met een optionele HDMI-kabel aan op een 3D-tv of 3D-beeldscherm. Draag een 3D-bril tijdens het bekijken.

• U kunt de flitser niet gebruiken in deze stand.

• U kunt geen foto's of video's vastleggen in deze stand als er een HDMI-kabel is aangesloten op de camera.

78

Camera: opnameopties en

-instellingen

Opnameopties aanpassen

Op uw camera zijn verschillende opnameopties beschikbaar. Deze opties kunt u gebruiken om aangepaste foto's en video's te maken.

Tik op om de opnameopties te openen. Afhankelijk van de geselecteerde stand kunt u op

→ tikken.

Selecteer een optie en sla deze op.

• De beschikbare opties en standaardinstellingen kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand, de gebruikte lens en de opnameomstandigheden.

• Afhankelijk van de geselecteerde optie zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.

EV (helderheid)

De camera stelt de belichting automatisch in door lichtniveaus te meten op basis van de compositie van de foto en de positie van het onderwerp. Als de ingesteld belichting lager of hoger is dan verwacht, kunt u de belichtingswaarde handmatig aanpassen.

Tik op

→ → EV (helderheid) en selecteer een optie.

Donkerder (-) Neutraal (0)

79

Lichter (+)

Camera: opnameopties en -instellingen

• Wanneer u een foto maakt en de juiste belichtingswaarde niet kan worden bepaald, kunt u de optie AE BKT gebruiken om drie foto's met verschillende belichtingswaarden te maken.

• Fotograferen met hogere belichtingswaarden kan onscherpe foto's tot gevolg hebben vanwege de langere sluitertijd.

ISO (gevoeligheid)

De waarde voor ISO-gevoeligheid geeft de lichtgevoeligheid van de camera aan.

Hoe hoger de ISO-gevoeligheid, des te gevoeliger de camera is voor licht. Daarom kunt u met een hogere ISO-gevoeligheid bij schemering of op donkere plekken foto's maken met kortere sluitertijden. Hierdoor kan de elektronische ruis echter toenemen, wat kan leiden tot een korrelige foto.

Tik op

→ → ISO (gevoeligheid) en selecteer een optie.

Voorbeelden

ISO 100

ISO 800

ISO 400

ISO 3200

80

Camera: opnameopties en -instellingen

• Verhoog de ISO-gevoeligheid op locaties waar flitslicht niet is toegestaan. Door een hogere ISO-gevoeligheid in te stellen, kunt u zonder extra licht een duidelijke foto maken.

• Gebruik de functie voor ruisonderdrukking om de beeldruis te beperken die kan

optreden in foto's met een hoge ISO-gevoeligheid. (p. 95)

WB (lichtbron)

De witbalans geeft de lichtbron aan die van invloed is op de kleur van de foto.

De kleur van een foto hangt af van het type of de kwaliteit van de lichtbron. Als u een foto met realistische kleuren wilt, selecteert u een toepasselijke lichtomstandigheid om de witbalans te kalibreren of past u de kleurtemperatuur handmatig aan. U kunt tevens de kleur voor de voorgeprogrammeerde lichtbronnen aanpassen, zodat bij een mix van verschillende soorten licht de kleuren van de foto met de werkelijkheid overeenstemmen.

Tik op

→ → WB (lichtbron) en selecteer een optie.

Auto: automatische instellingen gebruiken op basis van de lichtomstandigheden.

Daglicht: voor zonnige dagen. Met deze optie krijgen de foto's kleuren die de natuurlijke kleuren het dichtst benaderen.

Bewolkt: voor bewolkte dagen of in de schaduw. Foto's die zijn gemaakt op bewolkte dagen, bevatten doorgaans meer blauwtinten dan foto's die zijn gemaakt op zonnige dagen. Met deze optie kunt u dit effect compenseren.

Tl-licht W: gebruik deze optie bij TL-verlichting, vooral voor wit TL-licht.

Tl-licht NW: gebruik deze optie bij TL-verlichting, vooral voor zeer wit TL-licht.

Tl-licht D: gebruik deze optie bij TL-verlichting, vooral voor wit TL-licht met een blauwe tint.

Kunstlicht: voor gloei- of halogeenlampen. Gloeilampen hebben doorgaans een rode tint. Met deze optie kunt u dit effect compenseren.

WB flits: gebruik deze optie wanneer u een flitser gebruikt.

Aangepast: een aangepaste witbalans instellen. Tik op , richt de lens op een wit vlak en druk vervolgens op de sluiterknop.

81

Camera: opnameopties en -instellingen

Kleurtemperatuur: gebruik deze optie om de kleurtemperatuur van de lichtbron handmatig aan te passen. Kleurtemperatuur is een meetwaarde in graden Kelvin die een specifiek lichtbron aangeeft. Als de kleurtemperatuur toeneemt, wordt de kleurdistributie koeler. Andersom geldt ook dat als de kleurtemperatuur afneemt, de kleurdistributie warmer wordt. Tik op en sleep de schuifregelaar of tik op of om de kleurtemperatuur aan te passen.

10.000 K

8.000 K

6.000 K

5.000 K

4.000 K

3.000 K

2.000 K

Onbewolkt

TL-licht H

Bewolkt

Daglicht

TL-licht L

Halogeenlamp

Kunstlicht

Kaarslicht

Voorbeelden

Auto witbalans

TL-licht

Daglicht

Kunstlicht

82

Camera: opnameopties en -instellingen

Wanneer u een foto maakt en de juiste witbalansoptie niet kan worden bepaald, kunt u de optie Bracket witbalans gebruiken om drie foto's met verschillende witbalansinstellingen te maken.

Vooraf ingestelde witbalansopties aanpassen

Pas de kleur voor de vooraf ingestelde lichtbronnen aan.

Tik op naast een witbalansoptie. Tik op de pijlen of tik op een gedeelte van het scherm om de waarde op de coördinaten aan te passen.

G: groen

A: oranje

M: magenta

B: blauw

Meting

De meetmethode is de manier waarop de camera de hoeveelheid licht meet. De camera meet de hoeveelheid licht in een scène en gebruikt deze meting in veel standen om verschillende instellingen aan te passen. Als een onderwerp bijvoorbeeld donkerder is dan de daadwerkelijke kleur, maakt de camera een overbelichte foto om dit te compenseren. Als een onderwerp bijvoorbeeld lichter is dan de daadwerkelijke kleur, maakt de camera een onderbelichte foto om dit te compenseren.

Tik op

→ → Meting en selecteer een optie.

Multi: de camera berekent de lichthoeveelheid in meerdere gebieden. Ongeacht of er voldoende licht is, past de camera de belichting aan door een gemiddelde te nemen van de totale helderheid van de scène. Deze stand is geschikt voor algemene foto's.

Spotmeting: de camera berekent de lichthoeveelheid in midden. Wanneer u een foto maakt in omstandigheden waarbij het onderwerp veel tegenlicht heeft, past de camera de belichting aan om het onderwerp correct op te nemen.

Centrum-gericht: de camera berekent een groter gebied dan met de optie voor spotmeting.

Met deze optie wordt de lichthoeveelheid in het midden van de opname (60 - 80%) en in de rest van de opname (20 - 40%) berekend.

83

Camera: opnameopties en -instellingen

Rijden

Gebruik deze optie om de opnamestand in te stellen. Continu- of serieopnamen worden aanbevolen voor het opnemen van snel bewegende onderwerpen, zoals raceauto's.

Tik op

→ → Rijden en selecteer een optie.

Eén opname: één foto maken.

Continu normaal: gebruik deze optie om 5 foto’s achterelkaar per seconde te maken wanneer u op de sluiterknop drukt.

Continu hoog: gebruik deze optie om 8 foto’s achterelkaar per seconde te maken wanneer u op de sluiterknop drukt.

Continu-opn. (10 fps)/Continu-opn. (15 fps)/Continu-opn. (30 fps): gebruik deze opties om

10, 15 of 30 foto’s achterelkaar te maken wanneer u één keer op de sluiterknop drukt.

AE BKT: gebruik de optie voor automatische belichtingsbracketing om drie opeenvolgende foto's met verschillende belichtingswaarden te maken (één lichte foto, het origineel en één donkere foto). Gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen. U kunt het intervalbereik

aanpassen bij Bracket instellen. (p. 94)

Bracket witbalans: gebruik de optie voor witbalansbracketing om drie foto's achter elkaar te maken met verschillende witbalansinstellingen (het origineel en nog twee met andere witbalansinstellingen). De originele foto wordt gemaakt wanneer u op de sluiterknop drukt. De andere twee worden automatisch aangepast op basis van de witbalans die u hebt ingesteld. U

kunt het intervalbereik aanpassen bij Bracket instellen. (p. 94)

• Afhankelijk van de capaciteit en snelheid van de geheugenkaart kan het opslaan van foto's langer duren wanneer u continu-opnamen maakt.

• U kunt voor continu-opnamen het beste een statief gebruiken.

84

Camera: opnameopties en -instellingen

Weergave

Gebruik deze optie om opname-informatie op het scherm toe te voegen of te verwijderen.

Tik op

→ → Weergave en selecteer een optie.

Normaal: de camera geeft algemene opname-informatie weer op het scherm.

Histogram: de camera geeft het histogram weer op het scherm. Een histogram is een grafiek waarin de helderheidsdistributie van een foto wordt weergegeven. Een histogram met de nadruk aan de linkerkant, duidt op een donkere foto. Een histogram met de nadruk aan de rechterkant, duidt op een lichte foto. De hoogte van de grafiek is gerelateerd aan kleurinformatie. De grafiek wordt hoger als een specifieke kleur vaker voorkomt.

Onvoldoende belichting Gebalanceerde belichting Overmatige belichting

Horizontaal niveau: de camera geeft de niveaumeter weer op het scherm. Met de niveaumeter kunt u de camera uitlijnen met de horizontale lijnen op het scherm.

Waterpas Niet waterpas

Afstandsschaal: de camera geeft de afstandsschaal weer op het scherm. De afstandsschaal geeft de afstand tussen het onderwerp en de camera aan. Deze functie is alleen beschikbaar als u een lens bevestigt die ondersteuning biedt voor de afstandsschaalfunctie.

Verbergen: de camera verbergt pictogrammen die de huidige-instellingen aangeven, met uitzondering van belangrijke opnameopties.

85

Camera: opnameopties en -instellingen

Opsl. als Gebr.stand

Gebruik deze optie om de huidige instellingen op te slaan als uw eigen opnamestand.

Tik op

→ → Opsl. als Gebr.stand.

Flitser

Als u een realistische foto wilt maken, moet de lichthoeveelheid constant zijn. Als de lichtbron varieert, kunt u een flitser gebruiken voor een constante lichthoeveelheid.

In de automatische of slimme stand wordt de flitser automatisch geopend, afhankelijk van de flitseroptie, wanneer u de sluiterknop half indrukt of op het scherm tikt bij weinig licht.

Tik op

→ → Flitser en selecteer een optie. Druk in de expertstand op de flitsertoets om de flitser handmatig te openen voordat u de optie instelt.

Uit: de flitser uitschakelen.

Slimme flits: gebruik deze optie om de helderheid van de flitser automatisch aan te passen op basis van de lichthoeveelheid in de omgeving.

Automat. flitsen: gebruik deze optie om de flitser automatisch te gebruiken. De flitser gaat af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is.

Autom. + rode ogen: gebruik deze optie om de flitser automatisch te gebruiken en rode ogen te beperken.

Invullen: de flitser gaat altijd af.

Invullen + rode ogen: gebruik deze optie om de flitser altijd te gebruiken en rode ogen te beperken.

1e gordijn: gebruik deze optie om de flitser onmiddellijk te laten afgaan nadat de sluiter is geopend. De camera maakt een duidelijke foto van een eerder onderwerp in een actiereeks.

Richting waarin de bal beweegt

86

Camera: opnameopties en -instellingen

2e gordijn: gebruik deze optie om de flitser te laten afgaan net voordat de sluiter wordt gesloten. De camera maakt een duidelijke foto van een later onderwerp in een actiereeks.

Richting waarin de bal beweegt

• Laat de flitser ingeklapt wanneer deze niet wordt gebruikt om schade te voorkomen.

• Als de flitser geforceerd wordt geopend, kan de camera beschadigd worden.

• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde flitsers. Als u een niet-compatibele flitser gebruikt, kan uw camera worden beschadigd.

• Er zit een korte tijd tussen twee flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is geweest.

• Als u Uit selecteert, gaat de flitser zelfs niet af als er een externe flitser is bevestigd.

• Als het licht van de flitser weerkaatst of als er veel stof in de lucht aanwezig is, kunnen er kleine stipjes te zien zijn op de foto.

• Als u een externe flitser waarvan de intensiteit kan worden aangepast, bevestigt op de camera, worden de intensiteitsinstellingen van de flitser toegepast.

• Als het onderwerp te dichtbij is wanneer u de flitser gebruikt, kan een gedeelte van het licht worden geblokkeerd, wat een donkere foto tot gevolg heeft. Zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen de aanbevolen afstand bevindt (deze afstand verschilt per lens).

• Als er een zonnekap is bevestigd, kan het licht van de flitser worden geblokkeerd door de zonnekap. Verwijder de zonnekap als u de flitser wilt gebruiken.

De intensiteit van de flitser aanpassen

Wanneer de flitser is ingeschakeld, kunt u de intensiteit van de flitser aanpassen.

Tik op naast een optie en sleep de schuifregelaar of tik op of om de intensiteit aan te passen.

87

Camera: opnameopties en -instellingen

AF-stand

Gebruik deze optie om de juiste scherpstelstand voor een onderwerp te selecteren.

Als de lens een AF/MF-schakelaar heeft, moet u de schakelaar op de vereiste scherpstelstand zetten.

Zet de schakelaar op AF om Single AF of Doorlopend AF te selecteren. Zet de schakelaar op MF om

Handm. scherpstellen te selecteren.

Tik op

→ → AF-stand en selecteer een optie.

Single AF: gebruik deze optie om een niet-bewegend onderwerp vast te leggen. Als u de sluiterknop half indrukt, wordt scherpstelling in het scherpstelgebied vastgezet. Het gebied wordt groen als de scherpstelling is ingesteld.

Doorlopend AF: gebruik deze optie om snel bewegende onderwerpen vast te leggen. Als u de sluiterknop half indrukt, blijft de camera scherpstellen. Zodra er is scherpgesteld op het onderwerp, blijft het onderwerp altijd scherp, zelfs wanneer het beweegt.

Handm. scherpstellen: gebruik deze optie om handmatig scherp te stellen op een onderwerp door de scherpstelring op de lens te draaien.

MF-assistentie: deze optie helpt u gemakkelijk scherp te stellen. Terwijl u de scherpstelring

draait, wordt het scherpstelgebied vergroot. (p. 92) Wanneer u Focus peaking gebruikt, wordt de geselecteerde kleur weergegeven op het onderwerp waarop is scherpgesteld. (p. 92)

88

Camera: opnameopties en -instellingen

AF-gebied

Gebruik deze optie om de posities van het scherpstelgebied te wijzigen.

Doorgaans stellen camera's scherp op het dichtstbijzijnde onderwerp. Als er echter veel onderwerpen zijn, wordt er mogelijk scherpgesteld op ongewenste onderwerpen. U kunt voorkomen dat er wordt scherpgesteld op ongewenste onderwerpen door het scherpstelgebied aan te passen zodat alleen op het gewenste onderwerp wordt scherpgesteld. Als u het juiste scherpstelgebied selecteert, kunt betere en scherpere foto's maken.

Tik op

→ → AF-gebied en selecteer een optie.

AF midden: scherpstellen op het midden van het kader.

Multi AF: scherpstellen op meerdere gebieden. De foto wordt opgedeeld in twee of meer gebieden en de camera zoekt in elk gebied naar scherpstelpunten en geeft een groene rechthoek weer op plaatsen waar de scherpstelling correct is. Deze optie wordt aanbevolen voor foto's van landschappen.

Gezichtsdetectie: gebruik deze optie om bij voorkeur scherp te stellen op menselijke gezichten.

Deze optie wordt aanbevolen voor foto's van groepen mensen.

In de volgende omstandigheden werkt deze functie mogelijk niet goed:

• Het onderwerp bevindt zich te ver van de camera af.

• Er is te veel of te weinig licht.

• Het onderwerp kijkt niet naar het apparaat.

• Het onderwerp draagt een zonnebril of masker.

• Het gezicht van het onderwerp verandert sterk van uitdrukking.

• Er is veel tegenlicht of het licht is niet stabiel.

89

Camera: opnameopties en -instellingen

AF traceren: gebruik deze optie om uw onderwerp te volgen en automatisch hierop scherp te stellen, zelfs als het onderwerp beweegt of als u de opnamecompositie wijzigt.

• Onder de volgende omstandigheden kan het volgen van een onderwerp mislukken:

– Het onderwerp is te klein.

– Het onderwerp beweegt te veel.

– Er is veel tegenlicht of u maakt opnamen op een donkere plaats.

– Kleuren of patronen van het onderwerp en de achtergrond zijn gelijk.

– Het onderwerp bevat horizontale patronen, zoals jaloezieën.

– De camera trilt te veel.

• Als de camera het onderwerp niet kan volgen, wordt het scherpstelgebied opnieuw ingesteld.

• Als de camera niet kan scherpstellen, wordt het scherpstelkader rood en wordt het scherpstellen opnieuw ingesteld.

One touch-opname: gebruik deze optie om een foto te maken door met uw vinger op het scherm te tikken. Wanneer u op het onderwerp tikt, stelt de camera automatisch scherp op het onderwerp en wordt een foto gemaakt.

AF-grootte

Gebruik deze optie om het formaat van het automatische scherpstelkader te wijzigen.

Tik op

→ → AF-grootte en tik op of om het kaderformaat aan te passen.

Fotogrootte

Als u de resolutie verhoogt, bevat uw foto meer pixels zodat u de foto op groter papier kunt afdrukken of op een groter scherm kunt weergeven. Wanneer u een hogere resolutie gebruikt, neemt de bestandsgrootte ook toe. Selecteer een lage resolutie voor foto's die u wilt weergeven in een digitaal fotolijstje of wilt uploaden naar internet.

Tik op

→ → Fotogrootte en selecteer een optie.

90

Camera: opnameopties en -instellingen

Kwaliteit

Gebruik deze optie om een hogere fotokwaliteit te selecteren voor betere foto's. Een hogere fotokwaliteit maakt de bestanden groter.

Tik op

→ → Kwaliteit en selecteer een optie.

De camera slaat de foto's op in de JPG- of RAW-bestandsindeling. Foto's in de JPG-indeling worden opgeslagen in het geheugen op basis van de instellingen van de camera op het moment waarop de foto wordt gemaakt. Bestanden in de indeling raw worden echter niet omgezet naar jpg en worden zonder wijzigingen in het geheugen opgeslagen.

Bestanden met de indeling raw hebben de bestandsextensie srw. Als u bestanden in de RAWindeling wilt converteren naar andere bestandsindelingen of de belichting, witbalans, tinten, contrast en kleuren wilt kalibreren, kunt u Adobe Photoshop Lightroom gebruiken (programma beschikbaar op de bijgeleverde dvd-rom). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte in het geheugen beschikbaar is om foto's in de RAW-bestandsindeling op te slaan.

Adobe Photoshop Lightroom installeren

Plaats de dvd met Adobe Photoshop Lightroom in de computer, selecteer een taal en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Met Adobe Photoshop Lightroom kunt u afbeeldingsbestanden, waaronder bestanden in de

JPG-, TIFF- en RAW-indeling, converteren of kalibreren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het programma voor meer informatie.

• In Adobe Photoshop Lightroom kunnen de helderheid, kleur en andere effecten van een afbeelding anders worden weergegeven. Dit gebeurt omdat de originele camerainstellingen en -opties die worden toegepast tijdens het maken van de afbeelding, worden verwijderd zodat de afbeelding kan worden verwerkt in Adobe Photoshop

Lightroom.

• Als u de PTP-stand gebruikt om uw apparaat via een USB-kabel aan te sluiten op een Mac

OS-computer, kunt u mogelijk geen voorbeelden van afbeeldingsminiaturen bekijken in het importvenster in Adobe Photoshop Lightroom. Klik in dit geval op de knop voor importeren en bekijk een voorbeeld in de module Bibliotheek.

Afbeelding aanpassen

Gebruik deze optie om de kleur, verzadiging, scherpte of het contrast van uw foto's aan te passen.

Tik op

→ → Afbeelding aanpassen en sleep de schuifregelaar of tik op of voor elke waarde.

91

Camera: opnameopties en -instellingen

Timer

Gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.

Tik op

→ → Timer en selecteer een optie.

Druk op de sluiterknop om de timer te starten. De camera maakt foto's na de opgegeven tijdsduur.

Druk op de ontspanknop om de timer te annuleren.

MF-assistentie

Gebruik deze optie om de scène te vergroten zodat u de scherpstelling gemakkelijk kunt aanpassen terwijl u de scherpstelring draait.

Tik op

→ → MF-assistentie en selecteer een optie.

Uit: de optie uitschakelen.

x5 vergroten: gebruik deze optie om het scherpstelgebied vijf keer te vergroten wanneer u de scherpstelring draait.

Focus peaking

Gebruik deze optie om de door u selecteerde kleur weer te geven op het scherpgestelde onderwerp zodat u beter kunt scherpstellen wanneer u de scherpstelring draait.

Tik op

→ → Focus peaking en selecteer een optie.

Niveau: gebruik deze optie om een gevoeligheidsniveau in te stellen voor het detecteren van het scherpgestelde onderwerp of om de optie uit te schakelen.

Kleur: gebruik deze optie om een kleur in te stellen die moet worden weergegeven op het scherpgestelde onderwerp.

92

Camera: opnameopties en -instellingen

AE-met AF-punt kop

Gebruik deze optie om de belichtingswaarde van het scherpstelgebied te meten. Wanneer deze optie is ingeschakeld, stelt de camera automatisch een optimale belichting in door de helderheid van het scherpstelgebied te berekenen.

Tik op

→ → AE-met AF-punt kop en schakel deze optie in of uit.

Kadreringsstand

Wanneer u de diafragmawaarde of sluitertijd aanpast, wordt de belichtingswaarde gewijzigd op basis van de instellingen, waardoor het scherm donkerder kan worden. Als deze optie is ingeschakeld, is de helderheid van het scherm constant, ongeacht de instellingen, zodat u uw opname beter in beeld kunt brengen.

Tik op

→ → Kadreringsstand en schakel deze optie in of uit.

OIS (anti-trillen)

Gebruik de optie Optical Image Stabiliser (OIS) om bewogen (onscherpe) foto's zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als de lens een OIS-schakelaar heeft, zet u de schakelaar op AAN om de OIS-functie te gebruiken.

Tik op

→ → OIS (anti-trillen) en selecteer een optie.

Uit: de optie uitschakelen.

OIS (halve sluiter): gebruik deze optie om de OIS-functie alleen toe te passen wanneer u de sluiterknop half indrukt.

OIS (altijd): gebruik deze optie om de OIS-functie voortdurend toe te passen.

93

Camera: opnameopties en -instellingen

• In de volgende omstandigheden werkt deze functie mogelijk niet correct:

– Wanneer u de camera beweegt om een bewegend onderwerp te volgen.

– Wanneer de camera te veel trilt.

– Wanneer de sluitertijd te hoog is (bijvoorbeeld bij het fotograferen bij weinig licht).

– Wanneer de batterij bijna leeg is.

– Wanneer u foto's neemt van dichtbij.

• Wanneer u deze functie gebruikt met een statief, kunt u bewogen foto's krijgen door trilling van de OIS-sensor. Schakel deze functie uit bij gebruik van een statief.

• Het scherm kan onscherp worden als de camera schokken oploopt of als u deze laat vallen. Start het apparaat opnieuw op als dit gebeurt.

Bracket instellen

Gebruik deze optie om de instellingen voor automatische belichtingsbracketing en witbalansbracketing te wijzigen.

Tik op

→ → Bracket instellen en selecteer een optie.

AE-bracket instellen: gebruik deze optie om het belichtingsintervalbereik van de drie foto's met bracketing aan te passen.

Witbalansbracket inst.: gebruik deze optie om het witbalansintervalbereik van de drie foto's met bracketing aan te passen.

ISO-aanpassing

Gebruik deze optie om de instellingen voor de ISO-gevoeligheid te wijzigen.

Tik op

→ → ISO-aanpassing en selecteer een optie.

ISO-gevoeligheidsstap: gebruik deze optie om het formaat voor de ISO-gevoeligheid met 1/3 of één stap in te stellen.

Automatisch ISO-bereik: gebruik deze optie om de maximale ISO-waarde in te stellen waaronder elke EV-stap wordt gekozen wanneer u de ISO-gevoeligheid instelt op Auto.

94

Camera: opnameopties en -instellingen

DMF

Gebruik de optie DMF (Direct Manual Focus) om de scherpstelling handmatig aan te passen door de scherpstelring te draaien nadat u hebt scherpgesteld door de sluiterknop half in te drukken.

Tik op

→ → DMF en schakel deze optie in of uit.

Ruisonderdrukking

Gebruik deze optie om de beeldruis in foto's te beperken.

Tik op

→ → Ruisonderdrukking en selecteer een optie.

ISO NR hoog: gebruik deze optie om de beeldruis te beperken die kan optreden wanneer u een hoge ISO-gevoeligheid instelt. U kunt de intensiteit voor de ruisonderdrukking aanpassen door

Hoog, Normaal of Laag te selecteren.

NR lange termijn: gebruik deze optie om beeldruis te beperken wanneer u de camera instelt voor een lange belichting.

Vervormingen correct

Gebruik deze optie om vervorming te corrigeren die lenzen kunnen veroorzaken.

Tik op

→ → Vervormingen correct en schakel deze optie in of uit.

Kleur

Gebruik deze optie om methoden voor de weergave van kleuren te selecteren. Digitale beeldapparaten, zoals digitale camera's, beeldschermen en printers, hebben hun eigen methoden voor het weergeven van kleuren, die kleurruimten worden genoemd.

Tik op

→ → Kleur en selecteer een optie.

S RGB: sRGB (Standaard RGB) is een internationale specificatie van de IEC (International

Electrotechnical Commission) voor het definiëren van de kleurruimte. Deze specificatie wordt veel gebruikt voor het kleuren op computerbeeldschermen en is ook de standaardkleurruimte voor Exif. sRGB wordt aanbevolen voor gewone afbeeldingen en afbeeldingen die u wilt publiceren op internet.

95

Camera: opnameopties en -instellingen

Adobe RGB: Adobe RGB wordt gebruikt voor commercieel afdrukken en heeft een groter kleurbereik dan sRGB. Door het grotere kleurbereik kunt u foto's gemakkelijker bewerken op een computer. Houd er rekening mee dat afzonderlijke programma's gewoonlijk compatibel zijn met een beperkt aantal kleurruimten.

De regel waarmee bestandsnamen worden gemaakt, verschilt afhankelijk van de geselecteerde optie voor de kleurruimte.

• sRGB-bestanden: JJJJMMDD_uummss.jpg. Voorbeeld: de bestandsnaam voor een foto die op 2 januari 2013 om 15:30:45 is gemaakt, zou 20130102_153045.jpg zijn.

Bestandsnamen voor serieopnamen, burstopnamen of foto's met bracketing hebben de notatie JJJJMMDD_uummss_x.jpg. De bestandsnaam voor het voorgaande voorbeeld zou 20130102_153045_1.jpg zijn.

• Adobe RGB-bestanden: JJJJMMDD_uummss_A.jpg. Bestandsnamen voor serieopnamen, burstopnamen of foto's met bracketing hebben de notatie JJJJMMDD_uummss_Ax.jpg.

Dynamisch bereik

Gebruik deze optie om het verlies van heldere details te corrigeren dat kan optreden wegens schaduwverschillen in de foto.

Tik op

→ → Dynamisch bereik en selecteer een optie.

Uit: de optie uitschakelen.

Slim bereik+: gebruik deze optie om het verlies van heldere details te corrigeren.

HDR (High Dynamic Range): gebruik deze optie om drie foto's met verschillende belichtingswaarden te maken en deze samen te voegen tot één afbeelding. De foto die wordt gemaakt met de oorspronkelijke belichtingswaarde wordt ook opgeslagen.

Richtl. overbelichting

Gebruik deze optie om in te stellen dat overbelichte gebieden worden aangegeven op het voorbeeldscherm.

Tik op

→ → Richtl. overbelichting en schakel deze optie in of uit.

96

Camera: opnameopties en -instellingen

Opties voor video-opnamen

Tik op

en configureer de instellingen voor video-opname.

Filmgrootte: videoresolutie selecteren. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit.

Video's met een hogere resolutie nemen meer geheugen in beslag.

Kwaliteit: het kwaliteitsniveau voor video's instellen. Beelden van hogere kwaliteit nemen meer opslagruimte in beslag.

Multibeweging: afspeelsnelheid van video's instellen.

Als u een andere optie dan x1 selecteert, wordt er geen geluid opgenomen.

Spraak: instellen dat de camera geluid opneemt bij video's.

Windfilter: aanvullende omgevingsruis verwijderen naast windruis.

Indeling video-uitvoer: de videosignaaluitvoer instellen die geschikt is voor uw land. U kunt video's met 60, 30 of 24 fps opnemen voor NTSC en met 50, 25 of 24 fps voor PAL.

Opties voor delen

U kunt opties voor delen instellen om foto's te delen wanneer u de foto's maakt. Tik op

→ en selecteer een optie.

Opname delen: een foto rechtstreeks naar een ander apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.

• U kunt deze functie niet gebruiken als de handtekeningoptie is ingeschakeld.

• Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de kwaliteitsoptie niet instellen op RAW of

RAW+JPEG.

Foto delen met vrienden: instellen dat de camera het gezicht van een persoon herkent die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.

ChatON-foto delen: een foto rechtstreeks naar een ander apparaat verzenden via ChatON.

U kunt deze functie niet gebruiken als de handtekeningoptie is ingeschakeld.

Externe zoeker: het apparaat instellen om de camera op afstand te bedienen.

97

Camera: opnameopties en -instellingen

Camera-instellingen

Tik op

→ en configureer de instellingen voor Camera.

Gebruikerstype: het bedieningstype selecteren voor basis- of expertgebruik.

AF-geluid: het geluid voor automatisch scherpstellen aanpassen.

Piepsignaal: pieptonen in- of uitschakelen.

Omschrijving: beschrijving van de stand weergeven.

Richtlijnen: een gids weergeven die u helpt bij de compositie van een scène.

Auto scherm uit: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van de display moet worden uitgeschakeld.

Overzicht: gemaakte foto's of video's kort weergeven.

Handtekening: hiermee kunt u een handtekening toevoegen aan een afbeelding.

U kunt deze functie niet gebruiken als de instelling Afdruk datum/tijd is ingeschakeld.

Afdruk datum/tijd: gebruik deze optie om de datum en tijd op foto's weer te geven.

• U kunt deze functie niet gebruiken als de instelling Handtekening is ingeschakeld.

• De datum en tijd kunnen niet worden weergegeven op bestanden in de RAW-indeling.

GPS-tag: GPS-informatie (locatie en tijd) en weerinformatie bijvoegen bij het bestand. Activeer deze functie als u foto's maakt om albums te maken in Story album of als u de functie voor fotosuggesties gebruikt.

• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.

• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.

Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.

Spraakopdracht: spraakherkenning voor het maken van foto's of video's in- of uitschakelen.

Contextuele bestandsnaam: instellen dat de camera contextuele tags, zoals locatiegegevens, toevoegt aan bestandsnamen.

• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de functie voor GPS-tags inschakelen.

• De contextuele informatie wordt weergegeven in de weergavetaal die werd gebruikt op het apparaat op het moment dat de bestanden werden gemaakt.

98

Camera: opnameopties en -instellingen

AF-lamp: het hulplampje van de automatische scherpstelling inschakelen bij weinig licht.

Opstartmodus: de stand selecteren waarmee de camera standaard wordt ingeschakeld.

Draaiknop: de functies van het instelwieltje instellen wanneer u het instelwieltje voor het eerst indrukt of draait op het voorbeeldscherm of in de expertstand.

Optie 1: het scherm voor standkeuze openen door het instelwieltje te draaien of in te drukken.

Optie 2: het scherm voor standkeuze openen door het instelwieltje te draaien. De belangrijkste opnameopties doorlopen door herhaaldelijk op het instelwieltje te drukken.

Optie 3: de belangrijkste opnameopties doorlopen door herhaaldelijk op het instelwieltje te drukken. De optie aanpassen door het instelwieltje te draaien.

In de automatische of slimme stand kunt u alleen de standen wijzigen met het instelwieltje.

Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.

Selectie weergeven: gebruik deze optie om in te stellen dat de nabijheids-/lichtsensor automatisch schakelt tussen het scherm en de beeldzoeker of dat het scherm altijd wordt gebruikt.

Horizontale kalibratie: de niveaumeter kalibreren. Als de niveaumeter niet waterpas is, positioneert u de camera op een vlakke ondergrond en volgt u de instructies op het scherm.

• U kunt de niveaumeter niet kalibreren in de portretstand.

• De camera moet waterpas zijn (niet omhoog of omlaag gekanteld) om de kalibratie te voltooien.

Sensor reinigen: gebruik deze optie om stof van de beeldsensor te verwijderen.

Lensfirmware: de firmware van de lens bijwerken.

Voordat u de lensfirmware bijwerkt, downloadt u het firmwarebestand naar de hoofddirectory van het interne geheugen of een geheugenkaart, opent u het startscherm en start u de camera-applicatie.

Resetten: de camera-instellingen resetten.

99

Media

Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.

Tik op Galerij op het scherm Applicaties.

• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Afbeeldingen weergeven

Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map Download automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.

In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.

Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.

Serieopnamen en burstopnamen worden als bundel weergegeven in de miniatuurweergave. Tik op de miniatuur om afzonderlijke foto's te bekijken.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:

• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.

• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan.

100

Media

Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie

Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatBewegingen en gebaren

Beweging, sleep de schakelaar Beweging naar rechts en schakel de schakelaar voor Zoek een

afbeelding in.

Als u de bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, schakelt u de schakelaar uit voor de functie.

Video's afspelen

Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken en tik op .

Afbeeldingen bewerken

Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

Bewerken: de applicatie Foto-editor starten om de afbeelding te bewerken.

Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.

Diashow: een diashow starten met de foto's in de huidige map.

Favoriet: de afbeelding toevoegen aan uw favorieten.

Fotoframe: gebruik dit om een kader en een notitie toe te voegen aan een afbeelding. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map Photo frame.

Fotonotitie: gebruik deze optie om een notitie op de achterzijde van de afbeelding te maken.

Tik op om de notitie te bewerken.

Handtekening: een handtekening toevoegen aan een afbeelding. Handtekeningen worden opgeslagen in de map My Signature.

Kopiëren naar klembord: kopiëren naar klembord.

Linksom draaien: tegen de klok in draaien.

Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.

Bijsnijden: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.

Foto delen met vrienden: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de afbeelding.

Afdrukken: de afbeelding afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.

101

Media

Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.

Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.

Instellingen: de galerij-instellingen wijzigen.

Afbeeldingen bewerken

Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op

Bewerken.

De laatste bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Wijzigingen opslaan.

De afbeelding bewerken.

Als u een gebied wilt selecteren om te bewerken, blijft u het scherm aanraken en tikt u op

Selectiestand.

Afbeeldingen draaien

Tik op Draaien, selecteer een optie onderaan het scherm en tik op .

Foto's bijsnijden

Tik op Bijsnijden, selecteer een optie onderaan het scherm, draai het kader of pas het formaat aan door de punten op het kader te verslepen en tik op .

Kleuren wijzigen

Tik op Kleur, selecteer een kleureffect onderaan het scherm, sleep de schakelaar zo nodig naar links of rechts en tik op .

102

Media

Filtereffecten toepassen

Tik op Effect, selecteer een filtereffect onderaan het scherm, sleep de schakelaar zo nodig naar links of rechts en tik op .

Een portretfoto aanpassen

Tik op Staand, selecteer een portreteffect onderaan het scherm, sleep de schakelaar zo nodig naar links of rechts en tik op .

Stickers op afbeeldingen plakken

Tik op Sticker, selecteer een stickertype onderaan het scherm, selecteer een sticker en tik op .

Tekenen op afbeeldingen

Tik op Tekening, teken op de afbeelding en tik op .

Als u de peninstellingen wilt wijzigen, tikt u op Pen.

Als u de tekeningen wilt wissen, tikt u op Gum. Tik nogmaals op Gum om het gumformaat te wijzigen.

Afbeeldingen in een fotolijstje plaatsen

Tik op Kader, selecteer een lijstje onderaan het scherm en tik op .

Favoriete afbeeldingen

Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op

Favoriet om de afbeelding aan de lijst met favorieten toe te voegen.

Collages met afbeeldingen maken

Tik in een map op

Item selecteren, selecteer twee tot vier afbeeldingen door te tikken en tik op

Collage maken. Selecteer een stijl onderaan het scherm en tik op Opslaan.

Als u afbeeldingen wilt toevoegen, tikt u op

Foto toevoegen.

Als u afbeeldingen wilt verwijderen, tikt u op .

Als u de manier van splitsen wilt wijzigen, tikt u op .

103

Media

Afbeeldingen verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

• Tik in een map op

Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op .

• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

Afbeeldingen delen

Gebruik een van de volgende methoden:

• Tik in een map op

Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op om ze naar anderen te verzenden.

• Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op om deze naar anderen te verzenden.

Als achtergrond instellen

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op

Instellen als om de afbeelding in te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.

Gezichten markeren

Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op

Instellingen en vinkt u Gezichtstag aan. Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven op een afbeelding. Tik op het gezicht, tik op

Naam toevoegen en selecteer een contact of voeg dit toe.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen berichten verzenden.

Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.

Indelen met mappen

U kunt een map maken om afbeeldingen en video's in te delen op het apparaat. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene naar de ander map.

Tik op om nieuw map te maken. Geef een naam in voor de map, tik op OK en vink afbeeldingen of video's aan. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map en tik op . Tik op Kopiëren om te kopiëren of op Verpl. om te verplaatsen.

104

Media

Video

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.

Tik op Video op het scherm Applicaties.

• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

DLNA-apparaten scannen.

Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.

Het volume aanpassen.

Naar de volgende video gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.

Schermverhouding wijzigen.

De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.

Het formaat van het videoscherm verkleinen.

Het afspelen onderbreken of hervatten.

Video's verwijderen

Tik op

Wissen, selecteer video's door ze aan te vinken en tik op Wissen.

Video's delen

Tik op

Delen via, selecteer video's door ze aan te vinken, tik op Ger. en selecteer een methode voor delen.

105

Media

Pop-upvideospeler gebruiken

Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het afspelen op om de pop-upspeler te gebruiken.

Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren.

Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.

Muziek

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Tik op Muziek op het scherm Applicaties.

• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Muziek afspelen

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.

DLNA-apparaten scannen.

Het volume aanpassen.

In willekeurige volgorde afspelen.

Het scherm van de muziekspeler verbergen.

Het huidige nummer opnieuw starten of naar het vorige nummer gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.

Het bestand instellen als favoriet nummer.

De herhaalstand wijzigen.

De afspeellijst openen.

Naar het volgende nummer gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.

Het afspelen onderbreken of hervatten.

106

Media

Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op

InstellingenSlim

volume.

Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.

Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Tik op Afspeellijsten en tik op

Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Tik op

Muziek toevoegen, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op OK.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op

Naar afspeellijst.

Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op Music square

→ →

Bibliotheek bijwerken.

Tik op Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen door met uw vinger te slepen.

YouTube

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Tik op YouTube op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

107

Media

Video's kijken

Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.

Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven.

De video toevoegen aan de afspeellijst.

Video's zoeken.

Het afspelen onderbreken of hervatten.

De URL naar anderen verzenden.

Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.

De weergavekwaliteit aanpassen.

Video's delen

Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op , en selecteer een methode voor delen.

Video's uploaden

Selecteer uw account, tik op , selecteer een video, geef informatie in voor de video en tik op

UPLOADEN.

108

Media

Fotosuggestie

Gebruik deze applicatie om foto's weer te geven die anderen hebben gemaakt van interessante plaatsen in de buurt van uw huidige locatie.

Tik op Fotosuggestie op het scherm Applicaties.

Foto's weergeven

Op basis van uw huidige locatie worden foto's op een kaart weergegeven van plaatsen in de buurt.

Zoek naar een plaats en tik op een miniatuurfoto om de foto op het volledige scherm weer te geven.

Tik op

Toevoegen favorieten/plaatsen terwijl u een foto weergeeft, voeg de foto of plaats toe aan de lijst met favorieten en schakel de meldingsinstelling in. U ontvangt een melding wanneer u de plaats op de foto bezoekt.

Foto's gebruiken als richtlijn voor opnamen

U kunt de voorgestelde foto's gebruiken als richtlijn voor opnamen van dezelfde of vergelijkbare plaatsen.

Tik op terwijl u een foto weergeeft. De camera-applicatie wordt gestart en de foto wordt weergegeven. Gebruik de opnamehoek en compositie van de foto als richtlijn voor uw eigen opname.

109

Communiceren

Contacten

Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.

Tik op Contacten op het scherm Applicaties.

Contacten beheren

Een contact maken

Tik op en geef de contactgegevens in.

• : een afbeelding toevoegen.

• / : een contactveld toevoegen of verwijderen.

Een contact bewerken

Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .

Een contact verwijderen

Tik op

Wissen.

110

Communiceren

Zoeken naar contacten

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.

• Gebruik de index aan de rechterkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw vingers erover te slepen.

• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

• : toevoegen aan favoriete contacten.

: een bericht samenstellen.

• : een e-mail schrijven.

Contacten weergeven

Het apparaat geeft alle opgeslagen contacten weer op het apparaat, de SIM-kaart, USIM-kaart of een ander account.

Tik op

Weer te geven contacten en selecteer een locatie waar contacten worden opgeslagen.

Contacten verplaatsen

Contacten verplaatsen naar Google

Tik op

Accounts samenvoegenSamenvoegen met Google.

Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

Contacten verplaatsen naar Samsung

Tik op

Accounts samenvoegenSamenvoegen met Samsung-account.

Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

111

Communiceren

Contacten importeren en exporteren

Contacten importeren

Tik op

Importeren/exporterenImporteren van SIM-kaart, Importeren van SD-kaart of

Importeren uit USB-opslag.

Contacten exporteren

Tik op

Importeren/exporterenExporteren naar SIM-kaart, Exporteren naar SD-kaart of

Exporteren naar USB-opslag.

Contacten delen

Tik op

Naamkaartje delen via, selecteer contacten, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.

Favoriete contacten

Tik op en voer een van de volgende acties uit:

Zoeken: contacten zoeken.

Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten.

Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.

Rasterweergave / Lijstweergave: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.

Contactgroepen

Contacten toevoegen aan een groep

Selecteer een groep en tik op . Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op Gereed.

112

Communiceren

Groepen beheren

Tik op en voer een van de volgende acties uit:

Nieuw: een nieuwe groep maken.

Zoeken: contacten zoeken.

Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar een andere positie en tik op Gereed.

Groepen verwijderen: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Wissen.

Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.

Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden

Selecteer een groep, tik op

Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer leden en tik op

Gereed.

Visitekaartje

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.

Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op

Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje in IK en tikt u op om te bewerken.

Tik op

Naamkaartje delen via en selecteer een methode voor delen.

Berichten

Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.

Tik op Berichten op het scherm Applicaties.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

113

Communiceren

Berichten verzenden

Tik op Opstellen, voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op .

Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:

• Geef een telefoonnummer in.

• Tik op , selecteer contacten en tik op Gereed.

Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:

• Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.

• Tik op

Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op

Planning. Stel een tijd en datum in en tik op OK.

Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.

• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Berichten vertalen en verzenden

Om de vertaalfunctie te gebruiken terwijl u een bericht samenstelt, tikt u op

Vertalen. Sleep de knop Vertalen naar rechts, stel een talenpaar in en tikt u op OK.

Tik op om het bericht te vertalen en tik op Gereed. Het vertaalde bericht komt in de plaats van het bericht in de brontaal.

114

Communiceren

Inkomende berichten weergeven

Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.

Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

E-mail

Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.

Tik op E-mail op het scherm Applicaties.

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals

Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op

InstellingenAccount toevoegen.

Berichten verzenden

Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op bovenaan het scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .

Tik op om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.

Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.

Tik op om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, informatielocatie en meer in te voegen in het bericht.

115

Communiceren

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op

Planning verzenden. Tik op Planning verzenden, stel een tijd en datum in en tik op Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.

• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Berichten lezen

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .

Tik op een bericht om het te lezen.

Alle ontvangers beantwoorden.

Het bericht beantwoorden.

Het bericht doorsturen.

Het bericht verwijderen.

Naar het vorige of volgende bericht gaan.

Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten.

Het bericht markeren als herinnering.

Bijlagen openen.

Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op Opslaan om het op te slaan.

116

Communiceren

Google Mail

Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.

Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op VERZENDEN.

Tik op

Foto bijvoegen om afbeeldingen bij te voegen.

Tik op

Video bijvoegen om video’s toe te voegen.

Tik op

Cc/Bcc toevoegen om meer ontvangers toe te voegen.

Tik op

Concept opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.

Tik op

Verwijderen om opnieuw te beginnen.

Berichten lezen

Dit bericht verwijderen.

Dit bericht bewaren voor langdurige opslag.

Een label toevoegen aan dit bericht.

Het bericht markeren als ongelezen.

Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten.

Voorbeeld weergeven van bijlage.

Dit bericht doorsturen naar anderen.

Alle ontvangers beantwoorden.

Dit bericht beantwoorden.

Het bericht markeren als herinnering.

117

Communiceren

Labels

Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.

Tik op om berichten in andere labels weer te geven.

Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.

Talk

Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten.

Tik op Talk op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te zoeken en te selecteren.

Google+

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op Google+ op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op

Alle kringen om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen weer te geven.

Tik op om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.

118

Communiceren

Messenger

Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via de chatservice Google+.

Tik op Messenger op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onderaan het scherm en tik op .

ChatON

Gebruik deze applicatie om te chatten met andere apparaten.

Tik op ChatON op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties. U kunt ook op Contacten

synchroniseren tikken om contacten handmatig te synchroniseren vanaf het apparaat.

Tik op Chats

Chat starten en selecteer een vriend om mee te chatten.

De functie voor videochatten is maximaal 15 minuten per keer ingeschakeld. Na 15 minuten schakelt het apparaat de functie voor videochatten uit voor optimale prestaties.

119

Internet en netwerk

Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Tik op Internet op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.

Tik terwijl u een webpagina bekijkt op om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te drukken.

Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het pictogram van de zoekmachine naast het webadres.

Een nieuwe pagina openen

Tik op

Nieuw venster.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op , scrolt u naar boven of beneden en tikt u op de pagina om deze te selecteren.

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op

Favoriet toevoegen.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op en selecteert u een pagina.

Geschiedenis

Tik op

Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op

Geschiedenis wissen.

Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, kiest u Downloads. (p. 140)

120

Internet en netwerk

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op

Delen via.

Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op Delen.

Chrome

Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.

Tik op Chrome op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.

Een nieuwe pagina openen

Tik op

Nieuwe tab.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op

→ een webpagina.

Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.

Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op

Andere apparaten.

Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op .

121

Internet en netwerk

Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.

• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.

• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.

• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de

Bluetooth-functie.

Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

Verbindingen

Bluetooth en sleept u de regelaar Bluetooth naar rechts.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenBluetoothScannen, de gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.

Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op

Bluetooth en selecteer een van de Bluetoothapparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand wordt opgeslagen in de map Bluetooth. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

122

Internet en netwerk

Screen Mirroring

Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Castdongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.

• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP (High-bandwidth Digital

Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.

• Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.

• Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

• Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of verbonden.

• Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenScreen Mirroring. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat.

Group Play

Gebruik deze applicatie om schermen te delen met meerdere apparaten. Een sessie voor Group Play maken of eraan deelnemen en vervolgens afbeeldingen, documenten of muziek delen.

Tik op Group Play op het scherm Applicaties.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• Als u deze applicatie gebruikt, kunt u internet niet gebruiken.

123

Internet en netwerk

Een groep maken voor Group Play

Tik op Groep maken, stel een wachtwoord in en gebruik de volgende functies:

Muziek delen: muziekbestanden selecteren om te delen. U kunt twee of meer apparaten aansluiten en gebruiken om bepaalde geluidseffecten te bereiken.

Foto’s delen: afbeeldingen selecteren die u wilt delen.

Documenten delen: documenten selecteren die u wilt delen.

Tik op en schrijf een notitie of teken op het scherm. Alle deelnemers kunnen zien wat u aan het maken bent.

Tik op om alle gedeelde afbeeldingen in een mozaïekopmaak weer te geven.

Tik op of om meer afbeeldingen of documenten te selecteren.

Tik op om de groepsdeelnemers weer te geven.

Deelnemen aan Group Play

Tik op Deelnemen aan groep, selecteer een sessie voor Group Play waaraan u wilt deelnemen en geef het wachtwoord in voor de groep. Selecteer een mediacategorie. De inhoud die momenteel wordt gedeeld wordt weergegeven op het apparaat.

124

Applicatie- en mediastores

Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Tik op Play Store op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op INSTALLEREN. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

• Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

MeerBeveiligingOnbekende bronnen.

Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.

Tik op

Mijn apps, selecteer een applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op VERWIJDEREN.

125

Applicatie- en mediastores

Samsung Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar www.samsungapps.com.

Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

U kunt door applicaties bladeren op categorie.

Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u deze wilt downloaden, tikt u op Gratis.

Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

Play Books

Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.

Tik op Play Books op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

126

Applicatie- en mediastores

Play Movies

Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.

Tik op Play Movies op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de

Google-cloudservice.

Tik op Play Music op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Magazines

Gebruik deze applicatie om tijdschriften te lezen en downloaden.

Tik op Play Magazines op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

127

Hulpprogramma's

S Memo

Gebruik deze applicatie om een notitie te maken met afbeeldingen en spraakopnames.

Tik op S Memo op het scherm Applicaties.

Notities opstellen

Maak notities met rijke inhoud door schetsen te maken met uw vinger of afbeeldingen of spraakmemo's toe te voegen.

Tik op om op het scherm te schrijven of tekenen of tik op toetsenbord.

om tekst in te geven met het

De handgeschreven notitie verwijderen.

De laatste bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Een notitie maken of tekenen.

Een notitie ingeven.

Overschakelen naar de weergavestand.

Een multimediabestand invoegen.

Een spraakopname voor invoegen maken.

Nog een pagina toevoegen aan de huidige notitie.

128

Hulpprogramma's

Wanneer u een notitie maakt, tikt u nogmaals op om het pentype, de dikte van de lijn of de penkleur te wijzigen.

Wanneer u de handgeschreven notitie verwijdert, tikt u nogmaals op om het formaat van de gum te wijzigen of de notitie te wissen.

Het pentype aanpassen.

De huidige instelling opslaan als penprofiel.

De lijndikte aanpassen.

Het venster met peninstellingen uitvouwen om de penkleur te wijzigen.

Als u de achtergrond van het vel wilt wijzigen, tikt u op

Achtergrond wijzigen.

Als u een tag wilt toevoegen, tikt u op

Tag toev.

Bladeren door notities

U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.

Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op

Zoeken.

Als u notities wilt verwijderen, tikt u op

Verwijderen.

Als u notities wilt sorteren op datum, titel, tag of iets anders, tikt u op

Sorteren op.

Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u op

Lijstweergave.

Als u een notitie wilt maken door een bestand te importeren, tikt u op

Importeren.

Als u notities wilt exporteren met een andere bestandsindeling, tikt u op

Exporteren.

Als u een map wilt maken, tikt u op

Map maken.

Als u de volgorde van notities wilt wijzigen, tikt u op

Volgorde wijzigen.

Als u notities naar een andere map wilt verplaatsen, tikt u op

Verplaatsen.

Als u notities wilt kopiëren, tikt u op

Kopiëren.

Als u de S Memo-instellingen wilt wijzigen, tikt u op

Instellingen.

Als u een back-up van notities wilt maken in of wilt terugzetten uit een opslaglocatie, tikt u op

Back-up en herstel.

129

Hulpprogramma's

Een notitie weergeven

Tik op de miniatuur van de notitie om deze te openen.

Als u de notitie wilt verwijderen, tikt u op

Verwijderen.

Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op

Delen via.

Als u de notitie wilt opslaan als een afbeeldingsbestand of een PDF-bestand, tikt u op

Exporteren.

Als u de notitie wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op

Toevoegen aan

favorieten.

Als u de notitie wilt opslaan als gebeurtenis, tikt u op

Nieuwe afspraak.

Als u de notitie wilt instellen als achtergrond of wilt toewijzen aan een contact, tikt u op

Instellen als.

Als u de notitie wilt afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding, tikt u op

Afdrukken. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.

Tik op om de notitie te bewerken.

Tik op om een spraakopname af te spelen.

S Planner

Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.

Tik op S Planner op het scherm Applicaties.

Gebeurtenissen of taken maken

Tik op Nieuw en gebruik een van de volgende methoden:

Gebeurtenis toev.: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.

Taak toevoegen: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.

Notitie toevoegen: een handgeschreven notitie maken die u kunt toevoegen aan de datum.

130

Hulpprogramma's

Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en tikt u er nogmaals op.

Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details agenda- items bewerken of Taakdetails

bewerken om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.

Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op

naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven.

Voeg een notitie van S Memo toe. Tik op Notities en maak een nieuwe notitie of selecteer een van de bestaande notities.

Voeg een afbeelding toe. Tik op Afbeeldingen en maak een nieuwe foto of selecteer een van de bestaande afbeeldingen.

Notities koppelen aan een datum

Blijf een datum aanraken om deze te selecteren. Het notitieblok wordt weergegeven.

131

Hulpprogramma's

Synchroniseren met Google Agenda

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsGoogle onder Mijn accounts → een

Google-account

Agenda synchroniseren. Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op S Planner

→ → Synchroniseer.

Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op

Agenda's

Weergave. Vink het Google-account aan en tik vervolgens op Gereed.

Agendatype wijzigen

Selecteer een type agenda, bijvoorbeeld jaar, maand, week, en anderen aan de rechterkant van het scherm. U kunt een samenknijpbeweging maken om het agendatype te wijzigen. Knijp bijvoorbeeld samen om te schakelen van de maandkalender naar de jaarkalender en spreid uw vingers om de jaarkalender te wijzigen in de maandkalender.

Zoeken naar gebeurtenissen

Tik op

Zoeken en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.

Als u de gebeurtenissen van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag bovenaan het scherm.

Gebeurtenissen verwijderen

Selecteer een datum of gebeurtenis en tik op

Wissen.

Gebeurtenissen delen

Selecteer een gebeurtenis, tik op

Delen via en selecteer een methode voor delen.

132

Hulpprogramma's

Dropbox

Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.

Tik op Dropbox op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Wanneer u Dropbox voor het eerst opent, tikt u op

Start om het te activeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer Dropbox is geactiveerd, worden foto's en video's die zijn gemaakt met de camera van het apparaat automatisch geüpload naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op en selecteert u bestanden.

Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op

→ → Upload herePhotos or

videos of Other files. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.

Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .

Cloud

Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up van applicatiegegevens te maken met uw Samsung-account of Dropbox.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsCloud.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

133

Hulpprogramma's

Synchroniseren met het Samsung-account

Tik op uw Samsung-account of Synchronisatie instelling om bestanden te synchroniseren.

Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

Tik op Back-up of Herstel om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw

Samsung-account.

Synchroniseren met Dropbox

Tik op Account Dropbox koppelen en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op Allow waarna het apparaat automatisch bestanden synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.

Klok

Gebruik deze applicatie om een alarm in te stellen, de tijd op een andere locatie in de wereld te controleren, de duur van een gebeurtenis te berekenen of een timer in te stellen.

Tik op Klok op het scherm Applicaties.

Dit alarm in- of uitschakelen.

134

Hulpprogramma's

Alarm

Alarm instellen

Tik op Alarm instellen, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op Opslaan.

Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt.

Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde tijd.

Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.

Alarm stoppen

Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep buiten de grote cirkel om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

Alarm verwijderen

Blijf het alarm aanraken en tik op Verwijderen.

Wereldklok

Klokken maken

Tik op Plaats toevoegen en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.

U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op Zomertijd instellen te tikken.

Klokken verwijderen

Blijf de klok aanraken en tik op Verwijderen.

135

Hulpprogramma's

Stopwatch

Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op Ronde om rondetijden vast te leggen.

Tik op Resetten om rondetijden te wissen.

Timer

Stel de duur in en tik op Start.

Sleep buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.

Calculator

Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op Calculator op het scherm Applicaties.

Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op om het toetsenbord te verbergen.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op

Geschiedenis wissen.

Als u de tekengrootte wilt wijzigen voor de geschiedenis, tikt u op

Tekstgrootte.

S Translator

Gebruik deze applicatie om tekst in andere talen te vertalen.

Tik op S Translator op het scherm Applicaties.

S Translator gebruiken

Stel de bron- en doeltalen in, geef de tekst in in het invoerveld en tik op .

Als u een talenpaar wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op Toevoegen aan favorieten.

Als u een talenpaar naar anderen wilt verzenden, tikt u op Delen via.

136

Hulpprogramma's

Een conversatie starten met de S Translator

Tik op de knoppen onderaan het scherm om te communiceren met een ander persoon via gesproken vertaling.

Tik op Spreek voor uw taal en spreek in de microfoon. Het apparaat vertaalt wat u zegt. Tik op in het veld met de doeltaal om het apparaat de vertaling hardop te laten lezen.

Tik op Spreek voor de taal van de persoon waarmee u praat en laat de persoon antwoorden in zijn/ haar eigen taal. Het apparaat vertaalt wat de andere persoon zegt. Tik op in het veld met de brontaal om het apparaat de tekst hardop te laten lezen.

S Voice

Gebruik deze applicatie om het apparaat met uw stem de opdracht te geven een bericht te verzenden, een notitie te schrijven, een alarm in te stellen en meer.

Tik op S Voice op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op tikken.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:

• Open muziek

• Open calculator

• Controleer planning

Tips voor betere stemherkenning

• Spreek duidelijk.

• Spreek op plekken met weinig lawaai.

• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.

• Gebruik geen dialect.

Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.

137

Hulpprogramma's

Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Tik op Google op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Het apparaat doorzoeken

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.

Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op

Instellingen

Zoeken op telefoon en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.

Google Now

Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.

Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen van Google Now wilt wijzigen, tikt u op

InstellingenGoogle Now.

138

Hulpprogramma's

Gesproken zoekopdrachten

Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.

Tik op Gesproken zoekopdrachten op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer

Nu spreken wordt weergegeven op het scherm.

Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.

Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.

Selecteer een map om deze te openen. Als u wilt teruggaan naar de hoofdmap, tikt u op Omhoog.

Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op Startpagina.

Tik in een map op en gebruik een van de volgende opties:

Alles selecteren: alle bestanden of mappen selecteren zodat dezelfde optie op alle bestanden of mappen tegelijk kan worden toegepast.

Map maken: een map maken.

Zoeken: bestanden of mappen zoeken.

Weergave: de weergavestand wijzigen.

Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.

Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.

139

Hulpprogramma's

Downloads

Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.

Tik op Downloads op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.

Als u bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op Sorteren op grootte.

Als u bestanden wilt sorteren op datum, tikt u op Sorteren op datum.

TripAdvisor

Gebruik deze applicatie om reisgegevens te verzamelen zoals de bestemming of hotel. U kunt ook een kamer reserveren en uw recensies delen met anderen.

Tik op TripAdvisor op het scherm Applicaties.

140

Reizen en lokaal

Maps

Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen.

Tik op Maps op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Zoeken naar locaties

Tik op , geef een adres in en tik op . Selecteer een locatie om de gedetailleerde locatiegegevens weer te geven. Tik op om locaties in de buurt te zoeken.

Als de locatie is gevonden, tikt u op en gebruikt u een van de volgende functies:

Kaart wissen: de kaart wissen.

Offline beschikbaar maken: de kaart van een opgegeven gebied opslaan om deze offline te bekijken.

Lagen: meerdere lagen over elkaar leggen, waaronder satellietbeelden, verkeersinformatie en meer.

Instellingen: de kaartinstellingen wijzigen.

Help: informatie weergeven over het gebruik van de kaart.

Als u uw huidige locatie wilt weergeven, tikt u op .

141

Reizen en lokaal

Routebeschrijvingen naar een bestemming

1

Tik op .

2

Tik op en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven:

Mijn huidige locatie: de huidige locatie gebruiken als beginpunt.

Contactpersonen: selecteren in de lijst met contacten.

Punt op kaart: aanwijzen door op de kaart te tikken.

Mijn plaatsen: selecteren in de lijst met offline kaarten, plaatsen met sterren, recente plaatsen en meer.

3

Selecteer een reismethode, zoals autorijden, openbaar vervoer of lopen en tik op

ROUTEBESCHRIJVING.

4

Selecteer een van de routes die worden weergegeven en tik op KAART om details weer te geven.

Lokaal

Gebruik deze applicatie om naar restaurants, banken, bushaltes en meer in de buurt te zoeken.

Tik op Lokaal op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een plaatscategorie en selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.

Kaart: de locatie op de kaart aanwijzen.

Route: zoeken naar een route naar de locatie.

Als u een plaatscategorie toevoegt, tikt u op

Zoekopdracht toevoegen in de categorielijst en geeft u een zoekwoord in het tekstveld in waarnaar moet worden gezocht.

142

Reizen en lokaal

Navigatie

Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken.

Tik op Navigatie op het scherm Applicaties.

• Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

U kunt de bestemming op verschillende manieren opgeven, bijvoorbeeld door het bestemmingsadres uit te spreken of in te geven. Zodra een route is gevonden, volgt u de instructies op het scherm om naar de bestemming te gaan.

143

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.

Verbindingen

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .

Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.

WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.

WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen

Wi-Fi → → GeavanceerdWi-Fi

ingeschakeld laten in slaapstand.

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.

144

Instellingen

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen

Wi-Fi → → Geavanceerd en vink

Netwerkmelding aan om deze functie in te schakelen.

Wi-Fi Direct

De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen

Wi-FiWi-Fi Direct.

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.

Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via de Bluetooth-functie.

Gegevensgebruik

Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.

Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken gebruikt.

Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.

Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de gaten te houden.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.

Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.

Gegevens automatisch synchroniseren: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen. U kunt selecteren welke gegevens worden gesynchroniseerd voor elk account in

Instellingen

Accounts.

145

Instellingen

Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven.

Mobiele hotspots: selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.

Meer netwerken

Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.

Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Slim netwerk

Hiermee worden alle gegevensnetwerkfuncties op uw apparaat uitgeschakeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld en wordt de verbinding met applicaties, zoals SNS-applicaties of E-mail, verbroken. Wanneer het scherm wordt ingeschakeld, worden alle nieuwe meldingen opgehaald die niet zijn opgehaald toen het scherm was uitgeschakeld.

U kunt de batterijlading sparen door deze functie in te schakelen.

Mobiele netwerken

Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.

Roaming: instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent.

Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.

Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.

Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

Tethering en draagbare hotspot

Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Finetwerk.

USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.

146

Instellingen

Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.

Help: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

Apparaten dichtbij

Bestand delen: de functie voor het delen van media activeren, zodat andere DLNA-apparaten toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat.

Gedeelde inhoud: instellen dat het apparaat inhoud geelt met andere apparaten.

Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.

Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.

Downloaden naar: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

Uploads van andere apparaten: instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten accepteert.

Screen Mirroring

De functie voor Screen Mirroring activeren en uw scherm delen met anderen.

Kies via Wi-Fi

Het apparaat verbinden met Samsung Kies via een Wi-Fi-netwerk.

Mijn apparaat

Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

147

Instellingen

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

Achtergrond:

Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.

Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.

Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelde scherm.

Meldingenvenster: de items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenpaneel.

Scherm-modus:

Adapt Display: gebruik deze modus om het display te optimaliseren op basis van de displayinstellingen.

Dynamisch: gebruik deze stand om de displaykleuren helderder te maken.

Standaard: gebruik deze stand voor normale omstandigheden.

Film: gebruik deze stand voor donkere omgevingen, zoals in een donkere kamer.

Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.

Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.

Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.

Dagdromen: instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat verbonden is met een desktopdock of bezig is met opladen.

Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.

Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.

Batterijpercentage weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.

Bewerken na schermafbeelding: instellen dat het apparaat de schermafbeelding bewerkt nadat deze is gemaakt.

148

Instellingen

Geluid

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Volume: het volume voor muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.

Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.

Standaardgeluid melding: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten.

Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.

Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u de toetsen aanraakt.

Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen worden geblokkeerd en hoe lang ze moeten worden geblokkeerd.

Autostand

De autostand activeren om in te stellen dat het apparaat inhoud voorleest en applicaties opgeven die moeten worden gebruikt in de autostand.

Accessoires

Audiouitgang: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling mogelijk niet.

149

Instellingen

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.

Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.

Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.

Wachtwoorden uitspreken: instellen dat TalkBack wordt gebruikt om wachtwoorden hoorbaar te maken die u ingeeft.

Toon sneltoets: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.

Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze te delen met andere apparaten.

TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.

Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.

Vergroting: instellen dat het apparaat in- en uitzoomt bij vingergebaren.

Negatieve kleuren: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.

Kleurcorrectie: de kleurenschema voor het scherm aanpassen wanneer het apparaat vaststelt dat u kleurenblind bent of moeite hebt bij het lezen van inhoud.

Sneltoets toegankelijkheid: instellen dat het apparaat TalkBack activeert wanneer u de aan/uittoets ingedrukt houdt en vervolgens het scherm met twee vingers blijft aanraken.

Opties Tekst naar spraak:

Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .

Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.

Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.

Internettoegang verbeteren: instellen dat applicaties webscripts installeren voor verbeterde toegankelijkheid van content.

Geluidsbalans: de geluidsbalans aanpassen wanneer u een dubbele headset gebruikt.

Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.

Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.

150

Instellingen

Hulpmenu: instellen dat het apparaat het ondersteunende snelkoppelingspictogram weergeeft waarmee u functies kunt gebruiken die worden ondersteund door externe toetsen of functies op het meldingenpaneel. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.

Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.

Interactiecontrole: een gedeelte instellen van het scherm dat wordt uitgesloten van aanraakinvoer.

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

Google Spraakgestuurd typen

Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op .

Invoertalen selecteren: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.

Ruw taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.

Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Samsung-toetsenbord

Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op .

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Alfabetten: de toetsenbordindeling wijzigen.

Cijfers en symbolen: de toetsenbordindeling wijzigen.

Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren.

151

Instellingen

Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.

Doorlopende invoer: instellen dat op het apparaat tekst kan worden ingegeven door over het

Qwerty-toetsenbord te vegen.

Cursorbesturing: schakel de slimme navigatiefunctie voor het toetsenbord in of uit om de cursor te verplaatsen door te scrollen op het toetsenbord.

Trillen bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke letter die u intoetst.

Geluid bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke letter die u intoetst.

Handschrift: instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de herkenningstijd, pendikte of penkleur.

Geavanceerd:

Automatisch hoofdletters: instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.

Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen woorden.

Automatisch punt: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.

Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.

Zelfstudie: leren hoe u tekst kunt ingeven met het Samsung-toetsenbord.

Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

Spraakherkenning

Een engine voor spraakherkenning selecteren.

Deze functie wordt weergegeven wanneer u een applicatie voor spraakherkenning gebruikt.

Gesproken zoekopdracht

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:

Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.

Open via the home key: instellen dat S Voice wordt gestart als u twee keer op de starttoets tikt.

152

Instellingen

Use location data: instellen dat uw locatiegegevens worden gebruikt voor de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.

Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

Help: helpinformatie weergeven voor de functie S Voice.

About: versie-informatie weergeven.

Voice control: applicaties bedienen met spraakopdrachten.

Show body of message: instellen dat de tekst wordt weergegeven van een nieuw bericht dat wordt ontvangen in de autostand.

Wake up command: instellen dat spraakherkenning wordt gestart als u tijdens het gebruik van

S Voice een wekopdracht uitspreekt.

Wake up in lock screen: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.

Set wake-up command: een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen of een bepaalde functie uit te voeren.

Check missed events: instellen dat er wordt gecontroleerd op gemiste gebeurtenissen als u S

Voice start door op de headsettoets te drukken.

Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de spraakopdrachtfunctie.

Log in to Facebook: de gegevens van uw Facebook-account ingeven om Facebook te gebruiken met S Voice.

Log in to Twitter: de gegevens van uw Twitter-account ingeven om Twitter te gebruiken met S

Voice.

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:

Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.

Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie.

Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten.

Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetoothheadset wanneer deze is aangesloten op het apparaat.

153

Instellingen

Opties Tekst naar spraak

Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .

Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.

Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.

Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

Bewegingen en gebaren

De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

Beweging:

In-/uitzoomen: instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in

Galerij wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en naar achteren kantelt.

Verplaats pictogram: instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het apparaat naar links of rechts pant.

Zoek een afbeelding: instellen dat door een afbeelding wordt gebladerd door het apparaat te bewegen wanneer is ingezoomd op een afbeelding.

Handpalmbeweging:

Schermafbeelding: instellen dat een schermafbeelding wordt gemaakt wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.

Dempen/pauzeren: instellen dat het apparaat media pauzeert wanneer u uw handpalm op het apparaat legt.

Kalibratie gyroscoop: de gyroscoop kalibreren zodat uw apparaat rotatie op de juiste wijze herkent.

• Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak tijdens het kalibreren. Het kalibratieproces kan mislukken als het apparaat trilt of beweegt tijdens het kalibreren.

• Kalibreer de gyroscoop wanneer bewegingen met kantelen of pannen, of games met bewegingsfuncties, verschuivingen of onbedoelde bewegingen aangeven.

154

Instellingen

Spraakopdracht

Instellingen wijzigen om opties te bedienen met spraakopdrachten.

Accounts

Account toevoegen

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

Cloud

Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudstorage.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google.

Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.

Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.

Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Meer

Instellingen aanpassen voor locatieservices, beveiliging en andere opties.

155

Instellingen

Locatieservices

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

Toegang tot mijn locatie: instellen dat het apparaat applicaties toestaat uw huidige locatiegegevens te gebruiken.

GPS-satellieten gebruiken: instellen dat het apparaat GPS-satellieten gebruikt om de huidige locatie te bepalen.

Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat het verzamelen van locatiegegevens toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi en mobiele netwerken.

Mijn plaatsen: profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-,

Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.

Beveiliging

Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.

Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.

Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.

Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u een reset uitvoert.

Externe besturingselementen: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

Accountregistratie: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.

Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat het verzamelen van locatiegegevens toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi en mobiele netwerken.

Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent kwijtgeraakt.

156

Instellingen

Ga naar de webpagina Mijn mobiel traceren: de website Mijn mobiel traceren openen

( findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.

SIM-kaartvergrendeling instellen:

SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.

SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.

Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.

Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.

Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van

Play Store.

Apps verifiëren: instellen om Google toestemming te geven de applicatie te controleren op schadelijk gedrag voordat de applicatie wordt geïnstalleerd.

Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.

Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de

USB-opslag.

Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

Applicatiebeheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw apparaat.

157

Instellingen

Voeding

De spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.

Automatisch uitschakelen: instellen na hoeveel tijd het apparaat moet worden uitgeschakeld.

• Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een vooraf ingestelde periode niet op het scherm wordt getikt of niet op de toetsen wordt gedrukt. Selecteer een langere periode voor langdurig gebruik.

• Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer u video's afspeelt of naar muziek luistert.

• U kunt de batterijlading sparen door deze functie in te schakelen.

Spaarstand:

CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeembronnen beperkt.

Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd.

Trillingsreactie uitschakelen: instellen dat het apparaat de trilling uitschakelt wanneer u toetsen aanraakt.

Informatie over Spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.

Snel inschakelen: als u deze functie inschakelt, wordt het apparaat de komende 24 uur snel ingeschakeld.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.

Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.

De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgradet.

158

Instellingen

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.

Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.

Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.

Automatische tijdzone: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.

Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.

24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.

Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.

Toestel-info

Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.

Instellingen

Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor enkele functies die door Google worden geleverd.

Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.

159

Optionele applicaties

De volgende applicaties moeten worden gedownload voordat u ze kunt gebruiken.

• Paper Artist

• Samsung Link

• Sphere

• Story album

• Video-editor

Tik op het startscherm of het scherm Applicaties op een applicatiepictogram en volg de instructies om de applicatie te downloaden.

Bepaalde van de vermelde applicaties kunnen vooraf geïnstalleerd zijn, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

160

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.

Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Het onderwerp heeft rode ogen

Rode ogen worden veroorzaakt door het flitslicht dat weerkaatst in de ogen van het onderwerp.

• Stel de flitseroptie in op Autom. + rode ogen of Invullen + rode ogen.

• Als de foto al is gemaakt, tikt u op

BewerkenStaandWis rde ogen in Galerij.

Stof op foto's

Als er veel stofdeeltjes in de lucht aanwezig zijn, kunnen die te zien zijn op foto's waarbij u hebt geflitst.

• Schakel de flitser uit of maak geen foto's in een stoffige omgeving.

• Pas de ISO-gevoeligheid aan. (p. 80)

Foto's zijn onscherp

U kunt onscherpe foto's krijgen als u foto's maakt bij weinig licht of het apparaat verkeerd vasthoudt.

• Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.

• Stel de optie voor beeldstabilisatie in.

• Gebruik een statief, zodat het apparaat zeker niet beweegt.

161

Problemen oplossen

Foto's die 's nachts zijn gemaakt zijn onscherp

De sluitertijd wordt langer terwijl het apparaat probeert meer licht binnen te laten. Dit kan het voor u moeilijker maken om het apparaat lang genoeg stil te houden voor een scherpe foto, waardoor de foto's bewogen kunnen lijken.

• Stel Nacht in de slimme stand in.

• Schakel de flitser in.

• Pas de ISO-gevoeligheid aan. (p. 80)

• Gebruik een statief, zodat het apparaat zeker niet beweegt.

Onderwerpen staan te donker op de foto als gevolg van tegenlicht

Wanneer er zich achter het onderwerp een lichtbron bevindt of wanneer er veel contrast is tussen de lichte en donkere delen, kan het onderwerp te donker worden.

• Neem bij voorkeur geen foto's tegen de zon in.

• Stel de flitsoptie in op Invullen.

• Pas de belichtingswaarde aan.

• Stel de meetoptie in op Spotmeting als het onderwerp zich in het midden van het kader bevindt.

Wanneer u het apparaat niet kunt inschakelen

• Zorg ervoor dat de batterij is geplaatst. (p. 15)

• Laad de batterij op.

Wanneer u geen foto's of video's kunt maken

• U hebt geen opslagcapaciteit meer. Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt of plaats een nieuwe geheugenkaart.

• Formatteer de geheugenkaart.

• Misschien is de geheugenkaart kapot. Koop een nieuwe kaart.

• Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

• Laad de batterij op.

• Zorg ervoor dat de batterij is geplaatst. (p. 15)

162

Problemen oplossen

Wanneer de flitser niet werkt

• Druk op de flitsertoets om de flitser te openen.

• Misschien is de flitser ingesteld op Uit. (p. 86)

• In sommige standen is de flitser uitgeschakeld.

Wanneer de flitser onverwacht afgaat

Statische elektriciteit kan de flitser onverwacht laten afgaan. Het apparaat is niet defect.

Wanneer de kleuren op de foto afwijken van de werkelijkheid

Selecteer de juiste witbalans voor de lichtbron. (p. 81)

Wanneer de foto te licht is

• Schakel de flitser uit. (p. 86)

• Pas de ISO-gevoeligheid aan. (p. 80)

• Pas de belichtingswaarde aan. (p. 79)

Wanneer de foto te donker is

• Schakel de flitser in. (p. 86)

• Pas de ISO-gevoeligheid aan. (p. 80)

• Pas de belichtingswaarde aan. (p. 79)

163

Problemen oplossen

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.

• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart ontgrendelen.

• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.

• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.

• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

• Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

• De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.

• Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.

164

Problemen oplossen

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

• Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.

• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpte voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.

• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.

• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.

• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets minstens 6-8 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsBack-up maken en terugzetten

Standaardgegevens herstellen

Apparaat resettenAlles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.

165

Problemen oplossen

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde laders)

• Controleer of de lader correct is aangesloten.

• Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.

• De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.

De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

• Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.

• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt.

• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.

• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.

• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung

Servicecenter.

166

Problemen oplossen

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.

• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of bestanden niet worden afgespeeld wanneer u multimediabestanden opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.

• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.

• Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.

• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.

• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.

• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale

Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een

Samsung Servicecenter.

167

Problemen oplossen

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.

• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

• Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.

• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

168

Het apparaat reinigen

Cameralens en -scherm

Verwijder stof met een blaaskwastje en veeg de lens vervolgens voorzichtig schoon met een zacht doekje. Als u niet al het stof kunt verwijderen, breng dan een beetje lensreinigingsvloeistof aan op lenspapier en veeg de lens voorzichtig schoon.

Beeldsensor

Afhankelijk van de verschillende opnameomstandigheden kan stof op de foto's worden weergegeven omdat de beeldsensor is blootgesteld aan de open lucht. Dit is normaal, want de camera wordt bij elk gebruik blootgesteld aan stof. U kunt stof van de sensor verwijderen

door de functie Sensor reinigen te gebruiken. (p. 99) Als er stof achterblijft nadat u de sensor

hebt gereinigd, neemt u contact op met een servicecenter. Plaats het blaaskwastje niet in de bevestigingsopening van de lens.

Camerabehuizing

Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen. Deze oplossingen kunnen schade of storingen aan de apparaat veroorzaken.

169

Fotografische concepten en conventies

Houding

Een goede houding waarin de camera stabiel kan worden vastgehouden is noodzakelijk om goed foto's te kunnen maken. Zelfs als u de camera op de juiste wijze vasthoudt, kan een verkeerde lichaamshouding voor bewegingsonscherpte zorgen. Sta recht op en stil om een stevige ondergrond voor de camera te vormen. Wanneer u met een lange sluitertijd fotografeert, houdt u uw adem in om te zorgen dat uw lichaam zo min mogelijk beweegt.

De camera vasthouden

Houd de camera met uw rechterhand vast en plaats uw rechter wijsvinger op de sluiterknop. Houd uw linkerhand ter ondersteuning onder de lens.

170

Fotografische concepten en conventies

Staand fotograferen

Bepaal de compositie, sta rechtop met uw voeten op schouderbreedte van elkaar en houd uw armen dicht langs uw lichaam.

Geknield fotograferen

Bepaal de compositie, kniel met een knie op de grond en houd uw rug recht.

171

Fotografische concepten en conventies

Diafragma

Het diafragma is de lensopening en bepaalt hoeveel licht er in de camera binnenvalt. Dit is een van de drie factoren die de belichting bepalen. De diafragmamodule bestaat uit dunne metalen bladen die openen en sluiten om meer of minder licht door de opening (het diafragma) de camera te laten binnenvallen. De grootte van het diafragma hangt nauw met de helderheid van de foto samen: hoe groter het diafragma, hoe helderder de foto; hoe kleiner het diafragma, hoe donkerder de foto.

Donkerdere foto

(diafragma enigszins geopend)

Lichtere foto

(diafragma helemaal geopend)

De grootte van het diafragma wordt aangeduid met een waarde die bekend staat als een f-getal.

Het f-getal staat voor de brandpuntsafstand gedeeld door de diameter van de lens. Als een lens met een brandpuntsafstand van 50 mm bijvoorbeeld een f-getal van F2 heeft, is de diameter van het diafragma 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Hoe kleiner het f-getal, hoe groter het diafragma.

De opening in het diafragma wordt beschreven als de belichtingswaarde (EV, Exposure Value).

Het verhogen van de belichtingswaarde (+1 EV) betekent dat de hoeveelheid binnenvallend licht verdubbelt. Met het verlagen van de belichtingswaarde (-1 EV) wordt de hoeveelheid binnenvallend licht gehalveerd. U kunt tevens de belichtingscompensatiefunctie gebruiken om de hoeveelheid licht nauwkeurig te regelen door de belichtingswaarden op te delen in 1/2, 1/3 EV, enzovoort.

+1 EV -1 EV

F1.4

F2 F2.8

F4

Belichtingswaardestappen

F5.6

F8

172

Fotografische concepten en conventies

Diafragma en scherptediepte

U kunt de achtergrond van een foto vervagen of verscherpen met behulp van het diafragma. Het diafragma hangt nauw samen met de scherptediepte (het gebied in een foto dat scherp is).

Een foto met een grote scherptediepte Een foto met een kleine scherptediepte

De diafragmamodule bevat verscheidene bladen. Deze bladen bewegen samen en regelen de hoeveelheid licht die er door het midden van het diafragma valt. Het aantal bladen is tevens van invloed op de vorm van licht in nachtelijke opnamen. Als een diafragma een even aantal bladen heeft, wordt het licht in een zelfde aantal delen verdeeld. Als het aantal bladen oneven is, is het aantal lichtdelen dubbel de hoeveelheid bladen.

Een diafragma met 8 bladen verdeelt het licht bijvoorbeeld in 8 delen en een diafragma met 7 bladen verdeelt het licht in 14 delen.

7 bladen 8 bladen

173

Fotografische concepten en conventies

Sluitertijd

De sluitertijd is de hoeveelheid tijd die nodig is om de sluiter te openen en te sluiten. Dit is een belangrijke factor voor de helderheid van een foto, aangezien hiermee de hoeveelheid licht wordt geregeld die door het diafragma op de beeldsensor valt.

Meestal kan de sluitertijd handmatig worden ingesteld. De maateenheid van de sluitertijd wordt wel de belichtingswaarde (EV, Exposure Value) genoemd. Deze wordt geregeld in intervallen van 1 sec,

1/2 sec, 1/4 sec, 1/8 sec, 1/15 sec, 1/1000 sec, 1/2000 sec, enzovoort.

Belichting

+1 EV

-1 EV

1s 1/2 s 1/4 s

Sluitertijd

1/8 s 1/15 s 1/30 s

Daarom geldt dat hoe korter de sluitertijd, hoe minder licht er binnenvalt. En hoe langer de sluitertijd, hoe meer licht er binnenvalt.

Zoals op de onderstaande foto's te zien is, valt er met een lange sluitertijd meer licht binnen, waardoor de foto helderder wordt. En met een kortere sluitertijd valt er minder licht naar binnen en wordt de foto donkerder, maar is het ook eenvoudiger om de beweging van het onderwerp te bevriezen.

0,8 s

174

0,004 s

Fotografische concepten en conventies

ISO-gevoeligheid

De belichting van een beeld wordt bepaald door de gevoeligheid van de camera. Deze gevoeligheid wordt gebaseerd op internationale normen uit het tijdperk van analoge film, de ISO-waarden. Bij digitale camera's wordt deze gevoeligheidsindex gebruikt voor de gevoeligheid van de digitale sensor die het beeld opvangt.

Als de ISO-gevoeligheid verdubbelt, wordt de camera dubbel zo gevoelig voor licht. Met een waarde van ISO 200 kunnen er bijvoorbeeld twee keer zo snel foto's worden gemaakt als met ISO 100.

Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis leiden. In de regel is het het beste om een lage

ISO-waarde te gebruiken, tenzij u in een donkere omgeving of 's nachts fotografeert.

Wijzigingen in de kwaliteit en helderheid op basis van ISO-gevoeligheid

Aangezien een lage ISO-gevoeligheid betekent dat de camera minder gevoelig voor licht is, hebt u meer licht nodig om een optimale belichting te bereiken. Open daarom bij een lage ISOgevoeligheid het diafragma verder of gebruik een langere sluitertijd om te zorgen dat er meer licht de camera binnenvalt. Op een zonnige dag, als er een overvloed aan licht is, heeft een lage ISOgevoeligheid geen lange sluitertijd nodig. Op donkere plaatsen of 's nachts resulteert een lage ISOgevoeligheid in combinatie met een lange sluitertijd echter in een onscherpe foto.

Een foto gemaakt met een statief en hoge

ISO-gevoeligheid

Een wazige foto met een lage

ISO-gevoeligheid

175

Fotografische concepten en conventies

Hoe diafragma, sluitertijd en ISO-gevoeligheid de belichting beïnvloeden

De diafragma-instelling, sluitertijd en ISO-gevoeligheid hangen in de fotografie nauw met elkaar samen. De diafragma-instelling regelt de grootte van de lensopening waardoor het licht de camera binnenvalt, terwijl de sluitertijd bepaalt hoe lang dat licht naar binnen mag vallen. De ISOgevoeligheid bepaalt de snelheid waarmee de film op licht reageert. Samen bepalen deze drie elementen de belichting van een foto.

Een aanpassing van de sluitertijd, diafragmawaarde of ISO-gevoeligheid kan met een aanpassing van een van de andere twee elementen worden gecompenseerd, zodat de belichting gelijk blijft. De resultaten verschillen echter, afhankelijk van de gekozen instellingen. De sluitertijd is bijvoorbeeld het element waarmee beweging in het beeld wordt geregeld, het diafragma regelt de scherptediepte en met de ISO-gevoeligheid kan de hoeveelheid korrel in een foto worden veranderd.

Diafragmawaarde

Instelling Resultaat

Groot diafragma = meer licht

Klein diafragma = minder licht

Groot = kleine scherptediepte

Klein = grote scherptediepte

176

Fotografische concepten en conventies

Sluitertijd

Instelling Resultaat

Korte sluitertijd = minder licht

Lange sluitertijd = meer licht

Kort = geen beweging

Lang = wazig

ISO-gevoeligheid

Instelling Resultaat

Hoge gevoeligheid = gevoeliger voor licht

Lage gevoeligheid = minder gevoelig voor licht

Hoog = korreliger

Laag = minder korrelig

177

Fotografische concepten en conventies

Samenhang tussen brandpuntsafstand, beeldhoek en perspectief

De brandpuntsafstand, uitgedrukt in millimeters, is de afstand tussen het midden van de lens en het bijbehorende brandpunt. Dit is van invloed op de beeldhoek en het perspectief van gemaakte foto's.

Een korte brandpuntsafstand vertaalt zich in een grote hoek, waarmee groothoekopnamen van een breed gebied worden gemaakt. Een lange brandpuntsafstand vertaalt zich in een kleine hoek, waarmee teleopnamen van een klein gebied worden gemaakt.

Korte brandpuntsafstand

Lange brandpuntsafstand

178

Fotografische concepten en conventies

Bekijk de verschillen in de onderstaande foto's.

Hoek van 20 mm Hoek van 50 mm Hoek van 200 mm

Normaal gesproken is een lens met een grote hoek geschikt voor landschapsfoto's en wordt een lens met een kleine hoek aanbevolen voor sportevenementen en portretten.

Scherptediepte

Portretten of stillevens worden meestal als mooi ervaren als de achtergrond onscherp is, zodat het onderwerp goed naar voren komt. Afhankelijk van het scherpgestelde gebied, kan een foto wazig of scherp zijn. Dit wordt een kleine scherptediepte of grote scherptediepte genoemd (DOF; Depth of

Field).

De scherptediepte is het gebied rond het onderwerp dat scherp in beeld is. Een kleine scherptediepte duidt op een klein gebied dat scherp is en een grote scherptediepte op een groot gebied dat scherp in beeld is.

179

Fotografische concepten en conventies

Een foto met een kleine scherptediepte, waarbij het onderwerp duidelijk naar voren komt en de rest onscherp is, kan worden gemaakt met een telelens of door een lage diafragmawaarde in te stellen.

Een foto met een grote scherptediepte, waarbij alle elementen in de foto scherp in beeld zijn, kan worden gemaakt met een groothoeklens of door een hoge diafragmawaarde in te stellen.

Kleine scherptediepte Grote scherptediepte

Wat bepaalt de vervagingseffecten?

Scherptediepte is afhankelijk van de diafragmawaarde

Hoe groter het diafragma is (hoe lager de diafragmawaarde), hoe kleiner de scherptediepte. In gevallen waar de andere waarden, zoals de sluitertijd en ISO-gevoeligheid, gelijk zijn, resulteert een lage diafragmawaarde tot een foto met een kleine scherptediepte.

50 mm F5.7

50 mm F22

180

Fotografische concepten en conventies

Scherptediepte is afhankelijk van de brandpuntsafstand

Hoe langer de brandpuntsafstand, hoe kleiner de scherptediepte. Een telelens met een langere brandpuntsafstand is beter om een foto met een kleine scherptediepte te maken dan een telelens met een kortere brandpuntsafstand.

Een foto gemaakt met een

20 mm groothoeklens

Een foto gemaakt met een

100 mm telelens

Scherptediepte hangt samen met de afstand tussen onderwerp en camera

Hoe korter de afstand tussen onderwerp en camera, hoe kleiner de scherptediepte. Hierdoor kan een foto die van dichtbij wordt gemaakt, een kleine scherptediepte opleveren.

Een foto gemaakt met een 100 mm telelens

Een foto gemaakt dicht bij het onderwerp

181

Fotografische concepten en conventies

Compositie

Het is leuk om de schoonheid om ons heen met een camera vast te leggen. Maar hoe mooi iets ook is, met een slechte compositie kan de foto toch lelijk worden.

Bij de compositie is het van groot belang om onderwerpen prioriteit te geven.

Met compositie wordt de plaatsing van de verschillende elementen in de foto bedoeld. Meestal levert een compositie volgens de regel van derden een plezierig resultaat.

Regel van derden

De regel van derden deelt het beeldvlak op in een patroon van 3 x 3 gelijke rechthoeken.

Als u het onderwerp in de compositie wilt benadrukken, is het aan te raden om het op een van de hoeken van de centrale rechthoek te plaatsen.

182

Fotografische concepten en conventies

Met behulp van de regel van derden maakt u foto's met interessante composities die in balans zijn.

Hier ziet u een paar voorbeelden.

Foto's met twee onderwerpen

Als het onderwerp zich in een hoek van de foto bevindt, heeft dat het effect dat de foto uit balans is. U kunt de foto in balans brengen door een tweede onderwerp in de tegenoverliggende hoek te plaatsen, om zo het gewicht van het beeld te verdelen.

Onderwerp 2 Onderwerp 2

Onderwerp 1

Onderwerp 1

Onstabiel Stabiel

183

Fotografische concepten en conventies

Bij landschapsfoto's brengt een horizon in het midden het beeld uit balans. Zorg voor meer balans in de foto door de horizon omhoog of omlaag te brengen.

Onderwerp 1

Onderwerp 1

Onderwerp 2

Onstabiel

Onderwerp 2

Stabiel

Flitser

Licht is een van de belangrijkste elementen in fotografie. Het is echter niet eenvoudig om altijd en overal voldoende licht te hebben. Met behulp van een flitser kunt u de lichtinstellingen optimaliseren en diverse effecten bereiken.

Een flitser kan u helpen de juiste belichting te creëren in situaties waarin weinig licht aanwezig is.

Het is ook handig in situaties waarin juist erg veel licht aanwezig is. U kunt een flitser bijvoorbeeld gebruiken om de belichting van de schaduw van een onderwerp te compenseren of om bij tegenlicht zowel het onderwerp als de achtergrond duidelijk vast te leggen.

Vóór correctie Na correctie

184

Fotografische concepten en conventies

Richtgetal van flitser

Het modelnummer van een flitser verwijst naar de kracht van de flitser en de maximale lichtopbrengst wordt aangegeven met een waarde die richtgetal wordt genoemd. Hoe hoger het richtgetal is, hoe groter de lichtopbrengst van de flitser is. Het richtgetal wordt verkregen door de afstand van de flitser tot het onderwerp te vermenigvuldigen met de diafragmawaarde wanneer de

ISO-gevoeligheid is ingesteld op 100.

Richtgetal = afstand van flitser tot onderwerp x diafragmawaarde

Diafragmawaarde = richtgetal/afstand van flitser tot onderwerp

Afstand van flitser tot onderwerp = richtgetal/diafragmawaarde

Als u het richtgetal van een flitser kent, kunt u daarom de optimale afstand van de flitser tot het onderwerp schatten wanneer u de flitser handmatig instelt. Als een flitser bijvoorbeeld het richtgetal

20 heeft en de afstand tot het onderwerp 4 meter is, is de optimale diafragmawaarde F5.0.

Bounce-fotografie

Bounce-fotografie is een methode van fotograferen waarbij het licht van het onderwerp naar het plafond of de muren wordt geleid, zodat het licht gelijkmatig wordt verspreid. Foto's die met een flitser zijn genomen kunnen er onnatuurlijk uitzien en schaduwen werpen. Onderwerpen in foto's die met bounce-fotografie zijn gemaakt, werpen geen schaduwen en zien er vloeiend uit door het gelijkmatig verspreide licht.

185

* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Drukfouten voorbehouden.

www.samsung.com

Dutch. 08/2013. Rev. 1.0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement